PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI

TAJUK 1 PENGENALAN SENI ALAM MELAYU

1.1 Sinopsis Pengenalan Seni Alam Melayu menerangkan tentang seni tampak masyarakat di Alam Melayu khususnya di Malaysia. Seni tampak yang dimulai dengan lukisan-lukisan gua di Semenanjung Malaysia dan Sarawak. Seterusnya tentang artifak-artifak peninggalan zaman prasejarah. Seni kaum peribumi seperti kaum Jah Hut, Mah meri dan tenunan pua kumbu oleh kaum Iban juga dibincang untuk lebih mengenali seni Alam Melayu. Simbol-simbol yang

digunakan pada karya seni mereka dan maknanya dikaji untuk mentafsirkan mesej yang ingin disampaikan.

1.2 Hasil Pembelajaran: 1) Menganalisis bentuk dan makna hasil lukisan gua, artifak dan Seni Pribumi.

1.3 Kerangka Tajuk-tajuk

Pengenalan Seni Alam Melayu

Lukisan Gua

Artifak

Seni Pribumi

Kaum Jah-hut

Kaum Mah meri

Pua Kumbu

1

PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI 1.4 Pengenalan Seni di Alam Melayu telah lama wujud. Kewujudannya dibuktikan dengan penemuan-penemuan pelbagai artifak sejarah khususnya artifak seni di beberapa tapak arkeologi di seluruh negara. Artifak-artifak sejarah meliputi hasil seni seperti artifak peninggalan Zaman Logam.

Selain artifak-artifak, lukisan-lukisan di gua juga merupakan manisfestasi manusia terhadap kehidupan mereka dan membuktikan bahawa manusia di zaman dahulu telah mempunyai cara untuk mengekspresi perasaan mereka seperti lukisanlukisan gua yang terdapat di Bukit Tambun, Perak, Gua Balambangan, Sabah dan Gua Niah, Sarawak.

Lakaran pada dinding-dinding gua menunjukkan hubungkait yang sangat rapat antara kehidupan dan alam sekitar. Lakaran-lakaran yang dihasilkan kelihatan tidak bertindih di antara satu sama lain. Penceritaan tentang sesuatu peristiwa itu sangat signifikan dan istimewa seolah-olah dirancang.

Pada asalnya seni tampak di Alam Melayu lahir kerana keinginan manusia untuk menghasilkan peralatan bagi memudahkan urusan atau kehidupan seharian mereka. Penghasilan peralatan seperti peralatan memburu dan pertanian telah membuktikannya. Penghasilan patung-patung dikalangan kaum pribumi bukan untuk tujuan beribadat atau untuk disembah. Kaum-kaum pribumi yang masih kuat pegangan animisnya menganggap ukiran-ukiran ini sebagai satu cara untuk berhubung dengan dunia roh yang mereka percayai wujud di dalam alam semulajadi.

Manusia zaman dahulu juga ingin mengekpresikan hubungan antara alam dan kehidupan mereka. Semangat alam diadun dengan kepercayaan dan disebatikan dalam kehidupan. Kepercayaan mereka terhadap alam telah melahirkan beberapa pantang larang dalam transformasi bentuk alam ke bentuk tampak. Motif-motif pada pua kumbu misalnya, tidak akan dihasilkan sewenang-wenang oleh

2

PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI penenunnya. Pelbagai pantang larang masih dipegang untuk menghindarkan penenun daripada ditimpa pelbagai musibah. 1.5 Lukisan Gua Lukisan awal telah ditemui di dinding-dinding gua yang dihasilkan oleh manusia purba. Lukisan tersebut berkisar tentang aktiviti kehidupan seharian seperti perburuan dan pengembaraan. Di Malaysia, lukisan gua telah dijumpai di Gua Tambun di Perak, Gua Niah di Sarawak dan Gua Balambangan di Sabah. Kebanyakan karya lukisan di dinding gua menggunakan gaya yang sama, iaitu imej binatang digambarkan dengan pelbagai kualiti garisan ringkas dengan komposisi yang hampir sama, iaitu memanjang dan berkumpulan serta menggambarkan pelbagai binatang yang mungkin menjadi hasil buruan untuk makanan mereka pada zaman dulu.

Lukisan gua di Bukit Tambun Menurut M. Matthews, seorang penulis yang menulis di dalam terbitan isu „Malaya Dalam Sejarah – Majalah Persatuan Sejarah Malaya‟ pada bulan November 1959 berkata, “Lukisan di Gua Tambun menggunakan satu warna – tidak jelas. Dalam sesetengah kumpulan, warnanya unggu pekat dan dalam kumpulan lain, warnanya merah pudar. Banyak lukisan ini memaparkan individu-individu lelaki yang dilukis kasar. Ada di antara haiwan yang dilukis ini mudah untuk dikenalpasti tetapi ada juga yang kurang jelas dan imaginasi diperlukan untuk membayangkan apa sebenarnya yang cuba digambarkan oleh pelukis tersebut.”

3

Pada bahagian lain di Gua Kain Hitam. Ia dihasilkan dengan menggunakan arang. lukisan yang membentuk galeri gambar ini terpampang sepanjang lebih dari seratus kaki. lukisan dinding sepanjang 200 kaki telah dijumpai. tapir. di Hulu Kelantan. Lukisan-lukisan tersebut boleh dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk iaitu bentuk manusia. Kebanyakkan pengkaji percaya bahawa ia telah dilukis oleh masyarakat Zaman Noelitik.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Tetapi kebanyakan lukisan di sini agak jelas di lihat dan memaparkan haiwan seperti dugong. terdapat juga lukisan lain di gua tersebut yang dipercayai dilukis oleh masyarakat awal orang asli seperti yang terdapat di Lenggong. Garisan-garisan pada lukisan tersebut adalah tebal dan menggambarkan sebuah bot panjang dan 4 . haiwan. di Pahang dan juga di Kedah. unsur alam dan juga bentuk abstrak. Perak. yang terletak berdekatan dengan Gua Niah. dan rusa. sampan. geometrik. tetapi masa dan cuaca telah menghapuskan sebahagian besar lukisan ini. Sungai Siput. Rusa yang dilukis di sini amat menarik kerana kesemuanya kelihatan seperti rusa betina yang sedang bunting dan salah satu darinya juga mempunyai bayangan anak rusa di dalam perutnya! Pada suatu masa dahulu. Gambaran haiwan di dinding Gua Tambun Sesetengah kajian mengatakan bahawa hematit (bahan yang menghasilkan warna merah) telah digunakan untuk menghasilkan lukisan-lukisan gua di Gua Tambun. Selain itu.

Gambaran aktiviti manusia di dinding Gua Kain Hitam Gambaran haiwan di dinding Gua Kain Hitam Manakala lukisan di dinding Gua Balambangan. haiwan. Lukisan-lukisan ini dilukis menggunakan tanah atau batu merah yang berada tidak jauh dari gua tersebut. tembikar China dan manik kaca.6 Artifak Artifak bermaksud barang-barang buatan manusia (terutama alat perkakas dan senjata) yang merupakan peninggalan sesuatu zaman. Di Gua Tasob Madai pula terdapat lukisan gua yang mewakili lukisan gua Zaman Neolitik. 5 . Bentuk- bentuk sebegitu mungkin satu bentuk abstrak yang menggambarkan satu fenomena di ketika itu. unsur alam. 1.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI susunan manusia yang menari. Lukisan ini menggunakan arang dengan gambaran motifmanusia. Sabah menggambarkan cantuman bentuk laktis ( oval berjalur) dengan garisan memanjang. Tempoh prasejarah negara Malaysia bermula daripada kesan-kesan terawal penempatan manusia yang diketahui iaitu di sekitar 40 ribu tahun dahulu dan berlanjutan sehingga terbentuknya Kesultanan Melaka di sekitar tahun 1400. Turut dijumpai di Gua Kain Hitam tersebut adalah bot-bot lama. Motif-motif ini menjadi bukti tentang aktiviti manusia di ketika dahulu. sampan dan abstrak.

Satu-satunya peninggalan binaan yang masih boleh dilihat adalah batu-batu asas bangunan yang dibina semasa era kerajaan purba di Kedah dan di Santubong. Cara hidup berburu dan mengumpul makanan telah berubah dengan begitu dramatik sekali di sekitar 5. Kebanyakan artifak. Kehidupan di Zaman Logam juga dapat dilihat melalui pelbagai barangan yang diperbuat daripada besi seperti sebuah alat berbentuk batang yang panjang yang dikenali dalam kalangan orang Melayu sebagai tulang mawas dan hanya ditemui di Semenanjung Malaysia. atau di kawasan-kawasan Mesolitik. melainkan penemuan sebuah loceng yang diperbuat dari gangsa di Muar. telah ditemui di ruang yang terlindung di dalam gua-gua.000 tahun dahulu berikutan dengan penemuan kaedah bagi menghasilkan perkakas batu yang digilap dan barangan tembikar tanah. termasuk kawasan perkuburan. Kawasan-kawasan dari Zaman Logam di Semenanjung juga tertumpu di bahagian utara. Bukti-bukti penghidupan dari zaman Neolitik boleh ditemui di kawasannya sendiri.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Faktor cuaca banyak memberi kesan pada artifak-artifak prasejarah termasuk barangan tembikar tanah dan perkakas-perkakas yang diperbuat daripada batu dan besi. 6 . Sarawak di sekitar abad ke-5 sehingga abad ke-13. Gua Cha di Kelantan dan Gua Kechil di Pahang. manakala di pantai barat pula adalah berdekatan kawasan sumber bijih timah. termasuklah di Gua Niah di Sarawak. Penemuan-penemuan di bahagian pantai timur pula tertumpu di kawasankawasan yang mempunyai sumber emas. Johor.

Poyang. (www.gov. topeng adalah tunggak budaya mereka. Topeng-topeng ini pada mulanya diukir oleh bomoh atau batin. Pelbagai jenis topeng yang terdapat dalam masyarakat Asli serta diberi nama tertentu seperti Roh.7 Seni Pribumi Di kalangan masyarakat Asli tempatan seperti kaum Mah Meri di Pulau Carey dan Jah Hut di Pahang. Bes. 7 .PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Loceng Gangsa dari Zaman Logam Layari Internet Dapatkan maklumat tentang 10 artifak yang telah didaftar dalam Daftar Warisan Kebangsaan 2009 yang dikenali sebagai Objek Warisan Ketara.my) 1. Moyang. dan Hantu. Kaum asli ini membuat topeng untuk tujuan penyembahan dan perubatan.muzium negara.

lagenda serta gambaran kehidupan mereka. "Mahmeri" bermaksud orang hutan manakala dalam istilah.1 Kaum Jah-hut Suku kaum Jah-hut adalah suku bangsa Senoi yang mendiami negeri Pahang. sesuai dengan lokasi penempatan mereka yang berhampiran dengan laut iaitu di sepanjang pantai Negeri Selangor dan Pulau Carey. Moyang Harimau Berantai 8 .2 Kaum Mah meri Mah Meri merupakan salah satu daripada 18 suku kaum Orang Asli yang tinggal di Malaysia dan tergolong di dalam kumpulan besar yang digelar orang Senoi. buluh dan rotan.7. Setiap ukiran mempunyai pelbagai maksud dari segi kepercayaan.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI 1. Selain hasil anyaman. Kaum ini terkenal dengan hasil anyaman dari mengkuang dan pandan. mistik. Mereka juga dikenali sebagai orang laut. Segala ciptaan dari ukiran kayu adalah berasaskan kepada imaginasi dan mimpi yang menggambarkan kuasa baik atau jahat yang ada perkaitan dengan sistem kepercayaan dan kehidupan mereka. kaum Jah-hut juga sememangnya sinonim dengan pengukiran kayu terutama penghasilan arca dan merupakan lanjutan untuk kepercayaan keagamaan mereka. 1. Pengukiran kayu merupakan salah satu sumber pendapatan kaum Jah-hut. keagamaan.7. bertam. Mahmeri memberi maksud bersisik.

9 . Kreativiti mengukir patungpatung berbentuk dewa-dewa. Ukiran serta makanan tersebut kemudiannya ditinggalkan di tepi laut setelah upacara tersebut selesai. Kaum Mah Meri yang kuat pegangan animisnya menganggap ukiran-ukiran ini sebagai satu cara untuk berhubung dengan dunia roh yang mereka percayai wujud di dalam alam semulajadi. Ukiran kayu kaum Mah Meri melambangkan roh atau semangat yang wujud dan mempunyai pengaruh ke atas pelbagai aspek kehidupan mereka sama ada secara positif atau pun negatif. bomoh Mah Meri akan menghasilkan ukiran Moyang Sauh dan mengadakan satu upacara di tepi pantai dengan menyediakan pulut kuning dan makanan yang lain sambil meminta pertolongan Moyang Sauh agar nelayan mereka selamat di laut hinggalah mereka pulang ke darat. alam flora dan fauna amat menakjubkan. figura manusia. Ukiran kayu Mah Meri bukan dicipta untuk tujuan beribadat atau untuk disembah. Moyang Sauh yang digambarkan dalam ukiran Mah Meri mempunyai bentuk seakan-akan seekor ikan atau naga laut menjadikannya sebuah ukiran yang kelihatan menyeramkan namun sangat indah pada masa yang sama. Untuk memastikan para nelayan selamat pulang. Ukiran yang dinamakan Moyang Sauh dipercayai berpengaruh ke atas keselamatan para nelayan ketika mereka turun ke laut.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Kaum Mah Meri terkenal dengan hasil ukiran topeng kayu serta ukiran yang digunakan di dalam amalan kerohanian tradisi mereka.

Bentuk-bentuk topeng masyarakat Asli ini tidak menggunakan warna tetapi rupa topeng dibezakan melalui corak. Selalunya topeng ini dipakai oleh batin dan bomoh sebagai perantara alam metalizik dan realiti.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Moyang Jantung Moyang Sauh Moyang Naga Ukiran Mah Meri juga memainkan peranan yang penting dalam usaha mereka untuk menyembuhkan penyakit seperti demam. 10 . sakit perut dan penyakit yang berkaitan dengan pembuangan air kecil. Nama topeng dalam masyarakat Mah Meri berdasarkan cerita dan kepercayaan masyarakat untuk tujuan perubatan. Moyang Labi-Labi dan Moyang Katak Kala. sentiasa menjadi sebutan. gaya dan piuhan. Ukiran ini kemudian diberikan kepada bomoh mereka yang akan menjalankan upacara bagi „mengalihkan‟ penyakit tersebut dari pesakit kepada ukiran kayu itu dan kemudian membuangnya ke laut atau ke dalam hutan. lalu secara simboliknya „mengeluarkan‟ penyakit itu dari badan pesakit. salah seorang ahli keluarga pesakit tersebut perlu menghasilkan ukiran kayu yang melambangkan roh atau semangat yang dipercayai berpengaruh ke atas penyakit tersebut. Untuk mengubati pesakit. penyembahan dan hiburan. Nama seperti Moyang Tetek Lanjut.

maka topeng menjadi mekanisme penjelmaan mereka dari manusia kepada makhluk magis. setiap ukiran yang dihasilkan adalah seunik urat-urat kayu nyireh batu yang membentuk ukiran itu sendiri. menakut serta melucukan. Ukiran berukuran satu kaki tinggi memakan masa kira-kira dua minggu untuk disiapkan. Ukiran topeng Kaum Mah meri Jenis kayu yang paling digemari untuk dibuat ukiran adalah kayu nyireh batu. Keindahan ukiran ini terserlah bukan sahaja pada alunan urat kayu nyireh yang indah atau warna kayu yang menarik tetapi juga pada rekabentuk ukiran itu sendiri yang ringkas tetapi sungguh anggun serta membawa makna di dalam budaya kaum Mah Meri. Setiap ukiran tertakluk kepada tafsiran pengukir yang menghasilkannya. 11 . Kebanyakan bomoh di kalangan masyarakat Asli berperanan sebagai tabib dan hakim. hasil anyaman juga memainkan peranan yang penting dalam budaya Mah Meri lebih-lebih lagi bagi kaum wanita Mah Meri. Oleh sebab ini. Terutamanya topeng untuk tujuan penyembuhan penyakit. Selain daripada ukiran kayu.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Terdapat topeng yang dipiuhkan untuk menimbulkan imejan yang menggerun. kepakaran pengukir untuk membentuk kayu ini serta keunikan mutu kerja pengukir tersebut.

3 Pua Kumbu Pua Kumbu merupakan salah satu jenis kain pua yang popular di kalangan masyarakat Sarawak.7. Pua kumbu ditenun oleh wanita kaum Iban yang sudah mahir menenun kerana pua jenis ini adalah paling rumit untuk ditenun. Pua kumbu menjadi kemegahan di kalangan wanita kaum Iban dan jika dilihat dengan teliti. seorang wanita kaum Mah Meri perlu menguasai kemahiran menganyam pelbagai jenis barangan seperti bakul memburu. Bagaimanapun. Kain tenunan ini berwarna kemerah-merahan atau coklat tua. LAYARI INTERNET Layari internet dan dapatkan gambar beserta nama 5 patung kaum Jah-hut dan Mah meri 1. Antara motif-motif yang digunakan: Motif Engkeramba Penerangan Merupakan gambaran figura roh. motif-motif itu kerap dikaitkan dengan kepercayaan dan pantang larang mereka. motif ini hanya boleh ditenun oleh anak dan isteri ketua rumah panjang Fauna Buaya mempunyai kuasa untuk menjaga 12 . tikar serta perhiasan upacara. Kepercayaan Dipercayai berkuasa menghalang bencana atau kuasa jahat daripada menyerang tanam-tanaman dan penghuni rumah panjang Biasanya. bekas simpanan.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Sebelum mereka dianggap layak untuk berkahwin. ia turut memaparkan corak kehidupan seharian masyarakat Iban.

PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Motif Penerangan Kepercayaan tempat berhuma (tanaman padi). Ular membawa petanda buruk dimana kemunculan ular dikaitkan dengan kuasa jahat atau hantu dantidak ditenun dengan sewenang-wenangnya Katak ditenun dengan gaya seperti manusia. biji benih dan bunghabungaan. Burung pembawa alamat baik kain yang mempunyai motif burung dipercayai boleh menyembuhkan penyakit dan mendatangkan kekayaan dalam apa pekerjaan. Rusa mendatangkan kejayaan atau tuah semasa berburu Serangga labah-labah. kala jengking dan lipan Flora rotan. menurut kepercayaan kaum Iban. bulan. awan larat. selampai iaitu roh perempuan sering menjelma sebagai katak dan dikatakan mempunyai kuasa untuk mencipta bayi Harimau dan tikus kasturi sering dikarang dalam bentuk abstrak Dipercayai orang yang memakai kain tenunan ini dianugerahkan keberanian. pucuk paku. Mempercayai bahawa buaya adalah jelmaan saudara-mara mereka. pucuk rebung. kunang-kunang. alat tenun Alam & Alatan 13 . buahbuahan.

pua yang dihasilkan adalah antara yang terbaik di kalangan suku kaum Dayak. Kini sebahagian kecil sahaja masyarakat Iban yang memiliki kemahiran menenun pua. jika seseorang itu berkeras untuk menghasilkan motif atau corak pua kumbu di luar kemampuannya. Penenun yang mahir biasanya memperoleh motif serta corak menerusi mimpi yang kemudiannya diterjemahkan dalam tenunan pua kumbu. Pua kumbu pada zaman dahulu sering digunakan dalam upacara kelahiran. menyambut kepala (selepas ngayau/memenggal kepala) dan upacara bercucuk tanam. dia tidak akan dipilih sebagai calon isteri dan lambat bertemu jodoh. ia dipercayai akan 'memakan diri' dan kain tersebut tidak dapat dihasilkan. perubatan. perkahwinan. Penenun yang mencapai tahap tertinggi boleh dikenali dengan tatu di badan mereka. 14 . pengkebumian. Bagi masyarakat Iban. Mereka akan mempunyai tatu di beberapa tempat di anggota badannya termasuk di bahagian leher. Dahulu jika seseorang wanita Iban yang tidak mempunyai kepandaian menenun kain. seni tangan itu bukan sahaja menggambarkan kerajinan dan ketekunan malah sikap bertanggungjawab di dalam rumahtangga.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Mengikut kepercayaan. Walaubagaimanapun. Kemahiran menghasil kain tenunan merupakan satu kemestian bagi wanita suku kaum Iban. Maksud memakan diri itu pula adalah pembuat itu akan jatuh sakit dan ada sahaja perkara lain yang menghalangnya untuk menyiapkan tenunan tersebut. malah kebolehan itu juga pernah menjadi faktor tarikan utama kaum lelaki suatu ketika dulu. Apabila selesai setiap pua kumbu dihasilkan. penenun akan membuat sebuah tatu di tangan yang bermakna penenun tersebut adalah pakar atau telah ditauliahkan.

motif: buah terabai/Lang Tuai 15 .PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Pua Kumbu.

PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Pua Kumbu. 16 . Penggunaan motif atau simbol boleh dikaitkan dengan kepercayaan dan budaya hidup masyarakat di alam Melayu.8 Rumusan Seni di Alam Melayu sangat unik. motif: tangga begi 1. Ia menggambarkan hubungan antara manusia dan alam secara rohaniah.

5) Menunjukkan sikap patriotik terhadap karya seni Malaysia 17 .Catan Cina .Seni bina .PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI TAJUK 2 PENGENALAN SENI VISUAL MALAYSIA 2. 3) Menggunakan pengetahuan dan menerangkan kronologi perkembangan Seni Visual Malaysia selepas merdeka. 4) Menganallisis perkembangan Seni Visual selepas merdeka.Seni Bina .Seni Arca .Seniman .1 Sinopsis Tajuk ini meliputi maklumat dan latihan berkaitan seni visual di Malaysia merujuk kepada seni visual sebelum merdeka dan selepas merdeka.Seni Plastik .2 Hasil Pembelajaran: 1) Menganalisis pengaruh Seni Barat dalam Seni Oriental dan Seni Malaysia 2) Membanding beza dan menghubungkaitkan pengaruh Seni Visual Barat dengan Seni Visual Di Malaysia. Ia meliputi tempoh setengah abad.Seni Moden . perkembangan Seni Visual seperti berikut: Maklumat yang dibincangkan adalahh mengikut tajuk-tajuk .Artifak .Catan air . Kesenian visual yang menjadi tradisi Melayu adalah daripada pelbagai bidang seni. Sejarah perkembangan seni Malaysia agak baru jika dibandingkan dengan negara-negara lain.Karya-karya terkenal 2.

PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI 2.3 Kerangka Tajuk-tajuk Pengenalan Seni Visual Malaysia Perkembangan Seni Visual Malaysia Sebelum Merdeka Selepas Merdeka Artifak Seni Plastik Catan Cina Seni Arca Catan Air Senibina Senibina Seni Moden Seniman Karya-karya Terkenal 2.1.1 Perkembangan Seni Visual Sebelum Merdeka Apakah yang anda faham tentang seni visual sebelum merdeka ? 2.4.4 Kandungan Isi 2. senjata atau ornamen. 18 .4.1 Artifak Artifak adalah barang-barang sejarah hasilan manusia seperti peralatan.

Mereka telah menerima pendidikan dalam lukisan berus Cina dan kaligrafi di China. Keris Taming Sari. Bukit Tambun. Bukit Tengku Lembu. Perlis. Ini terbukti dengan penemuan barangan tembikar seperti di Gua Cha.4. Di Johor. menggunakan serpihan-serpihan tembikar yang ditemui sebagai petanda untuk menggambarkan tamadun dan budaya zaman silam B) Keris Keris menjadi sejenis senjata warisan Melayu sejati yang telah digunakan di Tanah Melayu sejak lebih daripada 700 tahun yang lalu. Ragam hias pada permukaan pada permukaan serpihan tembikar berbentuk sederhana yang ditemui didapati dibuat secara spontan dan dibakar pada suhu sebarang suhu. Serawak. Kelantan. 2. Perak dan Gua Niah. Keris Panjang dan Keris Madura. Selain sebagai senjata untuk mempertahankan diri. Contoh keris yang wujud di Malaysia Keris Semenanjung. keris juga merupakan satu lambang yang menjadi kemegahan serta kebanggaan bangsa dan negara.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI A) Tembikar Seni tembikar telah wujud dalam budaya Melayu di Malaysia sejak beribu tahun dahulu. dijumpai pecahan tembikar yang dihiasi Para pengkaji sejarah dengan motif geometri berbentuk „tulang ikan‟. Keris Pekaka.1. Ulu Tembeling. Mereka juga telah berkunjung ke Singapura untuk sesuatu jangka masa. 19 .2 Catan Cina Sumbangan golongan Cina kepada perkembangan seni Malaysia dan Singapura berpunca daripada pendatang dan pelawat Cina seperti Xu Beihong yang telah bermastautin di Pulau Pinang untuk beberapa tahun. Pahang.

Lukisanlukisan dan catan-catan tersebut banyak ditempah oleh pegawai-pegawai Syarikat Hindia Timur yang ditempatkan di Malaya. Pameran seni lukis yang terawal di singapura ialah pameran Lian Xiao Oh pada tahun 1924. Seni halus tidak pernah difikirkan . Disusuli pula dengan pameran pastel He Qui Qo pada tahun 1926.1. Seni visual ini wujud oleh perintis karya-karya cat air dan cat minyak para pegawai Kolonial British yang berkhidmat di Pulau Pinang pada akhir tahun 1770an yang mengikut estetik zaman Victoria. Kesimpulannya pada awal tahu 1920an terdapat pelukis yang mempamerkan hasil karyanya. Reverend Pak Yuen. Chai Horng. Kesenian visual bukan menjadi tradisi Melayu. Reverend Chuk Mor. Antara yang berjaya dalam bidang seni ialah Lee Kah Yeow. Hanya selepas mereka bertapak kukuh dan berjaya dalam kehidupan. Terdapat kepercayaan bahawa pengembara. Abdullah Ariff dan lain-lain lagi.4. 2.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Pada mulanya penghijrah-penghijrah awal dari China adalah untuk mencari sara hidup. Terdapat yang terlibat dalam pendidikan Seni dan ada pula yang menjadi pelukis amatur.3 Catan air Sejarah seni Malaysia agak baru jika dibandingkan dengan negara-negara jiran. Ia meliputi tempoh setengah abad. barulah terdapat beberapa penghijrahan berdasarkan kretiviti artistik mereka. Ini disebabkan oleh minat mereka atau sebagai rekod sejarah. Seni lukis Malaysia bermula dalam tahun 1930an dengan terciptanya karya-karya catan awal oleh Yong Mun Seng. Wang Yau. Chung Hong Kong dan Zhen Wei Sin.pengembara Eropah dan Inggeris telah meminta pelukis-pelukis negeri-negeri Selat yang berketurunan Cina atau Melayu untuk melukis gambaran kehidupan tempatan yang bermotifkan flora dan fauna. 20 .

Terdapat bangunan-bangunan yang menarik disamping mempunyai reka bentuk seni bina yang unik. (2) Balai Besar di Alor Setar. masjid. arkeologi. zaman Pre-Raphelites. Contohnya. Ini telah berterusan sehingga abad ke 19 apabile Seni Eropah terutamanya Seni Perancis mula memberi kesannya kepada seluruh rantau dengan pergerakan-pergerakan seni seperti aliran Impresionisme. Wilayah Persekutuan (1888). Melaka (1641). dan lain-lain lagi. ekonomik.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Pihak Inggeris telah memperkenalkan genre lukisan/ catan lanskap dalam aliran Realisme. sejarah. George Anglican di George Town. 2. Turner dan Constable. Pulau Pinang (1817). dokumentari. (3) Muzium Sejarah Nasional di Kuala Lumpur. sosial dan juga politik serta rohani yang simbolik. Kubisme. (5) Gereja St. tembok. Dianggarkan terdapat lebih kurang 35. rumah berhala. Futurisme dan Konstruktivisme. Surealisme. stesen keretapi.4. bangunan pentadbiran kerajaan.000 buah bangunan sebelum perang yang berada di 265 buah bandar yang dikaji di seluruh negara wajar dipulihara (Syed Zainol Abidin Idid. Kedah (1735). 1995). istana. monumen. (6) Balai Seni di Alor Setar. (4) Masjid Kampung Hulu di Banda Hilir. Kedah (1893).1. pusat pengajian.4 Seni bina Tidak dapat dinafikan masyarakat dahulu kala mempunyai pengetahuan yang tinggi dalam bidang seni bina. Fielden (2000) berpendapat bahawa bangunan bersejarah mempunyai nilai senibina. Contoh senibina sebelum merdeka: (1) Bangunan Stadthuys di Banda Hilir. sekolah. estetik. Melaka (1728). 21 .

1 Bincang dan hasilkan jadual kronologi tentang perkembangan seni visual sebelum merdeka berkaitan : - Stail dan bentuk tema bahan gaya aliran tahun 2. Latihan 1.5. Seniman mengenalpasti dari aspek perletakan imej di dalam ruang plastik merujuk kepada keperluan 22 . Merupakan zaman baru bagi pelukis Malaysia dan seni halus tidak dipentingkan. Aktiviti seni dipengaruhi oleh suasana penjajah iaitu menekankan genre lukisan dan catan lanskap dalam aliran Realisme. Era baru dalam aliran naturalis dan figura manusia.5 Perkembangan Seni Visual Selepas Merdeka Apakah perbezaan di antara aliran seni visual sebelum merdeka dan selepas merdeka? 2.1 Seni Plastik Istilah plastik digunakan kepada semua imej-imej spatial.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Rumusan : Perkembangan seni visual Malaysia sebelum merdeka adalah sebagai minat atau rekod sejarah.

batu dan sebagainya. menempa. Gaya ‟avantgarde‟ yang dipolori oleh penghargaan. logam. dan menggelek. tanah liat. Dalam tahun 1960-an pemilihan gaya abstrak adalah lebih formalistik dan berbentuk individualistik. bahan dan proses berkarya. 23 . kayu. Bahan yang digunakan ialah kayu. menguli. menyambung. menjalin. Membina pula ialah menghasilkan karya seni dalam bentuk tiga dimensi secara mengikat. tembikar.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI permukaan dan perasaan seniman. Abstrak Ekspresionisme Amerika telah diberi Sekitar dekad 1980-an dan 1990-an memperlihatkan cubaan serius untuk Seniman pada menerapkan ciri ‟nasional‟ atau keaslian‟ seni plastik moden. mengurut. Dalam lewat tahun 50-an telah berlaku konflik dalam seni akibat perbalahan dominasi oleh pengamal aliran abstrak dan ekspresionistik.5. senibina. struktur. membentuk. mencantum dan sebagainya. 2. melentur. jalinan. Unsur plastik ini menjurus kepada aspek seni dari segi bentuk. ukiran. tenunan senjata dan sebagainya. keluli dan sebagainya. Seniman dan peminat aliran realisme rasa tercabar dan telah bangkit. Bahan yang boleh digunakan untuk aktiviti ini ialah batu. ruang. imbangan dan kestabilan yang merangkumi objek tiga dimensi. arca. sekitar tahun 80-an menghasilkan karya di luar ciri seni plastik konvensional dan tidak terikat pada media. Membentuk ialah teknik menghasilkan karya dengan cara mengukir. Seni plastik juga adalah satu terma dalam seni visual yang memberi maksud unsur plastik dalam bahan-bahan yang boleh dibentuk dan dibina. besi. Seni plastik di Malaysia melibatkan hasil karya catan.2 Seni Arca Arca dihayati sebagai satu cabang kesenian yang berkaitan dengan pengkajian bentuk-bentuk tiga dimensi yang melibatkan formalistik seni seperti ruang.

Tengku Sabri Tengku Ibrahim. Kuala Lumpur. Menurut T. Seni arca di Malaysia boleh dikatakan masih baru Seni arca moden mula berkembang di Malaysia pada sekitar tahun 1960-an.K. Ramlan Abdullah. Pada tahun 1976 satu pameran “Tinjauan Seni Arca Moden Malaysia” telah diadakan di Balai Seni Lukis Negara. Raja Shahriman dan Bayu Utomo. Chan Teck Meng. Antara yang turut serta adalah Anthony Lau. Syed Ahmad Jamal. Aliran Ekspresionisme dan Abstrak Ekspresionisme meresap ke dalam seni arca. Institut Teknologi Mara merupakan salah sebuah institusi yang bertanggungjawab dalam melahirkan ramai pengarca ternama dan berpotensi seperti Zakaria Awang. Teo Tien Eng. Antara karya awal Anthony Lau adalah arca “Djin Api” (1959). Arca-arca yang bersifat figuratif dan representasi dapat dilihat menerusi karyakarya Anthony Lau. Peningkatan minat dan kecenderungan seniman kepada seni arca dan media campuran jelas 24 . budaya. Wan Ahmad Wan Mohamod. Contohnya. alam dan kehidupan secara umumnya. berbanding dengan catan. karya Syed Ahmad Jamal “The Link” (1963). yang sama tema dengan catannya. struktur dan rupa. Ham Rabeah Kamarun. Dari segi tema. “Forest” (1968) dan “Ecstacy” (1986) Dekad 1970-an memperlihatkan perkembangan arca yang pesat. Cheong Laitong dan Latiff Mohidin. Kajian Seni Lukis dan Seni Reka. Cheong Laitong.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI warna. karya-karya arca Syed Ahmad Jamal. Mad Anuar Ismail. Latiff Mohidin.Sabapathy (1976). para pengarca berinteraksi terhadap persekitaran seperti persoalan agama. Ariffin Ismail. Zulkifli Yusof. Yeoh Jin Leng dan Tang Tuck Kan membangkitkan halhal yang menghubungkan catan dengan arca.

Pelbagai bentuk arca terhasil. pemasangan (installation) atau pun arca persekitaran.merdeka. muzium dan sebagainya. Aspek-aspek umum seperti pintu gerbang. 2. bersifat galeri. 25 . bangunan berkembar Petronas dan Menara Telekom. Taman-taman dan kawasan rekreasi. 2. Bangunan-bangunan kerajaan. perpustakaan. Bangunan Sultan Abdul Samad. bangunan parlimen (1963).PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI kelihatan awal dekad 1990-an. Muzium Negara. Menjelang era pasca. 3.5.3 Seni Bina Sebagai sebuah negara yang mempunyai kebudayaannya sendiri. senibina Malaysia mengandungi unsur-unsur budaya kebangsaan yang berteraskan kebudayaan masyarakat berbilang kaum. Para arkitek yang baharu sahaja menamatkan pengajian di luar Negara telah membawa fahaman baru dalam seni bina di bandarbandar utama Negara yang sebelum ini dikuasai oleh gaya rupa senibina kolonial. Dayabumi. elektik dan sebagainya. hospital. 5. Stadium Negara (1964). suatu aspek yang turut mengalami perubahan ketara ialah gaya rupa seni bina. Masjid Negara. anglo-Indian. sama ada secara konvensional. bangunan Dewan Bahasa dan Pustaka (1959). Bangunan-bangunan perniagaan. menara. tugu peringatan dan sebagainya. Yang dimaksudkan dengan senibina adalah melingkupi: 1. Bank Bumiputra. 6. Bangunan-bangunan awam seperti masjid. Binaan tempat kediaman iaitu rumah atau taman perumahan. Antara bangunan-bangunan utama yang dapat digolongkan dalam senibina moden ialah bangunan istana raja-raja Melayu di tiap-tiap negeri. 4.

Dari semasa ke semasa binaan-binaan baru didirikan bagi memenuhi keperluan pembangunan Negara dan keperluan masyarakat. Beberapa orang arkitek seperti Howard Ashley. Ivor Shipley (arkitek JKR yang merekabentuk bangunan Parlimen) mengadaptasi factor-faktor setempat ke dalam rekabentuk moden. Hisham Albakri (kumpulan arkitek JKR yang mereka bentuk Masjid Negara) dan W. mengadakan kelas-kelas melukis. Jalan Ampang telah dibuka dengan rasminya oleh YTM Tunku Abdul Rahman pada 27 Ogos 1958. Ini membawa kesan yang mendalam dalam perkembangan seni Malaysia kerana usaha-usaha Sullivan yang bersungguh-sungguh untuk memperkenalkan para pelukis tempatan serta karya-karya mereka. Lee Joo For. Baharuddin Kassim. Seni daripada taraf rendah (kedaerahan) meningkat ke peringkat antarabangsa. Persepsi masyarakat terhadap seni telah mula berubah. Tay hooi Keat. Perdana Menteri Malaya yang pertama.4 Seni Moden Pada tahun 1957. Thursday Art Group telah ditubuhkan di Pulau Pinang dengan matlamat yang sama dengan Wednesday Art Group. Pameran pembukaan telah memaparkan karya-karya Chen Wen His. Pada tahun 1957 Frank Sullivan telah dilantik sebagai setiausaha akhbar kepada YTM Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Cheong Lai Tong.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Bentuk dan corak senibina moden memperlihatkan perubahan-perubahan yang nyata tetapi disesuaikan dengan ciri-ciri senibina asli Malaysia. Lim Tong Juan dan William K. 2. Mereka memperkenalkan konsep-konsep baru. Menjelang kemerdekaan seni telah menjadi salah satu simbol kepada perpaduan kaum di Malaysia. Kuo Ju Ping. Balai Seni Lukis Negara di 109. sesi perbincangan dan pameran. 26 .K. Chuah Thean Teng.5. Ahli-ahli terdiri daripada Abdullah Ariff. Lau.

Anthony Lau. Guru-guru yang berminat di bidang seni diberi peluang melanjutkan pelajaran melalui kursus sepenuh masa selama satu tahun. Peter Harris. Balai Seni Lukis Negara memperolehi koleksi tetapnya secara beransur-ansur. Acara-acara seni lukis menjadi acara gemilang yang dihadiri oleh pelukis-pelukis. pencinta seni. Mereka yang menunjukkan bakat besar dihantar untuk melanjutkan pengajian ke luar negara.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Mohd Hoessein Enas. ahli politik dan diplomat. Jolly Koh dan lain-lain lagi memainkan peranan yang penting dalam seni lukis avant-garde di negara ini. ceramah. Tan Sri Kamarul Ariffin. Lim dan ramai lagi. syarahan. Kakitangan akademik Jabatan Seni di Maktab Perguruan Ilmu Khas seperti Syed Ahmad Jamal. Tan Sri Ghazali Shafie. Professor Ungku Aziz. 27 . Seni lukis aliran utama 1960an adalah dengan nilai-nilai mistikal dan semesta telah menarik perhatian audien untuk menghayatinya kerana mempunyai kelainan. Nik Zainal Abidin. Tan Sri Zain Azraii. Dengan adanya tradisi seni khat telah membentuk satu pengucapan gambaran yang tersendiri. laporan. Syed Ahmad Jamal. Special Teachers Training Institute (STTI) ditubuhkan pada tahun 1960 yang kemudiannya ditukar kepada Maktab Perguruan Ilmu Khas (MPIK). Puan P. pameran dan sebagainya. Cheong Laitong. Antaranya ialah perbincangan. Pelbagai aktiviti dijalankan melalui saluran media massa. Selain Frank Sullivan yang menjadi setiausaha selama sepuluh tahun. Lee Joo For. Patrick Ng. Lahir pandangan yang kritikal terhadap seni lukis. Golongan pelukis-pelukis dan pendidik seni telah menjadi tenaga utama seni lukis pada lewat tahun 1960an. Dua koleksi yang menarik ialah gambar foto burung Dato‟ Loke Wan Tho dan Koleksi hasil-hasil kaligrafi dinasti Sung yang didermakan oleh Lee Kah Yeow bernilai 2 juta ringgit. Tan Sri Dato‟ Azman Hashim.G. Tay Hooi Keat dan Yong Mun Sen. antara yang telah membangunkan Balai Seni Lukis Negara adalah Tan Sri Mubin Sheppard.

Ia menawarkan kursus diploma selama empat tahun dalam bidang Fine Arts (Painting and Sculpture). Chinese Brush Painting. Mereka terdiri dari kumpulan ‟New Scene‟ seperti Redza Piyadasa. Awal tahun 1970an pensyarah-pensyarah Institut Teknologi Mara telah mengambil alih tempat avant-garde. Institusi persendirian ini menawarkan kursus-kursus diploma selama tiga tahun dalam bidang Fine Art. op dan lain-lain aliran semasa tetapi juga menyarankan seni melibatkan kepintaran. Chong Kam Kow. Ceramics. Sculpture. Tan Teong Eng. Kuala Lumpur College of Art telah ditubuhkan dalam tahun 1968 dengan menawarkan kursus diploma selama tiga tahun dalam bidang Painting. Tan Teong Eng dan Tong Tuck telah mempunyai ikutan yang teguh di awal 1970an. Commercial Art dan Interior Design di samping kursus-kursus sambilan. Sulaiman Haji Esa. pop. Pottery and Ceramics.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Institusi Senilukis yang pertama ditubuhkan ialah Malayan Institut of Art pada tahun 1966. Pelukis-pelukis bukan sahaja berkarya dalam bidang minimal. Fine Metal. Kumpulan ini telah mendebarkan keadaan seni lukis tempatan dengan ungkapan-ungkapan yang mencabar. Photography. Textiles. Pendekatan gaya catan mereka yang berasaskan optik dan maklumat telah mengejutkan pelukis-pelukis tempatan dan masyarakat umum. Catan hard-edge yang menegaskan kedataran dan tanpa isyarat yang dipelopori oleh Chong Kam Kow. Fashion dan Industrial Design. Photography dan Commercial Art. Joseph Tan dan lain-lain lagi. 28 . Graphics. Penubuhan Institut Teknologi Mara pada tahun 1967 telah melahirkan sekumpulan tenaga baru pendidik seni dan usahawan-usahawan Melayu dalam bidang seni tertentu. nilai-nilai mistika dan metafisika iaitu maklumat dan ilmu yang luar dari bidang catan.

USM juga menawarkan kursus Master of Art dalam Sejarah Senilukis. Fotografi. Seni Arca. Institut dan akademi seni swasta yang ditubuhkan di sekitar negara juga telah memberi sumbangan mengeluarkan tenaga seni dalam pelbagai bidang. 29 . Rekabentuk Grafik. Persatuan Pelukis Malaysia ditubuhkan pada tahun 1980 dengan hasrat mewujudkan sebuah badan yang betul-betul mewakili pelukis. telah mula membeli karya-karya untuk dijadikan koleksi simpanan.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Pada tahun 1974 Abdul Latif Mohidin telah menghidupkan pendekatan yang baru di kalangan ahli-ahli muda dan menubuhkan Kumpulan Anak Alam sebagai kumpulan serpihan Angkatan Pelukis SeMalaysia. Awal tahun 1980an mengemukakan bidang kanvas yang lebih luas dan menarik dengan munculnya catan pemandangan yang naif. Penubuhan Pusat Seni di Universiti Sains Malaysia pada tahun 1984 telah melahirkan guru-guru pemegang ijazah bagi institut. maktab dan sekolah-sekolah serta para profesional yang lebih maju dan mahir dalam bidang seni halus. Kursus Ijazah selama tiga tahun ditawarkan oleh Jabatan Kemanusiaan. Aspek-aspek Keseniaan Asia Moden dan latihan Ilmiah. sambungan akademik aliran realisme dan karya-karya yang menyedut inspirasi dari mitos dan lagenda yang kaya di rantau ini. Aspek-aspek Seni Asia Tradisional. memperbaiki kedudukan pelukis dan bekerjasama dengan kerajaan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan seni lukis di Malaysia dan Luar negara. Teori-teori Seni. Studio Seni lukis dan Sejarah Senilukis dan Kemanusiaan. Ini termasuk USM menawarkan kursus Seni halus bagi Catan. Badanbadan swasta seperti firma-firma petroleum dan para peminat seni yang berada .

Dua koleksi yang menarik ialah gambar foto burung Dato‟ Loke Wan Tho dan Koleksi hasil-hasil kaligrafi dinasti Sung yang didermakan oleh Lee Kah Yeow bernilai 2 juta ringgit. Jolly Koh dan lain-lain lagi memainkan peranan yang penting dalam seni lukis avant-garde di negara ini. Nik Zainal Abidin. Mohd Hoessein Enas. Jalan Ampang telah dibuka dengan rasminya oleh YTM Tunku Abdul Rahman pada 27 Ogos 1958. dan dipersembahkan oleh Majlis Kesenian Persekutuan. Chuah Thean Teng. Cheong Laitong. Pelukis Malaysia pertama yang mengadakan pameran solo di seberang laut ialah Chuah Thean Teng yang diadakan di London pada tahun 1959. Chong Kam Kow.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI 2. Seterusnya pelukis-pelukis batik yang lain seperti Khalil Ibrahim. Balai Seni Lukis Negara memperolehi koleksi tetapnya secara beransur-ansur. 30 . Cheong Lai Tong. Pameran pembukaan telah memaparkan karya-karya seniman terkenal seperti Chen Wen His. Anthony Lau. Joseph Tan dan lain-lain lagi. Golongan pelukis-pelukis dan pendidik seni telah menjadi tenaga utama seni lukis pada lewat tahun 1960an. Sulaiman Haji Esa. Kakitangan akademik Jabatan Seni di Maktab Perguruan Ilmu Khas seperti Syed Ahmad Jamal. Lee Joo For. Awal tahun 1970an pensyarah-pensyarah Institut Teknologi Mara telah mengambil alih tempat avant-garde.5. Tan Teong Eng. Peter Harris. Tay Mo Leong dan Toya turut menerima pengiktirafan antarabangsa. Syed Ahmad Jamal. Tay Hooi Keat dan Yong Mun Sen.5 Seniman Balai Seni Lukis Negara di 109. Patrick Ng. Mereka terdiri dari kumpulan ‟New Scene‟ seperti Redza Piyadasa. Kejayaan Chuan telah membawa seni Malaysia kepada seni antarabangsa.

Pohon-Pohon Kelapa Media : Cat Air Tahun :1951 2.5. 2.6.5. Tan Teong Eng dan Tong Tuck telah mempunyai ikutan yang teguh di awal 1970an. Cat Air.6 Karya-karya terkenal 2. Coconut Plantation – Dawn.2 Abdullah Ariff Abdullah Ariff. 1948 31 .6. Pada tahun 1974 Abdul Latif Mohidin telah menghidupkan pendekatan yang baru di kalangan ahli-ahli muda dan menubuhkan Kumpulan Anak Alam sebagai kumpulan serpihan Angkatan Pelukis SeMalaysia. Rumah Atap Di Tepi Pantai Media : Cat Air Tahun : 1960 2.1 Yong Mun Sen (1896 -1962) 1.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Catan hard-edge yang menegaskan kedataran dan tanpa isyarat yang dipelopori oleh Chong Kam Kow.5.

1960 Dato‟ Mohd Hoessein Enas 2. 1958 32 . Cat Air.5.3 Dato‟ Mohd Hoessein Enas.6.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Abdullah Ariff. Pastel Kapur. Potret Diri. Bumi Bahagia Lombong Bijeh Malaya.

Datuk Syed Ahmad Jamal Perhubungan ( Arca ) Media : Besi Waja Tahun :1963 33 .6.5. 1959 3. Mengutip Daun Tembakau Media : Cat Minyak Tahun : 1963 5. Gadis Melayu.4 1. Cat Minyak. Nobat Media : Cat Minyak Tahun : 1962 4.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Dato‟ Mohd Hoessein Enas . Pengantin Perempuan Iban Media : Cat Minyak Tahun : 1963 2.

Djin Api. Lembu Liar ( Arca ) Media : Batu & Habuk Simen Tahun : 1963 34 .6. 1959 2. Cat Minyak Atas Papan. Mandi Laut. 1957 2.5 Anthony Lau (1933 - ) Anthony Lau.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Datuk Syed Ahmad Jamal. Kayu.5.

Rimba.6 1. Besi. Pondok Melayu. Tay Hooi Keat (1910 . Pulau Pinang Media : Dakwat Tahun : 1952 3.6. 1968 4.5. Hasil Rimba ( Arca ) Media : Besi Tahun : 1966 2. Pemandangan Pohon Media : Campuran Tahun : 1961 35 .PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Anthony Lau.1989) Jalan Pinang Media : Cat Minyak Tahun :1955 2.

Kekecuhan Media : Arkrilik Tahun :1969 Ibrahim Husin. Lembu Berlaga.5. 1967 36 .7 Ibrahim Husin (1939 - ) 1. Cat Minyak.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Tay Hooi Keat. 1958 5.6. Pak Utih. Campuran. Kapal Haji Media : Cat Minyak Tahun : 1966 2.

5. Are You Alone Out There ?.6.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Ibrahim Husin. Kelambu. Arkrilik. Kapur Pastel 37 .8 Zulkifli Dahalan 1. Satu Hari Di Bumi Larangan Media : Cat Imulsi Tahun : 1977 2. Di Dalam Ruang Rumah Media : Cat Minyak Tahun :1974 2.6.9 Dzulkifli Buyung (1948 - ) Dzulkifli Buyung.5. 1969 2.

6. Kapur Pastel. 1966 4. Pago – Pago. Membakar Semut Media : Kapur Pastel Tahun : 1967 Dzulkifli Buyung.5.10 A. Cat Minyak. 1962 38 .PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI 2. Lidi Media : Kapur Pastel Tahun : 1962 2. Kapal Kertas.Latiff Mohidin. Latiff Mohidin A.

Kayu 2. pastel. Siri Langkawi.6.11 Mazli Mat Som Mazli Mat Som. 1964 39 .5. Yati. Imago Senja ( Cetakan ) Media : Kayu Tahun : 1969 A.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI 2.Latiff Mohidin.

Menanti Nelayan. Cat Minyak.12 Khaw Sia 1.6. Waktu Pagi Di Kampung. 1958 40 . Cat Minyak. Menyeberang Sungai Media : Cat Air Tahun :1958 2. 1965 2.5.5.6.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Mazli Mat Som.13 Lai Foong Moi Lai Foong Moi.

15 Yeoh Jin Leng (1929 - ) 1.5. Sawah Padi Media : Cat Minyak Tahun :1963 41 .5. Cat Minyak. Menjemur Kain. 1958 2. Tanah Dan Air.6.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI 2.6. Semangat Angin. 1961 Patrick Ng Kah Onn.14 Patrick Ng Kah Onn (1932 ) Patrick Ng Kah Onn. Gauce.

5.6. Pantai Timur 2. Pantai Timur 1 Media : Lilin Dan Pewarna Batik Tahun :1988 Khalil Ibrahim.16 Jolly Koh Jolly Ko.5. 1968 2.6.17 Khalil Ibrahim 1. Paku Kipas. Cat Minyak. Lilin Dan Pewarna Batik.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI 2.1978 42 .

43 . Musim Buah.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI 2. arca dan karya mula menggunakan perisian komputer. 1968 Rumusan Seni visual selepas merdeka semakin matang dan menjadi bidang professional.6. Kemunculan catan hard-edge.5. Di Tepi Pantai Media : Lilin Dan Pewarna Batik Tahun :1958 Chua Thean Teng. Persepsi masyarakat terhadap seni visual mula berubah daripada peringkat rendah ke peringkat antarabangsa. Institut dan akedemi seni swasta memberi sumbangan mengeluarkan tenaga seni dalam pelbagai bidang.18 Chua Thean Teng 1. Lilin Dan Pewarna Batik. Seni visual juga menjadi salah satu simbol perpaduan kaum.

bentuk dan makna .tokoh .PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Latihan 2.tahun .stail 44 .1 Bina jadual perbandingan perkembangan seni visual selepas merdeka daripada hasil analisa terhadap bahan bacaan dan internet mengenai : .tema .bentuk aliran karya .

dalam bukunya ‟Pandangan Islam Tentang Seni‟ menerangkan seni adalah sebahagian daripada kebudayaan yang dicetuskan oleh sekelompok manusia melalui pancaindera kelima ekoran fitrah semula jadi yang cinta kepada seni. 45 . Menurut Zakaria Ali. Penghayatan karya seni memerlukan bahasa seni iaitu bahasa lisan dan tulisan. Menghayati seni adalah satu bidang yang perlu diberikan perhatian. apresiasi seni adalah latihan yang melibatkan deria pandang dan sentuh yang mampu membantu kita menikmati karya dengan lebih seronok lagi. 2) Mengaplikasikan teori apresiasi untuk melihat dan menghayati karya seni. 3.1 Sinopsis Menurut Drs.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI TAJUK 3 APRESIASI KARYA SENI ORIENTAL 3. Penerapan bahasa dalam penghayatan seni adalah dalam bahasa visual atau seni tampak.2 Hasil Pembelajaran: 1) Menganalisis penulisan tokoh dengan menggunakan pengetahuan dan pengalaman. Manusia memerlukan satu media perantaraan untuk meluahkan perasaaan dan emosi untuk dikongsi bersama manusia lain. Sidi Ghazalba.

karya seni yang dihasilkan pada zaman Pra Sejarah lebih menggambarkan situasi dan aktiviti mereka sendiri. Istilah Seni Oriental secara tradisionalnya merujuk kepada aktiviti seni dari daerah Timur Tengah. Seni China dan Seni India.4. Karya seni yang dihasilkan biasanya mempunyai tujuan yang tersirat dan tersurat.1 Pengenalan Seni Oriental Di dalam dunia ini terlalu banyak karya-karya seni telah dihasilkan secara individu atau berkumpulan. negara-negara dan peralatan yang berasal dari kawasan tersebut. 3. Sebagai contoh. Ia termasuklan Seni Islam. Asia Selatan dan Asia Timur.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI 3.3 Kerangka Tajuk-Tajuk Apresiasi Seni Oriental Falsafah dan Stail Perbandingan PandanganTokohtokoh Perbandingan Karya-karya Tuliskan esei pendek mengenai pengertian seni oriental dan ciricirinya. Istilah Oriental telah digunakan oleh masyarakat Barat untuk menjelaskan tentang kebudayaan.4 KANDUNGAN ISI 3. 46 .

Walaupun seni merupakan salah satu unsur yang disumbangkan tetapi Allah melarang penciptaan seni yang melampaui batas. Sunnah dan Ijma' Ulama. Tiada elemen-elemen figura. seni bina dan seni pentas." Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah swt kepada seluruh manusia tanpa mengenal bangsa yang bersumberkan al-Quran. perasaan dan akal fikiran manusia. Firman Allah swt yang bermaksud : "Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang melampaui batas. muzik. Seseorang seniman perlu memahami ajaran Islam yang hendak disampaikan melalui seni sama ada seni lukisan. sifat. zaman dan situasi menepati citarasa. Kesenian boleh mendidik manusia supaya menjadi insan yang baik dan 47 . pada semua tempat. kehendak. Islam membenarkan umatnya berimiginasi dan berkreativiti dalam pemikiran mereka. Pencapaian yang dibuat oleh seni Islam itu juga merupakan sumbangan daripada tamadun Islam di mana tujuan seni Islam ini adalah kerana Allah swt. Seni harus menjurus kepada pengabdian diri kepada Tuhan. perasaan. Kesenian Islam hendaklah memaksimumkan kesedaran tentang keesaan Allah. Kesenian Islam berteraskan konsep tauhid dan bertujuan untuk mempertingkatkan agama. Dalam jiwa. keinginan.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI (a) Seni Islam Seni Islam merupakan sebahagian daripada kebudayaan Islam dan perbezaan antara seni Islam dengan bukan Islam ialah dari segi niat atau tujuan dan nilai akhlak yang terkandung dalam hasil seni Islam. Tiada pemisahan antara seni dan agama. perlu dijaga dan disuburkan dalam ruang dan batasan syariat. nafsu. Islam adalah agama yang nyata (waqi'e) dan sesuai dengan fitrah manusia. Seni Islam terdiri daripada elemen yang diulang-ulang berbentuk geometri. nurani dan keinginan manusia terbenamnya rasa sukakan keindahan dan keindahan itu adalah seni. Kesenian Islam perlu mempunyai mesej yang jelas.

(c) Seni India Kesenian India bermula dari Dinasti Maurya. imej Buddha dan Bodhisattva di India Utara. contoh Taj Mahal dan Jami masjid. Dharma dikaitkan degan tugas. imej Buddha dan Bodhisattva di India Utara. Ia berkembang maju pada zaman Maurya. Berasaskan kepada keagamaan dan pemujaan.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI insan yang hampir kepada Allah. kombinasi gaya Parsi (Islam) dan Hindu berkembang. (b) Seni China Menurut ahli sejarah. Kesenian Cina yang terawal sekali ditemui pada akhir Zaman Batu ialah Seni Tembikar. Zaman Muslim. Dharma individu memerlukan apa yang harus dilakukan oleh seseorang mengikut kelahiran dan peringkat dalam kehidupan. Ianya mencapai kegemilangan pada zaman Gupta. contoh Stupa Sanchi. Karma – prinsip asas bagi aliran pemikiran falsafah dan agama yang berasal dari India. 48 . contoh Tiang Asoka. kombinasi gaya Parsi (Islam) dan Hindu berkembang. tahun 132 s. Para seniman mempunyai tanggungjawap sosial dalam konteks syariah islamiah. Kepercayaan kepada Tuhan – kepercayaan kepada satu entiti yang melampaui batas pemikiran dan kesedaran manusia merupakan asas pemikiran agama orang Hindu. tanggungjawab dan aturan memberi makna kepada kehidupan manusia iaitu memberi individu identiti dan makna kepada peranannya dlm hidup. contoh Tiang Asoka. Seni Bina dan Seni Ukir berkembang maju pada zaman Maurya.m. Nilai-Nilai Dharma – dharma masyarakat memerlukan idea tentang fungsi dan peraturan apa yang harus dilakukan. Zaman Muslim. Tembikar Maharaja Yso dan Shun berwarna kemerah-merahan dengan perhiasan hitam. Mencapai kegemilangan pada zaman Gupta. Bidang Kesenian Cina Seni Tembikar Kebanyakkan tembikar neolitik yang terbaik di dunia datanganya dari negeri Cina. contoh Stupa Sanchi. contoh Taj Mahal dan Jami masjid. Bentuk-bentuk tembikarnya yang popular ialah bentuk pasu bermulut tebal dan berbadan kecil.

Falsafah seni adalah sesuatu yang global dan secara umumnya terbahagi kepada falsafah barat. Falsafah seni bukan sahaja merupakan proses mencari jawapan kepada keindahan malahan juga memberikan gambaran tentang gabungan nilai keindahan. falsfah Islam dan falsafah timur.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Latihan 1. Plato.4. Maka ‟Philosophia‟ secara jelasnya membawa maksud ‟mencintai akan kebijaksanaan‟.1 Jelaskan tentang perzezaan seni Islam dengan seni India dari sudut keagamaan. Tokoh-tokoh tersebut boleh diibaratkan sebagai kompas yang memberi panduan. Socrates. Plato dan Aristotle merupakan ahlli falsafah Yunani yang terkenal. Idea mereka telah mempengaruhi perkembangan falsafah seni di barat juga di Malaysia. Malahan ia juga memberikan gambaran gabungan nilai keindahan.2 Falsafah dan Stail Pengenalan ‟Philos‟ dalam bahasa Yunani bermaksud bermaksud kecintaan terhadap sesuatu manakala ‟Sophia‟ kebijaksanaan atau pengetahuan. 49 . Leonardo da Vinci. Atistotle. Tohoh-tokoh falsafah yang ternama adalah seperti Socrates. pendapat dan idea tentang keindahan seni kepada para seniman. rasa dan simbol yang dipersembahkan oleh seseorang pengkarya seni dalam seni yang dihasilkan. Mohd Taib Osman dan lainlain. rasa dan simbol yang dipersembahkan oleh seorang pengkarya seni dalam karya yang mereka hasilkan. Falsafah seni pula adalah proses mencari jawapan kepada keindahan. 3.

Al-Ghazali pula menjelaskan seni dengan maksud kerja yang berkaitan dengan rasa jiwa manusia yang sesuai dengan fitrahnya. ketuhanan dan rohani atau dengan alam fizikal. Kesenian Islam terpancar daripada tauhid yang merupakan satu penerimaan dan penyaksian terhadap keesaan Allah swt maka seni yang berpaksikan tauhid dapat menanamkan sifat bertaqwa dan beriman. Al-Farabi menjelaskan seni sebagai ciptaan yang berbentuk keindahan. Jiwa seni mestilah ditundukkan kepada fitrah asal kejadian manusia kerana kebebasan jiwa dalam membentuk seni adalah menurut kesucian fitrahnya yang dikurniakan Allah swt. halal dan berakhlak. Seni dalam Islam menanam rasa khusyu' ke pada Allah di samping memberi ketenangan di jiwa manusia sebagai makhluk Allah yang diciptakan dengan fitrah yang gemar kepada kesenian dan keindahan. kesenian Islam berbeza dengan bentuk kesenian lain. didengar dan disentuh oleh jiwa tetapi tidak dapat dinyatakan melalui kata-kata dan bahasa. Lantas ia menyedari keagungan Tuhan dan keunikan penciptaanNya.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI (a) Falsafah Seni Islam Sejarah telah membuktikan bahawa. Oleh sebab itu seni dalam Islam tidak berslogan 'seni untuk seni' tetapi 'seni kerana Allah untuk manusia. Konsep seni Islam dan pembawaannya haruslah menjurus ke arah konsep tauhid dan pengabdian kepada Allah swt. dapat dipandang. Seni juga dapat meningkatkan daya intelek dan bukan sahaja emosi. Kesenian yang dihasilkan adalah berlandaskan kepercayaan kepada kitab Al Quran dan hadis Nabi. makhluk dan alam sekitar'. 50 . Seni adalah sesuatu yang bersifat abstrak. Fungsi seni tidak kurang sama dengan akal supaya manusia menyedari perkaitan antara alam. Sukar untuk mentakrifkan seni secara tepat sesukar untuk menerangkan konsep keindahan dan kesenangan itu sendiri. Motif berseni haruslah bermatlamatkan perkara-perkara ma'ruf (kebaikan).

bahkan tulisannya seolah-olah mempunyai irama. Khat Diwani : Catatan atau antologi karangan. 51 . Seni khat berkembang dengan perkembangan seni ukiran dan kadang-kadang kedua-dua bidang seni ini tidak boleh dipisahkan antara satu sama lain. Khat Thuluth : digunakan untuk hiasan seperti dalam mushaf Usmani. Beliau menegaskan bahawa:„Setiap motif „arabesque‟ dengan apa sahaja medium adalah penegasan kebenaran estetika yang tiada Tuhan melainkan Allah. inspirasi dari model khat lain. penyusunannya dan cara-cara merangkainya menjadi sebuah tulisan yang tersusun. Khat merupakan seni tulisan indah yang mempunyai nilai-nilai kehalusan dan kesenian. mudah dirobah. Seni khat mempunyai kaitan rapat dengan jiwa islam. Ia juga menjadi coretan tulisan indah daripada kehalusan rasa seni dan ketajaman daya pemikiran manusia yang mencipta seni tulisan sebagai lambang kepada perkataan yang dituturkan. Dia adalah Pencipta yang Esa dan Mutlak‟. Nilainya tinggi kerana ianya mudah dirobah mengikut penulisan. Perbezaannya dengan huruf-huruf lain adalah dari segi keindahannya. Hanya digunakan untuk hiasan sahaja. disandarkan kepada perkara yang berkaitan dengan agama dan digunakan untuk menulis ayat-ayat suci. Khat Diwani Jali : Lebih bervariasi berbanding khat diwani. Tulisan ini mempunyai nilai-nilai kehalusan dan kesenian. nama kitab atau buku .PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Manakala menurut Al-Faruqi. Seni Khat Seni khat ialah satu ilmu yang memperkenalkan bentuk-bentuk huruf tunggal. konsep seni Islam adalah berlandaskan konsep Tauhid dan pengabdian diri kepada Tuhan. memandangkan penulisannya menggunakan huruf-huruf al-quran. Antara Seni Khat yang terkenal ialah Nasakh : diperindah oleh Ibn Muqla Khat Riq'ah : tulisan arab yang dapat ditulis dengan cepat dan sesuai dengan gerakan tangan. Ia juga disandarkan pada subjek-subjek yang berkaitan dengan agama dan digunakan untuk menulis ayat-ayat suci dan kata-kata bijak pandai (hukama').

surat penghargaan dan sebagainya. Farisi. Riq'ah. Ia banyak digunakan untuk penulisan buku kesusasteraan. Diwani membawa erti catatanatau antologi karangan. jelas serta tidak mengelirukan Khat Farisi mula dikembangkan di Parsi (Persia).PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Jenis-jenis Seni Khat Tamudun Islam kaya dengan seni-seni tulisan tangannya juga dikenali sebagai sei khat. Antaranya khat utama ialah Kufi. Diwani. Khat Riq'ah dapat ditulis dengan cepat. Oleh sebab itu ia sering kali digunakan untuk tujuan suat menyurat dan digunakan oleh para pelajar universiti dan madrasah untuk mengambil nota kuliah. Ini kerana tulisan khat jenis ini mudah dibaca. kubah atau menara azan dan ditulis dalam bentuk ukiran timbul. Ia digunakan untuk penulisan surat rasmi seperti surat perjanjian. Pada zaman Abasiah khat ini digunakan sebagai hiasan pada pelbagai bangunan masjid. Fungsinya juga adalah sebagai hiasan. Khatnya mengandungi lapan model utama dan selain itu merupakan cabang dari lapan-lapan model ini. Khat Diwani. nama dan tajuk karangan pada majalah dan surat khabar. Nasakh. Diwani Jali dan Raihani. nama buku atau kitab serta untuk tujuan lain. Karangan berbahasa Urdu juga biasanya ditulis dengan khat ini. pemerintahan. Khat Thuluth kebanyakannya digunakan hanya untuk hiasan seperti dalam mashaf thmani (al-Quran). Khat Kufi berasal dari Kufah. Khat Nasakh merupakan tulisan yang paling banyak digunakan dalam penulisan buku-buku berkenaan keagamaan. Thuluth. Bentuk hurufnya condong sedikit ke kanan. Digunakan secara meluas semasa pemerinatahan Sultan Khedewy sekitar tahun 1220H di Mesir. 52 .

Seni bina bermaksud satu bidang seni untuk mendirikan bangunan. ia lebih banyak bentuknya . Seni Bina Satu lagi seni Islam ialah seni bina di mana ianya menapai tahap yang mengagumkan. jubin. cerek. tungku dan topi besi perang. burung dan sebagainya. lampu dan bentuk-bentuk geometri pada kubah dan lain-lain. Logam yang dipilih biasanya bewarna emas. daun pintu. tembikar. makam. kulit buku. Oleh itu berdasarkan pencapaian ini maka keagungan dan ketinggian sesuatu tamadun itu dapat diukur. perak dan tembaga contohnya pada mata wang syiling. Pelbagai barang seni yang dihasilkan untuk perhiasan yang diperbuat dari emas. Menurut Ibn Khaldun seni bina merupakan satu daripada asas tamadun yang paling utama yag merupakan lambang atau menifestasi daripada sesuatu tamadun.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Khat Diwani Jali. sejadah. reka bentuk yang direka oleh manusia. gading dan lain-lain. Seni hias pula biasanya berbentuk seperti kerawang. Seni halus ini juga terdapat pada objek-objek seperti berikut antaranya ukiran kayu dan logam yang banyak diperolehi pada zaman kerajaan Fatimiyah. Buktinya daat dilihat melalui tamadun-tamadun purba yang agung. Ia digubah dalam bentuk perahu. piring. pohon dan batu mahal dan ukiran seni halus ini juga terdapat pada perabot rumah. huruf-hurufnya agak lebar dan panjang serta ditambah dengan tanda-tanda syakal. lebih indah dan estatik. Khat Raihani hampir menyerupai khat thuluth. juka dibandingkan dengan khat diwani. Begitu juga seni seramik yang juga terdapat pada piring dan tembikar manakala seni sulaman dibuat dalam bentuk kain seperti kain penghias dinding. Lukisan dan Arca ( Ukiran) Seni lukisan dan arca juga dkenali sebagai seni halus. Pada zaman tersebut. 53 . rumit penulisannya. tikar permaidani. seni bina yang bermutu dihasilkan dan masih lagi wujd waluun dalam bentuk yang telah usang dan hampir runtuh. bekas air. buyung. barang-barang tenunan sutera dan sebagainya. ikan.

PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Seni lukis pula bermula pada zaman khalifah Muawiyah di Damsyik dan ia biasanya tertera pada helaian-helaian safhah a-Quran yang dihiasi dengan corak lukisan bunga dan gambar berbentuk arabesque dengan pilihan warna emas. dewa atau patung.1: Corak-Corak Arabes 7 54 . Seni lukis Islam biasanya terhad kepada lukisan keindahan alam dan tidak termasuk benda-benda bernyawa yang boleh menjadi pujaan seperti haiwan. buku-buku sejarah yang dihiasi dengan gambar-gambar warna yang cantik seperti kitab al-Tarikh Syahnama dan buku hikayat alfun alLaial dan buku-buku cerita. Rajah 1.

2 Senaraikan jenis-jenis khat dan dan kegunaannya masing-masing (b) Falsafah Seni China Mencius.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Rajah1.5: Seni Bina 1. kelembapan dan kepanasan.2: Khat Thuluth Rajah 1. Kesinambungan dan perhubungan di antara kedua-dua 55 . Yin dan Yang adalah simbol mengenai keharmonian yang saling bertindak di antara unsur-unsur yang bertentangan dan berpasangan pada alam ini seperti kegelapan dan kecerahan.3: Khat Diwani Rajah 1. seorang ahli falsafah China menyatakan bahawa semua benda di dunia ini termasuk ilmu terbahagi kepada dua kategori umum: Yin dan Yang. langit dan bumi serta lelaki dan perempuan.

kesabaran menanggung penderitaan kepada kepantasan pembangunan dan perluasan kebudayaan di China. Seni Tembikar Kebanyakan tembikar neolithic yang terbaik di dunia datangnya dari negeri Cina. bentuk tembikarnya yang popular ialah bentuk pasu bermulut tebal berbadan kecil. manusia perlu dididik tentang cara bagaimana mereka harus bertindak dalam masyarakat mengikut suatu upacara adat istiadat. Tembikar zaman Maharaja Yso dan Shun berwarna kemerah-merahan dengan perhiasan hitam. Falsafah Toisme juga mempunyai pengaruh yang besar dalam bidang kesusasteraan dan kesenian masyarakat China. Undang-undang dan peraturan yang paling sedikit yang diperkenalkan oleh sesebuah kerajaan itu. Menurut Falsafah Toisme pula. akan memudahkan kefahaman rakyat. Jika wujud sifat hormat menghormati. masyarakat dan negara. kesusilaan dan tanggungjawab dalam masyarakat maka akan wujudnya keamanan dalam keluarga. kerajaan yang paling berkesan ialah kerajaan yang paling kurang memerintah. Oleh itu. Tembikar Dinasti Chou mempunyai lapisan glaze yang terang pada 56 . Pokok buluh pula adalah simbol kepada kekuatan.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI unsur yang berpasanagn dan bertentangan ini telah mempengaruhi kehidupan masyarakat China. Confucius pula mempunyai pendapat bahawa manusia bukan hidup berseorangan atau bersendirian serta terasing daripada masyarakat. Tembikar Cina zaman akhir Neolithic pula berwarna hitam dan berkilat. Penekanan kepada alam pula telah menggalakkan pengikut Toisme menerokai sains dan teknologi. kesopanan.

Catan mempunayi falsafah Arca dan Ukiran Dikesan sejak zaman Wangsa Shang dengan terjumpanya dua arca berbentuk harimau dan burung hantu. Pada akhir Wangsa Chou. bejana tersebut digunakan untuk 2 tujuan iaitu kegunaan harian dan istiadat keagamaan Catan Dikatakan catan Cina bermula dengan gambar binatang. Kansu terdapat imej-imej Budha diukir pada dinding gua 57 . Taoism dan Confucianism. Bentuk-bentuk bejana berasaskan bentuk binatang.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI permukaan tembikarnya. Kebanyakan kesenian tembaga ketika itu adalah peralatan rumah dan sebahyang yang ditiru dari bentuk-bentuk tembikar. menggunakan glaze kelabu kekuningan yang diperbuat dari timah hitam. Kebayakan catan menggambarkan keindahan panorama alam dan semulajadi. Zaman Sung. Di guagua Tung Huang. Catan Cina lazimnya dibuat di atas kain sutera atau kertas telap dakwat. Perkembangan seni catan terkenal di Zaman Wangsa Tang yang banyak berunsur ugama Budha. ada terdapat bukti teknik tuangan bentuk huruf atas bejana-bejana telah dilakukan. Terdapat banyak imej-imej Budha ditemui di candi-candi di Gua Yun Kang. pelukis Cina menggunakn ciri-ciri pemandangan san kemanusiaan a) Ciri-ciri catan Motif yang digunakan agak terbatas jika dibandingkan dengan catan barat. diperbuat daripada marmar. Shensi. Seni Tembaga Kesenian tembaga bermula pada zaman Wangsa Shang. Tembikar zaman Wangsa Ha.

PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI tersebut. Arca-arca diperbuat daripada tanah liat yang diwarnakan, batu dan tembaga.

Seni kaligrafi Seni tulis cina yang terawal ditemui pada zaman Wangsa Shang (2000 S.M) yang ditulis di atas permukaan buluh, tulang dan kulit kura-kura. Kehadiran Confucius dan Lao-Tzu pada zaman Wangsa Chao, membantu menggalakkan pertumbuhan falsafah, kesenian dan tulisan orang China. Dalam tahun 1928-221 SM, terdapat banyak tulisan pada permukaan bejana tembaga dan batu. Tulisannya mempunyai ukuran yang sama. Terdapat 3 tulisan dicipta dalam zaman wangsa Han, iaitu tulisan bentuk biasa (pattern script), tulisan bentuk kasar (Rough Script) dan tulisan sambung (Curcive Script) Senibina Senibina di China dikatakan dapat dilihat dengan pesat pada zaman Ming, apabila Peking dijadikan Pusat Pentadbiran menggantikan Nanking

a) Ciri-ciri Senibina

Berdinding kayu beratap genting curam. Bangunan kuil dan pagoda mempunyai pintu gerbang, beratap genting melengkungn ke atas.

Catan lanskap Catan lanskap mendapat tempat yang istimewa sekali dalam perkembangan seni catan China. Catan lanskap China (Shan Shui) membawa maksud gunung dan air. Sejarah catan China berkembang dengan pesat dalam zaman Dinasti Sung.

a) Ciri-ciri Catan lanskap Tidak meniru alam secara realistik tetapi tertumpu kepasda ekspresi yang membawa pengnertian terrhadap keseluruhan catan. Seorang artis harus dapat berinteraksi secara harmoni dengan alam dan dapat menterjemahkan

58

PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI falsafahnya melalui catan. Konsep Yin dan Yang menjadi teras kepada catan lanskap China iaitu keseimbangan dengan yang melalui perlambangan kabus, air, awan, burung dan lembah.

Hukum Catan China (Berasaskan Prinsip Shi-Vitalize Spirit). Monokrom: penggunaan cat air dengan ton warna yang terhad bagi mendapatkan impak mendalam. Komposisi: mementingkan rangkaian ruang berasaskan garisan tegak dan mendatar. Ton dan suasana: “Chi Yun Sheng Tungn” ton yang memberi suasana yang ghairah dan dinamik. Struktur dan sapuan berus: Sapuan awal berus memberi pengertian - dibuat secara spontan dan simbol kepada alam semula jadi. Lakaran: penting sebagai pembentukan awal sesuatu gambaran. Kesesuaian lukisan dengan objek: Walaupun lukisan tidak sama dengan objek sebenar tetapi perlu ada persamaan dalaman.

Seni Bina

59

PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI

Seni Arca

Seni Tembikar

60

61 .PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Seni Catan Rajah : Menunujukkan lukisan zaman klasik China yang banyak memberikan gambaran kawasan pergunungan iaitu pengaruh Yin dan Yang dalam kehidupan mereka.

Terdapat 5 unsur dlm pembentukan dunia iaitu dik (ruang). manas (minda) dan atma(jiwa ). Confucius dan Toisme Tuliskan satu essei pendek tentang konsep Yin dan Yang berdasarkan catan lanskap . akasha (eter). Sankhya. api dan udara. Terdapat empat sumber ilmu pengetahuan iaitu persepsi (pratyaksha). Yoga. Pendukung aliran Nyaya ialah Gautama dan karyanya Nyaya Sutra bertarikh kurun ke-2 SM.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI FALSAFAH CHINA Mencius (Ying Yang) Confucius Toisme Rajah : Falsafah China terbahagi kepada Mencius. Kesemua aliran ini menerima sepenuhnya ajaran kitab Veda. Semua benda dikatakan diperbuat daripada 4 jenis paramanu (atom) iaitu atom bumi. Pengasas aliran ini ialah Kanada (kurun ke-3 SM) dan karyanya berjudul Vaisheshika Sutra. Nyaya bermaksud pertimbangan logik. Mimamsa dan Vedanta. Analogi/perbandingan (upamana) dan Testimoni/pembuktian (shabda) Aliran Vaisheshika dikenali sebagai Vaisheshika Darshana. air. kala (masa). Vaisheshika. (c) Falsafah Seni India Terdapat Enam aliran (sekolah) dalam Sistem Falsafah India iaitu Nyaya. 62 . Dikenali sebagai astika darshana. Inferens (anumana).

Dua realiti mutlak iaitu purusha (jiwa) dan prakriti (jirim). intelek dan ego tanpa menghilangkan kesedaran diri iaitu pengalaman jiwa. Ahimsa – terdapat unsur-unsur positif seperti kasih sayang. murah hati. Brahma Sutra dan Bhagavad Gita. Pelopor ialah Badarayana yang mencipta karya Brahma Sutra (400SM) atau juga dikenali sebagai Vedanta Sutra. Konsep Tuhan mutlak iaitu memperjelaskan realiti Tuhan. Kepentingan – sistem tafsiran Veda. Sankhya bererti bilangan iaitu falsafah yang menghuraikan mengenai realiti dalam bilangan yang terhad dan pengetahuan yang sempurna. Advaita (yang didukung oleh Sankara) menyatakan Atman (jiwa) dan Brahman (Tuhan) bukanlah dua entiti yang berbeza. Aliran Ramanuja disebut Vis is tadvaita. Objektif utama ialah menegakkan kewibawaan kitab Veda serta ritualnya. belas kasihan. sebab dan akibat. Konsep Triguna (tigasifat) alam semesta iaitu Sattva. Disiplin minda dan fizikal membantu mencapai moksha. minda.Vedanta dan Madhva dikenali sebagai Dvaita. Latihan minda dan fizikal iaitu latihan mengawal serta mematikan fungsi anggota badan. Dvaita (didukung oleh Ramanuja dan Madhva) menyatakan Atman dan Brahman adalah berlainan tetapi tidak terpisah. Mengelak daripada melakukan 63 .Vedanta. Pendukungnya ialah Jaimini yang menyusun falsafah ini secara sistematik dan mencipta teks Purva-mimansa Sutra pada 400 SM. Penyatuan roh individu dengan roh duniawi menjadi tujuan hidup. Dua aliran utama iaitu Advai ta (non-dualistic) dan dvaita (dualistic). Dipelopori oleh Kapila (kurun ke-7SM) dan karyanya ialah Sankhya Sutra.dan Tamas Pendukung Aliran Yoga ialah Patanjali (kurun ke-2 SM) dan karyanya ialah Yoga Sutra. Rajas . jasa dan pengorbanan diri. simpati. Teks asas ialah karya-karya Upanishad. Vedanta dikenali sebagai Uttara Mimansa.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Aliran Sankhya merupakan Sistem falsafah terawal. Mimansa bererti siasatan. pancaindera. Pendukung falsafah ini yang terkenal ialah Sankara.

Ada juga menggunakan bahan-bahan dari besi dan gangsa. Telah mendorong ramai tukang-tukang arca India menghasilkan pelbagai bentuk arca. Dibuat daripada batu marmar. Perpaduan – masyarakat dari pelbagai kaum dan agama. contoh Taj Mahal dan Jami masjid. imej Buddha dan Bodhisattva di India Utara. contoh Stupa Sanchi. penting menggalakkan hubungan erat dan keharmonian masyarakat. Berkembang maju pada zaman Maurya. Satya – kebenaran. kerana ia lebih tahan dari tanah liat. contoh Tiang Asoka. Zaman kegemilangan seni arca India ialah pada zaman Guptas. Zaman Muslim.ucapan dan pemikiran yang benar dan juga realiti mutlak atau Tuhan. Seni arca bermula dengan patung. kombinasi gaya Parsi (Islam) dan Hindu berkembang. keadilan. Seni Arca Merupakan kesenian tertua di India dan berkait rapat dengan patung-patung keagamaan. Seni Lukis Dalam bidang Seni Lukis pula kesannya boleh dilihat di dinding istana dan ruang dalam rumah golongan kaya.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI kekejaman atau mencederakan. Pengetahuan benar yg merangkumi kebaikan. Contoh Gua 64 . Berasaskan epik klasik India seperti Ramayana dan Mahabhrata. maka banyak patung-patung berbentuk manusia yang disimpan di kuil-kuil untuk tujuan keagamaan. Mencapai kegemilangan pada zaman Gupta. Seni Bina dan Seni Ukir Bidang Kesenian India. tindakan yg benar. Patung Lord Siva antara arca seni dalam pergerakan istimewa. Kuil-kuil dihiasi lukisan bersifat keagamaan.

Kuil-kuil dihiasi lukisan bersifat keagamaan. Badami dan Bagh. Zaman Muslim. Berasaskan epik klasik India seperti Ramayana dan Mahabhrata. Contoh Gua Ellora.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Ellora. Badami dan Bagh.merupakan zaman pemulihan seni lukis iaitu menghasilkan seni lukis gaya Indo-Sino-Parsi. Dinding istana dan ruang dalam rumah golongan kaya.pemulihan seni lukis iaitu menghasilkan seni lukis gaya Indo-Sino-Parsi. Zaman Muslim. Stupa dan Brobodur Seni Arca 65 .

66 .3 Perbandingan PandanganTokoh-tokoh (a) Pandangan Tokoh Islam Al-Farabi menjelaskan seni sebagai ciptaan yang berbentuk keindahan. Al Ghazali tidak melihat sesuatu karya seni dari aspek fizikal kerana baginya manusia yang taksub pada kebendaan tidak akan berjaya memperoleh kebahagiaan yang hakiki. ahli falsafah terkenal Islam. Beliau menjelaskan seni dengan maksud kerja yang berkaitan dengan rasa jiwa manusia yang sesuai dengan fitrahnya. juga telah mengemukakan teori estetika yang menyentuh aspek keindahan yang terdapat dalam sesuatu karya seni. Al-Ghazali. Menurut Al Ghazali. keindahan yang terhasil mempunyai nilai tersendiri yang perlu dihayati.4.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Lukisan Miniatur Radhe Krishna Lukisan Miniatur Rajasthani Hasilkan satu essei pendek mengenai enam aliran dalam sistem falsafah India 3.

Confucius telah menyumbangkan peranan dalam kesenian dan kemanusiaan (terutama dalam bidang muzik dan puisi). (b) Pandangan Tokoh China Seni China dikatakan mempunyai kepelbagaian gaya. Justeru itu. cendekiawan Islam yang dilahirkan di Jaffa Palestin pada tahun 1921 telah membincangkan hal berkaitan karya seni Islam dan estetikanya. Namun pendapat tersebut ditentang oleh Mozi yang menyatakan bahawa seni muzik dan seni 67 . seni hias. Seni secara ringkasnya dapat dibahagikan kepada empat bahagian utama :  Seni melaui pendengaran seperti muzik. seni bina. Al Faruqi menegaskan bahawa Tauhid merupakan prinsip utama dalam estetika Islam.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Drs.  Seni yang dapat diperolehi melalui pendengaran dan penglihatan seperti drama. tablo. teater. prosa. filem dan sebagainya. beliau turut menegaskan bahawa Tuhan tidak dapat digambarkan dalam bentuk estetika. seni pakaian dan sebagainya. manusia dikatakan sebagai makhluk seni yang cinta kepada sesuatu yang selamat. Sidi Gazalba dalam bukunya 'Pandangan Islam Tentang Kesenian' menjelaskan bahawa kesenian adalah sebahagian daripada kebudayaan yang dicetuskan oleh sesuatu kelompok manusia kerana setiap kelompok masyarakat mempunyai fitrah semulajadi yang cinta kepada seni yang menyenangkan hati melalui pancaindera yang lima. Pandangan ahli-ahli falsafah mengenai spentingeni China telah bercanggah sejak zaman China purba lagi. memuaskan dan memberi kepuasan melalui pancaindera. senia suara dan sebagainya. Estetika yang terhasil adalah berdasarkan daripada pengamatan dan pengalaman manusia itu sendiri.  Seni yang diperolehi melalui penglihatan mata seperti seni lukis.  Seni yang dinikmati melalui pembacaan seperti hasil karya sastera yang berbentuk puisi dan prosa. Al Faruqi. deklamasi puisi.

Krya seni ini adalah gambaran keagamaan. Teori „rasa‟ juga berkembang secara signifikan dengan estetika Kashmiri dalam puisi klasik. adalah gambaran emosi yang diluahkan oleh penulis yang berkaitan dengan sensitiviti penonton. Kalidasa pula menghasilkan puisi yang mengaitkan karya seni beliau dengan „rasa‟ yang mengetengahkan konsep estetika sepenuhnya. seni catan. sastera (kaavya). muzik dan tarian mempunyai aturan tersendiri. bentuk seni bina klasik Hindu. Berdasarkan Kapila Vatsayan.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI halus adalah satu pembaziran dan membuang masa kerana ianya dikatakan untuk golongan berada dan bukan golongan miskin. seni arca. Setiap bentuk seni dalam kesenian Hindu ini mempunyai perkaitan antara satu sama lain iaitu gambaran persembahan antara simbol dan bentuk spiritual ang lebih sempurna. Keagamaan dan falsafah akan mempengaruhi setiap penghasilan karya seni mereka. Konsep saster Hindu seperti „Rasa‟. Teori „rasa‟ mula berkemba ng dengan teks Sanskrit iaitu Natyashastra iaitu karya seni yang dihasilkan untuk Bharata Muni iaituTuhan dalam persembahan drama ‘Fifth Veda’. Keagamaan dan falsafah akan mempengaruhi setiap penghasilan karya seni yang banyak. berhubungkait dengan gambaran simbolisme. Gu Kaizhi telah menjelaskan teori dalam seni lukis yang membantu pengkarya seni dalam menghasilkan karya seni mereka. Latihan 1.3 Bincangkan kepentingan estetika dalam penghasilan karya seni 68 . (c) Pandangan Tokoh India Seni Hindu adalah berbentuk spiritual dan falsafah.

rasa dan simbol yang dipersembahkan oleh seseorang pengkarya seni dalam seni yang dihasilkan.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI RUMUSAN Falsafah seni oriental seperti falsafah seni yang lain juga merupakan satu proses mencari jawapan kepada keindahan. Manakala falsafah India pula disebut Darsana. Malahan ia juga memberikan gambaran tentang gabungan nilai keindahan. Falsafah China mengutamakan kehalusan seni dan direalisasikan dengan sangat abstrak dan kreatif. Maka hasil seni Islam kebanyakannya berbentuk geometrik. spiritual dan percaya bahawa seni berkait rapat dengan masyarakat. Confucius dan Taoisme. Falsafah seni Islam lebih berkonsepkan keagamaan. di mana hasil seni tidak harus menyerupai apa-apa objek sekalipun. yang bersifat ketuhanan. Pemahaman falsafah China dipecahkan pula kepada Mencius. Kesenian Islam dilarang meniru bulat-bulat keindahan ciptaan tuhan. 69 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful