HURAIAN AYAT KISAH PARA NABI Ayat 51-56: Surah al-Anbiya’ Allah SWT berfirman mengenai kisah Nabi Ibrahim

a.s bahawa Dia telah memberinya hidayah kebenaran sejak ia masih kecil dan sebelum Nabi Musa dan Harun. Dia memberinya hidayah itu, kerana memang Ibrahim diketahuiNya patut memeperolehi itu. Hidayah yang diperoleh Ibrahim sejak kecilnya itu tercermin dalam pengingkarannya akan persembahan yang dilakukan oleh bapanya bagi patung-patung, tatkala ia berkata kepada bapanya “ patung-patung apakah ini, mengapa engkau tekun menyembahnya?”. Bapa Ibrahim dan kaumnya berkata, “ Demikianlah kami mendapati bapa-bapa dari nenek moyang kami melakukannya, maka kami mewarisi persembahan ini dari mereka”. Ibrahim berkata, “ jika demikian, maka kamu dan nenek moyangmu berada dalam kesesatan yang nyata dan menyimpang dari jalan yang lurus dan benar”. Berkata mereka kepada Ibrahim. “Apakah engkau bermain – main dengan ucapan-ucapanmu yang mengolok-olokkan kami dan tuhan-tuhan kami ataukah engkau berkata dengan bersungguhsungguh, kerana baru kali inilah kami mendengar engkau mengucapkan dengan ucapan-ucapan yang sangat merendahkan darjat tuhan-tuhan kami”. Ibrahim menjawab, “Aku tidak bermain-main dengan katakataku itu, aku ingin menunjukkan jalan yang benar, bahawa bukanlah patung-patung itu tuhan yang patut disembah, tetapi Tuhanmu yang sebenar ialah Tuhan langit dan bumi yang telah

untuk memberi kesan bahawa dialah yang menghancurkan semua berhala itu. Tuhan Yang Maha Esa dan tiada tuhan selain Dia”.” Siapakah gerangan yang berani melakukan perbuatan keji ini terhadap tuhantuhan kami?”. Ketika Ibrahim ditanya di depan orang ramai ”Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap tuhan-tuhan kami. engkaukah hai Ibrahim?”. mungkin dialah yang melakukannya”. terutama di daerah di sekitar tempat berhala-berhala itu. ”Jika demikian hadapkanlah ia kemari ” kata pemuka-pemuka kaum Ibrahim. ia bernama Ibrahim. HURAIAN AYAT KISAH PARA NABI Ayat 57 – 65: Surah al-Anbiya’ Ibrahim bersumpah bahawa dia akan melakukan sesuatu terhadap berhala-berhala itu. Ibrahim menjawab ”Sesungguhnya berhala yang . kemudian menggantungkan beliungnya pada leher berhala-berhala itu yang sengaja ditinggalkan utuh. Maka tatkala hari itu tiba dan kota menjadi kosong ditinggalkan pendududuknya. Mereka bertanya-tanya antara satu sama lain. bila kaumnya semua keluar meninggalkan kota untuk menghadiri pesta yang diadakan di luar kota pada hari raya tertentu mereka. Mara riuh rendahlah kaum Ibrahim ketika mereka kembali dari pesta hari raya mereka dan melihat tuhan-tuhan mereka sudah hancur.menciptakan dan mencipta kamu. Berkatalah seseorang yang pernah mendengar sumpahan Ibrahim. ”Kami mendengar seorang pemuda yang sering mencela dan mencemuhkan tuhan-tuhan kami ini. pergilah Ibrahim dengan membawa sebuah beliung menuju ke tempat berhalaberhala itu untuk melaksanakan sumpahnya menghancurkan berhala-berhala menjadi terpotong-potong.

kemudian . . Pertama. mereka pun menyedari kesalahan sendiri. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. HURAIAN AYAT KISAH PARA NABI Ayat 57 – 65: Surah al-Anbiya’ Ibrahim bersumpah bahawa dia akan melakukan sesuatu terhadap berhala-berhala itu.besar itulah yang melakukannya. tatkala ia berkata kepada kaumnya bahawa yang melakukan penghancuran berhalaberhala ialah si induk berhala. untuk mengelabui mata seorang raja yang menginginkan Sarah isterinya. kedua. terutama di daerah di sekitar tempat berhala-berhala itu. bahawa Rasulullah saw bercerita tentang Ibrahim. bila kaumnya semua keluar meninggalkan kota untuk menghadiri pesta yang diadakan di luar kota pada hari raya tertentu mereka. kemudian setelah sejenak mereka menundukkan kepala berfikir dan bertanya –tanya kepada diri sendiri. pergilah Ibrahim dengan membawa sebuah beliung menuju ke tempat berhalaberhala itu untuk melaksanakan sumpahnya menghancurkan berhala-berhala menjadi terpotong-potong. Setelah kaum Ibrahim mendengar kata-kata Ibrahim yang tidak dapat mereka bantah. Maka tatkala hari itu tiba dan kota menjadi kosong ditinggalkan pendududuknya. berpalinglah mereka kepada Ibrahim seraya bertanya ”Engkaupun mengetahui bahawa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara dan bercakap-cakap. mengapa engkau meminta kami bertanya kepadanya”. tanyakan saja kepadanya jika ia dapat berbicara”. bahawa beliau pernah berdusta hanya tiga kali sepanjang hidupnya. tatkala ia berdusta mengatakan bahawa Sarah adalah saudara perempuannya dan bukan isterinya. meninggalkan tempat persembahan mereka tanpa penjaga. tatkala ia diajak oleh kaumnya turut menghadiri pesta hari raya di luar kota ia berpurapura sakit dan ketiga.

engkaukah hai Ibrahim?”. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Pertama.” Siapakah gerangan yang berani melakukan perbuatan keji ini terhadap tuhantuhan kami?”. mungkin dialah yang melakukannya”. Ketika Ibrahim ditanya di depan orang ramai ”Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap tuhan-tuhan kami. untuk mengelabui mata seorang raja yang menginginkan Sarah isterinya.menggantungkan beliungnya pada leher berhala-berhala itu yang sengaja ditinggalkan utuh. tatkala ia diajak oleh kaumnya turut menghadiri pesta hari raya di luar kota ia berpurapura sakit dan ketiga. Mara riuh rendahlah kaum Ibrahim ketika mereka kembali dari pesta hari raya mereka dan melihat tuhan-tuhan mereka sudah hancur. tanyakan saja kepadanya jika ia dapat berbicara”. meninggalkan tempat persembahan mereka tanpa penjaga. tatkala ia berdusta mengatakan bahawa Sarah adalah saudara perempuannya dan bukan isterinya. . Ibrahim menjawab ”Sesungguhnya berhala yang besar itulah yang melakukannya. Setelah kaum Ibrahim mendengar kata-kata Ibrahim yang tidak dapat mereka bantah. untuk memberi kesan bahawa dialah yang menghancurkan semua berhala itu. bahawa Rasulullah saw bercerita tentang Ibrahim. ia bernama Ibrahim. tatkala ia berkata kepada kaumnya bahawa yang melakukan penghancuran berhalaberhala ialah si induk berhala. bahawa beliau pernah berdusta hanya tiga kali sepanjang hidupnya. ”Kami mendengar seorang pemuda yang sering mencela dan mencemuhkan tuhan-tuhan kami ini. ”Jika demikian hadapkanlah ia kemari ” kata pemuka-pemuka kaum Ibrahim. mereka pun menyedari kesalahan sendiri. kedua. Berkatalah seseorang yang pernah mendengar sumpahan Ibrahim. Mereka bertanya-tanya antara satu sama lain.

.kemudian setelah sejenak mereka menundukkan kepala berfikir dan bertanya –tanya kepada diri sendiri. mengapa engkau meminta kami bertanya kepadanya”. . berpalinglah mereka kepada Ibrahim seraya bertanya ”Engkaupun mengetahui bahawa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara dan bercakap-cakap.

HURAIAN AYAT Ayat 57-65: Surah al-Anbiya’ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful