P. 1
Inkuiri Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Sains

Inkuiri Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Sains

|Views: 2|Likes:
Published by Yuk's Benjamin
1
1

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Yuk's Benjamin on Jul 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/24/2014

pdf

text

original

Inkuiri dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains Date: Sunday, August 07 @ 01:22:02 MYT Topic: Pendidik Pendekatan ‘hands-on’

dan ‘minds-on’ ini membantu kanak-kanak berfikir secara kritis dan membina keyakinan mereka dalam menyelesaikan masalah. Ingin tahu adalah sifat semula jadi kanak-kanak yang perlu dipupuk. Mereka sentiasa bertanya soalan, menggunakan deria rasa, sentuhan, penglihatan, bau dan pendengaran supaya lebih mengetahui. Kanak-kanak menggunakan deria mereka membuat pencerapan dan membina kefahaman berhubung konsep dan prinsip saintifik dengan bantuan dan bimbingan guru dan juga ibu bapa. Dalam konteks pendidikan awal, kanak-kanak meneroka alam sekitar, membuat eksperimen, dan mempelajari kemahiran-kemahiran baru melalui cuba-jaya serta meneroka dan menyiasat mengikut keinginan dan minat mereka. Sifat ingin tahu ini adalah asas inkuiri. Memupuk dan membina rasa ingin tahu kanak-kanak ini adalah kunci pembelajaran sains. Bermain menjadi fitrah kanak-kanak dan melalui permainan kanakkanak membuat penerokaan dan penemuan sesuatu yang baru secara langsung. Kanak-kanak berpeluang mengguna, mengasah dan seterusnya menguasai kemahiran-kemahiran proses sains asas. Ciri-ciri pembelajaran yang dinyatakan ini amat serasi dengan sifat sains. Sains memerlukan kanak-kanak membuat inkuiri dan penemuan. Pada peringkat ini ia dilakukan melalui bermain. Justeru, guru perlu bijak menggunakan peluang yang ada memupuk minat dan sifat kanak-kanak yang sentiasa bertanya bagi memenuhi naluri ingin tahu mereka. Kanak-kanak belajar melalui interaksi mereka dengan alam sekitar. Justeru, pendekatan yang sama perlu digunakan dalam pengajaran sains. Kanak-kanak seharusnya diberi peluang meneroka, menyelidik atau menyiasat serta menjalankan aktiviti ataupun eksperimen. Pendekatan ‘hands-on’ dan ‘minds-on’ ini membantu kanak-kanak berfikir secara kritis dan membina keyakinan mereka dalam menyelesaikan masalah. Konsep-konsep sains diperkenalkan kepada kanak-kanak semasa interaksi mereka dengan bahan-bahan, rakan dan guru melalui aktiviti-aktiviti harian yang mereka lakukan dan juga semasa bermain. Semakin muda umur kanak-kanak, semakin tak formal persekitaran pembelajaran. Persekitaran pembelajaran yang tak formal menggalakkan pembelajaran melalui permainan secara spontan yang mana kanak-kanak terlibat dalam aktiviti yang menarik minat mereka, seperti bermain dengan blok dan bahan-bahan permainan binaan. Namun begitu, permainan spontan bukanlah satu-satunya alternatif yang ada bagi pembelajaran akademik pada peringkat awal kanak-kanak. Dapatan-dapatan kajian menyarankan pengalaman pembelajaran pada peringkat ini memerlukan pendekatan berorientasikan intelek iaitu kanak-kanak berinteraksi dalam kumpulan kecil sambil melakukan aktiviti atau projek yang membantu mereka membina kefahaman daripada pengalaman yang dilalui. Justeru, kurikulum seharusnya merangkumi projek-projek kumpulan yang memberi peluang untuk kanak-kanak meneroka dan membuat penyiasatan. Projek-projek seperti ini membantu kanak-kanak menguasai

menyoal. menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling. mengumpul data dan membuat kesimpulan menyelesaikan masalah. perkataan itu adalah INKUIRI. Inkuiri secara amnya bermaksud mencari maklumat. Proses inkuiri bermula dengan pengumpulan maklumat melalui deria penglihatan. Antara matlamat pendidikan sains adalah menyediakan kanak-kanak yang faham kaedah taakulan inkuiri saintifik dan dapat menggunakan kaedah itu. mencadangkan jawapan. Mengikut National Science Education Standards (1996). inkuiri adalah aktiviti yang melibatkan proses membuat pemerhatian. mereka bentuk eksperimen. membuat hipotesis. pembelajaran koperatif dan kaedah pembelajaran lain yang dapat memotivasikan kanak-kanak belajar sains. kanak-kanak menerangkan objek ataupun proses. dan membuat tinjauan (Rutherford & Algren. menulis catatan dan melakar gambar rajah. penyelesaian masalah. apabila beliau disuruh memilih satu perkataan menerangkan matlamat pengajaran sains dalam tempoh 30 tahun yang bermula lewat tahun 1950-an. menjawab soalan berkomunikasi bagi berkongsi penemuan ataupun penyelesaian. melakukan eksperimen. 1990). • Inkuiri didefinisikan sebagai teknik penyoalan mengenai sesuatu perkara dan mencari jawapan kepada penyoalan yang diutarakan. Justeru. sains di sekolah seharusnya diajar dapat mencerminkan ‘sains seperti yang diamalkan. dan meneliti aspek-aspek yang menarik lagi penting dalam persekitaran mereka.dan memantapkan kemahiran-kemahiran memerhati. Inkuiri juga ditakrifkan seperti berikut: • Inkuiri adalah proses mencari dan menyiasat masalah. binaan. Melalui inkuiri. penjelasan . menemu bual. inkuiri. Dalam konteks pendidikan awal. merancang dan menjalankan eksperimen. Maksud Inkuiri Mengikut DeBoer (1991). menyemak semula apa yang sudah diketahui berdasarkan bukti eksperimen. pendengaran. lukisan. kanak-kanak mempelajari kemahiran inkuiri apabila mereka: • Menanya soalan • Meneroka dan menyiasat • Menggunakan alat dan deria mengumpul maklumat • Membuat penjelasan yang munasabah • Menunjukkan hasil pembelajaran dalam bentuk tulisan. Tujuan pendidikan sains pada peringkat awal ini adalah memupuk dan membina minat dan kegemaran kanak-kanak supaya terus meneroka dan mencari penjelasan kepada fenomena yang diperhatikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. • Inkuiri didefinisikan sebagai proses mencari kebenaran. refleksi dan mengambil kira kekuatan dan kelemahan kaedah yang digunakan (Herank. Kanak-kanak perlu diberi pelbagai peluang mengumpul.’Kurikulum sains seharusnya menggalakkan pembelajaran aktif. meneliti bukubuku dan sumber maklumat lain bagi memastikan apa yang sudah diketahui. menggunakan alat mencari dan menganalisis serta menginterpretasikan data. sentuhan. membuat pemerhatian. 2000). Pendidikan sains pada peringkat awal kanak-kanak adalah berasaskan sifat semula jadi kanak-kanak yang sememangnya ingin tahu dan suka meneroka alam sekitar mereka. menjalankan eksperimen. mengemukakan soalan. Ia melibatkan pemerhatian dan pengukuran yang teliti. lakonan dan bercerita. menyusun dan mengelas. Inkuiri memerlukan kemahiran mengeksperimen. 2000). maklumat atau pengetahuan melalui kaedah penyoalan. rasa dan bau (Whet School & Disney Learning Partnership. membuat inkuiri. menterjemah dan membina teori. membina hipotesis.

Dalam inkuiri saintifik kanak-kanak menggunakan pengetahuan. Kemahiran hidup ditakrifkan sebagai kemahiran yang membantu individu berjaya dan melalui kehidupan yang produktif dan memuaskan. Seperti Novak (1964) cadangkan. anjal dan tidak terikat pada langkah-langkah yang dipanggil kaedah saintifik (AAAS. • Jangkaan pembelajaran berkaitan inkuiri saintifik dan penyiasatan atau penerokaan dicerminkan dalam amalan. 1996) Pemikiran dan proses saintifik yang terdapat dalam inkuiri saintifik dapat diterjemahkan dalam bentuk aktiviti sains.serta ramalan dan berkomunikasi menyebarkan keputusan ataupun maklumat yang diperoleh. • Pengalaman pembelajaran memberi peluang kepada kanak-kanak membina. Melalui inkuiri. Inkuiri saintifik menggunakan pemikiran dan kemahiran proses bagi membina kefahaman berhubung pengetahuan sains secara aktif. kanakkanak yang mendapati cacing tanah semasa membantu ibunya menyiram pokok bunga dan sayuran di halaman rumah. bentuk dan rasa pada sentuhan serta bunyi apabila ada. Aktiviti boleh bermula dengan membuat pemerhatian ke atas cacing tanah: cara bergerak. Kemahiran adalah keupayaan yang dipelajari bagi melakukan sesuatu dengan baik. ‘inkuiri adalah tingkah laku manusia dalam usaha mencari penjelasan yang rasional berhubung fenomena yang menarik minat mereka. Kanak-kanak boleh membentangkan hasil pembelajaran mereka secara lisan ataupun dengan gambargambar yang dilukis. Daripada perspektif sains. kanak-kanak menggabungkan kemahiran berfikir secara kritis dengan pengetahuan baru mereka berhubung tanah dan cacing tanah. Proses inkuiri ini adalah sama dengan kaedah yang digunakan ahli-ahli sains dalam membuat penemuan yang melihat sains sebagai binaan teori dan idea berasaskan alam fizikal. Eksperimen ringkas boleh dirancang bagi menguji jenis tanah yang sesuai. Inkuiri saintifik adalah teras pengajaran sains dalam semua peringkat. (Hendricks. mengguna. mengurus. Contohnya. dan mengimbang sifat-sifat ingin tahu. keterbukaan dan keraguan. imaginasi. mengesan habitat. prihatin dan sebagainya. 1993). seperti berfikir. taakulan dan kemahiran proses dalam membina secara aktif kefahaman saintifik. Pendekatan Pengajaran Inkuiri Pengajaran sains berorientasikan inkuiri dapat dibincangkan daripada pelbagai perspektif. pengajaran berorientasikan inkuiri melibatkan kanak-kanak dalam penyiasatan sains. Dalam contoh ini. Inkuiri adalah proses yang kompleks. pemakanan.’ Walaupun konsepkonsep ini saling berhubungan namun maksudnya tidak sama dengan pengajaran berorientasikan inkuiri.’ Inkuiri melibatkan . Inkuiri saintifik berlaku apabila: • Pengalaman pembelajaran memberi masa kepada kanak-kanak membina kefahaman berhubung sains melalui integrasi konsep dan proses dalam konteks yang menggalakkan penerokaan. kanak-kanak berlatih kemahiran yang diperlukan dalam kehidupan seharian. perdebatan dan perbincangan. pemakanan yang sesuai dan membandingkan keputusan yang diperoleh dengan ramalan atau telahan awal. Ada juga yang mengaitkan inkuiri dengan pendekatan penemuan ataupun perkembangan kemahiran proses sains dan ‘kaedah saintifik. Ada yang menekankan penglibatan aktif kanak-kanak. Guru boleh merangka aktiviti bagi mendedahkan kanak-kanak dengan fungsi dan peranan cacing tanah menyuburkan tanah untuk tanaman. mengaitkan inkuiri dengan aktiviti ‘hands-on’ dan pengajaran berasaskan aktiviti ataupun pengalaman.

membanding dan mengukur. Pendidikan sains yang berasaskan inkuiri mengguna dan menggalakkan penggunaan kemahiran proses dalam aktiviti-aktiviti sains. atau sering dirujuk sebagai pembelajaran aktif. menyusun ikut urutan. Namun begitu. 1991. 1987). Ada yang menggunakan kaedah inkuiri terbimbing (Igelsrud & Leonard. 1985). p. kehidupan yang lain. dan mengguna pengetahuan bagi menyelesaikan masalah dan membuat keputusan berdasarkan maklumat. penerokaan dan membuat keputusan. 1989). kanak-kanak digalakkan membina makna melalui perbincangan dan pengajaran guru dan pengalaman dengan fenomena yang dikaji (Driver.aktiviti dan kemahiran. rasa dan pendengaran adalah jalan utama ke arah mendapatkan ilmu. Sains adalah ‘proses menyedari dan memahami diri kita sendiri. pengajaran berorientasikan inkuiri seharusnya melibatkan kanak-kanak dalam penyiasatan bagi menjawab persoalan dan memenuhi naluri ingin tahu mereka dengan pembinaan kerangka mental yang dapat menjelaskan pengalaman mereka. 1991). Pendekatan sedemikian berusaha membina dan memupuk rasa ingin tahu dan rasa takjub atau kagum ke atas fenomena yang dilihat dalam kehidupan sehari-hari. (National Science Board. Sains dapat dipelajari dengan menggunakan pemikiran saintifik dan kemahiran proses sains yang menjadi sebahagian daripada inkuiri saintifik: memerhati. penyelesaian. Komunikasi adalah proses yang membolehkan kanakkanak membuat perbandingan keputusan dan berbincang pengalaman yang sedang . sentuhan. pembelajaran adalah hasil perubahan dalam kerangka mental yang berlaku secara berterusan dalam usaha mencari makna daripada pengalaman yang dilalui (Osborne & Freyberg. Pemerhatian melalui deria seperti penglihatan. kita mula memahami ciri-ciri objek dan bagaimana manusia berinteraksi dengan objek yang terdapat di sekeliling mereka. berkomunikasi. dan menggunakan deria membuat pemerhatian dan menggunakan alat-alat atau instrumen bagi meningkatkan keupayaan mereka. inkuiri mencerminkan model pembelajaran konstruktivis. dapat dirumuskan inkuiri melibatkan pungutan dan tafsiran atau interpretasi maklumat bagi mencari jawapan pada persoalan dan penerokaan yang dilakukan. Terdapat perbezaan daripada segi pendekatan guru dalam melibatkan kanak-kanak secara aktif bagi mencari ilmu pengetahuan. 27) Justeru. 1984). Mengikut model konstruktivis. dan persekitaran melalui deria dan penerokaan peribadi’ (McIntyre. Daripada perspektif pedagogi. Dalam al-Quran terdapat banyak ayat yang menegaskan kelebihan orang yang memerhati dan berfikir. Dapatan-dapatan kajian menunjukkan ‘kanak-kanak lebih mudah memahami alam semula jadi apabila mereka berinteraksi dengan fenomena. Terdapat yang lain menggunakan kaedah heuristik dalam membantu kanak-kanak menguasai kemahiran (Germann. mengaitkan pengetahuan. 1988) dan ada yang hanya memulakan pengajaran dengan memberi arahan yang ringkas saja (Tinnesand & Chan. Melalui pemerhatian. membuat inferens bagi mendapatkan penjelasan. bau. Dalam kelas. Penyiasatan ataupun pembelajaran bermakna tidak akan terhasil apabila tidak timbul persoalan atau sifat ingin tahu yang memerlukan jawapan. mengelas maklumat. Implikasinya adalah pendekatan inkuiri bermula dengan keinginan mengetahui sesuatu. namun tumpuan adalah proses aktif mencari ilmu ataupun membina kefahaman berhubung fenomena yang dikaji.

• Memilih bahan pengajaran dan pembelajaran yang dapat diguna atau di kitar semula. 1985. Antara kelebihan pendekatan inkuiri dalam pengajaran-pembelajaran sains adalah: • Meningkatkan prestasi kanak-kanak. 1985. taakulan saintifik dan pemikiran kritikal bagi membina kefahaman berhubung konsep-konsep saintifik. dan merangsang mereka menggunakan inkuiri saintifik dalam kehidupan seharian. Membandingkan data membolehkan kanak-kanak mempelajari perkara yang tidak diketahui dengan melihat persamaan dan perbezaan dengan perkara yang sudah diketahui. • Menggalakkan penglibatan kanak-kanak dalam membuat inkuiri dan penemuan. merenung. • Memberi perhatian serta mengamalkan langkah-langkah keselamatan. Melalui penglibatan interaktif dalam pengalaman sains. • Menjadikan soalan sebagai pencetus perbincangan dan inkuiri. pengetahuan dan perkembangan kanak-kanak. dan seterusnya membantu kanak-kanak menjadi celik sains apabila meningkat dewasa. Mengait dan menggabungkan semua idea abstrak dan konkrit penting bagi mendapatkan penjelasan ataupun menguji fenomena. terutama berkaitan dengan kemahiran amali dan kemahiran melakar graf dan mentafsir data (Mattheis & Nakayama. Antara ciriciri pengajaran sains berteraskan inkuiri • Masa diberi untuk kanak-kanak membuat kesilapan. Membuat inferens membantu dalam membuat ramalan berhubung fenomena tanpa bukti yang dapat dilihat secara terus.. menyoal. Mengajar sains melalui inkuiri memerlukan guru sama-sama meneroka alam sekitar daripada sudut pemandangan kanak-kanak serta berkongsi kegembiraan dalam memahami alam penuh misteri ini. Perasaan ini umpama tanah yang subur bagi benih pengetahuan bercambah dan berkembang. serta berkongsi idea dan pendapat. menyusun dan mengelas membolehkan kanak-kanak melihat pola dalam data dan mungkin menemui prinsip dan hukum saintifik. 1990). Program sains berteraskan inkuiri menggabungkan semua kemahiran proses sains bagi menggalakkan pemikiran dan taakulan saintifik dan pembinaan pengetahuan sains dan menyokong pembelajaran melalui pengalaman. 1988). namun harus diingat pemikiran dan kemahiran ini cuma alat. Kanak-kanak yang terlibat dalam pembelajaran sains secara inkuiri berupaya membina kefahaman yang mendalam termasuk menghargai pengetahuan dan proses penemuan dalam sains. 1987). • Menyesuaikan dan memadankan pengetahuan sains bagi memenuhi minat. meningkatkan prestasi dalam ujian pengetahuan prosedural dan membina pengetahuan logico-mathematical. • Memupuk literasi saintifik dan pemahaman berhubung proses sains (Lindberg. Kelebihan Inkuiri Pendekatan inkuiri membolehkan kanak-kanak menggabungkan kemahiran proses sains. 1986). pemikiran kritikal. Rakow. sikap positif ke atas sains (Kyle et al. Penekanan pengajaran inkuiri tidak bermaksud buku-buku teks dan bahan-bahan . Walaupun pemikiran saintifik dan kemahiran proses adalah asas pada program sains berteraskan inkuiri. • Mempunyai matlamat jangka pendek dan panjang.dilalui. bukan syarat bagi apa yang dianggapkan sebagai inkuiri saintifik yang baik. kosa kata dan pemahaman konseptual (Lloyd & Contreras. • Menghormati persekitaran yang dipelajari. kanakkanak membina kefahaman dalam pengetahuan. Proses membuat inferens memerlukan kanak-kanak menggunakan pengetahuan yang ada pada mereka bagi menyelesaikan masalah. Mengumpul.

1938). Menyediakan pengalaman sahaja tidak membina pengalaman pembelajaran (Dewey. Guru inkuiri yang mahir mampu memadankan pengalaman pembelajaran dengan minat dan keperluan kanak-kanak. membincangkan aktiviti yang sedang dilakukan dalam kumpulan. Proses mental itu adalah seperti membuat pemerhatian. Guru memberi bimbingan membangkitkan dan merangsang sifat ingin tahu dan intelek kanakkanak. membuat inferens dan sebagainya. menjana soalan daripada pemerhatian dan faham bagaimana menggunakan generalisasi dalam situasi yang lain. mengesan pola dalam data pemerhatian. dan menghubungkan kanak-kanak dengan sumber rujukan yang relevan. Semua mesti ada bagi menghasilkan pembelajaran yang optimum. pengukuran. Proses mental itu adalah membuat pemerhatian. pengelasan. hipotesis dan konsep awal. pengelasan.lain tidak diperlukan lagi. mengaitkan aktiviti dengan contoh dalam kehidupan harian. Model pembelajaran melalui pengalaman yang mana kanak-kanak melakukan sendiri aktiviti penerokaan. Seseorang individu menggunakan proses mentalnya dalam usaha mendapatkan sesuatu konsep atau prinsip. Empat proses itu adalah. Fenomena yang diperhatikan biasanya tidak mempunyai sebarang kaitan dengan pengalaman mahu pun pemahaman sedia ada kanak-kanak. Hasil yang diperoleh daripada proses ini disebut penemuan. Pengalaman menghasilkan pembelajaran apabila kanak-kanak faham proses yang berlaku. mengandungi empat proses. menerangkan dan membuat inferens. dan tahu bila dan bagaimana membimbing. bila menyediakan peralatan yang diperlukan. fakta. membuat refleksi dan mengemukakan soalan. menerangkan. Guru yang menggunakan pendekatan inkuiri dengan . membuat pengitlakan. ramalan. Dalam persekitaran pembelajaran yang mana guru membimbing. meramal. Penemuan berlaku apabila seseorang itu menggunakan proses mental dalam usaha mendapatkan sesuatu konsep atau prinsip. Model Pembelajaran Inkuiri Penemuan Penemuan sering dikaitkan dengan inkuiri. Proses yang digunakan bagi mendapat penyelesaian. dan menggalakkan pembelajaran turut meningkatkan sifat ingin tahu kanak-kanak. Pembelajaran ini memerlukan kerjasama aktif antara sesama kanak-kanak. yakni dapatan daripada apa yang dipelajari dan yang dibina dalam minda kanak-kanak. pengalaman. Penemuan dapat ditakrifkan sebagai proses mental mengasimilasikan konsep dan prinsip (Shulman. memberi fokus. Proses inkuiri bermula daripada sesuatu pemerhatian yang menarik minat dan seterusnya menimbulkan persoalan. bila memberi maklumat. pengukuran. Sifat ingin tahu seterusnya merangsang tindakan supaya terus membuat pemerhatian. Pembelajaran inkuiri-penemuan adalah pendekatan pem-Penerokaan ini didorong oleh pertanyaan demi pertanyaan dan membuat penemuan dalam usaha mencari kefahaman baru. semakin banyak bahan-bahan yang dapat dipilih bagi membantu meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. pertanyaan. meramal. dan mengaplikasikan pengetahuan yang dipelajari dalam konteks yang sama ataupun berbeza yang seterusnya mencetus pengalaman pembelajaran baru. konsep atau prinsip adalah inkuiri. 1968). mencabar. Dengan perkembangan pesat yang berlaku dalam teknologi. seperti yang dicadangkan oleh Kolb (1984). Proses inkuiri didorong oleh sifat ingin tahu dan keinginan memahami sesuatu ataupun menyelesaikan masalah. melakukan aktiviti.

membuat rujukan termasuk pakar. Science Teaching Reconsidered mencadangkan tunjuk cara yang menggunakan bahan-bahan yang terdapat dalam kehidupan seharian dan kanak-kanak diminta membuat ramalan atau mencadangkan hasilan yang mungkin. dan berbincang sesama sendiri. Andaikan anda sedang mengajar tajuk tumbuhan-tumbuhan. Namun. Perbincangan juga menggalakkan penglibatan aktif kanak-kanak dalam proses pembelajaran. membuat perbandingan dan mencari persamaan. Pembelajaran kolaboratif Pendekatan ini melibatkan usaha intelek bersama antara kanak-kanak dan guru. Pengajaran inkuiri memerlukan guru-guru yang mempunyai kemahiran dan pengetahuan berhubung isi kandungan dan pedagogi merangka pengalaman pembelajaran yang mencabar kanak-kanak mencadangkan soalan dan membentuk pembelajaran mereka sendiri melalui perbincangan dan perdebatan sesama sendiri. Lawatan memberi peluang pembelajaran inkuiri dijalankan dalam konteks sebenar. Dalam pendekatan ini. Perbincangan Perbincangan dalam kumpulan kecil dapat menggalakkan pembelajaran inkuiri melalui perdebatan dan pertukaran idea dan pendapat. Dengan memberikan mereka fenomena yang dapat diperhatikan membuatkan mereka bertanya. Tunjuk cara Tunjuk cara juga menggalakkan inkuiri. Strategi ke arah Pembelajaran Inkuiri-Penemuan Pengajaran inkuiri membimbing kanak-kanak melalui pengalaman inkuiri saintifik. Guru boleh. pembelajaran kolaboratif dapat me-ningkatkan kreativiti kanak-kanak. Guru perlu menggalakkan mereka menerangkan pemerhatian dan mencadangkan penyiasatan tambahan atau susulan. Apabila dirancang dengan teliti. mencadangkan alternatif atau meramalkan kemungkinan hasilan atau kesan dan akibat dapat menggalakkan pemikiran inkuiri. Pembelajaran inkuiri-penemuan dapat dilaksanakan melalui strategi: Penyoalan Kemahiran inkuiri asas yang perlu kanak-kanak pelajari adalah bertanya soalan. Eksperimen Eksperimen mudah serta kajian lapangan atau lawatan luar turut menggalakkan inkuiri. Kanak-kanak. . ianya mesti dirancang dengan teliti supaya kanak-kanak berpeluang berinteraksi secara bermakna semasa tunjuk cara dilakukan dan mereka terpanggil memikirkan perkara yang diperhatikan. Kanak-kanak membina kefahaman berhubung idea-idea saintifik melalui pengalaman terus dan interaksi dengan bahan-bahan manipulatif.kanak-kanak sebenarnya turut menunjukkan contoh kemahiran yang diperlukan bagi inkuiri. Pengajaran inkuiri memerlukan kanak-kanak menggabungkan pengetahuan sedia ada dengan pengetahuan kemahiran saintifik yang baru diperoleh. Soalan-soalan jenis terbuka yang memerlukan kanak-kanak menjelaskan atau menghuraikan konsep. Guru yang berkesan menunjukkan kegembiraan dan minat membuat penerokaan dan sekali gus menanam minat yang sama ke atas sains dalam diri kanak-kanak. bertanya soalan-soalan berkaitan dengan pemerhatian. kanak-kanak bekerja dalam kumpulan bagi mencapai matlamat atau tujuan yang sama. menggalakkan mereka menjelaskan serta mempertahankan idea-idea mereka dan mencari penyelesaian bersama. contohnya. Kanak-kanak memang tidak pernah kehabisan soalan. Bimbingan mungkin perlu pada peringkat awal. meminta kanak-kanak memberi tumpuan pada aspek-aspek tertentu dalam pemerhatian mereka. Cuba tanya soalan-soalan pengetahuan berkaitan tajuk berkenaan. walaupun tidak diminta.

• “Apakah bahan-bahan yang saya perlukan?” • Senaraikan bahan-bahan perlu bagi menjayakan aktiviti yang dirancang. Aktiviti adalah berpusatkan kanak-kanak dan berbentuk hands-on. Kurikulum berasaskan inkuiri menitikberatkan penerokaan persekitaran. Apabila tidak pasti. Ada projek yang boleh dijalankan secara individu dan ada yang perlukan kanak-kanak bekerjasama dalam kumpulan. • Soalan-soalan yang boleh dikemukakan kepada kanak-kanak bagi merangsang pemikiran dan mencetus perbincangan. • “Apakah aktiviti susulan yang dapat dilakukan?” • Soalan-soalan perbincangan. • Beri perhatian pada personaliti dan tabiat sosial kanak-kanak. Dengan merancang pengajaran. membolehkan kanakkanak mendapat manfaat yang sewajarnya dan bagi menghasilkan pengajaran yang berkesan. bertanya soalan-soalan jenis terbuka dan memperkenalkan konsep dan prinsip saintifik yang ingin diketengahkan kepada kanak-kanak. Guru-guru digalakkan menggunakan peluang semasa bermain ini.Perancangan Pelajaran Inkuiri Perancangan aktiviti-aktiviti pembelajaran sains penting bagi menghasilkan pembelajaran yang bermakna. membantu mereka memperkembangkan kemahiran berbincang. Antara perkara yang perlu dipertimbangkan adalah: • “Apakah yang saya hendak kanak-kanak pelajari?” • Fakta. sains diintegrasikan dalam kurikulum. • Penutup • Kesimpulan atau rumusan yang perlu kanakkanak buat. guru dapat menghasilkan pembelajaran yang menggembirakan lagi bermakna kepada kanak-kanak. dirangka bagi meningkatkan kekaguman kanak-kanak ke atas fenomena yang diperhatikan. • Sekali sekala minta cadangan daripada kanak-kanak ataupun lanjutkan penerokaan topik-topik yang menarik perhatian kanak-kanak. • “Apa yang perlu DILAKUKAN oleh kanak-kanak?” • Perincikan aktiviti kanak-kanak bagi meneroka konsep dan peranan anda dalam membimbing kanak-kanak. pilih sesuatu yang mudah supaya tidak menimbulkan anggapan yang negatif berhubung pelajaran sains. merangsang kanak-kanak meneroka lebih jauh bagi meningkatkan kefahaman. konsep atau generalisasi yang dapat kanak-kanak pelajari hasil pembelajaran yang dilakukan. Pada peringkat awal kanak-kanak. Pembelajaran yang bermakna memberi penekanan pada penglibatan aktif kanak-kanak dalam aktiviti pembelajaran dan menjadikan pembelajaran lebih berkesan. • Aplikasi dalam kehidupan seharian. • “Apakah cara yang paling baik melakukannya?” • Perincikan aktiviti yang akan dilakukan termasuklah permulaan atau pengenalan pada pengajaran. • “Bagaimana saya menilai pengajaran dan pembelajaran yang berlaku?” Pemilihan Aktiviti Beberapa perkara yang dapat dijadikan panduan dalam memilih aktiviti bagi dijalankan bersama kanak-kanak adalah: • Galakkan aktiviti yang tidak terlalu sukar ataupun mudah dan sesuai dengan minat kanak-kanak. Rumusan Sains bagi kanak-kanak adalah mencari penjelasan bagi memahami alam sekeliling. • Pilih aktiviti yang sesuai dengan persekitaran kanak-kanak. membantu kanak-kanak menghargai dan gembira menggunakan deria bagi meneroka dan mendiskriminasikan serta menggalakkan mereka memperkembangkan kebolehan mencari jawapan dengan melakukan eksperimen- . berkomunikasi dan merekodkan pembelajaran. Melalui pengalaman terus ini kanak-kanak dapat mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman kehidupan seharian. memperkenalkan cara-cara penerokaan dan menyusun pemerhatian.

sentuhan. aktiviti-aktiviti yang bercorak hands-on. rasa.eksperimen yang mudah. haiwan. bau. Pada peringkat awal kanak-kanak. Satu cara lagi meneroka konsep-konsep sains adalah melalui buku-buku yang menggabungkan konsep-konsep sains dalam cerita seperti konsep cuaca. Menyediakan bahan-bahan yang selamat serta mudah diakses untuk kanakkanak menjalankan eksperimen adalah suatu langkah penting ke arah penerokaan sains yang berkesan. aktif. kesediaan membaca dan menggerakkan perkembangan literasi. pendengaran dan manipulasi bahanbahan. autentik dan yang dimulakan sendiri oleh kanak-kanak adalah penting. Pendekatan inkuiri diharapkan mampu memupuk minat dan sikap yang positif dalam diri kanak-kanak dan membantu mereka dalam pembelajaran pada peringkat yang lebih tinggi. . Aktiviti penyiasatan sains juga membantu kanak-kanak membina kosa kata. air dan sebagainya. Kanak-kanak yang sedang membesar belajar melalui penglihatan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->