WAJ3115 BAHASA MELAYU KOMUNIKATIF 1

TAJUK 2 KONSEP BUDI BAHASA DALAM MASYARAKAT MELAYU DAN MALAYSIA

SINOPSIS Tajuk 2 menjelaskan tentang konsep budi, bahasa dan budi bahasa dalam masyarakat Melayu dan Malaysia kepada pelajar. Turut dibincangkan ialah ciri-ciri budi bahasa.

HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir tajuk ini, anda seharusnya dapat: 1. 2. 3. menjelaskan konsep budi, bahasa dan konsep budi bahasa; menyenaraikan ciri-ciri budi bahasa; menerangkan amalan budi bahasa masyarakat Malaysia.

KERANGKA TAJUK-TAJUK
Konsep Budi Bahasa dalam Masyarakat Melayu dan Malaysia

Takrif Budi

Takrif Bahasa

Takrif Budi Bahasa

Ciri-Ciri Budi Bahasa

• •

KANDUNGAN ISI

Pengenalan Perhubungan sosial dalam masyarakat Melayu khususnya Malaysia diikat oleh perkongsian makna yang disimbolkan melalui bahasa, gerak geri badan dan gabungan perlakuan dan sikap keseluruhannya. Simbol ini dilambangkan dengan nilai-nilai yang perlu diamalkan oleh
7

asalkan pandai membawa diri. Apakah kayu ukur dalam membina hubungan yang luhur ini? Adakah harta kekayaan atau budi bahasa? Budi bahasa tetap menjadi keutamaan. kalau ada harta lebih dihormati. semakin cenderung manusia untuk memandang ke atas. Budi adalah sebahagian daripada sistem etika orang Melayu dan Malaysia yang mencerminkan peribadi dan asuhan mereka. Sebaliknya. dalam apa jua keadaan budi dan bahasa adalah citra masyarakat negara Malaysia. Namun.WAJ3115 BAHASA MELAYU KOMUNIKATIF 1 seseorang apabila berdepan dengan alam sosialnya. hutang budi dibawa mati Tegak rumah kerana sendi. semakin maju masyarakat. Perjalanan kehidupan harian dipandu oleh budi yang diwarisi daripada generasi yang terdahulu seperti yang dicerminkan dalam pantun Melayu berikut: Pisang emas dibawa belayar. budi ditakrifkan sebagai intelek atau kebaikan. Walaupun budi bahasa masih menjadi keutamaan. jika kita berkebolehan menguasai hubungan sosial ini dengan baik. Kegagalan seseorang individu mengendalikan hubungan sosial ini akan menyebabkan dia disingkirkan atau dipulaukan oleh masyarakatnya sendiri. semakin tinggi tahap ekonomi. dan mempengaruhi cara mereka berhubungan dengan orang lain. tegak manusia kerana budi. Sebab itu ada bidalan: ”Biar buruk kain dipakai. sistem budi bahasa juga berubah. masak sebiji di atas peti. maka kita akan dihormati dan berjaya dalam hidup.” Tetapi. Hutang emas boleh dibayar. 8 . • Takrif Budi Menurut Asma Abdullah (2009).

perasaan. seseorang yang berbudi ialah orang yang berilmu. bijak.WAJ3115 BAHASA MELAYU KOMUNIKATIF 1 Profesor Dahlan dari Universiti Kebangsaan Malaysia telah menggambarkan budi sebagai penguasaan rasa (rasa dalaman intuitif) ke atas pemahaman yang rasional semata-mata. mengetahui. hati dan berhati perut. Guru-guru memerlukan pembangunan budi yang terpuji seperti ketulusan. berpengalaman dan berakal. Kesimpulannya. intergriti. Pentakrifannya juga melibatkan perbuatan dan tingkah laku yang baik. kita bukan sahaja mampu membentuk aspek pembangunan luaran semata-mata. mengerti. • Takrif Bahasa Bahasa ialah suatu sistem simbol lisan yang arbitrari yang digunakan oleh anggota sesuatu masyarakat bahasa untuk berkomunikasi dan 9 . pandai. kebijaksanaan. Budi menghendaki manusia bersifat rasional tetapi dengan sensitiviti dan keprihatinan yang sewajarnya terhadap rasa. adil. Berbudi menjadi keutamaan dalam proses sosialisasi dan pembudayaan. amanah dan akauntabiliti. adalah konsep kognitif. Rasional membolehkan manusia mengawal dan mengeksploitasi alam semula jadi dan dapat mengelak daripada dianggap sebagai tidak berhati perut. sikap. kesedaran. perlakuan dan akhlak yang menjelaskan persoalan dalaman manusia. Dengan ini. Budi ialah satu keseluruhan sifat. tetapi perlu memperbaiki aspek dalaman yang dikenali sebagai aspek keperibadian untuk menjadikan masyarakat sebagai suatu masyarakat yang benar-benar bertamadun. pemikiran. budi ialah akal. kejujuran. kata hati. Menurut Noriati (2002). Tegasnya persoalan budi berkait rapat dengan conscience. pengucapan. Jelasnya budi ialah pancaran nilai utama yang telah menetapkan corak akhlak dan nilai manusia. perangai dan akhlak yang baik. rasa.

1987) Dalam konteks dunia pendidikan. Hasilnya pelajar dapat berinteraksi. memberi pendapat. membuat pertimbangan.WAJ3115 BAHASA MELAYU KOMUNIKATIF 1 berinteraksi sesama mereka berlandaskan kepada budaya yang mereka miliki bersama. bahasa adalah keupayaan fitrah manusia yang berupa satu sistem lambang bunyi bersuara arbitrari yang dipersetujui bersama oleh satu kelompok sosial dan digunakan sebagai alat berinteraksi. membina dan mengekalkan persahabatan serta perhubungan dengan orang lain. Bahasa adalah sistem yang arbitrari iaitu simbol bunyi bersuara yang membenarkan semua orang dalam budaya itu ataupun mereka yang mempelajari sistem budaya berkomunikasi (Finocchiaro. Bahasa adalah sistem yang arbitrari bagi simbol bunyi bersuara yang digunakan oleh manusia dalam berkomunikasi (Wardhaugh. 10 . Nik Safiah Karim (2002) mengatakan bahawa penggunaan bahasa merujuk kepada kebolehan pelajar memulakan. Bahasa sebagai satu sistem kognitif manusia yang unik yang dapat dimanipulasikan oleh manusia bagi menghasilkan sejumlah perkataan yang tidak terbatas untuk berkomunikasi dan mengumpulkan ilmu pengetahuan (Mangantar Simanjuntak. 1972).2007) Selain itu. (Soenjono Dardjowidjojo. c. d. Menurut Kamus Linguistik (1997). merujuk dan berurus bagi mendapatkan maklumat dan perkhidmatan. a. terdapat beberapa definisi yang mengungkapkan maksud bahasa. Bahasa ialah lambang pertuturan arbitrari yang digunakan oleh masyarakat untuk berhubung. b. berunding.1964).

• Takrif Budi Bahasa Budi bahasa merupakan satu pendekatan budaya. Proses mendapat maklumat adalah keupayaan pelajar memperoleh dan menyampaikan maklumat serta ilmu. Rahim Abd Rashid. Bidang ini juga mementingkan kenikmatan daripada hasil karya yang indah. Fokus lebih kepada keupayaan pelajar menguasai aspek kebahasaan. 2006) Budi bahasa ialah kebolehan menyampaikan simbol-simbol makna dalam bentuk pertuturan iaitu satu bentuk komunikasi yang paling mudah 11 . Dengan sokongan bahan grafik. Kemudian dapatkan seberapa banyak maklumat tentang budi dan bahasa masyarakat Malaysia. Akhirnya pelajar dapat memproses dan menyampaikan maklumat. melalui bahasa pelajar dapat menikmati karya sastera dan melahirkan idea serta perasaan secara kreatif. Dalam bidang ’estetik’ pula. membaca dan mengakses maklumat daripada multimedia. komunikasi dan hubungan yang ditekankan serta mengandungi unsur-unsur sopan santun. menghormati tetamu atau pelanggan. Maklumat boleh diterokai melalui aktiviti mendengar. menunjukkan sikap mesra pelanggan dan merupakan satu elemen penting bagi meningkatkan martabat budaya bangsa (Abd. Layari laman web yang berkaitan. melahirkan perasaan. bahasa merujuk kepada keupayaan pelajar memperoleh dan menyampaikan maklumat secara berilmu. banding bezakan antara budi dan bahasa masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum. membuat apresiasi dan penghayatan. keindahan dan kehalusan bahasa.WAJ3115 BAHASA MELAYU KOMUNIKATIF 1 Dalam bidang ’maklumat’.

bijaksana. Sifat Merendah Diri Tidak menunjukkan perasaan bangga diri yang keterlaluan semasa berkomunikasi. hormat.WAJ3115 BAHASA MELAYU KOMUNIKATIF 1 difahami. tidak berbudi dan dianggap biadap. Perkara penting bagi memelihara maruah orang lain adalah bijaksana dalam menuturkan kata-kata. Seseorang perlu berhati-hati apabila berkata-kata. Sesuai dengan corak kehidupan masyarakat yang mementingkan pemeliharaan maruah orang lain. setia. adil. 12 . Bersifat Sabar Kesabaran menjadi nilai yang dapat menyelesaikan segala masalah hidup dengan beransur-ansur dan bijaksana. mulia. berani. kenapakah perkara ini penting dalam kehidupan masyarakat di Malaysia ? Ciri-Ciri Budi Bahasa 1. pemikiran dan perasaan baik terhadap orang lain sebagai peribadi mahupun pergaulan masyarakat terangkum dalam konsep budi bahasa. 2. penuh kehalusan. tuturkata. mudah difahami dan sentiasa memuliakan orang lain. malu sabar dan sopan. tatacara hidup. Bahasa yang dituturkan hendaklah kata-kata yang baik. Orang yang tidak berbudi bahasa dianggap berperangai rendah. Kempen budi bahasa menjadi sebahagian daripada agenda menyatupadukan masyarakat Malaysia berbilang kaum. Konsep-konsep lain yang berkaitan dan melengkapkan nilai budi bahasa termasuklah mulia. Oleh itu. Pada pendapat anda. Umumnya setiap gerak laku. kemahiran berbahasa penting dalam masyarakat Malaysia bagi memastikan wujudnya suasana harmoni dalam kelompok. Lebih banyak mendengar daripada berbicara. aspek budi bahasa ini dititikberatkan. tertib.

Rehatlah seketika sebelum meneruskan latihan selanjutnya. Tertib dan Bersopan santun. Bersikap Positif Sentiasa memilih cara yang terbaik dengan menggunakan akal fikiran yang positif. peramah. 5.WAJ3115 BAHASA MELAYU KOMUNIKATIF 1 3. 4. Latihan 1 – Dengan merujuk bahan multimedia dan sokongan pengurusan grafik. Tatabahasa atau tatacara berbahasa harus sesuai dengan norma budaya sesuatu masyarakat agar tidak timbul kegusaran. Latihan 2 – Jelaskan dengan contoh bagaimana anda boleh mengamalkan konsep berbudi bahasa dalam kalangan pelajar Institut Pendidikan Guru yang terdiri daripada pelbagai kaum. mesra dan manis tutur kata. kemarahan dan rasa tersinggung daripada pihak lain. 13 . Kesantunan Bahasa Apabila Berinteraksi Melalui cara ini mereka akan menjadi mesra dan saling mengenal hati budi masing-masing. Boleh menyesuaikan diri dalam masyarakat. Menunjukkan sikap menghormati orang lain. huraikan ciri-ciri budi bahasa yang wujud dalam masyarakat Malaysia.

Agenda Perubahan Pengurusan Sumber Manusia dan Kerjaya. Kuala Lumpur: Utusan Publication and Dist. Tempat budak berulang mandi. sambil hayati pantun budi. Naffi Mat. Asma Abdullah. (2002). 14 . Perigi dikatakan telaga. Kuala Lumpur: Penerbitan PTS. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Persidangan Antarabangsa Pengajian Melayu Beijing Ke-2. Rahim Abd Rashid. Emas merah ada harga. (2006). (2009). Hidup kalau tidak berbudi. (2009). Diribut runduklah padi. Duduk tegak ke mari tanggung TAMAT Rujukan: Abd. Ke Arah Glokal Dimensi Budaya dalam Pengurusan Malaysia. Budi bahasa bernilai abadi. Dicupak Datuk Temenggung.WAJ3115 BAHASA MELAYU KOMUNIKATIF 1 Hilangkan stres seketika. Noriati dan Sanat. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Negara Malaysia. Teknik Mengajar KOMSAS.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful