(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN

)

TAJUK 2 SINOPSIS

JENIS PROSA TRADISIONAL

Bahagian ini mengandungi kosep, ciri, jenis dan gaya bahasa Prosa Tradisional khususnya lipur lara. Secara umumnya, topik ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut: 2.1 2.2 2.3 Konsep Ciri-ciri Gaya Bahasa

HASIL PEMBELAJARAN
i. ii. Membuat rumusan tentang konsep cerita lipur lara. Menghuraikan aspek-aspek ciri-ciri, jenis-jenis dan gaya bahasa cerita lipur lara.

1

(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN )

2.0 Cerita Lipur Lara 2.1 Konsep Cerita lipur lara merupakan cerita yang paling popular dalam kalangan masyarakat Melayu lama, dikenali juga sebagai roman rakyat (folk romances) atau fairy-tales, folktales atau merchen. Cerita ini biasanya mengisahkan rajaraja dan putera-puteri raja. Wataknya cantik, gagah serta kuat dan biasanya mengandungi unsur pengembaraan dan bersifat penghibur hati ( Mohd Taib Osman, 1974). Menurut Ismail Hamid (1987), ‘Lipur’ bermaksud ‘hibur’ dan ‘lara’ bermaksud ‘duka’ atau ‘kesedihan hati’. ‘Penglipur Lara’ bermaksud ‘penghibur hati yang duka’ atau penghibur hati yang sedih. Cerita lipur lara disampaikan secara lisan melibatkan gaya

penyampaian, lagu dan alat-alat muzik mudah. Pencerita atau penyampai dikenali sebagai Tok Selampit, Awang Batil atau Awang Belangga. Gelaran ini bersempena nama-nama alat muzik yang digunakan semasa mempersembahkan cerita. Antara cerita-cerita lipur Lara yang popular ialah Hikayat Malam Deman, Hikayat Malim Dewa, Hikayat Raja Budiman, Hikayat Raja Donan, Hikayat Anggun Cik Tunggal, Hikayat Seri Rama, Hikayat Awang Sulung Merah Muda, Hikayat Raja Muda, Hikayat Raja Ambong, Cerita-cerita Gembang, Awang Gembang, Raja Dewa dan Selampit, Raja Mahadong Bongsu, Awang Lutong dan Hikayat Terung Pipit.

2

(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN )

2.2 Ciri-ciri 1. Diwarisi dan menjadi pusaka yang tinggi nilainya sejak zaman-berzaman. 2. Bertemakan percintaan wira dengan wirawati. 3. Ceritanya berpusatkan puetra atau puteri raja 4. Ceritanya terbahagi kepada tiga bahagian, awal, tengah dan akhir 5. Kaya dengan unsur-unsur alam super natural dan kuasa sakti 6. Berlakunya pengembaraan yang bertolak dari mimpi atau niat. 7. Terdapatnya watak manusia dan bukan manusia (jin) 8. Kemenangan sentiasa dipihak putera atau puteri raja 9. Menjadi milik bersama kerana nama penulis atau pengarang tidak dinyatakan. 10. Banyak menggunakan bahasa istana 11. Mengandungi unsur mitos dan legenda. 12. Banyak menggunakan penanda wacana pada awal ayat. Contohnya maka, sebermula, al-kisah, arakian dan sebagainya. 13. Mengisahkan tentang pengembaraan anak-anak raja yang penuh dengan kehebatan dan keperkasaan 14. Kebiasaannya cerita akan berakhir dengan kegembiraan dan kemenangan kepada wira atau wirawati. 2.4 Gaya Bahasa Cerita penglipur lara disampaikan secara lisan, oleh itu unsur-unsur irama seperti rentak, tekanan dan turun naik nada suara adalah penting. Antara gaya bahasa yang sering digunakan ialah:

3

(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN )

1. Penggunaan Puisi Puisi kerap digunakan dalam cerita-cerita lipur lara, antaranya ialah : a. Rangkap ulang (runs) Rangkap-rangkap yang teratur dan menarik, diucapkan secara berulangulang pada bahagian-bahagian tertentu. Berfungsi sebagai sebagai penegasan dan pewarnaan peristiwa-peristiwa atau keadaan. Kebiasaannya digunakan untuk lain. Dalam Hiakayat Raja Donan, digambarkan sambutan rakyat terhadap perayaan diraja sempena perkahwinan wira dan wirawati. Yang capik datang bertongkat Yang buta meraba-raba Yang tua leka bertanya Yang kecil terambil lintang Yang jarak bertolak-tolakan Yang pendek tinjau-meninjau Yang kurap mengekor angin (Hikayat Raja Donan) b. Pantun Contoh pantun yang digunakan dalam cerita Poteri Bongsu berpantun meratapi dirinya ketika tidak dipedulikan oleh suaminya, Malim Deman. Ada kain songket permata Tenun Puteri Galoh Kencana Ada lain buangkan beta Kerana beta dagang yang hina 4 menggambarkan kecantikan seseorang anak raja, kehebatan, mengisahkan perjalanan, perayaan diraja dan kejadian-kejadian luar biasa yang

Contohnya maka. arakian. 3. Penggunaan ayat-ayat yang panjang dan berbelit-belit sesuai dengan pengucapannya secara lisan. dan biasanya dipengaruhi oleh dialek tempat cerita berkenaan dituturkan. 6. 5. Aktiviti 1: Sila buat nota ringkas tentang konsep penglipur lara dan ciricirinya dalam bentuk lembaran grafik. 4. Misalnya. 5 .diamat-amati. beta. mereka dibandingkan secara langsung dengan objek-objek alam. Penggunaan Kata pangkal ayat. untuk menggambarkan kecantikan puteri-puteri raja biasanya dikatakan pipi pauh dilayang. terkosel-kosel dan sebagainya. mangkat dan sebagainya. Penggunaan bahasa istana terutama apabila penceritaan tentang rajaraja. kuku bagai kikir taji dan sebagainya. Bahasa perbandingan Kebiasaannya digunakan untuk menerangkan sifat-sifat istimewa wira dan wirawati. rambut mayang mengurai. Terdapat juga unsur pengulangan kata yang banyak dan ketara. Contohnya gering. Sebagai contoh bangat. syahadan dan sebagainya. bibir delima merkah.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) 2. alkisah. bertitah. Penggunaan bahasa pertuturan seharian dalam cerita-cerita prosa tradisional. biasanya digunakan sebagai penanda wacana penceritaan.

Secara individu anda dikehendaki melayari internet untuk mendapat bahan tentang gaya bahasa yang terdapat dalam cerita-cerita lipur lara. 6 .(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) Aktiviti 2 1.

Secara umumnya. Menghuraikan aspek-aspek ciri-ciri.1 Konsep 4. jenis-jenis dan gaya bahasa cerita mitos dan legenda.2 Ciri-ciri 4. ii. jenis dan gaya bahasa Prosa Tradisional khususnya mitos dan legenda. 7 .(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) TAJUK 4 Jenis Prosa Tradisional SINOPSIS Bahagian ini mengandungi kosep. ciri. topik ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut: 4.3 Jenis-jenis 4.4 Gaya Bahasa HASIL PEMBELAJARAN i. Membuat rumusan tentang konsep cerita mitos dan legenda.

bentuk topografi. Peristiwa yang berlaku pula terjadi di alam yang bukan kita kenali sekarang walaupun kisah yang berlaku adalah asal terjadinya alam semesta. mitos ialah prosa rakyat yang dianggap oleh kolektifnya sebagai benar-benar terjadi dan suci (keramat). cerita mitos biasanya menceritakan tentang kisah dewa-dewa dan tuhan. kisah petualang para dewa. gejala alam. mitos biasanya merupakan cerita yang sederhana yang terdiri daripada beberapa motif dan plotnya mudah. 8 . kisah perang dan 4. 3. Mitos juga mengandungi cerita asal bermulanya kehidupan dan kematian. bentuk khas binatang.2 Ciri-ciri Ciri-ciri cerita mitos ialah: 1.1 MITOS 4. Bascom. Dari segi strukturnya. dunia atau manusia pertama.1.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) 4. Hooykaas dalam bukunya Penyedar Sastera menyatakan cerita ini bersifat keagamaan dan mengandungi unsurunsur ajaib iaitu merupakan kepercayaan asal usul sesuatu bangsa atau keturunan. mereka. kejadian dan perkara yang berkaitan dengannya dipercayai benar-benar terjadi oleh masyarakat pendukungnya. Sementara C. hubungan kekerabatan mereka. percintaan sebagainya. Menurut William R. tetapi sungguh bererti dan sangat penting kepada masyarakat khalayaknya. Peristiwa yang berlaku walaupun aneh dan kadang-kadang aneh dan sukar dimengertikan.1 Konsep Menurut Taib Osman. 2. Tokohnya terdiri daripada golongan para dewa atau makhluk setengah dewa.1. Cerita.

Latar belakang masa yang terdapat dalam cerita mitos ialah berlaku pada zaman lampau (distant past). Masyarakat khalayak cerita mitos menganggap cerita-cerita yang terkandung di dalamnya sebagai suci dan keramat. kepercayaan dan penerimaan masyarakat khalayaknya. dewa-dewi. Tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita mitos biasanya berkaitan dengan makhluk penting dalam pengertian budaya dan masyarakat khalayak termasuk tuhan-tuhan. Dasar kepercayaan ini dijadikan mitos apabila dimasukkan ke dalam sesebuah cerita.3 Jenis-jenis Cerita mitos terbahagi kepada empat jenis. 2. Misalnya Ikan Nun dikatakan sebagai binatang yang telah menyelamatkan Nabi 9 . tuhan meurunkan malaikat membantu Nabi Muhammad saw bagi menentang tentera kafir di bawah pimpinan Raja Khandak.1. 5. 1. Dalam hikayat ini. Contohnya dalam Hikayat Raja Khandak. 7. Cerita Mitos Rasmi Ceriat ini ialah mengenai tuhan yang merupakan suatu sandaran kepercayaan. Cerita Mitos Popular Selalunya mengisahkan tentang tokoh dewa.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) 4. Cerita mitos merupakan lambang kepada masyarakat khalayak kerana ketahanannya bergantung kepada kekuatan. 8. 6. separuh dewa atau separuh tuhan yang dimasukkan ke dalam sesebuah cerita. Nabi Adam. Tujuan memasukkan watak-watak tuhan. 4. Cara penuturannya disertai dengan upacara yang tertentu dan hanya boleh dituturkan oleh orang yang tertentu sahaja. Nabi Muhammad itu adalah untuk menarik perhatian dan meyakinkan masyarakat terhadap hikayat tersebut. jembalang dan sebagainya. atau makhluk lainnya seperti penunggu.

Cerita Mitos Asal-usul Lazimnya. ikan ini dikatakan telah menyelamatkan Marakarmah yang dicampakkan ke dalam laut.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) Nuh. dikatakan Merah Silu memeluk agama Islam terus daripada Nabi Muhammad yang menemui baginda di dalam mimpi.4 Gaya Bahasa 1. 3. mengisahkan tentang sesuatu kejadian luar biasa yang mana dari situ timbulnya kepercayaan hendak mendirikan dan menamakan sesuatu tempat. 4. Tokoh-tokoh ini kemudiannya mendapat tempat istimewa dalam sesebuah negara atau kerajaan. dalam Hikayat Raja-Raja Pasai. Contohnya. Dalam Hikayat Si Miskin.1. Rangkap ulang (runs) Rangkap-rangkap yang teratur dan menarik. antaranya ialah : a. 4. Contohnya. diucapkan secara berulangulang pada bahagian-bahagian tertentu. Cerita Mitos Politik Mengisahkan sesorang tokoh kebangsaan yang dianggap sebagai manusia agung kerana mempunyai hubungan dengan manusiamanusia isimewa atau dengan tuhan. nama Melaka diambil sempena dengan kejadian pelanduk yang menendang anjing buruan raja dan kebetulan tempat raja berteduh di bawah pokok bernama Melaka. Berfungsi sebagai sebagai penegasan dan pewarnaan peristiwa-peristiwa atau keadaan. Penggunaan Puisi Puisi kerap digunakan dalam cerita-cerita mitos. 10 .

Penggunaan Kata pangkal ayat. beta. Sebagai contoh bangat. 6. Pantun. Bahasa perbandingan Kebiasaannya digunakan untuk menerangkan sifat-sifat istimewa wira dan wirawati. bibir delima merkah. 4. Penggunaan bahasa istana terutama apabila penceritaan tentang rajaraja. 5. Penggunaan bahasa pertuturan seharian dalam cerita-cerita prosa tradisional. Terdapat juga unsur pengulangan kata yang banyak dan ketara. syahadan dan sebagainya. 3. mentera. alkisah. Contohnya gering. bertitah. biasanya digunakan sebagai penanda wacana penceritaan. 11 . Penggunaan ayat-ayat yang panjang dan berbelit-belit sesuai dengan pengucapannya secara lisan. rambut mayang mengurai. mereka dibandingkan secara langsung dengan objek-objek alam. kuku bagai kikir taji dan sebagainya. arakian. Contohnya maka. gurindam digunakan di dalam penceritaan membolehkan cerita yang diperdengarkan atau diceritakan lebih menarik.diamat-amati. mangkat dan sebagainya. dan biasanya dipengaruhi oleh dialek tempat cerita berkenaan dituturkan. terkosel-kosel dan sebagainya.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) b. Misalnya. untuk menggambarkan kecantikan puteri-puteri raja biasanya dikatakan pipi pauh dilayang. 2.

1 Konsep Perkataan legenda berasal daripada bahasa Latin. Tokoh ialah manusia biasa yang berdarah daging yang memang benar-benar wujud dalam sejarah bangsa tersebut. Misalnya pembentukan Gunung Jerai di Kedah yang dikaitkan dengan tiga watak putera dan puteri raja yang berkelahi yang kemudiannya ditegur oleh Sang Kelembai. Legendrus yang bermaksud sebuah cerita lama yang tidak dapat dipastikan kebenarannya tetapi popular dan digunapakai dari satu generasi ke satu generasi sejak zaman dahulu lagi.2 Ciri-ciri Ciri-ciri cerita legenda ialah: 1.2 LEGENDA 4. Menurut James Dananddjaja. Wataknya terdiri daripada manusia biasa yang mempunyai sifat dan ciri-ciri yang istimewa seperti mempunyai ilmu kebatinan.2. Merupakan peristiwa atau perkara yang memang pernah terjadi dalam masyarakat pendukunnya. 3. Robert A Georges dalam American Folk Legend.2. 4.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) 4. menyatakan legenda aialah sejenis komunikasi lisan yang mengandungi cerita yang pernah terjadi pada masa lampau atau masa terdekat yang dipercayai benar oleh penutur atau pendengarnya. 12 . legenda adalah prosa rakyat yang dianggap oleh yang empunya cerita sebagai suatu kejadian yang sungguhsungguh pernah terjadi. 2.

5. 4. 13 . Amir Hamzah. Legenda Islam 2. 4.3 Jenis-jenis Terbahagi kepada dua jenis : 1. Tokoh-tokoh yang wujud dalam cerita menjadi idola dalam masyarakat pendukungnya. Latar masa yang berkaitan dengan cerita tersebut tidak semestinya masa lampau tetapi ada hubungkait antara masa silam dengan masa kini. Muhammad Ali Hanafiah dan lain-lain. Contohnya Iskandar Zulkarnain. Legenda tempatan boleh dibahagikan kepada: a. Legenda Setempat b.2. Cerita legenda sangat jelas unsur tempatannya kerana mengandungi nilai sejarah tempatan. 6. Legenda Kebangsaan c.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) kegagahan yang luar biasa dan sebagainya. yang biasanya diingati secara berpanjangan oleh masyarakat kolektifnya. Legenda Tempatan Legenda tempatan merupakan tokoh-tokoh legenda yang diambil dari sejarah tempatan atau direka sendiri oleh orang Melayu apada masa dahulu. Legenda dari luar Cerita-cerita mengenai tokoh yang sangat popular di dunia meresap masuk ke dalam cerita legenda Melayu.

kuku bagai kikir taji dan sebagainya.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) 4. gurindam digunakan di dalam penceritaan membolehkan cerita yang diperdengarkan atau diceritakan lebih menarik. terkosel-kosel dan sebagainya. untuk menggambarkan kecantikan puteri-puteri raja biasanya dikatakan pipi pauh dilayang. Penggunaan bahasa pertuturan seharian dalam cerita-cerita prosa tradisional.4 Gaya Bahasa 1. 2. bertitah. Misalnya. Penggunaan bahasa istana terutama apabila penceritaan tentang rajaraja. Rangkap ulang (runs) Rangkap-rangkap yang teratur dan menarik. dan biasanya dipengaruhi oleh dialek tempat cerita berkenaan dituturkan. diucapkan secara berulangulang pada bahagian-bahagian tertentu. rambut mayang mengurai.diamat-amati. Pantun. bibir delima merkah.2. 4. beta. 3. mereka dibandingkan secara langsung dengan objek-objek alam. Contohnya gering. antaranya ialah : a. Bahasa perbandingan Kebiasaannya digunakan untuk menerangkan sifat-sifat istimewa wira dan wirawati. mentera. Penggunaan Puisi Puisi kerap digunakan dalam cerita-cerita legenda. Sebagai contoh bangat. Berfungsi sebagai sebagai penegasan dan pewarnaan peristiwa-peristiwa atau keadaan. mangkat dan sebagainya. 14 . b.

Penggunaan ayat-ayat yang panjang dan berbelit-belit sesuai dengan pengucapannya secara lisan. 15 . syahadan dan sebagainya. Terdapat juga unsur pengulangan kata yang banyak dan ketara. Aktiviti 1: Buat banding beza antara cerita mitos dengan cerita legenda.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) 5. 6. Contohnya maka. arakian. Penggunaan Kata pangkal ayat. biasanya digunakan sebagai penanda wacana penceritaan. alkisah.

2 Ciri-ciri 5.3 Jenis-jenis 5. Secara umumnya. Novel Konsep Novel merupakan karangan berbentuk fiksyen. dikategorikan sebagai prosa naratif mengandungi cerita panjang yang ditulis dalam bentuk prosa. Membuat rumusan tentang konsep Prosa Moden. Menghuraikan aspek-aspek ciri-ciri. 3. 16 . 2. ciri.4 Gaya Bahasa HASIL PEMBELAJARAN i. Perkataan novel berasal daripada bahasa Itali 'novella'.Novel lebih panjang dan kompleks daripada cerpen sekurangkurangnya 40 000 patah perkataan.1 Konsep 5. Ciri-ciri 1. jenis-jenis dan gaya bahasa Prosa moden.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) TAJUK 5 Jenis Prosa Moden SINOPSIS Bahagian ini mengandungi kosep. daripada bahasa Perancis 'nouvelle' yang bermaksud 'sepotong berita'. topik ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut: 5. Novel tidak terikat oleh sebarang bentuk atau format. Menceritakan tentang watak dan perwatakan dalam kehidupan. ii. jenis dan gaya bahasa Prosa Moden.

Arbain karya Sabda S. Seorang Guru Tua karya Abdul Rahman Harun. 1. 2. 6. 3. dan 12 Kali Sengsara (1929). Oleh yang demikian. Terdiri daripada tiga elemen utama iaitu plot. Ialah Salamah? (1928). Ahmad Rashid Talu merupakan seorang novelis yang pertama menghasilkan nivel jenis ini. Jenis-jenis Jenis-jenis novel dibahagikan kepada beberapa jenis. Mereka Yang Tertewas karya 17 . Kesemua novel yang dihasilkan oleh beliau mengemukakan persoalan moral dan agama. Beliau digelar Bapa Novel Melayu Asli. muncullah Al-Syiqaq I karya Shahnon Ahmad. Novel yang baik dikatakan mengandungi unsur penceritaan. Mengejar Kedamaian karya Manap Abdul Malik. 5. latar dan gaya. Novel berunsur Islam Persoalan novel berunsur Islam dan moral semakin mendominasi Kesusasteraan Melayu Moden pada tahun 1960-an dan 1970-an. Novel saduran Mengambil kisah daripada negara lain contohnya Hikayat Setia Asyik kepada Masyuknya atau kemudiannya dikenali sebagai Hikayat Faridah Hanum oleh Syed Syeikh Al-Hadi yang menyadurkan novel daripada Mesir. Pengarang mengajak khalayak mendalami dan mempraktikkan ajaran agama Islam. sudut pandangan dan dialog.Ceritanya mempunyai kaitan erat dengan masyarakat dan dapat dikatakan sebagai satu dokumentasi sosial. Di Sebalik Sebuah Kubah karya Harun Haji Salleh.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) 4. perwatakan. Novel Melayu Asli Menggunakan latar dan watak bangsa Melayu. Antara novel yang dihasilkan oleh Ahmad Rashid Talu ialah Kawan Benar (1927).

lahirlah novel-novel seperti Julia karya Abu Hassan Morad dan Ekspedisi karya Mohd Ghazali Tocheh. Antaranya Siti Aishah Ali telah menulis novel-novel Penerbangan QR 13. 7. boleh dikategorikan ke dalam novel konvensional. Novel kanak-kanak Banyak penulis yang terlibat dalam penulisan novel kanak-kanak. Oleh itu.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) Hasanudin Mat Isa dan pada tahun 1990-an. Sehubungan itu. 6. Novel remaja Khalayak bagi novel ini ialah golongan remaja. Novel popular Golongan muda merupakan sasaran bagi novel jenis ini yang menggemari bacaan ringan. Lelaki Berkaki Kayu. Utusan Melayu-Public Bank telah menganjurkan sayembara penulisan novel remaja pada tahun 1997. Rowling ke dalam bahasa Melayu. 18 . Imam karya Abdullah Hussein. Novel konvensional Kesemua novel yang disebutkan di atas mematuhi kovensi penulisan novel. Budi. Akhdiat Akasah dan Sri Diah. Novel kanak-kanak turut diperluas dengan menterjemah karyakarya Enid Blyton dan siri Harry Potter karya J. Antara pengarangnya adalah seperti Shamsiah Mohd Nor. Terdapat juga novel-novel yang lain seperti Terminal Tiga karya Othman Puteh. Ghazali Ngah Azia menulis novel Misteri Azrul dan Adi Alhadi menulis novel Pulau Impian dan Hantu Pulau Kambing dan sebagainya. Meniti Kaca karya Raja Sabarudin Abdullah dan Panas Salju karya Talib Selamat. 5. 4.K.

kau tak teringin benda ni?” Amira bersuara dengan kuat untuk menarik perhatian Jacinta Kita hanya perlu berjalan mungkin satu atau dua jam dan di sana kamu nanti semua boleh lihat sendiri apa yang saya maksudkan. Tun Mandak. Novel absurd juga tergolong dalam kategori novel tidak konvensional. Gaya bahasa Contoh gaya bahasa yang terdapat dalam Novel Kembara Amira. 19 . Novel absurd / Novel tak konvensional Terdapat beberapa orang novelis yang menghasilkan novel beraliran anti-realisme.. “Aku minta maaf kerana apa yang telah berlaku kerana ketika itu aku bukan manusia. Aku masih dipengaruhi oleh roh beruang yang menguasai kulit itu” “Oi. Wan Derus dan Sultan Mahmud Melaka karya Harun Aminurrashid.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) 8. Hiperbola Sinkope Inversi Jidin menyelak daun-daun hijau dan pertama yang dia lihat Kata Ganda adalah mata biru Samantha. Novel Sampah karya Shahnon Ahmad merupakan sebuah lagi novel absurd. Antara contoh novel ini adalah seperti Panglima Awang. Novel sejarah Novel sejarah bermaksud menceritakan tentang ketokohan seseorang tokoh sejarah atau peristiwa sesuatu sejarah.. Simile Nafasnya naik turun kerana bagai mengejar kelajuan Itai melangkah. 9. Anak Panglima Awang. Ketika itu jugalah seorang lelaki menerkam lalu menikam bertalu-talu ke arah dada haiwan itu menyebabkan haiwan itu Personifikasi meraung dan dia akan tersedar dari tidurnya. Rahman Yusof menulis novel absurd yang berjudul Warnawarna. Pengarang mutakhir yang menulis novel sejarah ialah Zaharah Nawawi yang menulis novel Panglima Sulong.

000 patah kata. Yusof Arshad.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) Peribahasa Akhirnya ikan akan pulang ke lubuk jua walaupun kita cuba menghalang takdir. gaya dan sebagainya. latar. jangka waktu yang pendek dan pertalian ceritanya tidaklah kompleks. Genre ini bermula pada tahun 1925. Cerpen Konsep Cerpen atau cerita pendek dapat didefinisikan sebagai kisah rekaan yang ringkas. Cerpen yang ditulis pada zaman selepas Perang Dunia mengalami sedikit perubahan.didaktik. . watak. Cerpen yang ditulis pada zaman sebelum Perang Dunia lebih berbentuk.lebih banyak menggunakan istilah ‘cerita’. Mahmud Ahmar. panjangnya antara 500 hingga 15. Mohamad. Cerpen mempunyai kesatuan yang dicapai. Ishak Hj. Warta Ahad dan Warta Jenaka. Antara penulis cerpen yang terawal ialah Harun Muhamad Amin. Cerpen tersebut diterbitkan dalam majalah Guru.tidak mementingkan struktur penulisan . Akhbar-akhbar yang turut menyiarkan cerpen ialah Utusan Zaman. terutamanya melalui plot di samping banyak mempunyai unsur lain seperti tema. bertujuan untuk mengajar .lebih terpengaruh dengan bentuk sastera lisan dan tradisi bercerita . Antara penulis cerpen pada ini ialah Keris Mas. Cerpen mengemukakan cerita dalam latar tempat yang terhad. Abd Rahim kajai. Ahmad 20 . Cerpen berbeza dengan novel. Tokoh-tokoh penulis cerpen antaranya. terutamanya dari segi cerita yang berpusat pada sesuatu watak yang menggambarkan satu siri aksi atau peristiwa yang terbatas.

 atau tokoh utama. Cerpen-cerpen yang dihasilkan pada zaman ini dan seterusnya mempunyai tema yang pelbagai seperti romantis dengan semangat perjuangan untuk mencapai kemerdekaan Percintaan Ketidakadilan masyarakat Kepincangan dan keburukan masyarakat Percintaan dan kahwin campur Sindiran tajam (sinis) Pembangunan Pemikiran falsafah Politik jenaka Ciri-ciri Menurut pendapat Sumarjo dan Saini (1997 : 36) sebagai berikut. baik secara langsung maupun tidak langsung.  Dalam sebuah cerita pendek sebuah insiden yang terutama Cerita pendek harus mempunyai seorang yang menjadi pelaku menguasai jalan cerita.    Bersifat rekaan (fiction) .(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) Boestamam. Pendapat lain mengenai ciri-ciri cerita pendek di kemukakan pula oleh Lubis dalam Tarigan (1985 : 177) sebagai berikut.  Cerita Pendek harus mengandung interprestasi pengarang tentang konsepsinya mengenai kehidupan. 21 . Bersifat naratif . Abdul Samad Ismail. Ceritanya pendek . dan Memiliki kesan tunggal.

3.  character. Cerpen berunsur Islam 22 . Manakala dalam Majalah Guru berlatarkan negara Eropah. Kesemua cerpen absurd memanfaatkan aliran absurdisme. and intensity). dan gerak (scena.  (incicive. unity. and alert). Cerpen pertama berjudul 'Kecelakaan Pemalas' karya Nor bin Ibrahim.  Ciri-ciri utama cerita pendek adalah singkat. dan intensif Unsur-unsur cerita pendek adalah adegan. Cerpen konvensional Aliran penulisan karya yang digunakan ialah realisme. ciri-ciri cerita pendek adalah sebagai berikut. dan menarik perhatian (brevity. suggestive. Cerpen panjang 4. sugestif. Bahasa cerita pendek harus tajam. Cerpen absurd Antara contoh cerpen absurd ialah 'Gap-gup-gup' oleh Othman Puteh 'Fakurdafakia' oleh Mana Sikana dan kumpulan cerpen Parasit oleh Anwar Ridhwan. and action). Cerpen dalam cerpen Penyuluh berlatarkan China dan Indonesia. cerpen 'Cerpan Kemajuan Dunia' karya Ismail Sulaiman dan 'Cubaan Kasih' oleh Jentayu.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN )  Cerita pendek harus satu efek atau kesan yang menarik. Selain itu. toko. Menurut Morris dalam Tarigan (1985 : 177). Jenis-jenis 1. Cerpen yang tersiar dalam Pengasuh dan Panduan Guru selepas itu menggunakan latar negara-negara Barat dan Timur Tengah. 2. padu.

Dalam tatabahasa bahasa Melayu ada empat pola ayat yang mendominasikan pengolahan ayat. Hujan semalaman menjadikan sungai sebak. penggunaan kata diperindahkan dengan menggunakan bahasa puitis. (i) Air sungai menyenak ke tebing. Semua cerpen di atas disenaraikan sebagai konvensional dan beraliran realisme. Cerpen kanak-kanak Penulis terkenal dalam cerpen jenis ini ialah Ali Majod ( Dalam Diri). Pemilihan kata Bagi menghasilkan penulisan yang baik. dan Rejab F. intai. Gaya bahasa 1. Lihat bentuk gaya bahasa puitis dalam ayat di bawah. Dalam penulisan karya sastera. Contonya perkataan lihat. Arus deras menunda sampah sarap yang tesangkut pada 23 . Struktur itu ialah FN + FN. FN + FS. Kesilapan menggunakan sesuatu perkataan menyebabkan pemahaman pembaca tersasar jauh daripada apa yang difikirkan oleh penulis. tengok. Azizi Hj Abdullah (Paku Payung dan Limau Mandarin). tinjau.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) 5. FN + FA dan FN + FK.I (Hadiah Hari Guru). Pembinaan ayat yang mantap Ayat yang baik lahir dari struktur yang betul. 2. 6. tilik semuanya menggambar apa yang dilihat oleh mata tetapi setiap perkataan memberi maksud yang berbeza. Cerpen berdasarkan karya tradisional Ketiga-tiga cerpen di atas disenaraikan sebagai konvensional dan beraliran realisme. pemilihan kosa kata yang tepat amat penting.

(Cerpen Sebuah Pekan Bernama Semporna karya Abdullah Hussein.hiperbola (ii) Sago berasa kepedihan hatinya perlahan-lahan surut. Dia teringat pada mimpi-mimpi yang memberi harapan lain saban malam sejak dua bulan terakhir ini.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) tunggul-tunggul berceranggah di tepi tebing . " Siapa dia? " " Namanya Pipah. Tapi sudah lama tinggal di KK. Dialog yang mantap Dialog dalam cepen mempunyai fungsi yang besar menghidupkan penceritaan. lihat dialog di bawah. (Baharuddin Kahar. Saya tidak tahu nama firma itu.personifikasi kepedihan hatinya perlahan-lahan surut . (i) memperkenalkan watak Dialog memberi kesan kepada pembaca apabila dialog itu sendiri memperkenalkan watak-watak dalam penceritaan." kata Baitah. 128 . DBP hal. Cerpen Sempena Ganja Iras) mimpi-mimpi yang memberi harapan lain . Dia sekampung dengan saya. Tetapi dipanggil Pip saja.S Cerpen Rakit) Air sungai menyenak – personifikasi Hujan semalaman menjadikan sungai sebak – Hiperbola Arus deras menunda sampah . Sebagai contoh . Antologi SPBS.imejan 3." " Dia kerja apa? " " Setiausaha sebuah firma yang besar di sana.129) 24 . (Dharmala N.

" (iii) Dialog dengan penjelasan Namun begitu. (iv) Menukar dialog kepada cakap pindah 25 . Memadai pembaca membaca dialog. Lihat pula dialog dari cerpen Susanne dan Penyair yang pulang karya Zakaria Ali (Dewan Sastera. Aku sayang padanya'" bisik sussane. ada baiknya juga jika dialog itu diberi keterangan supaya pembaca benar-benar dapat memahami apa yang diceritakan oleh pengarang. Saya mengambil contoh seperti dialog berikut. Dia cuma merenung tepat ke muka sahabatnya." komen Dave. aku punyai sesuatu nak aku katakan padamu. Lavasqui. " Aku telah mengira kau sebagai penyokongku yang pertama. " Kau memerlukan dua pertiga majoriti ahli jawatankuasa pusat.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) (ii) Dialog tanpa penjelasan Dialog yang kemas tidak memerlukan keterangan suasana." " Dan kau memulangkan kembali cintanya? " " Entahlah." Dave menyepi." ujar Lavasqui secara tebuka sehari selepas berita itu tersiar di akhbar. Pembaca sudah tahu siapa yang berkata dan kepada siapa dia berkata. " Aku akan megusulkan undi tidak percaya terhadap pucuk pimpinan parti. " Tapi aku tak percaya aku cinta padanya sepertiia mencintai aku. Ogos 1973: 1) " Jebat." " Apa? " " Tentang Leonard Weekend ini meyakinkan aku bahawa ia tetap cinta padaku.

Contohnya Anwar Ridhwan dalam karyanya berjudul Di Negeri Belalang menulis begini.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) Terdapat juga penulis yang menukar dialog kepada cakap pindah. Itu. ( Novelet Di Negeri Belalang. 1981) bahasa pelukisan ini digarap dengan baik. Perhatikan gambaran di dalam bilik itu dengan perabot yang sama sekali tidak diceritakan oleh pengarang. Perincian penulisannya itu menyebabkan pembaca benar-benar berpuas hati . Lampu neon di papan tanda itu melontarkan sinar merah redup ke bilik Jim Nolan. Di luar lampu-lampu jalan telah menyala dan lampu neon pada papan tanda restoran berkelip-kelip memancar sinar merah menyala ke udara. 1). 26 . Dalam novel terjemahan berjudul Perjuangan Sia-sia karya John Steinbeck (DBP. Akhirnya malam menjelang. baharu dapat dilihat dengan jelas keadaan bilik yang dihuni oleh Jim Nolan. 1989: 59 – 60) 4. Inilah pelukisan bahasa dalam sesebuah karya sastera. Dia sudah terbiasa untuk menemui kekosongan dalam hidupnya. Pelukisan Untuk memberi gambaran yang tepat. Hanya sesudah lampu dipasang. Marwilis Publisher. pengarang perlu menulis secara terperinci tentang sesuatu perkara. katanya sama seperti mendulang emas di kali yang memang tidak mempunyai emas. Dia memberi jawapan bahawa dia tanpa tujuan sebenarnya dan tidak mengharapkan penemuan yang luar biasa. Dia ditanya apa tujuannya datang ke kota mati itu. Telah dua jam dia duduk di kerusi goyang kecil yang keras di bilik itu dengan melunjurkan kedua-dua kakinya ke lantai dan menepuk-nepuknya untuk menghilangkan rasa kebas itu menjalar naik dan turun hingga ke buku lalinya. kemudian dia berdiri lalu menyalakan lampu yang tidak bertudung dan kelihatanlah sebuah katil putih besar dengan cadarnya berwarna putih seperti kapur sebuah almari kayu oak berwarna keemasan dan permaidani merah bersih yang terhampar yang warnanya telah bertukar menjadi kecoklatan dengan tepinya yang meleding (hal.

Mesti ada aksi 3. Aksi dan dialog penting dalam drama. Tempoh masa kurang tiga jam 5. skrip atau naskhah lakon drama memang dirancang untuk dipentaskan. baik sebagai isi mahupun sebagai cara persembahan. Harus dilakonkan 4. Tragedi Mengandungi cerita tentang kemalangan dan kesedihan. Tiada ulangan dalam satu masa Jenis-jenis 1. Tragi-Komedi Mengandungi unsur-unsur kesedihan dan lucu. 1.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) Drama/ Teater Konsep Drama dapat diertikan sebagai suatu kisah yang diceritakan dalam bentuk lakonan oleh para pelakon yang memegang peranan sebagai watak-watak dalam kisah tersebut. Mesti ada konfliks 2. 2. Sesuatu drama dinikmati oleh penonton secara langsung dan tanpa henti pula. Lazimnya. Drama cuba menggambarkan satu aspek kehidupan manusia dengan mengemukakan konflik melalui aksi dan dialog para watak. Komedi Mengutarakan kisah hidup sehari-hari dengan pelbagai peristiwa lucu yang boleh menyebabkan penonton ketawa. 3. Itulah sebabnya sesuatu karya untuk drama tidak boleh terlalu panjang dan harus mempunyai tarikan yang kuat untuk memikat perhatian penonton. Ciri-ciri konfliks Mesti ada Harus dilakonkan aksi Tiada Tempoh ulangan masa dalam kurang satu daripada masa 3 jam Ciri-ciri drama adalah seperti berikut. Opera 27 . 4.

tidak/dak.Pemilihan perkataan lebih tepat. Meninggalkan gaya bahasa tradisi drama puitis. 4. 5.sesuai untuk menghidupkan suasana realistik 2.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) Mengemukakan cerita yang digabungkan dengan muzik. hendak/nak. 1. 6. cerpen dan drama. Baca sebuah cerpen dan analisis gaya bahasa yang terkandung di dalamnya.untuk menimbulkan kesan realistik. Watak-watak bercakap/berdialog dalam bahasa kolakial/bahasa sehari-hari. Bangsawan Para pelakon membentuk dan mengubah sendiri dialog-dialog yang ingin disampaikan. Pemilihan kata-kata dibuat dengan berhati-hati. Nyatakan perbezaan antara novel. Contohnya perkataan kamu/mu. cerpen dan drama. misalnya bahasa Inggeris digunakan untuk menggambarkan kehidupan moden. lancar di samping mudah difahami dan jelas 3. 28 . Pantomin Lakonan yang dipersembahkan melalui gerak badan dan memek muka yang berlebihan untuk menyatakan aksi dan perasaan watak. 6. Penggunaan unsur gaya bahasa singkof. Sila jelaskan konsep novel. Gaya bahasa 1. biasanya menggunakan gaya bahasa prosa dan seboleh-bolehnya meniru gaya orang bercakap. 5. 3. 2.Stail dialog mirip dengan perbualan sehari-hari .

ii. 10. Istilah syair berasal daripada perkataan Arab shi’r (puisi/sajak) dan sha’ir (penulis puisi/penyajak). Dipercayai diperkenal oleh Hamzah Fansuri pada abad ke-16 (1580-1630) untuk mengajar agama Islam. iii. 29 .1 Bentuk/ciri-ciri i. Membuat huraian tentang bentuk dan fungsi syair. fungsi.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) TAJUK 10 SINOPSIS Syair Bahagian ini mengandungi bentuk. Setiap baris dalam syair mempunyai makna yang berkaitan dengan baris-baris terdahulu.1 Bentuk/ciri-ciri 10.3 Gaya Bahasa HASIL PEMBELAJARAN i. ciri bahasa dan gaya bahasa syair. Syair merupakan karya kreatif lisan genre puisi tradisonal. Secara umumnya. Syair tidak mempunyai pembayang maksud (berbeza dengan pantun.2 Fungsi 10. Menghuraikan aspek-aspek ciri-ciri dan gaya bahasa syair.. ii. Terdiri daripada 4 baris serangkap (tetapi sesetengah syair boleh juga dihasilkan dalam 2 atau 3 rangkap). topik ini akan membolehkan anda mengetahui perkaraperkara berikut: 10.

iv. xv. Bercerita Hiburan Amanat/pengajaran Nasihat/panduan moral Ilmu Keagamaan/rasul/nabi/Allah Panduan/bimbingan Sejarah Kemasyarakatan Percintaan/rasa hati Pengetahuan Ketokohan Semangat patriotik Kiasan/alogari/perbandingan Kisah kemasyarakatan/kebudayaan Peristiwa peperangan Gambaran kosmopolitan 30 . xiv. tidak dipentingkan rima tengah.a(serima) . xvi. Bahasanya padat dan puitis. v. urutan peristiwa. vii. ii. vi. xi.a:a. Isi bercorak cerita atau huraian panjang mengenai subjek. viii. v.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) iv. Syair ialah cerita lengkap (ada watak. vii. Skima rima hujung a.pertukaran lenggok suara dan melodi. xvii. Wujud hentian sebentar (pause) di pertengahan baris dan jeda (caesura) di hujung baris . viii. iii. teknik dan penyusunan plot seperti cereka/ ada subjek dan huraian tentang subjek berkenaan secara berurutan) 10. ix. x.2 Fungsi i. xii. xiii. vi.

dan sebagainya. Personifikasi Dikenal juga sebagai perorangan atau penginsanan. e. watak. Metafora Merupakan perbandingan secara terus atau langsung tanpa menggunakan kata-kata seperti. Diksi Bermaksud pemilihan dan penyusunan kata-kata oleh pengarang dalam karyanya. perwatakan. atau hal-hal yang abstrak. sama ada dari segi perasaan. binatang. latar. Memandang suamimu seperti rusa 31 . atau tindak-tanduk kepada benda-benda mati.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) 10. Harus memperlihatkan kesesuaian kata yang dipilih dengan tema dan persoalan. Asonansi Merupakan pengulangan bunyi vokal yang sama dalam baris-baris syair. umpama. Contohnya: pengulangan vokal “a” dalam Syair Nasihat Kepada Perempuan. Laksana kayu dimakan bubuk. ibarat. d. c. Syair ikan Terubuk (hlm 105). Simile Merupakan perbandingan yang menggunakan kata konkrit (boleh dihitung) dengan kata abstrak (tidak boleh dihitung) Contoh: Hati dan jantung bagai serbuk. Membawa maksud tindakan pengarang memberikan sifat manusia. dan mesej b. bak. idea.3 Gaya Bahasa a.

Paradoks – iaitu pertentangan isi ataau kenyataan. repitisi .Bermaksud pengulangan bunyi konsonan yang sama dalam baris gurindam g. 32 . Pengulangan Berlaku pada kata. Hiperbola – iaitu perbandingan yang melampau. h. pagi melambangkan usia k.pengulangan kata dalam baris yang sama. Singkof – iaitu satu perkataan telah disingkatkan. Contoh : Sebulan dagang mengalas. Contohnya : Orang berlaki cerai ungkai. ungkapan. keadaan. anafora . epifora .pengulangan kata pada akhir baris. j. I.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) f. Orang bercerai pulang balik. baris. Perlambangan Merupakan kata-kata yang digunakan untuk menerangkan sesuatu benda. atau peristiwa yang membawa maksud yang lain atau maknanya lebih mendalam contohnya: senja melambangkan usia tua. atau rangkap yang diulang dalam syair. Contohnya : Setahun padi tak jadi. Iaitu penyingkatan perkataan “tidak” menjadi “tak”. Aliterasi .pengulangan kata pada awal baris secara berurutan. Jejak ditikam mati juga.

33 .(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) Aktiviti 1 1. Selain itu. anda juga dikehendaki melagukan syair dengan nada dan intonasi yang betul. 2. Secara individu anda dikehendaki melayari internet untuk mendapat bahan tentang syair.

topik ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut: 10. ii. dan gaya bahasa gurindam. Bentuk yang terikat terdiri daripada dua baris serangkap mengandungi tiga hingga empat patah perkataan. Terdapat dua jenis gurindam berdasarkan bentuknya iaitu yang terikat dan yang tidak terikat. Membuat huraian tentang bentuk dan ciri-ciri gurindam. fungsi. 11. Menghuraikan aspek-aspek fungsi dan gaya bahasa gurindam.2 Fungsi 10.3 Gaya Bahasa HASIL PEMBELAJARAN i.1 11. Secara umumnya. Gurindam Gurindam ialah sejenis puisi tradisional Melayu yang diperkenalkan oleh Raja Ali Haji melalui "Gurindam Dua Belas" yang dikarang pada tahun 1846.2 11.1 Bentuk/ ciri-ciri 10. ciri-ciri.3 Bentuk dan ciri-ciri Fungsi Gaya Bahasa 34 .(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) TAJUK 11 GURINDAM SINOPSIS Bahagian ini mengandungi bentuk.

Diksi Bermaksud pemilihan dan penyusunan kata-kata oleh pengarang dalam karyanya. Umumnya mengandungi pernyataan yang serius terutama untuk memberi pengajaran atau menyatakan perasaan cinta. Ilmu Pengetahuan 5. bangsa dan negara.a 5. Keagamaan/rasul/nabi/Allah 6. Harus memperlihatkan kesesuaian kata yang dipilih dengan tema dan persoalan. latar. Empat hingga enam patah perkataan/ 8. berakhlak dan berguna kepada agama. bermoral. Nasihat/panduan moral 4. Menyampaikan pendidikan kepada manusia agar menjadi manusia berilmu. Panduan/bimbingan 11. 2. dan mesej 35 .2 Fungsi 1. Jumlah rangkap dalam seuntai gurindan tidak ditentukan 4. Skima rima hujung bercorak serima iaitu a. Lazimnya gurindan terdiri daripada dua baris serangkap namun terdapat juga gurindam yang mempunyai empat atau lebih baris dalam satu rangkp. 2. watak. Ada kalanya wujud unsur asonansi dan aliterasi pada perkataan dalam baris 6. Amanat/pengajaran 3. 11.12 suku kata sebaris 3. Rangkapnya terbahagi kepada unit syarat dan induk kalimat (baris pertama) dan jawab atau anak kalimat (baris kedua).1 Bentuk dan ciri-ciri 1. 7.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) 11.3 Gaya Bahasa a.

atau tindak-tanduk kepada benda-benda mati. bak. e. atau hal-hal yang abstrak. Di situlah jalan masuk dusta f. idea. umpama. Personifikasi Dikenal juga sebagai perorangan atau penginsanan. Asonansi Merupakan pengulangan bunyi vokal yang sama dalam baris-baris gurindam Contohnya: pengulangan vokal “a” dalam baris Fasal ketujuh Gurindam 12 Apabila banyak berkata-kata. ibarat. Aliterasi Bermaksud pengulangan bunyi konsonan yang sama dalam baris gurindam Contohnya: pengulangan konsonan m dalam baris Memacu menghimpun kekuatan 36 . Simile Merupakan perbandingan yang menggunakan kata konkrit (boleh dihitung) dengan kata abstrak (tidak boleh dihitung) d.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) b. c. Metafora Merupakan perbandingan secara terus atau langsung tanpa menggunakan kata-kata seperti. sama ada dari segi perasaan. perwatakan. binatang. Membawa maksud tindakan pengarang memberikan sifat manusia. dan sebagainya.

37 . keadaan. senaraikan unsur-unsur bahasa yang digunakan di dalamnya. Pengulangan Berlaku pada kata. pagi melambangkan usia Aktiviti 1: Berdasarkan gurindam dan seloka yang anda kaji.pengulangan kata pada akhir baris.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) g. Perlambangan Merupakan kata-kata yang digunakan untuk menerangkan sesuatu benda. atau peristiwa yang membawa maksud yang lain atau maknanya lebih mendalam contohnya: senja melambangkan usia tua. Contohnya: Fasal Ketujuh Gurindan Dua Belas epifora . baris. anafora . atau rangkap yang diulang dalam sajak. ungkapan.pengulangan kata pada awal baris secara berurutan. repitisi .pengulangan kata dalam baris yang sama. h.

ciri-ciri.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) TAJUK 11 SELOKA SINOPSIS Bahagian ini mengandungi bentuk. 38 .3 Gaya Bahasa HASIL PEMBELAJARAN i. ii.1 Bentuk/ ciri-ciri 10. Membuat huraian tentang bentuk dan ciri-ciri seloka. topik ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut: 10.2 Fungsi 10. fungsi. Secara umumnya. Menghuraikan aspek-aspek fungsi dan gaya bahasa seloka. dan gaya bahasa seloka.

Seloka merupakan puisi yang paling tua dalam Kesusateraan Melayu yang dipercayai datang ke alam Melayu bersama-sama perkembangan agama Hindu di Asia Tenggara. olokan. berjenaka atau menyindir. ejekan dan sindiran. Seloka mempuyai 2 bentuk iaitu : terikat dan bebas. Walaipun seloka merupakan puisi yang bercorak senda gurau namun isinya mengandugi sindiran yang menjadi pengajaran dan teladan kepada pembaca.1 Bentuk/ ciri-ciri Seloka mempunyai beberapa ciri seperti berikut : 1. Teks Mahabarata dan Ramayana merupakan buku terawal yang tertulis dalam bentuk seloka.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) SELOKA Istilah seloka berasal daripada perkataan Sanskrit shloka. Sebagai puisi tradisional karangan berrangkap atau bahasa berirama seloka lebih merupakan pepatah. bidalan atau perumpamaan yang mengandungi unsur jenaka. gurau senda. Dalam bahasa Melayu seloka bererti berseloroh. 10. Contoh seloka bentuk bebas. Aduhai malang Pak Kaduk Ayamnya menang kampung tergadai Ada nasi dicurahkan Awak pulang kebuluran Mudik menongkah surut Hilir menongkah pasang Ada isteri dibunuh Nyaris mati oleh tak makan Masa belayar kematian angin Sauh dilabuh bayu berpupuk Ada rumah bertandang duduk 39 .

Kiasan/alogari/perbandingan 5. Karangan berangkap yang menggunakan pertentangan bunyi rima hujung. dan mesej 40 . kebudayaan masyarakat. Kisah Kemasyarakatan 4. Terbahagi kepada unit pembayang (induk kalimat) dan unit maksud (anak kalimat). 10. malang Pak Kadok. Pengajaran 2.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) Aduhai. Mengandungi unsur jenaka atau gurau senda. hlm 67) 2. (Anak Laut. 6. Digunakan untuk menyindir sambil mengajar. watak. Harus memperlihatkan kesesuaian kata yang dipilih dengan tema dan persoalan. 3. Diksi Bermaksud pemilihan dan penyusunan kata-kata oleh pengarang dalam karyanya. Hiburan 3. hlm 9) Contoh seloka berbentuk terikat (pantun/syair) Buah pinang buah belimbing Ketiga dengan sibuah mangga Sungguh senang berbini sumbing Walau marah ketawa juga (Warisan Puisi Melayu. latar.3 Gaya Bahasa a. 4. Perkataan sindiran atau ejekan disampaikan dalam bentuk berangkap. 5. 10.2 Fungsi 1.

repitisi . Asonansi Merupakan pengulangan bunyi vokal yang sama dalam baris-baris seloka. g.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) b. sama ada dari segi perasaan. Pengulangan Berlaku pada kata. Contohnya: pengulangan vokal “u” dalam Seloka Pak Kadok. binatang. Sauh dilabuh bayu berpupuk. epifora . f. atau rangkap yang diulang dalam sajak.pengulangan kata pada awal baris secara berurutan. bak. Personifikasi Dikenal juga sebagai perorangan atau penginsanan. ibarat. umpama. atau hal-hal yang abstrak. baris. 41 . e.pengulangan kata dalam baris yang sama. Simile Merupakan perbandingan yang menggunakan kata konkrit (boleh dihitung) dengan kata abstrak (tidak boleh dihitung) d.pengulangan kata pada akhir baris. perwatakan. ungkapan. anafora . Membawa maksud tindakan pengarang memberikan sifat manusia. idea. Aliterasi Bermaksud pengulangan bunyi konsonan yang sama dalam baris seloka. dan sebagainya. c. atau tindak-tanduk kepada benda-benda mati. Metafora Merupakan perbandingan secara terus atau langsung tanpa menggunakan kata-kata seperti.

42 .(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) h. atau peristiwa yang membawa maksud yang lain atau maknanya lebih mendalam contohnya: senja melambangkan usia tua. Perlambangan Merupakan kata-kata yang digunakan untuk menerangkan sesuatu benda. pagi melambangkan usia Aktiviti 2: Buat banding beza antara gurindam dan seloka dari segi konsep dan ciri-ciri. keadaan.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Shah Alam: SNP Panpac (M) Sdn. (2004) Puisi melayu tradisional.(1987). Bhd. (2006). :Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Intisari Kesusateraan Petaling Jaya: Fajar Bakti.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) BACAAN TAMBAHAN Rujukan Asas Harun Mat Piah. Othman Putih. Ibrahim.(1987). Harun Mat Piah et. 43 . Ismail Yusoff. Melayu Moden: Nik Naemah Bt. (2004) modul pengajaran dan pembelajaran komsas tingkatan 4 dan 5. nasihat dan pengajaran. Tanggapan dan kaedah pengajaran puisi.al. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka Hashim Awang.(2008) Kesusateraan Melayu Lama dan Baru: Sintok: Universiti Utara Malaysia. (1985) Mendekati Kesusasteraan Melayu: Petaling Jaya: Fajar Bakti. Dharmawijaya. Dharmawijaya. Sejarah dan kritikan sastera. (2006) Kesusasteraan melayu tradisional . Rujukan Tambahan Che Zainon Omar et al. Petaling jawa:International Book service.

(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) 44 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful