SINTAKSIS

DEFINISI BIDANG SINTAKSIS

2 Konsep klausa • 2. dan frasa. klausa.4 Konsep subjek dan predikat Calon seharusnya dapat: (a) menyatakan definisi bidang sintaksis.1. (b) menjelaskan konsep ayat.3 Konsep frasa • 2.1 Konsep ayat • 2.• 2.1. TOPIK DAN OBJEKTIF .1. (c) menjelaskan konsep subjek dan predikat.1.1 Definisi bidang sintaksis 4 • 2.

DEFINISI KONSEP AYAT 1 Unit pengucapan paling tinggi dan mempunyai makna yang lengkap 2 Terbentuk daripada satu atau susunan beberapa perkataan yang bermakna 3 Mengandungi dua unsur. iaitu subjek dan predikat 4 Terdiri daripada ayat dasar atau ayat inti dan ayat terbitan .

.DEFINISI KONSEP AYAT 5 Ayat dasar dikenal juga sebagai ayat inti. iaitu pola yang menjadi sumber kepada pembentukan semua ayat yang lain dalam sesuatu bahasa itu (i) FN + FN (ii) FN + FK (iii) FN + FA (iv) FN + FS 6 Ayat terbitan ialah ayat yang telah melalui (i) Proses peluasan (ii) Proses penggantian (iii) Proses pengguguran (iv)Proses penyusunan semula. 7 Ayat terbitan terbina daripada ayat dasar yang lebih panjang atau lebih kompleks.

di Kampung Pandan dalam Daerah Johor Bahru di Kampung Pandan Rumah kediamannya .PERBEZAAN AYAT DASAR DAN AYAT TERBITAN BIL AYAT DASAR SUBJEK PREDIKAT SUBJEK AYAT TERBITAN PREDIKAT 1 2 3 4 Ali Adikku Pegawai itu Rumahnya guru sedang tidur amat rajin Ali Adik bongsuku Pegawai kanan pejabat itu guru sementara di sekolah itu sedang tidur di serambi rumah amat rajin dan cekap pula.

Tidak mempunyai tanda baca yang lengkap atau 2 intonasi yang sempurna 3 Terdiri daripada klausa bebas dan klausa tak bebas .DEFINISI KONSEP KLAUSA Satu unit gabungan yang mengandungi subjek dan 1 predikat serta menjadi konstituen dalam ayat.

DEFINISI KONSEP FRASA Satu atau lebih patah perkataan yang berpotensi untuk 1 diperluas. . 2 Tidak mengandungi subjek atau predikat 3 Boleh menjadi konstituen atau unsur dalam klausa 4 Frasa menjadi subjek dan predikat dalam ayat.

Daya pengetahuan untuk mengetahui struktur unsur atau struktur konstituen setiap ayat dalam sesuatu bahasa. Frasa predikat ialah kumpulan perkataan yang tergolong dalam satu frasa dan menjadi unsur yang menerangkan subjek. 5. Ayat hanya boleh dipenggalkan sebagai pemenggalan frasa subjek dan frasa predikat. Frasa subjek ialah konstituen (sama ada satu perkataan atau beberapa perkataan) frasa nama atau yang berfungsi sebagai frasa nama yang menjadi judul atau unsur yang diterangkan. Kebolehan memenggal ayat kepada bahagian-bahagiannya. . 3. 4. 2.KONSEP SUBJEK DAN PREDIKAT 1.