HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN1

PENGHARGAAN
Pertama sekali, pengkaji ingin melahirkan syukur ke hadrat Allah di atas segala petunjuk dan hidayah-Nya. Alhamdulillah, Tugasan PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUANini telah berjaya disiapkan dengan s.a.w dan kepada ahli keluarganya. Seinfiniti penghargaan dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada pensyarah kursus ini yang terlalu banyak membantu, membimbing dan juga sebagai pemudahcara sepanjang proses pengkaji menyiapkan tugasan ini. Tanpa tunjuk ajar yang begitu jitu dan padu daripada beliau, tidak mungkin pengkaji akan dapat menyiapkan tugasan ini dengan baik. Tidak lupa juga pengkaji merakamkan ucapan terima kasih kepada rakan-rakan dan ahli keluarga yang banyak memberi sokongan dan dorongan di samping menyumbangkan ideaidea yang bernas . Terima kasih sekalung budi. ilham, kurnia dan petunjuk yang telah

dianugerahkan oleh-Nya. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi besar kita Muhammad

Dewa sakti melayang ke Daik Hendak mencari Dewa Jaruga Kalau ada budi yang baik Sampai ke mati orang tak lupa

1|Page

HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN2

ISI KANDUNGAN 1.0 2.0 Pengenalan Aspek kepelbagaian sosio budaya etnik Bajau 2.1 2.2 Asal usul etnik Bajau Nilai dan Kepercayaan

Muka surat 3-4

4-6 7-8

2.3 2.4 2.5 3.0

Kematian Perkahwinan Kebudayaan dan Kesenian

9 – 10 10 – 11 12

Implikasi kepelbagaian budaya 3.1 3.2 3.3 Implikasi terhadap sekolah Implikasi terhadap guru Implikasi terhadap murid 14 – 15 15 – 18 18 – 20

4.0

Cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk mewujudkan persekitaran bilik darjah yang mesra budaya 20 – 23 23 23 – 24 24 - 25

5.0 6.0 7.0

Kesimpulan Refleksi Rujukan

2|Page

2%) dan Hindu (6. Untuk tujuan kerja kursus ini.Iban mencatatkan 30.akal budi atau cara berfikir.Sagor et al.sikap dan nilai.8 peratus warganegara dan 8.nilai.2 peratus bukan warganegara.budaya menggambarkan cara hidup.3 peratus dengan diikuti dengan agama Buddha (19.pengkaji telah memilih etnik yang terdapat di Sabah iaitu etnik Bajau . PENGENALAN Malaysia merupakan Negara yang sangat unik kerana terdiri daripada penduduk berbilang kaum dan etnik daripada pelbagai budaya.3%) dan lain-lain (0.3 peratus daripada jumlah keseluruhan warganegara di Sarawak.6%).Justeru itu.kita patut bersyukur kerana kita masih boleh hidup dalam keadaan yang aman dan harmoni.Aziah dan Yaakob.Beliau juga menjelaskan bahawa budaya ialah kajian tentang tingkah laku manusia dalam satu kumpulan yang berbeza mengikut masyarakat.menjelaskan bahawa budaya sebagai sistem sosial yang diintegrasikan oleh nilai-nilai.politik.Cina (24.Warganegara Malaysia terdiri darpada kumpulan etnik Bumiputera (67.Tegasnya.Dalam kalangan warganegara Malaysia.Islam merupakan agama yang paling meluas dianuti di Malaysia dengan perkadaran 61.berkelakuan dan sebagainya.kumpulan etnik.India (7. Selain itu.Dari segi agama.agama.mendefinasikan budaya sebagai kemajuan fikiran.8%).suku dan sub budaya yang lain.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN3 1.Menurut laporan yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia.3 juta yang merangkumi 91.Melayu merupakan kumpulan etnik utama di Semenanjung Malaysia iaitu 63.4%).2007).Kristian (9.budaya boleh didefinasikan sebagai suatu cara hidup yang diamalkan oleh kumpulan tertentu dan meliputi sistem sosial.kepercayaan dan sikap (Yahya.banci penduduk di Malaysia sehingga 2010 ialah seramai 28.7%).1 peratus.kepercayaan.(1994) dalam Yahya (2007). dan peraturan tingkah laku.kepercayaan.manakala Kadazan/Dusun merekodkan sebanyak 24.susunan organisasi ekonomi. 3|Page .adat resam. Kamus Dewan (2007).5 peratus di Sabah.3%).

terdapat dalam kalangan orang-orang Samah yang tidak mengakui Pala’u sebagai Bajau oleh sebab kesuluruhan Samah adalah beragama Islam. MASYARAKAT BAJAU Masyarakat Bajau merupakan masyarakat pribumi Sabah dan dari segi populasinya adalah kedua terbesar selepas kaum Kadazan. Sehingga tahun 1950-an. mereka hanya mendarat di tepian pantai atau pesisiran sama ada di jajaran pulau atau tanah besar. yang kemudian tersebar luas di seluruh kepulauan Melayu dan Lautan Pasifik1. Kebanyakan masyarakat Bajau mendiami kawasan Samporna dan Kota Belud. Mereka juga bukan penganut agama Islam. Bangsa Bajau atau Samah dapat dibahagikan kepada dua kelompok utama iaitu Pala’u (Bajau Laut) dan Samah (Bajau Darat). kawasan-kawasan tersebut adalah dalam lingkungan Nusantara. Terdapat pelbagai suku kaum dalam kalangan masyarakat Bajau seperti Ilanun.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN4 2. maka mereka adalah Melayu tulen. Borneo Utara. baik di Selatan Filipina. untuk mendapatkan keperluan seperti ubi kayu. Pala’u tinggal di dalam lepa yang bergerak bebas di sekitar laut Sulawesi. Oleh sebab bangsa Bajau adalah generasi asli Melayu Deutro.1 ASAL USUL ETNIK BAJAU Ada pendapat mengatakan bahawa Bajau berasal dari Johor. 4|Page . Kajian awal oleh Badan Galak Pusaka (2000) mengenai asal-usul bangsa Bajau mendapati bahawa bangsa Bajau adalah generasi asli Melayu Deutro yang mula bergerak dari Yunan menuju arah selatan (Asia Tenggara) pada kira-kira 1500 tahun Sebelum Masehi iaitu 3500 tahun yang lalu. Ada juga yang mengatakan Bajau berasal dari Kepulauan Riau-Lingga di Indonesia dan ada pula yang mengatakan etnik ini berasal dari kepulauan Maluku. Riau-Lingga atau Maluku. Justeru itu. Johor. Sulu dan sebagainya. 2. air atau untuk membaiki lepa mereka. Hakikatnya.

Kaum Bajau dahulunya juga adalah pelaut yang mahir iaitu kegiatan utamanya ialah pelanunan serta penangkapan ikan. Kemahiran mereka ini menjadikan mereka terkenal di negeri Sabah dan diberi gelaran "Koboi Timur" atau "Koboi Sabah". penunggang kuda kaum Bajau ini sering kelihatan dalam pakaian berwarna-warni malah kuda mereka juga dipakaikan kain seperti penunggang juga Orang Bajau yang berada di sebelah pantai Barat Sabah kebanyakkannya menetap dari bahagian Kota Kinabalu sehingga ke Kota Belud. mereka masih mengamalkan kehidupan tradisional seperti kegiatan menangkap ikan dan kaum Bajau di sini digelar Bajau Laut. bahasa Bajau mempunyai lebih daripada 20 subdialek. Kajian awal oleh Badan Galak Pusaka menunjukkan terdapat sekurangkurangnya 26 subdialek bahasa Bajau. Kaum Bajau kebanyakannya beragama Islam dan berasal dari dua kumpulan etnik yang tidak jauh bezanya iaitu Bajau di pantai Timur dan juga Bajau di pantai Barat.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN5 Daripada segi bahasa dan pertuturan. Walaubagaimanapun orang-orang Bajau di bahagian Timur Sabah ini kebanyakkannya 5|Page . Bagi kaum Bajau yang berada di bahagian pantai Timur Sabah . Semasa dalam majlis tertentu seperti pesta dan hari perayaan. Orang-orang Bajau juga mempunyai kemahiran menunggang kuda dan ini menjadikan mereka antara kaum yang paling berjaya di Sabah. Mereka ini merupakan antara pelaut terkenal pada zaman dahulu sebelum kedatangan penjajah di Sabah. Kaum Bajau didapati mempunyai kemahiran membina sampan atau kapal yang sederhana saiznya dalam beberapa catatan sejarah. Kaum Bajau merupakan kaum bumiputra kedua terbesar di negeri Sabah.

perhubungan sosial serta kebudayaan. Segelintir daripada mereka masih lagi tinggal dalam perahu yang merantau ke sana-sini iaitu Lepa. bahasa mereka dipinjam daripada Suluk iaitu bahasa perdagangan di Laut Sulu. Kaum Bajau pantai Barat Sabah pula mengadaptasikan bahasa mereka daripada bahasa Melayu. emas dan putih. Pengguna bahasa ini termasuklah pendatang-pendatang daripada negara jiran. muzik dan juga rekabentuk bangunan. Kaum Bajau bahagian ini telah bekerjasama dengan kaum Kadazan dusun dari segi akitviti ekonomi. kuning. 6|Page . pengaruh kebudayaan daripada kedua-dua kaum ini juga dapat dilhat dari segi kesenian material. Bagi kaum Bajau daripada bahagian pantai Timur Sabah.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN6 telah menetap di darat atau di perkampungan tepian pantai. hijau. perdagangan. Orang Bajau dikatakan telah menggunakan sistem Barter dalam aktiviti ekonomi mereka iaitu menukar ganti hasil tangkapan ikan mereka dengan beras orang Kadazan. 6 bahasa Bajau digunakan dan semuanya berasal daripada keluarga Sama-Bajau. Di Sabah. oren. Bukan itu sahaja. Kaum wanita Bajau juga terkenal dengan tenunan kain mereka iaitu Dastar yang disulam dengan kain berwarna merah.

HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN7 2. menyediakan kelapa tua sebagai tanda kelahiran dan melenggang perut.  Berpantang Untuk mengelakkan bahaya sewaktu mengandung. Kemudian pasu tembaga beserta kandungannya sekali diletakkan di atas talam yang telah diisikan segantang padi.  Melenggang perut Selain daripada pantang larang dan adat-adat seperti di atas. kelapa tua itu akan ditanam bersama-sama tembuni si ibu sebagai tanda kelahiran bayi yang berkenaan.  Menempah bidan Dalam masyarakat Bajau. menempah bidan. bidan dikenali sebagai pengulin atau pandai. antaranya ialah berpantang.2 NILAI DAN KEPERCAYAAN 1 Kelahiran Sewaktu mengandung Terdapat beberapa adat yang dijalankan oleh masyarakat Bajau ketika seseorang wanita itu mengandung. wanita Bajau juga perlu melalui upacara melenggang perut atau dikenali sebagai maglenggang dalam kalangan 7|Page . secara rasminya bidan bertanggungjawab menjaga wanita hamil tersebut. Ia bertujuan untuk menjaga keselamatan dirinya serta kandungan. Setelah tujuh bulan hamil. wanita tersebut perlu menjalani beberapa pantang larang tertentu.  Tanda Kelahiran Apabila sudah genap tujuh bulan mengandung. wanita berkenaan akan menempah bidan dan satu majlis doa selamat akan diuruskan oleh bidan tersebut dan mulai hari itu hingga hari ke-44 selepas kelahiran bayi. Antara pantang larang tersebut termasuklah iaitu wanita hamil tidak boleh berjalan malam kerana dikhuatiri akan diganggu oleh makhluk halus. suatu tanda kelahiran akan disediakan iaitu sebiji kelapa tua yang baru tumbuh tunasnya dibalut dengan kain putih dan diletakkan ke dalam sebuah pasu tembaga. di samping memudahkan proses kelahiran kelak.Sebaik sahaja bayi dilahirkan.

 Menanam Tembuni Pada hari kelahiran itu juga. Upacara ini diadakan hanya jika seseorang wanita itu mengandung anak pertama dan upacara dijalankan ketika kandungan berusia tujuh bulan. 8|Page . ada kalanya pada hari yang sama diadakan juga upacara naik buai atau dipanggil pesakat nirundangan dalam kalangan masyarakat Bajau.Bayi berkenaan akan dinaikkan ke dalam buaiannya buat pertama kali.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN8 masyarakat Bajau. dan menanam tembuni. dibungkus dengan kain putih dan diletakkan ke dalam tempurung. si ibu perlu mengambil ubat yang dibuat daripada tumbuh-tumbuhan. maka ibu bapa akan mengadakan kenduri tambahan. Selain bubur atau nasi tanpa lauk.  Semasa Bersalin Apabila sudah tiba masanya. azan. duri dan benda-benda tajam seperti besi atau parang diletakkan untuk mengelakkan atau menjauhkan gangguan makhluk halus terhadap si ibu dan bayi. Di samping itu. bidan akan segera dipanggil dan beberapa peralatan tertentu disediakan.  Naik Buai Oleh sebab kelahiran anak pertama dianggap sebagai peristiwa istimewa. Adakalanya di bawah rumah tersebut. Tempurung itu pula akan ditanam bersama-sama kelapa tua yang telah disediakan di suatu tempat berdekatan dengan rumah si ibu untuk menandakan kelahiran anaknya  Berpantang Terdapat beberapa pantang larang yang perlu diamalkan oleh seseorang wanita yang baru lepas bersalin. terdapat beberapa adat lain yang dilakukan semasa menyambut kelahiran bayi tersebut iaitu adat potong tali pusat. Selain kenduri. Antaranya ialah si ibu tidak boleh makan sembarangan makanan. tembuni ibu dicuci.

Masyarakat Bajau percaya “Balan-balan” merupakan sejenis lembaga yang berasal daripada manusia.3 KEMATIAN Antara masyarakat Bajau dengan masyarakat Islam yang lain memang tidak banyak perbezaan dari segi menguruskan pengebumian kerana mereka sama-sama mengikuti peraturan agama Islam walaupun terdapat sedikit sebanyak pengaruh adat tempatan.. budaya dan kepercayaan masih dipegang kuat kerana telah diamalkan turun temurun. beberapa adat. • Selepas Kematian Apabila seseorang itu meninggal dunia. Kawalan kubur selama tujuh hari dimestikan kerana masyarakat Bajau percaya mayat akan didatangi balan-balan dalam tempoh tersebut. 2. Pada masa itu. tawak-tawak patai atau pukulan gong akan dibunyikan sebagai tanda seseorang itu telah meninggal dunia. • Adat mengawal kubur Masyarakat Bajau yang asalnya berfahaman animisme. Upacara kematian mereka dilakukan secara teliti bersandarkan keperluan agama dan adat kerana melalui upacara inilah si mati dipercayai dapat menyesuaikan diri dengan keadaan hidup baru di akhirat.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN9  Berkhatan Sebagai orang Islam. mereka mesti menangisi kematian tersebut kerana ia melambangkan kesedihan mereka. Seterusnya mayat tersebut akan diuruskan sepenuhnya mengikut peraturan agama Islam. doa akan dibaca dan mayatnya akan ditutup dengan kain. Adat paling menarik dalam budaya masyarakat Bajau ialah adat mengawal kubur. anak-anak lelaki dan perempuan akan dikhatankan apabila sudah cukup umur. Mengikut adat bajau. Lazimnya anak perempuan akan dikhatankan ketika berumur lima tahun sementara anak lelaki pula dikhatankan ketika berumur 12 dan 15 tahun. 9|Page . kini telah banyak memeluk agama Islam. seperti dimandi. Namun demikian. dikafan dan disembahyangkan.

4 PERKAHWINAN  Merisik Adatnya tidak banyak bezanya daripada adat masyarakat Melayu. sepersalinan pakaian dan wang tunai sebanyak RM100. Pihak keluarga perempuan menentukan jumlah kerbau yang akan dihadiahkan untuk majlis perkahwinan. Masa pertunangan biasanya berlangsung selama setahun untuk membolehkan pihak lelaki membuat persediaan. Dalam majlis itu..00 sebagai pengikat tali pertunangan. Tujuh ekor bagi keluarga yang berada. upacara merisik terlebih dahulu dilakukan terhadap gadis yang menjadi calon  Meminang Upacara meminang dilakukan dalam satu majlis yang dinamakan seruan. Sebelum perkahwinan berlangsung.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN10 2. tiga ekor bagi keluarga yang sederhana dan seekor bagi keluarga biasa 10 | P a g e . pihak lelaki membawa sebentuk cincin.

5 MAJLIS PERKAHWINAN Pengantin Bajau Majlis perkahwinan dibuat sebelum hari perkahwinan.. Sebaik saja rombongan pengantin sampai.TARIAN Tahukah anda. 11 | P a g e . tarian Limbai adalah sejenis tarian asli masyarakat suku Bajau. Keluarga yang berada mengadakan majlis tujuh hari sebelumnya.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN11 2. Tarian Limbai digerakkan ketika menyambut ketibaan pengantin lelaki yang diarak ke rumah pengantin perempuan. tiga hari bagi keluarga sederhana dan sehari bagi keluarga miskin. KEBUDAYAAN DAN KESENIAN a. kemudian diikuti dengan tarian tradisional yang dikenal sebagai limbai. Majlis ini mungkin berlangsung hingga larut malam.

kima bohe dan sollot-sollot iaitu bersaiz kecil dan menyelit di celah-celah permukaan batu. Penari melambaikan selendang mereka sebagai simbol mengundang dan mengucapkan selamat datang.Dari segi makanan.Makanan tradisional kima adalah nama sejenis kerang laut dan terdapat dalam beberapa spesies. lalu tarian Limbai dipersembahkan di depan pengantin. MAKANAN TRADISI Masyarakat Bajau juga terdapat kebudayaan mereka yang tersendiri. Ia juga sering dipersembahkan pada majlis keramaian tertentu dalam masyarakat berkenaan. Tarian ini dipersembahkan tiga hingga empat pasangan penari dan bercirikan gerakan lenggokan tangan penari yang lemah-lembut.Antaranya ialah kima. Limbai ialah tarian suku kaum Bajau yang menetap di daerah Kota Belud di bahagian pantai Barat Sabah.terdapat pelbagai jenis makanan.dan Tompe atau tinompeh. Irama dan bahasa tarian mengiringi anggota rombongan pengantin naik ke rumah.Kima di jadikan lauk dalam makanan tradisi Orang Bajau.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN12 perarakan dihentikan sementara.seperti makanan tradisional.putu.antaranya lapiran.tarian dan sebagainya. Ia adalah upacara khas sebagai isyarat menjemput pengantin naik ke rumah untuk melakukan istiadat ijab kabul yakni pernikahan.Kima ini boleh dimakan mentah-mentah setelah dihiris atau di potong kecil-kecil dan dicampur 12 | P a g e .

13 | P a g e .Selain itu.sehingga warna kekuning-kuningan. Pakaian lelaki dari kain satin berhias renda dan pakaian wanita juga dari satin yang dilengkapi dengan mandapun dan tali pinggang.Pasangan suku kaum Bajau menggayakan pakaian adat perkahwinan dan kebesaran.Berdasarkan gambar. samping dan destar. wanita menggayakan blaus badu sampit dan kain sarung olos berangkit.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN13 dengan air limau dan lada serta rempah ratus yang lain mengikut selera seseorang. perhiasan leher mandapun dan perhiasan kepala sarempak. PAKAIAN TRADISIONAL Bagi pakaian tradisional suku Kaum Bajau.Pati ubi itu kemudiannya digoreng tanpa minyak di dalam kuali. seluar. Lelaki Bajau menggayakan baju potongan Cekak Musang.Manakala makanan tradisional Tompe atau Tinompeh juga ialah makanan yang berupa ubi kayu yang diparut dan telah diperah airnya.Manakala.makanan tradisional putu pula adalah makanan yang berupa ubi kayu yang diparut dan telah diperah airnya lalu dimasak secara stim.Ia juga boleh dimakan bersama sayur.

Antara program yang boleh dijalankan ialah acara mengibarkan Jalur Gemilang. Kelab Rukun Negara perlu ditubuh dan diaktifkan bagi mengendalikan pelbagai program berkaitan aktiviti patriotik seperti Bulan Kemerdekaan. Oleh itu. 14 | P a g e . pendidikan pelbagai budaya mesti menjadi sebahagian daripada program pendidikan dan sebahagian daripada falsafah pendidikan. pihak sekolah boleh mengadakan aktiviti yang memfokuskan kepada pengenalan tokoh-tokoh dan pemimpin negara daripada pelbagai kaum serta mengetahui tempattempat bersejarah Negara. Beliau menambah. sekolah perlu perihatin dengan keperluan masyarakat pelbagai budaya dan menggambarkan kepelbagaiannya melalui struktur organisasi. Selain itu. melalui pemahaman tentang budaya etnik lain adalah diharapkan satu situasi asimilasi dan toleransi boleh diwujudkan supaya ruang untuk perpaduan lebih terbuka luas. Menurut Najeemah (2006). mengadakan pertandingan fotografi dan melukis sempena bulan kemerdekaan. perpaduan nasional dan persefahaman murid pelbagai agama dan bangsa di negara kita. Menurut Abdullah (2005). pihak sekolah perlulah merancang dan melaksanakan pelbagai program dan aktiviti ke arah memupuk perpaduan kaum dengan melibatkan murid daripada pelbagai kaum bagi member peluang kepada mereka untuk mengenali dan memahami budaya antara satu sama lain. meliputi daya usaha pendidikan.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN14 IMPLIKASI DALAM PENDIDIKAN PELBAGAI BUDAYA DI MALAYSIA IMPLIKASI TERHADAP SEKOLAH Sekolah adalah tempat terbaik untuk menyemai semangat toleransi. pihak sekolah boleh mengadakan pelbagai program yang menjurus kepada penghayatan prinsip-prinsip Rukun Negara. Seterusnya.

guru perlu memberi perhatian kepada perbezaan murid. Menurut Mahani (2006). guru perlulah memberi layanan yang sama rata kepada semua murid. Cina dan India serta kaum-kaum yang lain seperti Iban. Abdul Rashid Mohamed (2007). bakat dan lain-lain aspek yang mungkin terdapat dalam kalangan individu dalam sesuatu kumpulan. dan ciri-ciri personaliti serta reaksi emosi. perbezaan individu memang menjadi suatu perkara yang jelas. tingkah laku. IMPLIKASI TERHADAP GURU Pertama. emosi. ketinggian. perbezaan individu merujuk kepada variasi atau ketidaksamaan individu daripada norma kumpulan. Menurut Mahani Razali. Ramlah Jantan & Shahabuddin Hashim (2006). Perkembangan ini menunjukkan guru-guru perlu memahami perbezaan individu dalam pendidikan. sama ada sifat-sifat kognitif. Menurut Papalia (2001). manusia berbeza dari segi jantina.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN15 Selain itu. Menurut Abdul Ghani Abdullah. dalam konteks Negara Malaysia. Bidayuh dan lain-lain. moral. Guru perlu memahami perbezaan murid secara individu dalam kelasnya. kaligrafi. dalam hal-hal lain seperti kesihatan dan tahap tenaga. Setiap kaum pula terdiri daripada kumpulan etnik yang tersendiri. wau. Abdul Rahman Abdul Aziz. sekolah perlu menganjurkan pertandingan reka cipta yang berunsurkan budaya pelbagai kaum seperti reka cipta tanglung. Seperti yang kita sedia maklum. kemudian baru guru dapat menentukan bahan yang akan diajar serta memilih cara yang sesuai bagi mempertingkatkan kualiti pembelajaran. Kadazan. khat dan sebagainya bagi memupuk integrasi antara kaum. Ini dapat dikesan dengan memahami pola perkembangan dan sifat perseorangan murid. Dengan memberi perhatian kepada perbezaan 15 | P a g e . fizikal. Rakyat Malaysia terdiri daripada beberapa kaum yang utama seperti Melayu. setiap murid adalah berbeza antara satu sama lain. dan bentuk tubuh badan. sosial. berat.

guru boleh menggunakan kaedah pembelajaran koperatif dalam sesi pengajaran dan pembelajaran.Dalam membentuk nilai murid. Kebijaksaan guru mengendalikan perbezaan kelas sosial murid akan mewujudkan pergaulan bebas dan tidak berkelompok dalam sesuatu masyarakat. Bagi memastikan layanan yang diberikan adalah adil. Kelas sosial merupakan perbezaan kedudukan sesuatu kelompok dalam masyarakat dari segi kuasa. Keadaan ini menjamin semua murid akan berpeluang mengambil bahagian dalam setiap aktiviti yang dijalankan oleh guru dalam kelas. mereka dapat saling belajar dan mengenali budaya secara tidak langsung serta dapat mewujudkan sifat kerjasama dan toleransi yang diperlukan dalam masyarakat majmuk. Dengan cara ini satu suasana pembelajaran yang interaktif akan terbentuk dan pembelajaran akan menjadi menyeronokkan. Boon Pong Ying. Jadi. Kementerian 16 | P a g e .HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN16 individu murid. guru juga perlu menggunakan pelbagai teknik dan kaedah bagi memberi kepuasan kepada murid supaya tidak ada seorang pun murid dalam kelas dikebelakangkan. Menurut Noriati. politik. taraf sosial dan pencapaian. murid perlu dilayan sama rata tanpa mengira sama ada mereka dari kelas atasan atau bawahan. Seterusnya. Jadi. dan pekerjaan. Sharifah dan Zuraidah (2011). guru akan berjaya membimbing pelajar membina rasa yakin kepada pelajaran dan rasa selamat di sekolah. pendapatan. Semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Perbezaan kelas sosial yang wujud perlu ditangani supaya tidak ada murid yang berasa mereka dipinggirkan oleh guru dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Pada tahun 2005. guru perlu sentiasa menerapkan nilai-nilai dalam semua mata pelajaran yang diajar. murid dibahagikan kepada kumpulan yang daripada pelbagai latar belakang. Selain itu. Sebagai contoh. kekayaan. Inilah yang dikatakan ‘nilai merentas kurikulum’. guru harus berusaha untuk menolong murid memahami dan membentuk nilai. sikap serta tingkah laku yang sesuai. guru tidak boleh mengelompok murid mengikut kaum mereka tertentu sahaja. kelas sosial wujud hasil daripada taraf pendidikan dan taraf sosioekonomi keluarga. martabat. guru juga perlu mengajar tanpa membezakan kelas sosial murid. etnik. melalui kaedah pembelajaran koperatif. Menurut Noriati (2011).

jasmani dan emosi. guru mesti menggunakan bahasa yang sesuai yang tidak menyentuh unsur sensitif dari aspek gender. Sebagai contoh. Hal ini menunjukkan betapa Kementerian Pelajaran begitu serius membantu guru untuk menerapkan nilai merentas kurikulum dalam pengajaran. guru hendaklah mengelakkan daripada menggunakan unsur . Sekiranya nilai . (Noriati. Pemilihan bahan sumber yang sesuai dapat mengelakkan seseorang guru menyentuh sensitiviti sesuatu kaum. dengan penerapan nilai ini. kita perlulah memahami dan menghayati FPK sedalam .menyayangi.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN17 Pelajaran telah menerbitkan buku panduan pengajaran dan pembelajaran nilai merentas kurikulum KBSR dan KBSM bagi membantu guru-guru melaksanakan penerapan nlai murni dalam pengajaran dengan lebih efektif (Mohd Najib. budaya hormat-menghormati. Daripada FPK tersebut. bertolak ansur dan sebagainya antara kaum dapat diamalkan. Penggunaan bahasa yang Standard akan memberi peluang sama rata 17 | P a g e . maka gejala sosial yang berlaku dalam masyarakat dapat dikurangkan. Di samping itu. pengkajing . Jadi. etnik dan kepercayaan murid kerana boleh membawa kepada salah faham antara guru dan murid. Menurut Noriati (2011). guru perlu sentiasa mendapatkan maklumat yang tepat tentang budaya sesuatu etnik. rohani. Seterusnya. Selain itu. jelaslah bahawa tugas guru bukan sahaja memberi input semata .mata malah mendidik murid secara seimbang dari segi intelek. guru tidak boleh menyentuh atau mempertikaikan kepercayaan yang diamalkan oleh murid-murid.dalamnya kerana FPK merupakan tunjang utama kepada sistem pendidikan di Malaysia. Selain itu.nilai telah tertanam dalam kalangan murid. guru perlulah menghormati adat resam dan kepercayaan murid-murid. 2011). guru perlu sentiasa mengingatkan dan menegaskan kepada murid supaya sentiasa menggunakan bahasa yang standard iaitu bahasa Melayu semasa berkomunikasi. Sebagai seorang guru. 2007).unsur negatif dan sensitif bagi mana-mana etnik. Jadi. Penerapan nilai ini juga sangat penting bagi seseorang guru bagi merialisasikan hasrat yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). guru perlulah bijak memilih bahan sumber untuk digunakan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran.

HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN18 kepada murid untuk mengambil bahagian dalam aktiviti pembelajaran. Penggunaan bahasa yang standard harus diamalkan oleh murid-murid semasa berada di sekolah terutamanya semasa berlangsungnya pembelajaran. Hati dan jiwa mereka perlu dibersihkan melalui pendidikan terbaik supaya tidak terdapat perbezaan antara individu atau kumpulan murid dengan yang lain. Secara langsung semangat perpaduan dapat dijalinkan dalam masyarakat majmuk di negara kita. Murid juga digalakkan berinteraksi dan berhubung dengan mereka yang berlainan jantina mengikut batas-batas yang sepatutnya. Proses sosiaisasi antara kaum tanpa mengira anutan agama hendaklah dikembangkan supaya proses pembentukan kendiri murid dapat dilaksanakan. 18 | P a g e . dan murid harus sentiasa berinteraksi dengan menggunakan bahasa yang betul. Jadi. Kepercayaan dan amalan agama yang dianuti oleh murid tidak harus dipertikaikan dan aktiviti yang dijalankan haruslah berupaya menyemai semangat saling percaya dan mempercayai ke dalam jiwa murid. interaksi antara murid pelbagai kaum akan terbuka luas dan secara tidak langsung dapat memupuk nilai perpaduan dalam kalangan murid. Unsur-unsur dialek mengikut kaum hendaklah dielakkan. Laras bahasa yang tepat akan membantu murid berkomunikasi dengan lancar. Mereka juga perlu diberikan kesedaran batasan perhubungan dalam interaksi yang berlainan jantina dan saling menghormati antara satu sama lain. IMPLIKASI TERHADAP MURID Murid harus bersosial dalam melakukan aktiviti pembelajaran dan seharusnya berinteraksi tanpa mengira kelas sosial dan perlu membuang sikap prejudis terhadap rakan bangsa lain.

HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN19 Kemahiran juga berkomunikasi memainkan peranan penting ke arah pembentukan budaya penyayang. Guru boleh dapat mengurangkan kadar ponteng dan masalah disiplin melalui pendekatan pengurusan bilik darjah yang berkesan. Kadar bilangan murid yang terlalu ramai dan tidak seimbang bukanlah ukuran subjektif bahawa kelas itu tidak dapat dibangunkan. dengan peraturan dan arahan yang jelas bagi mengurangkan segala tingkahlaku negatif. namun harus diingat bahawa bukan murid menjadi punca permasalahan. tahap disiplin yang terkawal melalui tindakan yang berhemah. hubungan yang mesra sesama murid dan murid dengan guru. Komunikasi berkesan dapat dicapai melalui cara bertutur. Guru mesti mencuba 19 | P a g e oleh bakal guru menghasilkan sebuah bilik darjah yang dapat ditransformasikan menjadi sebuah rumah yang menepati slogan ‘bilik darjahku. Murid yang sentiasa mendapat dorongan dan bimbingan guru serta rakan sebaya. Kemahiran mengawal kelas sebaik sahaja guru memasuki kelas merupa titik noktah penting dalam pengajaran dan pembelajaran. pengunaan bahasa badan. Murid biasanya akan terpengaruh kepada tindakan guru yang menunjukkan teladan sebagai seorang profesional. . Tindakan murid boleh dibuat jangkaan oleh guru. Guru diperlukan membentuk budaya bilik darjah yang dinamis. supaya murid lain tidak menjadi ‘pak turut’. Murid biasanya suka akan budaya belajar yang ceria. Murid –murid yang menimbulkan punca permasalahan harus dikenalpasti. disamping meningkat kecergasan mental. menyentuh emosi. penulisan. juga melalui pengunaan alat-alat tertentu seperti komputer. kreatif dan ininovatif dan bermatlamat. yang dibaluti perasaan kasih saying dapat memberi peluang yang terbaik untuk mengembangkan potensi diri mereka kea rah pembentukan modal insane yang berkualiti. telefon dan sebagainya. Kecekapan yang ditunjukkan rumahku’. Mungkin terdapat beberapa orang murid yang nakal di dalam setiap kelas. mementingkan aspek nilai-nilai murni. menyeronokkan. Oleh itu guru mesti membentuk program-program yang bertujuan membangunkan murid.

murid ini berbeza bangsa dan agama. kecekalan dan kesungguhan untuk membentuk perangai murid memang mengambil masa yang lama.rakan lain. proses penerimaan akan berlaku antara pelbagai budaya.murid yang berbilang kaum ini boleh bekerjasama antara satu sama. Selain itu murid. masing. CADANGAN KE ARAH MEWUJUDKAN PERSEKITARAN BILIK DARJAH YANG MESRA BUDAYA 1. Apabila pelbagai bangsa ini berinteraksi.masing boleh menerima dan menghormati budaya rakan.murid dan menambahkan lagi kemahiran berbahasa Melayu dalam kalangan murid yang tidak berbangsa Melayu. Ini akan dapat mengelakkan salah faham antara murid.murid tersebut sewajarnya dikumpulkan dalam kumpulan yang pelbagai kaum. Hal ini boleh mewujudkan suasana mesra antara mereka. Ketegasan terhadap disiplin murid perlu dilakukan dengan cara dan pendekatan berhemah yang menampakkan bahawa ketegasan itu bukan bertujuan mendera tetapi lebih kepada pengajaran.murid ini akan boleh berkomunikasi dan berinteraksi sesama mereka.murid yang berbilang kaum ini. Menyusun kumpulan murid. murid. Kesabaran. Murid harus diterapkan supaya membiasakan diri datang ke bilik darjah tepat pada masanya. Hal ini membawa makna walaupun murid. Jika di dalam sesebuah kelas itu terdapat murid yang berbilang kaum. Kerjasama ini boleh membentuk kesepaduan antara mereka dan juga dapat membentuk budaya satu Malaysia. Dengan mencampuradukkan murid..murid yang berbilang kaum. pasti mereka menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan. 20 | P a g e . Melalui kerjasama ini.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN20 membantu menyelesaikan punca permasalahan dan meneruskan aktiviti pengajaran dengan banyak berinteraksi dengan murid sehingga ia merasakan dirinya mendapat perhatian dan dihargai sehingga ia merasakan mendapat perhatian dan dihargai bukan kerana dirinya tetapi kerana tingkahlakunya yang disenangi guru. maka murid.

keselesaan. Budaya seperti ini merupakan satu budaya yang mulia 21 | P a g e . Dengan wujudnya ruangan. Peraturan ini kemudiannya akan dijadikan budaya oleh murid. ruang hasil kerja murid dan sebagainya.kelamaan akan menjadi budaya. Mereka akan melakukannya walaupun tanpa disuruh berbuat demikian.murid apabila mereka sudah sebati dengan peraturan ini. dan memberi kesan positif kepada hasil pembelajaran murid. guru juga boleh mewujudkan peralatan yang dapat menarik minat murid untuk meneruskan sesi pembelajaran. Persekitaran P&P yang mesra budaya juga mengambil kira unsur peraturan yang perlu diaplikasikan oleh murid. murid dapat mengingat isi pembelajaran dengan lebih baik. Sebagai contoh.ruangan seperti ini. guru boleh memupuk budaya positif seperti budaya cintakan ilmu dan budaya membaca. Alat bantu mengajar yang bukan sahaja menarik tetapi juga sesuai dengan topik pembelajaran pasti akan mendorong murid untuk memberi tumpuan semasa guru mengajar. Contohnya. Selain itu. Mewujudkan peraturan bersama yang dijadikan budaya. Oleh yang demikian. kegembiraan serta hasil pembelajaran murid perlu dititikberatkan.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN21 2. mencuba sesuatu yang baru dan memperkembangkan bakat yang dimiliki. sudut informasi. Ruang fizikal boleh menjadi salah satu daya penarik dalam sesebuah bilik darjah. Mewujudkan ruang fizikal dan peralatan serta kemudahan yang dapat memberi keselesaan. Contohnya ruang bacaan. Untuk membina persekitaran P&P yang mesra budaya. dengan mewujudkan ruang hasil kerja murid. 3. guru boleh meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Peraturan yang dibuat oleh guru dan dilaksanakan oleh murid secara berterusan lama. kegembiraan. Daya tarikan sesungguhnya sangat berkesan dalam membina memori jangka masa panjang. murid akan lebih tertarik dan sekaligus membina kefahaman yang lebih tinggi tentang topik berkenaan. dengan menggunakan diorama semasa mengajar topik habitat haiwan dalam subjek sains. guru mewujudkan peraturan bahawa murid mesti memberi salam kepada guru apabila guru masuk ke kelas dan bersalaman dengan guru apabila tamat sesi persekolahan. Peralatan yang dimaksudkan di sini merujuk kepada alat bantu mengajar. Selain itu.

murid. Iban dan sebagainya pasti ada permainan tradisi.kanak. Menggunakan kaedah belajar sambil bermain. maka pelajaran akan lebih berkat lagi. Bajau. Guru boleh mewujudkan suasana mesra budaya itu melalui amalan pedagogi. pergerakan bukan lokomotor dan manipulasi alatan. Mengaitkan isi pembelajaran dengan budaya. Permainan tradisional boleh digunakan dalam mengajar murid.murid tentang pergerakan asas yang meliputi pergerakan lokomotor. apa kata kalau kita gunakan kaedah ini dalam P&P dan pada masa yang sama menyelitkan unsur budaya pelbagai kaum? Bagaimana pula ia dilakukan? Dalam budaya pelbagai kaum seperti kaum Melayu. 4. India. Dengan menggunakan permainan tradisi sesuatu kaum dalam P&P. Misalnya dalam permainan ketingting yang merupakan salah satu permainan tradisi Melayu. fokus untuk mewujudkan persekitaran P&P mesra budaya bukan hanya tertumpu di dalam bilik darjah. Oleh itu. Proses P&P bukan sahaja berlaku di dalam bilik darjah tetapi juga boleh berlaku di luar bilik darjah seperti di padang dan perpustakaan. Dalam konteks ini. Cina. Apabila guru dihormati. salah satu caranya ialah dengan mengaitkan isi pembelajaran dengan budaya kaum yang berkaitan. Permainan tradisi juga merupakan satu budaya. murid boleh belajar tentang pergerakan lokomotor ketingting( 22 | P a g e . 5.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN22 kerana ada nilai menghormati guru di situ. Ia juga adalah budaya bagi golongan kanak.kaum yang pelbagai. Main merupakan satu aktiviti yang menyeronokkan dan dapat menarik perhatian murid. Kaedah main merupakan satu kaedah yang amat sinonim dalam P&P sekolah rendah. Contoh yang paling mudah ialah dalam subjek Pendidikan Jasmani. Untuk mewujudkan suasana P&P yang mesra budaya. Oleh itu. guru bukan sahaja boleh mengajar topik yang perlu diajar tetapi pada masa yang sama boleh menyerapkan ilmu pengetahuan tentang budaya sesuatu kaum itu kepada muridmuridnya. budaya yang dimaksudkan ialah budaya kaum.

KESIMPULAN Sebenarnya kepelbagaian etnik yang terdapat di Malaysia merupakan suatu rahmat kepada negara ini.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN23 melompat dengan satu kaki) dan pergerakan bukan lokomotor iaitu imbangan badan.Marilah kita sama-sama membajai kepelbagaian ini dengan kuntum-kuntum perpaduan agar negara kita akan terus maju dan mencapai matlamat negara.Kepelbagaian ini mewujudkan Malaysia yang unik pada mata dunia dan menguji kepintaran para pemimpin negara untuk memupuk kepelbagaian itu menjadi suatu ikon yang berharga di negara ini. 23 | P a g e . Permainan masyarakat India seperti Kabaddi pula boleh digunakan untuk dijadikan permainan kecil.

Selepas meneliti semula soalan beberapa kali dan berbincang dengan kawan-kawan sekuliah dan masing-masing memberikan input yang menjurus kepada melaksanakan tugasan tersebut dengan cemerlang barulah segala kekeliruan dapat pengkaji atasi.Selepas pensyarah subjek ini menerangkan secara ringkas kehendak soalan tugasan tersebut barulah pengkaji memahami tugasan tersebut serba sedikit. Perkara pertama yang pengkaji lakukan ialah membuat pembacaan tentang tajuk esei ini dalam buku. Hal ini demikian kerana pengkaji menulis esei sambil membuat rujukan pada masa yang sama. artikel dalam internet dan sebagainya. jurnal. Penerangan yang diberikan semasa interaksi pertama agak jelas tetapi pengkaji kurang faham kehendak soalan yang diutarakan untuk menulis esei ini.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN24 REFLEKSI Alhamdulillah.Sesungguhnya kepelbagaian budaya memberikan impak yang besar dan sistem pendidikan negara.Pengkaji cuba memahami kepelbagai budaya yang terdapat di dalam negara kita dan implikasinya kepada proses pendidikan di Malaysia..Hal ini disebabkan subjek ini merupakan subjek baru dan pengkaji belum mengetahui tentang skop pembelajaran subjek ini.pengkaji juga menghubungi rakan-rakan sekuliah untuk mendapatkan input tambahan dan pengkaji juga menyertai forum di facebook yang membincang topik ini. pengkaji bersyukur kepada Allah SWT kerana telah memberi peluang dan kesempatan untuk pengkaji menyiapkan tugasan ini. Pengkaji sangat keliru dengan kehendak tugasan pada waktu itu. 24 | P a g e .Aktiviti ini telah memudahkan pengkaji menyiapakan tugasan ini dengan jayanya. Proses mengumpul maklumat ini berlaku sepanjang masa sehingga pengkaji menyiapkan tugasan ini.Di samping itu.

Melayu Brunei di Sabah Melalui tugasan ini.pengkaji telah mendapat pelbagai faedah terutamanya mengenai peranan guru dalam menangani kepelbagaian budaya yang terdapat di dalam kelasnya.Namun.Melanau dan Orang Ulu di Sarawak. Sebagai contoh.Namun secara umumnya.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN25 Dari segi peruntukan masa bagi menyiapkan esei ini.masalah itu telah berjaya diatasi kerana pengkaji telah menggunakan pelbagai strategi dalam mengurus masa. pengkaji juga sempat mencari maklumat tentang statistik demografi penduduk di Malaysia.Guru sebagai insan yang telah diamanahkan untuk mendidik muridmurid menjadi masyarakat madani berhadapan dengan cabaran yang besar dalam usaha menangani kepelbagaian budaya ini. Melalui penulisan esei ini.Cina pula mewakili 25 peratus dan India pula 7 peratus dan yang selebihnya adalah terdiri daripada kelompok peribumi kecil seperti Dayak.Sebagai seorang guru yang mempunyai tanggungjawab yang bukan kepalang penting di sekolah iaitu guru Bahasa Melayu Tahun 6.Hal ini demikian kerana pengkaji terlibat dengan kelas tambahan dan aktiviti-aktiviti sekolah yang lain.kita boleh bahagikan etnik kepada 3 etnik yang besar iaitu Melayu. 25 | P a g e . Di samping itu. Antaranya ialah tentang etnik-etnik yang terdapat di Malaysia. Murut.Jika seseorang guru gagal untuk menangani cabaran ini maka pasti hasrat kerajaan untuk memupuk perpaduan kaum daripada akar umbi akan menemui kegagalan. pengkaji dapat mengetahui secara terperinci bilangan penduduk di Malaysia berdasarkan kaum. pengkaji mengambil lebih masa pada waktu malam untuk menulis esei ini. secara jujur pengkaji mengatakan tidak cukup memandangkan banyak aktiviti yang perlu dilakukan pada masa yang sama. Melalui dapatan ini. agama dan sebagainya. Etnik Melayu merangkumi 55 peratus penduduk di Malaysia.di Malaysia terdapat 64 etnik .Kadazandusun.pengkaji memang berasakan seolah-olah pengkaji tidak cukup masa untuk menyiapkan tugasan ini dengan baik.Mengikut Wikipedia.Pelbagai etnik pasti menuntut keprihatinan yang bukan sedikit untuk menyediakan pendidikan yang sama rata dan adil kepada semua etnik. banyak input baru yang telah pengkaji peroleh.Cina dan India. Bajau.Bidayuh.Satu jumlah yang sangat besar.

menjadi contoh teladan dan sebagainya.Hal ini mungkin disebabkan oleh pemahaman yang cetek tentang rasional projek tersebut dilaksanakan ataupun oleh sebab politik demi kepentingan segelintir masyarakat yang tidak ingin melihat perpaduan terus utuh di Malaysia.Antara contoh kegagalan program kerajaan ialah Sekolah Wawasan.Pengkaji juga menyedari usaha murni pihak kerajaan dalam pemupukan perpaduan ini adakalanya tidak mendapat sambutan yang baik daripada khalayak.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN26 Pengkaji juga menyedari bahawa pihak kerajaan juga memainkan peranan yang besar dalam usaha memupuk perpaduan pada peringkat sekolah.Jika semua ibu bapa bertekad untuk menjadikan perpaduan kaum sebagai asas kepda pembinaan negara Malaysia yang aman maka mereka mesti mengubah corak pemikiran mereka agar tidak menjurus kepada survival etniknya sahaja.Murid akan sentiasa melihat kepada guru mereka dalam mengamalkan sesuatu nilai murni.sebenarnya pihak yang paling penting dalam melakukan perubahan ini ialah ibu bapa mereka.Kerajaan telah menyalurkan peruntukan berjuta-juta ringgit dalam memastikan segala program untuk perpaduan berjalan dengan lancar dan berjaya mencapai objektif pelaksanaannya.Mereka mesti melihat perpaduan ini dalam konteks yang lebih luas yang melibatkan pembinaan negara bangsa yang dikagumi pada mata dunia.Ibu bapa merupakan orang yang paling bertanggngjawab dalam melakukan perubahan kerana merekalah yang bertanggngjawab mencorakkan anak-anak mereka.Guru sebagai orang yang paling dekat dengan murid selain ibu bapa mereka mesti sentiasa mengamalkan nilai-nilai murni dalam amalan sehariannya agar dapat menjadi cerminan kepada nilai murni kepada murid-murid.Kerajaan di bawah Kementerian Pelajaran telah melaksanakan banyak program untuk memupuk perpaduan ini antaranya program RIMUP.Namun usaha daripada pihak guru sahaja tidak memadai andai ibu bapa dan masyarakat tidak memberikan kerjasama dalam merealisasikan aspirasi negara.kegiatan kokurikulum dan melalui kurikulum yang dilaksana di sekolah. Selain itu. 26 | P a g e . pengkaji juga sedar betapa pentingnya peranan guru dalam memupuk perpaduan kaum di negara ini melalui penerapan nilai-nilai murni. Pengkaji berpendapat.

Pengkaji juga berharap agar segala usaha yang telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan akan membuahkan hasil yang diharapkan.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN27 Pengkaji amat berharap pengkaji dan rakan-rakan guru yang lain akan dapat menjadi seorang guru yang mampu mendokong aspirasi negara ini untuk mewujudkan masyarakat yang bersatu padu. 27 | P a g e .Kerapuhan perpaduan menjurus kepada kehancuran negara.maju dan progresif akan menjadi kenyataan.Pengkaji juga berharap agar masyarakat Malaysia akan memberikan kerjasama yang tidak berbelah bagi kepada pihak kerajaan dalam usaha menjadikan perpaduan sebagai asas kemajuan negara.semoga impian kita untuk melihat rakyat Malaysia bernaung di bawah payung 1 Malaysia yang aman. Akhirnya.Tiada kemajuan bakal dicapai jika perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia masih rapuh.Tanpa komitmen yang tinggi tidak mungkin pengkaji akan dapat melahirkan murid-murid yang mencintai negaranya lebih daripada mencintai etniknya sahaja.tanggungjawab kami bukan alang-alang besarnya.Pengkaji sedar.

my Kamus Dewan. Kementerian Perpaduan. Kuala Lumpur : PTS Professional Noriati A. Ghafar & Ali Harun (2007).t). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia (2006).gov. Sharifah Fakhriah Syed Ahmad dan Zuraidah A. Selangor : Oxford Fajar Sdn.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN28 RUJUKAN Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2010 (Banci 2010) (t. 28 | P a g e . Konsep Pendidikan. Membina Bangsa Malaysia Jilid 4 Integrasi Nasional. Laman Web Rasmi Jabatan Perangkaan Malaysia : Sumber Statistik Rasmi Malaysia. Siri Pendidikan Guru : Budaya dan Pembelajaran. Boon Pong Ying. Perbezaan antara Pengetahuan dan Amalan Konsep KBSM di Kalangan Guru. Kebudyaan. Bhd. Rashid. Putrajaya Mohd Najib A. Najeemah Md. Edisi Keempat (2007). Dicapai pada 15 Mac 2012 daripada http://www.statistics. Rancangan Malaysia Ke-9 – Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (2006-2010). Kesenian dan Warisan. Yusof (2007). (2011). Majid. Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia 12 : 99-118 Mohd Shafie bin Haji Apdal (2008).

Teks Ucapan Penuh Menteri Pelajaran Sempena Hari Guru. Yaakob Daud (2007).my Salhah Abdullah (2009).my/ 29 | P a g e . Kuala Lumpur : PTS Professional Yahya bin Don.penerangan. Selangor : PTS Professional Muhyiddin Yassin (16 Mei 2011).com.Aplikasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Mstar Online.t). Dicapai pada 16 Mac 2012 daripada ://www. Kepimpinan & pembangunan pelajar sekolah di Malaysia.gov. Aziah Ismail.HBEF2803: PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN29 Perspektif Wawasan 2020 (t. Dicapai pada 10 Mac 2012 daripada http://pmr.mstar. Kecerdasan Pelbagai.