SHERIL MIEZA YUSHIMA BT MD YUSOFF PISMP SEM 1 PSS

TOKOH-TOKOH ILMU SOSIOLOGI AUGUSTE COMTE EMILE DURKHEIM KARL MARX MAX WEBER .

.AUGUSTE COMTE (1798-1857) “masyarakat perlu dikaji dengan menggunakan kaedah yang saintifik seperti sains semulajadi untuk mengenal pasti hukum asas yang boleh memperbaiki kehidupan manusia” manusia berkembang melalui 3 peringkat : 1) Peringkat keagamaan atau teologi (fictitious) 2) Peringkat metafizik atau abstrak 3) Peringkat saintifik atau positif masyarakat mempunyai struktur dan peranan tertentu yang berupaya untuk menggabungkan manusia secara keseluruhannya.

KARL MARX (1818-1883) “rasa tidak puas hati terhadap penindasan tehadap golongan perkerja oleh golongan pemodal” “hanya melalui revolusi atau pergelutan kuasa sahaja. perubahan dalam kedudukan sosial masyarakat akan berlaku” .

EMILE DURKHEIM (1858-1917) “menekankan kepada nilai-nilai bersama yang menjadi unsur penting dalam mengekalkan masyarakat” .

MAX WEBER (1818-1883) “sosiologi adalah ilmu yang berupaya memahami tindakan-tindakan sosial” “menekankan kepada perkara-perkara subjektif yang sangat dipentingkan oleh manusia dalam interaksi sosial mereka dan tidak sahaja kepada faktor sosial. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful