PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI

TAJUK 1 PENGENALAN SENI ALAM MELAYU
1.1 Sinopsis Pengenalan Seni Alam Melayu menerangkan tentang seni tampak masyarakat di Alam Melayu khususnya di Malaysia. Seni tampak yang dimulai dengan lukisan-lukisan gua di Semenanjung Malaysia dan Sarawak. Seterusnya tentang artifak-artifak peninggalan zaman prasejarah. Seni kaum peribumi seperti kaum Jah Hut, Mah meri dan tenunan pua kumbu oleh kaum Iban juga dibincang untuk lebih mengenali seni Alam Melayu. Simbol-simbol mesej yang ingin disampaikan. yang digunakan pada karya seni mereka dan maknanya dikaji untuk mentafsirkan

1.2 Hasil Pembelajaran: 1) Menganalisis bentuk dan makna hasil lukisan gua, artifak dan Seni Pribumi. 1.3 Kerangka Tajuk-tajuk

1

PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI 1.4 Pengenalan Seni di Alam Melayu telah lama wujud. Kewujudannya dibuktikan dengan penemuan-penemuan pelbagai artifak sejarah khususnya artifak seni di beberapa tapak arkeologi di seluruh negara. Artifak-artifak sejarah meliputi hasil seni seperti artifak peninggalan Zaman Logam. Selain artifak-artifak, lukisan-lukisan di gua juga merupakan manisfestasi manusia terhadap kehidupan mereka dan membuktikan bahawa manusia di zaman dahulu telah mempunyai cara untuk mengekspresi perasaan mereka seperti lukisanlukisan gua yang terdapat di Bukit Tambun, Perak, Gua Balambangan, Sabah dan Gua Niah, Sarawak. Lakaran pada dinding-dinding gua menunjukkan hubungkait yang sangat rapat antara kehidupan dan alam sekitar. Lakaran-lakaran yang dihasilkan kelihatan tidak bertindih di antara satu sama lain. Penceritaan tentang sesuatu peristiwa itu sangat signifikan dan istimewa seolah-olah dirancang. Pada asalnya seni tampak di Alam Melayu lahir kerana keinginan manusia untuk menghasilkan peralatan bagi memudahkan urusan atau kehidupan seharian mereka. Penghasilan peralatan seperti peralatan memburu dan pertanian telah membuktikannya. Penghasilan patung-patung dikalangan kaum pribumi bukan untuk tujuan beribadat atau untuk disembah. Kaum-kaum pribumi yang masih kuat pegangan animisnya menganggap ukiran-ukiran ini sebagai satu cara untuk berhubung dengan dunia roh yang mereka percayai wujud di dalam alam semulajadi. Manusia zaman dahulu juga ingin mengekpresikan hubungan antara alam dan kehidupan mereka. Semangat alam diadun dengan kepercayaan dan disebatikan dalam kehidupan. Kepercayaan mereka terhadap alam telah melahirkan beberapa pantang larang dalam transformasi bentuk alam ke bentuk tampak. Motif-motif pada pua kumbu misalnya, tidak akan dihasilkan sewenang-wenang oleh

2

PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI penenunnya. Pelbagai pantang larang masih dipegang untuk menghindarkan penenun daripada ditimpa pelbagai musibah. 1.5 Lukisan Gua Lukisan awal telah ditemui di dinding-dinding gua yang dihasilkan oleh manusia purba. Lukisan tersebut berkisar tentang aktiviti kehidupan seharian seperti perburuan dan pengembaraan. Di Malaysia, lukisan gua telah dijumpai di Gua Tambun di Perak, Gua Niah di Sarawak dan Gua Balambangan di Sabah. Kebanyakan karya lukisan di dinding gua menggunakan gaya yang sama, iaitu imej binatang digambarkan dengan pelbagai kualiti garisan ringkas dengan komposisi yang hampir sama, iaitu memanjang dan berkumpulan serta menggambarkan pelbagai binatang yang mungkin menjadi hasil buruan untuk makanan mereka pada zaman dulu.

Lukisan gua di Bukit Tambun Menurut M. Matthews, seorang penulis yang menulis di dalam terbitan isu ‘Malaya Dalam Sejarah – Majalah Persatuan Sejarah Malaya’ pada bulan November 1959 berkata, “Lukisan di Gua Tambun menggunakan satu warna – tidak jelas. Dalam sesetengah kumpulan, warnanya unggu pekat dan dalam kumpulan lain, warnanya merah pudar. Banyak lukisan ini memaparkan individu-individu lelaki yang dilukis kasar. Ada di antara haiwan yang dilukis ini mudah untuk dikenalpasti tetapi ada juga yang kurang jelas dan imaginasi diperlukan untuk membayangkan apa sebenarnya yang cuba digambarkan oleh pelukis tersebut.”

3

Lukisan-lukisan tersebut boleh dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk iaitu bentuk manusia. sampan. lukisan yang membentuk galeri gambar ini terpampang sepanjang lebih dari seratus kaki.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Tetapi kebanyakan lukisan di sini agak jelas di lihat dan memaparkan haiwan seperti dugong. Pada bahagian lain di Gua Kain Hitam. Perak. terdapat juga lukisan lain di gua tersebut yang dipercayai dilukis oleh masyarakat awal orang asli seperti yang terdapat di Lenggong. Garisan-garisan pada lukisan tersebut adalah tebal dan menggambarkan sebuah bot panjang dan 4 . Gambaran haiwan di dinding Gua Tambun Sesetengah kajian mengatakan bahawa hematit (bahan yang menghasilkan warna merah) telah digunakan untuk menghasilkan lukisan-lukisan gua di Gua Tambun. haiwan. unsur alam dan juga bentuk abstrak. Sungai Siput. Selain itu. dan rusa. lukisan dinding sepanjang 200 kaki telah dijumpai. geometrik. Kebanyakkan pengkaji percaya bahawa ia telah dilukis oleh masyarakat Zaman Noelitik. di Hulu Kelantan. tapir. Rusa yang dilukis di sini amat menarik kerana kesemuanya kelihatan seperti rusa betina yang sedang bunting dan salah satu darinya juga mempunyai bayangan anak rusa di dalam perutnya! Pada suatu masa dahulu. tetapi masa dan cuaca telah menghapuskan sebahagian besar lukisan ini. di Pahang dan juga di Kedah. yang terletak berdekatan dengan Gua Niah. Ia dihasilkan dengan menggunakan arang.

Gambaran aktiviti manusia di dinding Gua Kain Hitam Gambaran haiwan di dinding Gua Kain Hitam Manakala lukisan di dinding Gua Balambangan. 5 . Turut dijumpai di Gua Kain Hitam tersebut adalah bot-bot lama. 1. tembikar China dan manik kaca. Di Gua Tasob Madai pula terdapat lukisan gua yang mewakili lukisan gua Zaman Neolitik. Tempoh prasejarah negara Malaysia bermula daripada kesan-kesan terawal penempatan manusia yang diketahui iaitu di sekitar 40 ribu tahun dahulu dan berlanjutan sehingga terbentuknya Kesultanan Melaka di sekitar tahun 1400. Lukisan-lukisan ini dilukis menggunakan tanah atau batu merah yang berada tidak jauh dari gua tersebut. sampan dan abstrak. Lukisan ini menggunakan arang dengan gambaran motifmanusia. Sabah menggambarkan cantuman bentuk laktis ( oval berjalur) dengan garisan memanjang. Bentukbentuk sebegitu mungkin satu bentuk abstrak yang menggambarkan satu fenomena di ketika itu.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI susunan manusia yang menari. haiwan. Motif-motif ini menjadi bukti tentang aktiviti manusia di ketika dahulu. unsur alam.6 Artifak Artifak bermaksud barang-barang buatan manusia (terutama alat perkakas dan senjata) yang merupakan peninggalan sesuatu zaman.

melainkan penemuan sebuah loceng yang diperbuat dari gangsa di Muar. termasuk kawasan perkuburan. Penemuan-penemuan di bahagian pantai timur pula tertumpu di kawasankawasan yang mempunyai sumber emas. Bukti-bukti penghidupan dari zaman Neolitik boleh ditemui di kawasannya sendiri.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Faktor cuaca banyak memberi kesan pada artifak-artifak prasejarah termasuk barangan tembikar tanah dan perkakas-perkakas yang diperbuat daripada batu dan besi. Gua Cha di Kelantan dan Gua Kechil di Pahang. Kawasan-kawasan dari Zaman Logam di Semenanjung juga tertumpu di bahagian utara. manakala di pantai barat pula adalah berdekatan kawasan sumber bijih timah. Sarawak di sekitar abad ke-5 sehingga abad ke-13. Cara hidup berburu dan mengumpul makanan telah berubah dengan begitu dramatik sekali di sekitar 5. 6 . termasuklah di Gua Niah di Sarawak.000 tahun dahulu berikutan dengan penemuan kaedah bagi menghasilkan perkakas batu yang digilap dan barangan tembikar tanah. Johor. Kehidupan di Zaman Logam juga dapat dilihat melalui pelbagai barangan yang diperbuat daripada besi seperti sebuah alat berbentuk batang yang panjang yang dikenali dalam kalangan orang Melayu sebagai tulang mawas dan hanya ditemui di Semenanjung Malaysia. Kebanyakan artifak. telah ditemui di ruang yang terlindung di dalam gua-gua. Satu-satunya peninggalan binaan yang masih boleh dilihat adalah batu-batu asas bangunan yang dibina semasa era kerajaan purba di Kedah dan di Santubong. atau di kawasan-kawasan Mesolitik.

PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Loceng Gangsa dari Zaman Logam Layari Internet Dapatkan maklumat tentang 10 artifak yang telah didaftar dalam Daftar Warisan Kebangsaan 2009 yang dikenali sebagai Objek Warisan Ketara.gov. Kaum asli ini membuat topeng untuk tujuan penyembahan dan perubatan. Poyang. topeng adalah tunggak budaya mereka. 7 . Bes.7 Seni Pribumi Di kalangan masyarakat Asli tempatan seperti kaum Mah Meri di Pulau Carey dan Jah Hut di Pahang. Topeng-topeng ini pada mulanya diukir oleh bomoh atau batin.my) 1. Pelbagai jenis topeng yang terdapat dalam masyarakat Asli serta diberi nama tertentu seperti Roh. Moyang.muzium negara. dan Hantu. (www.

bertam. lagenda serta gambaran kehidupan mereka. 1. Mahmeri memberi maksud bersisik.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI 1. Kaum ini terkenal dengan hasil anyaman dari mengkuang dan pandan.7.2 Kaum Mah meri Mah Meri merupakan salah satu daripada 18 suku kaum Orang Asli yang tinggal di Malaysia dan tergolong di dalam kumpulan besar yang digelar orang Senoi.1 Kaum Jah-hut Suku kaum Jah-hut adalah suku bangsa Senoi yang mendiami negeri Pahang.7. buluh dan rotan. keagamaan. mistik. Mereka juga dikenali sebagai orang laut. sesuai dengan lokasi penempatan mereka yang berhampiran dengan laut iaitu di sepanjang pantai Negeri Selangor dan Pulau Carey. Setiap ukiran mempunyai pelbagai maksud dari segi kepercayaan. Selain hasil anyaman. kaum Jah-hut juga sememangnya sinonim dengan pengukiran kayu terutama penghasilan arca dan merupakan lanjutan untuk kepercayaan keagamaan mereka. Moyang Harimau Berantai 8 . Segala ciptaan dari ukiran kayu adalah berasaskan kepada imaginasi dan mimpi yang menggambarkan kuasa baik atau jahat yang ada perkaitan dengan sistem kepercayaan dan kehidupan mereka. "Mahmeri" bermaksud orang hutan manakala dalam istilah. Pengukiran kayu merupakan salah satu sumber pendapatan kaum Jah-hut.

9 . Untuk memastikan para nelayan selamat pulang. Moyang Sauh yang digambarkan dalam ukiran Mah Meri mempunyai bentuk seakan-akan seekor ikan atau naga laut menjadikannya sebuah ukiran yang kelihatan menyeramkan namun sangat indah pada masa yang sama. Kreativiti mengukir patungpatung berbentuk dewa-dewa. bomoh Mah Meri akan menghasilkan ukiran Moyang Sauh dan mengadakan satu upacara di tepi pantai dengan menyediakan pulut kuning dan makanan yang lain sambil meminta pertolongan Moyang Sauh agar nelayan mereka selamat di laut hinggalah mereka pulang ke darat. figura manusia. Ukiran kayu kaum Mah Meri melambangkan roh atau semangat yang wujud dan mempunyai pengaruh ke atas pelbagai aspek kehidupan mereka sama ada secara positif atau pun negatif. Ukiran kayu Mah Meri bukan dicipta untuk tujuan beribadat atau untuk disembah. Ukiran yang dinamakan Moyang Sauh dipercayai berpengaruh ke atas keselamatan para nelayan ketika mereka turun ke laut. Ukiran serta makanan tersebut kemudiannya ditinggalkan di tepi laut setelah upacara tersebut selesai. Kaum Mah Meri yang kuat pegangan animisnya menganggap ukiran-ukiran ini sebagai satu cara untuk berhubung dengan dunia roh yang mereka percayai wujud di dalam alam semulajadi . alam flora dan fauna amat menakjubkan.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Kaum Mah Meri terkenal dengan hasil ukiran topeng kayu serta ukiran yang digunakan di dalam amalan kerohanian tradisi mereka.

PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Moyang Jantung Moyang Sauh Moyang Naga Ukiran Mah Meri juga memainkan peranan yang penting dalam usaha mereka untuk menyembuhkan penyakit seperti demam. sakit perut dan penyakit yang berkaitan dengan pembuangan air kecil. Nama seperti Moyang Tetek Lanjut. Moyang Labi-Labi dan Moyang Katak Kala. Nama topeng dalam masyarakat Mah Meri berdasarkan cerita dan kepercayaan masyarakat untuk tujuan perubatan. penyembahan dan hiburan. Ukiran ini kemudian diberikan kepada bomoh mereka yang akan menjalankan upacara bagi ‘mengalihkan’ penyakit tersebut dari pesakit kepada ukiran kayu itu dan kemudian membuangnya ke laut atau ke dalam hutan. 10 . salah seorang ahli keluarga pesakit tersebut perlu menghasilkan ukiran kayu yang melambangkan roh atau semangat yang dipercayai berpengaruh ke atas penyakit tersebut. Bentuk-bentuk topeng masyarakat Asli ini tidak menggunakan warna tetapi rupa topeng dibezakan melalui corak. Untuk mengubati pesakit. sentiasa menjadi sebutan. Selalunya topeng ini dipakai oleh batin dan bomoh sebagai perantara alam metalizik dan realiti. gaya dan piuhan. lalu secara simboliknya ‘mengeluarkan’ penyakit itu dari badan pesakit.

Keindahan ukiran ini terserlah bukan sahaja pada alunan urat kayu nyireh yang indah atau warna kayu yang menarik tetapi juga pada rekabentuk ukiran itu sendiri yang ringkas tetapi sungguh anggun serta membawa makna di dalam budaya kaum Mah Meri. Ukiran berukuran satu kaki tinggi memakan masa kira-kira dua minggu untuk disiapkan. kepakaran pengukir untuk membentuk kayu ini serta keunikan mutu kerja pengukir tersebut. Setiap ukiran tertakluk kepada tafsiran pengukir yang menghasilkannya. 11 . Terutamanya topeng untuk tujuan penyembuhan penyakit. setiap ukiran yang dihasilkan adalah seunik urat-urat kayu nyireh batu yang membentuk ukiran itu sendiri. menakut serta melucukan. maka topeng menjadi mekanisme penjelmaan mereka dari manusia kepada makhluk magis. hasil anyaman juga memainkan peranan yang penting dalam budaya Mah Meri lebih-lebih lagi bagi kaum wanita Mah Meri. Ukiran topeng Kaum Mah meri Jenis kayu yang paling digemari untuk dibuat ukiran adalah kayu nyireh batu. Oleh sebab ini. Kebanyakan bomoh di kalangan masyarakat Asli berperanan sebagai tabib dan hakim. Selain daripada ukiran kayu.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Terdapat topeng yang dipiuhkan untuk menimbulkan imejan yang menggerun.

12 . Kain tenunan ini berwarna kemerah-merahan atau coklat tua.7. motif ini hanya boleh ditenun oleh anak dan isteri ketua rumah Fauna Buaya panjang mempunyai kuasa untuk menjaga tempat berhuma (tanaman padi).PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Sebelum mereka dianggap layak untuk berkahwin. Antara motif-motif yang digunakan: Motif Engkeramba Penerangan Merupakan gambaran figura roh. seorang wanita kaum Mah Meri perlu menguasai kemahiran menganyam pelbagai jenis barangan seperti bakul memburu. Pua kumbu menjadi kemegahan di kalangan wanita kaum Iban dan jika dilihat dengan teliti. Pua kumbu ditenun oleh wanita kaum Iban yang sudah mahir menenun kerana pua jenis ini adalah paling rumit untuk ditenun. LAYARI INTERNET Layari internet dan dapatkan gambar beserta nama 5 patung kaum Jah-hut dan Mah meri 1. tikar serta perhiasan upacara. Kepercayaan Dipercayai berkuasa menghalang bencana atau kuasa jahat daripada menyerang tanam-tanaman dan penghuni rumah panjang Biasanya. bekas simpanan. motif-motif itu kerap dikaitkan dengan kepercayaan dan pantang larang mereka.3 Pua Kumbu Pua Kumbu merupakan salah satu jenis kain pua yang popular di kalangan masyarakat Sarawak. Bagaimanapun. ia turut memaparkan corak kehidupan seharian masyarakat Iban.

buahbuahan. kala jengking dan lipan Ular Alam & Alatan Mengikut kepercayaan. awan larat. selampai iaitu roh perempuan sering menjelma sebagai katak dan dikatakan Harimau dan tikus kasturi Burung mempunyai kuasa untuk mencipta bayi sering dikarang dalam bentuk abstrak Dipercayai orang yang memakai kain tenunan ini dianugerahkan keberanian. bulan. jika seseorang itu berkeras untuk menghasilkan motif atau corak pua kumbu di luar kemampuannya. menurut kepercayaan kaum Iban. alat tenun dalam apa pekerjaan. pembawa alamat baik kain yang mempunyai motif burung dipercayai boleh menyembuhkan penyakit dan mendatangkan kekayaan Rusa Serangga Flora rotan. biji benih dan bunghabungaan. pucuk paku. ia dipercayai akan 'memakan diri' dan kain tersebut tidak dapat dihasilkan. pucuk rebung. membawa petanda buruk dimana kemunculan ular dikaitkan dengan kuasa jahat atau hantu dantidak ditenun Katak dengan sewenang-wenangnya ditenun dengan gaya seperti manusia. Maksud memakan diri itu pula adalah 13 .PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Motif Penerangan Kepercayaan Mempercayai bahawa buaya adalah jelmaan saudara-mara mereka. mendatangkan kejayaan atau tuah semasa berburu labah-labah. kunang-kunang.

Penenun yang mencapai tahap tertinggi boleh dikenali dengan tatu di badan mereka. Kemahiran menghasil kain tenunan merupakan satu kemestian bagi wanita suku kaum Iban. dia tidak akan dipilih sebagai calon isteri dan lambat bertemu jodoh. Mereka akan mempunyai tatu di beberapa tempat di anggota badannya termasuk di bahagian leher. Kini sebahagian kecil sahaja masyarakat Iban yang memiliki kemahiran menenun pua. Apabila selesai setiap pua kumbu dihasilkan. menyambut kepala (selepas ngayau/memenggal kepala) dan upacara bercucuk tanam. 14 . penenun akan membuat sebuah tatu di tangan yang bermakna penenun tersebut adalah pakar atau telah ditauliahkan. perubatan. Walaubagaimanapun. Dahulu jika seseorang wanita Iban yang tidak mempunyai kepandaian menenun kain. malah kebolehan itu juga pernah menjadi faktor tarikan utama kaum lelaki suatu ketika dulu. Bagi masyarakat Iban. pengkebumian.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI pembuat itu akan jatuh sakit dan ada sahaja perkara lain yang menghalangnya untuk menyiapkan tenunan tersebut. seni tangan itu bukan sahaja menggambarkan kerajinan dan ketekunan malah sikap bertanggungjawab di dalam rumahtangga. Penenun yang mahir biasanya memperoleh motif serta corak menerusi mimpi yang kemudiannya diterjemahkan dalam tenunan pua kumbu. perkahwinan. pua yang dihasilkan adalah antara yang terbaik di kalangan suku kaum Dayak. Pua kumbu pada zaman dahulu sering digunakan dalam upacara kelahiran.

motif: buah terabai/Lang Tuai 15 .PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Pua Kumbu.

16 .8 Rumusan Seni di Alam Melayu sangat unik. motif: tangga begi 1.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Pua Kumbu. Ia menggambarkan hubungan antara manusia dan alam secara rohaniah. Penggunaan motif atau simbol boleh dikaitkan dengan kepercayaan dan budaya hidup masyarakat di alam Melayu.

Ia meliputi tempoh setengah abad.Karya-karya terkenal 2.Catan air . 3) Menggunakan pengetahuan dan menerangkan kronologi perkembangan Seni Visual Malaysia selepas merdeka.Seniman .Catan Cina .Seni Plastik . Kesenian visual yang menjadi tradisi Melayu adalah daripada pelbagai bidang seni.Seni Bina .Seni bina . 5) Menunjukkan sikap patriotik terhadap karya seni Malaysia 17 yang dibincangkan adalahh mengikut tajuk-tajuk .Seni Moden .Artifak .Seni Arca .1 Sinopsis Tajuk ini meliputi maklumat dan latihan berkaitan seni visual di Malaysia merujuk kepada seni visual sebelum merdeka dan selepas merdeka. Sejarah perkembangan seni Malaysia agak baru jika dibandingkan dengan Maklumat negara-negara lain. perkembangan Seni Visual seperti berikut: .2 Hasil Pembelajaran: 1) Menganalisis pengaruh Seni Barat dalam Seni Oriental dan Seni Malaysia 2) Membanding beza dan menghubungkaitkan pengaruh Seni Visual Barat dengan Seni Visual Di Malaysia. 4) Menganallisis perkembangan Seni Visual selepas merdeka.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI TAJUK 2 PENGENALAN SENI VISUAL MALAYSIA 2.

PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI 2.3 Kerangka Tajuk-tajuk

2.4 Kandungan Isi 2.4.1 Perkembangan Seni Visual Sebelum Merdeka

Apakah yang anda faham tentang seni visual sebelum merdeka ?

2.4.1.1 Artifak Artifak adalah barang-barang sejarah hasilan manusia seperti peralatan, senjata atau ornamen.

18

PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI A) Tembikar Seni tembikar telah wujud dalam budaya Melayu di Malaysia sejak beribu tahun dahulu. Ini terbukti dengan penemuan barangan tembikar seperti di Gua Cha, Kelantan, Bukit Tengku Lembu, Perlis, Ulu Tembeling, Pahang, Bukit Tambun, Perak dan Gua Niah, Serawak. Ragam hias pada permukaan pada permukaan serpihan tembikar berbentuk sederhana yang ditemui didapati dibuat secara spontan dan dibakar pada suhu sebarang suhu. Di Johor, dijumpai pecahan tembikar yang dihiasi Para pengkaji sejarah dengan motif geometri berbentuk ‘tulang ikan’.

menggunakan serpihan-serpihan tembikar yang ditemui sebagai petanda untuk menggambarkan tamadun dan budaya zaman silam B) Keris Keris menjadi sejenis senjata warisan Melayu sejati yang telah digunakan di Tanah Melayu sejak lebih daripada 700 tahun yang lalu. menjadi kemegahan serta kebanggaan bangsa dan negara. Contoh keris yang wujud di Malaysia Keris Semenanjung, Keris Taming Sari, Keris Pekaka, Keris Panjang dan Keris Madura. 2.4.1.2 Catan Cina Sumbangan golongan Cina kepada perkembangan seni Malaysia dan Singapura berpunca daripada pendatang dan pelawat Cina seperti Xu Beihong yang telah bermastautin di Pulau Pinang untuk beberapa tahun. pendidikan dalam lukisan berus Cina dan kaligrafi di China. Mereka juga telah berkunjung ke Singapura untuk sesuatu jangka masa. Mereka telah menerima Selain sebagai senjata untuk mempertahankan diri, keris juga merupakan satu lambang yang

19

PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI

Pada mulanya penghijrah-penghijrah awal dari China adalah untuk mencari sara hidup. Seni halus tidak pernah difikirkan . Hanya selepas mereka bertapak kukuh dan berjaya dalam kehidupan, barulah terdapat beberapa penghijrahan berdasarkan kretiviti artistik mereka. Terdapat yang terlibat dalam pendidikan Seni dan ada pula yang menjadi pelukis amatur. Antara yang berjaya dalam bidang seni ialah Lee Kah Yeow, Wang Yau, Reverend Chuk Mor, Reverend Pak Yuen, Chai Horng, Chung Hong Kong dan Zhen Wei Sin. Kesimpulannya pada awal tahu 1920an terdapat pelukis yang mempamerkan hasil karyanya. Pameran seni lukis yang terawal di singapura ialah pameran Lian Xiao Oh pada tahun 1924. Disusuli pula dengan pameran pastel He Qui Qo pada tahun 1926. 2.4.1.3 Catan air Sejarah seni Malaysia agak baru jika dibandingkan dengan negara-negara jiran. Ia meliputi tempoh setengah abad. Kesenian visual bukan menjadi tradisi Melayu. Seni visual ini wujud oleh perintis karya-karya cat air dan cat minyak para pegawai Kolonial British yang berkhidmat di Pulau Pinang pada akhir tahun 1770an yang mengikut estetik zaman Victoria. Seni lukis Malaysia bermula dalam tahun 1930an dengan terciptanya karya-karya catan awal oleh Yong Mun Seng, Abdullah Ariff dan lain-lain lagi. Terdapat kepercayaan bahawa pengembara- pengembara Eropah dan Inggeris telah meminta pelukis-pelukis negeri-negeri Selat yang berketurunan Cina atau Melayu untuk melukis gambaran kehidupan tempatan yang bermotifkan flora dan fauna. Ini disebabkan oleh minat mereka atau sebagai rekod sejarah. Lukisanlukisan dan catan-catan tersebut banyak ditempah oleh pegawai-pegawai Syarikat Hindia Timur yang ditempatkan di Malaya.

20

stesen keretapi. Pulau Pinang (1817). (6) Balai Seni di Alor Setar. sejarah. Kubisme. Fielden (2000) berpendapat bahawa bangunan bersejarah mempunyai nilai senibina. Melaka (1641). George Anglican di George Town. Dianggarkan terdapat lebih kurang 35. Contoh senibina sebelum merdeka: (1) Bangunan Stadthuys di Banda Hilir. (4) Masjid Kampung Hulu di Banda Hilir.000 buah bangunan sebelum perang yang berada di 265 buah bandar yang dikaji di seluruh negara wajar dipulihara (Syed Zainol Abidin Idid. Wilayah Persekutuan (1888).PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Pihak Inggeris telah memperkenalkan genre lukisan/ catan lanskap dalam aliran Realisme. tembok. 1995). bangunan pentadbiran kerajaan. 2. Turner dan Constable. 21 . sekolah. Ini telah berterusan sehingga abad ke 19 apabile Seni Eropah terutamanya Seni Perancis mula memberi kesannya kepada seluruh rantau dengan pergerakan-pergerakan seni seperti aliran Impresionisme. sosial dan juga politik serta rohani yang simbolik. Melaka (1728).1. estetik. Kedah (1735). Futurisme dan Konstruktivisme. Kedah (1893). dan lain-lain lagi. (2) Balai Besar di Alor Setar. Surealisme. (3) Muzium Sejarah Nasional di Kuala Lumpur. istana. pusat pengajian. dokumentari. rumah berhala. (5) Gereja St. arkeologi. zaman Pre-Raphelites. ekonomik. monumen. Contohnya. Terdapat bangunan-bangunan yang menarik disamping mempunyai reka bentuk seni bina yang unik.4 Seni bina Tidak dapat dinafikan masyarakat dahulu kala mempunyai pengetahuan yang tinggi dalam bidang seni bina. masjid.4.

Latihan 1.5.1 Bincang dan hasilkan jadual kronologi tentang perkembangan seni visual sebelum merdeka berkaitan : Stail dan bentuk tema bahan gaya aliran tahun 2. Merupakan zaman baru bagi pelukis Malaysia dan seni halus tidak dipentingkan.5 Perkembangan Seni Visual Selepas Merdeka Apakah perbezaan di antara aliran seni visual sebelum merdeka dan selepas merdeka? 2.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Rumusan : Perkembangan seni visual Malaysia sebelum merdeka adalah sebagai minat atau rekod sejarah. Aktiviti seni dipengaruhi oleh suasana penjajah iaitu menekankan genre lukisan dan catan lanskap dalam aliran Realisme. Seniman mengenalpasti dari aspek perletakan imej di dalam ruang plastik merujuk kepada keperluan 22 .1 Seni Plastik Istilah plastik digunakan kepada semua imej-imej spatial. Era baru dalam aliran naturalis dan figura manusia.

imbangan dan kestabilan yang merangkumi objek tiga menerapkan ciri ’nasional’ atau keaslian’ seni plastik moden. senibina. menguli. Seni plastik juga adalah satu terma dalam seni visual yang memberi maksud unsur plastik dalam bahan-bahan yang boleh dibentuk dan dibina. bahan dan proses berkarya. 2.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI permukaan dan perasaan seniman. arca. keluli dan sebagainya. struktur. Gaya ’avantgarde’ yang dipolori oleh Abstrak Ekspresionisme Amerika telah diberi penghargaan. logam. Sekitar dekad 1980-an dan 1990-an memperlihatkan cubaan serius untuk Seniman pada Unsur plastik ini menjurus kepada aspek seni dari segi bentuk. menempa. besi. tenunan senjata dan sebagainya. batu dan sebagainya. dan menggelek. membentuk.2 Seni Arca sekitar tahun 80-an menghasilkan karya di luar ciri seni plastik konvensional dan Arca dihayati sebagai satu cabang kesenian yang berkaitan dengan pengkajian bentuk-bentuk tiga dimensi yang melibatkan formalistik seni seperti ruang. Dalam lewat tahun 50-an telah berlaku konflik dalam seni akibat perbalahan dominasi oleh pengamal aliran abstrak dan ekspresionistik. dimensi.5. Membentuk ialah teknik menghasilkan karya dengan cara mengukir. Seni plastik di Malaysia melibatkan hasil karya catan. Dalam tahun 1960-an pemilihan gaya abstrak adalah lebih formalistik dan berbentuk individualistik. tanah liat. menjalin. melentur. Bahan yang digunakan ialah kayu. menyambung. tembikar. Membina pula ialah menghasilkan karya seni dalam bentuk tiga dimensi secara mengikat. Bahan yang boleh digunakan untuk aktiviti ini ialah batu. ukiran. kayu. 23 . tidak terikat pada media. mengurut. jalinan. ruang. Seniman dan peminat aliran realisme rasa tercabar dan telah bangkit. mencantum dan sebagainya.

Ariffin Ismail. Mad Anuar Ismail. Ham Rabeah Kamarun. Menurut T. Raja Shahriman dan Bayu Utomo. karya-karya arca Syed Ahmad Jamal. Zulkifli Yusof. Kuala Lumpur. Cheong Laitong dan Latiff Mohidin. Arca-arca yang bersifat figuratif dan representasi dapat dilihat menerusi karyakarya Anthony Lau. Aliran Ekspresionisme dan Abstrak Ekspresionisme meresap ke dalam seni arca. Kajian Seni Lukis dan Seni Reka. Seni arca moden mula berkembang di Malaysia pada sekitar tahun 1960-an. Institut Teknologi Mara merupakan salah sebuah institusi yang bertanggungjawab dalam melahirkan ramai pengarca ternama dan berpotensi seperti Zakaria Awang. Chan Teck Meng. Peningkatan minat dan kecenderungan seniman kepada seni arca dan media campuran jelas Seni arca di Malaysia boleh dikatakan masih baru 24 .Sabapathy (1976). Cheong Laitong. berbanding dengan catan.K. Contohnya. Tengku Sabri Tengku Ibrahim. Antara yang turut serta adalah Anthony Lau. Ramlan Abdullah. Teo Tien Eng. Syed Ahmad Jamal. Wan Ahmad Wan Mohamod. karya Syed Ahmad Jamal “The Link” (1963). yang sama tema dengan catannya. “Forest” (1968) dan “Ecstacy” (1986) Dekad 1970-an memperlihatkan perkembangan arca yang pesat. Antara karya awal Anthony Lau adalah arca “Djin Api” (1959). budaya. Yeoh Jin Leng dan Tang Tuck Kan membangkitkan halhal yang menghubungkan catan dengan arca.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI warna. Latiff Mohidin. Pada tahun 1976 satu pameran “Tinjauan Seni Arca Moden Malaysia” telah diadakan di Balai Seni Lukis Negara. struktur dan rupa. alam dan kehidupan secara umumnya. Dari segi tema. para pengarca berinteraksi terhadap persekitaran seperti persoalan agama.

dan sebagainya. hospital. anglo-Indian. 3. 4.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI kelihatan awal dekad 1990-an. bangunan Dewan Bahasa dan Pustaka (1959). elektik dan sebagainya. Aspek-aspek umum seperti pintu gerbang.merdeka. Menjelang era pasca. Stadium Negara (1964).3 Seni Bina Sebagai sebuah negara yang mempunyai kebudayaannya sendiri. 6. tugu peringatan dan sebagainya. Bangunan-bangunan kerajaan. suatu aspek yang turut mengalami perubahan ketara ialah gaya rupa seni bina.5. Antara bangunan-bangunan utama yang dapat digolongkan dalam senibina moden ialah bangunan istana raja-raja Melayu di tiap-tiap negeri. Yang dimaksudkan dengan senibina adalah melingkupi: 1. Pelbagai bentuk arca terhasil. muzium 25 . bersifat galeri. 2. senibina Malaysia mengandungi unsur-unsur budaya kebangsaan yang berteraskan kebudayaan masyarakat berbilang kaum. Para arkitek yang baharu sahaja menamatkan pengajian di luar Negara telah membawa fahaman baru dalam seni bina di bandarbandar utama Negara yang sebelum ini dikuasai oleh gaya rupa senibina kolonial. pemasangan ( installation) atau pun arca 2. Bangunan-bangunan awam seperti masjid. menara. Bangunan-bangunan perniagaan. perpustakaan. Binaan tempat kediaman iaitu rumah atau taman perumahan. persekitaran. bangunan parlimen (1963). Taman-taman dan kawasan rekreasi. sama ada secara konvensional. 5.

Ahli-ahli terdiri daripada Abdullah Ariff. Ivor Shipley (arkitek JKR yang merekabentuk bangunan Parlimen) mengadaptasi factor-faktor setempat ke dalam rekabentuk moden. mengadakan kelas-kelas melukis. Thursday Art Group telah ditubuhkan di Pulau Pinang dengan matlamat yang sama dengan Wednesday Art Group. Persepsi masyarakat terhadap seni telah mula berubah.5.4 Seni Moden Pada tahun 1957. Bangunan Sultan Abdul Samad. sesi perbincangan dan pameran. Bentuk dan corak senibina moden memperlihatkan perubahan-perubahan yang nyata tetapi disesuaikan dengan ciri-ciri senibina asli Malaysia. Perdana Menteri Malaya yang pertama. Tay hooi Keat. Lee Joo For. Kuo Ju Ping. Baharuddin Kassim. Bank Bumiputra. Dari semasa ke semasa binaan-binaan baru didirikan bagi memenuhi keperluan pembangunan Negara dan keperluan masyarakat.K. Masjid Negara. Lim Tong Juan dan William K. Menjelang kemerdekaan seni telah menjadi salah satu simbol kepada perpaduan kaum di Malaysia. Hisham Albakri (kumpulan arkitek JKR yang mereka bentuk Masjid Negara) dan W. bangunan berkembar Petronas dan Menara Telekom. Lau. Dayabumi. Pada tahun 1957 Frank Sullivan telah dilantik sebagai setiausaha akhbar kepada YTM Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. 2. Mereka memperkenalkan konsep-konsep baru. 26 . Seni daripada taraf rendah (kedaerahan) meningkat ke peringkat antarabangsa.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Muzium Negara. Ini membawa kesan yang mendalam dalam perkembangan seni Malaysia kerana usaha-usaha Sullivan yang bersungguh-sungguh untuk memperkenalkan para pelukis tempatan serta karya-karya mereka. Beberapa orang arkitek seperti Howard Ashley.

Antaranya ialah perbincangan. Mohd Hoessein Enas. Peter Harris. Lahir pandangan yang kritikal terhadap seni lukis.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Balai Seni Lukis Negara di 109. Seni lukis aliran utama 1960an adalah dengan nilai-nilai mistikal dan semesta telah menarik perhatian audien untuk menghayatinya kerana mempunyai kelainan. 27 . Nik Zainal Abidin. Chuah Thean Teng. Balai Seni Lukis Negara memperolehi koleksi tetapnya secara beransur-ansur. pameran dan sebagainya. Tan Sri Zain Azraii. ceramah. Lim dan ramai lagi. Acara-acara seni lukis menjadi acara gemilang yang dihadiri oleh pelukis-pelukis. Professor Ungku Aziz. Syed Ahmad Jamal. Golongan pelukis-pelukis dan pendidik seni telah menjadi tenaga utama seni lukis pada lewat tahun 1960an. Puan P. Jalan Ampang telah dibuka dengan rasminya oleh YTM Tunku Abdul Rahman pada 27 Ogos 1958. Dua koleksi yang menarik ialah gambar foto burung Dato’ Loke Wan Tho dan Koleksi hasil-hasil kaligrafi dinasti Sung yang didermakan oleh Lee Kah Yeow bernilai 2 juta ringgit. syarahan. Guru-guru yang berminat di bidang seni diberi peluang melanjutkan pelajaran melalui kursus sepenuh masa selama satu tahun. laporan. Patrick Ng. Pelbagai aktiviti dijalankan melalui saluran media massa. antara yang telah membangunkan Balai Seni Lukis Negara adalah Tan Sri Mubin Sheppard. Kakitangan akademik Jabatan Seni di Maktab Perguruan Ilmu Khas seperti Syed Ahmad Jamal. Dengan adanya tradisi seni khat telah membentuk satu pengucapan gambaran yang tersendiri. Cheong Lai Tong. Special Teachers Training Institute (STTI) ditubuhkan pada tahun 1960 yang kemudiannya ditukar kepada Maktab Perguruan Ilmu Khas (MPIK). Tan Sri Dato’ Azman Hashim. Tan Sri Kamarul Ariffin. Tay Hooi Keat dan Yong Mun Sen. Selain Frank Sullivan yang menjadi setiausaha selama sepuluh tahun. pencinta seni. ahli politik dan diplomat. Mereka yang menunjukkan bakat besar dihantar untuk melanjutkan pengajian ke luar negara.G. Tan Sri Ghazali Shafie. Pameran pembukaan telah memaparkan karya-karya Chen Wen His.

Chinese Brush Painting. Cheong Laitong. Textiles. op dan lain-lain aliran semasa tetapi juga menyarankan seni melibatkan kepintaran. masyarakat umum. Kuala Lumpur College of Art telah ditubuhkan dalam tahun 1968 dengan menawarkan kursus diploma selama tiga tahun dalam bidang Painting. Joseph Tan dan lain-lain lagi. nilai-nilai mistika dan metafisika iaitu maklumat dan ilmu yang luar dari bidang catan. Awal tahun 1970an pensyarah-pensyarah Institut Teknologi Mara telah mengambil alih tempat avant-garde. pop. Jolly Koh dan lain-lain lagi memainkan peranan yang penting dalam seni lukis avant-garde di negara ini. Institusi persendirian ini menawarkan kursus-kursus diploma selama tiga tahun dalam bidang Fine Art. Commercial Art dan Interior Design di samping kursus-kursus sambilan. Tan Teong Eng. Pottery and Ceramics.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Anthony Lau. Pendekatan gaya catan mereka yang berasaskan optik dan maklumat telah mengejutkan pelukis-pelukis tempatan dan 28 . Fashion dan Industrial Design. Photography. Penubuhan Institut Teknologi Mara pada tahun 1967 telah melahirkan sekumpulan tenaga baru pendidik seni dan usahawan-usahawan Melayu dalam bidang seni tertentu. Institusi Senilukis yang pertama ditubuhkan ialah Malayan Institut of Art pada tahun 1966. Mereka terdiri dari kumpulan ’New Scene’ seperti Redza Piyadasa. Graphics. Fine Metal. Ceramics. Sculpture. Sulaiman Haji Esa. Ia menawarkan kursus diploma selama empat tahun dalam bidang Fine Arts (Painting and Sculpture). Chong Kam Kow. Lee Joo For. Pelukis-pelukis bukan sahaja berkarya dalam bidang minimal. Photography dan Commercial Art. Kumpulan ini telah mendebarkan keadaan seni lukis tempatan dengan ungkapan-ungkapan yang mencabar.

Fotografi. maktab dan sekolah-sekolah serta para profesional yang lebih maju dan mahir dalam bidang seni halus. Studio Seni lukis dan Sejarah Senilukis dan Kemanusiaan. Pada tahun 1974 Abdul Latif Mohidin telah menghidupkan pendekatan yang baru di kalangan ahli-ahli muda dan menubuhkan Kumpulan Anak Alam sebagai kumpulan serpihan Angkatan Pelukis SeMalaysia. Tan Teong Eng dan Tong Tuck telah mempunyai ikutan yang teguh di awal 1970an. Rekabentuk Grafik. Kursus Ijazah selama tiga tahun ditawarkan oleh Jabatan Kemanusiaan. Ini termasuk USM menawarkan kursus Seni halus bagi Catan.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Catan hard-edge yang menegaskan kedataran dan tanpa isyarat yang dipelopori oleh Chong Kam Kow. sambungan akademik aliran 29 . Aspek-aspek Keseniaan Asia Moden dan latihan Ilmiah. Awal tahun 1980an mengemukakan bidang kanvas yang lebih luas dan menarik dengan munculnya catan pemandangan yang naif. USM juga menawarkan kursus Master of Art dalam Sejarah Senilukis. telah mula membeli karya-karya untuk dijadikan koleksi simpanan. memperbaiki kedudukan pelukis dan bekerjasama dengan kerajaan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan seni lukis di Malaysia dan Luar negara. Teori-teori Seni. Institut dan akademi seni swasta yang ditubuhkan di sekitar negara juga telah memberi sumbangan mengeluarkan tenaga seni dalam pelbagai bidang. Persatuan Pelukis Malaysia ditubuhkan pada tahun 1980 dengan hasrat mewujudkan sebuah badan yang betul-betul mewakili pelukis. Badanbadan swasta seperti firma-firma petroleum dan para peminat seni yang berada . Seni Arca. Penubuhan Pusat Seni di Universiti Sains Malaysia pada tahun 1984 telah melahirkan guru-guru pemegang ijazah bagi institut. Aspek-aspek Seni Asia Tradisional.

5 Seniman Balai Seni Lukis Negara di 109. Lee Joo For. Tay Hooi Keat dan Yong Mun Sen. Peter Harris. Tay Mo Leong dan Toya turut menerima pengiktirafan antarabangsa. Cheong Laitong. Seterusnya pelukis-pelukis batik yang lain seperti Khalil Ibrahim. Patrick Ng. Balai Seni Lukis Negara memperolehi koleksi tetapnya secara beransur-ansur.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI realisme dan karya-karya yang menyedut inspirasi dari mitos dan lagenda yang kaya di rantau ini. Kakitangan akademik Jabatan Seni di Maktab Perguruan Ilmu Khas seperti Syed Ahmad Jamal. 30 . Syed Ahmad Jamal. Nik Zainal Abidin. Kejayaan Chuan telah membawa seni Malaysia kepada seni antarabangsa. dan dipersembahkan oleh Majlis Kesenian Persekutuan. 2. Dua koleksi yang menarik ialah gambar foto burung Dato’ Loke Wan Tho dan Koleksi hasil-hasil kaligrafi dinasti Sung yang didermakan oleh Lee Kah Yeow bernilai 2 juta ringgit. Pameran pembukaan telah memaparkan karya-karya seniman terkenal seperti Chen Wen His. Jalan Ampang telah dibuka dengan rasminya oleh YTM Tunku Abdul Rahman pada 27 Ogos 1958. Anthony Lau. Pelukis Malaysia pertama yang mengadakan pameran solo di seberang laut ialah Chuah Thean Teng yang diadakan di London pada tahun 1959. Cheong Lai Tong. Mohd Hoessein Enas. Golongan pelukis-pelukis dan pendidik seni telah menjadi tenaga utama seni lukis pada lewat tahun 1960an. Jolly Koh dan lain-lain lagi memainkan peranan yang penting dalam seni lukis avant-garde di negara ini.5. Chuah Thean Teng.

6 Karya-karya terkenal 2. Catan hard-edge yang menegaskan kedataran dan tanpa isyarat yang dipelopori oleh Chong Kam Kow.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Awal tahun 1970an pensyarah-pensyarah Institut Teknologi Mara telah mengambil alih tempat avant-garde.2 Abdullah Ariff 31 . Mereka terdiri dari kumpulan ’New Scene’ seperti Redza Piyadasa. Chong Kam Kow. 2. Tan Teong Eng dan Tong Tuck telah mempunyai ikutan yang teguh di awal 1970an. Tan Teong Eng.6. Joseph Tan dan lain-lain lagi.5. Pada tahun 1974 Abdul Latif Mohidin telah menghidupkan pendekatan yang baru di kalangan ahli-ahli muda dan menubuhkan Kumpulan Anak Alam sebagai kumpulan serpihan Angkatan Pelukis SeMalaysia.6.5. Rumah Atap Di Tepi Pantai Media : Cat Air Tahun : 1960 2. Sulaiman Haji Esa.5.1 Yong Mun Sen (1896 -1962) 1. Pohon-Pohon Kelapa Media : Cat Air Tahun :1951 2.

1960 2.5.6. Bumi Bahagia Lombong Bijeh Malaya. Coconut Plantation – Dawn.3 Dato’ Mohd Hoessein Enas 32 .PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Abdullah Ariff. 1948 Abdullah Ariff. Cat Air. Cat Air.

1958 Dato’ Mohd Hoessein Enas . Pastel Kapur. 1959 3. Cat Minyak.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Dato’ Mohd Hoessein Enas. Potret Diri. Gadis Melayu. Nobat Media : Cat Minyak Tahun : 1962 33 .

PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI 4. Mandi Laut. Datuk Syed Ahmad Jamal Perhubungan ( Arca ) Media : Besi Waja Tahun :1963 Datuk Syed Ahmad Jamal.5 Anthony Lau (1933 ) 34 . Mengutip Daun Tembakau Media : Cat Minyak Tahun : 1963 5. Cat Minyak Atas Papan.6.5.5. 1957 2. Pengantin Perempuan Iban Media : Cat Minyak Tahun : 1963 2.4 1.6.

PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Anthony Lau. 1959 2. Kayu. Lembu Liar ( Arca ) Media : Batu & Habuk Simen Tahun : 1963 35 . Djin Api.

Lembu Berlaga.6.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Anthony Lau. 1968 4. Pondok Melayu. Tay Hooi Keat (1910 .6 1. Besi.5. Cat Minyak. Hasil Rimba ( Arca ) Media : Besi Tahun : 1966 2. 1958 5.1989) Jalan Pinang Media : Cat Minyak Tahun :1955 2. Pemandangan Pohon Media : Campuran Tahun : 1961 Tay Hooi Keat. Pulau Pinang Media : Dakwat Tahun : 1952 3. Kapal Haji Media : Cat Minyak Tahun : 1966 36 . Rimba.

1969 2. Zulkifli Dahalan Di Dalam Ruang Rumah Media : Cat Minyak Tahun :1974 2.5.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI 2. Ibrahim Husin (1939 Kekecuhan Media : Arkrilik Tahun :1969 ) Ibrahim Husin. Satu Hari Di Bumi Larangan 37 . Arkrilik.7 1.8 1.6. Are You Alone Out There ?.6. Pak Utih. 1967 Ibrahim Husin.5. Campuran.

Kapur Pastel. Kapal Kertas.5. Membakar Semut Media : Kapur Pastel Tahun : 1967 Dzulkifli Buyung. 1966 4. Lidi Media : Kapur Pastel Tahun : 1962 38 .6.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Media : Cat Imulsi Tahun : 1977 2. Kapur Pastel 2. Kelambu.9 Dzulkifli Buyung (1948 ) Dzulkifli Buyung.

11 Mazli Mat Som 39 .Latiff Mohidin. Kayu 2. 1962 2.10 A.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI 2. Imago Senja ( Cetakan ) Media : Kayu Tahun : 1969 A.Latiff Mohidin. Pago – Pago.6.5. Latiff Mohidin A. Siri Langkawi.5.6. Cat Minyak.

6. pastel. Cat Minyak.13 Lai Foong Moi 40 . Menanti Nelayan.5.5. Yati. 1965 2.6. Menyeberang Sungai Media : Cat Air Tahun :1958 2. 1964 Mazli Mat Som.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Mazli Mat Som.12 Khaw Sia 1.

Gauce.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Lai Foong Moi.14 Patrick Ng Kah Onn (1932 ) Patrick Ng Kah Onn. Waktu Pagi Di Kampung. 1961 41 . Menjemur Kain. Cat Minyak. 1958 2.5.6.

15 Yeoh Jin Leng (1929 1.6. Tanah Dan Air. Sawah Padi Media : Cat Minyak Tahun :1963 ) 2. Cat Minyak.16 Jolly Koh Jolly Ko. Cat Minyak.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Patrick Ng Kah Onn.5.5.17 Khalil Ibrahim 42 . Semangat Angin.6. 1958 2. 1968 2.5.6. Paku Kipas.

Pantai Timur 2.18 Chua Thean Teng 1.1978 2. Lilin Dan Pewarna Batik.6. Di Tepi Pantai Media : Lilin Dan Pewarna Batik Tahun :1958 43 .5.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI 1. Pantai Timur 1 Media : Lilin Dan Pewarna Batik Tahun :1988 Khalil Ibrahim.

Seni visual juga menjadi salah satu simbol perpaduan kaum. Kemunculan catan hard-edge.1 Bina jadual perbandingan perkembangan seni visual selepas merdeka daripada hasil analisa terhadap bahan bacaan dan internet mengenai : 44 . 1968 Rumusan Seni visual selepas merdeka semakin matang dan menjadi bidang professional.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Chua Thean Teng. Lilin Dan Pewarna Batik. arca dan karya mula menggunakan perisian komputer. Persepsi masyarakat terhadap seni visual mula berubah daripada peringkat rendah ke peringkat antarabangsa. Institut dan akedemi seni swasta memberi sumbangan mengeluarkan tenaga seni dalam pelbagai bidang. Musim Buah. Latihan 2.

PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI . Sidi Ghazalba.tokoh . dalam bukunya ’Pandangan Islam Tentang Seni’ menerangkan seni adalah sebahagian daripada kebudayaan yang dicetuskan 45 .stail TAJUK 3 APRESIASI KARYA SENI ORIENTAL 3.1 Sinopsis Menurut Drs.tema .bentuk dan makna .bentuk aliran karya .tahun .

3 Kerangka Tajuk-Tajuk 46 . apresiasi seni adalah latihan yang melibatkan deria pandang dan sentuh yang mampu membantu kita menikmati karya dengan lebih seronok lagi. 2) Mengaplikasikan teori apresiasi untuk melihat dan menghayati karya seni.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI oleh sekelompok manusia melalui pancaindera kelima ekoran fitrah semula jadi yang cinta kepada seni. Manusia memerlukan satu media perantaraan untuk meluahkan perasaaan dan emosi untuk dikongsi bersama manusia lain. Penghayatan karya seni memerlukan bahasa seni iaitu bahasa lisan dan tulisan. 3. Menurut Zakaria Ali. Penerapan bahasa dalam penghayatan seni adalah dalam bahasa visual atau seni tampak. 3.2 Hasil Pembelajaran: 1) Menganalisis penulisan tokoh dengan menggunakan pengetahuan dan pengalaman. Menghayati seni adalah satu bidang yang perlu diberikan perhatian.

karya seni yang dihasilkan pada zaman Pra Sejarah lebih menggambarkan situasi dan aktiviti mereka sendiri. Seni China dan Seni India.1 Pengenalan Seni Oriental Di dalam dunia ini terlalu banyak karya-karya seni telah dihasilkan secara individu atau berkumpulan. Pencapaian yang dibuat oleh seni Islam itu juga merupakan sumbangan daripada tamadun Islam di mana 47 . Istilah Seni Oriental secara tradisionalnya merujuk kepada aktiviti seni dari daerah Timur Tengah. Ia termasuklan Seni Islam.4. 3. Asia Selatan dan Asia Timur. Karya seni yang dihasilkan biasanya mempunyai tujuan yang tersirat dan tersurat. Sebagai contoh.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Tuliskan esei pendek mengenai pengertian seni oriental dan ciricirinya. (a) Seni Islam Seni Islam merupakan sebahagian daripada kebudayaan Islam dan perbezaan antara seni Islam dengan bukan Islam ialah dari segi niat atau tujuan dan nilai akhlak yang terkandung dalam hasil seni Islam. negara-negara dan peralatan yang berasal dari kawasan tersebut.4 KANDUNGAN ISI 3. Istilah Oriental telah digunakan oleh masyarakat Barat untuk menjelaskan tentang kebudayaan.

PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI tujuan seni Islam ini adalah kerana Allah swt. Tiada pemisahan antara seni dan agama. pada semua tempat. (b) Seni China Menurut ahli sejarah. perasaan. seni bina dan seni pentas. Sunnah dan Ijma' Ulama. perlu dijaga dan disuburkan dalam ruang dan batasan syariat. Kesenian boleh mendidik manusia supaya menjadi insan yang baik dan insan yang hampir kepada Allah. Seni harus menjurus kepada pengabdian diri kepada Tuhan. perasaan dan akal fikiran manusia. zaman dan situasi menepati citarasa. kehendak. Seseorang seniman perlu memahami ajaran Islam yang hendak disampaikan melalui seni sama ada seni lukisan. nafsu. keinginan. Kesenian Cina yang terawal sekali ditemui pada akhir Zaman Batu ialah Seni Tembikar. Kesenian Islam hendaklah memaksimumkan kesedaran tentang keesaan Allah. Dalam jiwa. Islam adalah agama yang nyata (waqi'e) dan sesuai dengan fitrah manusia. Tiada elemen-elemen figura. Islam membenarkan umatnya berimiginasi dan berkreativiti dalam pemikiran mereka. 48 . Para seniman mempunyai tanggungjawap sosial dalam konteks syariah islamiah. Kesenian Islam berteraskan konsep tauhid dan bertujuan untuk mempertingkatkan agama. Seni Islam terdiri daripada elemen yang diulang-ulang berbentuk geometri. Kesenian Islam perlu mempunyai mesej yang jelas. muzik. nurani dan keinginan manusia terbenamnya rasa sukakan keindahan dan keindahan itu adalah seni." Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah swt kepada seluruh manusia tanpa mengenal bangsa yang bersumberkan al-Quran. Firman Allah swt yang bermaksud : "Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang melampaui batas. sifat. Walaupun seni merupakan salah satu unsur yang disumbangkan tetapi Allah melarang penciptaan seni yang melampaui batas.

contoh Tiang Asoka. Ianya mencapai kegemilangan pada zaman Gupta. Kepercayaan kepada Tuhan – kepercayaan kepada satu entiti yang melampaui batas pemikiran dan kesedaran manusia merupakan asas pemikiran agama orang Hindu. Mencapai kegemilangan pada zaman Gupta. Berasaskan kepada keagamaan dan pemujaan. tanggungjawab dan aturan memberi makna kepada kehidupan manusia iaitu memberi individu identiti dan makna kepada peranannya dlm hidup. contoh Taj Mahal dan Jami masjid. Zaman Muslim. Nilai-Nilai Dharma – dharma masyarakat memerlukan idea tentang fungsi dan peraturan apa yang harus dilakukan. contoh Stupa Sanchi.m. Dharma individu memerlukan apa yang harus dilakukan oleh seseorang mengikut kelahiran dan peringkat dalam kehidupan. Tembikar Maharaja Yso dan Shun berwarna kemerah-merahan dengan perhiasan hitam. seni India dari sudut 49 . Latihan 1. tahun 132 s. Zaman Muslim. Karma – prinsip asas bagi aliran pemikiran falsafah dan agama yang berasal dari India. contoh Tiang Asoka.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Bidang Kesenian Cina Seni Tembikar Kebanyakkan tembikar neolitik yang terbaik di dunia datanganya dari negeri Cina. Seni Bina dan Seni Ukir berkembang maju pada zaman Maurya. (c) Seni India Kesenian India bermula dari Dinasti Maurya. imej Buddha dan Bodhisattva di India Utara. kombinasi gaya Parsi (Islam) dan Hindu berkembang. contoh Stupa Sanchi. imej Buddha dan Bodhisattva di India Utara. Bentuk-bentuk tembikarnya yang popular ialah bentuk pasu bermulut tebal dan berbadan kecil. Dharma dikaitkan degan tugas. contoh Taj Mahal dan Jami masjid. Ia berkembang maju pada zaman Maurya.1 Jelaskan tentang perzezaan seni Islam dengan keagamaan. kombinasi gaya Parsi (Islam) dan Hindu berkembang.

Plato. Falsafah seni bukan sahaja merupakan proses mencari jawapan kepada keindahan malahan juga memberikan gambaran tentang gabungan nilai keindahan.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI 3. Mohd Taib Osman dan lainlain. Plato dan Aristotle merupakan ahlli falsafah Yunani yang terkenal.4. Malahan ia juga memberikan gambaran gabungan nilai keindahan.2 Falsafah dan Stail Pengenalan ’Philos’ dalam bahasa Yunani bermaksud kecintaan terhadap sesuatu manakala ’Sophia’ bermaksud kebijaksanaan atau pengetahuan. 50 . rasa dan simbol yang dipersembahkan oleh seseorang pengkarya seni dalam seni yang dihasilkan. falsfah Islam dan falsafah timur. Atistotle. Maka ’Philosophia’ secara jelasnya membawa maksud ’mencintai akan kebijaksanaan’. Idea mereka telah mempengaruhi perkembangan falsafah seni di barat juga di Malaysia. Tohoh-tokoh falsafah yang ternama adalah seperti Socrates. Falsafah seni pula adalah proses mencari jawapan kepada keindahan. rasa dan simbol yang dipersembahkan oleh seorang pengkarya seni dalam karya yang mereka hasilkan. (a) Falsafah Seni Islam Sejarah telah membuktikan bahawa. pendapat dan idea tentang keindahan seni kepada para seniman. Kesenian yang dihasilkan adalah berlandaskan kepercayaan kepada kitab Al Quran dan hadis Nabi. Tokoh-tokoh tersebut boleh diibaratkan sebagai kompas yang memberi panduan. Leonardo da Vinci. Falsafah seni adalah sesuatu yang global dan secara umumnya terbahagi kepada falsafah barat. kesenian Islam berbeza dengan bentuk kesenian lain. Socrates.

Seni dalam Islam menanam rasa khusyu' ke pada Allah di samping memberi ketenangan di jiwa manusia sebagai makhluk Allah yang diciptakan dengan fitrah yang gemar kepada kesenian dan keindahan. Al-Ghazali pula menjelaskan seni dengan maksud kerja yang berkaitan dengan rasa jiwa manusia yang sesuai dengan fitrahnya. Manakala menurut Al-Faruqi. ketuhanan dan rohani atau dengan alam fizikal. Motif berseni haruslah bermatlamatkan perkara-perkara ma'ruf (kebaikan).PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Seni adalah sesuatu yang bersifat abstrak. Seni juga dapat meningkatkan daya intelek dan bukan sahaja emosi. Lantas ia menyedari keagungan Tuhan dan keunikan penciptaanNya. makhluk dan alam sekitar'. Kesenian Islam terpancar daripada tauhid yang merupakan satu penerimaan dan penyaksian terhadap keesaan Allah swt maka seni yang berpaksikan tauhid dapat menanamkan sifat bertaqwa dan beriman. 51 . Konsep seni Islam dan pembawaannya haruslah menjurus ke arah konsep tauhid dan pengabdian kepada Allah swt. Fungsi seni tidak kurang sama dengan akal supaya manusia menyedari perkaitan antara alam. Al-Farabi menjelaskan seni sebagai ciptaan yang berbentuk keindahan. konsep seni Islam adalah berlandaskan konsep Tauhid dan pengabdian diri kepada Tuhan. didengar dan disentuh oleh jiwa tetapi tidak dapat dinyatakan melalui kata-kata dan bahasa. dapat dipandang. Sukar untuk mentakrifkan seni secara tepat sesukar untuk menerangkan konsep keindahan dan kesenangan itu sendiri. Beliau menegaskan bahawa:‘Setiap motif ‘arabesque’ dengan apa sahaja medium adalah penegasan kebenaran estetika yang tiada Tuhan melainkan Allah. Oleh sebab itu seni dalam Islam tidak berslogan 'seni untuk seni' tetapi 'seni kerana Allah untuk manusia. Dia adalah Pencipta yang Esa dan Mutlak’. halal dan berakhlak. Jiwa seni mestilah ditundukkan kepada fitrah asal kejadian manusia kerana kebebasan jiwa dalam membentuk seni adalah menurut kesucian fitrahnya yang dikurniakan Allah swt.

bahkan tulisannya seolah-olah mempunyai irama. Khat Diwani : Catatan atau antologi karangan. Riq'ah. Thuluth. Ia juga menjadi coretan tulisan indah daripada kehalusan rasa seni dan ketajaman daya pemikiran manusia yang mencipta seni tulisan sebagai lambang kepada perkataan yang dituturkan.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Seni Khat Seni khat ialah satu ilmu yang memperkenalkan bentuk-bentuk huruf tunggal. Diwani. Jenis-jenis Seni Khat Tamudun Islam kaya dengan seni-seni tulisan tangannya juga dikenali sebagai sei khat. inspirasi dari model khat lain. Tulisan ini mempunyai nilai-nilai kehalusan dan kesenian. Khat merupakan seni tulisan indah yang mempunyai nilai-nilai kehalusan dan kesenian. Antara Seni Khat yang terkenal ialah Nasakh : diperindah oleh Ibn Muqla Khat Riq'ah : tulisan arab yang dapat ditulis dengan cepat dan sesuai dengan gerakan tangan. Farisi. Diwani Jali dan Raihani. Nasakh. penyusunannya dan cara-cara merangkainya menjadi sebuah tulisan yang tersusun. Ia juga disandarkan pada subjek-subjek yang berkaitan dengan agama dan digunakan untuk menulis ayat-ayat suci dan kata-kata bijak pandai (hukama'). Perbezaannya dengan huruf-huruf lain adalah dari segi keindahannya. 52 . Antaranya khat utama ialah Kufi. Hanya digunakan untuk hiasan sahaja. Khat Diwani Jali : Lebih bervariasi berbanding khat diwani. mudah dirobah. Khatnya mengandungi lapan model utama dan selain itu merupakan cabang dari lapan-lapan model ini. Seni khat berkembang dengan perkembangan seni ukiran dan kadang-kadang kedua-dua bidang seni ini tidak boleh dipisahkan antara satu sama lain. Nilainya tinggi kerana ianya mudah dirobah mengikut penulisan. memandangkan penulisannya menggunakan huruf-huruf al-quran. disandarkan kepada perkara yang berkaitan dengan agama dan digunakan untuk menulis ayat-ayat suci. Seni khat mempunyai kaitan rapat dengan jiwa islam. nama kitab atau buku . Khat Thuluth : digunakan untuk hiasan seperti dalam mushaf Usmani.

ia lebih banyak bentuknya . jelas serta tidak mengelirukan Khat Farisi mula dikembangkan di Parsi (Persia). burung dan sebagainya. rumit penulisannya. Khat Thuluth kebanyakannya digunakan hanya untuk hiasan seperti dalam mashaf thmani (al-Quran). Bentuk hurufnya condong sedikit ke kanan. Fungsinya juga adalah sebagai hiasan. Khat Diwani Jali. nama dan tajuk karangan pada majalah dan surat khabar. Ia digubah dalam bentuk perahu. Ia digunakan untuk penulisan surat rasmi seperti surat perjanjian. Digunakan secara meluas semasa pemerinatahan Sultan Khedewy sekitar tahun 1220H di Mesir. surat penghargaan dan sebagainya. Oleh sebab itu ia sering kali digunakan untuk tujuan suat menyurat dan digunakan oleh para pelajar universiti dan madrasah untuk mengambil nota kuliah. Ini kerana tulisan khat jenis ini mudah dibaca. kubah atau menara azan dan ditulis dalam bentuk ukiran timbul. Diwani membawa erti catatanatau antologi karangan. Karangan berbahasa Urdu juga biasanya ditulis dengan khat ini. ikan. juka dibandingkan dengan khat diwani. Khat Riq'ah dapat ditulis dengan cepat. Seni Bina 53 . Ia banyak digunakan untuk penulisan buku kesusasteraan. pemerintahan.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Khat Kufi berasal dari Kufah. Khat Raihani hampir menyerupai khat thuluth. nama buku atau kitab serta untuk tujuan lain. lebih indah dan estatik. huruf-hurufnya agak lebar dan panjang serta ditambah dengan tanda-tanda syakal. Pada zaman Abasiah khat ini digunakan sebagai hiasan pada pelbagai bangunan masjid. Khat Diwani. Khat Nasakh merupakan tulisan yang paling banyak digunakan dalam penulisan buku-buku berkenaan keagamaan.

cerek. makam. Seni lukis Islam biasanya terhad kepada lukisan keindahan alam dan tidak 54 . Oleh itu berdasarkan pencapaian ini maka keagungan dan ketinggian sesuatu tamadun itu dapat diukur. lampu dan bentuk-bentuk geometri pada kubah dan lain-lain. piring. Seni halus ini juga terdapat pada objek-objek seperti berikut antaranya ukiran kayu dan logam yang banyak diperolehi pada zaman kerajaan Fatimiyah. buyung. perak dan tembaga contohnya pada mata wang syiling. sejadah. tikar permaidani. Seni bina bermaksud satu bidang seni untuk mendirikan bangunan. Lukisan dan Arca ( Ukiran) Seni lukisan dan arca juga dkenali sebagai seni halus. Begitu juga seni seramik yang juga terdapat pada piring dan tembikar manakala seni sulaman dibuat dalam bentuk kain seperti kain penghias dinding.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Satu lagi seni Islam ialah seni bina di mana ianya menapai tahap yang mengagumkan. Pada zaman tersebut. Seni lukis pula bermula pada zaman khalifah Muawiyah di Damsyik dan ia biasanya tertera pada helaian-helaian safhah a-Quran yang dihiasi dengan corak lukisan bunga dan gambar berbentuk arabesque dengan pilihan warna emas. tembikar. Seni hias pula biasanya berbentuk seperti kerawang. Pelbagai barang seni yang dihasilkan untuk perhiasan yang diperbuat dari emas. Logam yang dipilih biasanya bewarna emas. Menurut Ibn Khaldun seni bina merupakan satu daripada asas tamadun yang paling utama yag merupakan lambang atau menifestasi daripada sesuatu tamadun. kulit buku. seni bina yang bermutu dihasilkan dan masih lagi wujd waluun dalam bentuk yang telah usang dan hampir runtuh. buku-buku sejarah yang dihiasi dengan gambar-gambar warna yang cantik seperti kitab al-Tarikh Syahnama dan buku hikayat alfun alLaial dan buku-buku cerita. Buktinya daat dilihat melalui tamadun-tamadun purba yang agung. barang-barang tenunan sutera dan sebagainya. jubin. reka bentuk yang direka oleh manusia. daun pintu. bekas air. tungku dan topi besi perang. pohon dan batu mahal dan ukiran seni halus ini juga terdapat pada perabot rumah. gading dan lain-lain.

PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI termasuk benda-benda bernyawa yang boleh menjadi pujaan seperti haiwan.1: Corak-Corak Arabes 7 Rajah1. Rajah 1.3: Khat Diwani 55 . dewa atau patung.2: Khat Thuluth Rajah 1.

Yin dan Yang adalah simbol mengenai keharmonian yang saling bertindak di antara unsur-unsur yang bertentangan dan berpasangan pada alam ini seperti kegelapan dan kecerahan. Kesinambungan dan perhubungan di antara kedua-dua unsur yang berpasanagn dan bertentangan ini telah mempengaruhi kehidupan masyarakat China. seorang ahli falsafah China menyatakan bahawa semua benda di dunia ini termasuk ilmu terbahagi kepada dua kategori umum: Yin dan Yang. kelembapan dan kepanasan.2 Senaraikan jenis-jenis khat dan dan kegunaannya masing-masing (b) Falsafah Seni China Mencius. 56 .5: Seni Bina 1. Confucius pula mempunyai pendapat bahawa manusia bukan hidup berseorangan atau bersendirian serta terasing daripada masyarakat. langit dan bumi serta lelaki dan perempuan. Oleh itu. manusia perlu dididik tentang cara bagaimana mereka harus bertindak dalam masyarakat mengikut suatu upacara adat istiadat.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Rajah 1.

Undang-undang dan peraturan yang paling sedikit yang diperkenalkan oleh sesebuah kerajaan itu. bentuk tembikarnya yang popular ialah bentuk pasu bermulut tebal berbadan kecil. kerajaan yang paling berkesan ialah kerajaan yang paling kurang memerintah. Kebanyakan kesenian tembaga ketika itu adalah peralatan rumah dan sebahyang yang ditiru dari bentuk-bentuk tembikar. Tembikar Dinasti Chou mempunyai lapisan glaze yang terang pada permukaan tembikarnya. Bentuk-bentuk bejana kepada kekuatan. Menurut Falsafah Toisme pula. Seni Tembaga Kesenian tembaga bermula pada zaman Wangsa Shang. kesopanan. Tembikar Cina zaman akhir Neolithic pula berwarna hitam dan berkilat. Penekanan kepada alam pula telah menggalakkan pengikut Toisme menerokai sains dan teknologi. masyarakat dan negara. Falsafah Toisme juga mempunyai pengaruh yang besar dalam bidang kesusasteraan dan kesenian masyarakat China. Seni Tembikar Kebanyakan tembikar neolithic yang terbaik di dunia datangnya dari negeri Cina. akan memudahkan kefahaman rakyat. Tembikar zaman Maharaja Yso dan Shun berwarna kemerah-merahan dengan perhiasan hitam. ada terdapat bukti teknik tuangan bentuk huruf atas bejana-bejana telah dilakukan.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Jika wujud sifat hormat menghormati. menggunakan glaze kelabu kekuningan yang diperbuat dari timah hitam. kesabaran menanggung penderitaan kepada kepantasan pembangunan dan perluasan kebudayaan di 57 . Pada akhir Wangsa Chou. kesusilaan dan tanggungjawab dalam masyarakat maka akan wujudnya keamanan dalam keluarga. Pokok buluh pula adalah simbol China. Tembikar zaman Wangsa Ha.

terdapat banyak tulisan pada permukaan bejana tembaga 58 . Arca-arca diperbuat daripada tanah liat yang diwarnakan. kesenian dan tulisan orang China. membantu menggalakkan pertumbuhan falsafah. Kebayakan catan menggambarkan keindahan panorama alam dan semulajadi. Zaman Sung. Dalam tahun 1928-221 SM. Catan Cina lazimnya dibuat di atas kain sutera atau kertas telap dakwat. batu dan tembaga. Seni kaligrafi Seni tulis cina yang terawal ditemui pada zaman Wangsa Shang (2000 S. Kansu terdapat imej-imej Budha diukir pada dinding gua tersebut. Perkembangan seni catan terkenal di Zaman Wangsa Tang yang banyak berunsur ugama Budha. Di guagua Tung Huang. Catan mempunayi falsafah Arca dan Ukiran Dikesan sejak zaman Wangsa Shang dengan terjumpanya dua arca berbentuk harimau dan burung hantu. pelukis Cina menggunakn ciri-ciri pemandangan san kemanusiaan a) Ciri-ciri catan Motif yang digunakan agak terbatas jika dibandingkan dengan catan barat. diperbuat daripada marmar.M) yang ditulis di atas permukaan buluh. Kehadiran Confucius dan Lao-Tzu pada zaman Wangsa Chao. tulang dan kulit kura-kura. Shensi.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI berasaskan bentuk binatang. bejana tersebut digunakan untuk 2 tujuan iaitu kegunaan harian dan istiadat keagamaan Catan Dikatakan catan Cina bermula dengan gambar binatang. Taoism dan Confucianism. Terdapat banyak imej-imej Budha ditemui di candi-candi di Gua Yun Kang.

air. Ton dan suasana: “Chi Yun Sheng Tungn” ton yang memberi suasana yang ghairah 59 . Sejarah catan China berkembang dengan pesat dalam zaman Dinasti Sung. Catan lanskap Catan lanskap mendapat tempat yang istimewa sekali dalam perkembangan seni catan China.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI dan batu. iaitu tulisan bentuk biasa (pattern script). Terdapat 3 tulisan dicipta dalam zaman wangsa Han. tulisan bentuk kasar (Rough Script) dan tulisan sambung (Curcive Script) Senibina Senibina di China dikatakan dapat dilihat dengan pesat pada zaman Ming. a) Ciri-ciri Catan lanskap Tidak meniru alam secara realistik tetapi tertumpu kepasda ekspresi yang membawa pengnertian terrhadap keseluruhan catan. Monokrom: penggunaan cat air dengan ton warna yang terhad bagi mendapatkan impak mendalam. burung dan lembah. Bangunan kuil dan pagoda mempunyai pintu gerbang. awan. Komposisi: mementingkan rangkaian ruang berasaskan garisan tegak dan mendatar. Seorang artis harus dapat berinteraksi secara harmoni dengan alam dan dapat menterjemahkan falsafahnya melalui catan. beratap genting melengkungn ke atas. Konsep Yin dan Yang menjadi teras kepada catan lanskap China iaitu keseimbangan dengan yang melalui perlambangan kabus. apabila Peking dijadikan Pusat Pentadbiran menggantikan Nanking a) Ciri-ciri Senibina Berdinding kayu beratap genting curam. Catan lanskap China (Shan Shui) membawa maksud gunung dan air. Hukum Catan China (Berasaskan Prinsip Shi-Vitalize Spirit). Tulisannya mempunyai ukuran yang sama.

PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI dan dinamik. Kesesuaian lukisan dengan objek: Walaupun lukisan tidak sama dengan objek sebenar tetapi perlu ada persamaan dalaman.dibuat secara spontan dan simbol kepada alam semula jadi. Lakaran: penting sebagai pembentukan awal sesuatu gambaran. Seni Bina Seni Arca 60 . Struktur dan sapuan berus: Sapuan awal berus memberi pengertian .

PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Seni Tembikar Seni Catan 61 .

PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Rajah : Menunujukkan lukisan zaman klasik China yang banyak memberikan gambaran kawasan pergunungan iaitu pengaruh Yin dan Yang dalam kehidupan mereka. Rajah : Falsafah China terbahagi kepada Mencius. . Confucius dan Toisme Tuliskan satu essei pendek tentang konsep Yin dan Yang berdasarkan catan lanskap 62 .

dan Tamas Pendukung Aliran Yoga ialah Patanjali (kurun ke-2 SM) dan karyanya ialah Yoga Sutra. Semua benda dikatakan diperbuat daripada 4 jenis paramanu (atom) iaitu atom bumi. sebab dan akibat. Rajas .PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI (c) Falsafah Seni India Terdapat Enam aliran (sekolah) dalam Sistem Falsafah India iaitu Nyaya. Dikenali sebagai astika darshana. Terdapat empat sumber ilmu pengetahuan iaitu persepsi (pratyaksha). Kesemua aliran ini menerima sepenuhnya ajaran kitab Veda. Penyatuan roh individu dengan roh duniawi menjadi tujuan hidup. air. Konsep Triguna (tigasifat) alam semesta iaitu Sattva. akasha (eter). Dipelopori oleh Kapila (kurun ke-7SM) dan karyanya ialah Sankhya Sutra. Analogi/perbandingan (upamana) dan Testimoni/pembuktian (shabda) Aliran Vaisheshika dikenali sebagai Vaisheshika Darshana. Sankhya. manas (minda) dan atma(jiwa ). Sankhya bererti bilangan iaitu falsafah yang menghuraikan mengenai realiti dalam bilangan yang terhad dan pengetahuan yang sempurna. api dan udara. Terdapat 5 unsur dlm pembentukan dunia iaitu dik (ruang). kala (masa). Vaisheshika. Pengasas aliran ini ialah Kanada (kurun ke-3 SM) dan karyanya berjudul Vaisheshika Sutra. Nyaya bermaksud pertimbangan logik. Dua realiti mutlak iaitu purusha (jiwa) dan prakriti (jirim). Inferens (anumana). Pendukung aliran Nyaya ialah Gautama dan karyanya Nyaya Sutra bertarikh kurun ke-2 SM. Yoga. Latihan minda dan fizikal iaitu 63 . Aliran Sankhya merupakan Sistem falsafah terawal. Konsep Tuhan mutlak iaitu memperjelaskan realiti Tuhan. Mimamsa dan Vedanta.

tindakan yg benar. Pengetahuan benar yg merangkumi kebaikan. minda. Advaita (yang didukung oleh Sankara) menyatakan Atman (jiwa) dan Brahman (Tuhan) bukanlah dua entiti yang berbeza. Satya – kebenaran. Pelopor ialah Badarayana yang mencipta karya Brahma Sutra (400SM) atau juga dikenali sebagai Vedanta Sutra. penting menggalakkan hubungan erat dan keharmonian masyarakat. Disiplin minda dan fizikal membantu mencapai moksha. kerana 64 . pancaindera.Vedanta. simpati. murah hati. Vedanta dikenali sebagai Uttara Mimansa. Seni Bina dan Seni Ukir Bidang Kesenian India. belas kasihan. Perpaduan – masyarakat dari pelbagai kaum dan agama. Dibuat daripada batu marmar. Aliran Ramanuja disebut Vis is tadvaita. Dvaita (didukung oleh Ramanuja dan Madhva) menyatakan Atman dan Brahman adalah berlainan tetapi tidak terpisah. Mengelak daripada melakukan kekejaman atau mencederakan. jasa dan pengorbanan diri. Kepentingan – sistem tafsiran Veda.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI latihan mengawal serta mematikan fungsi anggota badan. Objektif utama ialah menegakkan kewibawaan kitab Veda serta ritualnya.Vedanta dan Madhva dikenali sebagai Dvaita. keadilan. Dua aliran utama iaitu Advai ta (non-dualistic) dan dvaita (dualistic). Pendukung falsafah ini yang terkenal ialah Sankara. Pendukungnya ialah Jaimini yang menyusun falsafah ini secara sistematik dan mencipta teks Purva-mimansa Sutra pada 400 SM.ucapan dan pemikiran yang benar dan juga realiti mutlak atau Tuhan. intelek dan ego tanpa menghilangkan kesedaran diri iaitu pengalaman jiwa. Brahma Sutra dan Bhagavad Gita. Teks asas ialah karya-karya Upanishad. Seni Arca Merupakan kesenian tertua di India dan berkait rapat dengan patung-patung keagamaan. Mimansa bererti siasatan. Ahimsa – terdapat unsur-unsur positif seperti kasih sayang.

Kuil-kuil dihiasi lukisan bersifat keagamaan.merupakan zaman pemulihan seni lukis iaitu menghasilkan seni lukis gaya Indo-Sino-Parsi. Badami dan Bagh. Seni arca bermula dengan patung. Mencapai kegemilangan pada zaman Gupta. Kuil-kuil dihiasi lukisan bersifat keagamaan. Zaman Muslim. Seni Lukis Dalam bidang Seni Lukis pula kesannya boleh dilihat di dinding istana dan ruang dalam rumah golongan kaya. Dinding istana dan ruang dalam rumah golongan kaya. Zaman Muslim.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI ia lebih tahan dari tanah liat. contoh Taj Mahal dan Jami masjid. Badami dan Bagh. imej Buddha dan Bodhisattva di India Utara. Berasaskan epik klasik India seperti Ramayana dan Mahabhrata. 65 . maka banyak patung-patung berbentuk manusia yang disimpan di kuil-kuil untuk tujuan keagamaan. contoh Tiang Asoka. Patung Lord Siva antara arca seni dalam pergerakan istimewa. Berkembang maju pada zaman Maurya. Zaman kegemilangan seni arca India ialah pada zaman Guptas. Telah mendorong ramai tukang-tukang arca India menghasilkan pelbagai bentuk arca. Ada juga menggunakan bahan-bahan dari besi dan gangsa. Zaman Muslim. kombinasi gaya Parsi (Islam) dan Hindu berkembang. Berasaskan epik klasik India seperti Ramayana dan Mahabhrata. contoh Stupa Sanchi.pemulihan seni lukis iaitu menghasilkan seni lukis gaya Indo-Sino-Parsi. Contoh Gua Ellora. Contoh Gua Ellora.

PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Stupa dan Brobodur Seni Arca 66 .

PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Lukisan Miniatur Radhe Krishna Lukisan Miniatur Rajasthani Hasilkan satu essei pendek mengenai enam aliran dalam sistem falsafah India 3. Menurut Al Ghazali.3 Perbandingan PandanganTokoh-tokoh (a) Pandangan Tokoh Islam Al-Farabi menjelaskan seni sebagai ciptaan yang berbentuk keindahan. Al-Ghazali. Beliau menjelaskan seni dengan maksud kerja yang berkaitan dengan rasa jiwa manusia yang sesuai dengan fitrahnya. Sidi Gazalba dalam bukunya 'Pandangan Islam Tentang Kesenian' menjelaskan bahawa kesenian adalah sebahagian daripada kebudayaan yang 67 . Drs. Al Ghazali tidak melihat sesuatu karya seni dari aspek fizikal kerana baginya manusia yang taksub pada kebendaan tidak akan berjaya memperoleh kebahagiaan yang hakiki. ahli falsafah terkenal Islam. keindahan yang terhasil mempunyai nilai tersendiri yang perlu dihayati. juga telah mengemukakan teori estetika yang menyentuh aspek keindahan yang terdapat dalam sesuatu karya seni.4.

seni pakaian dan sebagainya. Seni yang dinikmati melalui pembacaan seperti hasil karya sastera yang berbentuk puisi dan prosa. Namun pendapat tersebut ditentang oleh Mozi yang menyatakan bahawa seni muzik dan seni halus adalah satu pembaziran dan membuang masa kerana ianya dikatakan untuk golongan berada dan bukan golongan miskin. memuaskan dan memberi kepuasan melalui pancaindera. seni bina. tablo. prosa. Al Faruqi menegaskan bahawa Tauhid merupakan prinsip utama dalam estetika Islam. senia suara dan sebagainya. Justeru itu. teater. Seni secara ringkasnya dapat dibahagikan kepada empat bahagian utama : • Seni melaui pendengaran seperti muzik. • • • Al Faruqi. manusia dikatakan sebagai makhluk seni yang cinta kepada sesuatu yang selamat. seni hias. Pandangan ahli-ahli falsafah mengenai spentingeni China telah bercanggah sejak zaman China purba lagi. filem dan sebagainya. deklamasi puisi. (b) Pandangan Tokoh China Seni China dikatakan mempunyai kepelbagaian gaya.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI dicetuskan oleh sesuatu kelompok manusia kerana setiap kelompok masyarakat mempunyai fitrah semulajadi yang cinta kepada seni yang menyenangkan hati melalui pancaindera yang lima. Estetika yang terhasil adalah berdasarkan daripada pengamatan dan pengalaman manusia itu sendiri. beliau turut menegaskan bahawa Tuhan tidak dapat digambarkan dalam bentuk estetika. 68 . Seni yang dapat diperolehi melalui pendengaran dan penglihatan seperti drama. Confucius telah menyumbangkan peranan dalam kesenian dan kemanusiaan (terutama dalam bidang muzik dan puisi). cendekiawan Islam yang dilahirkan di Jaffa Palestin pada tahun 1921 telah membincangkan hal berkaitan karya seni Islam dan estetikanya. Seni yang diperolehi melalui penglihatan mata seperti seni lukis.

Latihan 1. seni arca. Setiap bentuk seni dalam kesenian Hindu ini mempunyai perkaitan antara satu sama lain iaitu gambaran persembahan antara simbol dan bentuk spiritual ang lebih sempurna. sastera (kaavya).3 Bincangkan kepentingan estetika dalam penghasilan karya seni RUMUSAN 69 . Keagamaan dan falsafah akan mempengaruhi setiap penghasilan karya seni yang banyak. Berdasarkan Kapila Vatsayan. Konsep saster Hindu seperti ‘Rasa’. Kalidasa pula menghasilkan puisi yang mengaitkan karya seni beliau dengan ‘rasa’ yang mengetengahkan konsep estetika sepenuhnya. bentuk seni bina klasik Hindu. muzik dan tarian mempunyai aturan tersendiri. Teori ‘rasa’ mula berkembang dengan teks Sanskrit iaitu Natyashastra iaitu karya seni yang dihasilkan untuk Bharata Muni iaituTuhan dalam persembahan drama ‘Fifth Veda’. Krya seni ini adalah gambaran keagamaan. adalah gambaran emosi yang diluahkan oleh penulis yang berkaitan dengan sensitiviti penonton. Keagamaan dan falsafah akan mempengaruhi setiap penghasilan karya seni mereka. berhubungkait dengan gambaran simbolisme. Teori ‘rasa’ juga berkembang secara signifikan dengan estetika Kashmiri dalam puisi klasik.PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Gu Kaizhi telah menjelaskan teori dalam seni lukis yang membantu pengkarya seni dalam menghasilkan karya seni mereka. seni catan. (c) Pandangan Tokoh India Seni Hindu adalah berbentuk spiritual dan falsafah.

PSV 3110 SEJARAH DAN APRESIASI SENI Falsafah seni oriental seperti falsafah seni yang lain juga merupakan satu proses mencari jawapan kepada keindahan. di mana hasil seni tidak harus menyerupai apa-apa objek sekalipun. Pemahaman falsafah China dipecahkan pula kepada Mencius. spiritual dan percaya bahawa seni berkait rapat dengan masyarakat. Manakala falsafah India pula disebut Darsana. Confucius dan Taoisme. yang bersifat ketuhanan. 70 . Kesenian Islam dilarang meniru bulat-bulat keindahan ciptaan tuhan. Maka hasil seni Islam kebanyakannya berbentuk geometrik. Malahan ia juga memberikan gambaran tentang gabungan nilai keindahan. Falsafah seni Islam lebih berkonsepkan keagamaan. rasa dan simbol yang dipersembahkan oleh seseorang pengkarya seni dalam seni yang dihasilkan. Falsafah China mengutamakan kehalusan seni dan direalisasikan dengan sangat abstrak dan kreatif.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful