P. 1
Konsonan dalam Bahasa Melayu.doc

Konsonan dalam Bahasa Melayu.doc

|Views: 16|Likes:
Published by Muhd Qemry
powerrrr
powerrrr

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Muhd Qemry on Jul 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/22/2014

pdf

text

original

BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _

Konsonan dalam Bahasa Melayu
Konsonan ialah bunyi bahasa selain daripada bunyi vocal. Sekiranya bunyi vokal itu adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat artikulasi dengan udara keluar terus –menerus tanpa sekatan atau gangguan oleh alat artikulasi, maka bunyi konsonan ialah bunyi yang semasa menghasilkannya terdapat gangguan atau halangan (hambatan) oleh alat artikulasi. Konsonan boleh terdiri daripada konsonan bersuara dan konsonan tidak bersuara. Konsonan bersuara ialah konsonan yang semasa penghasilannya pita suara digetarkan oleh arus udara yang keluar dari paru-paru, dan konsonan tidak bersuara adalah konsonan yang dihasilkan tanpa mengalami getaran pita suara oleh arus udara. Konsonan dalam bahasa Melayu terdiri daripada dua golongan iaitu konsonan asli dan konsonan pinjaman. Konsonan asli bahasa Melayu; Konsonan asli dalam bahasa Melayu adalah konsonan yang tersedia ada dalam bahasa Melayu dan telah digunakan oleh penutur bahasa Melayu tanpa perubahan. Menurut Yunus Maris terdapat sebanyak 19 konsonan asli dalam bahasa Melayu yang terdiri daripada 2 konsonan letupan dua bibir dan tidak bersuara (p,b), 2 konsonan letupan gusi bersuara dan tidak bersuara (t,d), 2 letupan lelangit lembut bersuara dan tidak bersuara (k,g), 1 konsonan hentian glottis, 2 konsonan letusan bersuara dan tidak bersuara (c,j), 2 konsonan geseran tidak bersuara, iaitu geseran gusi tidak bersuara (s) dan geseran glottis bersuara (h), 1 konsonan getaran bersuara (r), 1 konsonan sisian bersuara, iaitu 1 separuh vokal dua bibir bersuara (w), dan 1 separuh vokal lelangit keras bersuara (j). Penghasilan konsonan-konsonan tersebut melibatkan daerah artikulasi tertentu seperti dua bibir, gusi, lelangit keras, lelangit lembut, pita suara, glottis, rongga hidung dan lain-lain. 1

BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _

Cara Artikulasi Bunyi konsonan memerlukan sedikit darjah penyempitan dalam terusan ujaran – sama ada sekatan sepenuhnya atau suatu penyempitan yang melebihi daripada yang didapati dalam vokal tinggi. Perbezaan darjah penyekatan inilah yang dikenali sebagai cara artikulasi.

Hentian Hentian, atau plosive, dihasilkan dengan penyekatan sepenuhnya di rongga mulut dan dengan celum dinaikkan supaya tidak ada uadara yang akan lepas keluar melalui rongga hidung. Akibatnya berlakulah tekanan di belakang titik artikulasi. Apabila sekatan itu dilepaskan, kita akan mendengar bunyi “pop” iaitu ciri bagi bunyi hentian.

Frikatif Frikatif atau malaran, melibatkan penyempitan yang sangat sempit yang membenarkan hanya satu pembukaan kecil bagi udara untuk keluar (serupa dengan apa yang berlaku jika tingkap tidak ditutup dengan selamat). Ini mengarah kepada cirri bunyi “hiss” yang dihubungkan dengan bunyi-bunyi ini. Bunyi frikatif yang paling umum sekali ialah bunyi alveolar s; kewujudan s itu hamper universal.

2

dihasilkan dengan sekatan sepenuhnya tetapi velum direndahkan. Sengau labial dan dental (atau alveolar) berkemungkinan bersifat universal. Geluncuran: separuh vokal Sebagaimana yang tertunjuk pada namanya. Sengau Bunyi sengau. iaitu masing-masing sebagai likuida sisian dan bukan sisian. separuh vokal ialah konsonan yang menyerupai vokal. bagi membolehkan udara keluar melalui mulut. lidah membuat sekatan sepenuhnay (sebagaimana dilakukan bagi bunyi hentian dan sengau). Kebanyakan bahasa mempunyai sengau tambahan sama ada sengau velar atau palatoalveolar (atau palatal).BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ Afrikat Bunyi afrikat mempunyai beberapa cirri yang sama dengan hentian dan frikatif. Likuida Bunyi likuida meliputi bunyi l dan r. Pada mulanya terdapat sekatan sepenuhnya tetapi tidak seperti hentian. sebagaimana bunyi hentian. sekatan itu tidak dilepaskan dengan serta merta. sebaliknya ia dilepaskan dengan geseran. supaya aliran udara bebas keluar melalui rongga hidung. tetapi sama ada atau kedua-dua bahagian tepi lidah diturunkan. Bagi bunyi sisian. Bunyi ini dihasilkan dengan badan lidah berada pada posisi yang sama 3 .

Kecuali lidah itu lebih hamper dengan lelangit keras. Biasanya kebanyakan bahasa mempunyai bunyi separuh vokal yang sepadan dengan satu atau lebih vokal tingginya.BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ sebagaimana vokal tinggi dihasilkan. dengan merapatkan pita suara. Untuk menghasilkan bunyi hentian glottis. apabila glotis dibuka. bunyi h selalunya dihuraikan sebagai versi tidak bersuara(tiada penggetaran pita suara) bunyi yang berikutnya. Dalam kebanyakan bahasa. bunyi ‘pop’ akan kedengaran 4 . bunyi separuh vokal selalunya ialah alofon kepada vokal tinggi apabila berhampiran dengan sesuatu vokal lain. Geluncuran Glotal Bunyi geluncuran glotal ialah bunyi h. Penyempitan tambahan inillah yang menjadikannya sebagai konsonan. Sama ada satu urutan vokal dan separuh vokal itu berfungsi sebagai diftong bergantung pada struktur bahasa berkenaan. Larink ditutup rapat. Suatu gabungan antara vokal dan separuh vokal boleh menghasilkan diftong yang berfungsi seperti vokal tunggal.

puteri Di tengah perkataan: lepas.BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ Cara penghasilan konsonan 1. e) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi konsonan letupan dua bibir tidak bersuara p (seperti dalam gambar rajah). sepak. Udara tersekat sepenuhnya pada bibir. sedap. b) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan dan dirapatkan kepada dinding tekak bagi menyekat udara supaya tidak dapat keluar melalui rongga hidung. dapur. atap. santap 5 . kemudian dilepaskan serta merta. dapat Di akhir perkataan: dakap. pukul. Kehadiran konsonan ini dalam perkataan adalah seperti yang berikut: Di awal perkataan: panjat. Letupan Dua Bibir Tidak Bersuara [ p] Konsonan letupan dua bibir tidak bersuara p dihasilkan melalui proses seperti yang berikut: a) Dua bibir dirapatkan untuk menghalang sepenuhnya udara dari paru-paru yang keluar ke rongga mulut. pokok. c) Pita suara dibuka (direnggangkan). d) Udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut tanpa menggetarkan pita suara.

lembab. subuh. kemudian udara dilepaskan dengan serta merta. Kehadiran konsonan ini dalam perkataan hádala seperti yang berikut: Di awal perkataan: burung. tabur. Letupan Dua Bibir Bersuara [b] Konsonan ini dihasilkan melalui proses seperti yang berikut: a) Dua bibir dirapatkan untuk menghalang sepenuhnya udara yang keluar dari paru-paru ke rongga mulut.BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ 2. c) Pita suara dirapatkan. buku. d) Udara dari paru-paru keluar dengan menggetarkan pita suara ke rongga mulut dan tersekat sepenuhnya seketika pada bibir mulut. adab 6 . b) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan dan dirapatkan kepada dinding tekak untuk menyekat udara supaya tidak dapat keluar melalui rongga hidung. kitab. budak. batu Di tengah perkataan: tubuh. e) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi konsonan dua bibir bersuara (lihat pada gambar rajah). tiba Di akhir perkataan: sebab.

kemudian tersekat pada bahagian gusi. datuk Di akhir perkataan: penuntut. b) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan dan dirapatkan pada dinding tekak untuk menutup rongga hidung supaya udara tidak dapat keluar melalui rongga hidung. d) Udara yang keluar dari paru-paru ke rongga mulut keluar tanpa menggetarkan pita suara. Udara kemudiannya dilepaskan dengan serta merta. tolong. patut. sebut. e) Bunyi yang dihasilkan ialah konsonan letupan gusi tidak bersuara [ lihat pada gambar rajah] Kehadiran konsonan ini dalam perkataan adalah seperti yang berikut: Di awal perkataan: tangan. lembut 7 . Letupan Gusi Tidak Bersuara [ t ] Konsonan letupan gusi tidak bersuara dihasilkan melalui proses seperti yang berikut: a) Hujung lidah dirapatkan pada gusi untuk membuat sekatan penuh pada arus udara yang keluar dari paru-paru ke rongga mulut. satu.BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ 3. c) Pita suara dibuka (direnggangkan). tarik Di tengah perkataan: petang. tahu. putus.

padah Di akhir perkataan: abad. duka. Konsonan ini hadir dalam perkataan yang berikut: Di awal perkataan: dalam. dapur Di tengah perkataan: pedang. padang. sidang. c) Pita suara dirapatkan. d) Udara dari paru-paru keluar dengan menggetarkan pita suara ke rongga mulut dan tersekat sepenuhnya pada gusi . kemudian udara tersebut dilepaskan dengan serta merta. (lihat gambar rajah). b) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan dan dirapatkan pada dinding tekak untuk menutup rongga hidung supaya udara tidak dapat keluar melalui rongga hidung. e) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi konsonan letupan dua bibir bersuara.BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ 4. tekad. maksud 8 . dahulu. Letupan Gusi Bersuara [ d ] Untuk menghasilkan bunyi konsonan ini proses yang berikut perlu berlaku: a) Hujung lidah dirapatkan pada gusi untuk membuat sekatan penuh pada arus udara yang keluar dari paru-paru ke rongga mulut.

kita Di tengah perkataan: sukat.BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ 5. dekat. d) Udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut tanpa menggetarkan pita suara. pukat Di akhir perkataan: budak. kuda. dilepaskan dengan serta merta. Udara tersekat pada bahagian lelangit lembut. kemudian. bakat. e) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi konsonan letupan lelangit lembut tidak bersuara k (lihat gambar rajah). tengok. pekak. emak 9 . Letupan Lelangit Lembut Tidak Bersuara [ k ] Konsonan letupan lelangit lembut k dihasilkan melalui proses seperti yang berikut: a) Belakang lidah dinaikkan dan dirapatkan pada lelangit lembut untuk membuat sekatan penuh pada arus udara yang keluar dari paru-paru ke rongga mulut. Bunyi konsonan ini hadir dalam perkataan yang berikut: Di awal perkataan: kawan. b) Lelangit lembut dan anak tekak dirapatkan pada dinding tekak untuk menyekat udara supaya tidak dapat keluar melalui rongga hidung. c) Pita suara dibuka (direnggangkan). kalau.

gajah Di tengah perkataan: agak. monolog 10 . gantung. dialog. e) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi konsonan letupan lelangit lembut bersuara (lihat gambar rajah). d) Udara dari paru-paru keluar dengan menggetarkan pita suara ke rongga mulut. Letupan Lelangit Lembut Bersuara [ g ] Bagi menghasilkan konsonan letupan lelangit lembut bersuara proses berikut perlu dilakukan: a) Belakang lidah dinaikkan dan dirapatkan pada lelangit lembut untuk membuat sekatan penuh pada arus udara yang keluar dari paru-paru. dan tersekat pada bahagian lelangit lembut. juga.BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ 6. syurga Di akhir perkataan: beg. b) Lelangit lembut dan anak tekak dirapatkan kepada dinding tekak untuk membuat sekatan supaya udara tidak dapat keluar melalui rongga hidung. agar. ganti. c) Pita suara dirapatkan. Bunyi konsonan ini hadir dalam perkataan seperti yang berikut: Di awal perkataan: guru. Udara tersebut kemudiannya dilepaskan dengan serta merta.

b) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan dan dirapatkan kepada dinding tekak untuk membuat sekatan supaya udara tidak dapat keluar melalui rongga hidung. ana?. juma?at.BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ 7. so?al Di akhir perkataan: tida?. ?ikan. ?orang Di tengah perkataan: sa?at. ?ada. gala? 11 . c) Udara dari paru-paru keluar dan tersekat dan terhenti pada bahagian glotis dan tidak dilepaskan. golo?. Contoh perkataan yang mengandungi bunyi konsonan ini ialah: Di awal perkataan: ?ibu . Hentian Glotis [ ? ] Untuk menghasilkan bunyi hentian glotis proses berikut turut berlaku: a) Pita suara dirapatkan serapat-rapatnya. d) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi konsonan hentian glotis yang terdapat dalam bahasa Melayu( lihat gambar rajah). ke?ada?an.

contoh Di tengah perkataan: suci. Proses yang berikut turut berlaku: a) Depan lidah dirapatkan pada daerah lelangit keras. cuti. d) Udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut tanpa menggetarkan pita suara. b) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan dan dirapatkan pada dinding tekak untuk membuat sekatan supaya udara tidak dapat keluar melalui rongga hidung. Udara tersebut tersekat seketika pada bahagian lelangit keras-gusi.BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ 8. Bunyi konsonan c yang hadir dalam bahasa Melayu adalah seperti dalam contoh perkataan yang berikut: Di awal perkataan: cari. Kemudian udara tersebut dilepaskan dengan perlahan (bukan dengan cepat atau dengan serta merta). c) Pita suara dibuka (direnggangkan). kunci Di akhir perkataan: mac. Letusan Lelangit Keras – Gusi Tidak Bersuara [ ] Untuk menghasilkan bunyi konsonan ini. pelepasan udara adalah lebih cepat sedikit berbanding dengan pelepasan udara untuk bunyi konsonan letusan (afrikat) dalam bahasa Inggeris seperti dalam perkataan ”Church”. benci. koc 12 . curi. banci. Walau bagaimanapun untuk bunyi konsonan c dalam bahasa Melayu.gusi untuk membuat sekatan pada arus udara dari paru-paru ke rongga mulut.

bujang.BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ 9. e) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi j (lihat dalam gambar rajah). b) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan dan dirapatkan kepada dinding tekak untuk menyekat udara daripada memasuki rongga hidung. Udara dilepaskan perlahan ( bukan dilepaskan dengan cepat atau serta merta). hujan Di akhir perkataan: imej. c) Pita suara dirapatkan. juga Di tengah perkataan: tajam. jolok. Letusan Lelangit Keras-Gusi Bersuara [ ] Bunyi konsonan letusan lelangit keras-gusi dihasilkan melalui proses seperti yang berikut: a) Depan lidah dirapatkan pada daerah lelangit keras –gusi untuk membuat sekatan pada arus udara dari paru-paru ke rongga mulut. d) Udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut dengan menggetarkan pita suara dan tersekat pada daerah lelangit keras gusi. Bagi bunyi konsonan j dalam bahasa Melayu pelepasan udara adalah adalah lebih cepat daripada pelepasan udara untuk bunyi konsonan j dalam bahasa Inggeris seperti untuk perkataan ”judge”. Bunyi konsonan ini hadir dalam perkataan seperti yang berikut: Di awal perktaan: jangan. terjun. janggut. kolej 13 .

( Lihat gambar rajah) . sapu. bilis. beras 14 . dasar. kasar. Geseran Gusi Tidak Bersuara [ s ] Untuk menghasilkan bunyi konsonan geseran gusi tidak bersuara s proses yang berikut turut berlaku: a) Daun lidah dinaikkan ke arah gusi untuk membuat sempitan. hiris. sedap Di tengah perkataan: basuh. c) Pita suara dibuka (direnggangkan).BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ 10. Pita suara tidak digetarkan. e) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi geseran gusi tidak bersuara. Bunyi konsonan ini hadir dalam perkataan seperti yang berikut: Di awal perkataan: sayang. b) Lelangit lembut dan anak tekak dirapatkan pada dinding tetak bagi menyekat udara daripada keluar melalui rongga hidung. d) Udara dari paru-paru keluar dengan menggeser melalui sempitan pada daerah gusi. pasar Di akhir perkataan: habis. sungguh.

Geseran Glotis Bersuara [ h ] Untuk menghasilkan bunyi konsonan generan glotis h. Pita suara digetarkan. kasih. Kehadiran bunyi ini adalah seperti yang berikut: Di awal perkataan: habis.BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ 11. hulur. tahap. Proses yang berikut turut berlaku: a) pita suara dibuka (renggangkan) untuk membuka sempitan pada glotis. letih. d) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi konsonan geseran glotis bersuara (lihat gambar rajah). lebih 15 . c) Udara keluar dengan menggeser melalui sempitan glotis. jahat Di akhir perkataan: bersih. hantu. b) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan dan dirapatkan pada dinding tekak bagi menutup rongga ke hidung supaya udara tidak dapat keluar melalui hidung. hinggap Di tengah perkataan: lihat. pihak.

rusuh Di tengah perkataan: beras. karut Di akhir perkataan: besar. d) Udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut dan menggetarkan hujung lidah dan pita suara digetarkan. runtuh.BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ 12. ratu. lebar. laras. Geseran Gusi Bersuara [ r ] Bunyi geseran gusi bersuara r dihasilkan dengan cara yang berikut: a) Hujung lidah dikenakan pada gusi b) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan dan dirapatkan pada dinding tekak supaya udara tidak dapat keluar melalui rongga hidung. Konsonan ini hadir dalam perkataan seperti yang berikut: Di awal perkataan: rasa. keras. kasar. e) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi getaran gusi bersuara r (lihat gambar rajah). edar 16 . c) Pita suara dirapatkan.

tetapi hanya dapat keluar melalui sisian atau tepian. lambat. kelat. d) Udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut. lupa Di tengah perkataan: selamat. Pita suara digetarkan. c) Pita suara dirapatkan. e) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi konsonan sisian gusi bersuara (lihat dalam rajah). bulat Di akhir perkataan: tinggal. Sisian Gusi Bersuara [ l ] Konsonan sisian gusi bersuara l dihasilkan dengan cara: a) Hujung lidah dikenakan pada bahagian tengah gusi untuk membuat sekatan pada arus udara yang keluar dari paru-paru ke rongga mulut. pukul 17 . kilat. penggal. lampu. Kehadiran konsonan ini dalam perkataan adalah seperti yang berikut: Di awal perkataan: lama. bekal. b) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan dan dirapatkan pada dinding tekak untuk menutup rongga ke hidung supaya udara tidak dapat keluar melalui rongga hidung.BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ 13.

mula. lima Di akhir perkataan: salam. bibir mulut dibuka semasa menyebut bunyi m dan pita suara digetarkan (lihat gambar rajah). b) Lelangit lembut dan anak tekak diturunkan supaya udara dapat memasuki rongga hidung. dalam. Sengau Dua Bibir Bersuara [ m ] Konsonan sengau dua bibir bersuara dihasilkan dengan cara: a) bibir bawah dirapatkan pada bibir atas untuk membuat sekatan pada arus udara yang keluar dari paru-paru ke rongga mulut.BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ 14. Bunyi konsonan ini hadir dalam perkataan yang berikut: Di awal perkataan: makan. timur. malam. namun. tilam 18 . c) Pita suara dirapatkan d) Udara dari paru-paru memasuki rongga mulut dan keluar melalui rongga hidung. masin Di tengah perkataan: timun. silam.

c) Pita suara dirapatkan. d) Udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut dan terhalang pada bahagian gusi. e) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi sengau gusi bersuara (lihat dalam rajah). b) Lelangit lembut dan anak tekak diturunkan membuka rongga hidung supaya udara dapat keluar melalui rongga hidung. binasa. lontar Di akhir perkataan: papan. simpan. sembilan 19 . Pita suara digetarkan. Kemudian keluar melalui rongga hidung. panas. Sengau Gusi Bersuara [ n ] Bunyi sengau gusi bersuara n dihasilkan dengan cara: a) Hujung lidah dirapatkan pada gusi untuk membuat sekatan pada arus udara yang keluar dari paru-paru ke rongga mulut. nangka.BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ 15. Kehadiran bunyi konsonan ini adalah seperti dalam contoh yang berikut: Di awal perkataan: nasi. naluri Di tengah perkataan: kenari. lapan. nuri.

nyata. c) Pita suara dirapatkan. d) Udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut dan terhalang pada daerah lelangit keras-gusi. nyanyok Di tengah perkataan: banyak. minyak. Kehadiran bunyi konsonan ini adalah seperti dalam contoh yang berikut. Kemudian keluar melalui rongga hidung.BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ 16. b) Lelangit lembut dan anak tekak diturunkan membuka rongga ke hidung supaya udara dari paru-paru dapat keluar melalui rongga hidung. tanya. nyamuk. Sengau Lelangit Keras – Gusi Bersuara [ ] Untuk menghasilkan bunyi ini proses yang berikut turut berlaku: a) Depan lidah dirapatkan pada daerah lelangit keras-gusi untuk membuat sekatan pada arus udara yang keluar dari paru-paru ke rongga mulut. Pita suara digetarkan. e) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi konsonan sengau lelangit keras-gusi bersuara (lihat gambar rajah). Di awal perkataan: nyanyi. sunyi 20 .

Kehadiran konsonan ini dalam perkataan adalah seperti dalam contoh yang berikut: Di awal perkataan: nganga. Sengau Lelangit Lembut Bersuara [ ] Bunyi konsonan sengau lelangit lembut dihasilkan melalui proses yang berikut: a) Belakang lidah dinaikkan dan dirapatkan kepada lelangit lembut untuk menyekat udara yang keluar dari paru-paru ke rongga mulut. singa. e) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi sengau lelangit lembut bersuara (lihat gambar rajah). c) Pita suara dirapatkan d) Udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut dan terhalang pada daerah lelangit lembut. gantung 21 . tangga Di akhir perkataan: tanggung. bangga. tanjung. b) Lelangit lembut dan anak tekak diturunkan membuka rongga hidung supaya udara dapat keluar melalui rongga hidung.BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ 17. ngiau Di tengah perkataan: bunga. Pita suara digetarkan. kemudian keluar melalui rongga hidung. burung.

tetapi tidak menyentuh lelangit lembut ( sama seperti kedudukan lidah untuk membunyikan vokal belakang u). Kehadiran konsonan ini adalah seperti dalam contoh yang berikut: Di awal perkataan: wau. Semasa menghasilkan bunyi vokal u lidah dengan pantas berubah ke kedudukan (posisi) untuk menghasilkan vokal tengah e (lihat gambar rajah).BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ 18. c) Pita suara dirapatkan d) Udara keluar dari paru-paru ke rongga mulut menggetarkan pita suara. lawan. wayang. kawat. Separuh Vokal Dua Bibir [ w ] Bunyi separuh vokal dua bibir bersuara w ini dihasilkan dengan cara: a) Bibir dibundarkan b) Belakang lidah diangkat ke arah lelangit. wang Di tengah perkataan: kawan. waris. lewat Di akhir perkataan: sepak takraw 22 .

e) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi konsonan separuh vokal j (lihat gambar rajah). kemudian semasa menghasilkan bunyi itu kedudukan lidah berubah dengan pantas ke kedudukan vokal tengah e. sembahyang 23 . Semasa menghasilkan bunyi vokal i kedudukan lidah berubah dengan pantas ke kedudukan vokal tengah e. yakin. Separuh Vokal Lelangit Keras Bersuara [ j ] Bagi menghasilkan bunyi konsonan separuh vokal lelangit keras bersuara j proses yang berikut turut berlaku: a) depan lidah dinaikkan ke arah gusi seperti hendak menghasilkan bunyi vokal i. sayang. d) Udara dari paru-paru keluar ke rongga mulut dan menggetarkan pita suara. c) Pita suara dirapatkan. yatim.BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ 19. yuran Di tengah perkataan: dayang. bayang. b) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan dan dirapatkan kepada dinding tekak supaya udara tidak keluar melalui rongga hidung. Kehadiran bunyi konsonan ini dalam perkataan adalah seperti dalam contoh yang berikut: Di awal perkataan: yang.

Konsonan ini hadir dalam perkataan pinjaman seperti contoh yang berikut: Di awal perkataan: fikir. sifir. fonetik Di tengah perkataan : nafkah. fitnah. Geseran bibir-gigi tidak bersuara f Geseran bibir-gigi bersuara v Geseran gigi tidak bersuara Geseran gigi bersuara d Geseran gusi bersuara z Geseran lelangit keras tidak bersuara Geseran lelangit lembut tidak bersuara x Geseran lelangit lembut bersuara 1. Pita suara tidak digetarkan. 8. kufur 24 . Konsonan-konsonan ini telah umum dipakai dalam perkataan-perkataan yang dipinjam daripada bahasa asing. 3. 5. Geseran Bibir – Gigi Tidak Bersuara [ f ] Bunyi konsonan geseran bibir-gigi tidak bersuara dihasilkan dengan cara: a) Bibir bawah dihampirkan pada gigi atas untuk membuat sempitan supaya udara keluar dengan menggeser melalui ruang yang sempit. Seperti bahasa Arab. 2. Inggeris dan sebagainya. Sanskrit. sifar.BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ Konsonan pinjaman dalam bahasa Melayu Dengan konsonan pinjaman dimaksudkan konsonan-konsonan yang bukan berasal daripada bahasa Melayu tetapi dipinjam daripada bahasa lain. 6. e) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi geseran bibir gigi tidak bersuara f (lihat gambar rajah). b) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan menutup rongga ke hidung supaya udara tidak dapat keluar melalui rongga hidung. faham. d) Udara dari paru-paru keluar dengan menggeser melalui sempitan pada daerah bibir gigi. Konsonan-konsonan tersebut terdiri daripada : 1. 7. 4. c) Pita suara dibuka (direnggangkan).

maaf. alif. c) Pita suara dirapatkan d) Udara dari paru-paru keluar dengan menggesel melalui sempitan pada daerah bibir-gigi. Kehadiran bunyi konsonan ini adalah seperti dalam contoh yang berikut: Di awal perkataan: vokal. huruf Geseran Bibir-Gigih Tidak Bersuara [ v ] Bunyi konsonan geseran bibir-gigi tidak bersuara dihasilkan dengan cara a) bibir bawah dihampirkan pada gigi atas untuk membuat sempitan supaya udara keluar dengan menggesel melalui sempitan b) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan dan dirapatkan pada dinding tekak menutup rongga hidung supaya udara tidak dapat keluar melalui rongga hidung. variasi Di tengah perkataan: universiti. Pita suara digetarkan e) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi geseran bibir-gigi bersuara v (lihat gambar rajah).BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ Di akhir perkataan : arif. novel 25 .

thabit. e) Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi geseran gigi tidak bersuara . Konsonan ini hadir dalam perkataan seperti dalam contoh yang berikut: Di awal perkataan: Ithnin. Thalatha. b) Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan dan dirapatkan pada dinding tekak untuk menutup rongga ke hidung supaya udara tidak dapat keluar melalui rongga hidung c) Pita suara dibuka (direnggangkan) d) Udara dari paru-paru keluar dengan menggeser melalui sempitan antara gigi atas dan gigi bawah. othman Di tengah perkataan: Mithal Di akhir perkataan : Hadith 26 . Pita suara tidak digetarkan.BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ Geseran Gigi Tidak Bersuara Konsonan geseran gigi tidak bersuara dihasilkan melalui cara: a) Hujung lidah dihampirkan kepada daerah antara gigi atas dengan gigi bawah untuk membuat sempitan pada daerah antara gigi bawah supaya udara keluar dengan menggeser.

Fajar Bakti Sdn. OMAR.NOR HASHIMAH JALALUDDIN. 27 . Kuala Lumpur. 1980. Kementerian Pendidikan Malaysia. BAHASA: Konsep. Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka. Bhd. 1996. Dewan Bahasa dan Pustaka.AZIZAH HUSSEIN LINGUISTIK: Pengantar Bahasa dan Komunikasi. SANFORD A. SCHANE. Fonologi Generatif. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kementerian Pendidikan Malaysia. ZULKIFLEY HAMID.BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ BIBLIOGRAFI ADRIAN AKMAJIAN ET AL.1992. Nahu Melayu Muktahir. Penterjemah ZAHARANI AHMAD. Petaling. Penterjemah AISHAH MAHDI. DR ASMAH HJ. PROF. Fungsi dan Penguasaannya oleh penutur.

Bunyi bahasa Melayu. Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu. HTTP:// WWW. PORTAL PENDIDIKAN UTUSAN. HAMID MAHMOOD.BBM3202 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU ___________________________________________________________________________________________________________ _ ABD. 28 . Serdang.43400 UPM. Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi. Universiti Putra Malaysia.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->