WAJ3115 BAHASA MELAYU KOMUNIKATIF 1

TAJUK 2 KONSEP BUDI BAHASA DALAM MASYARAKAT MELAYU DAN MALAYSIA

SINOPSIS Tajuk 2 menjelaskan tentang konsep budi, bahasa dan budi bahasa dalam masyarakat Melayu dan Malaysia kepada pelajar. Turut dibincangkan ialah ciri-ciri budi bahasa.

HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir tajuk ini, anda seharusnya dapat: 1. 2. 3. menjelaskan konsep budi, bahasa dan konsep budi bahasa; menyenaraikan ciri-ciri budi bahasa; menerangkan amalan budi bahasa masyarakat Malaysia.

KERANGKA TAJUK-TAJUK
Konsep Budi Bahasa dalam Masyarakat Melayu dan Malaysia

Takrif Budi

Takrif Bahasa

Takrif Budi Bahasa

Ciri-Ciri Budi Bahasa

• •

KANDUNGAN ISI

Pengenalan Perhubungan sosial dalam masyarakat Melayu khususnya Malaysia diikat oleh perkongsian makna yang disimbolkan melalui bahasa, gerak geri badan dan gabungan perlakuan dan sikap keseluruhannya. Simbol ini dilambangkan dengan nilai-nilai yang perlu diamalkan oleh
7

Hutang emas boleh dibayar. Sebab itu ada bidalan: ”Biar buruk kain dipakai. jika kita berkebolehan menguasai hubungan sosial ini dengan baik. maka kita akan dihormati dan berjaya dalam hidup. dalam apa jua keadaan budi dan bahasa adalah citra masyarakat negara Malaysia. semakin maju masyarakat.” Tetapi. hutang budi dibawa mati Tegak rumah kerana sendi. 8 . Apakah kayu ukur dalam membina hubungan yang luhur ini? Adakah harta kekayaan atau budi bahasa? Budi bahasa tetap menjadi keutamaan. dan mempengaruhi cara mereka berhubungan dengan orang lain. • Takrif Budi Menurut Asma Abdullah (2009). semakin tinggi tahap ekonomi. budi ditakrifkan sebagai intelek atau kebaikan. asalkan pandai membawa diri. Walaupun budi bahasa masih menjadi keutamaan. tegak manusia kerana budi.WAJ3115 BAHASA MELAYU KOMUNIKATIF 1 seseorang apabila berdepan dengan alam sosialnya. masak sebiji di atas peti. kalau ada harta lebih dihormati. Perjalanan kehidupan harian dipandu oleh budi yang diwarisi daripada generasi yang terdahulu seperti yang dicerminkan dalam pantun Melayu berikut: Pisang emas dibawa belayar. Budi adalah sebahagian daripada sistem etika orang Melayu dan Malaysia yang mencerminkan peribadi dan asuhan mereka. sistem budi bahasa juga berubah. Sebaliknya. Kegagalan seseorang individu mengendalikan hubungan sosial ini akan menyebabkan dia disingkirkan atau dipulaukan oleh masyarakatnya sendiri. semakin cenderung manusia untuk memandang ke atas. Namun.

kejujuran. perlakuan dan akhlak yang menjelaskan persoalan dalaman manusia. pengucapan. bijak. Tegasnya persoalan budi berkait rapat dengan conscience. kata hati. seseorang yang berbudi ialah orang yang berilmu. hati dan berhati perut. rasa. kita bukan sahaja mampu membentuk aspek pembangunan luaran semata-mata. Kesimpulannya.WAJ3115 BAHASA MELAYU KOMUNIKATIF 1 Profesor Dahlan dari Universiti Kebangsaan Malaysia telah menggambarkan budi sebagai penguasaan rasa (rasa dalaman intuitif) ke atas pemahaman yang rasional semata-mata. Dengan ini. tetapi perlu memperbaiki aspek dalaman yang dikenali sebagai aspek keperibadian untuk menjadikan masyarakat sebagai suatu masyarakat yang benar-benar bertamadun. kesedaran. berpengalaman dan berakal. Budi ialah satu keseluruhan sifat. perangai dan akhlak yang baik. pandai. kebijaksanaan. sikap. pemikiran. Budi menghendaki manusia bersifat rasional tetapi dengan sensitiviti dan keprihatinan yang sewajarnya terhadap rasa. mengetahui. budi ialah akal. amanah dan akauntabiliti. Rasional membolehkan manusia mengawal dan mengeksploitasi alam semula jadi dan dapat mengelak daripada dianggap sebagai tidak berhati perut. Guru-guru memerlukan pembangunan budi yang terpuji seperti ketulusan. Jelasnya budi ialah pancaran nilai utama yang telah menetapkan corak akhlak dan nilai manusia. intergriti. perasaan. Menurut Noriati (2002). adalah konsep kognitif. Pentakrifannya juga melibatkan perbuatan dan tingkah laku yang baik. mengerti. adil. • Takrif Bahasa Bahasa ialah suatu sistem simbol lisan yang arbitrari yang digunakan oleh anggota sesuatu masyarakat bahasa untuk berkomunikasi dan 9 . Berbudi menjadi keutamaan dalam proses sosialisasi dan pembudayaan.

terdapat beberapa definisi yang mengungkapkan maksud bahasa.WAJ3115 BAHASA MELAYU KOMUNIKATIF 1 berinteraksi sesama mereka berlandaskan kepada budaya yang mereka miliki bersama. c. a. 10 . Nik Safiah Karim (2002) mengatakan bahawa penggunaan bahasa merujuk kepada kebolehan pelajar memulakan. berunding. d. membina dan mengekalkan persahabatan serta perhubungan dengan orang lain. Bahasa ialah lambang pertuturan arbitrari yang digunakan oleh masyarakat untuk berhubung. membuat pertimbangan. Bahasa adalah sistem yang arbitrari bagi simbol bunyi bersuara yang digunakan oleh manusia dalam berkomunikasi (Wardhaugh. 1972). memberi pendapat.2007) Selain itu. Menurut Kamus Linguistik (1997). b. bahasa adalah keupayaan fitrah manusia yang berupa satu sistem lambang bunyi bersuara arbitrari yang dipersetujui bersama oleh satu kelompok sosial dan digunakan sebagai alat berinteraksi. merujuk dan berurus bagi mendapatkan maklumat dan perkhidmatan. Bahasa adalah sistem yang arbitrari iaitu simbol bunyi bersuara yang membenarkan semua orang dalam budaya itu ataupun mereka yang mempelajari sistem budaya berkomunikasi (Finocchiaro. (Soenjono Dardjowidjojo.1964). Bahasa sebagai satu sistem kognitif manusia yang unik yang dapat dimanipulasikan oleh manusia bagi menghasilkan sejumlah perkataan yang tidak terbatas untuk berkomunikasi dan mengumpulkan ilmu pengetahuan (Mangantar Simanjuntak. 1987) Dalam konteks dunia pendidikan. Hasilnya pelajar dapat berinteraksi.

2006) Budi bahasa ialah kebolehan menyampaikan simbol-simbol makna dalam bentuk pertuturan iaitu satu bentuk komunikasi yang paling mudah 11 . Dengan sokongan bahan grafik. Maklumat boleh diterokai melalui aktiviti mendengar. melahirkan perasaan. Layari laman web yang berkaitan. Fokus lebih kepada keupayaan pelajar menguasai aspek kebahasaan. membuat apresiasi dan penghayatan. membaca dan mengakses maklumat daripada multimedia. Proses mendapat maklumat adalah keupayaan pelajar memperoleh dan menyampaikan maklumat serta ilmu. banding bezakan antara budi dan bahasa masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum.WAJ3115 BAHASA MELAYU KOMUNIKATIF 1 Dalam bidang ’maklumat’. melalui bahasa pelajar dapat menikmati karya sastera dan melahirkan idea serta perasaan secara kreatif. Bidang ini juga mementingkan kenikmatan daripada hasil karya yang indah. komunikasi dan hubungan yang ditekankan serta mengandungi unsur-unsur sopan santun. Kemudian dapatkan seberapa banyak maklumat tentang budi dan bahasa masyarakat Malaysia. bahasa merujuk kepada keupayaan pelajar memperoleh dan menyampaikan maklumat secara berilmu. Rahim Abd Rashid. menghormati tetamu atau pelanggan. keindahan dan kehalusan bahasa. menunjukkan sikap mesra pelanggan dan merupakan satu elemen penting bagi meningkatkan martabat budaya bangsa (Abd. Akhirnya pelajar dapat memproses dan menyampaikan maklumat. • Takrif Budi Bahasa Budi bahasa merupakan satu pendekatan budaya. Dalam bidang ’estetik’ pula.

aspek budi bahasa ini dititikberatkan. tuturkata. kenapakah perkara ini penting dalam kehidupan masyarakat di Malaysia ? Ciri-Ciri Budi Bahasa 1. hormat. Bersifat Sabar Kesabaran menjadi nilai yang dapat menyelesaikan segala masalah hidup dengan beransur-ansur dan bijaksana. 12 . penuh kehalusan. Umumnya setiap gerak laku. Orang yang tidak berbudi bahasa dianggap berperangai rendah. bijaksana. pemikiran dan perasaan baik terhadap orang lain sebagai peribadi mahupun pergaulan masyarakat terangkum dalam konsep budi bahasa. Oleh itu. 2. Sifat Merendah Diri Tidak menunjukkan perasaan bangga diri yang keterlaluan semasa berkomunikasi. tertib. Pada pendapat anda. Kempen budi bahasa menjadi sebahagian daripada agenda menyatupadukan masyarakat Malaysia berbilang kaum. mulia. adil.WAJ3115 BAHASA MELAYU KOMUNIKATIF 1 difahami. Perkara penting bagi memelihara maruah orang lain adalah bijaksana dalam menuturkan kata-kata. tidak berbudi dan dianggap biadap. kemahiran berbahasa penting dalam masyarakat Malaysia bagi memastikan wujudnya suasana harmoni dalam kelompok. setia. Lebih banyak mendengar daripada berbicara. Bahasa yang dituturkan hendaklah kata-kata yang baik. Seseorang perlu berhati-hati apabila berkata-kata. malu sabar dan sopan. mudah difahami dan sentiasa memuliakan orang lain. berani. Konsep-konsep lain yang berkaitan dan melengkapkan nilai budi bahasa termasuklah mulia. Sesuai dengan corak kehidupan masyarakat yang mementingkan pemeliharaan maruah orang lain. tatacara hidup.

5. Tatabahasa atau tatacara berbahasa harus sesuai dengan norma budaya sesuatu masyarakat agar tidak timbul kegusaran. Boleh menyesuaikan diri dalam masyarakat. Latihan 1 – Dengan merujuk bahan multimedia dan sokongan pengurusan grafik. peramah. 4. Tertib dan Bersopan santun. mesra dan manis tutur kata. Bersikap Positif Sentiasa memilih cara yang terbaik dengan menggunakan akal fikiran yang positif. huraikan ciri-ciri budi bahasa yang wujud dalam masyarakat Malaysia.WAJ3115 BAHASA MELAYU KOMUNIKATIF 1 3. Latihan 2 – Jelaskan dengan contoh bagaimana anda boleh mengamalkan konsep berbudi bahasa dalam kalangan pelajar Institut Pendidikan Guru yang terdiri daripada pelbagai kaum. kemarahan dan rasa tersinggung daripada pihak lain. Rehatlah seketika sebelum meneruskan latihan selanjutnya. 13 . Menunjukkan sikap menghormati orang lain. Kesantunan Bahasa Apabila Berinteraksi Melalui cara ini mereka akan menjadi mesra dan saling mengenal hati budi masing-masing.

Persidangan Antarabangsa Pengajian Melayu Beijing Ke-2. Noriati dan Sanat. Naffi Mat. Teknik Mengajar KOMSAS. Diribut runduklah padi. Kuala Lumpur: Utusan Publication and Dist. (2006). Budi bahasa bernilai abadi. Kuala Lumpur: Penerbitan PTS. sambil hayati pantun budi. Asma Abdullah. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Negara Malaysia. (2002). (2009). Duduk tegak ke mari tanggung TAMAT Rujukan: Abd. Tempat budak berulang mandi. Perigi dikatakan telaga. Agenda Perubahan Pengurusan Sumber Manusia dan Kerjaya. Dicupak Datuk Temenggung. Hidup kalau tidak berbudi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Rahim Abd Rashid. 14 .WAJ3115 BAHASA MELAYU KOMUNIKATIF 1 Hilangkan stres seketika. Ke Arah Glokal Dimensi Budaya dalam Pengurusan Malaysia. Emas merah ada harga. (2009).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful