REKOD TRANSIT STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3

MODUL : AL-QURAN (BACAAN) BAND/ DISKRIPTOR/EVIDEN BIL NAMA B1 B2 B3 B4 B5

B3D2E 1 B3D1E 1 B2D4E 1 B2D3E 1 B2D2E 1 B2D1E 1 B1D4E 1 B1D3E 1 B1D2E 1 B1D1E 1
12/1 M/S 2 S/J 30/2

B5D1E 1 B4D4E 1 B4D3E 1 B4D2E 1 B4D1E 1 B3D4E 1 B3D3E

B6D2E 1 B5D2E 1 B4D3E 2 B4D3E 1 B4D2E 1 B3D3E 2 B3D3E 1 B3D2E 1 B2D3E 2 B2D3E 1 B2D2E 1 B1D3E

BAND/ DISKRIPTOR/EVIDEN B1 B1D3E 1 B1D2E 1 MODUL : AL-QURAN (KEFAHAMAN) BIL NAMA B2

B3

B4

B5 B6

MODUL : ALQURAN (TAJWID)/HADIS BAND/ DISKRIPTOR/EVIDEN BIL BIL NAMA TAJWID NAMA B1 B1D4E 2 B1D4E 1 B2 B2D4E 2 B2D4E 1 B3 B3D4E 2 B3D4E 1 B1D5E 1 B1 B2D5E 1 B2 B3D5E 1 B3 HADIS

MODUL:AKIDAH

B3 B3D7E1 B3D6E2 B3D6E1 BAND/ DISKRIPTOR/EVIDENS B2D9E1 B2 B2D7E1 B2D6E1 B1D9E2 B1D9E1 B1D8E2 B1D8E1 B1D7E2 B1D7E1 B1 B1D6E2 B1D6E1 NAMA B2D8E1

MODUL : IBADAH

B3D10E1 B3 B3D9E2 B3D9E1 B3D8E2 B3D8E1 BAND/ DISKRIPTOR/EVIDEN B4D13E1 B2 B2D12E2 B2D12E1 B2D11E1 B2D10E1 B1D13E2 B1D13E1 B1D12E1 B1 B1D10E2 B1D1OE1 NAMA B1D11E1 BIL MODUL : SIRAH .

B3 B3D12E1 B3D11E1 B1D18E1 BAND/ DISKRIPTOR/EVIDEN B1D17E1 B2 B1D16E2 B1D16E1 B1D15E1 B1D14E1 B1D17E1 B1D16E2 B1 B1D15E1 B1D14E1 BIL NAMA B1D16E1 B3D13E1 .

B5 B5D2E1 B4D6E1 B4 B4D5E1 B4D4E1 B3 B3D16E1 B3D15E1 B3D14E1 BAND/ DISKRIPTOR/EVIDEN B2D21E2 B2 B2D20E1 B2D19E2 B2D19E1 B2D18E1 B2D17E1 B1D21E1 B1 B1D19E1 B1D18E1 MODUL : ADAB NAMA B1D20E1 B3D17E1 B6 B6D2E1 BIL MODUL : JAWI .

B6 B6D3E2 B6D3E1 B5 B5D3E1 B4D7E2 B4D7E1 B3D18E4 BAND/ DISKRIPTOR/EVIDEN B3D18E3 B3 B3D18E2 B3D18E1 B2D22E5 B2 B2D22E4 B2D22E3 B2D22E1 B1D22E3 B1 B1D22E2 B1D22E1 B2D22E2 B 4 NAMA BIL BAND PERNYATAAN DESKRIPTOR EVIDENS .

menghafaz Membaca Kalimah dan potongan dan mengamalkan surah-surah tertentu : ayat dalam surah Al-Humazah B1D1E3 1. Surah Al-Fil . Surah Al-Asr 4.STANDARD MODUL TILAWAH (BACAAN) BAND 1 TAHU Mengetahui asas membaca Al-Quran Tilawah Al-quran (Bacaan) B1D1 B1D1E1 Membaca kalimah dan potongan ayat dalam surah Al-Fil Boleh B1D1E2 membaca. Surah AlTakathur Membaca kalimah dan potongan ayat dalam surah Al-Asr B1D1E4 Membaca kalimah dan potongan ayat dalam surah Al takathur B2D1E1 Membaca ayat-ayat daripada surah Al-fil B2D1E2 Membaca ayat-ayat daripada surah Al-Humazah. Surah Al-Fil 2.menghafaz dan mengamalkan surah-surah tertentu dengan betul dan bertajwid: 1. Surah AlHumazah 3. B2D1E3 Membaca ayat-ayat daripada BAND 2 TAHU DAN FAHAM Memahami Asas bacaan Al-Alquran Bacaan B2D1 Boleh membaca.

2.FAHAM DAN BOLEH BUAT Mempamerkan kebolehan asas membaca dan menghafaz alquran Tilawah bacaan B3D1 Boleh membaca . Surah Al-Asr 4.menghafaz dan mengamalkan surahsurah tertentu dengan betul dan bertajwid : 1. Surah AlHumazah 3. Surah Al-Asr 4. Surah AlTakathur BAND 3 TAHU. . B3D1E1 Membaca dan menghafaz dengan betul Surah Al-Fill B3D1E2 Membaca dan menghafaz dengan betul Surah AlHumazah B3D1E3 Membaca dan menghafaz dengan betul surah Al-Asr. Surah Al-Fil 2. Surah AlHumazah 3. B2D1E4 Membaca ayat-ayat daripada surah Al-Takathur. B3D1E4 Membaca dan menghafaz dengan betul surah Al-Takathur. Surah AlTakathur surah Al-Asr.

Takathur dengan bacaan yang betul dan bertajwid serta mengamalkannya .Surah AL-Asr 4.FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB Mempamerkan kemahiran membaca dan menghafaz AlQuran.BAND 4 TAHU. B4D1E2 Membaca dan menghafaz surah Al-Humazah dengan bacaan yang betul dan bertajwid serta mengamalkannya.Surah Al-Takathur Membaca dan menghafaz surah Al-Fill dengan bacaan yang betul dan bertajwid serta mengamalkannya.Surah Al-Humazah 3. B4D1E1 Tilawah bacaan B4D1 Boleh membaca. B4D1E3 Membaca dan menghafaz surah Al. menghafaz dan mengamalkan Surah-surah tertentu dengan betul dan bertajwid: 1.Surah Al-fill 2.Asr dengan bacaan yang betul dan bertajwid serta mengamalkannya B4D1E4 Membaca dan menghafaz surah Al.

FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB TERPUJI Mengaplikasikan Kemahiran membaca Al-quran dan menghafaz surah-surah tertentu.BAND 5 TAHU. menghafaz dan mengamalkan Surah-surah tertentu dengan betul dan bertajwid: 1.Surah Al-Humazah 3.Surah AL-Asr 4. B5D1E4 Membaca dan menghafaz surah Al. MODUL TILAWAH (KEFAHAMAN) Mengetahui asas TILAWAH (KEFAHAMAN) .Fill dengan bacaan yang betul dan bertajwid serta mengamalkannya dengan beradab terpuji.Takathur dengan bacaan yang betul dan bertajwid serta mengamalkannya dengan beradab terpuji. B5D1E2 Membaca dan menghafaz surah Al-Humazah dengan bacaan yang betul dan bertajwid serta mengamalkannya dengan beradab terpuji.Surah Al-Takathur B5D1E1 Membaca dan menghafaz surah Al. Tilawah bacaan B5D1 Boleh membaca.Asr dengan bacaan yang betul dan bertajwid serta mengamalkannya dengan beradab terpuji.Surah Al-fill 2. B5D1E3 Membaca dan menghafaz surah Al.

BAND 1 TAHU pemahaman mengenai AlQuran. Surah al. mengamal serta menghayati surahsurah tertentu seperti: 1. Surah Al-nas B1D2E1 Menyatakan pengertian alQuran dengan jelas. B1D3E1 Menyatakan pengenalan secara ringkas Surah al-fatihah.Fatihah 2. B2D2 Boleh memahami Al- B2D2E1 Menyatakan beberapa nama lain . B1D3E2 Menyatakan pengenalan secara ringkas Surah al-Nas. B1D2 Boleh memahami AlQuran B1D3 Boleh memahami .

Surah Al-Nas Mempamerkan kemahiran B4D2 Boleh memahami Al- . B2D3 Boleh memahami .B2 TAHU DAN FAHAM Memahami asas kefahaman AQuran Quran. B3D3E2 Menyebut/menyenaraikan isi-isi penting dengan betul daripada surah al-Nas.FAHAM DAN BOLEH BUAT Mempamerkan kebolehan asas memahami AlQuran B3D2 Boleh memahami AlQuran B3D3 Boleh memahami. mengamal serta menghayati surahsurah tertentu 1. B3D2E1 Menyenaraikan kelebihan membaca Al-Quran.surah al-nas bagi Al-Quran. B2D3E1 Menyatakan erti ayat-ayat daripada surah al-fatihah B2D3E2 Menyatakan erti ayat-ayat daripada surah al-nas. BAND 3 TAHU. mengamal serta menghayati surahsurah tertentu: 1.surah al-fatihah 2. Surah Al-fatihah 2.

B4D3E2 Menyenaraikan pengajaran dengan betul dan beradab daripada surah al-Nas. B4D3E1 Menyenaraikan pengajaran dengan betul dan beradab daripada surah al-Fatihah.Al-fatihah 2.Al-Nas B4D2E1 Menyenaraikan kepentingan alQuran. BAND 5 TAHU.BAND 4 TAHU. mengamal serta menghayati surahsurah tertentu: 1.FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB Memahami alQuran Quran B4D3 Boleh memahami.FAHAM Mengaplikasi kemahiran pemahaman Al- B5D1 Boleh memahami Al- B5D1E1 Menjadikan membaca Al-Quran .

MODUL TILAWAH (TAJWID) BAND 1 TAHU Mengetahui asas membaca AlQuran.FAHAM BOLEH BUAT DAN BERADAB MITHALI Mahir membaca dan memahami alquran B6D1 Boleh memahami Alquran B6D1E1 Menjadikan membaca Al-Quran sebagai amalan harian. beradab dan istiqamah.memaha B1D4E1 Menyebut kalimah yang mengandungi Bacaan Mad Asli (Mad Tabii) . TILAWAH ALQURAN (Tajwid) B1D4 Boleh mengenal.DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB TERPUJI quran Quran sebagai amalan harian dan melakukannya dengan beradab. BAND 6 TAHU.

memaha yang mengandungi bacaan : mi dan mengetahui • Mad Asli (Mad Tabii) : 1. Bacaan Mim dan Nun Syaddah • Mad Silah Qosirah • Mad Badal • Mad Iwad • Mad Tamkin B2D4E2 Menyebut dengan betul ayat yang mengandungi : • Mim dan Nun Syaddah .mi dan mengetahui : 1. Bacaan Mim dan Nun Syaddah BAND 2 TAHU DAN FAHAM B2D4 B2D4E1 Boleh Menyebut Potongan Ayat mengenal. Bacaan Mad 2. Bacaan Mad 2.

. Bacaan Mad 2.FAHAM DAN BOLEH BUAT B3D4 Boleh mengenal. Bacaan Mim dan Nun Syaddah B3D4E1 Membaca dengan betul ayat yang mengandungi bacaan: • Mad Tabii • Mad Silah Qosirah • Mad Badal • Mad Iwad • Mad Tamkin B3D4E2 Membaca dengan betul ayat yang mengandungi: • Mim dan Nun Syaddah (MODUL HADIS) BAND 1 Mengetahui Asas Hadis terpilih B1D5 Boleh memahami pengertian Hadis B1D5E1 Menyatakan pengertian hadis serta kepentingannya secara ringkas.BAND 3 TAHU.memaha mi dan mengetahui: 1.

mengamal dan menghayati pengertian Hadis : • Mengasihi orang yang lebih tua dan menghormati orang yang lebih muda. B3D5E1 Menerangkan terjemahan hadis dengan betul . B2D5E1 Membaca hadis dengan betul BAND 3 TAHU. memahami .memahami dan menghayati pengertian Hadis: • Mengasihi orang yang lebih tua dan menghormati orang yang lebih muda.TAHU BAND 2 TAHU DAN FAHAM B2D5 Boleh membaca . FAHAM DAN BOLEH BUAT B3D5 Boleh membaca.

Akhirat. B2D8 B2D8E1 Boleh memahami dan Membaca dalil naqli dan meyakini sifat-sifat pengertian Allah bersifat : Allah dan • Baqa’ pengertiannya : • Allah bersifat .(MODUL AKIDAH) BAND 1 TAHU Mengetahui asas akidah B1D6 B1D6E1 Boleh memahami dan Menyebut pengertian Kitab Allah menyakini konsep beriman kepada kitab B1D6E2 Allah Menyatakan maksud dan hukum beriman kepada Kitab Allah B2D6 B2D6E1 BAND 2 TAHU DAN FAHAM Boleh memahami dan Menyatakan dalil naqli beriman meyakini konsep kepada Kitab Allah dan beriman kepada Kitab pengertiannya. B2D7 B2D7E1 Boleh memahami dan Menyatakan dalil naqli beriman meyakini konsep kepada Hari Akhirat dan beriman kepada Hari pengertiannya. Allah.

FAHAM DAN BOLEH BUAT B3D6 B3D6E1 Boleh memahami dan Menyenaraikan dengan betul : meyakini konsep • Nama-nama kitab yang beriman kepada Kitab wajib diketahui Allah • Rasul yang menerimanya B3D6E2 .Baqa’ • Mukholafatuhu Lil Hawadis • Qiamuhu Binafsih • Mukholafatuhu Lil Hawadis • Qiamuhu Binafsih B2D9 B2D9E1 Boleh memahami dan Membaca dalil naqli dan meyakini nama-nama menyatakan pengertian beriman Allah : dengan: • Al-Adlu • Al-Syakur • Al-Adlu • Al-Syakur BAND 3 TAHU.

(MODUL IBADAH) BAND 1 TAHU MENGETAHUI ASAS B1D10 IBADAH Boleh memahami konsep ibadah B1D10E1 Menyebut pengertian ibadah B1D10E2 Menyebut jenis-jenis ibadah dan contoh-contohnya B1D11 Boleh memahami jenis-jenis hukum: • Wajib • Sunat B1D11E1 Menyebut jenis-jenis hukum dalam Islam dan pengertiannya: • Wajib • Sunat . B3D7 B3D7E1 Menyenaraikan dengan betul Boleh memahami dan beberapa nama lain Hari Akhirat meyakini konsep beriman kepada Hari Akhirat.Menerangkan sebab manusia memerlukan kitab Allah.

• Makruh • Haram • harus • Makruh • Haram • harus B1D12 B1D12E1 Boleh menghafaz dan Membaca potongan-potongan memahami bacaan ayat dalam doa Qunut dalam solat B1D13 Boleh memahami syarat wajib dan syarat sah solat B1D13E1 Menyatakan pengertian syarat wajib solat B1D13E2 Menyatakan pengertian syarat sah solat BAND 2 TAHU DAN FAHAM MENGETAHUI ASAS B2D10 IBADAH Boleh memahami jenis-jenis hukum: • Wajib B2D10E1 Menyebut contoh-contoh perbuatan: • Wajib .

• Sunat • makruh • haram • harus • Sunat • makruh • haram • harus B2D11 B2D11E1 Boleh menghafaz dan Membaca ayat-ayat doa Qunut memahami bacaan dalam solat B2D12 Boleh memahami syarat wajib dan syarat sah solat B2D12E1 Menyatakan syarat-syarat wajib Solat B2D12E2 Menyatakan syarat-syarat sah solat BAND 3 TAHU.FAHAM DAN BOLEH BUAT Mempamerkan kebolehan asas melakukan asas ibadah B3D8 B3D8E1 Boleh menghafaz dan Membaca dan menghafaz doa memahami bacaan Qunut dalam Solat .

B3D9 Boleh memahami syarat wajib dan syarat sah solat B3D9E1 Menyenaraikan syarat wajib Solat B3D9E2 Menyenaraikan syarat sah Solat B3D10 Boleh memahami perkara yang B3D10E1 Melakukan sesuatu sekiranya .B3D8E2 Menerangkan terjemahan doa qunut secara ringkas dan mengamalkannya di dalam solat.

membatalkan solat terbatal solat MODUL SIRAH BAND 1 TAHU MENGETAHUI ASAS B1D14 B1D14E1 SIRAH Boleh memahami dan Menyatakan kedudukan Gua mengambil iktibar Hira’ daripada peristiwa di gua Hira’ B1D15 B1D15E1 Boleh memahami dan Menyebut bentuk dakwah mengambil iktibar Rasulullah SAW daripada dakwah • secara sulit Rasulullah SAW. daripada Peristiwa . bilangan orang dan sebab-sebab berlakunya perpindahan ke mengambil iktibar Habsyah kali pertama. • secara terang B1D16 B1D16E1 Boleh memahami dan Menyatakan tarikh.

tarikh dan bilangan orang yang berpindah ke habsyah kali kedua B1D17 Boleh menyatakan sebab-sebab orang yang berpengaruh di Mekah memeluk Islam iaitu: • Abu Bakar alSiddiq • • Umar Al Khattab Hamzah bin Abdul Mutalib B1D17E1 Menyatakan sebab-sebab orangorang yang berpengaruh di mekah memeluk Islam • Abu Bakar al-Siddiq • • Umar Al Khattab Hamzah bin Abdul Mutalib BAND 2 TAHU DAN FAHAM Memahami asas sirah Rasulullah SAW B2D14 B2D14E1 Boleh memahami dan Menyatakan sebab Nabi mengambil iktibar Muhammad ke Gua Hira’ daripada peristiwa di gua hira’ B2D15 B2D15E1 Boleh memahami dan Menyebut sebab Rasulullah mengambil iktibar berdakwah secara sulit dan daripada dakwah terang .hijrah ke Habsyah B1D16E2 Menyatakan sebab.

Rasulullah SAW B2D16 B2D16E1 Boleh memahami dan Menyatakan beberrapa orang mengambil iktibar yang berhijrah ke Habsyah kali daripada Peristiwa pertama hijrah ke Habsyah B2D16E2 Menyatakan kesukaran perjalanan ke Habsyah BAND 3 TAHU. FAHAM DAN BOLEH BUAT Mempamerkan kebolehan asas sirah Rassulullah SAW B3D11 B3D11E1 Boleh memahami dan Menceritakan wahyu pertama mengambil iktibar diturunkan daripada peristiwa di B3D11E2 Gua Hira’ Menceritakan peristiwa yang berlaku selepas wahyu pertama . .

MODUL ADAB BAND 1 TAHU Mengetahui asas adab islamiah. B1D19 B1D19E1 Boleh memahami dan Menyebut hukum menutup mengamalkan adab aurat berpakaian . terhadap Al-Quran.B3D12 B3D12E1 Boleh memahami dan Menyenaraikan nama orang mengambil iktibar yang mula menerima dakwah daripada dakwah secara sulit Rasulullah SAW B3D13 B3D13E1 Boleh memahami dan Menceritakan secara ringkas mengambil iktibar layanan Raja Habsyah terhadap daripada Peristiwa orang islam yang berhijrah ke hijrah ke Habsyah sana. B1D18 B1D18E1 Boleh memahami dan Menyatakan hukum memuliakan mengamalkan adab Al-Quran.

Boleh memahami dan Menyebut hukum berziarah. mengamalkan adab berziarah B2D18E1 B2D18 Boleh memahami dan Menyatakan adab-adab memuliakan Al-Quran mengamalkan adab terhadap Al-Quran. B2D19 B2D19E1 Boleh memahami dan Menyatakan adab berpakaian mengamalkan adab B2D19E2 berpakaian Menyatakan had aurat lelaki dan perempuan.B1D20 B1D20E1 Boleh memahami dan Menyebut adab bercakap mengamalkan adab bercakap B1D21 B1D21E1 BAND 2 TAHU DAN FAHAM Memahami asas adab Islamiah. B2D20 B2D20E1 Boleh memahami dan Menyatakan adab bercakap mengamalkan adab mengikut peringkat umur bercakap .

B3D14 B3D14E1 Boleh memahami dan Mengamalkan dengan betul mengamalkan adab adab-adab memuliakan Al-quran terhadap Al-Quran B3D15 B3D15E1 Boleh memahami dan Menjelaskan ciri-ciri pakaian mengamalkan adab yang betul menurut Islam berpakaian B3D16 B3D16E1 Boleh memahami dan Menjelaskan adab bercakap mengamalkan adab yang betul. bercakap B3D17 B3D17E1 .B2D21 B2D21E1 Boleh memahami dan Menyatakan adab berziarah mengamalkan adab berziarah. BAND 3 TAHU FAHAM DAN BOLEH BUAT Mempamerkan kebolehan asas adab Islamiah.

FAHAM BOLEH BUAT DENGAN BERADAB Mengaplikasi perlakuan Adab B5D2 B5D2E1 Boleh memahami dan Membaca dan menghafaz doa mengamalkan adab dengan betul dan beradab berpakaian sebelum berpakaian. berziarah BAND 4 TAHU.FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB Mempamerkan kemahiran melaksanakan adab tertentu.Boleh memahami dan Menerangkan orang lebih utama mengamalkan adab diziarahi. B4D4 B4D4E1 Boleh memahami dan Membaca dan menghafaz doa mengamalkan adab dengan betul sebelum berpakaian berpakaian B4D5 B4D5E1 Boleh memahami dan Mengamalkan adab bercakap mengamalkan adab dengan betul dan istiqamah bercakap B4D6 B4D6E1 Boleh memahami dan Menerangkan perkara yang mengamalkan adab perlu dijauhi ketika berziarah berziarah dengan betul. . BAND 5 TAHU.

membina dan menulis perkataan berimbuhan.‫ ف‬.‫س‬.‫ د‬.TERPUJI BAND 6 TAHU FAHAM BOLEH BUAT DAN BERADAB MITHALI Mahir mengamalkan adab dalam kehidupan seharian. B1D22 MODUL JAWI BAND 1 TAHU Mengetahui asas jawi Boleh membaca. B6D2 B6D2E1 Boleh memahami dan Mengamalkan secara istiqamah mengamalkan adab adb-adab berpakaian dalam berpakaian kehidupan seharian. B1D22E1 Membaca perkataan berimbuhan awalan ‫ ك‬.‫ب‬ B1D22E2 Membaca perkataan berimbuhan awalan .‫ م‬.

‫مغ‬ BAND 3 JAWI B3D18 B3D18E1 ..،‫ من‬،‫ فم‬،‫ مم‬،‫ فر‬،‫ تر‬،‫بر‬ ‫ مغ‬،‫فغ‬ ، ‫فن‬ B1D22E3 Menyebut perkataan berimbuhan akhiran BAND 2 TAHU DAN FAHAM Memahami asas jawi JAWI B2D22 Boleh membaca. membina dan menulis perkataan berimbuhan B2D22E1 Membina perkataan berimbuhan awalan B2D22E2 Menulis perkataan berimbuhan awalan B2D22E3 Membina perkataan berimbuhan akhiran B2D22E4 Menulis perkataan berimbuhan akhiran B2D22E5 Membaca perkataan berimbuhan apitan ‫ كن‬..

FAHAM DAN BOLEH BUAT Mempamerkan kebolehan membaca dan menulis asas jawi Boleh membaca. FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB Mempamerkan kemahiran membaca dan menulis jawi JAWI B4D7 Boleh membaca. BAND 5 TAHU. JAWI B5D3 Boleh mengenal. membina dan menulis perkataan berimbuhan Membina perkataan berimbuhan apitan B3D18E2 Menulis perkataan berimbuhan apitan B3D18E3 Membaca ayat mudah yang mengandungi perkataan berimbuhan awalan dan akhiran dengan betul B3D18E4 Membaca ayat mudah yang mengandungi perkataan berimbuhan awalan dan akhiran dengan betul BAND 4 TAHU.FAHAM.B OLEH BUAT DAN BERADAB TERPUJI Mengaplikasi kemahiran membaca dan menulis Jawi. membina dan menulis perkataan berimbuhan B4D7E1 Membaca ayat mudah yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan dengan betul B4D7E2 Menulis ayat mudah yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan dengan betul . membaca dan menulis yang mengandungi huruf hamzah B5D3E1 Mengenal perkataan yang mengandungi huruf hamzah mengikut teknikal penulisan yang betul • (‫)ء‬ Kedudukan Hamzah ¾ daripada huruf lain (‫)اء‬ ‫ جاءوه‬، ‫كوءيه‬ • Kedudukan hamzah setara dengan huruf lain (‫) ء‬ .TAHU.

membaca dan menulis yang mengandungi huruf hamzah B6D3E1 Membaca perkataan yang mengandungi huruf hamzah mengikut teknikal penulisan yang betul B6D3E2 Menulis perkataan yang mengandungi huruf hamzah mengikut teknikal penulisan yang betul (‫)ء‬ .FAHAM.nama orang Cina : ‫ ءوغ‬، ‫ءغ‬ Kedudukan hamzah di bawah alif : • ‫ إسلم‬، ‫إي – ميل‬ BAND 6 TAHU. BOLEH BUAT DAN BERADAB MITHALI Mahir membaca dan menulis Jawi JAWI B6D3 Boleh mengenal.‫ دعاء‬، • ‫القرءان‬ Kedudukan hamzah ditengah perkataan ( ‫) ئل‬ ‫ مسئله‬، ‫ملئكة‬ • Kedudukan hamzah terletak tiga perempat daripada huruf lain diawal perkataan khusus mengeja: .

.

.

MUHAIMIN M.SYAZWA N ASRI MUHD.IZZAT AMER YAAZAHAN M.SYAKIR AKMAL M SALIM MUHD.ALIF ABD.B3D15E2 B3D15E1 B3D14E2 B3D14E1 BAND 3 B3D12E1 B3D11E2 B3D11E1 B3D10E4 B3D10E3 B3D10E2 B3D10E1 B3D9E1 B3D13E1 BAND/ DISKRIPTOR/ EVIDEN B2D12E1 B2D11E2 B2D11E1 BAND 2 B2D10E2 B2D10E1 B2D9E3 B2D9E2 B2D9E1 B1D12E3 B1D12E2 B1D12E1 B1D11E4 BAND 1 B1D11E3 B1D11E2 B1D11E1 B1D10E2 B1D10E1 B1D9E2 B1D9E1 AKIDAH BIDANG : BI L 1 2 3 4 5 MUHD.ABBAS AZAHAR NAMA .

IMAN SYAHMI SYAHRULRIZAL SHAHRIZAL HAFIZI AZMI NUR AQASHA ROSLAN NURUL AIN HAMID BIDANG : 7 8 9 IBADAH 6 NAMA BI L BAND 1 BAND 2 BAND 3 B 4 B5 B 6 1 2 3 4 5 6 .B6D1E1 B5D2E1 B5D1E1 B4D9E1 B3D20E6 B3D20E5 B3D20E4 B3D20E3 B3D20E2 B3D20E1 B3D19E2 B3D19E1 B3D18E1 B3D17E1 B3D16E2 B3D16E1 B2D17E5 B2D17E4 B2D17E3 B2D17E2 B2D17E1 B2D16E2 B2D16E1 B2D15E2 B2D15E1 B2D14E1 B2D13E2 B2D13E1 B1D17E5 B1D17E4 B1D17E3 B1D17E2 B1D17E1 B1D16E2 B1D16E1 B1D15E1 B1D14E2 B1D14E1 B1D13E2 B1D13E1 BAND/ DISKRIPTOR/ EVIDEN M.

B3D23E 1 BAND 3 B3D21E 1 B3D22E 1 BAND/ DISKRIPTOR/ EVIDEN B2D20E 2 B2D20E 1 BAND 2 B2D19E 2 B2D19E 1 B2D18E 1 B1D20E 1 BAND 1 B1D19E 1 B1D18E I BIDANG : 7 8 9 SIRAH BI L NAMA 1 2 3 4 5 6 7 8 .

9 1 0 .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.