P. 1
pim3101-tajuk 10

pim3101-tajuk 10

|Views: 2|Likes:
Published by Husaini Hisham
eaf
eaf

More info:

Published by: Husaini Hisham on Jul 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/26/2014

pdf

text

original

PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR

)

TAJUK 10

Pelaksanaan Program Pendidikan Islam Enam Bulan Pertama Tahun Satu

10.1

Sinopsis

Pelajar-pelajar yang dikasihi Semoga anda terus bersemangat untuk mengkaji dan memahami isi pelajaran dalam topik-topik berikutnya. Dalam tajuk ini, beberapa aspek penting yang membincangkan kandungan Pendidikan Islam dalam kurikulum lama iaitu KLSR ( Kurikulum Lama Sekolah Rendah) dan kurikulum baru yang dikenali sebagai KBSR (Kurikulum Baru Sekolah Rendah). Kurikulum Pendidikan Islam di Malaysia terus dimantapkan melalui KSSR ( Kurikulum Standart Sekolah Rendah).

10.2

Hasil pembelajaran

Pada akhir tajuk ini, pelajar-pelajar diharapkan dapat: i ii iii Menghuraikan latar belakang pelaksanaan Program Pendidikan Islam Enam Bulan Pertama. Menjelaskan objektif dan kumpulan sasaran pelaksanaan Program Pendidikan Islam Enam Bulan Pertama. Menghuraikan langkah-langkah dan prosuder pelaksanaan Program Pendidikan Islam Enam Bulan Pertama.

121

Kementerian Pendidikan Malaysia melalui surat siaran KP. 2 (4) bertarikh 3 Januari 2003 telah memaklumkan beberapa mekanisma baru perlaksanaan tersebut antaranya: Murid tahun satu diberi tumpuan khusus dalam 6 bulan pertama persekolahan. 122  . Guru hendaklah memberi tumpuan khusus kepada penguasaan kemahiran menulis dan membaca Jawi dan al-Quran.3 (4) yang dikeluarkan pada 1 Mac 1994 telah memaklumkan pelaksanaan kaedah Iqra` dalam tilawah al-Quran di sekolah. Dalam jangka masa 6 bulan tersebut murid-murid hendaklah dipastikan dapat menguasai bacaan al-Quran. Pada tahun 2003 sedikit perubahan dari segi pelaksanaan Jawi dan al-Quran KBSR dan KBSM dilakukan.4 Latar belakang Pelaksanaan Program Pendidikan Islam Enam Bulan Mesyuarat Penyelarasan Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Islam KBSR dan KBSM pada 21 Januari 1994 telah bersetuju supaya murid tahun satu sekolah kebangsaan diberi penekanan Pendidikan al-Quran dengan menggunakan kaedah Iqra` dalam jangka masa 6 bulan mulai sesi persekolahan 1994/1995.1 Jld.5206/3/60 Jld. Mengikut surat siaran (JAPIM) 5206/4/4.3 Kerangka Tajuk 10.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) 10.

Selepas 6 bulan pertama persekolahan guru hendaklah melaksanakan pemulihan dan pengayaan secara berterusan. Rukun Islam dan Solat hendaklah diajar seperti biasa manakala bahagian Adab dan Akhlak Islamiah diajar secara merentas.4.1 Objektif Meningkatkan kualiti Pendidikan Islam dengan mempastikan setiap murid menguasai kemahiran al-Quran dan Jawi terutama di peringkat awal persekolahan. Aktiviti-aktiviti khusus. 10. dan ujian serta peperiksaan Pendidikan Islam di       123 . Untuk murid tahun 2 dan seterusnya serta sekolah menengah aktiviti pemulihan dan pengayaan Jawi dan al-Quran dibuat secara berterusan di semua peringkat rendah dan menengah. Tulisan Jawi digunakan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam peringkat sekolah.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) Selepas 6 bulan guru boleh meneruskan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam berpandukan Huraian Sukatan Pelajaran Tahun Satu yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan. latih tubi dan kerja rumah serta sebarang bentuk pertandingan dan sebagainya melibatkan tulisan jawi di peringkat bilik darjah dan sekolah dilaksanakan bagi memperkukuh dan meningkatkan penguasaan kemahiran tersebut. Dalam tempoh ini juga perkara-perkara yang berkaitan Rukun Iman.

Penguasaan bacaan al-Quran melalui kaedah Iqra`. ii. Panduan ini diharapkan dapat membantu guru merancang pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam untuk 6 bulan pertama tahun satu mengikut surat siaran yang diedarkan. Buku Sayang Jawi 2 dan Buku Kemahiran Menulis yang disusun mengikut Sukatan Pelajaran Jawi KBSR.4. Program ini disertakan dengan program transisi Pendidikan Islam agar murid-murid tidak menghadapi kejutan budaya. 124 .2 Kumpulan Sasaran dan Waktu Pembelajaran Kumpulan sasaran ialah semua murid tahun satu sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan bermula tahun 2003. iii.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)  Murid-murid dapat menguasai bacaan al-Quran dalam masa 6 bulan pertama tahun satu. Asas Ulum Syariah ialah 30 minit (1 waktu) Pelajaran Jawi ialah 60 minit (2waktu) Asuhan Tilawah al-Quran (Iqra`) ialah 90 minit (3waktu)    Pelajaran Jawi diajar dengan menggunakan Buku Sayang jawi 1. sekaligus membantu murid-murid dapat membaca dan menulis jawi dengan fasih dan betul.     10. Murid-murid tidak akan rasa dibebani dengan sukatan pelajaran yang berat di peringkat ini. Masa yang diperuntukkan dalam waktu pembelajaran seminggu adalah seperti berikut: i.

pemulihan mesti dijalankan agar tidak ada pelajar yang cicir. Pengajaran dan pembelajaran boleh berasaskan taburan pengajaran dan pembelajaran yang dicadangkan dalam panduan ini. Jika terdapat murid yang tidak mencapai tahap yang diharapkan dalam tempoh tersebut. Guru mesti membuat analisis pencapaian murid dan seterusnya merangka strategi sehingga tempoh 6 bulan berakhir.   sebaliknya jika murid melebihi kuantiti yang sewajarnya guru boleh mengenalpasti murid yang mahir untuk membantu proses pengajaran dan pembelajaran. adalah lebih Tetapi berkesan digunakan pendekatan pengajaran secara individu. Penilaian ini hendaklah menggunakan borang penilaian yang dilampirkan. Selepas tamat tempoh 6 bulan satu lagi bentuk penilaian keseluruhan hendaklah dibuat bagi mengenalpasti semua pelajar dapat membaca al125      .PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) 10. Guru hendaklah merangka strategi pengajaran dengan mengenalpasti satu kaedah yang akan digunakan seumpama kaedah berkumpulan atau individu.3 Langkah Pengajaran Guru mengenalpasti murid di dalam sesuatu kelas dari segi kuantiti. Penilaian pertama terhadap pencapaian murid hendaklah dilakukan selepas tiga bulan pengajaran dijalankan.4. kualiti pencapaian murid dan latar belakang keluarga secara rambang. Jika sekiranya bilangan murid adalah kecil.

Pemantauan ini adalah bertujuan memberi bimbingan kepada guru-guru dan membuat penambahbaikan dari aspek pelaksanaan.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) Quran dengan baik. Malah kejayaan program ini banyak bergantung kepada semangat dan motivasi para guru yang berdedikasi. 10.    10.4 Tindakan Susulan Pemantauan berterusan Sektor Pendidikan Islam dan Moral negeri bagi memastikan program ini berjalan lancar dan dapat mencapai tahap kejayaan yang diharapkan.4. Pelajaran Jawi dan perkembangan lain. membaca dan menulis jawi dengan betul dan fasih serta beradab. 126 Peranan Jurulatih . Guru mestilah menyediakan laporan lengkap prestasi pencapaian murid dalam Tilawah al-Quran. Laporan tersebut hendaklah dihantar ke Bahagian Pendidikan Islam dan Moral. Jabatan Pendidikan Islam dan Moral.5 Harapan Mudah-mudahan usaha murni semua pihak termasuk guru akan membuahkan hasil yang diharapkan. Jabatan Pendidikan Islam dan Moral dan salinan kepada Sektor Pendidikan Islam dan Moral Negeri.4. Kegigihan guru-guru menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran amat diharapkan. Laporan tersebut hendaklah dihantar kepada Bahagian Pendidikan Islam dan Moral. Contoh borang maklumat prestasi murid dilampirkan. Sektor Pendidikan Islam dan Moral Negeri juga dikehendaki menyediakan laporan lengkap yang menunjukkan prestasi guru dan murid serta kekangan-kekangan yang dihadapi semasa pengajaran dan pembelajaran dijalankan.

4. bagaimanakah peranan anda sebagai guru Pendidikan Islam dalam membantu guru-guru j-QAF melaksanakan program Kem Bestari Solat di tempat anda bertugas. 127 . kerana anda telah berjaya menamatkan pembelajaran unit ini dengan jayanya! . Jelaskan bagaimana Model Perluasan Bahasa Arab Komunikasi dapat membantu meningkatkan kemahiran berbahasa Arab di kalangan anak didik anda. 2. Pendidikan Pemantauan JPN juga secara berterusan amat perlu bagi mengesani masalahmasalah semasa pelaksanaan dan berusaha untuk menanganinya secara berkesan.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) Utama (JU) hendaklah distrategikan bagi memaksima penyampaian maklumat kepada semua guru-guru penyaluran dan Islam. Tahniah. 3.. Bincangkan dalam kumpulan . Sebagai seorang guru Pendidikan Islam yang berpengalaman anda perlu membuat suatu analisa program Pendidikan Islam enam bulan pertama tahun satu dan perbandingannya dengan program j-QAF enam bulan pertama khatam Al Quran. Bincangkan sejauhmanakah keberkesanan program j-QAF Model Perluasan Bahasa Arab Komunikasi di sekolah anda. LATIHAN & TUGASAN 1.

(1991) Kursus Qari dan Qariah . Kelantan Ahmad Mohd. Selangor : Oxford Fajar Sdn.Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. (1985) Tafsir pimpinan Ar Rahman kepada pengertian Al Quran Bahagian Jabatan Perdana Menteri. Metodologi dan Pedagogi Pengajian Islam. Dewan Bahasa dan Pustaka. Shah Alam . Terbitan Pustakan Aman Press . Kementerian Pendidikan Malaysia. Pendidikan Islam. Guru dan Sekolah. Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah. Cetakan ke 18. (2011) Edisi Kedua. Kuala Lumpur Abdullah Al-Qari bin Haji Salleh. .2002 Kementerian Pendidikan Malaysia. Bhd. Saleh. Bhd. Sdn. Pengajian Agama Islam & j-QAF Metodologi dan Pedagogi Pendidikan untuk KPLI (2008) Shah Alam. Dewan Bahasa dan Pustaka 2002. Selangor : Fajar Bakti Sdn. Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah Kementerian Pendidikan Malaysia. Shah Alam .Bhd. Kurikulum Bersepadu Sekolah rendah. Jabatan Pendidikan Islam dan Moral. Bhd. Pendidikan di Malaysia 1. Selangor : Fajar Bakti Sdn. Bhd. Perlaksanaan dan Pengurusan Kurikulum j-QAF (2004). Kurikulum dan Pengurusan Bilik Darjah ( Semester 1 ) ( 1997 ) Shah Alam. Selangor: Fajar Bakti. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) RUJUKAN Abdullah Basmih. Ahmad Mohd. Jabatan Pendidikan Islam dan Moral. Ahmad Mohd Salleh Kurikulum. 128 . Kementerian Pendidikan Malaysia. Buku Panduan Dasar. Falsafah Pendidikan. Pedagogi dan Metodologi ( 1997). Selangor : Oxford Fajar sdn. Pedagogi 1 . J-QAF: Buku Panduan Perlaksanaan ModelModel Pengajaran dan Pembelajaran dan KoKurikulum (2004). Kota Bharu. Falsafah. Saleh. Shah Alam. Ee Ah Meng. ( Semester 1 ) ( 1996 ). Ee Ah Meng.

Penilaian. Kuala Lumpur: Percetakan Sentosa ( KL ) SDn. Pemulihan dan Pengayaan dalam Pendidikan (1994).PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) Kementerian Pendidikan Malaysia.net/v2/images/10/_Panduan_Pelakasanaan_B. Buku Teks Pendidikan Islam.my www. Bhd .6 Mok Soon Sang.Arab www. Mok Soon Sang .sabah.bpi.edu.fp. www. Tahun 1.my/ePusatSumber/pdfail www..4shared. Ilmu Pendidikan KPLI ( semester 1 ) ( 1999 ).ppdhl.utm.html www.edu. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.my 129 .com/file/f/buku_Panduan_Pelaksanaan_Model.

PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) 130 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->