WAJ3115 BAHASA MELAYU KOMUNIKATIF 1

TAJUK 2 KONSEP BUDI BAHASA DALAM MASYARAKAT MELAYU DAN MALAYSIA

SINOPSIS Tajuk 2 menjelaskan tentang konsep budi, bahasa dan budi bahasa dalam masyarakat Melayu dan Malaysia kepada pelajar. Turut dibincangkan ialah ciri-ciri budi bahasa.

HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir tajuk ini, anda seharusnya dapat: 1. 2. 3. menjelaskan konsep budi, bahasa dan konsep budi bahasa; menyenaraikan ciri-ciri budi bahasa; menerangkan amalan budi bahasa masyarakat Malaysia.

KERANGKA TAJUK-TAJUK
Konsep Budi Bahasa dalam Masyarakat Melayu dan Malaysia

Takrif Budi

Takrif Bahasa

Takrif Budi Bahasa

Ciri-Ciri Budi Bahasa

• •

KANDUNGAN ISI

Pengenalan Perhubungan sosial dalam masyarakat Melayu khususnya Malaysia diikat oleh perkongsian makna yang disimbolkan melalui bahasa, gerak geri badan dan gabungan perlakuan dan sikap keseluruhannya. Simbol ini dilambangkan dengan nilai-nilai yang perlu diamalkan oleh
7

dalam apa jua keadaan budi dan bahasa adalah citra masyarakat negara Malaysia. Walaupun budi bahasa masih menjadi keutamaan. jika kita berkebolehan menguasai hubungan sosial ini dengan baik. • Takrif Budi Menurut Asma Abdullah (2009). Sebab itu ada bidalan: ”Biar buruk kain dipakai. budi ditakrifkan sebagai intelek atau kebaikan. semakin cenderung manusia untuk memandang ke atas. semakin maju masyarakat. maka kita akan dihormati dan berjaya dalam hidup. sistem budi bahasa juga berubah. kalau ada harta lebih dihormati. Namun. 8 . semakin tinggi tahap ekonomi. Budi adalah sebahagian daripada sistem etika orang Melayu dan Malaysia yang mencerminkan peribadi dan asuhan mereka. Sebaliknya. hutang budi dibawa mati Tegak rumah kerana sendi. Hutang emas boleh dibayar. Kegagalan seseorang individu mengendalikan hubungan sosial ini akan menyebabkan dia disingkirkan atau dipulaukan oleh masyarakatnya sendiri.” Tetapi. Perjalanan kehidupan harian dipandu oleh budi yang diwarisi daripada generasi yang terdahulu seperti yang dicerminkan dalam pantun Melayu berikut: Pisang emas dibawa belayar. masak sebiji di atas peti. tegak manusia kerana budi. dan mempengaruhi cara mereka berhubungan dengan orang lain.WAJ3115 BAHASA MELAYU KOMUNIKATIF 1 seseorang apabila berdepan dengan alam sosialnya. Apakah kayu ukur dalam membina hubungan yang luhur ini? Adakah harta kekayaan atau budi bahasa? Budi bahasa tetap menjadi keutamaan. asalkan pandai membawa diri.

kejujuran. Budi menghendaki manusia bersifat rasional tetapi dengan sensitiviti dan keprihatinan yang sewajarnya terhadap rasa. Budi ialah satu keseluruhan sifat. kesedaran. adalah konsep kognitif.WAJ3115 BAHASA MELAYU KOMUNIKATIF 1 Profesor Dahlan dari Universiti Kebangsaan Malaysia telah menggambarkan budi sebagai penguasaan rasa (rasa dalaman intuitif) ke atas pemahaman yang rasional semata-mata. bijak. Guru-guru memerlukan pembangunan budi yang terpuji seperti ketulusan. Dengan ini. kata hati. mengerti. kebijaksanaan. amanah dan akauntabiliti. perlakuan dan akhlak yang menjelaskan persoalan dalaman manusia. pengucapan. pandai. Berbudi menjadi keutamaan dalam proses sosialisasi dan pembudayaan. mengetahui. sikap. adil. rasa. tetapi perlu memperbaiki aspek dalaman yang dikenali sebagai aspek keperibadian untuk menjadikan masyarakat sebagai suatu masyarakat yang benar-benar bertamadun. intergriti. pemikiran. hati dan berhati perut. perangai dan akhlak yang baik. • Takrif Bahasa Bahasa ialah suatu sistem simbol lisan yang arbitrari yang digunakan oleh anggota sesuatu masyarakat bahasa untuk berkomunikasi dan 9 . perasaan. Menurut Noriati (2002). budi ialah akal. kita bukan sahaja mampu membentuk aspek pembangunan luaran semata-mata. Jelasnya budi ialah pancaran nilai utama yang telah menetapkan corak akhlak dan nilai manusia. berpengalaman dan berakal. Kesimpulannya. seseorang yang berbudi ialah orang yang berilmu. Rasional membolehkan manusia mengawal dan mengeksploitasi alam semula jadi dan dapat mengelak daripada dianggap sebagai tidak berhati perut. Pentakrifannya juga melibatkan perbuatan dan tingkah laku yang baik. Tegasnya persoalan budi berkait rapat dengan conscience.

bahasa adalah keupayaan fitrah manusia yang berupa satu sistem lambang bunyi bersuara arbitrari yang dipersetujui bersama oleh satu kelompok sosial dan digunakan sebagai alat berinteraksi. Bahasa ialah lambang pertuturan arbitrari yang digunakan oleh masyarakat untuk berhubung. (Soenjono Dardjowidjojo. Hasilnya pelajar dapat berinteraksi. membina dan mengekalkan persahabatan serta perhubungan dengan orang lain. terdapat beberapa definisi yang mengungkapkan maksud bahasa. 1972). 10 . Bahasa sebagai satu sistem kognitif manusia yang unik yang dapat dimanipulasikan oleh manusia bagi menghasilkan sejumlah perkataan yang tidak terbatas untuk berkomunikasi dan mengumpulkan ilmu pengetahuan (Mangantar Simanjuntak.WAJ3115 BAHASA MELAYU KOMUNIKATIF 1 berinteraksi sesama mereka berlandaskan kepada budaya yang mereka miliki bersama. merujuk dan berurus bagi mendapatkan maklumat dan perkhidmatan. 1987) Dalam konteks dunia pendidikan.2007) Selain itu. a. Nik Safiah Karim (2002) mengatakan bahawa penggunaan bahasa merujuk kepada kebolehan pelajar memulakan. berunding. Bahasa adalah sistem yang arbitrari iaitu simbol bunyi bersuara yang membenarkan semua orang dalam budaya itu ataupun mereka yang mempelajari sistem budaya berkomunikasi (Finocchiaro. memberi pendapat. c. membuat pertimbangan.1964). b. Menurut Kamus Linguistik (1997). Bahasa adalah sistem yang arbitrari bagi simbol bunyi bersuara yang digunakan oleh manusia dalam berkomunikasi (Wardhaugh. d.

membuat apresiasi dan penghayatan.WAJ3115 BAHASA MELAYU KOMUNIKATIF 1 Dalam bidang ’maklumat’. Kemudian dapatkan seberapa banyak maklumat tentang budi dan bahasa masyarakat Malaysia. keindahan dan kehalusan bahasa. melahirkan perasaan. 2006) Budi bahasa ialah kebolehan menyampaikan simbol-simbol makna dalam bentuk pertuturan iaitu satu bentuk komunikasi yang paling mudah 11 . Layari laman web yang berkaitan. bahasa merujuk kepada keupayaan pelajar memperoleh dan menyampaikan maklumat secara berilmu. Maklumat boleh diterokai melalui aktiviti mendengar. Proses mendapat maklumat adalah keupayaan pelajar memperoleh dan menyampaikan maklumat serta ilmu. Dengan sokongan bahan grafik. menunjukkan sikap mesra pelanggan dan merupakan satu elemen penting bagi meningkatkan martabat budaya bangsa (Abd. Bidang ini juga mementingkan kenikmatan daripada hasil karya yang indah. melalui bahasa pelajar dapat menikmati karya sastera dan melahirkan idea serta perasaan secara kreatif. Dalam bidang ’estetik’ pula. Fokus lebih kepada keupayaan pelajar menguasai aspek kebahasaan. Akhirnya pelajar dapat memproses dan menyampaikan maklumat. komunikasi dan hubungan yang ditekankan serta mengandungi unsur-unsur sopan santun. • Takrif Budi Bahasa Budi bahasa merupakan satu pendekatan budaya. membaca dan mengakses maklumat daripada multimedia. banding bezakan antara budi dan bahasa masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum. Rahim Abd Rashid. menghormati tetamu atau pelanggan.

hormat. tatacara hidup. bijaksana.WAJ3115 BAHASA MELAYU KOMUNIKATIF 1 difahami. adil. kenapakah perkara ini penting dalam kehidupan masyarakat di Malaysia ? Ciri-Ciri Budi Bahasa 1. pemikiran dan perasaan baik terhadap orang lain sebagai peribadi mahupun pergaulan masyarakat terangkum dalam konsep budi bahasa. Umumnya setiap gerak laku. Oleh itu. tertib. 12 . malu sabar dan sopan. Pada pendapat anda. Kempen budi bahasa menjadi sebahagian daripada agenda menyatupadukan masyarakat Malaysia berbilang kaum. aspek budi bahasa ini dititikberatkan. Konsep-konsep lain yang berkaitan dan melengkapkan nilai budi bahasa termasuklah mulia. Lebih banyak mendengar daripada berbicara. Sifat Merendah Diri Tidak menunjukkan perasaan bangga diri yang keterlaluan semasa berkomunikasi. Sesuai dengan corak kehidupan masyarakat yang mementingkan pemeliharaan maruah orang lain. tuturkata. penuh kehalusan. mulia. berani. setia. Orang yang tidak berbudi bahasa dianggap berperangai rendah. tidak berbudi dan dianggap biadap. Bersifat Sabar Kesabaran menjadi nilai yang dapat menyelesaikan segala masalah hidup dengan beransur-ansur dan bijaksana. Perkara penting bagi memelihara maruah orang lain adalah bijaksana dalam menuturkan kata-kata. kemahiran berbahasa penting dalam masyarakat Malaysia bagi memastikan wujudnya suasana harmoni dalam kelompok. Seseorang perlu berhati-hati apabila berkata-kata. Bahasa yang dituturkan hendaklah kata-kata yang baik. mudah difahami dan sentiasa memuliakan orang lain. 2.

13 . 5. Bersikap Positif Sentiasa memilih cara yang terbaik dengan menggunakan akal fikiran yang positif. Kesantunan Bahasa Apabila Berinteraksi Melalui cara ini mereka akan menjadi mesra dan saling mengenal hati budi masing-masing. huraikan ciri-ciri budi bahasa yang wujud dalam masyarakat Malaysia. Latihan 2 – Jelaskan dengan contoh bagaimana anda boleh mengamalkan konsep berbudi bahasa dalam kalangan pelajar Institut Pendidikan Guru yang terdiri daripada pelbagai kaum. Latihan 1 – Dengan merujuk bahan multimedia dan sokongan pengurusan grafik. Tertib dan Bersopan santun. mesra dan manis tutur kata. Rehatlah seketika sebelum meneruskan latihan selanjutnya. Tatabahasa atau tatacara berbahasa harus sesuai dengan norma budaya sesuatu masyarakat agar tidak timbul kegusaran. Menunjukkan sikap menghormati orang lain.WAJ3115 BAHASA MELAYU KOMUNIKATIF 1 3. 4. peramah. kemarahan dan rasa tersinggung daripada pihak lain. Boleh menyesuaikan diri dalam masyarakat.

sambil hayati pantun budi. Tempat budak berulang mandi. Teknik Mengajar KOMSAS. Rahim Abd Rashid. Persidangan Antarabangsa Pengajian Melayu Beijing Ke-2. Dicupak Datuk Temenggung. (2009). Perigi dikatakan telaga. Budi bahasa bernilai abadi. (2009). Diribut runduklah padi. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Negara Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (2002). Asma Abdullah. Agenda Perubahan Pengurusan Sumber Manusia dan Kerjaya. Kuala Lumpur: Penerbitan PTS. Duduk tegak ke mari tanggung TAMAT Rujukan: Abd.WAJ3115 BAHASA MELAYU KOMUNIKATIF 1 Hilangkan stres seketika. Kuala Lumpur: Utusan Publication and Dist. Hidup kalau tidak berbudi. (2006). 14 . Ke Arah Glokal Dimensi Budaya dalam Pengurusan Malaysia. Emas merah ada harga. Naffi Mat. Noriati dan Sanat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful