P. 1
Rpt Bm Tahun 4

Rpt Bm Tahun 4

|Views: 15|Likes:

More info:

Published by: Nur Syafiqah Noraslin on Jul 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/30/2013

pdf

text

original

Sections

 • Aras 2
 • Aras 1
 • Aras 3
 • -mengkategorikan
 • Pengisian Kurikulum
 • PENGISIAN KURIKULUM
 • SISTEM BAHASA i)Tatabahasa
 • SISTEM BAHASA
 • MINGGU 31
 • MINGGU 32
 • MINGGU 33
 • MINGGU 34
 • MINGGU 35
 • MINGGU 36
 • MINGGU 38

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 MINGGU

/
TEMA/TAJUK

OBJEKTIF Pada akhir unit ini murid dapat:

HASIL PEMBELAJARAN 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata-kata ungkapan , ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai.

MINGGU 1 TEMA: UNIT 1

Keluargaku Sayang
TAJUK: Keluarga Bahagia PENULISAN: Dialog

1. berbual tentang sesuatu perkara yang dialami, dilihat atau dibaca. 2. membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan intonasi yang betul. 3. menggunakan kata panggilan dan kata ganti nama diri yang.sesuai mengikut situasi dalam perbualan. 4. menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan. 5. menyatakan teguran dan menerima teguran secara terbuka dalam perbualan.

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau yang dibaca. Aras 2 ( i ) Menggunakan kata panggilan dan kata ganti nama diri yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan. Aras 1 ( i ) Membaca lancer bahan sastera dan bukan sastera dengan intonasi yang betul Aras 1 ( i ) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan.

SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa - Kata nama - Kata hubung - Kata Tanya - Kata pembenar - Kata naïf - Kata panggilan - Ayat penyata - Ayat tunggal - Ayat perintah - Ayat majmuk Pengisian Kurikulum i. Ilmu - Pendidikan Moral ii. NIlai Murni a. Bersemangat kekitaan - bekerjasama dan tolongmenolong - hormat-menghormati iii. KBT Kemahiran Berfikir - menjana idea - mengkategori b. Kecedasan pelbagai muzik/ interpersonal c. Kontekstual -mengaitkan pengalaman sedia ada -hidup bekeluarga

IMPAK

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 8.1 Membina dan menulis perkataan ayat tunggal dan ayat majmuk.

MINGGU/
TEMA/TAJUK

OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat:

HASIL PEMBELAJARAN 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

MINGGU 2 TEMA: UNIT 1

Keluargaku Sayang
TAJUK: Hargai Pengorbanan Ibu Bapa

PENULISAN: Keperihalan

1. membaca perkataan ,frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan intonasi yang betul 2. menerangkan makna perkataan, simpulan bahasa, frasa dan ayat. 3. membaca pelbagai jenis ayat dengan intonasi yang betul. 4. membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan intonasi yang betul. 5. menceritakan isi bahan yang dibaca serta menyatakan gambaran umum tentang sesuatu teks yang dibaca 6. menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan. 7. menyatakan format pelbagai genre. 8. mengenal pasti kata, frasa, peribahasa, dan ayat yang digunakan dalam sesuatu genre dengan merujuki kamus.

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Membaca perkataan ,frasa dan ayat yang mengandung ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. Aras 1 ( ii ) Menerangkan makna perkataan, frasa dan ayat. Aras 2 ( i ) Membaca dan memahami pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca.

SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa - Kata nama - Kata hubung - Kata Tanya - Kata pembenar - Kata naïf - Kata panggilan - Ayat penyata - Ayat tunggal - Ayat perintah - Ayat majmuk Pengisian Kurikulum i. Ilmu - Pendidikan Moral ii. NIlai Murni b. Bersemangat kekitaan - bekerjasama dan tolongmenolong - hormat-menghormati iii. KBT Kemahiran Berfikir - menjana idea - mengkategori b. Kecedasan pelbagai muzik/ interpersonal c. Kontekstual -mengaitkan pengalaman sedia ada -hidup bekeluarga

IMPAK

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

Aras 1 ( i ) Membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan intonasi yang betul Aras 1 ( i ) Menceritakan isi bahan yang dibaca.

6.2 Mengenal pasti pelbagai genre penulisan

Aras 1 ( i ) Mengecam dan mengenal pasti format pelbagai genre. Aras 2 ( i ) Mengenal pasti kata,, frasa, peribahasa dan ayat yang biasa digunakan dalam sesuatu genre.

6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. MINGGU/
TEMA/TAJUK

Aras 1 ( i ) Menyatakan gambaran umum tentang sesuatu teks yang dibaca.

OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat:

HASIL PEMBELAJARAN 8.1 Membina dan menulis perkataan ayat tunggal dan ayat majmuk

menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang TEMA: diberikan. UNIT 1 2. membina ayat majmuk daripada dua atau lebih Keluargaku ayat tunggal yang Sayang diberikan. 3. membina ayat majmuk dengan kata hubung. TAJUK: 4. menulis perkataan dengan Membantu tulisan berangkai yang Amalan kemas dan cantik. Terpuji 2. 5. berbual tentang sesuatu perkara yang dialami, dilihat atau dibaca. PENULISAN: Biografi

MINGGU 3

1.

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan. Aras 2 ( i ) Membina ayat majmuk daripada dua atau lebih ayat tunggal yang diberikan. Aras 3 ( i ) Membina ayat majmuk dengan kata hubung.

SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa - Kata nama - Kata hubung - Kata Tanya - Kata pembenar - Kata naïf - Kata panggilan - Ayat penyata - Ayat tunggal - Ayat perintah - Ayat majmuk Pengisian Kurikulum i. Ilmu - Pendidikan Moral ii. NIlai Murni c. Bersemangat kekitaan - bekerjasama dan tolongmenolong - hormat-menghormati iii. KBT Kemahiran Berfikir - menjana idea - mengkategori b. Kecedasan pelbagai muzik/ interpersonal c. Kontekstual -mengaitkan pengalaman sedia ada -hidup bekeluarga

IMPAK

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

Aras 1 ( i ) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. Aras 2 ( i ) Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk.

8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan mengunakan tulisan berangkai yang kemas.

Aras 1 ( i ) 8.4 Menulis perkataan dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.

MINGGU/
TEMA/TAJUK

OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat:

HASIL PEMBELAJARAN 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.

MINGGU 4 TEMA: UNIT 2

Keluargaku Berwawasan
TAJUK: Pendidikan untuk Masa Depan PENULISAN: Dialog

1, mendengar dan mengecam intonasi dalam soalan tanpa kata tanya. 2. mengemukakan soalan dengan kata tanya dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan maklumat. 3. mengembangkan idea tentang sesuatu perkara dengan menggunakan diksi dan ayat dengan gaya dan wacana yang sesuai. 4. menyampaikan idea tentang sesuatu perkara dengan bahasa yang bertatasusila. 5. memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita.

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Mendengar dan mengecam intonasi soalan tanpa kata tanya. Aras 1 ( ii ) Mengemukakan soalan dengan kata tanya dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan maklumat.

3.2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan.

Aras 1 ( i ) Mengembangkan idea tentang sesuatu perkara dengan memberi alas an yang sesuai. Aras 2 ( i ) Membentangkan fakta tentang sesuatu topic dengan ulasan yang wajar.

SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa - Kata nama - Kata nama khas - Kata ganti nama - Kata hubung - Ayat tunggal - Ayat majmuk - Kata penegas - Polisemi Pengisian Kurikulum i. Ilmu - Pendidikan Moral ii. NIlai Murni a. Kasih saying b. Bekerjasama iii. KBT Kemahiran Berfikir - menjana idea - mengkategori b. Kecedasan pelbagai muzik/ interpersonal c. Kontekstual -hidup bekeluarga

IMPAK

3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang.

Aras 1 ( i ) Mempersembahkan idea tentang sesuatu persoalan dengan diksi, ayat dan gaya yang sesuai. Aras 3 ( i ) Membentangkan pendapat tentang sesuatu persoalan dengan bahasa yang bertatasusila.

mengkategori b. Aras 1 ( i ) Meneliti perkara yang menarik dalam bahan yang ditonton atau dibaca. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik . Aras 2 ( i ) Membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. menceritakan isi bahan yang dibaca dengan perkataan sendiri. membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. MINGGU 5 TEMA: UNIT 2 Keluargaku Berwawasan TAJUK: Cerita Datuk PENULISAN: Cereka 1. 2. frasa.Polisemi Pengisian Kurikulum i. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa .MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN 2. NIlai Murni a. Bekerjasama iii.Kata nama khas . menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca.Kata hubung .Kata penegas . 5. Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancer serta memahami perkara yang dibaca.menjana idea . 11. Kontekstual -hidup bekeluarga IMPAK Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.Kata nama . Kasih saying b. menyatakan perkara yang menarik dalam sesuatu karya. KBT Kemahiran Berfikir . Kecedasan pelbagai muzik/ interpersonal c. jelas dan teratur.Kata ganti nama . Aras 3 ( i ) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesuatu karya. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita. 4.Pendidikan Moral ii. Aras 2 ( ii) Menyatakan isi penting berdasarkan bahan yang dibaca. Aras 1 ( ii ) Menyampaikan rentetan peristiwa yang berlaku dimluar lingkungan persekolahan.Ayat tunggal . Aras 2 ( i ) Menyatakan pendapat tentang perkara yang mmenarik.. memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita. Ilmu . .1 Bercerita dengan menggunakan kata.Ayat majmuk . 3. Aras 3 ( ii ) Menjelaskan makna perkataan mengikut konteks.

Kecedasan pelbagai muzik/ interpersonal c. Aras 1 ( i ) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa . KBT Kemahiran Berfikir .Kata penegas . . 2. NIlai Murni a.Kata hubung . membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul.Kata nama . 4. a. Aras 2 ( i ) Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 3 ( i ) Menulis karangan prosa.mengkategori b. Membina dan menulis perkataan ayat tunggal dan ayat majmuk Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. MINGGU 6 TEMA: UNIT 2 Keluargaku Berwawasan TAJUK: Tahniah. menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan. membina dan menulis perkataan ayat tunggal dan ayat majmuk HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 ( i ) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik. Kasih saying b. Menulis perkataan dan ayat dengan mengunakan tulisan berangkai yang kemas. menulis ayat dengan tulisan berangkai yang menarik. 5.Kata nama khas .Polisemi Pengisian Kurikulum i. Ilmu .Kata ganti nama . Abang PENULISAN: Keperihalan 1.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.Pendidikan Moral ii.MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN 5.Ayat majmuk .Ayat tunggal . c.menjana idea . menulis karangan prosa 3. Kontekstual -hidup bekeluarga IMPAK b. Bekerjasama iii.

Pendidikan Moral ii. membentangkan fakta tentang topik dengan ulasan 3.Kerajinan ..membuat keputusan b. 6.2 Membina dan menulis yt tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Pembelajaran kontekstual . 2. dengan bahasa yang betul.2 Melaporkan sesuatu perkara membuat rumusan dan dengan menggunakan keputusan dengan tepat dan bahasa yang sesuai dan jelas. Aras 1 ( i ) Menyampaikan sesuatu berita secara ringkas dengan bahasa yang betul. Ilmu . Aras 1 ( i ) Mengembangkan idea tentang sesuatu perkara dengan memberikan alas an yang sesuai.2 Menghuraikan maklumat yang wajar. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 ( i ) Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah serta menjawabnya secara logik dan tepat. 3.Kata kerja .. mengembangkan idea tentang sesuatu perkara dengan alas an yang sesuai. Aras 2 ( i ) Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk. NIlai Murni . menyampaikan pengumuman yang meyakinkan. menulis perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk.Kata adjektif . tepat.kemahiran interpersonal . MINGGU 7 TEMA: UNIT 3 Sekolahku Berjasa TAJUK: Pemimpin Kecil di Sekolahku PENULISAN: Pengumuman 1.MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN 1. . Aras 3 ( i ) Bersoal jawab untuk membuat rumusan dan keputusan.Kata tanya . mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah serta menjawabnya secara logik dan tepat.3 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. .Ayat tanya . dengan menggunakan alasan 5.Semangat bermasyarakat iii. bersoal jawab untuk 2. Kecedasan pelbagai .Patriotisme .membuat kategori IMPAK 8. KBT a.Perkataan berlawanan makna Pengisian Kurikulum i.Kerjasama . Aras 2 ( i ) Membentangkan fakta tentang sesuatu topik dengan ulasan yang wajar. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa . 4.

menyatakan makna perkataan mengikut konteks ayat. Kecedasan pelbagai . menjelaskan pendapat tentang sesuatu topik dengan bukti yang wajar.Kata adjektif .Ayat tanya .Pendidikan Moral ii.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. MINGGU 8 TEMA: UNIT 3 Sekolahku Berjasa TAJUK: Perhimpunan Mingguan PENULISAN: Ucapan 1.membuat kategori IMPAK Aras 3 ( i ) Mengemukakan cadangan untuk menyelesaikan masalah berdasarkan sesuatu perkara dengan ayat yang jelas. 2.MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN 1. 6. NIlai Murni . membaca lancar teks dengan sebutan dan intonasi yang betul.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul serta memahami perkara yang dibaca. 3. membentangkan fakta tentang topik dengan ulasan yang wajar 4. memberikan cadangan untuk menyelesaikan masalah tentang perkara yang dibincang.membuat keputusan b.. Aras 3 ( i ) .Kerajinan .Perkataan berlawanan makna Pengisian Kurikulum i.Kata tanya .. Aras 3 ( ii ) Menjelaskan makna perkataan mengikut konteks. 3. 5. 2. 7.Patriotisme . HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Mengajukan hasrat dengan ungkapan yang sesuai.2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alas an yang meyakinkan. 5. Aras 3 ( i ) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik.Kata kerja . membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik.Semangat bermasyarakat iii.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. mengajukan hasrat dengan ungkapan yang sesuai.Menjelaskan pendapat tentang sesuatu topik dengan mengemukakan bukti yang wajar. Aras 2 ( i ) Membentangkan fakta tentang sesuatu topik dengan ulasan yang wajar. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa . Pembelajaran kontekstual .kemahiran interpersonal . Ilmu . KBT a. .Kerjasama .

6. .Ayat tanya . 3.Kata adjektif .2 Membina dan menulis ayat tunggal.Kerjasama . menulis perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk. membina ayat topik dan ayat huraian berdasarkan isi yang dikenal pasti.Mengenal pasti isi yang sesuai dengan tajuk. menyatakan perkara yang menarik dalam sesuatu bahan. KBT a.membuat kategori IMPAK Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian.Perkataan berlawanan makna Pengisian Kurikulum i. 2. dan ayat majmuk. pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.Patriotisme . MINGGU 9 TEMA UNIT 3 Sekolahku Berjasa TAJUK: Nasihat Guru PENULISAN: Keperihalan 1. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Mengamati topik perbincangan untuk memberikan pandangan yang relevan Aras 2 ( i ) Mengemukakan pendapat bagi menjelaskan idea tentang isu perbincangan.Semangat bermasyarakat iii. Aras 2 ( i ) Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk.1 Membina dan menulis perkataan . 8 8. Aras 3 ( i ) Menulis karangan prosa. Aras 1 ( i ) . Ilmu .MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN Mengemukakan idea dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci . SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa . ayat tunggal.Kata tanya . 8.membuat keputusan b. Aras 1 ( i ) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan. 8. tepat dan tersusun. Aras 1 ( ii ) Membina ayat topik dan ayat huraian berdasarkan isi yang dikenal pasti tentang sesuatu tajuk.kemahiran interpersonal . NIlai Murni . Pembelajaran kontekstual . dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan tentang sesuatu tajuk. 4. 5. Aras 2 ( i ) Mengelaskan pernyataan dan memberikan kritikan yang membina.Kata kerja . Kecedasan pelbagai . mengelaskan pernyataan dan memberikan kritikan yang membina.Pendidikan Moral ii.4 Membina dan menulis ayat topik berdaszrkan sesuatu perkara. menyatakan topik perbincangan dengan mengemukakan pendapat yang sesuai.Kerajinan . menulis karangan prosa.

Kata sendi nama .Ayat perintah Pengisian Kurikulum i. Aras 1 ( i ) Mengenal pasti keperluan dan menyatakan dengan jelas.Ayat majmuk . Aras 1 ( i ) Meneliti perkara yang menarik dalam bahan yang ditonton atau dibaca. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa .Kata adjektif . Aras 1 ( ii ) Menggunakan ayat yang sesuai untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. 4. frasa dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul.Kata bantu . menyatakan dan melakukan sesuatu arahan dengan betul 2.Kemahiran Hidup .Kajian Tempatan ii.Ekonomi .Kata akar . Aras 2 ( i ) Menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan. membaca perkataan. Aras 1 ( ii ) Menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan.Ayat penyata .11. .Kata berimbuhan -Bandingan semacam . Ilmu . Aras 2 ( i ) Menggunakan kata dan istilah yang betul semasa berurusan.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. menggunakan ayat yang sesuai untuk mendapatkan barangan atau perkhidmatan. MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN 1.Kebersihan fizikal dan mental iii.Frasa adjektif . NIlai Murni .6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan.Frasa nama . menyatakan makna perkataan dengan menggunakan kamus serta memberikan maksud frasa dalam ayat yang diberikan HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Mendengar serta memahami arahan pesanan. 5.Kerajinan .Kata tunggal . KBT IMPAK 1. MINGGU 10 TEMA: UNIT 4 Minggu Kokurikulum TAJUK: Hari Kantin PENULISAN: Dialog 1. 3. menyatakan sesuatu keperluan dengan jelas.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesuatu karya.Ayat tunggal .

meneliti ejaan yang tepat mengikut susunan perkataan.kinestatik .1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Kemahiran berfikir . Aras 1 ( i ) Membaca perkataan.Kata bantu .Kata adjektif . frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. Pembelajaran kontekstual . .Kata sendi nama . 2. frasa dan ayat.Kata akar .membuat perkaitan dan perhubungan mengesan kecondongan pendapat SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa . a.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.logik matematik .mengitlak . menyatakan makna perkataan dengan menggunakan kamus serta memberikan maksud frasa dalam ayat yang diberikan.Kata tunggal .membuat keputusan b. Kecedasan pelbagai .verbal linguistic c. Aras 2 ( i ) Meneliti halaman kandungan sinopsis dan prakata untuk mendapatkan maklumat. membaca halaman sinopsis dan prakata untuk HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Merujuk perkataan dari kamus untuk mencari makna.5.Frasa nama . Aras 1 ( ii ) Menerangkan makna perkataan.Frasa adjektif IMPAK MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN 6.Kata berimbuhan -Bandingan semacam .menyatakan sebab . MINGGU 11 TEMA: UNIT 4 Minggu Kokurikulum 1.

Kerajinan .Kata akar .Ayat penyata .Kata tunggal IMPAK .Ayat perintah Pengisian Kurikulum i. Aras 1 ( i ) .membuat keputusan b. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa . Ilmu . KBT a.Ayat tunggal . MINGGU 12 HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 ( i ) Menyampaikan maklumat penting tentang sesuatu perkara.Kajian Tempatan ii. 3.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.Membuat dan menyatakan andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat.Ayat majmuk .verbal linguistic c.mengitlak . NIlai Murni . .menyatakan sebab .kinestatik .Ekonomi .3 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.membuat perkaitan dan perhubungan mengesan kecondongan pendapat PENULISAN: Laporan MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unit ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN 2. menyatakan maklumat yang tersirat daripada jadual.Kebersihan fizikal dan mental iii. Pembelajaran kontekstual . Kecedasan pelbagai .logik matematik .TAJUK: Gerai Makanan yang Tercantik ? mendapatkan maklumat penting. Kemahiran berfikir . 7.Kemahiran Hidup .

4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara.Ayat tunggal . MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM IMPAK .1. Aras 2 ( i ) Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk Aras 2 ( i ) Menulis ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.Ayat penyata .Kata sendi nama . Minggu Kokurikulum TAJUK: Pertunjukan Seni Mempertahankan Diri menulis ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.kinestatik .1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. mengemukakan hujah dan alas an dengan cara yang cara yang betul.logik matematik . Aras 1 ( ii ) Mengemukakan isi penting dengan jelas.Ayat perintah Pengisian Kurikulum i. Aras 2 ( i ) Mengemukakan hujah dan alas an yang sesuai dalam perenggan. menyenaraikan maklumat daripada glosari yang diberikan. Kemahiran berfikir .3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. .Kebersihan fizikal dan mental iii.Kajian Tempatan ii.Kata berimbuhan -Bandingan semacam .verbal linguistik c. 6. 3. 7.Ekonomi . menyatakan isi yang sesuai bagi tajuk yang diberikan. frasa.Kemahiran Hidup . 6.Ayat majmuk . Aras 1 ( i ) Mengenal pasti isi yang sesuai dengan tajuk. 5. menyatakan maklumat yang tersirat daripada jadual.Kata adjektif .membuat keputusan b. 8. membina ayat topik dan ayat huraian daripada isi karangan. 8. 3.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 1 ( i ) Mengumpul dan menyusun isi penting daripada sesuatu topik yang dibincangkan. struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. Aras 3 ( i ) Meneliti glosari dan bibliografi untuk mendapatkan maklumat. 4. NIlai Murni . TEMA: UNIT 4 2. 8. istilah. KBT a.menyatakan sebab . Pembelajaran kontekstual .Frasa nama .mengitlak .membuat perkaitan dan perhubungan mengesan kecondongan pendapat PENULISAN: Fakta/ Rencana Aras 1 ( i ) Membuat dan menyatakan andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat. Ilmu . Aras 1 ( ii ) Membina ayat topik dan ayat huraian berdasarkan isi yang di kkenal pasti.Frasa adjektif .1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata.Kata bantu .Kerajinan . Kecedasan pelbagai .

Ayat seruan .MINGGU 13 TEMA: UNIT 5 Sentiasa Berhemat Kita Selamat TAJUK: Awas. Kemahiran berfikir . 5. Aras 1 ( i ) Mengemukakan alas an yang sesuai untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat. NIlai Murni .1 membina dan menulis perkataan. Banjir PENULISAN: Berita Pada akhir unut ini murid dapat: .3 membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. membaca perkataan. frasa dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul serta menyatakan fakta dalam teks. frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul..Kata arah .Bekerjasama . Aras 3 ( i ) Menyalurkan arahan serta pesanan yang diterima kepada orang lain dengan jelas dan tepat. Aras 1 ( i ) Membaca dan menyatakan fakta yang terdapat dalam teks.Ayat penyata . Aras 1 ( i ) Menulis perkataan dan pelbagi jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan.Ayat Tanya .interpersonal . 3. menyatakan panduan tunjuk arah 2. Pembelajaran kontekstual .mengaitkan isu keselamatan dengan pengalaman seida ada.Kata hubung . 8.Penanda wacana Pengisian Kurikulum i. membina ayat tunggal dan ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk.naturalis .Semangat bermasyarakat iii.Huruf besar dan tanda baca . ayat tunggal dan ayat majmuk. Ilmu . Kecedasan pelbagai . MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM IMPAK .1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. 6. Tatabahasa ..Kajian Tempatan . 1.mentafsir -mengenal pasti idea utama dan idea sampingan .4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pandangan dalam perundingan bagi mencapai kata sepakat. 5. Aras 2 ( i ) Menyatakan panduan tunjuk arah kepada orang llain.Ayat perintah . 4. menyatakan arahan serta pesanan yang diterima kepada orang lain.Hemah tinggi .menjana idea b. Aras 1 ( i ) Membaca perkataan. 4.Antonim .kajian masa depan membuat ramalan c.Geografi ii. KBT a. mengemukakan hujah dan alas an yang sesuai dalam perenggan 1.

Aras 2 ( i ) Membaca dan mengecam isi penting dan isi sampingan daripada pelbagai bahan bacaan Aras 3 ( i ) Mengenal pasti dan menyatakan mesej penulis berdasarkan teks yang dibaca.menjana idea b. Kecedasan pelbagai . Aras 2 ( i ) Menulis ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik Aras 1 ( i ) Mengemukakan hujah dan alas an yang sesuai dalam perenggan. 9. PENULISAN: Fakta/ Rencana 6. bersoal jawab untuk membuat keputusan dan rumusan. dilihat atau yang dibaca 4. 6.interpersonal .kajian masa depan membuat ramalan c. menyatakan mesej daripada bahan yang dibaca. 5. membaca perkataan. sebutan.Huruf besar dan tanda baca .2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.Kata arah . 3.mentafsir -mengenal pasti idea utama dan idea sampingan .Penanda wacana Pengisian Kurikulum i. 8. HASIL PEMBELAJARAN MINGGU/ OBJEKTIF HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA / IMPAK .Kata hubung . Kemahiran berfikir .1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan mengunakan kata. KBT a.Ayat seruan . membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan intonasi yang betul dan gaya yang sesuai 8.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara.intonasi dan nada yang sesuai.mengaitkan isu keselamatan dengan pengalaman seida ada. membaca dan mengecam isi penting dan isi sampingan.naturalis .Membaca lancer teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai.Hemah tinggi . 6. 8. Ilmu . Pembelajaran kontekstual .5 Membuat ramalan tentang sesuatu cerita ata berdasarkan maklumat yang diberi dalam bahan ilmu.Kajian Tempatan . frasa dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul serta menyatakan fakta dalam teks. 2.Antonim . Aras 1 ( i ) Mengumpulkan maklumat daripada bahan yang dibaca untuk membuat ramalan. 1. Aras 3 ( i ) Bersoal jawab untuk membuat rumusan dan keputusan. ungkapan.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancer serta memahami perkara yang dibaca. Aras 3 ( i ) .Geografi ii. ayat. mengemukakan hujah dan alas an yang sesuai dalam perenggan 7. Aras 1 ( i ) Membaca dan menyatakan fakta yang terdapat dalam teks.Semangat bermasyarakat iii.Ayat Tanya . berbual tentang sesuatu perkara yang dialami. mengumpul maklumat daripada bahan yang dibaca untuk membuat ramalan. Tatabahasa . Sentiasa Berhemat Kita Selamat TAJUK: Tragedi 1. menulis perkataan dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik 5.Ayat perintah . NIlai Murni . Aras 1 ( i ) Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau dilihat atau yang dibaca.Pada akhir unut ini murid dapat: MINGGU 14 TEMA: UNIT 5 1.Ayat penyata .Bekerjasama .3 Menulis perkataan dan ayat dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.

6.2 mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan. 6. NIlai Murni .menjana idea b. mengecam maklumat serta menyatakan pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks.Kata hubung . 2.mengaitkan isu keselamatan dengan pengalaman seida ada. wacana. Pembelajaran kontekstual .Huruf besar dan tanda baca .Antonim .. 1. 7.3 membina dan menulis ayat topik berdasarkan sesuatu perkara.3 membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. dilihat atau yang dibaca 8. menyatakan mesej daripada bahan yang dibaca. . Aras 1 ( i ) Mengecam maklumat yang terdapat dalam teks. PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau yang dibaca.Ayat perintah .Ayat seruan .Mengenal pasti dan menyatakan mesej penulis berdasarkan teks yang dibaca.kajian masa depan membuat ramalan c.6 membuat ramalan tentang sesuatu cerita atau berdasarkan maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu.Kajian Tempatan .Ayat Tanya .Geografi ii.interpersonal . Aras 1 ( ii ) Mengesan mesej yang terdapat dalam bahan. Aras 1 ( i ) Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan. Ilmu . Aras 1 ( i ) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. Kemahiran berfikir . 3.mentafsir -mengenal pasti idea utama dan idea sampingan . ungkapan. membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk 5. perkataan dan tanda baca dalam teks. nilai dan pengajaran. intonasi dan nada yang sesuai. menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pandangan dalam perundingan bagi mencapai kata sepakat. Aras 2 ( i ) Menyatakan sebab dan akibat untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat.Bekerjasama . perkataan dan tanda baca dalam teks. 8.Hemah tinggi .naturalis . membina perenggan yang kohesif dengan ayat topik dan ayat huraian. 6. Kecedasan pelbagai .TEMA/TAJUK Pada akhir unut ini murid dapat: MINGGU 15 TEMA: UNIT 5 1.5 memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat. 8. berbual tentang sesuatu perkara yang dialami. membetulkan kesilapan ejaan. Sentiasa Berhemat Kita Selamat TAJUK: Utamakan Keselamatan PENULISAN: Karangan bergambar 1. Aras 1 ( ii ) Menyatakan pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks. mengumpul maklumat daripada bahan yang dibaca untuk membuat ramalan. 4. 10.1 berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan harian dengan menggunakan kata. Aras 3 ( i ) . ayat.2 membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. menyatakan sebab atau alasan yang sesuai untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat.Kata arah .Penanda wacana Pengisian Kurikulum i. PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa . Aras 3 ( i ) Membina perenggan yang kohesif dengan ayat topik dan ayat huraian. idea. KBT a.Ayat penyata . Aras 1 ( i ) Mengumpulkan maklumat daripada bahan yang dibaca untuk membuat ramalan.Semangat bermasyarakat iii. ayat.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan 11. sebutan.

Kerajinan . NIlai Murni .Kata penguat .Kata sapaan . Aras 1 ( ii ) Menyusun isi mengikut perenggan bagi menghasilkan karangan yang lengkap.visual ruang IMPAK Hargai Warisan Kita TAJUK: Melawat ke Muzium Negara 7. 3. Aras 1 ( i ) Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk.mengkategori . Kajian Masa Depan . Ilmu .kajian masa lampau c..Kata seru Pengisian Kurikulum i. Kecerdasan Pelbagai .Sejarah .mengesan kecondongan pendapat . 2. Aras 1 ( i ) Membuat dan menyatakan andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat.Hemah tinggi .Kajian Tempatan ii. menarik dan bermakna.merumus .1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. menyatakan andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat atau tersurat yang terdapat dalam sesuatu bahan.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.Kata bantu . . Kemahiran berfikir . 1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat.Kebudayaan . Aras 3 ( i ) Kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik. mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk. HASIL PEMBELAJARAN 1.MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: . MINGGU 16 TEMA: UNIT 5 HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Menyatakan fakta yang terdapat dalam bahan Aras 1 ( ii ) Mengecam mesej yang terdapat dalam bahan Aras 1 ( iii ) Menerangkan fakta dan mesej yang terdapat dalam bahan. menyatakan fakta dan mesej yang terdapat dalam bahan. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa . 4. KBT a.Kesyukuran iii.menyusun atur b. PENULISAN: Dialog 10. menyusun isi tentang sesuatu topik mengikut perenggan bagi menghasilkan karangan yang lengkap.

Hemah tinggi . peribahasa. frasa. Kecerdasan Pelbagai . istilah. 5. 4.visual ruang IMPAK 5. dan ayat dalam pelbagai genre. Kemahiran berfikir . SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa . frasa.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.Sejarah .menyusun atur b. mengenal pasti kata. mencatat nota dalam bentuk grafik. Ilmu .Kata sapaan . KBT a. frasa dan ayat. 6. memilih dan mengenal pasti penanda wacana yang terdapat dalam teks 7. menjelaskan ciri penulisan yang baik berdasarkan sesuatu genre 5. frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.1 Membaca perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. mengenal psti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk. Aras 3 ( i ) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Mengumpulkan dan menyusun isi penting daripada sesuatu topik yang dibincangkan. struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata.merumus . MINGGU 17 TEMA: UNIT 5 Hargai Warisan Kita TAJUK: Tun Syed Nasir PENULISAN: Fakta/ Keperihalan 1.Kata penguat . Aras 1 ( ii ) Mengemukakan isi penting dengan jelas Aras 1 ( i ) Membaca perkataan.kajian masa lampau c. frasa dan ayat 3.Kajian Tempatan ii.mengesan kecondongan pendapat .MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN 3. Kajian Masa Depan . Aras 1 ( ii ) Menceritakan isi bahan yang dibaca Aras 3 ( i ) Membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai.Kesyukuran iii.Kerajinan . menulis perkataan dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.mengkategori . . menerangkan makna perkataan. membaca lancar sesuatu bahan dengan sebutan dan intonasi yang betul. 3.Kata seru Pengisian Kurikulum i. NIlai Murni . 2.Kebudayaan . Aras 1 ( ii ) Menerangkan makna perkataan. .Kata bantu .

3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. Aras 2 ( i ) Mengenal pasti kata. Aras 1 ( i ) Memilih dan mengenal pasti penanda wacana yang terdapat dalam teks yang dibaca.6.2 Mengenal pasti pelbagai genre.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan dalam sebuah karangan. 8. peribahasa.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar dan dibaca. Aras 2 ( i ) Mencatat nota dalam bentuk grafik . frasa. Aras 1 ( i ) Menulis perkataan dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. 9. Aras 3 ( i ) Menjelaskan cirri penulisan yang baik berdasarkan sesuatu genre 8. dan ayat yang biasa digunakan dalam sesuatu genre. Aras 1 ( i ) Mengecam dan mengenal pasti format pelbagai genre.

menyusun dan membetulkan kesilapan struktur ayat dalam teks.1 Membaca perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. MINGGU 18 TEMA: UNIT 5 HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Membaca perkataan.Kerajinan .Kata sapaan . KBT a. HASIL PEMBELAJARAN 5. NIlai Murni .Kata bantu . Aras 3 ( i ) Menghubungkaitkan idea antara perenggan dengan penanda wacana.Kebudayaan .mengesan kecondongan pendapat . Kajian Masa Depan . menghubungkaitkan idea antara perenggan dengan penanda wacana. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa . 4.Kata seru Pengisian Kurikulum i. Kecerdasan Pelbagai . Aras 1 ( ii ). frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan dalam sebuah karangan. Kemahiran berfikir . PENULISAN: Biografi . Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. 2. menerangkan makna perkataan. Aras 2 ( i ) Mengenal pasti dan membetulkan struktur ayat.merumus . Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah.Sejarah . 1. menarik dan bermakna. Aras 1 ( i ) Memilih dan mengenal pasti penanda wacana yang terdapat dalam teks yang dibaca. membaca lancar sesuatu bahan dengan sebutan dan intonasi yang betul. menulis karangan fakta dengan ayat yang gramatis.Kajian Tempatan ii.MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: .mengkategori . memilih dan mengenal pasti penanda wacana yang terdapat dalam teks 6.kajian masa lampau c. Ilmu . Menyusun isi mengikut perenggan bagi menghasilkan karangan yang lengkap. frasa dan ayat.visual ruang IMPAK Hargai Warisan Kita TAJUK: Rendang Daging 8. Menerangkan makna perkataan. 3.Hemah tinggi . frasa dan ayat.Kata penguat .Kesyukuran iii.menyusun atur b. 5. Aras 1 ( ii ).

KBT a.Kata seru . Aras 1 ( iii ) Memohon pertimbangan untuk memenuhi sesuatu permintaan.Ekonomi ii.mengkategori b.Geografi .MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN 1. Ilmu . Aras 1 ( ii ) Menggunakan mimik muka yang sesuai semasa mengemukakan permintaan. Kemahiran berfikir . 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( ii ) Mengemukakan soalan dengan kata tanya dan tanpa kata Tanya untuk mendapatkan maklumat. 4.Penanda wacana . 2.Imbuhan . memilih serta menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan permintaan. menggunakan mimik muka yang sesuai semasa mengemukakan permintaan. Aras 2 ( i ) Mengajukan hasrat dengan ungkapan yang sesuai. Kajian Masa Depan . NIlai Murni .Tanda baca . menyatakan sebab dan akibat untuk menyokong sesuatu permintaan. 3. mengemukakan soalan dengan kata tanya dan tanpa kata Tanya untuk mendapatkan maklumat.Pembelajaran Konstruktivisme IMPAK PENULISAN: Keperihalan . mengajukan hasrat dengan ungkapan yang sesuai.Bersyukur iii.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. MINGGU 19 TEMA: UNIT 5 Pengalaman Indah TAJUK: Pengalaman di Gunung Mahchincang 1. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa . 5. Aras 1 ( i ) Memilih serta menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan. Aras 3 ( i ) Menyatakan sebab dan akibat untuk menyokong sesuatu permintaan.Kajian Tempatan .Frasa Pengisian Kurikulum i.

menulis ringkasan berdasarkan teks. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 ( i ) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang brtul dan menarik. Kemahiran berfikir . membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang brtul dan menarik 2 menyatakan makna perkataan mengikut konteks. MINGGU 20 TEMA: UNIT 5 Pengalaman Indah TAJUK: Pengalaman di Sandakan 1. Aras 3 ( i ) Menulis ringkasan berdasarkan teks. menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks dengan betul.Geografi . 5. PENULISAN: Catatan harian 10. 6.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.Imbuhan .Bersyukur iii. KBT a. Ilmu .2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.Tanda baca .Pembelajaran Konstruktivisme IMPAK 5.Penanda wacana . . Aras 3 ( ii ) Menjelaskan makna perkataan mengikut konteks. Aras 2 ( i ) Mengenal pasti dan membetulkan struktur ayat. Aras 3 ( ii ) Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca.Kajian Tempatan . Kajian Masa Depan .3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca.MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN 5. 4. membetulkan kesalahan frasa dan struktur ayat. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa .Ekonomi ii.Kata seru . menyatakan perbezaan format karangan pelbagai genre.2 Mengenal pasti pelbagai genre penulisan. NIlai Murni .1 Membaca perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.Frasa Pengisian Kurikulum i. Aras 1 ( i ) Mengecam dan mengenal pasti format pelbagai genre.mengkategori b. 10. 3. 6.

Geografi . HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( ii ) Menggunakan mimik muka yang sesuai semasa mengemukakan permintaan.Tanda baca . 3.MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN 1. Aras 1 ( ii ) Mengenal pasti ayat yang sesuai bagi menghasilkan perenggan pengenalan. mengajukan hasrat dengan ungkapan yang sesuai.Kajian Tempatan . isi dan penutup. 5.Pembelajaran Konstruktivisme IMPAK 5. Kemahiran berfikir .Kata seru .. menulis karangan berformat.Ekonomi ii. Aras 2 ( i ) Mengajukan hasrat dengan ungkapan yang sesuai. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa . MINGGU 21 TEMA: UNIT 5 Pengalaman Indah TAJUK: Perjalanan dengan Kereta Api PENULISAN: Fakta 1. menyatakan sebab dan akibat untuk menyokong sesuatu permintaan 6. menulis ayat yang sesuai bagi menghasilkan perenggan pengenalan.Bersyukur iii.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan. Aras 2 ( i ) Membuat pebagai jenis perenggan pendahuluan dan penutup yang bersesuaian dengan tajuk. membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang brtul dan menarik. Aras 3 ( i ) Menulis sebuah karangan yang lengkap bersesuaian dengan format. menulis pebagai jenis perenggan pendahuluan dan penutup yang bersesuaian dengan tajuk.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. Kajian Masa Depan .Frasa Pengisian Kurikulum i. 2. isi dan penutup.mengkategori b. Ilmu . Aras 3 ( i ) Menyatakan sebab dan akibat untuk menyokong sesuatu permintaan. 4. 8. NIlai Murni . .Imbuhan . Aras 1 ( i ) Mengenal pasti isi yang sesuai sebagai kerangka penulisan. Aras 3 ( i ) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang brtul dan menarik.1 Membaca perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. KBT a.Penanda wacana .

frasa. Bercerita dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.jelas dan teratur.MINGGU/ TEMA/TAJUK MINGGU 22 TEMA: RAKYAT CERGAS NEGARA MAJU OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat: 1. 4. . Aras 2 i) Menyampaikan maklumat penting tentang sesuatu perkara. 2.KBT: Kontekstual Kajian Masa Depan Kemahiran berfikir -mengkategori IMPAK Aras 2 ii) Menyatakan ramalan kesudahan sesuatu peristiwa dengan bahasa yang betul.Menyatakan sebab dan akibat untuk menyokong sesuatu permintaan. 2.frasa. 5. 3. Aras 2 (i) Mengemukakan pendapat bagi menjelaskan idea tentang isu perbincangan. HASIL PEMBELAJARAN 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. Istilah. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 i) Menyatakan sebab dan akibat untuk menyokong sesuatu permintaan. menghambat kencang. TAJUK: Pertandingan Perahu Layar Penulisan: Pengumuman 3.2 Melakukan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. 4. (ii) Membentangkan maklumat yang diperoleh dengan ayat yang tepat .1 Mengemukakan idea dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci.Tempatan Nilai murni: Bekerjasama Semangat kesukanan v.Menyampaikan maklumat penting tentang bahan yang diberikan.1 Bercerita dengan menggunakan kata. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa i)Tatabahasa Imbuhan apitan peR…-an kata bilangan ii)Sebutan dan intonasi Intonasi ulasan selari iii) Kosa kata mendahului.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. Aras 3 (i) Menentukan fakta yang sesuai tentang sesuatu topik yang dibincangkan.Menentukan fakta yang sesuai tentang topik.ayat sebutan.jelas dan tersusun. 2.struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai.Menyampaikan maklumat dengan ungkapan yang sesuai.bencana iv)Pengisian Kurikulum i)Ilmu :Geografi K.intonasi yang baik.

4. 3.2 Mengemukan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. kata bilangan penanda wacana iii)Kosa kata kadet. Aras 1 i) Menyatakan fakta yang relevan dengan perkara yang dikehendaki dalam teks. mempromosikan iii PENGISIAN KURIKULUM I)Ilmu:Geografi. Aras 1 i) Mengecam diksi.pengalaman. 8.istilah dan ayat yang memberi kesan dengan menyatakan sebab.Mengecam dan menyatakan maklumat yang terdapat dalam teks.Menyatakan komen tentang sesuatu isu dengan jelas.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus.KT Iv KBT -Kemahiran berfikir mengkategori membuat keputusan Kajian Masa Depan V Nilai: Semangat kesukanan Kajian masa depan IMPAK MINGGU :23 TEMA: RAKYAT CERGAS NEGARA MAJU TAJUK: Majulah Sukan untuk Negara Penulisan : Biografi Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat : 1. Aras 2 i) Mengimbas fakta yang relevan daripada pelbagai bahan SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA i)Tatabahasa Sinonim.Menyatakan fakta yang relevan dengan perkara yang terdapat teks.Memilih dan engenal pasti penanda wacana yang terdapat dalam sesuatu teks. 2.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan.Mengimbas fakta daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat.5 Mengenalpasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan dalam sesebuah karangan. Aras 3 i) Mengumpul maklumat secara imbasan .MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 i) Memberikan komen yang membina tentang sesuatu perkara.acuh tak acuh. 5.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus . dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. 4. pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca . 6. 7. Aras 1 i) Memilih dan mengenal pasti penanda wacana yang terdapat dalam teks 6.

memperun tukkan iii)PENGISIAN KURIKULUM iv)Ilmu :PJK.Mengumpulkan maklumat untuk membuat keputusan. 10. Semangat Kesukanan vKBT: Kemahiran Berfikir -mengkategorikan Kajian Masa Depan IMPAK 11. 10.Menghubungkaitkan idea antara perenggan dan penanda wacana.atlet. 4.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek Penggunaan perkataan.MINGGU/ TEMA/TAJUK MINGGU 24 TEMA: RAKYAT CERGAS NEGARA MAJU TAJUK : Sukan Mengharumkan Nama Negara Penulisan : Dialog OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 i) Menghubungkaitkan idea antara perenggan dengan penanda wacana Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat: 1.sendi nama Intonasi dan sebutan Intonasi dialog ii)Kosa kata mewarisi. wacana dan nilai. . ayat. 3.Geografi ii)Nilai:Patriotisme.Mencatat idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam sesuatu petikan. idea.in sentif.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan dalam sesebuah karangan. 2. 8.k. dan pengajaran.Menulis ringkasan berdasarkan sesuatu teks. Aras 3 i) Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca. Aras 2 i) Mencatatkan idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam petikan yang didengar dan dibaca dalam bentuk linear. Aras 2 ii) Menjelaskan mesej dan nilai yang terdapat dalam teks.dicungkil.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA i)Tatabahasa Penanda wacana.ayat aktif/ayat asif.

menj injing Pengisian Kurikulum i)Ilmu:Ekonomi. Aras 1 i) Menulis maklumat mengikut prosedur yang betul. Aras 3 i) Meneliti tawaran untuk membuat pilihan.Menerangkan maklumat yang tersurat dan tersirat tentang sesuatu peristiwa. Aras 3 i) Menulis ringkasan berdasarkan tajuk yang diberikan. 4. Baik hati iii)KBT: Kem.1Menghasilkan penulisan pelbagai genre termasuk e-mel yang mudah.Mengusul periksa sesuatu andaian untuk menjelaskan sesuatu perkara.3 Menyusun maklumat daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca secara kohesif. Geografi ii)Nilai:Patriotisme. Aras 3 i) Mengusul periksa andaian untuk menjelaskan perkara yang tersurat dan tersirat.Mencatat idea yang terdapat pada bahan bacaan.Mengenal pasti tawaran untuk membuat pilihan.mengend ong.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat 8.MINGGU/ TEMA/TAJUK MINGGU 25 TEMA: HASIL TANI MENINGKAT KAN EKONOMI TAJUK : Peristiwa di Ladang Kelapa Sawit Penulisan Keperihalan OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 i) Menerangkan maklumat yang tersurat dan tersirat tentang sesuatu peristiwa. 2. 10. . SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa i)Tatabahasa Sinonim Intonasi dan sebutan Lakonan ii)Kosa kata mengandar.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pandangan dan pendapat dalam perundingan bagi mencapai kata sepakat.3 Menulis perkataan dan ayat dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas.Berfikirmembuat analogi Kajian Masa DepanBCB IMPAK Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat: 1. 9. Aras 3 i) Mengemukakan cadangan untuk menyelesaikan masalah.2Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. 4. 3. Aras 2 i) Menulis ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. 2. 1. menarik dan bermakna.mengusung.

4.reput. 3.Ekonomi ii)Nilai: Patriotisme. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA i)Tatabahasa Sinonim.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Aras 2 i) Menyatakan maklumat secara tentang sesuatu teks yang dibaca.pelaksanaan PENGISIAN KURIKULUM i)Ilmu: Geografi. 6. Aras 2 i) Mengenal pasti kata.2 Mengenal pasti pelbagai genre penulisan.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar dan dibaca. 5.Menyatakan pengajaran daripada cerita.imbuhan awalan. frasa.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat secara menyeluruh. frasa.Menyatakan alasan untuk menerima dan menolak sesuatu alasan.Menyatakan pandangan secara keseluruhan tentang bahan yang dibaca.imbuhan apitan ii)Kosa kata isirung. HASIL PEMBELAJARAN 6.peribahasa dan ayat yang biasa digunakan dalam sesuatu genre.diproses. 6. dan ayat yang digunakan dalam sesuatu genre.Kebersih an iii)KBT Kecerdasan Pelbagaiinterpersonal Kajian Masa Depan IMPAK 6.menggerakka n. Aras 2 i) Mencatat nota dalam bentuk grafik. . 9. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 i) Membaca dan mengecam isi penting dan isi sampingan daripada pelbagai bahan bacaan.unik.Menulis pelbagai ayat yang diperdengarkan. 2.Mengenalpasti kata.Menulis karangan berdasarkan tajuk.MINGGU/ TEMA/TAJUK MINGGU 26 TEMA: HASIL TANI MENINGKAT KAN EKONOMI TAJUK : Kelapa Sawit Penulisan: Fakta OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat: 1. peribahasa. Manfaat.

9.pelep ah. 4.runtuh.tengkujuh. Aras 1 i) Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar dan dibaca. peribahasa.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca.Menulis ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.MINGGU/ TEMA/TAJUK MINGGU 27 TEMA: HASIL TANI MENINGKAT KAN EKONOMI TAJUK : Hasil Pertanian OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat: 1.kata sendi "di". HASIL PEMBELAJARAN 5. 2.1 Mengimlak (mengambil rencana) teks yang diperdengarkan.Kebersih an iii)KBT: Kecerdasan pelbagai – interpersonal IMPAK Penulisan : Dialog 10.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA i)Tatabahasa Tanda Bacaan.kembung.Menulis maklumat mengikut prosedur yang betul.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan.imbuhan "di". Aras 3 i) Mengambil imlak teks yang diperdengar . 3.Berbincang dengan sopan untuk Mendapatkan persetujuan semasa berurusan.1Mengimlak teks yang diperdengarkan.kata ganda ii)Kosa kata tiram.Ekonomi i)Ilmu: Geografi. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 i) Membaca petikan dengan sebutan yang betul dan intonasi yang menarik. 1.Mengemukakan cadangan untuk menyelesaikan sesuatu masalah.Ekonomi ii)Nilai: Patriotisme. Aras 3 i) Berunding dengan sopan untuk mendapatkan persetujuan semasa berurusan. 9. Aras 1 i) Menulis maklumat mengikut prosedur Aras 2 i) Menulis pelbagai ayat yang diperdengarkan.membina ayat. tandan PENGISIAN KURIKULUM i)Ilmu: Geografi.

4.Menyatakan watak dan perwatakan dalam karya. Aras 2 i) Mengemukakan idea tentang sesuatu tema dengan wacana yang sesuai. Berfikirmencirikan.keberanian iii)KBT: Kem.MINGGU/ TEMA/TAJUK MINGGU 28 TEMA: YANG BAIK JADIKAN TELADAN TAJUK : Monyet yang Pintar Penulisan : Dialog OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid 1. dan gaya pnyampaian yang menarik.herdik. dan penghayatan yang sesuai. berapi-api.membuat analogi IMPAK 3. dan teratur.1Bercerita dengan menggunakan kata. HASIL PEMBELAJARAN 2.Menyusun peristiwa yang terdapat dalam teks.nilai dan pengajaran dan gaya bahasa. 11.frasa. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 i) Mempersembahkan cerita dengan sebutan. intonasi. jelas.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. 5.simpulan bahasa. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA i)Tatabahasa Kata nafi.baham PENGISIAN KURIKULUM i)Ilmu: Kesusasteraan ii)Nilai: Baik hati.Mempersembahkan cerita &menghuraikan sesuatu yang didengar dengan intonasi yang betul dan penghayatan yang sesuai.sampuk. . Aras 1 i) Mengecam watak yang terdapat dalam teks. 5. Aras 1 i) Membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. ii) Menghuraikan sesuatu perkara yang didengar dengan bahasa yang betul. ii) Mengenal pasti perwatakan yang terdapat dalam teks. 2.penanda wacana ii)Intonasi dan sebutan Intonasi bercerita iii)Kosa kata ganas.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak dalam aktiviti yang terancang. watak dan perwatakan.3 Mengulas karya bukan sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan.Membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan.Mengemukakan idea tentang sesuatu tema dengan wacana yang sesuai. 3. intonasi yang betul.ayat serta sebutan dan intonasi yang baik.

2. Berfikirmencirikan. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA i)Tatabahasa Antonim. 11.kazat. 3.peribaha dan ayat yang biasa digunakan dalam sesuatu genre penulisan.idea.MINGGU/ TEMA/TAJUK MINGGU 29 TEMA: YANG BAIK JADIKAN TELADAN TAJUK : Pak Senik Insaf Penulisan : Cereka OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat : 1.peribahasa.keberanian iii)KBT: Kem. 6. 4.1Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Aras 2 i) Menyusun peristiwa yang terdapat Dalam teks. kata .h arum. dan ayat yang biasa digunakan dalam penulisan. frasa.3 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan.lembut PENGISIAN KURIKULUM i)Ilmu: Kesusasteraan ii)Nilai: Baik hati. .menyembelih.Menjelaskan makna mengikut konteks. 7. dan nilai pengajaran.2 Mengenal pasti pelbai genre penulisan.Sinonim. Aras 2 i) Mengenal pasti frasa.Ka ta kerja aktif /kata kerja pasif ii)Intonasi dan sebutan iii)Kosa kata insaf.membuat analogi kecerdasan Pelbagaiverbal linguistic IMPAK 5. ayat.2 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.Mengenal pasti kata.Membuat kesimpulan atau menjelaskan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik. wacana.Menyatakan dan mengulas perkara menarik dalam karya HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 i) Membaca lancar bahan sastera dengan gaya dan penyampaian Aras 2 i) Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan Aras 3 i) Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik.

Menulis karangan prosa.Menjelaskan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA i)Tatabahasa Sinonim. Aras 3 i)Mengemukakan pendapat tentang msj dan nilai yang terdapat dalam teks.1Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya.1Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. wacana dan nilai pengajaran.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 30 TEMA: YANG BAIK JADIKAN TELADAN TAJUK : Apai Saloi Penulisan: Cerita OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN 11. frasa.Menyatakan persoalan dan menghubungkaitkan tema dengan persoalan dalam teks.kata pemeri ii)Intonasi dan sebutan Intonasi ayat iii)Kosa kata diajak. ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang betul. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 i)Mengulas perkara yang menarik dalam karya. Berfikir Kecerdasan Pelbagai IMPAK Pada akhir pengajaran dan pembalajaran ini murid-murid dapat: 1.ternampak prosa PENGISIAN KURIKULUM i)Ilmu: Kesusasteraan ii)Nilai: Baik hati iii)KBT: Kem. Aras 1 i)Membaca perkataan. 11. idea. ayat. 11. Aras 3 i)Menulis karangan prosa. 4.3 Mengulas karya bukan sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan watak dan perwatakan.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan. iii)Mengulas tema dan persoalan yang erdapat dalam teks. 2. Aras 2 i)Menyatakan pendapat tentang perkara yang menarik. 8.1Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul. 3. 5.Mengulas tema dan persoalan yang terdapat dalam teks. 11. . Aras 3 ii)Menghubungkaitkan tema dengan persoalan yang terdapat dalam teks. Aras 2 ii)Menjelaskan mesej dan nilai yang terdapat dalam teks.

murid-murid dapat : 1. kewarganegaraan. Menyatakan pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks. Menulis karangan berdasarkan tajuk yang berkesan. Aras 3 i. kitar semula. Penulisan : Keperihalan 4. mengenalpasti sebab dan akibat.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 31 TEMA: LESTARI ALAM TAJUK: Alam Ceria Kita Selesa OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. HASIL PEMBELAJARAN 4.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang sesuatu pendirian dengan memberikan alasan yang sesuai secara sopan dalam aktiviti yang terancang HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 i. IMPAK 2.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan. PENGISIAN KURILKULUM Pendidikan Jasmani dan Kesihatan.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pandangan dan pendapat dalam perundingan bagi mencapai kata sepakat. idea. Menyokong sesuatu tajuk dengan mengemukakan sesuatu perbincangan. Kajian Tempatan. . makna perkataan. ayat. Memberikan sebab dan akibat untuk menolak atau menerima pendapat dengan jelas. gelodak. 4. membuat keputusan. mencintai Negara sendiri. membuat inferens. Mengemukakan alas an untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat. Pendidikan Alam Sekitar Nilai Murni – Bekerjasama. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa – Maksud frasa. kata penguat. wacana dan nilai pengajaran. kata Kosa Kata pencemaran. Aras 1 ii. Menyatakan sebab dan akibat untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat. 11. 3. Aras 3 i. Geografi. kata bilangan. Aras 2 i. anugerah. Memberikan komen yang membina tentang suatu perkara. Memberikan pendapat dengan alasan tentang sesuatu topik. Menyampaikan maklumat penting tentang bahan yang diberikan . menjana idea. KBT:Mengkategori.

Membaca lancar bahan sastera dengan gaya dan penyampaian yang menarik. keputusan. 4. karbon dioksida. kata ajektif. Nilai Murni – Bekerjasama.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 32 TEMA: LESTARI ALAM OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. kata majmuk. anugerah. kata bilangan.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 i. mencintai Negara sendiri. Membaca lancar pelbagai teks dengan sebutan. pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera yang dapat memabawa kesan tertentu kepada pembaca.1 Mengemukakan idea dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. murid-murid dapat : Memberikan pendapat tentang tajuk dengan alasan yang jelas. kitar semula. kata penguat. Menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan. tepat dan tersusun. 7. Mengemukakan pendapat bagi menjelaskan idea tentang isu perbincangan. makna perkataan. fauna. menjana idea. 10. Pengisian Kurikulum – Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Mengemukakan pendapat bagi menjelaskan idea tentang teks yang diberikan. KBT – Mengkategori. Aras 3 i. membuat inferens. menarik dan bermakna. Aras 2 i. intonasi dan gaya penyampaian yang menarik. gelodak.2 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. Kosa Kata pencemaran. Mengenal pasti ayat yang memberikan kesan dengan memberikan alasan. Aras 3 i. kewarganegaraan. IMPAK TAJUK: Bumi Tercemar Penulisan : Syarahan Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alasan . 5. sebab dan akibat. Kajian tempatan. . .2 Membaca kuat teks prosa dan puyisi dengan sebutan dan intonasi yan betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa – Maksud frasa.

mencintai Negara sendiri Kemahiran Bernilai Tambah – Mengkategori. 4. Kajian Tempatan. 8. 11. ayat. gelodak.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan TAJUK: Pencemaran Penulisan : Fakta. kata penguat. 5. 10. Membentangkan pendapat bagi menjelaskan persoalan dengan bahasa yang bertatasusila. Menyatakan mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. kitar semula. Menyatakan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks. idea. kewarganegaraan. 3. menarik dan bermakna. Nilai Murni – Bekerjasama. Menulis karangan berdasarkan tajuk yang berkesan HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 i. Aras 2 i. Membina pelbagai perenggan yang sesuai dengan tajuk yang diberikan. Aras 2 i. murid-murid dapat : 1.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan. Surat Rasmi SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa – Maksud frasa. Kosa Kata pencemaran. makna perkataan. Mengemukakan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks.2 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. . Pengisian Kurikulum – Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. wacana dan nilai pengajaran 11. kata ajektif. Aras 3 i.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. anugerah.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 33 TEMA: LESTARI ALAM OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. Membuat pelbagai jenis perenggan pendahuluan dan perenggan penutup yang bersesuaian dengan tajuk. Menyatakan pendapat tentang perkara yang menarik. membuat inferens IMPAK 2. Menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan.

Penulisan : Karangan Fakta 3. murid-murid dapat : 1. 4. kerajinan. merawat. 1. Menyampaikan dan menyusun isi penting daripada sesuatu topik yang dibincangkan. warkah. OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Menyatakan isi daripada pelbagai sumber. Menyenaraikan ayat informatif dalam teks.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 34 TEMA: KEAJAIBAN ALAM TAJUK: Sirih dan Pegaga 2. Mengumpulkan dan menyusun isi penting daripada sesuatau topik yang dibincangkan. Pengisian Kurikulum – Sains. 8. 5. Menulis karangan yang lengkap bersesuai dengan format Aras 1 iii. 3. Menyatakan diksi dan ayat yang menarik daripada teks dengan menyatakan sebab Membina ayat topik dan ayat huraian bagi menghasilkan perenggan yang kohesif. i.. Memberikan respon yang sesuai terhadap soalan yang dikemukakan SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa – Kata ganda.5 Membaca pantas secara imbasan untuk maklumat khusus Aras 2 i. Perubatan.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. frasa. kerjasama IMPAK Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. istilah. Mengimbas fakta yang releven daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat. Aras 3 i. struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. ulam. 6. Astronomi Nilai Murni – berdedikasi. Kemahiran Bernilai Tambah – menyelesaikan masalah. jus. produksi. membezakan fakta dengan pendapat .6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan. imbuhan akhirani Kosa Kata dipanggang.

6. . 1. Astronomi Nilai Murni – berdedikasi. selera. Mengimbas fakta yang sesuai daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 35 TEMA: KEAJAIBAN ALAM TAJUK: Gamat dan Rumpai Laut Penulisan : Surat tidak rasmi OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 i. jus. Menulis karangan dengan ayat yang gramatis.. IMPAK Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa – Kata ganda. Menyatakan fakta yang releven dengan perkara yang dikehendaki dalam teks. Perubatan.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat. merawat. kerajinan. maksud perkataan Kosa Kata dipanggang. Mengusul periksa andaian untuk menjelaskan perkara yang tersirat dan tersurat. imbuhan akhiran. kerjasama Kemahiran Bernilai Tambah – menyelesaikan masalah. Menyatakan diksi dan ayat yang menarik daripada teks dengan menyatakan sebab Menyenaraikan ayat informatif dalam teks. murid-murid dapat : Mengumpulkan pendapat yang sesuai terhadap sesuatu persoalan.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul. Aras 3 ii. 5. ulam. Aras 3 i. Pengisian Kurikulum – Sains. . membezakan fakta dengan pendapat.5 Membaca pantas secara imbasan untuk maklumat khusus. Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca. ayat tunggal.

komet. Penjodoh bilangan Kosa Kata dipanggang. jus. menarik dan bermakna. Aras 1 i. ulam. i.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.1 Menghasilkan penulisan pelbagai Aras 2 genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel i.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA Tatabahasa – Kata bilangan. Menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan.. 10.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. membezakan fakta dengan pendapat IMPAK Penulisan : Karangan Fakta Laporan 5. menarik dan bermakna. Membina ayat topik dan ayat huraian untuk menghasilkan perenggan yang kohesif dengan ayat informatif. Mengecam ayat informatif yang mudah. ii. 10. Menyatakan isi penting berdasarkan bahan yang dibaca. kerjasama Kemahiran Bernilai Tambah – menyelesaikan masalah. Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk. menarik dan bermakna.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 36 TEMA: KEAJAIBAN ALAM TAJUK: Komet OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. murid-murid dapat : Menyusun isi penting daripada sesuatu topik. Menyusun isi penting sesuatu topik. Menyusun isi mengikut perenggan bagi menghasilkan karangan yang lengkap. Aras 3 i. Menyusun isi mengikut perenggan bagi menghasilkan karangan Menyenaraikan ayat informatif dalam teks Mengumpulkan maklumat secara imbasan untuk membuat keputusan. Aras 2 ii. kerajinan. HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN 10. Pengisian Kurikulum – Sains. hadam. dalam dalam teks. Perubatan. merawat. samudera. selera. . endapan. ii. Astronomi Nilai Murni – berdedikasi. Apitan.

litar. mengaktifkan. komponen. membina ayat topik dan ayat huraian berdasarkan isi yang diberikan. Nilai – Kerajinan.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. frasa. Membuat ramalan berdasarkan tajuk yang diberi. Aras 2 i. 4.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 37 TEMA: ERA SAINS DAN TEKNOLOGI TAJUK: Pertandingan Robotik 3. Aras 2 i.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. Menyatakan pendapat sendiri dalam sesuatu perbincangan. Aras 1 ii. Aras 2 i. Penulisan : Laporan 4. rasional. Memberikan pendapat dengan alas an tentang sesuatu topik. stuktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. Kajian Tempatan. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang sesuatu pendirian dengan memberikan alasan yang sesuai secara sopan dalam aktiviti yang terancang.Menyampaikan maklumat penting tentang sesuatu perkara. 8. Menyampaikan pendapat tentang perkara yang menarik. 3. Mengenal pasti isi yang seuai dengan tajuk . kata berimbuhan. Kosa Kata – memprogramkan. bandingan semacam. istilah. kata adjektif. Kem Hidup.Menyusun isi penting ii. makna perkataan. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa – kata dasar. ayat tunggal. OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 i. Kajian masa Depan. robotik. Pengisian Kurikulum – Ilmu – Sains.4 Membina dan membina ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. ayat majmuk. berdikari KBT: Teknologi Maklumat dan Kom. Menyampaikan isi penting sesuatu topik secara tersusun dengan bahasa yang mudah. Kem Belajar Cara Belajar IMPAK 2. berfungsi. Menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan 2. murid-murid dapat : 1. 11.

2. murid-murid dapat : 1. litar. komponen. 3. kriteria Pengisian Kurikulum – Ilmu – Sains. bandingan semacam. Menyusun maklumat penting untuk membuat laporan.6 Membuat ramalan tentang sesuatu cerita atau berdasarkan maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya.2 Mengenalpasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar dan dibaca. Mengemukakan pendapat tentang mesej dan nilai daripada bahan yang diberikan. Bernilai Tambah – Kem. 11.. Membuat ramalan berdasarkan idea yang berkaitan dengan cerita dan isu yang diberikan. Mengulas perkara yang menarik dalam karya. ayat perintah Kosa Kata – memprogramkan. 6. makna perkataan. berdikari Kem. kata adjektif. Kem Hidup. kreatif. Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dibaca. Aras 3 i. 4. Aras 1 ii. Nilai – Kerajinan. Kajian masa Depan IMPAK 9. saiz. berfungsi. Mengumpulkan maklumat daripada bahan yang dibaca untuk membuat ramalan. ayat penyata. sumo. kategori. rasional. robotik. Menulis karangan berdasrkan tajuk yang diberikan. Menentukan kesesuaian maklumat yang terdapat dalam teks untuk membuat ramlan. ayat tunggal. Teknologi Maklumat dan Kom. 5.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 38 TEMA: ERA SAINS DAN TEKNOLOGI TAJUK: Basikal Bestari Penulisan : Autobiografi OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 i. ii. Aras 1 i. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. ayat majmuk. Mengulas perkara yang baik dalam cerita. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa – kata dasar. Kajian Tempatan. . ayat Tanya. Menulis maklumat daripada petikan dalam bentuk grafik. mengaktifkan. 6. Memilih dan menulis idea yang terdapat dalam petikan yang dibaca atau didengar.

Teknologi Maklumat dan Kom. engemukakan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks. murid-murid dapat : 1. 6. berfungsi. Menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan. Kem Hidup. robotik. Kem Belajar Cara Belajar IMPAK 9. Menyusun maklumat daripada nota atau catatan hasil daripada bahan didengar atau dibaca secara kohesif. wacana dan nilai dan pengajaran.. ayat Tanya. mengaktifkan. Mendengar dan menyenaraikan idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam petikan. Menyatakan andaian perkara yang tersirat berdasarkan maklumat tersurat. Kajian Tempatan. 3. 2. Mengemukakan cadangan bagi menyelesaikan masalah berdasarkan sesuatu perkara denganayat yang jelas. Nilai – Kerajinan.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.. sumo. kriteria Pengisian Kurikulum – Ilmu – Sains. Menyampaikan maklumat penting tentang sesuatu perkara.3. 4. ayat. Aras 2 i. ayat majmuk. Membaca untuk mengumpulkan maklumat bagi membuat ramalan. Kosa Kata – memprogramkan. saiz. komponen.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca. Membuat dan menyatakan andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat. ayat tunggal. Kajian masa Depan. Aras 3 i. HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 i. Membaca untuk mengumpulkan maklumat bagi membuat ramalan. ayat penyata. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa – kata adjektif. 9. berdikari KBT: – Kem. kategori. ayat perintah Sistem Ejaan – Ejaan kata dasar dan kata terbitan.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 39 TEMA: ERA SAINS DAN TEKNOLOGI TAJUK: Hasil Ciptaan Sains dan Teknologi Penulisan : Autobiografi OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. 7. rasional. idea. kreatif. litar. Aras 1 i.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan. 11. 5. Menyusun maklumat yang penting yang terdapat dalam bahan grafik. .

samudeara. jelajahi.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. KBT: – Interpersonal verbal linguistik. 11. simulasi.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 40 TEMA: WAWASAN KITA TAJUK: Membaca Untuk Menguasai Dunia Penulisan : Karangan Fakta 3. Sinonim. Kosa Kata . ustaz. Kesyukuran. Membaca lancar bahan sastera dengan gaya penyampaian yang menarik dan menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca. Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat yang munasabah. keliru. murid-murid dapat : 1. Aras 2 i. Membaca lancar bahan sastera dengan gaya dan penyampaian yang menarik. Ayat Tanya.Intonasi ayat Tanya..1 Mengemukakan idea dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. Kata sendi nama. Menyampaikan pendapat tentang perkara yang menarik. Memberi respons tentang sesuatu isu yang dibincangkan dengan mengemukakan alasan yang sesuai. Sebutan dan intonasi. minda. 4. . SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa – Antonim. OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. Aras 3 Memberikan respons tentang sesuatu isu yang dibincangkan dengan mengemukakan alas an yang sesuai. Mengemukakan teguran yang positif berdasarkan maklumat yang diperoleh 5. pelosok.berleter. Nilai – Rasional. Aras 3 i. IMPAK 2. Aras 3 i. tepat dan tersusun.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Semangat kerjasama. Kewarganegaraan – Menginginkan Negara yang maju. Penanda wacana. HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 i. 4. Pengisian Kurikulum Ilmu – Kajian Tempatan. terokai. Mengemukakan cadangan untuk menyelesaikan masalah berdasarkan sesuatu perkara dengan ayat yang jelas. Memilih ayat memberikan kesan dalam teks dengan menyatakan alasan yang sesuai. pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. 4. Menulis karangan prosa. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. 2. situasi.

Ayat pasif. 4. keliru. Mengklasfikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alas an. verbal linguistik. terokai. Ayat perintah. Membaca lancar bahan sastera dengan gaya penyampaian yang menarik dan menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca. Mengemukakan cadangan untuk menyelesaikan masalah. Kesyukuran. simulasi. minda. Mengenal pasti dan menyatakan mesej penulis berdasarkan teks yang dibaca.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 41 TEMA: WAWASAN KITA TAJUK: Perpustakaan Awam Desa Penulisan : 2. situasi. OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama 6. Semangat kerjasama. Pengisian Kurikulum Ilmu – Kajian Tempatan. Bernilai Tambah – menyatakan sebab dan akibat Interpersonal . HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 i. jelajahi. 5. pelosok. Ayat aktif Kosa Kata .3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Menyatakan mesej dan gambaran umum pelbagai teks yang dibaca. . 8. Aras 2 i. Menulis karangan yang lengkap bersesuai dengan format Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA Tatabahasa – Kata sendi nama. murid-murid dapat : 1. Ayat Tanya. Aras 3 i. ustaz. Surat Rasmi 3. Kewarganegaraan – Menginginkan Negara yang maju.berleter. IMPAK 7. enanda wacana. Mengulas perkara yang menarik dalam karya. samudeara.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera yang dapat memabawa kesan tertentu kepada pembaca.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. Kem. 7. Fokus Sampingan Aras 3 i. Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan kesan. Mengemukakan teguran yang positif beradasrkan maklumat yang diperoleh. Nilai – Rasional. pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera yang dapat memabawa kesan tertentu kepada pembaca.

Ayat pasif.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Mencatat idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam petikan yang didengar dan dibaca dalam bentuk linear. Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca. jelajahi. keliru. Intonasi ayat perintah. Semangat kerjasama. 4. murid-murid dapat : 1. Kosa Kata . KBT: – menyatakan sebab dan akibat Interpersonal . 5. Mengklasfikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan memberikan alasan. 3. 5. Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan dengan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik. 10.Intonasi ayat Tanya. Mencatat idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam petikan yang didengar dan dibaca dalam bentuk linear. Nilai – Rasional. situasi. pelosok. Aras 2 i. Menulis ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. verbal linguistik. ustaz. IMPAK TAJUK: Membaca Santapan Minda Penulisan : Laporan 8.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca. Kewarganegaraan – Menginginkan Negara yang maju. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA Tatabahasa – perintah.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 42 TEMA: WAWASAN KITA OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 ii.3 Menulis perkataan dan ayat dengan menggunakan tulisan berangkai dan kemas. Aras 2 i. 2. Ayat aktif Sebutan dan intonasi. . simulasi. minda. Mencatat idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam petikan. Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca. Kesyukuran.berleter. Aras 3 i. Pengisian Kurikulum Ilmu – Kajian Tempatan. Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->