(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN

)

TAJUK 2 SINOPSIS

JENIS PROSA TRADISIONAL

Bahagian ini mengandungi kosep, ciri, jenis dan gaya bahasa Prosa Tradisional khususnya lipur lara. Secara umumnya, topik ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut: 2.1 2.2 2.3 Konsep Ciri-ciri Gaya Bahasa

HASIL PEMBELAJARAN
i. ii. Membuat rumusan tentang konsep cerita lipur lara. Menghuraikan aspek-aspek ciri-ciri, jenis-jenis dan gaya bahasa cerita lipur lara.

1

(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN )

2.0 Cerita Lipur Lara 2.1 Konsep Cerita lipur lara merupakan cerita yang paling popular dalam kalangan masyarakat Melayu lama, dikenali juga sebagai roman rakyat (folk romances) atau fairy-tales, folktales atau merchen. Cerita ini biasanya mengisahkan rajaraja dan putera-puteri raja. Wataknya cantik, gagah serta kuat dan biasanya mengandungi unsur pengembaraan dan bersifat penghibur hati ( Mohd Taib Osman, 1974). Menurut Ismail Hamid (1987), ‘Lipur’ bermaksud ‘hibur’ dan ‘lara’ bermaksud ‘duka’ atau ‘kesedihan hati’. ‘Penglipur Lara’ bermaksud ‘penghibur hati yang duka’ atau penghibur hati yang sedih. Cerita lipur lara disampaikan secara lisan melibatkan gaya

penyampaian, lagu dan alat-alat muzik mudah. Pencerita atau penyampai dikenali sebagai Tok Selampit, Awang Batil atau Awang Belangga. Gelaran ini bersempena nama-nama alat muzik yang digunakan semasa mempersembahkan cerita. Antara cerita-cerita lipur Lara yang popular ialah Hikayat Malam Deman, Hikayat Malim Dewa, Hikayat Raja Budiman, Hikayat Raja Donan, Hikayat Anggun Cik Tunggal, Hikayat Seri Rama, Hikayat Awang Sulung Merah Muda, Hikayat Raja Muda, Hikayat Raja Ambong, Cerita-cerita Gembang, Awang Gembang, Raja Dewa dan Selampit, Raja Mahadong Bongsu, Awang Lutong dan Hikayat Terung Pipit.

2

(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN )

2.2 Ciri-ciri 1. Diwarisi dan menjadi pusaka yang tinggi nilainya sejak zaman-berzaman. 2. Bertemakan percintaan wira dengan wirawati. 3. Ceritanya berpusatkan puetra atau puteri raja 4. Ceritanya terbahagi kepada tiga bahagian, awal, tengah dan akhir 5. Kaya dengan unsur-unsur alam super natural dan kuasa sakti 6. Berlakunya pengembaraan yang bertolak dari mimpi atau niat. 7. Terdapatnya watak manusia dan bukan manusia (jin) 8. Kemenangan sentiasa dipihak putera atau puteri raja 9. Menjadi milik bersama kerana nama penulis atau pengarang tidak dinyatakan. 10. Banyak menggunakan bahasa istana 11. Mengandungi unsur mitos dan legenda. 12. Banyak menggunakan penanda wacana pada awal ayat. Contohnya maka, sebermula, al-kisah, arakian dan sebagainya. 13. Mengisahkan tentang pengembaraan anak-anak raja yang penuh dengan kehebatan dan keperkasaan 14. Kebiasaannya cerita akan berakhir dengan kegembiraan dan kemenangan kepada wira atau wirawati. 2.4 Gaya Bahasa Cerita penglipur lara disampaikan secara lisan, oleh itu unsur-unsur irama seperti rentak, tekanan dan turun naik nada suara adalah penting. Antara gaya bahasa yang sering digunakan ialah:

3

(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN )

1. Penggunaan Puisi Puisi kerap digunakan dalam cerita-cerita lipur lara, antaranya ialah : a. Rangkap ulang (runs) Rangkap-rangkap yang teratur dan menarik, diucapkan secara berulangulang pada bahagian-bahagian tertentu. Berfungsi sebagai sebagai penegasan dan pewarnaan peristiwa-peristiwa atau keadaan. Kebiasaannya digunakan untuk lain. Dalam Hiakayat Raja Donan, digambarkan sambutan rakyat terhadap perayaan diraja sempena perkahwinan wira dan wirawati. Yang capik datang bertongkat Yang buta meraba-raba Yang tua leka bertanya Yang kecil terambil lintang Yang jarak bertolak-tolakan Yang pendek tinjau-meninjau Yang kurap mengekor angin (Hikayat Raja Donan) b. Pantun Contoh pantun yang digunakan dalam cerita Poteri Bongsu berpantun meratapi dirinya ketika tidak dipedulikan oleh suaminya, Malim Deman. Ada kain songket permata Tenun Puteri Galoh Kencana Ada lain buangkan beta Kerana beta dagang yang hina 4 menggambarkan kecantikan seseorang anak raja, kehebatan, mengisahkan perjalanan, perayaan diraja dan kejadian-kejadian luar biasa yang

Bahasa perbandingan Kebiasaannya digunakan untuk menerangkan sifat-sifat istimewa wira dan wirawati. bertitah. syahadan dan sebagainya. kuku bagai kikir taji dan sebagainya. Penggunaan bahasa istana terutama apabila penceritaan tentang rajaraja. Contohnya maka. untuk menggambarkan kecantikan puteri-puteri raja biasanya dikatakan pipi pauh dilayang. terkosel-kosel dan sebagainya. biasanya digunakan sebagai penanda wacana penceritaan. Sebagai contoh bangat. Contohnya gering. beta. mangkat dan sebagainya. Misalnya. Terdapat juga unsur pengulangan kata yang banyak dan ketara. rambut mayang mengurai. Penggunaan bahasa pertuturan seharian dalam cerita-cerita prosa tradisional. 6. 5. Penggunaan ayat-ayat yang panjang dan berbelit-belit sesuai dengan pengucapannya secara lisan. 5 . arakian. alkisah.diamat-amati. bibir delima merkah. dan biasanya dipengaruhi oleh dialek tempat cerita berkenaan dituturkan. 3. mereka dibandingkan secara langsung dengan objek-objek alam. 4.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) 2. Penggunaan Kata pangkal ayat. Aktiviti 1: Sila buat nota ringkas tentang konsep penglipur lara dan ciricirinya dalam bentuk lembaran grafik.

6 . Secara individu anda dikehendaki melayari internet untuk mendapat bahan tentang gaya bahasa yang terdapat dalam cerita-cerita lipur lara.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) Aktiviti 2 1.

1 Konsep 4. Membuat rumusan tentang konsep cerita mitos dan legenda.2 Ciri-ciri 4.4 Gaya Bahasa HASIL PEMBELAJARAN i. topik ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut: 4. ciri. jenis-jenis dan gaya bahasa cerita mitos dan legenda. 7 . Menghuraikan aspek-aspek ciri-ciri. Secara umumnya.3 Jenis-jenis 4. ii.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) TAJUK 4 Jenis Prosa Tradisional SINOPSIS Bahagian ini mengandungi kosep. jenis dan gaya bahasa Prosa Tradisional khususnya mitos dan legenda.

gejala alam. Cerita. dunia atau manusia pertama. hubungan kekerabatan mereka. Tokohnya terdiri daripada golongan para dewa atau makhluk setengah dewa. mitos biasanya merupakan cerita yang sederhana yang terdiri daripada beberapa motif dan plotnya mudah. bentuk topografi.1 Konsep Menurut Taib Osman. kisah perang dan 4. kisah petualang para dewa.1. Mitos juga mengandungi cerita asal bermulanya kehidupan dan kematian. cerita mitos biasanya menceritakan tentang kisah dewa-dewa dan tuhan. Dari segi strukturnya. Menurut William R. 3. 2. Peristiwa yang berlaku walaupun aneh dan kadang-kadang aneh dan sukar dimengertikan. mereka.1 MITOS 4. percintaan sebagainya. bentuk khas binatang. mitos ialah prosa rakyat yang dianggap oleh kolektifnya sebagai benar-benar terjadi dan suci (keramat). 8 . Bascom.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) 4.1. Hooykaas dalam bukunya Penyedar Sastera menyatakan cerita ini bersifat keagamaan dan mengandungi unsurunsur ajaib iaitu merupakan kepercayaan asal usul sesuatu bangsa atau keturunan. kejadian dan perkara yang berkaitan dengannya dipercayai benar-benar terjadi oleh masyarakat pendukungnya.2 Ciri-ciri Ciri-ciri cerita mitos ialah: 1. tetapi sungguh bererti dan sangat penting kepada masyarakat khalayaknya. Sementara C. Peristiwa yang berlaku pula terjadi di alam yang bukan kita kenali sekarang walaupun kisah yang berlaku adalah asal terjadinya alam semesta.

Cerita Mitos Popular Selalunya mengisahkan tentang tokoh dewa. Cerita mitos merupakan lambang kepada masyarakat khalayak kerana ketahanannya bergantung kepada kekuatan. 4. Dalam hikayat ini.3 Jenis-jenis Cerita mitos terbahagi kepada empat jenis. Masyarakat khalayak cerita mitos menganggap cerita-cerita yang terkandung di dalamnya sebagai suci dan keramat. Cara penuturannya disertai dengan upacara yang tertentu dan hanya boleh dituturkan oleh orang yang tertentu sahaja. 1. jembalang dan sebagainya. Misalnya Ikan Nun dikatakan sebagai binatang yang telah menyelamatkan Nabi 9 . 7. Nabi Muhammad itu adalah untuk menarik perhatian dan meyakinkan masyarakat terhadap hikayat tersebut. atau makhluk lainnya seperti penunggu. Tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita mitos biasanya berkaitan dengan makhluk penting dalam pengertian budaya dan masyarakat khalayak termasuk tuhan-tuhan. Cerita Mitos Rasmi Ceriat ini ialah mengenai tuhan yang merupakan suatu sandaran kepercayaan. tuhan meurunkan malaikat membantu Nabi Muhammad saw bagi menentang tentera kafir di bawah pimpinan Raja Khandak. 5. dewa-dewi. Tujuan memasukkan watak-watak tuhan. Dasar kepercayaan ini dijadikan mitos apabila dimasukkan ke dalam sesebuah cerita. kepercayaan dan penerimaan masyarakat khalayaknya. 8.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) 4. separuh dewa atau separuh tuhan yang dimasukkan ke dalam sesebuah cerita.1. 2. Contohnya dalam Hikayat Raja Khandak. Latar belakang masa yang terdapat dalam cerita mitos ialah berlaku pada zaman lampau (distant past). 6. Nabi Adam.

Penggunaan Puisi Puisi kerap digunakan dalam cerita-cerita mitos.1. dikatakan Merah Silu memeluk agama Islam terus daripada Nabi Muhammad yang menemui baginda di dalam mimpi. Rangkap ulang (runs) Rangkap-rangkap yang teratur dan menarik. Contohnya. Dalam Hikayat Si Miskin. 4. Cerita Mitos Politik Mengisahkan sesorang tokoh kebangsaan yang dianggap sebagai manusia agung kerana mempunyai hubungan dengan manusiamanusia isimewa atau dengan tuhan. mengisahkan tentang sesuatu kejadian luar biasa yang mana dari situ timbulnya kepercayaan hendak mendirikan dan menamakan sesuatu tempat. diucapkan secara berulangulang pada bahagian-bahagian tertentu. antaranya ialah : a. Berfungsi sebagai sebagai penegasan dan pewarnaan peristiwa-peristiwa atau keadaan. 3. 10 . Contohnya. Tokoh-tokoh ini kemudiannya mendapat tempat istimewa dalam sesebuah negara atau kerajaan. ikan ini dikatakan telah menyelamatkan Marakarmah yang dicampakkan ke dalam laut.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) Nuh. Cerita Mitos Asal-usul Lazimnya. nama Melaka diambil sempena dengan kejadian pelanduk yang menendang anjing buruan raja dan kebetulan tempat raja berteduh di bawah pokok bernama Melaka.4 Gaya Bahasa 1. dalam Hikayat Raja-Raja Pasai. 4.

mereka dibandingkan secara langsung dengan objek-objek alam. kuku bagai kikir taji dan sebagainya. 3. Penggunaan bahasa pertuturan seharian dalam cerita-cerita prosa tradisional. biasanya digunakan sebagai penanda wacana penceritaan. rambut mayang mengurai. bertitah. Sebagai contoh bangat. syahadan dan sebagainya. gurindam digunakan di dalam penceritaan membolehkan cerita yang diperdengarkan atau diceritakan lebih menarik. Misalnya. Contohnya maka. alkisah. Terdapat juga unsur pengulangan kata yang banyak dan ketara. 6. untuk menggambarkan kecantikan puteri-puteri raja biasanya dikatakan pipi pauh dilayang. mentera. Pantun. mangkat dan sebagainya. bibir delima merkah. arakian. Penggunaan Kata pangkal ayat.diamat-amati. Contohnya gering. beta. 11 .(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) b. Penggunaan bahasa istana terutama apabila penceritaan tentang rajaraja. Penggunaan ayat-ayat yang panjang dan berbelit-belit sesuai dengan pengucapannya secara lisan. terkosel-kosel dan sebagainya. 4. 2. 5. dan biasanya dipengaruhi oleh dialek tempat cerita berkenaan dituturkan. Bahasa perbandingan Kebiasaannya digunakan untuk menerangkan sifat-sifat istimewa wira dan wirawati.

2 LEGENDA 4. legenda adalah prosa rakyat yang dianggap oleh yang empunya cerita sebagai suatu kejadian yang sungguhsungguh pernah terjadi. Wataknya terdiri daripada manusia biasa yang mempunyai sifat dan ciri-ciri yang istimewa seperti mempunyai ilmu kebatinan. 4. Merupakan peristiwa atau perkara yang memang pernah terjadi dalam masyarakat pendukunnya. Menurut James Dananddjaja. Misalnya pembentukan Gunung Jerai di Kedah yang dikaitkan dengan tiga watak putera dan puteri raja yang berkelahi yang kemudiannya ditegur oleh Sang Kelembai. menyatakan legenda aialah sejenis komunikasi lisan yang mengandungi cerita yang pernah terjadi pada masa lampau atau masa terdekat yang dipercayai benar oleh penutur atau pendengarnya.2. 3.2.1 Konsep Perkataan legenda berasal daripada bahasa Latin. 12 . Robert A Georges dalam American Folk Legend. 2.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) 4.2 Ciri-ciri Ciri-ciri cerita legenda ialah: 1. Tokoh ialah manusia biasa yang berdarah daging yang memang benar-benar wujud dalam sejarah bangsa tersebut. Legendrus yang bermaksud sebuah cerita lama yang tidak dapat dipastikan kebenarannya tetapi popular dan digunapakai dari satu generasi ke satu generasi sejak zaman dahulu lagi.

4. 5. Latar masa yang berkaitan dengan cerita tersebut tidak semestinya masa lampau tetapi ada hubungkait antara masa silam dengan masa kini. yang biasanya diingati secara berpanjangan oleh masyarakat kolektifnya. Amir Hamzah.2. Tokoh-tokoh yang wujud dalam cerita menjadi idola dalam masyarakat pendukungnya. Legenda Setempat b. Cerita legenda sangat jelas unsur tempatannya kerana mengandungi nilai sejarah tempatan. Contohnya Iskandar Zulkarnain.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) kegagahan yang luar biasa dan sebagainya. Legenda Islam 2. Legenda tempatan boleh dibahagikan kepada: a. Legenda dari luar Cerita-cerita mengenai tokoh yang sangat popular di dunia meresap masuk ke dalam cerita legenda Melayu. Legenda Tempatan Legenda tempatan merupakan tokoh-tokoh legenda yang diambil dari sejarah tempatan atau direka sendiri oleh orang Melayu apada masa dahulu.3 Jenis-jenis Terbahagi kepada dua jenis : 1. Legenda Kebangsaan c. 13 . Muhammad Ali Hanafiah dan lain-lain. 4. 6.

Misalnya. 4. mereka dibandingkan secara langsung dengan objek-objek alam. diucapkan secara berulangulang pada bahagian-bahagian tertentu. Sebagai contoh bangat. mangkat dan sebagainya. untuk menggambarkan kecantikan puteri-puteri raja biasanya dikatakan pipi pauh dilayang. beta. rambut mayang mengurai. Rangkap ulang (runs) Rangkap-rangkap yang teratur dan menarik. Penggunaan bahasa istana terutama apabila penceritaan tentang rajaraja. 14 . bibir delima merkah. dan biasanya dipengaruhi oleh dialek tempat cerita berkenaan dituturkan.2. Bahasa perbandingan Kebiasaannya digunakan untuk menerangkan sifat-sifat istimewa wira dan wirawati. bertitah. Penggunaan bahasa pertuturan seharian dalam cerita-cerita prosa tradisional. 3. Berfungsi sebagai sebagai penegasan dan pewarnaan peristiwa-peristiwa atau keadaan.diamat-amati.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) 4. Penggunaan Puisi Puisi kerap digunakan dalam cerita-cerita legenda.4 Gaya Bahasa 1. Contohnya gering. gurindam digunakan di dalam penceritaan membolehkan cerita yang diperdengarkan atau diceritakan lebih menarik. terkosel-kosel dan sebagainya. 2. Pantun. mentera. antaranya ialah : a. kuku bagai kikir taji dan sebagainya. b.

6.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) 5. Penggunaan Kata pangkal ayat. arakian. biasanya digunakan sebagai penanda wacana penceritaan. syahadan dan sebagainya. Contohnya maka. Penggunaan ayat-ayat yang panjang dan berbelit-belit sesuai dengan pengucapannya secara lisan. Terdapat juga unsur pengulangan kata yang banyak dan ketara. 15 . Aktiviti 1: Buat banding beza antara cerita mitos dengan cerita legenda. alkisah.

Perkataan novel berasal daripada bahasa Itali 'novella'. Novel tidak terikat oleh sebarang bentuk atau format. 3.Novel lebih panjang dan kompleks daripada cerpen sekurangkurangnya 40 000 patah perkataan.3 Jenis-jenis 5. ciri.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) TAJUK 5 Jenis Prosa Moden SINOPSIS Bahagian ini mengandungi kosep. 2.4 Gaya Bahasa HASIL PEMBELAJARAN i. ii. Secara umumnya. 16 . Ciri-ciri 1. dikategorikan sebagai prosa naratif mengandungi cerita panjang yang ditulis dalam bentuk prosa. Menghuraikan aspek-aspek ciri-ciri.2 Ciri-ciri 5. topik ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut: 5. daripada bahasa Perancis 'nouvelle' yang bermaksud 'sepotong berita'.1 Konsep 5. Membuat rumusan tentang konsep Prosa Moden. jenis-jenis dan gaya bahasa Prosa moden. Menceritakan tentang watak dan perwatakan dalam kehidupan. jenis dan gaya bahasa Prosa Moden. Novel Konsep Novel merupakan karangan berbentuk fiksyen.

Novel berunsur Islam Persoalan novel berunsur Islam dan moral semakin mendominasi Kesusasteraan Melayu Moden pada tahun 1960-an dan 1970-an. Oleh yang demikian. Arbain karya Sabda S. dan 12 Kali Sengsara (1929). 2. 5. Ialah Salamah? (1928). Terdiri daripada tiga elemen utama iaitu plot. Seorang Guru Tua karya Abdul Rahman Harun. muncullah Al-Syiqaq I karya Shahnon Ahmad. Novel saduran Mengambil kisah daripada negara lain contohnya Hikayat Setia Asyik kepada Masyuknya atau kemudiannya dikenali sebagai Hikayat Faridah Hanum oleh Syed Syeikh Al-Hadi yang menyadurkan novel daripada Mesir. sudut pandangan dan dialog. Pengarang mengajak khalayak mendalami dan mempraktikkan ajaran agama Islam. Beliau digelar Bapa Novel Melayu Asli. perwatakan. Ahmad Rashid Talu merupakan seorang novelis yang pertama menghasilkan nivel jenis ini. Jenis-jenis Jenis-jenis novel dibahagikan kepada beberapa jenis. Novel Melayu Asli Menggunakan latar dan watak bangsa Melayu. Antara novel yang dihasilkan oleh Ahmad Rashid Talu ialah Kawan Benar (1927). 1. 6. Mengejar Kedamaian karya Manap Abdul Malik. 3. Mereka Yang Tertewas karya 17 .Ceritanya mempunyai kaitan erat dengan masyarakat dan dapat dikatakan sebagai satu dokumentasi sosial. Kesemua novel yang dihasilkan oleh beliau mengemukakan persoalan moral dan agama.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) 4. latar dan gaya. Di Sebalik Sebuah Kubah karya Harun Haji Salleh. Novel yang baik dikatakan mengandungi unsur penceritaan.

6. 4. Antara pengarangnya adalah seperti Shamsiah Mohd Nor.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) Hasanudin Mat Isa dan pada tahun 1990-an. boleh dikategorikan ke dalam novel konvensional. lahirlah novel-novel seperti Julia karya Abu Hassan Morad dan Ekspedisi karya Mohd Ghazali Tocheh. Novel kanak-kanak turut diperluas dengan menterjemah karyakarya Enid Blyton dan siri Harry Potter karya J. Terdapat juga novel-novel yang lain seperti Terminal Tiga karya Othman Puteh. Novel popular Golongan muda merupakan sasaran bagi novel jenis ini yang menggemari bacaan ringan. Antaranya Siti Aishah Ali telah menulis novel-novel Penerbangan QR 13. Budi. 18 . Novel kanak-kanak Banyak penulis yang terlibat dalam penulisan novel kanak-kanak. Imam karya Abdullah Hussein. Rowling ke dalam bahasa Melayu. Novel remaja Khalayak bagi novel ini ialah golongan remaja. Novel konvensional Kesemua novel yang disebutkan di atas mematuhi kovensi penulisan novel. Meniti Kaca karya Raja Sabarudin Abdullah dan Panas Salju karya Talib Selamat. 7. Sehubungan itu. Oleh itu. Utusan Melayu-Public Bank telah menganjurkan sayembara penulisan novel remaja pada tahun 1997. 5. Akhdiat Akasah dan Sri Diah. Lelaki Berkaki Kayu.K. Ghazali Ngah Azia menulis novel Misteri Azrul dan Adi Alhadi menulis novel Pulau Impian dan Hantu Pulau Kambing dan sebagainya.

. Novel sejarah Novel sejarah bermaksud menceritakan tentang ketokohan seseorang tokoh sejarah atau peristiwa sesuatu sejarah. Antara contoh novel ini adalah seperti Panglima Awang. “Aku minta maaf kerana apa yang telah berlaku kerana ketika itu aku bukan manusia. Gaya bahasa Contoh gaya bahasa yang terdapat dalam Novel Kembara Amira. 19 . Aku masih dipengaruhi oleh roh beruang yang menguasai kulit itu” “Oi. Wan Derus dan Sultan Mahmud Melaka karya Harun Aminurrashid. Hiperbola Sinkope Inversi Jidin menyelak daun-daun hijau dan pertama yang dia lihat Kata Ganda adalah mata biru Samantha. Anak Panglima Awang. Novel absurd / Novel tak konvensional Terdapat beberapa orang novelis yang menghasilkan novel beraliran anti-realisme. Novel absurd juga tergolong dalam kategori novel tidak konvensional. Tun Mandak.. Novel Sampah karya Shahnon Ahmad merupakan sebuah lagi novel absurd. kau tak teringin benda ni?” Amira bersuara dengan kuat untuk menarik perhatian Jacinta Kita hanya perlu berjalan mungkin satu atau dua jam dan di sana kamu nanti semua boleh lihat sendiri apa yang saya maksudkan. Rahman Yusof menulis novel absurd yang berjudul Warnawarna. Pengarang mutakhir yang menulis novel sejarah ialah Zaharah Nawawi yang menulis novel Panglima Sulong.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) 8. 9. Ketika itu jugalah seorang lelaki menerkam lalu menikam bertalu-talu ke arah dada haiwan itu menyebabkan haiwan itu Personifikasi meraung dan dia akan tersedar dari tidurnya. Simile Nafasnya naik turun kerana bagai mengejar kelajuan Itai melangkah.

000 patah kata. Yusof Arshad. Antara penulis cerpen yang terawal ialah Harun Muhamad Amin. terutamanya melalui plot di samping banyak mempunyai unsur lain seperti tema. Warta Ahad dan Warta Jenaka. jangka waktu yang pendek dan pertalian ceritanya tidaklah kompleks. Cerpen yang ditulis pada zaman selepas Perang Dunia mengalami sedikit perubahan. terutamanya dari segi cerita yang berpusat pada sesuatu watak yang menggambarkan satu siri aksi atau peristiwa yang terbatas. Mohamad. Tokoh-tokoh penulis cerpen antaranya.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) Peribahasa Akhirnya ikan akan pulang ke lubuk jua walaupun kita cuba menghalang takdir.lebih banyak menggunakan istilah ‘cerita’. Genre ini bermula pada tahun 1925. latar. Ishak Hj. Mahmud Ahmar. .tidak mementingkan struktur penulisan . Abd Rahim kajai. Akhbar-akhbar yang turut menyiarkan cerpen ialah Utusan Zaman. bertujuan untuk mengajar . Cerpen tersebut diterbitkan dalam majalah Guru. Cerpen mempunyai kesatuan yang dicapai. watak.didaktik. panjangnya antara 500 hingga 15.lebih terpengaruh dengan bentuk sastera lisan dan tradisi bercerita . Cerpen Konsep Cerpen atau cerita pendek dapat didefinisikan sebagai kisah rekaan yang ringkas. gaya dan sebagainya. Ahmad 20 . Cerpen mengemukakan cerita dalam latar tempat yang terhad. Cerpen berbeza dengan novel. Cerpen yang ditulis pada zaman sebelum Perang Dunia lebih berbentuk. Antara penulis cerpen pada ini ialah Keris Mas.

Cerpen-cerpen yang dihasilkan pada zaman ini dan seterusnya mempunyai tema yang pelbagai seperti romantis dengan semangat perjuangan untuk mencapai kemerdekaan Percintaan Ketidakadilan masyarakat Kepincangan dan keburukan masyarakat Percintaan dan kahwin campur Sindiran tajam (sinis) Pembangunan Pemikiran falsafah Politik jenaka Ciri-ciri Menurut pendapat Sumarjo dan Saini (1997 : 36) sebagai berikut.    Bersifat rekaan (fiction) . Bersifat naratif .  Cerita Pendek harus mengandung interprestasi pengarang tentang konsepsinya mengenai kehidupan.  atau tokoh utama. 21 . Pendapat lain mengenai ciri-ciri cerita pendek di kemukakan pula oleh Lubis dalam Tarigan (1985 : 177) sebagai berikut. baik secara langsung maupun tidak langsung. dan Memiliki kesan tunggal.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) Boestamam. Ceritanya pendek .  Dalam sebuah cerita pendek sebuah insiden yang terutama Cerita pendek harus mempunyai seorang yang menjadi pelaku menguasai jalan cerita. Abdul Samad Ismail.

Manakala dalam Majalah Guru berlatarkan negara Eropah. Cerpen konvensional Aliran penulisan karya yang digunakan ialah realisme. dan menarik perhatian (brevity. suggestive.  (incicive.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN )  Cerita pendek harus satu efek atau kesan yang menarik. Menurut Morris dalam Tarigan (1985 : 177). and action). Jenis-jenis 1. Kesemua cerpen absurd memanfaatkan aliran absurdisme. toko. Cerpen berunsur Islam 22 . and alert). Cerpen absurd Antara contoh cerpen absurd ialah 'Gap-gup-gup' oleh Othman Puteh 'Fakurdafakia' oleh Mana Sikana dan kumpulan cerpen Parasit oleh Anwar Ridhwan. and intensity). cerpen 'Cerpan Kemajuan Dunia' karya Ismail Sulaiman dan 'Cubaan Kasih' oleh Jentayu. dan gerak (scena. Cerpen yang tersiar dalam Pengasuh dan Panduan Guru selepas itu menggunakan latar negara-negara Barat dan Timur Tengah. dan intensif Unsur-unsur cerita pendek adalah adegan. ciri-ciri cerita pendek adalah sebagai berikut. 2. Cerpen panjang 4. Bahasa cerita pendek harus tajam.  character. 3. Cerpen dalam cerpen Penyuluh berlatarkan China dan Indonesia. Cerpen pertama berjudul 'Kecelakaan Pemalas' karya Nor bin Ibrahim. unity. padu.  Ciri-ciri utama cerita pendek adalah singkat. sugestif. Selain itu.

Cerpen kanak-kanak Penulis terkenal dalam cerpen jenis ini ialah Ali Majod ( Dalam Diri). Dalam penulisan karya sastera. Kesilapan menggunakan sesuatu perkataan menyebabkan pemahaman pembaca tersasar jauh daripada apa yang difikirkan oleh penulis. penggunaan kata diperindahkan dengan menggunakan bahasa puitis.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) 5. Dalam tatabahasa bahasa Melayu ada empat pola ayat yang mendominasikan pengolahan ayat. (i) Air sungai menyenak ke tebing. dan Rejab F. tengok. FN + FA dan FN + FK.I (Hadiah Hari Guru). Struktur itu ialah FN + FN. Contonya perkataan lihat. intai. pemilihan kosa kata yang tepat amat penting. tinjau. Hujan semalaman menjadikan sungai sebak. 2. Cerpen berdasarkan karya tradisional Ketiga-tiga cerpen di atas disenaraikan sebagai konvensional dan beraliran realisme. Gaya bahasa 1. Semua cerpen di atas disenaraikan sebagai konvensional dan beraliran realisme. FN + FS. Azizi Hj Abdullah (Paku Payung dan Limau Mandarin). Lihat bentuk gaya bahasa puitis dalam ayat di bawah. tilik semuanya menggambar apa yang dilihat oleh mata tetapi setiap perkataan memberi maksud yang berbeza. Pembinaan ayat yang mantap Ayat yang baik lahir dari struktur yang betul. Arus deras menunda sampah sarap yang tesangkut pada 23 . 6. Pemilihan kata Bagi menghasilkan penulisan yang baik.

(Dharmala N. Sebagai contoh ." " Dia kerja apa? " " Setiausaha sebuah firma yang besar di sana. Saya tidak tahu nama firma itu. Cerpen Sempena Ganja Iras) mimpi-mimpi yang memberi harapan lain . Dia teringat pada mimpi-mimpi yang memberi harapan lain saban malam sejak dua bulan terakhir ini.personifikasi kepedihan hatinya perlahan-lahan surut . (Baharuddin Kahar.hiperbola (ii) Sago berasa kepedihan hatinya perlahan-lahan surut. (Cerpen Sebuah Pekan Bernama Semporna karya Abdullah Hussein. 128 . DBP hal. Antologi SPBS." kata Baitah.imejan 3.129) 24 . Dialog yang mantap Dialog dalam cepen mempunyai fungsi yang besar menghidupkan penceritaan. Dia sekampung dengan saya.S Cerpen Rakit) Air sungai menyenak – personifikasi Hujan semalaman menjadikan sungai sebak – Hiperbola Arus deras menunda sampah .(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) tunggul-tunggul berceranggah di tepi tebing . " Siapa dia? " " Namanya Pipah. (i) memperkenalkan watak Dialog memberi kesan kepada pembaca apabila dialog itu sendiri memperkenalkan watak-watak dalam penceritaan. Tapi sudah lama tinggal di KK. Tetapi dipanggil Pip saja. lihat dialog di bawah.

Ogos 1973: 1) " Jebat. " Tapi aku tak percaya aku cinta padanya sepertiia mencintai aku. " Aku telah mengira kau sebagai penyokongku yang pertama. " Kau memerlukan dua pertiga majoriti ahli jawatankuasa pusat. Pembaca sudah tahu siapa yang berkata dan kepada siapa dia berkata.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) (ii) Dialog tanpa penjelasan Dialog yang kemas tidak memerlukan keterangan suasana. ada baiknya juga jika dialog itu diberi keterangan supaya pembaca benar-benar dapat memahami apa yang diceritakan oleh pengarang." " Apa? " " Tentang Leonard Weekend ini meyakinkan aku bahawa ia tetap cinta padaku. Saya mengambil contoh seperti dialog berikut. Lavasqui. Dia cuma merenung tepat ke muka sahabatnya. (iv) Menukar dialog kepada cakap pindah 25 ." ujar Lavasqui secara tebuka sehari selepas berita itu tersiar di akhbar." " Dan kau memulangkan kembali cintanya? " " Entahlah. " Aku akan megusulkan undi tidak percaya terhadap pucuk pimpinan parti." komen Dave. Aku sayang padanya'" bisik sussane." Dave menyepi. aku punyai sesuatu nak aku katakan padamu. Memadai pembaca membaca dialog." (iii) Dialog dengan penjelasan Namun begitu. Lihat pula dialog dari cerpen Susanne dan Penyair yang pulang karya Zakaria Ali (Dewan Sastera.

Lampu neon di papan tanda itu melontarkan sinar merah redup ke bilik Jim Nolan. Contohnya Anwar Ridhwan dalam karyanya berjudul Di Negeri Belalang menulis begini. katanya sama seperti mendulang emas di kali yang memang tidak mempunyai emas. pengarang perlu menulis secara terperinci tentang sesuatu perkara. Dia sudah terbiasa untuk menemui kekosongan dalam hidupnya. 1). Inilah pelukisan bahasa dalam sesebuah karya sastera. ( Novelet Di Negeri Belalang. Dia ditanya apa tujuannya datang ke kota mati itu. 26 . Perhatikan gambaran di dalam bilik itu dengan perabot yang sama sekali tidak diceritakan oleh pengarang. Di luar lampu-lampu jalan telah menyala dan lampu neon pada papan tanda restoran berkelip-kelip memancar sinar merah menyala ke udara. Akhirnya malam menjelang. Marwilis Publisher. Dia memberi jawapan bahawa dia tanpa tujuan sebenarnya dan tidak mengharapkan penemuan yang luar biasa. Itu.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) Terdapat juga penulis yang menukar dialog kepada cakap pindah. baharu dapat dilihat dengan jelas keadaan bilik yang dihuni oleh Jim Nolan. Perincian penulisannya itu menyebabkan pembaca benar-benar berpuas hati . 1981) bahasa pelukisan ini digarap dengan baik. Hanya sesudah lampu dipasang. Telah dua jam dia duduk di kerusi goyang kecil yang keras di bilik itu dengan melunjurkan kedua-dua kakinya ke lantai dan menepuk-nepuknya untuk menghilangkan rasa kebas itu menjalar naik dan turun hingga ke buku lalinya. Pelukisan Untuk memberi gambaran yang tepat. 1989: 59 – 60) 4. Dalam novel terjemahan berjudul Perjuangan Sia-sia karya John Steinbeck (DBP. kemudian dia berdiri lalu menyalakan lampu yang tidak bertudung dan kelihatanlah sebuah katil putih besar dengan cadarnya berwarna putih seperti kapur sebuah almari kayu oak berwarna keemasan dan permaidani merah bersih yang terhampar yang warnanya telah bertukar menjadi kecoklatan dengan tepinya yang meleding (hal.

Harus dilakonkan 4. Aksi dan dialog penting dalam drama. Opera 27 . Komedi Mengutarakan kisah hidup sehari-hari dengan pelbagai peristiwa lucu yang boleh menyebabkan penonton ketawa. 4. 3. Ciri-ciri konfliks Mesti ada Harus dilakonkan aksi Tiada Tempoh ulangan masa dalam kurang satu daripada masa 3 jam Ciri-ciri drama adalah seperti berikut.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) Drama/ Teater Konsep Drama dapat diertikan sebagai suatu kisah yang diceritakan dalam bentuk lakonan oleh para pelakon yang memegang peranan sebagai watak-watak dalam kisah tersebut. 1. Drama cuba menggambarkan satu aspek kehidupan manusia dengan mengemukakan konflik melalui aksi dan dialog para watak. Itulah sebabnya sesuatu karya untuk drama tidak boleh terlalu panjang dan harus mempunyai tarikan yang kuat untuk memikat perhatian penonton. Mesti ada konfliks 2. baik sebagai isi mahupun sebagai cara persembahan. Sesuatu drama dinikmati oleh penonton secara langsung dan tanpa henti pula. Mesti ada aksi 3. Tragedi Mengandungi cerita tentang kemalangan dan kesedihan. 2. Lazimnya. Tempoh masa kurang tiga jam 5. Tiada ulangan dalam satu masa Jenis-jenis 1. skrip atau naskhah lakon drama memang dirancang untuk dipentaskan. Tragi-Komedi Mengandungi unsur-unsur kesedihan dan lucu.

untuk menimbulkan kesan realistik.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) Mengemukakan cerita yang digabungkan dengan muzik. tidak/dak. Penggunaan unsur gaya bahasa singkof. 5. 6. lancar di samping mudah difahami dan jelas 3. hendak/nak.Stail dialog mirip dengan perbualan sehari-hari . 1. cerpen dan drama.Pemilihan perkataan lebih tepat. misalnya bahasa Inggeris digunakan untuk menggambarkan kehidupan moden. 6. Meninggalkan gaya bahasa tradisi drama puitis. Baca sebuah cerpen dan analisis gaya bahasa yang terkandung di dalamnya. Nyatakan perbezaan antara novel. Contohnya perkataan kamu/mu. 2. Pantomin Lakonan yang dipersembahkan melalui gerak badan dan memek muka yang berlebihan untuk menyatakan aksi dan perasaan watak. Pemilihan kata-kata dibuat dengan berhati-hati. Gaya bahasa 1. Bangsawan Para pelakon membentuk dan mengubah sendiri dialog-dialog yang ingin disampaikan.sesuai untuk menghidupkan suasana realistik 2. cerpen dan drama. biasanya menggunakan gaya bahasa prosa dan seboleh-bolehnya meniru gaya orang bercakap. 3. Watak-watak bercakap/berdialog dalam bahasa kolakial/bahasa sehari-hari. 28 . 4. 5. Sila jelaskan konsep novel.

Dipercayai diperkenal oleh Hamzah Fansuri pada abad ke-16 (1580-1630) untuk mengajar agama Islam. Syair tidak mempunyai pembayang maksud (berbeza dengan pantun.1 Bentuk/ciri-ciri i. 10. fungsi. Membuat huraian tentang bentuk dan fungsi syair. iii.2 Fungsi 10. ii.1 Bentuk/ciri-ciri 10..3 Gaya Bahasa HASIL PEMBELAJARAN i. ciri bahasa dan gaya bahasa syair. Menghuraikan aspek-aspek ciri-ciri dan gaya bahasa syair. 29 . Setiap baris dalam syair mempunyai makna yang berkaitan dengan baris-baris terdahulu.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) TAJUK 10 SINOPSIS Syair Bahagian ini mengandungi bentuk. ii. Terdiri daripada 4 baris serangkap (tetapi sesetengah syair boleh juga dihasilkan dalam 2 atau 3 rangkap). Istilah syair berasal daripada perkataan Arab shi’r (puisi/sajak) dan sha’ir (penulis puisi/penyajak). Syair merupakan karya kreatif lisan genre puisi tradisonal. topik ini akan membolehkan anda mengetahui perkaraperkara berikut: 10. Secara umumnya.

vii. viii. v. Isi bercorak cerita atau huraian panjang mengenai subjek. xvii. viii. xvi. iv. ii.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) iv. Skima rima hujung a. v. tidak dipentingkan rima tengah. xv.2 Fungsi i. urutan peristiwa. ix. xiv. Syair ialah cerita lengkap (ada watak. xi. teknik dan penyusunan plot seperti cereka/ ada subjek dan huraian tentang subjek berkenaan secara berurutan) 10.a:a. iii. Wujud hentian sebentar (pause) di pertengahan baris dan jeda (caesura) di hujung baris . Bercerita Hiburan Amanat/pengajaran Nasihat/panduan moral Ilmu Keagamaan/rasul/nabi/Allah Panduan/bimbingan Sejarah Kemasyarakatan Percintaan/rasa hati Pengetahuan Ketokohan Semangat patriotik Kiasan/alogari/perbandingan Kisah kemasyarakatan/kebudayaan Peristiwa peperangan Gambaran kosmopolitan 30 . vi.a(serima) . Bahasanya padat dan puitis. xii. xiii. x. vii.pertukaran lenggok suara dan melodi. vi.

Diksi Bermaksud pemilihan dan penyusunan kata-kata oleh pengarang dalam karyanya. bak. Memandang suamimu seperti rusa 31 . Laksana kayu dimakan bubuk. Personifikasi Dikenal juga sebagai perorangan atau penginsanan. watak. dan sebagainya. c.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) 10. umpama. dan mesej b. idea. e. Asonansi Merupakan pengulangan bunyi vokal yang sama dalam baris-baris syair. latar. sama ada dari segi perasaan. Simile Merupakan perbandingan yang menggunakan kata konkrit (boleh dihitung) dengan kata abstrak (tidak boleh dihitung) Contoh: Hati dan jantung bagai serbuk.3 Gaya Bahasa a. Membawa maksud tindakan pengarang memberikan sifat manusia. perwatakan. atau hal-hal yang abstrak. Contohnya: pengulangan vokal “a” dalam Syair Nasihat Kepada Perempuan. Harus memperlihatkan kesesuaian kata yang dipilih dengan tema dan persoalan. binatang. Metafora Merupakan perbandingan secara terus atau langsung tanpa menggunakan kata-kata seperti. atau tindak-tanduk kepada benda-benda mati. ibarat. Syair ikan Terubuk (hlm 105). d.

baris. atau rangkap yang diulang dalam syair. atau peristiwa yang membawa maksud yang lain atau maknanya lebih mendalam contohnya: senja melambangkan usia tua.pengulangan kata dalam baris yang sama.pengulangan kata pada akhir baris. ungkapan. I. Pengulangan Berlaku pada kata. Perlambangan Merupakan kata-kata yang digunakan untuk menerangkan sesuatu benda. j.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) f. Singkof – iaitu satu perkataan telah disingkatkan. Jejak ditikam mati juga. Contohnya : Orang berlaki cerai ungkai. Aliterasi . pagi melambangkan usia k. keadaan. Contoh : Sebulan dagang mengalas. Orang bercerai pulang balik. Hiperbola – iaitu perbandingan yang melampau. repitisi . Iaitu penyingkatan perkataan “tidak” menjadi “tak”. h. Contohnya : Setahun padi tak jadi. 32 . anafora .Bermaksud pengulangan bunyi konsonan yang sama dalam baris gurindam g.pengulangan kata pada awal baris secara berurutan. Paradoks – iaitu pertentangan isi ataau kenyataan. epifora .

anda juga dikehendaki melagukan syair dengan nada dan intonasi yang betul. Secara individu anda dikehendaki melayari internet untuk mendapat bahan tentang syair. 2.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) Aktiviti 1 1. Selain itu. 33 .

ciri-ciri.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) TAJUK 11 GURINDAM SINOPSIS Bahagian ini mengandungi bentuk. Bentuk yang terikat terdiri daripada dua baris serangkap mengandungi tiga hingga empat patah perkataan. topik ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut: 10.1 11.2 11.2 Fungsi 10.1 Bentuk/ ciri-ciri 10. Secara umumnya. Menghuraikan aspek-aspek fungsi dan gaya bahasa gurindam. ii. fungsi.3 Gaya Bahasa HASIL PEMBELAJARAN i. 11.3 Bentuk dan ciri-ciri Fungsi Gaya Bahasa 34 . dan gaya bahasa gurindam. Gurindam Gurindam ialah sejenis puisi tradisional Melayu yang diperkenalkan oleh Raja Ali Haji melalui "Gurindam Dua Belas" yang dikarang pada tahun 1846. Membuat huraian tentang bentuk dan ciri-ciri gurindam. Terdapat dua jenis gurindam berdasarkan bentuknya iaitu yang terikat dan yang tidak terikat.

Harus memperlihatkan kesesuaian kata yang dipilih dengan tema dan persoalan. Diksi Bermaksud pemilihan dan penyusunan kata-kata oleh pengarang dalam karyanya. berakhlak dan berguna kepada agama. latar. bermoral. 11.12 suku kata sebaris 3. dan mesej 35 .3 Gaya Bahasa a.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) 11. Jumlah rangkap dalam seuntai gurindan tidak ditentukan 4. Empat hingga enam patah perkataan/ 8.a 5. Ilmu Pengetahuan 5. Umumnya mengandungi pernyataan yang serius terutama untuk memberi pengajaran atau menyatakan perasaan cinta. Amanat/pengajaran 3. Nasihat/panduan moral 4. Lazimnya gurindan terdiri daripada dua baris serangkap namun terdapat juga gurindam yang mempunyai empat atau lebih baris dalam satu rangkp. Menyampaikan pendidikan kepada manusia agar menjadi manusia berilmu. watak. bangsa dan negara. Ada kalanya wujud unsur asonansi dan aliterasi pada perkataan dalam baris 6. Panduan/bimbingan 11. 2. Rangkapnya terbahagi kepada unit syarat dan induk kalimat (baris pertama) dan jawab atau anak kalimat (baris kedua).1 Bentuk dan ciri-ciri 1. Keagamaan/rasul/nabi/Allah 6. 2. Skima rima hujung bercorak serima iaitu a. 7.2 Fungsi 1.

Metafora Merupakan perbandingan secara terus atau langsung tanpa menggunakan kata-kata seperti. e. umpama. Membawa maksud tindakan pengarang memberikan sifat manusia. perwatakan. Personifikasi Dikenal juga sebagai perorangan atau penginsanan. c. ibarat. atau hal-hal yang abstrak. Di situlah jalan masuk dusta f. Aliterasi Bermaksud pengulangan bunyi konsonan yang sama dalam baris gurindam Contohnya: pengulangan konsonan m dalam baris Memacu menghimpun kekuatan 36 . Simile Merupakan perbandingan yang menggunakan kata konkrit (boleh dihitung) dengan kata abstrak (tidak boleh dihitung) d. sama ada dari segi perasaan. Asonansi Merupakan pengulangan bunyi vokal yang sama dalam baris-baris gurindam Contohnya: pengulangan vokal “a” dalam baris Fasal ketujuh Gurindam 12 Apabila banyak berkata-kata. dan sebagainya. binatang.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) b. atau tindak-tanduk kepada benda-benda mati. idea. bak.

37 . Perlambangan Merupakan kata-kata yang digunakan untuk menerangkan sesuatu benda. Pengulangan Berlaku pada kata.pengulangan kata pada akhir baris. keadaan.pengulangan kata pada awal baris secara berurutan. ungkapan. senaraikan unsur-unsur bahasa yang digunakan di dalamnya. atau peristiwa yang membawa maksud yang lain atau maknanya lebih mendalam contohnya: senja melambangkan usia tua. repitisi .pengulangan kata dalam baris yang sama. atau rangkap yang diulang dalam sajak. anafora . pagi melambangkan usia Aktiviti 1: Berdasarkan gurindam dan seloka yang anda kaji. h. baris. Contohnya: Fasal Ketujuh Gurindan Dua Belas epifora .(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) g.

Secara umumnya. Menghuraikan aspek-aspek fungsi dan gaya bahasa seloka.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) TAJUK 11 SELOKA SINOPSIS Bahagian ini mengandungi bentuk.1 Bentuk/ ciri-ciri 10. fungsi. ii. dan gaya bahasa seloka. topik ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut: 10. Membuat huraian tentang bentuk dan ciri-ciri seloka. ciri-ciri.2 Fungsi 10.3 Gaya Bahasa HASIL PEMBELAJARAN i. 38 .

Aduhai malang Pak Kaduk Ayamnya menang kampung tergadai Ada nasi dicurahkan Awak pulang kebuluran Mudik menongkah surut Hilir menongkah pasang Ada isteri dibunuh Nyaris mati oleh tak makan Masa belayar kematian angin Sauh dilabuh bayu berpupuk Ada rumah bertandang duduk 39 . Teks Mahabarata dan Ramayana merupakan buku terawal yang tertulis dalam bentuk seloka. Walaipun seloka merupakan puisi yang bercorak senda gurau namun isinya mengandugi sindiran yang menjadi pengajaran dan teladan kepada pembaca. Sebagai puisi tradisional karangan berrangkap atau bahasa berirama seloka lebih merupakan pepatah. Seloka merupakan puisi yang paling tua dalam Kesusateraan Melayu yang dipercayai datang ke alam Melayu bersama-sama perkembangan agama Hindu di Asia Tenggara. olokan. 10. Seloka mempuyai 2 bentuk iaitu : terikat dan bebas. ejekan dan sindiran.1 Bentuk/ ciri-ciri Seloka mempunyai beberapa ciri seperti berikut : 1. gurau senda. Contoh seloka bentuk bebas. bidalan atau perumpamaan yang mengandungi unsur jenaka. berjenaka atau menyindir. Dalam bahasa Melayu seloka bererti berseloroh.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) SELOKA Istilah seloka berasal daripada perkataan Sanskrit shloka.

2 Fungsi 1. Kiasan/alogari/perbandingan 5. malang Pak Kadok. 5. 3. (Anak Laut. Pengajaran 2. Perkataan sindiran atau ejekan disampaikan dalam bentuk berangkap. Karangan berangkap yang menggunakan pertentangan bunyi rima hujung. 10. 10. dan mesej 40 . 4. Digunakan untuk menyindir sambil mengajar.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) Aduhai.3 Gaya Bahasa a. 6. latar. hlm 67) 2. Mengandungi unsur jenaka atau gurau senda. Kisah Kemasyarakatan 4. watak. Diksi Bermaksud pemilihan dan penyusunan kata-kata oleh pengarang dalam karyanya. kebudayaan masyarakat. Harus memperlihatkan kesesuaian kata yang dipilih dengan tema dan persoalan. Terbahagi kepada unit pembayang (induk kalimat) dan unit maksud (anak kalimat). hlm 9) Contoh seloka berbentuk terikat (pantun/syair) Buah pinang buah belimbing Ketiga dengan sibuah mangga Sungguh senang berbini sumbing Walau marah ketawa juga (Warisan Puisi Melayu. Hiburan 3.

c. atau tindak-tanduk kepada benda-benda mati. atau rangkap yang diulang dalam sajak. e. Membawa maksud tindakan pengarang memberikan sifat manusia.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) b. Pengulangan Berlaku pada kata. umpama. binatang. idea. sama ada dari segi perasaan. repitisi . Contohnya: pengulangan vokal “u” dalam Seloka Pak Kadok. baris. Metafora Merupakan perbandingan secara terus atau langsung tanpa menggunakan kata-kata seperti. Aliterasi Bermaksud pengulangan bunyi konsonan yang sama dalam baris seloka.pengulangan kata pada awal baris secara berurutan. anafora . g. f. ibarat. bak. ungkapan. atau hal-hal yang abstrak. perwatakan.pengulangan kata dalam baris yang sama. dan sebagainya.pengulangan kata pada akhir baris. Simile Merupakan perbandingan yang menggunakan kata konkrit (boleh dihitung) dengan kata abstrak (tidak boleh dihitung) d. Personifikasi Dikenal juga sebagai perorangan atau penginsanan. epifora . Sauh dilabuh bayu berpupuk. 41 . Asonansi Merupakan pengulangan bunyi vokal yang sama dalam baris-baris seloka.

keadaan. pagi melambangkan usia Aktiviti 2: Buat banding beza antara gurindam dan seloka dari segi konsep dan ciri-ciri.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) h. Perlambangan Merupakan kata-kata yang digunakan untuk menerangkan sesuatu benda. atau peristiwa yang membawa maksud yang lain atau maknanya lebih mendalam contohnya: senja melambangkan usia tua. 42 .

(2006).(1987). (2004) modul pengajaran dan pembelajaran komsas tingkatan 4 dan 5.(2008) Kesusateraan Melayu Lama dan Baru: Sintok: Universiti Utara Malaysia. Bhd. (2006) Kesusasteraan melayu tradisional . (1985) Mendekati Kesusasteraan Melayu: Petaling Jaya: Fajar Bakti. Othman Putih. Intisari Kesusateraan Petaling Jaya: Fajar Bakti. :Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.al. Melayu Moden: Nik Naemah Bt. nasihat dan pengajaran. Ibrahim. Sejarah dan kritikan sastera. Tanggapan dan kaedah pengajaran puisi. Shah Alam: SNP Panpac (M) Sdn. Harun Mat Piah et. Ismail Yusoff. Dharmawijaya. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka Hashim Awang. 43 . Rujukan Tambahan Che Zainon Omar et al. (2004) Puisi melayu tradisional. Petaling jawa:International Book service. Dharmawijaya. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.(1987).(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) BACAAN TAMBAHAN Rujukan Asas Harun Mat Piah.

(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) 44 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful