INSTRUMEN PENILAIAN PELAKSANAAN SARANA IBU BAPA DAN SARANA SEKOLAH

NAMA JAWATAN SEKOLAH PPD / JPN ARAHAN

: : : : :

YUSRI BIN ZAINOL ABIDIN GURU BESAR SK TANJUNG TUALANG KINTA SELATAN / PERAK

A. Sila tandakan () pada salah satu pernyataan sahaja. Bil. 1. 2. 3. 4. 5. Pernyataan Tidak menghadiri taklimat / Kursus Sarana Ibu Bapa & Sarana Sekolah dan tidak memahami konsep Sarana Ibu Bapa dan Sarana Sekolah. Menghadiri taklimat / Kursus Sarana Ibu Bapa & Sarana Sekolah tetapi kurang memahami konsep Sarana Ibu Bapa & Sarana Sekolah. Tidak menghadiri taklimat / Kursus Sarana Ibu Bapa & Sarana Sekolah tetapi memahami konsep Sarana Ibu Bapa & Sarana Sekolah. Memahami konsep Sarana Ibu Bapa & Sarana Sekolah tetapi tidak tahu menggunakan panduan sarana. Memahami konsep Sarana Ibu Bapa & Sarana Sekolah, tahu menggunakan panduan sarana tetapi belum / tidak dapat melaksanakan soal selidik sarana (cetak, edar dan analisa). Memahami konsep Sarana Ibu Bapa & Sarana Sekolah dan dapat melaksanakan soal selidik sarana. Memahami konsep Sarana Ibu Bapa & Sarana Sekolah, dapat melaksanakan soal selidik sarana dan telah menyediakan pelan tindakan serta pelaporan. Perakuan ()

6. 7.

B. Sila tandakan () pada ‘Ya’ atau ‘Tidak’ pada pilihan jawapan anda. Bil. 1. 2. Pernyataan Ya Tidak Tarikh Pelaksanaan/Edaran 28.12.2012 09.11.2012 16.01.2012

Menyampaikan taklimat kepada ibu bapa.  Menyampaikan taklimat kepada guru dan anggota  kumpulan pelaksana (AKS) sekolah. 3. Mengedar, mengumpul dan menganalisa soal selidik  kepada ibu bapa. 4. Mengedar, mengumpul dan menganalisa soal selidik kepada guru dan anggota kumpulan pelaksana (AKS)  sekolah. 5. Menubuhkan Kumpulan Sokongan Ibu Bapa (KSIB)  6. Menubuhkan Biro Maklumat. 7. Mengedarkan Buku Sarana kepada Ibu bapa. (*)  8. Menyedia dan mengedarkan Buku Komunikasi. 9. Menyedia dan mengedarkan Buku Prospektus. (*) Diterbitkan dalam Portal Rasmi Sekolah : http://sktgtualang.weebly.com Tandatangan :

20.11.2012 09.11.2012


20.11.2012

 

Cop Sekolah Tarikh

: : 22 April 2013