KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM MENTOR

1.0 PENGENALAN Kementerian Pelajaran Malaysia berusaha melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan , berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri. Program mentor mentee merupakan satu proses interaksi antara guru dan murid melibatkan tindakan seperti membimbing, menyokong dan memberi nasihat . Mentor bukan sahaja menitikberatkan individu ( mentee) dan perhubungan psikologi menteenya, tetapi juga membimbing, memberi penghargaan, kasih sayang dan mengasah kemahiran -kemahiran lain seperti membuat keputusan, menghadapi masalah atau mengatasi tekanan dan berusaha membimbing menteenya menjadi individu yang berguna kepada masyarakat dan negara. 2.0 KONSEP

Membangun Penyayang.

Sahsiah

Diri

Murid

Melalui

Budaya

Amalan

3.0

RASIONAL 3.1 Setiap murid mempunyai kebolehan membangun potensi diri bagi meningkatkan pencapaian sahsiah diri melalui bimbingan dan panduan mentor. 3.2 Murid masa kini terdedah dengan pelbagai cabaran dalam memenuhi tuntutan remaja yang sudah pasti amat memerlukan sokongan, bimbingan, mereka panduan menikmati dan perhatian dengan bagi lebih membolehkan kehidupan

optimis dan menyeronokkan. 1

0 PELAKSANAAN 5. Waktu kokurikulum. a.3 Perjumpaan adalah berdasarkan Modul Pelaksanaan Mentor Mentee yang mengandungi pengisian dari aspek. Pembangunan Sahsiah Diri Murid 2 .1 4. 5. Jangka masa perjumpaan adalah antara 30 hingga 40 minit dan 1 kali dalam sebulan. Mengamalkan budaya penyayang dan saling menghargai Membina keyakinan diri dalam menghadapi masalah. 4.3 Mewujudkan semangat kekeluargaan yang kukuh dan saling hormat-menghormati antara mentor dan mentee.4. Selepas waktu persekolahan.0 OBJEKTIF Melalui program ini. hasil dari bimbingan dan sentuhan dari mentor yang sentiasa mengambil berat (caring) terhadap kebajikan mereka antara satu sama lain. Waktu perhimpunan rasmi .2 4.1 Program dilaksanakan kepada semua murid sekolah rendah dan menengah 5. b. c. 5.2 Perjumpaan diadakan sekurang-kurangnya 10 kali setahun .2 Melaksanakan program mentor mentee sebagai aktiviti rasmi sekolah mengikut kesesuaian masa seperti: a. 5. murid diharapkan dapat.

1 Mengadakan taklimat penerangan tentang konsep. c.b. peranan. b. Mengendalikan sesi perjumpaan dengan mentee di dalam kelas. a. b. Setiap kelas mempunyai sekurang-kurangnya 2 orang mentor. 6 Peningkatan Disiplin Murid Psikososial dan Kesejahteraan Mental dan Perkembangan Kerjaya STRATEGI PELAKSANAAN 6.3 Mengadakan majlis penyerahan mentee kepada mentor.6 Tugas Mentor a. Semua guru dilantik menjadi mentor.5 Pengagihan mentee. Pelantikan mentor dibuat secara rasmi( bertulis). 6. Mentee adalah terdiri daripada murid di dalam kelas. c.4 Pelantikan mentor a. 6. 6. 6. b. d. Perjumpaan diadakan di dalam kelas atau mengikut kesesuaian sekolah. 3 aktiviti mengikut modul yang telah .modul dan senarai mentee. Mengambil tahu dan menjaga kebajikan mentee. objektif dan kepentingan perlaksanaan kepada murid dan guru.2 6. Melaksanakan disediakan. Setiap mentor diberikan senarai tugas. c.

Mengambil kehadiran mentee.0 PENUTUP Program ini diharap akan dapat meningkatkan pembangunan sahsiah diri murid dan secara tidak langsung akan dapat mengeratkan hubungan guru dan murid. 7. e. di samping dapat mewujudkan perasaan kasih sayang. Membantu mentee yang memerlukan perhatian. Mengisi borang pertemuan mentor mentee. f. selamat dan sejahtera dalam kalangan murid.d. selesa. 4 .

: Guru Penolong Kanan Ko Kurikulum : Guru Penolong Kanan Petang. : Guru Penolong Kanan Tingkatan 6. Penyelaras tingkatan/tahun/ guru tingkatan.LAMPIRAN 1 JAWATANKUASA MENTOR MENTEE Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi 1 Naib Pengerusi 2 Naib Pengerusi 3 Naib Pengerusi 4 Setiausaha Penolong setiausaha AJK : Pengetua/ Guru Besar. : Guru Bimbingan dan Kaunseling 2. Guru Bimbingan dan Kaunseling 5 . : Guru Bimbingan dan Kaunseling 1. : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid : Guru Penolong Kanan Akademik. : Guru Kanan Matapelajaran / ketua panitia.

LAMPIRAN 2 CARTA ALIRAN PROSES PELAKSANAAN PROGRAM MENTOR MENTEE Mul a Menyediakan kertas cadangan Membentangkan kertas cadangan dalam mesyuarat pengurusan Menentukan pemilihan mentor dan mentee Taklimat pelaksanaan Penyerahan mentor kepada mentee Pelaksanaan program Laporan Tam at 6 .

3. mentee dapat : 1. Mentor membuat rumusan .LAMPIRAN 3 CONTOH MODUL MENTOR MENTEE TAHUN ENAM Tajuk Objektif : : Potensi Diri – ‘Aku Boleh!’ Pada akhir aktiviti. 4. 2. Masa Sasaran Bahan Langkahlangkah : : : : 30 minit Tahun 6 Tiada 1. Soal jawab dan sumbang saran tentang bagaimana untuk meningkatkan kebolehan diri dan membaiki kelemahan diri. 2. Menyenaraikan kebolehan dan kelemahan diri. Setiap orang tidak seharusnya merasa rendah diri terhadap kelemahan yang ada. Setiap individu mempunyai kebolehan dan kelemahan masingmasing. Mengetahui cara-cara untuk meningkatkan kebolehan diri serta membaiki kelemahan diri. 7 . Mentee yang sukarela menyatakan kelebihan dan kelemahan diri sendiri. Falsafah : 1. Anggaplah kebolehan sebagai batu loncatan mencapai kejayaan dan kelemahan sebagai peluang untuk membaiki diri. 2. Mentee diberi masa oleh mentor untuk berfikir tentang kelebihan dan kelemahan diri sendiri. 3.

2. Mentor membuat rumusan. apabila Masa Sasaran Bahan Langkahlangkah : : : : 30 minit Tahun 6 Tiada 1. 3. 2. Falsafah : 1.CONTOH MODUL MENTOR MENTEE TAHUN ENAM Tajuk Objektif : : Kawal Diri Pada akhir aktiviti. Mentee membuat mimik muka gembira. 8 . Menyatakan apa yang menyebabkan emosinya terganggu. Mentee menyatakan emosi yang dialami dan tindakan yang perlu dilakukan sekiranya berada dalam situasi tersebut. Segala emosi yang dihadapi akan mematangkan diri kita jika kita berjaya menanganinya secara positif. Kita mestilah bijak bertindakbalas terhadap emosi yang dialami. marah dan sedih untuk menggambarkan situasi emosi yang dialami. 4. Mengetahui bagaimana untuk mengawal emosi berdepan dengan situasi yang menganggu emosinya. Mentee bersoal jawab tentang aktiviti 1. mentee dapat : 1. 2.

Mentor meminta setiap mentee menulis nilai positif mengikut abjad nama. IV. Mentor meminta beberapa mentee secara sukarela menjelaskan nilai positif diri berdasarkan abjad nama. AHMAD A = Amanah A = Akhlak H = Hormat D = Dedikasi M = Mulia 9 . Contoh. Menghargai kelebihan diri. Memanfaatkan potensi atau fitrah diri secara sihat.CONTOH MODUL MENTOR MENTEE TINGKATAN EMPAT Modul 3 Objektif : : Harga Diri Ku Pada akhir aktiviti. II. Mentor menunjukkan contoh dan menyatakan setiap abjad pada nama mempunyai nilai positif. Mentor membuat rumusan. Falsafah : Setiap individu unik dan keunikan dirinya membentuk diri yang cemerlang. V. mentee dapat: I. Langkahlangkah : I. III. II. Mentor bertanya makna dan kelebihan nama setiap mentee.

7. 5. :……………………………….LAMPIRAN 4 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA INSTRUMEN PENILAIAN KEBERKESANAN PROGRAM MENTOR MENTEE (MENTEE) NAMA SEKOLAH DAERAH BIL 1. 2. 3. 6. Program Mentor Mentee merapatkan hubungan saya dengan rakan-rakan. SKOR 1 -3 4-6 7-8 TAHAP KEBERKESANAN KURANG BERKESAN BERKESAN SANGAT BERKESAN 10 . YA TIDAK T/Tangan Mentee ----------------------------------------------Tarikh : CATATAN : Analisis Skor BIL 1. 3. 8. 4. :………………………………… ITEM Program ini memberi kesan positif kepada saya Perhubungan saya amat mesra dengan mentor saya Mentor merupakan tempat rujukan apabila saya menghadapi masalah. Mentor dapat membantu ke arah peningkatan sahsiah saya Saya sentiasa memberi kerjasama pada setiap kali perjumpaan bersama mentor saya.. 2. Mentor menghargai saya. Saya gembira mengikuti program mentor mentee NEGERI : ……………………………………….

Perhubungan saya amat mesra dengan mentee. 4. Saya sentiasa membantu mentee ke arah peningkatan sahsiah. Mentee menjadikan saya sebagai tempat rujukan apabila beliau menghadapi masalah.. :………………………………. 8. SKOR 1 -3 4-6 7-8 TAHAP KEBERKESANAN KURANG BERKESAN BERKESAN SANGAT BERKESAN 11 . YA TIDAK T/Tangan Mentor ----------------------------------------------Tarikh : CATATAN : Analisis Skor BIL 1.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA INSTRUMEN PENILAIAN KEBERKESANAN PROGRAM MENTOR MENTEE (MENTOR) NAMA SEKOLAH DAERAH BIL 1. 2. Mentee menerima saya sebagai mentornya dengan baik Modul yang dibekalkan dapat membantu saya ke arah pengendalian perjumpaan yang lebih sempurna. :………………………………… ITEM Program ini memberi kesan positif kepada mentee. 2. Modul yang digunakan dapat mengubah tingkah laku mentee ke arah yang lebih positif Saya gembira mengendalikan program mentor mentee NEGERI : ………………………………………. 6. 7. 5. 3. 3.

telah ditubuhkan. SKOR 1 -3 4-6 7-8 TAHAP PELAKSANAAN KURANG DILAKSANAKAN PELAKSANAAN DI TAHAP SEDERHANA DILAKSANAKAN DENGAN BAIK 12 . program mentor mentee yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia Perlaksanaan program mentor mentee berpandukan modul 5.. 3. Mentee) telah disampaikan kepada semua guru. :………………………………… NEGERI : ………………………………………. program Semua guru terlibat dalam perlaksanaan program dan 7. memberi kerjasama yang baik Mentor dan mentee menggunakan masa perjumpaan yang 8. yang diberi Pengurusan sekolah turut sama terlibat dalam perlaksanaan 6.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA INSTRUMEN PENILAIAN PELAKSANAN PROGRAM MENTOR MENTEE (PEMANTAUAN) NAMA SEKOLAH DAERAH BIL :………………………………. Sekolah mengadakan promosi yang sesuai berkaitan 3. Taklimat pelaksanaan Program Guru Penyayang (Mentor 2. ditetapkan dengan maksima T/Tangan Pemantau ----------------------------------------------Tarikh : CATATAN : Analisis Skor BIL 1. Program Mentor Mentee Pihak sekolah mematuhi garis panduan perlaksanaan 4. 2. YA TIDAK ITEM Jawatankuasa Pelaksana Guru Penyayang (Mentor Mentee) 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful