HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN1

PENGHARGAAN
Pertama sekali, pengkaji ingin melahirkan syukur ke hadrat Allah di atas segala petunjuk dan hidayah-Nya. Alhamdulillah, Tugasan PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUANini telah berjaya disiapkan dengan s.a.w dan kepada ahli keluarganya. Seinfiniti penghargaan dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada pensyarah kursus ini yang terlalu banyak membantu, membimbing dan juga sebagai pemudahcara sepanjang proses pengkaji menyiapkan tugasan ini. Tanpa tunjuk ajar yang begitu jitu dan padu daripada beliau, tidak mungkin pengkaji akan dapat menyiapkan tugasan ini dengan baik. Tidak lupa juga pengkaji merakamkan ucapan terima kasih kepada rakan-rakan dan ahli keluarga yang banyak memberi sokongan dan dorongan di samping menyumbangkan ideaidea yang bernas . Terima kasih sekalung budi. ilham, kurnia dan petunjuk yang telah

dianugerahkan oleh-Nya. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi besar kita Muhammad

Dewa sakti melayang ke Daik Hendak mencari Dewa Jaruga Kalau ada budi yang baik Sampai ke mati orang tak lupa

1|Page

HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN2

ISI KANDUNGAN 1.0 2.0 Pengenalan Aspek kepelbagaian sosio budaya etnik Bajau 2.1 2.2 Asal usul etnik Bajau Nilai dan Kepercayaan

Muka surat 3-4

4-6 7-8

2.3 2.4 2.5 3.0

Kematian Perkahwinan Kebudayaan dan Kesenian

9 – 10 10 – 11 12

Implikasi kepelbagaian budaya 3.1 3.2 3.3 Implikasi terhadap sekolah Implikasi terhadap guru Implikasi terhadap murid 14 – 15 15 – 18 18 – 20

4.0

Cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk mewujudkan persekitaran bilik darjah yang mesra budaya 20 – 23 23 23 – 24 24 - 25

5.0 6.0 7.0

Kesimpulan Refleksi Rujukan

2|Page

Aziah dan Yaakob.Melayu merupakan kumpulan etnik utama di Semenanjung Malaysia iaitu 63.7%).5 peratus di Sabah.3 peratus daripada jumlah keseluruhan warganegara di Sarawak.3%).Dalam kalangan warganegara Malaysia. PENGENALAN Malaysia merupakan Negara yang sangat unik kerana terdiri daripada penduduk berbilang kaum dan etnik daripada pelbagai budaya.kumpulan etnik.agama.Justeru itu.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN3 1.Cina (24.kepercayaan.pengkaji telah memilih etnik yang terdapat di Sabah iaitu etnik Bajau . Selain itu. dan peraturan tingkah laku.3%) dan lain-lain (0.berkelakuan dan sebagainya.budaya boleh didefinasikan sebagai suatu cara hidup yang diamalkan oleh kumpulan tertentu dan meliputi sistem sosial.Warganegara Malaysia terdiri darpada kumpulan etnik Bumiputera (67. 3|Page .3 juta yang merangkumi 91.kepercayaan dan sikap (Yahya.Tegasnya.2%) dan Hindu (6.4%).Dari segi agama.Sagor et al.adat resam. Untuk tujuan kerja kursus ini.nilai.1 peratus.India (7.susunan organisasi ekonomi.budaya menggambarkan cara hidup.manakala Kadazan/Dusun merekodkan sebanyak 24.kepercayaan.8 peratus warganegara dan 8.Islam merupakan agama yang paling meluas dianuti di Malaysia dengan perkadaran 61.6%).(1994) dalam Yahya (2007).Iban mencatatkan 30.Beliau juga menjelaskan bahawa budaya ialah kajian tentang tingkah laku manusia dalam satu kumpulan yang berbeza mengikut masyarakat.politik.banci penduduk di Malaysia sehingga 2010 ialah seramai 28.akal budi atau cara berfikir.sikap dan nilai.2007).mendefinasikan budaya sebagai kemajuan fikiran.Kristian (9.suku dan sub budaya yang lain.menjelaskan bahawa budaya sebagai sistem sosial yang diintegrasikan oleh nilai-nilai.2 peratus bukan warganegara.3 peratus dengan diikuti dengan agama Buddha (19. Kamus Dewan (2007).8%).Menurut laporan yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia.kita patut bersyukur kerana kita masih boleh hidup dalam keadaan yang aman dan harmoni.

Bangsa Bajau atau Samah dapat dibahagikan kepada dua kelompok utama iaitu Pala’u (Bajau Laut) dan Samah (Bajau Darat). Mereka juga bukan penganut agama Islam.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN4 2. Kebanyakan masyarakat Bajau mendiami kawasan Samporna dan Kota Belud. Pala’u tinggal di dalam lepa yang bergerak bebas di sekitar laut Sulawesi. kawasan-kawasan tersebut adalah dalam lingkungan Nusantara. 2. terdapat dalam kalangan orang-orang Samah yang tidak mengakui Pala’u sebagai Bajau oleh sebab kesuluruhan Samah adalah beragama Islam. Riau-Lingga atau Maluku. Ada juga yang mengatakan Bajau berasal dari Kepulauan Riau-Lingga di Indonesia dan ada pula yang mengatakan etnik ini berasal dari kepulauan Maluku. Terdapat pelbagai suku kaum dalam kalangan masyarakat Bajau seperti Ilanun. Sehingga tahun 1950-an.1 ASAL USUL ETNIK BAJAU Ada pendapat mengatakan bahawa Bajau berasal dari Johor. yang kemudian tersebar luas di seluruh kepulauan Melayu dan Lautan Pasifik1. Hakikatnya. untuk mendapatkan keperluan seperti ubi kayu. Johor. baik di Selatan Filipina. Sulu dan sebagainya. MASYARAKAT BAJAU Masyarakat Bajau merupakan masyarakat pribumi Sabah dan dari segi populasinya adalah kedua terbesar selepas kaum Kadazan. air atau untuk membaiki lepa mereka. mereka hanya mendarat di tepian pantai atau pesisiran sama ada di jajaran pulau atau tanah besar. Oleh sebab bangsa Bajau adalah generasi asli Melayu Deutro. 4|Page . Borneo Utara. maka mereka adalah Melayu tulen. Justeru itu. Kajian awal oleh Badan Galak Pusaka (2000) mengenai asal-usul bangsa Bajau mendapati bahawa bangsa Bajau adalah generasi asli Melayu Deutro yang mula bergerak dari Yunan menuju arah selatan (Asia Tenggara) pada kira-kira 1500 tahun Sebelum Masehi iaitu 3500 tahun yang lalu.

Kajian awal oleh Badan Galak Pusaka menunjukkan terdapat sekurangkurangnya 26 subdialek bahasa Bajau. Kaum Bajau merupakan kaum bumiputra kedua terbesar di negeri Sabah. bahasa Bajau mempunyai lebih daripada 20 subdialek. Walaubagaimanapun orang-orang Bajau di bahagian Timur Sabah ini kebanyakkannya 5|Page . Mereka ini merupakan antara pelaut terkenal pada zaman dahulu sebelum kedatangan penjajah di Sabah. Kemahiran mereka ini menjadikan mereka terkenal di negeri Sabah dan diberi gelaran "Koboi Timur" atau "Koboi Sabah". Semasa dalam majlis tertentu seperti pesta dan hari perayaan. Orang-orang Bajau juga mempunyai kemahiran menunggang kuda dan ini menjadikan mereka antara kaum yang paling berjaya di Sabah. mereka masih mengamalkan kehidupan tradisional seperti kegiatan menangkap ikan dan kaum Bajau di sini digelar Bajau Laut.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN5 Daripada segi bahasa dan pertuturan. Kaum Bajau kebanyakannya beragama Islam dan berasal dari dua kumpulan etnik yang tidak jauh bezanya iaitu Bajau di pantai Timur dan juga Bajau di pantai Barat. Kaum Bajau didapati mempunyai kemahiran membina sampan atau kapal yang sederhana saiznya dalam beberapa catatan sejarah. penunggang kuda kaum Bajau ini sering kelihatan dalam pakaian berwarna-warni malah kuda mereka juga dipakaikan kain seperti penunggang juga Orang Bajau yang berada di sebelah pantai Barat Sabah kebanyakkannya menetap dari bahagian Kota Kinabalu sehingga ke Kota Belud. Kaum Bajau dahulunya juga adalah pelaut yang mahir iaitu kegiatan utamanya ialah pelanunan serta penangkapan ikan. Bagi kaum Bajau yang berada di bahagian pantai Timur Sabah .

bahasa mereka dipinjam daripada Suluk iaitu bahasa perdagangan di Laut Sulu. 6|Page . kuning. oren. perdagangan. Kaum Bajau bahagian ini telah bekerjasama dengan kaum Kadazan dusun dari segi akitviti ekonomi. emas dan putih. Orang Bajau dikatakan telah menggunakan sistem Barter dalam aktiviti ekonomi mereka iaitu menukar ganti hasil tangkapan ikan mereka dengan beras orang Kadazan. Di Sabah. Bukan itu sahaja. hijau. 6 bahasa Bajau digunakan dan semuanya berasal daripada keluarga Sama-Bajau. pengaruh kebudayaan daripada kedua-dua kaum ini juga dapat dilhat dari segi kesenian material. perhubungan sosial serta kebudayaan. muzik dan juga rekabentuk bangunan. Kaum wanita Bajau juga terkenal dengan tenunan kain mereka iaitu Dastar yang disulam dengan kain berwarna merah.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN6 telah menetap di darat atau di perkampungan tepian pantai. Pengguna bahasa ini termasuklah pendatang-pendatang daripada negara jiran. Segelintir daripada mereka masih lagi tinggal dalam perahu yang merantau ke sana-sini iaitu Lepa. Kaum Bajau pantai Barat Sabah pula mengadaptasikan bahasa mereka daripada bahasa Melayu. Bagi kaum Bajau daripada bahagian pantai Timur Sabah.

kelapa tua itu akan ditanam bersama-sama tembuni si ibu sebagai tanda kelahiran bayi yang berkenaan. antaranya ialah berpantang. Ia bertujuan untuk menjaga keselamatan dirinya serta kandungan. bidan dikenali sebagai pengulin atau pandai.Sebaik sahaja bayi dilahirkan. Antara pantang larang tersebut termasuklah iaitu wanita hamil tidak boleh berjalan malam kerana dikhuatiri akan diganggu oleh makhluk halus.  Tanda Kelahiran Apabila sudah genap tujuh bulan mengandung.2 NILAI DAN KEPERCAYAAN 1 Kelahiran Sewaktu mengandung Terdapat beberapa adat yang dijalankan oleh masyarakat Bajau ketika seseorang wanita itu mengandung. wanita Bajau juga perlu melalui upacara melenggang perut atau dikenali sebagai maglenggang dalam kalangan 7|Page . di samping memudahkan proses kelahiran kelak. Kemudian pasu tembaga beserta kandungannya sekali diletakkan di atas talam yang telah diisikan segantang padi. Setelah tujuh bulan hamil.  Berpantang Untuk mengelakkan bahaya sewaktu mengandung.  Melenggang perut Selain daripada pantang larang dan adat-adat seperti di atas. suatu tanda kelahiran akan disediakan iaitu sebiji kelapa tua yang baru tumbuh tunasnya dibalut dengan kain putih dan diletakkan ke dalam sebuah pasu tembaga. menempah bidan.  Menempah bidan Dalam masyarakat Bajau. menyediakan kelapa tua sebagai tanda kelahiran dan melenggang perut. wanita berkenaan akan menempah bidan dan satu majlis doa selamat akan diuruskan oleh bidan tersebut dan mulai hari itu hingga hari ke-44 selepas kelahiran bayi. wanita tersebut perlu menjalani beberapa pantang larang tertentu.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN7 2. secara rasminya bidan bertanggungjawab menjaga wanita hamil tersebut.

bidan akan segera dipanggil dan beberapa peralatan tertentu disediakan. azan. si ibu perlu mengambil ubat yang dibuat daripada tumbuh-tumbuhan.  Menanam Tembuni Pada hari kelahiran itu juga. Di samping itu. 8|Page . tembuni ibu dicuci.  Semasa Bersalin Apabila sudah tiba masanya. dibungkus dengan kain putih dan diletakkan ke dalam tempurung. maka ibu bapa akan mengadakan kenduri tambahan.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN8 masyarakat Bajau. duri dan benda-benda tajam seperti besi atau parang diletakkan untuk mengelakkan atau menjauhkan gangguan makhluk halus terhadap si ibu dan bayi. terdapat beberapa adat lain yang dilakukan semasa menyambut kelahiran bayi tersebut iaitu adat potong tali pusat.Bayi berkenaan akan dinaikkan ke dalam buaiannya buat pertama kali. Upacara ini diadakan hanya jika seseorang wanita itu mengandung anak pertama dan upacara dijalankan ketika kandungan berusia tujuh bulan. Antaranya ialah si ibu tidak boleh makan sembarangan makanan. ada kalanya pada hari yang sama diadakan juga upacara naik buai atau dipanggil pesakat nirundangan dalam kalangan masyarakat Bajau. Selain bubur atau nasi tanpa lauk.  Naik Buai Oleh sebab kelahiran anak pertama dianggap sebagai peristiwa istimewa. Tempurung itu pula akan ditanam bersama-sama kelapa tua yang telah disediakan di suatu tempat berdekatan dengan rumah si ibu untuk menandakan kelahiran anaknya  Berpantang Terdapat beberapa pantang larang yang perlu diamalkan oleh seseorang wanita yang baru lepas bersalin. Adakalanya di bawah rumah tersebut. dan menanam tembuni. Selain kenduri.

HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN9  Berkhatan Sebagai orang Islam.. Pada masa itu. anak-anak lelaki dan perempuan akan dikhatankan apabila sudah cukup umur. • Selepas Kematian Apabila seseorang itu meninggal dunia. Lazimnya anak perempuan akan dikhatankan ketika berumur lima tahun sementara anak lelaki pula dikhatankan ketika berumur 12 dan 15 tahun.3 KEMATIAN Antara masyarakat Bajau dengan masyarakat Islam yang lain memang tidak banyak perbezaan dari segi menguruskan pengebumian kerana mereka sama-sama mengikuti peraturan agama Islam walaupun terdapat sedikit sebanyak pengaruh adat tempatan. dikafan dan disembahyangkan. mereka mesti menangisi kematian tersebut kerana ia melambangkan kesedihan mereka. 2. beberapa adat.Masyarakat Bajau percaya “Balan-balan” merupakan sejenis lembaga yang berasal daripada manusia. • Adat mengawal kubur Masyarakat Bajau yang asalnya berfahaman animisme. doa akan dibaca dan mayatnya akan ditutup dengan kain. kini telah banyak memeluk agama Islam. 9|Page . tawak-tawak patai atau pukulan gong akan dibunyikan sebagai tanda seseorang itu telah meninggal dunia. Namun demikian. Mengikut adat bajau. Upacara kematian mereka dilakukan secara teliti bersandarkan keperluan agama dan adat kerana melalui upacara inilah si mati dipercayai dapat menyesuaikan diri dengan keadaan hidup baru di akhirat. budaya dan kepercayaan masih dipegang kuat kerana telah diamalkan turun temurun. Kawalan kubur selama tujuh hari dimestikan kerana masyarakat Bajau percaya mayat akan didatangi balan-balan dalam tempoh tersebut. Seterusnya mayat tersebut akan diuruskan sepenuhnya mengikut peraturan agama Islam. Adat paling menarik dalam budaya masyarakat Bajau ialah adat mengawal kubur. seperti dimandi.

4 PERKAHWINAN  Merisik Adatnya tidak banyak bezanya daripada adat masyarakat Melayu. sepersalinan pakaian dan wang tunai sebanyak RM100. tiga ekor bagi keluarga yang sederhana dan seekor bagi keluarga biasa 10 | P a g e . pihak lelaki membawa sebentuk cincin. Dalam majlis itu. Pihak keluarga perempuan menentukan jumlah kerbau yang akan dihadiahkan untuk majlis perkahwinan.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN10 2. upacara merisik terlebih dahulu dilakukan terhadap gadis yang menjadi calon  Meminang Upacara meminang dilakukan dalam satu majlis yang dinamakan seruan.00 sebagai pengikat tali pertunangan. Masa pertunangan biasanya berlangsung selama setahun untuk membolehkan pihak lelaki membuat persediaan. Sebelum perkahwinan berlangsung. Tujuh ekor bagi keluarga yang berada..

kemudian diikuti dengan tarian tradisional yang dikenal sebagai limbai.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN11 2.5 MAJLIS PERKAHWINAN Pengantin Bajau Majlis perkahwinan dibuat sebelum hari perkahwinan. tarian Limbai adalah sejenis tarian asli masyarakat suku Bajau.TARIAN Tahukah anda. Keluarga yang berada mengadakan majlis tujuh hari sebelumnya. tiga hari bagi keluarga sederhana dan sehari bagi keluarga miskin. Sebaik saja rombongan pengantin sampai. Tarian Limbai digerakkan ketika menyambut ketibaan pengantin lelaki yang diarak ke rumah pengantin perempuan. Majlis ini mungkin berlangsung hingga larut malam. KEBUDAYAAN DAN KESENIAN a.. 11 | P a g e .

Dari segi makanan. Irama dan bahasa tarian mengiringi anggota rombongan pengantin naik ke rumah. Limbai ialah tarian suku kaum Bajau yang menetap di daerah Kota Belud di bahagian pantai Barat Sabah.Antaranya ialah kima.kima bohe dan sollot-sollot iaitu bersaiz kecil dan menyelit di celah-celah permukaan batu.tarian dan sebagainya. lalu tarian Limbai dipersembahkan di depan pengantin. Ia adalah upacara khas sebagai isyarat menjemput pengantin naik ke rumah untuk melakukan istiadat ijab kabul yakni pernikahan.putu.Kima ini boleh dimakan mentah-mentah setelah dihiris atau di potong kecil-kecil dan dicampur 12 | P a g e .antaranya lapiran.seperti makanan tradisional.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN12 perarakan dihentikan sementara. Penari melambaikan selendang mereka sebagai simbol mengundang dan mengucapkan selamat datang.dan Tompe atau tinompeh.Makanan tradisional kima adalah nama sejenis kerang laut dan terdapat dalam beberapa spesies. Ia juga sering dipersembahkan pada majlis keramaian tertentu dalam masyarakat berkenaan.terdapat pelbagai jenis makanan.Kima di jadikan lauk dalam makanan tradisi Orang Bajau. MAKANAN TRADISI Masyarakat Bajau juga terdapat kebudayaan mereka yang tersendiri. Tarian ini dipersembahkan tiga hingga empat pasangan penari dan bercirikan gerakan lenggokan tangan penari yang lemah-lembut.

Pasangan suku kaum Bajau menggayakan pakaian adat perkahwinan dan kebesaran. PAKAIAN TRADISIONAL Bagi pakaian tradisional suku Kaum Bajau.sehingga warna kekuning-kuningan.makanan tradisional putu pula adalah makanan yang berupa ubi kayu yang diparut dan telah diperah airnya lalu dimasak secara stim.Ia juga boleh dimakan bersama sayur. samping dan destar.Berdasarkan gambar. wanita menggayakan blaus badu sampit dan kain sarung olos berangkit.Manakala makanan tradisional Tompe atau Tinompeh juga ialah makanan yang berupa ubi kayu yang diparut dan telah diperah airnya.Pati ubi itu kemudiannya digoreng tanpa minyak di dalam kuali.Selain itu. Lelaki Bajau menggayakan baju potongan Cekak Musang.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN13 dengan air limau dan lada serta rempah ratus yang lain mengikut selera seseorang. seluar. Pakaian lelaki dari kain satin berhias renda dan pakaian wanita juga dari satin yang dilengkapi dengan mandapun dan tali pinggang. 13 | P a g e . perhiasan leher mandapun dan perhiasan kepala sarempak.Manakala.

pihak sekolah perlulah merancang dan melaksanakan pelbagai program dan aktiviti ke arah memupuk perpaduan kaum dengan melibatkan murid daripada pelbagai kaum bagi member peluang kepada mereka untuk mengenali dan memahami budaya antara satu sama lain. melalui pemahaman tentang budaya etnik lain adalah diharapkan satu situasi asimilasi dan toleransi boleh diwujudkan supaya ruang untuk perpaduan lebih terbuka luas. 14 | P a g e . Seterusnya.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN14 IMPLIKASI DALAM PENDIDIKAN PELBAGAI BUDAYA DI MALAYSIA IMPLIKASI TERHADAP SEKOLAH Sekolah adalah tempat terbaik untuk menyemai semangat toleransi. Antara program yang boleh dijalankan ialah acara mengibarkan Jalur Gemilang. pihak sekolah boleh mengadakan aktiviti yang memfokuskan kepada pengenalan tokoh-tokoh dan pemimpin negara daripada pelbagai kaum serta mengetahui tempattempat bersejarah Negara. meliputi daya usaha pendidikan. pihak sekolah boleh mengadakan pelbagai program yang menjurus kepada penghayatan prinsip-prinsip Rukun Negara. Menurut Abdullah (2005). perpaduan nasional dan persefahaman murid pelbagai agama dan bangsa di negara kita. Oleh itu. Selain itu. mengadakan pertandingan fotografi dan melukis sempena bulan kemerdekaan. sekolah perlu perihatin dengan keperluan masyarakat pelbagai budaya dan menggambarkan kepelbagaiannya melalui struktur organisasi. Beliau menambah. pendidikan pelbagai budaya mesti menjadi sebahagian daripada program pendidikan dan sebahagian daripada falsafah pendidikan. Kelab Rukun Negara perlu ditubuh dan diaktifkan bagi mengendalikan pelbagai program berkaitan aktiviti patriotik seperti Bulan Kemerdekaan. Menurut Najeemah (2006).

Bidayuh dan lain-lain. sekolah perlu menganjurkan pertandingan reka cipta yang berunsurkan budaya pelbagai kaum seperti reka cipta tanglung. berat. moral. Ini dapat dikesan dengan memahami pola perkembangan dan sifat perseorangan murid. manusia berbeza dari segi jantina. Kadazan. Menurut Mahani Razali. dan ciri-ciri personaliti serta reaksi emosi. Dengan memberi perhatian kepada perbezaan 15 | P a g e . guru perlulah memberi layanan yang sama rata kepada semua murid. bakat dan lain-lain aspek yang mungkin terdapat dalam kalangan individu dalam sesuatu kumpulan. Setiap kaum pula terdiri daripada kumpulan etnik yang tersendiri. setiap murid adalah berbeza antara satu sama lain. Cina dan India serta kaum-kaum yang lain seperti Iban. kemudian baru guru dapat menentukan bahan yang akan diajar serta memilih cara yang sesuai bagi mempertingkatkan kualiti pembelajaran. IMPLIKASI TERHADAP GURU Pertama. dalam konteks Negara Malaysia. Menurut Mahani (2006). ketinggian. dalam hal-hal lain seperti kesihatan dan tahap tenaga.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN15 Selain itu. Menurut Abdul Ghani Abdullah. emosi. Guru perlu memahami perbezaan murid secara individu dalam kelasnya. tingkah laku. sama ada sifat-sifat kognitif. sosial. Abdul Rashid Mohamed (2007). Ramlah Jantan & Shahabuddin Hashim (2006). khat dan sebagainya bagi memupuk integrasi antara kaum. Seperti yang kita sedia maklum. Abdul Rahman Abdul Aziz. perbezaan individu merujuk kepada variasi atau ketidaksamaan individu daripada norma kumpulan. perbezaan individu memang menjadi suatu perkara yang jelas. Perkembangan ini menunjukkan guru-guru perlu memahami perbezaan individu dalam pendidikan. dan bentuk tubuh badan. Rakyat Malaysia terdiri daripada beberapa kaum yang utama seperti Melayu. Menurut Papalia (2001). kaligrafi. wau. guru perlu memberi perhatian kepada perbezaan murid. fizikal.

Dalam membentuk nilai murid. Kebijaksaan guru mengendalikan perbezaan kelas sosial murid akan mewujudkan pergaulan bebas dan tidak berkelompok dalam sesuatu masyarakat. martabat. guru boleh menggunakan kaedah pembelajaran koperatif dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Menurut Noriati (2011). guru perlu sentiasa menerapkan nilai-nilai dalam semua mata pelajaran yang diajar. Perbezaan kelas sosial yang wujud perlu ditangani supaya tidak ada murid yang berasa mereka dipinggirkan oleh guru dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. guru akan berjaya membimbing pelajar membina rasa yakin kepada pelajaran dan rasa selamat di sekolah. guru tidak boleh mengelompok murid mengikut kaum mereka tertentu sahaja. Seterusnya. Pada tahun 2005. guru harus berusaha untuk menolong murid memahami dan membentuk nilai. Bagi memastikan layanan yang diberikan adalah adil. Jadi.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN16 individu murid. Boon Pong Ying. murid dibahagikan kepada kumpulan yang daripada pelbagai latar belakang. Kelas sosial merupakan perbezaan kedudukan sesuatu kelompok dalam masyarakat dari segi kuasa. Menurut Noriati. Kementerian 16 | P a g e . politik. Sebagai contoh. melalui kaedah pembelajaran koperatif. Dengan cara ini satu suasana pembelajaran yang interaktif akan terbentuk dan pembelajaran akan menjadi menyeronokkan. Sharifah dan Zuraidah (2011). Selain itu. guru juga perlu menggunakan pelbagai teknik dan kaedah bagi memberi kepuasan kepada murid supaya tidak ada seorang pun murid dalam kelas dikebelakangkan. Keadaan ini menjamin semua murid akan berpeluang mengambil bahagian dalam setiap aktiviti yang dijalankan oleh guru dalam kelas. kekayaan. etnik. mereka dapat saling belajar dan mengenali budaya secara tidak langsung serta dapat mewujudkan sifat kerjasama dan toleransi yang diperlukan dalam masyarakat majmuk. Semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. kelas sosial wujud hasil daripada taraf pendidikan dan taraf sosioekonomi keluarga. murid perlu dilayan sama rata tanpa mengira sama ada mereka dari kelas atasan atau bawahan. Inilah yang dikatakan ‘nilai merentas kurikulum’. pendapatan. Jadi. dan pekerjaan. guru juga perlu mengajar tanpa membezakan kelas sosial murid. sikap serta tingkah laku yang sesuai. taraf sosial dan pencapaian.

Daripada FPK tersebut.dalamnya kerana FPK merupakan tunjang utama kepada sistem pendidikan di Malaysia. etnik dan kepercayaan murid kerana boleh membawa kepada salah faham antara guru dan murid. Sebagai contoh. guru perlulah menghormati adat resam dan kepercayaan murid-murid. Jadi.nilai telah tertanam dalam kalangan murid. Sekiranya nilai . Sebagai seorang guru. kita perlulah memahami dan menghayati FPK sedalam .unsur negatif dan sensitif bagi mana-mana etnik. guru mesti menggunakan bahasa yang sesuai yang tidak menyentuh unsur sensitif dari aspek gender. guru hendaklah mengelakkan daripada menggunakan unsur .mata malah mendidik murid secara seimbang dari segi intelek. bertolak ansur dan sebagainya antara kaum dapat diamalkan. jasmani dan emosi. Pemilihan bahan sumber yang sesuai dapat mengelakkan seseorang guru menyentuh sensitiviti sesuatu kaum. Penerapan nilai ini juga sangat penting bagi seseorang guru bagi merialisasikan hasrat yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK).menyayangi. Jadi. 2007).HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN17 Pelajaran telah menerbitkan buku panduan pengajaran dan pembelajaran nilai merentas kurikulum KBSR dan KBSM bagi membantu guru-guru melaksanakan penerapan nlai murni dalam pengajaran dengan lebih efektif (Mohd Najib. guru tidak boleh menyentuh atau mempertikaikan kepercayaan yang diamalkan oleh murid-murid. rohani. maka gejala sosial yang berlaku dalam masyarakat dapat dikurangkan. Selain itu. guru perlu sentiasa mengingatkan dan menegaskan kepada murid supaya sentiasa menggunakan bahasa yang standard iaitu bahasa Melayu semasa berkomunikasi. budaya hormat-menghormati. Selain itu. Seterusnya. Menurut Noriati (2011). guru perlulah bijak memilih bahan sumber untuk digunakan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. pengkajing . Hal ini menunjukkan betapa Kementerian Pelajaran begitu serius membantu guru untuk menerapkan nilai merentas kurikulum dalam pengajaran. guru perlu sentiasa mendapatkan maklumat yang tepat tentang budaya sesuatu etnik. 2011). Di samping itu. (Noriati. dengan penerapan nilai ini. Penggunaan bahasa yang Standard akan memberi peluang sama rata 17 | P a g e . jelaslah bahawa tugas guru bukan sahaja memberi input semata .

Jadi. Laras bahasa yang tepat akan membantu murid berkomunikasi dengan lancar. Mereka juga perlu diberikan kesedaran batasan perhubungan dalam interaksi yang berlainan jantina dan saling menghormati antara satu sama lain. Kepercayaan dan amalan agama yang dianuti oleh murid tidak harus dipertikaikan dan aktiviti yang dijalankan haruslah berupaya menyemai semangat saling percaya dan mempercayai ke dalam jiwa murid. Murid juga digalakkan berinteraksi dan berhubung dengan mereka yang berlainan jantina mengikut batas-batas yang sepatutnya. Proses sosiaisasi antara kaum tanpa mengira anutan agama hendaklah dikembangkan supaya proses pembentukan kendiri murid dapat dilaksanakan. Hati dan jiwa mereka perlu dibersihkan melalui pendidikan terbaik supaya tidak terdapat perbezaan antara individu atau kumpulan murid dengan yang lain. Unsur-unsur dialek mengikut kaum hendaklah dielakkan. dan murid harus sentiasa berinteraksi dengan menggunakan bahasa yang betul.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN18 kepada murid untuk mengambil bahagian dalam aktiviti pembelajaran. IMPLIKASI TERHADAP MURID Murid harus bersosial dalam melakukan aktiviti pembelajaran dan seharusnya berinteraksi tanpa mengira kelas sosial dan perlu membuang sikap prejudis terhadap rakan bangsa lain. Penggunaan bahasa yang standard harus diamalkan oleh murid-murid semasa berada di sekolah terutamanya semasa berlangsungnya pembelajaran. 18 | P a g e . Secara langsung semangat perpaduan dapat dijalinkan dalam masyarakat majmuk di negara kita. interaksi antara murid pelbagai kaum akan terbuka luas dan secara tidak langsung dapat memupuk nilai perpaduan dalam kalangan murid.

Murid yang sentiasa mendapat dorongan dan bimbingan guru serta rakan sebaya. Guru boleh dapat mengurangkan kadar ponteng dan masalah disiplin melalui pendekatan pengurusan bilik darjah yang berkesan. pengunaan bahasa badan. Tindakan murid boleh dibuat jangkaan oleh guru. tahap disiplin yang terkawal melalui tindakan yang berhemah. hubungan yang mesra sesama murid dan murid dengan guru. Komunikasi berkesan dapat dicapai melalui cara bertutur. disamping meningkat kecergasan mental. . kreatif dan ininovatif dan bermatlamat. Murid biasanya akan terpengaruh kepada tindakan guru yang menunjukkan teladan sebagai seorang profesional.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN19 Kemahiran juga berkomunikasi memainkan peranan penting ke arah pembentukan budaya penyayang. Mungkin terdapat beberapa orang murid yang nakal di dalam setiap kelas. supaya murid lain tidak menjadi ‘pak turut’. Kecekapan yang ditunjukkan rumahku’. telefon dan sebagainya. Oleh itu guru mesti membentuk program-program yang bertujuan membangunkan murid. mementingkan aspek nilai-nilai murni. Murid –murid yang menimbulkan punca permasalahan harus dikenalpasti. Guru mesti mencuba 19 | P a g e oleh bakal guru menghasilkan sebuah bilik darjah yang dapat ditransformasikan menjadi sebuah rumah yang menepati slogan ‘bilik darjahku. Kemahiran mengawal kelas sebaik sahaja guru memasuki kelas merupa titik noktah penting dalam pengajaran dan pembelajaran. namun harus diingat bahawa bukan murid menjadi punca permasalahan. yang dibaluti perasaan kasih saying dapat memberi peluang yang terbaik untuk mengembangkan potensi diri mereka kea rah pembentukan modal insane yang berkualiti. Guru diperlukan membentuk budaya bilik darjah yang dinamis. Murid biasanya suka akan budaya belajar yang ceria. menyentuh emosi. menyeronokkan. dengan peraturan dan arahan yang jelas bagi mengurangkan segala tingkahlaku negatif. penulisan. juga melalui pengunaan alat-alat tertentu seperti komputer. Kadar bilangan murid yang terlalu ramai dan tidak seimbang bukanlah ukuran subjektif bahawa kelas itu tidak dapat dibangunkan.

masing boleh menerima dan menghormati budaya rakan. Menyusun kumpulan murid.murid ini berbeza bangsa dan agama.murid ini akan boleh berkomunikasi dan berinteraksi sesama mereka.murid yang berbilang kaum ini.murid tersebut sewajarnya dikumpulkan dalam kumpulan yang pelbagai kaum. Ini akan dapat mengelakkan salah faham antara murid. pasti mereka menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan. Hal ini boleh mewujudkan suasana mesra antara mereka. CADANGAN KE ARAH MEWUJUDKAN PERSEKITARAN BILIK DARJAH YANG MESRA BUDAYA 1. Murid harus diterapkan supaya membiasakan diri datang ke bilik darjah tepat pada masanya. proses penerimaan akan berlaku antara pelbagai budaya. Kesabaran. 20 | P a g e .murid dan menambahkan lagi kemahiran berbahasa Melayu dalam kalangan murid yang tidak berbangsa Melayu. Melalui kerjasama ini. Selain itu murid. murid.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN20 membantu menyelesaikan punca permasalahan dan meneruskan aktiviti pengajaran dengan banyak berinteraksi dengan murid sehingga ia merasakan dirinya mendapat perhatian dan dihargai sehingga ia merasakan mendapat perhatian dan dihargai bukan kerana dirinya tetapi kerana tingkahlakunya yang disenangi guru.rakan lain. Jika di dalam sesebuah kelas itu terdapat murid yang berbilang kaum. masing.murid yang berbilang kaum. Dengan mencampuradukkan murid. maka murid.. Hal ini membawa makna walaupun murid. Kerjasama ini boleh membentuk kesepaduan antara mereka dan juga dapat membentuk budaya satu Malaysia. Ketegasan terhadap disiplin murid perlu dilakukan dengan cara dan pendekatan berhemah yang menampakkan bahawa ketegasan itu bukan bertujuan mendera tetapi lebih kepada pengajaran. Apabila pelbagai bangsa ini berinteraksi. kecekalan dan kesungguhan untuk membentuk perangai murid memang mengambil masa yang lama.murid yang berbilang kaum ini boleh bekerjasama antara satu sama.

Selain itu. Selain itu. dengan menggunakan diorama semasa mengajar topik habitat haiwan dalam subjek sains. Sebagai contoh. keselesaan. murid dapat mengingat isi pembelajaran dengan lebih baik. kegembiraan. Persekitaran P&P yang mesra budaya juga mengambil kira unsur peraturan yang perlu diaplikasikan oleh murid. Peraturan ini kemudiannya akan dijadikan budaya oleh murid. Dengan wujudnya ruangan. Budaya seperti ini merupakan satu budaya yang mulia 21 | P a g e . Contohnya. mencuba sesuatu yang baru dan memperkembangkan bakat yang dimiliki.murid apabila mereka sudah sebati dengan peraturan ini. Contohnya ruang bacaan. Untuk membina persekitaran P&P yang mesra budaya. sudut informasi. Mewujudkan ruang fizikal dan peralatan serta kemudahan yang dapat memberi keselesaan. Peraturan yang dibuat oleh guru dan dilaksanakan oleh murid secara berterusan lama.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN21 2. Daya tarikan sesungguhnya sangat berkesan dalam membina memori jangka masa panjang. guru mewujudkan peraturan bahawa murid mesti memberi salam kepada guru apabila guru masuk ke kelas dan bersalaman dengan guru apabila tamat sesi persekolahan. Alat bantu mengajar yang bukan sahaja menarik tetapi juga sesuai dengan topik pembelajaran pasti akan mendorong murid untuk memberi tumpuan semasa guru mengajar. ruang hasil kerja murid dan sebagainya. guru juga boleh mewujudkan peralatan yang dapat menarik minat murid untuk meneruskan sesi pembelajaran. dengan mewujudkan ruang hasil kerja murid. Oleh yang demikian. Ruang fizikal boleh menjadi salah satu daya penarik dalam sesebuah bilik darjah. Peralatan yang dimaksudkan di sini merujuk kepada alat bantu mengajar. Mereka akan melakukannya walaupun tanpa disuruh berbuat demikian. 3. guru boleh memupuk budaya positif seperti budaya cintakan ilmu dan budaya membaca.kelamaan akan menjadi budaya. kegembiraan serta hasil pembelajaran murid perlu dititikberatkan. murid akan lebih tertarik dan sekaligus membina kefahaman yang lebih tinggi tentang topik berkenaan. guru boleh meningkatkan motivasi murid untuk belajar.ruangan seperti ini. dan memberi kesan positif kepada hasil pembelajaran murid. Mewujudkan peraturan bersama yang dijadikan budaya.

kaum yang pelbagai.murid tentang pergerakan asas yang meliputi pergerakan lokomotor. murid boleh belajar tentang pergerakan lokomotor ketingting( 22 | P a g e . Menggunakan kaedah belajar sambil bermain. Guru boleh mewujudkan suasana mesra budaya itu melalui amalan pedagogi. pergerakan bukan lokomotor dan manipulasi alatan. apa kata kalau kita gunakan kaedah ini dalam P&P dan pada masa yang sama menyelitkan unsur budaya pelbagai kaum? Bagaimana pula ia dilakukan? Dalam budaya pelbagai kaum seperti kaum Melayu. Contoh yang paling mudah ialah dalam subjek Pendidikan Jasmani. Apabila guru dihormati. Dalam konteks ini. Oleh itu. Mengaitkan isi pembelajaran dengan budaya. Kaedah main merupakan satu kaedah yang amat sinonim dalam P&P sekolah rendah. Ia juga adalah budaya bagi golongan kanak. guru bukan sahaja boleh mengajar topik yang perlu diajar tetapi pada masa yang sama boleh menyerapkan ilmu pengetahuan tentang budaya sesuatu kaum itu kepada muridmuridnya. Bajau. fokus untuk mewujudkan persekitaran P&P mesra budaya bukan hanya tertumpu di dalam bilik darjah. 4.murid.kanak. Misalnya dalam permainan ketingting yang merupakan salah satu permainan tradisi Melayu.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN22 kerana ada nilai menghormati guru di situ. Permainan tradisi juga merupakan satu budaya. Dengan menggunakan permainan tradisi sesuatu kaum dalam P&P. India. Untuk mewujudkan suasana P&P yang mesra budaya. Cina. maka pelajaran akan lebih berkat lagi. Proses P&P bukan sahaja berlaku di dalam bilik darjah tetapi juga boleh berlaku di luar bilik darjah seperti di padang dan perpustakaan. salah satu caranya ialah dengan mengaitkan isi pembelajaran dengan budaya kaum yang berkaitan. Oleh itu. Iban dan sebagainya pasti ada permainan tradisi. Main merupakan satu aktiviti yang menyeronokkan dan dapat menarik perhatian murid. 5. Permainan tradisional boleh digunakan dalam mengajar murid. budaya yang dimaksudkan ialah budaya kaum.

HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN23 melompat dengan satu kaki) dan pergerakan bukan lokomotor iaitu imbangan badan. KESIMPULAN Sebenarnya kepelbagaian etnik yang terdapat di Malaysia merupakan suatu rahmat kepada negara ini. Permainan masyarakat India seperti Kabaddi pula boleh digunakan untuk dijadikan permainan kecil.Marilah kita sama-sama membajai kepelbagaian ini dengan kuntum-kuntum perpaduan agar negara kita akan terus maju dan mencapai matlamat negara. 23 | P a g e .Kepelbagaian ini mewujudkan Malaysia yang unik pada mata dunia dan menguji kepintaran para pemimpin negara untuk memupuk kepelbagaian itu menjadi suatu ikon yang berharga di negara ini.

jurnal. Perkara pertama yang pengkaji lakukan ialah membuat pembacaan tentang tajuk esei ini dalam buku. Proses mengumpul maklumat ini berlaku sepanjang masa sehingga pengkaji menyiapkan tugasan ini.Sesungguhnya kepelbagaian budaya memberikan impak yang besar dan sistem pendidikan negara..Selepas meneliti semula soalan beberapa kali dan berbincang dengan kawan-kawan sekuliah dan masing-masing memberikan input yang menjurus kepada melaksanakan tugasan tersebut dengan cemerlang barulah segala kekeliruan dapat pengkaji atasi.Di samping itu. artikel dalam internet dan sebagainya. Penerangan yang diberikan semasa interaksi pertama agak jelas tetapi pengkaji kurang faham kehendak soalan yang diutarakan untuk menulis esei ini.Pengkaji cuba memahami kepelbagai budaya yang terdapat di dalam negara kita dan implikasinya kepada proses pendidikan di Malaysia. 24 | P a g e . Hal ini demikian kerana pengkaji menulis esei sambil membuat rujukan pada masa yang sama. Pengkaji sangat keliru dengan kehendak tugasan pada waktu itu.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN24 REFLEKSI Alhamdulillah.pengkaji juga menghubungi rakan-rakan sekuliah untuk mendapatkan input tambahan dan pengkaji juga menyertai forum di facebook yang membincang topik ini.Selepas pensyarah subjek ini menerangkan secara ringkas kehendak soalan tugasan tersebut barulah pengkaji memahami tugasan tersebut serba sedikit.Hal ini disebabkan subjek ini merupakan subjek baru dan pengkaji belum mengetahui tentang skop pembelajaran subjek ini. pengkaji bersyukur kepada Allah SWT kerana telah memberi peluang dan kesempatan untuk pengkaji menyiapkan tugasan ini.Aktiviti ini telah memudahkan pengkaji menyiapakan tugasan ini dengan jayanya.

Di samping itu. pengkaji juga sempat mencari maklumat tentang statistik demografi penduduk di Malaysia.Melanau dan Orang Ulu di Sarawak. Etnik Melayu merangkumi 55 peratus penduduk di Malaysia. Sebagai contoh.pengkaji telah mendapat pelbagai faedah terutamanya mengenai peranan guru dalam menangani kepelbagaian budaya yang terdapat di dalam kelasnya. Melalui penulisan esei ini.Hal ini demikian kerana pengkaji terlibat dengan kelas tambahan dan aktiviti-aktiviti sekolah yang lain.masalah itu telah berjaya diatasi kerana pengkaji telah menggunakan pelbagai strategi dalam mengurus masa.Mengikut Wikipedia. banyak input baru yang telah pengkaji peroleh.kita boleh bahagikan etnik kepada 3 etnik yang besar iaitu Melayu. Antaranya ialah tentang etnik-etnik yang terdapat di Malaysia. pengkaji mengambil lebih masa pada waktu malam untuk menulis esei ini.Guru sebagai insan yang telah diamanahkan untuk mendidik muridmurid menjadi masyarakat madani berhadapan dengan cabaran yang besar dalam usaha menangani kepelbagaian budaya ini.Cina pula mewakili 25 peratus dan India pula 7 peratus dan yang selebihnya adalah terdiri daripada kelompok peribumi kecil seperti Dayak.Namun secara umumnya. Melayu Brunei di Sabah Melalui tugasan ini. Bajau. secara jujur pengkaji mengatakan tidak cukup memandangkan banyak aktiviti yang perlu dilakukan pada masa yang sama.Jika seseorang guru gagal untuk menangani cabaran ini maka pasti hasrat kerajaan untuk memupuk perpaduan kaum daripada akar umbi akan menemui kegagalan.Bidayuh. agama dan sebagainya.Kadazandusun.di Malaysia terdapat 64 etnik .Pelbagai etnik pasti menuntut keprihatinan yang bukan sedikit untuk menyediakan pendidikan yang sama rata dan adil kepada semua etnik.Satu jumlah yang sangat besar.pengkaji memang berasakan seolah-olah pengkaji tidak cukup masa untuk menyiapkan tugasan ini dengan baik.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN25 Dari segi peruntukan masa bagi menyiapkan esei ini.Sebagai seorang guru yang mempunyai tanggungjawab yang bukan kepalang penting di sekolah iaitu guru Bahasa Melayu Tahun 6. Melalui dapatan ini. 25 | P a g e .Cina dan India.Namun. Murut. pengkaji dapat mengetahui secara terperinci bilangan penduduk di Malaysia berdasarkan kaum.

Kerajaan telah menyalurkan peruntukan berjuta-juta ringgit dalam memastikan segala program untuk perpaduan berjalan dengan lancar dan berjaya mencapai objektif pelaksanaannya.Pengkaji juga menyedari usaha murni pihak kerajaan dalam pemupukan perpaduan ini adakalanya tidak mendapat sambutan yang baik daripada khalayak.Hal ini mungkin disebabkan oleh pemahaman yang cetek tentang rasional projek tersebut dilaksanakan ataupun oleh sebab politik demi kepentingan segelintir masyarakat yang tidak ingin melihat perpaduan terus utuh di Malaysia. Selain itu.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN26 Pengkaji juga menyedari bahawa pihak kerajaan juga memainkan peranan yang besar dalam usaha memupuk perpaduan pada peringkat sekolah. Pengkaji berpendapat.Namun usaha daripada pihak guru sahaja tidak memadai andai ibu bapa dan masyarakat tidak memberikan kerjasama dalam merealisasikan aspirasi negara.Antara contoh kegagalan program kerajaan ialah Sekolah Wawasan. pengkaji juga sedar betapa pentingnya peranan guru dalam memupuk perpaduan kaum di negara ini melalui penerapan nilai-nilai murni. 26 | P a g e .Guru sebagai orang yang paling dekat dengan murid selain ibu bapa mereka mesti sentiasa mengamalkan nilai-nilai murni dalam amalan sehariannya agar dapat menjadi cerminan kepada nilai murni kepada murid-murid. menjadi contoh teladan dan sebagainya.Kerajaan di bawah Kementerian Pelajaran telah melaksanakan banyak program untuk memupuk perpaduan ini antaranya program RIMUP.Ibu bapa merupakan orang yang paling bertanggngjawab dalam melakukan perubahan kerana merekalah yang bertanggngjawab mencorakkan anak-anak mereka.kegiatan kokurikulum dan melalui kurikulum yang dilaksana di sekolah.Jika semua ibu bapa bertekad untuk menjadikan perpaduan kaum sebagai asas kepda pembinaan negara Malaysia yang aman maka mereka mesti mengubah corak pemikiran mereka agar tidak menjurus kepada survival etniknya sahaja.Murid akan sentiasa melihat kepada guru mereka dalam mengamalkan sesuatu nilai murni.sebenarnya pihak yang paling penting dalam melakukan perubahan ini ialah ibu bapa mereka.Mereka mesti melihat perpaduan ini dalam konteks yang lebih luas yang melibatkan pembinaan negara bangsa yang dikagumi pada mata dunia.

maju dan progresif akan menjadi kenyataan.tanggungjawab kami bukan alang-alang besarnya. Akhirnya.Tanpa komitmen yang tinggi tidak mungkin pengkaji akan dapat melahirkan murid-murid yang mencintai negaranya lebih daripada mencintai etniknya sahaja.Pengkaji sedar.Kerapuhan perpaduan menjurus kepada kehancuran negara.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN27 Pengkaji amat berharap pengkaji dan rakan-rakan guru yang lain akan dapat menjadi seorang guru yang mampu mendokong aspirasi negara ini untuk mewujudkan masyarakat yang bersatu padu.Pengkaji juga berharap agar segala usaha yang telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan akan membuahkan hasil yang diharapkan.semoga impian kita untuk melihat rakyat Malaysia bernaung di bawah payung 1 Malaysia yang aman.Tiada kemajuan bakal dicapai jika perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia masih rapuh.Pengkaji juga berharap agar masyarakat Malaysia akan memberikan kerjasama yang tidak berbelah bagi kepada pihak kerajaan dalam usaha menjadikan perpaduan sebagai asas kemajuan negara. 27 | P a g e .

Sharifah Fakhriah Syed Ahmad dan Zuraidah A. (2011). Najeemah Md. Rashid.statistics. Rancangan Malaysia Ke-9 – Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (2006-2010). Boon Pong Ying. 28 | P a g e . Kementerian Perpaduan.my Kamus Dewan. Yusof (2007). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia (2006). Ghafar & Ali Harun (2007). Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Membina Bangsa Malaysia Jilid 4 Integrasi Nasional.gov.t).HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN28 RUJUKAN Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2010 (Banci 2010) (t. Konsep Pendidikan. Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia 12 : 99-118 Mohd Shafie bin Haji Apdal (2008). Majid. Dicapai pada 15 Mac 2012 daripada http://www. Kebudyaan. Laman Web Rasmi Jabatan Perangkaan Malaysia : Sumber Statistik Rasmi Malaysia. Perbezaan antara Pengetahuan dan Amalan Konsep KBSM di Kalangan Guru. Siri Pendidikan Guru : Budaya dan Pembelajaran. Selangor : Oxford Fajar Sdn. Kesenian dan Warisan. Bhd. Kuala Lumpur : PTS Professional Noriati A. Edisi Keempat (2007). Putrajaya Mohd Najib A.

Kecerdasan Pelbagai. Yaakob Daud (2007). Mstar Online.Aplikasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Dicapai pada 16 Mac 2012 daripada ://www. Teks Ucapan Penuh Menteri Pelajaran Sempena Hari Guru. Selangor : PTS Professional Muhyiddin Yassin (16 Mei 2011).my Salhah Abdullah (2009). Kepimpinan & pembangunan pelajar sekolah di Malaysia. Aziah Ismail.mstar.penerangan.t). Kuala Lumpur : PTS Professional Yahya bin Don.my/ 29 | P a g e .com. Dicapai pada 10 Mac 2012 daripada http://pmr.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN29 Perspektif Wawasan 2020 (t.gov.