HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN1

PENGHARGAAN
Pertama sekali, pengkaji ingin melahirkan syukur ke hadrat Allah di atas segala petunjuk dan hidayah-Nya. Alhamdulillah, Tugasan PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUANini telah berjaya disiapkan dengan s.a.w dan kepada ahli keluarganya. Seinfiniti penghargaan dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada pensyarah kursus ini yang terlalu banyak membantu, membimbing dan juga sebagai pemudahcara sepanjang proses pengkaji menyiapkan tugasan ini. Tanpa tunjuk ajar yang begitu jitu dan padu daripada beliau, tidak mungkin pengkaji akan dapat menyiapkan tugasan ini dengan baik. Tidak lupa juga pengkaji merakamkan ucapan terima kasih kepada rakan-rakan dan ahli keluarga yang banyak memberi sokongan dan dorongan di samping menyumbangkan ideaidea yang bernas . Terima kasih sekalung budi. ilham, kurnia dan petunjuk yang telah

dianugerahkan oleh-Nya. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi besar kita Muhammad

Dewa sakti melayang ke Daik Hendak mencari Dewa Jaruga Kalau ada budi yang baik Sampai ke mati orang tak lupa

1|Page

HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN2

ISI KANDUNGAN 1.0 2.0 Pengenalan Aspek kepelbagaian sosio budaya etnik Bajau 2.1 2.2 Asal usul etnik Bajau Nilai dan Kepercayaan

Muka surat 3-4

4-6 7-8

2.3 2.4 2.5 3.0

Kematian Perkahwinan Kebudayaan dan Kesenian

9 – 10 10 – 11 12

Implikasi kepelbagaian budaya 3.1 3.2 3.3 Implikasi terhadap sekolah Implikasi terhadap guru Implikasi terhadap murid 14 – 15 15 – 18 18 – 20

4.0

Cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk mewujudkan persekitaran bilik darjah yang mesra budaya 20 – 23 23 23 – 24 24 - 25

5.0 6.0 7.0

Kesimpulan Refleksi Rujukan

2|Page

2%) dan Hindu (6.6%).kita patut bersyukur kerana kita masih boleh hidup dalam keadaan yang aman dan harmoni. Untuk tujuan kerja kursus ini.Menurut laporan yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia.1 peratus.kepercayaan.budaya menggambarkan cara hidup.berkelakuan dan sebagainya.Iban mencatatkan 30.3%) dan lain-lain (0.manakala Kadazan/Dusun merekodkan sebanyak 24.2 peratus bukan warganegara.kepercayaan.5 peratus di Sabah.7%).kumpulan etnik.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN3 1.Islam merupakan agama yang paling meluas dianuti di Malaysia dengan perkadaran 61.budaya boleh didefinasikan sebagai suatu cara hidup yang diamalkan oleh kumpulan tertentu dan meliputi sistem sosial.suku dan sub budaya yang lain.Aziah dan Yaakob. dan peraturan tingkah laku.8%).menjelaskan bahawa budaya sebagai sistem sosial yang diintegrasikan oleh nilai-nilai.Tegasnya.Dari segi agama. Kamus Dewan (2007). 3|Page .nilai.adat resam.Justeru itu.Warganegara Malaysia terdiri darpada kumpulan etnik Bumiputera (67.agama.India (7.3 peratus dengan diikuti dengan agama Buddha (19. PENGENALAN Malaysia merupakan Negara yang sangat unik kerana terdiri daripada penduduk berbilang kaum dan etnik daripada pelbagai budaya.Melayu merupakan kumpulan etnik utama di Semenanjung Malaysia iaitu 63.3 juta yang merangkumi 91.3 peratus daripada jumlah keseluruhan warganegara di Sarawak.politik.pengkaji telah memilih etnik yang terdapat di Sabah iaitu etnik Bajau .sikap dan nilai.Beliau juga menjelaskan bahawa budaya ialah kajian tentang tingkah laku manusia dalam satu kumpulan yang berbeza mengikut masyarakat.mendefinasikan budaya sebagai kemajuan fikiran.banci penduduk di Malaysia sehingga 2010 ialah seramai 28.(1994) dalam Yahya (2007).8 peratus warganegara dan 8.Cina (24.2007).akal budi atau cara berfikir.susunan organisasi ekonomi.3%).kepercayaan dan sikap (Yahya.Sagor et al.4%).Dalam kalangan warganegara Malaysia.Kristian (9. Selain itu.

yang kemudian tersebar luas di seluruh kepulauan Melayu dan Lautan Pasifik1. Sulu dan sebagainya.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN4 2. Mereka juga bukan penganut agama Islam. Kebanyakan masyarakat Bajau mendiami kawasan Samporna dan Kota Belud. Hakikatnya. untuk mendapatkan keperluan seperti ubi kayu. kawasan-kawasan tersebut adalah dalam lingkungan Nusantara. MASYARAKAT BAJAU Masyarakat Bajau merupakan masyarakat pribumi Sabah dan dari segi populasinya adalah kedua terbesar selepas kaum Kadazan. Johor. Pala’u tinggal di dalam lepa yang bergerak bebas di sekitar laut Sulawesi. Bangsa Bajau atau Samah dapat dibahagikan kepada dua kelompok utama iaitu Pala’u (Bajau Laut) dan Samah (Bajau Darat). Justeru itu. Kajian awal oleh Badan Galak Pusaka (2000) mengenai asal-usul bangsa Bajau mendapati bahawa bangsa Bajau adalah generasi asli Melayu Deutro yang mula bergerak dari Yunan menuju arah selatan (Asia Tenggara) pada kira-kira 1500 tahun Sebelum Masehi iaitu 3500 tahun yang lalu. terdapat dalam kalangan orang-orang Samah yang tidak mengakui Pala’u sebagai Bajau oleh sebab kesuluruhan Samah adalah beragama Islam. Terdapat pelbagai suku kaum dalam kalangan masyarakat Bajau seperti Ilanun. Borneo Utara. Oleh sebab bangsa Bajau adalah generasi asli Melayu Deutro. 2. Ada juga yang mengatakan Bajau berasal dari Kepulauan Riau-Lingga di Indonesia dan ada pula yang mengatakan etnik ini berasal dari kepulauan Maluku. Riau-Lingga atau Maluku. baik di Selatan Filipina. maka mereka adalah Melayu tulen. air atau untuk membaiki lepa mereka. Sehingga tahun 1950-an.1 ASAL USUL ETNIK BAJAU Ada pendapat mengatakan bahawa Bajau berasal dari Johor. mereka hanya mendarat di tepian pantai atau pesisiran sama ada di jajaran pulau atau tanah besar. 4|Page .

Kaum Bajau kebanyakannya beragama Islam dan berasal dari dua kumpulan etnik yang tidak jauh bezanya iaitu Bajau di pantai Timur dan juga Bajau di pantai Barat. Kaum Bajau merupakan kaum bumiputra kedua terbesar di negeri Sabah. Semasa dalam majlis tertentu seperti pesta dan hari perayaan. Kajian awal oleh Badan Galak Pusaka menunjukkan terdapat sekurangkurangnya 26 subdialek bahasa Bajau. Kaum Bajau dahulunya juga adalah pelaut yang mahir iaitu kegiatan utamanya ialah pelanunan serta penangkapan ikan. Kemahiran mereka ini menjadikan mereka terkenal di negeri Sabah dan diberi gelaran "Koboi Timur" atau "Koboi Sabah". Mereka ini merupakan antara pelaut terkenal pada zaman dahulu sebelum kedatangan penjajah di Sabah. bahasa Bajau mempunyai lebih daripada 20 subdialek. mereka masih mengamalkan kehidupan tradisional seperti kegiatan menangkap ikan dan kaum Bajau di sini digelar Bajau Laut. Kaum Bajau didapati mempunyai kemahiran membina sampan atau kapal yang sederhana saiznya dalam beberapa catatan sejarah. Orang-orang Bajau juga mempunyai kemahiran menunggang kuda dan ini menjadikan mereka antara kaum yang paling berjaya di Sabah. penunggang kuda kaum Bajau ini sering kelihatan dalam pakaian berwarna-warni malah kuda mereka juga dipakaikan kain seperti penunggang juga Orang Bajau yang berada di sebelah pantai Barat Sabah kebanyakkannya menetap dari bahagian Kota Kinabalu sehingga ke Kota Belud. Bagi kaum Bajau yang berada di bahagian pantai Timur Sabah .HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN5 Daripada segi bahasa dan pertuturan. Walaubagaimanapun orang-orang Bajau di bahagian Timur Sabah ini kebanyakkannya 5|Page .

muzik dan juga rekabentuk bangunan. Pengguna bahasa ini termasuklah pendatang-pendatang daripada negara jiran. Bagi kaum Bajau daripada bahagian pantai Timur Sabah. Di Sabah. oren. bahasa mereka dipinjam daripada Suluk iaitu bahasa perdagangan di Laut Sulu. Kaum Bajau bahagian ini telah bekerjasama dengan kaum Kadazan dusun dari segi akitviti ekonomi. Orang Bajau dikatakan telah menggunakan sistem Barter dalam aktiviti ekonomi mereka iaitu menukar ganti hasil tangkapan ikan mereka dengan beras orang Kadazan. Kaum wanita Bajau juga terkenal dengan tenunan kain mereka iaitu Dastar yang disulam dengan kain berwarna merah. Segelintir daripada mereka masih lagi tinggal dalam perahu yang merantau ke sana-sini iaitu Lepa. 6 bahasa Bajau digunakan dan semuanya berasal daripada keluarga Sama-Bajau. emas dan putih. perhubungan sosial serta kebudayaan. Kaum Bajau pantai Barat Sabah pula mengadaptasikan bahasa mereka daripada bahasa Melayu. pengaruh kebudayaan daripada kedua-dua kaum ini juga dapat dilhat dari segi kesenian material. kuning. hijau. 6|Page . Bukan itu sahaja.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN6 telah menetap di darat atau di perkampungan tepian pantai. perdagangan.

Antara pantang larang tersebut termasuklah iaitu wanita hamil tidak boleh berjalan malam kerana dikhuatiri akan diganggu oleh makhluk halus. suatu tanda kelahiran akan disediakan iaitu sebiji kelapa tua yang baru tumbuh tunasnya dibalut dengan kain putih dan diletakkan ke dalam sebuah pasu tembaga.Sebaik sahaja bayi dilahirkan. di samping memudahkan proses kelahiran kelak. bidan dikenali sebagai pengulin atau pandai.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN7 2. menyediakan kelapa tua sebagai tanda kelahiran dan melenggang perut. Setelah tujuh bulan hamil. Kemudian pasu tembaga beserta kandungannya sekali diletakkan di atas talam yang telah diisikan segantang padi. wanita tersebut perlu menjalani beberapa pantang larang tertentu.  Tanda Kelahiran Apabila sudah genap tujuh bulan mengandung. wanita Bajau juga perlu melalui upacara melenggang perut atau dikenali sebagai maglenggang dalam kalangan 7|Page .  Melenggang perut Selain daripada pantang larang dan adat-adat seperti di atas. wanita berkenaan akan menempah bidan dan satu majlis doa selamat akan diuruskan oleh bidan tersebut dan mulai hari itu hingga hari ke-44 selepas kelahiran bayi. menempah bidan.2 NILAI DAN KEPERCAYAAN 1 Kelahiran Sewaktu mengandung Terdapat beberapa adat yang dijalankan oleh masyarakat Bajau ketika seseorang wanita itu mengandung.  Menempah bidan Dalam masyarakat Bajau. secara rasminya bidan bertanggungjawab menjaga wanita hamil tersebut. kelapa tua itu akan ditanam bersama-sama tembuni si ibu sebagai tanda kelahiran bayi yang berkenaan. Ia bertujuan untuk menjaga keselamatan dirinya serta kandungan.  Berpantang Untuk mengelakkan bahaya sewaktu mengandung. antaranya ialah berpantang.

HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN8 masyarakat Bajau. duri dan benda-benda tajam seperti besi atau parang diletakkan untuk mengelakkan atau menjauhkan gangguan makhluk halus terhadap si ibu dan bayi. bidan akan segera dipanggil dan beberapa peralatan tertentu disediakan. Adakalanya di bawah rumah tersebut. Upacara ini diadakan hanya jika seseorang wanita itu mengandung anak pertama dan upacara dijalankan ketika kandungan berusia tujuh bulan. Di samping itu. maka ibu bapa akan mengadakan kenduri tambahan.  Naik Buai Oleh sebab kelahiran anak pertama dianggap sebagai peristiwa istimewa. terdapat beberapa adat lain yang dilakukan semasa menyambut kelahiran bayi tersebut iaitu adat potong tali pusat. tembuni ibu dicuci.  Semasa Bersalin Apabila sudah tiba masanya. si ibu perlu mengambil ubat yang dibuat daripada tumbuh-tumbuhan. dan menanam tembuni. dibungkus dengan kain putih dan diletakkan ke dalam tempurung.Bayi berkenaan akan dinaikkan ke dalam buaiannya buat pertama kali. ada kalanya pada hari yang sama diadakan juga upacara naik buai atau dipanggil pesakat nirundangan dalam kalangan masyarakat Bajau.  Menanam Tembuni Pada hari kelahiran itu juga. azan. Selain kenduri. Selain bubur atau nasi tanpa lauk. Tempurung itu pula akan ditanam bersama-sama kelapa tua yang telah disediakan di suatu tempat berdekatan dengan rumah si ibu untuk menandakan kelahiran anaknya  Berpantang Terdapat beberapa pantang larang yang perlu diamalkan oleh seseorang wanita yang baru lepas bersalin. Antaranya ialah si ibu tidak boleh makan sembarangan makanan. 8|Page .

9|Page .Masyarakat Bajau percaya “Balan-balan” merupakan sejenis lembaga yang berasal daripada manusia. seperti dimandi. • Selepas Kematian Apabila seseorang itu meninggal dunia. tawak-tawak patai atau pukulan gong akan dibunyikan sebagai tanda seseorang itu telah meninggal dunia. Namun demikian. Lazimnya anak perempuan akan dikhatankan ketika berumur lima tahun sementara anak lelaki pula dikhatankan ketika berumur 12 dan 15 tahun. • Adat mengawal kubur Masyarakat Bajau yang asalnya berfahaman animisme. dikafan dan disembahyangkan. Upacara kematian mereka dilakukan secara teliti bersandarkan keperluan agama dan adat kerana melalui upacara inilah si mati dipercayai dapat menyesuaikan diri dengan keadaan hidup baru di akhirat. Kawalan kubur selama tujuh hari dimestikan kerana masyarakat Bajau percaya mayat akan didatangi balan-balan dalam tempoh tersebut.. budaya dan kepercayaan masih dipegang kuat kerana telah diamalkan turun temurun.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN9  Berkhatan Sebagai orang Islam. anak-anak lelaki dan perempuan akan dikhatankan apabila sudah cukup umur. mereka mesti menangisi kematian tersebut kerana ia melambangkan kesedihan mereka. Adat paling menarik dalam budaya masyarakat Bajau ialah adat mengawal kubur. beberapa adat. kini telah banyak memeluk agama Islam. Mengikut adat bajau. 2. doa akan dibaca dan mayatnya akan ditutup dengan kain. Pada masa itu.3 KEMATIAN Antara masyarakat Bajau dengan masyarakat Islam yang lain memang tidak banyak perbezaan dari segi menguruskan pengebumian kerana mereka sama-sama mengikuti peraturan agama Islam walaupun terdapat sedikit sebanyak pengaruh adat tempatan. Seterusnya mayat tersebut akan diuruskan sepenuhnya mengikut peraturan agama Islam.

Sebelum perkahwinan berlangsung. Dalam majlis itu.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN10 2.4 PERKAHWINAN  Merisik Adatnya tidak banyak bezanya daripada adat masyarakat Melayu. Tujuh ekor bagi keluarga yang berada. pihak lelaki membawa sebentuk cincin. upacara merisik terlebih dahulu dilakukan terhadap gadis yang menjadi calon  Meminang Upacara meminang dilakukan dalam satu majlis yang dinamakan seruan. Pihak keluarga perempuan menentukan jumlah kerbau yang akan dihadiahkan untuk majlis perkahwinan. Masa pertunangan biasanya berlangsung selama setahun untuk membolehkan pihak lelaki membuat persediaan. sepersalinan pakaian dan wang tunai sebanyak RM100..00 sebagai pengikat tali pertunangan. tiga ekor bagi keluarga yang sederhana dan seekor bagi keluarga biasa 10 | P a g e .

Sebaik saja rombongan pengantin sampai. kemudian diikuti dengan tarian tradisional yang dikenal sebagai limbai.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN11 2. Tarian Limbai digerakkan ketika menyambut ketibaan pengantin lelaki yang diarak ke rumah pengantin perempuan.TARIAN Tahukah anda. KEBUDAYAAN DAN KESENIAN a. Keluarga yang berada mengadakan majlis tujuh hari sebelumnya.. tarian Limbai adalah sejenis tarian asli masyarakat suku Bajau. 11 | P a g e . tiga hari bagi keluarga sederhana dan sehari bagi keluarga miskin.5 MAJLIS PERKAHWINAN Pengantin Bajau Majlis perkahwinan dibuat sebelum hari perkahwinan. Majlis ini mungkin berlangsung hingga larut malam.

seperti makanan tradisional.kima bohe dan sollot-sollot iaitu bersaiz kecil dan menyelit di celah-celah permukaan batu. Irama dan bahasa tarian mengiringi anggota rombongan pengantin naik ke rumah. MAKANAN TRADISI Masyarakat Bajau juga terdapat kebudayaan mereka yang tersendiri.antaranya lapiran.Kima di jadikan lauk dalam makanan tradisi Orang Bajau. Ia juga sering dipersembahkan pada majlis keramaian tertentu dalam masyarakat berkenaan.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN12 perarakan dihentikan sementara.Dari segi makanan.dan Tompe atau tinompeh.tarian dan sebagainya. Penari melambaikan selendang mereka sebagai simbol mengundang dan mengucapkan selamat datang.putu.terdapat pelbagai jenis makanan. Limbai ialah tarian suku kaum Bajau yang menetap di daerah Kota Belud di bahagian pantai Barat Sabah. lalu tarian Limbai dipersembahkan di depan pengantin.Makanan tradisional kima adalah nama sejenis kerang laut dan terdapat dalam beberapa spesies. Ia adalah upacara khas sebagai isyarat menjemput pengantin naik ke rumah untuk melakukan istiadat ijab kabul yakni pernikahan.Kima ini boleh dimakan mentah-mentah setelah dihiris atau di potong kecil-kecil dan dicampur 12 | P a g e .Antaranya ialah kima. Tarian ini dipersembahkan tiga hingga empat pasangan penari dan bercirikan gerakan lenggokan tangan penari yang lemah-lembut.

samping dan destar.Selain itu.Pati ubi itu kemudiannya digoreng tanpa minyak di dalam kuali. 13 | P a g e . perhiasan leher mandapun dan perhiasan kepala sarempak. seluar. PAKAIAN TRADISIONAL Bagi pakaian tradisional suku Kaum Bajau.makanan tradisional putu pula adalah makanan yang berupa ubi kayu yang diparut dan telah diperah airnya lalu dimasak secara stim. wanita menggayakan blaus badu sampit dan kain sarung olos berangkit.sehingga warna kekuning-kuningan. Lelaki Bajau menggayakan baju potongan Cekak Musang.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN13 dengan air limau dan lada serta rempah ratus yang lain mengikut selera seseorang.Manakala makanan tradisional Tompe atau Tinompeh juga ialah makanan yang berupa ubi kayu yang diparut dan telah diperah airnya.Ia juga boleh dimakan bersama sayur. Pakaian lelaki dari kain satin berhias renda dan pakaian wanita juga dari satin yang dilengkapi dengan mandapun dan tali pinggang.Manakala.Pasangan suku kaum Bajau menggayakan pakaian adat perkahwinan dan kebesaran.Berdasarkan gambar.

pihak sekolah perlulah merancang dan melaksanakan pelbagai program dan aktiviti ke arah memupuk perpaduan kaum dengan melibatkan murid daripada pelbagai kaum bagi member peluang kepada mereka untuk mengenali dan memahami budaya antara satu sama lain. Selain itu. pendidikan pelbagai budaya mesti menjadi sebahagian daripada program pendidikan dan sebahagian daripada falsafah pendidikan. pihak sekolah boleh mengadakan pelbagai program yang menjurus kepada penghayatan prinsip-prinsip Rukun Negara. Kelab Rukun Negara perlu ditubuh dan diaktifkan bagi mengendalikan pelbagai program berkaitan aktiviti patriotik seperti Bulan Kemerdekaan. mengadakan pertandingan fotografi dan melukis sempena bulan kemerdekaan. pihak sekolah boleh mengadakan aktiviti yang memfokuskan kepada pengenalan tokoh-tokoh dan pemimpin negara daripada pelbagai kaum serta mengetahui tempattempat bersejarah Negara. Antara program yang boleh dijalankan ialah acara mengibarkan Jalur Gemilang.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN14 IMPLIKASI DALAM PENDIDIKAN PELBAGAI BUDAYA DI MALAYSIA IMPLIKASI TERHADAP SEKOLAH Sekolah adalah tempat terbaik untuk menyemai semangat toleransi. Oleh itu. Beliau menambah. Menurut Najeemah (2006). sekolah perlu perihatin dengan keperluan masyarakat pelbagai budaya dan menggambarkan kepelbagaiannya melalui struktur organisasi. 14 | P a g e . Seterusnya. meliputi daya usaha pendidikan. Menurut Abdullah (2005). perpaduan nasional dan persefahaman murid pelbagai agama dan bangsa di negara kita. melalui pemahaman tentang budaya etnik lain adalah diharapkan satu situasi asimilasi dan toleransi boleh diwujudkan supaya ruang untuk perpaduan lebih terbuka luas.

Menurut Abdul Ghani Abdullah. IMPLIKASI TERHADAP GURU Pertama. berat. dan bentuk tubuh badan. moral.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN15 Selain itu. Abdul Rahman Abdul Aziz. emosi. sama ada sifat-sifat kognitif. kemudian baru guru dapat menentukan bahan yang akan diajar serta memilih cara yang sesuai bagi mempertingkatkan kualiti pembelajaran. Cina dan India serta kaum-kaum yang lain seperti Iban. perbezaan individu merujuk kepada variasi atau ketidaksamaan individu daripada norma kumpulan. dalam hal-hal lain seperti kesihatan dan tahap tenaga. Setiap kaum pula terdiri daripada kumpulan etnik yang tersendiri. bakat dan lain-lain aspek yang mungkin terdapat dalam kalangan individu dalam sesuatu kumpulan. Guru perlu memahami perbezaan murid secara individu dalam kelasnya. perbezaan individu memang menjadi suatu perkara yang jelas. Bidayuh dan lain-lain. Kadazan. sosial. Menurut Mahani (2006). manusia berbeza dari segi jantina. dan ciri-ciri personaliti serta reaksi emosi. dalam konteks Negara Malaysia. tingkah laku. Ramlah Jantan & Shahabuddin Hashim (2006). Seperti yang kita sedia maklum. guru perlu memberi perhatian kepada perbezaan murid. setiap murid adalah berbeza antara satu sama lain. kaligrafi. Abdul Rashid Mohamed (2007). Menurut Papalia (2001). Ini dapat dikesan dengan memahami pola perkembangan dan sifat perseorangan murid. Perkembangan ini menunjukkan guru-guru perlu memahami perbezaan individu dalam pendidikan. fizikal. Rakyat Malaysia terdiri daripada beberapa kaum yang utama seperti Melayu. khat dan sebagainya bagi memupuk integrasi antara kaum. sekolah perlu menganjurkan pertandingan reka cipta yang berunsurkan budaya pelbagai kaum seperti reka cipta tanglung. ketinggian. Menurut Mahani Razali. wau. Dengan memberi perhatian kepada perbezaan 15 | P a g e . guru perlulah memberi layanan yang sama rata kepada semua murid.

Semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Sharifah dan Zuraidah (2011). Pada tahun 2005. guru harus berusaha untuk menolong murid memahami dan membentuk nilai. Seterusnya. guru juga perlu menggunakan pelbagai teknik dan kaedah bagi memberi kepuasan kepada murid supaya tidak ada seorang pun murid dalam kelas dikebelakangkan. Dengan cara ini satu suasana pembelajaran yang interaktif akan terbentuk dan pembelajaran akan menjadi menyeronokkan. pendapatan. taraf sosial dan pencapaian. Keadaan ini menjamin semua murid akan berpeluang mengambil bahagian dalam setiap aktiviti yang dijalankan oleh guru dalam kelas. Kebijaksaan guru mengendalikan perbezaan kelas sosial murid akan mewujudkan pergaulan bebas dan tidak berkelompok dalam sesuatu masyarakat. guru perlu sentiasa menerapkan nilai-nilai dalam semua mata pelajaran yang diajar. Bagi memastikan layanan yang diberikan adalah adil. Jadi. murid perlu dilayan sama rata tanpa mengira sama ada mereka dari kelas atasan atau bawahan. sikap serta tingkah laku yang sesuai. murid dibahagikan kepada kumpulan yang daripada pelbagai latar belakang. Jadi. kelas sosial wujud hasil daripada taraf pendidikan dan taraf sosioekonomi keluarga. Perbezaan kelas sosial yang wujud perlu ditangani supaya tidak ada murid yang berasa mereka dipinggirkan oleh guru dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. martabat.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN16 individu murid. mereka dapat saling belajar dan mengenali budaya secara tidak langsung serta dapat mewujudkan sifat kerjasama dan toleransi yang diperlukan dalam masyarakat majmuk. Menurut Noriati. kekayaan. politik. Kelas sosial merupakan perbezaan kedudukan sesuatu kelompok dalam masyarakat dari segi kuasa. Boon Pong Ying. guru tidak boleh mengelompok murid mengikut kaum mereka tertentu sahaja. guru boleh menggunakan kaedah pembelajaran koperatif dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. etnik.Dalam membentuk nilai murid. Selain itu. dan pekerjaan. Kementerian 16 | P a g e . melalui kaedah pembelajaran koperatif. guru juga perlu mengajar tanpa membezakan kelas sosial murid. Menurut Noriati (2011). guru akan berjaya membimbing pelajar membina rasa yakin kepada pelajaran dan rasa selamat di sekolah. Inilah yang dikatakan ‘nilai merentas kurikulum’. Sebagai contoh.

2011). dengan penerapan nilai ini. Seterusnya. guru hendaklah mengelakkan daripada menggunakan unsur . guru tidak boleh menyentuh atau mempertikaikan kepercayaan yang diamalkan oleh murid-murid. kita perlulah memahami dan menghayati FPK sedalam . 2007). guru mesti menggunakan bahasa yang sesuai yang tidak menyentuh unsur sensitif dari aspek gender.menyayangi.nilai telah tertanam dalam kalangan murid. Sekiranya nilai . guru perlu sentiasa mengingatkan dan menegaskan kepada murid supaya sentiasa menggunakan bahasa yang standard iaitu bahasa Melayu semasa berkomunikasi. Penerapan nilai ini juga sangat penting bagi seseorang guru bagi merialisasikan hasrat yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). Sebagai seorang guru. Pemilihan bahan sumber yang sesuai dapat mengelakkan seseorang guru menyentuh sensitiviti sesuatu kaum. pengkajing . jasmani dan emosi. guru perlu sentiasa mendapatkan maklumat yang tepat tentang budaya sesuatu etnik. rohani. bertolak ansur dan sebagainya antara kaum dapat diamalkan.unsur negatif dan sensitif bagi mana-mana etnik. maka gejala sosial yang berlaku dalam masyarakat dapat dikurangkan. Penggunaan bahasa yang Standard akan memberi peluang sama rata 17 | P a g e . Hal ini menunjukkan betapa Kementerian Pelajaran begitu serius membantu guru untuk menerapkan nilai merentas kurikulum dalam pengajaran. Selain itu. Jadi. (Noriati. guru perlulah menghormati adat resam dan kepercayaan murid-murid. budaya hormat-menghormati. guru perlulah bijak memilih bahan sumber untuk digunakan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran.dalamnya kerana FPK merupakan tunjang utama kepada sistem pendidikan di Malaysia. Menurut Noriati (2011). Jadi. Sebagai contoh. Selain itu. jelaslah bahawa tugas guru bukan sahaja memberi input semata . etnik dan kepercayaan murid kerana boleh membawa kepada salah faham antara guru dan murid.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN17 Pelajaran telah menerbitkan buku panduan pengajaran dan pembelajaran nilai merentas kurikulum KBSR dan KBSM bagi membantu guru-guru melaksanakan penerapan nlai murni dalam pengajaran dengan lebih efektif (Mohd Najib. Di samping itu.mata malah mendidik murid secara seimbang dari segi intelek. Daripada FPK tersebut.

Penggunaan bahasa yang standard harus diamalkan oleh murid-murid semasa berada di sekolah terutamanya semasa berlangsungnya pembelajaran. Mereka juga perlu diberikan kesedaran batasan perhubungan dalam interaksi yang berlainan jantina dan saling menghormati antara satu sama lain. Proses sosiaisasi antara kaum tanpa mengira anutan agama hendaklah dikembangkan supaya proses pembentukan kendiri murid dapat dilaksanakan. dan murid harus sentiasa berinteraksi dengan menggunakan bahasa yang betul. IMPLIKASI TERHADAP MURID Murid harus bersosial dalam melakukan aktiviti pembelajaran dan seharusnya berinteraksi tanpa mengira kelas sosial dan perlu membuang sikap prejudis terhadap rakan bangsa lain. Unsur-unsur dialek mengikut kaum hendaklah dielakkan. Jadi. Secara langsung semangat perpaduan dapat dijalinkan dalam masyarakat majmuk di negara kita. interaksi antara murid pelbagai kaum akan terbuka luas dan secara tidak langsung dapat memupuk nilai perpaduan dalam kalangan murid. Kepercayaan dan amalan agama yang dianuti oleh murid tidak harus dipertikaikan dan aktiviti yang dijalankan haruslah berupaya menyemai semangat saling percaya dan mempercayai ke dalam jiwa murid. Murid juga digalakkan berinteraksi dan berhubung dengan mereka yang berlainan jantina mengikut batas-batas yang sepatutnya. 18 | P a g e . Hati dan jiwa mereka perlu dibersihkan melalui pendidikan terbaik supaya tidak terdapat perbezaan antara individu atau kumpulan murid dengan yang lain. Laras bahasa yang tepat akan membantu murid berkomunikasi dengan lancar.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN18 kepada murid untuk mengambil bahagian dalam aktiviti pembelajaran.

Kecekapan yang ditunjukkan rumahku’. Mungkin terdapat beberapa orang murid yang nakal di dalam setiap kelas. Guru mesti mencuba 19 | P a g e oleh bakal guru menghasilkan sebuah bilik darjah yang dapat ditransformasikan menjadi sebuah rumah yang menepati slogan ‘bilik darjahku. mementingkan aspek nilai-nilai murni. menyentuh emosi. .HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN19 Kemahiran juga berkomunikasi memainkan peranan penting ke arah pembentukan budaya penyayang. Guru boleh dapat mengurangkan kadar ponteng dan masalah disiplin melalui pendekatan pengurusan bilik darjah yang berkesan. Murid –murid yang menimbulkan punca permasalahan harus dikenalpasti. Kadar bilangan murid yang terlalu ramai dan tidak seimbang bukanlah ukuran subjektif bahawa kelas itu tidak dapat dibangunkan. Murid biasanya akan terpengaruh kepada tindakan guru yang menunjukkan teladan sebagai seorang profesional. supaya murid lain tidak menjadi ‘pak turut’. Tindakan murid boleh dibuat jangkaan oleh guru. juga melalui pengunaan alat-alat tertentu seperti komputer. disamping meningkat kecergasan mental. dengan peraturan dan arahan yang jelas bagi mengurangkan segala tingkahlaku negatif. Oleh itu guru mesti membentuk program-program yang bertujuan membangunkan murid. menyeronokkan. yang dibaluti perasaan kasih saying dapat memberi peluang yang terbaik untuk mengembangkan potensi diri mereka kea rah pembentukan modal insane yang berkualiti. hubungan yang mesra sesama murid dan murid dengan guru. Murid biasanya suka akan budaya belajar yang ceria. telefon dan sebagainya. Kemahiran mengawal kelas sebaik sahaja guru memasuki kelas merupa titik noktah penting dalam pengajaran dan pembelajaran. penulisan. Komunikasi berkesan dapat dicapai melalui cara bertutur. tahap disiplin yang terkawal melalui tindakan yang berhemah. pengunaan bahasa badan. kreatif dan ininovatif dan bermatlamat. Guru diperlukan membentuk budaya bilik darjah yang dinamis. Murid yang sentiasa mendapat dorongan dan bimbingan guru serta rakan sebaya. namun harus diingat bahawa bukan murid menjadi punca permasalahan.

murid yang berbilang kaum ini boleh bekerjasama antara satu sama. Hal ini boleh mewujudkan suasana mesra antara mereka. Hal ini membawa makna walaupun murid. Selain itu murid. CADANGAN KE ARAH MEWUJUDKAN PERSEKITARAN BILIK DARJAH YANG MESRA BUDAYA 1. Kesabaran. Kerjasama ini boleh membentuk kesepaduan antara mereka dan juga dapat membentuk budaya satu Malaysia.murid dan menambahkan lagi kemahiran berbahasa Melayu dalam kalangan murid yang tidak berbangsa Melayu. Dengan mencampuradukkan murid. murid. Menyusun kumpulan murid. proses penerimaan akan berlaku antara pelbagai budaya. Melalui kerjasama ini.rakan lain. Ini akan dapat mengelakkan salah faham antara murid. 20 | P a g e . maka murid.masing boleh menerima dan menghormati budaya rakan.murid yang berbilang kaum ini. Jika di dalam sesebuah kelas itu terdapat murid yang berbilang kaum.murid tersebut sewajarnya dikumpulkan dalam kumpulan yang pelbagai kaum. masing. Murid harus diterapkan supaya membiasakan diri datang ke bilik darjah tepat pada masanya.murid ini berbeza bangsa dan agama.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN20 membantu menyelesaikan punca permasalahan dan meneruskan aktiviti pengajaran dengan banyak berinteraksi dengan murid sehingga ia merasakan dirinya mendapat perhatian dan dihargai sehingga ia merasakan mendapat perhatian dan dihargai bukan kerana dirinya tetapi kerana tingkahlakunya yang disenangi guru.. kecekalan dan kesungguhan untuk membentuk perangai murid memang mengambil masa yang lama. Ketegasan terhadap disiplin murid perlu dilakukan dengan cara dan pendekatan berhemah yang menampakkan bahawa ketegasan itu bukan bertujuan mendera tetapi lebih kepada pengajaran. Apabila pelbagai bangsa ini berinteraksi. pasti mereka menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan.murid ini akan boleh berkomunikasi dan berinteraksi sesama mereka.murid yang berbilang kaum.

Contohnya. Sebagai contoh. Peraturan yang dibuat oleh guru dan dilaksanakan oleh murid secara berterusan lama. Mewujudkan peraturan bersama yang dijadikan budaya. Mereka akan melakukannya walaupun tanpa disuruh berbuat demikian. Daya tarikan sesungguhnya sangat berkesan dalam membina memori jangka masa panjang. Peralatan yang dimaksudkan di sini merujuk kepada alat bantu mengajar. Oleh yang demikian. Selain itu. dengan mewujudkan ruang hasil kerja murid. sudut informasi. guru juga boleh mewujudkan peralatan yang dapat menarik minat murid untuk meneruskan sesi pembelajaran. keselesaan. Budaya seperti ini merupakan satu budaya yang mulia 21 | P a g e . Mewujudkan ruang fizikal dan peralatan serta kemudahan yang dapat memberi keselesaan. kegembiraan serta hasil pembelajaran murid perlu dititikberatkan. Untuk membina persekitaran P&P yang mesra budaya. kegembiraan. mencuba sesuatu yang baru dan memperkembangkan bakat yang dimiliki. Peraturan ini kemudiannya akan dijadikan budaya oleh murid. Dengan wujudnya ruangan. guru boleh meningkatkan motivasi murid untuk belajar.murid apabila mereka sudah sebati dengan peraturan ini. guru boleh memupuk budaya positif seperti budaya cintakan ilmu dan budaya membaca. dengan menggunakan diorama semasa mengajar topik habitat haiwan dalam subjek sains. Alat bantu mengajar yang bukan sahaja menarik tetapi juga sesuai dengan topik pembelajaran pasti akan mendorong murid untuk memberi tumpuan semasa guru mengajar. Selain itu. guru mewujudkan peraturan bahawa murid mesti memberi salam kepada guru apabila guru masuk ke kelas dan bersalaman dengan guru apabila tamat sesi persekolahan. 3.kelamaan akan menjadi budaya. Contohnya ruang bacaan.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN21 2. Ruang fizikal boleh menjadi salah satu daya penarik dalam sesebuah bilik darjah. Persekitaran P&P yang mesra budaya juga mengambil kira unsur peraturan yang perlu diaplikasikan oleh murid. ruang hasil kerja murid dan sebagainya. dan memberi kesan positif kepada hasil pembelajaran murid.ruangan seperti ini. murid akan lebih tertarik dan sekaligus membina kefahaman yang lebih tinggi tentang topik berkenaan. murid dapat mengingat isi pembelajaran dengan lebih baik.

Oleh itu. murid boleh belajar tentang pergerakan lokomotor ketingting( 22 | P a g e . Dalam konteks ini. Cina.murid. Proses P&P bukan sahaja berlaku di dalam bilik darjah tetapi juga boleh berlaku di luar bilik darjah seperti di padang dan perpustakaan.kanak. Contoh yang paling mudah ialah dalam subjek Pendidikan Jasmani. Mengaitkan isi pembelajaran dengan budaya.murid tentang pergerakan asas yang meliputi pergerakan lokomotor. India. maka pelajaran akan lebih berkat lagi. Oleh itu. Iban dan sebagainya pasti ada permainan tradisi. Misalnya dalam permainan ketingting yang merupakan salah satu permainan tradisi Melayu. Main merupakan satu aktiviti yang menyeronokkan dan dapat menarik perhatian murid. fokus untuk mewujudkan persekitaran P&P mesra budaya bukan hanya tertumpu di dalam bilik darjah. Untuk mewujudkan suasana P&P yang mesra budaya. Menggunakan kaedah belajar sambil bermain. Permainan tradisi juga merupakan satu budaya. pergerakan bukan lokomotor dan manipulasi alatan. Apabila guru dihormati. guru bukan sahaja boleh mengajar topik yang perlu diajar tetapi pada masa yang sama boleh menyerapkan ilmu pengetahuan tentang budaya sesuatu kaum itu kepada muridmuridnya. Permainan tradisional boleh digunakan dalam mengajar murid. Bajau. 5. 4.kaum yang pelbagai.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN22 kerana ada nilai menghormati guru di situ. Dengan menggunakan permainan tradisi sesuatu kaum dalam P&P. apa kata kalau kita gunakan kaedah ini dalam P&P dan pada masa yang sama menyelitkan unsur budaya pelbagai kaum? Bagaimana pula ia dilakukan? Dalam budaya pelbagai kaum seperti kaum Melayu. Ia juga adalah budaya bagi golongan kanak. budaya yang dimaksudkan ialah budaya kaum. Guru boleh mewujudkan suasana mesra budaya itu melalui amalan pedagogi. salah satu caranya ialah dengan mengaitkan isi pembelajaran dengan budaya kaum yang berkaitan. Kaedah main merupakan satu kaedah yang amat sinonim dalam P&P sekolah rendah.

Marilah kita sama-sama membajai kepelbagaian ini dengan kuntum-kuntum perpaduan agar negara kita akan terus maju dan mencapai matlamat negara. KESIMPULAN Sebenarnya kepelbagaian etnik yang terdapat di Malaysia merupakan suatu rahmat kepada negara ini. Permainan masyarakat India seperti Kabaddi pula boleh digunakan untuk dijadikan permainan kecil.Kepelbagaian ini mewujudkan Malaysia yang unik pada mata dunia dan menguji kepintaran para pemimpin negara untuk memupuk kepelbagaian itu menjadi suatu ikon yang berharga di negara ini.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN23 melompat dengan satu kaki) dan pergerakan bukan lokomotor iaitu imbangan badan. 23 | P a g e .

Perkara pertama yang pengkaji lakukan ialah membuat pembacaan tentang tajuk esei ini dalam buku.Hal ini disebabkan subjek ini merupakan subjek baru dan pengkaji belum mengetahui tentang skop pembelajaran subjek ini. pengkaji bersyukur kepada Allah SWT kerana telah memberi peluang dan kesempatan untuk pengkaji menyiapkan tugasan ini.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN24 REFLEKSI Alhamdulillah. 24 | P a g e .Pengkaji cuba memahami kepelbagai budaya yang terdapat di dalam negara kita dan implikasinya kepada proses pendidikan di Malaysia.Di samping itu.Selepas pensyarah subjek ini menerangkan secara ringkas kehendak soalan tugasan tersebut barulah pengkaji memahami tugasan tersebut serba sedikit.. Pengkaji sangat keliru dengan kehendak tugasan pada waktu itu. artikel dalam internet dan sebagainya. Hal ini demikian kerana pengkaji menulis esei sambil membuat rujukan pada masa yang sama. Proses mengumpul maklumat ini berlaku sepanjang masa sehingga pengkaji menyiapkan tugasan ini.Selepas meneliti semula soalan beberapa kali dan berbincang dengan kawan-kawan sekuliah dan masing-masing memberikan input yang menjurus kepada melaksanakan tugasan tersebut dengan cemerlang barulah segala kekeliruan dapat pengkaji atasi. Penerangan yang diberikan semasa interaksi pertama agak jelas tetapi pengkaji kurang faham kehendak soalan yang diutarakan untuk menulis esei ini.Aktiviti ini telah memudahkan pengkaji menyiapakan tugasan ini dengan jayanya.Sesungguhnya kepelbagaian budaya memberikan impak yang besar dan sistem pendidikan negara. jurnal.pengkaji juga menghubungi rakan-rakan sekuliah untuk mendapatkan input tambahan dan pengkaji juga menyertai forum di facebook yang membincang topik ini.

Guru sebagai insan yang telah diamanahkan untuk mendidik muridmurid menjadi masyarakat madani berhadapan dengan cabaran yang besar dalam usaha menangani kepelbagaian budaya ini. 25 | P a g e . agama dan sebagainya. Etnik Melayu merangkumi 55 peratus penduduk di Malaysia.Namun secara umumnya. Melalui penulisan esei ini. pengkaji dapat mengetahui secara terperinci bilangan penduduk di Malaysia berdasarkan kaum.kita boleh bahagikan etnik kepada 3 etnik yang besar iaitu Melayu. pengkaji juga sempat mencari maklumat tentang statistik demografi penduduk di Malaysia.Cina pula mewakili 25 peratus dan India pula 7 peratus dan yang selebihnya adalah terdiri daripada kelompok peribumi kecil seperti Dayak. Bajau.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN25 Dari segi peruntukan masa bagi menyiapkan esei ini.pengkaji telah mendapat pelbagai faedah terutamanya mengenai peranan guru dalam menangani kepelbagaian budaya yang terdapat di dalam kelasnya.Melanau dan Orang Ulu di Sarawak. Melalui dapatan ini. Melayu Brunei di Sabah Melalui tugasan ini. Sebagai contoh. banyak input baru yang telah pengkaji peroleh. Murut.Sebagai seorang guru yang mempunyai tanggungjawab yang bukan kepalang penting di sekolah iaitu guru Bahasa Melayu Tahun 6.Cina dan India. secara jujur pengkaji mengatakan tidak cukup memandangkan banyak aktiviti yang perlu dilakukan pada masa yang sama.Satu jumlah yang sangat besar.Hal ini demikian kerana pengkaji terlibat dengan kelas tambahan dan aktiviti-aktiviti sekolah yang lain.Pelbagai etnik pasti menuntut keprihatinan yang bukan sedikit untuk menyediakan pendidikan yang sama rata dan adil kepada semua etnik.masalah itu telah berjaya diatasi kerana pengkaji telah menggunakan pelbagai strategi dalam mengurus masa.Namun.Mengikut Wikipedia.di Malaysia terdapat 64 etnik .Kadazandusun. Di samping itu. pengkaji mengambil lebih masa pada waktu malam untuk menulis esei ini.pengkaji memang berasakan seolah-olah pengkaji tidak cukup masa untuk menyiapkan tugasan ini dengan baik. Antaranya ialah tentang etnik-etnik yang terdapat di Malaysia.Bidayuh.Jika seseorang guru gagal untuk menangani cabaran ini maka pasti hasrat kerajaan untuk memupuk perpaduan kaum daripada akar umbi akan menemui kegagalan.

Murid akan sentiasa melihat kepada guru mereka dalam mengamalkan sesuatu nilai murni.Pengkaji juga menyedari usaha murni pihak kerajaan dalam pemupukan perpaduan ini adakalanya tidak mendapat sambutan yang baik daripada khalayak.Hal ini mungkin disebabkan oleh pemahaman yang cetek tentang rasional projek tersebut dilaksanakan ataupun oleh sebab politik demi kepentingan segelintir masyarakat yang tidak ingin melihat perpaduan terus utuh di Malaysia.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN26 Pengkaji juga menyedari bahawa pihak kerajaan juga memainkan peranan yang besar dalam usaha memupuk perpaduan pada peringkat sekolah. menjadi contoh teladan dan sebagainya.Kerajaan telah menyalurkan peruntukan berjuta-juta ringgit dalam memastikan segala program untuk perpaduan berjalan dengan lancar dan berjaya mencapai objektif pelaksanaannya.Kerajaan di bawah Kementerian Pelajaran telah melaksanakan banyak program untuk memupuk perpaduan ini antaranya program RIMUP.Antara contoh kegagalan program kerajaan ialah Sekolah Wawasan. Selain itu.kegiatan kokurikulum dan melalui kurikulum yang dilaksana di sekolah.Namun usaha daripada pihak guru sahaja tidak memadai andai ibu bapa dan masyarakat tidak memberikan kerjasama dalam merealisasikan aspirasi negara.Guru sebagai orang yang paling dekat dengan murid selain ibu bapa mereka mesti sentiasa mengamalkan nilai-nilai murni dalam amalan sehariannya agar dapat menjadi cerminan kepada nilai murni kepada murid-murid.Jika semua ibu bapa bertekad untuk menjadikan perpaduan kaum sebagai asas kepda pembinaan negara Malaysia yang aman maka mereka mesti mengubah corak pemikiran mereka agar tidak menjurus kepada survival etniknya sahaja. Pengkaji berpendapat.Mereka mesti melihat perpaduan ini dalam konteks yang lebih luas yang melibatkan pembinaan negara bangsa yang dikagumi pada mata dunia.Ibu bapa merupakan orang yang paling bertanggngjawab dalam melakukan perubahan kerana merekalah yang bertanggngjawab mencorakkan anak-anak mereka. 26 | P a g e .sebenarnya pihak yang paling penting dalam melakukan perubahan ini ialah ibu bapa mereka. pengkaji juga sedar betapa pentingnya peranan guru dalam memupuk perpaduan kaum di negara ini melalui penerapan nilai-nilai murni.

semoga impian kita untuk melihat rakyat Malaysia bernaung di bawah payung 1 Malaysia yang aman.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN27 Pengkaji amat berharap pengkaji dan rakan-rakan guru yang lain akan dapat menjadi seorang guru yang mampu mendokong aspirasi negara ini untuk mewujudkan masyarakat yang bersatu padu.Tiada kemajuan bakal dicapai jika perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia masih rapuh. Akhirnya.Tanpa komitmen yang tinggi tidak mungkin pengkaji akan dapat melahirkan murid-murid yang mencintai negaranya lebih daripada mencintai etniknya sahaja.tanggungjawab kami bukan alang-alang besarnya.maju dan progresif akan menjadi kenyataan.Pengkaji juga berharap agar masyarakat Malaysia akan memberikan kerjasama yang tidak berbelah bagi kepada pihak kerajaan dalam usaha menjadikan perpaduan sebagai asas kemajuan negara. 27 | P a g e .Pengkaji sedar.Kerapuhan perpaduan menjurus kepada kehancuran negara.Pengkaji juga berharap agar segala usaha yang telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan akan membuahkan hasil yang diharapkan.

Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia 12 : 99-118 Mohd Shafie bin Haji Apdal (2008). Bhd. Membina Bangsa Malaysia Jilid 4 Integrasi Nasional.my Kamus Dewan. Selangor : Oxford Fajar Sdn. Yusof (2007).HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN28 RUJUKAN Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2010 (Banci 2010) (t. Kementerian Perpaduan. Dicapai pada 15 Mac 2012 daripada http://www. Majid. Najeemah Md. Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Siri Pendidikan Guru : Budaya dan Pembelajaran. (2011). Edisi Keempat (2007). Rashid. Sharifah Fakhriah Syed Ahmad dan Zuraidah A. Laman Web Rasmi Jabatan Perangkaan Malaysia : Sumber Statistik Rasmi Malaysia. Rancangan Malaysia Ke-9 – Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (2006-2010). Ghafar & Ali Harun (2007).statistics.gov. Kuala Lumpur : PTS Professional Noriati A. Perbezaan antara Pengetahuan dan Amalan Konsep KBSM di Kalangan Guru. Kesenian dan Warisan. Konsep Pendidikan. Boon Pong Ying. Putrajaya Mohd Najib A.t). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia (2006). Kebudyaan. 28 | P a g e .

mstar.t).my Salhah Abdullah (2009).Aplikasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Dicapai pada 16 Mac 2012 daripada ://www. Kuala Lumpur : PTS Professional Yahya bin Don. Teks Ucapan Penuh Menteri Pelajaran Sempena Hari Guru. Selangor : PTS Professional Muhyiddin Yassin (16 Mei 2011). Kepimpinan & pembangunan pelajar sekolah di Malaysia.com. Kecerdasan Pelbagai. Dicapai pada 10 Mac 2012 daripada http://pmr.penerangan. Yaakob Daud (2007).HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN29 Perspektif Wawasan 2020 (t.my/ 29 | P a g e . Aziah Ismail. Mstar Online.gov.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful