Kesan-kesan Penggunaan Internet Khususnya Dalam Golongan Remaja Berdasarkan kajian 'Norton Online Living Report' (NOLR

) yang dijalankan di Malaysia mengenai tabiat penggunaan internet di negara ini, para remaja menghabiskan masa 16 jam seminggu melayari internet.1 Manakala,kajian yang dilakukan oleh Grunwald Associates LLC mendapati golongan ini menghabiskan hampir sembilan jam seminggu melakukan aktiviti dalam jaringan sosial ini.2 ’Dunia Tanpa Sempadan’ adalah satu istilah yang sinonim dengan internet. Menurut Kamus Pelajar Edisi Kedua,internet bermaksud ’rangkaian komputer antarabangsa yang membolehkan pengguna komputer di seluruh dunia berhubung antara satu dengan yang lain dan mencapai maklumat pangkalan data dr seluruh dunia.’3 Berdasarkan statistik di atas,dapatlah kita simpulkan bahawa penggunaan internet di Malaysia adalah bukan sesuatu yang asing di kalangan para remaja. Oleh hal yang demikian, terdapatnya kesan positif dan juga negatif hasil penggunaan internet dalam kalangan remaja khususnya. Antara kesan-kesan positif penggunaan internet ialah internet bertindak sebagai satu medium interaksi tanpa sempadan di seluruh dunia. Sebagai contoh, laman sosial seperti Facebook, MySpace, Friendster dan lain-lain. Dengan menggunakan internet dan juga laman sosial ini, para remaja dapat menerokai dunia luar. Merujuk kepada statistik yang dikeluarkan oleh Alexa.com, Indonesia dan Malaysia merupakan pengguna kedua dan ketiga terbesar Friendster dengan masing-masing mewakili 20.3 peratus dan 10.8 peratus
1

http://anakkusayang.com/v5/index.php?option=com_content&view=article&id=51196:bahayainternet-kepada-remaja&catid=42:pendidikan-anak&Itemid=97 http://anakkusayang.com/v5/index.php?option=com_content&view=article&id=51196:bahayainternet-kepada-remaja&catid=42:pendidikan-anak&Itemid=97

2

3

http://prpm.dbp.gov.my/Search.aspx?k=internet

3

1

Di Malaysia. Contoh yang kedua. Selain itu. perbankan dalam talian.Mereka juga dapat saling bertukar pandangan dan berkongsi cerita mengenai negara dan budaya negara masing-masing. Hal ini dengan adanya aplikasi dan rangkaian tertentu di internet sebagai contoh perkhidmatan belian secara online atau ’E. Apabila melakukan ’online shopping’ para pembeli dapat menjimatkan masa dan juga wang kerana tidak perlu ke kedai-kedai dan terdapat pelbagai pilihan produk yang boleh di beli.tenaga dan juga wang.4 Para remaja dapat menambah kenalan dari seluruh pelosok dunia. Hal ini adalah sangat penting kerana dapat mendedahkan pelajar-pelajar (remaja) kepada dunia teknologi yang semakin berkembang pesat dan dalam usaha meletakkan mereka seiring dengan kemajuan dunia IT. Berdasarkan statistik ini. eLearning seperti http://www.Para pelanggan dapat melakukan transaksi perbankan melalui internet setiap masa di mana sahaja.alexa. internet sangat berguna untuk tujuan pembelajaran. penggunaan internet sebagai salah satu medium untuk membantu pelajar-pelajar dan guru.swinburne. Sebagai contoh.edu.com/ 2 . Hal ini secara tidak langsung. ’online banking’.au. penggunaan internet dapat menjimatkan masa. dapat memupuk semangat kesejahteraan dan keamanan sejagat melalui internet kerana para pengguna internet dapat serba sedikit pengetahuan mengenai sesuatu budaya di negara tersebut. laman sosial merupakan satu medium interaksi yang popular dikalangan pengguna internet. Di samping itu.guru dalan proses pengajaran dan pembelajaran. para pembeli mempunyai masa yang mencukupi untuk mempertimbangkan dan membuat perbandingan dari segi harga dan kualiti tentang sesuatu produk dengan lebih wajar berbanding ketika membuat belian secara fizikal kerana dapat meneliti tawaran dari penjual-penjual yang lain. Selain itu. 4 http://www.Commerce/online shopping’.daripada jumlah keseluruhan pengguna laman berkenaan pada Julai 2009.

budaya barat tidak semuanya adalah bagus untuk ditiru seperti budaya seks bebas dan hedonisme. 5 Selain itu. Kesan yang kedua. Jenayah siber dilakukan oleh golongan yang tidak bertanggungjawab dan juga yang tidak menghargai kemudahan internet yang diperuntukkan di negara kita. Hal ini kerana.my/mkn/default/subarticle_m.Dengan menggunakan internet. penggunaan internet tanpa had mendedahkan para remaja kepada jenayah siber.gov. Contohnya. Antara jenis-jenis jenayah siber adalah penipuan.penyebaran virus dan jenayah pornografi. kerosakan atau pengubahsuaian keatas program atau data komputer.capaian secara tidak sah ke atas sistem. sakit di pergelangan tangan akibat menggunakan tangan dalam jangka masa yang panjang.menyalin perisian secara tidak sah. kecurian maklumat.php?mod=4&fokus=17&article=88 3 . Dewasa ini. sakit mata akibat terlalu lama memandang skrin komputer dan lain-lain. Sebagai contoh. sakit belakang. jenayah siber semakin meningkat selari dengan pertambahan bilangan pengguna internet.tindakan melayari internet untuk satu tempoh masa yang lama dapat mengundang kepada masalah kesihatan secara mental dan juga fizikal. Antara kesan-kesan buruk penggunaan internet adalah mendedahkan para remaja kepada unsur-unsur luar atau budaya kuning yang mana tidak membawa manfaat kepada para remaja itu sendiri. penggunaan tanpa had dapat membawa kesan yang negatif terhadap mereka sendiri.mkn.pengintipan. pelajar-pelajar yang terdiri dari golongan remaja dapat meningkatkan produktiviti dan kemajuan dalam pelajaran kerana mereka mempunya sumber lain sebagai maklumat tambahan dalam pembelajaran mereka di samping pembelajaran dalam kelas Namun hal yang sedemikian. 5 http://www. adalah penting bagi para remaja untuk mengetahui dan menyedari had terhadap penggunaan internet.judi siber.penggodam atau ’hacker’.

sebagai rakyat Malaysia. Sebagai rakyat Malaysia. tanpa mengira kaum. Kesimpulannya.agama dan status kita bertuah kerana negara dapat menyediakan kemudahan internet yang baik untuk kegunaan rakyat.kita hendaklah dan perlu menghargai kemudahan internet yang diperuntukkan oleh kerajaan terhadap rakyat. Jika di bandingkan dengan Malaysia. di sesetengah negara.Oleh itu adalah penting mengamalkan ergonomik dalam kehidupan seharian untuk kesihatan dan produktiviti dalam kerja khususnya. bersama-samalah kita menghormati hak penggunaan internet dan juga menggunakan kemudahan internet untuk kepentingan bersama. Republik Congo dan Sierra Leone. 4 . terdapat jurang digital yang besar dengan negara-negara tersebut. yang tidak mempunyai kemudahan internet atau capaian terhadap internet adalah amat sukar seperti di negara-negara dunia ke-3 seperti Burundi. Hal ini kerana. Justeru itu.