PERBANDINGAN ANTARA SISTEM PERNOMBORAN ORANG MESIR DAN ROMAN.

SISTEM PERNOMBORAN CIRI-CIRI PERBANDINGAN Angka

PERNOMBORAN MESIR

PERNOMBORAN ROMAN

I II III IIII IIIII IIIIII IIIIIII IIIIIIII IIIIIIIII

i ii iii iv v vi vii viii ix x

Sistem tulisan

hieroglifik

Abjad Rumi

Sistem angka

 

Asas 10

Angka Rom Kuno

Operasi Matematik

Simbol

Mempunyai sistem „unary‟(berterusan  menambahkan garisan mewakili unitunit,dan 10 simbol untuk sepuluh sehingga mendapat angka 100 yang memerlukan simbol yang baru. 

Tiada

Tiada

Sumbangan

Tiada

Tiada

Ciri-ciri

    

Menggunakan sistem hiroglifik ( pengumpulan

semula) Cara merekod kuantiti berdasarkan  asas 10 Mengikut sifat penambahan.(aditif

Menggunakan prinsip penolakan untuk perwakilan nombor yang lebih ringkas. Menggunakan prinsip pendaraban untuk memudahkan perwakilan nombor yang lebih besar.

Sifat penolakan dan penambahan yang membolehkan nombor diwakili secara lebih ringkas.  Memperkenalkan konsep infiniti Kemahiran Matematik yang tinggi sehingga dapat membina pyramid  (salah satu Tujuh Keajaiban Dunia) Boleh melakukan penambahan untuk angka-angka yang besar nilainya. Mempunyai simbol khusus untuk mewakilkan nombor yang lebih besar. Prinsip pendaraban (“multiplicative principle”) yang memudahkan untuk menulis nombor yang bernilai besar. Kurang menggunakan symbol Harus mematuhi beberapa peraturan tertentu jika menggunakannya Tiada simbol sifar    Kelemahan  Tiada simbol sifar  I 1 II 2 III 3 IIII 4 IIIII 5 IIIIII 6 IIIIIII 7 IIIIIIII 8 IIIIIIIII 9 .sistem) Kekuatan      Penggunaan sistem hiroglifik memudahkan proses penambahan. Kerajaan Mesir juga mempunyai simbol pecahan.    Perwakilan nombor yang lebih ringkas.   Mempunyai kemahiran darab.

puluh.muka surat sebelum halaman 1 sesebuah buku. SISTEM (a) Sistem Pernomboran Roman ialah sistem angka Rom kuno yang PERNOMBORAN berdasarkan huruf-huruf abjad Rumi yang digabungkan untuk ROMAN menunjukkan sesuatu nilai.ratus . (d) Contoh nombor : I bersamaan dengan 1 .muka jam.bulan dalam setahun. (c) Penggunaannya : Digunakan dalam senarai yang dinomborkan (seperti garis bentuk format untuk sesebuah rencana). MESIR (b) Orang Mesir menggunakan sistem angka perpuluhan (asas 10) dan membolehkan prinsip aditif.PENERANGAN SISTEM PERNOMBORAN ORANG MESIR DAN ROMAN SISTEM PERNOMBORAN RINGKASAN (a) Tulisan orang Mesir adalah berdasarkan “hieroglyphs” yang bermaksud PERNOMBORAN gambar-gambar kecil mewakili perkataan. SISTEM (c) Orang Mesir mempunyai simbol infiniti iaitu bulatan(kita akan terus mengelilingi bulatan tanpa penghujungnya). (b) Sistem angka Rumi berbentuk perpuluhan dan tidak mempunyai simbol sifar. (d) Orang Mesir tidak mempunyai simbol sifar. dibelakang naama waris pemimpin politik dan monarki yang mempunyai nama yang sama dan penomboran aktiviti tahunan. (e) Setiap urutan magnitud (sa.ribu dan sebagainya) memiliki tanda khusus. (f) Gandaan nilai-nilai dalam sistem pernomboran Mesir diungkapkan dengan mengulang simbol-simbol berdasarkan nilai yang dikehendaki.

V bersamaan dengan 5 X bersamaan dengan 10 L bersamaan dengan 50 C bersamaan dengan 100 D bersamaan dengan 500 M bersamaan dengan 1000 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful