P. 1
topic1-111013073105-phpapp01

topic1-111013073105-phpapp01

|Views: 12|Likes:
Published by Abdulrazak Jatt

More info:

Published by: Abdulrazak Jatt on Jul 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/11/2014

pdf

text

original

Fizik dan Pengukuran

Pengukuran dalam kehidupan seharian
Pengukuran kualitatif adalah perkataan seperti berat atau panas Pengukuran kuantitatif melibatkan nombor (kuantiti) dan unit, dan bergantung kepada
• • kebolehpercayaan alat pengukur keadaan berjaga-jaga oleh individu yang membuat pengukuran

Suatu kuantiti fizik yang dinyatakan dalam suatu unit boleh ditukarkan untuk dinyatakan dalam unit yang lain.

Penukaran Unit
Sistem Unit International (SI)

1 kg 1 liter 1 km 1m 1 cm 1 minit 1 jam 1 hari

= = = = = = = =

1000 g 1000 ml 1000 m 100 cm 10 mm 60 saat 60 minit 24 jam

000 m x 1 km =5 km 1000m 3. .28 m/s j 1 km 3600 s 1.00 km/j kepada m/s 55.000 m kepada km Unit baru :7. Tukar 7.Contoh : Tukar 5 km kepada m: Unit baru :5 km x 1.00 km x 1000 m x 1 j___ = 15.000 m km 2. Tukar 55.000 m =5.

Tukar 300 cm3 kepada m3 300 cm3 x 1 m x 1 m x 1 m = 0. Tukar 0.0003 m3 100cm 100cm 100cm 6.800 g x 1 kg x 100cm x 100cm x 100cm = 800 kg/m3 cm3 1000g 1m 1m 1m .Contoh : 4.000 cm2 m m 5. Tukar 2 m2 kepada cm2 2 m2 x 100 cm x 100 cm = 20.800 g/cm3 kepada kg/m3 0.

Imbuhan SI Imbuhan teragigamegakilodesisentimilimikronanopiko- Simbol T G M k d c m μ n p Faktor daraban 1012 109 106 103 10-1 10-2 10-3 10-6 10-9 10-12 .

00471 Gm 471000 m 0.Ujian konseptual 1.04710 Mm 4.0007 kg 7000000 ng 700 μg 7000000 ng 0.04710 Mm 4.0007 kg . Susun dalam urutan menurun nilai-nilai berikut: 0. Susun dalam urutan menaik nilai-nilai berikut: 700 μg 0.00471 Gm 471000 m 0.71 km 0.71 km 2.

kemas dan mudah dibaca Ax n 10 di mana 1 ≤ A < 10 n ialah integer positif atau negatif (Ukuran yang kurang daripada 1.000 000 000 74 m = 7.4 x 10-10 m . n bernilai negatif) Jisim Bumi = 6 020 000 000 000 000 000 000 000 kg = 6.02 x 1024 kg Diameter satu molekul minyak = 0.Bentuk Piawai Ukuran yang terlalu kecil atau terlalu besar ditulis dalam bentuk piawai supaya lebih ringkas.

022 x 1014 2.86 x 105 4.000 4.200.Numbers expressed in Powers-of-10 Notation 247 186.08 x 10-5 1.705.000.0000408 0.000.025 0.000 0.0 x 10-7 1.47 x 102 1.000.00000000000000016 2.6 x 10-16 Note : the exponent (power of 10) is increased by 1 for every place the decimal point is shifted to the left and is decreased by 1 by every place the decimal point is shifted to the right .00000010 0.705 x 109 6.5 x 10-2 4.000 602.

Had Pengukuran  Kejituan (Accuracy) – suatu ukuran sejauh mana sesuatu nilai yang diukur sama dengan nilai sebenar  Kepersisan (Precision) – suatu ukuran sejauh mana satu siri ukuran adalah hampir/sama antara sama lain .

0cm.3cm . 15. 18. 15.2cm. 16. 15.0cm Amalina: 15. 15.0cm.0cm.5cm.0cm? Susila: 17.Contoh: Kejituan  Siapa lebih jitu apabila mengukur sebuah buku yang mempunyai panjang sebenar 17.0cm.

15. 15. 15.0cm. 15.0cm.3cm .0cm yang sama? Susan: 17.Contoh: Kepersisan Siapa lebih persis apabila mengukur buku panjang 17.0cm. 16. 18.5cm.2cm.0cm.0cm Amy: 15.

Tidak Jitu Tidak Jitu Jitu Tidak Persis Persis Persis . accurate or both.Contoh: Evaluate whether the following are precise.

but not accurate Precise AND accurate .Precision and Accuracy Neither accurate nor precise Precise.

0 A tetapi bacaan yang diambil pada suatu ammeter ialah 1.0 .0 – 1.8 A Ralat bacaan ammeter = 2.Ralat dalam pengukuran Perbezaan antara suatu nilai pengukuran dengan nilai sebenar Ralat = Nilai ukuran/experimen – nilai sebenar Ralat % ralat   100% Nilai sebenar Contoh : arus sebenar Io yang mengalir melalui suatu mentol ialah. 2.2 A 0.8 = 0.2 % ralat   100%  10% 2.

5 ± 0.01 ± 0.01 mm ± 0.7 ± 0.5)cm3 .Ralat pada Alat Pengukur Bacaan yang diperoleh dengan alat pengukur mempunyai ketakpastian atau ralat Anggaran ralat alat pengukur Alat Pengukur Pembaris Ralat ± 0.5 oC (3.5 cm3 (1.0 ± 0.55 ± 0.0 ± 0.05)V (57.01)mm (52.1 cm Contoh Bacaan (10.5) oC Ammeter Voltmeter Silinder Penyukat ± 0.1)s (30.41 ± 0.1) cm Angkup Vernier Tolok skru Mikrometer Jam randik Termometer ± 0.05 V ± 0.1 s ± 0.01) cm (1.1)A (0.01 cm ± 0.5 ± 0.1 A ± 0.

bacaan sentiasa lebih atau sentiasa kurang daripada nilai sebenar Punca-punca ralat bersistem:  ralat sifar ralat  ralat peribadi pemerhati – batasan seseorang misalnya masa tindak balas  ketidaksempurnaan alat – alat ditentukurkan pada suhu atau medan magnet yang berlainan  anggapan salah – anggapan g = 9. tekanan .Ralat Bersistem    ketidakpastian pengukuran yang disebabkan oleh alat.81 ms-2  perubahan persekitaran luar – seperti suhu. pemerhati atau persekitaran Saiz ralat sentiasa tetap.

ia boleh dikurangkan atau dihapuskan dengan:  membuat perubahan dan merekabentuk semula eksperimen dengan mengambil kira semua perubahan yang mungkin wujud di dalam eksperimen tersebut ralat sifar ralat  mengulangi eksperimen dengan menggunakan alat radas dan kaedah yang berbeza. contohnya menyemak masa yang diukur oleh jam randik dengan menggunakan sebuah jam lain  menjalankan eksperimen dengan lebih cermat. contohnya menyemak ralat sifar tolok skru mikrometer .Ralat Bersistem   tidak boleh dihapuskan atau dikurangkan mengulangi bacaan yang diambil tetapi.

iaitu ralat positif atau ralat negatif Punca-punca ralat rawak:  salah membaca skala  salah membilang ayunan  salah tekanan yang dikenakan apabila menggunakan mikrometer  ralat paralaks  dapat dikurangkan dengan mengulangi bacaan dan mengambil min bacaan-bacaannya .Ralat Rawak    ketidakpastian pengukuran yang disebabkan oleh pemerhati semasa membuat pengukuran nilai yang diukur kadang kala lebih besar atau kadang kala kurang daripada nilai sebenar.

Kepekaan (a) suatu alat pengukur dikatakan peka jika ia dapat mengesan perubahan yang kecil dalam kuantiti fizik yang diukur (b) Satu miliammeter adalah peka daripada satu ammeter kerana perubahan arus 1 mA dapat dikesan oleh miliammeter tetapi tidak dapat dikesan oleh ammeter (c) tolok skru mikrometer lebih peka daripada angkup vernier .Kejituan. Kepersisan suatu pengukuran boleh ditambahkan dengan menggunakan suatu kanta pembesar semasa membaca skala alat pengukur. Kejituan suatu pengukuran boleh ditambahkan dengan (a) pengulangan pengukuran (b) mengelakkan ralat sifar (c) mengelakkan ralat paralaks 2. 3. kepersisan dan kepekaan 1.

607 m paling jitu sebab ia memberikan bilangan angka bererti paling banyak selepas titik perpuluhan .Angka Bererti (Significant Figures) Pengukuran mana yang paling jitu/baik? Apakah nilai ukuran? Apakah nilai ukuran? Apakah nilai ukuran? Nilai ukuran 0.

dan termasuk digit akhir yang dianggarkan  menunjukkan kepersisan dan kejituan suatu pengukuran .Angka Bererti  Angka bererti dalam suatu pengukuran merangkumi semua digit yang diketahui.

kejituan dan kepersisan .Angka Bererti.

Sifar antara dua angka bukan sifar adalah angka bererti 403 – 3 angka bererti 16. Sifar selepas titik perpuluhan adalah angka bererti 9.07 – 4 angka bererti 3.Peraturan mengira Angka Bererti 1.300 – 4 angka bererti . Angka bukan sifar adalah angka bererti 3456 – 4 angka bererti 2.

Peraturan mengira Angka Bererti 4. Sifar sebelah kanan suatu nilai merupakan atau mungkin bukan suatu angka bererti 150 – 2 angka bererti jika nilai antara 140 dan 160 150 – 3 angka bererti jika nilai antara 149 dan 151 . Sifar pada permulaan suatu nombor perpuluhan bukan angka bererti (tujuan untuk menunjukkan kedudukan titik perpuluhan) 0.0486 – 3 angka bererti 5.

Kuantiti yang ditakrif secara tepat 60 minit = 1 jam . Item yang dikira 23 orang atau 425 paku payung 2.Peraturan mengira Angka Bererti Terdapat dua situasi khas yang mempunyai angka bererti yang tak terhingga (infiniti) 1.

890 L  4 @ 5 AB 3.0054 cm  2 AB 320 mL  2 @ 3 AB 5 epal  infiniti Nilai yang dikira Nilai pengukuran .0070 m  5 AB 17.29 x 103 s  3 AB 0.10 kg  4 AB 100.Latihan Nyatakan bilangan angka bererti untuk yang berikut 1.

35 cm 5.2.33 cm 5.3 cm 2.33 cm = 3.88 cm . Penambahan/penolakan jawapan akhir yang didapati seharusnya mempunyai bilangan tempat perpuluhan seperti yang terdapat pada pengukuran yang mempunyai tempat perpuluhan paling sedikit 2.0 cm .Angka Bererti dalam Pengiraan 1.232 cm +3.882 = 2.

Angka Bererti dalam Pengiraan 1. Pendaraban/pembahagian jawapan akhir yang didapati seharusnya mempunyai bilangan angka bererti seperti yang terdapat ukuran yang mempunyai bilangan angka bererti yang paling sedikit 4.337 cm = 1.85 cm x 0.5 kg ÷ 1.637 m3 = 7.63445 = 1.63 cm2 11.03 kgm-3 .025045816 = 7.

219409283 g/cm3 4.Latihan Pengiraan 3.24 m x 7.22 g/cm3 236.68 m2 Jawapan 23 m2 0.87 mL 2.6666667 m/s 5872.4 m x 1.05 cm2 240 m/s 5870 kgm 2.02 cm x 2.7 cm3 710 m ÷ 3.030 g x 2.23 m 1.0 m Drp kalkulator : 22.371 cm 0.0 g ÷ 23.04742 cm2 .25 m 4.0 m2 100.786 kgm 2.9561 g/mL 3 m2 0.96 g/mL 3.2 kg x 3.0 s 1818.

Angka Bererti dalam Pengiraan Syarat Pembundaran jawapan yang dikira tidak boleh lebih persis daripada pengukuran yang paling kurang persis. Jika digit itu kurang daripada 5 (bermakna 4. jadi nilai yang dikira perlu dibundarkan 1.3.7.8.1. Jika digit itu 5 atau lebih (bermakna 5.0) .6.9) . Satu atau lebih angka bererti harus dikekalkan sepanjang suatu pengiraan dan hanya dibundarkan pada peringkat /jawapan akhir .2.Tambahkan 1 kepada digit di nilai tempat yang hendak dibundarkan 2.Kekalkan digit di nilai tempat yang hendak dibundarkan 3.

Latihan Bundarkan kepada bilangan angka bererti yang dinyatakan (a)26.70 x 365 (2AB) 2100 .0997 (2AB) 0.142 (3AB) 26.1 (b)10.10 (d)5.1 (c) 0.063 (3AB) 10.

.

Quantity Unit Base SI Units Symbol Length Mass Temperature Time meter kilogram kelvin second m kg K s mol cd a Amount of mole Substance Luminous Intensity candela Electric Current ampere .

Derived SI Units (examples) Quantity Volume unit cubic meter Symbol m3 Density Speed Newton Energy Pressure kilograms per kg/m3 cubic meter meter per second m/s kg m/ s2 Joule (kg m2/s2) Pascal (kg/(ms2) N J Pa .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->