TEMPLAT RANCANGAN MENGAJAR SUBJEK: TAHUN / TINGKATAN

:

1.

Ciri-Ciri Kelas Tahun 5 Alfa a) Tahun b) Pengetahuan Sedia Ada 1. Pelaja r telah mengetahui jenis-jenis solat yang telah difardukan ke atas umat Islam. 2. Pelajar boleh menggunakan perisian asas MS PowerPoint, MS Word dan MS Excel 60 minit

2. 3.

Peruntukan Masa Tema Pelajaran / Topik

Ibadah / Solat Berjamaah

Pada akhir sesi pembelajaran murid dapat: Aras 1 Menyatakan pengertian, hukum dan niat solat berjamaah. Aras 2 Tunjukcara atau menerangkan kedudukan imam dan makmum dalam solat berjamaah. Aras 3 Menyenaraikan kelebihan solat berjamaah. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. Berdisiplin Menghormati pemimpin Tekun Sentiasa menjaga kebersihan Menyusun mengikut keutamaan Menyusun data dalam bentuk pengurusan grafik berkaitan. Membanding dan membeza Sumbangsaran dan menyenarai

4.

a) Hasil Pembelajaran

b) Nilai Murni

c) KBKK

Pada akhir sesi pembelajaran murid dapat: 1. Menyatakan pengertian solat berjamaah 2. Menyatakan hukum solat berjamaah 3. Membaca lafaz niat solat berjamaah 4. Menerangkan kedudukan imam dan makmum dalam solat berjamaah 5. Menyenaraikan kelebihan solat berjamaah 1. Menempah bilik komputer dan projektor LCD. 2. Menyediakan soalan latihan dalam MS PowerPoint dan MS Excel. 3. Menyediakan slaid pengertian, hukum, lafaz niat dan

5.

Objektif Pembelajaran

6.

Persediaan TMK

(5 minit) 2. hukum. Meminta pelajar menjawab soalan interaktif dan subjektif yang dipaut ke MS PowerPoint. 2. Persediaan Guru Bukan TMK 1. Mengemukakan soalan-soalan berkaitan dengan kegunaan masjid dan kaitkan dengan tajuk pengajaran. . hukum. 7. MS Excel dan MS Word. Aktiviti Pelajaran Penstrukturan semula idea: Mengakses internet dan menghasilkan tugasan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran(15 minit) 4. kedudukan imam/makmum dan kelebihan solat berjamaah. Membuka komputer dan menjawab soalan latihan dalam MS PowerPoint dan MS Excel. Memantau dan membimbing pelajar. (10 minit) 5. lafaz niat. Menerima tugasan yang bercetak dari setiap kumpulan. Meminta pelajar melihat persembahan MS PowerPoint tentang pengertian. Menghantar tugasan yang telah dicetak. Penerapan TMK 1. 9. Set induksi: Menunjukkan gambar masjid (PowerPoint) dan bersoal jawab mengenai fungsi masjid kepada umat Islam dan kaitkan dengan tajuk yang akan dipelajari. Aktiviti Guru 3. 2. (15 minit) 3. Persembahan MS PowerPoint tentang maksud. 1. Penutup: Refleksi pelajaran (5 minit) 1. lafaz niat dan kelebihan solat berjamaah. Aplikasi idea: Mengadakan sesi perbincangan dalam kumpulan untuk Menulis kelebihan solat berjamaah berbentuk carta pengkelasan. 2. 5.TEMPLAT RANCANGAN MENGAJAR SUBJEK: TAHUN / TINGKATAN: kelebihan solat berjamaah. Buku Teks Carta Kamera Digital 8. 10. Pencetusan idea: Bersoal jawab berkaitan dengan tajuk. (10 minit) 1. 4. 3. Penilaian: Penilaian guru secara lisan berlaku dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

TEMPLAT RANCANGAN MENGAJAR SUBJEK: TAHUN / TINGKATAN: 1. Adakah proses p & p dapat berjalan lancar dengan Bantuan TMK? Jika ya/tidak. Perbincangan dalam kumpulan untuk mengakses Internet bagi menyelesaikan tugas yang diberi. fail MS PowerPoint.. Menjawab soalan guru 2. Penilaian rakan sebaya 1. Numerasi Tidak berkenaan Pengajaran dan pembelajaran. 2. Literasi Tidak berkenaan 15. menyelesaikan tugasan 3. Adakah hasil pembelajaran tercapai pada akhir sesi Pengajaran dan pembelajaran? Jika ya/tidak. ……………………………………………………………. 3. Liputan Kurikulum Keperluan Khusus Tidak berkenaan Tidak berkenaan 14. a) Penilaian Penilaian dijalankan secara formatif berdasarkan beberapa Perkara seperti yang berikut: b) Refleksi 1. Menjawab soalan guru. 2. Membuka komputer.. 3. sila berikan ulasan. 6. MS Excel dan MS Word untuk menjawab soalan interaktif. 12. Aktiviti Pelajar 4. 16. sila berikan ulasan. sila beri ulasan. 5. Menyaksikan dan membuat catatan mengenai Persembahan MS PowerPoint untuk memahami isi pelajaran. berfikir dan memberi balas mengenai fungsi dan aktiviti masjid kepada umat Islam. Adakah para pelajar berjaya menghasilkan tugasan Yang baik dengan bantuan ruang forum dan internet? Jika ya/tidak. Memerhati. 11. . ……………………………………………………………. Setiap kumpulan menghantar tugasan yang dicetak kepada guru. 13.

Apakah strategi lain yang akan saya gunakan untuk Membaiki kelemahan dan masalah yang timbul semasa Pengajaran? ……………………………………………………………….tripad. Rujukan bukan TMK Carta Buku Teks Kamera digital 17. Laman Web . Bahan Rujukan TMK dan bukan TMK Rujukan TMK Slaid persembahan sebagai BBM.com/and/res/t05.com/masjid/infoislam/ibadah/home.html http://member.al-azim.TEMPLAT RANCANGAN MENGAJAR SUBJEK: TAHUN / TINGKATAN: ……………………………………………………………… 4. Internet dan alamat laman web.com/lawak2000/najis. Perisian MS Word.htm http://www. Gambar-gambar yang dipindahkan dari kamera digital ke komputer http://solat.htm http://perlakuan 18.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful