HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN1

PENGHARGAAN
Pertama sekali, pengkaji ingin melahirkan syukur ke hadrat Allah di atas segala petunjuk dan hidayah-Nya. Alhamdulillah, Tugasan PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUANini telah berjaya disiapkan dengan s.a.w dan kepada ahli keluarganya. Seinfiniti penghargaan dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada pensyarah kursus ini yang terlalu banyak membantu, membimbing dan juga sebagai pemudahcara sepanjang proses pengkaji menyiapkan tugasan ini. Tanpa tunjuk ajar yang begitu jitu dan padu daripada beliau, tidak mungkin pengkaji akan dapat menyiapkan tugasan ini dengan baik. Tidak lupa juga pengkaji merakamkan ucapan terima kasih kepada rakan-rakan dan ahli keluarga yang banyak memberi sokongan dan dorongan di samping menyumbangkan ideaidea yang bernas . Terima kasih sekalung budi. ilham, kurnia dan petunjuk yang telah

dianugerahkan oleh-Nya. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi besar kita Muhammad

Dewa sakti melayang ke Daik Hendak mencari Dewa Jaruga Kalau ada budi yang baik Sampai ke mati orang tak lupa

1|Page

HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN2

ISI KANDUNGAN 1.0 2.0 Pengenalan Aspek kepelbagaian sosio budaya etnik Bajau 2.1 2.2 Asal usul etnik Bajau Nilai dan Kepercayaan

Muka surat 3-4

4-6 7-8

2.3 2.4 2.5 3.0

Kematian Perkahwinan Kebudayaan dan Kesenian

9 – 10 10 – 11 12

Implikasi kepelbagaian budaya 3.1 3.2 3.3 Implikasi terhadap sekolah Implikasi terhadap guru Implikasi terhadap murid 14 – 15 15 – 18 18 – 20

4.0

Cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk mewujudkan persekitaran bilik darjah yang mesra budaya 20 – 23 23 23 – 24 24 - 25

5.0 6.0 7.0

Kesimpulan Refleksi Rujukan

2|Page

Aziah dan Yaakob.2 peratus bukan warganegara.Cina (24.8 peratus warganegara dan 8.pengkaji telah memilih etnik yang terdapat di Sabah iaitu etnik Bajau .Islam merupakan agama yang paling meluas dianuti di Malaysia dengan perkadaran 61.nilai.3%) dan lain-lain (0.Dalam kalangan warganegara Malaysia.4%).3%).susunan organisasi ekonomi.Kristian (9.politik.kepercayaan.agama.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN3 1.1 peratus.3 juta yang merangkumi 91.Menurut laporan yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia.manakala Kadazan/Dusun merekodkan sebanyak 24. Selain itu.kumpulan etnik.2%) dan Hindu (6. PENGENALAN Malaysia merupakan Negara yang sangat unik kerana terdiri daripada penduduk berbilang kaum dan etnik daripada pelbagai budaya.kita patut bersyukur kerana kita masih boleh hidup dalam keadaan yang aman dan harmoni.India (7.5 peratus di Sabah.Justeru itu.budaya boleh didefinasikan sebagai suatu cara hidup yang diamalkan oleh kumpulan tertentu dan meliputi sistem sosial.suku dan sub budaya yang lain.adat resam.3 peratus dengan diikuti dengan agama Buddha (19.berkelakuan dan sebagainya. Kamus Dewan (2007). dan peraturan tingkah laku.(1994) dalam Yahya (2007).menjelaskan bahawa budaya sebagai sistem sosial yang diintegrasikan oleh nilai-nilai.kepercayaan dan sikap (Yahya.akal budi atau cara berfikir.Tegasnya.Beliau juga menjelaskan bahawa budaya ialah kajian tentang tingkah laku manusia dalam satu kumpulan yang berbeza mengikut masyarakat.7%).banci penduduk di Malaysia sehingga 2010 ialah seramai 28.3 peratus daripada jumlah keseluruhan warganegara di Sarawak.mendefinasikan budaya sebagai kemajuan fikiran.budaya menggambarkan cara hidup.Dari segi agama. Untuk tujuan kerja kursus ini.8%).2007).Warganegara Malaysia terdiri darpada kumpulan etnik Bumiputera (67.6%).Iban mencatatkan 30.Melayu merupakan kumpulan etnik utama di Semenanjung Malaysia iaitu 63.kepercayaan.Sagor et al. 3|Page .sikap dan nilai.

untuk mendapatkan keperluan seperti ubi kayu. baik di Selatan Filipina. Mereka juga bukan penganut agama Islam. Riau-Lingga atau Maluku. Johor.1 ASAL USUL ETNIK BAJAU Ada pendapat mengatakan bahawa Bajau berasal dari Johor. mereka hanya mendarat di tepian pantai atau pesisiran sama ada di jajaran pulau atau tanah besar. Kajian awal oleh Badan Galak Pusaka (2000) mengenai asal-usul bangsa Bajau mendapati bahawa bangsa Bajau adalah generasi asli Melayu Deutro yang mula bergerak dari Yunan menuju arah selatan (Asia Tenggara) pada kira-kira 1500 tahun Sebelum Masehi iaitu 3500 tahun yang lalu. yang kemudian tersebar luas di seluruh kepulauan Melayu dan Lautan Pasifik1. Oleh sebab bangsa Bajau adalah generasi asli Melayu Deutro. MASYARAKAT BAJAU Masyarakat Bajau merupakan masyarakat pribumi Sabah dan dari segi populasinya adalah kedua terbesar selepas kaum Kadazan. Sulu dan sebagainya. Sehingga tahun 1950-an. 4|Page . Borneo Utara. maka mereka adalah Melayu tulen. Justeru itu. air atau untuk membaiki lepa mereka.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN4 2. 2. Terdapat pelbagai suku kaum dalam kalangan masyarakat Bajau seperti Ilanun. Kebanyakan masyarakat Bajau mendiami kawasan Samporna dan Kota Belud. Pala’u tinggal di dalam lepa yang bergerak bebas di sekitar laut Sulawesi. kawasan-kawasan tersebut adalah dalam lingkungan Nusantara. Bangsa Bajau atau Samah dapat dibahagikan kepada dua kelompok utama iaitu Pala’u (Bajau Laut) dan Samah (Bajau Darat). Ada juga yang mengatakan Bajau berasal dari Kepulauan Riau-Lingga di Indonesia dan ada pula yang mengatakan etnik ini berasal dari kepulauan Maluku. Hakikatnya. terdapat dalam kalangan orang-orang Samah yang tidak mengakui Pala’u sebagai Bajau oleh sebab kesuluruhan Samah adalah beragama Islam.

Kaum Bajau merupakan kaum bumiputra kedua terbesar di negeri Sabah. Bagi kaum Bajau yang berada di bahagian pantai Timur Sabah . Semasa dalam majlis tertentu seperti pesta dan hari perayaan. Kaum Bajau didapati mempunyai kemahiran membina sampan atau kapal yang sederhana saiznya dalam beberapa catatan sejarah. Walaubagaimanapun orang-orang Bajau di bahagian Timur Sabah ini kebanyakkannya 5|Page . mereka masih mengamalkan kehidupan tradisional seperti kegiatan menangkap ikan dan kaum Bajau di sini digelar Bajau Laut. penunggang kuda kaum Bajau ini sering kelihatan dalam pakaian berwarna-warni malah kuda mereka juga dipakaikan kain seperti penunggang juga Orang Bajau yang berada di sebelah pantai Barat Sabah kebanyakkannya menetap dari bahagian Kota Kinabalu sehingga ke Kota Belud. Kajian awal oleh Badan Galak Pusaka menunjukkan terdapat sekurangkurangnya 26 subdialek bahasa Bajau. Kaum Bajau kebanyakannya beragama Islam dan berasal dari dua kumpulan etnik yang tidak jauh bezanya iaitu Bajau di pantai Timur dan juga Bajau di pantai Barat. Orang-orang Bajau juga mempunyai kemahiran menunggang kuda dan ini menjadikan mereka antara kaum yang paling berjaya di Sabah. bahasa Bajau mempunyai lebih daripada 20 subdialek. Mereka ini merupakan antara pelaut terkenal pada zaman dahulu sebelum kedatangan penjajah di Sabah. Kemahiran mereka ini menjadikan mereka terkenal di negeri Sabah dan diberi gelaran "Koboi Timur" atau "Koboi Sabah".HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN5 Daripada segi bahasa dan pertuturan. Kaum Bajau dahulunya juga adalah pelaut yang mahir iaitu kegiatan utamanya ialah pelanunan serta penangkapan ikan.

Kaum Bajau pantai Barat Sabah pula mengadaptasikan bahasa mereka daripada bahasa Melayu. 6|Page . Bagi kaum Bajau daripada bahagian pantai Timur Sabah. Kaum Bajau bahagian ini telah bekerjasama dengan kaum Kadazan dusun dari segi akitviti ekonomi. muzik dan juga rekabentuk bangunan. Orang Bajau dikatakan telah menggunakan sistem Barter dalam aktiviti ekonomi mereka iaitu menukar ganti hasil tangkapan ikan mereka dengan beras orang Kadazan. Kaum wanita Bajau juga terkenal dengan tenunan kain mereka iaitu Dastar yang disulam dengan kain berwarna merah. emas dan putih. perhubungan sosial serta kebudayaan. kuning. Bukan itu sahaja. hijau. pengaruh kebudayaan daripada kedua-dua kaum ini juga dapat dilhat dari segi kesenian material. Segelintir daripada mereka masih lagi tinggal dalam perahu yang merantau ke sana-sini iaitu Lepa. Di Sabah. bahasa mereka dipinjam daripada Suluk iaitu bahasa perdagangan di Laut Sulu. oren. 6 bahasa Bajau digunakan dan semuanya berasal daripada keluarga Sama-Bajau.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN6 telah menetap di darat atau di perkampungan tepian pantai. perdagangan. Pengguna bahasa ini termasuklah pendatang-pendatang daripada negara jiran.

wanita berkenaan akan menempah bidan dan satu majlis doa selamat akan diuruskan oleh bidan tersebut dan mulai hari itu hingga hari ke-44 selepas kelahiran bayi. menempah bidan. Setelah tujuh bulan hamil. wanita Bajau juga perlu melalui upacara melenggang perut atau dikenali sebagai maglenggang dalam kalangan 7|Page .  Menempah bidan Dalam masyarakat Bajau.  Tanda Kelahiran Apabila sudah genap tujuh bulan mengandung.2 NILAI DAN KEPERCAYAAN 1 Kelahiran Sewaktu mengandung Terdapat beberapa adat yang dijalankan oleh masyarakat Bajau ketika seseorang wanita itu mengandung.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN7 2. Ia bertujuan untuk menjaga keselamatan dirinya serta kandungan. secara rasminya bidan bertanggungjawab menjaga wanita hamil tersebut. wanita tersebut perlu menjalani beberapa pantang larang tertentu.  Berpantang Untuk mengelakkan bahaya sewaktu mengandung. kelapa tua itu akan ditanam bersama-sama tembuni si ibu sebagai tanda kelahiran bayi yang berkenaan.Sebaik sahaja bayi dilahirkan. Antara pantang larang tersebut termasuklah iaitu wanita hamil tidak boleh berjalan malam kerana dikhuatiri akan diganggu oleh makhluk halus. menyediakan kelapa tua sebagai tanda kelahiran dan melenggang perut.  Melenggang perut Selain daripada pantang larang dan adat-adat seperti di atas. bidan dikenali sebagai pengulin atau pandai. antaranya ialah berpantang. Kemudian pasu tembaga beserta kandungannya sekali diletakkan di atas talam yang telah diisikan segantang padi. di samping memudahkan proses kelahiran kelak. suatu tanda kelahiran akan disediakan iaitu sebiji kelapa tua yang baru tumbuh tunasnya dibalut dengan kain putih dan diletakkan ke dalam sebuah pasu tembaga.

duri dan benda-benda tajam seperti besi atau parang diletakkan untuk mengelakkan atau menjauhkan gangguan makhluk halus terhadap si ibu dan bayi. maka ibu bapa akan mengadakan kenduri tambahan. 8|Page . azan. tembuni ibu dicuci.  Semasa Bersalin Apabila sudah tiba masanya. si ibu perlu mengambil ubat yang dibuat daripada tumbuh-tumbuhan.Bayi berkenaan akan dinaikkan ke dalam buaiannya buat pertama kali. Adakalanya di bawah rumah tersebut. bidan akan segera dipanggil dan beberapa peralatan tertentu disediakan.  Menanam Tembuni Pada hari kelahiran itu juga. Di samping itu. Upacara ini diadakan hanya jika seseorang wanita itu mengandung anak pertama dan upacara dijalankan ketika kandungan berusia tujuh bulan.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN8 masyarakat Bajau. Selain bubur atau nasi tanpa lauk. terdapat beberapa adat lain yang dilakukan semasa menyambut kelahiran bayi tersebut iaitu adat potong tali pusat. Tempurung itu pula akan ditanam bersama-sama kelapa tua yang telah disediakan di suatu tempat berdekatan dengan rumah si ibu untuk menandakan kelahiran anaknya  Berpantang Terdapat beberapa pantang larang yang perlu diamalkan oleh seseorang wanita yang baru lepas bersalin.  Naik Buai Oleh sebab kelahiran anak pertama dianggap sebagai peristiwa istimewa. dibungkus dengan kain putih dan diletakkan ke dalam tempurung. Selain kenduri. ada kalanya pada hari yang sama diadakan juga upacara naik buai atau dipanggil pesakat nirundangan dalam kalangan masyarakat Bajau. dan menanam tembuni. Antaranya ialah si ibu tidak boleh makan sembarangan makanan.

Masyarakat Bajau percaya “Balan-balan” merupakan sejenis lembaga yang berasal daripada manusia. Kawalan kubur selama tujuh hari dimestikan kerana masyarakat Bajau percaya mayat akan didatangi balan-balan dalam tempoh tersebut. Seterusnya mayat tersebut akan diuruskan sepenuhnya mengikut peraturan agama Islam. Mengikut adat bajau. seperti dimandi. 9|Page . dikafan dan disembahyangkan. beberapa adat. Pada masa itu. anak-anak lelaki dan perempuan akan dikhatankan apabila sudah cukup umur. Upacara kematian mereka dilakukan secara teliti bersandarkan keperluan agama dan adat kerana melalui upacara inilah si mati dipercayai dapat menyesuaikan diri dengan keadaan hidup baru di akhirat. Namun demikian. 2.. kini telah banyak memeluk agama Islam. mereka mesti menangisi kematian tersebut kerana ia melambangkan kesedihan mereka. Lazimnya anak perempuan akan dikhatankan ketika berumur lima tahun sementara anak lelaki pula dikhatankan ketika berumur 12 dan 15 tahun.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN9  Berkhatan Sebagai orang Islam. doa akan dibaca dan mayatnya akan ditutup dengan kain. Adat paling menarik dalam budaya masyarakat Bajau ialah adat mengawal kubur. • Adat mengawal kubur Masyarakat Bajau yang asalnya berfahaman animisme. tawak-tawak patai atau pukulan gong akan dibunyikan sebagai tanda seseorang itu telah meninggal dunia. • Selepas Kematian Apabila seseorang itu meninggal dunia. budaya dan kepercayaan masih dipegang kuat kerana telah diamalkan turun temurun.3 KEMATIAN Antara masyarakat Bajau dengan masyarakat Islam yang lain memang tidak banyak perbezaan dari segi menguruskan pengebumian kerana mereka sama-sama mengikuti peraturan agama Islam walaupun terdapat sedikit sebanyak pengaruh adat tempatan.

tiga ekor bagi keluarga yang sederhana dan seekor bagi keluarga biasa 10 | P a g e . pihak lelaki membawa sebentuk cincin. upacara merisik terlebih dahulu dilakukan terhadap gadis yang menjadi calon  Meminang Upacara meminang dilakukan dalam satu majlis yang dinamakan seruan.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN10 2. Sebelum perkahwinan berlangsung.. Dalam majlis itu. Tujuh ekor bagi keluarga yang berada. Pihak keluarga perempuan menentukan jumlah kerbau yang akan dihadiahkan untuk majlis perkahwinan. sepersalinan pakaian dan wang tunai sebanyak RM100. Masa pertunangan biasanya berlangsung selama setahun untuk membolehkan pihak lelaki membuat persediaan.4 PERKAHWINAN  Merisik Adatnya tidak banyak bezanya daripada adat masyarakat Melayu.00 sebagai pengikat tali pertunangan.

TARIAN Tahukah anda. tiga hari bagi keluarga sederhana dan sehari bagi keluarga miskin. 11 | P a g e . tarian Limbai adalah sejenis tarian asli masyarakat suku Bajau.5 MAJLIS PERKAHWINAN Pengantin Bajau Majlis perkahwinan dibuat sebelum hari perkahwinan. Sebaik saja rombongan pengantin sampai. Keluarga yang berada mengadakan majlis tujuh hari sebelumnya. kemudian diikuti dengan tarian tradisional yang dikenal sebagai limbai..HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN11 2. KEBUDAYAAN DAN KESENIAN a. Majlis ini mungkin berlangsung hingga larut malam. Tarian Limbai digerakkan ketika menyambut ketibaan pengantin lelaki yang diarak ke rumah pengantin perempuan.

Limbai ialah tarian suku kaum Bajau yang menetap di daerah Kota Belud di bahagian pantai Barat Sabah.antaranya lapiran. Irama dan bahasa tarian mengiringi anggota rombongan pengantin naik ke rumah.Kima di jadikan lauk dalam makanan tradisi Orang Bajau. lalu tarian Limbai dipersembahkan di depan pengantin. Ia juga sering dipersembahkan pada majlis keramaian tertentu dalam masyarakat berkenaan.Antaranya ialah kima.tarian dan sebagainya.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN12 perarakan dihentikan sementara.Makanan tradisional kima adalah nama sejenis kerang laut dan terdapat dalam beberapa spesies. Ia adalah upacara khas sebagai isyarat menjemput pengantin naik ke rumah untuk melakukan istiadat ijab kabul yakni pernikahan. Penari melambaikan selendang mereka sebagai simbol mengundang dan mengucapkan selamat datang. Tarian ini dipersembahkan tiga hingga empat pasangan penari dan bercirikan gerakan lenggokan tangan penari yang lemah-lembut.dan Tompe atau tinompeh.kima bohe dan sollot-sollot iaitu bersaiz kecil dan menyelit di celah-celah permukaan batu.seperti makanan tradisional.putu.Dari segi makanan. MAKANAN TRADISI Masyarakat Bajau juga terdapat kebudayaan mereka yang tersendiri.Kima ini boleh dimakan mentah-mentah setelah dihiris atau di potong kecil-kecil dan dicampur 12 | P a g e .terdapat pelbagai jenis makanan.

Manakala makanan tradisional Tompe atau Tinompeh juga ialah makanan yang berupa ubi kayu yang diparut dan telah diperah airnya.Berdasarkan gambar.Pasangan suku kaum Bajau menggayakan pakaian adat perkahwinan dan kebesaran.Pati ubi itu kemudiannya digoreng tanpa minyak di dalam kuali.Ia juga boleh dimakan bersama sayur. Pakaian lelaki dari kain satin berhias renda dan pakaian wanita juga dari satin yang dilengkapi dengan mandapun dan tali pinggang. samping dan destar. seluar. Lelaki Bajau menggayakan baju potongan Cekak Musang. 13 | P a g e .Manakala.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN13 dengan air limau dan lada serta rempah ratus yang lain mengikut selera seseorang. PAKAIAN TRADISIONAL Bagi pakaian tradisional suku Kaum Bajau.Selain itu.sehingga warna kekuning-kuningan. wanita menggayakan blaus badu sampit dan kain sarung olos berangkit. perhiasan leher mandapun dan perhiasan kepala sarempak.makanan tradisional putu pula adalah makanan yang berupa ubi kayu yang diparut dan telah diperah airnya lalu dimasak secara stim.

melalui pemahaman tentang budaya etnik lain adalah diharapkan satu situasi asimilasi dan toleransi boleh diwujudkan supaya ruang untuk perpaduan lebih terbuka luas. pihak sekolah boleh mengadakan pelbagai program yang menjurus kepada penghayatan prinsip-prinsip Rukun Negara. Oleh itu. pihak sekolah perlulah merancang dan melaksanakan pelbagai program dan aktiviti ke arah memupuk perpaduan kaum dengan melibatkan murid daripada pelbagai kaum bagi member peluang kepada mereka untuk mengenali dan memahami budaya antara satu sama lain. pendidikan pelbagai budaya mesti menjadi sebahagian daripada program pendidikan dan sebahagian daripada falsafah pendidikan. pihak sekolah boleh mengadakan aktiviti yang memfokuskan kepada pengenalan tokoh-tokoh dan pemimpin negara daripada pelbagai kaum serta mengetahui tempattempat bersejarah Negara. sekolah perlu perihatin dengan keperluan masyarakat pelbagai budaya dan menggambarkan kepelbagaiannya melalui struktur organisasi. Menurut Abdullah (2005). Seterusnya. meliputi daya usaha pendidikan. perpaduan nasional dan persefahaman murid pelbagai agama dan bangsa di negara kita. Antara program yang boleh dijalankan ialah acara mengibarkan Jalur Gemilang. mengadakan pertandingan fotografi dan melukis sempena bulan kemerdekaan. Kelab Rukun Negara perlu ditubuh dan diaktifkan bagi mengendalikan pelbagai program berkaitan aktiviti patriotik seperti Bulan Kemerdekaan. Selain itu.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN14 IMPLIKASI DALAM PENDIDIKAN PELBAGAI BUDAYA DI MALAYSIA IMPLIKASI TERHADAP SEKOLAH Sekolah adalah tempat terbaik untuk menyemai semangat toleransi. Menurut Najeemah (2006). Beliau menambah. 14 | P a g e .

Seperti yang kita sedia maklum. sekolah perlu menganjurkan pertandingan reka cipta yang berunsurkan budaya pelbagai kaum seperti reka cipta tanglung. Cina dan India serta kaum-kaum yang lain seperti Iban. tingkah laku. Menurut Mahani (2006). perbezaan individu merujuk kepada variasi atau ketidaksamaan individu daripada norma kumpulan. Rakyat Malaysia terdiri daripada beberapa kaum yang utama seperti Melayu. emosi. perbezaan individu memang menjadi suatu perkara yang jelas. Menurut Papalia (2001). dalam hal-hal lain seperti kesihatan dan tahap tenaga. IMPLIKASI TERHADAP GURU Pertama. guru perlulah memberi layanan yang sama rata kepada semua murid. moral. Menurut Mahani Razali. Menurut Abdul Ghani Abdullah. kaligrafi. sosial. Dengan memberi perhatian kepada perbezaan 15 | P a g e . Bidayuh dan lain-lain. Ramlah Jantan & Shahabuddin Hashim (2006). ketinggian. berat. khat dan sebagainya bagi memupuk integrasi antara kaum. guru perlu memberi perhatian kepada perbezaan murid. Abdul Rahman Abdul Aziz. fizikal. Ini dapat dikesan dengan memahami pola perkembangan dan sifat perseorangan murid. manusia berbeza dari segi jantina. dan ciri-ciri personaliti serta reaksi emosi. Setiap kaum pula terdiri daripada kumpulan etnik yang tersendiri. bakat dan lain-lain aspek yang mungkin terdapat dalam kalangan individu dalam sesuatu kumpulan. setiap murid adalah berbeza antara satu sama lain. Kadazan. Guru perlu memahami perbezaan murid secara individu dalam kelasnya. Perkembangan ini menunjukkan guru-guru perlu memahami perbezaan individu dalam pendidikan. kemudian baru guru dapat menentukan bahan yang akan diajar serta memilih cara yang sesuai bagi mempertingkatkan kualiti pembelajaran. wau. dan bentuk tubuh badan. sama ada sifat-sifat kognitif.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN15 Selain itu. Abdul Rashid Mohamed (2007). dalam konteks Negara Malaysia.

Inilah yang dikatakan ‘nilai merentas kurikulum’. kelas sosial wujud hasil daripada taraf pendidikan dan taraf sosioekonomi keluarga. murid perlu dilayan sama rata tanpa mengira sama ada mereka dari kelas atasan atau bawahan. taraf sosial dan pencapaian. Menurut Noriati. Jadi. Kelas sosial merupakan perbezaan kedudukan sesuatu kelompok dalam masyarakat dari segi kuasa. kekayaan. Selain itu. guru harus berusaha untuk menolong murid memahami dan membentuk nilai. Boon Pong Ying. Sharifah dan Zuraidah (2011). murid dibahagikan kepada kumpulan yang daripada pelbagai latar belakang. Seterusnya. Kebijaksaan guru mengendalikan perbezaan kelas sosial murid akan mewujudkan pergaulan bebas dan tidak berkelompok dalam sesuatu masyarakat. martabat. guru tidak boleh mengelompok murid mengikut kaum mereka tertentu sahaja. Keadaan ini menjamin semua murid akan berpeluang mengambil bahagian dalam setiap aktiviti yang dijalankan oleh guru dalam kelas. dan pekerjaan. pendapatan. Menurut Noriati (2011).Dalam membentuk nilai murid. Sebagai contoh. sikap serta tingkah laku yang sesuai. melalui kaedah pembelajaran koperatif. guru boleh menggunakan kaedah pembelajaran koperatif dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Perbezaan kelas sosial yang wujud perlu ditangani supaya tidak ada murid yang berasa mereka dipinggirkan oleh guru dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. guru juga perlu menggunakan pelbagai teknik dan kaedah bagi memberi kepuasan kepada murid supaya tidak ada seorang pun murid dalam kelas dikebelakangkan. guru akan berjaya membimbing pelajar membina rasa yakin kepada pelajaran dan rasa selamat di sekolah.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN16 individu murid. Bagi memastikan layanan yang diberikan adalah adil. Jadi. etnik. politik. Pada tahun 2005. Dengan cara ini satu suasana pembelajaran yang interaktif akan terbentuk dan pembelajaran akan menjadi menyeronokkan. guru juga perlu mengajar tanpa membezakan kelas sosial murid. Kementerian 16 | P a g e . mereka dapat saling belajar dan mengenali budaya secara tidak langsung serta dapat mewujudkan sifat kerjasama dan toleransi yang diperlukan dalam masyarakat majmuk. guru perlu sentiasa menerapkan nilai-nilai dalam semua mata pelajaran yang diajar. Semasa sesi pengajaran dan pembelajaran.

nilai telah tertanam dalam kalangan murid. guru perlulah menghormati adat resam dan kepercayaan murid-murid.mata malah mendidik murid secara seimbang dari segi intelek. Selain itu. Seterusnya. guru perlu sentiasa mendapatkan maklumat yang tepat tentang budaya sesuatu etnik. guru perlulah bijak memilih bahan sumber untuk digunakan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Daripada FPK tersebut. Sebagai seorang guru. guru mesti menggunakan bahasa yang sesuai yang tidak menyentuh unsur sensitif dari aspek gender.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN17 Pelajaran telah menerbitkan buku panduan pengajaran dan pembelajaran nilai merentas kurikulum KBSR dan KBSM bagi membantu guru-guru melaksanakan penerapan nlai murni dalam pengajaran dengan lebih efektif (Mohd Najib. 2007). Pemilihan bahan sumber yang sesuai dapat mengelakkan seseorang guru menyentuh sensitiviti sesuatu kaum. Hal ini menunjukkan betapa Kementerian Pelajaran begitu serius membantu guru untuk menerapkan nilai merentas kurikulum dalam pengajaran. (Noriati. dengan penerapan nilai ini. Sebagai contoh. budaya hormat-menghormati. guru hendaklah mengelakkan daripada menggunakan unsur .dalamnya kerana FPK merupakan tunjang utama kepada sistem pendidikan di Malaysia. bertolak ansur dan sebagainya antara kaum dapat diamalkan. guru tidak boleh menyentuh atau mempertikaikan kepercayaan yang diamalkan oleh murid-murid. Sekiranya nilai . Penerapan nilai ini juga sangat penting bagi seseorang guru bagi merialisasikan hasrat yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). maka gejala sosial yang berlaku dalam masyarakat dapat dikurangkan. Jadi. Jadi. guru perlu sentiasa mengingatkan dan menegaskan kepada murid supaya sentiasa menggunakan bahasa yang standard iaitu bahasa Melayu semasa berkomunikasi.menyayangi. Selain itu. Di samping itu. Menurut Noriati (2011). jasmani dan emosi. 2011). rohani. Penggunaan bahasa yang Standard akan memberi peluang sama rata 17 | P a g e . etnik dan kepercayaan murid kerana boleh membawa kepada salah faham antara guru dan murid. pengkajing .unsur negatif dan sensitif bagi mana-mana etnik. jelaslah bahawa tugas guru bukan sahaja memberi input semata . kita perlulah memahami dan menghayati FPK sedalam .

HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN18 kepada murid untuk mengambil bahagian dalam aktiviti pembelajaran. dan murid harus sentiasa berinteraksi dengan menggunakan bahasa yang betul. Laras bahasa yang tepat akan membantu murid berkomunikasi dengan lancar. Mereka juga perlu diberikan kesedaran batasan perhubungan dalam interaksi yang berlainan jantina dan saling menghormati antara satu sama lain. Kepercayaan dan amalan agama yang dianuti oleh murid tidak harus dipertikaikan dan aktiviti yang dijalankan haruslah berupaya menyemai semangat saling percaya dan mempercayai ke dalam jiwa murid. Murid juga digalakkan berinteraksi dan berhubung dengan mereka yang berlainan jantina mengikut batas-batas yang sepatutnya. Hati dan jiwa mereka perlu dibersihkan melalui pendidikan terbaik supaya tidak terdapat perbezaan antara individu atau kumpulan murid dengan yang lain. Secara langsung semangat perpaduan dapat dijalinkan dalam masyarakat majmuk di negara kita. Unsur-unsur dialek mengikut kaum hendaklah dielakkan. Proses sosiaisasi antara kaum tanpa mengira anutan agama hendaklah dikembangkan supaya proses pembentukan kendiri murid dapat dilaksanakan. IMPLIKASI TERHADAP MURID Murid harus bersosial dalam melakukan aktiviti pembelajaran dan seharusnya berinteraksi tanpa mengira kelas sosial dan perlu membuang sikap prejudis terhadap rakan bangsa lain. 18 | P a g e . Jadi. interaksi antara murid pelbagai kaum akan terbuka luas dan secara tidak langsung dapat memupuk nilai perpaduan dalam kalangan murid. Penggunaan bahasa yang standard harus diamalkan oleh murid-murid semasa berada di sekolah terutamanya semasa berlangsungnya pembelajaran.

HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN19 Kemahiran juga berkomunikasi memainkan peranan penting ke arah pembentukan budaya penyayang. Komunikasi berkesan dapat dicapai melalui cara bertutur. namun harus diingat bahawa bukan murid menjadi punca permasalahan. menyentuh emosi. Murid yang sentiasa mendapat dorongan dan bimbingan guru serta rakan sebaya. mementingkan aspek nilai-nilai murni. Guru diperlukan membentuk budaya bilik darjah yang dinamis. Kecekapan yang ditunjukkan rumahku’. supaya murid lain tidak menjadi ‘pak turut’. yang dibaluti perasaan kasih saying dapat memberi peluang yang terbaik untuk mengembangkan potensi diri mereka kea rah pembentukan modal insane yang berkualiti. Mungkin terdapat beberapa orang murid yang nakal di dalam setiap kelas. . hubungan yang mesra sesama murid dan murid dengan guru. menyeronokkan. Murid –murid yang menimbulkan punca permasalahan harus dikenalpasti. Murid biasanya suka akan budaya belajar yang ceria. telefon dan sebagainya. Murid biasanya akan terpengaruh kepada tindakan guru yang menunjukkan teladan sebagai seorang profesional. Kemahiran mengawal kelas sebaik sahaja guru memasuki kelas merupa titik noktah penting dalam pengajaran dan pembelajaran. penulisan. Oleh itu guru mesti membentuk program-program yang bertujuan membangunkan murid. tahap disiplin yang terkawal melalui tindakan yang berhemah. Guru boleh dapat mengurangkan kadar ponteng dan masalah disiplin melalui pendekatan pengurusan bilik darjah yang berkesan. dengan peraturan dan arahan yang jelas bagi mengurangkan segala tingkahlaku negatif. Kadar bilangan murid yang terlalu ramai dan tidak seimbang bukanlah ukuran subjektif bahawa kelas itu tidak dapat dibangunkan. disamping meningkat kecergasan mental. Tindakan murid boleh dibuat jangkaan oleh guru. kreatif dan ininovatif dan bermatlamat. juga melalui pengunaan alat-alat tertentu seperti komputer. Guru mesti mencuba 19 | P a g e oleh bakal guru menghasilkan sebuah bilik darjah yang dapat ditransformasikan menjadi sebuah rumah yang menepati slogan ‘bilik darjahku. pengunaan bahasa badan.

proses penerimaan akan berlaku antara pelbagai budaya.murid ini berbeza bangsa dan agama. maka murid. murid. Melalui kerjasama ini.murid tersebut sewajarnya dikumpulkan dalam kumpulan yang pelbagai kaum. pasti mereka menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan. Kerjasama ini boleh membentuk kesepaduan antara mereka dan juga dapat membentuk budaya satu Malaysia. Menyusun kumpulan murid. Ini akan dapat mengelakkan salah faham antara murid. Ketegasan terhadap disiplin murid perlu dilakukan dengan cara dan pendekatan berhemah yang menampakkan bahawa ketegasan itu bukan bertujuan mendera tetapi lebih kepada pengajaran.murid yang berbilang kaum ini boleh bekerjasama antara satu sama. CADANGAN KE ARAH MEWUJUDKAN PERSEKITARAN BILIK DARJAH YANG MESRA BUDAYA 1. kecekalan dan kesungguhan untuk membentuk perangai murid memang mengambil masa yang lama. Kesabaran. Jika di dalam sesebuah kelas itu terdapat murid yang berbilang kaum.murid dan menambahkan lagi kemahiran berbahasa Melayu dalam kalangan murid yang tidak berbangsa Melayu.murid yang berbilang kaum ini.masing boleh menerima dan menghormati budaya rakan. Murid harus diterapkan supaya membiasakan diri datang ke bilik darjah tepat pada masanya.murid yang berbilang kaum.. Dengan mencampuradukkan murid. 20 | P a g e . Hal ini boleh mewujudkan suasana mesra antara mereka. Hal ini membawa makna walaupun murid.murid ini akan boleh berkomunikasi dan berinteraksi sesama mereka. masing.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN20 membantu menyelesaikan punca permasalahan dan meneruskan aktiviti pengajaran dengan banyak berinteraksi dengan murid sehingga ia merasakan dirinya mendapat perhatian dan dihargai sehingga ia merasakan mendapat perhatian dan dihargai bukan kerana dirinya tetapi kerana tingkahlakunya yang disenangi guru. Apabila pelbagai bangsa ini berinteraksi.rakan lain. Selain itu murid.

Mewujudkan peraturan bersama yang dijadikan budaya. keselesaan. Alat bantu mengajar yang bukan sahaja menarik tetapi juga sesuai dengan topik pembelajaran pasti akan mendorong murid untuk memberi tumpuan semasa guru mengajar. Budaya seperti ini merupakan satu budaya yang mulia 21 | P a g e . dengan menggunakan diorama semasa mengajar topik habitat haiwan dalam subjek sains.kelamaan akan menjadi budaya. Mewujudkan ruang fizikal dan peralatan serta kemudahan yang dapat memberi keselesaan. Untuk membina persekitaran P&P yang mesra budaya. Dengan wujudnya ruangan. Selain itu. Mereka akan melakukannya walaupun tanpa disuruh berbuat demikian. Peraturan ini kemudiannya akan dijadikan budaya oleh murid. guru juga boleh mewujudkan peralatan yang dapat menarik minat murid untuk meneruskan sesi pembelajaran. Persekitaran P&P yang mesra budaya juga mengambil kira unsur peraturan yang perlu diaplikasikan oleh murid. Peraturan yang dibuat oleh guru dan dilaksanakan oleh murid secara berterusan lama.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN21 2. Oleh yang demikian. dengan mewujudkan ruang hasil kerja murid. Daya tarikan sesungguhnya sangat berkesan dalam membina memori jangka masa panjang. sudut informasi. guru mewujudkan peraturan bahawa murid mesti memberi salam kepada guru apabila guru masuk ke kelas dan bersalaman dengan guru apabila tamat sesi persekolahan. Ruang fizikal boleh menjadi salah satu daya penarik dalam sesebuah bilik darjah. murid akan lebih tertarik dan sekaligus membina kefahaman yang lebih tinggi tentang topik berkenaan. guru boleh meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Contohnya. murid dapat mengingat isi pembelajaran dengan lebih baik. 3. Peralatan yang dimaksudkan di sini merujuk kepada alat bantu mengajar. Selain itu.ruangan seperti ini. mencuba sesuatu yang baru dan memperkembangkan bakat yang dimiliki.murid apabila mereka sudah sebati dengan peraturan ini. dan memberi kesan positif kepada hasil pembelajaran murid. ruang hasil kerja murid dan sebagainya. Contohnya ruang bacaan. kegembiraan serta hasil pembelajaran murid perlu dititikberatkan. kegembiraan. guru boleh memupuk budaya positif seperti budaya cintakan ilmu dan budaya membaca. Sebagai contoh.

4.murid. guru bukan sahaja boleh mengajar topik yang perlu diajar tetapi pada masa yang sama boleh menyerapkan ilmu pengetahuan tentang budaya sesuatu kaum itu kepada muridmuridnya. Dengan menggunakan permainan tradisi sesuatu kaum dalam P&P. India. Mengaitkan isi pembelajaran dengan budaya.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN22 kerana ada nilai menghormati guru di situ. Contoh yang paling mudah ialah dalam subjek Pendidikan Jasmani.kaum yang pelbagai. Oleh itu. Menggunakan kaedah belajar sambil bermain. salah satu caranya ialah dengan mengaitkan isi pembelajaran dengan budaya kaum yang berkaitan. Iban dan sebagainya pasti ada permainan tradisi. Proses P&P bukan sahaja berlaku di dalam bilik darjah tetapi juga boleh berlaku di luar bilik darjah seperti di padang dan perpustakaan. Bajau. apa kata kalau kita gunakan kaedah ini dalam P&P dan pada masa yang sama menyelitkan unsur budaya pelbagai kaum? Bagaimana pula ia dilakukan? Dalam budaya pelbagai kaum seperti kaum Melayu. fokus untuk mewujudkan persekitaran P&P mesra budaya bukan hanya tertumpu di dalam bilik darjah. Apabila guru dihormati. Misalnya dalam permainan ketingting yang merupakan salah satu permainan tradisi Melayu.kanak.murid tentang pergerakan asas yang meliputi pergerakan lokomotor. Oleh itu. Untuk mewujudkan suasana P&P yang mesra budaya. Guru boleh mewujudkan suasana mesra budaya itu melalui amalan pedagogi. Permainan tradisi juga merupakan satu budaya. Kaedah main merupakan satu kaedah yang amat sinonim dalam P&P sekolah rendah. Ia juga adalah budaya bagi golongan kanak. Permainan tradisional boleh digunakan dalam mengajar murid. Cina. budaya yang dimaksudkan ialah budaya kaum. murid boleh belajar tentang pergerakan lokomotor ketingting( 22 | P a g e . 5. Dalam konteks ini. pergerakan bukan lokomotor dan manipulasi alatan. maka pelajaran akan lebih berkat lagi. Main merupakan satu aktiviti yang menyeronokkan dan dapat menarik perhatian murid.

Kepelbagaian ini mewujudkan Malaysia yang unik pada mata dunia dan menguji kepintaran para pemimpin negara untuk memupuk kepelbagaian itu menjadi suatu ikon yang berharga di negara ini. Permainan masyarakat India seperti Kabaddi pula boleh digunakan untuk dijadikan permainan kecil. 23 | P a g e . KESIMPULAN Sebenarnya kepelbagaian etnik yang terdapat di Malaysia merupakan suatu rahmat kepada negara ini.Marilah kita sama-sama membajai kepelbagaian ini dengan kuntum-kuntum perpaduan agar negara kita akan terus maju dan mencapai matlamat negara.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN23 melompat dengan satu kaki) dan pergerakan bukan lokomotor iaitu imbangan badan.

Pengkaji sangat keliru dengan kehendak tugasan pada waktu itu. 24 | P a g e .Sesungguhnya kepelbagaian budaya memberikan impak yang besar dan sistem pendidikan negara. Proses mengumpul maklumat ini berlaku sepanjang masa sehingga pengkaji menyiapkan tugasan ini. Perkara pertama yang pengkaji lakukan ialah membuat pembacaan tentang tajuk esei ini dalam buku.pengkaji juga menghubungi rakan-rakan sekuliah untuk mendapatkan input tambahan dan pengkaji juga menyertai forum di facebook yang membincang topik ini..Pengkaji cuba memahami kepelbagai budaya yang terdapat di dalam negara kita dan implikasinya kepada proses pendidikan di Malaysia.Selepas meneliti semula soalan beberapa kali dan berbincang dengan kawan-kawan sekuliah dan masing-masing memberikan input yang menjurus kepada melaksanakan tugasan tersebut dengan cemerlang barulah segala kekeliruan dapat pengkaji atasi. jurnal.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN24 REFLEKSI Alhamdulillah.Di samping itu. Hal ini demikian kerana pengkaji menulis esei sambil membuat rujukan pada masa yang sama.Aktiviti ini telah memudahkan pengkaji menyiapakan tugasan ini dengan jayanya.Hal ini disebabkan subjek ini merupakan subjek baru dan pengkaji belum mengetahui tentang skop pembelajaran subjek ini. artikel dalam internet dan sebagainya. pengkaji bersyukur kepada Allah SWT kerana telah memberi peluang dan kesempatan untuk pengkaji menyiapkan tugasan ini.Selepas pensyarah subjek ini menerangkan secara ringkas kehendak soalan tugasan tersebut barulah pengkaji memahami tugasan tersebut serba sedikit. Penerangan yang diberikan semasa interaksi pertama agak jelas tetapi pengkaji kurang faham kehendak soalan yang diutarakan untuk menulis esei ini.

Sebagai seorang guru yang mempunyai tanggungjawab yang bukan kepalang penting di sekolah iaitu guru Bahasa Melayu Tahun 6.Cina pula mewakili 25 peratus dan India pula 7 peratus dan yang selebihnya adalah terdiri daripada kelompok peribumi kecil seperti Dayak. Sebagai contoh.Melanau dan Orang Ulu di Sarawak. Antaranya ialah tentang etnik-etnik yang terdapat di Malaysia.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN25 Dari segi peruntukan masa bagi menyiapkan esei ini. Melalui penulisan esei ini. Murut. Melayu Brunei di Sabah Melalui tugasan ini.Namun. pengkaji dapat mengetahui secara terperinci bilangan penduduk di Malaysia berdasarkan kaum.Satu jumlah yang sangat besar.Pelbagai etnik pasti menuntut keprihatinan yang bukan sedikit untuk menyediakan pendidikan yang sama rata dan adil kepada semua etnik. Di samping itu.Mengikut Wikipedia. pengkaji juga sempat mencari maklumat tentang statistik demografi penduduk di Malaysia. Bajau.di Malaysia terdapat 64 etnik .kita boleh bahagikan etnik kepada 3 etnik yang besar iaitu Melayu. agama dan sebagainya. secara jujur pengkaji mengatakan tidak cukup memandangkan banyak aktiviti yang perlu dilakukan pada masa yang sama. 25 | P a g e .Cina dan India. banyak input baru yang telah pengkaji peroleh.Kadazandusun.Jika seseorang guru gagal untuk menangani cabaran ini maka pasti hasrat kerajaan untuk memupuk perpaduan kaum daripada akar umbi akan menemui kegagalan.masalah itu telah berjaya diatasi kerana pengkaji telah menggunakan pelbagai strategi dalam mengurus masa.pengkaji telah mendapat pelbagai faedah terutamanya mengenai peranan guru dalam menangani kepelbagaian budaya yang terdapat di dalam kelasnya.Bidayuh.Namun secara umumnya. Melalui dapatan ini. Etnik Melayu merangkumi 55 peratus penduduk di Malaysia.pengkaji memang berasakan seolah-olah pengkaji tidak cukup masa untuk menyiapkan tugasan ini dengan baik. pengkaji mengambil lebih masa pada waktu malam untuk menulis esei ini.Guru sebagai insan yang telah diamanahkan untuk mendidik muridmurid menjadi masyarakat madani berhadapan dengan cabaran yang besar dalam usaha menangani kepelbagaian budaya ini.Hal ini demikian kerana pengkaji terlibat dengan kelas tambahan dan aktiviti-aktiviti sekolah yang lain.

sebenarnya pihak yang paling penting dalam melakukan perubahan ini ialah ibu bapa mereka.Namun usaha daripada pihak guru sahaja tidak memadai andai ibu bapa dan masyarakat tidak memberikan kerjasama dalam merealisasikan aspirasi negara. pengkaji juga sedar betapa pentingnya peranan guru dalam memupuk perpaduan kaum di negara ini melalui penerapan nilai-nilai murni.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN26 Pengkaji juga menyedari bahawa pihak kerajaan juga memainkan peranan yang besar dalam usaha memupuk perpaduan pada peringkat sekolah.Kerajaan telah menyalurkan peruntukan berjuta-juta ringgit dalam memastikan segala program untuk perpaduan berjalan dengan lancar dan berjaya mencapai objektif pelaksanaannya. Pengkaji berpendapat.Antara contoh kegagalan program kerajaan ialah Sekolah Wawasan.Mereka mesti melihat perpaduan ini dalam konteks yang lebih luas yang melibatkan pembinaan negara bangsa yang dikagumi pada mata dunia. Selain itu.Hal ini mungkin disebabkan oleh pemahaman yang cetek tentang rasional projek tersebut dilaksanakan ataupun oleh sebab politik demi kepentingan segelintir masyarakat yang tidak ingin melihat perpaduan terus utuh di Malaysia.kegiatan kokurikulum dan melalui kurikulum yang dilaksana di sekolah.Ibu bapa merupakan orang yang paling bertanggngjawab dalam melakukan perubahan kerana merekalah yang bertanggngjawab mencorakkan anak-anak mereka.Jika semua ibu bapa bertekad untuk menjadikan perpaduan kaum sebagai asas kepda pembinaan negara Malaysia yang aman maka mereka mesti mengubah corak pemikiran mereka agar tidak menjurus kepada survival etniknya sahaja.Guru sebagai orang yang paling dekat dengan murid selain ibu bapa mereka mesti sentiasa mengamalkan nilai-nilai murni dalam amalan sehariannya agar dapat menjadi cerminan kepada nilai murni kepada murid-murid.Kerajaan di bawah Kementerian Pelajaran telah melaksanakan banyak program untuk memupuk perpaduan ini antaranya program RIMUP.Murid akan sentiasa melihat kepada guru mereka dalam mengamalkan sesuatu nilai murni. 26 | P a g e . menjadi contoh teladan dan sebagainya.Pengkaji juga menyedari usaha murni pihak kerajaan dalam pemupukan perpaduan ini adakalanya tidak mendapat sambutan yang baik daripada khalayak.

Pengkaji juga berharap agar segala usaha yang telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan akan membuahkan hasil yang diharapkan.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN27 Pengkaji amat berharap pengkaji dan rakan-rakan guru yang lain akan dapat menjadi seorang guru yang mampu mendokong aspirasi negara ini untuk mewujudkan masyarakat yang bersatu padu.Tanpa komitmen yang tinggi tidak mungkin pengkaji akan dapat melahirkan murid-murid yang mencintai negaranya lebih daripada mencintai etniknya sahaja.Kerapuhan perpaduan menjurus kepada kehancuran negara.Pengkaji juga berharap agar masyarakat Malaysia akan memberikan kerjasama yang tidak berbelah bagi kepada pihak kerajaan dalam usaha menjadikan perpaduan sebagai asas kemajuan negara.semoga impian kita untuk melihat rakyat Malaysia bernaung di bawah payung 1 Malaysia yang aman. Akhirnya.Pengkaji sedar.Tiada kemajuan bakal dicapai jika perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia masih rapuh.maju dan progresif akan menjadi kenyataan.tanggungjawab kami bukan alang-alang besarnya. 27 | P a g e .

Siri Pendidikan Guru : Budaya dan Pembelajaran. Majid. Sharifah Fakhriah Syed Ahmad dan Zuraidah A. Laman Web Rasmi Jabatan Perangkaan Malaysia : Sumber Statistik Rasmi Malaysia. Konsep Pendidikan.t). Kebudyaan.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN28 RUJUKAN Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2010 (Banci 2010) (t. 28 | P a g e . (2011). Dicapai pada 15 Mac 2012 daripada http://www.statistics. Yusof (2007). Rashid. Kementerian Perpaduan.my Kamus Dewan. Perbezaan antara Pengetahuan dan Amalan Konsep KBSM di Kalangan Guru. Putrajaya Mohd Najib A. Selangor : Oxford Fajar Sdn. Bhd. Najeemah Md. Boon Pong Ying. Ghafar & Ali Harun (2007). Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia (2006). Kuala Lumpur : PTS Professional Noriati A. Membina Bangsa Malaysia Jilid 4 Integrasi Nasional. Edisi Keempat (2007). Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia 12 : 99-118 Mohd Shafie bin Haji Apdal (2008). Rancangan Malaysia Ke-9 – Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (2006-2010).gov. Kesenian dan Warisan.

Teks Ucapan Penuh Menteri Pelajaran Sempena Hari Guru. Kepimpinan & pembangunan pelajar sekolah di Malaysia. Yaakob Daud (2007).HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN29 Perspektif Wawasan 2020 (t.mstar.penerangan. Aziah Ismail.Aplikasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran.gov.com. Dicapai pada 16 Mac 2012 daripada ://www. Dicapai pada 10 Mac 2012 daripada http://pmr.my/ 29 | P a g e . Selangor : PTS Professional Muhyiddin Yassin (16 Mei 2011). Mstar Online. Kuala Lumpur : PTS Professional Yahya bin Don.t).my Salhah Abdullah (2009). Kecerdasan Pelbagai.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful