P. 1
Sejarah Dan Ejaan Bahasa Melayu (Iankaka')

Sejarah Dan Ejaan Bahasa Melayu (Iankaka')

|Views: 18|Likes:
Published by Maryam Norazan
Contoh Nota
Contoh Nota

More info:

Published by: Maryam Norazan on Jul 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/28/2014

pdf

text

original

SEJARAH PERKEMBANGAN EJAAN BAHASA MELAYU Perkembangan Ejaan dalam Bahasa Melayu Kuno Ismail Hamid (1987) dalam

Abdul Aziz Abdul Rahman (2001) memperincikan bahawa bahasa Melayu berkembang dengan kelahiran kerajaan Jambi. Tambahnya, ledakan sistem ejaan ketika perkembangan Bahasa Melayu Kuno memuncak pada abad ke-7 hingga abad ke-11, yakni terdapat pengaruh bahasa Sanskrit. Pengaruh tulisan Pallava dan Nagiri dari India juga kelihatan amat menonjol dalam aspek penyuratan mahupun kata-kata pada prasasti. Ejaan sewaktu sewaktu perkembangan Bahasa Melayu Moden banyak memperlihatkan perubahan dari segi penerimaan kata-kata daripada bahasa Sanskrit untuk idea dan konsep yang baru. Hal ini jelas dilihat daripada batu-batu bersurat yang ditemui ditulis pada zaman ini. Antaranya ialah Batu Bersurat di Kedukan Bukit, Palembang (683 Masihi), Batu Bersurat Talang Tuwo, Palembang (684 Masihi), Batu Bersurat Kota Kapur, Bangka (686 Masihi), Batu Bersurat Karang Brahi, Jambi (686 Masihi), Batu Bersurat Gandasuli, Jawa Tengah (832 Masihi), dan Batu Bersurat Bangkahulu, Bangkahulu (1000 Masihi). Ahli-ahli bahasa turut merumuskan bahawa ejaan yang digunakan sewaktu perkembangan Bahasa Melayu Kuno menunjukkan ciri-ciri seperti penggunaan katakata pinjaman daripada bahasa Sanskrit yang melampau, penggunaan geluncuran [w] atau letusan gigi [v] untuk letupan bibir [b], penggunaan vokal depan luas [a] untuk vokal tengah [ə] atau menggugurkan langsung vokal [a], penggunaan awalan mar- bagi awalan ber-, penggunaan awalan ni- untuk awalan ni- untuk awalan di-,dan juga penggunaan konsonan yang dihembuskan. Berikut adalah potongan petikan daripada kandungan batu bersurat Kedukan Bukit yang bertarikh 683 Masihi dengan terjemahannya dalam Bahasa Melayu Moden; Bahasa Melayu Kuno Swasti Shri Shakawarsatita 605 ekadashi Shulapaksa wulan Waishakhla dapunta hiyang naik disamvau mangalap siddhayatra. Di Saptami Shulapaksa wulan Jyetha dapunta hiyang marlapas dari Minanga Tamvan mamawa yang vala dua laksa dangan...dua ratus tshara disambau dangan jalan Sarivu tlu ratus sapuluh dua banyaknya. Datang di Matayap sukhashitta di pants hami shuklapaksa wulan…laghu mudik datang marmuat manua… Shriwijaya. Bahasa Melayu Moden Selamat dan bahagia Dalam tahun Shaka 605, pada sebelas haribulan terang dari bulan Waishaka baginda naik kapal mencari untungnya. Pada tujuh haribulan terang bulan jyetsa baginda berangkat dari muara Kampar membawa bala dua laksa dengan… dua ratus orang di kapal dengan yang jalan kaki Seribu tiga ratus dua belas banyaknya. Datang di Matayap dengan sukacita pada lima haribulan terang belayar mudik datang membuat benua (negeri)… Sriwijaya

1

Sejarah kedatangan tulisan bahasa Melayu moden ke kepulauan Melayu Sebelum kita mengkaji atau meneliti secara terperinci tentang sistem perkembangan ejaan bahasa melayu, kita seharusnya mencari dari mana datangnya tulisan bahasa Melayu yang menjadi asas kepada kewujudan ejaan bahasa melayu. Tulisan ini sebenarnya datang ke kepulauan melayu bersama-sama dengan kedatangan orang Eropah. Marco Polo adalah seorang pengembara dari itali yang menetap di Sumatera selama lima bulan dalam tahun antara 1292 hingga 1293. Ketika beliau belayar untuk balik ke negara asalnya setelah melawat negara China dan diikuti oleh paderi-paderi franciscan dan pedagang-pedagang Itali yang lain, oleh itu dikatakan orang Portugislah yang mula-mula bertapak dan berkuasa di kawasan ini (Tate,1971:42). Kemunculan kuasa Portugis yang pertama bertapak di Tanah Melayu dapat dilihat apabila berjaya mengelilingi Cape of Good Hope pada tahun 1487M, yang dipimpin oleh Bartholomew Diaz. Setelah itu, sepuluh tahun kemudian iaitu pada 1497M, kapal pelayaran Portugis buat pertama kalinya telah memasuki Lautan Hindi dan sampai ke kawasan Timur. Dua belas tahun kemudian iaitu pada 1509M, kapal Portugis di bawah pimpinan Lopez de Sequiera sampai ke pelabuhan Melaka (Tate,ibid,43-48). Dua puluh tahun kemudian, iaitu pada tahun 1511, kuasa Portugis dengan diketuai oleh Alfonso d’ Albuquerque sekali lagi mengatasi ilmu pelayaran berbanding dengan negaranegara Eropah yang lain. Tetapi kali ini kuasa Portugis berjaya menawan dan menakluki kota Melaka. Setelah kuasa Portugis berjaya menawan kota Melaka,ini menjadi pemangkin dan penaik semangat bagi kuasa-kuasa barat yang lain terutamanya Sepanyol. Orang Sepanyol yang datang ke kepulauan Melayu yang diketuai oleh Megallen berserta lima buah kapal dari Seville pada tahun 1519M. Menurut Bausani, kedatangan Magellan ini menjadi titik tolak bermulanya sistem ejaan bahasa Melayu, dimana seorang ahli yang turut serta dalam pelayarannya iaitu Antonio Pigafetta telah membuat catatan pelayaran. Dalam catatannya telah memuatkan beberapa kosa kata bahasa seperti suku bangsa di Brazil ( lapan perkataan ), bahasa ’Petagonian’ (90 perkataan), dan suku bangsa di kepulauan Filipina (160 perkataan) (Hashim Musa,1997:378).

2

Sejarah perkembangan dan moden

Proses Perubahan sistem Ejaan

Bahasa Melayu

Sistem Ejaan Rumi mula diperkenalkan

oleh pihak orientalis Inggeris yang

menyusun aturan ejaan Rumi berdasarkan kaedah transliterasi daripada ejaan Jawi pada pertengahan abad ke-19. Sistem transliterasi huruf Jawi kepada huruf Rumi menurut kaedah bahasa Inggeris yang diiktiraf sebagai sistem ejaan Rumi bagi kegunaan rasmi dalam urusan kerajaan Malaya pada masa itu antaranya termasuklah Ejaan Rumi Negeri-negeri Selat (dilaksanakan pada tahun 1878), Ejaan Rumi Maxwell (dilaksanakan pada tahun 1882) dan Ejaan Rumi Swettenham (1881). Ada dua jenis tulisan bagi bahasa Melayu, iaitu (i) Tulisan Jawi, dan (ii) Tulisan Rumi. Tulisan Jawi berasaskan huruf Arab alif-ba-ta, dan tulisan Rumi berasaskan huruf Roman a-b-c. Aturan ejaan bagi Tulisan Jawi yang digunakan dalam bahasa Melayu sekarang ialah Sistem Ejaan Jawi Yang Disempurnakan yang disahkan penggunaannya bermula pada tahun 1996. Kita boleh melihat sistem ejaan Jawi tersebut dalam beberapa dokumen rasmi yang telah diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Aturan ejaan bagi Tulisan Rumi yang digunakan dalam bahasa Melayu mutakhir pula ialah Sistem Ejaan Rumi Baharu Bahasa Malaysia (selanjutnya disebut SERBBM) yang dirasmikan penggunaannya pada 16 Ogos 1972. Sistem ini merupakan aturan ejaan Rumi bersama bagi bahasa Melayu di Malaysia dan bahasa Indonesia, iaitu sistem yang berasaskan aturan ejaan yang dirumuskan oleh Jawatankuasa Ejaan (Rumi) Bersama pada tahun 1967. Seperti yang dinyatakan diatas tulisan melayu yang menggunakan abjad arab dikenali sebagai tulisan jawi. Ia berpunca daripada nama umum yang diberi kepada orang jawa oleh pendagang arab yang singgah.oleh sebab mereka tidak dapat membezakan antara orang melayu dengan orang jawa, maka mereka menggangap orang melayu dan orang jawa ini sebagai orang jawi. Justeru itu, tulisan yang jawi adalah tulisan yang dapat membezakannya dengan tulisan arab. Amat juhari moain (1991) menyimpulkan bahawa tulisan jawi mengalami 4 tahap perkembangan iaitu:

1. Menggunakan

tulisan

jawi

mengikut

ejaan

arab

sepenuhnya

dengan

menggunakan tanda-tanda baris. Namaun pun begitu tulisan ini mengalami kelemahan seperti tiada tiada lambang untuk vokal /ə/ (e pepet).

3

2. Tulisan jawi yang meninggalkan tanda-tanda baris atau tulisan arab gondol.
Tulisan ini juga mempunyai kelemahannya kerana perkataan homograf mempunyai ejaan yang sama.

3. Sistem ejaan jawi dipengaruhi oleh melayu dengan mewujudkan huruf-huruf
saksi alif, wau dan ya. Pada permulaanya huruf saksi dibubuh pada suku pertama perkataan. Sistem ini juga mempunyai kelemahan kerana ketiadaan huruf saksi pada suku kata kedua manakala bahasa melayu banyak mengandungi perkataan demikian.

4. Sistem ejaan jawi yang diubah suai daripada tahap ketiga dengan menggunakan
huruf-huruf saksi pada suku kata kedua. Sebahagian pengubahsuaian ini digunakan dalam Ejaan Za’ba (1938). Sistem ini telah disempurnakan dengan menggunakan semua huruf arab dengan enam huruf tambahan iaitu nya, pa, ga, nga,ca dan va pada tahun 1986 dan terpakai hingga kini. Oleh itu, abjad arab terdiri daripada 29 huruf tanpa Lam-Alif, iaitu enam huruf kurang untuk mewakili bunyi yang lazim pada bahasa melayu. Justeru itu, eman huruf dicipta sendiri oleh orang melayu. Menurut Ismail Hamid ( 1987:90) dalam memetik huraian Prof. Naguib Al-Attas untuk membentuk kelima-lima huruf berkenan seperti jadual dibawah: Huruf Jawi tambahan ‫چ‬ ‫ڠ‬ ‫ڤ‬ ‫ڬ‬ ‫ڽ‬ Huruf Arab yang menjadi asas Huruf ‫ ج‬dijadikan tiga titik Huruf ‫ ع‬dijadikan tiga titik Huruf ‫ ﻑ‬dijadikan tiga titik Huruf ‫ ﻚ‬dijadikan tiga titik Huruf ‫ ﻦ‬dijadikan tiga titik

1) huruf 2) huruf 3) huruf 4) huruf 5) huruf

Satu huruf yang merupakan tambahan dan baru dicipta untuk sistem ejaan jawi yang disempurnakan dengan huruf va untuk melambangkan huruf v dalam tulisan rumi. Kini huruf jawi mengandungi 36 huruf untuk melambangkan fonem dalam bahasa Melayu.

4

Institusi.bunyi serapan atau pinjaman daripada bahasa Sanskrit. Winstedt dan Ibrahim Dato’ Muda Linggi (1921). termasuk bunyi.bunyi dalam bahasa Melayu. Pada tahun 1902. Beberapa buah buku bahasa dalam tulisan Rumi dan tentang tulisan Rumi yang memperluas penggunaan sistem Ejaan Sekolah yang berasaskan Ejaan Wilkinson telah disusun dan diterbitkan oleh beberapa orang tokoh bahasa dan pendidik di SITC.institusi inilah yang menjadi pengasas perancangan penggunaan bahasa Melayu baku yang kemudiannya diperkembang oleh Maktab Perguruan Sultan Idris (SITC) di Tanjung Malim sejak tahun 1922. Arab dan Parsi yang digunakan dalam tulisan-tulisan oleh orang-orang Inggeris dalam abad ke-19 membuktikan wujudnya ketidakseragaman dalam ejaan. Nazir Sekolah-sekolah pada masa itu.negeri Melayu Bersekutu mengambil inisiatif menubuhkan sebuah jawatankuasa ejaan yang diketuai oleh R. Keperluan kepada sistem ejaan Rumi menjadi penting pada awal abad ke.T. Wilkinson. Di antaranya ialah : (i) Kitab Loghat Melayu susunan R.J. perancangan ejaan yang pertama di Tanah Melayu dimulakan apabila kerajaan Negeri. penyusunan satu sistem ejaan Rumi yang seragam dan lebih mudah diperlukan untuk menggantikan tulisan Jawi pada masa itu. Ejaan Wilkinson digunakan di semua sekolah umum. Sistem ejaan yang dikenal sebagai "Ejaan Wilkinson" itu dirumuskan dengan nama Romanised Malay Spelling dan diterbitkan pada bulan Oktober 1904 dalam bentuk sebuah laporan.grafem atau hurufhuruf yang berbagai.Manakala perkembangan dalam sistem ejaan rumi adalah sebahagian daripada perkembangan dalam bahasa Melayu di Tanah Melayu dan di Kepulauan Timur Belanda. (ii) Kitab Pelita Mengarang (Rumi) susunan O.20 kerana ejaan Jawi tidak dapat menggambarkan sistem bunyi bahasa Melayu yang sebenar bagi mereka yang tidak dapat memahaminya. Bagaimanapun. Oleh itu. Ianya menjadi lebih penting apabila bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar dalam sistem sekolah rendah atau sekolah dasar. pengkajian tentang sistem bunyi bahasa Melayu sering dikelirukan dengan pengkajian tentang sistem tulisan dan sistem ejaan. Grafem. Pakatan Belajar-Mengajar Bahasa yang ditubuhkan pada tahun 1888 di Johor telah memainkan peranan untuk menggalakkan penggunaan bahasa Melayu di sekolah dan dalam masyarakat.bagai yang digunakan sebagai lambang bagi bunyi. 5 . Usaha ini telah diteruskan dengan penubuhan Maktab Guru Perempuan di Melaka pada tahun 1900. Dussek dan Mohd.O. Perkembangan dan pemantapan sistem ejaan Rumi berlaku seiring dengan perkembangan bahasa Melayu dalam pendidikan dalam zaman penjajahan itu.

sistem yang ada. Pada tahun 1956. dan (iii) Kitab Kumpulan Nama Melayu susunan Ibrahim Dato’ Muda Linggi (1924)( Ahmad Hafiz Wahy et al. Dengan ini dapat dikatakan bahawa kedua. (ii) Pelita Bahasa Melayu Penggal 1 (1941). atau sistem yang menyatukan ciri-ciri ejaan daripada sistem. dan (iii) Daftar Ejaan Melayu (Jawi.Hashim (1923). wujud pula "Sistem Ejaan Kongres".2005). lebih kepada cara Inggeris. Ianya berbeza sedikit daripada ejaan Za’ba di Tanah Melayu dan ejaan van Ophuijsen di Indonesia. Selain daripada sistem ejaan Za’ba. yang dikarang oleh Za’ba. Ejaan Bebas digunakan dengan agak meluas dalam urusan bukan rasmi dan dalam beberapa penerbitan akhbar.Rumi) (1949). Perubahan. Perbezaan ejaan yang wujud di Indonesia adalah menurut sistem ejaan cara Belanda sementara di Tanah Melayu. terdapat juga "Ejaan Bebas" yang berupa ejaan Rumi tanpa sistem apaapa. hasil daripada rumusan Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu Ketiga yang diadakan di Singapura. Sistem Ejaan Rumi Za’ba disusun dan diperkemas dan terdapat dalam beberapa buah buku pedoman bahasa terbitan Pejabat Karang Mengarang SITC seperti : (i) Ilmu Bahasa Melayu Penggal 1 (1926). Angkatan Sasterawan ’50 yang ditubuhkan sekitar bulan ogos 1950 kemudiannya menjadikan Ejaan Fajar Asia ini sebagai ejaan rasmi mereka. Penggunaan pelbagai sistem atau aturan ejaan Rumi di Tanah Melayu dan Singapura menunjukkan adanya kekurangan dalam sistem ejaan Za’ba dan ketidakpuasan pengguna terhadap sistem itu. dengan judul "Petua-petua Ejaan Rumi". Selain daripada itu. Sistem ejaan Rumi yang terkenal sebelum penggunaan sistem ejaan baru tahun 1972 ialah "Sistem Ejaan Rumi Za’ba" yang juga dihasilkan daripada SITC.perubahan seperti ini juga berlaku di Indonesia.ahli bahasa di kedua-dua buah negara untuk mengkaji dan menyemak semula sistem ejaan yang 6 . termasuk daripada sistem ejaan di Indonesia. Tujuan penubuhan angkatan ini adalah untuk menyedarkan masyarakat tentang perpaduan kebangsaan dan menganggap kemerdekaan sebagai jambatan kearah keadilan dan keamanan masyarakat. Perbezaan ejaan yang wujud ini telah mendapat perhatian ahli. majalah dan buku.dua buah negara mengalami perubahan sistem ejaan dari semasa ke semasa. dalam zaman pendudukan Jepun tahun 1942. terdapat penggunaan "Ejaan Fajar Asia".1945.

2005). Slametmuljana ( Ahmad Hafiz Wahy et al. wujudlah pula "Ejaan Malindo".2005). Usaha-usaha ini mendapat perhatian kerajaan dan pada tahun 1957. Kenyataan Bersama tersebut mengandungi persetujuan untuk melaksanakan asas yang telah dipersetujui oleh para ahli daripada kedua-dua negara tentang Ejaan Baru dan Ejaan Yang Disempurnakan. Soal ejaan melangkah ke peringkat antarabangsa apabila satu perjanjian persahabatan di antara Persekutuan Tanah Melayu dengan Republik Indonesia tercapai pada 17 April 1959. Ejaan baru bersama ini dirujuk sebagai Ejaan Rumi Bersama (ERB) yang diguna hingga kini. Akibat pergolakan politik.ahli bahasa berdasarkan rumusan-rumusan Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu Ketiga. Pada 23 Mei 1972. Kemudian. BEBERAPA SISTEM EJAAN SECARA TERPERINCI SISTEM EJAAN LATIN PIGAFFETA Sepertimana yang diketahui. Hasil daripada pertemuan ini. (Allahyarham) Tun Hussein Onn dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. satu Kenyataan Bersama telah ditandatangani oleh Menteri Pelajaran Malaysia pada masa itu. sebuah Jawatankuasa Ejaan telah dibentuk untuk menimbangkan ketetapan-ketetapan yang telah diambil dalam Kongres tersebut berkenaan dengan ejaan Rumi dan penyatuannya dengan ejaan bahasa Indonesia.digunakan (Ahmad Hafiz Wahy et al. Bapak Mahsuri. satu rundingan telah diadakan di Jakarta di antara Jawatankuasa Ejaan Rumi Persekutuan Tanah Melayu yang diketuai oleh (Allahyarham) Syed Nasir bin Ismail dengan Panitia Pelaksanaan Kerjasama Bahasa Melayu-Bahasa Indonesia yang dipimpin oleh Dr. Beliau telah 7 . Puncak daripada segala kegiatan penyempurnaan sistem ejaan Rumi ialah perumusan dan pelaksanaan bersama Sistem Ejaan Baru bagi bahasa Melayu dan bahasa Indonesia pada 16 Ogos 1972. Secara tidak langsung proses penyatuan dan penyamaan sistem ejaan kedua-dua negara dapat dilakukan. Pigafetta atau nama sebenarnya adalah Antonio Pigafetta iaitu seorang ahli pelayaran dibawah pimpinan Magellan. perkembangan selanjutnya tidak berlaku sehinggalah pada tahun 1966 apabila rundingan kali kedua telah diadakan untuk mengkaji dan memperbaiki Ejaan Malindo. Beberapa pembaharuan yang agak radikal telah diusahakan oleh ahli.

. 3. 7. 6... Gonda (1938) dan Kern (1938). Sistem ejaan yang diperkenalkan oleh beliau ini sebenarnya adalah berdasarkan oleh sistem ejaan Itali daripada dialek Vicentina. who as we saw often misread the original’’.nobody among the above-named scholars took the pain of controlling the text of Pigafetta’s Malay list on the original manuscript of the ambrosiana library.ibu Saudara Orang Kuda Gula Rusa Senarai diatas sebenarnya berbeza sama sekali dengan apa yang disiarkan dan dikaji oleh pengkaji-pengkaji terdahulu seperti H. Ini dapat dilihat melalui jadual di bawah: Abjad Bunyi /a/ /e/ /i/ moden A E I bahasa Melayu Abjad/ejaan pigafetta Alla Hezoch gigi. Senarai kosa kata ini dipetik daripada Bausani(1960:233-240). Allah horan pandita bapa mama. 5. 4. 2. Menurut ejaan ini lagi perkataan Melayu mengandungi abjad-abjad yang boleh dipadankan dengan abjad bahasa Melayu moden melalui grafem-grafem dan nilai bunyinya.itich Ejaan moden Allah Kecil gigi. ambui saudala horan cuda gulla roza Allah Orang pendeta Bapa Mama. Schuchardt (1890)..mencatatkan sebanyak 426 perkataan dalam bahasa Melayu dan beberapa perkataan tempatan yang lain. Walaubagaimanapun senarai perkataan yang dikutip oleh Pigefetta tidaklah secara langsung daripada Maluku tetapi dari seorang Melayu Sumatera yang digelar Hendrick. Pigeffeta telah menamakan senarai perkataan bahasa Melayu ini sebagai kosa kata yang digunakan oleh oleh Moorish atau Muslim. Le Roux (1929).. iaitu seorang hamba magellan yang telah ikut serta dalam pelayarannya. Denuce and others. Kerana menurut Bausani (1960:230)’’.. 8.. They followed the editions of Robertson. J.itik bahasa Melayu 8 . Contohnya seperti jadual disebelah: Senarai pigefetta Bahasa inggeris ( terjemahan Ejaan senarai asal) God Wise man Father Mother Brother Man Horse Honey(?) Deer bahasa melayu daripada bahasa itali dalam sekarang 1. Da Mosta. 9..

4 naskhah catatan awal itu masing-masing ialah satu naskhah Itali dan tiga naskhah Perancis yang diterjemahkan dalam bahasa Itali. skrip rumi dapat melambangkan dengan mudah bunyi-bunyi asli bahasa Melayu. Diperlihatkan juga perbandingan perkataan bahasa Melayu dengan bahasa Jawa.Terdapat 4 catatan awal Pigafetta yang mengandungi senarai kosa kata Melayu. Menurut Crawford (1852:32) dalam bukunya A Grammar and Dictionary of Malay Language with Preliminary Dissertation. iaitu merupakan hamba kepada Magellan yang turut serta dalam pelayarannya dan mengikut Bausani juga berkemungkinan Pigefetta telah menyemak perkataan bahasa Melayu dengan Hendrick. dan tumi (tumit ). dan kauir (kail) (Hashim Musa. EJAAN RUMI CRAWFORD John Crawford telah membuat percubaan untuk merumikan tulisan jawi pada tahun 1848. Bausani juga mengagumi akan ketepatan ejaan Pigafetta dan bersetuju dengan pendapat Le Roux (1929) yang menyatakan bahawa Pigefetta telah mempelajari bahasa Melayu dengan Hendrick. John Crawford telah mengambil abjad Jawa sebagai panduannya. misalnya dala (darah). Beliau juga mengatakan bahawa. alli (hari). Jilid 1 buku pertama mengungkapkan sejarah bahasa Melayu.1997:394).1: Dissertation and Grammar bahawa. iaitu jilid 1 pula terdiri daripada dua buku. dan jilid 2 juga terdiri daripada dua buku. Dalam proses merumikan ejaan bahasa Melayu. misalnya tungu ( tunjuk ). 9 . skrip Arab sebenarnya tidak dapat melambangkan huruf bahasa Melayu dengan sempurna . Judul ini terdiri daripada empat buku iaitu buku pertama. Selain daripada itu penggunaan bunyi fonem /l/ dengan fonem /r/ adalah pengaruh daripada bahasa tagalog atau bahasa tempatan yang lain. Vol. Menurut Bausani abjad vokal <e> pepet yang terdapat dalam bahasa Melayu atau bahasa Indonesia moden kebanyakannya dieja dengan menggunakan abjad senarai Pigafetta kecuali dalam beberapa patah perkataan contohnya gumbili (kembiri) yang dieja dengan abjad <u>. Manakala menurut beliau lagi bunyi plosif /k/ dan /t/ pada hujung perkataan tidak digunakan. Hal ini kerana beliau berpendapat bahawa bunyi yang dihasilkan menyamai bunyi bahasa Melayu huruf demi huruf.

Namun. Houtman telah ditebus oleh pihak Belanda dan dibawa kembali ke Belanda pada tahun 1598. Hamilton telah membuat ulasan dan menyiarkan senarai kutipan perkataan yang dilakukan oleh C. Menurutnya. Beliau dikatakan telah melakukan penyenaraian terperinci mengenai perkataan Melayu semasa menjadi tahanan di Penjara Bantam. bunyi Selain itu.W.Ejaan Crawford b – ch w n _ bangkit puchuk luwar balana. Huruf Jawi ‫ق‬ ‫ح‬ Huruf Rumi Crawford f h ‫ذ‬ z m EJAAN RUMI HOUTMAN Awang Mohammad Amin (1983) telah memperjelas sejarah Ejaan Rumi Houtman secara terperinci. A. Senarai 10 . buni Ejaan Melayu Moden bangkit pucuk luar balanya. Ejaan Crawford Pake Pande Ejaan Melayu Moden pakai pandai ‫ش‬ ś ‫س‬ s Crawford telah merumikan abjad-abjad yang melambangkan konsonan Arab yang dipinjam oleh bahasa Melayu. Pengeran Muhammad.Houtman. terdapat perbezaan pada ejaan diftong ‘ai’ yang menggunakan huruf ‘e’. Ejaan Rumi Houtman merupakan salah satu skrip Rumi dalam perkataan Melayu yang dihasilkan dalam abad ke-16 yakni diilhamkan oleh seorang pelayar Belanda bernama Cornelis de Houtman sewaktu beliau sampai ke Kepulauan Melayu pada tahun 1596. Beliau diarah supaya dipenjarakan kerana dikatakan berkonflik dengan Baginda atas soal salah faham dan kekasaran orang-orang Belanda. setelah ditangkap oleh Sultan Bantam III.

tg.Houtman tersebut yang dinamakan oleh A. Hamilton (1947) sebagai “ The first Dutch-Malay Vocabulary” dinyatakan seperti berikut: SENARAI HOUTMAN Bewangdarner Terymacache Botonuum Balmary Tyngal Engat Backy Benue Tsuyka Chynta Kytab Esteedat Aly Bygimana Capelle Tauwn Lambhyber Tambagle Dyngijn Toulong Monda Kiunal Buda Negry Tyma MAKSUD DALAM BAHASA EJAAN MELAYU INGGERIS To let blood Thank you Found Yesterday Remain with God Remember Leg To Kill Vinegar Sad (?) Book Custom The heart How are youm Head Year Lip Copper Cold To help Young Small Child Land Lead MODEN Buang darah Terima kasih Bertemu Kelmarin Tinggal Ingat Kaki Bunuh Cuka Cinta Kitab Istiadat Hati Bagaimana Kepala Tahun Bibir Tembaga Dingin Tolong Muda Kecil Budak Negeri Timah Sistem Ejaan Rumi menerusi senarai C.W. Dua bunyi yang lain dilambangkan oleh enam abjad atau grafem. y. y dan bunyi /ĉ/ abjad atau grafem yang digunakan ch. Bunyi tersebut ialah bunyi /ĵ/ dilambangkan oleh abjad atau grafem I.C. Houtman bagi bahasa Melayu pada hakikatnya tidak memperlihatkan kestabilan jika dibandingkan dengan yang ada dalam senarai Pigafetta. o. tc. g. sy. i 11 . I. Bahkan sepuluh jenis bunyi yang telah dilambangkan oleh tiga grafem yang berbeza-beza atau lebih. Banyak bunyi bahasa Melayu telah dilambangkan oleh lebih daripada satu bentuk abjad atau grafem yang berbeza yang berbeza-beza. s. abjad yang digunakan ialah a. Antaranya termasuklah dua bunyi yang mempunyai lima lambang abjad iaitu bagi bunyi e pepet. e. s. ts.

yours His Ours Yours Theirs - EJAAN SEKARANG Kita punya Tuan punya Dia punya Kami punya Kamu punya Dia orang punya Perkataan Janjian Jamuan Kukuran 12 . bunyi /d/ dilambangkan oleh abjad d (darah = darna). ǿ. I. iaitu bagi bunyi e talling dilambangkan oleh abjad e (perak = peca). benuǿ = bunuh. Bunyi diftong bahasa Melayu pula dilambangkan oleh satu abjad sahaja iaitu diftong /a/ dilambangkan oleh abjad vokal o (pondara = saudara) dan diftong /a/ dilambangkan oleh abjad vokal I (bygimanan = bagaimana). iaitu bunyi geseran glottis /h/ yang lemah sifat artikulasinya dan mungkin tidak kedengaran oleh Houtman ketika mendengar sebutan kata-kata Melayu itu. ariju = hati.dan bunyi /k/ dilambangkan oleh abjad atau grafem b. Berikut disusunkan senarai beberapa perkataan dan ungkapan SENARAI BOWREY Kitta poonea Tuan poonea Dea poonea Camee poonea Camoo poonea Deaoran poonea Pecataawan Janjeawn Jamooawn Kookoorawn BAHASA INGGERIS My Thy. EJAAN RUMI THOMAS BOWREY Ejaan Rumi Thomas Bowrey diperkenalkan oleh Thomas Bowrey (1710) dan hasilnya dijilidkan menerusi Kamus pertama Bahasa Inggeris-Bahasa Melayu Melayu dalam tulisan Rumi yang dicatat oleh Bowrey dalam kamusnya. c. yang diterbitkan di London. Satu bunyi. bunyi /d/ padanan grafem ialah dh = dd (kadhi = cadda). Hanya tiga bunyi sahaja yang mempunyai padanan abjad yang sama. dan bunyi /I/ dilambangkan oleh abjad I (telur = teloot) Ada tiga bunyi yang mempunyai padanan abjad yang berlainan sama sekali iaitu bunyi /f/ padanannya ialah abjad f = v (Feringgi = vrangy). dan bunyi /w/ padanan abjadnya ialah w = v (nyawa = iagava). tidak dilambangkan oleh sebarang abjad pada mana-mana posisi pun contohnya (taǿuwn = tahun). q. k.

lagee menampang ca Pooloo banyak etoo eang adda de bava angina. kitta soda menjalanee daen Menampang ca negree negree itu banyak tawon. Sooda tuan menjalanee ca Passack negree Malayo. dialog antara pedagang dengan rakan sekongsinya. setuju (?) Cabang rampak Warna selang Kerut Tulah Singgah Gugur Dukun Selain senarai dan ungkapan. Antaranya termasuklah dialog antara dua sahabat. dialog tentang pelbagai pelayaran. catawee de Darat besarr eang adda ka sabla Salatan Siam ca oojong tanjong etoo sabla Salatan eang namaee Tanjong Johor.Kirrimawn Perboorooawn Kajadeawn Todohan Jamat Gocho Penoojoo Chabang rampak Warna salang Karoot Toolah Singah Googoor Dukun Accusation Advice Slap Please Main branch Changeable colour Rumple Punishment To call at Fall of hair Native doctor Kiriman Perburuan Kejadian Tuduhan Jamat (?). lagee menampang ca Pooloo banyak etoo eang adda de bava angina. dialog dengan shahbandar. dialog dengan penyukat rempah. jimat (?) Gocoh Penuju (?). De negree mana tuan. Bowrey turut menurunkan ayat-ayat perbualan sehari-hari dan juga dialog-dialog mengenai pelbagai tajuk. Sebahagian potongan daripada teks tersebut diperturunkan seperti berikut menerusi olahan R. dialog dengan raja. Ea tuan.Mee (1929): TOOTOORAWN EANG CA SO POOLOO TOOTOORAWN ANTARA ORAN MALAYO ORAN NEGREE LAEN. Dari negeri mana tuan? 13 . dialog tentang pelayaran dan sebagainya. Kita oran Melayu. daen enee la de sebootcan negree Malayo. TERJEMAHANNYA: TUTURAN YANG KESEPULUH TUTURAN ANTARA ORANG MELAYU DAN ORANG BARANG NEGERI LAIN.

choba EJAAN BAHASA MELAYU MODEN Apa. maka satu padanan abjad antara ejaan Rumi bahasa Melayu moden dengan ejaan Rumi Bowrey bagi bahasa Melayu dapat dibuat seperti yang berikut: ABJAD BAHASA Melayu A E I Au B ABJAD BOWREY A Ae E I I E Ee Oo B CONTOH EJAAN BOWREY Appa. segalla. negree. jika lagi. praw. negeri Pulau bandar. terutama sekali penggunaan gugus konsonan yang sama misalnya gg. kita Dan hidung. negree pooloo bandar. ekor Keeling kita. rr. kita sudah menjalani dan menampang ke negeri-negeri itu banyak tahun. cuba Sistem ejaan Rumi Thomas Bowrey sememangnya memperlihatkan cirri-ciri keantikannya.ecor killing Kitta. kitaa daen Edong. jeka lagee.Kita orang Melayu. e pepet dikekalkan. ketahui di darat besar yang ada ke sebelah selatan Siam sampai ke hujung tanjung di sebelah selatan yang dinamai Tanjung Johor. Misalnya kata brat. Pada kata yang lain. iaitu ee dan oo. Dengan mengamati senarai perkataan dan juga dialog atau percakapan yang dinyatakan oleh Thomas Bowrey. 14 . dd. singgah ikan. lagi menambahkan ke pulau-pulau banyak itu yang ada di bawah angin? Ya tuan. kerana hal tersebut hanya berlaku pada segelintir kata sahaja. ll. singgah ecan. itu. sabla dan frangee. eto. kesemuanya seolah-olah menonjolkan kepanjangan konsonan ataupun tasydid dan juga kepanjangan vokal untuk lambang vokal itu. ss dan tt dan gugus vokal yang sama. sedekit. Sudah tua menjalani ke pasak negeri Melayu. Kehilangan lambang vokal e pepet tidak begitu ketara dalam Ejaan Rumi Thomas Bowrey ini. dan lain-lain. dan inilah yang disebutkan negeri Melayu. Misalnya besarr.

bentuk klitik dan partikel yang digandingkan dengan kata dasar. terdapat sembilan huruf yang berbeza iaitu 2 vokal e’(e). sacaran (sekarang).Misalnya: e ----. Daripada keseluruhan lambang ini. Ophuijsen juga telah menubuhkan kaedah-kaedah ejaan seperti imbuhan. iaitu empat varian dan lebih ialah e pepet (enam varian) ai. dua lambang diftong dan 24 lambang konsonon.oo booloon (belum). (empat varian) dan k (empat varian). ny. persoombaawn (persembahan).j (y). Lambanglambang yang mempunyai tiga varian adalah u. Dalam kitab ini telah menetapkan enam lambang vokal. di dan se akan dipisahkan jika mendahului kata nama khas yang berhuruf besar dipangkalnya. Seperti rumahku. Ia pernah jadi instaktor sekolah di maktab perguruan Bukit tinggi. oe(u) dan tujuh konsonon lain antaranya adalah ch (kh). h. e ----. Kemudian menjadi profesor bahasa Melayu di Universiti Leiden. salatan (selatan) e ----. Kamil dengan judul Tata Bahasa Melayu dan menjadi panduan penutur bahasa Melayu di Indonesia. Belanda. Hasil pembakuan mereka yang dikenal dengan Ejaan Van Ophuijsen ditulis dalam buku yang berjudul Kitab Logat Melajoe (1929. Van Ophuijsen adalah seorang ahli bahasa berkebangsaan Belanda. Charles van Ophuijsen dibantu oleh Engku Nawawi gelar Sutan Makmur dan Mohd. Sumatera Barat. 15 . Cetakan ke-8 ) yang berasaskan sistem ejaan bahasa belanda. dan lihatlah tetapi untuk perkataan ke. Buku ini kemudian diterjemahkan oleh T. e ----. ng. dan r. buggetoo (begitu).a tampat (tempat). Van Ophuijsen kemudian menerbitkan Maleische Spraakkunst (1910).u dungan (dengan). Setelah menerbitkan Kitab Logat Melajoe.?) dan tj (c) Dalam kitab itu juga dimuat sistem ejaan Latin untuk bahasa Melayu di Indonesia. Taib Sultan Ibrahim. SISTEM EJAAN VAN OPHUIJSEN Pada tahun 1901 telah diadakan pembakuan ejaan bahasa Indonesia yang pertama kali oleh Prof. (k. Selain daripada padanan abjad atau huruf.ke Quedah (Kedah). dj (j). Lambang bunyi yang mempunyai banyak kepelbagaiannya.W.

Kebaikan kaedah ‘harapiah’ adalah kerana ia dapat menjurus kepada keseragaman dengan maksud mengurangkan kaedah tersendiri seseorang penulis manakala kelemahannya adalah kerana sistem vokal bahasa Arab tidak cukup untuk disamakan dengan bunyi-bunyi vokal Melayu. jika berlaku pergandaan terhadap sesetengah perkataan seperti pergandaan separa. perkataan arab juga mengalami perubahan apabila digunakan dalam bahasa Melayu. maka bahagian yang digandakan mesti dieja dua kali dan tidak boleh menggunakan angka dua. manakala. maka ia terus dieja sedemikian dan terdapat juga perkataan yang jamak tidak menggunakan tanda sempang. Ini bermakna kata tersebut sudah mantap misalnya matahari. Sebagai contoh perkataan arab yang belum diserap sepenuhnya. jika perkataan tersebut sudah lazim dieja bercantum. Pedoman ejaan Rumi Wilkinson adalah berdasarkan kamus Jawi-Melayu-Inggeris yang disusun oleh beliau pada tahun 1903. adakala. SISTEM EJAAN WILKINSON Ejaan Wilkinson (1901-1904) adalah ejaan yang digunakan dalam pendidikan sekolah Melayu di seluruh Malaya pada ketika itu. Dalam mengeja perkataan kata majmuk atau senyawa. Wilkinson menyebut bahawa ada dua sistem yang logik bagi perumian bahasa Melayu.Manakala bentuk ejaan ka dan sa akan dieja dengan ke dan se. Wilkinson mengambil pendekatan terjemahan daripada Jawi kepada Rumi sebagai kaedah perumian bunyi-bunyi Melayu. proses untuk transliterasi dicadangkan 16 . Selain daripada itu. Namunpun begitu. Mengikut kaedah fonetik semua perkataan Inggeris yang diserapkan ke dalam bahasa Melayu akan dieja mengikut sebutan Melayu. Sistem Ejaan Rumi Wilkinson yang digunakan secara rasmi di semua sekolah-sekolah umum adalah sama dan seragam dengan yang digunakan dalam semua kamus dan penerbitan karya Wilkinson sendiri yang dihasilkan dari tahun 1901 hingga akhir 1940-an. Tanda angka dua sebagai pengganda boleh diletakkan pada hujung perkataan yang mengalami pergandaan penuh atau dieja dua kali seluruhnya. Sistem yang pertama ialah perumian secara ‘harapiah’ menurut ejaan manakala sistem yang kedua pula ialah perumian secara fonetik menurut sebutan sesuatu kata. dan barangkali. Yang dimaksudkan secara ‘harapiah’ ialah pengambilan huruf-huruf Jawi yang membentuk sesuatu kata dan memadankannya dengan huruf-huruf Rumi tertentu yang diterima. Kelemahan sistem ini adalah wujudnya kelemahan fonetik dengan suatu tempat dalam bahasa Melayu terdapat dialek.

un.O. Perkataan kata dasar yang mempunyai imbuhan adalah sama maksudnya dengan kata dasarnya walaupun ada perbezan bunyi.1997:429). dan merbok. buku ini mengandungi ulasa tentang usaha-usaha terdahulu untuk merumikan bahasa melayu seperti wilkinson. oh dan ok misalnya kepong. kerdil dan mancit (Hashim Musa. digalakkan supaya penggunaan vokal e. turut. marsden dan lain-lain. beliau berpendapat sistem ejaan wilkinson dalam penggunaan sempang hendaklah dikurangkan sebanyak mungkin. Contoh keselarasan vokal adalah a-e (taling) bagi perkataan aleh. ut. hangus dan labur. us dan ur mialnya bagi perkataan minum. ě(pepet) – e(taling) bagi perkataan lěbeh dan u-e (taling) bagi perkataan usek (Ensiklopedia Malaysia.untuk tidak membezakan antara huruf yang hampir serupa seperti perkataan yang membawa hampir sama bunyinya. Dalam ulasannya itu. tahun. buloh. Menurut Hashim Musa (1997:429) perkataan bahasa melayu sebenarnya menunjukan makna atau pembentukan katanya yang lebih jelas dan terang seperti perkataan kemudian (bukannya kemedian). Misalnya menyabelah dari perkataan sa-belah dan bukanya menyebelah seperti ejaan yang kita gunakan sekarang. terdapat cara pemilihan antara vokal o dengan vokal u dalam perkataan yang hampir sama dari segi sebutannya contohnya vokal o digunakan jika pada suku kata akhir yang berpola ong. Winstedt (1914:43) dalam bukunya telah menyatakan kekagumannya terhadap jawatankuasa ejaan rumi pimpinan wilkinson dalam bukunya yang bertajuk malay grammar pada halaman 43 hingga 50. Tetapi jika terdapat keserasian vokal o-o dalam sesuatu perkataan.demikian (bukannya demekian) dan arakian (bukanya arekian). berlaku keselarasan vokal pada praakhir dan akhir kata bersuku dua tertutup. Seperti “tho” dan ” ta”.1999:708). keping. maka vokal o digunakan walaupun pada suku kata akhir berpola tersebut seperti pohon. betul. Menurutnya lagi. R. Namun sempang digunakan untul memisahkan kata depan dan partikel 17 . misalnya kata aleh dan chantek. “sin” dan “sod” dan “kaf” dan “qof” (Hashim Musa. bobos.1997:430). kotor dan bogot. ul. Bagi perkataan yang berbunyi antara vokal e dan i pada suku kata yang berakhir dengan bunyi h dan k. Pada kedudukan yang lain. Manakala pemilihan vokal u adalah untuk suku kata akhir berpola um. Dalam sistem ejaan ini. vokal i dipilih misalnya untuk perkataan kepit.

1999:708). Oleh yang demikian. sa’at. Wilkinson menyusun kamus Inggeris-Melayu. pada waktu itu. Sejak daripada itu terkenallah Ejaan Wilkinson. E. Perak. Ini berlaku kerana ‘alif’ mewakili semua vokal. dan pada akhir kata. dan ’alim. Wilkinson menyusun kamus Jawi-Melayu-Inggeris yang diterbitkan pada tahun 1902 M. iaitu ejaan yang terdapat di dalam kamusnya tersebut. SISTEM EJAAN KONGRES (1956) Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu III yang diadakan di Singapura dan Johor Baharu pada 16 hingga 21 September 1956. Oleh sebab itu. Setelah kata masukan ‘alif’. Selain daripada itu. kertas kerja Asraf mencadangkan perkara berikut: 18 . Kertas kerja tersebut ditulis oleh Asraf yang merupakan salah seorang ahli bahasa yang menganggotai Angkatan Sasterawan 50 (ASAS 50). M. Pahang. ‘ta’ dan seterusnya sampai ‘ya’. Jawatankuasa Ejaan dan Bunyi Bahasa Melayu telah menghasilkan kertas kerja yang bertajuk ‘Ejaan Bahasa Melayu dengan Huruf Rumi’. Menurut Harun Aminurrashid (1996) berpendapat bahawa kamus ini sangat berguna dan sangat mendalam penyiasatan bahasa Melayunya. ia diikuti oleh ‘ba’. terdapat berbagai-bagai ejaan yang membuatkan kekeliruan pengguna bahasa terhadap ejaan sekolah.1997:431). pada awal kata. seperti ra’yat. Beliau telah dilantik menjadi Pengerusi Jawatankuasa Ejaan. ta’at. Wilkinson bertugas sebagai nazir sekolah di Jabatan Pelajaran di Negeri-negeri Bersekutu (Selangor.Dalam sidang tersebut. contohnya. di bawah kata masukkan A. koma atas seperti (’) dan (‘) masing-masing melambangkan hamzah dan ain. R. ka-rumah dan di-dalam-nya (Hashim Musa. Manakala pada akhir suku kata. Pada tahun 1895. ’alam. Negeri Sembilan).daripada kata dasar misalnya sa-kali pun. seperti dato’. ’amal. dan enche’ (Ensiklopedia Malaysia. Tidak lama selepas itu. dan O. Tanda ini digunakan sama ada pada awal kata. terdapat juga U. akhir suku kata atau pada akhir kata. Kamus ini dapat dianggap unik kerana abjadnya mengikut abjad Jawi. I.J. Tujuan diadakan kertas kerja tersebut adalah kerana.

i. dan u. e. 19 . Kongres telah menetapkan penggunaan vokal ‘i’ atau vokal ‘u’ dalam suku kata akhir tertutup tanpa sebarang kekecualian. mereka telah membuat 16 ketetapan tentang ejaan bahasa Melayu. Ejaan Za’ba sy ch ng ny ĕ e Ejaan Kongres ŝ c ŋ ñ e é Huruf vokal diberi nama yang sama dengan nilai bunyi fonemnya. Dari segi vokal. jelas menunjukkan bahawa sistem ejaan ini bermatlamat untuk menyatukan sistem ejaan rumi yang digunakan di Persekutuan Tanah Melayu. o.kelainan yang wujud ini telah mendapat perhatian ahli. Sistem ejaan Rumi di Tanah Melayu dan Indonesia berbeza disebabkan oleh penjajah kedua-dua negara ini berbeza. 2 ketetapan tentang bunyi bahasa. 3) Ejaannya haruslah merupakan ejaan persekutuan yang boleh dijadikan dasar untuk penyatuan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia yang sebenarnya satu dan sama sahaja. 2) Sistem ejaan baku ini haruslah semudah-mudahnya tetapi tidak harus dipermudah-mudahkan. Sistem ejaan yang wujud di Indonesia adalah menurut sistem ejaan cara Belanda sementara di Tanah Melayu. Singapura dan Indonesia. dan satu ketetapan tentang tulisan jawi. Berdasarkan kertas kerja tersebut. lebih kepada cara Inggeris. Melalui sidang kongres tersebut. Satu daripada prinsip ejaan yang ditetapkan ialah menggunakan sistem fonologi atau fonemik iaitu melambangkan satu fonem dengan satu grafem atau huruf sahaja.1) Satu sistem yang lebih baik serta praktis perlu difikirkan dan diwujudkan dalam pelaksanaan. Kelainan.ahli bahasa di kedua-dua buah negara untuk menyamakan dan menyatukan sistem ejaan. é. Vokal dalam sistem ini terdiri daripada vokal a.

dicantumkan dengan kata dasar tanpa penggunaan sempang. dan [w]. [l]. -kan. hanya dapat dibuat setelah mendapat bantuan daripada vokal rumi asli dalam sistem ejaan ini yang berjumlah 17. [r]. [k]. Ejaan Za’ba ayer kerana sadikit pesaka wang erti ugama kesah ka sa Melalui sidang kongres tersebut juga. [c]. -an. serta partikel –lah. ke-. [s]. [ñ]. 20 . Sementara konsonan [g]. kata majmuk dan digunakan untuk memisahkan bahagian yang tidak dapat ditulis sepenuhnya kerana kehabisan halaman. [j]. [h]. -tah. [v]. tanda Ejaan Kongres air karena sedikit pusaka uang arti agama kisah ke se sempang dihapuskan penggunaannya kecuali pada tiga tempat sahaja iaitu pada kata gandaan.Imbuhan di-. [m].Ejaan Za’ba balek jatoh datok burong bubor Ejaan Kongres balik jatuh datuk burung bubur Huruf konsonan pula. -kah. dan – nya. [d]. [p]. Ejaan Kongres juga menetapkan supaya perkataan dieja berdasarkan sebutannya yang asal atau yang lebih menghampiri ejaan Indonesia. dan [z] digolongkan ke dalam huruf pinjaman kerana konsonan tersebut hanya digunakan apabila mengeja kata pinjaman. [f]. ter-. Konsonan yang dimasudkan ialah [b]. [x]. [q]. [t]. [n].

Menurut Sistem Ejaan Rumi Za’ba dalam penggunaan ejaan rumi pada ketika itu kerap kali telah menimbulkan kekeliruan dan keraguan sama ada kerana kesalahan ataupun kerana tidak sekata dalam mengikuti peraturan tersebut. Beberapa pembaharuan yang agak radikal telah diusahakan oleh ahli. sebuah Jawatankuasa Ejaan telah dibentuk untuk menimbangkan ketetapan-ketetapan yang telah diambil dalam Kongres tersebut berkenaan dengan ejaan Rumi dan penyatuannya dengan ejaan bahasa Indonesia.ahli bahasa berdasarkan rumusan. Penggunaan Sistem Ejaan Rumi Za’ba menjadi bertambah sukar kerana adanya pengejaan kata yang masih menurut Sistem Ejaan Rumi Wilkinson (1903) dan beberapa sistem ejaan Rumi yang lain yang digunakan di dalam pelbagai jenis kamus ekabahasa dan dwibahasa yang terbit serta tersebar semenjak tahun 1920-an. Usaha. ejaan Kongres ini tidak dapat dilaksanakan secara meluas.rumusan Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu Ketiga. Hal ini kerana masalah kerumitan untuk melambangkan beberapa huruf atau grafem yang tidak terdapat dalam mesin taip atau alat cetak. Sebaliknya ejaan za’ba terus digunakan dalam sistem pendidikan Malaya. Sistem ini digunakan di sekolah-sekolah di Tanah Melayu. Sistem ini juga dikenali sebagai Ejaan sekolah.Ejaan Za’ba bila-kah apa-lah Ejaan Kongres bilakah apalah Namun. Pendita Za’ba telah menggariskan sebanyak lapan “tempat” yang seringkali mencetuskan persoalan. EJAAN RUMI ZA’BA Sistem Ejaan Rumi Za’ba muncul apabila Pendita Za’ba telah membuat perubahan kepada sistem Ejaan Wilkinson. iaitu : 21 . Sistem ejaan Rumi Za’ba daripada satu segi memperlihatkan kaedah penggunaan lambang huruf yang beraneka ragam yang mengakibatkan ketidakseragaman pengejaan kata dalam amalan penulisan sehari-hari dalam semua urusan yang menggunakan tulisan Rumi.usaha ini mendapat perhatian kerajaan dan pada tahun 1957.

Pada bunyi diftong (Za’ba: bunyi berkait) sama ada menggunakan ai atau ai atau ae. Untuk mengatasi kelapan-lapan masalah tersebut Za’ba telah menyusun kaedah ejaan Rumi Bahasa Melayu. Pada ejaan yang menggunakan dua abjad g tetapi kerap menggunakan satu g sahaja. sama ada hendak dieja seperti demikian atau sa dan ka. iaitu sama ada menggunakan vokal i atau vokal e. iii. Peraturan 1 hingga 5 menyentuh keserasian vokal dalam suku kata pertama dan kedua jika jika suku kata kedua itu suku kata tertutup. Oleh itu bolehlah dianggap bahawa senarai abjad konsonan Za’ba menyamai senarai konsonan Ejaan Wilkinson. i. Za’ba telah membahagikan abjad-abjad bahasa Melayu kepada dua kumpulan iaitu: i. Za’ba tidak menyenaraikan abjad-abjad itu. e. dan ui atau ui atau ue. ii. ada patut iv. vii. Untuk mengatasi lapan masalah yang disebutkan di atas. dan vokal u atau vokal o. dan u. Huruf saksi yang merupakan vokal yang terdiri daripada enam abjadi iaitu a. Pada penggunaan sempang. iaitu tidak tetap sama sempang. juga tidak tetap. Pada hakikatnya hal tersebut sama seperti yang dilakukan menerusi Sistem Ejaan Wilkinson. menggunakan sempang. Pada penggunaan huruf besar. iaitu konsonan yang terdiri daripada 21 abjad. ii. vi. Antara beberapa peraturan yang dimaksudkan tersebut adalah seperti yang berikut: 22 . dan. o. Pada ejaan awalan se dan ke. e. Pada kata pinjaman Arab dan Inggeris sama ada hendak dieja menurut sebutan asal atau sebutan Melayu. atau perlu disambung tanpa menggunakan viii. hanya beliau menonjolkan abjadabjad konsonan yang tidak berpadanan satu lawan dengan abjad Jawi. Pada perkataan dialek yang berbeza sebutannya menyebabkan berbeza ejaannya. Pada segenlintir suku kata tertutup. Za’ba telah mengemukakan 40 peraturan. v. yang sebahagian besarnya berdasarkan Ejaan Wilkinson.i. Huruf benar.

maka vokal i digunakan bukannya vokal e. Contohnya aleh. maka awalan pe. pereman. menanggong. 23 . chomel. n. terpa.i. Contohnya: saman. v. naik. rasip dan sebagainya. manggis. ii. w. Perkataan pinjaman daripada bahasa Arab jika belum diasimilasi sepenuhnya. Jika h dan k adalah huruf akhir dalam suku kata akhir tertutup. pasir dan sebagainya. raih. penyanyi dan sebagainya. leteh. kutip. bukan diakhiri oleh konsonan h dan konsonan k. sain. sireh. maka ejaan diftong dikekalkan. repot. baik. hinggap. dalam tulisan Jawi dieja dengan dua g dalam tulisan Rumi. Misalnya: (r sahaja) berteh. melawat. ny. geran. Contohnya: langgar. n. ng. kecuali jika terdapat deretan bunyi diftong a-i. leher. Imbuhan pe. m. w dan y. hendaklah dieja mengikut bunyi asalnya (memakai tanda ‘ dan sebagainya) dan ditulis dengan huruf condong. Contohnya: wa’sala’m.dan y. vi. m. r. tueh. maka vokal e digunakan bukannya vokal i. terbang. viii. Contohnya: pelawat. ng. bogel. Perkataan yang dipinjam daripada bahasa Inggeris yang sudah diasimilasi sepenuhnya dengan bunyi Melayu. Perkataan yang menggunakan huruf r pada akhir suku kata pertama dikekalkan ejaan menurut sistem ejaan Wilkinson. dan sebagainya. katil. Contohnya. menenggelamkan dan sebagainya. terkam.dan me. vii. iv. Contohnya nasib. ‘amiru’I-minim. Jika kata dasar berawalkan huruf b dan p. ny. maka vokal e yang dipilih bukan vokal i pada suku kata itu. r. dan sebagainya. berebut dan sebagainya. dieja mengikut sebutan Melayu. kecuali jika vokal dalam suku kata pertama ialah vokal o dan vokal e. Semua perkataan yang mengandungi huruf nga dan ga yang berderet. pemalas. balek. penaung. Contohnya deret. (re) meregang.dan memengalami perubahan jika disepadukan dengan kata dasar yang berawalkan huruf i. chantek dan sebagainya. ahlu’n-nujum.tidak mengalami perubahan bunyi jika digandingkan dengan kata dasar yang berawalkan huruf i. merdu dan lain-lain. batek. iii. montel dan sebagainya. Jika suku kata akhir tertutup.

(pe) pengaku. yang pertama pada awal perkataan di pangkal ayat. walaupun sewaktu pendudukan Jepun. nama gelaran atau pangkat. Sistem Ejaan Za’ba ini telah digunakan secara meluas di sekolah-sekolah dan intitusi pendidikan di Malaya sehingga ke tahun lima puluhan. h. yang menukarkan Ejaan Van ophuijsen antara lain vocal oe kepada u. pengekor.dan me. Di Indonesia. Kekecualiannya ialah dalam ejaan perkataan sianu dan siapa yang tidak memakai sempang. mengamok. pengempang. si-laki. Alisjahbana. e. penggali. g. Contohnya: si-mati. nama kitab-kitab.dan meng-. Huruf besar digunakan dengan menurut dua kaedah. menghilangkan tanda gores di atas e talling sehingga tidak membezakannya dengan e pepet dan menghilangkan dua titik di atas vocal yang 24 . x. k. Bentuk si. Misalnya. e. dan nama perkara atau benda yang diserukan. xi.ix.dieja dengan huruf besar jika berganding dengan nama khas. u. Misalnya mengkitabkan. si-Abu. nama bulan. Huruf k dalam kata dasar gugur kerana tak bersuara. kemudian daripada noktah. dan sebagainya.nama Tuhan kata gantinya. surat khabar.berubah menjadi peng. o. terdapat sistem Ejaan Soewandi yang juga terkenal dengan nama Ejaan Republik yang mula digunakan pada tahun 1947 (S. Manakala sebagainya. mengelak.(yang sebenarnya partikel) dan tetap dieja dengan sempang. pengikut. mengata dan sebagainya. nama-nama ilmiah dan bidangbidangnya. huruf pertama pada perkataan yang mendahului setiap baris syair atau pantun. pengait dan (me) mengaku. Jika perkataan perkataan asal berawalkan huruf a.T. kecuali dalam kata pinjaman Arab yang mengekalkan huruf k. dibawa. kemudian daripada tanda Tanya jika bukan percakapan pengarang. dan huruf s dalam bentuk si. tajuk atau fasal dalam kitab. 1964:32). nama bangsa. dan juga dalam perkataan mengkemudiankan. nama tempat. kemudian daripada tanda seruan jika seruan itu bukan percakapan pengarang. hari cuti dan sebagainya. adanya Ejaan Fajar Asia. Yang kedua pada huruf awal dalam kata nama khas atau gelaran. penghubung. huruf pertama pada cakap ajuk dan huruf pertama dalam perkataan teriakan. i. maka imbuhan pe.

nj dan j masih dikekalkan.W. Maka. Akhirnya pada 16 Ogos 1972 satu kenyataan bersama telah di tandatangani antara Menteri Pelajaran Malaysia ketika itu dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. terutamanya golongan penuntut universiti. Oleh itu. Ejaan Rumi Baharu merupakan penyataan pertama daripada perancangan korpus pada peringkat supranasional yang menjadi asas bagi pembinaan dan pengembangan bahasa Melayu serantau seterusnya. Ejaan Kongres (1956) dan Ejaan Rumi PBMUM (1959).1999:706). Ejaan Rumi Baharu dirumuskan sedemikian rupa supaya dapat diterima oleh semua golongan pengguna kedua-dua bahasa Melayu dan bahasa 25 . terhasil satu bentuk ejaan daripada pemikiran yang matang yang berlandaskan prinsip-prinsip perancangan bahasa yang baik. sj. satu laporan lengkap yang berkaitan tentang sistem ejaan baru telah di tandatangani oleh kedua-dua pihak. Sistem ejaan ini dinamakan sebagai Sistem Ejaan Rumi Baharu. Sebagai sistem ejaan yang dirancang untuk keperluan dua buah masyarakat bahasa yang berlainan latar belakang sosiolinguistik dan sejarah pertumbuhannya. Perbezaan ini telah menimbulkan beberapa keraguan dalam kalangan masyarakat. Sistem ejaan ini berjaya dicipta hasil kerjasama antara Jawatankuasa Bahasa dan Ejaan Bahasa Melayu Malaysia yang diketuai oleh Syed Nasir bin Ismail dengan Kumpulan Ahli Bahasa Indonesia yang diketuai oleh S. Perjumpaan antara pihak Malaysia dengan Indonesia dalam meneliti ejaan Malindo telah mengemukakan pendapat lain iaitu satu kertas kerja tentang ejaan baharu. secara rasminya pada 16 Ogos 1972 sistem ejaan ini telah diguna pakai oleh kedua-dua buah negara. Setelah kedua-dua pihak membuat penelitian dan pemerhatian yang mendalam terhadap usul-usul yang dikemukakan berdasarkan tiga prinsip iaitu “praktis. tetapi bentuk-bentuk ch. SISTEM EJAAN RUMI BAHARU (ERB).berderet untuk membezakannya daripada diftong. Rudjati Muljadi (Ensiklopedia Malaysia. Tiga percubaan yang mendapat perhatian ialah aturan ejaan Rumi yang dikenal sebagai Ejaan Rumi Fajar Asia (1943). Kesan daripada kelemahan sistem-sistem yang ada dan cara penggunaan yang beragam-ragam itu telah mendorong beberapa pihak tertentu menampilkan beberapa sistem baru ejaan Rumi dalam tempoh tahun 1940 hingga 1959. dj. tj. ekonomi dan ilmiah” maka pada 27 Jun 1967.

l. edisi semakan 1991). Bentuk pendek ditandai dengan lambang diakritik di atasnya. Daftar Ejaan Rumi Bahasa Malaysia (1981. y dan z. t. Pedoman Ejaan Jawi Yang Disempurnakan (1986. x. Pedoman Sebutan Baku Bahasa Melayu (1994). Pedoman Ejaan dan Sebutan Bahasa Melayu (1996). Menurut Sulaiman Masri et al. diftong dan konsonan. Pedoman Ejaan Rumi Bahasa Melayu (1996). iaitu vokal. penulisan kata dan penulisan unsur serapan. m. w. s. n. Pedoman Ejaan Jawi Bahasa Melayu (1996) dan Daftar Kata Bahasa Melayu. e.Indonesia. edisi kedua 1987. v. c. k. ekonomi kesederhanaan. f. Dokumen yang menjadi rujukan rasmi tentang Sistem Ejaan Rumi Baharu Bahasa Malaysia (SERBBM) termasuklah penerbitanpenerbitan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka anataranya Pedoman Umum Ejaan Bahasa Malaysia (1975. seperti yang berikut: 1) Vokal Ada enam lambang vokal. Jawatankuasa ini telah memperkenalkan sistem perumian berdasarkan tiga kumpulan bunyi. SISTEM EJAAN RUMI 1878 Pengenalan kepada Ejaan Rumi 1878 merupakan hasil inisiatif yang dicetus menerusi jawatankuasayang ditubuhkan di Negeri-Negeri Melayu Bersekutu di bawah kerajaan British. Sistem Ejaan Rumi baharu ini merupakan sistem wahana yang cekap dan mudah untuk sistem ejaan rumi yang akan datang. u. d. Hal ini lanjutan daripada satu pekeliling ajaran Lord Carnavon yang mengesyorkan pembentukan satu sistem ejaan Rumi yang baku untuk mengeja namanama orang dan kawasan tempatan di negeri-negeri ini. Dalam sistem ini ejaan baru ini mengandungi 26 huruf iaitu a. kejelasan dan fleksibeliti serta taraf standartitasiyang tinggi berbanding sistem yang dulu. (2006:5) perkara-perkara penting yang terdapat dalam sistem ini ialah penggunaan abjad. g. Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Malaysia (1975. o. Rumusan Ejaan Rumi Baharu memperlihatkan prinsip linguistik. r. manakala bentuk 26 . q. edisi ketiga 1993). h. edisi kedua 1988). b. Jilid I (A-K) dan Jilid II (L-Z) (2001). p. Lima daripadanya mempunyai bentuk pendek dan panjang. j. edisi kedua 1987). i.

yang digunakan dalam bahasa Melayu. iaitu huruf au dan ei. Misalnya: au ---. hujung lidah di gigi seperti dalam ‘thick’ Tha Jika di tengah kata hamza menandakan pemisah 27 . Hal tersebut dapat dilihat seperti yang berikut: KONSONAN MELAYU B G Ng T Th ‘ SEBUTAN DALAM NAMA MELAYU ba ga Nga Ta BAHASA INGGERIS Seperti dalam ‘gain’ seperti dalam ‘ singing’ lembut. Berikut disenaraikan beberapa senarai abjad vokal dan contoh bunyinya dalam bahasa Inggeris.panjang tiada sebarang tanda. kerbau ei ----. bagei 3) Konsonan Jawatankuasa ini turut membezakan bunyi konsonan yang digunakan dalam bahasa Melayu sepenuhnya dengan konsonan yang terdapat dalam perkataan pinjaman Arab sepenuhnya. serta contoh ejaan perkataan Melayunya: VOKAL A E O U 2) Diftong BUNYI DALAM BAHASA CONTOH DALAM INGGERIS Diploma Ten Provokasi Full BAHASA MELAYU makan sendok tongkat tunjuk Ada dua bunyi diftong.bakau.sungei.

di langit mulut NAMA MELAYU Da sod Ta Namun begitu. Walaubagaimanapun Ejaan Malindo yang dihasilkan ini terbantut usahanya disebabkan tercetusnya konfrontasi. Selama dua tahun menjalankan kajian dan rundingan akhirnya pada tahun 1959. Satu perjumpaan diantara Jawatankuasa Ejaan Rumi Persekutuan Tanah Melayu yang diketuai oleh Tuan Syed Nasir bin Ismail pengan panitia pelaksanaan dan penyelidikan bahasa Indonesia iaitu Dr.suku kata seperti sa’ orang. Menurut Asmah Haji Omar (154:1993) Ejaan Malindo ini tidak pernah diumumkan. Oleh itu kita tidak tahu bentuk dan sistem ejaannya. jika di hujung kata sama dengan k KONSONAN ARAB D S T BUNYI Keras Keras seperti ss Keras. sudah menjadi masalah antarabangsa dengan adanya rundingan pihak Malaysia (yang dahulunya malaya) dengan Indonesia. Setelah itu ia disambung semula setelah terhenti kira-kira hampir 7 tahun iaitu pada 1966 dan hasil rundingan ini menimbulkan 28 . pengenalan jawatankuasa ini telah menerima kecaman daripada Maxwell dan juga Shellabear (1899). Slametmuljana pada tahun yang sama telah menghasilkan satu ejaan baru yang dikenali sebagai Ejaan Malindo. SISTEM EJAAN MALINDO Masalah ejaan dahulunya merupakan masalah kebangsaan. Beliau telah mengesyorkan supaya vokal pendek itu tidak dilambangkan oleh sebarang ejaan kerana mungkin menimbulkan kesalahan dari segi ejaannya. termaktublah perjanjian persahabatan diantara Persekutuan Tanah Melayu dan republik Indonesia. Shellabear mengkritik penggunaan lambang e untuk mewakili bunyi vokal seperti dalam Perumian Jawatankuasa 1878 di atas.

Oleh itu secara rasminya pada 16 Ogos 1972 sistem ejaan ini telah diguna pakai oleh kedua-dua buah negara. Dalam rundingan ini beberapa perkara dititik beratkan antaranya adalah tentang soal bahasa dalam jangka masa panjang. Sistem ejaan ini dinamakan sebagai Sistem Ejaan Rumi Baharu. Ejaan Rumi Baharu merupakan penyataan pertama daripada perancangan korpus pada peringkat supranasional yang menjadi asas bagi pembinaan dan pengembangan bahasa Melayu 29 . Oleh itu. Akhirnya pada tahun 1972 satu kenyataan bersama telah di tandatangani antara menteri pelajaran Malaysia ketika itu dengan menteri pendidikan dan kebudayaan Indonesia. antaranya yang menjadi perhatian adalah berkaitan dengan pengesyoran perlaksanaan Ejaan Malindo (1959) kepada kedua-dua kerajaan. dan soal pemakaian istilah-istilah. Setelah kedua-dua pihak membuat penelitian dan pemerhatian yang mendalam terhadap usul-usul yang dikemukakan berdasarkan tiga prinsip iaitu “praktis. Walaubagaimanapun terdapat beberapa perubahan dan pembaharuan dalam Sistem Ejaan Malindo ini kerana sistem ejaan ini belum lagi dilaksanakan dikedua-dua buah negara. ekonomi dan ilmiah” maka pada 27 Jun 1967. pertukaraan antara bahan-bahan yang berkenaan dengan bahasa dan sastera. Oleh itu. satu kertas kerja telah dibentangkan bagi perlaksaan sistem ejaan ini. Dalam rombongan tersebut beberapa isu telah dibangkitkan. Sistem Ejaan Rumi Baharu (ERB). Ejaan Rumi Baharu tahun 1972 ialah hasil daripada pemikiran yang matang yang berlandaskan prinsip-prinsip perancangan bahasa yang baik.kesefahaman diantara kedua-dua pihak terutamanya pihak indonesia. Kolonel wahju sukatjo iaitu seorang pemimpin bahasa indonesia telah berkunjung ke dewan bahasa dan pustaka bersama dengan delegasi kebudayaan pada bulan September 1966. Begitu juga dengan penyelarasan istilah diantara bahasa Indonesia dengan bahasa Malaysia. kata sepakat telah dicapai dan dipersetujui oleh kedua-dua negara dan ejaan yang telah dipersetujui itu mula dikenali sebagai Ejaan Bersama Malaysia-Indonesia yang ikenali secara umum sebagai Ejaan Baharu. satu laporan lengkap yang berkaitan tentang sistem ejaan baru telah di tandatangani oleh kedua-dua pihak. Perjumpaan antara pihak Malaysia dengan Indonesia dalam meneliti ejaan Malindo telah mengemukakan pendapat lain iaitu satu kertas kerja tentang ejaan baharu.

Dalam sistem ini juga konsonan v dan x diperkenalkan untuk digunkan secara meluas. Manakala bagi perkataan lain adalah dh menjadi d dalam perkataan mudharat menjadi mudarat dan sh menjadi sy dalam perkataan sharat menjadi syarat. Ejaan Rumi Baharu dirumuskan sedemikian rupa supaya dapat diterima oleh semua golongan pengguna kedua-dua bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. kejelasan dan fleksibeliti serta taraf standart yang tinggi berbanding sistem yang dulu. Contohnya gabungan 2 perkataan yang di gugurkan salah satunya yang membawa maksud yang sama seperti ch akan menjadi c dalam perkataan chuba menjadi cuba dan chuacha akan menjadi cuaca. hanya ada satu huruf e bertanda (ĕ) atau huruf e pepet terdapat dalam sistem ejaan Za’ba digugurkan contohnya ĕmak menjadi emak. Perubahan konsonan juga berlaku dalam sistem ejaan baru ini. ekonomi kesederhanaan. fungsi huruf e yang melambangkan pepet dan e taling dikekalkan. Sistem ejaan ini menetapkan 18 keselarasan yang utama. kĕledek menjadi keledek. Sebagai sistem ejaan yang dirancang untuk keperluan dua buah masyarakat bahasa yang berlainan latar belakang sosiolinguistik dan sejarah pertumbuhannya.serantau seterusnya. Sistem Ejaan Rumi baharu ini merupakan sistem wahana yang cekap dan mudah untuk sistem ejaan rumi yang akan datang. Manakala perubahan dalam penggunaan (’) dan (‘) yang melambangkan hamzah dan ain akan digugurkan dan digantikan dengan konsonan k contohnya ma’ana menjadi makna dan perkataan enche’ menjadi encik. Walaupun digugurkan. Rumusan Ejaan Rumi Baharu memperlihatkan prinsip linguistik. Keselarasan disini bererti kesesuaian huruf vokal yang membentuk dua suku kata pradasar iaitu pasangan antara huruf vokal pada suku praakhir dengan huruf vokal pada suku kata tertutup. Jadual dibawah menunjukkan perubahan keselarasan vokal sistem Za’ba: a-e taling a-o a pepet-e taling Menjadi Menjadi Menjadi a–i a–u e–i Aleh menjadi alih batok menjadi batuk Lebeh menjadi lebih EJAAN RUMI FAJAR ASIA 30 . Menurut Ensiklopedia Malaysia (1999:706) dalam sistem ejaan ini.

dan u. ê. mereka. o. Singapura dan Indonesia. Ejaan ini mempunyai persamaan dengan sistem Ejaan Soewandi yang digunakan di Indonesia. Huruf yang digunakan dalam Sistem Ejaan Fajar Asia hamper sama dengan huruf yang digunakan dalam Sistem Ejaan Wilkinson dan Sistem Ejaan Rumi Za’ba. Asmah Haji Omar (1993) mengatakan bahawa.Sistem ejaan rumi Fajar Asia digunakan oleh majalah Fajar Asia yang diterbitkan di Singapura. huruf Vokal dalam Sistem Ejaan Fajar Asia juga menggunakan enam vokal yang terdiri daripada a. iaitu semasa Jepun menduduki Tanah Melayu dan Singapura. Majalah berbahasa Melayu yang menggunakan sistem ejaan ini terbit pada awal tahun 1940-an. 1) Konsonan b ch d g h j l m n ng 2) Vokal a é e anak bélok kelak I o u ikan otak upih budak chuacha desa getah hantu jari lari muda nasi pisang r t w y z sh kh dh ny s rehat tuan wang yang zat sharat khabar dhuka nyiru sebat Ejaan Fajar Asia ini kemudiannya digunakan oleh Angkatan Sasterawan 50 (ASAS 50) sebagai ejaan rasmi 31 . i. Huruf konsonannya pula adalah mengikut Sistem Ejaan Za’ba. Hal ini berlaku kerana dasar pemerintahan Jepun pada waktu itu hendak menyatukan Persekutuan Tanah Melayu. e.

a) Imbuhan awalan berterberjalan termakan b) Imbuhan akhiran -lah -kah tidurlah salahkah EJAAN BARU BAHASA INDONESIA (1966) Lukman Ali (2000) menyatakan bahawa pada tanggal 17 April 1959. Slametmuljana dengan Jawatankuasa Ejaan Rumi Baharu Persekutuan Tanah Melayu yang dipimpin oleh Syed Nasir bin Ismail yang berlangsung di Jakarta.3) Diftong ai au sampai limau oi amboi 4) Imbuhan Sistem ejaan ini menetapkan supaya imbuhan (awalan dan akhiran) ditulis serangkai dengan kata dasar untuk membentuk kata terbitan. diadakan perjanjian persahabatan antara Republik Indonesia dengan Persekutuan Tanah Melayu. Djuanda Kartawidjaja. Pengumuman bersama tersebut menyatakan bahawa kedua-dua pemerintah akan merasmikan Ejaan Malindo selewat-lewatnya pada bulan Januari 1962. manakala Persekutuan tanah Melayu diwakili oleh timbalan Perdana Menteri Dato’ Hussein Onn. 32 . Dr. Republik Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Ir. H. Namun Ejaan Melindo tidak dapat dilaksanakan kerana masalah Konfrontasi antara Malaysia dan Indonesia. Seterusnya pada tanggal 4 hingga 7 Desember 1959 telah diadakan sidang bersama antara Panitia Pelaksana Kerjasama Bahasa Melayu-Bahasa Indonesia yang diketuai oleh Prof. Sidang bersama tersebut telah menghasilkan Pengumuman Bersama Ejaan Bahasa Melayu–Indonesia (Malindo).

Huruf-huruf konsonan bahasa Indonesia dilambangkan seperti di bawah: Contoh-contoh konsonan bunyinya /b/ /d/ / f/ /g/ /h/ / j/ /k/ / l/ /m/ /n/ bantu damai film ganti hari jala kamar lari mana nama a b c d e f a ba ca[tja] da e ef Daftar Abjad Indonesia serta 33 . Seterusnya persidangan bersama antara Panitia Pelaksana Kerjasama Bahasa Melayu–Bahasa Indonesia dengan Jawatan kuasa Ejaan Rumi Baharu Persekutuan Tanah Melayu telah dibuat selepas berakhirnya kofrontasi dan menghasilkan Sistem Ejaan Baharu Bahasa Indonesia.Namun disebabkan keinginan kedua-dua negara untuk memperbaiki ejaan. maka Lembaga Bahasa dan Kebangsaan Indonesia telah ditugaskan untuk membina dan mengembangkan bahasa Indonesia dalam segala aspek. dan masing-masing mempunyai variasi bunyi berdasarkan posisinya dalam sebuah kata. Bahasa Indonesia mempunyai 22 konsonan dan 6 vokal.

dan praktis.EJAAN BAHASA INDONESIA YANG DISEMPURNAKAN (1972) Pada 20 hingga 25 September 1966. 4) Peranan yang akan dimainkan oleh bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia di Asia Tenggara dan di seluruh dunia. Kedua-dua Negara bersetuju untuk memperbaiki ejaan masing-masing bagi mencapai keseragaman atas dasar-dasar yang berikut: 1) Kemajuan ilmu pengetahuan dan perkembangan kosep ilmiah. 3) Perlunya usaha kodifikasi dalam pemakaian huruf dan tanda baca. Jawatankuasa Bahasa Melayu Malaysia dan pasukan Ahli Bahasa KOTI dari Indonesia telah mengadakan perundingan di Dewan Bahasa dan Pustaka di Kuala Lumpur selama beberapa hari dan telah mencapai persetujuan mengadakan satu sistem ejaan bersama antara Malaysia dan Indonesia. yang dapat berlaku untuk kedua-dua negara Malaysia dan Indonesia. dan hasilnya kedua-dua pihak iaitu Malaysia dan Indonesia telah mencapai persetujuan untuk mengkaji semula ejaan baharu yang telah dibuat oleh jawatankuasa Malaysia. iaitu sesuai digunakan dikedua-dua Negara Malaysia dan Indonesia. Hasilnya satu persetujuan telah tercapai mengenai beberapa masalah dasar yang penting. satu perundingan telah diadakan di Jakarta. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut. 34 . dan ilmiah. praktis. Perkara dari segi teknik adalah menggunakan satu huruf bagi melambangkan satu fonem. ekoomis. Manakala dari segi ilmiah pula menghendaki sistem ejaan itu menunjukkan satu hasil kajian yang ilmiah yang boleh digunakan dengan baik dalam kemajuan bahasa dan imu. Jawatankuasa harus juga mengambil kira perkara-perkara dari segi teknik. terutama dalam bidang ilmu bahasa yang baik. dalam hal mencerminkan kesaggupan bahasa Malaysia dalam bahasa Indonesia. Ejaan baharu yang diputuskan itu harus ilmiah. sesuai dari segi mesi taip da mesin cetak. 5) Pentingnya pengajaran membaca dan menulis. Abdul Hamid Mahmood (1998) menyatakan bahawa dalam usaha memperbaiki sistem ejaan itu. Perkara dari segi praktis pula ejaan yang hendak digunakan hendaklah boleh digunakan dengan mudah. 2) Kekurangan-kekurangan yang masih terdapat pada ejaan sekarang.

1) Abjad sistem Ejaan yang Disempurnakan Huruf Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm 2) Vokal a e i 3) Diftong ai Oi pandai amboi au harimau asah emak ikan o u orang ubat Bunyi a be ce de e ef ge ha i je ka el em Huruf Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Bunyi en o pe ki er es te u fe we eks ye zet 35 .Kedua-dua Negara kemudiannya melaksanakan system ejaan baru yang disempurnakan pada 16 ogos 1972. Bapak Mashuri. Lukman Ali (2000) menyatakan bahawa sistem Ejaan yang Disempurnakan ini di Indonesia disahkan secara rasmi oleh Presiden Soharto melalui surat keputusan no. Dato’ Hussein Onn. satu kenyataan bersama telah ditandatangani oleh Menteri Pendidikan Malaysia. 57. bertarikh 17 ogos 1972. dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesi.Pada tanggal 23 Mei 1972.

Beberapa masalah kecil mengenai ejaan tersebut telah dibincangkan dan diselesaikan bersama oleh jawatankuasa yang dibentuk dan dikenali dengan nama Majlis Bahasa Indonesia-Malaysia.4) Konsonan a) Konsonan yang tidak berubah: b d g h k l m bahasa dua guna hari kami lemas maka n ng p r s t w nanti ngilu pasang rumah siap tutup wanita b) Konsonan yang berubah: Ejaan lama dj j nj tj sj ch djalan pajung njonja tjakap sjarat tarich Ejaan baru j y ny c sy kh jalan payung nyonya cakap syarat tarikh c) Lain-lain (dirasmikan penggunaannya) f v z maaf valuta zeni Huruf-huruf q dan x yang lazim digunakan dalam ilmu-ilmu eksakta juga digunakan dalam system ejaan ini. 36 . Majlis Bahasa IndonesiaMalaysia dalam persidangannya yang kelima yang diadakan di Johor Bahru pada 2 hingga 4 Disember 1974. Pada 27 Ogos 1975. “Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan telah dirasmikan. telah bersetuju untuk mengeluarkan pedoman umum ejaan yang lebih lengkap bagi kegunaan kedua-dua negara. Walaupun sistem ejaan bersama yang baharu itu telah digunakan secara rasmi di Malaysia dan Indonesia. namun beberapa perkara kecil mengenai ejaan tersebut dirasakan perlu diselesaikan dengan segera.

itu tidak menyelesaikan masalahnya dengan memilih salah satu sistem ejaan yang lama. atau juga akademik. Ejaan Universiti Malaya juga mengetepikan kejelasan untuk mencapai kesederhanaan. Dalam pada itu. Oleh sebab sistem ini tidak dihebahkan untuk penggunaan umum. Hanya daripada konteks kata-kata dalam tatabahasa dapat kita kenal sama ada suatu lambang itu mewakili pepet atau taling. Sistem-sistem ini mempergunakan keselarasan vokal dalam kata-kata yang mempunyai fonem-fonem tersebut untuk membezakan pepet daripada taling.EJAAN UNIVERSITI MALAYA Apabila tamatnya konfrontasi antara Malaysia dan Indonesia pada tahun 1966 menghidupkan semula keinginan Indonesia dam Malaysia untuk mewujudkan sistem ejaan bersama. sistem ini pada waktu itu belum dirasmikan. sungguhpun dalam urusan yang kedua ini. Universiti Malaya. menurut persetujuannya. Institusi-institusi sudah mulai menggubal sistem ejaan masing-masing berdasarkan system –sistem yang yang sudah ada. misalnya pada tahun 1970 dengan penuh semangat melancarkan rancangan pelaksanaan Dasar Bahasa Kebangsaan dalam urusan-urusan rasmi di universiti itu sendiri (kerana bahasa Inggeris merupakan bahasa rasmi di universiti tersebut sebelum tarikh ini). Untuk melaksanakan dasar itu dengan kesannya. sistem-sistem ini mempunyai satu grafem untuk dua fonem. kalangan awam di Malaysia sudah resah menuggu sistem ejaan yang standard. Sistem ejaan Universiti Malaya. atau Walau bagaimanapun. satu sistem telah digubal dan disetujui bersama. iaitu Ejaan Sistem Kongres Ejaan sebagainya. hendak Walau menggunakan Malaysia-Indonesia bagaimanapun. system itu hanya dikenal oleh mereka yang menganggotai jawatankuasa tersebut di kedua-dua belah pihak. sistem ini terpaksa dipendamkan. adalah untuk tujuan kepraktisan. dalam pengajaran mata-mata pelajarannya. jika universiti berkenaan mungkin. Dengan demikian. Malaysia dan Indonesia. Universiti Malaya memerlukan satu sistem ejaan untuk digunakan oleh setiap orang di universiti itu dalam bidang pentadbiran Ejaan Za’ba. Universiti 1967. yakni dengan menyisihkan tanda-tanda diakritik. 37 . oleh kedua-dua Negara berkenaan. tetapi disebabkan masalah-masalah tertentu. Pada akhir tahun 1967. tidak menggunakan tanda diakritik sama sekali. sudah ada rancangan yang disediakan oleh berbagai-bagai fakulti untuk menghadapi peralihan daripada bahasa Inggeris kepada bahasa Malaysia. Ini bermakna bahawa hanya penyenaraian grafem untuk vocal tidak dapat menunjukkan kelainan yang satu daripada yang lain.

balig. A yang ditandatangani oleh Soewandi. djuga. nasib. sukai. mu. sajang. Lagi pula hendaklah sama dengan ejaan Latin bagi bahasa h h Daerah dan Arab. Sistem ejaan ini dilaksanakan berdasarkan surat perintah No. tembakau. nah. ha. ilmu. batu. sukar. gelang. kamu. engkau. ja. hawa. Ejaan Lama a ai Ejaan Baru a ai Keterangan ha. sebab. jakin. mengenai. Aliran untuk menghapuskan h pada tahun. ahad. akil-balig. lampau. kail. sebab. hudjan. gedung. saur. lama. gurau. hal ini diterangkan dalam pelajaran ilmu au au bahasa (paramasastra). nikmat. Dalam praktiknya tak dapat i j k l m n i j k l m n dijalankan. tidak boleh ditandai dengan titik dua di atas huruf i. sebab dalam bahasa gagah h tetap dipakai. mandi. Menteri Pengajian Pendidikan dan Kebudayaan ketika itu. misalnya rebab. ahad. lembab. taman. djandji. iaitu dengan akhiran i. abad. Berhubung dengan pasal 19 au juga akan dipakai untuk menggantikan aoe. anak. hotel. saja. tahun. dik. Hasilnya beberapa perubahan dilakukan. mulai. laut. di. pakai. kau. Aliran untuk menggantikan b-d-g pada akhir suku kata dengan p-t-k yang tidak beralasan “phonologie”. hasil. Pembentukan kata-kata. ah. tani. lampau.EJAAN SOEWANDI (1947) Ejaan soewandi merupakan sistem ejaan dengan menggunakan huruf rumi untuk bahasa Indonesia selepas Indonesia mencapai kemerdekaan. kami. babu. hal. tujuan sistem yang baru ini adalah untuk menyederhanakan sistem ejaan sebelumnya (Ejaan Ophuijsen). sebuah jawatankuasa telah ditubuhkan untuk meneliti system Ejaan Ophuijsen dan beberapa usul telah diperoleh dan diperhatikan khusus. nenas. ah. tahan dan sebagainya. bertarikh 19 Mrc 1947. air. tahan. pauh. naskah hai. kail. kolam. ia. Ahmad. 264 / Bhg. tekad. 38 . b d dj g b d dj g misalnya: kaum. Berdasarkan surat perintah tersebut.

lubang. Kata baru bahasa Indonesia (yang dipinjam daripada bahasa asing. laut. tjukur. Subang Jaya: Pustaka Sarjana Sdn Bhd. bentuk tersebut dikekalkan. lengang. 39 . Bunyi hamzah atau bunyi yang hampir sama dengan bunyi hamzah yang ditandai dengan koma di atas huruf dalam Ejaan Ophuijsen diganti dengan huruf k dalam sistem Ejaan Soewandi. maut. Gabungan antara vokal a dengan vokal i baik yang berupa diftong atau yang bukan diftong tidak perlu dibezakan. Manakala kata yang diulang atau perulangan kata boleh menggunakan angka dua. lupa. BIBLIOGRAFI Abdul Aziz Abdul Rahman (2001). Vokal oe yang terdapat dalam sistem Ejaan Ophuijsen yang berbunyi u dalam bahasa Melayu ditukar menjadi vokal u dalam sistem Ejaan Soewandi. Huruf e pepet dan huruf e taling yang terdapat pada Ejaan Ophuijsen disamakan dalam Ejaan Soewandi. Jika kata tersebut hanya diulang sebahagian sahaja. anaknja. katjang Tanda terma yang terdapat pada vokal i yang merupakan akhiran yang ditambahkan pada kata dasar yang berakhir dengan vokal a dihapuskan dalam system Ejaan Soewandi. baru. tjemburu. maka tanda angka dua (2) hendaklah diletakkan selepas bahagian yang berulang. paras.ng nj o oe p r tj ng nj o u p r tj telinga. njaman. guru. Kursus Lengkap Sarjana STPM Bahasa Melayu Kertas 1 & 2. terutama daripada bahasa Belanda dan Inggeris) yang terdapat bentuk konsonan rangkap. bohong. mengenjam olah. pasar. pasir. asap. tjertja.

Ensiklopedia Malaysia (1999). Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Jakarta: Perputakaan Pusat Bahasa. Perancangan bahasa dengan rujukan khusus kepada perancangan Bahasa Melayu. Menguasai ejaan baharu bahasa Melayu. Ismail Hamid (1987). Jakarta: Pusat Bahasa. Bhd. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa departmen pendidikan dan Kebudayaan. Sejarah ejaan bahasa Indonesia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Muafakat bahasa: sejarah MBIM/MABBIM sebagai pembina bahasa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Lukman Ali (2000). 40 . Balai Pustaka. Kajian sejarah perkembangan Bahasa Melayu. Abdullah Hassan (1987).Abdul Hamid Mahmood (1998). Asmah Haji Omar (2004). Singapura: Pustaka Melayu Hashim Musa (1997). Bausani A ( 1960 ). Isu-isu perancangan bahasa: pengintelektualan bahasa Malaysia. Perkembangan bahasa melayu dalam sejarah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Epigrafi Melayu: Sejarah sistem tulisan dalam bahasa Melayu. Departemen Pendidikan Nasional (2000). East and west new series II . Sejarah ejaan bahasa Indonesia. Harun Aminurrashid (1996). Balai Pustaka (1984). Kuala Lumpur: Bintang Baru Sdn. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Asmah Haji Omar (1993). ”the first italian-malay vocabulary by antonio pigeffeta”.

Abdullah Yusof dan Mohd Ra’in Shaari (2006).The European Conquest. 41 .Sulaiman Masri. Bahasa Melayu Dimensi Pengajaran dan Pembelajaran. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. The Making of Modern South-East Asia. Bhd Tate.D.J. Kuala Lumpur: Oxford University Prees.M (1977). Vol l.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->