Fizik dan Pengukuran

Pengukuran dalam kehidupan seharian
Pengukuran kualitatif adalah perkataan seperti berat atau panas Pengukuran kuantitatif melibatkan nombor (kuantiti) dan unit, dan bergantung kepada
• • kebolehpercayaan alat pengukur keadaan berjaga-jaga oleh individu yang membuat pengukuran

Suatu kuantiti fizik yang dinyatakan dalam suatu unit boleh ditukarkan untuk dinyatakan dalam unit yang lain.

Penukaran Unit
Sistem Unit International (SI)

1 kg 1 liter 1 km 1m 1 cm 1 minit 1 jam 1 hari

= = = = = = = =

1000 g 1000 ml 1000 m 100 cm 10 mm 60 saat 60 minit 24 jam

000 m kepada km Unit baru :7.000 m =5.000 m x 1 km =5 km 1000m 3.00 km/j kepada m/s 55.000 m km 2. .Contoh : Tukar 5 km kepada m: Unit baru :5 km x 1.00 km x 1000 m x 1 j___ = 15.28 m/s j 1 km 3600 s 1. Tukar 7. Tukar 55.

Tukar 300 cm3 kepada m3 300 cm3 x 1 m x 1 m x 1 m = 0.800 g x 1 kg x 100cm x 100cm x 100cm = 800 kg/m3 cm3 1000g 1m 1m 1m .0003 m3 100cm 100cm 100cm 6.Contoh : 4. Tukar 2 m2 kepada cm2 2 m2 x 100 cm x 100 cm = 20.000 cm2 m m 5.800 g/cm3 kepada kg/m3 0. Tukar 0.

Imbuhan SI Imbuhan teragigamegakilodesisentimilimikronanopiko- Simbol T G M k d c m μ n p Faktor daraban 1012 109 106 103 10-1 10-2 10-3 10-6 10-9 10-12 .

04710 Mm 4.00471 Gm 471000 m 0.00471 Gm 471000 m 0.0007 kg .Ujian konseptual 1. Susun dalam urutan menurun nilai-nilai berikut: 0.04710 Mm 4.71 km 2.71 km 0.0007 kg 7000000 ng 700 μg 7000000 ng 0. Susun dalam urutan menaik nilai-nilai berikut: 700 μg 0.

000 000 000 74 m = 7.02 x 1024 kg Diameter satu molekul minyak = 0. kemas dan mudah dibaca Ax n 10 di mana 1 ≤ A < 10 n ialah integer positif atau negatif (Ukuran yang kurang daripada 1.4 x 10-10 m . n bernilai negatif) Jisim Bumi = 6 020 000 000 000 000 000 000 000 kg = 6.Bentuk Piawai Ukuran yang terlalu kecil atau terlalu besar ditulis dalam bentuk piawai supaya lebih ringkas.

000 4.47 x 102 1.705 x 109 6.0000408 0.Numbers expressed in Powers-of-10 Notation 247 186.000.025 0.000 0.000.5 x 10-2 4.000.022 x 1014 2.200.6 x 10-16 Note : the exponent (power of 10) is increased by 1 for every place the decimal point is shifted to the left and is decreased by 1 by every place the decimal point is shifted to the right .00000000000000016 2.86 x 105 4.000 602.00000010 0.08 x 10-5 1.705.0 x 10-7 1.

Had Pengukuran  Kejituan (Accuracy) – suatu ukuran sejauh mana sesuatu nilai yang diukur sama dengan nilai sebenar  Kepersisan (Precision) – suatu ukuran sejauh mana satu siri ukuran adalah hampir/sama antara sama lain .

0cm Amalina: 15.5cm.3cm . 15.0cm.0cm? Susila: 17.Contoh: Kejituan  Siapa lebih jitu apabila mengukur sebuah buku yang mempunyai panjang sebenar 17. 16. 15.2cm.0cm. 15. 15.0cm.0cm. 18.

0cm.2cm. 15.0cm.0cm.5cm. 15.0cm. 16. 15.Contoh: Kepersisan Siapa lebih persis apabila mengukur buku panjang 17. 18. 15.0cm yang sama? Susan: 17.3cm .0cm Amy: 15.

accurate or both.Contoh: Evaluate whether the following are precise. Tidak Jitu Tidak Jitu Jitu Tidak Persis Persis Persis .

Precision and Accuracy Neither accurate nor precise Precise. but not accurate Precise AND accurate .

2.0 A tetapi bacaan yang diambil pada suatu ammeter ialah 1.8 = 0.2 % ralat   100%  10% 2.0 – 1.Ralat dalam pengukuran Perbezaan antara suatu nilai pengukuran dengan nilai sebenar Ralat = Nilai ukuran/experimen – nilai sebenar Ralat % ralat   100% Nilai sebenar Contoh : arus sebenar Io yang mengalir melalui suatu mentol ialah.8 A Ralat bacaan ammeter = 2.2 A 0.0 .

01 mm ± 0.7 ± 0.1) cm Angkup Vernier Tolok skru Mikrometer Jam randik Termometer ± 0.Ralat pada Alat Pengukur Bacaan yang diperoleh dengan alat pengukur mempunyai ketakpastian atau ralat Anggaran ralat alat pengukur Alat Pengukur Pembaris Ralat ± 0.1)A (0.41 ± 0.5)cm3 .55 ± 0.5 ± 0.01)mm (52.05 V ± 0.5 cm3 (1.1 cm Contoh Bacaan (10.5 ± 0.01) cm (1.05)V (57.0 ± 0.1 A ± 0.0 ± 0.01 ± 0.1)s (30.01 cm ± 0.1 s ± 0.5) oC Ammeter Voltmeter Silinder Penyukat ± 0.5 oC (3.

bacaan sentiasa lebih atau sentiasa kurang daripada nilai sebenar Punca-punca ralat bersistem:  ralat sifar ralat  ralat peribadi pemerhati – batasan seseorang misalnya masa tindak balas  ketidaksempurnaan alat – alat ditentukurkan pada suhu atau medan magnet yang berlainan  anggapan salah – anggapan g = 9.Ralat Bersistem    ketidakpastian pengukuran yang disebabkan oleh alat.81 ms-2  perubahan persekitaran luar – seperti suhu. pemerhati atau persekitaran Saiz ralat sentiasa tetap. tekanan .

contohnya menyemak ralat sifar tolok skru mikrometer . contohnya menyemak masa yang diukur oleh jam randik dengan menggunakan sebuah jam lain  menjalankan eksperimen dengan lebih cermat. ia boleh dikurangkan atau dihapuskan dengan:  membuat perubahan dan merekabentuk semula eksperimen dengan mengambil kira semua perubahan yang mungkin wujud di dalam eksperimen tersebut ralat sifar ralat  mengulangi eksperimen dengan menggunakan alat radas dan kaedah yang berbeza.Ralat Bersistem   tidak boleh dihapuskan atau dikurangkan mengulangi bacaan yang diambil tetapi.

iaitu ralat positif atau ralat negatif Punca-punca ralat rawak:  salah membaca skala  salah membilang ayunan  salah tekanan yang dikenakan apabila menggunakan mikrometer  ralat paralaks  dapat dikurangkan dengan mengulangi bacaan dan mengambil min bacaan-bacaannya .Ralat Rawak    ketidakpastian pengukuran yang disebabkan oleh pemerhati semasa membuat pengukuran nilai yang diukur kadang kala lebih besar atau kadang kala kurang daripada nilai sebenar.

Kejituan suatu pengukuran boleh ditambahkan dengan (a) pengulangan pengukuran (b) mengelakkan ralat sifar (c) mengelakkan ralat paralaks 2. Kepersisan suatu pengukuran boleh ditambahkan dengan menggunakan suatu kanta pembesar semasa membaca skala alat pengukur. 3.Kejituan. Kepekaan (a) suatu alat pengukur dikatakan peka jika ia dapat mengesan perubahan yang kecil dalam kuantiti fizik yang diukur (b) Satu miliammeter adalah peka daripada satu ammeter kerana perubahan arus 1 mA dapat dikesan oleh miliammeter tetapi tidak dapat dikesan oleh ammeter (c) tolok skru mikrometer lebih peka daripada angkup vernier . kepersisan dan kepekaan 1.

607 m paling jitu sebab ia memberikan bilangan angka bererti paling banyak selepas titik perpuluhan .Angka Bererti (Significant Figures) Pengukuran mana yang paling jitu/baik? Apakah nilai ukuran? Apakah nilai ukuran? Apakah nilai ukuran? Nilai ukuran 0.

dan termasuk digit akhir yang dianggarkan  menunjukkan kepersisan dan kejituan suatu pengukuran .Angka Bererti  Angka bererti dalam suatu pengukuran merangkumi semua digit yang diketahui.

Angka Bererti. kejituan dan kepersisan .

Peraturan mengira Angka Bererti 1. Angka bukan sifar adalah angka bererti 3456 – 4 angka bererti 2.300 – 4 angka bererti . Sifar selepas titik perpuluhan adalah angka bererti 9.07 – 4 angka bererti 3. Sifar antara dua angka bukan sifar adalah angka bererti 403 – 3 angka bererti 16.

Sifar sebelah kanan suatu nilai merupakan atau mungkin bukan suatu angka bererti 150 – 2 angka bererti jika nilai antara 140 dan 160 150 – 3 angka bererti jika nilai antara 149 dan 151 . Sifar pada permulaan suatu nombor perpuluhan bukan angka bererti (tujuan untuk menunjukkan kedudukan titik perpuluhan) 0.Peraturan mengira Angka Bererti 4.0486 – 3 angka bererti 5.

Peraturan mengira Angka Bererti Terdapat dua situasi khas yang mempunyai angka bererti yang tak terhingga (infiniti) 1. Item yang dikira 23 orang atau 425 paku payung 2. Kuantiti yang ditakrif secara tepat 60 minit = 1 jam .

890 L  4 @ 5 AB 3.29 x 103 s  3 AB 0.10 kg  4 AB 100.0070 m  5 AB 17.0054 cm  2 AB 320 mL  2 @ 3 AB 5 epal  infiniti Nilai yang dikira Nilai pengukuran .Latihan Nyatakan bilangan angka bererti untuk yang berikut 1.

882 = 2.232 cm +3.33 cm 5.2.0 cm .33 cm = 3.35 cm 5.88 cm . Penambahan/penolakan jawapan akhir yang didapati seharusnya mempunyai bilangan tempat perpuluhan seperti yang terdapat pada pengukuran yang mempunyai tempat perpuluhan paling sedikit 2.3 cm 2.Angka Bererti dalam Pengiraan 1.

637 m3 = 7.03 kgm-3 .Angka Bererti dalam Pengiraan 1.85 cm x 0.63445 = 1.63 cm2 11.337 cm = 1.025045816 = 7. Pendaraban/pembahagian jawapan akhir yang didapati seharusnya mempunyai bilangan angka bererti seperti yang terdapat ukuran yang mempunyai bilangan angka bererti yang paling sedikit 4.5 kg ÷ 1.

4 m x 1.030 g x 2.02 cm x 2.7 cm3 710 m ÷ 3.2 kg x 3.05 cm2 240 m/s 5870 kgm 2.Latihan Pengiraan 3.25 m 4.786 kgm 2.0 g ÷ 23.68 m2 Jawapan 23 m2 0.23 m 1.22 g/cm3 236.371 cm 0.0 m2 100.96 g/mL 3.9561 g/mL 3 m2 0.24 m x 7.6666667 m/s 5872.87 mL 2.04742 cm2 .219409283 g/cm3 4.0 s 1818.0 m Drp kalkulator : 22.

Jika digit itu kurang daripada 5 (bermakna 4.0) .2.Angka Bererti dalam Pengiraan Syarat Pembundaran jawapan yang dikira tidak boleh lebih persis daripada pengukuran yang paling kurang persis.8.7.Kekalkan digit di nilai tempat yang hendak dibundarkan 3. Jika digit itu 5 atau lebih (bermakna 5. jadi nilai yang dikira perlu dibundarkan 1.Tambahkan 1 kepada digit di nilai tempat yang hendak dibundarkan 2.6.3.9) .1. Satu atau lebih angka bererti harus dikekalkan sepanjang suatu pengiraan dan hanya dibundarkan pada peringkat /jawapan akhir .

063 (3AB) 10.70 x 365 (2AB) 2100 .1 (c) 0.10 (d)5.142 (3AB) 26.1 (b)10.Latihan Bundarkan kepada bilangan angka bererti yang dinyatakan (a)26.0997 (2AB) 0.

.

Quantity Unit Base SI Units Symbol Length Mass Temperature Time meter kilogram kelvin second m kg K s mol cd a Amount of mole Substance Luminous Intensity candela Electric Current ampere .

Derived SI Units (examples) Quantity Volume unit cubic meter Symbol m3 Density Speed Newton Energy Pressure kilograms per kg/m3 cubic meter meter per second m/s kg m/ s2 Joule (kg m2/s2) Pascal (kg/(ms2) N J Pa .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful