PERKEMBANGAN FIZIKAL, EMOSI DAN SOSIAL MURID-MURID PINTAR CERDAS (KBC 3023

)

FAKULTI PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

PROGRAM PENDIDIKAN KHAS (AT 10)

PERKEMBANGAN FIZIKAL, EMOSI DAN SOSIAL MURID-MURID PINTAR CERDAS (KBC 3023)

TAJUK: Kajian Kes Kanak-kanak Pintar Cerdas, Berbakat dan Kreatif (Arfan Hadri Bin Mohd Zahari)

DISEDIAKAN OLEH: NURUL HUDA BINTI ARIF D20091034785

PENSYARAH: DR. MD. NASIR BIN MASRAN

1

PERKEMBANGAN FIZIKAL, EMOSI DAN SOSIAL MURID-MURID PINTAR CERDAS (KBC 3023)

ISI KANDUNGAN 1.0 Pengenalan 2.0 Perkembangan Fizikal, Emosi, dan Sosial 2.1 Perkembangan Fizikal 2.2 Perkembangan Emosi 2.3 Perkembangan Sosial 3.0 Teori dan Model 3.1 Teori Perkembangan Psikososial

HALAMAN 1-2 3-7

8-12

Erik Erikson 3.2 Teori Perkembangan Sosio-Emosi

Sigmund Freud 4.0 Metodologi Pengesanan Awal 5.0 Kajian Kes 5.1 Latar Belakang Responden 5.2 Aplikasi Teori Erikson dan Freud 13 14-15

Dalam Bilik Darjah 6.0 Ulasan Senarai Semak 7.0 Strategi Jangka Pendek 8.0 Perancangan Jangka Panjang (Program) Untuk Membantu Responden 9.0 Penutup Rujukan 24 16-18 19-20 21-23

2

EMOSI DAN SOSIAL MURID-MURID PINTAR CERDAS (KBC 3023) 1. Perkara ini penting untuk mengelak daripada potensi kanak-kanak tersebut berada di bawah tahap pencapaian sebenar mereka. Masalah berkenaan sebenarnya berpunca daripada sifat unik yang ada pada diri rnereka. semakin tinggi tahap kecerdasan seseorang maka semakin tinggi keperluan kaunseling yang patut diberikan kepadanya. 1998. pintar cerdas adaIah: Gifted and talented children are those identified by professionally qualified persons who by virtue of outstanding abilities are capable of high performance. dan pandangan orang lain terhadap rnereka rnenyebabkan rnasalah mereka yang sedia ada semakin bertambah. Menurut Davis & Rimm (1998). diskriminasi terhadap golongan ini. Oleh yang demikian. faktor persekitaran seperti rnasalah komunikasi. masalah mereka mungkin tidak difahami dan tidak dipedulikan oleh orang ramai. masalah keluarga.PERKEMBANGAN FIZIKAL. These are children who require differentiated educational programs and services beyond those normally provided by regular school programs in order to realize their contribution to self and society. kelebihan ini akan menimbulkan beberapa masalah dalam kehidupan mereka. dan masalah mengembangkan potensi. rnasalah tidak dapat menyesuaikan diri dengan sistern persekitaran. perkernbangan fizikal. 3 . ms.0 PENGENALAN Menurut United States Office of Education. Sebagai golongan minoriti. Pada masa yang sarna. Kanak-kanak pintar cerdas sememangnya rnemperlihatkan kelebihan intelek yang luar biasa berbanding rakan sebaya mereka. (Marland dIm Davis & Rimm. fobia. 18) Berdasarkan definisi di atas telah jelas menekankan dua perkara berikut yang berkaitan dengan kanak-kanak pintar cerdas:  kebolehan pencapaian kanak-kanak pintar cerdas yang tinggi  mereka memerlukan program pendidikan khas untuk mengembangkan potensi yang ada pada mereka. Antara masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak pintar cerdas termasuklah konsep kendiri. emosi dan sosial.

David George (1997) telah memfokuskan beberapa komponen bagi kanak-kanak pintar cerdas iaitu kecerdasan merujuk kepada: i. 4 . iii. vii. berterusan. memahami arahan dengan baik. EMOSI DAN SOSIAL MURID-MURID PINTAR CERDAS (KBC 3023) Selain itu juga. vi. iv. mempunyai kemahiran belajar yang baik.PERKEMBANGAN FIZIKAL. dan mempunyai pemikiran abstrak yang baik. ii. daya ingatan yang baik. memproses maklumat dengan cepat. v. kecemerlangan dalam subjek akademik.

1 PERKEMBANGAN FIZIKAL. Menurut Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (Kementerian Pendidikan Malaysia. EMOSI DAN SOSIAL Perkembangan Fizikal Menurut tokoh. dan ceria. Perkembangan ini penting bagi pergerakan diri kanak-kanak tersebut atau untuk interaksi yang berkesan dengan dunia persekitaran mereka. perkembangan fizikal merupakan satu aspek yang menekankan asas pertumbuhan dan pembesaran kanak-kanak dalam keadaan sihat. dan manipulasi (manipulation). EMOSI DAN SOSIAL MURID-MURID PINTAR CERDAS (KBC 3023) 2. Menurut Wright dan Sugden (1999) dalam model peralihan. mereka mengaitkan kematangan individu dengan proses pembelajaran dan pengalaman. selamat. perkembangan adalah suatu proses yang rencam (kompleks).0 2. KESEIMBANGAN PERGERAKAN MANIPULASI • Keseimbangan merujuk kebolehan kanak-kanak mengekalkan kedudukan badan mereka relatif kepada tindakan graviti • Pergerakan adalah aspek yang berkaitan dengan tingkahlaku kanak-kanak tersebut • Manipulasi adalah kemahiran kanak-kanak berhubung dengan objek di persekitarannya. Proses pembelajaran ini pula berlaku dalam ruang persekitaran serta perlu memenuhi kehendak khusus aktiviti yang diberikan kepada kanak-kanak tersebut Selain itu juga.PERKEMBANGAN FIZIKAL. 2003). pergerakan (locomotion). Menurut Gallahue (1993). pengetahuan tentang perkembangan kanak-kanak boleh dibahagikan kepada tiga kategori asas. Suatu proses perkembangan juga melibatkan interaksi antara kematangan kanak-kanak dan aktiviti pembelajaran yang dilalui oleh kanak-kanak tersebut. Tiga kategori dalam perkembangan fizikal kanak-kanak ini adalah keseimbangan (stability). perkembangan 5 .

dan salah faham dari orang lain. seorang kanak-kanak yang cerdas tidak akan dapat mencapai kejayaan sekiranya kanak-kanak ini mengalami masalah kesihatan atau persekitarannya kurang sihat. Oleh itu. Misalnya. keselamatan.kanak boleh dibahagikan kepada empat bahagian iaitu kebersihan alam sekitar. 6 . kanak-kanak ini perlu diberikan pendedahan dalam cara amalan dan langkah untuk menjaga kebersihan persekitaran kanak-kanak tersebut 2. Seorang kanak-kanak tidak akan dapat berkembang dengan baik sekiranya aspek ini diabaikan. otot. dan psikomotor. dalam proses mendidik kanak-kanak. aspek perkembangan fizikal seharusnya diberi perhatian. Perkara ini menjelaskan mengapa tidak semua individu berbakat dapat mencapai produktiviti dan kreativiti dalam hidup mereka. dan koordinasi untuk menjalankan aktiviti harian.2 Perkembangan Emosi IQ tinggi dianggap sebagai penunjuk yang kuat kejayaan dan kesejahteraan dalam segala bidang hidup. Oleh yang demikian. persekitaran sekolah. berikut merupakan definisi yang jelas berkaitan emosi dan kecerdasan emosi seseorang. kesihatan.PERKEMBANGAN FIZIKAL. EMOSI DAN SOSIAL MURID-MURID PINTAR CERDAS (KBC 3023) fizikal kanak. Justeru itu. Ia juga sering dikaitkan dengan kebolehan kanak-kanak menggunakan anggota badan. Faktor-faktor ini menghalang mereka daripada membangunkan potensi mereka sepenuhnya. kanak-kanak pintar cerdas menghadapi pelbagai masalah sosio-emosi yang disebabkan oleh ciri-ciri unik dalam dirinya sendiri serta lingkungan faktor seperti kehidupan keluarga. Namun demikian.

dan psikologi. 7 .PERKEMBANGAN FIZIKAL. EMOSI DAN SOSIAL MURID-MURID PINTAR CERDAS (KBC 3023) EMOSI Perkataan yang berasal dari perkataan Greek “emovere” yang bermaksud “untuk keluar” Emosi akan ditonjolkan keluar sebagai satu bentuk bagi memenuhi kepuasan seseorang. diri. Satu keadaan yang dialami oleh seseorang manusia yang melibatkan beberapa perubahan proses fisiologi.

emosi dengan baik menyelaminya. Satu kebolehan untuk mengekang perasaan atau emosi negative serta memfokuskan kepada emosi positif KECERDASAN EMOSI 8 .PERKEMBANGAN FIZIKAL. EMOSI DAN SOSIAL MURID-MURID PINTAR CERDAS (KBC 3023) Kebolehan untuk mengenalpasti emosi diri sendiri dan orang lain untuk memotivasikan diri Kemampuan sendiri & mengurus memahami emosi. dan dalam diri serta membina hubungan membina hubungan begi meningkatkan dengan orang lain pengetahuan dalam dengan memahami memahami emosi diri emosi diri dan orang dan orang lain lain.

kanak. EMOSI DAN SOSIAL MURID-MURID PINTAR CERDAS (KBC 3023) 2. anak-anak boleh bermain bersama akan menimbulkan suasana yang baik untuk perkembangan kanak-kanak. Oleh itu. Perkembangan sosial melibatkan interaksi sosial seseorang dengan seseorang yang lain. dendaan atau peniruan. ganjaran atau pujian biasanya adalah disebabkan suatu tingkahlaku yang mereka tunjukkan yang bersesuaian dengan peraturan sosial mereka. Sesuatu tingkahlaku yang ditunjukkan oleh kanakkanak akan diulangi sekiranya kanak-kanak tersebut memperoleh ganjaran atau pujian akibat dari tingkahlaku yang ditunjukkan tersebut. Interaksi sosial ini bermaksud keadaan dimana seseorang melakukan hubungan saling berbalas respon dengan orang lain. Sesuatu tingkahlaku yang ditunjukkan kanak-kanak dipengaruhi oleh proses peneguhan. Selain itu. Persekitaran sosial yang baik seperti masyarakat yang harmoni. saling melambaikan tangan dan berjabat tangan.3 Perkembangan Sosial Aspek sosial pula berkaitan dengan pergaulan dan interaksi kanak-kanak dengan mereka yang berada di persekitarannya. suasana kerjasama dan kerukunan antara jiran tetangga akan dapat menggalakan pertumbuhan kanak-kanak yang lebih baik. 9 . Begitu juga jika tingkahlaku yang ditunjukkan oleh kanak-kanak tersebut dikenakan dendaan maka tingkahlaku itu akan cuba mereka elak atau tidak mengulanginya sama sekali. berbual.PERKEMBANGAN FIZIKAL. Walaubagaiamanapun. antara aktiviti yang melibatkan permulaan interaksi sosial ini adalah dari saling melempar senyum.kanak tersebut. hubungan antara jiran tetangga yang baik. sesuatu tingkahlaku akan diulangi jika model tingkahlaku itu bersesuaian dengan diri kanak. dan seterusnya bersaing dalam olahraga. Persekitaran sosial mempengaruhi perkembangan seseorang kanak. dalam perkembangan tingkahlaku kanak-kanak.

0 3. Erikson telah membahagikan perkembangan emosi manusia kepada lapan tahap yang utama iaitu: TAHAP HURAIAN Tahap 1: Percaya lawan Tidak Percaya Bayi mestilah menjalinkan hubungan kasih sayang serta kepercayaan dengan pengasuh atau sebaliknya membentuk perasaan tidak percaya. Kegagalan mengatasi konflik pada suatu tahap akan menjejaskan perkembangan tahap yang berikut Selain itu juga. emosi. ketidakpercayaan kepada orang lain timbul dalam diri bayi yang akan menimbulkan ketakutan dan berprasangka 10 . iv. Hal ini demikian bermakna. EMOSI DAN SOSIAL MURID-MURID PINTAR CERDAS (KBC 3023) 3. dan sosial. tidak dijaga atau lampin tidak bertukar. ii. Beliau menggabungkan tiga faktor yang mempengaruhi perkembangan individu iaitu faktor kendiri.PERKEMBANGAN FIZIKAL. Perkembangan manusia mengikut tahap-tahap tertentu Setiap tahap mempunyai konflik dan ia mesti diatasi sebelum individu dapat berfungsi dengan jayanya pada tahap berikutnya v. jika tidak diberi penjagaan yang sepatutnya seperti penyusuan.1 TEORI DAN MODEL Teori Perkembangan Psikososial Erik Erikson Erik Erikson adalah antara tokoh psikologi yang membentuk Teori Perkembangan Emosi Psikososial. Manusia mempunyai keperluan asas yang sama Perkembangan individu bergantung kepada tindak balas terhadap keperluan-keperluan asas iii. Teori Erikson adalah berdasarkan lima prinsip iaitu: i. Teori ini adalah hasil pengalaman kehidupannya sendiri dan apa yang dipelajari melalui Freud.

PERKEMBANGAN FIZIKAL. EMOSI DAN SOSIAL MURID-MURID PINTAR CERDAS (KBC 3023) Tahap 2: Autonomi lawan Rasa Malu/Sangsi Perkembangan kanak-kanak pada tahap ini tertumpu kepada perkembangan kemahiran fizikal seperti berjalan dan pelbagai lagi. Mereka juga suka bertanya dan meminta penjelasan dan rasa bersalah terhadap diri sendiri akan timbul apabila kanak-kanak dihukum atau tidak diberi peluang semasa mencuba kemahiran Tahap 4: Ketekunan lawan Rasa Rendah Diri Kanak-kanak mesti menghadapi pembelajaran kemahiran baru atau sebaliknya menghadapi risiko perasaan rendah diri. Kemahiran yang diperoleh berkisar di alam persekolahan. dan Mereka mencuba persekitaran kemahiran-kemahiran baru. Rasa percaya kepada keupayaan diri timbul jika berjaya dan menerima sokongan. kegagalan dan tidak cekap.Kanak-kanak yang gagal dalam peringkat ini akan merasa rendah diri dan tiada keupayaan bukan sahaja terhadap pencapaian akademik tetapi juga dalam hubungan sosial dengan individu di persekitaran mereka 11 . Sekiranya gagal mereka akan ragu-ragu terhadap keupayaan diri Tahap 3: Inisiatif lawan Rasa Bersalah Kanak-kanak pada tahap ini akan cuba berdikari melakukan sesuatu dan jika gagal perasaan meneroka bersalah akan timbul.

Mereka yang tidak dapat membentuk keintiman akan rasa terasing dan akan menghindari perhubungan dengan orang lain 12 .PERKEMBANGAN FIZIKAL.ragu. Sekiranya gagal. dan akan mengalami pelbagai masalah di peringkat seterusnya Tahap 6: Kemesraan lawan Pengasingan Pada tahap ini manusia akan membentuk keintiman dalam perhubungan menuju ke alam perkahwinan serta membina kerjaya. Mereka akan meniru identiti orang lain di persekitaran. EMOSI DAN SOSIAL MURID-MURID PINTAR CERDAS (KBC 3023) Tahap 5: Identiti lawan Kekeliruan Remaja mesti berjaya mencari identiti dalam pelbagai aspek seperti pekerjaan. akan timbul kecelaruan identiti. dan sebagainya jika tidak perasaan rendah diri akan timbul. atau sebaliknya akan membawa kepada perasaan mementingkan diri serta hanya memusatkan kepada perkembangan atau aktiviti diri. sekiranya gagal akan merasa terasing dan tersisih. social. rasa tidak selamat. ragu. peranan jantina. Individu pada peringkat ini sudah berupaya menjaga dan melindungi individu lain (suami/isteri dan anak) tanpa hilang identiti diri Tahap 7: Generativiti lawan Pemusatan Kehidupan berkeluarga dan kerjaya yang baik dapat memuaskan hati.

EMOSI DAN SOSIAL MURID-MURID PINTAR CERDAS (KBC 3023) Tahap 8: Kesepaduan lawan Putus Asa Merupakan kemuncak perkembangan iaitu berkaitan dengan kejayaan hidup berkeluarga dan karier akan menimbulkan kepuasan dalam diri. Perkara sebaliknya jika gaga akan membawa kepada kedukaan dan kekecewaan di hari tua dan berputus asa dengan kehidupannya. Kajian beliau membolehkannya membahagikan perkembangan emosi setiap individu kepada lima peringkat mengikut peringkat pertambahan umur yang selaras dengan perkembangan fizikalnya.PERKEMBANGAN FIZIKAL. apa yang dilalui pada zaman kanak-kanak akan mempengaruhi perkembangan pada peringkat berikutnya. 13 . Freud berpendapat bahawa perkembangan emosi manusia adalah berkait rapat dengan perkembangan fizikalnya. Freud mengklasifikasikan ciri-ciri perkembangan emosi kanak-kanak dari 0 hingga 3 tahun kepada dua peringkat iaitu peringkat oral dan peringkat anal.2 Teori Perkembangan Sosio-Emosi Sigmund Freud Menuru Freud. Pengalaman yang berkaitan dengan trauma dan konflik pada peringkat awal kanak-kanak akan mempunyai kesan jangka panjang yang akan menyebabkan seseorang dikawal oleh sejenis daya secara senyap. Daya ini secara perlahan-lahan akan mengundang perlakuan-perlakuan yang akan dipamerkan semasa seseorang itu bergaul dengan masyarakat. 3.

Mereka akan sukar bergaul. Keadaan ini dipanggil elektra kompleks bagi kanak-kanak perempuan. • Kanak-kanak mula memasuki alam remaja dan menunjuk minat pada rakan sebaya yang berlainan jantina. suka menarik diri. dan merasa diri terkongkong. PERINGKAT ANAL (1 HINGGA 3 TAHUN) • Pada tahap ini kanak-kanak memperolehi kepuasan daripada aktiviti membuang air besar. suka mengasingkan diri. Konflik yang dialami pada peringkat oral. dan falik akan menjadi tenang kerana kanak-kanak mula terdedah kepada beraneka pengalaman baru atau keinginan seksual mereka terpendam sementara waktu. Pada peringkat ini. • Peringkat ini juga dikenali sebagai peringkat Pendaman. Pada peringkat ini juga timbul perasaan ingin memilik sesuatu timbul pada diri kanak-kanak dan membentuk personaliti yang agresif dan suka mengejak orang jikatidak mendapat kepuasan diri. PERINGKAT FALIK (3 HINGGA 6 TAHUN) • Kanak-kanak mula mengenali organ kejantinaan dan dilihat mereka gemar memegang kawasan kemaluan kereka. Pada peringkat ini kanak-kanak perlu diberi peluang untuk bergaul bagi memenuhi keperluan sosial mereka. PERINGKAT LATENSI (6 TAHUN HINGGA 11 TAHUN) PERINGKAT GENITAL (12 TAHUN KE ATAS) 14 . Ibu bapa atau guru perlu mendekati remaja yang bermasalah pada tahap ini secara diplomasi dan mengambil berat terhadap mereka serta sentiasa memotivasikan mereka. Manakala bagi lelaki pula dinamakan oedipus kompleks iaitu mereka lebih tertarik kepada ibunya dan meniru cara bapanya. Mereka akan lebuh tertarik kepada bapanya dan meniru cara ibunya. menggigit. Kanak-kanak akan membentuk personaliti pemarah jika latihan tandas yang diberi terlalu tegas. Kanak-kanak yang tidak diberi peluang untuk bersosial akan menunjukkan tungkahlaku yang negatif apabila dewasa. Personaliti kanakkanak juga akan terbentuk hasil daripada pengalaman yang dilalui. anal. perkahwinan serta tentang kerjaya dan keluarga.PERKEMBANGAN FIZIKAL. Mereka akan belajar cara mengawal pembuangan air besar dan kecil bertujuan untuk mendapat perhatian. dan menelan selepas berumur 8 bulan. EMOSI DAN SOSIAL MURID-MURID PINTAR CERDAS (KBC 3023) PERINGKAT ORAL (0 HINGGA 1 TAHUN) • Perkembangan pada peringkat ini ialah kanak-kanak akan memperolehi kepuasan dari belajar menghisap. Mereka mula memikir isu seperti "dating". mereka sudah mula pandai menggunakan helah bela diri dalam mengatasi masalah penyesuaian.

Responden  Suka melihat gambar-gambar berwarna  Gemar bermain permainan dalam computer Lain-lain (guru-guru.  Apabila ingin meminta sesuatu reponden hanya menarik tangan ibunya untuk mengambil barang yang diingini. mara) saudara. Merupakan murid yang pandai di dalam kelas  Mudah memahami pelajaran yang diajar  Suka membaca dan melihat gambar berwarna 15 .0 METODOLOGI PENGESANAN AWAL PENILAIAN ULASAN  Mengenal huruf dengan cepat tetapi tidak pandai membaca tetapi apabila diajar responden cepat belajar dan mempunyai daya yang ingatan kuat  Sukar untuk diajak bergaul pada permulaannya  Bergaul apabila responden berasa perlu Pemerhatian Ibu bapa  Semasa usia kanak-kanak sedang aktif responden hanya banyak mendiamkan diri dan bermain seperti berada di dalam dunianya sendiri.PERKEMBANGAN FIZIKAL. EMOSI DAN SOSIAL MURID-MURID PINTAR CERDAS (KBC 3023) 4.  Mudah menghafal perkara yang diajar kepadanya.

EMOSI DAN SOSIAL MURID-MURID PINTAR CERDAS (KBC 3023) 5.PERKEMBANGAN FIZIKAL.1 KAJIAN KES Latar Belakang Responden NAMA TARIKH LAHIR PENDIDIKAN BIL. Pembentukan sosio-emosi yang baik dalam diri kanak-kanak pintar cerdas dapat dihasilkan iaitu dengan mengaplikasikan teori-teori ini dalam dalam bilik darjah.2 Aplikasi Teori Erikson Dan Freud Dalam Bilik Darjah Responden Pengetahuan dan pemahaman berkaitan teori perkembangan dapat membantu guru melaksanakan aktiviti atau program yang bersesuaian kepada murid. ADIK-BERADIK MASALAH YANG DIHADAPI PEKERJAAN BAPA PEKERJAAN IBU Arfan Hadri Bin Mohd Zahari 14 Ogos 2004 2 Orang (anak ke-2) Sek Sri Budiman 2 Autism dan Hiperaktif Bisnes software Pembantu Tadbir Sekolah 5.0 5. Antara aplikasi teori dalam bilik darjah yang boleh dilaksanakan ialah: 16 .

EMOSI DAN SOSIAL MURID-MURID PINTAR CERDAS (KBC 3023) Cuba memahami perasaan atau emosi responden sebelum sesuatu pengajaran dimulakan atau sebelum memberi sesuatu arahan Memberi responden peluang untuk mencuba sesuatu aktiviti yang baru dan sentiasa memotivasikan responden untuk mencuba perkara baru Membantu responden untuk dengan kanak-kanak lain membentuk persahabatan Memasukkan nilai-nilai keagamaan dan moral dalam setiap sesi pengajaran dan pembelajaran Memastikan responden berasa dihargai dan selamat apabila berada di dalam bilik darjah atau apabila meluahkan perasaan atau pendapat 17 .PERKEMBANGAN FIZIKAL.

 Mempunyai imaginasi yang daya tinggi. dapat barang yang Kreativiti itu.0 ULASAN SENARAI SEMAK KANAK-KANAK PINTAR CERDAS KANAK-KANAK PINTAR CERDAS  Seorang yang peramah dan suka bertanya kepada guru mengenai sesuatu perkara yang tidak difahami ASPEK CIRI-CIRI RESPONDEN Personaliti  Responden bukan seorang yang peramah dan bertanya sesuatu palajaran yang tidak difahami kepada guru. EMOSI DAN SOSIAL MURID-MURID PINTAR CERDAS (KBC 3023) 6. aktif.  Hal ini demikian kerana reponden mengalami masalah autism yang mana menyebabkan sentiasa dunianya responden dalam tanpa berada sendiri mempedulikan orang di sekelilingnya. dan pelik 18 .  Kreatif terutamanya dalam menguasai Mereka menggunakan ataupun peralatan kemahiran. reponden yang seorang biasa secara kreatif.  Oleh menjadi pendiam.PERKEMBANGAN FIZIKAL.

EMOSI DAN SOSIAL MURID-MURID PINTAR CERDAS (KBC 3023)  Suka belajar dengan memberi Gaya Belajar  Responden hanya belajar melalui seperti komputer. menunjukkan minat dalam pembelajaran pencapaian reponden cemerlang.  Daya ingatan responden juga sangat baik menyelesaikan berbanding yang kanak-kanak dengan sebaya responden. tetapi akademik sangat cepat dan mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi  Berminat pembelajaran dalam dan pencapaian akademik yang tinggi  Bijak serta  Responden menerima  Menurut responden dalam mudah pelajaran menerima Kognitif mudah sesuatu ilmu yang diajar oleh guru dengan mudah  Peka reaksi sesuatu berupaya masalah dan menunjukkan kepada dan pelajaran dengan cepat.  Perasaan ingin mencuba reponden sangat tinggi. merupakan segera tugasan murid yang paling bijak.PERKEMBANGAN FIZIKAL. tumpuan sepenuhnya semasa guru mengajar di dalam bilik darjah serta rajin  Belajar membuat latihan yang diberikan oleh guru dengan mudah. guru kelas.  Masalah hiperaktif yang 19 kawalan emosi yang baik  Mampu bersosial dengan cepat .  Penyesuaian sosial dan Emosi  Dengan masalah autism yang dialami responden mengalami masalah dalam bersosialisasi.  Responden tidak pemerhatiannya penggunaan sistematik.

berat badan.  Mempunyai perbendaharaan kata yang banyak. dan kesihatan Fizikal  Pertumbuhan  Manakala.  Responden mengingati mengekalkan perkara didengarinya. sesuatu mempunyai dalam walaupun tantrum tanpa terutamanya sesuatu tidak mengekal atau mengingat apa yang dibaca dan sudah berumur 6 tahun. 20 . kemahiran halus responden adalah kurang kerana masih tidak mampu menguruskan diri ketika membuang air besar.  Melebihi purata dari aspek ketinggian.PERKEMBANGAN FIZIKAL. EMOSI DAN SOSIAL MURID-MURID PINTAR CERDAS (KBC 3023) ada pada responden juga menyebabkan emosi responden tidak stabil dan sering dijangka apabila keperluannya dituruti. apabila perkataan diajar atau didengar dengan mudah pelajaran reponden dapat mengingatinya dalam jangka masa yang panjang tanpa perlu diulangi. dan Bahasa  Responden masalah berkomunikasi  Tetapi. kekuatan. tepat. psikomotor fizikal akan atau semua yang responden adalah normal.

Oleh yang demikian. ciri-ciri masalah yang dihadapi oleh responden telah dikaji bagi memastikan strategi yang digunakan dapat mengurangkan atau menghapuskan masalah tersebut bagi masa terdekat. perlakuan yang diingini) Menggunakan dalam proses pelbagai sensori dan pengajaran pembelajaran iv.PERKEMBANGAN FIZIKAL. EMOSI DAN SOSIAL MURID-MURID PINTAR CERDAS (KBC 3023) 7. Jaga HIPERAKTIF pemakanan (mengawal hiperaktif) bersendirian iii. Perubatan (Ritalin): meningkatkan tumpuan responden vi. Tidak membiarkan responden ii. terapi pertuturan. Melakukan terapi seperti terapi cara kerja. Memberi respon yang pantas setiap perkara responden lakukan untuk v. menambahkan. ii. responden mengalami tantrum Membenarkan responden melakukan perkara yang disukai mengekalkan. Memberi pelukan setiap kali program pendidikan inklusif v. dan menghapuskan 21 . vi. Token ekonomi (menggalakkan i. Pengurusan tingkahlaku sama ada mengurangkan.0 STRATEGI JANGKA PENDEK Dalam mereka atau melaksanakan aktiviti atau program untuk responden. beberapa strategi jangka pendek telah dilaksanakankan terhadap responden bagi memastikan masalah autism dan hiperaktif responden dapat dikurangkan seterusnya mengadakan program bagi menonjolkan bakat atau ciri-ciri kanak-kanak pintar cerdas yang terdapat pada responden agar tidak terhapus begitu sahaja. STRATEGI BAGI MASALAH: AUTISM i. dan terapi bahasa. Menggalakkan responden bergaul bersama kanak-kanak normal iii. Memasukkan responden dalam iv.

EMOSI DAN SOSIAL MURID-MURID PINTAR CERDAS (KBC 3023) Selain itu juga. konsep peneguhan negatif boleh digunapakai di mana kanak-kanak akan diberi perhatian sekiranya tidak menunjukkan tingkahlaku tersebut. membuat teguran. • Bagi mengelakkan kanak-kanak bertingkahlaku yang tidak diingini. penghapusan. 22 . HUKUMAN • Antara hukuman yang diberi adalah hukuman fizikal. terdapat beberapa kaedah bagi mengawal tingkahlaku tidak diingini dalam kalangan kanak-kanak yang bermasalah oleh guru. Kaedah yang digunakan perlulah berpandukan prinsip-prinsip pembelajaran dalam modifikasi tingkahlaku iaitu prinsip peneguhan.PERKEMBANGAN FIZIKAL. mereka dipujisupaya tingkahlaku ini dapat diteruskan. timeout dan respones cost. dan berkaitan dengan isu etika PENGHAPUSAN • Merupakan satu cara untuk mengurangkan atau menghapuskan sesuatu tingkahlaku yang tidak diingini • Penghapusan bermaksud tidak mempedulikan tingkahlaku yang tidak diingini yang ditunjukkan oleh kanakkanak PENEGUHAN • Apabila kanak-kanak menunjukkan tingkahlaku yang baik. dan hukuman. • Terdapat juga beberapa perkara yang perlu diberi perhatian sebelum melaksanakan hukuman termasuk reaksi agresif yang mungkun timbul daripadanya. menghasilkan tingkahlaku mengelak atau melarikan diri.

Antara program yang telah dirancang adalah berdasarkan kelebihan yang terdapat pada responden seperti berikut: PENGENALAN KEPADA RESPONDEN KELEBIHAN ATAU KEKURANGAN PERANCANGAN JANGKA PANJANG (PROGRAM)  Responden seorang murid  Mudah yang bijak menerima  Mendaftar dalam program pendidikan inklusif pelajaran dan mempunyai daya ingatan yang kuat  Pencapaian akademik yang cemerlang  Responden merupakan  Menggunakan komputer  Memberi peluang kepada responden mengendalikan komputer bersendirian kanak-kanak yang pintar walaupun masalah hiperaktif. reponden menghadapi autism dan Tetapi. EMOSI DAN SOSIAL MURID-MURID PINTAR CERDAS (KBC 3023) 8. saya telah berbincang bersama ibu bapa responden untuk memberi pandangan cara bagi membantu responden agar bakat yang ada tidak terhenti begitu sahaja. Responden menggunakan pandai komputer mendalam untuk memberi kefahaman penggunaan sebenar komputer tersebut walaupun masih berusia 5 tahun dan dengan masalah yang dialami. Bagi memastikan tidak menyinggung persaan kedua-dua pihak saya telah berbincang secara dua hala iaitu juga meminta pendapat ibu bapa responden seterusnya mencadangkan program yang difikir bersesuaian dengan responden. mempunyai tanpa bantuan orang lain dan hanya melihat cara penggunaannya sambil dipantau  Mengajar secara kelebihan yang tersendiri.0 PERANCANGAN JANGKA PANJANG (PROGRAM) UNTUK MEMBANTU RESPONDEN Dalam merancang program untuk responden. 23 . Justeru itu.PERKEMBANGAN FIZIKAL.

latihan ke tandas seperti berikut: Melihat lain kanak-kanak berusia yang dengannya membuang air besar dan air kecil di tandas. Sentiasa memberi 24 . supaya dapat lagi tidak begitu dalam pertandingan yang melibatkan penggunaan komputer peringkat kanakkanak terkubur  Responden berusia 6 tahun  Mempunyai tetapi masih tidak dapat mengawal pembuangan air besar atau kecil dalam motor halus masalah  Menjalani perkembangan i. Sediakan tandas atau “potty chair” yang dengan dan bersesuaian usia responden biarkan atau responden warna “potty “bahasa” memilih sendiri corak chair” tersebut. EMOSI DAN SOSIAL MURID-MURID PINTAR CERDAS (KBC 3023) berikut merupakan  Melibatkan responden program yang dicadangkan bagi membantu responden agar mengembangkan bakatnya akan sahaja.PERKEMBANGAN FIZIKAL. iv. ii. iii. Tentukan yang akan digunakan untuk ke tandas.

Mengajar tentang menjaga semasa latihan seperti anggota responden kepentingan kebersihan dan ke selepas tandas membasuh badan atau membasuh tangan. 25 . v. EMOSI DAN SOSIAL MURID-MURID PINTAR CERDAS (KBC 3023) galakan kepada selepas dan pujian responden berjaya melakukan latihan ke tandas. vi. Berikan kepada kerana positif ganjaran responden tingkahlaku yang telah ditunjukkan.PERKEMBANGAN FIZIKAL.

strategi atau intervensi awal harus dilakukan kepada kanak-kanak yang dikenalpasti menghadapi masalah tersebut. mengaplikasikan teori atau model dalam usaha membantu mengembangkan bakat yang terpendam dalam diri kanak-kanak agar tidak disia-siakan begitu sahaja. Justeru. 26 . dan sebagainya. perkembangan fizikal. emosi.0 PENUTUP Kesimpulannya. EMOSI DAN SOSIAL MURID-MURID PINTAR CERDAS (KBC 3023) 9. Oleh yang demikian. Hal ini demikian kerana pelbagai masalah akan timbul akibat perkembangan yang terbantut sejak kecil dan memberi impak yang negatif pada masa akan datang. pemerhatian yang khusus. dan sosial kanak-kanak amat penting bermula dari sejak lahir sehingga mereka meningkat dewasa.PERKEMBANGAN FIZIKAL. Seterusnya. pelbagai cara atau kaedah dapat digunakan bagi mengenalpasti masalah kanak-kanak seperti senarai semak tingkahlaku kanak-kanak. Ibu bapa dan guru haruslah prihatin terhadap perkembangan kanak-kanak agar masalah yang dihadapi dapt dikurangkan terlebih awal.

Boston: McGraw Hill Co. Bhd. (2006). (2002). Classroom management for students with emotional and behavioral disorders: a step-by-step guide for educators. Mahzier Hamzah & Nor Junainah Mohd Isa (2009). B. L. Students at risk: solution to classroom challenges. & Zionts. Birmingham: Thomson.. P. Emotional behavioral problems: a handbook for understanding and handling students. P. Bhd. Special education in contemporary society: an introduction to exceptionality. & George.B. G. 27 . Psikologi Pendidikan: pendekatan kontemperori. (2008). (7th ed). Kuala Lumpur: McGraw Hill Malaysia Sdn. M.S. D. Selangor: YCR Distributors Sdn. P. Richard. Gargiulo. Mahani Razali.PERKEMBANGAN FIZIKAL. EMOSI DAN SOSIAL MURID-MURID PINTAR CERDAS (KBC 3023) RUJUKAN Cheryll. Roger. Lahey. Ramlah Jantan dan Mahani Razali (2004). Richard. Memahami tingkahlaku kanak-kanak. Laura. California: Corwin Press.. (2001). Psychology: an introduction. University of Alabama. (2001). Canada: Pembroke. California: Corwin Press.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.