Friday, October 23, 2009

KENALPASTI PELUANG-PELUANG PERNIAGAAN
Setiap individu mempunyai kreativiti yang tiada batasannya. Cuma ada di antara mereka kurang menyedari tentang kebolehan yang ada. Di sini saya kongsikan tiga langkah mudah sebelum memulakan sesuatu perniagaan. Jadi, mari kita sama-sama cuba kenal pasti apa yang perlu dilakukan. Langkah pertama        Senaraikan peluang-peluang yang anda minati Selidiki potensi untuk maju Apakah ia boleh bermula secepat mungkin? Kenalpasti kemampuan modal anda Mengkaji persaingan sedia ada dan baru. Menyenaraikan apakah risiko yang bakal dihadapi Membuat kiraan untung rugi secara kasar Langkah kedua     Sentiasa meninjau peluang Memasarkan barangan yang sedia ada (produk MLM atau trading produk usahawan lain) Memasarkan produk yang boleh membantu pengguna Memasarkan keluaran atau produk baru Langkah ketiga    Anda harus tahu tentang sumber kewangan Mengenalpasti saiz pasaran Mempunyai pengetahuan dalam bidang perniagaan yang ingin diceburi Posted by amsputra at 8:43 AM No comments: Labels: peluang perniagaan, rancangan perniagaan

Format dan Panduan Isi kandungan Rancangan Perniagaan

Kemaskini 9/9/2012: semua download link ini tak boleh digunakan lagi, sila ke page Download Contoh Kertas Kerja yang baru.
Di sini dikongsikan contoh-contoh panduan format dan isi kandungan membuat kertas kerja rancangan perniagaan. Boleh dikatakan format kertas kerja bagi setiap agensi pemberi pinjaman tidak jauh bezanya. Apa yang lebih penting ialah persembahan dan isi kandungan kertas kerja perniagaan anda.

Contoh Pelan Perniagaan

com/?d=6BTTO3ZJ Penyediaan Rancangan Perniagaan http://www. Ini untuk memudahkan usahawan dan pembaca untuk mengetahui serta melangkau terus ke topik yang dikehendaki dengan mudah.http://www. rancangan perniagaan juga penting dalam usaha untuk mendapatkan pinjaman daripada institusi institusi kewangan.megaupload.com/?d=BR11DW5 Panduan dan format Rancangan Perniagaan http://www. 2.megaupload.com/?d=2LC7TNGL Panduan Menyediakan Kertas Projek http://www. rancangan pemasaran. Selain daripada merekodkan informasi penting yang berkaitan dengan sesebuah syarikat dan perniagaan.com/?d=OBEDOHBO Kertas kerja format TEKUN http://www.megaupload.com/?d=00VPIW2R Panduan Penyediaan Rancangan Perniagaan http://www.megaupload.megaupload.megaupload. keperluan modal.com/?d=YI51LYSG Posted by amsputra at 8:28 AM 9 comments: Contoh-contoh Kertas kerja Rancangan Perniagaan sila ke page Download Contoh Kertas Kerj Posted by amsputra at 8:22 AM 5 comments: Lagi panduan Rancangan Perniagaan – Pengenalan dan Panduan Menulis Rancangan Perniagaan Pengenalan Kepada Rancangan Perniagaan (RP) Rancangan Perniagaan atau RP ialah dokumen yang menerangkan secara terperinci berkenaan dengan selok belok sesebuah perniagaan termasuk pelan awal. Ringkasan Eksekutif/Sinopsis . Jadual kandungan Menerangkan apakah intipati serta aspek aspek utama yang bakal ditonjolkan dalam sesebuah rancangan perniagaan.megaupload. jualan dan unjuran keuntungan.com/?d=6KI81CJL Pengenalan Rancangan Perniagaan http://www. Antara kegunaan rancangan perniagaan:  Membolehkan usahawan membuat penilaian terhadap perniagaan yang bakal atau sedang dijalankan dari pelbagai sudut teknikal dan kewangan  Menjadi blue print atau panduan selepas operasi perniagaan dilancarkan  Membuat kajian pasaran serta menilai sama ada perniagaan mempunyai prospek atau potensi untuk maju atau sebaliknya  Meyakinkan institusi kewangan atau pihak yang mampu memberikan pinjaman perniagaan menerusi dokumentasi yang lengkap Kandungan Dalam Rancangan Perniagaan Isi kandungan yang penting dan perlu ada dalam sebuah rancangan perniagaan adalah seperti berikut: 1.

bagaimanakah proses pembuatan/pengilangan produk? Sertakan carta alirnya. Analisis terhadap pasaran perlu dibuat untuk membolehkan unjuran jualan serta analisis saingan hampir kepada ramalan. Rancangan & Strategi Pemasaran Antara kandungan yang amat penting dalam sesebuah perniagaan. Untuk senarai kakitangan. Latar Belakang Pemilik/Pemegang Saham Butir butir pemilik dan pemegang saham seperti nama. Trend Pasaran Kini dan Masa Hadapan. Tarikh Mula Perniagaan. Maklumat yang perlu ialah: Nama Syarikat. Barangan/Perkhidmatan Yang Ditawarkan. prospek pelanggan dan pasaran am. Lokasi Premis. Gaji dan imbuhan yang bakal diberikan kepada pekerja juga hendaklah dinyatakan sekali.Menerangkan secara ringkas tentang kandungan rancangan perniagaan dan serba sedikit tentang perniagaan yang bakal/sedang diceburi dan juga tujuan penghasilan rancangan perniagaan. Rancangan pemasaran yang baik akan meneliti produk/servis yang bakal diberikan. Pengenalan Mengandungi maklumat maklumat penting syarikat. Adakah ia untuk memohon pinjaman atau pembiayaan kewangan dari pihak tertentu? Atau rancangan untuk melaksakan projek terbaru/mengembangkan perniagaan? Atau ianya sebagai sumber rujukan usahawan dalam menguruskan perniagaan? Atau tujuan tujuan lain? 5. lebih rendah atau sama sahaja? Bagaimana pula dengan strategi pengedaran. Bagaimana dengan strategi penyimpanan stok. dan bagaimana? 9. nombor telefon. produk. Latar Belakang Industri. 3. Apakah kelebihan dan ciri ciri yang anda pada produk/perkhidmatan perniagaan kita? Adakah ia mudah diperolehi menerusi pesaing pesaing perniagaan yang lain? Apakah faktor faktor yang bakal menarik minat pelanggan? Bagaimana penentuan harga dibuat – adakah ia lebih tinggi dari pasangan. Latar Belakang Perniagaan/Syarikat Apakah nama perniagaan tersebut? Di manakah alamat operasi serta nombor telefon yang boleh dihubungi? Apakah bentuk perniagaan yang dijalankan? Apakah kegiatan utama dalam perniagaan? Bilakah tarikh mula perniagaan? Apakah nombor pendaftaran syarikat/perniagaan? Berapakah jumlah modal perniagaan/modal benar? Siapakah pemegang saham syarikat/perniagaan? 6. Rancangan Pengeluaran/Operasi Jika perniagaan adalah berasaskan produk. Apa akan berlaku kepada stok berlebihan? . Tujuan Penyediaan RP Perlu nyatakan dengan jelas apakah tujuan utama penghasilan rancangan perniagaan tersebut. 7. Maklumat Pengurusan dan juga Organisasi Apakah visi dan misi syarikat? Bagaimanakah struktur organisasi syarikat (sertakan carta) serta senaraikan kakitangan dan pekerja yang bakal terlibat secara langsung dalam pengurusan syarikat dan perniagaan. 8. servis dan sebagainya. Jenis Perniagaan Yang Diceburi. nyatakan jawatan mereka serta tugas dan peranan. 4. Saiz pasaran perlu diukur dalam usaha mendapatkan jumlah potensi pelanggan dalam masa yang tertentu (seperti dalam setahun dan sebagainya). berapa kuantiti yang bakal dihasilkan dalam tempoh yang tertentu? Jika ianya adalah perniagaan pembuatan. Adakah sebilangan pengedar akan dilantik atau pengedaran akan dilakukan secara terus? Berapakah anggaran kos yang terlibat dalam proses pemasaran produk dan perkhidmatan? Apakah teknik teknik promosi yang bakal dijalankan. kelulusan akademik serta pengalaman & kemahiran perlu dijelaskan di sini. Manakala kos yang terlibat dalam pembelian alatan pejabat juga tidak harus ditinggalkan.

pemasaran dan perancangan Anggaran kos projek. Merancang perlaksanaan projek. contohnya. Jika ianya bebeza nyatakan kedua-dua alamat ini. untuk jangka masa 3 tahun). Bahagian 2 . Bhd.Pengenalan Bahagian pertama pengenalan perlu memberi gambaran umum berkaitan bidang perniagaan yang akan diceburi. kertas kerja. perlu memberikan gambaran ringkas dan spesifik berkenaan syarikat yang ditubuhkan.Bagaimanakah penyimpanan bahan mentah (jika ada) dibuat? Berapa ramaikah senarai buruh/pekerja yang terlibat dalam pengeluaran/perkhidmatan? Bagaimana pengendalian mesin/alatan operasi dibuat? 10. penyata pendapatan (tahunan. panduan kertas kerja.Tujuan Rancangan Perniagaan/Kertas Kerja Bahagian ini perlu menyatakan dengan spesifik tujuan Rancangan Perniagaan disediakan. Perniagaan yang sedang dirancangkan mungkin belum ada butir-butir ini atau masih dalam proses pendaftaran. pentadbiran. bahagian pengenalan ini perlu memberikan maklumat-maklumat berikut: Syarikat Jenis perniagaan yang diceburi Nama dan lokasi/alamat perniagaan Status dan saiz projek Produk Peluang. sewa beli atau lain lain sumber).Boleh membuat pilihan diantara Perniagaan Perkongsian atau Sendirian Berhad (Sdn. Memohon pembiayaan kewangan dari pihak institusi kewangan atau yang berkaitan. untuk jangka masa 3 tahun) dan analisis pulangan modal (break-even analysis).). . sumber pembiayaan kewangan (sama ada modal sendiri. Ia penting untuk memastikan analisis dan andaian andaian yang dibuat berkaitan dengan pasaran.Alamat perniagaan mungkin berbeza daripada alamat surat menyurat.  Tarikh dan Nombor Pendaftaran. Rancangan kewangan mengandungi aspek: kos dan modal perlaksanaan perniagaan. Dijadikan garis panduan menguruskan perniagaan Memohon menyewa             Bahagian 3 . rancangan perniagaan Tuesday. 2009 Kandungan Rancangan Perniagaan / Kertas Kerja Bahagian 1 . contoh rancangan perniagaan. Posted by amsputra at 6:43 AM 2 comments: Labels: contoh kertas kerja. panduan rancangan perniagaan. Rancangan Kewangan Rancangan kewangan adalah satu lagi aspek yang amat penting dan kritikal dalam penghasilan rancangan perniagaan. October 20. Jika tidak berbeza nyatakan satu alamat sahaja.  Bentuk perniagaan . Sebagai panduan. kandungan. Bahagian kedua pengenalan adalah ringkasan eksekutif. . aliran tunai (bulanan dan tahunan.Latarbelakang Perniagaan Bahagian ini membentangkan maklumat-maklumat asas berkenaan perniagaan yang dicadangkan seperti:  Alamat . pinjaman bank. jualan dan kos kos yang terlibat adalah realistik.Ini hanya sesuai untuk perniagaan yang sedang dijalankan.

Rancangan Pentadbiran Pentadbiran Carta Organisasi Senarai jawatan dan bilangan Pekerja Spesifikasi Tugas Jadual Imbuhan Balas jasa/ gaji Senarai Keperluan Pejabat Perbelanjaan Pentadbiran Bahagian 8 . Boleh dibahagikan kepada objektif jangka pendek dan objektif jangka panjang perniagaan. Nyatakan sumber pembekal mesin.Senaraikan keperluan tenaga kerja untuk bahagian operasi. 3. Proses ini dipersembahkan dalam carta proses kerja. kad pengenalan Tarikh lahir Umur Alamat Tetap No telefon Taraf perkahwinan Kelulusan akedemik Kursus yang pernah dihadiri Kemahiran Pengalaman Pekerjaan sekarang Perniagaan yang pernah diceburi.Objektif Projek Membincangkan objektif projek secara terperinci. Unit pengeluaran / jam operasi . Anggaran ini berlandaskan ramalan jualan yang telah dinyatakan dalam Rancangan Pemasaran.Rancangan Operasi 1. Modal Permulaan .              .Senaraikan bahan mentah atau stok barang yang diperluakan nyatakan belian dibuat dalam bentuk kredit atau tunai dan pembekalnya.Nyatakan Bank pilihan dimana akaun perniagaan akan dibuka. Keperluan bahan .Bhd. perlu menyatakan modal dibenarkan dan modal dibayar perniagaan. Carta aliran Proses . 2.Ini merupakan jumlah modal sendiri yang dibawa masuk ke dalam perniagaan berkenaan. Nyatakan status pekerja berkenaan. Bahagian 5 . Mesin dan peralatan . 5. Tenaga Kerja . Kebiasaanya bank berkenaan berkaitan dengan permohonan pembiayaan pinjaman.). Untuk perniagaan Sendirian Berhad (Sdn.  Bank . 4.        Bahagian 7 .Nyatakan langkah-langkah utama dalam proses pengeluaran produk penyediaan perkhidmatan berkenaan.Latar Belakang Rakan Kongsi / Pemegang saham Nama penuh No.Senaraikan mesin dan peralatan yang diperlukan serta harga belian selaras dengan keperluan pengeluaran atau operasi. Bahagian 6 .Kedudukan Projek Lakaran/plan menunjukkan kedudukan atau tapak sebenar projek. Bahagian 4 .Nyatakan hasil operasi dalam unit produk pengeluaran mengikut kesesuaian projek.

Bahagian 9 .Dari maklumat-maklumat yang didapati nyatakan pembahgian pasaran atau syer pasaran untuk perniagaan yang dicadangkan.Ini termasuk kemudahan bekalan air dan letrik. Kekuatan dan kelemahan pesaing . Lebih baik jika pesaing dikenalpasti mengikut nama perniagaan mereka. Susun atur Ruang Operasi . Strategi harga Harga seunit yang dicadangkan. Nyatakan anggaran /ramalan jualan tahunan untuk tahun-tahun berikutnya. Kunci kira-kira iv.Nyatakan faktor-faktor utama yang diambil kira dalam merancang susun atur ruang operasi sesuai dengan keperluan operasi perniagaan serta pelan grafik ruang operasi tersebut.Rumuskan segala perbelanjaan yang dianggarkan dalam bahagian ini mengikut kategori perbelanjaan harta. Strategi Barangan Reka bentuk barangan atau penjelasan pekej Corak pembungkusan dan jenama berkaitan. ii.Rancangan Kewangan Rancangan Kewangan merangkumi bahagian berikut: 1. Nyatakan dengan jelas bentuk barangan/perkhidmatan yang ditawarkan kepada pelanggan. Pesaing-pesaing utama . Perbelanjaan Operasi . Kenderaan atau kakitangan pemasaran. Barangan atau perkhidmatan yang ditawarkan. Jadual pembayaran hutang jangka panjang.Nyatakan profail pelanggan di sekitar kawasan pasaran yang dipilih.Kenalpasti dan pilih pesaiang-pesaing utama. Overhead operasi . Strategi Promosi Bentuk Promosi yang dicadangkan iii. iv. Saiz Pasaran . perbelanjaan bulanan dan lain-lain perbelanjaan.Nyatakan kedudukan bangunan dan nyatakan kos bangunan sama ada disewa atau beli. 7. 3.Rancangan Pemasaran 1. 9. Penyata pendapatan iii.Langkah ini adalah untuk meramal jualan perniagaan. Strategi edaran Corak pengedaran yang dicadangkan. 5. Bahagian 10 . Nyatakan saiz pasaran dalam bentuk unit jualan atau RM atau kedua-duanya sekali. 8. Strategi Pemasaran i. 8. 7. v. Lokasi. Penyata-penyata kewangan: i. Kenalpasti kewujudan kumpulan pelanggan yang berbeza atau segmen-segmen pasaran dikawasan berkenaan. Sasaran Pasaran . 6. Kos pelaksanaan Projek dan sumber pembiayaan projek 2. Aliran wang tunai ii. Kaitkan penawaran ini dengan keperluan atau kehendak pengguna yang ingin diberikan kepuasan 2. 4.Sediakan pelunuran jualan bulanan untuk tahun pertama perniagan.Untuk semua pesaing nyatakan kekuatan dan kelemahan masingmasing.6. Ramalan Jualan . gas dan lain-lain yang perlu sebagai penggerak proses operasi. Syer pasaran . Kos pelaksanaan Projek .

Lain-lain perbelanjaan . kertas kerja. Jika nilai kini bersih adalah bersamaan dengan sifar atau positif maka sesuatu projek itu adalah berdaya maju. Prestasi Penyata Pendapatan Prestasi penyata pendapatan untuk tahunan selaras dengan penyata aliran wang tunai. Pinjaman bank merangkumi sebarang pinjaman berpenggal.marzuqfood. 7.com http://health. (mesin operasi peralatan dan kenderaan) 4. Kadar Pulangan Dalaman Kadar pulangan dalaman adalah kadar diskaun (%) yang tertinggi yang membawa Nilai Kini Bersih bersamaan dengan sifar (0). vii.marzuqfarming. kandungan. 6. Nisbah Faedah Kos Ia merupakan petunjuk keuntungan sesuatu projek. Tempoh pulang modal Nilai kini bersih Nilai kini bersih ialah aliran tunai yang didiskaunkan dengan satu kadar faedah untuk setiaptahun dan jumlah nilai kini tersebut dicampurkan untuk menentukan nilai kini bersih. ii. Untuk menentukan daya maju projek ia bergantung dengan industri tersebut.vi.Termasuk semua aset yang dibeli dengan tunai atau kredit. Modal sendiri yang merangkumi modal rakan kongsi dalam bentuk tunai atau aset. Nyatakan nilai aset jika sumbangan adalah aset. Jika secara relatifnya tempoh adalah cepat maka pelabur mendapat semula wang pembiayaan dengan lebih cepat. Diantara petunjuk-petunjuk daya maju kewangan yang kerapdigunakan ialah: i.com Posted by amsputra at 7:45 AM No comments: Labels: bantuan kewangan. Nyatakan harga aset-aset ini. Kadar Pulangan dalaman iii. pemasaran dan operasi viii. Tempoh Pulang Modal Merupakan tempoh bayar balik modal yang dibiayai pada tahun permulaan projek. lesen dn sebagainya) 3.marzuqfood.com http://www. Pelaburan aset tetap . 5. Prestasi penyata Aliran Wang Tunai Penyata Alir wang Tunai perlu disediakan untuk 12 bulan bagi tahun pertama perniagaan.Merangkumi perbelanjaan pentadbiran. Prestasi Kunci kira-kira Penyata ini juga selaras dengan prestasi penyata pendapatan. Modal Pusingan . Nilai kini bersih ii. rancangan perniagaan . Marzuq Group http://www. Analisis Daya Maju Kewangan Dari jadual Aliran Tunai Analisis daya maju kewangan diolah. Termasuk juga kos ubah suai. Sewa beli merangkumi pembiayaan aset tetapperniagaan. Ini merupakan kadar tertinggi yang sanggup dibayar oleh pelabur. NFK adalah dikira dengan membahagikan nilai kini jumlah pendapatan dengan nilai kini jumlah kos. Untuk tahun seterusnya nyatakan secara tahunan sahaja. iii. Nisbah faedah kos iv. Sumber Pembiayaan Projek (SPP) i.Seperti deposit sewaan dan utiliti serta belanja permulaan ( bayaran pendaftaran perniagaan.

Secara tidak langsung anda membuat perancangan terhadap perniagaan yang anda akan lakukan. Kenapa anda perlu mengupah orang lain membuat kertas kerja untuk anda. Bantuan kewangan yang dimaksudkan ialah sama ada permohonan pinjaman atau permohonan geran kerajaan. Apakah kepentingan menyediakan kertas kerja? 1. 3. 4. 2. Ramai yang membuat kertas kerja apabila mahu mendapatkan bantuan kewangan. "jika anda gagal untuk merancang. Meyakinkan pihak-pihak lain (contoh bank) bahawa projek yang hendak dijalankan berdaya maju dan sesuai untuk pelaburan atau pembiayaan. maka anda merancang untuk gagal" . banyak maklumat yang tidak tepat ataupun si usahawan tidak tahu apakah yang ditulis di dalam kertas kerjanya. Memberi peluang kepada usahawan melihat dan menilai idea atau projek perniagaan dengan teliti. Memberi maklumat kepada bakal usahawan/penternak tentang masalah yang mungkin akan timbul semasa melaksanakan projek perniagaan terbabit. 5. Memberi gambaran sama ada projek yang dirancang dan dicadangkan berdaya maju atau tidak. Kedua-dua perkara ini sebenarnya satu kesilapan. Dalam kebanyakan kes. Ada juga yang mendapatkan khidmat konsultant ataupun individu tertentu yang menawarkan khidmat membuat kertas kerja. dan terperinci. usahawan yang mengupah seseorang membuat kertas kerja untuk perniagaannya. Membantu usahawan menganggarkan keperluan sumber-sumber dan mengagihkan sumbersumber perniagaan yang ada dengan sistematik dan lebih jelas. Sepatutnya kertas kerja dibuat semasa anda mahu memulakan perniagaan. sedangkan perniagaan itu adalah kepunyaan anda.Kenapa anda perlu membuat kertas kerja? Kertas kerja ataupun 'rancangan perniagaan' diperlukan kebiasaanya apabila anda hendak mendapatkan bantuan kewangan daripada agensi atau badan-badan tertentu. Ada yang gagal mendapatkan bantuan kewangan setelah gagal daam temuduga tentang kertas kerjanya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful