P. 1
Inkuiri Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Sains

Inkuiri Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Sains

|Views: 2|Likes:
Published by Yuk's Benjamin
1
1

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Yuk's Benjamin on Jul 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/24/2014

pdf

text

original

Inkuiri dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains Date: Sunday, August 07 @ 01:22:02 MYT Topic: Pendidik Pendekatan ‘hands-on’

dan ‘minds-on’ ini membantu kanak-kanak berfikir secara kritis dan membina keyakinan mereka dalam menyelesaikan masalah. Ingin tahu adalah sifat semula jadi kanak-kanak yang perlu dipupuk. Mereka sentiasa bertanya soalan, menggunakan deria rasa, sentuhan, penglihatan, bau dan pendengaran supaya lebih mengetahui. Kanak-kanak menggunakan deria mereka membuat pencerapan dan membina kefahaman berhubung konsep dan prinsip saintifik dengan bantuan dan bimbingan guru dan juga ibu bapa. Dalam konteks pendidikan awal, kanak-kanak meneroka alam sekitar, membuat eksperimen, dan mempelajari kemahiran-kemahiran baru melalui cuba-jaya serta meneroka dan menyiasat mengikut keinginan dan minat mereka. Sifat ingin tahu ini adalah asas inkuiri. Memupuk dan membina rasa ingin tahu kanak-kanak ini adalah kunci pembelajaran sains. Bermain menjadi fitrah kanak-kanak dan melalui permainan kanakkanak membuat penerokaan dan penemuan sesuatu yang baru secara langsung. Kanak-kanak berpeluang mengguna, mengasah dan seterusnya menguasai kemahiran-kemahiran proses sains asas. Ciri-ciri pembelajaran yang dinyatakan ini amat serasi dengan sifat sains. Sains memerlukan kanak-kanak membuat inkuiri dan penemuan. Pada peringkat ini ia dilakukan melalui bermain. Justeru, guru perlu bijak menggunakan peluang yang ada memupuk minat dan sifat kanak-kanak yang sentiasa bertanya bagi memenuhi naluri ingin tahu mereka. Kanak-kanak belajar melalui interaksi mereka dengan alam sekitar. Justeru, pendekatan yang sama perlu digunakan dalam pengajaran sains. Kanak-kanak seharusnya diberi peluang meneroka, menyelidik atau menyiasat serta menjalankan aktiviti ataupun eksperimen. Pendekatan ‘hands-on’ dan ‘minds-on’ ini membantu kanak-kanak berfikir secara kritis dan membina keyakinan mereka dalam menyelesaikan masalah. Konsep-konsep sains diperkenalkan kepada kanak-kanak semasa interaksi mereka dengan bahan-bahan, rakan dan guru melalui aktiviti-aktiviti harian yang mereka lakukan dan juga semasa bermain. Semakin muda umur kanak-kanak, semakin tak formal persekitaran pembelajaran. Persekitaran pembelajaran yang tak formal menggalakkan pembelajaran melalui permainan secara spontan yang mana kanak-kanak terlibat dalam aktiviti yang menarik minat mereka, seperti bermain dengan blok dan bahan-bahan permainan binaan. Namun begitu, permainan spontan bukanlah satu-satunya alternatif yang ada bagi pembelajaran akademik pada peringkat awal kanak-kanak. Dapatan-dapatan kajian menyarankan pengalaman pembelajaran pada peringkat ini memerlukan pendekatan berorientasikan intelek iaitu kanak-kanak berinteraksi dalam kumpulan kecil sambil melakukan aktiviti atau projek yang membantu mereka membina kefahaman daripada pengalaman yang dilalui. Justeru, kurikulum seharusnya merangkumi projek-projek kumpulan yang memberi peluang untuk kanak-kanak meneroka dan membuat penyiasatan. Projek-projek seperti ini membantu kanak-kanak menguasai

mencadangkan jawapan. merancang dan menjalankan eksperimen. rasa dan bau (Whet School & Disney Learning Partnership. • Inkuiri didefinisikan sebagai teknik penyoalan mengenai sesuatu perkara dan mencari jawapan kepada penyoalan yang diutarakan. Inkuiri memerlukan kemahiran mengeksperimen. Melalui inkuiri. menyoal. Maksud Inkuiri Mengikut DeBoer (1991). perkataan itu adalah INKUIRI. penjelasan . kanak-kanak menerangkan objek ataupun proses. menemu bual. binaan. mengemukakan soalan. Inkuiri secara amnya bermaksud mencari maklumat. menyemak semula apa yang sudah diketahui berdasarkan bukti eksperimen. menjawab soalan berkomunikasi bagi berkongsi penemuan ataupun penyelesaian. 2000). dan membuat tinjauan (Rutherford & Algren. sains di sekolah seharusnya diajar dapat mencerminkan ‘sains seperti yang diamalkan. menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling. pembelajaran koperatif dan kaedah pembelajaran lain yang dapat memotivasikan kanak-kanak belajar sains. membuat inkuiri. Pendidikan sains pada peringkat awal kanak-kanak adalah berasaskan sifat semula jadi kanak-kanak yang sememangnya ingin tahu dan suka meneroka alam sekitar mereka. Tujuan pendidikan sains pada peringkat awal ini adalah memupuk dan membina minat dan kegemaran kanak-kanak supaya terus meneroka dan mencari penjelasan kepada fenomena yang diperhatikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. membuat hipotesis. lukisan.dan memantapkan kemahiran-kemahiran memerhati. inkuiri. Mengikut National Science Education Standards (1996). kanak-kanak mempelajari kemahiran inkuiri apabila mereka: • Menanya soalan • Meneroka dan menyiasat • Menggunakan alat dan deria mengumpul maklumat • Membuat penjelasan yang munasabah • Menunjukkan hasil pembelajaran dalam bentuk tulisan. menterjemah dan membina teori. pendengaran. menulis catatan dan melakar gambar rajah. maklumat atau pengetahuan melalui kaedah penyoalan. sentuhan. Inkuiri juga ditakrifkan seperti berikut: • Inkuiri adalah proses mencari dan menyiasat masalah. apabila beliau disuruh memilih satu perkataan menerangkan matlamat pengajaran sains dalam tempoh 30 tahun yang bermula lewat tahun 1950-an. lakonan dan bercerita. inkuiri adalah aktiviti yang melibatkan proses membuat pemerhatian. Justeru.’Kurikulum sains seharusnya menggalakkan pembelajaran aktif. 1990). menggunakan alat mencari dan menganalisis serta menginterpretasikan data. membuat pemerhatian. dan meneliti aspek-aspek yang menarik lagi penting dalam persekitaran mereka. penyelesaian masalah. membina hipotesis. melakukan eksperimen. • Inkuiri didefinisikan sebagai proses mencari kebenaran. refleksi dan mengambil kira kekuatan dan kelemahan kaedah yang digunakan (Herank. Antara matlamat pendidikan sains adalah menyediakan kanak-kanak yang faham kaedah taakulan inkuiri saintifik dan dapat menggunakan kaedah itu. Proses inkuiri bermula dengan pengumpulan maklumat melalui deria penglihatan. meneliti bukubuku dan sumber maklumat lain bagi memastikan apa yang sudah diketahui. mereka bentuk eksperimen. menjalankan eksperimen. menyusun dan mengelas. Dalam konteks pendidikan awal. mengumpul data dan membuat kesimpulan menyelesaikan masalah. Kanak-kanak perlu diberi pelbagai peluang mengumpul. 2000). Ia melibatkan pemerhatian dan pengukuran yang teliti.

bentuk dan rasa pada sentuhan serta bunyi apabila ada. prihatin dan sebagainya. kanakkanak yang mendapati cacing tanah semasa membantu ibunya menyiram pokok bunga dan sayuran di halaman rumah. kanak-kanak menggabungkan kemahiran berfikir secara kritis dengan pengetahuan baru mereka berhubung tanah dan cacing tanah. mengurus. Inkuiri saintifik adalah teras pengajaran sains dalam semua peringkat. Inkuiri saintifik menggunakan pemikiran dan kemahiran proses bagi membina kefahaman berhubung pengetahuan sains secara aktif. Contohnya.serta ramalan dan berkomunikasi menyebarkan keputusan ataupun maklumat yang diperoleh. imaginasi. Seperti Novak (1964) cadangkan. seperti berfikir. • Jangkaan pembelajaran berkaitan inkuiri saintifik dan penyiasatan atau penerokaan dicerminkan dalam amalan. pengajaran berorientasikan inkuiri melibatkan kanak-kanak dalam penyiasatan sains. perdebatan dan perbincangan. Melalui inkuiri. mengesan habitat. Ada juga yang mengaitkan inkuiri dengan pendekatan penemuan ataupun perkembangan kemahiran proses sains dan ‘kaedah saintifik. Inkuiri adalah proses yang kompleks. kanak-kanak berlatih kemahiran yang diperlukan dalam kehidupan seharian. Eksperimen ringkas boleh dirancang bagi menguji jenis tanah yang sesuai. Guru boleh merangka aktiviti bagi mendedahkan kanak-kanak dengan fungsi dan peranan cacing tanah menyuburkan tanah untuk tanaman. Ada yang menekankan penglibatan aktif kanak-kanak.’ Inkuiri melibatkan . pemakanan. Pendekatan Pengajaran Inkuiri Pengajaran sains berorientasikan inkuiri dapat dibincangkan daripada pelbagai perspektif. Aktiviti boleh bermula dengan membuat pemerhatian ke atas cacing tanah: cara bergerak. (Hendricks. taakulan dan kemahiran proses dalam membina secara aktif kefahaman saintifik. • Pengalaman pembelajaran memberi peluang kepada kanak-kanak membina. keterbukaan dan keraguan. ‘inkuiri adalah tingkah laku manusia dalam usaha mencari penjelasan yang rasional berhubung fenomena yang menarik minat mereka. Kanak-kanak boleh membentangkan hasil pembelajaran mereka secara lisan ataupun dengan gambargambar yang dilukis. mengaitkan inkuiri dengan aktiviti ‘hands-on’ dan pengajaran berasaskan aktiviti ataupun pengalaman. pemakanan yang sesuai dan membandingkan keputusan yang diperoleh dengan ramalan atau telahan awal. anjal dan tidak terikat pada langkah-langkah yang dipanggil kaedah saintifik (AAAS. Kemahiran hidup ditakrifkan sebagai kemahiran yang membantu individu berjaya dan melalui kehidupan yang produktif dan memuaskan. Kemahiran adalah keupayaan yang dipelajari bagi melakukan sesuatu dengan baik. 1996) Pemikiran dan proses saintifik yang terdapat dalam inkuiri saintifik dapat diterjemahkan dalam bentuk aktiviti sains. Dalam contoh ini. Inkuiri saintifik berlaku apabila: • Pengalaman pembelajaran memberi masa kepada kanak-kanak membina kefahaman berhubung sains melalui integrasi konsep dan proses dalam konteks yang menggalakkan penerokaan. Dalam inkuiri saintifik kanak-kanak menggunakan pengetahuan. Daripada perspektif sains. 1993). mengguna.’ Walaupun konsepkonsep ini saling berhubungan namun maksudnya tidak sama dengan pengajaran berorientasikan inkuiri. dan mengimbang sifat-sifat ingin tahu. Proses inkuiri ini adalah sama dengan kaedah yang digunakan ahli-ahli sains dalam membuat penemuan yang melihat sains sebagai binaan teori dan idea berasaskan alam fizikal.

kehidupan yang lain. dan persekitaran melalui deria dan penerokaan peribadi’ (McIntyre. Pemerhatian melalui deria seperti penglihatan. membanding dan mengukur. penyelesaian. Pendekatan sedemikian berusaha membina dan memupuk rasa ingin tahu dan rasa takjub atau kagum ke atas fenomena yang dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Sains adalah ‘proses menyedari dan memahami diri kita sendiri. Namun begitu. 27) Justeru. atau sering dirujuk sebagai pembelajaran aktif. dan menggunakan deria membuat pemerhatian dan menggunakan alat-alat atau instrumen bagi meningkatkan keupayaan mereka. Terdapat perbezaan daripada segi pendekatan guru dalam melibatkan kanak-kanak secara aktif bagi mencari ilmu pengetahuan. 1988) dan ada yang hanya memulakan pengajaran dengan memberi arahan yang ringkas saja (Tinnesand & Chan. Dalam al-Quran terdapat banyak ayat yang menegaskan kelebihan orang yang memerhati dan berfikir. Ada yang menggunakan kaedah inkuiri terbimbing (Igelsrud & Leonard. 1991). inkuiri mencerminkan model pembelajaran konstruktivis. Komunikasi adalah proses yang membolehkan kanakkanak membuat perbandingan keputusan dan berbincang pengalaman yang sedang . penerokaan dan membuat keputusan. Daripada perspektif pedagogi. kanak-kanak digalakkan membina makna melalui perbincangan dan pengajaran guru dan pengalaman dengan fenomena yang dikaji (Driver. Terdapat yang lain menggunakan kaedah heuristik dalam membantu kanak-kanak menguasai kemahiran (Germann. Penyiasatan ataupun pembelajaran bermakna tidak akan terhasil apabila tidak timbul persoalan atau sifat ingin tahu yang memerlukan jawapan. Melalui pemerhatian. mengelas maklumat. dan mengguna pengetahuan bagi menyelesaikan masalah dan membuat keputusan berdasarkan maklumat. 1984). kita mula memahami ciri-ciri objek dan bagaimana manusia berinteraksi dengan objek yang terdapat di sekeliling mereka. menyusun ikut urutan. p. 1989). Dapatan-dapatan kajian menunjukkan ‘kanak-kanak lebih mudah memahami alam semula jadi apabila mereka berinteraksi dengan fenomena. Mengikut model konstruktivis. dapat dirumuskan inkuiri melibatkan pungutan dan tafsiran atau interpretasi maklumat bagi mencari jawapan pada persoalan dan penerokaan yang dilakukan. sentuhan. Implikasinya adalah pendekatan inkuiri bermula dengan keinginan mengetahui sesuatu. membuat inferens bagi mendapatkan penjelasan. namun tumpuan adalah proses aktif mencari ilmu ataupun membina kefahaman berhubung fenomena yang dikaji. berkomunikasi. bau. Pendidikan sains yang berasaskan inkuiri mengguna dan menggalakkan penggunaan kemahiran proses dalam aktiviti-aktiviti sains. Sains dapat dipelajari dengan menggunakan pemikiran saintifik dan kemahiran proses sains yang menjadi sebahagian daripada inkuiri saintifik: memerhati.aktiviti dan kemahiran. 1991. 1987). (National Science Board. mengaitkan pengetahuan. 1985). Dalam kelas. pengajaran berorientasikan inkuiri seharusnya melibatkan kanak-kanak dalam penyiasatan bagi menjawab persoalan dan memenuhi naluri ingin tahu mereka dengan pembinaan kerangka mental yang dapat menjelaskan pengalaman mereka. pembelajaran adalah hasil perubahan dalam kerangka mental yang berlaku secara berterusan dalam usaha mencari makna daripada pengalaman yang dilalui (Osborne & Freyberg. rasa dan pendengaran adalah jalan utama ke arah mendapatkan ilmu.

pemikiran kritikal. Mengajar sains melalui inkuiri memerlukan guru sama-sama meneroka alam sekitar daripada sudut pemandangan kanak-kanak serta berkongsi kegembiraan dalam memahami alam penuh misteri ini. 1990). Antara kelebihan pendekatan inkuiri dalam pengajaran-pembelajaran sains adalah: • Meningkatkan prestasi kanak-kanak. kanakkanak membina kefahaman dalam pengetahuan. Proses membuat inferens memerlukan kanak-kanak menggunakan pengetahuan yang ada pada mereka bagi menyelesaikan masalah.dilalui. pengetahuan dan perkembangan kanak-kanak. • Menghormati persekitaran yang dipelajari. Walaupun pemikiran saintifik dan kemahiran proses adalah asas pada program sains berteraskan inkuiri. Program sains berteraskan inkuiri menggabungkan semua kemahiran proses sains bagi menggalakkan pemikiran dan taakulan saintifik dan pembinaan pengetahuan sains dan menyokong pembelajaran melalui pengalaman. Membuat inferens membantu dalam membuat ramalan berhubung fenomena tanpa bukti yang dapat dilihat secara terus. taakulan saintifik dan pemikiran kritikal bagi membina kefahaman berhubung konsep-konsep saintifik. Membandingkan data membolehkan kanak-kanak mempelajari perkara yang tidak diketahui dengan melihat persamaan dan perbezaan dengan perkara yang sudah diketahui. bukan syarat bagi apa yang dianggapkan sebagai inkuiri saintifik yang baik. serta berkongsi idea dan pendapat. menyoal. Mengumpul. sikap positif ke atas sains (Kyle et al. • Menyesuaikan dan memadankan pengetahuan sains bagi memenuhi minat. • Mempunyai matlamat jangka pendek dan panjang. Melalui penglibatan interaktif dalam pengalaman sains. Kelebihan Inkuiri Pendekatan inkuiri membolehkan kanak-kanak menggabungkan kemahiran proses sains. 1987).. 1988). menyusun dan mengelas membolehkan kanak-kanak melihat pola dalam data dan mungkin menemui prinsip dan hukum saintifik. Perasaan ini umpama tanah yang subur bagi benih pengetahuan bercambah dan berkembang. dan merangsang mereka menggunakan inkuiri saintifik dalam kehidupan seharian. Rakow. Kanak-kanak yang terlibat dalam pembelajaran sains secara inkuiri berupaya membina kefahaman yang mendalam termasuk menghargai pengetahuan dan proses penemuan dalam sains. Mengait dan menggabungkan semua idea abstrak dan konkrit penting bagi mendapatkan penjelasan ataupun menguji fenomena. 1985. merenung. • Memupuk literasi saintifik dan pemahaman berhubung proses sains (Lindberg. dan seterusnya membantu kanak-kanak menjadi celik sains apabila meningkat dewasa. • Menggalakkan penglibatan kanak-kanak dalam membuat inkuiri dan penemuan. Antara ciriciri pengajaran sains berteraskan inkuiri • Masa diberi untuk kanak-kanak membuat kesilapan. kosa kata dan pemahaman konseptual (Lloyd & Contreras. • Memberi perhatian serta mengamalkan langkah-langkah keselamatan. 1986). • Memilih bahan pengajaran dan pembelajaran yang dapat diguna atau di kitar semula. terutama berkaitan dengan kemahiran amali dan kemahiran melakar graf dan mentafsir data (Mattheis & Nakayama. • Menjadikan soalan sebagai pencetus perbincangan dan inkuiri. namun harus diingat pemikiran dan kemahiran ini cuma alat. 1985. Penekanan pengajaran inkuiri tidak bermaksud buku-buku teks dan bahan-bahan . meningkatkan prestasi dalam ujian pengetahuan prosedural dan membina pengetahuan logico-mathematical.

bila menyediakan peralatan yang diperlukan. Model Pembelajaran Inkuiri Penemuan Penemuan sering dikaitkan dengan inkuiri. pengelasan. memberi fokus. Penemuan dapat ditakrifkan sebagai proses mental mengasimilasikan konsep dan prinsip (Shulman. Guru inkuiri yang mahir mampu memadankan pengalaman pembelajaran dengan minat dan keperluan kanak-kanak. Model pembelajaran melalui pengalaman yang mana kanak-kanak melakukan sendiri aktiviti penerokaan.lain tidak diperlukan lagi. membuat pengitlakan. menerangkan. Pengalaman menghasilkan pembelajaran apabila kanak-kanak faham proses yang berlaku. pengalaman. pengukuran. menerangkan dan membuat inferens. pengelasan. Proses mental itu adalah seperti membuat pemerhatian. Proses mental itu adalah membuat pemerhatian. menjana soalan daripada pemerhatian dan faham bagaimana menggunakan generalisasi dalam situasi yang lain. bila memberi maklumat. dan menggalakkan pembelajaran turut meningkatkan sifat ingin tahu kanak-kanak. melakukan aktiviti. Fenomena yang diperhatikan biasanya tidak mempunyai sebarang kaitan dengan pengalaman mahu pun pemahaman sedia ada kanak-kanak. Guru yang menggunakan pendekatan inkuiri dengan . Seseorang individu menggunakan proses mentalnya dalam usaha mendapatkan sesuatu konsep atau prinsip. Dengan perkembangan pesat yang berlaku dalam teknologi. ramalan. mencabar. Proses inkuiri bermula daripada sesuatu pemerhatian yang menarik minat dan seterusnya menimbulkan persoalan. yakni dapatan daripada apa yang dipelajari dan yang dibina dalam minda kanak-kanak. Proses inkuiri didorong oleh sifat ingin tahu dan keinginan memahami sesuatu ataupun menyelesaikan masalah. 1968). membincangkan aktiviti yang sedang dilakukan dalam kumpulan. meramal. pengukuran. hipotesis dan konsep awal. Guru memberi bimbingan membangkitkan dan merangsang sifat ingin tahu dan intelek kanakkanak. dan tahu bila dan bagaimana membimbing. konsep atau prinsip adalah inkuiri. meramal. Hasil yang diperoleh daripada proses ini disebut penemuan. Penemuan berlaku apabila seseorang itu menggunakan proses mental dalam usaha mendapatkan sesuatu konsep atau prinsip. 1938). semakin banyak bahan-bahan yang dapat dipilih bagi membantu meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Semua mesti ada bagi menghasilkan pembelajaran yang optimum. seperti yang dicadangkan oleh Kolb (1984). Sifat ingin tahu seterusnya merangsang tindakan supaya terus membuat pemerhatian. membuat refleksi dan mengemukakan soalan. dan menghubungkan kanak-kanak dengan sumber rujukan yang relevan. Menyediakan pengalaman sahaja tidak membina pengalaman pembelajaran (Dewey. Pembelajaran inkuiri-penemuan adalah pendekatan pem-Penerokaan ini didorong oleh pertanyaan demi pertanyaan dan membuat penemuan dalam usaha mencari kefahaman baru. Pembelajaran ini memerlukan kerjasama aktif antara sesama kanak-kanak. Empat proses itu adalah. Dalam persekitaran pembelajaran yang mana guru membimbing. pertanyaan. dan mengaplikasikan pengetahuan yang dipelajari dalam konteks yang sama ataupun berbeza yang seterusnya mencetus pengalaman pembelajaran baru. membuat inferens dan sebagainya. mengaitkan aktiviti dengan contoh dalam kehidupan harian. mengesan pola dalam data pemerhatian. mengandungi empat proses. fakta. Proses yang digunakan bagi mendapat penyelesaian.

Perbincangan juga menggalakkan penglibatan aktif kanak-kanak dalam proses pembelajaran. membuat rujukan termasuk pakar. menggalakkan mereka menjelaskan serta mempertahankan idea-idea mereka dan mencari penyelesaian bersama. Kanak-kanak memang tidak pernah kehabisan soalan. Namun.kanak-kanak sebenarnya turut menunjukkan contoh kemahiran yang diperlukan bagi inkuiri. Apabila dirancang dengan teliti. meminta kanak-kanak memberi tumpuan pada aspek-aspek tertentu dalam pemerhatian mereka. Soalan-soalan jenis terbuka yang memerlukan kanak-kanak menjelaskan atau menghuraikan konsep. pembelajaran kolaboratif dapat me-ningkatkan kreativiti kanak-kanak. Pembelajaran inkuiri-penemuan dapat dilaksanakan melalui strategi: Penyoalan Kemahiran inkuiri asas yang perlu kanak-kanak pelajari adalah bertanya soalan. contohnya. Dalam pendekatan ini. Eksperimen Eksperimen mudah serta kajian lapangan atau lawatan luar turut menggalakkan inkuiri. Cuba tanya soalan-soalan pengetahuan berkaitan tajuk berkenaan. Pembelajaran kolaboratif Pendekatan ini melibatkan usaha intelek bersama antara kanak-kanak dan guru. Tunjuk cara Tunjuk cara juga menggalakkan inkuiri. Dengan memberikan mereka fenomena yang dapat diperhatikan membuatkan mereka bertanya. Guru yang berkesan menunjukkan kegembiraan dan minat membuat penerokaan dan sekali gus menanam minat yang sama ke atas sains dalam diri kanak-kanak. Kanak-kanak membina kefahaman berhubung idea-idea saintifik melalui pengalaman terus dan interaksi dengan bahan-bahan manipulatif. ianya mesti dirancang dengan teliti supaya kanak-kanak berpeluang berinteraksi secara bermakna semasa tunjuk cara dilakukan dan mereka terpanggil memikirkan perkara yang diperhatikan. dan berbincang sesama sendiri. Bimbingan mungkin perlu pada peringkat awal. walaupun tidak diminta. membuat perbandingan dan mencari persamaan. Guru boleh. Strategi ke arah Pembelajaran Inkuiri-Penemuan Pengajaran inkuiri membimbing kanak-kanak melalui pengalaman inkuiri saintifik. Kanak-kanak. Perbincangan Perbincangan dalam kumpulan kecil dapat menggalakkan pembelajaran inkuiri melalui perdebatan dan pertukaran idea dan pendapat. . Pengajaran inkuiri memerlukan kanak-kanak menggabungkan pengetahuan sedia ada dengan pengetahuan kemahiran saintifik yang baru diperoleh. Andaikan anda sedang mengajar tajuk tumbuhan-tumbuhan. Pengajaran inkuiri memerlukan guru-guru yang mempunyai kemahiran dan pengetahuan berhubung isi kandungan dan pedagogi merangka pengalaman pembelajaran yang mencabar kanak-kanak mencadangkan soalan dan membentuk pembelajaran mereka sendiri melalui perbincangan dan perdebatan sesama sendiri. Science Teaching Reconsidered mencadangkan tunjuk cara yang menggunakan bahan-bahan yang terdapat dalam kehidupan seharian dan kanak-kanak diminta membuat ramalan atau mencadangkan hasilan yang mungkin. mencadangkan alternatif atau meramalkan kemungkinan hasilan atau kesan dan akibat dapat menggalakkan pemikiran inkuiri. Guru perlu menggalakkan mereka menerangkan pemerhatian dan mencadangkan penyiasatan tambahan atau susulan. kanak-kanak bekerja dalam kumpulan bagi mencapai matlamat atau tujuan yang sama. Lawatan memberi peluang pembelajaran inkuiri dijalankan dalam konteks sebenar. bertanya soalan-soalan berkaitan dengan pemerhatian.

Guru-guru digalakkan menggunakan peluang semasa bermain ini. guru dapat menghasilkan pembelajaran yang menggembirakan lagi bermakna kepada kanak-kanak. Aktiviti adalah berpusatkan kanak-kanak dan berbentuk hands-on. pilih sesuatu yang mudah supaya tidak menimbulkan anggapan yang negatif berhubung pelajaran sains. Dengan merancang pengajaran. membolehkan kanakkanak mendapat manfaat yang sewajarnya dan bagi menghasilkan pengajaran yang berkesan. • “Apakah aktiviti susulan yang dapat dilakukan?” • Soalan-soalan perbincangan. • Pilih aktiviti yang sesuai dengan persekitaran kanak-kanak. • “Apakah cara yang paling baik melakukannya?” • Perincikan aktiviti yang akan dilakukan termasuklah permulaan atau pengenalan pada pengajaran. memperkenalkan cara-cara penerokaan dan menyusun pemerhatian. Kurikulum berasaskan inkuiri menitikberatkan penerokaan persekitaran. • “Bagaimana saya menilai pengajaran dan pembelajaran yang berlaku?” Pemilihan Aktiviti Beberapa perkara yang dapat dijadikan panduan dalam memilih aktiviti bagi dijalankan bersama kanak-kanak adalah: • Galakkan aktiviti yang tidak terlalu sukar ataupun mudah dan sesuai dengan minat kanak-kanak. • Beri perhatian pada personaliti dan tabiat sosial kanak-kanak. sains diintegrasikan dalam kurikulum. • “Apakah bahan-bahan yang saya perlukan?” • Senaraikan bahan-bahan perlu bagi menjayakan aktiviti yang dirancang. • Penutup • Kesimpulan atau rumusan yang perlu kanakkanak buat. dirangka bagi meningkatkan kekaguman kanak-kanak ke atas fenomena yang diperhatikan. Antara perkara yang perlu dipertimbangkan adalah: • “Apakah yang saya hendak kanak-kanak pelajari?” • Fakta.Perancangan Pelajaran Inkuiri Perancangan aktiviti-aktiviti pembelajaran sains penting bagi menghasilkan pembelajaran yang bermakna. Apabila tidak pasti. berkomunikasi dan merekodkan pembelajaran. • Aplikasi dalam kehidupan seharian. membantu mereka memperkembangkan kemahiran berbincang. Rumusan Sains bagi kanak-kanak adalah mencari penjelasan bagi memahami alam sekeliling. merangsang kanak-kanak meneroka lebih jauh bagi meningkatkan kefahaman. Melalui pengalaman terus ini kanak-kanak dapat mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman kehidupan seharian. • Sekali sekala minta cadangan daripada kanak-kanak ataupun lanjutkan penerokaan topik-topik yang menarik perhatian kanak-kanak. Pembelajaran yang bermakna memberi penekanan pada penglibatan aktif kanak-kanak dalam aktiviti pembelajaran dan menjadikan pembelajaran lebih berkesan. membantu kanak-kanak menghargai dan gembira menggunakan deria bagi meneroka dan mendiskriminasikan serta menggalakkan mereka memperkembangkan kebolehan mencari jawapan dengan melakukan eksperimen- . konsep atau generalisasi yang dapat kanak-kanak pelajari hasil pembelajaran yang dilakukan. Ada projek yang boleh dijalankan secara individu dan ada yang perlukan kanak-kanak bekerjasama dalam kumpulan. bertanya soalan-soalan jenis terbuka dan memperkenalkan konsep dan prinsip saintifik yang ingin diketengahkan kepada kanak-kanak. • Soalan-soalan yang boleh dikemukakan kepada kanak-kanak bagi merangsang pemikiran dan mencetus perbincangan. • “Apa yang perlu DILAKUKAN oleh kanak-kanak?” • Perincikan aktiviti kanak-kanak bagi meneroka konsep dan peranan anda dalam membimbing kanak-kanak. Pada peringkat awal kanak-kanak.

pendengaran dan manipulasi bahanbahan. Menyediakan bahan-bahan yang selamat serta mudah diakses untuk kanakkanak menjalankan eksperimen adalah suatu langkah penting ke arah penerokaan sains yang berkesan. aktiviti-aktiviti yang bercorak hands-on. Satu cara lagi meneroka konsep-konsep sains adalah melalui buku-buku yang menggabungkan konsep-konsep sains dalam cerita seperti konsep cuaca. haiwan. bau. Kanak-kanak yang sedang membesar belajar melalui penglihatan. Pada peringkat awal kanak-kanak. kesediaan membaca dan menggerakkan perkembangan literasi. autentik dan yang dimulakan sendiri oleh kanak-kanak adalah penting. sentuhan. . air dan sebagainya. Aktiviti penyiasatan sains juga membantu kanak-kanak membina kosa kata. Pendekatan inkuiri diharapkan mampu memupuk minat dan sikap yang positif dalam diri kanak-kanak dan membantu mereka dalam pembelajaran pada peringkat yang lebih tinggi. rasa. aktif.eksperimen yang mudah.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->