PKSR1 Kajian Tempatan Tahun 5

Bahagian A, jawab semua soalan objektif.

1.

Apakah nama alat dalam gambar di atas? A jam C B jam randit D

kompas termometer

2.

Negara jiran yang paling hampir dengan Sabah dan Sarawak di bahagian utara ialah __________ . A Brunei C Singapura B Thailand D Indonesia Negara-negara Asia Tenggara terdiri daripada _______ buah negara. A 8 C 10 B 9 D 11 _______ merupakan negara yang mempunyai banyak pulau dan gunung berapi. A Singapura C Kemboja B Thailand D Indonesia Sabah dipisahkan dari Filipina oleh kawasan perairan ________ . A Selat Melaka C Selat Tebrau B Laut Sulu D Laut China Selatan Pilih pasangan yang benar tentang negara dan ibu negara. Negara Brunei Filipina Thailand Myanmar Ibu Negara Jakarta Manila Yangon Bangkok

3.

4.

5.

6.

A B C D 7.

Pertubuhan yang dianggotai oleh negara-negara Asia Tenggara dikenali sebagai __________ . A PBB C ASEAN B OIC D KESEAN Apakah benua yang terbesar di dunia? A Benua Asia C B Benua Eropah D

8.

Benua Afrika Benua Asia Selatan

9.

Negara-negara berikut tergolong dalam Asia Timur kecuali __________ . A Jepun C India B Korea D China Lautan berikut mengelilingi Malaysia kecuali __________ . A Selat Melaka C Selat Tabrau B Lautan Hindi D Laut China Selatan

10.

1

PKSR1 Kajian Tempatan Tahun 5 11. II dan IV I. 17. III dan IV II. Apakah negara tersebut? A Jepun B Malaysia C Indonesia D Singapura Apakah yang dikatakan dengan lurah bukit? A bahagian paling atas bukit B bahagian tepi bukit C bahagian bawah bukit D bahagian lekuk antara dua puncak Berikut merupakan kepentingan kawasan tanah tinggi di negara kita kecuali ______________ . II dan III I. Apakah benua yang terletak di bahagian paling ke selatan dunia? A Benua Asia B Benua Afrika C Benua Eropah D Benua Antartika Benua Oceania terdiri daripada ______________ . 16. A kawasan pertanian B kawasan pembalakan C kawasan pelancongan D kawasan perindustrian berat Apakah kepentingan bentuk muka bumi pinggir pantai di Malaysia? I perikanan II pertanian III pelabuhan IV pelancongan A B C D I. A Asia Tenggara B Asia Selatan C Asia Timur D Asia Tengah Negara ini merupakan negara terbesar dia Asia Tenggara. Negara yang disenaraikan di atas terletak di ___________ . III dan IV 14. I India II Sri Lanka III Australia IV New Zealand A I dan II C II dan III B I dan III D III dan IV China Korea Taiwan 12. 2 . 15. 13.

A rendah C gurun panas B Khatulistiwa D tidak sekata Antara berikut yang manakah ciri-ciri iklim gurun panas? I hujan yang banyak II hujan yang sedikit III panas dan kering sepanjang tahun IV sering berlaku ribut salji dan kemarau A B I dan II II dan III C D III dan IV I dan IV 19. 20. 26. 3 . II dan IV D II. Bilakah angin Monsun Timur Laut bertiup di Malaysia? A Januari hingga November B November hingga Mac C April hingga Disember D Jun hingga Mac Antara berikut yang manakah haiwan yang hidup di zon tundra? A Kala jengking B Moose C Penguin D Unta Suhu yang rendah di Tanah Tinggi Cameron dipengaruhi oleh faktor A cuaca C kepulauan B angin D kedudukan Antara berikut yang manakah jenis pokok yang terdapat dalam hutan hujan tropika? I Meranti II Nyatuh III Cengal IV Pokok Pain A I. III dan IV B I. 24.PKSR1 Kajian Tempatan Tahun 5 18. A padi C lada hitam B nanas D kelapa sawit Malaysia mengalami iklim jenis _________ yang panas dan lembap sepanjang tahun. 22. III dan IV 25. 27. II dan III C I. 23. A rendah C tanah tinggi B tanah pamah D pinggir pantai Antara berikut yang manakah tasik buatan manusia yang terbesar di Asia Tenggara? A Tasik Kenyir C Tasik Bera B Tasik Chini D Tasik Dayang Bunting Dataran Kedah-Perlis ialah kawasan tanah pamah yang sesuai ditanam dengan ______________ . 21.  Bahagian hujung tanah tinggi yang menganjur ke laut Apakah bentuk muka bumi yang dikaitkan dengan maklumat di atas? A Pulau C Tanjung B Pantai D Banjaran Bentuk muka bumi air terjun lazimnya terdapat di kawasan __________ .

PKSR1 Kajian Tempatan Tahun 5 28. /30 markah =================================================================== 4 . Hutan yang paling luas di Malaysia ialah _______________ . 30. A hutan gunung B hutan pantai C hutan hujan tropika D hutan paya air tawar Di kawasan manakah terdapat banyak pokok nipah? A Hutan gunung B Hutan pantai C Hutan paya D Hutan monsun tropika Antara berikut yang manakah kepentingan hutan kepada fauna? I Kawasan tadahan hujan II Mencegah hakisan III Tempat haiwan membiak IV Habitat semulajadi yang selamat A B I dan II I dan III C D II dan IV III dan IV 29.

Malaysia terletak di bahagian Asian Tenggara. 4. ( ) ( ) ( ( ( ) ) ) / 5 markah 5 . A. Banjaran merupakan gunung yang tertinggi di Malaysia. 1. Tumbuhan / hidupan liar Pokok kelapa Jenis hutan / kawasan Hutan gunung Beruang kutub Hutan paya bakau Ketam Tundra Paku-pakis Pantai Cengal Hutan hujan tropika /5 markah B. 3. jawab semua soalan subjektif. Sungai Rajang merupakan sungai yang terpanjang di Malaysia. 5. Jalan raya lebih mudah dibina di kawasan tanah tinggi. Tandakan (  ) pada pernyataan yang benar dan ( X ) pada pernyataan yang tidak benar. 2.PKSR1 Kajian Tempatan Tahun 5 Bahagian B. Suaikan maklumat berikut. Pulau ialah bahagian daratan yang dikelilingi air.

Kawasan gurun panas menerima hujan kurang daripada ____________ setahun. 2. Kedudukan. angin. kedudukan. Salah satu kepentingan hutan semulajadi ialah mencegah _____________ .PKSR1 Kajian Tempatan Tahun 5 C. suhu. Negara kita menerima dua ____________ monsun pang penting iaitu Monsun Barat Daya dan Monsun Timur Laut. Bacaan ____________ disukat dalam unit Celsius atau Fahrenheit. ___________ Malaysia terletak di garisan lintang 1˚U hingga 7˚U. 8. 6. Malaysia menerima hujan melebihi ____________ setahun. Semakin ____________ sesuatu kawasan suhu semakin rendah. 27˚C. Khatulistiwa. 3. 7. 2500mm. 1. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. /10 markah 6 . angin. Cuaca. 250mm. 4. ketinggian dari aras laut dan kepulauan. 5. Malaysia mengalami iklim _____________ iaitu panas dan lembap sepanjang tahun. __________ dan iklim Malaysia dipengaruhi oleh unsur hujan. 10. hakisan. Purata suhu tahunan negara kita ialah ______________ . tinggi. 9.

... Jawab soalan berdasarkan peta di bawah............. Berdasarkan peta di atas Malaysia terdiri daripada: 1......... Senaraikan tujuh negeri dalam Malaysia yang anda tahu? 1........................................ Selamat menjawab............................................................... 4.................................___________________________________2....................... 2............ _____________________.................................. 6.............. i....................... 5... 7........................ 10/markah Kertas Soalan Tamat........................PKSR1 Kajian Tempatan Tahun 5 D....................... _________________ ii.............. 3..... 7 ................................................................................ 3............

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful