Senaman Otak/ Brain Gym Otak kita terdiri daripada 2 hemisfera.

Anehnya, 85% orang di dunia ini hanya menggunakan otak kiri sahaja. Sebahagiaannya menggunakan kombinasi kedua-duanya dan separuh lagi hanya menggunakan otak kanan. Dari segi fungsi, otak yang terdiri dari dua hemisfera kiri dan kanan itu memiliki tiga dimensi yang saling berhubungan. Dengan menggunakan seluruh bahagian otak ini, fungsi otak dapat dioptimalkan. Sayangnya , tidak semua orang mampu melakukannya. Salah satu cara mengoptimalkan penggunaan semua dimensi otak adalah senam otak atau dikenali sebagai „Brain Gym‟. Senam otak atau brain gym adalah serangkaian latihan berasaskan gerakan tubuh. Gerakan itu dilakukan untuk merangsang otak kiri dan kanan (dimensi lateral) belakang otak dan bahagian depan otak (dimensi pemfokusan), merangsang sistem yang berkait dengan perasaan/emosi, yakni otak tengah (limbis) serta otak besar (dimensi pemusatan). Sebagai pemulaan, BrainGym ini boleh dilakukan sambil melakukan aktiviti seharian. Ia boleh dilakukan bila-bila masa sahaja tanpa waktu khusus. Brain gym mampu memudahkan kegiatan belajar dan melakukan penyesuaian terhadap ketegangan dan aktiviti sehari-hari. Brain gym yang diperkenalkan dan dikembangkan oleh Paul E Dennison dan Gail E Dennison terdiri dari 35 gerakan. Beberapa gerakan sederhana seperti Gerakan Silang (Cross Crawl), Mengisi Energi (Energizer), 8 Tidur (Lazy 8‟s), Sekalar Otak (Brain Button), Titik Positif (Positive Points), Putaran Leher (Neck Rolls), Tombol Bumi (Earth Button) , dan Tombol Imbang (Balance Button), Tombol Angkasa, Penyatuan dan Hook Ups,The Energy Yawn, The Thinking Cap, The Elephant, Double Doodle, The Rocker, Belly Breathing, Cross Crawl Sit-Ups and Think of an X.

Sekalar Otak (Brain Button)

Letakkan jari telunjuk dan ibu jari tangan kanan di bawah tulang selangka dan gerak secara membulat dengan perlahan. Dan angkat tangn kiri. Gerakan Silang (Cross Crawl) Angkat tangan kanan. tepuk peha kanan. Telapak tangan kiri diletakkan di atas pusat. tepuk peha kiri. Gerakan ini diulang dengan gerakan kanan dan kiri secara bergilir .Gerakan ini diulang dengan tangan kiri pula.

lakukan untuk tangan kanan pula. Hook-Up Silangkan kaki. Posisi kepala lurus ke depan. sementara telapak tangan kiri di daerah pusat (perut).Putar ke arah dalam. tangan kanan berada di atas tangan kiri dan satukan telapak tangan dengan jari saling bersilangan. Sementara itu. Letakkan di dada. iaitu posisi kaki kanan di depan kaki kiri. . Lakukan selama 1 minit atau sekitar 4-6 kali nafas dalam. Ulangi gerakan hingga beberapa kali. lalu kembali ke bawah sambil melakukan nafas dalam. Lakukan gerakan ini secara bergantian. Buka tautan jari secara bergilir dari jari kelingking hinggalah ibu jari. yaitu menarik napas dalam-dalam. Lalu silangkan kedua tangan.Penyatuan Julurkan tangan ke depan. dan membuangnya secara perlahan. Ulangi gerakan dengan tangan kiri. Gerakan dari bawah (lantai) ke atas (langit-langit). Setelah 30 detik. letakkan telapak tangan di daerah pusat. satukan kedua belah telapak tangan kanan dan kiri. Jari-jari telapak tangan kiri menunjuk ke bawah (lantai). jari saling bertautan. Tombol Keseimbangan (Balance Button) Sentuh tombol keseimbangan yang terletak di belakang telinga kiri (bawah tulang tengkorak) dengan beberapa jari tangan kiri. Tombol Bumi (Earth Button) Letakkan dua jari tangan kanan di tengah dagu.

ikuti setiap gerakkan ibu jari. Walaupun matapelajaran pendidikan jasmani tidak diuji dalam peperiksaan awam di Malaysia. Tambahan lagi. Posted by freddy at 9:17 PM Pendidikan Jasmani Suaian Pelajar Berkeperluan Khas Pendidikan Jasmani merupakan satu subjek penting dalam kurikulum pendidikan formal dalam sistem pendidikan di Malaysia. Arahkan mata ke ibu jari. universiti dan lain-lain institusi pengajian menurunkan ilmu pengetahuan dan kemahiran terkumpul daripada satu generasi ke satu generasi. Lakukan selama 30-60 detik. Subjek pendidikan jasmani di sekolah pula dirangkumkan ke dalam kurikulum persekolahan. Lukis angka 8 tidur. Sekolah merupakan salah satu institusi pengajian formal. emosi. Subjeksubjek lain banyak menyentuh aspek kognitif (intelektual). pendidikan jasmani merupakan penyumbang besar kepada proses asimilasi individu ke dalam masyarakat (de Vries. sedikit ruang untuk aspek rohani (afektif) dan hampir tiada ruang untuk aspek psikomotor dan fizikal. Manfaat : Menenangkan fikiran 8 Tidur (Lazy's 8) Angkat tangan kanan. Pendidikan jasmani merupakan satu bentuk pendidikan formal (de Vries. 1995). selain daripada merupakan bidang ilmu itu sendiri. Ganti tangan sebelahnya. Pendidikan formal ialah proses di mana masyarakat. Aspek-aspek yang . Dalam konteks hubungan antara pendidikan jasmani dengan pendidikan formal. pendidikan jasmani dilihat sebagai lebih menyeluruh berbanding dengan subjek lain.Titik Positif (Positive Point) Sentuh titik dahi. melalui sekolah. Malah. subjek ini menyumbang kepada kecergasan semasa seseorang murid dan mampu menerapkan amalan bersenam untuk kesihatan di luar waktu sekolah malah untuk sepanjang hayat. rohani dan intelektual. 1995). kira-kira di antara perbatasan rambut dan alis. subjek ini nyata signifikan kerana merupakan satu-satunya bidang pendidikan yang menekankan taksonomi jasmani yang tidak disentuh oleh matapelajaranmatapelajaran lain dalam hal berkaitan dengan empat taksonomi penting pendidikan iaitu jasmani.

Malah.Di Malaysia tidak banyak tempat-tempat yang disediakan sesuai untuk memberi peluang kepada golongan khas untuk beriadah terutamanya di luar kawasan sekolah khas. Masalah kecacatan fizikal tidak boleh dipulihkan dengan rawatan perubatan sahaja tetapi pakar perubatan telah memperkenalkan program terapi fisio yang dapat mengurangkan masalah yang dihadapi oleh kebanyakan individu dengan lebih berkesan (Auxter.dinyatakan adalah amat penting kepada golongan berkeperluan khas kerana sebahagian pelajar mengalami masalah fizikal seperti pertumbuhan otot dan deria yang tidak sempurna. Aktiviti jasmani yang disesuaikan dengan keupayaan pelajar berkeperluan khas boleh membantu golongan ini mengurangkan kelemahan dan masalah yang dihadapi (Auxter. Selain daripada itu aktiviti pendidikan jasmani suaian juga perlu menyediakan situasi ceria yang dapat menggalakkan kesejahteraan emosi kepada golongan istimewa ini. Pyfer dan Huettig. 1989). Pyfer dan Huettig. Aktiviti jasmani suaian untuk golongan khas kurang diberikan perhatian pada masakini. Begitu juga dengan aktiviti pendidikan jasmani yang dilaksanakan di sekolah. . 1998). Golongan normal mudah dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran. Banyak halangan yang dihadapi oleh golongan khas untuk melibatkan aktiviti pendidikan jasmani di sekolah kerana terdapat pelajar-pelajar berkeperluan khas mengalami masalah fizikal yang melibatkan otot. saraf dan pembentukan postur yang kurang sempurna. Begitu juga yang mengalami masalah deria tidak dapat bergerak sebebas dan sepantas pelajar biasa. Ini akan mengakibatkan mereka merasa rendah diri dan tersisih. jika dilihat daripada skop yang lebih luas. kemudahan dan peralatan sesuatu jenis aktiviti riadah tetapi golongan khas pula sukar mendapat peluang untuk turut serta aktiviti yang dijalankan. pendidikan jasmani suaian untuk golongan khas adalah lebih kritikal daripada golongan normal. 1999). Oleh yang demikain pengajaran pendidikan jasmani suaian untuk pelajar khas yang dirancang dengan baik dan bersesuaian akan dapat memenuhi falsafah kurikulum bersepadu yang dilaksanakan di sekolah-sekolah di Malaysia. Pyfer dan Huettig. aktiviti pendidikan jasmani yang dijalankan kepada pelajar berkeperluan khas kurang diberikan perhatian dan mereka mengikuti aktiviti yang kurang sesuai bersama-sama dengan pelajar-pelajar biasa (Auxter. Contohnya terdapat di kalangan pelajar yang mengalami otot-otot yang kurang sempurna tidak dapat melakukan pergerakan seperti pelajar biasa. Aktiviti pendidikan jasmani yang bersesuaian perlu disediakan untuk melatih dan melazimkan keupayaan mereka ke tahap yang optimum bagi menyediakan mereka untuk menghadapi kehidupan sebenar di luar sekolah.

cuaca yang panas dan tidak kondusif kepada pelajar khas vi. peralatan yang tidak sesuai bagi pelajar khas iv. Kategori kesihatan yang paling utama untuk pelajar yang mempunyai kekurangan upaya secara fizikal yang melibatkan aspek kesihatan ialah apabila kekurangan-kekurangan itu . Pendidikan jasmani yang dilaksanakan secara tidak terancang dan sesuai untuk sesuatu kategori keperluan khas tidak membawa sebarang kesan yang positif kepada perkembangan fizikal. pelajar khas yang dipinggirkan oleh pelajar normal v. Kadang-kadang aktiviti ini tidak dapat dijalankan langsung kerana faktor-faktur keselamatan kawasan atau peralatan yang hendak digunakan tidak bersesuaian dan boleh membahayakan pelajar sekiranya digunakan. jumlah pelajar yang terlalu ramai untuk pengajaran yang kondusif iii. pelajar khas dan pelajar normal. emosi dan mental. kekurangan guru pendidikan jasmani yang berkelayakan ii. tingkah laku pelajar khas kerana terdapat mereka yang agresif ix.Masalah-masalah yang dihadapi dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan jasmani kepada pelajar-pelajar khas yang disuarakan oleh guru-guru di sekolah percantuman dan sekolah khas adalah seperti berikut: i. masalah fizikal bagi pelajar-pelajar khas vii. masalah komunikasi antara guru biasa dengan pelajar khas. Faktor-faktor tersebut merupakan beberapa halangan yang menyebabkan kesukaran untuk menjalankan aktiviti pendidikan jasmani atau walau pun guru-guru menyedari pentingnya aktiviti ini kepada pelajar khas. kurang upaya yang berbeza-beza pelajar-pelajar khas viii.

Faedahnya tidak terhad kepada kesihatan fizikal. dan peralatan yang khas yang diperlukan untuk tujuan beriadah. 2000). 2000. mereka perlu peka mengenai perbezaan yang terdapat pada anak didik mereka. tetapi juga merangkumi kesihatan psikologikal. 1989). Kesempatan untuk mengambil bahagian dalam aktiviti memberi peluang kepada pelajar khas untuk merasa seronok dan berguna. Selain itu aktiviti pendidikan jasmani juga perlu menyediakan situasi ceria yang dapat menggalakkan kesejahteraan emosi kepada golongan istimewa ini. Aktiviti pergerakan dalam pendidikan jasmani boleh membantu mengurangkan atau mengendurkan ketengangan yang dialami. sosial.sendiri boleh mendatangkan kesan kepada kesihatan individu tadi secara timbal balik (Heller. Jansma & French 1994. termasuk pembentukan kognitif. 1994). Tanpa aktiviti fizikal yang direka khas dan diubah suai juga adalah meyukarkan untuk golongan khas ini berpeluang bermain dengan adil. Contohnya guru yang mempunyai pelajar spina bifida dalam kelasnya perlu membuat perubahan seperti merancang kelas supaya pelajar ini berpeluang mengambil bahagian dalam aktiviti fizikal. Aktiviti fizikal terancang menjadi lebih penting kerana banyak kecacatan yang dialami oleh pelajar khas seperti kekejangan otot menyebabkan mereka sukar untuk melakukan sesuatu pergerakan dan menghadkan pergerakan (Auxter. mengubah suai persekitaran untuk mengegalakkan mobiliti dan pergerakan dan mengelak pergerakan yang boleh mendatangkan rasa kurang selesa dan kesakitan kepada pelajar tadi. Begitu juga. Pangrazi & Darst. kelas yang mempunyai pelajar sawan. persekitaran kawasan yang sesuai dan selamat. Guru perlu membuat perubahan supaya aktiviti itu tidak terlalu menekan jiwa pelajar. Program aktiviti fizikal terancang untuk golongan khas tidak kurang penting seperti juga golongan normal. Guru yang mengajar pendidikan jasmani juga perlu mempunyai sikap penyabar dan positif apabila berdepan dengan kanak-kanak khas ini. Selain itu guru pendidikan jasmani perlu mampu mengenalpasti dengan cepat tanda-tanda dan simptom seperti kulit yang tercedera atau jangkitan urinari. Sebagai tambahan. Otot-otot yang kurang sempurna ini sepatutnya perlu dilatih dan dilazimkan ke tahap yang melebihi optimum bagi membantu mereka untuk menghadapi kehidupan sebenar di luar sekolah. bermain bersama rakan-rakan yang mempunyai kekurangan yang sama. Pyfer dan Huettig. contohnya. afektif dan moral mereka yang mengikuti program ini. Sebagai langkah berjaga-jaga. Tidak kurang penting juga. guru ini perlu mengingatkan pelajar untuk mengambil medikasi terlebih dahulu dan dengan cepat mengenalpasti tanda-tanda dan simptom distres semasa aktiviti (Heller. apabila seseorang .

edu. penghargaan kendiri (self-esteem) dan keyakinan diri (self-confidence) (Hvozdovic. pelajar ini akan meningkatkan konsep kendiri (self-concept). berjaya. dan mendapat kepuasan” (Jansma dan French.pelajar itu berjaya menguasai sesuatau kemahiran. Rujukan: http://www.my/inter/penyelidikan/seminarpapers/2005/safaniUKM. 1994). Keterangan-keterangan ini sesuai dengan definisi yang diberikan oleh Jansma dan French (1994) yang merujuk pendidikan jasmani suaian sebagai “modifikasi aktiviti fizikal tradisional bagi membolehkan individu kurang upaya berpeluang untuk mengambil bahagian secara selamat. 2003).ipbl.pdf Posted by freddy at 9:00 PM .

hambatan social dan emosional) atau berbagai pengaruh lingkungan (misalnya perbedaan budaya. pembelajaran yang tidak tepat. menulis. bercakap-cakap. disleksia dan afasia perkembangan. atau kemampuan dalam bidang studi matematika. batas tersebut mencakup kondisi-kondisi seperti gangguan konseptual. meskipun suatu kesulitan belajar mugkin terjadi bersamaan dengan adanya kondisi lain yang mengganggu (misalnya gangguan sensoris. atau motorik. mengeja dan berhitung. gangguan tersebut intrinsic dan diduga disebabkan oleh adanya disfungsi sistem saraf pusat. berbagai hambatan tersebut bukan penyebab atau pengaruh langsung. karena gangguan emosinal. berfikir.Kesulitan Belajar A. tunagrahita. hambatan karena tunagrahita.(The United State Office Of Educaion (USOE)). luka pada otak. Pengertian kesulitan belajar adalah suatu gangguan dalam satu atau lebih dari proses psikologi dasar yang mencakup pemahaman dan pangunaan bahasa ujaran atau tulisan. pendengaran. gangguan tersebut mungkin menampakkan diri dalam bentu kesulitan mendengarkan. budaya atau ekonomi. . menalar. dan menurut the board of the association for children and adult whit learning disabilities (ACALD) yaitu kesulitan belajar khusus adalah suatu kondisi kronis yang diduga bersumber neurologis yang secara selektif mengganggu perkembangan. membaca. berbicara. sedangkan menurut the national joint commitee for learnin disabilities (NJCLD) mengemukakan definisi sebagai berikut : kesulitan belajar menunjukkan pada sekelaompok kesulitan yang dimanisfestasikan dalambentuk kesulitan yang nyata dalam kemahiran dan penggunaan kemampuan mendengarkan. batasan tersebut tidak mencakup anak-anak yang memiliki problematika belajar yang penyebab utamnya berasal dari adanya hambatan pengelihatan. membaca. atau karena kemiskinan lingkungan. menulis. integrsi. atau kemampuan verbal dan non-verbal. factor psikogenik).

yang memiliki sistem sensoris yang cukup . Paling sedikit mencakup tiga karakteristik dari yang tersebut dibawah ini :     sering gagal dalam menyelesaikan pekerjaan yang sudah dimulai sering tampak tidak mendengarkan mudah bingung. dengan dan tanpa hiperaktivitas. Sedangkan asosiasi psikiater Amerika pada tahun 1980 menyarankanmenggunakan terminologi attention deficit disorder (AAD) sebagai pengganti (MBD). dan kesulitan untuk memusatkan perhatian dalam pekerjaan sekolah atau tugas – tugas lain. Selanjutnya AAD dibagi menjadi dua kelompok yaitu. Paling sedikit mencakup tiga karakteristik dari yang tersebut dibawah ini:  kesulitan untuk mengikuti suatu aktivitas permainanan . visual. Perhatian selektif adalah kemampuan untuk memilih salah satu diantara sejumlah rangsangan seperti rangsangan auditif. impulsif. dan kesempatan untuk belajar yang cukup pula. pekerjaan. berbagai kondisi tersebut bervariasi dalam perwujudan dan derajatnya.kesulitan belajar khusus tampil sebagai suatu kondisi ketidak mampuan yang nyata pada orang-orang yang memiliki intelengi rata-rata hingga superior. Salah satu kemampiuan dasar yang umumnya dipandang paling penting dalam kegiatan belajar mengajar adalah kemampuan memusatkan perhatian atau yang sering disebut dengan perhatian selektif. kinestetik yang mengenai setiap manusia. 2. taktil. Karakteristik diagnostik untuk anak yang memiliki gangguan kekurangan perhatian dengan hiperaktivitas (attention deficit disorder with hyperactivity) adalah : 1. kondisi tersebut dapat berpengaruh terhadap harga diri. kurang perhatian. Dalam istilah medis para dokter spesialis umumnya lebih menyukai untuk menggunakan istilah disfungsi minimal otak (DMO) atau Minimal Brain Dysfunction (MBD). pendidikan. atau aktivitas sehari-hari sepanjang kehidupan. sosialisasi.

4. . atau retardasimental berat. Terjadi sebelum usia tujuh tahun. sering mengembara tanpa tujuan. hiperaktivitas. kesulitan belajar tipe ini mencakup gangguan motorik dan persepsi. Kesulitan dalam mengorganisasikan pekerjaan. secara garis besar kesulitan belajar dapat diklasifikasikan kedalam dua kelompok. Durasi dan lamanya paling sedikit enam bulan. disamping itu sifat-sifat dan gangguan-gangguan tersebut umumnya ringan. Memerlukan banyak pengawasan. 7.      sering bertindak sebelum berfikir. Klasifikasi Menurut Mulyono Abdurrahman. B. dan Sulit menunggu giliran dalam permainana atau dalam situasi belajar kelompok 3. Bukan karena schizophrenia. Gelisa seecara berlebihan Berjalan pada saat tidur. Sering keluar kelas. gangguan afektif. dan kesulitan belajar dalam penyesuaian perilaku social. 6. Mengubah-ubah aktivitas dari yang satu ke yang lain. Paling sedikit mencakup dua karakteristik dari yang tersebut dibawah ini :    berlari-lari dan memanjat-manjat secara berlebihan. kesulitan belajar bahasa dan komunikasi. yaitu:  kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan (developmental learning disabilities). 5. Gangguan kekurangan tanpa hiperaktivitas (attention deficit disorder without hyperactivity) memiliki sifat yang sama dengan gangguan kekurangan perhatian dengan hiperaktivitas kecuali tidak adanya hiperaktivitas.

. biokimia yang dapat merusam otak 5. factor genetic 2. kegagalan tersebut mencakup penguasaan keterampilan dalam membaca. gizi yang tidak memadai 7. Penyebab Kesulitan Belajar Penyebab utama kesulitan belajar adalah factor internal. dan pembetrian ulangan penguatan (reinforcement) yang tidak tepat. menulis. pengaruh-pengaruh psikologis dan sosial yang merugikan perkembangan anak. yaitu antara lain berupa strategi pembelajaran yang keliru. pengelolahan kegiatan belajar yang tidak membangkitkan motivasi belajar anak. C. yaitu kemungkinan adanya disfungsi neurologist. biokimia yang hilang 4. sedalangkan penyebab utama problem belajar adalah factor eksternal. pencemaran lingkungan 6. kesulitan belajar akademik (academic learning disabilities). berbagai penyebab yang menyebabkan disfungsi neurologist yang pada gilirannya dapat menyebabkan kesulitan belajar antara lain: 1. kesulitan tipe ini menunjuk pada adanya kegagalan pencapaian pretasi akademik yang sesuai dengan kapasitas yang diharapkan. atau matematika. luka pada otak karena trauma fisik atau karena kekurangan oksigen 3.

membagi otak ke dalam tiga fungsi yakni. kerusakan otak. dimensi pemfokusan (otak depan-belakang). siswa sulit membedakan antara kiri dan kanan. bila kerja sama antara otak kiri dan otak kanan kurang baik. B. metode yang digunakan daam melakukan brain gym adalah Edu-K (Educational kinosiology) atau pelatihan gerakan yakni melakukan gerakan yang bisa merangsang seluruh bagian otak untuk bekerja. gerakan kaku. dimensi lateralis otak terdiri atas dua bagian. denisson. Brain Gym merupakan latihan yanterangkai dari gerakn tubuhyang dinamis yang memungkinkan di dapatkan keseimbangan aktivitas kedua belahan otak secara bersamaan. diantaranya : 1. setiap orang bisa memenfaatkannya untuk beragam kegunaan. dennison. Mekanisme Kerja Brain Gym paul dan gail E. tulisan tangannya jelek . kiri dan kanan dimana masing-masing belahan orak mempunyai tugas tertentu. awalnya senam otak dimanfaatkan untuk anak yang mengalami gangguan hieraktif. masing-masing dimensi memiliki tugas tertentu. dimensi pemusatan (otak atasbawah). namun dalam perkembangannya. menurut paul E. Pengertian Brain Gym adalah serangkaian latihan yang berbasis gerakan tubuh sederhana. dimensi lateralis (otak kiri-kanan). meski sederhana brain gym mampu meringankan kegiatan belajar dan melakukan pemusatan terhadap ketegangan dan tuntutan hidup sehari-hari. amerika. sulit berkonsentarasi dan depresi. ahli senam otak dari lembaga educational kinesiology. sehingga gerakan senam yang harus dilakukan dapat bervariasi.Senam Otak (Brain Gym) A.

dimensi pemfokusan Pemfokusan adalah kemampuan untuk menyeberang "giris tengah keterlibatan" yang memisahkan otak bagian belakang dan depan. keliru dengan huruf (seperti d dan b. Karena itu. Informasi diterima oleh otak bagian betakang (batang otak atau brainstem) yang merekam. sehingga energi dapat mengalir sampai di otak bagian depan yang menunjang kemampuan memahami. gugup atau mengalami stres saat belajar. secara refleks energi ditarik ke otak bagian belakung. Ciri khas jika otak bagian depan dan belakang kurang bekerja sama adalah otot tengkuk dan bahu tegang. Tidak ada waktu untuk berpikir. kurang bersemangat untuk belajar. Bila tubuh telah terbiasa dengan refleks pelindung tendon tersebut. make sulit untuk menghilangkannya. semua pengalaman. telah terbukti efektif dalam mengendorkan urat dan otot. gajah dan sebagainya. lalu informasi diproses dan diteruskan ke otak bagian depan untuk diekspresikan sesuai tuntutan dan keinginannya. untuk melibatkan diri di dalm kegiatan sosial. cenderung melihat kebawah sambil berpikir. mengontrol gerakan dan tingkah laku yang logis. serta reaksi pelan. 2. menulis. mengikuti sesuatu dengan mata. Hal ini akan berpengaruh pada sikap tubuh dan mengacaukan keseimbangan di dalam telingah dan orientasi gerak. sulit menggerakkan mata tanpa mngikutinya dengan kepala. konsentrosi dan analitis siswa .atau cenderung terbalik. serta menyebut kata sambl menulis. Gerakan meregangkan otot. p dan q). beberapa gerakan untuk dimensi ini adala 8 tidur. Refleks alamiah ini muncul. hambatan otak bagian belakang. menjadikan siswa terlalu aktif. sehingga otak bagian depan mengalami kekurangan energi. sulit membaca. tiba-tiba "terlupa" atau tidak mampu dijawab dengan sempurna. tangan miring kedalam ketika menulis. Lalu. namun ia harus segera "berjuang utau melarikan diri". Akibatnya. Bila siswa takut. tubuh akan segera menenangkan otot-otot dan memperpendek tendon atau urat-urat di tubuh bagian belakang dari kepala sampai ke kaki. jawaban yang tadinya sudah siap. bila anak merasa dirinya dalam keadaan bahaya atau terancam hidupnya.

dalam rentang yang terlalu pendek. ragu-ragu. Tombol Keseimbangan. kurang terorganisasi penakut. kurang berkonsentrasi. . Contoh gerakan untuk dimensi ini. sulit melompat. Pasang Telinga.sulit dalam berhubungansosial dan disekolah. Ciri khas. bicara dan bertindak tetialu cepat. banyak energi elektromagnetis menjadi lancar. Bila kerja sama antar otak besar (cerebral corteks) dan sistem limbik terganggu. Tubuh manusia adalah sistem listrik yang sangat kompleks. Hambatan otak bagian depan. untuk meningkatkan energi dan minum air. yaitu sistem limbik. juga menjadikan anak paisif. adalah Tombol Bumi. dan kurang rileks atau istirahat untuk memikirkan sesuatu lebih lugas. cenderung bertingkah laku "berjuang atau melarikan diri". anak sulit merasakan emosi atau mengekspresikannya. kurang fleksibel. Dengan gerakan. dimensi pemusatan Pemusatan adalah kemampuan uniuk menyeberang garis pemisah antara tubuh bagian bawah dan atas. Titik Positif. serta dapat mengalami ketakutan yang berlebihan. sesuai dengan fungsi otak bagian bawah dan atas. kurang fleksibel. serta kemampuan untuk memperhatikan kurang. hipoaktif (kurang aktif). Contoh gerakan untuk dimensi ini. Tombol Angkasa. bila stres bingung. pendengaran dan otot-otot. terlalu terinci. otak mengirim sinyal listrik lainnya. serta ingin mendiskusikan segala hal. sehingga fungsinya pun terganggu. Apa yang dipelojari harus dapat dihubungkon dengar perasaan dan rnemberi arti. 3. tapi perasaan dan suasano hati terekam dengan jelas. kadang-kadang agresif. Dalam keadaan stres. mengabaikan perasaan atau menilainya negatif. Semua kesan dan masukan melalui mata. telinga dan gerakan diubah ke dalam sinyal listrik dan diteruskan melalui serabut saraf ke otak. suka melamun. kurang percaya diri. tegangan listrik berkurang di otak besar. Sebaliknya. Misalnya saja. Bila bagian bawah yang terhambat menyebabkcn cepat hilang keseimbangan. jika otak bagian atas dan bawah kurang bekerja sama adalah bila bagian atas terhambat. anak bicara dan bertindak pelan. sehingga komunikasi antara otak dan badan terjamin. untuk memerintah cara bereaksi pada sistem penglihatan. adalah Burung Hantu. dan lain-lain.

 Gerakan Silang. atas-bawah. sementara tangan yang lainnnya memegang atau memija sebelah kanan dan kiri pusar. meningkatkan harmonisasi pengelihatan (binokular).  Tombol Bumi. ujung salah satu tangan menyentuh bagian bawah bibir sedangkan dipinggir atas tulang kemaluan ( 15 cm di bawah pusar). disentuh selama 30 detik/ 4-6 kali tarikan nafas penuh. meningkatkan penerimaan oksigen dan menstimulasi aliran darah agar lebih lancar mengalir keotak. mengoptimalkan pengirimana pesan dari otak kiri dan otak kanan atau sebaliknya. mendengar. tekan tombol imbang 4-5 cm kekiri dan kekanan dari garis tengan atau lekukan di batas rambut antara tengkorak dan tengkuk di atas tulang belakang sementara tangan satunya menyentuh pusar selama 30 detik. pengambilan keputusan. mengurangi mabuk perjalanan dan tekanan ditelinga karena perubahan ketinggian . Beberapa Gerakan Brain Gym :  Sakelar Otak (jaringan lunak dibawah tulang selangka dikiri dak dikanan tulang dada) dipijat selama 20-30 detik dengan satu tangan. gerakan ini mengaktifkan hubungan dua sisi otak dan merupakan gerakan pemanasan untuk semua keterampilan yang memerlukan penyebrangan garis tengah bagian lateral tubuh. memperbaiki pernafasan. mengoptimalkan pekerjaan menulis  Kait Relaks. kepekaan indrawi. pendengaran dan pengelihata.  Tombol Imbang. pemikiran asosiatif. depan-belakang). untuk keseimbangan menjernikan pikiran dan menjaga agar badan tetap rileks. gerakan ini bertujuan untuk eningkatkan koordinasi dan konsentrasi (melihat secara vertikal dan horisontal sekaligus tanpa keliru seperti saat membaca kolom dalam tabel) guna mengurangio kelelahan mental (stres).C. gerakan ini berguna untuk meningkatkan konsentrasi. gerakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pekerjaan menulis. meningkatkan stamina. gerakan ini mengembalikan tiga dimensi keseimbangan tubuh (kirikanan. jemari kedua tangan saling menggenggam. mengkritisi. mengaktifkan gerakan mata ari kiri ke kanan. dan juga bermanfaat untuk mengerti konsep yang tersirat (saat menbaca) . perancangan seni dan pembukuan. mengoptimalkan jenis pekerjaan seperti organisasi. membaca da memahami. tupangkan kaki kiri di atas kaki kanan dan telinga kiri di atas tangan kanan dengan posisi jempol kebawah. kemudian .

kadang-kadang agresif. Mengatasi Kesulitan Belajar Malalui Brain Gym Dilihat dari penyebab terjadinya kesulitan belajar yang didominasi aoelh faktor internal yaitu kemungkinan adanya disfungsi neurologis. cenderung melihat kebawah sambil berpikir. tulisan tangannya jelek atau cenderung terbalik. gerakan ini berguna untuk meningkatkan organisasi motorik halus dan pemikiran logis dan pemusatan emosional.tarik tangan kearah pusar dan terus ke depan dada. konsentrosi dan analitis siswa dalam rentang yang terlalu pendek. gerakan kaku. mengikuti sesuatu dengan mata. Salah satu cara untuk menormalisasikan kembali fungsio tersebut adalah dengan senam otak atau Brain Gym. dan kurang rileks atau istirahat . sulit menggerakkan mata tanpa mngikutinya dengan kepala. terlalu terinci. Disfungsi pada bagian ini akan menyebabkan siswa terlalu aktif. lidah ditempelkan kelangit-langit mulut dan lepaskan saat menghembuskan nafas. pejamkan mata dan saat menarik nafas. dan juga berguna untuk meningkatkan pendengar aktif. berikutnya buka silangan kaki dan ujung ujung jari tangan saling bersentuhan secara halus di dada atau di pangkuan sambil mengambil nafas dalam satu menit lagi. Beberapa daerah pada otak yang mengalami disfungsi neurologis pada daerah sulkus sentralis. menghadai tes dan bekerja dengan papan ketik. Sulkus sentralis atau fisura rolandi memisahkan lobus frontalis dari lobus parientalis. Gerakan sennam otak yang cocok untuk gangguan ini adalah gerakan burubng hantu. kurang fleksibel. berbicara lugas. tangan miring kedalam ketika menulis. amaka ayang harus diperhatikan adalah bagaimana mengembalikan atau menormalisasikan fungsi-fungsi neurologis kembali seperti semula. sulit membaca. menulis. sulkus lateris serta fisural longitudinal. Sulkus lateralis atau fisura silvius memisahkan lobus temporalis dari lobus frontalis (pada sebelah anterior) dan dari lobus parientalis pada sebelah posterior. Disfungsi pada bagian ini akan menyebabkan sulit membedakan antara kiri dan kanan. pengendalian diri dan keseimbangan.

kurang fleksibel. ragu-ragu. kurang berkonsentrasi. gajah. mengabaikan perasaan atau menilainya negatif. serta ingin mendiskusikan segala hal. sulit melompat.untuk memikirkan sesuatu lebih lugas. kurang percaya diri. kurang terorganisasi penakut. Fisura longiotudinalis adalah celah dalam pada bidang medial yang membagi cerebrum manjadi hemifer kanan dan kiri. 2008 Label: BRAIN GYM . Namun ada beberapa hal ayang perlyu diperhatikan ketika menghadapi kasus kesulitan belajar. Diposkan oleh psycobeet_88 di Minggu. sosio dan budaya. dan sebagainya. Gerakan senam yang cocok untuk gangguian ini adalah burung hantu. Gerakan senam yang cocok untuk gangguan ini adalah 8 tidur. Januari 06. .sulit dalam berhubungansosial dan disekolah. bicara dan bertindak tetialu cepat. Disfungsi pada bagian ini akan menyebabkan anak bicara dan bertindak pelan. serta spiritual dan perilaku kebuiasaannya agar kita tidak salah dalam penanganannya. Bila bagian bawah yang terhambat menyebabkcn cepat hilang keseimbangan. Kita tidak hanya berpaku pada aspek fisiknya saja tapi juga melihat aspek yang lain seperti aaspek psikis.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful