P. 1
Ucapan Dr Abdul Shukor

Ucapan Dr Abdul Shukor

|Views: 224|Likes:
ucapan
ucapan

More info:

Published by: Nur Syuhaila Abdul Latiff on Jul 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/07/2014

pdf

text

original

SOALAN 1 Mantan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Dato‟ Dr Abdul Shukor Abdullah pernah menulis sebuah artikel yang

bertajuk “Fokus Pengurusan Pendidikan” dengan menonjolkan 10 fokus pengurusan. Dalam perbincangan mengenai fokus satu (1) iaitu “ Pengetua dan Guru Besar berkesan”, antara lain beliau menyentuh mengenai perkara berikut : i. Proses „grooming‟ untuk sahsiah pengetua / guru besar ii. Kemahiran amalan kepengetuaan yang bersifatkan „hands on” iii. Keseimbangan antara “The Classroom View” dengan “ The School Wide View” Huraikan ketiga-tiga perkara di atas, bagaimana ia boleh dilaksanakan di sekolah.

FOKUS 1 : PENGETUA DAN GURU BESAR YANG BERKESAN Pengetua dan Guru Besar adalah aktor utama yang melaksanakan pembangunan pendidikan negara : “ The principal set the bearing and tone of the school”. Sistem identifikasi dan latihan untuk persediaan kepengetuaan aka diperkenalkan. ( The Preparation For Principalship). Pembinaan Ilmu Teori Pengurusan Sekolah di kalangan pengetua dan guru besar akan dipertingkatkan. Personaliti Pengetua dan Guru Besar melalui proses „grooming‟ akan diperkenalkan. Kemahiran Amalan Kepengetuaan bergerak kepada „Hands on Principalship‟ akan dilaksanakan. Matlamat pembangunan kepengetuaan adalah ke arah penguasaan „The Core Technology of Schoolinh‟. Fokus pengurusan Pengetua dan guru besar mesti jelas dan tertumpu kepada (i) „ The Classroom View‟ mempastikan „Guru Mengajar dan Murid Belajar; (ii)The „School Wide View‟ mempastikan pengurusan sekolahnya mendapat pengiktirafan masyarakat setempat. Penempatan dan pemilihan pengetua akan dilaksanakan dengan efisen berdasarkan dasar „back-to-back‟

JAWAPAN Kamus Dewan (2007) mentakrifkan terminologi pengetua merujuk kepada orang yang mengetuai (mengepalai) dan takrif guru besar adalah ketua guru yang mengetuai sesuatu sekolah. Jelas di sini, pengetua mahupun guru besar merupakan pemimpin sekolah yang perlu memainkan peranan sebagai kepimpinan profesional. Kecemerlangan kepemimpinan bermula dengan peranan pengetua.yang menjadi teladan kepada guru mahupun pelajar-pelajar Pengetua yang

Di antara ciri-ciri seorang pengetua dan guru besar bersahsiah yang baik ialah menjalankan tugas tepat pada masanya. pentadbiran dan pengurusan. berkesan dan lestari. kebergantungan. Dato‟ Dr. Nilaitara sahsiah atau tingkahlaku yang baik ini adalah terkandung di dalam Etika dan Tatasusila Profesion Keguruan . Di sini saya akan mengulas berkaitan dengan ketiga-tiga perkara yang menyentuh dan berkaitan dengan fokus pertama yang telah diucapkan. cemerlang. ikhlas dalam menjalankan tugas. pelanggan (pelajar) dan stakeholders. keyakinan . Abdul Shukor Abdullah pada 13 Mei 1998. Pengetua dan guru besar bertanggungjawab ke atas kemenjadian murid-muridnya untuk memperolehi ilmu pengetahuan. kesepakatan bekerja dan dapat meningkatkan kesetiaan serta komitmen daripada anggota organisasi. Mereka perlu menghayati dan mengamalkan etika dan tatasusila seperti yang telah dinyatakan dalam Etika dan Tatasusila Profesion Keguruan tersebut. sokongan. menyentuh kepada perkara yang berkaitan dengan pengutua dan guru besar yang berkesan. Dalam ketiga-tiga elemen ini saya menggunakan istilah pemimpin atau kepemimpinan sahaja kerana aspek pentadbiran dan pengurusan adalah berkait langsung dengan kepempimpinan. Pengetua perlu mendapat kepercayaan. Pelaksanaannya boleh di lakukan oleh pengetua dan guru besar dengan seringkali memperingatkan diri sendiri . rajin dan lain-lain. bersahsiah cemerlang serta dapat menjadi sumber tenaga kerja yang sesuai dengan pasaran kerja dan menjadi modal insan kelas pertama. menghormati rakan guru serta pelajar. berkemahiran tinggi dan memiliki kepintaran pelbagai (multiple intelligence). Fokus pertama yang dinyatakan dalam Mesyuarat Penyelarasan Hal-hal Profesional Kali ke-58 oleh Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia pada masa itu.mempunyai kualiti dan tret atau ciri peribadi / sahsiah yang baik akan dapat mempamer gaya kepemimpinan yang baik. Seseorang pengetua dan guru besar perlu memiliki karisma yang tinggi dan kompeten dengan kemahiran kepimpinanan. Proses „grooming‟ untuk sahsiah pengetua / guru besar Pengetua dan guru besar yang berkualiti kerohaniannya dan keperibadiannya terdiri daripada mereka yang memiliki sahsiah atau tingkah laku yang baik dan terpuji. i.

berusaha mengikis sikap mementingkan diri. Mereka juga mesti sentiasa menjaga tutur kata dan tingkah laku agar menjadi contoh yang baik kepada guru-guru mahupun pelajar. saya sarankan pengetua dan guru besar membawa pendekatan keislaman dalam pentadbiran mereka. Dalam pembentukan Falsafah Pendidikan Negara . Antaranya ialah sentiasa menjaga penampilan dan imej yang baik. iaitu dari segi cara berpakaian. Selain itu. Latihan ini perlu diadakan dengan mengabungkan antara teori dan praktikal (hands on). Oleh sebab itu. mengadakan bacaan yassin dan solat hajat serta solat dhuha dan memberi tazkirah. ii. Antara aktiviti yang boleh dilakukan di sekolah adalah seperti bersolat jemaah dengan pelajar-pelajar pada waktu zohor sebelum pulang ke rumah. Pada masa kini Program Kelayakan Profesional Kepengetuaan Kebangsaan atau lebih dikenali sebagai Program Latihan . mereka perlu memiliki kesihatan tubuh badan yang baik agar dapat menjalankan tugas dengan berkesan. Kemahiran amalan kepengetuaan yang bersifatkan „hands on” Latihan dan pembangunan (Training & Development) pengetua dan guru besar adalah proses pembangunan kepakaran individu secara sistematik untuk tujuan prestasi. Di antara aktiviti yang boleh dibuat untuk mengekalkan kesihatan ialah berjoging dan bersukan serta mengamalkan pemakanan yang sihat. insyallah mereka akan terhindar dari melakukan perkara-perkara yang tidak bermoral. pengetua dan guru besar perlu sentiasa berpakaian kemas bagi mengekalkan imej mereka sebagai seorang yang berkualiti. Pegangan agama yang kuat akan menyebabkan seseorang guru itu menjadi bertanggungjawab terhadap tugasnya. Oleh itu. berkhidmat dengan penuh muhibbah dan kemesraan dean berpegang teguh kepada ajaran agama. Mereka perlu menjadi role model kepada guru-guru dan juga pelajar dengan menunjukkan keperibadian yang mulia. berprinsip serta amanah. Jika mereka mempunyai pegangan agama yang kukuh. tingkah laku dan tutur cara. pengetua dan guru besar perlu memiliki ciri-ciri mereka yang berkualiti dari segi jasmaninya. agama diletakkan di tempat yang tertinggi. berilmu . Di samping mempunyai pegangan agama yang kuat.untuk mengamalkan nilai-nilai murni di dalam perkhidmatan seperti berazam meningkatkan mutu perkhidmatan bekerja dengan penuh tanggungjawab.

kaunseling dan kokurikulum. Mereka akan memulakan rutin harian dengan morning call bersamasama dengan staff di pejabat. Selain dari perkara yang dinyatakan di atas. mereka harus masuk kelas untuk mencerap bagi memantau proses pengajaran dan pembelajaran guru iaitu dari segi kaedah. pengetua dan guru besar perlu ada di padang untuk bersukan sekurang-kurangnya berjogging bersama-sama pelajar. Seterusnya mereka perlu menikmati makanan di dewan selera (jika sekolah berasrama) ataupun kantin untuk melihat kualiti makanan yang disediakan. Selain dapat mendekatkan diri dengan pelajar.NPQH (National Professional Qualification for Headship )yang memakan masa setahun telah dijalnkan oleh Institt Aminuddin Baki (IAB) dalam usahanya untuk menyediakan pelapis bagi pengurus dan pemimpin pendidikan di peringkat sekolah. pengetua dan guru besar guru perlu mempunyai kemahiran dalam menguruskan pejabat. disiplin. Ia termasuklah dari segi akademik. sahsiah pelajar. mereka perlu berada di asrama selepas pukul 11 malam. Luangkan masa lebih kurang 1 jam untuk meninjau perwatakan pelajar-pelajar pada masa malam. Pada waktu petang. Pengetua dan guru besar perlu membuat need analysis dan membiasakan diri dengan sesuatu kes dan memikirkan apa aktiviti atau projek atau program yang boleh mengatasi masalah dalam sesuatu keadaan. Pada waktu malam. Pengurusan pejabat merupakan suatu aspek yang . Bagi pengetua dan guru besar di sekolah. mereka juga dapat menjaga kesihatan diri. konsep yang diguna pakai oleh guru. mereka akan berhadapan dan terdedah dengan banyak kes sebenar di sekolah dan dengan adanya latihan yang telah diberikan. di harap mereka dapat mengadaptasikan teori yang dipelajari untuk menangani kes-kes yang dihadapi. bahan. Di sini saya akan berikan contoh amalan(hands on) terbaik pengetua dan guru besar yang boleh diteladani oleh mereka. Penekanan kepada amalan terbaik di sekolah seharusnya diberi perhatian pada mereka pada masa ini. Selepas itu. Program ini melibatkan komponen kuliah selama 6 bulan dan tiga minggu komponen praktikum (hands on) di sekolah-sekolah terpilih. Pengetua dan guru besar boleh berkongsi pengalaman dengan guru-guru terutamanya guru baru dalam membimbing mereka. (jika sekolah asrama).

. Bagi Maktab Rendah Sains MARA dan sekolah berasrama penuh. Pengurusan stor. iii. Sebelum mereka masuk kelas. Maktab Melayu Kuala Kangsar di Perak pula begitu hebat dengan sukan ragbinya dan Sekolah Menengah Anderson juga di Perak terkenal dengan sukan hokinya. kurang menghadapi masalah disiplin dan mendapat kepercayaan di kalangan masyarakat dan guru-guru merasa puas hati bekerja. pengkeranian. saya rasa. Dengan cara ini. asrama dan yang lain-lain perlu diambil kira.penting dalam pentadbiaran sekolah. ibu bapa melihat kepada pencapaian akademik anak-anak mereka yang begitu cemerlang sini. setiap sekolah perlu merebut untuk mendapatkan status sekolah berprestasi tinggi. Sekolah Menengah Convent Bukit Nenas di Kuala Lumpur begitu terkenal dengan pasukan soarak mereka. Keseimbangan antara “The Classroom View” dengan “ The School Wide View” Sekolah cemerlang bukanlah sekolah yang established atau sekolah primer tetapi sekolah yang dapat menghasilkan pencapaian akademik yang tinggi. Kaedah ini memerlukan pengetua dan guru besar masuk ke dalam kelas selama 3-4 minit bagi memantau proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. mereka perlu terlebih dahulu mengenalpasti elemenelemen yang hendak dinilai. “The School Wide View” adalah pandangan dari masyarakat sekeliling terhadap sekolah. OLeh yang demikian pengetua dan guru besar perlu memikirkan sesuatu yang berbeza untuk menarik perhatian masyarakat setempat dengan sekolah mereka. Pada masa kini. Mereka perlu memastikan „pelajar belajar dan guru mengajar‟ semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung di dalam kelas. Cara yang biasa dilakukan sekarang adalah pencerapan di mana pengetua dan guru besar akan masuk ke dalam kelas bagi menilai dan mencerap guru-guru. Pengetua perlu memantau keadaan di dalam kelas di mana tempat berlakunya proses pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan pelajar-pelajar dan guru. pemantauan dan pencerapan oleh pengetua dan guru besar dapat dilakukan dengan lebih kerap berbanding dengan kaedah biasa. Sebagai contoh. Satu kaedah yang dikenali sebagai Classroom Walking-Through (CWT) perlu diperkenalkan selain dari kaedah pencerapan tradisional yang biasa dilakukan sekarang ini. kewangan. Pengetua dan guru besar perlu menjadikan sekolah mereka menjadi pilihan ibu bapa untuk menghantar anak-anak mereka.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->