WAJ3115 BAHASA MELAYU KOMUNIKATIF 1

TAJUK 2 KONSEP BUDI BAHASA DALAM MASYARAKAT MELAYU DAN MALAYSIA

SINOPSIS Tajuk 2 menjelaskan tentang konsep budi, bahasa dan budi bahasa dalam masyarakat Melayu dan Malaysia kepada pelajar. Turut dibincangkan ialah ciri-ciri budi bahasa.

HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir tajuk ini, anda seharusnya dapat: 1. 2. 3. menjelaskan konsep budi, bahasa dan konsep budi bahasa; menyenaraikan ciri-ciri budi bahasa; menerangkan amalan budi bahasa masyarakat Malaysia.

KERANGKA TAJUK-TAJUK
Konsep Budi Bahasa dalam Masyarakat Melayu dan Malaysia

Takrif Budi

Takrif Bahasa

Takrif Budi Bahasa

Ciri-Ciri Budi Bahasa

• •

KANDUNGAN ISI

Pengenalan Perhubungan sosial dalam masyarakat Melayu khususnya Malaysia diikat oleh perkongsian makna yang disimbolkan melalui bahasa, gerak geri badan dan gabungan perlakuan dan sikap keseluruhannya. Simbol ini dilambangkan dengan nilai-nilai yang perlu diamalkan oleh
7

Apakah kayu ukur dalam membina hubungan yang luhur ini? Adakah harta kekayaan atau budi bahasa? Budi bahasa tetap menjadi keutamaan. Hutang emas boleh dibayar. Sebaliknya. Sebab itu ada bidalan: ”Biar buruk kain dipakai. Namun. jika kita berkebolehan menguasai hubungan sosial ini dengan baik. Budi adalah sebahagian daripada sistem etika orang Melayu dan Malaysia yang mencerminkan peribadi dan asuhan mereka. Kegagalan seseorang individu mengendalikan hubungan sosial ini akan menyebabkan dia disingkirkan atau dipulaukan oleh masyarakatnya sendiri. dalam apa jua keadaan budi dan bahasa adalah citra masyarakat negara Malaysia. asalkan pandai membawa diri. budi ditakrifkan sebagai intelek atau kebaikan. dan mempengaruhi cara mereka berhubungan dengan orang lain. tegak manusia kerana budi. sistem budi bahasa juga berubah. semakin cenderung manusia untuk memandang ke atas. 8 . hutang budi dibawa mati Tegak rumah kerana sendi. • Takrif Budi Menurut Asma Abdullah (2009). masak sebiji di atas peti. semakin maju masyarakat. kalau ada harta lebih dihormati. maka kita akan dihormati dan berjaya dalam hidup.WAJ3115 BAHASA MELAYU KOMUNIKATIF 1 seseorang apabila berdepan dengan alam sosialnya.” Tetapi. Walaupun budi bahasa masih menjadi keutamaan. semakin tinggi tahap ekonomi. Perjalanan kehidupan harian dipandu oleh budi yang diwarisi daripada generasi yang terdahulu seperti yang dicerminkan dalam pantun Melayu berikut: Pisang emas dibawa belayar.

mengerti. Pentakrifannya juga melibatkan perbuatan dan tingkah laku yang baik. • Takrif Bahasa Bahasa ialah suatu sistem simbol lisan yang arbitrari yang digunakan oleh anggota sesuatu masyarakat bahasa untuk berkomunikasi dan 9 . Berbudi menjadi keutamaan dalam proses sosialisasi dan pembudayaan. intergriti. budi ialah akal. kita bukan sahaja mampu membentuk aspek pembangunan luaran semata-mata. pemikiran. rasa. pengucapan. kata hati. perangai dan akhlak yang baik. Dengan ini. adalah konsep kognitif. perasaan. Tegasnya persoalan budi berkait rapat dengan conscience. Budi menghendaki manusia bersifat rasional tetapi dengan sensitiviti dan keprihatinan yang sewajarnya terhadap rasa. mengetahui. Guru-guru memerlukan pembangunan budi yang terpuji seperti ketulusan. tetapi perlu memperbaiki aspek dalaman yang dikenali sebagai aspek keperibadian untuk menjadikan masyarakat sebagai suatu masyarakat yang benar-benar bertamadun. kesedaran. amanah dan akauntabiliti.WAJ3115 BAHASA MELAYU KOMUNIKATIF 1 Profesor Dahlan dari Universiti Kebangsaan Malaysia telah menggambarkan budi sebagai penguasaan rasa (rasa dalaman intuitif) ke atas pemahaman yang rasional semata-mata. Budi ialah satu keseluruhan sifat. hati dan berhati perut. Rasional membolehkan manusia mengawal dan mengeksploitasi alam semula jadi dan dapat mengelak daripada dianggap sebagai tidak berhati perut. Jelasnya budi ialah pancaran nilai utama yang telah menetapkan corak akhlak dan nilai manusia. perlakuan dan akhlak yang menjelaskan persoalan dalaman manusia. berpengalaman dan berakal. sikap. seseorang yang berbudi ialah orang yang berilmu. Menurut Noriati (2002). Kesimpulannya. adil. pandai. kebijaksanaan. bijak. kejujuran.

Menurut Kamus Linguistik (1997). d. Nik Safiah Karim (2002) mengatakan bahawa penggunaan bahasa merujuk kepada kebolehan pelajar memulakan. 1987) Dalam konteks dunia pendidikan. 10 . Bahasa adalah sistem yang arbitrari iaitu simbol bunyi bersuara yang membenarkan semua orang dalam budaya itu ataupun mereka yang mempelajari sistem budaya berkomunikasi (Finocchiaro. Bahasa ialah lambang pertuturan arbitrari yang digunakan oleh masyarakat untuk berhubung. (Soenjono Dardjowidjojo. 1972). memberi pendapat.2007) Selain itu. Bahasa adalah sistem yang arbitrari bagi simbol bunyi bersuara yang digunakan oleh manusia dalam berkomunikasi (Wardhaugh. bahasa adalah keupayaan fitrah manusia yang berupa satu sistem lambang bunyi bersuara arbitrari yang dipersetujui bersama oleh satu kelompok sosial dan digunakan sebagai alat berinteraksi. merujuk dan berurus bagi mendapatkan maklumat dan perkhidmatan. a. berunding. Hasilnya pelajar dapat berinteraksi. membina dan mengekalkan persahabatan serta perhubungan dengan orang lain. terdapat beberapa definisi yang mengungkapkan maksud bahasa. c.1964). b.WAJ3115 BAHASA MELAYU KOMUNIKATIF 1 berinteraksi sesama mereka berlandaskan kepada budaya yang mereka miliki bersama. membuat pertimbangan. Bahasa sebagai satu sistem kognitif manusia yang unik yang dapat dimanipulasikan oleh manusia bagi menghasilkan sejumlah perkataan yang tidak terbatas untuk berkomunikasi dan mengumpulkan ilmu pengetahuan (Mangantar Simanjuntak.

Bidang ini juga mementingkan kenikmatan daripada hasil karya yang indah. melahirkan perasaan. • Takrif Budi Bahasa Budi bahasa merupakan satu pendekatan budaya. membaca dan mengakses maklumat daripada multimedia.WAJ3115 BAHASA MELAYU KOMUNIKATIF 1 Dalam bidang ’maklumat’. 2006) Budi bahasa ialah kebolehan menyampaikan simbol-simbol makna dalam bentuk pertuturan iaitu satu bentuk komunikasi yang paling mudah 11 . menghormati tetamu atau pelanggan. Maklumat boleh diterokai melalui aktiviti mendengar. Dengan sokongan bahan grafik. Akhirnya pelajar dapat memproses dan menyampaikan maklumat. komunikasi dan hubungan yang ditekankan serta mengandungi unsur-unsur sopan santun. melalui bahasa pelajar dapat menikmati karya sastera dan melahirkan idea serta perasaan secara kreatif. menunjukkan sikap mesra pelanggan dan merupakan satu elemen penting bagi meningkatkan martabat budaya bangsa (Abd. Proses mendapat maklumat adalah keupayaan pelajar memperoleh dan menyampaikan maklumat serta ilmu. Fokus lebih kepada keupayaan pelajar menguasai aspek kebahasaan. Rahim Abd Rashid. Kemudian dapatkan seberapa banyak maklumat tentang budi dan bahasa masyarakat Malaysia. Dalam bidang ’estetik’ pula. bahasa merujuk kepada keupayaan pelajar memperoleh dan menyampaikan maklumat secara berilmu. Layari laman web yang berkaitan. keindahan dan kehalusan bahasa. membuat apresiasi dan penghayatan. banding bezakan antara budi dan bahasa masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum.

Perkara penting bagi memelihara maruah orang lain adalah bijaksana dalam menuturkan kata-kata. Bahasa yang dituturkan hendaklah kata-kata yang baik. Sifat Merendah Diri Tidak menunjukkan perasaan bangga diri yang keterlaluan semasa berkomunikasi. mudah difahami dan sentiasa memuliakan orang lain. berani. tertib. kenapakah perkara ini penting dalam kehidupan masyarakat di Malaysia ? Ciri-Ciri Budi Bahasa 1. tatacara hidup. Bersifat Sabar Kesabaran menjadi nilai yang dapat menyelesaikan segala masalah hidup dengan beransur-ansur dan bijaksana.WAJ3115 BAHASA MELAYU KOMUNIKATIF 1 difahami. 12 . kemahiran berbahasa penting dalam masyarakat Malaysia bagi memastikan wujudnya suasana harmoni dalam kelompok. malu sabar dan sopan. Konsep-konsep lain yang berkaitan dan melengkapkan nilai budi bahasa termasuklah mulia. pemikiran dan perasaan baik terhadap orang lain sebagai peribadi mahupun pergaulan masyarakat terangkum dalam konsep budi bahasa. Pada pendapat anda. mulia. hormat. Seseorang perlu berhati-hati apabila berkata-kata. 2. penuh kehalusan. aspek budi bahasa ini dititikberatkan. Sesuai dengan corak kehidupan masyarakat yang mementingkan pemeliharaan maruah orang lain. Oleh itu. tidak berbudi dan dianggap biadap. setia. Kempen budi bahasa menjadi sebahagian daripada agenda menyatupadukan masyarakat Malaysia berbilang kaum. Lebih banyak mendengar daripada berbicara. tuturkata. adil. Orang yang tidak berbudi bahasa dianggap berperangai rendah. Umumnya setiap gerak laku. bijaksana.

Tatabahasa atau tatacara berbahasa harus sesuai dengan norma budaya sesuatu masyarakat agar tidak timbul kegusaran. Bersikap Positif Sentiasa memilih cara yang terbaik dengan menggunakan akal fikiran yang positif. huraikan ciri-ciri budi bahasa yang wujud dalam masyarakat Malaysia.WAJ3115 BAHASA MELAYU KOMUNIKATIF 1 3. 5. kemarahan dan rasa tersinggung daripada pihak lain. Menunjukkan sikap menghormati orang lain. peramah. Latihan 1 – Dengan merujuk bahan multimedia dan sokongan pengurusan grafik. Latihan 2 – Jelaskan dengan contoh bagaimana anda boleh mengamalkan konsep berbudi bahasa dalam kalangan pelajar Institut Pendidikan Guru yang terdiri daripada pelbagai kaum. Tertib dan Bersopan santun. 4. Kesantunan Bahasa Apabila Berinteraksi Melalui cara ini mereka akan menjadi mesra dan saling mengenal hati budi masing-masing. Rehatlah seketika sebelum meneruskan latihan selanjutnya. 13 . Boleh menyesuaikan diri dalam masyarakat. mesra dan manis tutur kata.

Kuala Lumpur: Utusan Publication and Dist. Tempat budak berulang mandi. Teknik Mengajar KOMSAS. Dicupak Datuk Temenggung. (2009). (2006). Kuala Lumpur: Penerbitan PTS. Asma Abdullah. sambil hayati pantun budi. Persidangan Antarabangsa Pengajian Melayu Beijing Ke-2.WAJ3115 BAHASA MELAYU KOMUNIKATIF 1 Hilangkan stres seketika. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Hidup kalau tidak berbudi. (2002). (2009). Diribut runduklah padi. Ke Arah Glokal Dimensi Budaya dalam Pengurusan Malaysia. Emas merah ada harga. Duduk tegak ke mari tanggung TAMAT Rujukan: Abd. 14 . Naffi Mat. Rahim Abd Rashid. Perigi dikatakan telaga. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Negara Malaysia. Noriati dan Sanat. Budi bahasa bernilai abadi. Agenda Perubahan Pengurusan Sumber Manusia dan Kerjaya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful