KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM MENTOR

1.0 PENGENALAN Kementerian Pelajaran Malaysia berusaha melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan , berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri. Program mentor mentee merupakan satu proses interaksi antara guru dan murid melibatkan tindakan seperti membimbing, menyokong dan memberi nasihat . Mentor bukan sahaja menitikberatkan individu ( mentee) dan perhubungan psikologi menteenya, tetapi juga membimbing, memberi penghargaan, kasih sayang dan mengasah kemahiran -kemahiran lain seperti membuat keputusan, menghadapi masalah atau mengatasi tekanan dan berusaha membimbing menteenya menjadi individu yang berguna kepada masyarakat dan negara. 2.0 KONSEP

Membangun Penyayang.

Sahsiah

Diri

Murid

Melalui

Budaya

Amalan

3.0

RASIONAL 3.1 Setiap murid mempunyai kebolehan membangun potensi diri bagi meningkatkan pencapaian sahsiah diri melalui bimbingan dan panduan mentor. 3.2 Murid masa kini terdedah dengan pelbagai cabaran dalam memenuhi tuntutan remaja yang sudah pasti amat memerlukan sokongan, bimbingan, mereka panduan menikmati dan perhatian dengan bagi lebih membolehkan kehidupan

optimis dan menyeronokkan. 1

4. Mengamalkan budaya penyayang dan saling menghargai Membina keyakinan diri dalam menghadapi masalah. Pembangunan Sahsiah Diri Murid 2 . murid diharapkan dapat.2 Perjumpaan diadakan sekurang-kurangnya 10 kali setahun . 5.0 OBJEKTIF Melalui program ini. b.2 Melaksanakan program mentor mentee sebagai aktiviti rasmi sekolah mengikut kesesuaian masa seperti: a. Waktu perhimpunan rasmi . 5.1 Program dilaksanakan kepada semua murid sekolah rendah dan menengah 5.3 Mewujudkan semangat kekeluargaan yang kukuh dan saling hormat-menghormati antara mentor dan mentee. Waktu kokurikulum.3 Perjumpaan adalah berdasarkan Modul Pelaksanaan Mentor Mentee yang mengandungi pengisian dari aspek.0 PELAKSANAAN 5. a. 4. 5. Jangka masa perjumpaan adalah antara 30 hingga 40 minit dan 1 kali dalam sebulan.2 4. hasil dari bimbingan dan sentuhan dari mentor yang sentiasa mengambil berat (caring) terhadap kebajikan mereka antara satu sama lain. Selepas waktu persekolahan. c.1 4.

6 Peningkatan Disiplin Murid Psikososial dan Kesejahteraan Mental dan Perkembangan Kerjaya STRATEGI PELAKSANAAN 6. peranan.modul dan senarai mentee. b.2 6.6 Tugas Mentor a. a. d. Mengendalikan sesi perjumpaan dengan mentee di dalam kelas. Semua guru dilantik menjadi mentor.5 Pengagihan mentee.b. Perjumpaan diadakan di dalam kelas atau mengikut kesesuaian sekolah. 3 aktiviti mengikut modul yang telah . Mentee adalah terdiri daripada murid di dalam kelas.4 Pelantikan mentor a. c.1 Mengadakan taklimat penerangan tentang konsep. Pelantikan mentor dibuat secara rasmi( bertulis). Mengambil tahu dan menjaga kebajikan mentee. Melaksanakan disediakan. c. 6. 6. b. b. Setiap kelas mempunyai sekurang-kurangnya 2 orang mentor. objektif dan kepentingan perlaksanaan kepada murid dan guru.3 Mengadakan majlis penyerahan mentee kepada mentor. 6. Setiap mentor diberikan senarai tugas. c. 6.

di samping dapat mewujudkan perasaan kasih sayang.d. 7. selamat dan sejahtera dalam kalangan murid. selesa. e. f.0 PENUTUP Program ini diharap akan dapat meningkatkan pembangunan sahsiah diri murid dan secara tidak langsung akan dapat mengeratkan hubungan guru dan murid. 4 . Mengambil kehadiran mentee. Membantu mentee yang memerlukan perhatian. Mengisi borang pertemuan mentor mentee.

: Guru Penolong Kanan Tingkatan 6.LAMPIRAN 1 JAWATANKUASA MENTOR MENTEE Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi 1 Naib Pengerusi 2 Naib Pengerusi 3 Naib Pengerusi 4 Setiausaha Penolong setiausaha AJK : Pengetua/ Guru Besar. Penyelaras tingkatan/tahun/ guru tingkatan. : Guru Kanan Matapelajaran / ketua panitia. : Guru Bimbingan dan Kaunseling 1. Guru Bimbingan dan Kaunseling 5 . : Guru Bimbingan dan Kaunseling 2. : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid : Guru Penolong Kanan Akademik. : Guru Penolong Kanan Ko Kurikulum : Guru Penolong Kanan Petang.

LAMPIRAN 2 CARTA ALIRAN PROSES PELAKSANAAN PROGRAM MENTOR MENTEE Mul a Menyediakan kertas cadangan Membentangkan kertas cadangan dalam mesyuarat pengurusan Menentukan pemilihan mentor dan mentee Taklimat pelaksanaan Penyerahan mentor kepada mentee Pelaksanaan program Laporan Tam at 6 .

Masa Sasaran Bahan Langkahlangkah : : : : 30 minit Tahun 6 Tiada 1.LAMPIRAN 3 CONTOH MODUL MENTOR MENTEE TAHUN ENAM Tajuk Objektif : : Potensi Diri – ‘Aku Boleh!’ Pada akhir aktiviti. Menyenaraikan kebolehan dan kelemahan diri. mentee dapat : 1. 7 . 2. Mentee diberi masa oleh mentor untuk berfikir tentang kelebihan dan kelemahan diri sendiri. Setiap orang tidak seharusnya merasa rendah diri terhadap kelemahan yang ada. Anggaplah kebolehan sebagai batu loncatan mencapai kejayaan dan kelemahan sebagai peluang untuk membaiki diri. Mengetahui cara-cara untuk meningkatkan kebolehan diri serta membaiki kelemahan diri. 2. Soal jawab dan sumbang saran tentang bagaimana untuk meningkatkan kebolehan diri dan membaiki kelemahan diri. Falsafah : 1. 2. Mentor membuat rumusan . Mentee yang sukarela menyatakan kelebihan dan kelemahan diri sendiri. 3. 4. Setiap individu mempunyai kebolehan dan kelemahan masingmasing. 3.

Mengetahui bagaimana untuk mengawal emosi berdepan dengan situasi yang menganggu emosinya. Segala emosi yang dihadapi akan mematangkan diri kita jika kita berjaya menanganinya secara positif. apabila Masa Sasaran Bahan Langkahlangkah : : : : 30 minit Tahun 6 Tiada 1. 3. Falsafah : 1. 2. 4. 2. Mentee membuat mimik muka gembira. Mentee menyatakan emosi yang dialami dan tindakan yang perlu dilakukan sekiranya berada dalam situasi tersebut.CONTOH MODUL MENTOR MENTEE TAHUN ENAM Tajuk Objektif : : Kawal Diri Pada akhir aktiviti. mentee dapat : 1. Mentee bersoal jawab tentang aktiviti 1. 2. marah dan sedih untuk menggambarkan situasi emosi yang dialami. Mentor membuat rumusan. 8 . Menyatakan apa yang menyebabkan emosinya terganggu. Kita mestilah bijak bertindakbalas terhadap emosi yang dialami.

IV. mentee dapat: I. V. Mentor membuat rumusan. II. II. AHMAD A = Amanah A = Akhlak H = Hormat D = Dedikasi M = Mulia 9 . Contoh. Memanfaatkan potensi atau fitrah diri secara sihat. Mentor bertanya makna dan kelebihan nama setiap mentee. Mentor menunjukkan contoh dan menyatakan setiap abjad pada nama mempunyai nilai positif. III. Mentor meminta beberapa mentee secara sukarela menjelaskan nilai positif diri berdasarkan abjad nama. Menghargai kelebihan diri. Falsafah : Setiap individu unik dan keunikan dirinya membentuk diri yang cemerlang.CONTOH MODUL MENTOR MENTEE TINGKATAN EMPAT Modul 3 Objektif : : Harga Diri Ku Pada akhir aktiviti. Langkahlangkah : I. Mentor meminta setiap mentee menulis nilai positif mengikut abjad nama.

2. YA TIDAK T/Tangan Mentee ----------------------------------------------Tarikh : CATATAN : Analisis Skor BIL 1. 8. 3. SKOR 1 -3 4-6 7-8 TAHAP KEBERKESANAN KURANG BERKESAN BERKESAN SANGAT BERKESAN 10 . :………………………………… ITEM Program ini memberi kesan positif kepada saya Perhubungan saya amat mesra dengan mentor saya Mentor merupakan tempat rujukan apabila saya menghadapi masalah. Mentor dapat membantu ke arah peningkatan sahsiah saya Saya sentiasa memberi kerjasama pada setiap kali perjumpaan bersama mentor saya.LAMPIRAN 4 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA INSTRUMEN PENILAIAN KEBERKESANAN PROGRAM MENTOR MENTEE (MENTEE) NAMA SEKOLAH DAERAH BIL 1.. 7. Saya gembira mengikuti program mentor mentee NEGERI : ………………………………………. Mentor menghargai saya. 3. :………………………………. 5. 6. 2. 4. Program Mentor Mentee merapatkan hubungan saya dengan rakan-rakan.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA INSTRUMEN PENILAIAN KEBERKESANAN PROGRAM MENTOR MENTEE (MENTOR) NAMA SEKOLAH DAERAH BIL 1. :………………………………. Perhubungan saya amat mesra dengan mentee. 2. 7. YA TIDAK T/Tangan Mentor ----------------------------------------------Tarikh : CATATAN : Analisis Skor BIL 1.. Mentee menerima saya sebagai mentornya dengan baik Modul yang dibekalkan dapat membantu saya ke arah pengendalian perjumpaan yang lebih sempurna. SKOR 1 -3 4-6 7-8 TAHAP KEBERKESANAN KURANG BERKESAN BERKESAN SANGAT BERKESAN 11 . 5. 8. Saya sentiasa membantu mentee ke arah peningkatan sahsiah. 3. 6. Modul yang digunakan dapat mengubah tingkah laku mentee ke arah yang lebih positif Saya gembira mengendalikan program mentor mentee NEGERI : ………………………………………. :………………………………… ITEM Program ini memberi kesan positif kepada mentee. Mentee menjadikan saya sebagai tempat rujukan apabila beliau menghadapi masalah. 3. 2. 4.

ditetapkan dengan maksima T/Tangan Pemantau ----------------------------------------------Tarikh : CATATAN : Analisis Skor BIL 1. yang diberi Pengurusan sekolah turut sama terlibat dalam perlaksanaan 6. 2. SKOR 1 -3 4-6 7-8 TAHAP PELAKSANAAN KURANG DILAKSANAKAN PELAKSANAAN DI TAHAP SEDERHANA DILAKSANAKAN DENGAN BAIK 12 . program Semua guru terlibat dalam perlaksanaan program dan 7. program mentor mentee yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia Perlaksanaan program mentor mentee berpandukan modul 5. YA TIDAK ITEM Jawatankuasa Pelaksana Guru Penyayang (Mentor Mentee) 1. telah ditubuhkan. Program Mentor Mentee Pihak sekolah mematuhi garis panduan perlaksanaan 4.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA INSTRUMEN PENILAIAN PELAKSANAN PROGRAM MENTOR MENTEE (PEMANTAUAN) NAMA SEKOLAH DAERAH BIL :………………………………. Taklimat pelaksanaan Program Guru Penyayang (Mentor 2. Mentee) telah disampaikan kepada semua guru.. memberi kerjasama yang baik Mentor dan mentee menggunakan masa perjumpaan yang 8. :………………………………… NEGERI : ………………………………………. 3. Sekolah mengadakan promosi yang sesuai berkaitan 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful