Panduan Pelaksanaan Program Khatam al-Quran Model Tasmik

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM KHATAM AL-QURAN MODEL TASMIK

1.

PENDAHULUAN Model tasmik telah dicadang dan mendapat respon yang baik daripada pelbagai peringkat pengurusan Kementerian Pelajaran dan daripada pelbagai pihak lain. Panduan ini bertujuan menjelaskan mengenai Model Tasmik Khatam Al-Quran dan cara pelaksanaannya. Penjelasan dalam panduan ini menyentuh tentang takrif, objektif, kumpulan sasar, strategi pelaksanaan, agihan, kaedah pengajaran dan pembelajaran serta penilaian.

2.

TAKRIF Model Tasmik Khatam al-Quran ialah satu program membimbing dan merekod perkembangan Iqra’ dan bacaan al-Quran murid secara individu berdasarkan program yang diatur bagi membolehkan murid khatam al-Quran semasa berada di Sekolah Kebangsaan dan dilaksanakan di luar jadual waktu.

3.

OBJEKTIF 3.1 3.2 Murid dapat membaca al Quran dengan bertajwid. Murid dapat mengkhatamkan bacaan al-Quran 30 juzuk.

4.

KUMPULAN SASAR Semua murid beragama Islam Tahun Satu sekolah rendah.

5.

STRATEGI PELAKSANAAN 5.1 Semua murid hendaklah menggunakan buku Iqra’ yang dibekalkan oleh Kementerian dan al-Quran Rasm Uthmani. 5.2 Setiap murid perlu mempunyai guru tasmik yang dilantik oleh pihak sekolah. 5.3 Guru tasmik terdiri daripada guru j-QAF. Pihak sekolah boleh melantik guru Pendidikan Islam dan guru akademik yang berkebolehan al-

1

j-QAF

11 Bagi melaksanakan agihan yang dicadangkan. 5.12 Murid boleh membaca dan mentasmik bacaan al-Quran pada masamasa yang sesuai (luar jadual waktu) seperti: a. kelas tambahan dan sebagainya oleh guru j-QAF dan Guru Pendidikan Islam 5.10 Murid-murid yang cemerlang boleh meneruskan bacaan tanpa terikat dengan agihan juzuk yang dicadangkan.6 Setiap murid mesti memiliki Buku Rekod Bacaan al-Quran yang disediakan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia.8 Guru j-QAF hendaklah memastikan murid-murid mendapat bimbingan dari guru tasmik sebelum penilaian dilaksanakan. 5. 5. Ini penting terutama bagi murid yang belum menguasai bacaan.Panduan Pelaksanaan Program Khatam al-Quran Model Tasmik Quran untuk terlibat dalam program ini. 5. c. 5.9 Murid dikehendaki membaca Al-Quran berdasarkan agihan muka surat yang dicadangkan dalam agihan rancangan tahunan bacaan individu di Lampiran A. AGIHAN TUGAS 2 j-QAF .13 Waktu petang bagi sesi pagi Waktu pagi bagi sesi petang Waktu Kokurikulum Pihak sekolah hendaklah membuat penilaian dan menyediakan laporan kepada JPN. 5. 5.7 Guru j-QAF hendaklah menilai dan mengesahkan pencapaian murid sekurang-kurangnya sekali seminggu dalam Buku Rekod Bacaan. 6.4 Guru tasmik hendaklah membimbing bacaan dan merekod bacaan murid dalam Buku Rekod Bacaan setiap kali ditasmik. 5. murid digalakkan membaca al-Quran setiap hari supaya mereka dapat memberi tumpuan kepada kualiti bacaan. Murid yang telah khatam alQuran boleh menjadi pembantu kepada guru tasmik.5 Murid yang masih tidak dapat menguasai Iqra’ dan bacaan al-Quran perlu dibimbing secara berterusan menggunakan kaedah dan aktiviti yang sesuai seperti Kem Literasi al-Quran. b. 5.

6. Pegawai jQAF dan Penyelia Pelajaran Daerah bertanggungjawab memastikan program j-QAF berjalan seperti yang dijadualkan. mengadakan mesyuarat dan perbincangan bagi mencari Guru tasmik. Laporan pencapaian murid dibuat menggunakan borang Analisa Pencapaian Murid yang disedikan oleh JAPIM. bekerjasama dengan Guru Pendidikan Islam menyediakan keperluan pelaksanaan program j-QAF. f. mengeluarkan surat pelantikan kepada guru pembimbing.4 menyemak laporan yang dibuat oleh guru mata pelajaran. mengumpul data guru tasmik al-Quran. dan mengesahkan laporan yang dibuat oleh guru dan dihantar ke JPN. c. Penolong Pengarah Kurikulum. b. 6. Penyelia Pendidikan Islam Negeri. menentukan guru tasmik untuk semua murid yang terlibat dengan projek ini. memberi taklimat kepada guru pembimbing murid yang terlibat. c. 6. memantau perlaksanaan Model Tasmik. b. Guru j-QAF bertanggungjawab a. e.2 Guru Besar bertanggungjawab a. g. bertindak sebagai setiausaha jawatankuasa pelaksana peringkat sekolah.3 Ketua Panitia Pendidikan Islam bertanggungjawab a. mengadakan mesyuarat penyelarasan pelaksanaan program jQAF. memastikan program j-QAF ini dapat dilaksanakan dengan sempurna. c. dan d. menubuhkan Jawatankuasa Pelaksana peringkat sekolah. b. d.1 Ketua Sektor Pengurusan Pendidikan Islam dan Moral.Panduan Pelaksanaan Program Khatam al-Quran Model Tasmik 6. menjadi penilai serta membuat pengesahan dalam rekod bacaan murid seminggu sekali. 3 j-QAF .

Ini kerana pencapaian murid untuk kedua-dua model ini direkodkan dalam Buku Rekod Bacaan al-Quran dan borang tersebut menggunakan maklumat dari buku ini. memaklumkan sebarang masalah murid dan guru tasmik kepada jawatankuasa pelaksana peringkat sekolah. PENILAIAN Seperti yang dinyatakan dalam model 6 bulan Khatam al-Quran.5 memantau pelaksanaan tasmik dijalankan.Panduan Pelaksanaan Program Khatam al-Quran Model Tasmik d. c. membimbing murid sehingga khatam al-Quran. 4 j-QAF . 6. 7. Guru Tasmik bertanggungjawab. b. mengenalpasti kelemahan dan membuat pemulihan. dan g. a. e. penilaian menyeluruh pencapaian murid hendaklah dibuat dengan menggunakan Laporan yang borang menggunakan dalam borang yang disediakan. berkenaan dinyatakan borang-borang mengandungi pencapaian murid yang merangkumi kedua-dua model. dan mengambil langkah-langkah menyelesaikan masalah yang timbul. membuat laporan dengan mengisi borang pencapaian al-Quran seperti lampiran. menentukan pencapaian murid dan dicatatkan dalam Buku Rekod Bacaan. f. d. mencatat setiap kali bacaan murid dalam Buku Rekod Bacaan.

94 105-102 112-106 119-113 126-120 ‫ﺳﻮرة‬ ‫ﺳﻮرة اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ‬ ‫ﺟﺰء‬ ‫اوﻧﻴﺖ‬ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 ‫ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة‬ 5 j-QAF .Panduan Pelaksanaan Program Khatam al-Quran Model Tasmik Lampiran A 1 ‫اﺿﻴﻬﻦ راﻧﺨﻐﻦ ﻣﻴﻐﻀﻮان ﺗﺎهﻮن‬ ‫اﻳﺔ‬ 2-1 16 – 1 24-17 29-25 37-30 48-38 57-39 61-58 69-62 76 -70 83-77 88-84 93-89 101 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful