HURAIAN AYAT KISAH PARA NABI Ayat 51-56: Surah al-Anbiya’ Allah SWT berfirman mengenai kisah Nabi Ibrahim

a.s bahawa Dia telah memberinya hidayah kebenaran sejak ia masih kecil dan sebelum Nabi Musa dan Harun. Dia memberinya hidayah itu, kerana memang Ibrahim diketahuiNya patut memeperolehi itu. Hidayah yang diperoleh Ibrahim sejak kecilnya itu tercermin dalam pengingkarannya akan persembahan yang dilakukan oleh bapanya bagi patung-patung, tatkala ia berkata kepada bapanya “ patung-patung apakah ini, mengapa engkau tekun menyembahnya?”. Bapa Ibrahim dan kaumnya berkata, “ Demikianlah kami mendapati bapa-bapa dari nenek moyang kami melakukannya, maka kami mewarisi persembahan ini dari mereka”. Ibrahim berkata, “ jika demikian, maka kamu dan nenek moyangmu berada dalam kesesatan yang nyata dan menyimpang dari jalan yang lurus dan benar”. Berkata mereka kepada Ibrahim. “Apakah engkau bermain – main dengan ucapan-ucapanmu yang mengolok-olokkan kami dan tuhan-tuhan kami ataukah engkau berkata dengan bersungguhsungguh, kerana baru kali inilah kami mendengar engkau mengucapkan dengan ucapan-ucapan yang sangat merendahkan darjat tuhan-tuhan kami”. Ibrahim menjawab, “Aku tidak bermain-main dengan katakataku itu, aku ingin menunjukkan jalan yang benar, bahawa bukanlah patung-patung itu tuhan yang patut disembah, tetapi Tuhanmu yang sebenar ialah Tuhan langit dan bumi yang telah

pergilah Ibrahim dengan membawa sebuah beliung menuju ke tempat berhalaberhala itu untuk melaksanakan sumpahnya menghancurkan berhala-berhala menjadi terpotong-potong. kemudian menggantungkan beliungnya pada leher berhala-berhala itu yang sengaja ditinggalkan utuh.” Siapakah gerangan yang berani melakukan perbuatan keji ini terhadap tuhantuhan kami?”. engkaukah hai Ibrahim?”. Maka tatkala hari itu tiba dan kota menjadi kosong ditinggalkan pendududuknya. ”Jika demikian hadapkanlah ia kemari ” kata pemuka-pemuka kaum Ibrahim. ”Kami mendengar seorang pemuda yang sering mencela dan mencemuhkan tuhan-tuhan kami ini. Ketika Ibrahim ditanya di depan orang ramai ”Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap tuhan-tuhan kami. Mereka bertanya-tanya antara satu sama lain.menciptakan dan mencipta kamu. ia bernama Ibrahim. Berkatalah seseorang yang pernah mendengar sumpahan Ibrahim. HURAIAN AYAT KISAH PARA NABI Ayat 57 – 65: Surah al-Anbiya’ Ibrahim bersumpah bahawa dia akan melakukan sesuatu terhadap berhala-berhala itu. mungkin dialah yang melakukannya”. terutama di daerah di sekitar tempat berhala-berhala itu. Ibrahim menjawab ”Sesungguhnya berhala yang . untuk memberi kesan bahawa dialah yang menghancurkan semua berhala itu. Mara riuh rendahlah kaum Ibrahim ketika mereka kembali dari pesta hari raya mereka dan melihat tuhan-tuhan mereka sudah hancur. Tuhan Yang Maha Esa dan tiada tuhan selain Dia”. bila kaumnya semua keluar meninggalkan kota untuk menghadiri pesta yang diadakan di luar kota pada hari raya tertentu mereka.

tatkala ia diajak oleh kaumnya turut menghadiri pesta hari raya di luar kota ia berpurapura sakit dan ketiga. mereka pun menyedari kesalahan sendiri.besar itulah yang melakukannya. kedua. kemudian . . berpalinglah mereka kepada Ibrahim seraya bertanya ”Engkaupun mengetahui bahawa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara dan bercakap-cakap. meninggalkan tempat persembahan mereka tanpa penjaga. tanyakan saja kepadanya jika ia dapat berbicara”. Maka tatkala hari itu tiba dan kota menjadi kosong ditinggalkan pendududuknya. terutama di daerah di sekitar tempat berhala-berhala itu. kemudian setelah sejenak mereka menundukkan kepala berfikir dan bertanya –tanya kepada diri sendiri. tatkala ia berkata kepada kaumnya bahawa yang melakukan penghancuran berhalaberhala ialah si induk berhala. bahawa Rasulullah saw bercerita tentang Ibrahim. HURAIAN AYAT KISAH PARA NABI Ayat 57 – 65: Surah al-Anbiya’ Ibrahim bersumpah bahawa dia akan melakukan sesuatu terhadap berhala-berhala itu. pergilah Ibrahim dengan membawa sebuah beliung menuju ke tempat berhalaberhala itu untuk melaksanakan sumpahnya menghancurkan berhala-berhala menjadi terpotong-potong. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. bila kaumnya semua keluar meninggalkan kota untuk menghadiri pesta yang diadakan di luar kota pada hari raya tertentu mereka. bahawa beliau pernah berdusta hanya tiga kali sepanjang hidupnya. untuk mengelabui mata seorang raja yang menginginkan Sarah isterinya. mengapa engkau meminta kami bertanya kepadanya”. tatkala ia berdusta mengatakan bahawa Sarah adalah saudara perempuannya dan bukan isterinya. Setelah kaum Ibrahim mendengar kata-kata Ibrahim yang tidak dapat mereka bantah. Pertama.

Ketika Ibrahim ditanya di depan orang ramai ”Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap tuhan-tuhan kami. ”Kami mendengar seorang pemuda yang sering mencela dan mencemuhkan tuhan-tuhan kami ini. tatkala ia berdusta mengatakan bahawa Sarah adalah saudara perempuannya dan bukan isterinya.menggantungkan beliungnya pada leher berhala-berhala itu yang sengaja ditinggalkan utuh. untuk mengelabui mata seorang raja yang menginginkan Sarah isterinya. untuk memberi kesan bahawa dialah yang menghancurkan semua berhala itu. Ibrahim menjawab ”Sesungguhnya berhala yang besar itulah yang melakukannya. . ”Jika demikian hadapkanlah ia kemari ” kata pemuka-pemuka kaum Ibrahim. engkaukah hai Ibrahim?”. Mereka bertanya-tanya antara satu sama lain. Setelah kaum Ibrahim mendengar kata-kata Ibrahim yang tidak dapat mereka bantah. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. tanyakan saja kepadanya jika ia dapat berbicara”. bahawa Rasulullah saw bercerita tentang Ibrahim. tatkala ia berkata kepada kaumnya bahawa yang melakukan penghancuran berhalaberhala ialah si induk berhala. mereka pun menyedari kesalahan sendiri.” Siapakah gerangan yang berani melakukan perbuatan keji ini terhadap tuhantuhan kami?”. bahawa beliau pernah berdusta hanya tiga kali sepanjang hidupnya. ia bernama Ibrahim. kedua. mungkin dialah yang melakukannya”. Mara riuh rendahlah kaum Ibrahim ketika mereka kembali dari pesta hari raya mereka dan melihat tuhan-tuhan mereka sudah hancur. tatkala ia diajak oleh kaumnya turut menghadiri pesta hari raya di luar kota ia berpurapura sakit dan ketiga. Berkatalah seseorang yang pernah mendengar sumpahan Ibrahim. meninggalkan tempat persembahan mereka tanpa penjaga. Pertama.

mengapa engkau meminta kami bertanya kepadanya”. .kemudian setelah sejenak mereka menundukkan kepala berfikir dan bertanya –tanya kepada diri sendiri. berpalinglah mereka kepada Ibrahim seraya bertanya ”Engkaupun mengetahui bahawa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara dan bercakap-cakap. .

HURAIAN AYAT Ayat 57-65: Surah al-Anbiya’ .