P. 1
Artikel Syiah

Artikel Syiah

|Views: 79|Likes:
kejahatan syiah
kejahatan syiah

More info:

Published by: Abu Umar Ahmad Zhafri on Jul 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/30/2013

pdf

text

original

HAKIKAT SYIAH

PEJABAT MUFTI WILAYAH PERSEKUTUAN

2. Shi’ah. Islamic sects.muftiwp. rakaman dan sebagainya tanpa izin bertulis daripada pemilik hakcipta terlebih dahulu. sama ada dengan cara elektronik.Hakcipta terpelihara. Jabatan Perdana Menteri.gov. 3. I. Malaysia. gambar. 297. Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. mekanik.my Cetakan Pertama 2012 Perpustakaan Negara Malaysia Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan Hakikat Syiah ISBN 978-983-44840-4-0 1. Shi’ah--Doctrines. Diterbitkan oleh Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Jabatan Perdana Menteri Tel : 03-2272 3137 Fax : 03-2272 3216 www.82 . Setiap bahagian (termasuk teknik & konsep) daripada terbitan ini tidak boleh diterbitkan semula. atau pun disimpan untuk pengeluaran atau dipindahkan kepada bentuk lain.

Ridhuan Jamal Al-Athrasy SEJARAH PERKEMBANGAN SYIAH DAN PERKAITANNYA DENGAN AHLI BAIT Datuk Haji Wan Zahidi Bin Wan Teh AHLUL BAIT MENURUT PANDANGAN SUNAH DAN SYIAH Datuk Haji Wan Zahidi Bin Wan Teh AKIDAH IMAMAH DI SISI SYIAH ISNA ASHARAH DAN KESAN-KESANNYA TERHADAP PEGANGAN AHLI SUNAH DAN JAMAAH Datuk Haji Wan Zahidi Bin Wan Teh PERPADUAN DI ANTARA MAZHAB SUATU FANTASI ATAU IANYA BOLEH DICAPAI? Prof .PRINSIP DAN PEGANGAN SYIAH: SATU KAJIAN DAN PENILAIAN Dr .Abdul Razak Abdul Rahman As-Saadi Muka surat 1 41 65 87 117 .Dr .KANDUNGAN Tajuk KELAHIRAN .

.

Adalah diharapkan penjelasan dan penerangan di dalam buku ini dapat menambah kefahaman pembaca semua dan tidak lagi terkeliru antara perbezaan dalam perkara khilafiyyah yang diperakukan dalam Islam dan perbezaan dari sudut akidah dan pemikiran yang menyesatkan. pemilik sekalian alam. InsyaAllah. ahli keluarganya. Datuk Haji Wan Zahidi bin Wan Teh Mufti Wilayah Persekutuan Jabatan Perdana Menteri . Moga-moga Allah SWT akan melimpahkan rahmat dan keberkatan kepada sesiapa sahaja yang terlibat dalam usaha murni ini. menimbulkan kesedaran bahawa setiap umat Islam perlu bertanggungjawab memelihara kemurnian akidah Islam yang sebenar agar terselamat dari kesesatan dan kebinasaan. Buku ini diterbitkan bertujuan untuk memberi pencerahan kepada masyarakat awam yang masih ramai lagi tidak memahami prinsip-prinsip utama ajaran Syiah dan tidak mendalami pemikiran atau ideologinya yang memberi kesan terhadap pegangan Ahli Sunah Wal Jamaah. Alhamdulillah. Seterusnya. Sekalung penghargaan kepada semua yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam merealisasikan penerbitan buku ini. Profesor Dr. Ridhuan Jamal Al-Athrasy yang berasal dari Jordan dan seorang lagi. segala puji bagi Allah SWT. para sahabatnya serta semua umat Islam sekalian. Kefahaman yang selaras di kalangan masyarakat amat diharapkan agar tiada lagi suara-suara simpatisan Syiah kedengaran setiap kali pihak berkuasa mengambil tindakan penguatkuasaan yang sewajarnya dalam usaha membendung pengaruh Syiah di negara ini.PRAKATA Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang. Abdul Razak Abdul Rahman As-Saadi yang berasal dari Iraq semasa Seminar Pemurnian Akidah Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan 2007. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Wassalam. Buku ini menghimpunkan beberapa penulisan akademik mengenai fahaman Syiah yang terdiri daripada tulisan saya sendiri dan dua lagi merupakan kertas kerja yang telah dibentangkan oleh Dr.

.

KELAHIRAN. Ridhuan Jamal Al-Athrasy Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) Hakikat Syiah | 1 . PRINSIP DAN PEGANGAN SYIAH: SATU KAJIAN DAN PENILAIAN Dr.

.

“ . di antara prinsip Islam yang utama itu ialah berpegang kepada tali Allah keseluruhannya dan tidak berpecah belah. sekali-kali tidak akan dapat baginya sebarang pelindung mahupun petunjuk.. tiadalah engkau terkait sedikit pun dalam (perbuatan) mereka . Aku menyaksikan bahawa tiada tuhan melainkan Allah Yang Maha Esa.. Keadaan ini berterusan pada masa Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar. sebagaimana yang telah digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam sabda baginda yang bermaksud. dan mereka menjadi berpuak-puak.4 Selepas peristiwa Majlis Tahkim. Penentangan mereka terhadap Ahli Sunah juga menjadi berkurangan.Sesungguhnya orang-orang yang mencerai-ceraikan agama mereka (dengan perselisihan-perselisihan yang berdasarkan hawa nafsu).. terbit pula bidaah yang bersifat berpuak-puak (tasyayyu’). 1 2 Hakikat Syiah | 3 . “ .timbul puak pendusta ketika umat muslimin berpecah... kita memuji-Nya.PENDAHULUAN Segala puji bagi Allah. Surah Ali-Imran: 103 Surah Al-An`am: 159 3 Diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya dalam kitab Al-Zakat. “. meminta pertolongan dari-Nya dan meminta ampun dari-Nya.”2 Umat Islam sentiasa berada di atas landasan yang digariskan Allah daripada hidayah dan pegangan agama yang benar sehinggalah kewafatan Rasulullah SAW. pendirian mereka menjadi rapuh dan pengikut-pengikut mereka berkurangan. bab Zikrul Khawarij dan sifat mereka. akhlak. dan janganlah kamu bercerai-berai . semangat mereka menjadi pudar. dan mereka akan dibunuh oleh kumpulan pertama dari dua kumpulan itu dengan kebenaran.”3. Selepas bidaah yang dilakukan oleh puak Khawarij ini timbul. timbul puak-puak baru satu demi satu.. tahqiq Dr.. Minhaj Al-Sunah Al-Nabawiyyah. Sesungguhnya. 4 Ibnu Taimiyah. Ahmad bin Abdul Halim..”1. m..dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah (agama Islam).. Allah berfirman lagi yang bermaksud. lahirlah puak Al-Mariquun dan puak Al-Khawarij.s 218-219. Muhammad Rasyad Salim (Al-Kaherah: Maktabah Ibnu Taimiyah. Dan sesiapa yang disesatkan-Nya. tiada sekutu bagiNya dan aku menyaksikan bahawa Muhammad itu adalah hamba-Nya dan pesuruh-Nya. Puak-puak ini merupakan puak-puak yang keluar dari (Al-Jamaah).. Apabila Khalifah Uthman dibunuh dan berlaku ’fitnah’ di mana kaum muslimin berperang di dalam peperangan Siffin. Allah berfirman yang bermaksud. dan amalan-amalan kita. Pada hari ini aktiviti mereka telah pun lemah.. Sesiapa yang dihidayahkan oleh Allah. 1989) Jld 1. Kita berlindung dengan Allah dari kejahatan diri kita dan dari keburukan pemikiran. maka tiada sesiapa yang boleh menyesatkannya.

100 . Syiah ialah penolong-penolong seseorang dan pengikutnya. m. dari sumber mereka yang muktabar. Jld 20. Fahaman (Al-Qadar). yang tidak terdapat pada puak-puak Syiah yang lain. Begitu juga usaha mereka untuk mengaibkan tokoh-tokoh Ahli Sunah dan usaha mereka untuk menyebarkan fahaman Syiah. Metodologi ilmiah yang tidak berpihak. Jamharah Al-Lughat. (Al-I’tizal). m. Al-Majlisi. 7 Ibnu Duraid. Dalam bentuk kata kerja yang lain. “Fulan daripada Syiah fulan” memberi maksud fulan adalah dari mereka yang sependapat dengannya. 1403H/1983M): jld. dan (Al-Nusuk Al-Fasid) timbul di Basrah dan fahaman (Al-Tajahhum) timbul di Khurasan. Kata kerja ‫شيّع‬ juga bererti menolong dan bergabung7. Muhammad Bakir. kemudian diikuti oleh pendapat-pendapat lain tentang Syiah. Ibnu Taimiyah.s 259. Al-Azhari (meninggal 370 H) menyebut bahawa. Sesuatu kumpulan yang bersetuju dengan sesuatu pendapat ِ atau aliran dipanggil Syiah. m. DEFINISI SYIAH Definisi Dari Segi Bahasa Ibnu Duraid (meninggal 321 H) berkata. ‫ّع‬ ‫ شي‬bererti menyokong. Bihar Al-Anwar (Beirut: Muassasah Al-Wafa’. َ َ‫ شي‬atau ‫شيَاع‬ Dalam bentuk kata kerja ‫ّع‬ ‫ شي‬sekiranya digunakan dengan kata objek api. dan seterusnya berpecah kepada kumpulan-kumpulan yang banyak. timbul di Kufah. 2. menuntut seseorang itu mengambil pandangan sesuatu kumpulan itu dahulu sebelum mengambil pendapat selain mereka. ia akan menyemarakkannya lagi. Kata jamak bagi Syiah ialah ‫ع‬ ْ َ‫أ‬. ia menunjukkan makna sekiranya kita mencampakkan sesuatu ke dalam api.s 301. Aliran berpuak-puak ini (tasyayyu’). tetapi berperingkat-peringkat dan lahir sedikit demi sedikit. fahaman. Fahaman ini kemudian tersebar ke bandar-bandar lain. Majmu’ Al-Fatawa. mula timbul di bandar Kufah5.Serangan puak Syiah pula terhadap Ahli Sunah semakin bertambah hari demi hari. Dengan ini. Dalam bentuk kata kerja pula. Riwayat tentang Syiah ada menyebut bahawa umat Islam tidak menerima ajaran mereka ini di bandar-bandar lain melainkan bandar Kufah6. Kita akan mulakan perbincangan ini dengan beberapa pendapat golongan Syiah. 5 6 4 | Hakikat Syiah . prinsip.s 63. dan tidak keterlaluan untuk mengatakan bahawa ia merupakan satu-satunya kumpulan yang paling banyak berusaha untuk menentang Ahli Sunah. Puak Syiah “Imam Dua Belas” kelihatan paling aktif dari aspek ini. cet. Aliran-aliran lain seperti fahaman (Al-Irja’). Jld 3. dan pegangan Syiah tidak lahir sekaligus.

Tahzib Al-Lughat. Asal konsep Syiah ialah sekumpulan orang.s 4. ini bererti dalam fahaman golongan Syiah. dua atau ramai.s 55 ‫مادة شياع‬ 8 9 Hakikat Syiah | 5 .‫ شيّع‬menunjukkan makna seseorang itu mengiringi seorang yang lain bagi mengucapkan selamat jalan kepadanya ketika musafir. Walau bagaimanapun lafaz ini digunakan dengan meluas untuk menunjukkan kepada penyokongpenyokong Saidina Ali dan ahli keluarganya sehinggalah lafaz ini bertukar menjadi kata nama khas. fulan dari golongan Syiah. Dalam konteks makna ‘iring’ kita boleh menggunakan kata kerja ‫ع‬ َ untuk menunjukkan َ َّ‫شي‬ makna seseorang itu mengiringi puasa bulan Ramadhan dengan puasa enam pada bulan Syawal. Al-Azhari. Apabila disebut ‫ي‬ ‫ش‬ ََ َ َّ َ dalam konteks kata kerja fulan ‫ـع‬ َ ‫ يُـ‬seseorang. Dzu Al-Rahmat pernah mengungkapkan syair 9 yang menunjukkan bahawa ‫ أشياع‬membawa makna rakan-rakan10. شياع‬atau ‫اشياع‬.s 61 Diwan Dzi Al-Rahmat: m. mereka dipanggil ‫ع‬ ْ َ‫شي‬. Apabila seseorang itu mendakwa َ َّ‫شي‬ dengan dakwaan puak Syiah. Al-Jauhari (meninggal 540 H) berkata. “Syiah ialah pengikut dan penolong bagi seseorang. Kata jamaknya ialah ‫ . Tahqiq Ahmad Abdul Ghafur Attar. Apabila disebut. ini bermakna ia mendakwa apa yang didakwa oleh kumpulan Syiah. Apabila sesuatu puak menjadi “penyokong” (Syiah) kepada orang lain. Semua kaum yang sepakat dalam sesuatu perkara dan mereka mengikut pendapat ِ di kalangan mereka sendiri.. secara langsung ini bererti dia ialah salah seorang daripada penyokong Saidina Ali dan keluarganya. “Apabila seseorang itu ‫ُّع‬ ‫شي‬ َ َ‫ت‬. m. Jamaluddin bin Mukram Al-Ansari. Kumpulan-kumpulan Syiah itu pula adalah beberapa kumpulan yang mana sebahagian mereka mengikut yang lain dan mereka tidak sepakat dalam sesuatu perkara8.. Jld. Jld 3. 10 Al-Sihah. hukumnya begini . sama ada lelaki atau perempuan. Tahqiq Ahmad Abdul Ghafur Attar. (Kaherah: Al-Dar Al-Misriyyah Li At-Ta’lif Wa al-Turjumah) Jld. Ungkapan “Syiah” ini digunakan kepada sesuatu puak yang mengikut pendapat orang lain selain mereka. 10. Asal konsep ini ialah daripada kata ‫ مشايّعة‬iaitu mengikut dan mentaati. Al-Sihah: 1240/3. Bentuk kata nama ‫ع‬ َ pula digunakan untuk َ ‫ش ْي‬ makna `selepas sesuatu’ seperti esok. 11 Ibnu Manzur. m. Kata kerja bererti “mengikut” seseorang. Ibnu Manzur (meninggal 711H) pula berkata. dia disebut sebagai ‫ع‬ َ atau ‫ع‬ َ dengan kata َ َّ‫شي‬ َ َ‫شاي‬ ِ ‫ع‬ ‫ي‬ ‫ش‬ terbitan ‫اع‬ . m..3. Lisan Al-Arab.s 1240. mereka disebut dengan kata kerja ‫ع‬ َ َ‫ت‬. ini bererti dia “mengikut” ُ ‫شايِـ‬ dan “memperakukan” kedudukan seseorang itu11. ia boleh digunakan untuk bilangan satu. Penggunaan perkataan ‫ شيعة‬pula digunakan untuk menunjukkan makna kumpulan manusia yang saling mengikut satu sama lain. dalam mazhab Syiah. Kalau disebut. iaitu pada hari lusa.

12 6 | Hakikat Syiah . 1388H) Muqaddimah: Mahfuz Husain. dan berpegang bahawa imam dan khalifah itu khusus bagi Saidina Ali. Pendapat ini menyatakan bahawa tiada seorang nabi pun yang dilantik melainkan mereka diperintahkan agar beriman bahawa imam itu adalah hak Saidina Ali. Al-Imam Al-Syahrastani mendefinisikan “Syiah” sebagai. secara dalil nas dan melalui wasiat Rasulullah SAW. Allah tidak akan utuskan seorang rasul pun kecuali dengan memberitahu tentang kerasulan Muhammad SAW dan wasiat terhadap Ali r. lalu Al-Syahrastani. 13 Al-Kulaini. “Syiah” bererti “. Usul Al-Kafi.. 14 Surah Taha: 115. “kami amanahkan kepadanya (Nabi Adam as) tentang Muhammad dan imam-imam selepasnya. Mereka juga berpegang bahawa imam itu tidak akan beralih tangan kepada selain daripada anak-anak keturunan Saidina Ali. “. Jld 1. kami telah berpesan kepada Adam pada masa yang lalu.Definisi dari segi istilah pula.”14. m. 1.a.mereka yang menyokong Saidina Ali dan anak-anaknya. Sekiranya berlaku pemindahan kepimpinan itu kepada selain daripada keturunan Saidina Ali.13 Dalam menghuraikan firman Allah SWT yang bermaksud. Abu Jaafar berkata.. Di antaranya ialah apa yang diriwayatkan di dalam buku Al-Kafi. “. dan berpegang bahawa Imam selepas wafat Rasulullah SAW adalah khusus kepada Saidina Ali dan anak-anaknya”..s 146. Puak Syiah telah mengarang banyak riwayat untuk menyokong dakwaan mereka.. sama ada secara jelas atau sebaliknya.sesungguhnya. atau sebagai suatu pelaksanaan pendekatan taqiyyah dari pihak keturunan Saidina Ali. PENDAPAT PERTAMA Gejala al-tasyayyu’ telah lama wujud dan telah lahir sebelum Rasulullah SAW diutuskan. Pendapat-pendapat ini akan dibincangkan dengan analisa dan kritikan.12 PENDAPAT GOLONGAN SYIAH TENTANG KELAHIRAN TASYAYYU’ Golongan Syiah tidak sepakat dalam isu ini. “ Hak Ali menjadi imam tertulis pada seluruh kitab-kitab para nabi. daripada Abu Al-Hassan bahawa. mereka yang menyokong Saidina Ali.. dan kami tidak mendapatinya mempunyai keazaman yang teguh. Al-Milal Wa Al-Nihal. Tahqiq Ali Akbar Ghafari (Dar Al-Kutub Al-Islamiyyah. Muhammad bin Yaakub. m. sebagai imam. Tahqiq Muhammad Sayyid Kailani (Beirut: Dar Al-Ma’rifah 1402H/1982M) Jld. Abu Al-Fath Muhammad bin Abdul Karim.s 437.. maka ini merupakan satu kezaliman dari pihak yang menerima kepimpinan itu..cet 3. tetapi ia lupa. Kita boleh simpulkan bahawa terdapat tiga pendapat golongan Syiah tentang kelahiran al-tasyayyu’ melalui buku-buku muktabar di kalangan mereka.

Al-Fusul Al-Muhimmah Tahqiq wa Isyraf.s 195.. “. kecuali mereka yang mencintai beliau..3. Muhsin.. Abu Jaafar Muhammad Bin Jarir. Oleh itu jangan biarkan dia mengeluarkan kamu berdua dari syurga.telah diperakui bahawa semua para Nabi Allah dan para rasul-Nya serta seluruh golongan mukmin memperakui Ali bin Abi Talib. tiada seorang Nabi pun yang dibangkitkan kecuali dengannya.. Jld 2. Jami’ Al-Bayan An Takwil Ayy al-Quran. Jld 16. lalu mereka membulatkan keazaman mereka terhadap demikian dan memperakuinya16. berkata keazaman di sini bererti kesabaran. turut menyatakan bahawa bilangan riwayat-riwayat yang berkata bahawa Allah ketika mencipta ciptaannya mengambil perjanjian daripada para Nabi (tentang perkara ini) melebihi daripada seribu hadis.s 65.dan tidak akan masuk syurga seorangpun dari golongan terdahulu dan terkemudian. m. Ali Bin Ibrahim. dan telah diterima juga bahawa mereka yang menyalahinya. m. cet. 1416H). 19 Al-Kashani.. adalah orang yang membenci beliau dan juga membenci golongan yang mencintai beliau. 2. “kepimpinan (imam kami) ialah kepimpinan dari Allah. 18 Al-Bahrani.. Muhammad bin Al-Hasan. tashih: Al-Sayyid Tayyib Al-Jazairi (Muassasah Dar Al-Kitab cet. kalaulah dia mempunyai keazaman.1. ”.ia meninggalkannya.”17 . Tahqiq: Muassasah Ali Albait Li-Ihya’ Al-Turath (Muassasah Ali Albait Li-Ihya’ Al-Turath. bahkan boleh dianggap pendustaan terhadap ayat-ayat Allah. Khatimah Mustadrak Al-Wasail. m.kami tidak mendapatinya mempunyai keazaman yang teguh. 15 Hakikat Syiah | 7 . m. 16 Al-Kulaini. “bab para Nabi diutuskan berdasarkan kepada mereka yang berhak menjadi imam”18 . Abu Jaafar seterusnya berkata bahawa istilah “ulul azmi” disebut demikian kerana mereka diamanahkan supaya memperakui Muhammad dan mereka yang diwasiatkan selepas mereka serta Al-Mahdi. Tafsir yang dihuraikan oleh ulama terdahulu dan ulama selepas mereka. 20 Al Hurr Al-‘Amili. Tafsir Al-Qummi.kami telah mewasiatkan kepada Adam sambil berkata kepadanya (maksudnya). 1404H). (Dar Al-Fikri. Tafsir Al-Sofi (Beirut: Muassasah Al-A’lami Li Al-Matbu’at..sesungguhnya ini adalah musuh kamu dan musuh isteri kamu. lalu Adam lupa apa yang dipesan kepadanya (iaitu meninggalkannya).s 220-222. Jld 1: 416..”19 Al-Hurr Al-’Amili..s 159). Muhammad bin Muhammad Al-Husain Al-Qanaini (Muassasah Ma’arif Islami Imam Ridha.”15. Al-Ma’alim Al-Zulfa.” Daripada Abu Abdullah. nescaya dia tidak akan mentaati musuhnya iblis yang berhasad dengki terhadapnya.. m. salah satu dari sumber rujukan muktabar puak Syiah dalam bidang hadis. Jld1 . 1405H/1984M). Beliau dengan ini adalah sebagai penentu bagi syurga dan neraka. dan ia tidak mempunyai keazaman”. Penafsiran ini amat jauh dari maksud ayat. Mereka berkata.... pengarang buku wasailu al-Syiah. “.s16. Syeikh mereka Al-Bahrani telah mengkhususkan satu bab yang bertajuk. Jld.”..s 303. m. 17 Al-Tabrasi.”. Al-Kafi. Lihat Al-Qummi..20 Al-Tabari. cet1 1418H. Qatadah dalam maksudnya “.

73. bukan untuk memperakui hak untuk menjadi imam terhadap seseorang. bahkan mereka berkata juga.a. Seruan para rasul a. “…sembahlah kamu akan Allah. “kamu akan pergi kepada satu kaum daripada golongan ahli kitab. (sebenarnya) tidak ada Tuhan bagi kamu selain daripada-Nya…”24. serta gunung-ganang dan kota-kota…”21. oleh itu. Pendapat ini adalah satu daripadanya. 85. 25 Riwayat Al-Bukhari dalam Kitab Al-Iman.. “Bahawa sesungguhnya tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Aku. bab ) ‫( فإن تابوا وأقموا الصالة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم‬ dan Muslim dalam Kitab Al-Iman. Kitab Allah ada di tangan kita dan tidak terdapat suatupun di dalamnya yang menunjukkan kepada dakwaan pendapat ini.. baginda bersabda yang bermaksud. “…dan kami tidak mengutus sebelummu (wahai Muhammad) seseorang rasul pun melainkan kami wahyukan kepadanya”.s.s. beribadatlah kamu kepada-Ku…”23. “ Allah SWT mendedahkan hak kita sebagai imam kepada langit dan bumi. m. Allah berfirman yang bermaksud. dan Muhammad itu pesuruh Allah…”25. 23 Surah Al-Nahl: 36.tiada sekutu bagi-Nya. 24 Surah Al-A’raf: 59. Daripada Ibnu Abbas r.s195.bab ( ‫يقولوا ( حتى الناس بقتال األمر ال اله إال اهلل‬ 21 22 (11/1). Hud dan Syu’aib a. Jld2. beribadatlah kamu kepada-Ku…” 22. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud. Khatimah Mustadrik Al-Wasail. semuanya berkata kepada kaum mereka yang bermaksud. 8 | Hakikat Syiah . 65. Semua rasul-rasul Allah dan nabi-nabiNya menyeru kaum mereka agar beribadat kepada Allah yang Esa. seperti yang mereka dakwa. Para rasul seperti Nabi Nuh.Ungkapan melampau puak Syiah ini tidak terhad kepada apa yang disebut sebentar tadi. kita dapat mengetahui tentang kesalahannya. “…aku diperintahkan agar memerangi manusia sehingga mereka menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. “…dan kami tidak mengutus sebelummu (wahai Muhammad) seseorang rasul pun melainkan Kami wahyu kepadanya” “Bahawa sesungguhnya tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Aku. Surah Al-Anbiya: 25. adalah untuk mengesakan Allah. Allah berfirman lagi yang bermaksud. hendaklah perkara yang utama kamu Al-Nuri. Kepalsuan dan juga kebatilannya adalah sesuatu yang diketahui umum. bahawa Rasulullah SAW ketika mengutuskan Muaz ke Yaman. KRITIKAN TERHADAP PENDAPAT INI Terdapat banyak pendapat dan pegangan yang hanya dengan melihatnya sekali pandang sahaja. oleh itu.

mengapakah yang meriwayatkan hadis ini hanya perawi-perawi puak al-Rawafid dan tidak terdapat seorang pun di kalangan ulama selain mereka yang mengetahui tentangnya? Mengapa pula tokoh agamaagama lain sama sekali tidak mengetahui tentang ini? Tambahan pula. m.. dan tiada seorang pun di kalangan mereka yang menyebut tentang Ali?28 Bagaimana pula mereka sewenang-wenang mendakwa dalam dongeng-dongeng mereka tentang para nabi ini termasuk Nabi Adam a. tidak terdapat di dalamnya satu pun yang menyebut tentang Ali. dan pendustaan terhadap para nabi juga suatu perkara yang bercanggahan dengan kebenaran. dan terpelihara di sisi Allah SWT? Ini tidak lain. Begitu juga. kecuali para rasul Ulul ’Azmi. 27 Ibnu Abi Al-‘Izz Al-Hanafi Syarh Al-Aqidah Al-Thahawiyyah (Beirut. bahawa semua mereka telah mengabaikan suruhan Allah tentang hak menjadi imam? Ini tidak lain. Bagaimanakah boleh dikatakan bahawa semua para nabi yang dibangkitkan menerima arahan tentang hak Ali untuk menjadi imam.mereka yang telah beriman di kalangan ahli kitab tidak menyebut langsung tentang Ali.s64. Cet 3.. Hak seseorang itu menjadi imam adalah sesuatu yang batil. bab al-du’a ila al-syahadatain (50-51/1). Ibn Taimiyah pernah berkata. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim dengan lafaz yang sama. 1989M).s75. Ahmad Bin Abdul Halim. 1391H)... Jld4. “kitab-kitab para nabi yang diturunkan untuk manusia. dan Soheh Muslim Kitab Al-Iman. Al-Maktab Al-Islami. Di manakah sumber dakwaan mereka tentang hak Saidina Ali sebagai Imam? Sekiranya hak menjadi imam bagi Ali tertulis di dalam semua kitab-kitab para Nabi. Muhammad Rasyad Salim (Al-Qahirah: Makatabah Ibnu Taimiyah. Jld4. 28 Ibnu Taimiyah. akal dan kehidupan.s. para ulama terdahulu semuanya bersatu dalam menyatakan bahawa perkara yang pertama yang diperintahkan kepada seseorang hamba itu ialah menyaksikan dua kalimah syahadah 27. 26 Hakikat Syiah | 9 . kecuali satu dakwaan yang dibuat-buat tidak sepatutnya diikut membabi buta tanpa ada sesuatu pendekatan agar menjaga dan memelihara agama.seru mereka adalah beribadah kepada Allah SWT.. tahqiq Dr. lihat: Soheh Al-Bukhari Kitab Al-Zakat. Hadis yang sahih pula semuanya menunjukkan kepada kebatilan pendapat di atas. Manhaj As-Sunah Al-Nabawiyah. bab wujub al-zakat (108/2). mengapakah Al-Quran tidak menyebut langsung tentang ini walhal AlQuran itu merangkumi segala kitab-kitab yang diturunkan kesemuanya.”26. m. Sheikh Al-Islam. walhal mereka sama sekali tidak menyebutnya kepada umat-umat mereka. melainkan suatu pendustaan yang dahsyat.

hendaklah kamu beriman sungguh-sungguh kepadanya.... diberikan kepada Ali r.”30. Ini hanyalah sikap melampau puak-puak ini yang tidak terhenti kepada isu maksum para imam sahaja. Allah SWT telah mengambil perjanjian daripada para nabi a. tidak ada sesiapa yang berani membuat pendustaan ini melainkan para golongan zindik.a. Ini tidaklah lain. Bukankah ini bukti bahawa orang yang mereka-reka dongengan ini adalah mereka yang kontang pemikiran dan jiwa mereka daripada ilmu dan iman? Bukankah jiwa mereka telah disumbat dengan hasad dengki dan pemikiran mereka penuh dengan rancangan jahat terhadap orang-orang soleh dan orang yang baik-baik? Bukankah mereka hanya inginkan agar pemikiran orang ramai diracuni dengan cara ‫يع‬ ّ ‫ تش‬mereka? Benar. walhal para nabi yang lain meninggalkannya. Seolah-olah mereka dengan penulisan mereka ini. Mereka menjawab: “kami berikrar (mengakui dan menerimanya)”. dan mereka dikecualikan daripada segala arahan yang diutuskan kepada Rasulullah SAW. sekiranya Nabi Muhammad SAW diutuskan. m. bahkan suatu iktikad yang keterlaluan terhadap barisan para hamba Allah yang terpilih iaitu para nabi. Bagaimanakah mereka boleh menganggap satu kesalahan besar hanya kerana tidak memberikan ketaatan kepada salah seorang daripada sahabat Rasulullah SAW dan tidak yang lainnya? 29 30 Al-Thobari. . Surah Ali Imran : 81 10 | Hakikat Syiah . “. melainkan suatu kesesatan yang amat nyata. kemudian datang pula kepada kamu seorang rasul yang mengesahkan apa yang ada pada kamu. Allah berfirman yang bermaksud. dan Aku juga menjadi saksi bersama-sama kamu..Isu maksum (‘ismah) pula adalah di antara perkara-perkara yang tidak masuk akal.. kerana pengikut-pengikut mereka ini mengikut para imam ini. mereka akan beriman dan menolong baginda. dan hendaklah kamu bersungguh-sungguh menolongnya”. Seolah-olah mereka ini seperti kebiasaan mereka ingin apa yang dikhususkan kepada Rasulullah SAW. maka saksikanlah kamu. Allah berfirman lagi: “jika demikian. Jami’ Al-Bayan Fi Takwili Ayi Al-Quran.s557. menjadikan pengikutpengikut para imam mereka lebih tinggi darjat daripada para nabi kecuali para rasul Ulul ’Azmi. Allah berfirman lagi (bertanya pada mereka) “sudahkah kamu mengakui dan sudahkah kamu menerima akan ikatan janjiku secara yang demikian itu?”.dan (ingatlah) ketika Allah mengambil perjanjian setia dari nabi-nabi (dengan firman-Nya) “sesungguhnya apa jua kitab dan hikmah yang aku berikan kepada kamu. Beginilah yang dihuraikan oleh Ibnu Abbas29 dan para ahli tafsir selain beliau.s. dan pada ketika itu mereka masih hidup.

dia tidak dianggap bersalah atau berdosa. pegangan melampau. Sekiranya ini untuk umat Muhammad SAW. Jld4. sebagaimana yang disebut oleh Sheikh Al-Islam. dan ini tidak menghalangnya dari memasuki syurga.s78. merupakan kedustaan orang yang tidak tahu apa yang dia ungkapkan dan tidak mempunyai rasa malu terhadap apa yang akan diucapkan.s46. Sunah dan Ijmak para ulamak salaf umat Islam32. melalui pelita penyudah segala para wali yang akan timbul 600 tahun selepas Nabi Muhammad SAW. sama sahaja seperti dakwaan para ahli tasawuf mulhid terhadap kewalian seseorang itu. serta menyalahi Al-Quran. m. Manhaj As-Sunah Al-Nabawiyyah. dan mempercayai perkara-perkara yang akal dan nas menolaknya. Hakikat Syiah | 11 . percakapan orang gila! Mereka telah meninggal dunia sebelum Allah SWT mencipta Ali. Sekiranya mereka berpegang pada pendapat ini terhadap orang-orang yang mereka mendakwa adalah imam mereka. Ibnu Taimiyah. Dakwaan golongan Syiah ini terhadap isu hak menjadi imam. Umar. kemudian dia mati sebelum mengenali Abu Bakar. Mereka adalah puak-puak yang melampau di luar batasan akal. Kedua-duanya membina dakwaan mereka daripada kedustaan. Manhaj As-Sunah Al-Nabawiyyah. menyandang pangkat ketua bagi orang yang dicipta sebelumnya dan juga orang yang dicipta selepasnya. Apakah matlamat penulisan seumpama ini yang jelas pendustaannya kepada semua orang? Pandangan ini bukanlah sesuatu yang pelik bagi golongan Syiah. syirik dan dakwaan batil. bagaimanakah beliau akan menjadi ketua bagi mereka? Setidak-tidaknya seseorang itu boleh menjadi ketua bagi orang yang hidup pada zamannya. Uthman dan Ali r.a. 31 32 Ibnu Taimiyah. Ungkapan ini serupalah dengan ucapan Ibnu ‘Arabi al-Taie dan seumpamanya yang daripada golongan ahli tasawuf yang mulhid (orang yang tidak percaya kewujudan Tuhan) yang mengatakan bahawa para nabi mendapat manfaat ilmu dari Allah SWT. orang Islam semua telah sepakat mengatakan bahawa sekiranya seseorang itu beriman dengan Rasulullah SAW dan mentaatinya. mereka juga berpandangan yang serupa terhadap musuh-musuh konsep hak imam ini. bagaimana mereka boleh mengatakan bahawa para nabi semuanya wajib beriman dengan salah seorang sahabat Rasulullah SAW?31 Di manakah akal fikiran orang-orang yang mempercayai kedustaan sebegini? Bagaimanakah para nabi sebelum ini dan umat-umat mereka boleh diberi perintah dan perjanjian agar mentaati Ali sebagai imam? Ini. Jld4. Tetapi. m..Di samping itu. riwayat-riwayat yang mutawatir. Mereka mendustakan kebenaran-kebenaran yang jelas.

.”.. Ini adalah kerana terdapat fenomena yang jelas yang menunjukkan kepada demikian. dan tiada darah yang ditumpahkan melainkan dosanya tertanggung ke atas kedua-duanya... orang yang mula menyemai benih-benih ‫يع‬ ّ ‫تش‬ dan telah lahir pada zaman baginda lagi. m. 4. terdapat dalam riwayat bahawa sekiranya mereka wujud. PENDAPAT YANG KEDUA Sesetengah golongan Al-Rawafidh mendakwa bahawa sejak dahulu hingga sekarang. Al-Syiah Fi Al-Tarikh (Beirut: Dar al-Athar. sehingga dosa Qabil dan Habil.. Muhammad Al Husain Ali Kasyif Al-Ghita’ (meninggal dunia 1373H) berkata. kemudian menghasilkan buah selepas kematiannya.dan musuh-musuh golongan Syiah. iaitu ‫ّع‬ ‫ تشي‬ini disemai bersama di dalam benih Islam. Rasulullah SAW. Nabi Yusof dilontar oleh saudara-saudaranya ke dalam perigi.Abu Bakar dan Umar. begitulah yang diriwayatkan dari Al-Sodiq. “tiada batu yang dialihkan dari tempatnya. dan menyatakan ketaatan dan sokongan mereka terhadap beliau pada zamannya. Beirut. .. 34 Al-Zain. Jld1. Muhammad Hasan. m.s29-30 33 12 | Hakikat Syiah ...s82. cet. mereka akan menyebabkan orang ramai menanggung segala dosa dan kebinasaan di dunia ini. Nabi Ibrahim dilontar ke dalam api dan seterusnya. Pandangan mereka terhadap keduadua khalifah agung. dan menolak pendapat yang mengatakan bahawa kefahaman Syiah berpunca dari kefahaman asing yang datang luar dari Islam.sebagai contoh. [Perhatikan bahawa ini adalah satu pengakuan daripadanya bahawa benih ‫ّع‬ ‫ تشي‬adalah lain daripada benih Islam]. Yang menanamnya terus memikul amanah untuk menyiramnya sehingga ia tumbuh dan membesar semasa hidupnya.. Al-Anwar Al-Nikmaniyah (Muassasah Al-‘Alami. Oleh kerana itu puak Syiah cuba memberi gambaran bahawa kefahaman Syiah mempunyai ciri-ciri syarak. 1404H/1989M). “..a. Jld2. PERBINCANGAN PENDAPAT INI Pertama: Di antara sebab-sebab utama lahir pendapat ini: Sebahagian ulama Islam mengaitkan kelahiran faham ‫ع‬ َ َ‫ ت‬dan akar umbinya kepada َ ُّ‫شي‬ asal luar daripada Islam. Nikmat Allah. “. adalah.”. Al-Jazairi.”34.sesungguhnya orang pertama menyemai benih ‫ّع‬ ‫ تشي‬di ladang Islam ialah orang yang sama yang menegakkan syariat . iaitu khalifah yang pertama dan kedua”33. Mereka juga mendakwa bahawa sesetengah para sahabat telah pun berpegang dengan fahaman ‫يع‬ ّ ‫تش‬ terhadap Saidina Ali r. 1404H/1984M)..

pada ketika itu (zaman Abu Bakar dan Umar r... m. Ketika zaman Rasulullah SAW tidak terdapat Syiah ataupun Sunni.”. Ayatullah dan mujtahid mereka yang paling tersohor pada zamannya iaitu Muhammad Hussain Ali Kasyif al-Ghita berkata..a.. Kedua: Pendapat ini tidak mempunyai asas dan dalil dari al-Quran dan Sunah.. Ia juga tidak mempunyai sanad yang mantap dari segi sejarah. Sheikh Al-Islam Ibnu Taimiyah berkata.s64.”38. Al-Muqaddimah. Jld2. Sebahagian daripada pembesar Syiah terpaksa akur terhadap hakikat ini. Bahkan ia merupakan pendapat yang bertentangan dengan prinsip Islam dan menafikan kebenaran yang jelas... tahqiq: Dr. Islam lahir untuk menyatukan umat ini di bawah satu kalimah.”37. atau Syiah dikaitkan dengan sesiapa. Hakikat Syiah | 13 .ketika zaman pemerintahan Abu Bakar dan Umar. sesungguhnya benih ‫ّع‬ ‫ تشي‬ini disemai bersama di dalam benih Islam. Ibnu Taimiyah.a. Manhaj As-Sunah Al-Nabawiyah. bukannya agar umat ini berpecah berpuakpuak kepada kumpulan-kumpulan. Di antara fakta-fakta sejarah yang mutawatir yang membongkar kesilapan pendapat ini dan membuktikan bahawa ia adalah bersalahan dengan kebenaran ialah kefahaman Syiah ini tidak wujud pada zaman Abu Bakar. Ali Abdul Wahid Wafi. tiada seorang pun dipanggil sebagai Syiah. Allah SWT berfirman yang bermaksud..”36.s527. Surah Ali-Imran: 85.dan sesiapa yang mencari selain agama Islam.. Surah Ali-Imran: 19. “.“ . walhal mereka terkenal dengan sikap memberontak terhadap kebenarankebenaran yang jelas dan mutawatir.. Jld2. Mereka mula memperluaskan banyak riwayat-riwayat hadis dan menyatakan ia mempunyai sanad dari Rasulullah SAW..”35. mereka menyatakan bahawa ‫ّع‬ ‫ تشي‬itu adalah luar dari Islam. “. kebanyakan adalah palsu dan tercela dalam sanadnya atau amat jauh dari kebenaran dengan sebab takwil-takwil mereka yang rosak itu.. serta beranggapan bahawa riwayat-riwayat itu juga adalah dari sanad Ahli Sunah. maka tidak akan diterima daripadanya...sesungguhnya agama (yang benar dan diredhai) di sisi Allah ialah Islam. m. Padahal riwayatriwayat itu sebenarnya riwayat-riwayat yang asing daripada ulama Ahli Sunah dan periwayat-periwayat syariah. “...Mereka berpegang kepada dakwaan mereka ini dan cuba menguatkan dakwaan ini dan mengesahkannya dengan apa cara yang boleh. Dengan ungkapan mereka ”. Bahkan.) kefahaman Syiah dan ‫ّع‬ ‫ تشي‬tidak mempunyai ruang 37 38 35 36 Ibnu Khaldun. Umar dan Uthman r.. Tiada ‫ّع‬ ‫ تشي‬atau sebagainya.. padahal Allah berfirman yang bermaksud.

t ) Jld2.ini akan dihuraikan lagi.s64.dan menjadi bersatu di zaman pemerintahan ketika khalifah selepas itu? Ketiga: Mereka mendakwa bahawa golongan Syiah ketika itu terdiri daripada Ammar.s39-40. Jld4.sekiranya mereka mendakwa bahawa Ammar.untuk bergerak. m. t. Umar dan ahlu Al-bait yang lain. mengutuk dan melahirkan rasa benci terhadap mereka? Sekali-kali tidak! Tidak terdapat suatu pun daripada sikap-sikap ini di kalangan mereka.Dari golongan Syiah Al-Zaidi ada berkata.. Adakah mereka ini penyeru kepada ajaran Syiah dan mengatakan bahawa ia mempunyai dalil nas? Adakah mereka ini menyeru agar umat Islam mengkafirkan Abu Bakar. 40 Al-Zain. Ashlu Syiah Wa Usuliha (London: Dar Muafiq Arabiyah.”39. 39 14 | Hakikat Syiah .. t. Al-Isabah fi Tamyiz Al-Shahabah (Beirut: Dar AlKitab Al-Arabi. 41 Ibnu Al-Athir Al-Jazari.t.. kerana Islam menular dengan prinsip-prisip yang kuat. dan juga mereka tidak mengeji keduaduanya seperti puak-puak Syiah yang lain. Adakah anda tidak lihat bahawa Ammar sebelum ini telah dilantik oleh Umar di Kufah?”41 Fakta-fakta sejarah Ali Kasyif Al-’Ata’. dan pada pandangan mereka pemerintahan ketika itu adalah pemerintahan yang kafir sebagaimana tertulis dalam kitab-kitab mereka yang muktabar.cet. Kita berkata. Ibnu Abdul Bari. Ibnu Murtadha. Muhammad Hasan. Adakah umat Islam pada zaman Rasulullah SAW berpuak-puak.t ) . walhal Al-Zubir adalah di kalangan mereka yang menentang Ali selepas itu dan mereka lupa untuk menyebut Abu Zar.sesungguhnya lafaz Syiah telah ditinggalkan selepas Abu Bakar menjadi khalifah dan umat Islam menjadi bersatu sehinggalah di akhir-akhir pemerintahan khalifah ketiga.. saya menyatakan bahawa mereka berdusta kerana mereka disebut tadi tidak menzahirkan penolakan mereka terhadap kedua-dua sheikh.. Seperti ini juga terdapat pengiktirafan dari salah seorang tokoh yang lain iaitu Muhammad Hussain al-’Amali yang berkata.t.s48. Usud al-Ghabah fi Ma’rifati Al Shahabah ( Dar AlSha’b. sesungguhnya ia ditinggalkan kerana ia memang tidak wujud langsung.a.1.. Umar dan kebanyakan para sahabat? Adakah mereka ini berlepas diri terhadap para sahabat. Abu Zar dan Al-Miqdad r. Al-Syiah Fi Al-Tarikh. Dapat dilihat dalam riwayat-riwayat mereka sebelum ini bahawa mereka menyebut Al-Zubir. Abu Hasan Ali Bin Muhammad. Muhammad Husin. m. cet.cet.cet. m.s 506. Miqdad bin AlAswad dan Salman Al-Farisi r. m. kerana bagaimana ia boleh diabaikan apabila ia tidak wujud sama sekali.1414H/1994M). Abu Zar Al-Ghifari .a. m. adalah tokoh-tokoh mereka yang terdahulu kerana mereka memperakui Ali sebagai imam..t ) Jld2. Riwayat mereka ini memenuhi buku-buku mereka. Lihat: Ibnu Hajar Al-Asqalani. ”. Apa yang dikatakan oleh puak Syiah adalah sematamata dakwaan yang tidak berasas dan apa yang mereka tulis dalam buku-buku mereka tidak lebih daripada angan-angan dan khayalan yang dicorakkan oleh orang yang dengki terhadap Islam dan oleh musuh Islam. Al-Isti’aab Fi Asmak Al-Ashab (Dar Al-Kitab Al-Arabi. “.t...”40. .. t.s473. lihat: Al-Qurtubi.

Walau bagaimanapun bibit-bibit kelahiran kefahaman Syiah dan asal usul prinsipnya lahir pada tangan puak-puak Syiah Saba’iyyah melalui pengakuan buku-buku muktabar Syiah sendiri yang mengatakan bahawa Ibnu Saba’ adalah orang yang pertama yang menyatakan wajib 42 Ibnu Nadim. Inilah yang dikatakan oleh Ibnu Nadim yang tergolong dalam golongan muktazilah dan juga Syiah yang meninggal dunia pada tahun 438 Hijrah. tidak lahir sekali gus.s175.a. ”.s72. telah digunakan oleh Muawiyah r. Juga dia menyebut bahawa Ali r. Apa yang saya lihat ialah Syiah sebagai suatu akidah dan pemikiran. sebagaimana yang telah disebut sebelum ini. Ia berkembang mengikut peredaran masa dan melalui beberapa peringkat. Lisan Al-Mizan (Beirut: Dar Ihyak AlTurath Al-Arabi. PENDAPAT YANG TERPILIH TENTANG KELAHIRAN SYIAH Kita telah bentangkan kebanyakan pendapat tentang kelahiran Syiah.. Abu Al-Farj Muhammad Bin Abi Ya’kub Ishaq. Oleh kerana itu beliau ada menggunakan gelaran-gelaran yang lain yang menunjukkan kepada makna yang sama seperti Al-Ashab dan Al-Auliak. Beliau berkata..dan dia kelihatan merujuk tarikh timbul perkataan “Syiah” dengan maksud “penolong-penolong” dan “pengikut-pengikut”. Pendapat ketiga meletakkan tarikh kelahiran Syiah pada hari peperangan Jamal.a.1.a.1. Ahmad Bin Ali.Ali telah menuju kepada Talhah dan Zubair untuk memerangi mereka sehingga mereka tunduk pada suruhan Allah SWT. dan menggelar orang yang turut bersama beliau dalam hal itu sebagai Syiah. ”.sepanjang pengetahuan saya..” (syi’ati)...42 Ini adalah satu pendapat yang hanya Ibnu Nadim sahaja yang mengutarakannya. adalah orang yang memberi gelaran kepada puak Syiah ketika beliau berkata “syiati” bererti “Syiahku”. 1416H/1995M) Jld5. Hakikat Syiah | 15 .. Tidak syak lagi bahawa ungkapan begini tidak menunjukkan kepada permulaan kelahiran kefahaman ‫ّع‬ ‫تشي‬. serta kita telah membincang apa yang perlu dibincangkan. Cet. m. (‫ )األولياء‬Al-Auliak.a. Cet.1416H/1996M). lalu memberi mereka nama (‫)األصفياء‬ Al-Asfiak. Ibnu Hajar Al-‘Asqalani. telah membuktikan bahawa gelaran “syiati” yang bererti “Syiahku” dan juga lafaz “Syiah” sebagaimana yang digunakan oleh Ali r.Syiahku. dan tarikh gelaran Syiah diberikan kepada penolongpenolong Ali r. Fakta-fakta sejarah juga.. m. Ia hanya merujuk kepada makna bagi perkataan “Syiah” dari segi lafaz iaitu “penolong”. Al Fihrasat (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah. (‫ )شرطة الخميس‬Syurthoh Al-Khamis dan juga AlAshab.ini jelas menolak semua yang disebut oleh puak-puak Syiah dan dakwaandakwaan mereka.

Majlis Tahkim. terdapat riwayat yang mengatakan bahawa Ali berkata.a. munafik dan thoghut. tidak memberi ruang untuk pegangan-pegangan ini berkembang. menjadi imam. Manhaj As-Sunah. Ibnu Saba’ juga adalah orang yang mula-mula melahirkan caci cela terhadap para sahabat yang lain. Buku-buku Syiah juga ada menyebut bahawa Ibnu Saba’ dan kumpulannya adalah orang yang pertama menzahirkan caci cela terhadap Abu Bakar. pembunuhan Ali dan anaknya Hussain r. m. Jld20. “. dan Ali adalah orang yang diwasiatkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menjadi imam. peristiwaperistiwa yang terjadi selepas itu seperti peristiwa Perang Siffin.s219-220.a. Ini juga adalah akidah mereka secara nas bahawa hak imam itu adalah bagi Ali r. Mereka juga mempunyai pertalian darah dengan Rasulullah SAW.a.43 kerana sesuatu bidaah itu tidak akan tumbuh dan berkembang kecuali di bawah naungan kejahilan dan dalam keadaan di mana para ahli ilmuan dan iman tidak wujud di kalangan mereka. Tentang pencaci-pencaci yang mencela Abu Bakar dan Umar. Tentang mereka yang mengatakan bahawa Ali r. yang mana mereka ini mempunyai pertalian perkahwinan dengan Rasulullah SAW.a. di samping mereka adalah pengganti-pengganti baginda dan orang yang paling hampir dengan baginda. m.1. seperti yang telah disentuh sebelum ini.. nescaya aku akan menghukumnya dengan hukuman orang yang membuat pendustaan.. Kefahaman asing melalui konsep ‫ّع‬ ‫ تشي‬kemudian mula meresap menyebelahi Ali dan ahlu al-bait. Ini merupakan asas ‫ّع‬ ‫ تشي‬seperti yang dipegang tokohtokoh Syiah. kefahaman dan pegangan yang asing dari Islam ini mula tersebar di kalangan umat Islam. dengan berselindung di sebalik pakaian ‫ّع‬ ‫ تشي‬yang 43 44 Ibnu Taimiyah. Semua peristiwa-peristiwa tadi. Ini adalah akidah puak Syiah terhadap para sahabat seperti tercatat dalam kitab-kitab mereka yang muktabar.bagi Ali r.sekiranya aku dapat menangkap orang yang mengatakan bahawa aku adalah lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar. Konsep dan kefahaman ‫ّع‬ ‫ تشي‬ini mula digunakan sebagai salah satu helah bagi orang yang hendak menghancurkan Islam daripada golongan mulhid.. 16 | Hakikat Syiah . hendak membunuh Ibnu Al-Sauda’. Ahmad.a. sebagaimana yang telah diterangkan dalam perbincangan tentang definisi Syiah..s300-301. Kelahiran bidaah ini wujud berdasarkan dekat atau jauh ia daripada “rumah” kenabian. beliau memanggil Ibnu al-Sauda’ salah seorang yang melakukannya. Tetapi.”44. Ibnu Taimiyah. lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar. Ada yang meriwayatkan bahawa Ali r.a. Pemikiran. menyebabkan hati-hati dan perasaan umat Islam menyebelahi ahlu al-bait. Majmuk Fatawa Ibnu Taimiyah (cet.. Jld1.1398H). tetapi dia sempat melarikan diri. ketika berita itu sampai kepada Ali r. Umar dan Uthman r.a...

penganut umat lain. dimana Ibnu Saba’ mula mendapat penyokong-penyokong yang banyak. Peristiwa yang berlaku terhadap ahlu Al-bait (pembunuhan Ali. Tetapi musuh-musuh Islam yang menunggu-nunggu peluang telah mengambil kesempatan ini untuk melaksanakan tipu muslihat mereka melalui pintu ini dan menyebarkan pecah belah di kalangan umat Islam. PENDAPAT TENTANG SUMBER AJARAN SYIAH DARI AJARAN YAHUDI Ada di antara para pengkaji mengatakan bahawa sumber asal prinsip tasyayyu’ adalah dari ajaran Yahudi.memudahkan mereka berselindung di sebaliknya. Ini ialah ketika mereka membentangkan pendapat Ibnu Saba’ yang kemudiannya menjadi di antara sumber prinsip-prinsip Syiah. sebagaimana yang kita akan lihat dalam tajuk sumber prinsip ‫ّع‬ ‫تشي‬. Lama kelamaan bidaah ini mula berleluasa dan ancamannya mula dirasai. Perasaan simpati dan belas kasihan terhadap apa yang berlaku kepada ahlu Al-bait adalah perasaan setiap umat Islam. SUMBER PRINSIP TASYAYYU’ Para ulama dan pengkaji berbeza pendapat tentang sumber bagi prinsip tasyayyu’. ada yang mengatakan bahawa ia berasal dari ajaran Parsi. Ada yang mengatakan bahawa ia berasal dari ajaran Yunani. wasiat dan raj’ah. Pendapat ini menjadi prinsip kepada ajaran mazhab Syiah. mereka berjaya mencapai matlamat yang tidak mampu mereka capai dengan cara kekerasan dan senjata. Hussain dan lain-lain). Mereka mula mengasaskan prinsip-prinsip yang bersumberkan agama mereka dan menghiasinya dengan pakaian-pakaian Islam. Dengan cara ini. mereka yang sentiasa menunggu untuk menghancurkan Islam dan mereka yang memusuhi Islam menyerap masuk. Melalui fahaman ‫ّع‬ ‫ تشي‬ini. Tokoh-tokoh Syiah terdahulu seperti Al-Qummi. Al-Naubakhti dan Al-Kasyi. merupakan faktor yang mendorong kepada kefahaman ‫ّع‬ ‫تشي‬ terhadap ahlu al-bait. merujuk kepada prinsip-prinsip ini. (‫)تشيّع‬ Hakikat Syiah | 17 . ada juga yang mengatakan bahawa ia berasal dari sumber prinsip-prinsip akidah dari kawasan Asia klasik seperti ajaran Buddha dan sebagainya. dan ini berdasarkan kepada dua faktor: Faktor Pertama: Ibnu Saba’ adalah orang yang pertama menyatakan bahawa asal usul fahaman tasyayyu’ adalah berdalilkan nas. Ibnu Saba’ adalah orang Yahudi.

45 18 | Hakikat Syiah .s6-10..s37.. Al-Fashlu Fil Al-Mulul wal Ahwa’ .”46.fahaman ‫ع‬ َ َ‫ ت‬terdapat dalam ajaran Yahudi pada prinsip ْ ُّ‫شي‬ “al-raj’ah”.. Puak Syiah berkata... Konsep “tasyayyu” juga terdapat di dalam sebahagian ajaran Nasrani yang menyatakan bahawa kaitan imam dengan Allah ialah seperti perkataan al-Masih dengan Allah. Fajr Al-Islam.s6. “. 48 Surah Al-Baqarah: 80.. Minhaj As-Sunah. Mereka menganggap bangsa lain adalah hamba bagi mereka. “. m.s276. 47 Ibnu Taimiyah.” 48. sebagaimana ajaran Yahudi menyatakan. Ini ialah dari beberapa faktor: PERTAMA: Apa yang disebut oleh Ibnu Hazm dan Al-Maqrizi bahawa golongan Parsi mempunyai kerajaan yang luas dan kuasa dan pengaruhnya terhadap bangsa-bangsa lain. di antara perkara-perkara yang jahil. riwayat dari para tabi’in. Jld5. m.” 49. m. Ibnu Taimiyah kemudian memetik apa yang diriwayatkan oleh Al-Syu’bi tentang persamaan di antara puak Syiah dan orang Yahudi dan Nasrani47.. lihat: Manhaj As-Sunah Li Ibnu Taimiyah. Jld1.. Syeikh Al-Islam Ibnu Taimiyah ada menyebut.s dan Fanhas Ibnu Al-A’zar Ibnu Harun a. Ibnu Hazm juga merujuk kepada sesuatu yang serupa dengan perkara ini ketika beliau berkata. m.kami tidak sekali-kali akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari yang tertentu.. Tahzib al-Tahzib: 5/5.. dan juga mereka mempunyai perasaan bangga diri sehingga mereka menamakan diri mereka bangsa merdeka dan golongan para pemimpin. PENDAPAT TENTANG SUMBER AJARAN SYIAH DARI AJARAN PARSI Sesetengah para pengkaji memperakui bahawa sumber prinsip “tasyayyu’” mempunyai kaitan dengan ajaran Parsi. Kemungkinan huraian yang paling jelas yang paling menyeluruh tentang ini ialah apa yang diriwayatkan dari Al-Syu’bi45. Di antara mereka ialah Profesor Ahmad Amin. dan pegangan mengikut hawa nafsu yang terdapat dalam ajaran Syiah ialah persamaan di antara mereka dengan orang Nasrani dalam satu segi. hidup hingga sekarang.Wa Al-Nahl. Ada beberapa orang pengkaji yang juga berpendapat begini.... Orang ramai masih menyifatkan mereka dengan sifat-sifat demikian. 46 Ibnu Hazm. “.sesungguhnya neraka adalah haram ke atas puak Syiah kecuali sedikit dari mereka. (102H). Jld1.Faktor Kedua: Terdapat persamaan dari aspek prinsip pemikiran di antara ajaran Yahudi dan Syiah. 49 Lihat: Ahmad Amin. Apabila mereka diduga dengan kejatuhan kerajaan Amar Bin Syarahil Bin Abdul Zi Kibar Al-Syu’bi. Begitu juga. “.puak-puak Syiah telah berjalan di atas landasan ajaran Yahudi yang menegaskan bahawa Nabi Ilyas a. yang berkata. dan persamaan mereka dengan orang Yahudi dari segi yang lain.s.”... yang diambil sebagai contoh pada kekuatan ingatannya..

kami percaya bahawa Syiah telah terpengaruh dengan pemikiran Parsi dulu tentang kerajaan dan pewarisan. Rasulullah SAW wafat tanpa meninggalkan anak lelaki.s277.. Mereka tidak mengenali makna pemilihan bagi khalifah. Tarikh Al-Mazahib Al-Islamiah. Dengan ini sesiapa yang mengambil alih tugas khalifah seperti Abu Bakar.s37.a. m. Mereka berkata. Dengan ini sesetengah mereka menzahirkan Islam mereka dan mengambil hati ahli-ahli “tasyayyu’” dengan melahirkan cinta mereka terhadap ahlu Al-bait dan melahirkan rasa kebencian mereka terhadap kezaliman yang menimpa Ali r. Ramai daripada orangorang Parsi yang memeluk Islam tanpa membersihkan pegangan yang mereka warisi dari nenek moyang mereka. Tarikh Al-Mazahib Al-Islamiah. Jld2.” 51. Dengan pandangan ini. 50 51 Hakikat Syiah | 19 . mereka melihat Ali dan keturunannya. Orang-orang Parsi juga telah biasa melihat raja mereka dengan pandangan “suci”. “. KEDUA: Orang Arab berpegang kepada kebebasan walhal orang Parsi berpegang kepada kekuasaan yang diwarisi di dalam sesebuah keluarga.. lihat: Ahmad Amin. Mereka mula melakar rancangan terhadap Islam dengan melancarkan serangan-serangan dari semasa ke semasa. Mereka kemudian menyedari bahawa tipu daya dan rancangan muslihat akan lebih berjaya. Mereka kemudian menjalankan tipu muslihat mereka sehingga berjaya memesongkan ahli “tasyayyu” dari landasan kebenaran50. m.s273. daripada iktikad mereka. Pandangan puak Syiah terhadap Ali dan keturunan mereka sama seperti pandangan datuk nenek mereka terhadap raja-raja mereka dari keturunan Saasaan. Taat kepadanya adalah taat kepada Allah SWT.. maka mereka dianggap telah merampas khalifah dari orang yang berhak.. Muhammad Abu Zuhrah. Ahli keluarga yang paling hampir kepada Rasulullah SAW selepas baginda adalah anak saudaranya Ali Bin Abi Thalib r.mereka di tangan bangsa Arab yang mana mereka anggap satu bangsa yang mundur dan lemah. Dari semasa ke semasa mereka mula mewarnakan warisan pemikiran mereka ini dengan corak Islam. Umar dan Uthman. m. Ibnu Hazm. dan lihat: Irfan Abdul Hamid. jld1. Fajar Al-Islam.s38..a. Persamaan di antara fahaman Syiah dan sistem raja Parsi adalah jelas. m. 52 Muhammad Abu Zuhrah. Dirasat Fil Firaq. m.s23. “. tetapi pada setiap serangan mereka itu. Al-Fasl Fil Al-Milal. Allah menzahirkan pihak kebenaran.ketaatan kepada imam itu wajib. Syeikh Muhammad Abu Zuhrah berkata. Yang menyokong pendirian ini ialah kebanyakan golongan Syiah terdiri daripada penduduk Parsi dan pengikut-pengikut Syiah yang paling awal adalah dari Parsi 52. jld1.. ini merupakan suatu malapetaka yang besar bagi musibah mereka.

Dari perkahwinan ini. Bonda Ali Bin Hussain adalah anak kepada Yazdajrad.m. Kalaulah bukan kerana dia. Orang Parsi melihat bahawa keturunan Hussain inilah yang layak mewarisi kerajaan Parsi. begini. “adakah Salman mendapat wahyu?” beliau berkata. orang yang mengenalinya adalah orang mukmin. yang datang bersama tawanan perang lain.a.”54. 54 Lihat: Rijal Al-Kasyi.aku berkata kepada Al-Sodiq. Telah menjadi lumrah bagi puak-puak Syiah untuk memberi sifat-sifat yang mereka beri terhadap Salman ini. tentang Herodotus: 2/462)... dalam menyingkap rahsia Samardis seorang Majusi yang telah menawan tahta kerajaan Al-Kayaniyyin. “. Ada di dalam riwayat mereka yang mengatakan bahawa.Salman adalah pintu Allah di bumi.. Hussain juga ada meriwayatkan daripada Mansur “.. pasti rahsia Samardis Majusi ini tidak akan diketahui..”55. (lihat: Abdul Razak al-Hison.Allah telah mengutuskan kepada Salman seorang malaikat yang membisikkan ditelinganya.. yang mengkhususkan Salman Al-Farisi r. “ya”. KEEMPAT: Kita boleh lihat pengaruh Parsi terdapat dalam banyak riwayat-riwayat mazhab Syiah Dua Belas. dengan ciri-ciri dan sifat-sifat yang melampaui tahap kemanusiaan. Hussain Bin Ali telah berkahwin dengan salah seorang puteri Yazdajrad. Aku berkata.. Sesiapa yang mengingkarinya adalah orang kafir.. 20 | Hakikat Syiah . lahir Ali Bin Hussain. al-Mahdi Wal Mahdawiyah: muka surat 84. kerana Fatimah mempunyai sejarah dan peranan yang tinggi. m. 53 Lihat: Tarikh Al-Ya’qubi.. pasti bapanya Utanas dan sahabatnya tidak mampu melancarkan perancangan terhadap Samardis. kepada imamimam mereka yang dua belas.s15. Terdapat juga riwayat-riwayat mereka mengatakan bahawa “. begini. 55 Lihat: Rijal Al-Kasyi. Sekiranya bukan kerana dia..s16. Mereka juga melihat bahawa darah yang mengalir dalam darah Ali Bin Hussain dan keturunannya adalah darah Iran dari sebelah bondanya anak kepada Yazdajrad53. semoga Allah memeliharanya dari tipu dusta mereka.s247. Fatimah berperanan sebagai seorang pahlawan dan seorang yang suci lagi mulia. Ini ialah kerana nama ini mempunyai kedudukan yang terpuji dalam sejarah Parsi lama. Baginda adalah dari keturunan salasilah rajaraja Saasaan yang suci pada mereka. m.KETIGA: Ketika umat Islam membuka negeri Parsi.. jld2. seperti yang mereka percaya. Faktor lain ialah nama Fatimah-dalam sesetengah riwayat-adalah suatu nama yang suci dan mulia di kalangan orang Parsi.

Riwayat-riwayat yang terdapat di dalam kitab-kitab mazhab Imam Dua Belas berkemungkinan besar adalah pengaruh daripada pegangan puak Syiah melampau ini. m.s 80.. lebih daripada itu.. termasuk yang luar biasa dan tidak diterima akal.. sehingga mereka mengaitkan Salman dengan ciriciri imam dan juga nabi.. kerana kitabkitab mazhab Imam Dua Belas mengandungi kebanyakan pendapat puakpuak Syiah. Riwayat ini telah memperakui bahawa Salman mendapat wahyu... jld.janganlah kamu sibuk hendak tahu. telah wujud orang-orang yang mengatakan tentang ‘ketuhanan’ Salman al-Farisi. Bukan sekadar ini.. 60 Muhammad Abu Zuhrah.. Aku berkata “sekiranya Salman begitu. Tercatat di dalam riwayat palsu mereka bahawa “.s6-7. m. dengan sebab mereka inilah.”58. “. seolah-olah kewujudan riwayat-riwayat ini di dalam kitab-kitab ini.”56. 1.” Riwayat itu terus menghuraikannya dengan berkata. 1.. dan memberi gambaran bahawa sahabatnya Ali.. Bukan sekadar ini....s 37. tetapi riwayatriwayat mereka memperakui bahawa Salman mempunyai ilmu-ilmu para imam dan para nabi.“siapa yang mambawanya?” dia berkata “seorang malaikat yang mulia”.iaitu ilmu Rasulullah SAW.Salman mempunyai ilmu orang yang terdahulu dan yang terkemudian. “...”57.. 59 Abu Al-Hasan Al-Sya’ari. Beliau ada menyebut di dalam artikel-artikel beliau bahawa. m. Puak seumpama ini telah wujud semasa zaman Abu Al-Hasan Al-Asy’ari (meninggal dunia 330 Hijrah). sesetengah puak Syiah mengambil pendirian yang begitu melampau sehingga mengaitkan Salman dengan ciri-ciri ketuhanan. “. PENDAPAT TENTANG SUMBER AJARAN SYIAH DARI AJARAN LAMA DI ASIA Sesetengah pengkaji menambah bahawa ajaran Syiah merupakan takungan bagi ajaran dan aqidah yang datang dari Asia purba seperti ajaran Buddha dan lain-lainnya60. ilmu Ali r.s19.”59. Maqolat Al-Islamiyin. m. Lihat: Rijal Al-Kasyi. Profesor Ahmad Amin berkata.di bawah fahaman tasyayyu’ . kerana mereka inilah puak-puak Syiah diberi rezeki. jld... terdapat konsep perpindahan roh”.Salman adalah salah seorang pengikut Syiah. bagaimana pula sahabatnya?” dia berkata.. memberi keizinan kepada puak-puak lain untuk keluar dari puak mereka. Pada zaman kami. semua yang berkait dengan Rasulullah SAW dan juga Ali.. m.a. “. puak-puak Syiah mendapat hujan. Riwayat mereka menceritakan bahawa “.s16.. Sebahagian puak dari orientalis menyatakan bahawa banyak akidah-akidah yang bukan Islam menyerap ke Lihat: Rijal Al-Kasyi. puak-puak Syiah diberi pertolongan dan melalui mereka juga. Tarikh al-Mazahib al-Islamiyah. 56 57 Hakikat Syiah | 21 . 58 Lihat: Rijal Al-Kasyi.

dan mencampuradukkan ajaran-ajaran itu dengan konsep tasyayyu’. Ini ialah kerana pandangan Ibnu Saba’ hanya berpeluang untuk berkembang dan tersebar selepas berlaku peristiwa-peristiwa ini. Cinta ini tidak membezakan di antara ahlu Al-bait. atau memperkecil-kecilkan mana-mana sahabat. dalam beberapa riwayat yang bermaksud 22 | Hakikat Syiah . PENDAPAT YANG TERPILIH TENTANG ASAL-USUL TASYAYYU’ Saya berpendapat bahawa tasyayyu’ semata-mata. Semua yang mempunyai perancangan jahat. merupakan akidah-akidah yang datang dari luar Islam dan masuk ke dalam umat Islam. Majusi dan lain-lainnya. sebagaimana yang terdapat pada puak-puak yang dikatakan memegang kepada fahaman tasyayyu’. setiap orang yang hendak menghancurkan Islam dan penganutnya menggunakan tunggangan tasyayyu’ ini. Syeikh Al-Islam Ibnu Taimiyah berpendapat bahawa mereka yang tergolong dalam golongan tasyayyu’. Akan tetapi tasyayyu’ dengan erti kata sesuatu akidah yang berdalilkan nas bahawa Ali menjadi imam. yang mempunyai latar belakang yang berbeza-beza. Yunani. yang ingin hidup dalam Islam sambil terus berpegang dengan akidah lamanya itu. Di samping itu. mengambil ajaran-ajaran mereka daripada akidah Parsi. bukanlah dari sumber dan pengaruh luar dari Islam. daripada golongan Yahudi. Dengan ini. mereka yang berhasad dengki terhadap Islam masuk melalui pintu ini. maksum para imam dan lain-lainnya.a. al-raj’ah.dalam ajaran Syiah. dan juga tidak bersikap keterlaluan terhadap mereka. Perasaan cinta ini bertambah dan menjadi lebih subur lagi selepas peristiwa yang berlaku kepada ahlu Albait yang bermula dengan pembunuhan Ali dan kemudiannya pembunuhan Hussain r. Nasrani. al-badaah. al-ghaibah. Rom. Peristiwa-peristiwa ini telah menyemarakkan perasaan ini di kalangan umat Islam. tanpa sebarang dakwaan tentang wujudnya dalil nas atau wasiat khusus. Banyak fahaman-fahaman asing menyerap masuk ke dalam konsep tasyayyu’ – seperti yang akan dibahaskan dengan terperinci dalam prinsip-prinsip Syiah nanti. akan menggunakan tunggangan tasyayyu’ ini bagi tujuan mereka. Beliau menambah bahawa ini adalah bukti benarnya apa yang diberitahu oleh Rasulullah SAW. Oleh kerana ini. Nasrani. Sesetengahnya pula berkata mereka telah mengkaji ajaran mazhab Syiah dan mendapati bahawa ia mengandungi semua aliran dan akidah agama-agama yang diperangi oleh Islam. Ini ialah sikap tasyayyu’ terhadap ahlu Al-bait dan cinta terhadap mereka adalah sesuatu yang semulajadi. tidak syak lagi. Yahudi dan selainnya.

Ini ialah kerana kebanyakan kelahiran kumpulankumpulan Islam berkait rapat dengan peristiwa bersejarah yang dilalui umat Islam. Mereka juga mengatakan bahawa terdapat beberapa sahabat yang berpegang dengan fahaman tasyayyu’ terhadap Ali pada zaman Rasulullah SAW. tidak menghadirinya untuk memberikan baiahnya pada awal lagi.. (almansurah: Darul Wafa’.61 KELAHIRAN TASYAYYU’ Para ulama berbeza pendapat bagi menentukan permulaan tasyayyu’ dan masa kelahirannya.”. bab Qaul an-nabi sallallahu ‘alaihi wasalam (‫)لتتبعن سنن من كان قبلكم‬: Bil. dan dalam Sahih Muslim. 62 Anwar al-Bazz. m. Lihat: hadis-hadis dalam: Sahih al-Bukhari.umat ini akan mengikut sunah-sunah orang sebelum mereka. 1397 H/1977 M).s 147. Ibnu Taimiyah.s 43. jld. bab qaul annabi sallallahu ‘alaihi wasalam (‫)لتتبعن سنن من كان قبلكم‬: 8/151. al-musnad 2/450511. ‘ismah al-a-immah ‘an al-Syiah. inilah yang berlaku kepada mereka yang tergolong dalam golongan puak-puak tasyayyu’.. Di antara peristiwa yang terpenting adalah seperti berikut: 62 1- Kewafatan Rasulullah SAW dan mesyuarat al-Saqifah di mana Ali r.. m. (Beirut: Muassah Al-A’lami Lilmatbu’aat. 527). Penyemaian terus menerus menyiram dan menjaganya sehingga ia membesar dan bercambah semasa kehidupannya. Kitab al-I’tisom bisSunah.. (2669). m. jld 3.”.a.. 4- Pembunuhan Hussain r. 63 Muhammad Hussain ali Kasyif al-Ghita’. 4. iaitu benih-benih tasyayyu’ disemai seiring dengan benih-benih Islam itu sendiri dan setaraf dengan Islam. 3- Peperangan Siffin dan Majlis at-Tahkiim. Beliau berkata lagi. 1419H/1998M. Muhammad Hussain al-Kasyif al-Ghita’ berkata “.a. 2- Fitnah yang berlaku pada zaman Uthman r. Kemudian menghasilkan buah selepas kewafatannya.a. Minhaj al-Sunah. Ia hanyalah suatu percubaan dari pihak Syiah untuk mematahkan hujah lawannya yang berhujah mengatakan bahawa pegangan dan ajaran Syiah berpunca dari ajaran luar dari Islam. Akan tetapi sesetengah ulama Syiah tidak menyatakan bahawa kelahiran Syiah berpunca daripada peristiwa-peristiwa tersebut. yang berakhir dengan pembunuhannya. Mereka menyatakan bahawa Rasulullah SAW adalah orang yang bertanggungjawab menyemai benih-benih tasyayyu’ dan Syiah lahir pada zaman baginda..63 Pendapat ini tidak dapat diterima dan tidak mempunyai dalil langsung..sesungguhnya orang pertama yang menyemai benih tasyayyu’ di dalam ladang Islam ialah orang yang membuat dasar-dasar syariah Islam itu sendiri. 61 Hakikat Syiah | 23 . Aslu As-Syiah Wa Usuliha. Banyak peristiwa-peristiwa yang boleh dikatakan mempunyai kaitan rapat dengan kelahiran tasyayyu’.s 13...“. Kitab al-‘Ilm..

Imamah oleh Mahmood Subhi.. 64 24 | Hakikat Syiah . Jld1. Ali r. m.a. 65 Surah ali Imran: 19. tidak pernah berkata demikian dan tidak pernah mendakwa khalifah untuk dirinya sendiri..”65.sebaik-baik umat ini selepas nabinya SAW adalah Abu Bakar. tiada berpuak Syiah atau Sunni. berkata di atas mimbar di Kufah. Sementara selain Syiah pula mengaitkan pendapat ini dengan terdapatnya pendapat yang mengatakan bahawa talian darah dengan Rasulullah SAW membuat seseorang itu lebih berhak menjadi khalifah selepas Rasulullah SAW. seperti Salman Al-Farisi. 1416H)..s 132 – 133.67 Pendapat ini juga jauh dari kebenaran dengan dalil bahawa Ali r. semata-mata suatu percubaan dari pihak Syiah untuk mematahkan hujah lawan mereka yang mengatakan akidah-akidah Syiah berpunca dari sumber ajaran luar”. . pada zaman Rasulullah SAW. tidak terdapat Syiah atau Sunah. PENDAPAT PERTAMA: Menyatakan bahawa tasyayyu’ timbul selepas wafat Rasulullah SAW.. m.. Mahmud Subhi berkata. 66 Al-Qafari.sesungguhnya mengaitkan Syiah dari segi sejarah dengan zaman Rasulullah SAW. “. Dalam hadisnya yang mutawatir dari sanad yang berbeza-beza.. apa Nasir bin Abdullah bin Ali Al-Qafari .66 Kemudian para ulama berbeza pendapat tentang permulaan tasyayyu’ mengikut peristiwa-peristiwa yang disebut sebelum ini. m. Abu Zar dan Al-Miqdad bin Al-Aswad r. dipetik daripada Nazariyah Al. Mereka adalah di kalangan para sahabat. Allah telah menjelaskan di dalam al-Quran yang bermaksud. “.a.sesungguhnya agama (yang benar diredhai) di sisi Allah ialah Islam. Pendapat ini juga dipegang oleh sebahagian puak Syiah dengan penafsiran khas mereka sendiri.64 Ini adalah seperti yang dikata oleh Dr.Sunah Wa Al-Syiah. (Al-Riyadh: DarToyyibah..“.. Puak Syiah menghuraikan maksud kelahiran Syiah sebagai permulaan akidah mereka tentang isu imam dan lainnya.. Bagaimana para sahabat lain boleh berpegang dengan suatu pendapat terhadap Ali yang mana Ali sendiri tidak bersetuju dengan pendapat itu? Syiah tidak pernah pun disebut. Ali Sami An-Nashar bahawa. Terdapat juga sesetengah golongan Ahli Sunah yang berpendapat demikian dengan huraian yang bertentangan dengan huraian bermatlamat puak Syiah ini. Ma’salah Al-Taqriib Baina Ahli Sunna Wa Al-Syiah.a. di mana terdapat sesetengah yang berpendapat bahawa Ali lebih berhak menjadi imam lalu berpihak kepadanya. 67 Al-Qafari.s 131. m. cet 4.s 132. Mas’alah Al-Taqriib Baina Ahli Al.Dr. kemudian Umar”. Mas’alah Al-Taqriib Baina Ahli Sunna Wa Al-Syiah.s 30. “.

dan juga di antara bangsa Parsi atau bangsa Habsyah. bagaimana pula boleh dikatakan bahawa ia lahir selepas wafat Rasulullah SAW?68. m. Seorang orientalis berbangsa Jerman.. Mas’alah Al-Taqriib Baina Ahli Al-Sunah Wa Al-Syiah. ‘Ismah Al-a-immah ‘Inda Al-Syiah.a. dalam peristiwa tahkim. Tetapi apabila Muawiyah memegang tampuk pemerintahan negara Islam. Dia telah memeluk Islam pada zaman Uthman r..dengan pembunuhan Uthman. Anwar Al-Bazz berkata “. Anwar al-Bazz..lagi untuk wujud di zaman Abu Bakar. dan tidak lagi sebagai ketua sebuah kumpulan sahaja.. 68 69 Hakikat Syiah | 25 .h. ‘Ismah Al-a-immat ‘Inda Al-Syiah. dan menjelajah ke kotakota Islam dalam percubaannya untuk menyesatkan umat Islam.s 17. m. Dengan ini terdapat Syiah Ali yang berhadapan dengan Syiah Muawiyah. “Kumpulan” juga disebut dalam Bahasa Arab sebagai “Syiah”. Mas’alah Al-Taqriib Baina Ahli Al. tidak wujud keutamaan di antara orang Arab dan orang bukan Arab. umat Islam terbahagi kepada dua kumpulan.69 Ramai pengkaji-pengkaji dari para ulama dahulu dan sekarang menegaskan bahawa Ibnu Saba’ adalah pengasas bagi mazhab Syiah dan merupakan batu asas pertama dalam pembinaannya.. 70 Nasir bin Abdullah bin Ali Al-Qafari. atau dengan perkataan lain dengan kemunculan pergerakan Abdullah bin Saba’. m.. Umar atau Uthman r. “. m.Sunah Wa Al-Syiah.70 PENDAPAT KETIGA: Berpendapat tasyayyu’ lahir pada zaman Ali r. Kumpulan Ali dan kumpulan Muawiyah. PENDAPAT KEDUA: Mengatakan bahawa tasyayyu’ lahir di penghujung zaman Uthman r.71 Terdapat juga pendapat yang mengatakan bahawa tasyayyu’ lahir sebagai reaksi kepada kelahiran puak Khawarij yang menentang Ali r. Namanya ada disebut dengan cara mutawatir di dalam kitab-kitab Ahli Sunah dan juga kitab-kitab Syiah.a. Mereka melaungkan bahawa imam (kepimpinan) itu adalah hak umum bagi semua kaum muslimin dengan cara pilihan. Philip Hosen berkata.s 135.a.s 134.s 16. ungkapan “Syiah” terus digunakan untuk merujuk kepada pengikut-pengikut Ali r.a..apabila puak Khawarij menjadikan imam (kepimpinan) itu hak umum. 71 Anwar al-Bazz.a. Abdullah bin Saba’ adalah seorang Yahudi dari Yaman dan pengasas golongan Syiah As-Sabaiyyah yang merupakan golongan Syiah pelampau. maka tidak boleh tidak puak Syiah dalam keadaan itu menjadikan imam Al-Qafari.

agama atau sekumpulan manusia. m.. dari setiap kumpulan.. Maknanya berlegar di sekitar makna bahasanya yang asal. jemaah atau ummah.74 Penggunaan Kata Syiah ( ‫ ) شيعة‬Di Dalam Al-Quran Perkataan “Syiah” dan imbuhan-imbuhannya terdapat di dalam al-Quran pada 12 tempat. lafaz “Syiah” mula digunakan untuk merujuk kepada mereka yang menyokong Ali dan keturunannya r. Nasir bin Abdullah bin Ali Al-Qafari. terutamanya selepas pembunuhan Al-Hussain.a. mana-mana orang yang sangat derhaka kepada (Allah) ar-Rahman. Seterusnya pandangan yang dilontarkan oleh Ibnu Saba’ mula mendapat tempat di dalam suasana pemikiran bagi puak Syiah ini. Selepas peristiwa yang menyayat hati ini.Syiah sebenarnya terbentuk selepas pembunuhan Hussain r.sebagaimana yang telah dilakukan kepada orang-orang 74 75 76 72 73 Anwar al-Bazz. sebagai suatu kumpulan agama yang terancang”. di antara mereka.72 PENDAPAT KEEMPAT: Melihat bahawa kelahiran tasyayyu’ adalah selepas pembunuhan Hussain r. seperti makna berikut: A.kami telah binasakan orang-orang yang sama keadaannya seperti kamu.s 18. sebagaimana yang disebut oleh Dr..h. Surah Maryam:69. ‘Ismah Al-A-immat ‘Inda Al-Syiah. sesungguhnya kami akan cabut dari tiap-tiap golongan. “.a..sebahagian prinsip akidah bagi Syiah lahir pada tangan Abdullah bin Saba’. “.. Nasir bin Abdullah bin Ali Al-Qafari “. Selepas berlaku peristiwa-peristiwa yang disebut tadi. tetapi tidak timbul dalam bentuk kumpulan atau nama tasyayyu’. Makna ahli kumpulan agama terdapat dalam firman Allah SWT yang bermaksud. “.hak di kalangan ahlu Al-bait Rasulullah SAW sahaja dari keturunan Saidina Ali r.s 17. m.”75 iaitu.... Makna kumpulan.73 Kesimpulannya. Surah al-Qamar: 51 26 | Hakikat Syiah ..s 142.a.sesudah itu. Profesor Ali Sami An-Nasyar berkata..”76 dan “.. ‘Ismah Al-a-immat ‘Inda Al-Syiah. Anwar al-Bazz. “Syiah” mula muncul sebagai suatu kumpulan yang berkembang untuk membentuk mazhabnya berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. umat.. m. Firman Allah SWT yang bermaksud... dan mengatakan ini bersandarkan dalil nas yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Mas’alah Al-Taqriib Baina Ahli Al-Sunah Wa Al-Syiah...

Makna “keluarga” dan “keturunan”. “penyokong” dan “penolong”...” 83. “.. Maka orang yang dari golongannya meminta tolong kepadanya melawan orang yang dari pihak musuhnya.” 84 dan juga “.” 79. “. 77 78 Hakikat Syiah | 27 ...seorang dari golongannya sendiri dan yang seorang lagi dari pihak musuhnya. “. Beliau berkata lagi. “.. Firman Allah SWT yang bermaksud.” 78 B... seperti firman Allah SWT yang bermaksud.. dan juga “.” 81... tiadalah engkau terkait sedikit pun dalam (perbuatan) mereka.” 77. sesungguhnya kami akan cabut dari tiap-tiap golongan mana-mana orang yang sangat derhaka kepada Allah ar-Rahman di antara mereka. Firman Allah SWT yang bermaksud. Musa pun menumbuknya lalu menyebabkan orang itu mati.kami telah binasakan orang-orang yang sama keadaannya seperti kamu.. 81 Surah al-Qamar: 51 82 Surah al-Qasas: 15 83 Surah al-Qasas: 15 84 Surah Maryam:69.yang sama keadaannya dengan mereka... Lafaz ‫ أشياع‬dalam bentuk kata jamak terdapat dalam al-Quran dengan makna “yang seumpama” atau “sepadan”.sesudah itu...... Dan juga..”80 C... dan mereka menjadi berpuak-puak. “. iaitu kumpulan-kumpulan. D. Makna “mengikut”.” 82 E..dia menjadikan penduduknya berpuak-puak.... Ibnu Al-Qayyim menghuraikan bahawa lafaz “Syiah” dan “‫ ”’أشياع‬biasanya digunakan dengan konotasi “kejian”..seorang dari golongannya sendiri dan yang seorang lagi dari pihak musuhnya.. .dan masuklah ia ke bandar (Mesir) dalam masa penduduknya tidak menyedarinya. seperti firman Allah SWT yang bermaksud.. ini kemungkinan tidak terdapat di dalam al-Quran kecuali dengan makna demikian... “. iaitu yang “serupa” dengan kamu dalam kekufuran daripada umat-umat yang terdahulu...dan sesungguhnya di antara orang-orang yang menegakkan (ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh) ialah Nabi Ibrahim. bahawasanya orang-orang yang mencerai-beraikan agama mereka (dengan perselisihan-perselisihan yang berdasarkan hawa nafsu). lalu didapatinya di situ dua orang lelaki sedang berkelahi. bahawasanya orang-orang yang mencerai-beraikan agama mereka Surah Saba’: 54 Surah as-Sofaat: 83 79 Surah al-An’am: 159 80 Surah al-Qasas: 4. Makna kumpulan sebagaimana firman Allah SWT yang bermaksud.....

. Ada yang mengatakan fulan dan ada yang mengatakan fulan. dan kumpulannya sehingga ke tahap mengkafirkan mereka..a. Di antara mereka ada yang bersikap melampau dan ekstrim sehingga memberikan imam-imam suatu sifat suci dan keterlaluan memfitnah mereka yang berselisih dengan Ali r. 87 Surah as-Sofaat: 83 88 Anwar al-Bazz. (Badai’ al-Fawaid 1/155). Setiap puak mempunyai akidah-akidah dan ajaran-ajaran yang berbeza daripada puak lain. Oleh kerana itu lafaz ini hanya digunakan untuk merujuk kepada kumpulan yang sesat disebabkan oleh perpecahan dan perbezaan pendapat mereka sesama sendiri. m. Sebab terdapat banyak puak-puak Syiah dan mereka berselisih pendapat sesama sendiri.a. Puak Syiah telah berpecah kepada banyak kumpulan. 85 86 28 | Hakikat Syiah . Surah Saba’: 54. Puak Syiah berselisih pendapat tentang siapa dia imam-imam di kalangan keturunan Ali.s21... tetapi tidak sampai ke tahap kafir.” 85 dan “.” 86 Alasan yang diberikan oleh Ibnu Al-Qayyim adalah –Allah maha Mengetahui –oleh sebab makna yang terkandung di dalam lafaz ini menunjukkan makna yang berlawanan dengan makna penyatuan dan berkumpul.... ‘ismah al-A-immah ‘inda al-Syiah.dan sesungguhnya di antara orang-orang yang menegakkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh ialah nabi Ibrahim”87.. dengan cara dalil nas dan juga wasiat daripada Rasulullah sama ada dalam bentuk terus terang mahupun cara tersembunyi. 2- Perbezaan dalam menentukan imam. Imam ini kemudian diwarisi turuntemurun kepada keturunan Ali.dan disekatlah di antara mereka dengan iman yang mereka ingini sebagaimana yang telah dilakukan kepada orang-orang yang sama keadaannya dengan mereka pada masa yang lalu. Ini adalah pada kebiasaannya kerana terdapat juga di dalam al-Quran makna selain konotasi ini seperti firman Allah yang bermaksud “.dengan perselisihan-perselisihan yang berdasarkan hawa nafsu dan mereka menjadi berpuak-puak. Oleh kerana puak Syiah berpecah-belah dan tidak mempunyai pendirian yang tetap Surah al-An’am: 159. Di antara mereka ada yang bersikap sederhana dan seimbang dan melihat bahawa Ali lebih berhak menjadi imam dan beranggapan sesiapa yang menyalahi mereka adalah salah. Berikut ialah faktor-faktor yang membawa perpecahan mereka kepada banyak puak:88 1- Perbezaan dari segi prinsip dan ajaran. Satu perkara yang menyatukan mereka adalah pandangan mereka terhadap imam bagi Ali r.

Mereka adalah pengikut-pengikut Abdullah bin Saba’. Pegangannya terlalu melampau terhadap Ali sehingga mengatakan bahawa Ali adalah seorang nabi dan seterusnya mengatakan bahawa Ali itu adalah tuhan. Puak-puak Syiah lain tidak merestui puak ini dan berlepas diri dari mereka kerana sikap melampau mereka dan tidak menganggap mereka di dalam golongan Syiah. ‘ismah al-A-immah ‘inda al-Syiah. 89 Anwar al-Bazz. Puak ini juga berpegang kepada faham “perpindahan ruh” mempercayai bahawa imam itu adalah cahaya yang berpindah ke dalam roh manusia dan berkata bahawa kenabian itu mungkin turun kepada sesiapa sahaja. PELAMPAU (‫)غالة‬. B. Hakikat Syiah | 29 . Di samping sebahagian mereka mengangkat Ali ke tahap kenabian. Walau bagaimanapun kita boleh membahagikan setiap puak Syiah kepada 4 kumpulan besar seperti berikut:89 1. Mereka adalah pengikut-pengikut Ibnu Zira’ AlDusi dan dalam riwayat lain Al-Asadi. Mereka adalah pengikut-pengikut Abu Kamil yang telah mengkafirkan seluruh para sahabat kerana tidak memberi baiah kepada Ali. Yang termasyhur di kalangan puak ini ialah 11 puak. As-Sabaiyyah (‫ (السبائية‬. Puak ini mengatakan bahawa Ali lebih utama daripada Rasulullah dan menganggap bahawa yang mengutuskan Muhammad menamakan Ali sebagai tuhan. Sesetengah mereka pula menganggap kedua-duanya adalah tuhan. Al-Kamiliah (‫ (الكاملية‬. c. Kita juga lihat sesetengah mereka menjadi terlalu ekstremis sehingga mengangkat Ali ke tahap ketuhanan. m.s22-37. Mereka digolongkan berdasarkan akidah-akidah dan pegangan-pegangan yang sama. Al-‘Ali‘iyah (‫ (العليائية‬. Mereka juga menuduh Ali kerana tidak menuntut haknya dan juga mengkafirkan Ali kerana tidak memerangi Abu Bakar. iaitu: A. para ulama mengkategorikan mereka mengikut akidah-akidah dan pegangan-pegangan setiap puak. Mereka adalah kumpulan yang berpegang bahawa Ali adalah manusia yang paling utama selepas Rasulullah. orang Yahudi yang menzahirkan Islamnya di sebalik kekafirannya. Dia juga menyeru kumpulannya kepada akidah ini.tentang imam dan keturunannya. Bukan sekadar itu sahaja tetapi mereka menambah dalam akidah mereka apa yang menyebabkan mereka terkeluar dari Islam.

Ahmad bin Al-Kayyal juga mendakwa mempunyai ilmu-ilmu ini dan dengan demikian dia adalah imam yang sebenar. Dia juga mendakwa bahawa Muhammad An-Nafs ini hidup dan tidak mati dan seterusnya mendakwa dirinya imam selepas Muhammad AnNafs. al-Hasan dan al-Hussain. D. Al-Khatabiah (‫ (الخطابية‬. Fatimah. Mereka adalah pengikut Al-Mughirah bin Said Al-Bajli yang mendakwa bahawa imam selepas Ali bin Al-Hussain adalah Muhammad An-Nafs Az-Zakiyyah yang tinggal di luar Madinah. Di antara ajaran mazhab ini ialah sesiapa yang mampu melepasi ke ufuk-ufuk meninggalkan jiwa-jiwa dan mempunyai ilmu serta boleh menghuraikan selok-belok kedua-dua alam ini iaitu alam tinggi dan alam jiwa iaitu alam rendah.. Ali. F. Mereka berkata juga bahawa syurga itu adalah seorang lelaki yang diperintah agar diberi sokongan iaitu imam dan sebaliknya adalah neraka. Bagi mereka manusia sentiasa mempunyai dua rasul. Mereka adalah pengikut-pengikut Abu Mansur Al-Ajali. Al-Mughiriah (‫ (المغيرية‬. 30 | Hakikat Syiah . Al-Kayyaliyah( ‫ (الكيالية‬.” puak ini berkata para rasul sentiasa wujud dan tidak terputus. G. Mereka adalah pengikut-pengikut Ahmad bin Al-Kayyal. Al-Mansuriah (‫(المنصورية‬. Dia mempunyai sikap melampau terhadap Ali sehingga di luar penerimaan orang yang berakal waras. Mereka berkata bahawa Muhammad bin Ali bin Al-Hussain adalah imam yang telah naik ke langit dan Allah telah menyapu kepalanya dengan tangannya lalu berfirman .. “ wahai anakku pergilah dan sampaikan dariku. Mereka juga mendakwa bahawa Abu Al-Khatab adalah seorang nabi dan semua imam adalah tuhan. Yang berkata-kata adalah Nabi Muhammad dan yang tidak berkata-kata adalah Ali bin Abu Talib. rasul-rasul Allah dan hujah-hujah Allah di kalangan makhluk. E.Di antara mereka pula ada yang mengatakan bahawa 4 orang yang dikenali sebagai “ashab al-kisa’” adalah tuhan iaitu Muhammad.. Mereka ini adalah pengikut-pengikut Abu AlKhatab bin Abu Zainab. seorang berkatakata dan seorang lagi tidak berkata-kata.. maka dia adalah imam. Kemudian dia mendakwa bahawa dirinya nabi. Mereka terdapat dalam banyak kumpulan dan semua mereka menganggap bahawa imam-imam adalah para nabi baru.

Al-Yunusiah (‫ (اليونسية‬. An-Nu’maniah( ‫ (النعمانية‬. I. Kedua mereka mengatakan bahawa harus bagi Allah untuk mempunyai satu permulaan wujud. Dia adalah anak murid kepada Muhammad Al-Baqir dan berpendapat sama dengan Hisham bin Al-Hukm bahawa Allah tidak mengetahui sesuatu sehingga sesuatu itu berlaku. Maha Suci Allah daripada apa yang mereka katakan. Puak ini juga dikenali sebagai puak syaitaniah. Riwayat yang mengatakan bahawa dia adalah anak murid kepada As-Sayid Muhammad bin Al-Hanafiah. Kumpulan ini berpendapat bahawa bahagian atas dari Allah dalam keadaan ruang dan bahagian bawah adalah dalam bentuk pepejal. Puak ini berpegang kepada perpindahan roh dan mengatakan bahawa Allah telah masuk ke dalam badan Ali beberapa kali. Mereka adalah pengikut-pengikut Kaisan Maula Amirul Mukminin Ali. Di antara kumpulan-kumpulan yang terpenting dalam puak al-Kaisaniah ialah: Hakikat Syiah | 31 . rasa. Apabila Al-Hasan meninggal dunia dia telah mendakwa bahawa dia adalah wakil kepadanya. Pertamanya ialah pegangan mereka bahawa Muhammad bin Al-Hanafiah adalah imam. Ini juga di antara perkara musyabbihat puak Syiah. J. Dia juga berkata bahawa Allah adalah nur di dalam bentuk manusia. Mereka berkata bahawa Allah mempunyai jasad. H. Mereka adalah pengikut-pengikut kepada Ibnu Al-Hukm dan Ibnu Salim. Mereka beriktikad sesuatu kepada Allah. Al-Hisyamiah( ‫ (الهشامية‬. Dan pada hari Ali merobohkan pintu Khaibar. warna. Mereka adalah pengikut Muhammad bin AnNu’man Al-Ahwali yang bergelar syaitan At-taq. Mereka adalah pengikut-pengikut Muhammad bin Nasir An-Namiri atau Al-Fahri yang merupakan pengikut Al-Hasan AlAskari. Terdapat dua perkara yang menyatukan puak-puak Al-Kaisaniah. yang tidak layak bagi zat-Nya.H. Allah telah memasuki jasadnya. Pendirian mereka ini membuat mereka menjadi melampau terhadap hak-hak imam sehingga menganggap bahawa para imam adalah suci. bau dan lain-lainnya. AL-KAISANIAH (‫ (الكيسانية‬. Mereka adalah pengikut-pengikut Yunus bin Abdul Rahman Al-Qummi. An-Nasiriah (‫ (النصيرية‬. Maha Suci Allah dari apa yang mereka katakan. 2. Dia mendakwa bahawa para malaikat memikul arasy dan arasy itu memikul Allah. Mereka berkata juga bahawa agama itu adalah ketaatan seseorang itu.

Dan ada yang mengatakan bahawa Muhammad bin Al-Hanafiah adalah imam selepas Al-Hasan dan Al-Hussain. Al-Hasyimiah (‫ (الهاشمية‬. AL-ZAIDIAH (‫ (الزيدية‬. Mereka adalah pengikut-pengikut Zaid bin Ali bin Al-Hussain bin Ali bin Abi Talib. Dia telah memindahkan imam daripada Ali kepada anaknya Muhammad kemudian kepada anaknya Hisyam kemudian anaknya Ibrahim Al-Imam yang bersahabat dengan Abu Muslim yang menyeru orang ramai kepadanya dan memperakui bahawa ia (Ibrahim) adalah Imam. Mereka berpegang bahawa Muhammad bin Al-Hanafiah meninggal dunia dan imam berpindah kepada anaknya Hasyim C. Dia berjaya meluaskan pengaruhnya dan mempunyai kumpulannya tersendiri yang mengikut pegangannya.”. Mereka adalah pengikut-pengikut Razam bin Razm. Mereka berpendapat bahawa Abu Hashim telah mewasiatkan imam kepada Banan.. Mereka 32 | Hakikat Syiah .. Dia juga memperakui Abu Bakar dan Umar sebagai khalifah dan berpendapat bahawa harus bagi umat Islam menentang imam-imam yang zalim. Mereka digelar sebagai Zaidiah kerana mereka berpegang kepada kata-kata Zaid bin Ali yang mengutamakan Ali bin Abu Talib lebih daripada sahabat-sahabat Rasulullah yang lain.. D. B. Sebelum ini dia bermazhab Khawarij. Imam pada pegangan puak ini adalah daripada keturunan Fatimah dan tidak boleh berpindah kepada selain daripada keturunan Fatimah. Mereka yang telah memberi baiah kepadanya meninggalkannya. kemudian menganut mazhab Zaidi dan kemudian bertukar berpegang kepada Syiah Al-Kaisani. Tetapi apabila rahsianya diketahui dia dibunuh oleh Khalid bin Abdullah Al-Qisri.A.. zuhud.. Mereka adalah pengikut-pengikut Abu Qasim bin Muhammad bin Al-Hanafiah. Al-Razamiah (‫ (الرزامية‬. Zaid berkata kepada mereka “. Mereka mengharuskan imam selain daripada keturunan Al-Hasan dan Al-Hussain dengan syarat seorang itu mesti berilmu. Dia berpegang kepada ajaran yang mengatakan bahawa Muhammad bin Al-Hanafiah adalah imam selepas Ali. 3. Al-Bananiah (‫ (البنانية‬. Mereka adalah pengikut-pengikut Banan bin Sam’an Al-Tamimi.kamu menolak aku. Kemudian dia juga mendakwa bahawa dia adalah pengganti Muhammad bin Al-Hanafiah dan menyeru orang ramai ke arah kesesatan. Al-Mukhtariah (‫ (المختارية‬. dan dengan ini nama Zaidiah kekal diberi kepada pengikutpengikut yang tetap terus bersamanya. Mereka adalah pengikut-pengikut Al-Mukhtar bin Abu Ubaid Al-Thaqofi. Apabila dia berada di kalangan pengikut-pengikutnya dan mendengar ada yang mencela Abu Bakar dan Umar dia mengingkari orang yang mencela itu. berani dan pemurah yang wajib ditaati.

.. Mereka adalah pengikut-pengikut Al-Jarud Ziad bin Al-Munzir.al-Imamiah adalah mereka yang berpendapat bahawa Ali adalah imam selepas Rasulullah dengan cara dalil nas yang jelas dan bukan dengan cara isyarat dengan sifat-sifat tertentu tetapi dengan lantikan yang jelas. Tetapi menuduh Uthman sebagai perampas bahkan sehingga mengkafirkan Uthman. Mereka adalah pengikut-pengikut Sulaiman bin Jarir. 4. Dia juga mengkafirkan Aisyah.. Mereka menganggap orang yang melantik dan memilih Abu Bakar sebagai khalifah adalah kafir.. Dia pernah berkata “.” Di antara kumpulan-kumpulan Syiah al-Imamiah ialah: Hakikat Syiah | 33 . As-Sulaimaniah (‫ (السليمانية‬. Mereka juga menerima Abu Bakar dan Umar dan redha terhadap keduanya. B. Kumpulan-kumpulan yang masyhur dari puak Al-Zaidiah ini ialah: A. manakala nama AlBatriah pula adalah berkaitan dengan Kathir An-Nawa Al-Abtar. Dengan pegangan mereka ini mereka berselisih pendapat dengan imam mereka iaitu Zaid bin Ali. Oleh kerana itu Al-Syahrastani dalam kitabnya “ al-Milal wa al-Nihal” menganggap mereka sebagai suatu puak. Al-Syahrastani mendefinisikan mereka dalam kitab “ al-Milal wa al-Nihal” dengan berkata “. Mereka beranggapan bahawa nabi telah menetapkan secara nas imam itu adalah Ali dan imam-imam lain ditentukan dengan cara sifat-sifat tanpa menyebut nama. Al-Zubair.. Nama as-Solihiah berkaitan dengan Al-Hasan bin Solih bin Hayy. Dia juga berpegang bahawa seseorang itu boleh menjadi imam walaupun terdapat orang lain yang lebih layak daripadanya untuk menjadi imam. Pendapat mereka terhadap Ali ialah manusia yang paling utama selepas Rasulullah dan yang paling layak untuk menjadi imam... Pegangan mereka dalam masalah imam adalah sama seperti pegangan puak al-Sulaimaniah kecuali dalam isu Uthman. AL-IMAMIAH (‫ (اإلمامية‬. C..” Dia memperakui khalifah Abu Bakar dan Umar. As-Solihiah dan Al-Batriah (‫ (الصالحية والبترية‬. Talhah kerana berperang dengan Ali. Mereka adalah orang yang berpegang kepada pendapat bahawa Ali adalah Imam selepas Rasulullah dengan cara dalil nas yang jelas menyebut nama Ali.. Al-Jarudiah (‫ (الجارودية‬. Begitu juga kita meredhai Abu Bakar dan Umar. Mereka berselisihan pendapat sama ada Uthman kafir atau mukmin..sesungguhnya imam adalah dengan cara syura di antara orang ramai. Mereka berdua bersetuju dalam masalah imam.adalah puak Syiah yang mempunyai pegangan yang paling hampir kepada Ahli Sunah kerana mereka menerima khalifah Abu Bakar dan Umar kecuali satu kumpulan dari mereka yang dinamakan Al-Jarudiah.

Pertama ialah kumpulan yang menunggu-nunggu kemunculan Ismail bin Jaafar kerana mereka percaya bahawa Ismail tidak mati. 90 91 Nasir bin Abdullah bin Ali Al-Qafari. Ali Sami Al-Nasyar berkata “. Kumpulan kedua pula mempercayai bahawa imam selepas Jaafar adalah Muhammad bin Ismail kerana Jaafar telah melantik anaknya Ismail sebagai Imam selepasnya. Apabila disebut lafaz al-Imamiah ia bererti Imam Dua Belas. Selepas kematian Ismail mereka berpecah menjadi dua kumpulan.s 146. Mereka juga mempunyai gelaran-gelaran yang banyak.. Al-Ismailiyyah (‫ (اإلسماعيلية‬. 34 | Hakikat Syiah . m. Apabila Ismail meninggal dunia semasa ayahnya masih hidup mereka percaya bahawa Jaafar melantik anaknya Ismail sebagai imam sebenarnya untuk menunjukkan bahawa Imam selepasnya adalah Muhammad bin Ismail..”90 Sebahagian pengkaji berpendapat bahawa sekiranya istilah Syiah disebut. Dengan ini mereka boleh dianggap mewakili puak-puak Syiah yang lain. m.s 171.. B. ia terus merujuk kepada Syiah alImamiah Dua Belas atau selain mereka sama ada Syiah al-Ismailiyyah atau al-Zaidiyyah.A.. yang masih kekal sehingga hari ini ialah tiga kumpulan iaitu Syiah Dua Belas. Mas’alah al-Taqriib Baina Ahli al-Sunah wa al-Syiah. Nasir bin Abdullah bin Ali Al-Qafari. Dr. Mereka dinamakan demikian kerana mereka mempercayai bahawa terdapat dua belas imam selepas Rasulullah. Mas’alah al-Taqriib Baina Ahli al-Sunah wa al-Syiah. al-Ismailiyyah dan al-Zaidiyyah. Apabila disebut lafaz Syiah maka maksudnya adalah Syiah Dua Belas. Kemudian mereka berpecah menjadi kumpulan-kumpulan yang banyak dengan pandangan yang berbagaibagai. Ini ialah kerana sumber-sumber rujukan Syiah al-Imamiah Dua Belas mengandungi kebanyakan pendapat-pendapat dan prinsip-prinsip puak-puak Syiah yang lain. Di antara puak-puak Syiah yang banyak sepanjang sejarah mereka. Mereka adalah puak Syiah yang berpendapat bahawa imam selepas Jaafar adalah anaknya Ismail bin Jaafar.91 Saya akan memperuntukkan satu kajian tentang Syiah al-Imamiah Dua Belas dalam kajian ini. Di antara yang termasyhur adalah al-Batiniyyah kerana bagi mereka setiap hukum yang zahir ada batinnya atau kerana mereka berpendapat bahawa imam juga wujud dalam keadaan batin atau terselindung. Al-Imamiah Dua Belas. al-Ismailiyyah dan al-Zaidiyyah..Syiah pada zaman kita ini terbahagi kepada tiga kumpulan iaitu Imam Dua Belas. Imam-imam ini bagi mereka merupakan kebanyakan imam-imam Syiah di kalangan puak Syiah di dunia sekarang yang dikenal sebagai alImamiah.

begitu juga Allah memilih untuk menjadikan imam sesiapa yang dikehendaki-Nya.Syiah al-Imamiah menambah rukun yang kelima iaitu iktikad tentang imam. Sebagaimana Allah memilih sesiapa sahaja yang Dia kehendaki daripada hamba-hamba-Nya untuk menjadi nabi dan rasul dan menyokong mereka dengan mukjizat yang merupakan suatu dalil nas daripada Allah. Muhammad Redha Al-Muzaffar berkata “. Mas’alah al-Taqriib Baina Ahli al-Sunah wa al-Syiah... m. dan Uthman adalah khalifah yang menderhaka. Akidah-akidah ini mempunyai kesan yang besar dalam tafsiran mereka terhadap al-Quran dan sejauh mana penerimaan mereka terhadap hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW.. Seorang ulama Syiah al-Majlisi pengarang kitab Bihar al-Anwar berbicara tentang ketiga-tiga khalifah tersebut dengan berkata bahawa mereka adalah perampas.. Mereka menganggap bahawa khalifah Abu Bakar. Aslu al-Syiah wa Usuliha.93 Puak Syiah menganggap imam adalah salah satu prinsip-prinsip keagamaan dan juga satu rukun daripada rukun-rukun iman. m. Bagi mereka imam adalah satu tahap yang ditentukan oleh tuhan seperti nabi. tetapi mesti diperolehi sebagaimana seseorang itu berpegang kepada tauhid dan kenabian. Muhammad Hussain Ali Kasyif Al-Ghita’ berkata “. Iman tidak akan sempurna tanpa iktikad ini. 92 93 Hakikat Syiah | 35 . Dia juga menyuruh nabiNya untuk menentukannya dengan cara nas dan melantik selepasnya imam yang akan menggantikannya. Di antara akidah-akidah ini ialah:92 A. zalim dan telah merampas hak Ali dan keluarganya sebagai imam. m.. Puak Syiah mempunyai konsep yang tertentu tentang imam yang mereka bezakan daripada orang lain. Umar. 94 Anwar al-Bazz.AKIDAH-AKIDAH SYIAH YANG BERTENTANGAN DENGAN AHLI SUNAH Syiah mempunyai ajaran dan akidah yang bertentangan dengan ajaran dan akidah Ahli Sunah. Prinsip ini tidak boleh diambil secara taklid sahaja daripada ibu-bapa dan juga keluarga yang mendidik seseorang itu.s 58. ‘Ismah al-A-immah ‘Inda al-Syiah.s 45.s 287 Muhammad Hussain Ali Kasyif al-Ghita’. Isu Imam.kami beriktikad bahawa imam adalah salah satu prinsip daripada prinsip agama yang mana seseorang tidak dikira sempurna imannya tanpa mempunyai iktikad ini. zalim dan Nasir bin Abdullah bin Ali Al-Qafari.”94 Imam pada golongan Syiah tidak boleh beralih keluar dari keluarga Ali dan ahli baitnya.

.96 Dengan ini puak Syiah menyalahi Ahli Sunah yang mengatakan bahawa sifat maksum itu hanyalah untuk para nabi sahaja dan tidak pada selain mereka. salah seorang ulama Syiah semasa iaitu “. Isu Taqiyyah Taqiyyah seperti yang dihuraikan oleh Muhammad Jawad Mughniah. ‘Ismah al-A-immah ‘Inda al-Syiah. Anwar al-Bazz.s 311. Apabila para nabi bersifat maksum. 97 Anwar al-Bazz. ‘Ismah al-A-immah ‘Inda al-Syiah..95 B. para imam juga bersifat maksum kerana sebab mereka dicipta Allah adalah sama. Ini ialah kerana perawi-perawi selain daripada para imam mereka tidak bersifat maksum begitu juga kedua-dua akidah ini memainkan peranan yang besar bagi kelahiran pegangan dan ajaran-ajaran lain puak Syiah. m. Isu Maksum Para Imam Puak Syiah mensyaratkan bahawa imam mestilah bersifat maksum. Ini ialah kerana imam pada mereka sama seperti nabi kerana kedua-duanya berperanan sebagai pemelihara syariat dan hujah Allah bagi hambahamba-Nya. Mereka tidak mensyaratkan bahawa imam itu mesti bersifat maksum.. C.kamu melafazkan atau melakukan sesuatu yang kamu tidak percaya demi untuk menolak kemudharatan dari Nasir bin Abdullah bin Ali Al-Qafari. daripada dulu hingga sekarang.mereka tidak mengatakan bahawa Zaid bersifat maksum dan mereka tidak mengatakan bahawa di antara syarat imam itu adalah maksum. m. 95 96 36 | Hakikat Syiah . Ini adalah kerana di dalam al-Quran tidak terdapat sebutan tentang imam-imam mereka dan mereka tidak meriwayatkan hadis-hadis kecuali yang diriwayatkan melalui sanad imam-imam dan ulama mereka. Muhammad bin Al-Hasan Al-Tusi berkata tentang al-Zaidiyyah “.s 76. Sebahagian mereka pula mentafsirkan al-Quran mengikut hawa nafsu mereka. Ini ialah kerana sebahagian mereka beriktikad bahawa terdapat aspek-aspek kekurangan dan penambahan di dalam al-Quran itu sendiri. Keseluruhan puak Syiah berpegang kepada ajaran bahawa para imam bersifat maksum kecuali Syiah al-Zaidiyyah.s 66. Mas’alah al-Taqriib Baina Ahli al-Sunah wa al-Syiah. m.murtad dari agama Islam serta telah mendoakan agar laknat Allah ditimpa ke atas semua mereka dan ke atas sesiapa yang mengikut mereka serta terus membuat kezaliman terhadap ahlu al-bait.” 97 Kedua-dua iktikad ini iaitu kewujudan imam dan sifat maksum pada imam membawa kesan yang besar pada pegangan puak Syiah terhadap al-Quran dan penafsirannya dan juga hadis-hadis nabi..

1406H/1986M).s 48.101 Puak Syiah meriwayatkan banyak hadis dari imam-imam mereka tentang pegangan mereka ini. m. bahawasanya sembilan persepuluh daripada agama terletak pada taqiyyah dan tiada agama bagi sesiapa yang tidak berpegang kepada taqiyyah. Allah akan memenangkan ahli hak dengan perantaraan mereka ini untuk melawan ahli kesesatan.” 98 Bersesuaian dengan definisi ini taqiyyah merupakan keizinan kepada mereka ketika perlu.s 331. (Beirut: Dar al-Jawad wa Dar al-Tiar al-Jadid. al-Syubhah Fii al-Mizaan. Mas’alah al-Taqriib Baina Ahli al-Sunah wa al-Syiah. harta benda dan untuk memelihara maruah kamu. 102 Muhammad Jawad Mughniah.. 98 Hakikat Syiah | 37 .. untuk melakukan sesuatu yang dilarang. jld.. D. E. m.s 53. 99 Nasir bin Abdullah bin Ali Al-Qafari.h. Isu al-Raj’ah. 100 Muhammad Jawad Mughniah. m. Namun puak Syiah bersifat melampau-lampau dalam pegangan mereka terhadap taqiyyah sehingga mereka berkata dalam satu hadis riwayat mereka dari Abu Abdullah “. 6. m. Sebagaimana Allah menasakhkan sesuatu hukum mengikut hikmah-Nya begitu juga Allah mengubah dalam alam ini mengikut iradat-Nya dari aspek ciptaan dan pengurusan alam ini. Ia adalah mengikut huraian mereka – perubahan luaran bagi iradat Allah dalam kejadian ini.100 Tujuan prinsip raj’ah pada puak Syiah ialah sebagai balas dendam oleh Al-Mahdi dan pengikut-pengikutnya terhadap musuh-musuh mereka. iaitu Abu Bakar dan Umar r.s 340. Mengikut pegangan mereka ketua musuhmusuh mereka ini adalah kedua-dua khalifah yang juga sahabat-sahabat yang mempunyai talian keluarga dengan Rasulullah SAW. Mereka berkata perkara ini terhadap kejadian sama seperti hukum nasakh dan mansukh pada hukum hakam. m. Pegangan ini mengatakan bahawa Allah akan mengembalikan ke dunia satu kaum yang telah mati dalam bentuk mereka yang asal sebelum mereka mati...s 54.. al-Syubhah Fii al-Mizaan.”99 Puak Syiah menjadikan konsep taqiyyah sebagai jalan keluar dalam perkara-perkara yang bercanggah dan berlawanan dengan pertuturan imam-imam mereka dan hadis-hadis yang diriwayatkan daripada mereka. 101 Nasir bin Abdullah bin Ali Al-Qafari.. Isu al-Bada’ Mengikut Syiah ia adalah perubahan apa yang disangka oleh manusia mengikut iradat Allah. al-Syubhah Fii al-Mizaan.102 Muhammad Jawad Mughniah. Mas’alah al-Taqriib Baina Ahli al-Sunah wa al-Syiah.dirimu. Mereka juga berkata bahawa hadis-hadis yang bersetuju dengan pandangan Ahli Sunah sebenarnya merupakan pendekatan taqiyyah dari pihak mereka.

Pendapat mereka mengatakan bahawa al-Bada’ adalah perubahan kepada ciptaan alam ini sama seperti perubahan nasakh dan mansukh dalam hukum hakam. dan keghaiban besar bermula di pertengahan Syaaban . Sekiranya bumi ini kekal tanpa imam nescaya akan tenggelamlah ia. Perubahan iradat Allah bagi mereka adalah sesuatu yang harus kerana iradat Allah bagi mereka bersifat “tanjiziah hadithah” dan bukan bersifat “azaliatun qadimah”.s 253 Muhammad Abu Zuhrah. Dengan ini iradat Allah berubah.. ini kerana mereka berpegang bahawa bumi ini tidak sunyi daripada imam walaupun sedetik. al-Bada’ tidak hanya berlaku kepada sesuatu fenomena yang kelihatan kepada manusia. Isu al-Ghaibah Iaitu ghaibnya imam mereka yang kedua belas. al-Syiah Fii al-Mizan.328H – ketika itulah terputusnya komunikasi dan utusan antara imam dan pengikut-pengikutnya105.. Tetapi ilmu Allah bersifat azali. t.kita mengharapkan agar pendapat saudara kita dari kalangan al-Imamiah dalam masalah al-Bada’ hanya tertumpu kepada perkara-perkara yang tidak dijangka oleh manusia. Mereka berkata juga kerana memperkenankan doa bagi perubahan sesuatu yang dikehendaki itu. Muhammad Jawad Mughniah mengatakan : “bagi imam Al-Mahdi ada dua keghaiban: keghaiban kecil dan keghaiban besar.s 253 103 104 38 | Hakikat Syiah . Muhammad Jawad Mughniah. al-Syubhah Fii al-Mizaan.m. Dan cara berkomunikasi dengan pengikutnya melalui utusan-utusan. Ia juga merupakan pegangan asasi di sisi Imamiah.cet. (Darul Fikr al-Arabi. Dan apabila ilmu Allah bersifat azali maka tidak ragu lagi saling bercanggahan dengan perubahan di dalam alam bagi sesuatu perkara yang baharu sahaja diketahui oleh Allah SWT104. al-Imam al-Sodiq Hayatihi wa ‘Isrihi Araauhu wa Fiqhahu.Puak Syiah berkata bahawa prinsip al-Bada’ ini ialah perlanjutan bagi ajal dan rezeki atau pengurangan kedua-duanya dengan sebab amalan seseorang. Maknanya Allah menentukan dan mengetahui sesuatu kemudian dia mengubah apa yang telah Dia tetapkan dan ketahui dengan sesuatu yang lain. Allah mengetahui segala sesuatu sebelum kewujudan perkara itu dan Dia mengetahui apa yang telah berlaku dan apa yang mungkin berlaku.cet). (Dar al-Maarif li al-Matbuaat t.t) m.t. Makna keghaiban kecil ialah bahawa imam terlindung dari pandangan manusia kecuali manusia-manusia yang terpilih.s 185 105 Muhammad Jawad Mughniah. m. F. Al-Imam Al-Hujjah Muhammad bin Al-Hassan.103 Syeikh Muhammad Abu Zuhrah berkata “. Dengan ini kenyataan mereka mengenai prinsip al-Bada’ bertentangan dengan pegangan Ahli Sunah mengenai keazalian ilmu Allah.

1416H /1995M).Mereka mula melihat kepada al-Quran al-Karim selepas itu melalui akidah-akidah ini. Dr. al-Tafsir wa al-Mufassirun.s 349 107 Muhammad Hussain al-Zahabi. Dan mereka memahami nasnas-Nya dan mentakwilkannya mengikut apa yang diwahyukan kepada mereka oleh akidah mereka dan apa yang dihiasi bagi mereka oleh hawa nafsu mereka.4. cet. (al-Kaherah:Maktabah Wahbah. kemudian menafsirkan alQuran berdasarkan hawa nafsu mereka. Ini kerana di sisi mereka imam adalah pembela (al-hujjah) bagi manusia106..”107 Nasir bin Abdullah bin Ali Al-Qafaari. Dar Tayyibah.Sekiranya imam diangkat daripada bumi sedetik nescaya tidak akan aman seperti laut yang bergelora. Cet. Mas’alah al-Taqriib Baina Ahli al-Sunah wa al-Syiah. Bagi akidah sebegitu mempunyai kesan yang besar kepada pendirian mereka mengenai al-Quran dan tafsirannya. Jld.1 m. Ini adalah penafsiran dengan pendapat yang tercela iaitu penafsiran orang-orang yang telah mempunyai iktikad tertentu kemudian mentafsirkannya semula berdasarkan iktikad tersebut... (al-Riyadh.s 27 106 Hakikat Syiah | 39 . Muhammad Hussain Al-Zahabi mengatakan: “ . m. 1416H). Jld2.. Ini adalah sebahagian akidah dan ajaran Syiah yang menyalahi Ahli Sunah.6.

40 | Hakikat Syiah .

SEJARAH PERKEMBANGAN SYIAH DAN PERKAITANNYA DENGAN AHLI BAIT Datuk Haji Wan Zahidi Bin Wan Teh Mufti Wilayah Persekutuan .

.

.‫الحمدهلل رب العالمين‬ SYIAH GENERASI PERTAMA Perkataan “Syiah” pada asalnya digunakan dengan makna pengikut atau pembantu seseorang seperti kata Az-Zubaidi dalam kitabnya Taj Al-Arus : . Perhatikan perkataan “yaz’um’ (mendakwa) yang digunakan oleh Ibnu Al-Athir yang membawa maksud bahawa mereka sebenarnya tiada kaitan dengan Saidina Ali dan Ahlul Bait..a. selepas kewafatan Saidina Uthman. Daripada sini. ‫وقد غلب هذا اإلسم على كل من يزعم أنه يتولى علياً رضى اهلل عنه وأهل بيته حتى صار لهم‬ ً‫إسماً خاصا‬ “ Nama ini kemudiannya digunakan secara meluas kepada setiap mereka yang mendakwa sebagai pengikut setia Saidina Ali dan Ahlul Bait sehingga perkataan “Syiah” menjadi nama khusus bagi mereka “. manakala pengikut Mu’awiyah disebut “Syiah Mu’awiyah”.. Saidina Ali meminta Mu’awiyah memberikan ba’iah kepadanya memandangkan pelantikannya sebagai Khalifah adalah sah.‫بسم اهلل الرحمن الرحيم‬ ‫ وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين‬..‫كل من عاون إنسانا وتحزب له فهو شيعة له‬ ‫ و‬. Perkataan ini banyak digunakan ketika berlaku pertikaian antara Mu’awiyah dan Saidina Ali r. Manakala Mua’awiyah meminta Saidina Ali mengambil tindakan terlebih dahulu terhadap para pembunuh Saidina Uthman yang menyertai pasukannya sebelum ia dan para pengikutnya dapat mengiktiraf Baginda sebagai Khalifah. Namun penggunaannya berkembang kepada pengertian yang khusus seperti yang disebut oleh Ibnu Al-Athir dalam kitab Al-Nihayah. para pengikut Saidina Ali disebut “Syiah Ali”. Nama Saidina Ali dan Ahlul Bait Hakikat Syiah | 43 . Pada hakikatnya pertikaian antara dua kumpulan ini hanya bersifat siasah semata-mata dan tidak membabitkan akidah dan pegangan agama.‫كل قوم اجتمعوا على أمرفهم الشيعة‬ “ Setiap kaum yang berkumpul bagi sesuatu tujuan maka mereka merupakan syiah dan setiap orang yang menolong seseorang dan menyebelahinya maka ia disebut syiah kepadanya “ Pada zaman awal Islam. Inilah asal penggunaan perkataan “Syiah”.. perkataan “Syiah “ hanya digunakan dengan pengertian yang asal ini. iaitu penyokong bagi kumpulan-kumpulan yang bertelagah dalam perkara-perkara yang berhubung dengan siasah atau pengurusan negara.

menghancur dan mengubah Syariah dan memecahbelahkan umat Islam. Qais bin Said supaya berbai’ah kepada Mu’awiyah.. disebabkan dendam mereka terhadap pemerintah Islam dan kerana terpedaya dengan penyelewengan dan pemalsuan oleh golongan zindiq daripada kalangan Yahudi dan Majusi. “Selepas zaman ini. mendakwa berlaku kekurangan dan 44 | Hakikat Syiah . namun kesemuanya berpegang dengan asas-asas pemikiran yang digegaskan oleh Abdullah bin Saba’ yang bertujuan merosakkan akidah.. Abu AlMuzaffar Al-Asfiraini dalam kitabnya “Attabsis fiddin” menulis: “Dan ketahuilah bahawa semua firqah Imamiah yang kami sebutkan itu sekata dalam mengkafirkan sahabat.a. Menjelaskan ini. Jika sekiranya Al-Hasan menganggap Mu’awiyah sebagai kafir. Dia jugalah orang yang membangkitkan fitnah dan menggerakkan pemberontakan untuk menjatuhkan Khalifah Islam Ketiga Saidina Uthman Bin Affan r. “ Sekalipun golongan yang digelarkan dengan Assabaiyyah ini kemudiannya berpecah kepada beberapa puak.a. seperti membenci para Sahabat.. khususnya Saidina Abu Bakar dan Umar r. Majusi dan Nasrani. serta menganut akidah-akidah asing yang diseludupkan ke dalam Islam. PERKEMBANGAN SYIAH KEPADA RAFIDHAH) ‫(رافضة‬ Bagi menggambarkan perkembangan ini saya perturunkan di sini tulisan Ihsan Illahi Zahir dalam Kitabnya “ Al-Syiah Wa Tasyayyu’ ”. mengingkari Al-Quran dan juga Sunah Rasulullah SAW dan sebagainya daripada ajaran-ajaran yang diserapkan oleh Abdulllah bin Saba’. Telah disebutkan sebelum ini bahawa perselisihan antara Saidina Ali dan Mu’awiyah bersifat siasah semata-mata. Ini bermakna para penyokong Saidina Ali pada ketika itu tidak menganuti akidah seperti yang dianuti oleh Syiah hari ini.digunakan sebagai topeng bagi melindungi ajaran bidaah yang mereka bawa dengan tujuan meruntuhkan Islam. seorang ejen Yahudi yang menggunakan pemelukan Islam sebagai tabir bagi menutup perencanaan dan kegiatannya yang merosakkan itu. berlaku perkembangan dan perubahan pada pengikut-pengikut Syiah. Malah antara syarat sulh yang dikenakan oleh Saidina Al-Hasan sebelum menyerahkan kuasanya kepada Mu’awiyah ialah bahawa Mu’awiyah perlu mengikut jejak langkah Al-Khulafa’ Al-Rasyidin. Mereka terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran Yahudi. Dan yang mengepalai kegiatan penyusupan akidah dan pemikiran yang menyeleweng ini ialah ‘Abdullah bin Saba’. seorang Yahudi yang berasal dari Yaman. sudah tentu beliau tidak menyerahkan kuasanya dan tidak menyuruh adiknya Al-Hussain serta Ketua tenteranya.

”.Imam Zaid menolak permintaan mereka dan menegaskan yang beliau tetap menerima keduanya sebagai Khalifah. Gelaran golongan ini yang diberi oleh Ahlul bait sendiri sebenarnya adalah “Rafidhah” Kitab : “al-Raud Al nadhir” menyebut riwayat daripada Isa bin Yunus.a.. Maka bertolak daripada perkembangan dan perubahan dalam akidah Syiah. sifat ghuluw di zaman salaf disebut kepada mereka yang memperkatakan sesuatu terhadap Saidina Uthman... mereka mempunyai gelaran yang dipanggil “Arrafidhah” (yang menolak kekhalifahan Syaikhain Abu Bakar dan Umar). sebagai syarat untuk mereka menyokongnya. Ini ialah kerana mereka tidak layak dan tidak berhak dipanggil Syiah kerana Syiah di zaman awal ialah mereka yang berpandangan Saidina Ali lebih utama daripada Saidina Uthman sebagai Khalifah.. Dengan itu Quran yang ada pada hari ini tidak boleh dijadikan pegangan.perubahan pada Al-Quran yang dilakukan oleh para sahabat.‫سيأتي قوم لهم نبز يقال لهم الرافضة‬ “ Akan datang selepasku satu kaum.. pengertian “ghuluw” atau keterlaluan juga turut berubah. katanya : “Adapun Rafidhah. maka permulaan kelahiran ialah ketika sekumpulan pengikut Imam Zaid bin Ali datang menemuinya dan meminta beliau menolak kepimpinan Abu Bakar dan Umar r... Imam Zaid menjawab :(Maka kamu semua adalah Arrafidhah). Mereka lalu mengatakan: ‫ فأتم الرافضة‬، ‫( أذا نرفضك‬kalau begitu kami menolak kepimpinan kamu). Mereka pada hakikatnya adalah Ahli Sunah kerana persoalan tersebut adalah perkara ijtihad yang tidak membabitkan akidah. Menurut Imam Al-Zahbi..a. maka sebahagian ulama tidak menamakan golongan ini sebagai “Syiah” sebaliknya mereka disebut “Rafidhah”. demikian juga Hadis-Hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat. Azzubair. Misalnya Imam Syafie pernah berkata seperti yang diriwayatkan oleh Harmalah : “Aku tidak pernah melihat seseorang yang paling banyak berdusta selain daripada golongan Rafidhah. Mereka juga mendakwa terdapat nas dalam Quran yang menetapkan Saidina Ali sebagai Imam tetapi telah digugurkan oleh para Sahabat .” Malah gelaran Rafidhah ini diberi oleh Rasulullah SAW sendiri seperti yang terdapat dalam Hadis riwayat Al-Darqutni daripada Ali r. sabda Rasulullah SAW . Berasaskan keterangan diatas. Thalhah Hakikat Syiah | 45 ‫لم أرحدا أشهد بالزورمن الرافضة‬ .

Atas dasar perubahan pengertian ini jugalah kita dapati terdapat di kalangan ahli hadis yang diterima riwayat mereka yang dikatakan sebagai cenderung kepada tasyayyu’ (berfahaman Syiah). Selain daripada itu ia dapat membezakan firqah dhallah ini dengan sebahagian Salaf yang mengambil pendirian yang berbeza daripada jumhur ummah bersabit dengan siapakah yang lebih utama untuk menjadi Khalifah antara Saidina Ali dan Saidina Uthman selepas Saidina Umar r. iaitu yang digelar Rafidhah. SYIAH RAFIDHAH TIADA KAITAN DENGAN AHLI BAIT Melihat kepada akidah serta amalan mereka yang bertentangan dengan al-Quran. adalah jelas golongan Rafidhah ini tiada hubungan dengan Ahli Bait.‫والحق أن التشيع كان مأوى يلجاء إليه كل من أراد هدم اإلسالم لعداوة أو حقد‬ ‫ كل هؤالء كانوا ينحذون حب أهل‬. Sunah Khulafa’ Rasyidin serta para sahabat dan Ahlul Bait. atau pengikut Ahlul Bait. ‫إدخال تعاليم آبائه من يهودية ونضرانية وزردشنية وهندية‬ ‫البيت ستارا يضعون وراءه كل ماشاءت أهواءهم‬ “Pada hakikatnya tasyayyu (menganut Syiah) telah menjadi tempat berlindung bagi setiap mereka yang ingin meruntuhkan Islam kerana 46 | Hakikat Syiah .dan Muawiyah. Lebih mengelirukan lagi apabila dalam mentakrifkan golongan ini disebutkan sebagai : Pengikut Saidina Ali. dalam tulisan ini saya menggunakan gelaran “Syiah Rafidhah” bagi merujuk kepada golongan ini untuk tujuan pengenalan. Seperti yang disebutkan sebelum ini.. Mereka adalah Assabaiyyah atau Arrafidhah. maka pengunaan gelaran “Syiah” bagi firqah Imamiah Isna Ashariah adalah mengelirukan. Berasaskan huraian di atas. Namun dalam konteks penulisan atau perbahasan gelaran Arrafidhah semata-mata sukar dikenali. kerana seperti yang akan dijelaskan selepas ini – mereka tiada kaitan dengan Saidina Ali maupun Ahlul Bait. menolak kekhalifahan Saidina Abu Bakar dan Umar dan menganut akidah yang menyesatkan seperti yang disebut sebelum ini. Sedangkan ghuluw di zaman mutakhir ialah mereka yang mengkafirkan sahabat. mereka tergolong daripada Ahli Sunah sekalipun ada di antara mereka yang bersifat ghuluw dalam pendiriannya kerana sahabat tidak ma’sum menurut pegangan Ahli Sunah Wal Jamaah. Saya berpendapat gambaran yang diberikan oleh Ahmad Amin dalam bukunya “Fajrul Islam” mengenai golongan ini sangat tepat : ‫ ومن كان يريد‬. Perkataan “Rafidhah” perlu digunakan kerana ia adalah gelaran yang diberi oleh Rasulullah SAW dan Ahlul Bait sendiri. Sunah Rasulullah SAW. Oleh yang demikian...a.

Kaum Nasrani mengasihi Nabi Isa hingga mereka kata padanya apa yang mereka kata : Isa bukan daripada mereka dan mereka bukan daripada Isa. Laknat Allah terhadap sesiapa yang menyimpan sebarang perasaan tidak baik terhadap mereka”. Demi Allah : Tiada yang mengasihi keduanya melainkan ianya seorang mukmin yang bertakwa. Nasrani. Antara kandungannya ialah : “Aku mendapat tahu ada golongan yang menyebut dua penghulu Quraish dan bapa kaum Muslimin dengan perkara yang aku bersih daripadanya malah aku akan kenakan hukuman terhadap orang yang memperkatakannya.. Kitab Tasbit Dalailunubuwwah oleh Al-Hamzani menyebut bahawa Swaid bin Ghafalah.h. mereka bukan daripada golongan kami dan kami bukan daripada golongan mereka”. ketika menggambarkan hubungan Ahlul Bait dengan kumpulan sesat ini menyatakan : “Sesungguhnya Yahudi kasih kepada Uzair hingga mereka kata apa yang mereka kata tentangnya : Uzair bukan daripada mereka. Ali bin Al-Husain Zainul Abidin (cucu Ali yang didakwa oleh golongan Rafidhah sebagai Imam keempat mereka).”. Saidina Ali lalu mengatakan: Aku berlindung dengan Allah (dua kali) daripada sebarang buruk sangka terhadap keduanya. dan tiada yang membenci keduanya melainkan ia adalah orang yang jahat lagi kotor (faajirun radi’)”. Baginda mengakui kelebihan Saidina Abu Bakar dan Saidina Umar r. dan mereka yang ingin memasukkan ajaran nenek moyang mereka seperti Yahudi. Keadaan kami (Ahlul Bait) juga demikian.permusuhan atau dengki.” Sebenarnya terdapat banyak bukti yang diriwayatkan daripada kalangan Ahli Bait sendiri bermula daripada Saidina Ali hinggakan anak cucu Baginda yang mengutuk tindakan kumpulan ini menggunakan nama Ahli Bait dalam kegiatan mereka menyebarkan ajaran bidaah. Semua mereka menjadikan kasih kepada Ahli Bait sebagai tabir untuk menutup tujuan mereka yang sebenar. sesat dan kufur di kalangan orang ramai.. seorang pembantu Saidina Ali memberitahu Baginda bahawa terdapat sekumpulan orang yang mendakwa sebagai pengikut Saidina Ali mencerca Saidina Abu Bakar dan Umar atas nama Baginda. Zoroaster dan Hindu. Hakikat Syiah | 47 . dan mereka bukan daripada Uzair. Segolongan daripada pengikut kami akan mengasihi kami sehingga mereka kata pada kami apa yang dikata oleh Yahudi pada Uzair dan Nasrani pada Isa. ke atas seluruh umat selepas Nabi SAW : “Sesungguhnya orang yang terbaik daripada kalangan umat ini selepas Nabi SAW ialah Abu Bakar dan Umar... Baginda kemudian memasuki masjid dan menyampaikan khutbah ringkas. kemudian Allah lebih mengetahui: Siapakah yang terbaik selepas keduanya. Di akhir khutbahnya ini.

serta meriwayatkan perkara-perkara yang tidak dilakukan oleh mereka”. Berasaskan kepada apa yang ditulis oleh Sheikh Abdul Aziz ini.Muhammad bin Ali Al-Baqir yang dianggap oleh Syiah Rafidhah sebagai Imam Kelima berkata kepada salah seorang sahabatnya Jabir Al-Jufi : “Wahai Jabir : sampai kepadaku bahawa segolongan mereka yang mendakwa mengasihi kami di Iraq mencerca Abu Bakar dan Umar. menyebar ajaran-ajaran yang menyesatkan atas nama Ahli Bait. bukan “mazhab”. dan melihat kepada amalan dan tindak tanduk mereka di sepanjang sejarah dan masa kini. mereka mendakwa aku yang menyuruhnya. Sampaikan kepada mereka. aku dengan nama Allah membersihkan diriku daripada mereka. Demi Allah jika aku menjadi pemerintah pasti aku akan mendekatkan diri kepada Allah dengan darah mereka. ‫ ودعوا الناس‬،‫ تظاهروا بمحبة آل البيت كذبا وزورا‬،‫والشيعة الرافضة هم فرفة من أعداء االسالم‬ ‫ ورووا عنهم مالم يفعلوه‬،‫ ونسبوا إلى آل البيت مالم يقولوه‬،‫للتشيع فيهم‬ “Syiah Rafidhah adalah satu puak daripada golongan musuh Islam. malah sebaliknya mereka mengutuk kegiatan golongan ini yang menyebarkan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Islam dan mengancam akan mengambil tindakan paling keras jika sekiranya mereka mempunyai kuasa. Syiah Imamiah Rafidhah adalah merupakan ancaman besar kepada pegangan Ahli Sunah Wal Jamaah serta keselamatan ummah dan negara 48 | Hakikat Syiah . saya berpendapat istilah yang lebih tepat bagi merujuk kepada golongan ini ialah “firqah”. Saya berpendapat adalah benar apa yang dikatakan oleh Shaikh Abdul Aziz Muhammad Al-Zubairi mengenai golongan ini dalam kitabnya “Izhabu Fa Antum Al-Rafidhah”. Kerana mazhab biasanya digunakan kepada kelompok yang tidak terkeluar daripada lingkungan Ahli Sunah Wal Jamaah. ‫لووليت لتقربت إلى إهلل تعالى بدمائهم‬ Demikianlah kita lihat bagaimana Ahli Bait tiada sebarang kaitan dengan puak Syiah Rafidhah. mengajak manusia menganut fahaman Syiah. mereka berpura-pura mengasihi Ahli Bait secara dusta dan palsu. PENUTUP Berasaskan kepada akidah dan ajaran sepertimana yang terdapat dalam kitab-kitab muktabar yang menjadi pegangan golongan ini.

saya akan hunuskan pedang... saya menyatakan: “Peristiwa-peristiwa sejarah masa silam dan realiti masa kini memperlihatkan kepada kita bahawa permusuhan.. dan tidak akan membiarkan sesiapa pun hidup. Antara rumusan yang di buat oleh Dr.. kerana majoriti penduduk bermazhab Syafii ia menolak dan dengan tegas mengatakan : . Apabila dinasihat supaya tidak berbuat demikian. Ini ialah kerana unsur-unsur tersebut telah diadun dan dicanai dengan begitu rapi sekali sehingga ia menjadi sebati dan tidak mungkin dapat dipisahkan lagi..” Dalam risalah yang berjudul “Syiah Imam Dua Belas : Penyelewengannya Dari Jalan Ahli Sunah Wal Jamaah”....‫ والصد عن دين اهلل‬.‫فإن تنطق الرعية بحرف واحد فسوف أمتشق الحسام ولن أترك أحدا على قيد الحياة‬ “Jika ada rakyat yang membantah. Shah Ismail memerintahkan supaya ulama-ulama Ahli Sunah di bunuh dan masjidmasjid serta madrasah milik orang-orang Sunni dirobohkan. Ketika berjaya menakluk Baghdad..jika golongan ini dibiarkan bertapak di negara kita.‫محمد صلى اهلل عليه وسالم‬ “Tentang kesan mereka di dunia Islam. Nasir Bin Abdullah Bin Ali Al-Qafari dalam tesis PhD yang berjudul : ‫أصول مذهب الشيعة اإلمامية اإلثنى عشرية‬ Adalah seperti berikut : ‫وفى أثرهم فى العالم االسالمي تبين أن لهم آثارهم الفكرية الخطيره فى إحداث الشرك فى أمة‬ .” Umat Islam Ahli Sunah wajib mengambil pengajaran dan tidak melupakan sejarah kerajaan Safawiyyah di bawah pimpinan Shah Ismail Safawi (907H/1501M) ketika berjaya menakluk Iran yang majoriti penduduknya bermazhab Sunni Syafii pada ketika itu. Dan Sejarah Hakikat Syiah | 49 .‫ وظهور فرق الزندقة وإللحاد‬..... ternyata mereka meninggalkan kesan pemikiran yang berbahaya dalam menyebarkan syirik di kalangan umat Muhammad SAW dan menyekat jalan agama Allah. ia mula menyebarkan fahaman Syiah Rafidhah secara paksaan.. persengketaan dan pertumpahan darah adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan jika Fahaman Syiah Rafidhah dibiarkan bertapak di kalangan Ahli Sunah. Sebaik sahaja beroleh kuasa.. serta menggalakkan lahir golongan zindiq dan mulhid .” Ia mengotakan kata-katanya dengan membunuh lebih sejuta pengikut Sunni yang enggan bertukar kepada fahaman Rafidhah dalam masa beberapa tahun sahaja.

seperti yang diceritakan dalam buku “Masajid Fi Wajhinnar” (Masjid-masjid Berhadapan Dengan Api : yang diterbitkan oleh “Markaz Ar-Rasyid Li Al-Dirasati Wal Buhuth” Iraq (lihat lampiran A-M ) Umat Islam di Malaysia . ‫واهلل اعلم‬ 50 | Hakikat Syiah .wajib mengambil semua langkah yang perlu bagi menyekat penyebaran fahaman sesat dan berbahaya ini daripada bertapak di negara kita melalui penguatkuasaan undang-undang dan juga pendedahan kesesatan dan penyelewengan ajaran agama Syiah Imamiah Rafidah kepada orang ramai sebelum masanya terlambat dan sebelum nasi menjadi bubur.Kerajaan dan Swasta .berulang kembali sejak golongan ini beroleh kuasa di Iraq dengan sokongan Amerika Syarikat.

‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫‪5.‬‬ ‫‪Hakikat Syiah | 51‬‬ .‬‬ ‫‪2.‬‬ ‫‪4.‬الشيعة والتشيع ( الهور ‪ :‬أدارة ترجمان السنة ‪)1983 ،‬‬ ‫أحمدبن عبد العزيز الحمان‪ .‬الشيخ‪ .‬اذهبوا فأنتم الرافضة‪ ( ،‬اسكندرية‬ ‫‪ :‬دارإاليمان‪)2004 ،‬‬ ‫ على ابرهيم حسن‪ ،‬التاريخ االسالني العام (القاهرة ‪ :‬مكتبة النهضة المصرية‪)1976 ،‬‬ ‫ ناصر بن عبد اهلل بن القفاري‪ ،‬الدكتور‪ ،‬أصول مذهب الشيعة إالمامية إالثنى‬ ‫عشربة (الجيزة ‪ :‬دارالرضا‪)1998 ،‬‬ ‫ محمد أبوزهرة‪ .‬تاريخ المذهب االسالمية ( القاهرة ‪ :‬دارالفكر‬ ‫العربى بدون تاريخ)‬ ‫ محمد إبرهيم الفيومي‪ .‬‬ ‫ إحسان الهى ظهير‪ .‬مايجب أن يعرفه المسلم عن عقائد الرواوفض‬ ‫إالمامية (القاهرة ‪ :‬مكتبة وهبة‪)1994 ،‬‬ ‫ عبد العزيز بن محمد الزبيرى‪ ،‬التسيخ‪ .‫‪DAFTAR RUJUKAN‬‬ ‫‪1.‬الدكتورز الشيعة العربية والزيدية ( القاهرة ‪ :‬دار‬ ‫الفكر العربى ‪)2002 .‬‬ ‫‪7.‬‬ ‫‪6.

52 | Hakikat Syiah . terbitan Markaz Al-Rasyid Li Al-Dirasat wal Buhuth.LAMPIRAN A Kulit Buku “Masjid Fi Wajhi An-Nur”. Iraq.

Hakikat Syiah | 53 .LAMPIRAN B Sinopsis buku mencatatkan tujuan penulisannya sebagai rakaman sejarah terhadap peristiwa dahsyat yang mengkucar-kacirkan penduduk Iraq.

kebanyakannya di Rasafah.LAMPIRAN C Sebahagian daripada 168 masjid yang diserang di Iraq. Baghdad. 54 | Hakikat Syiah .

Rasafah pada 22 Februari 2006 mengakibatkan kebakaran pada keseluruhan masjid dan kemusnahan harta.LAMPIRAN D Serangan ke atas Masjid Jamek Yasin Wal Quranul Karim. Hakikat Syiah | 55 .

Rasafah mengalami kebakaran pada keseluruhan masjid dan kemusnahan harta akibat serangan bersenjata pada 22 Februari 2006.LAMPIRAN E Masjid Jamek Quba’. 56 | Hakikat Syiah .

LAMPIRAN F Masjid Jamek ‘Ibadurrahman. Rasafah menerima serangan bersenjata 22 Februari 2006. Keseluruhan masjid terbakar dan mengalami kerosakan teruk. Hakikat Syiah | 57 .

Masjid terbakar keseluruhan. 58 | Hakikat Syiah . Rasafah pada 22 Februari 2006.LAMPIRAN G Serangan bersenjata ke atas Masjid Jamek Hamid Zuwaid.

Hakikat Syiah | 59 . Rasafah terbakar dan seluruh harta benda masjid rosak kerana serangan bersenjata pada 22 Februari 2006.LAMPIRAN H Keseluruhan Masjid Jamek 12 Rabiul Awwal.

Masjid terbakar dan musnah kerana serangan pada 22 Februari 2006. Rasafah diserang dengan letupan dynamite dan serangan bersenjata. 60 | Hakikat Syiah .LAMPIRAN I Masjid Jamek Al-Basyir Al-Nazir.

Masjid dan segala harta benda mengalami kerosakan.LAMPIRAN J Masjid Jamek Ahmar Raof. Hakikat Syiah | 61 . Rasafah terbakar keseluruhan kerana serangan bersenjata pada 22 Februari 2006.

LAMPIRAN K Masjid Jamek Al-Hurriyyah (I) di Al-Karkh diletupkan pada 22 Februari 2006. 62 | Hakikat Syiah .

Hakikat Syiah | 63 .LAMPIRAN L Masjid Jamek Al-Yasin di Karkh terbakar keseluruhannya dan mengalami kerosakan harta benda serangan pada serangan pada 22 Februari 2006.

64 | Hakikat Syiah . Masjid terbakar mengakibatkan kerosakan pada seluruh isi masjid.LAMPIRAN M Masjid Jamek al-Hamzah. Basrah diserang pada 22 Februari 2006.

AHLUL BAIT MENURUT PANDANGAN SUNAH DAN SYIAH Datuk Haji Wan Zahidi Bin Wan Teh Mufti Wilayah Persekutuan .

.

maka sesungguhnya dia telah menolong meruntuhkan Islam”. Imam Rafie meriwayatkan : ِ ‫خي‬ ٍ‫ع‬ ٍ ‫عمل قَلِيل فِي‬ ٍ ‫كثِْي‬ ٍ‫م‬ )‫ة (اخرجه الديلمى‬ َ‫ل‬ ْ ِ‫ر فِي ب‬ َ‫د‬ َ ‫ن‬ ْ ‫ـر م‬ ُ ٌ ْ ٌ ََ ٌ ْ َ ‫سنَّة‬ َ‫ع‬ “Amal yang sedikit dalam sunah adalah lebih baik daripada amal yang banyak dalam bidaah” At-Tabarani meriwayatkan: “Barangsiapa yang memuliakan ahli bidaah. ِ ‫قبل اهلل لِص‬ ٍَ ‫د‬ ِ ِ َ‫جا ولاَ عُمرةً ولا‬ ِ ‫اح‬ َ‫ولا‬ ْ ِ‫ب ب‬ َ‫ص‬ ً‫ه‬ َ‫ج‬ َ َ َ‫وما ولا‬ َ َ‫ولا‬ َ ‫عة‬ َ َ‫ولا‬ ً‫ص‬ ْ ‫ولاَ ص‬ َ ‫رفًا‬ َ ‫ادا‬ َ َ ْ َ ًّ ‫ح‬ َ ً‫دقَة‬ َ ً‫صلاَ ة‬ ُ َ ْ ‫لاَ يَـ‬ ِ ِ ِ ِ ِ )‫العجين (أخرجه ابن ماجه‬ َ ‫سلاَ م‬ ْ‫ع‬ ْ َ‫ما ي‬ ْ َ‫ ي‬، ً‫دلا‬ َ ‫ج ال‬ َ ْ‫ش‬ ْ ‫ن اإل‬ َ ‫ن‬ ُ‫ر‬ ُ‫ر‬ َ‫ك‬ َ ‫رةُ م‬ َ‫جم‬ َ‫ع‬ ُ‫خ‬ ُ‫خ‬ Hakikat Syiah | 67 . malaikat dan manusia seluruhnya. puasa. rasanya perlu dijelaskan asas-asas dan sebab-sebab mengapa persoalan Ahlul Bait ini perlu dibincangkan. Allah tidak akan terima daripadanya amalan fardu mahupun yang sunat”. sesiapa yang tidak melakukannya. maka ke atasnya laknat Allah.‫الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين‬ MUKADIMAH Sebelum judul ini dibahaskan dengan lebih lanjut.‫بسم اهلل الرحمن الرحيم‬ . Al-Baihaqi meriwayatkan: ِ ‫من وقَّـر‬ ٍ‫ع‬ ‫سلاَ ِم‬ َ ‫ة فَـ‬ َ ‫َعا‬ ْ‫ه‬ ْ‫ق‬ ْ ِ‫ب ب‬ َ ‫ن‬ َ‫د أ‬ َ‫د‬ َ ‫علَى‬ ْ ِ‫دِم الإ‬ َ َ َ َْ َ ‫صاح‬ “Allah tidak akan menerima daripada ahli bidaah sembahyang. Bagi menjelaskan persoalan ini saya suka memetik penjelasan yang ditulis oleh Al-Faqih Ibnu Hajar Al-Haithami dalam mukadimah kitabnya “‫”الصواعق المحرقة‬. maka orang yang berilmu hendaklah melahirkan ilmunya. bahawa Nabi SAW bersabda: ِ ِ ِ‫ب أَصحابِى �فلْيظْهر العال‬ َِ ‫فعل‬ ِ ‫ذا ظَه‬ ِ ‫ك �ف‬ ِ ُ‫َعنَة‬ ‫اهلل‬ َ َ‫ن أو ق‬ َ ِ‫ال الب‬ ْ ‫علَْيه ل‬ ََ َ ‫ذل‬ ُ‫و‬ ْ ‫من ل‬ َ َ‫ ف‬،ُ‫ْمه‬ َ ‫م عل‬ َ ُ‫دع‬ ُ َ‫ر الفت‬ ْ َ َْ‫َم �ي‬ ُ َ ُ َ َ َ َ ْ َّ ‫س‬ ََ َ‫ا‬ ِ َ ِ‫والملاَ ئ‬ ِ ‫َّاس أَج‬ ِ ِ ‫دل‬ َْ‫ين لاَ �ي‬ ْ‫ع‬ َ َ‫رفَا ولا‬ ْ ‫ل اهللَ م ْنهُ ص‬ َ ْ ِ ‫والن‬ َ ‫كة‬ َ َ َ ‫مع‬ ُ َ‫قب‬ “Apabila timbul fitnah atau bidaah di mana sahabat-sahabatku dimaki. Ketahuilah bahawa yang mendorong saya menulis dalam perkara ini sekalipun saya merasa kurang mampu ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab “‫ ”الجامع‬dan lainnya.

sedekah, haji, umrah dan jihad, tidak juga amalan fardu dan sunat. Dia keluar daripada Islam seperti keluarnya rambut daripada tepung yang diuli.

Ibnu Hajar selanjutnya menjelaskan:

ِ ‫الشيـعةَ ونَحوه‬ ِ ِ َ‫ك ما تَـعل‬ ِ ‫َن‬ ِ‫ع‬ ِ َ‫ضة‬ ِ ِ ِ‫كاب‬ ِ ‫َه‬ ،‫ة‬ َ َ‫ن أ‬ ْ ِ‫ل الب‬ ْ‫ر أ‬ َ‫د‬ َ ‫سنَْتـلُو‬ ْ ‫ما م‬ َ‫و‬ َُ َْ َ َْ ‫و‬ َ َ ‫الراف‬ ً ‫م م ْنهُ عل‬ َ َ َّ ‫ْما قَطْعيًّا أ‬ ُ ْ َ َ ‫علَْي‬ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َّ ِ ‫صوص‬ ِ َّ َ .‫هم‬ ‫خ‬ ‫ب‬ ‫ث‬ ‫ي‬ ‫اد‬ ‫َح‬ ‫أ‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫ى‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫يث‬ ‫اد‬ ‫َح‬ ‫أل‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ذ‬ ‫ه‬ ‫ى‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ذ‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ي‬ ‫ع‬ ‫الو‬ ‫ا‬ ‫ذ‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ُه‬ ‫ل‬ ‫ـاو‬ ‫ـن‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫ي‬ ‫ف‬ َ َ َ ٌ ُ ْ َ َ ْ ُ َ َ ََ َ ُ ُ ْ َ ْ ْ ََ َ ُ َ َ
“Dalam kitab ini saya akan kemukakan kepada anda nas-nas yang daripadanya anda akan ketahui secara pasti bahawa golongan Rafidhah, Syiah dan yang seumpamanya adalah daripada kalangan ahli bidaah yang terbesar. Oleh itu amaran-amaran yang terdapat dalam hadis-hadis yang dikemukakan itu meliputi golongan ini, malah terdapat hadis-hadis yang khusus mengenai mereka”.1 Golongan Ahlul Bait mempunyai kedudukan yang istimewa dalam Islam berasaskan nas-nas daripada al-Quran dan Sunah. Sebahagian ulama memperuntukkan bab khusus dalam kitab yang mereka karang mengenai kelebihan Ahlul Bait seperti Ibnu Hajar dalam kitabnya. “‫ ”الصواعق المحرقة‬bab 11. Sebahagiannya pula menulis kitab khusus mengenai kelebihan Ahlul Bait, seperti kitab “ ‫ ”حقوق اهل البيت‬oleh Ibnu Taimiyah, dan kitab “ ‫ ”فضل اهل البيت‬Oleh Maqrizi. Dalam mazhab Syafie, selawat ke atas keluarga Nabi SAW adalah sunat pada tahiyat akhir. Setengah pula mengatakannya sebagai wajib. 2 Kedudukan Ahlul Bait seperti yang disebutkan di atas adalah merupakan satu kepercayaan dan amalan yang menjadi pegangan umum di kalangan orang-orang Ahlus Sunah. Oleh yang demikian persoalan mengenai kedudukan Ahlul Bait ini tidak pernah dibangkitkan selama ini. Namun demikian, di akhir-akhir ini kita dikejutkan dengan risalahrisalah layang3 menggunakan nama Ahlul Bait dengan tujuan merosakkan kepercayaan terhadap para sahabat Rasulullah SAW serta sumber-sumber utama yang menjadi pegangan umat Islam seperti Sahih Bukhari , Muslim dan sebagainya. Memandangkan perkembangan yang tersebut di atas, adalah menjadi kewajipan setiap muslim untuk bangkit mempertahankan akidah Islam daripada serangan golongan bidaah yang bertujuan memesongkan umat daripada akidah yang hak. Kewajipan ini adalah satu kewajipan yang besar seperti dijelaskan dalam hadis-hadis yang dipetik oleh Ibnu Hajar dalam mukadimah kitabnya “‫”الصواعق المحرقة‬. Bertolak daripada kesedaran tentang tanggungjawab inilah sebenarnya kertas kerja ini ditulis.
68 | Hakikat Syiah

PENGERTIAN AHLUL BAIT DAN MARTABAT MEREKA MENURUT AL-QURAN DAN AS-SUNAH Orang-orang Syiah mendakwa mereka adalah pengikut Ahlul Bait. Sebelum persoalan ini dibahaskan dengan lebih lanjut, perlu ditentukan terlebih dahulu siapakah yang dikatakan sebagai Ahlul Bait. Memandangkan bahasa al-Quran dan al-Sunah adalah Bahasa Arab, kita perlu melihat terlebih dahulu pengertiannya dari sudut bahasa. Menurut Az-Zabidi, perkataan Al-Ahlu bagi mazhab ialah orang yang menganutinya manakala Al-Ahlu bagi lelaki ialah isterinya, termasuk juga anak-anaknya. Dengan ini ditafsirkan firman Allah Taala 4)‫)وساربأهله‬: “Dan berjalan Musa dengan ahlinya” yakni dengan isterinya dan ahlinya. Al-Ahlu bagi Nabi SAW ialah isterinya, anak-anaknya, menantunya Ali r.a.”5 Menurut Ibnu Manzur, “Ahli bagi lelaki ialah orang yang paling dekat dengannya. Ahlul Bait bagi Nabi SAW ialah isteri-isterinya, anak-anaknya dan menantunya, yakni Ali r.a.. Kata setengah pendapat Ahlul Bait ialah perempuan-perempuan Nabi SAW.” 6 Al-Imam Ar-Ragib Al-Asfahani menyatakan: “Ahli bagi laki-laki ialah mereka yang seketurunan dan seagama dengannya. Ahli bagi seseorang lelaki pada asalnya dipakai pada mereka yang tinggal serumah dengannya. Kemudian dipakai secara ‘majaz’ seperti dikatakan “ahli rumah seseorang, bagi mereka yang serumah dan senasab dengannya. Perkataan ini kemudian dijadikan istilah untuk keluarga Nabi SAW secara mutlak.” 7 Berasaskan petikan-petikan daripada kitab-kitab lughah yang muktabar di atas jelas bahawa “Ahlul Bait” bagi seseorang dalam Bahasa Arab bermaksud: isteri, anak, menantu dan orang yang sama keturunan dengannya (‫)بيت النسب‬.

ْ‫أ‬ ْ ْ ْ ْ ‫وق‬ ٰ ‫ٰة‬ ‌ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ٱلص‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ق‬ ‫أ‬ ‫و‬ ۖ ‫ول‬ ‫ٱل‬ ‫ة‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫ـ‬ ‫ج‬ ‫ٱل‬ ‫‌ج‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫‌ج‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫ن و اَل‬ ‫ك‬ ‫ف بيو‬ ‫ر‌ن‬ ُ ُ ‫ت‬ ِ ٰ ِ ِ ِ َ َ‫ى‬ ُ ِ‫ى‬ َ ّ ّ ِ َ َ َ‫ر‬ َ‫ر‬ َ َ َّ َ َ َ َ َ ّ ّ ُ َ َ ُ َْ َ َ َ ْ ٓ ‫نكم‬ ‫هب ع‬ ‫وٰة وأطعن ٱلل ور‌سولۥ ۚ إنما ير‌يد ٱلل ليذ‬ ‌ ‫وءاتني ٱلزك‬ َ َ ِ ُ ِ ُ َ‫َ َ ِ َ َّْ َ ْ َ َ َ ِ َ ّ هَ َ َ َ ُ ْ هَ ُ ِ ّ َ َ ُ ِ ُ ّ ه‬ ُ ُ ْ ْ ‫‌جس أهل ٱلب‬ ْ ‫ت ويطهر‌ك‬ ‫ي‬ ‫هريًۭا‬ ‫م‬ ‫ٱلر‬ ِ َ َ َ ُ ّ ِ ‫تط‬ ِ َ َ َ ِّ َ ُ َ
“Dan hendaklah kamu (para isteri Nabi SAW) tetap diam di rumah kamu serta janganlah kamu mendedahkan diri seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah zaman dahulu; dan dirikanlah sembahyang

Mengenai Ahlul Bait yang menjadi istilah khusus kepada Rasulullah SAW, al-Quran menyebut dalam surah al-Ahzab ayat 33:

Hakikat Syiah | 69

serta berilah zakat; dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah (perintahkan kamu dengan semuanya itu) hanyalah kerana hendak menghapuskan perkara-perkara yang mencemarkan diri kamu. Wahai ‘Ahlul Bait’ dan hendak membersihkan kamu sebersih-bersihnya (dari segala perkara yang keji)”. PENDAPAT PARA ULAMA TENTANG PENGERTIAN AHLUL BAIT Al-Qurtubi ketika mentafsirkan ayat ini menyatakan: “Firman Allah8:

“Ingatlah (wahai isteri-isteri Nabi) apa yang dibaca di rumah-rumah kamu sekalian (yakni isteri-isteri Nabi SAW daripada ayat –ayat Allah dan Al-Hikmah (sunah).” Perkataan-perkataan ini menunjukkan bahawa yang dimaksudkan dengan Ahlul Bait ialah isteri-isteri Nabi SAW. Para ahli ilmu telah berselisih pendapat tentang Ahlul Bait, siapakah mereka? Ata’, Ikrimah dan Ibnu Abbas berpendapat mereka ialah isteri-isterinya sahaja, tidak ada sebarang lelaki bersama mereka. Mereka mengatakan bahawa maksud al-bait ialah tempat tinggal Nabi SAW berdasarkan firman Allah “Dan ingatlah (wahai isteri-isteri nabi ) apa yang dibacakan di rumah-rumah kamu”. Sesetengah golongan seperti Al-Kalbi9 berkata: Mereka ialah Ali, Fatimah, Hassan dan Hussain sahaja. Yang nyata daripada ayat ini ialah umum untuk semua Ahlul Bait yang meliputi isteri-isteri dan keluarga yang lain. Adapun tentang perkataan (‫كم‬ ‫( )ويطهر‬penggunaan jama’ muzakkar), ialah kerana Rasulullah SAW, Ali, Hassan dan Hussain termasuk dalam Ahlul Bait; kerana (menurut kaedah Bahasa Arab), apabila berkumpul “muzakkar” (laki-laki) dan “muannas” (perempuan), maka dimenangkan lelaki. Dengan demikian jelaslah ayat ini menunjukkan isteri-isteri Rasulullah adalah daripada kalangan Ahlul Bait kerana ayat ini menyentuh tentang mereka. Orang yang dihalakan cakap juga adalah mereka berasaskan urutan dan konteks percakapan. As-Sa’labi berkata : “Mereka (Ahlul Bait) adalah Bani Hashim, ini menunjukkan yang dimaksudkan dengan Al-Bait (rumah) ialah “‫”بيت النسب‬ (rumah keturunan). Dengan demikian, Al-Abbas, bapa-bapa saudaranya dan anak-anak mereka termasuk dalam Ahlul Bait”. 10 Imam Muslim meriwayatkan bahawa Zaid bin Arqam ditanya, “Adakah isteri-isterinya (Rasulullah SAW daripada Ahlul Bait?) Zaid menjawab:
70 | Hakikat Syiah

ْ ْ ْ ْ ْ ‫ل ف بيوتكن م‬ ْ ۚ‫ة‬ ‫م‬ ‫ك‬ ‫ح‬ ‫ٱل‬ ‫و‬ ‫ٱلل‬ ‫ت‬ ‫ـ‬ ‫اي‬ ‫ء‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫‌ن‬ ‫ر‬ ‫ك‬ ‫ٱذ‬ ٰ ِ َ ّ ُ ِ ُ ُ ِ‫و ُ َ َ ُ ىَ ى‬ ِ َ ِ َ ِ َ‫َ ٰ ِ ّ ه‬ َ َ

kasihilah aku kerana kasihkan Allah. sesiapa yang kasih kepada al-Quran pasti dia mengasihi aku. “Kasihlah akan Allah kerana segala nikmat yang dikurniakan kepada kamu. kerana Allah menyatakan scara khusus keinginan membersihkan mereka daripada dosa atau syak dalam perkara-perkara berkaitan iman.” (diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Al-Hakim) Hakikat Syiah | 71 . barangsiapa yang mengasihi aku.” 11 Dalam sunah Rasulullah terdapat hadis-hadis yang menyatakan kewajipan mengasihi Ahlul Bait dan menjaga kepentingan mereka. serta kaum kerabat daripada keturunan Bani Hashim dan Bani Mutalib. KELEBIHAN AHLUL BAIT Menurut Ibnu Hajar. Daripada keteranganketerangan di atas dapat disimpulkan bahawa Ahlul Bait menurut pandangan Ahli Sunah termasuk : isteri-isteri Rasulullah. Selain daripada itu. pasti dia mengasihi sahabat-sahabat dan kaum kerabatku”. ayat 33 surah al-Ahzab ini menunjukkan kelebihan Ahlul Bait. ِ ‫ة وأ‬ ِ ِِ ‫ك‬ ِ ِ ِ ‫َهل ب‬ ِ ٍ ‫من نِع‬ ِ ِّ ‫َحبُّونِى لِح‬ )‫حبِّى (رواه الترمذى والحاكم‬ ُ ْ‫ما �يَغ‬ ْ َ ُ ْ ‫َحبُّوا أ‬ ُ ‫ـيتى ل‬ ُ َ ‫وأ‬ ْ ُ‫دو‬ َ ‫ب اهلل‬ َ ‫م‬ َ ْ ْ ‫م به‬ َ ‫أَحبُّوا اهللَ ل‬ ِ ‫الصر‬ ِ ِ ‫َه‬ ُّ ‫ش‬ )‫حابِى (أخرجه ابن عدى والديلمى عن على‬ ُ ُ‫أَثْـبَت‬ ُ‫د‬ َ َ‫اط أ‬ ْ ِ‫حبًّا لأ‬ َ ‫م‬ ْ ِ‫ولأ‬ َ ‫َص‬ ُ ‫م‬ ْ‫ك‬ ْ‫ك‬ َ ‫ل �بَْيتى‬ َ ِّ ‫علَى‬ “Orang yang paling tetap perjalanannya di atas ‫( الصراط‬titian di hari Kiamat) ialah orang yang paling kasih kepada Ahlul Bait aku dan sahabatsahabatku”. Setengah riwayat mengatakan maksud ‘‫ ’تطهير‬ialah mengharamkan mereka daripada api neraka iaitu dengan ilham daripada Allah kepada mereka untuk bertaubat dan mengekalkan amal soleh. dan kasihilah keluargaku kerana kasihkan aku. dan juga membersihkan mereka daripada akhlak yang keji. anak menantunya. Sebagai gantinya mereka diberi harta 1/5 “ ‫ ” خمس‬harta rampasan perang atau harta negara. pengharaman zakat ke atas mereka adalah sebahagian maksudnya pembersihan dalam ayat di atas kerana zakat atau sedekah wajib adalah sisa-sisa pembersihan manusia (‫)اوساخ الناس‬. Berikut ini diperturunkan sebahagian daripada nas-nas berkenaan: ِ ‫ن أَحبَّنِى ومن أ‬ ِ َ ‫َص‬ )‫ـرابَتِى (رواه الديلمى‬ ُ ‫ب ال‬ ُ ‫ب ال‬ َّ ‫َح‬ َّ ‫َح‬ َّ ‫َح‬ َّ ‫َح‬ َ َ‫رأ‬ ْ ‫بأ‬ َ ‫َحبَّنى أ‬ َ ْ َ َ َ َ َ‫رأ‬ َ‫نأ‬ َ‫و‬ َ ‫ب اهللَ أ‬ َ‫نأ‬ َ ْ‫م‬ ْ‫م‬ ْ‫ق‬ ْ‫ق‬ َ ‫حابى‬ َ‫ن‬ َ َ‫وق‬ “Sesiapa yang kasih kepada Allah pasti dia kasih kepada al-Quran.“isteri-isterinya daripada Ahlul Bait…” Imam Bukhari meriwayatkan Rasulullah SAW pergi ke bilik Aishah lalu memberi salam: ‫ السالم عليكم أهل البيت ورحمة اهلل‬.

“Berbuat baiklah kamu terhadap Ahlul Bait aku. Sahabat-sahabat r. 15 72 | Hakikat Syiah ِ ِ ‫َه‬ )‫ـرا (أخرجه ابن سعد‬ َ ‫ـيتِى‬ ْ ‫صوا بِأ‬ ْ َ‫ل ب‬ ْ‫ا‬ ُ ‫ـو‬ ْ َ‫ست‬ ً ‫خ ْيـ‬ ِ ‫كم فَـر‬ ِِ ‫م‬ ِ ‫ق‬ ِ ِ ‫س‬ ْ ‫يَا أ‬ ٌ ْ ْ ُ ُّ‫حب‬ ُ‫ـزلَه‬ َ ْ‫رأَن أَن‬ َ ‫ول اهلل‬ ُ‫ر‬ ْ ُ ‫ن اهلل فى ال‬ َ ‫ل �بَْيت‬ َ ‫ض‬ َ ‫َه‬ ِ ‫شه‬ ٍ َّ ‫آل مح‬ ِ َ‫َلا‬ ِ ِ‫ن أَنِّى راف‬ ‫ى‬ ‫د الثِـق‬ َ ِ‫ا‬ َ ‫ذا‬ ُّ ‫ح‬ َ ‫كا‬ ً ْ‫رف‬ ِّ ‫ض‬ َ ْ َ‫مد فَـلْي‬ َُ ِ ‫ب‬ ُ ‫ضا‬ َ َ‫ن‬ . Menjawab tuduhan tersebut.a.000. sebanyak 12.a. sehingga beliau dituduh sebagai Syiah atau Rafidhah. 14 Imam Syafie sangat terkenal dengan kecenderungan dan kasihnya kepada keturunan Saidina Ali r. Saidina Abu Bakar mengatakan : “Sesungguhnya menghubungkan kerabat Rasulullah SAW lebih aku kasihi daripada kerabat aku sendiri” 12. Inilah ajaran dan pegangan Ahlus Sunah tentang Ahlul Bait.ِ ِ ْ ‫فـونِـى فـِى أ‬ ِ َ ‫ـه النـَّبـِى صـلَّى اهلل‬ ِ ِ‫ك ـلَّم ب‬ ”‫ـيـتِـى‬ ُ ‫خـلُـ‬ ْ ُ‫ “ا‬: ‫سلَّـم‬ ْ َ‫َهــلـى ب‬ َ َ ‫ـر‬ َ ‫و‬ َ ‫علَيـْه‬ َ َ َ‫مـا تـ‬ ُ ‫ آخـ‬:‫عن ابن عمر‬ )‫(رواه الطبرانى‬ Daripada Ibnu Umar r. menjawab: “mulakanlah dengan diri kamu sendiri”.a. Abu Ubaid meriwayatkan bahawa Saidina Umar ketika membahagikan harta rampasan perang Iraq dan Syam bertanyakan para sahabat siapakah yang patut dimulakan.a. menjaga kepentingan serta berbuat baik terhadap mereka.: Perkataan akhir yang diucapkan oleh Rasulullah SAW ialah “Gantikanlah aku pada (menjaga kepentingan) Ahlul Bait aku”.”. Saidina Umar berkata: “Tidak. malah Imam Syafie telah menyatakan dengan jelas tentang hukum ini dengan katanya: “Wahai Ahlul Bait Rasulullah! Sesungguhnya kasihkan kamu adalah fardu yang diturunkan Allah di dalam al-Quran”. Kemudian kepada Saidina Ali dan anak-anaknya serta golongan Bani Hashim yang menyertai perang Badar sebanyak 5.00013 (tidak disebutkan di dalam kitab sama ada ia adalah dinar atau tidak). Berasaskan nas-nas di atas para ulama Ahlus Sunah sependapat mengatakan bahawa kewajipan umat Islam terhadap Ahlul Bait ialah menaruh rasa kasih sayang terhadap mereka. Baghawi dan lain-lain. beliau dengan tegas menyatakan: “Sekiranya kasihkan keluarga Muhammad SAW itu sebagai Rafidhah. Qadi ‘Iyadh berkata: “hadis–hadis yang lalu menunjukkan wajib mengasihi Ahlul Bait dan haram yang sangat berat jika membenci mereka”. aku akan mulakan Aishah r. Ini juga adalah pendapat Baihaqi. maka biarlah jin dan manusia menyaksikan bahawa saya seorang Rafidhah”.000 dan isteri-isteri Rasulullah SAW yang lain sebanyak 10.

Ayat ini seperti juga ayat-ayat : ْ ْ ‫يكم م‬ ْ ‫جعل عل‬ ْ ‫كن ير‌يد لِيطهر‌ك‬ ‫ـ‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫‌ج‬ ‫ر‬ ‫ح‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ٱلل لِي‬ ٍ ٰ ِ ِ ِ َ َ ُ َ ّ َ‫‌يد ّ ه‬ ِ ِ ُ ‫ما ي‬ َ ُ ِ ُ ِ‫م‬ ُ ‫ر‬ ّ َّ ُ َ َ ُ َ ُ َ َ َ َ َ َ ُ ْ ْ ْ ْ ْ )6:‫كر‌ونَ ( المائدة‬ ‫ليكم ل‬ ‫نعمتهۥ‬ ُ ‫كم تَش‬ َ‫ل‬ ّ‫ع‬ َ‫ع‬ ُ َ ُ َ َ ِ ََ ُ ُ ْ ‫ٱلين من ق‬ ْ ‫مو‬ ْ ‫لك‬ ْ ‫ديك‬ ْ ‫ير‌يد ٱلل لِيبي لك‬ ‫م ويتُوب‬ ‫ب‬ ‫م‬ ‫ي‬ ِ َ‫سنَن ّ ذ‬ ِ ِ ِ َ َ ّ ِ‫ُ ِ ُ ّ هَ ُ ُ َ ن‬ ُ ُ َ َ َ َ َ َ‫ُ َ ه‬ َ َ ُ ْ ‫عل‬ ْ ‫يك‬ ٌ‫م ۗ وٱلل علمي‬ )26 : ‫كميٌ )النساء‬ ِ ‫ح‬ َ َ َ ِ َ ُ َ‫ُ َ ّ ه‬ ُِ‫( ي‬hendak ) di sini mengandungi perintah kasih dan redha Maka perkataan ‫يد‬ ُ‫ر‬ tetapi ia (iradat yang mengandungi erti perintah.a. dan bahawa isteri-isteri Nabi SAW. Antara dalil yang menunjukkan bahawa yang demikian itu (menghilangkan keji yang menunjukkan keji dan pembersihan) itu adalah merupakan perintah (melakukan amalan yang membawa kepada pembersihan) dan bukannya khabar berlakunya perkara tersebut ialah Nabi SAW melingkungkan kain pada Ali. Ayat 33 surat al-Ahzab ini tidak membawa pengertian demikian.a. 16 Bukti yang lain ialah ayat ini berada di tengah-tengah ayat yang mengandungi perintah dan larangan ( sila baca al-Ahzab 30 – 40) urutan dan konteks ini jelas menunjukkan ia adalah perintah dan larangan. setiap kali keluar kerana menunaikan sembahyang dan berkata : Hakikat Syiah | 73 . Selain daripada mereka termasuklah Ahlul Bait tidak maksum. kasih dan redha) tidaklah bermakna mesti berlaku”. sifat “‫( ”عصمة‬terpelihara daripada dosa) khusus kepada Nabi dan Rasul sahaja.AHLUL BAIT SELAIN DARIPADA RASULULLAH SAW TIDAK MAKSUM Menurut akidah Ahlus Sunah. Selepas turun ayat ini selama enam bulan Rasulullah SAW lalu melintasi rumah Fatimah r. maka hilangkanlah daripada mereka sifat-sifat yang keji dan bersihkanlah mereka sebersih-bersihnya”. berkata Ibnu Taimiyah: “Adapun ayat (‫كم تطهيرا‬ ‫ )ويطهر‬bukanlah merupakan khabar yang memberitahu bahawa Ahlul Bait telah bersih daripada kekejian dan dosa: malah ayat ini mengandungi perintah kepada mereka untuk mengerjakan amalan yang boleh membawa kepada hilang kekejian dan pembersihan. kemudian mendoakan “Ya Allah! Mereka adalah Ahlul Bait aku. Fatimah. Hassan dan Hussain r. adalah daripada Ahlul Bait kerana ayat ini ditujukan kepada mereka”.

kerana aku tidak dapat berbuat apapun di sisi Allah bagi pihak dirimu”. )6 : ‫(المائدة‬ َ 74 | Hakikat Syiah . malah seluruh umat Islam adalah maksum. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda memperingatkan kaumnya dari Bani Hashim: “Wahai Bani Hashim! Janganlah nanti manusia lain datang kepadaku dengan amalan.“Tunaikan sembahyang wahai Ahlul Bait” Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat 33 surat al-Ahzab. Ayat dalam surah al-Maidah ini jelas ditujukan kepada seluruh umat ِ َّ ُّ‫)يا أَ�ي‬. 18 Hadis ini jelas menunjukkan perkaitan ayat ‫ التطهير‬dengan amalan seperti hadis : “ Beramallah wahai Fatimah. Perkaitan ayat ini Islam kerana ia dimulakan dengan ayat (ْ‫ُوا‬ ‫آمن‬ َ َ َ ‫ين‬ َ ‫ها الذ‬ dengan amal juga adalah jelas kerana dalam ayat ini Allah memerintahkan umat Islam supaya bersuci ketika hendak bersembahyang. kamu datang dengan keturunan”. maka ini bermakna semua sahabat.”. Dan (ingatlah ketika) Ia menurunkan kepada kamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengannya dan menghapuskan dari kamu gangguan Syaitan. Sekiranya ayat ‫ التطهير‬dalam surah al-Ahzab membawa arti Ahlul Bait maksum. kerana Allah berfirman: ِ ‫ـي‬ ‫ت‬ َّ َ َ‫الصلا‬ ْ‫ة أ‬ ْ َ‫ل الب‬ َ ‫َه‬ ِ ِ َ ‫غنِى ع ْن‬ ِ ِ ‫ع‬ ِ ‫من‬ ‫ش ْيئًا‬ َ ‫اهلل‬ َ ْ ُ‫مةَ فَِإنِّى لاَ أ‬ َ ‫ملى يَا فَاط‬ َْ‫ا‬ َ ‫ك‬ ِ ‫يا بنِى‬ ِ ُ‫ال و ت‬ ِ ‫م لاَ ي‬ ِ ‫ع‬ ِ ِ ‫ج ْيئُنِى الن‬ ِ ‫ج ْيئُونِى بِالأْ َنْس‬ )‫اب (رواه الطبرانى‬ َ َ َ َ ِ ‫هاش‬ َ ‫م‬ َ ْ َ ْ‫َّاس بالأ‬ َ ْ ْ ْ ْ ‫عمتهۥ عل‬ ْ ‫كن ير‌يد لِيطهر‌ك‬ ْ ‫يك‬ ‫كر‌ون‬ ‫ك‬ ‫م‬ ‫مل‬ ‫ن‬ ُ ‫م تَش‬ َ‫ل‬ ِ َ ّ‫ولِي ُمِت‬ ّ‫ع‬ ُ ِّ َ ُ ُ ِ ُ ِ ‫ولَ ٰـ‬ َ َ ُ ُ ُ َ َ َ َ َ َ ُ َ ْ ْ ‫ة منْه وينزل عل‬ ً ‫ذ يغشيكم ٱلنعاس أمن‬ ً‫ء مآء‬ ‫ٱلس‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ك‬ ‫ي‬ ِ ‫مآ‬ ِ ِ ِ َ ّ ِ ُ َ َ ُ ِّ َ ُ َ ُ ّ َ َ َُ ‫إ‬ َ َّ َ ّ ُ َ َ ّْ ُ ُ َ ْ ْ ْ )11:‫ن (االنفال‬ ‫ر‌ج‬ ‫هب عنكم‬ ‫ليطهر‌كم بهۦ ويذ‬ َّ ‫ز‬ ِ ‫ٱلشيطَ ٰـ‬ َ َ ِ ُ َ ِ ِ ُ َ ِّ َ ُ ِّ َ ِ ُ “(Ingatlah) ketika kamu diliputi perasaan mengantuk sebagai satu (pemberian) aman dari Allah (untuk menghapuskan kecemasan kamu). Oleh itu ayat: ِ ُ‫“ )ي‬Allah hendak membersihkanmu” bermakna: hendaklah kamu (‫ك م‬ ِّ َ‫د لِيُط‬ ُ‫هر‬ ُ ‫ري‬ “Tetapi Allah hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya kepada kamu supaya kamu bersyukur ”.

Mereka mengeluarkan isteriisteri dan kaum kerabat Rasulullah SAW (selain daripada yang disebutkan di atas) daripada pengertian Ahlul Bait yang terdapat dalam surah al-Ahzab ayat 33 seperti yang telah dihuraikan sebelum ini. Hassan dan Hussain r.a. Al-Majlisi menjelaskan: “Ketahuilah bahawa ayat ini (al-Ahzab:33) adalah antara dalil yang menunjukkan sifat “‫( ”عصمة‬terpelihara daripada dosa) bagi ‘‫’اصحاب الكساء‬ ( mereka yang disebutkan di atas r. Hakikat Syiah | 75 ِ ‫ف‬ ِ ِّ ‫ع‬ َ َ‫ن ي‬ َ َ‫ن ي‬ َُ‫و�ي‬ ُ‫ذ‬ َ‫ب‬ ْ‫م‬ ْ‫م‬ َ ُ‫شاء‬ َ‫ر ل‬ ُ‫شاء‬ ُ ْ‫�يَغ‬ .) kerana seluruh umat sependapat mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan Ahlul Bait adalah ahli rumah Nabi SAW sekalipun terdapat khilaf dalam menentukan siapakah mereka. dan Allah berkuasa mengampunkan dosa sesiapa yang dikehendakinya: “Allah mengampunkan dosa bagi sesiapa yang ia kehendaki dan mengazab sesiapa yang ia kehendaki”. Manakala ayat surat ِal-Anfal pula turun ketika perang Badar. berikut ini dikemukakan sebahagian daripada hujah-hujah dan jawapanjawapan terhadapnya. kasih dan perintah mereka menjadi manusia yang bersih zahir dan batin. sahaja.bersuci supaya kamu bersih. Fatimah.a. Ayat ini seperti juga ayat surah al-Maidah menghendaki supaya para sahabat menyucikan diri mereka zahir dan batin kerana Allah redha. Ulama-ulama kita (Syiah) r. Ada dua dakwaan penting menjadi pegangan umat Syiah bersabit dengan ayat ‫ التطهير‬iaitu: Penentuan Ahlul Bait dan mereka adalah maksum. Jaminan seseorang itu akan masuk syurga tidak bermakna dia maksum dari sebarang dosa kerana seseorang itu masuk syurga hanya dengan rahmat Allah Taala seperti yang disebut dalam hadis. dan banyak daripada kalangan ulama Jumhur (Ahlus Sunah) berpendapat bahawa ayat ini diturunkan kepada Ali. sahaja tidak termasuk ahli keluarga yang lain daripada mereka”. Kedua-dua pegangan inilah sebenarnya menjadi asas kepada seluruh ajaran bidaah yang terdapat dalam mazhab Syiah serta pertentangannya dengan ajaran Sunah. Fatimah.a. AHLUL BAIT DI SISI SYIAH IMAMIAH ISNA ASHARIAH JA’FARIAH19 Ahlul Bait menurut pandangan syiah Imamiah Isna Ashariah ialah Saidina Ali. Hassan dan Hussain r.a. Oleh kerana kedua-dua perkara ini sangat penting. namun begitu ia tidak membawa erti bahawa sahabat-sahabat yang menyertai perang Badar adalah maksum. kerana Allah suka dan redha kamu menjadi bersih.

. sesungguhnya ia amat terpuji lagi mulia”. bagaimana dengan Ahli (isteri) kamu (Zainab binti Jahsy). Pertama.HUJAH-HUJAH SYIAH TENTANG PENENTUAN AHLUL BAIT Menurut Al-Majlisi. Di dalam hadis terdapat penggunaan seperti ini. lafaz Al-Ahlu adalah muzakkar. ْ ْ ْ‫ه‬ ْ ‫هل‬ ْ ‫نا بقبس أ‬ ْ ‫وا إن ٓءان‬ ٓ ‫كث‬ ٓ‫ل‬ ً ً ‫و‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ء‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫ۭا‬ ‌ ‫ار‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫ٱم‬ ‫ل‬ ‫ال‬ ‫ق‬ ‫ف‬ ‫ۭا‬ ‌ ‫ار‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫‌ء‬ ‫ر‬ ‫ذ‬ ّ َ ُ ّ َ ِ ِّ ‫يكم‬ ِ ِ‫أ‬ َ ٍ ََِ َ ‫م‬ َ ِ‫ه‬ ِ‫ّى‬ ِ ِ ُ َ ََ َ َ َ ‫إ‬ َ ُ َ ِ‫َ ى‬ َ ۟ ُ ً ‫ار ه‬ )10:‫دى (طه‬ ‫أجد‬ َ‫ع ى‬ ُ ‌ ِ َ ّ‫ل ٱلن‬ َ ُ ِ َ “Apakah kamu (isteri Nabi Ibrahim a. Dhamir “muzakkar” digunakan di sana kerana dua sebab. َ‫و‬ َ ‫م‬ َ ‫ة‬ ُ َ‫السلا‬ ُ َ‫لسلا‬ ْ‫ك‬ َ‫و‬ َ ‫َت‬ َ ْ‫ر‬ َ ‫ل الْبَيـْت‬ َْ ُ َ ‫َه‬ ِ ُ‫حمة‬ ِ ‫ك اهلل ل‬ ‫َك‬ َ ‫ار‬ َ ‫اهلل‬ ْ‫د‬ َ ‫ك ْي‬ َ‫ج‬ َ َ‫َهل‬ ْ‫ت أ‬ َ‫و‬ َ َ‫ك؟ ب‬ َ‫و‬ َ‫ف‬ َ ْ‫ر‬ َ . Orangorang Arab menggunakan lafaz muzakkar sekalipun pada perempuan sekiranya yang diperhatikan ialah perkataan tersebut. sekiranya ayat “‫ ”التطهير‬itu untuk isteri-isteri Nabi SAW. )hairan tentang kekuasaan Allah: rahmat Allah dan berkat-Nya ke atas kamu Ahlul Bait. tentulah ayat itu berbunyi “‫كن‬ ‫ ( ”ويطهر‬ganti nama bagi perempuan). lalu berkata Musa kepada ahlinya (isterinya anak Nabi Shuib a. menjawab: ‫وعليك السالم ورحمة الله‬.a. Oleh kerana ayat ini turun pada Ahlul Bait (selain daripada isteri-isteri Nabi SAW.a. semoga Allah memberi berkah kepada mu”. 21 76 | Hakikat Syiah ِ‫ق إِلَى حجر‬ ِ‫ش‬ ِ ُ‫حمة‬ ِ ‫م‬ َ‫ق‬ ُ ‫علَْي‬ َ ‫اهلل فَـ‬ َ ‫ة فَـ‬ َّ ‫ك‬ َّ َ‫ ا‬:‫ال‬ َ ِ‫عائ‬ ْ ‫قال‬ َ ‫علَْي‬ ْ‫م أ‬ َ َ‫ فَانْطَل‬.s. atau aku dapat di tempat api itu: penunjuk jalan”. dan berkata: “‫السالم عليكم أهل البيت ورحمة الله‬..s). maka Aishah r.20 Hujah ini sebenarnya menunjukkan kejahilan mereka dalam Bahasa Arab ( kerana kebanyakan mereka daripada bangsa Parsi yang tidak memahami bahasa Arab secara mendalam). maka ayat ini menggunakan ganti nama lelaki (‫كم‬ ‫)ويطهر‬. Penggunaan seperti ini terdapat dalam ayat-ayat yang lain dalam al-Quran seperti : “ketika ia melihat api. tunggulah engkau di sini sesungguhnya aku ada melihat api semoga aku dapat membawa kepada kamu satu cucuhan daripadanya. seperti hadis berikut: ْ ْ ْ‫م‬ ْ ٓ ْ ‫نأ‬ ْ ‫هل ٱلْب‬ ْ ‫‌حت ٱلل وبر‌كـتهۥ عل‬ ْ ‫عجبني م‬ ‫نَهُۥ‬ ‫إ‬ ۚ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ۖ ِ‫ٱلل‬ ‌ِ‫م‬ ‫ر‬ ِ َ ِ َ ‫ت‬ َ ّ ِ ِ َ َ َ ‫كم أ‬ َ‫ه‬ ّ َ َ ُ ُ ٰ َ َ َ َ ِ َ‫ر َ ُ ّ ه‬ ُ َ ۟ ‫قالُو‬ َ َ‫ا أ‬ َ ٌ ٌ )73:‫جيد (هود‬ ِ ‫م‬ ِ َ‫م‬ َ ّ ‫حيد‬ “Lalu Rasulullah SAW pergi ke bilik Aishah r.

Hassan dan Hussain r. Kedua isteri-isteri Rasulullah SAW yang dimaki dan dikafirkan oleh Syiah22 adalah daripada kalangan Ahlul Bait. Menurut kaedah Bahasa Arab. Rasulullah SAW membaca ayat (‫ )التطهير‬dan berdoa: “Ya Allah hapuskanlah daripada mereka kekejian dan bersihkanlah mereka sebersih-bersihnya”. Fatimah. Sebab kedua mengapa “dhamir muzakkar” digunakan dalam ayat ‫التطهير‬ di atas ialah kerana yang dimaksudkan dengan Ahlul Bait dalam ayat ini bukan sahaja isteri-isteri Rasulullah SAW. lalu Rasulullah masuk bersama mereka ke dalam kain (‫)كساء‬ Khaibar dan berkata “mereka ini adalah Ahlul Bait aku”. Rasulullah SAW telah memasukkan mereka berempat ‫ رضى اهلل عنهم‬dalam kelebihan ini dengan doanya yang berkah. digunakan lafaz “muzakkar”. Selepas turun ayat ini Rasulullah SAW memanggil Ali. Pertama penggunaan “dhamir muzakkar” kepada perempuan iaitu Aishah r. 23 Hadis-hadis Al-Kisa’ kebanyakannya dhaif dari segi sanad. tidakkah aku daripada ahli kamu?” Rasulullah menjawab: (‫‘ )بلى‬Ya’. kamu telah berada dalam kebaikan”. Ketika mengulas hadis ini. malah setengah pendapat memasukkan juga Bani Mutalib dan Bani Hashim.a. Sekiranya ayat ini turun pada mereka (Ali. Antara hujah Syiah dalam menegakkan pendapat mereka mengenai siapakah yang dimaksudkan Ahlul Bait ialah hadis riwayat Tirmidzi daripada Ummu Salamah r. maka tentulah doa tidak perlu.a. kerana Rasulullah tidak melakukan sesuatu yang telah berhasil) pemahaman ini disokong oleh hadis sahih riwayat Imam Baihaqi bahawa Rasulullah berbuat demikian juga terhadap Al-Abbas dan anak-anaknya.. kerana meraikan lafaz “Ahlu”. Walaupun demikian ulama Ahlus Sunah tidak keberatan meriwayat dan beramal dengan hadis dhaif sekiranya ia berkaitan dengan perkara fadilat. Hakikat Syiah | 77 ِْ‫م ا‬ ِ ْ‫م تَط‬ ‫را‬ ِّ َ‫وط‬ َّ ‫ه‬ ِّ ‫م‬ َ ‫ب‬ ُ‫ر‬ ُ ‫ع ْن‬ ُ َّ‫اَلل‬ ْ ‫الر‬ ْ ‫ذه‬ ْ‫ه‬ ْ‫ه‬ َ‫س‬ ًْ‫ه�ي‬ ُ ‫ـه‬ َ ‫ج‬ . apabila berhimpun lelaki dan perempuan. katanya : Ayat ini turun di rumahku.a. Shah Abdul Aziz Ad-Dahlawi berkata: “Hadis ini merupakan dalil yang sangat jelas bahawa ayat ini turun pada hak isteriisteri Rasulullah SAW sahaja. Fatimah. tetapi juga anak menantu dan cucunya.. Hassan dan Hussain.Dalam hadis ini ada dua petunjuk penting yang membatalkan hujah Syiah. Ummu Salamah berkata maksudnya: “Ya Rasulullah tidakkah aku daripada ahli kamu?” Jawab Rasulullah SAW maksudnya: Kamu di tempat kamu. Riwayat yang lain menyebut: Aku (Ummu Salamah) berkata: “Ya Rasulullah.

dan keturunannya daripada zuriat Fatimah sebagai salah satu daripada rukun iman yang penting sehingga tidak sah iman seseorang itu tanpa beriman dengannya. persoalan ‫ عصمة‬dan penentuan Ahlul Bait adalah persoalan akidah yang menjadi asas penting bagi kesahihan mazhab mereka.a. maksum mengapakah dua belas orang sahaja yang maksum. zakat dan wilayah. Sekiranya dikatakan keturunan Ali dan Fatimah r.a.Perlu dijelaskan di sini bahawa dalam ajaran Syiah. Antaranya ialah: A. Apakah perkaitan sifat ‫ عصمة‬dengan hak memerintah umat sehingga hari Kiamat. Ibnu Babawaih Al-Qummi yang bergelar ‫ ( الصدوق‬yang sangat benar) mengatakan: “Iktikad kita pada orang yang mengingkari Imamah Amir Al-Mukminin Ali bin Abu Talib r. dan imam-imam selepasnya. sembahyang. melainkan dengan yang dua lagi”. dan manakah dalil yang menentukan setiap orang daripada imam mereka selepas Saidina Hussain itu maksum. AL-IMAMAH (AL-WILAYAH) DAN AL-WASAYAH Al-Imamah atau Al-Wilayah ialah hak memerintah umat Islam selepas Nabi SAW. Satu persoalan yang timbul di sini ialah bagaimana dalil yang sangat dhaif boleh dipergunakan untuk menegakkan satu asas penting dalam akidah? Sekiranya diterima tafsiran mereka tentang Ahlul Bait dan sifat ‫عصمة‬ mereka. tidak sah salah satunya.a. anak cucu mereka jugak maksum. 26 Dalam satu riwayat yang lain disebutkan yang paling afdal ialah AlWilayah27. AKIDAH-AKIDAH SYIAH TERHADAP AHLUL BAIT DIBINA ATAS PANDANGAN MEREKA Berasaskan pandangan mereka terhadap Ahlul Bait seperti yang dihuraikan sebelum ini. Syiah telah membina asas-asas ajaran mereka yang bercanggah dengan ajaran Sunah. maka akan timbul rentetan soalan yang memerlukan jawapan berasaskan dalil-dalil yang sah seperti: Manakah dalil yang menunjukkan selain daripada empat orang (Ali. Hassan dan Hussain r. Saidina Ali dan anak cucunya tidak pernah mendakwa mereka adalah maksum dan keluarga mereka sahajalah yang berhak memerintah umat hingga hari Akhirat. ِ ِ‫م ْنـها إِلاَّ ب‬ ِ ‫دة‬ ِ‫حو‬ ِ َّ ،ُ‫الصلاَ ة‬ ِ‫ىا‬ ِ ‫وال‬ ‫ها‬ ‫سلاَ ِم ثَـلاَ ثَة‬ َّ :ٌ َ‫الز‬ َ ‫اح‬ ُّ ِ‫أَثَاف‬ َ ِ‫صاحب‬ َ ٌ ْ ‫إل‬ َ َ ُّ ‫ لاَ تَص‬،ُ‫ولاَ يَة‬ َ ،ُ‫كاة‬ 78 | Hakikat Syiah .a.). Mereka menjadikan hak memerintah selepas Nabi SAW bagi Saidina Ali r. Al-Kulaini24 yang mereka gelarkan dengan ( ‫ )ثقة اإلسالم‬meriwayatkan dalam kitabnya “ ‫”الكافى‬ daripada Jaafar As-Sadiq katanya: “Tonggak Islam itu ada tiga. Fatimah.

maka dia adalah kafir lagi sesat dan kekal dalam neraka”. ِ ‫من نَبِى نُـبِّئ‬ ِ ِ ‫علَى‬ ِ ُ‫ل ا‬ ِ ْ ‫ولاَ يتِنَا وتَـ‬ ِ ِ ‫س‬ ‫وانَا‬ ْ ٍ‫و‬ َ َ ‫فضيلَنَا‬ َ ْ ‫ولاَ م‬ ُ‫ر‬ ْ‫س‬ َ‫ن‬ َ َ ِ ‫ل الاَّ ب‬ َ َ ٍّ ْ ‫ما‬ َ ‫من س‬ ُ ‫ر‬ “Daripada Abi Said Al-Khudri katanya: “Aku dengar Rasulullah SAW bersabda: Wahai Ali. Allah tidak mengutuskan seorang nabi pun melainkan Allah menyerunya kepada wilayah kamu. 30 AL-WِASAYAH Al-Wasayah bererti setiap nabi mesti mewasiatkan penggantinya sebagai Imam sebelum wafat. 29 Seorang ulama besar mereka Al-Mufid mengatakan: IMAM-IMAM LEBIH MULIA DARIPADA PARA ANBIYA’ Dalam bab yang berjudul: “Kelebihan para imam ke atas para anbiya’.s. adalah seperti orang yang mengiktiraf semua anbiya a.s. sama ada secara sukarela atau paksa”. 28‫ر‬ ُ ‫ق ال‬ َ ‫ـر‬ ٌ ‫كـافـ‬ ْ ُ ٌ ‫ضـ‬ “Ulama imamah ijmak mengatakan bahawa siapa yang mengingkari imamah salah seorang daripada imam-imam (dua belas) dan mengingkari kewajipan taat kepadanya. ِ َ ‫ يا‬: ‫ول‬ ِ‫ع‬ ِ َ ‫ل اهلل صلَّى اهلل‬ ِ ‫ى ما ب‬ ِ ‫عن اَبِى س‬ ِ ‫ س‬:‫ال‬ ِ‫د‬ ‫ث نَبِيًا‬ َ‫و‬ ُ ‫سلَّم يَـ‬ َ‫ع‬ ْ‫خ‬ ُ ‫يد ال‬ ُ ‫ع‬ ْ‫م‬ َ ُ ُ َ َّ ‫عل‬ َ ُ ‫ق‬ َْ َ‫و‬ ُ‫ر‬ َ َ َ‫رى ق‬ َ ْ‫س‬ َ‫ت‬ َ ‫علَْيه‬ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ‫ها‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ك‬ ‫َو‬ ‫أ‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫ائ‬ ‫ط‬ ‫ك‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫و‬ ‫َى‬ ‫ل‬ ‫إ‬ ‫اه‬ ‫ع‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫ق‬ ‫و‬ ُ َ َ ْ َ َ َّ‫الا‬ ً َ ْ ً َ َ َ َ‫لا‬ ِ ِِ ‫شي‬ ِِ ‫ع‬ ِ َ ‫وصى إِلَى‬ ِ ُ‫ه واَمرنِى أَن ا‬ ِ ‫ض اهلل نَبِيًّا إِلاَّ أَمرهُ أَن ي‬ ‫وصى‬ َ َ ‫ـرته من‬ ُ َ َ‫ما قَـب‬ َ ُ ََ َ َ َ ‫صبَت‬ َْ ‫ع‬ Hakikat Syiah | 79 . tetapi mengingkari kenabian kita Muhammad SAW. Al-Majlisi membawa satu riwayat daripada Nabi SAW: 31 “Allah tidak mewafatkan seseorang nabi hinggalah Allah memerintahkan berwasiat kepada keluarganya daripada kalangan ‘asabahnya dan Allah perintahkan aku supaya berwasiat”.” 28 ِ ‫د ما أَوجبه اهلل تَـعالَى‬ ِ‫د‬ ِ ‫إل‬ ٍ ‫كر اِمامةَ أَح‬ ِ َ َ‫من الط‬ ِ َّ ِ‫من األَئ‬ ِ َ‫ف‬ َّ ‫علَى أ‬ ‫و‬ َ ‫اِتَّـ‬ َ ُ‫ماميَّة‬ َُ‫اعة �ف‬ َ ُ ََُ ْ َ َ ‫ح‬ َ‫ج‬ َ‫و‬ َ َ َ َ َ ْ‫ن أَن‬ َ ‫َن‬ َ ِ ‫قت ا‬ ْ‫م‬ َ ‫مة‬ َ‫ه‬ ِ َ ِ َ‫ـال مست‬ ِ ُ‫خل‬ ِ ‫ود فِي النَّا‬ ُّ ‫ح‬ . dan Imam berikutnya akan mewasiatkan penggantian pula.bahawa ia seperti orang yang mengingkari kenabian semua anbiya a. AlMajlisi membawa beberapa riwayat antaranya: “Tiada seorang nabi pun yang diwahyukan dan tiada seorang rasul pun yang diutuskan melainkan dengan wilayah kami dan dengan kelebihan kami ke atas yang lain daripada kami”. dan iktikad kita pada orang yang mengakui Imamah Amir Al-Mukminin tetapi mengingkari salah seorang daripada imam-imam selepasnya.

Surat al-Hujuraat. 32 Mengenai tafsir ayat. B.‫ ما من مرة اال‬،‫ عرج النبى صلى اهلل عليه وسلم السماء مائة و عشرين مرة‬: ‫عن ابى عبداهلل قال‬ ‫وقد أوصى اهلل عز وجل فيها إلى النبى صلى اهلل عليه و سلم بالوالية لعلى واألئمة من بعده عليهم‬ ‫السالم أكثر مما أوصاه بالفرأئض‬ “Daripada Abdullah katanya: Nabi Mi’raj ke langit seratus dua puluh kali. yakni Amir Al-Mukminin r. Pada setiap kali mi’raj Allah wasiat kepada nabi tentang wilayah bagi Ali dan imam-imam selepasnya lebih banyak daripada wasiat Allah tentang amalan fardu”.a.Sodiq: “Katanya. kedua dan ketiga”. yakni. MENOLAK PEMERINTAHAN KHULAFA’ AR-RASYIDIN DAN MENGHUKUM MEREKA DAN SAHABAT-SAHABAT YANG MENGAKUI PEMERINTAHAN KHULAFA’ SEBAGAI KAFIR ْ ْ ْ َ ّ‫ر‌ۭا ل‬ َ‫إن ّ ذ‬ ‫ن‬ ‫ك‬ ‫ي‬ ‫م‬ ‫ف‬ ‫ث ٱز‬ ‫ٱل ين ء امنوا ث كفر‌وا ث ءامنوا ث كفر‌وا‬ ً ُ ُ‫وا ك‬ ِ َ ۟ ُ ‫داد‬ َ َ ّ ُ‫ِ ّ َ ِ ْ َ َ َ ُ ۟ مُ ّ َ َ َ ُ ۟ مُ ّ َ َ َ ُ ۟ مُ ّ َ َ َ ُ ۟ م‬ ْ ‫دي‬ ْ ِ‫فر‌ لهْ ول ل‬ ‫ي‬ ‫بيل‬ ‫م‬ ‫ٱلل ليغ‬ ِ ِ‫س‬ َ ُ َ‫ّ هَ ُ ِ َ ِ َ َ مُ َ اَ هَ ه‬ Al-Kulaini meriwayatkan daripada Abu Abdullah mengenai tafsir ayat 137 surah an-Nisa’: “Kata Abu Abdullah: ‘Ayat ini turun pada fulan dan fulan.” ِ‫ما‬ ‫م‬ ُ ‫َي‬ ُ ِ‫ز�يَّنَهُ فِي �قُلُوب‬ ُ ‫َي‬ َ ‫(و‬ َ ‫يما‬ َّ ‫ك‬ َ‫و‬ َ‫ر‬ ْ ‫ه إِل‬ ْ ‫ب إِل‬ َ ‫قوله‬ ْ‫ك‬ َ‫ن‬ َ ‫إل‬ َ َّ‫(حب‬ ُ‫ك‬ ُ‫ك‬ َ ،‫م) يعنى أميرالموءمنين عليه السالم‬ ِ ‫ن) األول والثانى والثالث‬ ُ ْ‫ال‬ ْ‫ك‬ َ ‫سو‬ ُ ْ‫وال‬ َ ‫صيَا‬ ْ ‫والْع‬ َ‫ق‬ َ‫ر‬ َ‫ف‬ ُ‫ف‬ 80 | Hakikat Syiah . yang pertama. Ketiga-tiga yang dimaksudkan itu tidak lain daripada tiga khalifah Islam sebelum Ali r. Al-Kulaini meriwayatkan daripada imam Jaafar As. (Allah menjadikan kamu kasih kepada iman dan menghiaskannya di hati kamu).a.. (dan menjadikan kamu benci kepada kufur. Umar dan Uthman”. mereka mulanya telah beriman dengan Nabi SAW kemudian mereka jadi kafir ketika dikemukakan kepada mereka wilayah” Maksud ‘fulan’ di sini dijelaskan oleh ulama yang menghuraikan kitab ini dengan katanya: “maksud ‘fulan’. fulan itu ialah Abu Bakar. amalan fasik dan maksiat).

“Wahai Jabir. Sunah..Terdapat riwayat-riwayat yang banyak di kalangan Ahlul Bait sendiri yang mengutuk tindakan mereka menyebarkan ajaran bidaah. 33 SYIAH TIADA HUBUNGAN DENGAN AHLUL BAIT34 Melihat kepada pegangan serta amalan mereka yang bertentangan dengan al-Quran. ketika mengulas satu hadis tentang kelebihan sahabat yang melihat Nabi SAW berkata: ‫ كغاصبى الخالفة‬. Kaum Nasrani mengasihi Nabi Isa a.a. Salah seorang daripada Ahlul Bait. mencerca Abu Bakar dan Umar r. adalah jelas golongan Syiah ini pada hakikatnya tidak ada hubungan dengan Ahlul Bait. mereka bukan daripada golongan kami dan kami bukan daripada golongan mereka”. Isa bukan daripada mereka dan mereka bukan daripada Isa. Uzair bukan daripada mereka dan mereka bukan daripada Uzair. Sampaikan kepada mereka bahawa aku dengan nama Allah membersihkan diriku daripada mereka. Hakikat Syiah | 81 . sesat dan kufur atas nama Ahlul Bait. sampai kepadaku bahawa segolongan mereka yang mendakwa mengasihi kami di Iraq.‫وأضرابهم واتباعهم‬ “Hendaklah anda ketahui bahawa kelebihan-kelebihan ini hanyalah bagi siapa yang beriman daripada kalangan mereka.s. Khulafa’ Ar-Rasyidin serta para sahabat dan Ahlul Bait r.35 Imam Jaafar As-Sadiq berkata kepada salah seorang yang mendakwa sebagai pengikutnya.Al-Majlisi. ketika menyifatkan hubungan Syiah dengan Ahlul Bait: “Sesungguhnya Yahudi kasih kepada Uzair hingga mereka kata apa yang mereka kata tentangnya. pasti aku bertaqarrub kepada Allah dengan darah mereka”. yaitu Ali bin Al-Husain Zainol Abidin (cucu Saidina Ali yang didakwa oleh Syiah sebagai imam keempat mereka). bukan bagi golongan munafikin seperti mereka yang merampas jawatan khalifah dan seumpama mereka serta pengikut-pengikut mereka”. sekiranya aku mempunyai kuasa. Demi Allah.a. Segolongan daripada pengikut kami akan mengasihi kami sehingga mereka kata kepada kami apa yang di kata oleh Yahudi pada Uzair dan Nasrani pada Isa. Keadaan kami (Ahlul Bait) juga demikian. mereka mendakwa aku yang menyuruhnya. hingga mereka kata padanya apa yang mereka kata .‫وينبغى أن نعلم أن هذه الفضائل إنما هى لمن كان مؤمنا منهم ال للمنافقين‬ .

. sehingga kebencian itu mendorongnya menuduh aku dengan perkara-perkara yang tidak ada padaku”. ٍ ِ‫ف‬ ِ ُ ِ‫هل‬ ِ ‫قرظَنِّى بِما لَيس فِى ومب‬ ِ‫ح‬ ِ ِ َ ‫ـب‬ ٍ ِ‫فت‬ ِ ‫غ‬ ‫س فِى‬ ْ‫م‬ ْ‫م‬ ْ َ‫علَى أ‬ ِّ ‫ح‬ َ ُ‫ملَه‬ َْ‫�ي‬ َ ‫شنَانِى‬ ْ ‫ما ل‬ ْ َ‫ن ي‬ ْ َ‫ر ي‬ ُْ َ َ ْ َ َ‫م‬ ُ‫ض‬ ُ‫ب‬ َ ‫ك فى‬ َ ‫ـهتَنى ب‬ ُ َْ‫رط �ي‬ َ ‫َي‬ ِ ِ ‫من ب‬ ِ‫د‬ ِ‫ش‬ ‫ول‬ ‫ضة‬ َ ‫س‬ َ َ‫ ق‬.‫كون‬ ُ‫ق‬ ْ‫ر‬ ْ ‫ فَِإ‬،ٌ ُ‫ر‬ َ ‫ـز يُـ‬ ْ‫م‬ ْ َ‫ن أ‬ َ ِ‫الراف‬ ْ َ ْ ‫سيَأْتِى‬ ٌ‫ـو‬ ُ َّ‫م فَِإن‬ ُ ُ‫م فَاقْتـَل‬ ُ َ‫كت‬ ُ ‫ال ل‬ ُ‫م ل‬ َ َ‫م نَـب‬ ُ‫م‬ ُ‫ر‬ َ ْ َ‫ـعدى ق‬ ْ ‫ـه‬ ْ‫ه‬ ْ ‫ـه‬ ْ ‫َه‬ ْ ‫َه‬ َ ‫ يَا‬،‫ال‬ َ ‫م‬ ِ ِ ِ ِ َ‫علَى السل‬ ِ ِ ِ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ْع‬ ‫ط‬ ‫ي‬ ‫و‬ ‫يك‬ ‫ف‬ ‫س‬ ‫َي‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫ك‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ط‬ ‫ر‬ ‫ف‬ ‫ـ‬ ‫ي‬ : ‫ال‬ ‫ق‬ ‫م؟‬ ‫ه‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ة‬ ‫م‬ ‫الع‬ ‫ا‬ ‫م‬ ،‫اهلل‬ َ ُ َ ْ َ‫لا‬ َُ َ َ َ َ ُ َُ َ َ ْ َ ََ ُ َ Ad-Daruqutni meriwayatkan daripada Ali r. bagi mereka gelaran yang dipanggil Ar-Rafidhah. ketika mengulas pandangan Syiah bahawa Saidina Ali lebih afdal daripada para anbiya’. Kata Saidina Ali ‘Ya Rasulullah! apakah alamat pada mereka’. Al-Baghdadi ketika menyebut pendapat Al-Jarudiah yang mengkafirkan sahabat-sahabat kerana tidak membai’ahkan Saidina Ali r.Berkata Saidina Ali r. daripada Rasulullah SAW: “Akan datang selepasku satu kaum. beliau berkata: “Ahlus Sunah menghukumkan kafir terhadap Sulaiman bin Jarir kerana dia mengkafirkan Saidina Uthman”. ‘Mereka memuji kamu dengan apa yang tidak ada pada kamu dan mereka mencerca golongan Salaf (seperti sahabat Rasulullah SAW)”. (selepas wafat Rasulullah SAW) berkata:37 “Inilah pendapat Al-Jarudiah. “Akan binasa padaku yang kasihkan aku secara melampau.a. 39 ِ ِ‫الزو‬ ِ‫ض‬ . Jawab Rasulullah. “aku dengar Imam Syafie berkata”: “Aku tidak pernah melihat orang yang paling banyak bersaksi dusta selain daripada golongan Rafidhah”.‫ة‬ ْ َ‫دا أ‬ ُ‫ه‬ ً‫ح‬ َ ِ‫الراف‬ َ‫ش‬ ْ ُّ ِ‫د ب‬ َ َ‫َر ا‬ َ ‫َم أ‬ َ ‫ر من‬ َ‫ل‬ ِ ِ ‫ْفي‬ ِ ِ ‫اج‬ ِ ‫ وتَك‬،‫ة‬ ِ ِ ‫ل الج‬ ِ ‫هم‬ . dia mendewadewakan aku dengan apa yang tidak ada padaku.38 Imam Muhammad bin Abdul Wahab.a. dan juga orang yang benci padaku. PANDANGAN ULAMA ISLAM TENTANG GOLONGAN RAFIDHAH Berkata Harmalah. selain daripada Nabi Muhammad berkata.‫ى صلى اهلل عليه وسلم‬ َ ‫ـه‬ ِّ ِ‫اب النَب‬ ْ ‫رهم أ‬ َ َ‫ف‬ ْ ‫ب لتَك‬ َ ‫ح‬ َ ‫َص‬ ْ َ‫ذا ق‬ ٌ ‫و‬ َ ْ ُ‫ـر‬ َ َّ‫رودي‬ ُ ‫ْف ْي‬ ُ َ ُ ‫ـو‬ ِ ‫َّة يك‬ ِ ‫َهل‬ . mengkafirkan mereka adalah wajib kerana mereka mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi SAW.” Ketika menyebut Al-Jarudiah.‫ر عثمان رضى اهلل عنه‬ َ ُ‫ل أَنَّه‬ َ‫ك‬ َ ‫رو‬ َ َ‫ن ا‬ َ ‫من بن جرير‬ َ ‫السن‬ ْ‫م‬ ُ ‫ن‬ َ ‫سلَْي‬ َ َ‫ف‬ ُ ‫ْف‬ ُ ُ ْ ‫وأ‬ َ‫ج‬ 82 | Hakikat Syiah .a.

a. Adapun hukum mengkafirkan Abu Bakar r.. dan tokoh-tokoh mereka juga telah diterima sebagai tokoh Syiah Imamiah kini..‫ من انكر خالفة عمر (رضى اهلل عنه) فى أصح االقوال‬،‫كذلك‬ ‫ و‬،‫والصحيح أنه كافر‬ ‫وأما تكفير أبى بكر ونظرائه ممن شهد لهم النبى صلى اهلل عليه وسلم بالجنة فلم يتكلم فيها‬ . bahawa sahabat-sahabat r. Sahabat-sahabat Syafie tidak memperkatakannya. dan yang demikian itu adalah ijmak seperti disebut oleh sebilangan ulama”. Hakikat Syiah | 83 . pada pendapat saya hukumnya kufur tanpa khilaf”.‫أصحاب الشافعى والذى أراه الكفر قطعا موافقة لمامر‬ “Tersebut dalam kitab ‫ الفتاوى البديعية‬: Sesiapa yang mengingkari kesahihan pemerintahan khalifah Abu Bakar r.a. Kerana pegangan golongan “pelampau” di zaman dahulu telah menjadi pegangan Syiah di zaman ini. Menurut pendapat sahih.a. Ini diakui sendiri oleh seorang ulama Syiah.‫اإلجماع غير واحد من العلماء‬ “Barangsiapa yang beriktikad pada selain daripada anbiya’. telah mengubah alQuran berkata: 41 . dan sahabat-sahabat yang seumpamanya daripada kalangan mereka yang disaksikan akan masuk syurga oleh Rasulullah SAW. Demikian juga orang mengingkari kesahihan khalifah Umar r. Al-Mamaqani: 43 ‫ان ما كان يعتبر يومئذ غلوا صار بعد اآلن من ضروريات المذهب‬ “Sesungguhnya apa-apa yang dianggap pada ketika itu sebagai ‫( غلول‬keterlaluan). mereka adalah termasuk dalam golongan “‫( ”غالة‬pelampau). dia adalah kafir.‫ومن اعتقد فى غير األنبياء كونه أفضل من األنبياء ومساويا لهم فقد كفر وقد نقل على ذلك‬ .a. sekarang telah menjadi sebahagian daripada pegangan asas mazhab”..‫وهذا من خمينى كفر بواح ونقض لإلسالم كله‬ “Perkataan ini daripada Khomeini adalah satu kekufuran yang sangat jelas dan membatalkan Islam keseluruhannya”. Al-Marhum Said Hawa ketika mengulas kenyataan Khomeini dalam kitabnya 40 ‫كشف األسرار‬. Berkata Ibnu Hajar dalam “ ‫“ الصواعق المحرقة‬: ،‫ وقال بعضهم مبتدع‬، ‫ من انكر امامة أبى بكر رضى اهلل عنه فهو كافر‬: ‫وفى الفتاوى البديعية‬ . maka jadi kafir dia. 42 Adalah jelas daripada ajaran-ajaran Syiah yang dibentangkan di atas. setengah ulama berkata: dia seorang ahli bidaah. bahawa ia afdal daripada mereka dan menyamai mereka. mengikut pendapat yang lebih sahih…. sesungguhnya jadi kufur dia.

.‫وآخر دعوانا أن الحمدهلل رب العالمين‬ 84 | Hakikat Syiah . belumkah lagi sampai masanya kita umat Islam menghadapi gerakan ini secara teratur dan berkesan bagi melaksanakan amanah memelihara dan mempertahankan akidah Islam? Di sini saya suka menarik perhatian para pembaca sekali lagi terhadap hadis-hadis yang disebutkan oleh Ibnu Hajar seperti yang dimuatkan dalam mukadimah kertas kerja ini. persaksikanlah. .w itu. ‫اللهم بلغت‬ Ya Allah. 44 Pada hemah saya fenomena sekarang ini menepati yang disebut oleh Saidina Ali k. berkata: ‫سيأتى عليكم بعدى زمان ليس فيه شئ أخفى من الحق وال أظهر من الباطل‬ “Akan datang kepadamu selepasku satu masa dalam mana kebenaran menjadi begitu tersorok dan kebatilan sangat menonjol”. Risalah-risalah yang disebutkan di atas dilekatkan dari semasa ke semasa di pintu-pintu bilik pensyarah (termasuk penulis sendiri) secara sulit.. Pengaruh gerakan sulit Syiah ini telah merebak di kalangan pelajarpelajar fakulti pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia sendiri. Dalam hubungan ini saya suka menarik perhatian kaum muslimin khususnya daripada kalangan mereka yang berilmu dan juga mereka yang berada di tampuk kuasa bahawa gerakan sulit Syiah sedang berjalan dengan rapi dan teratur untuk merosakkan akidah umat Islam.PENUTUP Saidina Ali r.. Ya Allah. saya telah sampaikan. Memandangkan perkembangan yang disebutkan itu. Risalah-risalah tersebut mengandungi serangan dan cercaan termasuk mengkafirkan para sahabat Rasulullah SAW dan juga terhadap sumbersumber yang muktabar seperti kitab hadis Sahih Bukhari dan lain-lain. Kekeliruan mengenai Syiah ini bukan sahaja melanda orang-orang yang tidak berpelajaran tetapi juga orang-orang yang berpelajaran dan berilmu.a. Kesankesan kegiatan mereka dapat dilihat daripada pengedaran risalah-risalah secara sulit yang memakai nama “Markaz Ahlul Bait”. ‫ اللهم قاشهد‬.

Lihat AsShahrastani. Muhammad Abu Zuhrah “‫”الشافعى‬ Hadis riwayat Muslim dan ahli-ahli hadis yang lain. “‫ ”املالل والنحل‬dan Ibnu Kathir “‫”البداية والنهاية‬.a.”‫الصواعق احملرقة‬ Riwayat Bukhari Abu Ubaid Al-Qasim bin Salim. “”‫امليزان فى تفسير القرأن‬ 16:32 Ibid. Lihat lampiran (4) salinan asal dan (5) cetakan semula 29 : ‫القصاص‬ “‫”تاج العروس‬ ‫لسان العرب‬ ‫املفردة فى غريب القرأن‬ Hisham bin Muhammad Al-Kalbi (m.: Hakikat Syiah | 85 . Kitab Tafsir. Jahsy r.s) secara total adalah lebih nyata dari kekufuran iblis… demikian itu sudah cukup bagi menunjukkan kufur dan nifaknya ( Aishah r. Berkata Ibnu Asakir: Al-Kalbi adalah seorang syiah dan tidak boleh dipercayai.Nota Hujung: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-11 : ‫الصواعق احملرقة‬ 1:174 ..240) seorang tukang cerita dan ahli sejarah nasah. “182-183 .”‫بحار االنوار‬. “‫”املنتقى‬ Riwayat At-Tirmizi. “320 ”‫االموال‬. Lihat Al-Hafiz Az-Zahabi. Sejak daripada itu mereka dipanggil ‘Rafidhah’. “‫”بحار االنوار‬ Golongan ini juga dikenali dengan nama Al-Rafidhah (yang menolak). terhadap Amirul Mukminin (Ali a. kerana menolak syeikhaini (khalifah Abu Bakar dan Umar) serta sahabat-sahabat Rasulullah SAW Golongan Syiah pada mulanya menerima Imam Zaid bin Ali sebagai imam mereka.14 ”‫تفسير القرطبى‬ “223 .a.. Peristiwa ini berlaku selepas Rasulullah di akad nikah dengan Zainab bt. dan selesai jamuan walimah ‫ كما أنه كاف فى الداللة على كفرها ونفاقها املانعني من‬.‫اخلطيب الشربينى‬. 34 : ‫( األحزاب‬selepas ayat Ahlul Bait di atas) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 … Al-Majlisi dalam “‫ ”بحار االنوار‬menyebut tentang Aishah r.‫وباجلملة بعضها ألمير املوءمنني عليه السالم أوال وآخرا هو أشهر من كفر ابليس‬ . Sahih Bukhari.000 orang Syiah Kufah telah berbai’ah kepada Imam Zaid untuk menentang Hisyam bin Abdul Malik tetapi setelah tiba saat penentuan mereka menolak Imam Zaid kerana beliau bersangka baik terhadap syeikhaini dan enggan menolak kepimpinan keduanya. Al-Majlisi dalam “35:225 . yang mana kedua-dua perkara ini menjadi penghalang untuk diterima riwayatnya secara mutlak – lihat “‫”بحار االنوار‬ jilid 28 halaman 150 -151.”‫ “مغنى اخملتاج‬. Imam Zaid lalu mengatakan kepada mereka: ‫رفضتمونى فأنتم الرافضة‬. Hadis ini juga riwayatkan oleh kitab-kitab Syiah Lihat Al-Majlisi.a.‫قبول روايتها مطلقا‬ ( secara amnya kebenciannya (Aishah r. Sekitar 15.a. Lihat juga Sayid Muhammad Hussain Al-Tabataba’i.

halaman 151. Halaman 69 ‫الكافى‬. “‫”بحار االنوار‬ Al-Majlisi . “‫ ”اإلعتقاد‬halaman 103 Al-Majlisi . Huraian lebih lanjut mengenai persoalan ini dan sikap mereka terhadap al-Quran terdapat dalam tulisan saya: “Benarkah Syiah tidak kafirkan sahabat?” Perkataan Syiah di sini merujuk kepada Syiah Imamiah atau yang lebih sesat daripada mereka sahaja. “‫ ”رجال الكشي‬halaman 111. Muhammad Abu Zuhrah. “2:18 ”‫الكافى فى األصول‬ Ibid.cit Jilid 22 Halaman 313. Imam Jaafar As-Sadiq adalah seorang ulama yang muktabar yang tidak mungkin akan menyeleweng daripada landasan sunah. 22.24 25 Lihat “‫ ”التحفة اإلثنى عشرية‬Ikhtisar Syeikh Mahmod Syukri Al-Alusi. Ibid jilid 25. “‫”تاريخ املذهب اإلسالمية‬. Op. “‫”الفرق بني الفرق‬. Kitabnya “‫ ”الكافى‬adalah merupakan kitab hadis paling sahih di sisi Syiah setanding dengan Bukhari di kalangan Ahlus Sunah.26. Jilid 1:420 Al-Majlisi. Muhammad bin Yaakub Al-Kulaini (329H).280. Said Hawa “‫ ”اخلمينية‬Halaman 20 “‫ ”الصواعق احملرقة‬Halaman 381-382 Al-Mamaqani.390. Halaman 22-23 ‫ اجمعت األمة على أن عليا بعد نبيا غير اولى العزمو وفى تفضيله عليهم خالف‬:‫قال ابن املطهر اخللى فى منهج الكرامة‬ Muhammad bin Abdul Wahab “‫ ”رسالة فى الرد على الرافضة‬Halaman 29 Kitab Khomeini dalam “‫”كشف االسرار‬ ‫ان تهمة التحريف التى يوجهها املسلمون الى اليهود والنصارى امنا تثبت على الصحابة‬. Al-Qummi. “‫”تنقيح املقال‬ “‫ ”نهج البالغة‬Halaman 82 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 86 | Hakikat Syiah .cit. kerana mazhab Zaidiyah pada hakikatnya mempunyai pegangan yang sama dengan Ahlus Sunah. Jilid 2. Op. Halaman 546 Al-Baghdadi. Perlu diperingatkan di sini bahawa kebanyakan riwayat Syiah yang dikatakan daripada Imam Jaafar Sadiq adalah dusta.

AKIDAH ‘IMAMAH’ DI SISI SYIAH ISNA ASHARAH DAN KESAN-KESANNYA TERHADAP PEGANGAN AHLI SUNAH DAN JAMAAH Datuk Haji Wan Zahidi Bin Wan Teh Mufti Wilayah Persekutuan .

،‫بسم اهلل الرحمن الرحيم‬ ،‫والصالة والسالم على سيدنا محمد خاتم األنبياء والمرسلين‬ ‫وعلى آله وصحبه أجمعين‬
MUKADIMAH Sebelum judul ini dibincangkan lebih lanjut, ada dua perkara dirasakan penting diperjelaskan terlebih dahulu. Pertama, sebab-sebab mengapa persoalan ini perlu diketengahkan. Kedua, pendekatan yang akan digunakan dalam membahaskan tajuk ini. Bagi menjelaskan persoalan pertama saya suka memetik tulisan Alfakih Ibnu Hajar Alhitami yang memperjelaskan sebab-sebab beliau menulis kitabnya “ ‫” الصواعق المحرقة‬. Ketahuilah bahawa yang mendorong saya menulis dalam perkara ini sekalipun saya merasa kurang mampu, ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Jamik dan lain-lainnya bahawa Nabi SAW bersabda :

‫ فمن لم يفعل ذلك فعليه لعنة‬،‫(اذا ظهر الفتن أو قال البدع وسب أصحابى فليظهر العالم علمه‬ )‫ال يقبل اهلل منه صرفا وﻻ عدﻻ‬،‫اهلل والمآلكة والناس أجمعين‬
“Apabila timbul fitnah, atau bidaah - dan sahabat-sahabatku dimaki, maka orang berilmu hendaklah menzahirkan ilmunya : sesiapa yang tidak melakukan demikian, maka ke atasnya laknat Allah, malaikat dan manusia seluruhnya. Allah tidak akan terima daripadanya amalan fardhu mahupun sunat”. Setelah menyebut beberapa hadis tentang bahaya golongan bidaah terhadap agama Islam, beliau merumuskan :

‫(وسنتلوعليك ما تعلم منه علما قطعيا أن الرافضة والشيعة ونحوها من أكابر أهل البدعة فيتنا‬ )‫ولهم هذا الوعيد الذى فى هذه األحاديث‬
“Dalam kitab ini saya akan kemukakan kepada anda nas-nas yang daripadanya anda akan ketahui secara pasti bahawa golongan Rafidhah, Syiah dan yang seumpamanya adalah daripada kalangan ahli bidaah yang terbesar. Oleh itu amaran-amaran yang terdapat hadis-hadis yang dikemukakan itu meliputi golongan ini ”1.

1

Lihat hadis-hadis tersebut dalam tulisan saya “Ahli Bait menurut pandangan Sunah dan Syiah”. Perhatikan juga bagaimana cara ulama Salaf menghadapi golongan ini. Iaitu menjelaskan kebatilan mereka, bukan pandangan “taqrib” yang di gunakan oleh Syiah untuk melindungi kesesatan mereka.

Hakikat Syiah | 89

Hadis di atas meletakkan tanggungjawab yang besar ke atas setiap ahli ilmu untuk menjelaskan penyelewengan-penyelewengan yang terdapat dalam ajaran Syiah Imamiyah - dan bukan mendiamkannya kerana bimbang akan terjejas usaha “mendekatkan” seperti yang diseru oleh sesetengah pihak. Ia pada hemat saya lebih daripada mencukupi untuk menjadi sebab mengapa isu ini perlu diketengahkan. Perkara kedua yang ingin diperjelaskan ialah dalam memperkatakan akidah Syiah, selain daripada memetik hadis-hadis yang mereka riwayatkan, tumpuan juga akan diberikan kepada huraian-huraian ulama muktabar di kalangan mereka seperti yang terdapat dalam kitab-kitab fiqah, tafsir dan fatwa yang menjadi pegangan dalam mazhab Syiah. Pendekatan seperti ini perlu memandangkan orang-orang Syiah sering menggunakan taktik melarikan diri dengan mengemukakan alasan bahawa, riwayat tersebut dhaif, atau : “tidak semua riwayat yang terdapat dalam kitab-kitab hadis mereka sahih”, ketika dikemukakan riwayat-riwayat seperti yang menghukum kafir para sahabat khususnya Khulafa ar-Rasyidin selain daripada Saidina Ali r.a., atau riwayat yang menunjukkan al-Quran yang ada hari ini tidak lengkap kerana telah diubah oleh para sahabat yang mengumpulnya. Ini ialah kerana yang menjadi pegangan dan amalan penganut satu-satu mazhab adalah fatwa yang diputuskan oleh ulama yang muktabar dalam mazhab berkenaan dan ia sekaligus menunjukkan riwayat-riwayat tersebut sahih dan menjadi pegangan umat Syiah. AHLI SUNAH Memandangkan tema perbincangan kertas ini ialah mengenai kesan akidah Imamah di sisi Syiah terhadap pegangan Ahli Sunah Wal Jamaah, maka dirasakan penting diperingatkan semula asas-asas pegangannya supaya perbandingan antara dua pegangan ini menjadi lebih jelas. Sekalipun pegangan Ahli Sunah sangat rapat dengan kita, kerana melaluinya kita beribadat kepada Allah, namun kadang kala perkara yang sangat dekat itu sering kita melupainya menyebabkan berlaku suasana kecelaruan di kalangan sesetengah masyarakat Islam hingga tidak dapat membezakan antara “ khilaf ” atau perbezaan yang dibenarkan dan pegangan menyesatkan dan menyeleweng daripada akidah yang benar. Maka daripada sini timbul cakap-cakap apa yang dipanggil “pendekatan” antara Ahli Sunah dan Syiah yang pada hakikatnya jika dihalusi, merupakan satu usaha “mendekatkan” atau “kompromi” antara yang hak dengan yang batil.

90 | Hakikat Syiah

Kesimpulan yang dapat dirumuskan daripada tulisan para ulama mengenai Ahli Sunah ialah : mereka yang berpegang dengan al-Quran dan Sunah. kerana merekalah yang menyampaikan hadis-hadis yang diriwayatkan daripada Rasulullah dan para sahabat. Abu Al-Muzaffar Al-Asfaraini ketika mengulas hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan sifat golongan yang terselamat : )‫(ما انا عليه وأصحابى‬ “Golongan yang mengikut jalanku dan para sahabatku”. menyatakan : ‫ ألنهم ينقلون األخبار واآلثار عن الرسول صلى اهلل عليه‬: ‫(وهذه الصفة تقررت ألهل السنة‬ ‫وسلم والصحابة رضي اهلل عنهم وﻻ يدخل فى تلك الجملة من يطعن فى الصحابة من الخوارج‬ 3 )‫والروافض‬ “Sifat ini (mengikut jalan Rasulullah dan para sahabat) menepati sifat Ahli Sunah. akidah mereka sesuai dengan keterangan yang terdapat di dalam kedua-duanya mengikut fahaman salafus soleh daripada para sahabat. tabi’in dan yang mengikut mereka daripada kalangan para imam dan ulama mazhab yang muktabar. Dengan demikian tidak termasuk dalam ungkapan “ ‫( ”الفرقة الناجية‬golongan yang terselamat) seperti yang terdapat dalam hadis yang disebutkan. kerana mereka terdiri daripada para sahabat dan siapa sahaja yang mengikuti jalan mereka daripada kalangan tabi’in. begitulah juga orang yang mengikut mereka daripada kalangan orang awam di segenap pelusuk dunia”. golongan yang 2 3 ‫ ) ؤ‬٢٧١/٢ ( ‫الفصل ىف امللك والنحل‬ ‫التبصري ىف ومتييز الفرقة الناجية عن الفرق اهلالكه‬ Hakikat Syiah | 91 .‫رحمة اهلل عليهم‬ “Ahli Sunah ialah mereka yang kita panggil “Ahlul Haq” (kumpulan yang berada di atas landasan yang benar) dan yang lain daripada mereka ialah “ahli bidaah” (kumpulan yang sesat).Al-Imam Ibnu Hazam ketika mentakrifkan Ahli Sunah menyebut: ‫ فاءنهم الصحابة (رضي اهلل‬،‫ ومن عداهم فأهل البدعة‬،‫(وأهل السنة الذين نذكرهم أهل الحق‬ ‫كل من سلك نهجهم من خيار التابعين (رحمهم اهلل تعالى) ثم أصحاب الحديث ومن‬ ‫ و‬،)‫عنهم‬ ‫ ومن اقتدى بهم من العوام فى شرق األرض وغربها‬،‫اتبعهم من الفقهاء جيال فجيال إلى يومنا هذا‬ 2 ). Kemudian para ahli hadis dan yang mengikut mereka daripada kalangan ulama Fiqah dari satu generasi ke generasi berikutnya hinggalah ke hari ini.

Maka semenjak itu golongan tersebut di gelar “Rafidhah” (yang menolak kepimpinan Imam Zaid). menyalahi sunah dan berpecah (daripada jamaah)”. Perkara ini di tegaskan oleh Imam Al-Thohawi dalam kitabnya yang di kenali dengan “Ajaran yang menjadi ikutan kita ialah sunah dan jamaah.kesemuanya dalam neraka kecuali satu kumpulan iaitu yang mengikut Jamaah. yang kita jauhi ialah pendapat yang ganjil. Jika kita mengamati hadis-hadis yang menerangkan mengenai perpecahan yang akan berlaku di kalangan umat dan kelahiran pelbagai puak yang sesat adalah jelas bahawa berpegang dengan ajaran Ahli Sunah Wal Jamaah adalah merupakan satu-satunya penyelamat daripada kesesatan dan kebinasaan. Apabila Imam Zaid menolak syarat tersebut. 92 | Hakikat Syiah .Sahih. 5 Riwayat Tarmizi Wa Abu Daud Wa Ahmad . Ketika mensyarahkan kata-kata Imam Al-Thohawi di atas. maka permulaan kelahiran mereka ialah ketika sekumpulan pengikut Imam Zaid bin Ali datang menemuinya dan meminta beliau menolak kepimpinan Abu Bakar dan Umar sebagai syarat untuk mereka menyokongnya. mereka mengatakan “‫( ”اذا نرفضك‬kalau begitu kami menolak kepimpinan kamu). AlQadi Abu Al’az menyatakan : ِ ‫ذوذ‬ ِ ْ َ‫ ون‬،‫اعة‬ )‫الف والفرقَة‬ َ ‫والخ‬ ُ‫ش‬ ُ ‫ب ال‬ َ ْ‫وا‬ ُ ِ‫(و�نَتَّب‬ َ َ‫م‬ َ ‫لج‬ َ َ‫ع السنَّة‬ َ ُ ‫جتَن‬ “ ‫ ”العقيدة الطحاوية‬: ‫ وهم الصحابة‬،‫ جماعة المسلمين‬: ‫ طريقة الرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم والجماعة‬: ‫(السنة‬ )‫والتابعين لهم بإحسان ألى يوم الدين‬ “Yang dimaksudkan dengan sunah ialah cara beragama yang diajar oleh Rasulullah SAW. Manakala jamaah pula ialah jamaah umat Islam yang terdiri daripada para sahabat dan golongan yang mengikut mereka hingga ke hari kiamat”. Al-Qadi Abu Al’az seterusnya menyebut beberapa nas mengukuhkan keterangan di atas antaranya sabda Nabi SAW: bagi ،‫(إن أهل الكتابين افترقوا فى دينهم على اثنتين وسبعين ملة ـ يعنى األهواء ـ كلها فى النار إﻻ واحدة‬ 5 )‫ ما أنا عليه وأصحابى‬: ‫ (قالوا من هى يا رسول اهلل؟ قال‬: ‫وهى الجماعة) وفى رواية‬ “Sesungguhnya golongan ahli dua kitab berpecah dalam agama mereka kepada tujuh puluh dua puak. Dalam riwayat yang lain : Rasulullah ditanya : Kumpulan manakah yang satu itu? Rasulullah 4 “Rafidhah” adalah gelaran bagi Syiah Imamiyyah Isna Ashariyah mengenai permulaan gelaran “Rafidhah” kitab “‫ ”الروض النصير‬menyebut riwayat daripada Isa bin Yunus katanya : “Adapun golongan “Rafidhah”.yakni mengikut nafsu .mencaci para sahabat Rasulullah SAW daripada kalangan puak Khawarij dan Rafidhah”4. dan umat ini akan berpecah kepada tujuh puluh tiga .

Peristiwa-peristiwa sejarah masa silam dan realiti masa kini memperlihatkan kepada kita bahawa permusuhan. Hakikat Syiah | 93 . persengketaan dan pertumpahan darah adalah sesuatu yang tidak mungkin dapat dielakkan jika fahaman Syiah dibiarkan bertapak di kalangan Ahli Sunah Wal Jamaah. Ini ialah kerana unsur-unsur tersebut telah dicanai dan diadun dengan begitu rapi sekali dalam setiap sendi ajarannya oleh para perancang mazhab ini sehingga ia menjadi sebati dan tidak mungkin dapat dipisahkan lagi.menjawab : Kumpulan yang mengikut perjalananku dan para sahabatku”. merupakan puak Syiah terbesar yang wujud hingga ke hari ini. “Imamah” sama juga dengan “nubuwwah” (kenabian). Mazhab ini mempunyai akidah dan disiplin ilmu yang tersendiri dengan kitab-kitab rujukan dan para ulama yang dianggap muktabar di kalangan pengikut-pengikutnya dan merupakan mazhab rasmi Negara Iran sekarang. Dan mempertahankan pegangan Ahli Sunah bermakna mempertahankan kesucian Islam yang diamanahkan kepada kita sebagai umat Muhammad SAW dan pengikut kepada para Khulafa Ar-Rasyidin selepasnya. Dengan demikian pemerintahan para Khulafa ar-Rasyidin dan pemerintah-pemerintah Islam selepasnya adalah tidak sah dan dianggap perampas hak imam-imam yang mereka senaraikan seramai dua belas imam selepas wafat Nabi SAW. Daripada dalil-dalil yang dihuraikan oleh para ulama dapat disimpulkan bahawa kepentingan pegangan Ahli Sunah Wal Jamaah adalah sama dengan kepentingan Islam itu sendiri dalam melaksanakan tuntutan Ilahi supaya kita berpegang dengan agama yang benar dan diredhai olehNya serta tidak berpecah belah. AKIDAH “IMAMAH” DI SISI SYIAH IMAMIYAH ISNA ASHARIYAH Syiah Imam dua belas yang dikenali juga dengan Al-Ja’fariyah6. Akidah “al-Imamah” yang dikenali juga dengan “al-Wilayah” di sisi mazhab Syiah Imamiyah bermaksud : “al-Khilafah” atau kepimpinan umat selepas Nabi SAW adalah menjadi hak mutlak dua belas wali atau imam sehingga ke hari kiamat. Imamah juga dianggap sebagai rukun Islam paling utama yang tidak sah Islam seseorang itu melainkan dengannya. adalah suatu jawatan yang ditentukan oleh Allah Taala secara nas daripada Nabi SAW. Antara syarat penting bagi seorang imam ialah mesti seorang yang maksum seperti seorang nabi. 6 Kerana kebanyakan hukum Feqah diambil daripada mazhab Imam Jaafar bin Muhammad Siddiq mengikut dakwaan mereka.

Abu Abdullah Jaafar bin Muhammad .Al-Asykuri (232-260H) 12.Al-Zaki (2-50H) 3.Zainul Abidin (37-95H) 5. Abu Abdullah Al-Husin bin Ali -Saidu As-Syuhada’ (3-61H) 4.” Mengenai “ ‫ ”العصمة‬beliau menyatakan dalam kitabnya yang sama : )‫ وأنهم ال يذنبون ذنبا صغيرا وﻻ كبيرا‬،‫(اعتقادنا فى األئمة أنهم معصومون مطهرون من كل دنس‬ 7 Yakni secara langsung selepas wafat Rasulullah SAW tanpa di dahului oleh Khulafa Ar-Rasyidin 94 | Hakikat Syiah .Al-Mahdi (652H) Berikut ini nukilan nas-nas daripada ulama Syiah mengenai akidah AlImamah ini: “As-soduq” menyebut dalam kitabnya “‫ ”االعتقادات‬: Abu Jaafar Muhamad bin Babawaih Al-Qummi (381 M) yang bergelar ‫(اعتقادنا فيمن جحد إمامة أمير المؤمنين على بن ابن طالب واألئمة من بعده أنه كمن جحد نبوة‬ ‫جميع األنبياء واعتقادنا فيمن أقر بامير المؤمنين وأنكر واحدا من بعده من األئمة بمنزلة من أقر‬ )‫بجميع األنبياء وأنكر نبوة محمد صلى اهلل عليه وسلم‬ “Iktikad kita pada mereka yang mengingkari Imamah (kepimpinan) Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib7 dan imam-imam selepasnya. sama dengan yang mengakui semua Nabi. Abu Muhammad Ali bin Husin . Abu Muhamad Ali bin Muhamad . Abu Ibrahim Musa bin Jaafar .Al-Jawad (195-220H) 10.Al-Murtada (lahir sepuluh tahun sebelum nabi diutuskan – 40H) 2.Al-Baqir (57-114H) 6.Al-Khadim (128-183H) 8.Al-Sodiq (83-148H) 7.Al-Ridza (143-203H) 9. bahawa hukumnya seperti orang yang mengingkari semua anbiya’ (nabi-nabi).Al-Hadi (212-245H) 11. tetapi mengingkari nabi kita Muhammad SAW.Dua belas Imam yang wajib bagi setiap muslim beriman dengannya menurut Syiah ialah : 1. Abu Al-Hasan Ali bin Abi Talib . Abu Jaafar Muhammad bin Ali . Abu Jaafar Muhammad bin Ali . Abu Al-Qasim Muhamad bin Al-Hasan . Abu Muhamad Al-Hasan bin Ali . Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali . dan iktikad kita pada sesiapa yang mengakui Amirul Mukminin. tetapi mengingkari salah seorang daripada imam-imam selepasnya. Abu Al-Hasan Ali bin Musa .

Muhammad bin Al-Nukman Al-Mufid 8 (413 M) menyatakan seperti yang dipetik oleh Al-Majlisi dalam kitabnya “‫األنوار‬ ‫ ”بحار‬: ‫(اتفقت اإلمامية على أن من انكر امامة أحد من األئمة وجحد ما أو جبه اهلل تعالى من فرض‬ )‫الطاعة فهو كافر ضال مستحق الخلود فى النار‬ “Ulama Imamiyah sependapat menyatakan bahawa sesiapa yang mengingkari kepimpinan salah seorang daripada imam-imam yang disebutkan serta tidak mengakui kewajipan taat kepada mereka seperti mana yang diwajibkan oleh Allah.“Iktikad kita pada imam-imam ialah mereka semua terpelihara daripada dosa. antaranya hadis yang diriwayatkan oleh 8 Al-Mufid adalah guru kepada Abu Jaafar At-Towasi yang di beri gelaran “ ‫( ” شيخ الطائفة‬guru bagi puak Syiah) oleh pengikut-pengikut Syiah. Muhammad Reda Al-Muzafar dalam kitabnya “‫ ”عقائد األمامية‬menyatakan: )‫(نعتقد أن اإلمامة أصل من أصول الدين ال يتم اإليمان إﻻ باﻻعتقادبها‬ daripada Usuluddin. Menurut Al-Majlisi dalam “‫ ”بحار األنوار‬pandangan ini ialah ijmak seluruh ulama Imamiyah. Pandangan bahawa Imamah merupakan sebahagian daripada Usuluddin adalah pandangan yang disepakati oleh ulama Syiah sepanjang zaman seperti yang ditegaskan oleh beberapa ulama semasa mereka. “Kita beriktikad bahawa imamah adalah merupakan bahagian ‫كشف األسرار‬ ” juga menyebut Akidah ini yang dianggap Rukun Islam paling utama di sisi Syiah didasarkan kepada hadis-hadis palsu yang diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis mereka. Maka ia menjadi kafir. suci daripada segala kekejian dan bahawa mereka tidak melakukan dosa sama ada kecil atau besar”. Hakikat Syiah | 95 . tidak sempurna iman seseorang tanpa beriktikad dengannya”. Al-Khomeini dalam kitabnya “ kenyataan yang sama. sesat dan layak kekal dalam neraka”. Jaafar Subhani yang bergelar Aayatullah Aluzma menyebut dalam kitabnya “ ‫ ”الملل والنحل‬: )‫(الشيعة على بكرة ابيهم اتفقوا على كونها أصال من أصول الدين وقد برهنوا على ذلك فى كتبهم‬ “Ulama Syiah seluruhnya sependapat menyatakan bahawa Imamah adalah sebahagian Usuluddin dan mereka telah membuktikannya dalam kitabkitab mereka”.

Pegangan bahawa Imamah merupakan rukun Islam paling utama mengatasi solat. haji dan wilayah dan tidak diseru kepada sesuatu ajaran seperti mana diseru kepada al-Wilayah”. Ini ditegaskan oleh ulama Syiah zaman ini Hadi AlThaharani dalam “ ‫ ” ودائع النبوة‬. puasa. zakat. As-Syaikh al-Mufid menyebut dalam “‫ ”أوائل المقاالت‬: “Satu kaum daripada ulama (Syiah) memutuskan bahawa imam-imam lebih afdal daripada semua rasul dan nabi yang terdahulu selain daripada Nabi Muhammad SAW . Menurut As-Sayidul Nikmatullah Al-Jazairi dalam “‫ ” األنوار النعمانية‬: )‫(وأكثر المتأخرين الى أفضلية األئمة عليهم السالم على أولى العزم وغيرهم وهو الصواب‬ “Kebanyakan ulama mutakhir cenderung kepada pendapat bahawa imamimam lebih afdal daripada rasul-rasul Ulul-Azmi dan rasul-rasul yang lain dan inilah pendapat yang tepat”. Islam ditegakkan di atas lima rukun: solat.” Al-Khomenei ‫(قد قطع قوم من أهل اإلمامة بفضل األئمة من آل محمد صلى اهلل عليه وسلم على سائر من‬ )‫تقدم من الرسل واألنبياء سوى نبيا محمد صلى اهلل عليه وسلم‬ “‫ ” الحكومة االسالمية‬menyatakan : )‫(وإن من ضروريات مذهبنا ان ألئمتنا مقاما ال يبلغه ملك مقرب وﻻ نبى مرسل‬ “Sesungguhnya antara kepercayaan asas dalam mazhab kita bahawa imamimam kita mempunyai kedudukan yang tidak dapat dicapai oleh manamana malaikat yang hampir dengan Allah dan juga mana-mana Nabi yang diutuskan”. bagaimanakah pula kedudukan Ahli Sunah pada pandangan mereka? 96 | Hakikat Syiah .Muhammad bin Yakob bin Ishak Al-Kulaini yang bergelar “ ‫ ” ثقة اإلسالم‬dalam kitabnya al-Kafi : ‫ ولم‬،‫كاة والصوم والحج والوالية‬ ‫ على الصالة والز‬:‫ بنى اإلسالم على خمس‬:‫(عن ابى جعفر قال‬ )‫يناد بشيء كما نودى بالوﻻية‬ “Daripada Abu Jaafar katanya. Umat Syiah juga beriktikad bahawa imam-imam mereka lebih afdal daripada para anbiya’ selain daripada nabi Muhammad SAW. Dengan kedudukan imamah yang begitu penting di sisi Syiah Imamiyah. )‫(إن أعظم ما بعثت اهلل تعالى نبيه من الدين إنما هو أمر اإلمامة‬ “Sesungguhnya ajaran agama terbesar dibawa oleh nabi utusan Allah Taala ialah urusan al-Imamah”.

. Syeikh Yusuf Al-Bahrani menyatakan dalam kitabnya “ ‫ ”الحدائق الناضرة‬: )‫(المؤمن هو المسلم المعتقد إلمامة األئمة االثنى عشر‬ “Orang mukmin itu ialah muslim yang beriktikad akan kepimpinan dua belas”. Menurut Abu Al-Qasim Al-Musawi Al-Khuie yang mereka gelarkan dengan al-Isnad al-Akhbar Ayatullah al-Uzma bahwa hadis-hadis yang menunjukkan orang yang tidak beriman dengan al-Wilayah itu kafir adalah mutawatir. Bagi mereka. sebaliknya ia dinyatakan dengan jelas bagi memantapkan kebencian dan rasa permusuhan orang-orang Syiah terhadap Ahli Sunah. istilah “Al-Mukhalifin” dan “Al-Ammah” bermaksud Ahli Sunah ini di nyatakan oleh ulama mereka yang bergelar Ayatullah Al-Uzma Muhammad Said Al-Hakim dalam kitabnya’’ ‫) ‘‘ احملكم فى أصول الفقه‬. mengiktiraf kesahihan tiga Khulafa Ar-Rasyidin bermakna bermusuh dengan Saidina Ali Karamallah Wajhah. Sementara gelaran “Al-Khasah” pula untuk mereka. Al-Khomeini juga membuat kenyataan yang sama dalam “ ‫”المكاسب المحرمة‬: )‫(المراد بالمؤمن الشيعة اإلمامية االثنى عشرية‬ “Yang dimaksudkan dengan mukmin itu ialah penganut Syiah Imam Dua Belas”. )‫(وتدل عليه األخبار المتواترة الظاهرة فى كفر منكر الوﻻية‬ “Dalil yang menunjukkan orang yang tidak beriman dengan al-Wilayah itu kafir adalah mutawatir lagi nyata”. Seorang ulama besar mereka Muhammad Hasan An-Najafi menyatakan dalam kitabnya “ ‫ ” الكالم جواهر‬: ‫(فمنشاء هذا القول من القاتل به استفاضة النصوص وتواترها بكفر المخالفين وأنهم مجوسى هذه‬ )‫األمة وشر من اليهود والنصارى‬ “Punca pendapat ini dikeluarkan oleh ulama yang memperkatakan ialah disebabkan nas-nas yang banyak hingga ke peringkat mutawatir menyatakan bahawa orang yang menyalahi iktikad Syiah Imamiyah (al-Mukhalifin) 9 9 Dalam kitab-kitab Syiah. tetapi juga akan menerima azab yang lebih berat daripada Yahudi dan Nasrani. Malah orang yang tidak beriman dengan Imamah Syiah bukan sahaja dianggap kafir. Satu lagi istilah yang dipakai untuk Ahli Sunah ialah “An-Nasib” yang berasal daripada ungkapan ”‫( “ناصب العداء لعلى‬yang bermusuh dengan Saidina Ali). Hakikat Syiah | 97 . Seorang ahli hadis terkemuka Syiah..‫ (الظاهر أن املراد بالعامة اخملالفون الذين يتولون الشيخني ويرون شرعية خالفتهم‬adalah nyata bahawa yang dimaksudkan dengan “Al-Ammah” ialah golongan yang menyalahi Syiah dengan mengiktiraf kepimpinan Abu Bakar dan Umar”. Namun begitu para ulama Syiah tidak membiarkan pengikut mereka memahami persoalan ini secara kesimpulan sahaja. Seperti yang dinyatakan dalam kitab “‫” مصباح الفقاحة‬.Kesimpulan yang pasti daripada nas-nas yang dipetik di atas ialah bahawa pengikut Ahli Sunah bukan seorang mukmin.

Kemudian diganti oleh beberapa perantara lain selepasnya dengan wasiat daripada perantara yang terdahulu hingga kepada “alBab” yang terakhir iaitu Ali bin Muhammad As-Samiri yang meninggal dunia pada tahun 329 hijrah.adalah kafir. Sebarang persoalan selepas ini hendaklah dirujuk kepada ulama mujtahid 98 | Hakikat Syiah . imam boleh dihubungi oleh penganut Syiah melalui perantara yang di gelar “al-Bab” (pintu saluran untuk berhubung dengan imam). Kitab “al-Ghaibah” karangan AlThusi menceritakan berbagai-bagai karamah dan sifat-sifat luar biasa tentangnya. Mereka beriktikad bahawa imam yang kedua belas Muhammad bin Al-Hasan mengalami dua keghaiban iaitu : “ghaibah soghiri” (ghaib kecil) dan “ghaibah kabiri” (ghaib besar). Ghaib kecil berlaku pada tahun 260 hijrah sewaktu umurnya sekitar empat tahun dan berterusan selama tujuh puluh empat tahun. Antara peranan al-Bab ialah menerima soalan-soalan daripada pengikut-pengikut Syiah dan mendapatkan jawapan daripada Al-Imam AlGhaib. seperti yang ditegaskan oleh Abu Qasim Al-Khuie : ‫(تكفينا بعد اإلجماع المحقق كما عرفت النصوص الكثيرة الدالة على بطالن العبادة من‬ )‫دون الوﻻية‬ “Selain daripada ijmak yang jelas seperti yang diketahui. Malah nasib mereka di akhirat lebih buruk daripada Yahudi dan Nasrani”. Al-Tubrusi dalam kitabnya “I’lamul Wara” menyebut riwayat yang menyatakan bahawa As-Samiri sebelum meninggal dunia memberitahu pengikut-pengikut Syiah tentang satu “tauqik” (Risalah) daripada imam memaklumkan yang ia (as-Samiri) akan mati dalam masa enam hari dan memintanya tidak mewasiatkan kepada sesiapa sebagai “Al-Bab” selepasnya kerana keghaiban yang sempurna (al-Ghaibah Al-Kubra) akan berlaku di mana imam tidak lagi boleh dihubungi oleh sesiapa. terdapat dalil-dalil yang banyak dan menunjukkan sebagai hujah yang mencukupi terbatal ibadat tanpa beriktikad dengan al-Wilayah”. Orang pertama yang bertindak sebagai al-Bab ialah Utman bin Said Al-Umri seorang saudagar minyak. Dalam masa ghaib kecil ini. dan mereka adalah Majusi umat ini. “‫ ”» ”الرجعة‬DAN “ ‫”الغيبة‬ “‫”الغيبة‬ merupakan akidah yang asas dalam mazhab Syiah. di samping menerima harta orang-orang Syiah bagi pihak imam. Segala ibadat juga tidak sah kerana tidak beriman dengan al-Wilayah.

akan lahir di akhir zaman setelah diizinkan oleh Allah untuk keluar.. Manakala Saidatina Aisyah pula menurut “Tafsir Al-Sofi” karangan Al-Faidh Al-Kashani . akan lahir juga imam-imam yang lain serta musuh-musuh mereka yang terdiri daripada kaum Quraisy. Riwayat-riwayat di atas dan seumpamanya yang begitu banyak dalam kitab-kitab Syiah mencerminkan betapa mendalamnya dendam kesumat orang Syiah terhadap para sahabat Rasulullah SAW dan Ahli Sunah sebagai pewaris sebenar Islam seperti yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Imam yang ghaib ini-yang mereka namakan “Al-Mahdi Al-Muntazar”. Antara azab yang diterima oleh Saidina Abu Bakar dan Umar ialah seperti yang terdapat dalam riwayat yang di sebut oleh Nikmatullah Al-Juz’ari dalam “‫ ” األنوار النعمانية‬: ‫ ثم يأمر بها فيقتالن‬،‫ ويأمر نارا تخرج من األرض تحرقها والشجرة‬،‫(ثم يصلبهما على الشجرة‬ )‫فى كل يوم وليله ألف قتله ويردان الى اشد العذاب‬ “Kemudian Imam Mahdi mensalib keduanya (Abu Bakar dan Umar) pada pokok dan memerintahkan api keluar daripada bumi membakar keduaduanya dan pokok. “al-Qaimul Hujah” . Khususnya Saidina Abu Bakar dan Umar untuk menerima balasan atas apa yang mereka panggil “kezaliman” terhadap Ahli Bait. Seterusnya dikembalikan kepada azab yang sangat pedih”. Selain daripada Imam Mahdi. Malah Al-Kulaini dalam “al-Kafi” membawa satu riwayat daripada Jaafar bin Muhammad yang menyatakan bahawa kelahiran Imam Mahdi mereka adalah sebagai pembawa seksaan : )‫ ويبعث القائم نقمة‬،‫(إن اهلل بعث محمدا صلى اهلل عليه وسلم رحمة‬ “Sesungguhnya Allah mengutuskan Nabi Muhammad SAW pembawa rahmat dan membangkitkan Imam Mahdi membawa siksaan”. Kemunculan semula Imam Mahdi ini di panggil “ar-Raj’ah”.Syiah yang berperanan sebagai naib kepada al-Imam al-Ghaib.. kemudian Imam Mahdi meminta supaya didatangkan kedua-duanya (setelah dihidupkan semula) lalu dibunuh seribu kali dalam sehari semalam..akan dihidupkan semula dan dikenakan hukuman sebat sebagai hukuman Had. “Sahibu Zaman”.. Menurut Alhar al-Aamili dalam “‫الرجعة‬ ‫ ”االيقاظ من الهجعة بالبرهان على‬: )‫(إن ما يزيد على سبعين كتابا قد صنفها عظماء اإلمامية فى اثبات الرجعة‬ Hakikat Syiah | 99 . Berikut ini beberapa petikan tulisan ulama Syiah mengenai akidah ar-Raj’ah : Muhamad Reda Kharsani dalam kitabnya “ ‫ ”النجعة فى الرجعة‬: )‫(وقد اطلعت على ستمائة وعشرين حديثا فى الرجعة‬ “Aku telah membaca enam ratus dua puluh hadis mengenai ar-Raj’ah”.

“Sesungguhnya terdapat lebih daripada tujuh puluh kitab telah dikarang oleh ulama Syiah Imamiyah bagi menyatakan kebenaran ar-Raj’ah”. Sementara Ali Hasan Hanizi menyatakan dalam “al-Dakwah al-Islamiyah” :

‫ وامتأل األرض به قسطا وعدال بعد أن ملئت ظلما وحورا‬،‫ ظهور اإلمام الثانى عشر‬:‫(وأما الرجعة‬ )‫فهو صحيح من لوازم مذهب اإلمية‬
“Adapun ar-Raj’ah : Ia bererti kemunculan semula imam kedua belas bagi menyebarkan keadilan di muka bumi setelah dipenuhi dengan kezaliman. Maka ia adalah benar dan merupakan kepercayaan yang tidak dapat dipisahkan daripada Mazhab Imamiyah”. Khomeini dalam “al-Hukumah al-Islamiyah” menyatakan : “Telah berlaku ghaibah kubra bagi imam kita Mahdi sejak lebih seribu tahun dan mungkin beribu tahun akan datang sebelum tiba keperluan menghendaki kemunculan yang ditunggu-tunggu itu”. Al-Kulaini dalam “al-Kafi” membawa satu riwayat daripada Ibnu Jaafar Al-Baqir katanya :

)‫(إن الجاحد لصاحب الزمان كالجاحد لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم‬
“Orang yang mengingkari sohibu zaman (kewujudan dan kemunculan Imam Mahdi) adalah sama dengan orang yang tidak percaya kepada Rasulullah SAW”. Akidah ghaibah ini dibina atas kepercayaan bahawa pada setiap zaman wajib ada imam. Al-kulaini yang bergelar “Thiqatul Islam” mengkhususkan satu bab dalam kitabnya “al-Kafi” yang memuatkan riwayat-riwayat berkaitan dengan kepercayaan ini : “Bab pada menyatakan bahawa bumi tidak boleh sunyi daripada hujah”. Satu riwayat daripada Jaffar As-Sodiq katanya : “Jika pada satu-satu ketika tiada imam di bumi ini, pasti ia dengan segala isinya akan tenggelam”. Dalam membina akidah Imamiyah, para perancang mazhab Syiah telah menetapkan beberapa sifat yang dikatakan sebagai tanda yang mesti ada pada seorang imam. Antara sifat-sifat tersebut seperti yang terdapat dalam kitabnya “al-Kafi” ialah : • Seseorang imam tidak mati sehinggalah ia berwasiat kepada imam selepasnya. • Ia mestilah anak paling tua bagi imam yang ada (syarat ini mereka kecualikan pada Hassan dan Hussin).
100 | Hakikat Syiah

)‫(باب إن األرض ﻻتخلو من حجة‬

)‫(لو بقيت األرض بغير امام لساخت‬

• Seseorang imam itu mesti dimandikan jenazahnya oleh imam berikutnya. • Mesti sepadan dengannya baju besi (dir ‘un) Rasul SAW. • Mesti ada padanya senjata Rasul SAW yang kedudukannya dianggap sama dengan “at-Tabut” bagi Bani Israil. • Imam mestilah seseorang yang paling alim dan paling berani. • Imam mengetahui apa yang telah berlaku dan akan berlaku.Tidak tersembunyi baginya sesuatu pun. • Ada pada imam semua kitab-kitab Allah yang terdahulu dan ia mengetahuinya dalam kepelbagaian bahasa kitab tersebut. Inilah antara sifat-sifat yang dikatakan perlu ada pada seorang imam, pada realitinya tidak semua sifat tersebut ada pada kebanyakan orang yang mereka anggap sebagai imam. Walau bagaimanapun ulama Syiah berjaya menggunakan berbagai-bagai takwilan bagi menangkis kemusykilan yang dikemukakan oleh pengikut-pengikut mereka berkaitan dengan persoalan ini. Namun demikian, mereka berhadapan dengan satu keadaan yang sangat genting dalam menegakkan akidah Imamiyah ini apabila imam mereka yang ke sebelas Al-Hasan bin Ali Al-Askari meninggal dunia tanpa mempunyai anak. Dengan keadaan ini, bukan sahaja Imamah imam yang kesebelas ini akan terbatal tetapi juga akan menyebabkan seluruh asas yang mereka bina akidah ini di atasnya akan runtuh. Natijahnya imamah imamimam sebelumnya juga akan terbatal kerana merekalah yang meletakkan asas-asas ini. Menurut Al-Nubajini seorang ulama dan ahli falsafah Syiah terkemuka, umat Syiah kebingungan selepas kematian Al-Hasan dan berpecah kepada beberapa mazhab. Akhirnya bagi menyelesaikan kemelut ini dan memastikan akidah Imamah tidak terkubur, satu kumpulan iaitu kumpulan imam dua belas mengatakan bahawa Al-Hasan mempunyai anak yang tersembunyi yang diberi nama Muhammad. Bapanya sempat berwasiat kepadanya sebagai imam selepas kematiannya. Kemudian berlaku kisah-kisah keghaiban seperti yang dipaparkan sebelum ini. Cerita rekaan ini telah berjaya menjamin penerusan doktrin imamah Syiah dan menyelamatkannya daripada kehancuran. Inilah kisah di sebalik akidah rekaan yang dijadikan garisan pemisah antara iman dan kufur oleh Syiah Imamiyah Isna Ashariyah. Apa pandangan anda?

PANDANGAN SYIAH TERHADAP SAHABAT RASULULLAH SAW
Dengan kedudukan imamah yang begitu penting dalam Mazhab Syiah beserta pengertian yang tersendiri, sudah tentu ia mempengaruhi pandangan mereka terhadap para sahabat Ridhuanullah, al-Quran, Sunah
Hakikat Syiah | 101

dan apa sahaja yang berkaitan dengan Islam. Maka itu mengkafirkan Khulafa ar-Rasyidin dan para sahabat, memaki dan melaknat mereka menjadi sebahagian daripada asas agama yang dipanggil “Al-Bara’ah Min A’daai Ahli Bait” (membersihkan diri daripada musuhmusuh ahli bait). Malah melaknat para sahabat, khususnya Saidina Abu Bakar dan Umar dianggap satu ibadah yang besar10. Ini ialah disebabkan dakwaan mereka bahawa para sahabat telah membelakangkan nas dengan melakukan syura di saqifah Bani Saadah dan memilih Abu Bakar sebagai khalifah. Berikut ini diperturunkan tulisan para ulama Syiah serta nas-nas yang mereka gunakan dalam melaknat para sahabat : Muhammad Baqir Al-Majlisi yang bergelar “Khatimatul Muhaddithin” di kalangan orang-orang Syiah menyebut dalam “‫ ”بحار األنوار‬:

‫ وثواب لعنهم والبراءة منهم أكثر من ان يذكر‬،‫(األخبار الدالة على كفر أبى بكر وعمر وأضرابها‬ )‫فى هذا المجلد‬

“Sesungguhnya hadis-hadis yang menunjukkan kekufuran Abu Bakar dan Umar dan yang seumpama keduanya, dan pahala melaknat mereka serta membersihkan diri dari mereka adalah lebih banyak daripada yang mampu disebut dalam kitab ini....”

‫كثير من الزيدية على أن المتقدمين على امير المؤمنين ـ عليه وسلم ـ ضالل‬ ‫(واتفقت اإلمامية و‬: ،‫ وأنهم بتأخيرهم أمير المؤمنين عليه السالم عن مقام رسول اهلل صلوات اهلل عليه وآله‬،‫فاسقون‬ )‫ وفى النار بظلمهم مخلدون‬،‫عصاه ظالمون‬
“Seluruh ulama Imamiyah dan ramai daripada kalangan Ulama Zaidiyah telah sepakat mengatakan bahawa khalifah-khalifah yang mendahului Amirul Mukminin (Ali) adalah orang-orang yang sesat dan fasik, dan tindakan mereka melewatkan Amirul Mukminin daripada kedudukan yang ditentukan oleh Rasulullah SAW menjadikan mereka orang-orang yang derhaka lagi zalim dan dengan kezaliman tersebut mereka akan kekal dalam neraka”. Berkata Muhamad Ar-Redha Ar-Redwa yang mereka gelar dengan “alAlamah” dalam “Kazibu Ala Syiah”

As-Syaikh Al-Mufid menulis dalam “ ‫ ”أوائل المقاالت‬:

10

Oleh kerana berlaku banyak laknat terhadap para sahabat diulangkan dalam kitab-kitab mereka. Maka ia diringkaskan dengan )‫ (لع‬yang bermaksud (Laknatullah).

102 | Hakikat Syiah

Aqa Bozorq At-Tehrani dalam “Azzari’ah” menyenaraikan sembilan 11 Disebabkan kebencian yang mendalam terhadap dua khalifah Islam ini.mereka mengarang doa yang dinamakan ‫( دعاء لعن صنمى قريش‬doa melaknat dua berhala Quraisy)11.Saidina Abu Bakar dan Saidina Umar r.a. dua jabat dan thaghutnya. Bagi memperdalamkan rasa kebencian umat Syiah kepada dua khalifah Islam secara khusus . Seorang ulama besar mereka Al-Tabrasi ketika menjelaskan kelebihan membaca doa ini menyatakan dalam ”‫ ”فصل الخطاب‬: )‫(وإن الداعى به كالرامى مع النبي صلى اهلل عليه وسلم فى بدر وحنين بألف الف سهم‬ “Sesungguhnya orang yang berdoa dengan doa ini pahalanya sama dengan orang yang melontar sejuta anak panah bersama Nabi SAW dalam peperangan Badar dan Hunain”. Mengingkari wahyu-Mu. dua pendustanya dan dua anak perempuan keduanya yang telah menyalahi perintah-Mu. Bahagian awal doa yang agak panjang ini berbunyi : ) ( ،‫ وأنكر اوحيك‬،‫ الذين خالفا أمرك‬،‫ وافكيها وابنتيهما‬،‫ وجبتيها وطاغوتيها‬،‫(اللهم العن صنمى قريش‬ )‫ وقلبا دينك وحرفا كتابك‬،‫وعصيا رسولك‬ “Allahumma turunkan laknat-Mu ke atas dua berhala Quraisy. menukar agama-Mu. ..‫ وهى امارة شرعية على صدق‬،‫(أما براءتنا من الشيخينى ـ أبى بكر وعمر ـ فذاك من ضرورة ديننا‬ )‫محبتنا إلمامنا‬ “Adapun pembersihan diri kita daripada dua Syeikh . Sebaliknya dirujukkan dengan gelaran-gelaran yang keji seperti : ‫ الرجالن وفرعون وهامان ومنرود‬،‫ عجل األمه والسامرى‬،‫ اجلبت والطاغوت‬dan lain-lain. ulama Syiah dalam kitabkitab mereka jarang menyebut nama keduanya. menderhakai rasul-Mu. menyelewengkan kitab-Mu..maka ia sebahagian daripada pegangan asas dalam agama kita. Hakikat Syiah | 103 . Ia seterusnya menyifatkan Khulafa Ar-Rasyidin sebagai penyembah berhala : ‫(إن مما ﻻ يختلف فيه اثنا ممن هم على وجه األرض أن الثالثة الذين هم فى طليعة الصحابة كانوا‬ )‫عبدة أو ثان حتى لفظوا آخر أنفاسهم‬ “Sesungguhnya antara perkara yang tidak dipertikaikan hatta oleh dua orang yang ada di atas bumi ini ialah bahawa tiga orang dari para sahabat terkemuka adalah merupakan penyembah-penyembah berhala sehinggalah mereka menghembuskan nafas yang akhir”. mengkufuri nikmat-Mu.Abu Bakar dan Umar . dan merupakan tanda yang syarie menunjukkan kebenaran kasih kita kepada imam”..”.

.. Mereka juga membawa riwayat palsu mengatakan Saidina Ali Karamallahu Wajhah senantiasa mengekalkan membaca doa ini siang dan malam dan juga dalam doa qunutnya.. Saya perturunkan tulisan Khomeini yang merupakan rujukan Syiah yang terbesar zaman ini dalam kitabnya yang tersebar luas “‫األسرار‬ ‫ ” كشف‬: ‫ وما حلاله‬،‫ ومن تالعب بأحكام اإلله‬،‫(إنناال شأن لنا بالشيخينى وما قاما به من مخالفات للقرآن‬ )‫ وما مارساه من ظلم‬،‫وحرماه من عندهما‬ “Sesungguhnya kita tiada kaitan dengan Syaikhaini (Abu Bakar dan Umar) dan apa yang dilakukan oleh kedua-duanya iaitu menyalahi al-Quran. Allah redha kepada mereka dan mereka pun redha kepada Allah.. 104 | Hakikat Syiah . mempermain-mainkan hukum Allah..... pendusta dan zalim tidak layak untuk berada di kedudukan kepimpinan dan menjadi sebahagian daripada golongan pemerintah”..” Khomeini kemudian meneruskan serangan terhadap khalifah-khalifah Islam yang lain dengan katanya: ‫(أن مثل هؤالء األفراد الجهال الحمقى واألفاكون والجائرون غير جديرين بأن يكونوا فى موقع‬ )‫ وأن يكونوا ضمن أولى األمر‬،‫اإلمامة‬ “Sesungguhnya orang-orang seperti mereka yang jahil..”..kitab yang mensyarahkan doa Sanam-e-Quraish di sepanjang zaman ini menunjukkan ianya begitu penting di kalangan umat Syiah.. Redha Allah adalah sifat yang Qadim dan tidak akan berubah (Sadaqa Allah Wa Kazaba Syiah) “Benarlah Allah Subhanawataala dan dustalah Syiah”. Seperti yang di sebut oleh ulama mereka Ali bin Abdul Aal Al-Karki dalam ‫”ت‬00‫“نفحات الالهوت فى لعن الجبت والطاغوت‬ Bagi membuktikan bahawa pandangan terhadap para sahabat ini merupakan pandangan Syiah di sepanjang zaman dan bahawa cakapcakap yang lain daripada itu adalah “taqiyyah” belaka. bodoh.. menghalal dan mengharamkan dengan sesuka hati dan tindakan-tindakan zalim yang mereka lakukan. Pandangan demikian terhadap para sahabat Ridhuanullahu Alaihim merupakan satu pendustaan terhadap ayat-ayat dan hadis yang banyak memuji dan menyatakan keredhaan Allah Taala terhadap mereka seperti firman Allah dalam surah at-Taubah ayat 100: ْ‫أ‬ ْ‫أ‬ ْ ْ َ‫ذ‬ ّ ‫ن‬ ‫ٱلينٱتبعوهبإح‬ ‌ ‫ٱلنص‬ ‫ٱلولونمنٱلمهـج‬ ِ ‫ارو‬ َ ‫ر‌ينو‬ َ ‫وٱلسـبقون‬ ٍ ‫س ٰـ‬ َ ِ َ َ َ ِ ِ ٰ َ ُ ْ َ ِ َ ُ َ ّ ْ‫َ ّ َ ٰ ِ ُ َ ه‬ َ ِ ِ ُ‫َ ّ َ َ ُ م‬ ْ ‫‌ضى ٱلل عن‬ )‫وا عنهُ ( اآلية‬ ‫‌ض‬ ‫م ور‬ ِ ‫ر‬ ۟ ُ َ َ َ ُ َ ُ َ‫ّ َ َ ّ ه‬ “Orang-orang yang terdahulu dan terawal (masuk Islam) daripada kalangan Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik..

Antara hadis-hadis yang menerangkan kelebihan dan martabat para sahabat ialah sabda Rasul SAW : 12 )‫(إن اهلل تعالى اختار أصحابى على العالمين سوى النبيين والمرسلين‬ “Sesungguhnya Allah Taala memilih sahabat-sahabatku dan melebihkan mereka ke atas sekalian alam selain daripada nabi-nabi dan rasul-rasul”. Membatalkan kepercayaan terhadap saksi. maka ketahuilah bahawa ianya seorang zindik (munafik) kerana Rasulullah adalah benar dan al-Quran juga benar. Bagaimana kita boleh mempercayai kebenaran al-Quran dan al-Sunah jika orang-orang yang bertanggungjawab mengumpul dan menyampaikan kepada kita adalah orang-orang yang fasik. Ibnu Kathir menyatakan: 12 13 ‫البغدادى‬ ‫رواه البزار‬ ‫الكفاية فى علم الرواية “للخطيب‬ Hakikat Syiah | 105 . Dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda : )‫ ثم الذين يلونهم‬،‫ ثم الذين يلونهم‬،‫(خير الناس قرني‬ “Orang Islam yang terbaik ialah mereka yang berada pada zamanku. Kepercayaan kepada Adalatus Sahabah (keadilan para sahabat) adalah sangat penting kerana ia berkait langsung dengan kepercayaan kepada al-Quran dan al-Sunah. Merekalah yang lebih utama tidak boleh dipercayai dan mereka sebenarnya adalah golongan zindik”. Dengan kedudukan sahabat yang sebegitu rupa dalam mazhab Syiah. Sesungguhnya yang menyampaikan kepada kita al-Quran dan al-Sunah adalah para sahabat Rasulullah SAW. pembohong. zalim dan kafir? Para sahabat Ridhuanallahu Alaihim adalah saksi-saksi utama kepada kebenaran al-Quran dan al-Sunah. Mereka sebenarnya ingin menghilangkan kepercayaan kepada saksi-saksi kita untuk membatalkan keyakinan kepada al-Quran dan Sunah. bermakna dan bertujuan membatalkan kepercayaan terhadap yang disaksikan seperti yang di nyatakan oleh Al-Hafiz Abu Zur’ah Ar-Razi : ‫ ألن‬،‫(اذا رأيت الرجل ينتقص أحد من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فاعلم أنه زنديق‬ ‫ وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول‬،‫ والقرآن حق‬،‫الرسول صلى اهلل عليه وسلم حق‬ ‫ والجرح بهم‬،‫ وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة‬،‫اهلل صلى اهلل عليه وسلم‬ 13 )‫ وهم زنادقة‬،‫أولى‬ “Jika kamu lihat orang merendahkan salah seorang daripada sahabatsahabat Nabi SAW. kemudian zaman yang selepasnya dan seterusnya zaman yang selepasnya”. tentulah tiada tempat untuk memperkatakan mengenai “Adalatus Sahabah” yang ijmak Ahli Sunah mengenainya.

ialah al-Quran yang terpelihara dan tidak halal bagi sesiapa pun meninggalkannya”. ialah al-Quran yang ada di tangan umat Islam di sepanjang zaman. maka ia menjadi kafir dan terkeluar daripada agama Islam. Sesiapa yang beriktikad bahawa ia telah ditambah. atau sesuatu daripadanya atau mendustakan al-Quran atau sesuatu daripadanya atau mendustakan sesuatu hukum atau khabar yang diterangkan dengan jelas atau mensabitkan apa yang dinafi atau menafikan 14 15 ‫”التمهيد لما فى الموطاء من المعانى واألسانيد” االبن عبد البر‬ ‫البداية والنهاية‬ 106 | Hakikat Syiah . dikurangkan atau diubah dan diselewengkan. dan menjadi kafir dengan ijmak sekalian ulama”. Dan menentang baginda pada apa yang telah dihukum dan nas olehnya. Berkata Al-Qadi Ibad dalam “‫ ”الشفاء‬: ‫ أو كذب بشيئ مما صرح به فيه من حكم‬،‫ أو بشيئ منه‬،‫(اعلم أن من استخف بالقرآن أو كذب به‬ ‫ أو شك فى شيئ من ذلك فهو كافر‬،‫ أو نفى ما أثبته على علم منه بذلك‬،‫أو خبر أو أثبت ما نفاه‬ )‫عند اهل العلم باجماع‬ “Ketahuilah bahawa sesiapa yang mempersendakan al-Quran atau mashaf. Ibnu Abdul Al-Bir menyatakan: ‫(وأجمع العلماء أن ما فى مصحف عثمان وهو الذى بأيدى المسلمين اليوم فى أقطار األرض حيث‬ 15 )‫كانوا هو القرآن المحفوظ الذى ﻻ يجوز ألحد أن يتجاوزه‬ “Ulama Islam telah ijmak mengatakan bahawa apa yang ada di dalam mashaf Uthman iaitu yang ada di tangan umat Islam hari ini di mana sahaja mereka berada.‫(ومن ظن بالصحابة رضوان اهلل عليهم ذلك (كتمان الوصية لعلى بالخالفة) فقد نسبهم بأجمعهم‬ ‫إلى الفجور والتواطؤ على معاندة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ومضادته فى حكمه ونصه ومن‬ 14 )‫كفر باجماع األمة‬ ‫وصل من الناس إلى هذا المقام فقد خلع ربقة االسالم و‬ “Sesiapa yang mengatakan para sahabat melakukan demikian (menyembunyikan wasiat Rasulullah SAW melantik Saidina Ali sebagai khalifah) maka bermakna ia telah menuduh mereka seluruhnya sebagai fasik dan bersekongkol mengingkari Rasulullah SAW. Sesiapa daripada manusia yang sampai ke peringkat ini maka sesungguhnya ia telah menanggalkan ikatan Islam. PANDANGAN SYIAH TERHADAP AL-QURAN Ulama Islam telah ijmak mengatakan bahawa al-Quran yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasul-Nya SAW yang terpelihara dengan jaminan Allah Taala.

“Al-Quran” ini akan dizahirkan ketika kemunculannya yang ditunggu-tunggu itu. maka sesungguhnya ia menjadi kafir dan terkeluar daripada agama Islam.. Hadis-hadis Nabi SAW dan ijmak ulama Islam”. malah mutawatir adalah sahih yang menunjukkan dengan terang berlaku perubahan pada al-Quran. Ibnu Hazam menyatakan : ‫ أو زيد فيه حرف أو بدل‬،‫(من قال إن القرآن نقص من بعد موت النبى صلى اهلل عليه وسلم حرف‬ ‫ وسنن رسول اهلل صلى‬،‫منه حرف فهو كافر خارج عن دين اإلسالم؛ ألنه خالف كالم اهلل عزوجل‬ 16 )‫اهلل عليه وسلم وإجماع أهل االسالم‬ “Sesiapa yang berkata bahawa berlaku kekurangan satu huruf pada alQuran selepas kewafatan nabi Muhammad SAW atau ditambah padanya satu huruf atau ditukar satu huruf. Mereka mengatakan bahawa alQuran telah diseleweng dan diubah serta dikurangkan.kerana ia telah menyalahi firman Allah Azza Wa Jalla..... Selepas al-Hussin. Tetapi golongan Rafidhah yang telah menjadikan “Mukhalafah al-Ammah” (menyalahi Ahli Sunah) salah satu prinsip asasnya. Berikut ialah nukilan tulisan-tulisan ulama Syiah mengenai dakwaan berlaku penyelewengan pada al-Quran : “‫ ”األنوار النعمانية‬: ‫ بل المتواترة الدالة بصريحها على وقوع‬،‫(إن األصحاب قد أطبقوا على صحة األخبار المستفيضة‬ )‫التحريف فى القرآن‬ Nikmatullah Al-Jazairi (512 M) menyebut dalam “Sesungguhnya ulama Syiah sepakat mengatakan bahawa hadishadis yang diriwayat secara luas. maka ia menjadi kafir dengan ijmak para ulama”.”. Demikianlah akidah Ahli Sunah tentang al-Quran yang ada pada tangan umat Islam hari ini. Kemudian baginda menyerahkannya sebelum meninggal dunia kepada anaknya al-Hassan. seterusnya kepada imam-imam berikutnya sehinggalah sampai kepada Imam Dua Belas yang dikatakan ghaib dan membawa bersamanya al-Quran yang “hakiki”. 16 ‫اعتقاده‬ ‫الدرة فيما يجب‬ Hakikat Syiah | 107 ..apa yang disabit oleh al-Quran ataupun ia syak pada sesuatu daripada perkara tersebut. berpendapat sebaliknya. Baginda telah menzahirkan sekali sahaja untuk menjadi hujah ke atas para sahabat sebelum menyembunyikannya. Orang yang mengumpulkan al-Quran seperti yang diturunkan oleh Allah Taala hanyalah Saidina Ali Karramallahu Wajhah.

Antaranya ia menyebut : ‫ األخبار الواردة فى الموارد المخصوصة من القرآن الدالة على تغيير بعض‬:‫(الدليل الثانى عشر‬ ‫ حتى قال السيد نعمة اهلل‬،‫ وهى كثيرة جدا‬،‫الكلمات واآليات والسور بإحدى الصور المتقدمة‬ ،‫ وادعى استفا ضتها جماعة كالمفيد‬،‫ أن األخبار الدالة على ذلك تزيد على ألفى حديث‬:‫الجزائرى‬ ‫والمحقق الدماد والعالمة المجلسي وغيرهم وأعلم أن تلك األخبار منقولة من الكتب المعتبرة التى‬ )‫عليها معول أصحابنا فى اثبات األحكام الشرعية‬ “Dalil kedua belas: Hadis-hadis yang diriwayatkan yang menyebut tempattempat tertentu dalam al-Quran menunjukkan berlaku perubahan pada sesetengah kalimah. Dalam mukadimahnya. Al-Tabrasi mengemukakan dalil-dalil yang banyak bagi membuktikan dakwaannya. aku tuliskan untuk membuktikan berlaku perubahan pada al-Quran dan mendedahkan keburukan golongan yang melakukan kezaliman dan tindakan permusuhan”. Seorang ulama besar mereka Al-Husin bin Muhammad Taqiy An-Nuri At-Tabrasi mengarang kitab khusus bagi membuktikan berlaku perubahan pada al-Quran yang di beri judul: )‫(فصل الخطاب فى إثبات تحريف كتاب رب األرباب‬ “Kepastian kata dalam mensabitkan berlaku perubahan pada kitab “Rab Al-Arbab”.Abu Al-Hasan Asyarif dalam tafsirnya “‫ ”مراة األنوار‬menyebut : )‫(إن القول بتحريف القرآن من ضروريات مذهب الشيع‬ “Sesungguhnya pandangan bahawa berlaku perubahan pada al-Quran adalah merupakan antara pegangan yang asas dalam mazhab Syiah”. ayat dan surah dengan salah satu daripada bentukbentuk yang disebutkan terdahulu. 108 | Hakikat Syiah . Ketahuilah hadis-hadis tersebut diambil daripada kitab-kitab muktabar yang menjadi pegangan ulama kita dalam menetapkan hukum-hukum syarak”. Al-Muhaqaq Ad-Dimad’. Al-Alamah Al-Majlisi dan lain daripada mereka mendakwa hadis-hadis berkenaan diriwayat secara meluas. ia menyebut : )‫ وفضائح أهل الجور والعدوان‬،‫ عملته فى إثبات تحريف القرآن‬،‫ وسفرشريف‬،‫(هذا كتاب لطيف‬ “Ini adalah kitab yang sangat rapi pengolahannya. sebuah karangan yang mulia. dan ianya (hadis-hadis) sangat banyak hingga mendorong As-Sayidul Nikmatullah Al-Jazairi membuat kenyataan: Bahawa hadis-hadis yang menunjukkan berlaku perubahan pada alQuran melebihi dua ribu hadis dan sekumpulan ulama seperti Al-Mufid.

Mengenai cara mengumpul al-Quran. Hakikat Syiah | 109 .”.. tidak terdapat di dalamnya satu huruf pun daripada al-Quran kamu. lalu Abu Bakar dan mereka yang bersama-samanya bertindak mengumpul al-Quran.. Al-Kulaini membawa riwayat daripada Jaafar bin Muhammad katanya : )‫ وما يدريهم ما مصحف فاطمة (عليها السالم‬،)‫(وإن عندنا لمصحف فاطمة (عليها السالم‬ )‫ ما فيه من قرآنكم حرف واحد‬،‫مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثالث مرات واهلل‬ “Dan sesungguhnya di sisi kami ada mashaf Fatimah apakah yang mereka tahu tentang Mashaf Fatimah? Mashaf besarnya tiga kali ganda daripada al-Quran kamu ini.. Al-Tabrasi menyebut dalam kitabnya “‫ ”فصل الخطاب‬satu riwayat daripada Al-Mahdi katanya: ‫ وفعل صنما قريش ما فعال من غصب‬،‫(لما انتقل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من دار الفناء‬ ‫ جمع امير المؤمنين (عليه السالم) القرآن كله ووضعه فى ازار وأتى به إليهم وهم فى‬،‫الخالفة‬ ‫ هذا كتاب اهلل امرنى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن أعرضه عليكم لقيام‬:‫المسجد فقال لهم‬ ‫ لسنا محتاجينى الى قرآنك‬:‫الحجة عليكم يوم العرض فقال له عمر ـ فرعون هذه األمة ونمرودها ـ‬ )‫فجمع أبو بكر ومن معه القرآن‬ “Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia dan dua berhala Quraisy (Abu Bakar dan Umar) telah bertindak merampas jawatan khalifah. Baginda berkata kepada mereka : Ini kitab Allah.Tiada setiap yang mengumpul dan memeliharanya seperti yang diturunkan oleh Allah melainkan Ali dan imam-imam selepasnya”. Demi Allah.. Amirul Mukminin mengumpulkan semua al-Quran dan meletakkan dalam kain lalu membawanya kepada para sahabat ketika mereka berada di masjid. Al-Kulaini menyebut riwayat daripada Jaafar katanya: ‫ وما جمعه وحفظه كما نزله اهلل‬،‫(ما أدعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إﻻ كذب‬ )‫أﻻ على (ع) واألئمة من بعده (ع‬ “Mana orang mendakwa bahawa ia mengumpul al-Quran semuanya seperti yang diturunkan.”.. dakwaannya adalah dusta... Rasulullah SAW menyuruh aku kemukakan kepada kamu semua untuk menjadi hujah ke atas kamu di hari kiamat. Maka berkata Umar .Firaun umat ini dan Namrudnya:Kami tidak perlu kepada al-Quran kamu. Mengenai sifat al-Quran mereka.

Daripada apa yang dipaparkan di atas. Dan menggalakkan tindakan daripada pihak berkuasa. maka bagaimana pula umat Syiah berurusan dengan al-Quran yang ada pada hari ini? Persoalan ini diperjelaskan oleh An-Nuri At-Tabrasi dalam “Faslul Khitob”: “Sesungguhnya telah sah daripada imam kita bahawa mereka menyuruh membaca apa yang ada pada mashaf hari ini. Muhammad Reda Al-Muzafar menyebut dalam kitabnya “Usul Fiqh”: 110 | Hakikat Syiah . maka persoalan yang ingin dikemukakan di sini ialah: Adakah wujud sebarang ruang walau sebesar lubang jarum pun untuk pendekatan antara Ahli Sunah dan Syiah? PANDANGAN SYIAH TERHADAP AS-SUNAH As-Sunah adalah sumber utama yang kedua selepas al-Quran yang diijmak oleh ulama Islam wajib berpegang dengannya dalam menentukan hukum syarak. Di sisi Ahli Sunah. seterusnya mendedahkan dirinya kepada kebinasaan.Berikut ini diperturunkan contoh beberapa ayat yang menurut Al-Kulaini terdapat dalam al-Quran mereka (perkataan dalam kurungan adalah daripada tambahan mereka) : )٦١:‫‘‘ومن يطع اهلل ورسوله (فى وﻻية على واألئمة من بعده) فقد فاز فوزا عظيما’’ (األحذاب‬ )٢‫ـ‬١:‫‘‘سأل سائل بعذاب واقع للكافرين (بوﻻية على) ليس له دافع’’ (المعارج‬ ’’‫‘‘واهجرهم هجرا جميال وذرنى (يا محمد) والمكذبين (بوصيك) أولى النعمة ومهلهم قليال‬ )١٥‫ـ‬١١:‫(المزمل‬ Memandangkan pendirian mereka yang sedemikian. tanpa menambah dan mengurangkan sehingga muncul Imam Mahdi yang akan membaca kepada manusia mengikut apa yang diturunkan oleh Allah dan dikumpulkan oleh Amirul Mukminin. Kita dilarang membaca seperti yang diriwayatkan oleh hadis-hadis kerana jika seseorang membaca berlainan daripada apa yang ada dalam mashaf. Kenyataan ini mendedahkan bahawa hubungan umat Syiah dengan alQuran yang ada hari ini hanyalah bersifat sementara sahaja dan dilakukan atas dasar taqiyyah. Sunah bukan sahaja yang terbit daripada Rasulullah SAW. imamimam melarang kita daripada membaca seperti yang diriwayatkan”. dan takrir (perakuan). ia akan terdedah kepada bahaya daripada mereka yang berlainan akidah. Oleh itu. tetapi juga daripada imam-imam mereka yang maksum. Tetapi di sisi Syiah. perkataan. ia bermaksud : Apa yang diriwayatkan daripada Rasulullah SAW yang terdiri daripada perbuatan.

Telah dijelaskan sebelum ini makna “mukmin” di sisi Syiah ialah seorang yang berpegang dengan akidah Imamiyah Isna Ashariyah. “aqal” (berakal). Khomeini dalam bukunya “Al-Hukumah Al-Islamiyah” telah menyebut hadis ini ketika berhujah menegakkan teori “Wilayatul Faqih” iaitu orang yang layak memerintah umat manusia dalam masa keghaiban imam ialah para ulama Fiqah daripada kalangan Syiah. Hussin bin Abdul Somad al-Amili menyebut dalam “‫”وصول األخيار الى أصول األخبار‬: )‫(فصحاح العامة كلها وجميع ما يروونه غير صحيح‬ “Maka hadis-hadis sahih di sisi Ahli Sunah semuanya dan hadis yang mereka riwayatkan adalah tidak sahih”. “adalah” (adil) dan “dhabtu” (cermat/teliti). Perbuatan dan juga perakuannya. “bulugh” (baligh). Manakala telah sabit di sisi mereka bahawa setiap Imam maksum daripada Ahli Bait perkataannya sama dengan perkataan nabi daripada segi ayatnya menjadi hujah ke atas sekalian hamba dan wajib diikuti. Mengenai syarat bagi seseorang “rhawi” (perawi hadis) untuk dapat diterima hadisnya. maka hendaklah dirujukkan kepada orang yang meriwayatkan perkataan kami. Maka mereka memperluas Istilah Sunah kepada takrif yang meliputi perkataan setiap Imam maksum. Bagi mereka tiada perbezaan sama ada imam-imam tersebut masih di peringkat umur kanak-kanak ataupun dewasa. Maka natijah yang pasti daripada syarat ini ialah hadis-hadis yang menjadi pegangan Ahli Sunah tidak ada nilai di sisi Syiah. Imam ini dikatakan ghaib ketika umurnya sekitar empat atau lima tahun. Di halaman 77. Oleh yang demikian mereka menerima apa yang di panggil hadis “At-Tauqi’at” iaitu jawapan bertulis yang dikatakan datang daripada imam kedua belas masa “Ghaibah Soghra”.‫(اما فقهاء اإلمامية بالخصوص ـ فلما ثبت لديهم أن المعصوم من آل البيت يجرى قوله مجرى قول‬ ‫ في كونه حجة على العباد واجب اﻻتباع فقد توسعوا اصطالح السنة الى ما يشمل قول واحد‬،‫النبى‬ )‫ قول المعصوم أو فعله أو تقريره‬:‫ فكانت السنة باصطالحهم‬،‫من الموصومين أو فعله أو تقريره‬ “Adapun ulama Fiqah Imamiyah secara khusus. perbuatan atau perakuannya”. Hakikat Syiah | 111 . mereka menambahkan syarat “al-iman” selain daripada “islam”. Khomeini telah menyebut tentang hadis “taukiq” yang dikatakan daripada imam kedua belas yang berbunyi : “Adapun hukum mengenai peristiwa-peristiwa yang berlaku. maka Istilah Sunah di sisi mereka ialah perkataan Imam maksum. kerana mereka adalah hujah aku ke atas kamu dan aku adalah hujah Allah”.

Berasaskan fakta-fakta yang disebutkan di atas. Al.a. maka persoalan yang mungkin boleh dikemukakan di sini ialah: Adakah di sana “lampu ajaib” yang boleh membantu mendekatkan antara Ahli Sunah dan Syiah? PENDIRIAN SYIAH TERHADAP AHLI SUNAH DAN TAQIYYAH Jika sekiranya para sahabat dianggap tidak mukmin dan telah menjadi kafir kerana tidak beriman dengan Imamah Syiah. Seorang ahli hadis mereka yang terkemuka Yusuf Al-Bahrani dalam “al-Hadaiku Nadhirah” : )‫ وهو المؤيد بالروايات اإلمامية‬،‫(والمشهور فىكالم أصحابنا المتقدمين هو الحكم بكفرهم ونجاستهم‬ “Dan yang masyhur daripada pendapat ulama Syiah yang terdahulu ialah menghukum Ahli Sunah sebagai kafir. malah jelas daripada hadis-hadis yang masyhur dan banyak menunjukkan orang yang menyalahi Syiah adalah kafir. syirik serta halal harta dan darahnya”. maka nasib pengikutpengikut Ahli Sunah tidak perlu diperbahaskan lagi kerana tiada siapa di kalangan Ahli Sunah yang beranggapan mereka lebih baik daripada sahabat atau mendekati martabat sahabat r.Doktor Muhamad Tijani As-Samawi dalam “‫ ”فسألوا أهل الذكر‬menyatakan bahawa kitab hadis Bukhari dan kitab-kitab hadis yang lain (yang menjadi pegangan Ahli Sunah) tidak mempunyai nilai di sisi Syiah. maka kedua-dua golongan ini adalah najis”. Pendapat inilah yang disokong oleh hadis-hadis yang diriwayat oleh ahliahli hadis daripada kalangan Imamiyah”. Mereka malah pergi lebih jauh lagi dengan menghukum orang-orang Islam yang bukan Syiah sebagai najis serta harus dibunuh dan diambil harta mereka dan tidak sah sembahyang berimamkan pengikut Ahli Sunah. Memusuhi Ahli Bait.Khomeini dalam “ ‫ ” زبدة األحكام‬menyatakan : )‫(وأما النواصب والخوارج لعنهم اهلل تعالى فهما نجسان‬ “Adapun Ahli Sunah dan Khawarij laknat Allah ke atas mereka. Namun bagi Syiah itu tidak mencukupi untuk melepaskan kebencian dan dendam kesumat mereka terhadap Ahli Sunah. Yusuf Al-Bahrani dalam kitabnya yang di sebut sebelum ini menyatakan: ‫كه‬ ‫(وهو الحق الظاهر بل الصريح من األخبار الستفاضتها ونكاثرها بكفر المخالف ونصبه وشر‬ )‫وحل ما له ودمه‬ “ Ia adalah yang benar lagi zahir. memusuhi Ahli Bait dan najis. 112 | Hakikat Syiah .

Alhar Al-Amili dalam “ ‫ “ وسائل الشيعة‬menyebut bahawa Al-Fadhl bin Yasar bertanya kepada Abu Jaafar mengenai hukum menikahi Ahli Sunah dan sembahyang berimamkan mereka. Secara sepintas lalu ia tidak lebih daripada hukum rukhsah dalam Qawaid Fiqhiyyah yang termasuk di bawah kaedah “”‫الضرورة تبيح المحظورات‬ (Keadaan darurat mengharuskan perkara yang dilarang). Adalah jelas penyertaan Syiah dalam upacara ibadat bersama Ahli Sunah dilakukan atas dasar taqiyyah. Oleh itu disunatkan atas alasan taqiyyah menghadiri solat berjemaah dengan mereka berkaitan akidah dan berdiri bersamanya di baris hadapan”. Berikut ini ialah nas-nas yang dipetik daripada kitab-kitab mereka : Ibnu Babawaih Al-Qummi menyebut dalam “‫ ”االعتقادات‬: )‫كها بمنزلة من ترك الصالة‬ ‫(اعتقادنا فى التقية أنها واجبة ـ من تر‬ “Kita beriktikad bahawa taqiyyah adalah wajib seperti solat. sesiapa yang meninggalkannya seperti meninggalkan solat”. Ibnu Babawaih Al-Qummi dalam “ kitab solat : ‫ “ من ال يخصره الفقيه‬menyebut dalam ‫ فإنه يستحب لها‬،‫(باب عدم جواز الصالة خلف المخالف فى االعتفادات الصحيحة إﻻ للتقيه‬ )‫حصور جماعاتهم والقيام معهم فى الصف األول‬ “Bab pada menyatakan hukum tidak harus sembahyang berimamkan orang yang berlainan dalam akidah yang sahih melainkan atas dasar taqiyyah. Abu Jaafar menjawab: (‫ )ال تناكحه وال تصل خلفه‬: “Jangan kamu menikahi dan sembahyang berimamkannya”. Namun berdasarkan riwayat-riwayat yang terdapat dalam kitab-kitab hadis seperti Al-Kafi dan di perakukan oleh ulama mereka. Apakah dia “taqiyyah” dan kedudukannya dalam mazhab Syiah? Seorang ulama mereka zaman ini Muhamad Jawad Maghniyah dalam ” ‫ “ الشيعة فى الميزان‬menyatakan : )‫(التقية أن تقول أو نفعل غير ما تعتقد لتدفع الضرر عن نفسك أو مالك أو لتحتفظ بكرامتك‬ “Taqiyyah ialah engkau mengatakan atau melakukan lain daripada apa yang kamu iktikad untuk menolak mudarat daripada diri atau hartamu atau untuk menjaga kemuliaanmu”. Taqiyyah adalah satu rukun agama yang penting seperti solat atau lebih besar lagi. Antaranya : Hakikat Syiah | 113 . Kitab Al-Kafi menyebut beberapa riwayat yang kesemuanya dikatakan daripada Imam Jaafar AsSodiq.

Sesiapa yang meninggalkannya sebelum muncul imam.)‫(إن تسعة اعشارا الدين فى التقية‬ “Sembilan persepuluh daripada agama adalah taqiyyah” )‫(التقية من دينى ودين آبائى وﻻ إيمان لمن ﻻ تقية له‬ “Taqiyyah bahagian dari agamaku dan agama bapa-bapaku. muhaddithin. Dan mereka menekankan supaya hubungan orangorang Syiah dengan Ahli Sunah berasaskan kepada taqiyyah. Al-Qummi dalam “‫”االعتقادات‬ menyatakan bahawa : “Taqiyyah adalah wajib dan tidak harus ditinggalkan hingga muncul imam. tujuan dan pelaksanaannya amat berbeza. Al-Har Al-Amili dalam “ ‫ “ وسائل الشيعة‬mengkhususkan satu bab menjelaskan perkara ini : )‫(باب وجوب عشرة العامة بالتقية‬ “Bab pada menyatakan wajib bergaul dengan Ahli Sunah dengan mengamalkan taqiyyah”. Kesan daripada akidah ini ialah bahawa Umat Islam seluruhnya bermula daripada para sahabat. Berasaskan nas-nas yang banyak. Namun kitab-kitab Syiah yang dikarang untuk tujuan ”‫ ر“ تقريب‬atau diayah. sikap berhati-hati. dan tiada iman bagi sesiapa yang tidak mengamalkan taqiyyah”. tabi’in. Kenyataan ini membawa kita kepada suatu pengertian bahawa : Berurusan dengan golongan bidaah tidak boleh didasarkan kepada sikap baik sangka atau‫ب“حسن الظن”ن‬sematamata. Dan ia menyalahi perintah Allah. rasulNya dan imam-imam”. Orang Ahli Sunah yang baik hati. apabila membacanya akan terpedaya lantas mengatakan : Kalau begini maknanya. maka keluar ia daripada agama Allah Taala dan daripada agama Imamiyah. mufassirin. serta semuanya yang berpegang dengan akidah Ahli Sunah dianggap sesat dan 114 | Hakikat Syiah . serta keghairahan dan semangat yang tinggi untuk memelihara kemurnian akidah dan melindungi orang ramai daripada terjerumus ke lembah ajaran sesat dan bidaah. Begitulah besarnya kedudukan taqiyyah dalam akidah Imamiyah yang di anggap sebagai salah satu rukun agama yang asas hingga menyebabkan seseorang itu terkeluar dari Islam jika tidak mengamalkannya. fuqaha’. Demikianlah kisah-kisah serta fakta-fakta di sebalik akidah “ ‫“امامة‬ serta drama keghaiban imam yang dianggap oleh Syiah sebagai Rukun Islam paling utama dan dijadikan garis pemisah antara Islam dan kufur serta penentu untuk sah dan diterima segala ibadat. dalam mazhab Ahli Sunah pun ada taqiyyah. ulama mujtahidin. ketelitian. Sebaliknya ia memerlukan keilmuan. Sedangkan hakikat. hakikat ini disembunyikan.

..... sedangkan hakikat sebenar yang ada dalam diri mereka ialah kebencian kepada Arab dan pemerintahan mereka. dalam “‫ ”فجر اإلسالم‬yang mungkin dapat memberi gambaran tentang latar belakang pembentukan mazhab Syiah dan ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya : Bagi mengakhiri tulisan ini. saya ingin memetik tulisan Ahmad Amin ‫(والحق أن التشيع كان مأوى يلجاء إليه كل من أراد هدم اإلسالم لعداوة أو حقد ومن كان يريد‬ ‫إدخال تعاليم آبائه من يهودية ونصرانية وزردشتية وهندية كل هؤالء كانوا يتخذون حب أهل البيت‬ ‫ فاليهودية ظهرت فى التشيع بالقول بالرجعة فقال‬:‫ستارا يضعون وراءه كل ما شاءت أهواءهم‬ ‫ إن النار محرمة على الشيعى إﻻ قليال كما قال اليهود والنصرانية ظهرت فى التشيع فى‬:‫الشيعة‬ ‫ ان نسبة اإلمام الى اهلل كنسبة المسيح اليه وتستر بعض الفرس بالتشيع وحاربوا الدولة‬:‫قول بعضهم‬ )‫األموية وما فى نفوسهم إﻻ الكره للعرب ودولتهم‬ “Pada hakikatnya Syiah telah menjadi tempat berlindung bagi setiap mereka yang ingin meruntuhkan Islam kerana permusuhan atau dengki dan mereka yang ingin memasukkan ajaran nenek moyang mereka seperti Yahudi. khurafat dan sesat ini perlu didiamkan atas nama ‘pendekatan’..terkeluar daripada Islam serta berhak kekal dalam neraka.” ‫واهلل ولى التوفيق وهو أعلم بالمهتدين‬ Hakikat Syiah | 115 . Persoalannnya: Adakah kepercayaan bidaah. melalui penyebaran akidah khurafat ini di kalangan Ahli Sunah Wal Jamaah yang merupakan satu-satunya kumpulan yang diperakui oleh Rasulullah SAW sebagai “‫? ”الفرقة الناجية‬... Nasrani.. Syiah berkata bahawa neraka diharamkan ke atas orang-orang Syiah kecuali bilangan yang kecil sahaja seperti apa yang dikatakan oleh Yahudi. sebahagian anasir Parsi berselindung di sebalik penganut Syiah untuk memerangi kerajaan Umawiyah.. dan Kristian lahir dalam ajaran Syiah melalui pandangan sesetengah puak bahawa kedudukan imam Syiah nisbah kepada Allah Taala sama dengan kedudukan al-Masih nisbah kepadanya. ‘menghadapi musuh bersama’. Ajaran Yahudi misalnya muncul dalam Syiah melalui akidah arRaj’ah.. Semua mereka menjadikan kasih pada Ahli Bait sebagai tabir untuk menutup keinginan mereka yang sebenar. ‘menentang Amerika’ dan sebagainya.. Zoroaster dan Hindu. Apakah ada musuh yang lebih besar daripada mereka yang berusaha merosakkan akidah umat Islam dan menghancurkan perpaduannya.

116 | Hakikat Syiah .

Abdul Razak Abdul Rahman As-Saadi .PERPADUAN DI ANTARA MAZHAB SUATU FANTASI ATAU IANYA BOLEH DICAPAI? Bekas Pensyarah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) Prof. Dr.

.

selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW penghimpun yang terdahulu dan yang kemudian juga ke atas keluarganya yang dimuliakan.” Di dalam Islam juga terdapat jalan-jalan untuk memadamkan api fitnah dan pergaduhan. dan dalam perpecahan itulah pula rahsia kekalahan dan kemundurannya. ‫ت‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫الل‬ ‫ل‬ ‫ب‬ ِ ِ ِ ِ َ‫ه‬ ِ ّ َ‫م‬ ُ َ ‫و‬ َ َّ َ َ َ َ “Kemudian jika kamu berbantah-bantah (berselisihan) dalam sesuatu perkara maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada (Kitab) Allah (al-Quran) dan (Sunah) Rasul-Nya. dan Allah Tuhan kamu. itulah rahsia kemenangan.” Ia menegah umat Islam daripada berpecah dan berbalah. Al-Quran meletakkan umat Islam di bawah tajuk ( [al-Anbiyaa’: 92] bermaksud “ Sesungguhnya Agama Islam inilah agama kamu. agama yang satu asas pokoknya. Firman Allah Taala: ْ ْ ْ ‫عت ْ ف‬ [an-Nisa’: 59] . para sahabat yang ikhlas serta kepada mereka yang menjadi pengikut mereka sehingga hari kemudian. Sesungguhnya umat Islam adalah umat yang satu dalam kesatuan. firman Allah Taala: ْ ْ ‫اعتصموا بح‬ ً ‫جي‬ ‫فرقُوا‬ .‫بسم اهلل الرحمن الرحيم‬ Segala puji bagi Allah yang menegakkan yang hak dan membatalkan yang batil.” Dalam Islam ada undang-undang dan hala tuju yang jelas mengatur kaedah-kaedah perpaduan dan menolak perbalahan serta mempunyai rawatan yang berguna dalam menyelesaikan perselisihan dan perbalahan. Firman Allah Taala: ْ ْ ً ‫م أم‬ ً ‫حد‬ ‫دون‬ ‫نا‬ ‫ة وأ‬ ‫ة وا‬ ُ ْ‫ك‬ ِ ِ‫ذ‬ ِ ‫ه‬ َ ِ ) ُ ُ ُ ُ ‫كم فَاعب‬ ُ‫ب‬ َّ ‫إ‬ َ ّ‫ر‬ َ َّ ُ ‫ه أ‬ َ ‫ن‬ ّ َ ُ ‫مت‬ َ َ َ [Ali Imran : 103] “Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah (Agama Islam) dan janganlah kamu berpecah belah. maka sembahlah kamu akan Daku. maka ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ‫تإ‬ ْ ‫ٱقتتلوا فأ‬ ْ ‫صلحوا ب‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫اه‬ ‫د‬ ‫ح‬ ‫غ‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫إ‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ني‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ؤ‬ ‫ٱل‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ان‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫ٓائ‬ ‫ط‬ ‫ن‬ ‫إ‬ ِ َ ِ‫و‬ َ‫م ِ ِ َ َ َ ُ َ َ ِ ُ َ هَ ُ َ َ ِ َ َ ِ َ ُ َ َ ى‬ ِ ِ ُ َ ََ ْ َ ْ ‫يء إل ٓأ‬ ْ ٓ ٰ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ى‬ [al-Hujurat : 9]. ‫ول‬ ‫اللِ والر‬ ‫ش‬ ‫از‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫فإ‬ ‫ل‬ ‫إ‬ ‫وه‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ف‬ ‫ء‬ ٍ َ‫ى‬ ِ ِ ‫س‬ ِ‫ي‬ َ‫ه‬ ُ َّ َ ّ ُ ُ ّ ُ َ َ‫َ ِ َ َ َ مُ ي‬ “ Dan jika dua puak dari orang-orang yang beriman berperang. ِ‫الل‬ ‫األُخرى فقاتلوا التي تبغي‬ َ‫ت َ ِ َ ِ ىَ َ ِ ّ ه‬ َّ ‫ح‬ َ ِ َ ِ َّ ُ ِ َ َ َ Hakikat Syiah | 119 .

jika salah satunya berlaku zalim terhadap yang lain. Tiada terdapat nas padanya sama ada dalam masalah furu’ atau usul (dasar). sama ada pada iktikad. sunah mahupun yang telah diijmakkan oleh umat. Telah muncul dalam lipatan sejarah Islam kumpulan-kumpulan dan mazhab-mazhab yang bernaung kepada Islam. Ini jelas menunjukkan toleransi Islam dan kelembutannya yang mana ianya sesuai pada setiap masa dan tempat. ‫فظُون‬ ِ ‫ل لَحا‬ َ‫نَا ه‬ ِّ ‫نَا نحن نزلنا ا‬ ِ ‫ذلكر و‬ ِ ّ‫إ‬ ّ‫إ‬ “Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan al-Quran dan Kamilah yang memelihara dan menjaganya. Ketika itu mujtahid berkenaan akan mendapat dua ganjaran sekiranya ijtihadnya tadi betul dan satu ganjaran sekiranya ijtihadnya itu tersalah. Firman Allah Taala: َ َ ُ َ َ ْ َ َّ َ ُ ْ ْ َ 120 | Hakikat Syiah . Tetapi Allah SWT menjamin memelihara kitabNya dan juga agamaNya.” Allah SWT telah memudahkan bagi umat Islam yang memperbaharui urusan agama mereka dengan memperkukuhkan akidah mereka.damaikanlah di antara keduanya. Dipuji sekiranya perselisihan itu terhasil daripada satu ijtihad yang sahih. mengakui mereka adalah Islam akan tetapi pada hakikatnya mereka menentang Islam dari semua sudut sama ada percakapan mereka. Allah juga turut mempertahankan kesucian apa yang telah ditetapkan di dalam al-Quran. Firman Allah Taala: [al-Hijr : 9]. Apa sahaja yang diseru mereka ini atas nama Islam atau mendakwa bahawa mereka adalah pelindung Islam sebenarnya mereka ini adalah pendusta. Allah telah membimbing mereka kepada kesahihan akidah dan memperlihatkan kepada mereka kerosakan ahli-ahli bidaah. munafik dan balasannya neraka yang paling bawah. Adapun perselisihan yang dikeji itu ialah perselisihan yang bertentangan dengan ketulusan al-Quran dan al-sunah serta menjauhkan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan. perbuatan mahupun iktikad mereka. maka lawanlah puak yang zalim itu sehingga ia kembali mematuhi perintah Allah. perbuatan mahupun percakapan. mencukupi syarat-syarat yang ditetapkan di dalam kitab Allah dan sunah rasul-Nya. Kumpulan dan mazhab ini ada yang telah lenyap dan ada juga yang masih kekal hingga ke hari ini di samping ada pula kumpulan dan mazhab baru yang muncul. Ini disebabkan beliau telah bersungguh-sungguh untuk mendapatkan hukum syarie bagi permasalahan furu’ yang tiada nas padanya.” Perselisihan di dalam Islam itu ada yang dipuji dan yang dikeji.

Ada juga sebahagian mereka itu yang menipu berselindung di sebalik seruan tersebut bertujuan ingin mengheret pihak yang benar kepada kesalahan akidah dan kepada amalan-amalan yang ditegah. ada sebahagian daripada mereka yang benar-benar ikhlas. ْ ْ ْ‫ْ ير‬ ْ ٌ ْ ْ‫ه‬ ْ‫ْ ر‬ ْ ْ ْ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ي‬ ‫و‬ ‫وف‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫ال‬ ‫ب‬ ‫ون‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫و‬ ‫خ‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫إ‬ ‫ون‬ ‫ع‬ ‫د‬ ‫ي‬ ‫ة‬ ‫م‬ ‫أ‬ ‫م‬ ‫ك‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ك‬ ‫ت‬ ِ ُ َ ‫ول‬ ِ َ َ َ َ َ ِ ُ َ ِ َ ُ ُ َ َ ِ َ َ‫ُ ُ ّ َ َ ُ َ ِ ى‬ ْ ْ ْ َْ ‫المنكر‬ [Ali Imran : 104]. Selain daripada itu pendapat setiap pihak hendaklah daripada sumber yang diperakui oleh pihak tersebut bagi mengelakkan berlakunya ketidakadilan terhadap mana-mana pihak. Setiap kajian ilmiah yang adil. Dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya. Sebelum saya memulakan kajian ini terlebih dahulu saya ingin menjelaskan perkara yang berikut: 1. iaitu kedua-duanya mesti bersatu bukannya berpecah. bersungguh-sungguh untuk menghindarkan perselisihan serta membersihkan apa yang bersangkut paut dengan kedua-dua mazhab daripada perkara yang boleh memisahkan. tidak mendekatkan. Sesungguhnya di sana terdapat seruan dan percubaan-percubaan yang mengajak kepada perkara tersebut dengan suatu hala tuju yang jelas serta sebab-sebab yang boleh diterima oleh kedua-dua pihak. jauh daripada sentimen-sentimen kemazhaban fahaman khas. serta melarang daripada segala yang salah (buruk dan keji). menghubungkan bukannya memutuskan. hendaklah tidak mengikut sentimen dan hala tuju seseorang individu bahkan tajuk hendaklah dikaji mengikut asas-asas ilmiah yang betul berpandukan kepada dalil-dalil dan sumber rujukan yang asal. tidak menghimpunkan dan dari yang menjauhkan. Di sini saya akan mengemukakan isu secara ringkas berkaitan mempererat hubungan di antara Ahli Sunah dan Syiah sehinggalah nampak jelasnya kebenaran dan mengenal jalan yang lurus.” Pada topik ini kita akan berbincang berkenaan perkara yang mengerat hubungan dan perpaduan di antara Ahli Sunah dan Syiah. Sesungguhnya setiap maklumat berkaitan Ahli Sunah mahupun Syiah telah diambil daripada sumber-sumber yang muktamad dan diperakui di kalangan kedua-dua pihak tersebut.‫لحون‬ ُ‫ك م‬ ِ َ‫وأُول‬ َ ‫ئ‬ ُ ِ ‫مف‬ ُ ‫ه ُال‬ َ َِ ُ Hakikat Syiah | 121 . Ianya bagi membolehkan kajian yang dibuat lebih terperinci.“Dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru (berdakwah) kepada kebajikan (mengembangkan Islam) dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik. Tetapi apa yang terselindung di sebalik seruan ini.

Di samping itu juga. pendapat-pendapat dan kefalsafahan yang mana tiada hubungannya dengan prinsip-prinsip akidah atau tiada perselisihan langsung sebenarnya. Kehidupan bermasyarakat berlainan dengan hala tuju akidah kerana manusia adalah bersaudara dalam erti kata kemanusiaan. Apa sahaja yang berlaku sama ada erat atau renggangnya hubungan berpunca daripada perkara ideologi dan juga akidah bukannya di sebabkan dasar hubungan sosial.2. Semua ini tidaklah bermakna persamaan dari sudut akidah dan metode. akidah dan juga tidak memahami tentang pemikiran kajian ini. salah sangka mahupun tuduh menuduh kerana memutuskan hubungan sesama Islam adalah 122 | Hakikat Syiah . Sesungguhnya ideologi kajian ini ditujukan kepada pemikir-pemikir dan kedua-dua ulama daripada kedua-dua pihak kerana mereka adalah dipertanggungjawabkan untuk memimpin dan membimbing yang lain. Perselisihan cuma di dalam permasalahan fiqh. Adapun konflik yang berlaku adalah hasil daripada sangkaan semata-mata disebabkan kedua-dua pihak telah hidup dalam keadaan berasingan dalam tempoh yang agak panjang. walaupun begitu. mereka tidak mendalami ideologiideologi mazhab. putus hubungan . Saya saling menziarahi mereka. bertukar-tukar pendapat seperti mana juga hubungan saya dengan ulama-ulama Ahli Sunah dan orang awamnya. Di sini saya ingin mengemukakan soalan yang jelas tujuannya: Adakah di sana ada perselisihan di antara Ahli Sunah dan Syiah? Bagi soalan ini ada dua jawapan yang berbeza: Jawapan Yang Pertama: (Oleh Kebanyakan Orang Dari Kedua Pihak Ini) Tiada perselisihan di antara Ahli Sunah dan Syiah di dalam perkara dasar (usul) iman ataupun rukun Islam ataupun perkara-perkara yang perlu diketahui di dalam agama. Adapun sifat saya sebagai seorang pengkaji saya mempunyai hubungan yang baik dengan ulama-ulama Syiah dan orang awamnya. saya adalah keturunan ahlu al-bait nabi yang suci daripada zuriat Hasan Al-Mujtaba bin Ali Al-Murtada keturunan Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah. Manakala orang-orang awam yang menganuti mazhab-mazhab ini. 3. Kumpulan ini berpendapat bahawa perpaduan boleh dicapai dan perselisihan atau khilaf dalam masalah furu’ tidaklah membawa kepada perbalahan. perselisihan agama ataupun mazhab tidaklah merosakkan persahabatan dan tidak juga mencetuskan permusuhan. hubungan sosial dan kekeluargaan tetap ada di kalangan orang-orang awam bagi kedua-dua mazhab ini.

Syeikh Muhammad Bahjah Al-Baithar. Ahmad Rini Dahlan ”‫ “كيفية الرد على الروافض‬dan Majalah ”‫“العرفان الشيعة‬. Sulaiman Dunya.32. Jawapan Yang Kedua : (Kumpulan Yang Lain di Kalangan Ahli Sunah dan Syiah) Terdapat perselisihan di antara kedua-dua pihak. Berdasarkan apa yang terdahulu. cet. ini menjadikan jalan-jalan untuk mempererat dan memperpadu tertutup. 2. m. Tiada lagi jalan penyelesaian. 1386H. Ini kerana setiap pihak giat berdakwah untuk mazhab mereka.satu penyakit yang memburukkan umat Islam.s 106-108 dan Muhammad Bahjah Al-Baithar ” ‫“اإلسالم والصحابة الكرام بني السنة والشيعة‬m. 93. Syeikh Muhammad Al-Khalisi di Iraq. jld. hukum dan sumber yang diperolehi. hukum-hukum prinsip asas agama tanpa terheret di belakang seruan Syiah yang dilengkapi dengan kemewahan. Lihat Fatwa Syeikh Mahmud Syaltut ( ‫ رسالة اإلسالم‬.‫ )جواز التعبد مبذهب الشيعة اإلمامية‬Bil.al-Emiriyah. Manakala Ahli Sunah. jurang pemisah amatlah besar pada sudut akidah. Dr. Muhammad Taqi Al-Qummi dalam mukadimah kitab ”‫ “بني السنة والشيعة‬tulisan Dr.s 104.‫ محمد آل كاشف الغطا‬. sesungguhnya kita pada hari ini perlu meneliti semula pandangan-pandangan ini kerana seruan ke arah mempererat lagi hubungan terus diperbaharui pada masa kini yang mana ianya telah dilakukan oleh orang persendirian mahupun badan atau pertubuhan-pertubuhan tertentu. 3 Lihat Ibnu Taimiyah. Jadi setiap pihak dengan mazhab mereka sendiri dan di sana ada kehidupan serta kerjasama dalam urusan harian sepertimana negara-negara lain yang berlainan agama dapat menjalankan kerjasama. Majalah Menara. m. Manhaj al-Sunah jld. mereka bersungguh-sungguh memelihara jamaah mereka mempertahankan akidah. ”‫“مسألة التقريب بني أهل السنة والشيعة‬ 2 Al-Kauthari ”‫ “مقاالت‬m. Syeikh Rasyid Redha 2 dan yang terdahulu daripada mereka iaitu Syeikh Al-Islam Ibnu Taimiyah dan lain-lain3. Syiah bersungguh-sungguh dalam berdakwah untuk mazhab mereka di kawasan yang mempunyai kepadatan penduduk dari kalangan Ahli Sunah sama ada di negara Islam atau sebaliknya.s 116. setiap pihak berpegang dengan pegangan mereka sendiri. tiada faedah dalam menganjurkan seminar-seminar dan rundinganrundingan. jld. 1 Hakikat Syiah | 123 .s 128. Ini adalah pandangan sebahagian besar kedua-dua belah pihak seperti Syeikh Muhammad Zahid Al-Kausari. 1 m. Nasir bin Abdullah bin Ali Al-Qafari. ulama Syam.s 72. Umat Islam tidak mendapat sebarang apa pun melainkan kegagalan dan kelemahan1. Muhammad Jawad Mughniyah dalam mukadimah kitab ”‫ – “الدعوة اإلسالمية إلى وحدة أهل السنة واإلمامية‬tulisan alKhanizi. Dengan meninggalkan segala perdebatan atau dialog adalah merupakan jalan yang terbaik untuk memadamkan api fitnah.

Dr.Sumber rujukan asal yang menjadi pegangan dan sandaran kepada Ahli Sunah dan Syiah serta sejauh mana kemungkinan mereka boleh berundur daripada pegangan tersebut demi mencapai perpaduan. m. 124 | Hakikat Syiah . Nasrani. aktiviti-aktiviti dan kewangan.s 186.Pertubuhan yang menyeru kepada perpaduan : jenis pertubuhan.Rumusan dan penyelesaian. Sudah menjadi lumrah di sana ada badan atau pihak yang ikhlas lagi tulus berperanan sebagai peng'islah' perkara-perkara yang fasad di kalangan orang-orang muslim dari sudut hubungan-hubungan mereka tidak meliputi sudut akidah dan agama. para sahabat mereka semuanya bersatu serta menolak apa sahaja pendekatan yang membandingkan antara baik dan buruk juga perbandingan di antara yang hak dan yang batil.Stuktur kajian ini memerlukan kepada empat perkara berikut : 1. Irfan Abdul Majid. ”‫ “ نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها‬m. Maka mereka telah menemui hasil daripada percubaan ini apa yang dikenali dengan al-dawair al-funusiyyah 4 yang cenderung kepada penyatuan dan percantuman. PERKARA YANG PERTAMA : PERTUBUHAN YANG MENYERU KEPADA PERPADUAN DI ANTARA AHLI SUNAH DAN SYIAH Di antara sebahagian misi-misi Islam ialah terdirinya masyarakat Islam yang bersatu. Dr. Nasir Al-Qafari berkata “percubaan untuk menyatukan kedua pihak ini adalah satu permasalahan yang telah lama dan saya tidak tahu sesiapapun mengambil berat untuk merekodkan realitinya mana 4 5 Lihat al-Nasyar ”‫ “نشأة الفكر الفلسفي‬jld. 2. 4. Kemudian ianya berkembang di tangan kumpulan al-Batiniyyah dari pecahan al-Ismailiyyah dan juga jamaah Ikhwan al-Safa wa al-Qaramitah5.s 80. dorongan.Perkara-perkara utama yang diperselisihkan dan sejauh kemungkinan menghilangkannya untuk mencapai perpaduan. Irfan Abdul Majid Rahimahullah berpendapat bahawa dakwah atau seruan kepada penyatuan akidah adalah berbalik pada usul yang dicetuskan oleh kumpulan-kumpulan pelampau Syiah yang mana mereka ini cuba menggabungkan akidah Islam dengan pemikiran-pemikiran yang diambil daripada agama-agama dan falsafah yang lain seperti Yahudi. Dr.1. Majusi dan falsafah Yunani. 3. Beginilah keadaan kehidupan pada keluarga nabi.

dan tidak juga untuk mengkajinya kerana permasalahan ini banyak pecahannya dalam buku Tawarikh”6. Di sini akan dipaparkan sebahagian badan pertubuhan pada masa dahulu mahupun kini yang berusaha mencuba mempererat hubungan antara Ahli Sunah dan Syiah. PERTUBUHAN UNTUK MISI PERPADUAN PADA ZAMAN DAHULU: 1. Syeikh Al-Tusi Meninggal pada tahun 460H yang digelar oleh Syiah dengan Syeikh AlTha’ifah, pengarang dua kitab hadis dari kitab-kitab utama Syiah yang empat. Berkata Syeikh Muhammad Abu Zuhrah “ Al-Tusi adalah orang yang pertama cuba untuk menyatukan ideologi dan psikologi di antara Syiah Dua Belas dan orang muslimin”7. 2. Al-Tabrasi Meninggal pada tahun 548H. Beliau adalah salah seorang Syeikh Syiah yang digelar dengan Amin al-Islam. Beliau adalah pengarang kitab Tafsir Majmu’ al- Bayan fi Tafsir al-Quran. Dr. Mahmud Basyuni Faudah mengatakan bahawa seruan untuk mempererat ini sebenarnya telah lama wujud sehingga kurun yang ke-6H iaitu pada zaman Al-Tabrasi. Beliau berpendapat bahawa Al-Tabrasi adalah orang yang pertama meletakkan batu asas bagi mempererat hubungan antara Ahli Sunah dan Syiah dalam bentuk gambaran yang terbuka dan psikologi yang tenang bagi menghilangkan jurang di antara mereka. Metode pentafsirannya adalah berdasarkan kepada sumber-sumber daripada kedua-dua pihak yang menjauhkan unsur-unsur pelampau. Beliau juga mengikut Al-Tusi dalam kaedah pentafsirannya8. Tetapi Ibnu Tawus salah seorang ulama besar Syiah pada zaman dahulu dan juga Al-Nuri Al-Tabrasi (meninggal 1320H) mereka berdua mengaku bahawa tafsir Al-Tusi berdasarkan prinsip al-taqiyyah. Sebagai bukti beliau telah menolak berhujah dengan riwayat Ahli Sunah dan menolak periwayatan Zaid bin Ali bin Hassan r.a. sedangkan Zaid dari golongan

Al-Qafari, Nasir, “ ‫“ مسألة التقريب بني أهل السنة والشيعة‬, jld.2, m.s 145. Abu Zahrah, Muhammad, ”‫ “اإلمام الصادق‬m.s 464. 8 Al-Qafari, Nasir, “ ‫ “ مسألة التقريب بني أهل السنة والشيعة‬,jld. 2, m.s 148, tesis Dr. Falsafah, Dr. Mahmud Baisuni Al-Tabrasi mufsara. m.s 10
6 7

Hakikat Syiah | 125

ahlu al-bait yang utama yang mana Ahli Sunah telah ijmak, ini kerana Zaid bukan golongan Jaafari. Beginilah cara dan metode pentafsiran Al-Tabrasi. Percubaan Al-Tusi dan Al-Tabrasi ini dengan menggunakan pendekatan al-taqiyyah telah membawa kepada penyebaran akidah Syiah di kalangan orang-orang muslimin. Adapun Al-Majlisi dalam kitabnya al-Bihar iaitu salah satu daripada kitab-kitab hadis Syiah yang lapan telah menulis satu bab khas berkenaan larangan mengambil periwayatan Ahli Sunah melainkan untuk berhujah dengan mereka. Cara ini jugalah yang dilakukan oleh Al-Tusi dan Al-Tabrasi9. 3. Siri Perdamaian di Antara Ahli Sunah dan Syiah di Baghdad Sejarah menunjukkan bahawa perpaduan pernah berlaku di antara Ahli Sunah dan Syiah pada kurun ke-5H selepas berlakunya konflik yang hebat di antara kedua-dua pihak di Baghdad yang bermula pada tahun 338H. Ianya merupakan fitnah yang pertama berlaku. Pada tahun 437H, Ahli Sunah dan Syiah bersepakat untuk menentang puak Yahudi di Baghdad. Persepakatan ini hanya berlaku di kalangan orang awam sahaja bukannya ulama. Sedangkan Islam memberi hak kepada ahli kitab, oleh sebab itu pakatan ini terhenti pada tahun 439H yang mana pada masa itu berlaku sekali lagi fitnah besar yang mengorbankan ramai jiwa10. Pada tahun 442H, berlaku perdamaian sekali lagi. Mereka bersamasama menziarahi kubur Saidina Ali, dan puak Syiah di Al-Karkh mula redha terhadap para sahabat. Mereka telah mula bersolat di Masjid Ahli Sunah. Telah berkata Ibnu Katsir bahawa perkara ini benar-benar menakjubkan, perkara ini tidak mungkin berlaku melainkan ianya adalah al-taqiyyah11. Dr. Nasir Al-Qafari pula berkata “bukti yang jelas bahawa perkara ini adalah al-taqiyyah ialah selepas setahun daripada perdamaian itu (tahun 443H), puak Rawafid telah mendirikan tugu yang ditulis padanya dengan tulisan emas, Muhammad dan Ali adalah sebaik-baik manusia, siapa yang redha dengan mereka sesungguhnya dia telah bersyukur, sesiapa yang ingkar maka kafirlah ia” 12. Ini satu pengkafiran yang jelas kepada mereka yang mengutamakan khalifah yang bertiga daripada Saidina Ali. Kenyataan ini juga jelas
Sumber terdahulu Ibnu Katsir, al-Bidayah wa al-Nihayah, jld.12, m.s 56 11 Sumber terdahulu 12 Ibnu Katsir, al-Bidayah wa al-Nihayah, jld.12, m.s 56, Al-Qafari Nasir, ”‫ “مسألة التقريب بني أهل السنة والشيعة‬, jld. 2 m.s 151
9 10

126 | Hakikat Syiah

menunjukkan bahawa Saidina Ali lebih utama daripada para anbiya’ dan rasul. Ekoran daripada itu tercetus semula fitnah. Kemudian mereka berdamai semula untuk kali yang ketiga pada tahun 448H, selepas itu berlaku semula konflik disebabkan puak Syiah mencaci para sahabat dan mengkafirkan mereka pada upacara Hari Asyura. 4. Percubaan-percubaan Oleh Pemimpin Untuk Misi Perpaduan Khalifah Makmun telah melakukan percubaan untuk mengeratkan hubungan di antara kedua-dua pihak iaitu pada ketika beliau menyerahkan pucuk pimpinan kepada Ali Al-Redha bin Musa bin Jaafar Al-Sodiq, tetapi kewafatan Al-Redha pada tahun 203H menyebabkan misi itu tidak terlaksana. 5. Persidangan Al-Najaf Ia adalah satu persidangan yang terbesar yang pertama seumpamanya di dalam sejarah umat Islam sepertimana yang disifatkan oleh Muhibuddin Al-Khatib 13. Persidangan berlangsung di Al-Najaf pada hari Khamis 25 Syawal 1156H kurun yang kedua belas hijrah. Menghimpunkan wakil-wakil dari kedua belah pihak, presidennya ialah ulama terkenal Iraq Al-Syeikh Abdullah AlSuwaidi (meninggal tahun 1174H). Persidangan ini di bawah pemantauan dan penyeliaan Nadir Shah (meninggal tahun 1747M) merupakan salah seorang Raja Parsi yang agung selepas kewafatan Abbas Al-Sofwi. Persidangan ini berlangsung di Masqaf berhampiran kubur Saidina Ali di Bandar Al-Najaf, Iraq. Telah menghadiri persidangan ini ulama Ahli Sunah daripada Iran, Afganistan, negara-negara di antara dua sungai dan hadir bersama menyaksikan orang Arab dan bukan Arab termasuk Turkistan yang mana jumlah mereka ke semuanya dianggarkan melebihi 60,000 orang. Dalam persidangan Ibnu Al-Suwaidi mufti Ahli Sunah telah menang dengan kemenangan yang besar. Sempena kemenangan itu didirikan solat Jumaat di Bandar Al-Najaf. Persidangan ini telah direkodkan dan diterbitkan dengan tajuk “Persidangan al-Najaf”.

13

Majalah al-Fathu, jld.17, m.s 665

Hakikat Syiah | 127

14 15 Al-Qafari.s 4 Al-Majlisi. Jamaah ini berpusat di Mesir kemudian di Karachi pada tahun 1948M. Nama ini turut disokong oleh ulama-ulama Syiah pada masa kini. Kitab ini mempunyai dua jilid tetapi kitab ini mempunyai kesilapan. BADAN PERTUBUHAN: 1. Adapun Syiah mereka menyintai keduadua khalifah (Abu Bakar dan Umar). beliau seorang pengikut “Batini Isma’ili”.2. Dar Al-Insaf telah menerbitkan beberapa kitab antaranya ‫ اإلسالم بين السنة والشيعة‬. ”‫ “النحلة محمدية‬m. Al-Bihar. Dar Al-Insaf Telah diasaskan pada tahun 1336H. 3. antara perancangannya ialah aspek pemahaman mazhab Islam mengikut pendekatan yang sama dilakukan oleh ‫ دار التقريب المذاهب اإلسالمية‬di Mesir. Ia dilaksanakan badan pertubuhan dan perseorangan. ”‫ “مسألة التقريب بني أهل السنة والشيعة‬jil. usaha ini menyebabkan ramai daripada kalangan orang yang terkenal terlibat dalam menjayakan misi dan dakwahnya ini14 .s 96 128 | Hakikat Syiah . mereka juga redha terhadap para sahabat. Pertubuhan ini telah banyak menerbitkan majalah antaranya majalah risalah al-Islam yang diterbitkan di Mesir. Jamaah Ikhwatul Islamiyyah Telah ditubuhkan pada tahun 1937 oleh Muhammad Azmi.48. ianya telah ditubuhkan pada tahun 1364H oleh Muhammad Taqi Al-Qummi. Dar al-Taqrib Baina al-Mazahib al-Islamiyyah Pertubuhan ini berpusat di Mesir. 2. m. Merekalah sebenarnya yang membenci para sahabat.m. Seruan beliau ini telah mendapat sahutan sekumpulan ulama di Mesir serta mereka meminta agar fekah Syiah diajar di Universiti Azhar di samping mazhab Ahli Sunah. sedangkan Al-Majlisi menulis di dalam kitabnya al-Bihar di dalam bab “kelebihan al-Rafidah dan pujian terhadap nama tersebut ”15. Dalam kitab ini ada menegaskan bahawa puak al-Rafidah telah hilang dan lenyap.s 171.Mahmud Malah. salah seorang ulama Syiah di Qum Iran. jld. Nasir. Beliau telah menyeru kepada penyatuan umat Islam.PERTUBUHAN UNTUK MISI PERPADUAN PADA ZAMAN SEKARANG: Banyak percubaan-percubaan baru pada zaman sekarang dalam misi mempererat hubungan di antara Ahli Sunah dan Syiah.

Al-Qummi adalah orang yang terakhir daripada tiga orang yang dihantar oleh Iran ke Mesir dalam menjulang syiar Islam dan penyatuan dalam abad ini. ”‫ ”الفكر اإلسالمى واجملتمعان املعاصرة‬m. Beliau telah menyebarkan fahaman-fahaman Syiah melalui kitab-kitabnya serta menghidupkan perayaan-perayaan dan memperkenalkan mazhab ini kepada golongan pemuda atas nama kecintaan terhadap ahlu al-bait. Muhammad Syeikh Al-Subki juga adalah antara mereka yang keluar daripada jemaah ini.s 439 16 17 Hakikat Syiah | 129 . 3.s 403 Sumber terdahulu. Antara mereka yang keluar daripada jamaah ini ialah Dr. Majalah al-Taqrib telah menerbitkan satu kajian yang panjang ditulis oleh salah seorang ulama Syiah di Iran Muhammad Saleh Al-Ha’iri. Majalah Risalah al-Islamiah. Begitu juga dengan Al-Syeikh Muhammad Irfah ahli majlis ulama. Demikianlah berlakunya penyebaran kitab-kitab fekah Syiah di Mesir. Muhammad Al-Bahi.2. Ekoran itu menyebabkan sebahagian daripada ahli-ahlinya yang ikhlas telah pun menarik diri daripada jamaah ini dan memperingatkan kepada yang lain akan bahayanya mereka ini kepada Ahli Sunah. 4. Usul. Beliau menegaskan bahawa jamaah ini telah memfokuskan aktivitinya kepada menghidupkan ajaran-ajaran Syiah iaitu Fekah.1369H 18 Muhammad Al-Bahi. Beliau telah menyedari tentang objektif-objektif jemaah ini selepas empat tahun menyertainya. Syeikh Taha Muhammad Al-Sakit dan ulama selain daripada mereka yang turut keluar setelah mengetahui tujuan jemaah ini. Dar Ahlu al-Bait Telah ditubuhkan oleh salah seorang pelajar Al-Rifa’i Al-Husaini yang telah menggelar dirinya dengan gelaran “Imam al-Syiah di Republik Arab Mesir”.m. m. jld. tahun ketiga. jld.s 169. Seperti mana yang telah dilakukan sebelum ini oleh Al-Qummi yang menyeru kepada Ahli Sunah agar menerima akidah Syiah dan juga pandangan-pandangan mereka17. tahun kedua. Tafsir serta menerbitkan artikel-artikel yang menyeru perpaduan di kalangan umat Islam berbanding memfokuskan aktivitinya kepada ajaran dakwah yang dibawa oleh al-Quran18 Selain daripada Dr. beliau telah menyeru Ahli Sunah agar kembali kepada ajaran Syiah lapan dan meminta agar fekah Syiah diajar di negara Mesir serta beliau juga meminta supaya diajar akidah mereka serta menyeru Ahli Sunah mengiktiraf persoalan alImamah di sisi mereka16. Apabila Al-Qummi telah meninggal dunia terhentilah aktiviti-aktiviti Dar al-Taqrib.

m. 130 | Hakikat Syiah . Yang mencetuskan konflik ini sebenarnya ialah Muhsin Al-Ameen Al-A’mili ekoran ini mendorong Muhammad Rashid Ridha untuk menjawab segala penipuan puak Syiah. Syeikh Al-Siba’i juga berkata “aku sungguh terkejut dengan pendirian Abdul Hussain dalam percakapan dan penulisannya. 3. kafir dan ahli neraka. 2. Pendirian beliau ini tidak menunjukkan sama sekali keinginan untuk mempererat hubungan dan melupakan perbalahan yang lalu”20.s 10. Al-Syeikh Muhammad Abduh Beliau adalah antara pelopor utama dalam mengetengahkan ideologi ini yang bertujuan untuk memperdekatkan Syiah kepada kebenaran. Mustafa Siba’i Beliau telah bekerjasama dalam misi ini dengan sebahagian ulama Syiah dan telah berusaha untuk mengadakan konvensyen Islam untuk tujuan tersebut. Mereka tidak berhenti daripada memfitnah Ahli Sunah dan khalifah al-Rasyidin. Muhammad Rashid Ridha Beliau yang pada mulanya begitu bersemangat tetapi pada akhirnya beliau merasakan adanya rintangan daripada ulama-ulama Syiah yang tidak bersetuju terhadap apa sahaja yang menafikan kemaslahatan mereka dari sudut kewangan dan kedudukan mereka19. Beliau juga telah melakukan lawatan rasmi terhadap ulama-ulama kedua belah pihak serta telah memperkenalkan fekah Syiah dalam penulisannya dan ceramah-ceramahnya di Kuliah Syariah Universiti Damsyik. ”‫“السنة ومكانتها في التشريع اإلسالمى‬.MISI PERPADUAN OLEH INDIVIDU: 1. 19 20 Majalah al-Manar. Dalam pada itu. 31/290 Mustafa Al-Siba’i. beliau telah terkejut dengan penyertaan ulamaulama Syiah bersama-sama beliau adalah semata-mata lakonan di dalam konvensyen dan dalam majlis-majlis rasmi sahaja sedangkan mereka masih terus menerus mengutuk dan bersangka buruk terhadap para sahabat sepertimana yang telah ditulis oleh ulama mereka Abdul AlHussain Syarafuddin Al-Musawi yang telah mengutuk Abu Hurairah dalam penulisannya dan menyifatkan Abu Hurairah sebagai munafik.

m. menyeru Ahli Sunah agar beriman dengan akidah mereka. m. Allah tidak akan menerima amalan-amalan hambanya melainkan dengan wilayah mereka (imam)23. Al-Shaikh Musa Jarullah Beliau merupakan salah seorang ulama Rusia yang turut serta dalam mempererat hubungan Ahli Sunah dan Syiah selepas mengkaji kitabkitab Syiah serta pernah bermastautin bersama mereka lebih daripada tujuh bulan. Penulisan ini adalah untuk mempertahankan kemuliaan umat dan agama21. manakala imam 12 adalah daripada rukun iman.s 39 Al-Khalis.s 65 23 Al-Khalis. ”‫”اإلسالمى فوق كل الشىء‬. m. tetapi tidak seorang pun yang memberi respon terhadap percubaannya itu melainkan seorang ulama Syiah dari Basrah yang menyahutnya dengan lebih penghinaan. Ekoran kejadian ini Shaikh Jarullah telah menulis satu kitab yang bertajuk “ ‫“ الوشيعة في نقد عقائد الشيعة‬. Beliau juga telah mengarang sebuah kitab yang bertajuk al-Fusul alMuhimmah. ”‫”االعتصام بحبل اهلل‬. juga antara salah seorang pendakwah yang menyeru kepada penyatuan umat Islam di Iraq22. Beliau juga telah cuba mendapatkan penyataan daripada ulama-ulama Syiah bahawa mereka tidak bersetuju sebenarnya dengan apa yang dikatakan terhadap mereka berkenaan dengan isu mengkafirkan para sahabat dan penyelewengan al-Quran.4. juga pernah berada di Al-Najaf pada hari Asyura’ sehinggakan beliau telah menulis sebuah kitab yang menyeru kepada dunia Islam agar mengiktiraf dan berpegang kepada Syiah sebagai mazhab yang kelima.a. Mereka juga mendakwa bahawa para sahabat mengasingkan agama Jarullah. 5. Tapi dalam masa yang sama beliau masih berpegang teguh dengan mazhab Syiah. 6. al-Wasyiah.s 43 21 22 Hakikat Syiah | 131 . Abdul Al-Hussain Syarafuddin Al-Musawi Beliau adalah salah seorang daripada ulama Syiah yang bersemangat menyeru kepada mempererat hubungan sesama muslimin tetapi dalam masa yang sama beliau telah menerbitkan kitab-kitab yang penuh dengan kata-kata fitnah dan tohmahan terhadap para sahabat r. katakata fitnah terhadap para sahabat yang lebih dahsyat lagi berbanding apa yang ada di dalam kitab mereka. Al-Syeikh Muhammad Mahdi Al-Khalisi Beliau adalah antara ulama Syiah pada zaman kini. dalam isu pemilihan mereka.

Akhirnya beliau telah dibunuh oleh puak Syiah sendiri25 kerana beliau telah mengetahui hakikat sebenar mazhab Syiah ini. 2.s 96 Al-Qafari. " ‫ " الفصول املهمة‬. Beliau adalah contoh yang terbaik dalam menyeru ke arah mempererat hubungan dan dalam memisahkan perkara yang hak dan yang batil. PENDAKWAH KEPADA PERPADUAN DARI KALANGAN PUAK SYIAH YANG IKHLAS Seorang pendakwah yang dibesarkan di dalam persekitaran dan keluarga Syiah serta beliau juga memegang jawatan penting dalam kehakiman sebagai ketua Hakim. Beliau yang dimaksudkan itu ialah Ahmad Mir Qasim bin Mir Ahmad Al-Kisrawi. Antara yang diperkatakan oleh Al-Kisrawi ketika beliau masih hidup 24 25 Al-Musawi. beliau sekali lagi ditembak. Al-Syeikh Dr.dengan politik (urusan pemerintahan) sebab itu mereka tidak memilih pemimpin yang sepatutnya telah ditetapkan oleh nabi mereka24. Pada tahun 1324H. Beliau telah ditembak oleh puak Syiah tetapi tidak meninggal ketika itu. beliau telah dilahirkan di Tibriz. jld. Selain itu juga beliau ada mengarang sebuah kitab di dalam bahasa Arab yang berjudul ‫ ”التشيع والشيع”ة‬Kitab ini mendedahkan tentang kebatilan prinsip-prinsip dasar mazhab Syiah dan mendedahkan juga bahawa perselisihan yang berlaku di antara Ahli Sunah dan Syiah adalah disebabkan ketaksuban bukannya berdasarkan hujah yang benar. Beliau juga mengarang kitab-kitab yang lain menggunakan pendekatan yang sama dengan kitab terdahulu. Walaupun begitu beliau terpaksa menghentikan seruan itu dengan berkata (pada salah satu konvensyen di Qatar) “ bagaimana kita hendak berbaik-baik dan mempererat hubungan dengan puak Syiah sedangkan kita mengatakan para sahabat sepertimana firman Allah Taala ( ‫) رضى اهلل عنهم ورضوا عنه‬ sedangkan Syiah pula mencaci dan memfitnah mereka”.s 217 132 | Hakikat Syiah . kali ini beliau terkorban kerana tembakan itu. Iran. 7. Beliau banyak menulis artikel yang mendedahkan prinsip asas mazhab Syiah yang mana penulisan beliau itu telah tersebar secara meluas ke negara-negara Arab. " ‫" مسألة التقريب‬. Yusuf Al-Qardawi Beliau yang terkenal dengan keperibadian yang tinggi juga turut serta dalam misi mempererat hubungan antara Ahli Sunah dan Syiah. m. m. Fasih di dalam beberapa bahasa serta mempunyai hasil penulisan yang banyak.

Di sana ada suatu riwayat daripada imam mereka bahawa kami (imam) dan Allah ada urusan tertentu yang tidak dapat dicapai oleh para malaikat mahupun para nabi ”27. Khomeini berkata “Perkara pokok dalam mazhab kami ialah bahawasanya imam-imam kami mempunyai kedudukan tinggi yang tidak dapat dicapai oleh para malaikat mahu pun para anbiya’ yang diutuskan.ialah bahawa Syiah telah menyeleweng hingga ke tahap kecintaan yang melampau terhadap Saidina Ali dan memusuhi Abu Bakar serta Umar. tetapi Abu Bakar dan Umar telah menzaliminya26. ”‫“احلكومة اإلسالمى‬. m. m.s 17 Al-Khomeini. 3. Revolusi ini menggembirakan ramai pihak Ahli Sunah yang menaruh harapan agar ideologi perpaduan dapat diwujudkan. Mereka juga mengadakan upacara khas sempena memperingati Hussain.s 52 28 Sumber terdahulu 26 27 Hakikat Syiah | 133 . kemudian mereka memfitnah para sahabat dan mengadakan al-taqiyyah iaitu tipu daya dan nifak. Apa yang berlaku adalah sebaliknya. mengalirkan darah dan lain-lain lagi perkara yang jauh bertentangan. Ini kerana Al-Khomeini telah mengisytiharkan Iran sebagai negara Republik Islam. memukulmukul badan mereka. Syiah juga mencipta akidah yang tidak dipersetujui oleh umat Islam. AL-KHOMEINI DAN IDEOLOGI PERPADUAN Tercetusnya revolusi Iran di bawah kepimpinan Al-Khomeini yang menumbangkan kepimpinan pada ketika itu (1979). Khomeini mentafsirkan firman Allah Taala : ْ ْ ْ ْ ]an-Nisa : 58[ ‫ها‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫أ‬ ‫ل‬ ‫إ‬ ‫ات‬ ‫ان‬ ‫األم‬ ‫وا‬ ‫د‬ ‫ؤ‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫م‬ ‫ك‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫إن الل يأ‬ ِ ِ َ َ َ‫ى‬ ِ ُ ُ ّ ُ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ‫ِ ّ َ ّ ه‬ “Allah telah menyuruh Rasulullah untuk menyerahkan amanah Al-Kisrawi. Khomeini berkata lagi “Imam mempunyai maqam yang tinggi dan kerajaannya sendiri yang mana semua makhluk adalah di bawah kawalan kerajaan ini”28. Mereka mendakwa Ali adalah lebih berhak untuk menjadi khalifah. beliau mula menyebarkan ajaran mazhab dan ideologi Syiah pada dunia Islam. Antara ideologi-ideologi Khomeini adalah seperti berikut: 1. Berita ini telah mendapat liputan meluas media massa yang memberi sokongan dan pujian kepada Al-Khomeini lalu menyamakan beliau setanding dengan ketua-ketua atau pemimpin Islam yang terdahulu. ”‫”التشيع والشيعة‬. 2.

.1. m. m. m.. Dalam perlembagaan yang telah diputuskan oleh Khomeini iaitu perkara 12 “ agama rasmi negara Iran ialah Agama Islam manakala mazhab negara ialah Mazhab al-Jaafari 12” perkara ini tidak boleh dipinda buat selama-lamanya. hendaklah ditulis pada kain kafan bahawasanya fulan bin si fulan bersaksi bahawa tiada tuhan melainkan Allah tiada sekutu baginya dan Muhammad itu Rasulullah dan Saidina Ali. Khomeini berkata lagi “Kalaulah Rasulullah tidak memilih seorang khalifah untuk penggantinya. jld. Perbuatan melantik pengganti adalah tugasan baginda dalam melengkapkan syariah”32. Hassan. 6. Khomeini berkata “Riwayat yang mendustakan sabda Rasulullah seperti periwayatan Samrah bin Jundub mendustakan hadis-hadis yang menyentuh tentang kekeramatan Amirul Mukminin Ali Alaihissalam”30.serta imam-imam. Tambah beliau lagi “Memperakui keimanan itu menyamai dua kalimah shahadah.adalah imamnya.” kemudian Khomeini berkata lagi.s 81 ”‫“ احلكومة اإلسالمية‬..s 75-76 34 Sumber terdahulu. Berkenaan dengan periwayatan hadis para sahabat. ”‫“حترير الوسيلة‬.s 23-24 32 Sumber terdahulu.. pengganti baginda 31 .s 92 35 Al-Khomeini..1. 7.s 60 31 Sumber terdahulu. 8.. jld. penghulunya dan ketuanya”33. ini bermakna baginda tidak menunaikan risalahnya dengan sempurna..... Selepas dikebumikan hendaklah diulang sekali lagi talkin yang sama34.. bacaan pada talkin simati juga dituntut dengan membaca dua kalimah shahadah dan memperakui Imam 12. m. ”‫“مسألة املهدي املنتظر‬. m.s 19 33 Al-Khomeini.. Hussain.. m. 4. sedangkan penduduk Ahli Sunah di Iran tidak Sumber terdahulu..(kepimpinan) kepada mereka yang layak iaitu Amirul Mukminin dan Amirul Mukminin juga akan menyerahkan amanah (pucuk pimpinan) kepada yang akan mewarisinya”29.. Khomeini berkata pada hak nabi “bahawa para nabi tidak melaksanakan urusan mereka dengan sepenuhnya dan Allah akan mengutuskan pada akhir zaman seorang manusia yang bakal melaksanakan urusan-urusan para anbiya”35...“Allah telah mewahyukan kepada nabi agar menyampaikan apa yang diturunkan oleh Allah dalam menentukan pengganti selepas baginda dengan melaksanakan suruhan ini maka dilantiklah Ali sebagai Amirul Mukminin. 5. m.s 22 29 30 134 | Hakikat Syiah .

Selain daripada itu. menunaikan zakat. merujuk kepada mereka itu seolah-olah merujuk kepada thoghut. 36 Al-Khomeini. Ahli majlis menganggap perkara ini adalah perkara usul (prinsip dasar) yang telah disepakati selain daripada ini adalah dianggap sebagai permasalahan cabang (furu’) yang mana boleh berlaku perbezaan pendapat padanya seperti perbezaan pendapat dalam pemahaman dan pentafsiran al-Quran dan al-Sunah.kurang daripada 20 juta orang.s 118 Hakikat Syiah | 135 . Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa mestilah dibebaskan daripada Ahli Sunah kerana mereka menyatakan permusuhan terhadap Amirul Mukminin dan juga para imam36. ”‫ “حترير الوسيلة‬. mendirikan solat. m. Di samping itu juga Masjidil Haram. Pertubuhan ini juga tidak menyentuh pendirian mazhab Syiah terhadap para sahabat sedangkan perkara ini juga adalah penting. 1. puasa pada bulan Ramadan dan haji ke Baitullah. Di samping itu juga perbezaan ideologi dan ilmiah pada permasalahan cabang mestilah diasingkan dengan peristiwa berdarah yang pernah disaksikan oleh umat disebabkan perpecahan. penyatuan umat Islam tidak akan tercapai melainkan dengan mendirikan kerajaan Al-Jaafariah di Iran dan di negara-negara lain. Begitu juga perkara-perkara khurafat yang terdapat dalam kitab-kitab tafsir mereka. Pertubuhan ini telah ditubuhkan di Iran selepas revolusi Khomeini oleh murid Khomeini dan juga penggantinya Ali Al-Khamenei. Di masa yang sama di sana telah berlaku percanggahan rukun Islam yang telah disepakati dengan apa yang ditulis di dalam kitab-kitab Syiah. Dalam persidangan pertamanya pertubuhan telah memutuskan bahawa rukun Islam ialah dua kalimah shahadah.jld. turut tidak diberi perhatian oleh pertubuhan ini. PERTUBUHAN ANTARABANGSA UNTUK MISI PERPADUAN. 9. Pertubuhan ini telah mewujudkan satu jawatankuasa untuk kajian dan seminar sehinggakan universiti turut ditubuhkan. Antara ideologi Khomeini yang tidak bersesuaian dengan misi perpaduan ialah dengan membebaskan diri daripada musuhmusuh Imam 12 iaitu Abu Bakar dan Umar Al-Khattab serta tidak boleh merujuk kepada ulama-ulama Ahli Sunah. Selain daripada itu turut tercatat di dalam buku mereka perkara yang lain yang tidak disepakati seperti wilayah. Walau bagaimanapun pertubuhan antarabangsa ini tidak menapis apa yang ada di dalam kitab Syiah berkenaan perkara-perkara yang mengkafirkan Ahli Sunah.

Yang Pertama : Al-Quran Al-Karim Tiada perselisihan antara kedua pihak dalam berpegang kepada al-Quran sebagai sumber rujukan. Kitab Syiah yang pertama yang menulis tentang kekurangan dan terselewengnya al-Quran ialah kitab yang ditulis oleh Salim bin Qais. yang mana beliau telah mendapat sanjungan daripada ulama-ulama Syiah yang terdahulu mahupun sekarang disebabkan penulisan ini. dan sekarang ini ada pada Imam Mahdi Al-Muntazar37. sedangkan kitab-kitab Syiah menyeru kepada penyatuan mazhab bahkan ianya masih kekal berlaku sehingga ke hari ini di kawasan yang didiami Ahli Sunah. ini menunjukkan bahawa adanya berlaku penyelewengan di dalam al-Quran”. Berkata Al-Khuie salah seorang sumber rujukan Syiah di Iraq dan di tempat lain “Sesungguhnya periwayatan yang banyak terhadap penyelewengan al-Quran membawa kepada sahih riwayat berkenaan yang mana sebahagian riwayat itu adalah dari mereka yang maksum 37 . dalam pada itu ada perbezaan yang penting iaitu Ahli Sunah beriktikad bahawa al-Quran yang ada pada kita sekarang diturunkan kepada Rasulullah dalam bentuk wahyu daripada Allah tiada penambahan mahupun pengurangan. m. Kemudian beliau telah mewariskan kepada imam yang selepasnya. »‫ «االنوار النعمانية‬Jld. Ianya dipelihara oleh Allah daripada sebarang penyelewengan atau penukaran. adakah ini yang dikatakan perpaduan? PERKARA YANG KEDUA: SUMBER UTAMA AHLI SUNAH DAN SYIAH SERTA SEJAUH MANA PERPADUAN BOLEH BERLAKU. Al-Quran yang sebenarnya ada pada Saidina Ali bin Abi Talib.‫نعمة اهلل اجلزائري الشيعي اإلمامي‬. telah terseleweng. Adapun Syiah mereka telah beranggapan bahawa al-Quran yang ada pada umat Islam sekarang sama ada di dalam mashaf atau yang dihafaz. Beliau berkata di dalam kitabnya ini “Sesungguhnya pendapat yang mengatakan alQuran ini adalah terpelihara membawa kepada perkhabaran yang terperinci bahkan mutawatir.2.Kalau begitu apa faedahnya perpaduan dalam situasi sebegini. Ahli Sunah telah ijmak akan perkara ini. Pertubuhan ini menyatakan perpaduan tidaklah bermakna menyatukan mazhab-mazhab menjadi satu mazhab.s 357-362 136 | Hakikat Syiah .

m.s.s 226 Muhsin Al-Kasyani. m. ‫ باب النوادر‬. ada banyak perkara yang telah dihapuskan antaranya nama Saidina Ali di kebanyakan tempat dalam al-Quran juga perkataan Al-Muhammad turut dihapuskan. Abdul Rahman bin Auf dan mereka meminta bantuan Zaid bin Thabit”. Sedangkan bilangan yang sedia maklum di kalangan orang muslimin ialah 6000 ayat lebih. Saad bin Abi Waqas. antara contoh tafsiran Syiah adalah seperti berikut: 1. ‫ فصل اخلطب في حتريف الكتاب‬.s 73 42 Al-Kulaini. bahkan sebahagian berbeza dengan apa yang diturunkan oleh Allah. m.”38 Muhsin Al-Kasyani berkata “Ada riwayat yang diperolehi daripada Ahlul Bait bahawasanya al-Quran yang ada sekarang tidaklah sama seperti yang diturunkan kepada nabi. Di dalam kitab al-Kafi karangan Al-Kulaini. jld. Uthman.surah an-Nur ayat 35 : ( ْ ْ ‫) الل نور السماوات و‬42 : ialah Fatimah a. Al-Kulaini berkata “Daripada Hisham bin Salim daripada Abi Abdullah sesungguhnya al-Quran yang dibawa oleh Jibril kepada Muhammad adalah 17000 ayat”40.‫تفسير الصافي‬. daripada Abu Abdillah (Ja’far Al-Sadiq) firman Allah Taala.s 195 38 39 Hakikat Syiah | 137 .. ‫ة‬ ‫ض‬ ‫األر‬ ٍ ‫كا‬ ِ ‫ور‬ ِ َ ‫مش‬ ِ‫ك‬ ُ َ‫مث‬ ِ ُ ‫لن‬ َ ‫ه‬ َ َ ِ َ َ َ ّ ُ ُ ُ َ‫ّ ه‬ ْ ‫ )فهيا م‬ialah Al-Hassan. ‫إن األئمة نور هللا عز وجل‬. iaitu tentang pentafsiran al-Quran al-Karim.dan ada yang diriwayatkan dengan jalan-jalan yang muktabar. Di samping itu juga nama-nama orang munafik turut dihapuskan. Ahli Sunah mengambil tafsir al-Quran yang datang daripada nabi kemudian diterima oleh para sahabat serta Ahlu alBait kemudian diwarisi oleh para tabiin mengikut kaedah Bahasa Arab dan juga frasa serta gaya bahasanya. Telah berkata Al-Tabrasi “Mereka yang menyelewengkan al-Quran ialah Abu Bakar. al-Bayan. Sesungguhnya al-Quran yang ada sekarang ini tidak mengikut susunan yang diredai oleh Allah dan rasul-Nya” 39. mereka mempunyai pandangan yang khas dalam mentafsirkan al-Quran dan mentakwilkannya. Abu Ubaidah. ‫ املقدمة السادسة‬. Adapun Syiah.2 m.s 134 41 At-Tabrasi.‫ أصول الكافي في كتاب فضل القرأن‬. Umar. jld. Ada yang telah diubah dan diseleweng. ‫زج‬ ‫ف‬ ‫اح‬ ‫ب‬ ‫ص‬ (‫ة‬ ٍ ‫اج‬ َ َ ُ ِ‫ِ َ ُ ي‬ Al-Khuie.. 40 Al-Kulaini. ٌ ‫صب‬ (‫اح‬ ِ ِ َ َ ْ ‫ )الْم‬: adalah Al-Hussain. 1.41 Selain daripada itu di sana juga ada perbezaan yang lain.

m.s 207 47 Al-Majlisi.s. ‫ البحار‬. jld. Firman Allah Taala. m. ‫ البحار‬. ِ ‫الصال‬ َ ّ ) : ialah ْRasulullah. ‫ة مب‬ ‫شجر‬ ‫ن‬ (‫ة‬ ٍ ٍ‫ك‬ ِ ُ َ ُ َ ‫ار‬ َ َْ َ ُ َ َ ْ ‫ ) ز‬: bukan Yahudiyah dan bukan Nasrani. ْ manakala (‫ )الوسطَى‬: ialah Amirul Mukminin. َ‫ع هَّ ُ ه‬ َ َ َ َ َ ُ ْ ‫ ) فما ل‬: imam pada hari kiamat. Hassan dan Hussain.s 231.7. jld. m. surah al-Baqarah : 238 (‫تني‬ ِ‫ن‬ ِ ‫قا‬ َِ Mukminin Ali bin Abi Talib. jld. jld. jld.s 361. m.44 َ ٌ َُ َ ْ‫ْ ين‬ َ‫ِ اثن‬ ْ‫ين‬ َ‫إ ه‬ ِ ‫ت‬ ِ ‫ذوا‬ ُ ‫خ‬ َّ ‫ت‬ َ ‫)ال‬ َ‫ل‬ : dengan itu janganlah kamu ْ ‫)حافظوا عل الصلوات والصالة الْو‬ ‫وا‬ ‫وم‬ ‫ق‬ ‫و‬ ‫ى‬ ‫ط‬ ‫س‬ ِ‫لل‬ ُ ِ َ َ َ‫َ ُ ُ ّ ه‬ َ ُ ِ َ ّ َ ِ َ َ َ ّ َ‫َ ى‬ (‫ة‬ Amirul Mukminin. jld.s 60 45 ‫ تفسير العياشي‬.1.s 154 46 Al-Kulaini. m.1.3.s 373. ُ 45 ( ‫تني‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫وا‬ ‫وم‬ ‫ق‬ ‫و‬ ِ‫لل‬ ِ ِ ِ َ َ‫ ) َ ُ ُ ّ ه‬: taat terhadap imam-imam. ‫تفسير البرهان‬. ‫ تفسير البرهان‬jld. m. ‫ تفسير الثقلني‬. Firman Allah Taala. ِ ِ‫ت‬ ِ َ َ ّ َ َ َ ُ Sumber terdahulu ‫ تفسير العياشي‬. ْ ْ ْ ْ ( ‫ل نُور ًا‬ ‫الل‬ ‫ل‬ ‫ ) ومن لم يج‬: seorang imam yang anak kepada Fatimah a. Mereka mentafsirkan juga firman Allah Taala. ْ ‫ة ال ش‬ (‫ة‬ ‫ة‬ ‫ي‬ ‫ق‬ ‫ر‬ ‫ون‬ ‫يت‬ ِ ٍ َ‫ي‬ ٍ ٍ ِ‫غ‬ َ‫وال ر‬ َ َ َ ّ‫ب‬ ّ َ ُ َْ (‫ضيء‬ ‫ )يكاد زي‬: ilmu itu hampir-hampir meletup. ٌ ‫ار ن‬ ٌ ‫م تمسسه ن‬ ْ ‫ول‬ ‫ور‬ (‫ور‬ ٍ ُ ‫لن‬ َ‫ع ى‬ َ َ َ ُ َُ َ َ َ ْ ْ ‫دي الل لنوره من ي‬ (‫شاء‬ ِ ‫ ) ي‬: Allah memberi hidayah kepada para imam ُ َ َ َ ِ ِ ُ ِ ُ َ‫ّ ه‬ َ‫ه‬ yang dikehendaki-Nya. surah al-Fatihah : 6 ( 43 ْ ‫ )الصراط الْم‬: yang di maksudkan di sini ialah Ali bin Abi Talib.s 416 44 138 | Hakikat Syiah . َ 4.2.47 ‫قمي‬ ‫ت‬ ‫س‬ ِ ِ َ َ ّ َ َ ُ ْ ْ ‫اهدنا الصراط الْم‬ ‫قمي‬ ‫س‬ . m. ْ ‫ )يوقد م‬: Ibrahim. Surah an-Nahlu: 51 (‫حد‬ ِ ‫ل وا‬ َ‫إ ه‬ ِ ‫نَما هو‬ ِ ِ ّ‫إ‬ ٌ menjadikan dua orang imam sebenarnya ambillah satu imam sahaja. jld.2. 5. ِ ُ ‫تا ي‬ ُ َ ُ‫ْ ْ َ َ ُ َ ه‬ ْ ‫ )ول‬: imam selepas imam.ٌ ْ ‫ )الزجاجة كأنا‬: Fatimah bintang yang berkilauan di ٌ ‫و‬ (‫ي‬ ِّ ُ ‫كب د‬ َ ‫ك‬ َ َ َ‫ّ ُ َ َ ُ َ َ ّ ه‬ ّ ‫ر‬ antara wanita-wanita di muka bumi.1. m.s 128. surah an-Naba’: 1-2 dan ( ‫ )النَّباء‬: ialah Amirul َ 46 3.43 (‫من نُور‬ ِ ُ َ‫َ َ ه‬ 2. Firman Allah Taala. ‫ الكافي‬. 4.

s 77-78. m. surat Al-Fussilat : 29 ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ‫ال‬ ‫منَا‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ق‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫ح‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ج‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫اإلن‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ج‬ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫الن‬ ‫ض‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ( ِ َ َ َ َ َ ُ َ َ ِ ِ َ ِ ِ َ ‫بنَا أ‬ ِ ِ َ َ‫نا ّ ذ‬ َّ ‫ر‬ َ َ َ‫ر‬ َ ّ َ َ ْ ) َ‫لني‬ ‫م‬ ُ ‫لِي‬ ِ‫ف‬ ِ ‫كونا‬ َ ‫ن األس‬ َ َ َ Al-Majlisi telah berkata di dalam syarah kitabnya al-Kafi. yang di maksudkan dengan kata ganti nama (‫( )هما‬dua orang yang menyesatkan) di sini ialah Abu Bakar dan Umar Ibnu Al-Khattab.. Mereka ialah Abu Bakar.s 416 ‫ تفسير العياشي‬jld.. Maka mereka pun menjawab. maka nabi bangun lalu bersabda. sama ada dia bersahabat dengan syaitan disebabkan beliau adalah anak zina atau kerana beliau seorang yang suka menipu seperti syaitan.4. Kalimah al-Jin yang di maksudkan dalam ayat ini ialah Umar. Umar.s 107 50 ‫ تفسير الصافي‬.s 715 48 49 Hakikat Syiah | 139 . “Bukankah bagi siapa yang aku adalah sebagai walinya (ketua). Firman Allah Taala. Abu Ubaidah.‫قالُوا‬ ‫الل‬ ‫ب‬ ‫لفُون‬ ‫ )يح‬ini.2.6. mereka adalah dua orang imam daripada imam-imam yang kafir. surah al-Taubah : 12 (‫ر‬ ِ ‫ )فَقا‬imamِ َ ‫تلُوا أ‬ َ‫م‬ ِ ‫كف‬ ُ َّ ‫ئ‬ imam yang di maksudkan di sini ialah Talhah dan Zubir.Firman Allah Taala terhadap orang-orang munafik. surah al-Taubah : 74 ْ ْ َ ْ Al-Qummi telah meriwayatkan dalam tafsirannya daripada al-sodiq tatkala Rasulullah SAW berdiri pada hari “Ghadir Khum” ada tujuh orang munafik bersama baginda. Saad bin Abi Waqas. ‫ تفسير البرهان‬jld.49 8. maka Ali juga adalah walinya jua dan ucaplah salam ke atas Amirul Mukminin (Ali)”.. “Wahai manusia siapakah yang lebih utama bagimu daripada dirimu?”.1. Salim Maula Abu Hudzaifah dan AlMughirah bin Syukbah. Firman Allah Taala. m. Lagi seorang yang menyesatkan ialah Abu Bakar. jld.. “Wahai! Allah saksikanlah”.50 ِ ِ ِ َ‫ه‬ ّ َ ‫ما‬ َ َ َ ‫ مرأة العقول‬. kerana dahulunya dia bersifat seperti Syaitan.48 ‫ة ال‬ 7. kemudian berkata. m. dan Allah telah menurunkan ayat ( ْ ْ ْ ْ ْ ْ ‫عد إ‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ال‬ ‫س‬ ‫ب‬ ‫وا‬ ‫ر‬ ‫ف‬ ‫ك‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ف‬ ‫ك‬ ‫ة ال‬ ‫ل‬ ‫ك‬ ‫قالُوا‬ ‫د‬ ‫ق‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫وا‬ ‫ال‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫الل‬ ‫ب‬ ‫ون‬ ‫ف‬ ‫ل‬ ‫ح‬ ‫ي‬ ِ ِ ِ ِ‫ِ م‬ ِ َ َ ُ َ َ َ ِ ُ ُ ِ َ َ َ‫م‬ َ‫ه‬ ّ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ ‫وهموا بما ل‬ . “Allah dan RasulNya”.. jld. Maka turunlah Jibril dan memberitahu Rasulullah SAW. lalu nabi berkata.2. m. Abdul Rahman bin Auf. Telah berkata Umar tidakkah kamu semua melihat kedua matanya (baginda Rasulullah) seolah-olah mata orang gila. ‫م ينَالُوا‬ َ َ َ ِ ُّ َ َ ْ ..

s 268. jld. Ulama al-Sunah telah meneliti (menyaring) hadis-hadis sama ada dari sudut matan mahupun sanadnya.2. perbuatan dan ikrar. kitab tersebut adalah seperti berikut : 1. m. Periwayatannya disandarkan terus kepada salah seorang ‫ تفسير العياشي‬. 7.ْ ْ ْ‫ه‬ ْ ْ ْ ْ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ر والبغي‬ ‫ك‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫ء‬ ‫ا‬ ‫ش‬ ‫ح‬ ‫ف‬ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫ى‬ ‫ن‬ ‫وي‬ ِ َ ِ ِ َ َ ُ ْ َ َ َ َْ َ ْ ِ َ َ ْ ْ ْ ‫ء‬ ‫ح‬ ‫ف‬ ‫ال‬ ‫ البغ‬ialah Uthman. surah al-Kahfi : 95 Perbezaan yang ketiga di antara Ahli Sunah dan Syiah ialah bahawa alQuran bukanlah satu sahaja sumber syariah di sana ada satu lagi mashaf yang diturunkan selepas kewafatan baginda Rasulullah yang dinamakan mashaf Fatimah.s 381. ‫الكافي في اصول والفروع‬ Karangan Muhammad Ibn Ya’qub Al-Kulayni (meninggal 329H). ‫ر‬ ِ ‫شا‬ َ ِ َ َ ُ ‫ ال‬ialah Umar dan ‫ي‬ ِ َ 9. Mashaf ini adalah tiga kali ganda mashaf yang ada sekarang. 4.jld. m. Tidak terlepas juga di sana ada hadis-hadis maudu’(palsu) yang dinukilkan oleh beberapa kitab-kitab hadis. dan dengannyalah mereka beramal untuk sepanjang zaman. m. Firman Allah Taala. perkara ini telah diriwayatkan oleh Al-Kulaini di dalam kitab al-Kafi dengan sanad yang sahih daripada Abi Basir. ‫ البحار‬.2. jld.jld. Mereka telah meletakkan kaedah yang dapat membezakan antara hadis sahih dan yang sebaliknya. Sahih Muslim dan kitab-kitab yang lain.51 ‫ك‬ ‫من‬ ialah Abu Bakar. َ 10. Ada juga sebahagian kitab hadis yang menghimpunkan hadis-hadis sahih dan hasan dan ada juga kitab hadis yang dhoif. digelar oleh puak Syiah sebagai Thiqatul Islam. Adapun Syiah mereka berpegang kepada empat kitab-kitab hadis sahaja.s 130 ‫ تفسير العياشي‬.jld. ianya telah diwahyukan oleh Allah kepada Fatimah. Al-Kafi adalah kitab yang terulung mazhab Syiah. surah an-Nahlu : 90 ْ ْ ْ ْ ْ ْ ‫لب‬ ْ ‫ينك‬ ً‫د‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫أَجع‬ ُ ْ ُ َ‫ه‬ َ َ َ َ َ 52 َ ً ‫ ردما‬ialah al-taqiyyah.53 Yang Kedua : Al-Sunah Al-Nabawiyyah Ahli Sunah berpegang kepada kitab-kitab hadis yang meriwayatkan sunahsunah Nabi Muhammad SAW sama ada perkataan.s 351 53 ‫ تفسير العياشي‬. Antara kitab-kitab hadis tersebut ialah Sahih Bukhari. m. Firman Allah Taala. m. ‫ البرهان‬. daripada Ja’far Al-Sadiq.s 351 51 52 140 | Hakikat Syiah . 2.

dari kurun ke sembilan dan menganggapnya termasuk sebagai kitab-kitab utama mereka. Syiah juga ada kitabkitab yang dibukukan pada kebelakangan ini. Kitab-kitab tersebut ialah: a) ‫بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار‬ Karangan Muhammad Baqir Al-Majlisi (meninggal 1110H). antara kitab utama Syiah yang mana hadis di dalamnya disusun mengikut bab-bab fekah. Tiada jalan untuk bersatu atau Hakikat Syiah | 141 . Kitab ini khas bagi permasalahan fiqh yang diambil daripada periwayatan hadis. 3. ‫من ال يحضره الفقيه‬ Karangan Muhammad Babawaih Al-Qummi yang terkenal dengan kebenarannya. ‫تهذيب احكام‬ Karangan Abi Jaafar bin Al-Hasan Al-Tusi (meninggal 329H). Al-Faidh Al-Kasyani telah mengumpulkan ke semua isi kandungan empat kitab ini dan disatukan di dalam satu kitab yang di namakan al-Wafi. 2. Kitab ini termasuk di dalam kitab utama Syiah. Kitab ini mengandungi riwayat-riwayat yang menghina dan mengaibkan al-Quran dengan mengatakan ianya ada kekurangan dan terseleweng. Al-Tusi dalam kitabnya ini telah mentakwilkan hadis-hadis yang bersamaan dengan hadis-hadis Ahli Sunah sebagai al-taqiyyah. Mereka berpendapat bahawa tiada bezanya di antara imam-imam dengan Rasulullah. Kitab ini juga b) ‫وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة‬ c) ‫مستدرك الوسائل‬ kata-kata fitnah terhadap al-Quran dan para sahabat. Karangan Muhammad bin Al-Hasan Al-A’lami (meninggal 1103H) Karangan Al-Hussein Al-Nuri Al-Tabrasi (meninggal 1320H) SUMBER PEGANGAN AHLI SUNAH DAN SYIAH SERTA MISI PERPADUAN Ekoran terdahulu jelaslah kepada kita bahawa sumber utama keduadua pihak yang mengandungi akidah dan prinsip dasar adalah berbeza sebahagian dengan sebahagian yang lain. Selain daripada empat kitab ini. kitab ini adalah ringkasan daripada kitabnya yang terdahulu.imam 12 bukannya kepada Rasulullah. 4. Imam yang paling banyak disandarkan kepadanya ialah Imam Ja’far Al-Sodiq. ‫االستبصار فيما اختلف فيه من االخبار‬ Juga karangan Al-Tusi.

Manakala Syiah berpendapat bahawa al-Quran yang ada sekarang terdapat kekurangannya dan telah terseleweng. hal yang demikian bermakna salah satu pihak melangkah masuk ke pihak yang lain dengan menerima akidah dan prinsip pihak yang satu lagi dan meninggalkan akidah dan prinsipnya yang terdahulu. Bebas daripada kekurangan mahupun penyelewengan. bermakna satu kesesatan dan jauh menyimpang daripada siratal mustaqim. ia tidak akan diredhai oleh pihak Syiah. permasalahan-permasalahan adalah seperti berikut : 1. tiada jalan untuk mencapai perpaduan dan mempererat hubungan dengan menggunakan pendekatan akidah atau sumber pegangan. Kalau begitu.s 17 142 | Hakikat Syiah . Oleh sebab itu kajian tajuk ini memerlukan kepada perbandingan akidah di antara kedua-dua pihak.berpadu melainkan salah satu pihak meninggalkan sumber pegangan mereka dan mengiktiraf sumber yang lain. Adapun dengan melakukan penapisan terhadap sumber tersebut dan membersihkan perkara yang berkaitan dengan akidah dan usuluddin daripada kekotoran adalah suatu perkara yang amat susah. Ahli Sunah beriktikad bahawa al-Quran adalah terpelihara dan ianya terpelihara oleh Allah. SERTA SEJAUH MANA PERPADUAN BOLEH DIJALIN ANTARA KEDUANYA Tidak syak lagi bahawa Ahli Sunah mempunyai akidah dan prinsip-prinsip begitu juga pihak Syiah. Ahli Sunah beriktikad bahawa penafsiran al-Quran hendaklah berpandukan kepada apa yang datang daripada Nabi SAW. Memang ada titik pertemuan di antara kedua pihak tetapi banyak perselisihan pada akar umbi. Syiah berpendapat penafsiran al-Quran hendaklah berpandukan daripada apa yang telah 54 At-Tabrasi “ ‫ «فصل اخلطاب في حتريف كتاب رب األرباب‬m. kajian hanya tertumpu pada permasalahanpermasalahan tertentu sahaja tanpa merungkai kesemuanya. Ahli Sunah jika meninggalkan sumber pegangan mereka.54 2. PERKARA YANG KETIGA : FAKTOR UTAMA DI ANTARA AHLI SUNAH DAN SYIAH. Sekiranya kitab-kitab Syiah pula ditapis khasnya perkara yang berkaitan dengan al-Quran dan para sahabat. antara mereka jurang pemisah yang dalam dan jauh sejauh timur dan barat. Dakwah ke arah perpaduan bermakna mengambus lubang dan mengecilkan jarak pemisah. bagi melihat pihak mana yang sepatutnya menyertai pihak yang lain.

Syiah pula beriktikad bahawa Rasulullah menyampaikan sebahagian daripada syariat sahaja sedangkan sebahagiannya disembunyikan dan ditinggalkan pada Imam Ali.s 197 ‫الشافي في شرح أصول الكافي‬ 57 ”‫ “أكمال الدين‬.‫ ابن بابوية القمي‬m. Ini adalah cara penafsiran yang menyeleweng daripada sudut dilalah bahasa.s 271-272 59 ‫األصول” بحر العلوم‬ ُ ‫ “مصابيح‬m.s 4 55 56 Hakikat Syiah | 143 . perbuatan mahupun taqrir (perakuan). ‫ كتاب الروضة‬jld. 2 m. Manakala Syiah mengatakan bahawa percakapan Imam 12 seperti firman Allah Taala dan sabda Rasulullah. kerana mereka semua adil dan thiqah.a. Syiah pula beriktikad bahawa di sana ada mashaf yang diturunkan selepas kewafatan nabi dan dinamakan mashaf Fatimah.59 6. Meriwayatkan daripada mereka samalah seperti meriwayatkan hadis daripada nabi kerana mereka juga adalah maksum.58 5. 3 m. ‫الكافي‬. Samrah bin Jundub dan sahabat yang lain.56 Mereka juga beriktikad bahawa Allah SWT telah menurunkan 12 mashaf daripada langit yang mengandungi sifat-sifat Imam 12.s 263 58 Al-Kulaini . Manakala Imam Ali juga menyampaikan sebahagian yang diterima dari Rasulullah semasa hayatnya dan meninggalkan sebahagian yang lain kepada Hassan sebelum wafatnya. mereka beriktikad bahawa para sahabat semuanya menipu belaka seperti Abu Hurairah.55 3.diriwayatkan daripada ahlu al-bait dengan riwayat-riwayat yang mencela para sahabat dan mendakwa Imam Ali sebagai tuhan serta imam yang selepasnya. juga tiada wahyu kepada sesiapa selepas Nabi Muhammad. Hingga tinggal sebahagian lagi daripada syariat pada Imam Mahdi AlMuntazar masih belum disampaikan. Ahli Sunah menerima periwayatan sahabat r. setiap Imam 12 akan menyampaikan sebahagian daripada syariat mengikut keperluan dan akan meninggalkan baki kepada imam yang bakal menggantikannya. Begitulah seterusnya. Adapun Syiah. Ahli Sunah beriktikad bahawa al-Quran telah diturunkan sepenuhnya ke atas Rasulullah tiada kekurangan padanya dan tiada kitab lain selepasnya. Ahli Sunah beriktikad bahawa Syariah Islam adalah sempurna dan Rasulullah telah menyampaikannya kepada umat tanpa menyembunyikan sesuatu serta mewakilkan kepada umat urusan penyebaran dakwah Islamiah dan amar maaruf nahi munkar.57 4. Ahli Sunah beriktikad bahawa sunah nabi adalah apa sahaja yang datang daripada nabi sama ada melalui percakapan. Lihat ‫ الكافي‬dan ‫ تفسير العياشي‬dan ‫ تفسير البرهان‬dan ‫تفسيرنور الثقلني‬ ّ jld. Mashaf ini tiga kali ganda mashaf Ahli Sunah. mereka menolak periwayatan sahabat.

‫ كتاب الروضة‬jld. Mempercayai susunan barisan kepimpinan adalah seperti susunan ini. mereka juga tidak berpegang dengan kitab-kitab hadis Ahli Sunah melainkan yang ada persamaan dengan akidah pegangan mereka. al-Sunah dan ijmak sebagai prinsip asas kepada Syariah Islamiah dan mengkafirkan mereka yang mengingkarinya.s 68 62 Al-Majlisi ‫ البحار‬jld. Imam tidak akan terkena dosa sama ada sengaja ataupun tidak. Ahli Sunah beriktikad bahawa tiada yang maksum melainkan Rasulullah. Dan umat juga terpelihara dengan adanya imam bukannya dengan al-Quran dan alSunah. mencaci serta Al-Kulaini ‫الكافي‬. mereka tidak percaya dengan ijmak sama ada daripada sahabat mahupun selain mereka tanpa kewujudan orang yang maksum bersama mereka. 8. 25 m.61 9. Ahli Sunah berpegang kepada al-Quran.s 321-322 Al-Kulaini ‫ الكافي‬jld. Adapun Syiah. Adapun Syiah.s 211 60 61 144 | Hakikat Syiah .1 m. Sesungguhnya Ahli Sunah menerima ke semua hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim serta kitab-kitab hadis Sahih yang lain.h. Di samping itu juga tiada lagi yang disyariatkan selepas kewafatan Rasulullah kerana dengan kewafatan baginda maka selesai dan putuslah wahyu.Mereka tidak menerima periwayatan para sahabat melainkan 3 orang sahaja iaitu Al-Miqdad bin Aswad. mereka menghina para sahabat.62 10. Antara prinsip Ahli Sunah ialah menyatakan kecintaan terhadap keluarga Rasulullah (ahlu al-bait) dan para sahabat dengan redha akan mereka dan memperakui keadilan mereka. Bahkan mereka beriktikad bahawa kemaksuman yang ada pada para imam tidak menyamai kemaksuman para nabi dan rasul. Mereka tidak mengiktiraf kitab-kitab Syiah sebagai pegangan. Memperakui bahawa sebaik-baik umat selepas nabi ialah Abu Bakar kemudian Umar.h. Uthman dan Ali r. 12 m. para anbiya dan rasul-rasul yang terdahulu. Syiah pula berpendapat bahawa para sahabat telah menjadi murtad dan kafir melainkan tidak lebih bilangan mereka dari tiga orang. Kerana ijmak di sisi mereka ialah ijmak terhadap percakapan para imam yang maksum bukannya dengan erti kata ijmak itu sendiri. Dalam kebanyakan riwayat. Abu Dharr Al-Ghifari dan Salman Al-Farisi r.60 7. tidak menggembar gemburkan perselisihan di antara mereka serta berbaik sangka terhadap mereka. Syiah pula beriktikad bahawa para imam adalah maksum dan kemaksuman mereka adalah perkara dasar dalam prinsip imamah.

440 Al-Mufid. dan zuriat daripada keduanya.. Mereka juga terlalu mengagungkan ahlu al-bait sedangkan ahlu al-bait sendiri tidak redha diagung-agungkan sebegitu rupa.. pendusta dan laknatlah anak-anak mereka.s 351. yang juga adalah toghut. Hussain.s 88 66 Mansoor Hussain. berdosa terhadap rasul-Mu.66 Ini adalah penyataan yang jelas menghina ummahatul mukminin khasnya Aisyah binti Abu Bakar dan Hafsah binti Umar r. Abu Dharr Al-Ghifari dan Salman Al-Farisi.”.h.s 4 -5 64 ‫ رجال الكشي‬m. Juga menyatakan kesetiaan pada mereka serta memelihara wasiat-wasiat Rasulullah kepada mereka juga adalah wajib. Ahli Sunah beriktikad bahawa mukjizat yang dianugerahkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul adalah satu bukti tentang kebenaran Al-Kulaini ‫ الكافي‬jld. Hassan. di samping memelihara hak-hak yang telah ditetapkan ke atas mereka. 11.s 11-12 65 Hussain Al-Khurasani. “Ya Allah laknat lah 2 berhala Quraisy ini. keluarga Abbas. isteri-isteri nabi SAW (ummahatul mukminin) dan zuriat-zuriat nabi sehingga hari kiamat. ”‫ “االختصاص‬m. menterbalikkan agama-Mu. menyelewengkan kitab-Mu. mengkufuri nikmat-Mu. menyelewengkan ayat-ayat-Mu. Ahli Sunah redha terhadap ahli keluarga nabi begitu juga terhadap para sahabat.64 Mereka membolehkan mengutuk dan memfitnah Abu Bakar dan Umar kerana mereka berdua adalah diusir dan dilaknat oleh Allah dan rasul-Nya. 22 m. keluarga Jaafar. 12..63 Abu Bakar. 245. Al-Majlisi ‫ البحار‬jld. Umar dan Adapun para sahabat mereka yang lain yang Islam antaranya AlMiqdad bin Aswad.s 224. ingkar wahyu-Mu. Ahli Sunah beriktikad bahawa kecintaan terhadap keluarga nabi adalah wajib.s 424 63 Hakikat Syiah | 145 . Keluarga nabi (ahlu al-bait) di sisi Ahli Sunah ialah keluarga Ali.65 Terdapat di dalam kitab-kitab mereka (yang tersasar) petikan ayat berkenaan kutukan terhadap 2 berhala Quraisy (Abu Bakar dan Umar). 2 m. ”‫ “حتفة العوام مقبول‬. mempersendakan hukum-hukum-Mu. m. Walau bagaimanapun mereka tidak beriktikad kecintaan terhadap keluarga nabi melepaskan mereka daripada hukum taklif. keluarga Aqil. Mereka berdua telah melanggar perintah-Mu. Selain daripada mereka ini tidaklah dinamakan ahlu al-bait oleh pihak Syiah. Uthman.244.. Syiah juga menyintai ahlu al-bait dan mengambil berat terhadap Imam Ali (Amirul mukminin). 352. menyukai musuh-Mu.mengutuk khasnya khalifah yang bertiga. ”‫ “اإلسالم على ضوء التشيع‬.. m. mereka berselisih pendapat pada keislaman Ammar bin Yasir.

Syiah beriktikad bahawasanya para imam mengetahui perkara-perkara ghaib.70 15. di bumi.71 Altaqiyyah ialah segala perbuatan atau percakapan bertentangan dengan apa yang diiktikadkan. ia tidak termasuk dalam perkara pokok agama. Sesungguhnya dia mengetahui alam ghaib dan nyata dan mengetahui segala rahsia serta yang tersembunyi. mereka mampu menghidupkan yang mati.68 14. tidak terhijab daripada mereka ilmu-ilmu apa yang di langit.s 194-200 Al-Kulaini ‫ الكافي‬jld.s 373. Manakala Syiah beriktikad bahawa perkara kepimpinan (al-imamah) adalah perkara pokok dalam agama (usuluddin) bilangan mereka adalah terbatas kepada 12 orang sahaja.s 67 70 Sumber terdahulu ‫ الكافي‬jld. syurga dan neraka. 13. Syiah beriktikad bahawa mukjizat-mukjizat hanya untuk para imam.67 Apa yang berlaku terhadap mereka berkaitan perkara yang mencarik adat tidak dikategorikan sebagai keramat tetapi mukjizat. menyembuhkan penyakit bisu. 26 muka 109-117 69 Al-Kulaini ‫ الكافي‬jld.72 Ahli Sunah beriktikad bahawa konsep al-taqiyyah adalah satu rukhsah ketika berlakunya keadaan darurat. Mereka juga mengetahui apa yang telah berlaku. 1 m. ”‫ “الشيعة في امليزان‬m. Kepimpinan selain daripada 12 imam ini adalah tidak sah. kusta serta mereka memiliki semua mukjizat yang dimiliki oleh para nabi. 1 m. Bermula dengan Amirul mukminin Ali bin Abi Talib dan berakhir dengan Mahdi Muntazar.s 181 71 Al-Mufid ”‫ “شرح عقائد الصدوق‬m. Al-Majlisi ‫ البحار‬jld. Ahli Sunah beriktikad bahawa tiada yang mengetahui perkara-perkara ghaib melainkan Allah kerana ilmu Allah itu adalah mutlak. Al-Majlisi ‫ البحار‬jld.s 48 67 68 146 | Hakikat Syiah . dan apa yang akan berlaku sehingga hari kiamat. mereka adalah pemimpin kebenaran. 26 m. tidak terbatas.69 Ia dinamakan al-wilayah. 27 m.s 260-263.s 261 72 Muhammad Jawad Mughniyah. Al-Majlisi ‫ البحار‬jld. 1 m. Ahli Sunah tidak berpegang dengan prinsip al-taqiyyah menyembunyikan kebenaran dan apa yang diiktikadkan yang mana ianya bakal mengundang kemudharatan kepada agama dan urusan dunia. Ahli Sunah beriktikad bahawa para pemimpin yang telah dipilih oleh orang-orang muslimin di kalangan pemimpin-pemimpin yang telah lalu dan dilantik sebagai ketua. Mereka yang mengingkari kepimpinan (imamah) hukumnya kafir.mereka. Kadangkala mukjizat itu dianugerahkan oleh Allah kepada hambanya yang soleh sebagai satu karamah bagi mereka.

peristiwa perdamaian Hassan. mereka akan mengatakan ini adalah al-taqiyyah. ”‫ ابو يعبى “املعتمد‬m.74 Adapun Syiah.s 217 Ibn Hazm ”‫ “احمللى‬m. Mereka berkata “tidak nyata bagi Allah akan sesuatu perkara itu Al-Kulaini ‫ الكافي‬jld. Ahli Sunah beriman bahawa Allah mengetahui yang ghaib dan yang nyata meliputi yang terdahulu. Tidak beragama seseorang itu melainkan dia bertaqiyyah. Dia tidak jahil akan sesuatu dan tidak akan lupa.s 51 76 Sumber terdahulu 73 74 Hakikat Syiah | 147 .Adapun Syiah. Ahli Sunah beriktikad bahawa orang yang telah mati tidak akan kembali sebelum hari kiamat. adalah al-taqiyyah yang bersamaan dengan Ahli Sunah dikategorikan sebagai al-taqiyyah. mereka yang telah mati akan kembali semula ke dunia sebelum hari kiamat 75 dalam bentuk mereka yang asal.s 225 75 Al-Muqayad ”‫ “اوائل املقاالت‬m. Ini adalah perkara yang telah disepakati oleh orang muslimin dan ianya termasuk asas keimanan di sisi Ahli Sunah. milik-Nya semua hukumhukum itu dan kepada Dialah kamu akan dikembalikan. Adapun Syiah mereka beranggapan bagi Allah itu ada permulaannya. Dia berhak melakukan apa sahaja pada kerajaan-Nya. Mereka menggunakan al-taqiyyah dengan melampau. Ia adalah sembilan persepuluh daripada agama. 16. Tiada yang mengetahui yang ghaib melainkan Allah. 2 m.76 17. walaupun mereka itu para anbiya. sahabat ataupun wali. sekarang dan akan datang. sehinggakan Ali menikahkan anaknya dengan Umar juga dianggap al-taqiyyah. Setiap perbuatan akan dikatakan taqiyyah lebih-lebih lagi berkaitan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh ahlu al-bait tentang pujian terhadap para sahabat. bagi mereka al-taqiyyah adalah prinsip dasar agama (perkara-perkara akidah). Mengatakan ada permulaan bagi Allah itu adalah kufur di sisi Ahli Sunah. Mereka yang kembali ke dunia adalah dua kumpulan.73 Adapun perkara – perkara yang lain di dalam agama adalah mewakili satu persepuluh sahaja. kumpulan yang mempunyai darjat iman yang tinggi dan kumpulan yang darjatnya rendah ( fasad ). Tiada permulaan bagi-Nya. Tujuan mereka menggunakan al-taqiyyah ialah bagi menghalang daripada tersebarnya rahsia-rahsia mazhab Syiah yang bercanggah dan mempunyai unsur bidaah.s 24. Kerana zahirnya sesuatu adalah selepas ianya tiada. Pengiktirafan imamimam dengan kepimpinan orang lain juga dikatakan al-taqiyyah. Manusia akan dibangkitkan pada hari kemudian untuk dihisab dan akan diberikan balasan. sedangkan Allah itu ada.

Kalaulah bumi ini tanpa imam nescaya terbenamlah ia.s 179 84 Al-Kulaini.s 188 77 78 148 | Hakikat Syiah . jld. Kerana alQuran tidak dianggap sebagai hujah tanpa adanya al-qayyim.81 AlMas’udi pernah menyebut “telah berlaku konflik di kalangan Syiah disebabkan kematian Hasan Al-Askari yang tanpa meninggalkan seorang anak. m. Ahli Sunah tidak berpegang kepada konsep al-ghaibah bahawa sesungguhnya Imam Al-Hasan Al-Askari imam yang kesebelas tidak meninggalkan anak seperti yang dikatakan oleh pakar sejarah. dan berkata Syiah Imamah tentang al-bada’ “tidak disembah Allah dengan sesuatu seperti al-bada’”78 menunjukkan betapa besar akidah (konsep) al-bada’ kepada Syiah. maka mereka mengatakan sesungguhnya telah nyata bagi tuhanmu. m. jld. 1. 13.s 26-27 81 Al-Qummi ”‫ “املقاالت والفرق‬m.melainkan nyata pada pengetahuan-Nya sebelum nyata pada-Nya sendiri. m. Al-Mas’udi ”‫“مروج الذهب‬. jld. m.79 18. ‫الكافي‬. Kemudian ideologi ini tersebar ke kumpulan as-Sabaiyyah. Beliau merupakan salah satu imam 12.s 146 79 Sumber terdahulu . Mereka berpendapat bahawa bumi ini tidak boleh sunyi daripada dipimpin oleh seorang imam walaupun satu detik. 4. jld. jld. jld.s 102 82 Sumber terdahulu.83 Kerana di sisi mereka imam adalah satu hujah.77 Sebab mereka berpegang kepada prinsip al-bada’ (permulaan) kerana perkara ghaib itu adalah milik para imam. 1 m.84 Kesimpulan ideologi al-ghaibah ini ialah bahawa anak bagi Hasan Al- Al-Kulaini. 1.s 190 83 Al-Kulaini.82 Adapun Syiah mempercayai konsep al-ghaibah adalah sebahagian daripada akidah mereka. jld. ‫ الكافي‬. sekiranya berlaku perbezaan tentang apa yang dikhabarkan oleh para imam. Ekoran daripada itu mereka telah berpecah kepada 20 kumpulan sehingga sebahagian mereka berkata bahawa al-imamah telah terputus. Asal usul al-bada’ ialah akidah orang Yahudi yang terdapat di dalam Taurat yang telah terseleweng.s 148 80 ‫ التاريخ الطبري‬.80 Kitabkitab Syiah juga telah memperakui perkara tersebut sehingga harta beliau dipusakai oleh saudara lelakinya Jaafar dan juga ibunya. dan bukannya al-Quran. m. ‫الكافي‬. Mereka berkata lagi “Allah tidak mengutuskan seorang nabi melainkan bersamanya hukum pengharaman arak dan mengakui bagi Allah itu ada permulaan”. 1. m.s 148 Al-Kulaini. ‫الكافي‬. 1.

m. al-Ghibah. berimanlah kamu dengan dua cahaya. jld. m. Berikut adalah petikan daripada surah al-Wilayah89 : “Wahai orang yang beriman. surah-surah yang kurang adalah seperti surah al-Haqdu (‫ )الحقد‬surah al-Khulu’ dan surah al-Wilayah88. tuan. juga janganlah engkau perlahankannya. hujah.87 Perkara ini dikupas secara melebar di dalam kitab-kitab Syiah. Sesungguhnya mereka yang setia pada rasulNya. 1. Manakala Syiah beriktikad bahawa sebahagian surah-surah al-Quran telah terputus. Ahli Sunah beriktikad bahawa surah-surah di dalam al-Quran adalah sempurna. muka 69 88 An-Nuri At-Tabrasi ”‫ “فصل اخلطاب‬m. Berkata At-Tabrasi “pengurangan surah-surah ini adalah dibolehkan. berdosa kepada wahyu rasul akan diberi minum dari air yang menggelegak”. dan gunakanlah sahaja satu cara yang sederhana di antara itu. iaitu daripada surah al-Fatihah hinggalah ke surah an-Nas. jld.s 214 Al-Kulaini. 2. bagi mereka adalah syurga (begitulah) bagi mereka itu syurga. kami telah turunkan keduanya yang akan membacakan kepada kamu ayat-ayat kami dan akan mengingatkan kamu tentang azab hari kiamat. 19.s 333 87 Miftahul al-Ramah.s 24 89 Sumber terdahulu 85 86 Hakikat Syiah | 149 . Mereka telah menzalimi diridiri mereka. Dan mereka yang kafir (mengingkari) selepas mereka beriman dengan melanggar perjanjian yang telah dibuat oleh rasul mereka akan dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Firman Allah Taala : “Dan janganlah engkau nyaringkan bacaan doa atau sembahyangmu. ‫الكافي‬. 20. Dua cahaya ini saling melengkapi antara satu sama lain dan Akulah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.Askari namanya “Muhammad” telah hilang ketika umurnya 4 tahun.86 Kebanyakan orang Syiah tidak menunaikan solat Jumaat pada masa al-ghaibah dan mereka berkata solat Jumaat dan juga urusan pemerintahan adalah bagi imam muslimin sahaja.85 Mereka menyifatkan beliau sebagai Mahdi. suci dan pemilik masa (‫)صاحب الزمان‬. Dan bilangan surahnya ialah 114 surah tidak kurang ataupun lebih.” ْ ْ ً‫ابتغِ بينْ ذلك سب ا‬ ْ ‫ت با‬ ْ ‫جه‬ ]al-Isra’ 110[ ‫يل‬ ‫خاف‬ ‫ت‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫ك‬ ‫ت‬ ‫ال‬ ‫ص‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ِ ِ ِ ِ َ َ َِ َ َ َ ‫و‬ ِ‫ه‬ َ ُ َ َ ‫وال‬ َ ‫ت‬ َ َ َ َ َ Al-Tusi.

Pihak mana yang bakal memihak kepada pihak yang lain untuk merealisasikan perpaduan dengan meninggalkan akidah serta prinsip-prinsip dasar mazhabnya. ‫ تفسير البرهان‬. Itu pun yang dimaksudkan di sini ialah Solat Tahajud iaitu dengan bacaan pertengahan di antara kuat dan perlahan. 2. perkara-perkara berikut ialah : 1.Ahli Sunah menyatakan bahawa solat fardu bacaannya ada dua jenis bacaan secara perlahan (‫ (سر‬bagi Solat Zohor dan Solat Asar. Setiap pihak mempunyai pendapat untuk menentang pihak yang lain. jld. Ini adalah 20 daripada berpuluh-puluh masalah yang berselisih pendapat Ahli Sunah dan Syiah. Apakah hukum ke atas mereka yang mengatakan tentang kekurangan al-Quran dan ianya diselewengkan? 90 ‫ تفسير العياشي‬. jld. Tafsiran ayat ini hanya berkisar dalam konteks solat sahaja. 2. Maka Allah telah mengizinkan nabi menyatakan perkara tersebut kepada Ali pada hari ghadir Khum 90. Jawapannya.(‫با‬ ‫ت‬ ) dan jangan kamu sembunyikan ِ‫خافِ ه‬ َ ُ ‫وال ت‬ َ َ daripada Ali (al-wilayah) dan dia tentang kemuliaan yang ْ‫ ين‬beritahulah ْ aku berikan ( ‫بيال‬ ‫ك‬ ِ‫ ) وابتغ‬maka pohonlah dariku untuk kamu ِ‫س‬ َ ِ‫ب َ ذَل‬ َ َ َ َ menyatakannya kepada Ali tentang kepimpinannya (al-wilayah).s 319. adalah menjadi satu kewajipan kepada mereka yang mengangkat syiar perpaduan.s 235 150 | Hakikat Syiah . m. PERKARA YANG KEEMPAT: RUMUSAN DAN PENYELESAIAN Ada beberapa perkara yang diperhatikan hasil daripada kajian ini memerlukan kepada hukum-hukum syar’ie. m. m. 3. Adapun Syiah mentafsirkan firman Allah ini dengan makna yang ْ ْ ‫جه‬ berlainan. jld.s 999. (‫تك‬ ) jangan kamu nyatakan tentang ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ِ َ ِ ‫صال‬ َ ‫وال‬ َ َ َ kepimpinan Ali (al-Wilayah) dan jangan juga dengan apa yang telah aku beri kemuliaan kepadanya sehingga aku perintahkan kamu ْ berbuat demikian. serta memperkuat hubungan dengan jumhur muslimin (golongan majoriti) membersihkan sumber-sumber maklumat yang terdahulu daripada kebatilan untuk kembali kepada yang hak dan kebenaran. Maghrib dan juga Isyak. dan bacaan deras ( ‫ )جهر‬bagi Solat Subuh.1. jld.‫ تفسير الصافي‬m.s 452 ‫ تفسير الثقلني‬. bagi mereka ini hendaklah benar-benar ikhlas pada dakwah mereka dan meninggalkan iktikad yang terdahulu.

Apakah hukumnya mentafsirkan ayat-ayat al-Quran secara batin? 4. Pendapat yang mengatakan menentang Ahli Sunah itu mendapat pahala. dan meninggalkan mereka dalam kesesatan serta tidak tentu hala tujuan menyebabkan segala urusan-urusan mereka sia-sia tanpa kewujudan imam di kalangan mereka? 9. Datang satu kumpulan yang mencaci. menyaksikan bersama turunnya al-Quran kepada mereka dan dibacakan ke atas mereka serta Allah telah redha akan mereka dijanjikan mereka dengan syurga.2. memfitnah. Bagaimana akan terlaksananya perpaduan pada isu yang mendakwa di sana terdapat satu lagi mashaf yang lebih besar daripada al-Quran yang ada pada majoriti umat Islam sekarang? 8. sekiranya umat tanpa ada imam yang memimpin mereka memperbaik urusan-urusan mereka disebabkan imam itu telah hilang selama 12 kurun. Apakah hukum bagi mereka yang mendakwa bahawa Rasulullah menyembunyikan sebahagian yang diturunkan kepadanya? 7. Bagaimana boleh berlaku perpaduan pada permasalahan sahabat yang telah hidup sezaman dengan Rasulullah. adapun ia memerlukan kepada satu usaha yang bersungguh-sungguh lagi ikhlas dalam menghilangkan perpecahan? Hakikat Syiah | 151 . Dengan apa hendak dihukum mereka yang menghina dan mencaci para sahabat? 3. mengkafirkan dan menjanjikan kepada mereka balasan neraka? 10. mengadakan persidangan dan sebagainya. Adakah cukup untuk merealisasikan perpaduan yang sebenar dengan hanya melontarkan pandangan. Adakah ini boleh membawa kepada perpaduan? 5. Bukankah konsep at-taqiyyah merupakan sejenis penipuan yang boleh memisahkan penyatuan umat? 6. Bagaimana perpaduan akan terlaksana.

Kewajipan Setiap Muslim Mentaati Kepimpinan Yang Dilantik Allah dan Rasul Demi Perpaduan dan kejayaan Dunia dan Akhirat 7. oleh: Al-Sheikh Abdul Husin Syarafuddin al-Musawi 9. Lutfi Ibrahim (thn 1993) 13. oleh: Sheikh Muhammad 12. Al-Sahabah. Mahfuz Mohamed 3.AWAS! Antara beberapa kitab utama Syiah yang dijadikan bahan rujukan oleh golongan Syiah: 1. Al-Usul Min al-Kafi. oleh: Dr. Al-Saba’ah Min al-Salaf. Aqidah Syiah Yang Dicemuh oleh Ahli Sunnah Wal Jamaah Khususnya As-Salafi 9. oleh: Sheikh Abbas al-Qummi Sementara itu terdapat beberapa kitab ulama Syiah yang telah cuba disebarkan keseluruh negara terutamanya melalui strategi penghantaran kitab-kitab berikut ke masjid-masjid antaranya: 1. Mengapa Aku Memilih Ahlul Bait a. Ahlu al-Bait. Perpaduan Islam Sumber Kekuatan Ummah. oleh: Ayatullah al-Khomeini 6. oleh: Al-Sheikh Abdul Husin Syarafuddin alMusawi 10.s?. Memorandum Majlis Syiah Malaysia bertarikh 6 Jun 2011 Sumber: JAKIM 152 | Hakikat Syiah . Inilah Khulafa Ar Rasyidin 3. Akhirnya Ku Temui Kebenaran 4. Mar’i al-Amin al-Antaki – diterjemah oleh Prof. oleh: Al-Sayyid Muhammad Rais al-Wahidin 11. Minhaj Kebenaran dan Pendedahannya (Fiqh Lima Mazhab di antara Nas dan Ijtihad) oleh : Al-Hasan bin Yusuf al-Mutahhar 4. Cela-mencela Merungkai Perpaduan 8. Tahrir al-Wasilah. Al-Muraja’at. Meniti Titian Kebenaran: Menyingkap Kebenaran Mazhab Rasul dan Ahlul Bait 2. Kasyf al-Asrar. Mafatih al-Jinan. Peshawar Nights. oleh: Ayatullah al-Khomeini 5. Al-Hukumah al-Islamiah. oleh: Haidar 2. oleh: Ayatullah al-Khomeini 8. Dialog mengenai Islam dan Akidah Islam Yang Sebenar 5. Benarkah Salafi Wahabi Pemusnah Islam dan Pembunuh Umatnya 6. oleh: Ayatullah al-Murtadza az-Zubaidi 7. Madya Dr.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->