PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI

TAJUK 1 PENGENALAN SENI ALAM MELAYU

1.1 Sinopsis Pengenalan Seni Alam Melayu menerangkan tentang seni tampak masyarakat di Alam Melayu khususnya di Malaysia. Seni tampak yang dimulai dengan lukisan-lukisan gua di Semenanjung Malaysia dan Sarawak. Seterusnya tentang artifak-artifak peninggalan zaman prasejarah. Seni kaum peribumi seperti kaum Jah Hut, Mah meri dan tenunan pua kumbu oleh kaum Iban juga dibincang untuk lebih mengenali seni Alam Melayu. Simbol-simbol yang

digunakan pada karya seni mereka dan maknanya dikaji untuk mentafsirkan mesej yang ingin disampaikan.

1.2 Hasil Pembelajaran: 1) Menganalisis bentuk dan makna hasil lukisan gua, artifak dan Seni Pribumi.

1.3 Kerangka Tajuk-tajuk

Pengenalan Seni Alam Melayu

Lukisan Gua

Artifak

Seni Pribumi

Kaum Jah-hut

Kaum Mah meri

Pua Kumbu

1

PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI 1.4 Pengenalan Seni di Alam Melayu telah lama wujud. Kewujudannya dibuktikan dengan penemuan-penemuan pelbagai artifak sejarah khususnya artifak seni di beberapa tapak arkeologi di seluruh negara. Artifak-artifak sejarah meliputi hasil seni seperti artifak peninggalan Zaman Logam.

Selain artifak-artifak, lukisan-lukisan di gua juga merupakan manisfestasi manusia terhadap kehidupan mereka dan membuktikan bahawa manusia di zaman dahulu telah mempunyai cara untuk mengekspresi perasaan mereka seperti lukisanlukisan gua yang terdapat di Bukit Tambun, Perak, Gua Balambangan, Sabah dan Gua Niah, Sarawak.

Lakaran pada dinding-dinding gua menunjukkan hubungkait yang sangat rapat antara kehidupan dan alam sekitar. Lakaran-lakaran yang dihasilkan kelihatan tidak bertindih di antara satu sama lain. Penceritaan tentang sesuatu peristiwa itu sangat signifikan dan istimewa seolah-olah dirancang.

Pada asalnya seni tampak di Alam Melayu lahir kerana keinginan manusia untuk menghasilkan peralatan bagi memudahkan urusan atau kehidupan seharian mereka. Penghasilan peralatan seperti peralatan memburu dan pertanian telah membuktikannya. Penghasilan patung-patung dikalangan kaum pribumi bukan untuk tujuan beribadat atau untuk disembah. Kaum-kaum pribumi yang masih kuat pegangan animisnya menganggap ukiran-ukiran ini sebagai satu cara untuk berhubung dengan dunia roh yang mereka percayai wujud di dalam alam semulajadi.

Manusia zaman dahulu juga ingin mengekpresikan hubungan antara alam dan kehidupan mereka. Semangat alam diadun dengan kepercayaan dan disebatikan dalam kehidupan. Kepercayaan mereka terhadap alam telah melahirkan beberapa pantang larang dalam transformasi bentuk alam ke bentuk tampak. Motif-motif pada pua kumbu misalnya, tidak akan dihasilkan sewenang-wenang oleh

2

PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI penenunnya. Pelbagai pantang larang masih dipegang untuk menghindarkan penenun daripada ditimpa pelbagai musibah. 1.5 Lukisan Gua Lukisan awal telah ditemui di dinding-dinding gua yang dihasilkan oleh manusia purba. Lukisan tersebut berkisar tentang aktiviti kehidupan seharian seperti perburuan dan pengembaraan. Di Malaysia, lukisan gua telah dijumpai di Gua Tambun di Perak, Gua Niah di Sarawak dan Gua Balambangan di Sabah. Kebanyakan karya lukisan di dinding gua menggunakan gaya yang sama, iaitu imej binatang digambarkan dengan pelbagai kualiti garisan ringkas dengan komposisi yang hampir sama, iaitu memanjang dan berkumpulan serta menggambarkan pelbagai binatang yang mungkin menjadi hasil buruan untuk makanan mereka pada zaman dulu.

Lukisan gua di Bukit Tambun Menurut M. Matthews, seorang penulis yang menulis di dalam terbitan isu „Malaya Dalam Sejarah – Majalah Persatuan Sejarah Malaya‟ pada bulan November 1959 berkata, “Lukisan di Gua Tambun menggunakan satu warna – tidak jelas. Dalam sesetengah kumpulan, warnanya unggu pekat dan dalam kumpulan lain, warnanya merah pudar. Banyak lukisan ini memaparkan individu-individu lelaki yang dilukis kasar. Ada di antara haiwan yang dilukis ini mudah untuk dikenalpasti tetapi ada juga yang kurang jelas dan imaginasi diperlukan untuk membayangkan apa sebenarnya yang cuba digambarkan oleh pelukis tersebut.”

3

sampan. tapir. Gambaran haiwan di dinding Gua Tambun Sesetengah kajian mengatakan bahawa hematit (bahan yang menghasilkan warna merah) telah digunakan untuk menghasilkan lukisan-lukisan gua di Gua Tambun. di Pahang dan juga di Kedah. lukisan dinding sepanjang 200 kaki telah dijumpai. Perak. Pada bahagian lain di Gua Kain Hitam. unsur alam dan juga bentuk abstrak. Sungai Siput. lukisan yang membentuk galeri gambar ini terpampang sepanjang lebih dari seratus kaki. Lukisan-lukisan tersebut boleh dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk iaitu bentuk manusia. Garisan-garisan pada lukisan tersebut adalah tebal dan menggambarkan sebuah bot panjang dan 4 . Ia dihasilkan dengan menggunakan arang.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Tetapi kebanyakan lukisan di sini agak jelas di lihat dan memaparkan haiwan seperti dugong. tetapi masa dan cuaca telah menghapuskan sebahagian besar lukisan ini. dan rusa. haiwan. di Hulu Kelantan. geometrik. Selain itu. yang terletak berdekatan dengan Gua Niah. terdapat juga lukisan lain di gua tersebut yang dipercayai dilukis oleh masyarakat awal orang asli seperti yang terdapat di Lenggong. Rusa yang dilukis di sini amat menarik kerana kesemuanya kelihatan seperti rusa betina yang sedang bunting dan salah satu darinya juga mempunyai bayangan anak rusa di dalam perutnya! Pada suatu masa dahulu. Kebanyakkan pengkaji percaya bahawa ia telah dilukis oleh masyarakat Zaman Noelitik.

haiwan. Gambaran aktiviti manusia di dinding Gua Kain Hitam Gambaran haiwan di dinding Gua Kain Hitam Manakala lukisan di dinding Gua Balambangan.6 Artifak Artifak bermaksud barang-barang buatan manusia (terutama alat perkakas dan senjata) yang merupakan peninggalan sesuatu zaman. Turut dijumpai di Gua Kain Hitam tersebut adalah bot-bot lama. tembikar China dan manik kaca. Tempoh prasejarah negara Malaysia bermula daripada kesan-kesan terawal penempatan manusia yang diketahui iaitu di sekitar 40 ribu tahun dahulu dan berlanjutan sehingga terbentuknya Kesultanan Melaka di sekitar tahun 1400.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI susunan manusia yang menari. 5 . Bentuk- bentuk sebegitu mungkin satu bentuk abstrak yang menggambarkan satu fenomena di ketika itu. sampan dan abstrak. Lukisan-lukisan ini dilukis menggunakan tanah atau batu merah yang berada tidak jauh dari gua tersebut. Sabah menggambarkan cantuman bentuk laktis ( oval berjalur) dengan garisan memanjang. Lukisan ini menggunakan arang dengan gambaran motifmanusia. Motif-motif ini menjadi bukti tentang aktiviti manusia di ketika dahulu. Di Gua Tasob Madai pula terdapat lukisan gua yang mewakili lukisan gua Zaman Neolitik. 1. unsur alam.

atau di kawasan-kawasan Mesolitik. Satu-satunya peninggalan binaan yang masih boleh dilihat adalah batu-batu asas bangunan yang dibina semasa era kerajaan purba di Kedah dan di Santubong. Cara hidup berburu dan mengumpul makanan telah berubah dengan begitu dramatik sekali di sekitar 5. 6 . termasuk kawasan perkuburan. Bukti-bukti penghidupan dari zaman Neolitik boleh ditemui di kawasannya sendiri. manakala di pantai barat pula adalah berdekatan kawasan sumber bijih timah. Kehidupan di Zaman Logam juga dapat dilihat melalui pelbagai barangan yang diperbuat daripada besi seperti sebuah alat berbentuk batang yang panjang yang dikenali dalam kalangan orang Melayu sebagai tulang mawas dan hanya ditemui di Semenanjung Malaysia. telah ditemui di ruang yang terlindung di dalam gua-gua. melainkan penemuan sebuah loceng yang diperbuat dari gangsa di Muar. Kebanyakan artifak. Sarawak di sekitar abad ke-5 sehingga abad ke-13. Penemuan-penemuan di bahagian pantai timur pula tertumpu di kawasankawasan yang mempunyai sumber emas. termasuklah di Gua Niah di Sarawak. Johor.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Faktor cuaca banyak memberi kesan pada artifak-artifak prasejarah termasuk barangan tembikar tanah dan perkakas-perkakas yang diperbuat daripada batu dan besi. Gua Cha di Kelantan dan Gua Kechil di Pahang. Kawasan-kawasan dari Zaman Logam di Semenanjung juga tertumpu di bahagian utara.000 tahun dahulu berikutan dengan penemuan kaedah bagi menghasilkan perkakas batu yang digilap dan barangan tembikar tanah.

dan Hantu.7 Seni Pribumi Di kalangan masyarakat Asli tempatan seperti kaum Mah Meri di Pulau Carey dan Jah Hut di Pahang.muzium negara. topeng adalah tunggak budaya mereka.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Loceng Gangsa dari Zaman Logam Layari Internet Dapatkan maklumat tentang 10 artifak yang telah didaftar dalam Daftar Warisan Kebangsaan 2009 yang dikenali sebagai Objek Warisan Ketara. Moyang. (www.gov. Bes. 7 .my) 1. Pelbagai jenis topeng yang terdapat dalam masyarakat Asli serta diberi nama tertentu seperti Roh. Poyang. Kaum asli ini membuat topeng untuk tujuan penyembahan dan perubatan. Topeng-topeng ini pada mulanya diukir oleh bomoh atau batin.

PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI 1. bertam.2 Kaum Mah meri Mah Meri merupakan salah satu daripada 18 suku kaum Orang Asli yang tinggal di Malaysia dan tergolong di dalam kumpulan besar yang digelar orang Senoi. kaum Jah-hut juga sememangnya sinonim dengan pengukiran kayu terutama penghasilan arca dan merupakan lanjutan untuk kepercayaan keagamaan mereka. lagenda serta gambaran kehidupan mereka.1 Kaum Jah-hut Suku kaum Jah-hut adalah suku bangsa Senoi yang mendiami negeri Pahang. buluh dan rotan. Kaum ini terkenal dengan hasil anyaman dari mengkuang dan pandan.7. "Mahmeri" bermaksud orang hutan manakala dalam istilah. Pengukiran kayu merupakan salah satu sumber pendapatan kaum Jah-hut. keagamaan. Selain hasil anyaman. Mereka juga dikenali sebagai orang laut.7. Mahmeri memberi maksud bersisik. Moyang Harimau Berantai 8 . mistik. Setiap ukiran mempunyai pelbagai maksud dari segi kepercayaan. 1. sesuai dengan lokasi penempatan mereka yang berhampiran dengan laut iaitu di sepanjang pantai Negeri Selangor dan Pulau Carey. Segala ciptaan dari ukiran kayu adalah berasaskan kepada imaginasi dan mimpi yang menggambarkan kuasa baik atau jahat yang ada perkaitan dengan sistem kepercayaan dan kehidupan mereka.

Ukiran kayu kaum Mah Meri melambangkan roh atau semangat yang wujud dan mempunyai pengaruh ke atas pelbagai aspek kehidupan mereka sama ada secara positif atau pun negatif. Kreativiti mengukir patungpatung berbentuk dewa-dewa. figura manusia. Ukiran kayu Mah Meri bukan dicipta untuk tujuan beribadat atau untuk disembah. Kaum Mah Meri yang kuat pegangan animisnya menganggap ukiran-ukiran ini sebagai satu cara untuk berhubung dengan dunia roh yang mereka percayai wujud di dalam alam semulajadi. Ukiran yang dinamakan Moyang Sauh dipercayai berpengaruh ke atas keselamatan para nelayan ketika mereka turun ke laut. 9 . Moyang Sauh yang digambarkan dalam ukiran Mah Meri mempunyai bentuk seakan-akan seekor ikan atau naga laut menjadikannya sebuah ukiran yang kelihatan menyeramkan namun sangat indah pada masa yang sama.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Kaum Mah Meri terkenal dengan hasil ukiran topeng kayu serta ukiran yang digunakan di dalam amalan kerohanian tradisi mereka. Ukiran serta makanan tersebut kemudiannya ditinggalkan di tepi laut setelah upacara tersebut selesai. Untuk memastikan para nelayan selamat pulang. bomoh Mah Meri akan menghasilkan ukiran Moyang Sauh dan mengadakan satu upacara di tepi pantai dengan menyediakan pulut kuning dan makanan yang lain sambil meminta pertolongan Moyang Sauh agar nelayan mereka selamat di laut hinggalah mereka pulang ke darat. alam flora dan fauna amat menakjubkan.

Nama seperti Moyang Tetek Lanjut. lalu secara simboliknya „mengeluarkan‟ penyakit itu dari badan pesakit. 10 . Untuk mengubati pesakit.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Moyang Jantung Moyang Sauh Moyang Naga Ukiran Mah Meri juga memainkan peranan yang penting dalam usaha mereka untuk menyembuhkan penyakit seperti demam. sentiasa menjadi sebutan. sakit perut dan penyakit yang berkaitan dengan pembuangan air kecil. gaya dan piuhan. Bentuk-bentuk topeng masyarakat Asli ini tidak menggunakan warna tetapi rupa topeng dibezakan melalui corak. penyembahan dan hiburan. Selalunya topeng ini dipakai oleh batin dan bomoh sebagai perantara alam metalizik dan realiti. Moyang Labi-Labi dan Moyang Katak Kala. salah seorang ahli keluarga pesakit tersebut perlu menghasilkan ukiran kayu yang melambangkan roh atau semangat yang dipercayai berpengaruh ke atas penyakit tersebut. Ukiran ini kemudian diberikan kepada bomoh mereka yang akan menjalankan upacara bagi „mengalihkan‟ penyakit tersebut dari pesakit kepada ukiran kayu itu dan kemudian membuangnya ke laut atau ke dalam hutan. Nama topeng dalam masyarakat Mah Meri berdasarkan cerita dan kepercayaan masyarakat untuk tujuan perubatan.

Terutamanya topeng untuk tujuan penyembuhan penyakit. maka topeng menjadi mekanisme penjelmaan mereka dari manusia kepada makhluk magis. Keindahan ukiran ini terserlah bukan sahaja pada alunan urat kayu nyireh yang indah atau warna kayu yang menarik tetapi juga pada rekabentuk ukiran itu sendiri yang ringkas tetapi sungguh anggun serta membawa makna di dalam budaya kaum Mah Meri. Selain daripada ukiran kayu. hasil anyaman juga memainkan peranan yang penting dalam budaya Mah Meri lebih-lebih lagi bagi kaum wanita Mah Meri. Ukiran berukuran satu kaki tinggi memakan masa kira-kira dua minggu untuk disiapkan. Setiap ukiran tertakluk kepada tafsiran pengukir yang menghasilkannya. kepakaran pengukir untuk membentuk kayu ini serta keunikan mutu kerja pengukir tersebut. Ukiran topeng Kaum Mah meri Jenis kayu yang paling digemari untuk dibuat ukiran adalah kayu nyireh batu. menakut serta melucukan. setiap ukiran yang dihasilkan adalah seunik urat-urat kayu nyireh batu yang membentuk ukiran itu sendiri. Kebanyakan bomoh di kalangan masyarakat Asli berperanan sebagai tabib dan hakim. 11 .PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Terdapat topeng yang dipiuhkan untuk menimbulkan imejan yang menggerun. Oleh sebab ini.

7. Bagaimanapun.3 Pua Kumbu Pua Kumbu merupakan salah satu jenis kain pua yang popular di kalangan masyarakat Sarawak. Kain tenunan ini berwarna kemerah-merahan atau coklat tua. LAYARI INTERNET Layari internet dan dapatkan gambar beserta nama 5 patung kaum Jah-hut dan Mah meri 1. motif ini hanya boleh ditenun oleh anak dan isteri ketua rumah panjang Fauna Buaya mempunyai kuasa untuk menjaga 12 .PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Sebelum mereka dianggap layak untuk berkahwin. tikar serta perhiasan upacara. seorang wanita kaum Mah Meri perlu menguasai kemahiran menganyam pelbagai jenis barangan seperti bakul memburu. ia turut memaparkan corak kehidupan seharian masyarakat Iban. Antara motif-motif yang digunakan: Motif Engkeramba Penerangan Merupakan gambaran figura roh. motif-motif itu kerap dikaitkan dengan kepercayaan dan pantang larang mereka. Pua kumbu ditenun oleh wanita kaum Iban yang sudah mahir menenun kerana pua jenis ini adalah paling rumit untuk ditenun. bekas simpanan. Pua kumbu menjadi kemegahan di kalangan wanita kaum Iban dan jika dilihat dengan teliti. Kepercayaan Dipercayai berkuasa menghalang bencana atau kuasa jahat daripada menyerang tanam-tanaman dan penghuni rumah panjang Biasanya.

awan larat. selampai iaitu roh perempuan sering menjelma sebagai katak dan dikatakan mempunyai kuasa untuk mencipta bayi Harimau dan tikus kasturi sering dikarang dalam bentuk abstrak Dipercayai orang yang memakai kain tenunan ini dianugerahkan keberanian. Ular membawa petanda buruk dimana kemunculan ular dikaitkan dengan kuasa jahat atau hantu dantidak ditenun dengan sewenang-wenangnya Katak ditenun dengan gaya seperti manusia. Rusa mendatangkan kejayaan atau tuah semasa berburu Serangga labah-labah. menurut kepercayaan kaum Iban. Burung pembawa alamat baik kain yang mempunyai motif burung dipercayai boleh menyembuhkan penyakit dan mendatangkan kekayaan dalam apa pekerjaan. pucuk paku. Mempercayai bahawa buaya adalah jelmaan saudara-mara mereka. alat tenun Alam & Alatan 13 .PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Motif Penerangan Kepercayaan tempat berhuma (tanaman padi). buahbuahan. kala jengking dan lipan Flora rotan. biji benih dan bunghabungaan. pucuk rebung. bulan. kunang-kunang.

penenun akan membuat sebuah tatu di tangan yang bermakna penenun tersebut adalah pakar atau telah ditauliahkan. Bagi masyarakat Iban. perubatan. Mereka akan mempunyai tatu di beberapa tempat di anggota badannya termasuk di bahagian leher. malah kebolehan itu juga pernah menjadi faktor tarikan utama kaum lelaki suatu ketika dulu. perkahwinan. Walaubagaimanapun. jika seseorang itu berkeras untuk menghasilkan motif atau corak pua kumbu di luar kemampuannya. Apabila selesai setiap pua kumbu dihasilkan. menyambut kepala (selepas ngayau/memenggal kepala) dan upacara bercucuk tanam. Penenun yang mencapai tahap tertinggi boleh dikenali dengan tatu di badan mereka. Kemahiran menghasil kain tenunan merupakan satu kemestian bagi wanita suku kaum Iban. ia dipercayai akan 'memakan diri' dan kain tersebut tidak dapat dihasilkan. Kini sebahagian kecil sahaja masyarakat Iban yang memiliki kemahiran menenun pua. seni tangan itu bukan sahaja menggambarkan kerajinan dan ketekunan malah sikap bertanggungjawab di dalam rumahtangga. Dahulu jika seseorang wanita Iban yang tidak mempunyai kepandaian menenun kain. 14 . pengkebumian.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Mengikut kepercayaan. Pua kumbu pada zaman dahulu sering digunakan dalam upacara kelahiran. Penenun yang mahir biasanya memperoleh motif serta corak menerusi mimpi yang kemudiannya diterjemahkan dalam tenunan pua kumbu. Maksud memakan diri itu pula adalah pembuat itu akan jatuh sakit dan ada sahaja perkara lain yang menghalangnya untuk menyiapkan tenunan tersebut. pua yang dihasilkan adalah antara yang terbaik di kalangan suku kaum Dayak. dia tidak akan dipilih sebagai calon isteri dan lambat bertemu jodoh.

PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Pua Kumbu. motif: buah terabai/Lang Tuai 15 .

8 Rumusan Seni di Alam Melayu sangat unik.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Pua Kumbu. Ia menggambarkan hubungan antara manusia dan alam secara rohaniah. Penggunaan motif atau simbol boleh dikaitkan dengan kepercayaan dan budaya hidup masyarakat di alam Melayu. motif: tangga begi 1. 16 .

Seni Moden .Karya-karya terkenal 2.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI TAJUK 2 PENGENALAN SENI VISUAL MALAYSIA 2.Seni bina . Kesenian visual yang menjadi tradisi Melayu adalah daripada pelbagai bidang seni. Ia meliputi tempoh setengah abad.Seni Plastik . 4) Menganallisis perkembangan Seni Visual selepas merdeka. Sejarah perkembangan seni Malaysia agak baru jika dibandingkan dengan negara-negara lain.Seni Arca .Seni Bina . 5) Menunjukkan sikap patriotik terhadap karya seni Malaysia 17 .2 Hasil Pembelajaran: 1) Menganalisis pengaruh Seni Barat dalam Seni Oriental dan Seni Malaysia 2) Membanding beza dan menghubungkaitkan pengaruh Seni Visual Barat dengan Seni Visual Di Malaysia.Catan Cina .Catan air .Seniman . perkembangan Seni Visual seperti berikut: Maklumat yang dibincangkan adalahh mengikut tajuk-tajuk .Artifak .1 Sinopsis Tajuk ini meliputi maklumat dan latihan berkaitan seni visual di Malaysia merujuk kepada seni visual sebelum merdeka dan selepas merdeka. 3) Menggunakan pengetahuan dan menerangkan kronologi perkembangan Seni Visual Malaysia selepas merdeka.

4.3 Kerangka Tajuk-tajuk Pengenalan Seni Visual Malaysia Perkembangan Seni Visual Malaysia Sebelum Merdeka Selepas Merdeka Artifak Seni Plastik Catan Cina Seni Arca Catan Air Senibina Senibina Seni Moden Seniman Karya-karya Terkenal 2.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI 2. senjata atau ornamen. 18 .4.4 Kandungan Isi 2.1 Artifak Artifak adalah barang-barang sejarah hasilan manusia seperti peralatan.1.1 Perkembangan Seni Visual Sebelum Merdeka Apakah yang anda faham tentang seni visual sebelum merdeka ? 2.

1. Bukit Tambun. Ragam hias pada permukaan pada permukaan serpihan tembikar berbentuk sederhana yang ditemui didapati dibuat secara spontan dan dibakar pada suhu sebarang suhu. 19 . Bukit Tengku Lembu. Pahang.4. Mereka juga telah berkunjung ke Singapura untuk sesuatu jangka masa. Selain sebagai senjata untuk mempertahankan diri. Keris Taming Sari. Perlis. Mereka telah menerima pendidikan dalam lukisan berus Cina dan kaligrafi di China. Contoh keris yang wujud di Malaysia Keris Semenanjung.2 Catan Cina Sumbangan golongan Cina kepada perkembangan seni Malaysia dan Singapura berpunca daripada pendatang dan pelawat Cina seperti Xu Beihong yang telah bermastautin di Pulau Pinang untuk beberapa tahun. Di Johor. Perak dan Gua Niah. Keris Pekaka. 2. Kelantan.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI A) Tembikar Seni tembikar telah wujud dalam budaya Melayu di Malaysia sejak beribu tahun dahulu. menggunakan serpihan-serpihan tembikar yang ditemui sebagai petanda untuk menggambarkan tamadun dan budaya zaman silam B) Keris Keris menjadi sejenis senjata warisan Melayu sejati yang telah digunakan di Tanah Melayu sejak lebih daripada 700 tahun yang lalu. Keris Panjang dan Keris Madura. dijumpai pecahan tembikar yang dihiasi Para pengkaji sejarah dengan motif geometri berbentuk „tulang ikan‟. Ini terbukti dengan penemuan barangan tembikar seperti di Gua Cha. Serawak. keris juga merupakan satu lambang yang menjadi kemegahan serta kebanggaan bangsa dan negara. Ulu Tembeling.

2. Lukisanlukisan dan catan-catan tersebut banyak ditempah oleh pegawai-pegawai Syarikat Hindia Timur yang ditempatkan di Malaya. Terdapat kepercayaan bahawa pengembara. Seni lukis Malaysia bermula dalam tahun 1930an dengan terciptanya karya-karya catan awal oleh Yong Mun Seng. Ini disebabkan oleh minat mereka atau sebagai rekod sejarah. Kesenian visual bukan menjadi tradisi Melayu. Antara yang berjaya dalam bidang seni ialah Lee Kah Yeow. 20 .pengembara Eropah dan Inggeris telah meminta pelukis-pelukis negeri-negeri Selat yang berketurunan Cina atau Melayu untuk melukis gambaran kehidupan tempatan yang bermotifkan flora dan fauna. Disusuli pula dengan pameran pastel He Qui Qo pada tahun 1926. Ia meliputi tempoh setengah abad.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Pada mulanya penghijrah-penghijrah awal dari China adalah untuk mencari sara hidup. Hanya selepas mereka bertapak kukuh dan berjaya dalam kehidupan. Abdullah Ariff dan lain-lain lagi. Seni visual ini wujud oleh perintis karya-karya cat air dan cat minyak para pegawai Kolonial British yang berkhidmat di Pulau Pinang pada akhir tahun 1770an yang mengikut estetik zaman Victoria. Chung Hong Kong dan Zhen Wei Sin.1.3 Catan air Sejarah seni Malaysia agak baru jika dibandingkan dengan negara-negara jiran. Reverend Chuk Mor. Chai Horng.4. Seni halus tidak pernah difikirkan . Pameran seni lukis yang terawal di singapura ialah pameran Lian Xiao Oh pada tahun 1924. Kesimpulannya pada awal tahu 1920an terdapat pelukis yang mempamerkan hasil karyanya. Reverend Pak Yuen. Terdapat yang terlibat dalam pendidikan Seni dan ada pula yang menjadi pelukis amatur. Wang Yau. barulah terdapat beberapa penghijrahan berdasarkan kretiviti artistik mereka.

Futurisme dan Konstruktivisme. Fielden (2000) berpendapat bahawa bangunan bersejarah mempunyai nilai senibina. masjid. Surealisme. (4) Masjid Kampung Hulu di Banda Hilir. Turner dan Constable. Contohnya. Ini telah berterusan sehingga abad ke 19 apabile Seni Eropah terutamanya Seni Perancis mula memberi kesannya kepada seluruh rantau dengan pergerakan-pergerakan seni seperti aliran Impresionisme. Pulau Pinang (1817). 21 . rumah berhala. zaman Pre-Raphelites.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Pihak Inggeris telah memperkenalkan genre lukisan/ catan lanskap dalam aliran Realisme. 2. Melaka (1728). Kedah (1893). Kedah (1735). Terdapat bangunan-bangunan yang menarik disamping mempunyai reka bentuk seni bina yang unik. dan lain-lain lagi. (3) Muzium Sejarah Nasional di Kuala Lumpur. Contoh senibina sebelum merdeka: (1) Bangunan Stadthuys di Banda Hilir. dokumentari. (2) Balai Besar di Alor Setar. bangunan pentadbiran kerajaan. sosial dan juga politik serta rohani yang simbolik. Melaka (1641). sejarah. (5) Gereja St.4 Seni bina Tidak dapat dinafikan masyarakat dahulu kala mempunyai pengetahuan yang tinggi dalam bidang seni bina. George Anglican di George Town. arkeologi. (6) Balai Seni di Alor Setar. ekonomik. estetik.4. 1995). Dianggarkan terdapat lebih kurang 35.1. istana. Kubisme. sekolah. pusat pengajian. tembok. Wilayah Persekutuan (1888).000 buah bangunan sebelum perang yang berada di 265 buah bandar yang dikaji di seluruh negara wajar dipulihara (Syed Zainol Abidin Idid. stesen keretapi. monumen.

1 Seni Plastik Istilah plastik digunakan kepada semua imej-imej spatial. Seniman mengenalpasti dari aspek perletakan imej di dalam ruang plastik merujuk kepada keperluan 22 .1 Bincang dan hasilkan jadual kronologi tentang perkembangan seni visual sebelum merdeka berkaitan : - Stail dan bentuk tema bahan gaya aliran tahun 2. Aktiviti seni dipengaruhi oleh suasana penjajah iaitu menekankan genre lukisan dan catan lanskap dalam aliran Realisme. Latihan 1.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Rumusan : Perkembangan seni visual Malaysia sebelum merdeka adalah sebagai minat atau rekod sejarah.5 Perkembangan Seni Visual Selepas Merdeka Apakah perbezaan di antara aliran seni visual sebelum merdeka dan selepas merdeka? 2. Era baru dalam aliran naturalis dan figura manusia. Merupakan zaman baru bagi pelukis Malaysia dan seni halus tidak dipentingkan.5.

Abstrak Ekspresionisme Amerika telah diberi Sekitar dekad 1980-an dan 1990-an memperlihatkan cubaan serius untuk Seniman pada menerapkan ciri ‟nasional‟ atau keaslian‟ seni plastik moden. Seniman dan peminat aliran realisme rasa tercabar dan telah bangkit. dan menggelek. kayu. menjalin. Seni plastik juga adalah satu terma dalam seni visual yang memberi maksud unsur plastik dalam bahan-bahan yang boleh dibentuk dan dibina. keluli dan sebagainya.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI permukaan dan perasaan seniman. menempa. melentur. jalinan. tanah liat. Seni plastik di Malaysia melibatkan hasil karya catan. bahan dan proses berkarya. Membina pula ialah menghasilkan karya seni dalam bentuk tiga dimensi secara mengikat. Dalam tahun 1960-an pemilihan gaya abstrak adalah lebih formalistik dan berbentuk individualistik. Membentuk ialah teknik menghasilkan karya dengan cara mengukir. imbangan dan kestabilan yang merangkumi objek tiga dimensi. mengurut. menguli. batu dan sebagainya.5. sekitar tahun 80-an menghasilkan karya di luar ciri seni plastik konvensional dan tidak terikat pada media. besi. senibina. Gaya ‟avantgarde‟ yang dipolori oleh penghargaan. Bahan yang boleh digunakan untuk aktiviti ini ialah batu. ruang. menyambung.2 Seni Arca Arca dihayati sebagai satu cabang kesenian yang berkaitan dengan pengkajian bentuk-bentuk tiga dimensi yang melibatkan formalistik seni seperti ruang. tenunan senjata dan sebagainya. 2. struktur. arca. tembikar. mencantum dan sebagainya. Bahan yang digunakan ialah kayu. ukiran. Dalam lewat tahun 50-an telah berlaku konflik dalam seni akibat perbalahan dominasi oleh pengamal aliran abstrak dan ekspresionistik. 23 . membentuk. Unsur plastik ini menjurus kepada aspek seni dari segi bentuk. logam.

budaya. karya-karya arca Syed Ahmad Jamal. alam dan kehidupan secara umumnya. Ham Rabeah Kamarun.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI warna. Seni arca di Malaysia boleh dikatakan masih baru Seni arca moden mula berkembang di Malaysia pada sekitar tahun 1960-an. Raja Shahriman dan Bayu Utomo. Antara yang turut serta adalah Anthony Lau. karya Syed Ahmad Jamal “The Link” (1963). Teo Tien Eng. Peningkatan minat dan kecenderungan seniman kepada seni arca dan media campuran jelas 24 . Pada tahun 1976 satu pameran “Tinjauan Seni Arca Moden Malaysia” telah diadakan di Balai Seni Lukis Negara. Ramlan Abdullah. Chan Teck Meng. “Forest” (1968) dan “Ecstacy” (1986) Dekad 1970-an memperlihatkan perkembangan arca yang pesat. yang sama tema dengan catannya.K.Sabapathy (1976). Arca-arca yang bersifat figuratif dan representasi dapat dilihat menerusi karyakarya Anthony Lau. Wan Ahmad Wan Mohamod. Tengku Sabri Tengku Ibrahim. Cheong Laitong. Aliran Ekspresionisme dan Abstrak Ekspresionisme meresap ke dalam seni arca. Cheong Laitong dan Latiff Mohidin. Dari segi tema. para pengarca berinteraksi terhadap persekitaran seperti persoalan agama. Institut Teknologi Mara merupakan salah sebuah institusi yang bertanggungjawab dalam melahirkan ramai pengarca ternama dan berpotensi seperti Zakaria Awang. berbanding dengan catan. Ariffin Ismail. Zulkifli Yusof. Mad Anuar Ismail. Yeoh Jin Leng dan Tang Tuck Kan membangkitkan halhal yang menghubungkan catan dengan arca. Kajian Seni Lukis dan Seni Reka. Latiff Mohidin. Kuala Lumpur. struktur dan rupa. Antara karya awal Anthony Lau adalah arca “Djin Api” (1959). Contohnya. Menurut T. Syed Ahmad Jamal.

anglo-Indian. Taman-taman dan kawasan rekreasi. hospital. muzium dan sebagainya. Muzium Negara. perpustakaan. Bangunan Sultan Abdul Samad. sama ada secara konvensional. pemasangan (installation) atau pun arca persekitaran. Bangunan-bangunan awam seperti masjid. bangunan parlimen (1963). 4. Bank Bumiputra. Stadium Negara (1964).3 Seni Bina Sebagai sebuah negara yang mempunyai kebudayaannya sendiri. Yang dimaksudkan dengan senibina adalah melingkupi: 1. Masjid Negara. 25 . elektik dan sebagainya. bersifat galeri. 3.merdeka. Bangunan-bangunan kerajaan. Binaan tempat kediaman iaitu rumah atau taman perumahan. bangunan Dewan Bahasa dan Pustaka (1959). 5. Bangunan-bangunan perniagaan. Aspek-aspek umum seperti pintu gerbang. 2. bangunan berkembar Petronas dan Menara Telekom. Pelbagai bentuk arca terhasil. 2.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI kelihatan awal dekad 1990-an. Dayabumi. suatu aspek yang turut mengalami perubahan ketara ialah gaya rupa seni bina. 6. Menjelang era pasca. menara. Para arkitek yang baharu sahaja menamatkan pengajian di luar Negara telah membawa fahaman baru dalam seni bina di bandarbandar utama Negara yang sebelum ini dikuasai oleh gaya rupa senibina kolonial. senibina Malaysia mengandungi unsur-unsur budaya kebangsaan yang berteraskan kebudayaan masyarakat berbilang kaum.5. Antara bangunan-bangunan utama yang dapat digolongkan dalam senibina moden ialah bangunan istana raja-raja Melayu di tiap-tiap negeri. tugu peringatan dan sebagainya.

K. Jalan Ampang telah dibuka dengan rasminya oleh YTM Tunku Abdul Rahman pada 27 Ogos 1958. 2. Pameran pembukaan telah memaparkan karya-karya Chen Wen His. Seni daripada taraf rendah (kedaerahan) meningkat ke peringkat antarabangsa. Balai Seni Lukis Negara di 109. Ini membawa kesan yang mendalam dalam perkembangan seni Malaysia kerana usaha-usaha Sullivan yang bersungguh-sungguh untuk memperkenalkan para pelukis tempatan serta karya-karya mereka.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Bentuk dan corak senibina moden memperlihatkan perubahan-perubahan yang nyata tetapi disesuaikan dengan ciri-ciri senibina asli Malaysia. Lee Joo For. Menjelang kemerdekaan seni telah menjadi salah satu simbol kepada perpaduan kaum di Malaysia. Ahli-ahli terdiri daripada Abdullah Ariff. Persepsi masyarakat terhadap seni telah mula berubah. Perdana Menteri Malaya yang pertama. Thursday Art Group telah ditubuhkan di Pulau Pinang dengan matlamat yang sama dengan Wednesday Art Group. Dari semasa ke semasa binaan-binaan baru didirikan bagi memenuhi keperluan pembangunan Negara dan keperluan masyarakat. Mereka memperkenalkan konsep-konsep baru.4 Seni Moden Pada tahun 1957. Chuah Thean Teng. 26 . Pada tahun 1957 Frank Sullivan telah dilantik sebagai setiausaha akhbar kepada YTM Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Tay hooi Keat. mengadakan kelas-kelas melukis. Ivor Shipley (arkitek JKR yang merekabentuk bangunan Parlimen) mengadaptasi factor-faktor setempat ke dalam rekabentuk moden. Hisham Albakri (kumpulan arkitek JKR yang mereka bentuk Masjid Negara) dan W.5. sesi perbincangan dan pameran. Cheong Lai Tong. Baharuddin Kassim. Beberapa orang arkitek seperti Howard Ashley. Lim Tong Juan dan William K. Kuo Ju Ping. Lau.

Lahir pandangan yang kritikal terhadap seni lukis.G. Seni lukis aliran utama 1960an adalah dengan nilai-nilai mistikal dan semesta telah menarik perhatian audien untuk menghayatinya kerana mempunyai kelainan. Dua koleksi yang menarik ialah gambar foto burung Dato‟ Loke Wan Tho dan Koleksi hasil-hasil kaligrafi dinasti Sung yang didermakan oleh Lee Kah Yeow bernilai 2 juta ringgit. Tan Sri Ghazali Shafie. Nik Zainal Abidin. Tay Hooi Keat dan Yong Mun Sen. 27 . Mereka yang menunjukkan bakat besar dihantar untuk melanjutkan pengajian ke luar negara. Kakitangan akademik Jabatan Seni di Maktab Perguruan Ilmu Khas seperti Syed Ahmad Jamal. Anthony Lau. Selain Frank Sullivan yang menjadi setiausaha selama sepuluh tahun. Golongan pelukis-pelukis dan pendidik seni telah menjadi tenaga utama seni lukis pada lewat tahun 1960an. Tan Sri Dato‟ Azman Hashim. Antaranya ialah perbincangan. laporan. Syed Ahmad Jamal. Lee Joo For.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Mohd Hoessein Enas. Tan Sri Kamarul Ariffin. Jolly Koh dan lain-lain lagi memainkan peranan yang penting dalam seni lukis avant-garde di negara ini. Dengan adanya tradisi seni khat telah membentuk satu pengucapan gambaran yang tersendiri. Acara-acara seni lukis menjadi acara gemilang yang dihadiri oleh pelukis-pelukis. Tan Sri Zain Azraii. Cheong Laitong. Lim dan ramai lagi. Patrick Ng. pencinta seni. Guru-guru yang berminat di bidang seni diberi peluang melanjutkan pelajaran melalui kursus sepenuh masa selama satu tahun. Special Teachers Training Institute (STTI) ditubuhkan pada tahun 1960 yang kemudiannya ditukar kepada Maktab Perguruan Ilmu Khas (MPIK). ahli politik dan diplomat. Puan P. syarahan. Professor Ungku Aziz. Pelbagai aktiviti dijalankan melalui saluran media massa. Balai Seni Lukis Negara memperolehi koleksi tetapnya secara beransur-ansur. Peter Harris. ceramah. pameran dan sebagainya. antara yang telah membangunkan Balai Seni Lukis Negara adalah Tan Sri Mubin Sheppard.

Chong Kam Kow. Kuala Lumpur College of Art telah ditubuhkan dalam tahun 1968 dengan menawarkan kursus diploma selama tiga tahun dalam bidang Painting. Kumpulan ini telah mendebarkan keadaan seni lukis tempatan dengan ungkapan-ungkapan yang mencabar. Pelukis-pelukis bukan sahaja berkarya dalam bidang minimal. Institusi persendirian ini menawarkan kursus-kursus diploma selama tiga tahun dalam bidang Fine Art. Commercial Art dan Interior Design di samping kursus-kursus sambilan. Awal tahun 1970an pensyarah-pensyarah Institut Teknologi Mara telah mengambil alih tempat avant-garde. Chinese Brush Painting. Graphics. Pottery and Ceramics. Pendekatan gaya catan mereka yang berasaskan optik dan maklumat telah mengejutkan pelukis-pelukis tempatan dan masyarakat umum. Sulaiman Haji Esa. Sculpture. Tan Teong Eng dan Tong Tuck telah mempunyai ikutan yang teguh di awal 1970an. Photography. 28 . Penubuhan Institut Teknologi Mara pada tahun 1967 telah melahirkan sekumpulan tenaga baru pendidik seni dan usahawan-usahawan Melayu dalam bidang seni tertentu. Catan hard-edge yang menegaskan kedataran dan tanpa isyarat yang dipelopori oleh Chong Kam Kow. nilai-nilai mistika dan metafisika iaitu maklumat dan ilmu yang luar dari bidang catan. Photography dan Commercial Art. Fashion dan Industrial Design. Tan Teong Eng.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Institusi Senilukis yang pertama ditubuhkan ialah Malayan Institut of Art pada tahun 1966. Joseph Tan dan lain-lain lagi. op dan lain-lain aliran semasa tetapi juga menyarankan seni melibatkan kepintaran. Textiles. Fine Metal. Ia menawarkan kursus diploma selama empat tahun dalam bidang Fine Arts (Painting and Sculpture). Mereka terdiri dari kumpulan ‟New Scene‟ seperti Redza Piyadasa. pop. Ceramics.

memperbaiki kedudukan pelukis dan bekerjasama dengan kerajaan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan seni lukis di Malaysia dan Luar negara. Rekabentuk Grafik. maktab dan sekolah-sekolah serta para profesional yang lebih maju dan mahir dalam bidang seni halus.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Pada tahun 1974 Abdul Latif Mohidin telah menghidupkan pendekatan yang baru di kalangan ahli-ahli muda dan menubuhkan Kumpulan Anak Alam sebagai kumpulan serpihan Angkatan Pelukis SeMalaysia. Aspek-aspek Seni Asia Tradisional. Awal tahun 1980an mengemukakan bidang kanvas yang lebih luas dan menarik dengan munculnya catan pemandangan yang naif. Teori-teori Seni. Kursus Ijazah selama tiga tahun ditawarkan oleh Jabatan Kemanusiaan. Penubuhan Pusat Seni di Universiti Sains Malaysia pada tahun 1984 telah melahirkan guru-guru pemegang ijazah bagi institut. Badanbadan swasta seperti firma-firma petroleum dan para peminat seni yang berada . Seni Arca. Fotografi. Aspek-aspek Keseniaan Asia Moden dan latihan Ilmiah. 29 . USM juga menawarkan kursus Master of Art dalam Sejarah Senilukis. Studio Seni lukis dan Sejarah Senilukis dan Kemanusiaan. telah mula membeli karya-karya untuk dijadikan koleksi simpanan. Persatuan Pelukis Malaysia ditubuhkan pada tahun 1980 dengan hasrat mewujudkan sebuah badan yang betul-betul mewakili pelukis. Ini termasuk USM menawarkan kursus Seni halus bagi Catan. Institut dan akademi seni swasta yang ditubuhkan di sekitar negara juga telah memberi sumbangan mengeluarkan tenaga seni dalam pelbagai bidang. sambungan akademik aliran realisme dan karya-karya yang menyedut inspirasi dari mitos dan lagenda yang kaya di rantau ini.

Jolly Koh dan lain-lain lagi memainkan peranan yang penting dalam seni lukis avant-garde di negara ini. Tan Teong Eng. Kejayaan Chuan telah membawa seni Malaysia kepada seni antarabangsa. Dua koleksi yang menarik ialah gambar foto burung Dato‟ Loke Wan Tho dan Koleksi hasil-hasil kaligrafi dinasti Sung yang didermakan oleh Lee Kah Yeow bernilai 2 juta ringgit. Jalan Ampang telah dibuka dengan rasminya oleh YTM Tunku Abdul Rahman pada 27 Ogos 1958. Balai Seni Lukis Negara memperolehi koleksi tetapnya secara beransur-ansur. Golongan pelukis-pelukis dan pendidik seni telah menjadi tenaga utama seni lukis pada lewat tahun 1960an. dan dipersembahkan oleh Majlis Kesenian Persekutuan.5. Chuah Thean Teng.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI 2. Anthony Lau. Kakitangan akademik Jabatan Seni di Maktab Perguruan Ilmu Khas seperti Syed Ahmad Jamal. Mohd Hoessein Enas. Cheong Lai Tong. Seterusnya pelukis-pelukis batik yang lain seperti Khalil Ibrahim. Sulaiman Haji Esa. Pelukis Malaysia pertama yang mengadakan pameran solo di seberang laut ialah Chuah Thean Teng yang diadakan di London pada tahun 1959. Syed Ahmad Jamal. Nik Zainal Abidin. Cheong Laitong. 30 . Pameran pembukaan telah memaparkan karya-karya seniman terkenal seperti Chen Wen His. Patrick Ng.5 Seniman Balai Seni Lukis Negara di 109. Mereka terdiri dari kumpulan ‟New Scene‟ seperti Redza Piyadasa. Lee Joo For. Tay Hooi Keat dan Yong Mun Sen. Joseph Tan dan lain-lain lagi. Peter Harris. Awal tahun 1970an pensyarah-pensyarah Institut Teknologi Mara telah mengambil alih tempat avant-garde. Chong Kam Kow. Tay Mo Leong dan Toya turut menerima pengiktirafan antarabangsa.

Rumah Atap Di Tepi Pantai Media : Cat Air Tahun : 1960 2.6.1 Yong Mun Sen (1896 -1962) 1. 1948 31 .5. Pada tahun 1974 Abdul Latif Mohidin telah menghidupkan pendekatan yang baru di kalangan ahli-ahli muda dan menubuhkan Kumpulan Anak Alam sebagai kumpulan serpihan Angkatan Pelukis SeMalaysia.5. Pohon-Pohon Kelapa Media : Cat Air Tahun :1951 2. Tan Teong Eng dan Tong Tuck telah mempunyai ikutan yang teguh di awal 1970an. 2.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Catan hard-edge yang menegaskan kedataran dan tanpa isyarat yang dipelopori oleh Chong Kam Kow.6. Coconut Plantation – Dawn.6 Karya-karya terkenal 2.2 Abdullah Ariff Abdullah Ariff. Cat Air.5.

3 Dato‟ Mohd Hoessein Enas. Pastel Kapur.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Abdullah Ariff. Cat Air. 1958 32 .5. Potret Diri.6. 1960 Dato‟ Mohd Hoessein Enas 2. Bumi Bahagia Lombong Bijeh Malaya.

Mengutip Daun Tembakau Media : Cat Minyak Tahun : 1963 5.6. Pengantin Perempuan Iban Media : Cat Minyak Tahun : 1963 2. Gadis Melayu.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Dato‟ Mohd Hoessein Enas . Nobat Media : Cat Minyak Tahun : 1962 4.4 1. Datuk Syed Ahmad Jamal Perhubungan ( Arca ) Media : Besi Waja Tahun :1963 33 .5. Cat Minyak. 1959 3.

Mandi Laut.5. Lembu Liar ( Arca ) Media : Batu & Habuk Simen Tahun : 1963 34 .PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Datuk Syed Ahmad Jamal.5 Anthony Lau (1933 - ) Anthony Lau. Cat Minyak Atas Papan.6. Djin Api. Kayu. 1957 2. 1959 2.

5. Besi. Tay Hooi Keat (1910 . Pondok Melayu. Hasil Rimba ( Arca ) Media : Besi Tahun : 1966 2.6 1. Pulau Pinang Media : Dakwat Tahun : 1952 3. Rimba. 1968 4.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Anthony Lau.1989) Jalan Pinang Media : Cat Minyak Tahun :1955 2. Pemandangan Pohon Media : Campuran Tahun : 1961 35 .6.

Kapal Haji Media : Cat Minyak Tahun : 1966 2. 1958 5.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Tay Hooi Keat. Lembu Berlaga. Kekecuhan Media : Arkrilik Tahun :1969 Ibrahim Husin. Cat Minyak.7 Ibrahim Husin (1939 - ) 1. Campuran. 1967 36 .6. Pak Utih.5.

5. Satu Hari Di Bumi Larangan Media : Cat Imulsi Tahun : 1977 2. 1969 2.5. Di Dalam Ruang Rumah Media : Cat Minyak Tahun :1974 2. Arkrilik.8 Zulkifli Dahalan 1.9 Dzulkifli Buyung (1948 - ) Dzulkifli Buyung.6. Kelambu. Are You Alone Out There ?.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Ibrahim Husin. Kapur Pastel 37 .6.

Latiff Mohidin. 1966 4. Membakar Semut Media : Kapur Pastel Tahun : 1967 Dzulkifli Buyung. Kapal Kertas. 1962 38 . Latiff Mohidin A.5. Cat Minyak. Kapur Pastel. Lidi Media : Kapur Pastel Tahun : 1962 2.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI 2.6.10 A. Pago – Pago.

11 Mazli Mat Som Mazli Mat Som.5. 1964 39 . pastel. Siri Langkawi. Imago Senja ( Cetakan ) Media : Kayu Tahun : 1969 A. Yati.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI 2. Kayu 2.Latiff Mohidin.6.

5.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Mazli Mat Som.6. 1965 2. Menyeberang Sungai Media : Cat Air Tahun :1958 2.6. 1958 40 . Cat Minyak.5. Cat Minyak.13 Lai Foong Moi Lai Foong Moi. Menanti Nelayan.12 Khaw Sia 1. Waktu Pagi Di Kampung.

Semangat Angin.15 Yeoh Jin Leng (1929 - ) 1.5. Cat Minyak.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI 2. 1961 Patrick Ng Kah Onn. Gauce. 1958 2. Menjemur Kain.6.14 Patrick Ng Kah Onn (1932 ) Patrick Ng Kah Onn. Tanah Dan Air. Sawah Padi Media : Cat Minyak Tahun :1963 41 .5.6.

Lilin Dan Pewarna Batik. 1968 2.17 Khalil Ibrahim 1.6.1978 42 .6. Pantai Timur 2. Cat Minyak.16 Jolly Koh Jolly Ko.5. Pantai Timur 1 Media : Lilin Dan Pewarna Batik Tahun :1988 Khalil Ibrahim.5. Paku Kipas.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI 2.

Musim Buah. Di Tepi Pantai Media : Lilin Dan Pewarna Batik Tahun :1958 Chua Thean Teng.18 Chua Thean Teng 1. Institut dan akedemi seni swasta memberi sumbangan mengeluarkan tenaga seni dalam pelbagai bidang. Lilin Dan Pewarna Batik. Persepsi masyarakat terhadap seni visual mula berubah daripada peringkat rendah ke peringkat antarabangsa. Seni visual juga menjadi salah satu simbol perpaduan kaum. 43 .6. arca dan karya mula menggunakan perisian komputer. Kemunculan catan hard-edge.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI 2. 1968 Rumusan Seni visual selepas merdeka semakin matang dan menjadi bidang professional.5.

tahun .PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Latihan 2.tokoh .1 Bina jadual perbandingan perkembangan seni visual selepas merdeka daripada hasil analisa terhadap bahan bacaan dan internet mengenai : .stail 44 .bentuk dan makna .tema .bentuk aliran karya .

dalam bukunya ‟Pandangan Islam Tentang Seni‟ menerangkan seni adalah sebahagian daripada kebudayaan yang dicetuskan oleh sekelompok manusia melalui pancaindera kelima ekoran fitrah semula jadi yang cinta kepada seni. 3.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI TAJUK 3 APRESIASI KARYA SENI ORIENTAL 3.1 Sinopsis Menurut Drs.2 Hasil Pembelajaran: 1) Menganalisis penulisan tokoh dengan menggunakan pengetahuan dan pengalaman. Penghayatan karya seni memerlukan bahasa seni iaitu bahasa lisan dan tulisan. apresiasi seni adalah latihan yang melibatkan deria pandang dan sentuh yang mampu membantu kita menikmati karya dengan lebih seronok lagi. 45 . Manusia memerlukan satu media perantaraan untuk meluahkan perasaaan dan emosi untuk dikongsi bersama manusia lain. Menurut Zakaria Ali. Menghayati seni adalah satu bidang yang perlu diberikan perhatian. 2) Mengaplikasikan teori apresiasi untuk melihat dan menghayati karya seni. Penerapan bahasa dalam penghayatan seni adalah dalam bahasa visual atau seni tampak. Sidi Ghazalba.

4 KANDUNGAN ISI 3.3 Kerangka Tajuk-Tajuk Apresiasi Seni Oriental Falsafah dan Stail Perbandingan PandanganTokohtokoh Perbandingan Karya-karya Tuliskan esei pendek mengenai pengertian seni oriental dan ciricirinya. Karya seni yang dihasilkan biasanya mempunyai tujuan yang tersirat dan tersurat. 3.4.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI 3. Seni China dan Seni India.1 Pengenalan Seni Oriental Di dalam dunia ini terlalu banyak karya-karya seni telah dihasilkan secara individu atau berkumpulan. Asia Selatan dan Asia Timur. negara-negara dan peralatan yang berasal dari kawasan tersebut. Istilah Seni Oriental secara tradisionalnya merujuk kepada aktiviti seni dari daerah Timur Tengah. 46 . Istilah Oriental telah digunakan oleh masyarakat Barat untuk menjelaskan tentang kebudayaan. karya seni yang dihasilkan pada zaman Pra Sejarah lebih menggambarkan situasi dan aktiviti mereka sendiri. Ia termasuklan Seni Islam. Sebagai contoh.

perlu dijaga dan disuburkan dalam ruang dan batasan syariat. Kesenian boleh mendidik manusia supaya menjadi insan yang baik dan 47 . Kesenian Islam berteraskan konsep tauhid dan bertujuan untuk mempertingkatkan agama. Seni harus menjurus kepada pengabdian diri kepada Tuhan. Sunnah dan Ijma' Ulama. Dalam jiwa. Islam adalah agama yang nyata (waqi'e) dan sesuai dengan fitrah manusia. Kesenian Islam hendaklah memaksimumkan kesedaran tentang keesaan Allah. Kesenian Islam perlu mempunyai mesej yang jelas. Walaupun seni merupakan salah satu unsur yang disumbangkan tetapi Allah melarang penciptaan seni yang melampaui batas. Pencapaian yang dibuat oleh seni Islam itu juga merupakan sumbangan daripada tamadun Islam di mana tujuan seni Islam ini adalah kerana Allah swt. Seseorang seniman perlu memahami ajaran Islam yang hendak disampaikan melalui seni sama ada seni lukisan. Firman Allah swt yang bermaksud : "Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang melampaui batas. Tiada elemen-elemen figura. perasaan dan akal fikiran manusia.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI (a) Seni Islam Seni Islam merupakan sebahagian daripada kebudayaan Islam dan perbezaan antara seni Islam dengan bukan Islam ialah dari segi niat atau tujuan dan nilai akhlak yang terkandung dalam hasil seni Islam. keinginan. Islam membenarkan umatnya berimiginasi dan berkreativiti dalam pemikiran mereka. nurani dan keinginan manusia terbenamnya rasa sukakan keindahan dan keindahan itu adalah seni. muzik. pada semua tempat. seni bina dan seni pentas. Tiada pemisahan antara seni dan agama. nafsu." Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah swt kepada seluruh manusia tanpa mengenal bangsa yang bersumberkan al-Quran. Seni Islam terdiri daripada elemen yang diulang-ulang berbentuk geometri. sifat. kehendak. zaman dan situasi menepati citarasa. perasaan.

imej Buddha dan Bodhisattva di India Utara. Kesenian Cina yang terawal sekali ditemui pada akhir Zaman Batu ialah Seni Tembikar. (b) Seni China Menurut ahli sejarah. Tembikar Maharaja Yso dan Shun berwarna kemerah-merahan dengan perhiasan hitam. Mencapai kegemilangan pada zaman Gupta. contoh Tiang Asoka. tahun 132 s. Ia berkembang maju pada zaman Maurya. imej Buddha dan Bodhisattva di India Utara. Berasaskan kepada keagamaan dan pemujaan. 48 . Bentuk-bentuk tembikarnya yang popular ialah bentuk pasu bermulut tebal dan berbadan kecil. contoh Stupa Sanchi. Karma – prinsip asas bagi aliran pemikiran falsafah dan agama yang berasal dari India. contoh Taj Mahal dan Jami masjid.m. Zaman Muslim. Dharma dikaitkan degan tugas. Bidang Kesenian Cina Seni Tembikar Kebanyakkan tembikar neolitik yang terbaik di dunia datanganya dari negeri Cina. kombinasi gaya Parsi (Islam) dan Hindu berkembang. tanggungjawab dan aturan memberi makna kepada kehidupan manusia iaitu memberi individu identiti dan makna kepada peranannya dlm hidup. kombinasi gaya Parsi (Islam) dan Hindu berkembang. contoh Tiang Asoka. Para seniman mempunyai tanggungjawap sosial dalam konteks syariah islamiah. Dharma individu memerlukan apa yang harus dilakukan oleh seseorang mengikut kelahiran dan peringkat dalam kehidupan. (c) Seni India Kesenian India bermula dari Dinasti Maurya. Seni Bina dan Seni Ukir berkembang maju pada zaman Maurya. contoh Taj Mahal dan Jami masjid. Ianya mencapai kegemilangan pada zaman Gupta. contoh Stupa Sanchi. Zaman Muslim. Kepercayaan kepada Tuhan – kepercayaan kepada satu entiti yang melampaui batas pemikiran dan kesedaran manusia merupakan asas pemikiran agama orang Hindu.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI insan yang hampir kepada Allah. Nilai-Nilai Dharma – dharma masyarakat memerlukan idea tentang fungsi dan peraturan apa yang harus dilakukan.

PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Latihan 1. Mohd Taib Osman dan lainlain. Plato dan Aristotle merupakan ahlli falsafah Yunani yang terkenal. 3. Tokoh-tokoh tersebut boleh diibaratkan sebagai kompas yang memberi panduan. pendapat dan idea tentang keindahan seni kepada para seniman. Idea mereka telah mempengaruhi perkembangan falsafah seni di barat juga di Malaysia. Tohoh-tokoh falsafah yang ternama adalah seperti Socrates. Falsafah seni bukan sahaja merupakan proses mencari jawapan kepada keindahan malahan juga memberikan gambaran tentang gabungan nilai keindahan. rasa dan simbol yang dipersembahkan oleh seseorang pengkarya seni dalam seni yang dihasilkan. falsfah Islam dan falsafah timur. Falsafah seni pula adalah proses mencari jawapan kepada keindahan. rasa dan simbol yang dipersembahkan oleh seorang pengkarya seni dalam karya yang mereka hasilkan. Socrates. Falsafah seni adalah sesuatu yang global dan secara umumnya terbahagi kepada falsafah barat. Leonardo da Vinci. Plato. 49 . Maka ‟Philosophia‟ secara jelasnya membawa maksud ‟mencintai akan kebijaksanaan‟. Malahan ia juga memberikan gambaran gabungan nilai keindahan.4.1 Jelaskan tentang perzezaan seni Islam dengan seni India dari sudut keagamaan. Atistotle.2 Falsafah dan Stail Pengenalan ‟Philos‟ dalam bahasa Yunani bermaksud bermaksud kecintaan terhadap sesuatu manakala ‟Sophia‟ kebijaksanaan atau pengetahuan.

Al-Farabi menjelaskan seni sebagai ciptaan yang berbentuk keindahan. Jiwa seni mestilah ditundukkan kepada fitrah asal kejadian manusia kerana kebebasan jiwa dalam membentuk seni adalah menurut kesucian fitrahnya yang dikurniakan Allah swt. Seni juga dapat meningkatkan daya intelek dan bukan sahaja emosi. Seni dalam Islam menanam rasa khusyu' ke pada Allah di samping memberi ketenangan di jiwa manusia sebagai makhluk Allah yang diciptakan dengan fitrah yang gemar kepada kesenian dan keindahan. Fungsi seni tidak kurang sama dengan akal supaya manusia menyedari perkaitan antara alam. Seni adalah sesuatu yang bersifat abstrak. didengar dan disentuh oleh jiwa tetapi tidak dapat dinyatakan melalui kata-kata dan bahasa. Motif berseni haruslah bermatlamatkan perkara-perkara ma'ruf (kebaikan). 50 . Konsep seni Islam dan pembawaannya haruslah menjurus ke arah konsep tauhid dan pengabdian kepada Allah swt. Oleh sebab itu seni dalam Islam tidak berslogan 'seni untuk seni' tetapi 'seni kerana Allah untuk manusia. Kesenian yang dihasilkan adalah berlandaskan kepercayaan kepada kitab Al Quran dan hadis Nabi. makhluk dan alam sekitar'. Al-Ghazali pula menjelaskan seni dengan maksud kerja yang berkaitan dengan rasa jiwa manusia yang sesuai dengan fitrahnya. dapat dipandang. ketuhanan dan rohani atau dengan alam fizikal. halal dan berakhlak. Lantas ia menyedari keagungan Tuhan dan keunikan penciptaanNya. Kesenian Islam terpancar daripada tauhid yang merupakan satu penerimaan dan penyaksian terhadap keesaan Allah swt maka seni yang berpaksikan tauhid dapat menanamkan sifat bertaqwa dan beriman. kesenian Islam berbeza dengan bentuk kesenian lain. Sukar untuk mentakrifkan seni secara tepat sesukar untuk menerangkan konsep keindahan dan kesenangan itu sendiri.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI (a) Falsafah Seni Islam Sejarah telah membuktikan bahawa.

Seni Khat Seni khat ialah satu ilmu yang memperkenalkan bentuk-bentuk huruf tunggal. penyusunannya dan cara-cara merangkainya menjadi sebuah tulisan yang tersusun. Tulisan ini mempunyai nilai-nilai kehalusan dan kesenian. Khat Diwani : Catatan atau antologi karangan. bahkan tulisannya seolah-olah mempunyai irama. inspirasi dari model khat lain. memandangkan penulisannya menggunakan huruf-huruf al-quran. Hanya digunakan untuk hiasan sahaja. Nilainya tinggi kerana ianya mudah dirobah mengikut penulisan. Ia juga menjadi coretan tulisan indah daripada kehalusan rasa seni dan ketajaman daya pemikiran manusia yang mencipta seni tulisan sebagai lambang kepada perkataan yang dituturkan. Beliau menegaskan bahawa:„Setiap motif „arabesque‟ dengan apa sahaja medium adalah penegasan kebenaran estetika yang tiada Tuhan melainkan Allah. nama kitab atau buku . Perbezaannya dengan huruf-huruf lain adalah dari segi keindahannya. konsep seni Islam adalah berlandaskan konsep Tauhid dan pengabdian diri kepada Tuhan. Khat merupakan seni tulisan indah yang mempunyai nilai-nilai kehalusan dan kesenian. Ia juga disandarkan pada subjek-subjek yang berkaitan dengan agama dan digunakan untuk menulis ayat-ayat suci dan kata-kata bijak pandai (hukama'). Seni khat berkembang dengan perkembangan seni ukiran dan kadang-kadang kedua-dua bidang seni ini tidak boleh dipisahkan antara satu sama lain. disandarkan kepada perkara yang berkaitan dengan agama dan digunakan untuk menulis ayat-ayat suci. Antara Seni Khat yang terkenal ialah Nasakh : diperindah oleh Ibn Muqla Khat Riq'ah : tulisan arab yang dapat ditulis dengan cepat dan sesuai dengan gerakan tangan. Khat Diwani Jali : Lebih bervariasi berbanding khat diwani. 51 . mudah dirobah. Seni khat mempunyai kaitan rapat dengan jiwa islam. Dia adalah Pencipta yang Esa dan Mutlak‟.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Manakala menurut Al-Faruqi. Khat Thuluth : digunakan untuk hiasan seperti dalam mushaf Usmani.

Fungsinya juga adalah sebagai hiasan. Riq'ah.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Jenis-jenis Seni Khat Tamudun Islam kaya dengan seni-seni tulisan tangannya juga dikenali sebagai sei khat. pemerintahan. Nasakh. Khat Thuluth kebanyakannya digunakan hanya untuk hiasan seperti dalam mashaf thmani (al-Quran). Ia banyak digunakan untuk penulisan buku kesusasteraan. jelas serta tidak mengelirukan Khat Farisi mula dikembangkan di Parsi (Persia). Farisi. Khatnya mengandungi lapan model utama dan selain itu merupakan cabang dari lapan-lapan model ini. Khat Nasakh merupakan tulisan yang paling banyak digunakan dalam penulisan buku-buku berkenaan keagamaan. Antaranya khat utama ialah Kufi. nama dan tajuk karangan pada majalah dan surat khabar. Digunakan secara meluas semasa pemerinatahan Sultan Khedewy sekitar tahun 1220H di Mesir. Oleh sebab itu ia sering kali digunakan untuk tujuan suat menyurat dan digunakan oleh para pelajar universiti dan madrasah untuk mengambil nota kuliah. Thuluth. Diwani membawa erti catatanatau antologi karangan. nama buku atau kitab serta untuk tujuan lain. Pada zaman Abasiah khat ini digunakan sebagai hiasan pada pelbagai bangunan masjid. Khat Riq'ah dapat ditulis dengan cepat. Khat Kufi berasal dari Kufah. Ini kerana tulisan khat jenis ini mudah dibaca. Bentuk hurufnya condong sedikit ke kanan. kubah atau menara azan dan ditulis dalam bentuk ukiran timbul. Khat Diwani. 52 . Diwani. surat penghargaan dan sebagainya. Diwani Jali dan Raihani. Karangan berbahasa Urdu juga biasanya ditulis dengan khat ini. Ia digunakan untuk penulisan surat rasmi seperti surat perjanjian.

53 . perak dan tembaga contohnya pada mata wang syiling. Khat Raihani hampir menyerupai khat thuluth. Begitu juga seni seramik yang juga terdapat pada piring dan tembikar manakala seni sulaman dibuat dalam bentuk kain seperti kain penghias dinding. tikar permaidani. Ia digubah dalam bentuk perahu. daun pintu. juka dibandingkan dengan khat diwani. Seni halus ini juga terdapat pada objek-objek seperti berikut antaranya ukiran kayu dan logam yang banyak diperolehi pada zaman kerajaan Fatimiyah. tembikar. tungku dan topi besi perang. Seni Bina Satu lagi seni Islam ialah seni bina di mana ianya menapai tahap yang mengagumkan. ia lebih banyak bentuknya . jubin. rumit penulisannya. Pelbagai barang seni yang dihasilkan untuk perhiasan yang diperbuat dari emas. Pada zaman tersebut. Menurut Ibn Khaldun seni bina merupakan satu daripada asas tamadun yang paling utama yag merupakan lambang atau menifestasi daripada sesuatu tamadun. makam.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Khat Diwani Jali. ikan. bekas air. Logam yang dipilih biasanya bewarna emas. reka bentuk yang direka oleh manusia. kulit buku. sejadah. Oleh itu berdasarkan pencapaian ini maka keagungan dan ketinggian sesuatu tamadun itu dapat diukur. Seni bina bermaksud satu bidang seni untuk mendirikan bangunan. Buktinya daat dilihat melalui tamadun-tamadun purba yang agung. lebih indah dan estatik. piring. barang-barang tenunan sutera dan sebagainya. lampu dan bentuk-bentuk geometri pada kubah dan lain-lain. cerek. Lukisan dan Arca ( Ukiran) Seni lukisan dan arca juga dkenali sebagai seni halus. buyung. gading dan lain-lain. huruf-hurufnya agak lebar dan panjang serta ditambah dengan tanda-tanda syakal. burung dan sebagainya. Seni hias pula biasanya berbentuk seperti kerawang. seni bina yang bermutu dihasilkan dan masih lagi wujd waluun dalam bentuk yang telah usang dan hampir runtuh. pohon dan batu mahal dan ukiran seni halus ini juga terdapat pada perabot rumah.

Rajah 1. buku-buku sejarah yang dihiasi dengan gambar-gambar warna yang cantik seperti kitab al-Tarikh Syahnama dan buku hikayat alfun alLaial dan buku-buku cerita. dewa atau patung. Seni lukis Islam biasanya terhad kepada lukisan keindahan alam dan tidak termasuk benda-benda bernyawa yang boleh menjadi pujaan seperti haiwan.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Seni lukis pula bermula pada zaman khalifah Muawiyah di Damsyik dan ia biasanya tertera pada helaian-helaian safhah a-Quran yang dihiasi dengan corak lukisan bunga dan gambar berbentuk arabesque dengan pilihan warna emas.1: Corak-Corak Arabes 7 54 .

PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Rajah1.2: Khat Thuluth Rajah 1.5: Seni Bina 1.3: Khat Diwani Rajah 1. Yin dan Yang adalah simbol mengenai keharmonian yang saling bertindak di antara unsur-unsur yang bertentangan dan berpasangan pada alam ini seperti kegelapan dan kecerahan.2 Senaraikan jenis-jenis khat dan dan kegunaannya masing-masing (b) Falsafah Seni China Mencius. langit dan bumi serta lelaki dan perempuan. seorang ahli falsafah China menyatakan bahawa semua benda di dunia ini termasuk ilmu terbahagi kepada dua kategori umum: Yin dan Yang. kelembapan dan kepanasan. Kesinambungan dan perhubungan di antara kedua-dua 55 .

masyarakat dan negara.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI unsur yang berpasanagn dan bertentangan ini telah mempengaruhi kehidupan masyarakat China. manusia perlu dididik tentang cara bagaimana mereka harus bertindak dalam masyarakat mengikut suatu upacara adat istiadat. akan memudahkan kefahaman rakyat. kesabaran menanggung penderitaan kepada kepantasan pembangunan dan perluasan kebudayaan di China. Confucius pula mempunyai pendapat bahawa manusia bukan hidup berseorangan atau bersendirian serta terasing daripada masyarakat. Menurut Falsafah Toisme pula. Falsafah Toisme juga mempunyai pengaruh yang besar dalam bidang kesusasteraan dan kesenian masyarakat China. Oleh itu. Pokok buluh pula adalah simbol kepada kekuatan. kesopanan. Tembikar Cina zaman akhir Neolithic pula berwarna hitam dan berkilat. kesusilaan dan tanggungjawab dalam masyarakat maka akan wujudnya keamanan dalam keluarga. bentuk tembikarnya yang popular ialah bentuk pasu bermulut tebal berbadan kecil. Tembikar zaman Maharaja Yso dan Shun berwarna kemerah-merahan dengan perhiasan hitam. Penekanan kepada alam pula telah menggalakkan pengikut Toisme menerokai sains dan teknologi. kerajaan yang paling berkesan ialah kerajaan yang paling kurang memerintah. Tembikar Dinasti Chou mempunyai lapisan glaze yang terang pada 56 . Seni Tembikar Kebanyakan tembikar neolithic yang terbaik di dunia datangnya dari negeri Cina. Undang-undang dan peraturan yang paling sedikit yang diperkenalkan oleh sesebuah kerajaan itu. Jika wujud sifat hormat menghormati.

Perkembangan seni catan terkenal di Zaman Wangsa Tang yang banyak berunsur ugama Budha. Terdapat banyak imej-imej Budha ditemui di candi-candi di Gua Yun Kang. Kebanyakan kesenian tembaga ketika itu adalah peralatan rumah dan sebahyang yang ditiru dari bentuk-bentuk tembikar. Taoism dan Confucianism. pelukis Cina menggunakn ciri-ciri pemandangan san kemanusiaan a) Ciri-ciri catan Motif yang digunakan agak terbatas jika dibandingkan dengan catan barat. Kansu terdapat imej-imej Budha diukir pada dinding gua 57 . Bentuk-bentuk bejana berasaskan bentuk binatang. Pada akhir Wangsa Chou. Shensi. diperbuat daripada marmar.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI permukaan tembikarnya. bejana tersebut digunakan untuk 2 tujuan iaitu kegunaan harian dan istiadat keagamaan Catan Dikatakan catan Cina bermula dengan gambar binatang. Tembikar zaman Wangsa Ha. Catan Cina lazimnya dibuat di atas kain sutera atau kertas telap dakwat. Di guagua Tung Huang. ada terdapat bukti teknik tuangan bentuk huruf atas bejana-bejana telah dilakukan. Catan mempunayi falsafah Arca dan Ukiran Dikesan sejak zaman Wangsa Shang dengan terjumpanya dua arca berbentuk harimau dan burung hantu. Zaman Sung. menggunakan glaze kelabu kekuningan yang diperbuat dari timah hitam. Kebayakan catan menggambarkan keindahan panorama alam dan semulajadi. Seni Tembaga Kesenian tembaga bermula pada zaman Wangsa Shang.

PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI tersebut. Arca-arca diperbuat daripada tanah liat yang diwarnakan, batu dan tembaga.

Seni kaligrafi Seni tulis cina yang terawal ditemui pada zaman Wangsa Shang (2000 S.M) yang ditulis di atas permukaan buluh, tulang dan kulit kura-kura. Kehadiran Confucius dan Lao-Tzu pada zaman Wangsa Chao, membantu menggalakkan pertumbuhan falsafah, kesenian dan tulisan orang China. Dalam tahun 1928-221 SM, terdapat banyak tulisan pada permukaan bejana tembaga dan batu. Tulisannya mempunyai ukuran yang sama. Terdapat 3 tulisan dicipta dalam zaman wangsa Han, iaitu tulisan bentuk biasa (pattern script), tulisan bentuk kasar (Rough Script) dan tulisan sambung (Curcive Script) Senibina Senibina di China dikatakan dapat dilihat dengan pesat pada zaman Ming, apabila Peking dijadikan Pusat Pentadbiran menggantikan Nanking

a) Ciri-ciri Senibina

Berdinding kayu beratap genting curam. Bangunan kuil dan pagoda mempunyai pintu gerbang, beratap genting melengkungn ke atas.

Catan lanskap Catan lanskap mendapat tempat yang istimewa sekali dalam perkembangan seni catan China. Catan lanskap China (Shan Shui) membawa maksud gunung dan air. Sejarah catan China berkembang dengan pesat dalam zaman Dinasti Sung.

a) Ciri-ciri Catan lanskap Tidak meniru alam secara realistik tetapi tertumpu kepasda ekspresi yang membawa pengnertian terrhadap keseluruhan catan. Seorang artis harus dapat berinteraksi secara harmoni dengan alam dan dapat menterjemahkan

58

PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI falsafahnya melalui catan. Konsep Yin dan Yang menjadi teras kepada catan lanskap China iaitu keseimbangan dengan yang melalui perlambangan kabus, air, awan, burung dan lembah.

Hukum Catan China (Berasaskan Prinsip Shi-Vitalize Spirit). Monokrom: penggunaan cat air dengan ton warna yang terhad bagi mendapatkan impak mendalam. Komposisi: mementingkan rangkaian ruang berasaskan garisan tegak dan mendatar. Ton dan suasana: “Chi Yun Sheng Tungn” ton yang memberi suasana yang ghairah dan dinamik. Struktur dan sapuan berus: Sapuan awal berus memberi pengertian - dibuat secara spontan dan simbol kepada alam semula jadi. Lakaran: penting sebagai pembentukan awal sesuatu gambaran. Kesesuaian lukisan dengan objek: Walaupun lukisan tidak sama dengan objek sebenar tetapi perlu ada persamaan dalaman.

Seni Bina

59

PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI

Seni Arca

Seni Tembikar

60

PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Seni Catan Rajah : Menunujukkan lukisan zaman klasik China yang banyak memberikan gambaran kawasan pergunungan iaitu pengaruh Yin dan Yang dalam kehidupan mereka. 61 .

Pengasas aliran ini ialah Kanada (kurun ke-3 SM) dan karyanya berjudul Vaisheshika Sutra. air. manas (minda) dan atma(jiwa ). Kesemua aliran ini menerima sepenuhnya ajaran kitab Veda. (c) Falsafah Seni India Terdapat Enam aliran (sekolah) dalam Sistem Falsafah India iaitu Nyaya. Semua benda dikatakan diperbuat daripada 4 jenis paramanu (atom) iaitu atom bumi. Yoga. Vaisheshika. Analogi/perbandingan (upamana) dan Testimoni/pembuktian (shabda) Aliran Vaisheshika dikenali sebagai Vaisheshika Darshana. Nyaya bermaksud pertimbangan logik. Pendukung aliran Nyaya ialah Gautama dan karyanya Nyaya Sutra bertarikh kurun ke-2 SM. Dikenali sebagai astika darshana. akasha (eter). Inferens (anumana). Terdapat 5 unsur dlm pembentukan dunia iaitu dik (ruang). 62 . Mimamsa dan Vedanta.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI FALSAFAH CHINA Mencius (Ying Yang) Confucius Toisme Rajah : Falsafah China terbahagi kepada Mencius. Confucius dan Toisme Tuliskan satu essei pendek tentang konsep Yin dan Yang berdasarkan catan lanskap . Sankhya. Terdapat empat sumber ilmu pengetahuan iaitu persepsi (pratyaksha). api dan udara. kala (masa).

Pendukung falsafah ini yang terkenal ialah Sankara.dan Tamas Pendukung Aliran Yoga ialah Patanjali (kurun ke-2 SM) dan karyanya ialah Yoga Sutra. Dipelopori oleh Kapila (kurun ke-7SM) dan karyanya ialah Sankhya Sutra. Mengelak daripada melakukan 63 . Dvaita (didukung oleh Ramanuja dan Madhva) menyatakan Atman dan Brahman adalah berlainan tetapi tidak terpisah. Aliran Ramanuja disebut Vis is tadvaita. Dua aliran utama iaitu Advai ta (non-dualistic) dan dvaita (dualistic). simpati. minda. Rajas . Konsep Triguna (tigasifat) alam semesta iaitu Sattva. Ahimsa – terdapat unsur-unsur positif seperti kasih sayang. Brahma Sutra dan Bhagavad Gita. Mimansa bererti siasatan.Vedanta dan Madhva dikenali sebagai Dvaita. murah hati. pancaindera. Vedanta dikenali sebagai Uttara Mimansa.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Aliran Sankhya merupakan Sistem falsafah terawal. Dua realiti mutlak iaitu purusha (jiwa) dan prakriti (jirim). Pelopor ialah Badarayana yang mencipta karya Brahma Sutra (400SM) atau juga dikenali sebagai Vedanta Sutra. Teks asas ialah karya-karya Upanishad. intelek dan ego tanpa menghilangkan kesedaran diri iaitu pengalaman jiwa. Pendukungnya ialah Jaimini yang menyusun falsafah ini secara sistematik dan mencipta teks Purva-mimansa Sutra pada 400 SM. Advaita (yang didukung oleh Sankara) menyatakan Atman (jiwa) dan Brahman (Tuhan) bukanlah dua entiti yang berbeza. Konsep Tuhan mutlak iaitu memperjelaskan realiti Tuhan. Disiplin minda dan fizikal membantu mencapai moksha. Sankhya bererti bilangan iaitu falsafah yang menghuraikan mengenai realiti dalam bilangan yang terhad dan pengetahuan yang sempurna. belas kasihan. Objektif utama ialah menegakkan kewibawaan kitab Veda serta ritualnya. Latihan minda dan fizikal iaitu latihan mengawal serta mematikan fungsi anggota badan. jasa dan pengorbanan diri. Kepentingan – sistem tafsiran Veda. sebab dan akibat. Penyatuan roh individu dengan roh duniawi menjadi tujuan hidup.Vedanta.

Contoh Gua 64 . Seni Lukis Dalam bidang Seni Lukis pula kesannya boleh dilihat di dinding istana dan ruang dalam rumah golongan kaya. contoh Stupa Sanchi. Kuil-kuil dihiasi lukisan bersifat keagamaan.ucapan dan pemikiran yang benar dan juga realiti mutlak atau Tuhan. Seni Arca Merupakan kesenian tertua di India dan berkait rapat dengan patung-patung keagamaan. Zaman kegemilangan seni arca India ialah pada zaman Guptas. keadilan. Perpaduan – masyarakat dari pelbagai kaum dan agama. Pengetahuan benar yg merangkumi kebaikan. kombinasi gaya Parsi (Islam) dan Hindu berkembang. imej Buddha dan Bodhisattva di India Utara. Seni Bina dan Seni Ukir Bidang Kesenian India. Ada juga menggunakan bahan-bahan dari besi dan gangsa. Seni arca bermula dengan patung. Zaman Muslim. Mencapai kegemilangan pada zaman Gupta.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI kekejaman atau mencederakan. kerana ia lebih tahan dari tanah liat. Satya – kebenaran. penting menggalakkan hubungan erat dan keharmonian masyarakat. contoh Tiang Asoka. Dibuat daripada batu marmar. Patung Lord Siva antara arca seni dalam pergerakan istimewa. Berasaskan epik klasik India seperti Ramayana dan Mahabhrata. maka banyak patung-patung berbentuk manusia yang disimpan di kuil-kuil untuk tujuan keagamaan. tindakan yg benar. Berkembang maju pada zaman Maurya. Telah mendorong ramai tukang-tukang arca India menghasilkan pelbagai bentuk arca. contoh Taj Mahal dan Jami masjid.

PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Ellora. Badami dan Bagh. Stupa dan Brobodur Seni Arca 65 . Berasaskan epik klasik India seperti Ramayana dan Mahabhrata. Kuil-kuil dihiasi lukisan bersifat keagamaan.pemulihan seni lukis iaitu menghasilkan seni lukis gaya Indo-Sino-Parsi. Zaman Muslim. Zaman Muslim.merupakan zaman pemulihan seni lukis iaitu menghasilkan seni lukis gaya Indo-Sino-Parsi. Contoh Gua Ellora. Badami dan Bagh. Dinding istana dan ruang dalam rumah golongan kaya.

4. ahli falsafah terkenal Islam. Beliau menjelaskan seni dengan maksud kerja yang berkaitan dengan rasa jiwa manusia yang sesuai dengan fitrahnya.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Lukisan Miniatur Radhe Krishna Lukisan Miniatur Rajasthani Hasilkan satu essei pendek mengenai enam aliran dalam sistem falsafah India 3. keindahan yang terhasil mempunyai nilai tersendiri yang perlu dihayati. 66 . Al-Ghazali. Al Ghazali tidak melihat sesuatu karya seni dari aspek fizikal kerana baginya manusia yang taksub pada kebendaan tidak akan berjaya memperoleh kebahagiaan yang hakiki. juga telah mengemukakan teori estetika yang menyentuh aspek keindahan yang terdapat dalam sesuatu karya seni. Menurut Al Ghazali.3 Perbandingan PandanganTokoh-tokoh (a) Pandangan Tokoh Islam Al-Farabi menjelaskan seni sebagai ciptaan yang berbentuk keindahan.

memuaskan dan memberi kepuasan melalui pancaindera.  Seni yang diperolehi melalui penglihatan mata seperti seni lukis. Pandangan ahli-ahli falsafah mengenai spentingeni China telah bercanggah sejak zaman China purba lagi. Al Faruqi menegaskan bahawa Tauhid merupakan prinsip utama dalam estetika Islam. deklamasi puisi. Namun pendapat tersebut ditentang oleh Mozi yang menyatakan bahawa seni muzik dan seni 67 . teater. filem dan sebagainya.  Seni yang dinikmati melalui pembacaan seperti hasil karya sastera yang berbentuk puisi dan prosa. Confucius telah menyumbangkan peranan dalam kesenian dan kemanusiaan (terutama dalam bidang muzik dan puisi). beliau turut menegaskan bahawa Tuhan tidak dapat digambarkan dalam bentuk estetika. senia suara dan sebagainya. seni pakaian dan sebagainya. tablo. Sidi Gazalba dalam bukunya 'Pandangan Islam Tentang Kesenian' menjelaskan bahawa kesenian adalah sebahagian daripada kebudayaan yang dicetuskan oleh sesuatu kelompok manusia kerana setiap kelompok masyarakat mempunyai fitrah semulajadi yang cinta kepada seni yang menyenangkan hati melalui pancaindera yang lima.  Seni yang dapat diperolehi melalui pendengaran dan penglihatan seperti drama. manusia dikatakan sebagai makhluk seni yang cinta kepada sesuatu yang selamat. prosa. Al Faruqi. Justeru itu. seni bina. Estetika yang terhasil adalah berdasarkan daripada pengamatan dan pengalaman manusia itu sendiri. (b) Pandangan Tokoh China Seni China dikatakan mempunyai kepelbagaian gaya. cendekiawan Islam yang dilahirkan di Jaffa Palestin pada tahun 1921 telah membincangkan hal berkaitan karya seni Islam dan estetikanya. Seni secara ringkasnya dapat dibahagikan kepada empat bahagian utama :  Seni melaui pendengaran seperti muzik.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Drs. seni hias.

Berdasarkan Kapila Vatsayan. (c) Pandangan Tokoh India Seni Hindu adalah berbentuk spiritual dan falsafah. sastera (kaavya). Gu Kaizhi telah menjelaskan teori dalam seni lukis yang membantu pengkarya seni dalam menghasilkan karya seni mereka. Teori „rasa‟ juga berkembang secara signifikan dengan estetika Kashmiri dalam puisi klasik. Kalidasa pula menghasilkan puisi yang mengaitkan karya seni beliau dengan „rasa‟ yang mengetengahkan konsep estetika sepenuhnya. berhubungkait dengan gambaran simbolisme. adalah gambaran emosi yang diluahkan oleh penulis yang berkaitan dengan sensitiviti penonton.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI halus adalah satu pembaziran dan membuang masa kerana ianya dikatakan untuk golongan berada dan bukan golongan miskin. Keagamaan dan falsafah akan mempengaruhi setiap penghasilan karya seni yang banyak. Konsep saster Hindu seperti „Rasa‟. bentuk seni bina klasik Hindu. Teori „rasa‟ mula berkemba ng dengan teks Sanskrit iaitu Natyashastra iaitu karya seni yang dihasilkan untuk Bharata Muni iaituTuhan dalam persembahan drama ‘Fifth Veda’. muzik dan tarian mempunyai aturan tersendiri. seni arca. Latihan 1. Setiap bentuk seni dalam kesenian Hindu ini mempunyai perkaitan antara satu sama lain iaitu gambaran persembahan antara simbol dan bentuk spiritual ang lebih sempurna. Krya seni ini adalah gambaran keagamaan. seni catan.3 Bincangkan kepentingan estetika dalam penghasilan karya seni 68 . Keagamaan dan falsafah akan mempengaruhi setiap penghasilan karya seni mereka.

Manakala falsafah India pula disebut Darsana. yang bersifat ketuhanan. spiritual dan percaya bahawa seni berkait rapat dengan masyarakat. 69 . rasa dan simbol yang dipersembahkan oleh seseorang pengkarya seni dalam seni yang dihasilkan. Pemahaman falsafah China dipecahkan pula kepada Mencius.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI RUMUSAN Falsafah seni oriental seperti falsafah seni yang lain juga merupakan satu proses mencari jawapan kepada keindahan. Kesenian Islam dilarang meniru bulat-bulat keindahan ciptaan tuhan. Falsafah seni Islam lebih berkonsepkan keagamaan. Confucius dan Taoisme. Falsafah China mengutamakan kehalusan seni dan direalisasikan dengan sangat abstrak dan kreatif. di mana hasil seni tidak harus menyerupai apa-apa objek sekalipun. Maka hasil seni Islam kebanyakannya berbentuk geometrik. Malahan ia juga memberikan gambaran tentang gabungan nilai keindahan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful