Assalamu’alikum warohmatullohi wabarokatuh.... Buah belimbing buah belimbing...tapi can asak Kakuping sih kakuping tapi...

jawab salamna teu acan kompak Ulangi ya..... Assalamu’alaikum warohmatullohi wabarakatuh.... Innal hamdal lilah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur ke hadirat Alloh yang maha ghofur..... Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjunan alam, yakni habibana wanabiyyana wamaulana Muhammad Sholallohu ‘alaihi wassalam Dewan juri yang saya hormati Ibu bapak guru yang begitu telaten mendidik kami Alangkah berbahagianya, saya bisa berdiri di depan para asatid, para tokoh masyarakat, dan rekan-rekan ikhwan fillah Jama’ah ye...oh jamaah Alhamdulillah Izinkanlah pada kesempatan ini saya menyampaikan ceramah dengan judul MANFAAT SHODAQOH. Kalau difikir-fikir ya bu..... Kalau difikir-fikir ya Pa... Hidup ini terasa sangat singkat. 9 bulan dalam kandungan ibu kita,,lalu dilahirkan, jadi bayi, anak-anak terus tumbuh jadi remaja, kemudian dewasa, lalu berumah tangga punya anak, punya cucu, lalu.....is death alias meninggal. Nah...nah...pertanyaannya bu... Pertanyaannya pa... Kalau kita sudah meninggal, apa yang akan kita bawa sebagai bekal di akhirat nanti? Apakah kita akan membawa HP terbaru yang sangat canggih yang bernama Samsung Galaxy? Jawabannya : No Atau kalau kita meninggal, apakah mobil bergengsi yang bernama Mersi yang akan kita bawa ? Jawabannya : No Atau rumah mewah dengan peralatan yang serba wah ? Jawabannya : No Uang yang banyak ? No Jadi, apa dong ? Yang akan kita bawa ke alam baka, tiada lain dan tiada bukan adalah amal baik kita. Amal baik itu banyak macamnya. Membantu orang tua...itu amal baik Rajin belajar...itu juga amal baik Shodaqoh.....itu juga amal baik lho. Hadirin rohimakumulloh....Mengenai shodaqoh, banyak sekali keuntungan yang akan kita dapatkan, tapi dengan satu syarat : Ikhlas. Keuntungan utama dari shodaqoh, tergambar dalam Sabda Nabi :

“Bersodaqohlah kalian, karena shodaqoh itu sebagai pelepasmu dari api neraka” Ini jelas sekali, ternyata kebiasaan melaksanakan shodaqoh disertai dengan hati yang ikhlas, dapat menghindarkan diri kita dari panasnya api neraka. Mungkin ada pertanyaan, bagus mana sodaqoh banyak tapi tak ikhlas, atau sodaqoh sedikit tapi ikhlas. Rijal mau jawab, yang paling bagus adalah......banyak tapi ikhlas. Setuju tidak ? Jadi kesimpulannya, marilah kita biasakan beramal sodaqoh, mau dengan harta, dengan tenaga, dengan fikiran, ataupun perilaku baik kita. Semoga kita dihindarkan dari api neraka. Amin ya Robbal ‘alamin. Akhir kata, kalau ada piring yang pecah jangan disimpan di dalam peti, kalau ada kata-kata Rijal yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Burung Irian burung cenderawasih, cukup sekian terima kasih. Undzur ma Qola wala tandzur man qola, billahi fi sabilil haq, wassalamu’alaikum wr.

Dalam pendidikan Islam Contoh yang terbaik untuk diikuti ialah Rasulullah. Aamin allahumma Aamien. marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah swt. Al-Ahzab 21 ) Hadirin sekalian yang saya hormati. moral dan etika yang baik serta kesejahteraan manusia. serta teman-teman yang di rahmati Allah Pertama-tama. Dalam hal ini.‫ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله‬. bapak. ibu..S. dimana ajaran-ajaran beliau mengajak pada kedamaian. Al Anbiyaâ:107 Setiap kita yang mengaku sebagai seorang muslim dan muslimah memiliki kewajiban untuk meneladani Rasulullah saw dalam berbagai aspek kehidupan. sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul disini dalam keadaan sehat wal afiat. pada kesempatan yang sangat baik ini saya akan menyampaikan tema yang berkaitan dengan suri tauladan yang bisa kita ambil dari Rasulullah Muhammad saw. Allah swt telah berfirman dalam al-Qur’an. yang berbunyi ‫لقد كان لكم فى رسول هللا أسوة حسنة لمن كان ٌرجوا هللا والٌوم اآلخر وذ كرهللا كثٌرا‬ Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu contoh teladan yang baik bagimu..‫ وجعل اإلسالم دٌنه الذي ارتضاه‬. ialah bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari Qiamat dan ia banyak ingat menyebut Allah (Q. Watak Rasulullah dibentuk oleh Allah melalui Al-Quran. Kita semua berharap semoga kelak akan mendapat syafaat dari beliau di yaumul qiyaamah. dari peristiwa tersebut Kita bisa memetik hikmah serta mengambil manfaat untuk kita jadikan sebagai pedoman pada kehidupan kita sekarang dan masa yang akan datang. karena hal tersebut merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai keamanan dan kebahagiaan di dunia serta keberuntungan dan nikmat di akhirat. .Rasulullah Suri Tauladan ‫ وصلى هللا على‬. berupa misi beliau yang menebar rahamatan lil aalalmien.‫ وأشهد أن ال إله إال هلل وحده ال شرٌك له‬.. kecuali sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Anak-anak dan remaja lebih suka menjadikan mereka idola atau pujaan hati mereka dibanding dengan tokoh-tokoh Islam yang ada. Nabi Muhammad saw. Adalah seorang Nabi yang diutus untuk seluruh ummat manusia.‫سٌدنا محمد النبً األمً وعلى أله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى ٌوم الدٌن‬ Hadirin. banyak diantara kita dan mereka yang lebih mengagumi tokoh-tokoh popular/terkenal dari kalangan artis dan selebritis. kasih sayang.………‫ أمابعد‬. Sifat-sifat Nabi yang mulia. Rasulullah selama 13 tahun berusaha berdakwah kepada umat Islam di Mekah untuk meninggalkan berhala yang menjadi idola dan sembahan mereka dan mengajak mentauhidkan Allah yang Esa. merupakan contoh agung dalam berkasih sayang dan bersikap lembut terhadap sesama. berlemahlembut dan berhikmah dalam berdakwah serta berlaku sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Dan Kami tidak mengutus kamu. Oleh karena itu.. Kedua kalinya. Nabi Muhammad saw. memberi kelebihan dan keutamaan kepada kita. menjadikan seseorang sebagai contoh dan memuja mereka secara berlebihan hukumnya tidak boleh.‫الحمد هلل‬ . surat al-Ahzab ayat 21. Saat ini kita banyak melihat anak-anak serta remaja yang mencari-cari seseorang untuk dijadikan contoh/panutan. umat Muhammad. bahkan Rasulullah senantiasa menunjukkan budi pekerti yang baik dan terpuji kepada umatnya. Dalam ajaran Islam. bapak dan ibu. sholawat serta salam juga tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. Hadirin. dan juga meniru gaya mereka yang katanya sok keren. kebijaksanaan dalam memimpin negara. rahimakumullah Setiap tahun pada tanggal 12 Rabi’ul awal.. Sungguh benar firman Allah swt. Beliau adalah teladan besar dalam pendidikan anak-anak.‫ الحمد هلل الذى أرسل محمدا صلى هللا علٌه وسلم بشٌرا ونذٌرا‬. Yang kita peringati kelahiran beliau pada hari ini dengan penuh semangat dan suka cita.. yang menonjol barangkali karena wajahnya yang cantik ataupun ganteng. Yang telah melimpahkan nikmat-NYA kepada kita semua. kita selalu memperingati sebuah peristwa besar yaitu Maulid Nabi Muhammad saw. Allah swt.

dari sejarah kehidupannya. terhadap anak-anak.. Nabi telah mengajarkan kepada kita prinsip-prinsip pendidikan. Cukur semuanya atau tidak sama sekali. tapi untuk semua anak-anak pada masa itu. Ayah Yang Penyayang Ketika kita berbicara kasih sayang dan kelembutan Nabi Muhammad saw. dan segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada mu untuk umat manusia seluruhnya. yaitu pentingnya anak-anak memiliki rasa percaya diri. agar anak-anak tampil lebih baik. sungguh menakjubkan pribadi engkau wahai Muhammad. Aakhirul kalam. melihat anak kecil rambutnya dipotong separuh dan separuh lagi dibiarkan.. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah untukmu Ya Rasulallah. Perilaku Nabi Muhammad saw. segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada Nabi Muhammad saw untuk kami semua. yang demikian tidak hanya kepada keluarganya saja. Sunggguh Agung Kepribadian Nabi Muhammad Sungguh. sopan dan santun. Engkau tetap menjadi teladan. seraya bersabda. yaitu penampilan yang Islami. Contoh peristiwa kepedulian Muhammad saw. Wassalamu’alaikum Wr. Agar kita mampu mencetak dan menjadi generasi yang mampu mengemban tanggungjawab luhur dan mengangkat tinggi panji Islam. mandiri dan mampu mengemban tanggungjawab di usia dini. Sungguh. terhadap pendidikan perilaku dan kasih sayang beliau terhadap anak-anak sangatlah banyak sekali. Anas Bin Malik telah memberikan kesaksiannya. selain itu. Banyak peristiwa dalam sejarah kehidupan Nabi yang mempesona berkaitan dengan kasih sayang beliau terhadap anak-anak. Apabila ada kesalahan dan kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Engkau telah menjadikan kami sebagai khairu ummah. Aamien Demikian yang dapat saya sampaikan. maka tidak akan pernah kita temukan bandingan dan permisalan seperti beliau saw. anak-anak muda sekarang ini kehilangan sikap percaya diri. Nabi Muhammad saw. . Inilah problematika kita sekarang. Wb. ia mengatakan bah wa “Saya telah sepuluh tahun menjadi pelayan Rasul. Diriwayatkan dari Nafi bin Umar. Kakek atau Pendidik bagi semua anak-anak. Baik beliau sebagai seorang Ayah. bahkan sampai pembantunya sekalipun. sebagai ayah yang penyayang. bahwa Nabi saw. selama itu beliau tidak pernah berkatauf atau huss ataupun aah kepada saya. semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Engkau adalah suri tauladan yang sempurna bagi seluruh manusia. memberi pelajaran dan pengalaman berharga bagi kita semua dalam hal pendidikan. model dan idola yang layak dicontoh bagi setiap manusia dalam segala sisi kehidupan.Nabi Muhammad saw. Inilah bukti kepedulian beliau terhadap penampilan anak.. mengajarkan dasar-dasar ajaran agama yang lurus kepada anak-anak sejak dini. dan bagi setiap yang menginginkan kesempurnaan dalam berbagai bentuk amal dan perbuatan. Nabi Muhammad saw. juga sangat memperhatikan penampilan anak-anak. maka beliau melarang hal yang demikian. sebaik-baik umat manusia. Beliau mendorong kita semua untuk mempelajari etika umum dan perilaku lurus atau akhlaqul karimah yang orang Barat sekarang menamakannya sebagai Seni Etika. sikap mandiri serta sikap yang terpuji / akhlaqul kariimah. Inilah pribadi Muhammad yang patut kita contoh dan kita tiru. sebagai kakek yang lembut dan penuh perhatian terhadap semua anak-anak. Engkau adalah kasih sayang yang dihamparkan Allah swt. di muka bumi. Pendidikan Sikap dan Perilaku Nabi Muhammad saw.

dua dua cinta rosulullah.sekarang persaiangan semakin ketat. kalau ada piring yang pecah jangan disimpan di dalan peti..perabotan meja dan kursi.pakaian rapi berdasi..sayang teman. Hadirin rohimakumullah Orang tua kita terutama ibu sangat besar jasanya beliau yg telah mengandung sembilan bulan lamanya.satu satu aku cinta allah...ingin di sayang ayah kita juga harus menyayangi mereka berdua caranya menaati perintahnya terutama rajin belajar teman-teman yu kita nyanyi ‘aku sayang ibu’.satu...ini bertanda kiamat sudah dekat[nauzubillahi mindalik].kalo kita ingin disayang ibu. Billahi fi sabilil haq.sayang semuanya. cukup sekian terima kasih......boleh Membantu cuci piring . Membantu ibu memasak..ditambahtv dan c.hadirin kita diharuskan saling menyayangi diantaranya sayang ibu sayang ayah.sekarang kita ganti syairnya. Solawat salam kita sanjungkan kepada rosulullah juru selamat dunia akhirat beliau pembimbing umat.melahirkan..pokoknya sayang semuanya. Mudah-mudahan kita menjadi waladun solihun.rumah mewah berpagar besi.dua dua juga sayang ayah. Allah robul ijati melarang keras manusia berbuat tidak baik kepada orang tua Allah swt berpirman dalam al quran.tiga tiga sayang adik kakak. . walaa tandzur man qola. kita patuh dan selalu berdoa untuk mereka.ini anugrah yg patut kita syukuri betul apa betul.d.disana sini banyak orang maksiat..boleh juga Dan yang penting.makanan keju dan ro. wb.dua.. teman-teman seperjuangan yg budiman tema bahasan kali ini adalah menyayangi orang tua.dua.tiga.harga sembako semakin meningkat.Assalamualaikum wr wb Cereme buah cereme jalan jalan beli opak Rame sih rame jawab salam kurang kompak sekali lagi ah Assalamualaikum wr wb ”Innal hamdalillah Nahmaduhu wanuhuastainuhu wanas tagpiruhu wanauzubillahi minsururi anfusina wamin saiati amalina mayadihilahu fala mudilalah wayudlil fala hadialah asyhaduala ilaha illalah waasyhaduanna “ Segala puji kehadirat illahi robbi yg telah memberi tanpa henti kini telah terbukti gaya hidup semakin bergengsi...tiga jalan masuk surga. Yang artinya: “Maka sekali kali janganlah engkau mengatakan kepada kedua orang tuamu perkataan ah dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yg baik.tiga tiga hormat ibu bapak .satu. Satu satu aku sayang ibu. Aamin ya Robbal ‘Alamin Akhir kata.” Ini menandakan bahwa kita harus sayang kepada kedua orang tua kita Bahkan nabi muhammad saw bersabda: Yang artinya: Keridoan allah terletak pada keridoan orang tua kita Sayang orang tua banyak caranya. Undzur ma qoola.mengurus dengan penuh kesabaran hingga kita seusia ini.sayang adik kakak.didepanya mobil mersi. Sudah hafal ya doa untuk ayah dan ibu ? Yu kita sama-sama berdoa. Burung Irian burung Cenderawasih.... Wassalamu’alaikum wr. kalau ada kata-kata Anna yang salah.. jangan disimpan di dalam hati.ti..

jangalah engkau MEMBALAS BUDI .Jangan berkata bijaksana 1. janglah engkau MENGARUNGI LAUTAN karena KARUNG memang lah cocok untuk beras dan. janganlah pula engkau MENIMBA ILMU . janglah engkau MEMBANGUNKAN RUMAH untuk kelurgamu . karena belum tentu BUDI yang melakukannya 4.janglah engkau MEMBERI TAHU orang yang bertanya . karena pada dasarnya ILMU itu tidak bersalah 2. karena rumah memang tidak pernah TIDUR 6. apa lagi MERESSAPI . janganlah engkau MENUNTUT ILMU . janganlah engkau MERESAPI kata . kerena orang itu mungkin tidak suka makan TAHU 7.kata bijak ini . karena belum tentu temanmu ingin berbadan KURUS 5. karena MERES handuk aja susah . janganlah engkau MENGURUSI TEMAN . karena didalam sumur tidak ada ILMU 3.

karena hal tersebut merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai keamanan dan kebahagiaan di dunia serta keberuntungan dan nikmat di akhirat. sikap mandiri serta sikap yang terpuji / akhlaqul kariimah. dari peristiwa tersebut Kita bisa memetik hikmah serta mengambil manfaat untuk kita jadikan sebagai pedoman pada kehidupan kita sekarang dan masa yang akan datang. Al Anbiyaâ:107 Setiap kita yang mengaku sebagai seorang muslim dan muslimah memiliki kewajiban untuk meneladani Rasulullah saw dalam berbagai aspek kehidupan. berlemahlembut dan berhikmah dalam berdakwah serta berlaku sederhana dalam kehidupan sehari-hari. ialah bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari Qiamat dan ia banyak ingat menyebut Allah (Q. mandiri dan mampu mengemban tanggungjawab di usia dini. umat Muhammad. kasih sayang. dan juga meniru gaya mereka yang katanya sok keren. berupa misi beliau yang menebar rahamatan lil aalalmien. moral dan etika yang baik serta kesejahteraan manusia. Anak-anak dan remaja lebih suka menjadikan mereka idola atau pujaan hati mereka dibanding dengan tokoh-tokoh Islam yang ada. Ayah Yang Penyayang . Nabi Muhammad saw. yang menonjol barangkali karena wajahnya yang cantik ataupun ganteng. bahkan Rasulullah senantiasa menunjukkan budi pekerti yang baik dan terpuji kepada umatnya. Pendidikan Sikap dan Perilaku Nabi Muhammad saw. Agar kita mampu mencetak dan menjadi generasi yang mampu mengemban tanggungjawab luhur dan mengangkat tinggi panji Islam. yaitu pentingnya anak-anak memiliki rasa percaya diri. Al-Ahzab 21 ) Saat ini kita banyak melihat anak-anak serta remaja yang mencari-cari seseorang untuk dijadikan contoh/panutan. yang berbunyi ‫لقد كان لكم فى رسول هللا أسوة حسنة لمن كان ٌرجوا هللا والٌوم اآلخر وذ كرهللا كثٌرا‬ Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu contoh teladan yang baik bagimu. banyak diantara kita dan mereka yang lebih mengagumi tokoh-tokoh popular/terkenal dari kalangan artis dan selebritis.S. Watak Rasulullah dibentuk oleh Allah melalui Al-Quran. kita selalu memperingati sebuah peristwa besar yaitu Maulid Nabi Muhammad saw. Nabi Muhammad saw. Beliau adalah teladan besar dalam pendidikan anak-anak. Nabi Muhammad saw. sebagai ayah yang penyayang. surat al-Ahzab ayat 21. Rasulullah selama 13 tahun berusaha berdakwah kepada umat Islam di Mekah untuk meninggalkan berhala yang menjadi idola dan sembahan mereka dan mengajak mentauhidkan Allah yang Esa. Adalah seorang Nabi yang diutus untuk seluruh ummat manusia. Sifat-sifat Nabi yang mulia.Rasulullah Suri Tauladan Setiap tahun pada tanggal 12 Rabi’ul awal. Nabi telah mengajarkan kepada kita prinsip-prinsip pendidikan. menjadikan seseorang sebagai contoh dan memuja mereka secara berlebihan hukumnya tidak boleh. kebijaksanaan dalam memimpin negara. Inilah pribadi Muhammad yang patut kita contoh dan kita tiru. kecuali sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Oleh karena itu. anak-anak muda sekarang ini kehilangan sikap percaya diri. Nabi Muhammad saw. Dan Kami tidak mengutus kamu. Dalam pendidikan Islam Contoh yang terbaik untuk diikuti ialah Rasulullah. Allah swt telah berfirman dalam al-Qur’an. Sungguh benar firman Allah swt. memberi kelebihan dan keutamaan kepada kita. Sungguh. mengajarkan dasar-dasar ajaran agama yang lurus kepada anak-anak sejak dini. merupakan contoh agung dalam berkasih sayang dan bersikap lembut terhadap sesama. Beliau mendorong kita semua untuk mempelajari etika umum dan perilaku lurus atau akhlaqul karimah yang orang Barat sekarang menamakannya sebagai Seni Etika. pada kesempatan yang sangat baik ini saya akan menyampaikan tema yang berkaitan dengan suri tauladan yang bisa kita ambil dari Rasulullah Muhammad saw. Inilah problematika kita sekarang. Dalam hal ini. Dalam ajaran Islam. memberi pelajaran dan pengalaman berharga bagi kita semua dalam hal pendidikan. dari sejarah kehidupannya. sebagai kakek yang lembut dan penuh perhatian terhadap semua anak-anak. Allah swt. dimana ajaran-ajaran beliau mengajak pada kedamaian.

terhadap pendidikan perilaku dan kasih sayang beliau terhadap anak-anak sangatlah banyak sekali. Wassalamu’alaikum Wr. semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. maka beliau melarang hal yang demikian. Engkau tetap menjadi teladan. agar anak-anak tampil lebih baik. . yang demikian tidak hanya kepada keluarganya saja. melihat anak kecil rambutnya dipotong separuh dan separuh lagi dibiarkan. Aamien Demikian yang dapat saya sampaikan. Engkau adalah kasih sayang yang dihamparkan Allah swt. Aakhirul kalam. Cukur semuanya atau tidak sama sekali. Nabi Muhammad saw. selama itu beliau tidak pernah berkatauf atau huss ataupun aah kepada saya. bahwa Nabi saw. Kakek atau Pendidik bagi semua anak-anak. segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada Nabi Muhammad saw untuk kami semua.. terhadap anak-anak. dan bagi setiap yang menginginkan kesempurnaan dalam berbagai bentuk amal dan perbuatan. Apabila ada kesalahan dan kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Inilah bukti kepedulian beliau terhadap penampilan anak. Baik beliau sebagai seorang Ayah. Wb. tapi untuk semua anak-anak pada masa itu. Banyak peristiwa dalam sejarah kehidupan Nabi yang mempesona berkaitan dengan kasih sayang beliau terhadap anak-anak. ia mengatakan bahwa “ Saya telah sepuluh tahun menjadi pelayan Rasul. juga sangat memperhatikan penampilan anak-anak. Contoh peristiwa kepedulian Muhammad saw. Engkau adalah suri tauladan yang sempurna bagi seluruh manusia. maka tidak akan pernah kita temukan bandingan dan permisalan seperti beliau saw.Ketika kita berbicara kasih sayang dan kelembutan Nabi Muhammad saw. Anas Bin Malik telah memberikan kesaksiannya. Sunggguh Agung Kepribadian Nabi Muhammad Sungguh. bahkan sampai pembantunya sekalipun. di muka bumi. sebaik-baik umat manusia. sopan dan santun. Diriwayatkan dari Nafi bin Umar... model dan idola yang layak dicontoh bagi setiap manusia dalam segala sisi kehidupan. selain itu. seraya bersabda. sungguh menakjubkan pribadi engkau wahai Muhammad. Engkau telah menjadikan kami sebagai khairu ummah. dan segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada mu untuk umat manusia seluruhnya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah untukmu Ya Rasulallah. yaitu penampilan yang Islami. Perilaku Nabi Muhammad saw.