P. 1
25033433 Kajian Tindakan Masalah Disiplin Murid Luar Bandar

25033433 Kajian Tindakan Masalah Disiplin Murid Luar Bandar

|Views: 10|Likes:
Published by Edward Chiong

More info:

Published by: Edward Chiong on Jul 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2013

pdf

text

original

INSTITUT PERGURUAN RAJANG BINTANGOR, SARAWAK

SEMINAR PENYELIDIKAN PENDIDIKAN 2006

TEMA PENYELIDIKAN PENDIDIKAN KE ARAH PEMANTAPAN PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

TAJUK KAJIAN MASALAH DISIPLIN MURID DI SALAH SEBUAH SEKOLAH RENDAH LUAR BANDAR DI DAERAH SARIKEI

OLEH LIONG LIAN TAI SEKOLAH KEBANGSAAN PENGHULU ANDIN SARIKEI

Moga-moga hasil kajian ini sedikit sebanyak dapat membantu para pendidik. Seterusnya. Pada keseluruhannya.5% daripada murid-murid Tahap 2.36% pernah melakukan perbuatan salahlaku sepanjang tahun 2005. Kajian ini merupakan satu kajian kes berbentuk tinjauan deskriptif. pentadbir mahupun pengurus sekolah untuk merancang strategi / pendekatan dan mengambil tindakan susulan yang sesuai untuk menangani masalah ini. Subjek kajian terdiri daripada 25 orang murid yang ada rekod salahlaku dari sekolah yang dikaji. Sarikei Abstrak Penyelidikan ini mengkaji tentang masalah disiplin murid di salah sebuah sekolah luar bandar. Hasil temuduga disokong oleh rekod/penyata rasmi salahlaku/masalah disiplin bagi tahun 2005 di sekolah yang dikaji. Data yang diperolehi dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan kualitatif. iaiitu 45. Data dikumpul dengan menggunakan kaedah temubual separa struktur dengan guru dan murid-murid. Tindakan susulan diambil berdasarkan dapatan penyelidikan. diharap hasrat zero-defect masalah disiplin murid khasnya di sekolah yang dikaji akan menjadi satu realiti. 25 daripada enrolmen 107 orang murid (52 orang murid Tahap 1 dan 55 orang murid Tahap 2). Kementerian Pelajaran Malaysia (1988).09 – 11 OKTOBER 2006 MASALAH DISIPLIN MURID DI SALAH SEBUAH SEKOLAH RENDAH LUAR BANDAR DI DAERAH SARIKEI oleh Liong Lian Tai SK Penghulu Andin. bersamaan 23. Kesemua 25 orang murid yang terlibat dengan kes salahlaku adalah dari muridmurid Tahap 2. Hasil kajian menunjukkan berbagai jenis salahlaku berlaku di sekolah yang dikaji. . Rekod/penyata rasmi di sekolah adalah mengikuti kriteria-kriteria yang ditentukan oleh Bahagian Sekolah-Sekolah. di daerah Sarikei.

merompak. kekekerapan. Selain daripada itu. KPM 1981 Kini. tanggapan serta harapan para Guru”. mengancam guru-guru dan muridmurid dan pelbagai lagi. Ada banyak faktor yang menyebabkan mereka melakukan perbuatan-perbuatan tersebut dan faktor-faktor ini lazimnya dikelompokkan kepada faktor sekolah dan faktor luar sekolah seperti persekitaran. Oleh itu aspek disiplin murid di sekolah haruslah diberi perhatian berat pihak sekolah dan keluarga seperti saranan Kementerian Pelajaran Malaysia. “ Hari ini sekolah-sekolah menampung murid-murid yang lebih tidak seragam. sistem hukuman dan penghargaan kepada murid. Hasil kajian mendapati masalah disiplin murid khasnya di sekolah yang dikaji dalam tempoh masa kajian tidaklah begitu serius. tugas kita seharusnya tertumpu kepada faktor sekolah yang boleh kita kawal dan ubah seperti mewujudkan iklim yang baik dalam sekolah dan bilik darjah. pengaruh rakan sebaya dan pelbagai lagi. Berikut ialah petikan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia(1988) mengenai perkara ini. faktor sekolah juga dikatakan sebagai salah satu sebab yang mempengaruhi disiplin murid. Oleh yang demikian usaha sekolah untuk menangani masalah disiplin di sekolah tersebut hendaklah dianggap sebagai satu langkah ke arah pengukuhan disiplin sekolah. ekonomi dan nilai budayanya kerana peluang-peluang bagi mendapatkan pelajaran adalah terbuka kepada semua murid. seperti menyalahgunakan dadah. Di antaranya ialah struktur dan organisasi sekolah. 1981. memeras ugut. Bermacammacam jenis salahlaku dilakukan oleh para murid. disiplin menjadi satu daya kawalan sosial bagi mewujudkan suasana yang tenteram dan keadaan yang teratur agar proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan dengan licin dan lancar. suasana nilai dan interaksi dalam sekolah. masalah disiplin merupakan satu isu yang menjadi topik hangat sama ada diperkatakan secara lisan atau dibincangkan melalui pelbagai saluran media. Moga-moga usaha ini menjurus ke arah perubahan sikap dan perlakuan murid kepada yang lebih positif . punca mengikut pandangan murid dan cadangan cara-cara mengatasi masalah disiplin khasnya di sekolah yang dikaji. iaitu dari segi sosial. dan sikap.Pendahuluan Di sekolah. Oleh itu ia hendaklah mendapat perhatian berat dari semua pihak sama ada di sekolah atau di luar sekolah”. keluarga. budaya sekolah yang lebih berorientasi akademik. (KPM 1988 pp25-26) Penyelidik telah mengumpul maklumat jenis salahlaku di sekolah. merosakkan harta benda sekolah (vandalism). dari jenis yang ringan sehinggalah kesalahan-kesalahan yang berat. “ Disiplin adalah satu aspek kehidupan yang mesti wujud dalam masyarakat. Oleh yang demikian. Faktor luar sekolah ini adalah amat kompleks dan sukar diatasi serta di luar kawalan kita.

Dapatan dari kajian ini merupakan sampel sebenar responden-responden yang terhad sahaja. . Oleh itu. 2. Apakah jenis masalah disiplin murid di salah sebuah sekolah rendah luar bandar yang terpilih di Daerah Sarikei? 2. Mengenalpasti punca berlakunya masalah disiplin murid mengikut pandangan murid.dalam usaha membendung serta mengurangkan masalah tersebut ke suatu tahap yang paling minimum. Apakah punca berlakunya masalah disiplin murid di sekolah yang dikaji mengikut pandangan pelajar? 3. 3. Mengenalpasti strategi /cadangan untuk mengurangkan/mengatasi masalah disiplin murid Skop & Batasan kajian Kajian ini hanya mengambil kira rekod rasmi/penyata salahlaku pada tahun 2005 bagi pelajar-pelajar dari salah sebuah sekolah rendah luar bandar yang terpilih sahaja di daerah Sarikei. Mengenalpasti jenis masalah disiplin murid di salah sebuah sekolah rendah luar bandar yang terpilih di Daerah Sarikei. Apakah strategi/cadangan untuk mengurangkan/mengatasi masalah disiplin murid? Objektif kajian 1. ianya tidak sesuai untuk membuat generalisasi kepada sekolahsekolah lain. Soalan-Soalan Kajian 1.

” Train. 23) . 1970: 27) Selain itu. Di antaranya ialah disebabkan oleh keperluan asasi dan psikologi serta harapan-harapan tertentu yang dipunyai oleh seseorang murid itu tidak dapat dipenuhi seperti yang dinyatakan oleh Train (1995) “There are three main reasons why a child reacts aggressively: 1 When he feels that his objectives are being thwarted. sikap ibu bapa yang membantah keras langkah kementerian mengetatkan disiplin murid. (Utusan Malaysia. menambah kepada masalah tatatertib di sekolah-sekolah.” Train. di mana mereka tidak mendapat kasih sayang dan perhatian ibu bapa yang cukup.93. ” Train. (W. 1982: 260) Kecelaruan dalam keluarga & kurang perhatian ibu bapa adalah punca kuat yang mempengaruhi jiwa remaja. 1995(pp 60) “If a child is becoming frustrated because he cannot understand something. 10. Rajaguru.Tinjauan Literatur Sebagai manusia. Kajian Lembaga Penduduk & Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN) mendapati kerenggangan hubungan kekeluargaan menjadi punca utama remaja terjebak ke kancah maksiat. 1995(pp116) Masalah disiplin yang timbul mempunyai perkaitan yang rapat dengan cara didikan dan asuhan di rumah.11. setiap ibu bapa adalah lebih penting daripada taraf sosioekonomi. or that someone has been negligent or careless. Masalah-masalah ini timbul disebabkan oleh banyak faktor. C Miller 1971: 102) Di samping itu. When he feels that a situation is unjust. he will be restless & will start to misbehave. sedikit sebanyak mendorong ke arah kemerosotan disiplin murid. Sikap ibu bapa berupa penekanan dapat mempengaruhi perkembangan kanak-kanak dari segi sahsiah dan aspirasinya(Stodgil. 1987) Murid-murid yang datang daripada keluarga yang bermasalah. with no choice. (Berita Harian. murid-murid mempunyai banyak masalah. 1995 (pp 24) “If he has a feeling of being trapped. he will react with increasing difficult behaviour. (A. Mohd Daud Saad & Ibrahim Saad. 2 When anyone criticizes him or his friends. 3.

mendidik dan membimbing anak mereka. Guru Disiplin. Masalahnya timbul apabila pendedahan seperti ini biasanya melibatkan nilai-nilai buruk yang membawa kepada keruntuhan disiplin dan moral mereka. tarian. tayangan filem dan lain-lain. 1987) mendapati purata masa yang dikongsi oleh remaja dan ibu bapa yang bekerja hanya 12 jam seminggu. 1991). Instrumen Kajian Tiga jenis instrumen telah digunakan untuk melaksanakan kajian.Kajian yang dibuat oleh Universiti Chicago (Czikszentmihalyi. Mahmood. Ini mengakibatkan kekurangan masa bagi ibu bapa untuk mengasuh. (Lampiran 1) 2. ( Pomberi. 1. Tugas mereka sekadar menyediakan keperluan kewangan dan persekolahan bagi tujuan membesarkan anak. Temubual separa struktur dengan Guru Besar. 1990. Analisis berdasarkan rekod rasmi/penayta salahlaku/masalah disiplin /SSDM  Jenis salahlaku pelajar dan kekerapan  Perbandingan kekerapan salahlaku di antara murid lelaki dan perempuan  Jadual punca salahlaku  Jadual jenis tindakan disiplin/hukuman . Rakan Sebaya memberi peluang kepada mereka untuk mengikut piawai kumpulan itu dalam aspek-aspek gaya pakaian. murid dan rekod rasmi/penyata salahlaku yang ada di sekolah. orientasi kepada muzik. Temubual separa struktur dengan pelajar yang ada rekod masalah disiplin di sekolah yang dikaji. (Lampiran 2) 3. pertuturan. Ibubapa juga tidak sepatutnya menyerahkan tanggungjawab mendidik anak mereka kepada guru sepenuhnya. Rakan sebaya di alam persekolahn adalah kumpulan rujukan murid yang memberikan ‘sokongan moral’ dalam mencari identiti pembentukan imej. Mereka sepatutnya mengunjungi sekolah sekali-sekala supaya lebih memahami situasi anak mereka di sekolah. Warden dan Penyelia Asrama mengenai masalah disiplin secara keseluruhan di sekolah tersebut. tindakan pihak sekolah dan cara-cara menangani masalah tersebut. iaitu temubual separa struktur dengan guru.

punca berlakunya masalah disiplin mengikut pandangan murid dan tindakan pihak sekolah untuk menangani masalah ini. Penyelidik juga telah menemubual 15 dari 25 orang murid yang ada rekod masalah disiplin di sekolah. Ia menunjukkan jenis salahlaku. iaitu keluar dari kawasan sekolah pada waktu petang tanpa izin. ponteng untuk ‘private study’dan dua kes lain-lain salahlaku.Prosedur Melaksanakan Kajian Kajian kes berbentuk tinjauan deskriptif ini adalah berdasarkan data masalah disiplin di salah sebuah sekolah rendah luar bandar yang terpilih di daerah Sarikei. Jenis salahlaku yang dicatatkan merangkumi kesalahan seperti mencuri. perbezaan kekerapan di antara murid lelaki dan perempuan. Murid sekolah ini terdiri daripada dua kumpulan. Gender dan Bilangan Murid Yang Terlibat dan Jumlah Kekerapan Kes Salahlaku Jadual 1 ialah salinan rekod rasmi kes salahlaku yang terdapat di sekolah yang dikaji. Hasil temubual dianalisis secara kualitatif. berkelakuan kasar terhadap murid. Analisis Data Analisis data mengenai soalan kajian adalah berdasarkan maklumat temubual separa struktur dengan murid dan pihak pengurus sekolah yang dikaji untuk mendapatkan maklumat/pandangan sumber lisan disokong dengan rekod/penyata rasmi salahlaku/masalah yang sedia ada di sekolah yang dikaji. Perjalanan ke sekolah ialah melalui jalanraya bertar dan separuh jalan kampung. Rekod Jenis Salahlaku. ponteng sekolah. . berkuku panjang. Antara maklumat yang diperolehi ialah yang berkaitan dengan jenis masalah disiplin. kekerapan. warden dan guru disiplin sekolah tersebut. Maklumat yang diperolehi daripada temubual dan disokong dengan rekod rasmi masalah disiplin telah dianalisis secara kualitatif juga. 60 orang murid yang tinggal di asrama dan 57 orang murid harian. Sekolah ini berasarama dan dilengkapi dengan kemudahan infrastruktur yang asas. Penyelidik telah mengadakan temubual separa struktur kepada guru besar. gender dan bilangan murid yang terlibat dan jumlah kekerapan berlaku kes salahlaku. Semua murid sekolah ini berasal dari sekitar kawasan setempat dalam lingkungan 10 km dari sekolah yang dikaji.

5% daripada murid-murid Tahap 2 pernah melakukan perbuatan salahlaku. bersamaan 45. Daripada 55 orang murid tahap 2 di sekolah pada masa yang dikaji. SK ______ 2005 Petunjuk : *B – Bilangan murid yang terlibat dengan kes salahlaku * K – Kekerapan berlaku kes salahlaku 1 14 1 16 1 11 2 12 2 25 3 28 3 4 3 4 4 0 4 0 7 4 7 4 2 4 2 4 332 553 3 1 5 1 2 0 2 0 5 1 7 1 Jadual 1 menunjukkan 14 orang murid lelaki telah terlibat dengan 16 kes salahlaku manakala 11 orang murid perempuan telah terlibat denagan 12 kes salahlaku. 25 daripada enrolmen 107 orang murid. . Pada keseluruhanya. 25 orang murid.36% muridmurid pernah melakukan perbuatan salahlaku sepanjang tahun 2005. Perbandingan Kekerapan Salahlaku antara Murid mengikut Gender Jadual 2 menunjukkan perbandingan kekerapan antara murid mengikut gender dan kelas. seramai 25 orang murid telah terlibat dengan 28 kes salahlaku di sekolah yang dikaji sepanjang tahun 2005. bersamaan 23. Pada keseluruhannya.Jadual 1: Jenis Salahlaku dan Kekerapan dalam Tahun 2005 Jenis Salahlaku Kekerapan / Bilangan murid yang terlibat L P *B *K *B *K 0 2 0 2 2 2 2 2 Jumlah murid yang terlibat Jumlah kekerapan berlaku kes salahlaku Kod Tingkahlaku Jenayah 112 121 Mencuri Mengancam/memukul/mencederakan murid lain Kekemasan Diri Berkuku panjang Berkelakuan kasar terhadap murid Ponteng 882 887 Ponteng Sekolah Ponteng untuk “private study” Tiada rekod kes L01 Tiada rekod kes Jumlah Sumber: Buku Rekod Salahlaku/Masalah disiplin Kementerian Pendidikan Malaysia. 1988.

2 kes dari faktor keluarga dan 2 kes dari faktor sekolah.Jadual 2: Perbandingan kekerapan salahlaku mengikut gender. keluarga. 12 kes telah dikenalpasti adalah berpunca dari diri murid. Tahun 2005 Jadual 3 menghuraikan 4 kategori punca salahlaku yang telah dikenalpasti mengikut pandangan murid-murid. Tahun 2005 Bil. Punca Salahlaku Murid-Murid Tahap 2. Faktor diri murid. Jadual 3: Punca Salahlaku Murid-murid Tahap 2. murid-murid Tahap 2 sahaja yang terlibat dengan kes salahlaku. Tahun 2005 Pembolehubah Gender Lelaki Perempuan Jumlah 27 25 52 29 26 55 0 0 0 14 11 25 0 0 0 16 12 28 Enrolmen Murid Tahap 1 Tahap 2 Bilangan kes Salahlaku Tahap 1 Tahap 2 Kekerapan Salahlaku Tahap 1 Tahap 2 Sumber: Buku Rekod Salahlaku/ Masalah disiplin Kementerian Pendidikan Malaysia. 9 kes dari faktor persekitaran. 1 2 3 4 Punca Salahlaku Diri Pelajar Keluarga Persekitaran Sekolah Jumlah Bilangan Kes Salahlaku L P 7 5 1 5 1 14 1 4 1 11 Jumlah 12 2 9 2 25 Sumber: Buku Rekod Salahlaku/ Masalah disiplin Kementerian Pendidikan Malaysia. 1988. SK __________ 2005 Pada keseluruhannya. Seramai 14 orang lelaki telah terlibat dengan 16 kes salahlaku manakala 11 orang murid perempuan telah terlibat dengan 12 kes salahlaku. SK __________ 2005 . sekolah dan persekitaran merupakan faktor yang menyebabkan salahlaku di sekolah yang dikaji. 1988.

2 Penahanan 3. Ini diikuti dengan faktor persekitaran. Tahun2005 Jadual 4 menunjukkan jenis tindakan disiplin / hukuman yang telah diambil untuk menangani salahlaku murid di sekolah yang dikaji. guru dan sekolah.5 Nasihat 14 Jumlah 14 Sumber: Buku Rekod Salahlaku/ Masalah disiplin Kementerian Pendidikan Malaysia. Semoga matlamat sekolah berteraskan konsep “Sekolahku Syurgaku” dan “Sekolah Penyayang” menjadi kenyataan. Data daripada temuduga separa struktur dapat memberikan beberapa perkara yang boleh diambil kira dalam analisis. tindakan memberi nasihat lebih kerap diambil oleh AJK Disiplin sekolah untuk menangani masalah salahlaku di sekolah yang dikaji. Analisis Kualitatif Data diperolehi daripada temubual separa struktur dengan guru dan murid juga boleh menyokong maklumat /rekod /penyata rasmi salahlaku murid yang ada di sekolah. Ahli jawatankuasa sekolah ini telah mengambil keputusan memberi nasihat/bimbingan kepada murid yang telah melakukan salahlaku dengan harapan murid berkenaan akan sedar dan hormat kepada rakan. Tahun 2005 Bil. 1988. 1 2 3 Jenis Tindakan Disiplin L Pembuangan Penggantungan Hukuman-Hukuman Biasa 3.Pada keseluruhannya. faktor keluarga dan faktor sekolah. Perkara-perkara ini diklasifikasikan seperti berikut. Jenis Tindakan Disiplin / Hukuman yang Telah Diambil. Walaubagaimanapun. SK __________ 2005 Bilangan Kes P 2 Dari asrama Catatan 9 11 Pada keseluruhannya.1 Hukuman dera/rotan 3.3 Denda 3. . Jadual 4: Jenis tindakan disiplin/hukuman yang telah diambil.4 Amaran 3. Kesemua 25 orang murid yang terlibat dengan kes salahlaku telah diberi bimbingan dan nasihat. faktor diri murid mencatatkan punca salahlaku yang paling kerap menyebabkan salahlaku di sekolah yang dikaji. 2 daripada 25 orang murid tersebut telah digantung dari asrama selama seminggu setelah AJK Disiplin menimbangkan seriusnya salahlaku tersebut.

” (Guru B) “Pada tahun 2005. berkelakuan kasar terhadap murid. tiada masalah disiplin murid yang serius pernah berlaku. Bentuk/jenis salahlaku murid lelaki dan perempuan adalah sama kecuali murid lelaki tidak terlibat dengan kes mencuri. berkelakuan kasar terhadap murid lain.” (Guru A) . ponteng sekolah. Ini dapat diperkukuhkan dalam contohcontoh transkrip temubual separa struktur dengan guru-guru seperti berikut “Jumlah murid lelaki dan perempuan yang terlibat dalam salahlaku adalah lebih kurang sama. ponteng ‘private study’ dan lain-lain (keluar dari kawasan sekolah tanpa izin). 25 orang murid telah terlibat dengan 28 kes salahlaku di sekolah yang dikaji.Bentuk/Jenis masalah disiplin murid Masalah disiplin murid di sekolah yang dikaji merangkumi kesalahan seperti mencuri. Ini ditunjukkan dalam transkrip temubual separa struktur seperti contoh-contoh di bawah “Masalah disiplin pelajar sekolah ini adalah merangkumi kesalahan seperti mencuri. mengancam murid alin. berkuku panjang. . Punca salahlaku boleh dirumuskan seperti berikut. ponteng sekolah.” (Guru C) Bilangan murid terlibat dan kekerapan salahlaku Sepanjang tahun 2005. mengancam murid lain.” (Guru D) “Salahlaku murid perempuan keluar dari kawasan sekolah adalah lebih rumit berbanding dengan kesalahan murid lelaki keluar dari kawasan sekolah. seramai 25 orang murid lelaki & perempuan telah dicatatkan pernah terlibat dengan kes salahlaku di sekolah seperti yang dinyatakan oleh Guru C. Jumlah murid lelaki & perempuan yang terlibat dalam salahlaku adalah lebih kurang sama seperti yang dinyatakan oleh Guru B. berkuku panjang.” (Guru C) Punca Salahlaku Kajian yang dijalankan di sekolah yang dikaji telah berjaya mengenalpasti empat kategori punca salahlaku.“Bentuk/jenis salahlaku murid lelaki dan perempuan adalah sama. Pada keseluruhannya. Lelaki tidak terlibat dengan kes mencuri. ponteng ‘private study’ dan keluar dari kawasan sekolah tanpa sebab.

” (Murid T) c) Faktor persekitaran 9 daripada 25 orang murid. bersamaan 8% telah melakukan salahlaku kerana faktor keluarga. Lebih baik saya ponteng sekolah. Pada keseluruhannya. Gambaran yang lebih jelas bagi dapatan ini ditunjukkan dalam transkrip temubual dengan Murid R dan Murid U. “Saya disuruh mengacau ( rakan sebaya ) oleh ( rakan sebaya ). ( Muird R) “ Saya tidak yakin saya boleh lulus. Kalau saya tidak menurut. Ini dapat diperkukuhkan dengan temubual seperti yang dinyatakan oleh Murid S. Saya tidak ada duit. bersamaan 36% telah melakukan salahlaku kerana faktor keluarga. Ini dapat diperkukuhkan dengan temubual seperti yang dinyatakan oleh Murid T. Abah dan emak menorah getah. Ini dapat ditunujukkan dalam transkrip temubual dengan murid V seperti berikut. bersamaan 8% telah melakukan salahlaku kerana faktor sekolah.” (Murid S) d) Faktor sekolah 2 daripada 25 orang murid. murid-murid yang ditemubual telah didorong melakukan perbuatan salahlaku atas alasan seperti masalah kewangan. Saya ambillah duit daripada beg ( nama mangsa).” (Murid U) b) Faktor keluarga 2 daripada 25 orang murid. tiada hiburan di sekolah. faktor diri murid paling kerap menyebabkan murid melakukan perbuatan salahlaku. “Saya ingin membeli ( jenis makanan ) seperti ( rakan sebaya). Cara mengatasi masalah disiplin .a) Faktor diri murid 12 daripada 25 orang murid. “Saya rasa bosan. dia marah. Guru memberi terlalu banyak kerja rumah setiap hari. “Saya ponteng sekolah kerana emak suruh saya menjaga adik. diikuti dengan faktor persekitaran.” (Murid V) Pada keseluruhannya. faktor keluarga dan faktor sekolah. bersamaan 48% telah dikenalpasti melakukan salahlaku kerana kehendak diri sendiri. Saya takut.

Ini juga ditunjukan dengan transkrip hasil temuduga seperti berikut: “Saya suka dengan (Guru). “Denda dan tindakan yang dikenakan haruslah setimpa dengan jenis dan beratnya sesuatu salahlaku murid. amaran dan merotan walaupun pada tapak tangan sahaja. pendekatan memberi nasihat atau bimbingan kaunseling boleh dianggap lebih sesuai dengan masyarakat. Dia telah memberi nasihat yang baik. Semua staf hendaklah bekerjasama dan konsisten dalam tindakan-tindakan disiplin ke atas murid. bertimbang rasa dan bersimpati serta bijak dalam menghadapi masalah.” (Murid W) . Guru B dan Guru E seperti berikut. Setelah lebih kurang 6 bulan dalam pemerhatian dan pelaksanaan. Untuk mencapai matlamat akhir ini. memberi peringatan dan khidmat bimbingan. Ini dapat dibuktikan dengan bilangan kes salahlaku bagi bulan Januari hingga Jun 2006 yang kurang berbanding dengan Tahun 2005. Pihak sekolah boleh menubuhkan Jawatankuasa Disiplin di kalangan guru-guru yang bertanggungjawab mengesan menangani dan menyelesaikan masalah/salahlaku murid. guru sendiri seharusnya mempunyai disiplin yang baik dan menunjukkan contoh dan teladan yang baik kepada murid-murid dengan sentiasa bertatatertib. (Guru A) “Semua guru dan staf sokonan hendaklah sentiasa bekerjasama untuk memastikan disiplin murid di sekolah sentiasa terkawal. bersopan santun. Keberkesanan Tindakan Pada tahun-tahun lepas. murid-murid bertambah ganas. Dari itu. guru seharusnya mencari pendekatan yang sesuai supaya mencapai matlamat akhir iaitu membentuk disiplin yang baik dalam muridmurid itu sendiri.Pihak sekolah haruslah mempunyai sikap positif terhadap disiplin murid. malah ada ibubapa yang masuk campur dalam soal salahlaku murid di sekolah. Denda yang dikenakan haruslah setimpa dengan kesalahan murid. Langkah-langkah yang telah diambil oleh sekolah yang dikaji boleh ditunjukkan dalam transkrip temubual dengan Guru A.” (Guru B) Dalam usaha melaksanakan tugas hariannya. Disiplin diri sepatutnya datang dari kerelaan dan kesukaan hatinya sendiri dan bukan disebabkan oleh paksaan atau perasaan takut. budaya dan iklim sekolah ini. pihak pengurusan sekolah mengambil keputusan menangani masalah disiplin murid dengan pendakatan ‘tegas’.” (Guru E) “ Kami mendapati pendekatan bimbingan & kaunseling atau nasihat adalah lebih sesuai dan berkesan bagi murid-murid sekolah ini. Saya amat menghormatinya. berbudi bahasa. bermakna dan bernas kepada saya supaya tidak mencuri lagi.

Ini dijangka akan membantu menyelesaikan/mengurangkan masalah disiplin murid dan seterusnya meningkatkan prestasi akademik murid. guru-guru mahupun pihak pengurus sekolah yang terlibat perlulah mengenalpasti/ memliti jenis maslah disiplin murid.“Bapa saya sudah sedar. kalau Cikgu tidak menasihati ibubapa saya. saya akan belajar bersungguh-sungguh. Cikgu. punca berlakunya masalah ini dan seterusnya mengenalpasti strategi/tindakan yang sesuai untuk mengurangkan/mengatasi masalah tersebut. bersamaan 23. inovatif dan bijak membuat keputusan dan seterusnya mengikis faktor sekolah yang menyebabkan masalah disiplin murid. Faktor sekolah yang menyebabkan (Muird Z) . Terima kasih. iaitu seramai 25 orang daripada enrolmen 107 orang murid. Cadangan Daripada dapatan kajian ini. semua staf pihak sekolah haruslah bekerjasama dan konsisten dalam tindakan-tindakan disiplin ke atas murid agar hasrat zero-defect masalah disiplin murid khasnya di sekolah yang dikaji akan tercapai. Cikgu. penyelidik. Dia mahu saya belajar bersungguh-sungguh. Melalui kajian ini. Oleh kerana itu.” (Muird X) “Terima kasih.” (Murid Y) “Maafkan saya Cikgu. Hasil kajian ini juga menunjukkan masalah disiplin murid di sekolah yang dikaji dalam tempoh masa kajian tidaklah begitu serius. guru-guru di sekolah yang dikaji menjadi lebih arif dan prihatin terhadap kebajikan dan disiplin murid-murid yang diajar. tentu saya tidak bersekolah lagi.36% pernah terlibat dengan kes salahlaku sepanjang ahun 2005. Dia tidak lagi suruh saya menolongnya di kebun waktunsekolah. Semua guru hendaklah memainkan peranan penting dalam usaha memastikan disiplin murid di sekolah terkawal bagi mewujudkan persekitaran dan suasana yang menggalakkan proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan berkesan ke arah memenuhi matlamat Dasar pendidikan Negara kita. Untuk mencapai objektif kajian.” Kesimpulan Kajian ini mengkaji tentang masalah disiplin di salah sebuah sekolah rendah luar Bandar di daerah Sarikei. Guru haruslah kreatif. cadangan berikut dikemukakan yang mungkin boleh dijadikan dasar rujukan dan tindakan susulan yang boleh diambil oleh pihak sekolah untuk menangani masalah disiplin murid di sekolah.

Ini juga boleh menggalakkan sikap jujur dan rasa bertanggungjawab di kalangan murid. biasiswa dan lain-lain bantuan. AJK disiplin mengesyorkan supaya status sosio ekonomi murid-murid perlu dipertimbangkan untuk permohonan bantuan kewangan KWAPM. RMT. Ibu bapa melalui PIBG juga adalah bertanggungjawab dan berperanan dalam usaha mengawal disiplin anak-anak sama ada di rumah maupun di sekolah dengan sekurangkurangnya memberi sokongan penuh dalam sebarang tindakan wajar pihak sekolah dalam membanteras dan membendung masalah-masalah disiplin. Kursus keibubapaan di peringkat sekolah boleh diadakan untuk para ibubapa agar mereka lebih prihatin terhadap perkembangan anak-anak mereka di sekolah. mengadakan perjumpaan dari semasa ke semasa. konsisten. Murid-murid digalakkan untuk melapor kepada pihak berkuasa sekolah sekiranya mereka melakukan sebarang kerosakan ke atas harta benda sekolah (mungkin secara tidak sengaja) dengan jaminan bahawa tindakan/hukuman yang dikenakan boleh diringankan. mengambil tindakan segera dan wajar ke atas mana-mana murid yang telah didapati melakukan salahlaku disiplin.masalah salahlaku akan dikikis. AJK bimbingan pula haruslah berperanan untuk membantu murid-murid yang menghadapi masalah kewangan ini melalui kaunseling serta melapor kepada Guru Besar hasil dapatan-dapatan mereka mengenai murid tersebut bagi membantu Guru Besar dalam mengambil tindakan seterusnya. Seterusnya. ini akan mengikiskan faktor keluarga yang menyebabkan masalah disiplin murid di sekolah. . Sekolah mempunyai iklim yang sesuai untuk AJK disiplin sekolah haruslah aktif dan komited. menghasilkan murid cemerlang.

Guernsey Ang.2002 Berkaitan Pengurusan Disiplin Murid Sekolah Roy. Selangor: Penerbit Fajar Bakti Sdn. K. Bentong Alan. T. Kementerian Pelajaran Malaysia: 1981 Panduan Bagi Mengatasi Masalah Ponteng Di Sekolah. How to Deal With Difficult Children. Helping The Aggressive Child. T. (1995). Great Britain: Biddles Ltd. Kementerian Pendidikan Malaysia : Dewan Bahasa & Pustaka 1988 Pekeliling-Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia 1968 . Persatuan Pengetua Sekolah Menengah Sarawak Chiam. L (1996). Guildford and King’s Lynn . Unit Disiplin Bahagian Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia 1994 Panduan Tatacara Disiplin Sekolah Untuk Guru Besar Dan Guru. The Bullying Problem. London. (1993) Pengurusan dan Pemuliharaan Bangunan Sekolah: Bicara Pendidik ’93. (1995). H. Panduan Am Disiplin Sekolah-Sekolah. (1993). Pahang Darul Makmur: PTS Publications & Distibutors Sdn. T. A Whole – School Behaviour Policy : A Practical Guild. Bhd. Channel Island: The Guernsey Press Co. S. Understanding Children. M (1995). A. Bhd. Ltd. Murid Dan Proses pembelajaran Asas Pendidikan 2.Rujukan Abdullah Sani Yahaya (2005) Mengurus Disiplin Pelajar. Channel Island: The Guernsey Press Co Ltd. Shah Alam. Pelanduk Publications Ee. Guernsey Alan. How To Deal With Difficult Children.

Instrumen Temubual Dengan Guru Besar/Warden/Guru Disiplin Sekolah Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Soalan Berapa lamakah Cikgu _____ sudah bertugas di sekolah ini? Berapakah jumlah murid sekolah ini? Adakah semua pelajar tinggal di asrama? Adakah murid sekolah ini pernah melakukan kesalahan disiplin? Pelajar dalam darjah berapakah melakukan kesalahan disiplin? Apakah masalah utama disiplin pelajar di sekolah tuan? Berapakah kekerapan berlakunya masalah disiplin murid? Adakah kekerapan salahlaku di antara pelajar lelaki dan perempuan berbeza? Adakah bentuk salahlaku di antara pelajar lelaki dan perempuan berbeza? Adakah sekolah mempunyai rekod rasmi untuk setiap salahlaku pelajar di sekolah ini? Apakah punca berlakunya masalah disiplin murid? Bagaimanakah pihak sekolah menangani masalah ini? Sejauh manakah keberkesanan langkah-langkah yang diambil untuk menangani masalah ini? Adakah pihak atasan dimaklumkan tentang masalah Respon Catatan .Lampiran 1 Contoh A.

disiplin di sekolah tuan? 15 Apakah tindakan susulan pihak atasan untuk membantu pihak sekolah dalam perkara ini? Contoh Lampiran 2 B. Instrumen Temubual Dengan Murid Yang Ada Rekod Masalah Disiplin Bil. A1 2 3 4 B1 2 3 4 C1 2 3 4 D1 2 3 4 Soalan Adakah anda menumpukan perhatian semasa guru mengajar dalam kelas? Mengapa? Bagaimanakah keputusan ujian bulanan anda bagi bulan lepas? Adakah murid yakin kepada diri sendiri? Siapakah yang mendorong anda melakukan perbuatan salahlaku? Adakah murid suka kepada ibu bapa? Adakah ibu bapa sayangkan murid? Adakah ibu bapa pentingkan pelajaran murid di sekolah? Adakah murid selalu dibawa oleh ibu bapa untuk menolong mereka bekerja? Berapa jauhkah rumah anda dari sekolah ini? Adakah anda suka kepada kawan-kawan di sekolah? Adakah anda mudah dipengaruhi oleh rakan sebaya? Adakah anda mudah menyesuaikan diri dengan kawan-kawan? Adakah peraturan sekolah sesuai dan praktikal? Adakah kerja-kerja rumah yang disuruh oleh guru cukup dan mudah diselesaikan? Adakah guru mengambil berat terhadap masalah pelajar? Apakah hukuman yang dikenakan kepada pelajar Respon Catatan .

yang melanggar peraturan sekolah yang anda tahu? .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->