Pelaksanaan Mentor Mentee

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM MENTOR

1.0 PENGENALAN Kementerian Pelajaran Malaysia berusaha melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan , berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri. Program mentor mentee merupakan satu proses interaksi antara guru dan murid melibatkan tindakan seperti membimbing, menyokong dan memberi nasihat . Mentor bukan sahaja menitikberatkan individu ( mentee) dan perhubungan psikologi menteenya, tetapi juga membimbing, memberi penghargaan, kasih sayang dan mengasah kemahiran -kemahiran lain seperti membuat keputusan, menghadapi masalah atau mengatasi tekanan dan berusaha membimbing menteenya menjadi individu yang berguna kepada masyarakat dan negara. 2.0 KONSEP

Membangun Penyayang.

Sahsiah

Diri

Murid

Melalui

Budaya

Amalan

3.0

RASIONAL 3.1 Setiap murid mempunyai kebolehan membangun potensi diri bagi meningkatkan pencapaian sahsiah diri melalui bimbingan dan panduan mentor. 3.2 Murid masa kini terdedah dengan pelbagai cabaran dalam memenuhi tuntutan remaja yang sudah pasti amat memerlukan sokongan, bimbingan, mereka panduan menikmati dan perhatian dengan bagi lebih membolehkan kehidupan

optimis dan menyeronokkan. 1

3 Perjumpaan adalah berdasarkan Modul Pelaksanaan Mentor Mentee yang mengandungi pengisian dari aspek. Waktu kokurikulum.4.2 Perjumpaan diadakan sekurang-kurangnya 10 kali setahun . c. b. Mengamalkan budaya penyayang dan saling menghargai Membina keyakinan diri dalam menghadapi masalah. 5.2 Melaksanakan program mentor mentee sebagai aktiviti rasmi sekolah mengikut kesesuaian masa seperti: a.2 4.1 4.0 PELAKSANAAN 5. Pembangunan Sahsiah Diri Murid 2 .1 Program dilaksanakan kepada semua murid sekolah rendah dan menengah 5. a.0 OBJEKTIF Melalui program ini. Selepas waktu persekolahan. 5.3 Mewujudkan semangat kekeluargaan yang kukuh dan saling hormat-menghormati antara mentor dan mentee. murid diharapkan dapat. 5. 4. Jangka masa perjumpaan adalah antara 30 hingga 40 minit dan 1 kali dalam sebulan. hasil dari bimbingan dan sentuhan dari mentor yang sentiasa mengambil berat (caring) terhadap kebajikan mereka antara satu sama lain. Waktu perhimpunan rasmi .

b.6 Tugas Mentor a. peranan. d. 6. c. Perjumpaan diadakan di dalam kelas atau mengikut kesesuaian sekolah. Pelantikan mentor dibuat secara rasmi( bertulis). b. 6.modul dan senarai mentee.b. a.2 6. Semua guru dilantik menjadi mentor. 3 aktiviti mengikut modul yang telah . Mentee adalah terdiri daripada murid di dalam kelas. c.4 Pelantikan mentor a. Mengendalikan sesi perjumpaan dengan mentee di dalam kelas. 6. 6 Peningkatan Disiplin Murid Psikososial dan Kesejahteraan Mental dan Perkembangan Kerjaya STRATEGI PELAKSANAAN 6.5 Pengagihan mentee.1 Mengadakan taklimat penerangan tentang konsep. Setiap mentor diberikan senarai tugas. c.3 Mengadakan majlis penyerahan mentee kepada mentor. objektif dan kepentingan perlaksanaan kepada murid dan guru. Setiap kelas mempunyai sekurang-kurangnya 2 orang mentor. b. Mengambil tahu dan menjaga kebajikan mentee. Melaksanakan disediakan. 6.

Membantu mentee yang memerlukan perhatian. selesa. e.0 PENUTUP Program ini diharap akan dapat meningkatkan pembangunan sahsiah diri murid dan secara tidak langsung akan dapat mengeratkan hubungan guru dan murid. di samping dapat mewujudkan perasaan kasih sayang. f. Mengambil kehadiran mentee. Mengisi borang pertemuan mentor mentee. selamat dan sejahtera dalam kalangan murid.d. 7. 4 .

: Guru Bimbingan dan Kaunseling 2. : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid : Guru Penolong Kanan Akademik. Guru Bimbingan dan Kaunseling 5 . : Guru Bimbingan dan Kaunseling 1. Penyelaras tingkatan/tahun/ guru tingkatan.LAMPIRAN 1 JAWATANKUASA MENTOR MENTEE Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi 1 Naib Pengerusi 2 Naib Pengerusi 3 Naib Pengerusi 4 Setiausaha Penolong setiausaha AJK : Pengetua/ Guru Besar. : Guru Penolong Kanan Tingkatan 6. : Guru Kanan Matapelajaran / ketua panitia. : Guru Penolong Kanan Ko Kurikulum : Guru Penolong Kanan Petang.

LAMPIRAN 2 CARTA ALIRAN PROSES PELAKSANAAN PROGRAM MENTOR MENTEE Mul a Menyediakan kertas cadangan Membentangkan kertas cadangan dalam mesyuarat pengurusan Menentukan pemilihan mentor dan mentee Taklimat pelaksanaan Penyerahan mentor kepada mentee Pelaksanaan program Laporan Tam at 6 .

Mengetahui cara-cara untuk meningkatkan kebolehan diri serta membaiki kelemahan diri. mentee dapat : 1. Falsafah : 1. Masa Sasaran Bahan Langkahlangkah : : : : 30 minit Tahun 6 Tiada 1. 7 . Anggaplah kebolehan sebagai batu loncatan mencapai kejayaan dan kelemahan sebagai peluang untuk membaiki diri. 2. 2. Mentor membuat rumusan . 3. 3.LAMPIRAN 3 CONTOH MODUL MENTOR MENTEE TAHUN ENAM Tajuk Objektif : : Potensi Diri – ‘Aku Boleh!’ Pada akhir aktiviti. Mentee diberi masa oleh mentor untuk berfikir tentang kelebihan dan kelemahan diri sendiri. Setiap orang tidak seharusnya merasa rendah diri terhadap kelemahan yang ada. Soal jawab dan sumbang saran tentang bagaimana untuk meningkatkan kebolehan diri dan membaiki kelemahan diri. 4. Setiap individu mempunyai kebolehan dan kelemahan masingmasing. Mentee yang sukarela menyatakan kelebihan dan kelemahan diri sendiri. Menyenaraikan kebolehan dan kelemahan diri. 2.

marah dan sedih untuk menggambarkan situasi emosi yang dialami.CONTOH MODUL MENTOR MENTEE TAHUN ENAM Tajuk Objektif : : Kawal Diri Pada akhir aktiviti. Segala emosi yang dihadapi akan mematangkan diri kita jika kita berjaya menanganinya secara positif. 2. apabila Masa Sasaran Bahan Langkahlangkah : : : : 30 minit Tahun 6 Tiada 1. Mengetahui bagaimana untuk mengawal emosi berdepan dengan situasi yang menganggu emosinya. Kita mestilah bijak bertindakbalas terhadap emosi yang dialami. 3. Mentor membuat rumusan. mentee dapat : 1. 2. Mentee membuat mimik muka gembira. 8 . Falsafah : 1. Mentee menyatakan emosi yang dialami dan tindakan yang perlu dilakukan sekiranya berada dalam situasi tersebut. Menyatakan apa yang menyebabkan emosinya terganggu. Mentee bersoal jawab tentang aktiviti 1. 2. 4.

CONTOH MODUL MENTOR MENTEE TINGKATAN EMPAT Modul 3 Objektif : : Harga Diri Ku Pada akhir aktiviti. Menghargai kelebihan diri. mentee dapat: I. Memanfaatkan potensi atau fitrah diri secara sihat. IV. Mentor membuat rumusan. Mentor bertanya makna dan kelebihan nama setiap mentee. V. Langkahlangkah : I. Mentor meminta setiap mentee menulis nilai positif mengikut abjad nama. Mentor menunjukkan contoh dan menyatakan setiap abjad pada nama mempunyai nilai positif. Mentor meminta beberapa mentee secara sukarela menjelaskan nilai positif diri berdasarkan abjad nama. II. AHMAD A = Amanah A = Akhlak H = Hormat D = Dedikasi M = Mulia 9 . Contoh. II. III. Falsafah : Setiap individu unik dan keunikan dirinya membentuk diri yang cemerlang.

5. YA TIDAK T/Tangan Mentee ----------------------------------------------Tarikh : CATATAN : Analisis Skor BIL 1. 6. Program Mentor Mentee merapatkan hubungan saya dengan rakan-rakan. 3. 2. Saya gembira mengikuti program mentor mentee NEGERI : ……………………………………….LAMPIRAN 4 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA INSTRUMEN PENILAIAN KEBERKESANAN PROGRAM MENTOR MENTEE (MENTEE) NAMA SEKOLAH DAERAH BIL 1. 4.. Mentor dapat membantu ke arah peningkatan sahsiah saya Saya sentiasa memberi kerjasama pada setiap kali perjumpaan bersama mentor saya. :………………………………… ITEM Program ini memberi kesan positif kepada saya Perhubungan saya amat mesra dengan mentor saya Mentor merupakan tempat rujukan apabila saya menghadapi masalah. Mentor menghargai saya. 8. 7. 2. SKOR 1 -3 4-6 7-8 TAHAP KEBERKESANAN KURANG BERKESAN BERKESAN SANGAT BERKESAN 10 . 3. :……………………………….

:………………………………… ITEM Program ini memberi kesan positif kepada mentee. 3.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA INSTRUMEN PENILAIAN KEBERKESANAN PROGRAM MENTOR MENTEE (MENTOR) NAMA SEKOLAH DAERAH BIL 1. Mentee menjadikan saya sebagai tempat rujukan apabila beliau menghadapi masalah. 7. Modul yang digunakan dapat mengubah tingkah laku mentee ke arah yang lebih positif Saya gembira mengendalikan program mentor mentee NEGERI : ………………………………………. Saya sentiasa membantu mentee ke arah peningkatan sahsiah. :………………………………. Perhubungan saya amat mesra dengan mentee. 5. 3. 2. SKOR 1 -3 4-6 7-8 TAHAP KEBERKESANAN KURANG BERKESAN BERKESAN SANGAT BERKESAN 11 . Mentee menerima saya sebagai mentornya dengan baik Modul yang dibekalkan dapat membantu saya ke arah pengendalian perjumpaan yang lebih sempurna. 4. 2.. 6. 8. YA TIDAK T/Tangan Mentor ----------------------------------------------Tarikh : CATATAN : Analisis Skor BIL 1.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA INSTRUMEN PENILAIAN PELAKSANAN PROGRAM MENTOR MENTEE (PEMANTAUAN) NAMA SEKOLAH DAERAH BIL :………………………………. memberi kerjasama yang baik Mentor dan mentee menggunakan masa perjumpaan yang 8. Program Mentor Mentee Pihak sekolah mematuhi garis panduan perlaksanaan 4. 2. program mentor mentee yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia Perlaksanaan program mentor mentee berpandukan modul 5. :………………………………… NEGERI : ………………………………………. Sekolah mengadakan promosi yang sesuai berkaitan 3. telah ditubuhkan. 3. Taklimat pelaksanaan Program Guru Penyayang (Mentor 2.. YA TIDAK ITEM Jawatankuasa Pelaksana Guru Penyayang (Mentor Mentee) 1. program Semua guru terlibat dalam perlaksanaan program dan 7. ditetapkan dengan maksima T/Tangan Pemantau ----------------------------------------------Tarikh : CATATAN : Analisis Skor BIL 1. Mentee) telah disampaikan kepada semua guru. yang diberi Pengurusan sekolah turut sama terlibat dalam perlaksanaan 6. SKOR 1 -3 4-6 7-8 TAHAP PELAKSANAAN KURANG DILAKSANAKAN PELAKSANAAN DI TAHAP SEDERHANA DILAKSANAKAN DENGAN BAIK 12 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful