Nama Sekolah: SMJK JIT SIN

Tajuk Kajian : sistem pengangkutan di Kawasan Taman Sri Rambai, Bukit Mertajam
Nama Murid : Choo Si Han Tingkatan : 2A2 Nama Guru Geografi : Cikgu Nur Azliza bt Abdul Hamid Tarikh : 8 April 2013

Senarai Kandungan

TAJUK

MUKA SURAT

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Penghargaan Pendahuluan Objektif Kajian Kawasan Kajian Kaedah Kajian Dapatan Kajian Rumusan Lampiran Rujukan

Penghargaan

Saya ingin megambil kesempatan ini untuk megucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah menbantu saya dalam proses menyiapkan folio ini. Terlebih dahulu, saya ingin berterima kasih kepada guru Geografi saya , Cikgu Nur Azliza kerana telah memberi ajaran kepada saya semasa membuat kajian dalam folio ini. Selain itu, saya juga ingin berterima kasih kepada ibu dan bapa saya iaitu Encik Choo Yoon Paw dan Puan Goh Goit Choo kerana telah banyak memberi nasihat dan tunjuk ajar yang bermanfaat sehingga projek saya ini dapat disempurnakan. Di samping itu, saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada kawan saya, Ooi Yi Yin kerana sudi memberi pendapat yang berfaedah kepada saya semasa

menjalankan kajian ini.

Saya telah menjalankan kajian ini selama dua puluh hari. Bukit Mertajam. Saya telah membuat kajian ke tempat ini untuk mengumpul maklumat dengan bantuan ibu bapa saya.Pendahuluan Nama saya ialah Choo Si Han. Bukit Mertajam. . Tajuk kajian saya ialah sistem pengangkutan di Kawasan Taman Sri Rambai. Saya memilih tajuk ini kerana saya ingin mengetahui dengan lebih lanjut sistem pengangkutan di kawasan Taman Sri Rambai. murid Tingkatan 2A2 di Sekolah Menengah Jit Sin.

. Antara objektif kajian yang saya dapati termasuklah : a) Menyatakan jenis pengangkutan yang terdapat di Taman Sri Rambai. c) Mengenal pasti masalah-masalah pengangkutan di kawasan kajian. Bukit Mertajam. b) Mengenal pasti faktor yang mempengaruhi perkembangan pengangkutan di Taman Sri Rambai. d) Mencadangkan langkah-langkah untuk mengatasi masalah pengangkutan di kawasan kajian.Objektif Kajian Kawasan kajian saya ialah Kawasan Taman Sri Rambai.

pendidikan. Kemudahan infrasuktur seperti pasar raya. Taman Sri Rambai terletak di Timur Laut daerah Bukit mertajam.Kawasan Kajian Dalam kajian ini. Bukit Mertajam ialah deretan kawasan perumahan. saya telah memilih Taman Sri Rambai. Bukit Mertajam sebagai kawasan kajian untuk mengkaji sistem pengangkutan di tempat tersebut. . Keseluruhan pandang darat fizikal Taman Sri Rambai. perkhidmatan. Taman Sri Rambai berfungsi sebagai kawasan perniagaan . Jarak kawasan kajian dari Sekolah SMJK Jit Sin ialah kira. Terdapat pelbagai jenis kedai dan restoran dapatdijumpai di sekitar kawasan ini.kira 4 kilometer manakala mengambil masa kira.kira 15 minit untuk tiba ke SMJK Jit Sin dengan menaiki kereta. padang. serta pengangkutan dan perhubungan. Taman Sri Rambai juga merupakan kawasan tanah pamah yang kurang daripada 100 meter dari aras laut. sekolah dan Iain-lain turut disediakan untuk kesenangan penduduk.

Jabatan Penerangan dan sebagainya untuk mendapat maklumat tentang jenis-jenis pencemaran di negara kita dan makluamt tentang kawasan Taman Sri Rambai. .Saya telah melayari beberapa halaman web jabatan termasuk Jabatan Alam Sekitar. b)Melalui internet.55 malam. Hasil dari temu bual didapati mereka mempunyai perdapat yang agak sama iaitu mereka berpendapat bahawa udara di kawasan .Hal ini demikian kerana waktu ini merupakan waktu lepas sekolah SMJK Jit Sin.saya telah berpeluang untuk mengambil gambar-gambar yang diperlukan untuk membuat. -Kaedah ini akan menolong kita untuk mendapat fakta-fakta dan maklumat-maklumat pencemaran di kawasan kajian. c)Melalui temu bual -Saya telah sempat bertemu bual dengan lima orang yang kebetulan berada di kawasan tersebut pada hari ketiga saya berkunjung ke tempat kajian.Majlis Perbandaran Seberang Perai.Semasa lawatan. Kaedah yang telah digunakan ialah seperti berikut : a) Pemerhatian. Melalui pemerhatian saya.Kaedah ini adalah melalui lawatan dan perhatian.Kaedah Kajian Saya telah menggunakan tiga kaedah untuk mengumpul dan memperoleh maklumat yang diperlukan dalam kajian ini. saya mendapati bahawa Taman Sri Ramabai telah mengalami sesak jalan yang sangat teruk sekali terutamanya semasa pukul 6.

pembakaran terbuka di bandar  Pembakaran hutan  Pelepasan habuk . barah. memasak Kesan Pencemaran Kesan-kesan pencemaran udara :  Kesihatan terjejas  Pertanian yang tidak produktif  Kemalangan mudah berlaku . cecair atau zarah yang terkandung di udara sehingga berlakunya perubahan dan menjejaskan kehidupan atau bahan-bahan lain. sisa-sisa makanan  Aktiviti Masyarakat .penghasilan bahan pencemaran oleh kilang-kilang asbestos/ simen/ bateri kereata  Pembakaran di tempat pelupusan . Bahan-bahan tersebut terampai di udara dan memberi kesan negatif kepada manusia. pembakaran terbuka dan sebagainya.pembakaran sisa kayu/ sekam padi  Bahan-bahan sisa bandaran . Pencemaran udara biasanya disebabkan oleh asap-asap yang dikeluarkan oleh kilang dan kenderaan.sampah-sarap . Ini boleh menimbulkan pelbagai penyakit seperti penyakit kekejangan .akibat penglihatan yang kabur  Mengotorkan persekitaran Jenis-jenis Bahan Pencemar Antara jenis-jenis bahan pencemar adalah seperti berikut :  Sulfur dioksida  Karbon monoksida  Nitrogen dioksida dan ozon  Plumbum dan logam-logam lain . Ini menyebabkan bahan-bahan ini akan masuk ke tubuh manusia melalui pernafasan dan berupanya nenyekat pengairan oksigen ke dalam salur-salur darah.Pencemaran udara boleh didefinasikan sebagai terdapatnya gas. Punca Pencemaran Pencemaran udara boleh berpunca daripada:  Pelepasan asap kenderaan  Proses industri .tumbuh-tumbuhan dan haiwan.membakar sampah. asma dan anemia.

tempat awam atau sampah-sarap yang tidak dikutip dan melimpah keluar dari tong sampah akan dibasuhi air hujan ke parit yang kemudian akan diangkut ke sistem sungai dan berlaku pencemaran akhirnya. Pencemaran air berlaku apabila perubahan berlaku dari segi kandungan. Mendekan in akan mencetekkan sungai dan menjadikan air sungai menjadi keruh.pembuangan bahan-bahan buangan seperti sampah. minyak dan najis. Namun.Hidupan air seperti ikan. parasit dan bahan kimia yang lain. air di sekeliling kita sudah tercemar. virus.  Sikap individu .  Haiwan . jalan. udang atau ketam akan mati dengan tumpahan minyak. pembuangan sampah dan sisa toksid. Pencemaran air bukan hannya berlaku di sungai tetapi juga di laut dan ianya boleh berlaku secara sengaja atau tidak. dari kajian Puncak Niaga Sdn.bakteria.Air merupakan sumber terpenting bagi kehidupan manusia.penerokaan tanah untuk dijadikan kawasan pertanian menyebabkan hakisan tanah yang seterusnya mengakibatkan mendekan berlaku. Kesan Pencemaran  Kesihatan manusia . Bhd mendapati 23 daripada 27 sumber air minuman bagi pengguna di Lembah Klang tercemar. Punca Pencemaran  Kumuhan kilang . Tiga per empat bahagian bumi diliputi air dan lebih daripada dua per tiga daripada berat badan manusia ialah air. keadaan dan warna sehingga tidak sesuai dan memberi kesan apabila digunakan. dunia ini akan menjadi planet yang tidak bernyawa.kebanyakan kumuhan kilang seperti sisa toksid dibuang ke sungai atau laut. Sebagai contoh. kimia dan fizik.  Aktiviti Pertanian . Pencemaran berlaku sama ada dari segi biologi. Pencemaran air sungai menyebabkan kualiti air bersih di negara kita merosot. Tanpa air. Pencemaran ini lebih kepada bahan pencemar dari kilang. . siput. Kebanyakan komuniti juga tidak mempunyai kesedaran penuh terhadap hakikat bahawa sebarang sampah-sarap yang dibuangkan ke atas tanah.

fasilitas komersial. Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian terendap sebagai zat kimia beracun di tanah. tersapu air hujan atau masuk ke dalam tanah. zat kimia.  Pencemaran air bawah tanah-membawa kekurangan bekalan air . sisa toksik dan sisa-sisa kilang ( dibiarkan begitu sahaja atau ditanam dalam tanah ).pembuangan sampah merata-rata tempat dan pelupusan yang tidak sistematik. Punca Pencemaran  Bahan buangan kilang . masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan sub-permukaan. Zat beracun di tanah tersebut dapat berdampak langsung kepada manusia ketika bersentuhan atau dapat mencemari air tanah dan udara di atasnya. Pencemaran ini biasanya terjadi kerana kebocoran limbah cair.Pencemaran tanah adalah kepada di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. bahan kimia industri. air limbah dari tempat penimbunan sampah serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat. maka ia dapat menguap. Ketika suatu zat berbahaya telah mencemari permukaan tanah. limbah.minyak. penggunaan pestisida. kecelakaan kenderaaan pengangkut minyak.tercemar dan tidak sesuai untuk tujuan pertanian.  Masyarakat . Kesan Pencemaran  Kesuburan tanah .

getaran akan berlaku ketika gergaji itu bergerak dan getaran tidak akan berlaku apabila gergaji kayu dihentikan. Pada tahap ini getaran gelombang bunyi akan bergetar dengan lebih cepat daripada kebisingan selenjar. Ianya dihasilkan apabila bunyi bising menjadi perlahan dan kuat dalam jangka masa yang pendek. . •Kenderaan . Contoh : bunyi enjin kenderaan. kurang rehat. pekak dan kesan kepada ibu yang mengandung . Ini berlaku apabila sedang berbisik kerana gelombang bunyi bergetar dengan lebih perlahan. . hilang imbangan diri. •Kawasan petempatan . menjejaskan produktiviti. Sebagai contoh. . . Contoh : Ketika seseorang sedang menggergaji kayu. Pencemaran bunyi kebiasanya melebihi 80 desibel (dB). gangguan pemikiran dan lain-lain.bunyi yang dikeluarkan akibat daripada pemecahan batu-batu Kesan Pencemaran Kesan-kesan pencemaran bunyi : Wujud pelbagai penyakit.bunyi yang dikeluarkan melalui pemprosesan material. jentera.mendengar radio/ televisyen dengan kuat. gangguan psikologi.bunyi yang dikeluarkan apabila cerucuk-cerucuk besi ditanam di dalam tanah akibat pembinaan bangunan-bangunan tinggi. kenderaan. aktiviti pembuatan akan menjejaskan ketenteraman orang ramai dan memberi kesan gelisah. Semasa gergaji sedang ditarik intensitinya akan meninggi pada kadar tertentu dan menurun apabila gergaji tidak disorongkan. •Kebisingan selang-seli -Kebisingan ini berlaku secara berselang-seli. •Kebisingan selenjar .kenderaan awam yang mengeluarkan bunyi yang memekakkan telinga.PENCEMARAN BUNYI Bunyi bising yang keterlaluan dan boleh memkakkan telinga merupakan definasi bagi pencemaran bunyi. Ini berlaku apabila pengeluaran bunyi terjadi di tempat atau kawan yang tidak bersesuaian. •Kuari . seseorang •Kebisingan fluktasi -Kebisingan fluktasi pula adalah kebisingan yang terlatak antara puncak gelombang yang tinggi dan rendah.Ini adalah kebisingan yang selar dan kurang daripada 3 desibel (dB). orang sedang bercakap. Getaran gelombang adalah sekitar 3 dB sahaja. . Punca Pencemaran Antara punca-punca pencemaran bunyi adalah : •Pembangunan kawasan industri . kilang-kilang yang mengeluarkan gangguan bunyi kepada penghuni-penghuni rumah. •Aktiviti masyarakat .

00 pagi pencemaran udara di Taman Sri Rambai Indeks Pencemar Udara (IPU) di Malaysia PENGKELASAN IPU 0-50 51-100 101-200 201-300 301-500 > 500 Sihat Sederhana Tidak sihat Sangat Tidak Sihat Berbahaya Sangat Berbahaya Sumber: JAS 1997 .00 pagi 11.375 370 365 360 355 350 345 340 335 330 325 8.

Jenis Pencemaran Pencemaran Udara Pencemaran Air Peratusan 50% 30% Pencemaran Bunyi Lain-Lain 15% 5% 50 40 30 20 10 0 Peratusan Pencemaran Udara Pencemaran Air Pencemaran Bunyi Lain-Lain .

Kaum: 5.Apakah akibat pencemaran ? tahun 9.Apakah harapan anda ? .Jantina : Lelaki 3.Apakah sebab pencemaran di Seberang Prai ? 8.Umur: 4.Borang Temu Bual Tajuk Kajian : Pencemaran Di Seberang Prai 1.Nama : 2.Pekerjaan: tahun Perempuan 6.Tempoh menetap di Seberang Prai 7.

Jantina : Lelaki 3.Umur: 4.Apakah akibat pencemaran ? tahun 9.Nama : 2.Pekerjaan: tahun Perempuan 6.Borang Temu Bual Tajuk Kajian : Pencemaran Di Seberang Prai 1.Apakah harapan anda ? .Kaum: 5.Apakah sebab pencemaran di Seberang Prai ? 8.Tempoh menetap di Seberang Prai 7.

Umur: 4.Apakah akibat pencemaran ? tahun 9.Nama : 2.Pekerjaan: tahun Perempuan 6.Apakah sebab pencemaran di Seberang Prai ? 8.Tempoh menetap di Seberang Prai 7.Kaum: 5.Jantina : Lelaki 3.Apakah harapan anda ? .Borang Temu Bual Tajuk Kajian : Pencemaran Di Seberang Prai 1.

Borang Temu Bual Tajuk Kajian : Pencemaran Di Seberang Prai 1.Kaum: 5.Jantina : Lelaki 3.Apakah akibat pencemaran ? tahun 9.Nama : 2.Apakah sebab pencemaran di Seberang Prai ? 8.Apakah harapan anda ? .Umur: 4.Pekerjaan: tahun Perempuan 6.Tempoh menetap di Seberang Prai 7.

Tempoh menetap di Seberang Prai 7.Umur: 4.Apakah akibat pencemaran ? tahun 9.Apakah harapan anda ? .Kaum: 5.Jantina : Lelaki 3.Borang Temu Bual Tajuk Kajian : Pencemaran Di Seberang Prai 1.Nama : 2.Apakah sebab pencemaran di Seberang Prai ? 8.Pekerjaan: tahun Perempuan 6.

Ini akan memberikan tekanan untuk pihak pengilang mengambil langkah-langkah untuk mengurangkan pencemaran. Pihak media perlulah memainkan peranan mereka untuk memberi perhatian atas kes-kes pencemaran di kawasan perindustrian dan membuat liputan di media.1. Pihak kerajaan memberikan insentif kepada pihak pengilang untuk memasang alat-alat atau membina kemudahan untuk mengurangkan dan meminimumkan pencemaran yang disebabkan oleh sisa-sisa toksik mereka.Di samping itu. ia juga dapat menarik perhatian pihak kerajaan dan pihak kerajaan akan mengambil tindakan yang lebih serius ke atas mereka yang tidak bertanggungjawab. 2. 3. . Jabatan Alam Sekitar perlulah memperkuatkan lagi pemeriksaan kilang untuk memastikan pihak kilang tidak membuang sisa-sisa toksik dengan sesuka hati.

.

Lampiran Gambar 1: Sungai yang berhampiran dengan kawasan Taman Sri Rambai . Gambar 2 Air sungai yang kelihatan berwarna dan langsung tidak dapat melihat dasar sungai melalui airnya. Satu laporan tentang pencemaran sungai yang dipetik dari laman web juga telah dipapar. .

sarap .3a . 3b Gambar 3a&3b:Longkang-longkang di kawasan Taman Sri Rambai yang dipenuhi sampah.

Gambar 4:Longkang-longkang besar di tepi kilang yang bertakung. Gambar 5a: Permukaan sungai di kawasan perindustrian Prai yang dipenuhi bahan. Di permukaan air kelihatan buangan tayar dan bahan-bahan berbentuk buih yang berwarna kuning.Ini dipercayai akibat pembuangan baahn buangan dari kilang berdekatan. .bahan berbentuk buih putih.

Gambar 6: Longkang yang dipenuhi sampah dan bahan-bahan buangan kilang berdekatan. . Gambar 7: Kilang-kilang di kawasan Prai mengeluarkan bahan buangan berbentuk asap atau gas melalui saluran-saluran yang ditunjukkan dengan anak panah merah di atas.

. Gambar 9: Kawasan lapang yang dipenuhi semak samun.Gambar 8: Pembuangan sampah di tempat yang tidak sesuai.

Gambar 10. Anak panah merah menunjukkan rumput-rumput di tebing sungai telah mati kekeringan.Keadaan ini jelas kelihatan di tebing sungai telah mati (rujuk gambar 10). Ini menunjukkan kualiti air tersebut telah terjejas dan tidak sesuai untuk pembiakan ikan. . Akibatnya kami tidak dapat melihat seekor ikan jua.Didapati ada tumbuhan yang mengalami keadaan kering pada pucuk dan hujung daun. Pencemaran di longkong dan sungai telah mengakibatkan pembiakan ikan di dalamnya terjejas.Melalui kajian yang telah dijalankan didapati kebanyakan tumbuhtumbuhan dan rumput di sekitar kawasan Taman Sri Rambai kelihatan tidak sihat.Semasa menjalan kajian saya dibantu oleh ayah saya untuk cuba menjala ikan dalam sungai dan longkang-longkang bagi memastikan sama ada terdapatnya ikan dalam sungai-sungai dan longkanglongkang di kawasan kajian.Daun pokok terutamanya di tebing sungai dan paya menjadi tidak subur.

Keadaan pencemaran yang serious pada sungai dan longkang-longkang di kawasan Taman Sri Rambai . .

Keratan Akhbar .

will be "on sentry duty" 24 hours a day. 365 days a year and will show evidence of pollution. Any untreated or inadequately treated waste water passing through the pond would adversely affect the health of the fish. 2007 Berita mengenai pencemaran alam sekitar The culprits behind the closure — for remedial works — of water treatment plants have been identified as ammonia from industrial sources and diesel spilled by heavy vehicles. public holidays or during heavy rain). As for the discharge of ammonia. August 10. regardless of what time of day or night the untreated water was discharged. based on waste-treatment technology to the standards and specifications of the Department of Environment (DOE) so as to adequately treat their waste. The biggest problem that will be encountered will be how to adequately monitor these industries to ensure that they do not discharge untreated or inadequately treated waste water into public waterways at any time (night. Diesel spillage by heavy vehicles could be solved if all such vehicles are required by law to switch to natural gas (large quantities of which are produced in Malaysia). . in effect. all industries and factories near rivers could be required to channel their final treated discharge through fish ponds (as is being done in Japan). The DOE officers can routinely check the fish in the pond for sickness or death.Friday. From the state of pollution of our rivers. Alternatively. it is obvious that the number of DOE officers available to effectively monitor the many industries near our rivers is inadequate. causing mortality. The fish. They can then send such fish to the laboratory for confirmation of discharge of untreated waste water by industries. factories should be required to set up waste-treatment facilities at their premises. This will also solve the problem of such diesel vehicles spewing out acrid black smoke that contributes to air pollution.

kita haruslah menyahut usaha pihak kerajaan dalam mengawal pencemaran alam sekitar dengan memberi kerjasama yang sepenuhnya. Saya berharap pihak berkuasa dapat mengurangkan pencemaran di kawasan kajian. .Pada tempoh menghabiskan folio ini. Ibu bapa dan guru-guru harus memainkan peranan sebagai teladan baik dan mendidik genarasi baru negara kita agar sedar akan masalah pencemaran di negara kita. Melalui kajian ini. Sikap manusia yang tidak mengambil berat terhadap alam sekitar dan hanya mementingkan diri sendiri haruslah diperlidikan. Sebagai rakyat yang mencintai alam sekitar. saya telah menggunakan kaedah pemerhatian. Kita perlu sentiasa ingat alam sekitar yang tercemar akan memudaratkan kita sendiri dan generasi kita pada masa depan. Saya berpendapat bahawa amalan mencintai alam sekitar haruslah dipupuk sejak kecil lagi. saya telah mendapati bahawa alam sekitar kita telah serius tercemar. temu ramah dan analisis dokumen.

my/ Laman Web Berita Harian : www. 5.my/ . Huzairi Harun.gov. Cikgu Geografi.com.doe. Smart PMR Geografi Suk. 3. 6.my/ Laman Web Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang : www. 2.Rujukan 1.gov. Chong Yoon Chooi. Pelangi. Petaling Jaya: Media Network Sdn.2 dan 3 : Preston .bharian.pdc. Laman Web Jabatan Alam Sekitar : www. cikgu Aisyatul Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Geografi tingkatan 1. Kang Chai Yong. Tingkatan 1. 4. Chong Hui Ling. Bhd. 7.

sulfur oksida. ia juga sedikit sebanyak akan menjejaskan aktiviti-aktiviti pembangunan negara sekiranya alam sekitar di negara kita tidak dijaga dengan baik.punca-punca lain adalah:Penggunaan baja kimia dan secara berlebihan Penebangan pokok-pokok secara berleluasa Pembakaran terbuka Pembebasan gas-gas seperti gas karbon monoksida.Ringkasan Mengenai Pencemaran Alam Sekitar Kepentingan Alam Sekitar Alam sekitar memainkan peranan yang penting dalam kehidupan harian kita. Di samping memberi keselesaan kepada manusia. karbon dioksida. Selain itu. hidrokarbon dan lain-lain. Kepentingan-kepentingannya adalah:Kesihatan manusia terjamin Tarikan pelancong asing Pembekalan udara yang segar Ekosistem yang stabil Habitat hidupan darat dan air terpelihara Mengelakkan kepupusan Punca-Punca Kemusnahan alam sekitar diakibatkan oleh pelbagai pihak. Alam sekitar yang tidak tercemar memberikan kita satu suasana yang selesa dan mennyamankan. Sektor perindustrian dan sektor pertanian yang merupakan sektor terpenting di negara kita turut menyumbang dalam kemusnahan alam sekitar. Pengeluaran sisa-sisa bahan toksik yang berbau busuk Pembuangan sisa-sisa toksik .

Antara kesan-kesannya adalah seperti berikut:Pencemaran udara dan jerebu Fenomena hujan asid Pencemaran bau Pencemaran air Kemusnahan hidupan akuatik Peningkatan suhu sekitar/pemanasan setempat Keracunan Hakisan tanah dan banjir Kesihatan terjejas Langkah-langkah Mengatasi Teknologi yang semakin canggih telah menghasilkan pelbagai produk menyebabkan semakin banyak berlakunya pencemaran. laut ataupun di darat. baik di udara. Langkah-langkah haruslah diambil untuk 'membersihkan' alam sekitar daripada pencemaran Langkah-langkah ini dibahagikan kepada empat tahap:  peringkat antarabangsa  pemerintah  organisasi  individu . alam sekitar menjadi mangsa.Kesan-kesan Alam sekitar yang sedang mengalami kemusnahan telah membawa banyak kemudaratan kepada manusia dan hidupan tidak kira hidupan di darat ataupun di air. Secara tidak langsung.