P. 1
Israiliyyat Dlm Tafsir

Israiliyyat Dlm Tafsir

|Views: 198|Likes:
Published by Husaini Hisham
pqe 3101
pqe 3101

More info:

Published by: Husaini Hisham on Jul 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/30/2015

pdf

text

original

PQE 3101

TAJUK: ISRAILIYYAT DALAM TAFSIR
DISEDIAKAN OLEH: FATHIAH BINTI HASSAN FATIMAH MARDHIAH BINTI HJ.MOHD NOR

SUBTOPIK ISRAILIYYAT
ALASAN MENERIMA DAN MENOLAKNYA
CONTOH ISRAILIYYAT HUKUM MERIWAYAT PENGERTIAN CARA PENYERAPAN DALAM TAFSIR BAHAYANYA TERHADAP AJARAN ISLAM PEMBAHAGIAN PERAWI

ISRAILIYYAT

PENGERTIAN ISRAILIYAT

BAHASA
• Israiliyat adalah perkataan jamak bagi Israiliyyah, iaitu bentuk kata yang dinisbatkan kepada Israil.
ISRA = hamba ISRAIL = hamba Allah

IL =Allah

ISTILAH
Sesuatu yang menyerap ke dalam tafsir dan hadis di mana periwayatannya berkaitan dengan sumber dari Yahudi dan Nasrani.

PANDANGAN ULAMA Husein Adz Dzahabi • Kisah dan dongeng yang diserapkan dalam tafsir dan hadits bersumberkan Yahudi. . Nasrani dan lainnya. • Cerita-cerita yang sengaja diserapkan oleh musuh-musuh Islam ke dalam tafsir dan hadis yang tidak diketahui sumber. Asy-Syarbasi • Kisah-kisah dan berita-berita diserapkan oleh Yahudiah ke dalam Islam.

.Amin al Khuli • Israiliyat adalah informasi-informasi maklumat yang berasal dari ahli kitab yang menjelaskan nas-nas al-Quran atau hadis. baik yang berhubungan dengan agama mereka atau yang tidak ada hubungannya sama sekali dengannya. • Penisbahan riwayat israiliyat kepada orang-orang Yahudi kerana para perawinya berasal dari kalangan mereka yang sudah masuk Islam. Sayyid Ahmad Khalil • Riwayat-riwayat yang berasal dari ahli kitab.

CARA PENYERAPAN ISRAILIYAT DALAM TAFSIR .

• Selain itu. iaitu Yahudi dan muslim melahirkan pemikiran-pemikiran yang berbeza & berlakunya perkongsian ilmu. orang-orang Arab pra-Islam pun sering melakukan perjalanan untuk berniaga ke negeri Yaman pada musim dingin dan ke negeri Syam pada musim panas. • Mereka datang ke Jazirah Arab dengan membawa kebudayaan dan keyakinan agama yang bersumber dari kitab-kitab mereka. Mereka saling bertukar pikiran ihwal masalah-masalah keagamaan. • Kondisi dua kebudayaan ini. seorang panglima Romawi. .• Orang Yahudi telah berimigrasi secara besar-besaran ke jazirah arab untuk menghindari tekanan dan penindasan dari Nitus.

Bani Al Nadir. suku Khazraj. . • Di Madinah inilah banyak menetap kelompok Yahudi. Fadak dan suku Aus. Bani Quraidzah.• Perkembangan Islam semakin pesat ketika nabi hijrah ke Madinah. Disanalah nabi dan pengikutnya diterima dengan baik oleh kaum Anshar. Khaibah. seperti Bani Qainuqa’.

• Rasulullah menemui orang Yahudi dan ahli kitab untuk dakwah Islam. • Pada waktu ini kurang berlaku penyerapan israiliyat kerana segala permasalahan dirujuk terus kepada baginda. sehingga mereka dapat saling bertukar informasi mengenai berbagai masalah keagamaan ataupun masalah lainnya.• Umat Muslim dengan kaum Yahudi dapat hidup berdampingan. Orang Yahudi sendiri sering datang kepada Rasulullah SAW untuk menyelesaikan sesuatu masalah. .

.• Mereka yang masuk Islam dari kalangan Yahudi dan Nasrani adalah kaum yang berperadaban tinggi. • Mereka tidak melepaskan seluruh ajaranajaran yang mereka sehingga pemahamannya sering tercampur antara ajaran Islam dengan ajaran terdahulu. Mereka masih begangan dengan ajaran agama mereka terdahulu.

• Maka. • Akibatnya. Riwayat dan ahli Kitab menjadi salah satu rujukan. Mereka akan menangguhkan jika kisah. Setelah Rasul wafat.• Terdapat kaum Muslim pada waktu itu untuk mengetahui sepenuhnya tentang seluk beluk bangsa Yahudi yang berperadaban tinggi. muncullah kelompok mufassir yang berusaha meraih kesempatan itu dengan memasukkan kisah Israiliyat tersebut dalam penafsiran mereka terhadap kisah yang ada dalam al-Qur’an. • Mereka akan menolak jika menjumpai kisah israiliyyat yang bertentangan dengan syari'at Islam. sahabat mula berijtihad terhadap hal yang tidak dijumpai. bahkan mendekati khurafat dan tahayul. tafsir itu penuh dengan kebohongan.kisah itu diperselisihan. .

cerita israiliyat dalam tafsir semakin berkembang. • Ilmu hadis tidak dituliskan sanadnya secara lengkap. . • Muncul sekelompok mufassir yang ingin mengisi kekosongan pada tafsir dengan memasukkan israiliyat.• Adz-Dzahabi mengatakan para sahabat tidak berlebih-lebih dalam meriwayatkan israiliyat • Pada era tabi'in. • Sikap selektif dalam periwayatan semakin hilang. • Sumbernya adalah ahli kitab yang masuk Islam . • Keinginan yang kuat dari orang-orang untuk mendengar kisah-kisah dalam kitab mereka.

BAHAYA ISRAILIYAT TERHADAP AJARAN ISLAM .

dan Kami sedikit pun tidak ditimpa kelelahan“ (Qaf : 38) .• Dalam riwayat Israiliyyat terdapat unsur penyerupaan Allah & mensifatkan Allah dengan sifat yang tidak sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah bagi merosakkan aqidah umat islam. • Sedangkan al-Quran dengan jelas menyatakan : "Dan sesungguhnya telah Kami ciptakan langit & bumi dan apa yang ada diantara keduanya dalam 6 hari (masa). • Contohnya dalam fasal 2 kitab Sifrut-Takwim menyatakan selepas Allah selesai ciptakan dunia. Allah telah beristirehat pada hari ke-7 untuk melepaskan penat lelah.

suka buat perbuatan buruk & perbuatan tidak sesuai bagi orang yang jadi Nabi. • Sebagai contoh. . serta menggambarkan mereka dengan dalam bentuk yang menonjol syahwatnya.s.• Ia juga mempunyai unsur-unsur penafian terhadap sifat maksum para Nabi dan Rasulullah. • Sedangkan al-Quran dengan jelas menyatakan Nabi Luth sangat benci terhadap perbuatan kaumnya iaitu masalah perzinaan dan segala bentuknya. kisah bahwa Nabi Luth a. berzina dengan dua orang puteri kandungnya.

Dan kamu tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu. bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas" (asy-Syu'ara : 165-166) ."Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki diantara manusia.

• Iaitu memalingkan manusia dari memikirkan ayatayat al-Quran. mengambil manfaat dari nasihatnya serta membahas hukum-hukum & hikmahnya kerana manusia akan sibuk menghabiskan waktu kepada hal-hal kecil yang takde nilai & faedahnya. .• Cerita-cerita Israiliat ini memalingkan manusia dari maksud & tujuan al-Quran.

• Cerita-cerita Israiliat ini menggambarkan seolah-olah Islam itu agama yang penuh dengan khurafat. • Diriwayatkan tentang sifat Nabi Adam. .khayalan & kebohongan yang tidak ada sumbernya. kepalanya sampai ke awan ataupun langit & sampai menyondolnya hingga botaklah kepalanya.Masa dia turun ke bumi. maka menangislah dia kerana akan tinggalkan syurga hingga air matanya bagaikan lautan & diantaranya kapal boleh belayar.

• Cerita-cerita Israiliat membuatkan manusia hilang kepercayaan kepada Ulama' Salaf. baik dari kalangan para sahabat ataupun tabi'in. • Banyak cerita-cerita Israiliat yang mungkar ini disandarkan kepada golongan Ulama' Salaf yang selama ini dianggap sebagai sumber agama ataupun penyelesai masalah-masalah agama yang penting bagi umat Islam yang akhirnya mereka dipandang keji kerana kononnya para Ulama' ini telah menipu umat Islam. .

• Kaum Yahudi selalu berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengikis aqidah dan melemahkan kepercayaan umat Islam terhadap Al-Quran dan Al-Hadits. .• Inilah akibat Riwayat Israiliyyat terhadap aqidah umat Islam dan juga terhadap kesucian ajaran Islam. • Mereka juga berusaha menggoyang kepercayaan umat Islam terhadap golongan salafussalih yang memiliki peran dalam memikul risalah umat Islam dan menyebarkannya ke segala penjuru dunia.

PEMBAHAGIAN ISRAILIYYAT Syeikh al-Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah membahagikan Israiliyyat kepada 3 bahagian: (Rujuk-Ibnu Taimiyyah. m/s 100): Israiliyat yang sama dengan apa yang ada di dalam al-Quran dan as-Sunnah 1 2 Kisah Israiliyat yang bercanggah dengan al-Quran dan as-Sunnah 3 Kisah israiliyat yang tidak dapat dipastikan kedudukkannya iaitu (maskut anhu) .Muqaddimah dalam Usul Tafsir.

s ialah Nabi Khidir yang diceritakan di dalam al-Quran dan hadith nabi s.w.a. . • Contoh: Riwayat yang menyebut rakan seperjalanan Nabi Musa a.Pertama: Israiliyat yang sama dengan apa yang ada di dalam al-Quran dan as-Sunnah • Israiliyyat yang telah diumumkan oleh pendapatpendapat termasyhur akan kebenarannya. • Bahagian ini disebut maqbul(diterima) dan harus meriwayatkannya.

.Contoh2 lain seperti kisah nabi-nabi yang terdapat dalam kitab al-Quran dan kitab hadits sahih seperti nabi yunus yang ditelan oleh ikan nun. kisah ketampanan nabi yusuf (Surah Yusuf:31) dan sebagainya yang dibenarkan di dalam islam.

s. apabila menyebutkan bahawa baginda yang berkeinginan kepada isteri pembesar Al-Aziz dan sebagainya yang mengaitkan para nabi dengan dosa syirik. .Kedua: Kisah Israiliyat yang bercanggah dengan al-Quran dan as-Sunnah • Israiliyyat yang telah dicatatkan sebagai dusta atau sesuatu yang sengaja diada-adakan. • Contoh: Kisah-kisah yang mencemar maruah kenabian seperti dalam riwayat kisah Nabi Yusuf a. • Bahagian ini disebut mardud (ditolak) dan tidak sah diriwayatkan. zina dan sebagainya.

Bahkan hendaklah dikatakan ‘Aku beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang telah diturunkan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum kami. kerana setiap nabi dan rasul yang diutus oleh Allah itu tidak kami bezakan antara mereka.’ • Contohnya. .Ketiga: Kisah israiliyat yang tidak dapat dipastikan kedudukkannya iaitu (maskut anhu) • Israiliyyat yang tidak diketahui sama ada benar atau dusta. • Bahagian inilah yang disebut maskut/mendiamkan diri. riwayat-riwayat yang menyebut bahagian anggota lembu yang diambil untuk memukul si mati dalam kisah bani Israil.

Abu Hurairah SAHABAT Abdullah Bin Salam Abdullah Bin Amar Bin al-Ash PERAWI TABI’IN Kaab Bin al-Ahbar Wahab Bin Munabbih TABII TABI’IN Ibnu Ishaq Ibnu Juraih .

.BIOGRAFI PERAWI ISRAILIYYAT • Abdullah Bin Salam Salah seorang sahabat baginda yang memeluk Islam ketika ketibaan Nabi di Madinah. Seorang yang diiktiraf keilmuannya dalam kitab Taurat dan Al-Quran serta seorang yang thiqah dikalangan para sahabat Nabi s.a.w.

• Mahir dalam tafsir dan juga kitab Taurat. Al-Nasai turut meriwayatkan hadith dari beliau menunjukan pengiktirafan mereka terhadap ketokohan dan thiqah beliau dalam ilmu tafsir dan hadith. • Imam Muslim. Abu Daud. Al-Tirmizi. .Kaab Bin al-Ahbar • Seorang yang diiktiraf keilmuaannya sehingga digelar Al-Ahbar (yang berilmu).

Muslim. • Seorang yang alim dengan kitab Taurat dan turut mengarang kitab. Banyak meriwayatkan hadith dari Abu Hurairah. Al-Tirmizi dan Abu Daud turut meriwayatkan hadith dari beliau. • Imam Bukhari. • Majoriti ulama mengiktiraf ketokohan dan thiqah beliau. Abu Sa’id Al-Khudri. Ibnu Abbas. .Wahab Bin Munabbih • Diiktiraf sebagai seorang ulama tabi’in. Ibnu Umar. Al-Nasai.

TIDAK HARUS MERIWAYAT HARUS MERIWAYAT .

‫وال تصدقوا أهل الكتاب والتكذبوهم‬ Maksudnya: Janganlah kamu mempercayai Ahli Kitab dan janganlah pula mendustai mereka.w: ‫ وقولوا آمنا باهلل وما انزل الينا‬. (Az-Zahabi. katakanlah kami beriman kepada Allah dan kepada kitab yang diturunkan kepada kami . m/s 55-56) .PANDANGAN 1: TIDAK HARUS MERIWAYATKAN PERKARA ISRAILIYAT • Dalil yang menyokong pandangan ini ialah hadis nabi s. . al-Israiliyyat dalam Tafsir dan hadis.a. (HR Bukhari) Hadis ini melarang umat Islam daripada mengambil ceritacerita Ahli Kitab yang bersumberkan Kitab Taurat dan sebagainya.

mereka ini mengubah serta meminda perkataanperkataan (dalam Kitab Taurat) itu dari tempattempatnya Yang sebenar. mereka orang-orang yang sangat suka mendengar beritaberita dusta.HUJAH GOLONGAN PERTAMA  Orang Yahudi mengubah ayat Allah menyebabkan mereka tidak amanah. (Surah al-Maidah:41) . mereka sangat suka mendengar perkataan golongan lain (pendita-pendita Yahudi) yang tidak pernah datang menemuimu. demikian juga dari orang-orang Yahudi. 41.

Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati. semua anggota-anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang dilakukannya. Larangan al-Quran berkata sesuatu tanpa ada asas dan ilmu dan israiliyyat antara kata-kata tanpa ilmu.’ (Surah al-Isra’ ayat 36) . Firman Allah: ‘dan janganlah Engkau mengikut apa Yang Engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya.

Sesiapa melakukan penipuan terhadapku dengan sengaja. maka hendaklah ia menyiapkan tempatnya di dalam neraka.PANDANGAN 2: HARUS MERIWAYATKAN PERKARA ISRAILIYAT • Dalil yang menyokong pandangan ini ialah hadis nabi s.‫بلغوا عنى ولو آية‬ ‫متعمدا فليتبوأ مقعده من النار‬ Maksudnya: Sampaikanlah daripadaku walaupun satu ayat.‫ وحدثوا عن بنى اسرائيل ال حرج‬. tiada salahnya. riwayatkanlah daripada Bani Israil.w: ‫ ومن كذب على‬. (HR Bukhari) .a.

. dan jelaskan kepada mereka tentang penyelewengan yang dilakukan oleh Bani Israel kerana sejarah mereka yang penuh dengan kehinaan kecuali nabi-nabi dan orang-orang soleh di kalangan mereka. mereka melihat harus bagi orang Islam menyebut riwayat daripada Bani Israel dan perbuatan tersebut bukanlah satu kesalahan. • Pandangan ini tertolak kerana maksud sebenar hadis ini ialah sampaikan kepada orang Islam tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku kepada Bani Israel.• Berdasarkan hadis ini.

CONTOH ISRAILIYAT DALAM TAFSIR .

maka beliau menyuruh rakyatnya membina sebuah bandar di tengah-tengah padang pasir di negeri Adan selama 300 tahun.’’ • Menurut al-Zamahsyari telah diriwayatkan bahawa ‘Ad mempunyai 2 orang anak lelaki yang bernama Syalid dan Syadad.CONTOH 1 Surah al-Fajr. . Kerajaan keduanya adalah teragung dan mempunyai kekuasaan yang luas biasa. • Syadad telah mendengar khabar tentang keagungan & keindahan syurga. ayat 6-8 : Maksudnya : ‘’Tidakkah kamu perlihatkan bagaimana diperbuat oleh Allah dengan kaum ‘Ad yang mendirikan kerajaan yang agung yang mana tidak pernah dijadikan sepertinya dalam mana-mana negeri.

perak. • Sehari Syadad dan pengikutnya berjalan di bandar tersebut. . yang diperbuat daripada emas. maka mereka didatangi oleh Allah dengan satu suara teriakan yang kuat dari langit sehingga binasalah kerajaannya.• Bandar ini besar & indah. • Ibn Khaldun menegaskan bahawa ia hanyalah cerita dogeng khurafat Ahli kitab yang tidak ada sumber yang sah mengenai riwayatnya. bandar yang diceritakan itu tidak wujud sebagaimana yang telah digambarkan. • Menurutnya lagi. zabarjad dan yaakut. dikelilingi pohon yang subur & sungai yang sejuk.

Nabi Ibrahim berkata: "Hai anakku.ATH-THABARI ‫فلما بلغ معه السعي قال يبني اني ارى في المنام اني اذبحك‬ ‫فانظرماذا ترى قال يابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاءا هللا‬ ‫من الصبرين‬ Mafhumnya : Maka tatkala anak itu sampai (Pada umur sanggup) berusaha bersama-sama dengan Nabi Ibrahim. . Pikirkanlah apa pendapatmu? Ia menjawab. kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. sesunguhnva aku melihat dalam mimpi aku meyembelihmu. "Wahai Bapaku. Insya Allah kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar ".

• Sebahagian ulama’ mengatakan bahawa Nabi Ismail as dan sebahagian lagi mengatakan Nabi Ishaq as. . • Pendapat kedua menurut Ibnu Katsir dan mufassir lainnya berasal dari israliyat.• Berlaku pendebatan mengenai siapa anak yang bersama Nabi Ibrahim ketika itu. • Kerana : sumber tafsiran ini berasal dari keinginan mengangkat nenek moyang bangsa Yahudi yaitu Ishaq as.

ALASAN MEMASUKKAN ISRAILIYAT DALAM TAFSIR .

Mereka menyaksikan Nabi SAW telah melakukan hal yang serupa diwaktu dulu seperti dialog dengan para tokoh ahlul kitab Mereka memerlukan ahli kitab untuk mentafsirkan ayat yang berhubungan dengan kisah-kisah terdahulu .kerana itu semua tidaklah mengapa.ZAMAN SAHABAT DAN TABI’IN Sabda Nabi : riwayatkan lah atau bertahadits lah kamu dengan bani israil.

HUJAH MENOLAK KEMASUKAN ISRAILIYYAT DALAM TAFSIR .

. • Justeru itu.MEROSAK AQIDAH UMAT ISLAM • Terdapatnya penyelewengan dan juga penggubahan dalam kitab-kitab ahli Kitab selepas kewafatan nabinabi terdahulu. kita selaku umat Islam seharusnya sentiasa mengambil sikap berjaga-jaga dan sentiasa meneliti kebenaran sesuatu perkara.

t dan Rasulnya.w bersama usaha keras para mufassir menggunakan aqal yang dipandu syarat yang tetap.a. . • Keutamaan untuk tidak meriwayatkan Israiliyat dalam tafsir Al-Quran adalah yang terbaik kerana tafsiran yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah nabi s.KESUCIAN AL-QURAN DICEMARI • Sebarang riwayat Israiliyat yang melampau kepalsuannya perlu ditolak kerana mencemari kesucian al-Quran.w. sudah cukup bagi orang Islam memahami mesej yang hendak disampaikan Allah s.

. berzina dengan dua orang putri kandungnya. minum anggur sampai mabuk dan kisah bahwa Nabi Luth as. • Contoh: kisah Nabi Nuh as.UNSUR-UNSUR PENAFIKAN • Riwayat Israiliyyat mengandungi unsur-unsur penafikkan terhadap sifat maksum para nabi dan rasul. serta menggambarkan mereka dengan imej keji dan aib yang tidak layak bagi manusia yang dimuliakan oleh Allah.

• Salafus salih yang dimaksudkan seperti Abu Hurairah ra. • Riwayat-Riwayat Israiliyyat menyimpang kepercayaan umat Islam terhadap sebahagian ulama salaf dari kalangan sahabat dan Tabi’in. . Ka’ab Al Ahbar. BAIK SAHABAT ATAU TABI’IN... Abdullah bin Salam ra.MENGHILANGKAN RASA KEPERCAYAAN TERHADAP SEBAGIAN ULAMA SALAF. dan Wahab bin Munabih. • Ada banyak dongeng Israiliyyat yang riwayatnya dinisbahkan kepada kalangan salafus salih.

. serta nasihat-nasihat yang terkandung di dalamnya atau pemahaman tentang hukum-hukum yang terdapat di dalamnya. melalaikan umat dari pengambilan manfaat dan iktibar.BERPOTENSI UNTUK MEMALINGKAN MANUSIA DARI TUJUAN AL-QURAN • Riwayat Israiliyyat melalaikan umat dari pelajaran dan pemahaman maksud ayat-ayat Al-Quran.

Ia tersebar melalui berbagai peringkat dan suasana sehingga mampu bertapak di dalam karya warisan Islam.KESIMPULAN • Israiliyyat merupakan cerita-cerita berkaitan dengan warisan Yahudi. • Tiada jalan pilihan bagi kita melainkan kita menolak segala rupa bentuk Israiliyyat yang menyalahi pegangan kita sebagai orang Islam. . tafsir dan hadis.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.RUJUKAN BUKU RUJUKAN • Rozali Adam. Al-Quran di antara Tafsir dan Israiliyyat.blogspot.html .blogspot.html • http://jomfaham.com/2011/01/riwayatisrailiyyat-menurut-perspektif.com/2010/08/manhajberinteraksi-dengan-riwayat. INTERNET • http://pemudaiman.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->