KOMPONEN ASAS ROBOT

Posted on March 15, 2011 by admin

KOMPONEN ASAS ROBOT Robot direka bentuk daripada kombinasi beberapa komponen. Komponen ini terdiri daripada manipulator, pengawal, sumber penggerak dan alat hujung lengan. Empat komponen ini mempunyai peranan masing-masing untuk menjayakan tugas yang diarahkan kepada robot. Gambar foto 6.3 menunjukkan kedudukan komponen tersebut.

6.2.1 I Manipulator Manipulator ialah mesin yang bergerak melakukan tugas atau kerja. Mesin ini terdiri daripada tatarajah

manipulator, pergelangan tangan manipulator dan bingkai tapak manipulator. Tugas yang dilakukan adalah bergantung kepada kegunaan robot. Jika robot digunakan untuk mengimpal, manipulator akan dipasang dengan set kimpalan di pergelangan tangannya. Rajah 6.1 menunjukkan persamaan manipulator dengan lengan manusia. Kebanyakan manipulator mempunyai enam sendi iaitu tiga sendi di tatarajah dan selebihnya di pergelangan tangan manipulator. Manipulator ini dikenali sebagai manipulator enam DOF. Satu DOF mewakili satu sendi yang akan bergerak mengikut atur cara supaya alat hujung lengan robot berada pada tempat yang dikehendaki.

(a) Tatarajah Manipulator Tatarajah manipulator terdiri daripada lengan dan sendi yang direka cipta bergantung kepada keperluan penggunaan dalam industri. Tatarajah ini terdiri daripada tatarajah kartesan, silinder, kutub dan persendian seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 6.2. Tugas yang diarahkan kepada robot adalah bergantung kepada tatarajah manipulator.

Tatarajah Kartesan

Tatarajah kartesan mempunyai jenis sendi PPP. Pergerakan ketiga-tiga sendi ini adalah prisma. Sendi pertama bergerak ke atas dan ke bawah manakala sendi kedua pula bergerak ke kiri dan ke kanan yang sama dengan sendi ketiga. Kombinasi tiga pergerakan ini membentuk kawasan kerja (workspace) tatarajah kartesan yang kelihatan seperti kuboid. Hanya dalam kawasan ini sahaja manipulator ini boleh menentukan kedudukan bahan kerja. Tatarajah ini sesuai untuk melakukan operasi ambil dan letak.

Tatarajah Silinder Tatarajah silinder mempunyai jenis sendi RPP. Pergerakan sendi pertama adalah revolut yang bersudut 360°. Sendi kedua bergerak ke atas dan ke

Sudut sendi pertama sehingga 350° dan sudut sendi kedua sehingga 180°.bawah manakala sendi ketiga bergerak ke kiri dan ke kanan. Tatarajah ini sesuai untuk melakukan operasi angkut dan susun. Tatarajah ini sesuai untuk melakukan operasi angkut dan susun. Kutub Tatarajah kutub mempunyai jenis sendi RRP. Hanya dalam kawasan ini sahaja ia boleh menentukan kedudukan bahan kerja. . Sendi ketiga bergerak secara prisma iaitu ke kin dan ke kanan. Kawasan kerja manipulator ini kelihatan seperti silinder. Hanya dalam kawasan ini sahaja ia boleh menentukan kedudukan bahan kerja. Pergerakan sendi pertama dan kedua adalah revolut. Kawasan kerja manipulator ini berbentuk separuh sfera.

Pergerakan ketiga-tiga sendi ini adalah revolut. Sudut sendi ketiga mempunyai pergerakan sehingga 300°. Hanya dalam kawasan ini sahaja ia boleh menentukan kedudukan bahan kerja. Kawasan kerja manipulator ini berbentuk sfera. .Persendian Tatarajah persendian mempunyai jenis sendi RRR. Penggunaan tatarajah ini adalah sesuai untuk kerja mengimpal. Sudut sendi pertama sehingga 360° manakala sudut sendi kedua pula sehingga 180°. mengecat dan memasang kereta.

(b) Pergelangan Tangan Manipulator Pergelangan tangan manipulator berfungsi seperti pergelangan tangan manusia. Bahagian ini terletak di hujung tatarajah manipulator (rujuk Rajah 6. .2 menunjukkan binaan pergelangan tangan manipulator. Rajah 6.1) yang mempunyai tiga sendi. rewang dan olek. Sendi ini bergerak secara putaran yang terdiri daripada pergelangan.

dinding atau siting. Tujuan bingkai tapak diletakkan sedemikian adalah untuk membuat capaian yang mudah terhadap bahan kerja.4 merupakan contoh manipulator bertapak di siting dan Rajah 6. Terdapat juga tapak manipulator yang boleh bergerak iaitu tapaknya berada di atas rel. . Contoh operasi manipulator di rel ialah angkut dan susun.(c) Bingkai Tapak Manipulator Bingkai tapak manipulator boleh diletakkan sama ada di lantai.3 pula menunjukkan manipulator di atas rel. Gambar foto 6.

.11 .4 Tali Sawat Tali sawat ialah bahan jalur yang berputar berterusan menggunakan dua takal atau lebih untuk menggerakkan peralatan mesin.Tali Sawat Posted on March 15. Tali sawat mempunyai beberapa kelebihan. tidak memerlukan pelincir. Takal dipasang pada aci dibantu oleh galas seperti yang ditunjukkan dalam Gambar foto 6. antaranya termasuk: (i) (ii) mudah dipasang dan digunakan. 2011 by admin 6.3.

segerak dan rata. Terdapat beberapa jeni tali sawat yang digunakan dalam industri iaitu tali sawat jenis V. (a) Tali Sawat Jenis V Tali sawat jenis V adalah berbentuk seakan-akan huruf V. Tali sawat ini boleh menghasilkan putaran yang baik dan lancar kerana ia boleh berada pada kedudukan padat dan ketat di atas alur takalnya. Kelajuan putaran tali sawat adalah tidak seragam dibandingkan dengan gear kerana tali sawat memindahkan kuasa dari satu takal ke takal pasangannya dengan jarak yang jauh dan menyebabkan berlaku kehilangan kuasa.(iii) mudah dan murah untuk disenggarakan. Jenis ini sesuai digunakan untuk jarak antara dua takal yang dekat dengan memberi kelajuan yang . (iv) mempunyai jarak aci yang fleksibel. Kelajuan putaran mesin yang menggunakan tali sawat mudah diubah dengan mengubah saiz diameter takal dan panjang tali sawat.

tinggi. Gambar foto 6.13. (b) Tali Sawat Segerak Tali sawat segerak digunakan untuk kendalian yang memerlukan ketepatan. Tegangan tali sawat adalah penting bagi melanjutkan jangka hayatnya. Jenis ini mempunyai gigi pada sebelah dalam dan juga menggunakan takal yang bergigi sebagaimana pada Gambar foto 6. Tali sawat segerak memerlukan tegangan yang rendah untuk . industri ringan dan pertanian. penjajaran atau halaju yang tetap. peralatan rumah.12 menunjukkan tali sawat jenis V. Gigi pada tali sawat dan takal menghalang tali sawat daripada tergelincir ketika ia berkendali. Tali sawat jenis V banyak digunakan dalam industri automotif. Tali sawat ini mudah dipasang dan digantikan apabila perlu.

(c) Tali Sawat Rata Tali sawat rata merupakan jenis tali sawat yang pertama digunakan dalam industri. Gambar foto 6. Tali sawat ini sesuai digunakan jika jarak di antara dua takal jauh. Walau bagaimanpun kecekapan tali sawat rata adalah rendah berbanding dengan tali sawat jenis V dan segerak.14 menunjukkan tali sawat rata.memutarkan takalnya berbanding dengan tali sawat jenis V. . Tali sawat rata boleh digunakan dalam keadaan acinya tidak selari. Penggunaannya mementingkan kelajuan dan ketegangan yang tinggi supaya is dapat berfungsi dengan baik.

Terdapat beberapa perkara yang perlu diberi perhatian untuk menyenggara tali sawat: (i) jangan mencungkil atur takal dengan pemutar skru atau peralatan yang seumpamanya yang boleh menjejaskan alur takal ketika menggantikan tali sawat. (iii) pastikan kedudukan antara aci setari. (iv) lindungi tali sawat daripada habuk untuk memelihara hayatnya. (ii) ubah kedudukan takal untuk menambah ketegangan tali sawat. .

tahan lama. Minyak pelincir perlu digunakan untuk melancarkan pergerakan rantai. Terdapat dua jenis rantai yang digunakan oleh mesin iaitu rantai guling dan rantai manik.28 menunjukkan contoh rantai. Gegancu dipasang pada aci dengan menggunakan galas. lebih murah daripada sistem gear dan boleh digunakan untuk penghantaran kuasa yang lebih tinggi. is tidak terjejas oleh kesan panas dan minyak. (a) Rantai Guling .6. Rantai mudah dipasang.5 Rantai Rantai digunakan untuk memindahkan kuasa antara dua aci menggunakan gegancu.3. Memandangkan rantai dibuat daripada besi. Rantai lebih sesuai digunakan pada kelajuan yang rendah. Rajah 6.

dua pin dan dua plat luar seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 6. Manik diperbuat sama ada .30. Rantai ini terdiri daripada gabungan beberapa rangkai. dua penggelek.Rantai guling memberikan daya kilas. Rantai ini terdiri daripada beberapa manik yang dirangkai bersama bagi membentuk rantai seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 6.29. dua sesendal. Setiap rangkai mempunyai dua plat dalam. (b) Rantai Manik Rantai manik adalah untuk kegunaan robot yang mempunyai daya kilas yang rendah. penghantaran kuasa dan keseragaman kelajuan putaran yang tinggi.

Rantai manik digunakan bersama gegancu. .daripada plastik atau besi.

3. B. Darjah putaran per langkah merupakan faktor penting dalam memilih motor pelangkah. Satu langkah putaran sudut tertentu yang dikawal oleh isyarat berdigit.2 Motor Pelangkah Motor pelangkah ialah motor elektrik yang menggunakan bekalan kuasa elektrik dan berputar mengikut darjah putaran per langkah.19 menunjukkan binaan asas motor pelangkah. Rajah 6. C dan D) untuk mendapatkan putaran lawan jam. 2011 by admin 6. Motor ini terdiri daripada pemegun dan pemutar bermagnet kekal.Motor Pelangkah Posted on March 15. Gambar foto 6. .10 menunjukkan contoh motor pelangkah. Setiap belitan dalam motor pelangkah perlu dibekalkan kuasa secara bergilir (talian A.

Motor ini menggerakkan robot dengan memberikan daya kilas yang tinggi pada kelajuan yang rendah. Apabila talian A dibekalkan kuasa. Binaan motor ini adalah seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 6. . pemplot X-Y. (a) Motor Pelangkah Dua Kutub Magnet Kekal Motor pelangkah dua kutub magnet kekal ialah motor pelangkah yang mempunyai dua kutub magnet kekal di pemutar. `c’ dan V. Pemutar akan terus bergerak pada arah lawan jam jika talian C dan kemudian talian D dibekalkan kuasa. `b’. mesin taip elektrik dan pencetak. pemegun `b’ menjadi kutub utara dan menyebabkan kedudukan pemutar adalah seperti dalam Rajah 6. Pemegun pula terdiri daripada `a’.19. Pemutar terdiri daripada bahan yang mudah diaruh oleh medan magnet. Pemutar akan bergerak pada arah lawan jam sebanyak 90° jika talian ‘B ‘ kuasa yang boleh menyebabkan pemegun `a’ menjadi kutub utara.19. Terdapat pelbagai jenis motor pelangkah antaranya termasuklah motor pelangkah dua kutub magnet kekal dan motor pelangkah dua kutub bifilar.Contoh penggunaan motor ini adalah di dalam mesin CNC.

. Rajah 6.(b) Motor Pelangkah Dua Kutub Bifilar Motor pelangkah dua kutub bifilar ialah motor pelangkah yang mempunyai dua kutub magnet kekal di pemutar manakala belitan di pemegun disusun secara bifilar. Kebanyakan motor jenis ini digunakan pada robot bertatarajah kartesan kerana ia memberi pergerakan yang perlahan tetapi tepat. Bifilar ialah cara belitan yang menggunakan dua set dawai belitan yang mengalirkan arus pada arah yang berlawanan.20 menunjukkan binaan motor pelangkah dua kutub bifilar. Cara ini adalah untuk memudahkan pertukaran arah pengaliran arus yang bertujuan untuk menukarkan arah pergerakan motor.

21 menunjukkan contoh sistem gear. Rajah 6. Gear yang biasa terdapat dalam pasaran diperbuat daripada pelbagai bahan seperti besi.3. plastik. Setiap gear mempunyai aci pada bahagian tengahnya. nilon dan tembaga.6.3 Gear Gear merupakan satu bulatan yang bergigi di sekelilingnya dan sentiasa bekerja berpasangan. . Gigi gear sentiasa berselisih dengan gigi gear pasangannya.

Hasilnya gear besar berputar pada kadar 1/5 kelajuan pinan tetapi daya .Umumnya. Perkadaran jumlah gigi antara kedua-dua gear ini menentukan kadar kelajuan antara gear. Dalam gabungan gear terdapat satu gear kecil yang disebut pinan yang mempunyai jumlah gigi yang kurang berbanding dengan gear yang lebih besar. Sebagai contoh. Gear juga digunakan untuk meningkatkan atau mengurangkan kelajuan putaran. Robot menggunakan gear untuk menukarkan arah pergerakannya sama ada ke kiri atau ke kanan dan ke atas atau ke bawah. Keadaan ini membolehkan semua bahagian mesin bekerja dengan kelajuan yang berbeza-beza. perkadaran gear adalah 1:5. gear digunakan untuk memindahkan kuasa dan putaran antara aci. jika pinan mempunyai 20 gigi untuk memutar gear besar yang mempunyai 100 gigi.

Sebaliknya. (a) Rangkaian Gear Rangkaian gear robot terdiri daripada beberapa gear yang disambung bersama untuk membolehkan pemindahan kuasa dan menukarkan arah putaran. Rangkaian Biasa Rangkaian biasa terdiri daripada beberapa gear yang disambung secara sesiri seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 6. Terdapat dua jenis rangkaian gear iaitu rangkaian biasa dan rangkaian planet.22. Rangkaiannya . Proses ini disebut gear penurun.kilasnya bertambah 5 kali ganda. jika gear besar memutar pinan bermakna sistem gear ini disebut gear pekali tetapi daya kilasnya berkurangan. 1.

Gear pegun dikenali sebagai gear matahari dan gear berputar dikenali sebagai gear planet. Rajah 6. gear pemelahu dan gear terpicu. Rangkaian gear mudah mempunyai satu aci pada setiap gear. Bahagian gear yang digunakan untuk membina rangkaian ini dikenali sebagai gear pemacu. . 1. Rangkaian Planet Rangkaian planet terdiri daripada gear pegun dan gear berputar. Gear pemacu disambungkan kepada motor pelangkah sebagai alat penggerak rangkaian ini.dikelaskan sebagai rangkaian gear mudah dan majmuk. Kuasa dipindahkan melalui sentuhan antara gigi gear. Putaran gear planet adalah mengelilingi gear matahari dan kuasa dipindahkan dari gear planet ke gear lain melalui putaran in.23 menunjukkan rangkaian gear planet. manakala rangkaian gear majmuk mempunyai beberapa gear yan disambung kepada satu aci.

Gear taji Gear taji ini mempunyai gigi yang lurus. Jenis Gear Terdapat beberapa jenis gear yang digunakan pada robot seperti gear taji. Aci setiap gear adalah selari antara satu sam lain seperti yang ditunju kan dalam rajah 6.b. 1. gear serang dan gear ulir. gear heliks.24 .

Rajah 6. Gearjenis ini lebih senyap pada kelajuan yang tinggi kerana hentakan ketika berlaku sentuhan antara gigi gear adalah perlahan tetapi ia mudah tergelincir ke sisi.25 menunjukkan gear heliks herringbone. 3. Gear dan pinan bertemu pada sudut 90′.26 menunjukkan gear serong.2. Rajah 6. Gear serong Gear ini digunakan untuk penghantaran kuasa dan putaran antara aci yang menyilang. Gear heliks Gear ini mempunyai satu barisan alur gigi yang bersudut (0) dengan aci. Oleh itu. . gear heliks herringbone digunakan untuk mengatasi masalah tersebut.

4.27 menunjukkan gear ulir. Gear ulir dan pemacunya bercantum untuk memindahkan kuasa mekanik antara aci yang tidak selari dan tidak bersilang. . Gear ulir Gear ini dipacu oleh pemacu ulir yang menyerupai skru mengelilingi aci. Rajah 6.

. Alat ini berfungsi seperti jari tangan manusia iaitu untuk menggenggam bahan kerja. Terdapat tiga jenis penggenggam yang boleh dikendalikan oleh alat hujung lengan iaitu penggenggam mekanik. Pada robot.9 menunjukkan alat hujung lengan pada robot. 2011 by admin Alat Hujung Lengan Alat hujung lengan terletak di pergelangan tangan robot.Alat Hujung Lengan Posted on March 15. Gambar foto 6. Adakalanya ia dipasang dengan peralatan industri seperti set penyembur cat. alat ini berada di DOF terakhir dan mempunyai pelbagai kegunaan mengikut reka bentuknya. penggenggam vakum dan penggenggam magnet.

(a) Penggengam Mekanik Penggenggam mekanik ialah alat hujung lengan yang menggenggam bahan kerja menggunakan daya mekanik. Bentuk penggenggam terdiri daripada penggenggam dalam dan penggenggam luar seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 6.11. Daya tekanan daripada penggenggam hendaklah sesuai dengan beban yang digenggam supaya beban berada tetap pada kedudukannya sepanjang pergerakan robot.10 dan Rajah 6. . Buka dan tutup penggenggam mekanik dipandu oleh sistem pneumatik dan system pergerakan gear.

Kit vakum terdiri daripada getah boleh lentur dan getah kuat.(b) Penggenggam Vakum Penggenggam vakum ialah sejenis alat hujung lengan yang dapat menggenggam bahan kerja dalam keadaan bahan tersebut terlekat pada kit vakum. Contoh kit vakum adalah seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 6.12. manakala salur vakum pula terdiri daripada salur getah yang menghubungkan kit vakum dengan kuasa vakum dari pam. Komponen utama penggenggam vakum ialah kit vakum dan salur vakum. Penggenggam ini adalah sesuai untuk bahan kerja yang mempunyai permukaan yang lebar seperti cermin. .

bentuk permukaan dan berat beban supaya boleh diangkat dengan mudah.Penggenggam vakum berkendali apabila kuasa vakum wujud antara kit vakum dengan bahan kerja.14 pula adalah penggenggam vakum menggunakan satu kit vakum. Rajah 6. Penggunaan penggenggam vakum mengambil kira pusat graviti beban. lebih tinggi keupayaan angkat bebannya. Bilangan dan saiz diameter kit vakum mempengaruhi daya angkat bahan kerja. iaitu lebih besar diameter kit vakum. Semakin banyak bilangan kit vakum. . Bahan kerja boleh diangkat jika tekanan udara dalam kit vakum lebih rendah daripada tekanan udara luar.13 menunjukkan penggenggam vakum yang menggunakan dua kit vakum. manakala Rajah 6. semakin tinggi keupayaan angkat bahan kerja dan begitu juga saiz.

Apabila medan magnet menghampiri bahan logam (bahan kerja) wujud medan magnet lain yang berlawanan kekutubannya. Bahan kerja sentiasa ditarik oleh alat hujung lengan dan . Fenomena ini menyebabkan logam itu tertarik ke alat hujung lengan .(c) Penggenggam Magnet Penggenggam magnet ialah sejenis alat hujung lengan yang dapat menggenggam bahan logam menggunakan bahan magnet. Bahan magnet ini adalah magnet buatan iaitu bahan keluli dimagnetkan melalui proses elektromagnet.

Rajah 6.hanya dilepaskan setelah tiada lagi kesan elektromagnet padanya apabila bekalan AT diputuskan. MEKANISME ROBOTIK Mekanisme robotik dilengkapi dengan penderia. motor pelangkah.3. tali sawat dan rantai untuk membolehkannya melaksanakan tugas yang lebih kompleks.1 1 Penderia . gear.15 menunjukkan penggenggam magnet pada robot. 6.

bau. cahaya dan kehadiran bahan kerja. Penderia ini mempunyai fungsi yang sama dengan pancaindera . pendengaran dan pertuturan. penderia yang digunakan memberi tindak balas dalam bentuk berdigit kerana biasanya robot dikawal oleh litar berdigit atau mikropengawal. Dalam teknologi robotik.Penderia ialah peranti yang digunakan untuk mengesan kedudukan sendi dan bahan kerja. sentuh. Terdapat pelbagai jenis penderia yang digunakan oleh robot seperti penderia penglihatan. Peranti ini akan menghasilkan isyarat elektrik pada keluarannya. daya kilas. daya dan tekanan. kelajuan putaran.

Contoh penderia yang biasa digunakan ialah penderia suhu dan penderia daya.manusia seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 6. Perubahan rintangan akan mengubah nila voltan keluaran secara berkadar terus dengan suhu. Contoh penderia suhu ialah pengesan suhu berintangan (RTD) dan pengesan suhu litar bersepadu (ICTD) yang diletakkan pada alat hujung lengan robot. . (a) Penderia Sentuh Penderia sentuh ialah kategori penderia yang akan berfungsi apabila bersentuh dengan objek yang dikesan. Penderia suhu akan memberi maklumat mengenai suhu pada bahan kerja dan robot akan bertindak mengikut arahan. Mikropengawal bertindak sama Lazimnya.16. RTD menggunakan bahan yang akan berubah nilai rintangannya dengan perubahan suhu kendalian. penderia suhu digunakan untuk mengukur suhu sesuatu bahan kerja. Penderia boleh dibahagikan kepada dua mod kendalian iaitu penderia sentuh dan penderia tak sentuh.

17. (b) Penderia Tak Sentuh Penderia tak sentuh ialah kategori penderia yang akan berfungsi apabila objek yang hendak dikesan berada dalam kawasan pengesan.Penderia daya ialah peranti yang mengesan dan mengukur daya. Perubahan rintangan adalah berkadar terus dengan daya. Pengawal robot menghantar isyarat kepada penggenggam supaya menggenggam telur dengan sempurna. Peranti ini dikenali sebagai tolok terikan yang menghasilkan keluaran rintangan berubah. Kegunaan penderia daya ini adalah untuk mengukur daya penggenggam mekanik robot apabila sedang menggenggam telur seperti ditunjukkan dalam Rajah 6. Tindakan diperoleh melalui gangguan medan magnet atau .

perubahan cahaya. Penderia jenis ini dinamai penderia hampir. Penderia hamper yang kerap digunakan ialah penderia hampir optic dan penderia halangan cahaya searah atau balikan. .18. Contoh penggunaannya adalah untuk mengesan kehadiran beban di penggenggam robot seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 6. maka pengawal robot menghantar isyarat untuk menggenggam objek tersebut. Apabila objek telah berada di penggenggam.

Kebanyakan penggerak robot ialah motor elektrik yang terdiri daripada motor AU. motor AT dan motor pelangkah.3 Sumber Penggerak Sumber penggerak ialah kuasa yang digunakan untuk menggerakkan robot. kuasa hidraulik dan kuasa pneumatik. penggerak yang menggunakan kuasa hidraulik. motor elektrik tidak mempunyai kuasa angkat beban yang tinggi sepertimana. (a) Kuasa Elektrik Kuasa elektrik diperoleh daripada bekalan utama voltan AU sama ada fasa tunggal atau tiga fasa. Walau bagaimanapun.2. Umumnya. Tiga jenis sumber penggerak utama iaitu kuasa elektrik. Motor elektrik . 2011 by admin 6. kelajuan motor elektrik mudah dikawal dan ia tidak memerlukan kawasan lantai yang besar untuk menempatkannya. Voltan AU digunakan untuk menggerakkan robot bersaiz besar manakala voltan AT digunakan untuk robot bersaiz kecil.Sumber Penggerak Posted on March 15.

(b) Kuasa Hidraulik Kuasa hidraulik dihasilkan oleh bendalir bertekanan tinggi untuk menggerakkan motor atau silinder hidraulik pada robot. Sumber kuasa hidraulik terdiri daripada tangki simpanan bendalir. Gambar foto 6. plat sesekat. Tekanan bendalir yang digunakan oleh robot adalah .memberi kejituan yang tinggi terhadap tugas yang dilaksanakan dalam operasi pemasangan. penapis dan pam.6 menunjukkan contoh robot yang menggunakan motor elektrik.

Oleh itu ia perlu dibersihkan dan disejukkan dengan menggunakan plat sesekat. Kemudian. Rajah 6. . bendalir ini kembali ke tangki dalam keadaan panas dan mengandungi kotoran. Bendalir ini bertekanan tinggi dan akan menggerakkan motor tersebut. Bendalir yang bersih akan dipam untuk menghasilkan bendalir bertekanan tinggi dan dibekalkan kepada motor hidraulik semula.di antara 150 hingga 180 bar. Bendalir daripada tangki simpanan akan dipam ke motor hidraulik.6 menunjukkan binaan sumber kuasa hidraulik.

Robot yang bersaiz besar seperti Unimate 2000 menggunakan motor hidraulik. Robot ini bergerak dengan kelajuan yang tinggi dan mempunyai kuasa angkat beban yang tinggi. tangki . Walau bagaimanapun robot hidraulik memerlukan kawasan lantai yang besar dan sentiasa terdedah kepada kebocoran bendalir. Rajah 6. (c) Kuasa Pneumatik Kuasa pneumatik dihasilkan oleh udara bertekanan tinggi untuk menggerakkan motor atau silinder pneumatic pada robot.7 menunjukkan robot yang menggunakan motor hidraulik. Sumber kuasa pneumatik terdiri daripada pemampat udara.

8. Tekanan u d a r a yang la z i m digunakan ialah 6 bar. Pemampat udara berfungsi untuk meningkatkan tekanan udara dalam tangki simpanan dan menggunakan motor hidraulik motor elektrik digunakan untuk menjalankan pemampat tersebut.simpanan udara bertekanan tinggi dan motor elektrik. Binaan sumber kuasa pneumatic bertekanan pneumatik ditunjukkan dalam Rajah 6. Silinder pneumatik sering digunakan pada penggenggam robot untuk operasi buka dan tutup.9 menunjukkan robot menggunakan motor . Rajah 6. Robot kecil yang mempunyai dua hingga empat DOF menggunakan motor dan silinder pneumatik terhad kepada operasi ambil dan letak sahaja.

Proses sebaliknya berlaku untuk menggerakkan rod ke kedudukan asal. Gambar foto 6. Terdapat dua tamatan dan satu sebelah kanan menerima tekanan bendalir. rod bergerak ke kiri manakala tamatan sebelah kiri mengeluarkan sebahagian bendalir atau udara tadi ke tangki simpanan.dan silinder pneumatik. Terdapat juga robot yang menggunakan duajenis sumber penggerak. .7 menunjukkan contoh silinder hidraulik atau pneumatik satu rod.

Motor hidraulik atau pneumatik terdiri daripada. satu tamatan masukai satu tamatan keluaran tekanan bendalir atau ud seperti yang ditunjukkan dalam Gambar foto 6. beberapa ram dalam kebuk. . Tekanan bendalir atau udara kemudiannya dilepaskan melalui tamatan keluaran. ram tertolak untuk menghasilkan pusingan aci.8 Apabila tekanan bendalir atau udara dikenakan pada tamatan masukan.

3.Ketiga-tiga sumber penggerak yang digunakan dalam robot mempunyai kebaikan dan keburukan seperti yang diringkaskan dalam Jadual 6. .

2011 by admin 6.2 Pengawal Pengawal ialah satu sistem litar elektronik berdigit yang menyimpan maklumat atur cara untuk .2.Pengawal Posted on March 15.

Terdapat beberapa jenis pengawal robot seperti pengawal paksi servo dan bukan servo. maka operasi tugas robot akan dilakukan dengan sempurna seperti yang diaturcarakan. Pengawal menggunakan bekalan AU manakala pendan mengajar pula menggunakan bekalan AT. Gambar foto 6. Litar ini mengawal kedudukan pergerakan dan kelajuan motor dengan membandingkan status semasa.menggerakkan robot. Jenis motor . Aturcara tersebut mengandungi status setiap sendi yang dimasukkan ke pengawal melalui penggunaan pendan mengajar. mikropemproses dan pengawal logic boleh atur cara (PLC). Pengawal berhubung dengan peralatan atau peranti melalui penggunaan antara muka. Pergerakan robot dan keadaan persekitarannya adalah dalam pengetahuan pengawal. (a) Pengawal Paksi Servo dan Bukan Servo Servo ialah litar kawalan motor yang digunakan dalam robot.5 menunjukkan pendan mengajar pada pengawal.

pengawal aras teknologi sederhana dan pengawal aras teknologi tinggi. Pergerakan yang boleh dilakukan oleh pengawal bukan servo ialah pergerakan titik ke titik sahaja. 16 bit atau 32 bit. Kawalan ini menghasilkan pergerakan laluan yang berterusan manakala fungsi pengawal paksi bukan servo pula ialah mengawal pergerakan robot dengan menggunakan suis had untuk pergerakan mula dan henti. Terdapat tiga kelas pengawal robot iaitu pengawal aras teknologi rendah. (b) Mikropemproses Mikropemproses ialah satu peranti yang melaksanakan atur cara untuk menggerakkan robot. Semasa robot bergerak. Fungsi pengawal paksi servo ialah mengawal pergerakan robot melalui maklum balas daripada penderia dengan menggunakan motor servo. . tidak ada maklum balas daripada motor. Keupayaan mikropemproses ini membenarkan pengawal mengarahkan robot untuk melakukan pelbagai tugas.tersebut ialah motor AT. Saiz mikropemproses yang digunakan adalah 8 bit.

Tugas yang sukar dilakukan dapat diatasi dengan menggunakan pengawal aras teknologi tinggi yang mempunyai keupayaan mikropemproses 16 bit ke atas seperti yang digunakan dalam robot aras teknologi tinggi. Pengawal ini digunakan dalam robot aras teknologi sederhana.Pengawal aras teknologi rendah adalah pengawal elektronik atau pengawal logik angin. Pengawal jenis ini digunakan dalam robot aras teknologi rendah. Pengawal aras teknologi sederhana pula mempunyai keupayaan mikropemproses 8 bit atau 16 bit. Rajah 6.4 menunjukkan komponen pengawal aras teknologi tinggi. (c) Pengawal Logik Boleh Atur Cara (PLC) .

Proses ini melibatkan mesin penebuk lubang (C) untuk kaki komponen elektronik dan peralatan pemasangan (D) untuk meletakkan komponen tersebut di atas papan litar bercetak. Dalam proses ini PLC merupakan pengawal utama setiap penggerak seperti fungsi otak pada manusia. (d) Antara Muka .Pengawal logik boleh atur cara adalah contoh pengawal aras teknologi tinggi. PLC juga berkeupayaan untuk mengendalikan robot dalam satu jujukan proses produk dengan bantuan penggerak dan suis. Rajah 6. Robot kegunaan umum dan komersial boleh menggunakan pengawal ini.5 menunjukkan contoh jujukan proses produk papan litar bercetak.

Pangkalan antara muka yang digunakan ialah antara muka sesiri jenis RS-232 atau RS-422. ingatan luaran dan penderia. ROBOTIK Posted on March 15.Pengawal robot mempunyai beberapa pangkalan antara muka untuk berhubung dengan komputer. 2011 by admin . Antara muka ini membenarkan data masuk dan keluar pada talian yang sama.

Mesin ini .ROBOTIK Pengenalan Pada tahun 1962. syarikat Unimation daripada Amerika Syarikat telah memperkenalkan robot kepada syarikat pengeluar kereta General Motors. Robot ialah sejenis mesin yang direka cipta untuk membantu manusia meningkatkan kualiti produk dan memenuhi keperluan harian.

6. PROTON.1 Takrif Robotik bermaksud pengetahuan tentang robot.1.melakukan tugas atau kerja mengikut arahan yang diaturcarakan.1.2 Kepentingan dan Keperluan Robotik Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepentingan dan keperluan robotik dalam industri seperti: . Gambar foto 6. 6.1 menunjukkan contoh penggunaan robot di kilang pemasangan kereta nasional. Dalam bab ini hanya difokuskan kepada robot yang digunakan dalam industri. manakala robot pula ditakrifkan secara umum sebagai peralatan mekatronik yang boleh berkendali secara automatik.

(ii) dapat bekerja dalam suasana bahaya tanpa perlu mempertimbangkan keselamatan dan keselesaan seperti penghawa dingin. (iv) dapat mel-aksanakan tugas berulangkali dengan memberi kejituan yang tinggi ketika dalam kawalan. (v) dapat melaksanakan tugas dengan lebih cepat dan tepat . sebaliknya manusia perlu kepada semua perkara ini. mengambil alih tugas dan tidak perlukan insuran perubatan. (iii) dapat bekerja secara berterusan tanpa letih. pakaian keselamatan dan penyedut udara panas. cuti. lampu.(i) dapat melakukan tugas untuk menghasilkan pengeluaran yang berkualiti dengan kuantiti yang besar.

(ii) operasi perubatan seperti melakukan pembedahan pemindahan tulang dan sendi manusia. (iv) operasi di kawasan berbahaya seperti bekerja di kawasan radioaktif untuk membersihkan dan menyelenggarakan sistem. (v) operasi pembersihan bawah laut seperti membersih tumpahan minyak. .Selain kegunaan dalam industri. robot juga digunakan untuk melakukan pelbagai tugas dalam kehidupan harian kita. (iii) operasi membantu orang yang tidak upaya seperti mengambil makanan dan sebagainya. contohnya: (i) operasi pengawasan seperti menggunakan kamera untuk mengesan pesalah jalan raya.

6.3 Aras Teknologi Robot Aras teknologi robot terbahagi kepada aras teknologi rendah. sederhana dan tinggi. (a) Aras Teknologi Rendah Robot aras teknologi rendah melakukan jujukan tugas yang lama untuk satu masa tertentu.teknologi rendah tidak boleh ditukar ketika sedang berkendati kerana ia mempunyai kawalan pergerakan yang tetap.1. Tugas untuk robot aras . Walau .

bagaimanapun. Walau bagaimanapun tugas yang . Robot aras teknologi sederhana boleh membuat lebih pergerakan berbanding dengan robot aras teknologi rendah.1. Masalah kawalan pergerakan yang tetap untuk robot aras teknologi rendah dapat diatasi dengan menggunakan robot (b) Aras teknologi sederhana. Walau bagaimanapun. ia mempunyai ketepatan sistem yang lebih tinggi berbanding robot aras teknologi sederhana dan tinggi. ia boleh melakukan tugas yang lain apabila diubah jujukannya. Setiap tugas yang dilakukan hendaklah sesuai dengan ciri yang ada pada aras teknologi ini seperti yang dinyatakan dalam Jadual 6. Pergerakan robot adalah sama sebagaimana laluan yang dibentuk oleh pengendali. Robot ini boleh melakukan tugas yang mudah kerana mempunyai sehingga empat sendi dan dikawal oleh pengawal elektronik. Pengendali robot membentuk laluan pergerakan secara insani dengan memandu robot setelah bekalan kuasa robot diputuskan. Pergerakan yang dibentuk akan dirakam oleh pengawal dan kemudian dimainkan semula apabila bekalan kuasa dibekalkan.

maka robot aras teknologi tinggi perlu digunakan. Tugas yang dilakukan oleh robot ini adalah lebih kompleks berbanding tugas robot aras teknologi sederhana kerana mempunyai lebih enam sendi dan dikawal oleh mikropemproses 16 bit ke atas.dijalankan terbatas kepada ciri yang ada pada robot aras teknologi sederhana seperti yang dinyatakan dalam Jadual 6. (c) Aras Teknologi Tinggi Robot aras teknologi tinggi mampu melakukan tugas walaupun persekitarannya berubah seperti wujudnya objek yang menghalang pergerakannya. Robot memahami persekitarannya melalui penggunaan penderia.1. Robot ini boleh melakukan tugas yang kompleks kerana mempunyai sehingga enam sendi dan dikawal oleh mikropemproses 8 bit atau 16 bit.1. Tugas yang dilaksanakan hendaklah sesuai dengan ciri robot aras teknologi tinggi seperti yang dinyatakan dalam Jadual 6. . Sekiranya saiz robot terlalu besar dan sukar untuk dikendalikan secara insani.

Bookmark the permalink. .This entry was posted in Robotik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful