P. 1
208 - Mashitah - Islam Dan Transformasi Sosial Masyarakat Melayu Malaysia Suatu Kajian Eksploratori

208 - Mashitah - Islam Dan Transformasi Sosial Masyarakat Melayu Malaysia Suatu Kajian Eksploratori

|Views: 7|Likes:
Published by Tinta Tarbiyah

More info:

Published by: Tinta Tarbiyah on Jul 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/01/2015

pdf

text

original

ISLAM DAN TRANSFORMASI SOSIAL MASYARAKAT MELAYU MALAYSIA: SUATU KAJIAN EKSPLORATORI

Mashitah Sulaiman1
Centre for Core Studies Universiti Sains Islam Malaysia, Negeri Sembilan, Malaysia. mashimumtaz@yahoo.co.uk, mas1@siswa.um.edu.my, ABSTRAK Islam merupakan entiti yang sangat penting dalam membentuk pandangan semesta dan budaya hidup masyarakat Melayu Malaysia. Islam telah berkembang dan bertapak kukuh dalam masyarakat Melayu di rantau ini selepas kedatangannya yang bermula seawal abad ketujuh Masihi lagi. Walaupun pernah dijajah di bawah beberapa kuasa Barat, namun Islam tetap menjadi pegangan dan identiti Melayu walaupun dengan fungsi yang amat terbatas. Kejayaan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, memberi lembaran baru dalam lipatan sejarah pembangunan negara sebagai sebuah negara merdeka yang berdaulat berdasarkan kepada acuan sendiri. Selepas tertubuhnya Persekutuan Malaysia, beberapa perancangan dan dasar ke arah transformasi mencapai sebuah negara yang moden dan maju telah dilaksanakan termasuklah perkara yang berkaitan dengan pembangunan Islam. Justeru itu, kertas kerja ini melatari perkembangan pengaruh Islam dalam kehidupan masyarakat Melayu pada peringkat awal. Turut dikupas impak aktiviti dakwah pada tahun 1970-an terhadap Islamisasi dalam dasar-dasar negara sosial yang berkaitan dengan masyarakat Melayu berlandaskan nilai-nilai Islam. Selain itu, perbincangan juga melihat reaksi yang ditunjukkan oleh pemimpin masyarakat Melayu melalui dasar-dasar pembangunan yang dilaksanakan sepanjang tempoh 1970 hingga tahun 2009. Perbincangan tertumpu kepada usahausaha yang dilakukan untuk memajukan Islam dalam pelbagai bentuk pembangunan semasa pemerintahan Tun Mahathir dan Tun Abdulllah. Analisis kandungan daripada dokumen rasmi, rekod dan teks ucapan pemimpin serta temubual digunakan sebagai metod bagi menilai pengaruh Islam dalam masyarakat Melayu Malaysia. Tinjauan mendapati bahawa kepimpinan masyarakat Melayu mengambil sikap yang proaktif dan positif untuk mengwujudkan ruang yang lebih luas untuk Islam terus berkembang di Malaysia. Dengan peluang yang terbuka luas dan kebenaran untuk penyebaran elemen-elemen keislaman, Malaysia telah memperlihatkan kecenderungan perubahan ke arah sebuah negara Islam moden yang moderat dalam masa yang sama proses modenisasi dipacu di atas prinsip dan nilai-nilai Islam. Kata Kunci: Keywords: perubahan sosial, modenisasi, identiti Islam. sosial transformation, modernization, Islamic Identity.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Pendahuluan Islam telah berakar umbi dalam masyarakat Islam sejak kedatangannya ke rantau ini berkurun lamanya. Tiga persoalan utama sering diutarakan apabila membincangkan persoalan Islamisasi di Alam Melayu, iaitu tentang bilakah Islamisasi mula bertapak, dari mana asal Islam di Alam Melayu,
1

Penulis merupakan pensyarah di Universiti Sains Islam Malaysia yang kini mengikuti pengajian di peringkat Phd. di Jabatan Sejarah, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya. Kertas kerja ini dibentangkan di International Conference of Social Sciences Research 2013 (ICSSR 2013), 4-5 Jun 2013, bertempat di Hotel Equatorial, Pulau Pinang, Malaysia.

Proceeding of the International Conference on Social Science Research, ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). 4-5 June 2013, Penang, MALAYSIA. Organized by WorldConferences.net 778

bagaimana Islam berkembang di Alam Melayu telahpun dibahaskan dan tiada persepakatan dalam kalangan ahli sejarah dan ilmuan. Sehingga kini kebanyakan tulisan sarjana Barat masih cenderung untuk melewatkan tarikh proses Islamisasi iaitu, sekitar abad ketiga belas masihi menerusi Samudera-Pasai dan banyak teori yang dikemukakan mengenai ejen-ejen Islamisasi sama ada menerusi pedagang, pendakwah sufi dan sebagainya (Azyumardi Azra, 2002). Namun begitu, ramai daripada kalangan sarjana serantau mempercayai bahawa proses Islamisasi masyarakat Melayu telah berlaku sejak peringkat awal Islam lagi dan lebih daripada satu millennium atau seribu tahun yang lampau melalui empat atau lima gelombang (Arnold, 1986; Abdullah, 1992; Muhammad Mustaqim, 2011). Walau apapun teori yang dikemukakan, bukanlah menjadi tujuan kertas kerja ini membahaskan tentang kedatangan awal Islam ke Alam Melayu. Sebaliknya, perbincangan tertumpu kepada kesan kedatangan Islam yang mengubah pandangan hidup Melayu dari segi kepercayaan, pemikiran, cara berfikir dan bertindak sehingga agama suci ini membentuk satu sistem hidup, sistem nilai dan budaya masyarakat di rantau ini, khususnya dalam konteks pembangunan Islam di Malaysia. Sebagai rantau yang dihuni oleh sebahagian besar umat Islam di dunia, kedatangan Islam ke Alam Melayu telah menarik perhatian sarjana Barat dan Timur untuk mengkaji keistimewaan Islam sehingga menarik perhatian dan menjadi anutan sebahagian besar penduduknya. Tidak hanya dengan itu, malahan segala bentuk manifestasi, simbol dan unsur-unsur keIslaman yang semakin ketara dalam kehidupan masyarakat Melayu telah memdapat perhatian dan bahan kajian oleh orientalis dan pengkaji dari Timur dan Barat. 2. Islam Dalam Sorotan Budaya dan Perjuangan Masyarakat Melayu Islam merupakan elemen penting yang membentuk rupa dan wajah Melayu kontemporari. Sejak kedatangan Islam, agama ini telah menjadi teras yang mencorakkan identiti dan kebudayaan Melayu Malaysia. Walaupun masyarakat Melayu pernah menerima pengaruh budaya Hindu-Buddha sebelumnya, namun difusi budaya ini tidak banyak membawa perubahan struktur sosial dan tradisi budaya Melayu secara menyeluruh (Wan Abdul Kadir, 1998). Akan tetapi, kehadiran Islam telah mempengaruhi bentuk budaya dan sistem hidup masyarakat Melayu. Transformasi sosial dan budaya Islam berlaku secara berperingkat dan perubahan ini bersifat menyeluruh mencakupi semua lapangan kehidupan orang Melayu. Secara umumnya, proses pengislaman masyarakat Melayu di rantau ini dan di Malaysia secara khusus dapat dilihat secara bertahap apabila ilmu pengetahuan tentang Islam semakin meningkat (Ibid, 85). Transformasi budaya dan pemikiran Islam adalah satu perubahan asas dalam pembentukan Tamadun Melayu. Transformasi masyarakat Melayu kepada budaya Islam secara jelas ditunjukkan dalam pembentukan Kerajaan Islam Samudra-Pasai. Pasai telah muncul sebagai pusat pengajian dan penyebaran Islam dan juga boleh dianggap sebagai pusat Tamadun Melayu Islam yang pertama di Kepulauan Melayu (Abdul Rahman, 1990, 48; Wan Hussein, 1980,143; al-Attas, 1969, 12). Apabila Ibn Battuta melawat Pasai pada tahun 1345/6M, beliau melaporkan bahawa Sultan Pasai pada masa itu, Al-Malik al-Zahir merupakan seorang yang bermazhab Shafie dan amat menyayangi para ulama. Fuqaha' atau ulama dalam ilmu Feqah dan perundangan Islam telah menghadiri majlis ilmu yang dianjurkan oleh baginda untuk membaca kitab dan membincangkan hal-hal berkaitan agama (Ismail Hamid, 1985, 177). Sultan adalah seorang yang alim dan baginda berjalan kaki ke masjid untuk menunaikan sembahyang Jumaat (Syed Nurul Akla dan Adi Setia, 2006, 730-731). Di samping itu, Hikayat Raja-Raja Pasai juga menyebut bahawa Nabi Muhammad SAW telah muncul di dalam mimpi Merah Silu dan nabi memberi gelaran Sultan Malikul Saleh kepada baginda (Jones, R. 1999, 15). Selain itu, pemerintah Pasai juga menggunakan gelaran Al-Malik al-Zahir selepas memeluk agama Islam, dan ini menunjukkan hubungan yang amat kuat di antara kerajaan Melayu dan Timur Tengah kerana gelaran ini juga yang telah digunakan oleh pemerintah Islam semasa kesultanan Mamluk di Proceeding of the International Conference on Social Science Research, ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). 4-5 June 2013, Penang, MALAYSIA. Organized by WorldConferences.net 779

19. Pada abad pertama pengenalan Islam dalam kehidupan masyarakat Melayu. karya-karya Sufi dan naratif popular. Organized by WorldConferences. terutamanya dalam lingkungan istana kesultanan Melayu. Walau bagaimanapun. Sebagai contoh. dan syurga adalah antara contoh bagaimana terma sanskrit dikekalkan bagi mewakili amalan dalam Islam. Gelombang ini telah ditandai dengan ketibaan misi dakwah pendakwah bermazhab Shafie dibantu oleh keturunan mereka yang lahir di Kepulauan Melayu. Abdullah Arif berpindah ke Acheh dan beliau merupakan pengarang kitab Bahr alLahut. neraka. 26). Perkataan Sanskrit. Kesultanan Melayu Melaka telah diiktiraf Proceeding of the International Conference on Social Science Research. Islam mula berkembang yang menyebabkan lebih ramai ulama berbangsa Arab melawat Melaka. pengislaman Parameswara mempunyai kaitan dengan perkahwinan baginda dengan Puteri Pasai dalam tahun 1414M (Pires. 1955.). Gelombang Islamisasi telah merubah di rantau ini dan menjadikannya sebagai pusat pengajian dan penyebaran Islam. Sejarah Melayu telah mencatatkan kisah seorang pendakwah bangsa Arab. 4-5 June 2013. Berikutan perkahwinan ini. 240). golongan yang baru memeluk Islam amat tertarik dengan bentuk mistik Islam. 13). kemudian menukar namanya kepada Sultan Iskandar Syah. Walaupun orang Melayu yang baru memeluk Islam memulakan komitmen mereka sebagai penganut Islam dengan ‘mengucap dua kalimah shahadah dan disertai dengan niat di dalam hati'. Sebagai pendakwah awal Islam. Gelombang kedua pengislaman orang Melayu berlaku antara abad ke-13 hingga pertengahan abad ke-16. Begitu juga dengan gelaran yang digunakan oleh Maharaja Derbar Raja II. iaitu Parameswara. sama ada kehadiran bangsa Arab yang datang secara langsung atau tidak langsung. 35-36).E. pengaruh Arab kepada orang Melayu dapat dikesan dalam beberapa karya tasawwuf di Malaysia. 1968.. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8).) 1980. Sebagai contoh. R. 1958. kerajaan-kerajaan ini bukan sahaja telah menjadi pusat kebudayaan Melayu Islam yang melibatkan aktiviti-aktiviti pengajaran dan kelimuan Islam bahkan turut diangkat menjadi pusat aktiviti perdagangan bertaraf antarabangsa.net 780 . Aziz yang mengislamkan pemerintah Melaka. pengaruh Arab diakui amat kuat terhadap budaya Melayu. karya mistik Islam (tasawwuf) telah ditulis dalam bahasa Arab (Mahayudin. kesan daripada kehadiran pengaruh Arab dan Parsi sejak awal proses pengislaman (Mohd Taib Osman dalam Khoo Kay Kim (ed. 2005. Terdapat sebilangan besar tasawuf berfungsi muncul dalam tempoh awal Islamisasi. tidak dinafikan sumbangan ahli Sufi dalam membantu memudahkan proses pengislaman di Kepulauan Melayu iaitu. Menurut Tome Pires. 149-158). 39). pusat kecemerlangan Tamadun Melayu yang menjadi tumpuan para ilmuan dan sasterawan. 1998. Marison. 5. doktrin dan undang-undang Islam. T. iaitu Shaikh Abdullah (Muhammad Hassan Dato’ Kerani Mohd Arshad. Kesan dan pengaruh tasawwuf ke arah pembangunan Islam di kalangan masyarakat Melayu juga jelas digambarkan dalam sumber kesusasteraan dan sejarah Melayu. 1992. yang berpendapat bahawa pada hakikatnya. 1944. keupayaan mereka untuk penyesuaikan (syncretise) ajaran Islam dengan kepercayaan tempatan yang sedia ada (van Nieuwenhuijze. pemerintah pertama Negeri Kedah yang memeluk Islam dalam 1136M. Penang.O. akan tetapi tindakan mereka ini secara beransur-ansur disusuli oleh tekad dan usaha untuk memahami dan mendalami pengetahuan tentang ajaran. Dalam hal ini.Mesir (Mohammad Redzuan. MALAYSIA. Parameswara. proses Islamisasi telah disumbangkan oleh penglibatan mubaligh awal Islam yang menyesuaikan ajaran Islam dengan kepercayaan masyarakat tempatan (Winstedt. Pendekatan sufisme dan tasawuf ini telah menarik perhatian masyarakat Melayu dengan contoh amalan soleh dan akhlak terpuji yang ditonjolkan oleh pendakwah sufi berbangsa Arab dan tidak dinafikan juga sumbangan pendakwah dari India. G. Pemerintah Kedah tersebut telah menukar namanya kepada Sultan Muzaffar Shah selepas menjadi seorang Muslim. seterusnya Acheh. Pandangan ini turut disokong oleh Richard Winstedt. beberapa terma Sanskrit bagi sesetengah maksud dengan fungsi agama telah digunakan merujuk kepada amalan agama Islam dan bukannya menerima pakai terma Bahasa Arab. sama ada oleh pendakwah Arab atau oleh ulama Melayu tempatan.. Syed Abd. Baginda dikatakan telah diislamkan oleh ulama Arab dari Yaman. 1950. Pada tahun 1117M. Dari Pasai ke Melaka. seperti puasa. 52-69.

kebudayaan dan keilmuan. politik pentadbiran. dongengan khayal. Institusi Pulo Upih (Pulau Upih). Dari kegiatan dakwah dan pendidikan. malam dua puluh tujuh. tindakan Sultan Muhammad Shah memuliakan bulan Ramadhan terutama pada malam 27 dengan menunaikan solat Tarawih di masjid bersama-sama rakyat. sama seperti fungsi “Bayt al-Hikmah” semasa kegemilangan Kerajaan Abbasiyah di Timur Tengah. masjid dan surau pada zaman Kerajaan Melayu Melaka yang berfungsi sebagai institusi pendidikan dan pusat dakwah yang berkesan. kerana iaitu berguna kepada agama dan lagi dalam akhirat” (Munshi Abdullah. 102-103). 82-157). tatkala pada siangnya mengarak sejadah ke masjid. Organized by WorldConferences. Perubahan sikap tersebut telah dirakamkan oleh alAttas bagai berikut. rumah. Sejarah Melayu juga melaporkan tentang Sultan Mahmud sendiri merupakan murid kepada Maulana Yussof dan baginda mempelajari ilmu Feqah berhubung bab Mua’malat (Islamic Civil Law) (Sejarah Melayu. Hikayat Muhammad Ali Hanapiah dan al-Dar al-Manzum dilaporkan telah disimpan di istana Melaka (Abdullah Ishak. Pengajian al-Quran pula merupakan asas tradisi ilmu Islam di Melaka sebagaimana ditegaskan oleh Munshi Abdullah: “Dari zaman nenek moyang pun tiada pernah pula orang menaruh tempat belajar bahasa Melayu melainkan mengaji Quran sahaja. sembahyang Tarawikh”. perundangan. 1992. 1938. perpustakaan. Tahap pendidikan Islam di Melaka turut meliputi pengajian di peringkat rendah hingga ke peringkat yang lebih tinggi.net 781 . Melaka dikatakan menerima pelajar dari Jawa antaranya. 1992. bahkan di rumah dan juga di istana. Islam berjaya merubah sikap dan konsepsi masyarakat terhadap pegangan agama. “Hatta jikalau pada bulan Ramadan. foya. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). 101). penulisan dan pengajian al-Quran serta asas-asas agama berkaitan ilmu Feqah. 1992. kemudian diikuti oleh rakyat jelata merupakan satu bentuk penyebaran rasmi. Temenggong mengepalakan gajah. norma dan ethos yang teratur dan berwibawa (Hashim 2001. iaitu. MALAYSIA. Sebagai contoh. Bukti di atas menggambarkan bahawa amalan dan penghayatan tentang Islam telah menjadi perhatian pemerintah Melayu dan pengamalan Islam yang bersifat “topdown” ini kemudiannya diikuti oleh para pembesar dan rakyat jelata. 104). “jikalau dahulu mereka (raja-raja dan pembesar) asyik mengemari renungan. Sunan Bonang dan Sunan Giri. seperti adat hari raya. Kitab-kitab Hikayat Amir Hamzah. istana berfungsi sebagai tempat muzakarah. Proceeding of the International Conference on Social Science Research. Penang. Mata pelajaran dan kurikulum yang ditekankan ialah pembacaan.kemasyhurannya bertaraf dunia dengan organisasi dan institusi sosial dalam bidang ekonomi. 54). Dan patut belajar bahasa Arab. 4-5 June 2013. seperti Jawa. antara tokoh “Wali Songo” yang terkenal. kini mereka giat menganjurkan penulisan dan pentafsiran ilmu-ilmu sejarah dan tasawur serta falsafah Islam” (Abdullah Ishak. Kegiatan penyebaran Islam dilakukan secara menyeluruh yang dimulakan dari kalangan istana dan pembesar. Tauhid. Selain menjadi tempat belajar. Hal ini dirakamkan oleh Shellabear (1948). setelah malam maka raja berangkat ke masjid. 1963). Maka puan dan seggala alat kerajaan dan gendang semuanya diarak dahulu ke masjid. Tasawwuf dan Sejarah Islam secara mendalam dan komprehensif. Raja-raja memandang mulia ilmu pengetahuan. Hal yang demikian memperlihatkan peranan istana. Para pelajarnya terdiri daripada pelajar tempatan dan yang datang dari luar. ulama dan kitab-kitab serta hari kebesaran Islam menggambarkan perasaan beragama yang mendalam menerusi pendidikan agama yang wujud pada ketika itu. tempat penterjemahan dan penyalinan kitab-kitab. Kesan perasaan beragama dan cintakan ilmu jelas terbayang pada jiwa raja-raja Melayu Melaka. Mereka berperanan mengembangkan ajaran Islam di Tanah Jawa sekembalinya dari pengajian di Melaka (Abdullah Ishak. Institusi pengajian dan pendidikan tidak hanya tertumpu di masjid-masjid dan surau.

Undang-Undang Kanun Melaka merupakan undang-undang terawal yang mengandungi elemen Islam begitu juga dengan UndangUndang Adat. undang-undang Melaka terdiri daripada kumpulan undang-undang yang mengandungi Undang-undang Melaka yang asal. Undang-undang Laut Melaka dan Undang-Undang Adat. apabila terdapat Jemaah haji dan pelajar dari Kepulauan Melayu meneruskan pengajian Islam di pelbagai tempat di sepanjang perjalanan haji dan jalan perdagangan. 104. R. Walaupun Undang-undang Adat Melayu tidak dicatat dan direkodkan. hak milik tanah. Perak dan Johor dan beberapa Undangundang bagi Selangor dan Johor (Azizan 1980. 2004.O Winstedt telah mengkategorikan kumpulan Undang-Undang Melayu kepada tiga jenis iaitu. Kemunculan Aceh dan para pendakwah kelahiran ‘neo-Sufism’ di Alam Melayu sendiri dengan bantuan pendakwah-pendakwah dari Timur Tengah dan juga India. legasi kepimpinan Islam diteruskan di Aceh yang kemudiannya muncul sebagai pusat terpenting Tamadun Melayu Islam. Asimilasi hukum Islam dalam masyarakat Melayu yang bukan berlaku serta merta dan menyeluruh serta pengaruh sistem Adat yang begitu menebal dalam jiwa Melayu ini dinyatakan oleh R. Undang-undang Islam dan Undang-undang Minangkabau (Winstedt. Undang-undang Jual Beli dan Acara Islam. Undang-Undang Laut Melaka. menandakan kebangkitan gelombang ketiga Islamisasi bermula pada akhir ke-16 hingga pertengahan ke-18M. hak hamba. Walaupun Melaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. seperti mengendalikan tanah masjid dan pemungutan zakat/fitrah sahaja. Undang-Undang Kanun Melaka. Usaha kerajaan Uthmaniyah untuk meningkatkan keselamatan sepanjang laluan haji telah menggalakkan masyarakat Melayu di rantau ini untuk pergi mengerjakan haji ke Mekah. Undang-Undang Sembilan Puluh Sembilan Perak. 23). 48): “Orang-orang Melayu tidak pernah menerima hukum Islam seluruhnya. 82). telah wujud hubungan diplomatik dan sosio-agama di antara Kepulauan Melayu dan Timur Tengah sejak abad ke 14 dan 15M lagi. Undang-Undang Dato’ Sri Paduka Tuan. Undang-Undang Minangkabau Lama dari Perak.J. 98-99. hutang dan warisan gelaran dan harta sebenar. Undang-Undang Kedah (mengandungi Undang-undang Pelabuhan. 1966. Mereka adalah bersedia untuk mengambil perkara-perkara agama semata-mata. Undang-Undang Adat dari Sungai Ujong dan Kuala Pilah. 29-30). Wilkinson seperti berikut (Wilkinson. J. Undang-undang Keluarga Islam. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). Pada masa ini wujud rangkaian hubungan antarabangsa yang akrab dalam ekonomi. 54-55). 4-5 June 2013. Selain hubungan ekonomi.Kesan pengaruh Islam ke atas masyarakat Melayu dapat dilihat dalam pembentukan undang undang tempatan seperti tercatat dalam Risalat Hoekoem Kanon iaitu. 1948. Hubungan keintelektualan ini melibatkan sebilangan ulama Timur Tengah tersohor mengajar di Mekah dan Madinah (Azyumardi Azra. politik dan ekonomi yang erat dengan kerajaan Turki Uthmaniyah di Istanbul sejak tahun 1530-an. Manakala. Azizan 1980. namun begitu.net 782 . Undang-undang Negeri dan UndangUndang Johor (Berhanundin Abdullah 1999. Organized by WorldConferences. Proceeding of the International Conference on Social Science Research. tetapi bila sampai kepada pekerjaanpekerjaan yang agak serius dalam hidup. bukan semua prinsip ini diamalkan kerana Undang-Undang Adat masih diamalkan secara bersama (Othman Ishak. Penang.. umpamanya perjanjian jual beli. Undang-Undang Kanun Dato Kota Setar). diplomatik dan sosio-agama di antara Kepulauan Melayu dengan Timur Tengah. 58). iaitu sesudah Sultan Alauddin al-Qahhar menaiki takhta Aceh pada tahun 1537 (Hashim. undang-Undang Melaka. Keadaan ini meningkatkan kehadiran masyarakat bukan-Arab di Dua Tanah Haram atau Haramayn (Mekah dan Madinah) dan mereka digelar sebagai ‘ashab alJawiyyin’ (or Jawah) oleh penduduk Mekah dan Madinah. 2001. Keunggulan Aceh diperkukuhkan oleh hubungan diplomatik. 38). Undang-Undang Melayu Pahang. Undang-Undang Laut. sebahagian kecil undangundang bertulis masih boleh ditemui di kebanyakan negeri-negeri Melayu seperti. R. MALAYSIA. Walaupun terdapat banyak prinsip hukum Islam dimasukkan dalam Sistem Undang-Undang Melayu di kebanyakan negeri-negeri Melayu. Terdapat juga beberapa elemen undang-undang Islam diasimilasikan ke dalam undang-undang Melayu tempatan di negeri-negeri Melayu yang lain. maka ketua-ketua meneruskannya dengan Adat mereka”. 2003.

Dalam abad ke-18 dan ke-19 pula menyaksikan Patani muncul sebagai pusat pengajian dan peradaban Melayu Islam bersama-sama Kesultanan Riau-Lingga seterusnya mencetus gelombang keempat kebangkitan Islam dalam masyarakat Melayu di rantau ini. Islam telah mengubah budaya Melayu ini dari dasar estetik kepada dasar saintifik (Al-Attas. bahkan dalam kalangan pembesar dan pemerintah. Abdullah. seperti Tariqat Nasyabandiyah. MALAYSIA. Walaupun wujud pertentangan antara dua kumpulan tariqat tasawwuf di Acheh. 1999. Masjidmasjid tersebut dikatakan bertaraf universiti kerana mempunyai beberapa buah fakulti (Abdullah Ishak. 4-5 June 2013. Ismail Che Daud telah Proceeding of the International Conference on Social Science Research. Selain menggunakan bahasa Melayu. Tafsir. 2004. Ilmu Kalam. 53-54. Falsafah. Sistem pendidikan yang wujud di Acheh lebih teratur bermula dari institusi di peringkat rendah yang dikenali sebagai “Meunasah”. Antara tokoh-tokoh ulama tasawwuf terkenal yang lahir di Kepulauan Melayu ketika waktu itu ialah. 1992: 117). Masjid Bayt al-Mushahadah dan Masjid Jami’ Bayt al-Rahman. Qadariyah. Selain dari institusi-institusi tersebut. seperti Ilmu Feqah. teologi rasional atau Ilmu Kalam dan Tasawwuf yang menandakan zaman pembangunan rasionalisme dan intelektualisme yang tidak pernah berlaku sebelumnya di Kepulauan Melayu. manakala peringkat tinggi dikenali sebagai “Balee”. Hal yang demikian kerana ketokohan mereka dalam mempertahankan fahaman dan aliran masing-masing serta keilmuan mereka yang diiktiraf sebagai ulama yang bertaqwa dan berakhlak mulia yang menjadi contoh ikutan masyarakat Melayu (Azyumardi Azra. iaitu antara golongan Hamzah Fansuri dan Shamsuddin al-Sumatrani yang berpegang teguh dengan konsep Wahdah al-Wujud dengan golongan Nuruddin al-Raniri dan Abdul Rauf Singkil yang berpegang kepada Wahdah al-Syuhud. Sheikh al-Jailani dan lain-lainnya. Sufi. Hamzah Fansuri. Nuruddin al-Raniri. Abdul Rauf Singkel al-Fansuri. Bahasa Melayu pula telah diangkat menjadi Bahasa Islam dengan penggunaan istilah-istilah Arab yang akhirnya mencetuskan revolusi mencipta tulisan jawi oleh kearifan tempatan (local genius) bagi menyampaikan maksud pengajaran dan ilmu Islam dalam bahasa Melayu.net 783 . bahasa Arab juga digunakan sebagai bahasa dalam penulisan karya selain menterjemah buku-buku luar tentang ilmu Islam. penulisan manuskrif dan buku dalam pelbagai bidang ilmu Islam. Sistem pendidikan pondok menarik begitu ramai penuntut dari segala pelusuk Kepulauan Melayu dengan sejumlah tokoh– tokoh agama yang dianggarkan sekitar 60 tokoh ulama yang disegani. 119). Organized by WorldConferences. tulisan jawi diperkenalkan yang mengandungi huruf-huruf tulisan Arab yang diubahsuai dengan beberapa penambahan huruf. Antara aliran tasawwuf yang dibawa dari Asia Barat ke Kepulauan Melayu khususnya ke Acheh ialah. bidang sastera dan bahasa telah menjadi semakin pesat di Kepulauan Melayu melalui perkembangan tulisan jawi. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). 1992. Penang. telah mewujudkan revolusi terhadap pandangan hidup dan dasar kebudayaan Melayu. namun keadaan ini memberi kesan kepada penyebaran Islam. Shamsuddin al-Sumatrani. Masjid Bayt al-Rahim. Perkembangan ilmu tasawwuf begitu ketara pada masa ini menerusi usaha ulama-ulama Sufi. Akibat persaingan yang berlaku dalam proses mendalami dan intensifikasi Islam pada jiwa masyarakat Melayu. Satariyah dan lain-lain. Pengajaran ilmu tasawwuf bukan sahaja berkembang subur dalam kalangan rakyat jelata. 44-45). Sheikh Ibrahim al-Shami. Keadaan ini meningkatkan perbendaharaan kata dalam bahasa Melayu kerana banyak dipengaruhi oleh bahasa asing khususnya bahasa Arab.Zaman ini juga menyaksikan perkembangan dalam penulisan sastera falsafah. Selain itu. pendidikan agama juga boleh diperolehi di masjid-masjid seperti. Menerusi hasil karya kesusasteraan dan ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang ilmu Islam telah membangkitkan minat untuk mendalami ilmu pengetahuan Islam. Hasil penyebaran agama Islam. Himpunan daripada beberapa institusi pendidikan “rangkang” dan “balee” akan melahirkan sebuah kompleks pendidikan yang dinamakan “Dayah”. Penggunaan Bahasa Melayu yang meluas dalam ilmu pengetahuan telah menjadikannya sebagai bahasa intelektual dan lingua franca di rantau ini. peringkat menengah disebut sebagai “Rangkang”.

Penang.net 784 . Oleh kerana urusan pentadbiran Islam terikat dengan pentadbiran negara. beberapa orang ilmu-ilmu seperti Syed Abdullah Bahrain dan lainnya duduk mengajar di dalam Pulau Penyengat setahun”. di samping amalan dan undang-undang adat yang masih diamalkan.menyenaraikan 60 orang ulama hasil daripada sistem pengajian pondok di Patani. penjajah British didapati telah melantik para pegawai daripada kalangan anak-anak Melayu yang berpendidikan Barat atau mereka yang diberikan kursus di Barat. 145). Proceeding of the International Conference on Social Science Research. Raja Ali Haji dalam karyanya yang agung Tuhfat al-Nafis menceritakan bagaimana budaya Islam ini diamalkan pada zaman tersebut (Raja Ali Haji. dalam pentadbiran agama Terengganu dalam tahun 1912M. MALAYSIA. antaranya Syeikh Abdul Qadir Syeikh Muhammad Saman. Banjarmasin Kalimantan. Manakala anak Melayu yang berpendidikan agama atau mendapat pendidikan di Timur Tengah langsung tidak dipedulikan (Berhanundin Abdullah. membantutkan proses pembangunan Islam. 1999. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). Islam pada ketika itu tidak ada bezanya dengan kepercayaan agama-agama lain (Ishak Saat. Dan dia sendiri pun suka talabat al-‘ilm [menuntut ilmu agama]. Riau yang diasaskan oleh Tun Abdul Jamil. seorang Bendahara kerajaan Johor pula muncul sebagai satu lagi Pusat Persuratan dan Kebudayaan Melayu bersama-sama Patani dalam membangunkan sistem tradisional Islam di rantau ini. Gelombang keempat Islamisasi ini mencetuskan satu lagi gelombang kebangkitan agama kesan daripada kebangkitan golongan intelektual Melayu Muslim terhadap penjajahan fizikal kuasa Barat ke atas umat Islam di Kepulauan Melayu. 84). 57-58). anak-anak Melayu Islam ini tidak diberi jawatan yang tinggi kecuali setelah mendapat persetujuan kolonial British (Khasnor Johan. 1982. perlu diminta terlebih dahulu (Tuan Ruhani. Gelombang kelima Islamisasi berlaku antara awal abad ke-20 sehingga kini ditandai oleh beberapa siri kebangkitan. Organized by WorldConferences. pentadbiran dan pemerintahan negara. pentadbiran dan hal ehwal Islam mengalami perubahan. Dari Patani dan Kesultanan Riau-Lingga. pada hakikatnya British telah campur tangan dalam pentadbiran agama dan Undang-undang Islam di negeri-negeri Melayu melalui peranan “Penasihat” dan kedudukan “Residen” British. Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani. Maka diusahakan oleh saudaranya Raja Ali Haji. Melalui sistem pemerintahan yang diperkenalkan oleh penjajah barat khususnya British. Hal ini kerana. 96). 1979. masyarakat Melayu Islam terpenjara sehingga pemerintahan Islam di Alam Melayu mulai terkikis secara beransur-ansur. Contohnya. mendirikan Jumaat dan memerintahkan perempuan bertudung dan menyempurnakan berbuat masjid… Pada masa Yang Dipertuan Muda Raja Ali inilah banyak ulama yang datang dengan kemuafakatan saudaranya Raja Ali Haji. disuruhnya segala pegawai-pegawai negeri menuntut ilmu perkara ugama dan mengaji kitab-kitab dana belajar membaiki al-Quran al-‘Azim. pada awal 1920-an dan awal 1970-an. Sementara itu. iaitu. Kedatangan penjajah ke Kepulauan Melayu khususnya di Malaysia. persetujuan daripada Penasihat British. Syeikh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman. setelah campurtangan oleh pihak British. sebelum meluluskan Undang-undang Nikah Cerai Bil 6/1340. maka dikurniakan masarif. 2001. Namun. Namun begitu. Islam pada ketika itu menjadi sebuah agama yang bersifat ritual semata-mata tanpa kuasa mutlak terhadap sistem politik. Sekiranya sebelum kedatangan British. 1984. 2006. namun begitu. pentadbiran negeri negeri di Tanah Melayu dibentuk oleh Raja-raja Melayu berasaskan sistem pemerintahan bercorak Islam. Walaupun British telah mengecualikan agama Islam dan adat Melayu daripada pengaruh British. Syeikh Muhammad Saghir bin Ismail Daudi dan lain-lain lagi. 4-5 June 2013. 69). 341): “Dan pada masa kerajaannya [Raja Ali] mendirikan ugama Islam. Syeikh Mustafa bin Muhammad. Golongan ulama ini lahir hasil daripada sistem pendidikan tradisional Melayu (Hashim Musa. iaitu Humpreys. Syeikh Muhammad Salleh bin Abdul Rahman. tradisi keilmuan telah mengalir ke Kelantan dan Terengganu yang juga masyhur dengan pusat pendidikan pondok dan beberapa orang ulama terkemuka pada pertengahan abad ke-19 dan awal abad ke-20 bersama-sama satu lagi pusat perabadan Melayu iaitu. Syeikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fathani. Syeikh Zainal Abidin bin Muhammad (Tok Minal).

84). 42). Hal ini cuba dihapuskan dan diperjuangkan oleh golongan reformis atau Kaum Muda sebagai usaha bagi memperjuangkan kesucian Islam dan tanggungjawab beragama (Mohamad Abu Bakar. Kesannya. walaupun orang Melayu telah lama beragama Islam. 119). 7). sosial dan pentadbiran. Tunas Melayu (1931). al-Imam (1906-1908). telah meresap ke dalam kalangan pelajar yang melanjutkan pelajaran di Mesir. 2006). 1973. MALAYSIA. Dari segi pentadbiran. Seperti yang dinyatakan oleh R. 1980. 144). kefahaman terhadap Islam disempitkan mengikut konsep kristian (Ahmad Ibrahim. Mesir. Neraca (1911-1915). Wilkinson. 84. namun Islam dan bangsa Melayu merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain.net 785 .J. Graduan daripada sistem ini juga turut melanjutkan pengajian ke Timur Tengah. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). 1979. Sistem pendidikan pondok tetap berkembang subur pada zaman penjajah dan telah melahirkan ramai ilmuan yang turut terlibat memainkan peranan yang penting dalam arus kebangkitan Islam di Tanah Melayu. namun begitu. nescaya Undang-Undang Islam akan menjadi UndangUndang Negeri Melayu pada akhirnya (Wilkinson. Pada masa ini dapat disaksikan peranan tinta dan penerbitan akhbar serta majalah seperti al-Manar (1897). Penang. Oleh itu. Islam bukan lagi satu dasar pentadbiran negara. 126). Ikhwan (1926) dan Saudara (1928) yang menjadi medium yang menggerakkan revolusi pemikiran dan keintelektualan di Tanah Melayu (Ishak Saat. bahkan Islam tidak lagi menjadi satu amalan kehidupan yang menyeluruh dalam politik. akan tetapi secara praktisnya ditanggapi sebagai satu konsep agama. Hal ini dibuktikan oleh kajian yang dilakukan oleh David John Becker yang menyatakan bahawa Malaysia tidak keseorangan dalam mempunyai dan mentadbir organisasi agama secara berasingan di setiap negeri kerana ciri-ciri ini juga dimiliki oleh pentadbiran gereja-gereja di Amerika Latin dengan beberapa kehormatan (Becker. Menurut Mohamad Abu Bakar. banyak Undang-undang Islam telah dibatalkan (Azizan. Dengan ini. bahawa sekiranya UndangUndang British tidak menjadi penghalangnya. 1987. Berhanundin Abdullah. Bidang kuasa Undang-undang Islam hanya dikenakan kepada orangorang Islam yang terhad kepada perkara yang berhubung dengan kekeluargaan dan individu Muslim serta penyebaran agama Islam dan aktiviti-aktivitinya. Undangundang Pentadbiran Agama Islam yang dikuatkuasakan di negara ini jelas membuktikan bahawa undang-undang Islam sedia ada ini merupakan warisan daripada campur tangan penjajah yang sengaja memperkecilkan peranan perundangan Islam yang luas dan menyeluruh yang pada suatu masa dahulu menjadi undang-undang dasar di negara ini. seperti mana fahaman Barat dalam maksud material dan politik yang hanya sekadar ibadat khusus dan bukan al-Din yang sempurna (Berhanundin. khususnya ke Universiti al-Azhar. dan telah banyak aspek daripada kehidupan mereka yang diislamkan. 44. golongan ini yang dikenali sebagai Kaum Muda telah memperjuangkan gerakan Islah Islam di Tanah Melayu dan ini menyedarkan Kaum Tua akan tanggungjawab mereka memperbaiki masyarakat. 1988. Apabila wujud pertentangan dalam keputusan antara mahkamah Syariah dengan Mahkamah Sivil. muahadah dan seumpamanya diperuntukkan di bawah undang-undang Inggeris (Ahmad Ibrahim. ekonomi. 1977. 160). 1999. 1975. Di sini dapat dilihat bagaimana melalui usaha Kaum Muda dan peranan majalah serta akhbar.Proses penyesuaian agama Islam dan adat telah diganggu gugat dan terbantut oleh pengaruh British yang memisahkan undang-undang Adat dan Syariah dengan kemasukan Undang-undang British (Yegar. Kesannya. undang-undang Inggeris menjadi undang-undang asas dan undangundang negeri di Malaysia. 62). Manakala pentadbiran hukum-hukum jenayah. Organized by WorldConferences. muamalah. maka mahkamah Sivil lebih berkuasa dan digunapakai (Rauf. Pengaruh gerakan Ikhwan Muslimin di bawah pimpinan Hassan al-Banna dalam usaha menentang penjajah British di bumi Mesir. Suhaimi. 4-5 June 2013. Apabila bidang pentadbiran diperketatkan peruntukannya tidak hanya kepada masyarakat Islam. 1980. 1999. kebangkitan Islam berjaya menjiwai masyarakat Melayu dengan menyentuh persoalan yang Proceeding of the International Conference on Social Science Research. Sekembalinya ke tanah air. 21). Walaupun dijajah hampir 400 tahun. masih terdapat banyak lagi ruang dalam kehidupan orang Melayu yang dipengaruhi oleh amalan bidaah dan khurafat. 1984.

SEBERKAS. parti ini dibubarkan kerana ketiadaan pemimpin yang berani meneruskan tanggungjawab menerajui parti tersebut. Perak yang bermula dari semangat anti penjajah dan gerakan Islah Kaum Muda. bertahap dan berencana berdasarkan situasi semasa masyarakat Melayu pada ketika itu. parti PAS dilihat lebih progresif dalam memperjuangkan Islam. Islam seringkali menjadi faktor penyokong kepada kebangkitan umat Melayu Islam dalam menentukan survival masa depan agama dan bangsa Melayu dari Islam berbentuk tradisionalisme kepada Islam reformisme. perkara-perkara yang berkaitan dengan adat istiadat orang Melayu dan Agama Islam masih terpelihara daripada disentuh oleh kuasa mereka (Abdull Rahman Mahmood et. PAS berjaya menawan Kelantan dan Terengganu. 1976.al. telah melahirkan sebuah parti politik yang memperjuangkan Islam yang diberi nama Hizbul Muslimin yang ditubuhkan pada 14 Mac 1948 dengan sokongan pertubuhan-pertubuhan Melayu yang lain (Nabir Abdullah. LEPIR. perkembangan Maahad II Ihya Assyarif. nilai daya fikir. kedudukan Islam diperkukuhkan melalui peruntukan perkara 3 Perlembagaan Malaysia yang mengistiharkan bahawa “Islam ialah agama bagi Persekutuan” membayangkan apa yang telah diperjuangkan oleh orang Melayu sepanjang masa. UMNO. Kedua. Dari segi perlembagaan. intelektual dan kecemerlangan tamadun Melayu serta mengubah struktur budaya dan kehidupan sosial Melayu.net 786 . Proceeding of the International Conference on Social Science Research. walaupun British masih mentadbir Tanah Melayu secara langsung. Kelima. MALAYSIA. 2 Pertubuhan-pertubuhan Melayu tersebut ialah. Pada tahun 1948. Malah selepas pengisytiharan Malaysia. 159). peranan dan sumbangan ulama sufi yang berfahaman Ahli al-Sunnah bermazhab Shafie dalam penyebaran dan memberi kefahaman Islam telah mencambah kewujudan institusi pendidikan Islam di banyak tempat di Kepulauan Melayu dan membantu mewujudkan jaringan intelektual di peringkat antarabangsa dan serantau. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). Begitulah yang berlaku kepada pergerakan Hizbul Muslimin yang tidak berkubur begitu sahaja. PKMM. GMPR. Gunung Semanggol. Penang. namun desakan untuk memelihara kedudukan Islam dipertahankan oleh orang Melayu. MATA. Dalam pilihan raya tahun 1959. PRKM/PRGM. 4-5 June 2013. Pertama. Keenam. Daripada sebuah madrasah. pembesar dan rakyat yang bersifat top-down dan naungan pemerintah memberi ruang yang lebih luas untuk Islam berperanan dan disebarkan dalam masyarakat secara menyeluruh. Islamisasi berlaku di Kepulauan Melayu berlaku secara aman dengan pendekatan yang sederhana. Islam menyumbang kepada pembentukan identiti Melayu. Burhanuddin al-Helmy.2 Perjalanan parti ini penuh dengan liku. bahkan perjuangannya diteruskan oleh sebuah parti baru dengan tertubuhnya Parti Islam SeMalaysia (PAS) pada tahun 1951. Proses transformasi masyarakat Melayu kepada budaya dan cara hidup Islam sebelum 1970 dapat disimpulkan sebagai satu proses Islamisasi yang bertahap dengan beberapa ciri-ciri utama. Organized by WorldConferences. Di bawah kepimpinan Dr.. pengislaman pemerintah. Tekanan demi tekanan yang dikenakan oleh penjajah dalam usaha menyekat penyebaran akhbar dan majalah telah meniupkan semangat jihad untuk menentang penjajah. beberapa orang pemimpinnya seperti Ustaz Abu Bakar al-Bakir. kemajuan bangsa serta pembebasan tanah air daripada cengkaman penjajah. PERPEMAS. Walaupun dengan fungsi dan peranan yang amat terbatas semasa pemerintahan British.berkaitan seruan kembali kepada al-Quran dan Hadis. 2009). Sistem pendidikan pondok yang wujud pada zaman ini juga turut memainkan peranan penting dalam mencorakkan suasana perkembangan politik tanah air bersama-sama arus kebangkitan Islam di Tanah Melayu. Ustaz Ahmad Tamimi dan Ustaz Muhammad Raof telah ditangkap setelah pihak British mendapati parti ini menggugat kedudukan mereka. persoalan pemodenan. Patah tumbuh hilang berganti. Keempat. Akhirnya. namun dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948.

Penang. peningkatan persekitaran sosial yang “Islamic” secara meluas yang memberi rangsangan dan minat terhadap Islam. Pertubuhan al-Arqam (sebelum pengharaman). PAS dan UMNO (parti pemerintah). Terdapat ciri-ciri unik kebangkitan semula Islam di Malaysia yang mendorong kepada usaha dakwah pada awal 1970-an dan berterusan sehingga kini. pendidikan. Setelah kira-kira lima ratus tahun berada di bawah pemerintahan kolonial Barat. sebagai satu sistem hidup yang mengatur segala aktiviti manusia yang bersifat lahiriah dan rohaniah. pertubuhan-pertubuhan Bukan Kerajaan (Non-Government Organization . Keenam. namun pertubuhan ini sehaluan dalam banyak perkara yang berkaitan dengan cita-cita. kebangkitan semula Islam era pasca merdeka bersifat menyeluruh. malahan turut melibatkan pertubuhan belia. MALAYSIA. Kebangkitan Dakwah Islam Era 1970-an Para pemerhati perkembangan dakwah dan kebangkitan semula Islam telah mengenalpasti bahawa pertengahan dan lewat tahun 1970-an sebagai detik penting dalam perkembangan Islam di Malaysia (Nagata. Pertama. antara pemerintah dan parti politik Islam pembangkang. seperti kunjungan ke masjid dan pemakaian secara Islam dan penganjuran program-program berbentuk kerohanian dan spiritual oleh media massa dan media cetak yang mana kesemuanya dipimpin oleh sekumpulan orang Islam yang turut ingin menyumbang dalam menyemarakkan kebangkitan semula Islam dengan lebih progresif di Malaysia. namun begitu. Hussin Mutalib. perkahwinan dan sebagainya tetapi. Jemaah Islah Malaysia (JIM) dan parti politik PAS dan UMNO adalah antara organisasi yang memainkan peranan dalam menyuburkan gerakan Islamisasi dan kebangkitan semula Islam di negara ini. pendekatan dakwah. arus kesedaran untuk kembali kepada Islam melibatkan kelompok berpendidikan sastera (Pengajian Melayu). perjuangan dalam menghidupkan semula Islam mencakupi pelbagai aspek yang selari dengan sifat Islam yang syumul yang menyentuh soal amalan agama dan perubahan dalam bentuk world view Islam dalam aspek sosial. 1993). Pertubuhan-pertubuhan Bukan Kerajaan (Non-Government Organization) seperti. latar belakang pendidikan ahli yang menjadi tulang belakang kepada perjuangannya serta tahap kelantangan dalam menyuarakan kepentingan Islam. Kelima. Chandra Muzaffar. 1987. J.3. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). wujud usaha berterusan untuk mengembalikan masyarakat Melayu kepada ajaran Islam sebenar bagi membentuk nilai.. 46). Ketiga. Organized by WorldConferences.net 787 . Fenomena kebangkitan semula Islam 1970-an merupakan satu gelombang kesedaran agama yang memperlihatkan kemunculan Islam yang dominan dalam usaha untuk mengembalikan masyarakat Islam kepada ajaran Islam sebenar dan mewujudkan kuasa politik di tangan umat Islam. wujud peranan yang dinamik. Islam dan Barat. berlakunya desakan yang kuat untuk mengubah struktur pemikiran masyarakat Melayu terhadap peranan agama yang tidak sekadar sebagai ritual yang tertumpu kepada sembahyang. Islam muncul kembali sebagai faktor yang signifikan dalam kalangan masyarakat Melayu. aspirasi demi kepentingan umat Islam di negara ini (Osman Bakar. 1980. Jemaah Tabligh.NGO). Sekiranya kebangkitan Islam sebelum merdeka lebih kepada perjuangan dalam membebaskan tanah air daripada cengkaman penjajah British dan kesedaran terhadap kemunduran umat Islam. Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM). Pertama. Sifat holistik penyebaran Islam pada era 1970-an yang berterusan sehingga kini disandarkan oleh enam ciri utama. parti politik seperti. Walaupun terdapat perbezaan antara satu pertubuhan dengan yang lain dari segi kegiatan Islam yang diutamakan. Keempat. ekonomi dan politik. kesemuanya membantu kewujudkan peningkatan terhadap seruan kepada Islam dalam bentuk yang menyeluruh. 1993. puasa. antara parti politik Melayu Islam dan NGO Islam. serta antara saranan pemerintah dan kemunculan golongan Intektual Muslim yang moderat. 4-5 June 2013. gerakan dakwah tradisional dan penyertaan masyarakat kelas menengah Muslim. Perjuangan dalam meneruskan kebangkitan Islam mencakupi pelbagai aspek yang bersesuaian dengan sifat Islam yang syumul. pada zaman ini. Kedua. kebangkitan Islam bukan sahaja melibatkan pertubuhan pelajar. pandangan Proceeding of the International Conference on Social Science Research.

sokongan pemerintah terhadap pembangunan Islam amat kuat yang membantu dalam memperkembangkan peranan Islam dalam masyarakat melalui dasar-dasar dalam dan luar negara. Ciri keempat kebangkitan semula Islam ditandai oleh kesedaran terhadap isu sosial umat Islam yang secara relatif. Sementara itu. MALAYSIA. Perbezaan sosial dan ekonomi antara etnik ini dikesan berpunca daripada amalan sistem kapitalis dalam pembangunan negara turut menjadi salah satu faktor penyumbang kepada ketegangan hubungan etnik dalam sejarah hitam 13 Mei 1969. berlaku perubahan modenisasi yang berciri dan berintikan Islam dalam bentuk identiti dan amalan peribadi di kalangan golongan Menengah Melayu Islam yang berpendidikan di bandar. harus diakui bahawa dalam proses pembangunan dan perjuangan politik Melayu. Tidak kurang juga isu Islam digunakan untuk menjatuhkan lawan mereka. Tambahan pula. Hakikatnya. keduaduanya merupakan parti Melayu Islam terbesar yang mewakili etnik Melayu. Persekitaran budaya dan gaya hidup Barat dalam kalangan orang Melayu pada ketika itu amat ketara. Pesta tari menari. usaha untuk membangunkan Islam mendapat perhatian daripada parti pemerintah. Pada masa yang sama inisiatif untuk mewujudkan gerakan kesedaran Islam turut berlaku dalam kalangan para pelajar Melayu di negara-negara Barat. Oleh itu. majoritinya berbangsa Melayu didapati tertindas dan terpinggir dalam sektor ekonomi. pemakaian mengikut cara hidup Barat dan budaya minum arak menjadi satu fenomena biasa dan budaya ini turut berlaku dalam kalangan pelajar Melayu di universiti tempatan mahupun di luar negara. khususnya di bandar-bandar. agenda Islam sentiasa menjadi perhatian oleh parti-parti Melayu kerana menyedari hakikat bahawa dengan Islam sahajalah. Berikutan munculnya kesedaran Islam dalam kalangan masyarakat Melayu. perhatian diberikan kepada perjuangan menuntut keadilan sosial berasaskan Islam.dan amalan cara hidup Islam yang holistik atau syumul. pendekatan modenisasi dan pembangunan secara Islam mengambil tempat dan peranan modenisasi berorentasikan Barat setelah model dan acuan Barat didapati gagal menjadi mekanisme dalam membentuk identiti Melayu. Islam seringkali digunakan sebagai mewakili aspirasi masyarakat Melayu dan tidak kurang juga sebagai simbol untuk menarik perhatian dan undi masyarakat tersebut menjelang pilihan raya. Manakala Islamic Representative Council (IRC) atau Majlis Syura Muslimun pula ditubuhkan hasil anisiatif sekumpulan pelajar Malaysia di UK pada April 1974. penggerak awal yang membangkitkan kesedaran terhadap cara hidup Islam ini dimulakan oleh sekumpulan pelajar di univerviti tempatan iaitu. Situasi ini menimbulkan keresahan Proceeding of the International Conference on Social Science Research. proses modenisasi dalam skala makro oleh pemerintah turut mengambil pendekatan pembangunan moden berasaskan Islam dalam merangka dasar-dasar pembangunan ekonomi dan sosial. Dalam hal ini. Ciri ketiga ialah. Islam seringkali menjadi faktor penentu kesinambungan parti-parti yang mewakili masyarakat Melayu. Fenomena ini secara kebetulannya berlaku hampir serentak dan pendekatan dakwah yang dilakukan ialah. Universiti Malaya yang menguasai Persatuan Bahasa Melayu Universiti Malaya dan Persatuan Mahasiswa Islam Universiti Malaya (PMIUM) yang akhirnya membawa kepada penubuhan Persatuan Kebangsaan Pelajar-pelajar Islam Malaysia (PKPIM) dan ABIM. Penang. Organized by WorldConferences. survival Melayu dapat diteruskan. Dari segi sejarahnya. UMNO dan pembangkangnya PAS. Pada tahun 1968. namun penilaian terhadap usaha dakwah sentiasa menjadi perhatian pemikir dan ahli intelektual Islam yang memberi kesan terhadap usaha dakwah massa oleh organisasi dan agen-agen dakwah Islam di Malaysia. Walaupun pada satu ketika gerakan Islamisasi ini dikatakan lesu selepas penginstitusian Islam pasca-1982. dalam bentuk sesi penerangan dan membina kefahaman Islam menerusi diskusi agama dan usrah. bahkan semakin menjauhkan umat Islam dengan cara hidup Islam. Ciri kedua keunikan kebangkitan semula Islam di Malaysia ialah.net 788 . di samping faktor-faktor lain yang turut menyumbang kepada sokongan terhadap sesuatu parti Melayu. Malaysian Islamic Study Group of Europe (MISG-Euro-Eire) telah ditubuhkan di United Kingdom. didaftarkan di bawah Malaysian Student Department yang dipengerusikan oleh Razali Nawawi. Bahkan isu dan slogan berkaitan Islam seringkali berkumandang bagi mendapatkan sokongan Melayu terhadap UMNO dan PAS. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). 4-5 June 2013.

ABIM dan PKPIM mengadakan kerjasama dengan pertubuhan pelajar di Indonesia. 4. Imaduddin dalam membantu pembinaan semangat kepimpinan. agama Islam pada hari ini semakin subur dan berkembang yang mempengaruhi kehidupan masyarakat Melayu di Malaysia. kemampuan intelektual dan kefahaman ilmu dakwah bagi mendepani cabaran dakwah dalam masyarakat. Melalui slogan “Islam Sebagai Satu Cara Hidup” kumpulan penggerak kesedaran Islam ini telah memperjuangkan isu-isu keadilan.net 789 . al-Rahmaniah atau Badan dakwah dan Kebajikan Islam Malaysia yang ditubuhkan Proceeding of the International Conference on Social Science Research. Bagi mengisi ruang kekosongan tersebut. seperti Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI). Organisasi dakwah pertama yang menggabungkan disiplin Islam dan Barat ialah. Keenam. melalui ruang sebaran dakwah dalam masyarakat yang diberikan sebegitu luas di Malaysia. Penang. Kebangkitan ini juga berkait rapat dengan peranan institusi pengajian tinggi di sekitar Kuala Lumpur. persoalan amalan peribadi sehinggalah kepada perkara yang melibatkan soal masyarakat dan negara. sosial. Ciri kelima kebangkitan ialah. Program Islamisasi terus berkembang dalam bentuk yang lebih rasmi sekitar tahun 1980-an menerusi dasar-dasar kerajaan dalam ekonomi. 1993). Insiden ini juga dikatakan berpunca daripada ketidakseimbangan dan jurang sosioekonomi yang wujud antara etnik Melayu dan bukan Melayu. Dr. Islam ternyata menyediakan solusi kepada semua persoalan hidup manusia. Syed Qutb.dan kebimbangan dalam kalangan aktivis sosial di universiti yang kemudiannya mengalihkan perhatian warga kampus daripada isu keadilan sosial dan kemasyarakatan yang biasanya diperjuangkan oleh kelab sosialis dan golongan sekularis. 2002. Dasar Ekonomi Baru dan Kebangkitan Kelas Menengah Melayu Muslim Rusuhan kaum 1969 merupakan titik hitam dalam lipatan sejarah hubungan etnik di negara ini. PKPIM dan ABIM memerlukan suntikan dalaman dan di sinilah munculnya pengaruh gerakan Islam dan individu tertentu dari luar negara seperti Mesir. kritikan terhadap rasuah dalam kalangan pemimpin. dan bahasa Melayu dengan melalui penyelesaian secara Islam. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). kemiskinan. Hassan Al-Banna. Yusuf Qardhawi dan lain-lain. wujud inisiatif untuk mencari makna sebenar kehidupan Islam secara syumul mengikut apa yang digariskan oleh Islam. penubuhan institusi dan perkara-perkara yang menyentuh tentang hal-ehwal masyarakat Islam atas usaha dan sokongan parti pemerintah. MALAYSIA. Selain itu. Islam juga dirujuk sebagai penyelesaian kepada segala masalah yang dihadapi oleh umat Islam di Malaysia. Organized by WorldConferences. sosial dan politik. 87). Kajian-kajian tentang kebangkitan semula Islam global juga telah merumuskan bahawa cabaran yang dihadapi oleh masyarakat Melayu bandar telah mendorong kepada pengisian ruang kerohanian dan kesannya ialah kecenderungan penduduk baru di bandar untuk terlibat secara aktif dalam politik untuk mempertahankan Islam dan kebajikan masyarakat Melayu Islam (Hussin Mutalib. proses Islamisasi pasca 1970-an mencapai kemuncaknya dan berkembang pada dekad kedua pembentukannya (1980-an) apabila usaha menginstitusikan Islam secara rasmi dilakukan oleh pemerintah yang menggalakkan perkembangan Islam dalam kehidupan awam dalam ekonomi. Dari sekecil-kecil perkara seperti. Hasil perkembangan dakwah dan pendekatan yang digunakan untuk menyebarkan Islam. Situasi yang berlaku dalam kalangan masyarakat Melayu turut mendapat perhatian kumpulan elit Melayu yang terpelajar khususnya kebangkitan belia Melayu Islam di kawasan urban (Ahmad Fauzi. 36). 1990. dan mendapat sentuhan dari tokoh-tokoh terkenal gerakan Islam seperti. Muhamad Natsir. Pada peringkat awal pembentukan fikrah Islami misalnya. pelopor kebangkitan Islam di Malaysia iaitu. Indonesia dan sebagainya. Pakistan. HAMKA dan Dr. Gerakan Islam di Malaysia sering merujuk dan mendapat cetusan idea daripada tokoh-tokoh tersohor gerakan Islam di Timur Tengah seperti Abu Ala AlMaududi. kepada isu sosial yang berteraskan Islam (Zainah. iaitu ibu negara Malaysia. 4-5 June 2013.

2008. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). Al-Rahmaniah juga berperanan sebagai badan dakwah berkaliber yang memenuhi keadaan semasa dan masyarakat. 106). tentang cara hidup Islam yang lengkap. Zainah. MALAYSIA.pada tahun 1963 dan dipimpin oleh golongan terpelajar dari Universiti Malaya. Sementara itu. Penggembleng dan perkongsian kemahiran dan keilmuan antara pencinta Islam dapat memantapkan gerakan dakwah Islamiah (Muhammad Uthman. 2006. Tan Sri Professor Dr. terdiri daripada Malaysian Islamic Study Group of Europe (MISG-Euro-Eire) dipimpin oleh Razali Nawawi dan Mohd Dahlan Arshad. Slogan perjuangan ABIM iaitu. Muhammad Uthman el-Muhammady dan Daeng Sanusi bin Daeng Mariok adalah antara tokoh yang pernah menggerakkan badan dakwah ini (Zulkifli Dahalan. 1987). Siti Hamisah. 59-60. 1990. penyelesaian masalah kemiskinan. Suara al-Islam dan Islamic Representative Council (IRC) atau Majlis Syura Muslimun (MSM) yang turut bekerjasama dengan Federal Organisation of Student Societies (FOSIS) di UK dan Eire. Gerakan ABIM agak menonjol dengan kelantangan dan keberanian para pemimpinnya. Keanggotaan al-Rahmaniah terdiri daripada golongan intelektual Islam sepertimana objektif penubuhannya. Universiti Malaya. Penang. 1981. Perkara yang menjadi perhatian golongan pelajar ini ialah. Golongan ini diharapkan dapat membimbing masyarakat awam. 1999. syarikat swasta mahupun dalam gerakan dakwah Organisasi Bukan Kerajaan (NGO) dan gerakan Islam sedia ada bagi membantu program-program pembangunan Islam yang pesat sekitar 1980-an sekingga kini. Mohd Kamal Hassan. Organized by WorldConferences. sebagai persatuan induk pelajarpelajar Islam dari seluruh dunia dalam mengerakkan aktiviti pelajar-pelajar Islam Malaysia di sana (Razali Nawawi & Mohd Dahlan Arshad. hasil perhimpunan Alumni PKPIM (Badlihisham. 2009). syarikat milik kerajaan (GLC). Ustaz Dr. bahkan golongan yang berpendidikan Barat.net 790 . Zainah Anwar. Penubuhan al-Rahmaniah juga memberi satu anjakan dalam dimensi dakwah bahawa dakwah Islam boleh disumbangkan secara bersama oleh tidak hanya mereka yang berpendidikan Islam. tiga daripadanya berpusat di United Kingdom. pembinaan Bahasa Kebangsaan dan sistem pendidikan yang berteraskan Islam (Batumalai. golongan terpelajar ini membentuk satu golongan kelas Menengah Melayu Muslim tersendiri yang telah melibatkan diri secara langsung dan berpengaruh dalam pelbagai sektor awam. 1996). 4-5 June 2013. Proceeding of the International Conference on Social Science Research. 2008). 1996. Kolej Islam Malaya dan beberapa pusat perguruan tinggi di sekitar Kuala Lumpur dengan kerjasama masyarakat awam (Zulkifli Dahalan. Golongan terpelajar ini kebanyakannya berlatarbelakangkan pendidikan Barat dan diterajui oleh lima kumpulan iaitu. Sementara itu dua lagi kumpulan pelajar masing-masing merupakan lepasan dari universiti-universiti di Amerika Syarikat yang naungi oleh Muslim Students Association (MSA) dan di Australia diorganisasikan oleh Australian Federation of Muslim Students Association (AFMSA) (Mohamad Abu Bakar. bagi golongan terpelajar Melayu yang dihantar ke luar negara hasil dari kejayaan Dasar Ekonomi Baru (DEB) yang diwujudkan oleh kerajaan sekitar 1971. Peranan badan dakwah ini adalah untuk memberi kesedaran dan keyakinan terhadap Islam kepada golongan terpelajar sebagai satu sistem yang mencakupi seluruh bentuk kehidupan. Gerakan dakwah juga telah dipelopori dan disebarkan oleh organisasi pelajar universiti melalui Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia (PKPIM) dan Persatuan Bahasa Melayu. Datuk Nakhaei Ahmad. Keadaan ini menyerlah dengan munculnya kecenderungan pemakaian tudung bagi wanita-wanita Islam dan kesedaran menutup aurat dalam kalangan lelaki sekitar tahun-tahun tersebut (Ishak Saat. 1043). dan kurang sekali dari kalangan masyarakat biasa. “Islam is a way of life” mendekatkan masyarakat terhadap penghayatan Islam dan tanggungjawab beragama. Kemunculan seruan terhadap Islam dalam kalangan pelajar kemudiannya memberi satu platform dakwah yang lebih luas dengan terbentuknya Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM). 134). tokoh-tokoh dan bahan bacaan gerakan Islam serta cabaran budaya Barat semasa berada diluar negara mendekatkan mereka kepada Islam. 1988). sebagai badan alternatif melibatkan golongan terpelajar. pegawai kerajaan dan ahli peniagaan dan bagi mengisi kekosongan ruang dakwah yang berhadapan dengan idea-idea sosialis dan sekularis yang berusaha mempengaruhi pelajar pada waktu itu. pendedahan secara terus terhadap pemikiran. survival orang Melayu. Setelah kembali ke tanah air.

Penyerapan tersebut tidak sama seperti pelaksanaan undang-undang Islam dalam negara. Ini termasuklah pengisytiharan untuk mengkaji semula sistem undang-undang negara agar sistem ini selari dengan undang-undang Islam. Penang. ekonomi. Organized by WorldConferences. Transformasi Sosial Berteraskan Islam dalam Dasar-Dasar Kerajaan. Petanda awal yang menunjukkan minat pentadbiran Mahathir terhadap Islam secara rasminya telah diisytiharkan pada tahun 1984 ke arah ‘mengislamkan’ jentera kerajaan (Hussin Mutalib. yang merupakan saranan-saranan yang akan dilaksanakan oleh kerajaan yang menyentuh aspek berkaitan undang-undang. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8).5. beliau dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri dan lima tahun kemudian sebagai Perdana Menteri oleh Tun Abdul Razak. kerajaannya telah mengumumkan penganjuran seminar besar bertajuk “the Concept of Development in Islam”. pendidikan dan ekonomi. Kesungguhan Tun Dr. Mahathir Mohamed (kini bergelar Tun) ke arus perdana politik Malaysia. Undang-undang Islam adalah untuk orang Islam dan bermaksud untuk undang-undang peribadi mereka. Implikasinya. Dalam tahun 1976. Bagi menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan dasar tersebut. Akan tetapi undang-undang bangsa. Hal ini diakui oleh ramai sarjana Proceeding of the International Conference on Social Science Research. beliau telah dilantik sebagai Menteri Pelajaran pada tahun 1974. Dalam tahun pertama pelantikannya. Walaupun undang-undang Islam tidak ditujukan kepada golongan bukan Islam. walaupun tidak berasaskan Islam boleh digunakan selagi ia tidak bercanggah dengan prinsip Islam” (ibid. seperti pengenalan sistem perbankan Islam dan takaful Islam serta penerapan nilai-nilai Islam. Mahathir untuk memenuhi cita-cita dan pendiriannya dalam menerapkan unsur-unsur keislaman dengan lebih berkesan. pendidikan dan sains serta teknologi. iaitu pada tahun 1981. Perdana Menteri pada ketika itu. kerajaan Malaysia dilihat banyak menyokong dasar-dasar berkaitan pembangunan Islam. beberapa dasar berkaitan ekonomi dan sosial telah dibentuk berasaskan kepada pendekatan Islam. menjadikan Ilmu Agama sebagai mata pelajaran dalam peperiksaan. Contohnya. meningkatkan program-program berkaitan Islam untuk siaran radio dan televisyen Malaysia. dalam tahun 1980. Mahathir menyatakannya seperti berikut: “Apa yang kita maksudkan sebagai Islamisasi ialah penyerapan nilai-nilai dalam kerajaan. 30). Gelombang kebangkitan tercetus akibat rasa kehilangan identiti diri masyarakat Islam melihat kegagalan masyarakat Islam dalam bidang ekonomi dan politik akibat sistem kapitalisme Barat serta ancaman daripada dominasi ekonomi kaum pendatang. Mahathir juga turut memperkenalkan dasar yang lebih jelas lagi yang melibatkan doktrin. Mahathir telah pun memperkukuhkan program-program yang berkaitan Islam dan melaksanakan dasar-dasar lain yang sehubungan dengannya. tidak dinafikan peranan yang dimainkan oleh Dato Seri Anwar adalah penting kepada Tun Dr. namun kerajaan di bawah pimpinan Dr. 1993). beliau telah membentangkan asas-asas yang kemudiannya menjadi rukun dalam strategi rasmi pembangunan Malaysia iaitu. Setelah Tun kembali aktif dalam politik.net 791 . Di bawah kepimpinan Tun. Bagi merealisasikan visi pembangunan ini. 4-5 June 2013. 1970-2009 Kebangkitan semula Islam pada tahun 1970-an telah mencetuskan fenomena yang akhirnya menjurus pengembalian bangsa Melayu kepada identiti dan akar Islamnya. Selain usaha yang bersifat simbolik dan berlandaskan kepada keputusan yang berbentuk pentadbiran. Pembangunan Islam dalam tahun 1970-an juga dikaitkan dengan kembalinya Dato Seri Dr. Mahathir terhadap pelaksanaan Islam menyerlah setelah beliau menjadi Perdana Menteri. pembangunan ekonomi tidak akan menjadi kenyataan tanpa pembangunan kerohanian. sebaik-baik sahaja menjadi Timbalan Perdana Menteri. MALAYSIA.

Manakala dalam tahun 1982. Penang. pengenalan sistem dinar emas Islam dan menaik taraf Pusat Islam. akauntabiliti. 1993. Selaku Menteri Pelajaran pada ketika itu. kerajaan juga memperkenalkan satu lagi program untuk memupuk nilai-nilai Islam dalam pentadbiran awam. rohani. Kemasukan bekas pemimpin belia Islam (ABIM) ini ke dalam entiti politik Melayu. Organized by WorldConferences. manakala Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) dilaksanakan pada tahun 1988 susulan daripada kurikulum di peringkat rendah. Tun Dr. Shafie Salleh. Sistem pendidikan negara turut mengalami perubahan besar dalam beberapa perkara penting yang menyentuh tentang dasar dan falsafah pendidikan. Sementara bagi pelajar-pelajar lain. Bagi mencapai hasrat murni FPN tersebut. Pada tahun 1982. al. Pada masa yang sama konsep masyarakat madani yang dipopularkan oleh Dato’ Seri Anwar.akan keterlibatan Dato Seri Anwar secara langsung dalam menjaya dasar Islamisasi di Malaysia pada ketika itu (Rahman Shaari. 2006.. Antara institusi-institusi yang dapat memperkembangkan lagi fungsi Islam dalam negara ialah. mata pelajaran Pendidikan Moral perlu diajar. 1998. Anwar Ibrahim turut merangka strategi Proceeding of the International Conference on Social Science Research. ke dalam Kabinet Kerajaan Malaysia. Semasa pemerintahan era Mahathir. selain mempraktikkan Islam sebagai ad-din mengikut cara hikmah keilmuan. emosi dan jasmani (JERI) berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. 219). Kolej Islam yang ditubuhkan pada 1955 di Klang Selangor. 2003). Jabatan Pengajian Islam yang ditubuhkan pada tahun 1959 di Universiti Malaya. Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM) ditubuhkan dan berperanan untuk memberi kefahaman tentang Islam kepada masyarakat. Komitmen yang tinggi Tun dalam membangunkan ekonomi Islam dapat dilihat apabila pada bulan November 1981. berdiplomasi dan penggunaan teknologi moden.net 792 . 4-5 June 2013. dinaiktaraf menjadi Jabatan Pengajian Islam pada tahun 1970 yang kemudiannya ditubuhkan Universiti Kebangsaan Malaysia. William R. Ishak Saat. Kementerian Pelajaran telah meletakkan bahagian khusus untuk mempertingkatkan pentadbiran tentang segala aspek berkaitan pendidikan Islam khususnya pengasingan sistem Sekolah Arab/Sekolah Agama dengan sekolah-sekolah persendirian (independent) atau dengan bantuan oleh kerajaan atau Majlis Agama – yang bilangannya pada lewat tahun 1980-an melebihi 80. menjadi wacana akademik dalam usaha membentuk masyarakat sivil yang bertanggungjawab bagi mempertingkat akauntabiliti kerajaan berdasarkan kerangka (framework) etika dan nilai-nilai Islam (Shahirah Mahmood. Dasar Penerapan Nilai-nilai Islam diperkenalkan untuk memberi penekanan tentang kepentingan dedikasi. Hussin. Kurikulum baru Sekolah Rendah (KBSR) telah digubal di peringkat sekolah rendah pada awal tahun 1980-an. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). membantu dalam pembentukan beberapa dasar lain. Tabung Haji. beberapa institusi Islam seperti Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM). Yayasan Ekonomi Islam Malaysia (YaPEIM). MALAYSIA. Kamal Hassan et. Jawatankuasa Kabinet juga memperakui bahawa semua pelajar hendaklah disemai dengan nilai-nilai murni melalui pengukuhan mata pelajaran Pendidikan Islam. 2006. keboleh percayaan dan rasa tanggungjawab dalam pentadbiran perkhidmatan awam dan politik kerajaan.000. Dalam tahun 1990 pula Maktab Perguruan Islam yang ditubuhkan pada lewat tahun 1980-an. iaitu UMNO dan kemudiannya. 61). Selain itu. Selain itu. Kebanyakan pelajar lepasan sekolah ini menyambung pengajian ke peringkat pendidikan tinggi Islam sama ada di dalam mahupun di luar Negara (Mohd. kerajaan telah mengumumkan pelan Universiti Islam Antarabangsa di Kuala Lumpur hasil perjuangan ABIM dan organisasi pelajar. Afififuddin Omar. 1983. 1992). Mahathir telah membuat kenyataan bahawa “sistem kewangan dunia bukan berasaskan kepada emas tetapi berasaskan kepada wang kertas dan cek yang tidak dan bukannya daripada sistem mata wang umat Islam” (Zuhaimy Ismail. penggunaan hati budi yang tinggi. reformasi pendidikan turut dilakukan dengan penggubalan Falsafah Pendidikan Negara (FPN) yang berhasrat untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek. penubuhan institusi-institusi ekonomi Islam seperti Bank Islam. Pada tahun 1972. seperti PKPIM (Roff. berpindah ke kampus Bangi. kemudiannya ditukarkan kepada Akademik Pengajian Islam dan mempunyai cawangan di Nilam Puri Kelantan. 2004).

Islam menjadi elemen utama dalam pembentukan budaya di peringkat nasional. Pada tahun 1987. Di bawah Dasar Kebudayaan Kebangsaan. jika diterjemahkan ke dalam kurikulum secara terperinci. Dalam ucapan umumnya juga Mahathir dalam membezakan antara ‘extremism’ dan ‘fundamentalist’ beliau merujuknya sebagai prinsip asas kepercayaan. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). sebagai pedoman dan amalan hidup. 2002. Hal ini diikuti dengan pengisytiharan “Dasar Kebudayaan Kebangsaan” (DPN) oleh kerajaan pada November tahun yang sama. akan tinggal sebagai penyataan falsafah sahaja. menaiktarafkan program-program keIslaman oleh Pusat Islam. Kerajaan juga telah mengumumkan bahawa UMNO sebagai “Parti Islam Terbesar di Malaysia dan pengumuman pelan yang besar untuk membangunkan “perkampungan Islam” di bandar-bandar utama bermula dengan Kuala Lumpur pada bulan Ogos 1988. Penang. pengenalan komponen adab dan akhlak Islam dalam kurikulum Pendidikan Islam pada 2003 adalah merupakan suatu usaha untuk mempertingkat dan mengemaskini lagi pengajaran dan pembelajaran akhlak di sekolah. Organized by WorldConferences. 1993. di samping tidak menghalang budaya bagi kumpulan etnik yang lain. polisi lain yang menekankan Islam telah dilancarkan. Dasar luar negara semasa pemerintahan Mahathir memperlihatkan orientasi yang pro-Islam. malahan lebih progresif berbanding pemimpin-pemimpin sebelumnya. “Assalamualaikum” (Hussin. Walaupun budaya bukan Islam diterima. perlu ditekankan penyediaan beberapa strategi pada peringkat pelaksanaan” (Wan Zahid. mengamalkan tuntutan fardu ain dan fardu kifayah bagi memenuhi tanggungjawab ibadah dan berakhlak mulia sebagai pelengkap diri dan tonggak budaya (Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam KBSM. Asmawati Suhid. Pada tahun 1992.pelaksanaan bagi memastikan keberkesanan kurikulum yang digubal antaranya menjangkakan cabaran pelaksanaan yang memerlukan tindakan oleh semua pihak. MALAYSIA. kaedah latihan guru yang cukup baik dan pengurusan sekolah yang berkesan. status mahkamah Islam akan diletakkan sama taraf dengan mahkamah sivil. Polisi dan hubungan luar negara lebih menjurus kepada hubungan dengan negara-negara Islam atau Dunia Islam. 31). semua pembaca berita lelaki Islam di RTM dikehendaki memakai songkok pada hari Jumaat dan memulakan berita dengan sapaan Islam. iaitu masjid yang termahal di Malaysia pada ketika itu yang terletak di Shah Alam. undang-undang sivil. 4-5 June 2013. beberapa usaha untuk mengambil tindakan terhadap orang Islam yang ditangkap makan dan minum ketika bulan puasa (Ramadhan). 1993). namun budaya tersebut tidak boleh bercanggah dengan ajaran Islam. yang meletakkan Islam sebagai identiti yang mencerminkan dan mendasari budaya kebangsaan. kerajaan tanpa ragu-ragu telah menegaskan bahawa hanya Islam akan diperuntukkan masa untuk bersiaran ke udara kerana peruntukan perlembagaan menyatakan keistimewaan tersebut atas landasan “Islam sebagai agama persekutuan dan setiap warganegara perlu mempelajari nilai-nilai agama tersebut” (New Straits Times. ketika ucapan Tahun Baru kepada rakyat Malaysia beliau telah menyatakan tentang memastikan pembangunan antara rohani dan jasmani yang seimbang (Ibid. 95-194). dalam reaksi terhadap seruan bukan Islam agar agama-agama lain diberikan ruang untuk menyiarkan aktiviti-aktiviti mereka di radio dan televisyen. mengadakan Yayasan Dakwah (YADIM) untuk mengkoordinasikan segala aktiviti-aktiviti dakwah di seluruh negara. Beliau menyatakan: “Kita juga menginsafi kenyataan bahawa falsafah murni. perancangan yang teratur. 6 Februari 1988). iaitu Tunku Proceeding of the International Conference on Social Science Research. Selanjutnya. menguasai ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Dalam tahun 1988. 31). selain perasmian pembukaan Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. iaitu. Pada tahun 1988. Perubahan ini antara lainnya berhasrat untuk mencapai matlamat melahirkan pelajar yang mempunyai ciri-ciri khusus iaitu. mantap serta kukuh iman dan taqwa sebagai benteng ketahanan diri. Oleh itu. 2005. Reformasi Islamisasi dalam pendidikan kemudiannya disusuli dengan beberapa perubahan dalam penyiaran dan media. Mahathir berjanji bahawa kesucian Undang–undang Islam akan terus dipelihara daripada serangan sekular.net 793 .

Antara kenyataan dasar luar yang paling penting yang dilakukan oleh kerajaan dalam deklarasi pada tahun 1983 ialah. masyarakat dan pemerintah (Siti Akmar. PAS dan Jamaah Islah Malaysia (dikenali sebagai Islamic Representative Council (IRC) di United Kingdom). Mahathir dalam ucapannya ketika pembukaan Mesyuarat Agung the Regional Islamic Council for Southeast Asia and the Pasific (RISEAP) menyatakan: “It is always our intention to play an active role in the Islamic dakwah movement. Sokongan kerajaan berhubung pembangunan Islam semasa pemerintahan Tun Mahathir kemudian diteruskan oleh Tun Abdullah Hj Ahmad Badawi setelah mengambilalih tampok pemerintahan pada tahun 31 October 2003. Contohnya. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). Islam Hadhari yang diperkenalkan semasa kempen pilihan raya tahun 2004 mempopularkan ‘idea progresif Islam’ dan menjelaskan lagi pendirian pihak pemerintah tentang dasar-dasar berhubung pembangunan Islam (Terence Chong. Proceeding of the International Conference on Social Science Research. Sikap positif Mahathir dalam perkara yang berkaitan dengan kebangkitan dakwah Islam adalah jelas. we believe that our participation should not only be active but also truly effective in the true sense of the word…. Islam Hadhari telah pun menjadi satu dasar kerajaan di peringkat nasional yang dilaksanakan dalam pentadbiran beliau. namun. Kamaruzaman. 2008). beliau telah mengambil tindakan yang tegas terhadap hubungan diplomatik dengan Yugoslavia sebagai membantah serangan puak Serbia terhadap masyarakat Muslim Bosnia. 2006. namun begitu. 4-5 June 2013. 2009.Abdul Rahman dan Tun Razak. both locally and internationally. 2007. Pelan Integriti Nasional (PIN) juga diperkenalkan bagi memupuk amalan beretika dan berintegriti dalam kalangan keluarga. Dengan peranan yang dimainkan oleh ABIM dan gerakan Islam lain sebagai kumpulan pendesak terhadap pelaksanaan Islam di Malaysia.We in Malaysia will continue to do everything within our means to assist in the struggle of the Muslim ummah. Tidak dapat dinafikan bahawa antara sumbangan gerakan kebangkitan semula Islam tahun 1970-an ialah. kesannya membawa kepada kemunculan dan tindakan aktif oleh gerakan-gerakan Islam lain seperti. Abdul Rahman Mahmod et. Mahathir juga menunjukkan keprihatinan terhadap nasib orang Islam akibat tekanan regime di Myanmar. 1993. for the right to live the life of true Muslims” (Hussin.al. Pepinsky. Jamaah Tabligh. 33). Noor Hazarina et al. menjurus kepada dan mempercepatkan proses pembangunan yang pesat dalam kemajuan umat Islam di Malaysia. 2007). beberapa perubahan telah dapat dilihat melalui pembentukan dasar-dasar kerajaan yang membantu menyuburkan lagi fungsi Islam sebagai cara hidup yang lebih kukuh dalam sistem kenegaraan. Walaupun gerakan ini dicetuskan oleh kumpulan pelajar yang pada peringkat awalnya bermula di kampus Universiti Malaya. hubungan dengan negara-negara Pakatan Tidak Bersekutu (NAM) dan negara-negara Commonwealth tidaklah sepenting hubungan dengan negaranegara Islam. sebaik-baik sahaja dilantik menjadi Perdana Menteri pada tahun 1982.. Melalui Menteri Luarnya iaitu. Penang.net 794 . ABIM. Sehubungan dengan hala tuju baru ini. 32-33). Walaupun Islam Hadhari pada peringkat permulaannya menerima pelbagai reaksi dan tafsiran sama ada di dalam mahupun di peringkat global. Al-Arqam. Dalam reaksinya terhadap peningkatan kemarahan Umat Islam di Malaysia terhadap penderitaan masyarakat Islam Bosnia. Tuntutan yang kuat terhadap pelaksanaan Islam menyebabkan akhirnya pihak pemerintah yang dipimpin oleh UMNO terpaksa akur terhadap gelombang kebangkitan Islam yang implikasinya membawa kepada tiga keadaan. It is our policy to be closely associated with Islamic nations and to support Islamic causes. Organized by WorldConferences. MALAYSIA.. kenyataan telah dikeluarkan untuk meminta agar Kedutaan Yugoslav ditutup dan kesemua rakyatnya yang tinggal di Malaysia diminta meninggalkan negara ini dengan segera (Ibid. In this regard. Malaysia dilihat ingin menjelaskan peranan dan identitinya bersama Pertubuhan Negara-Negara Islam (Organisation of Islamic Countries atau OIC). selain hubungan dengan negara-negara ASEAN. Abdullah Badawi.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Organized by WorldConferences. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). Kedua. pemasyhuran ikon-ikon Melayu Islam dalam media arus perdana dan sebagainya. kesedaran. perubahan orientasi dengan penyerapan unsur-unsur Islam dalam sistem sedia ada.net 795 . Jurnal Hadhari. Abdullah Ishak. penghayatan dan simbol Islam dipamerkan serta dimanifestasikan melalui budaya pemakaian tudung bagi wanita dan pemakaian yang menutup aurat bagi lelaki. Keadaan ini menggambarkan dinamisme masyarakat Melayu dalam menentukan survival bangsa dan memperkukuhkan jati diri dalam pembentukan identitinya selari dengan kehendak Islam. dan ketiga. Islam di Nusantara (Khususnya di Tanah Melayu). (1990). malahan agama suci ini telah menjadi mekanisme yang diterapkan di dalam pemerintahan melalui dasar-dasar awam negara. Islam telah menjadi pemangkin utama yang membawa perubahan dalam masyarakat Melayu. dalam hubungan sosial. 6. perubahan daripada sistem konvensional yang tidak Islam kepada sistem Islam. seperti penggunaan perkataan-perkataan Arab. Islam tidak sekadar anutan yang bersifat amalan ritual. kewujudan pelbagai sistem Islam yang terus berkembang luas disebabkan ruang yang begitu luas diberikan oleh pemerintah. Impak Islamisasi yang berterusan ke atas masyarakat Melayu telah membawa kepada transformasi sosial dan budaya berlandaskan kepada pembentukan identiti ‘Melayu yang Islam’. Hal yang demikian dapat dilihat berlaku di merata-rata tempat. Proceeding of the International Conference on Social Science Research.). Jabatan Perdana Menteri.Pertama. sosial. (2004). Pemikiran Umat Islam di Nusantara: Sejarah dan Perkembangannya Hingga Abad ke-19. Shafie Salleh. Inilah fitrah Sunatullah SWT yang berlaku dalam masyarakat Melayu yang sentiasa dinamik untuk melakukan perubahan sebagaimana tuntutan Islam yang mengkehendaki umatnya sentiasa melakukan transformasi demi kesejahteraan ummah keseluruhannya. Dalam Mohamed Anwar Omar Din (ed. Petanda-petanda lain juga menggambarkan suasana hidup yang Islami. Afififuddin Omar. budaya pemilihan makanan dalam menentukan halal atau sebaliknya. “Penerimaan Bukan Islam Terhadap Proses Islamisasi di Malaysia”. Abdul Rahman Mahmood et. (2009). peningkatan saluran. (1992). hlm. MALAYSIA. Kewujudan sistem Islam ini merupakan pengisian dan impak terhadap tuntutan penghayatan Islam yang bersifat menyeluruh yang kesannya meluputi pelbagai aspekaspek lain seperti ekonomi. politik dan kenegaraan. Tindakan yang diambil ini merupakan reaksi terhadap sistem ekonomi. batas pergaulan antara lelaki dan perempuan turut menjadi perkiraan. Selain itu. budaya kepenggunaan. Kuala Lumpur: Bahagian Hal Ehwal Islam. “Perubahan Entiti Melayu: Antara Ketuanan dan Tuntutan Global dalam Kerangka Wawasan Ekonomi-Politik”. Rujukan Abdul Rahman Abdullah. 4-5 June 2013. Pada hari ini. penyertaan dalam aktiviti di masjid dan surau.al. Penang. kebangkitan irama nasyid. Dasar-dasar yang dilaksanakan semasa era 1970-2009 jelas memperlihatkan bagaimana Islam menjadi faktor pendorong yang utama dalam menggerakkan perubahan masyarakat Melayu. sosial dan politik sedia ada yang didapati gagal melahirkan individu. penentuan dan penggunaan transaksi dalam ekonomi serta penyertaan dalam politik berasaskan Islam (politik Islam). siaran dan program-program televisyen yang berunsur keislaman. 2. 39. masyarakat dan negara sebagaimana digariskan oleh alQuran dan as-Sunnah. Penutup Sepanjang sejarah Malaysia daripada zaman Kerajaan Melayu klasik hingga kepada zaman selepas merdeka.

Berhanundin Abdullah. 81-86. Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal. Batumalai. 4-5 June 2013. Organized by WorldConferences. Hamdard Islamicus. Hashim Musa. (1999). Islamic Resurgence in Malaysia. Bhd. (2002). Ipoh: St. Ke Arah Islamisasi Undang-Undang di Malaysia. Nasir. (1973). “The Formative Years of the Dakwah Movement: Origins. Proceeding of the International Conference on Social Science Research. “Local Muslim Organizations and National Politic in Malaysia”. Australia: Allen & Unwin. Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu. In Tamadun Islam di Malaysia. “Islamic Movements in Malaysia: A Change and Challenge in the Post Islamic Resurgence Period”. (1987).Dinamika Bangsa Melayu Menongkah Arus Globalisasi. 27-36. Azizan Abdul Razak. (2004). The Origins of Islamic Reformism in Southeast Asia: Networks of MalayIndonesian and Middle Eastern ‘Ulama’ in the Seventeenth and Eighteenth Centuries. (2002). Bandung: Penerbit Mizan. 6. Vol. “The Laws in Malacca Before and After Islam”. John’s Church (Anglican). Khoo Kay Mim (Chief Ed. Ahmad Fauzi Abdul Hamid. Syed Muhammad Naquib. Phd Thesis. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Kuala Lumpur: Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia. Becker. Chandra Muzaffar. The Preaching of Islam. Malaysia. Jurnal Kemanusiaan. University of Berkeley. Kuala Lumpur: Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). (1999). Syed Muhammad Naquib. Universiti Malaya.) Kuala Lumpur: Persatuan Sejarah Malaysia. 27.net 796 . Malaysia dari segi SEJARAH (Malaysia in History). Arnold. Bangi: Penerbit Unverisiti Kebangsaan Malaysia. “Sejarah Pengaruh Adat dan Barat dalam Pentadbiran Islam di Malaysia”. Dalam Islam dan Kebudayaan Melayu. Jurnal IKIM. S. Ahmad Ibrahim dan Mahmud Saedon Awang Othman. Al-Attas. Ahmad Ibrahim. 87. (1980). Islamic Resurgence and Islamization in Malaysia: A Malaysian Christian Response. Badlihisham Mohd. MALAYSIA. Al-Attas. California. 10 (2). (1986). (1988). (2001). XXII. Azyumardi Azra. Preliminary Statement on A General Theory of the Islamization of the Malay-Indonesian Archipelago. Kuala Lumpur: Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. “Kedudukan Hukum Islam Dalam Masyarakat Melayu”. (1996). Thomas W. Kuala Lumpur: Akademik Pengajian Melayu. Penang. Asmawati Suhid. (1969). (2005). Merekonstruksi Tamadun Melayu Islam: Ke Arah Pembinaan Sebuah Tamadun Dunia Alaf Ketiga. 1. (1977). David John. London: Darf Publishers Ltd. 95-104. (January-March 1999). “Pemantapan Komponen Akhlak dalam Pendidikan Islam bagi Menangani Era Globalisasi”. Azyumardi Azra. Causes and Manifestations of the Islamic Resurgence in Malaysia”.

Pasir Mas. 21(10). Marison. (1963). 9-11 Jun). Islam di Alam Melayu. (1992). (1980). “Bahr al-Lahut: Nashhah Melayu Mengenai Islam Abad 6H/12M”. Khoo Kay Kim (ed. (2011. Mahayudin Yahaya. Kuala Lumpur: Yayasan Karyawan dan Penerbit Fajar Bakti. Hikayat Abdullah. MALAYSIA. Muhammad Uthman Al-Muhammady.E. Bangi: UKM Press. in Kobkua Suwannathat-Pian. Proceeding of the International Conference on Social Science Research. (1993). Dua Dekad Penyelidikan Sejarah-Bahasa dan Kebudayaan.). Bhd. In Tamadun Islam di Malaysia. (1999). Putrajaya: Universiti Sains Islam Malaysia dan Nadi Dialog (NADI) dengan kerjasama JAKIM. (2006). Khasnor Johan. "Satu Milenium Islam di Nusantara: Tinjauan Sosio-Sejarah. Kuala Lumpur: Persatuan Sejarah Malaysia. Penang. Mahayudin Yahaya. Muhammad Mustaqim Mohd Zarif. Ishak Saat. Kelantan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. et al. (1968). “My Early Steps” dalam Angkatan Belia Islam Malaysia 1971-1996. Singapore: Malay Publihing House Ltd. Singapore: Singapore University Press. Organized by WorldConferences. 4-5 June 2013. (2005). Jalan Tar 7. (ed. Faisal Othman and Razali Nawawi. Temuramah berakam oleh Zulkifli Dahalan. Shah Alam: Karisma Publication. Al-Tarikh Salasilah di Negeri Kedah. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.Hussin Mutalib. Sejarah Sosiobudaya Melayu. Munshi Abdullah. XXVII. Mohd Dahlan Arshad.). “Konsep Pendidikan Islam dan Matlamat Persekolahan Agama dan Arab di Malaysia”. dalam Ismail Ab. “Islamisation of the malays: A Transformation of Culture”. Hikayat Raja Pasai. (1955). Mohd Taib Osman. 52-69. Islam in Malaysia: From Revivalism to Islamic State. Kamal Hassan. (1988). Petaling Jaya: Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM). Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Rahman (ed. Asian Survey. Islam dan Masyarakat Melayu. (1998). Ismail Hamid. Mohd.). Kuala Lumpur: Salam Press Sdn. Russell. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). 1043. “Perkhidmatan Tadbir Melayu: Tradisi dan Peranan Dalam Konteks Kerajaan Penjajah”. Jones."'Konvensyen Wasatiyyah Sempena 1 Milenium Islam di Nusantara. (1981). “Islamic Revivalism and the Political Process in Malaysia”. Dalam Tamadun Islam Di Malaysia. G. Bhd. (1985). Pendidikan Islam Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. “Persian Influence as Malay Life”. Mohammad Redzuan Othman. (1992). Sejarah dan Perkembangan al-Rahmaniah. (1980). Mohamad Abu Bakar. Kuala Lumpur: Heinemann (Malaysia) Sdn. Kuala Lumpur: Persatuan Sejarah Malaysia. Muhammad Hassan Dato’ Kerani Mohd Arshad. Pengantar Sejarah Umat Islam. Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society. Dalam Malaysia: Sejarah dan Proses Pembangunan. Mohamad Abu Bakar. 1-19.net 797 . “Dakwah dan Pengislaman Masyarakat Melayu Masa kini: Satu Analisa Pengenalan”. (1996). (1979).

Institutions and Vectors”. (1987). (1948). Maahad II Ihya Assyarif Gunung Semanggol. Akademi Quran Medik. “Implikasi Gerakan Dakwah Ke Atas Sistem Pendidikan Negara Kini”. Penang.) Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Nagata. (1996). (2012). Journal of Computer-Mediated Communication. January). Raffles MS No. Kuala Lumpur: Munora Publishing Sdn. Rauf. William R. (2003). Rahman Shaari. Othman Ishak. (1980. “Islam and Online Imagery on Malaysian Tourist Destination Websites”. Pires. Ikhtisar Sejarah Islam. from the Red Sea to Japan. Pacific Affair. (1944). written in Malacca and India in 1512-1515 and the book of Francisco Rodrigues. Pepinsky. Tuhfat al-Nafis. 113-127. Noor Hazarina Hashim. Bangi: Jabatan Sejarah. 18. Organized by WorldConferences. “Malaysia: Turnover without Change”. JMBRAS. Singapore: The Malay Publishing House Ltd. Bhd. 1890s-1990s: Exemplars. Journal of Democracy. Farhan Ali (ed.t. “Comparative Perspective of Muslim Activism in Singapore and Malaysia”. Journal of Islamic Studies. 9 (2). Zaman Mahathir. Proceeding of the International Conference on Social Science Research. Hubungan antara Undang-Undang Islam dengan Undang-Undang Adat. Dalam Gerakan Dakwah dan Orde Islam di Malaysia: Strategi Masa Depan. (1982). Igniting Thought. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). rutter of a voyage in the Red Sea. Dalam Mohamed Nawab. (1993).). Tome. The Suma Oriental of Tome Pires : an account of the East. Singapore: Select Publishing. Sejarah Melayu or the Malay Annals. (2007. London: the Hakluyt Society. 12. (1938). Sejarah Kebangkitan Semula Islam di Lembah Kelang dan Penubuhan ABIM. Raja Ali Haji. Razali Nawawi. (2009). MALAYSIA. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. nautical rules. Razali Nawawi. Bandar Baru Bangi pada 10 Mei 2012. 4-5 June 2013.net 798 . “Sejarah Melayu”. (2007).Nabir Abdullah. Judith. Roff. Petaling Jaya: Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM). 18 (1). Temubual Berakam oleh Mashitah Sulaiman. 82-157. (1998). Petaling Jaya: Angkatan Belia Islam Malaysia. (Rustam. “Pattern of Islamization in Malaysia. Universiti Kebangsaan Malaysia. Thomas B. Shahirah Mahmood. almanac and maps. Jamie Murphy and Nazlida Muhamad Hashim.p. Osman Bakar.:t. 1934-1959. W. 210-228.G. A. XVI (3). Bhd. 405-439. 1082–1102. Unleashing Youth: Perspectives on Muslim Youth and Activism in Singapore. “Religious Ideology and Social Change: The Islamic Revival in Malaysia”. Vol. written and drawn in the East before 1515. Shellabear. (1983). “Penubuhan Sebuah Gerakan” dalam Angkatan Belia Islam Malaysia 19711996. Sani (trans. (1976). 53 (3). Autumn). T.

) & Mohd.O. van Hoeve Ltd. Petaling Jaya: Angkatan Belia Islam Malaysia. Wilkinson.. 145. The Hebrew University. Gelombang Kebangkitan Dakwah Kampus. Kuala Lumpur: Persatuan Sejarah Malaysia. Wilkinson. van Nieuwenhuijze. Singapore. Tuan Ruhani Tun Shriff. An Introductory Sketch”. (1980). (1984). hlm. Terence Chong. Institute of Southeast Asian Studies. Aspect of Islam in Post-Colonial Indonesia. Islam and Islamic Institutions in British Malaya: Policies and Implementation.O. Jurnal Hadhari. Pahang: Penerbit Ujud. JRASMB. Wan Zahid Mohd. xxi. J. R. Suhaimi Said.Siti Akmar Abu Samah. Pengembaraan Ibn Battutah: Pengembaraan Agung. 2008). Khoo Kay Kim (chief Ed. (6 Februari 1988).O. Penang. Fadzil Othman (et al. R. Zainah Anwar. “Law Part 1.net 799 . Orang Melayu di Sisi Perlembagaan. The Hague and Bandung: W. 48. “Islam di Malaysia: Kedatangan Dan Perkembangan (abad 7-20M)”. (1966). Straits Times. R. Syed Nurul Akla and Adi Setia (translated). R. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). Saw. 13. Petaling Jaya: MHP Group Publishing Sdn Bhd. 4 (4). Winstedt. Yegar. 2. (1979). (2006). Jerusalem: The Magnes Press. 33-51. Ahmad Sunawari & Faudzinaim. Organized by WorldConferences. Dalam Dalam Gerakan Dakwah dan Orde Islam di Malaysia: Strategi Masa Depan. Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society. Kuala Lumpur: JIMedia. “Tradisi Budaya Melayu Berteraskan Islam”. 8. Jurnal Jabatan Sejarah (JEBAT). (2006). (2009). (1993). “Pentadbiran Agama Islam Di Terengganu Dari Tahun 1911-1930an”. (2009) “Penerimaan Bukan Islam Terhadap Proses Islamisasi di Malaysia”.J. A History of the Peninsular Malays with Chapters in Perak and Selangor. Jurnal Pengajian Melayu. K. “the Emergence Politics of Islam Hadhari” dalam Swee-Hock. Abdull Rahman Mahmod. Proceeding of the International Conference on Social Science Research. C. “Instilling Moral Values in Report Writing Course”. (1975). The Malays: A Cultural History. Cabaran dan Harapan”. 58. 4-5 June 2013. (1998). Moshe. Karya Terulung Menyingkap Wajah Dunia.). Winstedt. Singapore: Graham Brash (Pte) Ltd. 12. “Reformasi Pendidikan dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah: Strategi. Wan Hussein Azmi. (1950). Malaysia: Recent Trends and Challenges. (1987). 13 (1). “History of Malaysia”. Wan Abdul Kadir Wan Yusoff. Kamaruddin Salleh. 122. Siti Hamisah Manan. MALAYSIA. Asian Social Science. (1958). New York: AMS Press. (1948). Noordin.A. Petaling Jaya: Pelanduk Publication. Kamaruzaman Jusoff. (1984/85). Kesavapany. Dalam Tamadun Islam di Malaysia. (April. Islamic Revivalism in Malaysia: Dakwah Among Students.

Bhd. ESTEEM Akademic Journal. Zuhaimy Ismail. Kembalikan Dinar Emas dan Dirham Perak: Mata Wang Umat Islam. 4.net 800 . Penang. Zulkifli Dahalan. Kebangkitan Islam di Kalangan Pelajar.Zainah Anwar. “Al-Rahmaniah: Sejarah dan Peranan Yang Pernah Dimainkannya Dalam Aktivlti-Aktiviti Dakwah Islamiah di Malaysia”. Petaling Jaya: IBS Buku Sdn. Proceeding of the International Conference on Social Science Research. Skudai: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia. MALAYSIA. (2003). (1990). 134-150. ICSSR 2013 (e-ISBN 978-96711768-1-8). (2008). Organized by WorldConferences. 4-5 June 2013.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->