DOMAIN KEMAHIRAN MOTOR KASAR

Domain : KEMAHIRAN MOTOR KASAR

Mengenal pasti masalah murid Pendidikan Khas dalam kemahiran domain motor kasar berdasarkan kes. Bola getah diameter 15 cm – 2 biji Gelung 6 unit ( boleh diganti dengan tali berwarna 6 helai . iii. ii. ii. 2. Fasilitator menunjukkan video yang menunjukkan aktiviti senaman yang berkaitan. • Benefits of Exercise for Children_ Pattern Jumping Physical Activity Programs for Children .setiap satu bersaiz 2 meter ) iii. Melaksanakan kaedah intervensi Senarai Alatan Yang Diperlukan i. Guru melakukan bersama aktiviti tersebut. Mengenal pasti strategi / kaedah intervensi yang boleh diguna untuk membantu murid meningkatkan kemahiran dalam kemahiran domain motor kasar. Guru melakukan bersama aktiviti tersebut. Guru melakukan aktiviti regangan. Fasilitator menunjukkan video yang menunjukkan senaman ‘Chicken Dance’ 2.8 unit Set Induksi: Masa : 10 minit Arahan: 1. Aktiviti 2: Masa : 10 minit 1. i. Kastenet – 4 unit Kon kecil untuk menanda kawasan . Aktiviti 1: Masa : 10 minit 1.Masa : 2 jam Objektif Sesi Latihan. iv. Pada akhir sesi peserta kursus dapat.

• 2. 2. Jumping Games for Kids under 5_ Spring Activities for Preschoolers. • • • • Melompat setempat dan mendarat kedua belah kaki Melompat setempat dan mendarat sebelah kaki Melompat bintang Melompat ketinting 3. Fasilitator menerangkan bagaimana penerapan aktiviti ini dalam PdP (cth : subjek PJ) Fasilitator menunjukkan RPH dan rancangan aktiviti intervensi domain kemahiran motor kasar. Fasilitator menunjukkan beberapa gambar rajah yang menunjukkan jenisjenis lompatan. Aktiviti 3: Masa : 1 jam 1. Fasilitator menunjukkan pergerakan melompat. Aktiviti 4: Penerapan domain dalam PdP Masa : 30 minit 1. 2. Pergerakan yang terlibat adalah sebagaimana yang terdapat dalam instrumen domain kemahiran motor kasar. . Fun Activities for Toddlers Guru melakukan bersama aktiviti tersebut. Fasilitator bersama-sama dengan peserta melakukan aktiviti lompatan ( berlatarbelakangkan muzik yang besesuaian jika perlu).