Fitur Makna dalam Bahasa Melayu

Fitur Makna dalam Bahasa Melayu • Sifat makna • Kelas makna • Lewah dalam makna .

. • Dinamis-boleh berubah-rubah.SIFAT MAKNA • Makna bersifat dinamis dan evolusi. • Evolusi-boleh berkembang.

. jika tidak ungkapan tersebut adalah tidak bermakna.Ciri-ciri Yang Menentukan Sesuatu Makna • Pilihan : ungkapan yang dihasilkan mesti dipilih mengikut kesesuaian. • Budaya : budaya masyarakat penutur berkait rapat dengan bahasa kerana hanya mereka yang memahami budaya masyarakat penutur dapat bertutur secara betul melalui konteks budaya.

. • Makna dalam peribahasa : makna dalan peribahasa (kiasan/simpulan bahasa/pepatah dll) digunakan bagi membawa makna yang berbeza daripada makna asal.• Konteks : makna juga ditentukan bergantung kepada situasi dan perasaan penutur semasa menyampaikan sesuatu ungkapan itu.

Faktor Perubahan Sifat Makna • • • • • Perkembangan bahasa itu sendiri. Tanggapan penutur Perluasan makna Pembatasan/penyempitan makna Tujuan simbolik dan stilistik .

makna tersurat • Makna konotasi .KELAS MAKNA • Makna denotasi .makna yang muncul daripada bayangan pendengar/penutur mengikut kefahaman masing-masing.makna yang merujuk pada sesuatu benda/perkara • Makna piktorikal . • Makna emotif .makna tersirat.makna yang boleh dijelaskan melalui analisis komponen • Makna referensial .hei. .lembu!) • Makna kognitif .makna yang belaku akibat reaksi induvidu daripada apa yang didengar (cth.

Contohnya seperti : – mereka semua – papa kedana – demi untuk – kasut boot .LEWAH DALAM MAKNA • lewah bererti penggunaan kata/gabungan kata yang berlebihan dengan makna kata.

sepatutnya memperbesar – dipersetujui. sepatutnya dihalusi • kata sendi yang berturut-turut – demi untuk – selain daripada itu .Faktor Berlakunya Lewah Dalam Makna • Pengulangan – mereka-mereka – ibu bapa-ibu bapa • penambahan imbuhan yang tidak diperlukan – memperbesarkan. sepatutnya disetujui – diperhalusi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful