HURAIAN AYAT KISAH PARA NABI Ayat 51-56: Surah al-Anbiya’ Allah SWT berfirman mengenai kisah Nabi Ibrahim

a.s bahawa Dia telah memberinya hidayah kebenaran sejak ia masih kecil dan sebelum Nabi Musa dan Harun. Dia memberinya hidayah itu, kerana memang Ibrahim diketahuiNya patut memeperolehi itu. Hidayah yang diperoleh Ibrahim sejak kecilnya itu tercermin dalam pengingkarannya akan persembahan yang dilakukan oleh bapanya bagi patung-patung, tatkala ia berkata kepada bapanya “ patung-patung apakah ini, mengapa engkau tekun menyembahnya?”. Bapa Ibrahim dan kaumnya berkata, “ Demikianlah kami mendapati bapa-bapa dari nenek moyang kami melakukannya, maka kami mewarisi persembahan ini dari mereka”. Ibrahim berkata, “ jika demikian, maka kamu dan nenek moyangmu berada dalam kesesatan yang nyata dan menyimpang dari jalan yang lurus dan benar”. Berkata mereka kepada Ibrahim. “Apakah engkau bermain – main dengan ucapan-ucapanmu yang mengolok-olokkan kami dan tuhan-tuhan kami ataukah engkau berkata dengan bersungguhsungguh, kerana baru kali inilah kami mendengar engkau mengucapkan dengan ucapan-ucapan yang sangat merendahkan darjat tuhan-tuhan kami”. Ibrahim menjawab, “Aku tidak bermain-main dengan katakataku itu, aku ingin menunjukkan jalan yang benar, bahawa bukanlah patung-patung itu tuhan yang patut disembah, tetapi Tuhanmu yang sebenar ialah Tuhan langit dan bumi yang telah

menciptakan dan mencipta kamu. Mara riuh rendahlah kaum Ibrahim ketika mereka kembali dari pesta hari raya mereka dan melihat tuhan-tuhan mereka sudah hancur. ”Kami mendengar seorang pemuda yang sering mencela dan mencemuhkan tuhan-tuhan kami ini. Ibrahim menjawab ”Sesungguhnya berhala yang . mungkin dialah yang melakukannya”. HURAIAN AYAT KISAH PARA NABI Ayat 57 – 65: Surah al-Anbiya’ Ibrahim bersumpah bahawa dia akan melakukan sesuatu terhadap berhala-berhala itu. Tuhan Yang Maha Esa dan tiada tuhan selain Dia”. Berkatalah seseorang yang pernah mendengar sumpahan Ibrahim. ”Jika demikian hadapkanlah ia kemari ” kata pemuka-pemuka kaum Ibrahim. Maka tatkala hari itu tiba dan kota menjadi kosong ditinggalkan pendududuknya. Mereka bertanya-tanya antara satu sama lain. engkaukah hai Ibrahim?”. Ketika Ibrahim ditanya di depan orang ramai ”Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap tuhan-tuhan kami. ia bernama Ibrahim.” Siapakah gerangan yang berani melakukan perbuatan keji ini terhadap tuhantuhan kami?”. bila kaumnya semua keluar meninggalkan kota untuk menghadiri pesta yang diadakan di luar kota pada hari raya tertentu mereka. terutama di daerah di sekitar tempat berhala-berhala itu. untuk memberi kesan bahawa dialah yang menghancurkan semua berhala itu. kemudian menggantungkan beliungnya pada leher berhala-berhala itu yang sengaja ditinggalkan utuh. pergilah Ibrahim dengan membawa sebuah beliung menuju ke tempat berhalaberhala itu untuk melaksanakan sumpahnya menghancurkan berhala-berhala menjadi terpotong-potong.

Setelah kaum Ibrahim mendengar kata-kata Ibrahim yang tidak dapat mereka bantah. HURAIAN AYAT KISAH PARA NABI Ayat 57 – 65: Surah al-Anbiya’ Ibrahim bersumpah bahawa dia akan melakukan sesuatu terhadap berhala-berhala itu. pergilah Ibrahim dengan membawa sebuah beliung menuju ke tempat berhalaberhala itu untuk melaksanakan sumpahnya menghancurkan berhala-berhala menjadi terpotong-potong. mereka pun menyedari kesalahan sendiri. bahawa Rasulullah saw bercerita tentang Ibrahim. mengapa engkau meminta kami bertanya kepadanya”. kemudian setelah sejenak mereka menundukkan kepala berfikir dan bertanya –tanya kepada diri sendiri. Pertama. tatkala ia berdusta mengatakan bahawa Sarah adalah saudara perempuannya dan bukan isterinya. kedua. terutama di daerah di sekitar tempat berhala-berhala itu. tatkala ia berkata kepada kaumnya bahawa yang melakukan penghancuran berhalaberhala ialah si induk berhala. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. untuk mengelabui mata seorang raja yang menginginkan Sarah isterinya. berpalinglah mereka kepada Ibrahim seraya bertanya ”Engkaupun mengetahui bahawa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara dan bercakap-cakap. tatkala ia diajak oleh kaumnya turut menghadiri pesta hari raya di luar kota ia berpurapura sakit dan ketiga. bila kaumnya semua keluar meninggalkan kota untuk menghadiri pesta yang diadakan di luar kota pada hari raya tertentu mereka. tanyakan saja kepadanya jika ia dapat berbicara”. kemudian .besar itulah yang melakukannya. bahawa beliau pernah berdusta hanya tiga kali sepanjang hidupnya. . meninggalkan tempat persembahan mereka tanpa penjaga. Maka tatkala hari itu tiba dan kota menjadi kosong ditinggalkan pendududuknya.

” Siapakah gerangan yang berani melakukan perbuatan keji ini terhadap tuhantuhan kami?”. Ketika Ibrahim ditanya di depan orang ramai ”Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap tuhan-tuhan kami. ”Kami mendengar seorang pemuda yang sering mencela dan mencemuhkan tuhan-tuhan kami ini. tatkala ia diajak oleh kaumnya turut menghadiri pesta hari raya di luar kota ia berpurapura sakit dan ketiga.menggantungkan beliungnya pada leher berhala-berhala itu yang sengaja ditinggalkan utuh. kedua. untuk memberi kesan bahawa dialah yang menghancurkan semua berhala itu. Mara riuh rendahlah kaum Ibrahim ketika mereka kembali dari pesta hari raya mereka dan melihat tuhan-tuhan mereka sudah hancur. untuk mengelabui mata seorang raja yang menginginkan Sarah isterinya. meninggalkan tempat persembahan mereka tanpa penjaga. bahawa beliau pernah berdusta hanya tiga kali sepanjang hidupnya. Mereka bertanya-tanya antara satu sama lain. tanyakan saja kepadanya jika ia dapat berbicara”. tatkala ia berdusta mengatakan bahawa Sarah adalah saudara perempuannya dan bukan isterinya. . Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. engkaukah hai Ibrahim?”. ia bernama Ibrahim. mereka pun menyedari kesalahan sendiri. Pertama. Setelah kaum Ibrahim mendengar kata-kata Ibrahim yang tidak dapat mereka bantah. Ibrahim menjawab ”Sesungguhnya berhala yang besar itulah yang melakukannya. ”Jika demikian hadapkanlah ia kemari ” kata pemuka-pemuka kaum Ibrahim. Berkatalah seseorang yang pernah mendengar sumpahan Ibrahim. tatkala ia berkata kepada kaumnya bahawa yang melakukan penghancuran berhalaberhala ialah si induk berhala. bahawa Rasulullah saw bercerita tentang Ibrahim. mungkin dialah yang melakukannya”.

kemudian setelah sejenak mereka menundukkan kepala berfikir dan bertanya –tanya kepada diri sendiri. . mengapa engkau meminta kami bertanya kepadanya”. berpalinglah mereka kepada Ibrahim seraya bertanya ”Engkaupun mengetahui bahawa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara dan bercakap-cakap. .

HURAIAN AYAT Ayat 57-65: Surah al-Anbiya’ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful