HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN1

PENGHARGAAN
Pertama sekali, pengkaji ingin melahirkan syukur ke hadrat Allah di atas segala petunjuk dan hidayah-Nya. Alhamdulillah, Tugasan PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUANini telah berjaya disiapkan dengan s.a.w dan kepada ahli keluarganya. Seinfiniti penghargaan dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada pensyarah kursus ini yang terlalu banyak membantu, membimbing dan juga sebagai pemudahcara sepanjang proses pengkaji menyiapkan tugasan ini. Tanpa tunjuk ajar yang begitu jitu dan padu daripada beliau, tidak mungkin pengkaji akan dapat menyiapkan tugasan ini dengan baik. Tidak lupa juga pengkaji merakamkan ucapan terima kasih kepada rakan-rakan dan ahli keluarga yang banyak memberi sokongan dan dorongan di samping menyumbangkan ideaidea yang bernas . Terima kasih sekalung budi. ilham, kurnia dan petunjuk yang telah

dianugerahkan oleh-Nya. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi besar kita Muhammad

Dewa sakti melayang ke Daik Hendak mencari Dewa Jaruga Kalau ada budi yang baik Sampai ke mati orang tak lupa

1|Page

HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN2

ISI KANDUNGAN 1.0 2.0 Pengenalan Aspek kepelbagaian sosio budaya etnik Bajau 2.1 2.2 Asal usul etnik Bajau Nilai dan Kepercayaan

Muka surat 3-4

4-6 7-8

2.3 2.4 2.5 3.0

Kematian Perkahwinan Kebudayaan dan Kesenian

9 – 10 10 – 11 12

Implikasi kepelbagaian budaya 3.1 3.2 3.3 Implikasi terhadap sekolah Implikasi terhadap guru Implikasi terhadap murid 14 – 15 15 – 18 18 – 20

4.0

Cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk mewujudkan persekitaran bilik darjah yang mesra budaya 20 – 23 23 23 – 24 24 - 25

5.0 6.0 7.0

Kesimpulan Refleksi Rujukan

2|Page

Melayu merupakan kumpulan etnik utama di Semenanjung Malaysia iaitu 63.berkelakuan dan sebagainya.banci penduduk di Malaysia sehingga 2010 ialah seramai 28.Cina (24.susunan organisasi ekonomi.Menurut laporan yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia.3 peratus dengan diikuti dengan agama Buddha (19.5 peratus di Sabah.2 peratus bukan warganegara.agama.3%) dan lain-lain (0.3 juta yang merangkumi 91.Warganegara Malaysia terdiri darpada kumpulan etnik Bumiputera (67.(1994) dalam Yahya (2007).kepercayaan.Iban mencatatkan 30.1 peratus.budaya boleh didefinasikan sebagai suatu cara hidup yang diamalkan oleh kumpulan tertentu dan meliputi sistem sosial. Kamus Dewan (2007).HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN3 1.mendefinasikan budaya sebagai kemajuan fikiran.adat resam.kepercayaan dan sikap (Yahya.akal budi atau cara berfikir.7%).kita patut bersyukur kerana kita masih boleh hidup dalam keadaan yang aman dan harmoni. PENGENALAN Malaysia merupakan Negara yang sangat unik kerana terdiri daripada penduduk berbilang kaum dan etnik daripada pelbagai budaya.3%).Dari segi agama.India (7. dan peraturan tingkah laku.menjelaskan bahawa budaya sebagai sistem sosial yang diintegrasikan oleh nilai-nilai.suku dan sub budaya yang lain.pengkaji telah memilih etnik yang terdapat di Sabah iaitu etnik Bajau .4%).2007).Sagor et al. Selain itu.6%).Tegasnya.budaya menggambarkan cara hidup.kepercayaan. Untuk tujuan kerja kursus ini.Justeru itu.8 peratus warganegara dan 8.politik.3 peratus daripada jumlah keseluruhan warganegara di Sarawak.manakala Kadazan/Dusun merekodkan sebanyak 24.Islam merupakan agama yang paling meluas dianuti di Malaysia dengan perkadaran 61.Dalam kalangan warganegara Malaysia.nilai.Aziah dan Yaakob.8%).Beliau juga menjelaskan bahawa budaya ialah kajian tentang tingkah laku manusia dalam satu kumpulan yang berbeza mengikut masyarakat.kumpulan etnik.Kristian (9.2%) dan Hindu (6. 3|Page .sikap dan nilai.

1 ASAL USUL ETNIK BAJAU Ada pendapat mengatakan bahawa Bajau berasal dari Johor. Sehingga tahun 1950-an. untuk mendapatkan keperluan seperti ubi kayu.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN4 2. mereka hanya mendarat di tepian pantai atau pesisiran sama ada di jajaran pulau atau tanah besar. Sulu dan sebagainya. Oleh sebab bangsa Bajau adalah generasi asli Melayu Deutro. Kebanyakan masyarakat Bajau mendiami kawasan Samporna dan Kota Belud. Bangsa Bajau atau Samah dapat dibahagikan kepada dua kelompok utama iaitu Pala’u (Bajau Laut) dan Samah (Bajau Darat). Mereka juga bukan penganut agama Islam. Borneo Utara. yang kemudian tersebar luas di seluruh kepulauan Melayu dan Lautan Pasifik1. 4|Page . 2. Justeru itu. Pala’u tinggal di dalam lepa yang bergerak bebas di sekitar laut Sulawesi. Riau-Lingga atau Maluku. baik di Selatan Filipina. kawasan-kawasan tersebut adalah dalam lingkungan Nusantara. maka mereka adalah Melayu tulen. air atau untuk membaiki lepa mereka. Hakikatnya. MASYARAKAT BAJAU Masyarakat Bajau merupakan masyarakat pribumi Sabah dan dari segi populasinya adalah kedua terbesar selepas kaum Kadazan. Ada juga yang mengatakan Bajau berasal dari Kepulauan Riau-Lingga di Indonesia dan ada pula yang mengatakan etnik ini berasal dari kepulauan Maluku. Terdapat pelbagai suku kaum dalam kalangan masyarakat Bajau seperti Ilanun. terdapat dalam kalangan orang-orang Samah yang tidak mengakui Pala’u sebagai Bajau oleh sebab kesuluruhan Samah adalah beragama Islam. Kajian awal oleh Badan Galak Pusaka (2000) mengenai asal-usul bangsa Bajau mendapati bahawa bangsa Bajau adalah generasi asli Melayu Deutro yang mula bergerak dari Yunan menuju arah selatan (Asia Tenggara) pada kira-kira 1500 tahun Sebelum Masehi iaitu 3500 tahun yang lalu. Johor.

mereka masih mengamalkan kehidupan tradisional seperti kegiatan menangkap ikan dan kaum Bajau di sini digelar Bajau Laut. Kaum Bajau dahulunya juga adalah pelaut yang mahir iaitu kegiatan utamanya ialah pelanunan serta penangkapan ikan.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN5 Daripada segi bahasa dan pertuturan. Kaum Bajau merupakan kaum bumiputra kedua terbesar di negeri Sabah. Kaum Bajau kebanyakannya beragama Islam dan berasal dari dua kumpulan etnik yang tidak jauh bezanya iaitu Bajau di pantai Timur dan juga Bajau di pantai Barat. Kemahiran mereka ini menjadikan mereka terkenal di negeri Sabah dan diberi gelaran "Koboi Timur" atau "Koboi Sabah". Kajian awal oleh Badan Galak Pusaka menunjukkan terdapat sekurangkurangnya 26 subdialek bahasa Bajau. penunggang kuda kaum Bajau ini sering kelihatan dalam pakaian berwarna-warni malah kuda mereka juga dipakaikan kain seperti penunggang juga Orang Bajau yang berada di sebelah pantai Barat Sabah kebanyakkannya menetap dari bahagian Kota Kinabalu sehingga ke Kota Belud. Bagi kaum Bajau yang berada di bahagian pantai Timur Sabah . Orang-orang Bajau juga mempunyai kemahiran menunggang kuda dan ini menjadikan mereka antara kaum yang paling berjaya di Sabah. Walaubagaimanapun orang-orang Bajau di bahagian Timur Sabah ini kebanyakkannya 5|Page . Kaum Bajau didapati mempunyai kemahiran membina sampan atau kapal yang sederhana saiznya dalam beberapa catatan sejarah. bahasa Bajau mempunyai lebih daripada 20 subdialek. Mereka ini merupakan antara pelaut terkenal pada zaman dahulu sebelum kedatangan penjajah di Sabah. Semasa dalam majlis tertentu seperti pesta dan hari perayaan.

bahasa mereka dipinjam daripada Suluk iaitu bahasa perdagangan di Laut Sulu. 6|Page . pengaruh kebudayaan daripada kedua-dua kaum ini juga dapat dilhat dari segi kesenian material. emas dan putih. 6 bahasa Bajau digunakan dan semuanya berasal daripada keluarga Sama-Bajau. muzik dan juga rekabentuk bangunan. perhubungan sosial serta kebudayaan. Kaum Bajau bahagian ini telah bekerjasama dengan kaum Kadazan dusun dari segi akitviti ekonomi. kuning. oren. hijau.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN6 telah menetap di darat atau di perkampungan tepian pantai. Di Sabah. perdagangan. Kaum Bajau pantai Barat Sabah pula mengadaptasikan bahasa mereka daripada bahasa Melayu. Pengguna bahasa ini termasuklah pendatang-pendatang daripada negara jiran. Segelintir daripada mereka masih lagi tinggal dalam perahu yang merantau ke sana-sini iaitu Lepa. Bagi kaum Bajau daripada bahagian pantai Timur Sabah. Bukan itu sahaja. Orang Bajau dikatakan telah menggunakan sistem Barter dalam aktiviti ekonomi mereka iaitu menukar ganti hasil tangkapan ikan mereka dengan beras orang Kadazan. Kaum wanita Bajau juga terkenal dengan tenunan kain mereka iaitu Dastar yang disulam dengan kain berwarna merah.

Sebaik sahaja bayi dilahirkan.  Melenggang perut Selain daripada pantang larang dan adat-adat seperti di atas. wanita Bajau juga perlu melalui upacara melenggang perut atau dikenali sebagai maglenggang dalam kalangan 7|Page . Kemudian pasu tembaga beserta kandungannya sekali diletakkan di atas talam yang telah diisikan segantang padi.2 NILAI DAN KEPERCAYAAN 1 Kelahiran Sewaktu mengandung Terdapat beberapa adat yang dijalankan oleh masyarakat Bajau ketika seseorang wanita itu mengandung. menyediakan kelapa tua sebagai tanda kelahiran dan melenggang perut. bidan dikenali sebagai pengulin atau pandai.  Berpantang Untuk mengelakkan bahaya sewaktu mengandung. kelapa tua itu akan ditanam bersama-sama tembuni si ibu sebagai tanda kelahiran bayi yang berkenaan. Antara pantang larang tersebut termasuklah iaitu wanita hamil tidak boleh berjalan malam kerana dikhuatiri akan diganggu oleh makhluk halus. Ia bertujuan untuk menjaga keselamatan dirinya serta kandungan.  Menempah bidan Dalam masyarakat Bajau. wanita tersebut perlu menjalani beberapa pantang larang tertentu. suatu tanda kelahiran akan disediakan iaitu sebiji kelapa tua yang baru tumbuh tunasnya dibalut dengan kain putih dan diletakkan ke dalam sebuah pasu tembaga. secara rasminya bidan bertanggungjawab menjaga wanita hamil tersebut. wanita berkenaan akan menempah bidan dan satu majlis doa selamat akan diuruskan oleh bidan tersebut dan mulai hari itu hingga hari ke-44 selepas kelahiran bayi.  Tanda Kelahiran Apabila sudah genap tujuh bulan mengandung. menempah bidan. di samping memudahkan proses kelahiran kelak. Setelah tujuh bulan hamil.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN7 2. antaranya ialah berpantang.

8|Page .HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN8 masyarakat Bajau. bidan akan segera dipanggil dan beberapa peralatan tertentu disediakan.  Menanam Tembuni Pada hari kelahiran itu juga. terdapat beberapa adat lain yang dilakukan semasa menyambut kelahiran bayi tersebut iaitu adat potong tali pusat.  Semasa Bersalin Apabila sudah tiba masanya. Upacara ini diadakan hanya jika seseorang wanita itu mengandung anak pertama dan upacara dijalankan ketika kandungan berusia tujuh bulan. Antaranya ialah si ibu tidak boleh makan sembarangan makanan. Selain bubur atau nasi tanpa lauk. duri dan benda-benda tajam seperti besi atau parang diletakkan untuk mengelakkan atau menjauhkan gangguan makhluk halus terhadap si ibu dan bayi. Adakalanya di bawah rumah tersebut. si ibu perlu mengambil ubat yang dibuat daripada tumbuh-tumbuhan. azan.  Naik Buai Oleh sebab kelahiran anak pertama dianggap sebagai peristiwa istimewa. Selain kenduri.Bayi berkenaan akan dinaikkan ke dalam buaiannya buat pertama kali. Di samping itu. tembuni ibu dicuci. maka ibu bapa akan mengadakan kenduri tambahan. ada kalanya pada hari yang sama diadakan juga upacara naik buai atau dipanggil pesakat nirundangan dalam kalangan masyarakat Bajau. dibungkus dengan kain putih dan diletakkan ke dalam tempurung. dan menanam tembuni. Tempurung itu pula akan ditanam bersama-sama kelapa tua yang telah disediakan di suatu tempat berdekatan dengan rumah si ibu untuk menandakan kelahiran anaknya  Berpantang Terdapat beberapa pantang larang yang perlu diamalkan oleh seseorang wanita yang baru lepas bersalin.

kini telah banyak memeluk agama Islam. tawak-tawak patai atau pukulan gong akan dibunyikan sebagai tanda seseorang itu telah meninggal dunia. Kawalan kubur selama tujuh hari dimestikan kerana masyarakat Bajau percaya mayat akan didatangi balan-balan dalam tempoh tersebut. Mengikut adat bajau.Masyarakat Bajau percaya “Balan-balan” merupakan sejenis lembaga yang berasal daripada manusia. Pada masa itu. 2.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN9  Berkhatan Sebagai orang Islam. • Adat mengawal kubur Masyarakat Bajau yang asalnya berfahaman animisme.. Lazimnya anak perempuan akan dikhatankan ketika berumur lima tahun sementara anak lelaki pula dikhatankan ketika berumur 12 dan 15 tahun. beberapa adat. anak-anak lelaki dan perempuan akan dikhatankan apabila sudah cukup umur. Upacara kematian mereka dilakukan secara teliti bersandarkan keperluan agama dan adat kerana melalui upacara inilah si mati dipercayai dapat menyesuaikan diri dengan keadaan hidup baru di akhirat. Namun demikian. Adat paling menarik dalam budaya masyarakat Bajau ialah adat mengawal kubur. • Selepas Kematian Apabila seseorang itu meninggal dunia. Seterusnya mayat tersebut akan diuruskan sepenuhnya mengikut peraturan agama Islam. budaya dan kepercayaan masih dipegang kuat kerana telah diamalkan turun temurun. seperti dimandi. 9|Page . doa akan dibaca dan mayatnya akan ditutup dengan kain. dikafan dan disembahyangkan.3 KEMATIAN Antara masyarakat Bajau dengan masyarakat Islam yang lain memang tidak banyak perbezaan dari segi menguruskan pengebumian kerana mereka sama-sama mengikuti peraturan agama Islam walaupun terdapat sedikit sebanyak pengaruh adat tempatan. mereka mesti menangisi kematian tersebut kerana ia melambangkan kesedihan mereka.

Pihak keluarga perempuan menentukan jumlah kerbau yang akan dihadiahkan untuk majlis perkahwinan. Dalam majlis itu. tiga ekor bagi keluarga yang sederhana dan seekor bagi keluarga biasa 10 | P a g e . pihak lelaki membawa sebentuk cincin.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN10 2. Sebelum perkahwinan berlangsung.. Tujuh ekor bagi keluarga yang berada.00 sebagai pengikat tali pertunangan. sepersalinan pakaian dan wang tunai sebanyak RM100. Masa pertunangan biasanya berlangsung selama setahun untuk membolehkan pihak lelaki membuat persediaan.4 PERKAHWINAN  Merisik Adatnya tidak banyak bezanya daripada adat masyarakat Melayu. upacara merisik terlebih dahulu dilakukan terhadap gadis yang menjadi calon  Meminang Upacara meminang dilakukan dalam satu majlis yang dinamakan seruan.

TARIAN Tahukah anda.5 MAJLIS PERKAHWINAN Pengantin Bajau Majlis perkahwinan dibuat sebelum hari perkahwinan. Sebaik saja rombongan pengantin sampai. KEBUDAYAAN DAN KESENIAN a. tiga hari bagi keluarga sederhana dan sehari bagi keluarga miskin. kemudian diikuti dengan tarian tradisional yang dikenal sebagai limbai. Tarian Limbai digerakkan ketika menyambut ketibaan pengantin lelaki yang diarak ke rumah pengantin perempuan.. tarian Limbai adalah sejenis tarian asli masyarakat suku Bajau. Keluarga yang berada mengadakan majlis tujuh hari sebelumnya. 11 | P a g e . Majlis ini mungkin berlangsung hingga larut malam.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN11 2.

dan Tompe atau tinompeh.antaranya lapiran. MAKANAN TRADISI Masyarakat Bajau juga terdapat kebudayaan mereka yang tersendiri.seperti makanan tradisional. Tarian ini dipersembahkan tiga hingga empat pasangan penari dan bercirikan gerakan lenggokan tangan penari yang lemah-lembut.Dari segi makanan.tarian dan sebagainya.Kima di jadikan lauk dalam makanan tradisi Orang Bajau. Penari melambaikan selendang mereka sebagai simbol mengundang dan mengucapkan selamat datang.terdapat pelbagai jenis makanan. Limbai ialah tarian suku kaum Bajau yang menetap di daerah Kota Belud di bahagian pantai Barat Sabah. Ia adalah upacara khas sebagai isyarat menjemput pengantin naik ke rumah untuk melakukan istiadat ijab kabul yakni pernikahan.Antaranya ialah kima. Ia juga sering dipersembahkan pada majlis keramaian tertentu dalam masyarakat berkenaan.Makanan tradisional kima adalah nama sejenis kerang laut dan terdapat dalam beberapa spesies. Irama dan bahasa tarian mengiringi anggota rombongan pengantin naik ke rumah.Kima ini boleh dimakan mentah-mentah setelah dihiris atau di potong kecil-kecil dan dicampur 12 | P a g e .putu. lalu tarian Limbai dipersembahkan di depan pengantin.kima bohe dan sollot-sollot iaitu bersaiz kecil dan menyelit di celah-celah permukaan batu.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN12 perarakan dihentikan sementara.

samping dan destar. seluar.sehingga warna kekuning-kuningan. perhiasan leher mandapun dan perhiasan kepala sarempak.Ia juga boleh dimakan bersama sayur.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN13 dengan air limau dan lada serta rempah ratus yang lain mengikut selera seseorang. 13 | P a g e .makanan tradisional putu pula adalah makanan yang berupa ubi kayu yang diparut dan telah diperah airnya lalu dimasak secara stim. Lelaki Bajau menggayakan baju potongan Cekak Musang. PAKAIAN TRADISIONAL Bagi pakaian tradisional suku Kaum Bajau.Pasangan suku kaum Bajau menggayakan pakaian adat perkahwinan dan kebesaran.Berdasarkan gambar.Selain itu.Pati ubi itu kemudiannya digoreng tanpa minyak di dalam kuali.Manakala makanan tradisional Tompe atau Tinompeh juga ialah makanan yang berupa ubi kayu yang diparut dan telah diperah airnya.Manakala. Pakaian lelaki dari kain satin berhias renda dan pakaian wanita juga dari satin yang dilengkapi dengan mandapun dan tali pinggang. wanita menggayakan blaus badu sampit dan kain sarung olos berangkit.

pihak sekolah boleh mengadakan pelbagai program yang menjurus kepada penghayatan prinsip-prinsip Rukun Negara. Beliau menambah. mengadakan pertandingan fotografi dan melukis sempena bulan kemerdekaan. melalui pemahaman tentang budaya etnik lain adalah diharapkan satu situasi asimilasi dan toleransi boleh diwujudkan supaya ruang untuk perpaduan lebih terbuka luas. 14 | P a g e . Antara program yang boleh dijalankan ialah acara mengibarkan Jalur Gemilang. Selain itu. sekolah perlu perihatin dengan keperluan masyarakat pelbagai budaya dan menggambarkan kepelbagaiannya melalui struktur organisasi. pendidikan pelbagai budaya mesti menjadi sebahagian daripada program pendidikan dan sebahagian daripada falsafah pendidikan. Oleh itu. pihak sekolah perlulah merancang dan melaksanakan pelbagai program dan aktiviti ke arah memupuk perpaduan kaum dengan melibatkan murid daripada pelbagai kaum bagi member peluang kepada mereka untuk mengenali dan memahami budaya antara satu sama lain. pihak sekolah boleh mengadakan aktiviti yang memfokuskan kepada pengenalan tokoh-tokoh dan pemimpin negara daripada pelbagai kaum serta mengetahui tempattempat bersejarah Negara. Menurut Abdullah (2005). Menurut Najeemah (2006).HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN14 IMPLIKASI DALAM PENDIDIKAN PELBAGAI BUDAYA DI MALAYSIA IMPLIKASI TERHADAP SEKOLAH Sekolah adalah tempat terbaik untuk menyemai semangat toleransi. Kelab Rukun Negara perlu ditubuh dan diaktifkan bagi mengendalikan pelbagai program berkaitan aktiviti patriotik seperti Bulan Kemerdekaan. meliputi daya usaha pendidikan. Seterusnya. perpaduan nasional dan persefahaman murid pelbagai agama dan bangsa di negara kita.

sekolah perlu menganjurkan pertandingan reka cipta yang berunsurkan budaya pelbagai kaum seperti reka cipta tanglung. Menurut Mahani Razali. kaligrafi. dalam konteks Negara Malaysia. emosi. Rakyat Malaysia terdiri daripada beberapa kaum yang utama seperti Melayu. fizikal. Perkembangan ini menunjukkan guru-guru perlu memahami perbezaan individu dalam pendidikan. Seperti yang kita sedia maklum. Kadazan. khat dan sebagainya bagi memupuk integrasi antara kaum. manusia berbeza dari segi jantina. berat. guru perlu memberi perhatian kepada perbezaan murid. wau. dan ciri-ciri personaliti serta reaksi emosi. dalam hal-hal lain seperti kesihatan dan tahap tenaga. perbezaan individu merujuk kepada variasi atau ketidaksamaan individu daripada norma kumpulan. setiap murid adalah berbeza antara satu sama lain. ketinggian. Ramlah Jantan & Shahabuddin Hashim (2006). Guru perlu memahami perbezaan murid secara individu dalam kelasnya. Abdul Rahman Abdul Aziz. sama ada sifat-sifat kognitif. sosial. tingkah laku. dan bentuk tubuh badan. moral. bakat dan lain-lain aspek yang mungkin terdapat dalam kalangan individu dalam sesuatu kumpulan. IMPLIKASI TERHADAP GURU Pertama. Menurut Papalia (2001).HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN15 Selain itu. Setiap kaum pula terdiri daripada kumpulan etnik yang tersendiri. kemudian baru guru dapat menentukan bahan yang akan diajar serta memilih cara yang sesuai bagi mempertingkatkan kualiti pembelajaran. Abdul Rashid Mohamed (2007). Bidayuh dan lain-lain. guru perlulah memberi layanan yang sama rata kepada semua murid. perbezaan individu memang menjadi suatu perkara yang jelas. Menurut Abdul Ghani Abdullah. Cina dan India serta kaum-kaum yang lain seperti Iban. Dengan memberi perhatian kepada perbezaan 15 | P a g e . Menurut Mahani (2006). Ini dapat dikesan dengan memahami pola perkembangan dan sifat perseorangan murid.

Boon Pong Ying. Pada tahun 2005. guru juga perlu menggunakan pelbagai teknik dan kaedah bagi memberi kepuasan kepada murid supaya tidak ada seorang pun murid dalam kelas dikebelakangkan. martabat. Menurut Noriati (2011). guru perlu sentiasa menerapkan nilai-nilai dalam semua mata pelajaran yang diajar. Kelas sosial merupakan perbezaan kedudukan sesuatu kelompok dalam masyarakat dari segi kuasa. etnik. Kebijaksaan guru mengendalikan perbezaan kelas sosial murid akan mewujudkan pergaulan bebas dan tidak berkelompok dalam sesuatu masyarakat. sikap serta tingkah laku yang sesuai. Keadaan ini menjamin semua murid akan berpeluang mengambil bahagian dalam setiap aktiviti yang dijalankan oleh guru dalam kelas. Menurut Noriati. politik. dan pekerjaan. kekayaan. Sebagai contoh. murid dibahagikan kepada kumpulan yang daripada pelbagai latar belakang. guru tidak boleh mengelompok murid mengikut kaum mereka tertentu sahaja. guru harus berusaha untuk menolong murid memahami dan membentuk nilai. Perbezaan kelas sosial yang wujud perlu ditangani supaya tidak ada murid yang berasa mereka dipinggirkan oleh guru dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Jadi. Semasa sesi pengajaran dan pembelajaran.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN16 individu murid. taraf sosial dan pencapaian. Inilah yang dikatakan ‘nilai merentas kurikulum’. Sharifah dan Zuraidah (2011). guru juga perlu mengajar tanpa membezakan kelas sosial murid. guru akan berjaya membimbing pelajar membina rasa yakin kepada pelajaran dan rasa selamat di sekolah. melalui kaedah pembelajaran koperatif. Jadi.Dalam membentuk nilai murid. Dengan cara ini satu suasana pembelajaran yang interaktif akan terbentuk dan pembelajaran akan menjadi menyeronokkan. mereka dapat saling belajar dan mengenali budaya secara tidak langsung serta dapat mewujudkan sifat kerjasama dan toleransi yang diperlukan dalam masyarakat majmuk. kelas sosial wujud hasil daripada taraf pendidikan dan taraf sosioekonomi keluarga. pendapatan. Selain itu. murid perlu dilayan sama rata tanpa mengira sama ada mereka dari kelas atasan atau bawahan. Bagi memastikan layanan yang diberikan adalah adil. Seterusnya. guru boleh menggunakan kaedah pembelajaran koperatif dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Kementerian 16 | P a g e .

bertolak ansur dan sebagainya antara kaum dapat diamalkan. Selain itu. Sebagai contoh.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN17 Pelajaran telah menerbitkan buku panduan pengajaran dan pembelajaran nilai merentas kurikulum KBSR dan KBSM bagi membantu guru-guru melaksanakan penerapan nlai murni dalam pengajaran dengan lebih efektif (Mohd Najib.mata malah mendidik murid secara seimbang dari segi intelek. Menurut Noriati (2011). guru perlu sentiasa mengingatkan dan menegaskan kepada murid supaya sentiasa menggunakan bahasa yang standard iaitu bahasa Melayu semasa berkomunikasi. dengan penerapan nilai ini. jasmani dan emosi. Penggunaan bahasa yang Standard akan memberi peluang sama rata 17 | P a g e . jelaslah bahawa tugas guru bukan sahaja memberi input semata . Penerapan nilai ini juga sangat penting bagi seseorang guru bagi merialisasikan hasrat yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). Jadi. (Noriati. Hal ini menunjukkan betapa Kementerian Pelajaran begitu serius membantu guru untuk menerapkan nilai merentas kurikulum dalam pengajaran. budaya hormat-menghormati. 2007). Sebagai seorang guru. Daripada FPK tersebut.nilai telah tertanam dalam kalangan murid. kita perlulah memahami dan menghayati FPK sedalam . Selain itu. guru perlulah menghormati adat resam dan kepercayaan murid-murid. guru perlu sentiasa mendapatkan maklumat yang tepat tentang budaya sesuatu etnik. guru perlulah bijak memilih bahan sumber untuk digunakan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. guru tidak boleh menyentuh atau mempertikaikan kepercayaan yang diamalkan oleh murid-murid.unsur negatif dan sensitif bagi mana-mana etnik. guru mesti menggunakan bahasa yang sesuai yang tidak menyentuh unsur sensitif dari aspek gender. 2011).dalamnya kerana FPK merupakan tunjang utama kepada sistem pendidikan di Malaysia. rohani. Pemilihan bahan sumber yang sesuai dapat mengelakkan seseorang guru menyentuh sensitiviti sesuatu kaum.menyayangi. Seterusnya. etnik dan kepercayaan murid kerana boleh membawa kepada salah faham antara guru dan murid. maka gejala sosial yang berlaku dalam masyarakat dapat dikurangkan. pengkajing . Di samping itu. Jadi. Sekiranya nilai . guru hendaklah mengelakkan daripada menggunakan unsur .

Murid juga digalakkan berinteraksi dan berhubung dengan mereka yang berlainan jantina mengikut batas-batas yang sepatutnya. Kepercayaan dan amalan agama yang dianuti oleh murid tidak harus dipertikaikan dan aktiviti yang dijalankan haruslah berupaya menyemai semangat saling percaya dan mempercayai ke dalam jiwa murid. dan murid harus sentiasa berinteraksi dengan menggunakan bahasa yang betul. Jadi. Laras bahasa yang tepat akan membantu murid berkomunikasi dengan lancar. 18 | P a g e . Secara langsung semangat perpaduan dapat dijalinkan dalam masyarakat majmuk di negara kita. Proses sosiaisasi antara kaum tanpa mengira anutan agama hendaklah dikembangkan supaya proses pembentukan kendiri murid dapat dilaksanakan.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN18 kepada murid untuk mengambil bahagian dalam aktiviti pembelajaran. interaksi antara murid pelbagai kaum akan terbuka luas dan secara tidak langsung dapat memupuk nilai perpaduan dalam kalangan murid. Unsur-unsur dialek mengikut kaum hendaklah dielakkan. IMPLIKASI TERHADAP MURID Murid harus bersosial dalam melakukan aktiviti pembelajaran dan seharusnya berinteraksi tanpa mengira kelas sosial dan perlu membuang sikap prejudis terhadap rakan bangsa lain. Penggunaan bahasa yang standard harus diamalkan oleh murid-murid semasa berada di sekolah terutamanya semasa berlangsungnya pembelajaran. Mereka juga perlu diberikan kesedaran batasan perhubungan dalam interaksi yang berlainan jantina dan saling menghormati antara satu sama lain. Hati dan jiwa mereka perlu dibersihkan melalui pendidikan terbaik supaya tidak terdapat perbezaan antara individu atau kumpulan murid dengan yang lain.

Murid –murid yang menimbulkan punca permasalahan harus dikenalpasti. Kemahiran mengawal kelas sebaik sahaja guru memasuki kelas merupa titik noktah penting dalam pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu guru mesti membentuk program-program yang bertujuan membangunkan murid. Guru mesti mencuba 19 | P a g e oleh bakal guru menghasilkan sebuah bilik darjah yang dapat ditransformasikan menjadi sebuah rumah yang menepati slogan ‘bilik darjahku. penulisan. telefon dan sebagainya. Kadar bilangan murid yang terlalu ramai dan tidak seimbang bukanlah ukuran subjektif bahawa kelas itu tidak dapat dibangunkan. Murid biasanya suka akan budaya belajar yang ceria. Tindakan murid boleh dibuat jangkaan oleh guru. hubungan yang mesra sesama murid dan murid dengan guru. juga melalui pengunaan alat-alat tertentu seperti komputer. Murid yang sentiasa mendapat dorongan dan bimbingan guru serta rakan sebaya. kreatif dan ininovatif dan bermatlamat. Murid biasanya akan terpengaruh kepada tindakan guru yang menunjukkan teladan sebagai seorang profesional. Komunikasi berkesan dapat dicapai melalui cara bertutur. yang dibaluti perasaan kasih saying dapat memberi peluang yang terbaik untuk mengembangkan potensi diri mereka kea rah pembentukan modal insane yang berkualiti. pengunaan bahasa badan. . supaya murid lain tidak menjadi ‘pak turut’. menyentuh emosi. Kecekapan yang ditunjukkan rumahku’. Guru boleh dapat mengurangkan kadar ponteng dan masalah disiplin melalui pendekatan pengurusan bilik darjah yang berkesan. disamping meningkat kecergasan mental. Guru diperlukan membentuk budaya bilik darjah yang dinamis. namun harus diingat bahawa bukan murid menjadi punca permasalahan. menyeronokkan. tahap disiplin yang terkawal melalui tindakan yang berhemah. Mungkin terdapat beberapa orang murid yang nakal di dalam setiap kelas. mementingkan aspek nilai-nilai murni.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN19 Kemahiran juga berkomunikasi memainkan peranan penting ke arah pembentukan budaya penyayang. dengan peraturan dan arahan yang jelas bagi mengurangkan segala tingkahlaku negatif.

pasti mereka menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan. Apabila pelbagai bangsa ini berinteraksi.murid ini akan boleh berkomunikasi dan berinteraksi sesama mereka. Hal ini boleh mewujudkan suasana mesra antara mereka. CADANGAN KE ARAH MEWUJUDKAN PERSEKITARAN BILIK DARJAH YANG MESRA BUDAYA 1. Melalui kerjasama ini.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN20 membantu menyelesaikan punca permasalahan dan meneruskan aktiviti pengajaran dengan banyak berinteraksi dengan murid sehingga ia merasakan dirinya mendapat perhatian dan dihargai sehingga ia merasakan mendapat perhatian dan dihargai bukan kerana dirinya tetapi kerana tingkahlakunya yang disenangi guru.masing boleh menerima dan menghormati budaya rakan. murid.murid yang berbilang kaum. Kerjasama ini boleh membentuk kesepaduan antara mereka dan juga dapat membentuk budaya satu Malaysia.murid yang berbilang kaum ini. Kesabaran. Selain itu murid. kecekalan dan kesungguhan untuk membentuk perangai murid memang mengambil masa yang lama. Menyusun kumpulan murid. proses penerimaan akan berlaku antara pelbagai budaya. Dengan mencampuradukkan murid. masing.murid yang berbilang kaum ini boleh bekerjasama antara satu sama. maka murid. Jika di dalam sesebuah kelas itu terdapat murid yang berbilang kaum.murid dan menambahkan lagi kemahiran berbahasa Melayu dalam kalangan murid yang tidak berbangsa Melayu. Hal ini membawa makna walaupun murid.rakan lain. 20 | P a g e . Ketegasan terhadap disiplin murid perlu dilakukan dengan cara dan pendekatan berhemah yang menampakkan bahawa ketegasan itu bukan bertujuan mendera tetapi lebih kepada pengajaran.murid ini berbeza bangsa dan agama.murid tersebut sewajarnya dikumpulkan dalam kumpulan yang pelbagai kaum. Ini akan dapat mengelakkan salah faham antara murid.. Murid harus diterapkan supaya membiasakan diri datang ke bilik darjah tepat pada masanya.

Peraturan ini kemudiannya akan dijadikan budaya oleh murid. guru juga boleh mewujudkan peralatan yang dapat menarik minat murid untuk meneruskan sesi pembelajaran. Peraturan yang dibuat oleh guru dan dilaksanakan oleh murid secara berterusan lama. 3. Persekitaran P&P yang mesra budaya juga mengambil kira unsur peraturan yang perlu diaplikasikan oleh murid. Ruang fizikal boleh menjadi salah satu daya penarik dalam sesebuah bilik darjah. Mewujudkan ruang fizikal dan peralatan serta kemudahan yang dapat memberi keselesaan. Mereka akan melakukannya walaupun tanpa disuruh berbuat demikian. Selain itu. ruang hasil kerja murid dan sebagainya. murid dapat mengingat isi pembelajaran dengan lebih baik. Selain itu. dan memberi kesan positif kepada hasil pembelajaran murid. Contohnya ruang bacaan. dengan mewujudkan ruang hasil kerja murid.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN21 2. keselesaan. kegembiraan serta hasil pembelajaran murid perlu dititikberatkan. sudut informasi. guru mewujudkan peraturan bahawa murid mesti memberi salam kepada guru apabila guru masuk ke kelas dan bersalaman dengan guru apabila tamat sesi persekolahan.murid apabila mereka sudah sebati dengan peraturan ini. Oleh yang demikian.ruangan seperti ini. Mewujudkan peraturan bersama yang dijadikan budaya. Peralatan yang dimaksudkan di sini merujuk kepada alat bantu mengajar. Sebagai contoh. Alat bantu mengajar yang bukan sahaja menarik tetapi juga sesuai dengan topik pembelajaran pasti akan mendorong murid untuk memberi tumpuan semasa guru mengajar. Untuk membina persekitaran P&P yang mesra budaya. kegembiraan. Daya tarikan sesungguhnya sangat berkesan dalam membina memori jangka masa panjang. dengan menggunakan diorama semasa mengajar topik habitat haiwan dalam subjek sains. guru boleh memupuk budaya positif seperti budaya cintakan ilmu dan budaya membaca. murid akan lebih tertarik dan sekaligus membina kefahaman yang lebih tinggi tentang topik berkenaan. mencuba sesuatu yang baru dan memperkembangkan bakat yang dimiliki. Contohnya. Dengan wujudnya ruangan. Budaya seperti ini merupakan satu budaya yang mulia 21 | P a g e . guru boleh meningkatkan motivasi murid untuk belajar.kelamaan akan menjadi budaya.

Permainan tradisional boleh digunakan dalam mengajar murid. Dengan menggunakan permainan tradisi sesuatu kaum dalam P&P. Untuk mewujudkan suasana P&P yang mesra budaya. Dalam konteks ini. Kaedah main merupakan satu kaedah yang amat sinonim dalam P&P sekolah rendah.murid. Iban dan sebagainya pasti ada permainan tradisi. Menggunakan kaedah belajar sambil bermain.kaum yang pelbagai. India.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN22 kerana ada nilai menghormati guru di situ. fokus untuk mewujudkan persekitaran P&P mesra budaya bukan hanya tertumpu di dalam bilik darjah. guru bukan sahaja boleh mengajar topik yang perlu diajar tetapi pada masa yang sama boleh menyerapkan ilmu pengetahuan tentang budaya sesuatu kaum itu kepada muridmuridnya. Guru boleh mewujudkan suasana mesra budaya itu melalui amalan pedagogi. pergerakan bukan lokomotor dan manipulasi alatan. Contoh yang paling mudah ialah dalam subjek Pendidikan Jasmani. Proses P&P bukan sahaja berlaku di dalam bilik darjah tetapi juga boleh berlaku di luar bilik darjah seperti di padang dan perpustakaan. Misalnya dalam permainan ketingting yang merupakan salah satu permainan tradisi Melayu. Oleh itu. 4. Oleh itu. murid boleh belajar tentang pergerakan lokomotor ketingting( 22 | P a g e . budaya yang dimaksudkan ialah budaya kaum. Cina.murid tentang pergerakan asas yang meliputi pergerakan lokomotor. Ia juga adalah budaya bagi golongan kanak. apa kata kalau kita gunakan kaedah ini dalam P&P dan pada masa yang sama menyelitkan unsur budaya pelbagai kaum? Bagaimana pula ia dilakukan? Dalam budaya pelbagai kaum seperti kaum Melayu. maka pelajaran akan lebih berkat lagi. salah satu caranya ialah dengan mengaitkan isi pembelajaran dengan budaya kaum yang berkaitan. 5.kanak. Mengaitkan isi pembelajaran dengan budaya. Main merupakan satu aktiviti yang menyeronokkan dan dapat menarik perhatian murid. Permainan tradisi juga merupakan satu budaya. Apabila guru dihormati. Bajau.

Kepelbagaian ini mewujudkan Malaysia yang unik pada mata dunia dan menguji kepintaran para pemimpin negara untuk memupuk kepelbagaian itu menjadi suatu ikon yang berharga di negara ini. 23 | P a g e . KESIMPULAN Sebenarnya kepelbagaian etnik yang terdapat di Malaysia merupakan suatu rahmat kepada negara ini.Marilah kita sama-sama membajai kepelbagaian ini dengan kuntum-kuntum perpaduan agar negara kita akan terus maju dan mencapai matlamat negara. Permainan masyarakat India seperti Kabaddi pula boleh digunakan untuk dijadikan permainan kecil.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN23 melompat dengan satu kaki) dan pergerakan bukan lokomotor iaitu imbangan badan.

Penerangan yang diberikan semasa interaksi pertama agak jelas tetapi pengkaji kurang faham kehendak soalan yang diutarakan untuk menulis esei ini.pengkaji juga menghubungi rakan-rakan sekuliah untuk mendapatkan input tambahan dan pengkaji juga menyertai forum di facebook yang membincang topik ini. Hal ini demikian kerana pengkaji menulis esei sambil membuat rujukan pada masa yang sama.Selepas pensyarah subjek ini menerangkan secara ringkas kehendak soalan tugasan tersebut barulah pengkaji memahami tugasan tersebut serba sedikit.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN24 REFLEKSI Alhamdulillah. Pengkaji sangat keliru dengan kehendak tugasan pada waktu itu. Proses mengumpul maklumat ini berlaku sepanjang masa sehingga pengkaji menyiapkan tugasan ini. 24 | P a g e .Hal ini disebabkan subjek ini merupakan subjek baru dan pengkaji belum mengetahui tentang skop pembelajaran subjek ini. artikel dalam internet dan sebagainya. jurnal. pengkaji bersyukur kepada Allah SWT kerana telah memberi peluang dan kesempatan untuk pengkaji menyiapkan tugasan ini.Pengkaji cuba memahami kepelbagai budaya yang terdapat di dalam negara kita dan implikasinya kepada proses pendidikan di Malaysia.Selepas meneliti semula soalan beberapa kali dan berbincang dengan kawan-kawan sekuliah dan masing-masing memberikan input yang menjurus kepada melaksanakan tugasan tersebut dengan cemerlang barulah segala kekeliruan dapat pengkaji atasi..Sesungguhnya kepelbagaian budaya memberikan impak yang besar dan sistem pendidikan negara.Di samping itu. Perkara pertama yang pengkaji lakukan ialah membuat pembacaan tentang tajuk esei ini dalam buku.Aktiviti ini telah memudahkan pengkaji menyiapakan tugasan ini dengan jayanya.

Melayu Brunei di Sabah Melalui tugasan ini.Kadazandusun.pengkaji telah mendapat pelbagai faedah terutamanya mengenai peranan guru dalam menangani kepelbagaian budaya yang terdapat di dalam kelasnya. banyak input baru yang telah pengkaji peroleh.Cina pula mewakili 25 peratus dan India pula 7 peratus dan yang selebihnya adalah terdiri daripada kelompok peribumi kecil seperti Dayak. secara jujur pengkaji mengatakan tidak cukup memandangkan banyak aktiviti yang perlu dilakukan pada masa yang sama. pengkaji mengambil lebih masa pada waktu malam untuk menulis esei ini. Etnik Melayu merangkumi 55 peratus penduduk di Malaysia. 25 | P a g e .Melanau dan Orang Ulu di Sarawak.kita boleh bahagikan etnik kepada 3 etnik yang besar iaitu Melayu. pengkaji dapat mengetahui secara terperinci bilangan penduduk di Malaysia berdasarkan kaum.Guru sebagai insan yang telah diamanahkan untuk mendidik muridmurid menjadi masyarakat madani berhadapan dengan cabaran yang besar dalam usaha menangani kepelbagaian budaya ini.Satu jumlah yang sangat besar.Jika seseorang guru gagal untuk menangani cabaran ini maka pasti hasrat kerajaan untuk memupuk perpaduan kaum daripada akar umbi akan menemui kegagalan.pengkaji memang berasakan seolah-olah pengkaji tidak cukup masa untuk menyiapkan tugasan ini dengan baik.Bidayuh. agama dan sebagainya.Sebagai seorang guru yang mempunyai tanggungjawab yang bukan kepalang penting di sekolah iaitu guru Bahasa Melayu Tahun 6.Cina dan India. Melalui dapatan ini. Sebagai contoh. Bajau. Murut.Pelbagai etnik pasti menuntut keprihatinan yang bukan sedikit untuk menyediakan pendidikan yang sama rata dan adil kepada semua etnik.Namun. Melalui penulisan esei ini.Mengikut Wikipedia. Antaranya ialah tentang etnik-etnik yang terdapat di Malaysia.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN25 Dari segi peruntukan masa bagi menyiapkan esei ini.Hal ini demikian kerana pengkaji terlibat dengan kelas tambahan dan aktiviti-aktiviti sekolah yang lain.di Malaysia terdapat 64 etnik . pengkaji juga sempat mencari maklumat tentang statistik demografi penduduk di Malaysia.masalah itu telah berjaya diatasi kerana pengkaji telah menggunakan pelbagai strategi dalam mengurus masa.Namun secara umumnya. Di samping itu.

Pengkaji berpendapat.sebenarnya pihak yang paling penting dalam melakukan perubahan ini ialah ibu bapa mereka.Antara contoh kegagalan program kerajaan ialah Sekolah Wawasan.Hal ini mungkin disebabkan oleh pemahaman yang cetek tentang rasional projek tersebut dilaksanakan ataupun oleh sebab politik demi kepentingan segelintir masyarakat yang tidak ingin melihat perpaduan terus utuh di Malaysia.Murid akan sentiasa melihat kepada guru mereka dalam mengamalkan sesuatu nilai murni.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN26 Pengkaji juga menyedari bahawa pihak kerajaan juga memainkan peranan yang besar dalam usaha memupuk perpaduan pada peringkat sekolah.Ibu bapa merupakan orang yang paling bertanggngjawab dalam melakukan perubahan kerana merekalah yang bertanggngjawab mencorakkan anak-anak mereka. menjadi contoh teladan dan sebagainya. 26 | P a g e .Kerajaan telah menyalurkan peruntukan berjuta-juta ringgit dalam memastikan segala program untuk perpaduan berjalan dengan lancar dan berjaya mencapai objektif pelaksanaannya. pengkaji juga sedar betapa pentingnya peranan guru dalam memupuk perpaduan kaum di negara ini melalui penerapan nilai-nilai murni.kegiatan kokurikulum dan melalui kurikulum yang dilaksana di sekolah.Namun usaha daripada pihak guru sahaja tidak memadai andai ibu bapa dan masyarakat tidak memberikan kerjasama dalam merealisasikan aspirasi negara.Mereka mesti melihat perpaduan ini dalam konteks yang lebih luas yang melibatkan pembinaan negara bangsa yang dikagumi pada mata dunia. Selain itu.Guru sebagai orang yang paling dekat dengan murid selain ibu bapa mereka mesti sentiasa mengamalkan nilai-nilai murni dalam amalan sehariannya agar dapat menjadi cerminan kepada nilai murni kepada murid-murid.Jika semua ibu bapa bertekad untuk menjadikan perpaduan kaum sebagai asas kepda pembinaan negara Malaysia yang aman maka mereka mesti mengubah corak pemikiran mereka agar tidak menjurus kepada survival etniknya sahaja.Pengkaji juga menyedari usaha murni pihak kerajaan dalam pemupukan perpaduan ini adakalanya tidak mendapat sambutan yang baik daripada khalayak.Kerajaan di bawah Kementerian Pelajaran telah melaksanakan banyak program untuk memupuk perpaduan ini antaranya program RIMUP.

Pengkaji juga berharap agar segala usaha yang telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan akan membuahkan hasil yang diharapkan.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN27 Pengkaji amat berharap pengkaji dan rakan-rakan guru yang lain akan dapat menjadi seorang guru yang mampu mendokong aspirasi negara ini untuk mewujudkan masyarakat yang bersatu padu. Akhirnya.Kerapuhan perpaduan menjurus kepada kehancuran negara.maju dan progresif akan menjadi kenyataan.tanggungjawab kami bukan alang-alang besarnya.semoga impian kita untuk melihat rakyat Malaysia bernaung di bawah payung 1 Malaysia yang aman.Pengkaji juga berharap agar masyarakat Malaysia akan memberikan kerjasama yang tidak berbelah bagi kepada pihak kerajaan dalam usaha menjadikan perpaduan sebagai asas kemajuan negara.Tiada kemajuan bakal dicapai jika perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia masih rapuh. 27 | P a g e .Pengkaji sedar.Tanpa komitmen yang tinggi tidak mungkin pengkaji akan dapat melahirkan murid-murid yang mencintai negaranya lebih daripada mencintai etniknya sahaja.

Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia 12 : 99-118 Mohd Shafie bin Haji Apdal (2008). Membina Bangsa Malaysia Jilid 4 Integrasi Nasional. Laman Web Rasmi Jabatan Perangkaan Malaysia : Sumber Statistik Rasmi Malaysia. Boon Pong Ying.my Kamus Dewan. Siri Pendidikan Guru : Budaya dan Pembelajaran. 28 | P a g e .statistics. Majid. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia (2006). Rashid. Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Selangor : Oxford Fajar Sdn.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN28 RUJUKAN Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2010 (Banci 2010) (t.gov. Rancangan Malaysia Ke-9 – Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (2006-2010). Kesenian dan Warisan. Bhd. Perbezaan antara Pengetahuan dan Amalan Konsep KBSM di Kalangan Guru. Yusof (2007). Kementerian Perpaduan. Edisi Keempat (2007). Kebudyaan. (2011).t). Putrajaya Mohd Najib A. Ghafar & Ali Harun (2007). Dicapai pada 15 Mac 2012 daripada http://www. Najeemah Md. Kuala Lumpur : PTS Professional Noriati A. Konsep Pendidikan. Sharifah Fakhriah Syed Ahmad dan Zuraidah A.

mstar.penerangan.my/ 29 | P a g e . Kecerdasan Pelbagai. Teks Ucapan Penuh Menteri Pelajaran Sempena Hari Guru. Kuala Lumpur : PTS Professional Yahya bin Don.gov. Kepimpinan & pembangunan pelajar sekolah di Malaysia.com. Selangor : PTS Professional Muhyiddin Yassin (16 Mei 2011). Aziah Ismail.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN29 Perspektif Wawasan 2020 (t.my Salhah Abdullah (2009).t). Dicapai pada 10 Mac 2012 daripada http://pmr.Aplikasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Mstar Online. Dicapai pada 16 Mac 2012 daripada ://www. Yaakob Daud (2007).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful