DOMAIN KEMAHIRAN MOTOR KASAR

Domain : KEMAHIRAN MOTOR KASAR

Guru melakukan bersama aktiviti tersebut. Fasilitator menunjukkan video yang menunjukkan senaman ‘Chicken Dance’ 2. iii. Mengenal pasti masalah murid Pendidikan Khas dalam kemahiran domain motor kasar berdasarkan kes. 2. Aktiviti 2: Masa : 10 minit 1. Melaksanakan kaedah intervensi Senarai Alatan Yang Diperlukan i. i. Bola getah diameter 15 cm – 2 biji Gelung 6 unit ( boleh diganti dengan tali berwarna 6 helai . Mengenal pasti strategi / kaedah intervensi yang boleh diguna untuk membantu murid meningkatkan kemahiran dalam kemahiran domain motor kasar.8 unit Set Induksi: Masa : 10 minit Arahan: 1.Masa : 2 jam Objektif Sesi Latihan. Pada akhir sesi peserta kursus dapat. Kastenet – 4 unit Kon kecil untuk menanda kawasan . Fasilitator menunjukkan video yang menunjukkan aktiviti senaman yang berkaitan. ii. iv. Guru melakukan bersama aktiviti tersebut. • Benefits of Exercise for Children_ Pattern Jumping Physical Activity Programs for Children . Aktiviti 1: Masa : 10 minit 1.setiap satu bersaiz 2 meter ) iii. ii. Guru melakukan aktiviti regangan.

Fun Activities for Toddlers Guru melakukan bersama aktiviti tersebut. Pergerakan yang terlibat adalah sebagaimana yang terdapat dalam instrumen domain kemahiran motor kasar.• 2. 2. Fasilitator menunjukkan beberapa gambar rajah yang menunjukkan jenisjenis lompatan. • • • • Melompat setempat dan mendarat kedua belah kaki Melompat setempat dan mendarat sebelah kaki Melompat bintang Melompat ketinting 3. Jumping Games for Kids under 5_ Spring Activities for Preschoolers. Fasilitator menunjukkan pergerakan melompat. Aktiviti 3: Masa : 1 jam 1. Fasilitator bersama-sama dengan peserta melakukan aktiviti lompatan ( berlatarbelakangkan muzik yang besesuaian jika perlu). Fasilitator menerangkan bagaimana penerapan aktiviti ini dalam PdP (cth : subjek PJ) Fasilitator menunjukkan RPH dan rancangan aktiviti intervensi domain kemahiran motor kasar. . 2. Aktiviti 4: Penerapan domain dalam PdP Masa : 30 minit 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful