Nama Sekolah: SMJK JIT SIN

Tajuk Kajian : sistem pengangkutan di Kawasan Taman Sri Rambai, Bukit Mertajam
Nama Murid : Choo Si Han Tingkatan : 2A2 Nama Guru Geografi : Cikgu Nur Azliza bt Abdul Hamid Tarikh : 8 April 2013

Senarai Kandungan

TAJUK

MUKA SURAT

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Penghargaan Pendahuluan Objektif Kajian Kawasan Kajian Kaedah Kajian Dapatan Kajian Rumusan Lampiran Rujukan

Penghargaan

Saya ingin megambil kesempatan ini untuk megucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah menbantu saya dalam proses menyiapkan folio ini. Terlebih dahulu, saya ingin berterima kasih kepada guru Geografi saya , Cikgu Nur Azliza kerana telah memberi ajaran kepada saya semasa membuat kajian dalam folio ini. Selain itu, saya juga ingin berterima kasih kepada ibu dan bapa saya iaitu Encik Choo Yoon Paw dan Puan Goh Goit Choo kerana telah banyak memberi nasihat dan tunjuk ajar yang bermanfaat sehingga projek saya ini dapat disempurnakan. Di samping itu, saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada kawan saya, Ooi Yi Yin kerana sudi memberi pendapat yang berfaedah kepada saya semasa

menjalankan kajian ini.

Saya memilih tajuk ini kerana saya ingin mengetahui dengan lebih lanjut sistem pengangkutan di kawasan Taman Sri Rambai. Bukit Mertajam. Tajuk kajian saya ialah sistem pengangkutan di Kawasan Taman Sri Rambai. Bukit Mertajam. Saya telah membuat kajian ke tempat ini untuk mengumpul maklumat dengan bantuan ibu bapa saya. murid Tingkatan 2A2 di Sekolah Menengah Jit Sin. Saya telah menjalankan kajian ini selama dua puluh hari. .Pendahuluan Nama saya ialah Choo Si Han.

b) Mengenal pasti faktor yang mempengaruhi perkembangan pengangkutan di Taman Sri Rambai. . d) Mencadangkan langkah-langkah untuk mengatasi masalah pengangkutan di kawasan kajian. c) Mengenal pasti masalah-masalah pengangkutan di kawasan kajian. Bukit Mertajam. Antara objektif kajian yang saya dapati termasuklah : a) Menyatakan jenis pengangkutan yang terdapat di Taman Sri Rambai.Objektif Kajian Kawasan kajian saya ialah Kawasan Taman Sri Rambai.

Kemudahan infrasuktur seperti pasar raya.Kawasan Kajian Dalam kajian ini. perkhidmatan. Keseluruhan pandang darat fizikal Taman Sri Rambai. Taman Sri Rambai berfungsi sebagai kawasan perniagaan . saya telah memilih Taman Sri Rambai. Jarak kawasan kajian dari Sekolah SMJK Jit Sin ialah kira. sekolah dan Iain-lain turut disediakan untuk kesenangan penduduk. serta pengangkutan dan perhubungan. Taman Sri Rambai juga merupakan kawasan tanah pamah yang kurang daripada 100 meter dari aras laut. Terdapat pelbagai jenis kedai dan restoran dapatdijumpai di sekitar kawasan ini. padang. Taman Sri Rambai terletak di Timur Laut daerah Bukit mertajam. pendidikan. Bukit Mertajam sebagai kawasan kajian untuk mengkaji sistem pengangkutan di tempat tersebut. .kira 4 kilometer manakala mengambil masa kira. Bukit Mertajam ialah deretan kawasan perumahan.kira 15 minit untuk tiba ke SMJK Jit Sin dengan menaiki kereta.

saya telah berpeluang untuk mengambil gambar-gambar yang diperlukan untuk membuat.Jabatan Penerangan dan sebagainya untuk mendapat maklumat tentang jenis-jenis pencemaran di negara kita dan makluamt tentang kawasan Taman Sri Rambai. c)Melalui temu bual -Saya telah sempat bertemu bual dengan lima orang yang kebetulan berada di kawasan tersebut pada hari ketiga saya berkunjung ke tempat kajian.Kaedah ini adalah melalui lawatan dan perhatian.55 malam.Hal ini demikian kerana waktu ini merupakan waktu lepas sekolah SMJK Jit Sin.Majlis Perbandaran Seberang Perai. -Kaedah ini akan menolong kita untuk mendapat fakta-fakta dan maklumat-maklumat pencemaran di kawasan kajian. Hasil dari temu bual didapati mereka mempunyai perdapat yang agak sama iaitu mereka berpendapat bahawa udara di kawasan .Kaedah Kajian Saya telah menggunakan tiga kaedah untuk mengumpul dan memperoleh maklumat yang diperlukan dalam kajian ini. b)Melalui internet. Melalui pemerhatian saya.Saya telah melayari beberapa halaman web jabatan termasuk Jabatan Alam Sekitar. .Semasa lawatan. saya mendapati bahawa Taman Sri Ramabai telah mengalami sesak jalan yang sangat teruk sekali terutamanya semasa pukul 6. Kaedah yang telah digunakan ialah seperti berikut : a) Pemerhatian.

Ini menyebabkan bahan-bahan ini akan masuk ke tubuh manusia melalui pernafasan dan berupanya nenyekat pengairan oksigen ke dalam salur-salur darah.pembakaran sisa kayu/ sekam padi  Bahan-bahan sisa bandaran . pembakaran terbuka dan sebagainya. asma dan anemia. sisa-sisa makanan  Aktiviti Masyarakat . Pencemaran udara biasanya disebabkan oleh asap-asap yang dikeluarkan oleh kilang dan kenderaan.pembakaran terbuka di bandar  Pembakaran hutan  Pelepasan habuk .akibat penglihatan yang kabur  Mengotorkan persekitaran Jenis-jenis Bahan Pencemar Antara jenis-jenis bahan pencemar adalah seperti berikut :  Sulfur dioksida  Karbon monoksida  Nitrogen dioksida dan ozon  Plumbum dan logam-logam lain . barah. Punca Pencemaran Pencemaran udara boleh berpunca daripada:  Pelepasan asap kenderaan  Proses industri . Ini boleh menimbulkan pelbagai penyakit seperti penyakit kekejangan .tumbuh-tumbuhan dan haiwan. cecair atau zarah yang terkandung di udara sehingga berlakunya perubahan dan menjejaskan kehidupan atau bahan-bahan lain. Bahan-bahan tersebut terampai di udara dan memberi kesan negatif kepada manusia.Pencemaran udara boleh didefinasikan sebagai terdapatnya gas.sampah-sarap .penghasilan bahan pencemaran oleh kilang-kilang asbestos/ simen/ bateri kereata  Pembakaran di tempat pelupusan . memasak Kesan Pencemaran Kesan-kesan pencemaran udara :  Kesihatan terjejas  Pertanian yang tidak produktif  Kemalangan mudah berlaku .membakar sampah.

bakteria. Pencemaran air sungai menyebabkan kualiti air bersih di negara kita merosot.pembuangan bahan-bahan buangan seperti sampah. Pencemaran air berlaku apabila perubahan berlaku dari segi kandungan.Air merupakan sumber terpenting bagi kehidupan manusia.  Aktiviti Pertanian .  Sikap individu . Pencemaran air bukan hannya berlaku di sungai tetapi juga di laut dan ianya boleh berlaku secara sengaja atau tidak. Sebagai contoh. . Kebanyakan komuniti juga tidak mempunyai kesedaran penuh terhadap hakikat bahawa sebarang sampah-sarap yang dibuangkan ke atas tanah. udang atau ketam akan mati dengan tumpahan minyak.Hidupan air seperti ikan. Punca Pencemaran  Kumuhan kilang .penerokaan tanah untuk dijadikan kawasan pertanian menyebabkan hakisan tanah yang seterusnya mengakibatkan mendekan berlaku. dunia ini akan menjadi planet yang tidak bernyawa. dari kajian Puncak Niaga Sdn. parasit dan bahan kimia yang lain.  Haiwan . minyak dan najis. jalan. pembuangan sampah dan sisa toksid. Tanpa air. Kesan Pencemaran  Kesihatan manusia . Pencemaran ini lebih kepada bahan pencemar dari kilang. keadaan dan warna sehingga tidak sesuai dan memberi kesan apabila digunakan. Tiga per empat bahagian bumi diliputi air dan lebih daripada dua per tiga daripada berat badan manusia ialah air. Pencemaran berlaku sama ada dari segi biologi. virus. kimia dan fizik. siput. Namun. Bhd mendapati 23 daripada 27 sumber air minuman bagi pengguna di Lembah Klang tercemar.kebanyakan kumuhan kilang seperti sisa toksid dibuang ke sungai atau laut. tempat awam atau sampah-sarap yang tidak dikutip dan melimpah keluar dari tong sampah akan dibasuhi air hujan ke parit yang kemudian akan diangkut ke sistem sungai dan berlaku pencemaran akhirnya. Mendekan in akan mencetekkan sungai dan menjadikan air sungai menjadi keruh. air di sekeliling kita sudah tercemar.

Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian terendap sebagai zat kimia beracun di tanah. tersapu air hujan atau masuk ke dalam tanah. fasilitas komersial. kecelakaan kenderaaan pengangkut minyak.tercemar dan tidak sesuai untuk tujuan pertanian.  Masyarakat . Zat beracun di tanah tersebut dapat berdampak langsung kepada manusia ketika bersentuhan atau dapat mencemari air tanah dan udara di atasnya.Pencemaran tanah adalah kepada di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Kesan Pencemaran  Kesuburan tanah . bahan kimia industri. penggunaan pestisida.  Pencemaran air bawah tanah-membawa kekurangan bekalan air . sisa toksik dan sisa-sisa kilang ( dibiarkan begitu sahaja atau ditanam dalam tanah ). air limbah dari tempat penimbunan sampah serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat. Ketika suatu zat berbahaya telah mencemari permukaan tanah. limbah. Pencemaran ini biasanya terjadi kerana kebocoran limbah cair. zat kimia. masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan sub-permukaan.minyak.pembuangan sampah merata-rata tempat dan pelupusan yang tidak sistematik. maka ia dapat menguap. Punca Pencemaran  Bahan buangan kilang .

Pencemaran bunyi kebiasanya melebihi 80 desibel (dB). •Kebisingan selang-seli -Kebisingan ini berlaku secara berselang-seli. aktiviti pembuatan akan menjejaskan ketenteraman orang ramai dan memberi kesan gelisah. •Kebisingan selenjar . getaran akan berlaku ketika gergaji itu bergerak dan getaran tidak akan berlaku apabila gergaji kayu dihentikan. Semasa gergaji sedang ditarik intensitinya akan meninggi pada kadar tertentu dan menurun apabila gergaji tidak disorongkan. jentera. .mendengar radio/ televisyen dengan kuat. kenderaan. •Aktiviti masyarakat . menjejaskan produktiviti. kilang-kilang yang mengeluarkan gangguan bunyi kepada penghuni-penghuni rumah.bunyi yang dikeluarkan akibat daripada pemecahan batu-batu Kesan Pencemaran Kesan-kesan pencemaran bunyi : Wujud pelbagai penyakit.bunyi yang dikeluarkan melalui pemprosesan material. . Ini berlaku apabila pengeluaran bunyi terjadi di tempat atau kawan yang tidak bersesuaian.kenderaan awam yang mengeluarkan bunyi yang memekakkan telinga.bunyi yang dikeluarkan apabila cerucuk-cerucuk besi ditanam di dalam tanah akibat pembinaan bangunan-bangunan tinggi. pekak dan kesan kepada ibu yang mengandung . gangguan pemikiran dan lain-lain. Sebagai contoh. . •Kuari . Pada tahap ini getaran gelombang bunyi akan bergetar dengan lebih cepat daripada kebisingan selenjar. gangguan psikologi. Contoh : Ketika seseorang sedang menggergaji kayu. •Kenderaan . Getaran gelombang adalah sekitar 3 dB sahaja. hilang imbangan diri. kurang rehat. seseorang •Kebisingan fluktasi -Kebisingan fluktasi pula adalah kebisingan yang terlatak antara puncak gelombang yang tinggi dan rendah. Contoh : bunyi enjin kenderaan.Ini adalah kebisingan yang selar dan kurang daripada 3 desibel (dB).PENCEMARAN BUNYI Bunyi bising yang keterlaluan dan boleh memkakkan telinga merupakan definasi bagi pencemaran bunyi. Ini berlaku apabila sedang berbisik kerana gelombang bunyi bergetar dengan lebih perlahan. orang sedang bercakap. . . Ianya dihasilkan apabila bunyi bising menjadi perlahan dan kuat dalam jangka masa yang pendek. •Kawasan petempatan . Punca Pencemaran Antara punca-punca pencemaran bunyi adalah : •Pembangunan kawasan industri .

00 pagi 11.375 370 365 360 355 350 345 340 335 330 325 8.00 pagi pencemaran udara di Taman Sri Rambai Indeks Pencemar Udara (IPU) di Malaysia PENGKELASAN IPU 0-50 51-100 101-200 201-300 301-500 > 500 Sihat Sederhana Tidak sihat Sangat Tidak Sihat Berbahaya Sangat Berbahaya Sumber: JAS 1997 .

Jenis Pencemaran Pencemaran Udara Pencemaran Air Peratusan 50% 30% Pencemaran Bunyi Lain-Lain 15% 5% 50 40 30 20 10 0 Peratusan Pencemaran Udara Pencemaran Air Pencemaran Bunyi Lain-Lain .

Kaum: 5.Pekerjaan: tahun Perempuan 6.Nama : 2.Tempoh menetap di Seberang Prai 7.Jantina : Lelaki 3.Apakah harapan anda ? .Umur: 4.Apakah sebab pencemaran di Seberang Prai ? 8.Borang Temu Bual Tajuk Kajian : Pencemaran Di Seberang Prai 1.Apakah akibat pencemaran ? tahun 9.

Nama : 2.Jantina : Lelaki 3.Tempoh menetap di Seberang Prai 7.Pekerjaan: tahun Perempuan 6.Apakah akibat pencemaran ? tahun 9.Umur: 4.Apakah harapan anda ? .Kaum: 5.Apakah sebab pencemaran di Seberang Prai ? 8.Borang Temu Bual Tajuk Kajian : Pencemaran Di Seberang Prai 1.

Kaum: 5.Borang Temu Bual Tajuk Kajian : Pencemaran Di Seberang Prai 1.Pekerjaan: tahun Perempuan 6.Umur: 4.Apakah sebab pencemaran di Seberang Prai ? 8.Nama : 2.Apakah akibat pencemaran ? tahun 9.Tempoh menetap di Seberang Prai 7.Apakah harapan anda ? .Jantina : Lelaki 3.

Nama : 2.Apakah sebab pencemaran di Seberang Prai ? 8.Borang Temu Bual Tajuk Kajian : Pencemaran Di Seberang Prai 1.Jantina : Lelaki 3.Apakah harapan anda ? .Tempoh menetap di Seberang Prai 7.Apakah akibat pencemaran ? tahun 9.Kaum: 5.Pekerjaan: tahun Perempuan 6.Umur: 4.

Umur: 4.Tempoh menetap di Seberang Prai 7.Apakah harapan anda ? .Jantina : Lelaki 3.Kaum: 5.Nama : 2.Apakah akibat pencemaran ? tahun 9.Apakah sebab pencemaran di Seberang Prai ? 8.Pekerjaan: tahun Perempuan 6.Borang Temu Bual Tajuk Kajian : Pencemaran Di Seberang Prai 1.

Jabatan Alam Sekitar perlulah memperkuatkan lagi pemeriksaan kilang untuk memastikan pihak kilang tidak membuang sisa-sisa toksik dengan sesuka hati. . ia juga dapat menarik perhatian pihak kerajaan dan pihak kerajaan akan mengambil tindakan yang lebih serius ke atas mereka yang tidak bertanggungjawab. Ini akan memberikan tekanan untuk pihak pengilang mengambil langkah-langkah untuk mengurangkan pencemaran. 2. 3.Di samping itu.1. Pihak media perlulah memainkan peranan mereka untuk memberi perhatian atas kes-kes pencemaran di kawasan perindustrian dan membuat liputan di media. Pihak kerajaan memberikan insentif kepada pihak pengilang untuk memasang alat-alat atau membina kemudahan untuk mengurangkan dan meminimumkan pencemaran yang disebabkan oleh sisa-sisa toksik mereka.

.

Gambar 2 Air sungai yang kelihatan berwarna dan langsung tidak dapat melihat dasar sungai melalui airnya. Satu laporan tentang pencemaran sungai yang dipetik dari laman web juga telah dipapar.Lampiran Gambar 1: Sungai yang berhampiran dengan kawasan Taman Sri Rambai . .

3a .sarap . 3b Gambar 3a&3b:Longkang-longkang di kawasan Taman Sri Rambai yang dipenuhi sampah.

Gambar 5a: Permukaan sungai di kawasan perindustrian Prai yang dipenuhi bahan. Di permukaan air kelihatan buangan tayar dan bahan-bahan berbentuk buih yang berwarna kuning. .Ini dipercayai akibat pembuangan baahn buangan dari kilang berdekatan.Gambar 4:Longkang-longkang besar di tepi kilang yang bertakung.bahan berbentuk buih putih.

.Gambar 6: Longkang yang dipenuhi sampah dan bahan-bahan buangan kilang berdekatan. Gambar 7: Kilang-kilang di kawasan Prai mengeluarkan bahan buangan berbentuk asap atau gas melalui saluran-saluran yang ditunjukkan dengan anak panah merah di atas.

Gambar 8: Pembuangan sampah di tempat yang tidak sesuai. Gambar 9: Kawasan lapang yang dipenuhi semak samun. .

Ini menunjukkan kualiti air tersebut telah terjejas dan tidak sesuai untuk pembiakan ikan. Akibatnya kami tidak dapat melihat seekor ikan jua.Keadaan ini jelas kelihatan di tebing sungai telah mati (rujuk gambar 10). . Pencemaran di longkong dan sungai telah mengakibatkan pembiakan ikan di dalamnya terjejas. Gambar 10.Daun pokok terutamanya di tebing sungai dan paya menjadi tidak subur.Didapati ada tumbuhan yang mengalami keadaan kering pada pucuk dan hujung daun. Anak panah merah menunjukkan rumput-rumput di tebing sungai telah mati kekeringan.Semasa menjalan kajian saya dibantu oleh ayah saya untuk cuba menjala ikan dalam sungai dan longkang-longkang bagi memastikan sama ada terdapatnya ikan dalam sungai-sungai dan longkanglongkang di kawasan kajian.Melalui kajian yang telah dijalankan didapati kebanyakan tumbuhtumbuhan dan rumput di sekitar kawasan Taman Sri Rambai kelihatan tidak sihat.

Keadaan pencemaran yang serious pada sungai dan longkang-longkang di kawasan Taman Sri Rambai . .

Keratan Akhbar .

As for the discharge of ammonia. Diesel spillage by heavy vehicles could be solved if all such vehicles are required by law to switch to natural gas (large quantities of which are produced in Malaysia). 2007 Berita mengenai pencemaran alam sekitar The culprits behind the closure — for remedial works — of water treatment plants have been identified as ammonia from industrial sources and diesel spilled by heavy vehicles. This will also solve the problem of such diesel vehicles spewing out acrid black smoke that contributes to air pollution. From the state of pollution of our rivers. . Any untreated or inadequately treated waste water passing through the pond would adversely affect the health of the fish. August 10. all industries and factories near rivers could be required to channel their final treated discharge through fish ponds (as is being done in Japan). The fish. causing mortality. Alternatively.Friday. based on waste-treatment technology to the standards and specifications of the Department of Environment (DOE) so as to adequately treat their waste. in effect. They can then send such fish to the laboratory for confirmation of discharge of untreated waste water by industries. 365 days a year and will show evidence of pollution. factories should be required to set up waste-treatment facilities at their premises. The DOE officers can routinely check the fish in the pond for sickness or death. it is obvious that the number of DOE officers available to effectively monitor the many industries near our rivers is inadequate. will be "on sentry duty" 24 hours a day. The biggest problem that will be encountered will be how to adequately monitor these industries to ensure that they do not discharge untreated or inadequately treated waste water into public waterways at any time (night. regardless of what time of day or night the untreated water was discharged. public holidays or during heavy rain).

saya telah mendapati bahawa alam sekitar kita telah serius tercemar. saya telah menggunakan kaedah pemerhatian.Pada tempoh menghabiskan folio ini. Sebagai rakyat yang mencintai alam sekitar. kita haruslah menyahut usaha pihak kerajaan dalam mengawal pencemaran alam sekitar dengan memberi kerjasama yang sepenuhnya. Saya berharap pihak berkuasa dapat mengurangkan pencemaran di kawasan kajian. . Saya berpendapat bahawa amalan mencintai alam sekitar haruslah dipupuk sejak kecil lagi. Sikap manusia yang tidak mengambil berat terhadap alam sekitar dan hanya mementingkan diri sendiri haruslah diperlidikan. temu ramah dan analisis dokumen. Kita perlu sentiasa ingat alam sekitar yang tercemar akan memudaratkan kita sendiri dan generasi kita pada masa depan. Ibu bapa dan guru-guru harus memainkan peranan sebagai teladan baik dan mendidik genarasi baru negara kita agar sedar akan masalah pencemaran di negara kita. Melalui kajian ini.

gov.my/ Laman Web Berita Harian : www. 3. Kang Chai Yong.pdc.gov. Smart PMR Geografi Suk.com.2 dan 3 : Preston . cikgu Aisyatul Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Geografi tingkatan 1.my/ . 2.Rujukan 1. Petaling Jaya: Media Network Sdn. Tingkatan 1.my/ Laman Web Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang : www. 5. Bhd.bharian. Chong Hui Ling. Chong Yoon Chooi. 6. 4. Huzairi Harun. Cikgu Geografi. Laman Web Jabatan Alam Sekitar : www. Pelangi.doe. 7.

karbon dioksida.Ringkasan Mengenai Pencemaran Alam Sekitar Kepentingan Alam Sekitar Alam sekitar memainkan peranan yang penting dalam kehidupan harian kita. Di samping memberi keselesaan kepada manusia. Alam sekitar yang tidak tercemar memberikan kita satu suasana yang selesa dan mennyamankan.punca-punca lain adalah:Penggunaan baja kimia dan secara berlebihan Penebangan pokok-pokok secara berleluasa Pembakaran terbuka Pembebasan gas-gas seperti gas karbon monoksida. Sektor perindustrian dan sektor pertanian yang merupakan sektor terpenting di negara kita turut menyumbang dalam kemusnahan alam sekitar. ia juga sedikit sebanyak akan menjejaskan aktiviti-aktiviti pembangunan negara sekiranya alam sekitar di negara kita tidak dijaga dengan baik. hidrokarbon dan lain-lain. Pengeluaran sisa-sisa bahan toksik yang berbau busuk Pembuangan sisa-sisa toksik . Selain itu. sulfur oksida. Kepentingan-kepentingannya adalah:Kesihatan manusia terjamin Tarikan pelancong asing Pembekalan udara yang segar Ekosistem yang stabil Habitat hidupan darat dan air terpelihara Mengelakkan kepupusan Punca-Punca Kemusnahan alam sekitar diakibatkan oleh pelbagai pihak.

baik di udara. Secara tidak langsung. Antara kesan-kesannya adalah seperti berikut:Pencemaran udara dan jerebu Fenomena hujan asid Pencemaran bau Pencemaran air Kemusnahan hidupan akuatik Peningkatan suhu sekitar/pemanasan setempat Keracunan Hakisan tanah dan banjir Kesihatan terjejas Langkah-langkah Mengatasi Teknologi yang semakin canggih telah menghasilkan pelbagai produk menyebabkan semakin banyak berlakunya pencemaran.Kesan-kesan Alam sekitar yang sedang mengalami kemusnahan telah membawa banyak kemudaratan kepada manusia dan hidupan tidak kira hidupan di darat ataupun di air. alam sekitar menjadi mangsa. Langkah-langkah haruslah diambil untuk 'membersihkan' alam sekitar daripada pencemaran Langkah-langkah ini dibahagikan kepada empat tahap:  peringkat antarabangsa  pemerintah  organisasi  individu . laut ataupun di darat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful