Assalamu’alikum warohmatullohi wabarokatuh.... Buah belimbing buah belimbing...tapi can asak Kakuping sih kakuping tapi...

jawab salamna teu acan kompak Ulangi ya..... Assalamu’alaikum warohmatullohi wabarakatuh.... Innal hamdal lilah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur ke hadirat Alloh yang maha ghofur..... Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjunan alam, yakni habibana wanabiyyana wamaulana Muhammad Sholallohu ‘alaihi wassalam Dewan juri yang saya hormati Ibu bapak guru yang begitu telaten mendidik kami Alangkah berbahagianya, saya bisa berdiri di depan para asatid, para tokoh masyarakat, dan rekan-rekan ikhwan fillah Jama’ah ye...oh jamaah Alhamdulillah Izinkanlah pada kesempatan ini saya menyampaikan ceramah dengan judul MANFAAT SHODAQOH. Kalau difikir-fikir ya bu..... Kalau difikir-fikir ya Pa... Hidup ini terasa sangat singkat. 9 bulan dalam kandungan ibu kita,,lalu dilahirkan, jadi bayi, anak-anak terus tumbuh jadi remaja, kemudian dewasa, lalu berumah tangga punya anak, punya cucu, lalu.....is death alias meninggal. Nah...nah...pertanyaannya bu... Pertanyaannya pa... Kalau kita sudah meninggal, apa yang akan kita bawa sebagai bekal di akhirat nanti? Apakah kita akan membawa HP terbaru yang sangat canggih yang bernama Samsung Galaxy? Jawabannya : No Atau kalau kita meninggal, apakah mobil bergengsi yang bernama Mersi yang akan kita bawa ? Jawabannya : No Atau rumah mewah dengan peralatan yang serba wah ? Jawabannya : No Uang yang banyak ? No Jadi, apa dong ? Yang akan kita bawa ke alam baka, tiada lain dan tiada bukan adalah amal baik kita. Amal baik itu banyak macamnya. Membantu orang tua...itu amal baik Rajin belajar...itu juga amal baik Shodaqoh.....itu juga amal baik lho. Hadirin rohimakumulloh....Mengenai shodaqoh, banyak sekali keuntungan yang akan kita dapatkan, tapi dengan satu syarat : Ikhlas. Keuntungan utama dari shodaqoh, tergambar dalam Sabda Nabi :

“Bersodaqohlah kalian, karena shodaqoh itu sebagai pelepasmu dari api neraka” Ini jelas sekali, ternyata kebiasaan melaksanakan shodaqoh disertai dengan hati yang ikhlas, dapat menghindarkan diri kita dari panasnya api neraka. Mungkin ada pertanyaan, bagus mana sodaqoh banyak tapi tak ikhlas, atau sodaqoh sedikit tapi ikhlas. Rijal mau jawab, yang paling bagus adalah......banyak tapi ikhlas. Setuju tidak ? Jadi kesimpulannya, marilah kita biasakan beramal sodaqoh, mau dengan harta, dengan tenaga, dengan fikiran, ataupun perilaku baik kita. Semoga kita dihindarkan dari api neraka. Amin ya Robbal ‘alamin. Akhir kata, kalau ada piring yang pecah jangan disimpan di dalam peti, kalau ada kata-kata Rijal yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Burung Irian burung cenderawasih, cukup sekian terima kasih. Undzur ma Qola wala tandzur man qola, billahi fi sabilil haq, wassalamu’alaikum wr.

Rasulullah selama 13 tahun berusaha berdakwah kepada umat Islam di Mekah untuk meninggalkan berhala yang menjadi idola dan sembahan mereka dan mengajak mentauhidkan Allah yang Esa. Allah swt. Al Anbiyaâ:107 Setiap kita yang mengaku sebagai seorang muslim dan muslimah memiliki kewajiban untuk meneladani Rasulullah saw dalam berbagai aspek kehidupan. yang berbunyi ‫لقد كان لكم فى رسول هللا أسوة حسنة لمن كان ٌرجوا هللا والٌوم اآلخر وذ كرهللا كثٌرا‬ Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu contoh teladan yang baik bagimu. pada kesempatan yang sangat baik ini saya akan menyampaikan tema yang berkaitan dengan suri tauladan yang bisa kita ambil dari Rasulullah Muhammad saw. yang menonjol barangkali karena wajahnya yang cantik ataupun ganteng.‫الحمد هلل‬ . umat Muhammad. sholawat serta salam juga tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. menjadikan seseorang sebagai contoh dan memuja mereka secara berlebihan hukumnya tidak boleh.. kita selalu memperingati sebuah peristwa besar yaitu Maulid Nabi Muhammad saw.………‫ أمابعد‬. Beliau adalah teladan besar dalam pendidikan anak-anak.. ibu.Rasulullah Suri Tauladan ‫ وصلى هللا على‬. merupakan contoh agung dalam berkasih sayang dan bersikap lembut terhadap sesama.. Saat ini kita banyak melihat anak-anak serta remaja yang mencari-cari seseorang untuk dijadikan contoh/panutan. Sifat-sifat Nabi yang mulia. ialah bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari Qiamat dan ia banyak ingat menyebut Allah (Q.. memberi kelebihan dan keutamaan kepada kita. Sungguh benar firman Allah swt. . berlemahlembut dan berhikmah dalam berdakwah serta berlaku sederhana dalam kehidupan sehari-hari. banyak diantara kita dan mereka yang lebih mengagumi tokoh-tokoh popular/terkenal dari kalangan artis dan selebritis. sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul disini dalam keadaan sehat wal afiat. kebijaksanaan dalam memimpin negara. Watak Rasulullah dibentuk oleh Allah melalui Al-Quran. bahkan Rasulullah senantiasa menunjukkan budi pekerti yang baik dan terpuji kepada umatnya.‫سٌدنا محمد النبً األمً وعلى أله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى ٌوم الدٌن‬ Hadirin. Dan Kami tidak mengutus kamu. moral dan etika yang baik serta kesejahteraan manusia.S. Al-Ahzab 21 ) Hadirin sekalian yang saya hormati.. Nabi Muhammad saw. serta teman-teman yang di rahmati Allah Pertama-tama. berupa misi beliau yang menebar rahamatan lil aalalmien. Allah swt telah berfirman dalam al-Qur’an. bapak dan ibu.‫ الحمد هلل الذى أرسل محمدا صلى هللا علٌه وسلم بشٌرا ونذٌرا‬.‫ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله‬. Yang telah melimpahkan nikmat-NYA kepada kita semua. karena hal tersebut merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai keamanan dan kebahagiaan di dunia serta keberuntungan dan nikmat di akhirat. dari peristiwa tersebut Kita bisa memetik hikmah serta mengambil manfaat untuk kita jadikan sebagai pedoman pada kehidupan kita sekarang dan masa yang akan datang. Oleh karena itu. Adalah seorang Nabi yang diutus untuk seluruh ummat manusia. Dalam pendidikan Islam Contoh yang terbaik untuk diikuti ialah Rasulullah. kasih sayang. dimana ajaran-ajaran beliau mengajak pada kedamaian. Kita semua berharap semoga kelak akan mendapat syafaat dari beliau di yaumul qiyaamah. Aamin allahumma Aamien.‫ وأشهد أن ال إله إال هلل وحده ال شرٌك له‬. Nabi Muhammad saw. surat al-Ahzab ayat 21. Anak-anak dan remaja lebih suka menjadikan mereka idola atau pujaan hati mereka dibanding dengan tokoh-tokoh Islam yang ada. rahimakumullah Setiap tahun pada tanggal 12 Rabi’ul awal. Yang kita peringati kelahiran beliau pada hari ini dengan penuh semangat dan suka cita. Dalam hal ini. Hadirin. Kedua kalinya.‫ وجعل اإلسالم دٌنه الذي ارتضاه‬.. Dalam ajaran Islam. marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah swt. bapak. kecuali sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. dan juga meniru gaya mereka yang katanya sok keren.

Pendidikan Sikap dan Perilaku Nabi Muhammad saw. bahkan sampai pembantunya sekalipun. Diriwayatkan dari Nafi bin Umar. Banyak peristiwa dalam sejarah kehidupan Nabi yang mempesona berkaitan dengan kasih sayang beliau terhadap anak-anak. Engkau adalah kasih sayang yang dihamparkan Allah swt.. Apabila ada kesalahan dan kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. terhadap pendidikan perilaku dan kasih sayang beliau terhadap anak-anak sangatlah banyak sekali. Engkau telah menjadikan kami sebagai khairu ummah. Wb. tapi untuk semua anak-anak pada masa itu. Aamien Demikian yang dapat saya sampaikan. Nabi Muhammad saw. Beliau mendorong kita semua untuk mempelajari etika umum dan perilaku lurus atau akhlaqul karimah yang orang Barat sekarang menamakannya sebagai Seni Etika. yaitu pentingnya anak-anak memiliki rasa percaya diri. maka tidak akan pernah kita temukan bandingan dan permisalan seperti beliau saw. Wassalamu’alaikum Wr. . maka beliau melarang hal yang demikian. sebagai ayah yang penyayang. Engkau tetap menjadi teladan. Inilah problematika kita sekarang. model dan idola yang layak dicontoh bagi setiap manusia dalam segala sisi kehidupan.Nabi Muhammad saw. sungguh menakjubkan pribadi engkau wahai Muhammad. Anas Bin Malik telah memberikan kesaksiannya. segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada Nabi Muhammad saw untuk kami semua. sikap mandiri serta sikap yang terpuji / akhlaqul kariimah. mandiri dan mampu mengemban tanggungjawab di usia dini. Kakek atau Pendidik bagi semua anak-anak. ia mengatakan bah wa “Saya telah sepuluh tahun menjadi pelayan Rasul. semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Inilah pribadi Muhammad yang patut kita contoh dan kita tiru. Inilah bukti kepedulian beliau terhadap penampilan anak. sebagai kakek yang lembut dan penuh perhatian terhadap semua anak-anak. selama itu beliau tidak pernah berkatauf atau huss ataupun aah kepada saya. Sungguh. terhadap anak-anak. yaitu penampilan yang Islami. Ayah Yang Penyayang Ketika kita berbicara kasih sayang dan kelembutan Nabi Muhammad saw. di muka bumi. Contoh peristiwa kepedulian Muhammad saw.. Nabi Muhammad saw. yang demikian tidak hanya kepada keluarganya saja. Agar kita mampu mencetak dan menjadi generasi yang mampu mengemban tanggungjawab luhur dan mengangkat tinggi panji Islam. memberi pelajaran dan pengalaman berharga bagi kita semua dalam hal pendidikan. Nabi telah mengajarkan kepada kita prinsip-prinsip pendidikan. selain itu. juga sangat memperhatikan penampilan anak-anak.. bahwa Nabi saw. dan bagi setiap yang menginginkan kesempurnaan dalam berbagai bentuk amal dan perbuatan. Baik beliau sebagai seorang Ayah. dari sejarah kehidupannya. Sunggguh Agung Kepribadian Nabi Muhammad Sungguh. melihat anak kecil rambutnya dipotong separuh dan separuh lagi dibiarkan. sebaik-baik umat manusia. Cukur semuanya atau tidak sama sekali. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah untukmu Ya Rasulallah. sopan dan santun. mengajarkan dasar-dasar ajaran agama yang lurus kepada anak-anak sejak dini. Perilaku Nabi Muhammad saw. dan segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada mu untuk umat manusia seluruhnya. anak-anak muda sekarang ini kehilangan sikap percaya diri. seraya bersabda. Aakhirul kalam. Engkau adalah suri tauladan yang sempurna bagi seluruh manusia. agar anak-anak tampil lebih baik.

perabotan meja dan kursi. wb.. Aamin ya Robbal ‘Alamin Akhir kata. Yang artinya: “Maka sekali kali janganlah engkau mengatakan kepada kedua orang tuamu perkataan ah dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yg baik.sayang teman.ti.dua. Satu satu aku sayang ibu.sayang adik kakak.tiga tiga sayang adik kakak.dua.mengurus dengan penuh kesabaran hingga kita seusia ini.sekarang persaiangan semakin ketat.pakaian rapi berdasi. Wassalamu’alaikum wr..ini anugrah yg patut kita syukuri betul apa betul..Assalamualaikum wr wb Cereme buah cereme jalan jalan beli opak Rame sih rame jawab salam kurang kompak sekali lagi ah Assalamualaikum wr wb ”Innal hamdalillah Nahmaduhu wanuhuastainuhu wanas tagpiruhu wanauzubillahi minsururi anfusina wamin saiati amalina mayadihilahu fala mudilalah wayudlil fala hadialah asyhaduala ilaha illalah waasyhaduanna “ Segala puji kehadirat illahi robbi yg telah memberi tanpa henti kini telah terbukti gaya hidup semakin bergengsi.... cukup sekian terima kasih.disana sini banyak orang maksiat.. jangan disimpan di dalam hati..ditambahtv dan c.tiga.pokoknya sayang semuanya..kalo kita ingin disayang ibu. walaa tandzur man qola.tiga jalan masuk surga. Solawat salam kita sanjungkan kepada rosulullah juru selamat dunia akhirat beliau pembimbing umat. Sudah hafal ya doa untuk ayah dan ibu ? Yu kita sama-sama berdoa.hadirin kita diharuskan saling menyayangi diantaranya sayang ibu sayang ayah. Hadirin rohimakumullah Orang tua kita terutama ibu sangat besar jasanya beliau yg telah mengandung sembilan bulan lamanya.dua dua cinta rosulullah....harga sembako semakin meningkat.boleh Membantu cuci piring . Billahi fi sabilil haq. Membantu ibu memasak.” Ini menandakan bahwa kita harus sayang kepada kedua orang tua kita Bahkan nabi muhammad saw bersabda: Yang artinya: Keridoan allah terletak pada keridoan orang tua kita Sayang orang tua banyak caranya..ini bertanda kiamat sudah dekat[nauzubillahi mindalik].boleh juga Dan yang penting. Allah robul ijati melarang keras manusia berbuat tidak baik kepada orang tua Allah swt berpirman dalam al quran.satu satu aku cinta allah. Mudah-mudahan kita menjadi waladun solihun. Burung Irian burung Cenderawasih.. kalau ada piring yang pecah jangan disimpan di dalan peti.. teman-teman seperjuangan yg budiman tema bahasan kali ini adalah menyayangi orang tua..ingin di sayang ayah kita juga harus menyayangi mereka berdua caranya menaati perintahnya terutama rajin belajar teman-teman yu kita nyanyi ‘aku sayang ibu’.d...sekarang kita ganti syairnya.melahirkan..didepanya mobil mersi. kalau ada kata-kata Anna yang salah.dua dua juga sayang ayah...makanan keju dan ro. kita patuh dan selalu berdoa untuk mereka.rumah mewah berpagar besi.sayang semuanya.tiga tiga hormat ibu bapak . .satu.satu.. Undzur ma qoola.

janganlah engkau MENUNTUT ILMU . kerena orang itu mungkin tidak suka makan TAHU 7.Jangan berkata bijaksana 1. janganlah engkau MERESAPI kata . karena belum tentu temanmu ingin berbadan KURUS 5. karena pada dasarnya ILMU itu tidak bersalah 2. janglah engkau MENGARUNGI LAUTAN karena KARUNG memang lah cocok untuk beras dan. karena belum tentu BUDI yang melakukannya 4.kata bijak ini . janganlah engkau MENGURUSI TEMAN . apa lagi MERESSAPI .janglah engkau MEMBERI TAHU orang yang bertanya . jangalah engkau MEMBALAS BUDI . karena didalam sumur tidak ada ILMU 3. janganlah pula engkau MENIMBA ILMU . karena rumah memang tidak pernah TIDUR 6. karena MERES handuk aja susah . janglah engkau MEMBANGUNKAN RUMAH untuk kelurgamu .

sebagai kakek yang lembut dan penuh perhatian terhadap semua anak-anak. moral dan etika yang baik serta kesejahteraan manusia. banyak diantara kita dan mereka yang lebih mengagumi tokoh-tokoh popular/terkenal dari kalangan artis dan selebritis. sebagai ayah yang penyayang. ialah bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari Qiamat dan ia banyak ingat menyebut Allah (Q. Dan Kami tidak mengutus kamu. yang berbunyi ‫لقد كان لكم فى رسول هللا أسوة حسنة لمن كان ٌرجوا هللا والٌوم اآلخر وذ كرهللا كثٌرا‬ Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu contoh teladan yang baik bagimu. berupa misi beliau yang menebar rahamatan lil aalalmien. Rasulullah selama 13 tahun berusaha berdakwah kepada umat Islam di Mekah untuk meninggalkan berhala yang menjadi idola dan sembahan mereka dan mengajak mentauhidkan Allah yang Esa. Allah swt. Adalah seorang Nabi yang diutus untuk seluruh ummat manusia. memberi pelajaran dan pengalaman berharga bagi kita semua dalam hal pendidikan. merupakan contoh agung dalam berkasih sayang dan bersikap lembut terhadap sesama. Nabi Muhammad saw. Inilah problematika kita sekarang. surat al-Ahzab ayat 21. Dalam pendidikan Islam Contoh yang terbaik untuk diikuti ialah Rasulullah. kita selalu memperingati sebuah peristwa besar yaitu Maulid Nabi Muhammad saw. Watak Rasulullah dibentuk oleh Allah melalui Al-Quran. menjadikan seseorang sebagai contoh dan memuja mereka secara berlebihan hukumnya tidak boleh. Al Anbiyaâ:107 Setiap kita yang mengaku sebagai seorang muslim dan muslimah memiliki kewajiban untuk meneladani Rasulullah saw dalam berbagai aspek kehidupan. dimana ajaran-ajaran beliau mengajak pada kedamaian. kasih sayang. Sungguh benar firman Allah swt. Oleh karena itu. kecuali sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Beliau mendorong kita semua untuk mempelajari etika umum dan perilaku lurus atau akhlaqul karimah yang orang Barat sekarang menamakannya sebagai Seni Etika. mandiri dan mampu mengemban tanggungjawab di usia dini. dari sejarah kehidupannya. mengajarkan dasar-dasar ajaran agama yang lurus kepada anak-anak sejak dini. yang menonjol barangkali karena wajahnya yang cantik ataupun ganteng. Agar kita mampu mencetak dan menjadi generasi yang mampu mengemban tanggungjawab luhur dan mengangkat tinggi panji Islam. berlemahlembut dan berhikmah dalam berdakwah serta berlaku sederhana dalam kehidupan sehari-hari. dan juga meniru gaya mereka yang katanya sok keren. sikap mandiri serta sikap yang terpuji / akhlaqul kariimah. Ayah Yang Penyayang . Nabi Muhammad saw. anak-anak muda sekarang ini kehilangan sikap percaya diri. Beliau adalah teladan besar dalam pendidikan anak-anak. Dalam hal ini. yaitu pentingnya anak-anak memiliki rasa percaya diri. Sungguh.Rasulullah Suri Tauladan Setiap tahun pada tanggal 12 Rabi’ul awal. umat Muhammad. pada kesempatan yang sangat baik ini saya akan menyampaikan tema yang berkaitan dengan suri tauladan yang bisa kita ambil dari Rasulullah Muhammad saw. memberi kelebihan dan keutamaan kepada kita. Nabi Muhammad saw. Pendidikan Sikap dan Perilaku Nabi Muhammad saw. Allah swt telah berfirman dalam al-Qur’an. Nabi Muhammad saw. Anak-anak dan remaja lebih suka menjadikan mereka idola atau pujaan hati mereka dibanding dengan tokoh-tokoh Islam yang ada. dari peristiwa tersebut Kita bisa memetik hikmah serta mengambil manfaat untuk kita jadikan sebagai pedoman pada kehidupan kita sekarang dan masa yang akan datang. karena hal tersebut merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai keamanan dan kebahagiaan di dunia serta keberuntungan dan nikmat di akhirat. Al-Ahzab 21 ) Saat ini kita banyak melihat anak-anak serta remaja yang mencari-cari seseorang untuk dijadikan contoh/panutan. Dalam ajaran Islam. bahkan Rasulullah senantiasa menunjukkan budi pekerti yang baik dan terpuji kepada umatnya. Nabi telah mengajarkan kepada kita prinsip-prinsip pendidikan. Sifat-sifat Nabi yang mulia. kebijaksanaan dalam memimpin negara.S. Inilah pribadi Muhammad yang patut kita contoh dan kita tiru.

Nabi Muhammad saw. bahwa Nabi saw. Anas Bin Malik telah memberikan kesaksiannya. terhadap anak-anak.. ia mengatakan bahwa “ Saya telah sepuluh tahun menjadi pelayan Rasul. seraya bersabda. yang demikian tidak hanya kepada keluarganya saja. Diriwayatkan dari Nafi bin Umar. Engkau tetap menjadi teladan. selain itu. sungguh menakjubkan pribadi engkau wahai Muhammad. Engkau adalah suri tauladan yang sempurna bagi seluruh manusia. Inilah bukti kepedulian beliau terhadap penampilan anak. semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. bahkan sampai pembantunya sekalipun. dan bagi setiap yang menginginkan kesempurnaan dalam berbagai bentuk amal dan perbuatan. sopan dan santun. dan segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada mu untuk umat manusia seluruhnya. Wb. melihat anak kecil rambutnya dipotong separuh dan separuh lagi dibiarkan. . Engkau adalah kasih sayang yang dihamparkan Allah swt. Engkau telah menjadikan kami sebagai khairu ummah. selama itu beliau tidak pernah berkatauf atau huss ataupun aah kepada saya. sebaik-baik umat manusia. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah untukmu Ya Rasulallah. model dan idola yang layak dicontoh bagi setiap manusia dalam segala sisi kehidupan. Cukur semuanya atau tidak sama sekali. segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada Nabi Muhammad saw untuk kami semua. Banyak peristiwa dalam sejarah kehidupan Nabi yang mempesona berkaitan dengan kasih sayang beliau terhadap anak-anak.Ketika kita berbicara kasih sayang dan kelembutan Nabi Muhammad saw. maka tidak akan pernah kita temukan bandingan dan permisalan seperti beliau saw.. tapi untuk semua anak-anak pada masa itu. Contoh peristiwa kepedulian Muhammad saw. Perilaku Nabi Muhammad saw. terhadap pendidikan perilaku dan kasih sayang beliau terhadap anak-anak sangatlah banyak sekali. maka beliau melarang hal yang demikian. Wassalamu’alaikum Wr. Aamien Demikian yang dapat saya sampaikan.. juga sangat memperhatikan penampilan anak-anak. Sunggguh Agung Kepribadian Nabi Muhammad Sungguh. Apabila ada kesalahan dan kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kakek atau Pendidik bagi semua anak-anak. agar anak-anak tampil lebih baik. Aakhirul kalam. Baik beliau sebagai seorang Ayah. di muka bumi. yaitu penampilan yang Islami.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful