Etnik Bajau

HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN1

PENGHARGAAN
Pertama sekali, pengkaji ingin melahirkan syukur ke hadrat Allah di atas segala petunjuk dan hidayah-Nya. Alhamdulillah, Tugasan PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUANini telah berjaya disiapkan dengan s.a.w dan kepada ahli keluarganya. Seinfiniti penghargaan dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada pensyarah kursus ini yang terlalu banyak membantu, membimbing dan juga sebagai pemudahcara sepanjang proses pengkaji menyiapkan tugasan ini. Tanpa tunjuk ajar yang begitu jitu dan padu daripada beliau, tidak mungkin pengkaji akan dapat menyiapkan tugasan ini dengan baik. Tidak lupa juga pengkaji merakamkan ucapan terima kasih kepada rakan-rakan dan ahli keluarga yang banyak memberi sokongan dan dorongan di samping menyumbangkan ideaidea yang bernas . Terima kasih sekalung budi. ilham, kurnia dan petunjuk yang telah

dianugerahkan oleh-Nya. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi besar kita Muhammad

Dewa sakti melayang ke Daik Hendak mencari Dewa Jaruga Kalau ada budi yang baik Sampai ke mati orang tak lupa

1|Page

HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN2

ISI KANDUNGAN 1.0 2.0 Pengenalan Aspek kepelbagaian sosio budaya etnik Bajau 2.1 2.2 Asal usul etnik Bajau Nilai dan Kepercayaan

Muka surat 3-4

4-6 7-8

2.3 2.4 2.5 3.0

Kematian Perkahwinan Kebudayaan dan Kesenian

9 – 10 10 – 11 12

Implikasi kepelbagaian budaya 3.1 3.2 3.3 Implikasi terhadap sekolah Implikasi terhadap guru Implikasi terhadap murid 14 – 15 15 – 18 18 – 20

4.0

Cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk mewujudkan persekitaran bilik darjah yang mesra budaya 20 – 23 23 23 – 24 24 - 25

5.0 6.0 7.0

Kesimpulan Refleksi Rujukan

2|Page

3 juta yang merangkumi 91.kepercayaan.4%).2007).sikap dan nilai.susunan organisasi ekonomi.3 peratus dengan diikuti dengan agama Buddha (19.2 peratus bukan warganegara.3 peratus daripada jumlah keseluruhan warganegara di Sarawak.Islam merupakan agama yang paling meluas dianuti di Malaysia dengan perkadaran 61.manakala Kadazan/Dusun merekodkan sebanyak 24.budaya menggambarkan cara hidup.kita patut bersyukur kerana kita masih boleh hidup dalam keadaan yang aman dan harmoni.politik.Tegasnya.mendefinasikan budaya sebagai kemajuan fikiran. dan peraturan tingkah laku.adat resam.Kristian (9.akal budi atau cara berfikir.nilai.2%) dan Hindu (6.8 peratus warganegara dan 8.berkelakuan dan sebagainya.menjelaskan bahawa budaya sebagai sistem sosial yang diintegrasikan oleh nilai-nilai.Melayu merupakan kumpulan etnik utama di Semenanjung Malaysia iaitu 63. 3|Page .budaya boleh didefinasikan sebagai suatu cara hidup yang diamalkan oleh kumpulan tertentu dan meliputi sistem sosial.(1994) dalam Yahya (2007).7%).5 peratus di Sabah.India (7.suku dan sub budaya yang lain.8%).1 peratus.banci penduduk di Malaysia sehingga 2010 ialah seramai 28.agama.pengkaji telah memilih etnik yang terdapat di Sabah iaitu etnik Bajau .kumpulan etnik. PENGENALAN Malaysia merupakan Negara yang sangat unik kerana terdiri daripada penduduk berbilang kaum dan etnik daripada pelbagai budaya.Aziah dan Yaakob.kepercayaan.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN3 1.6%).Justeru itu.kepercayaan dan sikap (Yahya.3%) dan lain-lain (0. Untuk tujuan kerja kursus ini.Dalam kalangan warganegara Malaysia.3%).Cina (24.Warganegara Malaysia terdiri darpada kumpulan etnik Bumiputera (67. Selain itu. Kamus Dewan (2007).Beliau juga menjelaskan bahawa budaya ialah kajian tentang tingkah laku manusia dalam satu kumpulan yang berbeza mengikut masyarakat.Iban mencatatkan 30.Dari segi agama.Sagor et al.Menurut laporan yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia.

Pala’u tinggal di dalam lepa yang bergerak bebas di sekitar laut Sulawesi. Johor. maka mereka adalah Melayu tulen.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN4 2. Hakikatnya. Riau-Lingga atau Maluku. yang kemudian tersebar luas di seluruh kepulauan Melayu dan Lautan Pasifik1. mereka hanya mendarat di tepian pantai atau pesisiran sama ada di jajaran pulau atau tanah besar. Mereka juga bukan penganut agama Islam. 2. 4|Page . Borneo Utara. Oleh sebab bangsa Bajau adalah generasi asli Melayu Deutro. Kajian awal oleh Badan Galak Pusaka (2000) mengenai asal-usul bangsa Bajau mendapati bahawa bangsa Bajau adalah generasi asli Melayu Deutro yang mula bergerak dari Yunan menuju arah selatan (Asia Tenggara) pada kira-kira 1500 tahun Sebelum Masehi iaitu 3500 tahun yang lalu. terdapat dalam kalangan orang-orang Samah yang tidak mengakui Pala’u sebagai Bajau oleh sebab kesuluruhan Samah adalah beragama Islam. Sulu dan sebagainya. untuk mendapatkan keperluan seperti ubi kayu. MASYARAKAT BAJAU Masyarakat Bajau merupakan masyarakat pribumi Sabah dan dari segi populasinya adalah kedua terbesar selepas kaum Kadazan. baik di Selatan Filipina. Terdapat pelbagai suku kaum dalam kalangan masyarakat Bajau seperti Ilanun. Justeru itu. Ada juga yang mengatakan Bajau berasal dari Kepulauan Riau-Lingga di Indonesia dan ada pula yang mengatakan etnik ini berasal dari kepulauan Maluku. Sehingga tahun 1950-an. Kebanyakan masyarakat Bajau mendiami kawasan Samporna dan Kota Belud.1 ASAL USUL ETNIK BAJAU Ada pendapat mengatakan bahawa Bajau berasal dari Johor. Bangsa Bajau atau Samah dapat dibahagikan kepada dua kelompok utama iaitu Pala’u (Bajau Laut) dan Samah (Bajau Darat). air atau untuk membaiki lepa mereka. kawasan-kawasan tersebut adalah dalam lingkungan Nusantara.

HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN5 Daripada segi bahasa dan pertuturan. bahasa Bajau mempunyai lebih daripada 20 subdialek. mereka masih mengamalkan kehidupan tradisional seperti kegiatan menangkap ikan dan kaum Bajau di sini digelar Bajau Laut. Kaum Bajau dahulunya juga adalah pelaut yang mahir iaitu kegiatan utamanya ialah pelanunan serta penangkapan ikan. Kajian awal oleh Badan Galak Pusaka menunjukkan terdapat sekurangkurangnya 26 subdialek bahasa Bajau. Mereka ini merupakan antara pelaut terkenal pada zaman dahulu sebelum kedatangan penjajah di Sabah. Kaum Bajau merupakan kaum bumiputra kedua terbesar di negeri Sabah. Bagi kaum Bajau yang berada di bahagian pantai Timur Sabah . Kaum Bajau kebanyakannya beragama Islam dan berasal dari dua kumpulan etnik yang tidak jauh bezanya iaitu Bajau di pantai Timur dan juga Bajau di pantai Barat. penunggang kuda kaum Bajau ini sering kelihatan dalam pakaian berwarna-warni malah kuda mereka juga dipakaikan kain seperti penunggang juga Orang Bajau yang berada di sebelah pantai Barat Sabah kebanyakkannya menetap dari bahagian Kota Kinabalu sehingga ke Kota Belud. Orang-orang Bajau juga mempunyai kemahiran menunggang kuda dan ini menjadikan mereka antara kaum yang paling berjaya di Sabah. Walaubagaimanapun orang-orang Bajau di bahagian Timur Sabah ini kebanyakkannya 5|Page . Semasa dalam majlis tertentu seperti pesta dan hari perayaan. Kaum Bajau didapati mempunyai kemahiran membina sampan atau kapal yang sederhana saiznya dalam beberapa catatan sejarah. Kemahiran mereka ini menjadikan mereka terkenal di negeri Sabah dan diberi gelaran "Koboi Timur" atau "Koboi Sabah".

Kaum wanita Bajau juga terkenal dengan tenunan kain mereka iaitu Dastar yang disulam dengan kain berwarna merah. emas dan putih. Kaum Bajau pantai Barat Sabah pula mengadaptasikan bahasa mereka daripada bahasa Melayu. Kaum Bajau bahagian ini telah bekerjasama dengan kaum Kadazan dusun dari segi akitviti ekonomi. Bagi kaum Bajau daripada bahagian pantai Timur Sabah. pengaruh kebudayaan daripada kedua-dua kaum ini juga dapat dilhat dari segi kesenian material. 6 bahasa Bajau digunakan dan semuanya berasal daripada keluarga Sama-Bajau. Di Sabah.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN6 telah menetap di darat atau di perkampungan tepian pantai. Pengguna bahasa ini termasuklah pendatang-pendatang daripada negara jiran. Orang Bajau dikatakan telah menggunakan sistem Barter dalam aktiviti ekonomi mereka iaitu menukar ganti hasil tangkapan ikan mereka dengan beras orang Kadazan. oren. muzik dan juga rekabentuk bangunan. Bukan itu sahaja. 6|Page . hijau. bahasa mereka dipinjam daripada Suluk iaitu bahasa perdagangan di Laut Sulu. perhubungan sosial serta kebudayaan. kuning. perdagangan. Segelintir daripada mereka masih lagi tinggal dalam perahu yang merantau ke sana-sini iaitu Lepa.

 Melenggang perut Selain daripada pantang larang dan adat-adat seperti di atas.2 NILAI DAN KEPERCAYAAN 1 Kelahiran Sewaktu mengandung Terdapat beberapa adat yang dijalankan oleh masyarakat Bajau ketika seseorang wanita itu mengandung. secara rasminya bidan bertanggungjawab menjaga wanita hamil tersebut. di samping memudahkan proses kelahiran kelak.  Berpantang Untuk mengelakkan bahaya sewaktu mengandung. menempah bidan. Ia bertujuan untuk menjaga keselamatan dirinya serta kandungan. Setelah tujuh bulan hamil. menyediakan kelapa tua sebagai tanda kelahiran dan melenggang perut.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN7 2. wanita Bajau juga perlu melalui upacara melenggang perut atau dikenali sebagai maglenggang dalam kalangan 7|Page . Kemudian pasu tembaga beserta kandungannya sekali diletakkan di atas talam yang telah diisikan segantang padi.  Menempah bidan Dalam masyarakat Bajau. bidan dikenali sebagai pengulin atau pandai.Sebaik sahaja bayi dilahirkan. suatu tanda kelahiran akan disediakan iaitu sebiji kelapa tua yang baru tumbuh tunasnya dibalut dengan kain putih dan diletakkan ke dalam sebuah pasu tembaga.  Tanda Kelahiran Apabila sudah genap tujuh bulan mengandung. wanita tersebut perlu menjalani beberapa pantang larang tertentu. kelapa tua itu akan ditanam bersama-sama tembuni si ibu sebagai tanda kelahiran bayi yang berkenaan. wanita berkenaan akan menempah bidan dan satu majlis doa selamat akan diuruskan oleh bidan tersebut dan mulai hari itu hingga hari ke-44 selepas kelahiran bayi. Antara pantang larang tersebut termasuklah iaitu wanita hamil tidak boleh berjalan malam kerana dikhuatiri akan diganggu oleh makhluk halus. antaranya ialah berpantang.

duri dan benda-benda tajam seperti besi atau parang diletakkan untuk mengelakkan atau menjauhkan gangguan makhluk halus terhadap si ibu dan bayi.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN8 masyarakat Bajau. Upacara ini diadakan hanya jika seseorang wanita itu mengandung anak pertama dan upacara dijalankan ketika kandungan berusia tujuh bulan. terdapat beberapa adat lain yang dilakukan semasa menyambut kelahiran bayi tersebut iaitu adat potong tali pusat. Adakalanya di bawah rumah tersebut. Antaranya ialah si ibu tidak boleh makan sembarangan makanan.  Naik Buai Oleh sebab kelahiran anak pertama dianggap sebagai peristiwa istimewa. bidan akan segera dipanggil dan beberapa peralatan tertentu disediakan. Selain kenduri. ada kalanya pada hari yang sama diadakan juga upacara naik buai atau dipanggil pesakat nirundangan dalam kalangan masyarakat Bajau. 8|Page . si ibu perlu mengambil ubat yang dibuat daripada tumbuh-tumbuhan. Tempurung itu pula akan ditanam bersama-sama kelapa tua yang telah disediakan di suatu tempat berdekatan dengan rumah si ibu untuk menandakan kelahiran anaknya  Berpantang Terdapat beberapa pantang larang yang perlu diamalkan oleh seseorang wanita yang baru lepas bersalin.  Menanam Tembuni Pada hari kelahiran itu juga. dibungkus dengan kain putih dan diletakkan ke dalam tempurung. dan menanam tembuni. tembuni ibu dicuci. Selain bubur atau nasi tanpa lauk. maka ibu bapa akan mengadakan kenduri tambahan. Di samping itu.  Semasa Bersalin Apabila sudah tiba masanya.Bayi berkenaan akan dinaikkan ke dalam buaiannya buat pertama kali. azan.

3 KEMATIAN Antara masyarakat Bajau dengan masyarakat Islam yang lain memang tidak banyak perbezaan dari segi menguruskan pengebumian kerana mereka sama-sama mengikuti peraturan agama Islam walaupun terdapat sedikit sebanyak pengaruh adat tempatan. Seterusnya mayat tersebut akan diuruskan sepenuhnya mengikut peraturan agama Islam. Namun demikian. beberapa adat. 2. doa akan dibaca dan mayatnya akan ditutup dengan kain.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN9  Berkhatan Sebagai orang Islam. anak-anak lelaki dan perempuan akan dikhatankan apabila sudah cukup umur. seperti dimandi. Adat paling menarik dalam budaya masyarakat Bajau ialah adat mengawal kubur. • Selepas Kematian Apabila seseorang itu meninggal dunia.. mereka mesti menangisi kematian tersebut kerana ia melambangkan kesedihan mereka. Upacara kematian mereka dilakukan secara teliti bersandarkan keperluan agama dan adat kerana melalui upacara inilah si mati dipercayai dapat menyesuaikan diri dengan keadaan hidup baru di akhirat. Kawalan kubur selama tujuh hari dimestikan kerana masyarakat Bajau percaya mayat akan didatangi balan-balan dalam tempoh tersebut. Lazimnya anak perempuan akan dikhatankan ketika berumur lima tahun sementara anak lelaki pula dikhatankan ketika berumur 12 dan 15 tahun. Pada masa itu.Masyarakat Bajau percaya “Balan-balan” merupakan sejenis lembaga yang berasal daripada manusia. Mengikut adat bajau. kini telah banyak memeluk agama Islam. 9|Page . dikafan dan disembahyangkan. • Adat mengawal kubur Masyarakat Bajau yang asalnya berfahaman animisme. budaya dan kepercayaan masih dipegang kuat kerana telah diamalkan turun temurun. tawak-tawak patai atau pukulan gong akan dibunyikan sebagai tanda seseorang itu telah meninggal dunia.

Tujuh ekor bagi keluarga yang berada. Sebelum perkahwinan berlangsung. upacara merisik terlebih dahulu dilakukan terhadap gadis yang menjadi calon  Meminang Upacara meminang dilakukan dalam satu majlis yang dinamakan seruan.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN10 2. tiga ekor bagi keluarga yang sederhana dan seekor bagi keluarga biasa 10 | P a g e .00 sebagai pengikat tali pertunangan.4 PERKAHWINAN  Merisik Adatnya tidak banyak bezanya daripada adat masyarakat Melayu. Pihak keluarga perempuan menentukan jumlah kerbau yang akan dihadiahkan untuk majlis perkahwinan.. sepersalinan pakaian dan wang tunai sebanyak RM100. pihak lelaki membawa sebentuk cincin. Masa pertunangan biasanya berlangsung selama setahun untuk membolehkan pihak lelaki membuat persediaan. Dalam majlis itu.

tiga hari bagi keluarga sederhana dan sehari bagi keluarga miskin. kemudian diikuti dengan tarian tradisional yang dikenal sebagai limbai.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN11 2.TARIAN Tahukah anda. KEBUDAYAAN DAN KESENIAN a. Tarian Limbai digerakkan ketika menyambut ketibaan pengantin lelaki yang diarak ke rumah pengantin perempuan. 11 | P a g e . Keluarga yang berada mengadakan majlis tujuh hari sebelumnya. Majlis ini mungkin berlangsung hingga larut malam.. Sebaik saja rombongan pengantin sampai.5 MAJLIS PERKAHWINAN Pengantin Bajau Majlis perkahwinan dibuat sebelum hari perkahwinan. tarian Limbai adalah sejenis tarian asli masyarakat suku Bajau.

HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN12 perarakan dihentikan sementara. Penari melambaikan selendang mereka sebagai simbol mengundang dan mengucapkan selamat datang.tarian dan sebagainya.antaranya lapiran.terdapat pelbagai jenis makanan. Irama dan bahasa tarian mengiringi anggota rombongan pengantin naik ke rumah.Kima di jadikan lauk dalam makanan tradisi Orang Bajau.Dari segi makanan.putu. Limbai ialah tarian suku kaum Bajau yang menetap di daerah Kota Belud di bahagian pantai Barat Sabah.Antaranya ialah kima.Kima ini boleh dimakan mentah-mentah setelah dihiris atau di potong kecil-kecil dan dicampur 12 | P a g e . lalu tarian Limbai dipersembahkan di depan pengantin.kima bohe dan sollot-sollot iaitu bersaiz kecil dan menyelit di celah-celah permukaan batu. MAKANAN TRADISI Masyarakat Bajau juga terdapat kebudayaan mereka yang tersendiri.Makanan tradisional kima adalah nama sejenis kerang laut dan terdapat dalam beberapa spesies. Tarian ini dipersembahkan tiga hingga empat pasangan penari dan bercirikan gerakan lenggokan tangan penari yang lemah-lembut. Ia adalah upacara khas sebagai isyarat menjemput pengantin naik ke rumah untuk melakukan istiadat ijab kabul yakni pernikahan.seperti makanan tradisional.dan Tompe atau tinompeh. Ia juga sering dipersembahkan pada majlis keramaian tertentu dalam masyarakat berkenaan.

samping dan destar. Pakaian lelaki dari kain satin berhias renda dan pakaian wanita juga dari satin yang dilengkapi dengan mandapun dan tali pinggang.Selain itu. 13 | P a g e .sehingga warna kekuning-kuningan.makanan tradisional putu pula adalah makanan yang berupa ubi kayu yang diparut dan telah diperah airnya lalu dimasak secara stim. wanita menggayakan blaus badu sampit dan kain sarung olos berangkit.Pati ubi itu kemudiannya digoreng tanpa minyak di dalam kuali. PAKAIAN TRADISIONAL Bagi pakaian tradisional suku Kaum Bajau.Ia juga boleh dimakan bersama sayur.Manakala. Lelaki Bajau menggayakan baju potongan Cekak Musang.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN13 dengan air limau dan lada serta rempah ratus yang lain mengikut selera seseorang.Pasangan suku kaum Bajau menggayakan pakaian adat perkahwinan dan kebesaran.Manakala makanan tradisional Tompe atau Tinompeh juga ialah makanan yang berupa ubi kayu yang diparut dan telah diperah airnya.Berdasarkan gambar. seluar. perhiasan leher mandapun dan perhiasan kepala sarempak.

Menurut Abdullah (2005). Antara program yang boleh dijalankan ialah acara mengibarkan Jalur Gemilang. pihak sekolah perlulah merancang dan melaksanakan pelbagai program dan aktiviti ke arah memupuk perpaduan kaum dengan melibatkan murid daripada pelbagai kaum bagi member peluang kepada mereka untuk mengenali dan memahami budaya antara satu sama lain. perpaduan nasional dan persefahaman murid pelbagai agama dan bangsa di negara kita. Oleh itu. mengadakan pertandingan fotografi dan melukis sempena bulan kemerdekaan. melalui pemahaman tentang budaya etnik lain adalah diharapkan satu situasi asimilasi dan toleransi boleh diwujudkan supaya ruang untuk perpaduan lebih terbuka luas.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN14 IMPLIKASI DALAM PENDIDIKAN PELBAGAI BUDAYA DI MALAYSIA IMPLIKASI TERHADAP SEKOLAH Sekolah adalah tempat terbaik untuk menyemai semangat toleransi. pendidikan pelbagai budaya mesti menjadi sebahagian daripada program pendidikan dan sebahagian daripada falsafah pendidikan. Selain itu. 14 | P a g e . Seterusnya. meliputi daya usaha pendidikan. Beliau menambah. sekolah perlu perihatin dengan keperluan masyarakat pelbagai budaya dan menggambarkan kepelbagaiannya melalui struktur organisasi. Menurut Najeemah (2006). Kelab Rukun Negara perlu ditubuh dan diaktifkan bagi mengendalikan pelbagai program berkaitan aktiviti patriotik seperti Bulan Kemerdekaan. pihak sekolah boleh mengadakan pelbagai program yang menjurus kepada penghayatan prinsip-prinsip Rukun Negara. pihak sekolah boleh mengadakan aktiviti yang memfokuskan kepada pengenalan tokoh-tokoh dan pemimpin negara daripada pelbagai kaum serta mengetahui tempattempat bersejarah Negara.

IMPLIKASI TERHADAP GURU Pertama. fizikal. khat dan sebagainya bagi memupuk integrasi antara kaum. manusia berbeza dari segi jantina. wau. sekolah perlu menganjurkan pertandingan reka cipta yang berunsurkan budaya pelbagai kaum seperti reka cipta tanglung. Dengan memberi perhatian kepada perbezaan 15 | P a g e . Bidayuh dan lain-lain. Guru perlu memahami perbezaan murid secara individu dalam kelasnya.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN15 Selain itu. Kadazan. perbezaan individu merujuk kepada variasi atau ketidaksamaan individu daripada norma kumpulan. dalam konteks Negara Malaysia. moral. Cina dan India serta kaum-kaum yang lain seperti Iban. dalam hal-hal lain seperti kesihatan dan tahap tenaga. guru perlu memberi perhatian kepada perbezaan murid. ketinggian. dan ciri-ciri personaliti serta reaksi emosi. emosi. Seperti yang kita sedia maklum. setiap murid adalah berbeza antara satu sama lain. Setiap kaum pula terdiri daripada kumpulan etnik yang tersendiri. Rakyat Malaysia terdiri daripada beberapa kaum yang utama seperti Melayu. dan bentuk tubuh badan. sosial. Perkembangan ini menunjukkan guru-guru perlu memahami perbezaan individu dalam pendidikan. Menurut Abdul Ghani Abdullah. bakat dan lain-lain aspek yang mungkin terdapat dalam kalangan individu dalam sesuatu kumpulan. Ini dapat dikesan dengan memahami pola perkembangan dan sifat perseorangan murid. tingkah laku. perbezaan individu memang menjadi suatu perkara yang jelas. sama ada sifat-sifat kognitif. berat. Menurut Mahani (2006). Ramlah Jantan & Shahabuddin Hashim (2006). guru perlulah memberi layanan yang sama rata kepada semua murid. Menurut Papalia (2001). Abdul Rashid Mohamed (2007). kaligrafi. Menurut Mahani Razali. Abdul Rahman Abdul Aziz. kemudian baru guru dapat menentukan bahan yang akan diajar serta memilih cara yang sesuai bagi mempertingkatkan kualiti pembelajaran.

Pada tahun 2005. martabat. kekayaan. Seterusnya. politik. taraf sosial dan pencapaian. melalui kaedah pembelajaran koperatif. etnik. kelas sosial wujud hasil daripada taraf pendidikan dan taraf sosioekonomi keluarga.Dalam membentuk nilai murid. dan pekerjaan. Kelas sosial merupakan perbezaan kedudukan sesuatu kelompok dalam masyarakat dari segi kuasa. guru perlu sentiasa menerapkan nilai-nilai dalam semua mata pelajaran yang diajar. Menurut Noriati (2011). Bagi memastikan layanan yang diberikan adalah adil. murid perlu dilayan sama rata tanpa mengira sama ada mereka dari kelas atasan atau bawahan. pendapatan. Sharifah dan Zuraidah (2011). guru boleh menggunakan kaedah pembelajaran koperatif dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. murid dibahagikan kepada kumpulan yang daripada pelbagai latar belakang. mereka dapat saling belajar dan mengenali budaya secara tidak langsung serta dapat mewujudkan sifat kerjasama dan toleransi yang diperlukan dalam masyarakat majmuk. Inilah yang dikatakan ‘nilai merentas kurikulum’. sikap serta tingkah laku yang sesuai. Selain itu. Boon Pong Ying. guru juga perlu mengajar tanpa membezakan kelas sosial murid. Semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Jadi. Sebagai contoh.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN16 individu murid. Keadaan ini menjamin semua murid akan berpeluang mengambil bahagian dalam setiap aktiviti yang dijalankan oleh guru dalam kelas. Perbezaan kelas sosial yang wujud perlu ditangani supaya tidak ada murid yang berasa mereka dipinggirkan oleh guru dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. guru akan berjaya membimbing pelajar membina rasa yakin kepada pelajaran dan rasa selamat di sekolah. guru tidak boleh mengelompok murid mengikut kaum mereka tertentu sahaja. Menurut Noriati. Kebijaksaan guru mengendalikan perbezaan kelas sosial murid akan mewujudkan pergaulan bebas dan tidak berkelompok dalam sesuatu masyarakat. Dengan cara ini satu suasana pembelajaran yang interaktif akan terbentuk dan pembelajaran akan menjadi menyeronokkan. guru juga perlu menggunakan pelbagai teknik dan kaedah bagi memberi kepuasan kepada murid supaya tidak ada seorang pun murid dalam kelas dikebelakangkan. Jadi. Kementerian 16 | P a g e . guru harus berusaha untuk menolong murid memahami dan membentuk nilai.

maka gejala sosial yang berlaku dalam masyarakat dapat dikurangkan. (Noriati. Hal ini menunjukkan betapa Kementerian Pelajaran begitu serius membantu guru untuk menerapkan nilai merentas kurikulum dalam pengajaran. Sebagai contoh.mata malah mendidik murid secara seimbang dari segi intelek. Selain itu. etnik dan kepercayaan murid kerana boleh membawa kepada salah faham antara guru dan murid. budaya hormat-menghormati. jelaslah bahawa tugas guru bukan sahaja memberi input semata . guru perlu sentiasa mendapatkan maklumat yang tepat tentang budaya sesuatu etnik. Di samping itu. guru tidak boleh menyentuh atau mempertikaikan kepercayaan yang diamalkan oleh murid-murid. pengkajing . Penerapan nilai ini juga sangat penting bagi seseorang guru bagi merialisasikan hasrat yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). Daripada FPK tersebut. guru perlu sentiasa mengingatkan dan menegaskan kepada murid supaya sentiasa menggunakan bahasa yang standard iaitu bahasa Melayu semasa berkomunikasi. rohani. guru mesti menggunakan bahasa yang sesuai yang tidak menyentuh unsur sensitif dari aspek gender.unsur negatif dan sensitif bagi mana-mana etnik.menyayangi. Sebagai seorang guru. bertolak ansur dan sebagainya antara kaum dapat diamalkan. Pemilihan bahan sumber yang sesuai dapat mengelakkan seseorang guru menyentuh sensitiviti sesuatu kaum. Seterusnya. Menurut Noriati (2011). dengan penerapan nilai ini. Selain itu.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN17 Pelajaran telah menerbitkan buku panduan pengajaran dan pembelajaran nilai merentas kurikulum KBSR dan KBSM bagi membantu guru-guru melaksanakan penerapan nlai murni dalam pengajaran dengan lebih efektif (Mohd Najib. guru perlulah menghormati adat resam dan kepercayaan murid-murid.dalamnya kerana FPK merupakan tunjang utama kepada sistem pendidikan di Malaysia. jasmani dan emosi. kita perlulah memahami dan menghayati FPK sedalam . 2011). guru perlulah bijak memilih bahan sumber untuk digunakan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan bahasa yang Standard akan memberi peluang sama rata 17 | P a g e .nilai telah tertanam dalam kalangan murid. Sekiranya nilai . Jadi. guru hendaklah mengelakkan daripada menggunakan unsur . 2007). Jadi.

Mereka juga perlu diberikan kesedaran batasan perhubungan dalam interaksi yang berlainan jantina dan saling menghormati antara satu sama lain. Unsur-unsur dialek mengikut kaum hendaklah dielakkan. Kepercayaan dan amalan agama yang dianuti oleh murid tidak harus dipertikaikan dan aktiviti yang dijalankan haruslah berupaya menyemai semangat saling percaya dan mempercayai ke dalam jiwa murid.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN18 kepada murid untuk mengambil bahagian dalam aktiviti pembelajaran. dan murid harus sentiasa berinteraksi dengan menggunakan bahasa yang betul. Secara langsung semangat perpaduan dapat dijalinkan dalam masyarakat majmuk di negara kita. Murid juga digalakkan berinteraksi dan berhubung dengan mereka yang berlainan jantina mengikut batas-batas yang sepatutnya. 18 | P a g e . Hati dan jiwa mereka perlu dibersihkan melalui pendidikan terbaik supaya tidak terdapat perbezaan antara individu atau kumpulan murid dengan yang lain. Penggunaan bahasa yang standard harus diamalkan oleh murid-murid semasa berada di sekolah terutamanya semasa berlangsungnya pembelajaran. Proses sosiaisasi antara kaum tanpa mengira anutan agama hendaklah dikembangkan supaya proses pembentukan kendiri murid dapat dilaksanakan. Jadi. IMPLIKASI TERHADAP MURID Murid harus bersosial dalam melakukan aktiviti pembelajaran dan seharusnya berinteraksi tanpa mengira kelas sosial dan perlu membuang sikap prejudis terhadap rakan bangsa lain. interaksi antara murid pelbagai kaum akan terbuka luas dan secara tidak langsung dapat memupuk nilai perpaduan dalam kalangan murid. Laras bahasa yang tepat akan membantu murid berkomunikasi dengan lancar.

pengunaan bahasa badan. tahap disiplin yang terkawal melalui tindakan yang berhemah. Murid biasanya akan terpengaruh kepada tindakan guru yang menunjukkan teladan sebagai seorang profesional. dengan peraturan dan arahan yang jelas bagi mengurangkan segala tingkahlaku negatif. menyeronokkan. Kemahiran mengawal kelas sebaik sahaja guru memasuki kelas merupa titik noktah penting dalam pengajaran dan pembelajaran. menyentuh emosi. . namun harus diingat bahawa bukan murid menjadi punca permasalahan. Oleh itu guru mesti membentuk program-program yang bertujuan membangunkan murid. disamping meningkat kecergasan mental. supaya murid lain tidak menjadi ‘pak turut’. Guru mesti mencuba 19 | P a g e oleh bakal guru menghasilkan sebuah bilik darjah yang dapat ditransformasikan menjadi sebuah rumah yang menepati slogan ‘bilik darjahku. Mungkin terdapat beberapa orang murid yang nakal di dalam setiap kelas. telefon dan sebagainya. Kadar bilangan murid yang terlalu ramai dan tidak seimbang bukanlah ukuran subjektif bahawa kelas itu tidak dapat dibangunkan. kreatif dan ininovatif dan bermatlamat. penulisan. Kecekapan yang ditunjukkan rumahku’. Guru diperlukan membentuk budaya bilik darjah yang dinamis. Murid biasanya suka akan budaya belajar yang ceria. Guru boleh dapat mengurangkan kadar ponteng dan masalah disiplin melalui pendekatan pengurusan bilik darjah yang berkesan. Tindakan murid boleh dibuat jangkaan oleh guru. yang dibaluti perasaan kasih saying dapat memberi peluang yang terbaik untuk mengembangkan potensi diri mereka kea rah pembentukan modal insane yang berkualiti.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN19 Kemahiran juga berkomunikasi memainkan peranan penting ke arah pembentukan budaya penyayang. hubungan yang mesra sesama murid dan murid dengan guru. juga melalui pengunaan alat-alat tertentu seperti komputer. mementingkan aspek nilai-nilai murni. Murid –murid yang menimbulkan punca permasalahan harus dikenalpasti. Murid yang sentiasa mendapat dorongan dan bimbingan guru serta rakan sebaya. Komunikasi berkesan dapat dicapai melalui cara bertutur.

Hal ini membawa makna walaupun murid. maka murid. Melalui kerjasama ini. Kerjasama ini boleh membentuk kesepaduan antara mereka dan juga dapat membentuk budaya satu Malaysia. Hal ini boleh mewujudkan suasana mesra antara mereka. masing. Ketegasan terhadap disiplin murid perlu dilakukan dengan cara dan pendekatan berhemah yang menampakkan bahawa ketegasan itu bukan bertujuan mendera tetapi lebih kepada pengajaran. Apabila pelbagai bangsa ini berinteraksi. Kesabaran.murid yang berbilang kaum.murid tersebut sewajarnya dikumpulkan dalam kumpulan yang pelbagai kaum.murid yang berbilang kaum ini boleh bekerjasama antara satu sama. Ini akan dapat mengelakkan salah faham antara murid..murid yang berbilang kaum ini. Jika di dalam sesebuah kelas itu terdapat murid yang berbilang kaum. Dengan mencampuradukkan murid. 20 | P a g e .murid ini berbeza bangsa dan agama. pasti mereka menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan. CADANGAN KE ARAH MEWUJUDKAN PERSEKITARAN BILIK DARJAH YANG MESRA BUDAYA 1.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN20 membantu menyelesaikan punca permasalahan dan meneruskan aktiviti pengajaran dengan banyak berinteraksi dengan murid sehingga ia merasakan dirinya mendapat perhatian dan dihargai sehingga ia merasakan mendapat perhatian dan dihargai bukan kerana dirinya tetapi kerana tingkahlakunya yang disenangi guru. kecekalan dan kesungguhan untuk membentuk perangai murid memang mengambil masa yang lama.murid ini akan boleh berkomunikasi dan berinteraksi sesama mereka. Menyusun kumpulan murid. murid. Murid harus diterapkan supaya membiasakan diri datang ke bilik darjah tepat pada masanya.rakan lain.murid dan menambahkan lagi kemahiran berbahasa Melayu dalam kalangan murid yang tidak berbangsa Melayu.masing boleh menerima dan menghormati budaya rakan. proses penerimaan akan berlaku antara pelbagai budaya. Selain itu murid.

Sebagai contoh.ruangan seperti ini. Contohnya. Selain itu. 3. Alat bantu mengajar yang bukan sahaja menarik tetapi juga sesuai dengan topik pembelajaran pasti akan mendorong murid untuk memberi tumpuan semasa guru mengajar. Selain itu. Peralatan yang dimaksudkan di sini merujuk kepada alat bantu mengajar. guru juga boleh mewujudkan peralatan yang dapat menarik minat murid untuk meneruskan sesi pembelajaran.kelamaan akan menjadi budaya.murid apabila mereka sudah sebati dengan peraturan ini. dengan mewujudkan ruang hasil kerja murid. Mewujudkan peraturan bersama yang dijadikan budaya. murid akan lebih tertarik dan sekaligus membina kefahaman yang lebih tinggi tentang topik berkenaan. Mereka akan melakukannya walaupun tanpa disuruh berbuat demikian. Daya tarikan sesungguhnya sangat berkesan dalam membina memori jangka masa panjang. keselesaan. Mewujudkan ruang fizikal dan peralatan serta kemudahan yang dapat memberi keselesaan. Oleh yang demikian. Budaya seperti ini merupakan satu budaya yang mulia 21 | P a g e . guru boleh memupuk budaya positif seperti budaya cintakan ilmu dan budaya membaca. Peraturan ini kemudiannya akan dijadikan budaya oleh murid. dengan menggunakan diorama semasa mengajar topik habitat haiwan dalam subjek sains. dan memberi kesan positif kepada hasil pembelajaran murid. murid dapat mengingat isi pembelajaran dengan lebih baik. Untuk membina persekitaran P&P yang mesra budaya. mencuba sesuatu yang baru dan memperkembangkan bakat yang dimiliki. Dengan wujudnya ruangan. kegembiraan. kegembiraan serta hasil pembelajaran murid perlu dititikberatkan. Persekitaran P&P yang mesra budaya juga mengambil kira unsur peraturan yang perlu diaplikasikan oleh murid. ruang hasil kerja murid dan sebagainya.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN21 2. guru boleh meningkatkan motivasi murid untuk belajar. sudut informasi. Ruang fizikal boleh menjadi salah satu daya penarik dalam sesebuah bilik darjah. Contohnya ruang bacaan. guru mewujudkan peraturan bahawa murid mesti memberi salam kepada guru apabila guru masuk ke kelas dan bersalaman dengan guru apabila tamat sesi persekolahan. Peraturan yang dibuat oleh guru dan dilaksanakan oleh murid secara berterusan lama.

maka pelajaran akan lebih berkat lagi. 5. budaya yang dimaksudkan ialah budaya kaum.kanak. Dengan menggunakan permainan tradisi sesuatu kaum dalam P&P. pergerakan bukan lokomotor dan manipulasi alatan. Permainan tradisional boleh digunakan dalam mengajar murid. Mengaitkan isi pembelajaran dengan budaya. Cina. India. Guru boleh mewujudkan suasana mesra budaya itu melalui amalan pedagogi. Untuk mewujudkan suasana P&P yang mesra budaya. Ia juga adalah budaya bagi golongan kanak. guru bukan sahaja boleh mengajar topik yang perlu diajar tetapi pada masa yang sama boleh menyerapkan ilmu pengetahuan tentang budaya sesuatu kaum itu kepada muridmuridnya. Proses P&P bukan sahaja berlaku di dalam bilik darjah tetapi juga boleh berlaku di luar bilik darjah seperti di padang dan perpustakaan. Oleh itu.kaum yang pelbagai. apa kata kalau kita gunakan kaedah ini dalam P&P dan pada masa yang sama menyelitkan unsur budaya pelbagai kaum? Bagaimana pula ia dilakukan? Dalam budaya pelbagai kaum seperti kaum Melayu.murid. Misalnya dalam permainan ketingting yang merupakan salah satu permainan tradisi Melayu. Bajau. Kaedah main merupakan satu kaedah yang amat sinonim dalam P&P sekolah rendah. salah satu caranya ialah dengan mengaitkan isi pembelajaran dengan budaya kaum yang berkaitan. 4. Oleh itu. Permainan tradisi juga merupakan satu budaya. murid boleh belajar tentang pergerakan lokomotor ketingting( 22 | P a g e . Main merupakan satu aktiviti yang menyeronokkan dan dapat menarik perhatian murid.murid tentang pergerakan asas yang meliputi pergerakan lokomotor. Apabila guru dihormati. fokus untuk mewujudkan persekitaran P&P mesra budaya bukan hanya tertumpu di dalam bilik darjah. Dalam konteks ini. Menggunakan kaedah belajar sambil bermain. Iban dan sebagainya pasti ada permainan tradisi.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN22 kerana ada nilai menghormati guru di situ. Contoh yang paling mudah ialah dalam subjek Pendidikan Jasmani.

23 | P a g e .Marilah kita sama-sama membajai kepelbagaian ini dengan kuntum-kuntum perpaduan agar negara kita akan terus maju dan mencapai matlamat negara.Kepelbagaian ini mewujudkan Malaysia yang unik pada mata dunia dan menguji kepintaran para pemimpin negara untuk memupuk kepelbagaian itu menjadi suatu ikon yang berharga di negara ini. KESIMPULAN Sebenarnya kepelbagaian etnik yang terdapat di Malaysia merupakan suatu rahmat kepada negara ini. Permainan masyarakat India seperti Kabaddi pula boleh digunakan untuk dijadikan permainan kecil.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN23 melompat dengan satu kaki) dan pergerakan bukan lokomotor iaitu imbangan badan.

Aktiviti ini telah memudahkan pengkaji menyiapakan tugasan ini dengan jayanya.Selepas meneliti semula soalan beberapa kali dan berbincang dengan kawan-kawan sekuliah dan masing-masing memberikan input yang menjurus kepada melaksanakan tugasan tersebut dengan cemerlang barulah segala kekeliruan dapat pengkaji atasi. Perkara pertama yang pengkaji lakukan ialah membuat pembacaan tentang tajuk esei ini dalam buku.. 24 | P a g e . Pengkaji sangat keliru dengan kehendak tugasan pada waktu itu. Hal ini demikian kerana pengkaji menulis esei sambil membuat rujukan pada masa yang sama. Penerangan yang diberikan semasa interaksi pertama agak jelas tetapi pengkaji kurang faham kehendak soalan yang diutarakan untuk menulis esei ini. jurnal. artikel dalam internet dan sebagainya.Selepas pensyarah subjek ini menerangkan secara ringkas kehendak soalan tugasan tersebut barulah pengkaji memahami tugasan tersebut serba sedikit.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN24 REFLEKSI Alhamdulillah. pengkaji bersyukur kepada Allah SWT kerana telah memberi peluang dan kesempatan untuk pengkaji menyiapkan tugasan ini. Proses mengumpul maklumat ini berlaku sepanjang masa sehingga pengkaji menyiapkan tugasan ini.Hal ini disebabkan subjek ini merupakan subjek baru dan pengkaji belum mengetahui tentang skop pembelajaran subjek ini.pengkaji juga menghubungi rakan-rakan sekuliah untuk mendapatkan input tambahan dan pengkaji juga menyertai forum di facebook yang membincang topik ini.Sesungguhnya kepelbagaian budaya memberikan impak yang besar dan sistem pendidikan negara.Di samping itu.Pengkaji cuba memahami kepelbagai budaya yang terdapat di dalam negara kita dan implikasinya kepada proses pendidikan di Malaysia.

Di samping itu. Sebagai contoh.Sebagai seorang guru yang mempunyai tanggungjawab yang bukan kepalang penting di sekolah iaitu guru Bahasa Melayu Tahun 6. pengkaji juga sempat mencari maklumat tentang statistik demografi penduduk di Malaysia.Cina pula mewakili 25 peratus dan India pula 7 peratus dan yang selebihnya adalah terdiri daripada kelompok peribumi kecil seperti Dayak.di Malaysia terdapat 64 etnik .pengkaji memang berasakan seolah-olah pengkaji tidak cukup masa untuk menyiapkan tugasan ini dengan baik. Melalui penulisan esei ini.masalah itu telah berjaya diatasi kerana pengkaji telah menggunakan pelbagai strategi dalam mengurus masa.Cina dan India.kita boleh bahagikan etnik kepada 3 etnik yang besar iaitu Melayu.Namun secara umumnya. secara jujur pengkaji mengatakan tidak cukup memandangkan banyak aktiviti yang perlu dilakukan pada masa yang sama.Melanau dan Orang Ulu di Sarawak. Etnik Melayu merangkumi 55 peratus penduduk di Malaysia. Bajau. Murut. pengkaji mengambil lebih masa pada waktu malam untuk menulis esei ini. Melalui dapatan ini.Jika seseorang guru gagal untuk menangani cabaran ini maka pasti hasrat kerajaan untuk memupuk perpaduan kaum daripada akar umbi akan menemui kegagalan.pengkaji telah mendapat pelbagai faedah terutamanya mengenai peranan guru dalam menangani kepelbagaian budaya yang terdapat di dalam kelasnya. 25 | P a g e .Kadazandusun. Melayu Brunei di Sabah Melalui tugasan ini.Hal ini demikian kerana pengkaji terlibat dengan kelas tambahan dan aktiviti-aktiviti sekolah yang lain. pengkaji dapat mengetahui secara terperinci bilangan penduduk di Malaysia berdasarkan kaum.Namun.Bidayuh.Guru sebagai insan yang telah diamanahkan untuk mendidik muridmurid menjadi masyarakat madani berhadapan dengan cabaran yang besar dalam usaha menangani kepelbagaian budaya ini.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN25 Dari segi peruntukan masa bagi menyiapkan esei ini. banyak input baru yang telah pengkaji peroleh. Antaranya ialah tentang etnik-etnik yang terdapat di Malaysia.Pelbagai etnik pasti menuntut keprihatinan yang bukan sedikit untuk menyediakan pendidikan yang sama rata dan adil kepada semua etnik. agama dan sebagainya.Mengikut Wikipedia.Satu jumlah yang sangat besar.

Mereka mesti melihat perpaduan ini dalam konteks yang lebih luas yang melibatkan pembinaan negara bangsa yang dikagumi pada mata dunia. 26 | P a g e .Hal ini mungkin disebabkan oleh pemahaman yang cetek tentang rasional projek tersebut dilaksanakan ataupun oleh sebab politik demi kepentingan segelintir masyarakat yang tidak ingin melihat perpaduan terus utuh di Malaysia.Guru sebagai orang yang paling dekat dengan murid selain ibu bapa mereka mesti sentiasa mengamalkan nilai-nilai murni dalam amalan sehariannya agar dapat menjadi cerminan kepada nilai murni kepada murid-murid.Antara contoh kegagalan program kerajaan ialah Sekolah Wawasan. Pengkaji berpendapat. pengkaji juga sedar betapa pentingnya peranan guru dalam memupuk perpaduan kaum di negara ini melalui penerapan nilai-nilai murni. Selain itu.sebenarnya pihak yang paling penting dalam melakukan perubahan ini ialah ibu bapa mereka.Pengkaji juga menyedari usaha murni pihak kerajaan dalam pemupukan perpaduan ini adakalanya tidak mendapat sambutan yang baik daripada khalayak. menjadi contoh teladan dan sebagainya.Namun usaha daripada pihak guru sahaja tidak memadai andai ibu bapa dan masyarakat tidak memberikan kerjasama dalam merealisasikan aspirasi negara.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN26 Pengkaji juga menyedari bahawa pihak kerajaan juga memainkan peranan yang besar dalam usaha memupuk perpaduan pada peringkat sekolah.Kerajaan di bawah Kementerian Pelajaran telah melaksanakan banyak program untuk memupuk perpaduan ini antaranya program RIMUP.Jika semua ibu bapa bertekad untuk menjadikan perpaduan kaum sebagai asas kepda pembinaan negara Malaysia yang aman maka mereka mesti mengubah corak pemikiran mereka agar tidak menjurus kepada survival etniknya sahaja.Kerajaan telah menyalurkan peruntukan berjuta-juta ringgit dalam memastikan segala program untuk perpaduan berjalan dengan lancar dan berjaya mencapai objektif pelaksanaannya.Murid akan sentiasa melihat kepada guru mereka dalam mengamalkan sesuatu nilai murni.Ibu bapa merupakan orang yang paling bertanggngjawab dalam melakukan perubahan kerana merekalah yang bertanggngjawab mencorakkan anak-anak mereka.kegiatan kokurikulum dan melalui kurikulum yang dilaksana di sekolah.

HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN27 Pengkaji amat berharap pengkaji dan rakan-rakan guru yang lain akan dapat menjadi seorang guru yang mampu mendokong aspirasi negara ini untuk mewujudkan masyarakat yang bersatu padu.Pengkaji juga berharap agar masyarakat Malaysia akan memberikan kerjasama yang tidak berbelah bagi kepada pihak kerajaan dalam usaha menjadikan perpaduan sebagai asas kemajuan negara.Tiada kemajuan bakal dicapai jika perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia masih rapuh.Tanpa komitmen yang tinggi tidak mungkin pengkaji akan dapat melahirkan murid-murid yang mencintai negaranya lebih daripada mencintai etniknya sahaja. Akhirnya.Kerapuhan perpaduan menjurus kepada kehancuran negara.Pengkaji sedar. 27 | P a g e .tanggungjawab kami bukan alang-alang besarnya.semoga impian kita untuk melihat rakyat Malaysia bernaung di bawah payung 1 Malaysia yang aman.maju dan progresif akan menjadi kenyataan.Pengkaji juga berharap agar segala usaha yang telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan akan membuahkan hasil yang diharapkan.

Rashid. Kesenian dan Warisan. Edisi Keempat (2007). Kuala Lumpur : PTS Professional Noriati A. Sharifah Fakhriah Syed Ahmad dan Zuraidah A. Kementerian Perpaduan.t). Perbezaan antara Pengetahuan dan Amalan Konsep KBSM di Kalangan Guru. Selangor : Oxford Fajar Sdn.my Kamus Dewan. Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Kebudyaan. Yusof (2007).gov. Laman Web Rasmi Jabatan Perangkaan Malaysia : Sumber Statistik Rasmi Malaysia.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN28 RUJUKAN Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2010 (Banci 2010) (t. Konsep Pendidikan. Rancangan Malaysia Ke-9 – Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (2006-2010). Dicapai pada 15 Mac 2012 daripada http://www. Boon Pong Ying.statistics. Najeemah Md. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia (2006). Siri Pendidikan Guru : Budaya dan Pembelajaran. Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia 12 : 99-118 Mohd Shafie bin Haji Apdal (2008). Bhd. Majid. Ghafar & Ali Harun (2007). Putrajaya Mohd Najib A. (2011). Membina Bangsa Malaysia Jilid 4 Integrasi Nasional. 28 | P a g e .

com. Yaakob Daud (2007).gov. Kecerdasan Pelbagai.t).HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN29 Perspektif Wawasan 2020 (t.mstar. Mstar Online. Dicapai pada 10 Mac 2012 daripada http://pmr. Kepimpinan & pembangunan pelajar sekolah di Malaysia. Teks Ucapan Penuh Menteri Pelajaran Sempena Hari Guru. Dicapai pada 16 Mac 2012 daripada ://www. Selangor : PTS Professional Muhyiddin Yassin (16 Mei 2011).my Salhah Abdullah (2009). Aziah Ismail.penerangan.Aplikasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Kuala Lumpur : PTS Professional Yahya bin Don.my/ 29 | P a g e .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful