KURSUS PERGURUAN LEPAS IJAZAH SEKOLAH RENDAH (KPLI SR

)

MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN)

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ARAS 1, ENTERPRISE BUILDING 3, BLOK 2200, PERSIARAN APEC, CYBER 6, 63000 CYBERJAYA Berkuat kuasa pada Oktober 2010

MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN)

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan Oktober 2010 Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Rektor Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

i

MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN)

MODUL INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI KURSUS PERGURUAN LEPAS IJAZAH SEKOLAH RENDAH (KPLI SR). MODUL INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM TERSEBUT.

Cetakan Oktober 2010 Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

ii

MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN)

KANDUNGAN MUKA SURAT

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Kata Alu-aluan Rektor Panduan Pelajar Pengenalan Agihan Tajuk Tajuk 1.0 Media dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk 1.1 Konsep Media Pengajaran 1.2 Kepentingan Media Dalam Pendidikan 1.3 Jenis-jenis dan Klasifikasi Media 1.4 Justifikasi Penggunaan Media Dalam PengajaranPembelajaran Tajuk 2.0 Prinsisp Asas Grafik Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk 2.1 Konsep Asas Grafik 2.2 Prinsip Asas Grafik Prinsip Mudah Prinsip Kesatuan Prinsip Penegasan Prinsip Keseimbangan Prinsip Kontra 2.3 Perancangan

i ii v vi viii ix 1 1 1 1 2 3 5 6

10 10 10 10 11 12 12 12 13 13 14 15

2 Jenis-jenis Projektor Projektor Lutsinar Projektor Slaid Projektor LCD Projektor Terus 20 20 20 20 21 21 21 22 22 23 Tajuk 4.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) Saiz Susunatur Rekabentuk Warna Penghurufan 15 15 16 16 17 Tajuk 3.2 Penggunaaan OHP Dalam Pengajaran 26 26 26 26 28 28 28 28 29 30 Tajuk 5.1 Teknik Penghasilan OHP Tulis Terus Bertingkap Berjalur Bertindih 4.0 Media Unjuran Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk 3.0 Penggunaan Alatan/Bahan Pandang Dengar dalam Pengajaran dan Pembelajaran 33 .1 Jenis-jenis dan Penggunaan Media Unjuran 3.0 Teknik-teknik penghasilan lutsinar dan penggunaan OHP Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk 4.

MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk 5.4 Teknik Rakaman Video 5. Patung.5 Penggunaan Bahan Video Dalam Pengajaran 33 33 33 34 35 36 37 40 Tajuk 6. Topeng Boneka Sarung Tangan Boneka Bertali 47 48 49 50 51 51 52 52 .2 Bahan-bahan Tiga DImensi Relia Model Diorama Akuarium Terarrium Boneka.1 Pengenalan Audio dan Video 5.0 Media Bukan Unjuran Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk 6.2 Teknik Rakaman Audio 5.3 Perancangan dan Penyediaan Rakaman Audio 5.1 Bahan-bahan Dua Dimensi Gambar atau Gambar Foto Grafik Carta Poster Kad Imbasan Kad Gambar 43 43 43 43 44 44 45 45 45 46 46 6.

3 Penggunaan Bahan 2D dan 3D Dalam Pengajaran 52 52 52 Tajuk 7 Jenis dan Pernggunaan Papan Pengajaran Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk 7.2 Penggunaan Papan Pengajaran dalam Pengajaran 54 54 54 54 55 55 55 56 56 57 58 59 59 60 61 Bibliografi Panel Penulis Modul Panel Pemurnian Modul Lampiran A Lampiran B 64 65 66 67 72 .1 Jenis-jenis Papan Pengajaran Papan Tulis Papan Putih Papan Magnetik Papan Flip Papan Kenyataan Papan Flanel Papan Gulung Papan Slip Papan Elektronik 7.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) Wayang Kulit Topeng 6.

berketerampilan dan berakhlak mulia.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) KATA ALU-ALUAN Peningkatan kualiti pendidikan guru merupakan satu usaha berterusan untuk melahirkan guru yang kreatif. Modul ini merupakan usaha Institut Pendidikan Guru. HAILI BIN DOLHAN) Rektor Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia Oktober 2010 v . Dengan pembaharuan pembelajaran yang menggunakan modul akan dapat menggalakkan pembelajaran kendiri yang lebih efektif dan berupaya mengkekalkan kualiti seperti dalam pembelajaran bersemuka. serta berjiwa pendidik yang mampu bersaing di persada (DATUK Dr. Kementerian Pelajaran Malaysia dalam meningkatkan kualiti pendidikan guru selaras dengan perubahan semasa dalam arena pendidikan dalam dan luar negara. Pendidikan Guru adalah bersifat dinamik dan senantiasa disemak dan diubah suai bagi memenuhi keperluan semasa pendidikan negara seperti yang termaktub dalam Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) di bawah Program Transformasi Negara (GTP). Justeru itu tujuan modul ini digubal adalah untuk menggantikan interaksi bersemuka antara pelajar dengan pensyarah. Modul Pengurusan Sumber (Teknologi Pendidikan) Kursus Perguruan Lepas Ijazah Sekolah Rendah (KPLI SR) menuntut pelajar membuat anjakan minda untuk melahirkan guru permulaan yang kompeten dari segi pengetahuan. kemahiran dan nilai profesionalisme global.

Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih membantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda atau merujuk kepada laman web atau bukubuku berkenaan. Tiada kuliah atau tutorial diadakan untuk tajuk-tajuk dalam modul ini. Dengan cara begini. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya. sumber-sumber pembelajaran dan masa anda. Walau bagaimanapun. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri. Modul ini akan menggantikan sepuluh jam interaksi bersemuka dalam bilik darjah. tutor atau rakan anda melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini. anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. Ada di antara latihan ini mmempunyai cadangan jawapan. Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) PANDUAN PELAJAR Modul ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. Modul ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda. vi . anda boleh berbincang dengan pensyarah. Modul ini ditulis dalam susunan tajuk.

Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda. Cari kawan yang boleh membantu pembelajaran anda. Anda boleh gunakan ruang kosong ini untuk membuat nota atau membuat ringkasan sesuatu tajuk. 2. 7. Patuhi waktu yang diperuntukkan. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan. Teliti maklumat yang diterima. Ruang membuat nota telah disediakan pada tempat-tempat tertentu dalam modul. 5. Modul ini merupakan modul untuk membantu pelajar melengkapkan tugasan yang diberikan kepada anda. Semak dan ulagkaji pembacaan anda.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus di buat. Ambil masa untuk memahami pembacaan anda. Ini bertujuan untuk membolehkan anda menjadikan modul ini bahan yang lengkap untuk anda membuat rujukan dan ulangkaji pada masa depan. 3. 6. Tip untuk membantu anda melalui kursus ini 1. Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda. 8. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar. Setelah membaca modiul ini teruskan mambaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan. Lampiran B menerangkan kepada anda makna-makna ikon tersebut. 4. Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahan-bahan yang bermakna. Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira sasaran pembelajaran anda. vii .

Selain daripada mempelajari bahan dalam modul ini.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) PENGENALAN Modul Pengurusan Sumber ini digubal bagi pelajar Kursus Perguruan Lepas Ijazah Sekolah Rendah (KPLI SR) Major Prasekolah. nota ringkas disediakan untuk membantu pelajar meningkatkan kefahaman terhadap isi kandungan kursus. Semoga modul ini dapat memberikan pengalaman pembelajaran yang menyeronokkan ke arah kecemerlangan pendidikan. Tajuk 2 – Prinsip Asas Grafik. Tajuk 3 – Media Unjuran. Bagi setiap tajuk. Dalam setiap tajuk disediakan aktiviti-aktiviti untuk membantu anda lebih memahaminya. Tajuk 4 – Teknik-Teknik Penghasilan Lutsinar dan Penggunaan OHP. Tajuk 6 – Media Bukan Unjuran dan Tajuk 7 – Jenis dan Penggunaan Papan Pengajaran. Modul ini merupakan modul pembelajaran kendiri yang berjumlah satu kredit bersamaan dengan lima belas jam interaksi bersemuka dalam bilik kuliah. viii . Tajuk 5 – Penggunaan Alatan/Bahan Pandang Dengar dalam Pengajaran dan Pembelajaran. pelajar digalakkan merujuk kepada pelbagai sumber lain yang relevan kepada mata pelajaran Pengurusan Sumber (Teknologi Pendidikan). Agihan tajuk dalam modul ini adalah mengikut sukatan pelajaran Pengurusan Sumber (Teknologi Pendidikan) KPLI SR dan disusun mengikut tujuh tajuk utama iaitu Tajuk 1 – Media dalam Pengajaran dan Pembelajaran.

MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) MAKLUMAT AGIHAN TOPIK DALAM SUKATAN NAMA KURSUS: PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) AGIHAN TAJUK Kandungan modul ini akan menggantikan 10 jam interaksi bersemuka. Tajuk/Topik Jumlah Jam 1 2 3 4 5 6 7 Media Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Asas Grafik Media Unjuran Teknik-teknik Penghasilan Lutsinar dan Penggunaan OHP Penggunaan Alatan/Bahan Pandang Dengar Dalam Pengajaran Media Bukan Unjuran Jenis dan Penggunaan Papan Pengajaran 2 1 1 1 1 2 2 10 JUMLAH ix . Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk: Bil.

kelebihan serta fungsi untuk menentukan pemilihan. pembinaan dan penggunaan media pengajaran sebagai saluran komunikasi. III. HASIL PEMBELAJARAN I. Tajuk ini juga menghuraikan pengkelasan. IV. Menjelaskan konsep asas media Menyenaraikan kepentingan media dalam pendidikan Menyatakan pengkelasan media pengajaran Menganalisis faktor dan cara permilihan media pengajaran KERANGKA TAJUK-TAJUK Media dalam Pengajaran dan Pembelajaran Konsep Asas dan Definisi Kepentingan dalam Pendidikan Pengkelasan dan Justifikasi Penggunaan Media dalam Pengajaran dan Pembelajaran 1 . II.0 Media dalam Pengajaran dan Pembelajaran SINOPSIS Tajuk ini mengandungi konsep media dan media pengajaran yang merupakan salah satu domain dalam teknologi pengajaran.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) TAJUK 1.

apakah contoh-contoh media ? .... Istilah ini berasal daripada perkataan Latin yang bermaksud perantara............. perhatian...... minat serta perhatian pelajar dan seterusnya terjadinya proses pembelajaran. bolehlah dikatakan media pengajaran menjadi pengasas kepada penubuhan bidang teknologi pendidikan..... 2 .......... Media pengajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesanan daripada pengirim kepada penerima sehingga dapat merangsang fikiran............... perasaan. Media atau medium bermakna saluran komunikasi....... dibina atau dipinda untuk menyokong atau mengendalikan sendiri proses pengajaran dan pembelajaran (Yusup.... (b) Adakah media tersebut boleh digunakan dalam pengajaran? (c) Cuba bayangkan bagaimana CD boleh membantu anda mengajar kemahiran menyebut huruf-huruf vokal dan konsonan................ MEMIKIR (a) Cuba lihat sekeliling anda...MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) 1...... 1992)..........1 KONSEP MEDIA PENGAJARAN Bidang teknologi pengajaran tercetus daripada pergerakan audio visual yang kemudiannya dikenali sebagai media pengajaran.... AKTIVITI 1 Berdasarkan kepada penerangan media tersebut............ Ia merujuk kepada apa sahaja yang membawa maklumat daripada penyampai kepada penerima.. kenalpasti media yang dilihat........... Media pengajaran juga merujuk kepada peralatan atau perkakasan dan bahan (perisian) media yang dikenalpasti (dipilih)............ Oleh itu.......

ditambah dengan persekitaran yang berbeza 3 . bunyi dan muzik dapat dilakukan. (iii) Kejadian yang berlaku pada masa lalu dapat ditampilkan dalam bentuk filem. Pelajar juga boleh belajar sendirian.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) 1. transparensi. gambar foto mahupun secara lisan. penjelasan akan lebih berkesan dan menarik seperti melalui penggunaan animasi.2 KEPENTINGAN MEDIA DALAM PENDIDIKAN (a) Memperjelaskan Penyampaian Mesej Pada masa-masa tertentu perkataan sahaja tidak dapat menyampaikan sesuatu mesej dengan jelasnya. gambar rajah. waktu dan pancaindera: (i) Objek yang terlalu besar atau kecil boleh digantikan dengan model. Waktu dan Pancaindera Antara contoh berkaitan dengan mengatasi batasan ruang. (v) Konsep yang terlalu luas atau abstrak dapat divisualkan. gambar. (b) Mengatasi Batasan Ruang. (c) Meningkat Minat dan Interaktiviti Dalam Pengajaran-Pembelajaran Penggunaan media pengajaran secara betul dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif pelajar kerana ia menimbulkan minat. meningkatkan interaksi dan kefahaman pelajar tentang realiti. dan lain lain. (d) Menghasilkan Pengalaman dan Persepsi Yang Sama Walaupun kurikulum dan bahan pengajaran ditentukan sama bagi setiap pelajar. Dalam keadaan seperti ini. (ii) Gerak yang terlalu lambat atau terlalu cepat dapat dibantu dengan timelapse atau high-speed photography. adalah lebih berkesan jika perkataan disertakan dengan gambar atau simbol yang lebih konkrit maknanya. filem atau video. (iv) Objek yang terlalu kompleks (misalnya mesin) dapat ditunjukkan dalam bentuk model. Dalam era teknologi komputer dan maklumat ini. sifat unik yang ada pada setiap pelajar. menurut kemampuan dan keselesaan masing-masing.

............................. aktiviti kumpulan............. Catatkan juga peranan-peranan selain daripada yang tersebut di atas................. sebuah perisian kursus boleh digunakan berulang kali oleh pelajar tanpa merosakkan kandungan asal... Keadaan ini dapat diatasi dengan media pengajaran kerana kemampuannya dalam memberikan rangsangan pengalaman dan persepsi yang sama.......... aktiviti individu dan sebagainya MEMBUAT NOTA Cuba anda catatkan peranan-peranan media dalam pendidiakan............ contohnya........ (b) Bagaimana objektif pengajaran boleh dicapai melalui penggunaan media tersebut? .................................. 1 2 3 4 5 6 AKTIVITI 2 (a) Kenalpasti media yang sesuai untuk mengajar topik „My body‟................. (e) Membolehkan kaedah pengajaran yang lebih fleksibel Penggunaan media dalam pengajaran-pembelajaran memberikan lebih banyak pilihan tentang kaedah pengajaran yang boleh digunakan. 4 .......................... Belajar secara berulang kali ini membantu pelajar membentuk persepsi yang sama dan tepat tentang sesuatu konsep atau prinsip....... Misalnya..........MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) membuatkan guru mengalami kesulitan.................................................. .......

.... 1............... Bentuk fizikal atau format b................3 JENIS-JENIS DAN KLASIFIKASI MEDIA Media boleh dibezakan melalui: a.... Media bukan cetak Klasifikasi media boleh diringkaskan dalam rajah di bawah: Media Pengajaran Media Bukan Cetak Media Cetak Media Tayang Media Bukan Tayang Media Tayang Kaku Media Tayang Gerak Grafik Gambar Kaku Media Pameran Media Paparan Media Audio Klasifikasi Media Mengikut Atribut 5 ................................. Atribut atau ciri Media pengajaran terbahagi kepada dua: a........................ Media cetak b............MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) ................

Pengalaman pembelajaran seharusnya dimulakan daripada situasi/media sebenar yang lebih konkrik dan mudah difahami sebelum kepada situasi/media yang abstrak.4 JUSTIFIKASI PENGGUNAAN MEDIA DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Sesuatu media pengajaran dipilih berasaskan potensinya melaksanakan objektif pembelajaran dengan berkesan. Pengkelasan Media 1 2 3 4 5 6 7 8 Media Tayang Kaku Media Tayang Bergerak Bahan Grafik Gambar Kaku gambar Bahan Pameran TigaDimensi Papan Paparan/Pameran Media Audio Media Cetak 1. cuba berikan seberapa banyak contoh untuk setiap jenis media.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) AKTIVITI 3 Dalam jadual di bawah. 6 . Rajah-rajah di bawah menunjukkan justifikasi sesuatu media digunakan.

mengawal dan menarik tumpuan pemikiran dan emosi murid untuk memahami dan mengekalkan kefahaman dalam tempoh jangka panjang. MEMIKIR (a) Apakah media yang selalu anda gunakan semasa pengajaran? (b) Adakah anda berpuashati dengan bahan media yang telah anda gunakan dan setakatmana media itu membantu mencapai objektif pengajaran? (c) Bagi pendapat anda. perbelanjaan. Pemilihan media yang baik dan bertepatan dengan objektif pengajaran dapat meringankan tugas guru. Faktor-faktor lain seperti masa penghasilan. kemudahan tempat serta faktor masa pengajaran memainkan peranan dalam pemilihan media. berat atau ringan alatan media. menggambarkan.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) Dale‟s Cone of Experience Media yang baik adalah media yang dapat memperjelaskan. Penggunaan media yang maksima dalam pengajaran akan memastikan pembelajaran murid lebih berfokus. setakat mana multimedia interaksi membantu menwujudkan pengalaman yang konkrit? 7 . bahan.

3. Lukiskan satu peta konsep bagi membuat klasifikasi media yang terdapat dalam inventori sekolah dan yang boleh digunakan dalam pengajaran-pembelajaran anda. Apakah yang anda faham tentang media? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 2. Cuba buat satu refleksi tentang media pengajaran yang anda gunakan dan nyatakan keberkesanannya. Jenis media Keberkesanan Ya/Tidak Alasan 8 .MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) PENILAIAN KENDIRI 1.

MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) MEMBUAT NOTA 9 .

Ia memuatkan elemen dan prinsip reka bentuk visual memandangkan kebanyakan media mengandungi atribut visual. Prinsip-prinsip di atas diaplikasikan melalui penghasilan bahan-bahan media unjuran dan bukan unjuran. IV. menjelaskan dan mengintegrasikan komposisi grafik yang menggabungkan elemen dan prinsip grafik dengan baik dalam penghasilan bahan pengajaran dan pembelajaran. II.0 SINOPSIS Prinsip Asas Grafik Tajuk ini mengandungi prinsip-prinsip asas grafik bagi penghasilan media pengajaran. KERANGKA TAJUK-TAJUK Prinsip Asas Grafik Perancangan Warna Penghurufan Alat Penghurufan 10 . HASIL PEMBELAJARAN I.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) TAJUK 2. Menerangkan konsep grafik Menghuraikan peranan grafik dalam pengajaran-pembelajaran Mengaplikasikan prinsip-prinsip asas grafik Menyenarai. III.

adakah terdapat prinsip-prinsip yang boleh diikuti? 2...Namun.... angka.. lambang-lambang. perkataan. huruf....... lakaran yang dijadikan satu media untuk memberi konsep dan idea dari pengirim kepada sasarannya dalam proses menyampaikan maklumat... simbol-simbol..... Grafik adalah bahan yang dilukis sebagai karangan visual. Grafik ialah kombinasi gambargambar..MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) MEMIKIR (a) Adakah gambar foto itu sama dengan grafik? (b) Bagaimanakah grafik dapat meningkatkan keberkesanan sesuatu sesi pengajaran-pembelajaran di bilik darjah anda? (c) Apabila membuat sesuatu bahan grafik........1 KONSEP ASAS GRAFIK Grafik adalah alat komunikasi yang dapat menyediakan rujukan konkrit yang lebih baik daripada pernyataan secara lisan atau bertulis. AKTIVITI 1 Labelkan Grafik atau Gambar pada rajah di bawah: .... Ini bermakna fungsi utama grafik adalah untuk meningkatkan komunikasi dalam pengajaran........... Ini hasil daripada perancangan yang rapi dan kesesuaian teknik yang digunakan...... sebahagian besar daripada kejayaan pengajaran ....... 11 ... adalah berdasarkan kualiti yang ada pada grafik tersebut..... lukisan....... .

Lukisan hendaklah jelas dan terang. Pilih jenis penghurufan yang mudah dibaca. bentukbentuk tertentu. Garisan yang tidak perlu harus ditinggalkan supaya tidak mengelirukan. Sekarang kita akan meneliti prinsip-prinsip tersebut. namun pengetahuan tentangnya dapat memandu kita dalam menghasilkan sesuatu rekaan grafik yang baik. (b) Prinsip Kesatuanan (unity) Elemen-elemen yang digunakan dalam setiap grafik haruslah bersesuaian dengan tema dan mesej yang hendak disampaikan. Ianya berkaitan dengan kaedah atau cara menggunakan elemen-elemen grafik supaya produk yang dihasilkan menarik dan berkesan. 12 . Konsep yang hendak dipaparkan hendaklah mudah difahami oleh guru dan pelajar. kotak. Terdapat ciri-ciri tertentu dalam sesuatu grafik yang boleh menghidupkan komunikasi. Prinsip ini tidak harus dilihat sebagai suatu peraturan yang rigid.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) MEMIKIR Adakah terdapat cara lain dari melukis untuk menghasilkan grafik yang cantik? 2. warna dan sebagainya. garisan. Elemen-elemen yang digabung dengan cara ini akan berfungsi bersama sebagai satu keseluruhan. Prinsip grafik berperanan menghasilkan sesuatu produk yang menarik dan berkesan. Prinsip ini dapat diaplikasi dengan menggunakan anak panah. (a) Prinsip mudah (simplisiti) Hadkan perkataan-perkataan yang ditayangkan kepada 15 atau 20 patah perkataan sahaja dalam satu visual tayangan. Garisan luar (outline) hendaklah dibuat dengan garisan tebal.2 PRINSIP ASAS GRAFIK Grafik memainkan peranan yang amat penting dalam komunikasi. Mereka saling lengkap melengkapi di antara satu sama lain untuk mengukuhkan idea dasar yang hendak disampaikan.

apakah yang menjadi fokus? Adakah penegasan seperti ini berkesan untuk menyampaikan sesuatu mesej? Prinsip Penegasan (d) Prinsip Keseimbangan (Balance) Kesemua elemen visual haruslah seimbang pada keseluruhannya dan tidak berat sebelah. saiz. Gunakan warna.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) Contoh prinsip kesatuan (c) Prinsip Penegasan (Emphasis) Penegasan merupakan sesuatu elemen atau idea yang menjadi pusat tumpuan atau fokus utama. Perimbangan terdiri daripada perimbangan formal (symmetrical) dan perimbangan tidak formal (asymmetrical). ruang untuk menegaskan idea atau elemen tersebut. 13 . Perimbangan merupakan susunatur elemen-elemen visual dalam bentuk gubahan yang baik dan elok dipandang. MEMIKIR Dalam gambarajah di sebelah. huruf tertentu.

warna dan fon yang berbeza-beza. iaitu dengan menggunakan saiz.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) Perimbangan formal Perimbangan tidak formal (e) Prinsip Kontra (Contrast) Elemen-eleman yang digunakan dalam sesuatu komposisi seharusnya menimbulkan perasaan seolah-olah visual itu hidup dan bergerak. nilai. Ini terjadi bila wujudnya dua elemen yang berbeza. Contoh-contoh aplikasi prinsip kontra dalam grafik 14 . Empat kaedah yang sering digunakan untuk mewujudkan kontra. Tujuan penggunaan elemen kontra ialah dengan menjadikan perbezaan-perbezaan itu nampak kontra.

3 di atas. video). slaid.1.(poster. Aspek-aspek berikut akan juga perlu diberi perhatian semasa membuat perancangan. buku. tempat grafik akan diletakkan dan tujuan grafik berkenaan. filem. (b) Susunatur Elemen-elemen untuk dimasukkan dalam grafik perlu memenuhi prinsip-prinsip asas visual seperti yang tersebut dalam bahagian 2. Mulakan dengan lakaran kasar mengenai idea visual tersebut berdasarkan prinsip-prinsip rekabentuk. Ini ialah supaya visual yang dihasilkan berkesan untuk digunakan dalam pengajaran.3 PERANCANGAN Perancangan yang teliti perlu diadakan supaya visual yang dibuat itu menepati objektif yang hendak dicapai. bukan tayang (carta. 15 . lukisan). pena) atau pameran.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) MEMIKIR Apakah kaedah-kaedah yang digunakan untuk mencapai kontra dalam gambarajah di atas? AKTIVITI 2 Cuba lihat gambar atau grafik di sekeliling anda. Adakah prinsip-prinsip asas gambar dan grafik diaplikasikan? Anda boleh melayari Internet untuk membaca tentang prinsip-prinsip asas grafik 2.Perlu tahu bentuk visual sama ada untuk tayangan (lutsinar. (a) Saiz Saiz grafik ditentukan oleh jarak penonton dengan grafik. Kesesuaian jarak pandangan mata membolehkan grafik dilihat secara keseluruhan dan berfokus. Tentukan objektif visual dan jumlah audien bagi menentukan kesesuaian dan mengelakkan pembaziran.

Elemen-elemen grafik antaranya. ilustrasi. bentuk. LAYARI INTERNET Untuk menambahkan fahaman anda tentang elemen „Warna‟. kapur. Pemilihan skema warna yang sesuai akan menghasilkan satu grafik yang selesa kepada mata. Skema Warna Skema warna merupakan pilihan warna dalam sesutu grafik. terdiri daripada garisan. jalinan dan rupa.Penggunaan warna-warna yang tertentu dalam sesuatu bahan visual akan dapat menimbulkan perasaan mood dan minat tertentu. Elemen-elemen yang digabungkan secara kreatif dapat menghasilkan pengajaran yang berkesan. cat air. Lazimnya perbezaan warna antara latar dengan warna pada visual akan menimbulkan kontras yang baik. cat sembur. plastik berwarna.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) (c) Rekabentuk Beberapa elemen biasanya digabungkan dalam membuat sesuatu reka bentuk. huruf. anda boleh merujuk kepada buku atau melayari Internet. mana satukah yang anda selalu gunakan? Mengapa anda pilih alat-alat tersebut? 16 . Anda boleh merujuk di bawah topik color . MEMIKIR Di antara alat-alat mewarna seperti pena bermata felt. Ianya bertujuan untuk menghasilkan gaya tertentu. warna. ruang. pensel warna. krayon.Tujuan penggunaan warna adalah untuk memudahkan atau meningkatkan kejelasan visual. color scheme dan sebagainya. (d) Warna Warna memberi penegasan kepada visual-visual tertentu dan menolong menambah kesan penyatuan. Walaupun begitu penggunaan warna adalah tertakluk kepada prinsip-prinsip dan batasannya.

Jarak dari visual 2.2 cm Jarak antara huruf dengan huruf dan perkataan dengan perkataan mestilah sepadan dan sesuai agar huruf dan perkataan itu dapat dikenali serta boleh dibaca dengan mudah.C) Jauhkan huruf-huruf lurus (E.G.S.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) (e) Penghurufan Jenis huruf akan menentukan sama ada visual tersebut dapat dibaca dengan mudah atau tidak. Secara amnya. perkataan dengan perkataan dan baris dengan baris. jenis atau bentuk huruf yang digunakan. Tulisan bebas Huruf dan angka boleh dibuat dengan tulisan bebas dengan cepatnya. arial). times new roman).0 cm 20.0 cm 10.3 cm 2. Carta ini sentiasa digunakan untuk grafik yang besar seperti carta dan poster. serif (contoh.6 cm 5.N) Gabungkan jarak-jarak untuk huruf-huruf bercampur Tinggalkan jarak bersaiz M (besar) di antara perkataandengan perkataan Jarak di antara baris dengan baris mestilah kurang satu huruf O kecil. kontras diantara huruf dengan warna latar.L.5 cm 5. 17 . jarak antara huruf dengan huruf.6 cm 1. dengan menggunakan berus dan dakwat atau cat warna.0 cm Saiz minima huruf kecil 0. Prinsip penghasilan huruf ialah saiiz huruf yang ditulis.H. Alat Penghurufan i. gunakan jenis huruf yang ringkas dan mudah seperti huruf san serif (contoh. dokoratif (huruf berbunga seperti dalam kad raya).M. Saiz dan jarak huruf Huruf yang digunakan mestilah cukup besar (mengikut tahap) supaya dapat dibaca dengan baik. Beberapa petua yang boleh diikuti ialah seperti berikut:      Dekatkan huruf-huruf bulat (O.

Huruf stensil Untuk tulisan huruf yang kurang dari satu inci. bentuk dan warna. hingga 192 pt. kertas berwarna atau kain dan kemudian dilekatkan pada bahan grafik. Bincangkan dan huraikan apakah prinsip grafik dan elemen grafik yang terdapat dalam gambar tersebut. Saiz yang biasa dalam kepingan huruf pindah kering ialah 6 pt. 18 . Saiz hurufnya ditetapkan dalam tiap-tiap kepingan mengikut pointnya. Contoh-contoh „Huruf pindah kering’ iv. stensil tulisan ( huruf blok) boleh digunakan. iii.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) ii. Kaji prinsip grafik yang digunakan dan mengapa ia digunakan. AKTIVITI 3 Dapatkan beberapa keping gambar atau rekaan visual kesukaan anda. simbol.satu berbentuk huruf ( stensil guide) dan pen khasnya. Huruf yang dipotong Huruf dan perkataan serta gambar boleh dibuat dengan cara potongan dari bahan-bahan akhbar. Huruf pindah kering (Dry transfer lettering) Bahan pemindahan kering ini boleh dibeli dalam bentuk huruf. Stensil ini ada dua bahagian. angka dalam berjenis-jenis saiz.

…………………………………………………………………………………………………….MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) PENILAIAN KENDIRI Apakah elemen-elemen yang membentuk sesuatu grafik? Cuba bincangkan peranan sesuatu elemen ……………………………………………………………………………………………………………. MEMBUAT NOTA 19 . ……………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………….

0 Media Unjuran SINOPSIS Tajuk ini membincangkan mengenai klasifikasi dan jenis-jenis media unjuran yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. IV. V. Teknik penggunaan yang betul dan penghasilan bahan yang sesuai untuk setiap media unjuran akan menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Membandingbeza pelbagai media unjuran Mengenalpasti jenis-jenis projector media unjuran Menyatakan kepentingan media unjuran dalam pengajaran Menggunakan media unjuran untuk menghasilkan pengajaran yang berkesan KERANGKA TAJUK-TAJUK Media Unjuran Jenis-Jenis Media Unjuran Jenis-Jenis Projektor Media Unjuran 20 . Menyatakan konsep media unjuran. II.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) TAJUK 3. HASIL PEMBELAJARAN I. Terdapat 4 jenis media unjuran yang digunakan oleh para guru. III.

Alat ini dapat memancarkan dan menayang imej-imej atau gambar melalui transperensi atau lutsinar yang ditulis atau di cetak. membesarkan imej melalui kanta dan seterusnya memaparkan imej tersebut pada skrin. langkah-langkah pelajaran dan fakta-fakta rumusan kepada kumpulan sasaran kecil hingga kumpulan sasaran yang besar. slaid dan juga filmstrips).2 JENIS-JENIS PROJEKTOR (a) Projektor Lutsinar lutsinar adalah merupakan sebuah alat pandang dengar yang boleh Projektor digunakan dalam keadaan bilik darjah biasa. Jenis-jenis media unjuran yang sering digunakan dalam pendidikan ialah seperti:    Transparensi Slaid Filmstrips AKTIVITI 1 Mengapa sesuatu media yang diunjurkan mempunyai kelebihan berbanding dengan media kaku? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 3.1 JENIS-JENIS MEDIA UNJURAN Media unjuran merupakan format media yang perlu dibesarkan dan ditayangkan pada sesuatu skrin. Penggunaannya membolehkan pengajaran yang disampaikan oleh guru menjadi lebih efektif dan sistematik. Jenis media unjuran berlainan memerlukan alat projectok yang berlainan. 21 . Ini boleh dilakukan dengan menggunakan filem transparen (contohnya.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) 3. transparensi. Penggunaan OHP dapat menyampaikan maklumat pengajaran yang mengandungi konsep.

di mana pelajar-pelajar akan menerima pembelajaran dengan cara melihat dan mendengar. disalin atau dilukis dan sebagainya. Kebiasaannya pemidang slaid berukuran 2 inci x 2 inci atau berukuran 5 cm x 5 cm yang dimuatkan filem positif Projektor Slaid (c) Projektor LCD LCD ialah Singkatan bagi Liquid Crystal Display. Slaid boleh disediakan dengan menggunakan kamera.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) Projektor ini merupakan satu alat bantuan mengajar dalam mencapai pengajaran yang lebih berkesan. Ia boleh ditayangkan menggunakan projektor slaid untuk dipancarkan kepada skrin tayangan. Projektor lutsinar (b) Projektor Slaid Slaid adalah satu jenis media unjuran tanpa gerak yang merupakan sejenis transperansi positif berukuran kecil. Pita slaid menngandungi slaid (pandang/visual) dan pita rakaman (dengar/audio). Projektor jenis digunakan untuk memancar imej lebih besar daripada monitor untuk kegunaan audian secara 22 .

lukisan.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) berkumpulan. Projektor LCD (d) Projektor Terus (Opaque Projector) Ini merupakan jenis projektor yang menayangkan bahan-bahan opak dengan memancarkan lampu yang sangat terang ke atas bahan opak itu dari atas. Panel LCD disambung terus daripada komputer dan apa sahaja yang muncul pada skrin monitor akan dipancarkan ke skrin besar. daun-daun sebagainya Contoh-contoh Projektor Terus 23 . Ia juga boleh disambung terus dengan menggunakan peralatan lain seperti perakam video. bahan mineral. Ianya biasanya digunakan untuk menayangkan halaman-halaman buku. perakam kamera dan pemain VCD atau DVD.

AKTIVITI 2 Sambungkan projektor LCD ke Laptop dan punca kuasa elektrik. Cuba pasangkan “ON”. 3. Apakah media unjuran yang selalu anda gunakan semasa pengajaran? Sejauhmanakah media itu membantu mencapai objektif pengajaran? Bagi pendapat anda. 4. 2. 3. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 24 . 2. setakat mana simulasi membantu mewujudkan pengalaman yang konkrit? PENILAIAN KENDIRI Anda bercadang untuk mengajar topik “Bunyi yang dikeluarkan oleh haiwan”. MEMIKIR 1. Bukan satu persembahan dan dapatkan imej yang paling jelas. Apakah jenis media unjuran yang sesuai digunakan? Bincangkan kelebihan media tersebut.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) MEMBUAT NOTA Jenis-jenis Projektor: 1.

MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) MEMBUAT NOTA 25 .

MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) TAJUK 4. Turut dibincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penghasilan transparensi yang berkesan dan juga penggunaan transparensi secara berkesan dalam pengajaran-pembelajaran. Menerangkan faktor-faktor berkaitan dengan penghasilan transparensi yang berkesan. II. HASIL PEMBELAJARAN I. Membincangkan kelebihan dan kelemahan penggunaan OHP. KERANGKA TAJUK-TAJUK OHP Dalam P & P Teknik-Teknik Penghasilan Lutsinar Penggunaan OHP dalam P & P 26 . IV. V. Menerangkan teknik menghasilkan lutsinar Menerangkan cara menggunakan projektor OHP dalam pengajaranpembelajaran III. Membincangkan penggunaan OHP dalam pengajaran dan pembelajaran.0 TEKNIK-TEKNIK PENGHASILAN LUTSINAR DAN PENGGUNAAN OHP SINOPSIS Tajuk ini menjelaskan teknik penghasilan transparensi serta teknik penggunaan OHP dalam pengajaran dan pembelajaran.

Walaupun projektor LCD telah digunakan secara meluas pada zaman digital ini. LAYARI INTERNET Tahukah anda jenis-jenis transparensi yang boleh digunakan? Cuba layari Internet untuk mengenal pasti jenis-jenis transparensi dan isikan tempat-tempat kosong di bawah. namun peranan projektor tidak boleh diabaikan.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) Pengenalan Projektor OHP merupakan satu alat yang telah pun lama digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. terutamanya di sekolah-sekolah luar bandar. MEMIKIR Cuba anda fikirkan sebab-sebab projektor OHP masih memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Projektor OHP masih merupakan alat bantu mengajar yang utama di banyak sekolah. 1 2 3 4 27 .

kertas manila.1 TEKNIK PENGHASILAN LUTSINAR (TRANSPARENSI) Terdapat pelbagai teknik dalam menghasilkan transparensi: (a) Tulis Terus Semua dokumen ditulis atau dilukis sama ada menggunakan tangan atau komputer secar terus di filem transparensi. Terdapat tertingkap yang membolehkan bahagian tertentu dibuka satu persatu dan menutup bahagian yang lain oleh guru mengikut susunan langkah pelajaran. (c) Berjalur Mempunyai beberapa jalur samada secara melintang atau menegak. Ia ditayangkan secara terus kepada penonton.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) 4. MEMIKIR Apakah kebaikan menggunakan cara ini? Teknik Tulis Terus (b) Bertingkap Tekink tertingkap disediakan dengan menggunakan potongan kertas yang dilekatkan di atas bingkai transparensi. Ianya dibuka satu hala sahaja tidak seperti teknik tetingkap yang dibuka dua hala. contohnya. Hanya terdapat 3 hingga 4 jalur dalam satu transparensi. 28 . Kertas lutsinar tebal digunakan.

Ianya terdiri daripada filem dasar yang diletakkan terus pada satu bingkai tetap dan beberapa filem tambahan yang diletakkan pada bahagian tepi bingkai mengikut urutan jam. Anda boleh rujuk kepada buku atau Internet untuk membantu anda. AKTIVITI 1 Penyediaan sesuatu transparensi akan mempengaruhi keberkesanan satu sesi pengajaran-pembelajaran. Kesemua transparensi diatur dan ditayangkan satu persatu mengikut urutan dan akhirnya semua maklumat disatukan secara bertindih.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) (d) Bertindih (Overlay) Teknik bertindih juga dikenali sebagai overlay. Teknik ini memerlukan beberapa keping transparensi yang disediakan di atas satu bingkai. Apakah faktor-faktor yang perlu diambil kira dalam menyediakan transparensi? Cuba anda catatkan faktor-faktor tersebut dalam jadual berikut. MEMIKIR Teknik bertindih Kenapa tranparensi masih menjadi pilihan guru dalam pengajaran walaupun terdapat pelbagai pilihan teknologi yang lain? Bincangkan juga kekangan atau had penggunaan OHP. 29 .

3 PENGGUNAAN OHP DALAM PENGAJARAN AKTIVITI 2 Berdasarkan pengalaman anda.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) 1 2 3 4 4. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PENILAIAN KENDIRI Untuk setiap teknik penghasilan lutsinar (transparensi) di bawah. apakah petua-petua utama semasa menggunakan lutsinar (transparensi) dalam pengajaran dan pembelajaran? Catatkan seberapa banyak petua yang anda rasa penting. cadangkan satu topik pengajaran yang sesuai. 30 .

31 .MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) Bil Teknik Penghasilan Transparensi 1 Bertindih Cadangan topik Tempat kediaman Cadangan Sub Topik Cara pembinaan sebuah rumah 2 3 4 5 6 LAYARI INTERNET Cuba anda layari Internet untuk melihat jenis-jenis projektor yang lebih moden yang boleh digunakan dalam pengajaran-pembelajaran selain daripada jenis-jenis yang tersebut dalam unit ini.

MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) MEMBUAT NOTA 32 .

0 Penggunaan Alatan/ Bahan Pandang Dengar Dalam Pengajaran dan Pembelajaran SINOPSIS Tajuk ini menjelaskan format audio audio untuk perancangan. Hasil Pembelajaran I. II.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) TAJUK 5. penghasilan dan penggunaan video sebagai media dalam pengajaran dan pembelajaran. Tajuk ini seterusnya menjelaskan format dan peralatan video untuk perancangan. KERANGKA TAJUK-TAJUK Penggunaan Alatan/ Bahan Pandang Dengar Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pengenalan Video dan audio Teknik rakaman Video dan audio Perancangan penyediaan rakaman audio Penggunaan Bahan Video Dalam Pengajaran 33 . Merakam video menggunakan kamera video dan menyunting menggunakan perisian yang bersesuaian untuk mendapatkan hasil dikehendaki III. Menggunakan peralatan pandang dengar yang bersesuaian supaya pengajaranpembelajaran berkesan. penghasilan dan penggunaan audio sebagai media dalam pengajaran dan pembelajaran. Merakam audio dan menyunting menggunakan perisian tertentu bagi menghasilkan format yang dikehendaki.

MIDI dan WAV? Apakah perbezaan jenis-jenis fail ini? Apakah bentuk fail audio yang lain? Cuba anda layari Internet atau buku untuk mendapat jawapan-jawapannya. Audio dan video yang sesuai dan relevan akan dapat mencungkil minat murid-murid dan seterusnya prestasi mereka. MEMIKIR Pita Kaset Ingatkah lagi zaman pita kaset ini digunakan? Apakah masalah yang sering dihadapi semasa menggunakan pita kaset ini? Apakah media-media untuk menyimpan fail audio pada masa kini? LAYARI INTERNET Pernahkan anda dengar bentuk fail audio seperti MP3. Pendengaran merupakan salah satu saluran untuk menerima maklumat dalam proses pengajaran dan pembelajaran.1 PENGENALAN AUDIO DAN VIDEO Audio dan video memainkan peranan yang sangat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 34 . Ini terutamanya jika kumpulan sasaran kita ialah murid-murid di prasekolah.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) 5. Rakaman audio yang diperdengarkan mampu memberi gambaran kepada pelajar tentang sesuatu situasi atau informasi melalui penganalisisan terhadap apa yang dituturkan atau melalui kesan bunyi maupun melalui muzik latar yang terdapat pada rakaman tersebut.

MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN)

5.2 TEKNIK RAKAMAN AUDIO

Bahan audio yang disimpan dalam bentuk digital mempunyai file extension yang berbeza mengikut proses audio streaming yang dilakukan. Sebagai contoh fail MP3 (MPEG Audio Layer 3) melalui proses pemampatan (compression) dimana saiz failnya lebih kecil dan mudah diakses melalui internet. Fail Midi (.mid) adalah hasil bunyi daripada alat muzik sintizer seperti keyboard yang menghasilkan nada muzik tiruan. Manakala fail Wave (.wav) adalah fail audio yang kerapkali digunakan untuk membuat penyuntingan kerana bunyinya lebih berkualiti tetapi mempunyai saiz fail yang lebih besar. Terdapat beberapa fail audio yang lain mengikut perisian dan tujuan

penggunaan yang tertentu. Fail audio boleh ditukar ke dalam pelbagai format melalui perisian audio converter. Bahan audio boleh dihasilkan melalui rakaman yang mudah yang tersedia ada pada kaset audio. Mikrofon yang berasingan (external microphone) pengadun audio (audio mixer) boleh digunakan untuk mengadun suara dengan muzik latar atau kesan bunyi.

Dalam perkembangan teknologi sekarang, rakaman audio boleh dibuat secara digital melalui pekakasan komputer serta mengikut perisian penyuntingan audio (audio editing software) yang tertentu daripada yang mudah kepada yang lebih canggih. Perisian yang sedia ada pada sistem operasi windows seperti audio recorder atau audacity (perisian daripada open source) mampu membuat rakaman audio yang mudah. Manakala perisian komersial seperti Sound Forge, Ulead Media Studio, Sonar 6, Neundo dan Adobe Audition 3 mampu mengadun dan menyunting audio dengan lebih canggih melalui bilangan trek audio yang banyak serta menghasilkan audio dalam pelbagai format fail.

AKTIVITI 1

35

MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN)

Cuba anda gunakan fitur “Sound Recorder” untuk merakam satu klip audio. Ucaplah sesuatu dan menyimpan audio itu atas nama “rakaman saya”

MEMIKIR  Apakah langkah-langkah perancangan yang perlu dilakukan dalam proses penyediaan media audio untuk tujuan penggunaannya dalam pengajaran dan pembelajaran?  Pada pandangan anda apakah kebaikan media audio dalam proses pengajaran dan pembelajaran?

5.3 PERANCANGAN DAN PENYEDIAAN RAKAMAN AUDIO 1. 2. Tetapkan matlamat mengikut topik dan hasilan pembelajaran Mengumpul dan memilih bahan seperti fakta, kesan bunyi dan muzik latar yang sesuai. 3. Memilih format audio yang sesuai untuk dihasilkan dengan perisian yang akan dimainkan nanti 4. Memilih dan menyediakan perisian dan perkakasan yang sesuai dengan format penghasilan audio 5. 6. 7. 8. 9. Menulis skrip dalam format papan cerita (story board) yang mudah Membuat rakaman dan penyuntingan Ujilari hasil rakaman Pengubahsuaian dari aspek isi kandungan (content) dan teknikal Menyediakan format penyimpanan sama ada dalam bentuk CD-Audio, kaset atau fail klip audio 10. Penggunaan bahan audio 11. Maklum balas dan penilaian daripada pengguna

36

MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN)

LAYARI INTERNET

Cuba baca dalam Internet tentang ciri-ciri istimewa pada video yang membolehkan ianya digunakan secara berkesan dalam pengajaran anda.

Video Video merupakan salah satu daripada media bergerak. Ia boleh menghasilkan imej yang realistik dan sangat bermanfaat dalam penyampaian sesuatu mesej kepada penonton. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, media ini mempunyai beberapa keistimewaan; Selain daripada keupayaannya menunjukkan imej yang bergerak seperti merakam seekor harimau bintang ketika berlari, media ini juga dapat mempercepatkan dan melambatkan pergerakan. Pergerakan harimau bintang yang terlalu laju boleh diperlahankan dengan teknik gerak perlahan, malah pergerakan itu boleh dibekukan Video juga berupaya membawa masuk peristiwa yang berlaku di luar bilik darjah atau peristiwa-peristiwa berbahaya seperti letupan gunung berapi ke dalam bilik darjah. Video berupaya merakam imej dekat dan jauh. Ini bermakna video boleh memanipulasi ruang. Pergerakan sel-sel darah dalam tubuh badan boleh dilihat oleh penonton.

 
Kaset Video

MEMIKIR Pernahkah anda menggunakan alat ini? Apakah alat-alat yang menggantikan alat ini pada zaman moden ini?

5.4 TEKNIK RAKAMAN VIDEO Video boleh dirakam melalui kamera video digital yang menggunakan mini kaset DV (DV cassette) atau analog yang menggunakan Pita Video format VHS. Pita Video VHS boleh dimainkan semula pada pemain video (video player) tetapi memerlukan

peralatan khas iaitu kad perakam video (video capture card) pada komputer untuk 37

MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN)

ditukarkan ke bentuk klip video digital. Sedangkan kamera video digital yang menggunakan mini kaset DV boleh terus dirakam ke cakera keras pada komputer melalui penyambungan kabel USB dengan menggunakan perisian tertentu. AKTIVITI 2 Senaraikan perisian-perisian yang boleh digunakan untuk menyunting video: Bil Perisian Penyunting Video 1 2 3 4 5 Setiap perisian mempunyai keistimewaannya masing-masing terutama dalam menghasilkan pelbagai bentuk kesan khas (special effect) audio dan video yang mampu memberi penarikan kepada penonton. AKTIVITI 3 Buat rakaman satu klip video selama 5 minit dengan menggunakan perakam video atau telefon bimbit anda. Simpan klip video tersebut. Perhatikan format fail video itu. Dapatkan bantuan daripada kawan tentang cari memindahkan fail audio tersebut ke komputer anda.

Bahan audio dan video boleh juga dimuat turun daripada pelbagai sumber laman web tertentu seperti yang terdapat pada youtube. Walau bagaimanapun penggunaannya tertakluk kepada terma dan syarat yang terdapat dalam Panduan Penggunaan Bahan Hak Cipta (sila rujuk Fair use guidelines for educational multimedia –

www.libraries.psu.edu/mtss/fairuse/guideline.doc.html)

38

dalam jangka masa yang besesuaian dengan tujuan pengajaran. DVD movie maker (terdapat pada Windows Vista). ringkas.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) Bahan video yang telah disunting boleh dijadikan klip video dan disimpan ke cakera keras atau disimpan dalam format VCD atau DVD dengan perisian tertentu seperti Windows movie maker. 39 . Ulead movie factory. mudah difahami. Perlu diingat. penerbitan video haruslah bersifat informatif. menarik. Nero burner atau mana-mana perisian yang seumpama dengannya. Roxio creater DE.

mengumpul dan memilih bahan grafik dan bahan audio yang sesuai Menukar ke format yang sesuai untuk tujuan penyimpanan (storage) Gunakan Dalam Pengajaran Pengubahsuaian/penyuntingan Prebiu hasil rakaman Mulakan Penggambaran Buat Penyelidikan Proses penyuntingan dan pengadunan audio dan video Pilih bahan (fakta) yang sesuai Maklum balas dan penilaian Menulis skrip melalui format papan cerita 40 .5 PENGGUNAAN BAHAN VIDEO DALAM PENGAJARAN AKTIVITI 4 Penggunaan bahan video dalam pengajaran dan pembelajaran harus dirancang dengan teliti agar mencapai hasil yang optima. Berikut merupakan langkah-langkah yang boleh diambil kira untuk tujuan penggunaan bahan video dalam pengajaran.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) 5. Langkah pertama telah ditetapkan untuk anda. Berdasarkan pengalaman anda. Turutan Langkah-langkah penggunaan bahan video dalam pengajaran 1 Tetapkan Tujuan dan Objektif dalam pengajaran Sediakan Bahan dan Peralatan Membuat Rakaman Audio Proses menukar video dari DV ke bentuk klip Bersedia Membuat Penggambaran Mengenalpasti. susun langkah-langkah dibawah supaya mengikut turutan yang betul dengan menulis angka di sebelahnya. Langkah-langkah tersebut tidak disusun mengikut turutannya.

Cuba isikan tempat-tempat kosong di bawah: Topik yang dipilih Apakah kebaikan menggunakan video untuk mengajar topik ini berbanding dengan media lain? Tulis secara ringkas bagaimana video akan digunakan untuk mengajar topik in? Apakah masalah yang mungkin dihadapi bila menggunakan video klip ini dalam kelas? Apakah yang boleh anda buat supaya masalah tersebut tidak timbul? 41 . Perisian untuk memainkan video 1 2 3 4 PENILAIAN KENDIRI Cadangkan cara untuk menggunakan satu klip video dalam pengajaran satu topik kepada kelas murid-murid pra sekolah. Catatkan nama perisian dalam jadual di bawah: Bil.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) LAYARI INTERNET Cuba anda layari Internet untuk melihat jenis-jenis perisian yang sering digunakan untuk memainkan video dalam komputer.

MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) MEMBUAT NOTA 42 .

MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) TAJUK 6. Menggunakan bahan 2D dan 3D dalam pengajaran-pembelajaran 43 . II.0 SINOPSIS MEDIA BUKAN UNJURAN Bahan 2D atau dua demensi adalah bahan-bahan visual yang dilukis atau dicetak atau digambarfotokan di atas sekeping kertas atau permukaan rata. Membanding bezakan bahan-bahan 2D dan 3D yang berlainan Menghurai kekeberkesanan penggunaan bahan 2D dan 3D yang pelbagai jenis dalam pengajaran-pembelajaran III. Tajuk ini menjelaskan kepelbagaian bahan dan media 2D dan 3D serta bagaimana menghasilkan dan menggunakannya dalam Pengajaran dan Pembelajaran KERANGKA TAJUK-TAJUK Media Bukan Unjuran Bahan-bahan dua dimensi        gambar grafik carta peta poster kad imbasan kad gambar Bahan-bahan tiga dimensi       realia model diorama akuarium dan terrarium patung topeng Penggunaan Bahan Dua Dimensi & Tiga Dimensi Dlam P & P HASIL PEMBELAJARAN I.

Bahan-bahan 2D mungkin memerlukan cara untuk memaparkannya. tempat dan benda yang telah dirakamkan dengan kamera di atas kertas foto atau filem. 6. Ianya dihasilkan dengan menggunakan kamera digital atau kamera bimbit.1 BAHAN-BAHAN DUA DIMENSI Bahan 2D atau dua demensi adalah bahan-bahan visual yang dilukis atau dicetak atau digambarfotokan di atas sekeping kertas atau permukaan rata. ……………………………………………………………………………………………………. papan putih. papan magnetik. papan pelabagai guna. dan ‘flip charts’ (a) Gambar Atau Gambar Foto Gambar foto sama ada dalam bentuk hitam putih atau berwarna merupakan gambaran sebenar rupa bentuk manusia. AKTIVITI 1 Cuba lihat di sekitar bilik darjah anda dan senaraikan contoh bahan dua dimensi yang ada. Biasanya papan paparan digunakan. MEMIKIR Apakah kebaikan menggunakan gambar dalam sesuatu pengajaran? 44 . Catatkan bahan-bahan tersebut di sini: ……………………………………………………………………………………………………. Antara papan paparan yang boleh digunakan ialah: papan hitam.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) MEMIKIR   Bagaimanakah bahan 2D dan 3D berkesan sebagai bahan bantu mengajar? Nyatakan contoh-contoh penggunaan bahan 2D dan bahan 3D yang bersesuaian bagi sesuatu tajuk.

carta aliran (flow chart) dan graf. contohnya. Carta selalunya mempunyai satu sifat utama iaitu melibatkan gambaran satu proses atau pun aliran perubahan sesuatu. AKTIVITI 2 Cuba anda buka perisian Microsot Excel dan kenalpastikan jenis-jenis carta yang boleh dihasilkan. Amnya carta patut memberi satu konsep utama sahaja. carta organisasi.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) (b) Grafik Grafik adalah gambar yang dilukis dalam bentuk hitam putih atau berwarna-warni. (c) Carta Carta merupakan kumpulan gambarajah yang menunjukkan acara-acara yang kompleks atau perkara yang telah berlaku dalam jangka masa tertentu. huruf-huruf serta warna-warna dalam satu persembahan visual yang 45 . MEMIKIR Bolehkah anda kenalpasti satu topik yang sesuai untuk anda menggunakan carta dalam pengajaran murid-murid pra sekolah anda? (d) Poster Poster adalah satu lukisan atau cetakan yang menggabungkan penggunaan garisangarisan. Sebelum carta dapat digunakan dengan sempurna dalam bilik darjah. guru haruslah pastikan carta tersebut mempunyai tujuan pengajaran yang jelas.Terdapat pelbagai jenis carta. Carta yang baik mesti dapat menyampaikan mesejnya melalui visual. garis aliran (time lines). Anda boleh merujuk kepada Tajuk 2 untuk mendapat penerangan tentang grafik.

MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) memaparkan satu atau lebih mesej-mesej tertentu. Sesuatu media pengajaran dipilih berasaskan potensinya melaksanakan objektif pembelajaran dengan berkesan. Maklumat pada kad imbasan perlu jelas. Kad jenis ini juga sangat sesuai digunakan untuk murid-murid pra sekolah. apakah aspek-aspek yang harus diberi perhatian dalam pemilihan media supaya pembelajaran boleh berlaku dengan berkesan. Ianya merupakan bahan yang sangat sesuai digunakan dalam bilik darjah pra sekolah. contohnya. perkataan. ringkas dan tepat. (e) Kad Imbasan (Flash Card) Kad imbasan merupakan satu kad yang mempunyai maklumat ringkas. huruf dan sebagainya. Kerap kali poster digunakan sebagai daya penarik kepada satu peristiwa atau acara yang bakal diadakan. Pengalaman pembelajaran seharusnya dimulakan daripada situasi/media sebenar yang lebih konkrik dan mudah difahami sebelum 46 . MEMIKIR Melalui pengalaman mengajar anda. apakah situasi-situasi yang sesuai sekali digunakan kad imbasan? (f) Kad Gambar Kad gambar merupakan kad imbasan yang mempunyai gambar. Ianya selalu berukuran ¼ daripada kertas manila. nombor. Poster tidak boleh dipamerkan terus menerus. Guru harus berwaspada kerana sesuatu poster akan berakhir selepas sesuatu acara atau peristiwa telah berlaku. Selalunya hanya satu gambar sahaja yang terdapat pada satu kad. MEMIKIR Dalam pengajaran anda selama ini. Kad imbasan tulisan selalunya berukuran 1/8 daripada kertas manila. Poster boleh digunakan dengan berkesan dalam bilik darjah kerana poster mempunyai bentuk yang dinamik dan berwarna bagi menarik perhatian serta boleh menyampaikan mesej dengan spontan.

Istilah ini biasanya digunakan dalam bidang seni dan animasi. Edgar Dale’s Learning Experience MEMIKIR Apakah kaitan gambarajah di atas berkaitan dengan penggunaan media dalam pengajaran-pembelajaran anda? 6. Catatkan juga topik yang terlibat semasa anda menggunakan bahanbahan tersebut. dan tinggi. 47 . Bahan 3 dimensi adalah benda yang memiliki panjang. lebar.2 BAHAN-BAHAN TIGA DIMENSI Bahan 3D atau Tiga Dimensi adalah bahan-bahan yang mempunyai bentuk serta menyerupai bahan yang sebenar.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) kepada situasi/media yang abstrak (Sila rujuk kepada Model Dale’s Cone of Experience dalam Tajuk 1. AKTIVITI 3 Cuba ingat kembali. Catatkan bahan-bahan 3D yang telah anda gunakan dalam pengajaran anda.

................. Topik pengajaran: …………………………................. Kelebihan bahan relia ialah murid boleh melihat................Jenis bahan 3 D: ……………………….......................................... Topik pengajaran: ………………………….. Jenis bahan 3 D: ……………………….. Jenis bahan 3 D: ………………………............ merasa dan mendengar sesuatu yang sebenar............. menyentuh.......... Topik pengajaran: …………………………................................................................................... Topik pengajaran: …………………………...... Jenis bahan 3 D: ………………………. adakah penggunaan bahan-bahan tersebut berkesan dalam pengajaran anda? Bahan manakah tersebut yang paling berkesan sekali? .......... Jenis-Jenis Bahan Tiga Dimensi Bahan-bahan 3D yang digunakan oleh guru sebagai media pengajaran antaranya ialah: (a) Relia Realia adalah bahan-bahan yang sebenar atau maujud....... .......... MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) Jenis bahan 3 D: ……………………….................. Topik pengajaran: ………………………….............................................................. Pada pandangan anda.......... Jenis bahan 3 D: ………………………...... 48 ......................... Topik pengajaran: …………………………........

Ia boleh dipegang dan diperhati dengan mudah. Contoh model kapal terbang. getah. Beberapa pecahan jenis model. bahan-bahan hidup seperti daun boleh digunakan sebagai spesimen untuk menunjukkan sifat-sifat am suatu kumpulan tumbuhan. Biasanya spesimen didapati sebagai bentuk awetan. Spesimen 1. plastisin. 4. daun. model glob . Relia Awet Bahan-bahan hidup yang telah diawet dan disimpan di dalam bekas tertentu. Model Olok-Olok/ Model Pergerakan Model yang diubahsuai daripada rupa bentuk benda yang sebenar untuk menunjukkan pergerakan atau perjalanan kerja pada benda asal. Setiap bahagian yang dibuat menyerupai benda yang asal. iaitu: Model Berskala / Model Pepejal Model bahan yang diperbuat dalam saiz yang sama besar dengan benda asal atau dalam saiz yang lebih kecil dengan berpandukan kepada skala pembesaran atau pengecilan tertentu.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) Relia Asli Ini merupakan bahan hidup yang sebenarnya dan masih hidup seperti cacing tanah. udang. Selain itu. Merupakan contoh hidupan yang dapat mewakili kumpulan hidup-hidupan tertentu yang mempunyai sifat-sifat atau ciri-ciri lazim yang terdapat pada kumpulan hidup tersebut. Biasanya model olok-olok dibuat 49 . Contoh : Kutu daun. bunga (b) Model Model adalah binaan rupa bentuk bahan yang mungkin diperbuat daripada bahan keras seperti tanah liat. jentera dan lain-lain. simen plaster. belalang dan sebagainya atau bahan sebenar bukan hidup seperti mesin. 3. kotak atau kayu. labah-labah. 2.

Kebanyakan diorama dapat dilihat di muzium yang mempamerkan pemandanganpemandangan atau keadaan semasa zaman silam. Model Keratan Rentas 1. Diorama adalah satu persembahan pameran model-model yang disusun rapi supaya dapat menggambarkan keadaan atau rupa bentuk satu situasi pemandangan asal. Diorama boleh dibuat dengan mudah menggunakan bahan-bahan seperti tanah liat. 3. plastisin. kepingan polesterin dan bahan-bahan buangan. 2.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) lebih besar daripada keadaan asal tanpa menghiraukan skala pembesaran tertentu tetapi masih dapat menunjukkan keadaan asal yang sebenar. Keratan selalunya digunakan dengan meluas dalam mata pelajaran Sains dan Teknikal Model keratan rentas gigi (c) DIORAMA 1. Model besar yang menunjukkan keratan rentas pada satu bahagian tertentu pada satu benda untuk memperlihatkan rupa bentuk bahagian dalam benda tersebut. Diorama 50 . 2.

Contoh terrarium (f) Boneka. Patung. Boleh disediakan dengan menggunakan bekas-bekas kaca. Akuarium adalah tempat untuk memelihara hidupan dalam air. tumbuhan. Topeng Boneka boleh digunakan sebagai alat bantu mengajar yang berkesan terutama untuk pelajaran Bahasa atau Pendidikan Moral. Terrarium boleh digunakan untuk memelihara haiwan-haiwan kecil seperti mengkarung. 3. 2. katak dan reptelia-reptelia kecil yang tidak merbahaya.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) (d) Akuarium 1. Kotak-kotak. kura-kura kecil. batu dan kayu untuk melengkapkan terrarium dan ditutup rapi. botol atau bekas yang diperbuat daripada kaca atau plastik boleh digunakan untuk membina terrarium. ataupun balang-balang plastik. Ikan-ikan tropika boleh dibela dalam akurium tersebut (e) Terrarium 1. Beberapa jenis boneka boleh dihasilkan untuk kegunaan guru termasuklah: a) Boneka sarung tangan b) Boneka tali c) Wayang kulit d) Topeng 51 . 2. 3. Masukkan tanah.

Pelbagai watak boleh diwujudkan seperti haiwan dan kartun.3 PENGGUNAAN BAHAN 2D DAN 3D DALAM PENGAJARAN Penggunaan bahan 2D dan 3D dalam pengajaran mempunyai beberapa kelebihan dan kekangan. Lidi-lidi dilekatkan untuk menggerakkannya Berdasarkan cerita tertentu. b) Boneka Bertali Boneka bertali atau marionette diperbuat daripada bahan-bahan keras seperti Plaster of Paris atau kayu. Malah tangan yang dilukis boleh dijadikan boneka. tali-tali ditarik-tarik atau digoyangkan untuk membuat anggota-anggota boneka tersebut bergerak. 6. Pemilihan untuk menggunakan bahan 2D dan 3D amat bergantung kepada objektif pengjaran dan juga kemampuan kita untuk menghasilkan bahan-bahan tersebut Anatara kelebihan dan kelemahan mengguna bahan-bahan 2D dan 3D ialah seperti berikut: 52 . diwarnakan dan bentuknya dipotong keluar. c) Wayang kulit      Rupa bentuk boneka ditulis di atas kertas tebal. OHP juga boleh digunakan untuk memainkan boneka Skrin putih digunakan untuk menayangkan bayang-bayang boneka d) Topeng   Topeng boleh diperbuat daripada kertas atau dengan menggunakan kertas yang dipotong halus-halus dan gam. Tali-tali halus disambungkan pada bahagian-bahagian tertentu yang boleh digerakkan. Semasa digunakan. Topeng amat sesuai untuk situasi main peranan atau lakonan.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) a) Boneka Sarung Tangan Sarung tangan boleh digubah menjadi badan dan anggota boneka.

. Terdapat bahan 3D yang tidak mudah iaitu objek-objek yang digunakan dalam didapati dalam pasaran kehidupan harian Bahan 3D menggalakkan pelajar Kekangan masa untuk membina bahanmelibatkan diri dalam pengalaman konkrit bahan 3D tertentu Penggunaan bahan 3D menambah dan Perlu ada ruangan yang luas untuk melanjutkan pengetahuan pelajar menyimpan bahan 3D yang agak besar Penggunaan bahan 3D dapat membantu dalam mengembangkan konsep dari segi kronologi.. Apakah kelebihan menggunakan bahan tiga dimensi dalam pengajaran-pembelajaran? …………………………………………………………………………………………………………….. perubahan dan tujuan PENILAIAN KENDIRI Cuba anda kenalpastikan satu topik pengajaran. ……………………………………………………………………………………………………………..MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) Kelebihan Kelemahan Pelajar boleh belajar tentang masa ini. MEMBUAT NOTA 53 . ……………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………….

HASIL PEMBELAJARAN I. Terdapat sembilan jenis papan pengajaran yang digunakan dan dibincangkan dalam unit ini.0 SINOPSIS JENIS DAN PENGGUNAAN PAPAN PENGAJARAN Unit ini menghuraikan jenis-jenis dan penggunaan papan pengajaran. II.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) TAJUK 7. Menghuraikan penggunaan pelbagai jenis papan pengajaran Membincangkan kepentingan penggunaan papan pengajaran dalam pengajaranpembelajaran KERANGKA TAJUK-TAJUK Papan Pengajaran Jenis-Jenis Papan Pengajaran          Penggunaan Papan Pengajaran Dalam P & P Papan tulis Papan putih Papan magnetic Papan flip Papan pameran/kenyataan Papan flennel Papan gulung Papan slip Papan elektronik 54 .

apakah jenis-jenis papan pengajaran yang boleh digunakan dalam bilik darjah? Apakah kebaikan dan kelemahan setiap jenis papan pengajaran tersebut. Ianya mudah digunakan kerana tidak perlukan apa-apa alat. Cuba fikirkan kekangan yang ada padanya. a) Papan Tulis Para pendidik telah mengiktiraf papan kapur sebagai alat Bantu mengajar di dalam bilik darjah.1 JENIS-JENIS PAPAN PENGAJARAN Papan pengajaran merupakan media bukan unjuran. Ianya juga boleh digunakan untuk semua bidang pembelajaran. 55 . 7. MEMIKIR Anda pernah menggunakan papan tulis samada sebagai seorang pelajar atau sebagai seorang guru.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) MEMIKIR Berdasarkan pengalaman anda. Papan pengajaran boleh digunakan dalam pelbagai cara dan untuk semua peringkat pembelajaran. Papan Tulis juga di kenali sebagai Papan Kapur. Papan Hitam. Papan Hijau serta digunakan sejak lama dahulu. Permukaan sekeping papan dilapik dengan satu lapisan enamel putih yang menjadi permukaan untuk ditulis dengan menggunakan pena berisi dakwat khas yang mudah dipadamkan. b) Papan Putih Papan Putih adalah satu inovasi baru dalam teknologi papan tulis.

MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) AKTIVITI 1 Adakah papan putih seperti ini lebih baik berbanding dengan papan tulis? Apakah kelebihannya? White Board c) Papan Magnetik AKTIVITI 2 Memandangkan papan magnetik membolehkan kita melekat sesuatu padanya. 56 . ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Papan Magnetik diperbuat daripada logam. c) Papan Flip Papan Flip merupakan papan lapis dengan ukuran sederhana dan ianya perlu dibuat kaki untuk ianya berdiri secara sedikit condong kebelakang. Apakah kelebihan papan magnetik ini berbanding dengan papan putih tadi. Papan flip boleh dialihkan keperbagai sudut sama ada untuk pembelajaran dan pameran. Keping-keping magnet kecil akan melekat di atas permukaan tersebut untuk melekatkan kertas atau kad visual di atas papan tersebut. Beberapa helain kertas diklipkan pada bahagian atas papan untuk membolehkan helaian kertas yang berlaninan ditunjukkan mengikut keperluan.

MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) Kelebihan papan flip:    Flip Board Boleh mempamerkan berbagai poster atau visual yang telah dijilid. 57 . Papan kenyataan boleh dibuat secara melekat terus pada bahagian dinding atau dibuat secara mudah alih serta berkaki. Papan Flip ini berbentuk mudah alih dan sangat sesuai untuk belajar berkumpulan. Dapat menunjukan carta jenis bersiri dengan mudah MEMIKIR Bagaimana anda boleh menggunkan flip chart ini dalam pengajaran nada? Flip Chart d) Papan Pameran /Papan Kenyataan Papan Pameran atau Papan Kenyataan secara umumnya diperbuat daripada papan lapis atau papan lembut untuk menampal maklumat-maklumat serta untuk mempamerkan hasil kerja murid seperti lukisan karangan dan lain-lain.

e) Papan Flanel Papan flannel merupakan satu bentuk papan pengajaran yang agak popular di kalangan guru-guru sekolah rendah. sifat istimewa ini dipergunakan untuk papan flannel. Sekarang kad-kad visual itu bolehlah dilekapkan ke atas permukaan papan flannel dengan mudah. Kad-kad visual disediakan. Permukaan berbulu ini mempunyai satu keistimewaan. 58 . dan secebis kain flannel ataupun kepingan bahan-bahan lain yang berbulu kasar digamkan pada bahagian belakang kad-kad tadi. iaitu dua keping kain flannel boleh bercantum apabila dilekapkan.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) Contoh Papan Kenyataan yang digunakan dalam pengajaran-pembelajaran. Pada dasarnya. MEMIKIR Cuba fikirkan satu situasi pengajaran di mana anda boleh gunakan papan kenyataan seperti ini. papan ini diperbuat daripada satu permukaan kain flannel. iaitu sebarang kain yang mempunyai permukaan berbulu kasar.

Apabila sampai masanya guru hanya mempamerkan bahan-bahan tersebut kepada murid.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) Contoh penggunaan Papan Flanel dalam pengajaran-pembelajaran f) Papan Gulung Papan gulung adalah papan tulis yang dapat digulungkan untuk dibawa atau disimpan dan papan tersebut boleh dibentangkan semasa digunakan dalam bilik darjah. iaitu bahan-bahan pengajaran guru boleh disediakan dengan terperici terlebih dahulu. 59 . Ini sangat berfaedah terutama kepada guru atau calon guru yang kurang mahir dalam bidang atau perinsip-perinsip tertentu. Kocek-kocek itu mungkin diperbuat daripada jalur-jalur plastik jernih atau bahan-bahan lain.Penggunaan papan selit hampir-hampir sama dengan papan flanel. g) Papan Slip Papan pengajaran jenis ini mempunyai kocek-kocek di mana kad visual atau kad huruf boleh diselitkan. Papan gulung boleh diperbuat daripada kepingan getah atau kertas rexine atau kain kanvas supaya papan ini boleh digulung. Papan gulung mempunyai satu keistimewaan. atau bahan tersebut memerlukan masa yang lama untuk disediakan.

Permukaan papan ini berfungsi sebagai satu papan sentuh (touch screen) yang besar.Ini boleh dilakukan dengan menggunakan jari kita ataupun dengan menggunakan elektronik pen yang khas untuk tujuan ini.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) h) Papan Elektronik Papan elektronik lebih biasa dipanggil “Smart Board” atau “Interactive White Board”. Komputer yang disambungkan kepada papan elektronik ini boleh dikawal melalui menyentuh permukaan papan elektronik ini. Papan elektronik ini mempunyai saiz yang berlainan. 60 . Papan jenis ini berciri interaktif. Ia merupan sejenis papan putih yang memaparkan imej daripada monitor computer. Gambar ini menunjukkan murid menggunakan elektronik pen untuk menulis jawapan pada papan elektronik.

MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) Dalam gambar ini guru menggunakan jari untuk menyentuh permukaan papan elektronik untuk mengaktifkannya.2 PENGGUNAAN PAPAN PENGAJARAN DALAM PENGAJARAN Papan pengajaran boleh digunakan untuk semua tahap pelajar. anda telahpun melihat beberapa contoh penggunaan papan pengajaran dalam kelas Anda boleh gunakan senarai semak berikut untuk membantu anda memilih papan pengajaran yang akan digunakan: Kriteria Sesuai dengan kurikulum Tepat dan kemaskini Bahasa yang digunakan jelas Dapat meningkatkan minat pelajar Tidak bias Mudah Penggunaan warna yang sesuai Tanda / sekiranya terdapat elemen ini 61 . Dengan menggunakan papan pengajaran. pelbagai jenis aktiviti boleh diadakan. Dalam perbincangan di atas. 7.

MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) LAYARI INTERNET Cuba baca tentang ciri-ciri papan ini serta kebaikan menggunakannya dalam bilik darjah pra-sekolah PENILAIAN KENDIRI Adakah jenis bahan media yang anda gunakan setakat ini sesuai dengan objektif dan hasil pembelajaran anda? Apakah faktor-faktor yang anda akan ambil kira supaya pemilihan anda sesuai dengan pengajaran anda. ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Untuk setiap jenis papan yang disebutkan di atas. nyatakan kebaikan dan keburukan menggunakan setiap jenis papan tersebut 62 .

MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) MEMBUAT NOTA 63 .

S.)New York:Pearson. Penerbitan Multimedia Sdn Bhd. Nor Risah Jamilah Mat Lazim dan Rosnah Ahamd Zain (2009). (2000). Chin (2009). (2003).).J. Dick.Teknologi pengajaran.P.Canada:Thomson Wadsworth.J..Shah Alam:Penerbit Fajar Bakti.R. Instructional Media and Technologies for learning. Yusuf Hashim (1998).(8thed. T. Teaching with technology: Designing opportunities to learn.. N.N.. D. M. Kumpulan Budiman Sdn Bhd.M. J. Aplikasi Multimedia Dalam Pengajaran. (2002). Roblyer M. (2000).L. Kamaruddin W.O. Selangor. Kuala Lumpur. Norasiah Abdullah. Newby. Donald.(2006).R. Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Allyn and Bacon. D. New Jersey: Prentice Hall. Hasan (2009). (6th ed). Heinich. Noriati A. Instructional technology for teaching and learning..Boston:Allyn and Bacon.Y.). Oxford Fajar.& Carey. Models of teaching. Integrating Educational Technology into Teaching: Prentise Hall Timothy. (1996). & Edwards J. Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran. B. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors.The systematic design of instruction (6th ed.D. Rashid.J. New Jersey:Prentice Hall.E.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) BIBLIOGRAFI Y. Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Untuk Program Sarjana Muda Perguruan. Sharifah Fakhriah Syed Ahmad dan W. . A.).(2005).. Joyce. Ismail Md. Lehman & James. P.& Smaldino.Russel. Zain. Stepich. James.Carey. Newby. Kuala Lumpur Priscilla. R. Google Search 64 .Educational technology for teaching and learning (3th ed..Molenda.(2005).W. Ohio:Merill Prentice Hall.D. (2nd ed. Boon. & Karin.

(Geografi & Bahasa Melayu). Hons. (Pentadbiran Pendidikan)  M. Rashid Pengarah Pusat Pembangunan Akademik Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia noriati.gov.(Sosiolinguistik).Pengarah IPG. UM B. Leeds University B.com Dr. UM Dip. (Hons) UM Diploma Pendidikan (UM) Pengalaman Kerja: Pensyarah Teknologi Pendidikan (17 tahun) Guru Sekolah Menengah (9 tahun) KELAYAKAN Kelulusan: PhD. (SRT)  Sijil Guru.com Kelulusan:  PhD.A. Tan Soon Yin Pensyarah Kanan IPG Kampus Tuanku Bainun Bukit Mertajam Pulau Pinang soonyin@gmail.my wjenee@gmail.my atie_dr@yahoo.Ed (Sosiologi Pendidikan).gov.com Kelulusan: Sarjana Pendidikan (Teknologi Pendidikan).Sc (Pentadbiran Pendidikan)  Bac. MPTI Penglaman Kerja:  Guru Sekolah Menengah (18 tahun)  Pensyarah IPG (8 tahun)  Pen.D (Komputer Dalam Pendidikan). USM M.Pengarah BPG. Jennifer Wee Beng Neo Penolong Pengarah Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia wjenee@moe. Pendidikan Pengalaman Kerja: Pensyarah Teknologi Pendidikan (13 tahun) Penyelaras Latihan Guru Bestari 65 .MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) PANEL PENULIS MODUL KURSUS PERGURUAN LEPAS IJAZAH (Sekolah Rendah) MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) NAMA Dr Noriati bt A. UM Sarjana Pendidikan (Sosiologi Pendidikan).UM Dr. Pendidikan (Geografi & Bahasa Melayu).A.arashid@bpg.Pend. USM Sarjana Muda Ekonomi dgn Kepujian. KPM (2 tahun) Kelulusan: Ph.Aziz Pensyarah Jabatan Teknologi Pendidikan IPG Kampus Tuanku Bainun zabedah_aziz@yahoo. KPM (7 tahun)  Pen. UUM Dip.moe.com Zabedah binti A.

Pendidikan (Geografi & Bahasa Melayu). USM Pengalaman Kerja: Pensyarah Teknologi Pendidikan (07 tahun) Guru Sekolah Menengah (10 tahun) wjenee@moe. USM M. MPTI Penglaman Kerja:  Guru Sekolah Menengah (18 tahun)  Pensyarah IPG (8 tahun)  Pen. Leeds University B.com Kelulusan: KELAYAKAN PhD.Pend.Sc (Pentadbiran Pendidikan)  Bac. Pulau Pinang Jihadi_as@yahoo.(Geografi & Bahasa Melayu). UM Sarjana Pendidikan (Sosiologi Pendidikan).Pengarah BPG. Hons.A. IPDA MA Teknologi Pendidikan (CAI).com En.my wjenee@gmail. Noriati bt Rashid Pengarah Pusat Pembangunan Akademik Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia noriati.(Sosiolinguistik).MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) PANEL PEMURNIAN MODUL KURSUS PERGURUAN LEPAS IJAZAH (Sekolah Rendah) MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) NAMA Dr.com Dr.A.gov.arashid@bpg. Jennifer Wee Beng Neo Penolong Pengarah Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia Kelulusan:  PhD.D (Komputer Dalam Pendidikan). UM Dip.Ed (Sosiologi Pendidikan).UM Dr. KPM (7 tahun)  Pen.Ed (Hons). Ahmad Jihadi Pensyarah Institut Perguruan Tuanku Bainun.moe.com 66 . (SRT)  Sijil Guru. KPM (2 tahun) Kelulusan: Ph. (Hons) UM Diploma Pendidikan (UM) Pengalaman Kerja: Pensyarah Teknologi Pendidikan (17 tahun) Guru Sekolah Menengah (9 tahun) Kelulusan: BA.Pengarah IPG. (Pentadbiran Pendidikan)  M. UM B.gov. USM Sijil Perguruan Khas (ICT). Tan Soon Yin Pensyarah Kanan IPG Kampus Tuanku Bainun Bukit Mertajam Pulau Pinang soonyin@gmail.my atie_dr@yahoo.

poster. cakera padat dan komputer modul. papan flanel dan papan buletin 7 8 Media Audio Media Cetak pita kaset. slaid dan mikrofilem pita video. surat khabar majalah dan risalah transparensi. gambar foto. gambar Bahagian berlainan ‘My Body’. bahan bercetak. televisyen. buku teks. diorama dan pupet Tajuk 2 Aktiviti 1 Gambar 67 Grafik . rakaman audio. carta dan graf foto. kad imbasan dan poskad model. boneka. radio. papan putih. cakera padat digital dan filem lukisan.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) LAMPIRAN A CADANGAN JAWAPAN UNTUK AKTIVITI Tajuk 1 Aktiviti 1 filem. komputer Aktiviti 2 Antara media yang boleh digunakan ialah video. kartun. contohnya boleh diterangkan melalui label-label bahagian badan dalam poster Aktiviti 3 Pengkelasan Media 1 2 3 4 5 Media Tayang Kaku Media Tayang Bergerak Bahan Grafik Gambar Kaku gambar Bahan Pameran TigaDimensi 6 Papan Paparan/Pameran papan kapur. poster.

5m lebar bagi bilik untuk 40 orang  Skrin tidak berkilat  Mendapat sedikit cahaya  Letakkan pada paras ketinggian 70 cm dari lantai  Tegangkan skrin  Condongkan 45 darjah untuk elakkan kesan herotan  Jangan terlindung oleh pengguna supaya boleh dilihat oleh semua pelajar  Semua tulisan dan lukisan mestilah mengikut saiz yang sesuai  Gunakan penunjuk yang runcing dan lurus dan tunjukkan pada sesuatu di atas transparensi dan bukannya pada imej di skrin 6 68 . situasi dan keadaan dengan lebih jelas lagi. Tajuk 4 Aktiviti 1 1 2 3 4 Teknik penghasilan lutsinar yang akan digunakan Objektif pengajaran yang ingin dicapai Teknik persembahan yang akan digunakan Prinsip asas grafik Aktiviti 2 1 2 3 4 5 Pastikan lensa. objek.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) Tajuk 3 AKTIVITI 1 Media unjuran membolehkan bahan tayangan yang kecil dapat diunjurkan untuk tontonan ramai. permukaan kaca dank anta berada dalam keadaan bersih Tempatkan OHP di atas sebuah meja kukuh dan tidak bergoyanggoyang Pastikan kedudukan skrin berada di tempat yang sesuai dan elakkan kesan keystone Pancarkan imej ke dinding atau kain putih jika tidak ada skrin Untuk tayangan yang perkara berikut hendaklah diperhatikan:  Skrin 1. Ini membolehkan guru menjelaskan bahan pengajaran berbentuk grafik. gambar.

Klik pada butang merah untuk merakam. Aktiviti 2 Bil Perisian Penyunting Video 1 2 3 4 5 Windows movie maker Adobe Premier Ulead media studio Ulead video studio Pinnacle Studio 69 . Anda kena menghadap murid Tututp bahagian transparensi yang telah dibentang. pada skrin computer anda. anda klik pada Start/ All Programmes/Accessories/Entertainment/Sound Recorder.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) 7 8 9 10 Jangan menghadapi skrin semasa membentang. contohnya dengan menggunakan kertas Letakkan projector di sebelah kanan anda sekiranya anda menulis dengan tangan kanan Simpan transparensi dalam kotak yang dilabel untuk memudahkan pencarian pada masa depan Tajuk 5 Aktiviti 1 Untuk merakam audio dengan menggunakan Sound Recorder.

line chart. diorama. mengumpul dan memilih bahan grafik dan bahan audio yang sesuai Menukar ke format yang sesuai untuk tujuan penyimpanan (storage) Gunakan Dalam Pengajaran Pengubahsuaian/penyuntingan Prebiu hasil rakaman Mulakan Penggambaran Buat Penyelidikan Proses penyuntingan dan pengadunan audio dan video Pilih bahan (fakta) yang sesuai Maklum balas dan penilaian Menulis skrip melalui format papan cerita . boneka.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) Aktiviti 3 Turutan Langkah-langkah penggunaan bahan video dalam pengajaran 1 8 11 10 7 4 15 16 14 13 9 2 12 3 17 5 Tajuk 6 Aktiviti 1 contoh bahan dua dimensi yang mungkin ada: gambar. model. topeng. peta. carta. kad imbasan Aktiviti 2 Jenis-jenis carta: bar graph. pie chart dan sebagainya Aktiviti 3 Antara jenis-jenis bahan 3 dimensi yang digunakan: Relia. grafik. akuarium 70 Tetapkan Tujuan dan Objektif dalam pengajaran Sediakan Bahan dan Peralatan Membuat Rakaman Audio Proses menukar video dari DV ke bentuk klip Bersedia Membuat Penggambaran Mengenalpasti.

Menimbulkan semangat ingin tahu yang akan membawa kepada pembelajaran melalui penglaman Tajuk 7 Aktiviti 1 Kebaikan menggunakan papan putih:     Tidak ada habuk Mudah alih serta boleh dibuat dalam pelbagai saiz Mudah dicuci dengan menggunakan pemadam berkain lembut Boleh dihasilkan sendiri Aktiviti 2    Magnet dapat melekat bahan visual yang digunakan dengan baik dan mudah Kesan tarikan magnet tidak dipengaruhi oleh perubahan cuaca seperti angin dan hujan.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) Penilaian kendiri Kebaikan menggunakan bahan 3 dimensi: 1. binaan serta pergerakan sesuatu benda dengan lebih baik 4. seperti mengalih visual ke tempat baru atau dapat tindan tindihkan visul-visual itu 71 . Murid dapat memahami tentang sifat. Menggalakkan murid membuat kajian lanjut mengenai sesuatu kejadian atau hasilan 5. Oleh itu. Konsep yang betul dibina kerana melihat benda yang sebenar 2. papan ini boleh digunakan dalam banyak keadaan. Pembelajaran akan berlaku dengan lebih sempurna kerana murid dapat belajar daripada penggunaan bahan-bahan yang sebenar 3. tempat dan masa Boleh digunakan untuk menunjukkan kesan-kesan perubahan atau pergerakan dengan mudah dan cepat.

MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) LAMPIRAN B SENARAI IKON DALAM MODUL Rehat Perbincangan Bahan Bacaan Buku Rujukan Aktiviti Membuat Nota Senarai Semakan Layari Internet Panduan Pengguna Mengumpul Maklumat Memikir Penilaian Kendiri 72 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful