.

• Terdapat tiga jenis topeng iaitu – topeng mata – topeng muka – topeng serkup. .muka atau keseluruhan kepala.• Topeng dipakai untuk menutupi bahagian di sekeliling mata.