P. 1
8. PROSES PENGIMBUHAN

8. PROSES PENGIMBUHAN

|Views: 8|Likes:
Published by Afiq Aziz
KPOP
KPOP

More info:

Published by: Afiq Aziz on Jul 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/22/2014

pdf

text

original

PROSES PEMBENTUKAN KATA PENGIMBUHAN

Penyampai Ilmu,
HAFIDZAH HAJI NASIR

DEFINISI
Proses Pengimbuhan

Melibatkan imbuhan awalan, akhiran, apitan, dan sisipan

Merangkaikan imbuhan pada kata dasar

Menerbitkan perkataan berlainan makna serta fungsi nahunya

IMBUHAN KATA NAMA AWALAN AKHIRAN APITAN SISIPAN peNpepeRkejuru- -an peN-…-an pe-…-an peR-…-an ke-…-an -el-er-em- .

(iv) pen. serta gugus konsonan b dan p.+ kata dasar bermula dengan huruf-huruf Pendapat.t. pensyarah. dan s=ny. penstabil . penari. pentafsir. pelari.n. l. dan z dan perkataan pinjaman yang penjenayah. pencuri. pemfitnah. perosak. r. iaitu : p=m. k. dan s akan gugur dan diganti dengan huruf yang sama dengan daerah artikulasi.+ kata dasar bermula dengan huruf m.BENTUK AWALAN KATA NAMA AWALAN BENTUK CONTOH (i) pe. k=ng. pewarna (ii) pe. d. dan v. t=n.+ kata dasar bermula dengan huruf p. penaik. penyapu peN- (iii) pem. bermula dengan t dan s penzina. pengasih. b dan perkataan pinjaman yang bermula huruf p. c.+ kata dasar yang bermula dengan huruf Pembaca. Pemasak. ng. pemberi f. pemandu. penyanyi. dan w. j. sy. ny.

pesakit kata dasar tanpa melibatkan apa-apa perubahan bunyi pada awal kata dasar peR. e.+ kata dasar yang bermula dengan hurufPenggiat. bermula dengan huruf k pengikat.BENTUK AWALAN KATA NAMA AWALAN BENTUK CONTOH peN- (v) peng. o. i. dan a. satu huruf r akan Peragut. pengelap (vii) pel. kh. h. Pengecat. pengubah. pengolah. pengkritik (vi) Penge. penghapus. u dan kata pinjaman yang pengkhianat. pengasuh.+ kata dasar satu suku kata Pengebom.+ melibatkan imbuhan yang digandingkan pada petugas.+ apabila bergabung dengan kata dasar ajar.+ awal kata dasar huruf r. huruf g. pelajar Pe. perasa mengalami proses peleburan pe- peR- .

MAKNA AWALAN KATA NAMA AWALAN MAKNA CONTOH (i) Orang yang melakukan sesuatu (ii) Orang yang menjawat sesuatu tugas (iii) Orang yang suka akan sesuatu peN- (iv) Orang atau benda yang memiliki sifat kata dasar (v) Alat untuk melakukan sesuatu (vi) Ukuran hasil daripada melakukan sesuatu Petani Pemandu Pensyarah Pengawal Perokok Penagih Penyabar Pemabuk Penyapu Pengisar Pelaung Penanak .

Pesakit Pesuruh Petani peniaga Kekasih ketua Jurupandu jurujual .MAKNA AWALAN KATA NAMA AWALAN MAKNA CONTOH pe- kejuru- (i) Orang yang mengalami perbuatan dalam kata dasar (ii) Orang yang melakukan kerja seperti dalam kata dasar Orang atau benda yang menjadi tumpuan Orang yang terlibat secara langsung dengan maksud kata dasar. Pakar dalam bidang tersebut.

dataran (iv) Maksud alat apabila bertemu kata kerja tertentu Kukuran. lukisan Rangkaian. batuan .MAKNA AKHIRAN KATA NAMA -an MAKNA CONTOH (i) Kerja atau hasil apabila bergabung dengan kata dasar golongan kata nama dan kata kerja (ii) Maksud banyak (iii) Maksud kawasan / luas Kritikan. mingguan. hentian (viii) Ukuran atau kiraan Tahunan. buruan (vi) Makna sifat yang terkandung dalam kata dasar Kilauan. manisan (vii) Makna tempat melakukan sesuatu Buaian. luaran. acuan (v) Makna orang atau haiwan yang menjadi penderita Tawanan. ratusan Lautan.

f. h. penantian Penipuan. j. yang bermula dengan t dan s pentafsiran. dan a. pengkritik . n. l. r. pemukauan Pembacaan. sy. huruf-huruf d. t. c. juga kata pinjaman yang bermula dengan huruf k Pengurusan. u. kh. dan v. i. penstabilan (v) peng-…-an + kata dasar yang bermula dengan huruf-huruf g. dan s akan digugurkan Pelarian. dan gugus konsonan p dan b (iv) pen-…-an + kata dasar yang bermula dengan Pendapatan. k.BENTUK APITAN KATA NAMA APITAN BENTUK CONTOH (i) pe-…-an + kata dasar yang bermula dengan huruf m. o. dan w (ii) Kata dasar yang bermula dengan huruf p. dan z dan perkataan pinjaman penjajahan. pemprosesan peN-…-an (iii) pem-…-an + kata dasar yang bermula dengan huruf b dan kata pinjaman yang bermula dengan huruf p. pengkhianatan. e. ng. ny.

menjadi pengeapabila bertemu dengan kata dasar yang peN-…-an satu suku kata (vii) Menjadi pel-…-an apabila bergabung dengan kata dasar ajar Awalan pe-…-an melibatkan imbuhan yang Pe-…-an digandingkan pada kata dasar tanpa melibatkan apa-apa perubahan bunyi pada awal kata dasar peR-…-an + kata dasar huruf r satu peR-…-an daripada huruf r akan mengalami proses peleburan Pengeboman pengecatan pelajaran Pesisiran peperiksaan peresapan .SAMBUNGAN BENTUK APITAN KATA NAMA APITAN BENTUK CONTOH (vi) Imbuhan apitan –peng.

MAKNA APITAN KATA NAMA Proses mengerjakan sesuatu (seperti yang terkandung peN-…-an dalam kata dasar) Pembayaran Pengindahan penolakan (i) Makna setempat Pe-…-an (ii) Hal keadaan (i) Makna setempat peR-…-an (ii) Hasil daripada melakukan maksud kata dasar (i) Makna tempat Ke-…-an (ii) Hal atau keadaan yang terkandung dalam kata dasar Petempatan Pedalaman Peperiksaan Pelanggaran Perkarangan Perairan Perpindahan Perumahan Kediaman Kementerian Kemalasan kerajaan .

suling – seruling. kuping – keruping Kuncup – kemuncup.SISIPAN KATA NAMA Aspek makna sisipan kata nama menerbitkan kata nama yang mempunyai ciri kata dasar. tunjuk – telunjuk Gigi – gerigi. kupas – kelupas. SISIPAN CONTOH -el-er-em- Tapak – telapak.kemuning . kuning .

IMBUHAN KATA KERJA .

..........-an dipeR-.-kan dipeR-...-an di-.-an meN-.-i mempeR-.JENIS IMBUHAN KATA KERJA AWALAN AKHIRAN APITAN SISIPAN meNbeR- -kan -i meN-...-kan beR-....-i di-..-i -em- .-kan mempeR-.-i ke-...-kan -el-er- teRdimempeRdipeR- beR-...

c.r.j.v dan gugus konsonan yang bermula dengan huruf b dan p.n.ng.apabila bergabung dengan kata dasar Memasak yang bermula dengan huruf-huruf m.w dan y.BENTUK AWALAN KATA KERJA AWALAN BENTUK CONTOH meN- (i) Menjadi me.ny.p.sy.apabila diimbuhkan pada kata dasar memberi yang bermula dengan huruf b dan perkataan pinjaman yang bermula dengan huruf f . (iii) Menjadi mem.dan z .perkataan pinjaman yang bermula dengan huruf t dan s dan perkataan pinjaman yang mengandungi gugus konsonan yang bermula dengan t dan s .apabila diimbuhkan pada kata mendayung dasar yang bermula dengan huruf d.l. (ii) Menjadi mem.

dan h. menggali beR- Seperti peng-. . yakni berangkat ber.gh.AWALAN BENTUK CONTOH (iv) Menjadi meng..juga hadir dengan perkataan pinjaman yang kata dasarnya bermula dengan huruf k termasuk gugus konsonan yang bermula dengan huruf k (i) Terdapat satu bentuk awalan ber.apabila digabungkan dengan kata dasar yang bermula dengan g.meng .kh.yang digabungkan dengan semua kata dasar (ii)Bergabung dengan kata dasar dengan huruf r melalui proses peleburan bunyi. dan konsonan.

tersergam (iv)Sesetengah penutur menggugurkan r dalam pengucapan lisan .AWALAN BENTUK CONTOH teR- (i) Terdapat satu bentuk awalan teR-. (ii)Salah satu daripada r gugur hasil proses peleburan (iii)ter. Ikat . maka r dalam awalan ter.bergabung dengan kata yang Rasa .tidak gugur. Sergam .terasa konsonan awalnya diikuti oleh -erseperti kata seragam.terikat digabungkan dengan semua kata dasar.

Bntuk ini biasa juga dirujuk sebagai awalan per-. Berubah menjadi diper.disapu pasif mempunyai satu bentuk Wujud dalam hanya satu bentuk iaitu mempeR-.tidak boleh wujud tanpa awalan meN-.dalam ayat pasif.AWALAN BENTUK CONTOH dimempeR- Sebagai pembentuk kata kerja Sapu . Ayat aktif per. Memper+alat memperalat .

Diper+alat .AWALAN BENTUK CONTOH dipeR- Awalan yang membentuk kata kerja ayat pasif yang wujud dalam satu bentuk.diperalat .

MAKNA AWALAN KATA KERJA AWALAN MAKNA CONTOH (i) Melakukan sesuatu meN(ii)Mengeluarkan suara menggulai mengaum (iii)Mencari atau mengumpulkan sesuatu (iv)Menuju sasaran (v)Berlaku seperti (vi)Menyatakan keadaan. Mempunyai vi. Perbuatan bersalingan iv.bertumbuk Tulis. Melakukan perbuatan ii. Keadaan yang sudah sedia berlaku v. Dua pecahan a) Hidup sebagai b) menjadi i. Menghasilkan merumput melaut mengekor Menjanda memucat Tukar-bertukar Cukur-bercukur Tumbuk. Mengerjakan viii. Pengertian refleksif iii.bertulis Baju-berbaju Kasut-berkasut Sawah-bersawah Buah-berbuah beR- . Memakai atau menggunakan vii.

gembira-bergembira Untung-beruntung Satu-bersatu Dua-berdua Serta-berserta Termakan racun Terangkat tersusun teR- di- . Tiada makna khusus pada awalan diselain pembentuk kata kerja pasif untuk orang ketiga. Berada dalam keadaan ii. Memperoleh iii. Menjadi iv. Bersama-sama Pengertian tak sengaja Keupayaan Keadaan tersedia i. Bilangan dalam kumpulan v.MAKNA AWALAN KATA KERJA AWALAN MAKNA CONTOH beR- Tambah kata adjektif i.

Menjadikan lebih atau bertambah iii.i. Mendapat sesuatu memperalat memperbesar memperoleh .MAKNA AWALAN KATA KERJA AWALAN MAKNA CONTOH mempeR. membawa maksud kiasan ii.

jalani AKHIRAN MAKNA CONTOH -kan -I (i)Memberi pengertian benefaktif (ii)Memberi pengertian kausatif (i)Memberi pengertian kausatif (ii)Memberi pengertian lokatif Masak – masakan Waris – wariskan Baik – baiki Naiki bas . (i)Mempunyai satu bentuk sahaja MAKNA AKHIRAN KATA KERJA Buku .BENTUK AKHIRAN KATA KERJA AKHIRAN BENTUK CONTOH -kan -i (i) Mempunyai satu bentuk sahaja.naik ke atas bas .bukukan Jalan .

IMBUHAN KATA ADJEKTIF .

JENIS IMBUHAN KATA ADJEKTIF AWALAN APITAN SISIPAN teRSe- Ke-…-an -el-er-em-in- .

BENTUK AWALAN KATA ADJEKTIF AWALAN BENTUK DAN FUNGSI CONTOH teR- (i) Menerbitkan kata adjektif apabila bergabung dengan kata dasar golongan kata adjektif (ii)Fungsi imbuhan ter.sebagai penjelasan keadaan perbandingan atau paling (i) Menerbitkan kata adjektif apabila bergabung dengan kata dasar golongan kata adjektif (ii)Memberi pengertian sama Tercantik Termuda Se- Secantik Sepandai .

kerlip sinambung . semerbak.BENTUK APITAN KATA ADJEKTIF APITAN BENTUK DAN FUNGSI CONTOH (i) Menerbitkan bentuk kata adjektif yang Ke-…-an menunjukkan sesuatu keadaan dan selalui dikaitkan dengan bangsa Kecinaan Kearaban BENTUK SISIPAN KATA ADJEKTIF SISIPAN CONTOH -em-el-er-in- Gemuruh. kemetot. gementar Geletar. gelegak Gerodak. selerak.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->