P. 1
Rpt Bm Tahun 4

Rpt Bm Tahun 4

|Views: 15|Likes:

More info:

Published by: Nur Syafiqah Noraslin on Jul 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/30/2013

pdf

text

original

Sections

 • Aras 2
 • Aras 1
 • Aras 3
 • -mengkategorikan
 • Pengisian Kurikulum
 • PENGISIAN KURIKULUM
 • SISTEM BAHASA i)Tatabahasa
 • SISTEM BAHASA
 • MINGGU 31
 • MINGGU 32
 • MINGGU 33
 • MINGGU 34
 • MINGGU 35
 • MINGGU 36
 • MINGGU 38

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 MINGGU

/
TEMA/TAJUK

OBJEKTIF Pada akhir unit ini murid dapat:

HASIL PEMBELAJARAN 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata-kata ungkapan , ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai.

MINGGU 1 TEMA: UNIT 1

Keluargaku Sayang
TAJUK: Keluarga Bahagia PENULISAN: Dialog

1. berbual tentang sesuatu perkara yang dialami, dilihat atau dibaca. 2. membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan intonasi yang betul. 3. menggunakan kata panggilan dan kata ganti nama diri yang.sesuai mengikut situasi dalam perbualan. 4. menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan. 5. menyatakan teguran dan menerima teguran secara terbuka dalam perbualan.

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau yang dibaca. Aras 2 ( i ) Menggunakan kata panggilan dan kata ganti nama diri yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan. Aras 1 ( i ) Membaca lancer bahan sastera dan bukan sastera dengan intonasi yang betul Aras 1 ( i ) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan.

SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa - Kata nama - Kata hubung - Kata Tanya - Kata pembenar - Kata naïf - Kata panggilan - Ayat penyata - Ayat tunggal - Ayat perintah - Ayat majmuk Pengisian Kurikulum i. Ilmu - Pendidikan Moral ii. NIlai Murni a. Bersemangat kekitaan - bekerjasama dan tolongmenolong - hormat-menghormati iii. KBT Kemahiran Berfikir - menjana idea - mengkategori b. Kecedasan pelbagai muzik/ interpersonal c. Kontekstual -mengaitkan pengalaman sedia ada -hidup bekeluarga

IMPAK

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 8.1 Membina dan menulis perkataan ayat tunggal dan ayat majmuk.

MINGGU/
TEMA/TAJUK

OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat:

HASIL PEMBELAJARAN 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

MINGGU 2 TEMA: UNIT 1

Keluargaku Sayang
TAJUK: Hargai Pengorbanan Ibu Bapa

PENULISAN: Keperihalan

1. membaca perkataan ,frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan intonasi yang betul 2. menerangkan makna perkataan, simpulan bahasa, frasa dan ayat. 3. membaca pelbagai jenis ayat dengan intonasi yang betul. 4. membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan intonasi yang betul. 5. menceritakan isi bahan yang dibaca serta menyatakan gambaran umum tentang sesuatu teks yang dibaca 6. menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan. 7. menyatakan format pelbagai genre. 8. mengenal pasti kata, frasa, peribahasa, dan ayat yang digunakan dalam sesuatu genre dengan merujuki kamus.

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Membaca perkataan ,frasa dan ayat yang mengandung ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. Aras 1 ( ii ) Menerangkan makna perkataan, frasa dan ayat. Aras 2 ( i ) Membaca dan memahami pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca.

SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa - Kata nama - Kata hubung - Kata Tanya - Kata pembenar - Kata naïf - Kata panggilan - Ayat penyata - Ayat tunggal - Ayat perintah - Ayat majmuk Pengisian Kurikulum i. Ilmu - Pendidikan Moral ii. NIlai Murni b. Bersemangat kekitaan - bekerjasama dan tolongmenolong - hormat-menghormati iii. KBT Kemahiran Berfikir - menjana idea - mengkategori b. Kecedasan pelbagai muzik/ interpersonal c. Kontekstual -mengaitkan pengalaman sedia ada -hidup bekeluarga

IMPAK

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

Aras 1 ( i ) Membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan intonasi yang betul Aras 1 ( i ) Menceritakan isi bahan yang dibaca.

6.2 Mengenal pasti pelbagai genre penulisan

Aras 1 ( i ) Mengecam dan mengenal pasti format pelbagai genre. Aras 2 ( i ) Mengenal pasti kata,, frasa, peribahasa dan ayat yang biasa digunakan dalam sesuatu genre.

6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. MINGGU/
TEMA/TAJUK

Aras 1 ( i ) Menyatakan gambaran umum tentang sesuatu teks yang dibaca.

OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat:

HASIL PEMBELAJARAN 8.1 Membina dan menulis perkataan ayat tunggal dan ayat majmuk

menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang TEMA: diberikan. UNIT 1 2. membina ayat majmuk daripada dua atau lebih Keluargaku ayat tunggal yang Sayang diberikan. 3. membina ayat majmuk dengan kata hubung. TAJUK: 4. menulis perkataan dengan Membantu tulisan berangkai yang Amalan kemas dan cantik. Terpuji 2. 5. berbual tentang sesuatu perkara yang dialami, dilihat atau dibaca. PENULISAN: Biografi

MINGGU 3

1.

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan. Aras 2 ( i ) Membina ayat majmuk daripada dua atau lebih ayat tunggal yang diberikan. Aras 3 ( i ) Membina ayat majmuk dengan kata hubung.

SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa - Kata nama - Kata hubung - Kata Tanya - Kata pembenar - Kata naïf - Kata panggilan - Ayat penyata - Ayat tunggal - Ayat perintah - Ayat majmuk Pengisian Kurikulum i. Ilmu - Pendidikan Moral ii. NIlai Murni c. Bersemangat kekitaan - bekerjasama dan tolongmenolong - hormat-menghormati iii. KBT Kemahiran Berfikir - menjana idea - mengkategori b. Kecedasan pelbagai muzik/ interpersonal c. Kontekstual -mengaitkan pengalaman sedia ada -hidup bekeluarga

IMPAK

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

Aras 1 ( i ) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. Aras 2 ( i ) Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk.

8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan mengunakan tulisan berangkai yang kemas.

Aras 1 ( i ) 8.4 Menulis perkataan dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.

MINGGU/
TEMA/TAJUK

OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat:

HASIL PEMBELAJARAN 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.

MINGGU 4 TEMA: UNIT 2

Keluargaku Berwawasan
TAJUK: Pendidikan untuk Masa Depan PENULISAN: Dialog

1, mendengar dan mengecam intonasi dalam soalan tanpa kata tanya. 2. mengemukakan soalan dengan kata tanya dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan maklumat. 3. mengembangkan idea tentang sesuatu perkara dengan menggunakan diksi dan ayat dengan gaya dan wacana yang sesuai. 4. menyampaikan idea tentang sesuatu perkara dengan bahasa yang bertatasusila. 5. memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita.

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Mendengar dan mengecam intonasi soalan tanpa kata tanya. Aras 1 ( ii ) Mengemukakan soalan dengan kata tanya dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan maklumat.

3.2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan.

Aras 1 ( i ) Mengembangkan idea tentang sesuatu perkara dengan memberi alas an yang sesuai. Aras 2 ( i ) Membentangkan fakta tentang sesuatu topic dengan ulasan yang wajar.

SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa - Kata nama - Kata nama khas - Kata ganti nama - Kata hubung - Ayat tunggal - Ayat majmuk - Kata penegas - Polisemi Pengisian Kurikulum i. Ilmu - Pendidikan Moral ii. NIlai Murni a. Kasih saying b. Bekerjasama iii. KBT Kemahiran Berfikir - menjana idea - mengkategori b. Kecedasan pelbagai muzik/ interpersonal c. Kontekstual -hidup bekeluarga

IMPAK

3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang.

Aras 1 ( i ) Mempersembahkan idea tentang sesuatu persoalan dengan diksi, ayat dan gaya yang sesuai. Aras 3 ( i ) Membentangkan pendapat tentang sesuatu persoalan dengan bahasa yang bertatasusila.

Aras 2 ( ii) Menyatakan isi penting berdasarkan bahan yang dibaca. 4.Kata nama . MINGGU 5 TEMA: UNIT 2 Keluargaku Berwawasan TAJUK: Cerita Datuk PENULISAN: Cereka 1. menyatakan perkara yang menarik dalam sesuatu karya. frasa. memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita.1 Bercerita dengan menggunakan kata.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesuatu karya. menceritakan isi bahan yang dibaca dengan perkataan sendiri. 11. membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. 2.. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita. jelas dan teratur. Aras 2 ( i ) Membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa .MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN 2. 3.Pendidikan Moral ii.Polisemi Pengisian Kurikulum i. KBT Kemahiran Berfikir .Kata penegas . 5. Aras 3 ( ii ) Menjelaskan makna perkataan mengikut konteks. Kontekstual -hidup bekeluarga IMPAK Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 1 ( ii ) Menyampaikan rentetan peristiwa yang berlaku dimluar lingkungan persekolahan.menjana idea . Aras 3 ( i ) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik. . NIlai Murni a. Kecedasan pelbagai muzik/ interpersonal c.Kata nama khas . Aras 2 ( i ) Menyatakan pendapat tentang perkara yang mmenarik. Aras 1 ( i ) Meneliti perkara yang menarik dalam bahan yang ditonton atau dibaca.Kata hubung . Ilmu .mengkategori b. Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancer serta memahami perkara yang dibaca.Kata ganti nama . menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca. Kasih saying b. Bekerjasama iii.Ayat tunggal .Ayat majmuk . ayat serta sebutan dan intonasi yang baik .

Kata hubung . MINGGU 6 TEMA: UNIT 2 Keluargaku Berwawasan TAJUK: Tahniah.menjana idea .1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 4. Kecedasan pelbagai muzik/ interpersonal c. membina dan menulis perkataan ayat tunggal dan ayat majmuk HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 ( i ) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik. menulis ayat dengan tulisan berangkai yang menarik. 2. Bekerjasama iii. Menulis perkataan dan ayat dengan mengunakan tulisan berangkai yang kemas. Abang PENULISAN: Keperihalan 1. membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. Ilmu . menulis karangan prosa 3.Pendidikan Moral ii. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa .Ayat majmuk . c. Kontekstual -hidup bekeluarga IMPAK b. menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan. Aras 1 ( i ) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan.Kata ganti nama .Ayat tunggal . KBT Kemahiran Berfikir . Membina dan menulis perkataan ayat tunggal dan ayat majmuk Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. NIlai Murni a.Kata nama .Kata nama khas . 5. .MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN 5.Polisemi Pengisian Kurikulum i.mengkategori b. Kasih saying b.Kata penegas . Aras 3 ( i ) Menulis karangan prosa. a. Aras 2 ( i ) Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk.

Kata adjektif . NIlai Murni ..Perkataan berlawanan makna Pengisian Kurikulum i. Aras 2 ( i ) Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk.Ayat tanya .membuat kategori IMPAK 8.Kerajinan .Patriotisme .Kata tanya .. .kemahiran interpersonal . dengan menggunakan alasan 5.Pendidikan Moral ii. tepat. mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah serta menjawabnya secara logik dan tepat. Aras 1 ( i ) Mengembangkan idea tentang sesuatu perkara dengan memberikan alas an yang sesuai. dengan bahasa yang betul. 2. KBT a. bersoal jawab untuk 2. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 ( i ) Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah serta menjawabnya secara logik dan tepat.Kata kerja . MINGGU 7 TEMA: UNIT 3 Sekolahku Berjasa TAJUK: Pemimpin Kecil di Sekolahku PENULISAN: Pengumuman 1. Kecedasan pelbagai . menulis perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk. mengembangkan idea tentang sesuatu perkara dengan alas an yang sesuai.Kerjasama .Semangat bermasyarakat iii. 3. menyampaikan pengumuman yang meyakinkan.3 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. 4. Aras 1 ( i ) Menyampaikan sesuatu berita secara ringkas dengan bahasa yang betul. 6. Aras 2 ( i ) Membentangkan fakta tentang sesuatu topik dengan ulasan yang wajar. .membuat keputusan b. Aras 3 ( i ) Bersoal jawab untuk membuat rumusan dan keputusan.2 Membina dan menulis yt tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Pembelajaran kontekstual .2 Melaporkan sesuatu perkara membuat rumusan dan dengan menggunakan keputusan dengan tepat dan bahasa yang sesuai dan jelas. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa . membentangkan fakta tentang topik dengan ulasan 3.2 Menghuraikan maklumat yang wajar.MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN 1. Ilmu .

SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa . membentangkan fakta tentang topik dengan ulasan yang wajar 4. .Kerajinan ..kemahiran interpersonal .Kata kerja . HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Mengajukan hasrat dengan ungkapan yang sesuai. menjelaskan pendapat tentang sesuatu topik dengan bukti yang wajar.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul serta memahami perkara yang dibaca.Kerjasama . membaca lancar teks dengan sebutan dan intonasi yang betul.Kata tanya .Perkataan berlawanan makna Pengisian Kurikulum i. 5. NIlai Murni . 7. Aras 3 ( ii ) Menjelaskan makna perkataan mengikut konteks.Patriotisme . 3.Pendidikan Moral ii. Aras 3 ( i ) . Aras 2 ( i ) Membentangkan fakta tentang sesuatu topik dengan ulasan yang wajar..membuat keputusan b.Ayat tanya .2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.Menjelaskan pendapat tentang sesuatu topik dengan mengemukakan bukti yang wajar.Semangat bermasyarakat iii.membuat kategori IMPAK Aras 3 ( i ) Mengemukakan cadangan untuk menyelesaikan masalah berdasarkan sesuatu perkara dengan ayat yang jelas.Kata adjektif . Ilmu .2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alas an yang meyakinkan. 6. 5. 3. 2. Aras 3 ( i ) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik. 2. MINGGU 8 TEMA: UNIT 3 Sekolahku Berjasa TAJUK: Perhimpunan Mingguan PENULISAN: Ucapan 1.MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN 1. memberikan cadangan untuk menyelesaikan masalah tentang perkara yang dibincang. menyatakan makna perkataan mengikut konteks ayat. Kecedasan pelbagai . Pembelajaran kontekstual . mengajukan hasrat dengan ungkapan yang sesuai. membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik. KBT a.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan.

KBT a. dan ayat majmuk.Mengenal pasti isi yang sesuai dengan tajuk. Aras 1 ( ii ) Membina ayat topik dan ayat huraian berdasarkan isi yang dikenal pasti tentang sesuatu tajuk. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa .MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN Mengemukakan idea dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci .membuat keputusan b. Aras 1 ( i ) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan.2 Membina dan menulis ayat tunggal. menyatakan topik perbincangan dengan mengemukakan pendapat yang sesuai.kemahiran interpersonal . HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Mengamati topik perbincangan untuk memberikan pandangan yang relevan Aras 2 ( i ) Mengemukakan pendapat bagi menjelaskan idea tentang isu perbincangan.1 Membina dan menulis perkataan . 8. 2. Aras 1 ( i ) . menulis perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk. dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan tentang sesuatu tajuk. Pembelajaran kontekstual .Semangat bermasyarakat iii. Aras 2 ( i ) Mengelaskan pernyataan dan memberikan kritikan yang membina. NIlai Murni .Kata adjektif .Ayat tanya . pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.Patriotisme . mengelaskan pernyataan dan memberikan kritikan yang membina.Pendidikan Moral ii. membina ayat topik dan ayat huraian berdasarkan isi yang dikenal pasti.4 Membina dan menulis ayat topik berdaszrkan sesuatu perkara.Perkataan berlawanan makna Pengisian Kurikulum i.Kata kerja . 6.membuat kategori IMPAK Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. Aras 2 ( i ) Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk. 4. 8 8. 5. MINGGU 9 TEMA UNIT 3 Sekolahku Berjasa TAJUK: Nasihat Guru PENULISAN: Keperihalan 1. Ilmu . ayat tunggal. menulis karangan prosa. 3. menyatakan perkara yang menarik dalam sesuatu bahan.Kerjasama . 8. . tepat dan tersusun. Aras 3 ( i ) Menulis karangan prosa.Kata tanya . Kecedasan pelbagai .Kerajinan .

membaca perkataan.Kata tunggal . Aras 1 ( i ) Mengenal pasti keperluan dan menyatakan dengan jelas. MINGGU 10 TEMA: UNIT 4 Minggu Kokurikulum TAJUK: Hari Kantin PENULISAN: Dialog 1.Kebersihan fizikal dan mental iii.Kata sendi nama .Kata bantu . Aras 2 ( i ) Menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan. menyatakan makna perkataan dengan menggunakan kamus serta memberikan maksud frasa dalam ayat yang diberikan HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Mendengar serta memahami arahan pesanan. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa . frasa dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul. 3.11.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. Ilmu .Kata akar . Aras 1 ( ii ) Menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan.Frasa adjektif . NIlai Murni .Kemahiran Hidup .1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesuatu karya.Ekonomi .Kata berimbuhan -Bandingan semacam . MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN 1.Kata adjektif . Aras 2 ( i ) Menggunakan kata dan istilah yang betul semasa berurusan. 5.Ayat tunggal .Frasa nama .Ayat perintah Pengisian Kurikulum i. Aras 1 ( ii ) Menggunakan ayat yang sesuai untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. menyatakan sesuatu keperluan dengan jelas. .3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara.Ayat majmuk .Kajian Tempatan ii. menyatakan dan melakukan sesuatu arahan dengan betul 2.Kerajinan . menggunakan ayat yang sesuai untuk mendapatkan barangan atau perkhidmatan. KBT IMPAK 1.Ayat penyata . 4. Aras 1 ( i ) Meneliti perkara yang menarik dalam bahan yang ditonton atau dibaca.

Frasa nama .1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Kemahiran berfikir .kinestatik .Kata tunggal . Aras 2 ( i ) Meneliti halaman kandungan sinopsis dan prakata untuk mendapatkan maklumat.Kata berimbuhan -Bandingan semacam .mengitlak . Pembelajaran kontekstual . meneliti ejaan yang tepat mengikut susunan perkataan.verbal linguistic c. 2.Kata akar . membaca halaman sinopsis dan prakata untuk HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Merujuk perkataan dari kamus untuk mencari makna. Kecedasan pelbagai . Aras 1 ( ii ) Menerangkan makna perkataan. MINGGU 11 TEMA: UNIT 4 Minggu Kokurikulum 1. menyatakan makna perkataan dengan menggunakan kamus serta memberikan maksud frasa dalam ayat yang diberikan. . Aras 1 ( i ) Membaca perkataan.membuat perkaitan dan perhubungan mengesan kecondongan pendapat SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa . a.Kata sendi nama . frasa dan ayat.Kata adjektif .Kata bantu .menyatakan sebab .1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.logik matematik .Frasa adjektif IMPAK MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN 6.membuat keputusan b. frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.5.

Kebersihan fizikal dan mental iii.Ayat majmuk .menyatakan sebab .Kajian Tempatan ii.Kerajinan .1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.Kata tunggal IMPAK .Kemahiran Hidup .kinestatik . SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa .logik matematik . MINGGU 12 HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 ( i ) Menyampaikan maklumat penting tentang sesuatu perkara.Membuat dan menyatakan andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat. . NIlai Murni .membuat keputusan b. menyatakan maklumat yang tersirat daripada jadual. Kemahiran berfikir .Ayat perintah Pengisian Kurikulum i. 7. 3.TAJUK: Gerai Makanan yang Tercantik ? mendapatkan maklumat penting.3 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Ilmu .Ayat penyata . Pembelajaran kontekstual . Kecedasan pelbagai . Aras 1 ( i ) .mengitlak .Ayat tunggal .Ekonomi .membuat perkaitan dan perhubungan mengesan kecondongan pendapat PENULISAN: Laporan MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unit ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN 2.Kata akar .verbal linguistic c. KBT a.

5.1. Minggu Kokurikulum TAJUK: Pertunjukan Seni Mempertahankan Diri menulis ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. istilah.Ayat tunggal . 6. membina ayat topik dan ayat huraian daripada isi karangan.Ayat perintah Pengisian Kurikulum i. 8.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. NIlai Murni . 8.membuat perkaitan dan perhubungan mengesan kecondongan pendapat PENULISAN: Fakta/ Rencana Aras 1 ( i ) Membuat dan menyatakan andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat. struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. 7.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. 8. 6. frasa. TEMA: UNIT 4 2. Aras 3 ( i ) Meneliti glosari dan bibliografi untuk mendapatkan maklumat. . Aras 1 ( i ) Mengumpul dan menyusun isi penting daripada sesuatu topik yang dibincangkan. Ilmu . Aras 1 ( ii ) Membina ayat topik dan ayat huraian berdasarkan isi yang di kkenal pasti. 4. Aras 1 ( i ) Mengenal pasti isi yang sesuai dengan tajuk. 3. menyenaraikan maklumat daripada glosari yang diberikan.kinestatik .verbal linguistik c.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. mengemukakan hujah dan alas an dengan cara yang cara yang betul. Kemahiran berfikir .Ayat penyata .Kerajinan .Kata sendi nama . MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM IMPAK .Frasa adjektif . Kecedasan pelbagai .Kebersihan fizikal dan mental iii. menyatakan isi yang sesuai bagi tajuk yang diberikan.logik matematik .menyatakan sebab .Kemahiran Hidup .Kata berimbuhan -Bandingan semacam .Ekonomi . Aras 1 ( ii ) Mengemukakan isi penting dengan jelas. Aras 2 ( i ) Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk Aras 2 ( i ) Menulis ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.Kata adjektif . Aras 2 ( i ) Mengemukakan hujah dan alas an yang sesuai dalam perenggan. 3. Pembelajaran kontekstual .Kajian Tempatan ii.Ayat majmuk . KBT a.Frasa nama .Kata bantu .mengitlak .membuat keputusan b.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. menyatakan maklumat yang tersirat daripada jadual.

.Geografi ii.Kata hubung .mengaitkan isu keselamatan dengan pengalaman seida ada.Ayat seruan .Huruf besar dan tanda baca . Ilmu . NIlai Murni . Pembelajaran kontekstual .1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. membaca perkataan.MINGGU 13 TEMA: UNIT 5 Sentiasa Berhemat Kita Selamat TAJUK: Awas.naturalis . 6. 4.Ayat penyata . KBT a. menyatakan arahan serta pesanan yang diterima kepada orang lain. Kecedasan pelbagai . menyatakan panduan tunjuk arah 2. Tatabahasa . 5. 3.interpersonal .3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara.1 membina dan menulis perkataan. Aras 3 ( i ) Menyalurkan arahan serta pesanan yang diterima kepada orang lain dengan jelas dan tepat.Hemah tinggi . frasa dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul serta menyatakan fakta dalam teks.Penanda wacana Pengisian Kurikulum i. Banjir PENULISAN: Berita Pada akhir unut ini murid dapat: .4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pandangan dalam perundingan bagi mencapai kata sepakat.Kata arah . Aras 2 ( i ) Menyatakan panduan tunjuk arah kepada orang llain. 5.Antonim . ayat tunggal dan ayat majmuk. MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM IMPAK .menjana idea b. frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. 8.Kajian Tempatan . mengemukakan hujah dan alas an yang sesuai dalam perenggan 1.Ayat Tanya .Bekerjasama .. Aras 1 ( i ) Membaca perkataan.kajian masa depan membuat ramalan c.Semangat bermasyarakat iii. Aras 1 ( i ) Membaca dan menyatakan fakta yang terdapat dalam teks. 4. Aras 1 ( i ) Mengemukakan alas an yang sesuai untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat. Aras 1 ( i ) Menulis perkataan dan pelbagi jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan.3 membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.mentafsir -mengenal pasti idea utama dan idea sampingan . 1.Ayat perintah . Kemahiran berfikir . membina ayat tunggal dan ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk.

interpersonal . Aras 2 ( i ) Menulis ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik Aras 1 ( i ) Mengemukakan hujah dan alas an yang sesuai dalam perenggan. bersoal jawab untuk membuat keputusan dan rumusan. dilihat atau yang dibaca 4. 5.menjana idea b. 8. Tatabahasa .Hemah tinggi .naturalis . Pembelajaran kontekstual .Ayat perintah . Aras 3 ( i ) . Aras 1 ( i ) Membaca dan menyatakan fakta yang terdapat dalam teks. NIlai Murni . PENULISAN: Fakta/ Rencana 6. berbual tentang sesuatu perkara yang dialami.Kata arah . membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan intonasi yang betul dan gaya yang sesuai 8.Ayat Tanya .kajian masa depan membuat ramalan c. HASIL PEMBELAJARAN MINGGU/ OBJEKTIF HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA / IMPAK . Kecedasan pelbagai . ungkapan. Aras 3 ( i ) Bersoal jawab untuk membuat rumusan dan keputusan. 2. 1.mentafsir -mengenal pasti idea utama dan idea sampingan .Ayat penyata .4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. Sentiasa Berhemat Kita Selamat TAJUK: Tragedi 1. Aras 1 ( i ) Mengumpulkan maklumat daripada bahan yang dibaca untuk membuat ramalan. 9.3 Menulis perkataan dan ayat dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas.Membaca lancer teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan mengunakan kata.Bekerjasama . 8.Huruf besar dan tanda baca .mengaitkan isu keselamatan dengan pengalaman seida ada.Penanda wacana Pengisian Kurikulum i. Aras 2 ( i ) Membaca dan mengecam isi penting dan isi sampingan daripada pelbagai bahan bacaan Aras 3 ( i ) Mengenal pasti dan menyatakan mesej penulis berdasarkan teks yang dibaca.intonasi dan nada yang sesuai. menyatakan mesej daripada bahan yang dibaca.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. mengemukakan hujah dan alas an yang sesuai dalam perenggan 7. Aras 1 ( i ) Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau dilihat atau yang dibaca. Ilmu . menulis perkataan dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik 5. frasa dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul serta menyatakan fakta dalam teks. membaca dan mengecam isi penting dan isi sampingan.Kata hubung . 6. ayat.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancer serta memahami perkara yang dibaca.Antonim .Geografi ii. mengumpul maklumat daripada bahan yang dibaca untuk membuat ramalan. sebutan.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. membaca perkataan.Pada akhir unut ini murid dapat: MINGGU 14 TEMA: UNIT 5 1. Kemahiran berfikir .Ayat seruan .5 Membuat ramalan tentang sesuatu cerita ata berdasarkan maklumat yang diberi dalam bahan ilmu.Semangat bermasyarakat iii.Kajian Tempatan . 3. KBT a. 6.

Aras 1 ( i ) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. membina perenggan yang kohesif dengan ayat topik dan ayat huraian. ungkapan. Aras 3 ( i ) Membina perenggan yang kohesif dengan ayat topik dan ayat huraian.Penanda wacana Pengisian Kurikulum i. Pembelajaran kontekstual .menjana idea b. berbual tentang sesuatu perkara yang dialami.Geografi ii. Ilmu .Ayat perintah . menyatakan sebab atau alasan yang sesuai untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat. 2. mengumpul maklumat daripada bahan yang dibaca untuk membuat ramalan.TEMA/TAJUK Pada akhir unut ini murid dapat: MINGGU 15 TEMA: UNIT 5 1. nilai dan pengajaran. 3.Mengenal pasti dan menyatakan mesej penulis berdasarkan teks yang dibaca. Kecedasan pelbagai .Kajian Tempatan . sebutan. PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau yang dibaca. idea.3 membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.5 memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat. menyatakan mesej daripada bahan yang dibaca.interpersonal .2 membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.Ayat penyata .6 membuat ramalan tentang sesuatu cerita atau berdasarkan maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu. 6.Semangat bermasyarakat iii. NIlai Murni .kajian masa depan membuat ramalan c. Aras 1 ( i ) Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan. KBT a.Huruf besar dan tanda baca . dilihat atau yang dibaca 8.Hemah tinggi ..2 mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan.mentafsir -mengenal pasti idea utama dan idea sampingan . ayat. perkataan dan tanda baca dalam teks. menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pandangan dalam perundingan bagi mencapai kata sepakat.Kata hubung .3 membina dan menulis ayat topik berdasarkan sesuatu perkara.Ayat seruan . membetulkan kesilapan ejaan. Aras 2 ( i ) Menyatakan sebab dan akibat untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat.mengaitkan isu keselamatan dengan pengalaman seida ada. Aras 1 ( ii ) Menyatakan pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan 11. ayat.Bekerjasama . 6.Antonim .1 berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan harian dengan menggunakan kata. 7.Kata arah . 4. Aras 1 ( i ) Mengumpulkan maklumat daripada bahan yang dibaca untuk membuat ramalan. mengecam maklumat serta menyatakan pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks. 1. membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk 5. 8. Aras 1 ( ii ) Mengesan mesej yang terdapat dalam bahan. perkataan dan tanda baca dalam teks. Sentiasa Berhemat Kita Selamat TAJUK: Utamakan Keselamatan PENULISAN: Karangan bergambar 1. Aras 3 ( i ) . Aras 1 ( i ) Mengecam maklumat yang terdapat dalam teks. Kemahiran berfikir . 10. 6. intonasi dan nada yang sesuai. 8.Ayat Tanya . PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa . wacana.naturalis . .

menyusun isi tentang sesuatu topik mengikut perenggan bagi menghasilkan karangan yang lengkap. PENULISAN: Dialog 10. 1.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Kecerdasan Pelbagai . menarik dan bermakna. Aras 3 ( i ) Kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik. Aras 1 ( i ) Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk. menyatakan andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat atau tersurat yang terdapat dalam sesuatu bahan.menyusun atur b.mengkategori .Kata bantu .Kata seru Pengisian Kurikulum i.Kajian Tempatan ii. 2. 4.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat. HASIL PEMBELAJARAN 1. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa .kajian masa lampau c. MINGGU 16 TEMA: UNIT 5 HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Menyatakan fakta yang terdapat dalam bahan Aras 1 ( ii ) Mengecam mesej yang terdapat dalam bahan Aras 1 ( iii ) Menerangkan fakta dan mesej yang terdapat dalam bahan. Aras 1 ( i ) Membuat dan menyatakan andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat.Kerajinan . 3.Kebudayaan .visual ruang IMPAK Hargai Warisan Kita TAJUK: Melawat ke Muzium Negara 7. Aras 1 ( ii ) Menyusun isi mengikut perenggan bagi menghasilkan karangan yang lengkap.Kata sapaan . mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk.mengesan kecondongan pendapat .Sejarah . Kemahiran berfikir .merumus . KBT a. Ilmu . menyatakan fakta dan mesej yang terdapat dalam bahan. . Kajian Masa Depan .Kata penguat .Hemah tinggi .. NIlai Murni .MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: .Kesyukuran iii.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah.

MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN 3.Kata seru Pengisian Kurikulum i.mengesan kecondongan pendapat . menulis perkataan dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.Kesyukuran iii. Kajian Masa Depan . memilih dan mengenal pasti penanda wacana yang terdapat dalam teks 7.Kebudayaan . frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. . dan ayat dalam pelbagai genre.menyusun atur b.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. frasa dan ayat. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa . Aras 1 ( ii ) Menceritakan isi bahan yang dibaca Aras 3 ( i ) Membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai. mengenal pasti kata. Kemahiran berfikir . 5.Kata bantu . KBT a.kajian masa lampau c. . istilah. peribahasa.Kajian Tempatan ii. frasa dan ayat 3. menerangkan makna perkataan.Kata penguat .1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata.Sejarah . Aras 3 ( i ) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik. mengenal psti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk. membaca lancar sesuatu bahan dengan sebutan dan intonasi yang betul. 3.1 Membaca perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Kecerdasan Pelbagai . NIlai Murni . struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai.Kata sapaan . 2.mengkategori . Aras 1 ( ii ) Menerangkan makna perkataan.Hemah tinggi . Ilmu . mencatat nota dalam bentuk grafik. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Mengumpulkan dan menyusun isi penting daripada sesuatu topik yang dibincangkan. MINGGU 17 TEMA: UNIT 5 Hargai Warisan Kita TAJUK: Tun Syed Nasir PENULISAN: Fakta/ Keperihalan 1. frasa. 4.visual ruang IMPAK 5.merumus . Aras 1 ( ii ) Mengemukakan isi penting dengan jelas Aras 1 ( i ) Membaca perkataan. menjelaskan ciri penulisan yang baik berdasarkan sesuatu genre 5. frasa.Kerajinan . 6.

Aras 1 ( i ) Mengecam dan mengenal pasti format pelbagai genre. 8. Aras 3 ( i ) Menjelaskan cirri penulisan yang baik berdasarkan sesuatu genre 8.6. Aras 1 ( i ) Menulis perkataan dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar dan dibaca. frasa. Aras 1 ( i ) Memilih dan mengenal pasti penanda wacana yang terdapat dalam teks yang dibaca.2 Mengenal pasti pelbagai genre. Aras 2 ( i ) Mencatat nota dalam bentuk grafik . 9. dan ayat yang biasa digunakan dalam sesuatu genre.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. Aras 2 ( i ) Mengenal pasti kata. peribahasa.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan dalam sebuah karangan.

Kerajinan .kajian masa lampau c. Kecerdasan Pelbagai .menyusun atur b.Kata bantu .Kesyukuran iii. menyusun dan membetulkan kesilapan struktur ayat dalam teks. Kemahiran berfikir . SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa .5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan dalam sebuah karangan. menghubungkaitkan idea antara perenggan dengan penanda wacana. menarik dan bermakna. menulis karangan fakta dengan ayat yang gramatis.visual ruang IMPAK Hargai Warisan Kita TAJUK: Rendang Daging 8.MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: . 5. memilih dan mengenal pasti penanda wacana yang terdapat dalam teks 6.Kata sapaan . 2.Kajian Tempatan ii. membaca lancar sesuatu bahan dengan sebutan dan intonasi yang betul. 1. HASIL PEMBELAJARAN 5. Kajian Masa Depan .Kata penguat . Menerangkan makna perkataan. Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. Aras 1 ( i ) Memilih dan mengenal pasti penanda wacana yang terdapat dalam teks yang dibaca.1 Membaca perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 2 ( i ) Mengenal pasti dan membetulkan struktur ayat. 3. KBT a. menerangkan makna perkataan. Aras 3 ( i ) Menghubungkaitkan idea antara perenggan dengan penanda wacana. Ilmu .Kebudayaan . PENULISAN: Biografi . MINGGU 18 TEMA: UNIT 5 HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Membaca perkataan. frasa dan ayat. Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah.Kata seru Pengisian Kurikulum i.Hemah tinggi . Menyusun isi mengikut perenggan bagi menghasilkan karangan yang lengkap. NIlai Murni . frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.mengesan kecondongan pendapat . Aras 1 ( ii ).Sejarah . 4.merumus . frasa dan ayat.mengkategori . Aras 1 ( ii ).

MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN 1.Ekonomi ii. 2.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. Aras 1 ( ii ) Menggunakan mimik muka yang sesuai semasa mengemukakan permintaan.Kata seru .Bersyukur iii.Kajian Tempatan . 3.Penanda wacana .Imbuhan . memilih serta menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan permintaan.Geografi .Frasa Pengisian Kurikulum i.Tanda baca . Aras 1 ( iii ) Memohon pertimbangan untuk memenuhi sesuatu permintaan.Pembelajaran Konstruktivisme IMPAK PENULISAN: Keperihalan . Kemahiran berfikir . Kajian Masa Depan . NIlai Murni . Ilmu . MINGGU 19 TEMA: UNIT 5 Pengalaman Indah TAJUK: Pengalaman di Gunung Mahchincang 1.mengkategori b. mengajukan hasrat dengan ungkapan yang sesuai. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( ii ) Mengemukakan soalan dengan kata tanya dan tanpa kata Tanya untuk mendapatkan maklumat. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa . 4. Aras 2 ( i ) Mengajukan hasrat dengan ungkapan yang sesuai.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. 1. menyatakan sebab dan akibat untuk menyokong sesuatu permintaan. 5. KBT a. mengemukakan soalan dengan kata tanya dan tanpa kata Tanya untuk mendapatkan maklumat. menggunakan mimik muka yang sesuai semasa mengemukakan permintaan. Aras 3 ( i ) Menyatakan sebab dan akibat untuk menyokong sesuatu permintaan. Aras 1 ( i ) Memilih serta menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan.

Aras 2 ( i ) Mengenal pasti dan membetulkan struktur ayat.Imbuhan .Penanda wacana . membetulkan kesalahan frasa dan struktur ayat. PENULISAN: Catatan harian 10. MINGGU 20 TEMA: UNIT 5 Pengalaman Indah TAJUK: Pengalaman di Sandakan 1. Kemahiran berfikir . menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks dengan betul. 4.Bersyukur iii.mengkategori b. 6.MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN 5. 10. Kajian Masa Depan . KBT a.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.Kajian Tempatan .2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca.Kata seru .Tanda baca .1 Membaca perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.Geografi . . membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang brtul dan menarik 2 menyatakan makna perkataan mengikut konteks.2 Mengenal pasti pelbagai genre penulisan. NIlai Murni . Aras 3 ( ii ) Menjelaskan makna perkataan mengikut konteks. Ilmu . Aras 3 ( ii ) Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 ( i ) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang brtul dan menarik. Aras 3 ( i ) Menulis ringkasan berdasarkan teks. 5. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa .Pembelajaran Konstruktivisme IMPAK 5.Frasa Pengisian Kurikulum i. 3. menyatakan perbezaan format karangan pelbagai genre. 6.Ekonomi ii. menulis ringkasan berdasarkan teks. Aras 1 ( i ) Mengecam dan mengenal pasti format pelbagai genre.

Aras 3 ( i ) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang brtul dan menarik. MINGGU 21 TEMA: UNIT 5 Pengalaman Indah TAJUK: Perjalanan dengan Kereta Api PENULISAN: Fakta 1.Tanda baca . 4. isi dan penutup. Aras 1 ( i ) Mengenal pasti isi yang sesuai sebagai kerangka penulisan. KBT a. Aras 2 ( i ) Membuat pebagai jenis perenggan pendahuluan dan penutup yang bersesuaian dengan tajuk. Aras 2 ( i ) Mengajukan hasrat dengan ungkapan yang sesuai. Kajian Masa Depan . menyatakan sebab dan akibat untuk menyokong sesuatu permintaan 6. SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa . isi dan penutup. Aras 1 ( ii ) Mengenal pasti ayat yang sesuai bagi menghasilkan perenggan pengenalan. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( ii ) Menggunakan mimik muka yang sesuai semasa mengemukakan permintaan. 2. Aras 3 ( i ) Menulis sebuah karangan yang lengkap bersesuaian dengan format.Kata seru . membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang brtul dan menarik. menulis pebagai jenis perenggan pendahuluan dan penutup yang bersesuaian dengan tajuk.1 Membaca perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. menulis karangan berformat.mengkategori b.Bersyukur iii. mengajukan hasrat dengan ungkapan yang sesuai.Imbuhan . Kemahiran berfikir . 8.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. 5. .Pembelajaran Konstruktivisme IMPAK 5. 3. menulis ayat yang sesuai bagi menghasilkan perenggan pengenalan.Geografi . Ilmu .6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan.Ekonomi ii.. Aras 3 ( i ) Menyatakan sebab dan akibat untuk menyokong sesuatu permintaan. NIlai Murni .Kajian Tempatan .MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: HASIL PEMBELAJARAN 1.Penanda wacana .Frasa Pengisian Kurikulum i.

ayat sebutan.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan.1 Mengemukakan idea dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. 2. Bercerita dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.Menyampaikan maklumat dengan ungkapan yang sesuai. .1 Bercerita dengan menggunakan kata. 2.frasa. 3.Menentukan fakta yang sesuai tentang topik.Tempatan Nilai murni: Bekerjasama Semangat kesukanan v. TAJUK: Pertandingan Perahu Layar Penulisan: Pengumuman 3. Istilah.MINGGU/ TEMA/TAJUK MINGGU 22 TEMA: RAKYAT CERGAS NEGARA MAJU OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat: 1. Aras 2 (i) Mengemukakan pendapat bagi menjelaskan idea tentang isu perbincangan. 4. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa i)Tatabahasa Imbuhan apitan peR…-an kata bilangan ii)Sebutan dan intonasi Intonasi ulasan selari iii) Kosa kata mendahului.intonasi yang baik.struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai.Menyampaikan maklumat penting tentang bahan yang diberikan.bencana iv)Pengisian Kurikulum i)Ilmu :Geografi K. (ii) Membentangkan maklumat yang diperoleh dengan ayat yang tepat .2 Melakukan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. menghambat kencang. Aras 3 (i) Menentukan fakta yang sesuai tentang sesuatu topik yang dibincangkan. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 i) Menyatakan sebab dan akibat untuk menyokong sesuatu permintaan.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata.Menyatakan sebab dan akibat untuk menyokong sesuatu permintaan. Aras 2 i) Menyampaikan maklumat penting tentang sesuatu perkara.frasa. HASIL PEMBELAJARAN 1.jelas dan tersusun. 4.jelas dan teratur.KBT: Kontekstual Kajian Masa Depan Kemahiran berfikir -mengkategori IMPAK Aras 2 ii) Menyatakan ramalan kesudahan sesuatu peristiwa dengan bahasa yang betul. 5. 2.

5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus .istilah dan ayat yang memberi kesan dengan menyatakan sebab. Aras 2 i) Mengimbas fakta yang relevan daripada pelbagai bahan SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA i)Tatabahasa Sinonim.Menyatakan komen tentang sesuatu isu dengan jelas. 2. Aras 1 i) Memilih dan mengenal pasti penanda wacana yang terdapat dalam teks 6. 4.5 Mengenalpasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan dalam sesebuah karangan. Aras 1 i) Menyatakan fakta yang relevan dengan perkara yang dikehendaki dalam teks.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan.pengalaman. dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. 4.Mengimbas fakta daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat.MINGGU/ TEMA/TAJUK OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 i) Memberikan komen yang membina tentang sesuatu perkara. mempromosikan iii PENGISIAN KURIKULUM I)Ilmu:Geografi. Aras 3 i) Mengumpul maklumat secara imbasan .2 Mengemukan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. 6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus.Menyatakan fakta yang relevan dengan perkara yang terdapat teks. Aras 1 i) Mengecam diksi.acuh tak acuh.Memilih dan engenal pasti penanda wacana yang terdapat dalam sesuatu teks.KT Iv KBT -Kemahiran berfikir mengkategori membuat keputusan Kajian Masa Depan V Nilai: Semangat kesukanan Kajian masa depan IMPAK MINGGU :23 TEMA: RAKYAT CERGAS NEGARA MAJU TAJUK: Majulah Sukan untuk Negara Penulisan : Biografi Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat : 1. 8. 3. 7. pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca . kata bilangan penanda wacana iii)Kosa kata kadet. 5.Mengecam dan menyatakan maklumat yang terdapat dalam teks.

10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca. Semangat Kesukanan vKBT: Kemahiran Berfikir -mengkategorikan Kajian Masa Depan IMPAK 11.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca.k. 4. Aras 3 i) Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca.MINGGU/ TEMA/TAJUK MINGGU 24 TEMA: RAKYAT CERGAS NEGARA MAJU TAJUK : Sukan Mengharumkan Nama Negara Penulisan : Dialog OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 i) Menghubungkaitkan idea antara perenggan dengan penanda wacana Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat: 1. 3.Geografi ii)Nilai:Patriotisme. wacana dan nilai.Mengumpulkan maklumat untuk membuat keputusan. Aras 2 ii) Menjelaskan mesej dan nilai yang terdapat dalam teks.Menulis ringkasan berdasarkan sesuatu teks. ayat. 8. idea.in sentif.memperun tukkan iii)PENGISIAN KURIKULUM iv)Ilmu :PJK. . Aras 2 i) Mencatatkan idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam petikan yang didengar dan dibaca dalam bentuk linear. 10.atlet. 2.Menghubungkaitkan idea antara perenggan dan penanda wacana.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan dalam sesebuah karangan.ayat aktif/ayat asif.dicungkil. dan pengajaran.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek Penggunaan perkataan.Mencatat idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam sesuatu petikan. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA i)Tatabahasa Penanda wacana.sendi nama Intonasi dan sebutan Intonasi dialog ii)Kosa kata mewarisi.

Aras 3 i) Mengusul periksa andaian untuk menjelaskan perkara yang tersurat dan tersirat. 10. 3. 4.mengusung.3 Menyusun maklumat daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca secara kohesif. Aras 2 i) Menulis ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. Baik hati iii)KBT: Kem. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa i)Tatabahasa Sinonim Intonasi dan sebutan Lakonan ii)Kosa kata mengandar.Mencatat idea yang terdapat pada bahan bacaan.3 Menulis perkataan dan ayat dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas. 4. . 1.Mengusul periksa sesuatu andaian untuk menjelaskan sesuatu perkara. Geografi ii)Nilai:Patriotisme.Menerangkan maklumat yang tersurat dan tersirat tentang sesuatu peristiwa. Aras 3 i) Meneliti tawaran untuk membuat pilihan.Mengenal pasti tawaran untuk membuat pilihan. 2. 9. Aras 3 i) Mengemukakan cadangan untuk menyelesaikan masalah.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat 8. 2.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pandangan dan pendapat dalam perundingan bagi mencapai kata sepakat.MINGGU/ TEMA/TAJUK MINGGU 25 TEMA: HASIL TANI MENINGKAT KAN EKONOMI TAJUK : Peristiwa di Ladang Kelapa Sawit Penulisan Keperihalan OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 i) Menerangkan maklumat yang tersurat dan tersirat tentang sesuatu peristiwa. Aras 1 i) Menulis maklumat mengikut prosedur yang betul. menarik dan bermakna.menj injing Pengisian Kurikulum i)Ilmu:Ekonomi.2Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.1Menghasilkan penulisan pelbagai genre termasuk e-mel yang mudah.Berfikirmembuat analogi Kajian Masa DepanBCB IMPAK Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat: 1.mengend ong. Aras 3 i) Menulis ringkasan berdasarkan tajuk yang diberikan.

imbuhan apitan ii)Kosa kata isirung.unik.imbuhan awalan. Aras 2 i) Menyatakan maklumat secara tentang sesuatu teks yang dibaca.Mengenalpasti kata. 5.pelaksanaan PENGISIAN KURIKULUM i)Ilmu: Geografi.MINGGU/ TEMA/TAJUK MINGGU 26 TEMA: HASIL TANI MENINGKAT KAN EKONOMI TAJUK : Kelapa Sawit Penulisan: Fakta OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat: 1.Menyatakan alasan untuk menerima dan menolak sesuatu alasan.Menulis karangan berdasarkan tajuk. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA i)Tatabahasa Sinonim. HASIL PEMBELAJARAN 6. 3. Aras 2 i) Mengenal pasti kata. frasa.Ekonomi ii)Nilai: Patriotisme. 9.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat secara menyeluruh.reput. frasa.Menyatakan pengajaran daripada cerita. 6. Aras 2 i) Mencatat nota dalam bentuk grafik.menggerakka n. dan ayat yang digunakan dalam sesuatu genre. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 i) Membaca dan mengecam isi penting dan isi sampingan daripada pelbagai bahan bacaan.Menyatakan pandangan secara keseluruhan tentang bahan yang dibaca.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.Kebersih an iii)KBT Kecerdasan Pelbagaiinterpersonal Kajian Masa Depan IMPAK 6. peribahasa.diproses.Menulis pelbagai ayat yang diperdengarkan. 4. 6.peribahasa dan ayat yang biasa digunakan dalam sesuatu genre. 2.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar dan dibaca. Manfaat.2 Mengenal pasti pelbagai genre penulisan. .

MINGGU/ TEMA/TAJUK MINGGU 27 TEMA: HASIL TANI MENINGKAT KAN EKONOMI TAJUK : Hasil Pertanian OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat: 1.imbuhan "di". Aras 3 i) Mengambil imlak teks yang diperdengar . 9. Aras 1 i) Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar dan dibaca.1 Mengimlak (mengambil rencana) teks yang diperdengarkan.Menulis maklumat mengikut prosedur yang betul.kata sendi "di". 3.kembung. 9.tengkujuh.membina ayat.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.Ekonomi i)Ilmu: Geografi.Menulis ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.1Mengimlak teks yang diperdengarkan.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca. Aras 3 i) Berunding dengan sopan untuk mendapatkan persetujuan semasa berurusan.Berbincang dengan sopan untuk Mendapatkan persetujuan semasa berurusan. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 i) Membaca petikan dengan sebutan yang betul dan intonasi yang menarik.runtuh.Kebersih an iii)KBT: Kecerdasan pelbagai – interpersonal IMPAK Penulisan : Dialog 10. Aras 1 i) Menulis maklumat mengikut prosedur Aras 2 i) Menulis pelbagai ayat yang diperdengarkan. 1. tandan PENGISIAN KURIKULUM i)Ilmu: Geografi.Ekonomi ii)Nilai: Patriotisme.kata ganda ii)Kosa kata tiram.Mengemukakan cadangan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. 2.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA i)Tatabahasa Tanda Bacaan.pelep ah. peribahasa. 4. HASIL PEMBELAJARAN 5.

jelas.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak dalam aktiviti yang terancang. 2.Mengemukakan idea tentang sesuatu tema dengan wacana yang sesuai. .sampuk. berapi-api. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA i)Tatabahasa Kata nafi.simpulan bahasa.baham PENGISIAN KURIKULUM i)Ilmu: Kesusasteraan ii)Nilai: Baik hati. dan gaya pnyampaian yang menarik.Membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. ii) Mengenal pasti perwatakan yang terdapat dalam teks. Aras 1 i) Membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul.Menyatakan watak dan perwatakan dalam karya.membuat analogi IMPAK 3. intonasi yang betul.Mempersembahkan cerita &menghuraikan sesuatu yang didengar dengan intonasi yang betul dan penghayatan yang sesuai.penanda wacana ii)Intonasi dan sebutan Intonasi bercerita iii)Kosa kata ganas.3 Mengulas karya bukan sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan. dan penghayatan yang sesuai. Aras 1 i) Mengecam watak yang terdapat dalam teks. HASIL PEMBELAJARAN 2. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 i) Mempersembahkan cerita dengan sebutan.1Bercerita dengan menggunakan kata. intonasi. dan teratur. watak dan perwatakan. 5.keberanian iii)KBT: Kem.Menyusun peristiwa yang terdapat dalam teks. Aras 2 i) Mengemukakan idea tentang sesuatu tema dengan wacana yang sesuai. Berfikirmencirikan. 5. 3.ayat serta sebutan dan intonasi yang baik.herdik. 11.nilai dan pengajaran dan gaya bahasa.frasa. ii) Menghuraikan sesuatu perkara yang didengar dengan bahasa yang betul. 4.MINGGU/ TEMA/TAJUK MINGGU 28 TEMA: YANG BAIK JADIKAN TELADAN TAJUK : Monyet yang Pintar Penulisan : Dialog OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid 1.

11. 4.kazat. ayat. dan nilai pengajaran.1Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. 6.Menyatakan dan mengulas perkara menarik dalam karya HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 i) Membaca lancar bahan sastera dengan gaya dan penyampaian Aras 2 i) Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan Aras 3 i) Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik.keberanian iii)KBT: Kem.2 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.lembut PENGISIAN KURIKULUM i)Ilmu: Kesusasteraan ii)Nilai: Baik hati. wacana. 3.Mengenal pasti kata.Ka ta kerja aktif /kata kerja pasif ii)Intonasi dan sebutan iii)Kosa kata insaf. Aras 2 i) Menyusun peristiwa yang terdapat Dalam teks.Sinonim.h arum.idea. 2.Membuat kesimpulan atau menjelaskan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA i)Tatabahasa Antonim.3 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan.membuat analogi kecerdasan Pelbagaiverbal linguistic IMPAK 5.2 Mengenal pasti pelbai genre penulisan. Berfikirmencirikan. dan ayat yang biasa digunakan dalam penulisan.peribaha dan ayat yang biasa digunakan dalam sesuatu genre penulisan. kata . frasa. 7.peribahasa. Aras 2 i) Mengenal pasti frasa.MINGGU/ TEMA/TAJUK MINGGU 29 TEMA: YANG BAIK JADIKAN TELADAN TAJUK : Pak Senik Insaf Penulisan : Cereka OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat : 1.Menjelaskan makna mengikut konteks.menyembelih. .

idea.1Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul. Aras 1 i)Membaca perkataan. 3.1Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya.kata pemeri ii)Intonasi dan sebutan Intonasi ayat iii)Kosa kata diajak. Aras 3 i)Mengemukakan pendapat tentang msj dan nilai yang terdapat dalam teks. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 i)Mengulas perkara yang menarik dalam karya.Menyatakan persoalan dan menghubungkaitkan tema dengan persoalan dalam teks.1Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. 11.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 30 TEMA: YANG BAIK JADIKAN TELADAN TAJUK : Apai Saloi Penulisan: Cerita OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN 11.3 Mengulas karya bukan sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan watak dan perwatakan.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang betul. Aras 2 ii)Menjelaskan mesej dan nilai yang terdapat dalam teks. 2. iii)Mengulas tema dan persoalan yang erdapat dalam teks. . ayat. frasa. 11. Aras 3 ii)Menghubungkaitkan tema dengan persoalan yang terdapat dalam teks. Aras 2 i)Menyatakan pendapat tentang perkara yang menarik. 8.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan. Berfikir Kecerdasan Pelbagai IMPAK Pada akhir pengajaran dan pembalajaran ini murid-murid dapat: 1.Mengulas tema dan persoalan yang terdapat dalam teks. 4. 11. Aras 3 i)Menulis karangan prosa.ternampak prosa PENGISIAN KURIKULUM i)Ilmu: Kesusasteraan ii)Nilai: Baik hati iii)KBT: Kem. wacana dan nilai pengajaran.Menulis karangan prosa.Menjelaskan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA i)Tatabahasa Sinonim. 5.

Memberikan komen yang membina tentang suatu perkara. Aras 3 i. Penulisan : Keperihalan 4. . kitar semula. kata bilangan. anugerah. Menyatakan pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks. wacana dan nilai pengajaran. mencintai Negara sendiri. Geografi. mengenalpasti sebab dan akibat. Pendidikan Alam Sekitar Nilai Murni – Bekerjasama. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa – Maksud frasa. Memberikan pendapat dengan alasan tentang sesuatu topik. Aras 3 i.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 31 TEMA: LESTARI ALAM TAJUK: Alam Ceria Kita Selesa OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. Kajian Tempatan. 3. 4. 11. Mengemukakan alas an untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat. kata Kosa Kata pencemaran. Menyokong sesuatu tajuk dengan mengemukakan sesuatu perbincangan. Aras 2 i. kewarganegaraan.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pandangan dan pendapat dalam perundingan bagi mencapai kata sepakat. kata penguat. makna perkataan. gelodak. KBT:Mengkategori. idea.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan. PENGISIAN KURILKULUM Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. murid-murid dapat : 1. Menyampaikan maklumat penting tentang bahan yang diberikan . Memberikan sebab dan akibat untuk menolak atau menerima pendapat dengan jelas. membuat keputusan. menjana idea. membuat inferens.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang sesuatu pendirian dengan memberikan alasan yang sesuai secara sopan dalam aktiviti yang terancang HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 i. Aras 1 ii. Menulis karangan berdasarkan tajuk yang berkesan. HASIL PEMBELAJARAN 4. ayat. IMPAK 2. Menyatakan sebab dan akibat untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat.

4. Mengenal pasti ayat yang memberikan kesan dengan memberikan alasan. sebab dan akibat.2 Membaca kuat teks prosa dan puyisi dengan sebutan dan intonasi yan betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. anugerah. Menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan. kata bilangan. HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 i. Kajian tempatan.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan.1 Mengemukakan idea dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. Nilai Murni – Bekerjasama. gelodak. 5. murid-murid dapat : Memberikan pendapat tentang tajuk dengan alasan yang jelas. kata penguat. Membaca lancar bahan sastera dengan gaya dan penyampaian yang menarik. menjana idea. IMPAK TAJUK: Bumi Tercemar Penulisan : Syarahan Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alasan . Aras 3 i.2 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. Aras 3 i. kitar semula. makna perkataan. Mengemukakan pendapat bagi menjelaskan idea tentang teks yang diberikan. Membaca lancar pelbagai teks dengan sebutan. pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera yang dapat memabawa kesan tertentu kepada pembaca. kata majmuk. Kosa Kata pencemaran. kewarganegaraan. Pengisian Kurikulum – Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. menarik dan bermakna. mencintai Negara sendiri. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa – Maksud frasa. kata ajektif.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 32 TEMA: LESTARI ALAM OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. KBT – Mengkategori. 7. membuat inferens. . intonasi dan gaya penyampaian yang menarik. Aras 2 i. Mengemukakan pendapat bagi menjelaskan idea tentang isu perbincangan. 10. keputusan. karbon dioksida. fauna. tepat dan tersusun. .

kata penguat. Menyatakan mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Nilai Murni – Bekerjasama. Surat Rasmi SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa – Maksud frasa. 10. 5. Kosa Kata pencemaran. Menyatakan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks. Menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan. 11. wacana dan nilai pengajaran 11.2 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. Aras 2 i. kewarganegaraan. ayat. idea. Membuat pelbagai jenis perenggan pendahuluan dan perenggan penutup yang bersesuaian dengan tajuk. mencintai Negara sendiri Kemahiran Bernilai Tambah – Mengkategori. anugerah.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 33 TEMA: LESTARI ALAM OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. Aras 3 i.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan. kitar semula. Mengemukakan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks. . Menyatakan pendapat tentang perkara yang menarik. Aras 2 i. Pengisian Kurikulum – Pendidikan Jasmani dan Kesihatan.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan TAJUK: Pencemaran Penulisan : Fakta. murid-murid dapat : 1. makna perkataan. kata ajektif. 3. gelodak. 8. Kajian Tempatan. Membina pelbagai perenggan yang sesuai dengan tajuk yang diberikan. 4. Menulis karangan berdasarkan tajuk yang berkesan HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 i. menarik dan bermakna. membuat inferens IMPAK 2. Membentangkan pendapat bagi menjelaskan persoalan dengan bahasa yang bertatasusila.

6.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan. Pengisian Kurikulum – Sains. Kemahiran Bernilai Tambah – menyelesaikan masalah. Mengimbas fakta yang releven daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. murid-murid dapat : 1. merawat. 8. istilah. 5. struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. Memberikan respon yang sesuai terhadap soalan yang dikemukakan SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa – Kata ganda. i. produksi. OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1. 1.5 Membaca pantas secara imbasan untuk maklumat khusus Aras 2 i. kerjasama IMPAK Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. Perubatan. Menyampaikan dan menyusun isi penting daripada sesuatu topik yang dibincangkan. Menulis karangan yang lengkap bersesuai dengan format Aras 1 iii. Menyatakan isi daripada pelbagai sumber. kerajinan. Aras 3 i. 3. Menyenaraikan ayat informatif dalam teks. ulam. Astronomi Nilai Murni – berdedikasi. warkah.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 34 TEMA: KEAJAIBAN ALAM TAJUK: Sirih dan Pegaga 2. jus. Penulisan : Karangan Fakta 3. 4. imbuhan akhirani Kosa Kata dipanggang. Menyatakan diksi dan ayat yang menarik daripada teks dengan menyatakan sebab Membina ayat topik dan ayat huraian bagi menghasilkan perenggan yang kohesif. Mengumpulkan dan menyusun isi penting daripada sesuatau topik yang dibincangkan. membezakan fakta dengan pendapat .1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. frasa..

MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 35 TEMA: KEAJAIBAN ALAM TAJUK: Gamat dan Rumpai Laut Penulisan : Surat tidak rasmi OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 i. murid-murid dapat : Mengumpulkan pendapat yang sesuai terhadap sesuatu persoalan.5 Membaca pantas secara imbasan untuk maklumat khusus. Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca. Pengisian Kurikulum – Sains. kerajinan. Mengimbas fakta yang sesuai daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat. Aras 3 ii. Mengusul periksa andaian untuk menjelaskan perkara yang tersirat dan tersurat. 1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat. IMPAK Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. kerjasama Kemahiran Bernilai Tambah – menyelesaikan masalah. Perubatan. Astronomi Nilai Murni – berdedikasi. jus. ulam. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa – Kata ganda. Aras 3 i. Menyatakan diksi dan ayat yang menarik daripada teks dengan menyatakan sebab Menyenaraikan ayat informatif dalam teks. merawat. . membezakan fakta dengan pendapat.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul. 5. ayat tunggal. imbuhan akhiran. . selera. 6. Menulis karangan dengan ayat yang gramatis. maksud perkataan Kosa Kata dipanggang. Menyatakan fakta yang releven dengan perkara yang dikehendaki dalam teks..

Menyatakan isi penting berdasarkan bahan yang dibaca. i. . Menyusun isi mengikut perenggan bagi menghasilkan karangan Menyenaraikan ayat informatif dalam teks Mengumpulkan maklumat secara imbasan untuk membuat keputusan. Apitan. Penjodoh bilangan Kosa Kata dipanggang. menarik dan bermakna. Aras 1 i. Pengisian Kurikulum – Sains.. Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 36 TEMA: KEAJAIBAN ALAM TAJUK: Komet OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. jus. komet. 10. ii. kerjasama Kemahiran Bernilai Tambah – menyelesaikan masalah. murid-murid dapat : Menyusun isi penting daripada sesuatu topik. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA Tatabahasa – Kata bilangan. menarik dan bermakna. ii. menarik dan bermakna. merawat. 10. samudera. Membina ayat topik dan ayat huraian untuk menghasilkan perenggan yang kohesif dengan ayat informatif. Menyusun isi penting sesuatu topik. Perubatan. HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN 10. selera. ulam. Menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan. membezakan fakta dengan pendapat IMPAK Penulisan : Karangan Fakta Laporan 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 2 ii.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. dalam dalam teks. Mengecam ayat informatif yang mudah. Astronomi Nilai Murni – berdedikasi. endapan. kerajinan. Aras 3 i. Menyusun isi mengikut perenggan bagi menghasilkan karangan yang lengkap.1 Menghasilkan penulisan pelbagai Aras 2 genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel i. hadam.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah.

1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. Penulisan : Laporan 4. stuktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. 3. murid-murid dapat : 1. Kajian masa Depan.4 Membina dan membina ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. robotik. Memberikan pendapat dengan alas an tentang sesuatu topik. Kem Hidup. berdikari KBT: Teknologi Maklumat dan Kom. OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 i. komponen. ayat majmuk. Aras 1 ii. makna perkataan.Menyusun isi penting ii. mengaktifkan. istilah. Kajian Tempatan. Kosa Kata – memprogramkan. kata adjektif. Aras 2 i. bandingan semacam. Menyampaikan pendapat tentang perkara yang menarik. Nilai – Kerajinan. 11. Menyatakan pendapat sendiri dalam sesuatu perbincangan. Kem Belajar Cara Belajar IMPAK 2. berfungsi. ayat tunggal. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. Membuat ramalan berdasarkan tajuk yang diberi.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 37 TEMA: ERA SAINS DAN TEKNOLOGI TAJUK: Pertandingan Robotik 3. rasional.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. litar.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang sesuatu pendirian dengan memberikan alasan yang sesuai secara sopan dalam aktiviti yang terancang. 4. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa – kata dasar. Mengenal pasti isi yang seuai dengan tajuk . Aras 2 i. frasa. Pengisian Kurikulum – Ilmu – Sains. Aras 2 i. kata berimbuhan. Menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan 2. membina ayat topik dan ayat huraian berdasarkan isi yang diberikan.Menyampaikan maklumat penting tentang sesuatu perkara. 8. Menyampaikan isi penting sesuatu topik secara tersusun dengan bahasa yang mudah.

berfungsi. robotik. Aras 1 ii. sumo. Mengumpulkan maklumat daripada bahan yang dibaca untuk membuat ramalan.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 38 TEMA: ERA SAINS DAN TEKNOLOGI TAJUK: Basikal Bestari Penulisan : Autobiografi OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 i. Menulis maklumat daripada petikan dalam bentuk grafik. Kem Hidup. ayat tunggal. 3. murid-murid dapat : 1. 6. makna perkataan. kata adjektif. kategori. Kajian masa Depan IMPAK 9.. 5.2 Mengenalpasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar dan dibaca. kreatif. Mengemukakan pendapat tentang mesej dan nilai daripada bahan yang diberikan. ayat penyata. 11. Aras 3 i. Menulis karangan berdasrkan tajuk yang diberikan. Mengulas perkara yang baik dalam cerita. Teknologi Maklumat dan Kom.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. litar. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa – kata dasar. Kajian Tempatan.6 Membuat ramalan tentang sesuatu cerita atau berdasarkan maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu. 2. Menyusun maklumat penting untuk membuat laporan. Mengulas perkara yang menarik dalam karya. Bernilai Tambah – Kem. 6. ayat majmuk. berdikari Kem. ayat perintah Kosa Kata – memprogramkan. ii. rasional. mengaktifkan. Membuat ramalan berdasarkan idea yang berkaitan dengan cerita dan isu yang diberikan. Memilih dan menulis idea yang terdapat dalam petikan yang dibaca atau didengar. 4. saiz. komponen. Nilai – Kerajinan. ayat Tanya. Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dibaca. Aras 1 i. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. bandingan semacam. Menentukan kesesuaian maklumat yang terdapat dalam teks untuk membuat ramlan. kriteria Pengisian Kurikulum – Ilmu – Sains. .

9. rasional. ayat perintah Sistem Ejaan – Ejaan kata dasar dan kata terbitan. . Teknologi Maklumat dan Kom. Membaca untuk mengumpulkan maklumat bagi membuat ramalan. ayat. Membuat dan menyatakan andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat. robotik. ayat penyata.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. berfungsi. kreatif. 5. Mengemukakan cadangan bagi menyelesaikan masalah berdasarkan sesuatu perkara denganayat yang jelas. engemukakan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks.. sumo. Menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan. 2. Menyusun maklumat daripada nota atau catatan hasil daripada bahan didengar atau dibaca secara kohesif. Mendengar dan menyenaraikan idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam petikan. Kajian Tempatan. wacana dan nilai dan pengajaran. litar. kriteria Pengisian Kurikulum – Ilmu – Sains. Kosa Kata – memprogramkan. Kem Belajar Cara Belajar IMPAK 9. idea. HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 i. mengaktifkan. ayat majmuk. Kajian masa Depan. Aras 2 i.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca. ayat Tanya. 11. 4.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 39 TEMA: ERA SAINS DAN TEKNOLOGI TAJUK: Hasil Ciptaan Sains dan Teknologi Penulisan : Autobiografi OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. ayat tunggal. Menyatakan andaian perkara yang tersirat berdasarkan maklumat tersurat. 3. 6.3. 7. murid-murid dapat : 1. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa – kata adjektif.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan. Menyusun maklumat yang penting yang terdapat dalam bahan grafik. Nilai – Kerajinan. komponen. berdikari KBT: – Kem.. kategori. Aras 3 i. Kem Hidup. saiz. Aras 1 i. Menyampaikan maklumat penting tentang sesuatu perkara. Membaca untuk mengumpulkan maklumat bagi membuat ramalan.

HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 i.Intonasi ayat Tanya. Mengemukakan cadangan untuk menyelesaikan masalah berdasarkan sesuatu perkara dengan ayat yang jelas. KBT: – Interpersonal verbal linguistik. Aras 2 i. Sebutan dan intonasi. 4. Mengemukakan teguran yang positif berdasarkan maklumat yang diperoleh 5. Kesyukuran. Membaca lancar bahan sastera dengan gaya penyampaian yang menarik dan menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca. pelosok. Memberi respons tentang sesuatu isu yang dibincangkan dengan mengemukakan alasan yang sesuai. 5. Pengisian Kurikulum Ilmu – Kajian Tempatan. Aras 3 i. keliru.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 40 TEMA: WAWASAN KITA TAJUK: Membaca Untuk Menguasai Dunia Penulisan : Karangan Fakta 3. 2. jelajahi. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa – Antonim. Membaca lancar bahan sastera dengan gaya dan penyampaian yang menarik. Aras 3 Memberikan respons tentang sesuatu isu yang dibincangkan dengan mengemukakan alas an yang sesuai. Penanda wacana.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. 4. terokai. Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat yang munasabah. ustaz. Menyampaikan pendapat tentang perkara yang menarik. pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Semangat kerjasama. Kewarganegaraan – Menginginkan Negara yang maju.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. Nilai – Rasional.. Memilih ayat memberikan kesan dalam teks dengan menyatakan alasan yang sesuai. tepat dan tersusun. murid-murid dapat : 1. OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. Menulis karangan prosa. IMPAK 2. 11. simulasi. Kosa Kata .2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. 4. Kata sendi nama.berleter. . Aras 3 i. situasi. Sinonim. Ayat Tanya.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. minda. samudeara.1 Mengemukakan idea dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci.

4. ustaz. pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera yang dapat memabawa kesan tertentu kepada pembaca.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. keliru. Mengklasfikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alas an. Menyatakan mesej dan gambaran umum pelbagai teks yang dibaca. Menulis karangan yang lengkap bersesuai dengan format Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama 6. 7. Pengisian Kurikulum Ilmu – Kajian Tempatan. IMPAK 7. 8. Fokus Sampingan Aras 3 i.berleter. Ayat pasif. Mengemukakan teguran yang positif beradasrkan maklumat yang diperoleh. Ayat Tanya. murid-murid dapat : 1. Aras 2 i.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan. minda. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA Tatabahasa – Kata sendi nama. Nilai – Rasional. pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera yang dapat memabawa kesan tertentu kepada pembaca.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. enanda wacana. Bernilai Tambah – menyatakan sebab dan akibat Interpersonal . HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 i. Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan kesan. terokai. Surat Rasmi 3.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 41 TEMA: WAWASAN KITA TAJUK: Perpustakaan Awam Desa Penulisan : 2. Mengemukakan cadangan untuk menyelesaikan masalah. . 5. Ayat perintah. Membaca lancar bahan sastera dengan gaya penyampaian yang menarik dan menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca. situasi. Semangat kerjasama. Aras 3 i. Mengulas perkara yang menarik dalam karya. Kewarganegaraan – Menginginkan Negara yang maju. pelosok. samudeara. jelajahi.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. verbal linguistik. Mengenal pasti dan menyatakan mesej penulis berdasarkan teks yang dibaca. simulasi. Kesyukuran. Ayat aktif Kosa Kata . Kem.

5. 2. 5. minda. Pengisian Kurikulum Ilmu – Kajian Tempatan. verbal linguistik.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca. Semangat kerjasama.berleter. 3.MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 42 TEMA: WAWASAN KITA OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini. jelajahi.3 Menulis perkataan dan ayat dengan menggunakan tulisan berangkai dan kemas.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Nilai – Rasional. pelosok. Kewarganegaraan – Menginginkan Negara yang maju. Kesyukuran. keliru. KBT: – menyatakan sebab dan akibat Interpersonal . IMPAK TAJUK: Membaca Santapan Minda Penulisan : Laporan 8. Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca. Mencatat idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam petikan. Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca. Kosa Kata . Mengklasfikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan memberikan alasan. ustaz. SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA Tatabahasa – perintah. Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca. simulasi. Ayat pasif. Mencatat idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam petikan yang didengar dan dibaca dalam bentuk linear. situasi. 4. HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 ii. Intonasi ayat perintah. Menulis ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. Aras 2 i. Ayat aktif Sebutan dan intonasi. Aras 3 i. Mencatat idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam petikan yang didengar dan dibaca dalam bentuk linear.Intonasi ayat Tanya. murid-murid dapat : 1. 10. . Aras 2 i. Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan dengan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->