SHERIL MIEZA YUSHIMA BT MD YUSOFF PISMP SEM 1 PSS

TOKOH-TOKOH ILMU SOSIOLOGI AUGUSTE COMTE EMILE DURKHEIM KARL MARX MAX WEBER .

AUGUSTE COMTE (1798-1857) “masyarakat perlu dikaji dengan menggunakan kaedah yang saintifik seperti sains semulajadi untuk mengenal pasti hukum asas yang boleh memperbaiki kehidupan manusia” manusia berkembang melalui 3 peringkat : 1) Peringkat keagamaan atau teologi (fictitious) 2) Peringkat metafizik atau abstrak 3) Peringkat saintifik atau positif masyarakat mempunyai struktur dan peranan tertentu yang berupaya untuk menggabungkan manusia secara keseluruhannya. .

perubahan dalam kedudukan sosial masyarakat akan berlaku” .KARL MARX (1818-1883) “rasa tidak puas hati terhadap penindasan tehadap golongan perkerja oleh golongan pemodal” “hanya melalui revolusi atau pergelutan kuasa sahaja.

EMILE DURKHEIM (1858-1917) “menekankan kepada nilai-nilai bersama yang menjadi unsur penting dalam mengekalkan masyarakat” .

MAX WEBER (1818-1883) “sosiologi adalah ilmu yang berupaya memahami tindakan-tindakan sosial” “menekankan kepada perkara-perkara subjektif yang sangat dipentingkan oleh manusia dalam interaksi sosial mereka dan tidak sahaja kepada faktor sosial. .