HURAIAN AYAT KISAH PARA NABI Ayat 51-56: Surah al-Anbiya’ Allah SWT berfirman mengenai kisah Nabi Ibrahim

a.s bahawa Dia telah memberinya hidayah kebenaran sejak ia masih kecil dan sebelum Nabi Musa dan Harun. Dia memberinya hidayah itu, kerana memang Ibrahim diketahuiNya patut memeperolehi itu. Hidayah yang diperoleh Ibrahim sejak kecilnya itu tercermin dalam pengingkarannya akan persembahan yang dilakukan oleh bapanya bagi patung-patung, tatkala ia berkata kepada bapanya “ patung-patung apakah ini, mengapa engkau tekun menyembahnya?”. Bapa Ibrahim dan kaumnya berkata, “ Demikianlah kami mendapati bapa-bapa dari nenek moyang kami melakukannya, maka kami mewarisi persembahan ini dari mereka”. Ibrahim berkata, “ jika demikian, maka kamu dan nenek moyangmu berada dalam kesesatan yang nyata dan menyimpang dari jalan yang lurus dan benar”. Berkata mereka kepada Ibrahim. “Apakah engkau bermain – main dengan ucapan-ucapanmu yang mengolok-olokkan kami dan tuhan-tuhan kami ataukah engkau berkata dengan bersungguhsungguh, kerana baru kali inilah kami mendengar engkau mengucapkan dengan ucapan-ucapan yang sangat merendahkan darjat tuhan-tuhan kami”. Ibrahim menjawab, “Aku tidak bermain-main dengan katakataku itu, aku ingin menunjukkan jalan yang benar, bahawa bukanlah patung-patung itu tuhan yang patut disembah, tetapi Tuhanmu yang sebenar ialah Tuhan langit dan bumi yang telah

terutama di daerah di sekitar tempat berhala-berhala itu. engkaukah hai Ibrahim?”. mungkin dialah yang melakukannya”. HURAIAN AYAT KISAH PARA NABI Ayat 57 – 65: Surah al-Anbiya’ Ibrahim bersumpah bahawa dia akan melakukan sesuatu terhadap berhala-berhala itu. bila kaumnya semua keluar meninggalkan kota untuk menghadiri pesta yang diadakan di luar kota pada hari raya tertentu mereka. kemudian menggantungkan beliungnya pada leher berhala-berhala itu yang sengaja ditinggalkan utuh. ”Kami mendengar seorang pemuda yang sering mencela dan mencemuhkan tuhan-tuhan kami ini.menciptakan dan mencipta kamu. Tuhan Yang Maha Esa dan tiada tuhan selain Dia”. Ibrahim menjawab ”Sesungguhnya berhala yang . Mereka bertanya-tanya antara satu sama lain. ia bernama Ibrahim. Berkatalah seseorang yang pernah mendengar sumpahan Ibrahim. untuk memberi kesan bahawa dialah yang menghancurkan semua berhala itu. Maka tatkala hari itu tiba dan kota menjadi kosong ditinggalkan pendududuknya.” Siapakah gerangan yang berani melakukan perbuatan keji ini terhadap tuhantuhan kami?”. Mara riuh rendahlah kaum Ibrahim ketika mereka kembali dari pesta hari raya mereka dan melihat tuhan-tuhan mereka sudah hancur. pergilah Ibrahim dengan membawa sebuah beliung menuju ke tempat berhalaberhala itu untuk melaksanakan sumpahnya menghancurkan berhala-berhala menjadi terpotong-potong. ”Jika demikian hadapkanlah ia kemari ” kata pemuka-pemuka kaum Ibrahim. Ketika Ibrahim ditanya di depan orang ramai ”Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap tuhan-tuhan kami.

Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. meninggalkan tempat persembahan mereka tanpa penjaga. untuk mengelabui mata seorang raja yang menginginkan Sarah isterinya. tatkala ia berdusta mengatakan bahawa Sarah adalah saudara perempuannya dan bukan isterinya. berpalinglah mereka kepada Ibrahim seraya bertanya ”Engkaupun mengetahui bahawa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara dan bercakap-cakap. kedua. mereka pun menyedari kesalahan sendiri. Setelah kaum Ibrahim mendengar kata-kata Ibrahim yang tidak dapat mereka bantah. . Pertama. Maka tatkala hari itu tiba dan kota menjadi kosong ditinggalkan pendududuknya. tatkala ia diajak oleh kaumnya turut menghadiri pesta hari raya di luar kota ia berpurapura sakit dan ketiga. bila kaumnya semua keluar meninggalkan kota untuk menghadiri pesta yang diadakan di luar kota pada hari raya tertentu mereka. tatkala ia berkata kepada kaumnya bahawa yang melakukan penghancuran berhalaberhala ialah si induk berhala.besar itulah yang melakukannya. mengapa engkau meminta kami bertanya kepadanya”. bahawa beliau pernah berdusta hanya tiga kali sepanjang hidupnya. kemudian . tanyakan saja kepadanya jika ia dapat berbicara”. bahawa Rasulullah saw bercerita tentang Ibrahim. HURAIAN AYAT KISAH PARA NABI Ayat 57 – 65: Surah al-Anbiya’ Ibrahim bersumpah bahawa dia akan melakukan sesuatu terhadap berhala-berhala itu. pergilah Ibrahim dengan membawa sebuah beliung menuju ke tempat berhalaberhala itu untuk melaksanakan sumpahnya menghancurkan berhala-berhala menjadi terpotong-potong. terutama di daerah di sekitar tempat berhala-berhala itu. kemudian setelah sejenak mereka menundukkan kepala berfikir dan bertanya –tanya kepada diri sendiri.

kedua. Berkatalah seseorang yang pernah mendengar sumpahan Ibrahim. bahawa Rasulullah saw bercerita tentang Ibrahim.menggantungkan beliungnya pada leher berhala-berhala itu yang sengaja ditinggalkan utuh. Mereka bertanya-tanya antara satu sama lain. ”Kami mendengar seorang pemuda yang sering mencela dan mencemuhkan tuhan-tuhan kami ini. ”Jika demikian hadapkanlah ia kemari ” kata pemuka-pemuka kaum Ibrahim. mereka pun menyedari kesalahan sendiri. bahawa beliau pernah berdusta hanya tiga kali sepanjang hidupnya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Mara riuh rendahlah kaum Ibrahim ketika mereka kembali dari pesta hari raya mereka dan melihat tuhan-tuhan mereka sudah hancur. meninggalkan tempat persembahan mereka tanpa penjaga.” Siapakah gerangan yang berani melakukan perbuatan keji ini terhadap tuhantuhan kami?”. tatkala ia diajak oleh kaumnya turut menghadiri pesta hari raya di luar kota ia berpurapura sakit dan ketiga. tatkala ia berkata kepada kaumnya bahawa yang melakukan penghancuran berhalaberhala ialah si induk berhala. Ibrahim menjawab ”Sesungguhnya berhala yang besar itulah yang melakukannya. untuk memberi kesan bahawa dialah yang menghancurkan semua berhala itu. tatkala ia berdusta mengatakan bahawa Sarah adalah saudara perempuannya dan bukan isterinya. . untuk mengelabui mata seorang raja yang menginginkan Sarah isterinya. Setelah kaum Ibrahim mendengar kata-kata Ibrahim yang tidak dapat mereka bantah. tanyakan saja kepadanya jika ia dapat berbicara”. mungkin dialah yang melakukannya”. engkaukah hai Ibrahim?”. Ketika Ibrahim ditanya di depan orang ramai ”Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap tuhan-tuhan kami. ia bernama Ibrahim. Pertama.

berpalinglah mereka kepada Ibrahim seraya bertanya ”Engkaupun mengetahui bahawa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara dan bercakap-cakap. .kemudian setelah sejenak mereka menundukkan kepala berfikir dan bertanya –tanya kepada diri sendiri. mengapa engkau meminta kami bertanya kepadanya”. .

HURAIAN AYAT Ayat 57-65: Surah al-Anbiya’ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful