WAJ3115 BAHASA MELAYU KOMUNIKATIF 1

TAJUK 2 KONSEP BUDI BAHASA DALAM MASYARAKAT MELAYU DAN MALAYSIA

SINOPSIS Tajuk 2 menjelaskan tentang konsep budi, bahasa dan budi bahasa dalam masyarakat Melayu dan Malaysia kepada pelajar. Turut dibincangkan ialah ciri-ciri budi bahasa.

HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir tajuk ini, anda seharusnya dapat: 1. 2. 3. menjelaskan konsep budi, bahasa dan konsep budi bahasa; menyenaraikan ciri-ciri budi bahasa; menerangkan amalan budi bahasa masyarakat Malaysia.

KERANGKA TAJUK-TAJUK
Konsep Budi Bahasa dalam Masyarakat Melayu dan Malaysia

Takrif Budi

Takrif Bahasa

Takrif Budi Bahasa

Ciri-Ciri Budi Bahasa

• •

KANDUNGAN ISI

Pengenalan Perhubungan sosial dalam masyarakat Melayu khususnya Malaysia diikat oleh perkongsian makna yang disimbolkan melalui bahasa, gerak geri badan dan gabungan perlakuan dan sikap keseluruhannya. Simbol ini dilambangkan dengan nilai-nilai yang perlu diamalkan oleh
7

Perjalanan kehidupan harian dipandu oleh budi yang diwarisi daripada generasi yang terdahulu seperti yang dicerminkan dalam pantun Melayu berikut: Pisang emas dibawa belayar. dalam apa jua keadaan budi dan bahasa adalah citra masyarakat negara Malaysia. masak sebiji di atas peti. Kegagalan seseorang individu mengendalikan hubungan sosial ini akan menyebabkan dia disingkirkan atau dipulaukan oleh masyarakatnya sendiri. hutang budi dibawa mati Tegak rumah kerana sendi. 8 . budi ditakrifkan sebagai intelek atau kebaikan. Namun. jika kita berkebolehan menguasai hubungan sosial ini dengan baik. kalau ada harta lebih dihormati.WAJ3115 BAHASA MELAYU KOMUNIKATIF 1 seseorang apabila berdepan dengan alam sosialnya. semakin maju masyarakat. maka kita akan dihormati dan berjaya dalam hidup. Sebaliknya. sistem budi bahasa juga berubah. Hutang emas boleh dibayar. Budi adalah sebahagian daripada sistem etika orang Melayu dan Malaysia yang mencerminkan peribadi dan asuhan mereka.” Tetapi. Walaupun budi bahasa masih menjadi keutamaan. dan mempengaruhi cara mereka berhubungan dengan orang lain. tegak manusia kerana budi. semakin cenderung manusia untuk memandang ke atas. • Takrif Budi Menurut Asma Abdullah (2009). Apakah kayu ukur dalam membina hubungan yang luhur ini? Adakah harta kekayaan atau budi bahasa? Budi bahasa tetap menjadi keutamaan. Sebab itu ada bidalan: ”Biar buruk kain dipakai. asalkan pandai membawa diri. semakin tinggi tahap ekonomi.

intergriti. Kesimpulannya. rasa. Berbudi menjadi keutamaan dalam proses sosialisasi dan pembudayaan. kejujuran. Rasional membolehkan manusia mengawal dan mengeksploitasi alam semula jadi dan dapat mengelak daripada dianggap sebagai tidak berhati perut. seseorang yang berbudi ialah orang yang berilmu. Menurut Noriati (2002). kebijaksanaan. • Takrif Bahasa Bahasa ialah suatu sistem simbol lisan yang arbitrari yang digunakan oleh anggota sesuatu masyarakat bahasa untuk berkomunikasi dan 9 . perangai dan akhlak yang baik. perlakuan dan akhlak yang menjelaskan persoalan dalaman manusia. pandai. tetapi perlu memperbaiki aspek dalaman yang dikenali sebagai aspek keperibadian untuk menjadikan masyarakat sebagai suatu masyarakat yang benar-benar bertamadun. kita bukan sahaja mampu membentuk aspek pembangunan luaran semata-mata. sikap. Dengan ini. bijak. Budi ialah satu keseluruhan sifat. mengerti. kesedaran. adalah konsep kognitif. Budi menghendaki manusia bersifat rasional tetapi dengan sensitiviti dan keprihatinan yang sewajarnya terhadap rasa. kata hati. budi ialah akal. Pentakrifannya juga melibatkan perbuatan dan tingkah laku yang baik. pemikiran. mengetahui. Guru-guru memerlukan pembangunan budi yang terpuji seperti ketulusan. hati dan berhati perut. berpengalaman dan berakal. Jelasnya budi ialah pancaran nilai utama yang telah menetapkan corak akhlak dan nilai manusia. amanah dan akauntabiliti. adil. Tegasnya persoalan budi berkait rapat dengan conscience. pengucapan.WAJ3115 BAHASA MELAYU KOMUNIKATIF 1 Profesor Dahlan dari Universiti Kebangsaan Malaysia telah menggambarkan budi sebagai penguasaan rasa (rasa dalaman intuitif) ke atas pemahaman yang rasional semata-mata. perasaan.

terdapat beberapa definisi yang mengungkapkan maksud bahasa. d. membina dan mengekalkan persahabatan serta perhubungan dengan orang lain. merujuk dan berurus bagi mendapatkan maklumat dan perkhidmatan. 1972).WAJ3115 BAHASA MELAYU KOMUNIKATIF 1 berinteraksi sesama mereka berlandaskan kepada budaya yang mereka miliki bersama. b. berunding. Bahasa sebagai satu sistem kognitif manusia yang unik yang dapat dimanipulasikan oleh manusia bagi menghasilkan sejumlah perkataan yang tidak terbatas untuk berkomunikasi dan mengumpulkan ilmu pengetahuan (Mangantar Simanjuntak. 1987) Dalam konteks dunia pendidikan. bahasa adalah keupayaan fitrah manusia yang berupa satu sistem lambang bunyi bersuara arbitrari yang dipersetujui bersama oleh satu kelompok sosial dan digunakan sebagai alat berinteraksi.2007) Selain itu. memberi pendapat.1964). (Soenjono Dardjowidjojo. c. Bahasa adalah sistem yang arbitrari iaitu simbol bunyi bersuara yang membenarkan semua orang dalam budaya itu ataupun mereka yang mempelajari sistem budaya berkomunikasi (Finocchiaro. a. Hasilnya pelajar dapat berinteraksi. 10 . Nik Safiah Karim (2002) mengatakan bahawa penggunaan bahasa merujuk kepada kebolehan pelajar memulakan. membuat pertimbangan. Bahasa adalah sistem yang arbitrari bagi simbol bunyi bersuara yang digunakan oleh manusia dalam berkomunikasi (Wardhaugh. Menurut Kamus Linguistik (1997). Bahasa ialah lambang pertuturan arbitrari yang digunakan oleh masyarakat untuk berhubung.

Akhirnya pelajar dapat memproses dan menyampaikan maklumat. Fokus lebih kepada keupayaan pelajar menguasai aspek kebahasaan. membaca dan mengakses maklumat daripada multimedia. 2006) Budi bahasa ialah kebolehan menyampaikan simbol-simbol makna dalam bentuk pertuturan iaitu satu bentuk komunikasi yang paling mudah 11 . Rahim Abd Rashid. Proses mendapat maklumat adalah keupayaan pelajar memperoleh dan menyampaikan maklumat serta ilmu. komunikasi dan hubungan yang ditekankan serta mengandungi unsur-unsur sopan santun. Kemudian dapatkan seberapa banyak maklumat tentang budi dan bahasa masyarakat Malaysia. Maklumat boleh diterokai melalui aktiviti mendengar. Dalam bidang ’estetik’ pula. bahasa merujuk kepada keupayaan pelajar memperoleh dan menyampaikan maklumat secara berilmu. menghormati tetamu atau pelanggan. Dengan sokongan bahan grafik. menunjukkan sikap mesra pelanggan dan merupakan satu elemen penting bagi meningkatkan martabat budaya bangsa (Abd. banding bezakan antara budi dan bahasa masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum. membuat apresiasi dan penghayatan. Bidang ini juga mementingkan kenikmatan daripada hasil karya yang indah. • Takrif Budi Bahasa Budi bahasa merupakan satu pendekatan budaya.WAJ3115 BAHASA MELAYU KOMUNIKATIF 1 Dalam bidang ’maklumat’. keindahan dan kehalusan bahasa. melahirkan perasaan. melalui bahasa pelajar dapat menikmati karya sastera dan melahirkan idea serta perasaan secara kreatif. Layari laman web yang berkaitan.

2. Umumnya setiap gerak laku. hormat. mudah difahami dan sentiasa memuliakan orang lain. malu sabar dan sopan. berani. Konsep-konsep lain yang berkaitan dan melengkapkan nilai budi bahasa termasuklah mulia.WAJ3115 BAHASA MELAYU KOMUNIKATIF 1 difahami. penuh kehalusan. bijaksana. pemikiran dan perasaan baik terhadap orang lain sebagai peribadi mahupun pergaulan masyarakat terangkum dalam konsep budi bahasa. adil. tidak berbudi dan dianggap biadap. setia. Perkara penting bagi memelihara maruah orang lain adalah bijaksana dalam menuturkan kata-kata. Seseorang perlu berhati-hati apabila berkata-kata. kemahiran berbahasa penting dalam masyarakat Malaysia bagi memastikan wujudnya suasana harmoni dalam kelompok. Lebih banyak mendengar daripada berbicara. Oleh itu. tuturkata. Orang yang tidak berbudi bahasa dianggap berperangai rendah. tertib. aspek budi bahasa ini dititikberatkan. mulia. Sesuai dengan corak kehidupan masyarakat yang mementingkan pemeliharaan maruah orang lain. Bahasa yang dituturkan hendaklah kata-kata yang baik. Bersifat Sabar Kesabaran menjadi nilai yang dapat menyelesaikan segala masalah hidup dengan beransur-ansur dan bijaksana. tatacara hidup. kenapakah perkara ini penting dalam kehidupan masyarakat di Malaysia ? Ciri-Ciri Budi Bahasa 1. Sifat Merendah Diri Tidak menunjukkan perasaan bangga diri yang keterlaluan semasa berkomunikasi. 12 . Pada pendapat anda. Kempen budi bahasa menjadi sebahagian daripada agenda menyatupadukan masyarakat Malaysia berbilang kaum.

Bersikap Positif Sentiasa memilih cara yang terbaik dengan menggunakan akal fikiran yang positif. 5. Menunjukkan sikap menghormati orang lain. kemarahan dan rasa tersinggung daripada pihak lain. Tatabahasa atau tatacara berbahasa harus sesuai dengan norma budaya sesuatu masyarakat agar tidak timbul kegusaran. Tertib dan Bersopan santun. Kesantunan Bahasa Apabila Berinteraksi Melalui cara ini mereka akan menjadi mesra dan saling mengenal hati budi masing-masing. 13 . Boleh menyesuaikan diri dalam masyarakat. Rehatlah seketika sebelum meneruskan latihan selanjutnya. Latihan 2 – Jelaskan dengan contoh bagaimana anda boleh mengamalkan konsep berbudi bahasa dalam kalangan pelajar Institut Pendidikan Guru yang terdiri daripada pelbagai kaum. 4. mesra dan manis tutur kata.WAJ3115 BAHASA MELAYU KOMUNIKATIF 1 3. Latihan 1 – Dengan merujuk bahan multimedia dan sokongan pengurusan grafik. huraikan ciri-ciri budi bahasa yang wujud dalam masyarakat Malaysia. peramah.

sambil hayati pantun budi. Persidangan Antarabangsa Pengajian Melayu Beijing Ke-2. 14 .WAJ3115 BAHASA MELAYU KOMUNIKATIF 1 Hilangkan stres seketika. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Negara Malaysia. Teknik Mengajar KOMSAS. Rahim Abd Rashid. Duduk tegak ke mari tanggung TAMAT Rujukan: Abd. Ke Arah Glokal Dimensi Budaya dalam Pengurusan Malaysia. Naffi Mat. Dicupak Datuk Temenggung. Kuala Lumpur: Utusan Publication and Dist. Budi bahasa bernilai abadi. Noriati dan Sanat. (2009). Asma Abdullah. Hidup kalau tidak berbudi. Diribut runduklah padi. (2009). Agenda Perubahan Pengurusan Sumber Manusia dan Kerjaya. Kuala Lumpur: Penerbitan PTS. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (2002). (2006). Tempat budak berulang mandi. Perigi dikatakan telaga. Emas merah ada harga.