PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI

TAJUK 1 PENGENALAN SENI ALAM MELAYU

1.1 Sinopsis Pengenalan Seni Alam Melayu menerangkan tentang seni tampak masyarakat di Alam Melayu khususnya di Malaysia. Seni tampak yang dimulai dengan lukisan-lukisan gua di Semenanjung Malaysia dan Sarawak. Seterusnya tentang artifak-artifak peninggalan zaman prasejarah. Seni kaum peribumi seperti kaum Jah Hut, Mah meri dan tenunan pua kumbu oleh kaum Iban juga dibincang untuk lebih mengenali seni Alam Melayu. Simbol-simbol yang

digunakan pada karya seni mereka dan maknanya dikaji untuk mentafsirkan mesej yang ingin disampaikan.

1.2 Hasil Pembelajaran: 1) Menganalisis bentuk dan makna hasil lukisan gua, artifak dan Seni Pribumi.

1.3 Kerangka Tajuk-tajuk

Pengenalan Seni Alam Melayu

Lukisan Gua

Artifak

Seni Pribumi

Kaum Jah-hut

Kaum Mah meri

Pua Kumbu

1

PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI 1.4 Pengenalan Seni di Alam Melayu telah lama wujud. Kewujudannya dibuktikan dengan penemuan-penemuan pelbagai artifak sejarah khususnya artifak seni di beberapa tapak arkeologi di seluruh negara. Artifak-artifak sejarah meliputi hasil seni seperti artifak peninggalan Zaman Logam.

Selain artifak-artifak, lukisan-lukisan di gua juga merupakan manisfestasi manusia terhadap kehidupan mereka dan membuktikan bahawa manusia di zaman dahulu telah mempunyai cara untuk mengekspresi perasaan mereka seperti lukisanlukisan gua yang terdapat di Bukit Tambun, Perak, Gua Balambangan, Sabah dan Gua Niah, Sarawak.

Lakaran pada dinding-dinding gua menunjukkan hubungkait yang sangat rapat antara kehidupan dan alam sekitar. Lakaran-lakaran yang dihasilkan kelihatan tidak bertindih di antara satu sama lain. Penceritaan tentang sesuatu peristiwa itu sangat signifikan dan istimewa seolah-olah dirancang.

Pada asalnya seni tampak di Alam Melayu lahir kerana keinginan manusia untuk menghasilkan peralatan bagi memudahkan urusan atau kehidupan seharian mereka. Penghasilan peralatan seperti peralatan memburu dan pertanian telah membuktikannya. Penghasilan patung-patung dikalangan kaum pribumi bukan untuk tujuan beribadat atau untuk disembah. Kaum-kaum pribumi yang masih kuat pegangan animisnya menganggap ukiran-ukiran ini sebagai satu cara untuk berhubung dengan dunia roh yang mereka percayai wujud di dalam alam semulajadi.

Manusia zaman dahulu juga ingin mengekpresikan hubungan antara alam dan kehidupan mereka. Semangat alam diadun dengan kepercayaan dan disebatikan dalam kehidupan. Kepercayaan mereka terhadap alam telah melahirkan beberapa pantang larang dalam transformasi bentuk alam ke bentuk tampak. Motif-motif pada pua kumbu misalnya, tidak akan dihasilkan sewenang-wenang oleh

2

PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI penenunnya. Pelbagai pantang larang masih dipegang untuk menghindarkan penenun daripada ditimpa pelbagai musibah. 1.5 Lukisan Gua Lukisan awal telah ditemui di dinding-dinding gua yang dihasilkan oleh manusia purba. Lukisan tersebut berkisar tentang aktiviti kehidupan seharian seperti perburuan dan pengembaraan. Di Malaysia, lukisan gua telah dijumpai di Gua Tambun di Perak, Gua Niah di Sarawak dan Gua Balambangan di Sabah. Kebanyakan karya lukisan di dinding gua menggunakan gaya yang sama, iaitu imej binatang digambarkan dengan pelbagai kualiti garisan ringkas dengan komposisi yang hampir sama, iaitu memanjang dan berkumpulan serta menggambarkan pelbagai binatang yang mungkin menjadi hasil buruan untuk makanan mereka pada zaman dulu.

Lukisan gua di Bukit Tambun Menurut M. Matthews, seorang penulis yang menulis di dalam terbitan isu „Malaya Dalam Sejarah – Majalah Persatuan Sejarah Malaya‟ pada bulan November 1959 berkata, “Lukisan di Gua Tambun menggunakan satu warna – tidak jelas. Dalam sesetengah kumpulan, warnanya unggu pekat dan dalam kumpulan lain, warnanya merah pudar. Banyak lukisan ini memaparkan individu-individu lelaki yang dilukis kasar. Ada di antara haiwan yang dilukis ini mudah untuk dikenalpasti tetapi ada juga yang kurang jelas dan imaginasi diperlukan untuk membayangkan apa sebenarnya yang cuba digambarkan oleh pelukis tersebut.”

3

geometrik. sampan. Pada bahagian lain di Gua Kain Hitam. Perak. tetapi masa dan cuaca telah menghapuskan sebahagian besar lukisan ini. yang terletak berdekatan dengan Gua Niah. lukisan dinding sepanjang 200 kaki telah dijumpai. haiwan. Gambaran haiwan di dinding Gua Tambun Sesetengah kajian mengatakan bahawa hematit (bahan yang menghasilkan warna merah) telah digunakan untuk menghasilkan lukisan-lukisan gua di Gua Tambun. Sungai Siput. terdapat juga lukisan lain di gua tersebut yang dipercayai dilukis oleh masyarakat awal orang asli seperti yang terdapat di Lenggong. dan rusa. Garisan-garisan pada lukisan tersebut adalah tebal dan menggambarkan sebuah bot panjang dan 4 . Ia dihasilkan dengan menggunakan arang.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Tetapi kebanyakan lukisan di sini agak jelas di lihat dan memaparkan haiwan seperti dugong. Kebanyakkan pengkaji percaya bahawa ia telah dilukis oleh masyarakat Zaman Noelitik. tapir. Selain itu. Rusa yang dilukis di sini amat menarik kerana kesemuanya kelihatan seperti rusa betina yang sedang bunting dan salah satu darinya juga mempunyai bayangan anak rusa di dalam perutnya! Pada suatu masa dahulu. lukisan yang membentuk galeri gambar ini terpampang sepanjang lebih dari seratus kaki. unsur alam dan juga bentuk abstrak. Lukisan-lukisan tersebut boleh dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk iaitu bentuk manusia. di Hulu Kelantan. di Pahang dan juga di Kedah.

sampan dan abstrak. Gambaran aktiviti manusia di dinding Gua Kain Hitam Gambaran haiwan di dinding Gua Kain Hitam Manakala lukisan di dinding Gua Balambangan. Lukisan-lukisan ini dilukis menggunakan tanah atau batu merah yang berada tidak jauh dari gua tersebut. Turut dijumpai di Gua Kain Hitam tersebut adalah bot-bot lama. Tempoh prasejarah negara Malaysia bermula daripada kesan-kesan terawal penempatan manusia yang diketahui iaitu di sekitar 40 ribu tahun dahulu dan berlanjutan sehingga terbentuknya Kesultanan Melaka di sekitar tahun 1400. unsur alam. haiwan. Sabah menggambarkan cantuman bentuk laktis ( oval berjalur) dengan garisan memanjang. Motif-motif ini menjadi bukti tentang aktiviti manusia di ketika dahulu. Lukisan ini menggunakan arang dengan gambaran motifmanusia.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI susunan manusia yang menari. Di Gua Tasob Madai pula terdapat lukisan gua yang mewakili lukisan gua Zaman Neolitik. Bentuk- bentuk sebegitu mungkin satu bentuk abstrak yang menggambarkan satu fenomena di ketika itu. tembikar China dan manik kaca. 1.6 Artifak Artifak bermaksud barang-barang buatan manusia (terutama alat perkakas dan senjata) yang merupakan peninggalan sesuatu zaman. 5 .

6 .PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Faktor cuaca banyak memberi kesan pada artifak-artifak prasejarah termasuk barangan tembikar tanah dan perkakas-perkakas yang diperbuat daripada batu dan besi. termasuk kawasan perkuburan. Kawasan-kawasan dari Zaman Logam di Semenanjung juga tertumpu di bahagian utara. Penemuan-penemuan di bahagian pantai timur pula tertumpu di kawasankawasan yang mempunyai sumber emas. atau di kawasan-kawasan Mesolitik. Sarawak di sekitar abad ke-5 sehingga abad ke-13. Bukti-bukti penghidupan dari zaman Neolitik boleh ditemui di kawasannya sendiri. Cara hidup berburu dan mengumpul makanan telah berubah dengan begitu dramatik sekali di sekitar 5. Kebanyakan artifak. telah ditemui di ruang yang terlindung di dalam gua-gua. Kehidupan di Zaman Logam juga dapat dilihat melalui pelbagai barangan yang diperbuat daripada besi seperti sebuah alat berbentuk batang yang panjang yang dikenali dalam kalangan orang Melayu sebagai tulang mawas dan hanya ditemui di Semenanjung Malaysia.000 tahun dahulu berikutan dengan penemuan kaedah bagi menghasilkan perkakas batu yang digilap dan barangan tembikar tanah. Johor. Satu-satunya peninggalan binaan yang masih boleh dilihat adalah batu-batu asas bangunan yang dibina semasa era kerajaan purba di Kedah dan di Santubong. termasuklah di Gua Niah di Sarawak. manakala di pantai barat pula adalah berdekatan kawasan sumber bijih timah. Gua Cha di Kelantan dan Gua Kechil di Pahang. melainkan penemuan sebuah loceng yang diperbuat dari gangsa di Muar.

Bes. dan Hantu.muzium negara. 7 . Poyang. Moyang. Pelbagai jenis topeng yang terdapat dalam masyarakat Asli serta diberi nama tertentu seperti Roh. (www. topeng adalah tunggak budaya mereka.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Loceng Gangsa dari Zaman Logam Layari Internet Dapatkan maklumat tentang 10 artifak yang telah didaftar dalam Daftar Warisan Kebangsaan 2009 yang dikenali sebagai Objek Warisan Ketara.gov. Kaum asli ini membuat topeng untuk tujuan penyembahan dan perubatan.7 Seni Pribumi Di kalangan masyarakat Asli tempatan seperti kaum Mah Meri di Pulau Carey dan Jah Hut di Pahang.my) 1. Topeng-topeng ini pada mulanya diukir oleh bomoh atau batin.

kaum Jah-hut juga sememangnya sinonim dengan pengukiran kayu terutama penghasilan arca dan merupakan lanjutan untuk kepercayaan keagamaan mereka. "Mahmeri" bermaksud orang hutan manakala dalam istilah. Selain hasil anyaman.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI 1. Moyang Harimau Berantai 8 . Kaum ini terkenal dengan hasil anyaman dari mengkuang dan pandan. bertam. Mahmeri memberi maksud bersisik.7. 1. Mereka juga dikenali sebagai orang laut.1 Kaum Jah-hut Suku kaum Jah-hut adalah suku bangsa Senoi yang mendiami negeri Pahang. keagamaan. sesuai dengan lokasi penempatan mereka yang berhampiran dengan laut iaitu di sepanjang pantai Negeri Selangor dan Pulau Carey.2 Kaum Mah meri Mah Meri merupakan salah satu daripada 18 suku kaum Orang Asli yang tinggal di Malaysia dan tergolong di dalam kumpulan besar yang digelar orang Senoi. buluh dan rotan. lagenda serta gambaran kehidupan mereka. Pengukiran kayu merupakan salah satu sumber pendapatan kaum Jah-hut.7. mistik. Segala ciptaan dari ukiran kayu adalah berasaskan kepada imaginasi dan mimpi yang menggambarkan kuasa baik atau jahat yang ada perkaitan dengan sistem kepercayaan dan kehidupan mereka. Setiap ukiran mempunyai pelbagai maksud dari segi kepercayaan.

figura manusia. 9 . Kreativiti mengukir patungpatung berbentuk dewa-dewa. bomoh Mah Meri akan menghasilkan ukiran Moyang Sauh dan mengadakan satu upacara di tepi pantai dengan menyediakan pulut kuning dan makanan yang lain sambil meminta pertolongan Moyang Sauh agar nelayan mereka selamat di laut hinggalah mereka pulang ke darat.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Kaum Mah Meri terkenal dengan hasil ukiran topeng kayu serta ukiran yang digunakan di dalam amalan kerohanian tradisi mereka. Ukiran serta makanan tersebut kemudiannya ditinggalkan di tepi laut setelah upacara tersebut selesai. alam flora dan fauna amat menakjubkan. Ukiran kayu kaum Mah Meri melambangkan roh atau semangat yang wujud dan mempunyai pengaruh ke atas pelbagai aspek kehidupan mereka sama ada secara positif atau pun negatif. Ukiran kayu Mah Meri bukan dicipta untuk tujuan beribadat atau untuk disembah. Kaum Mah Meri yang kuat pegangan animisnya menganggap ukiran-ukiran ini sebagai satu cara untuk berhubung dengan dunia roh yang mereka percayai wujud di dalam alam semulajadi. Ukiran yang dinamakan Moyang Sauh dipercayai berpengaruh ke atas keselamatan para nelayan ketika mereka turun ke laut. Untuk memastikan para nelayan selamat pulang. Moyang Sauh yang digambarkan dalam ukiran Mah Meri mempunyai bentuk seakan-akan seekor ikan atau naga laut menjadikannya sebuah ukiran yang kelihatan menyeramkan namun sangat indah pada masa yang sama.

penyembahan dan hiburan. gaya dan piuhan. 10 . lalu secara simboliknya „mengeluarkan‟ penyakit itu dari badan pesakit. Nama seperti Moyang Tetek Lanjut. Selalunya topeng ini dipakai oleh batin dan bomoh sebagai perantara alam metalizik dan realiti. salah seorang ahli keluarga pesakit tersebut perlu menghasilkan ukiran kayu yang melambangkan roh atau semangat yang dipercayai berpengaruh ke atas penyakit tersebut. Nama topeng dalam masyarakat Mah Meri berdasarkan cerita dan kepercayaan masyarakat untuk tujuan perubatan.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Moyang Jantung Moyang Sauh Moyang Naga Ukiran Mah Meri juga memainkan peranan yang penting dalam usaha mereka untuk menyembuhkan penyakit seperti demam. Ukiran ini kemudian diberikan kepada bomoh mereka yang akan menjalankan upacara bagi „mengalihkan‟ penyakit tersebut dari pesakit kepada ukiran kayu itu dan kemudian membuangnya ke laut atau ke dalam hutan. sentiasa menjadi sebutan. Moyang Labi-Labi dan Moyang Katak Kala. Untuk mengubati pesakit. Bentuk-bentuk topeng masyarakat Asli ini tidak menggunakan warna tetapi rupa topeng dibezakan melalui corak. sakit perut dan penyakit yang berkaitan dengan pembuangan air kecil.

Terutamanya topeng untuk tujuan penyembuhan penyakit. menakut serta melucukan. Selain daripada ukiran kayu. kepakaran pengukir untuk membentuk kayu ini serta keunikan mutu kerja pengukir tersebut. Setiap ukiran tertakluk kepada tafsiran pengukir yang menghasilkannya. Oleh sebab ini. setiap ukiran yang dihasilkan adalah seunik urat-urat kayu nyireh batu yang membentuk ukiran itu sendiri.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Terdapat topeng yang dipiuhkan untuk menimbulkan imejan yang menggerun. hasil anyaman juga memainkan peranan yang penting dalam budaya Mah Meri lebih-lebih lagi bagi kaum wanita Mah Meri. maka topeng menjadi mekanisme penjelmaan mereka dari manusia kepada makhluk magis. Ukiran berukuran satu kaki tinggi memakan masa kira-kira dua minggu untuk disiapkan. Kebanyakan bomoh di kalangan masyarakat Asli berperanan sebagai tabib dan hakim. Keindahan ukiran ini terserlah bukan sahaja pada alunan urat kayu nyireh yang indah atau warna kayu yang menarik tetapi juga pada rekabentuk ukiran itu sendiri yang ringkas tetapi sungguh anggun serta membawa makna di dalam budaya kaum Mah Meri. Ukiran topeng Kaum Mah meri Jenis kayu yang paling digemari untuk dibuat ukiran adalah kayu nyireh batu. 11 .

Pua kumbu menjadi kemegahan di kalangan wanita kaum Iban dan jika dilihat dengan teliti.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Sebelum mereka dianggap layak untuk berkahwin. Kain tenunan ini berwarna kemerah-merahan atau coklat tua. motif-motif itu kerap dikaitkan dengan kepercayaan dan pantang larang mereka. Bagaimanapun. ia turut memaparkan corak kehidupan seharian masyarakat Iban.7.3 Pua Kumbu Pua Kumbu merupakan salah satu jenis kain pua yang popular di kalangan masyarakat Sarawak. Antara motif-motif yang digunakan: Motif Engkeramba Penerangan Merupakan gambaran figura roh. motif ini hanya boleh ditenun oleh anak dan isteri ketua rumah panjang Fauna Buaya mempunyai kuasa untuk menjaga 12 . seorang wanita kaum Mah Meri perlu menguasai kemahiran menganyam pelbagai jenis barangan seperti bakul memburu. tikar serta perhiasan upacara. LAYARI INTERNET Layari internet dan dapatkan gambar beserta nama 5 patung kaum Jah-hut dan Mah meri 1. Kepercayaan Dipercayai berkuasa menghalang bencana atau kuasa jahat daripada menyerang tanam-tanaman dan penghuni rumah panjang Biasanya. Pua kumbu ditenun oleh wanita kaum Iban yang sudah mahir menenun kerana pua jenis ini adalah paling rumit untuk ditenun. bekas simpanan.

Mempercayai bahawa buaya adalah jelmaan saudara-mara mereka. Ular membawa petanda buruk dimana kemunculan ular dikaitkan dengan kuasa jahat atau hantu dantidak ditenun dengan sewenang-wenangnya Katak ditenun dengan gaya seperti manusia. kunang-kunang. Burung pembawa alamat baik kain yang mempunyai motif burung dipercayai boleh menyembuhkan penyakit dan mendatangkan kekayaan dalam apa pekerjaan.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Motif Penerangan Kepercayaan tempat berhuma (tanaman padi). buahbuahan. kala jengking dan lipan Flora rotan. selampai iaitu roh perempuan sering menjelma sebagai katak dan dikatakan mempunyai kuasa untuk mencipta bayi Harimau dan tikus kasturi sering dikarang dalam bentuk abstrak Dipercayai orang yang memakai kain tenunan ini dianugerahkan keberanian. biji benih dan bunghabungaan. alat tenun Alam & Alatan 13 . awan larat. bulan. Rusa mendatangkan kejayaan atau tuah semasa berburu Serangga labah-labah. menurut kepercayaan kaum Iban. pucuk rebung. pucuk paku.

Kemahiran menghasil kain tenunan merupakan satu kemestian bagi wanita suku kaum Iban.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Mengikut kepercayaan. pua yang dihasilkan adalah antara yang terbaik di kalangan suku kaum Dayak. pengkebumian. perubatan. penenun akan membuat sebuah tatu di tangan yang bermakna penenun tersebut adalah pakar atau telah ditauliahkan. perkahwinan. 14 . Penenun yang mahir biasanya memperoleh motif serta corak menerusi mimpi yang kemudiannya diterjemahkan dalam tenunan pua kumbu. Mereka akan mempunyai tatu di beberapa tempat di anggota badannya termasuk di bahagian leher. Pua kumbu pada zaman dahulu sering digunakan dalam upacara kelahiran. Penenun yang mencapai tahap tertinggi boleh dikenali dengan tatu di badan mereka. Walaubagaimanapun. Bagi masyarakat Iban. dia tidak akan dipilih sebagai calon isteri dan lambat bertemu jodoh. seni tangan itu bukan sahaja menggambarkan kerajinan dan ketekunan malah sikap bertanggungjawab di dalam rumahtangga. ia dipercayai akan 'memakan diri' dan kain tersebut tidak dapat dihasilkan. Dahulu jika seseorang wanita Iban yang tidak mempunyai kepandaian menenun kain. malah kebolehan itu juga pernah menjadi faktor tarikan utama kaum lelaki suatu ketika dulu. Kini sebahagian kecil sahaja masyarakat Iban yang memiliki kemahiran menenun pua. menyambut kepala (selepas ngayau/memenggal kepala) dan upacara bercucuk tanam. Maksud memakan diri itu pula adalah pembuat itu akan jatuh sakit dan ada sahaja perkara lain yang menghalangnya untuk menyiapkan tenunan tersebut. Apabila selesai setiap pua kumbu dihasilkan. jika seseorang itu berkeras untuk menghasilkan motif atau corak pua kumbu di luar kemampuannya.

motif: buah terabai/Lang Tuai 15 .PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Pua Kumbu.

Ia menggambarkan hubungan antara manusia dan alam secara rohaniah. motif: tangga begi 1.8 Rumusan Seni di Alam Melayu sangat unik. 16 . Penggunaan motif atau simbol boleh dikaitkan dengan kepercayaan dan budaya hidup masyarakat di alam Melayu.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Pua Kumbu.

Seni Plastik . Kesenian visual yang menjadi tradisi Melayu adalah daripada pelbagai bidang seni.Seni bina .Seni Arca . 3) Menggunakan pengetahuan dan menerangkan kronologi perkembangan Seni Visual Malaysia selepas merdeka.Seniman .2 Hasil Pembelajaran: 1) Menganalisis pengaruh Seni Barat dalam Seni Oriental dan Seni Malaysia 2) Membanding beza dan menghubungkaitkan pengaruh Seni Visual Barat dengan Seni Visual Di Malaysia.Seni Moden . 4) Menganallisis perkembangan Seni Visual selepas merdeka.Artifak .Karya-karya terkenal 2. perkembangan Seni Visual seperti berikut: Maklumat yang dibincangkan adalahh mengikut tajuk-tajuk . Sejarah perkembangan seni Malaysia agak baru jika dibandingkan dengan negara-negara lain.Seni Bina .Catan Cina .PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI TAJUK 2 PENGENALAN SENI VISUAL MALAYSIA 2.Catan air . Ia meliputi tempoh setengah abad.1 Sinopsis Tajuk ini meliputi maklumat dan latihan berkaitan seni visual di Malaysia merujuk kepada seni visual sebelum merdeka dan selepas merdeka. 5) Menunjukkan sikap patriotik terhadap karya seni Malaysia 17 .

4 Kandungan Isi 2.4.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI 2. 18 .1 Artifak Artifak adalah barang-barang sejarah hasilan manusia seperti peralatan.1. senjata atau ornamen.3 Kerangka Tajuk-tajuk Pengenalan Seni Visual Malaysia Perkembangan Seni Visual Malaysia Sebelum Merdeka Selepas Merdeka Artifak Seni Plastik Catan Cina Seni Arca Catan Air Senibina Senibina Seni Moden Seniman Karya-karya Terkenal 2.1 Perkembangan Seni Visual Sebelum Merdeka Apakah yang anda faham tentang seni visual sebelum merdeka ? 2.4.

Kelantan. Bukit Tengku Lembu. Bukit Tambun. Perak dan Gua Niah.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI A) Tembikar Seni tembikar telah wujud dalam budaya Melayu di Malaysia sejak beribu tahun dahulu. Pahang. Perlis.4. menggunakan serpihan-serpihan tembikar yang ditemui sebagai petanda untuk menggambarkan tamadun dan budaya zaman silam B) Keris Keris menjadi sejenis senjata warisan Melayu sejati yang telah digunakan di Tanah Melayu sejak lebih daripada 700 tahun yang lalu. Keris Panjang dan Keris Madura. Mereka telah menerima pendidikan dalam lukisan berus Cina dan kaligrafi di China. Ulu Tembeling. Contoh keris yang wujud di Malaysia Keris Semenanjung. keris juga merupakan satu lambang yang menjadi kemegahan serta kebanggaan bangsa dan negara. Ragam hias pada permukaan pada permukaan serpihan tembikar berbentuk sederhana yang ditemui didapati dibuat secara spontan dan dibakar pada suhu sebarang suhu. 19 . Selain sebagai senjata untuk mempertahankan diri.2 Catan Cina Sumbangan golongan Cina kepada perkembangan seni Malaysia dan Singapura berpunca daripada pendatang dan pelawat Cina seperti Xu Beihong yang telah bermastautin di Pulau Pinang untuk beberapa tahun. Ini terbukti dengan penemuan barangan tembikar seperti di Gua Cha. dijumpai pecahan tembikar yang dihiasi Para pengkaji sejarah dengan motif geometri berbentuk „tulang ikan‟. 2. Keris Taming Sari. Keris Pekaka.1. Mereka juga telah berkunjung ke Singapura untuk sesuatu jangka masa. Serawak. Di Johor.

Reverend Pak Yuen.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Pada mulanya penghijrah-penghijrah awal dari China adalah untuk mencari sara hidup. barulah terdapat beberapa penghijrahan berdasarkan kretiviti artistik mereka.4. Seni halus tidak pernah difikirkan . Reverend Chuk Mor. Pameran seni lukis yang terawal di singapura ialah pameran Lian Xiao Oh pada tahun 1924. 20 .pengembara Eropah dan Inggeris telah meminta pelukis-pelukis negeri-negeri Selat yang berketurunan Cina atau Melayu untuk melukis gambaran kehidupan tempatan yang bermotifkan flora dan fauna. Disusuli pula dengan pameran pastel He Qui Qo pada tahun 1926.3 Catan air Sejarah seni Malaysia agak baru jika dibandingkan dengan negara-negara jiran. Ia meliputi tempoh setengah abad. Lukisanlukisan dan catan-catan tersebut banyak ditempah oleh pegawai-pegawai Syarikat Hindia Timur yang ditempatkan di Malaya. Kesenian visual bukan menjadi tradisi Melayu. Terdapat yang terlibat dalam pendidikan Seni dan ada pula yang menjadi pelukis amatur. Seni lukis Malaysia bermula dalam tahun 1930an dengan terciptanya karya-karya catan awal oleh Yong Mun Seng.1. Ini disebabkan oleh minat mereka atau sebagai rekod sejarah. Hanya selepas mereka bertapak kukuh dan berjaya dalam kehidupan. Antara yang berjaya dalam bidang seni ialah Lee Kah Yeow. Chung Hong Kong dan Zhen Wei Sin. Chai Horng. Abdullah Ariff dan lain-lain lagi. Seni visual ini wujud oleh perintis karya-karya cat air dan cat minyak para pegawai Kolonial British yang berkhidmat di Pulau Pinang pada akhir tahun 1770an yang mengikut estetik zaman Victoria. Wang Yau. 2. Terdapat kepercayaan bahawa pengembara. Kesimpulannya pada awal tahu 1920an terdapat pelukis yang mempamerkan hasil karyanya.

Contoh senibina sebelum merdeka: (1) Bangunan Stadthuys di Banda Hilir. Kedah (1893). estetik. (5) Gereja St. 21 . dokumentari. masjid. Contohnya. rumah berhala. istana. Melaka (1728). Kedah (1735). sejarah. dan lain-lain lagi.000 buah bangunan sebelum perang yang berada di 265 buah bandar yang dikaji di seluruh negara wajar dipulihara (Syed Zainol Abidin Idid. ekonomik. Melaka (1641). 2. Turner dan Constable. Fielden (2000) berpendapat bahawa bangunan bersejarah mempunyai nilai senibina. bangunan pentadbiran kerajaan. Surealisme. tembok. sosial dan juga politik serta rohani yang simbolik. Dianggarkan terdapat lebih kurang 35. Kubisme. sekolah. Ini telah berterusan sehingga abad ke 19 apabile Seni Eropah terutamanya Seni Perancis mula memberi kesannya kepada seluruh rantau dengan pergerakan-pergerakan seni seperti aliran Impresionisme. pusat pengajian.4. 1995). (4) Masjid Kampung Hulu di Banda Hilir.1. Futurisme dan Konstruktivisme. arkeologi. (2) Balai Besar di Alor Setar. zaman Pre-Raphelites. stesen keretapi. George Anglican di George Town. monumen. (6) Balai Seni di Alor Setar. Terdapat bangunan-bangunan yang menarik disamping mempunyai reka bentuk seni bina yang unik. Wilayah Persekutuan (1888).4 Seni bina Tidak dapat dinafikan masyarakat dahulu kala mempunyai pengetahuan yang tinggi dalam bidang seni bina. (3) Muzium Sejarah Nasional di Kuala Lumpur.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Pihak Inggeris telah memperkenalkan genre lukisan/ catan lanskap dalam aliran Realisme. Pulau Pinang (1817).

Merupakan zaman baru bagi pelukis Malaysia dan seni halus tidak dipentingkan.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Rumusan : Perkembangan seni visual Malaysia sebelum merdeka adalah sebagai minat atau rekod sejarah. Seniman mengenalpasti dari aspek perletakan imej di dalam ruang plastik merujuk kepada keperluan 22 . Aktiviti seni dipengaruhi oleh suasana penjajah iaitu menekankan genre lukisan dan catan lanskap dalam aliran Realisme.1 Bincang dan hasilkan jadual kronologi tentang perkembangan seni visual sebelum merdeka berkaitan : - Stail dan bentuk tema bahan gaya aliran tahun 2. Era baru dalam aliran naturalis dan figura manusia. Latihan 1.5.5 Perkembangan Seni Visual Selepas Merdeka Apakah perbezaan di antara aliran seni visual sebelum merdeka dan selepas merdeka? 2.1 Seni Plastik Istilah plastik digunakan kepada semua imej-imej spatial.

Seni plastik di Malaysia melibatkan hasil karya catan. Gaya ‟avantgarde‟ yang dipolori oleh penghargaan. imbangan dan kestabilan yang merangkumi objek tiga dimensi. membentuk. Unsur plastik ini menjurus kepada aspek seni dari segi bentuk. Seniman dan peminat aliran realisme rasa tercabar dan telah bangkit. melentur. menguli. Seni plastik juga adalah satu terma dalam seni visual yang memberi maksud unsur plastik dalam bahan-bahan yang boleh dibentuk dan dibina.5. Dalam tahun 1960-an pemilihan gaya abstrak adalah lebih formalistik dan berbentuk individualistik. bahan dan proses berkarya. tenunan senjata dan sebagainya. Abstrak Ekspresionisme Amerika telah diberi Sekitar dekad 1980-an dan 1990-an memperlihatkan cubaan serius untuk Seniman pada menerapkan ciri ‟nasional‟ atau keaslian‟ seni plastik moden. Dalam lewat tahun 50-an telah berlaku konflik dalam seni akibat perbalahan dominasi oleh pengamal aliran abstrak dan ekspresionistik.2 Seni Arca Arca dihayati sebagai satu cabang kesenian yang berkaitan dengan pengkajian bentuk-bentuk tiga dimensi yang melibatkan formalistik seni seperti ruang. ruang. kayu. arca. ukiran. 23 . besi. struktur. batu dan sebagainya. sekitar tahun 80-an menghasilkan karya di luar ciri seni plastik konvensional dan tidak terikat pada media. 2. menjalin. jalinan. senibina. Membentuk ialah teknik menghasilkan karya dengan cara mengukir. tembikar. Bahan yang boleh digunakan untuk aktiviti ini ialah batu. mengurut.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI permukaan dan perasaan seniman. menempa. mencantum dan sebagainya. keluli dan sebagainya. tanah liat. Bahan yang digunakan ialah kayu. dan menggelek. logam. menyambung. Membina pula ialah menghasilkan karya seni dalam bentuk tiga dimensi secara mengikat.

Pada tahun 1976 satu pameran “Tinjauan Seni Arca Moden Malaysia” telah diadakan di Balai Seni Lukis Negara. Peningkatan minat dan kecenderungan seniman kepada seni arca dan media campuran jelas 24 . alam dan kehidupan secara umumnya. Raja Shahriman dan Bayu Utomo.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI warna. Yeoh Jin Leng dan Tang Tuck Kan membangkitkan halhal yang menghubungkan catan dengan arca. Syed Ahmad Jamal.Sabapathy (1976). Teo Tien Eng. Cheong Laitong dan Latiff Mohidin. Wan Ahmad Wan Mohamod. para pengarca berinteraksi terhadap persekitaran seperti persoalan agama. Tengku Sabri Tengku Ibrahim. karya Syed Ahmad Jamal “The Link” (1963). Ramlan Abdullah. Institut Teknologi Mara merupakan salah sebuah institusi yang bertanggungjawab dalam melahirkan ramai pengarca ternama dan berpotensi seperti Zakaria Awang. Latiff Mohidin. Dari segi tema. Kajian Seni Lukis dan Seni Reka. Ham Rabeah Kamarun. yang sama tema dengan catannya. Seni arca di Malaysia boleh dikatakan masih baru Seni arca moden mula berkembang di Malaysia pada sekitar tahun 1960-an. Ariffin Ismail. struktur dan rupa. Mad Anuar Ismail. berbanding dengan catan. Kuala Lumpur. Aliran Ekspresionisme dan Abstrak Ekspresionisme meresap ke dalam seni arca. Antara yang turut serta adalah Anthony Lau. Chan Teck Meng. Cheong Laitong.K. Antara karya awal Anthony Lau adalah arca “Djin Api” (1959). karya-karya arca Syed Ahmad Jamal. “Forest” (1968) dan “Ecstacy” (1986) Dekad 1970-an memperlihatkan perkembangan arca yang pesat. Menurut T. Arca-arca yang bersifat figuratif dan representasi dapat dilihat menerusi karyakarya Anthony Lau. budaya. Zulkifli Yusof. Contohnya.

suatu aspek yang turut mengalami perubahan ketara ialah gaya rupa seni bina. Muzium Negara. sama ada secara konvensional. 2. Dayabumi. Para arkitek yang baharu sahaja menamatkan pengajian di luar Negara telah membawa fahaman baru dalam seni bina di bandarbandar utama Negara yang sebelum ini dikuasai oleh gaya rupa senibina kolonial. Masjid Negara. 4. Taman-taman dan kawasan rekreasi. Stadium Negara (1964).merdeka. muzium dan sebagainya.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI kelihatan awal dekad 1990-an. Menjelang era pasca. senibina Malaysia mengandungi unsur-unsur budaya kebangsaan yang berteraskan kebudayaan masyarakat berbilang kaum. 2. bersifat galeri. tugu peringatan dan sebagainya.3 Seni Bina Sebagai sebuah negara yang mempunyai kebudayaannya sendiri. pemasangan (installation) atau pun arca persekitaran. hospital. bangunan parlimen (1963). Bank Bumiputra. 3. Antara bangunan-bangunan utama yang dapat digolongkan dalam senibina moden ialah bangunan istana raja-raja Melayu di tiap-tiap negeri. anglo-Indian. Bangunan-bangunan kerajaan.5. Binaan tempat kediaman iaitu rumah atau taman perumahan. elektik dan sebagainya. 25 . Bangunan-bangunan awam seperti masjid. Pelbagai bentuk arca terhasil. 6. bangunan Dewan Bahasa dan Pustaka (1959). 5. Aspek-aspek umum seperti pintu gerbang. Yang dimaksudkan dengan senibina adalah melingkupi: 1. bangunan berkembar Petronas dan Menara Telekom. menara. Bangunan Sultan Abdul Samad. perpustakaan. Bangunan-bangunan perniagaan.

Baharuddin Kassim. Dari semasa ke semasa binaan-binaan baru didirikan bagi memenuhi keperluan pembangunan Negara dan keperluan masyarakat.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Bentuk dan corak senibina moden memperlihatkan perubahan-perubahan yang nyata tetapi disesuaikan dengan ciri-ciri senibina asli Malaysia. Chuah Thean Teng. Tay hooi Keat. Beberapa orang arkitek seperti Howard Ashley. Cheong Lai Tong. Ahli-ahli terdiri daripada Abdullah Ariff. Hisham Albakri (kumpulan arkitek JKR yang mereka bentuk Masjid Negara) dan W. Ini membawa kesan yang mendalam dalam perkembangan seni Malaysia kerana usaha-usaha Sullivan yang bersungguh-sungguh untuk memperkenalkan para pelukis tempatan serta karya-karya mereka. Balai Seni Lukis Negara di 109. 26 . sesi perbincangan dan pameran. Kuo Ju Ping. 2. Pada tahun 1957 Frank Sullivan telah dilantik sebagai setiausaha akhbar kepada YTM Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Persepsi masyarakat terhadap seni telah mula berubah. Jalan Ampang telah dibuka dengan rasminya oleh YTM Tunku Abdul Rahman pada 27 Ogos 1958. Perdana Menteri Malaya yang pertama. Menjelang kemerdekaan seni telah menjadi salah satu simbol kepada perpaduan kaum di Malaysia. Thursday Art Group telah ditubuhkan di Pulau Pinang dengan matlamat yang sama dengan Wednesday Art Group.5.4 Seni Moden Pada tahun 1957. Lim Tong Juan dan William K. mengadakan kelas-kelas melukis. Seni daripada taraf rendah (kedaerahan) meningkat ke peringkat antarabangsa.K. Ivor Shipley (arkitek JKR yang merekabentuk bangunan Parlimen) mengadaptasi factor-faktor setempat ke dalam rekabentuk moden. Lee Joo For. Mereka memperkenalkan konsep-konsep baru. Lau. Pameran pembukaan telah memaparkan karya-karya Chen Wen His.

Tan Sri Ghazali Shafie. ahli politik dan diplomat. Patrick Ng. Pelbagai aktiviti dijalankan melalui saluran media massa. Dengan adanya tradisi seni khat telah membentuk satu pengucapan gambaran yang tersendiri. Lahir pandangan yang kritikal terhadap seni lukis. Anthony Lau. Kakitangan akademik Jabatan Seni di Maktab Perguruan Ilmu Khas seperti Syed Ahmad Jamal. Syed Ahmad Jamal. syarahan. Nik Zainal Abidin.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Mohd Hoessein Enas. Guru-guru yang berminat di bidang seni diberi peluang melanjutkan pelajaran melalui kursus sepenuh masa selama satu tahun. Special Teachers Training Institute (STTI) ditubuhkan pada tahun 1960 yang kemudiannya ditukar kepada Maktab Perguruan Ilmu Khas (MPIK). pameran dan sebagainya. Tay Hooi Keat dan Yong Mun Sen. Lee Joo For. ceramah. Peter Harris. Professor Ungku Aziz. Lim dan ramai lagi. Acara-acara seni lukis menjadi acara gemilang yang dihadiri oleh pelukis-pelukis. Balai Seni Lukis Negara memperolehi koleksi tetapnya secara beransur-ansur. Selain Frank Sullivan yang menjadi setiausaha selama sepuluh tahun. Golongan pelukis-pelukis dan pendidik seni telah menjadi tenaga utama seni lukis pada lewat tahun 1960an. pencinta seni. laporan. Tan Sri Kamarul Ariffin. Puan P. Seni lukis aliran utama 1960an adalah dengan nilai-nilai mistikal dan semesta telah menarik perhatian audien untuk menghayatinya kerana mempunyai kelainan. Antaranya ialah perbincangan. Cheong Laitong. Mereka yang menunjukkan bakat besar dihantar untuk melanjutkan pengajian ke luar negara. Tan Sri Dato‟ Azman Hashim. Jolly Koh dan lain-lain lagi memainkan peranan yang penting dalam seni lukis avant-garde di negara ini. Tan Sri Zain Azraii. antara yang telah membangunkan Balai Seni Lukis Negara adalah Tan Sri Mubin Sheppard.G. 27 . Dua koleksi yang menarik ialah gambar foto burung Dato‟ Loke Wan Tho dan Koleksi hasil-hasil kaligrafi dinasti Sung yang didermakan oleh Lee Kah Yeow bernilai 2 juta ringgit.

Sulaiman Haji Esa. Photography dan Commercial Art. op dan lain-lain aliran semasa tetapi juga menyarankan seni melibatkan kepintaran. Institusi persendirian ini menawarkan kursus-kursus diploma selama tiga tahun dalam bidang Fine Art. Pendekatan gaya catan mereka yang berasaskan optik dan maklumat telah mengejutkan pelukis-pelukis tempatan dan masyarakat umum. Mereka terdiri dari kumpulan ‟New Scene‟ seperti Redza Piyadasa. Awal tahun 1970an pensyarah-pensyarah Institut Teknologi Mara telah mengambil alih tempat avant-garde. Graphics. Penubuhan Institut Teknologi Mara pada tahun 1967 telah melahirkan sekumpulan tenaga baru pendidik seni dan usahawan-usahawan Melayu dalam bidang seni tertentu. Chinese Brush Painting. Ceramics. Commercial Art dan Interior Design di samping kursus-kursus sambilan. pop. Tan Teong Eng dan Tong Tuck telah mempunyai ikutan yang teguh di awal 1970an. Catan hard-edge yang menegaskan kedataran dan tanpa isyarat yang dipelopori oleh Chong Kam Kow. Kuala Lumpur College of Art telah ditubuhkan dalam tahun 1968 dengan menawarkan kursus diploma selama tiga tahun dalam bidang Painting. Kumpulan ini telah mendebarkan keadaan seni lukis tempatan dengan ungkapan-ungkapan yang mencabar.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Institusi Senilukis yang pertama ditubuhkan ialah Malayan Institut of Art pada tahun 1966. Pottery and Ceramics. Fashion dan Industrial Design. nilai-nilai mistika dan metafisika iaitu maklumat dan ilmu yang luar dari bidang catan. Fine Metal. 28 . Textiles. Sculpture. Tan Teong Eng. Ia menawarkan kursus diploma selama empat tahun dalam bidang Fine Arts (Painting and Sculpture). Pelukis-pelukis bukan sahaja berkarya dalam bidang minimal. Joseph Tan dan lain-lain lagi. Photography. Chong Kam Kow.

Aspek-aspek Keseniaan Asia Moden dan latihan Ilmiah. Awal tahun 1980an mengemukakan bidang kanvas yang lebih luas dan menarik dengan munculnya catan pemandangan yang naif. Persatuan Pelukis Malaysia ditubuhkan pada tahun 1980 dengan hasrat mewujudkan sebuah badan yang betul-betul mewakili pelukis. sambungan akademik aliran realisme dan karya-karya yang menyedut inspirasi dari mitos dan lagenda yang kaya di rantau ini. USM juga menawarkan kursus Master of Art dalam Sejarah Senilukis. Studio Seni lukis dan Sejarah Senilukis dan Kemanusiaan. Ini termasuk USM menawarkan kursus Seni halus bagi Catan. Kursus Ijazah selama tiga tahun ditawarkan oleh Jabatan Kemanusiaan. memperbaiki kedudukan pelukis dan bekerjasama dengan kerajaan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan seni lukis di Malaysia dan Luar negara. Teori-teori Seni. telah mula membeli karya-karya untuk dijadikan koleksi simpanan. maktab dan sekolah-sekolah serta para profesional yang lebih maju dan mahir dalam bidang seni halus. Fotografi.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Pada tahun 1974 Abdul Latif Mohidin telah menghidupkan pendekatan yang baru di kalangan ahli-ahli muda dan menubuhkan Kumpulan Anak Alam sebagai kumpulan serpihan Angkatan Pelukis SeMalaysia. Penubuhan Pusat Seni di Universiti Sains Malaysia pada tahun 1984 telah melahirkan guru-guru pemegang ijazah bagi institut. Badanbadan swasta seperti firma-firma petroleum dan para peminat seni yang berada . Seni Arca. Institut dan akademi seni swasta yang ditubuhkan di sekitar negara juga telah memberi sumbangan mengeluarkan tenaga seni dalam pelbagai bidang. Rekabentuk Grafik. 29 . Aspek-aspek Seni Asia Tradisional.

Syed Ahmad Jamal. Jalan Ampang telah dibuka dengan rasminya oleh YTM Tunku Abdul Rahman pada 27 Ogos 1958. Tay Hooi Keat dan Yong Mun Sen. Tan Teong Eng. Lee Joo For. Dua koleksi yang menarik ialah gambar foto burung Dato‟ Loke Wan Tho dan Koleksi hasil-hasil kaligrafi dinasti Sung yang didermakan oleh Lee Kah Yeow bernilai 2 juta ringgit. Balai Seni Lukis Negara memperolehi koleksi tetapnya secara beransur-ansur. Pelukis Malaysia pertama yang mengadakan pameran solo di seberang laut ialah Chuah Thean Teng yang diadakan di London pada tahun 1959. Seterusnya pelukis-pelukis batik yang lain seperti Khalil Ibrahim. Cheong Lai Tong. Patrick Ng. Kakitangan akademik Jabatan Seni di Maktab Perguruan Ilmu Khas seperti Syed Ahmad Jamal. Joseph Tan dan lain-lain lagi. Awal tahun 1970an pensyarah-pensyarah Institut Teknologi Mara telah mengambil alih tempat avant-garde. Nik Zainal Abidin. Kejayaan Chuan telah membawa seni Malaysia kepada seni antarabangsa. Golongan pelukis-pelukis dan pendidik seni telah menjadi tenaga utama seni lukis pada lewat tahun 1960an. Anthony Lau. Mohd Hoessein Enas. Chong Kam Kow. Peter Harris. 30 . dan dipersembahkan oleh Majlis Kesenian Persekutuan.5. Chuah Thean Teng. Cheong Laitong.5 Seniman Balai Seni Lukis Negara di 109.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI 2. Pameran pembukaan telah memaparkan karya-karya seniman terkenal seperti Chen Wen His. Sulaiman Haji Esa. Mereka terdiri dari kumpulan ‟New Scene‟ seperti Redza Piyadasa. Jolly Koh dan lain-lain lagi memainkan peranan yang penting dalam seni lukis avant-garde di negara ini. Tay Mo Leong dan Toya turut menerima pengiktirafan antarabangsa.

Tan Teong Eng dan Tong Tuck telah mempunyai ikutan yang teguh di awal 1970an. Pohon-Pohon Kelapa Media : Cat Air Tahun :1951 2.6. Pada tahun 1974 Abdul Latif Mohidin telah menghidupkan pendekatan yang baru di kalangan ahli-ahli muda dan menubuhkan Kumpulan Anak Alam sebagai kumpulan serpihan Angkatan Pelukis SeMalaysia.5.5. 2.6 Karya-karya terkenal 2. 1948 31 .PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Catan hard-edge yang menegaskan kedataran dan tanpa isyarat yang dipelopori oleh Chong Kam Kow. Rumah Atap Di Tepi Pantai Media : Cat Air Tahun : 1960 2.2 Abdullah Ariff Abdullah Ariff. Cat Air. Coconut Plantation – Dawn.6.1 Yong Mun Sen (1896 -1962) 1.5.

5.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Abdullah Ariff. Bumi Bahagia Lombong Bijeh Malaya. 1960 Dato‟ Mohd Hoessein Enas 2. Cat Air.3 Dato‟ Mohd Hoessein Enas. Potret Diri. 1958 32 . Pastel Kapur.6.

Gadis Melayu.5. Nobat Media : Cat Minyak Tahun : 1962 4. Datuk Syed Ahmad Jamal Perhubungan ( Arca ) Media : Besi Waja Tahun :1963 33 .PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Dato‟ Mohd Hoessein Enas . Cat Minyak. 1959 3. Pengantin Perempuan Iban Media : Cat Minyak Tahun : 1963 2.6.4 1. Mengutip Daun Tembakau Media : Cat Minyak Tahun : 1963 5.

Djin Api. 1957 2.5 Anthony Lau (1933 - ) Anthony Lau. Kayu.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Datuk Syed Ahmad Jamal. 1959 2.5.6. Cat Minyak Atas Papan. Mandi Laut. Lembu Liar ( Arca ) Media : Batu & Habuk Simen Tahun : 1963 34 .

Pondok Melayu.6.5.1989) Jalan Pinang Media : Cat Minyak Tahun :1955 2. Pulau Pinang Media : Dakwat Tahun : 1952 3. 1968 4. Tay Hooi Keat (1910 . Hasil Rimba ( Arca ) Media : Besi Tahun : 1966 2. Rimba. Pemandangan Pohon Media : Campuran Tahun : 1961 35 .6 1. Besi.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Anthony Lau.

Cat Minyak.6.7 Ibrahim Husin (1939 - ) 1. Kapal Haji Media : Cat Minyak Tahun : 1966 2. Campuran. 1967 36 .PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Tay Hooi Keat. Kekecuhan Media : Arkrilik Tahun :1969 Ibrahim Husin.5. Pak Utih. Lembu Berlaga. 1958 5.

Satu Hari Di Bumi Larangan Media : Cat Imulsi Tahun : 1977 2.8 Zulkifli Dahalan 1. Kelambu. Kapur Pastel 37 . 1969 2.5.6. Are You Alone Out There ?.9 Dzulkifli Buyung (1948 - ) Dzulkifli Buyung.5. Di Dalam Ruang Rumah Media : Cat Minyak Tahun :1974 2.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Ibrahim Husin.6. Arkrilik.

Lidi Media : Kapur Pastel Tahun : 1962 2.10 A.5. Latiff Mohidin A. Cat Minyak. Membakar Semut Media : Kapur Pastel Tahun : 1967 Dzulkifli Buyung. Kapal Kertas. 1966 4.Latiff Mohidin.6.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI 2. 1962 38 . Pago – Pago. Kapur Pastel.

1964 39 .PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI 2.6.11 Mazli Mat Som Mazli Mat Som. Yati. pastel. Kayu 2. Imago Senja ( Cetakan ) Media : Kayu Tahun : 1969 A. Siri Langkawi.5.Latiff Mohidin.

Waktu Pagi Di Kampung. 1958 40 .PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Mazli Mat Som. 1965 2.13 Lai Foong Moi Lai Foong Moi. Menanti Nelayan. Cat Minyak. Cat Minyak.5. Menyeberang Sungai Media : Cat Air Tahun :1958 2.6.6.12 Khaw Sia 1.5.

Tanah Dan Air.6. Cat Minyak.14 Patrick Ng Kah Onn (1932 ) Patrick Ng Kah Onn. Gauce.5.15 Yeoh Jin Leng (1929 - ) 1.5. 1961 Patrick Ng Kah Onn.6. Sawah Padi Media : Cat Minyak Tahun :1963 41 . Semangat Angin. Menjemur Kain. 1958 2.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI 2.

16 Jolly Koh Jolly Ko.6. Lilin Dan Pewarna Batik. Pantai Timur 1 Media : Lilin Dan Pewarna Batik Tahun :1988 Khalil Ibrahim.5. Pantai Timur 2. 1968 2.17 Khalil Ibrahim 1. Paku Kipas. Cat Minyak.6.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI 2.1978 42 .5.

Kemunculan catan hard-edge. 1968 Rumusan Seni visual selepas merdeka semakin matang dan menjadi bidang professional. Institut dan akedemi seni swasta memberi sumbangan mengeluarkan tenaga seni dalam pelbagai bidang. Musim Buah. Seni visual juga menjadi salah satu simbol perpaduan kaum. 43 .6. Persepsi masyarakat terhadap seni visual mula berubah daripada peringkat rendah ke peringkat antarabangsa. Di Tepi Pantai Media : Lilin Dan Pewarna Batik Tahun :1958 Chua Thean Teng. arca dan karya mula menggunakan perisian komputer.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI 2. Lilin Dan Pewarna Batik.18 Chua Thean Teng 1.5.

tokoh .bentuk aliran karya .stail 44 .tema .1 Bina jadual perbandingan perkembangan seni visual selepas merdeka daripada hasil analisa terhadap bahan bacaan dan internet mengenai : .tahun .bentuk dan makna .PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Latihan 2.

Menurut Zakaria Ali. Penerapan bahasa dalam penghayatan seni adalah dalam bahasa visual atau seni tampak. Menghayati seni adalah satu bidang yang perlu diberikan perhatian. Sidi Ghazalba. 2) Mengaplikasikan teori apresiasi untuk melihat dan menghayati karya seni. dalam bukunya ‟Pandangan Islam Tentang Seni‟ menerangkan seni adalah sebahagian daripada kebudayaan yang dicetuskan oleh sekelompok manusia melalui pancaindera kelima ekoran fitrah semula jadi yang cinta kepada seni. Manusia memerlukan satu media perantaraan untuk meluahkan perasaaan dan emosi untuk dikongsi bersama manusia lain. apresiasi seni adalah latihan yang melibatkan deria pandang dan sentuh yang mampu membantu kita menikmati karya dengan lebih seronok lagi. 3. Penghayatan karya seni memerlukan bahasa seni iaitu bahasa lisan dan tulisan. 45 .2 Hasil Pembelajaran: 1) Menganalisis penulisan tokoh dengan menggunakan pengetahuan dan pengalaman.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI TAJUK 3 APRESIASI KARYA SENI ORIENTAL 3.1 Sinopsis Menurut Drs.

Ia termasuklan Seni Islam.1 Pengenalan Seni Oriental Di dalam dunia ini terlalu banyak karya-karya seni telah dihasilkan secara individu atau berkumpulan.3 Kerangka Tajuk-Tajuk Apresiasi Seni Oriental Falsafah dan Stail Perbandingan PandanganTokohtokoh Perbandingan Karya-karya Tuliskan esei pendek mengenai pengertian seni oriental dan ciricirinya. negara-negara dan peralatan yang berasal dari kawasan tersebut. Asia Selatan dan Asia Timur. 46 . Istilah Oriental telah digunakan oleh masyarakat Barat untuk menjelaskan tentang kebudayaan.4 KANDUNGAN ISI 3. karya seni yang dihasilkan pada zaman Pra Sejarah lebih menggambarkan situasi dan aktiviti mereka sendiri. Sebagai contoh.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI 3. Istilah Seni Oriental secara tradisionalnya merujuk kepada aktiviti seni dari daerah Timur Tengah. Seni China dan Seni India. Karya seni yang dihasilkan biasanya mempunyai tujuan yang tersirat dan tersurat.4. 3.

pada semua tempat. nurani dan keinginan manusia terbenamnya rasa sukakan keindahan dan keindahan itu adalah seni. Islam membenarkan umatnya berimiginasi dan berkreativiti dalam pemikiran mereka. Tiada elemen-elemen figura. Islam adalah agama yang nyata (waqi'e) dan sesuai dengan fitrah manusia. Seni harus menjurus kepada pengabdian diri kepada Tuhan. Kesenian boleh mendidik manusia supaya menjadi insan yang baik dan 47 . keinginan. Dalam jiwa. perlu dijaga dan disuburkan dalam ruang dan batasan syariat." Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah swt kepada seluruh manusia tanpa mengenal bangsa yang bersumberkan al-Quran. Tiada pemisahan antara seni dan agama. Walaupun seni merupakan salah satu unsur yang disumbangkan tetapi Allah melarang penciptaan seni yang melampaui batas. Kesenian Islam hendaklah memaksimumkan kesedaran tentang keesaan Allah. Kesenian Islam berteraskan konsep tauhid dan bertujuan untuk mempertingkatkan agama. muzik. perasaan. kehendak. perasaan dan akal fikiran manusia. Seni Islam terdiri daripada elemen yang diulang-ulang berbentuk geometri. Seseorang seniman perlu memahami ajaran Islam yang hendak disampaikan melalui seni sama ada seni lukisan. nafsu. Pencapaian yang dibuat oleh seni Islam itu juga merupakan sumbangan daripada tamadun Islam di mana tujuan seni Islam ini adalah kerana Allah swt. Kesenian Islam perlu mempunyai mesej yang jelas. sifat.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI (a) Seni Islam Seni Islam merupakan sebahagian daripada kebudayaan Islam dan perbezaan antara seni Islam dengan bukan Islam ialah dari segi niat atau tujuan dan nilai akhlak yang terkandung dalam hasil seni Islam. seni bina dan seni pentas. zaman dan situasi menepati citarasa. Firman Allah swt yang bermaksud : "Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang melampaui batas. Sunnah dan Ijma' Ulama.

Dharma individu memerlukan apa yang harus dilakukan oleh seseorang mengikut kelahiran dan peringkat dalam kehidupan. Ia berkembang maju pada zaman Maurya. Mencapai kegemilangan pada zaman Gupta. Bentuk-bentuk tembikarnya yang popular ialah bentuk pasu bermulut tebal dan berbadan kecil. contoh Stupa Sanchi. Seni Bina dan Seni Ukir berkembang maju pada zaman Maurya. tahun 132 s. Zaman Muslim. Tembikar Maharaja Yso dan Shun berwarna kemerah-merahan dengan perhiasan hitam. contoh Taj Mahal dan Jami masjid. contoh Tiang Asoka. Karma – prinsip asas bagi aliran pemikiran falsafah dan agama yang berasal dari India. imej Buddha dan Bodhisattva di India Utara. Para seniman mempunyai tanggungjawap sosial dalam konteks syariah islamiah. 48 . contoh Tiang Asoka. (b) Seni China Menurut ahli sejarah. Nilai-Nilai Dharma – dharma masyarakat memerlukan idea tentang fungsi dan peraturan apa yang harus dilakukan. kombinasi gaya Parsi (Islam) dan Hindu berkembang. contoh Stupa Sanchi. imej Buddha dan Bodhisattva di India Utara. Dharma dikaitkan degan tugas. Berasaskan kepada keagamaan dan pemujaan. Ianya mencapai kegemilangan pada zaman Gupta. tanggungjawab dan aturan memberi makna kepada kehidupan manusia iaitu memberi individu identiti dan makna kepada peranannya dlm hidup. Kesenian Cina yang terawal sekali ditemui pada akhir Zaman Batu ialah Seni Tembikar. Bidang Kesenian Cina Seni Tembikar Kebanyakkan tembikar neolitik yang terbaik di dunia datanganya dari negeri Cina.m. Kepercayaan kepada Tuhan – kepercayaan kepada satu entiti yang melampaui batas pemikiran dan kesedaran manusia merupakan asas pemikiran agama orang Hindu. Zaman Muslim.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI insan yang hampir kepada Allah. contoh Taj Mahal dan Jami masjid. (c) Seni India Kesenian India bermula dari Dinasti Maurya. kombinasi gaya Parsi (Islam) dan Hindu berkembang.

pendapat dan idea tentang keindahan seni kepada para seniman. Leonardo da Vinci. Plato.1 Jelaskan tentang perzezaan seni Islam dengan seni India dari sudut keagamaan. Falsafah seni adalah sesuatu yang global dan secara umumnya terbahagi kepada falsafah barat.2 Falsafah dan Stail Pengenalan ‟Philos‟ dalam bahasa Yunani bermaksud bermaksud kecintaan terhadap sesuatu manakala ‟Sophia‟ kebijaksanaan atau pengetahuan. falsfah Islam dan falsafah timur. Tohoh-tokoh falsafah yang ternama adalah seperti Socrates. 49 . Maka ‟Philosophia‟ secara jelasnya membawa maksud ‟mencintai akan kebijaksanaan‟. rasa dan simbol yang dipersembahkan oleh seorang pengkarya seni dalam karya yang mereka hasilkan. Mohd Taib Osman dan lainlain.4. Falsafah seni pula adalah proses mencari jawapan kepada keindahan.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Latihan 1. Idea mereka telah mempengaruhi perkembangan falsafah seni di barat juga di Malaysia. Socrates. Tokoh-tokoh tersebut boleh diibaratkan sebagai kompas yang memberi panduan. Falsafah seni bukan sahaja merupakan proses mencari jawapan kepada keindahan malahan juga memberikan gambaran tentang gabungan nilai keindahan. 3. Atistotle. rasa dan simbol yang dipersembahkan oleh seseorang pengkarya seni dalam seni yang dihasilkan. Plato dan Aristotle merupakan ahlli falsafah Yunani yang terkenal. Malahan ia juga memberikan gambaran gabungan nilai keindahan.

Kesenian Islam terpancar daripada tauhid yang merupakan satu penerimaan dan penyaksian terhadap keesaan Allah swt maka seni yang berpaksikan tauhid dapat menanamkan sifat bertaqwa dan beriman.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI (a) Falsafah Seni Islam Sejarah telah membuktikan bahawa. Kesenian yang dihasilkan adalah berlandaskan kepercayaan kepada kitab Al Quran dan hadis Nabi. Motif berseni haruslah bermatlamatkan perkara-perkara ma'ruf (kebaikan). ketuhanan dan rohani atau dengan alam fizikal. halal dan berakhlak. Seni adalah sesuatu yang bersifat abstrak. makhluk dan alam sekitar'. kesenian Islam berbeza dengan bentuk kesenian lain. Sukar untuk mentakrifkan seni secara tepat sesukar untuk menerangkan konsep keindahan dan kesenangan itu sendiri. Lantas ia menyedari keagungan Tuhan dan keunikan penciptaanNya. Al-Ghazali pula menjelaskan seni dengan maksud kerja yang berkaitan dengan rasa jiwa manusia yang sesuai dengan fitrahnya. didengar dan disentuh oleh jiwa tetapi tidak dapat dinyatakan melalui kata-kata dan bahasa. dapat dipandang. Oleh sebab itu seni dalam Islam tidak berslogan 'seni untuk seni' tetapi 'seni kerana Allah untuk manusia. Al-Farabi menjelaskan seni sebagai ciptaan yang berbentuk keindahan. Fungsi seni tidak kurang sama dengan akal supaya manusia menyedari perkaitan antara alam. Jiwa seni mestilah ditundukkan kepada fitrah asal kejadian manusia kerana kebebasan jiwa dalam membentuk seni adalah menurut kesucian fitrahnya yang dikurniakan Allah swt. 50 . Seni juga dapat meningkatkan daya intelek dan bukan sahaja emosi. Konsep seni Islam dan pembawaannya haruslah menjurus ke arah konsep tauhid dan pengabdian kepada Allah swt. Seni dalam Islam menanam rasa khusyu' ke pada Allah di samping memberi ketenangan di jiwa manusia sebagai makhluk Allah yang diciptakan dengan fitrah yang gemar kepada kesenian dan keindahan.

Ia juga menjadi coretan tulisan indah daripada kehalusan rasa seni dan ketajaman daya pemikiran manusia yang mencipta seni tulisan sebagai lambang kepada perkataan yang dituturkan. mudah dirobah. Antara Seni Khat yang terkenal ialah Nasakh : diperindah oleh Ibn Muqla Khat Riq'ah : tulisan arab yang dapat ditulis dengan cepat dan sesuai dengan gerakan tangan. Khat Diwani Jali : Lebih bervariasi berbanding khat diwani. Khat merupakan seni tulisan indah yang mempunyai nilai-nilai kehalusan dan kesenian. Nilainya tinggi kerana ianya mudah dirobah mengikut penulisan. Ia juga disandarkan pada subjek-subjek yang berkaitan dengan agama dan digunakan untuk menulis ayat-ayat suci dan kata-kata bijak pandai (hukama'). disandarkan kepada perkara yang berkaitan dengan agama dan digunakan untuk menulis ayat-ayat suci. bahkan tulisannya seolah-olah mempunyai irama. Tulisan ini mempunyai nilai-nilai kehalusan dan kesenian. Seni khat berkembang dengan perkembangan seni ukiran dan kadang-kadang kedua-dua bidang seni ini tidak boleh dipisahkan antara satu sama lain. Seni khat mempunyai kaitan rapat dengan jiwa islam. 51 .PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Manakala menurut Al-Faruqi. Hanya digunakan untuk hiasan sahaja. Perbezaannya dengan huruf-huruf lain adalah dari segi keindahannya. Khat Thuluth : digunakan untuk hiasan seperti dalam mushaf Usmani. Seni Khat Seni khat ialah satu ilmu yang memperkenalkan bentuk-bentuk huruf tunggal. penyusunannya dan cara-cara merangkainya menjadi sebuah tulisan yang tersusun. Dia adalah Pencipta yang Esa dan Mutlak‟. Beliau menegaskan bahawa:„Setiap motif „arabesque‟ dengan apa sahaja medium adalah penegasan kebenaran estetika yang tiada Tuhan melainkan Allah. Khat Diwani : Catatan atau antologi karangan. inspirasi dari model khat lain. memandangkan penulisannya menggunakan huruf-huruf al-quran. nama kitab atau buku . konsep seni Islam adalah berlandaskan konsep Tauhid dan pengabdian diri kepada Tuhan.

Khat Diwani. Digunakan secara meluas semasa pemerinatahan Sultan Khedewy sekitar tahun 1220H di Mesir. Khat Kufi berasal dari Kufah. pemerintahan. Diwani Jali dan Raihani. kubah atau menara azan dan ditulis dalam bentuk ukiran timbul. 52 . Farisi. Ia digunakan untuk penulisan surat rasmi seperti surat perjanjian. Karangan berbahasa Urdu juga biasanya ditulis dengan khat ini. Khatnya mengandungi lapan model utama dan selain itu merupakan cabang dari lapan-lapan model ini. Ia banyak digunakan untuk penulisan buku kesusasteraan. Diwani membawa erti catatanatau antologi karangan. Khat Thuluth kebanyakannya digunakan hanya untuk hiasan seperti dalam mashaf thmani (al-Quran). Fungsinya juga adalah sebagai hiasan. nama buku atau kitab serta untuk tujuan lain.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Jenis-jenis Seni Khat Tamudun Islam kaya dengan seni-seni tulisan tangannya juga dikenali sebagai sei khat. Bentuk hurufnya condong sedikit ke kanan. Oleh sebab itu ia sering kali digunakan untuk tujuan suat menyurat dan digunakan oleh para pelajar universiti dan madrasah untuk mengambil nota kuliah. Nasakh. Pada zaman Abasiah khat ini digunakan sebagai hiasan pada pelbagai bangunan masjid. Riq'ah. surat penghargaan dan sebagainya. Ini kerana tulisan khat jenis ini mudah dibaca. Thuluth. Khat Nasakh merupakan tulisan yang paling banyak digunakan dalam penulisan buku-buku berkenaan keagamaan. jelas serta tidak mengelirukan Khat Farisi mula dikembangkan di Parsi (Persia). Khat Riq'ah dapat ditulis dengan cepat. Diwani. Antaranya khat utama ialah Kufi. nama dan tajuk karangan pada majalah dan surat khabar.

tungku dan topi besi perang. Ia digubah dalam bentuk perahu. Lukisan dan Arca ( Ukiran) Seni lukisan dan arca juga dkenali sebagai seni halus. cerek. rumit penulisannya. gading dan lain-lain. Begitu juga seni seramik yang juga terdapat pada piring dan tembikar manakala seni sulaman dibuat dalam bentuk kain seperti kain penghias dinding. Logam yang dipilih biasanya bewarna emas. Buktinya daat dilihat melalui tamadun-tamadun purba yang agung. Seni Bina Satu lagi seni Islam ialah seni bina di mana ianya menapai tahap yang mengagumkan. jubin. Menurut Ibn Khaldun seni bina merupakan satu daripada asas tamadun yang paling utama yag merupakan lambang atau menifestasi daripada sesuatu tamadun. Seni bina bermaksud satu bidang seni untuk mendirikan bangunan. bekas air. ikan. tikar permaidani. huruf-hurufnya agak lebar dan panjang serta ditambah dengan tanda-tanda syakal. kulit buku. lampu dan bentuk-bentuk geometri pada kubah dan lain-lain. Seni halus ini juga terdapat pada objek-objek seperti berikut antaranya ukiran kayu dan logam yang banyak diperolehi pada zaman kerajaan Fatimiyah. juka dibandingkan dengan khat diwani. barang-barang tenunan sutera dan sebagainya. 53 . Oleh itu berdasarkan pencapaian ini maka keagungan dan ketinggian sesuatu tamadun itu dapat diukur. piring. burung dan sebagainya. ia lebih banyak bentuknya . Seni hias pula biasanya berbentuk seperti kerawang. seni bina yang bermutu dihasilkan dan masih lagi wujd waluun dalam bentuk yang telah usang dan hampir runtuh. makam.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Khat Diwani Jali. lebih indah dan estatik. pohon dan batu mahal dan ukiran seni halus ini juga terdapat pada perabot rumah. perak dan tembaga contohnya pada mata wang syiling. reka bentuk yang direka oleh manusia. Khat Raihani hampir menyerupai khat thuluth. sejadah. daun pintu. buyung. Pada zaman tersebut. tembikar. Pelbagai barang seni yang dihasilkan untuk perhiasan yang diperbuat dari emas.

1: Corak-Corak Arabes 7 54 . dewa atau patung.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Seni lukis pula bermula pada zaman khalifah Muawiyah di Damsyik dan ia biasanya tertera pada helaian-helaian safhah a-Quran yang dihiasi dengan corak lukisan bunga dan gambar berbentuk arabesque dengan pilihan warna emas. Rajah 1. buku-buku sejarah yang dihiasi dengan gambar-gambar warna yang cantik seperti kitab al-Tarikh Syahnama dan buku hikayat alfun alLaial dan buku-buku cerita. Seni lukis Islam biasanya terhad kepada lukisan keindahan alam dan tidak termasuk benda-benda bernyawa yang boleh menjadi pujaan seperti haiwan.

5: Seni Bina 1.2: Khat Thuluth Rajah 1. Yin dan Yang adalah simbol mengenai keharmonian yang saling bertindak di antara unsur-unsur yang bertentangan dan berpasangan pada alam ini seperti kegelapan dan kecerahan. kelembapan dan kepanasan.3: Khat Diwani Rajah 1. langit dan bumi serta lelaki dan perempuan. seorang ahli falsafah China menyatakan bahawa semua benda di dunia ini termasuk ilmu terbahagi kepada dua kategori umum: Yin dan Yang.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Rajah1. Kesinambungan dan perhubungan di antara kedua-dua 55 .2 Senaraikan jenis-jenis khat dan dan kegunaannya masing-masing (b) Falsafah Seni China Mencius.

Menurut Falsafah Toisme pula. Penekanan kepada alam pula telah menggalakkan pengikut Toisme menerokai sains dan teknologi. akan memudahkan kefahaman rakyat. kesabaran menanggung penderitaan kepada kepantasan pembangunan dan perluasan kebudayaan di China. Tembikar zaman Maharaja Yso dan Shun berwarna kemerah-merahan dengan perhiasan hitam.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI unsur yang berpasanagn dan bertentangan ini telah mempengaruhi kehidupan masyarakat China. Falsafah Toisme juga mempunyai pengaruh yang besar dalam bidang kesusasteraan dan kesenian masyarakat China. Jika wujud sifat hormat menghormati. kesusilaan dan tanggungjawab dalam masyarakat maka akan wujudnya keamanan dalam keluarga. kesopanan. Seni Tembikar Kebanyakan tembikar neolithic yang terbaik di dunia datangnya dari negeri Cina. Tembikar Cina zaman akhir Neolithic pula berwarna hitam dan berkilat. Oleh itu. manusia perlu dididik tentang cara bagaimana mereka harus bertindak dalam masyarakat mengikut suatu upacara adat istiadat. Pokok buluh pula adalah simbol kepada kekuatan. Confucius pula mempunyai pendapat bahawa manusia bukan hidup berseorangan atau bersendirian serta terasing daripada masyarakat. Undang-undang dan peraturan yang paling sedikit yang diperkenalkan oleh sesebuah kerajaan itu. masyarakat dan negara. Tembikar Dinasti Chou mempunyai lapisan glaze yang terang pada 56 . bentuk tembikarnya yang popular ialah bentuk pasu bermulut tebal berbadan kecil. kerajaan yang paling berkesan ialah kerajaan yang paling kurang memerintah.

Terdapat banyak imej-imej Budha ditemui di candi-candi di Gua Yun Kang. diperbuat daripada marmar. Shensi. bejana tersebut digunakan untuk 2 tujuan iaitu kegunaan harian dan istiadat keagamaan Catan Dikatakan catan Cina bermula dengan gambar binatang. Taoism dan Confucianism. menggunakan glaze kelabu kekuningan yang diperbuat dari timah hitam. Kebanyakan kesenian tembaga ketika itu adalah peralatan rumah dan sebahyang yang ditiru dari bentuk-bentuk tembikar. Tembikar zaman Wangsa Ha. Pada akhir Wangsa Chou. Kebayakan catan menggambarkan keindahan panorama alam dan semulajadi. Perkembangan seni catan terkenal di Zaman Wangsa Tang yang banyak berunsur ugama Budha. Zaman Sung. Kansu terdapat imej-imej Budha diukir pada dinding gua 57 .PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI permukaan tembikarnya. Catan mempunayi falsafah Arca dan Ukiran Dikesan sejak zaman Wangsa Shang dengan terjumpanya dua arca berbentuk harimau dan burung hantu. Seni Tembaga Kesenian tembaga bermula pada zaman Wangsa Shang. ada terdapat bukti teknik tuangan bentuk huruf atas bejana-bejana telah dilakukan. Di guagua Tung Huang. Bentuk-bentuk bejana berasaskan bentuk binatang. pelukis Cina menggunakn ciri-ciri pemandangan san kemanusiaan a) Ciri-ciri catan Motif yang digunakan agak terbatas jika dibandingkan dengan catan barat. Catan Cina lazimnya dibuat di atas kain sutera atau kertas telap dakwat.

PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI tersebut. Arca-arca diperbuat daripada tanah liat yang diwarnakan, batu dan tembaga.

Seni kaligrafi Seni tulis cina yang terawal ditemui pada zaman Wangsa Shang (2000 S.M) yang ditulis di atas permukaan buluh, tulang dan kulit kura-kura. Kehadiran Confucius dan Lao-Tzu pada zaman Wangsa Chao, membantu menggalakkan pertumbuhan falsafah, kesenian dan tulisan orang China. Dalam tahun 1928-221 SM, terdapat banyak tulisan pada permukaan bejana tembaga dan batu. Tulisannya mempunyai ukuran yang sama. Terdapat 3 tulisan dicipta dalam zaman wangsa Han, iaitu tulisan bentuk biasa (pattern script), tulisan bentuk kasar (Rough Script) dan tulisan sambung (Curcive Script) Senibina Senibina di China dikatakan dapat dilihat dengan pesat pada zaman Ming, apabila Peking dijadikan Pusat Pentadbiran menggantikan Nanking

a) Ciri-ciri Senibina

Berdinding kayu beratap genting curam. Bangunan kuil dan pagoda mempunyai pintu gerbang, beratap genting melengkungn ke atas.

Catan lanskap Catan lanskap mendapat tempat yang istimewa sekali dalam perkembangan seni catan China. Catan lanskap China (Shan Shui) membawa maksud gunung dan air. Sejarah catan China berkembang dengan pesat dalam zaman Dinasti Sung.

a) Ciri-ciri Catan lanskap Tidak meniru alam secara realistik tetapi tertumpu kepasda ekspresi yang membawa pengnertian terrhadap keseluruhan catan. Seorang artis harus dapat berinteraksi secara harmoni dengan alam dan dapat menterjemahkan

58

PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI falsafahnya melalui catan. Konsep Yin dan Yang menjadi teras kepada catan lanskap China iaitu keseimbangan dengan yang melalui perlambangan kabus, air, awan, burung dan lembah.

Hukum Catan China (Berasaskan Prinsip Shi-Vitalize Spirit). Monokrom: penggunaan cat air dengan ton warna yang terhad bagi mendapatkan impak mendalam. Komposisi: mementingkan rangkaian ruang berasaskan garisan tegak dan mendatar. Ton dan suasana: “Chi Yun Sheng Tungn” ton yang memberi suasana yang ghairah dan dinamik. Struktur dan sapuan berus: Sapuan awal berus memberi pengertian - dibuat secara spontan dan simbol kepada alam semula jadi. Lakaran: penting sebagai pembentukan awal sesuatu gambaran. Kesesuaian lukisan dengan objek: Walaupun lukisan tidak sama dengan objek sebenar tetapi perlu ada persamaan dalaman.

Seni Bina

59

PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI

Seni Arca

Seni Tembikar

60

PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Seni Catan Rajah : Menunujukkan lukisan zaman klasik China yang banyak memberikan gambaran kawasan pergunungan iaitu pengaruh Yin dan Yang dalam kehidupan mereka. 61 .

Nyaya bermaksud pertimbangan logik. Kesemua aliran ini menerima sepenuhnya ajaran kitab Veda. Terdapat empat sumber ilmu pengetahuan iaitu persepsi (pratyaksha). Semua benda dikatakan diperbuat daripada 4 jenis paramanu (atom) iaitu atom bumi. Analogi/perbandingan (upamana) dan Testimoni/pembuktian (shabda) Aliran Vaisheshika dikenali sebagai Vaisheshika Darshana. Yoga. Sankhya. manas (minda) dan atma(jiwa ). akasha (eter). kala (masa). Pendukung aliran Nyaya ialah Gautama dan karyanya Nyaya Sutra bertarikh kurun ke-2 SM. Mimamsa dan Vedanta. (c) Falsafah Seni India Terdapat Enam aliran (sekolah) dalam Sistem Falsafah India iaitu Nyaya. Dikenali sebagai astika darshana. Vaisheshika.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI FALSAFAH CHINA Mencius (Ying Yang) Confucius Toisme Rajah : Falsafah China terbahagi kepada Mencius. api dan udara. 62 . Pengasas aliran ini ialah Kanada (kurun ke-3 SM) dan karyanya berjudul Vaisheshika Sutra. Inferens (anumana). air. Confucius dan Toisme Tuliskan satu essei pendek tentang konsep Yin dan Yang berdasarkan catan lanskap . Terdapat 5 unsur dlm pembentukan dunia iaitu dik (ruang).

Mengelak daripada melakukan 63 . sebab dan akibat.dan Tamas Pendukung Aliran Yoga ialah Patanjali (kurun ke-2 SM) dan karyanya ialah Yoga Sutra. Konsep Triguna (tigasifat) alam semesta iaitu Sattva. murah hati. Brahma Sutra dan Bhagavad Gita. Aliran Ramanuja disebut Vis is tadvaita. simpati. Pelopor ialah Badarayana yang mencipta karya Brahma Sutra (400SM) atau juga dikenali sebagai Vedanta Sutra. Objektif utama ialah menegakkan kewibawaan kitab Veda serta ritualnya.Vedanta dan Madhva dikenali sebagai Dvaita. Pendukungnya ialah Jaimini yang menyusun falsafah ini secara sistematik dan mencipta teks Purva-mimansa Sutra pada 400 SM. Kepentingan – sistem tafsiran Veda. Dipelopori oleh Kapila (kurun ke-7SM) dan karyanya ialah Sankhya Sutra. Ahimsa – terdapat unsur-unsur positif seperti kasih sayang. minda. Dua realiti mutlak iaitu purusha (jiwa) dan prakriti (jirim). Disiplin minda dan fizikal membantu mencapai moksha. Dua aliran utama iaitu Advai ta (non-dualistic) dan dvaita (dualistic). Sankhya bererti bilangan iaitu falsafah yang menghuraikan mengenai realiti dalam bilangan yang terhad dan pengetahuan yang sempurna. jasa dan pengorbanan diri. Dvaita (didukung oleh Ramanuja dan Madhva) menyatakan Atman dan Brahman adalah berlainan tetapi tidak terpisah. Konsep Tuhan mutlak iaitu memperjelaskan realiti Tuhan. Pendukung falsafah ini yang terkenal ialah Sankara.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Aliran Sankhya merupakan Sistem falsafah terawal. Vedanta dikenali sebagai Uttara Mimansa. Latihan minda dan fizikal iaitu latihan mengawal serta mematikan fungsi anggota badan. Rajas . belas kasihan.Vedanta. pancaindera. Mimansa bererti siasatan. Advaita (yang didukung oleh Sankara) menyatakan Atman (jiwa) dan Brahman (Tuhan) bukanlah dua entiti yang berbeza. Penyatuan roh individu dengan roh duniawi menjadi tujuan hidup. Teks asas ialah karya-karya Upanishad. intelek dan ego tanpa menghilangkan kesedaran diri iaitu pengalaman jiwa.

Satya – kebenaran. Dibuat daripada batu marmar. Zaman kegemilangan seni arca India ialah pada zaman Guptas. Seni Arca Merupakan kesenian tertua di India dan berkait rapat dengan patung-patung keagamaan. kombinasi gaya Parsi (Islam) dan Hindu berkembang. Patung Lord Siva antara arca seni dalam pergerakan istimewa. tindakan yg benar. Kuil-kuil dihiasi lukisan bersifat keagamaan. kerana ia lebih tahan dari tanah liat. penting menggalakkan hubungan erat dan keharmonian masyarakat. contoh Taj Mahal dan Jami masjid. Pengetahuan benar yg merangkumi kebaikan. Zaman Muslim. maka banyak patung-patung berbentuk manusia yang disimpan di kuil-kuil untuk tujuan keagamaan. keadilan. contoh Stupa Sanchi. Contoh Gua 64 .PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI kekejaman atau mencederakan. Seni Lukis Dalam bidang Seni Lukis pula kesannya boleh dilihat di dinding istana dan ruang dalam rumah golongan kaya. contoh Tiang Asoka. Berasaskan epik klasik India seperti Ramayana dan Mahabhrata. Telah mendorong ramai tukang-tukang arca India menghasilkan pelbagai bentuk arca. Seni arca bermula dengan patung. Berkembang maju pada zaman Maurya. Perpaduan – masyarakat dari pelbagai kaum dan agama. Mencapai kegemilangan pada zaman Gupta. imej Buddha dan Bodhisattva di India Utara.ucapan dan pemikiran yang benar dan juga realiti mutlak atau Tuhan. Ada juga menggunakan bahan-bahan dari besi dan gangsa. Seni Bina dan Seni Ukir Bidang Kesenian India.

Contoh Gua Ellora. Dinding istana dan ruang dalam rumah golongan kaya. Berasaskan epik klasik India seperti Ramayana dan Mahabhrata. Badami dan Bagh. Stupa dan Brobodur Seni Arca 65 . Badami dan Bagh.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Ellora. Zaman Muslim.merupakan zaman pemulihan seni lukis iaitu menghasilkan seni lukis gaya Indo-Sino-Parsi. Zaman Muslim. Kuil-kuil dihiasi lukisan bersifat keagamaan.pemulihan seni lukis iaitu menghasilkan seni lukis gaya Indo-Sino-Parsi.

3 Perbandingan PandanganTokoh-tokoh (a) Pandangan Tokoh Islam Al-Farabi menjelaskan seni sebagai ciptaan yang berbentuk keindahan. Al-Ghazali. Beliau menjelaskan seni dengan maksud kerja yang berkaitan dengan rasa jiwa manusia yang sesuai dengan fitrahnya.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Lukisan Miniatur Radhe Krishna Lukisan Miniatur Rajasthani Hasilkan satu essei pendek mengenai enam aliran dalam sistem falsafah India 3. keindahan yang terhasil mempunyai nilai tersendiri yang perlu dihayati. ahli falsafah terkenal Islam.4. Menurut Al Ghazali. 66 . juga telah mengemukakan teori estetika yang menyentuh aspek keindahan yang terdapat dalam sesuatu karya seni. Al Ghazali tidak melihat sesuatu karya seni dari aspek fizikal kerana baginya manusia yang taksub pada kebendaan tidak akan berjaya memperoleh kebahagiaan yang hakiki.

Confucius telah menyumbangkan peranan dalam kesenian dan kemanusiaan (terutama dalam bidang muzik dan puisi). Justeru itu. manusia dikatakan sebagai makhluk seni yang cinta kepada sesuatu yang selamat. Seni secara ringkasnya dapat dibahagikan kepada empat bahagian utama :  Seni melaui pendengaran seperti muzik. filem dan sebagainya. Estetika yang terhasil adalah berdasarkan daripada pengamatan dan pengalaman manusia itu sendiri. beliau turut menegaskan bahawa Tuhan tidak dapat digambarkan dalam bentuk estetika. seni hias. Al Faruqi menegaskan bahawa Tauhid merupakan prinsip utama dalam estetika Islam. seni pakaian dan sebagainya. Namun pendapat tersebut ditentang oleh Mozi yang menyatakan bahawa seni muzik dan seni 67 . senia suara dan sebagainya. Pandangan ahli-ahli falsafah mengenai spentingeni China telah bercanggah sejak zaman China purba lagi. tablo. (b) Pandangan Tokoh China Seni China dikatakan mempunyai kepelbagaian gaya.  Seni yang diperolehi melalui penglihatan mata seperti seni lukis. deklamasi puisi. Al Faruqi. memuaskan dan memberi kepuasan melalui pancaindera. prosa. seni bina.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Drs. Sidi Gazalba dalam bukunya 'Pandangan Islam Tentang Kesenian' menjelaskan bahawa kesenian adalah sebahagian daripada kebudayaan yang dicetuskan oleh sesuatu kelompok manusia kerana setiap kelompok masyarakat mempunyai fitrah semulajadi yang cinta kepada seni yang menyenangkan hati melalui pancaindera yang lima.  Seni yang dapat diperolehi melalui pendengaran dan penglihatan seperti drama.  Seni yang dinikmati melalui pembacaan seperti hasil karya sastera yang berbentuk puisi dan prosa. teater. cendekiawan Islam yang dilahirkan di Jaffa Palestin pada tahun 1921 telah membincangkan hal berkaitan karya seni Islam dan estetikanya.

Keagamaan dan falsafah akan mempengaruhi setiap penghasilan karya seni yang banyak. Konsep saster Hindu seperti „Rasa‟.3 Bincangkan kepentingan estetika dalam penghasilan karya seni 68 . berhubungkait dengan gambaran simbolisme. bentuk seni bina klasik Hindu. (c) Pandangan Tokoh India Seni Hindu adalah berbentuk spiritual dan falsafah. Gu Kaizhi telah menjelaskan teori dalam seni lukis yang membantu pengkarya seni dalam menghasilkan karya seni mereka. Krya seni ini adalah gambaran keagamaan. Teori „rasa‟ mula berkemba ng dengan teks Sanskrit iaitu Natyashastra iaitu karya seni yang dihasilkan untuk Bharata Muni iaituTuhan dalam persembahan drama ‘Fifth Veda’. Kalidasa pula menghasilkan puisi yang mengaitkan karya seni beliau dengan „rasa‟ yang mengetengahkan konsep estetika sepenuhnya. Latihan 1. adalah gambaran emosi yang diluahkan oleh penulis yang berkaitan dengan sensitiviti penonton. Keagamaan dan falsafah akan mempengaruhi setiap penghasilan karya seni mereka. Berdasarkan Kapila Vatsayan. seni arca. Teori „rasa‟ juga berkembang secara signifikan dengan estetika Kashmiri dalam puisi klasik. sastera (kaavya).PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI halus adalah satu pembaziran dan membuang masa kerana ianya dikatakan untuk golongan berada dan bukan golongan miskin. seni catan. Setiap bentuk seni dalam kesenian Hindu ini mempunyai perkaitan antara satu sama lain iaitu gambaran persembahan antara simbol dan bentuk spiritual ang lebih sempurna. muzik dan tarian mempunyai aturan tersendiri.

yang bersifat ketuhanan. Falsafah China mengutamakan kehalusan seni dan direalisasikan dengan sangat abstrak dan kreatif. Manakala falsafah India pula disebut Darsana. Malahan ia juga memberikan gambaran tentang gabungan nilai keindahan. di mana hasil seni tidak harus menyerupai apa-apa objek sekalipun. Maka hasil seni Islam kebanyakannya berbentuk geometrik. 69 . rasa dan simbol yang dipersembahkan oleh seseorang pengkarya seni dalam seni yang dihasilkan. Falsafah seni Islam lebih berkonsepkan keagamaan. Kesenian Islam dilarang meniru bulat-bulat keindahan ciptaan tuhan. Confucius dan Taoisme. Pemahaman falsafah China dipecahkan pula kepada Mencius. spiritual dan percaya bahawa seni berkait rapat dengan masyarakat.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI RUMUSAN Falsafah seni oriental seperti falsafah seni yang lain juga merupakan satu proses mencari jawapan kepada keindahan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful