Assalamu’alikum warohmatullohi wabarokatuh.... Buah belimbing buah belimbing...tapi can asak Kakuping sih kakuping tapi...

jawab salamna teu acan kompak Ulangi ya..... Assalamu’alaikum warohmatullohi wabarakatuh.... Innal hamdal lilah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur ke hadirat Alloh yang maha ghofur..... Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjunan alam, yakni habibana wanabiyyana wamaulana Muhammad Sholallohu ‘alaihi wassalam Dewan juri yang saya hormati Ibu bapak guru yang begitu telaten mendidik kami Alangkah berbahagianya, saya bisa berdiri di depan para asatid, para tokoh masyarakat, dan rekan-rekan ikhwan fillah Jama’ah ye...oh jamaah Alhamdulillah Izinkanlah pada kesempatan ini saya menyampaikan ceramah dengan judul MANFAAT SHODAQOH. Kalau difikir-fikir ya bu..... Kalau difikir-fikir ya Pa... Hidup ini terasa sangat singkat. 9 bulan dalam kandungan ibu kita,,lalu dilahirkan, jadi bayi, anak-anak terus tumbuh jadi remaja, kemudian dewasa, lalu berumah tangga punya anak, punya cucu, lalu.....is death alias meninggal. Nah...nah...pertanyaannya bu... Pertanyaannya pa... Kalau kita sudah meninggal, apa yang akan kita bawa sebagai bekal di akhirat nanti? Apakah kita akan membawa HP terbaru yang sangat canggih yang bernama Samsung Galaxy? Jawabannya : No Atau kalau kita meninggal, apakah mobil bergengsi yang bernama Mersi yang akan kita bawa ? Jawabannya : No Atau rumah mewah dengan peralatan yang serba wah ? Jawabannya : No Uang yang banyak ? No Jadi, apa dong ? Yang akan kita bawa ke alam baka, tiada lain dan tiada bukan adalah amal baik kita. Amal baik itu banyak macamnya. Membantu orang tua...itu amal baik Rajin belajar...itu juga amal baik Shodaqoh.....itu juga amal baik lho. Hadirin rohimakumulloh....Mengenai shodaqoh, banyak sekali keuntungan yang akan kita dapatkan, tapi dengan satu syarat : Ikhlas. Keuntungan utama dari shodaqoh, tergambar dalam Sabda Nabi :

“Bersodaqohlah kalian, karena shodaqoh itu sebagai pelepasmu dari api neraka” Ini jelas sekali, ternyata kebiasaan melaksanakan shodaqoh disertai dengan hati yang ikhlas, dapat menghindarkan diri kita dari panasnya api neraka. Mungkin ada pertanyaan, bagus mana sodaqoh banyak tapi tak ikhlas, atau sodaqoh sedikit tapi ikhlas. Rijal mau jawab, yang paling bagus adalah......banyak tapi ikhlas. Setuju tidak ? Jadi kesimpulannya, marilah kita biasakan beramal sodaqoh, mau dengan harta, dengan tenaga, dengan fikiran, ataupun perilaku baik kita. Semoga kita dihindarkan dari api neraka. Amin ya Robbal ‘alamin. Akhir kata, kalau ada piring yang pecah jangan disimpan di dalam peti, kalau ada kata-kata Rijal yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Burung Irian burung cenderawasih, cukup sekian terima kasih. Undzur ma Qola wala tandzur man qola, billahi fi sabilil haq, wassalamu’alaikum wr.

Yang telah melimpahkan nikmat-NYA kepada kita semua. karena hal tersebut merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai keamanan dan kebahagiaan di dunia serta keberuntungan dan nikmat di akhirat.. berlemahlembut dan berhikmah dalam berdakwah serta berlaku sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak dan remaja lebih suka menjadikan mereka idola atau pujaan hati mereka dibanding dengan tokoh-tokoh Islam yang ada. dimana ajaran-ajaran beliau mengajak pada kedamaian. ialah bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari Qiamat dan ia banyak ingat menyebut Allah (Q. bapak dan ibu. pada kesempatan yang sangat baik ini saya akan menyampaikan tema yang berkaitan dengan suri tauladan yang bisa kita ambil dari Rasulullah Muhammad saw. Dalam pendidikan Islam Contoh yang terbaik untuk diikuti ialah Rasulullah. Aamin allahumma Aamien. Allah swt telah berfirman dalam al-Qur’an. Sifat-sifat Nabi yang mulia. Kita semua berharap semoga kelak akan mendapat syafaat dari beliau di yaumul qiyaamah.‫سٌدنا محمد النبً األمً وعلى أله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى ٌوم الدٌن‬ Hadirin.S. ibu. merupakan contoh agung dalam berkasih sayang dan bersikap lembut terhadap sesama. dari peristiwa tersebut Kita bisa memetik hikmah serta mengambil manfaat untuk kita jadikan sebagai pedoman pada kehidupan kita sekarang dan masa yang akan datang. Sungguh benar firman Allah swt.‫ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله‬.. Nabi Muhammad saw. Oleh karena itu. Rasulullah selama 13 tahun berusaha berdakwah kepada umat Islam di Mekah untuk meninggalkan berhala yang menjadi idola dan sembahan mereka dan mengajak mentauhidkan Allah yang Esa. Adalah seorang Nabi yang diutus untuk seluruh ummat manusia..‫ وجعل اإلسالم دٌنه الذي ارتضاه‬. sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul disini dalam keadaan sehat wal afiat. dan juga meniru gaya mereka yang katanya sok keren. yang menonjol barangkali karena wajahnya yang cantik ataupun ganteng. Allah swt. surat al-Ahzab ayat 21. Dalam hal ini. moral dan etika yang baik serta kesejahteraan manusia.‫ الحمد هلل الذى أرسل محمدا صلى هللا علٌه وسلم بشٌرا ونذٌرا‬.. Hadirin. bapak. . kebijaksanaan dalam memimpin negara.. Al-Ahzab 21 ) Hadirin sekalian yang saya hormati. Dan Kami tidak mengutus kamu. berupa misi beliau yang menebar rahamatan lil aalalmien. Beliau adalah teladan besar dalam pendidikan anak-anak. serta teman-teman yang di rahmati Allah Pertama-tama.‫الحمد هلل‬ . Watak Rasulullah dibentuk oleh Allah melalui Al-Quran. Yang kita peringati kelahiran beliau pada hari ini dengan penuh semangat dan suka cita. Saat ini kita banyak melihat anak-anak serta remaja yang mencari-cari seseorang untuk dijadikan contoh/panutan. yang berbunyi ‫لقد كان لكم فى رسول هللا أسوة حسنة لمن كان ٌرجوا هللا والٌوم اآلخر وذ كرهللا كثٌرا‬ Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu contoh teladan yang baik bagimu. marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah swt. umat Muhammad. rahimakumullah Setiap tahun pada tanggal 12 Rabi’ul awal. Nabi Muhammad saw.. kasih sayang. memberi kelebihan dan keutamaan kepada kita. menjadikan seseorang sebagai contoh dan memuja mereka secara berlebihan hukumnya tidak boleh. sholawat serta salam juga tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. kita selalu memperingati sebuah peristwa besar yaitu Maulid Nabi Muhammad saw.Rasulullah Suri Tauladan ‫ وصلى هللا على‬. Kedua kalinya. kecuali sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Al Anbiyaâ:107 Setiap kita yang mengaku sebagai seorang muslim dan muslimah memiliki kewajiban untuk meneladani Rasulullah saw dalam berbagai aspek kehidupan. bahkan Rasulullah senantiasa menunjukkan budi pekerti yang baik dan terpuji kepada umatnya.………‫ أمابعد‬.‫ وأشهد أن ال إله إال هلل وحده ال شرٌك له‬. banyak diantara kita dan mereka yang lebih mengagumi tokoh-tokoh popular/terkenal dari kalangan artis dan selebritis. Dalam ajaran Islam.

sebagai kakek yang lembut dan penuh perhatian terhadap semua anak-anak. sebaik-baik umat manusia. terhadap anak-anak. sikap mandiri serta sikap yang terpuji / akhlaqul kariimah. Engkau adalah suri tauladan yang sempurna bagi seluruh manusia. sebagai ayah yang penyayang. Kakek atau Pendidik bagi semua anak-anak. . dan segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada mu untuk umat manusia seluruhnya. Ayah Yang Penyayang Ketika kita berbicara kasih sayang dan kelembutan Nabi Muhammad saw. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah untukmu Ya Rasulallah. Perilaku Nabi Muhammad saw. agar anak-anak tampil lebih baik.. tapi untuk semua anak-anak pada masa itu. Cukur semuanya atau tidak sama sekali. yaitu penampilan yang Islami. dan bagi setiap yang menginginkan kesempurnaan dalam berbagai bentuk amal dan perbuatan. Aakhirul kalam. Inilah bukti kepedulian beliau terhadap penampilan anak. segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada Nabi Muhammad saw untuk kami semua. sopan dan santun. melihat anak kecil rambutnya dipotong separuh dan separuh lagi dibiarkan. Sungguh. selain itu. ia mengatakan bah wa “Saya telah sepuluh tahun menjadi pelayan Rasul. Engkau telah menjadikan kami sebagai khairu ummah. model dan idola yang layak dicontoh bagi setiap manusia dalam segala sisi kehidupan. bahkan sampai pembantunya sekalipun. Wassalamu’alaikum Wr. maka beliau melarang hal yang demikian. Baik beliau sebagai seorang Ayah. Anas Bin Malik telah memberikan kesaksiannya. terhadap pendidikan perilaku dan kasih sayang beliau terhadap anak-anak sangatlah banyak sekali. dari sejarah kehidupannya. yaitu pentingnya anak-anak memiliki rasa percaya diri. seraya bersabda. sungguh menakjubkan pribadi engkau wahai Muhammad. Pendidikan Sikap dan Perilaku Nabi Muhammad saw. selama itu beliau tidak pernah berkatauf atau huss ataupun aah kepada saya. Nabi Muhammad saw. juga sangat memperhatikan penampilan anak-anak. bahwa Nabi saw. mandiri dan mampu mengemban tanggungjawab di usia dini. Aamien Demikian yang dapat saya sampaikan. Nabi telah mengajarkan kepada kita prinsip-prinsip pendidikan. Agar kita mampu mencetak dan menjadi generasi yang mampu mengemban tanggungjawab luhur dan mengangkat tinggi panji Islam. Nabi Muhammad saw. Apabila ada kesalahan dan kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Contoh peristiwa kepedulian Muhammad saw. memberi pelajaran dan pengalaman berharga bagi kita semua dalam hal pendidikan. Beliau mendorong kita semua untuk mempelajari etika umum dan perilaku lurus atau akhlaqul karimah yang orang Barat sekarang menamakannya sebagai Seni Etika. Engkau adalah kasih sayang yang dihamparkan Allah swt. Inilah problematika kita sekarang. Inilah pribadi Muhammad yang patut kita contoh dan kita tiru. Wb.. yang demikian tidak hanya kepada keluarganya saja. maka tidak akan pernah kita temukan bandingan dan permisalan seperti beliau saw. di muka bumi. Diriwayatkan dari Nafi bin Umar. mengajarkan dasar-dasar ajaran agama yang lurus kepada anak-anak sejak dini.. Sunggguh Agung Kepribadian Nabi Muhammad Sungguh. anak-anak muda sekarang ini kehilangan sikap percaya diri. Engkau tetap menjadi teladan. semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua.Nabi Muhammad saw. Banyak peristiwa dalam sejarah kehidupan Nabi yang mempesona berkaitan dengan kasih sayang beliau terhadap anak-anak.

kalau ada piring yang pecah jangan disimpan di dalan peti. wb.sekarang persaiangan semakin ketat.. Burung Irian burung Cenderawasih.. Mudah-mudahan kita menjadi waladun solihun.satu satu aku cinta allah.tiga jalan masuk surga.dua dua cinta rosulullah.” Ini menandakan bahwa kita harus sayang kepada kedua orang tua kita Bahkan nabi muhammad saw bersabda: Yang artinya: Keridoan allah terletak pada keridoan orang tua kita Sayang orang tua banyak caranya. Billahi fi sabilil haq. Solawat salam kita sanjungkan kepada rosulullah juru selamat dunia akhirat beliau pembimbing umat.kalo kita ingin disayang ibu.makanan keju dan ro....boleh Membantu cuci piring . cukup sekian terima kasih.sayang semuanya.sekarang kita ganti syairnya.tiga. Hadirin rohimakumullah Orang tua kita terutama ibu sangat besar jasanya beliau yg telah mengandung sembilan bulan lamanya. Yang artinya: “Maka sekali kali janganlah engkau mengatakan kepada kedua orang tuamu perkataan ah dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yg baik.sayang teman..hadirin kita diharuskan saling menyayangi diantaranya sayang ibu sayang ayah..ingin di sayang ayah kita juga harus menyayangi mereka berdua caranya menaati perintahnya terutama rajin belajar teman-teman yu kita nyanyi ‘aku sayang ibu’..perabotan meja dan kursi. Aamin ya Robbal ‘Alamin Akhir kata. Undzur ma qoola..disana sini banyak orang maksiat.boleh juga Dan yang penting. walaa tandzur man qola. Sudah hafal ya doa untuk ayah dan ibu ? Yu kita sama-sama berdoa. Membantu ibu memasak..... Wassalamu’alaikum wr.d.satu.. jangan disimpan di dalam hati.. teman-teman seperjuangan yg budiman tema bahasan kali ini adalah menyayangi orang tua..Assalamualaikum wr wb Cereme buah cereme jalan jalan beli opak Rame sih rame jawab salam kurang kompak sekali lagi ah Assalamualaikum wr wb ”Innal hamdalillah Nahmaduhu wanuhuastainuhu wanas tagpiruhu wanauzubillahi minsururi anfusina wamin saiati amalina mayadihilahu fala mudilalah wayudlil fala hadialah asyhaduala ilaha illalah waasyhaduanna “ Segala puji kehadirat illahi robbi yg telah memberi tanpa henti kini telah terbukti gaya hidup semakin bergengsi.melahirkan.dua..rumah mewah berpagar besi.sayang adik kakak..satu.tiga tiga sayang adik kakak. ..didepanya mobil mersi.pokoknya sayang semuanya. Allah robul ijati melarang keras manusia berbuat tidak baik kepada orang tua Allah swt berpirman dalam al quran..ini anugrah yg patut kita syukuri betul apa betul.ini bertanda kiamat sudah dekat[nauzubillahi mindalik].tiga tiga hormat ibu bapak .dua..ti.mengurus dengan penuh kesabaran hingga kita seusia ini. kalau ada kata-kata Anna yang salah..dua dua juga sayang ayah.pakaian rapi berdasi. Satu satu aku sayang ibu.harga sembako semakin meningkat. kita patuh dan selalu berdoa untuk mereka.ditambahtv dan c.

janganlah engkau MENGURUSI TEMAN . janglah engkau MEMBANGUNKAN RUMAH untuk kelurgamu . jangalah engkau MEMBALAS BUDI . janganlah engkau MERESAPI kata . janganlah pula engkau MENIMBA ILMU . karena belum tentu BUDI yang melakukannya 4. karena rumah memang tidak pernah TIDUR 6. karena MERES handuk aja susah . karena didalam sumur tidak ada ILMU 3.janglah engkau MEMBERI TAHU orang yang bertanya .Jangan berkata bijaksana 1. apa lagi MERESSAPI . kerena orang itu mungkin tidak suka makan TAHU 7.kata bijak ini . janglah engkau MENGARUNGI LAUTAN karena KARUNG memang lah cocok untuk beras dan. janganlah engkau MENUNTUT ILMU . karena belum tentu temanmu ingin berbadan KURUS 5. karena pada dasarnya ILMU itu tidak bersalah 2.

Allah swt. sebagai ayah yang penyayang. yang berbunyi ‫لقد كان لكم فى رسول هللا أسوة حسنة لمن كان ٌرجوا هللا والٌوم اآلخر وذ كرهللا كثٌرا‬ Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu contoh teladan yang baik bagimu. dari peristiwa tersebut Kita bisa memetik hikmah serta mengambil manfaat untuk kita jadikan sebagai pedoman pada kehidupan kita sekarang dan masa yang akan datang. sikap mandiri serta sikap yang terpuji / akhlaqul kariimah. Nabi Muhammad saw. Rasulullah selama 13 tahun berusaha berdakwah kepada umat Islam di Mekah untuk meninggalkan berhala yang menjadi idola dan sembahan mereka dan mengajak mentauhidkan Allah yang Esa. Dalam ajaran Islam. surat al-Ahzab ayat 21. moral dan etika yang baik serta kesejahteraan manusia. ialah bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari Qiamat dan ia banyak ingat menyebut Allah (Q. mandiri dan mampu mengemban tanggungjawab di usia dini. Allah swt telah berfirman dalam al-Qur’an. banyak diantara kita dan mereka yang lebih mengagumi tokoh-tokoh popular/terkenal dari kalangan artis dan selebritis. Al-Ahzab 21 ) Saat ini kita banyak melihat anak-anak serta remaja yang mencari-cari seseorang untuk dijadikan contoh/panutan. kecuali sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. berupa misi beliau yang menebar rahamatan lil aalalmien. Beliau mendorong kita semua untuk mempelajari etika umum dan perilaku lurus atau akhlaqul karimah yang orang Barat sekarang menamakannya sebagai Seni Etika. Inilah problematika kita sekarang. pada kesempatan yang sangat baik ini saya akan menyampaikan tema yang berkaitan dengan suri tauladan yang bisa kita ambil dari Rasulullah Muhammad saw. Ayah Yang Penyayang . dan juga meniru gaya mereka yang katanya sok keren. Nabi telah mengajarkan kepada kita prinsip-prinsip pendidikan. Anak-anak dan remaja lebih suka menjadikan mereka idola atau pujaan hati mereka dibanding dengan tokoh-tokoh Islam yang ada. memberi pelajaran dan pengalaman berharga bagi kita semua dalam hal pendidikan. berlemahlembut dan berhikmah dalam berdakwah serta berlaku sederhana dalam kehidupan sehari-hari.Rasulullah Suri Tauladan Setiap tahun pada tanggal 12 Rabi’ul awal. Sungguh benar firman Allah swt. Sungguh. Beliau adalah teladan besar dalam pendidikan anak-anak. karena hal tersebut merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai keamanan dan kebahagiaan di dunia serta keberuntungan dan nikmat di akhirat. Nabi Muhammad saw. memberi kelebihan dan keutamaan kepada kita. merupakan contoh agung dalam berkasih sayang dan bersikap lembut terhadap sesama. dari sejarah kehidupannya. bahkan Rasulullah senantiasa menunjukkan budi pekerti yang baik dan terpuji kepada umatnya. Nabi Muhammad saw. mengajarkan dasar-dasar ajaran agama yang lurus kepada anak-anak sejak dini. Dan Kami tidak mengutus kamu. umat Muhammad. Watak Rasulullah dibentuk oleh Allah melalui Al-Quran. Adalah seorang Nabi yang diutus untuk seluruh ummat manusia. Inilah pribadi Muhammad yang patut kita contoh dan kita tiru. kebijaksanaan dalam memimpin negara. Pendidikan Sikap dan Perilaku Nabi Muhammad saw. Dalam pendidikan Islam Contoh yang terbaik untuk diikuti ialah Rasulullah. Nabi Muhammad saw. kita selalu memperingati sebuah peristwa besar yaitu Maulid Nabi Muhammad saw. Sifat-sifat Nabi yang mulia. menjadikan seseorang sebagai contoh dan memuja mereka secara berlebihan hukumnya tidak boleh. yaitu pentingnya anak-anak memiliki rasa percaya diri. Al Anbiyaâ:107 Setiap kita yang mengaku sebagai seorang muslim dan muslimah memiliki kewajiban untuk meneladani Rasulullah saw dalam berbagai aspek kehidupan. dimana ajaran-ajaran beliau mengajak pada kedamaian.S. Dalam hal ini. yang menonjol barangkali karena wajahnya yang cantik ataupun ganteng. sebagai kakek yang lembut dan penuh perhatian terhadap semua anak-anak. Agar kita mampu mencetak dan menjadi generasi yang mampu mengemban tanggungjawab luhur dan mengangkat tinggi panji Islam. anak-anak muda sekarang ini kehilangan sikap percaya diri. Oleh karena itu. kasih sayang.

bahwa Nabi saw. juga sangat memperhatikan penampilan anak-anak. dan segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada mu untuk umat manusia seluruhnya. Kakek atau Pendidik bagi semua anak-anak. Wb. dan bagi setiap yang menginginkan kesempurnaan dalam berbagai bentuk amal dan perbuatan. melihat anak kecil rambutnya dipotong separuh dan separuh lagi dibiarkan. terhadap anak-anak. sungguh menakjubkan pribadi engkau wahai Muhammad. Perilaku Nabi Muhammad saw. di muka bumi. yaitu penampilan yang Islami.. Banyak peristiwa dalam sejarah kehidupan Nabi yang mempesona berkaitan dengan kasih sayang beliau terhadap anak-anak. . Wassalamu’alaikum Wr. Sunggguh Agung Kepribadian Nabi Muhammad Sungguh. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah untukmu Ya Rasulallah. Engkau adalah kasih sayang yang dihamparkan Allah swt. model dan idola yang layak dicontoh bagi setiap manusia dalam segala sisi kehidupan. Baik beliau sebagai seorang Ayah. Aamien Demikian yang dapat saya sampaikan. bahkan sampai pembantunya sekalipun. Cukur semuanya atau tidak sama sekali. selama itu beliau tidak pernah berkatauf atau huss ataupun aah kepada saya. sebaik-baik umat manusia. semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Anas Bin Malik telah memberikan kesaksiannya. seraya bersabda. Apabila ada kesalahan dan kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Contoh peristiwa kepedulian Muhammad saw. Nabi Muhammad saw. tapi untuk semua anak-anak pada masa itu. Engkau adalah suri tauladan yang sempurna bagi seluruh manusia..Ketika kita berbicara kasih sayang dan kelembutan Nabi Muhammad saw. maka tidak akan pernah kita temukan bandingan dan permisalan seperti beliau saw. Inilah bukti kepedulian beliau terhadap penampilan anak. Diriwayatkan dari Nafi bin Umar. Engkau telah menjadikan kami sebagai khairu ummah. selain itu. Engkau tetap menjadi teladan. agar anak-anak tampil lebih baik. ia mengatakan bahwa “ Saya telah sepuluh tahun menjadi pelayan Rasul.. segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada Nabi Muhammad saw untuk kami semua. maka beliau melarang hal yang demikian. yang demikian tidak hanya kepada keluarganya saja. terhadap pendidikan perilaku dan kasih sayang beliau terhadap anak-anak sangatlah banyak sekali. Aakhirul kalam. sopan dan santun.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful