ASPEK KEMASYARAKATAN faedah- faedah menyambut hari kemerdekaan.

(pelangi PMR Km2-6) Hari kemerdekaan negara merupakan 是 hari kebesaran negara yang perlu disambut dan dihayati 是是是 oleh rakyat. Pelbagai acara dijalankan untuk menyambut hari ulang tahun kemerdekaan ini seperti mengadakan majlis perarakan 是是 atau perbarisan, memasang bendera pada bangunan dan kenderaan dan sebagainya. Oleh itu, sambutan hari tersebut hendaklah diteruskan agar generasi 是 muda yang menjadi tonggak 是是 negara pada masa hadapan akan mengerti 是是 dan menghayati kebaikannya. Sambutan hari ulang tahun kemerdekaan ini dapat memupuk 是是 semangat patriotik atau cinta akan negara. Hal ini demikian kerana, seseorang itu akan menghayati hari kemerdekaan tersebut dengan lebih bermakna 是是是 melalui 是是 penyertaan 是是 atau menyaksikan 是是 majlis sambutan tersebut secara langsung 是是. Bak kata orang “tak kenal maka tak cinta.” Dengan menyambut hari ulang tahun kemerdekaan, perpaduan kaum 是是 dapat juga dipupuk 是是是. Pelbagai kaum yang terdapat di negara kita akan bekerjasama dan berganding bahu semasa sambutan diadakan. kepentingan sambutan ulang tahun tersebut. Hal ini bersesuaian 是是 dengan konsep 是是 1 Malaysia yang diuar-uarkan 是是 oleh pucuk pimpinan negara kita pada masa ini yang mementingkan aspek 是是 perpaduan kaum. 1.Berikan maksud rangkai kata menghayati kebaikannya. 2. Bagaimanakah sambutan hari kemerdekaan dapat memupuk semangat cinta akan negara? [4 markah]

3.Pada pendapat anda. apakah aktiviti-aktiviti yang dapat dilakukan oleh pihak sekolah untuk memupuk perpaduan kaum dalam kalangan murid?

1

www.cikguphong.blogspot.com 017 483 1883 Dimensi Kemasyarakatan 2013

Dapat menghargai dan mengenang jasa pejuang kemerdekaan negara.penglibatan pelbagai kaum dalam kumpulan perbincangan 2 www. Bahagian A (ii) .com 017 483 1883 Dimensi Kemasyarakatan 2013 .Ringkasan Isi-isi: Dapat memupuk semangat patriotik atau cinta akan negara.cikguphong.penglibatan pelbagai kaum dalam satu pasukan permainan aktiviti persatuan beruniform .penglibatan pelbagai kaum dalam persatuan .Pemahaman Maksud menghayati kebaikannya ialah merasai/ mengalami faedahnya Sambutan hari kemerdekaan dapat memupuk semangat ■ cinta akan negara melalui penglibatan dan penyertaannya dalam sambutan hari ulang tahun kemerdekaan melalui menyaksikan majlis sambutan tersebut secara langsung Bekerjasama dan berganding bahu dengan melibatkan diri semasa sambutan diadakan.penglibatan pelbagai kaum dalam satu kumpulan aktiviti dalam kelas . Bekerjasama dan berganding bahu dengan melibatkan diri semasa sambutan diadakan. Sedar dan berazam untuk mempertahankan kemerdekaan negara kita sampai bila-bila. Memahami dan menghayati pengorbanan serta perjuangan pejuang-pejuang kemerdekaan negara. Berasa megah dengan hari kemerdekaan negaranya sendiri.Tidak mengasingkan persatuan beruniform mengikut kaum aktiviti gotong-royong . Dapat memupuk perpaduan kaum. Memahami dan menghayati pengorbanan serta perjuangan pejuang-pejuang kemerdekaan negara Dapat menghargai dan mengenang jasa pejuang kemerdekaan Aktiviti-aktiviti yang dapat dilakukan oleh pihak sekolah untuk memupuk perpaduan kaum dalam kalangan murid aktiviti sukan . Dapat menghargai dan mengenang jasa pejuang kemerdekaan negara.blogspot.Bahagian A(i) .

kita seharusnya berganding bahu 合作 dan berbaik-baik sesama 是是 jiran tetangga. Jiran juga dapat menjenguk 是 是 kediaman semasa 是 kita pergi bercuti atau pulang ke kampung. perbezaan bahasa menghalang 阻止 pembinaan hubungan mesra antara jiran yang berlainan agama dan bangsa. Maka.cikguphong. ada yang sanggup memasang 是是 tembok 是 yang tinggi hingga jiran tidak boleh bertentangan 面对 mata. masalah bahasa menjadi penghalang proses hubungan komunikasi 是是 yang baik antara jiran. Oleh itu. Selain itu. 1 Maksud bertentangan mata ialah _________________________________________________ 2 Semangat kejiranan sangat penting dalam masyarakat kerana jiran 3 Antara langkah untuk memupuk semangat kejiranan adalah melalui 3 www. kediaman 是是 yang dibina menjadi penghalang 是是 untuk mereka bertegur sapa 是是. semangat kejiranan dapat meningkatkan 是是 perpaduan 是是 kaum serta menjamin 是是 keselamatan 是是 negara. faktor 是是 masa menjadi penghalang kepada mereka untuk bermesra 是是 dengan jiran tetangga 是是. kita perlulah memupuk 是是 kembali semangat kerajinan supaya tidak luntur kerana semangat kejiranan sangat penting bagi mewujudkan keamanan 是是 dan keharmonian 和对 dalam masyarakat. Semangat kejiranan tidak dititikberatkan 被注重 disebabkan wujudnya 是是 perbezaan 是是 kaum 是是 yang tinggal di sesuatu tempat. Masyarakat yang berbilang 是是 kaum mempunyai adat 是是 dan budaya 是是 yang tersendiri 是是. Sikap 是是 masyarakat kota 是是 yang mementingkan diri sendiri. Di samping itu. penduduk kota keluar bekerja pada awal pagi dan pulang hingga lewat petang. khususnya 是是 dalam kalangan masyarakat di kawasan bandar. Umumnya 是是. Terdapat sesetengah daripada mereka yang mempunyai syak wasangka 是是 terhadap 是是 jiran tetangga dan bersikap 是是是 ingin bersaing 是是 dengan jiran menyebabkan semangat kejiranan terbantut 是是是. (C1-2) Pada alaf 是是 teknologi 是是 yang serba 是是 moden ini. Hal ini telah mewujudkan 是是 jurang 对对 kehidupan dalam masyarakat. Hal ini secara tidak langsung 是是 telah melunturkan semangat kejiranan. ibarat 是是 enau dalam belukar 是是 melepaskan pucuk masing-masing telah memburukkan keadaan 是是 lagi. Sesetengah golongan hanya mahu bergaul 是是 dengan golongan yang setaraf 同等地位 dengan mereka sahaja. bak kata pepatah” jiran sepakat membawa berkat” . Justeru. Demi menjaga keselamatan rumah. Hal ini demikian kerana jiran merupakan 是 orang yang paling hampir untuk menghulurkan 是是 bantuan 是是 jika kita menghadapi sesuatu kecemasan 是是. Tambahan pula. amalan gotong-royong mahupun 是是 ziarah-menziarahi 是是是 是 kurang diberi perhatian dalam kalangan masyarakat. Oleh yang demikian.blogspot. Amalan 是是 dan cara hidup yang berbeza 是是 telah mempengaruhi 是是 amalan kejiranan dan seterusnya menyebabkan 是是 semangat kejiranan luntur. Tuntutan 是是 hidup yang begitu mementingkan budaya 是是 materialistik 是是是是 menyebabkan masyarakat hari ini begitu sibuk dan tidak mempunyai masa untuk bersosial 是是. Perbezaan status 是是 dan corak 方式 kehidupan seseorang juga akan mempengaruhi 是是 semangat kejiranan. Rakyat yang saling menghormati 是是 dan mempercayai 是是 akan menjadikan kehidupan mereka lebih harmoni.com 017 483 1883 Dimensi Kemasyarakatan 2013 .faktor-faktor 是是 yang menyebabkan 是是 semangat kejiranan luntur 是是 .

[80 patah perkataan] 1 Maksud bertentangan mata ialah bersemuka/ berjumpa/ bersua muka/ berhadapan. Selain itu.com 017 483 1883 Dimensi Kemasyarakatan 2013 . masyarakat juga hendaklah saling bertegur sapa dan bertanya khabar antara satu dengan yang lain.blogspot. Selain itu. 4 www. Masalah bahasa turut menjadi penghalang proses komunikasi yang baik antara jiran. terdapat jiran yang sentiasa syak wasangka serta mempunyai sikap ingin bersaing antara jiran menyebabkan semangat kejiranan terbantut.cikguphong. 3 Antara langkah untuk memupuk semangat kejiranan adalah melalui amalan kunjung-mengunjungi semasa rumah terbuka. Selain itu. Oleh itu.faktor-faktor yang menyebabkan semangat kejiranan luntur termasuklah wujudnya perbezaan kaum yang tinggal di sesuatu kawasan dan mengamalkan cara hidup yang berbeza. Di samping itu. 2 Semangat kejiranan sangat penting dalam masyarakat kerana jiran akan menghulurkan bantuan jika kita menghadapi sesuatu kecemasan dan dapat menjenguk kediaman semasa kita pergi bercuti atau pulang ke kampung. Di samping itu. serta kempen dan ceramah oleh pihak berkenaan. semangat kejiranan juga dapat dipupuk melalui aktiviti gotong-royong. sikap masyarakat yang mementingkan diri sendiri serta sibuk dengan kerja menyebabkan mereka tidak mempunyai masa untuk bersosial. kehidupan rakyat lebih harmoni. hari keluarga. semangat kejiranan dapat meningkatkan perpaduan kaum serta menjamin keselamatan negara.

2. Ogos 2008) 1. Meskipun masih terdengar suara-suara yang meragui keberkesanan PLKN. Hasil kajian yang dibuat oleh Jabatan Latthan Khidmat Negara (JLKN) mendapati bahawa 82 peratus remaja memiliki semangat patriotisme yang tinggi dan 88. isu perkauman perlu diberikan penerangan yang jelas dengan mengaitkannya dengan kontrak sosial agar remaja daripada pelbagai kaum dapat memaha.(Dipetik dan diubah suai daripada ‘PLKN Memupuk Semangat Patriotisme’. Modul khidmat komuniti pula membuktikan bahawa mereka mampu bekerja secara sukarela.Dewan Siswa. (C1-2) Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) yang mula dilaksanakan 是是是 pada 16 Februari 2004 telah melatih puluhan ribu remaja Malaysia dalam usaha membentuk remaja yang berkualiti. Semangat patriotisme yang tinggi mampu ditanam dalam jiwa remaja dengan mengikuti PLKN secara bersungguh-sungguh untuk melahirkan generasi yang benar-benar sayang akan negara. Walau apapun tanggapan masyarakat PLKN sedikit sebanyak dapat membentuk budaya baharu dalam kalangan generasi muda yang berlainan bangsa. Empat modul utama menjadi tunjang kekuatan PLKN. Modul tersebut ialah modul fizikal kenegaraan pembinaan perwatakan dan khidmat komuniti. saling menghormati dan sikap toleransi antara kaum dapat dipupuk. warna.tulis sebuah ringkasan tentang kebaikan menyertai Program Latihan Khidmat Negara (PLKN).minya Hanya PLKN mampu mengubah sikap mereka agar menjadi generasi yang mempunyai semangat patriotisme yang tinggi. Sehubungan dengan itu. mereka tidak dikongkong oleh tekanan seperti peperiksaan.Pendedahan ini membolehkan mereka mengetahui hal kenegaraan yang merangkumi kerajaan rakyat kedaulatan. kulit. Hal tersebut jelas membuktikan bahawa PLKN mampu membentuk remaja yang memiliki semangat patriotisme yang tinggi sekali gus melahirkan generasi muda yang cinta akan negara. Justeru. Dalam memupuk semangat patriotisme para peserta telah didedahkan dengan modul kenegaraan. Berikan maksud meragui keberkesanan dalam petikan. agama. Modul kenegaraan amat penting memandangkan banyak remaja kini yang tidak mengetahui hal kenegaraan selain sejarah kemerdekaan tanah air.blogspot.com 017 483 1883 Dimensi Kemasyarakatan 2013 . Mengapakah semangat patriotisme ini perlu ditanam dalam jiwa generasi muda? 5 www. Pemupukan semangat patriotisme dalam PLKN menjadikan golongan remaja lebih mentaati Tuhan dan sentiasa menghayati ajaran agama di samping dapat menghayati Rukun Negara melalui penekanan terhadap aspek keluhuran perlembagaan serta kesetiaan kepada raja dan negara. dan negeri selain dapat melupakan status diri masing masing. Justeru. Hal ini demikian kerana melalui PLKN. nilai-nilai murni seperti saling bekerjasama.cikguphong. generasi muda perlu membuktikan bahawa PLKN benarbenar telah membentuk diri mereka dengan semangat patriotisme melalui segala tindak-tanduk dalam kehidupan seharian. namun kajian yang dijalankan telah membuktikan bahawa tanggapan tersebut tidak berasas. serta cabaran dari dalam dan luar negera. 3 peratus pula mampu membina jati diri dan daya kepimpinan remaja.

cikguphong.com 017 483 1883 Dimensi Kemasyarakatan 2013 .3.blogspot. mengapakah keadan ini berlaku? 6 www. Terdapat segelintir remaja yang enggan mengikuti PLKN.Pada pendapat anda.

Usaha ini adalah untuk melahirkan lebih ramai penggemar kraf tangan. hotel-hotel dan pejabat kerajaan yang sering dikunjungi oleh orang ramai wajar menggunakan hasil kraf tangan sebagai hiasan dalaman di biik penginapan atau bilik persidangan. Bermula dari situ. Usaha ini diikuti dengan mengadakan pameran secara besar-besaran tentang kraf tangan. Para pelajar harus diterapkan dengan seni kraf tangan bermula di peringkat sekolah lagi. Usaha yang wajar dakukan adalah dengan menyediakan pusat jualan kraf tangan yang eksklusif. minat mendalam terhadap seni kraf tangan dapat disemai. Selain kemahiran. Usaha ini secara tidak Iangsung meletakkan martabat seni kraf tangan negara di tempat yang sewajarnya. Pertandingan seperti ini dapat memberikan motivasi kepada penggemar kraf tangan untuk membuat ciptaan yang kreatif serta menarik orang ramai untuk melihat hasil kerja mereka. Pameran seumpama itu akan mendedahkan masyarakat. Pendedahan haruslah dilakukan oleh guru-guru yang berpengalaman bagi menjana kreativiti para pelajar untuk menghasilkan seni kraf tangan yang mempunyai nilai estetika. mahupun luar bandar. Kedai jualan ini dapat menarik semua golongan masyarakat pelbagai peringkat untuk membuat pilihan dan memiliki hasil kraf tangan tersebut. Kita juga boleh menganjurkan pertandingan berkaitan kraf tangan. Promosi yang dilakukan harus melibatkan seluruh masyarakat. Malah. Kegiatan promosi dapat memberikan kesedaran dan menarik minat masyarakat tentang kepentingan industri kraf tangan. mereka akan menambah ilmu dan kemahiran untuk dipraktikkan. kursus seumpama itu dapat mengasah bakat mereka yang berminat dalam bidang ini. khususnya generasi muda tentang krat tangan. 1 Apakah maksud rangkai kata menjana kreativiti? 2 Mengapakah media massa dianggap penting untuk mendekatkan masyarakat dengan kraf tangan?[4 markah] 3 Pada pendapat anda. sudah tiba masanya kita meletakkan hasil seni kraf tangan ini di tempat yang tinggi. mengapakah negara kita wajar memartabatkan seni kraf tangan tempatan? 7 www. Pihak kerajaan atau badan bukan kerajaan perlu mengambil tindakan dengan menyediakan kursus-kursus berkaitan dengan seni kraf tangan kepada remaja. tidak kira sama ada penduduk bandar. Sebagai contoh.com 017 483 1883 Dimensi Kemasyarakatan 2013 .cikguphong.tulis sebuah ringkasan tentang usaha-usaha memartabatkan seni kraf tangan negara. Sekurang-kurangnya. Media massa pula perlu mengadakan promosi yang lebih hebat untuk memperkenalkan kraf tangan kepada umum. Melalui kursus.blogspot. pameran itu dapat menarik minat masyarakat kepada seni kraf tangan. Pihak media massa seharusnya melakukan promosi dengan sebaik mungkin kerana media massa dapat mempengaruhi masyarakat. (C1-1) Industri kraf tangan mempunyai potensi untuk dimajukan.

blogspot. Berdasarkan petikan. Sememangnya tidak dinafikan bahawa bagi membolehkan IPTS terus mengekalkan kewujudannya. Hal mi demikian kerana jumlah institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) tidak dapat menampung kehadiran pelajr yang semakin meningkat dan tahun ke tahun. Pada pendapat anda. Berikan maksud rangakai kata dihantui kerisauan. faktor keuntungan tidak dapat dipinggirkan. tidak hairanlah kalau kos pefigaian di IPTS lebih tinggi jika dibandingkan dengan kos pengajian di IPTS. Dalam membincangkan soal kualiti. (sis1-1) Penubuhan Institusi Tinggi Swasta (IPTS) bertujuan membolehkan lebih banyak rakyat Malaysia meneruskan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. (4 markah) 3. mengapakah pihak kerajaan mesti memantau perkembangan IPTS di negara ini? (4 markah) 8 www. (2 markah) 2. Namun hal mi tidak bermakna pihak-pihak yang mengendalikan IPTS boleh tangkap muat sahaja pelajar-pelajar yang memasuki institusi mereka.com 017 483 1883 Dimensi Kemasyarakatan 2013 . Suatu waktu. Perkara yang didapati berlaku ialah terdapat IPTS yang menerima pelajar-pelajar mengikuti pengajian di institusi mereka walaupun pelajar-pelajar tersebut tidak mempunyai kelayakan akademik yang minimum. Walau bagaimanapun. Halangan mi menyebabkan tidak ramai kaum bumiputera dapat mengikuti pelbagai kursus yang mempunyai nilai komersil dan memenuhi kehendak pasaran pekerjaan. kita dihantui kerisauan apabila banyak IPTS membawa masuk tenaga pengajar luar yang mengutamakan bahasa Inggeris selain membawa masuk bersama-sama mereka kebudayaan kuning yang turut mempengaruhi para pelajar kita sehingga masuk bersama-sama mereka kebudayaan kuning yang turut mempengaruhi para pelajar kita sehingga masalah pergaulan bebas dalam kalangan pelajar IPTS amat membimbangkan Kita khuatir perkembangan mi akan memusnahkan aspirasi pendidikan negara bagi melahirkan individu yang bukan sahaja pintar malahan memiliki akhlak terpuji (20 markah) 1. Kebanyakan IPTS bersikap lepas tangan dalam menjalankan tanggungjawab membentuk sahsiah pelajar. Jika situasi mi dibiarkan berlaku. kita bimbang TPTS hanya akan melahirkan bilangan graduan yang ramai tetapi tidak berjaya memenuhi spesifikasi pencapaian akademik yang ditetapkan. kitajuga perlu mengambil kira persoalan moral dan akhlak para pelajar di pusat pengajian tinggi swasta. Kita sedia makium bahawa syarikat swasta dan korporat yang mengendalikan IPTS meletakkan nilai keuntungan sebagai matlamat utama.tulis sebuah ringkasan tentang kesan penubuhan institusi pendidikan tinggi swasta di negara ini.cikguphong. Oleh itu. kewujudan IPTS yang bagai cendawan tumbuh selepas hujan itu telah menerbitkan kebimbangan kepada beberapa pihak bahawa akan wujud persaingan yang tidak sihat yang boleh menjejaskan kualiti pendidikan negara. berikan c{ua masa1ahyang timbul kesan kewujudan IPTS di negara mi.

rondaan. sudah banyak diperkatakan mengenai usaha membendung jenayah.899 anggota Rela supaya menjayakan semangat sukarela membanteras jenayah. langkah konvensional lain perlu diberi perhatian. persatuan penduduk untuk memainkan peranan di dalam menyokong masyarakat membendung jenayah. sebaliknya memerlukan pendekatan komprehensif dan komitmen semua pihak. masib belum sempurna. tempat ibadah. Sebahagian penjenayah jalanan dilakukan warga asing. Penggunaan teknologi memainkan peranan yang besar seperti memasang kamera CCTV di tempat yang berpotensi berlaku kegiatan jenayah. mengapakah kadarjenayah banyak berlaku di bandar-bandar besar? [2 markahj [4 markah] [4 markah] 9 www.com 017 483 1883 Dimensi Kemasyarakatan 2013 . tetapi memerlukan pendekatan menyeluruh. termasuk menilai semula fungsi 570. Setakat mi. dan lain-lain lagi cara bagi memberi sedikit kelegaan kepada penduduk mereka. xndapat anda. dan kita terdedah kepada jenayah apabila berada di luar Bagaimana menyelesaikannya? Pastinya bukan mudah. Hal mi disebabkan mangsa jenayah sendiri tidak yakin dengan keberkesanan pihak berkuasa membanteras jenayah atau menahan mereka yang terbabit dalam pelbagai bentuk perlakuan jenayah. tetapi kes jenayah terus juga meningkat. terutama bagi mereka yang tidak mempunyai kerja akibat ditipu oleh pihak-pihak tertentu. Untuk mengurangkan risiko jenayah. banyak perumahan elit mengadakan perkhidmatan keselamatan mereka sendiri sama ada jaga di jalan masuk. Situasi jenayah di negara kita semakin menjadi-jadi. antaranya memperkukuhkan institusi sosial dan organisasi masyarakat misalnya keluarga. Kestabilan sesebuah negara tidak hanya terletak kepada kekuatan ekonomi sahaja tetapi turut dilihat menerusi tahap keselamatan dan keamanan. Malah boleh menjejaskan kemasukan pelabur atau pelancong asing. Keadaan mi menjadi punca pertambahan bilangan kes. czkn akibat penambahan kes jenayah yang berlaku di negara kita.cikguphong.blogspot. Kerajaan diharapkan terus menambah bilangan polis khusus untuk membanteras jenayah. Orang yang melakukan perbuatan jenayah mi dinamakan penjenayah. 1)ii maksud rangkai kata memberi sedikit kelegaan.tulis sebuah ringkasan tentang langkah-langkah membendung jenayah(sis1-1) Jenayah merupakan satu perbuatan yang menyalahi undang-undang kerajàan sesuatu tempat. usaha menangani kebanjiran mereka yang masuk secara haram ke negara mi perlu turut ditangani. Usaha membanteras jenayah jalanan bukan sesuatu yang mudah seperti ditonton melalui wayang atau drama. mengatasimasalah ekonomi khususnya pengangguran dan kemiskinan yang rnenyumbang kepada timbulnya jenayrah:Seterusnya meningkatkan hukuman tegas untukjenayah serius dan bagi golongan pencegah jenayah yang terbabit dengan kongsi-kongsi gelap. Peningkatan kadar jenayah memberi gambaran buruk terhadap imej sesebuah negara. Permasalahan jenayah merupakan dun dalam dagmng yang akan mengganggu aspek keselamatan dan ketenteraman awam sekiranya tidak dapat ditangani dengan berkesan. Selain itu. Selain itu. Oleh itu. Bagaimana dengan rakyat Malaysia yang tiada pilihan mi? Meskipun dengan kawalan tinggi tersebut.

Masyarakat pula tidak berusaha untuk mendalami penguasaan dalam berbahasa menyebabkan mutu penguasaan bahasa Melayu semakin merosot. tetapi kembali sepi apabila tiada sesiapa yang menegur isu tersebut. Walaupun selepas negara menikmati kemerdekaan dan bahasa Melayu telah dijadikan bahasa rasmi negara. (LAL-C-2) Mutu penguasaan bahasa Melayu semakin merosot. Kadang-kadang hal ml menjadi isu di media massa. Bagi kaum-kaum lain seperti Cina dan India. Tidak dapat dinafikan bahawa penduduk luar bandar hanya menerima pendidikan di peringkat menengah rendah sahaja dan hanya sebahagian sahaja yang menamatkan persekolahan sehingga tingkatan lima. Mereka mengambil sikap endah tak endah terhadap bahasa rasmi sedangkan bahasa Melayu pentlng sebagai alat perpaduan nasional. mereka hanya menggunakan bahasa Melayu semasa berada di sekolah dan menguasainya sekadar untuk lulus peperiksaan. Oleh itu. Bagi mereka bahasa Melayu tidak ada nilai ekonominya. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada “Kemahiran Berbicara Cenninan Peribadi”. Pengaruh bahasa Inggeris yang sudah sebati dalam masyarakat elit menyebabkan berlakunya penyalahgunaan bahasa Melayu. siapa lagi yang boleh kita harapkan. Mac 2005) 10 www.tulis sebuah ringkasan tentang kemerosotan penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan masyarakat. Pelita Bahasa. cukup sekadar tahu bertutur dan orang lain memahami apa yang diperkatakan.com 017 483 1883 Dimensi Kemasyarakatan 2013 . terutamanya dalam kalangan penduduk luar bandar yang lebih gemar menggunakan dialek masing-masing apabila berkomunikasi.blogspot. jika bukan kita sebagai rakyat Malaysia yang mendaulatkan bahasa ibunda sendiri. Lantaran itu mereka tidak mengetahui selok-belok bahasa yang betul. Walaupun pelbagai kempen dijalankan bagi memartabatkan bahasa Melayu. namun masih ada dalam kalangan rakyat negara mi belum merdeka jiwa dan minda mereka.cikguphong. Salah satu faktor yang menyebabkan berlakunya masalah mi adalah kekurangan pengetahuan dan pelajaran tentang bahasa ibunda. Bagi mereka. Hal mi menyebabkan berlakunya campur aduk antara tatabahasa bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris lalu wujudlah bahasa rojak. Sikap orang ramai yang memandang rendah terhadap keupayaan bahasa Melayu tetapi mengagung-agungkan bahasa Inggeris memburukkan lagi keadaan. tetapi masih kurang berkesan. Dalam masa yang sama. para pemimpin kita terutamanya para menteri bertutur dalam bahasa pasar atau mencampuradukkan dengan bahasa Inggeris.

11 www.blogspot.com 017 483 1883 Dimensi Kemasyarakatan 2013 .cikguphong.

blogspot.cikguphong.12 www.com 017 483 1883 Dimensi Kemasyarakatan 2013 .

blogspot.cikguphong.13 www.com 017 483 1883 Dimensi Kemasyarakatan 2013 .

blogspot.14 www.cikguphong.com 017 483 1883 Dimensi Kemasyarakatan 2013 .

blogspot.com 017 483 1883 Dimensi Kemasyarakatan 2013 .cikguphong.15 www.