LAMPIRAN D

LAPORAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL (MMI)

KPI JPN BIL FOKUS 1. PELAN TINDAKAN TARIKH PELAKSANAAN Sebelum (TOV) Selepas (Capai) ISU PENYELESAIAN SETERUSNYA

2.

3

4

*Diisi oleh sekolah dua bulan sekali dan dihantar kepada urus setia (pegawai meja MMI di PPD atau JPN bagi sekolah yang tiada PPD)