P. 1
Linguistik

Linguistik

|Views: 58|Likes:
Published by Saliza M. Ali
Bahasa Melayu
Bahasa Melayu

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Saliza M. Ali on Jul 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/21/2013

pdf

text

original

LINGUISTIK UNTUK GURU BAHASA

Betulkah Guru Bahasa Malaysia Memerlukan Pengetahuan Linguistik? Perkara ini memang telah lama dan selalu dipersoalkan oleh guru dan orang ramai. Semenjak linguistik menjadi satu disiplin yang popular, ahli linguistik juga kerap bertanyakan hal yang sama. Hal ini berlaku bukan kerana mereka tidak tahu kegunaan linguistik. Memang betul ramai antara ahli linguistik yang jarang memikirkan tentang kegunaan linguistik. Mereka hanya kerap berkecimpung dengan teori dan analisis linguistik sahaja. Sebenarnya memang ramai ahli linguistik yang telah mencuba menggunakan linguistik dalam bidang lain. Ramai ahli linguistik yang telah lama berkecimpung dalam bidang pengajaran bahasa. ada pula yang berusaha dalam bidang terjemahan, sosiolinguistik, psikolinguistik, dan sebagainya. Di samping itu banyak lagi kegunaan linguistik. Mungkin juga bukan ahli linguistik yang harus menentukan bahawa ilmu linguistik itu berguna dalam pendidikan, tetapi, terpulanglah kepada para pendidik untuk menentukan kegunaan linguistik dalam bidang pengajaran. Walau bagaimanapun, linguistik ialah satu ilmu baharu yang berkembang pesat, walaupun sebenarnya ilmu ini telah mula dikenali sejak zaman kesarjanaan Yunani dahulu lagi. Tetapi ilmu ini tidak begitu mudah difahami. Tambahan pula, kebanyakan buku linguistik sukar untuk dibaca dan difahami. Perkembangan linguistik amat pesat berlaku dan ini menambahkan kesukaran untuk memahaminya. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat bilangan jabatan pengajian linguistik yang telah dibuka di universiti-universiti, dan banyak pula kajian dijalankan serta penerbitan dihasilkan tentang linguistik. Kesemua perkembangan ini telah menambahkan kebingungan orang ramai. Itulah sebabnya linguistik dilihat dengan penuh kesangsian dan sukar diterima, dan malah kadang-kadang ada pihak yang terus menolaknya. Sebenarnya, kalau linguistik ini ditolak, bukanlah kerana kegunaannya kurang, tetapi kerana linguistik itu tidak dimengertikan dan tidak digunakan dengan baik. Guna Linguistik dalam Pengajaran Bahasa Kegunaan linguistik itu memang menjadi soalan yang selalu dikemukakan oleh ramai orang. Apakah gunanya linguistik terhadap pengajaran bahasa moden? Jadi bersidanglah seramai lebih kurang 200 orang ahli linguistik di Stockholm pada tahun 1963. Persidangan ini telah melahirkan Persatuan Linguistik Gunaan Antarabangsa. Persidangannya yang pertama diadakan di Nancy dan Persatuan itu menumpukan seluruh perhatian terhadap pengajaran bahasa moden. Banyak daripada butir dan isu yang disebut dalam makalah ini dikutip daripada laporan persidangan tersebut, iaitu Linguistic Theories and Their Applications, AIDELA (1967). Seseorang penulis buku linguistik akan tentu dapat menyenaraikan banyak kegunaan ilmu linguistik. Kita boleh melihat kegunaan linguistik itu dalam bidang neurologi, matematik, sains maklumat, logik, falsafah, epistemologi, sejarah sosial, kesusasteraan,

P. fonologi. Corder (19730. lebih-lebih lagi daripada generasi yang lalu. Ini terkandung. morfologi. misalnya. atau makna. Lihat sahaja butir-butir semua panduan kursus TESL/TEFL/TESOL yang ditawarkan oleh sebarang universiti atau maktab di manamana sahaja. kita tidak perlu pergi jauh.Strevens (1977). K. Kajian ini berterusan hingga ke hari ini. Baru-baru ini linguistik juga digunakan dalam terjemahan melalui komputer. sintaksis. dan dilengkapi pula dengan segala macam alat dan kemudahan. Tajuk-tajuk lain juga mungkin termasuk. dan kadang-kadang termasuk juga tajuk-tajuk lain seperti psikolinguistik dan sosiolinguistik yang masing-masing memberi tumpuan kepada teori pemerolehan dan keadaan bahasa. Hal ini boleh jadi benar. dan pedagogi. tatabahasa. Semuanya memasukkan fonetik. Ini juga linguistik dalam pengertian yang luas. sosiologi. R. tetapi masih menghasilkan pelajar yang kadang-kadang tidak pun boleh bertutur dalam bahasa Malaysia dengan baik dan sempurna. Linguistik ini satu ilmu yang sudah lama dipelajari.A. linguistik moden pula bersifat struktural dan deskriptif. psikologi. Seseorang guru yang menggunakan sebuah buku tatabahasa lama untuk mengajarkan sebutan.H. mereka menggunakan linguistik tradisi yang penuh dengan pernyataan preskriptif dan normatif. D. Diller (1971). Dengan itu. 9-40) telah menunjukkan beberapa kejayaan sarjana Yunani. bezanya hanyalah. Kita tidak harus berlagak seperti Pak Pandir dan menganggap linguistik baru sahaja ditemui. Kita ketepikan semua soalan ini dan ambil satu sahaja. Wilkins (1972). dan semantik ke . Ini menimbulkan persoalan. tetapi. Penggunaan linguistik dalam pengajaran selalunya dikenali sebagai linguistik gunaan dan ini termasuklah kajian fonetik. hal ini memulakan apa yang kita kenali sebagai ilmu linguistik dalam pengertian yang luas. Memanglah sarjana-sarjana Yunani ini memikirkan hal bahasa dan masalah-masalah yang timbul daripada penyelidikan bahasa. dalam buku S. Ada ramai guru bahasa Malaysia. tetapi telah dapat mengajarkan bahasa Malaysia dengan baik. Linguistik telah lama digunakan oleh guru bahasa. Linguistik Bermula daripada Tatabahasa Tradisional Memang selalu kita mendengar guru mengatakan mereka tidak memerlukan linguistik untuk mengajarkan bahasa Malaysia. Linguistik dalam Kursus Perguruan Kalau mahu mencari bukti lain bahawa linguistik itu berguna dalam pengajaran bahasa. Robins (1967 hlm. fonologi.C. Hari ini guru bahasa diberi pengetahuan linguistik. Betulkah linguistik itu diperlukan oleh guru bahasa Malaysia? Ada satu perkara yang jelas. sebenarnya menggunakan pengetahuan linguistik. Sudah banyak kajian dan pendebatan ditumpukan kepada implikasi pengajaran yang terkandung dalam ilmu linguistik. dan banyak lagi hasil karangan sarjana lain. tidaklah bijak kalau kita hanya memandang sepi terhadap segala perkembangan ini dan masih meragui kegunaan linguistik dalam pengajaran bahasa. sintaksis. P. tidak pun mendengar istilah linguistik.filologi. iaitu linguistik tradisional. antropologi. semantik.

tagmem. Sebuah deskripsi bahasa akan menyedarkan guru tentang struktur bahasa yang akan diajarkan. Roulet (1975: 65-75) memberikan enam kegunaan linguistik dalam pengajaran bahasa: Teori linguistik memberikan maklumat tentang struktur dan fungsi sistem bahasa itu secara umum kepada guru bahasa. dan sebagainya. morfologi. Deskripsi bahasa juga memberi guru bahasa itu suatu pengetahuan tentang unit-unit unsur seperti fonem. Ini ialah inti ilmu linguistik. Perkara-perkara ini tidak akan diajarkan kalau tidak penting dalam pengajaran bahasa. Semua perkara ini boleh dipakai oleh guru dalam pengajaran bahasa. . Kalau demikian. Ada banyak cara linguistik itu boleh menjadi berguna kepada seseorang guru bahasa. Hal ini mungkin memainkan peranan penting dalam menentukan tujuan. Deskripsi linguistik itu merupakan asas teori sesuatu bahasa.dalam kursusnya. Ia juga memberikan senarai struktur atau suatu sistem rumusan bagi sesuatu bahasa yang boleh digunakan dalam kursusnya. dan semantik mana-mana bahasa itu berguna dalam pengajaran bahasa tersebut. E. begitu juga kursus perguruan untuk bakal pengajar bahasa Malaysia. dan pendekatan sesebuah kursus bahasa. dan seterusnya. lebih-lebih lagi bagaimana kursuskursus bahasa diajarkan. Ini ialah kesejagatan bentuk seperti jenis-jenis rumusan yang berlainan dalam tatabahasa transformasi generatif (rumus penyingkiran. Sama ada secara langsung atau tidak. rumus transformasi. fonologi. dan dengan itu dapat meningkatkan kualiti isi linguistik dalam kursus bahasa. sintaksis. Tentu sekali pengetahuan ini berguna dalam pengajaran bahasa. Teori linguistik juga memberikan suatu bahasa perantaraan kepada guru. bagaimanakah kita dapat mengatakan linguistik itu penting untuk pengajaran bahasa? Jawapannya akan dapat kita ketahui dengan melihat bagaimana fonetik. + statif. dan sebagainya) dan keseragaman kategori-kategori seperti Frasa Nama. atau ciri-ciri nahuan kata. semuanya mengandungi unsur-unsur linguistik. seperti: + animat. Tentulah tidak dapat kita sangkal asas teori bahawa sebarang pengetahuan tentang sesuatu mata pelajaran itu penting dalam pengajaran mata pelajaran tersebut. Frasa Kerja. Deskripsi linguistik memberi deskripsi bahasa: struktur dan fungsi bahasa itu. isi. teori linguistik tentang pemerolehan bahasa mempengaruhi perkaedahan pengajaran bahasa. morfem.

kalau dia diberikan bahan tertulis dalam bentuk ciri-ciri pembeza.Suatu deskripsi bahasa memberikan satu sistem rumusan yang berentetan. walau bagaimanapun. Pengajaran bahasa itu tentu sentiasa mempengaruhi deskripsi bahasa. Susah kita hendak menerima bagaimana sebuah bahasa itu boleh diajarkan tanpa sebuah deskripsi bahasa. tetapi biarlah dihadkan kepada keperluan semasa. Berapa Banyakkah Pengetahuan Linguistik yang Perlu Diketahui oleh Guru Bahasa? Mungkin ramai antara guru bahasa yang tidak begitu jelas mengetahui manfaat yang boleh mereka dapati daripada ilmu linguistik. tentu ada pula yang memerlukan penyesuaian untuk diajarkan. ahli linguistik bukanlah memberikan teori atau deskripsi bahasa. Walau bagaimanapun. janganlah disalahmengertikan sebagai suatu sebab untuk membuat perubahan. Wilkins (1972) menyatakan ada tiga jenis hubungan tersebut. Ada banyak sebab yang menimbulkan keadaan ini. Oleh itu mereka hendaklah tahu hubungannya antara linguistik dengan pengajaran bahasa. tetapi tidak memberikan cara mengajar yang paling baik. Bagi ramai guru bahasa. Kedua-dua ahli linguistik dan guru bahasa menggunakan bahasa yang sama lain. Kedua. Misalnya. tetapi seseorang guru bahasa itu hendaklah menyesuaikan maklumat tersebut untuk tujuan dan kepentingannya. Pertama. Guru bahasa memang memerlukan linguistik. Ini boleh digunakan untuk membentuk bahan mengajar. linguistik memberikan deskripsi yang lengkap tentang bahasa. nampaknya seolah-olah berbelit-belit sehingga menakutkan. linguistik ini masih asing dan mereka kurang faham bagaimana tatabahasa menghubungkannya dengan tugas mengajar sehari-hari. Mereka ini perlulah diberi versi yang sudah dipermudah. Linguistik hanya memberikan teknik analisis. dan mungkin terus kecewa. . supaya mereka tidak berasa begitu gusar semasa menghadapi linguistik untuk pertama kalinya. dalam usaha mempelajari sistem bunyi bahasa Malaysia. Banyak daripada maklumat demikian yang akan dipakai untuk mengajarkan bahasa. seseorang guru bahasa harus akan menjadi gusar. Selalunya deskripsi tersebut penuh pula dengan simbol-simbol matematik. Ini bukalah kesalahan guru bahasa sahaja. D. Kadang-kadang rentetan itu tidaklah perlu dituruti secara rapi. Pertama. sifat ilmu linguistik itu dan banyaknya bahan tentang linguistik itu harus akan membunuh sebarang minat seseorang guru bahasa yang kurang keyakinannya terhadap linguistik.A. sebarang perkembangan dalam bidang linguistik itu. Dengan kata lain mereka tidak mengetahui kegunaan linguistik di dalam bilik darjah. tetapi tidaklah pula selalunya begitu. Begitu jugalah dengan deskripsi tatabahasa transformasi. linguistik memang mempengaruhi pengajaran bahasa. Ketiga.

maka terdapatlah beberapa buah buku yang dikarang oleh ahli linguistik bertujuan khusus untuk menyelesaikan masalah tersebut. gunanya linguistik itu ialah memberi maklumat dan analisis yang dihasilkan daripada deskripsi sesuatu bahasa tersebut. bahawa seorang guru yang cukup matang dalam tatabahasa tradisi mungkin mendapati bahawa deskripsi bahasa yang dibuat oleh ahli linguistik moden itu mengecewakan. Jadi. Linguistik Adalah Bahan Mata Pelajaran Apa yang jelas ialah seseorang guru itu hendaklah mempunyai pengetahuan yang cukup tentang mata pelajaran yang diajarkannya. Linguistik Gunaan Oleh sebab kesukaran ini. Memang ada banyak hal baharu yang terdapat dalam linguistik. kalau diambil kira bahasa kandung pelajar itu. jadi. Jadi. Guru bergantung pada ahli linguistik untuk mendapatkan bahannya. Strevens (1977). M. M. tetapi seseorang guru bahasa hanya mengajarkan bentuk dan norma baku bahasa itu.Guru Memerlukan Linguistik Normatif Memang perlu juga dimengertikan bahawa ada bezanya antara seorang guru bahasa dengan ahli linguistik. dengan alasan . Diller (1971). P. untuk dimanfaatkan dalam bidang pengajaran dan pembelajaran bahasa. seperti kata Wilkins (1972). mungkin dua. Halliday et al. Tetapi kita hendaklah juga sedar. Seorang guru matematik mesti mengetahui matematik pada peringkat yang hendak diajarkannya. Dia mungkin tidak akan mendapat satu pun pengetahuan hal yang sama dalam bentuk dan ungkapan baharu. bidang inilah yang dikenali sebagai linguistik gunaan. Seseorang ahli linguistik berhadapan dengan banyak bahasa. Lim Keat Boey (1975). dan ini adalah satu daripada perkembangan yang menuntut penyertaan kita. tetapi guru bahasa hanya terlibat dengan satu bahasa sahaja. Deskripsi sesuatu bahasa itu bolehlah menjadi bahan mengajar.K. linguistik memang mempunyai kegunaan positif yang banyak. Tetapi memang tidak boleh disangkal bahawa salah satu daripada sumbangan linguistik ialah memberi pandangan baharu terhadap pengajaran bahasa. Linguistik hanya mengambil jalan lain untuk menuju tempat yang sama. dan ahli linguistik mengharapkan guru menggunakan hasil deskripsi bahasa yang dibuatnya. dan juga dalam usaha menentukan bidang linguistik yang diperlukan oleh guru bahasa. Ada banyak kegunaan linguistik dalam mengajarkan bahasa. sebagai yang kita akan bincangkan kelak.A. (1973). Memang kadang-kadang bahan tersebut tidak berbeza isinya daripada tatabahasa tradisi. Kehoe (1968). tetapi tatabahasa tradisi juga mungkin dapat memberikan maklumat yang sama. Perbezaanperbezaan ini seharusnya membawa perhubungan yang saling melengkapi antara guru dengan ahli linguistik. K. guru lebih rapat berhubung dengan aspek normatif bahasa itu daripada aspek deskripsinya. misalnya: B Arthur (1973). Kita haruslah dapat bergerak bersama-sama perkembangan. dan lain-lain lagi. Ahli linguistik cuba bersikap objektif dan saintifik dalam menganalisis data daripada sesuatu bahasa.C. Sebenarnya.

Linguistik sahaja tidak akan dapat membentuk guru bahasa yang baik. di Malaysia. Apa yang jelas ialah bahawa linguistik itu adalah penting dalam melatih guru bahasa. Dia berkata. Sesiapa yang mengajar pertuturan hendaklah mengetahui sistem bunyi bahasa tersebut. Ini perlu dijelaskan lagi. Memang hal ini tidak semudah itu apabila kita berhadapan dengan linguistik. tidak banyak terdapat deskripsi dan penjelasan tentang mana-mana bahasa telah dijalankan dengan lengkap untuk diambil dan digunakan oleh guru. guru bahasa hanya perlu mendapatkan sesuatu faedah daripada teori itu.. „. kita tidak perlu bimbang tentang apa jenis buah yang kita makan. mungkin akan terdapat persidangan yang lain dengan perhubungan dan kesimpulan yang berlainan pula. Apakah Jenis Linguistik yang Diperlukan? Soalan ini mengingatkan saya kepada suatu iktibar yang diberikan oleh seorang peserta dalam Persidangan Linguistik di Stockholm pada tahun 1963. Mungkin inilah sikap yang paling mudah boleh dipegang oleh seseorang guru bahasa itu. seorang guru bahasa itu perlu juga mengetahui deskripsi bahasa kandung pelajar itu. Misalnya.yang sama. termasuklah sebarang penjelasan dan cara sistem bahasa itu berlaku untuk dijadikan bahan mengajar. Secara ringkas dapat saya katakan selain jenis deskripsi tradisional. Sebenarnya kita boleh juga menentukan pengetahuan linguistik yang diperlukan sekiranya kita tahu rancangan bahasa yang akan diajarkan itu. bukan ilmu linguistik sahaja yang perlu diketahui oleh seseorang guru bahasa itu. Misalnya. Dia juga perlu tahu teori-teori linguistik yang akan berguna baginya semasa mengajar. . Kalau kita perluaskan iktibar yang sama. Jadi. dalam bidang analisis dan deskripsi. ada aspek lain yang juga penting bagi guru. dan jangan terlalu bimbang tentang apa teorinya. dan kita hendaklah mengetahui teori yang hendak diambil untuk pengajaran bahasa. Ada banyak teori linguistik tetapi bukan semuanya telah diterapkan sepenuhnya untuk kegunaan guru. Kalau dia memilih buah lain sebagai bandingannya. seperti bahasa Cina dan India. Kita hanya perlu mengambil yang baik sahaja daripada setiap buah itu. Ini hanya boleh dicapai sekiranya guru mengetahui kebiasaan bahasa pelajar. Mengajar bahasa sebagai bahasa kedua memerlukan guru mengetahui masalah pelajar. Inilah yang dikatakan tatabahasa pedagogi. perancang persidangan mengingatkan bahawa linguistik ini boleh dibahagi dengan senang kepada bahagian-bahagiannya seperti ulas-ulas sebuah limau‟. Juga tidaklah dapat ditentukan nisbah antara linguistik dengan perkaedahan. dan tidak perlu berasa lemas kerana ada terlalu banyak teori linguistik itu. seorang guru bahasa memerlukan deskripsi bahasa tersebut. Memang patut juga guru bahasa itu mengetahui seluruh deskripsi bahasa itu. atau sebarang bahasa atau dialek yang berkenaan. tetapi sebelum itu perlulah diberi sedikit definisi linguistik dan jenis-jenis teori yang wujud sekarang. linguistik amat tidak memuaskan. Ada banyak teori linguistik. Iktibar ini baik.. Misalnya.

Misalnya. dan objektif (F. morfologi. Dia mengatakan bahawa deskripsi bahasa itu pada asasnya adalah bunyi-bunyi yang boleh dideskripsikan secara linear dan sistematis. Robinss. Bahasa Malaysia Syntax oleh Nik Safiah Karim (1978). Mazhab ini telah banyak mengeluarkan deskripsi bahasa. h. sintaksis. untuk bahasa Malaysia sudah terdapat kajian seperti The Malay Sound System oleh Yunus Maris (1980). bidang linguistik tidaklah merupakan sesuatu yang hanya dihasilkan menurut agakan.R. sebagai yang telah lama berlaku. Jadi. Istilah „saintifik‟ itu bermaksud bahawa dia menggunakan eksperimen terkawal yang mengandungi faktor-faktor variabel yang telah ditentukan dengan secara objektif. The Malay Phonology and Morphology oleh Farid Onn (1976). khusus. dan leksikon. Z. F. ini termasuklah fonetik. Kita patut juga menerima deskripsi dan penjelasan yang diterbitkan oleh ilmu linguistik secara umumnya. Palmer. Guru Memerlukan Pendeskripsian Bahasa Ungkapan Dinneen (1967) dalam mendefinisikan bahasa. Tidak ada guru yang akan dapat mengajarkan bahasa tanpa pengetahuan deskripsi linguistik bahasa itu. dan The Syntax of Interrogatives oleh Mashudi Kader (1981). Deskripsi bahasa itu dalam bentuk tatabahasa tradisi boleh juga digunakan. Dinneen 1967:4). amatlah sesuai digunakan di sini. Hockett. Mazhab ini dianggap sebagai mazhab struktur deskriptif. Bahan bahasa yang sudah dianalisis ini bolehlah disifatkan sebagai menjadi bahan untuk mengajarkan bahasa.F. dan dipelopori oleh sarjana-sarjana seperti L. Ini bermaksud bahawa linguistik itu adalah satu bidang ilmu yang lengkap dengan teori dan perkaedahannya. R. The Morphology of Malay oleh Abdullah Hassan (1974). Jadi. Kita akan melihat contoh yang dimaksudkan. Setakat ini sebenarnya mazhab inilah yang menghasilkan deskripsi bahasa yang agak lengkap dengan erti kata bahawa deskripsi itu meliputi semua aspek bahasa. Walau bagaimanapun. Perkaedahannya juga diterangkan supaya hasilnya dapat diberi verifikasi. fonologi. Di samping buku deskripsi tatabahasa bahasa Malaysia ini terdapat pula beberapa buah kamus seperti . kajian saintifik ini hendaklah empirikal. Ini berlaku semasa membentuk gabungan bunyi-bunyi yang mungkin dan dalam membentuk gabungan unsur-unsur yang bermakna dalam sesuatu bahasa itu.a. Gleason.Linguistik bolehlah didefinisikan sebagai kajian saintifik tentang bahasa (J. C. kita tidak bermaksud untuk hanya mengemukakan model-model deskripsi linguistik yang utarakan oleh beberapa mazhab linguistik sahaja. dan lain-lain. Dalam mendefinisikan teori-teori linguistik ini. Guru bahasa memang telah lama bergantung pada deskripsi bahan yang demikian untuk menjalankan tugasnya sebagai guru di dalam bilik darjah. Contoh deskripsi yang paling popular ialah deskripsi struktur yang dijalankan dalam tahun 50-an. dan ketepatan hasilnya boleh diuji. tekaan atau emosi seseorang penulis sahaja.H. Bloomfield. bahan demikianlah yang dihasilkan oleh ramai sarjana linguistik. Harris. Lyons 1968: 1). deskripsi demikian tidak boleh dikatakan sesuai dengan ilmu linguistik moden sahaja. Seorang ahli linguistik sahaja tidak mungkin berbuat demikian.

Halliday 1961). Tetapi malangnya kebanyakan teori baharu ini hanya membuat deskripsi tentang sebahagian atau aspek kecil sesuatu bahasa itu sahaja. Tatabahasa Kasus (J. dan lain-lain. memang benar antara mode ini.A. Cooks 1969). Postal 1964). . Apa sahaja teori atau model deskripsi bahasa ini. seperti. dan Tatabahasa Generatif (N. J. bunyi. Anderson 1971). 1964.M. dan tatabahasa mazhab Inggeris itu menunjukkan kemungkinan kegunaan yang berlebih sedikit. 1958 dan W. Katz & P. tetapi juga menunjukkan persamaan struktur sintaksis yang pada permukaannya kelihatan berbeza. Tatabahasa Tingkatan (S. ia mestilah mampu mendeskripsikan seluruh bahasa itu sebelum hasilnya dapat dianggap berguna untuk pengajaran bahasa. tetapi masih belum diusahakan sepenuhnya. Tagmemik (K. Hanya bahan yang meliputi semua aspek bahasa. Teori deskripsi yang baharu ini menunjukkan beberapa kebaikan berbanding dengan deskripsi lama bahasa-bahasa. Pike 1954. Tatabahasa Skala dan Kategori (M. Oleh yang demikian kita hanya berbincang tentang kemungkinan penggunaan bahan-bahan demikian sahaja.L. Penerbitan Kata dalam Bahasa Malaysia oleh Abdullah Hassan (1986). Tatabahasa transformasi generatif yang amat popular itu pun tidak pernah mendeskripsikan mana-mana bahasa dengan lengkap.A. tatabahasa. dalam hal ini. (1986). Walaupun demikian kemungkinan terapannya agak jelas juga daripada contoh-contoh terhad yang diberikan. Walau bagaimanapun. mengajarkan sebutan dengan berpandukan ciri-ciri pembeza memang tidak akan memudahkan guru atau pelajar. Memang ada beberapa teori moden yang nampaknya banyak mempunyai kebaikan atau gunanya dalam pengajaran bahasa. dan makna seperti inilah yang dapat dianggap berguna dalam pengajaran bahasa. Chomsky 1957. Omar (1980). Tatabahasa Jenis Lain Di samping jenis deskripsi ini ada banyak teori dan model deskripsi bahasa. Glosematik (J. Uldall 1930).Kamus Dewan (1970/1981). Baru-baru ini ada pula Tatabahasa Hubungan. Mungkin agak sesuai tatabahasa transformasi generatif dijadikan dasar kepada latihan mengajarkan struktur. dan Tatabahasa Dewan Jilid I: Ayat oleh Nik Safiah Karim et al.J. Rumus penerbitan ayat-ayatnya adalah tersusun. Kemungkinan kegunaannya memang baik. Lamb 1966). tetapi tidak ada antara model ini yang pernah mendeskripsikan keseluruhan bahasa. Mengajar Tatabahasa oleh Arbak Othman (1985).K. tatabahasa transformasi generatif. Nahu Melayu Mutakhir oleh Asmah Hj.. Halliday juga ada menyusun bahan mengajarkan bahasa Inggeris berdasarkan teori mazhab Inggeris yang menunjukkan kemampuan yang tinggi. Tidak ada yang menghasilkan deskripsi yang lengkap tentang mana-mana bahasa. untuk berbuat demikian tatabahasa itu bukan hanya sekadar mampu menunjukkan perbezaan-perbezaan antara struktur ayat ayang pada permukaannya nampak serupa. hasil dua tiga orang ahli linguistik mungkin diperlukan untuk mendapatkan deskripsi yang lebih lengkap tentang sesuatu bahasa itu. seperti yang disebut di atas tadi.M.

dan sebagainya. Hal-hal ini juga amat penting dalam pengajaran bahasa. Dalam penerapannya banyaklah isu yang boleh dibangkitkan. tatabahasa kasus. sikap yang sihat. alat bantu. mungkin tidak menjadi dasar kepada guru bahasa. Kesimpulan Dalam bab ini kita telah meninjau sedikit tentang bagaimana teori dan deskripsi bahasa dapat membantu pengajaran bahasa. Wilkins (1972) dan Roulet (1975) telah menunjukkan bahawa hubungan ini hendaklah berlaku dalam dua arah. memang betul. Untuk menjadi seorang guru yang baik. yang jelas ialah. masih belum terjamin yang dia akan menjadi guru bahasa Malaysia yang biak. tetapi. Hasil Penyelidikan Perlu Disesuaikan untuk Pengajaran Walau bagaimanapun. dan sebagainya (Roulet 1975). motivasi pelajar. Dengan itu memang ada faedahnya jikalau seseorang guru bahasa itu mempunyai pengetahuan linguistik walaupun sedikit supaya dia dapat memilih apa yang baik antara model deskripsi bahasa tersebut. Pengetahuan linguistik bahasa Malaysia itu akan menjadi alat sahaja. hasil deskripsi linguistik itu hendaklah disesuaikan. kita hendaklah faham tentang arah penerapan tersebut. dan sebaliknya pengajaran bahasa hendaklah juga mempengaruhi linguistik. tatabahasa. sosiolinguistik. begitu juga. Deskripsi Tatabahasa Perlu Tuntas Agak sukar juga bagi seorang ahli linguistik yang bukannya seorang guru menentukan jenis model linguistik yang diperlukan oleh seseorang guru bahasa. apa yang dihasilkan oleh ahli linguistik itu mungkin tidak merupakan apa yang diperlukan oleh guru bahasa. Setiap satu hal ini sama pentingnya. misalnya. Yang jelas ialah guru itu terpaksa memilih deskripsi dan pernyataan tatabahasa yang paling lengkap. Agak mustahil bagi . Kita tidaklah perlu mementingkan sangat sama ada kita mengatakan bentuk pasif dalam bahasa Malaysia itu ialah “Apabila objek penderita menjadi subjek penderita atau FN1 + me + KK + FN2  FN2 + di + KK + oleh + FN1. teori pemerolehan bahasa. pengajaran bahasa bolehlah memakai hasil deskripsi linguistik seperti suatu rumusan tatabahasa. tatabahasa skala-dan-kategori. diperlukan banyak sifat dan pengetahuan yang lain. Deskripsi ini tidaklah pula selalunya boleh digunakan tanpa sebarang penyesuaian. linguistik bolehlah mempengaruhi pengajaran bahasa. dan sebagainya. dan struktur makna dalam bahasa Malaysia. Ini akan membolehkan kita memahami bahan yang diajarkannya itu. kaedah. tatabahasa transformasi.Dalam mencadangkan penggunaan linguistik dalam pengajaran bahasa. Deskripsi yang hanya sebahagian tidaklah akan berguna sangat. seperti bahan mengajar. atau tatabahasa hubungan. apa yang difikirkan dasar oleh seorang ahli linguistik. sama ada tatabahasa tradisi. Misalnya. kalaulah seorang guru itu telah belajar atau didedahkan kepada sistem bunyi.” Yang pentingnya ialah Ali memukul anjing menjadi Anjing dipukul oleh Ali. tatabahasa tagmemik. persekitaran yang mendorong.

Guru yang tidak mahir dalam bahasa Malaysia ditugaskan mengajarkan bahasa Malaysia. iaitu guru yang tidak terlatih mengajar bahasa Malaysia. Misalnya. Guru-guru seperti ini tidak akan berjaya. Latihan guru bahasa Malaysia juga menjadi sebab.kita memahami bagaimana seorang guru itu akan dapat mengajarkan bahasa Malaysia tanpa pengetahuan sistem dan bagaimana sistem itu berlaku. maka harus ada banyak sebabnya. Apa yang patut dilakukan ialah kita mengenali semua masalah pengajaran bahasa dan kemudian baru melihat jawapannya dalam linguistik. iaitu memberi maklumat tentang bahasa itu. Kalau seorang guru bahasa itu gagal mencapai tujuan sesebuah rancangan mengajarkan bahasa itu. Ada banyak sebabnya dan kita tidak harus menyalahkan mana-mana satu pihak sahaja. Wilkins (1972) mengatakan kita jangan harus menerima sahaja hasil linguistik dan terus mencari kegunaannya. Inilah sumbangan besar linguistik kepada pengajaran bahasa. kegagalan mengajarkan bahasa Malaysia di sekolah itu boleh disebabkan oleh banyak hal. Kekurangan pengetahuan linguistik memangnya menjadi satu sebab. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->