KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM MENTOR

1.0 PENGENALAN Kementerian Pelajaran Malaysia berusaha melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan , berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri. Program mentor mentee merupakan satu proses interaksi antara guru dan murid melibatkan tindakan seperti membimbing, menyokong dan memberi nasihat . Mentor bukan sahaja menitikberatkan individu ( mentee) dan perhubungan psikologi menteenya, tetapi juga membimbing, memberi penghargaan, kasih sayang dan mengasah kemahiran -kemahiran lain seperti membuat keputusan, menghadapi masalah atau mengatasi tekanan dan berusaha membimbing menteenya menjadi individu yang berguna kepada masyarakat dan negara. 2.0 KONSEP

Membangun Penyayang.

Sahsiah

Diri

Murid

Melalui

Budaya

Amalan

3.0

RASIONAL 3.1 Setiap murid mempunyai kebolehan membangun potensi diri bagi meningkatkan pencapaian sahsiah diri melalui bimbingan dan panduan mentor. 3.2 Murid masa kini terdedah dengan pelbagai cabaran dalam memenuhi tuntutan remaja yang sudah pasti amat memerlukan sokongan, bimbingan, mereka panduan menikmati dan perhatian dengan bagi lebih membolehkan kehidupan

optimis dan menyeronokkan. 1

2 Melaksanakan program mentor mentee sebagai aktiviti rasmi sekolah mengikut kesesuaian masa seperti: a. 5. b.2 Perjumpaan diadakan sekurang-kurangnya 10 kali setahun .2 4.1 Program dilaksanakan kepada semua murid sekolah rendah dan menengah 5. 4. Mengamalkan budaya penyayang dan saling menghargai Membina keyakinan diri dalam menghadapi masalah. Jangka masa perjumpaan adalah antara 30 hingga 40 minit dan 1 kali dalam sebulan.1 4. a. Waktu kokurikulum. Pembangunan Sahsiah Diri Murid 2 .3 Perjumpaan adalah berdasarkan Modul Pelaksanaan Mentor Mentee yang mengandungi pengisian dari aspek. Selepas waktu persekolahan. Waktu perhimpunan rasmi . 5. murid diharapkan dapat. c. 5. hasil dari bimbingan dan sentuhan dari mentor yang sentiasa mengambil berat (caring) terhadap kebajikan mereka antara satu sama lain.0 OBJEKTIF Melalui program ini.0 PELAKSANAAN 5.4.3 Mewujudkan semangat kekeluargaan yang kukuh dan saling hormat-menghormati antara mentor dan mentee.

6 Peningkatan Disiplin Murid Psikososial dan Kesejahteraan Mental dan Perkembangan Kerjaya STRATEGI PELAKSANAAN 6. a. Setiap kelas mempunyai sekurang-kurangnya 2 orang mentor.b. Melaksanakan disediakan. c.2 6. 3 aktiviti mengikut modul yang telah . Pelantikan mentor dibuat secara rasmi( bertulis). b. 6. 6. Mengambil tahu dan menjaga kebajikan mentee. Perjumpaan diadakan di dalam kelas atau mengikut kesesuaian sekolah. b. c.modul dan senarai mentee. Mengendalikan sesi perjumpaan dengan mentee di dalam kelas. d.4 Pelantikan mentor a. 6. c.1 Mengadakan taklimat penerangan tentang konsep.5 Pengagihan mentee.6 Tugas Mentor a. Mentee adalah terdiri daripada murid di dalam kelas. objektif dan kepentingan perlaksanaan kepada murid dan guru. Setiap mentor diberikan senarai tugas. 6. Semua guru dilantik menjadi mentor.3 Mengadakan majlis penyerahan mentee kepada mentor. peranan. b.

f. Mengisi borang pertemuan mentor mentee. Membantu mentee yang memerlukan perhatian. e. selamat dan sejahtera dalam kalangan murid. selesa. 4 . 7.0 PENUTUP Program ini diharap akan dapat meningkatkan pembangunan sahsiah diri murid dan secara tidak langsung akan dapat mengeratkan hubungan guru dan murid. di samping dapat mewujudkan perasaan kasih sayang. Mengambil kehadiran mentee.d.

: Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid : Guru Penolong Kanan Akademik. : Guru Penolong Kanan Ko Kurikulum : Guru Penolong Kanan Petang. Guru Bimbingan dan Kaunseling 5 . : Guru Bimbingan dan Kaunseling 1.LAMPIRAN 1 JAWATANKUASA MENTOR MENTEE Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi 1 Naib Pengerusi 2 Naib Pengerusi 3 Naib Pengerusi 4 Setiausaha Penolong setiausaha AJK : Pengetua/ Guru Besar. : Guru Penolong Kanan Tingkatan 6. : Guru Kanan Matapelajaran / ketua panitia. Penyelaras tingkatan/tahun/ guru tingkatan. : Guru Bimbingan dan Kaunseling 2.

LAMPIRAN 2 CARTA ALIRAN PROSES PELAKSANAAN PROGRAM MENTOR MENTEE Mul a Menyediakan kertas cadangan Membentangkan kertas cadangan dalam mesyuarat pengurusan Menentukan pemilihan mentor dan mentee Taklimat pelaksanaan Penyerahan mentor kepada mentee Pelaksanaan program Laporan Tam at 6 .

4. 2.LAMPIRAN 3 CONTOH MODUL MENTOR MENTEE TAHUN ENAM Tajuk Objektif : : Potensi Diri – ‘Aku Boleh!’ Pada akhir aktiviti. Anggaplah kebolehan sebagai batu loncatan mencapai kejayaan dan kelemahan sebagai peluang untuk membaiki diri. 3. Setiap individu mempunyai kebolehan dan kelemahan masingmasing. Mentee yang sukarela menyatakan kelebihan dan kelemahan diri sendiri. 3. Mentee diberi masa oleh mentor untuk berfikir tentang kelebihan dan kelemahan diri sendiri. Soal jawab dan sumbang saran tentang bagaimana untuk meningkatkan kebolehan diri dan membaiki kelemahan diri. Masa Sasaran Bahan Langkahlangkah : : : : 30 minit Tahun 6 Tiada 1. Setiap orang tidak seharusnya merasa rendah diri terhadap kelemahan yang ada. mentee dapat : 1. Mentor membuat rumusan . 2. Mengetahui cara-cara untuk meningkatkan kebolehan diri serta membaiki kelemahan diri. 2. Falsafah : 1. 7 . Menyenaraikan kebolehan dan kelemahan diri.

4. Kita mestilah bijak bertindakbalas terhadap emosi yang dialami. Mentor membuat rumusan. apabila Masa Sasaran Bahan Langkahlangkah : : : : 30 minit Tahun 6 Tiada 1. Mentee membuat mimik muka gembira. 8 . Mentee menyatakan emosi yang dialami dan tindakan yang perlu dilakukan sekiranya berada dalam situasi tersebut. mentee dapat : 1. Mentee bersoal jawab tentang aktiviti 1. Segala emosi yang dihadapi akan mematangkan diri kita jika kita berjaya menanganinya secara positif. 2. 2. 3. 2. Falsafah : 1.CONTOH MODUL MENTOR MENTEE TAHUN ENAM Tajuk Objektif : : Kawal Diri Pada akhir aktiviti. Menyatakan apa yang menyebabkan emosinya terganggu. marah dan sedih untuk menggambarkan situasi emosi yang dialami. Mengetahui bagaimana untuk mengawal emosi berdepan dengan situasi yang menganggu emosinya.

Memanfaatkan potensi atau fitrah diri secara sihat. V. Falsafah : Setiap individu unik dan keunikan dirinya membentuk diri yang cemerlang. Mentor membuat rumusan. III. Menghargai kelebihan diri. II. AHMAD A = Amanah A = Akhlak H = Hormat D = Dedikasi M = Mulia 9 . Mentor bertanya makna dan kelebihan nama setiap mentee. IV. Mentor menunjukkan contoh dan menyatakan setiap abjad pada nama mempunyai nilai positif. mentee dapat: I. Langkahlangkah : I. Mentor meminta beberapa mentee secara sukarela menjelaskan nilai positif diri berdasarkan abjad nama. Mentor meminta setiap mentee menulis nilai positif mengikut abjad nama.CONTOH MODUL MENTOR MENTEE TINGKATAN EMPAT Modul 3 Objektif : : Harga Diri Ku Pada akhir aktiviti. Contoh. II.

Mentor dapat membantu ke arah peningkatan sahsiah saya Saya sentiasa memberi kerjasama pada setiap kali perjumpaan bersama mentor saya. 3. 7. 6. Mentor menghargai saya. YA TIDAK T/Tangan Mentee ----------------------------------------------Tarikh : CATATAN : Analisis Skor BIL 1. 8. SKOR 1 -3 4-6 7-8 TAHAP KEBERKESANAN KURANG BERKESAN BERKESAN SANGAT BERKESAN 10 . 2. 5. 3. :………………………………… ITEM Program ini memberi kesan positif kepada saya Perhubungan saya amat mesra dengan mentor saya Mentor merupakan tempat rujukan apabila saya menghadapi masalah. 4.LAMPIRAN 4 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA INSTRUMEN PENILAIAN KEBERKESANAN PROGRAM MENTOR MENTEE (MENTEE) NAMA SEKOLAH DAERAH BIL 1. 2. Program Mentor Mentee merapatkan hubungan saya dengan rakan-rakan. Saya gembira mengikuti program mentor mentee NEGERI : ………………………………………. :………………………………..

SKOR 1 -3 4-6 7-8 TAHAP KEBERKESANAN KURANG BERKESAN BERKESAN SANGAT BERKESAN 11 . 6. 2.. Mentee menjadikan saya sebagai tempat rujukan apabila beliau menghadapi masalah. 4. 3. :………………………………. :………………………………… ITEM Program ini memberi kesan positif kepada mentee. YA TIDAK T/Tangan Mentor ----------------------------------------------Tarikh : CATATAN : Analisis Skor BIL 1.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA INSTRUMEN PENILAIAN KEBERKESANAN PROGRAM MENTOR MENTEE (MENTOR) NAMA SEKOLAH DAERAH BIL 1. 3. Modul yang digunakan dapat mengubah tingkah laku mentee ke arah yang lebih positif Saya gembira mengendalikan program mentor mentee NEGERI : ………………………………………. Perhubungan saya amat mesra dengan mentee. 2. Saya sentiasa membantu mentee ke arah peningkatan sahsiah. 5. 7. Mentee menerima saya sebagai mentornya dengan baik Modul yang dibekalkan dapat membantu saya ke arah pengendalian perjumpaan yang lebih sempurna. 8.

memberi kerjasama yang baik Mentor dan mentee menggunakan masa perjumpaan yang 8. SKOR 1 -3 4-6 7-8 TAHAP PELAKSANAAN KURANG DILAKSANAKAN PELAKSANAAN DI TAHAP SEDERHANA DILAKSANAKAN DENGAN BAIK 12 . YA TIDAK ITEM Jawatankuasa Pelaksana Guru Penyayang (Mentor Mentee) 1. ditetapkan dengan maksima T/Tangan Pemantau ----------------------------------------------Tarikh : CATATAN : Analisis Skor BIL 1. :………………………………… NEGERI : ………………………………………. program mentor mentee yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia Perlaksanaan program mentor mentee berpandukan modul 5. Taklimat pelaksanaan Program Guru Penyayang (Mentor 2. yang diberi Pengurusan sekolah turut sama terlibat dalam perlaksanaan 6. Mentee) telah disampaikan kepada semua guru. telah ditubuhkan. 3.. program Semua guru terlibat dalam perlaksanaan program dan 7. Sekolah mengadakan promosi yang sesuai berkaitan 3. Program Mentor Mentee Pihak sekolah mematuhi garis panduan perlaksanaan 4.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA INSTRUMEN PENILAIAN PELAKSANAN PROGRAM MENTOR MENTEE (PEMANTAUAN) NAMA SEKOLAH DAERAH BIL :………………………………. 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful