P. 1
Budi Bahasa

Budi Bahasa

|Views: 35|Likes:
Published by Frankie Sia PWonn
Orang berbudi kita berbahasa, Jadi...? Bacalah
Orang berbudi kita berbahasa, Jadi...? Bacalah

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Frankie Sia PWonn on Jul 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/18/2014

pdf

text

original

WAJ3115 BAHASA MELAYU KOMUNIKATIF 1

TAJUK 2 KONSEP BUDI BAHASA DALAM MASYARAKAT MELAYU DAN MALAYSIA

SINOPSIS Tajuk 2 menjelaskan tentang konsep budi, bahasa dan budi bahasa dalam masyarakat Melayu dan Malaysia kepada pelajar. Turut dibincangkan ialah ciri-ciri budi bahasa.

HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir tajuk ini, anda seharusnya dapat: 1. 2. 3. menjelaskan konsep budi, bahasa dan konsep budi bahasa; menyenaraikan ciri-ciri budi bahasa; menerangkan amalan budi bahasa masyarakat Malaysia.

KERANGKA TAJUK-TAJUK
Konsep Budi Bahasa dalam Masyarakat Melayu dan Malaysia

Takrif Budi

Takrif Bahasa

Takrif Budi Bahasa

Ciri-Ciri Budi Bahasa

• •

KANDUNGAN ISI

Pengenalan Perhubungan sosial dalam masyarakat Melayu khususnya Malaysia diikat oleh perkongsian makna yang disimbolkan melalui bahasa, gerak geri badan dan gabungan perlakuan dan sikap keseluruhannya. Simbol ini dilambangkan dengan nilai-nilai yang perlu diamalkan oleh
7

dan mempengaruhi cara mereka berhubungan dengan orang lain. budi ditakrifkan sebagai intelek atau kebaikan. Apakah kayu ukur dalam membina hubungan yang luhur ini? Adakah harta kekayaan atau budi bahasa? Budi bahasa tetap menjadi keutamaan. Sebaliknya. hutang budi dibawa mati Tegak rumah kerana sendi. semakin cenderung manusia untuk memandang ke atas. Namun. kalau ada harta lebih dihormati. sistem budi bahasa juga berubah. masak sebiji di atas peti. Budi adalah sebahagian daripada sistem etika orang Melayu dan Malaysia yang mencerminkan peribadi dan asuhan mereka. Perjalanan kehidupan harian dipandu oleh budi yang diwarisi daripada generasi yang terdahulu seperti yang dicerminkan dalam pantun Melayu berikut: Pisang emas dibawa belayar. asalkan pandai membawa diri. semakin tinggi tahap ekonomi.WAJ3115 BAHASA MELAYU KOMUNIKATIF 1 seseorang apabila berdepan dengan alam sosialnya. Hutang emas boleh dibayar. 8 .” Tetapi. jika kita berkebolehan menguasai hubungan sosial ini dengan baik. Kegagalan seseorang individu mengendalikan hubungan sosial ini akan menyebabkan dia disingkirkan atau dipulaukan oleh masyarakatnya sendiri. tegak manusia kerana budi. Walaupun budi bahasa masih menjadi keutamaan. • Takrif Budi Menurut Asma Abdullah (2009). maka kita akan dihormati dan berjaya dalam hidup. semakin maju masyarakat. dalam apa jua keadaan budi dan bahasa adalah citra masyarakat negara Malaysia. Sebab itu ada bidalan: ”Biar buruk kain dipakai.

seseorang yang berbudi ialah orang yang berilmu. pemikiran. kejujuran. kebijaksanaan. adalah konsep kognitif. perangai dan akhlak yang baik. kata hati. rasa. Berbudi menjadi keutamaan dalam proses sosialisasi dan pembudayaan. • Takrif Bahasa Bahasa ialah suatu sistem simbol lisan yang arbitrari yang digunakan oleh anggota sesuatu masyarakat bahasa untuk berkomunikasi dan 9 . Budi ialah satu keseluruhan sifat. Tegasnya persoalan budi berkait rapat dengan conscience. Dengan ini. kita bukan sahaja mampu membentuk aspek pembangunan luaran semata-mata. sikap. pengucapan. adil. Guru-guru memerlukan pembangunan budi yang terpuji seperti ketulusan. mengerti. mengetahui. perlakuan dan akhlak yang menjelaskan persoalan dalaman manusia. intergriti. perasaan. tetapi perlu memperbaiki aspek dalaman yang dikenali sebagai aspek keperibadian untuk menjadikan masyarakat sebagai suatu masyarakat yang benar-benar bertamadun. Budi menghendaki manusia bersifat rasional tetapi dengan sensitiviti dan keprihatinan yang sewajarnya terhadap rasa. bijak. kesedaran. budi ialah akal. pandai. Rasional membolehkan manusia mengawal dan mengeksploitasi alam semula jadi dan dapat mengelak daripada dianggap sebagai tidak berhati perut. berpengalaman dan berakal. Menurut Noriati (2002). amanah dan akauntabiliti. Pentakrifannya juga melibatkan perbuatan dan tingkah laku yang baik. Jelasnya budi ialah pancaran nilai utama yang telah menetapkan corak akhlak dan nilai manusia.WAJ3115 BAHASA MELAYU KOMUNIKATIF 1 Profesor Dahlan dari Universiti Kebangsaan Malaysia telah menggambarkan budi sebagai penguasaan rasa (rasa dalaman intuitif) ke atas pemahaman yang rasional semata-mata. hati dan berhati perut. Kesimpulannya.

Hasilnya pelajar dapat berinteraksi.1964). Bahasa adalah sistem yang arbitrari bagi simbol bunyi bersuara yang digunakan oleh manusia dalam berkomunikasi (Wardhaugh. membina dan mengekalkan persahabatan serta perhubungan dengan orang lain. Bahasa ialah lambang pertuturan arbitrari yang digunakan oleh masyarakat untuk berhubung. d. memberi pendapat. Bahasa sebagai satu sistem kognitif manusia yang unik yang dapat dimanipulasikan oleh manusia bagi menghasilkan sejumlah perkataan yang tidak terbatas untuk berkomunikasi dan mengumpulkan ilmu pengetahuan (Mangantar Simanjuntak. c. membuat pertimbangan. Bahasa adalah sistem yang arbitrari iaitu simbol bunyi bersuara yang membenarkan semua orang dalam budaya itu ataupun mereka yang mempelajari sistem budaya berkomunikasi (Finocchiaro.2007) Selain itu. a. 1972). Nik Safiah Karim (2002) mengatakan bahawa penggunaan bahasa merujuk kepada kebolehan pelajar memulakan. terdapat beberapa definisi yang mengungkapkan maksud bahasa. b. berunding. 10 . Menurut Kamus Linguistik (1997). bahasa adalah keupayaan fitrah manusia yang berupa satu sistem lambang bunyi bersuara arbitrari yang dipersetujui bersama oleh satu kelompok sosial dan digunakan sebagai alat berinteraksi. (Soenjono Dardjowidjojo. 1987) Dalam konteks dunia pendidikan. merujuk dan berurus bagi mendapatkan maklumat dan perkhidmatan.WAJ3115 BAHASA MELAYU KOMUNIKATIF 1 berinteraksi sesama mereka berlandaskan kepada budaya yang mereka miliki bersama.

keindahan dan kehalusan bahasa. komunikasi dan hubungan yang ditekankan serta mengandungi unsur-unsur sopan santun. Dengan sokongan bahan grafik. Proses mendapat maklumat adalah keupayaan pelajar memperoleh dan menyampaikan maklumat serta ilmu. bahasa merujuk kepada keupayaan pelajar memperoleh dan menyampaikan maklumat secara berilmu. menunjukkan sikap mesra pelanggan dan merupakan satu elemen penting bagi meningkatkan martabat budaya bangsa (Abd. Rahim Abd Rashid. menghormati tetamu atau pelanggan. membuat apresiasi dan penghayatan. Maklumat boleh diterokai melalui aktiviti mendengar. 2006) Budi bahasa ialah kebolehan menyampaikan simbol-simbol makna dalam bentuk pertuturan iaitu satu bentuk komunikasi yang paling mudah 11 . melalui bahasa pelajar dapat menikmati karya sastera dan melahirkan idea serta perasaan secara kreatif. Kemudian dapatkan seberapa banyak maklumat tentang budi dan bahasa masyarakat Malaysia. membaca dan mengakses maklumat daripada multimedia. Layari laman web yang berkaitan. Akhirnya pelajar dapat memproses dan menyampaikan maklumat. Dalam bidang ’estetik’ pula.WAJ3115 BAHASA MELAYU KOMUNIKATIF 1 Dalam bidang ’maklumat’. Bidang ini juga mementingkan kenikmatan daripada hasil karya yang indah. banding bezakan antara budi dan bahasa masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum. melahirkan perasaan. • Takrif Budi Bahasa Budi bahasa merupakan satu pendekatan budaya. Fokus lebih kepada keupayaan pelajar menguasai aspek kebahasaan.

pemikiran dan perasaan baik terhadap orang lain sebagai peribadi mahupun pergaulan masyarakat terangkum dalam konsep budi bahasa. aspek budi bahasa ini dititikberatkan. Umumnya setiap gerak laku. Seseorang perlu berhati-hati apabila berkata-kata. Sifat Merendah Diri Tidak menunjukkan perasaan bangga diri yang keterlaluan semasa berkomunikasi. tatacara hidup. kenapakah perkara ini penting dalam kehidupan masyarakat di Malaysia ? Ciri-Ciri Budi Bahasa 1. berani.WAJ3115 BAHASA MELAYU KOMUNIKATIF 1 difahami. Bersifat Sabar Kesabaran menjadi nilai yang dapat menyelesaikan segala masalah hidup dengan beransur-ansur dan bijaksana. Pada pendapat anda. bijaksana. tidak berbudi dan dianggap biadap. Lebih banyak mendengar daripada berbicara. tuturkata. adil. Kempen budi bahasa menjadi sebahagian daripada agenda menyatupadukan masyarakat Malaysia berbilang kaum. kemahiran berbahasa penting dalam masyarakat Malaysia bagi memastikan wujudnya suasana harmoni dalam kelompok. mulia. Perkara penting bagi memelihara maruah orang lain adalah bijaksana dalam menuturkan kata-kata. malu sabar dan sopan. Konsep-konsep lain yang berkaitan dan melengkapkan nilai budi bahasa termasuklah mulia. 2. penuh kehalusan. Orang yang tidak berbudi bahasa dianggap berperangai rendah. Sesuai dengan corak kehidupan masyarakat yang mementingkan pemeliharaan maruah orang lain. Oleh itu. setia. mudah difahami dan sentiasa memuliakan orang lain. 12 . tertib. hormat. Bahasa yang dituturkan hendaklah kata-kata yang baik.

huraikan ciri-ciri budi bahasa yang wujud dalam masyarakat Malaysia. Latihan 1 – Dengan merujuk bahan multimedia dan sokongan pengurusan grafik. Kesantunan Bahasa Apabila Berinteraksi Melalui cara ini mereka akan menjadi mesra dan saling mengenal hati budi masing-masing. 4. 13 . peramah. Bersikap Positif Sentiasa memilih cara yang terbaik dengan menggunakan akal fikiran yang positif. mesra dan manis tutur kata.WAJ3115 BAHASA MELAYU KOMUNIKATIF 1 3. Tertib dan Bersopan santun. Rehatlah seketika sebelum meneruskan latihan selanjutnya. Menunjukkan sikap menghormati orang lain. 5. Tatabahasa atau tatacara berbahasa harus sesuai dengan norma budaya sesuatu masyarakat agar tidak timbul kegusaran. Latihan 2 – Jelaskan dengan contoh bagaimana anda boleh mengamalkan konsep berbudi bahasa dalam kalangan pelajar Institut Pendidikan Guru yang terdiri daripada pelbagai kaum. Boleh menyesuaikan diri dalam masyarakat. kemarahan dan rasa tersinggung daripada pihak lain.

Tempat budak berulang mandi. Noriati dan Sanat. Hidup kalau tidak berbudi. (2009). Naffi Mat.WAJ3115 BAHASA MELAYU KOMUNIKATIF 1 Hilangkan stres seketika. sambil hayati pantun budi. Ke Arah Glokal Dimensi Budaya dalam Pengurusan Malaysia. Budi bahasa bernilai abadi. Diribut runduklah padi. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Negara Malaysia. Teknik Mengajar KOMSAS. Dicupak Datuk Temenggung. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Persidangan Antarabangsa Pengajian Melayu Beijing Ke-2. Emas merah ada harga. Kuala Lumpur: Utusan Publication and Dist. Agenda Perubahan Pengurusan Sumber Manusia dan Kerjaya. Rahim Abd Rashid. (2002). Duduk tegak ke mari tanggung TAMAT Rujukan: Abd. Asma Abdullah. Perigi dikatakan telaga. Kuala Lumpur: Penerbitan PTS. (2006). 14 . (2009).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->