P. 1
Ayat Aqidah

Ayat Aqidah

|Views: 312|Likes:
aqidah
aqidah

More info:

Published by: Siti Fatimah Jamaludin on Jul 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/20/2014

pdf

text

original

PENGHARGAAN Alhamdulillah hirabbila‟lamin, saya merafakkan sepenuh kesyukuran ke

hadrat ilahi dan dengan limpah kurnianya dapat juga saya menyiapkan tugasan kerja kursus saya ini dengan jayanya. Saya menjulang setinggi-tinggi penghargaan kepada pensyarah saya iaitu Ustaz Ismail b. Mat Ludin, pensyarah bagi matapelajaran Tilawah dan Tafsir yang telah memberikan tugasan ini kepada saya. Tambahan ,lagi, beliau telah banyak memberikan segala tunjuk ajar dan pedoman bagi menjelaskan kekeliruan kepada kami pada permulaannya. Segala didikan beliau amat berguna dalam usaha untuk menyiapkan tugasan ini. Seterusnya ucapan terima kasih ditujukan khas buat kedua ibu bapa saya iaitu Jamaludin b. Ahmad bersama isteri, Normah bt. Hashim yang telah banyak menyumbangkan kerjasama dari segi kewangan mahupun bantuan dari segala

aspek yang diperlukan. Segala jasa mereka tidak dapat ditukar dengan wang ringgit. Tidak lupa juga ucapan penghargaan ini kepada rakan-rakan saya dan masyarakat yang terlibat secara langsung atau tidak langsung sepanjang proses merealisasikan projek tugasan saya ini. Selain itu, tugasan ini telah banyak mendidik saya menjadi pelajar yang sentiasa berusaha walaupun menghadapi pelbagai kesusahan demi untuk mencapai kejayaan bak kata pepatah “Sikit-sikit lama-lama jadi bukit”. Sekian, terima kasih.

1

PENDAHULUAN

Tugasan ini mempunyai tiga bahagian iaitu penulisan esei, buku skrap dan penulisan refleksi. Bahagian penulisan esei memerlukan saya untuk mentafsir empat bahagian pengajian iaitu dari segi aqidah, fiqh, akhlak dan kisah para nabi. Kemudian, daripada ayat-ayat ini saya dikehendaki untuk menganalisis pengajaran ayat serta mengaitkannya dengan isu-isu semasa. Manakala, bagi bahgian kedua pula iaitu buku skrap, saya ditugaskan untuk mengkaji tentang Israiliyyat dan bahayanya terhadap Islam pada masa sekarang. Saya telah membahagikan Israiliyyat ini kepada pembahagiannya, contoh-contoh, hukum meriwayatkan dan kesannya terhadap ajaran Islam. Seterusnya ialah penulisan refleksi dimana saya dikehendaki untuk menganalisis pengalaman yang dilalui semasa menulis esei dan membuat buku skrap. Di dalam penulisan refleksi ini, saya juga perlu mengemukakan lima sebab bagaimana tugasan dapat meningkatkan kefahaman saya berkaitan dengan tajuk tugasan ini.

2

TAFSIR DAN PENGAJARAN AYAT Mengikut tafsir al-Azhar. kebanyakan penafsir-penafsir di akhir zaman ini membicarakan tentang huruf-huruf seperti di permulaan surah al-Baqarah (‫ )آلم‬ini menurut cara mereka sendiri iaitu terdiri daripada dua golongan.BAHAGIAN AQIDAH: SURAH AL-BAQARAH AYAT 1-5 TERJEMAHAN AYAT [1] Alif. [4] Dan juga orang-orang yang beriman kepada Kitab "Al-Quran" yang diturunkan kepadamu (Wahai Muhammad) dan Kitab-kitab yang diturunkan dahulu daripadamu. Menurut riwayat dari al-Baihaqi dan Ibnu Jarir yang diterima dari sahabat Abdullah bin Mas‟ud. tidak ada sebarang syak padanya (tentang datangnya dari Allah dan tentang sempurnanya). Miim. ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang (hendak) bertakwa. [3] Iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang ghaib dan mendirikan (mengerjakan) sembahyang serta membelanjakan (mendermakan) sebahagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. Alif adalah kunci dari namaNya Allah. Laam. Golongan yang pertama ialah yang memberikan maksud sendiri daripada huruf-huruf tersebut iaitu terdiri daripada penafsir sahabat yang terkenal iaitu Abdullah bin Abbas. Lam untuk Jibril dan Mim untuk Nabi Muhammad SAW. Ibnu Abbas menerangkan bahawa ketiga huruf ini adalah isyarat kepada tiga nama iaitu Alif untuk nama Allah. [2] Kitab Al-Quran ini. serta mereka yakin akan (adanya) hari akhirat (dengan sepenuhnya). Anas (sahabat Rasulullah) menagatakan bahawa Alif-Lam-Mim itu terdapat tiga kunci. [5] Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka dan merekalah orang-orang yang berjaya. Rabi‟ b. Lam kunci dari namaNya Lathif dan Mim kunci 3 . malah dikatakannya bahawa itu adalah dari Ismullahi al-A‟zham iaitu nama Tuhan Yang Agung. bahawa beliau perna h menyatakan bahawa hurufhuruf Alif-Lam-Mim itu adalah dari nama Allah.

umat Rasulullah tetap mengikuti sunnah Rasulullah walaupun nabi telah wafat sekian lama. Keimanan ini akan sekaligus dituruti dengan mendirikan sembahyang. termasuk ayat mutasyabih yang kita baca dan percaya. Perkara yang ghaib yang dimaksudkan ialah yang tidak dapat disaksikan oleh pancaindera. melainkan di pangkal beberapa surah. Terdapat dua golongan manusia iaitu yang yang percaya kepada benda-benda yang nyata sahaja. Ayat yang kedua pula bermaksud inilah Al-Quran meskipun pada waktu tersebut ianya belum menjadi naskhah atau mashaf berupa buku. Kesimpulan daripada ayat ini ialah kepercayaan kepada yang ghaib seterusnya dibuktikan dengan sembahyangnya. Golongan kedua ialah yang mempercayai perkara-perkara yang ghaib. Mujahid dan Hassan al-Bishri. Dengan itu. Mereka tidak mempercayai bahawa adanya Tuhan. Perkara ini diertikan sebagai keimanan kepada perkara-perkara yang ghaib. “ Huruf potongan itu tertutup untuk ditafsirkan”. tetapi Allah lebih mengetahui maksudnya. Tafsir ini juga dipakai oleh Tabi‟in iaitu Ikramah. Abu Hakim pula berkata. dia juga rajin untuk berkhidmat dengan masyarakat dengan menyalurkan zakat atau bersedekah kerana orang mukmin tidak mungkin dapat hidup secara berseorangan di dunia ini. Riwayat ini diterima oleh Saidina Abu Bakar al-Siddiq dan Ali bin Abu Thalib. Qatadah. Ianya adalah wahyu dari Allah. dibawa oleh Jibril dan bukan dikarang oleh Rasul yang ummi. “ Di dalam Al-Quran kita tidak mendapat huruf-huruf. Maka. Ianya adalah sebagai petunjuk kepada orang yang bertakwa. namun setiap ayat dan surah yang diturunkan telah menjadi hafalan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. as -Sya‟bi. Malaikat serta perkara-perkara yang ghaib. Seterusnya ialah ayat yang berkisarkan tentang kepercayaan kepada yang ghaib. Apa yang dibaca oleh kita adalah daripada bacaan orang-orang Arab serta dipanjangkan. Contohnya. Golongan kedua pula mentafsirkan ayat ini sebagai rahsia Allah. dan tidaklah kita tahu apa yang dikehendaki Allah dengan dia”. tetapi dapat dirasai melalui akal seseorang manusia. asSuddi. bahawa menurut Umar bin al-Khattab. dia dapat membantu kehidupan masyarakat dengan penyaluran zakat dan 4 . Uthman bin Affan dan Abdullah bin Mas‟ud berkata. Menurut riwayat Abul-Laits as-Samarqandi.dari namaNya Majid. Sembahyang pula didirikan apabila masuknya waktu solat dengan erti kata lain dia memelihara solatnya kepada Allah.

kita hendaklah menjadi orang yang bertakwa dengan mengikuti segala panduan daripada Al-Quran dalam proses mendapatkan gelaran sebagai seorang mukmin yang bertakwa. kita hanya dapat menyerahkan segala makna-maknanya yang sebenar hanya kepada Allah. mendirikan solat. Disini. Musa.sedekah hanya untuk mendapat keredhaan Allah. Pengajaran yang boleh diambil daripada keseluruhan penceritaan ayat ini ialah kita hendaklah mengimani Al-Quran sebagai rujukan pertama kita dalam menjalani kehidupan di dunia. 5 . mengeluarkan zakat dan mempercayai ajaran yang telah diwahyukan kepada Nabi dan Rasul. Justeru. Sesungguhnya. Jika kita lihat kembali ayat yang pertama berbeza dengan kandungan ayat yang lain. Justeru. Ini adalah kerana Al_quran adalah kalam Allah yang kita wajib beriman dengannya dengan mempercayai segala isi kandungan yang telah diperintahkan di dalamnya. Ayat terakhir pula menerangkan tentang penyempurnaan iman iaitu keyakinan bahawa hidup di dunia dan kehidupan di akhirat adalah yang abadi. Dia lebih Mengetahui. Ayat seterusnya menjelaskan tentang kepercayaan kepada rasul utusan Allah iaitu Nabi Muhammad SAW tentang apa yang diwahyukan kepadanya sebagai iman dan ikutan manusia kepada Allah. Sesungguhnya. Isa dan yang lainnya kerana mereka semua adalah Nabi utusan Allah. kita perlulah mencontohi para ilmuwan terdahulu melalui sikap berusaha mereka mengkaji makna-makna Al-quran kerana Allah sendiri memerintahkan manusia untuk mentadabbur dan merenungi makna-maknanya berlandaskan ilmu yang ada pada mereka. diterangkan juga cara-cara untuk menjadi mukmin yang bertakwa seperti beriman kepada perkara yang ghaib. Seterusnya. individu inilah yang berada di bawah limpahan kasih sayang Allah dan termasuk dalam orang-orang yang berjaya. Begitu juga kepercayaan kepada ajaran yang telah diturunkan sebelum Nabi Muhammad iaitu kepada Nabi Nuh.

( Riwayat Abu Daud ). jika kerana terlupa. Ibnu Abbas menyatakan: "Rasulullah saw telah mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa daripada bicara yang tiada manfaatnya dan kata-kata kotor". Seseorang telah bertanyakan soalan apakah hukum individu yang berpuasa tetapi mereka tidak menunaikan zakat fitrah. Hikmah mengeluarkan zakat fitrah ini adalah untuk membersihkan orangorang yang berpuasa daripada kelalaiannya.ISU SEMASA BERKAITAN AQIDAH Dalam menempuh zaman kemodenan ini. Namun. maka dia boleh jatuh kepada kekufuran. kebanyakan individu sering melupakan tentang pembayarab zakat atau sengaja menangguhkannya hingga membawa kepada istilah terlupa dalam membayar zakat.a meriwayatkan: Rasulullah telah memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah sebelum orang-orang keluar melaksanakan solat Aidilfitri. Hal ini telah dibincangkan oleh Mohd Asri Silahuddin (2009) bahawa menunaikan zakat fitrah adalah wajib yang mutlak di dalam Islam dan mengabaikannya adalah haram dan berdosa di sisi Allah SWT. 6 . Ibnu Umar r. maka hendaklah segera dia menunaikannya walau sudah terlepas waktunya (menjadi qada) dan segeralah memohon keampunan kepada Allah SWT di atas kelalaiannya sebelum itu. Ulama fikah menyatakan. ( Riwayat Bukhari dan Muslim). orang yang enggan berzakat kerana kesengajaan dan mengingkari kewajipannya.

Oleh itu kalau kamu khuatir bahawa keduaduanya tidak dapat menegakkan aturan-aturan hukum Allah. Dan tidaklah halal bagi mereka menyembunyikan (tidak memberitahu tentang) anak yang dijadikan oleh Allah dalam kandungan rahim mereka. jika mereka kuat menyangka akan dapat menegakkan aturan-aturan hukum Allah dan itulah aturan-aturan hukum Allah. maka tidaklah mereka berdosa . sehingga ia berkahwin dengan suami yang lain. jika betul mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Sesudah itu bolehlah ia (rujuk dan) memegang terus (isterinya itu) dengan cara yang sepatutnya atau melepaskan (menceraikannya) dengan cara yang baik dan tidaklah halal bagi kamu mengambil balik sesuatu dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka (isteriisteri yang diceraikan itu) kecuali jika keduanya (suami isteri takut tidak dapat menegakkan aturan-aturan hukum Allah. dan sesiapa yang melanggar aturan-aturan hukum Allah. [230] Sesudah (diceraikan dua kali).BAHAGIAN FIQH: SURAH AL-BAQARAH AYAT 228-230 TERJEMAHAN AYAT [228] Dan isteri-isteri yang diceraikan itu hendaklah menunggu dengan menahan diri mereka (dari berkahwin) selama tiga kali suci (dari haid). maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Setelah itu kalau ia diceraikan (oleh suami baharu itu dan habis idahnya). Dan isteri-isteri itu mempunyai hak yang sama seperti kewajipan yang ditanggung oleh mereka (terhadap suami) dengan cara yang sepatutnya (dan tidak dilarang oleh syarak). 7 . Dan suami-suami mereka berhak mengambil kembali (rujuk akan) isteriisteri itu dalam masa idah mereka jika suami-suami bertujuan hendak berdamai. [229] Talak (yang boleh dirujuk kembali itu hanya) dua kali. Allah Maha Kuasa. maka mereka berdua (suami lama dan bekas isterinya) tidaklah berdosa untuk kembali (maskahwin semula).mengenai bayaran (tebus talak) yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya (dan mengenai pengambilan suami akan bayaran itu). Itulah aturan-aturan hukum Allah maka janganlah kamu melanggarnya. Dan (ingatlah). diterangkannya kepada kaum yang (mahu) mengetahui dan memahaminya. dalam pada itu orang-orang lelaki (suami-suami itu) mempunyai satu darjat kelebihan atas orang-orang perempuan (isterinya). lagi Maha Bijaksana. itu jika diceraikan pula (bagi kali yang ketiga) maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sesudah itu.

wanita-wanita yang telah diceraikan itu juga mempunyai hak yang sama bermaksud wanita yang telah diceraikan mestilah menyedari tugasnya iaitu bersama-sama dengan suami untuk merujuk kembali jika suami mengkehendakinya. Ini kerana persefahaman adalah penting pada waktu ini untuk mereka bersama-sama membina kembali hubungan yang telah diputuskan. berkemungkinan besar akan merujuk kembali isterinya dalam tempoh iddah tersebut yang bertujuan untuk perdamaian. Wanita hendaklah mengamalkan sikap toleransi dalam menjalinkan hubungan kekeluargaan supaya 8 . kita juga hendaklah menghayati maksud Allah telah memberikan satu darjat ketinggian kepada suami untuk merujuk kembali isterinya walau tanpa persetujuan wanita tersebut. Selain itu. Penahanan ini bertujuan untuk mengosongkan rahim wanita yang telah diceraikan daripada benih suaminya yang lama. wanita tersebut hendaklah memaklumkan statusnya sama ada hamil. Diceritakan bahawa Saidina Abdullah bin Umar pernah dicela oleh Rasulullah kerana menjatuhkan talak kepada isterinya dalam keadaan haid. Pengajaran yang boleh diambil daripada ayat 228 daripada surah Al-Baqarah ini ialah hikmah memaklumkan status wanita yang telah diceraikan oleh suaminya sama ada hamil. Pada masa ini. lelaki iaitu pihak suami lebih berfikiran matang dalam membuat keputusan.TAFSIR DAN PENGAJARAN AYAT Menurut tafsir Al-Azhar. kuasa penceraian hanya diletakkan ke atas suami. Rasulullah SAW juga menyarankan untuk menjaga adab dalam proses menceraikan isteri dan melarang keras daripada mentalak isteri dalam keadaan haid. dalam keadaan haid ataupun tidak yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan bagi kedua-dua belah pihak. Ayat seterusnya pula menjelaskan tentang proses rujuk iaitu suami merujuk kembali isterinya dalam tempoh iddah jika mereka bertujuan untuk berdamai. Dalam pada itu. Oleh sebab itulah. ayat 228 surah al-baqarah membawa maksud wanita yang diceraikan itu hendaklah menahan diri mereka daripada berkahwin dengan lelaki lain selama tiga kali suci daripada haid. kita hendaklah saling memberikan kerjasama kepada suami apabila ditimpa musibah penceraian ini. dalam keadaan haid ataupun tidak. Sebagai wanita. Secara umumnya. Ditafsirkan juga bahwa suami yang menyedari tentang tanggungjawabnya selepas dimaklumkan isterinya yang diceraikan ketika hamil.

suami tidak berasa tercabar seterusnya melafazkan kalimah penceraian terhadap isterinya. maka penceraian adalah tidak sah. Menurut Syaid Sabiq (1990) pula. sebagai seorang suami hendaklah bertimbang rasa kepada bekas isterinya kecuali suami boleh menuntut harta sepencarian mereka semasa mereka bersama-sama bekerja dahulu. Jadi. suami yang pertama boleh merujuk kembali isterinya dengan syarat suami kedua tidak merujuk kembali setelah tamat tempoh iddah mereka. Pengajaran yang boleh diambil daripada tafsiran ayat 230 ini ialah kita hendaklah mematuhi hukuman yang telah disyariatkan Allah apabila berlakunya 9 . suami dilarang untuk meminta ganti rugi daripada isterinya kecuali jika penceraian berlaku atas kehendak isterinya sendiri. Seterusnya. Jika tidak ada. Menurut Dr. Maksud dua kali dalam ayat ini ialah berpisah yang boleh dirujuk hanya dua kali tetapi bukan bermaksud mengucapkan lafaz talak dua atau tiga dalam satu keadaan kerana ianya hanya akan menghasilkan penceraian sebanyak sekali sahaja. Tafsir al-Azhar melalui ayat 230 menghuraikan maksud bahawa jika penceraian kali yang ketiga berlaku. Peunoh Daly(1994) khulu‟ ialah sa tu sistem penceraian dengan cara tebusan. ayat ini menjelaskan jika telah merujuk isteri untuk kali yang kedua hendaklah mereka menjalankan kewajipan sebagai pasangan suami isteri mengikut syarak tetapi jika berlaku juga penceraian. Mengikut tafsiran yang sama melalui ayat 229 dalam surah al-baqarah ini. (njnkjnknkkknk 2008). tafsiran ini menjelaskan bahawa wanita yang telah diceraikan untuk kali yang ketiga boleh dirujuk kembali jika wanita tersebut berkahwin dengan lelaki lain dan mereka telah bersetubuh bersama. Selepas itu. Pengajaran yang dapat diambil daripada ayat ini ialah lelaki iaitu suami dilarang untuk meminta harta isterinya jika berlaku penceraian terhadap mereka. imam Ibnu Kathir telah menjelaskan bahawa talak bermaksud lepas sementara akad perkahwinan bermaksud ikatan. tebusan adalah sebagai ganti rugi kepada penceraian. Apabila berlaku penceraian wanita tersebut dengan suami yang kedua. Ini kerana harta tersebut adalah kepunyaan isterinya sendiri yang telah diberikannya sewaktu perkahwinan mereka masih aman. maka wanita tersebut adalah haram untuk suami itu merujuk kembali isterinya walaupun dalam tempoh iddah. Jadi. dapat disimpulkan bahawa talak ialah melepaskan ikatan perkahwinan. Kaedah ini disebuat sebagai khulu‟ atau tebus talak.

Mereka perlu mengadakan akad perkahwinan yang baru dengan syarat bekas isterinya telah berkahwin dengan lelaki lain dan telah melakukan persetubuhan. Maka. Seperti yang telah ditetapkan oleh Allah dalam ayat ini jika berlaku penceraian iaitu dalam ayat: “ Maka mereka berdua (suami lama dan bekas isterinya) tidaklah berdosa untuk kembali (maskahwin semula). Talak ini dikategorikan sebagai talak ba‟in kubr a. kita hendaklah mengambil pelajaran daripada apa yang berlaku sebelumnya dan tidak boleh sewenang-wenangnya melafazkan talak mengikut emosi dan perasaan. Disini. ISU SEMASA BERKAITAN FIQH Salah satu isu tentang permasaalahan talak ialah seorang suami menghantar khidmat pesanan ringkas (SMS) kepada isteri ketika beliau dalam tempoh berpantang selepas melahirkan anak seperti berikut: “Selepas habis pantang. maka jatuh talak satu ke atas engkau!” 10 .penceraian untuk kali yang ketiga. Jelas disini bahawa Allah menghalalkan perkahwinan suami dan isteri yang ingin berkahwin semula selepas talak ba‟in kubra berlaku mengikut aturan -aturan yang telah ditetapkan melalui Al-Quran. diterangkannya kepada kaum yang (mahu) mengetahui dan memahaminya”. Kesan yang bakal berlaku sesudah penceraian juga perlu dititik beratkan oleh pasangan untuk menjamin kesejahteraan secara bersama. Justeru itu. Allah juga menegaskan perkahwinan dengan akad baru boleh dilakukan jika mereka yakin perkahwinan mereka bermatlamatkan Allah dan ingin memperbetulkan kembali hubungan mereka yang gagal dahulu untuk mencapai keredhaan Allah. jika mereka kuat menyangka akan dapat menegakkan aturan-aturan hukum Allah dan itulah aturan-aturan hukum Allah. pasangan tersebut akan terpisah daripada menjadi suami isteri buat selama-lamanya melainkan isteri tersebut mengadakan akd nikah yang baru dengan lelaki lain dan bercerai dengannya atau suaminya itu meninggal dunia. Maksud talak jenis ini ialah talak yang dijatuhkan sebanyak tiga kali oleh suami kepada isterinya.

bercampur-campur dan tidak sedar apa diperkatakan ketika mabuk. Persoalan ini lebih menjurus kepada sama ada jatuh talak jika lafaz dibuat ketika suami tidak normal iaitu kerana minum ubat batuk secara berlebihan. “aku ceraikan kau”. Berdasarkan pendapat jumhur fuqaha‟. juga kerana ijma‟ sahabat Nabi SAW menyatakan kata-kata yang dilafazkan ketika mabuk seperti menuduh perempuan suci berzina dan lain-lain akan dikenakan tindakan. sighah (lafaz). jika seseorang mengambil atau menggunakan bahan memabukkan tanpa sesuatu keperluan atau darurat. bagi talak oleh pentalak yang mabuk atau tidak normal kerana mabuk itu sampai pada peringkat percakapan merepek dan tidak menentu. maka jatuh talak yang dilafazkan olehnya dalam keadaan mabuk sebagai hukuman dan cegahan terhadapnya daripada melakukan perbuatan maksiat. maka fuqaha‟ sepakat berpendapat tidak jatuh talak daripadanya jika ia mabuk yang tidak diharamkan. mahal (isteri iaitu perempuan ditalak). terpaksa. “aku talak kau” atau “maka tertalaklah engkau”. kerana dipaksa atau kerana makan sejenis tumbuhan memabukkan walaupun bukan kerana sesuatu keperluan. Orang yang mukallaf (bertanggungjawab terhadap tindakannya). rukun talak ada lima iaitu pentalak. Menurut pendapat Imam Shafie. Menurut pendapat yang kuat bagi jumhur fuqaha‟. rujukan perlu dibuat terhadap rukun dan syarat sah rukun talak. Menurut Dr Wahbah al Zuhaily dalam kitabnya al Fiqh Islami wa Adillatuhu. talak yang dijatuhkan melalui penghantaran 11 . suami itu menyatakan bahawa beliau sedang keadaan dalam tidak normal kerana mengambil ubat tidur secara berlebihan. persoalannya ialah sama ada jatuh talak atau tidak melalui SMS dan sama ada jatuh talak oleh suami yang pada masa itu dikatakan tidak normal kerana mengambil ubat tidur berlebihan. Disyaratkan bahawa suami yang melafazkan talak adalah suami yang mukallaf (baligh dan berakal) dan tidak dipaksa. Kejadian ini telah banyak dibincangkan dan majoriti pendapat jatuh talak melalui SMS jika pada SMS itu dibuat adanya lafaz dan niat yang jelas daripada suami seperti. dia mengambil bahan yang memabukkan itu dengan pilihan sendiri tanpa ada paksaan dan tanpa darurat.Ketika kejadian tersebut . Bagi menjawab isu ini. wilayah (ada kekuasaan) dan ada qasad ( niat ). Maksud mabuk yang tidak diharamkan ialah seperti orang mabuk kerana darurat. Lagipun. Jadi.

[4] Dan mereka yang berusaha membersihkan hartanya (dengan menunaikan zakat harta itu). maka merekalah orang-orang yang melampaui batas.sia. [9] Dan mereka yang tetap memelihara sembahyang. [10] Mereka itulah orang-orang yang berhak mewarisi[11] Yang akan mewarisi syurga Firdaus. [3] Dan mereka yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang sia. mereka kekal di dalamnya. [8] Dan mereka yang menjaga amanah dan janjinya. [5] Dan mereka yang menjaga kehormatannya. BAHAGIAN AQIDAH: SURAH AL-MU’MINUN AYAT 1-11 TERJEMAHAN AYAT [1] Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman [2] Iaitu mereka yang khusyuk dalam sembahyang. boleh dikira sah kerana mencukupi rukun pentalak itu sendiri. sesiapa yang mengingini selain dari yang demikian. maka sesungguhnya mereka tidak tercela: [7] Kemudian.SMS walau dalam keadaan boleh dikatakan tidak normal kerana tindakan sengaja mengambil ubat tidur secara berlebihan. [6] Kecuali kepada isterinya atau hamba sahaya. HURAIAN AYAT Ayat 1 iaitu “ Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman” iaitu orang-orang yang beriman yang tetap berjaya mencapai keselamatan hidup di dunia dan kebahagiaan yang kekal di akhirat kelak ialah orang-orang yang mengerjakan 12 .

w). lalu ditegaskan dalam ayat ini bahawa orang-orang yang 13 . Kecuali kepada isterinya atau hamba sahayanya yakni hamba-hamba perempuan (gundik). sebagaimana yang tersebut di dalam hadis-hadis Nabi (s. yang berasal dari tawanan “Perang Sabil” yang berlaku di antara orang-orang islam dengan orangorang kafir yang menceroboh. mereka tidak mengkhianatinya. Ayat 10 dan 11 . Malah mereka juga tidak lupa untuk membersihkan harta mereka dengan melaksanakan kewajipan mengeluarkan zakat.yakni orang-orang yang beriman yang berjaya itu ialah mereka yang apabila diberikan memegang amanah. Ayat 7 . kerana perbuatan khianat dan mencabuli janji itu ialah sifat orang-orang munafik. maka merekalah orang-orang yang melanggar larangan Allah. mereka tidak mencabulinya.a. Ayat 3 dan 4 – Orang-orang yang beriman ini akan sentiasa menjauhkan diri mereka dari melakukan perbuatan atau tindakan-tindakan dan mengeluarkan perkataan yang sia-sia.suruhan Allah dan menjauhi larangannya yang diterangkan dalam ayat-ayat yang berikutnya. bahkan mereka akan menjaganya serta menyerahkannya kepada tuannya.Yakni sesiapa yang mengadakan hubungan (bersetubuh) dengan yang bukan isterinya atau hamba sahayanya. Ayat 5 dan 6 – Dan mereka yang menjaga kehormatannya yakni yang menjaga nafsu syahwatnya dari perbuatan zina dan sebagainya.yakni yang tetap mengerjakannya pada waktunya dengan cara yang sempurna iaitu 5 waktu bagi orang yang tetap dan 3 waktu bagi orang musafir (berjalan) begitu juga bagi orang yang sakit. dan apabila mereka berjanji. Ayat 2 – Iaitu mereka yang khusyuk dalam sembahyangnya .Oleh kerana balasan di akhirat ialah natijah dari amal usaha yang dikerjakan di dunia. bahkan mereka akan menepatinya.sembahyang yang sempurna ialah yang dikerjakan dengan khusyuk yakni dengan sepenuh-penuh hormat dan ingatan meliputi anggota-anggota badan dan hati. Ayat 9 – Dan mereka yang tetap memelihara sembahyang . Ayat 8 – Dan mereka yang menjaga amanah dan janjinya .

Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud: Sesungguhnya solat itu adalah ketenangan hati. keselamatan. Mereka yang khusyuk di dalam solat akan berasa gementar apabila berdiri menghadap Allah.beriman yang bersifat dengan sifat-sifat yang mulia itulah yang akan beroleh sebaikbaik balasan di dalam syurga “Jannat‟ul-Firdaus”. taufik dan kenikmatan hidup yang baik di muka bumi ini? 2) Siapakah para Mu‟minin yang dituliskan untuk mereka segala kemenangan. pahala dan keredhaan Allah di akhirat? 3) Apakah balasan-balasan lain sama ada di dunia dan di akhirat yang tidak diketahui sesiapa kecuali Allah? Bagi menjawab persoalan tersebut. menurut tafsiran daripada tafsir Fi Zilalil Quran. Allah telah mengkategorikan khusyuk dalam solat sebagai tingkatan yang paling tinggi dalam mencapai kejayaan. kerendahan diri dan permohonan jiwa dan kamu mengangkat kedua belah tanganmu dan berkata: „Ya Tuhanku! Ya Tuhanku!. Ciri-ciri yang pertama ialah orang yang khusyuk dalam solat mereka. maka solatnya tidak akan sempurna(kurang syarat-syaratnya)‟. Ia adalah sebagai satu peringatan kepada orang-orang yang tidak khusyuk dan lalai dalam melakukan ibadat solat kepada Allah bahawa mereka adalah golongan yang paling bawah dalam tingkatan yang paling bawah untuk menempa kejayaan. Allah telah menjelaskan sifat-sifat orang tersebut selepas ayat pembukaan surah ini bermula dari ayat 2 hingga ayat 9. TAFSIR DAN PENGAJARAN AYAT Selepas meneliti huraian ayat 1-11 surah al-Mu‟minuun di atas. Hal ini ditafsirkan dengan keadaan hati mereka yang tenang dan khusyuk sehingga menjalar perasaan tersebut ke seluruh tubuh badan mereka 14 . dibangkitkn dengan beberapa persoalan seperti: 1) Siapakah para Mu‟minin yang dituliskan untuk mereka segala kebajikan. barangsiapa tidak melakukan seperti itu. kebahagiaan.

Seterusnya ialah berkisarkan tentang zakat yang dapat membersihkan hati dari sifat bakhil. Hati mereka akan sentiasa dipenuhi dengan tugas-tugas akidah yang akan membersihkan hati dan jiwa mereka. sesiapa yang mencari kenikmatan di luar daripada itu akan termasuk ke dalam kategori berbuat kepada benda yang haram dengan melakukan zina bersama dengan perempuan yang tidak halal baginya atau sebaliknya. hati-hati mereka juga dibebani dengan tugas melakukan yang makruf dan meninggalkan segala perkara yang mungkar. “Kecuali kepada isterinya atau hamba sahaya. dan juga dapat menolak bisikan syaitan yang menakut-nakutkan seseorang menjdi miskin apabila mengeluarkan zakat. dapat mengatasi cinta terhadap diri sendiri. 15 . Ciri-ciri mu‟min yang berjaya seterusnya ialah orang yang menjaga kemaluan mereka. Ayat yang seterusnya ialah berkenaan dengan ciri ora ng mu‟min yang menjauhkan diri dari segala perkara yang sia-sia. Pemberian zakat juga bermatlamatkan kepada pemeliharaan masyarakat Islam dari kemiskinan pada sebelah pihak dan kemewahan terhadap satu pihak yang lain. Ingatan mereka hanta tertumpu kepada Allah sehingga jiwa mereka dipenuhi dengan keagungan terhadap kekuasaan Allah SWT. Melalui pemebrian zakat juga. maka sesungguhnya mereka tidak tercela”. Allah telah menggariskan sebaris ayat di dalam Al-Quran tentang perkara yang halal bagi mengelakkan zina di antara hubungan lelaki dan perempuan iaitu. Oleh itu.sehingga pergerakan mereka sekalipun. Penjagaan ini bermaksud mengelakkan diri daripada melakukan zina. ia dapat menanam sikap kepercayaan bahawa terdapatnya ganjaran dan balasan di sisi Allah tentang segala yang kita kerjakan. membangunkan dan memajukan kehidupan atau daya tenaga tersebut dihabiskan dengan membuat perkara-perkara yang tidak berfaedah atau sia-sia. Tambahan lagi. Ia merupakan jaminan sosial untuk seluruh individu serta golongan yang lemah. Daya tenaga manusia adalah terbatas sama ada daya itu dihabiskan dengan perkara-perkara yang berfaedah seperti mengislah.

Diantaranya ialah sebagai seorang muslim. Orang yang memelihara solat dapat menunaikan solatnya tepat pada waktunya sama ada solat fardhu atau solat sunat mengikut aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. terdapat banyak pengajaran yang boleh dijadikan panduan dan pedoman untuk menjadi muslim dan muslimah yang beriman yang tetap berjaya dan diredhai oleh Allah SWT. Ia adalah untuk menunjukan darjat ketinggian solat dalam membentuk iman kerana solat merupakan satu bentuk ibadah dalam mengabdikan diri kepada Allah yang paling sempurna. Segala perhatian dalam sembahyang hendaklah tertumpu kepada menunaikannya dengan baik. kita haruslah mengerjakan sembahyang pada waktunya dengan cara yang sempurna dan khusyuk. ciri-ciri orang mukmin ialah yang dapat menjaga amanat yang diberikan kepada mereka. 16 . Allah sesekali tidak membenarkan kita meninggalkan sembahyang kerana Allah telah memberi jaminan bahawa sesiapa yang mendirikan sembahyang akan selamat di dunia dan di akhirat. Itulah sifat-sifat orang mukmin yang tetap pada setiap masa. Tambahan lagi. Sedangkan Allah mengkehendaki supaya orang mukmin yang terus mengikuti jalan hidayah Allah dan akan ditempatkan di dalam syurga Firdaus dan kekal di dalamnya. Tafsir al-Azhar juga menjelaskan ciri-ciri mukmin yang berjaya ialah orang yang menjaga solatnya. kenikmatan dan kekuasaan manusia. Kehidupan sesebuah masyarakat pula tidak akan betul melainkan segala amanat yang dikurniakan dapat dijaga dengan sebaiknya. Allah telah memberi penekanan kepada solat iaitu menjaga kekhusyukan solat kemudian diakhiri dengan ayat yang ke-9 yang bererti “mereka yang tetap menjaga solat mereka”. Kehidupan di muka bumi ini tidak akan sempurna walau dengan kekayaan.11. Ini kerana tujuan Allah menjadikan manusia untuk menghuni alam yang fana ini agar mereka mengabdikan diri kepadanya. Allah telah menjadikan fitrah itu selaras mengikut sunnatullah. Sebagai pengajarannya. Menerusi surah Al-Mu‟minuun ayat 1. orang yang khusyuk dalam sembahyang hatinya akan meninggalkan segala lintasan dunia.Orang yang menjaga amanah pula bermaksud orang yang dapat menjaga fitrahnya. Pada permulaan ayat yang ke-2. Ia mengakui kewujudan Allah sebagai pencipta dan mengakui wahdaniah-Nya iaitu kekuasaan Allah melalui perasaan dalamannya yang merasakan adanya persamaan undangundang yang mengendalikannya dan undang-undang yang mengendalikan alam ini.

17 . Manakala lebih daripada 65 juta juta pengguna aktif Facebook juga mengakses melalui peranti mobile mereka. Untuk mewarisi syurga “jannat‟ul Firdaus. mereka kini mempunyai 350 juta pengguna aktif diseluruh dunia. Sebagai seorang muslim kita dikehendaki menjauhkan diri daripada melakukan perbuatan.w. kita harus menunaikan dan menepati janji tersebut.t.1 peratus atau 3. jangan sesekali mengkhianati amanah tersebut dan haruslah menyerahkan kembali kepada tuannya.w. Begitu juga jika kita berjanji. melampaui batas dan melanggar larangan Allah s. Menurut laporan statistik terkini yang dikeluarkan syarikat Facebook.85 juta penggunanya adalah rakyat negara Malaysia dan sebilangan darinya adalah pengguna Islam. tindakan-tindakan dan perkataan yang tidak berfaedah atau sia-sia kerana perbuatan seperti ini tidak akan mendatangkan manafaat kepada kita. kini terus menjadi fenomena bagi pengguna internet di Malaysia. Kita juga diingatkan supaya menunaikan zakat kerana dengan berzakat ia boleh membersihkan harta benda yang diperolehi. Dari jumlah itu.Sembahyang dengan hati yang lalai atau tanpa khusyuk adalah tidak memberi apaapa manfaat. Setiap sesuatu yang diamanahkan. seramai 1. ISU SEMASA BERKAITAN AKHLAK Laman jaringan sosial Facebook atau singkatannya FB.t dan menjauhi laranganNya. sebagai muslim kita mesti menjaganya dengan sebaik mungkin. remaja dan dewasa malah sehingga golongan berumur lebih dari 50 tahun. Sebagai muslim kita mestilah menjaga kehormatan iaitu tidak melakukan perbuatan zina dan sebagainya kerana perbuatan ini akan menjadikan kita sebagai orang-orang yang tercela. kita harus menjadi orang yang beriman yang berjaya dan bersifat dengan sifat-sifat yang mulia dengan mematuhi perintah Allah s. Penggunanya dikatakan bukan sahaja sahaja merangkumi peringkat usia kanak-kanak.

w bahawa di akhir zaman perbuatan zina akan berleluasa dan perbuatan tersebut dilakukan secara terbuka tanpa segan silu.” – Abu Hurairah r. Malah ada yang menganggap bahawa perbuatan tersebut adalah hak individu yang perlu diberi penghormatan sehingga dianggap perbuatan yang mulia dikalangan sesetengah pihak. Facebook kebanyakan digunakan oleh setiap lapisan masyarakat termasuklah dikalangan remaja dan kanak-kanak. Perbuatan penyebaran zina secara terbuka seperti promosi pelacuran di ruangan awam seperti facebook adalah tidak wajar kerana ia akan memberi kesan negatif kepada pelbagai pihak termasuklah budak-budak bawah umur. Sekiranya promosi perbuatan zina berlaku di ruangan facebook ia adalah malapetaka yang besar ke atas umat manusia.a Sudah jelas. keadaan sekarang menepati seperti mana hadis Nabi Muhammad s. Maklumat peribadi seperti gambar seharusnya tidak dimuatnaikkan dalam akaun facebook kerana pelbagai pihak lain boleh memanipulasikan gambar tersebut tanpa disedari.”Di antara tanda-tanda telah dekatnya hari kiamat ialah akan muncul pakaianpakaian wanita dan apabila mereka memakainya keadaannya seperti telanjang. Keadaan ini lah yang di kenali sebagai fitnah di akhir zaman yang kebanyakannya tidak disedari oleh kebanyakan pihak berwajib.a. 18 . Penyalahgunaan facebook harus dikenakan tindakan oleh pihak berwajib dan bagi pihak pengguna pulak tidak seharusnya anda semua mendedahkan maklumat peribadi di ruangan siber tersebut kerana pelbagai kemungkinan fitnah yang lebih dasyat akan berlaku.

[55] Mereka bertanya: "Adakah engkau membawa kepada kami sesuatu yang benar (sebagai seorang Rasul). dan aku adalah dari orang-orang yang boleh memberi keterangan mengesahkan yang demikian itu. Kami telah memberi kepada Nabi Ibrahim sebelum itu jalan yang benar dalam bertauhid. Seterusnya. dan Kami adalah mengetahui akan halnya. TAFSIR DAN PENGAJARAN AYAT Ayat 51 surah ini berkisarkan tentang kebenaran yang telah diberikan Allah kepada Ibrahim untuk membuktikan keagungan dan kekuasaan Allah dalam urusanNya iaitu sebelum memberikan kitab Taurat kepada Musa dan Harun kerana baginda layak menerima kenabian tersebut dari Allah. [52] Ketika ia berkata kepada bapanya dan kaumnya: "Apakah hakikatnya patungpatung ini yang kamu bersungguh-sungguh memujanya?" [53] Mereka menjawab: "Kami dapati datuk nenek kami selalu menyembahnya". Baginda telah diberi pengetahuan supaya dapat membezakan antara hak dan batil. atau engkau dari orang-orang yang bermain-main sahaja?" [56] Ia menjawab: "(Bukan bermain-main) bahkan (untuk menegaskan bahawa) Tuhan kamu ialah Tuhan yang mentadbirkan langit dan bumi. Mengikut tafsir Al-Azhar mengenai ayat 51 surah al-Anbiya‟ ini ialah tentang kecerdikan yang telah dianugerahi Allah kepada Ibrahim sejak zaman mudanya lagi iaitu sebelum Allah mengangkatnya menjadi seorang Nabi. Dia lah yang menciptanya. ayat 52 memberi maksud tentang persoalan yang sengaja dipersoalkan oleh Nabi Ibrahim kepada ayah serta kaumnya kerana baginda telah mengetahui tentang hakikatnya sebagai batu atau kayu yang kemudian dijadikan 19 .BAHAGIAN KISAH NABI-NABI: AYAT 51-56 SURAH AL-ANBIYA’ TERJEMAHAN AYAT [51] Dan demi sesungguhnya. [54] Ia berkata: "Sesungguhnya kamu dan datuk-nenek kamu adalah dalam kesesatan yang nyata".

20 . Mereka mengharapkan pembelaan dari Nabi Ibrahim tetapi sebaliknya telah berlaku. lalu pertanyaan seperti di dalam ayat 55 surah ini dibangkitkan. Ditambah pula.sebagai sembahan. ayah nabi Ibrahim bernama Azar iaitu seorang pembuat patung-patung berhala. atau tangan kamu sendirikah yang membuatnya?”. Nabi Ibrahim mengajak bapanya supaya meninggalkan penyembahan berhala dan berani menegaskan bahawa berhala yang disembah oleh mereka hanyalah sia-sia dan tidak berkuasa dalam segala hal. Keberanian Nabi Ibrahim berhadapan dengan ayahnya sendiri yang menyembah berhala menunjukkan bahawa Islam menganjurkan taat kepada kedua ibu bapa asalkan ianya tidak bercanggah dengan syariat Islam. Tidak ada yang patut disembah melainkan Allah sahaja. Nabi Ibrahim menegaskan secara terang-terangan bahawa perbuatan mereka iaitu membuat dan menyembah berhala merupakan perbuatan yang sesat sejak dari keturunan nenek moyang mereka lagi. Lalu. Nabi Ibrahim merupakan salah seorang dari saudara mereka dan anak kepada pembuat berhala. Nabi Ibrahim membangkang tentang penyembahan mereka kepada berhala dengan berkata. Dalam hal ini. “ Jika dia (berhala)yang dikatakan sebagai Tuhan kamu. diakah yang berkuasa menjadikan kamu sekalian. Setelah mendengar celaan yang tegas dari Nabi Ibrahim. Menurut tafsir ini lagi. nabi Ibrahim dalam ayat seterusnya menjelaskan bahawa teguran itu bukan dalam keadaan main-main dan dijadikan sebagai bahan untuk senda gurau tetapi teguran tersebut bermaksud bahawa baginda menegaskan bahawa penyembahan berhala yang dilakukan oleh mereka adalah sia-sia kerana dia tidak mampu berbuat apa-apa sebaliknya hanya Allah yang layak disembah kerana hanya Dia yang meciptakan alam ini. Pengajaran yang boleh diambil daripada kisah Nabi Ibrahim menentang penyembahan berhala kaumnya ialah kita hendaklah berani menegakkan kebenaran bahawa Allah hanyalah satu. Kemudian ayat seterusnya menerangkan tentang jawapan mereka yang mengikuti sesembahan nenek moyang mereka. Ia adalah kerana mereka tidak pernah ditegur tentang perkara itu sebelumnya. Keadaan ini ditafsirkan bahawa mereka hanya mengikuti budaya nenek moyang mereka dan ianya dianggap sebagai amalan turun temurun. Justeru. Kemudian. bapa Nabi Ibrahim adalah seorang pembuat berhala dan sering menyeru kepada agama nenek moyang mereka.

Hadis itu juga menunjukkan setiap Muslim harus melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar secara berperingkat. ialah dengan tindakan. Pertama. Ini dapat dikukuhkan dengan firman Allah yang bermaksud: 21 . Justeru. dan yang demikian itu adalah selemahlemah iman. kedua dengan perkataan. keadaan ini akan mewujudkan satu keadaan yang mengharapkan pergantungan selain daripada Allah dan termasuk ke dalam golongan orang yang syirik. ISU SEMASA BERKAITAN PENGAJARAN KISAH NABI Isu semasa yang boleh dikaitkan dengan ayat 51-52 surah al-Anbiya‟ ini ialah tentang isu ramalan sotong Paul yang terjadi menjelang perlawanan bola sepak bertujuan untuk meramal kemenangan pasukan yang diminati oleh mereka. manakala nahi mungkar ajakan menjauhi perbuatan tidak baik. Kewajipan Muslim melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar sebagai tugas dakwah juga disebut dalam hadis yang bermaksud: "Siapa yang melihat kemungkaran hendaklah dia mengubahnya (taghyir) dengan tangan. Berdasarkan hujah itu. jika tidak mampu hendaklah mengubahnya dengan lidah. kita sebagai orang yang beriman kepada Allah hendaklah sekurang-kurangnya mencegah kemungkaran walaupun dengan sekecil usaha supaya Allah tidak mempersoalkan kita sebab untuk kita tidak melakukannya sedangkan dengan hati juga sudah dikira sebagai percubaan mencegah kemungkaran. jika tidak mampu hendaklah dia mengubahnya dengan hati. Perkataan dakwah amar makruf dan nahi mungkar ini selalu digunakan merujuk kepada mengajak manusia ke arah kebaikan dan meninggalkan kemungkaran.Kita juga hendaklah sentiasa mengamalkan amar makruf nahi mungkar pada setiap masa. Ini bermakna mereka menggunakan ramalan kepada sesuatu benda untuk mendapatkan keuntungan kepada dirinya. ketiga dengan hati." (Hadis Riwayat Muslim) Rasulullah SAW menggunakan istilah taghyir yang bermaksud kewajipan untuk mengubah perkara tidak baik kepada yang lebih baik dan mencegah sesuatu kemungkaran daripada berlaku. perkataan dakwah mencakupi perbuatan amar makruf dan nahi mungkar kerana amar makruf ialah ajakan melakukan amalan baik.

dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman.Katakanlah:“Tidak ada seorangpun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib. Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang ghaib. Yang Mengetahui yang gaib. tak ada yang mengetahuinya selain Dia sendiri. 22 . tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudharatan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan. maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorangpun tentang yang gaib itu. kecuali Allah.“Aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak menolak kemudharatan kecuali yang dikehendaki Allah. Kecuali kepada rasul yang diridhai-Nya. firman Allah yang bermaksud: Katakanlah. {QS Jin: 26 -27} Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri tidak mengetahui hal-hal yang ghaib kecuali yang diberitahukan Allah kepadanya melalui wahyu. dan sekiranya aku mengetahui yang ghaib.

Jadi. Ini sekaligus dapat meningkatkan lagi kefahaman kami berkenaan dengan tajuk tugasan. tugasan ini memerlukan saya untuk mencari pelbagai maklumat daripada sumber yang berlainan supaya isi yang bakal dilampirkan menepati kehendak soalan di samping dapat memperluaskan pengetahuan saya dalam bidang keagamaan ini. Kemudian. Tugasan ini memerlukan saya mengakaji tentang empat pengajaran ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan aqidah. Pensyarah juga banyak membimbing serta memberikan tunjuk ajar semasa di dalam kelas. fiqh. melaui penafsiran ini saya telah membuat pengajaran yang terdapat dalam ayat yang dikaji dan mengaitkannya dengan satu isu semasa yang merangkumi keseluruhan objektif ayat. Maklumat yang telah saya dapati daripada perpustakaan dan laman web ini saya kumpulkan dan dijadikan sebagai draf permulaan tugasan saya. dalam proses mengumpulkan maklumat juga saya berpeluang untuk mengkaji serta mengamati sendiri pelbagi tafsiran untuk menjawab kehendak soalan tugasan. Selain itu. Saya juga telah bergerak secara berkolaborasi dengan rakan. saya juga ditugaskan untuk membuat buku skrap tentang Israiliyyat dan kesannya terhadap ajaran Islam pada masa sekarang.rakan yang lain untuk bertanyakan tentang soalan-soalan yang tidak difahami. Selain itu. Penjelasan secara musyafahah ini lebih jelas berbanding dengan rujukan buku yang 23 . akhlak dan kisah para nabi yang telah dipelajari dengan isu-isu semasa. Antara tafsir yang menjadi rujukan saya ialah tafsir Al-Azhar dan Tafsir Fi Zilalil Quran. ia adalah salah satu sebab penting yang menyumbang kepada penambahan ilmu pengetahuan. saya telah menggariskan lima sebab bagaimana tugasan kerja kursus ini dapat meningkatkan kefahaman saya sebagai seorang bakal pendidik kelak. Disini. Saya tidak menghadapi masalah untuk mencari bahan-bahan ini kerana pilihan tajuk tugasan yang telah diberikan banyak dan kami bebas untuk memilih mana-mana tajuk yang disukai. Tugasan ini adalah merupakan tugasan individu dimana ianya akan dapat memupuk semangat berdikari dalam mencari maklumat untuk menyiapkan tugasan.REFLEKSI Saya telah mendapat tugasan kerja kursus ini pada 03 Mac 2013 dan diminta menghantarnya pada 07 April 2013. Pertamanya.

saya dapat mengaitkan pengajaran daripada ayat dengan isu semasa yang berlaku sekarang. Sebagai bakal guru. saya dapat memecahkan persoalan saya tentang perkara yang tidak difahami terutamanya dalam membuat rujukan tafsiran daripada tafsir-tafsir yang telah dipilih. 24 . Tambahan juga. Dengan cara tersebut. Tambahan juga. kita bukan sekadar membuat kerja kursus secara membuta tuli tetapi kita harus menggunakan semua bahan yang ada untuk mencapai objektif yang telah dirancangkan. Saya bersyukur dan ingin mengucapkan ribuan ucapan terima kasih kepada Ustaz Ismail bin Mat Ludin dan rakan-rakan yang lain kerana telah banyak membantu saya. Tambahan lagi. Kemudian. setelah pemilihan maklumat dibuat dan direka bentuk dalam penulisan draf. Saya dapat mengkaji tentang ayat-ayat dari setiap aspek yang berlainan iaitu fiqh.hanya merujuk idea penulisan penulis di dalam buku berbanding dengan idea seorang pensyarah yang menyampaikan maklumat secara berhadapan. Bagi saya. saya banyak berbincang dengan rakan-rakan di dalam kelas sebagai satu inisiatif ke arah pemahaman yang lebih jelas. pengaplikasian segala nilai-nilai murni adalah sangat penting demi untuk merentasi kurikulum yang tersedia di hadapan kita. Pemikiran juga haruslah maju ke hadapan tanpa berasa ragu-ragu lagi. rakan-rakan kelas saya mempunyai ilmu pengetahuan yang luas dalam bidang ini. aqidah. Ini sekaligus dapat menambahkan kefahaman saya tentang tajuk-tajuk yang telah dipilh. Walaupun terpaksa menghadapi pelbagai rintangan dan kesusahan namun saya tetap bersyukur kerana telah berjaya menyiapkan tugasan ini tepat seperti tarikh yang telah ditetapkan di dalam kertas pembahagian tugasan yang telah diberikan. tugasan ini sangat memberi kesan terhadap profesion saya dalam bidang pengajian agama. akhlak dan sirah nabi.

facebook.php?note_id=100114101314 25 . Bahagian Hal Ehwal Islam.Bhd.blogspot. Kuala Lumpur: Victory Agencie. Dilayari pada Mac 15.blogspot. Al—Quran Rasm Uthmani. Syaid Sabiq.BIBLIOGRAFI BUKU Ustaz Mahadi bin Dahlan dan Ustaz Azharuddin Sahil (2007). Selangor: Pustaka Haji Abdul Majid. Indonesia: Yayasan Nurulislam. Bertajwid dan Disertai Makna. Jilid 6. Dilayari pada Mac 20. Dr. Tafsir Al-Azhar. Hukum Perkahwinan Islam. INTERNET Kelahiran Nabi Ibrahim Dan Sumbangan Kepada Umat Islam. Tafsir Pimpinan Ar-Rahman kepada Pengertian Al-Quran (1995) Cetakan keenam. Peunoh Daly(1994). Selangor: Thinkers Library Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah. Moh Thalib).com/2005/12/pembahasan-talak-raji-dan-talak-bain. Dilayari pada Mac 15.html Pembahasan Talak Raj’ie Dan Ba’in. Fikih Sunnah ( Drs.html Kajian Dan Tafsir Surah Al-Baqarah Ayat 1-5. 2013 di URL http://www.com/2010/04/kelahiran-nabi-ibrahim-s-dansumbangan.com/note. (1990). 1984. 2013 di URL http://doaharian. Jabatan Perdana Menteri. 2013 di URL http://az-esei-jan2010. Sdn.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->