(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN

)

TAJUK 2 SINOPSIS

JENIS PROSA TRADISIONAL

Bahagian ini mengandungi kosep, ciri, jenis dan gaya bahasa Prosa Tradisional khususnya lipur lara. Secara umumnya, topik ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut: 2.1 2.2 2.3 Konsep Ciri-ciri Gaya Bahasa

HASIL PEMBELAJARAN
i. ii. Membuat rumusan tentang konsep cerita lipur lara. Menghuraikan aspek-aspek ciri-ciri, jenis-jenis dan gaya bahasa cerita lipur lara.

1

(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN )

2.0 Cerita Lipur Lara 2.1 Konsep Cerita lipur lara merupakan cerita yang paling popular dalam kalangan masyarakat Melayu lama, dikenali juga sebagai roman rakyat (folk romances) atau fairy-tales, folktales atau merchen. Cerita ini biasanya mengisahkan rajaraja dan putera-puteri raja. Wataknya cantik, gagah serta kuat dan biasanya mengandungi unsur pengembaraan dan bersifat penghibur hati ( Mohd Taib Osman, 1974). Menurut Ismail Hamid (1987), ‘Lipur’ bermaksud ‘hibur’ dan ‘lara’ bermaksud ‘duka’ atau ‘kesedihan hati’. ‘Penglipur Lara’ bermaksud ‘penghibur hati yang duka’ atau penghibur hati yang sedih. Cerita lipur lara disampaikan secara lisan melibatkan gaya

penyampaian, lagu dan alat-alat muzik mudah. Pencerita atau penyampai dikenali sebagai Tok Selampit, Awang Batil atau Awang Belangga. Gelaran ini bersempena nama-nama alat muzik yang digunakan semasa mempersembahkan cerita. Antara cerita-cerita lipur Lara yang popular ialah Hikayat Malam Deman, Hikayat Malim Dewa, Hikayat Raja Budiman, Hikayat Raja Donan, Hikayat Anggun Cik Tunggal, Hikayat Seri Rama, Hikayat Awang Sulung Merah Muda, Hikayat Raja Muda, Hikayat Raja Ambong, Cerita-cerita Gembang, Awang Gembang, Raja Dewa dan Selampit, Raja Mahadong Bongsu, Awang Lutong dan Hikayat Terung Pipit.

2

(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN )

2.2 Ciri-ciri 1. Diwarisi dan menjadi pusaka yang tinggi nilainya sejak zaman-berzaman. 2. Bertemakan percintaan wira dengan wirawati. 3. Ceritanya berpusatkan puetra atau puteri raja 4. Ceritanya terbahagi kepada tiga bahagian, awal, tengah dan akhir 5. Kaya dengan unsur-unsur alam super natural dan kuasa sakti 6. Berlakunya pengembaraan yang bertolak dari mimpi atau niat. 7. Terdapatnya watak manusia dan bukan manusia (jin) 8. Kemenangan sentiasa dipihak putera atau puteri raja 9. Menjadi milik bersama kerana nama penulis atau pengarang tidak dinyatakan. 10. Banyak menggunakan bahasa istana 11. Mengandungi unsur mitos dan legenda. 12. Banyak menggunakan penanda wacana pada awal ayat. Contohnya maka, sebermula, al-kisah, arakian dan sebagainya. 13. Mengisahkan tentang pengembaraan anak-anak raja yang penuh dengan kehebatan dan keperkasaan 14. Kebiasaannya cerita akan berakhir dengan kegembiraan dan kemenangan kepada wira atau wirawati. 2.4 Gaya Bahasa Cerita penglipur lara disampaikan secara lisan, oleh itu unsur-unsur irama seperti rentak, tekanan dan turun naik nada suara adalah penting. Antara gaya bahasa yang sering digunakan ialah:

3

(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN )

1. Penggunaan Puisi Puisi kerap digunakan dalam cerita-cerita lipur lara, antaranya ialah : a. Rangkap ulang (runs) Rangkap-rangkap yang teratur dan menarik, diucapkan secara berulangulang pada bahagian-bahagian tertentu. Berfungsi sebagai sebagai penegasan dan pewarnaan peristiwa-peristiwa atau keadaan. Kebiasaannya digunakan untuk lain. Dalam Hiakayat Raja Donan, digambarkan sambutan rakyat terhadap perayaan diraja sempena perkahwinan wira dan wirawati. Yang capik datang bertongkat Yang buta meraba-raba Yang tua leka bertanya Yang kecil terambil lintang Yang jarak bertolak-tolakan Yang pendek tinjau-meninjau Yang kurap mengekor angin (Hikayat Raja Donan) b. Pantun Contoh pantun yang digunakan dalam cerita Poteri Bongsu berpantun meratapi dirinya ketika tidak dipedulikan oleh suaminya, Malim Deman. Ada kain songket permata Tenun Puteri Galoh Kencana Ada lain buangkan beta Kerana beta dagang yang hina 4 menggambarkan kecantikan seseorang anak raja, kehebatan, mengisahkan perjalanan, perayaan diraja dan kejadian-kejadian luar biasa yang

6. Bahasa perbandingan Kebiasaannya digunakan untuk menerangkan sifat-sifat istimewa wira dan wirawati. terkosel-kosel dan sebagainya. arakian. dan biasanya dipengaruhi oleh dialek tempat cerita berkenaan dituturkan. Misalnya. beta. kuku bagai kikir taji dan sebagainya. syahadan dan sebagainya.diamat-amati. Penggunaan ayat-ayat yang panjang dan berbelit-belit sesuai dengan pengucapannya secara lisan. rambut mayang mengurai. Contohnya maka. Aktiviti 1: Sila buat nota ringkas tentang konsep penglipur lara dan ciricirinya dalam bentuk lembaran grafik. Sebagai contoh bangat. Contohnya gering. 5. biasanya digunakan sebagai penanda wacana penceritaan. 5 . bertitah.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) 2. Penggunaan bahasa pertuturan seharian dalam cerita-cerita prosa tradisional. bibir delima merkah. mereka dibandingkan secara langsung dengan objek-objek alam. mangkat dan sebagainya. 3. alkisah. Penggunaan bahasa istana terutama apabila penceritaan tentang rajaraja. Penggunaan Kata pangkal ayat. 4. untuk menggambarkan kecantikan puteri-puteri raja biasanya dikatakan pipi pauh dilayang. Terdapat juga unsur pengulangan kata yang banyak dan ketara.

6 .(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) Aktiviti 2 1. Secara individu anda dikehendaki melayari internet untuk mendapat bahan tentang gaya bahasa yang terdapat dalam cerita-cerita lipur lara.

ciri. Menghuraikan aspek-aspek ciri-ciri. topik ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut: 4.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) TAJUK 4 Jenis Prosa Tradisional SINOPSIS Bahagian ini mengandungi kosep. jenis dan gaya bahasa Prosa Tradisional khususnya mitos dan legenda.2 Ciri-ciri 4.3 Jenis-jenis 4. Secara umumnya. 7 . Membuat rumusan tentang konsep cerita mitos dan legenda. jenis-jenis dan gaya bahasa cerita mitos dan legenda.1 Konsep 4.4 Gaya Bahasa HASIL PEMBELAJARAN i. ii.

kisah perang dan 4. Peristiwa yang berlaku pula terjadi di alam yang bukan kita kenali sekarang walaupun kisah yang berlaku adalah asal terjadinya alam semesta. Mitos juga mengandungi cerita asal bermulanya kehidupan dan kematian. hubungan kekerabatan mereka. Cerita. percintaan sebagainya.1 MITOS 4.1. gejala alam. Hooykaas dalam bukunya Penyedar Sastera menyatakan cerita ini bersifat keagamaan dan mengandungi unsurunsur ajaib iaitu merupakan kepercayaan asal usul sesuatu bangsa atau keturunan. Bascom. kisah petualang para dewa. Peristiwa yang berlaku walaupun aneh dan kadang-kadang aneh dan sukar dimengertikan. dunia atau manusia pertama.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) 4. Tokohnya terdiri daripada golongan para dewa atau makhluk setengah dewa. cerita mitos biasanya menceritakan tentang kisah dewa-dewa dan tuhan. Menurut William R.1 Konsep Menurut Taib Osman. Sementara C. tetapi sungguh bererti dan sangat penting kepada masyarakat khalayaknya.1. kejadian dan perkara yang berkaitan dengannya dipercayai benar-benar terjadi oleh masyarakat pendukungnya.2 Ciri-ciri Ciri-ciri cerita mitos ialah: 1. mitos ialah prosa rakyat yang dianggap oleh kolektifnya sebagai benar-benar terjadi dan suci (keramat). 2. bentuk topografi. 8 . mitos biasanya merupakan cerita yang sederhana yang terdiri daripada beberapa motif dan plotnya mudah. Dari segi strukturnya. mereka. 3. bentuk khas binatang.

dewa-dewi. Nabi Adam. Nabi Muhammad itu adalah untuk menarik perhatian dan meyakinkan masyarakat terhadap hikayat tersebut. 5. 7.1. Cerita Mitos Rasmi Ceriat ini ialah mengenai tuhan yang merupakan suatu sandaran kepercayaan. Cerita Mitos Popular Selalunya mengisahkan tentang tokoh dewa. tuhan meurunkan malaikat membantu Nabi Muhammad saw bagi menentang tentera kafir di bawah pimpinan Raja Khandak. 8. jembalang dan sebagainya. 4.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) 4. 2. atau makhluk lainnya seperti penunggu. Cerita mitos merupakan lambang kepada masyarakat khalayak kerana ketahanannya bergantung kepada kekuatan. 1. Dalam hikayat ini. Tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita mitos biasanya berkaitan dengan makhluk penting dalam pengertian budaya dan masyarakat khalayak termasuk tuhan-tuhan. kepercayaan dan penerimaan masyarakat khalayaknya. Masyarakat khalayak cerita mitos menganggap cerita-cerita yang terkandung di dalamnya sebagai suci dan keramat. Dasar kepercayaan ini dijadikan mitos apabila dimasukkan ke dalam sesebuah cerita. Tujuan memasukkan watak-watak tuhan. Latar belakang masa yang terdapat dalam cerita mitos ialah berlaku pada zaman lampau (distant past). Cara penuturannya disertai dengan upacara yang tertentu dan hanya boleh dituturkan oleh orang yang tertentu sahaja. Contohnya dalam Hikayat Raja Khandak. separuh dewa atau separuh tuhan yang dimasukkan ke dalam sesebuah cerita.3 Jenis-jenis Cerita mitos terbahagi kepada empat jenis. Misalnya Ikan Nun dikatakan sebagai binatang yang telah menyelamatkan Nabi 9 . 6.

4. 3. Rangkap ulang (runs) Rangkap-rangkap yang teratur dan menarik. diucapkan secara berulangulang pada bahagian-bahagian tertentu.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) Nuh. dikatakan Merah Silu memeluk agama Islam terus daripada Nabi Muhammad yang menemui baginda di dalam mimpi. Cerita Mitos Asal-usul Lazimnya. Penggunaan Puisi Puisi kerap digunakan dalam cerita-cerita mitos. 10 . mengisahkan tentang sesuatu kejadian luar biasa yang mana dari situ timbulnya kepercayaan hendak mendirikan dan menamakan sesuatu tempat. Berfungsi sebagai sebagai penegasan dan pewarnaan peristiwa-peristiwa atau keadaan. Contohnya. Cerita Mitos Politik Mengisahkan sesorang tokoh kebangsaan yang dianggap sebagai manusia agung kerana mempunyai hubungan dengan manusiamanusia isimewa atau dengan tuhan. nama Melaka diambil sempena dengan kejadian pelanduk yang menendang anjing buruan raja dan kebetulan tempat raja berteduh di bawah pokok bernama Melaka. Dalam Hikayat Si Miskin. dalam Hikayat Raja-Raja Pasai. Contohnya. Tokoh-tokoh ini kemudiannya mendapat tempat istimewa dalam sesebuah negara atau kerajaan.4 Gaya Bahasa 1. ikan ini dikatakan telah menyelamatkan Marakarmah yang dicampakkan ke dalam laut. 4. antaranya ialah : a.1.

kuku bagai kikir taji dan sebagainya. 11 . bibir delima merkah. Terdapat juga unsur pengulangan kata yang banyak dan ketara. terkosel-kosel dan sebagainya. rambut mayang mengurai. syahadan dan sebagainya.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) b. beta. 4. 5. Penggunaan bahasa pertuturan seharian dalam cerita-cerita prosa tradisional.diamat-amati. mentera. untuk menggambarkan kecantikan puteri-puteri raja biasanya dikatakan pipi pauh dilayang. alkisah. 2. Bahasa perbandingan Kebiasaannya digunakan untuk menerangkan sifat-sifat istimewa wira dan wirawati. Penggunaan ayat-ayat yang panjang dan berbelit-belit sesuai dengan pengucapannya secara lisan. Pantun. gurindam digunakan di dalam penceritaan membolehkan cerita yang diperdengarkan atau diceritakan lebih menarik. Contohnya gering. mangkat dan sebagainya. biasanya digunakan sebagai penanda wacana penceritaan. Sebagai contoh bangat. Contohnya maka. Misalnya. dan biasanya dipengaruhi oleh dialek tempat cerita berkenaan dituturkan. arakian. Penggunaan bahasa istana terutama apabila penceritaan tentang rajaraja. 3. 6. Penggunaan Kata pangkal ayat. mereka dibandingkan secara langsung dengan objek-objek alam. bertitah.

2. Tokoh ialah manusia biasa yang berdarah daging yang memang benar-benar wujud dalam sejarah bangsa tersebut. 2. Wataknya terdiri daripada manusia biasa yang mempunyai sifat dan ciri-ciri yang istimewa seperti mempunyai ilmu kebatinan. Merupakan peristiwa atau perkara yang memang pernah terjadi dalam masyarakat pendukunnya.2. 12 . Robert A Georges dalam American Folk Legend. Menurut James Dananddjaja. Misalnya pembentukan Gunung Jerai di Kedah yang dikaitkan dengan tiga watak putera dan puteri raja yang berkelahi yang kemudiannya ditegur oleh Sang Kelembai. 3. legenda adalah prosa rakyat yang dianggap oleh yang empunya cerita sebagai suatu kejadian yang sungguhsungguh pernah terjadi. Legendrus yang bermaksud sebuah cerita lama yang tidak dapat dipastikan kebenarannya tetapi popular dan digunapakai dari satu generasi ke satu generasi sejak zaman dahulu lagi.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) 4.2 Ciri-ciri Ciri-ciri cerita legenda ialah: 1.2 LEGENDA 4. 4.1 Konsep Perkataan legenda berasal daripada bahasa Latin. menyatakan legenda aialah sejenis komunikasi lisan yang mengandungi cerita yang pernah terjadi pada masa lampau atau masa terdekat yang dipercayai benar oleh penutur atau pendengarnya.

4. yang biasanya diingati secara berpanjangan oleh masyarakat kolektifnya. 4. Legenda tempatan boleh dibahagikan kepada: a. Contohnya Iskandar Zulkarnain. 5. 13 . Legenda Setempat b. Muhammad Ali Hanafiah dan lain-lain. Latar masa yang berkaitan dengan cerita tersebut tidak semestinya masa lampau tetapi ada hubungkait antara masa silam dengan masa kini. Tokoh-tokoh yang wujud dalam cerita menjadi idola dalam masyarakat pendukungnya.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) kegagahan yang luar biasa dan sebagainya. 6. Cerita legenda sangat jelas unsur tempatannya kerana mengandungi nilai sejarah tempatan. Legenda Kebangsaan c.3 Jenis-jenis Terbahagi kepada dua jenis : 1. Amir Hamzah.2. Legenda Tempatan Legenda tempatan merupakan tokoh-tokoh legenda yang diambil dari sejarah tempatan atau direka sendiri oleh orang Melayu apada masa dahulu. Legenda dari luar Cerita-cerita mengenai tokoh yang sangat popular di dunia meresap masuk ke dalam cerita legenda Melayu. Legenda Islam 2.

mereka dibandingkan secara langsung dengan objek-objek alam. dan biasanya dipengaruhi oleh dialek tempat cerita berkenaan dituturkan. gurindam digunakan di dalam penceritaan membolehkan cerita yang diperdengarkan atau diceritakan lebih menarik. b. bertitah. Berfungsi sebagai sebagai penegasan dan pewarnaan peristiwa-peristiwa atau keadaan. Penggunaan Puisi Puisi kerap digunakan dalam cerita-cerita legenda. Rangkap ulang (runs) Rangkap-rangkap yang teratur dan menarik.2. Penggunaan bahasa istana terutama apabila penceritaan tentang rajaraja.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) 4. Penggunaan bahasa pertuturan seharian dalam cerita-cerita prosa tradisional. kuku bagai kikir taji dan sebagainya. mangkat dan sebagainya. diucapkan secara berulangulang pada bahagian-bahagian tertentu. untuk menggambarkan kecantikan puteri-puteri raja biasanya dikatakan pipi pauh dilayang. Bahasa perbandingan Kebiasaannya digunakan untuk menerangkan sifat-sifat istimewa wira dan wirawati. Contohnya gering. Pantun. rambut mayang mengurai. 3. Sebagai contoh bangat.4 Gaya Bahasa 1. 4. Misalnya. 14 . 2.diamat-amati. antaranya ialah : a. terkosel-kosel dan sebagainya. beta. bibir delima merkah. mentera.

alkisah. biasanya digunakan sebagai penanda wacana penceritaan.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) 5. Aktiviti 1: Buat banding beza antara cerita mitos dengan cerita legenda. 6. Penggunaan ayat-ayat yang panjang dan berbelit-belit sesuai dengan pengucapannya secara lisan. Penggunaan Kata pangkal ayat. 15 . Terdapat juga unsur pengulangan kata yang banyak dan ketara. Contohnya maka. arakian. syahadan dan sebagainya.

4 Gaya Bahasa HASIL PEMBELAJARAN i. 16 . jenis-jenis dan gaya bahasa Prosa moden. 3. Novel tidak terikat oleh sebarang bentuk atau format. 2. Ciri-ciri 1. Membuat rumusan tentang konsep Prosa Moden. ciri. ii.Novel lebih panjang dan kompleks daripada cerpen sekurangkurangnya 40 000 patah perkataan.2 Ciri-ciri 5. topik ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut: 5. daripada bahasa Perancis 'nouvelle' yang bermaksud 'sepotong berita'. dikategorikan sebagai prosa naratif mengandungi cerita panjang yang ditulis dalam bentuk prosa. Menceritakan tentang watak dan perwatakan dalam kehidupan. Perkataan novel berasal daripada bahasa Itali 'novella'.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) TAJUK 5 Jenis Prosa Moden SINOPSIS Bahagian ini mengandungi kosep. Novel Konsep Novel merupakan karangan berbentuk fiksyen.3 Jenis-jenis 5. Menghuraikan aspek-aspek ciri-ciri.1 Konsep 5. Secara umumnya. jenis dan gaya bahasa Prosa Moden.

Novel yang baik dikatakan mengandungi unsur penceritaan. Novel berunsur Islam Persoalan novel berunsur Islam dan moral semakin mendominasi Kesusasteraan Melayu Moden pada tahun 1960-an dan 1970-an. Novel saduran Mengambil kisah daripada negara lain contohnya Hikayat Setia Asyik kepada Masyuknya atau kemudiannya dikenali sebagai Hikayat Faridah Hanum oleh Syed Syeikh Al-Hadi yang menyadurkan novel daripada Mesir. Seorang Guru Tua karya Abdul Rahman Harun. Kesemua novel yang dihasilkan oleh beliau mengemukakan persoalan moral dan agama. 3. Mengejar Kedamaian karya Manap Abdul Malik. 1. Mereka Yang Tertewas karya 17 . Antara novel yang dihasilkan oleh Ahmad Rashid Talu ialah Kawan Benar (1927). sudut pandangan dan dialog. Ialah Salamah? (1928). latar dan gaya. Beliau digelar Bapa Novel Melayu Asli. 6.Ceritanya mempunyai kaitan erat dengan masyarakat dan dapat dikatakan sebagai satu dokumentasi sosial. Arbain karya Sabda S. 5. dan 12 Kali Sengsara (1929). Jenis-jenis Jenis-jenis novel dibahagikan kepada beberapa jenis. muncullah Al-Syiqaq I karya Shahnon Ahmad. Ahmad Rashid Talu merupakan seorang novelis yang pertama menghasilkan nivel jenis ini. perwatakan. Terdiri daripada tiga elemen utama iaitu plot.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) 4. 2. Pengarang mengajak khalayak mendalami dan mempraktikkan ajaran agama Islam. Oleh yang demikian. Di Sebalik Sebuah Kubah karya Harun Haji Salleh. Novel Melayu Asli Menggunakan latar dan watak bangsa Melayu.

Novel konvensional Kesemua novel yang disebutkan di atas mematuhi kovensi penulisan novel. Akhdiat Akasah dan Sri Diah. Novel popular Golongan muda merupakan sasaran bagi novel jenis ini yang menggemari bacaan ringan. Lelaki Berkaki Kayu. lahirlah novel-novel seperti Julia karya Abu Hassan Morad dan Ekspedisi karya Mohd Ghazali Tocheh. Antara pengarangnya adalah seperti Shamsiah Mohd Nor. Novel kanak-kanak Banyak penulis yang terlibat dalam penulisan novel kanak-kanak. Imam karya Abdullah Hussein. 7. Sehubungan itu. boleh dikategorikan ke dalam novel konvensional. Oleh itu. 5.K. Rowling ke dalam bahasa Melayu. 4. Terdapat juga novel-novel yang lain seperti Terminal Tiga karya Othman Puteh. 6. Meniti Kaca karya Raja Sabarudin Abdullah dan Panas Salju karya Talib Selamat. 18 . Budi. Novel kanak-kanak turut diperluas dengan menterjemah karyakarya Enid Blyton dan siri Harry Potter karya J. Utusan Melayu-Public Bank telah menganjurkan sayembara penulisan novel remaja pada tahun 1997. Ghazali Ngah Azia menulis novel Misteri Azrul dan Adi Alhadi menulis novel Pulau Impian dan Hantu Pulau Kambing dan sebagainya. Novel remaja Khalayak bagi novel ini ialah golongan remaja. Antaranya Siti Aishah Ali telah menulis novel-novel Penerbangan QR 13.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) Hasanudin Mat Isa dan pada tahun 1990-an.

Novel Sampah karya Shahnon Ahmad merupakan sebuah lagi novel absurd. Gaya bahasa Contoh gaya bahasa yang terdapat dalam Novel Kembara Amira. Novel absurd juga tergolong dalam kategori novel tidak konvensional. Rahman Yusof menulis novel absurd yang berjudul Warnawarna. Anak Panglima Awang. 9. Ketika itu jugalah seorang lelaki menerkam lalu menikam bertalu-talu ke arah dada haiwan itu menyebabkan haiwan itu Personifikasi meraung dan dia akan tersedar dari tidurnya. Antara contoh novel ini adalah seperti Panglima Awang. Pengarang mutakhir yang menulis novel sejarah ialah Zaharah Nawawi yang menulis novel Panglima Sulong. Novel sejarah Novel sejarah bermaksud menceritakan tentang ketokohan seseorang tokoh sejarah atau peristiwa sesuatu sejarah. Aku masih dipengaruhi oleh roh beruang yang menguasai kulit itu” “Oi. 19 . kau tak teringin benda ni?” Amira bersuara dengan kuat untuk menarik perhatian Jacinta Kita hanya perlu berjalan mungkin satu atau dua jam dan di sana kamu nanti semua boleh lihat sendiri apa yang saya maksudkan.. “Aku minta maaf kerana apa yang telah berlaku kerana ketika itu aku bukan manusia. Hiperbola Sinkope Inversi Jidin menyelak daun-daun hijau dan pertama yang dia lihat Kata Ganda adalah mata biru Samantha.. Tun Mandak. Wan Derus dan Sultan Mahmud Melaka karya Harun Aminurrashid. Novel absurd / Novel tak konvensional Terdapat beberapa orang novelis yang menghasilkan novel beraliran anti-realisme.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) 8. Simile Nafasnya naik turun kerana bagai mengejar kelajuan Itai melangkah.

Tokoh-tokoh penulis cerpen antaranya. Ahmad 20 . Abd Rahim kajai. Genre ini bermula pada tahun 1925.lebih terpengaruh dengan bentuk sastera lisan dan tradisi bercerita . Cerpen berbeza dengan novel. Cerpen Konsep Cerpen atau cerita pendek dapat didefinisikan sebagai kisah rekaan yang ringkas. Antara penulis cerpen pada ini ialah Keris Mas. Mahmud Ahmar. Cerpen mengemukakan cerita dalam latar tempat yang terhad. Warta Ahad dan Warta Jenaka. latar. Cerpen yang ditulis pada zaman selepas Perang Dunia mengalami sedikit perubahan.tidak mementingkan struktur penulisan .lebih banyak menggunakan istilah ‘cerita’. panjangnya antara 500 hingga 15. Mohamad. . bertujuan untuk mengajar . terutamanya dari segi cerita yang berpusat pada sesuatu watak yang menggambarkan satu siri aksi atau peristiwa yang terbatas. jangka waktu yang pendek dan pertalian ceritanya tidaklah kompleks. watak.000 patah kata. Antara penulis cerpen yang terawal ialah Harun Muhamad Amin. Ishak Hj.didaktik. Cerpen yang ditulis pada zaman sebelum Perang Dunia lebih berbentuk. Cerpen tersebut diterbitkan dalam majalah Guru. Cerpen mempunyai kesatuan yang dicapai.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) Peribahasa Akhirnya ikan akan pulang ke lubuk jua walaupun kita cuba menghalang takdir. Akhbar-akhbar yang turut menyiarkan cerpen ialah Utusan Zaman. Yusof Arshad. gaya dan sebagainya. terutamanya melalui plot di samping banyak mempunyai unsur lain seperti tema.

Cerpen-cerpen yang dihasilkan pada zaman ini dan seterusnya mempunyai tema yang pelbagai seperti romantis dengan semangat perjuangan untuk mencapai kemerdekaan Percintaan Ketidakadilan masyarakat Kepincangan dan keburukan masyarakat Percintaan dan kahwin campur Sindiran tajam (sinis) Pembangunan Pemikiran falsafah Politik jenaka Ciri-ciri Menurut pendapat Sumarjo dan Saini (1997 : 36) sebagai berikut. Bersifat naratif .  Cerita Pendek harus mengandung interprestasi pengarang tentang konsepsinya mengenai kehidupan. Abdul Samad Ismail.  Dalam sebuah cerita pendek sebuah insiden yang terutama Cerita pendek harus mempunyai seorang yang menjadi pelaku menguasai jalan cerita. Ceritanya pendek .    Bersifat rekaan (fiction) . dan Memiliki kesan tunggal.  atau tokoh utama. Pendapat lain mengenai ciri-ciri cerita pendek di kemukakan pula oleh Lubis dalam Tarigan (1985 : 177) sebagai berikut. 21 .(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) Boestamam. baik secara langsung maupun tidak langsung.

dan menarik perhatian (brevity.  character. dan gerak (scena.  (incicive. 2. cerpen 'Cerpan Kemajuan Dunia' karya Ismail Sulaiman dan 'Cubaan Kasih' oleh Jentayu. padu. Cerpen berunsur Islam 22 . unity. Bahasa cerita pendek harus tajam. suggestive.  Ciri-ciri utama cerita pendek adalah singkat. Cerpen absurd Antara contoh cerpen absurd ialah 'Gap-gup-gup' oleh Othman Puteh 'Fakurdafakia' oleh Mana Sikana dan kumpulan cerpen Parasit oleh Anwar Ridhwan. Manakala dalam Majalah Guru berlatarkan negara Eropah. Selain itu. and intensity). Cerpen konvensional Aliran penulisan karya yang digunakan ialah realisme. toko. Cerpen dalam cerpen Penyuluh berlatarkan China dan Indonesia. 3. Cerpen yang tersiar dalam Pengasuh dan Panduan Guru selepas itu menggunakan latar negara-negara Barat dan Timur Tengah. ciri-ciri cerita pendek adalah sebagai berikut. and action). Cerpen pertama berjudul 'Kecelakaan Pemalas' karya Nor bin Ibrahim. sugestif. Jenis-jenis 1. dan intensif Unsur-unsur cerita pendek adalah adegan. Menurut Morris dalam Tarigan (1985 : 177).(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN )  Cerita pendek harus satu efek atau kesan yang menarik. Cerpen panjang 4. and alert). Kesemua cerpen absurd memanfaatkan aliran absurdisme.

Contonya perkataan lihat. Cerpen berdasarkan karya tradisional Ketiga-tiga cerpen di atas disenaraikan sebagai konvensional dan beraliran realisme. Hujan semalaman menjadikan sungai sebak. Pembinaan ayat yang mantap Ayat yang baik lahir dari struktur yang betul.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) 5. Semua cerpen di atas disenaraikan sebagai konvensional dan beraliran realisme. 2. 6. Arus deras menunda sampah sarap yang tesangkut pada 23 .I (Hadiah Hari Guru). Pemilihan kata Bagi menghasilkan penulisan yang baik. Kesilapan menggunakan sesuatu perkataan menyebabkan pemahaman pembaca tersasar jauh daripada apa yang difikirkan oleh penulis. Cerpen kanak-kanak Penulis terkenal dalam cerpen jenis ini ialah Ali Majod ( Dalam Diri). Dalam tatabahasa bahasa Melayu ada empat pola ayat yang mendominasikan pengolahan ayat. Dalam penulisan karya sastera. tinjau. pemilihan kosa kata yang tepat amat penting. dan Rejab F. intai. Azizi Hj Abdullah (Paku Payung dan Limau Mandarin). tilik semuanya menggambar apa yang dilihat oleh mata tetapi setiap perkataan memberi maksud yang berbeza. Struktur itu ialah FN + FN. Gaya bahasa 1. (i) Air sungai menyenak ke tebing. FN + FS. Lihat bentuk gaya bahasa puitis dalam ayat di bawah. penggunaan kata diperindahkan dengan menggunakan bahasa puitis. FN + FA dan FN + FK. tengok.

Antologi SPBS. (Baharuddin Kahar. DBP hal." " Dia kerja apa? " " Setiausaha sebuah firma yang besar di sana. 128 .personifikasi kepedihan hatinya perlahan-lahan surut .imejan 3. Dialog yang mantap Dialog dalam cepen mempunyai fungsi yang besar menghidupkan penceritaan. lihat dialog di bawah.S Cerpen Rakit) Air sungai menyenak – personifikasi Hujan semalaman menjadikan sungai sebak – Hiperbola Arus deras menunda sampah . Tapi sudah lama tinggal di KK. Tetapi dipanggil Pip saja. " Siapa dia? " " Namanya Pipah. (i) memperkenalkan watak Dialog memberi kesan kepada pembaca apabila dialog itu sendiri memperkenalkan watak-watak dalam penceritaan. Dia sekampung dengan saya. Sebagai contoh . Saya tidak tahu nama firma itu.129) 24 .(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) tunggul-tunggul berceranggah di tepi tebing . Cerpen Sempena Ganja Iras) mimpi-mimpi yang memberi harapan lain . (Cerpen Sebuah Pekan Bernama Semporna karya Abdullah Hussein." kata Baitah. (Dharmala N.hiperbola (ii) Sago berasa kepedihan hatinya perlahan-lahan surut. Dia teringat pada mimpi-mimpi yang memberi harapan lain saban malam sejak dua bulan terakhir ini.

Ogos 1973: 1) " Jebat." (iii) Dialog dengan penjelasan Namun begitu. Lavasqui. " Aku telah mengira kau sebagai penyokongku yang pertama." Dave menyepi. Aku sayang padanya'" bisik sussane. Saya mengambil contoh seperti dialog berikut. Lihat pula dialog dari cerpen Susanne dan Penyair yang pulang karya Zakaria Ali (Dewan Sastera. (iv) Menukar dialog kepada cakap pindah 25 . " Tapi aku tak percaya aku cinta padanya sepertiia mencintai aku. aku punyai sesuatu nak aku katakan padamu. " Kau memerlukan dua pertiga majoriti ahli jawatankuasa pusat. " Aku akan megusulkan undi tidak percaya terhadap pucuk pimpinan parti.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) (ii) Dialog tanpa penjelasan Dialog yang kemas tidak memerlukan keterangan suasana." komen Dave. Dia cuma merenung tepat ke muka sahabatnya. ada baiknya juga jika dialog itu diberi keterangan supaya pembaca benar-benar dapat memahami apa yang diceritakan oleh pengarang." " Apa? " " Tentang Leonard Weekend ini meyakinkan aku bahawa ia tetap cinta padaku. Pembaca sudah tahu siapa yang berkata dan kepada siapa dia berkata. Memadai pembaca membaca dialog." ujar Lavasqui secara tebuka sehari selepas berita itu tersiar di akhbar." " Dan kau memulangkan kembali cintanya? " " Entahlah.

Dia ditanya apa tujuannya datang ke kota mati itu. katanya sama seperti mendulang emas di kali yang memang tidak mempunyai emas. Perincian penulisannya itu menyebabkan pembaca benar-benar berpuas hati . Marwilis Publisher. Itu. Telah dua jam dia duduk di kerusi goyang kecil yang keras di bilik itu dengan melunjurkan kedua-dua kakinya ke lantai dan menepuk-nepuknya untuk menghilangkan rasa kebas itu menjalar naik dan turun hingga ke buku lalinya. Di luar lampu-lampu jalan telah menyala dan lampu neon pada papan tanda restoran berkelip-kelip memancar sinar merah menyala ke udara. Perhatikan gambaran di dalam bilik itu dengan perabot yang sama sekali tidak diceritakan oleh pengarang. 26 . pengarang perlu menulis secara terperinci tentang sesuatu perkara. 1). kemudian dia berdiri lalu menyalakan lampu yang tidak bertudung dan kelihatanlah sebuah katil putih besar dengan cadarnya berwarna putih seperti kapur sebuah almari kayu oak berwarna keemasan dan permaidani merah bersih yang terhampar yang warnanya telah bertukar menjadi kecoklatan dengan tepinya yang meleding (hal. baharu dapat dilihat dengan jelas keadaan bilik yang dihuni oleh Jim Nolan. 1989: 59 – 60) 4. Lampu neon di papan tanda itu melontarkan sinar merah redup ke bilik Jim Nolan. Dalam novel terjemahan berjudul Perjuangan Sia-sia karya John Steinbeck (DBP. Hanya sesudah lampu dipasang. 1981) bahasa pelukisan ini digarap dengan baik. Dia sudah terbiasa untuk menemui kekosongan dalam hidupnya. Contohnya Anwar Ridhwan dalam karyanya berjudul Di Negeri Belalang menulis begini. Akhirnya malam menjelang. ( Novelet Di Negeri Belalang. Dia memberi jawapan bahawa dia tanpa tujuan sebenarnya dan tidak mengharapkan penemuan yang luar biasa. Inilah pelukisan bahasa dalam sesebuah karya sastera.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) Terdapat juga penulis yang menukar dialog kepada cakap pindah. Pelukisan Untuk memberi gambaran yang tepat.

Aksi dan dialog penting dalam drama. 4. Itulah sebabnya sesuatu karya untuk drama tidak boleh terlalu panjang dan harus mempunyai tarikan yang kuat untuk memikat perhatian penonton. Mesti ada konfliks 2. Opera 27 . Sesuatu drama dinikmati oleh penonton secara langsung dan tanpa henti pula. Drama cuba menggambarkan satu aspek kehidupan manusia dengan mengemukakan konflik melalui aksi dan dialog para watak. Komedi Mengutarakan kisah hidup sehari-hari dengan pelbagai peristiwa lucu yang boleh menyebabkan penonton ketawa. Lazimnya. Tiada ulangan dalam satu masa Jenis-jenis 1. Tragi-Komedi Mengandungi unsur-unsur kesedihan dan lucu. Tragedi Mengandungi cerita tentang kemalangan dan kesedihan. Mesti ada aksi 3. baik sebagai isi mahupun sebagai cara persembahan. skrip atau naskhah lakon drama memang dirancang untuk dipentaskan. Harus dilakonkan 4. Tempoh masa kurang tiga jam 5. Ciri-ciri konfliks Mesti ada Harus dilakonkan aksi Tiada Tempoh ulangan masa dalam kurang satu daripada masa 3 jam Ciri-ciri drama adalah seperti berikut. 2. 3. 1.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) Drama/ Teater Konsep Drama dapat diertikan sebagai suatu kisah yang diceritakan dalam bentuk lakonan oleh para pelakon yang memegang peranan sebagai watak-watak dalam kisah tersebut.

lancar di samping mudah difahami dan jelas 3. Pantomin Lakonan yang dipersembahkan melalui gerak badan dan memek muka yang berlebihan untuk menyatakan aksi dan perasaan watak. cerpen dan drama.sesuai untuk menghidupkan suasana realistik 2. Gaya bahasa 1. 6. 4. 28 . Meninggalkan gaya bahasa tradisi drama puitis. hendak/nak. 2. Nyatakan perbezaan antara novel. Watak-watak bercakap/berdialog dalam bahasa kolakial/bahasa sehari-hari. 1. 5. cerpen dan drama. Penggunaan unsur gaya bahasa singkof. Pemilihan kata-kata dibuat dengan berhati-hati. Bangsawan Para pelakon membentuk dan mengubah sendiri dialog-dialog yang ingin disampaikan. tidak/dak. Baca sebuah cerpen dan analisis gaya bahasa yang terkandung di dalamnya. 5. misalnya bahasa Inggeris digunakan untuk menggambarkan kehidupan moden. Sila jelaskan konsep novel. Contohnya perkataan kamu/mu.Pemilihan perkataan lebih tepat.untuk menimbulkan kesan realistik. biasanya menggunakan gaya bahasa prosa dan seboleh-bolehnya meniru gaya orang bercakap.Stail dialog mirip dengan perbualan sehari-hari . 3. 6.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) Mengemukakan cerita yang digabungkan dengan muzik.

2 Fungsi 10. topik ini akan membolehkan anda mengetahui perkaraperkara berikut: 10. ii.3 Gaya Bahasa HASIL PEMBELAJARAN i.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) TAJUK 10 SINOPSIS Syair Bahagian ini mengandungi bentuk.1 Bentuk/ciri-ciri 10. 10. Istilah syair berasal daripada perkataan Arab shi’r (puisi/sajak) dan sha’ir (penulis puisi/penyajak). iii. 29 . ii. fungsi. ciri bahasa dan gaya bahasa syair. Terdiri daripada 4 baris serangkap (tetapi sesetengah syair boleh juga dihasilkan dalam 2 atau 3 rangkap). Syair tidak mempunyai pembayang maksud (berbeza dengan pantun. Dipercayai diperkenal oleh Hamzah Fansuri pada abad ke-16 (1580-1630) untuk mengajar agama Islam.1 Bentuk/ciri-ciri i. Setiap baris dalam syair mempunyai makna yang berkaitan dengan baris-baris terdahulu. Menghuraikan aspek-aspek ciri-ciri dan gaya bahasa syair. Syair merupakan karya kreatif lisan genre puisi tradisonal.. Secara umumnya. Membuat huraian tentang bentuk dan fungsi syair.

vii. Bahasanya padat dan puitis. xiii. xii. Bercerita Hiburan Amanat/pengajaran Nasihat/panduan moral Ilmu Keagamaan/rasul/nabi/Allah Panduan/bimbingan Sejarah Kemasyarakatan Percintaan/rasa hati Pengetahuan Ketokohan Semangat patriotik Kiasan/alogari/perbandingan Kisah kemasyarakatan/kebudayaan Peristiwa peperangan Gambaran kosmopolitan 30 .a(serima) . Syair ialah cerita lengkap (ada watak. vii. v.pertukaran lenggok suara dan melodi. Skima rima hujung a. viii. Isi bercorak cerita atau huraian panjang mengenai subjek. vi. viii. ix. urutan peristiwa.2 Fungsi i. xv. vi.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) iv. xvi. iv. xi. teknik dan penyusunan plot seperti cereka/ ada subjek dan huraian tentang subjek berkenaan secara berurutan) 10. tidak dipentingkan rima tengah. v.a:a. xiv. Wujud hentian sebentar (pause) di pertengahan baris dan jeda (caesura) di hujung baris . xvii. ii. x. iii.

bak.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) 10. Simile Merupakan perbandingan yang menggunakan kata konkrit (boleh dihitung) dengan kata abstrak (tidak boleh dihitung) Contoh: Hati dan jantung bagai serbuk. latar. Harus memperlihatkan kesesuaian kata yang dipilih dengan tema dan persoalan. e. Asonansi Merupakan pengulangan bunyi vokal yang sama dalam baris-baris syair. ibarat. dan mesej b. dan sebagainya. perwatakan. Diksi Bermaksud pemilihan dan penyusunan kata-kata oleh pengarang dalam karyanya. Memandang suamimu seperti rusa 31 . binatang. atau hal-hal yang abstrak. c. Laksana kayu dimakan bubuk. d.3 Gaya Bahasa a. Metafora Merupakan perbandingan secara terus atau langsung tanpa menggunakan kata-kata seperti. Contohnya: pengulangan vokal “a” dalam Syair Nasihat Kepada Perempuan. idea. Membawa maksud tindakan pengarang memberikan sifat manusia. watak. atau tindak-tanduk kepada benda-benda mati. umpama. Personifikasi Dikenal juga sebagai perorangan atau penginsanan. sama ada dari segi perasaan. Syair ikan Terubuk (hlm 105).

Aliterasi .pengulangan kata pada akhir baris. Jejak ditikam mati juga.pengulangan kata pada awal baris secara berurutan.Bermaksud pengulangan bunyi konsonan yang sama dalam baris gurindam g. baris. Singkof – iaitu satu perkataan telah disingkatkan. atau rangkap yang diulang dalam syair. epifora . Orang bercerai pulang balik. Hiperbola – iaitu perbandingan yang melampau. Contohnya : Orang berlaki cerai ungkai. anafora . j. atau peristiwa yang membawa maksud yang lain atau maknanya lebih mendalam contohnya: senja melambangkan usia tua.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) f. ungkapan. pagi melambangkan usia k. repitisi . I.pengulangan kata dalam baris yang sama. keadaan. Pengulangan Berlaku pada kata. Paradoks – iaitu pertentangan isi ataau kenyataan. Contoh : Sebulan dagang mengalas. Iaitu penyingkatan perkataan “tidak” menjadi “tak”. h. 32 . Perlambangan Merupakan kata-kata yang digunakan untuk menerangkan sesuatu benda. Contohnya : Setahun padi tak jadi.

Selain itu.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) Aktiviti 1 1. anda juga dikehendaki melagukan syair dengan nada dan intonasi yang betul. Secara individu anda dikehendaki melayari internet untuk mendapat bahan tentang syair. 33 . 2.

Membuat huraian tentang bentuk dan ciri-ciri gurindam. Menghuraikan aspek-aspek fungsi dan gaya bahasa gurindam. ciri-ciri. Secara umumnya. topik ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut: 10.1 Bentuk/ ciri-ciri 10.3 Gaya Bahasa HASIL PEMBELAJARAN i. 11. ii.2 Fungsi 10. Bentuk yang terikat terdiri daripada dua baris serangkap mengandungi tiga hingga empat patah perkataan.2 11. Terdapat dua jenis gurindam berdasarkan bentuknya iaitu yang terikat dan yang tidak terikat.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) TAJUK 11 GURINDAM SINOPSIS Bahagian ini mengandungi bentuk.1 11.3 Bentuk dan ciri-ciri Fungsi Gaya Bahasa 34 . Gurindam Gurindam ialah sejenis puisi tradisional Melayu yang diperkenalkan oleh Raja Ali Haji melalui "Gurindam Dua Belas" yang dikarang pada tahun 1846. fungsi. dan gaya bahasa gurindam.

2. Harus memperlihatkan kesesuaian kata yang dipilih dengan tema dan persoalan.a 5. Umumnya mengandungi pernyataan yang serius terutama untuk memberi pengajaran atau menyatakan perasaan cinta. Skima rima hujung bercorak serima iaitu a.3 Gaya Bahasa a. Rangkapnya terbahagi kepada unit syarat dan induk kalimat (baris pertama) dan jawab atau anak kalimat (baris kedua). 2. Empat hingga enam patah perkataan/ 8.1 Bentuk dan ciri-ciri 1.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) 11.12 suku kata sebaris 3. latar. Diksi Bermaksud pemilihan dan penyusunan kata-kata oleh pengarang dalam karyanya. Nasihat/panduan moral 4. watak. 7. Keagamaan/rasul/nabi/Allah 6.2 Fungsi 1. dan mesej 35 . 11. bangsa dan negara. Panduan/bimbingan 11. Menyampaikan pendidikan kepada manusia agar menjadi manusia berilmu. berakhlak dan berguna kepada agama. bermoral. Jumlah rangkap dalam seuntai gurindan tidak ditentukan 4. Ada kalanya wujud unsur asonansi dan aliterasi pada perkataan dalam baris 6. Ilmu Pengetahuan 5. Amanat/pengajaran 3. Lazimnya gurindan terdiri daripada dua baris serangkap namun terdapat juga gurindam yang mempunyai empat atau lebih baris dalam satu rangkp.

atau hal-hal yang abstrak. perwatakan. c. Membawa maksud tindakan pengarang memberikan sifat manusia. Di situlah jalan masuk dusta f. ibarat. Asonansi Merupakan pengulangan bunyi vokal yang sama dalam baris-baris gurindam Contohnya: pengulangan vokal “a” dalam baris Fasal ketujuh Gurindam 12 Apabila banyak berkata-kata. sama ada dari segi perasaan. dan sebagainya. e. atau tindak-tanduk kepada benda-benda mati. umpama. Simile Merupakan perbandingan yang menggunakan kata konkrit (boleh dihitung) dengan kata abstrak (tidak boleh dihitung) d. idea. Personifikasi Dikenal juga sebagai perorangan atau penginsanan. Metafora Merupakan perbandingan secara terus atau langsung tanpa menggunakan kata-kata seperti. Aliterasi Bermaksud pengulangan bunyi konsonan yang sama dalam baris gurindam Contohnya: pengulangan konsonan m dalam baris Memacu menghimpun kekuatan 36 . binatang. bak.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) b.

Pengulangan Berlaku pada kata. 37 . atau peristiwa yang membawa maksud yang lain atau maknanya lebih mendalam contohnya: senja melambangkan usia tua. keadaan. repitisi . atau rangkap yang diulang dalam sajak. senaraikan unsur-unsur bahasa yang digunakan di dalamnya. pagi melambangkan usia Aktiviti 1: Berdasarkan gurindam dan seloka yang anda kaji.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) g.pengulangan kata pada akhir baris. Perlambangan Merupakan kata-kata yang digunakan untuk menerangkan sesuatu benda. ungkapan.pengulangan kata pada awal baris secara berurutan. anafora . baris.pengulangan kata dalam baris yang sama. h. Contohnya: Fasal Ketujuh Gurindan Dua Belas epifora .

dan gaya bahasa seloka.2 Fungsi 10.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) TAJUK 11 SELOKA SINOPSIS Bahagian ini mengandungi bentuk. ii. Membuat huraian tentang bentuk dan ciri-ciri seloka. Menghuraikan aspek-aspek fungsi dan gaya bahasa seloka. topik ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut: 10.3 Gaya Bahasa HASIL PEMBELAJARAN i.1 Bentuk/ ciri-ciri 10. Secara umumnya. fungsi. 38 . ciri-ciri.

1 Bentuk/ ciri-ciri Seloka mempunyai beberapa ciri seperti berikut : 1. Dalam bahasa Melayu seloka bererti berseloroh. Contoh seloka bentuk bebas. Teks Mahabarata dan Ramayana merupakan buku terawal yang tertulis dalam bentuk seloka. bidalan atau perumpamaan yang mengandungi unsur jenaka. Walaipun seloka merupakan puisi yang bercorak senda gurau namun isinya mengandugi sindiran yang menjadi pengajaran dan teladan kepada pembaca. Seloka merupakan puisi yang paling tua dalam Kesusateraan Melayu yang dipercayai datang ke alam Melayu bersama-sama perkembangan agama Hindu di Asia Tenggara. Sebagai puisi tradisional karangan berrangkap atau bahasa berirama seloka lebih merupakan pepatah. olokan. ejekan dan sindiran.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) SELOKA Istilah seloka berasal daripada perkataan Sanskrit shloka. Aduhai malang Pak Kaduk Ayamnya menang kampung tergadai Ada nasi dicurahkan Awak pulang kebuluran Mudik menongkah surut Hilir menongkah pasang Ada isteri dibunuh Nyaris mati oleh tak makan Masa belayar kematian angin Sauh dilabuh bayu berpupuk Ada rumah bertandang duduk 39 . gurau senda. Seloka mempuyai 2 bentuk iaitu : terikat dan bebas. berjenaka atau menyindir. 10.

Mengandungi unsur jenaka atau gurau senda. Kisah Kemasyarakatan 4. Karangan berangkap yang menggunakan pertentangan bunyi rima hujung. Digunakan untuk menyindir sambil mengajar. Harus memperlihatkan kesesuaian kata yang dipilih dengan tema dan persoalan. hlm 9) Contoh seloka berbentuk terikat (pantun/syair) Buah pinang buah belimbing Ketiga dengan sibuah mangga Sungguh senang berbini sumbing Walau marah ketawa juga (Warisan Puisi Melayu. 5. Terbahagi kepada unit pembayang (induk kalimat) dan unit maksud (anak kalimat). (Anak Laut. hlm 67) 2.3 Gaya Bahasa a.2 Fungsi 1. dan mesej 40 . Pengajaran 2. 6. malang Pak Kadok. 3. latar. Kiasan/alogari/perbandingan 5. 4. Diksi Bermaksud pemilihan dan penyusunan kata-kata oleh pengarang dalam karyanya.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) Aduhai. watak. kebudayaan masyarakat. 10. 10. Hiburan 3. Perkataan sindiran atau ejekan disampaikan dalam bentuk berangkap.

e. perwatakan. c. binatang.pengulangan kata pada akhir baris. bak. atau hal-hal yang abstrak. atau tindak-tanduk kepada benda-benda mati. Personifikasi Dikenal juga sebagai perorangan atau penginsanan. atau rangkap yang diulang dalam sajak. ungkapan. Contohnya: pengulangan vokal “u” dalam Seloka Pak Kadok. Metafora Merupakan perbandingan secara terus atau langsung tanpa menggunakan kata-kata seperti. repitisi . Simile Merupakan perbandingan yang menggunakan kata konkrit (boleh dihitung) dengan kata abstrak (tidak boleh dihitung) d.pengulangan kata pada awal baris secara berurutan. anafora . Pengulangan Berlaku pada kata. idea. g. sama ada dari segi perasaan.pengulangan kata dalam baris yang sama. epifora . Membawa maksud tindakan pengarang memberikan sifat manusia. Asonansi Merupakan pengulangan bunyi vokal yang sama dalam baris-baris seloka. Aliterasi Bermaksud pengulangan bunyi konsonan yang sama dalam baris seloka. baris. umpama.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) b. 41 . ibarat. Sauh dilabuh bayu berpupuk. dan sebagainya. f.

(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) h. atau peristiwa yang membawa maksud yang lain atau maknanya lebih mendalam contohnya: senja melambangkan usia tua. 42 . pagi melambangkan usia Aktiviti 2: Buat banding beza antara gurindam dan seloka dari segi konsep dan ciri-ciri. Perlambangan Merupakan kata-kata yang digunakan untuk menerangkan sesuatu benda. keadaan.

(2006) Kesusasteraan melayu tradisional . (2004) modul pengajaran dan pembelajaran komsas tingkatan 4 dan 5. Dharmawijaya. Shah Alam: SNP Panpac (M) Sdn.(2008) Kesusateraan Melayu Lama dan Baru: Sintok: Universiti Utara Malaysia. (2006). :Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Intisari Kesusateraan Petaling Jaya: Fajar Bakti. Harun Mat Piah et. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka Hashim Awang. Bhd. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) BACAAN TAMBAHAN Rujukan Asas Harun Mat Piah.(1987). Sejarah dan kritikan sastera. Rujukan Tambahan Che Zainon Omar et al. Petaling jawa:International Book service. (1985) Mendekati Kesusasteraan Melayu: Petaling Jaya: Fajar Bakti. (2004) Puisi melayu tradisional. Ibrahim.al. Othman Putih. nasihat dan pengajaran.(1987). Tanggapan dan kaedah pengajaran puisi. Dharmawijaya. Melayu Moden: Nik Naemah Bt. 43 . Ismail Yusoff.

(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN ) 44 .