TENAGA DALAM KIMIA

SCE 3109

TOPIK 1 :
1.1 TERMOKIMIA
Pengenalan Termokimia

1.1.1

1.1.2 Perubahan Tenaga Dalam Tindak Balas Kimia

1.2HUKUM PERTAMA TERMODINAMIK
1.2.1 Hukum Keabadian Tenaga

1

TENAGA DALAM KIMIA

SCE 3109

1.2.2 1.2.3

Tenaga Dalaman Haba Tindak Balas

2

TENAGA DALAM KIMIA

SCE 3109

1.1

TERMOKIMIA

1.1.1 PENGENALAN TENAGA - Keupayaan untuk melakukan kerja/perubahan

Kerja, W = Daya (F) × Jarak (d)

Dalam kimia, Kerja W - Perubahan tenaga yang terarah hasil daripada sesuatu proses. Tenaga dan Kerja mempunyai unit yang sama, dalam SI, joule (J) Ada pelbagai bentuk tenaga: Tenaga kinetik

Tenaga radiasi Tenaga

Tenaga terma

Tenaga kimia Tenaga Kinetik Tenaga Tenaga keupayaan halaju. mempunyai Tenaga Radiasi yang bersekutu dengan

objek yang bergerak, iaitu yang

Tenaga solar, tenaga yang berasal daripada pancaran cahaya matahari. Tenaga ini memanaskan atmosfera dan permukaan

3

2 HUKUM PERTAMA TERMODINAMIK 1. Hampir semua perubahan tenaga yang berlaku dalam tindak balas kimia berupa HABA. 1.Tenaga yang bersekutu dengan kedudukan sesuatu objek.2 PERUBAHAN TENAGA DALAM TINDAK BALAS KIMIA Semua tindak balas kimia mengalami perubahan tenaga.2.Menyatakan bahawa tenaga tidak boleh dicipta maupun dimusnahkan.TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 bumi dan menyebabkan pelbagai aktiviti berlaku.Kajian tentang perubahan haba semasa tindak balas kimia. Haba adalah pemindahan tenaga terma daripada dua jasad yang mempunyai suhu yang berlainan. Tenaga Kimia Tenaga yang tersimpan di dalam bahan kimia. 1. Hasil tindak balas dan bahan tindak balas mempunyai tenaga yang berbeza. Termokimia . misalnya ketinggian. Haba adalah satu bentuk tenaga terma. Tenaga Keupayaan . ia cuma 4 .1 HUKUM KEABADIAN TENAGA . Tenaga Terma Tenaga yang bersekutu dengan pergerakan rawak zarah-zarah dalam sesuatu sistem.1.

atau berkurang. Semasa tenaga bertukar bentuk.2 TENAGA DALAMAN .TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 berubah bentuk.2. Unit tenaga bagi haba tindak balas ialah joule (J). .2.3 HABA TINDAK BALAS Perubahan kandungan tenaga apabila 1 mol bahan tindak balas bertindak balas atau 1 mol hasil tindak balas terbentuk dipanggil haba tindak balas dan diberi simbol ∆ H. MUATAN HABA TENTU 5 .Semua bentuk tenaga boleh saling bertukar bentuk. tidak bertambah.Jumlah tenaga kinetik dan tenaga keupayaan 1. magnitudnya kekal. 1. Penukar bentuk tenaga adalah mesin (semula jadi atau buatan).

TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 Kapasiti haba sesuatu bahan ialah kuantiti haba yang diperlukan untuk menaikkan suhunya sebanyak 1K. Q = perubahan haba m = jisim bahan (g) t = perubahan suhu c = muatan haba tentu Entalpi ialah kandungan haba dalam sistem = perubahan haba 6 .

Tindak balas eksotermik adalah disertai dengan pembebasan tenaga haba ke sekelilingnya.TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 TINDAK BALAS EKSOTERMIK .Tenaga Bahan Tindak Balas ΔH = Hh . . Perubahan tenaga tindak balas Eksotermik akan menunjukkan nilai negatif . ∆ H = negatif.Tenaga haba yang dibebaskan akan menyebakan bekas yang menampung tindak balas itu terasa panas apabila disentuh dengan tangan.Hb .Suhu campuran bahan-bahan tindak balas eksotermik akan menaik. iaitu • • Perubahan Tenaga = Tenaga Hasil Tindak Balas . .Contoh-contoh : • • • • Tindak balas pembakaran bahan api Tindak balas pemendakan Tindak balas penyesaran Tindak balas peneutralan Haba terbebas 7 .

∆ H = positif. .Contoh-contoh: • Penguraian kalsium karbonat apabila dipanaskan dengan kuat.Suhu campuran bahan-bahan tindak balas endotermik akan menurun.Hb .TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 TINDAK BALAS ENDOTERMIK . iaitu • • Perubahan Tenaga = Tenaga Hasil Tindak Balas .Perubahan tenaga tindak balas Endotermik akan menunjukan nilai positif . • Melarutkan garam ammonium klorida di dalam air Haba diserap 8 . .Tenaga Bahan Tindak Balas ΔH = Hh . .Tenaga haba yang diserap daripada sekeliling akan menyebabkan bekas yang menampung tindak balas itu terasa sejuk apabila disentuh dengan tangan.Tindak balas endotermik adalah disertai dengan penyerapan tenaga haba daripada sekeliling.

bahan atau hasil tindak balas? c) Apakah nilai ∆H bagi tindak balas. ∆H= -287kJ a) Apakah jenis tindak balas di atas. 2. ∆ bagi pembentukan 2mol air daripada hidrogen dan oksigen ialah -517.8kJ. ? 2H2O ( g) 2H2 (g) + O2 (g) 9 . Diberi H2 (g) + O2 (g) H2O. Tulis persamaan termokimia bagi tindak balas ini. b) Manakah ada entalpi yang lebih besar.TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 SOALAN 1.

Apabila serbuk zink ditambah ke dalam cawan plastik yang mengandungi 50cm3 larutan Cu2+ . suhu meningkat sebanyak 6. b) Kira haba yang terbebas semasa tindak balas.TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 3.2 Jg-1. . Kapasiti haba tentu air ialah 4. TOPIK 2: 10 .2 a) Tulis persamaan tindak balas yang berlaku.

1.1 TERMOKIMIA 2.1.2 Muatan Haba 11 .1 Kalorimeter 2.TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 2.

TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 2. 2) Kalorimeter ialah sebagai alat yang digunakan untuk mengira haba tindak balas ketika menjelaskan proses tindak balas kimia yang berlaku. “Coffee-Cup Calorimeter”  Alat ini merupakan satu alat yang ringkas yang direka untuk digunakan di dalam makmal.  Ia direka menggunakan cawan polistirena dan termometer. 3) Terdapat dua jenis kalorimeter iaitu “Coffee-Cup Calorimeter” and “Bomb Calorimeter”. a. perubahan fizikal dan muatan haba. 12 .1.1 TERMOKIMIA 2.1 KALORIMETER 1) Kalorimeter ialah pengiraan kuantitatif bagi haba yang diperlukan atau dihasilkan semasa proses tidak balas kimia.

TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 “Coffee-Cup Calorimeter” 13 .

b.TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109  Alat ini digunakan untuk mencari perubahan haba sesuatu bahan yang terdiri daripada dua larutan.  Digunakan untuk menyukat perubahan tenaga untuk tindak balas yang tidak akan berlaku sehingga dimulakan dengan sengaja.  Larutan tersebut perlu dimasukkan ke dalam kalorimeter dan catat suhu awal dan suhu akhir setelah tindak balas selesai. 14 .  Apabila tindak balas berlaku pada tekanan tetap di dalam “CoffeeCup Calorimeter”.  Cawan polistirena digunakan kerana ia merupakan bahan yang mempunyai dinding penebat haba yang baik yang dapat mencegah haba terbebas ke persekitaran. Contohnya ialah pembakaran yang dinyalakan. perubahan entalpi akan melibatkan haba dan sedikit haba akan dibebaskan ke persekitaran (eksotermik) atau diserap dari persekitaran (endotermik). “Bomb Calorimeter”  Jenis kalorimeter ini merupakan alat penyukat tindak balas haba yang jitu dan ia mempunyai isi padu tetap.

TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 15 .

TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109  Bahan tindak balas akan diletakkan di dalam “bomb”. Seterusnya. air dan sebarang kelengkapan yang terdapat di dalam air. 2) Muatan haba sesuatu objek bergantung pada jisim objek dan jenis objek. 2.1.  Daripada perubahan suhu dan muatan haba kalorimeter (air dan semua yang terdapat di dalam air). suhu keseluruhan bahan di dalam tangki akan meningkat.  Tangki air tersebut besar dan bertindak sebagai penebat sepenuhnya.  Pengacau (stirrer) akan memastikan haba yang dibebaskan akan disebarkan secara sekata sebelum suhu akhir akan diambil.2 MUATAN HABA (HEAT CAPASITY) 1) Muatan haba ialah kuantiti haba sesuatu bahan yang diperlukan untuk menaikkan suhunya sebanyak 1 .  Apabila tindak balas berakhir.  Muatan Haba Tentu (Specific Heat Capacity) 16 . haba yang dilepaskan akan di serap oleh periuk api (“bomb”). suhu yang dibebaskan telah dikira. iaitu diletakkan di dalam bekas yang ditutup dan di rendamkan di dalam tangki air.

o Formulanya ialah: c = muatan haba tentu Q = kuantiti haba yang diserap atau dibebaskan m = jisim objek = perubahan suhu o Unitnya ialah  Haba Pendam Tentu (Molar Heat Capacity) o Kuantiti haba yang diperlukan untuk mengubah keadaan jirim sesuatu bahan bergantung pada jisim bahan dan jenis bahan tersebut.TENAGA DALAM KIMIA o SCE 3109 Muatan haba tentu suatu bahan ialah haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebanyak 1 bagi 1kg bahan itu. o Formulanya ialah: L = haba pendam tentu Q = kuantiti haba yang diserap atau dibebaskan m = jisim o 17 Unitnya ialah .

Ketumpatan air ialah 1.00 M NaOH larutan telah ditambah di mana suhunya juga 28.45 kepada 31.184 J/g . Pembakaran glukosa ialah jaw ap an Pembakaran 2.TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 SOALAN 1) Tidak balas antara asid hidroklorik (HCl) dan natrium hidroksida (NaOH) dalam air melibatkan tidak balas eksotermik. HCl (aq) + NAOH(aq) NaCl (aq) + (l) Dalam satu eksperimen. kita menganggap muatan haba tentu ialah hampir kepada air iaitu 4. kita menganggap 2) Glukosa merupakan punca tenaga kepada badan kita. 50. Kalorimeter mengandungi 982.00 M HCl pada 28.0 g air. Apakah haba tindak balas? Oleh sebab larutan adalah cair. Seterusnya. 50.00g/mL dan larutan tersebut mempunyai ketumpatan yang hampir kepada air.44 .00 mL daripada 1. Campuran telah dikacau serta merta dan suhu larutan campuran telah meningkat kepada 35.5 .00mL daripada 1.5 telah diletakkan di dalam “coffee-cup calorimeter”. 18 .06g glukosa di dalam “bomb calorimeter” menyebabkan suhu air meningkat daripada 29.4 .

3) Sampel bagi 4.TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 Muatan haba bagi kalorimeter ialah 814 J/ . Ia telah menyerap 35.184 J/g Kira haba pembakaran bagi 1 mol glukosa.0 g sampel daripada 30. Muatan haba tentu air ialah 4. 4) Berapakah muatan haba tentu bagi etanol apabila 700.0 kepada 45.0 J haba diperlukan untuk menaikkan suhu bagi 80.2 J tenaga sebagai haba.20 .0g besi telah dipanaskan daripada 0 .0 ? 19 . Apakah muatan haba tentu bagi besi tersebut.

1.TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 TOPIK 3 : 3.1 3.2 20 .1 TERMOKIMIA Entalpi Tindak Balas Entalpi 3.1.

1 ENTALPI 1) Definisi haba (entalpi) o Kandungan tenaga yang tersimpan dalam sesuatu bahan atau sistem o Simbol = ∆H 2) Definisi haba tindak balas o Perubahan haba yang berlaku apabila bilangan mol bahan tindak balas seperti yang ditunjukkan dalam persamaan kimia bertindak bersama pada keadaan piawai untuk membentuk hasil tindakbalas dalam keadaan piawai o Keadaan piawai ialah keadaan di mana:     Suhu Tekanan Kepekatan = 25° C atau 298 K = 1 atm atau 101.3 kPa = 1.TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 3.0 mol dm-3 Bahan dan hasil tindakbalas mesti berada pada keadaan fizik yang biasa pada suhu 25°C dan tekanan 1 atm 3) Jenis haba tindak balas i. Haba pemendakan  Perubahan haba yang berlaku apabila 1 mol mendakan terbentuk daripada tindak balas larutan ionnya pada keadaan piawai  21 Contoh: .1.

TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 Ag+ (ak) + Cl.(ak) AgCl (p) ∆H= -65. Haba pembakaran  Haba yang dibebaskan apabila satu mol bahan dibakar dengan lengkap dalam oksigen pada keadaan piawai  Contoh: CH4 (g) + 202 (g) CO2 (g) + 2H2O (ce) ∆H= -890 KJmol-1 22 . Haba peneutralan  Haba yang dibebaskan apabila satu mol ion hidrogen daripada asid bergabung dengan satu mol hidroksida untuk membentuk satu mol air pada keadaan piawai  Contoh: HNO3 (ak) + NaOH (ak) NaNO3 (ak) + H2 (ce) ∆H= -57 KJmol-1 iv. Haba penyesaran  Perubahan haba yang berlaku apabila satu mol logam disesarkan daripada larutan garamnya pada keadaan piawai oleh logam yang lebih elektropositif  Contoh: Fe (p) + CuSO4 (ak) FeSO4 (ak) + Cu (p) ∆H= -150 KJmol-1 iii.5 KJmol-1 ii.

TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 4) Contoh soalan dan pengiraan SOALAN: Seorang pelajar menjalankan satu eksperimen untuk menentukan haba pemendakan batrium sulfat di dalam makmal. kedua. Kemudian. Suhu awal 25cm3 larutan barium klorida 1. Keputusan eksperimen berikut diperoleh. lakarkan gambar rajah aras tenaganya.dua larutan tersebut dicampurkan. Suhu awal larutan barium klorida Suhu awal larutan natrium sulfat Suhu tertinggi yang dicapai oleh campuran larutan = 28° C = 30° C = 34 °C Hitungkan haba pemendakan bagi barium sulfat dalam eksperimen ini.Campuran dikacau dan suhu yang tertinggi yang dicapai dicatatkan. JAWAPAN: 1) Menulis persamaan tindak balas BaCI2(ak) + Na2SO4(ak) BaSO4(p) + 2NaCI(ak) 23 . Langkah berikut dilakukan.0 mol dm -3 dan 25cm3 larutan natrium sulfat 1.0 moldm-3 dicatatkan. Kemudian.

025 mol Bil mol Na2SO4 dalam 25cm3 larutan = = = 0.025 mol Menurut persamaan. 0.TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 2) Menghitung bilangan mol barium sulfat yang termendak Bil mol BaCI2 dalam 25cm3 larutan = = = 0. 1 mol BaCI2 bertindak balas dengan 1 mol Na2SO4 untuk membentuk 1mol BaSO4 Jadi.025 mol BaCI2 bertindak balas dengan 0.025 mol Na2SO4 untuk membentuk 0.025 mol BaSO4 3) Menghitung perubahan haba dalam tindak balas Jumlah isipadu larutan campuran = 25cm3+ 25cm3 = 50cm3 24 .

29 = 5° C Haba yang dibebaskan oleh tindakbalas pemendakan = haba yang diserap oleh larutan = mcƟ = 50 g x 4.05 kJ haba 25 .dua larutan = =29° C Perubahan suhu larutan = suhu tertinggi.TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 Jisim larutan campuran.2 x 5 = 1050 kJ = 1.025 mol BaSO4 akan membebaskan 1.05 kJ 4) Menghitung haba pemendakan Pemendakan 0.m = isipadu larutan x ketumpatan larutan = 50cm3 x 1 = 50 g Suhu awal larutan = purata suhu awal kedua.suhu awal = 34.

terdapat suatu perubahan tenaga yang berlaku semasa tindak balas kimia o Perubahan tenaga ini diberikan simbol = ∆H ∆H = jumlah kandungan tenaga hasil tindak balas – jumlah kandungan tenaga bahan tindak balas 26 .TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 Oleh itu. pemendakan 1 mol BaSO4 akan membebaskan = 42 kJ haba Maka. Jadi. BaCI2(ak) + Na2SO4(ak) BaSO4(p) + 2NaCI(ak) ∆H= -42 KJmol-1 BaCI2(ak) + Na2SO4(ak) ∆H= -42 KJmol-1 BaSO4(p) + 2NaCI(ak) 5) Gambarajah aras tenaga o Apabila tindak balas kimia berlaku. bahan tindak balas ditukarkan kepada hasil tindak balas o Kandungan tenaga bahan tindak balas berbeza daripada kandungan tenaga hasil tindak balas.

TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 o Bagi tindak balas eksotermik. ∆H adalah positif o Perubahan tenaga dalam tindak balas eksotermik dan endotermik dapat ditunjukkan dengan jelas dengan menggunakan gambarajah aras tenaga. ∆H adalah negatif o Bagi tindak balas endotermik. jumlah kandungan tenaga hasil tindak balas adalah lebih tinggi daripada jumlah kandungan tenaga bahan tindak balas. jumlah kandungan tenaga hasil tindak balas adalah kurang daripada jumlah kandungan tenaga bahan tindak balas. Tindak balas eksotermik 27 . Maka. Maka.

TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 Tindak balas endotermik 28 .

v. ii. [Jmr = Cu. O. . 64.25 mol dm -3. Fe. S. 16] Haba yang dibebaskan Peningkatan suhu Jisim kuprum yang disesarkan Jisim garam yang terbentuk Lukis gambarajah aras tenaga mcm mana nk dapat jisim? 29 .TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 SOALAN Kaji persamaan di bawah Fe (s) + CuSO4 (aq) → Cu (s) + FeSO4 (aq) ∆H = -250 kJ mol-1 Jika serbuk besi ditambah kepada 100 cm 3 larutan kuprum(II) sulfat 0. 32. iv. iii. 56. kirakan i.

1 4.1.1.2 Entalpi Hukum Hess 30 .1 TERMOKIMIA 4.TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 TOPIK 4 : 4.

1.3 Entalpi Pembentukan 31 .TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 4.

H ditakrifkan Di mana H adalah entalpi system @ tindak balas dalam Joules U adalah tenaga dalaman system @ tindak balas dalam Joules P adalah tekanan yang bertindak ke atas system @ tindak balas V adalah isipadu system @ tindak balas dalam meter padu 4. Hasil yang diperolehi akan menunjukkan nilai yang sama. Contoh untuk menentukan entalpi : 32 .TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 4. ΔH1 = ΔH2 + ΔH3 + ΔH4 Untuk menentukan entalpi suatu tindak balas.2 HUKUM HESS Hukum Hess menyatakan bahawa. Haba keseluruhan atau akhir tindak balas adalah sama dengan jumlah haba proses tindak balas. Entalpi.1.1.1 ENTALPI Entalpi. kita boleh menambah beberapa tindak balas. H merupakan perubahan haba yang berlaku apabila 1 mol bahan terbentuk daripada unsur-unsurnya pada tekanan tetap.

maka kita boleh menghitung nilai entalpi untuk tindak balas diatas.5 kJ mol–1 = ΔH1 ΔHm = –283. persamaan termokimia yang tepat adalah : C(s) + O2(g) → CO2(g) ΔHm = –393. Melalui hukum Hess.TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 a) NO2 : Jadi. 33 .0 kJ mol–1 = ΔH2 ΔH = 68 KJ ΔHnet = –110.-> 2NO2(g) b) CO2 C(s) + ½O2(g) → CO(g) CO(g) + ½O2(g) → CO2(g) ΔHm = –110.5 kJ mol–1 = ΔH1 + ΔH2 Jadi.5 kJ mol–1 + (–283.0 kJ mol–1) = –393. persamaan termokimia yang tepat adalah : N2(g) + O2(g) -.5 kJ mol–1 Dengan mengetahui entalpi standard pembentukan NO 2. kita dapat mengira nilai entalpi sesuatu bahan dan unsur yang sukar ditentukan dalam makmal.

PERUBAHAN ENTALPI PEMBENTUKAN PIAWAI Δ . Maka. Antaranya kita dapat menggabungkan beberapa tindak balas yang telah diketahui entalpinya untuk memperoleh entalpi tindak balas yang dicari.5 kJ mol–1 Ini bererti apabila 1 mol air (cecair) terbentuk daripada hydrogen (H) dan oksigen (O) dalam keadaan bergas. perubahan entalpi pembentukan piawai bagi unsur-unsur di bawah keadaan piawai diberikan nilai sifar. perubahan entalpi pembentukan piawai bagi air boleh diwakili oleh profil tenaga berikut : 34 . 285.5 kJ haba dibebaskan (tindak balas eksotermik) Secara lazim. entalpi pembentukan piawai bagi air ialah –285. Perubahan entalpi pembentukan piawai ialah haba yang diserapkan atau dibebaskan apabila satu mol bahan dibentuk daripada unsur-unsurnya di bawah keadaan piawai. Ini merujuk kepada perubahan berikut : H2(g) + ½O2 (g) → H2O(l) Δ = –285. Perubahan entalpi pembentukan piawai bagi bahan diberi symbol Δ .TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 Terdapat beberapa perkara yang perlu diberi perhatian semasa mengaplikasikan hukum Hess. Sebagai contoh.5 kJ mol –1.

394 kJ mol–1 H 2 (g ) + 35 O2 (g) → H2 O(g) Δ . = . perubahan entalpi pembentukan piawai bagi etana. Perubahan entalpi pembentukan piawai bagi etana sebenarnya diperoleh dengan menggunakan hukum Hess seperti berikut C (p ) + O 2 (g ) → CO2 (g) Δ = .TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 H2(g) + ½O2 (g) ΔH = –296 kJ mol–1 H2O(l) Sesetengah perubahan entalpi pembentukan piawai adalah bernilai positif. karbon tidak berpadu secara langsung dengan dengan gas hydrogen di bawah sebarang keadaan untuk menghasilkan etana.296 kJ mol–1 .0 kJ mol–1 Perubahan entalpi pembentukan piawai sesetengah bahan tidak boleh ditentukan secara langsung oleh eksperimen. 2C (p) + H2 (g) → C2H2 (g) Δ . Misalnya. = + 227. C 2H2 adalah + 227 kJ mol–1. Contohnya.

1.TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 C2H2 (g) + O2 (g) → 2CO2 (p) + H2 O(ce) Δ .kitaran 2C (p) -394 2 + H2 -296 C2H2 (g) -1311 2CO2 (p) + H2 O Mengikut Hukum Hess : + ( . ΔH2 dan ΔH3 semuanya termokimia berikut digunakan : boleh ditentukan secara terus dalam makmal. A + B = C + D 36 . = .1311 kJ mol–1 ΔH1.3 ENTALPI TINDAK BALAS DAN ENTALPI PEMBENTUKAN Bagi suatu tindak balas am.1311) = 2(-394) + (-296) = + 227 kJ mol-1 4.

1128 + 0 ) = . Δ tindak balas diberikan oleh formula berikut : Δ = Δ (hasil) + Δ (bahan tindak balas) Contoh : 2 Al (p) + Cr2O3 (p) → 2 Cr (p) + Al2O3 (p) Diberikan : Δ (Al2O3) = . perubahan entalpi. Jawapan yang sama juga dapat diperoleh dengan menggunakan Hukum Hess : 37 .1669 kJ mol–1 Δ (Cr2O3) = -1128 kJ mol–1 2 Al (p) + Cr2O3 (p) → 2 Cr (p) + Al2O3 (p) ΔH : ΔH 0 -1128 0 .1669 + 0 ) .541 kJ.1669 = ( .( .TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 Maka.

2.1128) = . Δ (karbon) C (p ) + O 2 (g ) → CO2 (g) Δ = . Perubahan entalpi pembakaran piawai adalah haba yang dibebaskan apabila 1 mol bahan dibakar dengan lengkap dalam oksigen berlebihan di bawah keadaan piawai.1169 = .TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 x 2 Al + Cr2O3 Al2O3 + 2 Cr -1128 Al2O3 + Cr2O3 Mengikut Hukum Hess : + ( . Perubahan entalpi pembakaran piawai beberapa bahan diberikan berikut : a.541 kJ PERUBAHAN ENTALPI PEMBAKARAN PIAWAI Δ 1.394 kJ mol–1 38 .

TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 b.876 kJ mol–1 CONTOH : Apabila 1.2 Jg -1K-1) Haba yang dibebaskan = mcΔt 39 . Δ (etanol) C2H2OH (ce) + 3O2 (g) → 2CO2 (g) + 3H2 (ce) Δ . dibakar dengan lengkap.2 0C. = . = .2202 kJ mol–1 c. Δ (asid etanoik) CH3COOH (ce) + 2O2(g) → 2CO2 (g) + 2H2O(ce) Δ . = .1368 kJ mol–1 d. C3H7OH. (kapasiti haba tentu air = 4. hitungkan perubahan entalpi pembakaran piawai propanol. haba yang dibebaskan menaikkan suhu 1500 g air sebanyak 9.5 g propanol. Δ (propana) C3H8 (g) + 5O2 (g) → 3CO2 (g) + 4H2 O(ce) Δ .

017 mol Perubahan entalpi pembakaran piawai = = .TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 = 1500 4.96 kJ Bilangan mol propanol yang yang digunakan = = 0. Sebatian yang sangat eksotermik dengan nilai Δ yang paling negatif biasanya paling stabil dan tidak mudah terurai menjadi unsur-unsurnya. 3. Haba pembentukan piawai bagi sebatian mewakili tenaga yang dipindah dari atau kepada persekitaran apabila ikatan kimia dalam unsur berpecah dan ikatan terbaru terbentuk dalam sebatian itu.2 = 57. 2.3409 kJ mol-1 MENGGUNAKAN NILAI Δ UNTUK MERAMALKAN KESTABILAN RELATIF SEBATIAN 1.2 9. Nilai Δ sebatian memberi maklumat yang baik tentang kestabilannya dan penguraian kepada unsur-unsurnya. 40 .

1670 -911 -3012 -395 + 265 . 5. Perhatikan perkara berikut : 41 . sebatian yang paling endotermik dengan nilai Δ yang paling positif adalah tidak stabil dan cenderung untuk terurai (mungkin secara meletup) dengan pemanasan sedikit ataupun pada keadaan biasa. Contoh sebatian stabil dan tidak stabil: Sebatian stabil Al2O3 NaCl HF Δ kJ mol-1 Sebatian tak stabil Cl2O7 NCl3 SnH4 Δ mol-1 -1679 -411 -271 -75.1113 -911 -602 -264 + 76 Perubahan kestabilan dari segi tenaga bertambah daripada Na2O hingga Al2O3 dan menyusut daripada SiO2 hingga Cl2O7.1204 . Oksida Na2O MgO Al2O3 SiO2 P4O10 SO4 Cl2O7 Δ kJ mol-1 sebatian Δ mol-1 oksigen .7 -230 -163 Haba pembentukan piawai dan kestabilan Perubahan entalpi pembentukan piawai bagi oksida dalam Kala 3 Jadual Berkala Unsur ditunjukkan dalam jadual berikut.416 . Cl 2O7 yang mudah meletup. Manakala.832 . Ini menerangkan sifat penurunan yang kuat bagi magnesium dan aluminium dan ketakstabilan diklorin heptoksida.602 .TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 4.

Ia adalah kerana Δ hanya menghuraikan kestabilan hydrogen peroksida secara relative terhadap unsureunsurnya. H2 (g) + O2 (g) → H2 O2(c) Δ . Tidak berguna untuk membandingkan nilai Δ bagi sebatian yang tidak mengandungi unsur yang sama. Nilai Δ berguna untuk menunjukkan kesan penambahan saiz atom halogen terhadap kestabilan.5 Haba pembentukan hydrogen peroksida ialah -186 kJ mol-. b. namun mudah terurai menjadi air dan oksigen. Bahan yang paling stabil terhadap penguraian kepada unsure-unsurnya (iaitu sangat eksotermik) mungkin paling reaktif sebagai reagen. bahan itu tidak menghasilkan hydrogen dan oksigen tetapi menghasilkan air dan oksigen: 42 . Lebih kecil saiz halogen. Oleh itu apabila hydrogen peroksida terurai. F Cl Br I Sebatian stabil Δ kJ mol-1 HF (g) -271 HCl (g) -92 HBr -36 HI (g) + 26. lebih stabil hidrida halogen itu.TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 a.186 kJ mol–1 Daripada data ini kita menyangka bahawa hydrogen peroksida sangat stabil. misalnya CO dengan SiCl4. = . Ini berbeza dengan hidrida halogen.

Contoh ini menunjukkan betapa pentingnya untuk menentukan terhadap bahan apa sebatian itu stabil atau tidak stabil. ΔH bagi tindak balas berikut 2 CO(g) + O2 (g) → 2 CO2 (g) adalah -566 kJ Diberi bahawa ΔH bagi CO2 = .394 KJ mol–1 .1 kJ/mol . Perubahan entalpi beberapa tindak balas penyesaran diberikan berikut : Cu(p) + 2 Ag+ (ak) → Cu2+ (g) + Ag (ak) ΔH1 = –148 kJ + 2+ Zn(p) + 2 Ag (ak) → Zn (ak) + 2Ag (p) ΔH2= – 363 kJ Hitung ΔH bagi tindak balas berikut : Zn(p) + Cu2+ (ak) → Zn2+ (ak) + Cu (p) 2. 3. SOALAN 1. Hitung ΔH bagi CO.TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 H2O2 (c) → H2O (c) + ½O2 (g) Δ = –98 kJ mol–1 Ini bererti hydrogen peroksida tidak stabil secara tenaga berbanding air dan oksigen. Hitung H bagi persamaan : NH3(g) + HCl(g) -----> NH4Cl(s) Diberi : ½N2(g) + 1½H2(g) -----> NH3(g) 43 H = -46.

286 kJ C6H6 (ce) + O2 (g) → 6CO2 (g) + 3H2O (ce) .4 kJ/mol 4.TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 ½H2(g) + ½Cl2(g) ------> HCl(g) ½N2(g) + 2H2(g) + ½Cl2(g) -----> NH4Cl(s) H = -92.394 kJ H2 (g) + O2 (g) → H2O (ce) .3 273 kJ TOPIK 5 : 44 . Hitung H benzene C6H6 daripada data-data berikut : C (p) + O2 (g) → CO2 (g) .3 kJ/mol H = -314.

3. Tenaga yang terkandung dalam sesuatu makanan ialah kuantiti haba yang dihasilkan apabila 1 gram makanan dioksidakan.1 5.1.1 TERMOKIMIA 5.TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 5.1 TERMOKIMIA 5.2 Jg-1C-1 45 .2 kJg-1 Proteins: 17.1 MAKANAN DAN BAHAN API MAKANAN 1. Jumlah tenaga untuk tiga kelas makanan yang utama ialah Karbohidrat: 22.2 kJg-1 Lipids: 38.1. Jumlah tenaga boleh ditentukan dengan formula berikut: Jumlah tenaga makanan = kuantiti air (ml) x pertambahan suhu (oC) x 4.1. 5 kJg-1 Makanan dan Bahan Api Tenaga Solar 4.2 5. Unit untuk jumlah tenaga ialah joules per gram (Jg -1) atau kalori. 2.

gas asli dan petroleum. Bahan api ialah bahan kimia yang dapat dibakar untuk membebaskan tenaga haba. 3. Jumlah tenaga makanan juga boleh ditentukan dengan bomb calorimeter. BAHAN API 1. 2.TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 Kuantiti makanan(gram) 5. 4. Bahan api yang berbeza mempunyai haba pembakaran yang berlainan. Pemilihan bahan api untuk kegunaan industri adalah berdasarkan faktor berikut: a) Haba pembakaran b) Kos tenaga c) Sumber bahan api d) Kesan kepada alam sekitar 5. Kebanyakan bahan api yang digunakan adalah bahan api fosil seperti arang batu. Ini bermakna bahan api yang digunakan mestilah merupakan bahan api yang a) Menghasilkan tenaga haba yang banyak b) Mempunyai harga yang rendah c) Mudah diperoleh d) Tidak mencemarkan alam sekitar PETROLEUM 46 .

Selain sebagai bahan bakar dan pelincir. Terbentuk daripada pereputan sisa haiwan dan tumbuhan yang tenggelam ke dasar laut berjuta-juta tahun dahulu. iaitu cara penyulingan pada julat suhu yang berlainan. terutamanya siri alkana. 7. Perbezaan dalam takat didih ini membolehkan komponen-komponen petroleum diasingkan melalui penyulingan berperingkat. dan biasanya didapati di bahagian atas kerak bumi. 5. Proses industri bagi pengasingan komponen-komponen di dalam petroleum dipanggil penapisan petroleum. Petroleum biasanya merupakan sebatian pelbagai hidrokarbon. sabun dan detergen. Komponen-komponen petroleum berbeza dari segi saiz. 3. petroleum turut digunakan dalam pelbagai industri seperti pembuatan pelarut. 6. 2. pewangi. bahan letupan dan lain-lain. plastik. 47 . Kegunaan utama petroleum ialah sebagai sumber tenaga untuk menggerakkan kenderaan. baja serta racun perosak. 4.TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 1. oleh itu setiap komponen mempunyai takat lebur dan takat didih tersendiri.

o makin likat pecahan itu o makin gelap warnanya o makin sukar pecahan itu terbakar o makin berjelaga nyalanya. o makin kurang likat pecahan itu o makin cerah warnanya o makin mudah pecahan itu terbakar o makin bersih nyalanya ( kurang berjelaga ) Makin tinggi takat didih pecahan petroleum itu . 48 .TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 Sifat Pecahan-Pecahan Petroleum Yang Diperolehi Makin rendah takat didih pecahan petroleum itu .

TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 Pecahan-pecahan Petroleum Dan Kegunaannya.bahan penggilap dan bahan pencuci Digunakan sebagai bahan api dalam kapal . dan kain sintetik dalam industri petrokimia dan sebagai Kerosin pelarut Digunakan sebagai bahan api untuk pesawat terbang serta untuk pemanasan dan pencahayaan Diesel Minyak pelincir Parafin Minyak Bahan Api Bitumen (takat didih paling tinggi) (lampu kerosin ) Digunakan sebagai bahan api untuk kenderaan berat seperti bas .2 TENAGA SOLAR 49 . mesin kilang dan stesen jana kuasa Digunakan untuk membuat jalan raya dan bahan kalis air. Petrol Digunakan sebagai bahan api untuk kereta dan Nafta kenderaan ringan. Pecahan Petroleum Gas-gas petroleum Kegunaan Dicairkan di bawah tekanan dan digunakan sebagai (takat didih paling rendah) gas untuk memasak. 5. lori dan kereta api. dadah. Sumber bagi pembuatan plastik. Digunakan sebagai pelincir untuk mengurangkan geseran Digunakan untuk membuat lilin.1.

4. enjin pemanasan) Penyahmasinan air laut. Kegunaannya semakin meluas tatkala kesedaran mengenai kos persekitaran dan bekalan terhad oleh sumber tenaga lain seperti bahan api fosil yang semakin terasa. masakan) Generasi elektrik (fotovoltaik. pemanasan bangunan. Tenaga matahari sekarang digunakan dalam beberapa pengunaan: Pemanasan (air panas. 3. seperti di kawasan terpencil dan di angkasa lepas. Tenaga suria atau tenaga solar adalah teknologi untuk mendapatkan tenaga berguna daripada cahaya matahari.TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 1. 50 . 2. Tenaga matahari telah digunakan dalam banyak teknologi tradisional sejak beberapa abad dan telah digunakan secara meluas ketika ketiadaan bekalan tenaga lain.

TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 SOALAN 1. Nyatakan definisi petroleum. Berikan dua pecahan komponen petroleum dan nyatakan kegunaannya. Berikan definisi tenaga yang terkandung dalam makanan? 2. Terangkan secara ringkas mengenai bahan api 3. 51 . 4.

1 ELEKTROKIMIA 6.TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 TOPIK 6 : 6.1.1 Tindakbalas Pengoksidaan Dan Penurunan 52 .

1 TINDAKBALAS PENGOKSIDAAN DAN PENURUNAN 53 .1.TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 6.

2e ------> Zn2+ Cu .-2e -----> Br2 2I.e -----> Fe3+ PENURUNAN Fe3+ + e -------> Fe2+ Cu2+ + 2e ----> Cu Ag+ + e -----> Ag Zn .TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 PERSAMAAN KIMIA PENGOKSIDAAN Hilang Hidrogen H2S(g) + CL2(g) 2HCL(g) + S(s) hilang hidrogen penambahan hidrogen PENURUNAN Terima Hidrogen H2 (g) + CL2 (g)  2HCL (g) Terima Oksigen 2Ca (s) + O2  2CaO (s) Hilang Oksigen Zn (s) + CuO (s)  ZnO (s) + Cu (s) penambahan oksigen kehilangan oksigen PERSAMAAN ION PENGOKSIDAAN Fe2+ .2e ------> Cu2+ 2Br.-2e -----> I2 Br2 + 2e ------> 2BrCl2 + 2e -------> 2Cl- 54 .

2e -----> Fe2+ 2H2O + O2 + 4e ----> 4OH- TINDAK BALAS REDOKS Satu tindak balas dimana proses pengoksidaan dan penurunan berlaku secara serentak. 2) Tindak balas yang melibatkan kehilangan dan penambahan electron 55 .TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 Fe . 1) Tindak balas yang melibatkan penambahan dan kehilangan oksigen.

Peraturan penentuan nombor pengoksidaan  Atomatom dan molekulmolekul unsur bebas mempunyai nombor pengoksidaan sifar. Contohnya. CL2  Nombor pengoksidaan unsur dalam ion monoatom adalah sama dengan cas pada ion tersebut. NOMBOR PENGOKSIDAAN Nombor pengoksidaan suatu unsur dalam suatu sebatian ialah cas yang diperolehi oleh unsur itu apabila unsur itu wujud sebagai ion dalam sebatian tersebut dengan membuat anggapan semua ikatan yang wujud dalam sebatian itu tidak dikira sebatian ion atau kovalen. O2.P. H2. Ianya merupaan ikatan ion.) atom di dalam bahan kimia 56 .TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 3) Tindak balas redoks yang melibatkan penambahan nombor pengoksidaan dan pengurangan nombor pengoksidaan.contohnya H+ = +1 Petua-petua yang perlu dipatuhi apabila menentukan nombor pengoksidaan (N.

.P. S) + 4(-2) = -2 (N.P. O2. Apakah N.P. SO42-? Penyelesaian: N. C. Al3+ = +3…. atom yang tidak diketahui di dalam suatu ion atau sebatian ion yang mengandungi ion kompleks.P. Ion kompleks Petua ini boleh digunakan untuk menentukan N. S = +6 . S) = (-2) + (+8) N.TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 JENIS BAHAN Atom dalam unsur 0 NOMBOR PENGOKSIDAAN CONTOH Na.P. oksigen O = -2 Cas pada ion sulfat = 2Oleh itu. H. O. Na2O. Na+ = +1.= -3…. H2SO4. di dalam ion sulfat. Atom oksigen -2 di dalam sebatian (kecuali di dalam peroksida = -1) Atom hidrogen di dalam sebatian Ion tunggal +1 (kecuali di dalam hidrida logam = -1) Sama dengan cas pada ion itu Jumlah nombor pengoksidaan setiap atom = cas pada ion itu H2O. CH4. O2. (N.P.= -2. Pb2+ = +2.= -1 . Cl. Na2CO3. H2O2…… H2O. HCl.. Peroksida: NaO. H3PO4. CaH2……. Cl. S) + 4(N.P. H3PO4……. atom sulfur( S ). CuO. Zn. Cl2..P. H2. H2SO4. N3. PbO. S) + (-8) = -2 57 (N. HNO3. Hidrida logam: NaH. …. CO2. Pb…. O) = -2 (N.P.

Zn + CuSO4  ZnSO4 + Cu PbO + CO  Pb + CO2 4NH3 + 5O2  4NO + 6H2O 3) Apakah nombor pengoksidaan bagi Mangan di dalam sebatian Mangan. III. I. S 2O32-? 58 . KMnO 4? 4) Apakah nombor pengoksidaan bagi Sulfur di dalam ion thiosulfat. 2) Nyatakan samada unsur kimia yang digariskan di bawah telah mengalami penurunan ataupun pengoksidaan. II.TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 SOALAN 1) Persamaan tindak balas antara Ferum (iii) Oksida dan Karbon Monoksida ditunjukkan di bawah. Fe2O3 (p) + 3CO (g)  2Fe (p) + 3CO2 (g) Kenalpastikan agen penurunan dan agen pengoksidaan di dalam tindak balas di atas.

TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 59 .

1 60 .TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 TOPIK 7 : 7.1.1 ELEKTROKIMIA Sel Voltan 7.

Sel voltan merupakan contoh sel elektrokimia yang menghasilkan arus elektrik hasil daripada pembebasan tenaga oleh tindak balas redoks. Terdapat dua jenis tindak balas di dalam tindak balas redoks: a. 2. Di dalam elektrokimia. tindak balas kimia hanya berlaku apabila terdapat pengaliran arus elektrik dan menghasilkan perubahan kimia di dalam sesuatu larutan. Ia juga dipanggil tindak balas redoks. Elektrokimia merupakan kajian tentang tindak balas kimia yang berlaku di dalam larutan dan melibatkan pengaliran elektron di antara elektrod dan elektrolit. 5. 3. Tindak balas pengoksidaan Tindak balas penurunan 4.TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 Apakah maksud elektrokimia??? 1. 61 . b.

Contoh sel Daniell. Arus elektrik yang terhasil dalam sel dapat dikesan melalui nyalaan mentol dan pesongan atau 4. b. Struktur sel ringkas dibina dengan: a.TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 Sel Voltan 1. 3. Mencelupkan dua kepingan logam berlainan ke dalam suatu elektrolit. voltmeter atau galvanometer. Sel voltan ialah sel yang menghasilkan tenaga elektrik melalui tindak balas kimia yang berlaku di dalamnya. Menyambungkan dua kepingan logam itu melalui litar luar kepada sebuah mentol. jarum voltmeter galvanometer. Tenaga kimia Tenaga elektrik 2. voltan adalah Sel 62 .

TENAGA DALAM KIMIA

SCE 3109

RAJAH 1: PEMBINAAN SEL VOLTAN YANG RINGKAS

Bagaimana tindak balas elektrokimia berlaku dalam sel voltan?

1. Logam yang berada di atas dalam SEK lebih bersifat elektropositif . itu atom ini mudah membebaskan elektron untuk membentuk ion.

Oleh

2. Penghasilan elektron yang banyak pada logam ini menyebabkan ia bertindak sebagai terminal negatif dan dikenali sebagai katod. 3. Logam yang berada di bawah dalam SEK kurang bersifat elektropositif. Oleh itu ion logam yang kurang elektropositif akan menerima elektron dan berubah menjadi atom.

63

TENAGA DALAM KIMIA

SCE 3109

4. Logam ini akan bertindak sebagai terminal positif dan dikenali sebagai anod. 5. Elektron akan bergerak daripada logam yang lebih elektropositif yang kurang elektropositif. 6. Pengaliran elektron yang berterusan dari terminal negatif ke terminal positif melalui litar luar akan menghasilkan arus. 7. Logam yang lebih elektropositif akan melarut/ menjadi nipis/ jisimnya. 8. Kepekatan larutan garam logam yang lebih elektropositif akan kerana atom logam berubah menjadi ion. 9. Logam yang kurang elektropositif akan menebal/ bertambah jisim. 10. Kepekatan larutan garam logam akan berkurang kerana ion logam berubah menjadi atom logam. 11. Persamaan sel kimia boleh ditulis sebagai: A/A+ // B+/B bertambah berkurang ke logam

Perbandingan antara sel elektrolisis dengan sel voltan

Sel elektrolisis

Sel voltan

64

TENAGA DALAM KIMIA

SCE 3109

Jenis elektrod: Grafit atau dua jenis logam yang sama/ berbeza Tindak balas di terminal positif: Kehilangan elektron Tindak balas di terminal negatif: Penerimaan elektron Perubahan bentuk tenaga: Tenaga elektrik Aliran elektron: Elektrod positif Elektrod negatif Tenaga kimia

Jenis elektrod: Dua jenis logam yang berbeza

Tindak balas di terminal positif: Penerimaan electron Tindak balas di terminal negatif: Kehilangan electron Perubahan bentuk tenaga: Tenaga kimia Aliran elektron: Elektrod negatif Elektrod positif Tenaga elektrik

Tindak balas di anod (Elektrod positif) 4OHPengoksidaan 2H2O + O2 + 4e

Tindak balas di anod (Elektrod negatif) Zn Zn2+ + 2e

Pengoksidaan

65

TENAGA DALAM KIMIA

SCE 3109

Tindak balas di katod ( Elektrod negatif) Tindak balas di katod ( Elektrod positif) Cu2+ + 2e Penurunan Cu 2H+ + 2e H2

Penurunan

PERSAMAAN • • • • Mengandungi elektrolit Terdiri daripada dua elektrod Melibatkan tindak balas kehilangan dan penerimaan elektron Mempunyai elektrod positif dan negatif

66

Sel Kering

2.TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 RAJAH 2: BINAAN SEL KERING 1. Tindak balas yang berlaku dalam sel kering ialah a. 67 . Rod karbon dikelilingi oleh campuran mangan (IV) oksida dan serbuk karbon. 3. pembalut zink (terminal negatif) menderma elektron untuk membentuk ion Zn 2+ . Apabila sel digunakan (dinyahcas). Sel kering ialah sel yang tidak menggunakan sebarang cecair. Fungsi setiap strukturnya adalah seperti berikut: Struktur Rod karbon Pembalut zink Mangan (IV) oksida Serbuk karbon Fungsi Bertindak sebagai terminal positif Bertindak sebagai terminal negative Mengurangkan pengutuban sel Menambahkan luas permukaan elektrod karbon Pasta ammonium klorida Bertindak sebagai elektrolit 4.

5. Elektron yang dibebaskan akan mengalir melalui litar luar dan diterima oleh ion NH4+ di rod karbon (terminal positif) untuk membentuk ammonia dan hidrogen.TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 Zn (p) Zn2+ + 2e- b. Pengaliran elektron dari pembalut zink melalui litar luar ke rod karbon menghasilkan arus elektrik. Ringkasan nyahcas sel kering: RAJAH 3 Kebaikan sel kering: 68 . 2NH4+(ak) + 2ePersamaan ion keseluruhan: Zn (p) + 2NH4+(ak) 2NH3(ak) + H2(g) + Zn2+ 2NH3(ak) + H2(g) c.

TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 • • • • • tiada tumpahan elektrolit mudah dibawa murah bersaiz kecil voltan yang terhasil agak malar sebab tiada pengutuban sel Kelemahan sel kering: • • • tidak dapat dicas semula menghasilkan arus yang rendah elektrolit keluar melalui pembalut zink yang bocor setelah sel digunakan beberapa lama 69 .

Apakah yang berlaku pada kepekatan larutan garam logam pada terminal negatif? 70 . Bagaimanakah arah pergerakan elektron? d. Namakan logam yang lebih elektropositif dan yang kurang elektropositif? b. Logam apakah yang bertindak sebagai terminal positif? f.TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 SOALAN Rajah 2: Tindak balas elektrokimia bagi Fe-Cu a. Apakah larutan-larutan yang sesuai digunakan bagi A dan B? c. Logam apakah yang bertindak sebagai terminal negatif? e. Apakah yang berlaku pada logam yang bertindak sebagai terminal positif? i. Apakah yang berlaku pada logam yang bertindak sebagai terminal negatif ? h. Tuliskan persamaan setengah bagi tindak balas yang berlaku di terminal negatif dan terminal positif? g.

TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 j.1 ELEKTROKIMIA 71 . Apakah yang berlaku kepada kepekatan larutan garam logam pada terminal positif? k. TOPIK 8 : 8. Tuliskan persamaan sel kimia bagi tindak balas elektrokimia di atas.

1.1.1.1 8.m.TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 8.2 Daya Gerak Elektrik (e.3 Keupayaan Elektrod Piawai 72 .f) Keupayaan Penurunan Piawai 8.

- D. Dalam tindak balas yang berlaku dalam sel voltan.g.e boleh diukur dengan menggunakan sebuah voltmeter berintangan tinggi yang disambung secara terus kepada terminal –terminal sel atau beteri itu. elektron akan mengalir dari anod ke katod melalui litar terbuka kepada tenaga keupayaan yang rendah. ditakrifkan sebagai jumlah tenaga yang dibekalkan oleh suatu sel untuk menggerakkan satu coulomb cas dari satu terminal ke terminal yang lain. - Unit d.1. - D. iaitu semasa tiada arus mengalir. 1 tekanan atmosfera dan ion dalam elektrolit mempunyai kepekatan 1M).g.g. Hasilnya.E) - Sumber elektrik dari sel elektrik mengubahkan tenaga kimia kepada tenaga keupayaan elektrik.e ialah volt (V).TENAGA DALAM KIMIA 8.e juga boleh ditakrifkan sebagai beza keupayaan yang merentasi sel dalam keadaan litar terbuka. elektron akan mengalir dari anod ke katod berdasarkan beza keupayaan tenaganya. Sel voltan = E0katod-E0anod E0sel 73 = E0kanan-E0kiri .g. - D. - Daya gerak elektrik (d.e.G.1 SCE 3109 VOLTAN SEL / DAYA GERAK ELEKTRIK (D.g. - Nilai beza keupayaan yang dilabel pada satu sumber elektrik ialah daya gerak elektrik bagi sumber itu. - Sel voltan ialah kombinasi dua setengah potensi sel dalam keadaan piawai ( 250C. - Anod mempunyai tenaga keupayaan yang tinggi berbanding dengan katod.e) ialah keupayaan atau tenaga sesuatu punca erlektrik untuk menggerakkan cas-cas elektrik dari satu terminal ke terminal yang lain.

TENAGA DALAM KIMIA

SCE 3109

-

Arus elektrik terhasil dengan gerakan electron daripada anod , melalui dawai ke katod.

-

Gerakan elektron menghasilkan daya elektromotif (emf)→ • • • • Emf sel dipanggil juga keupayaan sel. E0 sel Keupayaan.piawai sel E0 sel jika larutan garam diguna adalah 1M. emf diukur dalam volt (V) IV = 1J/1C emf bergantung kepada: - kepekatan sepsis yang mengalami tindak balas penurunan dan pengoksidaan. - suhu

8.1.2 KEUPAYAAN PENURUNAN PIAWAI

-

Potensi penurunan standard adalah potensi untuk elektrod di mana semua komponen berada dalam keadaan standard pada suhu 25 º C, dengan kepekatan ion 1 M dantekanan gas satu atm.

-

Jika proses pengoksidaan digunakan, maka tanda E 0 harus disongsangkan.
74

TENAGA DALAM KIMIA

SCE 3109

Misalnya :

K+ (ak) + e = K (p) tetapi K (p) = K+ + e

Proses penurunan E 0=-2.92 V Proses pengoksidaan E 0=+2.92 V

75

TENAGA DALAM KIMIA

SCE 3109

76

- Dalam pengukuran itu elektrod hydrogen di sifatkan sebagai titik bandingan.P a. Kepekatan ion dalam larutan b. Tekanan c. E 0 Faktor yang mempengaruhi K.1. Suhu - Keadaan untuk mengukur keupayaan elektrod haruslah sama.E.0 mol dm -3 b. Keadaan piawai yang dipilih ialah: a. adalah hasil pengukuran satu sel dimana salah satu daripada elektrodnya dibuat daripada elektrod hydrogen. - Nilai Eo.3 KEUPAYAAN ELEKTROD PIAWAI - Proses penurunan berlaku di elektrod. dimana tindak balas pengoksidaan hydrogen diberikan keupayaan sifar - Nilai keupayaan elektrod yang diukur pada keadaan piawai. Nilai Eo adalah menunjukkan kuasa pengoksidaan sesuatu bahan dibandingkan dengan pengoksidaan atom hydrogen.0 atm/101 kpac.TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 8. Tekananluar atau tekanan gas yang digunakanmestilah 1. c. Plantinumdigunakansebagaielektrod lengai bagisistem keseimbangan yang tidak termasuk logam 77 . Kepekatan ion berair (akues) 1. Suhu ditetapkan pada 298K atau 25oC d.

zink merupakan agen penurunan yang lebih kuat daripadahidrogen .TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 - Semua ion adalah ion akues. Maka . Agen pengoksidaan ialah pada sebelah kiri danagen penurunan pada sebelah kanan sel separa(half-cell) ‡ Zn2+(ak) + 2eCl2(g) + 2eFe3+(ak) + eagen pengoksidaan Zn (s) 2Cl-(ak) Fe2+(ak) agen penurunan Contoh 1 : ‡ K.E. ‡Tindak balas yang berlaku pada elektrod zink dan elektrod hydrogen ialah : Zn(p) Zn2+(ak) + 2e H2(g) 2H+(ak) + 2e ‡ Kedudukan zink dalam siri K.E. Contoh 2 : 78 .atau ion hidrogen akan menjadi agen pengoksidaan yanglebih kuat berbanding ion zink.P zink ialah -0.P adalah lebih tinggi berbanding hydrogen.76V ‡Zink merupakan kutub negatif apabila sambungkan pada elektrod hidrogen.

reduction = cathode) Langkah 1: Tulis persamaan yang lengkap Dua setengah potensi sel : 1) Ni/Ni2+ Jadi : Ni --> Ni2+ + 2 elektron (e-) 2) Cu/Cu2+ Jadi : Cu --> Cu2+ + 2e- Langkah 2 : Cari nilai Eo dalam jadual ( standard REDUCTION potentials ) Ni2+ + 2e.257V Eo= 0.TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 1) LEO goes GER (Losing Electrons Oxidation.340V .257V Cu2+ + 2e. Gaining Electrons Reduction) 2) OARC (Oxidation = anode.--> Cu Eo = 0.E anod Anod : Ni --> Ni2+ + 2eKatod : Cu2+ + 2e.--> Ni Eo = -0.340V Langkah 3 : Kira keupayaan sel piawai E sel = E katod .--> Cu 79 Eo = -0.

76V b . kuasa Zn sebagai agen penurunan ialah -0.TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 E sel = Ekatod .g.76V SOALAN 1.e)? 80 . tanda nilai K.E.P.76V Zn (p) E0= -0. Semasa perbandingan.597V KEGUNAAN SIRI KEUPAYAAN ELEKTROD PIAWAI Siri ini digunakan untuk membandingkankekuatan relatif agen pengoksidaan dan penurunan. semakin negatif nilaiK. Apakah yang dimaksudkan dengan daya gerak elektrik (d.257V) = 0. Bagi agen penurunan. k u a s a Z n 2+ sebagai agen pengoksidaan ialah -0.340V . Contoh : Zn2+(ak) + 2e Ini bermakna : a.(-0.E.P tidak diubah.Eanod = 0. semakin kuat kuasa penurunan.

TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 2.76 V E0 = +0.77 V Adakah Zn menurunkan ion Fe3+ kepada ion Fe2+ ? 81 . Diberi keupayaan penurunan piawai seperti berikut : Zn2+ (aq) + 2eFe3+ (aq) + eZn (s) Fe2+ (aq) E0 = -0. Ag (s) Fe (s) E0 = 0.80 V E0 = -0. Diberi keupayaan penurunan piawai ion perak dan ion besi(II) Ag+ (aq) + eFe2+ (aq) + 2eCari E0sel sel elektrik.44 V 3.

1.TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 TOPIK 9 : 9.1.1 Perubahan Spontan Tindak Balas Redoks 9.2 Persamaan Nernst dan Penggunaannya 82 .1 ELEKTROKIMIA 9.

Contohnya.1.1 PERUBAHAN SPONTAN TINDAK BALAS REDOKS. PROSES SPONTAN Tindak balas yang berlaku apabila bahan-bahan tindak balas dibiarkan bercampur dalam keadaan tertentu. 83 . merkuri (II) oksida tidak mengurai pada suhu bilik. 2HgO(p) -> 2 Hg (g) + O2 (g) Kemungkinan berlakunya tindak balas ini boleh diramal dengan menggunakan o Siri elektrokimia o Nilai Eθ bagi tindak balas keseluruhan. Kemungkinan tindak balas dan siri elektrokimia Agen pengoksidaan di sebelah kiri siri elektrokimia dapat mengoksidakan mana-mana agen penurunan di sebelah kanan jika agen penurunan itu berada di atasnya dalam siri elektrokimia. PROSES TAK SPONTAN Tindak balas yang berlaku dalam keadaan tertentu. tetapi jika dipanaskan. Contoh tindak balas spontan: o Air membeku pada suhu 0oC o Kalium bertindak balas dengan air pada suhu bilik. sebatian ini akan mengurai secara spontan untuk membentuk merkuri dan oksigen.TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 9. Contohnya tindak balas yang berlaku pada suhu bilik dan tekanan atmosfera.

62 V ( Eθ adalah positif. Contoh. Kemungkinan tindak balas dan nilai Eθ sel. o Jika sekeping Magnesium terendam di dalam larutan kuprum sulfat.yang terletak di bawahnya.77V  Sn 4+ (ak) + 2Fe2+ (ak) Eθ = -0. Br2 boleh mengoksidakan iodida (I-) kepada iodin tetapi tidak dapat bertindak balas dengan ion Cl. - Agen penurunan di sebelah kanan siri dapat menurunkan mana-mana agen pengoksidaan di sebelah kiri jika agen pengoksidaan itu berada di bawahnya dalam siri elektrokimia. Keupayaan elektrod piawai bagi dua sistem boleh digabungkan untuk menentukan sama ada tindak balas redoks di bawah keadaan piawai boleh berlaku secara spontan.15 V Eθ = +0.77V = +0. maka tindak balas ini boleh berlaku. sebahagian daripada Magnesium itu akan larut dan logam kuprum akan terenap di permukaan yang tertinggal dan warna biru larutan Cu 2+ hilang jika magnesium berlebihan digunakan.15 V + 0.TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 o Contoh.) 84 . (rujuk siri elektrokimia). a) Sn 2+ (ak) + 2Fe3+ (ak)  Sn 4+ (ak) + 2Fe2+ (ak) Sn 2+ (ak) = Sn 4+ (ak) + 2e 2Fe3+ (ak) + e = 2Fe2+ (ak) Sn 2+ (ak) + 2Fe3+ (ak) Eθ = -0.

e sel akan berubah juga.(ak) + O2 (g) H2O2 (ak)  2H+ (ak) + O2 (g) + 2e I2 (p) + 2e  2I.0.(ak) Eθ =-0.g.54V) = .68V) + (0.2 PERSAMAAN NERNST DAN PENGGUNAANNYA 1. Hubungan di antara kepekatan ion dan keupayaan elektrod diberi dalam θ persamaan E = ENernst. maka tindak balas ini tidak boleh berlaku) 9.54 V H2O2 (ak) + I2 (p)  2H+ (ak) + 2I.31J K-1) 85 T = suhu (K) F = pemalar Faraday (96500C) z = cas pada ion logam dalam sel .(ak) + O2 (g) Eθ = (-0.14V (Eθ adalah negatif.TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 b) H2O2 (ak) + I2 (p)  2H+ (ak) + 2I. + ln [Mz+] E= keupayaan elektrod baru (V) Eθ = keupayaan elektrod piawai (V) R = pemalar gas (8.1. 2. Nilai Eθ bergantung pada • • • Kepekatan ion dan suhu Nilai pH (keasidan) larutan E = Eθ + ln [ion] atau Kesan pembentukan kompleks 3. Jika kepekatan ion atau suhu berubah. keupayaan elektrod ( E) akan berubah dan d.68 V Eθ = +0.

e sel bertambah. iaitu lebih + Ag (ak) besar + e =daripada Ag (p) + 0. θ maka E Cu dikurangkan dan d. iaitu E menjadi lebih positif.34V) = daripada 0. Tindak balas keseluruhan bagi sel ini adalah.46V (pada keadaan piawai) seperti berikut.g. Contoh: Cu (p) / Cu2+ (ak) Ag+ (ak)/ Ag (p) Setengah tindak balas sel ialah :  Jika kepekatan setengah Cu2+ (ak) + 2e = Cu (p)ion Cu2+ dalam Eθ = + 0. 5.e sel.e selIni = (0.46V. Eθ = + 0. Persamaan ini menunjukkan bahawa kenaikan suhu menaikkan nilai keupayaan elektrod (E). 86 Cu (p) + 2 Ag+ (ak)  2Ag(p) + Cu2+ (ak) .g.80V) – (0.g. Keupayaan elektrod menjadi lebih positif apabila kepekatan ion-ion dalam setengah sel bertambah dan kurang positif apabila kepekatannya berkurangan. Kesan kepekatan ion terhadap d.80 V boleh diramalkan prinsip Le Chartelier d.34 sel V kuprum dikurangkan.TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 4.

Maka.g. 1. kita dapati.e sel = 0. d. Tindak balas redoks yang berlaku dalam sel Daniel ialah. 0 = Eθ sel + lg atau 0 = Eθ sel 87 lg . Zn (p) + Cu2+ (ak)  Zn2+ (ak) + Cu (p) K c bagi sistem keseimbangan heterogen = Dengan menggunakan persamaan Nernst. Esel = Eθ sel + lg Apabila tindak balas redoks dalam sel Daniel mencapai keseimbangan.TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 Pemalar keseimbangan dan persamaan Nernst.

Hitungkan K c bagi tindak balas redoks dalam sel ini. (1CV = 1J) = 2.10V.g.TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 Iaitu. nilai d. Eθ sel = lg Eθ sel daniel = lg K c Contoh : Pada suhu 298 K.0295 lg K c lg K c = 37.0295 JC-1 Eθ sel = 0.9 x 1037 88 .65 x 104 (Cmol-1) = 0.3 K c = 1.31 (JK-1 mol-1 ) x 298(K) 2 x 9.303 x 8.e sel Dainel = 1.

Dengan menggunakan nilai Eθ yang terdapat dalam siri elektrokimia. (1CV=1J) 89 . Tuliskan persamaan ion bagi pasangan bahan yang bertindak balas. ii. iii. a.TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 SOALAN 1. Br2 (ak)+I.(ak) c. KMnO4 dan KBr Fe2(SO4)3 dan Cl2 VO2Cl dan SnCl2 (b) Nyatakan sama ada tindak balas boleh berlaku secara spontan. (a) Dengan merujuk siri elektrokimia hitung nilai Eθ bagi tindak balas antara: i. 3.g.10V. Pada suhu 298K.(ak) d. Fe2+ (ak)+ Cu(p) 2. ramalkan sama ada bahan-bahan berikut boleh bertindak balas dengan satu sama lain. I2 (ak)+Cl. Sn2+ (ak) + Zn (p) b. hitungkan Kc bagi tindak balas redoks dalam sel ini.e sel Daniel = 1. d.

1 ELEKTROKIMIA 10.1.TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 TOPIK 10 : 10.2 Aplikasi Elektrokimia 90 .1.1 Penggunaan Elektrokimia 10.

TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 10.4 Kakisan Besi 91 .1.1.3 Bateri 10.

2 APLIKASI ELEKTROKIMIA • • Pembuatan dan penggunaan bateri Prinsip elektrokimia dalam tampalan gigi . Menentukan kekutuban terminal sel ringkas – – (ke atas SE: terminal –ve) sel kimia (ke bwh SE: terminal +ve) sel kimia 10.penggunaan bahan tampalan gigi (Amalgam) iaitu amalgam argentum (campuran argentum+merkuri) & amalgam stanum (campuran stanum+merkuri).3 BATERI Voltan sel Penerangan Terminal Negatif (-) Terminal Positif (+) Elektrolit Penggunaan 92 .1.TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 10. Membuat perbandingan kualitatif voltan sel – berdasarkan kedudukan relatif logam dalam Siri Elektrokimia (SE).1. 10.1.1 PENGGUNAAN ELEKTROKIMIA • • • Meramalkan kebolehan suatu logam menyesarkan logam lain daripada larutan garamnya.

mempunyai prinsip yg sama spt akumulator 93 Kadmium Nikel (IV) oksida .2 V Zink Mercury (II) oksida Campuran zink hidroksida dan larutan kalium hidroksida Litium oksida/kaliu m hidroksida/ larutan natrium hidroksida Larutan Kalium hidroksida .digunakan dlm perkakas elektrik seperti bor .berbentuk seperti butang .menghasilkan tenaga elektrik 12V Terminal Negatif (-) Plumbum Terminal Positif (+) Plumbum (IV) oksida Elektrolit Asid sulfurik cair Penggunaan .telefon 5) Sel NikelKadmium .sama sepert sel kering tetapi ia menggunakan elektrolit yang berbeza.Asid Penerangan .menghasilkan tenaga elektrik 1.membekalkan arus 1. Zink Mangan (IV) oksida . lampu picit.digunakan dalam kamera dan jam tangan 4) Sel Alkali . kalkulator.digunakan dalam perkakas elektrik seperti jam loceng. mainan kanakkanak .5V zink Rod karbon Campuran ammonium klorida dan zink klorida SCE 3109 Diguna dalam perkakas elektrik seperti radio. radio.TENAGA DALAM KIMIA 1) Sel kering 1. . 3) Sel merkuri .Sebagai bateri kenderaan untuk lori & kereta. lampu picit dan pencukur elektrik Voltan sel 2) Akumulator Plumbum.5 V .membekalkan tenaga elektrik kepada kapal selam & peralatan kecemasan di hospital.sel yang biasa digunakan .

94 . a) Pengaratan Besi 1) Pengaratan  proses elektrolisis yang berlaku apabila logam terdedah kepada oksigen dan air. 2) Ferum berkarat apabila kelembapan permukaannya mengandungi kepekataan oksigen yang berbeza. 3) Apabila besi berkarat. sistem lampu kecemasan. 4) Besi akan terkakis jika atom besi melepaskan elektronnya. 5) Besi hanya akan terkakis jika oksigen dan air yang bertindak sebagai agen pengoksidaan bersentuhan dengan besi.1. yang dipanggil karat.xH2O. Fe2O3.TENAGA DALAM KIMIA plumbum-asid ttp menggunakan larutan kimia yg berbeza. ia bertindakbalas dengan oksigen dan air untuk membentuk Ferum (III) oksida terhidrat. 10. Elektron dipindah dari tempat kandungan O2 rendahtinggi.3 KAKISAN BESI Tindak balas kakisan  tindak balas redoks logam dengan beberapa bahan dalam keadaan tertentu ditukarkan kepada sebatian yang tidak diingini. Suatu logam terkakis melalui proses pengoksidaan apabila atom logam itu melepaskan elektron. SCE 3109 bimbit.

xH2O (p) + (3-x) H2O karat besi 95 . Molekul oksigen dan molekul air mengalami proses penurunan: ii) di Katod / terminal +ve (banyak udara) O2+ 2H2O + 4e  4OH- 8) Ion ferum(II) yang terhasil akan berpadu dengan ion hidroksida untuk membentuk mendakan ferum(II) hidroksida: Fe2+ (ak) + 2OH-(ak)  Fe (OH)2 (p) 9) Ferum (II) hidroksida akan dioksidakan oleh oksigen di udara kepada ferum (III) oksida terhidrat yang berwarna perang yang dipanggil karat besi. maka atom besi di bahagian tengah titisan air mengalami proses pengoksidaan: i) di Anod / terminal –ve (kurang udara) Fe (p)  Fe2+ (ak) + 2e 7) Elektron yang dilepaskan oleh atom besi bergerak ke pinggir titisan air. 4Fe2+ (ak) + 2H2O + O2  4Fe (OH)3 (p) 2Fe (OH)3 (p)  Fe2O3.TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 6) Oleh kerana kepekatan oksigen terlarut di bahagian tengah titisan air adalah lebih rendah daripada bahagian pinggirnya.

kelembapan. Sn. nikel dan mangan dan keluli nirkarat. emas 96 . Cr. Al. gas seperti SO2 and CO2 4) Kehadiran elektrolit c) Pencegahan Pengaratan Besi i) Pembentukan aloi Besi dialoikan dengan logam lain untuk membentuk aloi yang tahan kakisan. Logam-logam pengaloi termasuk kromium. Zn. sebatian berasid.TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 b) Faktor Pengaratan Besi 1) Kereaktifan sesuatu logam 2) Kehadiran kekotoran (impurities) pada logam 3) Kehadiran udara (oksigen). ii) - Penggunaan lapisan perlindungan Kaedah ini menghalang logam bersentuhan dengan kelembapan dan udara dengan menutup permukaan besi dengan: i) lapisan cat ii) lapisan minyak atau gris iii) menyadur dengan logam kalis karat seperti Ni.

proses penggalvanian menyalut permukaan besi dengan suatu lapisan nipis zink.TENAGA DALAM KIMIA iv) lapisan larutan fosfat beralkali (antikarat). Zn (p) Zn2+ (ak) + 2e (anod: pengoksidaan berlaku) H2O + ½O2 (ak) + 2e  2OH. Zn (OH)2 - Perlindungan seperti ini disebut perlindungan katod dan elektrod zink disebut elektrod korban. Jika permukaan besi bergalvani itu tercalar dan besi itu terdedah kepada udara lembap. 97 .(ak) Zn2+ + 2OH. Penggalvainian melindungi besi daripada berkarat biarpun selepas permukaan salutan dipecahkan. Zn larut dan bukan besi kerana Zn lebih elektroposiitif. Satu lapisan Zn (OH)2 cepat terbentuk dan menghentikan kakisan yang seterusnya. SCE 3109 ii) Penggunaan logam/elektrod korban Teknik ini menggunakan prinsip yang mana jika sesuatu logam yang lebih reaktif bersentuhan dengan besi logam yang lebih reaktif itu akan dioksidakan dan bukan besi. Contohnya.

i) ___________________________________ ii) ___________________________________ iii)___________________________________ iv)___________________________________ v) ___________________________________ 2) Nyatakan definisi pengaratan. i) ___________________________________ ii) ___________________________________ iii)___________________________________ 98 . i) ii) iii) iv) _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ 4) Nyatakan tiga langkah mencegah pengaratan.TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 SOALAN 1) Senaraikan jenis-jenis bateri yang digunakan dalam kehidupan seharian kita. ___________________________________________________________ 3) Nyatakan faktor-faktor yang boleh menyebabkan pengaratan besi.

2 Elektrolisis 99 .TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 TOPIK 11 : 11.1 11.1.1 ELEKTROKIMIA Elektrolisis Aspek Kuantitatif 11.1.

TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 100 .

Pada anod tindak balas pengoksidaan berlaku.1.Elektrod yang disambungkan kepada kutub negatif sel disebut katod. 4.TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 11. Elektrolisis Plumbum (II) Bromida Lebur 1. Sel Elektrolisis 1. Gambar rajah berikut menunjukkan susunan radas elektrolisis plumbum(II) bromida lebur menggunakan elektrod-elektrod platinum (elektrod lengai) 101 . tetapi sel elektrolisis menggunakan tenaga elektrik untuk menghasilkan tindak balas redoks. Sel elektrokimia menggunakan tindakbalas redoks untuk menghasilkan tenaga elektrik. 2. 2. Pada katod tindakbalas penurunan berlaku. Gambar rajah ringkas bagi suatu sel elektrolisis ditunjukkan dalam rajah berikut: 3. Elektrod yang disambungkan kebada kutub positif sel disebut anod.1 ELEKTROLISIS 1. Elektrolisis ialah proses penguraian elektrolit oleh arus elektrik. tindakbalas kimia akan berlaku pada elektrod-elektrod. Apabila suatu arus terus dialir melalui suatu elektrolit. Proses ini disebut elektrolisis.

CuSO 4 . Pertimbangkan elektrolisis suatu larutan berair kuprum (II) sulfat(VI).(anion) ditarik kepada anod di mana ia membebaskan elektron dan dioksidakan menjadi bromin: 2Br-(c) Br2(c)+2e 4. dengan menggunakan elektrod-elektrod platinum. Ion-ion Br. ion-ion Pb2+ dan Brdibebaskan untuk menghasilkan suatu elektrolit: PbBr2(p) Pb2+(c) + 2Br-(c) 3.TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 2. Ion-ion Pb2+ (kation) ditarik kepada katod di mana ia menerima elektron dan diturunkan menjadi logam (atom) plumbum: Pb2+(c)+2e Pb(p) Faktor-faktor yang mempengaruhi elektrolisis 1. Apabila pepejal plumbum(II) bromida dileburkan. Ion-ion yang hadir dalam larutan elektrolit ialah: CuSO4(ak) H2O(c) Cu2+(ak) + SO42-(ak) H+(ak) + OH-(ak) 102 . 2.

akan ditarik kepada anod di mana dua tindak balas mungkin berlaku: 4OH. Ion-ion positif. Antara factor-faktor utama yang mungkin mempengaruhi hail elektrolisis ialah: a. Jenis elektrod yang digunakan 11. Cu2+ dan H+ akan ditarik kepada katod di mana dua tindak balas mungkin berlaku: Cu2+ (ak) + 2e 2H+ (ak) + 2e Cu(p) H2 (g) Tetapi proes yang manakah sebenarnya berlaku? Gas hidrogen dibebaskan atau kuprum dienapkan? 4.TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 3.(ak) 2SO42-(ak) 2H2O(c) + O2(g) + 4e S2O82-(ak) + 2e Sekali lagi. Nilai keupayaan elektrod biawai spesies-spesies berkenaan b. Kepekatan ion c. OH.dan SO42.1.2 ASPEK KUANTITATIF ELEKTROLISIS Pengenalan 103 . gas oksigen akan dibebaskan atau ion peroksodisulfat(VI) akan terbentuk? 5. Ion-ion negative.

Hasil ini hanya terhasil daripada elektrolisis sempurna. elektrod katod ini adalah agen penurunan dan mengoksidakan bahan larutan yang tertarik ke arahnya. Maka. Ini kerana molekur air juga boleh mengion dan menderma atau 104 . elektron akan diterima daripada ion Cl – . tindakbalas sampingan turut berlaku di dalam sistem. menjadikannya agen pengoksidaan. namun ketika elektrolisis sebenar. Persamaan penuh adalah seperti di bawah.TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 Elektrod yang bercas negatif akan menarik ion positif ke arahnya dari larutan. menurunkannya kepada Cl2: 2Cl– → Cl2 + 2e– (1b) Semasa elektrolisis gas H2(g) dan Cl2(g) terhasil di kedua-dua katod dan anod. Ia mendermakan sebahagian elektronnya yang berlebihan kepada kataion. (1)] adalah unduran daripada tindakbalas spontan daripada gabungan H2(g) dengan Cl2(g) membentuk HCl(aq). H3O+ akan diturunkan kepada gas hidrogen berdasarkan persamaan separa tersebut. Elektrod positif pula akan menarik ion negatif dan menerima elektron daripada ion-ion tersebut. 2H+(aq) + 2Cl–(aq) → H2(g) + Cl2(g) (1) + – 2H3O (aq) + 2Cl (aq) → H2(g) + Cl2(g) + 2H2O(l) atau Tindakbalas [Eq. 2H+ + 2e– → H2 (1a) Di anod. apabila elektrik aras terus dialirkan melalui 1 M HCl. Di katod. Contohnya. iaitu menurunkan larutan yang tertarik ke arahnya. ion H3O+ dalam larutan ini akan tertarik kepada katod dan ion Cl – menuju ke anod.

menyekat bahan elektrolisi sebenar daripada bertindakbalas. Kita mungkin menjangkakan penurunan Li + di katod da pengoksidaan F– di anod. . 2H2O(l) → O2(g) + 4H+(aq) + 4e– (3b) Maka. LiF. ion F– adalah agen penurunan yang terlalu lemah. persamaan penuh yang terhasil adalah seperti berikut: 2H2O(l) → 2H2(g) + O2(g) (3) Siri Elektrokimia K Na Ca Mg Al Zn Fe Sn Pb H Cu Hg Ag Au Kalium Natrium Kalsium Magnesium Aluminium Zink Ferum Stanum Plumbum Hidrogen Kuprum Merkuri Argentum Emas/ Gold -Lebih elektropositif . Ini sudah tentu menyebabkannya dioksidakan atau diturunkan. elektron berlebihan daripada katod akan diterima oleh molekul air 2H2O(l) + 2e– → 2OH–(aq) + H2(g) (3a) Sama seperti situasi di atas.suka jadi ion -mudah terkakis -kurang elektropositif -suka menjadi atom/molekul -mudah dinyahcas -tahan kakis 105 . lebih lemah daripada molekul air. Li+ adalah penerima elektron yang sangat lemah dan adalah amat sukar untuk bahan tersebut bertindakbalas. Maka.TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 menerima ion seperti kebanyakan larutan kimia yang lain. Li+(aq) + e– → Li(s) (2a) – – 2F (aq) → F2(g) + 2e (2b) Walaubagaimanapun. Contohnya ialah lithium florida. maka separuh persamaan yang terhasil adalah seperti berikut.

Secara matematik. maka : WµQ dan Q = I(arus) x t(masa) Hukum Kedua Elektrolisis Faraday Hukum kedua elektrolisi Faraday menyatakan : Jisim bahan yang berlainan. jika ‘W’ adalah gram bahan yang terkumpul atau terlarut apabila ‘Q’ coulumb elektrik melalui larutan. 106 . terkarut atau terkumpul dengan kuantiti elektrik yang sama adalah berkadar lansung dengan jumlah jisinmya.5 39 40 56 64 65 80 127 207 Hukum Pertama Elektrolisis Faraday Hukum ini menyatakan : Jisim bahan yang terkumpul atau terlarut pada mana-mana elektrod semasa elektrolisis adalah berkadar lansung dengan kuantiti elektrik yang melalui larutan tersebut.TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 JAR H He C N O Ne Na Mg Al S Cl K Ca Fe Cu Zn Br I Pb Hidrogen Helium Karbon Nitrogen Oksigen Neon Natrium Magnesium Aluminium Sulfur Klorin Kalium Kalsium Ferum Kuprum Zink Bromin Iodin Plumbum 1 4 12 14 16 20 23 24 27 32 35.

jisim hasil bahan yang berlainan tersebut yang terhasil pada setiap elektrod adalah berkadar dengan jumlah jisimnya..02 x 10-23 rnol-1) 1F = 96488 C mol-1 Jisim bahan yang terkumpul adalah berkadar lansung dengan kuantiti arus elektrik yang melaluinya. 1F = Cas pada elektron x Nombor Avogadro or 1F = e. Contohnya. kuprum sulfat (CuSO4) dan (AgNO3) pada jangka waktu yang sama. apabila arus elektrik yang sama melalui larutan asid sulfurik (H 2SO4).TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 Maka. 107 . apabila jumlah elektrik yang sama melalui larutan elektrolisis. 1 Faraday = 1F = Cas elektrik bagi satu mol elektron.x NA = (1. Jisin kuprum terenap jisim gas hidrogen terhasil = jisim persamaan kuprum jisim persamaan hidrogen jisim persamaan = jisim molekul relatif nombor elektron yang terlibat Satu Faraday adalah bersamaan 96487 coulomb bagi setiap mol cas elektrik.602 x l0-19 C) x (6. Maka. Selalunya nilai 96500 C mol-1 digunakan sebagai nilai Faraday.

0 minit. 2. Ramalkan hasil elektrolisis larutan berair natrium sulfat (VI) menggunakan elektrod-elektrod platinum. Arus 1.50 ampere mengalir melalui larutan mengandungi ion perak selama 15. Voltan tersebutnya dapat menyebabkan enapan perak di katod.TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 Jika Wg = jisim bahan I = arus ampere t = masa dalam saat Z = keseimbangan elektrokimia SOALAN 1. Berapah jisim perak yang terenap dalam gram? 108 .

TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 3. Mengapa hasil yang berbeza didapati apabila MgCl 2 cair dan larutan akues MgCl2 dielektrolisis. (b) anggarkan hasil di dalam setiap kes. (c) Apakah daya elektromagnet minimum yang diperlukan? TOPIK 12 : 109 .

1.1.2 Kerja Elektrik 110 .TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 12.1 ELEKTROKIMIA 12.1 Penggunaan Komersial Elektrolisis 12.

dinyahcas untuk menghasilkan gas oksigen. Aluminium oksida dileburkan bersama kriolit. Aluminium diekstrak daripada bijih bauksit yang mengandungi aluminium oksida. Rajah pengekstrakkan logam aluminium ii. ion O2. ion Al3+ dinyahcas untuk menghasilkan aluminium manakala di anod. Pengesktrakan logam • Logam-logam yang kurang reaktif dapat diestrak melalui proses penurunan oksidanya oleh karbon. iv.TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 12. • Misalnya. 111 .1 PENGGUNAAN KOMERSIAL ELEKTROLISIS 1. iii.1. Na 3AlF6 yang berfungsi untuk merendahkan takat lebur aluminium oksida daripada 20450C kepada 9800C. pengestrakkan logam aluminium Pengekstrakan logam aluminium i. Grafit digunakan sebagai elektrod. Di katod.

Natrium diekstrak daripada garam natrium klorida lebur. ii. 112 . v. Di katod. ion Cl.dinyahcas untuk menghasilkan gas klorin. Anod terdiri daripada grafit manakala katod terdiri daripada ferum.bergerak ke anod.→ O2 (g) + 4 eKeseluruhan : 2Al3O3 (ce) → 4Al (p) + 3O2(g) Pengekstrakkan logam natrium i. ion Na+ bergerak ke katod dan ion Cl. ion Na+ dinyahcas untuk menghasilkan logam natrium manakala di anod. Kalsium klorida berfungsi untuk merendahkan takat lebur natrium klorida daripada 9000C kepada 6000C. iv. Semasa elektrolisis. Rajah pengekstrakan logam natrium. Natrium klorida dileburkan bersama kalsium klorida. iii.TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 Katod: Al3+(ce) + 3e.→ Al (p) Anod: 2O2.

Semasa penyaduran logam. II. Pembuatan Bahan Kimia I.TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 Katod: Na+ (ce) + e. ii. klorin dan natrium hidroksida. iv. Elektrolit yang digunakan ialah larutan akueus yang mengandungi ion logam yang hendak ditulenkan. logam tak tulen dijadikan anod dan logam tulen dijadikan katod. Semasa penulenan logam. bahan yang hendak disadur dijadikan katod manakala logam penyadur dijadikan anod. Klorin. Elektrolisis larutan pekat air garam degan katod merkuri (sel merkuri) menghasilkan hidrogen. 113 . iii.(ce) → Cl2 (g) + 2eKeseluruhan: 2NaCl (ce) → 2 Na (p) + Cl2 (g) 2. Logam yang diekstrak daripada mineral mungkin mengandungi logam lain sebagai benda asing.→ Na (p) Anod: 2 Cl. Penulenan logam i. 4. iii. Suatu logam dapat disaur dengan logam lain melalui elektrolisis dan proses ini dinamakan penyaduran logam. Penyaduran logam i. natrium hidroksida. Elektrolisis dapat digunakan untuk menulenkan logam ini. Elektrolit yang digunakan ialah larutan akueus yang mengandungi ion logam penyadur. Tujuan penyaduran logam adalah untuk mengelakkan kakisan logam reaktif dan memperbaiki rupa logam tertentu. ii. 3. natrium klorat (I) atau natrium klorat (V) boleh dihasilkan dengan elektrolisis larutan air garam.

peralatan dapur. Barang aluminium dianodkan supaya barang itu lebih tahan terhadap kakisan dan boleh diwarnakan. tasik. Cl - Amod (titanium) 2Cl. Proses elektroplating banyak diperlukan oleh industri penghasilan benda logam. Sebelum air itu boleh digunakan untuk memasak dan meminum. 7. iii.Hg (c) Na. Penganodan i. 114 . Rawatan efluen i. Bekalan minuman air kita berasal dari sungai. ii.Hg + 2H20 + 2H2O + H2 + 2Hg OH . Elektroplating i. H+ Na+ + e → Na Na + Hg → Na. cadmium (Cd) dan kromium (Cr). Namun proses elektroplating masih terhad kerana pengendaliannya memerlukan tenaga kerja yang berpengalaman. dan air bawah tanah. diantaranya industri komponen elektronik. Elektroplating merupakan suatu proses yang digunakan untuk memanipulasi sifat suatu substrat dengan cara melapisinya dengan logam lain. 6. dan sebagainya.→ Cl2 + 2e 5. air tersebut mesti dirawat melalui • • • proses fizikal untuk menyingkirkan bahan-bahan terampai proses kimia untuk membunuh bacteria proses elektrolisis (rawatan efluen) untuk menyingkirkan logam seperti nikel (Ni).TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 Katod (merkuri) Na+.

1. Berikan satu contoh larutan yang boleh digunakan untuk menulenkan logam kuprum.TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 12. kerja minima diperlukan untuk membolehkan sesuatu proses elektrolisis itu berlaku. Untuk melakukan sesuatu proses elektrolisis. Kerja elektrik adalah kerja yang dilakukan oleh partikel cas yang bergerak dalam medan elektrik. Apakah peranan yang dimainkan oleh kriolit dalam pengekstrakan logam aluminium? 115 . SOALAN 1.2 KERJA ELEKTRIK 1. Berikan dua contoh kesan/pencemaran alam disebabkan proses elektrolisis dalam industri. 2. 2. Rumus yang boleh digunakan ialah dimana q ialah cas partikel E ialah kekuatan medan elektrik r ialah jarak 3. 3.

TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 116 .

1 13.3 117 .1 KIMIA NUKLEAR Keradioaktifan Tindakbalas Nuklear Jenis Pereputan Radioaktif 13.1.1.1.TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 TOPIK 13 : 13.2 13.

Reputan beta C.5 Pola Kestabilan Nuklear Trasmutasi Nuklear 13. 13.2 TINDAKBALAS NUKLEAR Tindakbalas nuklear adalah proses di mana dua teras (seperti proton. Tindakbalas ini boleh melibatkan lebih daripada tiga zarah untuk berlanggar. Reputan gama 118 .1. Unsur radioaktif ialah unsur yang mempunyai nukleus yang tidak stabil.TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 13.1.3 JENIS PEREPUTAN RADIOAKTIF Terbahagi kepada 3: A.1. Terdapat tiga jenis sinaran radioaktif iaitu alfa (α).1.4 13. atau elektron bertenaga tinggi) berlanggar untuk menghasilkan produk yang berbeza.1. satu atau lebih daripada satu jenis sinaran radioaktif dipancarkan. tetapi kemungkinan untuk tiga atau lebih teras bertemu pada waktu yang sama di tempat yang sama adalah jarang berbanding dengan dua teras. Reputan alfa B. beta (β) dan gama ( ). 13.1 KERADIOAKTIFAN Satu proses pereputan nukleus yang tidak stabil melalui pemancaran sinaran radioaktif secara spontan dan rawak untuk membentuk nukleus baru yang lebih stabil. Semasa reputan radioaktif.

TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 Aspek Jenis sinaran yang dipancarkan Reputan alfa Zarah alfa ( ) Reputan beta Zarah beta ( ) Reputan gama Sinaran gama (sinaran elektromagnet berfrekuensi tinggi) Perubahan pada : (a) Nombor nukleon.4 POLA KESTABILAN NUKLEAR (NISBAH NEUTRON KE PROTON. daya tolakan antara proton adalah kuat Di nukleus. Z Persamaan umum Kurang dua unit (2) → + Kurang empat unit (-4) Tiada perubahan Tambah satu unit (+1) Tiada perubahan Tiada perubahan → + (tenaga rendah) tinggi) + → (tenaga Contoh reputan → + → + → + 13.1. SIRI RADIOAKTIF) • • • Proton mempunyai jisim dan cas yang tinggi Oleh itu. A (b) Nombor proton. jarak antara proton adalah sangat rapat 119 .

daya tolakan anatara proton menjadi semakin kuat. semakin banyak neutron yang diperlukan untuk menstabilkannya • 1:1 proton dan neutron merupakan penanda aras yang selamat untuk memastikan nukleus menjadi stabil. Bi mempunyai 83 proton dan ini menyebabkan nukleusnya tidak stabil.TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 • Semakin banyak proton yang ditambah (nukleus menjadi bertambah berat). • Sebagai contoh. - Nukleus yang berada diatas penanda aras selamat akan melalui pembebasan dimana satu elektron akan hilang dan nombor nuetron akan berkurangan dan nombor proton meningkat - Nukleus yang berada dibawah paras stabil akan melalu pembebasan + dimana nombor neutron akan meningkat dan nombor proton berkurangan - Nukleus dengan nombor atom yang melebihi 83 selalunya akan melalui pembebasan dimana nombor proton dan neutron akan berkurangan Siri radioaktif • Nukleus biasanya mengalami lebih daripada satu peralihan untuk memastikan ianya stabil • Siri radioaktif adalah siri tindakbalas nuklear dalam memastikan nukleus menjadi lebih stabil 120 . Semakin berat nukleus tersebut.

TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 13. Dengan kata lain. atom dari satu elemen dapat diubah menjadi atom daripada elemen lain dengan transmutasi.5 TRANSMUTASI NUKLEAR Transmutasi nuklear adalah penukaran satu unsur kimia atau isotop ke unsur yang lain.1. Hal ini terjadi 121 melalui reaksi nuklear (dimana zarah luar diperlukan). . atau melalui pereputan radioaktif (di mana zarah luar tidak diperlukan).

TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 Unsur yang mengalami tindakbalas semulajadi akibat proses pereputan setelah melalui jangka masa yang tertentu akan berubah menjadi unsur yang lain. Contoh tindak balas semulajadi adalah kalium-40 ke argon 40 dimana ianya membentuk sebahagian besar argon di udara. Apakah yang dimaksudkan dengan keradioaktifan? 122 . SOALAN 1.

Dalam siri pereputan itu. Tindakan balas nuklear merupakan salah satu proses dalam keradioaktifan. Apakah sinaran reputan X itu? Jelaskan jawapan itu berdasarkan persamaan diatas. sinaran-sinaran itu dikeluarkan dan unsurunsur radioaktif yang baru dihasilkan.TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 2. berapakah bilangan zarah alfa dan zarah beta yang dipancarkan? 4. → → → → → Turutan diatas menunjukan sebahagian daripada siri reputan uranium-238 yang radioaktif. a) Namakan zarah yang dikeluarkan ketika menyusut kepada b) Apakah yang dimaksudkan dengan isotop c) Berdasarkan siri pereputan di atas berikan satu pasangan nuklues yang merupakan isotop 123 . a) → +X Persamaan di atas menunjukan proses pereputan bahan radioaktif yang membentuk sinaran reputan X. b) Apabila mereput menjadi . Terangkan proses itu secara ringkas? 3.

J. dengan mengambil satu contoh radioaktif yang sesuai terangkan bagaimanakah proses ini terjadi? TOPIK 14 : 14.A) Kadar Pereputan Radioaktif 14.1. Proses Transmutasi nuklear adalah pernukaran satu unsur kimia ke unsur yang lain.TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 5.3 124 .1 14.1.2 14.1.1 KIMIA NUKLEAR Tenaga Nuklear Unit Jisim Atom (U.

4 14.1.5 Pembelahan Nukleus Pelakuran Nukleus 125 .1.TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 14.

j.1 TENAGA NUKLEAR • • Dalam tindak balas nuklear atau reputan radioaktif.2 UNIT JISIM ATOM (U. • • 1 u.A) • Dalam tindak balas nuklear atau reputan radioaktif. E=mc 2 E = jumlah tenaga haba yang dibebaskan/ J m = jisim nukleus yang hilang/ kg c = halaju cahaya.j.0 x 108 ms-1 14. jumlah jisim zarah-zarah terhasil adalah lebih kecil daripada jisim zarah asal.1. jisim 1 atom karbon-12 = 1. Hukum keabadian jisim-tenaga Eistein menyatakan bahawa jisim m dan tenaga E boleh bertukar anatara satu dengan yang lain. • • Jisim yang hilang itu telah bertukar kepada tenaga.993 x 10 -26 kg Maka 1 u. jisim zarah diukur dalam unit jisim atom (u. 3. = x 1.993 x 10-26 kg 126 .TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 14. Tindak balas nuklear atau reputan radioaktif itu mengalami suatu kehilangan jisim atau cacat jisim.1. = daripada jisim 1 atom karbon-12 ( ) Daripada eksperimen. • Jumlah tenaga haba yang dibebaskan diberi oleh rumus.a.J.a).j.a.

0254 u.66 x 10-27 kg = 8.a.j. Zarah alfa = 4.j.0254 – 226.j.0026 u.a. Dapatkan a) Jumlah jisim sebelum dan selepas reputan b) Cacat jisim dalam unit kg c) Tenaga yang dibebaskan dalam unit J Penyelesaian a) Jisim zarah sebelum reputan = 226.92 x 10-13 J 127 .a Radon-222 = 222.0026) u. = 0.0053 x 1.a.0254 u.j.a.00 x 108) J = 7.798 x 10-30 kg c) Tenaga yang dibebaskan.0175 + 4.0201 = 0. b) Cacat jisim = perbezaan jisim sebelum dan selepas reputan m = 226.0175 u.a. Jumlah jisim selepas reputan = (222.798 x 10-30 x (3.0201 u. E = mc2 E = 8.j.  + Diberi jisim setiap atom : Radium-226 = 226.TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 Contoh 1  Pertimbangkan reputan 1 nukleus radium-226.0053 u.a = 226.j.j.

Apabila bilangan atom yang belum reput semakin kurang dengan masa.  bilangan atom yang belum reput semakin berkurang  bilangan atom yang sudah reput semakin bertambah  jumlah bilangan atom adalah tetap. keaktifan berkurang dengan masa. • Keaktifan suatu bahan radioaktif bergantung kepada bilangan atom yang belum mereput. Kadar reputan = Bilangan reputan per saat = Bilangan zarah yang dipancarkan sesaat • Unsur radioaktif yang berlainan mereput pada kadar yang berbeza.TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 14. • Pereputan adalah proses tertib satu =t dimana = bilangan atom pada masa t = bilangan atom pada masa t=0 = 128 .1. Kadar reputan berubah secara langsung dengan bilangan atom yang radioaktif. • Apabila suatu sampel radioaktif mereput.3 KADAR PEREPUTAN RADIOAKTIF • • Keaktifan suatu sampel radioaktif ialah kadar reputan sampel radioaktif tersebut. • Setengah hayat = masa yang diambil untuk keaktifan suatu unsur radioaktif berkurang menjadi setengah daripada nilai asalnya.

5%  6.4 PEMBELAHAN NUKLEUS • • Pembelahan nukleus ialah proses pemecahan satu nukleus berjisim besar kepada dua nukleus yang lebih ringan disertai dengan pembebasan tenaga.25% 4T = 288 s T= 72 s T T T T 14. • Apabila satu nukleus hasilan pembelahan ini berlanggar dengan atom-atom sekeliling. 129 . • Contohnya. Didapati selepas 288 s. • Tenaga yang dibebaskan oleh pembelahan nukleus adalah sangat besar berbanding dengan tenaga yang dibebaskan oleh tindak balas kimia. • • Pembelahan nukleus menghasilkan suatu cacat jisim atau jisim yang hilang. Jisim yang hilang itu bertukar kepada tenaga kinetik nukleus hasilan pembelahan. • Pembelahan biasaya berlaku apabila satu nukleus berjisim besar dihentam oleh satu nuetron.TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 Contoh : Keaktifan 1 sampel radioaktif berkurang dengan masa.1. Berapakah setengah hayat sampel itu? Penyelesaian Setengah hayat = T 100%  50%  25%  12.25% daripada nilai asalnya. tenaga kinetikya ditukar kepada tenaga haba. satu nukleus uranium-235 yang dihentam dengan satu neutron akan dibelah kepada dua nukleus yang besar dan tiga neutron baru dihasilkan. Nukleus-nukleus ringan itu mempunyai jisim yang hampir sama antara satu sama lain. Keaktifannya tinggal 6.

j.j.91 + 3(1. u.91+ 91.a = 91.04 u.04 + 1.a = 140.91.01) – [140.j. Dapatkan cacat jisim dan tenaga yang dibebaskan Penyelesaian Cacat jisim. Contoh 2  + + + tenaga Diberi jisim setiap atom = 235.j.01) 130 .a. = 1.TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109  1 neutron diserap oleh nukleus uranium kemudian menjadi tidak stabil dan membelah kepada 2 atom baru dengan membebaskan tenaga dan beberapa neutron.a.91 u.01 u. m = = (235.

= 0.j.32 x 10-28 kg x (3.a.988 x 10-11 J 131 .32 x 10-28 kg Tenaga yang dibebaskan. E = = 3.66 x 10-27 kg = 3.TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 = 0.20 x 1.20 u.0 x 108)2 J = 2.

Jisim genting bagi sampel uranium itu bergantung kepada bentuknya. mengurangkan belahan terlepas radioaktif itu. Sebahagian daripada neutron belahan akan terlepas keluar daripada permukaan sampel radioaktif itu. • Kerana 1 isipadu mempunyai Luas luas yang permukaan yang berbentuk paling kemungkinan sfera kecil neutron permukaan yang paling kecil. • Proses pembelahan itu akan berterusan jika secara purata 1 daripada neutron belahan dapat membelah 1 nukleus baru dengan itu 1 tindak balas berantai akan terjadi. • Jisim genting bagi sampel berbentuk sfera lebih kecil daripada jisim genting bagi sampel berbentuk cakera atau bentuk lain. keluar daripada sampel 132 .TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 Tindak balas berantai • Proses pembelahan nukleus menghasilkan beberapa neutron yang baru yang dikenali sebagai neutron belahan. • Tindak balas berantai hanya berlaku jika jisim sampel uranium itu melebihi suatu nilai minimum yang tertentu yang dikenali sebagai jisim genting.

133 . 14.5 PELAKURAN NUKLEUS  Pelakuran nukleus ialah proses percantuman nukleus-nukleus ringan untukmembentuk satu nukleus yang lebih berat diikuti dengan pembebasan neutron dan tenaga haba yang besar.1. membelah dan membebaskan 3 neutron baru dan tenaga. 3) Kedua-dua neutron baru itu berlanggar dengan atom Uranium-235. Setiap pembelahan membebaskan antara 1 hingga neutron baru. Contoh 3 Dapatkan cacat jisim dan tenaga yang dibebaskan.  Tindakbalas pelakuran biasanya berlaku di permukaan matahari. 2) 1 daripada neutron itu diserap oleh atom uranium-238 dan 1 neutron hilang dan tidak berlanggar dengan apa-apa tidak meneruskan tindak balas. kerana terdapat banyak gas hidrogen dan suhunya yang amat tinggi. Tindak balas berlaku berterusan.  Pelakuran berlaku pada suhu yang sangat tinggi supaya nukleus-nukleus mempunyai tenaga kinetik yang cukup besar untuk mengatasi tolakan elektrik antara satu dengan yang lain. membelah dan membebaskan 2 neutron baru dan tenaga.TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 1) 1 atom Uranium-235 menyerap neutron. 1 neutron lagi berlanggar dengan atom Uranium-235.

00260 + 1.j.01410 + 3.00867 ) = 0.a.  menghasilkan neutron. Pembelahan Proses pemecahan suatu nukleus berat kepada 2 nukleus yang lebih ringan diikuti penghasilan neutron pembebasan tenaga Berlaku tindak balas berantai Tidak memerlukan neutron laju Aplikasinya dalam reaktor nuklear dan bom atom 134 Pelakuran Proses percantuman nukleus-nukleus ringan untuk membentuk satu nukleus yang lebih berat diikuti dengan pembebasan neutron dan tenaga haba yang besar Tidak berlaku Memerlukan suhu tinggi Aplikasinya dalam pembuatan bom hidrogen .  menghasilkan sinaran radioaktif. m = (2.j.134 x 10-29 kg Tenaga yang dibebaskan.01888 = 0.134 x 10-29 x (3.a.82 x 10-12 Persamaan tindak balas pembelahan dengan pelakuran nukleus.j. = 3.01605 u.  menghasilkan jumlah tenaga yang besar.01410 u.  mengalami penyusutan jisim nukleus.TENAGA DALAM KIMIA SCE 3109 Diberi jisim setiap atom adalah = 2. e = 4.a.00867 u. = 1. Penyelesaian Cacat jisim.a.00260 u.01605 ) – (4. E = 3.j.01888 x 1.66 x 10-27 kg = 3.0 x 108)2 J = 2. Perbezaan tindak balas pembelahan dan pelakuran nukleus.

921 620 u.j. 3) Nyatakan perbezaan-perbezaan yang terdapat antara pembelahan dan pelakuran nukleus 4) Lengkapkan persamaan bagi pembelahan uranium-235 a.00 x 108 ms-1 J . 1 u.008 655 u. Tenaga yang dibebaskan apabila 1 atom uranium-235 mengalami pembelahan seperti persamaan di atas       Jisim uranium-235 = 235. Tentukan nilai x . Cacat jisim dalam unit kg ii.a. iaitu bilangan neutron baru yang dibebaskan b.j.915 367 u. Xenon-140 = 139. Neutron = 1.j.043 924 u.a.a.c = 3.j. Strontium-94 = 93. = 1.SOALAN 1) Nyatakan maksud pembelahan dan pelakuran nukleus. Hitungkan i. 2) Nyatakan kesamaan-kesamaan yang terdapat antara pembelahan dan pelakuran nukleus. +  + +2 n 5) Satu daripada tindak balas pembelahan yang berlaku dalam teras reaktor nuklear ialah  + +x a.a.a.66 x 10-27 kg Laju cahaya.j.

6) Tindak balas pelakuran berlaku di permukaan matahari. = 1. = 1. Dua nukleus helium-3 bercantum untuk membentuk satu nukleus helium-4 dan 2 proton.a. b.j. Tuliskan persamaan bagi pelakuran itu. Tenaga yang dibebaskan dalam J      Jisim helium-3 Helium-4 Proton 1 u.j. Laju cahaya. Cacat jisim dalam unit kg ii.a.00260 u.01603 u.a.00 x 108 ms-1 J TOPIK 15 : .00728 u.66 x 10-27 kg = 3.j.j. Hitungkan i. c = 3. = 4.a. a.

1 Mengesan dan Mengira Radioaktiviti 15.1.1.1.1 KIMIA NUKLEAR 15.2 15.15.3 Kesan Biologikal Aplikasi Kimia Nuklear .

• Oleh itu. alat pengesan radioaktif dicipta bagi memudahkan manusia untuk mengesan sinar radioaktif tersebut. Digunakan sebagai lencana khas oleh pekerja yang di tempat kerja yang mempunyai bahan radioaktif.1. tidak mempunyai rasa dan tidak dapat dikesan dengan mata kasar • Pendedahan kepada sinar radioaktif pada dos yang tinggi atau satu jangka yang lama boleh memudaratkan kesihatan. Alatan mengesan radioaktiviti: 1) Plat/filem fotograf 1. 3. 5.1 MENGESAN DAN MENGIRA RADIOAKTIVITI • Sinar rarioaktif tidak berbau. Merupaka alat terawal dalam mengesan sinar radioaktif. Prinsip kerja lencana ini: . Alat ini dapat mengesan ketiga-tiga jenis sinar radioaktif. 2.15. 4. Lencana ini terdiri daripada satu filem fotograf yang disaluti dengan argentums bromida dan pemegang plastic yang terdiri daripada beberapa jenis penapis dan tingkap.

Prinsip Kerja elektroskop: a. d. 2. Kerajang emas mencapah b. c. Zarah-zarah alfa mengionkan molekul-molekul udara di sekitar ceper dan menghasilkan pasangan ion. Ion negatif yang terhasil meneutralkan cas positif pada ceper.o Sinar radioaktif dengan tenaga tertentu menembusi penapis dan mengenai filem. Sumber alfa dibawa mendekati ceper yang terletak diatas batang besi. disebabkan oleh kuasa pengionannya yang tinggi berbanding zarah beta dan gama. . o Unsur argentum akan menghitamkan filem selepas diproses.Pengukuran darjah kehitaman pada filem member nilai keamatan sinar bagi julat tenaga. Elektroskop dicas positif dengan bahan dielektrik atau bateri. . Elektroskop ialah alat pengesan yang paling sesuai untuk mengesan zarah alfa. kemudian maklumat itu akan diproses untuk pengiraan dos yang tersera 2) Elektroskop 1.

Keranjang emas menguncup apabila semua ion positif dinyahcaskan.e. Elektroskop dapat digunakan untuk mengesan sinaran radioaktif dengan memerhatikan pencapahan kerajang emas. . 3. f. Pencapahan kerajang emas semakin berkurangan apabila semakin banyak cas positif dineutralkan oleh ion negatif.

Tudung perspeks c. Kebuk awan dapat mengesan ketiga-tiga jenis sinaran radioaktif dengan menunjukkan lintasan yang dilaluinya. 2. Kebuk awan terdiri daripada: a. Baji-naji getah diletakkan pada dasar kebuk unutk memastikannya mendatar. Semasa menggunakan Kebuk awan. Satu dasar logam (plat logam hitam) ynag membahagikan kotak plastik lut cahaya kepada dua ruang e. 3. dasarnya mestilah sentiasa mendatar untuk mengelakkan penghasilan arus olakan udara. Kepingan kain felt dibasahi alkohol dan air diletak mengelilingi bahagian atas. 4. Pepejal karbon dioksida di ruang bawah kebuk awan untuk menyejukkan ruang atas. Sebuah kotak plastik lut cahaya berbentuk silinder b. Dengan memerhatikan runut-runut yang terhasil kita akan menentukan julat tenaga dan jenis sinaran radioaktif . d.3) Kebuk Awan 1.

1. Zaraf alfa 4) Tiub Geiger-Muller (Tiub G-M) 2. Zaraf beta 3. .Sinar gama 1. Tiub G-M ialah alat pengesan yang sangat peka dan sesuai untuk mengesan zarah beta dan sinar gama kerana kuasa penembusan kedua-dua sinaran adalah tinggi. Struktur Tiub G-M : • Satu tiub aluminium yang berisi gas neon bertekanan rendah dengan dinding tiub bertindak sebagai katod. • Satu dawai tungsten halus di duang tengah tiub yang bertindak sebagai anod • Tingkap mika yang nipif pada hujung hadapan tiub.

2. Prinsip kerja sebuah tiub G-M: a. Sinaran radioktif memasuki tiub G-m melalui tingkap mika. b. Sinaran radioaktif mengionkan atom-atom neon untuk menghasilkan pasangan ion positif dan negative. c. Ion-ion positif dipecutkan ke katod, manakala ion-ion negatif dipecutkan kea nod dibawah kuasa medan elektrik. d. ion-ion negative yang menghampiri anod mempunyai tenaga yang mencukupi unutk menyebabkan pengionan sekunder melalui perlanggaran dengan atom-atom neon lain. Maka, lebih banyak ion-ion negative akan sampai ke anod e. Semua ion negative yang terkumpuldi anod akan menghasilkan satu denyutan arus kecil dan denyutan arus akan diperkuatkan dengan amplifier f. Denyutan yang telah diperkuatkan dihantar ke pembilang atau meter kadar untuk merekodkan bilangan denyutan arus dalam selang masa tertentu

3. Keamatan sinaran radioaktif yang memasuki tiub G-M diketahui melalui bilangan denyutan yang direkodkan.

5) Pembilang bunga api

1. Pembilang bunga api hanya sesuai digunakan untuk mengesan sinaran radioaktif yang mempunyai kuasa pengionan yang tinggi. (zarah alfa) 2. Prinsip kerja pembilang bunga api: a. Beza keupayaan bagi bekalan voltan lampau tinggi (VLT) ditambah secara perlahan sehingga bunga api mula merentasi ruang dia antara kasa dawai dengan dawai halus secara spontan. Kemudian, voltan di kurangkan sehingga bunga api berhenti. b. Sumber alfa didekatkan kepada kasa dawai. c. Zarah-zarah alfa mengionkan molekul-molekul udara di ruang antara kasa dawai dan dawai halus. d. Ion positif tertarik ke kasa dawai dan ion negative tertarik ke dawai halus dengan cepat e. pengionan sekunder berlaku berhampiran kasa dawai dan dawai halus apabila ion-ion yang bergerak dengan pantas kearah bertentangan berlanggar dengan molekul-molekul udara lain. f. Kadar penghasilan pasangan ion yang tinggi menyebabkan ion-ion membentiuk satu plasma merentasi ruang diantara kasa dawai dan dawai halus.

3. Keamatan sinaran radioaktif ditentukan oleh bilangan bunga api dan merentasi ruang dia antara kasa dawai dan dawai halus 4. Penghasilan bunga api tidak berlaku pada selang masa yang sekata, ini menunjukkan bahawa keradioaktifan adalah proses rawak.

15.1.1 KESAN BIOLOGIKAL Tubuh badan manusia terdiri daripada banyak organ dan setiap organ pada tubuh manusia di bina oleh beribu- ribu sel. Radiasi mempunyai kemungkinan besar untuk memberi kesan yang buruk kepada tubuh badan manusia yang terdedah kepada radiasi. Kesan Radiasi Kepada Sel Kesan Biologikal bermula daripada proses pengionan atom. Radiasi ion yang diserap ke dalam badan manusia mempunyai tenaga yang cukup banyak bagi menyingkirkan atom yang membina molekul tisu manusia. Apabila radiasi ion berinteraksi bersama sel, ianya mungkin akan menghentam atau menyasarkan kepada sel- sel yang kritikal. Kita menganggarkan bahawa kromosom merupakan sel kritikal yang mengandungi maklumat genetik dan menghantar arahan kepada sel untuk bertindak dengan berkesan.

Zarah beta dan gama mempunyai kuasa penembusan yang tinggi dan amat berbahaya kepada badan yang berdekatan dengan sinaran ini. Jenis sinaran radioaktif i. Bahaya sinaran radioaktif terhadap manusia bergantung kepada: a. Pendedahan berterusan kepada dos sederhana tinggi akan menimbulkan kesan kronik selepas beberapa tahun. b. Pendedahan yang tinggi dalam masa yang singkat menimbulkan kesan akut dengan serta merta.Sinaran radioaktif yang berkeaktifan tinggi mampu memusnahkan banyak sel badan sehingga mengakibatkan kematian. Tempoh pendedahan dan kadar dos sinaran radioaktif i. ii. Zarah alfa yang memasuki badan melalui makanan atau pernafasan memberi kesan yang lebih serius berbanding dengan kesannya di luar badan . Punca zarah alfa yang tidak berdekatan dengan badan tidak mendatangkan kesan buruk kerana kuasa penembusannya yang rendah di udara tidak dapat menembusi kulit manusia ii. Cara kemasukan sinaran radioaktif ke dalam tubuh i. c.

15. Rawatan Penyakit . Teknik penyurihan radioisotope digunakan untuk mengdiagnosis pelbagai jenis penyakit 2.1.isotop lain yang bukan radioaktif • Membunuh sel Perubatan A. Ini kerana kuasa pengionannya yang tinggi akan menghasilkan banyak pasangan ion dalam badan iii. Ion.3 APLIKASI KIMIA NUKLEAR Kegunaan Radioisotop Radioisotope digunakan secara meluas dalam pelbagai bidang disebabkan oleh sifat berikut: • • • Memancarkan sinaran radioaktif Mereput dengan keaktifan yang kurang terhadap masa Mempunyai kuasa penembusan sinaran yang berbeza terhada ketebalan dan ketumpatan bahan yang berbeza • Mempunyai sifat kimia yang sama dengan isotop. Fosforus -32 digunakan untuk mengesan tumor otak 3.ii.ion ini menyebabkan kecederaan dan kemusnahan biologi yang parah disekitar sumber. Diagnosis Penyakit 1. B. Iodine-131 digunakan untuk memeriksa keadaan kelenjar tiroid.

Penyinaran mikroorganisma hidup dilakukan untuk menjadikannya tidak aktif sebelum digunakan dalam penghasilan vaksin 2. Pengawetan Makanan 1. dos gama yang kecil juga digunakan untuk megawal pembiakan serangga perosak di lading melalui pemandulan. sinar gama digunakan untuk memunuh kumbang dan serangga perosak dalam stor bijiran 2. Penghasilan Vaksin 1. Pertanian A. B.1. Meningkatkan Hasil Pertanian 1. Pengawalan Serangga Perosak 1. Sinaran radioaktif digunakan untuk menyebabkan perubahan genetic dalam tumbuhan agar menghasilkan baka yang lebih baik dari segi penghasilan atau ketahanan terhadap serangan penyakit C. Sinar gama digunakan untuk membunuh bacteria dan virus dalam pemprosesan makanan di kilang supaya tempoh penyimpanan dapat dipanjangkan . Mikroorganisma yang telah disinari masih boleh menyebabkan pembentukan antibodi yang sama banyak serta tidak menyebabkan penyakit. Sinar gama yang dipancarkan oleh kobalt-60 digunakan untuk memusnahkan sel-sel kanser dalam rawatan radioterapi C.

Makanan laut seperti udang dan kerang disinari sinar gama untuk memanjangkan tempoh penyimpanan pada suhu biasa.2. untuk menjimatkan kos kerana tidak perlu disejukbekukan. .

Nyatakan bilakah kerajang emas pada elektroskop menjauhi antara satu sama lain? . Rajah diatas menunjukkan renut-renut yang terhasil didalam kebuk awan.SOALAN A B C 1. Nyatakan apakah jenis sinaran radioaktif yang ditunjukkan diatas? A: _______________________ B: _______________________ C: _______________________ 2. Rajah diatas menunjukkan sebuah elektroskop.

Gamarajah diatas menunjukkan dua jenis alat untuk mengesan sinaran radioaktif. Sinar radioaktif sangat merbahaya sekiranya ia terdedah terlalu lama kepada tubuh manusia. Terangkan secara ringkas bagaimana sinar radioaktif boleh merosakkan tubuh manusia? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________ . namakan kedua-dua alat tersebut? ___________________________________________________________________ 4.______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ _____________________________________________________________ 3.

Berikan 2 contoh kegunaan radioisotop dalam kehidupan seharian kita dari segi: A) Pertanian: 1) _________________________________________________________________ 2) ________________________________________________________________ B) Perubatan: 1) _________________________________________________________________ 2) _________________________________________________________________ . Mengapakah sinar beta dan gama lebih merbahaya daripada sinar alfa sekiranya terkena pada tubuh badan manusia? ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ _________________________________________________________ 6.5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful