KURSUS PERGURUAN LEPAS IJAZAH SEKOLAH RENDAH (KPLI SR

)

MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN)

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ARAS 1, ENTERPRISE BUILDING 3, BLOK 2200, PERSIARAN APEC, CYBER 6, 63000 CYBERJAYA Berkuat kuasa pada Oktober 2010

MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN)

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan Oktober 2010 Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Rektor Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

i

MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN)

MODUL INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI KURSUS PERGURUAN LEPAS IJAZAH SEKOLAH RENDAH (KPLI SR). MODUL INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM TERSEBUT.

Cetakan Oktober 2010 Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

ii

MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN)

KANDUNGAN MUKA SURAT

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Kata Alu-aluan Rektor Panduan Pelajar Pengenalan Agihan Tajuk Tajuk 1.0 Media dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk 1.1 Konsep Media Pengajaran 1.2 Kepentingan Media Dalam Pendidikan 1.3 Jenis-jenis dan Klasifikasi Media 1.4 Justifikasi Penggunaan Media Dalam PengajaranPembelajaran Tajuk 2.0 Prinsisp Asas Grafik Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk 2.1 Konsep Asas Grafik 2.2 Prinsip Asas Grafik Prinsip Mudah Prinsip Kesatuan Prinsip Penegasan Prinsip Keseimbangan Prinsip Kontra 2.3 Perancangan

i ii v vi viii ix 1 1 1 1 2 3 5 6

10 10 10 10 11 12 12 12 13 13 14 15

0 Media Unjuran Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk 3.1 Teknik Penghasilan OHP Tulis Terus Bertingkap Berjalur Bertindih 4.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) Saiz Susunatur Rekabentuk Warna Penghurufan 15 15 16 16 17 Tajuk 3.0 Penggunaan Alatan/Bahan Pandang Dengar dalam Pengajaran dan Pembelajaran 33 .2 Jenis-jenis Projektor Projektor Lutsinar Projektor Slaid Projektor LCD Projektor Terus 20 20 20 20 21 21 21 22 22 23 Tajuk 4.1 Jenis-jenis dan Penggunaan Media Unjuran 3.0 Teknik-teknik penghasilan lutsinar dan penggunaan OHP Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk 4.2 Penggunaaan OHP Dalam Pengajaran 26 26 26 26 28 28 28 28 29 30 Tajuk 5.

4 Teknik Rakaman Video 5.1 Pengenalan Audio dan Video 5.1 Bahan-bahan Dua Dimensi Gambar atau Gambar Foto Grafik Carta Poster Kad Imbasan Kad Gambar 43 43 43 43 44 44 45 45 45 46 46 6.0 Media Bukan Unjuran Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk 6.2 Teknik Rakaman Audio 5.5 Penggunaan Bahan Video Dalam Pengajaran 33 33 33 34 35 36 37 40 Tajuk 6.2 Bahan-bahan Tiga DImensi Relia Model Diorama Akuarium Terarrium Boneka. Topeng Boneka Sarung Tangan Boneka Bertali 47 48 49 50 51 51 52 52 .3 Perancangan dan Penyediaan Rakaman Audio 5. Patung.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk 5.

3 Penggunaan Bahan 2D dan 3D Dalam Pengajaran 52 52 52 Tajuk 7 Jenis dan Pernggunaan Papan Pengajaran Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk 7.1 Jenis-jenis Papan Pengajaran Papan Tulis Papan Putih Papan Magnetik Papan Flip Papan Kenyataan Papan Flanel Papan Gulung Papan Slip Papan Elektronik 7.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) Wayang Kulit Topeng 6.2 Penggunaan Papan Pengajaran dalam Pengajaran 54 54 54 54 55 55 55 56 56 57 58 59 59 60 61 Bibliografi Panel Penulis Modul Panel Pemurnian Modul Lampiran A Lampiran B 64 65 66 67 72 .

Justeru itu tujuan modul ini digubal adalah untuk menggantikan interaksi bersemuka antara pelajar dengan pensyarah. Modul Pengurusan Sumber (Teknologi Pendidikan) Kursus Perguruan Lepas Ijazah Sekolah Rendah (KPLI SR) menuntut pelajar membuat anjakan minda untuk melahirkan guru permulaan yang kompeten dari segi pengetahuan. Modul ini merupakan usaha Institut Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia dalam meningkatkan kualiti pendidikan guru selaras dengan perubahan semasa dalam arena pendidikan dalam dan luar negara. Dengan pembaharuan pembelajaran yang menggunakan modul akan dapat menggalakkan pembelajaran kendiri yang lebih efektif dan berupaya mengkekalkan kualiti seperti dalam pembelajaran bersemuka. HAILI BIN DOLHAN) Rektor Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia Oktober 2010 v .MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) KATA ALU-ALUAN Peningkatan kualiti pendidikan guru merupakan satu usaha berterusan untuk melahirkan guru yang kreatif. kemahiran dan nilai profesionalisme global. berketerampilan dan berakhlak mulia. Pendidikan Guru adalah bersifat dinamik dan senantiasa disemak dan diubah suai bagi memenuhi keperluan semasa pendidikan negara seperti yang termaktub dalam Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) di bawah Program Transformasi Negara (GTP). serta berjiwa pendidik yang mampu bersaing di persada (DATUK Dr.

Tiada kuliah atau tutorial diadakan untuk tajuk-tajuk dalam modul ini.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) PANDUAN PELAJAR Modul ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih membantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda atau merujuk kepada laman web atau bukubuku berkenaan. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri. vi . Ada di antara latihan ini mmempunyai cadangan jawapan. Modul ini ditulis dalam susunan tajuk. tutor atau rakan anda melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini. Modul ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. sumber-sumber pembelajaran dan masa anda. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda. Walau bagaimanapun. anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. Modul ini akan menggantikan sepuluh jam interaksi bersemuka dalam bilik darjah. Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. Dengan cara begini. anda boleh berbincang dengan pensyarah. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya. Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda.

Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar. Teliti maklumat yang diterima. Modul ini merupakan modul untuk membantu pelajar melengkapkan tugasan yang diberikan kepada anda. Setelah membaca modiul ini teruskan mambaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan. vii .MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus di buat. 7. 8. Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahan-bahan yang bermakna. Ini bertujuan untuk membolehkan anda menjadikan modul ini bahan yang lengkap untuk anda membuat rujukan dan ulangkaji pada masa depan. 5. Anda boleh gunakan ruang kosong ini untuk membuat nota atau membuat ringkasan sesuatu tajuk. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan. 2. Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira sasaran pembelajaran anda. Ambil masa untuk memahami pembacaan anda. Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda. 6. Cari kawan yang boleh membantu pembelajaran anda. Patuhi waktu yang diperuntukkan. Tip untuk membantu anda melalui kursus ini 1. 4. Lampiran B menerangkan kepada anda makna-makna ikon tersebut. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda. Semak dan ulagkaji pembacaan anda. 3. Ruang membuat nota telah disediakan pada tempat-tempat tertentu dalam modul.

Dalam setiap tajuk disediakan aktiviti-aktiviti untuk membantu anda lebih memahaminya. Tajuk 6 – Media Bukan Unjuran dan Tajuk 7 – Jenis dan Penggunaan Papan Pengajaran.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) PENGENALAN Modul Pengurusan Sumber ini digubal bagi pelajar Kursus Perguruan Lepas Ijazah Sekolah Rendah (KPLI SR) Major Prasekolah. Selain daripada mempelajari bahan dalam modul ini. viii . Agihan tajuk dalam modul ini adalah mengikut sukatan pelajaran Pengurusan Sumber (Teknologi Pendidikan) KPLI SR dan disusun mengikut tujuh tajuk utama iaitu Tajuk 1 – Media dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Tajuk 5 – Penggunaan Alatan/Bahan Pandang Dengar dalam Pengajaran dan Pembelajaran. nota ringkas disediakan untuk membantu pelajar meningkatkan kefahaman terhadap isi kandungan kursus. Tajuk 4 – Teknik-Teknik Penghasilan Lutsinar dan Penggunaan OHP. Bagi setiap tajuk. pelajar digalakkan merujuk kepada pelbagai sumber lain yang relevan kepada mata pelajaran Pengurusan Sumber (Teknologi Pendidikan). Modul ini merupakan modul pembelajaran kendiri yang berjumlah satu kredit bersamaan dengan lima belas jam interaksi bersemuka dalam bilik kuliah. Semoga modul ini dapat memberikan pengalaman pembelajaran yang menyeronokkan ke arah kecemerlangan pendidikan. Tajuk 2 – Prinsip Asas Grafik. Tajuk 3 – Media Unjuran.

Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk: Bil.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) MAKLUMAT AGIHAN TOPIK DALAM SUKATAN NAMA KURSUS: PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) AGIHAN TAJUK Kandungan modul ini akan menggantikan 10 jam interaksi bersemuka. Tajuk/Topik Jumlah Jam 1 2 3 4 5 6 7 Media Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Asas Grafik Media Unjuran Teknik-teknik Penghasilan Lutsinar dan Penggunaan OHP Penggunaan Alatan/Bahan Pandang Dengar Dalam Pengajaran Media Bukan Unjuran Jenis dan Penggunaan Papan Pengajaran 2 1 1 1 1 2 2 10 JUMLAH ix .

II.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) TAJUK 1.0 Media dalam Pengajaran dan Pembelajaran SINOPSIS Tajuk ini mengandungi konsep media dan media pengajaran yang merupakan salah satu domain dalam teknologi pengajaran. III. Tajuk ini juga menghuraikan pengkelasan. pembinaan dan penggunaan media pengajaran sebagai saluran komunikasi. kelebihan serta fungsi untuk menentukan pemilihan. HASIL PEMBELAJARAN I. Menjelaskan konsep asas media Menyenaraikan kepentingan media dalam pendidikan Menyatakan pengkelasan media pengajaran Menganalisis faktor dan cara permilihan media pengajaran KERANGKA TAJUK-TAJUK Media dalam Pengajaran dan Pembelajaran Konsep Asas dan Definisi Kepentingan dalam Pendidikan Pengkelasan dan Justifikasi Penggunaan Media dalam Pengajaran dan Pembelajaran 1 . IV.

Ia merujuk kepada apa sahaja yang membawa maklumat daripada penyampai kepada penerima................. Media pengajaran juga merujuk kepada peralatan atau perkakasan dan bahan (perisian) media yang dikenalpasti (dipilih).. perasaan......................... minat serta perhatian pelajar dan seterusnya terjadinya proses pembelajaran.. perhatian............ Media atau medium bermakna saluran komunikasi...................... AKTIVITI 1 Berdasarkan kepada penerangan media tersebut. Oleh itu........1 KONSEP MEDIA PENGAJARAN Bidang teknologi pengajaran tercetus daripada pergerakan audio visual yang kemudiannya dikenali sebagai media pengajaran.. kenalpasti media yang dilihat.....MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) 1. (b) Adakah media tersebut boleh digunakan dalam pengajaran? (c) Cuba bayangkan bagaimana CD boleh membantu anda mengajar kemahiran menyebut huruf-huruf vokal dan konsonan.................... MEMIKIR (a) Cuba lihat sekeliling anda. Media pengajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesanan daripada pengirim kepada penerima sehingga dapat merangsang fikiran.... Istilah ini berasal daripada perkataan Latin yang bermaksud perantara...... apakah contoh-contoh media ? ... dibina atau dipinda untuk menyokong atau mengendalikan sendiri proses pengajaran dan pembelajaran (Yusup. 2 ........ 1992).... bolehlah dikatakan media pengajaran menjadi pengasas kepada penubuhan bidang teknologi pendidikan.....

(v) Konsep yang terlalu luas atau abstrak dapat divisualkan. dan lain lain. gambar rajah. bunyi dan muzik dapat dilakukan. ditambah dengan persekitaran yang berbeza 3 . waktu dan pancaindera: (i) Objek yang terlalu besar atau kecil boleh digantikan dengan model. (b) Mengatasi Batasan Ruang. (d) Menghasilkan Pengalaman dan Persepsi Yang Sama Walaupun kurikulum dan bahan pengajaran ditentukan sama bagi setiap pelajar. penjelasan akan lebih berkesan dan menarik seperti melalui penggunaan animasi. gambar foto mahupun secara lisan. adalah lebih berkesan jika perkataan disertakan dengan gambar atau simbol yang lebih konkrit maknanya. (c) Meningkat Minat dan Interaktiviti Dalam Pengajaran-Pembelajaran Penggunaan media pengajaran secara betul dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif pelajar kerana ia menimbulkan minat. filem atau video. Waktu dan Pancaindera Antara contoh berkaitan dengan mengatasi batasan ruang. Dalam keadaan seperti ini.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) 1. Dalam era teknologi komputer dan maklumat ini. sifat unik yang ada pada setiap pelajar. (ii) Gerak yang terlalu lambat atau terlalu cepat dapat dibantu dengan timelapse atau high-speed photography. gambar. (iv) Objek yang terlalu kompleks (misalnya mesin) dapat ditunjukkan dalam bentuk model. menurut kemampuan dan keselesaan masing-masing. meningkatkan interaksi dan kefahaman pelajar tentang realiti. (iii) Kejadian yang berlaku pada masa lalu dapat ditampilkan dalam bentuk filem.2 KEPENTINGAN MEDIA DALAM PENDIDIKAN (a) Memperjelaskan Penyampaian Mesej Pada masa-masa tertentu perkataan sahaja tidak dapat menyampaikan sesuatu mesej dengan jelasnya. Pelajar juga boleh belajar sendirian. transparensi.

...... Misalnya.......................... Belajar secara berulang kali ini membantu pelajar membentuk persepsi yang sama dan tepat tentang sesuatu konsep atau prinsip....................MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) membuatkan guru mengalami kesulitan................ (e) Membolehkan kaedah pengajaran yang lebih fleksibel Penggunaan media dalam pengajaran-pembelajaran memberikan lebih banyak pilihan tentang kaedah pengajaran yang boleh digunakan................................................................... 1 2 3 4 5 6 AKTIVITI 2 (a) Kenalpasti media yang sesuai untuk mengajar topik „My body‟........ sebuah perisian kursus boleh digunakan berulang kali oleh pelajar tanpa merosakkan kandungan asal............ (b) Bagaimana objektif pengajaran boleh dicapai melalui penggunaan media tersebut? ......... Catatkan juga peranan-peranan selain daripada yang tersebut di atas................ 4 ... Keadaan ini dapat diatasi dengan media pengajaran kerana kemampuannya dalam memberikan rangsangan pengalaman dan persepsi yang sama.......................... aktiviti kumpulan.. .............. aktiviti individu dan sebagainya MEMBUAT NOTA Cuba anda catatkan peranan-peranan media dalam pendidiakan...... contohnya.............

...... Bentuk fizikal atau format b............................................ Media cetak b......3 JENIS-JENIS DAN KLASIFIKASI MEDIA Media boleh dibezakan melalui: a......................................... Media bukan cetak Klasifikasi media boleh diringkaskan dalam rajah di bawah: Media Pengajaran Media Bukan Cetak Media Cetak Media Tayang Media Bukan Tayang Media Tayang Kaku Media Tayang Gerak Grafik Gambar Kaku Media Pameran Media Paparan Media Audio Klasifikasi Media Mengikut Atribut 5 ..... Atribut atau ciri Media pengajaran terbahagi kepada dua: a...............MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) ... 1....

6 . cuba berikan seberapa banyak contoh untuk setiap jenis media. Pengalaman pembelajaran seharusnya dimulakan daripada situasi/media sebenar yang lebih konkrik dan mudah difahami sebelum kepada situasi/media yang abstrak.4 JUSTIFIKASI PENGGUNAAN MEDIA DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Sesuatu media pengajaran dipilih berasaskan potensinya melaksanakan objektif pembelajaran dengan berkesan. Pengkelasan Media 1 2 3 4 5 6 7 8 Media Tayang Kaku Media Tayang Bergerak Bahan Grafik Gambar Kaku gambar Bahan Pameran TigaDimensi Papan Paparan/Pameran Media Audio Media Cetak 1. Rajah-rajah di bawah menunjukkan justifikasi sesuatu media digunakan.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) AKTIVITI 3 Dalam jadual di bawah.

MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) Dale‟s Cone of Experience Media yang baik adalah media yang dapat memperjelaskan. perbelanjaan. bahan. menggambarkan. MEMIKIR (a) Apakah media yang selalu anda gunakan semasa pengajaran? (b) Adakah anda berpuashati dengan bahan media yang telah anda gunakan dan setakatmana media itu membantu mencapai objektif pengajaran? (c) Bagi pendapat anda. kemudahan tempat serta faktor masa pengajaran memainkan peranan dalam pemilihan media. setakat mana multimedia interaksi membantu menwujudkan pengalaman yang konkrit? 7 . Pemilihan media yang baik dan bertepatan dengan objektif pengajaran dapat meringankan tugas guru. mengawal dan menarik tumpuan pemikiran dan emosi murid untuk memahami dan mengekalkan kefahaman dalam tempoh jangka panjang. Penggunaan media yang maksima dalam pengajaran akan memastikan pembelajaran murid lebih berfokus. berat atau ringan alatan media. Faktor-faktor lain seperti masa penghasilan.

Cuba buat satu refleksi tentang media pengajaran yang anda gunakan dan nyatakan keberkesanannya. Jenis media Keberkesanan Ya/Tidak Alasan 8 . 3.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) PENILAIAN KENDIRI 1. Apakah yang anda faham tentang media? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 2. Lukiskan satu peta konsep bagi membuat klasifikasi media yang terdapat dalam inventori sekolah dan yang boleh digunakan dalam pengajaran-pembelajaran anda.

MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) MEMBUAT NOTA 9 .

III. Prinsip-prinsip di atas diaplikasikan melalui penghasilan bahan-bahan media unjuran dan bukan unjuran.0 SINOPSIS Prinsip Asas Grafik Tajuk ini mengandungi prinsip-prinsip asas grafik bagi penghasilan media pengajaran.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) TAJUK 2. Ia memuatkan elemen dan prinsip reka bentuk visual memandangkan kebanyakan media mengandungi atribut visual. Menerangkan konsep grafik Menghuraikan peranan grafik dalam pengajaran-pembelajaran Mengaplikasikan prinsip-prinsip asas grafik Menyenarai. II. menjelaskan dan mengintegrasikan komposisi grafik yang menggabungkan elemen dan prinsip grafik dengan baik dalam penghasilan bahan pengajaran dan pembelajaran. KERANGKA TAJUK-TAJUK Prinsip Asas Grafik Perancangan Warna Penghurufan Alat Penghurufan 10 . IV. HASIL PEMBELAJARAN I.

... Ini bermakna fungsi utama grafik adalah untuk meningkatkan komunikasi dalam pengajaran............ lakaran yang dijadikan satu media untuk memberi konsep dan idea dari pengirim kepada sasarannya dalam proses menyampaikan maklumat... Grafik ialah kombinasi gambargambar.. lukisan. perkataan.. sebahagian besar daripada kejayaan pengajaran ........ angka....1 KONSEP ASAS GRAFIK Grafik adalah alat komunikasi yang dapat menyediakan rujukan konkrit yang lebih baik daripada pernyataan secara lisan atau bertulis... Ini hasil daripada perancangan yang rapi dan kesesuaian teknik yang digunakan.. simbol-simbol... 11 ...MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) MEMIKIR (a) Adakah gambar foto itu sama dengan grafik? (b) Bagaimanakah grafik dapat meningkatkan keberkesanan sesuatu sesi pengajaran-pembelajaran di bilik darjah anda? (c) Apabila membuat sesuatu bahan grafik... Grafik adalah bahan yang dilukis sebagai karangan visual.. AKTIVITI 1 Labelkan Grafik atau Gambar pada rajah di bawah: .. lambang-lambang...... adakah terdapat prinsip-prinsip yang boleh diikuti? 2... adalah berdasarkan kualiti yang ada pada grafik tersebut.... huruf....... ..Namun.......

Ianya berkaitan dengan kaedah atau cara menggunakan elemen-elemen grafik supaya produk yang dihasilkan menarik dan berkesan. Elemen-elemen yang digabung dengan cara ini akan berfungsi bersama sebagai satu keseluruhan. Sekarang kita akan meneliti prinsip-prinsip tersebut. Prinsip grafik berperanan menghasilkan sesuatu produk yang menarik dan berkesan. 12 . namun pengetahuan tentangnya dapat memandu kita dalam menghasilkan sesuatu rekaan grafik yang baik. Prinsip ini dapat diaplikasi dengan menggunakan anak panah. Garisan luar (outline) hendaklah dibuat dengan garisan tebal. Pilih jenis penghurufan yang mudah dibaca.2 PRINSIP ASAS GRAFIK Grafik memainkan peranan yang amat penting dalam komunikasi. Terdapat ciri-ciri tertentu dalam sesuatu grafik yang boleh menghidupkan komunikasi. (a) Prinsip mudah (simplisiti) Hadkan perkataan-perkataan yang ditayangkan kepada 15 atau 20 patah perkataan sahaja dalam satu visual tayangan. Mereka saling lengkap melengkapi di antara satu sama lain untuk mengukuhkan idea dasar yang hendak disampaikan. warna dan sebagainya. Konsep yang hendak dipaparkan hendaklah mudah difahami oleh guru dan pelajar. bentukbentuk tertentu. Garisan yang tidak perlu harus ditinggalkan supaya tidak mengelirukan. kotak. Prinsip ini tidak harus dilihat sebagai suatu peraturan yang rigid. Lukisan hendaklah jelas dan terang. (b) Prinsip Kesatuanan (unity) Elemen-elemen yang digunakan dalam setiap grafik haruslah bersesuaian dengan tema dan mesej yang hendak disampaikan. garisan.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) MEMIKIR Adakah terdapat cara lain dari melukis untuk menghasilkan grafik yang cantik? 2.

MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) Contoh prinsip kesatuan (c) Prinsip Penegasan (Emphasis) Penegasan merupakan sesuatu elemen atau idea yang menjadi pusat tumpuan atau fokus utama. apakah yang menjadi fokus? Adakah penegasan seperti ini berkesan untuk menyampaikan sesuatu mesej? Prinsip Penegasan (d) Prinsip Keseimbangan (Balance) Kesemua elemen visual haruslah seimbang pada keseluruhannya dan tidak berat sebelah. Perimbangan merupakan susunatur elemen-elemen visual dalam bentuk gubahan yang baik dan elok dipandang. MEMIKIR Dalam gambarajah di sebelah. 13 . huruf tertentu. saiz. Gunakan warna. Perimbangan terdiri daripada perimbangan formal (symmetrical) dan perimbangan tidak formal (asymmetrical). ruang untuk menegaskan idea atau elemen tersebut.

Ini terjadi bila wujudnya dua elemen yang berbeza. Empat kaedah yang sering digunakan untuk mewujudkan kontra. Contoh-contoh aplikasi prinsip kontra dalam grafik 14 .MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) Perimbangan formal Perimbangan tidak formal (e) Prinsip Kontra (Contrast) Elemen-eleman yang digunakan dalam sesuatu komposisi seharusnya menimbulkan perasaan seolah-olah visual itu hidup dan bergerak. Tujuan penggunaan elemen kontra ialah dengan menjadikan perbezaan-perbezaan itu nampak kontra. nilai. iaitu dengan menggunakan saiz. warna dan fon yang berbeza-beza.

pena) atau pameran.3 di atas.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) MEMIKIR Apakah kaedah-kaedah yang digunakan untuk mencapai kontra dalam gambarajah di atas? AKTIVITI 2 Cuba lihat gambar atau grafik di sekeliling anda. filem.3 PERANCANGAN Perancangan yang teliti perlu diadakan supaya visual yang dibuat itu menepati objektif yang hendak dicapai. Kesesuaian jarak pandangan mata membolehkan grafik dilihat secara keseluruhan dan berfokus. Adakah prinsip-prinsip asas gambar dan grafik diaplikasikan? Anda boleh melayari Internet untuk membaca tentang prinsip-prinsip asas grafik 2. video). buku.1. slaid.Perlu tahu bentuk visual sama ada untuk tayangan (lutsinar. 15 . tempat grafik akan diletakkan dan tujuan grafik berkenaan. Tentukan objektif visual dan jumlah audien bagi menentukan kesesuaian dan mengelakkan pembaziran.(poster. (b) Susunatur Elemen-elemen untuk dimasukkan dalam grafik perlu memenuhi prinsip-prinsip asas visual seperti yang tersebut dalam bahagian 2. (a) Saiz Saiz grafik ditentukan oleh jarak penonton dengan grafik. bukan tayang (carta. lukisan). Ini ialah supaya visual yang dihasilkan berkesan untuk digunakan dalam pengajaran. Aspek-aspek berikut akan juga perlu diberi perhatian semasa membuat perancangan. Mulakan dengan lakaran kasar mengenai idea visual tersebut berdasarkan prinsip-prinsip rekabentuk.

MEMIKIR Di antara alat-alat mewarna seperti pena bermata felt. jalinan dan rupa.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) (c) Rekabentuk Beberapa elemen biasanya digabungkan dalam membuat sesuatu reka bentuk. pensel warna. ilustrasi. huruf. bentuk.Tujuan penggunaan warna adalah untuk memudahkan atau meningkatkan kejelasan visual. krayon. ruang. warna. color scheme dan sebagainya. Pemilihan skema warna yang sesuai akan menghasilkan satu grafik yang selesa kepada mata. mana satukah yang anda selalu gunakan? Mengapa anda pilih alat-alat tersebut? 16 . cat air. Lazimnya perbezaan warna antara latar dengan warna pada visual akan menimbulkan kontras yang baik. Skema Warna Skema warna merupakan pilihan warna dalam sesutu grafik. terdiri daripada garisan. kapur. anda boleh merujuk kepada buku atau melayari Internet. Elemen-elemen yang digabungkan secara kreatif dapat menghasilkan pengajaran yang berkesan. Walaupun begitu penggunaan warna adalah tertakluk kepada prinsip-prinsip dan batasannya. Elemen-elemen grafik antaranya. Anda boleh merujuk di bawah topik color . Ianya bertujuan untuk menghasilkan gaya tertentu.Penggunaan warna-warna yang tertentu dalam sesuatu bahan visual akan dapat menimbulkan perasaan mood dan minat tertentu. cat sembur. plastik berwarna. LAYARI INTERNET Untuk menambahkan fahaman anda tentang elemen „Warna‟. (d) Warna Warna memberi penegasan kepada visual-visual tertentu dan menolong menambah kesan penyatuan.

arial). Saiz dan jarak huruf Huruf yang digunakan mestilah cukup besar (mengikut tahap) supaya dapat dibaca dengan baik.0 cm Saiz minima huruf kecil 0.N) Gabungkan jarak-jarak untuk huruf-huruf bercampur Tinggalkan jarak bersaiz M (besar) di antara perkataandengan perkataan Jarak di antara baris dengan baris mestilah kurang satu huruf O kecil. gunakan jenis huruf yang ringkas dan mudah seperti huruf san serif (contoh. 17 . jarak antara huruf dengan huruf. Tulisan bebas Huruf dan angka boleh dibuat dengan tulisan bebas dengan cepatnya. Jarak dari visual 2. Secara amnya. Alat Penghurufan i. Beberapa petua yang boleh diikuti ialah seperti berikut:      Dekatkan huruf-huruf bulat (O. kontras diantara huruf dengan warna latar.0 cm 20.0 cm 10.L. perkataan dengan perkataan dan baris dengan baris.3 cm 2.C) Jauhkan huruf-huruf lurus (E.2 cm Jarak antara huruf dengan huruf dan perkataan dengan perkataan mestilah sepadan dan sesuai agar huruf dan perkataan itu dapat dikenali serta boleh dibaca dengan mudah.M. times new roman).G. Carta ini sentiasa digunakan untuk grafik yang besar seperti carta dan poster. jenis atau bentuk huruf yang digunakan.H.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) (e) Penghurufan Jenis huruf akan menentukan sama ada visual tersebut dapat dibaca dengan mudah atau tidak.S. Prinsip penghasilan huruf ialah saiiz huruf yang ditulis.5 cm 5. dengan menggunakan berus dan dakwat atau cat warna. dokoratif (huruf berbunga seperti dalam kad raya).6 cm 1.6 cm 5. serif (contoh.

satu berbentuk huruf ( stensil guide) dan pen khasnya. AKTIVITI 3 Dapatkan beberapa keping gambar atau rekaan visual kesukaan anda. bentuk dan warna. Kaji prinsip grafik yang digunakan dan mengapa ia digunakan. Huruf pindah kering (Dry transfer lettering) Bahan pemindahan kering ini boleh dibeli dalam bentuk huruf. Saiz yang biasa dalam kepingan huruf pindah kering ialah 6 pt. Stensil ini ada dua bahagian. Contoh-contoh „Huruf pindah kering’ iv. iii. Huruf yang dipotong Huruf dan perkataan serta gambar boleh dibuat dengan cara potongan dari bahan-bahan akhbar. Saiz hurufnya ditetapkan dalam tiap-tiap kepingan mengikut pointnya. hingga 192 pt. Bincangkan dan huraikan apakah prinsip grafik dan elemen grafik yang terdapat dalam gambar tersebut. kertas berwarna atau kain dan kemudian dilekatkan pada bahan grafik.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) ii. 18 . simbol. stensil tulisan ( huruf blok) boleh digunakan. Huruf stensil Untuk tulisan huruf yang kurang dari satu inci. angka dalam berjenis-jenis saiz.

MEMBUAT NOTA 19 .MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) PENILAIAN KENDIRI Apakah elemen-elemen yang membentuk sesuatu grafik? Cuba bincangkan peranan sesuatu elemen ……………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………….

0 Media Unjuran SINOPSIS Tajuk ini membincangkan mengenai klasifikasi dan jenis-jenis media unjuran yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Teknik penggunaan yang betul dan penghasilan bahan yang sesuai untuk setiap media unjuran akan menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) TAJUK 3. V. Terdapat 4 jenis media unjuran yang digunakan oleh para guru. Membandingbeza pelbagai media unjuran Mengenalpasti jenis-jenis projector media unjuran Menyatakan kepentingan media unjuran dalam pengajaran Menggunakan media unjuran untuk menghasilkan pengajaran yang berkesan KERANGKA TAJUK-TAJUK Media Unjuran Jenis-Jenis Media Unjuran Jenis-Jenis Projektor Media Unjuran 20 . IV. III. II. Menyatakan konsep media unjuran. HASIL PEMBELAJARAN I.

2 JENIS-JENIS PROJEKTOR (a) Projektor Lutsinar lutsinar adalah merupakan sebuah alat pandang dengar yang boleh Projektor digunakan dalam keadaan bilik darjah biasa. Penggunaan OHP dapat menyampaikan maklumat pengajaran yang mengandungi konsep. Jenis media unjuran berlainan memerlukan alat projectok yang berlainan. slaid dan juga filmstrips).1 JENIS-JENIS MEDIA UNJURAN Media unjuran merupakan format media yang perlu dibesarkan dan ditayangkan pada sesuatu skrin. 21 . membesarkan imej melalui kanta dan seterusnya memaparkan imej tersebut pada skrin. Penggunaannya membolehkan pengajaran yang disampaikan oleh guru menjadi lebih efektif dan sistematik. Jenis-jenis media unjuran yang sering digunakan dalam pendidikan ialah seperti:    Transparensi Slaid Filmstrips AKTIVITI 1 Mengapa sesuatu media yang diunjurkan mempunyai kelebihan berbanding dengan media kaku? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 3. langkah-langkah pelajaran dan fakta-fakta rumusan kepada kumpulan sasaran kecil hingga kumpulan sasaran yang besar. transparensi.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) 3. Alat ini dapat memancarkan dan menayang imej-imej atau gambar melalui transperensi atau lutsinar yang ditulis atau di cetak. Ini boleh dilakukan dengan menggunakan filem transparen (contohnya.

Projektor jenis digunakan untuk memancar imej lebih besar daripada monitor untuk kegunaan audian secara 22 . di mana pelajar-pelajar akan menerima pembelajaran dengan cara melihat dan mendengar.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) Projektor ini merupakan satu alat bantuan mengajar dalam mencapai pengajaran yang lebih berkesan. disalin atau dilukis dan sebagainya. Ia boleh ditayangkan menggunakan projektor slaid untuk dipancarkan kepada skrin tayangan. Kebiasaannya pemidang slaid berukuran 2 inci x 2 inci atau berukuran 5 cm x 5 cm yang dimuatkan filem positif Projektor Slaid (c) Projektor LCD LCD ialah Singkatan bagi Liquid Crystal Display. Slaid boleh disediakan dengan menggunakan kamera. Projektor lutsinar (b) Projektor Slaid Slaid adalah satu jenis media unjuran tanpa gerak yang merupakan sejenis transperansi positif berukuran kecil. Pita slaid menngandungi slaid (pandang/visual) dan pita rakaman (dengar/audio).

bahan mineral. perakam kamera dan pemain VCD atau DVD. lukisan.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) berkumpulan. daun-daun sebagainya Contoh-contoh Projektor Terus 23 . Ia juga boleh disambung terus dengan menggunakan peralatan lain seperti perakam video. Panel LCD disambung terus daripada komputer dan apa sahaja yang muncul pada skrin monitor akan dipancarkan ke skrin besar. Ianya biasanya digunakan untuk menayangkan halaman-halaman buku. Projektor LCD (d) Projektor Terus (Opaque Projector) Ini merupakan jenis projektor yang menayangkan bahan-bahan opak dengan memancarkan lampu yang sangat terang ke atas bahan opak itu dari atas.

Apakah jenis media unjuran yang sesuai digunakan? Bincangkan kelebihan media tersebut. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 24 . setakat mana simulasi membantu mewujudkan pengalaman yang konkrit? PENILAIAN KENDIRI Anda bercadang untuk mengajar topik “Bunyi yang dikeluarkan oleh haiwan”. 3. Apakah media unjuran yang selalu anda gunakan semasa pengajaran? Sejauhmanakah media itu membantu mencapai objektif pengajaran? Bagi pendapat anda. Cuba pasangkan “ON”. Bukan satu persembahan dan dapatkan imej yang paling jelas. 4. AKTIVITI 2 Sambungkan projektor LCD ke Laptop dan punca kuasa elektrik. MEMIKIR 1. 2. 3. 2.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) MEMBUAT NOTA Jenis-jenis Projektor: 1.

MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) MEMBUAT NOTA 25 .

Menerangkan teknik menghasilkan lutsinar Menerangkan cara menggunakan projektor OHP dalam pengajaranpembelajaran III.0 TEKNIK-TEKNIK PENGHASILAN LUTSINAR DAN PENGGUNAAN OHP SINOPSIS Tajuk ini menjelaskan teknik penghasilan transparensi serta teknik penggunaan OHP dalam pengajaran dan pembelajaran. IV. V. II. HASIL PEMBELAJARAN I. Turut dibincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penghasilan transparensi yang berkesan dan juga penggunaan transparensi secara berkesan dalam pengajaran-pembelajaran. KERANGKA TAJUK-TAJUK OHP Dalam P & P Teknik-Teknik Penghasilan Lutsinar Penggunaan OHP dalam P & P 26 . Menerangkan faktor-faktor berkaitan dengan penghasilan transparensi yang berkesan.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) TAJUK 4. Membincangkan kelebihan dan kelemahan penggunaan OHP. Membincangkan penggunaan OHP dalam pengajaran dan pembelajaran.

MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) Pengenalan Projektor OHP merupakan satu alat yang telah pun lama digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Walaupun projektor LCD telah digunakan secara meluas pada zaman digital ini. terutamanya di sekolah-sekolah luar bandar. LAYARI INTERNET Tahukah anda jenis-jenis transparensi yang boleh digunakan? Cuba layari Internet untuk mengenal pasti jenis-jenis transparensi dan isikan tempat-tempat kosong di bawah. namun peranan projektor tidak boleh diabaikan. Projektor OHP masih merupakan alat bantu mengajar yang utama di banyak sekolah. MEMIKIR Cuba anda fikirkan sebab-sebab projektor OHP masih memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 1 2 3 4 27 .

Kertas lutsinar tebal digunakan. MEMIKIR Apakah kebaikan menggunakan cara ini? Teknik Tulis Terus (b) Bertingkap Tekink tertingkap disediakan dengan menggunakan potongan kertas yang dilekatkan di atas bingkai transparensi. Ia ditayangkan secara terus kepada penonton. Hanya terdapat 3 hingga 4 jalur dalam satu transparensi. kertas manila. contohnya. Terdapat tertingkap yang membolehkan bahagian tertentu dibuka satu persatu dan menutup bahagian yang lain oleh guru mengikut susunan langkah pelajaran. (c) Berjalur Mempunyai beberapa jalur samada secara melintang atau menegak. Ianya dibuka satu hala sahaja tidak seperti teknik tetingkap yang dibuka dua hala. 28 .1 TEKNIK PENGHASILAN LUTSINAR (TRANSPARENSI) Terdapat pelbagai teknik dalam menghasilkan transparensi: (a) Tulis Terus Semua dokumen ditulis atau dilukis sama ada menggunakan tangan atau komputer secar terus di filem transparensi.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) 4.

Teknik ini memerlukan beberapa keping transparensi yang disediakan di atas satu bingkai. MEMIKIR Teknik bertindih Kenapa tranparensi masih menjadi pilihan guru dalam pengajaran walaupun terdapat pelbagai pilihan teknologi yang lain? Bincangkan juga kekangan atau had penggunaan OHP.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) (d) Bertindih (Overlay) Teknik bertindih juga dikenali sebagai overlay. AKTIVITI 1 Penyediaan sesuatu transparensi akan mempengaruhi keberkesanan satu sesi pengajaran-pembelajaran. Anda boleh rujuk kepada buku atau Internet untuk membantu anda. 29 . Apakah faktor-faktor yang perlu diambil kira dalam menyediakan transparensi? Cuba anda catatkan faktor-faktor tersebut dalam jadual berikut. Kesemua transparensi diatur dan ditayangkan satu persatu mengikut urutan dan akhirnya semua maklumat disatukan secara bertindih. Ianya terdiri daripada filem dasar yang diletakkan terus pada satu bingkai tetap dan beberapa filem tambahan yang diletakkan pada bahagian tepi bingkai mengikut urutan jam.

cadangkan satu topik pengajaran yang sesuai.3 PENGGUNAAN OHP DALAM PENGAJARAN AKTIVITI 2 Berdasarkan pengalaman anda.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) 1 2 3 4 4. 30 . apakah petua-petua utama semasa menggunakan lutsinar (transparensi) dalam pengajaran dan pembelajaran? Catatkan seberapa banyak petua yang anda rasa penting. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PENILAIAN KENDIRI Untuk setiap teknik penghasilan lutsinar (transparensi) di bawah.

MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) Bil Teknik Penghasilan Transparensi 1 Bertindih Cadangan topik Tempat kediaman Cadangan Sub Topik Cara pembinaan sebuah rumah 2 3 4 5 6 LAYARI INTERNET Cuba anda layari Internet untuk melihat jenis-jenis projektor yang lebih moden yang boleh digunakan dalam pengajaran-pembelajaran selain daripada jenis-jenis yang tersebut dalam unit ini. 31 .

MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) MEMBUAT NOTA 32 .

KERANGKA TAJUK-TAJUK Penggunaan Alatan/ Bahan Pandang Dengar Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pengenalan Video dan audio Teknik rakaman Video dan audio Perancangan penyediaan rakaman audio Penggunaan Bahan Video Dalam Pengajaran 33 . Menggunakan peralatan pandang dengar yang bersesuaian supaya pengajaranpembelajaran berkesan. Hasil Pembelajaran I. Merakam video menggunakan kamera video dan menyunting menggunakan perisian yang bersesuaian untuk mendapatkan hasil dikehendaki III. Tajuk ini seterusnya menjelaskan format dan peralatan video untuk perancangan. penghasilan dan penggunaan audio sebagai media dalam pengajaran dan pembelajaran. Merakam audio dan menyunting menggunakan perisian tertentu bagi menghasilkan format yang dikehendaki.0 Penggunaan Alatan/ Bahan Pandang Dengar Dalam Pengajaran dan Pembelajaran SINOPSIS Tajuk ini menjelaskan format audio audio untuk perancangan.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) TAJUK 5. penghasilan dan penggunaan video sebagai media dalam pengajaran dan pembelajaran. II.

MIDI dan WAV? Apakah perbezaan jenis-jenis fail ini? Apakah bentuk fail audio yang lain? Cuba anda layari Internet atau buku untuk mendapat jawapan-jawapannya. 34 . Pendengaran merupakan salah satu saluran untuk menerima maklumat dalam proses pengajaran dan pembelajaran. MEMIKIR Pita Kaset Ingatkah lagi zaman pita kaset ini digunakan? Apakah masalah yang sering dihadapi semasa menggunakan pita kaset ini? Apakah media-media untuk menyimpan fail audio pada masa kini? LAYARI INTERNET Pernahkan anda dengar bentuk fail audio seperti MP3.1 PENGENALAN AUDIO DAN VIDEO Audio dan video memainkan peranan yang sangat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Audio dan video yang sesuai dan relevan akan dapat mencungkil minat murid-murid dan seterusnya prestasi mereka.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) 5. Ini terutamanya jika kumpulan sasaran kita ialah murid-murid di prasekolah. Rakaman audio yang diperdengarkan mampu memberi gambaran kepada pelajar tentang sesuatu situasi atau informasi melalui penganalisisan terhadap apa yang dituturkan atau melalui kesan bunyi maupun melalui muzik latar yang terdapat pada rakaman tersebut.

MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN)

5.2 TEKNIK RAKAMAN AUDIO

Bahan audio yang disimpan dalam bentuk digital mempunyai file extension yang berbeza mengikut proses audio streaming yang dilakukan. Sebagai contoh fail MP3 (MPEG Audio Layer 3) melalui proses pemampatan (compression) dimana saiz failnya lebih kecil dan mudah diakses melalui internet. Fail Midi (.mid) adalah hasil bunyi daripada alat muzik sintizer seperti keyboard yang menghasilkan nada muzik tiruan. Manakala fail Wave (.wav) adalah fail audio yang kerapkali digunakan untuk membuat penyuntingan kerana bunyinya lebih berkualiti tetapi mempunyai saiz fail yang lebih besar. Terdapat beberapa fail audio yang lain mengikut perisian dan tujuan

penggunaan yang tertentu. Fail audio boleh ditukar ke dalam pelbagai format melalui perisian audio converter. Bahan audio boleh dihasilkan melalui rakaman yang mudah yang tersedia ada pada kaset audio. Mikrofon yang berasingan (external microphone) pengadun audio (audio mixer) boleh digunakan untuk mengadun suara dengan muzik latar atau kesan bunyi.

Dalam perkembangan teknologi sekarang, rakaman audio boleh dibuat secara digital melalui pekakasan komputer serta mengikut perisian penyuntingan audio (audio editing software) yang tertentu daripada yang mudah kepada yang lebih canggih. Perisian yang sedia ada pada sistem operasi windows seperti audio recorder atau audacity (perisian daripada open source) mampu membuat rakaman audio yang mudah. Manakala perisian komersial seperti Sound Forge, Ulead Media Studio, Sonar 6, Neundo dan Adobe Audition 3 mampu mengadun dan menyunting audio dengan lebih canggih melalui bilangan trek audio yang banyak serta menghasilkan audio dalam pelbagai format fail.

AKTIVITI 1

35

MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN)

Cuba anda gunakan fitur “Sound Recorder” untuk merakam satu klip audio. Ucaplah sesuatu dan menyimpan audio itu atas nama “rakaman saya”

MEMIKIR  Apakah langkah-langkah perancangan yang perlu dilakukan dalam proses penyediaan media audio untuk tujuan penggunaannya dalam pengajaran dan pembelajaran?  Pada pandangan anda apakah kebaikan media audio dalam proses pengajaran dan pembelajaran?

5.3 PERANCANGAN DAN PENYEDIAAN RAKAMAN AUDIO 1. 2. Tetapkan matlamat mengikut topik dan hasilan pembelajaran Mengumpul dan memilih bahan seperti fakta, kesan bunyi dan muzik latar yang sesuai. 3. Memilih format audio yang sesuai untuk dihasilkan dengan perisian yang akan dimainkan nanti 4. Memilih dan menyediakan perisian dan perkakasan yang sesuai dengan format penghasilan audio 5. 6. 7. 8. 9. Menulis skrip dalam format papan cerita (story board) yang mudah Membuat rakaman dan penyuntingan Ujilari hasil rakaman Pengubahsuaian dari aspek isi kandungan (content) dan teknikal Menyediakan format penyimpanan sama ada dalam bentuk CD-Audio, kaset atau fail klip audio 10. Penggunaan bahan audio 11. Maklum balas dan penilaian daripada pengguna

36

MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN)

LAYARI INTERNET

Cuba baca dalam Internet tentang ciri-ciri istimewa pada video yang membolehkan ianya digunakan secara berkesan dalam pengajaran anda.

Video Video merupakan salah satu daripada media bergerak. Ia boleh menghasilkan imej yang realistik dan sangat bermanfaat dalam penyampaian sesuatu mesej kepada penonton. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, media ini mempunyai beberapa keistimewaan; Selain daripada keupayaannya menunjukkan imej yang bergerak seperti merakam seekor harimau bintang ketika berlari, media ini juga dapat mempercepatkan dan melambatkan pergerakan. Pergerakan harimau bintang yang terlalu laju boleh diperlahankan dengan teknik gerak perlahan, malah pergerakan itu boleh dibekukan Video juga berupaya membawa masuk peristiwa yang berlaku di luar bilik darjah atau peristiwa-peristiwa berbahaya seperti letupan gunung berapi ke dalam bilik darjah. Video berupaya merakam imej dekat dan jauh. Ini bermakna video boleh memanipulasi ruang. Pergerakan sel-sel darah dalam tubuh badan boleh dilihat oleh penonton.

 
Kaset Video

MEMIKIR Pernahkah anda menggunakan alat ini? Apakah alat-alat yang menggantikan alat ini pada zaman moden ini?

5.4 TEKNIK RAKAMAN VIDEO Video boleh dirakam melalui kamera video digital yang menggunakan mini kaset DV (DV cassette) atau analog yang menggunakan Pita Video format VHS. Pita Video VHS boleh dimainkan semula pada pemain video (video player) tetapi memerlukan

peralatan khas iaitu kad perakam video (video capture card) pada komputer untuk 37

MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN)

ditukarkan ke bentuk klip video digital. Sedangkan kamera video digital yang menggunakan mini kaset DV boleh terus dirakam ke cakera keras pada komputer melalui penyambungan kabel USB dengan menggunakan perisian tertentu. AKTIVITI 2 Senaraikan perisian-perisian yang boleh digunakan untuk menyunting video: Bil Perisian Penyunting Video 1 2 3 4 5 Setiap perisian mempunyai keistimewaannya masing-masing terutama dalam menghasilkan pelbagai bentuk kesan khas (special effect) audio dan video yang mampu memberi penarikan kepada penonton. AKTIVITI 3 Buat rakaman satu klip video selama 5 minit dengan menggunakan perakam video atau telefon bimbit anda. Simpan klip video tersebut. Perhatikan format fail video itu. Dapatkan bantuan daripada kawan tentang cari memindahkan fail audio tersebut ke komputer anda.

Bahan audio dan video boleh juga dimuat turun daripada pelbagai sumber laman web tertentu seperti yang terdapat pada youtube. Walau bagaimanapun penggunaannya tertakluk kepada terma dan syarat yang terdapat dalam Panduan Penggunaan Bahan Hak Cipta (sila rujuk Fair use guidelines for educational multimedia –

www.libraries.psu.edu/mtss/fairuse/guideline.doc.html)

38

ringkas. DVD movie maker (terdapat pada Windows Vista). Perlu diingat. Nero burner atau mana-mana perisian yang seumpama dengannya. menarik.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) Bahan video yang telah disunting boleh dijadikan klip video dan disimpan ke cakera keras atau disimpan dalam format VCD atau DVD dengan perisian tertentu seperti Windows movie maker. mudah difahami. 39 . dalam jangka masa yang besesuaian dengan tujuan pengajaran. Roxio creater DE. penerbitan video haruslah bersifat informatif. Ulead movie factory.

mengumpul dan memilih bahan grafik dan bahan audio yang sesuai Menukar ke format yang sesuai untuk tujuan penyimpanan (storage) Gunakan Dalam Pengajaran Pengubahsuaian/penyuntingan Prebiu hasil rakaman Mulakan Penggambaran Buat Penyelidikan Proses penyuntingan dan pengadunan audio dan video Pilih bahan (fakta) yang sesuai Maklum balas dan penilaian Menulis skrip melalui format papan cerita 40 . Langkah-langkah tersebut tidak disusun mengikut turutannya. Langkah pertama telah ditetapkan untuk anda. susun langkah-langkah dibawah supaya mengikut turutan yang betul dengan menulis angka di sebelahnya. Turutan Langkah-langkah penggunaan bahan video dalam pengajaran 1 Tetapkan Tujuan dan Objektif dalam pengajaran Sediakan Bahan dan Peralatan Membuat Rakaman Audio Proses menukar video dari DV ke bentuk klip Bersedia Membuat Penggambaran Mengenalpasti. Berdasarkan pengalaman anda.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) 5. Berikut merupakan langkah-langkah yang boleh diambil kira untuk tujuan penggunaan bahan video dalam pengajaran.5 PENGGUNAAN BAHAN VIDEO DALAM PENGAJARAN AKTIVITI 4 Penggunaan bahan video dalam pengajaran dan pembelajaran harus dirancang dengan teliti agar mencapai hasil yang optima.

MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) LAYARI INTERNET Cuba anda layari Internet untuk melihat jenis-jenis perisian yang sering digunakan untuk memainkan video dalam komputer. Catatkan nama perisian dalam jadual di bawah: Bil. Cuba isikan tempat-tempat kosong di bawah: Topik yang dipilih Apakah kebaikan menggunakan video untuk mengajar topik ini berbanding dengan media lain? Tulis secara ringkas bagaimana video akan digunakan untuk mengajar topik in? Apakah masalah yang mungkin dihadapi bila menggunakan video klip ini dalam kelas? Apakah yang boleh anda buat supaya masalah tersebut tidak timbul? 41 . Perisian untuk memainkan video 1 2 3 4 PENILAIAN KENDIRI Cadangkan cara untuk menggunakan satu klip video dalam pengajaran satu topik kepada kelas murid-murid pra sekolah.

MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) MEMBUAT NOTA 42 .

II. Tajuk ini menjelaskan kepelbagaian bahan dan media 2D dan 3D serta bagaimana menghasilkan dan menggunakannya dalam Pengajaran dan Pembelajaran KERANGKA TAJUK-TAJUK Media Bukan Unjuran Bahan-bahan dua dimensi        gambar grafik carta peta poster kad imbasan kad gambar Bahan-bahan tiga dimensi       realia model diorama akuarium dan terrarium patung topeng Penggunaan Bahan Dua Dimensi & Tiga Dimensi Dlam P & P HASIL PEMBELAJARAN I. Menggunakan bahan 2D dan 3D dalam pengajaran-pembelajaran 43 .MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) TAJUK 6. Membanding bezakan bahan-bahan 2D dan 3D yang berlainan Menghurai kekeberkesanan penggunaan bahan 2D dan 3D yang pelbagai jenis dalam pengajaran-pembelajaran III.0 SINOPSIS MEDIA BUKAN UNJURAN Bahan 2D atau dua demensi adalah bahan-bahan visual yang dilukis atau dicetak atau digambarfotokan di atas sekeping kertas atau permukaan rata.

AKTIVITI 1 Cuba lihat di sekitar bilik darjah anda dan senaraikan contoh bahan dua dimensi yang ada.1 BAHAN-BAHAN DUA DIMENSI Bahan 2D atau dua demensi adalah bahan-bahan visual yang dilukis atau dicetak atau digambarfotokan di atas sekeping kertas atau permukaan rata. MEMIKIR Apakah kebaikan menggunakan gambar dalam sesuatu pengajaran? 44 . dan ‘flip charts’ (a) Gambar Atau Gambar Foto Gambar foto sama ada dalam bentuk hitam putih atau berwarna merupakan gambaran sebenar rupa bentuk manusia. Ianya dihasilkan dengan menggunakan kamera digital atau kamera bimbit. papan putih.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) MEMIKIR   Bagaimanakah bahan 2D dan 3D berkesan sebagai bahan bantu mengajar? Nyatakan contoh-contoh penggunaan bahan 2D dan bahan 3D yang bersesuaian bagi sesuatu tajuk. 6. papan pelabagai guna. papan magnetik. Bahan-bahan 2D mungkin memerlukan cara untuk memaparkannya. tempat dan benda yang telah dirakamkan dengan kamera di atas kertas foto atau filem. ……………………………………………………………………………………………………. Catatkan bahan-bahan tersebut di sini: ……………………………………………………………………………………………………. Antara papan paparan yang boleh digunakan ialah: papan hitam. Biasanya papan paparan digunakan.

carta aliran (flow chart) dan graf. contohnya. (c) Carta Carta merupakan kumpulan gambarajah yang menunjukkan acara-acara yang kompleks atau perkara yang telah berlaku dalam jangka masa tertentu. AKTIVITI 2 Cuba anda buka perisian Microsot Excel dan kenalpastikan jenis-jenis carta yang boleh dihasilkan. carta organisasi. huruf-huruf serta warna-warna dalam satu persembahan visual yang 45 . garis aliran (time lines). Anda boleh merujuk kepada Tajuk 2 untuk mendapat penerangan tentang grafik. Carta yang baik mesti dapat menyampaikan mesejnya melalui visual.Terdapat pelbagai jenis carta. Amnya carta patut memberi satu konsep utama sahaja. Carta selalunya mempunyai satu sifat utama iaitu melibatkan gambaran satu proses atau pun aliran perubahan sesuatu.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) (b) Grafik Grafik adalah gambar yang dilukis dalam bentuk hitam putih atau berwarna-warni. Sebelum carta dapat digunakan dengan sempurna dalam bilik darjah. guru haruslah pastikan carta tersebut mempunyai tujuan pengajaran yang jelas. MEMIKIR Bolehkah anda kenalpasti satu topik yang sesuai untuk anda menggunakan carta dalam pengajaran murid-murid pra sekolah anda? (d) Poster Poster adalah satu lukisan atau cetakan yang menggabungkan penggunaan garisangarisan.

Ianya merupakan bahan yang sangat sesuai digunakan dalam bilik darjah pra sekolah. Kad jenis ini juga sangat sesuai digunakan untuk murid-murid pra sekolah. Poster tidak boleh dipamerkan terus menerus. apakah situasi-situasi yang sesuai sekali digunakan kad imbasan? (f) Kad Gambar Kad gambar merupakan kad imbasan yang mempunyai gambar. Kerap kali poster digunakan sebagai daya penarik kepada satu peristiwa atau acara yang bakal diadakan. Pengalaman pembelajaran seharusnya dimulakan daripada situasi/media sebenar yang lebih konkrik dan mudah difahami sebelum 46 . Selalunya hanya satu gambar sahaja yang terdapat pada satu kad. nombor. Guru harus berwaspada kerana sesuatu poster akan berakhir selepas sesuatu acara atau peristiwa telah berlaku. apakah aspek-aspek yang harus diberi perhatian dalam pemilihan media supaya pembelajaran boleh berlaku dengan berkesan. MEMIKIR Melalui pengalaman mengajar anda. Ianya selalu berukuran ¼ daripada kertas manila. Kad imbasan tulisan selalunya berukuran 1/8 daripada kertas manila. Sesuatu media pengajaran dipilih berasaskan potensinya melaksanakan objektif pembelajaran dengan berkesan. huruf dan sebagainya. ringkas dan tepat. (e) Kad Imbasan (Flash Card) Kad imbasan merupakan satu kad yang mempunyai maklumat ringkas. contohnya. Poster boleh digunakan dengan berkesan dalam bilik darjah kerana poster mempunyai bentuk yang dinamik dan berwarna bagi menarik perhatian serta boleh menyampaikan mesej dengan spontan.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) memaparkan satu atau lebih mesej-mesej tertentu. perkataan. MEMIKIR Dalam pengajaran anda selama ini. Maklumat pada kad imbasan perlu jelas.

2 BAHAN-BAHAN TIGA DIMENSI Bahan 3D atau Tiga Dimensi adalah bahan-bahan yang mempunyai bentuk serta menyerupai bahan yang sebenar.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) kepada situasi/media yang abstrak (Sila rujuk kepada Model Dale’s Cone of Experience dalam Tajuk 1. dan tinggi. Bahan 3 dimensi adalah benda yang memiliki panjang. lebar. 47 . Edgar Dale’s Learning Experience MEMIKIR Apakah kaitan gambarajah di atas berkaitan dengan penggunaan media dalam pengajaran-pembelajaran anda? 6. Catatkan juga topik yang terlibat semasa anda menggunakan bahanbahan tersebut. Catatkan bahan-bahan 3D yang telah anda gunakan dalam pengajaran anda. Istilah ini biasanya digunakan dalam bidang seni dan animasi. AKTIVITI 3 Cuba ingat kembali.

......... Topik pengajaran: …………………………..... Jenis bahan 3 D: ………………………................. Topik pengajaran: ………………………….... MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) Jenis bahan 3 D: ……………………….................. adakah penggunaan bahan-bahan tersebut berkesan dalam pengajaran anda? Bahan manakah tersebut yang paling berkesan sekali? ..................................... merasa dan mendengar sesuatu yang sebenar........... menyentuh.................. Jenis-Jenis Bahan Tiga Dimensi Bahan-bahan 3D yang digunakan oleh guru sebagai media pengajaran antaranya ialah: (a) Relia Realia adalah bahan-bahan yang sebenar atau maujud................Jenis bahan 3 D: ………………………. Topik pengajaran: …………………………..................... Jenis bahan 3 D: ………………………................ Pada pandangan anda.............. ............. Topik pengajaran: …………………………........... Jenis bahan 3 D: ………………………....................................................................... Kelebihan bahan relia ialah murid boleh melihat........ 48 ......................... Topik pengajaran: …………………………................. Jenis bahan 3 D: ………………………............... Topik pengajaran: …………………………..............................

Contoh model kapal terbang. 2. jentera dan lain-lain. Contoh : Kutu daun. kotak atau kayu. plastisin. Spesimen 1. Model Olok-Olok/ Model Pergerakan Model yang diubahsuai daripada rupa bentuk benda yang sebenar untuk menunjukkan pergerakan atau perjalanan kerja pada benda asal. bunga (b) Model Model adalah binaan rupa bentuk bahan yang mungkin diperbuat daripada bahan keras seperti tanah liat. Selain itu. 4. labah-labah. 3. Ia boleh dipegang dan diperhati dengan mudah. daun. Biasanya spesimen didapati sebagai bentuk awetan. iaitu: Model Berskala / Model Pepejal Model bahan yang diperbuat dalam saiz yang sama besar dengan benda asal atau dalam saiz yang lebih kecil dengan berpandukan kepada skala pembesaran atau pengecilan tertentu. model glob . bahan-bahan hidup seperti daun boleh digunakan sebagai spesimen untuk menunjukkan sifat-sifat am suatu kumpulan tumbuhan. getah. simen plaster. Merupakan contoh hidupan yang dapat mewakili kumpulan hidup-hidupan tertentu yang mempunyai sifat-sifat atau ciri-ciri lazim yang terdapat pada kumpulan hidup tersebut. Relia Awet Bahan-bahan hidup yang telah diawet dan disimpan di dalam bekas tertentu.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) Relia Asli Ini merupakan bahan hidup yang sebenarnya dan masih hidup seperti cacing tanah. udang. Biasanya model olok-olok dibuat 49 . belalang dan sebagainya atau bahan sebenar bukan hidup seperti mesin. Beberapa pecahan jenis model. Setiap bahagian yang dibuat menyerupai benda yang asal.

Keratan selalunya digunakan dengan meluas dalam mata pelajaran Sains dan Teknikal Model keratan rentas gigi (c) DIORAMA 1. 3. Diorama boleh dibuat dengan mudah menggunakan bahan-bahan seperti tanah liat. Model Keratan Rentas 1.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) lebih besar daripada keadaan asal tanpa menghiraukan skala pembesaran tertentu tetapi masih dapat menunjukkan keadaan asal yang sebenar. 2. kepingan polesterin dan bahan-bahan buangan. plastisin. Diorama 50 . 2. Diorama adalah satu persembahan pameran model-model yang disusun rapi supaya dapat menggambarkan keadaan atau rupa bentuk satu situasi pemandangan asal. Kebanyakan diorama dapat dilihat di muzium yang mempamerkan pemandanganpemandangan atau keadaan semasa zaman silam. Model besar yang menunjukkan keratan rentas pada satu bahagian tertentu pada satu benda untuk memperlihatkan rupa bentuk bahagian dalam benda tersebut.

Beberapa jenis boneka boleh dihasilkan untuk kegunaan guru termasuklah: a) Boneka sarung tangan b) Boneka tali c) Wayang kulit d) Topeng 51 . tumbuhan. Ikan-ikan tropika boleh dibela dalam akurium tersebut (e) Terrarium 1. 3. Contoh terrarium (f) Boneka. 2.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) (d) Akuarium 1. Topeng Boneka boleh digunakan sebagai alat bantu mengajar yang berkesan terutama untuk pelajaran Bahasa atau Pendidikan Moral. 2. Masukkan tanah. botol atau bekas yang diperbuat daripada kaca atau plastik boleh digunakan untuk membina terrarium. kura-kura kecil. Boleh disediakan dengan menggunakan bekas-bekas kaca. 3. Patung. Akuarium adalah tempat untuk memelihara hidupan dalam air. ataupun balang-balang plastik. batu dan kayu untuk melengkapkan terrarium dan ditutup rapi. Kotak-kotak. Terrarium boleh digunakan untuk memelihara haiwan-haiwan kecil seperti mengkarung. katak dan reptelia-reptelia kecil yang tidak merbahaya.

Malah tangan yang dilukis boleh dijadikan boneka. Topeng amat sesuai untuk situasi main peranan atau lakonan. c) Wayang kulit      Rupa bentuk boneka ditulis di atas kertas tebal.3 PENGGUNAAN BAHAN 2D DAN 3D DALAM PENGAJARAN Penggunaan bahan 2D dan 3D dalam pengajaran mempunyai beberapa kelebihan dan kekangan. Pemilihan untuk menggunakan bahan 2D dan 3D amat bergantung kepada objektif pengjaran dan juga kemampuan kita untuk menghasilkan bahan-bahan tersebut Anatara kelebihan dan kelemahan mengguna bahan-bahan 2D dan 3D ialah seperti berikut: 52 . Lidi-lidi dilekatkan untuk menggerakkannya Berdasarkan cerita tertentu. diwarnakan dan bentuknya dipotong keluar. b) Boneka Bertali Boneka bertali atau marionette diperbuat daripada bahan-bahan keras seperti Plaster of Paris atau kayu. OHP juga boleh digunakan untuk memainkan boneka Skrin putih digunakan untuk menayangkan bayang-bayang boneka d) Topeng   Topeng boleh diperbuat daripada kertas atau dengan menggunakan kertas yang dipotong halus-halus dan gam. Semasa digunakan. 6. Pelbagai watak boleh diwujudkan seperti haiwan dan kartun.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) a) Boneka Sarung Tangan Sarung tangan boleh digubah menjadi badan dan anggota boneka. Tali-tali halus disambungkan pada bahagian-bahagian tertentu yang boleh digerakkan. tali-tali ditarik-tarik atau digoyangkan untuk membuat anggota-anggota boneka tersebut bergerak.

. ……………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………. perubahan dan tujuan PENILAIAN KENDIRI Cuba anda kenalpastikan satu topik pengajaran. Apakah kelebihan menggunakan bahan tiga dimensi dalam pengajaran-pembelajaran? ……………………………………………………………………………………………………………..MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) Kelebihan Kelemahan Pelajar boleh belajar tentang masa ini.. …………………………………………………………………………………………………………….. Terdapat bahan 3D yang tidak mudah iaitu objek-objek yang digunakan dalam didapati dalam pasaran kehidupan harian Bahan 3D menggalakkan pelajar Kekangan masa untuk membina bahanmelibatkan diri dalam pengalaman konkrit bahan 3D tertentu Penggunaan bahan 3D menambah dan Perlu ada ruangan yang luas untuk melanjutkan pengetahuan pelajar menyimpan bahan 3D yang agak besar Penggunaan bahan 3D dapat membantu dalam mengembangkan konsep dari segi kronologi. MEMBUAT NOTA 53 .

0 SINOPSIS JENIS DAN PENGGUNAAN PAPAN PENGAJARAN Unit ini menghuraikan jenis-jenis dan penggunaan papan pengajaran. Menghuraikan penggunaan pelbagai jenis papan pengajaran Membincangkan kepentingan penggunaan papan pengajaran dalam pengajaranpembelajaran KERANGKA TAJUK-TAJUK Papan Pengajaran Jenis-Jenis Papan Pengajaran          Penggunaan Papan Pengajaran Dalam P & P Papan tulis Papan putih Papan magnetic Papan flip Papan pameran/kenyataan Papan flennel Papan gulung Papan slip Papan elektronik 54 . Terdapat sembilan jenis papan pengajaran yang digunakan dan dibincangkan dalam unit ini. II.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) TAJUK 7. HASIL PEMBELAJARAN I.

a) Papan Tulis Para pendidik telah mengiktiraf papan kapur sebagai alat Bantu mengajar di dalam bilik darjah. 55 . Papan pengajaran boleh digunakan dalam pelbagai cara dan untuk semua peringkat pembelajaran. Papan Hijau serta digunakan sejak lama dahulu. apakah jenis-jenis papan pengajaran yang boleh digunakan dalam bilik darjah? Apakah kebaikan dan kelemahan setiap jenis papan pengajaran tersebut. Papan Tulis juga di kenali sebagai Papan Kapur. Ianya juga boleh digunakan untuk semua bidang pembelajaran. Ianya mudah digunakan kerana tidak perlukan apa-apa alat. Permukaan sekeping papan dilapik dengan satu lapisan enamel putih yang menjadi permukaan untuk ditulis dengan menggunakan pena berisi dakwat khas yang mudah dipadamkan. MEMIKIR Anda pernah menggunakan papan tulis samada sebagai seorang pelajar atau sebagai seorang guru.1 JENIS-JENIS PAPAN PENGAJARAN Papan pengajaran merupakan media bukan unjuran. 7. b) Papan Putih Papan Putih adalah satu inovasi baru dalam teknologi papan tulis.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) MEMIKIR Berdasarkan pengalaman anda. Cuba fikirkan kekangan yang ada padanya. Papan Hitam.

56 .MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) AKTIVITI 1 Adakah papan putih seperti ini lebih baik berbanding dengan papan tulis? Apakah kelebihannya? White Board c) Papan Magnetik AKTIVITI 2 Memandangkan papan magnetik membolehkan kita melekat sesuatu padanya. Apakah kelebihan papan magnetik ini berbanding dengan papan putih tadi. Beberapa helain kertas diklipkan pada bahagian atas papan untuk membolehkan helaian kertas yang berlaninan ditunjukkan mengikut keperluan. Keping-keping magnet kecil akan melekat di atas permukaan tersebut untuk melekatkan kertas atau kad visual di atas papan tersebut. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Papan Magnetik diperbuat daripada logam. Papan flip boleh dialihkan keperbagai sudut sama ada untuk pembelajaran dan pameran. c) Papan Flip Papan Flip merupakan papan lapis dengan ukuran sederhana dan ianya perlu dibuat kaki untuk ianya berdiri secara sedikit condong kebelakang.

57 . Papan Flip ini berbentuk mudah alih dan sangat sesuai untuk belajar berkumpulan. Papan kenyataan boleh dibuat secara melekat terus pada bahagian dinding atau dibuat secara mudah alih serta berkaki. Dapat menunjukan carta jenis bersiri dengan mudah MEMIKIR Bagaimana anda boleh menggunkan flip chart ini dalam pengajaran nada? Flip Chart d) Papan Pameran /Papan Kenyataan Papan Pameran atau Papan Kenyataan secara umumnya diperbuat daripada papan lapis atau papan lembut untuk menampal maklumat-maklumat serta untuk mempamerkan hasil kerja murid seperti lukisan karangan dan lain-lain.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) Kelebihan papan flip:    Flip Board Boleh mempamerkan berbagai poster atau visual yang telah dijilid.

Kad-kad visual disediakan. Pada dasarnya. iaitu dua keping kain flannel boleh bercantum apabila dilekapkan. sifat istimewa ini dipergunakan untuk papan flannel.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) Contoh Papan Kenyataan yang digunakan dalam pengajaran-pembelajaran. e) Papan Flanel Papan flannel merupakan satu bentuk papan pengajaran yang agak popular di kalangan guru-guru sekolah rendah. Sekarang kad-kad visual itu bolehlah dilekapkan ke atas permukaan papan flannel dengan mudah. papan ini diperbuat daripada satu permukaan kain flannel. iaitu sebarang kain yang mempunyai permukaan berbulu kasar. dan secebis kain flannel ataupun kepingan bahan-bahan lain yang berbulu kasar digamkan pada bahagian belakang kad-kad tadi. Permukaan berbulu ini mempunyai satu keistimewaan. 58 . MEMIKIR Cuba fikirkan satu situasi pengajaran di mana anda boleh gunakan papan kenyataan seperti ini.

Kocek-kocek itu mungkin diperbuat daripada jalur-jalur plastik jernih atau bahan-bahan lain.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) Contoh penggunaan Papan Flanel dalam pengajaran-pembelajaran f) Papan Gulung Papan gulung adalah papan tulis yang dapat digulungkan untuk dibawa atau disimpan dan papan tersebut boleh dibentangkan semasa digunakan dalam bilik darjah. atau bahan tersebut memerlukan masa yang lama untuk disediakan. 59 . Papan gulung boleh diperbuat daripada kepingan getah atau kertas rexine atau kain kanvas supaya papan ini boleh digulung. Papan gulung mempunyai satu keistimewaan.Penggunaan papan selit hampir-hampir sama dengan papan flanel. Apabila sampai masanya guru hanya mempamerkan bahan-bahan tersebut kepada murid. iaitu bahan-bahan pengajaran guru boleh disediakan dengan terperici terlebih dahulu. g) Papan Slip Papan pengajaran jenis ini mempunyai kocek-kocek di mana kad visual atau kad huruf boleh diselitkan. Ini sangat berfaedah terutama kepada guru atau calon guru yang kurang mahir dalam bidang atau perinsip-perinsip tertentu.

Gambar ini menunjukkan murid menggunakan elektronik pen untuk menulis jawapan pada papan elektronik. Papan elektronik ini mempunyai saiz yang berlainan. Permukaan papan ini berfungsi sebagai satu papan sentuh (touch screen) yang besar. Papan jenis ini berciri interaktif.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) h) Papan Elektronik Papan elektronik lebih biasa dipanggil “Smart Board” atau “Interactive White Board”.Ini boleh dilakukan dengan menggunakan jari kita ataupun dengan menggunakan elektronik pen yang khas untuk tujuan ini. 60 . Komputer yang disambungkan kepada papan elektronik ini boleh dikawal melalui menyentuh permukaan papan elektronik ini. Ia merupan sejenis papan putih yang memaparkan imej daripada monitor computer.

pelbagai jenis aktiviti boleh diadakan. Dalam perbincangan di atas. 7.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) Dalam gambar ini guru menggunakan jari untuk menyentuh permukaan papan elektronik untuk mengaktifkannya. Dengan menggunakan papan pengajaran.2 PENGGUNAAN PAPAN PENGAJARAN DALAM PENGAJARAN Papan pengajaran boleh digunakan untuk semua tahap pelajar. anda telahpun melihat beberapa contoh penggunaan papan pengajaran dalam kelas Anda boleh gunakan senarai semak berikut untuk membantu anda memilih papan pengajaran yang akan digunakan: Kriteria Sesuai dengan kurikulum Tepat dan kemaskini Bahasa yang digunakan jelas Dapat meningkatkan minat pelajar Tidak bias Mudah Penggunaan warna yang sesuai Tanda / sekiranya terdapat elemen ini 61 .

MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) LAYARI INTERNET Cuba baca tentang ciri-ciri papan ini serta kebaikan menggunakannya dalam bilik darjah pra-sekolah PENILAIAN KENDIRI Adakah jenis bahan media yang anda gunakan setakat ini sesuai dengan objektif dan hasil pembelajaran anda? Apakah faktor-faktor yang anda akan ambil kira supaya pemilihan anda sesuai dengan pengajaran anda. nyatakan kebaikan dan keburukan menggunakan setiap jenis papan tersebut 62 . ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Untuk setiap jenis papan yang disebutkan di atas.

MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) MEMBUAT NOTA 63 .

W. Instructional Media and Technologies for learning. Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Untuk Program Sarjana Muda Perguruan.Boston:Allyn and Bacon. Norasiah Abdullah.). Instructional technology for teaching and learning. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors.D..)New York:Pearson. (2nd ed. & Edwards J. Integrating Educational Technology into Teaching: Prentise Hall Timothy.The systematic design of instruction (6th ed.L.& Carey. Rashid.R. Allyn and Bacon. M. Roblyer M. .). New Jersey:Prentice Hall.J. P. Kuala Lumpur. N.S.Molenda.D. Newby.J. Aplikasi Multimedia Dalam Pengajaran.. (2000).N.Educational technology for teaching and learning (3th ed. Chin (2009).Y. J.& Smaldino. (6th ed). Selangor. Google Search 64 . Joyce. Zain.(2005).Carey.(2006). & Karin. New Jersey: Prentice Hall.M. Nor Risah Jamilah Mat Lazim dan Rosnah Ahamd Zain (2009).E. Ohio:Merill Prentice Hall. T. Heinich.J. R.. Kuala Lumpur Priscilla. Donald. Boon.P.).Teknologi pengajaran. Hasan (2009). (2000). Ismail Md. Dick.R. B. Noriati A. Yusuf Hashim (1998). (2002). (1996). Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Oxford Fajar.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) BIBLIOGRAFI Y... Teaching with technology: Designing opportunities to learn. D. Models of teaching.Shah Alam:Penerbit Fajar Bakti. Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Kamaruddin W. Stepich. D. Penerbitan Multimedia Sdn Bhd.(8thed. James. Kumpulan Budiman Sdn Bhd. (2003).(2005).Canada:Thomson Wadsworth.Russel. Lehman & James.. A. Sharifah Fakhriah Syed Ahmad dan W.O. Newby.

my atie_dr@yahoo. (Hons) UM Diploma Pendidikan (UM) Pengalaman Kerja: Pensyarah Teknologi Pendidikan (17 tahun) Guru Sekolah Menengah (9 tahun) KELAYAKAN Kelulusan: PhD. Tan Soon Yin Pensyarah Kanan IPG Kampus Tuanku Bainun Bukit Mertajam Pulau Pinang soonyin@gmail.Pend.(Geografi & Bahasa Melayu).UM Dr.gov. UM Sarjana Pendidikan (Sosiologi Pendidikan).moe.gov. USM M. UUM Dip. UM Dip.D (Komputer Dalam Pendidikan). Jennifer Wee Beng Neo Penolong Pengarah Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia wjenee@moe.A.A. (Pentadbiran Pendidikan)  M.Pengarah BPG.Sc (Pentadbiran Pendidikan)  Bac.Ed (Sosiologi Pendidikan). UM B. KPM (7 tahun)  Pen. Rashid Pengarah Pusat Pembangunan Akademik Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia noriati.Pengarah IPG. Hons.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) PANEL PENULIS MODUL KURSUS PERGURUAN LEPAS IJAZAH (Sekolah Rendah) MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) NAMA Dr Noriati bt A. (SRT)  Sijil Guru. KPM (2 tahun) Kelulusan: Ph.com Kelulusan: Sarjana Pendidikan (Teknologi Pendidikan).com Kelulusan:  PhD. Pendidikan Pengalaman Kerja: Pensyarah Teknologi Pendidikan (13 tahun) Penyelaras Latihan Guru Bestari 65 .arashid@bpg. USM Sarjana Muda Ekonomi dgn Kepujian. Leeds University B.(Sosiolinguistik). MPTI Penglaman Kerja:  Guru Sekolah Menengah (18 tahun)  Pensyarah IPG (8 tahun)  Pen.my wjenee@gmail.com Dr. Pendidikan (Geografi & Bahasa Melayu).com Zabedah binti A.Aziz Pensyarah Jabatan Teknologi Pendidikan IPG Kampus Tuanku Bainun zabedah_aziz@yahoo.

USM M.(Sosiolinguistik). Ahmad Jihadi Pensyarah Institut Perguruan Tuanku Bainun. KPM (2 tahun) Kelulusan: Ph.A.D (Komputer Dalam Pendidikan). Noriati bt Rashid Pengarah Pusat Pembangunan Akademik Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia noriati.gov.arashid@bpg. UM Sarjana Pendidikan (Sosiologi Pendidikan).my atie_dr@yahoo.com Dr. MPTI Penglaman Kerja:  Guru Sekolah Menengah (18 tahun)  Pensyarah IPG (8 tahun)  Pen. USM Sijil Perguruan Khas (ICT). KPM (7 tahun)  Pen. Hons. Leeds University B.Sc (Pentadbiran Pendidikan)  Bac. USM Pengalaman Kerja: Pensyarah Teknologi Pendidikan (07 tahun) Guru Sekolah Menengah (10 tahun) wjenee@moe.Ed (Hons).my wjenee@gmail. IPDA MA Teknologi Pendidikan (CAI). UM Dip. (Pentadbiran Pendidikan)  M.UM Dr. Pulau Pinang Jihadi_as@yahoo.moe.com 66 .com Kelulusan: KELAYAKAN PhD.A.gov. (Hons) UM Diploma Pendidikan (UM) Pengalaman Kerja: Pensyarah Teknologi Pendidikan (17 tahun) Guru Sekolah Menengah (9 tahun) Kelulusan: BA.Pengarah BPG. Tan Soon Yin Pensyarah Kanan IPG Kampus Tuanku Bainun Bukit Mertajam Pulau Pinang soonyin@gmail.Pengarah IPG. Pendidikan (Geografi & Bahasa Melayu). UM B. (SRT)  Sijil Guru.Pend.Ed (Sosiologi Pendidikan).(Geografi & Bahasa Melayu).MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) PANEL PEMURNIAN MODUL KURSUS PERGURUAN LEPAS IJAZAH (Sekolah Rendah) MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) NAMA Dr. Jennifer Wee Beng Neo Penolong Pengarah Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia Kelulusan:  PhD.com En.

kartun. gambar foto. slaid dan mikrofilem pita video. boneka. cakera padat dan komputer modul. komputer Aktiviti 2 Antara media yang boleh digunakan ialah video. bahan bercetak. kad imbasan dan poskad model. cakera padat digital dan filem lukisan. poster. poster. papan putih.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) LAMPIRAN A CADANGAN JAWAPAN UNTUK AKTIVITI Tajuk 1 Aktiviti 1 filem. buku teks. diorama dan pupet Tajuk 2 Aktiviti 1 Gambar 67 Grafik . gambar Bahagian berlainan ‘My Body’. papan flanel dan papan buletin 7 8 Media Audio Media Cetak pita kaset. rakaman audio. contohnya boleh diterangkan melalui label-label bahagian badan dalam poster Aktiviti 3 Pengkelasan Media 1 2 3 4 5 Media Tayang Kaku Media Tayang Bergerak Bahan Grafik Gambar Kaku gambar Bahan Pameran TigaDimensi 6 Papan Paparan/Pameran papan kapur. televisyen. carta dan graf foto. surat khabar majalah dan risalah transparensi. radio.

permukaan kaca dank anta berada dalam keadaan bersih Tempatkan OHP di atas sebuah meja kukuh dan tidak bergoyanggoyang Pastikan kedudukan skrin berada di tempat yang sesuai dan elakkan kesan keystone Pancarkan imej ke dinding atau kain putih jika tidak ada skrin Untuk tayangan yang perkara berikut hendaklah diperhatikan:  Skrin 1. Ini membolehkan guru menjelaskan bahan pengajaran berbentuk grafik. gambar. situasi dan keadaan dengan lebih jelas lagi.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) Tajuk 3 AKTIVITI 1 Media unjuran membolehkan bahan tayangan yang kecil dapat diunjurkan untuk tontonan ramai. Tajuk 4 Aktiviti 1 1 2 3 4 Teknik penghasilan lutsinar yang akan digunakan Objektif pengajaran yang ingin dicapai Teknik persembahan yang akan digunakan Prinsip asas grafik Aktiviti 2 1 2 3 4 5 Pastikan lensa. objek.5m lebar bagi bilik untuk 40 orang  Skrin tidak berkilat  Mendapat sedikit cahaya  Letakkan pada paras ketinggian 70 cm dari lantai  Tegangkan skrin  Condongkan 45 darjah untuk elakkan kesan herotan  Jangan terlindung oleh pengguna supaya boleh dilihat oleh semua pelajar  Semua tulisan dan lukisan mestilah mengikut saiz yang sesuai  Gunakan penunjuk yang runcing dan lurus dan tunjukkan pada sesuatu di atas transparensi dan bukannya pada imej di skrin 6 68 .

Anda kena menghadap murid Tututp bahagian transparensi yang telah dibentang. contohnya dengan menggunakan kertas Letakkan projector di sebelah kanan anda sekiranya anda menulis dengan tangan kanan Simpan transparensi dalam kotak yang dilabel untuk memudahkan pencarian pada masa depan Tajuk 5 Aktiviti 1 Untuk merakam audio dengan menggunakan Sound Recorder. pada skrin computer anda. anda klik pada Start/ All Programmes/Accessories/Entertainment/Sound Recorder. Klik pada butang merah untuk merakam.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) 7 8 9 10 Jangan menghadapi skrin semasa membentang. Aktiviti 2 Bil Perisian Penyunting Video 1 2 3 4 5 Windows movie maker Adobe Premier Ulead media studio Ulead video studio Pinnacle Studio 69 .

pie chart dan sebagainya Aktiviti 3 Antara jenis-jenis bahan 3 dimensi yang digunakan: Relia. model. grafik. akuarium 70 Tetapkan Tujuan dan Objektif dalam pengajaran Sediakan Bahan dan Peralatan Membuat Rakaman Audio Proses menukar video dari DV ke bentuk klip Bersedia Membuat Penggambaran Mengenalpasti. boneka. carta. topeng. diorama. line chart.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) Aktiviti 3 Turutan Langkah-langkah penggunaan bahan video dalam pengajaran 1 8 11 10 7 4 15 16 14 13 9 2 12 3 17 5 Tajuk 6 Aktiviti 1 contoh bahan dua dimensi yang mungkin ada: gambar. peta. kad imbasan Aktiviti 2 Jenis-jenis carta: bar graph. mengumpul dan memilih bahan grafik dan bahan audio yang sesuai Menukar ke format yang sesuai untuk tujuan penyimpanan (storage) Gunakan Dalam Pengajaran Pengubahsuaian/penyuntingan Prebiu hasil rakaman Mulakan Penggambaran Buat Penyelidikan Proses penyuntingan dan pengadunan audio dan video Pilih bahan (fakta) yang sesuai Maklum balas dan penilaian Menulis skrip melalui format papan cerita .

binaan serta pergerakan sesuatu benda dengan lebih baik 4. Oleh itu. tempat dan masa Boleh digunakan untuk menunjukkan kesan-kesan perubahan atau pergerakan dengan mudah dan cepat. Murid dapat memahami tentang sifat. papan ini boleh digunakan dalam banyak keadaan. Menggalakkan murid membuat kajian lanjut mengenai sesuatu kejadian atau hasilan 5. Menimbulkan semangat ingin tahu yang akan membawa kepada pembelajaran melalui penglaman Tajuk 7 Aktiviti 1 Kebaikan menggunakan papan putih:     Tidak ada habuk Mudah alih serta boleh dibuat dalam pelbagai saiz Mudah dicuci dengan menggunakan pemadam berkain lembut Boleh dihasilkan sendiri Aktiviti 2    Magnet dapat melekat bahan visual yang digunakan dengan baik dan mudah Kesan tarikan magnet tidak dipengaruhi oleh perubahan cuaca seperti angin dan hujan. Pembelajaran akan berlaku dengan lebih sempurna kerana murid dapat belajar daripada penggunaan bahan-bahan yang sebenar 3. Konsep yang betul dibina kerana melihat benda yang sebenar 2.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) Penilaian kendiri Kebaikan menggunakan bahan 3 dimensi: 1. seperti mengalih visual ke tempat baru atau dapat tindan tindihkan visul-visual itu 71 .

MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) LAMPIRAN B SENARAI IKON DALAM MODUL Rehat Perbincangan Bahan Bacaan Buku Rujukan Aktiviti Membuat Nota Senarai Semakan Layari Internet Panduan Pengguna Mengumpul Maklumat Memikir Penilaian Kendiri 72 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful