Senaman Otak/ Brain Gym Otak kita terdiri daripada 2 hemisfera.

Anehnya, 85% orang di dunia ini hanya menggunakan otak kiri sahaja. Sebahagiaannya menggunakan kombinasi kedua-duanya dan separuh lagi hanya menggunakan otak kanan. Dari segi fungsi, otak yang terdiri dari dua hemisfera kiri dan kanan itu memiliki tiga dimensi yang saling berhubungan. Dengan menggunakan seluruh bahagian otak ini, fungsi otak dapat dioptimalkan. Sayangnya , tidak semua orang mampu melakukannya. Salah satu cara mengoptimalkan penggunaan semua dimensi otak adalah senam otak atau dikenali sebagai „Brain Gym‟. Senam otak atau brain gym adalah serangkaian latihan berasaskan gerakan tubuh. Gerakan itu dilakukan untuk merangsang otak kiri dan kanan (dimensi lateral) belakang otak dan bahagian depan otak (dimensi pemfokusan), merangsang sistem yang berkait dengan perasaan/emosi, yakni otak tengah (limbis) serta otak besar (dimensi pemusatan). Sebagai pemulaan, BrainGym ini boleh dilakukan sambil melakukan aktiviti seharian. Ia boleh dilakukan bila-bila masa sahaja tanpa waktu khusus. Brain gym mampu memudahkan kegiatan belajar dan melakukan penyesuaian terhadap ketegangan dan aktiviti sehari-hari. Brain gym yang diperkenalkan dan dikembangkan oleh Paul E Dennison dan Gail E Dennison terdiri dari 35 gerakan. Beberapa gerakan sederhana seperti Gerakan Silang (Cross Crawl), Mengisi Energi (Energizer), 8 Tidur (Lazy 8‟s), Sekalar Otak (Brain Button), Titik Positif (Positive Points), Putaran Leher (Neck Rolls), Tombol Bumi (Earth Button) , dan Tombol Imbang (Balance Button), Tombol Angkasa, Penyatuan dan Hook Ups,The Energy Yawn, The Thinking Cap, The Elephant, Double Doodle, The Rocker, Belly Breathing, Cross Crawl Sit-Ups and Think of an X.

Sekalar Otak (Brain Button)

tepuk peha kiri. Gerakan ini diulang dengan gerakan kanan dan kiri secara bergilir .Letakkan jari telunjuk dan ibu jari tangan kanan di bawah tulang selangka dan gerak secara membulat dengan perlahan. Dan angkat tangn kiri.Gerakan ini diulang dengan tangan kiri pula. Telapak tangan kiri diletakkan di atas pusat. tepuk peha kanan. Gerakan Silang (Cross Crawl) Angkat tangan kanan.

Lakukan gerakan ini secara bergantian. Ulangi gerakan hingga beberapa kali. yaitu menarik napas dalam-dalam. Letakkan di dada. Sementara itu. letakkan telapak tangan di daerah pusat. Lalu silangkan kedua tangan. Hook-Up Silangkan kaki. Tombol Bumi (Earth Button) Letakkan dua jari tangan kanan di tengah dagu. Gerakan dari bawah (lantai) ke atas (langit-langit). Ulangi gerakan dengan tangan kiri. tangan kanan berada di atas tangan kiri dan satukan telapak tangan dengan jari saling bersilangan.Putar ke arah dalam. Tombol Keseimbangan (Balance Button) Sentuh tombol keseimbangan yang terletak di belakang telinga kiri (bawah tulang tengkorak) dengan beberapa jari tangan kiri. dan membuangnya secara perlahan. Lakukan selama 1 minit atau sekitar 4-6 kali nafas dalam. iaitu posisi kaki kanan di depan kaki kiri. Buka tautan jari secara bergilir dari jari kelingking hinggalah ibu jari. Jari-jari telapak tangan kiri menunjuk ke bawah (lantai). sementara telapak tangan kiri di daerah pusat (perut). Setelah 30 detik. lalu kembali ke bawah sambil melakukan nafas dalam. satukan kedua belah telapak tangan kanan dan kiri.Penyatuan Julurkan tangan ke depan. . jari saling bertautan. Posisi kepala lurus ke depan. lakukan untuk tangan kanan pula.

Dalam konteks hubungan antara pendidikan jasmani dengan pendidikan formal. Tambahan lagi. Sekolah merupakan salah satu institusi pengajian formal. selain daripada merupakan bidang ilmu itu sendiri. pendidikan jasmani merupakan penyumbang besar kepada proses asimilasi individu ke dalam masyarakat (de Vries. emosi. Lukis angka 8 tidur. Subjeksubjek lain banyak menyentuh aspek kognitif (intelektual). 1995). Ganti tangan sebelahnya. Malah. Lakukan selama 30-60 detik. subjek ini menyumbang kepada kecergasan semasa seseorang murid dan mampu menerapkan amalan bersenam untuk kesihatan di luar waktu sekolah malah untuk sepanjang hayat. rohani dan intelektual. sedikit ruang untuk aspek rohani (afektif) dan hampir tiada ruang untuk aspek psikomotor dan fizikal. Pendidikan jasmani merupakan satu bentuk pendidikan formal (de Vries.Titik Positif (Positive Point) Sentuh titik dahi. 1995). pendidikan jasmani dilihat sebagai lebih menyeluruh berbanding dengan subjek lain. Manfaat : Menenangkan fikiran 8 Tidur (Lazy's 8) Angkat tangan kanan. Pendidikan formal ialah proses di mana masyarakat. Aspek-aspek yang . kira-kira di antara perbatasan rambut dan alis. Subjek pendidikan jasmani di sekolah pula dirangkumkan ke dalam kurikulum persekolahan. Walaupun matapelajaran pendidikan jasmani tidak diuji dalam peperiksaan awam di Malaysia. ikuti setiap gerakkan ibu jari. melalui sekolah. Posted by freddy at 9:17 PM Pendidikan Jasmani Suaian Pelajar Berkeperluan Khas Pendidikan Jasmani merupakan satu subjek penting dalam kurikulum pendidikan formal dalam sistem pendidikan di Malaysia. subjek ini nyata signifikan kerana merupakan satu-satunya bidang pendidikan yang menekankan taksonomi jasmani yang tidak disentuh oleh matapelajaranmatapelajaran lain dalam hal berkaitan dengan empat taksonomi penting pendidikan iaitu jasmani. Arahkan mata ke ibu jari. universiti dan lain-lain institusi pengajian menurunkan ilmu pengetahuan dan kemahiran terkumpul daripada satu generasi ke satu generasi.

Masalah kecacatan fizikal tidak boleh dipulihkan dengan rawatan perubatan sahaja tetapi pakar perubatan telah memperkenalkan program terapi fisio yang dapat mengurangkan masalah yang dihadapi oleh kebanyakan individu dengan lebih berkesan (Auxter. Aktiviti jasmani suaian untuk golongan khas kurang diberikan perhatian pada masakini. Contohnya terdapat di kalangan pelajar yang mengalami otot-otot yang kurang sempurna tidak dapat melakukan pergerakan seperti pelajar biasa. Golongan normal mudah dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran. 1989). Pyfer dan Huettig. 1999).dinyatakan adalah amat penting kepada golongan berkeperluan khas kerana sebahagian pelajar mengalami masalah fizikal seperti pertumbuhan otot dan deria yang tidak sempurna.Di Malaysia tidak banyak tempat-tempat yang disediakan sesuai untuk memberi peluang kepada golongan khas untuk beriadah terutamanya di luar kawasan sekolah khas. Pyfer dan Huettig. saraf dan pembentukan postur yang kurang sempurna. aktiviti pendidikan jasmani yang dijalankan kepada pelajar berkeperluan khas kurang diberikan perhatian dan mereka mengikuti aktiviti yang kurang sesuai bersama-sama dengan pelajar-pelajar biasa (Auxter. Banyak halangan yang dihadapi oleh golongan khas untuk melibatkan aktiviti pendidikan jasmani di sekolah kerana terdapat pelajar-pelajar berkeperluan khas mengalami masalah fizikal yang melibatkan otot. Oleh yang demikain pengajaran pendidikan jasmani suaian untuk pelajar khas yang dirancang dengan baik dan bersesuaian akan dapat memenuhi falsafah kurikulum bersepadu yang dilaksanakan di sekolah-sekolah di Malaysia. 1998). Pyfer dan Huettig. Ini akan mengakibatkan mereka merasa rendah diri dan tersisih. Aktiviti jasmani yang disesuaikan dengan keupayaan pelajar berkeperluan khas boleh membantu golongan ini mengurangkan kelemahan dan masalah yang dihadapi (Auxter. Selain daripada itu aktiviti pendidikan jasmani suaian juga perlu menyediakan situasi ceria yang dapat menggalakkan kesejahteraan emosi kepada golongan istimewa ini. kemudahan dan peralatan sesuatu jenis aktiviti riadah tetapi golongan khas pula sukar mendapat peluang untuk turut serta aktiviti yang dijalankan. jika dilihat daripada skop yang lebih luas. Malah. Begitu juga yang mengalami masalah deria tidak dapat bergerak sebebas dan sepantas pelajar biasa. pendidikan jasmani suaian untuk golongan khas adalah lebih kritikal daripada golongan normal. Aktiviti pendidikan jasmani yang bersesuaian perlu disediakan untuk melatih dan melazimkan keupayaan mereka ke tahap yang optimum bagi menyediakan mereka untuk menghadapi kehidupan sebenar di luar sekolah. Begitu juga dengan aktiviti pendidikan jasmani yang dilaksanakan di sekolah. .

Kategori kesihatan yang paling utama untuk pelajar yang mempunyai kekurangan upaya secara fizikal yang melibatkan aspek kesihatan ialah apabila kekurangan-kekurangan itu . masalah komunikasi antara guru biasa dengan pelajar khas. cuaca yang panas dan tidak kondusif kepada pelajar khas vi. masalah fizikal bagi pelajar-pelajar khas vii.Masalah-masalah yang dihadapi dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan jasmani kepada pelajar-pelajar khas yang disuarakan oleh guru-guru di sekolah percantuman dan sekolah khas adalah seperti berikut: i. Pendidikan jasmani yang dilaksanakan secara tidak terancang dan sesuai untuk sesuatu kategori keperluan khas tidak membawa sebarang kesan yang positif kepada perkembangan fizikal. Kadang-kadang aktiviti ini tidak dapat dijalankan langsung kerana faktor-faktur keselamatan kawasan atau peralatan yang hendak digunakan tidak bersesuaian dan boleh membahayakan pelajar sekiranya digunakan. Faktor-faktor tersebut merupakan beberapa halangan yang menyebabkan kesukaran untuk menjalankan aktiviti pendidikan jasmani atau walau pun guru-guru menyedari pentingnya aktiviti ini kepada pelajar khas. tingkah laku pelajar khas kerana terdapat mereka yang agresif ix. emosi dan mental. jumlah pelajar yang terlalu ramai untuk pengajaran yang kondusif iii. kekurangan guru pendidikan jasmani yang berkelayakan ii. pelajar khas dan pelajar normal. pelajar khas yang dipinggirkan oleh pelajar normal v. kurang upaya yang berbeza-beza pelajar-pelajar khas viii. peralatan yang tidak sesuai bagi pelajar khas iv.

Sebagai tambahan.sendiri boleh mendatangkan kesan kepada kesihatan individu tadi secara timbal balik (Heller. Tanpa aktiviti fizikal yang direka khas dan diubah suai juga adalah meyukarkan untuk golongan khas ini berpeluang bermain dengan adil. tetapi juga merangkumi kesihatan psikologikal. Sebagai langkah berjaga-jaga. dan peralatan yang khas yang diperlukan untuk tujuan beriadah. Pangrazi & Darst. 1989). apabila seseorang . Program aktiviti fizikal terancang untuk golongan khas tidak kurang penting seperti juga golongan normal. mereka perlu peka mengenai perbezaan yang terdapat pada anak didik mereka. Selain itu guru pendidikan jasmani perlu mampu mengenalpasti dengan cepat tanda-tanda dan simptom seperti kulit yang tercedera atau jangkitan urinari. afektif dan moral mereka yang mengikuti program ini. guru ini perlu mengingatkan pelajar untuk mengambil medikasi terlebih dahulu dan dengan cepat mengenalpasti tanda-tanda dan simptom distres semasa aktiviti (Heller. Kesempatan untuk mengambil bahagian dalam aktiviti memberi peluang kepada pelajar khas untuk merasa seronok dan berguna. persekitaran kawasan yang sesuai dan selamat. Aktiviti pergerakan dalam pendidikan jasmani boleh membantu mengurangkan atau mengendurkan ketengangan yang dialami. mengubah suai persekitaran untuk mengegalakkan mobiliti dan pergerakan dan mengelak pergerakan yang boleh mendatangkan rasa kurang selesa dan kesakitan kepada pelajar tadi. kelas yang mempunyai pelajar sawan. 2000). bermain bersama rakan-rakan yang mempunyai kekurangan yang sama. Begitu juga. Selain itu aktiviti pendidikan jasmani juga perlu menyediakan situasi ceria yang dapat menggalakkan kesejahteraan emosi kepada golongan istimewa ini. Tidak kurang penting juga. Guru perlu membuat perubahan supaya aktiviti itu tidak terlalu menekan jiwa pelajar. Otot-otot yang kurang sempurna ini sepatutnya perlu dilatih dan dilazimkan ke tahap yang melebihi optimum bagi membantu mereka untuk menghadapi kehidupan sebenar di luar sekolah. Guru yang mengajar pendidikan jasmani juga perlu mempunyai sikap penyabar dan positif apabila berdepan dengan kanak-kanak khas ini. Pyfer dan Huettig. Contohnya guru yang mempunyai pelajar spina bifida dalam kelasnya perlu membuat perubahan seperti merancang kelas supaya pelajar ini berpeluang mengambil bahagian dalam aktiviti fizikal. Faedahnya tidak terhad kepada kesihatan fizikal. termasuk pembentukan kognitif. 2000. contohnya. sosial. Aktiviti fizikal terancang menjadi lebih penting kerana banyak kecacatan yang dialami oleh pelajar khas seperti kekejangan otot menyebabkan mereka sukar untuk melakukan sesuatu pergerakan dan menghadkan pergerakan (Auxter. Jansma & French 1994. 1994).

Keterangan-keterangan ini sesuai dengan definisi yang diberikan oleh Jansma dan French (1994) yang merujuk pendidikan jasmani suaian sebagai “modifikasi aktiviti fizikal tradisional bagi membolehkan individu kurang upaya berpeluang untuk mengambil bahagian secara selamat. penghargaan kendiri (self-esteem) dan keyakinan diri (self-confidence) (Hvozdovic. 1994).ipbl. berjaya. 2003). Rujukan: http://www.my/inter/penyelidikan/seminarpapers/2005/safaniUKM. pelajar ini akan meningkatkan konsep kendiri (self-concept).pdf Posted by freddy at 9:00 PM . dan mendapat kepuasan” (Jansma dan French.edu.pelajar itu berjaya menguasai sesuatau kemahiran.

hambatan social dan emosional) atau berbagai pengaruh lingkungan (misalnya perbedaan budaya. budaya atau ekonomi. dan menurut the board of the association for children and adult whit learning disabilities (ACALD) yaitu kesulitan belajar khusus adalah suatu kondisi kronis yang diduga bersumber neurologis yang secara selektif mengganggu perkembangan. batasan tersebut tidak mencakup anak-anak yang memiliki problematika belajar yang penyebab utamnya berasal dari adanya hambatan pengelihatan. menulis. karena gangguan emosinal. . pembelajaran yang tidak tepat. meskipun suatu kesulitan belajar mugkin terjadi bersamaan dengan adanya kondisi lain yang mengganggu (misalnya gangguan sensoris. atau motorik.(The United State Office Of Educaion (USOE)). integrsi.Kesulitan Belajar A. menulis. bercakap-cakap. membaca. luka pada otak. tunagrahita. atau karena kemiskinan lingkungan. gangguan tersebut intrinsic dan diduga disebabkan oleh adanya disfungsi sistem saraf pusat. membaca. menalar. factor psikogenik). sedangkan menurut the national joint commitee for learnin disabilities (NJCLD) mengemukakan definisi sebagai berikut : kesulitan belajar menunjukkan pada sekelaompok kesulitan yang dimanisfestasikan dalambentuk kesulitan yang nyata dalam kemahiran dan penggunaan kemampuan mendengarkan. gangguan tersebut mungkin menampakkan diri dalam bentu kesulitan mendengarkan. berbagai hambatan tersebut bukan penyebab atau pengaruh langsung. hambatan karena tunagrahita. batas tersebut mencakup kondisi-kondisi seperti gangguan konseptual. mengeja dan berhitung. pendengaran. disleksia dan afasia perkembangan. atau kemampuan verbal dan non-verbal. berfikir. berbicara. Pengertian kesulitan belajar adalah suatu gangguan dalam satu atau lebih dari proses psikologi dasar yang mencakup pemahaman dan pangunaan bahasa ujaran atau tulisan. atau kemampuan dalam bidang studi matematika.

pekerjaan. taktil. kondisi tersebut dapat berpengaruh terhadap harga diri. impulsif. Sedangkan asosiasi psikiater Amerika pada tahun 1980 menyarankanmenggunakan terminologi attention deficit disorder (AAD) sebagai pengganti (MBD). dan kesulitan untuk memusatkan perhatian dalam pekerjaan sekolah atau tugas – tugas lain. sosialisasi. dengan dan tanpa hiperaktivitas. kinestetik yang mengenai setiap manusia. Selanjutnya AAD dibagi menjadi dua kelompok yaitu. yang memiliki sistem sensoris yang cukup . berbagai kondisi tersebut bervariasi dalam perwujudan dan derajatnya. visual. Karakteristik diagnostik untuk anak yang memiliki gangguan kekurangan perhatian dengan hiperaktivitas (attention deficit disorder with hyperactivity) adalah : 1. kurang perhatian. atau aktivitas sehari-hari sepanjang kehidupan. Dalam istilah medis para dokter spesialis umumnya lebih menyukai untuk menggunakan istilah disfungsi minimal otak (DMO) atau Minimal Brain Dysfunction (MBD). 2. Paling sedikit mencakup tiga karakteristik dari yang tersebut dibawah ini:  kesulitan untuk mengikuti suatu aktivitas permainanan .kesulitan belajar khusus tampil sebagai suatu kondisi ketidak mampuan yang nyata pada orang-orang yang memiliki intelengi rata-rata hingga superior. Salah satu kemampiuan dasar yang umumnya dipandang paling penting dalam kegiatan belajar mengajar adalah kemampuan memusatkan perhatian atau yang sering disebut dengan perhatian selektif. Perhatian selektif adalah kemampuan untuk memilih salah satu diantara sejumlah rangsangan seperti rangsangan auditif. Paling sedikit mencakup tiga karakteristik dari yang tersebut dibawah ini :     sering gagal dalam menyelesaikan pekerjaan yang sudah dimulai sering tampak tidak mendengarkan mudah bingung. pendidikan. dan kesempatan untuk belajar yang cukup pula.

gangguan afektif. Gangguan kekurangan tanpa hiperaktivitas (attention deficit disorder without hyperactivity) memiliki sifat yang sama dengan gangguan kekurangan perhatian dengan hiperaktivitas kecuali tidak adanya hiperaktivitas. kesulitan belajar bahasa dan komunikasi. 4. Bukan karena schizophrenia. hiperaktivitas. B. Durasi dan lamanya paling sedikit enam bulan. Mengubah-ubah aktivitas dari yang satu ke yang lain. Kesulitan dalam mengorganisasikan pekerjaan. Klasifikasi Menurut Mulyono Abdurrahman. yaitu:  kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan (developmental learning disabilities). Memerlukan banyak pengawasan.      sering bertindak sebelum berfikir. 7. dan Sulit menunggu giliran dalam permainana atau dalam situasi belajar kelompok 3. secara garis besar kesulitan belajar dapat diklasifikasikan kedalam dua kelompok. kesulitan belajar tipe ini mencakup gangguan motorik dan persepsi. atau retardasimental berat. . disamping itu sifat-sifat dan gangguan-gangguan tersebut umumnya ringan. Gelisa seecara berlebihan Berjalan pada saat tidur. dan kesulitan belajar dalam penyesuaian perilaku social. Paling sedikit mencakup dua karakteristik dari yang tersebut dibawah ini :    berlari-lari dan memanjat-manjat secara berlebihan. Terjadi sebelum usia tujuh tahun. Sering keluar kelas. 6. 5. sering mengembara tanpa tujuan.

C. biokimia yang dapat merusam otak 5. pengaruh-pengaruh psikologis dan sosial yang merugikan perkembangan anak. factor genetic 2. sedalangkan penyebab utama problem belajar adalah factor eksternal. . luka pada otak karena trauma fisik atau karena kekurangan oksigen 3. pengelolahan kegiatan belajar yang tidak membangkitkan motivasi belajar anak. dan pembetrian ulangan penguatan (reinforcement) yang tidak tepat. yaitu antara lain berupa strategi pembelajaran yang keliru. kegagalan tersebut mencakup penguasaan keterampilan dalam membaca. berbagai penyebab yang menyebabkan disfungsi neurologist yang pada gilirannya dapat menyebabkan kesulitan belajar antara lain: 1. pencemaran lingkungan 6. atau matematika. yaitu kemungkinan adanya disfungsi neurologist. menulis. Penyebab Kesulitan Belajar Penyebab utama kesulitan belajar adalah factor internal. gizi yang tidak memadai 7. kesulitan tipe ini menunjuk pada adanya kegagalan pencapaian pretasi akademik yang sesuai dengan kapasitas yang diharapkan. kesulitan belajar akademik (academic learning disabilities). biokimia yang hilang 4.

Brain Gym merupakan latihan yanterangkai dari gerakn tubuhyang dinamis yang memungkinkan di dapatkan keseimbangan aktivitas kedua belahan otak secara bersamaan. dimensi pemfokusan (otak depan-belakang). masing-masing dimensi memiliki tugas tertentu. amerika. Mekanisme Kerja Brain Gym paul dan gail E. namun dalam perkembangannya. denisson. siswa sulit membedakan antara kiri dan kanan. sulit berkonsentarasi dan depresi.Senam Otak (Brain Gym) A. kiri dan kanan dimana masing-masing belahan orak mempunyai tugas tertentu. bila kerja sama antara otak kiri dan otak kanan kurang baik. dennison. metode yang digunakan daam melakukan brain gym adalah Edu-K (Educational kinosiology) atau pelatihan gerakan yakni melakukan gerakan yang bisa merangsang seluruh bagian otak untuk bekerja. dimensi lateralis otak terdiri atas dua bagian. dimensi pemusatan (otak atasbawah). diantaranya : 1. setiap orang bisa memenfaatkannya untuk beragam kegunaan. kerusakan otak. B. tulisan tangannya jelek . awalnya senam otak dimanfaatkan untuk anak yang mengalami gangguan hieraktif. Pengertian Brain Gym adalah serangkaian latihan yang berbasis gerakan tubuh sederhana. gerakan kaku. sehingga gerakan senam yang harus dilakukan dapat bervariasi. membagi otak ke dalam tiga fungsi yakni. ahli senam otak dari lembaga educational kinesiology. dimensi lateralis (otak kiri-kanan). menurut paul E. meski sederhana brain gym mampu meringankan kegiatan belajar dan melakukan pemusatan terhadap ketegangan dan tuntutan hidup sehari-hari.

Bila siswa takut. p dan q). Hal ini akan berpengaruh pada sikap tubuh dan mengacaukan keseimbangan di dalam telingah dan orientasi gerak. gugup atau mengalami stres saat belajar. menjadikan siswa terlalu aktif. tubuh akan segera menenangkan otot-otot dan memperpendek tendon atau urat-urat di tubuh bagian belakang dari kepala sampai ke kaki. gajah dan sebagainya. bila anak merasa dirinya dalam keadaan bahaya atau terancam hidupnya. Bila tubuh telah terbiasa dengan refleks pelindung tendon tersebut. telah terbukti efektif dalam mengendorkan urat dan otot.atau cenderung terbalik. lalu informasi diproses dan diteruskan ke otak bagian depan untuk diekspresikan sesuai tuntutan dan keinginannya. kurang bersemangat untuk belajar. jawaban yang tadinya sudah siap. tangan miring kedalam ketika menulis. Karena itu. 2. Refleks alamiah ini muncul. Ciri khas jika otak bagian depan dan belakang kurang bekerja sama adalah otot tengkuk dan bahu tegang. namun ia harus segera "berjuang utau melarikan diri". keliru dengan huruf (seperti d dan b. Tidak ada waktu untuk berpikir. sulit membaca. Gerakan meregangkan otot. dimensi pemfokusan Pemfokusan adalah kemampuan untuk menyeberang "giris tengah keterlibatan" yang memisahkan otak bagian belakang dan depan. serta menyebut kata sambl menulis. tiba-tiba "terlupa" atau tidak mampu dijawab dengan sempurna. beberapa gerakan untuk dimensi ini adala 8 tidur. sehingga otak bagian depan mengalami kekurangan energi. sulit menggerakkan mata tanpa mngikutinya dengan kepala. semua pengalaman. Informasi diterima oleh otak bagian betakang (batang otak atau brainstem) yang merekam. menulis. konsentrosi dan analitis siswa . make sulit untuk menghilangkannya. Lalu. Akibatnya. serta reaksi pelan. untuk melibatkan diri di dalm kegiatan sosial. secara refleks energi ditarik ke otak bagian belakung. hambatan otak bagian belakang. sehingga energi dapat mengalir sampai di otak bagian depan yang menunjang kemampuan memahami. mengontrol gerakan dan tingkah laku yang logis. mengikuti sesuatu dengan mata. cenderung melihat kebawah sambil berpikir.

Bila kerja sama antar otak besar (cerebral corteks) dan sistem limbik terganggu. Misalnya saja. sehingga fungsinya pun terganggu. sesuai dengan fungsi otak bagian bawah dan atas. kurang percaya diri. telinga dan gerakan diubah ke dalam sinyal listrik dan diteruskan melalui serabut saraf ke otak. serta ingin mendiskusikan segala hal. adalah Burung Hantu. sulit melompat. Dalam keadaan stres. kurang berkonsentrasi.dalam rentang yang terlalu pendek. . jika otak bagian atas dan bawah kurang bekerja sama adalah bila bagian atas terhambat. untuk meningkatkan energi dan minum air. Hambatan otak bagian depan. Pasang Telinga. tapi perasaan dan suasano hati terekam dengan jelas. bicara dan bertindak tetialu cepat. 3. adalah Tombol Bumi. kadang-kadang agresif. untuk memerintah cara bereaksi pada sistem penglihatan. Sebaliknya. Semua kesan dan masukan melalui mata. anak bicara dan bertindak pelan. otak mengirim sinyal listrik lainnya. Tombol Keseimbangan. banyak energi elektromagnetis menjadi lancar. Contoh gerakan untuk dimensi ini. pendengaran dan otot-otot. Bila bagian bawah yang terhambat menyebabkcn cepat hilang keseimbangan. sehingga komunikasi antara otak dan badan terjamin. Ciri khas. kurang terorganisasi penakut. dimensi pemusatan Pemusatan adalah kemampuan uniuk menyeberang garis pemisah antara tubuh bagian bawah dan atas. yaitu sistem limbik. kurang fleksibel. terlalu terinci. ragu-ragu. Dengan gerakan. tegangan listrik berkurang di otak besar. kurang fleksibel. Apa yang dipelojari harus dapat dihubungkon dengar perasaan dan rnemberi arti. dan kurang rileks atau istirahat untuk memikirkan sesuatu lebih lugas. Tubuh manusia adalah sistem listrik yang sangat kompleks. mengabaikan perasaan atau menilainya negatif. anak sulit merasakan emosi atau mengekspresikannya. cenderung bertingkah laku "berjuang atau melarikan diri". hipoaktif (kurang aktif). bila stres bingung. dan lain-lain. Contoh gerakan untuk dimensi ini. serta kemampuan untuk memperhatikan kurang. juga menjadikan anak paisif. serta dapat mengalami ketakutan yang berlebihan. suka melamun.sulit dalam berhubungansosial dan disekolah. Tombol Angkasa. Titik Positif.

pengambilan keputusan. atas-bawah. kemudian . mengoptimalkan jenis pekerjaan seperti organisasi. perancangan seni dan pembukuan.  Tombol Bumi. disentuh selama 30 detik/ 4-6 kali tarikan nafas penuh. meningkatkan penerimaan oksigen dan menstimulasi aliran darah agar lebih lancar mengalir keotak. mengoptimalkan pengirimana pesan dari otak kiri dan otak kanan atau sebaliknya. ujung salah satu tangan menyentuh bagian bawah bibir sedangkan dipinggir atas tulang kemaluan ( 15 cm di bawah pusar). mengurangi mabuk perjalanan dan tekanan ditelinga karena perubahan ketinggian . kepekaan indrawi. sementara tangan yang lainnnya memegang atau memija sebelah kanan dan kiri pusar. gerakan ini berguna untuk meningkatkan konsentrasi. Beberapa Gerakan Brain Gym :  Sakelar Otak (jaringan lunak dibawah tulang selangka dikiri dak dikanan tulang dada) dipijat selama 20-30 detik dengan satu tangan. pemikiran asosiatif. untuk keseimbangan menjernikan pikiran dan menjaga agar badan tetap rileks. meningkatkan stamina. tupangkan kaki kiri di atas kaki kanan dan telinga kiri di atas tangan kanan dengan posisi jempol kebawah. pendengaran dan pengelihata. meningkatkan harmonisasi pengelihatan (binokular). mendengar. gerakan ini mengaktifkan hubungan dua sisi otak dan merupakan gerakan pemanasan untuk semua keterampilan yang memerlukan penyebrangan garis tengah bagian lateral tubuh.  Gerakan Silang. gerakan ini mengembalikan tiga dimensi keseimbangan tubuh (kirikanan. gerakan ini bertujuan untuk eningkatkan koordinasi dan konsentrasi (melihat secara vertikal dan horisontal sekaligus tanpa keliru seperti saat membaca kolom dalam tabel) guna mengurangio kelelahan mental (stres). dan juga bermanfaat untuk mengerti konsep yang tersirat (saat menbaca) . mengoptimalkan pekerjaan menulis  Kait Relaks.C. jemari kedua tangan saling menggenggam.  Tombol Imbang. tekan tombol imbang 4-5 cm kekiri dan kekanan dari garis tengan atau lekukan di batas rambut antara tengkorak dan tengkuk di atas tulang belakang sementara tangan satunya menyentuh pusar selama 30 detik. gerakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pekerjaan menulis. mengaktifkan gerakan mata ari kiri ke kanan. memperbaiki pernafasan. depan-belakang). mengkritisi. membaca da memahami.

Sulkus lateralis atau fisura silvius memisahkan lobus temporalis dari lobus frontalis (pada sebelah anterior) dan dari lobus parientalis pada sebelah posterior. kurang fleksibel.tarik tangan kearah pusar dan terus ke depan dada. Salah satu cara untuk menormalisasikan kembali fungsio tersebut adalah dengan senam otak atau Brain Gym. Mengatasi Kesulitan Belajar Malalui Brain Gym Dilihat dari penyebab terjadinya kesulitan belajar yang didominasi aoelh faktor internal yaitu kemungkinan adanya disfungsi neurologis. mengikuti sesuatu dengan mata. cenderung melihat kebawah sambil berpikir. Gerakan sennam otak yang cocok untuk gangguan ini adalah gerakan burubng hantu. amaka ayang harus diperhatikan adalah bagaimana mengembalikan atau menormalisasikan fungsi-fungsi neurologis kembali seperti semula. pejamkan mata dan saat menarik nafas. gerakan kaku. terlalu terinci. menghadai tes dan bekerja dengan papan ketik. sulit menggerakkan mata tanpa mngikutinya dengan kepala. menulis. sulit membaca. tangan miring kedalam ketika menulis. Beberapa daerah pada otak yang mengalami disfungsi neurologis pada daerah sulkus sentralis. berikutnya buka silangan kaki dan ujung ujung jari tangan saling bersentuhan secara halus di dada atau di pangkuan sambil mengambil nafas dalam satu menit lagi. tulisan tangannya jelek atau cenderung terbalik. konsentrosi dan analitis siswa dalam rentang yang terlalu pendek. lidah ditempelkan kelangit-langit mulut dan lepaskan saat menghembuskan nafas. dan juga berguna untuk meningkatkan pendengar aktif. gerakan ini berguna untuk meningkatkan organisasi motorik halus dan pemikiran logis dan pemusatan emosional. kadang-kadang agresif. sulkus lateris serta fisural longitudinal. berbicara lugas. pengendalian diri dan keseimbangan. Sulkus sentralis atau fisura rolandi memisahkan lobus frontalis dari lobus parientalis. Disfungsi pada bagian ini akan menyebabkan siswa terlalu aktif. dan kurang rileks atau istirahat . Disfungsi pada bagian ini akan menyebabkan sulit membedakan antara kiri dan kanan.

sosio dan budaya. Bila bagian bawah yang terhambat menyebabkcn cepat hilang keseimbangan. 2008 Label: BRAIN GYM . sulit melompat. Disfungsi pada bagian ini akan menyebabkan anak bicara dan bertindak pelan.sulit dalam berhubungansosial dan disekolah. kurang terorganisasi penakut. kurang percaya diri. kurang berkonsentrasi. Januari 06. . dan sebagainya. ragu-ragu. Fisura longiotudinalis adalah celah dalam pada bidang medial yang membagi cerebrum manjadi hemifer kanan dan kiri. kurang fleksibel. Gerakan senam yang cocok untuk gangguian ini adalah burung hantu.untuk memikirkan sesuatu lebih lugas. bicara dan bertindak tetialu cepat. serta ingin mendiskusikan segala hal. serta spiritual dan perilaku kebuiasaannya agar kita tidak salah dalam penanganannya. mengabaikan perasaan atau menilainya negatif. Diposkan oleh psycobeet_88 di Minggu. Gerakan senam yang cocok untuk gangguan ini adalah 8 tidur. Namun ada beberapa hal ayang perlyu diperhatikan ketika menghadapi kasus kesulitan belajar. gajah. Kita tidak hanya berpaku pada aspek fisiknya saja tapi juga melihat aspek yang lain seperti aaspek psikis.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful