PKSR1 Kajian Tempatan Tahun 5

Bahagian A, jawab semua soalan objektif.

1.

Apakah nama alat dalam gambar di atas? A jam C B jam randit D

kompas termometer

2.

Negara jiran yang paling hampir dengan Sabah dan Sarawak di bahagian utara ialah __________ . A Brunei C Singapura B Thailand D Indonesia Negara-negara Asia Tenggara terdiri daripada _______ buah negara. A 8 C 10 B 9 D 11 _______ merupakan negara yang mempunyai banyak pulau dan gunung berapi. A Singapura C Kemboja B Thailand D Indonesia Sabah dipisahkan dari Filipina oleh kawasan perairan ________ . A Selat Melaka C Selat Tebrau B Laut Sulu D Laut China Selatan Pilih pasangan yang benar tentang negara dan ibu negara. Negara Brunei Filipina Thailand Myanmar Ibu Negara Jakarta Manila Yangon Bangkok

3.

4.

5.

6.

A B C D 7.

Pertubuhan yang dianggotai oleh negara-negara Asia Tenggara dikenali sebagai __________ . A PBB C ASEAN B OIC D KESEAN Apakah benua yang terbesar di dunia? A Benua Asia C B Benua Eropah D

8.

Benua Afrika Benua Asia Selatan

9.

Negara-negara berikut tergolong dalam Asia Timur kecuali __________ . A Jepun C India B Korea D China Lautan berikut mengelilingi Malaysia kecuali __________ . A Selat Melaka C Selat Tabrau B Lautan Hindi D Laut China Selatan

10.

1

17. III dan IV 14. III dan IV II. Apakah negara tersebut? A Jepun B Malaysia C Indonesia D Singapura Apakah yang dikatakan dengan lurah bukit? A bahagian paling atas bukit B bahagian tepi bukit C bahagian bawah bukit D bahagian lekuk antara dua puncak Berikut merupakan kepentingan kawasan tanah tinggi di negara kita kecuali ______________ . II dan IV I. Apakah benua yang terletak di bahagian paling ke selatan dunia? A Benua Asia B Benua Afrika C Benua Eropah D Benua Antartika Benua Oceania terdiri daripada ______________ . 2 . 13. A kawasan pertanian B kawasan pembalakan C kawasan pelancongan D kawasan perindustrian berat Apakah kepentingan bentuk muka bumi pinggir pantai di Malaysia? I perikanan II pertanian III pelabuhan IV pelancongan A B C D I. A Asia Tenggara B Asia Selatan C Asia Timur D Asia Tengah Negara ini merupakan negara terbesar dia Asia Tenggara. I India II Sri Lanka III Australia IV New Zealand A I dan II C II dan III B I dan III D III dan IV China Korea Taiwan 12. 15.PKSR1 Kajian Tempatan Tahun 5 11. Negara yang disenaraikan di atas terletak di ___________ . II dan III I. 16.

23. 26. 20. 21. II dan III C I. 27. III dan IV B I.  Bahagian hujung tanah tinggi yang menganjur ke laut Apakah bentuk muka bumi yang dikaitkan dengan maklumat di atas? A Pulau C Tanjung B Pantai D Banjaran Bentuk muka bumi air terjun lazimnya terdapat di kawasan __________ . 3 . A rendah C gurun panas B Khatulistiwa D tidak sekata Antara berikut yang manakah ciri-ciri iklim gurun panas? I hujan yang banyak II hujan yang sedikit III panas dan kering sepanjang tahun IV sering berlaku ribut salji dan kemarau A B I dan II II dan III C D III dan IV I dan IV 19. A rendah C tanah tinggi B tanah pamah D pinggir pantai Antara berikut yang manakah tasik buatan manusia yang terbesar di Asia Tenggara? A Tasik Kenyir C Tasik Bera B Tasik Chini D Tasik Dayang Bunting Dataran Kedah-Perlis ialah kawasan tanah pamah yang sesuai ditanam dengan ______________ .PKSR1 Kajian Tempatan Tahun 5 18. 22. 24. Bilakah angin Monsun Timur Laut bertiup di Malaysia? A Januari hingga November B November hingga Mac C April hingga Disember D Jun hingga Mac Antara berikut yang manakah haiwan yang hidup di zon tundra? A Kala jengking B Moose C Penguin D Unta Suhu yang rendah di Tanah Tinggi Cameron dipengaruhi oleh faktor A cuaca C kepulauan B angin D kedudukan Antara berikut yang manakah jenis pokok yang terdapat dalam hutan hujan tropika? I Meranti II Nyatuh III Cengal IV Pokok Pain A I. A padi C lada hitam B nanas D kelapa sawit Malaysia mengalami iklim jenis _________ yang panas dan lembap sepanjang tahun. II dan IV D II. III dan IV 25.

PKSR1 Kajian Tempatan Tahun 5 28. /30 markah =================================================================== 4 . 30. Hutan yang paling luas di Malaysia ialah _______________ . A hutan gunung B hutan pantai C hutan hujan tropika D hutan paya air tawar Di kawasan manakah terdapat banyak pokok nipah? A Hutan gunung B Hutan pantai C Hutan paya D Hutan monsun tropika Antara berikut yang manakah kepentingan hutan kepada fauna? I Kawasan tadahan hujan II Mencegah hakisan III Tempat haiwan membiak IV Habitat semulajadi yang selamat A B I dan II I dan III C D II dan IV III dan IV 29.

Jalan raya lebih mudah dibina di kawasan tanah tinggi. jawab semua soalan subjektif. Malaysia terletak di bahagian Asian Tenggara. Sungai Rajang merupakan sungai yang terpanjang di Malaysia. 1. Banjaran merupakan gunung yang tertinggi di Malaysia. 4. ( ) ( ) ( ( ( ) ) ) / 5 markah 5 . 3. 5. Suaikan maklumat berikut. 2. Pulau ialah bahagian daratan yang dikelilingi air. A.PKSR1 Kajian Tempatan Tahun 5 Bahagian B. Tumbuhan / hidupan liar Pokok kelapa Jenis hutan / kawasan Hutan gunung Beruang kutub Hutan paya bakau Ketam Tundra Paku-pakis Pantai Cengal Hutan hujan tropika /5 markah B. Tandakan (  ) pada pernyataan yang benar dan ( X ) pada pernyataan yang tidak benar.

Cuaca. 10. Khatulistiwa. 250mm. 3. Bacaan ____________ disukat dalam unit Celsius atau Fahrenheit. 1. angin. suhu. ketinggian dari aras laut dan kepulauan. /10 markah 6 . 2. 9. 8. Negara kita menerima dua ____________ monsun pang penting iaitu Monsun Barat Daya dan Monsun Timur Laut. Semakin ____________ sesuatu kawasan suhu semakin rendah. tinggi. kedudukan. Malaysia menerima hujan melebihi ____________ setahun. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. Purata suhu tahunan negara kita ialah ______________ . 5. Kawasan gurun panas menerima hujan kurang daripada ____________ setahun. Salah satu kepentingan hutan semulajadi ialah mencegah _____________ . 7. angin.PKSR1 Kajian Tempatan Tahun 5 C. __________ dan iklim Malaysia dipengaruhi oleh unsur hujan. Malaysia mengalami iklim _____________ iaitu panas dan lembap sepanjang tahun. 27˚C. Kedudukan. ___________ Malaysia terletak di garisan lintang 1˚U hingga 7˚U. 4. hakisan. 6. 2500mm.

...... 6.................................. Berdasarkan peta di atas Malaysia terdiri daripada: 1.. 7 ......................................................... _________________ ii............................................... 2...... Selamat menjawab............ Senaraikan tujuh negeri dalam Malaysia yang anda tahu? 1........ 5. 7.............................................................. 4............................ 10/markah Kertas Soalan Tamat...................... i.......... 3.......................___________________________________2.............. _____________________............................... 3..... Jawab soalan berdasarkan peta di bawah.........PKSR1 Kajian Tempatan Tahun 5 D...........................................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful