TEMPLAT RANCANGAN MENGAJAR SUBJEK: TAHUN / TINGKATAN

:

1.

Ciri-Ciri Kelas Tahun 5 Alfa a) Tahun b) Pengetahuan Sedia Ada 1. Pelaja r telah mengetahui jenis-jenis solat yang telah difardukan ke atas umat Islam. 2. Pelajar boleh menggunakan perisian asas MS PowerPoint, MS Word dan MS Excel 60 minit

2. 3.

Peruntukan Masa Tema Pelajaran / Topik

Ibadah / Solat Berjamaah

Pada akhir sesi pembelajaran murid dapat: Aras 1 Menyatakan pengertian, hukum dan niat solat berjamaah. Aras 2 Tunjukcara atau menerangkan kedudukan imam dan makmum dalam solat berjamaah. Aras 3 Menyenaraikan kelebihan solat berjamaah. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. Berdisiplin Menghormati pemimpin Tekun Sentiasa menjaga kebersihan Menyusun mengikut keutamaan Menyusun data dalam bentuk pengurusan grafik berkaitan. Membanding dan membeza Sumbangsaran dan menyenarai

4.

a) Hasil Pembelajaran

b) Nilai Murni

c) KBKK

Pada akhir sesi pembelajaran murid dapat: 1. Menyatakan pengertian solat berjamaah 2. Menyatakan hukum solat berjamaah 3. Membaca lafaz niat solat berjamaah 4. Menerangkan kedudukan imam dan makmum dalam solat berjamaah 5. Menyenaraikan kelebihan solat berjamaah 1. Menempah bilik komputer dan projektor LCD. 2. Menyediakan soalan latihan dalam MS PowerPoint dan MS Excel. 3. Menyediakan slaid pengertian, hukum, lafaz niat dan

5.

Objektif Pembelajaran

6.

Persediaan TMK

(10 minit) 1. (15 minit) 3. MS Excel dan MS Word. lafaz niat. 7. lafaz niat dan kelebihan solat berjamaah. (10 minit) 5. 2. Penilaian: Penilaian guru secara lisan berlaku dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Meminta pelajar menjawab soalan interaktif dan subjektif yang dipaut ke MS PowerPoint. Meminta pelajar melihat persembahan MS PowerPoint tentang pengertian. 1. hukum. Menghantar tugasan yang telah dicetak. Persembahan MS PowerPoint tentang maksud. Aktiviti Guru 3. Memantau dan membimbing pelajar. Membuka komputer dan menjawab soalan latihan dalam MS PowerPoint dan MS Excel. 5. Aplikasi idea: Mengadakan sesi perbincangan dalam kumpulan untuk Menulis kelebihan solat berjamaah berbentuk carta pengkelasan. 10. Penerapan TMK 1. kedudukan imam/makmum dan kelebihan solat berjamaah. Set induksi: Menunjukkan gambar masjid (PowerPoint) dan bersoal jawab mengenai fungsi masjid kepada umat Islam dan kaitkan dengan tajuk yang akan dipelajari. Menerima tugasan yang bercetak dari setiap kumpulan. 3. Penutup: Refleksi pelajaran (5 minit) 1. Buku Teks Carta Kamera Digital 8. Aktiviti Pelajaran Penstrukturan semula idea: Mengakses internet dan menghasilkan tugasan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran(15 minit) 4. (5 minit) 2.TEMPLAT RANCANGAN MENGAJAR SUBJEK: TAHUN / TINGKATAN: kelebihan solat berjamaah. 9. . Persediaan Guru Bukan TMK 1. 4. 2. Mengemukakan soalan-soalan berkaitan dengan kegunaan masjid dan kaitkan dengan tajuk pengajaran. hukum. 2. Pencetusan idea: Bersoal jawab berkaitan dengan tajuk.

……………………………………………………………. 11. Liputan Kurikulum Keperluan Khusus Tidak berkenaan Tidak berkenaan 14. Aktiviti Pelajar 4. Memerhati. Menyaksikan dan membuat catatan mengenai Persembahan MS PowerPoint untuk memahami isi pelajaran.. 2. Adakah proses p & p dapat berjalan lancar dengan Bantuan TMK? Jika ya/tidak. sila berikan ulasan. 5. Literasi Tidak berkenaan 15. 13. 6. Numerasi Tidak berkenaan Pengajaran dan pembelajaran. Membuka komputer. 3. 3. fail MS PowerPoint. 12. a) Penilaian Penilaian dijalankan secara formatif berdasarkan beberapa Perkara seperti yang berikut: b) Refleksi 1. MS Excel dan MS Word untuk menjawab soalan interaktif.TEMPLAT RANCANGAN MENGAJAR SUBJEK: TAHUN / TINGKATAN: 1. sila berikan ulasan. menyelesaikan tugasan 3. berfikir dan memberi balas mengenai fungsi dan aktiviti masjid kepada umat Islam. 16. Perbincangan dalam kumpulan untuk mengakses Internet bagi menyelesaikan tugas yang diberi. 2. sila beri ulasan.. Penilaian rakan sebaya 1. . Adakah para pelajar berjaya menghasilkan tugasan Yang baik dengan bantuan ruang forum dan internet? Jika ya/tidak. Setiap kumpulan menghantar tugasan yang dicetak kepada guru. Adakah hasil pembelajaran tercapai pada akhir sesi Pengajaran dan pembelajaran? Jika ya/tidak. Menjawab soalan guru. Menjawab soalan guru 2. …………………………………………………………….

Perisian MS Word. Rujukan bukan TMK Carta Buku Teks Kamera digital 17.htm http://www. Internet dan alamat laman web.htm http://perlakuan 18.al-azim.html http://member.tripad.com/masjid/infoislam/ibadah/home. Laman Web .com/and/res/t05. Gambar-gambar yang dipindahkan dari kamera digital ke komputer http://solat.com/lawak2000/najis. Apakah strategi lain yang akan saya gunakan untuk Membaiki kelemahan dan masalah yang timbul semasa Pengajaran? ……………………………………………………………….TEMPLAT RANCANGAN MENGAJAR SUBJEK: TAHUN / TINGKATAN: ……………………………………………………………… 4. Bahan Rujukan TMK dan bukan TMK Rujukan TMK Slaid persembahan sebagai BBM.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful