P. 1
Kes Study Sem Autisme Dan Hyper

Kes Study Sem Autisme Dan Hyper

|Views: 4|Likes:
Published by Fazlee Zubair

More info:

Published by: Fazlee Zubair on Jun 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/18/2014

pdf

text

original

PERKEMBANGAN FIZIKAL, EMOSI DAN SOSIAL MURID-MURID PINTAR CERDAS (KBC 3023

)

FAKULTI PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

PROGRAM PENDIDIKAN KHAS (AT 10)

PERKEMBANGAN FIZIKAL, EMOSI DAN SOSIAL MURID-MURID PINTAR CERDAS (KBC 3023)

TAJUK: Kajian Kes Kanak-kanak Pintar Cerdas, Berbakat dan Kreatif (Arfan Hadri Bin Mohd Zahari)

DISEDIAKAN OLEH: NURUL HUDA BINTI ARIF D20091034785

PENSYARAH: DR. MD. NASIR BIN MASRAN

1

PERKEMBANGAN FIZIKAL, EMOSI DAN SOSIAL MURID-MURID PINTAR CERDAS (KBC 3023)

ISI KANDUNGAN 1.0 Pengenalan 2.0 Perkembangan Fizikal, Emosi, dan Sosial 2.1 Perkembangan Fizikal 2.2 Perkembangan Emosi 2.3 Perkembangan Sosial 3.0 Teori dan Model 3.1 Teori Perkembangan Psikososial

HALAMAN 1-2 3-7

8-12

Erik Erikson 3.2 Teori Perkembangan Sosio-Emosi

Sigmund Freud 4.0 Metodologi Pengesanan Awal 5.0 Kajian Kes 5.1 Latar Belakang Responden 5.2 Aplikasi Teori Erikson dan Freud 13 14-15

Dalam Bilik Darjah 6.0 Ulasan Senarai Semak 7.0 Strategi Jangka Pendek 8.0 Perancangan Jangka Panjang (Program) Untuk Membantu Responden 9.0 Penutup Rujukan 24 16-18 19-20 21-23

2

emosi dan sosial. Sebagai golongan minoriti. (Marland dIm Davis & Rimm. pintar cerdas adaIah: Gifted and talented children are those identified by professionally qualified persons who by virtue of outstanding abilities are capable of high performance. Masalah berkenaan sebenarnya berpunca daripada sifat unik yang ada pada diri rnereka. Menurut Davis & Rimm (1998).0 PENGENALAN Menurut United States Office of Education. Perkara ini penting untuk mengelak daripada potensi kanak-kanak tersebut berada di bawah tahap pencapaian sebenar mereka. fobia. dan pandangan orang lain terhadap rnereka rnenyebabkan rnasalah mereka yang sedia ada semakin bertambah. masalah keluarga. kelebihan ini akan menimbulkan beberapa masalah dalam kehidupan mereka. semakin tinggi tahap kecerdasan seseorang maka semakin tinggi keperluan kaunseling yang patut diberikan kepadanya.PERKEMBANGAN FIZIKAL. 1998. 3 . Oleh yang demikian. masalah mereka mungkin tidak difahami dan tidak dipedulikan oleh orang ramai. faktor persekitaran seperti rnasalah komunikasi. These are children who require differentiated educational programs and services beyond those normally provided by regular school programs in order to realize their contribution to self and society. ms. EMOSI DAN SOSIAL MURID-MURID PINTAR CERDAS (KBC 3023) 1. perkernbangan fizikal. Kanak-kanak pintar cerdas sememangnya rnemperlihatkan kelebihan intelek yang luar biasa berbanding rakan sebaya mereka. diskriminasi terhadap golongan ini. 18) Berdasarkan definisi di atas telah jelas menekankan dua perkara berikut yang berkaitan dengan kanak-kanak pintar cerdas:  kebolehan pencapaian kanak-kanak pintar cerdas yang tinggi  mereka memerlukan program pendidikan khas untuk mengembangkan potensi yang ada pada mereka. dan masalah mengembangkan potensi. Pada masa yang sarna. Antara masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak pintar cerdas termasuklah konsep kendiri. rnasalah tidak dapat menyesuaikan diri dengan sistern persekitaran.

dan mempunyai pemikiran abstrak yang baik. vii. mempunyai kemahiran belajar yang baik. memahami arahan dengan baik. 4 . iii. memproses maklumat dengan cepat. ii. daya ingatan yang baik. EMOSI DAN SOSIAL MURID-MURID PINTAR CERDAS (KBC 3023) Selain itu juga. kecemerlangan dalam subjek akademik. iv. vi. berterusan. David George (1997) telah memfokuskan beberapa komponen bagi kanak-kanak pintar cerdas iaitu kecerdasan merujuk kepada: i. v.PERKEMBANGAN FIZIKAL.

selamat. EMOSI DAN SOSIAL Perkembangan Fizikal Menurut tokoh. 2003). Tiga kategori dalam perkembangan fizikal kanak-kanak ini adalah keseimbangan (stability). Menurut Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (Kementerian Pendidikan Malaysia. mereka mengaitkan kematangan individu dengan proses pembelajaran dan pengalaman.PERKEMBANGAN FIZIKAL. dan manipulasi (manipulation). pengetahuan tentang perkembangan kanak-kanak boleh dibahagikan kepada tiga kategori asas. KESEIMBANGAN PERGERAKAN MANIPULASI • Keseimbangan merujuk kebolehan kanak-kanak mengekalkan kedudukan badan mereka relatif kepada tindakan graviti • Pergerakan adalah aspek yang berkaitan dengan tingkahlaku kanak-kanak tersebut • Manipulasi adalah kemahiran kanak-kanak berhubung dengan objek di persekitarannya. Menurut Gallahue (1993). perkembangan fizikal merupakan satu aspek yang menekankan asas pertumbuhan dan pembesaran kanak-kanak dalam keadaan sihat. dan ceria. Suatu proses perkembangan juga melibatkan interaksi antara kematangan kanak-kanak dan aktiviti pembelajaran yang dilalui oleh kanak-kanak tersebut. EMOSI DAN SOSIAL MURID-MURID PINTAR CERDAS (KBC 3023) 2. Perkembangan ini penting bagi pergerakan diri kanak-kanak tersebut atau untuk interaksi yang berkesan dengan dunia persekitaran mereka. perkembangan 5 .0 2. Menurut Wright dan Sugden (1999) dalam model peralihan. pergerakan (locomotion). Proses pembelajaran ini pula berlaku dalam ruang persekitaran serta perlu memenuhi kehendak khusus aktiviti yang diberikan kepada kanak-kanak tersebut Selain itu juga. perkembangan adalah suatu proses yang rencam (kompleks).1 PERKEMBANGAN FIZIKAL.

Seorang kanak-kanak tidak akan dapat berkembang dengan baik sekiranya aspek ini diabaikan. Oleh itu. otot.PERKEMBANGAN FIZIKAL. Faktor-faktor ini menghalang mereka daripada membangunkan potensi mereka sepenuhnya. EMOSI DAN SOSIAL MURID-MURID PINTAR CERDAS (KBC 3023) fizikal kanak.2 Perkembangan Emosi IQ tinggi dianggap sebagai penunjuk yang kuat kejayaan dan kesejahteraan dalam segala bidang hidup. kanak-kanak pintar cerdas menghadapi pelbagai masalah sosio-emosi yang disebabkan oleh ciri-ciri unik dalam dirinya sendiri serta lingkungan faktor seperti kehidupan keluarga. berikut merupakan definisi yang jelas berkaitan emosi dan kecerdasan emosi seseorang. Oleh yang demikian. Namun demikian. persekitaran sekolah.kanak boleh dibahagikan kepada empat bahagian iaitu kebersihan alam sekitar. dan psikomotor. 6 . seorang kanak-kanak yang cerdas tidak akan dapat mencapai kejayaan sekiranya kanak-kanak ini mengalami masalah kesihatan atau persekitarannya kurang sihat. aspek perkembangan fizikal seharusnya diberi perhatian. Perkara ini menjelaskan mengapa tidak semua individu berbakat dapat mencapai produktiviti dan kreativiti dalam hidup mereka. dan koordinasi untuk menjalankan aktiviti harian. Ia juga sering dikaitkan dengan kebolehan kanak-kanak menggunakan anggota badan. kanak-kanak ini perlu diberikan pendedahan dalam cara amalan dan langkah untuk menjaga kebersihan persekitaran kanak-kanak tersebut 2. dalam proses mendidik kanak-kanak. dan salah faham dari orang lain. Justeru itu. kesihatan. keselamatan. Misalnya.

Satu keadaan yang dialami oleh seseorang manusia yang melibatkan beberapa perubahan proses fisiologi. dan psikologi. diri.PERKEMBANGAN FIZIKAL. 7 . EMOSI DAN SOSIAL MURID-MURID PINTAR CERDAS (KBC 3023) EMOSI Perkataan yang berasal dari perkataan Greek “emovere” yang bermaksud “untuk keluar” Emosi akan ditonjolkan keluar sebagai satu bentuk bagi memenuhi kepuasan seseorang.

Satu kebolehan untuk mengekang perasaan atau emosi negative serta memfokuskan kepada emosi positif KECERDASAN EMOSI 8 . dan dalam diri serta membina hubungan membina hubungan begi meningkatkan dengan orang lain pengetahuan dalam dengan memahami memahami emosi diri emosi diri dan orang dan orang lain lain.PERKEMBANGAN FIZIKAL. emosi dengan baik menyelaminya. EMOSI DAN SOSIAL MURID-MURID PINTAR CERDAS (KBC 3023) Kebolehan untuk mengenalpasti emosi diri sendiri dan orang lain untuk memotivasikan diri Kemampuan sendiri & mengurus memahami emosi.

kanak tersebut. dendaan atau peniruan. Sesuatu tingkahlaku yang ditunjukkan oleh kanakkanak akan diulangi sekiranya kanak-kanak tersebut memperoleh ganjaran atau pujian akibat dari tingkahlaku yang ditunjukkan tersebut. hubungan antara jiran tetangga yang baik. Sesuatu tingkahlaku yang ditunjukkan kanak-kanak dipengaruhi oleh proses peneguhan. dan seterusnya bersaing dalam olahraga. Walaubagaiamanapun. antara aktiviti yang melibatkan permulaan interaksi sosial ini adalah dari saling melempar senyum. sesuatu tingkahlaku akan diulangi jika model tingkahlaku itu bersesuaian dengan diri kanak. Interaksi sosial ini bermaksud keadaan dimana seseorang melakukan hubungan saling berbalas respon dengan orang lain.PERKEMBANGAN FIZIKAL. Selain itu. berbual. saling melambaikan tangan dan berjabat tangan. EMOSI DAN SOSIAL MURID-MURID PINTAR CERDAS (KBC 3023) 2. anak-anak boleh bermain bersama akan menimbulkan suasana yang baik untuk perkembangan kanak-kanak. Begitu juga jika tingkahlaku yang ditunjukkan oleh kanak-kanak tersebut dikenakan dendaan maka tingkahlaku itu akan cuba mereka elak atau tidak mengulanginya sama sekali. Persekitaran sosial yang baik seperti masyarakat yang harmoni. 9 . suasana kerjasama dan kerukunan antara jiran tetangga akan dapat menggalakan pertumbuhan kanak-kanak yang lebih baik. Oleh itu.kanak. ganjaran atau pujian biasanya adalah disebabkan suatu tingkahlaku yang mereka tunjukkan yang bersesuaian dengan peraturan sosial mereka. dalam perkembangan tingkahlaku kanak-kanak. Persekitaran sosial mempengaruhi perkembangan seseorang kanak.3 Perkembangan Sosial Aspek sosial pula berkaitan dengan pergaulan dan interaksi kanak-kanak dengan mereka yang berada di persekitarannya. Perkembangan sosial melibatkan interaksi sosial seseorang dengan seseorang yang lain.

ketidakpercayaan kepada orang lain timbul dalam diri bayi yang akan menimbulkan ketakutan dan berprasangka 10 . Manusia mempunyai keperluan asas yang sama Perkembangan individu bergantung kepada tindak balas terhadap keperluan-keperluan asas iii. Perkembangan manusia mengikut tahap-tahap tertentu Setiap tahap mempunyai konflik dan ia mesti diatasi sebelum individu dapat berfungsi dengan jayanya pada tahap berikutnya v. Teori ini adalah hasil pengalaman kehidupannya sendiri dan apa yang dipelajari melalui Freud. Teori Erikson adalah berdasarkan lima prinsip iaitu: i. EMOSI DAN SOSIAL MURID-MURID PINTAR CERDAS (KBC 3023) 3. jika tidak diberi penjagaan yang sepatutnya seperti penyusuan. Kegagalan mengatasi konflik pada suatu tahap akan menjejaskan perkembangan tahap yang berikut Selain itu juga. dan sosial. emosi. iv. ii.0 3. Hal ini demikian bermakna.PERKEMBANGAN FIZIKAL. tidak dijaga atau lampin tidak bertukar.1 TEORI DAN MODEL Teori Perkembangan Psikososial Erik Erikson Erik Erikson adalah antara tokoh psikologi yang membentuk Teori Perkembangan Emosi Psikososial. Erikson telah membahagikan perkembangan emosi manusia kepada lapan tahap yang utama iaitu: TAHAP HURAIAN Tahap 1: Percaya lawan Tidak Percaya Bayi mestilah menjalinkan hubungan kasih sayang serta kepercayaan dengan pengasuh atau sebaliknya membentuk perasaan tidak percaya. Beliau menggabungkan tiga faktor yang mempengaruhi perkembangan individu iaitu faktor kendiri.

Sekiranya gagal mereka akan ragu-ragu terhadap keupayaan diri Tahap 3: Inisiatif lawan Rasa Bersalah Kanak-kanak pada tahap ini akan cuba berdikari melakukan sesuatu dan jika gagal perasaan meneroka bersalah akan timbul. Mereka juga suka bertanya dan meminta penjelasan dan rasa bersalah terhadap diri sendiri akan timbul apabila kanak-kanak dihukum atau tidak diberi peluang semasa mencuba kemahiran Tahap 4: Ketekunan lawan Rasa Rendah Diri Kanak-kanak mesti menghadapi pembelajaran kemahiran baru atau sebaliknya menghadapi risiko perasaan rendah diri. dan Mereka mencuba persekitaran kemahiran-kemahiran baru. Rasa percaya kepada keupayaan diri timbul jika berjaya dan menerima sokongan. kegagalan dan tidak cekap. Kemahiran yang diperoleh berkisar di alam persekolahan. EMOSI DAN SOSIAL MURID-MURID PINTAR CERDAS (KBC 3023) Tahap 2: Autonomi lawan Rasa Malu/Sangsi Perkembangan kanak-kanak pada tahap ini tertumpu kepada perkembangan kemahiran fizikal seperti berjalan dan pelbagai lagi.Kanak-kanak yang gagal dalam peringkat ini akan merasa rendah diri dan tiada keupayaan bukan sahaja terhadap pencapaian akademik tetapi juga dalam hubungan sosial dengan individu di persekitaran mereka 11 .PERKEMBANGAN FIZIKAL.

ragu. EMOSI DAN SOSIAL MURID-MURID PINTAR CERDAS (KBC 3023) Tahap 5: Identiti lawan Kekeliruan Remaja mesti berjaya mencari identiti dalam pelbagai aspek seperti pekerjaan.ragu. akan timbul kecelaruan identiti. sekiranya gagal akan merasa terasing dan tersisih. rasa tidak selamat.PERKEMBANGAN FIZIKAL. dan sebagainya jika tidak perasaan rendah diri akan timbul. dan akan mengalami pelbagai masalah di peringkat seterusnya Tahap 6: Kemesraan lawan Pengasingan Pada tahap ini manusia akan membentuk keintiman dalam perhubungan menuju ke alam perkahwinan serta membina kerjaya. peranan jantina. atau sebaliknya akan membawa kepada perasaan mementingkan diri serta hanya memusatkan kepada perkembangan atau aktiviti diri. Sekiranya gagal. Mereka akan meniru identiti orang lain di persekitaran. Individu pada peringkat ini sudah berupaya menjaga dan melindungi individu lain (suami/isteri dan anak) tanpa hilang identiti diri Tahap 7: Generativiti lawan Pemusatan Kehidupan berkeluarga dan kerjaya yang baik dapat memuaskan hati. social. Mereka yang tidak dapat membentuk keintiman akan rasa terasing dan akan menghindari perhubungan dengan orang lain 12 .

Freud berpendapat bahawa perkembangan emosi manusia adalah berkait rapat dengan perkembangan fizikalnya. Perkara sebaliknya jika gaga akan membawa kepada kedukaan dan kekecewaan di hari tua dan berputus asa dengan kehidupannya. apa yang dilalui pada zaman kanak-kanak akan mempengaruhi perkembangan pada peringkat berikutnya. Daya ini secara perlahan-lahan akan mengundang perlakuan-perlakuan yang akan dipamerkan semasa seseorang itu bergaul dengan masyarakat. 3. Freud mengklasifikasikan ciri-ciri perkembangan emosi kanak-kanak dari 0 hingga 3 tahun kepada dua peringkat iaitu peringkat oral dan peringkat anal. Kajian beliau membolehkannya membahagikan perkembangan emosi setiap individu kepada lima peringkat mengikut peringkat pertambahan umur yang selaras dengan perkembangan fizikalnya.PERKEMBANGAN FIZIKAL.2 Teori Perkembangan Sosio-Emosi Sigmund Freud Menuru Freud. EMOSI DAN SOSIAL MURID-MURID PINTAR CERDAS (KBC 3023) Tahap 8: Kesepaduan lawan Putus Asa Merupakan kemuncak perkembangan iaitu berkaitan dengan kejayaan hidup berkeluarga dan karier akan menimbulkan kepuasan dalam diri. Pengalaman yang berkaitan dengan trauma dan konflik pada peringkat awal kanak-kanak akan mempunyai kesan jangka panjang yang akan menyebabkan seseorang dikawal oleh sejenis daya secara senyap. 13 .

perkahwinan serta tentang kerjaya dan keluarga. Pada peringkat ini kanak-kanak perlu diberi peluang untuk bergaul bagi memenuhi keperluan sosial mereka. Personaliti kanakkanak juga akan terbentuk hasil daripada pengalaman yang dilalui. Mereka akan sukar bergaul. mereka sudah mula pandai menggunakan helah bela diri dalam mengatasi masalah penyesuaian. Mereka akan belajar cara mengawal pembuangan air besar dan kecil bertujuan untuk mendapat perhatian. Mereka mula memikir isu seperti "dating". suka mengasingkan diri.PERKEMBANGAN FIZIKAL. Kanak-kanak akan membentuk personaliti pemarah jika latihan tandas yang diberi terlalu tegas. suka menarik diri. menggigit. EMOSI DAN SOSIAL MURID-MURID PINTAR CERDAS (KBC 3023) PERINGKAT ORAL (0 HINGGA 1 TAHUN) • Perkembangan pada peringkat ini ialah kanak-kanak akan memperolehi kepuasan dari belajar menghisap. Ibu bapa atau guru perlu mendekati remaja yang bermasalah pada tahap ini secara diplomasi dan mengambil berat terhadap mereka serta sentiasa memotivasikan mereka. Manakala bagi lelaki pula dinamakan oedipus kompleks iaitu mereka lebih tertarik kepada ibunya dan meniru cara bapanya. PERINGKAT LATENSI (6 TAHUN HINGGA 11 TAHUN) PERINGKAT GENITAL (12 TAHUN KE ATAS) 14 . dan merasa diri terkongkong. PERINGKAT FALIK (3 HINGGA 6 TAHUN) • Kanak-kanak mula mengenali organ kejantinaan dan dilihat mereka gemar memegang kawasan kemaluan kereka. Kanak-kanak yang tidak diberi peluang untuk bersosial akan menunjukkan tungkahlaku yang negatif apabila dewasa. Konflik yang dialami pada peringkat oral. • Peringkat ini juga dikenali sebagai peringkat Pendaman. • Kanak-kanak mula memasuki alam remaja dan menunjuk minat pada rakan sebaya yang berlainan jantina. anal. Pada peringkat ini. PERINGKAT ANAL (1 HINGGA 3 TAHUN) • Pada tahap ini kanak-kanak memperolehi kepuasan daripada aktiviti membuang air besar. Keadaan ini dipanggil elektra kompleks bagi kanak-kanak perempuan. dan menelan selepas berumur 8 bulan. dan falik akan menjadi tenang kerana kanak-kanak mula terdedah kepada beraneka pengalaman baru atau keinginan seksual mereka terpendam sementara waktu. Mereka akan lebuh tertarik kepada bapanya dan meniru cara ibunya. Pada peringkat ini juga timbul perasaan ingin memilik sesuatu timbul pada diri kanak-kanak dan membentuk personaliti yang agresif dan suka mengejak orang jikatidak mendapat kepuasan diri.

PERKEMBANGAN FIZIKAL.  Mudah menghafal perkara yang diajar kepadanya. mara) saudara.  Apabila ingin meminta sesuatu reponden hanya menarik tangan ibunya untuk mengambil barang yang diingini. EMOSI DAN SOSIAL MURID-MURID PINTAR CERDAS (KBC 3023) 4. Responden  Suka melihat gambar-gambar berwarna  Gemar bermain permainan dalam computer Lain-lain (guru-guru.0 METODOLOGI PENGESANAN AWAL PENILAIAN ULASAN  Mengenal huruf dengan cepat tetapi tidak pandai membaca tetapi apabila diajar responden cepat belajar dan mempunyai daya yang ingatan kuat  Sukar untuk diajak bergaul pada permulaannya  Bergaul apabila responden berasa perlu Pemerhatian Ibu bapa  Semasa usia kanak-kanak sedang aktif responden hanya banyak mendiamkan diri dan bermain seperti berada di dalam dunianya sendiri. Merupakan murid yang pandai di dalam kelas  Mudah memahami pelajaran yang diajar  Suka membaca dan melihat gambar berwarna 15 .

PERKEMBANGAN FIZIKAL. Pembentukan sosio-emosi yang baik dalam diri kanak-kanak pintar cerdas dapat dihasilkan iaitu dengan mengaplikasikan teori-teori ini dalam dalam bilik darjah.0 5.2 Aplikasi Teori Erikson Dan Freud Dalam Bilik Darjah Responden Pengetahuan dan pemahaman berkaitan teori perkembangan dapat membantu guru melaksanakan aktiviti atau program yang bersesuaian kepada murid.1 KAJIAN KES Latar Belakang Responden NAMA TARIKH LAHIR PENDIDIKAN BIL. ADIK-BERADIK MASALAH YANG DIHADAPI PEKERJAAN BAPA PEKERJAAN IBU Arfan Hadri Bin Mohd Zahari 14 Ogos 2004 2 Orang (anak ke-2) Sek Sri Budiman 2 Autism dan Hiperaktif Bisnes software Pembantu Tadbir Sekolah 5. EMOSI DAN SOSIAL MURID-MURID PINTAR CERDAS (KBC 3023) 5. Antara aplikasi teori dalam bilik darjah yang boleh dilaksanakan ialah: 16 .

EMOSI DAN SOSIAL MURID-MURID PINTAR CERDAS (KBC 3023) Cuba memahami perasaan atau emosi responden sebelum sesuatu pengajaran dimulakan atau sebelum memberi sesuatu arahan Memberi responden peluang untuk mencuba sesuatu aktiviti yang baru dan sentiasa memotivasikan responden untuk mencuba perkara baru Membantu responden untuk dengan kanak-kanak lain membentuk persahabatan Memasukkan nilai-nilai keagamaan dan moral dalam setiap sesi pengajaran dan pembelajaran Memastikan responden berasa dihargai dan selamat apabila berada di dalam bilik darjah atau apabila meluahkan perasaan atau pendapat 17 .PERKEMBANGAN FIZIKAL.

EMOSI DAN SOSIAL MURID-MURID PINTAR CERDAS (KBC 3023) 6.0 ULASAN SENARAI SEMAK KANAK-KANAK PINTAR CERDAS KANAK-KANAK PINTAR CERDAS  Seorang yang peramah dan suka bertanya kepada guru mengenai sesuatu perkara yang tidak difahami ASPEK CIRI-CIRI RESPONDEN Personaliti  Responden bukan seorang yang peramah dan bertanya sesuatu palajaran yang tidak difahami kepada guru. reponden yang seorang biasa secara kreatif.  Oleh menjadi pendiam.PERKEMBANGAN FIZIKAL.  Hal ini demikian kerana reponden mengalami masalah autism yang mana menyebabkan sentiasa dunianya responden dalam tanpa berada sendiri mempedulikan orang di sekelilingnya.  Mempunyai imaginasi yang daya tinggi. dan pelik 18 .  Kreatif terutamanya dalam menguasai Mereka menggunakan ataupun peralatan kemahiran. dapat barang yang Kreativiti itu. aktif.

guru kelas. menunjukkan minat dalam pembelajaran pencapaian reponden cemerlang. tumpuan sepenuhnya semasa guru mengajar di dalam bilik darjah serta rajin  Belajar membuat latihan yang diberikan oleh guru dengan mudah. EMOSI DAN SOSIAL MURID-MURID PINTAR CERDAS (KBC 3023)  Suka belajar dengan memberi Gaya Belajar  Responden hanya belajar melalui seperti komputer.  Perasaan ingin mencuba reponden sangat tinggi.  Penyesuaian sosial dan Emosi  Dengan masalah autism yang dialami responden mengalami masalah dalam bersosialisasi. tetapi akademik sangat cepat dan mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi  Berminat pembelajaran dalam dan pencapaian akademik yang tinggi  Bijak serta  Responden menerima  Menurut responden dalam mudah pelajaran menerima Kognitif mudah sesuatu ilmu yang diajar oleh guru dengan mudah  Peka reaksi sesuatu berupaya masalah dan menunjukkan kepada dan pelajaran dengan cepat. merupakan segera tugasan murid yang paling bijak.  Responden tidak pemerhatiannya penggunaan sistematik.PERKEMBANGAN FIZIKAL.  Masalah hiperaktif yang 19 kawalan emosi yang baik  Mampu bersosial dengan cepat .  Daya ingatan responden juga sangat baik menyelesaikan berbanding yang kanak-kanak dengan sebaya responden.

 Responden mengingati mengekalkan perkara didengarinya. tepat. apabila perkataan diajar atau didengar dengan mudah pelajaran reponden dapat mengingatinya dalam jangka masa yang panjang tanpa perlu diulangi. sesuatu mempunyai dalam walaupun tantrum tanpa terutamanya sesuatu tidak mengekal atau mengingat apa yang dibaca dan sudah berumur 6 tahun. kekuatan.  Melebihi purata dari aspek ketinggian. psikomotor fizikal akan atau semua yang responden adalah normal. dan kesihatan Fizikal  Pertumbuhan  Manakala. kemahiran halus responden adalah kurang kerana masih tidak mampu menguruskan diri ketika membuang air besar.PERKEMBANGAN FIZIKAL. EMOSI DAN SOSIAL MURID-MURID PINTAR CERDAS (KBC 3023) ada pada responden juga menyebabkan emosi responden tidak stabil dan sering dijangka apabila keperluannya dituruti. berat badan. 20 .  Mempunyai perbendaharaan kata yang banyak. dan Bahasa  Responden masalah berkomunikasi  Tetapi.

responden mengalami tantrum Membenarkan responden melakukan perkara yang disukai mengekalkan. ii. terapi pertuturan. Menggalakkan responden bergaul bersama kanak-kanak normal iii. dan terapi bahasa. Memasukkan responden dalam iv. dan menghapuskan 21 . ciri-ciri masalah yang dihadapi oleh responden telah dikaji bagi memastikan strategi yang digunakan dapat mengurangkan atau menghapuskan masalah tersebut bagi masa terdekat.0 STRATEGI JANGKA PENDEK Dalam mereka atau melaksanakan aktiviti atau program untuk responden. STRATEGI BAGI MASALAH: AUTISM i. Jaga HIPERAKTIF pemakanan (mengawal hiperaktif) bersendirian iii.PERKEMBANGAN FIZIKAL. Perubatan (Ritalin): meningkatkan tumpuan responden vi. Melakukan terapi seperti terapi cara kerja. Oleh yang demikian. Pengurusan tingkahlaku sama ada mengurangkan. vi. beberapa strategi jangka pendek telah dilaksanakankan terhadap responden bagi memastikan masalah autism dan hiperaktif responden dapat dikurangkan seterusnya mengadakan program bagi menonjolkan bakat atau ciri-ciri kanak-kanak pintar cerdas yang terdapat pada responden agar tidak terhapus begitu sahaja. menambahkan. EMOSI DAN SOSIAL MURID-MURID PINTAR CERDAS (KBC 3023) 7. perlakuan yang diingini) Menggunakan dalam proses pelbagai sensori dan pengajaran pembelajaran iv. Token ekonomi (menggalakkan i. Memberi respon yang pantas setiap perkara responden lakukan untuk v. Tidak membiarkan responden ii. Memberi pelukan setiap kali program pendidikan inklusif v.

membuat teguran. konsep peneguhan negatif boleh digunapakai di mana kanak-kanak akan diberi perhatian sekiranya tidak menunjukkan tingkahlaku tersebut. penghapusan. • Terdapat juga beberapa perkara yang perlu diberi perhatian sebelum melaksanakan hukuman termasuk reaksi agresif yang mungkun timbul daripadanya. terdapat beberapa kaedah bagi mengawal tingkahlaku tidak diingini dalam kalangan kanak-kanak yang bermasalah oleh guru. HUKUMAN • Antara hukuman yang diberi adalah hukuman fizikal. dan hukuman. timeout dan respones cost. mereka dipujisupaya tingkahlaku ini dapat diteruskan. Kaedah yang digunakan perlulah berpandukan prinsip-prinsip pembelajaran dalam modifikasi tingkahlaku iaitu prinsip peneguhan.PERKEMBANGAN FIZIKAL. EMOSI DAN SOSIAL MURID-MURID PINTAR CERDAS (KBC 3023) Selain itu juga. • Bagi mengelakkan kanak-kanak bertingkahlaku yang tidak diingini. menghasilkan tingkahlaku mengelak atau melarikan diri. dan berkaitan dengan isu etika PENGHAPUSAN • Merupakan satu cara untuk mengurangkan atau menghapuskan sesuatu tingkahlaku yang tidak diingini • Penghapusan bermaksud tidak mempedulikan tingkahlaku yang tidak diingini yang ditunjukkan oleh kanakkanak PENEGUHAN • Apabila kanak-kanak menunjukkan tingkahlaku yang baik. 22 .

reponden menghadapi autism dan Tetapi. EMOSI DAN SOSIAL MURID-MURID PINTAR CERDAS (KBC 3023) 8. Justeru itu. Antara program yang telah dirancang adalah berdasarkan kelebihan yang terdapat pada responden seperti berikut: PENGENALAN KEPADA RESPONDEN KELEBIHAN ATAU KEKURANGAN PERANCANGAN JANGKA PANJANG (PROGRAM)  Responden seorang murid  Mudah yang bijak menerima  Mendaftar dalam program pendidikan inklusif pelajaran dan mempunyai daya ingatan yang kuat  Pencapaian akademik yang cemerlang  Responden merupakan  Menggunakan komputer  Memberi peluang kepada responden mengendalikan komputer bersendirian kanak-kanak yang pintar walaupun masalah hiperaktif. 23 . mempunyai tanpa bantuan orang lain dan hanya melihat cara penggunaannya sambil dipantau  Mengajar secara kelebihan yang tersendiri. Bagi memastikan tidak menyinggung persaan kedua-dua pihak saya telah berbincang secara dua hala iaitu juga meminta pendapat ibu bapa responden seterusnya mencadangkan program yang difikir bersesuaian dengan responden. saya telah berbincang bersama ibu bapa responden untuk memberi pandangan cara bagi membantu responden agar bakat yang ada tidak terhenti begitu sahaja.0 PERANCANGAN JANGKA PANJANG (PROGRAM) UNTUK MEMBANTU RESPONDEN Dalam merancang program untuk responden.PERKEMBANGAN FIZIKAL. Responden menggunakan pandai komputer mendalam untuk memberi kefahaman penggunaan sebenar komputer tersebut walaupun masih berusia 5 tahun dan dengan masalah yang dialami.

iii. Sentiasa memberi 24 . supaya dapat lagi tidak begitu dalam pertandingan yang melibatkan penggunaan komputer peringkat kanakkanak terkubur  Responden berusia 6 tahun  Mempunyai tetapi masih tidak dapat mengawal pembuangan air besar atau kecil dalam motor halus masalah  Menjalani perkembangan i. iv. latihan ke tandas seperti berikut: Melihat lain kanak-kanak berusia yang dengannya membuang air besar dan air kecil di tandas. ii. Sediakan tandas atau “potty chair” yang dengan dan bersesuaian usia responden biarkan atau responden warna “potty “bahasa” memilih sendiri corak chair” tersebut. Tentukan yang akan digunakan untuk ke tandas. EMOSI DAN SOSIAL MURID-MURID PINTAR CERDAS (KBC 3023) berikut merupakan  Melibatkan responden program yang dicadangkan bagi membantu responden agar mengembangkan bakatnya akan sahaja.PERKEMBANGAN FIZIKAL.

25 . vi. v. Berikan kepada kerana positif ganjaran responden tingkahlaku yang telah ditunjukkan. Mengajar tentang menjaga semasa latihan seperti anggota responden kepentingan kebersihan dan ke selepas tandas membasuh badan atau membasuh tangan. EMOSI DAN SOSIAL MURID-MURID PINTAR CERDAS (KBC 3023) galakan kepada selepas dan pujian responden berjaya melakukan latihan ke tandas.PERKEMBANGAN FIZIKAL.

26 . Oleh yang demikian. emosi. Hal ini demikian kerana pelbagai masalah akan timbul akibat perkembangan yang terbantut sejak kecil dan memberi impak yang negatif pada masa akan datang. pemerhatian yang khusus.0 PENUTUP Kesimpulannya. Justeru. dan sosial kanak-kanak amat penting bermula dari sejak lahir sehingga mereka meningkat dewasa. dan sebagainya. perkembangan fizikal.PERKEMBANGAN FIZIKAL. EMOSI DAN SOSIAL MURID-MURID PINTAR CERDAS (KBC 3023) 9. strategi atau intervensi awal harus dilakukan kepada kanak-kanak yang dikenalpasti menghadapi masalah tersebut. Ibu bapa dan guru haruslah prihatin terhadap perkembangan kanak-kanak agar masalah yang dihadapi dapt dikurangkan terlebih awal. pelbagai cara atau kaedah dapat digunakan bagi mengenalpasti masalah kanak-kanak seperti senarai semak tingkahlaku kanak-kanak. Seterusnya. mengaplikasikan teori atau model dalam usaha membantu mengembangkan bakat yang terpendam dalam diri kanak-kanak agar tidak disia-siakan begitu sahaja.

(2006). Special education in contemporary society: an introduction to exceptionality. (2001).S. Psikologi Pendidikan: pendekatan kontemperori. P. Boston: McGraw Hill Co. (2002). P. G. Bhd.PERKEMBANGAN FIZIKAL. Students at risk: solution to classroom challenges. University of Alabama.B. Birmingham: Thomson. P. Lahey. Ramlah Jantan dan Mahani Razali (2004). Canada: Pembroke. California: Corwin Press. Selangor: YCR Distributors Sdn. Emotional behavioral problems: a handbook for understanding and handling students. California: Corwin Press.. Roger. B. (7th ed). & George. Gargiulo. D.. (2008). (2001). Psychology: an introduction. L. Mahzier Hamzah & Nor Junainah Mohd Isa (2009). M. 27 . Richard. Bhd. & Zionts. Kuala Lumpur: McGraw Hill Malaysia Sdn. Memahami tingkahlaku kanak-kanak. Laura. EMOSI DAN SOSIAL MURID-MURID PINTAR CERDAS (KBC 3023) RUJUKAN Cheryll. Richard. Classroom management for students with emotional and behavioral disorders: a step-by-step guide for educators. Mahani Razali.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->