DOMAIN KEMAHIRAN MOTOR KASAR

Domain : KEMAHIRAN MOTOR KASAR

Guru melakukan bersama aktiviti tersebut. iii. Aktiviti 1: Masa : 10 minit 1.8 unit Set Induksi: Masa : 10 minit Arahan: 1. i. ii.Masa : 2 jam Objektif Sesi Latihan. Melaksanakan kaedah intervensi Senarai Alatan Yang Diperlukan i. iv. Guru melakukan bersama aktiviti tersebut. Fasilitator menunjukkan video yang menunjukkan aktiviti senaman yang berkaitan. 2.setiap satu bersaiz 2 meter ) iii. • Benefits of Exercise for Children_ Pattern Jumping Physical Activity Programs for Children . ii. Kastenet – 4 unit Kon kecil untuk menanda kawasan . Guru melakukan aktiviti regangan. Bola getah diameter 15 cm – 2 biji Gelung 6 unit ( boleh diganti dengan tali berwarna 6 helai . Pada akhir sesi peserta kursus dapat. Mengenal pasti strategi / kaedah intervensi yang boleh diguna untuk membantu murid meningkatkan kemahiran dalam kemahiran domain motor kasar. Aktiviti 2: Masa : 10 minit 1. Mengenal pasti masalah murid Pendidikan Khas dalam kemahiran domain motor kasar berdasarkan kes. Fasilitator menunjukkan video yang menunjukkan senaman ‘Chicken Dance’ 2.

Fun Activities for Toddlers Guru melakukan bersama aktiviti tersebut. Aktiviti 3: Masa : 1 jam 1. Aktiviti 4: Penerapan domain dalam PdP Masa : 30 minit 1. 2. . Pergerakan yang terlibat adalah sebagaimana yang terdapat dalam instrumen domain kemahiran motor kasar. Fasilitator menunjukkan pergerakan melompat. Jumping Games for Kids under 5_ Spring Activities for Preschoolers. 2. • • • • Melompat setempat dan mendarat kedua belah kaki Melompat setempat dan mendarat sebelah kaki Melompat bintang Melompat ketinting 3.• 2. Fasilitator menunjukkan beberapa gambar rajah yang menunjukkan jenisjenis lompatan. Fasilitator bersama-sama dengan peserta melakukan aktiviti lompatan ( berlatarbelakangkan muzik yang besesuaian jika perlu). Fasilitator menerangkan bagaimana penerapan aktiviti ini dalam PdP (cth : subjek PJ) Fasilitator menunjukkan RPH dan rancangan aktiviti intervensi domain kemahiran motor kasar.