P. 1
teori_renzuli

teori_renzuli

|Views: 53|Likes:
Published by Shiang Chin
DEFINISI-PENILAIAN
DEFINISI-PENILAIAN

More info:

Published by: Shiang Chin on Jul 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2013

pdf

text

original

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (UPSI

)

KBC3023 PERKEMBANGAN FIZIKAL, EMOSI DAN SOSIAL KANAK-KANAK PINTAR CERDAS

TUGASAN TAMBAHAN: TEORI RENZULLI

BIL NAMA P 1. SHAHFINAS BINTI SHAHMURI 2. NIK HAZIRAH BINTI NIK MAT DIN

NO I/C 891101045390 900220035146

NO. MATRIKS D20091034736 D20091034780

POGRAM FAKULTI PENSYARAH KUMPULAN

: PENDIDIKAN KHAS (PINTAR CERDAS) : PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA : DR. NASIR BIN MASRAN :A

1

0 3.BIL 1.1 Modul Pengayaan Schoolwide 5.0 ISI KANDUNGAN Joseph Renzulli : Satu Pengenalan Definisi pintar cerdas menurut Renzulli Teori Renzulli : Three-Ring Theory 3.2 Kreativiti (Creativity) 3.0 Proses pembelajaran Pelajar Pintar Cerdas Model Renzulli 5.0 Rumusan Rujukan 14 2 .0 5.1 Kebolehan yang tinggi (Above-average ability) 3.0 2.3 Komitmen dalam tugas (Task Commitment) HALAMAN 2 5 6 7 8 8 4.2 Modul Pengayaan Triad 8 10 10 12 6.

Berdasarkan konsep Teori Renzulli. 1.RENZULLI’S THREE RING DALAM PINTAR CERDAS NIK HAZIRAH BINTI NIK MAT DIN SHAHFINAS BINTI SHAHMURI ABSTRAK: Falsafah Pendidikan Negara bermatlamat untuk mengembangkan potensi individu pelajar secara menyeluruh dan bersepadu dari segi jasmani. Selain daripada teori pintar cerdas yang hebat diperkatakan oleh Gadner.0 JOSEPH RENZULLI: SATU PENGENALAN Rajah 1: Joseph Renzulli Joseph Renzulli merupakan seorang professor di University of Connecticut. emosi. Tennenbaum. Feldhusen. Priito dan lain-lain lagi masih terdapat lagi satu teori yang juga membincangkan tentang pintar cerdas ini iaitu Teori yang dikemukaan oleh Renzulli. Selain daripada itu. 3 . rohani dan intelek. sistem pendidikan mestilah mengambil kira setiap potensi dan keperluan setiap individu pelajar selaras dengan tahap perkembangan akal pelajar. beliau juga merupakan Fellow di dalam American Psycological Association dan merupakan seorang Konsultan di White House Task Force on Education of the Gifted and Talented di bahagian Unit Tugas Pendidikan Anak Berbakat. Neag Center yang ditubuhkan khas untuk Gifted Education and Talent Development yang merupakan National Research Center untuk Gifted and Talented.

Selain itu. Renzulli lebih memfokuskan kajiannya kepada pengenalan dan pembangunan kreativiti dan keberbakatan yang ada pada golongan muda. Model tersebut dikenali sebagai Renzulli’s Three-Ring Model yang mengemukakan tentang tiga traits iaitu kebolehan yang tinggi (Above-average ability). Selain itu. beliau juga mengembangkan model keberbakatan yang dikenali sebagai “Schoolwide Enrichment Model". Model ini bertujuan untuk mengembangkan bakat-bakat kreatif yang ada padi diri kanak-kanak di sekolah. penglibatan dalam tugas (task commitment) dan kreativiti (creativity). Dalam mengklasifikasikan seseorang itu adalah gifted and talented. Beliau adalah warganegara Amerika. Beliau juga adalah seorang saintis yang terkenal dan merupakan juga seorang penulis dalam bidang yang diambilnya.Beliau dilahirkan pada 7 Julai 1936 dan kini beliau mungkin berumur 74 tahun. Baru-baru ini beliau telah dilantik sebagai Board of Trustees Distinguished Professor di University of Connecticut. Renzulli (1986) mengemukakan modelnya yang tersendiri didalam kajian yang dibuatnya. 4 . Joseph Renzulli merupakan salah seorang tokoh yang mempercayai dan melihan bakat yang ada pada diri seseorang itu menjadikan mereka pintar cerdas. Pogram ini telah diadakan pada musim panas di UConn dan bermula pada tahun 1978 dan beliau berjaya melayani ribuan guru dan pentadbir di seluruh dunia. Walaupun hanya mendapat lebih daripada 20 juta dalam bentuk geran pendidikan. beliau juga membuat penelitian terhadap model organisasi dan strategi kurikulum untuk memperbaiki keseluruhan sekolah di sana. beliau telah berjaya di dalam pogram yang dibuatnya iaitu pogram untuk pelajar muda berbakat yang lebih dikenali sebagai The UConn Mentor Connection Program. Hasil pemfokusan yang telah dibuat oleh Renzulli ini telah diterapkan juga dengan strategi pendidikan berbakat untuk peningkatan pembelajaran bagi semua pelajar.

1997) menerangkan bakat dan produktiviti merupakan hasil daripada pengaruh dalaman dan luaran kanak-kanak. Renzulli menyatakan sejarah tidak mengingati mereka yang mendapat markah tertinggi dalam ujian IQ ataupun mereka yang belajar dengan sempurna. Selain itu. 5 . model Renzulli yang diperkenal menjelaskan bakat individu boleh dikembangkan. Menurut Gagne (1991) menyatakan model Renzulli tidak mengambarkan tahap pencapaian kanak-kanak pintar cerdas dan juga penyokong perkhidmatan hanya untuk anak-anak yang sudah berjaya akademik (Gross 1993a).0 DEFINISI PINTAR CERDAS MENURUT RENZULLI Dalam buku Conception Giftedness. Mereka percaya bahawa rasa diri (sense of self) akan mencipta motivasi untuk belajar dan meningkatkan potensi. merujuk kepada Abraham dan Tannenbaum (1983. Renzulli (1986) menyatakan kanak-kanak tidak perlu menunjukkan ketiga-tiga ciri iaitu keupayaan tinggi. kreativiti dan komitmen tugasan tetapi masih dikenalpasti sebagai pintar cerdas jika mereka mempunyai potensi menunjukkan perkembangan ketiga-tiga ciri utama. Berbeza dengan Feldhusen dan Hoover (1996) menyatakan bahawa kebolehan biasa. Renzulli menerangkan aspek motivasi dan kreativiti berdasarkan Feldhusen dan Hoover berpendapat hasil dari persekitaran menyumbangkan kepada rasa diri (sense of self). Terdapat kritikan terhadap model Renzulli kerana ciri-ciri bakat disebabkan ciri dalaman individu. Menurut Renzulli (1978) mencadangkan tiga faktor utama untuk mengenalpasti tahap keupayaan kanak-kanak. walaupun motivasi dan kreativiti adalah tujuan pendidikan yang bermanfaat. Mereka berpendapat bahawa. Manakala. Tetapi. Model Renzulli bukan model kecerdasan tetapi merupakan model kepada kemampuan untuk mengembangkan bakat yang ada. kreativiti dan kebolehan purata. Hal ini dibuktikan seperti Albert Einstein bukan seorang yang bijak semasa di sekolah. bakat spesifik merupakan salah satu pencapaian yang tinggi kepada potensi kecerdasan. ini tidak menyebabkan kecerdasan atau bakat dan kerana itu tidak perlu mendefinisikannya.2. Tiga ciri dalam model Renzulli iaitu komitmen kerja.

ketelitian dan generalisasi”.3. Jika ciri tersebut digabungkan akan membentuk tingkah laku yang berbakat. Teori yang dikemukakan oleh Renzulli menunjukkan diagram Venn.0 TEORI RENZULLI Sumber : Davis & Rimm (1998: 19) di dalam buku Gifted Rajah 2: Konsep Renzulli’s Three-Ring Young Children. Daniel dan Boston (1985) menyatakan bahawa teori Renzulli melihat kepada ucapan yang telah dibuat oleh Whitehead bahawa pendidikan haruslah mempunyai irama “roman. Renzulli telah membuat andaian bahawa kepandaian merupakan multi-dimensi dan ia boleh diletakkan di setiap kawasan kemampuan manusia. Model oleh Joseph Renzulli iaitu berkonsep tiga ciri pintar cerdas dan berbakat telah terkenal tiga puluh tahun yang lalu. 6 . Cox. Oleh itu. Hal ini menunjukkan ketiga-tiga ciri tersebut adalah berkait-rapat untuk menjadikan seseorang itu berbakat kreatif. Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi pencapaian seseorang iaitu kebolehan purata. telah memegang kepada teori yang telah dikemukaan oleh Renzulli dan model yang berkaitan tentang pengayaan Schoowide. satu langkah kecerdasan yang tinggi dalam intelektual dan kreativiti untuk sekolah telah dianjurkan tetapi menggunakan instrumen seperti senarai semak dan ujian kreativiti. kreativiti dan komitmen kepada tugasan. yang berpendapat bahawa seseorang yang berbakat mempunyai jumlah kecerdasan yang lebih tinggi. Henry Levin. kreativiti dan mempunyai komitmen dalam tugas.

Walau bagaimanapun. kebolehan purata tidak harus disamakan dengan kecerdasan intelektual yang tinggi. 7 . Contoh kebolehan biasa ialah memproses maklumat. Memandangkan bahawa bakat yang dibangunkan hanya dilihat pada orang dewasa. sosial. mempunyai komitmen tugas yang tinggi dan mempunyai tahap kreativiti yang tinggi. Manakala. 3. Sesungguhnya definisi yang diberikan ini berdasarkan teori iaitu mereka yang melihat dari segi kedudukan falsafah tentang sifat seseorang yang berbakat. pemikiran abstrak dan pengalaman bersepadu. intelektual atau kehidupan umat manusia. definisi bakat yang dicadangkan kepada kanak-kanak ialah sesuatu potensi yang dilihat di dalam dirinya dalam kegiatannya sebagai seorang yang kritis dalam sesuatu bidang yang mampu meningkatkan moral.Menurut Renzulli dan Reis (1989). perilaku seseorang yang berbakat mencerminkan interaksi dasar antara tiga dasar kumpulan yang terdapat pada diri seseorang manusia itu iaitu mereka yang mempunyai kecerdasan yang tinggi secara umum ataupun khusus dalam sesuatu perkara. Menurut teori ini. beliau menyarankan kecerdasan atau ujian potensi akademik digunakan hanya untuk pengesan awalan atau untuk menetapkan tahap prestasi minimum. Hal yang demikian. individu tidak dinilai berdasarkan keupayaan yang tinggi atau hebat.1 KEBOLEHAN YANG LEBIH TINGGI (Above-average ability) Faktor pertama ialah kebolehan purata mempunyai perbezaan antara keupayaan biasa dengan keupayaan spesifik. Beliau menganggap individu yang paling produktif tidak selalu mempunyai skor di atas lima peratus dari ujian kemampuan umum. Oleh itu. fizikal. kebolehan spesifik ialah kemapuan menyimpan pengetahuan dan menunujukkan dalam aktiviti. Individu seperti ini juga mampu mengembangkan sifat yang ada pada dirinya dan menerapkannya keseluruh kawasan yang berpotensi meningkatkan prestasi seseorang manusia itu. beliau menolak ujian kemampuan intelektual umum untuk menentukan kebolehan purata. emosi.

Taylor 1978). Namun. 3. Menurut Cropley (1997) dan Ebert (1994) menjelaskan kreativiti digunakan pelbagai untuk ditafsirkan seperti siapa kreatif. keperibadian dan faktor persekitaran akan mengembangkan tiga ciri yang terdapat dalam model ini. cara untuk membantu kanak-kanak seperti memberi tugasan yang berguna akan meningkat bakat sedia ada. 4. Oleh itu. minat dan cara pembelajaran individu itu sendiri.3.0 PROSES PEMBELAJARAN PELAJAR PINTAR CERDAS Menurut Renzulli (1978). pengalaman pembelajaran perlu di bina dan dinilai untuk mencapai matlamat yang ditetapkan. kurang persetujuan dengan istilah kreativiti. Merujuk kepada Khatena (1992) dan Renzulli (1986) menerangkan kemampuan untuk berfikif kreatif yang membezakan kanak-kanak pintar cerdas dengan kanak-kanak normal. Setiap individu adalah unik. Ketiga ialah keaslian iaitu kemampuan mencipta dan menghasilkan idea yang luar biasa. Menurut pengkaji menggambarkan kategori kecerdasan iaitu kreativiti. serta kesan dan akibatnya. Hal ini kerana tugasan yang diberi kepada mereka akan mencipta beberapa kreativiti.3 KOMITMEN DALAM TUGAS (Task commitment) Dalam komitmen tugas. Beliau berpendapat bahawa tanpa komitmen tugas prestasi tinggi sangatlah tidak mustahil. Renzulli (1986) dan Runco (1993). proses pembelajaran lebih berkesan jika pelajar seronok melakukan kerja yang diberikan.2 KREATIVITI (Creativity) Faktor kedua ialah kreativiti. peluang pembelajaran harus diberikan mengikut tahap keupayaan. Faktor keperibadian menurut 8 . Menurut teori ini. Pertama ialah ciri kelancaran iaitu kemampuan untuk menjana pelbagai idea. Kedua ialah fleksibiliti iaitu membenarkan perubahan.terdapat empat cirri kreatif yang dikemukan oleh Guilford dan Torrance (Wallace 1986b). Keempat ialah penghuraian iaitu kemampuan untuk mengolah idea. Renzulli menjelaskan motivasi berubah menjadi tindakan seperti ketekunan. komitmen tugas juga berkait rapat antara ciri-ciri lain untuk mencapai ciri berbakat. Di samping itu. Oleh itu. Manakala. perkembangan bakat amat dititik beratkan. . (Khatena dan Sawyers 1987. produk dan proses pemikiran. Di samping itu. Oleh itu. daya tahan dan bekerja keras. Pengkaji percaya bahawa kreativiti merupakan ciri-ciri kecerdasan (Albert dan Runco 1986).

Berdasarkan pandangan ini. Menurut model Renzulli (1997) telah mengembangkan lima demensi model yang berkait rapat matlamat di dalam bilik darjah. displin. bagi pelajar pintar cerdas melibatkan keberkasanan pembezaan model termasuklah mengembangkan dan mengubah suai kurikulum yang lebih menyeronokkan dan mencabar untuk meneroka minat masing-masing serta menyediakan peluang dan menggalakkan pembelajaran kepada pelajar pecutan kurikulum. Ketiga ialah bilik darjah (classroom)iaitu matlamat guru dengan menambahbaikan kumpulan yang selesa dan persekitaran fizikal yang kondusif kepada pelajar. Terdapat banyak model pembezaan kurikulum yang fleksibiliti dan sesuai menjadi pilihan kepada pelajar yang berbeza di dalam bilik darjah. hobi dan isu-isu persekitaran di luar bilik darjah. Ciri-ciri keperibadian seperti ini berinteraksi dengan ciri-ciri kognitif untuk mengembangkan potensi pelajar. Kedua ialah proses (process) iaitu matlamat guru dengan menggunakan pelbagai cara atau kaedah dan bahanbahan untuk meningkatkan motivasi dalam cara belajar pelajar. 9 . Antaranya ialah kandungan (content). Keduanya ialah pendidikan berbakat bertujuan intuk meningkatkan jumlah orang yang dapat memajukan measyarakat melalui penyelesaian masalah dan dapat menghasilkan sumbangan atau idea baru dan bernas. Manakala.Renzulli ialah faktor co-kognitif yang membantu mengembangkan sosial dan intelektual. keprihatinan kepada manusia. Keempat ialah guru (teacher) iaitu matlamat guru dengan menggunakan modifikasi artistik iaitu berkongsi pengetahuan peribadi yang berkaitan dengan kurikulum seperti minat. pendidikan berbakat mempunyai dua tujuan. Pembezaan ( differentiation) merujuk kepada kaedah pengajaran dan cara untuk mewujudkan kaedah pembelajaran yang berlainan kepada pelajar yang mempunyai pelbagai tahap IQ (Farmer 1996). Pertama ialah pendidikan berbakat merupakan salah satu usaha untuk memaksimumkan peluang untuk mengembangkan potensi dalam diri pelajar. Kandungan merupakan matlamat kepada guru untuk meletakkan kurikulum yang mendalam berdasarkan konsep organisasi kurikulum dan pengetahuan sedia ada. Faktor ini meliputi optisme. keberanian.

Phenix. ribuan guru telah melaksanakan teorites yang diperkenalkan oleh Dr. pogram ini telah menjadi salah satu program yang paling popular untuk mengembangkan bakat anak-anak.5.1 MODEL PENGAYAAN SCHOOLWIDE Rajah 2: Model Pengayaan Schoolwide. Disebabkan pengaruh yang dibawa oleh Dewey. Model Pengayaan Schoolwide ini. sebagai contoh. Model Pengayaan Schoolwide merupakan salah satu model cetusan idea oleh Renzulli yang merupakan satu pogram yang dirancang untuk anak-anak pintar cerdas. Sesungguhnya. Renzulli membawa satu konsep kecerdasan iaitu yang berkaitan dengan Above-average ability. Model dan 10 . Selain itu. Hal yang demikian akhirnya menjadikan model tersebut sangat popular dan berpengaruh. dan yang lain-lain telah mendorong Dr. creativity dan task-commitmen menjadi satu model yang telah merubah pandangan pendidik terhadap kecerdasan intelektual. dengan menggunakan model pendidikannya.0 MODEL RENZULLI 5. Whitehead. Renzulli ke dalam kelas.

Melalui pogram “Revolving Door” ini. 1997). 11 . dan keutamaan gaya belajar. Yang ketiga pula adalah pengayaan dalam belajar dan mengajar secara cluster kepada pelajar multi-usia di dalam kumpulan heterogen. Melalui model ini. Di dalam model yang diperkenalkan oleh Renzulli ini. psikometri kesatuan ke konsep yang lebih sesuai untuk membentuk pelbagai maklumat dan penilaian.konsep yang diperkenalkan oleh Renzulli ini begitu signifikan kerana melalui konsep yang diperkenalkan oleh Renzulli ini secara tidak langsung mendorong orang ramai menjauhi konsep yang dibawa oleh Spearman tentang kecerdasan. Kegiatan ini yang diperkenalkan ini akan memberi penekanan kepada pengelompokkan pelajar secara heterogen. Yang pertama adalah The Total Talend Portfolio yang merupakan cara yang sistematik untuk mengumpul dan merakamkan maklumat tentang kemampuan pelajar. Antara jenis-jenis tingkatan yang ada ialah Jenis I (pengayaan Schoolwide). dan Jenis III (projek khas individu dan kumpulan). beliau telah menulis di dalam sebuah rencananya tentang tiga komponen perkhidmatan yang terdapat di dalam model tersebut. Yang kedua pula adalah Curriculum Modification Techniques termasuklah curriculum differention. Oleh hal yang demikian. Renzulli memperkenalkan tiga jenis tingkatan yang dianjurkan untuk digunakan sebagai salah satu struktur di dalam sekolah. Di dalam Model Pengayaan Schoolwide ini dikatakan sebagai salah satu model yang terbaik yang banyak digunakan di sekolah-sekolah (Renzulli & Reis 1989). 1995). Pelajar di pilih untuk memasuki pogram ini melalui tatacara yang dikenali sebagai “Revolving Door”. para pelajar yang terpilih menyertai aktiviti ini akan diarahkan membuat sesuatu projek pada sesuatu masa dan akan membuat projek yang lain juga pada waktu yang lain. penyediaan pengalaman belajar yang lebih mendalam. Jenis II (pengajaran langsung dari strategi untuk berfikir lebih kreatif dan kritis). dapat di lihat di sini bahawa model pengayaan Schoolwide ataupun Schoolwide Enrichment Model (SEM) dapat berfungsi sebagai struktur bagi sekolah yang cuba mengembangkan bakat pelajar (Renzulli. minat. Walaupun terdapat sedikit kontravasi yang berlaku antara Renzulli dengan Paul George tentang kumpulan peserta yang harus dibuat secara heterogen namun Renzulli mempunyai hujahnya yang tersendiri ketika sidang Persatuan Sekolah Kebanggsaan (1997) berkaitan penyajian Model Pengayaan Schoolwide (Beach. dan integrasi kegiatan pengayaan.

menempah dan mengedar filem. bidang yang diminati. pekerjaan. Setiap sekolah yang menggunakkan model Renzulli ini akan ditubuhkan sebuah pasukan pengayaan yang terdiri dari orang tua.bidang pengajian dan model ini juga bertujuan untuk melatih mereka melaksanakan kandungan yang telah dipelajari. Mereka sendiri yang perlu menghubungi penceramah. hobi. tempat.2 MODEL PENGAYAAN TRIAD Rajah 3: Model Pengayaan Traid.5. dan pelajar dan diberi tugasan dalam menghasilkan satu organisasi dan rancangan untuk aktiviti yang dibuat di dalam pengayaan jenis I. menetapkan minicourse. orang. gambar dan keset yang boleh dilakukan sama ada melalui cetakan atau media. 12 . Oleh hal yang demikian. topik. guru. memberi proses latihan kemahiran dan memberi mereka latihan metodologi ke arah minat mereka. Model Pengayaan Triad direka untuk menggalakkan produktiviti kreatif pada bahagian golongan muda untuk mereka menonjolkan topik. Pengayaan Jenis I direka khusus untuk menonjolkan diri pelajar dalam pelbagai disiplin ilmu. dan peristiwa yang tidak terdapat dalam kurikulum biasa. demonstrasi atau persembahan. Renzulli telah memasukkan tiga jenis pengayaan di dalam modelnya ini.

Tujuan lainnya juga adalah untuk membagunkan produk-produk yang otentik yang dikatakan untuk memberikan kesan dikehendaki kepada khalayak yang tertentu. Selain itu. dan proses yang afektif. menyusun strategi dan melaksanakan percubaan tanaman dan mencari kaedah yang lebih maju seterusnya mereka harus menjalani latihan sekiranya ingin pergi lebih jauh lagi. selepas menjalani pengayaan Jenis I. pelajar yang minat dalam botani. Kegiatan latihan yang dijalankan merangkumi pembangunan iaitu berfikiran kreatif dan penyelesaian masalah. adalah untuk memperoleh tahap pemahaman yang lebih baik dari segi pengetahuan (isi) dan metodologi (proses) yang digunakan dalam disiplin ilmu tertentu. Sebagi contoh. Tujuan pengayaan Jenis III adalah seperti memberikan kesempatan untuk kepentingan pelaksanaan. pengetahuan. Ia juga bertujuan untuk membentuk komitmen tugas yang tinggi di dalam diri peserta selain membentuk kepercayaan diri dan prestasi yang lebih kreatif. idea-idea kreatif dan menjadi lebih komitmen dalam tugas untuk masalah yang dipilihnya sendiri atau bidang kajian yang dipilihnya. akan menjalani latihan tambahan dalam bidang yang dipilihnya dengan melakukan pembacaan tentang bidang botani. yang ketiga adalah kemahiran dalam penggunaan bahan rujukan lanjutan tingkatan yang tepat dan akhir sekali adalah lisan dan kemahiran komunikasi visual. Yang kedua adalah belajar bagaimana untuk mempelajari kemahiran tertentu.as dan di dalam pogram pengayaan. Pengayaan Jenis III berujuan untuk mengembangkan kemahiran self-directed learning dalam bidang perancangan. Seterusnya. pengurusan masa serta membuat keputusan dan penilaian diri. Pengayaan Jenis III melibatkan pelajar yang tertarik untuk menjalani latihan di kawasan yang menjadi pilihannya sendiri dan bersedia untuk mengambil alih lajutan kandungan dan menjalani proses latihan dimana mereka berperanan sebagai seorang pendidik. berfikiran kritis.Di dalam pengayaan Jenis II pula. organisasi. terdiri daripada bahan dan kaedah yang dirancang untuk mempromosikan pembangunan proses berfikir dan merasa. pemanfaatan sumber daya. Pengayan Jenis II yang lainnya adalah lebih khusus kerana tidak dirancang terlebih dahulu dan biasanya melibatkan arahan metodologi di dalam bidang yang dipilih oleh pelajar. 13 . kawasan kajian seni ekspresi dan disiplin. Beberapa latihan pengayaan Jenis II adalah umum dan biasanya dilakukan sama ada di dalam ke.

Cabaran kepada pendidik dalam bidang pintar cerdas dan berbakat bukan lagi untuk menentukan pelajar pintar cerdas berbakat berlandaskan ukuran darjah kecerdasan atau IQ. Antaranya ialah domain akademik. muzik. Sejak dari zaman Plato lagi. Fenomena tidak mencapat tahap (TMT) atau underachievement amat merugikan semua pihak terbabit seperti kerajaan dan ibu bapa. Menurut Ng dan Sandiyao (2005) merumuskan pelajar pintar cerdas berbakat kreatif merupakan golongan pelajar yang dikategorikan mempunyai keperluan pembelajaran yang khusus. matematik. pendidik pintar cerdas berbakat berperanan untuk mengenalpasti potensi serta bakat-bakat tertentu yang ada pada diri setiap pelajar. drama. Sebaliknya. Menurut Baum. Bakat-bakat tersebut terdapat dalam pelbagai domain yang bermanfaat dan bernilai kepada masyarakat. falsafah tentang sebuah masyarakat yang ideal ialah sebuah masyarakat di mana setiap ahlinya memberi khidmat masyarakatnya berdasarkan kemampuan dan potensi yang ada dalam diri masing-masing. Selain itu.0 RUMUSAN Pelajar pintar cerdas berbakat kreatif merupakan salah satu aset negara yang sangat bernilai dan mereka perlu diberi perhatian sewajarnya. Namun begitu. penulisan kreatif.6. Menurut Feldhusen (2000) menyatakan bahawa sehingga hari ini berlaku perubahan besar dalam bidang pendidikan untuk pelajar pintar cerdas dan berbakat kreatif. kepimpinan. Noriah dan Zalizan 2005). sistem pendidikan di Malaysia pada masa kini menuju kea rah pembentukan peluang pendidikan yang sama bagi semua pelajar dan sekolah menjadi institusi pertama yang memberi perhatian terhadap potensi intelek pelajar (Rosadah. mereka juga dilihat sebagai kelebihan intelek yang luar biasa berbanding rakan sebaya mereka. literasi komputer dan penguasaan bahasa. Renzulli dan Herbert (1999) memberi pendapat pihak ibu bapa dan pendidik amat rugi jika mengabaikan bakat dan kecerdasan pelajar dan seolah-olah mereka dibaziri. pendidikan di sekolah sewajarnya tidak terlalu mementingkan sukatan pelajaran yang diajar sehingga kepentingan dan keperluan unik pelajar terabai (siva Subramaniam 2005). 14 . sukan. Menurut Renzulli (2000) menyatakan setiap individu yang dikenalpasti berpotensi tinggi atau berbakat wajar perlu diberi peluang untuk memaksimumkan perkembangan kognitif dan perkembangan kendirinya sehingga mereka cemerlang dan pintar cerdas dalam bidang-bidang atau domain bakat tersebut.

Model Penggayaan Seluruh Sekolah (MPSS) atau School Wide Enrichment Model (SEM) menerapkan ilmu-ilmu tentang pendidikan pintar cerdas bagi sebuah perancangan yang sistematik untuk penambaikan keseluruhan warga sekolah. Oleh itu. Akhir sekali. prestasi mereka. Oleh yang demikian. Menurut Roznowski dan Reith (2000) menyatakan strategi program dapat membantu meningkatkan keupayaan. pendedahan kepada bentuk kokurikulum baru yang akan memberi manfaat kepada mereka. perkhidmatan berdasarkan Model Penggayaan Triad dibentuk daripada dimensi SEM yang merangkumi pelbagai pilihan program tambahan. program yang diperlukan oleh kumpulan pelajar pintar cerdas perlu meliputi strategi bagi menghubungkan tahap pengalaman pembelajaran dan kemahiran berfikir yang tinggi dalam kokurikulum. model ini dapat membuka peluang kepada pelajar untuk mengembangkan bakat dalam bidang pengkhususan yang mereka minati. Kemahiran yang diperoleh semasa pelaksanaan program membantu mereka menggunakan bakat yang sedia ada dengan sebaik mungkin. Manakala. minat.Menurut Renzulli (1997) menyatakan pelajar berkeperluan khas yang lain disediakan program khas bagi menghadapi kesukaran pelajar tetapi tiada program untuk pelajar pintar cerdas. 15 .

N. Diperoleh pada September 27. Masalah Sosio-emosi kanak-kanak pintar cerdas. 2010 daripada www. CT: The University of Connecticut. 20.. & Resi. Renzulli. Cox. Masalah Pendidikan : 5-12.. pp 469479. (1986).. Manfield Center. The enrichment triad model: A guide for developing defensible programs for the gifted and talented.. Teaching exceptional children. 16 . (1959)..html. L. Renzulli J.pdf.peel. 2010 daripada www. S. Buckingham: Open University Press.E.P. Davidson (Eds.A. Chicago. Reis (Eds. Porter (1999). J. Gifted young children: a guide for teachers and parents.). The three-ring conception of giftedness: A developmental model for creative productivity. 303-326./Renzulli. pp 4851. Peacocok. vol. J. Daniel. (2005).S. Renzulli & S. Conception of giftedness (pp. New York: Cambridge University Press. Is it acceleration or simply appreciate instruction for precocious youth?. Diperoleh pada September 27. O. S.. (1996).). Building a bright between gifted education and total school improvement./Final_-_Literature_Review_password_pat. Nasional Research Center on the Gifted and Talented Talent Development Researchbased Decision Making Series 9502. G. 217-275). Renzulli. Educating able learnes: Pograms and promising practices. J. D. M (1989). (1985).de/paedagogik/Seminare/. Davis. J. Guilford. Gifted Child Quarterly. S. J. J. IL Ng Sen Fa & Sandiyao Sebestian (2005). E. S.on. B. Gifted Education Program Review (2009). Feldhusen. J. dan Echle. In J. The three-ring conception of giftedness: a development model for promoting creative productivity. S.B. The enrichment triad/revolving door model : A schoolwide plan for the development of creative productivity.RUJUKAN An Influential Model of Giftedness (2005). 14. Systems and models in gifted education (pp. 8. MA. Strrs.. Gifted: challenge and response for education F.. (1976). (1999). Khatena. Renzulli. Three faces of intellect American psychologist vol. Sternberg & J. no. 53-92).ca/. Baston.uni-bielefeld. In R. no 3. (1992). J. J. 28. (1998). CT: Creative Learning Press. & Boston.F. dan Rimm.edu. Van Winkle. S.A. Renzulli. Education of the gifted and talented edn: Allyn & Bacon. Austin :University of Texas Press.

2010 daripada http://www. pp 5-19. Tannenbaum.F. HELP Institut Kuala Kumpur. M.J. A. an anthology ed. Divergent thinking. Sawyer. no. Majid. 68-73.2. 1. Colangelo & G. Rosadah Abd. Education for all: is commitment enough? Kertas kerja An International Conference on Reaching and Nutruring children with high potential (CHiP) in Malaysia. In handbook of gifted education 2nd edn. eds N. E. 37. no. dan Reith. Roznowski.2.Runco. no. J. NJ.dukegiftedletter. Hampton Press. (2000). A. Smutny. Siva Subramaniam a/l Nagaratnam (2003). Economically disadvantaged children on the young gifted chid: potential and promise. Profil pemprosesan kognitif pelajar pintar cerdas akademik di sekolah menengah. 16-17 Ogos.N (1988). MA. interest. Wallance (1986). Creativity some definitions: the creative process and the creative classroom. R. (1997). The Three-Ring Conception of Giftedness (2010). A further look at youth intellectual giftedness and its correlates: values. The meaning and making og giftedness. 17 . (1993). 4.com/movabletype/mt-tb. Intelligence 28(2): 87-113. Davis.P (1998). Diperoleh pada September 27. Boston.cgi/345. Torrance. M. Noriah mohd Ishak dan Zalizan mohd Jelas (2005). J. In defense of academis figor . creativity and giftedness Gifted Children Quarterly vol. pp 16-22. Jurnal pendidikan 30: 35-49.Gifted Education International vol. Allyn & Bacon. performances and behavior. Cresskill. journal for the education of the gifted vol 11. pp.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->