SOALAN 1 Mantan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Dato‟ Dr Abdul Shukor Abdullah pernah menulis sebuah artikel yang

bertajuk “Fokus Pengurusan Pendidikan” dengan menonjolkan 10 fokus pengurusan. Dalam perbincangan mengenai fokus satu (1) iaitu “ Pengetua dan Guru Besar berkesan”, antara lain beliau menyentuh mengenai perkara berikut : i. Proses „grooming‟ untuk sahsiah pengetua / guru besar ii. Kemahiran amalan kepengetuaan yang bersifatkan „hands on” iii. Keseimbangan antara “The Classroom View” dengan “ The School Wide View” Huraikan ketiga-tiga perkara di atas, bagaimana ia boleh dilaksanakan di sekolah.

FOKUS 1 : PENGETUA DAN GURU BESAR YANG BERKESAN Pengetua dan Guru Besar adalah aktor utama yang melaksanakan pembangunan pendidikan negara : “ The principal set the bearing and tone of the school”. Sistem identifikasi dan latihan untuk persediaan kepengetuaan aka diperkenalkan. ( The Preparation For Principalship). Pembinaan Ilmu Teori Pengurusan Sekolah di kalangan pengetua dan guru besar akan dipertingkatkan. Personaliti Pengetua dan Guru Besar melalui proses „grooming‟ akan diperkenalkan. Kemahiran Amalan Kepengetuaan bergerak kepada „Hands on Principalship‟ akan dilaksanakan. Matlamat pembangunan kepengetuaan adalah ke arah penguasaan „The Core Technology of Schoolinh‟. Fokus pengurusan Pengetua dan guru besar mesti jelas dan tertumpu kepada (i) „ The Classroom View‟ mempastikan „Guru Mengajar dan Murid Belajar; (ii)The „School Wide View‟ mempastikan pengurusan sekolahnya mendapat pengiktirafan masyarakat setempat. Penempatan dan pemilihan pengetua akan dilaksanakan dengan efisen berdasarkan dasar „back-to-back‟

JAWAPAN Kamus Dewan (2007) mentakrifkan terminologi pengetua merujuk kepada orang yang mengetuai (mengepalai) dan takrif guru besar adalah ketua guru yang mengetuai sesuatu sekolah. Jelas di sini, pengetua mahupun guru besar merupakan pemimpin sekolah yang perlu memainkan peranan sebagai kepimpinan profesional. Kecemerlangan kepemimpinan bermula dengan peranan pengetua.yang menjadi teladan kepada guru mahupun pelajar-pelajar Pengetua yang

Di sini saya akan mengulas berkaitan dengan ketiga-tiga perkara yang menyentuh dan berkaitan dengan fokus pertama yang telah diucapkan. Nilaitara sahsiah atau tingkahlaku yang baik ini adalah terkandung di dalam Etika dan Tatasusila Profesion Keguruan .mempunyai kualiti dan tret atau ciri peribadi / sahsiah yang baik akan dapat mempamer gaya kepemimpinan yang baik. rajin dan lain-lain. kesepakatan bekerja dan dapat meningkatkan kesetiaan serta komitmen daripada anggota organisasi. Proses „grooming‟ untuk sahsiah pengetua / guru besar Pengetua dan guru besar yang berkualiti kerohaniannya dan keperibadiannya terdiri daripada mereka yang memiliki sahsiah atau tingkah laku yang baik dan terpuji. bersahsiah cemerlang serta dapat menjadi sumber tenaga kerja yang sesuai dengan pasaran kerja dan menjadi modal insan kelas pertama. berkemahiran tinggi dan memiliki kepintaran pelbagai (multiple intelligence). Mereka perlu menghayati dan mengamalkan etika dan tatasusila seperti yang telah dinyatakan dalam Etika dan Tatasusila Profesion Keguruan tersebut. Pelaksanaannya boleh di lakukan oleh pengetua dan guru besar dengan seringkali memperingatkan diri sendiri . Abdul Shukor Abdullah pada 13 Mei 1998. Pengetua perlu mendapat kepercayaan. sokongan. cemerlang. menghormati rakan guru serta pelajar. i. menyentuh kepada perkara yang berkaitan dengan pengutua dan guru besar yang berkesan. ikhlas dalam menjalankan tugas. pelanggan (pelajar) dan stakeholders. Dato‟ Dr. keyakinan . pentadbiran dan pengurusan. kebergantungan. Fokus pertama yang dinyatakan dalam Mesyuarat Penyelarasan Hal-hal Profesional Kali ke-58 oleh Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia pada masa itu. Pengetua dan guru besar bertanggungjawab ke atas kemenjadian murid-muridnya untuk memperolehi ilmu pengetahuan. Seseorang pengetua dan guru besar perlu memiliki karisma yang tinggi dan kompeten dengan kemahiran kepimpinanan. Di antara ciri-ciri seorang pengetua dan guru besar bersahsiah yang baik ialah menjalankan tugas tepat pada masanya. Dalam ketiga-tiga elemen ini saya menggunakan istilah pemimpin atau kepemimpinan sahaja kerana aspek pentadbiran dan pengurusan adalah berkait langsung dengan kepempimpinan. berkesan dan lestari.

berilmu . mereka perlu memiliki kesihatan tubuh badan yang baik agar dapat menjalankan tugas dengan berkesan. saya sarankan pengetua dan guru besar membawa pendekatan keislaman dalam pentadbiran mereka. mengadakan bacaan yassin dan solat hajat serta solat dhuha dan memberi tazkirah. Oleh sebab itu. berprinsip serta amanah. Selain itu. iaitu dari segi cara berpakaian. ii. Jika mereka mempunyai pegangan agama yang kukuh. berkhidmat dengan penuh muhibbah dan kemesraan dean berpegang teguh kepada ajaran agama. Antaranya ialah sentiasa menjaga penampilan dan imej yang baik. pengetua dan guru besar perlu sentiasa berpakaian kemas bagi mengekalkan imej mereka sebagai seorang yang berkualiti. Di antara aktiviti yang boleh dibuat untuk mengekalkan kesihatan ialah berjoging dan bersukan serta mengamalkan pemakanan yang sihat. Mereka juga mesti sentiasa menjaga tutur kata dan tingkah laku agar menjadi contoh yang baik kepada guru-guru mahupun pelajar. Mereka perlu menjadi role model kepada guru-guru dan juga pelajar dengan menunjukkan keperibadian yang mulia. Di samping mempunyai pegangan agama yang kuat. Latihan ini perlu diadakan dengan mengabungkan antara teori dan praktikal (hands on). Dalam pembentukan Falsafah Pendidikan Negara . Pegangan agama yang kuat akan menyebabkan seseorang guru itu menjadi bertanggungjawab terhadap tugasnya. agama diletakkan di tempat yang tertinggi. Antara aktiviti yang boleh dilakukan di sekolah adalah seperti bersolat jemaah dengan pelajar-pelajar pada waktu zohor sebelum pulang ke rumah. pengetua dan guru besar perlu memiliki ciri-ciri mereka yang berkualiti dari segi jasmaninya.untuk mengamalkan nilai-nilai murni di dalam perkhidmatan seperti berazam meningkatkan mutu perkhidmatan bekerja dengan penuh tanggungjawab. tingkah laku dan tutur cara. berusaha mengikis sikap mementingkan diri. Kemahiran amalan kepengetuaan yang bersifatkan „hands on” Latihan dan pembangunan (Training & Development) pengetua dan guru besar adalah proses pembangunan kepakaran individu secara sistematik untuk tujuan prestasi. insyallah mereka akan terhindar dari melakukan perkara-perkara yang tidak bermoral. Pada masa kini Program Kelayakan Profesional Kepengetuaan Kebangsaan atau lebih dikenali sebagai Program Latihan . Oleh itu.

(jika sekolah asrama). Ia termasuklah dari segi akademik. Selain dari perkara yang dinyatakan di atas. sahsiah pelajar. Di sini saya akan berikan contoh amalan(hands on) terbaik pengetua dan guru besar yang boleh diteladani oleh mereka. bahan. Mereka akan memulakan rutin harian dengan morning call bersamasama dengan staff di pejabat. pengetua dan guru besar perlu ada di padang untuk bersukan sekurang-kurangnya berjogging bersama-sama pelajar. Pengetua dan guru besar perlu membuat need analysis dan membiasakan diri dengan sesuatu kes dan memikirkan apa aktiviti atau projek atau program yang boleh mengatasi masalah dalam sesuatu keadaan. Pengetua dan guru besar boleh berkongsi pengalaman dengan guru-guru terutamanya guru baru dalam membimbing mereka. Selepas itu. konsep yang diguna pakai oleh guru. Pada waktu malam. di harap mereka dapat mengadaptasikan teori yang dipelajari untuk menangani kes-kes yang dihadapi. mereka harus masuk kelas untuk mencerap bagi memantau proses pengajaran dan pembelajaran guru iaitu dari segi kaedah. Pada waktu petang. kaunseling dan kokurikulum. Program ini melibatkan komponen kuliah selama 6 bulan dan tiga minggu komponen praktikum (hands on) di sekolah-sekolah terpilih. pengetua dan guru besar guru perlu mempunyai kemahiran dalam menguruskan pejabat. mereka akan berhadapan dan terdedah dengan banyak kes sebenar di sekolah dan dengan adanya latihan yang telah diberikan. Seterusnya mereka perlu menikmati makanan di dewan selera (jika sekolah berasrama) ataupun kantin untuk melihat kualiti makanan yang disediakan. mereka perlu berada di asrama selepas pukul 11 malam. Luangkan masa lebih kurang 1 jam untuk meninjau perwatakan pelajar-pelajar pada masa malam. Penekanan kepada amalan terbaik di sekolah seharusnya diberi perhatian pada mereka pada masa ini. Bagi pengetua dan guru besar di sekolah. mereka juga dapat menjaga kesihatan diri. Selain dapat mendekatkan diri dengan pelajar.NPQH (National Professional Qualification for Headship )yang memakan masa setahun telah dijalnkan oleh Institt Aminuddin Baki (IAB) dalam usahanya untuk menyediakan pelapis bagi pengurus dan pemimpin pendidikan di peringkat sekolah. Pengurusan pejabat merupakan suatu aspek yang . disiplin.

Satu kaedah yang dikenali sebagai Classroom Walking-Through (CWT) perlu diperkenalkan selain dari kaedah pencerapan tradisional yang biasa dilakukan sekarang ini. iii. asrama dan yang lain-lain perlu diambil kira. “The School Wide View” adalah pandangan dari masyarakat sekeliling terhadap sekolah. Keseimbangan antara “The Classroom View” dengan “ The School Wide View” Sekolah cemerlang bukanlah sekolah yang established atau sekolah primer tetapi sekolah yang dapat menghasilkan pencapaian akademik yang tinggi. Kaedah ini memerlukan pengetua dan guru besar masuk ke dalam kelas selama 3-4 minit bagi memantau proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Sekolah Menengah Convent Bukit Nenas di Kuala Lumpur begitu terkenal dengan pasukan soarak mereka. Pengetua perlu memantau keadaan di dalam kelas di mana tempat berlakunya proses pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan pelajar-pelajar dan guru. Pada masa kini. Maktab Melayu Kuala Kangsar di Perak pula begitu hebat dengan sukan ragbinya dan Sekolah Menengah Anderson juga di Perak terkenal dengan sukan hokinya. kewangan. pengkeranian. saya rasa. Cara yang biasa dilakukan sekarang adalah pencerapan di mana pengetua dan guru besar akan masuk ke dalam kelas bagi menilai dan mencerap guru-guru. pemantauan dan pencerapan oleh pengetua dan guru besar dapat dilakukan dengan lebih kerap berbanding dengan kaedah biasa. OLeh yang demikian pengetua dan guru besar perlu memikirkan sesuatu yang berbeza untuk menarik perhatian masyarakat setempat dengan sekolah mereka. setiap sekolah perlu merebut untuk mendapatkan status sekolah berprestasi tinggi. Pengetua dan guru besar perlu menjadikan sekolah mereka menjadi pilihan ibu bapa untuk menghantar anak-anak mereka. Mereka perlu memastikan „pelajar belajar dan guru mengajar‟ semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung di dalam kelas. ibu bapa melihat kepada pencapaian akademik anak-anak mereka yang begitu cemerlang sini. . Bagi Maktab Rendah Sains MARA dan sekolah berasrama penuh. kurang menghadapi masalah disiplin dan mendapat kepercayaan di kalangan masyarakat dan guru-guru merasa puas hati bekerja. Sebelum mereka masuk kelas. Dengan cara ini. Pengurusan stor.penting dalam pentadbiaran sekolah. Sebagai contoh. mereka perlu terlebih dahulu mengenalpasti elemenelemen yang hendak dinilai.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful