P. 1
teori_renzuli

teori_renzuli

|Views: 53|Likes:
Published by Shiang Chin
DEFINISI-PENILAIAN
DEFINISI-PENILAIAN

More info:

Published by: Shiang Chin on Jul 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2013

pdf

text

original

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (UPSI

)

KBC3023 PERKEMBANGAN FIZIKAL, EMOSI DAN SOSIAL KANAK-KANAK PINTAR CERDAS

TUGASAN TAMBAHAN: TEORI RENZULLI

BIL NAMA P 1. SHAHFINAS BINTI SHAHMURI 2. NIK HAZIRAH BINTI NIK MAT DIN

NO I/C 891101045390 900220035146

NO. MATRIKS D20091034736 D20091034780

POGRAM FAKULTI PENSYARAH KUMPULAN

: PENDIDIKAN KHAS (PINTAR CERDAS) : PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA : DR. NASIR BIN MASRAN :A

1

0 2.0 5.BIL 1.0 Proses pembelajaran Pelajar Pintar Cerdas Model Renzulli 5.0 Rumusan Rujukan 14 2 .3 Komitmen dalam tugas (Task Commitment) HALAMAN 2 5 6 7 8 8 4.0 3.2 Kreativiti (Creativity) 3.0 ISI KANDUNGAN Joseph Renzulli : Satu Pengenalan Definisi pintar cerdas menurut Renzulli Teori Renzulli : Three-Ring Theory 3.2 Modul Pengayaan Triad 8 10 10 12 6.1 Modul Pengayaan Schoolwide 5.1 Kebolehan yang tinggi (Above-average ability) 3.

Tennenbaum. Priito dan lain-lain lagi masih terdapat lagi satu teori yang juga membincangkan tentang pintar cerdas ini iaitu Teori yang dikemukaan oleh Renzulli. Selain daripada itu.0 JOSEPH RENZULLI: SATU PENGENALAN Rajah 1: Joseph Renzulli Joseph Renzulli merupakan seorang professor di University of Connecticut. beliau juga merupakan Fellow di dalam American Psycological Association dan merupakan seorang Konsultan di White House Task Force on Education of the Gifted and Talented di bahagian Unit Tugas Pendidikan Anak Berbakat. 3 . Selain daripada teori pintar cerdas yang hebat diperkatakan oleh Gadner. emosi.RENZULLI’S THREE RING DALAM PINTAR CERDAS NIK HAZIRAH BINTI NIK MAT DIN SHAHFINAS BINTI SHAHMURI ABSTRAK: Falsafah Pendidikan Negara bermatlamat untuk mengembangkan potensi individu pelajar secara menyeluruh dan bersepadu dari segi jasmani. sistem pendidikan mestilah mengambil kira setiap potensi dan keperluan setiap individu pelajar selaras dengan tahap perkembangan akal pelajar. Neag Center yang ditubuhkan khas untuk Gifted Education and Talent Development yang merupakan National Research Center untuk Gifted and Talented. Berdasarkan konsep Teori Renzulli. 1. rohani dan intelek. Feldhusen.

Joseph Renzulli merupakan salah seorang tokoh yang mempercayai dan melihan bakat yang ada pada diri seseorang itu menjadikan mereka pintar cerdas. Pogram ini telah diadakan pada musim panas di UConn dan bermula pada tahun 1978 dan beliau berjaya melayani ribuan guru dan pentadbir di seluruh dunia.Beliau dilahirkan pada 7 Julai 1936 dan kini beliau mungkin berumur 74 tahun. Renzulli (1986) mengemukakan modelnya yang tersendiri didalam kajian yang dibuatnya. Hasil pemfokusan yang telah dibuat oleh Renzulli ini telah diterapkan juga dengan strategi pendidikan berbakat untuk peningkatan pembelajaran bagi semua pelajar. Model ini bertujuan untuk mengembangkan bakat-bakat kreatif yang ada padi diri kanak-kanak di sekolah. Dalam mengklasifikasikan seseorang itu adalah gifted and talented. beliau telah berjaya di dalam pogram yang dibuatnya iaitu pogram untuk pelajar muda berbakat yang lebih dikenali sebagai The UConn Mentor Connection Program. Beliau juga adalah seorang saintis yang terkenal dan merupakan juga seorang penulis dalam bidang yang diambilnya. Model tersebut dikenali sebagai Renzulli’s Three-Ring Model yang mengemukakan tentang tiga traits iaitu kebolehan yang tinggi (Above-average ability). Walaupun hanya mendapat lebih daripada 20 juta dalam bentuk geran pendidikan. Selain itu. 4 . beliau juga membuat penelitian terhadap model organisasi dan strategi kurikulum untuk memperbaiki keseluruhan sekolah di sana. Renzulli lebih memfokuskan kajiannya kepada pengenalan dan pembangunan kreativiti dan keberbakatan yang ada pada golongan muda. beliau juga mengembangkan model keberbakatan yang dikenali sebagai “Schoolwide Enrichment Model". Selain itu. Baru-baru ini beliau telah dilantik sebagai Board of Trustees Distinguished Professor di University of Connecticut. Beliau adalah warganegara Amerika. penglibatan dalam tugas (task commitment) dan kreativiti (creativity).

kreativiti dan kebolehan purata. Menurut Renzulli (1978) mencadangkan tiga faktor utama untuk mengenalpasti tahap keupayaan kanak-kanak. Terdapat kritikan terhadap model Renzulli kerana ciri-ciri bakat disebabkan ciri dalaman individu. ini tidak menyebabkan kecerdasan atau bakat dan kerana itu tidak perlu mendefinisikannya. walaupun motivasi dan kreativiti adalah tujuan pendidikan yang bermanfaat. Selain itu.0 DEFINISI PINTAR CERDAS MENURUT RENZULLI Dalam buku Conception Giftedness. merujuk kepada Abraham dan Tannenbaum (1983. bakat spesifik merupakan salah satu pencapaian yang tinggi kepada potensi kecerdasan. 1997) menerangkan bakat dan produktiviti merupakan hasil daripada pengaruh dalaman dan luaran kanak-kanak. Menurut Gagne (1991) menyatakan model Renzulli tidak mengambarkan tahap pencapaian kanak-kanak pintar cerdas dan juga penyokong perkhidmatan hanya untuk anak-anak yang sudah berjaya akademik (Gross 1993a). Mereka berpendapat bahawa.2. Renzulli menyatakan sejarah tidak mengingati mereka yang mendapat markah tertinggi dalam ujian IQ ataupun mereka yang belajar dengan sempurna. 5 . Berbeza dengan Feldhusen dan Hoover (1996) menyatakan bahawa kebolehan biasa. Hal ini dibuktikan seperti Albert Einstein bukan seorang yang bijak semasa di sekolah. kreativiti dan komitmen tugasan tetapi masih dikenalpasti sebagai pintar cerdas jika mereka mempunyai potensi menunjukkan perkembangan ketiga-tiga ciri utama. model Renzulli yang diperkenal menjelaskan bakat individu boleh dikembangkan. Renzulli (1986) menyatakan kanak-kanak tidak perlu menunjukkan ketiga-tiga ciri iaitu keupayaan tinggi. Renzulli menerangkan aspek motivasi dan kreativiti berdasarkan Feldhusen dan Hoover berpendapat hasil dari persekitaran menyumbangkan kepada rasa diri (sense of self). Tiga ciri dalam model Renzulli iaitu komitmen kerja. Model Renzulli bukan model kecerdasan tetapi merupakan model kepada kemampuan untuk mengembangkan bakat yang ada. Manakala. Tetapi. Mereka percaya bahawa rasa diri (sense of self) akan mencipta motivasi untuk belajar dan meningkatkan potensi.

Oleh itu. Cox. satu langkah kecerdasan yang tinggi dalam intelektual dan kreativiti untuk sekolah telah dianjurkan tetapi menggunakan instrumen seperti senarai semak dan ujian kreativiti. Henry Levin. telah memegang kepada teori yang telah dikemukaan oleh Renzulli dan model yang berkaitan tentang pengayaan Schoowide. Renzulli telah membuat andaian bahawa kepandaian merupakan multi-dimensi dan ia boleh diletakkan di setiap kawasan kemampuan manusia. Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi pencapaian seseorang iaitu kebolehan purata. Hal ini menunjukkan ketiga-tiga ciri tersebut adalah berkait-rapat untuk menjadikan seseorang itu berbakat kreatif. Daniel dan Boston (1985) menyatakan bahawa teori Renzulli melihat kepada ucapan yang telah dibuat oleh Whitehead bahawa pendidikan haruslah mempunyai irama “roman. Teori yang dikemukakan oleh Renzulli menunjukkan diagram Venn. yang berpendapat bahawa seseorang yang berbakat mempunyai jumlah kecerdasan yang lebih tinggi. kreativiti dan komitmen kepada tugasan.3.0 TEORI RENZULLI Sumber : Davis & Rimm (1998: 19) di dalam buku Gifted Rajah 2: Konsep Renzulli’s Three-Ring Young Children. ketelitian dan generalisasi”. kreativiti dan mempunyai komitmen dalam tugas. Model oleh Joseph Renzulli iaitu berkonsep tiga ciri pintar cerdas dan berbakat telah terkenal tiga puluh tahun yang lalu. Jika ciri tersebut digabungkan akan membentuk tingkah laku yang berbakat. 6 .

emosi. definisi bakat yang dicadangkan kepada kanak-kanak ialah sesuatu potensi yang dilihat di dalam dirinya dalam kegiatannya sebagai seorang yang kritis dalam sesuatu bidang yang mampu meningkatkan moral. perilaku seseorang yang berbakat mencerminkan interaksi dasar antara tiga dasar kumpulan yang terdapat pada diri seseorang manusia itu iaitu mereka yang mempunyai kecerdasan yang tinggi secara umum ataupun khusus dalam sesuatu perkara. Menurut teori ini. Individu seperti ini juga mampu mengembangkan sifat yang ada pada dirinya dan menerapkannya keseluruh kawasan yang berpotensi meningkatkan prestasi seseorang manusia itu.1 KEBOLEHAN YANG LEBIH TINGGI (Above-average ability) Faktor pertama ialah kebolehan purata mempunyai perbezaan antara keupayaan biasa dengan keupayaan spesifik. Memandangkan bahawa bakat yang dibangunkan hanya dilihat pada orang dewasa. Beliau menganggap individu yang paling produktif tidak selalu mempunyai skor di atas lima peratus dari ujian kemampuan umum. 7 .Menurut Renzulli dan Reis (1989). Walau bagaimanapun. pemikiran abstrak dan pengalaman bersepadu. kebolehan purata tidak harus disamakan dengan kecerdasan intelektual yang tinggi. mempunyai komitmen tugas yang tinggi dan mempunyai tahap kreativiti yang tinggi. Oleh itu. 3. Sesungguhnya definisi yang diberikan ini berdasarkan teori iaitu mereka yang melihat dari segi kedudukan falsafah tentang sifat seseorang yang berbakat. beliau menyarankan kecerdasan atau ujian potensi akademik digunakan hanya untuk pengesan awalan atau untuk menetapkan tahap prestasi minimum. fizikal. sosial. Manakala. kebolehan spesifik ialah kemapuan menyimpan pengetahuan dan menunujukkan dalam aktiviti. individu tidak dinilai berdasarkan keupayaan yang tinggi atau hebat. Hal yang demikian. Contoh kebolehan biasa ialah memproses maklumat. beliau menolak ujian kemampuan intelektual umum untuk menentukan kebolehan purata. intelektual atau kehidupan umat manusia.

3 KOMITMEN DALAM TUGAS (Task commitment) Dalam komitmen tugas. 4. (Khatena dan Sawyers 1987. Ketiga ialah keaslian iaitu kemampuan mencipta dan menghasilkan idea yang luar biasa. Hal ini kerana tugasan yang diberi kepada mereka akan mencipta beberapa kreativiti. kurang persetujuan dengan istilah kreativiti. perkembangan bakat amat dititik beratkan. . keperibadian dan faktor persekitaran akan mengembangkan tiga ciri yang terdapat dalam model ini. komitmen tugas juga berkait rapat antara ciri-ciri lain untuk mencapai ciri berbakat. pengalaman pembelajaran perlu di bina dan dinilai untuk mencapai matlamat yang ditetapkan. Menurut teori ini. proses pembelajaran lebih berkesan jika pelajar seronok melakukan kerja yang diberikan.0 PROSES PEMBELAJARAN PELAJAR PINTAR CERDAS Menurut Renzulli (1978). daya tahan dan bekerja keras.3. Oleh itu. minat dan cara pembelajaran individu itu sendiri. produk dan proses pemikiran. Taylor 1978). Menurut pengkaji menggambarkan kategori kecerdasan iaitu kreativiti. peluang pembelajaran harus diberikan mengikut tahap keupayaan. cara untuk membantu kanak-kanak seperti memberi tugasan yang berguna akan meningkat bakat sedia ada. Oleh itu. Keempat ialah penghuraian iaitu kemampuan untuk mengolah idea. Oleh itu. 3. Menurut Cropley (1997) dan Ebert (1994) menjelaskan kreativiti digunakan pelbagai untuk ditafsirkan seperti siapa kreatif. Manakala. serta kesan dan akibatnya. Setiap individu adalah unik.terdapat empat cirri kreatif yang dikemukan oleh Guilford dan Torrance (Wallace 1986b).2 KREATIVITI (Creativity) Faktor kedua ialah kreativiti. Renzulli menjelaskan motivasi berubah menjadi tindakan seperti ketekunan. Pengkaji percaya bahawa kreativiti merupakan ciri-ciri kecerdasan (Albert dan Runco 1986). Pertama ialah ciri kelancaran iaitu kemampuan untuk menjana pelbagai idea. Renzulli (1986) dan Runco (1993). Namun. Di samping itu. Faktor keperibadian menurut 8 . Beliau berpendapat bahawa tanpa komitmen tugas prestasi tinggi sangatlah tidak mustahil. Di samping itu. Merujuk kepada Khatena (1992) dan Renzulli (1986) menerangkan kemampuan untuk berfikif kreatif yang membezakan kanak-kanak pintar cerdas dengan kanak-kanak normal. Kedua ialah fleksibiliti iaitu membenarkan perubahan.

pendidikan berbakat mempunyai dua tujuan. Ketiga ialah bilik darjah (classroom)iaitu matlamat guru dengan menambahbaikan kumpulan yang selesa dan persekitaran fizikal yang kondusif kepada pelajar. hobi dan isu-isu persekitaran di luar bilik darjah. Pertama ialah pendidikan berbakat merupakan salah satu usaha untuk memaksimumkan peluang untuk mengembangkan potensi dalam diri pelajar. Kandungan merupakan matlamat kepada guru untuk meletakkan kurikulum yang mendalam berdasarkan konsep organisasi kurikulum dan pengetahuan sedia ada. Kedua ialah proses (process) iaitu matlamat guru dengan menggunakan pelbagai cara atau kaedah dan bahanbahan untuk meningkatkan motivasi dalam cara belajar pelajar.Renzulli ialah faktor co-kognitif yang membantu mengembangkan sosial dan intelektual. keberanian. bagi pelajar pintar cerdas melibatkan keberkasanan pembezaan model termasuklah mengembangkan dan mengubah suai kurikulum yang lebih menyeronokkan dan mencabar untuk meneroka minat masing-masing serta menyediakan peluang dan menggalakkan pembelajaran kepada pelajar pecutan kurikulum. keprihatinan kepada manusia. Berdasarkan pandangan ini. 9 . Keduanya ialah pendidikan berbakat bertujuan intuk meningkatkan jumlah orang yang dapat memajukan measyarakat melalui penyelesaian masalah dan dapat menghasilkan sumbangan atau idea baru dan bernas. Ciri-ciri keperibadian seperti ini berinteraksi dengan ciri-ciri kognitif untuk mengembangkan potensi pelajar. Manakala. Pembezaan ( differentiation) merujuk kepada kaedah pengajaran dan cara untuk mewujudkan kaedah pembelajaran yang berlainan kepada pelajar yang mempunyai pelbagai tahap IQ (Farmer 1996). Faktor ini meliputi optisme. Keempat ialah guru (teacher) iaitu matlamat guru dengan menggunakan modifikasi artistik iaitu berkongsi pengetahuan peribadi yang berkaitan dengan kurikulum seperti minat. Antaranya ialah kandungan (content). displin. Terdapat banyak model pembezaan kurikulum yang fleksibiliti dan sesuai menjadi pilihan kepada pelajar yang berbeza di dalam bilik darjah. Menurut model Renzulli (1997) telah mengembangkan lima demensi model yang berkait rapat matlamat di dalam bilik darjah.

Hal yang demikian akhirnya menjadikan model tersebut sangat popular dan berpengaruh. Renzulli ke dalam kelas.0 MODEL RENZULLI 5. Model dan 10 . Selain itu. Model Pengayaan Schoolwide ini. Disebabkan pengaruh yang dibawa oleh Dewey. Model Pengayaan Schoolwide merupakan salah satu model cetusan idea oleh Renzulli yang merupakan satu pogram yang dirancang untuk anak-anak pintar cerdas. creativity dan task-commitmen menjadi satu model yang telah merubah pandangan pendidik terhadap kecerdasan intelektual. Phenix.5.1 MODEL PENGAYAAN SCHOOLWIDE Rajah 2: Model Pengayaan Schoolwide. dengan menggunakan model pendidikannya. dan yang lain-lain telah mendorong Dr. ribuan guru telah melaksanakan teorites yang diperkenalkan oleh Dr. Sesungguhnya. sebagai contoh. Whitehead. Renzulli membawa satu konsep kecerdasan iaitu yang berkaitan dengan Above-average ability. pogram ini telah menjadi salah satu program yang paling popular untuk mengembangkan bakat anak-anak.

dan integrasi kegiatan pengayaan. Yang kedua pula adalah Curriculum Modification Techniques termasuklah curriculum differention. dan keutamaan gaya belajar. Renzulli memperkenalkan tiga jenis tingkatan yang dianjurkan untuk digunakan sebagai salah satu struktur di dalam sekolah. Kegiatan ini yang diperkenalkan ini akan memberi penekanan kepada pengelompokkan pelajar secara heterogen. Melalui pogram “Revolving Door” ini. dan Jenis III (projek khas individu dan kumpulan). Yang pertama adalah The Total Talend Portfolio yang merupakan cara yang sistematik untuk mengumpul dan merakamkan maklumat tentang kemampuan pelajar. Yang ketiga pula adalah pengayaan dalam belajar dan mengajar secara cluster kepada pelajar multi-usia di dalam kumpulan heterogen. Di dalam Model Pengayaan Schoolwide ini dikatakan sebagai salah satu model yang terbaik yang banyak digunakan di sekolah-sekolah (Renzulli & Reis 1989). 1995). Jenis II (pengajaran langsung dari strategi untuk berfikir lebih kreatif dan kritis). 1997). dapat di lihat di sini bahawa model pengayaan Schoolwide ataupun Schoolwide Enrichment Model (SEM) dapat berfungsi sebagai struktur bagi sekolah yang cuba mengembangkan bakat pelajar (Renzulli. minat. 11 . Di dalam model yang diperkenalkan oleh Renzulli ini. Pelajar di pilih untuk memasuki pogram ini melalui tatacara yang dikenali sebagai “Revolving Door”. penyediaan pengalaman belajar yang lebih mendalam. Antara jenis-jenis tingkatan yang ada ialah Jenis I (pengayaan Schoolwide). Melalui model ini. para pelajar yang terpilih menyertai aktiviti ini akan diarahkan membuat sesuatu projek pada sesuatu masa dan akan membuat projek yang lain juga pada waktu yang lain. psikometri kesatuan ke konsep yang lebih sesuai untuk membentuk pelbagai maklumat dan penilaian.konsep yang diperkenalkan oleh Renzulli ini begitu signifikan kerana melalui konsep yang diperkenalkan oleh Renzulli ini secara tidak langsung mendorong orang ramai menjauhi konsep yang dibawa oleh Spearman tentang kecerdasan. Walaupun terdapat sedikit kontravasi yang berlaku antara Renzulli dengan Paul George tentang kumpulan peserta yang harus dibuat secara heterogen namun Renzulli mempunyai hujahnya yang tersendiri ketika sidang Persatuan Sekolah Kebanggsaan (1997) berkaitan penyajian Model Pengayaan Schoolwide (Beach. Oleh hal yang demikian. beliau telah menulis di dalam sebuah rencananya tentang tiga komponen perkhidmatan yang terdapat di dalam model tersebut.

Setiap sekolah yang menggunakkan model Renzulli ini akan ditubuhkan sebuah pasukan pengayaan yang terdiri dari orang tua. dan peristiwa yang tidak terdapat dalam kurikulum biasa. Model Pengayaan Triad direka untuk menggalakkan produktiviti kreatif pada bahagian golongan muda untuk mereka menonjolkan topik. orang. Pengayaan Jenis I direka khusus untuk menonjolkan diri pelajar dalam pelbagai disiplin ilmu. 12 . guru. memberi proses latihan kemahiran dan memberi mereka latihan metodologi ke arah minat mereka.5. dan pelajar dan diberi tugasan dalam menghasilkan satu organisasi dan rancangan untuk aktiviti yang dibuat di dalam pengayaan jenis I. menempah dan mengedar filem. Mereka sendiri yang perlu menghubungi penceramah. gambar dan keset yang boleh dilakukan sama ada melalui cetakan atau media. topik. Renzulli telah memasukkan tiga jenis pengayaan di dalam modelnya ini. bidang yang diminati. pekerjaan. demonstrasi atau persembahan. hobi. tempat. menetapkan minicourse. Oleh hal yang demikian.2 MODEL PENGAYAAN TRIAD Rajah 3: Model Pengayaan Traid.bidang pengajian dan model ini juga bertujuan untuk melatih mereka melaksanakan kandungan yang telah dipelajari.

Beberapa latihan pengayaan Jenis II adalah umum dan biasanya dilakukan sama ada di dalam ke. kawasan kajian seni ekspresi dan disiplin. Sebagi contoh. pemanfaatan sumber daya. organisasi.as dan di dalam pogram pengayaan. Pengayaan Jenis III berujuan untuk mengembangkan kemahiran self-directed learning dalam bidang perancangan. 13 . selepas menjalani pengayaan Jenis I. Tujuan lainnya juga adalah untuk membagunkan produk-produk yang otentik yang dikatakan untuk memberikan kesan dikehendaki kepada khalayak yang tertentu. adalah untuk memperoleh tahap pemahaman yang lebih baik dari segi pengetahuan (isi) dan metodologi (proses) yang digunakan dalam disiplin ilmu tertentu. pelajar yang minat dalam botani. Tujuan pengayaan Jenis III adalah seperti memberikan kesempatan untuk kepentingan pelaksanaan. idea-idea kreatif dan menjadi lebih komitmen dalam tugas untuk masalah yang dipilihnya sendiri atau bidang kajian yang dipilihnya. Ia juga bertujuan untuk membentuk komitmen tugas yang tinggi di dalam diri peserta selain membentuk kepercayaan diri dan prestasi yang lebih kreatif.Di dalam pengayaan Jenis II pula. pengurusan masa serta membuat keputusan dan penilaian diri. pengetahuan. Pengayaan Jenis III melibatkan pelajar yang tertarik untuk menjalani latihan di kawasan yang menjadi pilihannya sendiri dan bersedia untuk mengambil alih lajutan kandungan dan menjalani proses latihan dimana mereka berperanan sebagai seorang pendidik. Seterusnya. berfikiran kritis. akan menjalani latihan tambahan dalam bidang yang dipilihnya dengan melakukan pembacaan tentang bidang botani. Kegiatan latihan yang dijalankan merangkumi pembangunan iaitu berfikiran kreatif dan penyelesaian masalah. yang ketiga adalah kemahiran dalam penggunaan bahan rujukan lanjutan tingkatan yang tepat dan akhir sekali adalah lisan dan kemahiran komunikasi visual. dan proses yang afektif. terdiri daripada bahan dan kaedah yang dirancang untuk mempromosikan pembangunan proses berfikir dan merasa. Yang kedua adalah belajar bagaimana untuk mempelajari kemahiran tertentu. menyusun strategi dan melaksanakan percubaan tanaman dan mencari kaedah yang lebih maju seterusnya mereka harus menjalani latihan sekiranya ingin pergi lebih jauh lagi. Selain itu. Pengayan Jenis II yang lainnya adalah lebih khusus kerana tidak dirancang terlebih dahulu dan biasanya melibatkan arahan metodologi di dalam bidang yang dipilih oleh pelajar.

Sebaliknya. Cabaran kepada pendidik dalam bidang pintar cerdas dan berbakat bukan lagi untuk menentukan pelajar pintar cerdas berbakat berlandaskan ukuran darjah kecerdasan atau IQ. Fenomena tidak mencapat tahap (TMT) atau underachievement amat merugikan semua pihak terbabit seperti kerajaan dan ibu bapa. mereka juga dilihat sebagai kelebihan intelek yang luar biasa berbanding rakan sebaya mereka. Menurut Ng dan Sandiyao (2005) merumuskan pelajar pintar cerdas berbakat kreatif merupakan golongan pelajar yang dikategorikan mempunyai keperluan pembelajaran yang khusus.6. Bakat-bakat tersebut terdapat dalam pelbagai domain yang bermanfaat dan bernilai kepada masyarakat. drama. penulisan kreatif. kepimpinan. Menurut Baum. Noriah dan Zalizan 2005). muzik. sukan. Sejak dari zaman Plato lagi. Namun begitu.0 RUMUSAN Pelajar pintar cerdas berbakat kreatif merupakan salah satu aset negara yang sangat bernilai dan mereka perlu diberi perhatian sewajarnya. Menurut Renzulli (2000) menyatakan setiap individu yang dikenalpasti berpotensi tinggi atau berbakat wajar perlu diberi peluang untuk memaksimumkan perkembangan kognitif dan perkembangan kendirinya sehingga mereka cemerlang dan pintar cerdas dalam bidang-bidang atau domain bakat tersebut. falsafah tentang sebuah masyarakat yang ideal ialah sebuah masyarakat di mana setiap ahlinya memberi khidmat masyarakatnya berdasarkan kemampuan dan potensi yang ada dalam diri masing-masing. 14 . Antaranya ialah domain akademik. sistem pendidikan di Malaysia pada masa kini menuju kea rah pembentukan peluang pendidikan yang sama bagi semua pelajar dan sekolah menjadi institusi pertama yang memberi perhatian terhadap potensi intelek pelajar (Rosadah. pendidikan di sekolah sewajarnya tidak terlalu mementingkan sukatan pelajaran yang diajar sehingga kepentingan dan keperluan unik pelajar terabai (siva Subramaniam 2005). Menurut Feldhusen (2000) menyatakan bahawa sehingga hari ini berlaku perubahan besar dalam bidang pendidikan untuk pelajar pintar cerdas dan berbakat kreatif. literasi komputer dan penguasaan bahasa. Renzulli dan Herbert (1999) memberi pendapat pihak ibu bapa dan pendidik amat rugi jika mengabaikan bakat dan kecerdasan pelajar dan seolah-olah mereka dibaziri. Selain itu. matematik. pendidik pintar cerdas berbakat berperanan untuk mengenalpasti potensi serta bakat-bakat tertentu yang ada pada diri setiap pelajar.

model ini dapat membuka peluang kepada pelajar untuk mengembangkan bakat dalam bidang pengkhususan yang mereka minati. program yang diperlukan oleh kumpulan pelajar pintar cerdas perlu meliputi strategi bagi menghubungkan tahap pengalaman pembelajaran dan kemahiran berfikir yang tinggi dalam kokurikulum. Manakala. pendedahan kepada bentuk kokurikulum baru yang akan memberi manfaat kepada mereka. minat.Menurut Renzulli (1997) menyatakan pelajar berkeperluan khas yang lain disediakan program khas bagi menghadapi kesukaran pelajar tetapi tiada program untuk pelajar pintar cerdas. 15 . Akhir sekali. Model Penggayaan Seluruh Sekolah (MPSS) atau School Wide Enrichment Model (SEM) menerapkan ilmu-ilmu tentang pendidikan pintar cerdas bagi sebuah perancangan yang sistematik untuk penambaikan keseluruhan warga sekolah. Kemahiran yang diperoleh semasa pelaksanaan program membantu mereka menggunakan bakat yang sedia ada dengan sebaik mungkin. Oleh yang demikian. Oleh itu. perkhidmatan berdasarkan Model Penggayaan Triad dibentuk daripada dimensi SEM yang merangkumi pelbagai pilihan program tambahan. Menurut Roznowski dan Reith (2000) menyatakan strategi program dapat membantu meningkatkan keupayaan. prestasi mereka.

N. Cox. Teaching exceptional children. 2010 daripada www. 8. (1959). 28. Sternberg & J.uni-bielefeld. Diperoleh pada September 27.). J. Austin :University of Texas Press. J. (1998).). (1992).pdf.RUJUKAN An Influential Model of Giftedness (2005). Baston./Final_-_Literature_Review_password_pat. Porter (1999). In J. Davidson (Eds. Gifted Education Program Review (2009). pp 469479. O. (2005).. (1986). 14. The three-ring conception of giftedness: A developmental model for creative productivity. Masalah Pendidikan : 5-12.. vol. Reis (Eds. Three faces of intellect American psychologist vol. Is it acceleration or simply appreciate instruction for precocious youth?.. (1999). Gifted Child Quarterly. The three-ring conception of giftedness: a development model for promoting creative productivity. Daniel. J. no 3.F.. Education of the gifted and talented edn: Allyn & Bacon. Gifted young children: a guide for teachers and parents. L. CT: Creative Learning Press.edu. & Boston. In R. CT: The University of Connecticut. S. E.. Masalah Sosio-emosi kanak-kanak pintar cerdas. Buckingham: Open University Press. J.html. 217-275). S. Chicago. J.P. Systems and models in gifted education (pp. B. Van Winkle. IL Ng Sen Fa & Sandiyao Sebestian (2005). Renzulli./Renzulli. Renzulli. 2010 daripada www.. 20.A.on. pp 4851. Renzulli J. Educating able learnes: Pograms and promising practices. Nasional Research Center on the Gifted and Talented Talent Development Researchbased Decision Making Series 9502.A. S. Khatena. S.S. & Resi.. Davis. S. dan Echle. The enrichment triad/revolving door model : A schoolwide plan for the development of creative productivity. dan Rimm. S. J. (1985). J. 16 . The enrichment triad model: A guide for developing defensible programs for the gifted and talented. Gifted: challenge and response for education F. Peacocok. Renzulli.. Strrs.ca/. no.E. J. M (1989). (1996). (1976). Building a bright between gifted education and total school improvement.peel. MA. 303-326. J. Feldhusen.de/paedagogik/Seminare/. New York: Cambridge University Press. D. Renzulli & S.B. Conception of giftedness (pp. Renzulli. Manfield Center. Diperoleh pada September 27. G. 53-92). Guilford.

pp 16-22. Profil pemprosesan kognitif pelajar pintar cerdas akademik di sekolah menengah. Boston. an anthology ed. 17 . 37. no. interest. pp. (1993). Noriah mohd Ishak dan Zalizan mohd Jelas (2005). Cresskill. Allyn & Bacon. MA. Rosadah Abd. Smutny.2. Sawyer.Gifted Education International vol. (1997). creativity and giftedness Gifted Children Quarterly vol. eds N. pp 5-19. dan Reith. 1. J.dukegiftedletter.com/movabletype/mt-tb.P (1998). Hampton Press. R. Tannenbaum. Torrance. The meaning and making og giftedness. Davis. The Three-Ring Conception of Giftedness (2010). A further look at youth intellectual giftedness and its correlates: values. Siva Subramaniam a/l Nagaratnam (2003).J. NJ.F. Economically disadvantaged children on the young gifted chid: potential and promise. 2010 daripada http://www. Wallance (1986).2. performances and behavior. HELP Institut Kuala Kumpur. no. Jurnal pendidikan 30: 35-49. (2000). Creativity some definitions: the creative process and the creative classroom. Intelligence 28(2): 87-113. Roznowski. A. journal for the education of the gifted vol 11.Runco. M. 4. 68-73. 16-17 Ogos.cgi/345. In handbook of gifted education 2nd edn. M. Majid. Education for all: is commitment enough? Kertas kerja An International Conference on Reaching and Nutruring children with high potential (CHiP) in Malaysia. E. J. In defense of academis figor .N (1988). Diperoleh pada September 27. Divergent thinking. no. Colangelo & G. A.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->