PQE 3101

TAJUK: ISRAILIYYAT DALAM TAFSIR
DISEDIAKAN OLEH: FATHIAH BINTI HASSAN FATIMAH MARDHIAH BINTI HJ.MOHD NOR

SUBTOPIK ISRAILIYYAT
ALASAN MENERIMA DAN MENOLAKNYA
CONTOH ISRAILIYYAT HUKUM MERIWAYAT PENGERTIAN CARA PENYERAPAN DALAM TAFSIR BAHAYANYA TERHADAP AJARAN ISLAM PEMBAHAGIAN PERAWI

ISRAILIYYAT

PENGERTIAN ISRAILIYAT

BAHASA
• Israiliyat adalah perkataan jamak bagi Israiliyyah, iaitu bentuk kata yang dinisbatkan kepada Israil.
ISRA = hamba ISRAIL = hamba Allah

IL =Allah

ISTILAH
Sesuatu yang menyerap ke dalam tafsir dan hadis di mana periwayatannya berkaitan dengan sumber dari Yahudi dan Nasrani.

Asy-Syarbasi • Kisah-kisah dan berita-berita diserapkan oleh Yahudiah ke dalam Islam. .PANDANGAN ULAMA Husein Adz Dzahabi • Kisah dan dongeng yang diserapkan dalam tafsir dan hadits bersumberkan Yahudi. Nasrani dan lainnya. • Cerita-cerita yang sengaja diserapkan oleh musuh-musuh Islam ke dalam tafsir dan hadis yang tidak diketahui sumber.

Amin al Khuli • Israiliyat adalah informasi-informasi maklumat yang berasal dari ahli kitab yang menjelaskan nas-nas al-Quran atau hadis. • Penisbahan riwayat israiliyat kepada orang-orang Yahudi kerana para perawinya berasal dari kalangan mereka yang sudah masuk Islam. Sayyid Ahmad Khalil • Riwayat-riwayat yang berasal dari ahli kitab. . baik yang berhubungan dengan agama mereka atau yang tidak ada hubungannya sama sekali dengannya.

CARA PENYERAPAN ISRAILIYAT DALAM TAFSIR .

orang-orang Arab pra-Islam pun sering melakukan perjalanan untuk berniaga ke negeri Yaman pada musim dingin dan ke negeri Syam pada musim panas. Mereka saling bertukar pikiran ihwal masalah-masalah keagamaan. • Kondisi dua kebudayaan ini. • Selain itu. iaitu Yahudi dan muslim melahirkan pemikiran-pemikiran yang berbeza & berlakunya perkongsian ilmu.• Orang Yahudi telah berimigrasi secara besar-besaran ke jazirah arab untuk menghindari tekanan dan penindasan dari Nitus. • Mereka datang ke Jazirah Arab dengan membawa kebudayaan dan keyakinan agama yang bersumber dari kitab-kitab mereka. seorang panglima Romawi. .

• Perkembangan Islam semakin pesat ketika nabi hijrah ke Madinah. suku Khazraj. seperti Bani Qainuqa’. Fadak dan suku Aus. Bani Al Nadir. Disanalah nabi dan pengikutnya diterima dengan baik oleh kaum Anshar. Bani Quraidzah. Khaibah. • Di Madinah inilah banyak menetap kelompok Yahudi. .

sehingga mereka dapat saling bertukar informasi mengenai berbagai masalah keagamaan ataupun masalah lainnya. • Pada waktu ini kurang berlaku penyerapan israiliyat kerana segala permasalahan dirujuk terus kepada baginda. Orang Yahudi sendiri sering datang kepada Rasulullah SAW untuk menyelesaikan sesuatu masalah. • Rasulullah menemui orang Yahudi dan ahli kitab untuk dakwah Islam.• Umat Muslim dengan kaum Yahudi dapat hidup berdampingan. .

• Mereka yang masuk Islam dari kalangan Yahudi dan Nasrani adalah kaum yang berperadaban tinggi. • Mereka tidak melepaskan seluruh ajaranajaran yang mereka sehingga pemahamannya sering tercampur antara ajaran Islam dengan ajaran terdahulu. Mereka masih begangan dengan ajaran agama mereka terdahulu. .

• Akibatnya. . • Mereka akan menolak jika menjumpai kisah israiliyyat yang bertentangan dengan syari'at Islam. Riwayat dan ahli Kitab menjadi salah satu rujukan. Mereka akan menangguhkan jika kisah. sahabat mula berijtihad terhadap hal yang tidak dijumpai.kisah itu diperselisihan. tafsir itu penuh dengan kebohongan. Setelah Rasul wafat.• Terdapat kaum Muslim pada waktu itu untuk mengetahui sepenuhnya tentang seluk beluk bangsa Yahudi yang berperadaban tinggi. muncullah kelompok mufassir yang berusaha meraih kesempatan itu dengan memasukkan kisah Israiliyat tersebut dalam penafsiran mereka terhadap kisah yang ada dalam al-Qur’an. • Maka. bahkan mendekati khurafat dan tahayul.

• Sikap selektif dalam periwayatan semakin hilang. • Keinginan yang kuat dari orang-orang untuk mendengar kisah-kisah dalam kitab mereka. • Ilmu hadis tidak dituliskan sanadnya secara lengkap. cerita israiliyat dalam tafsir semakin berkembang. • Sumbernya adalah ahli kitab yang masuk Islam . • Muncul sekelompok mufassir yang ingin mengisi kekosongan pada tafsir dengan memasukkan israiliyat.• Adz-Dzahabi mengatakan para sahabat tidak berlebih-lebih dalam meriwayatkan israiliyat • Pada era tabi'in. .

BAHAYA ISRAILIYAT TERHADAP AJARAN ISLAM .

Allah telah beristirehat pada hari ke-7 untuk melepaskan penat lelah.• Dalam riwayat Israiliyyat terdapat unsur penyerupaan Allah & mensifatkan Allah dengan sifat yang tidak sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah bagi merosakkan aqidah umat islam.dan Kami sedikit pun tidak ditimpa kelelahan“ (Qaf : 38) . • Contohnya dalam fasal 2 kitab Sifrut-Takwim menyatakan selepas Allah selesai ciptakan dunia. • Sedangkan al-Quran dengan jelas menyatakan : "Dan sesungguhnya telah Kami ciptakan langit & bumi dan apa yang ada diantara keduanya dalam 6 hari (masa).

s. serta menggambarkan mereka dengan dalam bentuk yang menonjol syahwatnya. suka buat perbuatan buruk & perbuatan tidak sesuai bagi orang yang jadi Nabi. • Sebagai contoh. • Sedangkan al-Quran dengan jelas menyatakan Nabi Luth sangat benci terhadap perbuatan kaumnya iaitu masalah perzinaan dan segala bentuknya.• Ia juga mempunyai unsur-unsur penafian terhadap sifat maksum para Nabi dan Rasulullah. . berzina dengan dua orang puteri kandungnya. kisah bahwa Nabi Luth a.

Dan kamu tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu."Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki diantara manusia. bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas" (asy-Syu'ara : 165-166) .

• Iaitu memalingkan manusia dari memikirkan ayatayat al-Quran. mengambil manfaat dari nasihatnya serta membahas hukum-hukum & hikmahnya kerana manusia akan sibuk menghabiskan waktu kepada hal-hal kecil yang takde nilai & faedahnya. .• Cerita-cerita Israiliat ini memalingkan manusia dari maksud & tujuan al-Quran.

maka menangislah dia kerana akan tinggalkan syurga hingga air matanya bagaikan lautan & diantaranya kapal boleh belayar.khayalan & kebohongan yang tidak ada sumbernya.Masa dia turun ke bumi. • Diriwayatkan tentang sifat Nabi Adam. kepalanya sampai ke awan ataupun langit & sampai menyondolnya hingga botaklah kepalanya.• Cerita-cerita Israiliat ini menggambarkan seolah-olah Islam itu agama yang penuh dengan khurafat. .

• Banyak cerita-cerita Israiliat yang mungkar ini disandarkan kepada golongan Ulama' Salaf yang selama ini dianggap sebagai sumber agama ataupun penyelesai masalah-masalah agama yang penting bagi umat Islam yang akhirnya mereka dipandang keji kerana kononnya para Ulama' ini telah menipu umat Islam. .• Cerita-cerita Israiliat membuatkan manusia hilang kepercayaan kepada Ulama' Salaf. baik dari kalangan para sahabat ataupun tabi'in.

• Mereka juga berusaha menggoyang kepercayaan umat Islam terhadap golongan salafussalih yang memiliki peran dalam memikul risalah umat Islam dan menyebarkannya ke segala penjuru dunia.• Inilah akibat Riwayat Israiliyyat terhadap aqidah umat Islam dan juga terhadap kesucian ajaran Islam. . • Kaum Yahudi selalu berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengikis aqidah dan melemahkan kepercayaan umat Islam terhadap Al-Quran dan Al-Hadits.

m/s 100): Israiliyat yang sama dengan apa yang ada di dalam al-Quran dan as-Sunnah 1 2 Kisah Israiliyat yang bercanggah dengan al-Quran dan as-Sunnah 3 Kisah israiliyat yang tidak dapat dipastikan kedudukkannya iaitu (maskut anhu) .PEMBAHAGIAN ISRAILIYYAT Syeikh al-Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah membahagikan Israiliyyat kepada 3 bahagian: (Rujuk-Ibnu Taimiyyah.Muqaddimah dalam Usul Tafsir.

w.Pertama: Israiliyat yang sama dengan apa yang ada di dalam al-Quran dan as-Sunnah • Israiliyyat yang telah diumumkan oleh pendapatpendapat termasyhur akan kebenarannya. • Contoh: Riwayat yang menyebut rakan seperjalanan Nabi Musa a. .a.s ialah Nabi Khidir yang diceritakan di dalam al-Quran dan hadith nabi s. • Bahagian ini disebut maqbul(diterima) dan harus meriwayatkannya.

Contoh2 lain seperti kisah nabi-nabi yang terdapat dalam kitab al-Quran dan kitab hadits sahih seperti nabi yunus yang ditelan oleh ikan nun. . kisah ketampanan nabi yusuf (Surah Yusuf:31) dan sebagainya yang dibenarkan di dalam islam.

Kedua: Kisah Israiliyat yang bercanggah dengan al-Quran dan as-Sunnah • Israiliyyat yang telah dicatatkan sebagai dusta atau sesuatu yang sengaja diada-adakan. • Bahagian ini disebut mardud (ditolak) dan tidak sah diriwayatkan. apabila menyebutkan bahawa baginda yang berkeinginan kepada isteri pembesar Al-Aziz dan sebagainya yang mengaitkan para nabi dengan dosa syirik. .s. • Contoh: Kisah-kisah yang mencemar maruah kenabian seperti dalam riwayat kisah Nabi Yusuf a. zina dan sebagainya.

.Ketiga: Kisah israiliyat yang tidak dapat dipastikan kedudukkannya iaitu (maskut anhu) • Israiliyyat yang tidak diketahui sama ada benar atau dusta.’ • Contohnya. • Bahagian inilah yang disebut maskut/mendiamkan diri. kerana setiap nabi dan rasul yang diutus oleh Allah itu tidak kami bezakan antara mereka. riwayat-riwayat yang menyebut bahagian anggota lembu yang diambil untuk memukul si mati dalam kisah bani Israil. Bahkan hendaklah dikatakan ‘Aku beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang telah diturunkan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum kami.

Abu Hurairah SAHABAT Abdullah Bin Salam Abdullah Bin Amar Bin al-Ash PERAWI TABI’IN Kaab Bin al-Ahbar Wahab Bin Munabbih TABII TABI’IN Ibnu Ishaq Ibnu Juraih .

.w.BIOGRAFI PERAWI ISRAILIYYAT • Abdullah Bin Salam Salah seorang sahabat baginda yang memeluk Islam ketika ketibaan Nabi di Madinah.a. Seorang yang diiktiraf keilmuannya dalam kitab Taurat dan Al-Quran serta seorang yang thiqah dikalangan para sahabat Nabi s.

Al-Tirmizi. Abu Daud. • Imam Muslim. • Mahir dalam tafsir dan juga kitab Taurat. Al-Nasai turut meriwayatkan hadith dari beliau menunjukan pengiktirafan mereka terhadap ketokohan dan thiqah beliau dalam ilmu tafsir dan hadith.Kaab Bin al-Ahbar • Seorang yang diiktiraf keilmuaannya sehingga digelar Al-Ahbar (yang berilmu). .

Al-Nasai. . Ibnu Abbas. Ibnu Umar. • Imam Bukhari. • Seorang yang alim dengan kitab Taurat dan turut mengarang kitab. Abu Sa’id Al-Khudri. • Majoriti ulama mengiktiraf ketokohan dan thiqah beliau. Al-Tirmizi dan Abu Daud turut meriwayatkan hadith dari beliau. Banyak meriwayatkan hadith dari Abu Hurairah. Muslim.Wahab Bin Munabbih • Diiktiraf sebagai seorang ulama tabi’in.

TIDAK HARUS MERIWAYAT HARUS MERIWAYAT .

m/s 55-56) .‫وال تصدقوا أهل الكتاب والتكذبوهم‬ Maksudnya: Janganlah kamu mempercayai Ahli Kitab dan janganlah pula mendustai mereka. katakanlah kami beriman kepada Allah dan kepada kitab yang diturunkan kepada kami .PANDANGAN 1: TIDAK HARUS MERIWAYATKAN PERKARA ISRAILIYAT • Dalil yang menyokong pandangan ini ialah hadis nabi s. (HR Bukhari) Hadis ini melarang umat Islam daripada mengambil ceritacerita Ahli Kitab yang bersumberkan Kitab Taurat dan sebagainya. . al-Israiliyyat dalam Tafsir dan hadis. (Az-Zahabi.w: ‫ وقولوا آمنا باهلل وما انزل الينا‬.a.

demikian juga dari orang-orang Yahudi. mereka sangat suka mendengar perkataan golongan lain (pendita-pendita Yahudi) yang tidak pernah datang menemuimu. mereka ini mengubah serta meminda perkataanperkataan (dalam Kitab Taurat) itu dari tempattempatnya Yang sebenar. mereka orang-orang yang sangat suka mendengar beritaberita dusta. 41.HUJAH GOLONGAN PERTAMA  Orang Yahudi mengubah ayat Allah menyebabkan mereka tidak amanah. (Surah al-Maidah:41) .

 Larangan al-Quran berkata sesuatu tanpa ada asas dan ilmu dan israiliyyat antara kata-kata tanpa ilmu. semua anggota-anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang dilakukannya. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati.’ (Surah al-Isra’ ayat 36) . Firman Allah: ‘dan janganlah Engkau mengikut apa Yang Engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya.

tiada salahnya. Sesiapa melakukan penipuan terhadapku dengan sengaja.‫بلغوا عنى ولو آية‬ ‫متعمدا فليتبوأ مقعده من النار‬ Maksudnya: Sampaikanlah daripadaku walaupun satu ayat. riwayatkanlah daripada Bani Israil.w: ‫ ومن كذب على‬. maka hendaklah ia menyiapkan tempatnya di dalam neraka. (HR Bukhari) .a.PANDANGAN 2: HARUS MERIWAYATKAN PERKARA ISRAILIYAT • Dalil yang menyokong pandangan ini ialah hadis nabi s.‫ وحدثوا عن بنى اسرائيل ال حرج‬.

• Pandangan ini tertolak kerana maksud sebenar hadis ini ialah sampaikan kepada orang Islam tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku kepada Bani Israel. . mereka melihat harus bagi orang Islam menyebut riwayat daripada Bani Israel dan perbuatan tersebut bukanlah satu kesalahan. dan jelaskan kepada mereka tentang penyelewengan yang dilakukan oleh Bani Israel kerana sejarah mereka yang penuh dengan kehinaan kecuali nabi-nabi dan orang-orang soleh di kalangan mereka.• Berdasarkan hadis ini.

CONTOH ISRAILIYAT DALAM TAFSIR .

Kerajaan keduanya adalah teragung dan mempunyai kekuasaan yang luas biasa. • Syadad telah mendengar khabar tentang keagungan & keindahan syurga. maka beliau menyuruh rakyatnya membina sebuah bandar di tengah-tengah padang pasir di negeri Adan selama 300 tahun.CONTOH 1 Surah al-Fajr.’’ • Menurut al-Zamahsyari telah diriwayatkan bahawa ‘Ad mempunyai 2 orang anak lelaki yang bernama Syalid dan Syadad. . ayat 6-8 : Maksudnya : ‘’Tidakkah kamu perlihatkan bagaimana diperbuat oleh Allah dengan kaum ‘Ad yang mendirikan kerajaan yang agung yang mana tidak pernah dijadikan sepertinya dalam mana-mana negeri.

maka mereka didatangi oleh Allah dengan satu suara teriakan yang kuat dari langit sehingga binasalah kerajaannya. yang diperbuat daripada emas. • Ibn Khaldun menegaskan bahawa ia hanyalah cerita dogeng khurafat Ahli kitab yang tidak ada sumber yang sah mengenai riwayatnya. bandar yang diceritakan itu tidak wujud sebagaimana yang telah digambarkan. .• Bandar ini besar & indah. • Sehari Syadad dan pengikutnya berjalan di bandar tersebut. perak. dikelilingi pohon yang subur & sungai yang sejuk. zabarjad dan yaakut. • Menurutnya lagi.

Pikirkanlah apa pendapatmu? Ia menjawab. Insya Allah kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar ". kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. . sesunguhnva aku melihat dalam mimpi aku meyembelihmu.ATH-THABARI ‫فلما بلغ معه السعي قال يبني اني ارى في المنام اني اذبحك‬ ‫فانظرماذا ترى قال يابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاءا هللا‬ ‫من الصبرين‬ Mafhumnya : Maka tatkala anak itu sampai (Pada umur sanggup) berusaha bersama-sama dengan Nabi Ibrahim. "Wahai Bapaku. Nabi Ibrahim berkata: "Hai anakku.

• Berlaku pendebatan mengenai siapa anak yang bersama Nabi Ibrahim ketika itu. • Pendapat kedua menurut Ibnu Katsir dan mufassir lainnya berasal dari israliyat. . • Kerana : sumber tafsiran ini berasal dari keinginan mengangkat nenek moyang bangsa Yahudi yaitu Ishaq as. • Sebahagian ulama’ mengatakan bahawa Nabi Ismail as dan sebahagian lagi mengatakan Nabi Ishaq as.

ALASAN MEMASUKKAN ISRAILIYAT DALAM TAFSIR .

kerana itu semua tidaklah mengapa.ZAMAN SAHABAT DAN TABI’IN Sabda Nabi : riwayatkan lah atau bertahadits lah kamu dengan bani israil. Mereka menyaksikan Nabi SAW telah melakukan hal yang serupa diwaktu dulu seperti dialog dengan para tokoh ahlul kitab Mereka memerlukan ahli kitab untuk mentafsirkan ayat yang berhubungan dengan kisah-kisah terdahulu .

HUJAH MENOLAK KEMASUKAN ISRAILIYYAT DALAM TAFSIR .

• Justeru itu. . kita selaku umat Islam seharusnya sentiasa mengambil sikap berjaga-jaga dan sentiasa meneliti kebenaran sesuatu perkara.MEROSAK AQIDAH UMAT ISLAM • Terdapatnya penyelewengan dan juga penggubahan dalam kitab-kitab ahli Kitab selepas kewafatan nabinabi terdahulu.

• Keutamaan untuk tidak meriwayatkan Israiliyat dalam tafsir Al-Quran adalah yang terbaik kerana tafsiran yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah nabi s.w bersama usaha keras para mufassir menggunakan aqal yang dipandu syarat yang tetap.t dan Rasulnya. . sudah cukup bagi orang Islam memahami mesej yang hendak disampaikan Allah s.a.w.KESUCIAN AL-QURAN DICEMARI • Sebarang riwayat Israiliyat yang melampau kepalsuannya perlu ditolak kerana mencemari kesucian al-Quran.

minum anggur sampai mabuk dan kisah bahwa Nabi Luth as. serta menggambarkan mereka dengan imej keji dan aib yang tidak layak bagi manusia yang dimuliakan oleh Allah. berzina dengan dua orang putri kandungnya.UNSUR-UNSUR PENAFIKAN • Riwayat Israiliyyat mengandungi unsur-unsur penafikkan terhadap sifat maksum para nabi dan rasul. . • Contoh: kisah Nabi Nuh as.

Ka’ab Al Ahbar. • Ada banyak dongeng Israiliyyat yang riwayatnya dinisbahkan kepada kalangan salafus salih.MENGHILANGKAN RASA KEPERCAYAAN TERHADAP SEBAGIAN ULAMA SALAF. • Riwayat-Riwayat Israiliyyat menyimpang kepercayaan umat Islam terhadap sebahagian ulama salaf dari kalangan sahabat dan Tabi’in.. .. BAIK SAHABAT ATAU TABI’IN. • Salafus salih yang dimaksudkan seperti Abu Hurairah ra. Abdullah bin Salam ra. dan Wahab bin Munabih.

melalaikan umat dari pengambilan manfaat dan iktibar. serta nasihat-nasihat yang terkandung di dalamnya atau pemahaman tentang hukum-hukum yang terdapat di dalamnya.BERPOTENSI UNTUK MEMALINGKAN MANUSIA DARI TUJUAN AL-QURAN • Riwayat Israiliyyat melalaikan umat dari pelajaran dan pemahaman maksud ayat-ayat Al-Quran. .

KESIMPULAN • Israiliyyat merupakan cerita-cerita berkaitan dengan warisan Yahudi. tafsir dan hadis. • Tiada jalan pilihan bagi kita melainkan kita menolak segala rupa bentuk Israiliyyat yang menyalahi pegangan kita sebagai orang Islam. . Ia tersebar melalui berbagai peringkat dan suasana sehingga mampu bertapak di dalam karya warisan Islam.

com/2011/01/riwayatisrailiyyat-menurut-perspektif.html • http://jomfaham.html .blogspot. Al-Quran di antara Tafsir dan Israiliyyat.blogspot. INTERNET • http://pemudaiman. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.com/2010/08/manhajberinteraksi-dengan-riwayat.RUJUKAN BUKU RUJUKAN • Rozali Adam.