KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM MENTOR

1.0 PENGENALAN Kementerian Pelajaran Malaysia berusaha melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan , berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri. Program mentor mentee merupakan satu proses interaksi antara guru dan murid melibatkan tindakan seperti membimbing, menyokong dan memberi nasihat . Mentor bukan sahaja menitikberatkan individu ( mentee) dan perhubungan psikologi menteenya, tetapi juga membimbing, memberi penghargaan, kasih sayang dan mengasah kemahiran -kemahiran lain seperti membuat keputusan, menghadapi masalah atau mengatasi tekanan dan berusaha membimbing menteenya menjadi individu yang berguna kepada masyarakat dan negara. 2.0 KONSEP

Membangun Penyayang.

Sahsiah

Diri

Murid

Melalui

Budaya

Amalan

3.0

RASIONAL 3.1 Setiap murid mempunyai kebolehan membangun potensi diri bagi meningkatkan pencapaian sahsiah diri melalui bimbingan dan panduan mentor. 3.2 Murid masa kini terdedah dengan pelbagai cabaran dalam memenuhi tuntutan remaja yang sudah pasti amat memerlukan sokongan, bimbingan, mereka panduan menikmati dan perhatian dengan bagi lebih membolehkan kehidupan

optimis dan menyeronokkan. 1

hasil dari bimbingan dan sentuhan dari mentor yang sentiasa mengambil berat (caring) terhadap kebajikan mereka antara satu sama lain. Selepas waktu persekolahan.1 Program dilaksanakan kepada semua murid sekolah rendah dan menengah 5.1 4. murid diharapkan dapat.2 4.2 Melaksanakan program mentor mentee sebagai aktiviti rasmi sekolah mengikut kesesuaian masa seperti: a. a. Waktu perhimpunan rasmi .4.2 Perjumpaan diadakan sekurang-kurangnya 10 kali setahun . 5. Pembangunan Sahsiah Diri Murid 2 . 5.0 PELAKSANAAN 5. 5. c. Waktu kokurikulum. Jangka masa perjumpaan adalah antara 30 hingga 40 minit dan 1 kali dalam sebulan.3 Perjumpaan adalah berdasarkan Modul Pelaksanaan Mentor Mentee yang mengandungi pengisian dari aspek. 4. b. Mengamalkan budaya penyayang dan saling menghargai Membina keyakinan diri dalam menghadapi masalah.0 OBJEKTIF Melalui program ini.3 Mewujudkan semangat kekeluargaan yang kukuh dan saling hormat-menghormati antara mentor dan mentee.

objektif dan kepentingan perlaksanaan kepada murid dan guru. Semua guru dilantik menjadi mentor. 6.5 Pengagihan mentee. Melaksanakan disediakan. b. Setiap kelas mempunyai sekurang-kurangnya 2 orang mentor.4 Pelantikan mentor a. Setiap mentor diberikan senarai tugas.b. Perjumpaan diadakan di dalam kelas atau mengikut kesesuaian sekolah. b. d. c. a. 6. 6. 3 aktiviti mengikut modul yang telah .modul dan senarai mentee. 6 Peningkatan Disiplin Murid Psikososial dan Kesejahteraan Mental dan Perkembangan Kerjaya STRATEGI PELAKSANAAN 6.6 Tugas Mentor a.3 Mengadakan majlis penyerahan mentee kepada mentor.2 6. Mengambil tahu dan menjaga kebajikan mentee. c. 6.1 Mengadakan taklimat penerangan tentang konsep. Mentee adalah terdiri daripada murid di dalam kelas. peranan. Pelantikan mentor dibuat secara rasmi( bertulis). Mengendalikan sesi perjumpaan dengan mentee di dalam kelas. c. b.

d. selamat dan sejahtera dalam kalangan murid. Membantu mentee yang memerlukan perhatian. f. di samping dapat mewujudkan perasaan kasih sayang. Mengisi borang pertemuan mentor mentee. e. 7. 4 .0 PENUTUP Program ini diharap akan dapat meningkatkan pembangunan sahsiah diri murid dan secara tidak langsung akan dapat mengeratkan hubungan guru dan murid. Mengambil kehadiran mentee. selesa.

: Guru Bimbingan dan Kaunseling 2. : Guru Penolong Kanan Tingkatan 6.LAMPIRAN 1 JAWATANKUASA MENTOR MENTEE Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi 1 Naib Pengerusi 2 Naib Pengerusi 3 Naib Pengerusi 4 Setiausaha Penolong setiausaha AJK : Pengetua/ Guru Besar. Penyelaras tingkatan/tahun/ guru tingkatan. : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid : Guru Penolong Kanan Akademik. : Guru Bimbingan dan Kaunseling 1. : Guru Kanan Matapelajaran / ketua panitia. Guru Bimbingan dan Kaunseling 5 . : Guru Penolong Kanan Ko Kurikulum : Guru Penolong Kanan Petang.

LAMPIRAN 2 CARTA ALIRAN PROSES PELAKSANAAN PROGRAM MENTOR MENTEE Mul a Menyediakan kertas cadangan Membentangkan kertas cadangan dalam mesyuarat pengurusan Menentukan pemilihan mentor dan mentee Taklimat pelaksanaan Penyerahan mentor kepada mentee Pelaksanaan program Laporan Tam at 6 .

Mentee diberi masa oleh mentor untuk berfikir tentang kelebihan dan kelemahan diri sendiri. Menyenaraikan kebolehan dan kelemahan diri. 3. Setiap orang tidak seharusnya merasa rendah diri terhadap kelemahan yang ada. Mentor membuat rumusan . Falsafah : 1. Masa Sasaran Bahan Langkahlangkah : : : : 30 minit Tahun 6 Tiada 1. 2. Soal jawab dan sumbang saran tentang bagaimana untuk meningkatkan kebolehan diri dan membaiki kelemahan diri. 3. mentee dapat : 1. 7 . Mengetahui cara-cara untuk meningkatkan kebolehan diri serta membaiki kelemahan diri.LAMPIRAN 3 CONTOH MODUL MENTOR MENTEE TAHUN ENAM Tajuk Objektif : : Potensi Diri – ‘Aku Boleh!’ Pada akhir aktiviti. 2. 2. Setiap individu mempunyai kebolehan dan kelemahan masingmasing. Anggaplah kebolehan sebagai batu loncatan mencapai kejayaan dan kelemahan sebagai peluang untuk membaiki diri. 4. Mentee yang sukarela menyatakan kelebihan dan kelemahan diri sendiri.

3. marah dan sedih untuk menggambarkan situasi emosi yang dialami. 2. Mentor membuat rumusan. 2. Kita mestilah bijak bertindakbalas terhadap emosi yang dialami. 4. Segala emosi yang dihadapi akan mematangkan diri kita jika kita berjaya menanganinya secara positif. Mentee bersoal jawab tentang aktiviti 1. Mentee membuat mimik muka gembira. Mentee menyatakan emosi yang dialami dan tindakan yang perlu dilakukan sekiranya berada dalam situasi tersebut. mentee dapat : 1.CONTOH MODUL MENTOR MENTEE TAHUN ENAM Tajuk Objektif : : Kawal Diri Pada akhir aktiviti. apabila Masa Sasaran Bahan Langkahlangkah : : : : 30 minit Tahun 6 Tiada 1. 8 . Mengetahui bagaimana untuk mengawal emosi berdepan dengan situasi yang menganggu emosinya. Menyatakan apa yang menyebabkan emosinya terganggu. Falsafah : 1. 2.

Contoh. AHMAD A = Amanah A = Akhlak H = Hormat D = Dedikasi M = Mulia 9 . Mentor bertanya makna dan kelebihan nama setiap mentee. Langkahlangkah : I. Falsafah : Setiap individu unik dan keunikan dirinya membentuk diri yang cemerlang. Mentor menunjukkan contoh dan menyatakan setiap abjad pada nama mempunyai nilai positif. III. Menghargai kelebihan diri. IV. Mentor membuat rumusan. mentee dapat: I. II. Memanfaatkan potensi atau fitrah diri secara sihat. V. Mentor meminta beberapa mentee secara sukarela menjelaskan nilai positif diri berdasarkan abjad nama. Mentor meminta setiap mentee menulis nilai positif mengikut abjad nama.CONTOH MODUL MENTOR MENTEE TINGKATAN EMPAT Modul 3 Objektif : : Harga Diri Ku Pada akhir aktiviti. II.

Mentor dapat membantu ke arah peningkatan sahsiah saya Saya sentiasa memberi kerjasama pada setiap kali perjumpaan bersama mentor saya. Saya gembira mengikuti program mentor mentee NEGERI : ……………………………………….. Mentor menghargai saya. 2. 2. 6. 8. YA TIDAK T/Tangan Mentee ----------------------------------------------Tarikh : CATATAN : Analisis Skor BIL 1. 7. :………………………………… ITEM Program ini memberi kesan positif kepada saya Perhubungan saya amat mesra dengan mentor saya Mentor merupakan tempat rujukan apabila saya menghadapi masalah.LAMPIRAN 4 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA INSTRUMEN PENILAIAN KEBERKESANAN PROGRAM MENTOR MENTEE (MENTEE) NAMA SEKOLAH DAERAH BIL 1. :………………………………. 3. Program Mentor Mentee merapatkan hubungan saya dengan rakan-rakan. 3. 4. SKOR 1 -3 4-6 7-8 TAHAP KEBERKESANAN KURANG BERKESAN BERKESAN SANGAT BERKESAN 10 . 5.

Perhubungan saya amat mesra dengan mentee. 2. :………………………………… ITEM Program ini memberi kesan positif kepada mentee. Modul yang digunakan dapat mengubah tingkah laku mentee ke arah yang lebih positif Saya gembira mengendalikan program mentor mentee NEGERI : ………………………………………. 7. 3.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA INSTRUMEN PENILAIAN KEBERKESANAN PROGRAM MENTOR MENTEE (MENTOR) NAMA SEKOLAH DAERAH BIL 1. 2. 8. 4. :………………………………. 6. Mentee menerima saya sebagai mentornya dengan baik Modul yang dibekalkan dapat membantu saya ke arah pengendalian perjumpaan yang lebih sempurna. Saya sentiasa membantu mentee ke arah peningkatan sahsiah. 5. Mentee menjadikan saya sebagai tempat rujukan apabila beliau menghadapi masalah. 3. YA TIDAK T/Tangan Mentor ----------------------------------------------Tarikh : CATATAN : Analisis Skor BIL 1. SKOR 1 -3 4-6 7-8 TAHAP KEBERKESANAN KURANG BERKESAN BERKESAN SANGAT BERKESAN 11 ..

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA INSTRUMEN PENILAIAN PELAKSANAN PROGRAM MENTOR MENTEE (PEMANTAUAN) NAMA SEKOLAH DAERAH BIL :………………………………. Program Mentor Mentee Pihak sekolah mematuhi garis panduan perlaksanaan 4. Sekolah mengadakan promosi yang sesuai berkaitan 3.. ditetapkan dengan maksima T/Tangan Pemantau ----------------------------------------------Tarikh : CATATAN : Analisis Skor BIL 1. program Semua guru terlibat dalam perlaksanaan program dan 7. yang diberi Pengurusan sekolah turut sama terlibat dalam perlaksanaan 6. SKOR 1 -3 4-6 7-8 TAHAP PELAKSANAAN KURANG DILAKSANAKAN PELAKSANAAN DI TAHAP SEDERHANA DILAKSANAKAN DENGAN BAIK 12 . memberi kerjasama yang baik Mentor dan mentee menggunakan masa perjumpaan yang 8. telah ditubuhkan. 3. program mentor mentee yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia Perlaksanaan program mentor mentee berpandukan modul 5. 2. Taklimat pelaksanaan Program Guru Penyayang (Mentor 2. Mentee) telah disampaikan kepada semua guru. YA TIDAK ITEM Jawatankuasa Pelaksana Guru Penyayang (Mentor Mentee) 1. :………………………………… NEGERI : ……………………………………….