RANCANGAN MENGAJAR HARIAN (Mengikut Model Assure) Nama Guru Mata Pelajaran Kelas Tarikh Masa Bilangan Murid

Tajuk Hasil Pembelajaran Michael Anak Lapek Bahasa Melayu Tahun 4 1 April 2013 10.30 pagi- 11.30 pagi 25 0rang Keluarga Bahagia 1.0 Berbual dengan keluarga,rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal. 5.0 Membaca kuat dengan kelancaran sebutan, intonasi dan gaya pembacaan yang betul.

Analisis Pelajar

Ciri Umum Pelajar

Menyatakan objektif

Murid-murid berada dalam lingkungan umur 10 tahun. Berlatarbelakang murid kebanyakkan murid mempunyai ahli keluarga dan tahu siapa ahli keluarga mereka Di akhir pengajaran hari ini,

Pengetahuan Sedia Ada Pelajar terdedah dengan pelbagai pengetahuan tentang muzik

Gaya Pembelajaran Pelajar cenderung kea rah gaya pembelajaran visual dan aktiviti kumpulan .

1. Pelajar dapat menyatakan sekurang-kurangnya 5 maklumat asas tentang diri. 2. Pelajar dapat membaca petikan “Keluarga Ain” dengan intonasi yang betul dan lancer. 3. Pelajar dapat menyatakan sekurang-kurangnya lima contoh golongan kata nama. 4. Pelajar dapat membuat sekurang-kurangnya lima ayat tunggal yang mengandungi kata nama.

Memilih kaedah, media dan sumber

Kaedah Individu, perbincangan kumpulan.

Media Mendengar muzik

Alat dan bahan sumber yang diperlukan

Menggunakan media dan bahan

Komputer dan LCD Bahan bercetak Bahan yang digunakan ialah sebuah lagu yang dirakamkan yang tempoh nyanyiannya selama 2 minit. Muzik ini berjudul SAYANG KELUARGA. Ia mengandungi senikata lagu, bahan grafik, rakaman muzik, teks dan audio. Set Induksi: (7 minit)  Guru mendengar muzik yang di mainkan  Murid dikehendaki menyanyi lagu tersebut dengan iringan guru.

Melibatkan pelajar

 Memasukkan lebih banyak maklumat yang berkaitan di dalam muzik berkenaan.  Menyediakan soalan pengukuhan kepada pelajar.Bilangan adik-beradik .  Murid dikehendaki membuat ayat tunggal daripada perkataan teka silang kata. contoh ayat tunggal Rumusan dan Penutup: (8 minit)  Murid menyanyikan semula lagu ‘Sayang Keluarga’  Guru member komen dan pujian kepada murid.Pekerjaan ibu .Tempat tinggal Langkah 2 : (10 minit)  Membaca kuat petikan “Keluarga Bahagia” secara beramai-ramai dengan intonasi yang betul dan lancer.Nama penuh . . Penilaian Pencapaian murid dinilai dari.Pekerjaan ayah .` Langkah 1 : (10 minit)  Guru memanggil murid secara rawak untuk menceritakan latar belakang diri dan keluarga.  Hasil pertanyaan secara rawak.  Edaran lampiran kerja yang di edarkan.  Latar belakang diri dan keluarga berdasar perkara berikut: . Langkah 3: (10 minit)  Permainan bahasa teka sila kata ‘Keluarga Bahagia’ Langkah 4: (15 minit)  Guru memberikan penerangan tentang kata nama am dan khas  Guru mengaitkan permainan teka silang kata bahasa tadi dengan kata nama.Nama ibu . Penambahbaikan yang dibuat.Nama ayah .  Guru membuat kesimpulan terhadap keseluruhan pengajaran.