Kesan-kesan Penggunaan Internet Khususnya Dalam Golongan Remaja Berdasarkan kajian 'Norton Online Living Report' (NOLR

) yang dijalankan di Malaysia mengenai tabiat penggunaan internet di negara ini, para remaja menghabiskan masa 16 jam seminggu melayari internet.1 Manakala,kajian yang dilakukan oleh Grunwald Associates LLC mendapati golongan ini menghabiskan hampir sembilan jam seminggu melakukan aktiviti dalam jaringan sosial ini.2 ’Dunia Tanpa Sempadan’ adalah satu istilah yang sinonim dengan internet. Menurut Kamus Pelajar Edisi Kedua,internet bermaksud ’rangkaian komputer antarabangsa yang membolehkan pengguna komputer di seluruh dunia berhubung antara satu dengan yang lain dan mencapai maklumat pangkalan data dr seluruh dunia.’3 Berdasarkan statistik di atas,dapatlah kita simpulkan bahawa penggunaan internet di Malaysia adalah bukan sesuatu yang asing di kalangan para remaja. Oleh hal yang demikian, terdapatnya kesan positif dan juga negatif hasil penggunaan internet dalam kalangan remaja khususnya. Antara kesan-kesan positif penggunaan internet ialah internet bertindak sebagai satu medium interaksi tanpa sempadan di seluruh dunia. Sebagai contoh, laman sosial seperti Facebook, MySpace, Friendster dan lain-lain. Dengan menggunakan internet dan juga laman sosial ini, para remaja dapat menerokai dunia luar. Merujuk kepada statistik yang dikeluarkan oleh Alexa.com, Indonesia dan Malaysia merupakan pengguna kedua dan ketiga terbesar Friendster dengan masing-masing mewakili 20.3 peratus dan 10.8 peratus
1

http://anakkusayang.com/v5/index.php?option=com_content&view=article&id=51196:bahayainternet-kepada-remaja&catid=42:pendidikan-anak&Itemid=97 http://anakkusayang.com/v5/index.php?option=com_content&view=article&id=51196:bahayainternet-kepada-remaja&catid=42:pendidikan-anak&Itemid=97

2

3

http://prpm.dbp.gov.my/Search.aspx?k=internet

3

1

dapat memupuk semangat kesejahteraan dan keamanan sejagat melalui internet kerana para pengguna internet dapat serba sedikit pengetahuan mengenai sesuatu budaya di negara tersebut.edu. penggunaan internet dapat menjimatkan masa.swinburne. Contoh yang kedua.4 Para remaja dapat menambah kenalan dari seluruh pelosok dunia.au.Para pelanggan dapat melakukan transaksi perbankan melalui internet setiap masa di mana sahaja. eLearning seperti http://www. para pembeli mempunyai masa yang mencukupi untuk mempertimbangkan dan membuat perbandingan dari segi harga dan kualiti tentang sesuatu produk dengan lebih wajar berbanding ketika membuat belian secara fizikal kerana dapat meneliti tawaran dari penjual-penjual yang lain. Sebagai contoh. Berdasarkan statistik ini. Di samping itu. Hal ini dengan adanya aplikasi dan rangkaian tertentu di internet sebagai contoh perkhidmatan belian secara online atau ’E.Mereka juga dapat saling bertukar pandangan dan berkongsi cerita mengenai negara dan budaya negara masing-masing.daripada jumlah keseluruhan pengguna laman berkenaan pada Julai 2009. laman sosial merupakan satu medium interaksi yang popular dikalangan pengguna internet. Hal ini secara tidak langsung.alexa. penggunaan internet sebagai salah satu medium untuk membantu pelajar-pelajar dan guru. Selain itu.guru dalan proses pengajaran dan pembelajaran.Commerce/online shopping’. 4 http://www. Selain itu. Apabila melakukan ’online shopping’ para pembeli dapat menjimatkan masa dan juga wang kerana tidak perlu ke kedai-kedai dan terdapat pelbagai pilihan produk yang boleh di beli. ’online banking’. Di Malaysia.com/ 2 . internet sangat berguna untuk tujuan pembelajaran.tenaga dan juga wang. Hal ini adalah sangat penting kerana dapat mendedahkan pelajar-pelajar (remaja) kepada dunia teknologi yang semakin berkembang pesat dan dalam usaha meletakkan mereka seiring dengan kemajuan dunia IT. perbankan dalam talian.

penggodam atau ’hacker’. Dewasa ini.mkn. kerosakan atau pengubahsuaian keatas program atau data komputer.capaian secara tidak sah ke atas sistem.budaya barat tidak semuanya adalah bagus untuk ditiru seperti budaya seks bebas dan hedonisme. Kesan yang kedua.tindakan melayari internet untuk satu tempoh masa yang lama dapat mengundang kepada masalah kesihatan secara mental dan juga fizikal.judi siber. jenayah siber semakin meningkat selari dengan pertambahan bilangan pengguna internet. Antara jenis-jenis jenayah siber adalah penipuan. sakit mata akibat terlalu lama memandang skrin komputer dan lain-lain.my/mkn/default/subarticle_m.Dengan menggunakan internet. Hal ini kerana. 5 Selain itu. Contohnya. penggunaan internet tanpa had mendedahkan para remaja kepada jenayah siber. Antara kesan-kesan buruk penggunaan internet adalah mendedahkan para remaja kepada unsur-unsur luar atau budaya kuning yang mana tidak membawa manfaat kepada para remaja itu sendiri. Jenayah siber dilakukan oleh golongan yang tidak bertanggungjawab dan juga yang tidak menghargai kemudahan internet yang diperuntukkan di negara kita. pelajar-pelajar yang terdiri dari golongan remaja dapat meningkatkan produktiviti dan kemajuan dalam pelajaran kerana mereka mempunya sumber lain sebagai maklumat tambahan dalam pembelajaran mereka di samping pembelajaran dalam kelas Namun hal yang sedemikian.pengintipan.penyebaran virus dan jenayah pornografi. penggunaan tanpa had dapat membawa kesan yang negatif terhadap mereka sendiri.gov.php?mod=4&fokus=17&article=88 3 .menyalin perisian secara tidak sah. Sebagai contoh. 5 http://www. sakit belakang. adalah penting bagi para remaja untuk mengetahui dan menyedari had terhadap penggunaan internet. sakit di pergelangan tangan akibat menggunakan tangan dalam jangka masa yang panjang. kecurian maklumat.

kita hendaklah dan perlu menghargai kemudahan internet yang diperuntukkan oleh kerajaan terhadap rakyat. 4 . di sesetengah negara. sebagai rakyat Malaysia. Hal ini kerana. Justeru itu. Kesimpulannya.Oleh itu adalah penting mengamalkan ergonomik dalam kehidupan seharian untuk kesihatan dan produktiviti dalam kerja khususnya. Sebagai rakyat Malaysia. tanpa mengira kaum. yang tidak mempunyai kemudahan internet atau capaian terhadap internet adalah amat sukar seperti di negara-negara dunia ke-3 seperti Burundi. Republik Congo dan Sierra Leone. terdapat jurang digital yang besar dengan negara-negara tersebut. Jika di bandingkan dengan Malaysia. bersama-samalah kita menghormati hak penggunaan internet dan juga menggunakan kemudahan internet untuk kepentingan bersama.agama dan status kita bertuah kerana negara dapat menyediakan kemudahan internet yang baik untuk kegunaan rakyat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful