IKATAN DAN SIMPULAN ASAS

Disediakan : LtM Mohd Sanusi bin Deraman UNIT POLITEKNIK BAHRU

Biodata
nama : mohd sanusi deraman no ahli : j38590 cawangan/unit : johor bahru, unit politeknik jb pengalaman : juruteknik pembantu penyelidik kereta solar, UTM pensyarah politeknik penglibatan jpa : Feb 2001 (4 tahun) kursus : MK, Bakal pegawai, metdologi Jurulatih asas email : sanusi@engineer.com, sanusi@email.com

Pengenalan
Ikatan dan simpulan memainkan peranan penting dalam sesuatu kerja menyelamat. Penggunaan tali sebagai medium penyelamatan adalah satu perkara yang terbukti efektif. Pembelajaran tentang ikatan dan simpulan dapat membantu penyelamat untuk mencapai objektif iaitu menyelamat mangsa.

MOHDSANUSI/PAPJB/J38590/JAN08

menyelamat

rope care

boating

Kegunaan

decorative

fishing

household

MOHDSANUSI/PAPJB/J38590/JAN08

Rujukan animated knots apparent-wind the rope people Civildefence Calarado.USA Senarai ikatan & simpulan .

2 Istilah Knots Bends Hitches MOHDSANUSI/PAPJB/J38590/JAN08 .

Istilah Simpul dan Tali-temali (Knots) Simpul adalah ikatan pada tali atau tambang yang dibuat dengan sengaja untuk keperluan tertentu. .

Simpul ini bisa digunakan juga pada dua tali yang ukuran diameternya berbeda. Cth : Sheet Bends (Bunga Geti) .Istilah Simpul Penyambung Bends): Simpul yang digunakan untuk menyambung dua tali/ tambang untuk menghasilkan tali gabungan yang lebih panjang.

MOHDSANUSI/PAPJB/J38590/JAN08 .Istilah Simpul Pengikat (Hitches): Simpul yang diikat pada benda atau objek lain. Benda/ objek lain ini bisa juga tali/ tambang lain yang bukan digunakan untuk mengikat simpul ini (simpul tali yang diikatkan ke tali lain).

Ikatan dan simpulan yang digunakan ialah: Thumb Knot (Simpul Mati) Figure Of Eight Knot (Simpul Angka Lapan) Reef Knot (Buku Sila) Sheet Bends (Bunga Geti) Bowline (Tindih Kasih) MOHDSANUSI/PAPJB/J38590/JAN08 .Ikatan dan simpulan ini boleh dipelbagaikan untuk kerja-kerja menyelamat.Ikatan & Simpulan Sepuluh ikatan asas yang digunapakai dalam kerja-kerja menyelamat(JPA3).

Half Hitch (Setengah Belit) Clove Hitch (Simpul Manuk) Round Turn and Half Hitch (1 lengkar 2 ½ belit) Timber Hitch (Simpul Balak) Fireman¶s Chair Knot (Simpul Kerusi) MOHDSANUSI/PAPJB/J38590/JAN08 .

Simpul Mati MOHDSANUSI/PAPJB/J38590/JAN08 Digunakan untuk menyimpul hujung tali terburai dan menjadi ikatan penahan pada takal. .Ianya sukar untuk dibuka.

. akan tetapi ianya lebih mudah dibuka berbanding simpul mati.Simpul Angka Lapan MOHDSANUSI/PAPJB/J38590/JAN08 Kegunaanya adalah sama seperti simpul mati.

Ikatan Buku Sila MOHDSANUSI/PAPJB/J38590/JAN08 Ianya digunakan untuk mengikat dua tali yang sama saiz. .Ianya juga ikatan yang digunakan dalam pertolongan cemas iaitu mengikat hujung kain anduh atau pembalut.

Ikatan Bunga Geti ‡ mengikat dua tali tidak sama saiz ‡ mengikat hujung tali di dalam kawasan berair ‡ dua jenis iaitu bunga geti berganda dan tunggal MOHDSANUSI/PAPJB/J38590/JAN08 .

MOHDSANUSI/PAPJB/J38590/JAN08 .Ikatan Tindih kasih Menurun atau menaikkan mangsa yang sedar dan juga bertindak sebagi tali pandu.

Setengah Belit Ianya digunakan untuk mengunci ikatan atau simpulan yang dibuat MOHDSANUSI/PAPJB/J38590/JAN08 .

Perbezaannya ianya boleh diubah-ubah dan mudah dibuka.1 lengkar 2½ belit Ianya digunakan untuk sebagai ikatan sauh/anchor pada sesebuah tiang untuk kerjakerja menyelamat. MOHDSANUSI/PAPJB/J38590/JAN08 .

MOHDSANUSI/PAPJB/J38590/JAN08 .Simpul Manok Ianya digunakan untuk sebagai ikatan sauh/anchor pada sesebuah tiang untuk kerja-kerja penyelamat.

atau peralatan.Simpul Balak Ianya digunakan untuk mengangkat atau menurunkan kayu. MOHDSANUSI/PAPJB/J38590/JAN08 . papan.

Simpul Kerusi MOHDSANUSI/PAPJB/J38590/JAN08 Ianya digunakan untuk menaik dan menurunkan mangsa dari tempat tinggi atau kawasan rendah.Ianya hanya digunakan pada mangsa yang tidak sedarkan diri. .

LATIHAN .

Thumb Knot (Simpul Mati) MOHDSANUSI/PAPJB/J38590/JAN08 .

Figure Of Eight Knot (Simpul Angka Lapan) MOHDSANUSI/PAPJB/J38590/JAN08 .

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 MOHDSANUSI/PAPJB/J38590/JAN08 .

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 MOHDSANUSI/PAPJB/J38590/JAN08 .

Reef Knot (Buku Sila) MOHDSANUSI/PAPJB/J38590/JAN08 .

Step 1 Step 2 Step 3 MOHDSANUSI/PAPJB/J38590/JAN08 .

Sheet Bends (Bunga Geti) MOHDSANUSI/PAPJB/J38590/JAN08 .

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 MOHDSANUSI/PAPJB/J38590/JAN08 .

Bowline (Tindih Kasih) MOHDSANUSI/PAPJB/J38590/JAN08 .

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 MOHDSANUSI/PAPJB/J38590/JAN08 .

Half Hitch (Setengah Belit) MOHDSANUSI/PAPJB/J38590/JAN08 .

Step 1 Step 2 Step 3 MOHDSANUSI/PAPJB/J38590/JAN08 .

Clove Hitch (Simpul Manuk) MOHDSANUSI/PAPJB/J38590/JAN08 .

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 MOHDSANUSI/PAPJB/J38590/JAN08 .

Round Turn and Half Hitch (1 lengkar 2½ belit) MOHDSANUSI/PAPJB/J38590/JAN08 .

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 Step 7 MOHDSANUSI/PAPJB/J38590/JAN08 .

Timber Hitch (Simpul Balak) MOHDSANUSI/PAPJB/J38590/JAN08 .

MOHDSANUSI/PAPJB/J38590/JAN08 .

Fireman Chair Knot (Simpul Kerusi) MOHDSANUSI/PAPJB/J38590/JAN08 .

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 Step 7 Step 8 Step 9 MOHDSANUSI/PAPJB/J38590/JAN08 .

MOHDSANUSI/PAPJB/J38590/JAN08 .

KESIMPULAN Tanpa tali & kemahiran ikatan & simpulan. kerja-kerja menyelamat tidak boleh dilakukan. Oleh itu ilmu ikatan & simpulan penting dan ianya asas dalam kerja-kerja menyelamat MOHDSANUSI/PAPJB/J38590/JAN08 .

MOHDSANUSI/PAPJB/J38590/JAN08 .

.

.

_____________________ 10. _____________________ 7. _____________________ 8. _____________________ 6. 1.Soalan Berdasarkan rajah sebelah. _____________________ 4. _____________________ 5. _____________________ 3. namakan jenis ikatan-ikatan tersebut . _____________________ 2. _____________________ 9._____________________ .