HAKIKAT SYIAH

PEJABAT MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN

Shi’ah. Islamic sects. mekanik. rakaman dan sebagainya tanpa izin bertulis daripada pemilik hakcipta terlebih dahulu. Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Setiap bahagian (termasuk teknik & konsep) daripada terbitan ini tidak boleh diterbitkan semula. 2. 297.muftiwp. Shi’ah--Doctrines. Diterbitkan oleh Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Jabatan Perdana Menteri Tel : 03-2272 3137 Fax : 03-2272 3216 www.gov. gambar. Malaysia. 3. I.my Cetakan Pertama 2012 Perpustakaan Negara Malaysia Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan Hakikat Syiah ISBN 978-983-44840-4-0 1. sama ada dengan cara elektronik. atau pun disimpan untuk pengeluaran atau dipindahkan kepada bentuk lain.Hakcipta terpelihara. Jabatan Perdana Menteri.82 .

PRINSIP DAN PEGANGAN SYIAH: SATU KAJIAN DAN PENILAIAN Dr .KANDUNGAN Tajuk KELAHIRAN .Dr .Ridhuan Jamal Al-Athrasy SEJARAH PERKEMBANGAN SYIAH DAN PERKAITANNYA DENGAN AHLI BAIT Datuk Haji Wan Zahidi Bin Wan Teh AHLUL BAIT MENURUT PANDANGAN SUNAH DAN SYIAH Datuk Haji Wan Zahidi Bin Wan Teh AKIDAH IMAMAH DI SISI SYIAH ISNA ASHARAH DAN KESAN-KESANNYA TERHADAP PEGANGAN AHLI SUNAH DAN JAMAAH Datuk Haji Wan Zahidi Bin Wan Teh PERPADUAN DI ANTARA MAZHAB SUATU FANTASI ATAU IANYA BOLEH DICAPAI? Prof .Abdul Razak Abdul Rahman As-Saadi Muka surat 1 41 65 87 117 .

.

Alhamdulillah. Buku ini diterbitkan bertujuan untuk memberi pencerahan kepada masyarakat awam yang masih ramai lagi tidak memahami prinsip-prinsip utama ajaran Syiah dan tidak mendalami pemikiran atau ideologinya yang memberi kesan terhadap pegangan Ahli Sunah Wal Jamaah. Kefahaman yang selaras di kalangan masyarakat amat diharapkan agar tiada lagi suara-suara simpatisan Syiah kedengaran setiap kali pihak berkuasa mengambil tindakan penguatkuasaan yang sewajarnya dalam usaha membendung pengaruh Syiah di negara ini. Wassalam. InsyaAllah. menimbulkan kesedaran bahawa setiap umat Islam perlu bertanggungjawab memelihara kemurnian akidah Islam yang sebenar agar terselamat dari kesesatan dan kebinasaan. segala puji bagi Allah SWT. Sekalung penghargaan kepada semua yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam merealisasikan penerbitan buku ini. Adalah diharapkan penjelasan dan penerangan di dalam buku ini dapat menambah kefahaman pembaca semua dan tidak lagi terkeliru antara perbezaan dalam perkara khilafiyyah yang diperakukan dalam Islam dan perbezaan dari sudut akidah dan pemikiran yang menyesatkan. Buku ini menghimpunkan beberapa penulisan akademik mengenai fahaman Syiah yang terdiri daripada tulisan saya sendiri dan dua lagi merupakan kertas kerja yang telah dibentangkan oleh Dr. pemilik sekalian alam. Profesor Dr. Moga-moga Allah SWT akan melimpahkan rahmat dan keberkatan kepada sesiapa sahaja yang terlibat dalam usaha murni ini. para sahabatnya serta semua umat Islam sekalian. Abdul Razak Abdul Rahman As-Saadi yang berasal dari Iraq semasa Seminar Pemurnian Akidah Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan 2007. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Seterusnya. Ridhuan Jamal Al-Athrasy yang berasal dari Jordan dan seorang lagi.PRAKATA Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang. ahli keluarganya. Datuk Haji Wan Zahidi bin Wan Teh Mufti Wilayah Persekutuan Jabatan Perdana Menteri .

.

Ridhuan Jamal Al-Athrasy Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) Hakikat Syiah | 1 .KELAHIRAN. PRINSIP DAN PEGANGAN SYIAH: SATU KAJIAN DAN PENILAIAN Dr.

.

.. Keadaan ini berterusan pada masa Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar. Muhammad Rasyad Salim (Al-Kaherah: Maktabah Ibnu Taimiyah. tiadalah engkau terkait sedikit pun dalam (perbuatan) mereka .timbul puak pendusta ketika umat muslimin berpecah. Dan sesiapa yang disesatkan-Nya.s 218-219. pendirian mereka menjadi rapuh dan pengikut-pengikut mereka berkurangan. maka tiada sesiapa yang boleh menyesatkannya. Kita berlindung dengan Allah dari kejahatan diri kita dan dari keburukan pemikiran. di antara prinsip Islam yang utama itu ialah berpegang kepada tali Allah keseluruhannya dan tidak berpecah belah. 4 Ibnu Taimiyah. “ .Sesungguhnya orang-orang yang mencerai-ceraikan agama mereka (dengan perselisihan-perselisihan yang berdasarkan hawa nafsu). Surah Ali-Imran: 103 Surah Al-An`am: 159 3 Diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya dalam kitab Al-Zakat. terbit pula bidaah yang bersifat berpuak-puak (tasyayyu’). Selepas bidaah yang dilakukan oleh puak Khawarij ini timbul. Apabila Khalifah Uthman dibunuh dan berlaku ’fitnah’ di mana kaum muslimin berperang di dalam peperangan Siffin. dan mereka akan dibunuh oleh kumpulan pertama dari dua kumpulan itu dengan kebenaran. Allah berfirman lagi yang bermaksud. dan amalan-amalan kita...PENDAHULUAN Segala puji bagi Allah. “. dan janganlah kamu bercerai-berai . 1989) Jld 1. Minhaj Al-Sunah Al-Nabawiyyah. meminta pertolongan dari-Nya dan meminta ampun dari-Nya. akhlak.. m. Sesiapa yang dihidayahkan oleh Allah..4 Selepas peristiwa Majlis Tahkim.”1. 1 2 Hakikat Syiah | 3 . dan mereka menjadi berpuak-puak. tiada sekutu bagiNya dan aku menyaksikan bahawa Muhammad itu adalah hamba-Nya dan pesuruh-Nya. Allah berfirman yang bermaksud. “ . sebagaimana yang telah digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam sabda baginda yang bermaksud. Pada hari ini aktiviti mereka telah pun lemah... semangat mereka menjadi pudar.dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah (agama Islam). tahqiq Dr. kita memuji-Nya.. Sesungguhnya..”3. sekali-kali tidak akan dapat baginya sebarang pelindung mahupun petunjuk. Penentangan mereka terhadap Ahli Sunah juga menjadi berkurangan. lahirlah puak Al-Mariquun dan puak Al-Khawarij. bab Zikrul Khawarij dan sifat mereka. timbul puak-puak baru satu demi satu.”2 Umat Islam sentiasa berada di atas landasan yang digariskan Allah daripada hidayah dan pegangan agama yang benar sehinggalah kewafatan Rasulullah SAW. Aku menyaksikan bahawa tiada tuhan melainkan Allah Yang Maha Esa. Puak-puak ini merupakan puak-puak yang keluar dari (Al-Jamaah). Ahmad bin Abdul Halim...

menuntut seseorang itu mengambil pandangan sesuatu kumpulan itu dahulu sebelum mengambil pendapat selain mereka. dan pegangan Syiah tidak lahir sekaligus. m. dan seterusnya berpecah kepada kumpulan-kumpulan yang banyak. Bihar Al-Anwar (Beirut: Muassasah Al-Wafa’. َ َ‫ شي‬atau ‫شيَاع‬ Dalam bentuk kata kerja ‫ّع‬ ‫ شي‬sekiranya digunakan dengan kata objek api. Riwayat tentang Syiah ada menyebut bahawa umat Islam tidak menerima ajaran mereka ini di bandar-bandar lain melainkan bandar Kufah6. 7 Ibnu Duraid. dan tidak keterlaluan untuk mengatakan bahawa ia merupakan satu-satunya kumpulan yang paling banyak berusaha untuk menentang Ahli Sunah. Muhammad Bakir. prinsip. Jld 20. timbul di Kufah. Kata kerja ‫شيّع‬ juga bererti menolong dan bergabung7. Aliran berpuak-puak ini (tasyayyu’). Jld 3. (Al-I’tizal). 1403H/1983M): jld. Begitu juga usaha mereka untuk mengaibkan tokoh-tokoh Ahli Sunah dan usaha mereka untuk menyebarkan fahaman Syiah. yang tidak terdapat pada puak-puak Syiah yang lain.100 . 5 6 4 | Hakikat Syiah . Aliran-aliran lain seperti fahaman (Al-Irja’). Kata jamak bagi Syiah ialah ‫ع‬ ْ َ‫أ‬. Fahaman (Al-Qadar). Puak Syiah “Imam Dua Belas” kelihatan paling aktif dari aspek ini. ia menunjukkan makna sekiranya kita mencampakkan sesuatu ke dalam api. Syiah ialah penolong-penolong seseorang dan pengikutnya. DEFINISI SYIAH Definisi Dari Segi Bahasa Ibnu Duraid (meninggal 321 H) berkata. dan (Al-Nusuk Al-Fasid) timbul di Basrah dan fahaman (Al-Tajahhum) timbul di Khurasan. dari sumber mereka yang muktabar.s 63. Fahaman ini kemudian tersebar ke bandar-bandar lain. Majmu’ Al-Fatawa. Al-Azhari (meninggal 370 H) menyebut bahawa. kemudian diikuti oleh pendapat-pendapat lain tentang Syiah.Serangan puak Syiah pula terhadap Ahli Sunah semakin bertambah hari demi hari.s 301. ‫ّع‬ ‫ شي‬bererti menyokong. Al-Majlisi. Sesuatu kumpulan yang bersetuju dengan sesuatu pendapat ِ atau aliran dipanggil Syiah. Ibnu Taimiyah. Jamharah Al-Lughat. fahaman. Metodologi ilmiah yang tidak berpihak.s 259. Dengan ini. Dalam bentuk kata kerja yang lain. m. mula timbul di bandar Kufah5. Dalam bentuk kata kerja pula. m. “Fulan daripada Syiah fulan” memberi maksud fulan adalah dari mereka yang sependapat dengannya. cet. tetapi berperingkat-peringkat dan lahir sedikit demi sedikit. Kita akan mulakan perbincangan ini dengan beberapa pendapat golongan Syiah. ia akan menyemarakkannya lagi. 2.

m. Walau bagaimanapun lafaz ini digunakan dengan meluas untuk menunjukkan kepada penyokongpenyokong Saidina Ali dan ahli keluarganya sehinggalah lafaz ini bertukar menjadi kata nama khas. Bentuk kata nama ‫ع‬ َ pula digunakan untuk َ ‫ش ْي‬ makna `selepas sesuatu’ seperti esok. Apabila sesuatu puak menjadi “penyokong” (Syiah) kepada orang lain. Dzu Al-Rahmat pernah mengungkapkan syair 9 yang menunjukkan bahawa ‫ أشياع‬membawa makna rakan-rakan10. Kalau disebut. Jld. dia disebut sebagai ‫ع‬ َ atau ‫ع‬ َ dengan kata َ َّ‫شي‬ َ َ‫شاي‬ ِ ‫ع‬ ‫ي‬ ‫ش‬ terbitan ‫اع‬ . Apabila disebut.. ini bererti dia “mengikut” ُ ‫شايِـ‬ dan “memperakukan” kedudukan seseorang itu11.‫ شيّع‬menunjukkan makna seseorang itu mengiringi seorang yang lain bagi mengucapkan selamat jalan kepadanya ketika musafir. Apabila seseorang itu mendakwa َ َّ‫شي‬ dengan dakwaan puak Syiah. sama ada lelaki atau perempuan. mereka dipanggil ‫ع‬ ْ َ‫شي‬. Jamaluddin bin Mukram Al-Ansari. Al-Sihah: 1240/3. Tahzib Al-Lughat. Dalam konteks makna ‘iring’ kita boleh menggunakan kata kerja ‫ع‬ َ untuk menunjukkan َ َّ‫شي‬ makna seseorang itu mengiringi puasa bulan Ramadhan dengan puasa enam pada bulan Syawal. 10.. Lisan Al-Arab. iaitu pada hari lusa. Ibnu Manzur (meninggal 711H) pula berkata. “Syiah ialah pengikut dan penolong bagi seseorang. hukumnya begini .s 1240. Ungkapan “Syiah” ini digunakan kepada sesuatu puak yang mengikut pendapat orang lain selain mereka. m. dalam mazhab Syiah. Asal konsep Syiah ialah sekumpulan orang. ia boleh digunakan untuk bilangan satu. Semua kaum yang sepakat dalam sesuatu perkara dan mereka mengikut pendapat ِ di kalangan mereka sendiri. Apabila disebut ‫ي‬ ‫ش‬ ََ َ َّ َ dalam konteks kata kerja fulan ‫ـع‬ َ ‫ يُـ‬seseorang. dua atau ramai. Penggunaan perkataan ‫ شيعة‬pula digunakan untuk menunjukkan makna kumpulan manusia yang saling mengikut satu sama lain. Tahqiq Ahmad Abdul Ghafur Attar. Al-Jauhari (meninggal 540 H) berkata. 10 Al-Sihah. شياع‬atau ‫اشياع‬. ini bermakna ia mendakwa apa yang didakwa oleh kumpulan Syiah. “Apabila seseorang itu ‫ُّع‬ ‫شي‬ َ َ‫ت‬. mereka disebut dengan kata kerja ‫ع‬ َ َ‫ت‬. fulan dari golongan Syiah.3. Jld 3. Tahqiq Ahmad Abdul Ghafur Attar. Kumpulan-kumpulan Syiah itu pula adalah beberapa kumpulan yang mana sebahagian mereka mengikut yang lain dan mereka tidak sepakat dalam sesuatu perkara8. (Kaherah: Al-Dar Al-Misriyyah Li At-Ta’lif Wa al-Turjumah) Jld. Kata kerja bererti “mengikut” seseorang.s 61 Diwan Dzi Al-Rahmat: m. secara langsung ini bererti dia ialah salah seorang daripada penyokong Saidina Ali dan keluarganya. 11 Ibnu Manzur. Asal konsep ini ialah daripada kata ‫ مشايّعة‬iaitu mengikut dan mentaati. Kata jamaknya ialah ‫ . ini bererti dalam fahaman golongan Syiah.s 4.. m.s 55 ‫مادة شياع‬ 8 9 Hakikat Syiah | 5 . Al-Azhari.

1. sama ada secara jelas atau sebaliknya.sesungguhnya. atau sebagai suatu pelaksanaan pendekatan taqiyyah dari pihak keturunan Saidina Ali. Abu Al-Fath Muhammad bin Abdul Karim. Abu Jaafar berkata. Jld 1.. 12 6 | Hakikat Syiah . Al-Imam Al-Syahrastani mendefinisikan “Syiah” sebagai. 14 Surah Taha: 115. “Syiah” bererti “. “kami amanahkan kepadanya (Nabi Adam as) tentang Muhammad dan imam-imam selepasnya. kami telah berpesan kepada Adam pada masa yang lalu.. Al-Milal Wa Al-Nihal. 13 Al-Kulaini. daripada Abu Al-Hassan bahawa. dan berpegang bahawa Imam selepas wafat Rasulullah SAW adalah khusus kepada Saidina Ali dan anak-anaknya”. m. Kita boleh simpulkan bahawa terdapat tiga pendapat golongan Syiah tentang kelahiran al-tasyayyu’ melalui buku-buku muktabar di kalangan mereka. Usul Al-Kafi. maka ini merupakan satu kezaliman dari pihak yang menerima kepimpinan itu.. 1388H) Muqaddimah: Mahfuz Husain.13 Dalam menghuraikan firman Allah SWT yang bermaksud. Puak Syiah telah mengarang banyak riwayat untuk menyokong dakwaan mereka. Tahqiq Ali Akbar Ghafari (Dar Al-Kutub Al-Islamiyyah. tetapi ia lupa.12 PENDAPAT GOLONGAN SYIAH TENTANG KELAHIRAN TASYAYYU’ Golongan Syiah tidak sepakat dalam isu ini. sebagai imam. dan kami tidak mendapatinya mempunyai keazaman yang teguh.mereka yang menyokong Saidina Ali dan anak-anaknya. Tahqiq Muhammad Sayyid Kailani (Beirut: Dar Al-Ma’rifah 1402H/1982M) Jld. Di antaranya ialah apa yang diriwayatkan di dalam buku Al-Kafi.a. PENDAPAT PERTAMA Gejala al-tasyayyu’ telah lama wujud dan telah lahir sebelum Rasulullah SAW diutuskan. Sekiranya berlaku pemindahan kepimpinan itu kepada selain daripada keturunan Saidina Ali.Definisi dari segi istilah pula. dan berpegang bahawa imam dan khalifah itu khusus bagi Saidina Ali. secara dalil nas dan melalui wasiat Rasulullah SAW. Pendapat ini menyatakan bahawa tiada seorang nabi pun yang dilantik melainkan mereka diperintahkan agar beriman bahawa imam itu adalah hak Saidina Ali. Muhammad bin Yaakub. lalu Al-Syahrastani.s 437.”14.. “. mereka yang menyokong Saidina Ali.cet 3. “ Hak Ali menjadi imam tertulis pada seluruh kitab-kitab para nabi. Pendapat-pendapat ini akan dibincangkan dengan analisa dan kritikan... “.. Mereka juga berpegang bahawa imam itu tidak akan beralih tangan kepada selain daripada anak-anak keturunan Saidina Ali. m. Allah tidak akan utuskan seorang rasul pun kecuali dengan memberitahu tentang kerasulan Muhammad SAW dan wasiat terhadap Ali r.s 146.

Khatimah Mustadrak Al-Wasail.s 65. Al-Fusul Al-Muhimmah Tahqiq wa Isyraf. m.s 195.. 1404H). “.. m. 18 Al-Bahrani. Ali Bin Ibrahim.s 303. Tafsir Al-Qummi. Qatadah dalam maksudnya “.”. Mereka berkata.s 159)... 20 Al Hurr Al-‘Amili.. 16 Al-Kulaini.”. Tahqiq: Muassasah Ali Albait Li-Ihya’ Al-Turath (Muassasah Ali Albait Li-Ihya’ Al-Turath.sesungguhnya ini adalah musuh kamu dan musuh isteri kamu. Syeikh mereka Al-Bahrani telah mengkhususkan satu bab yang bertajuk.. cet1 1418H. Jld. m.. Jld 1: 416.ia meninggalkannya. Muhammad bin Muhammad Al-Husain Al-Qanaini (Muassasah Ma’arif Islami Imam Ridha... Jld 16. dan telah diterima juga bahawa mereka yang menyalahinya. dan ia tidak mempunyai keazaman”. Jld 2. 17 Al-Tabrasi. adalah orang yang membenci beliau dan juga membenci golongan yang mencintai beliau. Oleh itu jangan biarkan dia mengeluarkan kamu berdua dari syurga.” Daripada Abu Abdullah. turut menyatakan bahawa bilangan riwayat-riwayat yang berkata bahawa Allah ketika mencipta ciptaannya mengambil perjanjian daripada para Nabi (tentang perkara ini) melebihi daripada seribu hadis. berkata keazaman di sini bererti kesabaran.3. lalu Adam lupa apa yang dipesan kepadanya (iaitu meninggalkannya).20 Al-Tabari. ”. 1416H). Abu Jaafar seterusnya berkata bahawa istilah “ulul azmi” disebut demikian kerana mereka diamanahkan supaya memperakui Muhammad dan mereka yang diwasiatkan selepas mereka serta Al-Mahdi. Jld1 . kalaulah dia mempunyai keazaman. m. 2..”17 .1. Muhsin. “bab para Nabi diutuskan berdasarkan kepada mereka yang berhak menjadi imam”18 . “.. tashih: Al-Sayyid Tayyib Al-Jazairi (Muassasah Dar Al-Kitab cet. 15 Hakikat Syiah | 7 . bahkan boleh dianggap pendustaan terhadap ayat-ayat Allah. tiada seorang Nabi pun yang dibangkitkan kecuali dengannya.. Al-Kafi.s16. m. 1405H/1984M).. Penafsiran ini amat jauh dari maksud ayat. cet.telah diperakui bahawa semua para Nabi Allah dan para rasul-Nya serta seluruh golongan mukmin memperakui Ali bin Abi Talib. 19 Al-Kashani. Abu Jaafar Muhammad Bin Jarir. Jami’ Al-Bayan An Takwil Ayy al-Quran. Tafsir yang dihuraikan oleh ulama terdahulu dan ulama selepas mereka. m. (Dar Al-Fikri. “kepimpinan (imam kami) ialah kepimpinan dari Allah.kami telah mewasiatkan kepada Adam sambil berkata kepadanya (maksudnya).s 220-222. kecuali mereka yang mencintai beliau. Lihat Al-Qummi.. pengarang buku wasailu al-Syiah.dan tidak akan masuk syurga seorangpun dari golongan terdahulu dan terkemudian.”15.”19 Al-Hurr Al-’Amili. Al-Ma’alim Al-Zulfa. Muhammad bin Al-Hasan.kami tidak mendapatinya mempunyai keazaman yang teguh. lalu mereka membulatkan keazaman mereka terhadap demikian dan memperakuinya16. salah satu dari sumber rujukan muktabar puak Syiah dalam bidang hadis. nescaya dia tidak akan mentaati musuhnya iblis yang berhasad dengki terhadapnya. Beliau dengan ini adalah sebagai penentu bagi syurga dan neraka.. Tafsir Al-Sofi (Beirut: Muassasah Al-A’lami Li Al-Matbu’at.

Daripada Ibnu Abbas r. bukan untuk memperakui hak untuk menjadi imam terhadap seseorang. 65. bahkan mereka berkata juga. KRITIKAN TERHADAP PENDAPAT INI Terdapat banyak pendapat dan pegangan yang hanya dengan melihatnya sekali pandang sahaja. “ Allah SWT mendedahkan hak kita sebagai imam kepada langit dan bumi.bab ( ‫يقولوا ( حتى الناس بقتال األمر ال اله إال اهلل‬ 21 22 (11/1). kita dapat mengetahui tentang kesalahannya. beribadatlah kamu kepada-Ku…”23..s. Kitab Allah ada di tangan kita dan tidak terdapat suatupun di dalamnya yang menunjukkan kepada dakwaan pendapat ini. adalah untuk mengesakan Allah. 8 | Hakikat Syiah .s195. Hud dan Syu’aib a.. Allah berfirman lagi yang bermaksud.Ungkapan melampau puak Syiah ini tidak terhad kepada apa yang disebut sebentar tadi. oleh itu. dan Muhammad itu pesuruh Allah…”25. “Bahawa sesungguhnya tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Aku. “kamu akan pergi kepada satu kaum daripada golongan ahli kitab. Pendapat ini adalah satu daripadanya. “…sembahlah kamu akan Allah.tiada sekutu bagi-Nya. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud. Allah berfirman yang bermaksud. Kepalsuan dan juga kebatilannya adalah sesuatu yang diketahui umum.s.a. baginda bersabda yang bermaksud. semuanya berkata kepada kaum mereka yang bermaksud. hendaklah perkara yang utama kamu Al-Nuri. serta gunung-ganang dan kota-kota…”21. 85. seperti yang mereka dakwa. Jld2. 73. Semua rasul-rasul Allah dan nabi-nabiNya menyeru kaum mereka agar beribadat kepada Allah yang Esa. 25 Riwayat Al-Bukhari dalam Kitab Al-Iman. beribadatlah kamu kepada-Ku…” 22. “…aku diperintahkan agar memerangi manusia sehingga mereka menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. bab ) ‫( فإن تابوا وأقموا الصالة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم‬ dan Muslim dalam Kitab Al-Iman. “…dan kami tidak mengutus sebelummu (wahai Muhammad) seseorang rasul pun melainkan kami wahyukan kepadanya”. 24 Surah Al-A’raf: 59. Para rasul seperti Nabi Nuh. m. (sebenarnya) tidak ada Tuhan bagi kamu selain daripada-Nya…”24. bahawa Rasulullah SAW ketika mengutuskan Muaz ke Yaman. 23 Surah Al-Nahl: 36. oleh itu. Khatimah Mustadrik Al-Wasail. “…dan kami tidak mengutus sebelummu (wahai Muhammad) seseorang rasul pun melainkan Kami wahyu kepadanya” “Bahawa sesungguhnya tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Aku. Seruan para rasul a. Surah Al-Anbiya: 25.

s64. dan Soheh Muslim Kitab Al-Iman. “kitab-kitab para nabi yang diturunkan untuk manusia. Ahmad Bin Abdul Halim..s75. lihat: Soheh Al-Bukhari Kitab Al-Zakat.. bab wujub al-zakat (108/2). 1989M). tidak terdapat di dalamnya satu pun yang menyebut tentang Ali. 28 Ibnu Taimiyah. Jld4. Bagaimanakah boleh dikatakan bahawa semua para nabi yang dibangkitkan menerima arahan tentang hak Ali untuk menjadi imam. akal dan kehidupan. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim dengan lafaz yang sama. Muhammad Rasyad Salim (Al-Qahirah: Makatabah Ibnu Taimiyah.mereka yang telah beriman di kalangan ahli kitab tidak menyebut langsung tentang Ali. Sheikh Al-Islam. Manhaj As-Sunah Al-Nabawiyah.seru mereka adalah beribadah kepada Allah SWT... Jld4. kecuali para rasul Ulul ’Azmi. mengapakah yang meriwayatkan hadis ini hanya perawi-perawi puak al-Rawafid dan tidak terdapat seorang pun di kalangan ulama selain mereka yang mengetahui tentangnya? Mengapa pula tokoh agamaagama lain sama sekali tidak mengetahui tentang ini? Tambahan pula. Cet 3. Ibn Taimiyah pernah berkata. tahqiq Dr. mengapakah Al-Quran tidak menyebut langsung tentang ini walhal AlQuran itu merangkumi segala kitab-kitab yang diturunkan kesemuanya.”26. Begitu juga.s. m. walhal mereka sama sekali tidak menyebutnya kepada umat-umat mereka.. kecuali satu dakwaan yang dibuat-buat tidak sepatutnya diikut membabi buta tanpa ada sesuatu pendekatan agar menjaga dan memelihara agama. 27 Ibnu Abi Al-‘Izz Al-Hanafi Syarh Al-Aqidah Al-Thahawiyyah (Beirut. para ulama terdahulu semuanya bersatu dalam menyatakan bahawa perkara yang pertama yang diperintahkan kepada seseorang hamba itu ialah menyaksikan dua kalimah syahadah 27. Hak seseorang itu menjadi imam adalah sesuatu yang batil. Al-Maktab Al-Islami. bab al-du’a ila al-syahadatain (50-51/1). m. dan tiada seorang pun di kalangan mereka yang menyebut tentang Ali?28 Bagaimana pula mereka sewenang-wenang mendakwa dalam dongeng-dongeng mereka tentang para nabi ini termasuk Nabi Adam a. dan terpelihara di sisi Allah SWT? Ini tidak lain. bahawa semua mereka telah mengabaikan suruhan Allah tentang hak menjadi imam? Ini tidak lain. 1391H). Hadis yang sahih pula semuanya menunjukkan kepada kebatilan pendapat di atas. Di manakah sumber dakwaan mereka tentang hak Saidina Ali sebagai Imam? Sekiranya hak menjadi imam bagi Ali tertulis di dalam semua kitab-kitab para Nabi. 26 Hakikat Syiah | 9 . melainkan suatu pendustaan yang dahsyat. dan pendustaan terhadap para nabi juga suatu perkara yang bercanggahan dengan kebenaran.

diberikan kepada Ali r. Seolah-olah mereka ini seperti kebiasaan mereka ingin apa yang dikhususkan kepada Rasulullah SAW. Allah berfirman lagi (bertanya pada mereka) “sudahkah kamu mengakui dan sudahkah kamu menerima akan ikatan janjiku secara yang demikian itu?”. Ini tidaklah lain. Allah berfirman lagi: “jika demikian. kerana pengikut-pengikut mereka ini mengikut para imam ini. Mereka menjawab: “kami berikrar (mengakui dan menerimanya)”. Seolah-olah mereka dengan penulisan mereka ini. sekiranya Nabi Muhammad SAW diutuskan.Isu maksum (‘ismah) pula adalah di antara perkara-perkara yang tidak masuk akal..s557.dan (ingatlah) ketika Allah mengambil perjanjian setia dari nabi-nabi (dengan firman-Nya) “sesungguhnya apa jua kitab dan hikmah yang aku berikan kepada kamu. bahkan suatu iktikad yang keterlaluan terhadap barisan para hamba Allah yang terpilih iaitu para nabi.a. Bukankah ini bukti bahawa orang yang mereka-reka dongengan ini adalah mereka yang kontang pemikiran dan jiwa mereka daripada ilmu dan iman? Bukankah jiwa mereka telah disumbat dengan hasad dengki dan pemikiran mereka penuh dengan rancangan jahat terhadap orang-orang soleh dan orang yang baik-baik? Bukankah mereka hanya inginkan agar pemikiran orang ramai diracuni dengan cara ‫يع‬ ّ ‫ تش‬mereka? Benar. maka saksikanlah kamu. mereka akan beriman dan menolong baginda. Surah Ali Imran : 81 10 | Hakikat Syiah . Bagaimanakah mereka boleh menganggap satu kesalahan besar hanya kerana tidak memberikan ketaatan kepada salah seorang daripada sahabat Rasulullah SAW dan tidak yang lainnya? 29 30 Al-Thobari. dan Aku juga menjadi saksi bersama-sama kamu. hendaklah kamu beriman sungguh-sungguh kepadanya. . Jami’ Al-Bayan Fi Takwili Ayi Al-Quran. melainkan suatu kesesatan yang amat nyata.. m. “. Allah SWT telah mengambil perjanjian daripada para nabi a. dan pada ketika itu mereka masih hidup... walhal para nabi yang lain meninggalkannya.s. dan hendaklah kamu bersungguh-sungguh menolongnya”. menjadikan pengikutpengikut para imam mereka lebih tinggi darjat daripada para nabi kecuali para rasul Ulul ’Azmi.”30. Beginilah yang dihuraikan oleh Ibnu Abbas29 dan para ahli tafsir selain beliau. Allah berfirman yang bermaksud. tidak ada sesiapa yang berani membuat pendustaan ini melainkan para golongan zindik. kemudian datang pula kepada kamu seorang rasul yang mengesahkan apa yang ada pada kamu. Ini hanyalah sikap melampau puak-puak ini yang tidak terhenti kepada isu maksum para imam sahaja. dan mereka dikecualikan daripada segala arahan yang diutuskan kepada Rasulullah SAW..

menyandang pangkat ketua bagi orang yang dicipta sebelumnya dan juga orang yang dicipta selepasnya.s78. Sekiranya mereka berpegang pada pendapat ini terhadap orang-orang yang mereka mendakwa adalah imam mereka. Hakikat Syiah | 11 . riwayat-riwayat yang mutawatir. m. Sekiranya ini untuk umat Muhammad SAW. Ibnu Taimiyah. kemudian dia mati sebelum mengenali Abu Bakar. Jld4.s46. Apakah matlamat penulisan seumpama ini yang jelas pendustaannya kepada semua orang? Pandangan ini bukanlah sesuatu yang pelik bagi golongan Syiah. mereka juga berpandangan yang serupa terhadap musuh-musuh konsep hak imam ini. merupakan kedustaan orang yang tidak tahu apa yang dia ungkapkan dan tidak mempunyai rasa malu terhadap apa yang akan diucapkan. dia tidak dianggap bersalah atau berdosa. syirik dan dakwaan batil. melalui pelita penyudah segala para wali yang akan timbul 600 tahun selepas Nabi Muhammad SAW. m. Sunah dan Ijmak para ulamak salaf umat Islam32.. Mereka adalah puak-puak yang melampau di luar batasan akal. sama sahaja seperti dakwaan para ahli tasawuf mulhid terhadap kewalian seseorang itu. Tetapi. Umar. Kedua-duanya membina dakwaan mereka daripada kedustaan. Dakwaan golongan Syiah ini terhadap isu hak menjadi imam. Jld4. bagaimanakah beliau akan menjadi ketua bagi mereka? Setidak-tidaknya seseorang itu boleh menjadi ketua bagi orang yang hidup pada zamannya. sebagaimana yang disebut oleh Sheikh Al-Islam. dan ini tidak menghalangnya dari memasuki syurga. Uthman dan Ali r. Manhaj As-Sunah Al-Nabawiyyah. bagaimana mereka boleh mengatakan bahawa para nabi semuanya wajib beriman dengan salah seorang sahabat Rasulullah SAW?31 Di manakah akal fikiran orang-orang yang mempercayai kedustaan sebegini? Bagaimanakah para nabi sebelum ini dan umat-umat mereka boleh diberi perintah dan perjanjian agar mentaati Ali sebagai imam? Ini. pegangan melampau. dan mempercayai perkara-perkara yang akal dan nas menolaknya. orang Islam semua telah sepakat mengatakan bahawa sekiranya seseorang itu beriman dengan Rasulullah SAW dan mentaatinya.Di samping itu. Mereka mendustakan kebenaran-kebenaran yang jelas.a. serta menyalahi Al-Quran. Manhaj As-Sunah Al-Nabawiyyah. 31 32 Ibnu Taimiyah. Ungkapan ini serupalah dengan ucapan Ibnu ‘Arabi al-Taie dan seumpamanya yang daripada golongan ahli tasawuf yang mulhid (orang yang tidak percaya kewujudan Tuhan) yang mengatakan bahawa para nabi mendapat manfaat ilmu dari Allah SWT. percakapan orang gila! Mereka telah meninggal dunia sebelum Allah SWT mencipta Ali.

Al-Syiah Fi Al-Tarikh (Beirut: Dar al-Athar. begitulah yang diriwayatkan dari Al-Sodiq. m.sebagai contoh. PENDAPAT YANG KEDUA Sesetengah golongan Al-Rawafidh mendakwa bahawa sejak dahulu hingga sekarang. Al-Jazairi. mereka akan menyebabkan orang ramai menanggung segala dosa dan kebinasaan di dunia ini. terdapat dalam riwayat bahawa sekiranya mereka wujud. dan menolak pendapat yang mengatakan bahawa kefahaman Syiah berpunca dari kefahaman asing yang datang luar dari Islam. dan tiada darah yang ditumpahkan melainkan dosanya tertanggung ke atas kedua-duanya. Beirut.a. ... “tiada batu yang dialihkan dari tempatnya. Nabi Ibrahim dilontar ke dalam api dan seterusnya. PERBINCANGAN PENDAPAT INI Pertama: Di antara sebab-sebab utama lahir pendapat ini: Sebahagian ulama Islam mengaitkan kelahiran faham ‫ع‬ َ َ‫ ت‬dan akar umbinya kepada َ ُّ‫شي‬ asal luar daripada Islam.. kemudian menghasilkan buah selepas kematiannya..dan musuh-musuh golongan Syiah. Oleh kerana itu puak Syiah cuba memberi gambaran bahawa kefahaman Syiah mempunyai ciri-ciri syarak. iaitu ‫ّع‬ ‫ تشي‬ini disemai bersama di dalam benih Islam. [Perhatikan bahawa ini adalah satu pengakuan daripadanya bahawa benih ‫ّع‬ ‫ تشي‬adalah lain daripada benih Islam]. Jld1. Yang menanamnya terus memikul amanah untuk menyiramnya sehingga ia tumbuh dan membesar semasa hidupnya. m..”. sehingga dosa Qabil dan Habil. Al-Anwar Al-Nikmaniyah (Muassasah Al-‘Alami.s29-30 33 12 | Hakikat Syiah . 34 Al-Zain. 4. “.. Rasulullah SAW.. iaitu khalifah yang pertama dan kedua”33. Nikmat Allah. Ini adalah kerana terdapat fenomena yang jelas yang menunjukkan kepada demikian. Nabi Yusof dilontar oleh saudara-saudaranya ke dalam perigi. Muhammad Hasan. adalah.Abu Bakar dan Umar.... Pandangan mereka terhadap keduadua khalifah agung. cet.”34.s82. 1404H/1989M).sesungguhnya orang pertama menyemai benih ‫ّع‬ ‫ تشي‬di ladang Islam ialah orang yang sama yang menegakkan syariat .”. Mereka juga mendakwa bahawa sesetengah para sahabat telah pun berpegang dengan fahaman ‫يع‬ ّ ‫تش‬ terhadap Saidina Ali r. dan menyatakan ketaatan dan sokongan mereka terhadap beliau pada zamannya. “. Muhammad Al Husain Ali Kasyif Al-Ghita’ (meninggal dunia 1373H) berkata. Jld2. orang yang mula menyemai benih-benih ‫يع‬ ّ ‫تش‬ dan telah lahir pada zaman baginda lagi.. 1404H/1984M).

. padahal Allah berfirman yang bermaksud. bukannya agar umat ini berpecah berpuakpuak kepada kumpulan-kumpulan. Bahkan... m.. Padahal riwayatriwayat itu sebenarnya riwayat-riwayat yang asing daripada ulama Ahli Sunah dan periwayat-periwayat syariah.”35... walhal mereka terkenal dengan sikap memberontak terhadap kebenarankebenaran yang jelas dan mutawatir. kebanyakan adalah palsu dan tercela dalam sanadnya atau amat jauh dari kebenaran dengan sebab takwil-takwil mereka yang rosak itu. mereka menyatakan bahawa ‫ّع‬ ‫ تشي‬itu adalah luar dari Islam... Ayatullah dan mujtahid mereka yang paling tersohor pada zamannya iaitu Muhammad Hussain Ali Kasyif al-Ghita berkata.”. maka tidak akan diterima daripadanya. Ali Abdul Wahid Wafi..”38. Allah SWT berfirman yang bermaksud. Ibnu Taimiyah.. Di antara fakta-fakta sejarah yang mutawatir yang membongkar kesilapan pendapat ini dan membuktikan bahawa ia adalah bersalahan dengan kebenaran ialah kefahaman Syiah ini tidak wujud pada zaman Abu Bakar. Sebahagian daripada pembesar Syiah terpaksa akur terhadap hakikat ini..ketika zaman pemerintahan Abu Bakar dan Umar. Sheikh Al-Islam Ibnu Taimiyah berkata.”36.dan sesiapa yang mencari selain agama Islam. Dengan ungkapan mereka ”. Surah Ali-Imran: 85. Tiada ‫ّع‬ ‫ تشي‬atau sebagainya. tahqiq: Dr. Manhaj As-Sunah Al-Nabawiyah. “. Mereka mula memperluaskan banyak riwayat-riwayat hadis dan menyatakan ia mempunyai sanad dari Rasulullah SAW. Ia juga tidak mempunyai sanad yang mantap dari segi sejarah. Umar dan Uthman r. Bahkan ia merupakan pendapat yang bertentangan dengan prinsip Islam dan menafikan kebenaran yang jelas. Surah Ali-Imran: 19.s527.s64. tiada seorang pun dipanggil sebagai Syiah.. Islam lahir untuk menyatukan umat ini di bawah satu kalimah. Kedua: Pendapat ini tidak mempunyai asas dan dalil dari al-Quran dan Sunah.. Al-Muqaddimah.. Jld2.sesungguhnya agama (yang benar dan diredhai) di sisi Allah ialah Islam.“ . sesungguhnya benih ‫ّع‬ ‫ تشي‬ini disemai bersama di dalam benih Islam.pada ketika itu (zaman Abu Bakar dan Umar r.. atau Syiah dikaitkan dengan sesiapa. “.. “. Jld2.) kefahaman Syiah dan ‫ّع‬ ‫ تشي‬tidak mempunyai ruang 37 38 35 36 Ibnu Khaldun.”37.. Ketika zaman Rasulullah SAW tidak terdapat Syiah ataupun Sunni.a..Mereka berpegang kepada dakwaan mereka ini dan cuba menguatkan dakwaan ini dan mengesahkannya dengan apa cara yang boleh. m. serta beranggapan bahawa riwayat-riwayat itu juga adalah dari sanad Ahli Sunah.a. Hakikat Syiah | 13 .

walhal Al-Zubir adalah di kalangan mereka yang menentang Ali selepas itu dan mereka lupa untuk menyebut Abu Zar. Al-Isti’aab Fi Asmak Al-Ashab (Dar Al-Kitab Al-Arabi. ”. Ibnu Murtadha. kerana bagaimana ia boleh diabaikan apabila ia tidak wujud sama sekali. Abu Zar Al-Ghifari . m. adalah tokoh-tokoh mereka yang terdahulu kerana mereka memperakui Ali sebagai imam. m.s39-40.t ) Jld2. Al-Isabah fi Tamyiz Al-Shahabah (Beirut: Dar AlKitab Al-Arabi. Riwayat mereka ini memenuhi buku-buku mereka. 41 Ibnu Al-Athir Al-Jazari. Apa yang dikatakan oleh puak Syiah adalah sematamata dakwaan yang tidak berasas dan apa yang mereka tulis dalam buku-buku mereka tidak lebih daripada angan-angan dan khayalan yang dicorakkan oleh orang yang dengki terhadap Islam dan oleh musuh Islam. m. Al-Syiah Fi Al-Tarikh. t.Dari golongan Syiah Al-Zaidi ada berkata.s 506.. Adakah anda tidak lihat bahawa Ammar sebelum ini telah dilantik oleh Umar di Kufah?”41 Fakta-fakta sejarah Ali Kasyif Al-’Ata’. saya menyatakan bahawa mereka berdusta kerana mereka disebut tadi tidak menzahirkan penolakan mereka terhadap kedua-dua sheikh.cet.cet. cet. “. 39 14 | Hakikat Syiah . dan juga mereka tidak mengeji keduaduanya seperti puak-puak Syiah yang lain.t. Miqdad bin AlAswad dan Salman Al-Farisi r. Muhammad Hasan.t. m. Adakah umat Islam pada zaman Rasulullah SAW berpuak-puak.s64.s48. Dapat dilihat dalam riwayat-riwayat mereka sebelum ini bahawa mereka menyebut Al-Zubir. .. lihat: Al-Qurtubi.a.a.sekiranya mereka mendakwa bahawa Ammar. Kita berkata. 40 Al-Zain.. t. Ashlu Syiah Wa Usuliha (London: Dar Muafiq Arabiyah.1414H/1994M). sesungguhnya ia ditinggalkan kerana ia memang tidak wujud langsung..ini akan dihuraikan lagi.sesungguhnya lafaz Syiah telah ditinggalkan selepas Abu Bakar menjadi khalifah dan umat Islam menjadi bersatu sehinggalah di akhir-akhir pemerintahan khalifah ketiga. Umar dan ahlu Al-bait yang lain. Jld4. Abu Hasan Ali Bin Muhammad.dan menjadi bersatu di zaman pemerintahan ketika khalifah selepas itu? Ketiga: Mereka mendakwa bahawa golongan Syiah ketika itu terdiri daripada Ammar.cet. Adakah mereka ini penyeru kepada ajaran Syiah dan mengatakan bahawa ia mempunyai dalil nas? Adakah mereka ini menyeru agar umat Islam mengkafirkan Abu Bakar.. t...s473... Muhammad Husin.”39. Lihat: Ibnu Hajar Al-Asqalani.. Usud al-Ghabah fi Ma’rifati Al Shahabah ( Dar AlSha’b. Seperti ini juga terdapat pengiktirafan dari salah seorang tokoh yang lain iaitu Muhammad Hussain al-’Amali yang berkata. kerana Islam menular dengan prinsip-prisip yang kuat. m. mengutuk dan melahirkan rasa benci terhadap mereka? Sekali-kali tidak! Tidak terdapat suatu pun daripada sikap-sikap ini di kalangan mereka.t ) . Ibnu Abdul Bari.”40.t ) Jld2.t.untuk bergerak. Umar dan kebanyakan para sahabat? Adakah mereka ini berlepas diri terhadap para sahabat. dan pada pandangan mereka pemerintahan ketika itu adalah pemerintahan yang kafir sebagaimana tertulis dalam kitab-kitab mereka yang muktabar. Abu Zar dan Al-Miqdad r.1.

ini jelas menolak semua yang disebut oleh puak-puak Syiah dan dakwaandakwaan mereka.a. Pendapat ketiga meletakkan tarikh kelahiran Syiah pada hari peperangan Jamal. 1416H/1995M) Jld5. sebagaimana yang telah disebut sebelum ini.. Fakta-fakta sejarah juga. Beliau berkata. Hakikat Syiah | 15 ... dan menggelar orang yang turut bersama beliau dalam hal itu sebagai Syiah. m. PENDAPAT YANG TERPILIH TENTANG KELAHIRAN SYIAH Kita telah bentangkan kebanyakan pendapat tentang kelahiran Syiah. lalu memberi mereka nama (‫)األصفياء‬ Al-Asfiak. Ia hanya merujuk kepada makna bagi perkataan “Syiah” dari segi lafaz iaitu “penolong”. Lisan Al-Mizan (Beirut: Dar Ihyak AlTurath Al-Arabi.Ali telah menuju kepada Talhah dan Zubair untuk memerangi mereka sehingga mereka tunduk pada suruhan Allah SWT. Juga dia menyebut bahawa Ali r.. adalah orang yang memberi gelaran kepada puak Syiah ketika beliau berkata “syiati” bererti “Syiahku”.a. telah digunakan oleh Muawiyah r.dan dia kelihatan merujuk tarikh timbul perkataan “Syiah” dengan maksud “penolong-penolong” dan “pengikut-pengikut”.a. Inilah yang dikatakan oleh Ibnu Nadim yang tergolong dalam golongan muktazilah dan juga Syiah yang meninggal dunia pada tahun 438 Hijrah. Cet..s72. telah membuktikan bahawa gelaran “syiati” yang bererti “Syiahku” dan juga lafaz “Syiah” sebagaimana yang digunakan oleh Ali r. serta kita telah membincang apa yang perlu dibincangkan. dan tarikh gelaran Syiah diberikan kepada penolongpenolong Ali r. Tidak syak lagi bahawa ungkapan begini tidak menunjukkan kepada permulaan kelahiran kefahaman ‫ّع‬ ‫تشي‬.1. Ia berkembang mengikut peredaran masa dan melalui beberapa peringkat. Walau bagaimanapun bibit-bibit kelahiran kefahaman Syiah dan asal usul prinsipnya lahir pada tangan puak-puak Syiah Saba’iyyah melalui pengakuan buku-buku muktabar Syiah sendiri yang mengatakan bahawa Ibnu Saba’ adalah orang yang pertama yang menyatakan wajib 42 Ibnu Nadim.. Apa yang saya lihat ialah Syiah sebagai suatu akidah dan pemikiran.” (syi’ati). m. tidak lahir sekali gus.1416H/1996M).42 Ini adalah satu pendapat yang hanya Ibnu Nadim sahaja yang mengutarakannya. Abu Al-Farj Muhammad Bin Abi Ya’kub Ishaq.a. Oleh kerana itu beliau ada menggunakan gelaran-gelaran yang lain yang menunjukkan kepada makna yang sama seperti Al-Ashab dan Al-Auliak. ”.Syiahku.sepanjang pengetahuan saya. Ahmad Bin Ali. (‫ )األولياء‬Al-Auliak. Cet.. (‫ )شرطة الخميس‬Syurthoh Al-Khamis dan juga AlAshab. Ibnu Hajar Al-‘Asqalani.1. Al Fihrasat (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah.s175. ”.

. kefahaman dan pegangan yang asing dari Islam ini mula tersebar di kalangan umat Islam. Majmuk Fatawa Ibnu Taimiyah (cet.. hendak membunuh Ibnu Al-Sauda’.a. nescaya aku akan menghukumnya dengan hukuman orang yang membuat pendustaan. Ini juga adalah akidah mereka secara nas bahawa hak imam itu adalah bagi Ali r.a.a. Ini adalah akidah puak Syiah terhadap para sahabat seperti tercatat dalam kitab-kitab mereka yang muktabar.43 kerana sesuatu bidaah itu tidak akan tumbuh dan berkembang kecuali di bawah naungan kejahilan dan dalam keadaan di mana para ahli ilmuan dan iman tidak wujud di kalangan mereka. Tetapi.. beliau memanggil Ibnu al-Sauda’ salah seorang yang melakukannya.. Majlis Tahkim.1. lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar. di samping mereka adalah pengganti-pengganti baginda dan orang yang paling hampir dengan baginda. Buku-buku Syiah juga ada menyebut bahawa Ibnu Saba’ dan kumpulannya adalah orang yang pertama menzahirkan caci cela terhadap Abu Bakar. pembunuhan Ali dan anaknya Hussain r. Pemikiran. dengan berselindung di sebalik pakaian ‫ّع‬ ‫ تشي‬yang 43 44 Ibnu Taimiyah. Tentang pencaci-pencaci yang mencela Abu Bakar dan Umar. Kefahaman asing melalui konsep ‫ّع‬ ‫ تشي‬kemudian mula meresap menyebelahi Ali dan ahlu al-bait. tetapi dia sempat melarikan diri. tidak memberi ruang untuk pegangan-pegangan ini berkembang. Ada yang meriwayatkan bahawa Ali r.sekiranya aku dapat menangkap orang yang mengatakan bahawa aku adalah lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar. dan Ali adalah orang yang diwasiatkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menjadi imam. “. Ibnu Taimiyah. Semua peristiwa-peristiwa tadi. Mereka juga mempunyai pertalian darah dengan Rasulullah SAW.bagi Ali r. ketika berita itu sampai kepada Ali r. Ini merupakan asas ‫ّع‬ ‫ تشي‬seperti yang dipegang tokohtokoh Syiah. Umar dan Uthman r. Tentang mereka yang mengatakan bahawa Ali r. Konsep dan kefahaman ‫ّع‬ ‫ تشي‬ini mula digunakan sebagai salah satu helah bagi orang yang hendak menghancurkan Islam daripada golongan mulhid.a. menjadi imam.s300-301.”44. Ibnu Saba’ juga adalah orang yang mula-mula melahirkan caci cela terhadap para sahabat yang lain.1398H). peristiwaperistiwa yang terjadi selepas itu seperti peristiwa Perang Siffin. m. sebagaimana yang telah diterangkan dalam perbincangan tentang definisi Syiah. munafik dan thoghut. Kelahiran bidaah ini wujud berdasarkan dekat atau jauh ia daripada “rumah” kenabian.s219-220.a.. menyebabkan hati-hati dan perasaan umat Islam menyebelahi ahlu al-bait. yang mana mereka ini mempunyai pertalian perkahwinan dengan Rasulullah SAW. 16 | Hakikat Syiah .. Ahmad. Manhaj As-Sunah.a. Jld1. m.. seperti yang telah disentuh sebelum ini. terdapat riwayat yang mengatakan bahawa Ali berkata.a. Jld20.

dan ini berdasarkan kepada dua faktor: Faktor Pertama: Ibnu Saba’ adalah orang yang pertama menyatakan bahawa asal usul fahaman tasyayyu’ adalah berdalilkan nas. Al-Naubakhti dan Al-Kasyi. Tokoh-tokoh Syiah terdahulu seperti Al-Qummi. Pendapat ini menjadi prinsip kepada ajaran mazhab Syiah. Ada yang mengatakan bahawa ia berasal dari ajaran Yunani. mereka berjaya mencapai matlamat yang tidak mampu mereka capai dengan cara kekerasan dan senjata. mereka yang sentiasa menunggu untuk menghancurkan Islam dan mereka yang memusuhi Islam menyerap masuk. SUMBER PRINSIP TASYAYYU’ Para ulama dan pengkaji berbeza pendapat tentang sumber bagi prinsip tasyayyu’. Hussain dan lain-lain). PENDAPAT TENTANG SUMBER AJARAN SYIAH DARI AJARAN YAHUDI Ada di antara para pengkaji mengatakan bahawa sumber asal prinsip tasyayyu’ adalah dari ajaran Yahudi. wasiat dan raj’ah. Ini ialah ketika mereka membentangkan pendapat Ibnu Saba’ yang kemudiannya menjadi di antara sumber prinsip-prinsip Syiah. Peristiwa yang berlaku terhadap ahlu Al-bait (pembunuhan Ali. Tetapi musuh-musuh Islam yang menunggu-nunggu peluang telah mengambil kesempatan ini untuk melaksanakan tipu muslihat mereka melalui pintu ini dan menyebarkan pecah belah di kalangan umat Islam. (‫)تشيّع‬ Hakikat Syiah | 17 . ada yang mengatakan bahawa ia berasal dari ajaran Parsi. dimana Ibnu Saba’ mula mendapat penyokong-penyokong yang banyak. penganut umat lain. Perasaan simpati dan belas kasihan terhadap apa yang berlaku kepada ahlu Al-bait adalah perasaan setiap umat Islam. sebagaimana yang kita akan lihat dalam tajuk sumber prinsip ‫ّع‬ ‫تشي‬. ada juga yang mengatakan bahawa ia berasal dari sumber prinsip-prinsip akidah dari kawasan Asia klasik seperti ajaran Buddha dan sebagainya. Mereka mula mengasaskan prinsip-prinsip yang bersumberkan agama mereka dan menghiasinya dengan pakaian-pakaian Islam. merujuk kepada prinsip-prinsip ini. Lama kelamaan bidaah ini mula berleluasa dan ancamannya mula dirasai. Ibnu Saba’ adalah orang Yahudi. Melalui fahaman ‫ّع‬ ‫ تشي‬ini. merupakan faktor yang mendorong kepada kefahaman ‫ّع‬ ‫تشي‬ terhadap ahlu al-bait. Dengan cara ini.memudahkan mereka berselindung di sebaliknya.

Kemungkinan huraian yang paling jelas yang paling menyeluruh tentang ini ialah apa yang diriwayatkan dari Al-Syu’bi45. Di antara mereka ialah Profesor Ahmad Amin.. Fajr Al-Islam.s6-10.” 49. Minhaj As-Sunah. 45 18 | Hakikat Syiah . Jld5.. riwayat dari para tabi’in.. 49 Lihat: Ahmad Amin. Ibnu Hazm juga merujuk kepada sesuatu yang serupa dengan perkara ini ketika beliau berkata.s. Tahzib al-Tahzib: 5/5. Syeikh Al-Islam Ibnu Taimiyah ada menyebut. 47 Ibnu Taimiyah. “. “. “.Wa Al-Nahl. m. Jld1. lihat: Manhaj As-Sunah Li Ibnu Taimiyah. Jld1... (102H). Ibnu Taimiyah kemudian memetik apa yang diriwayatkan oleh Al-Syu’bi tentang persamaan di antara puak Syiah dan orang Yahudi dan Nasrani47. di antara perkara-perkara yang jahil... m.puak-puak Syiah telah berjalan di atas landasan ajaran Yahudi yang menegaskan bahawa Nabi Ilyas a.Faktor Kedua: Terdapat persamaan dari aspek prinsip pemikiran di antara ajaran Yahudi dan Syiah. 48 Surah Al-Baqarah: 80.”46.s dan Fanhas Ibnu Al-A’zar Ibnu Harun a. Ini ialah dari beberapa faktor: PERTAMA: Apa yang disebut oleh Ibnu Hazm dan Al-Maqrizi bahawa golongan Parsi mempunyai kerajaan yang luas dan kuasa dan pengaruhnya terhadap bangsa-bangsa lain.. dan pegangan mengikut hawa nafsu yang terdapat dalam ajaran Syiah ialah persamaan di antara mereka dengan orang Nasrani dalam satu segi.s6. Orang ramai masih menyifatkan mereka dengan sifat-sifat demikian.. Mereka menganggap bangsa lain adalah hamba bagi mereka..s276.. Begitu juga.” 48. 46 Ibnu Hazm. yang berkata.sesungguhnya neraka adalah haram ke atas puak Syiah kecuali sedikit dari mereka.fahaman ‫ع‬ َ َ‫ ت‬terdapat dalam ajaran Yahudi pada prinsip ْ ُّ‫شي‬ “al-raj’ah”. yang diambil sebagai contoh pada kekuatan ingatannya. dan persamaan mereka dengan orang Yahudi dari segi yang lain.”.. Konsep “tasyayyu” juga terdapat di dalam sebahagian ajaran Nasrani yang menyatakan bahawa kaitan imam dengan Allah ialah seperti perkataan al-Masih dengan Allah...kami tidak sekali-kali akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari yang tertentu.. Puak Syiah berkata. m. dan juga mereka mempunyai perasaan bangga diri sehingga mereka menamakan diri mereka bangsa merdeka dan golongan para pemimpin. “. Ada beberapa orang pengkaji yang juga berpendapat begini..s37. Al-Fashlu Fil Al-Mulul wal Ahwa’ . sebagaimana ajaran Yahudi menyatakan. PENDAPAT TENTANG SUMBER AJARAN SYIAH DARI AJARAN PARSI Sesetengah para pengkaji memperakui bahawa sumber prinsip “tasyayyu’” mempunyai kaitan dengan ajaran Parsi. m. Apabila mereka diduga dengan kejatuhan kerajaan Amar Bin Syarahil Bin Abdul Zi Kibar Al-Syu’bi. hidup hingga sekarang.

ketaatan kepada imam itu wajib.. lihat: Ahmad Amin. “. Dengan ini sesiapa yang mengambil alih tugas khalifah seperti Abu Bakar.. Tarikh Al-Mazahib Al-Islamiah. Dengan ini sesetengah mereka menzahirkan Islam mereka dan mengambil hati ahli-ahli “tasyayyu’” dengan melahirkan cinta mereka terhadap ahlu Al-bait dan melahirkan rasa kebencian mereka terhadap kezaliman yang menimpa Ali r.kami percaya bahawa Syiah telah terpengaruh dengan pemikiran Parsi dulu tentang kerajaan dan pewarisan. m. Mereka kemudian menjalankan tipu muslihat mereka sehingga berjaya memesongkan ahli “tasyayyu” dari landasan kebenaran50. m. KEDUA: Orang Arab berpegang kepada kebebasan walhal orang Parsi berpegang kepada kekuasaan yang diwarisi di dalam sesebuah keluarga. Yang menyokong pendirian ini ialah kebanyakan golongan Syiah terdiri daripada penduduk Parsi dan pengikut-pengikut Syiah yang paling awal adalah dari Parsi 52. Muhammad Abu Zuhrah. Ibnu Hazm.a.” 51. Ahli keluarga yang paling hampir kepada Rasulullah SAW selepas baginda adalah anak saudaranya Ali Bin Abi Thalib r. Pandangan puak Syiah terhadap Ali dan keturunan mereka sama seperti pandangan datuk nenek mereka terhadap raja-raja mereka dari keturunan Saasaan.a. Mereka mula melakar rancangan terhadap Islam dengan melancarkan serangan-serangan dari semasa ke semasa. Ramai daripada orangorang Parsi yang memeluk Islam tanpa membersihkan pegangan yang mereka warisi dari nenek moyang mereka. ini merupakan suatu malapetaka yang besar bagi musibah mereka. Syeikh Muhammad Abu Zuhrah berkata. jld1. Fajar Al-Islam.. dan lihat: Irfan Abdul Hamid. maka mereka dianggap telah merampas khalifah dari orang yang berhak. Dengan pandangan ini. Tarikh Al-Mazahib Al-Islamiah. Mereka berkata. 50 51 Hakikat Syiah | 19 . Taat kepadanya adalah taat kepada Allah SWT.s23. m. Al-Fasl Fil Al-Milal. daripada iktikad mereka.s277.s273. 52 Muhammad Abu Zuhrah. Allah menzahirkan pihak kebenaran. mereka melihat Ali dan keturunannya.s38. m.s37. jld1.. “. Mereka tidak mengenali makna pemilihan bagi khalifah.mereka di tangan bangsa Arab yang mana mereka anggap satu bangsa yang mundur dan lemah. m. Mereka kemudian menyedari bahawa tipu daya dan rancangan muslihat akan lebih berjaya. Dirasat Fil Firaq. Dari semasa ke semasa mereka mula mewarnakan warisan pemikiran mereka ini dengan corak Islam. Umar dan Uthman. Rasulullah SAW wafat tanpa meninggalkan anak lelaki. tetapi pada setiap serangan mereka itu.. Persamaan di antara fahaman Syiah dan sistem raja Parsi adalah jelas.. Jld2. Orang-orang Parsi juga telah biasa melihat raja mereka dengan pandangan “suci”.

m.. yang datang bersama tawanan perang lain. orang yang mengenalinya adalah orang mukmin.KETIGA: Ketika umat Islam membuka negeri Parsi. jld2. yang mengkhususkan Salman Al-Farisi r.”55. begini. Baginda adalah dari keturunan salasilah rajaraja Saasaan yang suci pada mereka. Orang Parsi melihat bahawa keturunan Hussain inilah yang layak mewarisi kerajaan Parsi.. Telah menjadi lumrah bagi puak-puak Syiah untuk memberi sifat-sifat yang mereka beri terhadap Salman ini. dengan ciri-ciri dan sifat-sifat yang melampaui tahap kemanusiaan..s15. Terdapat juga riwayat-riwayat mereka mengatakan bahawa “. Dari perkahwinan ini. 54 Lihat: Rijal Al-Kasyi.s247. “. “ya”. semoga Allah memeliharanya dari tipu dusta mereka..s16.. Ada di dalam riwayat mereka yang mengatakan bahawa... kepada imamimam mereka yang dua belas. Mereka juga melihat bahawa darah yang mengalir dalam darah Ali Bin Hussain dan keturunannya adalah darah Iran dari sebelah bondanya anak kepada Yazdajrad53.. Sesiapa yang mengingkarinya adalah orang kafir.. al-Mahdi Wal Mahdawiyah: muka surat 84. “adakah Salman mendapat wahyu?” beliau berkata. Hussain juga ada meriwayatkan daripada Mansur “. pasti bapanya Utanas dan sahabatnya tidak mampu melancarkan perancangan terhadap Samardis. dalam menyingkap rahsia Samardis seorang Majusi yang telah menawan tahta kerajaan Al-Kayaniyyin.Salman adalah pintu Allah di bumi. tentang Herodotus: 2/462). Hussain Bin Ali telah berkahwin dengan salah seorang puteri Yazdajrad. Aku berkata..m. Faktor lain ialah nama Fatimah-dalam sesetengah riwayat-adalah suatu nama yang suci dan mulia di kalangan orang Parsi.Allah telah mengutuskan kepada Salman seorang malaikat yang membisikkan ditelinganya. Ini ialah kerana nama ini mempunyai kedudukan yang terpuji dalam sejarah Parsi lama.. Bonda Ali Bin Hussain adalah anak kepada Yazdajrad. 53 Lihat: Tarikh Al-Ya’qubi. 20 | Hakikat Syiah .aku berkata kepada Al-Sodiq. KEEMPAT: Kita boleh lihat pengaruh Parsi terdapat dalam banyak riwayat-riwayat mazhab Syiah Dua Belas. 55 Lihat: Rijal Al-Kasyi. seperti yang mereka percaya. begini. Kalaulah bukan kerana dia. kerana Fatimah mempunyai sejarah dan peranan yang tinggi. pasti rahsia Samardis Majusi ini tidak akan diketahui. m.”54. Fatimah berperanan sebagai seorang pahlawan dan seorang yang suci lagi mulia. (lihat: Abdul Razak al-Hison. Sekiranya bukan kerana dia. lahir Ali Bin Hussain.a.

Profesor Ahmad Amin berkata.. memberi keizinan kepada puak-puak lain untuk keluar dari puak mereka. “.. 60 Muhammad Abu Zuhrah. kerana mereka inilah puak-puak Syiah diberi rezeki. Puak seumpama ini telah wujud semasa zaman Abu Al-Hasan Al-Asy’ari (meninggal dunia 330 Hijrah).. Beliau ada menyebut di dalam artikel-artikel beliau bahawa. lebih daripada itu. Bukan sekadar ini. Sebahagian puak dari orientalis menyatakan bahawa banyak akidah-akidah yang bukan Islam menyerap ke Lihat: Rijal Al-Kasyi. “. Pada zaman kami.s6-7.”56. 1. Riwayat mereka menceritakan bahawa “. Riwayat ini telah memperakui bahawa Salman mendapat wahyu. jld. 58 Lihat: Rijal Al-Kasyi... jld. PENDAPAT TENTANG SUMBER AJARAN SYIAH DARI AJARAN LAMA DI ASIA Sesetengah pengkaji menambah bahawa ajaran Syiah merupakan takungan bagi ajaran dan aqidah yang datang dari Asia purba seperti ajaran Buddha dan lain-lainnya60. 56 57 Hakikat Syiah | 21 . Lihat: Rijal Al-Kasyi. m. bagaimana pula sahabatnya?” dia berkata. seolah-olah kewujudan riwayat-riwayat ini di dalam kitab-kitab ini. termasuk yang luar biasa dan tidak diterima akal.. terdapat konsep perpindahan roh”.“siapa yang mambawanya?” dia berkata “seorang malaikat yang mulia”..janganlah kamu sibuk hendak tahu..”59.Salman mempunyai ilmu orang yang terdahulu dan yang terkemudian. kerana kitabkitab mazhab Imam Dua Belas mengandungi kebanyakan pendapat puakpuak Syiah. telah wujud orang-orang yang mengatakan tentang ‘ketuhanan’ Salman al-Farisi. 59 Abu Al-Hasan Al-Sya’ari.. m.s 80.s16. tetapi riwayatriwayat mereka memperakui bahawa Salman mempunyai ilmu-ilmu para imam dan para nabi..”58.. dan memberi gambaran bahawa sahabatnya Ali. Tarikh al-Mazahib al-Islamiyah. m. Maqolat Al-Islamiyin.a.. Aku berkata “sekiranya Salman begitu.Salman adalah salah seorang pengikut Syiah. semua yang berkait dengan Rasulullah SAW dan juga Ali.. Tercatat di dalam riwayat palsu mereka bahawa “...”57.di bawah fahaman tasyayyu’ . 1. “. Bukan sekadar ini. puak-puak Syiah mendapat hujan. sesetengah puak Syiah mengambil pendirian yang begitu melampau sehingga mengaitkan Salman dengan ciri-ciri ketuhanan.s 37. “. m.” Riwayat itu terus menghuraikannya dengan berkata. ilmu Ali r.... dengan sebab mereka inilah. m. puak-puak Syiah diberi pertolongan dan melalui mereka juga.... sehingga mereka mengaitkan Salman dengan ciriciri imam dan juga nabi.s19. Riwayat-riwayat yang terdapat di dalam kitab-kitab mazhab Imam Dua Belas berkemungkinan besar adalah pengaruh daripada pegangan puak Syiah melampau ini.iaitu ilmu Rasulullah SAW.

Rom. atau memperkecil-kecilkan mana-mana sahabat. PENDAPAT YANG TERPILIH TENTANG ASAL-USUL TASYAYYU’ Saya berpendapat bahawa tasyayyu’ semata-mata. Banyak fahaman-fahaman asing menyerap masuk ke dalam konsep tasyayyu’ – seperti yang akan dibahaskan dengan terperinci dalam prinsip-prinsip Syiah nanti. Ini ialah sikap tasyayyu’ terhadap ahlu Al-bait dan cinta terhadap mereka adalah sesuatu yang semulajadi. tidak syak lagi. yang ingin hidup dalam Islam sambil terus berpegang dengan akidah lamanya itu. yang mempunyai latar belakang yang berbeza-beza. al-ghaibah. Di samping itu. Yahudi dan selainnya. Semua yang mempunyai perancangan jahat. mereka yang berhasad dengki terhadap Islam masuk melalui pintu ini. mengambil ajaran-ajaran mereka daripada akidah Parsi.a. bukanlah dari sumber dan pengaruh luar dari Islam. dan juga tidak bersikap keterlaluan terhadap mereka. merupakan akidah-akidah yang datang dari luar Islam dan masuk ke dalam umat Islam. Syeikh Al-Islam Ibnu Taimiyah berpendapat bahawa mereka yang tergolong dalam golongan tasyayyu’. Oleh kerana ini. Majusi dan lain-lainnya. daripada golongan Yahudi. Cinta ini tidak membezakan di antara ahlu Al-bait. sebagaimana yang terdapat pada puak-puak yang dikatakan memegang kepada fahaman tasyayyu’. al-badaah. Sesetengahnya pula berkata mereka telah mengkaji ajaran mazhab Syiah dan mendapati bahawa ia mengandungi semua aliran dan akidah agama-agama yang diperangi oleh Islam. Beliau menambah bahawa ini adalah bukti benarnya apa yang diberitahu oleh Rasulullah SAW. Perasaan cinta ini bertambah dan menjadi lebih subur lagi selepas peristiwa yang berlaku kepada ahlu Albait yang bermula dengan pembunuhan Ali dan kemudiannya pembunuhan Hussain r. dalam beberapa riwayat yang bermaksud 22 | Hakikat Syiah . Peristiwa-peristiwa ini telah menyemarakkan perasaan ini di kalangan umat Islam.dalam ajaran Syiah. akan menggunakan tunggangan tasyayyu’ ini bagi tujuan mereka. Ini ialah kerana pandangan Ibnu Saba’ hanya berpeluang untuk berkembang dan tersebar selepas berlaku peristiwa-peristiwa ini. Nasrani. Dengan ini. tanpa sebarang dakwaan tentang wujudnya dalil nas atau wasiat khusus. Nasrani. Akan tetapi tasyayyu’ dengan erti kata sesuatu akidah yang berdalilkan nas bahawa Ali menjadi imam. setiap orang yang hendak menghancurkan Islam dan penganutnya menggunakan tunggangan tasyayyu’ ini. al-raj’ah. maksum para imam dan lain-lainnya. Yunani. dan mencampuradukkan ajaran-ajaran itu dengan konsep tasyayyu’.

tidak menghadirinya untuk memberikan baiahnya pada awal lagi. Banyak peristiwa-peristiwa yang boleh dikatakan mempunyai kaitan rapat dengan kelahiran tasyayyu’.. Mereka menyatakan bahawa Rasulullah SAW adalah orang yang bertanggungjawab menyemai benih-benih tasyayyu’ dan Syiah lahir pada zaman baginda. yang berakhir dengan pembunuhannya. bab Qaul an-nabi sallallahu ‘alaihi wasalam (‫)لتتبعن سنن من كان قبلكم‬: Bil. Ini ialah kerana kebanyakan kelahiran kumpulankumpulan Islam berkait rapat dengan peristiwa bersejarah yang dilalui umat Islam. 3- Peperangan Siffin dan Majlis at-Tahkiim. 1397 H/1977 M). jld 3. 4- Pembunuhan Hussain r. Kitab al-‘Ilm. Ibnu Taimiyah.”. Akan tetapi sesetengah ulama Syiah tidak menyatakan bahawa kelahiran Syiah berpunca daripada peristiwa-peristiwa tersebut. Kitab al-I’tisom bisSunah. 1419H/1998M. Penyemaian terus menerus menyiram dan menjaganya sehingga ia membesar dan bercambah semasa kehidupannya. dan dalam Sahih Muslim. m.61 KELAHIRAN TASYAYYU’ Para ulama berbeza pendapat bagi menentukan permulaan tasyayyu’ dan masa kelahirannya.a. Muhammad Hussain al-Kasyif al-Ghita’ berkata “. 62 Anwar al-Bazz.. m. Kemudian menghasilkan buah selepas kewafatannya. 527). inilah yang berlaku kepada mereka yang tergolong dalam golongan puak-puak tasyayyu’. jld. 63 Muhammad Hussain ali Kasyif al-Ghita’.s 147. (Beirut: Muassah Al-A’lami Lilmatbu’aat.s 13. m. 61 Hakikat Syiah | 23 . Mereka juga mengatakan bahawa terdapat beberapa sahabat yang berpegang dengan fahaman tasyayyu’ terhadap Ali pada zaman Rasulullah SAW. al-musnad 2/450511. 4.a.. (almansurah: Darul Wafa’. Di antara peristiwa yang terpenting adalah seperti berikut: 62 1- Kewafatan Rasulullah SAW dan mesyuarat al-Saqifah di mana Ali r.63 Pendapat ini tidak dapat diterima dan tidak mempunyai dalil langsung. Beliau berkata lagi.. (2669). ‘ismah al-a-immah ‘an al-Syiah. bab qaul annabi sallallahu ‘alaihi wasalam (‫)لتتبعن سنن من كان قبلكم‬: 8/151.. Minhaj al-Sunah. 2- Fitnah yang berlaku pada zaman Uthman r. Lihat: hadis-hadis dalam: Sahih al-Bukhari. Ia hanyalah suatu percubaan dari pihak Syiah untuk mematahkan hujah lawannya yang berhujah mengatakan bahawa pegangan dan ajaran Syiah berpunca dari ajaran luar dari Islam.. Aslu As-Syiah Wa Usuliha.”...umat ini akan mengikut sunah-sunah orang sebelum mereka...sesungguhnya orang pertama yang menyemai benih tasyayyu’ di dalam ladang Islam ialah orang yang membuat dasar-dasar syariah Islam itu sendiri.a. iaitu benih-benih tasyayyu’ disemai seiring dengan benih-benih Islam itu sendiri dan setaraf dengan Islam.“.s 43.

a.. 67 Al-Qafari..a. Bagaimana para sahabat lain boleh berpegang dengan suatu pendapat terhadap Ali yang mana Ali sendiri tidak bersetuju dengan pendapat itu? Syiah tidak pernah pun disebut.64 Ini adalah seperti yang dikata oleh Dr. Mas’alah Al-Taqriib Baina Ahli Al. Terdapat juga sesetengah golongan Ahli Sunah yang berpendapat demikian dengan huraian yang bertentangan dengan huraian bermatlamat puak Syiah ini. “.sesungguhnya mengaitkan Syiah dari segi sejarah dengan zaman Rasulullah SAW. “. cet 4. Ali Sami An-Nashar bahawa. (Al-Riyadh: DarToyyibah. Sementara selain Syiah pula mengaitkan pendapat ini dengan terdapatnya pendapat yang mengatakan bahawa talian darah dengan Rasulullah SAW membuat seseorang itu lebih berhak menjadi khalifah selepas Rasulullah SAW. semata-mata suatu percubaan dari pihak Syiah untuk mematahkan hujah lawan mereka yang mengatakan akidah-akidah Syiah berpunca dari sumber ajaran luar”.. pada zaman Rasulullah SAW. 65 Surah ali Imran: 19.67 Pendapat ini juga jauh dari kebenaran dengan dalil bahawa Ali r.“.. PENDAPAT PERTAMA: Menyatakan bahawa tasyayyu’ timbul selepas wafat Rasulullah SAW...sesungguhnya agama (yang benar diredhai) di sisi Allah ialah Islam.sebaik-baik umat ini selepas nabinya SAW adalah Abu Bakar. berkata di atas mimbar di Kufah. kemudian Umar”. Abu Zar dan Al-Miqdad bin Al-Aswad r. 66 Al-Qafari. Mahmud Subhi berkata.s 132 – 133.. Allah telah menjelaskan di dalam al-Quran yang bermaksud. tidak pernah berkata demikian dan tidak pernah mendakwa khalifah untuk dirinya sendiri. 64 24 | Hakikat Syiah . Puak Syiah menghuraikan maksud kelahiran Syiah sebagai permulaan akidah mereka tentang isu imam dan lainnya. seperti Salman Al-Farisi.66 Kemudian para ulama berbeza pendapat tentang permulaan tasyayyu’ mengikut peristiwa-peristiwa yang disebut sebelum ini.Imamah oleh Mahmood Subhi.a.. tiada berpuak Syiah atau Sunni.s 30. apa Nasir bin Abdullah bin Ali Al-Qafari . dipetik daripada Nazariyah Al. m.. Mas’alah Al-Taqriib Baina Ahli Sunna Wa Al-Syiah. Pendapat ini juga dipegang oleh sebahagian puak Syiah dengan penafsiran khas mereka sendiri. m. m.s 131. Ma’salah Al-Taqriib Baina Ahli Sunna Wa Al-Syiah. di mana terdapat sesetengah yang berpendapat bahawa Ali lebih berhak menjadi imam lalu berpihak kepadanya. 1416H). .Dr. Mereka adalah di kalangan para sahabat. tidak terdapat Syiah atau Sunah.s 132. “. Jld1. Dalam hadisnya yang mutawatir dari sanad yang berbeza-beza.Sunah Wa Al-Syiah.”65. Ali r. m.

Dengan ini terdapat Syiah Ali yang berhadapan dengan Syiah Muawiyah. “. Abdullah bin Saba’ adalah seorang Yahudi dari Yaman dan pengasas golongan Syiah As-Sabaiyyah yang merupakan golongan Syiah pelampau. dalam peristiwa tahkim. m. atau dengan perkataan lain dengan kemunculan pergerakan Abdullah bin Saba’.Sunah Wa Al-Syiah.s 16. m.s 135.dengan pembunuhan Uthman. Mas’alah Al-Taqriib Baina Ahli Al. tidak wujud keutamaan di antara orang Arab dan orang bukan Arab... Kumpulan Ali dan kumpulan Muawiyah..70 PENDAPAT KETIGA: Berpendapat tasyayyu’ lahir pada zaman Ali r.h. m. dan tidak lagi sebagai ketua sebuah kumpulan sahaja. Mereka melaungkan bahawa imam (kepimpinan) itu adalah hak umum bagi semua kaum muslimin dengan cara pilihan.. maka tidak boleh tidak puak Syiah dalam keadaan itu menjadikan imam Al-Qafari.a. Namanya ada disebut dengan cara mutawatir di dalam kitab-kitab Ahli Sunah dan juga kitab-kitab Syiah. 70 Nasir bin Abdullah bin Ali Al-Qafari. m. 68 69 Hakikat Syiah | 25 . Umar atau Uthman r. Seorang orientalis berbangsa Jerman. 71 Anwar al-Bazz. dan menjelajah ke kotakota Islam dalam percubaannya untuk menyesatkan umat Islam. Tetapi apabila Muawiyah memegang tampuk pemerintahan negara Islam.a. bagaimana pula boleh dikatakan bahawa ia lahir selepas wafat Rasulullah SAW?68. dan juga di antara bangsa Parsi atau bangsa Habsyah.a..71 Terdapat juga pendapat yang mengatakan bahawa tasyayyu’ lahir sebagai reaksi kepada kelahiran puak Khawarij yang menentang Ali r. ‘Ismah Al-a-immah ‘Inda Al-Syiah.s 134. Philip Hosen berkata.. umat Islam terbahagi kepada dua kumpulan.a. Mas’alah Al-Taqriib Baina Ahli Al-Sunah Wa Al-Syiah.s 17. ‘Ismah Al-a-immat ‘Inda Al-Syiah. ungkapan “Syiah” terus digunakan untuk merujuk kepada pengikut-pengikut Ali r. PENDAPAT KEDUA: Mengatakan bahawa tasyayyu’ lahir di penghujung zaman Uthman r.apabila puak Khawarij menjadikan imam (kepimpinan) itu hak umum.. Anwar Al-Bazz berkata “. “Kumpulan” juga disebut dalam Bahasa Arab sebagai “Syiah”. Anwar al-Bazz.69 Ramai pengkaji-pengkaji dari para ulama dahulu dan sekarang menegaskan bahawa Ibnu Saba’ adalah pengasas bagi mazhab Syiah dan merupakan batu asas pertama dalam pembinaannya.a.lagi untuk wujud di zaman Abu Bakar. Dia telah memeluk Islam pada zaman Uthman r.

‘Ismah Al-a-immat ‘Inda Al-Syiah. ‘Ismah Al-A-immat ‘Inda Al-Syiah. terutamanya selepas pembunuhan Al-Hussain. Surah al-Qamar: 51 26 | Hakikat Syiah . Profesor Ali Sami An-Nasyar berkata... m.hak di kalangan ahlu Al-bait Rasulullah SAW sahaja dari keturunan Saidina Ali r. Firman Allah SWT yang bermaksud. dari setiap kumpulan.a. “Syiah” mula muncul sebagai suatu kumpulan yang berkembang untuk membentuk mazhabnya berdasarkan prinsip-prinsip tertentu.. “...s 17.h.sesudah itu. mana-mana orang yang sangat derhaka kepada (Allah) ar-Rahman..s 18..sebagaimana yang telah dilakukan kepada orang-orang 74 75 76 72 73 Anwar al-Bazz. seperti makna berikut: A. Selepas berlaku peristiwa-peristiwa yang disebut tadi. Makna kumpulan.72 PENDAPAT KEEMPAT: Melihat bahawa kelahiran tasyayyu’ adalah selepas pembunuhan Hussain r. Mas’alah Al-Taqriib Baina Ahli Al-Sunah Wa Al-Syiah. Surah Maryam:69.kami telah binasakan orang-orang yang sama keadaannya seperti kamu.. sebagaimana yang disebut oleh Dr.. “.”75 iaitu. Makna ahli kumpulan agama terdapat dalam firman Allah SWT yang bermaksud.. m.Syiah sebenarnya terbentuk selepas pembunuhan Hussain r.74 Penggunaan Kata Syiah ( ‫ ) شيعة‬Di Dalam Al-Quran Perkataan “Syiah” dan imbuhan-imbuhannya terdapat di dalam al-Quran pada 12 tempat.. di antara mereka. jemaah atau ummah. tetapi tidak timbul dalam bentuk kumpulan atau nama tasyayyu’. agama atau sekumpulan manusia.”76 dan “. Nasir bin Abdullah bin Ali Al-Qafari. dan mengatakan ini bersandarkan dalil nas yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Seterusnya pandangan yang dilontarkan oleh Ibnu Saba’ mula mendapat tempat di dalam suasana pemikiran bagi puak Syiah ini.sebahagian prinsip akidah bagi Syiah lahir pada tangan Abdullah bin Saba’. umat. Selepas peristiwa yang menyayat hati ini. “.s 142.a.. Nasir bin Abdullah bin Ali Al-Qafari “.73 Kesimpulannya.a. sebagai suatu kumpulan agama yang terancang”. Anwar al-Bazz.... sesungguhnya kami akan cabut dari tiap-tiap golongan. lafaz “Syiah” mula digunakan untuk merujuk kepada mereka yang menyokong Ali dan keturunannya r. m.. Maknanya berlegar di sekitar makna bahasanya yang asal.

sesudah itu. . bahawasanya orang-orang yang mencerai-beraikan agama mereka (dengan perselisihan-perselisihan yang berdasarkan hawa nafsu). Firman Allah SWT yang bermaksud.” 77. lalu didapatinya di situ dua orang lelaki sedang berkelahi. 77 78 Hakikat Syiah | 27 .yang sama keadaannya dengan mereka.. Dan juga.. Musa pun menumbuknya lalu menyebabkan orang itu mati. Makna “keluarga” dan “keturunan”..” 79...... iaitu yang “serupa” dengan kamu dalam kekufuran daripada umat-umat yang terdahulu.dan masuklah ia ke bandar (Mesir) dalam masa penduduknya tidak menyedarinya.seorang dari golongannya sendiri dan yang seorang lagi dari pihak musuhnya.. seperti firman Allah SWT yang bermaksud.. iaitu kumpulan-kumpulan. dan mereka menjadi berpuak-puak..dia menjadikan penduduknya berpuak-puak.... “. “.kami telah binasakan orang-orang yang sama keadaannya seperti kamu.. tiadalah engkau terkait sedikit pun dalam (perbuatan) mereka. Makna “mengikut”... dan juga “.....” 84 dan juga “. Ibnu Al-Qayyim menghuraikan bahawa lafaz “Syiah” dan “‫ ”’أشياع‬biasanya digunakan dengan konotasi “kejian”.. seperti firman Allah SWT yang bermaksud.. Maka orang yang dari golongannya meminta tolong kepadanya melawan orang yang dari pihak musuhnya. Firman Allah SWT yang bermaksud...dan sesungguhnya di antara orang-orang yang menegakkan (ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh) ialah Nabi Ibrahim. 81 Surah al-Qamar: 51 82 Surah al-Qasas: 15 83 Surah al-Qasas: 15 84 Surah Maryam:69. “.... sesungguhnya kami akan cabut dari tiap-tiap golongan mana-mana orang yang sangat derhaka kepada Allah ar-Rahman di antara mereka... ini kemungkinan tidak terdapat di dalam al-Quran kecuali dengan makna demikian. “. Makna kumpulan sebagaimana firman Allah SWT yang bermaksud. Lafaz ‫ أشياع‬dalam bentuk kata jamak terdapat dalam al-Quran dengan makna “yang seumpama” atau “sepadan”.. D. “.” 81..” 82 E.”80 C. Beliau berkata lagi. bahawasanya orang-orang yang mencerai-beraikan agama mereka Surah Saba’: 54 Surah as-Sofaat: 83 79 Surah al-An’am: 159 80 Surah al-Qasas: 4....” 78 B.. “. “penyokong” dan “penolong”..seorang dari golongannya sendiri dan yang seorang lagi dari pihak musuhnya.” 83.

s21. 2- Perbezaan dalam menentukan imam. dengan cara dalil nas dan juga wasiat daripada Rasulullah sama ada dalam bentuk terus terang mahupun cara tersembunyi.dengan perselisihan-perselisihan yang berdasarkan hawa nafsu dan mereka menjadi berpuak-puak. ‘ismah al-A-immah ‘inda al-Syiah.” 85 dan “.” 86 Alasan yang diberikan oleh Ibnu Al-Qayyim adalah –Allah maha Mengetahui –oleh sebab makna yang terkandung di dalam lafaz ini menunjukkan makna yang berlawanan dengan makna penyatuan dan berkumpul.. Setiap puak mempunyai akidah-akidah dan ajaran-ajaran yang berbeza daripada puak lain. Puak Syiah berselisih pendapat tentang siapa dia imam-imam di kalangan keturunan Ali. dan kumpulannya sehingga ke tahap mengkafirkan mereka.a. Ada yang mengatakan fulan dan ada yang mengatakan fulan.. Oleh kerana puak Syiah berpecah-belah dan tidak mempunyai pendirian yang tetap Surah al-An’am: 159. Ini adalah pada kebiasaannya kerana terdapat juga di dalam al-Quran makna selain konotasi ini seperti firman Allah yang bermaksud “. Surah Saba’: 54. (Badai’ al-Fawaid 1/155). Di antara mereka ada yang bersikap melampau dan ekstrim sehingga memberikan imam-imam suatu sifat suci dan keterlaluan memfitnah mereka yang berselisih dengan Ali r. 87 Surah as-Sofaat: 83 88 Anwar al-Bazz. m. Satu perkara yang menyatukan mereka adalah pandangan mereka terhadap imam bagi Ali r.a. Oleh kerana itu lafaz ini hanya digunakan untuk merujuk kepada kumpulan yang sesat disebabkan oleh perpecahan dan perbezaan pendapat mereka sesama sendiri. 85 86 28 | Hakikat Syiah ... Sebab terdapat banyak puak-puak Syiah dan mereka berselisih pendapat sesama sendiri. Berikut ialah faktor-faktor yang membawa perpecahan mereka kepada banyak puak:88 1- Perbezaan dari segi prinsip dan ajaran.dan sesungguhnya di antara orang-orang yang menegakkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh ialah nabi Ibrahim”87. Di antara mereka ada yang bersikap sederhana dan seimbang dan melihat bahawa Ali lebih berhak menjadi imam dan beranggapan sesiapa yang menyalahi mereka adalah salah. Puak Syiah telah berpecah kepada banyak kumpulan. tetapi tidak sampai ke tahap kafir. Imam ini kemudian diwarisi turuntemurun kepada keturunan Ali.....dan disekatlah di antara mereka dengan iman yang mereka ingini sebagaimana yang telah dilakukan kepada orang-orang yang sama keadaannya dengan mereka pada masa yang lalu.

B. Al-Kamiliah (‫ (الكاملية‬. para ulama mengkategorikan mereka mengikut akidah-akidah dan pegangan-pegangan setiap puak. Puak ini juga berpegang kepada faham “perpindahan ruh” mempercayai bahawa imam itu adalah cahaya yang berpindah ke dalam roh manusia dan berkata bahawa kenabian itu mungkin turun kepada sesiapa sahaja. Bukan sekadar itu sahaja tetapi mereka menambah dalam akidah mereka apa yang menyebabkan mereka terkeluar dari Islam. 89 Anwar al-Bazz. ‘ismah al-A-immah ‘inda al-Syiah. Walau bagaimanapun kita boleh membahagikan setiap puak Syiah kepada 4 kumpulan besar seperti berikut:89 1. Pegangannya terlalu melampau terhadap Ali sehingga mengatakan bahawa Ali adalah seorang nabi dan seterusnya mengatakan bahawa Ali itu adalah tuhan. Puak ini mengatakan bahawa Ali lebih utama daripada Rasulullah dan menganggap bahawa yang mengutuskan Muhammad menamakan Ali sebagai tuhan. Dia juga menyeru kumpulannya kepada akidah ini. c. Mereka digolongkan berdasarkan akidah-akidah dan pegangan-pegangan yang sama. Mereka adalah pengikut-pengikut Abu Kamil yang telah mengkafirkan seluruh para sahabat kerana tidak memberi baiah kepada Ali.s22-37.tentang imam dan keturunannya. Sesetengah mereka pula menganggap kedua-duanya adalah tuhan. PELAMPAU (‫)غالة‬. iaitu: A. Kita juga lihat sesetengah mereka menjadi terlalu ekstremis sehingga mengangkat Ali ke tahap ketuhanan. m. orang Yahudi yang menzahirkan Islamnya di sebalik kekafirannya. Hakikat Syiah | 29 . Al-‘Ali‘iyah (‫ (العليائية‬. Yang termasyhur di kalangan puak ini ialah 11 puak. Puak-puak Syiah lain tidak merestui puak ini dan berlepas diri dari mereka kerana sikap melampau mereka dan tidak menganggap mereka di dalam golongan Syiah. Mereka juga menuduh Ali kerana tidak menuntut haknya dan juga mengkafirkan Ali kerana tidak memerangi Abu Bakar. Mereka adalah kumpulan yang berpegang bahawa Ali adalah manusia yang paling utama selepas Rasulullah. Mereka adalah pengikut-pengikut Abdullah bin Saba’. Mereka adalah pengikut-pengikut Ibnu Zira’ AlDusi dan dalam riwayat lain Al-Asadi. Di samping sebahagian mereka mengangkat Ali ke tahap kenabian. As-Sabaiyyah (‫ (السبائية‬.

Mereka adalah pengikut-pengikut Abu Mansur Al-Ajali. Al-Kayyaliyah( ‫ (الكيالية‬. “ wahai anakku pergilah dan sampaikan dariku. al-Hasan dan al-Hussain. Dia juga mendakwa bahawa Muhammad An-Nafs ini hidup dan tidak mati dan seterusnya mendakwa dirinya imam selepas Muhammad AnNafs. Mereka terdapat dalam banyak kumpulan dan semua mereka menganggap bahawa imam-imam adalah para nabi baru. Yang berkata-kata adalah Nabi Muhammad dan yang tidak berkata-kata adalah Ali bin Abu Talib. G. Al-Mughiriah (‫ (المغيرية‬. Al-Khatabiah (‫ (الخطابية‬.” puak ini berkata para rasul sentiasa wujud dan tidak terputus. Mereka juga mendakwa bahawa Abu Al-Khatab adalah seorang nabi dan semua imam adalah tuhan.. Bagi mereka manusia sentiasa mempunyai dua rasul. Kemudian dia mendakwa bahawa dirinya nabi.. Dia mempunyai sikap melampau terhadap Ali sehingga di luar penerimaan orang yang berakal waras. Al-Mansuriah (‫(المنصورية‬. 30 | Hakikat Syiah . Ali. Mereka berkata bahawa Muhammad bin Ali bin Al-Hussain adalah imam yang telah naik ke langit dan Allah telah menyapu kepalanya dengan tangannya lalu berfirman . F. seorang berkatakata dan seorang lagi tidak berkata-kata. rasul-rasul Allah dan hujah-hujah Allah di kalangan makhluk. Mereka adalah pengikut-pengikut Ahmad bin Al-Kayyal.Di antara mereka pula ada yang mengatakan bahawa 4 orang yang dikenali sebagai “ashab al-kisa’” adalah tuhan iaitu Muhammad. maka dia adalah imam. Di antara ajaran mazhab ini ialah sesiapa yang mampu melepasi ke ufuk-ufuk meninggalkan jiwa-jiwa dan mempunyai ilmu serta boleh menghuraikan selok-belok kedua-dua alam ini iaitu alam tinggi dan alam jiwa iaitu alam rendah. Fatimah.. Mereka adalah pengikut Al-Mughirah bin Said Al-Bajli yang mendakwa bahawa imam selepas Ali bin Al-Hussain adalah Muhammad An-Nafs Az-Zakiyyah yang tinggal di luar Madinah. Ahmad bin Al-Kayyal juga mendakwa mempunyai ilmu-ilmu ini dan dengan demikian dia adalah imam yang sebenar. E.. D. Mereka ini adalah pengikut-pengikut Abu AlKhatab bin Abu Zainab. Mereka berkata juga bahawa syurga itu adalah seorang lelaki yang diperintah agar diberi sokongan iaitu imam dan sebaliknya adalah neraka.

yang tidak layak bagi zat-Nya. Al-Hisyamiah( ‫ (الهشامية‬.H. Pertamanya ialah pegangan mereka bahawa Muhammad bin Al-Hanafiah adalah imam. Ini juga di antara perkara musyabbihat puak Syiah. Dia adalah anak murid kepada Muhammad Al-Baqir dan berpendapat sama dengan Hisham bin Al-Hukm bahawa Allah tidak mengetahui sesuatu sehingga sesuatu itu berlaku. Mereka adalah pengikut-pengikut Yunus bin Abdul Rahman Al-Qummi. J. Dan pada hari Ali merobohkan pintu Khaibar. Mereka adalah pengikut-pengikut Kaisan Maula Amirul Mukminin Ali. Dia juga berkata bahawa Allah adalah nur di dalam bentuk manusia. warna. Terdapat dua perkara yang menyatukan puak-puak Al-Kaisaniah. Allah telah memasuki jasadnya. Di antara kumpulan-kumpulan yang terpenting dalam puak al-Kaisaniah ialah: Hakikat Syiah | 31 . Apabila Al-Hasan meninggal dunia dia telah mendakwa bahawa dia adalah wakil kepadanya. Puak ini juga dikenali sebagai puak syaitaniah. rasa. bau dan lain-lainnya. Puak ini berpegang kepada perpindahan roh dan mengatakan bahawa Allah telah masuk ke dalam badan Ali beberapa kali. 2. Pendirian mereka ini membuat mereka menjadi melampau terhadap hak-hak imam sehingga menganggap bahawa para imam adalah suci. I. An-Nu’maniah( ‫ (النعمانية‬. H. Dia mendakwa bahawa para malaikat memikul arasy dan arasy itu memikul Allah. Mereka adalah pengikut-pengikut kepada Ibnu Al-Hukm dan Ibnu Salim. Mereka adalah pengikut-pengikut Muhammad bin Nasir An-Namiri atau Al-Fahri yang merupakan pengikut Al-Hasan AlAskari. Mereka beriktikad sesuatu kepada Allah. Mereka adalah pengikut Muhammad bin AnNu’man Al-Ahwali yang bergelar syaitan At-taq. Maha Suci Allah dari apa yang mereka katakan. Mereka berkata juga bahawa agama itu adalah ketaatan seseorang itu. AL-KAISANIAH (‫ (الكيسانية‬. Maha Suci Allah daripada apa yang mereka katakan. An-Nasiriah (‫ (النصيرية‬. Kumpulan ini berpendapat bahawa bahagian atas dari Allah dalam keadaan ruang dan bahagian bawah adalah dalam bentuk pepejal. Al-Yunusiah (‫ (اليونسية‬. Riwayat yang mengatakan bahawa dia adalah anak murid kepada As-Sayid Muhammad bin Al-Hanafiah. Mereka berkata bahawa Allah mempunyai jasad. Kedua mereka mengatakan bahawa harus bagi Allah untuk mempunyai satu permulaan wujud.

Dia juga memperakui Abu Bakar dan Umar sebagai khalifah dan berpendapat bahawa harus bagi umat Islam menentang imam-imam yang zalim. Dia telah memindahkan imam daripada Ali kepada anaknya Muhammad kemudian kepada anaknya Hisyam kemudian anaknya Ibrahim Al-Imam yang bersahabat dengan Abu Muslim yang menyeru orang ramai kepadanya dan memperakui bahawa ia (Ibrahim) adalah Imam..kamu menolak aku. Mereka mengharuskan imam selain daripada keturunan Al-Hasan dan Al-Hussain dengan syarat seorang itu mesti berilmu.A. Mereka adalah pengikut-pengikut Banan bin Sam’an Al-Tamimi. berani dan pemurah yang wajib ditaati. Mereka 32 | Hakikat Syiah . zuhud. Imam pada pegangan puak ini adalah daripada keturunan Fatimah dan tidak boleh berpindah kepada selain daripada keturunan Fatimah. Dia berjaya meluaskan pengaruhnya dan mempunyai kumpulannya tersendiri yang mengikut pegangannya. D. Al-Bananiah (‫ (البنانية‬. dan dengan ini nama Zaidiah kekal diberi kepada pengikutpengikut yang tetap terus bersamanya. kemudian menganut mazhab Zaidi dan kemudian bertukar berpegang kepada Syiah Al-Kaisani. Al-Mukhtariah (‫ (المختارية‬. 3.. Al-Razamiah (‫ (الرزامية‬. Tetapi apabila rahsianya diketahui dia dibunuh oleh Khalid bin Abdullah Al-Qisri. Dia berpegang kepada ajaran yang mengatakan bahawa Muhammad bin Al-Hanafiah adalah imam selepas Ali. Dan ada yang mengatakan bahawa Muhammad bin Al-Hanafiah adalah imam selepas Al-Hasan dan Al-Hussain. Mereka yang telah memberi baiah kepadanya meninggalkannya... Mereka adalah pengikut-pengikut Al-Mukhtar bin Abu Ubaid Al-Thaqofi.”. Apabila dia berada di kalangan pengikut-pengikutnya dan mendengar ada yang mencela Abu Bakar dan Umar dia mengingkari orang yang mencela itu. Zaid berkata kepada mereka “.. B. AL-ZAIDIAH (‫ (الزيدية‬. Mereka adalah pengikut-pengikut Zaid bin Ali bin Al-Hussain bin Ali bin Abi Talib. Sebelum ini dia bermazhab Khawarij. Al-Hasyimiah (‫ (الهاشمية‬. Mereka adalah pengikut-pengikut Razam bin Razm. Kemudian dia juga mendakwa bahawa dia adalah pengganti Muhammad bin Al-Hanafiah dan menyeru orang ramai ke arah kesesatan. Mereka adalah pengikut-pengikut Abu Qasim bin Muhammad bin Al-Hanafiah. Mereka berpegang bahawa Muhammad bin Al-Hanafiah meninggal dunia dan imam berpindah kepada anaknya Hasyim C. Mereka berpendapat bahawa Abu Hashim telah mewasiatkan imam kepada Banan. Mereka digelar sebagai Zaidiah kerana mereka berpegang kepada kata-kata Zaid bin Ali yang mengutamakan Ali bin Abu Talib lebih daripada sahabat-sahabat Rasulullah yang lain.

Mereka berselisihan pendapat sama ada Uthman kafir atau mukmin. Nama as-Solihiah berkaitan dengan Al-Hasan bin Solih bin Hayy. Mereka adalah pengikut-pengikut Al-Jarud Ziad bin Al-Munzir. Mereka adalah orang yang berpegang kepada pendapat bahawa Ali adalah Imam selepas Rasulullah dengan cara dalil nas yang jelas menyebut nama Ali. AL-IMAMIAH (‫ (اإلمامية‬.. Dia pernah berkata “. Tetapi menuduh Uthman sebagai perampas bahkan sehingga mengkafirkan Uthman. B. Al-Zubair.” Dia memperakui khalifah Abu Bakar dan Umar. manakala nama AlBatriah pula adalah berkaitan dengan Kathir An-Nawa Al-Abtar. As-Sulaimaniah (‫ (السليمانية‬. Mereka berdua bersetuju dalam masalah imam. Dengan pegangan mereka ini mereka berselisih pendapat dengan imam mereka iaitu Zaid bin Ali. As-Solihiah dan Al-Batriah (‫ (الصالحية والبترية‬. Al-Jarudiah (‫ (الجارودية‬.. Talhah kerana berperang dengan Ali. 4. Mereka adalah pengikut-pengikut Sulaiman bin Jarir..adalah puak Syiah yang mempunyai pegangan yang paling hampir kepada Ahli Sunah kerana mereka menerima khalifah Abu Bakar dan Umar kecuali satu kumpulan dari mereka yang dinamakan Al-Jarudiah.. Oleh kerana itu Al-Syahrastani dalam kitabnya “ al-Milal wa al-Nihal” menganggap mereka sebagai suatu puak.. Pegangan mereka dalam masalah imam adalah sama seperti pegangan puak al-Sulaimaniah kecuali dalam isu Uthman. Dia juga mengkafirkan Aisyah. Dia juga berpegang bahawa seseorang itu boleh menjadi imam walaupun terdapat orang lain yang lebih layak daripadanya untuk menjadi imam. Mereka beranggapan bahawa nabi telah menetapkan secara nas imam itu adalah Ali dan imam-imam lain ditentukan dengan cara sifat-sifat tanpa menyebut nama.sesungguhnya imam adalah dengan cara syura di antara orang ramai. Pendapat mereka terhadap Ali ialah manusia yang paling utama selepas Rasulullah dan yang paling layak untuk menjadi imam.” Di antara kumpulan-kumpulan Syiah al-Imamiah ialah: Hakikat Syiah | 33 .. Begitu juga kita meredhai Abu Bakar dan Umar.. Kumpulan-kumpulan yang masyhur dari puak Al-Zaidiah ini ialah: A..al-Imamiah adalah mereka yang berpendapat bahawa Ali adalah imam selepas Rasulullah dengan cara dalil nas yang jelas dan bukan dengan cara isyarat dengan sifat-sifat tertentu tetapi dengan lantikan yang jelas.. Mereka juga menerima Abu Bakar dan Umar dan redha terhadap keduanya. Mereka menganggap orang yang melantik dan memilih Abu Bakar sebagai khalifah adalah kafir. C.. Al-Syahrastani mendefinisikan mereka dalam kitab “ al-Milal wa al-Nihal” dengan berkata “.

Al-Imamiah Dua Belas. Dengan ini mereka boleh dianggap mewakili puak-puak Syiah yang lain. m. al-Ismailiyyah dan al-Zaidiyyah.. Al-Ismailiyyah (‫ (اإلسماعيلية‬. Dr. 90 91 Nasir bin Abdullah bin Ali Al-Qafari. Mereka dinamakan demikian kerana mereka mempercayai bahawa terdapat dua belas imam selepas Rasulullah. Imam-imam ini bagi mereka merupakan kebanyakan imam-imam Syiah di kalangan puak Syiah di dunia sekarang yang dikenal sebagai alImamiah. Di antara yang termasyhur adalah al-Batiniyyah kerana bagi mereka setiap hukum yang zahir ada batinnya atau kerana mereka berpendapat bahawa imam juga wujud dalam keadaan batin atau terselindung.s 146. B. Kumpulan kedua pula mempercayai bahawa imam selepas Jaafar adalah Muhammad bin Ismail kerana Jaafar telah melantik anaknya Ismail sebagai Imam selepasnya. Apabila disebut lafaz Syiah maka maksudnya adalah Syiah Dua Belas. Di antara puak-puak Syiah yang banyak sepanjang sejarah mereka.. Apabila Ismail meninggal dunia semasa ayahnya masih hidup mereka percaya bahawa Jaafar melantik anaknya Ismail sebagai imam sebenarnya untuk menunjukkan bahawa Imam selepasnya adalah Muhammad bin Ismail..”90 Sebahagian pengkaji berpendapat bahawa sekiranya istilah Syiah disebut. Pertama ialah kumpulan yang menunggu-nunggu kemunculan Ismail bin Jaafar kerana mereka percaya bahawa Ismail tidak mati.A.91 Saya akan memperuntukkan satu kajian tentang Syiah al-Imamiah Dua Belas dalam kajian ini... Selepas kematian Ismail mereka berpecah menjadi dua kumpulan. 34 | Hakikat Syiah . Ali Sami Al-Nasyar berkata “.s 171. yang masih kekal sehingga hari ini ialah tiga kumpulan iaitu Syiah Dua Belas. Apabila disebut lafaz al-Imamiah ia bererti Imam Dua Belas. m. ia terus merujuk kepada Syiah alImamiah Dua Belas atau selain mereka sama ada Syiah al-Ismailiyyah atau al-Zaidiyyah. Ini ialah kerana sumber-sumber rujukan Syiah al-Imamiah Dua Belas mengandungi kebanyakan pendapat-pendapat dan prinsip-prinsip puak-puak Syiah yang lain. Kemudian mereka berpecah menjadi kumpulan-kumpulan yang banyak dengan pandangan yang berbagaibagai. Mereka juga mempunyai gelaran-gelaran yang banyak. Mereka adalah puak Syiah yang berpendapat bahawa imam selepas Jaafar adalah anaknya Ismail bin Jaafar. Mas’alah al-Taqriib Baina Ahli al-Sunah wa al-Syiah.Syiah pada zaman kita ini terbahagi kepada tiga kumpulan iaitu Imam Dua Belas. Mas’alah al-Taqriib Baina Ahli al-Sunah wa al-Syiah. al-Ismailiyyah dan al-Zaidiyyah. Nasir bin Abdullah bin Ali Al-Qafari.

s 287 Muhammad Hussain Ali Kasyif al-Ghita’.kami beriktikad bahawa imam adalah salah satu prinsip daripada prinsip agama yang mana seseorang tidak dikira sempurna imannya tanpa mempunyai iktikad ini.. Dia juga menyuruh nabiNya untuk menentukannya dengan cara nas dan melantik selepasnya imam yang akan menggantikannya.s 45. Isu Imam. Muhammad Hussain Ali Kasyif Al-Ghita’ berkata “.AKIDAH-AKIDAH SYIAH YANG BERTENTANGAN DENGAN AHLI SUNAH Syiah mempunyai ajaran dan akidah yang bertentangan dengan ajaran dan akidah Ahli Sunah. Iman tidak akan sempurna tanpa iktikad ini. Mereka menganggap bahawa khalifah Abu Bakar. Di antara akidah-akidah ini ialah:92 A. begitu juga Allah memilih untuk menjadikan imam sesiapa yang dikehendaki-Nya. dan Uthman adalah khalifah yang menderhaka. Prinsip ini tidak boleh diambil secara taklid sahaja daripada ibu-bapa dan juga keluarga yang mendidik seseorang itu.. Muhammad Redha Al-Muzaffar berkata “. tetapi mesti diperolehi sebagaimana seseorang itu berpegang kepada tauhid dan kenabian. m. Aslu al-Syiah wa Usuliha. Sebagaimana Allah memilih sesiapa sahaja yang Dia kehendaki daripada hamba-hamba-Nya untuk menjadi nabi dan rasul dan menyokong mereka dengan mukjizat yang merupakan suatu dalil nas daripada Allah. m. ‘Ismah al-A-immah ‘Inda al-Syiah. Seorang ulama Syiah al-Majlisi pengarang kitab Bihar al-Anwar berbicara tentang ketiga-tiga khalifah tersebut dengan berkata bahawa mereka adalah perampas.”94 Imam pada golongan Syiah tidak boleh beralih keluar dari keluarga Ali dan ahli baitnya. Umar. Bagi mereka imam adalah satu tahap yang ditentukan oleh tuhan seperti nabi. Mas’alah al-Taqriib Baina Ahli al-Sunah wa al-Syiah.93 Puak Syiah menganggap imam adalah salah satu prinsip-prinsip keagamaan dan juga satu rukun daripada rukun-rukun iman. 94 Anwar al-Bazz. zalim dan telah merampas hak Ali dan keluarganya sebagai imam.. m.Syiah al-Imamiah menambah rukun yang kelima iaitu iktikad tentang imam.. Akidah-akidah ini mempunyai kesan yang besar dalam tafsiran mereka terhadap al-Quran dan sejauh mana penerimaan mereka terhadap hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Puak Syiah mempunyai konsep yang tertentu tentang imam yang mereka bezakan daripada orang lain. zalim dan Nasir bin Abdullah bin Ali Al-Qafari.s 58. 92 93 Hakikat Syiah | 35 ..

s 66. m. 95 96 36 | Hakikat Syiah . Muhammad bin Al-Hasan Al-Tusi berkata tentang al-Zaidiyyah “. Ini ialah kerana sebahagian mereka beriktikad bahawa terdapat aspek-aspek kekurangan dan penambahan di dalam al-Quran itu sendiri. m. ‘Ismah al-A-immah ‘Inda al-Syiah. Apabila para nabi bersifat maksum. daripada dulu hingga sekarang. Mas’alah al-Taqriib Baina Ahli al-Sunah wa al-Syiah. Sebahagian mereka pula mentafsirkan al-Quran mengikut hawa nafsu mereka. Ini ialah kerana imam pada mereka sama seperti nabi kerana kedua-duanya berperanan sebagai pemelihara syariat dan hujah Allah bagi hambahamba-Nya.. Isu Taqiyyah Taqiyyah seperti yang dihuraikan oleh Muhammad Jawad Mughniah.kamu melafazkan atau melakukan sesuatu yang kamu tidak percaya demi untuk menolak kemudharatan dari Nasir bin Abdullah bin Ali Al-Qafari.s 76.. Ini ialah kerana perawi-perawi selain daripada para imam mereka tidak bersifat maksum begitu juga kedua-dua akidah ini memainkan peranan yang besar bagi kelahiran pegangan dan ajaran-ajaran lain puak Syiah. 97 Anwar al-Bazz. m.mereka tidak mengatakan bahawa Zaid bersifat maksum dan mereka tidak mengatakan bahawa di antara syarat imam itu adalah maksum. Isu Maksum Para Imam Puak Syiah mensyaratkan bahawa imam mestilah bersifat maksum. Keseluruhan puak Syiah berpegang kepada ajaran bahawa para imam bersifat maksum kecuali Syiah al-Zaidiyyah. salah seorang ulama Syiah semasa iaitu “.” 97 Kedua-dua iktikad ini iaitu kewujudan imam dan sifat maksum pada imam membawa kesan yang besar pada pegangan puak Syiah terhadap al-Quran dan penafsirannya dan juga hadis-hadis nabi. C.s 311..95 B.96 Dengan ini puak Syiah menyalahi Ahli Sunah yang mengatakan bahawa sifat maksum itu hanyalah untuk para nabi sahaja dan tidak pada selain mereka. Ini adalah kerana di dalam al-Quran tidak terdapat sebutan tentang imam-imam mereka dan mereka tidak meriwayatkan hadis-hadis kecuali yang diriwayatkan melalui sanad imam-imam dan ulama mereka. Mereka tidak mensyaratkan bahawa imam itu mesti bersifat maksum.. ‘Ismah al-A-immah ‘Inda al-Syiah.murtad dari agama Islam serta telah mendoakan agar laknat Allah ditimpa ke atas semua mereka dan ke atas sesiapa yang mengikut mereka serta terus membuat kezaliman terhadap ahlu al-bait. para imam juga bersifat maksum kerana sebab mereka dicipta Allah adalah sama. Anwar al-Bazz.

al-Syubhah Fii al-Mizaan. Mas’alah al-Taqriib Baina Ahli al-Sunah wa al-Syiah. 99 Nasir bin Abdullah bin Ali Al-Qafari.h.” 98 Bersesuaian dengan definisi ini taqiyyah merupakan keizinan kepada mereka ketika perlu. harta benda dan untuk memelihara maruah kamu. Mereka berkata perkara ini terhadap kejadian sama seperti hukum nasakh dan mansukh pada hukum hakam. iaitu Abu Bakar dan Umar r. m. 102 Muhammad Jawad Mughniah. m. untuk melakukan sesuatu yang dilarang. D. Allah akan memenangkan ahli hak dengan perantaraan mereka ini untuk melawan ahli kesesatan. Pegangan ini mengatakan bahawa Allah akan mengembalikan ke dunia satu kaum yang telah mati dalam bentuk mereka yang asal sebelum mereka mati..101 Puak Syiah meriwayatkan banyak hadis dari imam-imam mereka tentang pegangan mereka ini.s 331. Isu al-Raj’ah. Mereka juga berkata bahawa hadis-hadis yang bersetuju dengan pandangan Ahli Sunah sebenarnya merupakan pendekatan taqiyyah dari pihak mereka.100 Tujuan prinsip raj’ah pada puak Syiah ialah sebagai balas dendam oleh Al-Mahdi dan pengikut-pengikutnya terhadap musuh-musuh mereka. Sebagaimana Allah menasakhkan sesuatu hukum mengikut hikmah-Nya begitu juga Allah mengubah dalam alam ini mengikut iradat-Nya dari aspek ciptaan dan pengurusan alam ini. m. Ia adalah mengikut huraian mereka – perubahan luaran bagi iradat Allah dalam kejadian ini.. Namun puak Syiah bersifat melampau-lampau dalam pegangan mereka terhadap taqiyyah sehingga mereka berkata dalam satu hadis riwayat mereka dari Abu Abdullah “.”99 Puak Syiah menjadikan konsep taqiyyah sebagai jalan keluar dalam perkara-perkara yang bercanggah dan berlawanan dengan pertuturan imam-imam mereka dan hadis-hadis yang diriwayatkan daripada mereka.s 54.102 Muhammad Jawad Mughniah. 101 Nasir bin Abdullah bin Ali Al-Qafari. al-Syubhah Fii al-Mizaan. Mengikut pegangan mereka ketua musuhmusuh mereka ini adalah kedua-dua khalifah yang juga sahabat-sahabat yang mempunyai talian keluarga dengan Rasulullah SAW.. 98 Hakikat Syiah | 37 . 1406H/1986M)..s 340. Mas’alah al-Taqriib Baina Ahli al-Sunah wa al-Syiah. Isu al-Bada’ Mengikut Syiah ia adalah perubahan apa yang disangka oleh manusia mengikut iradat Allah.s 48. E.. m.dirimu. al-Syubhah Fii al-Mizaan. bahawasanya sembilan persepuluh daripada agama terletak pada taqiyyah dan tiada agama bagi sesiapa yang tidak berpegang kepada taqiyyah... 6. 100 Muhammad Jawad Mughniah.s 53. jld. m. (Beirut: Dar al-Jawad wa Dar al-Tiar al-Jadid.

Ia juga merupakan pegangan asasi di sisi Imamiah.s 253 103 104 38 | Hakikat Syiah . Perubahan iradat Allah bagi mereka adalah sesuatu yang harus kerana iradat Allah bagi mereka bersifat “tanjiziah hadithah” dan bukan bersifat “azaliatun qadimah”.Puak Syiah berkata bahawa prinsip al-Bada’ ini ialah perlanjutan bagi ajal dan rezeki atau pengurangan kedua-duanya dengan sebab amalan seseorang.t. al-Imam al-Sodiq Hayatihi wa ‘Isrihi Araauhu wa Fiqhahu. ini kerana mereka berpegang bahawa bumi ini tidak sunyi daripada imam walaupun sedetik.m. (Darul Fikr al-Arabi.cet). al-Syubhah Fii al-Mizaan. dan keghaiban besar bermula di pertengahan Syaaban . Allah mengetahui segala sesuatu sebelum kewujudan perkara itu dan Dia mengetahui apa yang telah berlaku dan apa yang mungkin berlaku. m. Dengan ini iradat Allah berubah.cet. Dengan ini kenyataan mereka mengenai prinsip al-Bada’ bertentangan dengan pegangan Ahli Sunah mengenai keazalian ilmu Allah.328H – ketika itulah terputusnya komunikasi dan utusan antara imam dan pengikut-pengikutnya105. Maknanya Allah menentukan dan mengetahui sesuatu kemudian dia mengubah apa yang telah Dia tetapkan dan ketahui dengan sesuatu yang lain. Muhammad Jawad Mughniah mengatakan : “bagi imam Al-Mahdi ada dua keghaiban: keghaiban kecil dan keghaiban besar. Dan cara berkomunikasi dengan pengikutnya melalui utusan-utusan.t) m. Al-Imam Al-Hujjah Muhammad bin Al-Hassan. Sekiranya bumi ini kekal tanpa imam nescaya akan tenggelamlah ia..s 185 105 Muhammad Jawad Mughniah. Muhammad Jawad Mughniah. Pendapat mereka mengatakan bahawa al-Bada’ adalah perubahan kepada ciptaan alam ini sama seperti perubahan nasakh dan mansukh dalam hukum hakam. Mereka berkata juga kerana memperkenankan doa bagi perubahan sesuatu yang dikehendaki itu. t.s 253 Muhammad Abu Zuhrah.103 Syeikh Muhammad Abu Zuhrah berkata “. Dan apabila ilmu Allah bersifat azali maka tidak ragu lagi saling bercanggahan dengan perubahan di dalam alam bagi sesuatu perkara yang baharu sahaja diketahui oleh Allah SWT104. F. Makna keghaiban kecil ialah bahawa imam terlindung dari pandangan manusia kecuali manusia-manusia yang terpilih.. al-Syiah Fii al-Mizan. (Dar al-Maarif li al-Matbuaat t.kita mengharapkan agar pendapat saudara kita dari kalangan al-Imamiah dalam masalah al-Bada’ hanya tertumpu kepada perkara-perkara yang tidak dijangka oleh manusia. Tetapi ilmu Allah bersifat azali. al-Bada’ tidak hanya berlaku kepada sesuatu fenomena yang kelihatan kepada manusia. Isu al-Ghaibah Iaitu ghaibnya imam mereka yang kedua belas.

1416H)...6. Ini adalah penafsiran dengan pendapat yang tercela iaitu penafsiran orang-orang yang telah mempunyai iktikad tertentu kemudian mentafsirkannya semula berdasarkan iktikad tersebut.Mereka mula melihat kepada al-Quran al-Karim selepas itu melalui akidah-akidah ini. Ini kerana di sisi mereka imam adalah pembela (al-hujjah) bagi manusia106.1 m.. Dan mereka memahami nasnas-Nya dan mentakwilkannya mengikut apa yang diwahyukan kepada mereka oleh akidah mereka dan apa yang dihiasi bagi mereka oleh hawa nafsu mereka.”107 Nasir bin Abdullah bin Ali Al-Qafaari. Muhammad Hussain Al-Zahabi mengatakan: “ . Mas’alah al-Taqriib Baina Ahli al-Sunah wa al-Syiah. m. Cet. Ini adalah sebahagian akidah dan ajaran Syiah yang menyalahi Ahli Sunah. Jld2. Bagi akidah sebegitu mempunyai kesan yang besar kepada pendirian mereka mengenai al-Quran dan tafsirannya.Sekiranya imam diangkat daripada bumi sedetik nescaya tidak akan aman seperti laut yang bergelora. (al-Kaherah:Maktabah Wahbah.4. Jld. Dr.s 27 106 Hakikat Syiah | 39 . cet.. kemudian menafsirkan alQuran berdasarkan hawa nafsu mereka. Dar Tayyibah. 1416H /1995M).s 349 107 Muhammad Hussain al-Zahabi. al-Tafsir wa al-Mufassirun. (al-Riyadh.

40 | Hakikat Syiah .

SEJARAH PERKEMBANGAN SYIAH DAN PERKAITANNYA DENGAN AHLI BAIT Datuk Haji Wan Zahidi Bin Wan Teh Mufti Wilayah Persekutuan .

.

‫الحمدهلل رب العالمين‬ SYIAH GENERASI PERTAMA Perkataan “Syiah” pada asalnya digunakan dengan makna pengikut atau pembantu seseorang seperti kata Az-Zubaidi dalam kitabnya Taj Al-Arus : . Pada hakikatnya pertikaian antara dua kumpulan ini hanya bersifat siasah semata-mata dan tidak membabitkan akidah dan pegangan agama.. selepas kewafatan Saidina Uthman.a.. Daripada sini. Saidina Ali meminta Mu’awiyah memberikan ba’iah kepadanya memandangkan pelantikannya sebagai Khalifah adalah sah.. Inilah asal penggunaan perkataan “Syiah”. para pengikut Saidina Ali disebut “Syiah Ali”..‫بسم اهلل الرحمن الرحيم‬ ‫ وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين‬.. perkataan “Syiah “ hanya digunakan dengan pengertian yang asal ini. iaitu penyokong bagi kumpulan-kumpulan yang bertelagah dalam perkara-perkara yang berhubung dengan siasah atau pengurusan negara.‫كل قوم اجتمعوا على أمرفهم الشيعة‬ “ Setiap kaum yang berkumpul bagi sesuatu tujuan maka mereka merupakan syiah dan setiap orang yang menolong seseorang dan menyebelahinya maka ia disebut syiah kepadanya “ Pada zaman awal Islam. manakala pengikut Mu’awiyah disebut “Syiah Mu’awiyah”. Manakala Mua’awiyah meminta Saidina Ali mengambil tindakan terlebih dahulu terhadap para pembunuh Saidina Uthman yang menyertai pasukannya sebelum ia dan para pengikutnya dapat mengiktiraf Baginda sebagai Khalifah. Nama Saidina Ali dan Ahlul Bait Hakikat Syiah | 43 .‫كل من عاون إنسانا وتحزب له فهو شيعة له‬ ‫ و‬. Perhatikan perkataan “yaz’um’ (mendakwa) yang digunakan oleh Ibnu Al-Athir yang membawa maksud bahawa mereka sebenarnya tiada kaitan dengan Saidina Ali dan Ahlul Bait. ‫وقد غلب هذا اإلسم على كل من يزعم أنه يتولى علياً رضى اهلل عنه وأهل بيته حتى صار لهم‬ ً‫إسماً خاصا‬ “ Nama ini kemudiannya digunakan secara meluas kepada setiap mereka yang mendakwa sebagai pengikut setia Saidina Ali dan Ahlul Bait sehingga perkataan “Syiah” menjadi nama khusus bagi mereka “. Perkataan ini banyak digunakan ketika berlaku pertikaian antara Mu’awiyah dan Saidina Ali r. Namun penggunaannya berkembang kepada pengertian yang khusus seperti yang disebut oleh Ibnu Al-Athir dalam kitab Al-Nihayah.

sudah tentu beliau tidak menyerahkan kuasanya dan tidak menyuruh adiknya Al-Hussain serta Ketua tenteranya. Telah disebutkan sebelum ini bahawa perselisihan antara Saidina Ali dan Mu’awiyah bersifat siasah semata-mata. Jika sekiranya Al-Hasan menganggap Mu’awiyah sebagai kafir.. seorang ejen Yahudi yang menggunakan pemelukan Islam sebagai tabir bagi menutup perencanaan dan kegiatannya yang merosakkan itu. namun kesemuanya berpegang dengan asas-asas pemikiran yang digegaskan oleh Abdullah bin Saba’ yang bertujuan merosakkan akidah. berlaku perkembangan dan perubahan pada pengikut-pengikut Syiah. mendakwa berlaku kekurangan dan 44 | Hakikat Syiah . khususnya Saidina Abu Bakar dan Umar r. menghancur dan mengubah Syariah dan memecahbelahkan umat Islam. Qais bin Said supaya berbai’ah kepada Mu’awiyah.. Ini bermakna para penyokong Saidina Ali pada ketika itu tidak menganuti akidah seperti yang dianuti oleh Syiah hari ini.a. Dan yang mengepalai kegiatan penyusupan akidah dan pemikiran yang menyeleweng ini ialah ‘Abdullah bin Saba’. Malah antara syarat sulh yang dikenakan oleh Saidina Al-Hasan sebelum menyerahkan kuasanya kepada Mu’awiyah ialah bahawa Mu’awiyah perlu mengikut jejak langkah Al-Khulafa’ Al-Rasyidin.digunakan sebagai topeng bagi melindungi ajaran bidaah yang mereka bawa dengan tujuan meruntuhkan Islam. Dia jugalah orang yang membangkitkan fitnah dan menggerakkan pemberontakan untuk menjatuhkan Khalifah Islam Ketiga Saidina Uthman Bin Affan r. Abu AlMuzaffar Al-Asfiraini dalam kitabnya “Attabsis fiddin” menulis: “Dan ketahuilah bahawa semua firqah Imamiah yang kami sebutkan itu sekata dalam mengkafirkan sahabat. serta menganut akidah-akidah asing yang diseludupkan ke dalam Islam. Majusi dan Nasrani. Menjelaskan ini. seperti membenci para Sahabat. PERKEMBANGAN SYIAH KEPADA RAFIDHAH) ‫(رافضة‬ Bagi menggambarkan perkembangan ini saya perturunkan di sini tulisan Ihsan Illahi Zahir dalam Kitabnya “ Al-Syiah Wa Tasyayyu’ ”. mengingkari Al-Quran dan juga Sunah Rasulullah SAW dan sebagainya daripada ajaran-ajaran yang diserapkan oleh Abdulllah bin Saba’. “Selepas zaman ini. Mereka terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran Yahudi. “ Sekalipun golongan yang digelarkan dengan Assabaiyyah ini kemudiannya berpecah kepada beberapa puak. seorang Yahudi yang berasal dari Yaman.. disebabkan dendam mereka terhadap pemerintah Islam dan kerana terpedaya dengan penyelewengan dan pemalsuan oleh golongan zindiq daripada kalangan Yahudi dan Majusi.a.

demikian juga Hadis-Hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat. pengertian “ghuluw” atau keterlaluan juga turut berubah.”.. Menurut Imam Al-Zahbi.perubahan pada Al-Quran yang dilakukan oleh para sahabat. sabda Rasulullah SAW . Gelaran golongan ini yang diberi oleh Ahlul bait sendiri sebenarnya adalah “Rafidhah” Kitab : “al-Raud Al nadhir” menyebut riwayat daripada Isa bin Yunus.. maka sebahagian ulama tidak menamakan golongan ini sebagai “Syiah” sebaliknya mereka disebut “Rafidhah”. Maka bertolak daripada perkembangan dan perubahan dalam akidah Syiah.Imam Zaid menolak permintaan mereka dan menegaskan yang beliau tetap menerima keduanya sebagai Khalifah. Misalnya Imam Syafie pernah berkata seperti yang diriwayatkan oleh Harmalah : “Aku tidak pernah melihat seseorang yang paling banyak berdusta selain daripada golongan Rafidhah. sebagai syarat untuk mereka menyokongnya. Dengan itu Quran yang ada pada hari ini tidak boleh dijadikan pegangan. Berasaskan keterangan diatas... mereka mempunyai gelaran yang dipanggil “Arrafidhah” (yang menolak kekhalifahan Syaikhain Abu Bakar dan Umar)..‫سيأتي قوم لهم نبز يقال لهم الرافضة‬ “ Akan datang selepasku satu kaum..a.” Malah gelaran Rafidhah ini diberi oleh Rasulullah SAW sendiri seperti yang terdapat dalam Hadis riwayat Al-Darqutni daripada Ali r. Azzubair. katanya : “Adapun Rafidhah. Imam Zaid menjawab :(Maka kamu semua adalah Arrafidhah). Mereka juga mendakwa terdapat nas dalam Quran yang menetapkan Saidina Ali sebagai Imam tetapi telah digugurkan oleh para Sahabat . Mereka lalu mengatakan: ‫ فأتم الرافضة‬، ‫( أذا نرفضك‬kalau begitu kami menolak kepimpinan kamu). Thalhah Hakikat Syiah | 45 ‫لم أرحدا أشهد بالزورمن الرافضة‬ .. maka permulaan kelahiran ialah ketika sekumpulan pengikut Imam Zaid bin Ali datang menemuinya dan meminta beliau menolak kepimpinan Abu Bakar dan Umar r.. sifat ghuluw di zaman salaf disebut kepada mereka yang memperkatakan sesuatu terhadap Saidina Uthman. Mereka pada hakikatnya adalah Ahli Sunah kerana persoalan tersebut adalah perkara ijtihad yang tidak membabitkan akidah.a. Ini ialah kerana mereka tidak layak dan tidak berhak dipanggil Syiah kerana Syiah di zaman awal ialah mereka yang berpandangan Saidina Ali lebih utama daripada Saidina Uthman sebagai Khalifah.

kerana seperti yang akan dijelaskan selepas ini – mereka tiada kaitan dengan Saidina Ali maupun Ahlul Bait. atau pengikut Ahlul Bait. Saya berpendapat gambaran yang diberikan oleh Ahmad Amin dalam bukunya “Fajrul Islam” mengenai golongan ini sangat tepat : ‫ ومن كان يريد‬. menolak kekhalifahan Saidina Abu Bakar dan Umar dan menganut akidah yang menyesatkan seperti yang disebut sebelum ini. Berasaskan huraian di atas. iaitu yang digelar Rafidhah. Selain daripada itu ia dapat membezakan firqah dhallah ini dengan sebahagian Salaf yang mengambil pendirian yang berbeza daripada jumhur ummah bersabit dengan siapakah yang lebih utama untuk menjadi Khalifah antara Saidina Ali dan Saidina Uthman selepas Saidina Umar r. Seperti yang disebutkan sebelum ini. adalah jelas golongan Rafidhah ini tiada hubungan dengan Ahli Bait..dan Muawiyah. Oleh yang demikian.. Mereka adalah Assabaiyyah atau Arrafidhah.a. SYIAH RAFIDHAH TIADA KAITAN DENGAN AHLI BAIT Melihat kepada akidah serta amalan mereka yang bertentangan dengan al-Quran. ‫إدخال تعاليم آبائه من يهودية ونضرانية وزردشنية وهندية‬ ‫البيت ستارا يضعون وراءه كل ماشاءت أهواءهم‬ “Pada hakikatnya tasyayyu (menganut Syiah) telah menjadi tempat berlindung bagi setiap mereka yang ingin meruntuhkan Islam kerana 46 | Hakikat Syiah . Namun dalam konteks penulisan atau perbahasan gelaran Arrafidhah semata-mata sukar dikenali. Sunah Khulafa’ Rasyidin serta para sahabat dan Ahlul Bait.. mereka tergolong daripada Ahli Sunah sekalipun ada di antara mereka yang bersifat ghuluw dalam pendiriannya kerana sahabat tidak ma’sum menurut pegangan Ahli Sunah Wal Jamaah. dalam tulisan ini saya menggunakan gelaran “Syiah Rafidhah” bagi merujuk kepada golongan ini untuk tujuan pengenalan. Atas dasar perubahan pengertian ini jugalah kita dapati terdapat di kalangan ahli hadis yang diterima riwayat mereka yang dikatakan sebagai cenderung kepada tasyayyu’ (berfahaman Syiah).‫والحق أن التشيع كان مأوى يلجاء إليه كل من أراد هدم اإلسالم لعداوة أو حقد‬ ‫ كل هؤالء كانوا ينحذون حب أهل‬. Perkataan “Rafidhah” perlu digunakan kerana ia adalah gelaran yang diberi oleh Rasulullah SAW dan Ahlul Bait sendiri. Sunah Rasulullah SAW. Lebih mengelirukan lagi apabila dalam mentakrifkan golongan ini disebutkan sebagai : Pengikut Saidina Ali. maka pengunaan gelaran “Syiah” bagi firqah Imamiah Isna Ashariah adalah mengelirukan. Sedangkan ghuluw di zaman mutakhir ialah mereka yang mengkafirkan sahabat.

Antara kandungannya ialah : “Aku mendapat tahu ada golongan yang menyebut dua penghulu Quraish dan bapa kaum Muslimin dengan perkara yang aku bersih daripadanya malah aku akan kenakan hukuman terhadap orang yang memperkatakannya. dan tiada yang membenci keduanya melainkan ia adalah orang yang jahat lagi kotor (faajirun radi’)”. dan mereka bukan daripada Uzair. Baginda kemudian memasuki masjid dan menyampaikan khutbah ringkas. Baginda mengakui kelebihan Saidina Abu Bakar dan Saidina Umar r..” Sebenarnya terdapat banyak bukti yang diriwayatkan daripada kalangan Ahli Bait sendiri bermula daripada Saidina Ali hinggakan anak cucu Baginda yang mengutuk tindakan kumpulan ini menggunakan nama Ahli Bait dalam kegiatan mereka menyebarkan ajaran bidaah.. mereka bukan daripada golongan kami dan kami bukan daripada golongan mereka”. Segolongan daripada pengikut kami akan mengasihi kami sehingga mereka kata pada kami apa yang dikata oleh Yahudi pada Uzair dan Nasrani pada Isa.. Saidina Ali lalu mengatakan: Aku berlindung dengan Allah (dua kali) daripada sebarang buruk sangka terhadap keduanya. Demi Allah : Tiada yang mengasihi keduanya melainkan ianya seorang mukmin yang bertakwa.. Laknat Allah terhadap sesiapa yang menyimpan sebarang perasaan tidak baik terhadap mereka”. Keadaan kami (Ahlul Bait) juga demikian.”. Hakikat Syiah | 47 . Kaum Nasrani mengasihi Nabi Isa hingga mereka kata padanya apa yang mereka kata : Isa bukan daripada mereka dan mereka bukan daripada Isa. Zoroaster dan Hindu. Ali bin Al-Husain Zainul Abidin (cucu Ali yang didakwa oleh golongan Rafidhah sebagai Imam keempat mereka).h. ketika menggambarkan hubungan Ahlul Bait dengan kumpulan sesat ini menyatakan : “Sesungguhnya Yahudi kasih kepada Uzair hingga mereka kata apa yang mereka kata tentangnya : Uzair bukan daripada mereka. Nasrani. kemudian Allah lebih mengetahui: Siapakah yang terbaik selepas keduanya. dan mereka yang ingin memasukkan ajaran nenek moyang mereka seperti Yahudi. Semua mereka menjadikan kasih kepada Ahli Bait sebagai tabir untuk menutup tujuan mereka yang sebenar.permusuhan atau dengki. Kitab Tasbit Dalailunubuwwah oleh Al-Hamzani menyebut bahawa Swaid bin Ghafalah. ke atas seluruh umat selepas Nabi SAW : “Sesungguhnya orang yang terbaik daripada kalangan umat ini selepas Nabi SAW ialah Abu Bakar dan Umar. sesat dan kufur di kalangan orang ramai. seorang pembantu Saidina Ali memberitahu Baginda bahawa terdapat sekumpulan orang yang mendakwa sebagai pengikut Saidina Ali mencerca Saidina Abu Bakar dan Umar atas nama Baginda. Di akhir khutbahnya ini.

Kerana mazhab biasanya digunakan kepada kelompok yang tidak terkeluar daripada lingkungan Ahli Sunah Wal Jamaah. PENUTUP Berasaskan kepada akidah dan ajaran sepertimana yang terdapat dalam kitab-kitab muktabar yang menjadi pegangan golongan ini. mereka mendakwa aku yang menyuruhnya. bukan “mazhab”. Berasaskan kepada apa yang ditulis oleh Sheikh Abdul Aziz ini. ‫لووليت لتقربت إلى إهلل تعالى بدمائهم‬ Demikianlah kita lihat bagaimana Ahli Bait tiada sebarang kaitan dengan puak Syiah Rafidhah. ‫ ودعوا الناس‬،‫ تظاهروا بمحبة آل البيت كذبا وزورا‬،‫والشيعة الرافضة هم فرفة من أعداء االسالم‬ ‫ ورووا عنهم مالم يفعلوه‬،‫ ونسبوا إلى آل البيت مالم يقولوه‬،‫للتشيع فيهم‬ “Syiah Rafidhah adalah satu puak daripada golongan musuh Islam. malah sebaliknya mereka mengutuk kegiatan golongan ini yang menyebarkan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Islam dan mengancam akan mengambil tindakan paling keras jika sekiranya mereka mempunyai kuasa. menyebar ajaran-ajaran yang menyesatkan atas nama Ahli Bait. mengajak manusia menganut fahaman Syiah. serta meriwayatkan perkara-perkara yang tidak dilakukan oleh mereka”.Muhammad bin Ali Al-Baqir yang dianggap oleh Syiah Rafidhah sebagai Imam Kelima berkata kepada salah seorang sahabatnya Jabir Al-Jufi : “Wahai Jabir : sampai kepadaku bahawa segolongan mereka yang mendakwa mengasihi kami di Iraq mencerca Abu Bakar dan Umar. mereka berpura-pura mengasihi Ahli Bait secara dusta dan palsu. Saya berpendapat adalah benar apa yang dikatakan oleh Shaikh Abdul Aziz Muhammad Al-Zubairi mengenai golongan ini dalam kitabnya “Izhabu Fa Antum Al-Rafidhah”. Demi Allah jika aku menjadi pemerintah pasti aku akan mendekatkan diri kepada Allah dengan darah mereka. Syiah Imamiah Rafidhah adalah merupakan ancaman besar kepada pegangan Ahli Sunah Wal Jamaah serta keselamatan ummah dan negara 48 | Hakikat Syiah . saya berpendapat istilah yang lebih tepat bagi merujuk kepada golongan ini ialah “firqah”. dan melihat kepada amalan dan tindak tanduk mereka di sepanjang sejarah dan masa kini. aku dengan nama Allah membersihkan diriku daripada mereka. Sampaikan kepada mereka.

... dan tidak akan membiarkan sesiapa pun hidup. ternyata mereka meninggalkan kesan pemikiran yang berbahaya dalam menyebarkan syirik di kalangan umat Muhammad SAW dan menyekat jalan agama Allah.jika golongan ini dibiarkan bertapak di negara kita.. Ini ialah kerana unsur-unsur tersebut telah diadun dan dicanai dengan begitu rapi sekali sehingga ia menjadi sebati dan tidak mungkin dapat dipisahkan lagi.” Umat Islam Ahli Sunah wajib mengambil pengajaran dan tidak melupakan sejarah kerajaan Safawiyyah di bawah pimpinan Shah Ismail Safawi (907H/1501M) ketika berjaya menakluk Iran yang majoriti penduduknya bermazhab Sunni Syafii pada ketika itu. Sebaik sahaja beroleh kuasa. Shah Ismail memerintahkan supaya ulama-ulama Ahli Sunah di bunuh dan masjidmasjid serta madrasah milik orang-orang Sunni dirobohkan... kerana majoriti penduduk bermazhab Syafii ia menolak dan dengan tegas mengatakan : ..‫ والصد عن دين اهلل‬... Dan Sejarah Hakikat Syiah | 49 . Antara rumusan yang di buat oleh Dr.‫محمد صلى اهلل عليه وسالم‬ “Tentang kesan mereka di dunia Islam. ia mula menyebarkan fahaman Syiah Rafidhah secara paksaan.‫ وظهور فرق الزندقة وإللحاد‬.” Ia mengotakan kata-katanya dengan membunuh lebih sejuta pengikut Sunni yang enggan bertukar kepada fahaman Rafidhah dalam masa beberapa tahun sahaja... persengketaan dan pertumpahan darah adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan jika Fahaman Syiah Rafidhah dibiarkan bertapak di kalangan Ahli Sunah. Nasir Bin Abdullah Bin Ali Al-Qafari dalam tesis PhD yang berjudul : ‫أصول مذهب الشيعة اإلمامية اإلثنى عشرية‬ Adalah seperti berikut : ‫وفى أثرهم فى العالم االسالمي تبين أن لهم آثارهم الفكرية الخطيره فى إحداث الشرك فى أمة‬ .. saya menyatakan: “Peristiwa-peristiwa sejarah masa silam dan realiti masa kini memperlihatkan kepada kita bahawa permusuhan.‫فإن تنطق الرعية بحرف واحد فسوف أمتشق الحسام ولن أترك أحدا على قيد الحياة‬ “Jika ada rakyat yang membantah. Ketika berjaya menakluk Baghdad.. serta menggalakkan lahir golongan zindiq dan mulhid .. saya akan hunuskan pedang.” Dalam risalah yang berjudul “Syiah Imam Dua Belas : Penyelewengannya Dari Jalan Ahli Sunah Wal Jamaah”. Apabila dinasihat supaya tidak berbuat demikian..

seperti yang diceritakan dalam buku “Masajid Fi Wajhinnar” (Masjid-masjid Berhadapan Dengan Api : yang diterbitkan oleh “Markaz Ar-Rasyid Li Al-Dirasati Wal Buhuth” Iraq (lihat lampiran A-M ) Umat Islam di Malaysia . ‫واهلل اعلم‬ 50 | Hakikat Syiah .berulang kembali sejak golongan ini beroleh kuasa di Iraq dengan sokongan Amerika Syarikat.wajib mengambil semua langkah yang perlu bagi menyekat penyebaran fahaman sesat dan berbahaya ini daripada bertapak di negara kita melalui penguatkuasaan undang-undang dan juga pendedahan kesesatan dan penyelewengan ajaran agama Syiah Imamiah Rafidah kepada orang ramai sebelum masanya terlambat dan sebelum nasi menjadi bubur.Kerajaan dan Swasta .

‬اذهبوا فأنتم الرافضة‪ ( ،‬اسكندرية‬ ‫‪ :‬دارإاليمان‪)2004 ،‬‬ ‫ على ابرهيم حسن‪ ،‬التاريخ االسالني العام (القاهرة ‪ :‬مكتبة النهضة المصرية‪)1976 ،‬‬ ‫ ناصر بن عبد اهلل بن القفاري‪ ،‬الدكتور‪ ،‬أصول مذهب الشيعة إالمامية إالثنى‬ ‫عشربة (الجيزة ‪ :‬دارالرضا‪)1998 ،‬‬ ‫ محمد أبوزهرة‪ .‬‬ ‫‪6.‬‬ ‫‪3.‫‪DAFTAR RUJUKAN‬‬ ‫‪1.‬‬ ‫ إحسان الهى ظهير‪ .‬الشيخ‪ .‬‬ ‫‪Hakikat Syiah | 51‬‬ .‬مايجب أن يعرفه المسلم عن عقائد الرواوفض‬ ‫إالمامية (القاهرة ‪ :‬مكتبة وهبة‪)1994 ،‬‬ ‫ عبد العزيز بن محمد الزبيرى‪ ،‬التسيخ‪ .‬الشيعة والتشيع ( الهور ‪ :‬أدارة ترجمان السنة ‪)1983 ،‬‬ ‫أحمدبن عبد العزيز الحمان‪ .‬تاريخ المذهب االسالمية ( القاهرة ‪ :‬دارالفكر‬ ‫العربى بدون تاريخ)‬ ‫ محمد إبرهيم الفيومي‪ .‬‬ ‫‪2.‬‬ ‫‪5.‬الدكتورز الشيعة العربية والزيدية ( القاهرة ‪ :‬دار‬ ‫الفكر العربى ‪)2002 .‬‬ ‫‪4.‬‬ ‫‪7.

LAMPIRAN A Kulit Buku “Masjid Fi Wajhi An-Nur”. Iraq. 52 | Hakikat Syiah . terbitan Markaz Al-Rasyid Li Al-Dirasat wal Buhuth.

LAMPIRAN B Sinopsis buku mencatatkan tujuan penulisannya sebagai rakaman sejarah terhadap peristiwa dahsyat yang mengkucar-kacirkan penduduk Iraq. Hakikat Syiah | 53 .

LAMPIRAN C Sebahagian daripada 168 masjid yang diserang di Iraq. kebanyakannya di Rasafah. Baghdad. 54 | Hakikat Syiah .

LAMPIRAN D Serangan ke atas Masjid Jamek Yasin Wal Quranul Karim. Rasafah pada 22 Februari 2006 mengakibatkan kebakaran pada keseluruhan masjid dan kemusnahan harta. Hakikat Syiah | 55 .

Rasafah mengalami kebakaran pada keseluruhan masjid dan kemusnahan harta akibat serangan bersenjata pada 22 Februari 2006.LAMPIRAN E Masjid Jamek Quba’. 56 | Hakikat Syiah .

Hakikat Syiah | 57 .LAMPIRAN F Masjid Jamek ‘Ibadurrahman. Keseluruhan masjid terbakar dan mengalami kerosakan teruk. Rasafah menerima serangan bersenjata 22 Februari 2006.

58 | Hakikat Syiah . Rasafah pada 22 Februari 2006. Masjid terbakar keseluruhan.LAMPIRAN G Serangan bersenjata ke atas Masjid Jamek Hamid Zuwaid.

LAMPIRAN H Keseluruhan Masjid Jamek 12 Rabiul Awwal. Rasafah terbakar dan seluruh harta benda masjid rosak kerana serangan bersenjata pada 22 Februari 2006. Hakikat Syiah | 59 .

60 | Hakikat Syiah . Masjid terbakar dan musnah kerana serangan pada 22 Februari 2006. Rasafah diserang dengan letupan dynamite dan serangan bersenjata.LAMPIRAN I Masjid Jamek Al-Basyir Al-Nazir.

LAMPIRAN J Masjid Jamek Ahmar Raof. Rasafah terbakar keseluruhan kerana serangan bersenjata pada 22 Februari 2006. Masjid dan segala harta benda mengalami kerosakan. Hakikat Syiah | 61 .

LAMPIRAN K Masjid Jamek Al-Hurriyyah (I) di Al-Karkh diletupkan pada 22 Februari 2006. 62 | Hakikat Syiah .

LAMPIRAN L Masjid Jamek Al-Yasin di Karkh terbakar keseluruhannya dan mengalami kerosakan harta benda serangan pada serangan pada 22 Februari 2006. Hakikat Syiah | 63 .

Masjid terbakar mengakibatkan kerosakan pada seluruh isi masjid.LAMPIRAN M Masjid Jamek al-Hamzah. Basrah diserang pada 22 Februari 2006. 64 | Hakikat Syiah .

AHLUL BAIT MENURUT PANDANGAN SUNAH DAN SYIAH Datuk Haji Wan Zahidi Bin Wan Teh Mufti Wilayah Persekutuan .

.

puasa. Imam Rafie meriwayatkan : ِ ‫خي‬ ٍ‫ع‬ ٍ ‫عمل قَلِيل فِي‬ ٍ ‫كثِْي‬ ٍ‫م‬ )‫ة (اخرجه الديلمى‬ َ‫ل‬ ْ ِ‫ر فِي ب‬ َ‫د‬ َ ‫ن‬ ْ ‫ـر م‬ ُ ٌ ْ ٌ ََ ٌ ْ َ ‫سنَّة‬ َ‫ع‬ “Amal yang sedikit dalam sunah adalah lebih baik daripada amal yang banyak dalam bidaah” At-Tabarani meriwayatkan: “Barangsiapa yang memuliakan ahli bidaah. Ketahuilah bahawa yang mendorong saya menulis dalam perkara ini sekalipun saya merasa kurang mampu ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab “‫ ”الجامع‬dan lainnya. sesiapa yang tidak melakukannya. Al-Baihaqi meriwayatkan: ِ ‫من وقَّـر‬ ٍ‫ع‬ ‫سلاَ ِم‬ َ ‫ة فَـ‬ َ ‫َعا‬ ْ‫ه‬ ْ‫ق‬ ْ ِ‫ب ب‬ َ ‫ن‬ َ‫د أ‬ َ‫د‬ َ ‫علَى‬ ْ ِ‫دِم الإ‬ َ َ َ َْ َ ‫صاح‬ “Allah tidak akan menerima daripada ahli bidaah sembahyang. maka ke atasnya laknat Allah. malaikat dan manusia seluruhnya. maka orang yang berilmu hendaklah melahirkan ilmunya. Bagi menjelaskan persoalan ini saya suka memetik penjelasan yang ditulis oleh Al-Faqih Ibnu Hajar Al-Haithami dalam mukadimah kitabnya “‫”الصواعق المحرقة‬. maka sesungguhnya dia telah menolong meruntuhkan Islam”.‫بسم اهلل الرحمن الرحيم‬ . Allah tidak akan terima daripadanya amalan fardu mahupun yang sunat”. ِ ‫قبل اهلل لِص‬ ٍَ ‫د‬ ِ ِ َ‫جا ولاَ عُمرةً ولا‬ ِ ‫اح‬ َ‫ولا‬ ْ ِ‫ب ب‬ َ‫ص‬ ً‫ه‬ َ‫ج‬ َ َ َ‫وما ولا‬ َ َ‫ولا‬ َ ‫عة‬ َ َ‫ولا‬ ً‫ص‬ ْ ‫ولاَ ص‬ َ ‫رفًا‬ َ ‫ادا‬ َ َ ْ َ ًّ ‫ح‬ َ ً‫دقَة‬ َ ً‫صلاَ ة‬ ُ َ ْ ‫لاَ يَـ‬ ِ ِ ِ ِ ِ )‫العجين (أخرجه ابن ماجه‬ َ ‫سلاَ م‬ ْ‫ع‬ ْ َ‫ما ي‬ ْ َ‫ ي‬، ً‫دلا‬ َ ‫ج ال‬ َ ْ‫ش‬ ْ ‫ن اإل‬ َ ‫ن‬ ُ‫ر‬ ُ‫ر‬ َ‫ك‬ َ ‫رةُ م‬ َ‫جم‬ َ‫ع‬ ُ‫خ‬ ُ‫خ‬ Hakikat Syiah | 67 . bahawa Nabi SAW bersabda: ِ ِ ِ‫ب أَصحابِى �فلْيظْهر العال‬ َِ ‫فعل‬ ِ ‫ذا ظَه‬ ِ ‫ك �ف‬ ِ ُ‫َعنَة‬ ‫اهلل‬ َ َ‫ن أو ق‬ َ ِ‫ال الب‬ ْ ‫علَْيه ل‬ ََ َ ‫ذل‬ ُ‫و‬ ْ ‫من ل‬ َ َ‫ ف‬،ُ‫ْمه‬ َ ‫م عل‬ َ ُ‫دع‬ ُ َ‫ر الفت‬ ْ َ َْ‫َم �ي‬ ُ َ ُ َ َ َ َ ْ َّ ‫س‬ ََ َ‫ا‬ ِ َ ِ‫والملاَ ئ‬ ِ ‫َّاس أَج‬ ِ ِ ‫دل‬ َْ‫ين لاَ �ي‬ ْ‫ع‬ َ َ‫رفَا ولا‬ ْ ‫ل اهللَ م ْنهُ ص‬ َ ْ ِ ‫والن‬ َ ‫كة‬ َ َ َ ‫مع‬ ُ َ‫قب‬ “Apabila timbul fitnah atau bidaah di mana sahabat-sahabatku dimaki.‫الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين‬ MUKADIMAH Sebelum judul ini dibahaskan dengan lebih lanjut. rasanya perlu dijelaskan asas-asas dan sebab-sebab mengapa persoalan Ahlul Bait ini perlu dibincangkan.

sedekah, haji, umrah dan jihad, tidak juga amalan fardu dan sunat. Dia keluar daripada Islam seperti keluarnya rambut daripada tepung yang diuli.

Ibnu Hajar selanjutnya menjelaskan:

ِ ‫الشيـعةَ ونَحوه‬ ِ ِ َ‫ك ما تَـعل‬ ِ ‫َن‬ ِ‫ع‬ ِ َ‫ضة‬ ِ ِ ِ‫كاب‬ ِ ‫َه‬ ،‫ة‬ َ َ‫ن أ‬ ْ ِ‫ل الب‬ ْ‫ر أ‬ َ‫د‬ َ ‫سنَْتـلُو‬ ْ ‫ما م‬ َ‫و‬ َُ َْ َ َْ ‫و‬ َ َ ‫الراف‬ ً ‫م م ْنهُ عل‬ َ َ َّ ‫ْما قَطْعيًّا أ‬ ُ ْ َ َ ‫علَْي‬ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َّ ِ ‫صوص‬ ِ َّ َ .‫هم‬ ‫خ‬ ‫ب‬ ‫ث‬ ‫ي‬ ‫اد‬ ‫َح‬ ‫أ‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫ى‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫يث‬ ‫اد‬ ‫َح‬ ‫أل‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ذ‬ ‫ه‬ ‫ى‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ذ‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ي‬ ‫ع‬ ‫الو‬ ‫ا‬ ‫ذ‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ُه‬ ‫ل‬ ‫ـاو‬ ‫ـن‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫ي‬ ‫ف‬ َ َ َ ٌ ُ ْ َ َ ْ ُ َ َ ََ َ ُ ُ ْ َ ْ ْ ََ َ ُ َ َ
“Dalam kitab ini saya akan kemukakan kepada anda nas-nas yang daripadanya anda akan ketahui secara pasti bahawa golongan Rafidhah, Syiah dan yang seumpamanya adalah daripada kalangan ahli bidaah yang terbesar. Oleh itu amaran-amaran yang terdapat dalam hadis-hadis yang dikemukakan itu meliputi golongan ini, malah terdapat hadis-hadis yang khusus mengenai mereka”.1 Golongan Ahlul Bait mempunyai kedudukan yang istimewa dalam Islam berasaskan nas-nas daripada al-Quran dan Sunah. Sebahagian ulama memperuntukkan bab khusus dalam kitab yang mereka karang mengenai kelebihan Ahlul Bait seperti Ibnu Hajar dalam kitabnya. “‫ ”الصواعق المحرقة‬bab 11. Sebahagiannya pula menulis kitab khusus mengenai kelebihan Ahlul Bait, seperti kitab “ ‫ ”حقوق اهل البيت‬oleh Ibnu Taimiyah, dan kitab “ ‫ ”فضل اهل البيت‬Oleh Maqrizi. Dalam mazhab Syafie, selawat ke atas keluarga Nabi SAW adalah sunat pada tahiyat akhir. Setengah pula mengatakannya sebagai wajib. 2 Kedudukan Ahlul Bait seperti yang disebutkan di atas adalah merupakan satu kepercayaan dan amalan yang menjadi pegangan umum di kalangan orang-orang Ahlus Sunah. Oleh yang demikian persoalan mengenai kedudukan Ahlul Bait ini tidak pernah dibangkitkan selama ini. Namun demikian, di akhir-akhir ini kita dikejutkan dengan risalahrisalah layang3 menggunakan nama Ahlul Bait dengan tujuan merosakkan kepercayaan terhadap para sahabat Rasulullah SAW serta sumber-sumber utama yang menjadi pegangan umat Islam seperti Sahih Bukhari , Muslim dan sebagainya. Memandangkan perkembangan yang tersebut di atas, adalah menjadi kewajipan setiap muslim untuk bangkit mempertahankan akidah Islam daripada serangan golongan bidaah yang bertujuan memesongkan umat daripada akidah yang hak. Kewajipan ini adalah satu kewajipan yang besar seperti dijelaskan dalam hadis-hadis yang dipetik oleh Ibnu Hajar dalam mukadimah kitabnya “‫”الصواعق المحرقة‬. Bertolak daripada kesedaran tentang tanggungjawab inilah sebenarnya kertas kerja ini ditulis.
68 | Hakikat Syiah

PENGERTIAN AHLUL BAIT DAN MARTABAT MEREKA MENURUT AL-QURAN DAN AS-SUNAH Orang-orang Syiah mendakwa mereka adalah pengikut Ahlul Bait. Sebelum persoalan ini dibahaskan dengan lebih lanjut, perlu ditentukan terlebih dahulu siapakah yang dikatakan sebagai Ahlul Bait. Memandangkan bahasa al-Quran dan al-Sunah adalah Bahasa Arab, kita perlu melihat terlebih dahulu pengertiannya dari sudut bahasa. Menurut Az-Zabidi, perkataan Al-Ahlu bagi mazhab ialah orang yang menganutinya manakala Al-Ahlu bagi lelaki ialah isterinya, termasuk juga anak-anaknya. Dengan ini ditafsirkan firman Allah Taala 4)‫)وساربأهله‬: “Dan berjalan Musa dengan ahlinya” yakni dengan isterinya dan ahlinya. Al-Ahlu bagi Nabi SAW ialah isterinya, anak-anaknya, menantunya Ali r.a.”5 Menurut Ibnu Manzur, “Ahli bagi lelaki ialah orang yang paling dekat dengannya. Ahlul Bait bagi Nabi SAW ialah isteri-isterinya, anak-anaknya dan menantunya, yakni Ali r.a.. Kata setengah pendapat Ahlul Bait ialah perempuan-perempuan Nabi SAW.” 6 Al-Imam Ar-Ragib Al-Asfahani menyatakan: “Ahli bagi laki-laki ialah mereka yang seketurunan dan seagama dengannya. Ahli bagi seseorang lelaki pada asalnya dipakai pada mereka yang tinggal serumah dengannya. Kemudian dipakai secara ‘majaz’ seperti dikatakan “ahli rumah seseorang, bagi mereka yang serumah dan senasab dengannya. Perkataan ini kemudian dijadikan istilah untuk keluarga Nabi SAW secara mutlak.” 7 Berasaskan petikan-petikan daripada kitab-kitab lughah yang muktabar di atas jelas bahawa “Ahlul Bait” bagi seseorang dalam Bahasa Arab bermaksud: isteri, anak, menantu dan orang yang sama keturunan dengannya (‫)بيت النسب‬.

ْ‫أ‬ ْ ْ ْ ْ ‫وق‬ ٰ ‫ٰة‬ ‌ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ٱلص‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ق‬ ‫أ‬ ‫و‬ ۖ ‫ول‬ ‫ٱل‬ ‫ة‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫ـ‬ ‫ج‬ ‫ٱل‬ ‫‌ج‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫‌ج‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫ن و اَل‬ ‫ك‬ ‫ف بيو‬ ‫ر‌ن‬ ُ ُ ‫ت‬ ِ ٰ ِ ِ ِ َ َ‫ى‬ ُ ِ‫ى‬ َ ّ ّ ِ َ َ َ‫ر‬ َ‫ر‬ َ َ َّ َ َ َ َ َ ّ ّ ُ َ َ ُ َْ َ َ َ ْ ٓ ‫نكم‬ ‫هب ع‬ ‫وٰة وأطعن ٱلل ور‌سولۥ ۚ إنما ير‌يد ٱلل ليذ‬ ‌ ‫وءاتني ٱلزك‬ َ َ ِ ُ ِ ُ َ‫َ َ ِ َ َّْ َ ْ َ َ َ ِ َ ّ هَ َ َ َ ُ ْ هَ ُ ِ ّ َ َ ُ ِ ُ ّ ه‬ ُ ُ ْ ْ ‫‌جس أهل ٱلب‬ ْ ‫ت ويطهر‌ك‬ ‫ي‬ ‫هريًۭا‬ ‫م‬ ‫ٱلر‬ ِ َ َ َ ُ ّ ِ ‫تط‬ ِ َ َ َ ِّ َ ُ َ
“Dan hendaklah kamu (para isteri Nabi SAW) tetap diam di rumah kamu serta janganlah kamu mendedahkan diri seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah zaman dahulu; dan dirikanlah sembahyang

Mengenai Ahlul Bait yang menjadi istilah khusus kepada Rasulullah SAW, al-Quran menyebut dalam surah al-Ahzab ayat 33:

Hakikat Syiah | 69

serta berilah zakat; dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah (perintahkan kamu dengan semuanya itu) hanyalah kerana hendak menghapuskan perkara-perkara yang mencemarkan diri kamu. Wahai ‘Ahlul Bait’ dan hendak membersihkan kamu sebersih-bersihnya (dari segala perkara yang keji)”. PENDAPAT PARA ULAMA TENTANG PENGERTIAN AHLUL BAIT Al-Qurtubi ketika mentafsirkan ayat ini menyatakan: “Firman Allah8:

“Ingatlah (wahai isteri-isteri Nabi) apa yang dibaca di rumah-rumah kamu sekalian (yakni isteri-isteri Nabi SAW daripada ayat –ayat Allah dan Al-Hikmah (sunah).” Perkataan-perkataan ini menunjukkan bahawa yang dimaksudkan dengan Ahlul Bait ialah isteri-isteri Nabi SAW. Para ahli ilmu telah berselisih pendapat tentang Ahlul Bait, siapakah mereka? Ata’, Ikrimah dan Ibnu Abbas berpendapat mereka ialah isteri-isterinya sahaja, tidak ada sebarang lelaki bersama mereka. Mereka mengatakan bahawa maksud al-bait ialah tempat tinggal Nabi SAW berdasarkan firman Allah “Dan ingatlah (wahai isteri-isteri nabi ) apa yang dibacakan di rumah-rumah kamu”. Sesetengah golongan seperti Al-Kalbi9 berkata: Mereka ialah Ali, Fatimah, Hassan dan Hussain sahaja. Yang nyata daripada ayat ini ialah umum untuk semua Ahlul Bait yang meliputi isteri-isteri dan keluarga yang lain. Adapun tentang perkataan (‫كم‬ ‫( )ويطهر‬penggunaan jama’ muzakkar), ialah kerana Rasulullah SAW, Ali, Hassan dan Hussain termasuk dalam Ahlul Bait; kerana (menurut kaedah Bahasa Arab), apabila berkumpul “muzakkar” (laki-laki) dan “muannas” (perempuan), maka dimenangkan lelaki. Dengan demikian jelaslah ayat ini menunjukkan isteri-isteri Rasulullah adalah daripada kalangan Ahlul Bait kerana ayat ini menyentuh tentang mereka. Orang yang dihalakan cakap juga adalah mereka berasaskan urutan dan konteks percakapan. As-Sa’labi berkata : “Mereka (Ahlul Bait) adalah Bani Hashim, ini menunjukkan yang dimaksudkan dengan Al-Bait (rumah) ialah “‫”بيت النسب‬ (rumah keturunan). Dengan demikian, Al-Abbas, bapa-bapa saudaranya dan anak-anak mereka termasuk dalam Ahlul Bait”. 10 Imam Muslim meriwayatkan bahawa Zaid bin Arqam ditanya, “Adakah isteri-isterinya (Rasulullah SAW daripada Ahlul Bait?) Zaid menjawab:
70 | Hakikat Syiah

ْ ْ ْ ْ ْ ‫ل ف بيوتكن م‬ ْ ۚ‫ة‬ ‫م‬ ‫ك‬ ‫ح‬ ‫ٱل‬ ‫و‬ ‫ٱلل‬ ‫ت‬ ‫ـ‬ ‫اي‬ ‫ء‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫‌ن‬ ‫ر‬ ‫ك‬ ‫ٱذ‬ ٰ ِ َ ّ ُ ِ ُ ُ ِ‫و ُ َ َ ُ ىَ ى‬ ِ َ ِ َ ِ َ‫َ ٰ ِ ّ ه‬ َ َ

Berikut ini diperturunkan sebahagian daripada nas-nas berkenaan: ِ ‫ن أَحبَّنِى ومن أ‬ ِ َ ‫َص‬ )‫ـرابَتِى (رواه الديلمى‬ ُ ‫ب ال‬ ُ ‫ب ال‬ َّ ‫َح‬ َّ ‫َح‬ َّ ‫َح‬ َّ ‫َح‬ َ َ‫رأ‬ ْ ‫بأ‬ َ ‫َحبَّنى أ‬ َ ْ َ َ َ َ َ‫رأ‬ َ‫نأ‬ َ‫و‬ َ ‫ب اهللَ أ‬ َ‫نأ‬ َ ْ‫م‬ ْ‫م‬ ْ‫ق‬ ْ‫ق‬ َ ‫حابى‬ َ‫ن‬ َ َ‫وق‬ “Sesiapa yang kasih kepada Allah pasti dia kasih kepada al-Quran. anak menantunya. dan juga membersihkan mereka daripada akhlak yang keji. “Kasihlah akan Allah kerana segala nikmat yang dikurniakan kepada kamu.” 11 Dalam sunah Rasulullah terdapat hadis-hadis yang menyatakan kewajipan mengasihi Ahlul Bait dan menjaga kepentingan mereka. dan kasihilah keluargaku kerana kasihkan aku. sesiapa yang kasih kepada al-Quran pasti dia mengasihi aku. Sebagai gantinya mereka diberi harta 1/5 “ ‫ ” خمس‬harta rampasan perang atau harta negara. kasihilah aku kerana kasihkan Allah. Setengah riwayat mengatakan maksud ‘‫ ’تطهير‬ialah mengharamkan mereka daripada api neraka iaitu dengan ilham daripada Allah kepada mereka untuk bertaubat dan mengekalkan amal soleh. KELEBIHAN AHLUL BAIT Menurut Ibnu Hajar. Daripada keteranganketerangan di atas dapat disimpulkan bahawa Ahlul Bait menurut pandangan Ahli Sunah termasuk : isteri-isteri Rasulullah.” (diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Al-Hakim) Hakikat Syiah | 71 . serta kaum kerabat daripada keturunan Bani Hashim dan Bani Mutalib. Selain daripada itu. barangsiapa yang mengasihi aku. ayat 33 surah al-Ahzab ini menunjukkan kelebihan Ahlul Bait. pasti dia mengasihi sahabat-sahabat dan kaum kerabatku”. ِ ‫ة وأ‬ ِ ِِ ‫ك‬ ِ ِ ِ ‫َهل ب‬ ِ ٍ ‫من نِع‬ ِ ِّ ‫َحبُّونِى لِح‬ )‫حبِّى (رواه الترمذى والحاكم‬ ُ ْ‫ما �يَغ‬ ْ َ ُ ْ ‫َحبُّوا أ‬ ُ ‫ـيتى ل‬ ُ َ ‫وأ‬ ْ ُ‫دو‬ َ ‫ب اهلل‬ َ ‫م‬ َ ْ ْ ‫م به‬ َ ‫أَحبُّوا اهللَ ل‬ ِ ‫الصر‬ ِ ِ ‫َه‬ ُّ ‫ش‬ )‫حابِى (أخرجه ابن عدى والديلمى عن على‬ ُ ُ‫أَثْـبَت‬ ُ‫د‬ َ َ‫اط أ‬ ْ ِ‫حبًّا لأ‬ َ ‫م‬ ْ ِ‫ولأ‬ َ ‫َص‬ ُ ‫م‬ ْ‫ك‬ ْ‫ك‬ َ ‫ل �بَْيتى‬ َ ِّ ‫علَى‬ “Orang yang paling tetap perjalanannya di atas ‫( الصراط‬titian di hari Kiamat) ialah orang yang paling kasih kepada Ahlul Bait aku dan sahabatsahabatku”. pengharaman zakat ke atas mereka adalah sebahagian maksudnya pembersihan dalam ayat di atas kerana zakat atau sedekah wajib adalah sisa-sisa pembersihan manusia (‫)اوساخ الناس‬.“isteri-isterinya daripada Ahlul Bait…” Imam Bukhari meriwayatkan Rasulullah SAW pergi ke bilik Aishah lalu memberi salam: ‫ السالم عليكم أهل البيت ورحمة اهلل‬. kerana Allah menyatakan scara khusus keinginan membersihkan mereka daripada dosa atau syak dalam perkara-perkara berkaitan iman.

Berasaskan nas-nas di atas para ulama Ahlus Sunah sependapat mengatakan bahawa kewajipan umat Islam terhadap Ahlul Bait ialah menaruh rasa kasih sayang terhadap mereka.a. Ini juga adalah pendapat Baihaqi. menjaga kepentingan serta berbuat baik terhadap mereka. Qadi ‘Iyadh berkata: “hadis–hadis yang lalu menunjukkan wajib mengasihi Ahlul Bait dan haram yang sangat berat jika membenci mereka”. aku akan mulakan Aishah r.ِ ِ ْ ‫فـونِـى فـِى أ‬ ِ َ ‫ـه النـَّبـِى صـلَّى اهلل‬ ِ ِ‫ك ـلَّم ب‬ ”‫ـيـتِـى‬ ُ ‫خـلُـ‬ ْ ُ‫ “ا‬: ‫سلَّـم‬ ْ َ‫َهــلـى ب‬ َ َ ‫ـر‬ َ ‫و‬ َ ‫علَيـْه‬ َ َ َ‫مـا تـ‬ ُ ‫ آخـ‬:‫عن ابن عمر‬ )‫(رواه الطبرانى‬ Daripada Ibnu Umar r. 14 Imam Syafie sangat terkenal dengan kecenderungan dan kasihnya kepada keturunan Saidina Ali r. menjawab: “mulakanlah dengan diri kamu sendiri”.00013 (tidak disebutkan di dalam kitab sama ada ia adalah dinar atau tidak).000. “Berbuat baiklah kamu terhadap Ahlul Bait aku. Saidina Abu Bakar mengatakan : “Sesungguhnya menghubungkan kerabat Rasulullah SAW lebih aku kasihi daripada kerabat aku sendiri” 12. sehingga beliau dituduh sebagai Syiah atau Rafidhah. beliau dengan tegas menyatakan: “Sekiranya kasihkan keluarga Muhammad SAW itu sebagai Rafidhah. 15 72 | Hakikat Syiah ِ ِ ‫َه‬ )‫ـرا (أخرجه ابن سعد‬ َ ‫ـيتِى‬ ْ ‫صوا بِأ‬ ْ َ‫ل ب‬ ْ‫ا‬ ُ ‫ـو‬ ْ َ‫ست‬ ً ‫خ ْيـ‬ ِ ‫كم فَـر‬ ِِ ‫م‬ ِ ‫ق‬ ِ ِ ‫س‬ ْ ‫يَا أ‬ ٌ ْ ْ ُ ُّ‫حب‬ ُ‫ـزلَه‬ َ ْ‫رأَن أَن‬ َ ‫ول اهلل‬ ُ‫ر‬ ْ ُ ‫ن اهلل فى ال‬ َ ‫ل �بَْيت‬ َ ‫ض‬ َ ‫َه‬ ِ ‫شه‬ ٍ َّ ‫آل مح‬ ِ َ‫َلا‬ ِ ِ‫ن أَنِّى راف‬ ‫ى‬ ‫د الثِـق‬ َ ِ‫ا‬ َ ‫ذا‬ ُّ ‫ح‬ َ ‫كا‬ ً ْ‫رف‬ ِّ ‫ض‬ َ ْ َ‫مد فَـلْي‬ َُ ِ ‫ب‬ ُ ‫ضا‬ َ َ‫ن‬ .a. sebanyak 12. malah Imam Syafie telah menyatakan dengan jelas tentang hukum ini dengan katanya: “Wahai Ahlul Bait Rasulullah! Sesungguhnya kasihkan kamu adalah fardu yang diturunkan Allah di dalam al-Quran”. Baghawi dan lain-lain.: Perkataan akhir yang diucapkan oleh Rasulullah SAW ialah “Gantikanlah aku pada (menjaga kepentingan) Ahlul Bait aku”.000 dan isteri-isteri Rasulullah SAW yang lain sebanyak 10. Kemudian kepada Saidina Ali dan anak-anaknya serta golongan Bani Hashim yang menyertai perang Badar sebanyak 5.”. Saidina Umar berkata: “Tidak. Inilah ajaran dan pegangan Ahlus Sunah tentang Ahlul Bait.a. Menjawab tuduhan tersebut. Abu Ubaid meriwayatkan bahawa Saidina Umar ketika membahagikan harta rampasan perang Iraq dan Syam bertanyakan para sahabat siapakah yang patut dimulakan.a. maka biarlah jin dan manusia menyaksikan bahawa saya seorang Rafidhah”. Sahabat-sahabat r.

Ayat ini seperti juga ayat-ayat : ْ ْ ‫يكم م‬ ْ ‫جعل عل‬ ْ ‫كن ير‌يد لِيطهر‌ك‬ ‫ـ‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫‌ج‬ ‫ر‬ ‫ح‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ٱلل لِي‬ ٍ ٰ ِ ِ ِ َ َ ُ َ ّ َ‫‌يد ّ ه‬ ِ ِ ُ ‫ما ي‬ َ ُ ِ ُ ِ‫م‬ ُ ‫ر‬ ّ َّ ُ َ َ ُ َ ُ َ َ َ َ َ َ ُ ْ ْ ْ ْ ْ )6:‫كر‌ونَ ( المائدة‬ ‫ليكم ل‬ ‫نعمتهۥ‬ ُ ‫كم تَش‬ َ‫ل‬ ّ‫ع‬ َ‫ع‬ ُ َ ُ َ َ ِ ََ ُ ُ ْ ‫ٱلين من ق‬ ْ ‫مو‬ ْ ‫لك‬ ْ ‫ديك‬ ْ ‫ير‌يد ٱلل لِيبي لك‬ ‫م ويتُوب‬ ‫ب‬ ‫م‬ ‫ي‬ ِ َ‫سنَن ّ ذ‬ ِ ِ ِ َ َ ّ ِ‫ُ ِ ُ ّ هَ ُ ُ َ ن‬ ُ ُ َ َ َ َ َ َ‫ُ َ ه‬ َ َ ُ ْ ‫عل‬ ْ ‫يك‬ ٌ‫م ۗ وٱلل علمي‬ )26 : ‫كميٌ )النساء‬ ِ ‫ح‬ َ َ َ ِ َ ُ َ‫ُ َ ّ ه‬ ُِ‫( ي‬hendak ) di sini mengandungi perintah kasih dan redha Maka perkataan ‫يد‬ ُ‫ر‬ tetapi ia (iradat yang mengandungi erti perintah. setiap kali keluar kerana menunaikan sembahyang dan berkata : Hakikat Syiah | 73 . kasih dan redha) tidaklah bermakna mesti berlaku”. sifat “‫( ”عصمة‬terpelihara daripada dosa) khusus kepada Nabi dan Rasul sahaja. berkata Ibnu Taimiyah: “Adapun ayat (‫كم تطهيرا‬ ‫ )ويطهر‬bukanlah merupakan khabar yang memberitahu bahawa Ahlul Bait telah bersih daripada kekejian dan dosa: malah ayat ini mengandungi perintah kepada mereka untuk mengerjakan amalan yang boleh membawa kepada hilang kekejian dan pembersihan. Selain daripada mereka termasuklah Ahlul Bait tidak maksum.a. Fatimah. Antara dalil yang menunjukkan bahawa yang demikian itu (menghilangkan keji yang menunjukkan keji dan pembersihan) itu adalah merupakan perintah (melakukan amalan yang membawa kepada pembersihan) dan bukannya khabar berlakunya perkara tersebut ialah Nabi SAW melingkungkan kain pada Ali. adalah daripada Ahlul Bait kerana ayat ini ditujukan kepada mereka”. dan bahawa isteri-isteri Nabi SAW. Hassan dan Hussain r. maka hilangkanlah daripada mereka sifat-sifat yang keji dan bersihkanlah mereka sebersih-bersihnya”. Ayat 33 surat al-Ahzab ini tidak membawa pengertian demikian.a. 16 Bukti yang lain ialah ayat ini berada di tengah-tengah ayat yang mengandungi perintah dan larangan ( sila baca al-Ahzab 30 – 40) urutan dan konteks ini jelas menunjukkan ia adalah perintah dan larangan.AHLUL BAIT SELAIN DARIPADA RASULULLAH SAW TIDAK MAKSUM Menurut akidah Ahlus Sunah. Selepas turun ayat ini selama enam bulan Rasulullah SAW lalu melintasi rumah Fatimah r. kemudian mendoakan “Ya Allah! Mereka adalah Ahlul Bait aku.

Ayat dalam surah al-Maidah ini jelas ditujukan kepada seluruh umat ِ َّ ُّ‫)يا أَ�ي‬. Oleh itu ayat: ِ ُ‫“ )ي‬Allah hendak membersihkanmu” bermakna: hendaklah kamu (‫ك م‬ ِّ َ‫د لِيُط‬ ُ‫هر‬ ُ ‫ري‬ “Tetapi Allah hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya kepada kamu supaya kamu bersyukur ”. )6 : ‫(المائدة‬ َ 74 | Hakikat Syiah . kerana Allah berfirman: ِ ‫ـي‬ ‫ت‬ َّ َ َ‫الصلا‬ ْ‫ة أ‬ ْ َ‫ل الب‬ َ ‫َه‬ ِ ِ َ ‫غنِى ع ْن‬ ِ ِ ‫ع‬ ِ ‫من‬ ‫ش ْيئًا‬ َ ‫اهلل‬ َ ْ ُ‫مةَ فَِإنِّى لاَ أ‬ َ ‫ملى يَا فَاط‬ َْ‫ا‬ َ ‫ك‬ ِ ‫يا بنِى‬ ِ ُ‫ال و ت‬ ِ ‫م لاَ ي‬ ِ ‫ع‬ ِ ِ ‫ج ْيئُنِى الن‬ ِ ‫ج ْيئُونِى بِالأْ َنْس‬ )‫اب (رواه الطبرانى‬ َ َ َ َ ِ ‫هاش‬ َ ‫م‬ َ ْ َ ْ‫َّاس بالأ‬ َ ْ ْ ْ ْ ‫عمتهۥ عل‬ ْ ‫كن ير‌يد لِيطهر‌ك‬ ْ ‫يك‬ ‫كر‌ون‬ ‫ك‬ ‫م‬ ‫مل‬ ‫ن‬ ُ ‫م تَش‬ َ‫ل‬ ِ َ ّ‫ولِي ُمِت‬ ّ‫ع‬ ُ ِّ َ ُ ُ ِ ُ ِ ‫ولَ ٰـ‬ َ َ ُ ُ ُ َ َ َ َ َ َ ُ َ ْ ْ ‫ة منْه وينزل عل‬ ً ‫ذ يغشيكم ٱلنعاس أمن‬ ً‫ء مآء‬ ‫ٱلس‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ك‬ ‫ي‬ ِ ‫مآ‬ ِ ِ ِ َ ّ ِ ُ َ َ ُ ِّ َ ُ َ ُ ّ َ َ َُ ‫إ‬ َ َّ َ ّ ُ َ َ ّْ ُ ُ َ ْ ْ ْ )11:‫ن (االنفال‬ ‫ر‌ج‬ ‫هب عنكم‬ ‫ليطهر‌كم بهۦ ويذ‬ َّ ‫ز‬ ِ ‫ٱلشيطَ ٰـ‬ َ َ ِ ُ َ ِ ِ ُ َ ِّ َ ُ ِّ َ ِ ُ “(Ingatlah) ketika kamu diliputi perasaan mengantuk sebagai satu (pemberian) aman dari Allah (untuk menghapuskan kecemasan kamu). maka ini bermakna semua sahabat. kerana aku tidak dapat berbuat apapun di sisi Allah bagi pihak dirimu”.“Tunaikan sembahyang wahai Ahlul Bait” Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat 33 surat al-Ahzab. kamu datang dengan keturunan”. Sekiranya ayat ‫ التطهير‬dalam surah al-Ahzab membawa arti Ahlul Bait maksum. Perkaitan ayat ini Islam kerana ia dimulakan dengan ayat (ْ‫ُوا‬ ‫آمن‬ َ َ َ ‫ين‬ َ ‫ها الذ‬ dengan amal juga adalah jelas kerana dalam ayat ini Allah memerintahkan umat Islam supaya bersuci ketika hendak bersembahyang. 18 Hadis ini jelas menunjukkan perkaitan ayat ‫ التطهير‬dengan amalan seperti hadis : “ Beramallah wahai Fatimah. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda memperingatkan kaumnya dari Bani Hashim: “Wahai Bani Hashim! Janganlah nanti manusia lain datang kepadaku dengan amalan.”. malah seluruh umat Islam adalah maksum. Dan (ingatlah ketika) Ia menurunkan kepada kamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengannya dan menghapuskan dari kamu gangguan Syaitan.

Al-Majlisi menjelaskan: “Ketahuilah bahawa ayat ini (al-Ahzab:33) adalah antara dalil yang menunjukkan sifat “‫( ”عصمة‬terpelihara daripada dosa) bagi ‘‫’اصحاب الكساء‬ ( mereka yang disebutkan di atas r.a. Manakala ayat surat ِal-Anfal pula turun ketika perang Badar. Ayat ini seperti juga ayat surah al-Maidah menghendaki supaya para sahabat menyucikan diri mereka zahir dan batin kerana Allah redha. Jaminan seseorang itu akan masuk syurga tidak bermakna dia maksum dari sebarang dosa kerana seseorang itu masuk syurga hanya dengan rahmat Allah Taala seperti yang disebut dalam hadis. berikut ini dikemukakan sebahagian daripada hujah-hujah dan jawapanjawapan terhadapnya. sahaja. Fatimah.) kerana seluruh umat sependapat mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan Ahlul Bait adalah ahli rumah Nabi SAW sekalipun terdapat khilaf dalam menentukan siapakah mereka. Mereka mengeluarkan isteriisteri dan kaum kerabat Rasulullah SAW (selain daripada yang disebutkan di atas) daripada pengertian Ahlul Bait yang terdapat dalam surah al-Ahzab ayat 33 seperti yang telah dihuraikan sebelum ini. Hassan dan Hussain r.bersuci supaya kamu bersih. dan banyak daripada kalangan ulama Jumhur (Ahlus Sunah) berpendapat bahawa ayat ini diturunkan kepada Ali. Kedua-dua pegangan inilah sebenarnya menjadi asas kepada seluruh ajaran bidaah yang terdapat dalam mazhab Syiah serta pertentangannya dengan ajaran Sunah. Ada dua dakwaan penting menjadi pegangan umat Syiah bersabit dengan ayat ‫ التطهير‬iaitu: Penentuan Ahlul Bait dan mereka adalah maksum. sahaja tidak termasuk ahli keluarga yang lain daripada mereka”. namun begitu ia tidak membawa erti bahawa sahabat-sahabat yang menyertai perang Badar adalah maksum. Ulama-ulama kita (Syiah) r. dan Allah berkuasa mengampunkan dosa sesiapa yang dikehendakinya: “Allah mengampunkan dosa bagi sesiapa yang ia kehendaki dan mengazab sesiapa yang ia kehendaki”.a. Hakikat Syiah | 75 ِ ‫ف‬ ِ ِّ ‫ع‬ َ َ‫ن ي‬ َ َ‫ن ي‬ َُ‫و�ي‬ ُ‫ذ‬ َ‫ب‬ ْ‫م‬ ْ‫م‬ َ ُ‫شاء‬ َ‫ر ل‬ ُ‫شاء‬ ُ ْ‫�يَغ‬ . kerana Allah suka dan redha kamu menjadi bersih.a.a. Hassan dan Hussain r. AHLUL BAIT DI SISI SYIAH IMAMIAH ISNA ASHARIAH JA’FARIAH19 Ahlul Bait menurut pandangan syiah Imamiah Isna Ashariah ialah Saidina Ali. Fatimah. Oleh kerana kedua-dua perkara ini sangat penting. kasih dan perintah mereka menjadi manusia yang bersih zahir dan batin.

HUJAH-HUJAH SYIAH TENTANG PENENTUAN AHLUL BAIT Menurut Al-Majlisi. dan berkata: “‫السالم عليكم أهل البيت ورحمة الله‬.a. bagaimana dengan Ahli (isteri) kamu (Zainab binti Jahsy). lalu berkata Musa kepada ahlinya (isterinya anak Nabi Shuib a. Penggunaan seperti ini terdapat dalam ayat-ayat yang lain dalam al-Quran seperti : “ketika ia melihat api. Oleh kerana ayat ini turun pada Ahlul Bait (selain daripada isteri-isteri Nabi SAW.s.a.20 Hujah ini sebenarnya menunjukkan kejahilan mereka dalam Bahasa Arab ( kerana kebanyakan mereka daripada bangsa Parsi yang tidak memahami bahasa Arab secara mendalam). maka ayat ini menggunakan ganti nama lelaki (‫كم‬ ‫)ويطهر‬. menjawab: ‫وعليك السالم ورحمة الله‬. lafaz Al-Ahlu adalah muzakkar. semoga Allah memberi berkah kepada mu”.. maka Aishah r. atau aku dapat di tempat api itu: penunjuk jalan”. ْ ْ ْ‫ه‬ ْ ‫هل‬ ْ ‫نا بقبس أ‬ ْ ‫وا إن ٓءان‬ ٓ ‫كث‬ ٓ‫ل‬ ً ً ‫و‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ء‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫ۭا‬ ‌ ‫ار‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫ٱم‬ ‫ل‬ ‫ال‬ ‫ق‬ ‫ف‬ ‫ۭا‬ ‌ ‫ار‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫‌ء‬ ‫ر‬ ‫ذ‬ ّ َ ُ ّ َ ِ ِّ ‫يكم‬ ِ ِ‫أ‬ َ ٍ ََِ َ ‫م‬ َ ِ‫ه‬ ِ‫ّى‬ ِ ِ ُ َ ََ َ َ َ ‫إ‬ َ ُ َ ِ‫َ ى‬ َ ۟ ُ ً ‫ار ه‬ )10:‫دى (طه‬ ‫أجد‬ َ‫ع ى‬ ُ ‌ ِ َ ّ‫ل ٱلن‬ َ ُ ِ َ “Apakah kamu (isteri Nabi Ibrahim a. sesungguhnya ia amat terpuji lagi mulia”. seperti hadis berikut: ْ ْ ْ‫م‬ ْ ٓ ْ ‫نأ‬ ْ ‫هل ٱلْب‬ ْ ‫‌حت ٱلل وبر‌كـتهۥ عل‬ ْ ‫عجبني م‬ ‫نَهُۥ‬ ‫إ‬ ۚ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ۖ ِ‫ٱلل‬ ‌ِ‫م‬ ‫ر‬ ِ َ ِ َ ‫ت‬ َ ّ ِ ِ َ َ َ ‫كم أ‬ َ‫ه‬ ّ َ َ ُ ُ ٰ َ َ َ َ ِ َ‫ر َ ُ ّ ه‬ ُ َ ۟ ‫قالُو‬ َ َ‫ا أ‬ َ ٌ ٌ )73:‫جيد (هود‬ ِ ‫م‬ ِ َ‫م‬ َ ّ ‫حيد‬ “Lalu Rasulullah SAW pergi ke bilik Aishah r.s). Orangorang Arab menggunakan lafaz muzakkar sekalipun pada perempuan sekiranya yang diperhatikan ialah perkataan tersebut. Dhamir “muzakkar” digunakan di sana kerana dua sebab. Pertama. َ‫و‬ َ ‫م‬ َ ‫ة‬ ُ َ‫السلا‬ ُ َ‫لسلا‬ ْ‫ك‬ َ‫و‬ َ ‫َت‬ َ ْ‫ر‬ َ ‫ل الْبَيـْت‬ َْ ُ َ ‫َه‬ ِ ُ‫حمة‬ ِ ‫ك اهلل ل‬ ‫َك‬ َ ‫ار‬ َ ‫اهلل‬ ْ‫د‬ َ ‫ك ْي‬ َ‫ج‬ َ َ‫َهل‬ ْ‫ت أ‬ َ‫و‬ َ َ‫ك؟ ب‬ َ‫و‬ َ‫ف‬ َ ْ‫ر‬ َ .. tentulah ayat itu berbunyi “‫كن‬ ‫ ( ”ويطهر‬ganti nama bagi perempuan). Di dalam hadis terdapat penggunaan seperti ini. )hairan tentang kekuasaan Allah: rahmat Allah dan berkat-Nya ke atas kamu Ahlul Bait. tunggulah engkau di sini sesungguhnya aku ada melihat api semoga aku dapat membawa kepada kamu satu cucuhan daripadanya. sekiranya ayat “‫ ”التطهير‬itu untuk isteri-isteri Nabi SAW. 21 76 | Hakikat Syiah ِ‫ق إِلَى حجر‬ ِ‫ش‬ ِ ُ‫حمة‬ ِ ‫م‬ َ‫ق‬ ُ ‫علَْي‬ َ ‫اهلل فَـ‬ َ ‫ة فَـ‬ َّ ‫ك‬ َّ َ‫ ا‬:‫ال‬ َ ِ‫عائ‬ ْ ‫قال‬ َ ‫علَْي‬ ْ‫م أ‬ َ َ‫ فَانْطَل‬.

Sekiranya ayat ini turun pada mereka (Ali. Hakikat Syiah | 77 ِْ‫م ا‬ ِ ْ‫م تَط‬ ‫را‬ ِّ َ‫وط‬ َّ ‫ه‬ ِّ ‫م‬ َ ‫ب‬ ُ‫ر‬ ُ ‫ع ْن‬ ُ َّ‫اَلل‬ ْ ‫الر‬ ْ ‫ذه‬ ْ‫ه‬ ْ‫ه‬ َ‫س‬ ًْ‫ه�ي‬ ُ ‫ـه‬ َ ‫ج‬ . 23 Hadis-hadis Al-Kisa’ kebanyakannya dhaif dari segi sanad.a. kerana meraikan lafaz “Ahlu”. Riwayat yang lain menyebut: Aku (Ummu Salamah) berkata: “Ya Rasulullah. Menurut kaedah Bahasa Arab. Pertama penggunaan “dhamir muzakkar” kepada perempuan iaitu Aishah r.Dalam hadis ini ada dua petunjuk penting yang membatalkan hujah Syiah. Selepas turun ayat ini Rasulullah SAW memanggil Ali.. digunakan lafaz “muzakkar”. Kedua isteri-isteri Rasulullah SAW yang dimaki dan dikafirkan oleh Syiah22 adalah daripada kalangan Ahlul Bait. kamu telah berada dalam kebaikan”. kerana Rasulullah tidak melakukan sesuatu yang telah berhasil) pemahaman ini disokong oleh hadis sahih riwayat Imam Baihaqi bahawa Rasulullah berbuat demikian juga terhadap Al-Abbas dan anak-anaknya.a. tidakkah aku daripada ahli kamu?” Rasulullah menjawab: (‫‘ )بلى‬Ya’. Hassan dan Hussain r. Fatimah. maka tentulah doa tidak perlu. Rasulullah SAW telah memasukkan mereka berempat ‫ رضى اهلل عنهم‬dalam kelebihan ini dengan doanya yang berkah. Hassan dan Hussain. apabila berhimpun lelaki dan perempuan. katanya : Ayat ini turun di rumahku. Shah Abdul Aziz Ad-Dahlawi berkata: “Hadis ini merupakan dalil yang sangat jelas bahawa ayat ini turun pada hak isteriisteri Rasulullah SAW sahaja.. Antara hujah Syiah dalam menegakkan pendapat mereka mengenai siapakah yang dimaksudkan Ahlul Bait ialah hadis riwayat Tirmidzi daripada Ummu Salamah r. Sebab kedua mengapa “dhamir muzakkar” digunakan dalam ayat ‫التطهير‬ di atas ialah kerana yang dimaksudkan dengan Ahlul Bait dalam ayat ini bukan sahaja isteri-isteri Rasulullah SAW. Ketika mengulas hadis ini. tetapi juga anak menantu dan cucunya.a. Walaupun demikian ulama Ahlus Sunah tidak keberatan meriwayat dan beramal dengan hadis dhaif sekiranya ia berkaitan dengan perkara fadilat. Rasulullah SAW membaca ayat (‫ )التطهير‬dan berdoa: “Ya Allah hapuskanlah daripada mereka kekejian dan bersihkanlah mereka sebersih-bersihnya”. Fatimah. malah setengah pendapat memasukkan juga Bani Mutalib dan Bani Hashim. lalu Rasulullah masuk bersama mereka ke dalam kain (‫)كساء‬ Khaibar dan berkata “mereka ini adalah Ahlul Bait aku”. Ummu Salamah berkata maksudnya: “Ya Rasulullah tidakkah aku daripada ahli kamu?” Jawab Rasulullah SAW maksudnya: Kamu di tempat kamu.

AKIDAH-AKIDAH SYIAH TERHADAP AHLUL BAIT DIBINA ATAS PANDANGAN MEREKA Berasaskan pandangan mereka terhadap Ahlul Bait seperti yang dihuraikan sebelum ini. dan keturunannya daripada zuriat Fatimah sebagai salah satu daripada rukun iman yang penting sehingga tidak sah iman seseorang itu tanpa beriman dengannya. Saidina Ali dan anak cucunya tidak pernah mendakwa mereka adalah maksum dan keluarga mereka sahajalah yang berhak memerintah umat hingga hari Akhirat. ِ ِ‫م ْنـها إِلاَّ ب‬ ِ ‫دة‬ ِ‫حو‬ ِ َّ ،ُ‫الصلاَ ة‬ ِ‫ىا‬ ِ ‫وال‬ ‫ها‬ ‫سلاَ ِم ثَـلاَ ثَة‬ َّ :ٌ َ‫الز‬ َ ‫اح‬ ُّ ِ‫أَثَاف‬ َ ِ‫صاحب‬ َ ٌ ْ ‫إل‬ َ َ ُّ ‫ لاَ تَص‬،ُ‫ولاَ يَة‬ َ ،ُ‫كاة‬ 78 | Hakikat Syiah . Mereka menjadikan hak memerintah selepas Nabi SAW bagi Saidina Ali r. Antaranya ialah: A. Hassan dan Hussain r. Ibnu Babawaih Al-Qummi yang bergelar ‫ ( الصدوق‬yang sangat benar) mengatakan: “Iktikad kita pada orang yang mengingkari Imamah Amir Al-Mukminin Ali bin Abu Talib r. Satu persoalan yang timbul di sini ialah bagaimana dalil yang sangat dhaif boleh dipergunakan untuk menegakkan satu asas penting dalam akidah? Sekiranya diterima tafsiran mereka tentang Ahlul Bait dan sifat ‫عصمة‬ mereka. dan manakah dalil yang menentukan setiap orang daripada imam mereka selepas Saidina Hussain itu maksum. zakat dan wilayah. anak cucu mereka jugak maksum. Syiah telah membina asas-asas ajaran mereka yang bercanggah dengan ajaran Sunah. Fatimah. maksum mengapakah dua belas orang sahaja yang maksum. sembahyang. Apakah perkaitan sifat ‫ عصمة‬dengan hak memerintah umat sehingga hari Kiamat. Al-Kulaini24 yang mereka gelarkan dengan ( ‫ )ثقة اإلسالم‬meriwayatkan dalam kitabnya “ ‫”الكافى‬ daripada Jaafar As-Sadiq katanya: “Tonggak Islam itu ada tiga. dan imam-imam selepasnya. Sekiranya dikatakan keturunan Ali dan Fatimah r. 26 Dalam satu riwayat yang lain disebutkan yang paling afdal ialah AlWilayah27.a. melainkan dengan yang dua lagi”.a. persoalan ‫ عصمة‬dan penentuan Ahlul Bait adalah persoalan akidah yang menjadi asas penting bagi kesahihan mazhab mereka.a. maka akan timbul rentetan soalan yang memerlukan jawapan berasaskan dalil-dalil yang sah seperti: Manakah dalil yang menunjukkan selain daripada empat orang (Ali. AL-IMAMAH (AL-WILAYAH) DAN AL-WASAYAH Al-Imamah atau Al-Wilayah ialah hak memerintah umat Islam selepas Nabi SAW. tidak sah salah satunya.a.).Perlu dijelaskan di sini bahawa dalam ajaran Syiah.

tetapi mengingkari kenabian kita Muhammad SAW. 29 Seorang ulama besar mereka Al-Mufid mengatakan: IMAM-IMAM LEBIH MULIA DARIPADA PARA ANBIYA’ Dalam bab yang berjudul: “Kelebihan para imam ke atas para anbiya’. 30 AL-WِASAYAH Al-Wasayah bererti setiap nabi mesti mewasiatkan penggantinya sebagai Imam sebelum wafat.s. 28‫ر‬ ُ ‫ق ال‬ َ ‫ـر‬ ٌ ‫كـافـ‬ ْ ُ ٌ ‫ضـ‬ “Ulama imamah ijmak mengatakan bahawa siapa yang mengingkari imamah salah seorang daripada imam-imam (dua belas) dan mengingkari kewajipan taat kepadanya. ِ ‫من نَبِى نُـبِّئ‬ ِ ِ ‫علَى‬ ِ ُ‫ل ا‬ ِ ْ ‫ولاَ يتِنَا وتَـ‬ ِ ِ ‫س‬ ‫وانَا‬ ْ ٍ‫و‬ َ َ ‫فضيلَنَا‬ َ ْ ‫ولاَ م‬ ُ‫ر‬ ْ‫س‬ َ‫ن‬ َ َ ِ ‫ل الاَّ ب‬ َ َ ٍّ ْ ‫ما‬ َ ‫من س‬ ُ ‫ر‬ “Daripada Abi Said Al-Khudri katanya: “Aku dengar Rasulullah SAW bersabda: Wahai Ali.bahawa ia seperti orang yang mengingkari kenabian semua anbiya a. maka dia adalah kafir lagi sesat dan kekal dalam neraka”. sama ada secara sukarela atau paksa”. Allah tidak mengutuskan seorang nabi pun melainkan Allah menyerunya kepada wilayah kamu. adalah seperti orang yang mengiktiraf semua anbiya a.s. dan Imam berikutnya akan mewasiatkan penggantian pula. Al-Majlisi membawa satu riwayat daripada Nabi SAW: 31 “Allah tidak mewafatkan seseorang nabi hinggalah Allah memerintahkan berwasiat kepada keluarganya daripada kalangan ‘asabahnya dan Allah perintahkan aku supaya berwasiat”. dan iktikad kita pada orang yang mengakui Imamah Amir Al-Mukminin tetapi mengingkari salah seorang daripada imam-imam selepasnya. AlMajlisi membawa beberapa riwayat antaranya: “Tiada seorang nabi pun yang diwahyukan dan tiada seorang rasul pun yang diutuskan melainkan dengan wilayah kami dan dengan kelebihan kami ke atas yang lain daripada kami”. ِ َ ‫ يا‬: ‫ول‬ ِ‫ع‬ ِ َ ‫ل اهلل صلَّى اهلل‬ ِ ‫ى ما ب‬ ِ ‫عن اَبِى س‬ ِ ‫ س‬:‫ال‬ ِ‫د‬ ‫ث نَبِيًا‬ َ‫و‬ ُ ‫سلَّم يَـ‬ َ‫ع‬ ْ‫خ‬ ُ ‫يد ال‬ ُ ‫ع‬ ْ‫م‬ َ ُ ُ َ َّ ‫عل‬ َ ُ ‫ق‬ َْ َ‫و‬ ُ‫ر‬ َ َ َ‫رى ق‬ َ ْ‫س‬ َ‫ت‬ َ ‫علَْيه‬ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ‫ها‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ك‬ ‫َو‬ ‫أ‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫ائ‬ ‫ط‬ ‫ك‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫و‬ ‫َى‬ ‫ل‬ ‫إ‬ ‫اه‬ ‫ع‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫ق‬ ‫و‬ ُ َ َ ْ َ َ َّ‫الا‬ ً َ ْ ً َ َ َ َ‫لا‬ ِ ِِ ‫شي‬ ِِ ‫ع‬ ِ َ ‫وصى إِلَى‬ ِ ُ‫ه واَمرنِى أَن ا‬ ِ ‫ض اهلل نَبِيًّا إِلاَّ أَمرهُ أَن ي‬ ‫وصى‬ َ َ ‫ـرته من‬ ُ َ َ‫ما قَـب‬ َ ُ ََ َ َ َ ‫صبَت‬ َْ ‫ع‬ Hakikat Syiah | 79 .” 28 ِ ‫د ما أَوجبه اهلل تَـعالَى‬ ِ‫د‬ ِ ‫إل‬ ٍ ‫كر اِمامةَ أَح‬ ِ َ َ‫من الط‬ ِ َّ ِ‫من األَئ‬ ِ َ‫ف‬ َّ ‫علَى أ‬ ‫و‬ َ ‫اِتَّـ‬ َ ُ‫ماميَّة‬ َُ‫اعة �ف‬ َ ُ ََُ ْ َ َ ‫ح‬ َ‫ج‬ َ‫و‬ َ َ َ َ َ ْ‫ن أَن‬ َ ‫َن‬ َ ِ ‫قت ا‬ ْ‫م‬ َ ‫مة‬ َ‫ه‬ ِ َ ِ َ‫ـال مست‬ ِ ُ‫خل‬ ِ ‫ود فِي النَّا‬ ُّ ‫ح‬ .

Sodiq: “Katanya. (Allah menjadikan kamu kasih kepada iman dan menghiaskannya di hati kamu). amalan fasik dan maksiat).a. fulan itu ialah Abu Bakar. B. MENOLAK PEMERINTAHAN KHULAFA’ AR-RASYIDIN DAN MENGHUKUM MEREKA DAN SAHABAT-SAHABAT YANG MENGAKUI PEMERINTAHAN KHULAFA’ SEBAGAI KAFIR ْ ْ ْ َ ّ‫ر‌ۭا ل‬ َ‫إن ّ ذ‬ ‫ن‬ ‫ك‬ ‫ي‬ ‫م‬ ‫ف‬ ‫ث ٱز‬ ‫ٱل ين ء امنوا ث كفر‌وا ث ءامنوا ث كفر‌وا‬ ً ُ ُ‫وا ك‬ ِ َ ۟ ُ ‫داد‬ َ َ ّ ُ‫ِ ّ َ ِ ْ َ َ َ ُ ۟ مُ ّ َ َ َ ُ ۟ مُ ّ َ َ َ ُ ۟ مُ ّ َ َ َ ُ ۟ م‬ ْ ‫دي‬ ْ ِ‫فر‌ لهْ ول ل‬ ‫ي‬ ‫بيل‬ ‫م‬ ‫ٱلل ليغ‬ ِ ِ‫س‬ َ ُ َ‫ّ هَ ُ ِ َ ِ َ َ مُ َ اَ هَ ه‬ Al-Kulaini meriwayatkan daripada Abu Abdullah mengenai tafsir ayat 137 surah an-Nisa’: “Kata Abu Abdullah: ‘Ayat ini turun pada fulan dan fulan. kedua dan ketiga”. yang pertama. 32 Mengenai tafsir ayat. Al-Kulaini meriwayatkan daripada imam Jaafar As. (dan menjadikan kamu benci kepada kufur.a. Ketiga-tiga yang dimaksudkan itu tidak lain daripada tiga khalifah Islam sebelum Ali r. Umar dan Uthman”. yakni Amir Al-Mukminin r.. yakni. Surat al-Hujuraat.‫ ما من مرة اال‬،‫ عرج النبى صلى اهلل عليه وسلم السماء مائة و عشرين مرة‬: ‫عن ابى عبداهلل قال‬ ‫وقد أوصى اهلل عز وجل فيها إلى النبى صلى اهلل عليه و سلم بالوالية لعلى واألئمة من بعده عليهم‬ ‫السالم أكثر مما أوصاه بالفرأئض‬ “Daripada Abdullah katanya: Nabi Mi’raj ke langit seratus dua puluh kali.” ِ‫ما‬ ‫م‬ ُ ‫َي‬ ُ ِ‫ز�يَّنَهُ فِي �قُلُوب‬ ُ ‫َي‬ َ ‫(و‬ َ ‫يما‬ َّ ‫ك‬ َ‫و‬ َ‫ر‬ ْ ‫ه إِل‬ ْ ‫ب إِل‬ َ ‫قوله‬ ْ‫ك‬ َ‫ن‬ َ ‫إل‬ َ َّ‫(حب‬ ُ‫ك‬ ُ‫ك‬ َ ،‫م) يعنى أميرالموءمنين عليه السالم‬ ِ ‫ن) األول والثانى والثالث‬ ُ ْ‫ال‬ ْ‫ك‬ َ ‫سو‬ ُ ْ‫وال‬ َ ‫صيَا‬ ْ ‫والْع‬ َ‫ق‬ َ‫ر‬ َ‫ف‬ ُ‫ف‬ 80 | Hakikat Syiah . mereka mulanya telah beriman dengan Nabi SAW kemudian mereka jadi kafir ketika dikemukakan kepada mereka wilayah” Maksud ‘fulan’ di sini dijelaskan oleh ulama yang menghuraikan kitab ini dengan katanya: “maksud ‘fulan’. Pada setiap kali mi’raj Allah wasiat kepada nabi tentang wilayah bagi Ali dan imam-imam selepasnya lebih banyak daripada wasiat Allah tentang amalan fardu”.

adalah jelas golongan Syiah ini pada hakikatnya tidak ada hubungan dengan Ahlul Bait.‫وينبغى أن نعلم أن هذه الفضائل إنما هى لمن كان مؤمنا منهم ال للمنافقين‬ . ketika mengulas satu hadis tentang kelebihan sahabat yang melihat Nabi SAW berkata: ‫ كغاصبى الخالفة‬. yaitu Ali bin Al-Husain Zainol Abidin (cucu Saidina Ali yang didakwa oleh Syiah sebagai imam keempat mereka). Sampaikan kepada mereka bahawa aku dengan nama Allah membersihkan diriku daripada mereka. ketika menyifatkan hubungan Syiah dengan Ahlul Bait: “Sesungguhnya Yahudi kasih kepada Uzair hingga mereka kata apa yang mereka kata tentangnya. Uzair bukan daripada mereka dan mereka bukan daripada Uzair. Khulafa’ Ar-Rasyidin serta para sahabat dan Ahlul Bait r. Kaum Nasrani mengasihi Nabi Isa a.Al-Majlisi.‫وأضرابهم واتباعهم‬ “Hendaklah anda ketahui bahawa kelebihan-kelebihan ini hanyalah bagi siapa yang beriman daripada kalangan mereka. bukan bagi golongan munafikin seperti mereka yang merampas jawatan khalifah dan seumpama mereka serta pengikut-pengikut mereka”. “Wahai Jabir. Hakikat Syiah | 81 .35 Imam Jaafar As-Sadiq berkata kepada salah seorang yang mendakwa sebagai pengikutnya. pasti aku bertaqarrub kepada Allah dengan darah mereka”. mereka bukan daripada golongan kami dan kami bukan daripada golongan mereka”. 33 SYIAH TIADA HUBUNGAN DENGAN AHLUL BAIT34 Melihat kepada pegangan serta amalan mereka yang bertentangan dengan al-Quran. Salah seorang daripada Ahlul Bait.a. mencerca Abu Bakar dan Umar r. Sunah. sesat dan kufur atas nama Ahlul Bait. hingga mereka kata padanya apa yang mereka kata . Isa bukan daripada mereka dan mereka bukan daripada Isa. Keadaan kami (Ahlul Bait) juga demikian.a. mereka mendakwa aku yang menyuruhnya.s. Demi Allah.Terdapat riwayat-riwayat yang banyak di kalangan Ahlul Bait sendiri yang mengutuk tindakan mereka menyebarkan ajaran bidaah. Segolongan daripada pengikut kami akan mengasihi kami sehingga mereka kata kepada kami apa yang di kata oleh Yahudi pada Uzair dan Nasrani pada Isa.. sekiranya aku mempunyai kuasa. sampai kepadaku bahawa segolongan mereka yang mendakwa mengasihi kami di Iraq.

a. dia mendewadewakan aku dengan apa yang tidak ada padaku. beliau berkata: “Ahlus Sunah menghukumkan kafir terhadap Sulaiman bin Jarir kerana dia mengkafirkan Saidina Uthman”. “aku dengar Imam Syafie berkata”: “Aku tidak pernah melihat orang yang paling banyak bersaksi dusta selain daripada golongan Rafidhah”. ‘Mereka memuji kamu dengan apa yang tidak ada pada kamu dan mereka mencerca golongan Salaf (seperti sahabat Rasulullah SAW)”.‫ر عثمان رضى اهلل عنه‬ َ ُ‫ل أَنَّه‬ َ‫ك‬ َ ‫رو‬ َ َ‫ن ا‬ َ ‫من بن جرير‬ َ ‫السن‬ ْ‫م‬ ُ ‫ن‬ َ ‫سلَْي‬ َ َ‫ف‬ ُ ‫ْف‬ ُ ُ ْ ‫وأ‬ َ‫ج‬ 82 | Hakikat Syiah .‫ة‬ ْ َ‫دا أ‬ ُ‫ه‬ ً‫ح‬ َ ِ‫الراف‬ َ‫ش‬ ْ ُّ ِ‫د ب‬ َ َ‫َر ا‬ َ ‫َم أ‬ َ ‫ر من‬ َ‫ل‬ ِ ِ ‫ْفي‬ ِ ِ ‫اج‬ ِ ‫ وتَك‬،‫ة‬ ِ ِ ‫ل الج‬ ِ ‫هم‬ . sehingga kebencian itu mendorongnya menuduh aku dengan perkara-perkara yang tidak ada padaku”.” Ketika menyebut Al-Jarudiah. Kata Saidina Ali ‘Ya Rasulullah! apakah alamat pada mereka’.. Jawab Rasulullah.Berkata Saidina Ali r. bagi mereka gelaran yang dipanggil Ar-Rafidhah. mengkafirkan mereka adalah wajib kerana mereka mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi SAW.‫ى صلى اهلل عليه وسلم‬ َ ‫ـه‬ ِّ ِ‫اب النَب‬ ْ ‫رهم أ‬ َ َ‫ف‬ ْ ‫ب لتَك‬ َ ‫ح‬ َ ‫َص‬ ْ َ‫ذا ق‬ ٌ ‫و‬ َ ْ ُ‫ـر‬ َ َّ‫رودي‬ ُ ‫ْف ْي‬ ُ َ ُ ‫ـو‬ ِ ‫َّة يك‬ ِ ‫َهل‬ . “Akan binasa padaku yang kasihkan aku secara melampau. ketika mengulas pandangan Syiah bahawa Saidina Ali lebih afdal daripada para anbiya’.a. dan juga orang yang benci padaku. daripada Rasulullah SAW: “Akan datang selepasku satu kaum. PANDANGAN ULAMA ISLAM TENTANG GOLONGAN RAFIDHAH Berkata Harmalah. ٍ ِ‫ف‬ ِ ُ ِ‫هل‬ ِ ‫قرظَنِّى بِما لَيس فِى ومب‬ ِ‫ح‬ ِ ِ َ ‫ـب‬ ٍ ِ‫فت‬ ِ ‫غ‬ ‫س فِى‬ ْ‫م‬ ْ‫م‬ ْ َ‫علَى أ‬ ِّ ‫ح‬ َ ُ‫ملَه‬ َْ‫�ي‬ َ ‫شنَانِى‬ ْ ‫ما ل‬ ْ َ‫ن ي‬ ْ َ‫ر ي‬ ُْ َ َ ْ َ َ‫م‬ ُ‫ض‬ ُ‫ب‬ َ ‫ك فى‬ َ ‫ـهتَنى ب‬ ُ َْ‫رط �ي‬ َ ‫َي‬ ِ ِ ‫من ب‬ ِ‫د‬ ِ‫ش‬ ‫ول‬ ‫ضة‬ َ ‫س‬ َ َ‫ ق‬.‫كون‬ ُ‫ق‬ ْ‫ر‬ ْ ‫ فَِإ‬،ٌ ُ‫ر‬ َ ‫ـز يُـ‬ ْ‫م‬ ْ َ‫ن أ‬ َ ِ‫الراف‬ ْ َ ْ ‫سيَأْتِى‬ ٌ‫ـو‬ ُ َّ‫م فَِإن‬ ُ ُ‫م فَاقْتـَل‬ ُ َ‫كت‬ ُ ‫ال ل‬ ُ‫م ل‬ َ َ‫م نَـب‬ ُ‫م‬ ُ‫ر‬ َ ْ َ‫ـعدى ق‬ ْ ‫ـه‬ ْ‫ه‬ ْ ‫ـه‬ ْ ‫َه‬ ْ ‫َه‬ َ ‫ يَا‬،‫ال‬ َ ‫م‬ ِ ِ ِ ِ َ‫علَى السل‬ ِ ِ ِ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ْع‬ ‫ط‬ ‫ي‬ ‫و‬ ‫يك‬ ‫ف‬ ‫س‬ ‫َي‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫ك‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ط‬ ‫ر‬ ‫ف‬ ‫ـ‬ ‫ي‬ : ‫ال‬ ‫ق‬ ‫م؟‬ ‫ه‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ة‬ ‫م‬ ‫الع‬ ‫ا‬ ‫م‬ ،‫اهلل‬ َ ُ َ ْ َ‫لا‬ َُ َ َ َ َ ُ َُ َ َ ْ َ ََ ُ َ Ad-Daruqutni meriwayatkan daripada Ali r.38 Imam Muhammad bin Abdul Wahab. 39 ِ ِ‫الزو‬ ِ‫ض‬ .a. Al-Baghdadi ketika menyebut pendapat Al-Jarudiah yang mengkafirkan sahabat-sahabat kerana tidak membai’ahkan Saidina Ali r. selain daripada Nabi Muhammad berkata. (selepas wafat Rasulullah SAW) berkata:37 “Inilah pendapat Al-Jarudiah.

a. setengah ulama berkata: dia seorang ahli bidaah. mereka adalah termasuk dalam golongan “‫( ”غالة‬pelampau). Adapun hukum mengkafirkan Abu Bakar r. Menurut pendapat sahih. Hakikat Syiah | 83 . bahawa ia afdal daripada mereka dan menyamai mereka.a. sesungguhnya jadi kufur dia. mengikut pendapat yang lebih sahih…... dan yang demikian itu adalah ijmak seperti disebut oleh sebilangan ulama”. dan sahabat-sahabat yang seumpamanya daripada kalangan mereka yang disaksikan akan masuk syurga oleh Rasulullah SAW. telah mengubah alQuran berkata: 41 . maka jadi kafir dia. dan tokoh-tokoh mereka juga telah diterima sebagai tokoh Syiah Imamiah kini.a.‫أصحاب الشافعى والذى أراه الكفر قطعا موافقة لمامر‬ “Tersebut dalam kitab ‫ الفتاوى البديعية‬: Sesiapa yang mengingkari kesahihan pemerintahan khalifah Abu Bakar r. 42 Adalah jelas daripada ajaran-ajaran Syiah yang dibentangkan di atas. Demikian juga orang mengingkari kesahihan khalifah Umar r. pada pendapat saya hukumnya kufur tanpa khilaf”. sekarang telah menjadi sebahagian daripada pegangan asas mazhab”. bahawa sahabat-sahabat r.‫وهذا من خمينى كفر بواح ونقض لإلسالم كله‬ “Perkataan ini daripada Khomeini adalah satu kekufuran yang sangat jelas dan membatalkan Islam keseluruhannya”.‫ من انكر خالفة عمر (رضى اهلل عنه) فى أصح االقوال‬،‫كذلك‬ ‫ و‬،‫والصحيح أنه كافر‬ ‫وأما تكفير أبى بكر ونظرائه ممن شهد لهم النبى صلى اهلل عليه وسلم بالجنة فلم يتكلم فيها‬ .‫اإلجماع غير واحد من العلماء‬ “Barangsiapa yang beriktikad pada selain daripada anbiya’.a. Berkata Ibnu Hajar dalam “ ‫“ الصواعق المحرقة‬: ،‫ وقال بعضهم مبتدع‬، ‫ من انكر امامة أبى بكر رضى اهلل عنه فهو كافر‬: ‫وفى الفتاوى البديعية‬ . Al-Marhum Said Hawa ketika mengulas kenyataan Khomeini dalam kitabnya 40 ‫كشف األسرار‬. Sahabat-sahabat Syafie tidak memperkatakannya. Kerana pegangan golongan “pelampau” di zaman dahulu telah menjadi pegangan Syiah di zaman ini..‫ومن اعتقد فى غير األنبياء كونه أفضل من األنبياء ومساويا لهم فقد كفر وقد نقل على ذلك‬ . Al-Mamaqani: 43 ‫ان ما كان يعتبر يومئذ غلوا صار بعد اآلن من ضروريات المذهب‬ “Sesungguhnya apa-apa yang dianggap pada ketika itu sebagai ‫( غلول‬keterlaluan). Ini diakui sendiri oleh seorang ulama Syiah. dia adalah kafir.

Kekeliruan mengenai Syiah ini bukan sahaja melanda orang-orang yang tidak berpelajaran tetapi juga orang-orang yang berpelajaran dan berilmu. berkata: ‫سيأتى عليكم بعدى زمان ليس فيه شئ أخفى من الحق وال أظهر من الباطل‬ “Akan datang kepadamu selepasku satu masa dalam mana kebenaran menjadi begitu tersorok dan kebatilan sangat menonjol”. Risalah-risalah tersebut mengandungi serangan dan cercaan termasuk mengkafirkan para sahabat Rasulullah SAW dan juga terhadap sumbersumber yang muktabar seperti kitab hadis Sahih Bukhari dan lain-lain. belumkah lagi sampai masanya kita umat Islam menghadapi gerakan ini secara teratur dan berkesan bagi melaksanakan amanah memelihara dan mempertahankan akidah Islam? Di sini saya suka menarik perhatian para pembaca sekali lagi terhadap hadis-hadis yang disebutkan oleh Ibnu Hajar seperti yang dimuatkan dalam mukadimah kertas kerja ini. Memandangkan perkembangan yang disebutkan itu.... Risalah-risalah yang disebutkan di atas dilekatkan dari semasa ke semasa di pintu-pintu bilik pensyarah (termasuk penulis sendiri) secara sulit. ‫اللهم بلغت‬ Ya Allah. ‫ اللهم قاشهد‬.PENUTUP Saidina Ali r. Ya Allah. Pengaruh gerakan sulit Syiah ini telah merebak di kalangan pelajarpelajar fakulti pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia sendiri. Kesankesan kegiatan mereka dapat dilihat daripada pengedaran risalah-risalah secara sulit yang memakai nama “Markaz Ahlul Bait”. 44 Pada hemah saya fenomena sekarang ini menepati yang disebut oleh Saidina Ali k. saya telah sampaikan. persaksikanlah.w itu. Dalam hubungan ini saya suka menarik perhatian kaum muslimin khususnya daripada kalangan mereka yang berilmu dan juga mereka yang berada di tampuk kuasa bahawa gerakan sulit Syiah sedang berjalan dengan rapi dan teratur untuk merosakkan akidah umat Islam.‫وآخر دعوانا أن الحمدهلل رب العالمين‬ 84 | Hakikat Syiah . .a.

”‫بحار االنوار‬. Al-Majlisi dalam “35:225 .Nota Hujung: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-11 : ‫الصواعق احملرقة‬ 1:174 . “‫”بحار االنوار‬ Golongan ini juga dikenali dengan nama Al-Rafidhah (yang menolak). Imam Zaid lalu mengatakan kepada mereka: ‫رفضتمونى فأنتم الرافضة‬. Sahih Bukhari. Jahsy r. “182-183 . Lihat juga Sayid Muhammad Hussain Al-Tabataba’i.a.14 ”‫تفسير القرطبى‬ “223 . “320 ”‫االموال‬. “‫ ”املالل والنحل‬dan Ibnu Kathir “‫”البداية والنهاية‬. Berkata Ibnu Asakir: Al-Kalbi adalah seorang syiah dan tidak boleh dipercayai.a.‫اخلطيب الشربينى‬. Sekitar 15. terhadap Amirul Mukminin (Ali a. Sejak daripada itu mereka dipanggil ‘Rafidhah’. Lihat lampiran (4) salinan asal dan (5) cetakan semula 29 : ‫القصاص‬ “‫”تاج العروس‬ ‫لسان العرب‬ ‫املفردة فى غريب القرأن‬ Hisham bin Muhammad Al-Kalbi (m.a. “”‫امليزان فى تفسير القرأن‬ 16:32 Ibid..‫قبول روايتها مطلقا‬ ( secara amnya kebenciannya (Aishah r. kerana menolak syeikhaini (khalifah Abu Bakar dan Umar) serta sahabat-sahabat Rasulullah SAW Golongan Syiah pada mulanya menerima Imam Zaid bin Ali sebagai imam mereka.: Hakikat Syiah | 85 .‫وباجلملة بعضها ألمير املوءمنني عليه السالم أوال وآخرا هو أشهر من كفر ابليس‬ . Hadis ini juga riwayatkan oleh kitab-kitab Syiah Lihat Al-Majlisi.000 orang Syiah Kufah telah berbai’ah kepada Imam Zaid untuk menentang Hisyam bin Abdul Malik tetapi setelah tiba saat penentuan mereka menolak Imam Zaid kerana beliau bersangka baik terhadap syeikhaini dan enggan menolak kepimpinan keduanya.a. Muhammad Abu Zuhrah “‫”الشافعى‬ Hadis riwayat Muslim dan ahli-ahli hadis yang lain. “‫”املنتقى‬ Riwayat At-Tirmizi. yang mana kedua-dua perkara ini menjadi penghalang untuk diterima riwayatnya secara mutlak – lihat “‫”بحار االنوار‬ jilid 28 halaman 150 -151.”‫الصواعق احملرقة‬ Riwayat Bukhari Abu Ubaid Al-Qasim bin Salim. Peristiwa ini berlaku selepas Rasulullah di akad nikah dengan Zainab bt. 34 : ‫( األحزاب‬selepas ayat Ahlul Bait di atas) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 … Al-Majlisi dalam “‫ ”بحار االنوار‬menyebut tentang Aishah r. Lihat Al-Hafiz Az-Zahabi.240) seorang tukang cerita dan ahli sejarah nasah. Kitab Tafsir.s) secara total adalah lebih nyata dari kekufuran iblis… demikian itu sudah cukup bagi menunjukkan kufur dan nifaknya ( Aishah r.. Lihat AsShahrastani.”‫ “مغنى اخملتاج‬. dan selesai jamuan walimah ‫ كما أنه كاف فى الداللة على كفرها ونفاقها املانعني من‬.

22. Halaman 546 Al-Baghdadi. Said Hawa “‫ ”اخلمينية‬Halaman 20 “‫ ”الصواعق احملرقة‬Halaman 381-382 Al-Mamaqani.26. “‫”تاريخ املذهب اإلسالمية‬. “2:18 ”‫الكافى فى األصول‬ Ibid. Muhammad bin Yaakub Al-Kulaini (329H). “‫ ”اإلعتقاد‬halaman 103 Al-Majlisi . Al-Qummi. Jilid 1:420 Al-Majlisi. Huraian lebih lanjut mengenai persoalan ini dan sikap mereka terhadap al-Quran terdapat dalam tulisan saya: “Benarkah Syiah tidak kafirkan sahabat?” Perkataan Syiah di sini merujuk kepada Syiah Imamiah atau yang lebih sesat daripada mereka sahaja. “‫”بحار االنوار‬ Al-Majlisi . “‫”تنقيح املقال‬ “‫ ”نهج البالغة‬Halaman 82 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 86 | Hakikat Syiah . halaman 151. Op. Halaman 22-23 ‫ اجمعت األمة على أن عليا بعد نبيا غير اولى العزمو وفى تفضيله عليهم خالف‬:‫قال ابن املطهر اخللى فى منهج الكرامة‬ Muhammad bin Abdul Wahab “‫ ”رسالة فى الرد على الرافضة‬Halaman 29 Kitab Khomeini dalam “‫”كشف االسرار‬ ‫ان تهمة التحريف التى يوجهها املسلمون الى اليهود والنصارى امنا تثبت على الصحابة‬. Halaman 69 ‫الكافى‬.cit.390.280. Muhammad Abu Zuhrah. Ibid jilid 25. Imam Jaafar As-Sadiq adalah seorang ulama yang muktabar yang tidak mungkin akan menyeleweng daripada landasan sunah. “‫”الفرق بني الفرق‬. Op.24 25 Lihat “‫ ”التحفة اإلثنى عشرية‬Ikhtisar Syeikh Mahmod Syukri Al-Alusi. kerana mazhab Zaidiyah pada hakikatnya mempunyai pegangan yang sama dengan Ahlus Sunah. “‫ ”رجال الكشي‬halaman 111.cit Jilid 22 Halaman 313. Jilid 2. Kitabnya “‫ ”الكافى‬adalah merupakan kitab hadis paling sahih di sisi Syiah setanding dengan Bukhari di kalangan Ahlus Sunah. Perlu diperingatkan di sini bahawa kebanyakan riwayat Syiah yang dikatakan daripada Imam Jaafar Sadiq adalah dusta.

AKIDAH ‘IMAMAH’ DI SISI SYIAH ISNA ASHARAH DAN KESAN-KESANNYA TERHADAP PEGANGAN AHLI SUNAH DAN JAMAAH Datuk Haji Wan Zahidi Bin Wan Teh Mufti Wilayah Persekutuan .

،‫بسم اهلل الرحمن الرحيم‬ ،‫والصالة والسالم على سيدنا محمد خاتم األنبياء والمرسلين‬ ‫وعلى آله وصحبه أجمعين‬
MUKADIMAH Sebelum judul ini dibincangkan lebih lanjut, ada dua perkara dirasakan penting diperjelaskan terlebih dahulu. Pertama, sebab-sebab mengapa persoalan ini perlu diketengahkan. Kedua, pendekatan yang akan digunakan dalam membahaskan tajuk ini. Bagi menjelaskan persoalan pertama saya suka memetik tulisan Alfakih Ibnu Hajar Alhitami yang memperjelaskan sebab-sebab beliau menulis kitabnya “ ‫” الصواعق المحرقة‬. Ketahuilah bahawa yang mendorong saya menulis dalam perkara ini sekalipun saya merasa kurang mampu, ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Jamik dan lain-lainnya bahawa Nabi SAW bersabda :

‫ فمن لم يفعل ذلك فعليه لعنة‬،‫(اذا ظهر الفتن أو قال البدع وسب أصحابى فليظهر العالم علمه‬ )‫ال يقبل اهلل منه صرفا وﻻ عدﻻ‬،‫اهلل والمآلكة والناس أجمعين‬
“Apabila timbul fitnah, atau bidaah - dan sahabat-sahabatku dimaki, maka orang berilmu hendaklah menzahirkan ilmunya : sesiapa yang tidak melakukan demikian, maka ke atasnya laknat Allah, malaikat dan manusia seluruhnya. Allah tidak akan terima daripadanya amalan fardhu mahupun sunat”. Setelah menyebut beberapa hadis tentang bahaya golongan bidaah terhadap agama Islam, beliau merumuskan :

‫(وسنتلوعليك ما تعلم منه علما قطعيا أن الرافضة والشيعة ونحوها من أكابر أهل البدعة فيتنا‬ )‫ولهم هذا الوعيد الذى فى هذه األحاديث‬
“Dalam kitab ini saya akan kemukakan kepada anda nas-nas yang daripadanya anda akan ketahui secara pasti bahawa golongan Rafidhah, Syiah dan yang seumpamanya adalah daripada kalangan ahli bidaah yang terbesar. Oleh itu amaran-amaran yang terdapat hadis-hadis yang dikemukakan itu meliputi golongan ini ”1.

1

Lihat hadis-hadis tersebut dalam tulisan saya “Ahli Bait menurut pandangan Sunah dan Syiah”. Perhatikan juga bagaimana cara ulama Salaf menghadapi golongan ini. Iaitu menjelaskan kebatilan mereka, bukan pandangan “taqrib” yang di gunakan oleh Syiah untuk melindungi kesesatan mereka.

Hakikat Syiah | 89

Hadis di atas meletakkan tanggungjawab yang besar ke atas setiap ahli ilmu untuk menjelaskan penyelewengan-penyelewengan yang terdapat dalam ajaran Syiah Imamiyah - dan bukan mendiamkannya kerana bimbang akan terjejas usaha “mendekatkan” seperti yang diseru oleh sesetengah pihak. Ia pada hemat saya lebih daripada mencukupi untuk menjadi sebab mengapa isu ini perlu diketengahkan. Perkara kedua yang ingin diperjelaskan ialah dalam memperkatakan akidah Syiah, selain daripada memetik hadis-hadis yang mereka riwayatkan, tumpuan juga akan diberikan kepada huraian-huraian ulama muktabar di kalangan mereka seperti yang terdapat dalam kitab-kitab fiqah, tafsir dan fatwa yang menjadi pegangan dalam mazhab Syiah. Pendekatan seperti ini perlu memandangkan orang-orang Syiah sering menggunakan taktik melarikan diri dengan mengemukakan alasan bahawa, riwayat tersebut dhaif, atau : “tidak semua riwayat yang terdapat dalam kitab-kitab hadis mereka sahih”, ketika dikemukakan riwayat-riwayat seperti yang menghukum kafir para sahabat khususnya Khulafa ar-Rasyidin selain daripada Saidina Ali r.a., atau riwayat yang menunjukkan al-Quran yang ada hari ini tidak lengkap kerana telah diubah oleh para sahabat yang mengumpulnya. Ini ialah kerana yang menjadi pegangan dan amalan penganut satu-satu mazhab adalah fatwa yang diputuskan oleh ulama yang muktabar dalam mazhab berkenaan dan ia sekaligus menunjukkan riwayat-riwayat tersebut sahih dan menjadi pegangan umat Syiah. AHLI SUNAH Memandangkan tema perbincangan kertas ini ialah mengenai kesan akidah Imamah di sisi Syiah terhadap pegangan Ahli Sunah Wal Jamaah, maka dirasakan penting diperingatkan semula asas-asas pegangannya supaya perbandingan antara dua pegangan ini menjadi lebih jelas. Sekalipun pegangan Ahli Sunah sangat rapat dengan kita, kerana melaluinya kita beribadat kepada Allah, namun kadang kala perkara yang sangat dekat itu sering kita melupainya menyebabkan berlaku suasana kecelaruan di kalangan sesetengah masyarakat Islam hingga tidak dapat membezakan antara “ khilaf ” atau perbezaan yang dibenarkan dan pegangan menyesatkan dan menyeleweng daripada akidah yang benar. Maka daripada sini timbul cakap-cakap apa yang dipanggil “pendekatan” antara Ahli Sunah dan Syiah yang pada hakikatnya jika dihalusi, merupakan satu usaha “mendekatkan” atau “kompromi” antara yang hak dengan yang batil.

90 | Hakikat Syiah

Al-Imam Ibnu Hazam ketika mentakrifkan Ahli Sunah menyebut: ‫ فاءنهم الصحابة (رضي اهلل‬،‫ ومن عداهم فأهل البدعة‬،‫(وأهل السنة الذين نذكرهم أهل الحق‬ ‫كل من سلك نهجهم من خيار التابعين (رحمهم اهلل تعالى) ثم أصحاب الحديث ومن‬ ‫ و‬،)‫عنهم‬ ‫ ومن اقتدى بهم من العوام فى شرق األرض وغربها‬،‫اتبعهم من الفقهاء جيال فجيال إلى يومنا هذا‬ 2 ). menyatakan : ‫ ألنهم ينقلون األخبار واآلثار عن الرسول صلى اهلل عليه‬: ‫(وهذه الصفة تقررت ألهل السنة‬ ‫وسلم والصحابة رضي اهلل عنهم وﻻ يدخل فى تلك الجملة من يطعن فى الصحابة من الخوارج‬ 3 )‫والروافض‬ “Sifat ini (mengikut jalan Rasulullah dan para sahabat) menepati sifat Ahli Sunah. Kemudian para ahli hadis dan yang mengikut mereka daripada kalangan ulama Fiqah dari satu generasi ke generasi berikutnya hinggalah ke hari ini.‫رحمة اهلل عليهم‬ “Ahli Sunah ialah mereka yang kita panggil “Ahlul Haq” (kumpulan yang berada di atas landasan yang benar) dan yang lain daripada mereka ialah “ahli bidaah” (kumpulan yang sesat). Dengan demikian tidak termasuk dalam ungkapan “ ‫( ”الفرقة الناجية‬golongan yang terselamat) seperti yang terdapat dalam hadis yang disebutkan. tabi’in dan yang mengikut mereka daripada kalangan para imam dan ulama mazhab yang muktabar. akidah mereka sesuai dengan keterangan yang terdapat di dalam kedua-duanya mengikut fahaman salafus soleh daripada para sahabat. kerana mereka terdiri daripada para sahabat dan siapa sahaja yang mengikuti jalan mereka daripada kalangan tabi’in. kerana merekalah yang menyampaikan hadis-hadis yang diriwayatkan daripada Rasulullah dan para sahabat. Kesimpulan yang dapat dirumuskan daripada tulisan para ulama mengenai Ahli Sunah ialah : mereka yang berpegang dengan al-Quran dan Sunah. begitulah juga orang yang mengikut mereka daripada kalangan orang awam di segenap pelusuk dunia”. Abu Al-Muzaffar Al-Asfaraini ketika mengulas hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan sifat golongan yang terselamat : )‫(ما انا عليه وأصحابى‬ “Golongan yang mengikut jalanku dan para sahabatku”. golongan yang 2 3 ‫ ) ؤ‬٢٧١/٢ ( ‫الفصل ىف امللك والنحل‬ ‫التبصري ىف ومتييز الفرقة الناجية عن الفرق اهلالكه‬ Hakikat Syiah | 91 .

Ketika mensyarahkan kata-kata Imam Al-Thohawi di atas. menyalahi sunah dan berpecah (daripada jamaah)”. Al-Qadi Abu Al’az seterusnya menyebut beberapa nas mengukuhkan keterangan di atas antaranya sabda Nabi SAW: bagi ،‫(إن أهل الكتابين افترقوا فى دينهم على اثنتين وسبعين ملة ـ يعنى األهواء ـ كلها فى النار إﻻ واحدة‬ 5 )‫ ما أنا عليه وأصحابى‬: ‫ (قالوا من هى يا رسول اهلل؟ قال‬: ‫وهى الجماعة) وفى رواية‬ “Sesungguhnya golongan ahli dua kitab berpecah dalam agama mereka kepada tujuh puluh dua puak. 5 Riwayat Tarmizi Wa Abu Daud Wa Ahmad . Apabila Imam Zaid menolak syarat tersebut. 92 | Hakikat Syiah . yang kita jauhi ialah pendapat yang ganjil. dan umat ini akan berpecah kepada tujuh puluh tiga . AlQadi Abu Al’az menyatakan : ِ ‫ذوذ‬ ِ ْ َ‫ ون‬،‫اعة‬ )‫الف والفرقَة‬ َ ‫والخ‬ ُ‫ش‬ ُ ‫ب ال‬ َ ْ‫وا‬ ُ ِ‫(و�نَتَّب‬ َ َ‫م‬ َ ‫لج‬ َ َ‫ع السنَّة‬ َ ُ ‫جتَن‬ “ ‫ ”العقيدة الطحاوية‬: ‫ وهم الصحابة‬،‫ جماعة المسلمين‬: ‫ طريقة الرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم والجماعة‬: ‫(السنة‬ )‫والتابعين لهم بإحسان ألى يوم الدين‬ “Yang dimaksudkan dengan sunah ialah cara beragama yang diajar oleh Rasulullah SAW. mereka mengatakan “‫( ”اذا نرفضك‬kalau begitu kami menolak kepimpinan kamu).Sahih. Manakala jamaah pula ialah jamaah umat Islam yang terdiri daripada para sahabat dan golongan yang mengikut mereka hingga ke hari kiamat”. Maka semenjak itu golongan tersebut di gelar “Rafidhah” (yang menolak kepimpinan Imam Zaid).mencaci para sahabat Rasulullah SAW daripada kalangan puak Khawarij dan Rafidhah”4.kesemuanya dalam neraka kecuali satu kumpulan iaitu yang mengikut Jamaah.yakni mengikut nafsu . Perkara ini di tegaskan oleh Imam Al-Thohawi dalam kitabnya yang di kenali dengan “Ajaran yang menjadi ikutan kita ialah sunah dan jamaah. Jika kita mengamati hadis-hadis yang menerangkan mengenai perpecahan yang akan berlaku di kalangan umat dan kelahiran pelbagai puak yang sesat adalah jelas bahawa berpegang dengan ajaran Ahli Sunah Wal Jamaah adalah merupakan satu-satunya penyelamat daripada kesesatan dan kebinasaan. Dalam riwayat yang lain : Rasulullah ditanya : Kumpulan manakah yang satu itu? Rasulullah 4 “Rafidhah” adalah gelaran bagi Syiah Imamiyyah Isna Ashariyah mengenai permulaan gelaran “Rafidhah” kitab “‫ ”الروض النصير‬menyebut riwayat daripada Isa bin Yunus katanya : “Adapun golongan “Rafidhah”. maka permulaan kelahiran mereka ialah ketika sekumpulan pengikut Imam Zaid bin Ali datang menemuinya dan meminta beliau menolak kepimpinan Abu Bakar dan Umar sebagai syarat untuk mereka menyokongnya.

6 Kerana kebanyakan hukum Feqah diambil daripada mazhab Imam Jaafar bin Muhammad Siddiq mengikut dakwaan mereka. Antara syarat penting bagi seorang imam ialah mesti seorang yang maksum seperti seorang nabi. “Imamah” sama juga dengan “nubuwwah” (kenabian). Akidah “al-Imamah” yang dikenali juga dengan “al-Wilayah” di sisi mazhab Syiah Imamiyah bermaksud : “al-Khilafah” atau kepimpinan umat selepas Nabi SAW adalah menjadi hak mutlak dua belas wali atau imam sehingga ke hari kiamat. Dengan demikian pemerintahan para Khulafa ar-Rasyidin dan pemerintah-pemerintah Islam selepasnya adalah tidak sah dan dianggap perampas hak imam-imam yang mereka senaraikan seramai dua belas imam selepas wafat Nabi SAW. AKIDAH “IMAMAH” DI SISI SYIAH IMAMIYAH ISNA ASHARIYAH Syiah Imam dua belas yang dikenali juga dengan Al-Ja’fariyah6. Dan mempertahankan pegangan Ahli Sunah bermakna mempertahankan kesucian Islam yang diamanahkan kepada kita sebagai umat Muhammad SAW dan pengikut kepada para Khulafa Ar-Rasyidin selepasnya. Daripada dalil-dalil yang dihuraikan oleh para ulama dapat disimpulkan bahawa kepentingan pegangan Ahli Sunah Wal Jamaah adalah sama dengan kepentingan Islam itu sendiri dalam melaksanakan tuntutan Ilahi supaya kita berpegang dengan agama yang benar dan diredhai olehNya serta tidak berpecah belah. adalah suatu jawatan yang ditentukan oleh Allah Taala secara nas daripada Nabi SAW. Peristiwa-peristiwa sejarah masa silam dan realiti masa kini memperlihatkan kepada kita bahawa permusuhan. Imamah juga dianggap sebagai rukun Islam paling utama yang tidak sah Islam seseorang itu melainkan dengannya. Hakikat Syiah | 93 . Ini ialah kerana unsur-unsur tersebut telah dicanai dan diadun dengan begitu rapi sekali dalam setiap sendi ajarannya oleh para perancang mazhab ini sehingga ia menjadi sebati dan tidak mungkin dapat dipisahkan lagi. merupakan puak Syiah terbesar yang wujud hingga ke hari ini. Mazhab ini mempunyai akidah dan disiplin ilmu yang tersendiri dengan kitab-kitab rujukan dan para ulama yang dianggap muktabar di kalangan pengikut-pengikutnya dan merupakan mazhab rasmi Negara Iran sekarang.menjawab : Kumpulan yang mengikut perjalananku dan para sahabatku”. persengketaan dan pertumpahan darah adalah sesuatu yang tidak mungkin dapat dielakkan jika fahaman Syiah dibiarkan bertapak di kalangan Ahli Sunah Wal Jamaah.

Zainul Abidin (37-95H) 5. Abu Jaafar Muhammad bin Ali .Dua belas Imam yang wajib bagi setiap muslim beriman dengannya menurut Syiah ialah : 1.Al-Baqir (57-114H) 6. tetapi mengingkari salah seorang daripada imam-imam selepasnya. Abu Abdullah Al-Husin bin Ali -Saidu As-Syuhada’ (3-61H) 4.Al-Khadim (128-183H) 8. dan iktikad kita pada sesiapa yang mengakui Amirul Mukminin. bahawa hukumnya seperti orang yang mengingkari semua anbiya’ (nabi-nabi). Abu Muhamad Ali bin Muhamad .Al-Zaki (2-50H) 3. tetapi mengingkari nabi kita Muhammad SAW. Abu Al-Qasim Muhamad bin Al-Hasan .” Mengenai “ ‫ ”العصمة‬beliau menyatakan dalam kitabnya yang sama : )‫ وأنهم ال يذنبون ذنبا صغيرا وﻻ كبيرا‬،‫(اعتقادنا فى األئمة أنهم معصومون مطهرون من كل دنس‬ 7 Yakni secara langsung selepas wafat Rasulullah SAW tanpa di dahului oleh Khulafa Ar-Rasyidin 94 | Hakikat Syiah .Al-Jawad (195-220H) 10. Abu Muhammad Ali bin Husin .Al-Hadi (212-245H) 11. Abu Al-Hasan Ali bin Musa . Abu Al-Hasan Ali bin Abi Talib .Al-Mahdi (652H) Berikut ini nukilan nas-nas daripada ulama Syiah mengenai akidah AlImamah ini: “As-soduq” menyebut dalam kitabnya “‫ ”االعتقادات‬: Abu Jaafar Muhamad bin Babawaih Al-Qummi (381 M) yang bergelar ‫(اعتقادنا فيمن جحد إمامة أمير المؤمنين على بن ابن طالب واألئمة من بعده أنه كمن جحد نبوة‬ ‫جميع األنبياء واعتقادنا فيمن أقر بامير المؤمنين وأنكر واحدا من بعده من األئمة بمنزلة من أقر‬ )‫بجميع األنبياء وأنكر نبوة محمد صلى اهلل عليه وسلم‬ “Iktikad kita pada mereka yang mengingkari Imamah (kepimpinan) Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib7 dan imam-imam selepasnya. Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali .Al-Sodiq (83-148H) 7. Abu Ibrahim Musa bin Jaafar . Abu Abdullah Jaafar bin Muhammad .Al-Murtada (lahir sepuluh tahun sebelum nabi diutuskan – 40H) 2. Abu Jaafar Muhammad bin Ali .Al-Ridza (143-203H) 9. Abu Muhamad Al-Hasan bin Ali .Al-Asykuri (232-260H) 12. sama dengan yang mengakui semua Nabi.

Muhammad bin Al-Nukman Al-Mufid 8 (413 M) menyatakan seperti yang dipetik oleh Al-Majlisi dalam kitabnya “‫األنوار‬ ‫ ”بحار‬: ‫(اتفقت اإلمامية على أن من انكر امامة أحد من األئمة وجحد ما أو جبه اهلل تعالى من فرض‬ )‫الطاعة فهو كافر ضال مستحق الخلود فى النار‬ “Ulama Imamiyah sependapat menyatakan bahawa sesiapa yang mengingkari kepimpinan salah seorang daripada imam-imam yang disebutkan serta tidak mengakui kewajipan taat kepada mereka seperti mana yang diwajibkan oleh Allah. Muhammad Reda Al-Muzafar dalam kitabnya “‫ ”عقائد األمامية‬menyatakan: )‫(نعتقد أن اإلمامة أصل من أصول الدين ال يتم اإليمان إﻻ باﻻعتقادبها‬ daripada Usuluddin. Pandangan bahawa Imamah merupakan sebahagian daripada Usuluddin adalah pandangan yang disepakati oleh ulama Syiah sepanjang zaman seperti yang ditegaskan oleh beberapa ulama semasa mereka.“Iktikad kita pada imam-imam ialah mereka semua terpelihara daripada dosa. suci daripada segala kekejian dan bahawa mereka tidak melakukan dosa sama ada kecil atau besar”. antaranya hadis yang diriwayatkan oleh 8 Al-Mufid adalah guru kepada Abu Jaafar At-Towasi yang di beri gelaran “ ‫( ” شيخ الطائفة‬guru bagi puak Syiah) oleh pengikut-pengikut Syiah. Menurut Al-Majlisi dalam “‫ ”بحار األنوار‬pandangan ini ialah ijmak seluruh ulama Imamiyah. sesat dan layak kekal dalam neraka”. Maka ia menjadi kafir. tidak sempurna iman seseorang tanpa beriktikad dengannya”. Jaafar Subhani yang bergelar Aayatullah Aluzma menyebut dalam kitabnya “ ‫ ”الملل والنحل‬: )‫(الشيعة على بكرة ابيهم اتفقوا على كونها أصال من أصول الدين وقد برهنوا على ذلك فى كتبهم‬ “Ulama Syiah seluruhnya sependapat menyatakan bahawa Imamah adalah sebahagian Usuluddin dan mereka telah membuktikannya dalam kitabkitab mereka”. “Kita beriktikad bahawa imamah adalah merupakan bahagian ‫كشف األسرار‬ ” juga menyebut Akidah ini yang dianggap Rukun Islam paling utama di sisi Syiah didasarkan kepada hadis-hadis palsu yang diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis mereka. Al-Khomeini dalam kitabnya “ kenyataan yang sama. Hakikat Syiah | 95 .

zakat. bagaimanakah pula kedudukan Ahli Sunah pada pandangan mereka? 96 | Hakikat Syiah . haji dan wilayah dan tidak diseru kepada sesuatu ajaran seperti mana diseru kepada al-Wilayah”. Menurut As-Sayidul Nikmatullah Al-Jazairi dalam “‫ ” األنوار النعمانية‬: )‫(وأكثر المتأخرين الى أفضلية األئمة عليهم السالم على أولى العزم وغيرهم وهو الصواب‬ “Kebanyakan ulama mutakhir cenderung kepada pendapat bahawa imamimam lebih afdal daripada rasul-rasul Ulul-Azmi dan rasul-rasul yang lain dan inilah pendapat yang tepat”. )‫(إن أعظم ما بعثت اهلل تعالى نبيه من الدين إنما هو أمر اإلمامة‬ “Sesungguhnya ajaran agama terbesar dibawa oleh nabi utusan Allah Taala ialah urusan al-Imamah”. Dengan kedudukan imamah yang begitu penting di sisi Syiah Imamiyah. Islam ditegakkan di atas lima rukun: solat. Pegangan bahawa Imamah merupakan rukun Islam paling utama mengatasi solat. As-Syaikh al-Mufid menyebut dalam “‫ ”أوائل المقاالت‬: “Satu kaum daripada ulama (Syiah) memutuskan bahawa imam-imam lebih afdal daripada semua rasul dan nabi yang terdahulu selain daripada Nabi Muhammad SAW . puasa. Ini ditegaskan oleh ulama Syiah zaman ini Hadi AlThaharani dalam “ ‫ ” ودائع النبوة‬.” Al-Khomenei ‫(قد قطع قوم من أهل اإلمامة بفضل األئمة من آل محمد صلى اهلل عليه وسلم على سائر من‬ )‫تقدم من الرسل واألنبياء سوى نبيا محمد صلى اهلل عليه وسلم‬ “‫ ” الحكومة االسالمية‬menyatakan : )‫(وإن من ضروريات مذهبنا ان ألئمتنا مقاما ال يبلغه ملك مقرب وﻻ نبى مرسل‬ “Sesungguhnya antara kepercayaan asas dalam mazhab kita bahawa imamimam kita mempunyai kedudukan yang tidak dapat dicapai oleh manamana malaikat yang hampir dengan Allah dan juga mana-mana Nabi yang diutuskan”.Muhammad bin Yakob bin Ishak Al-Kulaini yang bergelar “ ‫ ” ثقة اإلسالم‬dalam kitabnya al-Kafi : ‫ ولم‬،‫كاة والصوم والحج والوالية‬ ‫ على الصالة والز‬:‫ بنى اإلسالم على خمس‬:‫(عن ابى جعفر قال‬ )‫يناد بشيء كما نودى بالوﻻية‬ “Daripada Abu Jaafar katanya. Umat Syiah juga beriktikad bahawa imam-imam mereka lebih afdal daripada para anbiya’ selain daripada nabi Muhammad SAW.

Namun begitu para ulama Syiah tidak membiarkan pengikut mereka memahami persoalan ini secara kesimpulan sahaja. Menurut Abu Al-Qasim Al-Musawi Al-Khuie yang mereka gelarkan dengan al-Isnad al-Akhbar Ayatullah al-Uzma bahwa hadis-hadis yang menunjukkan orang yang tidak beriman dengan al-Wilayah itu kafir adalah mutawatir. Malah orang yang tidak beriman dengan Imamah Syiah bukan sahaja dianggap kafir. Hakikat Syiah | 97 . istilah “Al-Mukhalifin” dan “Al-Ammah” bermaksud Ahli Sunah ini di nyatakan oleh ulama mereka yang bergelar Ayatullah Al-Uzma Muhammad Said Al-Hakim dalam kitabnya’’ ‫) ‘‘ احملكم فى أصول الفقه‬.. mengiktiraf kesahihan tiga Khulafa Ar-Rasyidin bermakna bermusuh dengan Saidina Ali Karamallah Wajhah. Bagi mereka. sebaliknya ia dinyatakan dengan jelas bagi memantapkan kebencian dan rasa permusuhan orang-orang Syiah terhadap Ahli Sunah. Sementara gelaran “Al-Khasah” pula untuk mereka.‫ (الظاهر أن املراد بالعامة اخملالفون الذين يتولون الشيخني ويرون شرعية خالفتهم‬adalah nyata bahawa yang dimaksudkan dengan “Al-Ammah” ialah golongan yang menyalahi Syiah dengan mengiktiraf kepimpinan Abu Bakar dan Umar”. Al-Khomeini juga membuat kenyataan yang sama dalam “ ‫”المكاسب المحرمة‬: )‫(المراد بالمؤمن الشيعة اإلمامية االثنى عشرية‬ “Yang dimaksudkan dengan mukmin itu ialah penganut Syiah Imam Dua Belas”. Seperti yang dinyatakan dalam kitab “‫” مصباح الفقاحة‬. Seorang ahli hadis terkemuka Syiah. Seorang ulama besar mereka Muhammad Hasan An-Najafi menyatakan dalam kitabnya “ ‫ ” الكالم جواهر‬: ‫(فمنشاء هذا القول من القاتل به استفاضة النصوص وتواترها بكفر المخالفين وأنهم مجوسى هذه‬ )‫األمة وشر من اليهود والنصارى‬ “Punca pendapat ini dikeluarkan oleh ulama yang memperkatakan ialah disebabkan nas-nas yang banyak hingga ke peringkat mutawatir menyatakan bahawa orang yang menyalahi iktikad Syiah Imamiyah (al-Mukhalifin) 9 9 Dalam kitab-kitab Syiah.. Syeikh Yusuf Al-Bahrani menyatakan dalam kitabnya “ ‫ ”الحدائق الناضرة‬: )‫(المؤمن هو المسلم المعتقد إلمامة األئمة االثنى عشر‬ “Orang mukmin itu ialah muslim yang beriktikad akan kepimpinan dua belas”. Satu lagi istilah yang dipakai untuk Ahli Sunah ialah “An-Nasib” yang berasal daripada ungkapan ”‫( “ناصب العداء لعلى‬yang bermusuh dengan Saidina Ali). )‫(وتدل عليه األخبار المتواترة الظاهرة فى كفر منكر الوﻻية‬ “Dalil yang menunjukkan orang yang tidak beriman dengan al-Wilayah itu kafir adalah mutawatir lagi nyata”. tetapi juga akan menerima azab yang lebih berat daripada Yahudi dan Nasrani.Kesimpulan yang pasti daripada nas-nas yang dipetik di atas ialah bahawa pengikut Ahli Sunah bukan seorang mukmin.

Ghaib kecil berlaku pada tahun 260 hijrah sewaktu umurnya sekitar empat tahun dan berterusan selama tujuh puluh empat tahun. Sebarang persoalan selepas ini hendaklah dirujuk kepada ulama mujtahid 98 | Hakikat Syiah . Kemudian diganti oleh beberapa perantara lain selepasnya dengan wasiat daripada perantara yang terdahulu hingga kepada “alBab” yang terakhir iaitu Ali bin Muhammad As-Samiri yang meninggal dunia pada tahun 329 hijrah. Malah nasib mereka di akhirat lebih buruk daripada Yahudi dan Nasrani”. Antara peranan al-Bab ialah menerima soalan-soalan daripada pengikut-pengikut Syiah dan mendapatkan jawapan daripada Al-Imam AlGhaib.adalah kafir. imam boleh dihubungi oleh penganut Syiah melalui perantara yang di gelar “al-Bab” (pintu saluran untuk berhubung dengan imam). Orang pertama yang bertindak sebagai al-Bab ialah Utman bin Said Al-Umri seorang saudagar minyak. dan mereka adalah Majusi umat ini. Segala ibadat juga tidak sah kerana tidak beriman dengan al-Wilayah. Al-Tubrusi dalam kitabnya “I’lamul Wara” menyebut riwayat yang menyatakan bahawa As-Samiri sebelum meninggal dunia memberitahu pengikut-pengikut Syiah tentang satu “tauqik” (Risalah) daripada imam memaklumkan yang ia (as-Samiri) akan mati dalam masa enam hari dan memintanya tidak mewasiatkan kepada sesiapa sebagai “Al-Bab” selepasnya kerana keghaiban yang sempurna (al-Ghaibah Al-Kubra) akan berlaku di mana imam tidak lagi boleh dihubungi oleh sesiapa. “‫ ”» ”الرجعة‬DAN “ ‫”الغيبة‬ “‫”الغيبة‬ merupakan akidah yang asas dalam mazhab Syiah. Kitab “al-Ghaibah” karangan AlThusi menceritakan berbagai-bagai karamah dan sifat-sifat luar biasa tentangnya. terdapat dalil-dalil yang banyak dan menunjukkan sebagai hujah yang mencukupi terbatal ibadat tanpa beriktikad dengan al-Wilayah”. Mereka beriktikad bahawa imam yang kedua belas Muhammad bin Al-Hasan mengalami dua keghaiban iaitu : “ghaibah soghiri” (ghaib kecil) dan “ghaibah kabiri” (ghaib besar). di samping menerima harta orang-orang Syiah bagi pihak imam. Dalam masa ghaib kecil ini. seperti yang ditegaskan oleh Abu Qasim Al-Khuie : ‫(تكفينا بعد اإلجماع المحقق كما عرفت النصوص الكثيرة الدالة على بطالن العبادة من‬ )‫دون الوﻻية‬ “Selain daripada ijmak yang jelas seperti yang diketahui.

akan dihidupkan semula dan dikenakan hukuman sebat sebagai hukuman Had. “al-Qaimul Hujah” . Seterusnya dikembalikan kepada azab yang sangat pedih”. Menurut Alhar al-Aamili dalam “‫الرجعة‬ ‫ ”االيقاظ من الهجعة بالبرهان على‬: )‫(إن ما يزيد على سبعين كتابا قد صنفها عظماء اإلمامية فى اثبات الرجعة‬ Hakikat Syiah | 99 . Selain daripada Imam Mahdi.. “Sahibu Zaman”.. kemudian Imam Mahdi meminta supaya didatangkan kedua-duanya (setelah dihidupkan semula) lalu dibunuh seribu kali dalam sehari semalam. akan lahir juga imam-imam yang lain serta musuh-musuh mereka yang terdiri daripada kaum Quraisy. Malah Al-Kulaini dalam “al-Kafi” membawa satu riwayat daripada Jaafar bin Muhammad yang menyatakan bahawa kelahiran Imam Mahdi mereka adalah sebagai pembawa seksaan : )‫ ويبعث القائم نقمة‬،‫(إن اهلل بعث محمدا صلى اهلل عليه وسلم رحمة‬ “Sesungguhnya Allah mengutuskan Nabi Muhammad SAW pembawa rahmat dan membangkitkan Imam Mahdi membawa siksaan”.Syiah yang berperanan sebagai naib kepada al-Imam al-Ghaib.akan lahir di akhir zaman setelah diizinkan oleh Allah untuk keluar. Antara azab yang diterima oleh Saidina Abu Bakar dan Umar ialah seperti yang terdapat dalam riwayat yang di sebut oleh Nikmatullah Al-Juz’ari dalam “‫ ” األنوار النعمانية‬: ‫ ثم يأمر بها فيقتالن‬،‫ ويأمر نارا تخرج من األرض تحرقها والشجرة‬،‫(ثم يصلبهما على الشجرة‬ )‫فى كل يوم وليله ألف قتله ويردان الى اشد العذاب‬ “Kemudian Imam Mahdi mensalib keduanya (Abu Bakar dan Umar) pada pokok dan memerintahkan api keluar daripada bumi membakar keduaduanya dan pokok. Manakala Saidatina Aisyah pula menurut “Tafsir Al-Sofi” karangan Al-Faidh Al-Kashani . Kemunculan semula Imam Mahdi ini di panggil “ar-Raj’ah”.. Berikut ini beberapa petikan tulisan ulama Syiah mengenai akidah ar-Raj’ah : Muhamad Reda Kharsani dalam kitabnya “ ‫ ”النجعة فى الرجعة‬: )‫(وقد اطلعت على ستمائة وعشرين حديثا فى الرجعة‬ “Aku telah membaca enam ratus dua puluh hadis mengenai ar-Raj’ah”. Khususnya Saidina Abu Bakar dan Umar untuk menerima balasan atas apa yang mereka panggil “kezaliman” terhadap Ahli Bait. Riwayat-riwayat di atas dan seumpamanya yang begitu banyak dalam kitab-kitab Syiah mencerminkan betapa mendalamnya dendam kesumat orang Syiah terhadap para sahabat Rasulullah SAW dan Ahli Sunah sebagai pewaris sebenar Islam seperti yang dibawa oleh Rasulullah SAW.. Imam yang ghaib ini-yang mereka namakan “Al-Mahdi Al-Muntazar”.

“Sesungguhnya terdapat lebih daripada tujuh puluh kitab telah dikarang oleh ulama Syiah Imamiyah bagi menyatakan kebenaran ar-Raj’ah”. Sementara Ali Hasan Hanizi menyatakan dalam “al-Dakwah al-Islamiyah” :

‫ وامتأل األرض به قسطا وعدال بعد أن ملئت ظلما وحورا‬،‫ ظهور اإلمام الثانى عشر‬:‫(وأما الرجعة‬ )‫فهو صحيح من لوازم مذهب اإلمية‬
“Adapun ar-Raj’ah : Ia bererti kemunculan semula imam kedua belas bagi menyebarkan keadilan di muka bumi setelah dipenuhi dengan kezaliman. Maka ia adalah benar dan merupakan kepercayaan yang tidak dapat dipisahkan daripada Mazhab Imamiyah”. Khomeini dalam “al-Hukumah al-Islamiyah” menyatakan : “Telah berlaku ghaibah kubra bagi imam kita Mahdi sejak lebih seribu tahun dan mungkin beribu tahun akan datang sebelum tiba keperluan menghendaki kemunculan yang ditunggu-tunggu itu”. Al-Kulaini dalam “al-Kafi” membawa satu riwayat daripada Ibnu Jaafar Al-Baqir katanya :

)‫(إن الجاحد لصاحب الزمان كالجاحد لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم‬
“Orang yang mengingkari sohibu zaman (kewujudan dan kemunculan Imam Mahdi) adalah sama dengan orang yang tidak percaya kepada Rasulullah SAW”. Akidah ghaibah ini dibina atas kepercayaan bahawa pada setiap zaman wajib ada imam. Al-kulaini yang bergelar “Thiqatul Islam” mengkhususkan satu bab dalam kitabnya “al-Kafi” yang memuatkan riwayat-riwayat berkaitan dengan kepercayaan ini : “Bab pada menyatakan bahawa bumi tidak boleh sunyi daripada hujah”. Satu riwayat daripada Jaffar As-Sodiq katanya : “Jika pada satu-satu ketika tiada imam di bumi ini, pasti ia dengan segala isinya akan tenggelam”. Dalam membina akidah Imamiyah, para perancang mazhab Syiah telah menetapkan beberapa sifat yang dikatakan sebagai tanda yang mesti ada pada seorang imam. Antara sifat-sifat tersebut seperti yang terdapat dalam kitabnya “al-Kafi” ialah : • Seseorang imam tidak mati sehinggalah ia berwasiat kepada imam selepasnya. • Ia mestilah anak paling tua bagi imam yang ada (syarat ini mereka kecualikan pada Hassan dan Hussin).
100 | Hakikat Syiah

)‫(باب إن األرض ﻻتخلو من حجة‬

)‫(لو بقيت األرض بغير امام لساخت‬

• Seseorang imam itu mesti dimandikan jenazahnya oleh imam berikutnya. • Mesti sepadan dengannya baju besi (dir ‘un) Rasul SAW. • Mesti ada padanya senjata Rasul SAW yang kedudukannya dianggap sama dengan “at-Tabut” bagi Bani Israil. • Imam mestilah seseorang yang paling alim dan paling berani. • Imam mengetahui apa yang telah berlaku dan akan berlaku.Tidak tersembunyi baginya sesuatu pun. • Ada pada imam semua kitab-kitab Allah yang terdahulu dan ia mengetahuinya dalam kepelbagaian bahasa kitab tersebut. Inilah antara sifat-sifat yang dikatakan perlu ada pada seorang imam, pada realitinya tidak semua sifat tersebut ada pada kebanyakan orang yang mereka anggap sebagai imam. Walau bagaimanapun ulama Syiah berjaya menggunakan berbagai-bagai takwilan bagi menangkis kemusykilan yang dikemukakan oleh pengikut-pengikut mereka berkaitan dengan persoalan ini. Namun demikian, mereka berhadapan dengan satu keadaan yang sangat genting dalam menegakkan akidah Imamiyah ini apabila imam mereka yang ke sebelas Al-Hasan bin Ali Al-Askari meninggal dunia tanpa mempunyai anak. Dengan keadaan ini, bukan sahaja Imamah imam yang kesebelas ini akan terbatal tetapi juga akan menyebabkan seluruh asas yang mereka bina akidah ini di atasnya akan runtuh. Natijahnya imamah imamimam sebelumnya juga akan terbatal kerana merekalah yang meletakkan asas-asas ini. Menurut Al-Nubajini seorang ulama dan ahli falsafah Syiah terkemuka, umat Syiah kebingungan selepas kematian Al-Hasan dan berpecah kepada beberapa mazhab. Akhirnya bagi menyelesaikan kemelut ini dan memastikan akidah Imamah tidak terkubur, satu kumpulan iaitu kumpulan imam dua belas mengatakan bahawa Al-Hasan mempunyai anak yang tersembunyi yang diberi nama Muhammad. Bapanya sempat berwasiat kepadanya sebagai imam selepas kematiannya. Kemudian berlaku kisah-kisah keghaiban seperti yang dipaparkan sebelum ini. Cerita rekaan ini telah berjaya menjamin penerusan doktrin imamah Syiah dan menyelamatkannya daripada kehancuran. Inilah kisah di sebalik akidah rekaan yang dijadikan garisan pemisah antara iman dan kufur oleh Syiah Imamiyah Isna Ashariyah. Apa pandangan anda?

PANDANGAN SYIAH TERHADAP SAHABAT RASULULLAH SAW
Dengan kedudukan imamah yang begitu penting dalam Mazhab Syiah beserta pengertian yang tersendiri, sudah tentu ia mempengaruhi pandangan mereka terhadap para sahabat Ridhuanullah, al-Quran, Sunah
Hakikat Syiah | 101

dan apa sahaja yang berkaitan dengan Islam. Maka itu mengkafirkan Khulafa ar-Rasyidin dan para sahabat, memaki dan melaknat mereka menjadi sebahagian daripada asas agama yang dipanggil “Al-Bara’ah Min A’daai Ahli Bait” (membersihkan diri daripada musuhmusuh ahli bait). Malah melaknat para sahabat, khususnya Saidina Abu Bakar dan Umar dianggap satu ibadah yang besar10. Ini ialah disebabkan dakwaan mereka bahawa para sahabat telah membelakangkan nas dengan melakukan syura di saqifah Bani Saadah dan memilih Abu Bakar sebagai khalifah. Berikut ini diperturunkan tulisan para ulama Syiah serta nas-nas yang mereka gunakan dalam melaknat para sahabat : Muhammad Baqir Al-Majlisi yang bergelar “Khatimatul Muhaddithin” di kalangan orang-orang Syiah menyebut dalam “‫ ”بحار األنوار‬:

‫ وثواب لعنهم والبراءة منهم أكثر من ان يذكر‬،‫(األخبار الدالة على كفر أبى بكر وعمر وأضرابها‬ )‫فى هذا المجلد‬

“Sesungguhnya hadis-hadis yang menunjukkan kekufuran Abu Bakar dan Umar dan yang seumpama keduanya, dan pahala melaknat mereka serta membersihkan diri dari mereka adalah lebih banyak daripada yang mampu disebut dalam kitab ini....”

‫كثير من الزيدية على أن المتقدمين على امير المؤمنين ـ عليه وسلم ـ ضالل‬ ‫(واتفقت اإلمامية و‬: ،‫ وأنهم بتأخيرهم أمير المؤمنين عليه السالم عن مقام رسول اهلل صلوات اهلل عليه وآله‬،‫فاسقون‬ )‫ وفى النار بظلمهم مخلدون‬،‫عصاه ظالمون‬
“Seluruh ulama Imamiyah dan ramai daripada kalangan Ulama Zaidiyah telah sepakat mengatakan bahawa khalifah-khalifah yang mendahului Amirul Mukminin (Ali) adalah orang-orang yang sesat dan fasik, dan tindakan mereka melewatkan Amirul Mukminin daripada kedudukan yang ditentukan oleh Rasulullah SAW menjadikan mereka orang-orang yang derhaka lagi zalim dan dengan kezaliman tersebut mereka akan kekal dalam neraka”. Berkata Muhamad Ar-Redha Ar-Redwa yang mereka gelar dengan “alAlamah” dalam “Kazibu Ala Syiah”

As-Syaikh Al-Mufid menulis dalam “ ‫ ”أوائل المقاالت‬:

10

Oleh kerana berlaku banyak laknat terhadap para sahabat diulangkan dalam kitab-kitab mereka. Maka ia diringkaskan dengan )‫ (لع‬yang bermaksud (Laknatullah).

102 | Hakikat Syiah

dua jabat dan thaghutnya. Ia seterusnya menyifatkan Khulafa Ar-Rasyidin sebagai penyembah berhala : ‫(إن مما ﻻ يختلف فيه اثنا ممن هم على وجه األرض أن الثالثة الذين هم فى طليعة الصحابة كانوا‬ )‫عبدة أو ثان حتى لفظوا آخر أنفاسهم‬ “Sesungguhnya antara perkara yang tidak dipertikaikan hatta oleh dua orang yang ada di atas bumi ini ialah bahawa tiga orang dari para sahabat terkemuka adalah merupakan penyembah-penyembah berhala sehinggalah mereka menghembuskan nafas yang akhir”.. menderhakai rasul-Mu.Abu Bakar dan Umar .Saidina Abu Bakar dan Saidina Umar r.”. mengkufuri nikmat-Mu. .mereka mengarang doa yang dinamakan ‫( دعاء لعن صنمى قريش‬doa melaknat dua berhala Quraisy)11. Seorang ulama besar mereka Al-Tabrasi ketika menjelaskan kelebihan membaca doa ini menyatakan dalam ”‫ ”فصل الخطاب‬: )‫(وإن الداعى به كالرامى مع النبي صلى اهلل عليه وسلم فى بدر وحنين بألف الف سهم‬ “Sesungguhnya orang yang berdoa dengan doa ini pahalanya sama dengan orang yang melontar sejuta anak panah bersama Nabi SAW dalam peperangan Badar dan Hunain”.. Bahagian awal doa yang agak panjang ini berbunyi : ) ( ،‫ وأنكر اوحيك‬،‫ الذين خالفا أمرك‬،‫ وافكيها وابنتيهما‬،‫ وجبتيها وطاغوتيها‬،‫(اللهم العن صنمى قريش‬ )‫ وقلبا دينك وحرفا كتابك‬،‫وعصيا رسولك‬ “Allahumma turunkan laknat-Mu ke atas dua berhala Quraisy.maka ia sebahagian daripada pegangan asas dalam agama kita. Bagi memperdalamkan rasa kebencian umat Syiah kepada dua khalifah Islam secara khusus .. Hakikat Syiah | 103 . menyelewengkan kitab-Mu. dua pendustanya dan dua anak perempuan keduanya yang telah menyalahi perintah-Mu. Sebaliknya dirujukkan dengan gelaran-gelaran yang keji seperti : ‫ الرجالن وفرعون وهامان ومنرود‬،‫ عجل األمه والسامرى‬،‫ اجلبت والطاغوت‬dan lain-lain. ulama Syiah dalam kitabkitab mereka jarang menyebut nama keduanya. Aqa Bozorq At-Tehrani dalam “Azzari’ah” menyenaraikan sembilan 11 Disebabkan kebencian yang mendalam terhadap dua khalifah Islam ini. dan merupakan tanda yang syarie menunjukkan kebenaran kasih kita kepada imam”.‫ وهى امارة شرعية على صدق‬،‫(أما براءتنا من الشيخينى ـ أبى بكر وعمر ـ فذاك من ضرورة ديننا‬ )‫محبتنا إلمامنا‬ “Adapun pembersihan diri kita daripada dua Syeikh . Mengingkari wahyu-Mu.a. menukar agama-Mu.

mempermain-mainkan hukum Allah. Allah redha kepada mereka dan mereka pun redha kepada Allah.... Mereka juga membawa riwayat palsu mengatakan Saidina Ali Karamallahu Wajhah senantiasa mengekalkan membaca doa ini siang dan malam dan juga dalam doa qunutnya. Redha Allah adalah sifat yang Qadim dan tidak akan berubah (Sadaqa Allah Wa Kazaba Syiah) “Benarlah Allah Subhanawataala dan dustalah Syiah”... Pandangan demikian terhadap para sahabat Ridhuanullahu Alaihim merupakan satu pendustaan terhadap ayat-ayat dan hadis yang banyak memuji dan menyatakan keredhaan Allah Taala terhadap mereka seperti firman Allah dalam surah at-Taubah ayat 100: ْ‫أ‬ ْ‫أ‬ ْ ْ َ‫ذ‬ ّ ‫ن‬ ‫ٱلينٱتبعوهبإح‬ ‌ ‫ٱلنص‬ ‫ٱلولونمنٱلمهـج‬ ِ ‫ارو‬ َ ‫ر‌ينو‬ َ ‫وٱلسـبقون‬ ٍ ‫س ٰـ‬ َ ِ َ َ َ ِ ِ ٰ َ ُ ْ َ ِ َ ُ َ ّ ْ‫َ ّ َ ٰ ِ ُ َ ه‬ َ ِ ِ ُ‫َ ّ َ َ ُ م‬ ْ ‫‌ضى ٱلل عن‬ )‫وا عنهُ ( اآلية‬ ‫‌ض‬ ‫م ور‬ ِ ‫ر‬ ۟ ُ َ َ َ ُ َ ُ َ‫ّ َ َ ّ ه‬ “Orang-orang yang terdahulu dan terawal (masuk Islam) daripada kalangan Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik.. Seperti yang di sebut oleh ulama mereka Ali bin Abdul Aal Al-Karki dalam ‫”ت‬00‫“نفحات الالهوت فى لعن الجبت والطاغوت‬ Bagi membuktikan bahawa pandangan terhadap para sahabat ini merupakan pandangan Syiah di sepanjang zaman dan bahawa cakapcakap yang lain daripada itu adalah “taqiyyah” belaka... menghalal dan mengharamkan dengan sesuka hati dan tindakan-tindakan zalim yang mereka lakukan.. bodoh. pendusta dan zalim tidak layak untuk berada di kedudukan kepimpinan dan menjadi sebahagian daripada golongan pemerintah”.kitab yang mensyarahkan doa Sanam-e-Quraish di sepanjang zaman ini menunjukkan ianya begitu penting di kalangan umat Syiah.” Khomeini kemudian meneruskan serangan terhadap khalifah-khalifah Islam yang lain dengan katanya: ‫(أن مثل هؤالء األفراد الجهال الحمقى واألفاكون والجائرون غير جديرين بأن يكونوا فى موقع‬ )‫ وأن يكونوا ضمن أولى األمر‬،‫اإلمامة‬ “Sesungguhnya orang-orang seperti mereka yang jahil..”. 104 | Hakikat Syiah .... Saya perturunkan tulisan Khomeini yang merupakan rujukan Syiah yang terbesar zaman ini dalam kitabnya yang tersebar luas “‫األسرار‬ ‫ ” كشف‬: ‫ وما حلاله‬،‫ ومن تالعب بأحكام اإلله‬،‫(إنناال شأن لنا بالشيخينى وما قاما به من مخالفات للقرآن‬ )‫ وما مارساه من ظلم‬،‫وحرماه من عندهما‬ “Sesungguhnya kita tiada kaitan dengan Syaikhaini (Abu Bakar dan Umar) dan apa yang dilakukan oleh kedua-duanya iaitu menyalahi al-Quran..

Merekalah yang lebih utama tidak boleh dipercayai dan mereka sebenarnya adalah golongan zindik”. kemudian zaman yang selepasnya dan seterusnya zaman yang selepasnya”. pembohong. Kepercayaan kepada Adalatus Sahabah (keadilan para sahabat) adalah sangat penting kerana ia berkait langsung dengan kepercayaan kepada al-Quran dan al-Sunah. Sesungguhnya yang menyampaikan kepada kita al-Quran dan al-Sunah adalah para sahabat Rasulullah SAW. bermakna dan bertujuan membatalkan kepercayaan terhadap yang disaksikan seperti yang di nyatakan oleh Al-Hafiz Abu Zur’ah Ar-Razi : ‫ ألن‬،‫(اذا رأيت الرجل ينتقص أحد من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فاعلم أنه زنديق‬ ‫ وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول‬،‫ والقرآن حق‬،‫الرسول صلى اهلل عليه وسلم حق‬ ‫ والجرح بهم‬،‫ وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة‬،‫اهلل صلى اهلل عليه وسلم‬ 13 )‫ وهم زنادقة‬،‫أولى‬ “Jika kamu lihat orang merendahkan salah seorang daripada sahabatsahabat Nabi SAW. zalim dan kafir? Para sahabat Ridhuanallahu Alaihim adalah saksi-saksi utama kepada kebenaran al-Quran dan al-Sunah. Bagaimana kita boleh mempercayai kebenaran al-Quran dan al-Sunah jika orang-orang yang bertanggungjawab mengumpul dan menyampaikan kepada kita adalah orang-orang yang fasik. Membatalkan kepercayaan terhadap saksi.Antara hadis-hadis yang menerangkan kelebihan dan martabat para sahabat ialah sabda Rasul SAW : 12 )‫(إن اهلل تعالى اختار أصحابى على العالمين سوى النبيين والمرسلين‬ “Sesungguhnya Allah Taala memilih sahabat-sahabatku dan melebihkan mereka ke atas sekalian alam selain daripada nabi-nabi dan rasul-rasul”. maka ketahuilah bahawa ianya seorang zindik (munafik) kerana Rasulullah adalah benar dan al-Quran juga benar. Dengan kedudukan sahabat yang sebegitu rupa dalam mazhab Syiah. tentulah tiada tempat untuk memperkatakan mengenai “Adalatus Sahabah” yang ijmak Ahli Sunah mengenainya. Ibnu Kathir menyatakan: 12 13 ‫البغدادى‬ ‫رواه البزار‬ ‫الكفاية فى علم الرواية “للخطيب‬ Hakikat Syiah | 105 . Dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda : )‫ ثم الذين يلونهم‬،‫ ثم الذين يلونهم‬،‫(خير الناس قرني‬ “Orang Islam yang terbaik ialah mereka yang berada pada zamanku. Mereka sebenarnya ingin menghilangkan kepercayaan kepada saksi-saksi kita untuk membatalkan keyakinan kepada al-Quran dan Sunah.

Dan menentang baginda pada apa yang telah dihukum dan nas olehnya. ialah al-Quran yang ada di tangan umat Islam di sepanjang zaman. maka ia menjadi kafir dan terkeluar daripada agama Islam. Ibnu Abdul Al-Bir menyatakan: ‫(وأجمع العلماء أن ما فى مصحف عثمان وهو الذى بأيدى المسلمين اليوم فى أقطار األرض حيث‬ 15 )‫كانوا هو القرآن المحفوظ الذى ﻻ يجوز ألحد أن يتجاوزه‬ “Ulama Islam telah ijmak mengatakan bahawa apa yang ada di dalam mashaf Uthman iaitu yang ada di tangan umat Islam hari ini di mana sahaja mereka berada. dan menjadi kafir dengan ijmak sekalian ulama”.‫(ومن ظن بالصحابة رضوان اهلل عليهم ذلك (كتمان الوصية لعلى بالخالفة) فقد نسبهم بأجمعهم‬ ‫إلى الفجور والتواطؤ على معاندة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ومضادته فى حكمه ونصه ومن‬ 14 )‫كفر باجماع األمة‬ ‫وصل من الناس إلى هذا المقام فقد خلع ربقة االسالم و‬ “Sesiapa yang mengatakan para sahabat melakukan demikian (menyembunyikan wasiat Rasulullah SAW melantik Saidina Ali sebagai khalifah) maka bermakna ia telah menuduh mereka seluruhnya sebagai fasik dan bersekongkol mengingkari Rasulullah SAW. Berkata Al-Qadi Ibad dalam “‫ ”الشفاء‬: ‫ أو كذب بشيئ مما صرح به فيه من حكم‬،‫ أو بشيئ منه‬،‫(اعلم أن من استخف بالقرآن أو كذب به‬ ‫ أو شك فى شيئ من ذلك فهو كافر‬،‫ أو نفى ما أثبته على علم منه بذلك‬،‫أو خبر أو أثبت ما نفاه‬ )‫عند اهل العلم باجماع‬ “Ketahuilah bahawa sesiapa yang mempersendakan al-Quran atau mashaf. dikurangkan atau diubah dan diselewengkan. PANDANGAN SYIAH TERHADAP AL-QURAN Ulama Islam telah ijmak mengatakan bahawa al-Quran yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasul-Nya SAW yang terpelihara dengan jaminan Allah Taala. atau sesuatu daripadanya atau mendustakan al-Quran atau sesuatu daripadanya atau mendustakan sesuatu hukum atau khabar yang diterangkan dengan jelas atau mensabitkan apa yang dinafi atau menafikan 14 15 ‫”التمهيد لما فى الموطاء من المعانى واألسانيد” االبن عبد البر‬ ‫البداية والنهاية‬ 106 | Hakikat Syiah . Sesiapa daripada manusia yang sampai ke peringkat ini maka sesungguhnya ia telah menanggalkan ikatan Islam. ialah al-Quran yang terpelihara dan tidak halal bagi sesiapa pun meninggalkannya”. Sesiapa yang beriktikad bahawa ia telah ditambah.

Hadis-hadis Nabi SAW dan ijmak ulama Islam”. Selepas al-Hussin. Baginda telah menzahirkan sekali sahaja untuk menjadi hujah ke atas para sahabat sebelum menyembunyikannya. “Al-Quran” ini akan dizahirkan ketika kemunculannya yang ditunggu-tunggu itu. Kemudian baginda menyerahkannya sebelum meninggal dunia kepada anaknya al-Hassan.”.. seterusnya kepada imam-imam berikutnya sehinggalah sampai kepada Imam Dua Belas yang dikatakan ghaib dan membawa bersamanya al-Quran yang “hakiki”.. maka ia menjadi kafir dengan ijmak para ulama”.apa yang disabit oleh al-Quran ataupun ia syak pada sesuatu daripada perkara tersebut. Orang yang mengumpulkan al-Quran seperti yang diturunkan oleh Allah Taala hanyalah Saidina Ali Karramallahu Wajhah.. berpendapat sebaliknya. 16 ‫اعتقاده‬ ‫الدرة فيما يجب‬ Hakikat Syiah | 107 . Mereka mengatakan bahawa alQuran telah diseleweng dan diubah serta dikurangkan... Ibnu Hazam menyatakan : ‫ أو زيد فيه حرف أو بدل‬،‫(من قال إن القرآن نقص من بعد موت النبى صلى اهلل عليه وسلم حرف‬ ‫ وسنن رسول اهلل صلى‬،‫منه حرف فهو كافر خارج عن دين اإلسالم؛ ألنه خالف كالم اهلل عزوجل‬ 16 )‫اهلل عليه وسلم وإجماع أهل االسالم‬ “Sesiapa yang berkata bahawa berlaku kekurangan satu huruf pada alQuran selepas kewafatan nabi Muhammad SAW atau ditambah padanya satu huruf atau ditukar satu huruf. Tetapi golongan Rafidhah yang telah menjadikan “Mukhalafah al-Ammah” (menyalahi Ahli Sunah) salah satu prinsip asasnya. malah mutawatir adalah sahih yang menunjukkan dengan terang berlaku perubahan pada al-Quran. Demikianlah akidah Ahli Sunah tentang al-Quran yang ada pada tangan umat Islam hari ini. maka sesungguhnya ia menjadi kafir dan terkeluar daripada agama Islam.. Berikut ialah nukilan tulisan-tulisan ulama Syiah mengenai dakwaan berlaku penyelewengan pada al-Quran : “‫ ”األنوار النعمانية‬: ‫ بل المتواترة الدالة بصريحها على وقوع‬،‫(إن األصحاب قد أطبقوا على صحة األخبار المستفيضة‬ )‫التحريف فى القرآن‬ Nikmatullah Al-Jazairi (512 M) menyebut dalam “Sesungguhnya ulama Syiah sepakat mengatakan bahawa hadishadis yang diriwayat secara luas.kerana ia telah menyalahi firman Allah Azza Wa Jalla.

ia menyebut : )‫ وفضائح أهل الجور والعدوان‬،‫ عملته فى إثبات تحريف القرآن‬،‫ وسفرشريف‬،‫(هذا كتاب لطيف‬ “Ini adalah kitab yang sangat rapi pengolahannya. Al-Muhaqaq Ad-Dimad’. 108 | Hakikat Syiah . sebuah karangan yang mulia. Al-Alamah Al-Majlisi dan lain daripada mereka mendakwa hadis-hadis berkenaan diriwayat secara meluas. Dalam mukadimahnya. dan ianya (hadis-hadis) sangat banyak hingga mendorong As-Sayidul Nikmatullah Al-Jazairi membuat kenyataan: Bahawa hadis-hadis yang menunjukkan berlaku perubahan pada alQuran melebihi dua ribu hadis dan sekumpulan ulama seperti Al-Mufid. aku tuliskan untuk membuktikan berlaku perubahan pada al-Quran dan mendedahkan keburukan golongan yang melakukan kezaliman dan tindakan permusuhan”. Al-Tabrasi mengemukakan dalil-dalil yang banyak bagi membuktikan dakwaannya.Abu Al-Hasan Asyarif dalam tafsirnya “‫ ”مراة األنوار‬menyebut : )‫(إن القول بتحريف القرآن من ضروريات مذهب الشيع‬ “Sesungguhnya pandangan bahawa berlaku perubahan pada al-Quran adalah merupakan antara pegangan yang asas dalam mazhab Syiah”. Seorang ulama besar mereka Al-Husin bin Muhammad Taqiy An-Nuri At-Tabrasi mengarang kitab khusus bagi membuktikan berlaku perubahan pada al-Quran yang di beri judul: )‫(فصل الخطاب فى إثبات تحريف كتاب رب األرباب‬ “Kepastian kata dalam mensabitkan berlaku perubahan pada kitab “Rab Al-Arbab”. Antaranya ia menyebut : ‫ األخبار الواردة فى الموارد المخصوصة من القرآن الدالة على تغيير بعض‬:‫(الدليل الثانى عشر‬ ‫ حتى قال السيد نعمة اهلل‬،‫ وهى كثيرة جدا‬،‫الكلمات واآليات والسور بإحدى الصور المتقدمة‬ ،‫ وادعى استفا ضتها جماعة كالمفيد‬،‫ أن األخبار الدالة على ذلك تزيد على ألفى حديث‬:‫الجزائرى‬ ‫والمحقق الدماد والعالمة المجلسي وغيرهم وأعلم أن تلك األخبار منقولة من الكتب المعتبرة التى‬ )‫عليها معول أصحابنا فى اثبات األحكام الشرعية‬ “Dalil kedua belas: Hadis-hadis yang diriwayatkan yang menyebut tempattempat tertentu dalam al-Quran menunjukkan berlaku perubahan pada sesetengah kalimah. ayat dan surah dengan salah satu daripada bentukbentuk yang disebutkan terdahulu. Ketahuilah hadis-hadis tersebut diambil daripada kitab-kitab muktabar yang menjadi pegangan ulama kita dalam menetapkan hukum-hukum syarak”.

Firaun umat ini dan Namrudnya:Kami tidak perlu kepada al-Quran kamu.”. Al-Kulaini membawa riwayat daripada Jaafar bin Muhammad katanya : )‫ وما يدريهم ما مصحف فاطمة (عليها السالم‬،)‫(وإن عندنا لمصحف فاطمة (عليها السالم‬ )‫ ما فيه من قرآنكم حرف واحد‬،‫مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثالث مرات واهلل‬ “Dan sesungguhnya di sisi kami ada mashaf Fatimah apakah yang mereka tahu tentang Mashaf Fatimah? Mashaf besarnya tiga kali ganda daripada al-Quran kamu ini. Demi Allah.. tidak terdapat di dalamnya satu huruf pun daripada al-Quran kamu.. Mengenai sifat al-Quran mereka. Maka berkata Umar .. lalu Abu Bakar dan mereka yang bersama-samanya bertindak mengumpul al-Quran. dakwaannya adalah dusta. Al-Tabrasi menyebut dalam kitabnya “‫ ”فصل الخطاب‬satu riwayat daripada Al-Mahdi katanya: ‫ وفعل صنما قريش ما فعال من غصب‬،‫(لما انتقل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من دار الفناء‬ ‫ جمع امير المؤمنين (عليه السالم) القرآن كله ووضعه فى ازار وأتى به إليهم وهم فى‬،‫الخالفة‬ ‫ هذا كتاب اهلل امرنى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن أعرضه عليكم لقيام‬:‫المسجد فقال لهم‬ ‫ لسنا محتاجينى الى قرآنك‬:‫الحجة عليكم يوم العرض فقال له عمر ـ فرعون هذه األمة ونمرودها ـ‬ )‫فجمع أبو بكر ومن معه القرآن‬ “Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia dan dua berhala Quraisy (Abu Bakar dan Umar) telah bertindak merampas jawatan khalifah..Tiada setiap yang mengumpul dan memeliharanya seperti yang diturunkan oleh Allah melainkan Ali dan imam-imam selepasnya”.. Baginda berkata kepada mereka : Ini kitab Allah.Mengenai cara mengumpul al-Quran. Al-Kulaini menyebut riwayat daripada Jaafar katanya: ‫ وما جمعه وحفظه كما نزله اهلل‬،‫(ما أدعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إﻻ كذب‬ )‫أﻻ على (ع) واألئمة من بعده (ع‬ “Mana orang mendakwa bahawa ia mengumpul al-Quran semuanya seperti yang diturunkan..”. Hakikat Syiah | 109 . Rasulullah SAW menyuruh aku kemukakan kepada kamu semua untuk menjadi hujah ke atas kamu di hari kiamat. Amirul Mukminin mengumpulkan semua al-Quran dan meletakkan dalam kain lalu membawanya kepada para sahabat ketika mereka berada di masjid..

Muhammad Reda Al-Muzafar menyebut dalam kitabnya “Usul Fiqh”: 110 | Hakikat Syiah . tanpa menambah dan mengurangkan sehingga muncul Imam Mahdi yang akan membaca kepada manusia mengikut apa yang diturunkan oleh Allah dan dikumpulkan oleh Amirul Mukminin. Dan menggalakkan tindakan daripada pihak berkuasa. Daripada apa yang dipaparkan di atas. seterusnya mendedahkan dirinya kepada kebinasaan. perkataan. Sunah bukan sahaja yang terbit daripada Rasulullah SAW. maka persoalan yang ingin dikemukakan di sini ialah: Adakah wujud sebarang ruang walau sebesar lubang jarum pun untuk pendekatan antara Ahli Sunah dan Syiah? PANDANGAN SYIAH TERHADAP AS-SUNAH As-Sunah adalah sumber utama yang kedua selepas al-Quran yang diijmak oleh ulama Islam wajib berpegang dengannya dalam menentukan hukum syarak. Oleh itu. Kenyataan ini mendedahkan bahawa hubungan umat Syiah dengan alQuran yang ada hari ini hanyalah bersifat sementara sahaja dan dilakukan atas dasar taqiyyah. Di sisi Ahli Sunah. Tetapi di sisi Syiah. imamimam melarang kita daripada membaca seperti yang diriwayatkan”. ia akan terdedah kepada bahaya daripada mereka yang berlainan akidah. tetapi juga daripada imam-imam mereka yang maksum. ia bermaksud : Apa yang diriwayatkan daripada Rasulullah SAW yang terdiri daripada perbuatan. dan takrir (perakuan). Kita dilarang membaca seperti yang diriwayatkan oleh hadis-hadis kerana jika seseorang membaca berlainan daripada apa yang ada dalam mashaf.Berikut ini diperturunkan contoh beberapa ayat yang menurut Al-Kulaini terdapat dalam al-Quran mereka (perkataan dalam kurungan adalah daripada tambahan mereka) : )٦١:‫‘‘ومن يطع اهلل ورسوله (فى وﻻية على واألئمة من بعده) فقد فاز فوزا عظيما’’ (األحذاب‬ )٢‫ـ‬١:‫‘‘سأل سائل بعذاب واقع للكافرين (بوﻻية على) ليس له دافع’’ (المعارج‬ ’’‫‘‘واهجرهم هجرا جميال وذرنى (يا محمد) والمكذبين (بوصيك) أولى النعمة ومهلهم قليال‬ )١٥‫ـ‬١١:‫(المزمل‬ Memandangkan pendirian mereka yang sedemikian. maka bagaimana pula umat Syiah berurusan dengan al-Quran yang ada pada hari ini? Persoalan ini diperjelaskan oleh An-Nuri At-Tabrasi dalam “Faslul Khitob”: “Sesungguhnya telah sah daripada imam kita bahawa mereka menyuruh membaca apa yang ada pada mashaf hari ini.

Maka mereka memperluas Istilah Sunah kepada takrif yang meliputi perkataan setiap Imam maksum. maka Istilah Sunah di sisi mereka ialah perkataan Imam maksum. Khomeini dalam bukunya “Al-Hukumah Al-Islamiyah” telah menyebut hadis ini ketika berhujah menegakkan teori “Wilayatul Faqih” iaitu orang yang layak memerintah umat manusia dalam masa keghaiban imam ialah para ulama Fiqah daripada kalangan Syiah. Hussin bin Abdul Somad al-Amili menyebut dalam “‫”وصول األخيار الى أصول األخبار‬: )‫(فصحاح العامة كلها وجميع ما يروونه غير صحيح‬ “Maka hadis-hadis sahih di sisi Ahli Sunah semuanya dan hadis yang mereka riwayatkan adalah tidak sahih”. kerana mereka adalah hujah aku ke atas kamu dan aku adalah hujah Allah”. Oleh yang demikian mereka menerima apa yang di panggil hadis “At-Tauqi’at” iaitu jawapan bertulis yang dikatakan datang daripada imam kedua belas masa “Ghaibah Soghra”. “aqal” (berakal). Imam ini dikatakan ghaib ketika umurnya sekitar empat atau lima tahun. Di halaman 77. mereka menambahkan syarat “al-iman” selain daripada “islam”. Maka natijah yang pasti daripada syarat ini ialah hadis-hadis yang menjadi pegangan Ahli Sunah tidak ada nilai di sisi Syiah. Mengenai syarat bagi seseorang “rhawi” (perawi hadis) untuk dapat diterima hadisnya. Hakikat Syiah | 111 . Manakala telah sabit di sisi mereka bahawa setiap Imam maksum daripada Ahli Bait perkataannya sama dengan perkataan nabi daripada segi ayatnya menjadi hujah ke atas sekalian hamba dan wajib diikuti. Telah dijelaskan sebelum ini makna “mukmin” di sisi Syiah ialah seorang yang berpegang dengan akidah Imamiyah Isna Ashariyah. perbuatan atau perakuannya”. Bagi mereka tiada perbezaan sama ada imam-imam tersebut masih di peringkat umur kanak-kanak ataupun dewasa. “adalah” (adil) dan “dhabtu” (cermat/teliti). Khomeini telah menyebut tentang hadis “taukiq” yang dikatakan daripada imam kedua belas yang berbunyi : “Adapun hukum mengenai peristiwa-peristiwa yang berlaku. “bulugh” (baligh). maka hendaklah dirujukkan kepada orang yang meriwayatkan perkataan kami. Perbuatan dan juga perakuannya.‫(اما فقهاء اإلمامية بالخصوص ـ فلما ثبت لديهم أن المعصوم من آل البيت يجرى قوله مجرى قول‬ ‫ في كونه حجة على العباد واجب اﻻتباع فقد توسعوا اصطالح السنة الى ما يشمل قول واحد‬،‫النبى‬ )‫ قول المعصوم أو فعله أو تقريره‬:‫ فكانت السنة باصطالحهم‬،‫من الموصومين أو فعله أو تقريره‬ “Adapun ulama Fiqah Imamiyah secara khusus.

maka kedua-dua golongan ini adalah najis”. Memusuhi Ahli Bait. syirik serta halal harta dan darahnya”. maka nasib pengikutpengikut Ahli Sunah tidak perlu diperbahaskan lagi kerana tiada siapa di kalangan Ahli Sunah yang beranggapan mereka lebih baik daripada sahabat atau mendekati martabat sahabat r. maka persoalan yang mungkin boleh dikemukakan di sini ialah: Adakah di sana “lampu ajaib” yang boleh membantu mendekatkan antara Ahli Sunah dan Syiah? PENDIRIAN SYIAH TERHADAP AHLI SUNAH DAN TAQIYYAH Jika sekiranya para sahabat dianggap tidak mukmin dan telah menjadi kafir kerana tidak beriman dengan Imamah Syiah.a. 112 | Hakikat Syiah . malah jelas daripada hadis-hadis yang masyhur dan banyak menunjukkan orang yang menyalahi Syiah adalah kafir. Yusuf Al-Bahrani dalam kitabnya yang di sebut sebelum ini menyatakan: ‫كه‬ ‫(وهو الحق الظاهر بل الصريح من األخبار الستفاضتها ونكاثرها بكفر المخالف ونصبه وشر‬ )‫وحل ما له ودمه‬ “ Ia adalah yang benar lagi zahir.Khomeini dalam “ ‫ ” زبدة األحكام‬menyatakan : )‫(وأما النواصب والخوارج لعنهم اهلل تعالى فهما نجسان‬ “Adapun Ahli Sunah dan Khawarij laknat Allah ke atas mereka. Mereka malah pergi lebih jauh lagi dengan menghukum orang-orang Islam yang bukan Syiah sebagai najis serta harus dibunuh dan diambil harta mereka dan tidak sah sembahyang berimamkan pengikut Ahli Sunah. Berasaskan fakta-fakta yang disebutkan di atas. Seorang ahli hadis mereka yang terkemuka Yusuf Al-Bahrani dalam “al-Hadaiku Nadhirah” : )‫ وهو المؤيد بالروايات اإلمامية‬،‫(والمشهور فىكالم أصحابنا المتقدمين هو الحكم بكفرهم ونجاستهم‬ “Dan yang masyhur daripada pendapat ulama Syiah yang terdahulu ialah menghukum Ahli Sunah sebagai kafir. Al. memusuhi Ahli Bait dan najis.Doktor Muhamad Tijani As-Samawi dalam “‫ ”فسألوا أهل الذكر‬menyatakan bahawa kitab hadis Bukhari dan kitab-kitab hadis yang lain (yang menjadi pegangan Ahli Sunah) tidak mempunyai nilai di sisi Syiah. Namun bagi Syiah itu tidak mencukupi untuk melepaskan kebencian dan dendam kesumat mereka terhadap Ahli Sunah. Pendapat inilah yang disokong oleh hadis-hadis yang diriwayat oleh ahliahli hadis daripada kalangan Imamiyah”.

Apakah dia “taqiyyah” dan kedudukannya dalam mazhab Syiah? Seorang ulama mereka zaman ini Muhamad Jawad Maghniyah dalam ” ‫ “ الشيعة فى الميزان‬menyatakan : )‫(التقية أن تقول أو نفعل غير ما تعتقد لتدفع الضرر عن نفسك أو مالك أو لتحتفظ بكرامتك‬ “Taqiyyah ialah engkau mengatakan atau melakukan lain daripada apa yang kamu iktikad untuk menolak mudarat daripada diri atau hartamu atau untuk menjaga kemuliaanmu”. Namun berdasarkan riwayat-riwayat yang terdapat dalam kitab-kitab hadis seperti Al-Kafi dan di perakukan oleh ulama mereka. Berikut ini ialah nas-nas yang dipetik daripada kitab-kitab mereka : Ibnu Babawaih Al-Qummi menyebut dalam “‫ ”االعتقادات‬: )‫كها بمنزلة من ترك الصالة‬ ‫(اعتقادنا فى التقية أنها واجبة ـ من تر‬ “Kita beriktikad bahawa taqiyyah adalah wajib seperti solat. Adalah jelas penyertaan Syiah dalam upacara ibadat bersama Ahli Sunah dilakukan atas dasar taqiyyah. Oleh itu disunatkan atas alasan taqiyyah menghadiri solat berjemaah dengan mereka berkaitan akidah dan berdiri bersamanya di baris hadapan”.Alhar Al-Amili dalam “ ‫ “ وسائل الشيعة‬menyebut bahawa Al-Fadhl bin Yasar bertanya kepada Abu Jaafar mengenai hukum menikahi Ahli Sunah dan sembahyang berimamkan mereka. sesiapa yang meninggalkannya seperti meninggalkan solat”. Secara sepintas lalu ia tidak lebih daripada hukum rukhsah dalam Qawaid Fiqhiyyah yang termasuk di bawah kaedah “”‫الضرورة تبيح المحظورات‬ (Keadaan darurat mengharuskan perkara yang dilarang). Abu Jaafar menjawab: (‫ )ال تناكحه وال تصل خلفه‬: “Jangan kamu menikahi dan sembahyang berimamkannya”. Taqiyyah adalah satu rukun agama yang penting seperti solat atau lebih besar lagi. Antaranya : Hakikat Syiah | 113 . Kitab Al-Kafi menyebut beberapa riwayat yang kesemuanya dikatakan daripada Imam Jaafar AsSodiq. Ibnu Babawaih Al-Qummi dalam “ kitab solat : ‫ “ من ال يخصره الفقيه‬menyebut dalam ‫ فإنه يستحب لها‬،‫(باب عدم جواز الصالة خلف المخالف فى االعتفادات الصحيحة إﻻ للتقيه‬ )‫حصور جماعاتهم والقيام معهم فى الصف األول‬ “Bab pada menyatakan hukum tidak harus sembahyang berimamkan orang yang berlainan dalam akidah yang sahih melainkan atas dasar taqiyyah.

fuqaha’. sikap berhati-hati. apabila membacanya akan terpedaya lantas mengatakan : Kalau begini maknanya. Dan mereka menekankan supaya hubungan orangorang Syiah dengan Ahli Sunah berasaskan kepada taqiyyah. Sedangkan hakikat. hakikat ini disembunyikan. Al-Qummi dalam “‫”االعتقادات‬ menyatakan bahawa : “Taqiyyah adalah wajib dan tidak harus ditinggalkan hingga muncul imam. Dan ia menyalahi perintah Allah. tujuan dan pelaksanaannya amat berbeza. ketelitian. muhaddithin. Begitulah besarnya kedudukan taqiyyah dalam akidah Imamiyah yang di anggap sebagai salah satu rukun agama yang asas hingga menyebabkan seseorang itu terkeluar dari Islam jika tidak mengamalkannya. serta semuanya yang berpegang dengan akidah Ahli Sunah dianggap sesat dan 114 | Hakikat Syiah . Sebaliknya ia memerlukan keilmuan. maka keluar ia daripada agama Allah Taala dan daripada agama Imamiyah. Demikianlah kisah-kisah serta fakta-fakta di sebalik akidah “ ‫“امامة‬ serta drama keghaiban imam yang dianggap oleh Syiah sebagai Rukun Islam paling utama dan dijadikan garis pemisah antara Islam dan kufur serta penentu untuk sah dan diterima segala ibadat. Kesan daripada akidah ini ialah bahawa Umat Islam seluruhnya bermula daripada para sahabat.)‫(إن تسعة اعشارا الدين فى التقية‬ “Sembilan persepuluh daripada agama adalah taqiyyah” )‫(التقية من دينى ودين آبائى وﻻ إيمان لمن ﻻ تقية له‬ “Taqiyyah bahagian dari agamaku dan agama bapa-bapaku. Sesiapa yang meninggalkannya sebelum muncul imam. tabi’in. Berasaskan nas-nas yang banyak. mufassirin. serta keghairahan dan semangat yang tinggi untuk memelihara kemurnian akidah dan melindungi orang ramai daripada terjerumus ke lembah ajaran sesat dan bidaah. rasulNya dan imam-imam”. Al-Har Al-Amili dalam “ ‫ “ وسائل الشيعة‬mengkhususkan satu bab menjelaskan perkara ini : )‫(باب وجوب عشرة العامة بالتقية‬ “Bab pada menyatakan wajib bergaul dengan Ahli Sunah dengan mengamalkan taqiyyah”. dan tiada iman bagi sesiapa yang tidak mengamalkan taqiyyah”. Kenyataan ini membawa kita kepada suatu pengertian bahawa : Berurusan dengan golongan bidaah tidak boleh didasarkan kepada sikap baik sangka atau‫ب“حسن الظن”ن‬sematamata. dalam mazhab Ahli Sunah pun ada taqiyyah. ulama mujtahidin. Orang Ahli Sunah yang baik hati. Namun kitab-kitab Syiah yang dikarang untuk tujuan ”‫ ر“ تقريب‬atau diayah.

Zoroaster dan Hindu.. Semua mereka menjadikan kasih pada Ahli Bait sebagai tabir untuk menutup keinginan mereka yang sebenar.. Ajaran Yahudi misalnya muncul dalam Syiah melalui akidah arRaj’ah.. ‘menghadapi musuh bersama’. sedangkan hakikat sebenar yang ada dalam diri mereka ialah kebencian kepada Arab dan pemerintahan mereka. sebahagian anasir Parsi berselindung di sebalik penganut Syiah untuk memerangi kerajaan Umawiyah.. saya ingin memetik tulisan Ahmad Amin ‫(والحق أن التشيع كان مأوى يلجاء إليه كل من أراد هدم اإلسالم لعداوة أو حقد ومن كان يريد‬ ‫إدخال تعاليم آبائه من يهودية ونصرانية وزردشتية وهندية كل هؤالء كانوا يتخذون حب أهل البيت‬ ‫ فاليهودية ظهرت فى التشيع بالقول بالرجعة فقال‬:‫ستارا يضعون وراءه كل ما شاءت أهواءهم‬ ‫ إن النار محرمة على الشيعى إﻻ قليال كما قال اليهود والنصرانية ظهرت فى التشيع فى‬:‫الشيعة‬ ‫ ان نسبة اإلمام الى اهلل كنسبة المسيح اليه وتستر بعض الفرس بالتشيع وحاربوا الدولة‬:‫قول بعضهم‬ )‫األموية وما فى نفوسهم إﻻ الكره للعرب ودولتهم‬ “Pada hakikatnya Syiah telah menjadi tempat berlindung bagi setiap mereka yang ingin meruntuhkan Islam kerana permusuhan atau dengki dan mereka yang ingin memasukkan ajaran nenek moyang mereka seperti Yahudi...terkeluar daripada Islam serta berhak kekal dalam neraka. khurafat dan sesat ini perlu didiamkan atas nama ‘pendekatan’. Nasrani. dan Kristian lahir dalam ajaran Syiah melalui pandangan sesetengah puak bahawa kedudukan imam Syiah nisbah kepada Allah Taala sama dengan kedudukan al-Masih nisbah kepadanya..” ‫واهلل ولى التوفيق وهو أعلم بالمهتدين‬ Hakikat Syiah | 115 .. Persoalannnya: Adakah kepercayaan bidaah.. melalui penyebaran akidah khurafat ini di kalangan Ahli Sunah Wal Jamaah yang merupakan satu-satunya kumpulan yang diperakui oleh Rasulullah SAW sebagai “‫? ”الفرقة الناجية‬. ‘menentang Amerika’ dan sebagainya. dalam “‫ ”فجر اإلسالم‬yang mungkin dapat memberi gambaran tentang latar belakang pembentukan mazhab Syiah dan ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya : Bagi mengakhiri tulisan ini.. Syiah berkata bahawa neraka diharamkan ke atas orang-orang Syiah kecuali bilangan yang kecil sahaja seperti apa yang dikatakan oleh Yahudi.. Apakah ada musuh yang lebih besar daripada mereka yang berusaha merosakkan akidah umat Islam dan menghancurkan perpaduannya..

116 | Hakikat Syiah .

PERPADUAN DI ANTARA MAZHAB SUATU FANTASI ATAU IANYA BOLEH DICAPAI? Bekas Pensyarah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) Prof. Abdul Razak Abdul Rahman As-Saadi . Dr.

.

Firman Allah Taala: ْ ْ ْ ‫عت ْ ف‬ [an-Nisa’: 59] .” Ia menegah umat Islam daripada berpecah dan berbalah. Al-Quran meletakkan umat Islam di bawah tajuk ( [al-Anbiyaa’: 92] bermaksud “ Sesungguhnya Agama Islam inilah agama kamu. agama yang satu asas pokoknya.” Di dalam Islam juga terdapat jalan-jalan untuk memadamkan api fitnah dan pergaduhan. dan dalam perpecahan itulah pula rahsia kekalahan dan kemundurannya. ‫ول‬ ‫اللِ والر‬ ‫ش‬ ‫از‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫فإ‬ ‫ل‬ ‫إ‬ ‫وه‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ف‬ ‫ء‬ ٍ َ‫ى‬ ِ ِ ‫س‬ ِ‫ي‬ َ‫ه‬ ُ َّ َ ّ ُ ُ ّ ُ َ َ‫َ ِ َ َ َ مُ ي‬ “ Dan jika dua puak dari orang-orang yang beriman berperang. para sahabat yang ikhlas serta kepada mereka yang menjadi pengikut mereka sehingga hari kemudian. itulah rahsia kemenangan. ِ‫الل‬ ‫األُخرى فقاتلوا التي تبغي‬ َ‫ت َ ِ َ ِ ىَ َ ِ ّ ه‬ َّ ‫ح‬ َ ِ َ ِ َّ ُ ِ َ َ َ Hakikat Syiah | 119 . Sesungguhnya umat Islam adalah umat yang satu dalam kesatuan.” Dalam Islam ada undang-undang dan hala tuju yang jelas mengatur kaedah-kaedah perpaduan dan menolak perbalahan serta mempunyai rawatan yang berguna dalam menyelesaikan perselisihan dan perbalahan. maka ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ‫تإ‬ ْ ‫ٱقتتلوا فأ‬ ْ ‫صلحوا ب‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫اه‬ ‫د‬ ‫ح‬ ‫غ‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫إ‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ني‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ؤ‬ ‫ٱل‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ان‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫ٓائ‬ ‫ط‬ ‫ن‬ ‫إ‬ ِ َ ِ‫و‬ َ‫م ِ ِ َ َ َ ُ َ َ ِ ُ َ هَ ُ َ َ ِ َ َ ِ َ ُ َ َ ى‬ ِ ِ ُ َ ََ ْ َ ْ ‫يء إل ٓأ‬ ْ ٓ ٰ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ى‬ [al-Hujurat : 9].‫بسم اهلل الرحمن الرحيم‬ Segala puji bagi Allah yang menegakkan yang hak dan membatalkan yang batil. Firman Allah Taala: ْ ْ ً ‫م أم‬ ً ‫حد‬ ‫دون‬ ‫نا‬ ‫ة وأ‬ ‫ة وا‬ ُ ْ‫ك‬ ِ ِ‫ذ‬ ِ ‫ه‬ َ ِ ) ُ ُ ُ ُ ‫كم فَاعب‬ ُ‫ب‬ َّ ‫إ‬ َ ّ‫ر‬ َ َّ ُ ‫ه أ‬ َ ‫ن‬ ّ َ ُ ‫مت‬ َ َ َ [Ali Imran : 103] “Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah (Agama Islam) dan janganlah kamu berpecah belah. ‫ت‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫الل‬ ‫ل‬ ‫ب‬ ِ ِ ِ ِ َ‫ه‬ ِ ّ َ‫م‬ ُ َ ‫و‬ َ َّ َ َ َ َ “Kemudian jika kamu berbantah-bantah (berselisihan) dalam sesuatu perkara maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada (Kitab) Allah (al-Quran) dan (Sunah) Rasul-Nya. firman Allah Taala: ْ ْ ‫اعتصموا بح‬ ً ‫جي‬ ‫فرقُوا‬ . dan Allah Tuhan kamu. maka sembahlah kamu akan Daku. selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW penghimpun yang terdahulu dan yang kemudian juga ke atas keluarganya yang dimuliakan.

mencukupi syarat-syarat yang ditetapkan di dalam kitab Allah dan sunah rasul-Nya. Allah telah membimbing mereka kepada kesahihan akidah dan memperlihatkan kepada mereka kerosakan ahli-ahli bidaah. Adapun perselisihan yang dikeji itu ialah perselisihan yang bertentangan dengan ketulusan al-Quran dan al-sunah serta menjauhkan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan. sunah mahupun yang telah diijmakkan oleh umat. Ini jelas menunjukkan toleransi Islam dan kelembutannya yang mana ianya sesuai pada setiap masa dan tempat.” Perselisihan di dalam Islam itu ada yang dipuji dan yang dikeji. ‫فظُون‬ ِ ‫ل لَحا‬ َ‫نَا ه‬ ِّ ‫نَا نحن نزلنا ا‬ ِ ‫ذلكر و‬ ِ ّ‫إ‬ ّ‫إ‬ “Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan al-Quran dan Kamilah yang memelihara dan menjaganya. sama ada pada iktikad.damaikanlah di antara keduanya. mengakui mereka adalah Islam akan tetapi pada hakikatnya mereka menentang Islam dari semua sudut sama ada percakapan mereka. Ini disebabkan beliau telah bersungguh-sungguh untuk mendapatkan hukum syarie bagi permasalahan furu’ yang tiada nas padanya. Telah muncul dalam lipatan sejarah Islam kumpulan-kumpulan dan mazhab-mazhab yang bernaung kepada Islam. Tetapi Allah SWT menjamin memelihara kitabNya dan juga agamaNya. Ketika itu mujtahid berkenaan akan mendapat dua ganjaran sekiranya ijtihadnya tadi betul dan satu ganjaran sekiranya ijtihadnya itu tersalah. Apa sahaja yang diseru mereka ini atas nama Islam atau mendakwa bahawa mereka adalah pelindung Islam sebenarnya mereka ini adalah pendusta. Allah juga turut mempertahankan kesucian apa yang telah ditetapkan di dalam al-Quran. jika salah satunya berlaku zalim terhadap yang lain. Dipuji sekiranya perselisihan itu terhasil daripada satu ijtihad yang sahih. Firman Allah Taala: [al-Hijr : 9]. perbuatan mahupun percakapan. Tiada terdapat nas padanya sama ada dalam masalah furu’ atau usul (dasar).” Allah SWT telah memudahkan bagi umat Islam yang memperbaharui urusan agama mereka dengan memperkukuhkan akidah mereka. Kumpulan dan mazhab ini ada yang telah lenyap dan ada juga yang masih kekal hingga ke hari ini di samping ada pula kumpulan dan mazhab baru yang muncul. maka lawanlah puak yang zalim itu sehingga ia kembali mematuhi perintah Allah. Firman Allah Taala: َ َ ُ َ َ ْ َ َّ َ ُ ْ ْ َ 120 | Hakikat Syiah . munafik dan balasannya neraka yang paling bawah. perbuatan mahupun iktikad mereka.

tidak menghimpunkan dan dari yang menjauhkan. iaitu kedua-duanya mesti bersatu bukannya berpecah. Sesungguhnya setiap maklumat berkaitan Ahli Sunah mahupun Syiah telah diambil daripada sumber-sumber yang muktamad dan diperakui di kalangan kedua-dua pihak tersebut. Di sini saya akan mengemukakan isu secara ringkas berkaitan mempererat hubungan di antara Ahli Sunah dan Syiah sehinggalah nampak jelasnya kebenaran dan mengenal jalan yang lurus.“Dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru (berdakwah) kepada kebajikan (mengembangkan Islam) dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik. Sebelum saya memulakan kajian ini terlebih dahulu saya ingin menjelaskan perkara yang berikut: 1. ada sebahagian daripada mereka yang benar-benar ikhlas. serta melarang daripada segala yang salah (buruk dan keji). Ada juga sebahagian mereka itu yang menipu berselindung di sebalik seruan tersebut bertujuan ingin mengheret pihak yang benar kepada kesalahan akidah dan kepada amalan-amalan yang ditegah. tidak mendekatkan. Tetapi apa yang terselindung di sebalik seruan ini. Dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya.‫لحون‬ ُ‫ك م‬ ِ َ‫وأُول‬ َ ‫ئ‬ ُ ِ ‫مف‬ ُ ‫ه ُال‬ َ َِ ُ Hakikat Syiah | 121 . Ianya bagi membolehkan kajian yang dibuat lebih terperinci. hendaklah tidak mengikut sentimen dan hala tuju seseorang individu bahkan tajuk hendaklah dikaji mengikut asas-asas ilmiah yang betul berpandukan kepada dalil-dalil dan sumber rujukan yang asal. menghubungkan bukannya memutuskan.” Pada topik ini kita akan berbincang berkenaan perkara yang mengerat hubungan dan perpaduan di antara Ahli Sunah dan Syiah. Sesungguhnya di sana terdapat seruan dan percubaan-percubaan yang mengajak kepada perkara tersebut dengan suatu hala tuju yang jelas serta sebab-sebab yang boleh diterima oleh kedua-dua pihak. ْ ْ ْ‫ْ ير‬ ْ ٌ ْ ْ‫ه‬ ْ‫ْ ر‬ ْ ْ ْ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ي‬ ‫و‬ ‫وف‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫ال‬ ‫ب‬ ‫ون‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫و‬ ‫خ‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫إ‬ ‫ون‬ ‫ع‬ ‫د‬ ‫ي‬ ‫ة‬ ‫م‬ ‫أ‬ ‫م‬ ‫ك‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ك‬ ‫ت‬ ِ ُ َ ‫ول‬ ِ َ َ َ َ َ ِ ُ َ ِ َ ُ ُ َ َ ِ َ َ‫ُ ُ ّ َ َ ُ َ ِ ى‬ ْ ْ ْ َْ ‫المنكر‬ [Ali Imran : 104]. Setiap kajian ilmiah yang adil. bersungguh-sungguh untuk menghindarkan perselisihan serta membersihkan apa yang bersangkut paut dengan kedua-dua mazhab daripada perkara yang boleh memisahkan. Selain daripada itu pendapat setiap pihak hendaklah daripada sumber yang diperakui oleh pihak tersebut bagi mengelakkan berlakunya ketidakadilan terhadap mana-mana pihak. jauh daripada sentimen-sentimen kemazhaban fahaman khas.

hubungan sosial dan kekeluargaan tetap ada di kalangan orang-orang awam bagi kedua-dua mazhab ini. Adapun konflik yang berlaku adalah hasil daripada sangkaan semata-mata disebabkan kedua-dua pihak telah hidup dalam keadaan berasingan dalam tempoh yang agak panjang. saya adalah keturunan ahlu al-bait nabi yang suci daripada zuriat Hasan Al-Mujtaba bin Ali Al-Murtada keturunan Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah. Saya saling menziarahi mereka. 3. perselisihan agama ataupun mazhab tidaklah merosakkan persahabatan dan tidak juga mencetuskan permusuhan. Kumpulan ini berpendapat bahawa perpaduan boleh dicapai dan perselisihan atau khilaf dalam masalah furu’ tidaklah membawa kepada perbalahan. Kehidupan bermasyarakat berlainan dengan hala tuju akidah kerana manusia adalah bersaudara dalam erti kata kemanusiaan. mereka tidak mendalami ideologiideologi mazhab. Apa sahaja yang berlaku sama ada erat atau renggangnya hubungan berpunca daripada perkara ideologi dan juga akidah bukannya di sebabkan dasar hubungan sosial. walaupun begitu. Adapun sifat saya sebagai seorang pengkaji saya mempunyai hubungan yang baik dengan ulama-ulama Syiah dan orang awamnya. Sesungguhnya ideologi kajian ini ditujukan kepada pemikir-pemikir dan kedua-dua ulama daripada kedua-dua pihak kerana mereka adalah dipertanggungjawabkan untuk memimpin dan membimbing yang lain. Di samping itu juga. Manakala orang-orang awam yang menganuti mazhab-mazhab ini. akidah dan juga tidak memahami tentang pemikiran kajian ini. bertukar-tukar pendapat seperti mana juga hubungan saya dengan ulama-ulama Ahli Sunah dan orang awamnya. Semua ini tidaklah bermakna persamaan dari sudut akidah dan metode.2. salah sangka mahupun tuduh menuduh kerana memutuskan hubungan sesama Islam adalah 122 | Hakikat Syiah . Perselisihan cuma di dalam permasalahan fiqh. putus hubungan . Di sini saya ingin mengemukakan soalan yang jelas tujuannya: Adakah di sana ada perselisihan di antara Ahli Sunah dan Syiah? Bagi soalan ini ada dua jawapan yang berbeza: Jawapan Yang Pertama: (Oleh Kebanyakan Orang Dari Kedua Pihak Ini) Tiada perselisihan di antara Ahli Sunah dan Syiah di dalam perkara dasar (usul) iman ataupun rukun Islam ataupun perkara-perkara yang perlu diketahui di dalam agama. pendapat-pendapat dan kefalsafahan yang mana tiada hubungannya dengan prinsip-prinsip akidah atau tiada perselisihan langsung sebenarnya.

s 106-108 dan Muhammad Bahjah Al-Baithar ” ‫“اإلسالم والصحابة الكرام بني السنة والشيعة‬m. 1386H. 3 Lihat Ibnu Taimiyah. Sulaiman Dunya. sesungguhnya kita pada hari ini perlu meneliti semula pandangan-pandangan ini kerana seruan ke arah mempererat lagi hubungan terus diperbaharui pada masa kini yang mana ianya telah dilakukan oleh orang persendirian mahupun badan atau pertubuhan-pertubuhan tertentu. Manhaj al-Sunah jld.‫ )جواز التعبد مبذهب الشيعة اإلمامية‬Bil.‫ محمد آل كاشف الغطا‬. Muhammad Jawad Mughniyah dalam mukadimah kitab ”‫ – “الدعوة اإلسالمية إلى وحدة أهل السنة واإلمامية‬tulisan alKhanizi. ulama Syam. 1 m. Umat Islam tidak mendapat sebarang apa pun melainkan kegagalan dan kelemahan1.s 128. Ini kerana setiap pihak giat berdakwah untuk mazhab mereka. setiap pihak berpegang dengan pegangan mereka sendiri. Syeikh Muhammad Bahjah Al-Baithar. 2. Berdasarkan apa yang terdahulu. Syiah bersungguh-sungguh dalam berdakwah untuk mazhab mereka di kawasan yang mempunyai kepadatan penduduk dari kalangan Ahli Sunah sama ada di negara Islam atau sebaliknya. Jawapan Yang Kedua : (Kumpulan Yang Lain di Kalangan Ahli Sunah dan Syiah) Terdapat perselisihan di antara kedua-dua pihak. Ini adalah pandangan sebahagian besar kedua-dua belah pihak seperti Syeikh Muhammad Zahid Al-Kausari. Muhammad Taqi Al-Qummi dalam mukadimah kitab ”‫ “بني السنة والشيعة‬tulisan Dr. jld. Majalah Menara. hukum dan sumber yang diperolehi. hukum-hukum prinsip asas agama tanpa terheret di belakang seruan Syiah yang dilengkapi dengan kemewahan. Syeikh Muhammad Al-Khalisi di Iraq.satu penyakit yang memburukkan umat Islam. 93. Dengan meninggalkan segala perdebatan atau dialog adalah merupakan jalan yang terbaik untuk memadamkan api fitnah.al-Emiriyah. Lihat Fatwa Syeikh Mahmud Syaltut ( ‫ رسالة اإلسالم‬. tiada faedah dalam menganjurkan seminar-seminar dan rundinganrundingan. Tiada lagi jalan penyelesaian. Manakala Ahli Sunah. Jadi setiap pihak dengan mazhab mereka sendiri dan di sana ada kehidupan serta kerjasama dalam urusan harian sepertimana negara-negara lain yang berlainan agama dapat menjalankan kerjasama. m. mereka bersungguh-sungguh memelihara jamaah mereka mempertahankan akidah. m. Dr. cet. Ahmad Rini Dahlan ”‫ “كيفية الرد على الروافض‬dan Majalah ”‫“العرفان الشيعة‬.32. jurang pemisah amatlah besar pada sudut akidah. jld.s 104.s 116. ”‫“مسألة التقريب بني أهل السنة والشيعة‬ 2 Al-Kauthari ”‫ “مقاالت‬m. ini menjadikan jalan-jalan untuk mempererat dan memperpadu tertutup. 1 Hakikat Syiah | 123 . Nasir bin Abdullah bin Ali Al-Qafari. Syeikh Rasyid Redha 2 dan yang terdahulu daripada mereka iaitu Syeikh Al-Islam Ibnu Taimiyah dan lain-lain3.s 72.

Irfan Abdul Majid Rahimahullah berpendapat bahawa dakwah atau seruan kepada penyatuan akidah adalah berbalik pada usul yang dicetuskan oleh kumpulan-kumpulan pelampau Syiah yang mana mereka ini cuba menggabungkan akidah Islam dengan pemikiran-pemikiran yang diambil daripada agama-agama dan falsafah yang lain seperti Yahudi.Pertubuhan yang menyeru kepada perpaduan : jenis pertubuhan. Irfan Abdul Majid. Nasrani. PERKARA YANG PERTAMA : PERTUBUHAN YANG MENYERU KEPADA PERPADUAN DI ANTARA AHLI SUNAH DAN SYIAH Di antara sebahagian misi-misi Islam ialah terdirinya masyarakat Islam yang bersatu. Dr. Dr. Maka mereka telah menemui hasil daripada percubaan ini apa yang dikenali dengan al-dawair al-funusiyyah 4 yang cenderung kepada penyatuan dan percantuman. dorongan.Perkara-perkara utama yang diperselisihkan dan sejauh kemungkinan menghilangkannya untuk mencapai perpaduan.s 80.Sumber rujukan asal yang menjadi pegangan dan sandaran kepada Ahli Sunah dan Syiah serta sejauh mana kemungkinan mereka boleh berundur daripada pegangan tersebut demi mencapai perpaduan. Dr.s 186.Rumusan dan penyelesaian. m. 3. aktiviti-aktiviti dan kewangan.1. Nasir Al-Qafari berkata “percubaan untuk menyatukan kedua pihak ini adalah satu permasalahan yang telah lama dan saya tidak tahu sesiapapun mengambil berat untuk merekodkan realitinya mana 4 5 Lihat al-Nasyar ”‫ “نشأة الفكر الفلسفي‬jld. Majusi dan falsafah Yunani. ”‫ “ نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها‬m. 124 | Hakikat Syiah . Kemudian ianya berkembang di tangan kumpulan al-Batiniyyah dari pecahan al-Ismailiyyah dan juga jamaah Ikhwan al-Safa wa al-Qaramitah5. para sahabat mereka semuanya bersatu serta menolak apa sahaja pendekatan yang membandingkan antara baik dan buruk juga perbandingan di antara yang hak dan yang batil. Beginilah keadaan kehidupan pada keluarga nabi. 2. Sudah menjadi lumrah di sana ada badan atau pihak yang ikhlas lagi tulus berperanan sebagai peng'islah' perkara-perkara yang fasad di kalangan orang-orang muslim dari sudut hubungan-hubungan mereka tidak meliputi sudut akidah dan agama.Stuktur kajian ini memerlukan kepada empat perkara berikut : 1. 4.

dan tidak juga untuk mengkajinya kerana permasalahan ini banyak pecahannya dalam buku Tawarikh”6. Di sini akan dipaparkan sebahagian badan pertubuhan pada masa dahulu mahupun kini yang berusaha mencuba mempererat hubungan antara Ahli Sunah dan Syiah. PERTUBUHAN UNTUK MISI PERPADUAN PADA ZAMAN DAHULU: 1. Syeikh Al-Tusi Meninggal pada tahun 460H yang digelar oleh Syiah dengan Syeikh AlTha’ifah, pengarang dua kitab hadis dari kitab-kitab utama Syiah yang empat. Berkata Syeikh Muhammad Abu Zuhrah “ Al-Tusi adalah orang yang pertama cuba untuk menyatukan ideologi dan psikologi di antara Syiah Dua Belas dan orang muslimin”7. 2. Al-Tabrasi Meninggal pada tahun 548H. Beliau adalah salah seorang Syeikh Syiah yang digelar dengan Amin al-Islam. Beliau adalah pengarang kitab Tafsir Majmu’ al- Bayan fi Tafsir al-Quran. Dr. Mahmud Basyuni Faudah mengatakan bahawa seruan untuk mempererat ini sebenarnya telah lama wujud sehingga kurun yang ke-6H iaitu pada zaman Al-Tabrasi. Beliau berpendapat bahawa Al-Tabrasi adalah orang yang pertama meletakkan batu asas bagi mempererat hubungan antara Ahli Sunah dan Syiah dalam bentuk gambaran yang terbuka dan psikologi yang tenang bagi menghilangkan jurang di antara mereka. Metode pentafsirannya adalah berdasarkan kepada sumber-sumber daripada kedua-dua pihak yang menjauhkan unsur-unsur pelampau. Beliau juga mengikut Al-Tusi dalam kaedah pentafsirannya8. Tetapi Ibnu Tawus salah seorang ulama besar Syiah pada zaman dahulu dan juga Al-Nuri Al-Tabrasi (meninggal 1320H) mereka berdua mengaku bahawa tafsir Al-Tusi berdasarkan prinsip al-taqiyyah. Sebagai bukti beliau telah menolak berhujah dengan riwayat Ahli Sunah dan menolak periwayatan Zaid bin Ali bin Hassan r.a. sedangkan Zaid dari golongan

Al-Qafari, Nasir, “ ‫“ مسألة التقريب بني أهل السنة والشيعة‬, jld.2, m.s 145. Abu Zahrah, Muhammad, ”‫ “اإلمام الصادق‬m.s 464. 8 Al-Qafari, Nasir, “ ‫ “ مسألة التقريب بني أهل السنة والشيعة‬,jld. 2, m.s 148, tesis Dr. Falsafah, Dr. Mahmud Baisuni Al-Tabrasi mufsara. m.s 10
6 7

Hakikat Syiah | 125

ahlu al-bait yang utama yang mana Ahli Sunah telah ijmak, ini kerana Zaid bukan golongan Jaafari. Beginilah cara dan metode pentafsiran Al-Tabrasi. Percubaan Al-Tusi dan Al-Tabrasi ini dengan menggunakan pendekatan al-taqiyyah telah membawa kepada penyebaran akidah Syiah di kalangan orang-orang muslimin. Adapun Al-Majlisi dalam kitabnya al-Bihar iaitu salah satu daripada kitab-kitab hadis Syiah yang lapan telah menulis satu bab khas berkenaan larangan mengambil periwayatan Ahli Sunah melainkan untuk berhujah dengan mereka. Cara ini jugalah yang dilakukan oleh Al-Tusi dan Al-Tabrasi9. 3. Siri Perdamaian di Antara Ahli Sunah dan Syiah di Baghdad Sejarah menunjukkan bahawa perpaduan pernah berlaku di antara Ahli Sunah dan Syiah pada kurun ke-5H selepas berlakunya konflik yang hebat di antara kedua-dua pihak di Baghdad yang bermula pada tahun 338H. Ianya merupakan fitnah yang pertama berlaku. Pada tahun 437H, Ahli Sunah dan Syiah bersepakat untuk menentang puak Yahudi di Baghdad. Persepakatan ini hanya berlaku di kalangan orang awam sahaja bukannya ulama. Sedangkan Islam memberi hak kepada ahli kitab, oleh sebab itu pakatan ini terhenti pada tahun 439H yang mana pada masa itu berlaku sekali lagi fitnah besar yang mengorbankan ramai jiwa10. Pada tahun 442H, berlaku perdamaian sekali lagi. Mereka bersamasama menziarahi kubur Saidina Ali, dan puak Syiah di Al-Karkh mula redha terhadap para sahabat. Mereka telah mula bersolat di Masjid Ahli Sunah. Telah berkata Ibnu Katsir bahawa perkara ini benar-benar menakjubkan, perkara ini tidak mungkin berlaku melainkan ianya adalah al-taqiyyah11. Dr. Nasir Al-Qafari pula berkata “bukti yang jelas bahawa perkara ini adalah al-taqiyyah ialah selepas setahun daripada perdamaian itu (tahun 443H), puak Rawafid telah mendirikan tugu yang ditulis padanya dengan tulisan emas, Muhammad dan Ali adalah sebaik-baik manusia, siapa yang redha dengan mereka sesungguhnya dia telah bersyukur, sesiapa yang ingkar maka kafirlah ia” 12. Ini satu pengkafiran yang jelas kepada mereka yang mengutamakan khalifah yang bertiga daripada Saidina Ali. Kenyataan ini juga jelas
Sumber terdahulu Ibnu Katsir, al-Bidayah wa al-Nihayah, jld.12, m.s 56 11 Sumber terdahulu 12 Ibnu Katsir, al-Bidayah wa al-Nihayah, jld.12, m.s 56, Al-Qafari Nasir, ”‫ “مسألة التقريب بني أهل السنة والشيعة‬, jld. 2 m.s 151
9 10

126 | Hakikat Syiah

menunjukkan bahawa Saidina Ali lebih utama daripada para anbiya’ dan rasul. Ekoran daripada itu tercetus semula fitnah. Kemudian mereka berdamai semula untuk kali yang ketiga pada tahun 448H, selepas itu berlaku semula konflik disebabkan puak Syiah mencaci para sahabat dan mengkafirkan mereka pada upacara Hari Asyura. 4. Percubaan-percubaan Oleh Pemimpin Untuk Misi Perpaduan Khalifah Makmun telah melakukan percubaan untuk mengeratkan hubungan di antara kedua-dua pihak iaitu pada ketika beliau menyerahkan pucuk pimpinan kepada Ali Al-Redha bin Musa bin Jaafar Al-Sodiq, tetapi kewafatan Al-Redha pada tahun 203H menyebabkan misi itu tidak terlaksana. 5. Persidangan Al-Najaf Ia adalah satu persidangan yang terbesar yang pertama seumpamanya di dalam sejarah umat Islam sepertimana yang disifatkan oleh Muhibuddin Al-Khatib 13. Persidangan berlangsung di Al-Najaf pada hari Khamis 25 Syawal 1156H kurun yang kedua belas hijrah. Menghimpunkan wakil-wakil dari kedua belah pihak, presidennya ialah ulama terkenal Iraq Al-Syeikh Abdullah AlSuwaidi (meninggal tahun 1174H). Persidangan ini di bawah pemantauan dan penyeliaan Nadir Shah (meninggal tahun 1747M) merupakan salah seorang Raja Parsi yang agung selepas kewafatan Abbas Al-Sofwi. Persidangan ini berlangsung di Masqaf berhampiran kubur Saidina Ali di Bandar Al-Najaf, Iraq. Telah menghadiri persidangan ini ulama Ahli Sunah daripada Iran, Afganistan, negara-negara di antara dua sungai dan hadir bersama menyaksikan orang Arab dan bukan Arab termasuk Turkistan yang mana jumlah mereka ke semuanya dianggarkan melebihi 60,000 orang. Dalam persidangan Ibnu Al-Suwaidi mufti Ahli Sunah telah menang dengan kemenangan yang besar. Sempena kemenangan itu didirikan solat Jumaat di Bandar Al-Najaf. Persidangan ini telah direkodkan dan diterbitkan dengan tajuk “Persidangan al-Najaf”.

13

Majalah al-Fathu, jld.17, m.s 665

Hakikat Syiah | 127

3. salah seorang ulama Syiah di Qum Iran. Jamaah ini berpusat di Mesir kemudian di Karachi pada tahun 1948M. sedangkan Al-Majlisi menulis di dalam kitabnya al-Bihar di dalam bab “kelebihan al-Rafidah dan pujian terhadap nama tersebut ”15. mereka juga redha terhadap para sahabat. Merekalah sebenarnya yang membenci para sahabat.s 96 128 | Hakikat Syiah .m. Dar al-Taqrib Baina al-Mazahib al-Islamiyyah Pertubuhan ini berpusat di Mesir. ianya telah ditubuhkan pada tahun 1364H oleh Muhammad Taqi Al-Qummi.s 171. Nasir.2. 2. Al-Bihar. ”‫ “النحلة محمدية‬m.PERTUBUHAN UNTUK MISI PERPADUAN PADA ZAMAN SEKARANG: Banyak percubaan-percubaan baru pada zaman sekarang dalam misi mempererat hubungan di antara Ahli Sunah dan Syiah. Nama ini turut disokong oleh ulama-ulama Syiah pada masa kini.Mahmud Malah. Ia dilaksanakan badan pertubuhan dan perseorangan. BADAN PERTUBUHAN: 1. antara perancangannya ialah aspek pemahaman mazhab Islam mengikut pendekatan yang sama dilakukan oleh ‫ دار التقريب المذاهب اإلسالمية‬di Mesir. ”‫ “مسألة التقريب بني أهل السنة والشيعة‬jil. Adapun Syiah mereka menyintai keduadua khalifah (Abu Bakar dan Umar). 14 15 Al-Qafari. Jamaah Ikhwatul Islamiyyah Telah ditubuhkan pada tahun 1937 oleh Muhammad Azmi. usaha ini menyebabkan ramai daripada kalangan orang yang terkenal terlibat dalam menjayakan misi dan dakwahnya ini14 . beliau seorang pengikut “Batini Isma’ili”. Pertubuhan ini telah banyak menerbitkan majalah antaranya majalah risalah al-Islam yang diterbitkan di Mesir. Beliau telah menyeru kepada penyatuan umat Islam.s 4 Al-Majlisi.48. Dar Al-Insaf Telah diasaskan pada tahun 1336H. Kitab ini mempunyai dua jilid tetapi kitab ini mempunyai kesilapan. Seruan beliau ini telah mendapat sahutan sekumpulan ulama di Mesir serta mereka meminta agar fekah Syiah diajar di Universiti Azhar di samping mazhab Ahli Sunah. Dalam kitab ini ada menegaskan bahawa puak al-Rafidah telah hilang dan lenyap. m. jld. Dar Al-Insaf telah menerbitkan beberapa kitab antaranya ‫ اإلسالم بين السنة والشيعة‬.

m.s 169. tahun ketiga. Majalah Risalah al-Islamiah. Muhammad Syeikh Al-Subki juga adalah antara mereka yang keluar daripada jemaah ini. Muhammad Al-Bahi. Usul. beliau telah menyeru Ahli Sunah agar kembali kepada ajaran Syiah lapan dan meminta agar fekah Syiah diajar di negara Mesir serta beliau juga meminta supaya diajar akidah mereka serta menyeru Ahli Sunah mengiktiraf persoalan alImamah di sisi mereka16. Demikianlah berlakunya penyebaran kitab-kitab fekah Syiah di Mesir.s 403 Sumber terdahulu. Beliau menegaskan bahawa jamaah ini telah memfokuskan aktivitinya kepada menghidupkan ajaran-ajaran Syiah iaitu Fekah. Dar Ahlu al-Bait Telah ditubuhkan oleh salah seorang pelajar Al-Rifa’i Al-Husaini yang telah menggelar dirinya dengan gelaran “Imam al-Syiah di Republik Arab Mesir”. ”‫ ”الفكر اإلسالمى واجملتمعان املعاصرة‬m. Ekoran itu menyebabkan sebahagian daripada ahli-ahlinya yang ikhlas telah pun menarik diri daripada jamaah ini dan memperingatkan kepada yang lain akan bahayanya mereka ini kepada Ahli Sunah. tahun kedua. Tafsir serta menerbitkan artikel-artikel yang menyeru perpaduan di kalangan umat Islam berbanding memfokuskan aktivitinya kepada ajaran dakwah yang dibawa oleh al-Quran18 Selain daripada Dr. 3. Beliau telah menyebarkan fahaman-fahaman Syiah melalui kitab-kitabnya serta menghidupkan perayaan-perayaan dan memperkenalkan mazhab ini kepada golongan pemuda atas nama kecintaan terhadap ahlu al-bait. Begitu juga dengan Al-Syeikh Muhammad Irfah ahli majlis ulama. m. Seperti mana yang telah dilakukan sebelum ini oleh Al-Qummi yang menyeru kepada Ahli Sunah agar menerima akidah Syiah dan juga pandangan-pandangan mereka17. 4. jld.s 439 16 17 Hakikat Syiah | 129 .1369H 18 Muhammad Al-Bahi.2.Al-Qummi adalah orang yang terakhir daripada tiga orang yang dihantar oleh Iran ke Mesir dalam menjulang syiar Islam dan penyatuan dalam abad ini. Majalah al-Taqrib telah menerbitkan satu kajian yang panjang ditulis oleh salah seorang ulama Syiah di Iran Muhammad Saleh Al-Ha’iri. jld. Beliau telah menyedari tentang objektif-objektif jemaah ini selepas empat tahun menyertainya. Antara mereka yang keluar daripada jamaah ini ialah Dr. Syeikh Taha Muhammad Al-Sakit dan ulama selain daripada mereka yang turut keluar setelah mengetahui tujuan jemaah ini. Apabila Al-Qummi telah meninggal dunia terhentilah aktiviti-aktiviti Dar al-Taqrib.

130 | Hakikat Syiah . Al-Syeikh Muhammad Abduh Beliau adalah antara pelopor utama dalam mengetengahkan ideologi ini yang bertujuan untuk memperdekatkan Syiah kepada kebenaran. Mustafa Siba’i Beliau telah bekerjasama dalam misi ini dengan sebahagian ulama Syiah dan telah berusaha untuk mengadakan konvensyen Islam untuk tujuan tersebut.s 10. Yang mencetuskan konflik ini sebenarnya ialah Muhsin Al-Ameen Al-A’mili ekoran ini mendorong Muhammad Rashid Ridha untuk menjawab segala penipuan puak Syiah. 31/290 Mustafa Al-Siba’i. m. Syeikh Al-Siba’i juga berkata “aku sungguh terkejut dengan pendirian Abdul Hussain dalam percakapan dan penulisannya. kafir dan ahli neraka. Muhammad Rashid Ridha Beliau yang pada mulanya begitu bersemangat tetapi pada akhirnya beliau merasakan adanya rintangan daripada ulama-ulama Syiah yang tidak bersetuju terhadap apa sahaja yang menafikan kemaslahatan mereka dari sudut kewangan dan kedudukan mereka19. Mereka tidak berhenti daripada memfitnah Ahli Sunah dan khalifah al-Rasyidin. 19 20 Majalah al-Manar. beliau telah terkejut dengan penyertaan ulamaulama Syiah bersama-sama beliau adalah semata-mata lakonan di dalam konvensyen dan dalam majlis-majlis rasmi sahaja sedangkan mereka masih terus menerus mengutuk dan bersangka buruk terhadap para sahabat sepertimana yang telah ditulis oleh ulama mereka Abdul AlHussain Syarafuddin Al-Musawi yang telah mengutuk Abu Hurairah dalam penulisannya dan menyifatkan Abu Hurairah sebagai munafik. Beliau juga telah melakukan lawatan rasmi terhadap ulama-ulama kedua belah pihak serta telah memperkenalkan fekah Syiah dalam penulisannya dan ceramah-ceramahnya di Kuliah Syariah Universiti Damsyik. Pendirian beliau ini tidak menunjukkan sama sekali keinginan untuk mempererat hubungan dan melupakan perbalahan yang lalu”20.MISI PERPADUAN OLEH INDIVIDU: 1. 3. ”‫“السنة ومكانتها في التشريع اإلسالمى‬. 2. Dalam pada itu.

al-Wasyiah. Tapi dalam masa yang sama beliau masih berpegang teguh dengan mazhab Syiah. 5. m. m. Abdul Al-Hussain Syarafuddin Al-Musawi Beliau adalah salah seorang daripada ulama Syiah yang bersemangat menyeru kepada mempererat hubungan sesama muslimin tetapi dalam masa yang sama beliau telah menerbitkan kitab-kitab yang penuh dengan kata-kata fitnah dan tohmahan terhadap para sahabat r. Beliau juga telah mengarang sebuah kitab yang bertajuk al-Fusul alMuhimmah. Penulisan ini adalah untuk mempertahankan kemuliaan umat dan agama21.a. menyeru Ahli Sunah agar beriman dengan akidah mereka. tetapi tidak seorang pun yang memberi respon terhadap percubaannya itu melainkan seorang ulama Syiah dari Basrah yang menyahutnya dengan lebih penghinaan. dalam isu pemilihan mereka.s 65 23 Al-Khalis. Ekoran kejadian ini Shaikh Jarullah telah menulis satu kitab yang bertajuk “ ‫“ الوشيعة في نقد عقائد الشيعة‬. ”‫”اإلسالمى فوق كل الشىء‬. manakala imam 12 adalah daripada rukun iman. katakata fitnah terhadap para sahabat yang lebih dahsyat lagi berbanding apa yang ada di dalam kitab mereka. Al-Shaikh Musa Jarullah Beliau merupakan salah seorang ulama Rusia yang turut serta dalam mempererat hubungan Ahli Sunah dan Syiah selepas mengkaji kitabkitab Syiah serta pernah bermastautin bersama mereka lebih daripada tujuh bulan.s 39 Al-Khalis. ”‫”االعتصام بحبل اهلل‬. juga antara salah seorang pendakwah yang menyeru kepada penyatuan umat Islam di Iraq22.s 43 21 22 Hakikat Syiah | 131 .4. Allah tidak akan menerima amalan-amalan hambanya melainkan dengan wilayah mereka (imam)23. m. 6. juga pernah berada di Al-Najaf pada hari Asyura’ sehinggakan beliau telah menulis sebuah kitab yang menyeru kepada dunia Islam agar mengiktiraf dan berpegang kepada Syiah sebagai mazhab yang kelima. Mereka juga mendakwa bahawa para sahabat mengasingkan agama Jarullah. Beliau juga telah cuba mendapatkan penyataan daripada ulama-ulama Syiah bahawa mereka tidak bersetuju sebenarnya dengan apa yang dikatakan terhadap mereka berkenaan dengan isu mengkafirkan para sahabat dan penyelewengan al-Quran. Al-Syeikh Muhammad Mahdi Al-Khalisi Beliau adalah antara ulama Syiah pada zaman kini.

" ‫ " الفصول املهمة‬. Beliau telah ditembak oleh puak Syiah tetapi tidak meninggal ketika itu. " ‫" مسألة التقريب‬. Pada tahun 1324H. Walaupun begitu beliau terpaksa menghentikan seruan itu dengan berkata (pada salah satu konvensyen di Qatar) “ bagaimana kita hendak berbaik-baik dan mempererat hubungan dengan puak Syiah sedangkan kita mengatakan para sahabat sepertimana firman Allah Taala ( ‫) رضى اهلل عنهم ورضوا عنه‬ sedangkan Syiah pula mencaci dan memfitnah mereka”.s 217 132 | Hakikat Syiah . Fasih di dalam beberapa bahasa serta mempunyai hasil penulisan yang banyak. 7. Selain itu juga beliau ada mengarang sebuah kitab di dalam bahasa Arab yang berjudul ‫ ”التشيع والشيع”ة‬Kitab ini mendedahkan tentang kebatilan prinsip-prinsip dasar mazhab Syiah dan mendedahkan juga bahawa perselisihan yang berlaku di antara Ahli Sunah dan Syiah adalah disebabkan ketaksuban bukannya berdasarkan hujah yang benar. PENDAKWAH KEPADA PERPADUAN DARI KALANGAN PUAK SYIAH YANG IKHLAS Seorang pendakwah yang dibesarkan di dalam persekitaran dan keluarga Syiah serta beliau juga memegang jawatan penting dalam kehakiman sebagai ketua Hakim. Akhirnya beliau telah dibunuh oleh puak Syiah sendiri25 kerana beliau telah mengetahui hakikat sebenar mazhab Syiah ini. kali ini beliau terkorban kerana tembakan itu. Iran. Beliau adalah contoh yang terbaik dalam menyeru ke arah mempererat hubungan dan dalam memisahkan perkara yang hak dan yang batil.s 96 Al-Qafari. m. Yusuf Al-Qardawi Beliau yang terkenal dengan keperibadian yang tinggi juga turut serta dalam misi mempererat hubungan antara Ahli Sunah dan Syiah. beliau sekali lagi ditembak. Al-Syeikh Dr. m. Beliau juga mengarang kitab-kitab yang lain menggunakan pendekatan yang sama dengan kitab terdahulu. 2. beliau telah dilahirkan di Tibriz. Antara yang diperkatakan oleh Al-Kisrawi ketika beliau masih hidup 24 25 Al-Musawi.dengan politik (urusan pemerintahan) sebab itu mereka tidak memilih pemimpin yang sepatutnya telah ditetapkan oleh nabi mereka24. jld. Beliau banyak menulis artikel yang mendedahkan prinsip asas mazhab Syiah yang mana penulisan beliau itu telah tersebar secara meluas ke negara-negara Arab. Beliau yang dimaksudkan itu ialah Ahmad Mir Qasim bin Mir Ahmad Al-Kisrawi.

ialah bahawa Syiah telah menyeleweng hingga ke tahap kecintaan yang melampau terhadap Saidina Ali dan memusuhi Abu Bakar serta Umar. ”‫”التشيع والشيعة‬. memukulmukul badan mereka. Khomeini mentafsirkan firman Allah Taala : ْ ْ ْ ْ ]an-Nisa : 58[ ‫ها‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫أ‬ ‫ل‬ ‫إ‬ ‫ات‬ ‫ان‬ ‫األم‬ ‫وا‬ ‫د‬ ‫ؤ‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫م‬ ‫ك‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫إن الل يأ‬ ِ ِ َ َ َ‫ى‬ ِ ُ ُ ّ ُ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ‫ِ ّ َ ّ ه‬ “Allah telah menyuruh Rasulullah untuk menyerahkan amanah Al-Kisrawi. mengalirkan darah dan lain-lain lagi perkara yang jauh bertentangan. Antara ideologi-ideologi Khomeini adalah seperti berikut: 1. Ini kerana Al-Khomeini telah mengisytiharkan Iran sebagai negara Republik Islam.s 52 28 Sumber terdahulu 26 27 Hakikat Syiah | 133 . ”‫“احلكومة اإلسالمى‬. Berita ini telah mendapat liputan meluas media massa yang memberi sokongan dan pujian kepada Al-Khomeini lalu menyamakan beliau setanding dengan ketua-ketua atau pemimpin Islam yang terdahulu. tetapi Abu Bakar dan Umar telah menzaliminya26. AL-KHOMEINI DAN IDEOLOGI PERPADUAN Tercetusnya revolusi Iran di bawah kepimpinan Al-Khomeini yang menumbangkan kepimpinan pada ketika itu (1979). Di sana ada suatu riwayat daripada imam mereka bahawa kami (imam) dan Allah ada urusan tertentu yang tidak dapat dicapai oleh para malaikat mahupun para nabi ”27. Khomeini berkata “Perkara pokok dalam mazhab kami ialah bahawasanya imam-imam kami mempunyai kedudukan tinggi yang tidak dapat dicapai oleh para malaikat mahu pun para anbiya’ yang diutuskan. Revolusi ini menggembirakan ramai pihak Ahli Sunah yang menaruh harapan agar ideologi perpaduan dapat diwujudkan.s 17 Al-Khomeini. beliau mula menyebarkan ajaran mazhab dan ideologi Syiah pada dunia Islam. Mereka mendakwa Ali adalah lebih berhak untuk menjadi khalifah. Syiah juga mencipta akidah yang tidak dipersetujui oleh umat Islam. 2. Apa yang berlaku adalah sebaliknya. m. Khomeini berkata lagi “Imam mempunyai maqam yang tinggi dan kerajaannya sendiri yang mana semua makhluk adalah di bawah kawalan kerajaan ini”28. Mereka juga mengadakan upacara khas sempena memperingati Hussain. 3. kemudian mereka memfitnah para sahabat dan mengadakan al-taqiyyah iaitu tipu daya dan nifak. m.

ini bermakna baginda tidak menunaikan risalahnya dengan sempurna..s 92 35 Al-Khomeini. Khomeini berkata pada hak nabi “bahawa para nabi tidak melaksanakan urusan mereka dengan sepenuhnya dan Allah akan mengutuskan pada akhir zaman seorang manusia yang bakal melaksanakan urusan-urusan para anbiya”35.s 60 31 Sumber terdahulu..serta imam-imam. penghulunya dan ketuanya”33..s 22 29 30 134 | Hakikat Syiah . Perbuatan melantik pengganti adalah tugasan baginda dalam melengkapkan syariah”32.“Allah telah mewahyukan kepada nabi agar menyampaikan apa yang diturunkan oleh Allah dalam menentukan pengganti selepas baginda dengan melaksanakan suruhan ini maka dilantiklah Ali sebagai Amirul Mukminin.. sedangkan penduduk Ahli Sunah di Iran tidak Sumber terdahulu. Hassan... ”‫“مسألة املهدي املنتظر‬. Dalam perlembagaan yang telah diputuskan oleh Khomeini iaitu perkara 12 “ agama rasmi negara Iran ialah Agama Islam manakala mazhab negara ialah Mazhab al-Jaafari 12” perkara ini tidak boleh dipinda buat selama-lamanya. 6.1.. m. Tambah beliau lagi “Memperakui keimanan itu menyamai dua kalimah shahadah. Selepas dikebumikan hendaklah diulang sekali lagi talkin yang sama34. hendaklah ditulis pada kain kafan bahawasanya fulan bin si fulan bersaksi bahawa tiada tuhan melainkan Allah tiada sekutu baginya dan Muhammad itu Rasulullah dan Saidina Ali. bacaan pada talkin simati juga dituntut dengan membaca dua kalimah shahadah dan memperakui Imam 12.s 23-24 32 Sumber terdahulu. m. 5. jld.adalah imamnya. Khomeini berkata “Riwayat yang mendustakan sabda Rasulullah seperti periwayatan Samrah bin Jundub mendustakan hadis-hadis yang menyentuh tentang kekeramatan Amirul Mukminin Ali Alaihissalam”30. 7.” kemudian Khomeini berkata lagi..s 75-76 34 Sumber terdahulu... 8. 4...s 19 33 Al-Khomeini. Berkenaan dengan periwayatan hadis para sahabat. pengganti baginda 31 .. ”‫“حترير الوسيلة‬. m.1. m. m. jld..s 81 ”‫“ احلكومة اإلسالمية‬. Khomeini berkata lagi “Kalaulah Rasulullah tidak memilih seorang khalifah untuk penggantinya. m. m.. Hussain.(kepimpinan) kepada mereka yang layak iaitu Amirul Mukminin dan Amirul Mukminin juga akan menyerahkan amanah (pucuk pimpinan) kepada yang akan mewarisinya”29...

Dalam persidangan pertamanya pertubuhan telah memutuskan bahawa rukun Islam ialah dua kalimah shahadah. 1. m. Antara ideologi Khomeini yang tidak bersesuaian dengan misi perpaduan ialah dengan membebaskan diri daripada musuhmusuh Imam 12 iaitu Abu Bakar dan Umar Al-Khattab serta tidak boleh merujuk kepada ulama-ulama Ahli Sunah. puasa pada bulan Ramadan dan haji ke Baitullah. Pertubuhan ini telah ditubuhkan di Iran selepas revolusi Khomeini oleh murid Khomeini dan juga penggantinya Ali Al-Khamenei. Selain daripada itu. menunaikan zakat.s 118 Hakikat Syiah | 135 .jld. Pertubuhan ini juga tidak menyentuh pendirian mazhab Syiah terhadap para sahabat sedangkan perkara ini juga adalah penting. ”‫ “حترير الوسيلة‬. 9. merujuk kepada mereka itu seolah-olah merujuk kepada thoghut. Di masa yang sama di sana telah berlaku percanggahan rukun Islam yang telah disepakati dengan apa yang ditulis di dalam kitab-kitab Syiah. Walau bagaimanapun pertubuhan antarabangsa ini tidak menapis apa yang ada di dalam kitab Syiah berkenaan perkara-perkara yang mengkafirkan Ahli Sunah. 36 Al-Khomeini. penyatuan umat Islam tidak akan tercapai melainkan dengan mendirikan kerajaan Al-Jaafariah di Iran dan di negara-negara lain. Ahli majlis menganggap perkara ini adalah perkara usul (prinsip dasar) yang telah disepakati selain daripada ini adalah dianggap sebagai permasalahan cabang (furu’) yang mana boleh berlaku perbezaan pendapat padanya seperti perbezaan pendapat dalam pemahaman dan pentafsiran al-Quran dan al-Sunah. turut tidak diberi perhatian oleh pertubuhan ini. PERTUBUHAN ANTARABANGSA UNTUK MISI PERPADUAN. mendirikan solat. Begitu juga perkara-perkara khurafat yang terdapat dalam kitab-kitab tafsir mereka. Di samping itu juga Masjidil Haram.kurang daripada 20 juta orang. Selain daripada itu turut tercatat di dalam buku mereka perkara yang lain yang tidak disepakati seperti wilayah. Pertubuhan ini telah mewujudkan satu jawatankuasa untuk kajian dan seminar sehinggakan universiti turut ditubuhkan. Di samping itu juga perbezaan ideologi dan ilmiah pada permasalahan cabang mestilah diasingkan dengan peristiwa berdarah yang pernah disaksikan oleh umat disebabkan perpecahan. Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa mestilah dibebaskan daripada Ahli Sunah kerana mereka menyatakan permusuhan terhadap Amirul Mukminin dan juga para imam36.

»‫ «االنوار النعمانية‬Jld. Berkata Al-Khuie salah seorang sumber rujukan Syiah di Iraq dan di tempat lain “Sesungguhnya periwayatan yang banyak terhadap penyelewengan al-Quran membawa kepada sahih riwayat berkenaan yang mana sebahagian riwayat itu adalah dari mereka yang maksum 37 . Yang Pertama : Al-Quran Al-Karim Tiada perselisihan antara kedua pihak dalam berpegang kepada al-Quran sebagai sumber rujukan. Adapun Syiah mereka telah beranggapan bahawa al-Quran yang ada pada umat Islam sekarang sama ada di dalam mashaf atau yang dihafaz. Ianya dipelihara oleh Allah daripada sebarang penyelewengan atau penukaran. dan sekarang ini ada pada Imam Mahdi Al-Muntazar37. Kemudian beliau telah mewariskan kepada imam yang selepasnya. telah terseleweng. Al-Quran yang sebenarnya ada pada Saidina Ali bin Abi Talib. ini menunjukkan bahawa adanya berlaku penyelewengan di dalam al-Quran”.Kalau begitu apa faedahnya perpaduan dalam situasi sebegini. sedangkan kitab-kitab Syiah menyeru kepada penyatuan mazhab bahkan ianya masih kekal berlaku sehingga ke hari ini di kawasan yang didiami Ahli Sunah. adakah ini yang dikatakan perpaduan? PERKARA YANG KEDUA: SUMBER UTAMA AHLI SUNAH DAN SYIAH SERTA SEJAUH MANA PERPADUAN BOLEH BERLAKU. m. Beliau berkata di dalam kitabnya ini “Sesungguhnya pendapat yang mengatakan alQuran ini adalah terpelihara membawa kepada perkhabaran yang terperinci bahkan mutawatir. yang mana beliau telah mendapat sanjungan daripada ulama-ulama Syiah yang terdahulu mahupun sekarang disebabkan penulisan ini.s 357-362 136 | Hakikat Syiah .2.‫نعمة اهلل اجلزائري الشيعي اإلمامي‬. Pertubuhan ini menyatakan perpaduan tidaklah bermakna menyatukan mazhab-mazhab menjadi satu mazhab. Kitab Syiah yang pertama yang menulis tentang kekurangan dan terselewengnya al-Quran ialah kitab yang ditulis oleh Salim bin Qais. Ahli Sunah telah ijmak akan perkara ini. dalam pada itu ada perbezaan yang penting iaitu Ahli Sunah beriktikad bahawa al-Quran yang ada pada kita sekarang diturunkan kepada Rasulullah dalam bentuk wahyu daripada Allah tiada penambahan mahupun pengurangan.

m. Telah berkata Al-Tabrasi “Mereka yang menyelewengkan al-Quran ialah Abu Bakar. Di samping itu juga nama-nama orang munafik turut dihapuskan. daripada Abu Abdillah (Ja’far Al-Sadiq) firman Allah Taala. Di dalam kitab al-Kafi karangan Al-Kulaini. ‫ باب النوادر‬. Al-Kulaini berkata “Daripada Hisham bin Salim daripada Abi Abdullah sesungguhnya al-Quran yang dibawa oleh Jibril kepada Muhammad adalah 17000 ayat”40. ‫ فصل اخلطب في حتريف الكتاب‬. ‫ة‬ ‫ض‬ ‫األر‬ ٍ ‫كا‬ ِ ‫ور‬ ِ َ ‫مش‬ ِ‫ك‬ ُ َ‫مث‬ ِ ُ ‫لن‬ َ ‫ه‬ َ َ ِ َ َ َ ّ ُ ُ ُ َ‫ّ ه‬ ْ ‫ )فهيا م‬ialah Al-Hassan. Adapun Syiah.s 134 41 At-Tabrasi. Ahli Sunah mengambil tafsir al-Quran yang datang daripada nabi kemudian diterima oleh para sahabat serta Ahlu alBait kemudian diwarisi oleh para tabiin mengikut kaedah Bahasa Arab dan juga frasa serta gaya bahasanya..41 Selain daripada itu di sana juga ada perbezaan yang lain.dan ada yang diriwayatkan dengan jalan-jalan yang muktabar.‫تفسير الصافي‬. Saad bin Abi Waqas. ٌ ‫صب‬ (‫اح‬ ِ ِ َ َ ْ ‫ )الْم‬: adalah Al-Hussain.. ‫إن األئمة نور هللا عز وجل‬. jld. Abdul Rahman bin Auf dan mereka meminta bantuan Zaid bin Thabit”. Ada yang telah diubah dan diseleweng. Uthman. 40 Al-Kulaini.s 73 42 Al-Kulaini. m.surah an-Nur ayat 35 : ( ْ ْ ‫) الل نور السماوات و‬42 : ialah Fatimah a.2 m. ‫ املقدمة السادسة‬. 1. bahkan sebahagian berbeza dengan apa yang diturunkan oleh Allah. mereka mempunyai pandangan yang khas dalam mentafsirkan al-Quran dan mentakwilkannya.”38 Muhsin Al-Kasyani berkata “Ada riwayat yang diperolehi daripada Ahlul Bait bahawasanya al-Quran yang ada sekarang tidaklah sama seperti yang diturunkan kepada nabi. al-Bayan.‫ أصول الكافي في كتاب فضل القرأن‬. Abu Ubaidah. m. iaitu tentang pentafsiran al-Quran al-Karim.s. Sesungguhnya al-Quran yang ada sekarang ini tidak mengikut susunan yang diredai oleh Allah dan rasul-Nya” 39. ‫زج‬ ‫ف‬ ‫اح‬ ‫ب‬ ‫ص‬ (‫ة‬ ٍ ‫اج‬ َ َ ُ ِ‫ِ َ ُ ي‬ Al-Khuie. Umar. Sedangkan bilangan yang sedia maklum di kalangan orang muslimin ialah 6000 ayat lebih.s 195 38 39 Hakikat Syiah | 137 . ada banyak perkara yang telah dihapuskan antaranya nama Saidina Ali di kebanyakan tempat dalam al-Quran juga perkataan Al-Muhammad turut dihapuskan. jld. antara contoh tafsiran Syiah adalah seperti berikut: 1.s 226 Muhsin Al-Kasyani.

m. ‫ البحار‬. jld. ‫تفسير البرهان‬. m.s 373. Firman Allah Taala.2.3. m.1.s.44 َ ٌ َُ َ ْ‫ْ ين‬ َ‫ِ اثن‬ ْ‫ين‬ َ‫إ ه‬ ِ ‫ت‬ ِ ‫ذوا‬ ُ ‫خ‬ َّ ‫ت‬ َ ‫)ال‬ َ‫ل‬ : dengan itu janganlah kamu ْ ‫)حافظوا عل الصلوات والصالة الْو‬ ‫وا‬ ‫وم‬ ‫ق‬ ‫و‬ ‫ى‬ ‫ط‬ ‫س‬ ِ‫لل‬ ُ ِ َ َ َ‫َ ُ ُ ّ ه‬ َ ُ ِ َ ّ َ ِ َ َ َ ّ َ‫َ ى‬ (‫ة‬ Amirul Mukminin. 4.47 ‫قمي‬ ‫ت‬ ‫س‬ ِ ِ َ َ ّ َ َ ُ ْ ْ ‫اهدنا الصراط الْم‬ ‫قمي‬ ‫س‬ .1. Firman Allah Taala. ُ 45 ( ‫تني‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫وا‬ ‫وم‬ ‫ق‬ ‫و‬ ِ‫لل‬ ِ ِ ِ َ َ‫ ) َ ُ ُ ّ ه‬: taat terhadap imam-imam.s 416 44 138 | Hakikat Syiah . surah an-Naba’: 1-2 dan ( ‫ )النَّباء‬: ialah Amirul َ 46 3. jld. jld. m. surah al-Baqarah : 238 (‫تني‬ ِ‫ن‬ ِ ‫قا‬ َِ Mukminin Ali bin Abi Talib. m.s 207 47 Al-Majlisi. َ 4. m.s 231. Mereka mentafsirkan juga firman Allah Taala.7.2.s 154 46 Al-Kulaini. Surah an-Nahlu: 51 (‫حد‬ ِ ‫ل وا‬ َ‫إ ه‬ ِ ‫نَما هو‬ ِ ِ ّ‫إ‬ ٌ menjadikan dua orang imam sebenarnya ambillah satu imam sahaja. ِ ُ ‫تا ي‬ ُ َ ُ‫ْ ْ َ َ ُ َ ه‬ ْ ‫ )ول‬: imam selepas imam. ِ ِ‫ت‬ ِ َ َ ّ َ َ َ ُ Sumber terdahulu ‫ تفسير العياشي‬. ‫ الكافي‬. ‫ تفسير البرهان‬jld. m. m. jld. 5.s 128. ِ ‫الصال‬ َ ّ ) : ialah ْRasulullah. ‫ تفسير الثقلني‬. surah al-Fatihah : 6 ( 43 ْ ‫ )الصراط الْم‬: yang di maksudkan di sini ialah Ali bin Abi Talib. jld.s 60 45 ‫ تفسير العياشي‬. ْ manakala (‫ )الوسطَى‬: ialah Amirul Mukminin. ْ ْ ْ ْ ( ‫ل نُور ًا‬ ‫الل‬ ‫ل‬ ‫ ) ومن لم يج‬: seorang imam yang anak kepada Fatimah a. ْ ‫ )يوقد م‬: Ibrahim. ‫ة مب‬ ‫شجر‬ ‫ن‬ (‫ة‬ ٍ ٍ‫ك‬ ِ ُ َ ُ َ ‫ار‬ َ َْ َ ُ َ َ ْ ‫ ) ز‬: bukan Yahudiyah dan bukan Nasrani. ٌ ‫ار ن‬ ٌ ‫م تمسسه ن‬ ْ ‫ول‬ ‫ور‬ (‫ور‬ ٍ ُ ‫لن‬ َ‫ع ى‬ َ َ َ ُ َُ َ َ َ ْ ْ ‫دي الل لنوره من ي‬ (‫شاء‬ ِ ‫ ) ي‬: Allah memberi hidayah kepada para imam ُ َ َ َ ِ ِ ُ ِ ُ َ‫ّ ه‬ َ‫ه‬ yang dikehendaki-Nya.43 (‫من نُور‬ ِ ُ َ‫َ َ ه‬ 2.s 361. jld. ْ ‫ة ال ش‬ (‫ة‬ ‫ة‬ ‫ي‬ ‫ق‬ ‫ر‬ ‫ون‬ ‫يت‬ ِ ٍ َ‫ي‬ ٍ ٍ ِ‫غ‬ َ‫وال ر‬ َ َ َ ّ‫ب‬ ّ َ ُ َْ (‫ضيء‬ ‫ )يكاد زي‬: ilmu itu hampir-hampir meletup. Firman Allah Taala. Hassan dan Hussain.ٌ ْ ‫ )الزجاجة كأنا‬: Fatimah bintang yang berkilauan di ٌ ‫و‬ (‫ي‬ ِّ ُ ‫كب د‬ َ ‫ك‬ َ َ َ‫ّ ُ َ َ ُ َ َ ّ ه‬ ّ ‫ر‬ antara wanita-wanita di muka bumi.1. jld. ‫ البحار‬. َ‫ع هَّ ُ ه‬ َ َ َ َ َ ُ ْ ‫ ) فما ل‬: imam pada hari kiamat.

s 715 48 49 Hakikat Syiah | 139 . ‫م ينَالُوا‬ َ َ َ ِ ُّ َ َ ْ . Firman Allah Taala.. “Allah dan RasulNya”.. Umar. dan Allah telah menurunkan ayat ( ْ ْ ْ ْ ْ ْ ‫عد إ‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ال‬ ‫س‬ ‫ب‬ ‫وا‬ ‫ر‬ ‫ف‬ ‫ك‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ف‬ ‫ك‬ ‫ة ال‬ ‫ل‬ ‫ك‬ ‫قالُوا‬ ‫د‬ ‫ق‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫وا‬ ‫ال‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫الل‬ ‫ب‬ ‫ون‬ ‫ف‬ ‫ل‬ ‫ح‬ ‫ي‬ ِ ِ ِ ِ‫ِ م‬ ِ َ َ ُ َ َ َ ِ ُ ُ ِ َ َ َ‫م‬ َ‫ه‬ ّ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ ‫وهموا بما ل‬ .s 77-78.6. jld. surah al-Taubah : 74 ْ ْ َ ْ Al-Qummi telah meriwayatkan dalam tafsirannya daripada al-sodiq tatkala Rasulullah SAW berdiri pada hari “Ghadir Khum” ada tujuh orang munafik bersama baginda. m.48 ‫ة ال‬ 7. Telah berkata Umar tidakkah kamu semua melihat kedua matanya (baginda Rasulullah) seolah-olah mata orang gila.. mereka adalah dua orang imam daripada imam-imam yang kafir. “Bukankah bagi siapa yang aku adalah sebagai walinya (ketua).s 416 ‫ تفسير العياشي‬jld. sama ada dia bersahabat dengan syaitan disebabkan beliau adalah anak zina atau kerana beliau seorang yang suka menipu seperti syaitan. yang di maksudkan dengan kata ganti nama (‫( )هما‬dua orang yang menyesatkan) di sini ialah Abu Bakar dan Umar Ibnu Al-Khattab. m.Firman Allah Taala terhadap orang-orang munafik.‫قالُوا‬ ‫الل‬ ‫ب‬ ‫لفُون‬ ‫ )يح‬ini. lalu nabi berkata.4.50 ِ ِ ِ َ‫ه‬ ّ َ ‫ما‬ َ َ َ ‫ مرأة العقول‬. surah al-Taubah : 12 (‫ر‬ ِ ‫ )فَقا‬imamِ َ ‫تلُوا أ‬ َ‫م‬ ِ ‫كف‬ ُ َّ ‫ئ‬ imam yang di maksudkan di sini ialah Talhah dan Zubir. Lagi seorang yang menyesatkan ialah Abu Bakar. maka nabi bangun lalu bersabda.. m. jld. maka Ali juga adalah walinya jua dan ucaplah salam ke atas Amirul Mukminin (Ali)”. “Wahai manusia siapakah yang lebih utama bagimu daripada dirimu?”. Firman Allah Taala. Saad bin Abi Waqas. kemudian berkata. Mereka ialah Abu Bakar. Salim Maula Abu Hudzaifah dan AlMughirah bin Syukbah. Abu Ubaidah. Maka turunlah Jibril dan memberitahu Rasulullah SAW. Kalimah al-Jin yang di maksudkan dalam ayat ini ialah Umar. Maka mereka pun menjawab.s 107 50 ‫ تفسير الصافي‬.. m..2. Abdul Rahman bin Auf. ‫ تفسير البرهان‬jld. “Wahai! Allah saksikanlah”.49 8.2. kerana dahulunya dia bersifat seperti Syaitan.1. surat Al-Fussilat : 29 ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ‫ال‬ ‫منَا‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ق‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫ح‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ج‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫اإلن‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ج‬ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫الن‬ ‫ض‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ( ِ َ َ َ َ َ ُ َ َ ِ ِ َ ِ ِ َ ‫بنَا أ‬ ِ ِ َ َ‫نا ّ ذ‬ َّ ‫ر‬ َ َ َ‫ر‬ َ ّ َ َ ْ ) َ‫لني‬ ‫م‬ ُ ‫لِي‬ ِ‫ف‬ ِ ‫كونا‬ َ ‫ن األس‬ َ َ َ Al-Majlisi telah berkata di dalam syarah kitabnya al-Kafi.

m.2. surah al-Kahfi : 95 Perbezaan yang ketiga di antara Ahli Sunah dan Syiah ialah bahawa alQuran bukanlah satu sahaja sumber syariah di sana ada satu lagi mashaf yang diturunkan selepas kewafatan baginda Rasulullah yang dinamakan mashaf Fatimah. jld.s 381. َ 10. Firman Allah Taala. ianya telah diwahyukan oleh Allah kepada Fatimah. 4. Ulama al-Sunah telah meneliti (menyaring) hadis-hadis sama ada dari sudut matan mahupun sanadnya. perkara ini telah diriwayatkan oleh Al-Kulaini di dalam kitab al-Kafi dengan sanad yang sahih daripada Abi Basir.s 268. ‫ر‬ ِ ‫شا‬ َ ِ َ َ ُ ‫ ال‬ialah Umar dan ‫ي‬ ِ َ 9. Sahih Muslim dan kitab-kitab yang lain.ْ ْ ْ‫ه‬ ْ ْ ْ ْ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ر والبغي‬ ‫ك‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫ء‬ ‫ا‬ ‫ش‬ ‫ح‬ ‫ف‬ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫ى‬ ‫ن‬ ‫وي‬ ِ َ ِ ِ َ َ ُ ْ َ َ َ َْ َ ْ ِ َ َ ْ ْ ْ ‫ء‬ ‫ح‬ ‫ف‬ ‫ال‬ ‫ البغ‬ialah Uthman. surah an-Nahlu : 90 ْ ْ ْ ْ ْ ْ ‫لب‬ ْ ‫ينك‬ ً‫د‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫أَجع‬ ُ ْ ُ َ‫ه‬ َ َ َ َ َ 52 َ ً ‫ ردما‬ialah al-taqiyyah. Tidak terlepas juga di sana ada hadis-hadis maudu’(palsu) yang dinukilkan oleh beberapa kitab-kitab hadis. m. Al-Kafi adalah kitab yang terulung mazhab Syiah. dan dengannyalah mereka beramal untuk sepanjang zaman. 7. 2.51 ‫ك‬ ‫من‬ ialah Abu Bakar.s 130 ‫ تفسير العياشي‬. Antara kitab-kitab hadis tersebut ialah Sahih Bukhari.jld. kitab tersebut adalah seperti berikut : 1. m. m.2. Firman Allah Taala. m. ‫ البرهان‬.s 351 51 52 140 | Hakikat Syiah . perbuatan dan ikrar. jld.jld. Periwayatannya disandarkan terus kepada salah seorang ‫ تفسير العياشي‬. Mereka telah meletakkan kaedah yang dapat membezakan antara hadis sahih dan yang sebaliknya. Adapun Syiah mereka berpegang kepada empat kitab-kitab hadis sahaja. digelar oleh puak Syiah sebagai Thiqatul Islam.s 351 53 ‫ تفسير العياشي‬. Mashaf ini adalah tiga kali ganda mashaf yang ada sekarang.jld.53 Yang Kedua : Al-Sunah Al-Nabawiyyah Ahli Sunah berpegang kepada kitab-kitab hadis yang meriwayatkan sunahsunah Nabi Muhammad SAW sama ada perkataan. daripada Ja’far Al-Sadiq. ‫الكافي في اصول والفروع‬ Karangan Muhammad Ibn Ya’qub Al-Kulayni (meninggal 329H). ‫ البحار‬. Ada juga sebahagian kitab hadis yang menghimpunkan hadis-hadis sahih dan hasan dan ada juga kitab hadis yang dhoif.

Kitab ini mengandungi riwayat-riwayat yang menghina dan mengaibkan al-Quran dengan mengatakan ianya ada kekurangan dan terseleweng. Imam yang paling banyak disandarkan kepadanya ialah Imam Ja’far Al-Sodiq. antara kitab utama Syiah yang mana hadis di dalamnya disusun mengikut bab-bab fekah. ‫تهذيب احكام‬ Karangan Abi Jaafar bin Al-Hasan Al-Tusi (meninggal 329H). 3. 4. Kitab-kitab tersebut ialah: a) ‫بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار‬ Karangan Muhammad Baqir Al-Majlisi (meninggal 1110H). dari kurun ke sembilan dan menganggapnya termasuk sebagai kitab-kitab utama mereka. Al-Faidh Al-Kasyani telah mengumpulkan ke semua isi kandungan empat kitab ini dan disatukan di dalam satu kitab yang di namakan al-Wafi. Mereka berpendapat bahawa tiada bezanya di antara imam-imam dengan Rasulullah. Selain daripada empat kitab ini. Syiah juga ada kitabkitab yang dibukukan pada kebelakangan ini. 2. Tiada jalan untuk bersatu atau Hakikat Syiah | 141 . kitab ini adalah ringkasan daripada kitabnya yang terdahulu. Karangan Muhammad bin Al-Hasan Al-A’lami (meninggal 1103H) Karangan Al-Hussein Al-Nuri Al-Tabrasi (meninggal 1320H) SUMBER PEGANGAN AHLI SUNAH DAN SYIAH SERTA MISI PERPADUAN Ekoran terdahulu jelaslah kepada kita bahawa sumber utama keduadua pihak yang mengandungi akidah dan prinsip dasar adalah berbeza sebahagian dengan sebahagian yang lain.imam 12 bukannya kepada Rasulullah. ‫االستبصار فيما اختلف فيه من االخبار‬ Juga karangan Al-Tusi. ‫من ال يحضره الفقيه‬ Karangan Muhammad Babawaih Al-Qummi yang terkenal dengan kebenarannya. Kitab ini juga b) ‫وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة‬ c) ‫مستدرك الوسائل‬ kata-kata fitnah terhadap al-Quran dan para sahabat. Kitab ini termasuk di dalam kitab utama Syiah. Kitab ini khas bagi permasalahan fiqh yang diambil daripada periwayatan hadis. Al-Tusi dalam kitabnya ini telah mentakwilkan hadis-hadis yang bersamaan dengan hadis-hadis Ahli Sunah sebagai al-taqiyyah.

54 2.s 17 142 | Hakikat Syiah . kajian hanya tertumpu pada permasalahanpermasalahan tertentu sahaja tanpa merungkai kesemuanya. bermakna satu kesesatan dan jauh menyimpang daripada siratal mustaqim. Manakala Syiah berpendapat bahawa al-Quran yang ada sekarang terdapat kekurangannya dan telah terseleweng. Ahli Sunah beriktikad bahawa penafsiran al-Quran hendaklah berpandukan kepada apa yang datang daripada Nabi SAW. Adapun dengan melakukan penapisan terhadap sumber tersebut dan membersihkan perkara yang berkaitan dengan akidah dan usuluddin daripada kekotoran adalah suatu perkara yang amat susah. Syiah berpendapat penafsiran al-Quran hendaklah berpandukan daripada apa yang telah 54 At-Tabrasi “ ‫ «فصل اخلطاب في حتريف كتاب رب األرباب‬m. Bebas daripada kekurangan mahupun penyelewengan. Memang ada titik pertemuan di antara kedua pihak tetapi banyak perselisihan pada akar umbi. Ahli Sunah jika meninggalkan sumber pegangan mereka. Sekiranya kitab-kitab Syiah pula ditapis khasnya perkara yang berkaitan dengan al-Quran dan para sahabat.berpadu melainkan salah satu pihak meninggalkan sumber pegangan mereka dan mengiktiraf sumber yang lain. antara mereka jurang pemisah yang dalam dan jauh sejauh timur dan barat. hal yang demikian bermakna salah satu pihak melangkah masuk ke pihak yang lain dengan menerima akidah dan prinsip pihak yang satu lagi dan meninggalkan akidah dan prinsipnya yang terdahulu. tiada jalan untuk mencapai perpaduan dan mempererat hubungan dengan menggunakan pendekatan akidah atau sumber pegangan. PERKARA YANG KETIGA : FAKTOR UTAMA DI ANTARA AHLI SUNAH DAN SYIAH. Oleh sebab itu kajian tajuk ini memerlukan kepada perbandingan akidah di antara kedua-dua pihak. Kalau begitu. Dakwah ke arah perpaduan bermakna mengambus lubang dan mengecilkan jarak pemisah. permasalahan-permasalahan adalah seperti berikut : 1. bagi melihat pihak mana yang sepatutnya menyertai pihak yang lain. Ahli Sunah beriktikad bahawa al-Quran adalah terpelihara dan ianya terpelihara oleh Allah. SERTA SEJAUH MANA PERPADUAN BOLEH DIJALIN ANTARA KEDUANYA Tidak syak lagi bahawa Ahli Sunah mempunyai akidah dan prinsip-prinsip begitu juga pihak Syiah. ia tidak akan diredhai oleh pihak Syiah.

setiap Imam 12 akan menyampaikan sebahagian daripada syariat mengikut keperluan dan akan meninggalkan baki kepada imam yang bakal menggantikannya.s 4 55 56 Hakikat Syiah | 143 . Ahli Sunah beriktikad bahawa Syariah Islam adalah sempurna dan Rasulullah telah menyampaikannya kepada umat tanpa menyembunyikan sesuatu serta mewakilkan kepada umat urusan penyebaran dakwah Islamiah dan amar maaruf nahi munkar. 2 m.s 197 ‫الشافي في شرح أصول الكافي‬ 57 ”‫ “أكمال الدين‬.55 3. Syiah pula beriktikad bahawa di sana ada mashaf yang diturunkan selepas kewafatan nabi dan dinamakan mashaf Fatimah. Begitulah seterusnya. kerana mereka semua adil dan thiqah. Ahli Sunah beriktikad bahawa sunah nabi adalah apa sahaja yang datang daripada nabi sama ada melalui percakapan. Lihat ‫ الكافي‬dan ‫ تفسير العياشي‬dan ‫ تفسير البرهان‬dan ‫تفسيرنور الثقلني‬ ّ jld. mereka beriktikad bahawa para sahabat semuanya menipu belaka seperti Abu Hurairah.59 6. juga tiada wahyu kepada sesiapa selepas Nabi Muhammad. mereka menolak periwayatan sahabat. 3 m.s 271-272 59 ‫األصول” بحر العلوم‬ ُ ‫ “مصابيح‬m.‫ ابن بابوية القمي‬m. Ini adalah cara penafsiran yang menyeleweng daripada sudut dilalah bahasa. Adapun Syiah. Hingga tinggal sebahagian lagi daripada syariat pada Imam Mahdi AlMuntazar masih belum disampaikan.58 5.s 263 58 Al-Kulaini . Ahli Sunah beriktikad bahawa al-Quran telah diturunkan sepenuhnya ke atas Rasulullah tiada kekurangan padanya dan tiada kitab lain selepasnya. Samrah bin Jundub dan sahabat yang lain. Manakala Imam Ali juga menyampaikan sebahagian yang diterima dari Rasulullah semasa hayatnya dan meninggalkan sebahagian yang lain kepada Hassan sebelum wafatnya. ‫ كتاب الروضة‬jld.a.56 Mereka juga beriktikad bahawa Allah SWT telah menurunkan 12 mashaf daripada langit yang mengandungi sifat-sifat Imam 12.57 4. Syiah pula beriktikad bahawa Rasulullah menyampaikan sebahagian daripada syariat sahaja sedangkan sebahagiannya disembunyikan dan ditinggalkan pada Imam Ali. ‫الكافي‬. Meriwayatkan daripada mereka samalah seperti meriwayatkan hadis daripada nabi kerana mereka juga adalah maksum. Manakala Syiah mengatakan bahawa percakapan Imam 12 seperti firman Allah Taala dan sabda Rasulullah. perbuatan mahupun taqrir (perakuan). Ahli Sunah menerima periwayatan sahabat r.diriwayatkan daripada ahlu al-bait dengan riwayat-riwayat yang mencela para sahabat dan mendakwa Imam Ali sebagai tuhan serta imam yang selepasnya. Mashaf ini tiga kali ganda mashaf Ahli Sunah.

60 7. Antara prinsip Ahli Sunah ialah menyatakan kecintaan terhadap keluarga Rasulullah (ahlu al-bait) dan para sahabat dengan redha akan mereka dan memperakui keadilan mereka.s 321-322 Al-Kulaini ‫ الكافي‬jld.‫ كتاب الروضة‬jld.s 211 60 61 144 | Hakikat Syiah . mencaci serta Al-Kulaini ‫الكافي‬. al-Sunah dan ijmak sebagai prinsip asas kepada Syariah Islamiah dan mengkafirkan mereka yang mengingkarinya. Dan umat juga terpelihara dengan adanya imam bukannya dengan al-Quran dan alSunah. Sesungguhnya Ahli Sunah menerima ke semua hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim serta kitab-kitab hadis Sahih yang lain. mereka menghina para sahabat. Ahli Sunah beriktikad bahawa tiada yang maksum melainkan Rasulullah.h. Mempercayai susunan barisan kepimpinan adalah seperti susunan ini. tidak menggembar gemburkan perselisihan di antara mereka serta berbaik sangka terhadap mereka. para anbiya dan rasul-rasul yang terdahulu. 12 m. Syiah pula berpendapat bahawa para sahabat telah menjadi murtad dan kafir melainkan tidak lebih bilangan mereka dari tiga orang. Mereka tidak mengiktiraf kitab-kitab Syiah sebagai pegangan. Imam tidak akan terkena dosa sama ada sengaja ataupun tidak.61 9. mereka juga tidak berpegang dengan kitab-kitab hadis Ahli Sunah melainkan yang ada persamaan dengan akidah pegangan mereka.s 68 62 Al-Majlisi ‫ البحار‬jld. Adapun Syiah. Adapun Syiah. Uthman dan Ali r.1 m.62 10. 25 m. Abu Dharr Al-Ghifari dan Salman Al-Farisi r. Ahli Sunah berpegang kepada al-Quran. Syiah pula beriktikad bahawa para imam adalah maksum dan kemaksuman mereka adalah perkara dasar dalam prinsip imamah.h. Dalam kebanyakan riwayat. Kerana ijmak di sisi mereka ialah ijmak terhadap percakapan para imam yang maksum bukannya dengan erti kata ijmak itu sendiri. Di samping itu juga tiada lagi yang disyariatkan selepas kewafatan Rasulullah kerana dengan kewafatan baginda maka selesai dan putuslah wahyu. Bahkan mereka beriktikad bahawa kemaksuman yang ada pada para imam tidak menyamai kemaksuman para nabi dan rasul.Mereka tidak menerima periwayatan para sahabat melainkan 3 orang sahaja iaitu Al-Miqdad bin Aswad. mereka tidak percaya dengan ijmak sama ada daripada sahabat mahupun selain mereka tanpa kewujudan orang yang maksum bersama mereka. 8. Memperakui bahawa sebaik-baik umat selepas nabi ialah Abu Bakar kemudian Umar.

h. mengkufuri nikmat-Mu. 22 m.s 351. Keluarga nabi (ahlu al-bait) di sisi Ahli Sunah ialah keluarga Ali.. mempersendakan hukum-hukum-Mu. menyelewengkan kitab-Mu. Mereka berdua telah melanggar perintah-Mu.63 Abu Bakar.65 Terdapat di dalam kitab-kitab mereka (yang tersasar) petikan ayat berkenaan kutukan terhadap 2 berhala Quraisy (Abu Bakar dan Umar). yang juga adalah toghut. pendusta dan laknatlah anak-anak mereka. ingkar wahyu-Mu.s 424 63 Hakikat Syiah | 145 . m. Mereka juga terlalu mengagungkan ahlu al-bait sedangkan ahlu al-bait sendiri tidak redha diagung-agungkan sebegitu rupa.mengutuk khasnya khalifah yang bertiga. ”‫ “حتفة العوام مقبول‬. 245. 352. mereka berselisih pendapat pada keislaman Ammar bin Yasir. Uthman.. 11. Walau bagaimanapun mereka tidak beriktikad kecintaan terhadap keluarga nabi melepaskan mereka daripada hukum taklif.s 4 -5 64 ‫ رجال الكشي‬m. 12. “Ya Allah laknat lah 2 berhala Quraisy ini. keluarga Abbas.. Hassan. Ahli Sunah beriktikad bahawa mukjizat yang dianugerahkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul adalah satu bukti tentang kebenaran Al-Kulaini ‫ الكافي‬jld. Umar dan Adapun para sahabat mereka yang lain yang Islam antaranya AlMiqdad bin Aswad.. Selain daripada mereka ini tidaklah dinamakan ahlu al-bait oleh pihak Syiah.. keluarga Aqil. Syiah juga menyintai ahlu al-bait dan mengambil berat terhadap Imam Ali (Amirul mukminin). dan zuriat daripada keduanya.s 11-12 65 Hussain Al-Khurasani. Hussain. Ahli Sunah beriktikad bahawa kecintaan terhadap keluarga nabi adalah wajib. di samping memelihara hak-hak yang telah ditetapkan ke atas mereka. m.66 Ini adalah penyataan yang jelas menghina ummahatul mukminin khasnya Aisyah binti Abu Bakar dan Hafsah binti Umar r. ”‫ “االختصاص‬m. keluarga Jaafar. menyukai musuh-Mu.64 Mereka membolehkan mengutuk dan memfitnah Abu Bakar dan Umar kerana mereka berdua adalah diusir dan dilaknat oleh Allah dan rasul-Nya. 440 Al-Mufid.s 88 66 Mansoor Hussain. menterbalikkan agama-Mu. Al-Majlisi ‫ البحار‬jld. Juga menyatakan kesetiaan pada mereka serta memelihara wasiat-wasiat Rasulullah kepada mereka juga adalah wajib. Ahli Sunah redha terhadap ahli keluarga nabi begitu juga terhadap para sahabat. isteri-isteri nabi SAW (ummahatul mukminin) dan zuriat-zuriat nabi sehingga hari kiamat.”. menyelewengkan ayat-ayat-Mu.244.s 224. Abu Dharr Al-Ghifari dan Salman Al-Farisi. berdosa terhadap rasul-Mu. ”‫ “اإلسالم على ضوء التشيع‬. 2 m.

Ahli Sunah beriktikad bahawa tiada yang mengetahui perkara-perkara ghaib melainkan Allah kerana ilmu Allah itu adalah mutlak.70 15. Ahli Sunah beriktikad bahawa para pemimpin yang telah dipilih oleh orang-orang muslimin di kalangan pemimpin-pemimpin yang telah lalu dan dilantik sebagai ketua.s 260-263. 1 m. 26 muka 109-117 69 Al-Kulaini ‫ الكافي‬jld. Al-Majlisi ‫ البحار‬jld. ”‫ “الشيعة في امليزان‬m.s 181 71 Al-Mufid ”‫ “شرح عقائد الصدوق‬m.68 14.s 373.s 67 70 Sumber terdahulu ‫ الكافي‬jld.mereka. Mereka yang mengingkari kepimpinan (imamah) hukumnya kafir. dan apa yang akan berlaku sehingga hari kiamat. Syiah beriktikad bahawa mukjizat-mukjizat hanya untuk para imam. 13. Kepimpinan selain daripada 12 imam ini adalah tidak sah. Al-Majlisi ‫ البحار‬jld. Bermula dengan Amirul mukminin Ali bin Abi Talib dan berakhir dengan Mahdi Muntazar. 1 m. Mereka juga mengetahui apa yang telah berlaku. tidak terbatas. menyembuhkan penyakit bisu. Ahli Sunah tidak berpegang dengan prinsip al-taqiyyah menyembunyikan kebenaran dan apa yang diiktikadkan yang mana ianya bakal mengundang kemudharatan kepada agama dan urusan dunia. mereka adalah pemimpin kebenaran.s 194-200 Al-Kulaini ‫ الكافي‬jld.s 48 67 68 146 | Hakikat Syiah . Manakala Syiah beriktikad bahawa perkara kepimpinan (al-imamah) adalah perkara pokok dalam agama (usuluddin) bilangan mereka adalah terbatas kepada 12 orang sahaja. syurga dan neraka. Syiah beriktikad bahawasanya para imam mengetahui perkara-perkara ghaib.72 Ahli Sunah beriktikad bahawa konsep al-taqiyyah adalah satu rukhsah ketika berlakunya keadaan darurat. kusta serta mereka memiliki semua mukjizat yang dimiliki oleh para nabi. Kadangkala mukjizat itu dianugerahkan oleh Allah kepada hambanya yang soleh sebagai satu karamah bagi mereka. Al-Majlisi ‫ البحار‬jld. 27 m.67 Apa yang berlaku terhadap mereka berkaitan perkara yang mencarik adat tidak dikategorikan sebagai keramat tetapi mukjizat. tidak terhijab daripada mereka ilmu-ilmu apa yang di langit. 26 m. ia tidak termasuk dalam perkara pokok agama.71 Altaqiyyah ialah segala perbuatan atau percakapan bertentangan dengan apa yang diiktikadkan. mereka mampu menghidupkan yang mati. di bumi. 1 m.69 Ia dinamakan al-wilayah. Sesungguhnya dia mengetahui alam ghaib dan nyata dan mengetahui segala rahsia serta yang tersembunyi.s 261 72 Muhammad Jawad Mughniyah.

s 225 75 Al-Muqayad ”‫ “اوائل املقاالت‬m. Ia adalah sembilan persepuluh daripada agama. 16.s 217 Ibn Hazm ”‫ “احمللى‬m.73 Adapun perkara – perkara yang lain di dalam agama adalah mewakili satu persepuluh sahaja. Tujuan mereka menggunakan al-taqiyyah ialah bagi menghalang daripada tersebarnya rahsia-rahsia mazhab Syiah yang bercanggah dan mempunyai unsur bidaah. Tiada permulaan bagi-Nya. peristiwa perdamaian Hassan. sekarang dan akan datang. Tidak beragama seseorang itu melainkan dia bertaqiyyah. Kerana zahirnya sesuatu adalah selepas ianya tiada. 2 m. ”‫ ابو يعبى “املعتمد‬m.76 17.74 Adapun Syiah. Manusia akan dibangkitkan pada hari kemudian untuk dihisab dan akan diberikan balasan. Mengatakan ada permulaan bagi Allah itu adalah kufur di sisi Ahli Sunah. Ini adalah perkara yang telah disepakati oleh orang muslimin dan ianya termasuk asas keimanan di sisi Ahli Sunah. kumpulan yang mempunyai darjat iman yang tinggi dan kumpulan yang darjatnya rendah ( fasad ).s 51 76 Sumber terdahulu 73 74 Hakikat Syiah | 147 . Tiada yang mengetahui yang ghaib melainkan Allah. Ahli Sunah beriman bahawa Allah mengetahui yang ghaib dan yang nyata meliputi yang terdahulu. mereka yang telah mati akan kembali semula ke dunia sebelum hari kiamat 75 dalam bentuk mereka yang asal. walaupun mereka itu para anbiya. Pengiktirafan imamimam dengan kepimpinan orang lain juga dikatakan al-taqiyyah.s 24. Mereka yang kembali ke dunia adalah dua kumpulan. Ahli Sunah beriktikad bahawa orang yang telah mati tidak akan kembali sebelum hari kiamat. milik-Nya semua hukumhukum itu dan kepada Dialah kamu akan dikembalikan. Setiap perbuatan akan dikatakan taqiyyah lebih-lebih lagi berkaitan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh ahlu al-bait tentang pujian terhadap para sahabat. Mereka berkata “tidak nyata bagi Allah akan sesuatu perkara itu Al-Kulaini ‫ الكافي‬jld. Adapun Syiah mereka beranggapan bagi Allah itu ada permulaannya.Adapun Syiah. Dia tidak jahil akan sesuatu dan tidak akan lupa. sahabat ataupun wali. sedangkan Allah itu ada. Mereka menggunakan al-taqiyyah dengan melampau. Dia berhak melakukan apa sahaja pada kerajaan-Nya. mereka akan mengatakan ini adalah al-taqiyyah. adalah al-taqiyyah yang bersamaan dengan Ahli Sunah dikategorikan sebagai al-taqiyyah. sehinggakan Ali menikahkan anaknya dengan Umar juga dianggap al-taqiyyah. bagi mereka al-taqiyyah adalah prinsip dasar agama (perkara-perkara akidah).

s 190 83 Al-Kulaini.s 179 84 Al-Kulaini. Ekoran daripada itu mereka telah berpecah kepada 20 kumpulan sehingga sebahagian mereka berkata bahawa al-imamah telah terputus. 1. 4. jld.s 26-27 81 Al-Qummi ”‫ “املقاالت والفرق‬m. ‫ الكافي‬. m. Kalaulah bumi ini tanpa imam nescaya terbenamlah ia. Kemudian ideologi ini tersebar ke kumpulan as-Sabaiyyah. 1.s 188 77 78 148 | Hakikat Syiah . jld. ‫الكافي‬. sekiranya berlaku perbezaan tentang apa yang dikhabarkan oleh para imam. jld.melainkan nyata pada pengetahuan-Nya sebelum nyata pada-Nya sendiri.83 Kerana di sisi mereka imam adalah satu hujah. m. Kerana alQuran tidak dianggap sebagai hujah tanpa adanya al-qayyim.s 146 79 Sumber terdahulu . m. 1 m. 13. 1. Mereka berkata lagi “Allah tidak mengutuskan seorang nabi melainkan bersamanya hukum pengharaman arak dan mengakui bagi Allah itu ada permulaan”. m.80 Kitabkitab Syiah juga telah memperakui perkara tersebut sehingga harta beliau dipusakai oleh saudara lelakinya Jaafar dan juga ibunya.77 Sebab mereka berpegang kepada prinsip al-bada’ (permulaan) kerana perkara ghaib itu adalah milik para imam. 1. Asal usul al-bada’ ialah akidah orang Yahudi yang terdapat di dalam Taurat yang telah terseleweng. dan bukannya al-Quran.s 102 82 Sumber terdahulu. ‫الكافي‬. jld.79 18. jld. jld. maka mereka mengatakan sesungguhnya telah nyata bagi tuhanmu.s 148 Al-Kulaini. Ahli Sunah tidak berpegang kepada konsep al-ghaibah bahawa sesungguhnya Imam Al-Hasan Al-Askari imam yang kesebelas tidak meninggalkan anak seperti yang dikatakan oleh pakar sejarah. Mereka berpendapat bahawa bumi ini tidak boleh sunyi daripada dipimpin oleh seorang imam walaupun satu detik. m. jld. ‫الكافي‬.s 148 80 ‫ التاريخ الطبري‬. Beliau merupakan salah satu imam 12. m. dan berkata Syiah Imamah tentang al-bada’ “tidak disembah Allah dengan sesuatu seperti al-bada’”78 menunjukkan betapa besar akidah (konsep) al-bada’ kepada Syiah. Al-Mas’udi ”‫“مروج الذهب‬.84 Kesimpulan ideologi al-ghaibah ini ialah bahawa anak bagi Hasan Al- Al-Kulaini.82 Adapun Syiah mempercayai konsep al-ghaibah adalah sebahagian daripada akidah mereka.81 AlMas’udi pernah menyebut “telah berlaku konflik di kalangan Syiah disebabkan kematian Hasan Al-Askari yang tanpa meninggalkan seorang anak.

m.” ْ ْ ً‫ابتغِ بينْ ذلك سب ا‬ ْ ‫ت با‬ ْ ‫جه‬ ]al-Isra’ 110[ ‫يل‬ ‫خاف‬ ‫ت‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫ك‬ ‫ت‬ ‫ال‬ ‫ص‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ِ ِ ِ ِ َ َ َِ َ َ َ ‫و‬ ِ‫ه‬ َ ُ َ َ ‫وال‬ َ ‫ت‬ َ َ َ َ َ Al-Tusi.85 Mereka menyifatkan beliau sebagai Mahdi. Dan mereka yang kafir (mengingkari) selepas mereka beriman dengan melanggar perjanjian yang telah dibuat oleh rasul mereka akan dicampakkan ke dalam neraka jahanam. berimanlah kamu dengan dua cahaya. Mereka telah menzalimi diridiri mereka. Ahli Sunah beriktikad bahawa surah-surah di dalam al-Quran adalah sempurna. al-Ghibah.Askari namanya “Muhammad” telah hilang ketika umurnya 4 tahun.86 Kebanyakan orang Syiah tidak menunaikan solat Jumaat pada masa al-ghaibah dan mereka berkata solat Jumaat dan juga urusan pemerintahan adalah bagi imam muslimin sahaja.87 Perkara ini dikupas secara melebar di dalam kitab-kitab Syiah. jld. 1.s 24 89 Sumber terdahulu 85 86 Hakikat Syiah | 149 . bagi mereka adalah syurga (begitulah) bagi mereka itu syurga. juga janganlah engkau perlahankannya. berdosa kepada wahyu rasul akan diberi minum dari air yang menggelegak”. kami telah turunkan keduanya yang akan membacakan kepada kamu ayat-ayat kami dan akan mengingatkan kamu tentang azab hari kiamat. Firman Allah Taala : “Dan janganlah engkau nyaringkan bacaan doa atau sembahyangmu. 20. 19.s 333 87 Miftahul al-Ramah. iaitu daripada surah al-Fatihah hinggalah ke surah an-Nas. Berkata At-Tabrasi “pengurangan surah-surah ini adalah dibolehkan. tuan. Berikut adalah petikan daripada surah al-Wilayah89 : “Wahai orang yang beriman. suci dan pemilik masa (‫)صاحب الزمان‬. ‫الكافي‬. dan gunakanlah sahaja satu cara yang sederhana di antara itu. m. muka 69 88 An-Nuri At-Tabrasi ”‫ “فصل اخلطاب‬m. surah-surah yang kurang adalah seperti surah al-Haqdu (‫ )الحقد‬surah al-Khulu’ dan surah al-Wilayah88. hujah. Manakala Syiah beriktikad bahawa sebahagian surah-surah al-Quran telah terputus.s 214 Al-Kulaini. jld. Dan bilangan surahnya ialah 114 surah tidak kurang ataupun lebih. Sesungguhnya mereka yang setia pada rasulNya. 2. Dua cahaya ini saling melengkapi antara satu sama lain dan Akulah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

(‫با‬ ‫ت‬ ) dan jangan kamu sembunyikan ِ‫خافِ ه‬ َ ُ ‫وال ت‬ َ َ daripada Ali (al-wilayah) dan dia tentang kemuliaan yang ْ‫ ين‬beritahulah ْ aku berikan ( ‫بيال‬ ‫ك‬ ِ‫ ) وابتغ‬maka pohonlah dariku untuk kamu ِ‫س‬ َ ِ‫ب َ ذَل‬ َ َ َ َ menyatakannya kepada Ali tentang kepimpinannya (al-wilayah).‫ تفسير الصافي‬m. Tafsiran ayat ini hanya berkisar dalam konteks solat sahaja. m. 2. 3. jld.s 319.s 452 ‫ تفسير الثقلني‬. adalah menjadi satu kewajipan kepada mereka yang mengangkat syiar perpaduan. bagi mereka ini hendaklah benar-benar ikhlas pada dakwah mereka dan meninggalkan iktikad yang terdahulu. jld. Setiap pihak mempunyai pendapat untuk menentang pihak yang lain. dan bacaan deras ( ‫ )جهر‬bagi Solat Subuh.s 235 150 | Hakikat Syiah .s 999. Itu pun yang dimaksudkan di sini ialah Solat Tahajud iaitu dengan bacaan pertengahan di antara kuat dan perlahan. m. Jawapannya. perkara-perkara berikut ialah : 1. serta memperkuat hubungan dengan jumhur muslimin (golongan majoriti) membersihkan sumber-sumber maklumat yang terdahulu daripada kebatilan untuk kembali kepada yang hak dan kebenaran. ‫ تفسير البرهان‬.1. Pihak mana yang bakal memihak kepada pihak yang lain untuk merealisasikan perpaduan dengan meninggalkan akidah serta prinsip-prinsip dasar mazhabnya. jld. Adapun Syiah mentafsirkan firman Allah ini dengan makna yang ْ ْ ‫جه‬ berlainan. PERKARA YANG KEEMPAT: RUMUSAN DAN PENYELESAIAN Ada beberapa perkara yang diperhatikan hasil daripada kajian ini memerlukan kepada hukum-hukum syar’ie. 2. jld. Maka Allah telah mengizinkan nabi menyatakan perkara tersebut kepada Ali pada hari ghadir Khum 90. Apakah hukum ke atas mereka yang mengatakan tentang kekurangan al-Quran dan ianya diselewengkan? 90 ‫ تفسير العياشي‬. Ini adalah 20 daripada berpuluh-puluh masalah yang berselisih pendapat Ahli Sunah dan Syiah. m.Ahli Sunah menyatakan bahawa solat fardu bacaannya ada dua jenis bacaan secara perlahan (‫ (سر‬bagi Solat Zohor dan Solat Asar. Maghrib dan juga Isyak. (‫تك‬ ) jangan kamu nyatakan tentang ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ِ َ ِ ‫صال‬ َ ‫وال‬ َ َ َ kepimpinan Ali (al-Wilayah) dan jangan juga dengan apa yang telah aku beri kemuliaan kepadanya sehingga aku perintahkan kamu ْ berbuat demikian.

dan meninggalkan mereka dalam kesesatan serta tidak tentu hala tujuan menyebabkan segala urusan-urusan mereka sia-sia tanpa kewujudan imam di kalangan mereka? 9. mengadakan persidangan dan sebagainya. Apakah hukumnya mentafsirkan ayat-ayat al-Quran secara batin? 4. adapun ia memerlukan kepada satu usaha yang bersungguh-sungguh lagi ikhlas dalam menghilangkan perpecahan? Hakikat Syiah | 151 . Bukankah konsep at-taqiyyah merupakan sejenis penipuan yang boleh memisahkan penyatuan umat? 6. Adakah cukup untuk merealisasikan perpaduan yang sebenar dengan hanya melontarkan pandangan. Apakah hukum bagi mereka yang mendakwa bahawa Rasulullah menyembunyikan sebahagian yang diturunkan kepadanya? 7. sekiranya umat tanpa ada imam yang memimpin mereka memperbaik urusan-urusan mereka disebabkan imam itu telah hilang selama 12 kurun. mengkafirkan dan menjanjikan kepada mereka balasan neraka? 10. Adakah ini boleh membawa kepada perpaduan? 5.2. Bagaimana akan terlaksananya perpaduan pada isu yang mendakwa di sana terdapat satu lagi mashaf yang lebih besar daripada al-Quran yang ada pada majoriti umat Islam sekarang? 8. Bagaimana boleh berlaku perpaduan pada permasalahan sahabat yang telah hidup sezaman dengan Rasulullah. memfitnah. menyaksikan bersama turunnya al-Quran kepada mereka dan dibacakan ke atas mereka serta Allah telah redha akan mereka dijanjikan mereka dengan syurga. Datang satu kumpulan yang mencaci. Pendapat yang mengatakan menentang Ahli Sunah itu mendapat pahala. Dengan apa hendak dihukum mereka yang menghina dan mencaci para sahabat? 3. Bagaimana perpaduan akan terlaksana.

oleh: Ayatullah al-Khomeini 8. Inilah Khulafa Ar Rasyidin 3.s?. Minhaj Kebenaran dan Pendedahannya (Fiqh Lima Mazhab di antara Nas dan Ijtihad) oleh : Al-Hasan bin Yusuf al-Mutahhar 4. Al-Muraja’at.AWAS! Antara beberapa kitab utama Syiah yang dijadikan bahan rujukan oleh golongan Syiah: 1. Kewajipan Setiap Muslim Mentaati Kepimpinan Yang Dilantik Allah dan Rasul Demi Perpaduan dan kejayaan Dunia dan Akhirat 7. oleh: Dr. oleh: Ayatullah al-Murtadza az-Zubaidi 7. Al-Usul Min al-Kafi. Benarkah Salafi Wahabi Pemusnah Islam dan Pembunuh Umatnya 6. Madya Dr. Peshawar Nights. Cela-mencela Merungkai Perpaduan 8. Akhirnya Ku Temui Kebenaran 4. oleh: Al-Sayyid Muhammad Rais al-Wahidin 11. Kasyf al-Asrar. Mahfuz Mohamed 3. Memorandum Majlis Syiah Malaysia bertarikh 6 Jun 2011 Sumber: JAKIM 152 | Hakikat Syiah . Ahlu al-Bait. Meniti Titian Kebenaran: Menyingkap Kebenaran Mazhab Rasul dan Ahlul Bait 2. Mengapa Aku Memilih Ahlul Bait a. Dialog mengenai Islam dan Akidah Islam Yang Sebenar 5. oleh: Al-Sheikh Abdul Husin Syarafuddin alMusawi 10. Al-Saba’ah Min al-Salaf. oleh: Ayatullah al-Khomeini 6. Mar’i al-Amin al-Antaki – diterjemah oleh Prof. oleh: Haidar 2. oleh: Sheikh Muhammad 12. oleh: Sheikh Abbas al-Qummi Sementara itu terdapat beberapa kitab ulama Syiah yang telah cuba disebarkan keseluruh negara terutamanya melalui strategi penghantaran kitab-kitab berikut ke masjid-masjid antaranya: 1. Mafatih al-Jinan. Al-Sahabah. oleh: Ayatullah al-Khomeini 5. Tahrir al-Wasilah. oleh: Al-Sheikh Abdul Husin Syarafuddin al-Musawi 9. Lutfi Ibrahim (thn 1993) 13. Al-Hukumah al-Islamiah. Aqidah Syiah Yang Dicemuh oleh Ahli Sunnah Wal Jamaah Khususnya As-Salafi 9. Perpaduan Islam Sumber Kekuatan Ummah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful