LAMPIRAN D

LAPORAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL (MMI)

KPI JPN BIL FOKUS 1. PELAN TINDAKAN TARIKH PELAKSANAAN Sebelum (TOV) Selepas (Capai) ISU PENYELESAIAN SETERUSNYA

2.

3

4

*Diisi oleh sekolah dua bulan sekali dan dihantar kepada urus setia (pegawai meja MMI di PPD atau JPN bagi sekolah yang tiada PPD)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful