Friday, October 23, 2009

KENALPASTI PELUANG-PELUANG PERNIAGAAN
Setiap individu mempunyai kreativiti yang tiada batasannya. Cuma ada di antara mereka kurang menyedari tentang kebolehan yang ada. Di sini saya kongsikan tiga langkah mudah sebelum memulakan sesuatu perniagaan. Jadi, mari kita sama-sama cuba kenal pasti apa yang perlu dilakukan. Langkah pertama        Senaraikan peluang-peluang yang anda minati Selidiki potensi untuk maju Apakah ia boleh bermula secepat mungkin? Kenalpasti kemampuan modal anda Mengkaji persaingan sedia ada dan baru. Menyenaraikan apakah risiko yang bakal dihadapi Membuat kiraan untung rugi secara kasar Langkah kedua     Sentiasa meninjau peluang Memasarkan barangan yang sedia ada (produk MLM atau trading produk usahawan lain) Memasarkan produk yang boleh membantu pengguna Memasarkan keluaran atau produk baru Langkah ketiga    Anda harus tahu tentang sumber kewangan Mengenalpasti saiz pasaran Mempunyai pengetahuan dalam bidang perniagaan yang ingin diceburi Posted by amsputra at 8:43 AM No comments: Labels: peluang perniagaan, rancangan perniagaan

Format dan Panduan Isi kandungan Rancangan Perniagaan

Kemaskini 9/9/2012: semua download link ini tak boleh digunakan lagi, sila ke page Download Contoh Kertas Kerja yang baru.
Di sini dikongsikan contoh-contoh panduan format dan isi kandungan membuat kertas kerja rancangan perniagaan. Boleh dikatakan format kertas kerja bagi setiap agensi pemberi pinjaman tidak jauh bezanya. Apa yang lebih penting ialah persembahan dan isi kandungan kertas kerja perniagaan anda.

Contoh Pelan Perniagaan

megaupload. jualan dan unjuran keuntungan.com/?d=6BTTO3ZJ Penyediaan Rancangan Perniagaan http://www.com/?d=2LC7TNGL Panduan Menyediakan Kertas Projek http://www. rancangan pemasaran. Antara kegunaan rancangan perniagaan:  Membolehkan usahawan membuat penilaian terhadap perniagaan yang bakal atau sedang dijalankan dari pelbagai sudut teknikal dan kewangan  Menjadi blue print atau panduan selepas operasi perniagaan dilancarkan  Membuat kajian pasaran serta menilai sama ada perniagaan mempunyai prospek atau potensi untuk maju atau sebaliknya  Meyakinkan institusi kewangan atau pihak yang mampu memberikan pinjaman perniagaan menerusi dokumentasi yang lengkap Kandungan Dalam Rancangan Perniagaan Isi kandungan yang penting dan perlu ada dalam sebuah rancangan perniagaan adalah seperti berikut: 1.com/?d=OBEDOHBO Kertas kerja format TEKUN http://www.megaupload.megaupload. Ini untuk memudahkan usahawan dan pembaca untuk mengetahui serta melangkau terus ke topik yang dikehendaki dengan mudah.megaupload.com/?d=6KI81CJL Pengenalan Rancangan Perniagaan http://www. 2.com/?d=00VPIW2R Panduan Penyediaan Rancangan Perniagaan http://www. Selain daripada merekodkan informasi penting yang berkaitan dengan sesebuah syarikat dan perniagaan. Ringkasan Eksekutif/Sinopsis . Jadual kandungan Menerangkan apakah intipati serta aspek aspek utama yang bakal ditonjolkan dalam sesebuah rancangan perniagaan.http://www.com/?d=BR11DW5 Panduan dan format Rancangan Perniagaan http://www. rancangan perniagaan juga penting dalam usaha untuk mendapatkan pinjaman daripada institusi institusi kewangan.megaupload.megaupload.megaupload. keperluan modal.com/?d=YI51LYSG Posted by amsputra at 8:28 AM 9 comments: Contoh-contoh Kertas kerja Rancangan Perniagaan sila ke page Download Contoh Kertas Kerj Posted by amsputra at 8:22 AM 5 comments: Lagi panduan Rancangan Perniagaan – Pengenalan dan Panduan Menulis Rancangan Perniagaan Pengenalan Kepada Rancangan Perniagaan (RP) Rancangan Perniagaan atau RP ialah dokumen yang menerangkan secara terperinci berkenaan dengan selok belok sesebuah perniagaan termasuk pelan awal.

Barangan/Perkhidmatan Yang Ditawarkan. Saiz pasaran perlu diukur dalam usaha mendapatkan jumlah potensi pelanggan dalam masa yang tertentu (seperti dalam setahun dan sebagainya). Apa akan berlaku kepada stok berlebihan? . Manakala kos yang terlibat dalam pembelian alatan pejabat juga tidak harus ditinggalkan. Bagaimana dengan strategi penyimpanan stok. Adakah sebilangan pengedar akan dilantik atau pengedaran akan dilakukan secara terus? Berapakah anggaran kos yang terlibat dalam proses pemasaran produk dan perkhidmatan? Apakah teknik teknik promosi yang bakal dijalankan. Trend Pasaran Kini dan Masa Hadapan. 8. nombor telefon. Rancangan & Strategi Pemasaran Antara kandungan yang amat penting dalam sesebuah perniagaan.Menerangkan secara ringkas tentang kandungan rancangan perniagaan dan serba sedikit tentang perniagaan yang bakal/sedang diceburi dan juga tujuan penghasilan rancangan perniagaan. Jenis Perniagaan Yang Diceburi. kelulusan akademik serta pengalaman & kemahiran perlu dijelaskan di sini. Latar Belakang Industri. dan bagaimana? 9. Latar Belakang Perniagaan/Syarikat Apakah nama perniagaan tersebut? Di manakah alamat operasi serta nombor telefon yang boleh dihubungi? Apakah bentuk perniagaan yang dijalankan? Apakah kegiatan utama dalam perniagaan? Bilakah tarikh mula perniagaan? Apakah nombor pendaftaran syarikat/perniagaan? Berapakah jumlah modal perniagaan/modal benar? Siapakah pemegang saham syarikat/perniagaan? 6. nyatakan jawatan mereka serta tugas dan peranan. Adakah ia untuk memohon pinjaman atau pembiayaan kewangan dari pihak tertentu? Atau rancangan untuk melaksakan projek terbaru/mengembangkan perniagaan? Atau ianya sebagai sumber rujukan usahawan dalam menguruskan perniagaan? Atau tujuan tujuan lain? 5. Pengenalan Mengandungi maklumat maklumat penting syarikat. Rancangan pemasaran yang baik akan meneliti produk/servis yang bakal diberikan. 4. bagaimanakah proses pembuatan/pengilangan produk? Sertakan carta alirnya. Gaji dan imbuhan yang bakal diberikan kepada pekerja juga hendaklah dinyatakan sekali. lebih rendah atau sama sahaja? Bagaimana pula dengan strategi pengedaran. produk. berapa kuantiti yang bakal dihasilkan dalam tempoh yang tertentu? Jika ianya adalah perniagaan pembuatan. Tujuan Penyediaan RP Perlu nyatakan dengan jelas apakah tujuan utama penghasilan rancangan perniagaan tersebut. Maklumat yang perlu ialah: Nama Syarikat. prospek pelanggan dan pasaran am. 7. Latar Belakang Pemilik/Pemegang Saham Butir butir pemilik dan pemegang saham seperti nama. Lokasi Premis. Tarikh Mula Perniagaan. Apakah kelebihan dan ciri ciri yang anda pada produk/perkhidmatan perniagaan kita? Adakah ia mudah diperolehi menerusi pesaing pesaing perniagaan yang lain? Apakah faktor faktor yang bakal menarik minat pelanggan? Bagaimana penentuan harga dibuat – adakah ia lebih tinggi dari pasangan. 3. Maklumat Pengurusan dan juga Organisasi Apakah visi dan misi syarikat? Bagaimanakah struktur organisasi syarikat (sertakan carta) serta senaraikan kakitangan dan pekerja yang bakal terlibat secara langsung dalam pengurusan syarikat dan perniagaan. servis dan sebagainya. Rancangan Pengeluaran/Operasi Jika perniagaan adalah berasaskan produk. Untuk senarai kakitangan. Analisis terhadap pasaran perlu dibuat untuk membolehkan unjuran jualan serta analisis saingan hampir kepada ramalan.

.  Bentuk perniagaan . Dijadikan garis panduan menguruskan perniagaan Memohon menyewa             Bahagian 3 .Tujuan Rancangan Perniagaan/Kertas Kerja Bahagian ini perlu menyatakan dengan spesifik tujuan Rancangan Perniagaan disediakan. kandungan.  Tarikh dan Nombor Pendaftaran. . pemasaran dan perancangan Anggaran kos projek. Bahagian 2 . Perniagaan yang sedang dirancangkan mungkin belum ada butir-butir ini atau masih dalam proses pendaftaran. untuk jangka masa 3 tahun) dan analisis pulangan modal (break-even analysis). Bhd.Bagaimanakah penyimpanan bahan mentah (jika ada) dibuat? Berapa ramaikah senarai buruh/pekerja yang terlibat dalam pengeluaran/perkhidmatan? Bagaimana pengendalian mesin/alatan operasi dibuat? 10.Ini hanya sesuai untuk perniagaan yang sedang dijalankan. Merancang perlaksanaan projek. October 20. Memohon pembiayaan kewangan dari pihak institusi kewangan atau yang berkaitan. penyata pendapatan (tahunan.Pengenalan Bahagian pertama pengenalan perlu memberi gambaran umum berkaitan bidang perniagaan yang akan diceburi. contohnya. pentadbiran. aliran tunai (bulanan dan tahunan. Bahagian kedua pengenalan adalah ringkasan eksekutif. contoh rancangan perniagaan. panduan rancangan perniagaan. Ia penting untuk memastikan analisis dan andaian andaian yang dibuat berkaitan dengan pasaran.Boleh membuat pilihan diantara Perniagaan Perkongsian atau Sendirian Berhad (Sdn. kertas kerja. 2009 Kandungan Rancangan Perniagaan / Kertas Kerja Bahagian 1 . perlu memberikan gambaran ringkas dan spesifik berkenaan syarikat yang ditubuhkan. pinjaman bank. Jika tidak berbeza nyatakan satu alamat sahaja. jualan dan kos kos yang terlibat adalah realistik.Alamat perniagaan mungkin berbeza daripada alamat surat menyurat. Jika ianya bebeza nyatakan kedua-dua alamat ini.Latarbelakang Perniagaan Bahagian ini membentangkan maklumat-maklumat asas berkenaan perniagaan yang dicadangkan seperti:  Alamat . Rancangan kewangan mengandungi aspek: kos dan modal perlaksanaan perniagaan. bahagian pengenalan ini perlu memberikan maklumat-maklumat berikut: Syarikat Jenis perniagaan yang diceburi Nama dan lokasi/alamat perniagaan Status dan saiz projek Produk Peluang. Rancangan Kewangan Rancangan kewangan adalah satu lagi aspek yang amat penting dan kritikal dalam penghasilan rancangan perniagaan. sumber pembiayaan kewangan (sama ada modal sendiri. panduan kertas kerja.). untuk jangka masa 3 tahun). rancangan perniagaan Tuesday. sewa beli atau lain lain sumber). Posted by amsputra at 6:43 AM 2 comments: Labels: contoh kertas kerja. Sebagai panduan.

). 5. 4. Carta aliran Proses . Untuk perniagaan Sendirian Berhad (Sdn.Objektif Projek Membincangkan objektif projek secara terperinci. Bahagian 4 . perlu menyatakan modal dibenarkan dan modal dibayar perniagaan.Bhd.Nyatakan Bank pilihan dimana akaun perniagaan akan dibuka.Senaraikan mesin dan peralatan yang diperlukan serta harga belian selaras dengan keperluan pengeluaran atau operasi. Modal Permulaan . 2.              . Bahagian 5 . Proses ini dipersembahkan dalam carta proses kerja. Anggaran ini berlandaskan ramalan jualan yang telah dinyatakan dalam Rancangan Pemasaran. Tenaga Kerja .Senaraikan keperluan tenaga kerja untuk bahagian operasi. Bahagian 6 .Rancangan Pentadbiran Pentadbiran Carta Organisasi Senarai jawatan dan bilangan Pekerja Spesifikasi Tugas Jadual Imbuhan Balas jasa/ gaji Senarai Keperluan Pejabat Perbelanjaan Pentadbiran Bahagian 8 .Nyatakan hasil operasi dalam unit produk pengeluaran mengikut kesesuaian projek. Nyatakan status pekerja berkenaan.Rancangan Operasi 1.Ini merupakan jumlah modal sendiri yang dibawa masuk ke dalam perniagaan berkenaan.        Bahagian 7 . Unit pengeluaran / jam operasi .  Bank .Senaraikan bahan mentah atau stok barang yang diperluakan nyatakan belian dibuat dalam bentuk kredit atau tunai dan pembekalnya. Nyatakan sumber pembekal mesin. kad pengenalan Tarikh lahir Umur Alamat Tetap No telefon Taraf perkahwinan Kelulusan akedemik Kursus yang pernah dihadiri Kemahiran Pengalaman Pekerjaan sekarang Perniagaan yang pernah diceburi.Latar Belakang Rakan Kongsi / Pemegang saham Nama penuh No.Nyatakan langkah-langkah utama dalam proses pengeluaran produk penyediaan perkhidmatan berkenaan. Boleh dibahagikan kepada objektif jangka pendek dan objektif jangka panjang perniagaan. Keperluan bahan . Mesin dan peralatan .Kedudukan Projek Lakaran/plan menunjukkan kedudukan atau tapak sebenar projek. 3. Kebiasaanya bank berkenaan berkaitan dengan permohonan pembiayaan pinjaman.

Lebih baik jika pesaing dikenalpasti mengikut nama perniagaan mereka. Susun atur Ruang Operasi . Barangan atau perkhidmatan yang ditawarkan. Kunci kira-kira iv. 6. Kenalpasti kewujudan kumpulan pelanggan yang berbeza atau segmen-segmen pasaran dikawasan berkenaan. Pesaing-pesaing utama . Aliran wang tunai ii. Strategi harga Harga seunit yang dicadangkan. Nyatakan anggaran /ramalan jualan tahunan untuk tahun-tahun berikutnya. Kos pelaksanaan Projek dan sumber pembiayaan projek 2.Langkah ini adalah untuk meramal jualan perniagaan. 7. Strategi Pemasaran i. 3. Penyata-penyata kewangan: i. gas dan lain-lain yang perlu sebagai penggerak proses operasi. Lokasi. 5.Rancangan Kewangan Rancangan Kewangan merangkumi bahagian berikut: 1.Dari maklumat-maklumat yang didapati nyatakan pembahgian pasaran atau syer pasaran untuk perniagaan yang dicadangkan. Syer pasaran . Strategi Promosi Bentuk Promosi yang dicadangkan iii.Nyatakan kedudukan bangunan dan nyatakan kos bangunan sama ada disewa atau beli.Rumuskan segala perbelanjaan yang dianggarkan dalam bahagian ini mengikut kategori perbelanjaan harta. ii.6. iv.Rancangan Pemasaran 1. Perbelanjaan Operasi . Bahagian 10 . Jadual pembayaran hutang jangka panjang. 8. Sasaran Pasaran .Kenalpasti dan pilih pesaiang-pesaing utama. 9. 7. Strategi edaran Corak pengedaran yang dicadangkan. 8. Ramalan Jualan .Untuk semua pesaing nyatakan kekuatan dan kelemahan masingmasing. Kos pelaksanaan Projek . Strategi Barangan Reka bentuk barangan atau penjelasan pekej Corak pembungkusan dan jenama berkaitan. Kenderaan atau kakitangan pemasaran.Nyatakan faktor-faktor utama yang diambil kira dalam merancang susun atur ruang operasi sesuai dengan keperluan operasi perniagaan serta pelan grafik ruang operasi tersebut.Ini termasuk kemudahan bekalan air dan letrik. Saiz Pasaran . perbelanjaan bulanan dan lain-lain perbelanjaan. Nyatakan saiz pasaran dalam bentuk unit jualan atau RM atau kedua-duanya sekali. 4. Overhead operasi . Bahagian 9 .Sediakan pelunuran jualan bulanan untuk tahun pertama perniagan. Kaitkan penawaran ini dengan keperluan atau kehendak pengguna yang ingin diberikan kepuasan 2. Penyata pendapatan iii. v. Kekuatan dan kelemahan pesaing .Nyatakan profail pelanggan di sekitar kawasan pasaran yang dipilih. Nyatakan dengan jelas bentuk barangan/perkhidmatan yang ditawarkan kepada pelanggan.

5. iii.marzuqfood. Nisbah Faedah Kos Ia merupakan petunjuk keuntungan sesuatu projek. 7. Untuk menentukan daya maju projek ia bergantung dengan industri tersebut. Prestasi Penyata Pendapatan Prestasi penyata pendapatan untuk tahunan selaras dengan penyata aliran wang tunai. Tempoh pulang modal Nilai kini bersih Nilai kini bersih ialah aliran tunai yang didiskaunkan dengan satu kadar faedah untuk setiaptahun dan jumlah nilai kini tersebut dicampurkan untuk menentukan nilai kini bersih. Diantara petunjuk-petunjuk daya maju kewangan yang kerapdigunakan ialah: i.Merangkumi perbelanjaan pentadbiran. Tempoh Pulang Modal Merupakan tempoh bayar balik modal yang dibiayai pada tahun permulaan projek.marzuqfarming. Prestasi Kunci kira-kira Penyata ini juga selaras dengan prestasi penyata pendapatan. ii. Pelaburan aset tetap . Analisis Daya Maju Kewangan Dari jadual Aliran Tunai Analisis daya maju kewangan diolah. kandungan. Nisbah faedah kos iv. Sewa beli merangkumi pembiayaan aset tetapperniagaan.Termasuk semua aset yang dibeli dengan tunai atau kredit. Jika secara relatifnya tempoh adalah cepat maka pelabur mendapat semula wang pembiayaan dengan lebih cepat. Pinjaman bank merangkumi sebarang pinjaman berpenggal. Sumber Pembiayaan Projek (SPP) i. Kadar Pulangan dalaman iii. (mesin operasi peralatan dan kenderaan) 4. Nilai kini bersih ii. rancangan perniagaan . lesen dn sebagainya) 3.Seperti deposit sewaan dan utiliti serta belanja permulaan ( bayaran pendaftaran perniagaan. Untuk tahun seterusnya nyatakan secara tahunan sahaja. Nyatakan harga aset-aset ini.com Posted by amsputra at 7:45 AM No comments: Labels: bantuan kewangan. pemasaran dan operasi viii.com http://www.vi. Nyatakan nilai aset jika sumbangan adalah aset. Jika nilai kini bersih adalah bersamaan dengan sifar atau positif maka sesuatu projek itu adalah berdaya maju. Modal Pusingan . 6. Prestasi penyata Aliran Wang Tunai Penyata Alir wang Tunai perlu disediakan untuk 12 bulan bagi tahun pertama perniagaan. vii. kertas kerja. Termasuk juga kos ubah suai.com http://health. NFK adalah dikira dengan membahagikan nilai kini jumlah pendapatan dengan nilai kini jumlah kos. Ini merupakan kadar tertinggi yang sanggup dibayar oleh pelabur. Modal sendiri yang merangkumi modal rakan kongsi dalam bentuk tunai atau aset.marzuqfood.Lain-lain perbelanjaan . Marzuq Group http://www. Kadar Pulangan Dalaman Kadar pulangan dalaman adalah kadar diskaun (%) yang tertinggi yang membawa Nilai Kini Bersih bersamaan dengan sifar (0).

Sepatutnya kertas kerja dibuat semasa anda mahu memulakan perniagaan. Memberi gambaran sama ada projek yang dirancang dan dicadangkan berdaya maju atau tidak. Ada juga yang mendapatkan khidmat konsultant ataupun individu tertentu yang menawarkan khidmat membuat kertas kerja. Kenapa anda perlu mengupah orang lain membuat kertas kerja untuk anda.Kenapa anda perlu membuat kertas kerja? Kertas kerja ataupun 'rancangan perniagaan' diperlukan kebiasaanya apabila anda hendak mendapatkan bantuan kewangan daripada agensi atau badan-badan tertentu. Kedua-dua perkara ini sebenarnya satu kesilapan. "jika anda gagal untuk merancang. sedangkan perniagaan itu adalah kepunyaan anda. Secara tidak langsung anda membuat perancangan terhadap perniagaan yang anda akan lakukan. maka anda merancang untuk gagal" . Apakah kepentingan menyediakan kertas kerja? 1. 5. Ramai yang membuat kertas kerja apabila mahu mendapatkan bantuan kewangan. dan terperinci. Membantu usahawan menganggarkan keperluan sumber-sumber dan mengagihkan sumbersumber perniagaan yang ada dengan sistematik dan lebih jelas. banyak maklumat yang tidak tepat ataupun si usahawan tidak tahu apakah yang ditulis di dalam kertas kerjanya. Memberi peluang kepada usahawan melihat dan menilai idea atau projek perniagaan dengan teliti. 2. Meyakinkan pihak-pihak lain (contoh bank) bahawa projek yang hendak dijalankan berdaya maju dan sesuai untuk pelaburan atau pembiayaan. Memberi maklumat kepada bakal usahawan/penternak tentang masalah yang mungkin akan timbul semasa melaksanakan projek perniagaan terbabit. 4. usahawan yang mengupah seseorang membuat kertas kerja untuk perniagaannya. Bantuan kewangan yang dimaksudkan ialah sama ada permohonan pinjaman atau permohonan geran kerajaan. Ada yang gagal mendapatkan bantuan kewangan setelah gagal daam temuduga tentang kertas kerjanya. 3. Dalam kebanyakan kes.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful