Fitur Makna dalam Bahasa Melayu

Fitur Makna dalam Bahasa Melayu • Sifat makna • Kelas makna • Lewah dalam makna .

• Evolusi-boleh berkembang.SIFAT MAKNA • Makna bersifat dinamis dan evolusi. . • Dinamis-boleh berubah-rubah.

Ciri-ciri Yang Menentukan Sesuatu Makna • Pilihan : ungkapan yang dihasilkan mesti dipilih mengikut kesesuaian. . jika tidak ungkapan tersebut adalah tidak bermakna. • Budaya : budaya masyarakat penutur berkait rapat dengan bahasa kerana hanya mereka yang memahami budaya masyarakat penutur dapat bertutur secara betul melalui konteks budaya.

.• Konteks : makna juga ditentukan bergantung kepada situasi dan perasaan penutur semasa menyampaikan sesuatu ungkapan itu. • Makna dalam peribahasa : makna dalan peribahasa (kiasan/simpulan bahasa/pepatah dll) digunakan bagi membawa makna yang berbeza daripada makna asal.

Faktor Perubahan Sifat Makna • • • • • Perkembangan bahasa itu sendiri. Tanggapan penutur Perluasan makna Pembatasan/penyempitan makna Tujuan simbolik dan stilistik .

makna tersirat. • Makna emotif .makna yang boleh dijelaskan melalui analisis komponen • Makna referensial .lembu!) • Makna kognitif .makna tersurat • Makna konotasi .makna yang belaku akibat reaksi induvidu daripada apa yang didengar (cth.hei.KELAS MAKNA • Makna denotasi .makna yang muncul daripada bayangan pendengar/penutur mengikut kefahaman masing-masing. .makna yang merujuk pada sesuatu benda/perkara • Makna piktorikal .

Contohnya seperti : – mereka semua – papa kedana – demi untuk – kasut boot .LEWAH DALAM MAKNA • lewah bererti penggunaan kata/gabungan kata yang berlebihan dengan makna kata.

sepatutnya memperbesar – dipersetujui.Faktor Berlakunya Lewah Dalam Makna • Pengulangan – mereka-mereka – ibu bapa-ibu bapa • penambahan imbuhan yang tidak diperlukan – memperbesarkan. sepatutnya disetujui – diperhalusi. sepatutnya dihalusi • kata sendi yang berturut-turut – demi untuk – selain daripada itu .