P. 1
TekPenKPLISR

TekPenKPLISR

|Views: 8|Likes:
Published by Azian Mohd Hanip

More info:

Published by: Azian Mohd Hanip on Jul 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/16/2013

pdf

text

original

Sections

 • HASIL PEMBELAJARAN
 • Prinsip Penegasan
 • (b) Susunatur
 • (c) Rekabentuk
 • (a) Projektor Lutsinar
 • Projektor Slaid
 • TAJUK 4.0 TEKNIK-TEKNIK PENGHASILAN LUTSINAR DAN PENGGUNAAN OHP
 • SINOPSIS
 • (b) Bertingkap
 • Hasil Pembelajaran
 • 5.1 PENGENALAN AUDIO DAN VIDEO
 • 5.2 TEKNIK RAKAMAN AUDIO
 • 5.3 PERANCANGAN DAN PENYEDIAAN RAKAMAN AUDIO
 • 5.4 TEKNIK RAKAMAN VIDEO
 • 5.5 PENGGUNAAN BAHAN VIDEO DALAM PENGAJARAN
 • KERANGKA TAJUK-TAJUK
 • 6.1 BAHAN-BAHAN DUA DIMENSI
 • (a) Gambar Atau Gambar Foto
 • (f) Kad Gambar
 • 6.2 BAHAN-BAHAN TIGA DIMENSI
 • b) Boneka Bertali
 • c) Wayang kulit
 • d) Topeng
 • 6.3 PENGGUNAAN BAHAN 2D DAN 3D DALAM PENGAJARAN
 • 7.1 JENIS-JENIS PAPAN PENGAJARAN
 • a) Papan Tulis
 • b) Papan Putih
 • c) Papan Magnetik
 • c) Papan Flip
 • e) Papan Flanel
 • f) Papan Gulung
 • g) Papan Slip
 • h) Papan Elektronik
 • 7.2 PENGGUNAAN PAPAN PENGAJARAN DALAM PENGAJARAN
 • BIBLIOGRAFI
 • PANEL PENULIS MODUL
 • LAMPIRAN A
 • LAMPIRAN B

KURSUS PERGURUAN LEPAS IJAZAH SEKOLAH RENDAH (KPLI SR

)

MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN)

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ARAS 1, ENTERPRISE BUILDING 3, BLOK 2200, PERSIARAN APEC, CYBER 6, 63000 CYBERJAYA Berkuat kuasa pada Oktober 2010

MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN)

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan Oktober 2010 Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Rektor Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

i

MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN)

MODUL INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI KURSUS PERGURUAN LEPAS IJAZAH SEKOLAH RENDAH (KPLI SR). MODUL INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM TERSEBUT.

Cetakan Oktober 2010 Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

ii

MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN)

KANDUNGAN MUKA SURAT

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Kata Alu-aluan Rektor Panduan Pelajar Pengenalan Agihan Tajuk Tajuk 1.0 Media dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk 1.1 Konsep Media Pengajaran 1.2 Kepentingan Media Dalam Pendidikan 1.3 Jenis-jenis dan Klasifikasi Media 1.4 Justifikasi Penggunaan Media Dalam PengajaranPembelajaran Tajuk 2.0 Prinsisp Asas Grafik Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk 2.1 Konsep Asas Grafik 2.2 Prinsip Asas Grafik Prinsip Mudah Prinsip Kesatuan Prinsip Penegasan Prinsip Keseimbangan Prinsip Kontra 2.3 Perancangan

i ii v vi viii ix 1 1 1 1 2 3 5 6

10 10 10 10 11 12 12 12 13 13 14 15

MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) Saiz Susunatur Rekabentuk Warna Penghurufan 15 15 16 16 17 Tajuk 3.2 Penggunaaan OHP Dalam Pengajaran 26 26 26 26 28 28 28 28 29 30 Tajuk 5.0 Media Unjuran Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk 3.2 Jenis-jenis Projektor Projektor Lutsinar Projektor Slaid Projektor LCD Projektor Terus 20 20 20 20 21 21 21 22 22 23 Tajuk 4.1 Jenis-jenis dan Penggunaan Media Unjuran 3.0 Teknik-teknik penghasilan lutsinar dan penggunaan OHP Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk 4.1 Teknik Penghasilan OHP Tulis Terus Bertingkap Berjalur Bertindih 4.0 Penggunaan Alatan/Bahan Pandang Dengar dalam Pengajaran dan Pembelajaran 33 .

1 Bahan-bahan Dua Dimensi Gambar atau Gambar Foto Grafik Carta Poster Kad Imbasan Kad Gambar 43 43 43 43 44 44 45 45 45 46 46 6.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk 5.2 Teknik Rakaman Audio 5. Topeng Boneka Sarung Tangan Boneka Bertali 47 48 49 50 51 51 52 52 .5 Penggunaan Bahan Video Dalam Pengajaran 33 33 33 34 35 36 37 40 Tajuk 6.2 Bahan-bahan Tiga DImensi Relia Model Diorama Akuarium Terarrium Boneka.1 Pengenalan Audio dan Video 5.0 Media Bukan Unjuran Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk 6.3 Perancangan dan Penyediaan Rakaman Audio 5.4 Teknik Rakaman Video 5. Patung.

1 Jenis-jenis Papan Pengajaran Papan Tulis Papan Putih Papan Magnetik Papan Flip Papan Kenyataan Papan Flanel Papan Gulung Papan Slip Papan Elektronik 7.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) Wayang Kulit Topeng 6.2 Penggunaan Papan Pengajaran dalam Pengajaran 54 54 54 54 55 55 55 56 56 57 58 59 59 60 61 Bibliografi Panel Penulis Modul Panel Pemurnian Modul Lampiran A Lampiran B 64 65 66 67 72 .3 Penggunaan Bahan 2D dan 3D Dalam Pengajaran 52 52 52 Tajuk 7 Jenis dan Pernggunaan Papan Pengajaran Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk 7.

HAILI BIN DOLHAN) Rektor Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia Oktober 2010 v . berketerampilan dan berakhlak mulia. Dengan pembaharuan pembelajaran yang menggunakan modul akan dapat menggalakkan pembelajaran kendiri yang lebih efektif dan berupaya mengkekalkan kualiti seperti dalam pembelajaran bersemuka. Justeru itu tujuan modul ini digubal adalah untuk menggantikan interaksi bersemuka antara pelajar dengan pensyarah. Pendidikan Guru adalah bersifat dinamik dan senantiasa disemak dan diubah suai bagi memenuhi keperluan semasa pendidikan negara seperti yang termaktub dalam Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) di bawah Program Transformasi Negara (GTP). kemahiran dan nilai profesionalisme global. Kementerian Pelajaran Malaysia dalam meningkatkan kualiti pendidikan guru selaras dengan perubahan semasa dalam arena pendidikan dalam dan luar negara. serta berjiwa pendidik yang mampu bersaing di persada (DATUK Dr. Modul ini merupakan usaha Institut Pendidikan Guru. Modul Pengurusan Sumber (Teknologi Pendidikan) Kursus Perguruan Lepas Ijazah Sekolah Rendah (KPLI SR) menuntut pelajar membuat anjakan minda untuk melahirkan guru permulaan yang kompeten dari segi pengetahuan.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) KATA ALU-ALUAN Peningkatan kualiti pendidikan guru merupakan satu usaha berterusan untuk melahirkan guru yang kreatif.

tutor atau rakan anda melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini. Dengan cara begini. Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih membantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda atau merujuk kepada laman web atau bukubuku berkenaan. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda. Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. Modul ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) PANDUAN PELAJAR Modul ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. vi . Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya. Walau bagaimanapun. Modul ini akan menggantikan sepuluh jam interaksi bersemuka dalam bilik darjah. anda boleh berbincang dengan pensyarah. Modul ini ditulis dalam susunan tajuk. Ada di antara latihan ini mmempunyai cadangan jawapan. Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca. sumber-sumber pembelajaran dan masa anda. Tiada kuliah atau tutorial diadakan untuk tajuk-tajuk dalam modul ini. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri.

7. Cari kawan yang boleh membantu pembelajaran anda. Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira sasaran pembelajaran anda.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus di buat. Modul ini merupakan modul untuk membantu pelajar melengkapkan tugasan yang diberikan kepada anda. 5. 2. 8. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan. Lampiran B menerangkan kepada anda makna-makna ikon tersebut. Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahan-bahan yang bermakna. Ambil masa untuk memahami pembacaan anda. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar. 3. vii . 6. Patuhi waktu yang diperuntukkan. Tip untuk membantu anda melalui kursus ini 1. Anda boleh gunakan ruang kosong ini untuk membuat nota atau membuat ringkasan sesuatu tajuk. Teliti maklumat yang diterima. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda. 4. Setelah membaca modiul ini teruskan mambaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan. Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda. Ruang membuat nota telah disediakan pada tempat-tempat tertentu dalam modul. Ini bertujuan untuk membolehkan anda menjadikan modul ini bahan yang lengkap untuk anda membuat rujukan dan ulangkaji pada masa depan. Semak dan ulagkaji pembacaan anda.

Selain daripada mempelajari bahan dalam modul ini. nota ringkas disediakan untuk membantu pelajar meningkatkan kefahaman terhadap isi kandungan kursus. Tajuk 4 – Teknik-Teknik Penghasilan Lutsinar dan Penggunaan OHP. Agihan tajuk dalam modul ini adalah mengikut sukatan pelajaran Pengurusan Sumber (Teknologi Pendidikan) KPLI SR dan disusun mengikut tujuh tajuk utama iaitu Tajuk 1 – Media dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Tajuk 2 – Prinsip Asas Grafik. Semoga modul ini dapat memberikan pengalaman pembelajaran yang menyeronokkan ke arah kecemerlangan pendidikan. viii .MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) PENGENALAN Modul Pengurusan Sumber ini digubal bagi pelajar Kursus Perguruan Lepas Ijazah Sekolah Rendah (KPLI SR) Major Prasekolah. Tajuk 6 – Media Bukan Unjuran dan Tajuk 7 – Jenis dan Penggunaan Papan Pengajaran. Tajuk 3 – Media Unjuran. pelajar digalakkan merujuk kepada pelbagai sumber lain yang relevan kepada mata pelajaran Pengurusan Sumber (Teknologi Pendidikan). Tajuk 5 – Penggunaan Alatan/Bahan Pandang Dengar dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Bagi setiap tajuk. Dalam setiap tajuk disediakan aktiviti-aktiviti untuk membantu anda lebih memahaminya. Modul ini merupakan modul pembelajaran kendiri yang berjumlah satu kredit bersamaan dengan lima belas jam interaksi bersemuka dalam bilik kuliah.

MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) MAKLUMAT AGIHAN TOPIK DALAM SUKATAN NAMA KURSUS: PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) AGIHAN TAJUK Kandungan modul ini akan menggantikan 10 jam interaksi bersemuka. Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk: Bil. Tajuk/Topik Jumlah Jam 1 2 3 4 5 6 7 Media Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Asas Grafik Media Unjuran Teknik-teknik Penghasilan Lutsinar dan Penggunaan OHP Penggunaan Alatan/Bahan Pandang Dengar Dalam Pengajaran Media Bukan Unjuran Jenis dan Penggunaan Papan Pengajaran 2 1 1 1 1 2 2 10 JUMLAH ix .

II. kelebihan serta fungsi untuk menentukan pemilihan. Menjelaskan konsep asas media Menyenaraikan kepentingan media dalam pendidikan Menyatakan pengkelasan media pengajaran Menganalisis faktor dan cara permilihan media pengajaran KERANGKA TAJUK-TAJUK Media dalam Pengajaran dan Pembelajaran Konsep Asas dan Definisi Kepentingan dalam Pendidikan Pengkelasan dan Justifikasi Penggunaan Media dalam Pengajaran dan Pembelajaran 1 . Tajuk ini juga menghuraikan pengkelasan. III. HASIL PEMBELAJARAN I.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) TAJUK 1.0 Media dalam Pengajaran dan Pembelajaran SINOPSIS Tajuk ini mengandungi konsep media dan media pengajaran yang merupakan salah satu domain dalam teknologi pengajaran. pembinaan dan penggunaan media pengajaran sebagai saluran komunikasi. IV.

....... perasaan...... MEMIKIR (a) Cuba lihat sekeliling anda....... 2 . Media atau medium bermakna saluran komunikasi......... perhatian........... Oleh itu.. apakah contoh-contoh media ? ... Istilah ini berasal daripada perkataan Latin yang bermaksud perantara............ Ia merujuk kepada apa sahaja yang membawa maklumat daripada penyampai kepada penerima........ dibina atau dipinda untuk menyokong atau mengendalikan sendiri proses pengajaran dan pembelajaran (Yusup.................... (b) Adakah media tersebut boleh digunakan dalam pengajaran? (c) Cuba bayangkan bagaimana CD boleh membantu anda mengajar kemahiran menyebut huruf-huruf vokal dan konsonan....1 KONSEP MEDIA PENGAJARAN Bidang teknologi pengajaran tercetus daripada pergerakan audio visual yang kemudiannya dikenali sebagai media pengajaran.... Media pengajaran juga merujuk kepada peralatan atau perkakasan dan bahan (perisian) media yang dikenalpasti (dipilih).MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) 1..... bolehlah dikatakan media pengajaran menjadi pengasas kepada penubuhan bidang teknologi pendidikan............ Media pengajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesanan daripada pengirim kepada penerima sehingga dapat merangsang fikiran....... 1992)......... minat serta perhatian pelajar dan seterusnya terjadinya proses pembelajaran..... AKTIVITI 1 Berdasarkan kepada penerangan media tersebut............. kenalpasti media yang dilihat...

filem atau video. gambar. Waktu dan Pancaindera Antara contoh berkaitan dengan mengatasi batasan ruang. adalah lebih berkesan jika perkataan disertakan dengan gambar atau simbol yang lebih konkrit maknanya. gambar rajah. (b) Mengatasi Batasan Ruang. meningkatkan interaksi dan kefahaman pelajar tentang realiti. penjelasan akan lebih berkesan dan menarik seperti melalui penggunaan animasi. waktu dan pancaindera: (i) Objek yang terlalu besar atau kecil boleh digantikan dengan model.2 KEPENTINGAN MEDIA DALAM PENDIDIKAN (a) Memperjelaskan Penyampaian Mesej Pada masa-masa tertentu perkataan sahaja tidak dapat menyampaikan sesuatu mesej dengan jelasnya. Pelajar juga boleh belajar sendirian. bunyi dan muzik dapat dilakukan. (v) Konsep yang terlalu luas atau abstrak dapat divisualkan. Dalam keadaan seperti ini. transparensi. (ii) Gerak yang terlalu lambat atau terlalu cepat dapat dibantu dengan timelapse atau high-speed photography. gambar foto mahupun secara lisan.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) 1. (iv) Objek yang terlalu kompleks (misalnya mesin) dapat ditunjukkan dalam bentuk model. sifat unik yang ada pada setiap pelajar. Dalam era teknologi komputer dan maklumat ini. (iii) Kejadian yang berlaku pada masa lalu dapat ditampilkan dalam bentuk filem. menurut kemampuan dan keselesaan masing-masing. dan lain lain. (c) Meningkat Minat dan Interaktiviti Dalam Pengajaran-Pembelajaran Penggunaan media pengajaran secara betul dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif pelajar kerana ia menimbulkan minat. ditambah dengan persekitaran yang berbeza 3 . (d) Menghasilkan Pengalaman dan Persepsi Yang Sama Walaupun kurikulum dan bahan pengajaran ditentukan sama bagi setiap pelajar.

.............................................................. Misalnya...................................................... 1 2 3 4 5 6 AKTIVITI 2 (a) Kenalpasti media yang sesuai untuk mengajar topik „My body‟....... sebuah perisian kursus boleh digunakan berulang kali oleh pelajar tanpa merosakkan kandungan asal... Catatkan juga peranan-peranan selain daripada yang tersebut di atas.............. (b) Bagaimana objektif pengajaran boleh dicapai melalui penggunaan media tersebut? . 4 .. contohnya..... Keadaan ini dapat diatasi dengan media pengajaran kerana kemampuannya dalam memberikan rangsangan pengalaman dan persepsi yang sama........ aktiviti individu dan sebagainya MEMBUAT NOTA Cuba anda catatkan peranan-peranan media dalam pendidiakan.....MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) membuatkan guru mengalami kesulitan....... aktiviti kumpulan.............. Belajar secara berulang kali ini membantu pelajar membentuk persepsi yang sama dan tepat tentang sesuatu konsep atau prinsip. (e) Membolehkan kaedah pengajaran yang lebih fleksibel Penggunaan media dalam pengajaran-pembelajaran memberikan lebih banyak pilihan tentang kaedah pengajaran yang boleh digunakan.................................. ...........................

... Media cetak b..MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) . Atribut atau ciri Media pengajaran terbahagi kepada dua: a... 1......................................... Media bukan cetak Klasifikasi media boleh diringkaskan dalam rajah di bawah: Media Pengajaran Media Bukan Cetak Media Cetak Media Tayang Media Bukan Tayang Media Tayang Kaku Media Tayang Gerak Grafik Gambar Kaku Media Pameran Media Paparan Media Audio Klasifikasi Media Mengikut Atribut 5 ............................. Bentuk fizikal atau format b.........................3 JENIS-JENIS DAN KLASIFIKASI MEDIA Media boleh dibezakan melalui: a....................

6 .MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) AKTIVITI 3 Dalam jadual di bawah. Pengkelasan Media 1 2 3 4 5 6 7 8 Media Tayang Kaku Media Tayang Bergerak Bahan Grafik Gambar Kaku gambar Bahan Pameran TigaDimensi Papan Paparan/Pameran Media Audio Media Cetak 1. Pengalaman pembelajaran seharusnya dimulakan daripada situasi/media sebenar yang lebih konkrik dan mudah difahami sebelum kepada situasi/media yang abstrak.4 JUSTIFIKASI PENGGUNAAN MEDIA DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Sesuatu media pengajaran dipilih berasaskan potensinya melaksanakan objektif pembelajaran dengan berkesan. Rajah-rajah di bawah menunjukkan justifikasi sesuatu media digunakan. cuba berikan seberapa banyak contoh untuk setiap jenis media.

Penggunaan media yang maksima dalam pengajaran akan memastikan pembelajaran murid lebih berfokus. menggambarkan. bahan. setakat mana multimedia interaksi membantu menwujudkan pengalaman yang konkrit? 7 . berat atau ringan alatan media. Pemilihan media yang baik dan bertepatan dengan objektif pengajaran dapat meringankan tugas guru. perbelanjaan.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) Dale‟s Cone of Experience Media yang baik adalah media yang dapat memperjelaskan. kemudahan tempat serta faktor masa pengajaran memainkan peranan dalam pemilihan media. Faktor-faktor lain seperti masa penghasilan. MEMIKIR (a) Apakah media yang selalu anda gunakan semasa pengajaran? (b) Adakah anda berpuashati dengan bahan media yang telah anda gunakan dan setakatmana media itu membantu mencapai objektif pengajaran? (c) Bagi pendapat anda. mengawal dan menarik tumpuan pemikiran dan emosi murid untuk memahami dan mengekalkan kefahaman dalam tempoh jangka panjang.

MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) PENILAIAN KENDIRI 1. 3. Apakah yang anda faham tentang media? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 2. Cuba buat satu refleksi tentang media pengajaran yang anda gunakan dan nyatakan keberkesanannya. Lukiskan satu peta konsep bagi membuat klasifikasi media yang terdapat dalam inventori sekolah dan yang boleh digunakan dalam pengajaran-pembelajaran anda. Jenis media Keberkesanan Ya/Tidak Alasan 8 .

MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) MEMBUAT NOTA 9 .

Prinsip-prinsip di atas diaplikasikan melalui penghasilan bahan-bahan media unjuran dan bukan unjuran. Menerangkan konsep grafik Menghuraikan peranan grafik dalam pengajaran-pembelajaran Mengaplikasikan prinsip-prinsip asas grafik Menyenarai. menjelaskan dan mengintegrasikan komposisi grafik yang menggabungkan elemen dan prinsip grafik dengan baik dalam penghasilan bahan pengajaran dan pembelajaran. HASIL PEMBELAJARAN I. KERANGKA TAJUK-TAJUK Prinsip Asas Grafik Perancangan Warna Penghurufan Alat Penghurufan 10 .0 SINOPSIS Prinsip Asas Grafik Tajuk ini mengandungi prinsip-prinsip asas grafik bagi penghasilan media pengajaran. Ia memuatkan elemen dan prinsip reka bentuk visual memandangkan kebanyakan media mengandungi atribut visual.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) TAJUK 2. II. III. IV.

Grafik ialah kombinasi gambargambar. adalah berdasarkan kualiti yang ada pada grafik tersebut.... perkataan.. lambang-lambang..... lakaran yang dijadikan satu media untuk memberi konsep dan idea dari pengirim kepada sasarannya dalam proses menyampaikan maklumat.. .. 11 ....... sebahagian besar daripada kejayaan pengajaran . Ini bermakna fungsi utama grafik adalah untuk meningkatkan komunikasi dalam pengajaran. angka..MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) MEMIKIR (a) Adakah gambar foto itu sama dengan grafik? (b) Bagaimanakah grafik dapat meningkatkan keberkesanan sesuatu sesi pengajaran-pembelajaran di bilik darjah anda? (c) Apabila membuat sesuatu bahan grafik......... AKTIVITI 1 Labelkan Grafik atau Gambar pada rajah di bawah: .... Ini hasil daripada perancangan yang rapi dan kesesuaian teknik yang digunakan.. simbol-simbol...... Grafik adalah bahan yang dilukis sebagai karangan visual.. huruf...........................Namun..1 KONSEP ASAS GRAFIK Grafik adalah alat komunikasi yang dapat menyediakan rujukan konkrit yang lebih baik daripada pernyataan secara lisan atau bertulis. adakah terdapat prinsip-prinsip yang boleh diikuti? 2. lukisan.

(b) Prinsip Kesatuanan (unity) Elemen-elemen yang digunakan dalam setiap grafik haruslah bersesuaian dengan tema dan mesej yang hendak disampaikan. 12 . Prinsip ini tidak harus dilihat sebagai suatu peraturan yang rigid. Terdapat ciri-ciri tertentu dalam sesuatu grafik yang boleh menghidupkan komunikasi. namun pengetahuan tentangnya dapat memandu kita dalam menghasilkan sesuatu rekaan grafik yang baik. warna dan sebagainya. Mereka saling lengkap melengkapi di antara satu sama lain untuk mengukuhkan idea dasar yang hendak disampaikan. Garisan luar (outline) hendaklah dibuat dengan garisan tebal. Prinsip grafik berperanan menghasilkan sesuatu produk yang menarik dan berkesan. Garisan yang tidak perlu harus ditinggalkan supaya tidak mengelirukan. kotak. Elemen-elemen yang digabung dengan cara ini akan berfungsi bersama sebagai satu keseluruhan. Ianya berkaitan dengan kaedah atau cara menggunakan elemen-elemen grafik supaya produk yang dihasilkan menarik dan berkesan. Lukisan hendaklah jelas dan terang. bentukbentuk tertentu. Sekarang kita akan meneliti prinsip-prinsip tersebut.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) MEMIKIR Adakah terdapat cara lain dari melukis untuk menghasilkan grafik yang cantik? 2. (a) Prinsip mudah (simplisiti) Hadkan perkataan-perkataan yang ditayangkan kepada 15 atau 20 patah perkataan sahaja dalam satu visual tayangan. garisan. Prinsip ini dapat diaplikasi dengan menggunakan anak panah. Pilih jenis penghurufan yang mudah dibaca.2 PRINSIP ASAS GRAFIK Grafik memainkan peranan yang amat penting dalam komunikasi. Konsep yang hendak dipaparkan hendaklah mudah difahami oleh guru dan pelajar.

ruang untuk menegaskan idea atau elemen tersebut. huruf tertentu. Perimbangan merupakan susunatur elemen-elemen visual dalam bentuk gubahan yang baik dan elok dipandang.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) Contoh prinsip kesatuan (c) Prinsip Penegasan (Emphasis) Penegasan merupakan sesuatu elemen atau idea yang menjadi pusat tumpuan atau fokus utama. MEMIKIR Dalam gambarajah di sebelah. apakah yang menjadi fokus? Adakah penegasan seperti ini berkesan untuk menyampaikan sesuatu mesej? Prinsip Penegasan (d) Prinsip Keseimbangan (Balance) Kesemua elemen visual haruslah seimbang pada keseluruhannya dan tidak berat sebelah. 13 . Perimbangan terdiri daripada perimbangan formal (symmetrical) dan perimbangan tidak formal (asymmetrical). saiz. Gunakan warna.

MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) Perimbangan formal Perimbangan tidak formal (e) Prinsip Kontra (Contrast) Elemen-eleman yang digunakan dalam sesuatu komposisi seharusnya menimbulkan perasaan seolah-olah visual itu hidup dan bergerak. nilai. Contoh-contoh aplikasi prinsip kontra dalam grafik 14 . Tujuan penggunaan elemen kontra ialah dengan menjadikan perbezaan-perbezaan itu nampak kontra. iaitu dengan menggunakan saiz. Empat kaedah yang sering digunakan untuk mewujudkan kontra. Ini terjadi bila wujudnya dua elemen yang berbeza. warna dan fon yang berbeza-beza.

bukan tayang (carta. tempat grafik akan diletakkan dan tujuan grafik berkenaan.3 PERANCANGAN Perancangan yang teliti perlu diadakan supaya visual yang dibuat itu menepati objektif yang hendak dicapai. Adakah prinsip-prinsip asas gambar dan grafik diaplikasikan? Anda boleh melayari Internet untuk membaca tentang prinsip-prinsip asas grafik 2.(poster. buku. 15 . slaid. Kesesuaian jarak pandangan mata membolehkan grafik dilihat secara keseluruhan dan berfokus. Mulakan dengan lakaran kasar mengenai idea visual tersebut berdasarkan prinsip-prinsip rekabentuk.3 di atas. filem.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) MEMIKIR Apakah kaedah-kaedah yang digunakan untuk mencapai kontra dalam gambarajah di atas? AKTIVITI 2 Cuba lihat gambar atau grafik di sekeliling anda. (a) Saiz Saiz grafik ditentukan oleh jarak penonton dengan grafik.Perlu tahu bentuk visual sama ada untuk tayangan (lutsinar. (b) Susunatur Elemen-elemen untuk dimasukkan dalam grafik perlu memenuhi prinsip-prinsip asas visual seperti yang tersebut dalam bahagian 2. Tentukan objektif visual dan jumlah audien bagi menentukan kesesuaian dan mengelakkan pembaziran.1. lukisan). pena) atau pameran. Ini ialah supaya visual yang dihasilkan berkesan untuk digunakan dalam pengajaran. video). Aspek-aspek berikut akan juga perlu diberi perhatian semasa membuat perancangan.

cat air.Tujuan penggunaan warna adalah untuk memudahkan atau meningkatkan kejelasan visual. mana satukah yang anda selalu gunakan? Mengapa anda pilih alat-alat tersebut? 16 . Walaupun begitu penggunaan warna adalah tertakluk kepada prinsip-prinsip dan batasannya. bentuk. Anda boleh merujuk di bawah topik color . krayon. Elemen-elemen grafik antaranya. MEMIKIR Di antara alat-alat mewarna seperti pena bermata felt. plastik berwarna.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) (c) Rekabentuk Beberapa elemen biasanya digabungkan dalam membuat sesuatu reka bentuk. warna. kapur. cat sembur. jalinan dan rupa.Penggunaan warna-warna yang tertentu dalam sesuatu bahan visual akan dapat menimbulkan perasaan mood dan minat tertentu. Pemilihan skema warna yang sesuai akan menghasilkan satu grafik yang selesa kepada mata. color scheme dan sebagainya. huruf. Ianya bertujuan untuk menghasilkan gaya tertentu. Lazimnya perbezaan warna antara latar dengan warna pada visual akan menimbulkan kontras yang baik. pensel warna. Elemen-elemen yang digabungkan secara kreatif dapat menghasilkan pengajaran yang berkesan. terdiri daripada garisan. anda boleh merujuk kepada buku atau melayari Internet. (d) Warna Warna memberi penegasan kepada visual-visual tertentu dan menolong menambah kesan penyatuan. ilustrasi. ruang. LAYARI INTERNET Untuk menambahkan fahaman anda tentang elemen „Warna‟. Skema Warna Skema warna merupakan pilihan warna dalam sesutu grafik.

N) Gabungkan jarak-jarak untuk huruf-huruf bercampur Tinggalkan jarak bersaiz M (besar) di antara perkataandengan perkataan Jarak di antara baris dengan baris mestilah kurang satu huruf O kecil.0 cm Saiz minima huruf kecil 0. Tulisan bebas Huruf dan angka boleh dibuat dengan tulisan bebas dengan cepatnya. Carta ini sentiasa digunakan untuk grafik yang besar seperti carta dan poster. 17 . Jarak dari visual 2.S. Beberapa petua yang boleh diikuti ialah seperti berikut:      Dekatkan huruf-huruf bulat (O.0 cm 10.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) (e) Penghurufan Jenis huruf akan menentukan sama ada visual tersebut dapat dibaca dengan mudah atau tidak. Alat Penghurufan i.3 cm 2. dengan menggunakan berus dan dakwat atau cat warna. times new roman). jenis atau bentuk huruf yang digunakan.H.6 cm 1. Saiz dan jarak huruf Huruf yang digunakan mestilah cukup besar (mengikut tahap) supaya dapat dibaca dengan baik. perkataan dengan perkataan dan baris dengan baris.2 cm Jarak antara huruf dengan huruf dan perkataan dengan perkataan mestilah sepadan dan sesuai agar huruf dan perkataan itu dapat dikenali serta boleh dibaca dengan mudah.0 cm 20.G. gunakan jenis huruf yang ringkas dan mudah seperti huruf san serif (contoh. arial). serif (contoh. jarak antara huruf dengan huruf.6 cm 5.L. Secara amnya.C) Jauhkan huruf-huruf lurus (E. dokoratif (huruf berbunga seperti dalam kad raya). Prinsip penghasilan huruf ialah saiiz huruf yang ditulis. kontras diantara huruf dengan warna latar.M.5 cm 5.

Bincangkan dan huraikan apakah prinsip grafik dan elemen grafik yang terdapat dalam gambar tersebut. simbol. kertas berwarna atau kain dan kemudian dilekatkan pada bahan grafik. Contoh-contoh „Huruf pindah kering’ iv. Huruf stensil Untuk tulisan huruf yang kurang dari satu inci. 18 .MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) ii.satu berbentuk huruf ( stensil guide) dan pen khasnya. AKTIVITI 3 Dapatkan beberapa keping gambar atau rekaan visual kesukaan anda. hingga 192 pt. bentuk dan warna. Saiz yang biasa dalam kepingan huruf pindah kering ialah 6 pt. Huruf pindah kering (Dry transfer lettering) Bahan pemindahan kering ini boleh dibeli dalam bentuk huruf. Saiz hurufnya ditetapkan dalam tiap-tiap kepingan mengikut pointnya. angka dalam berjenis-jenis saiz. stensil tulisan ( huruf blok) boleh digunakan. Kaji prinsip grafik yang digunakan dan mengapa ia digunakan. Huruf yang dipotong Huruf dan perkataan serta gambar boleh dibuat dengan cara potongan dari bahan-bahan akhbar. Stensil ini ada dua bahagian. iii.

MEMBUAT NOTA 19 . ……………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………….MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) PENILAIAN KENDIRI Apakah elemen-elemen yang membentuk sesuatu grafik? Cuba bincangkan peranan sesuatu elemen …………………………………………………………………………………………………………….

II. Teknik penggunaan yang betul dan penghasilan bahan yang sesuai untuk setiap media unjuran akan menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Menyatakan konsep media unjuran.0 Media Unjuran SINOPSIS Tajuk ini membincangkan mengenai klasifikasi dan jenis-jenis media unjuran yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Terdapat 4 jenis media unjuran yang digunakan oleh para guru. Membandingbeza pelbagai media unjuran Mengenalpasti jenis-jenis projector media unjuran Menyatakan kepentingan media unjuran dalam pengajaran Menggunakan media unjuran untuk menghasilkan pengajaran yang berkesan KERANGKA TAJUK-TAJUK Media Unjuran Jenis-Jenis Media Unjuran Jenis-Jenis Projektor Media Unjuran 20 . III. HASIL PEMBELAJARAN I. IV.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) TAJUK 3. V.

membesarkan imej melalui kanta dan seterusnya memaparkan imej tersebut pada skrin.1 JENIS-JENIS MEDIA UNJURAN Media unjuran merupakan format media yang perlu dibesarkan dan ditayangkan pada sesuatu skrin. Ini boleh dilakukan dengan menggunakan filem transparen (contohnya. Jenis-jenis media unjuran yang sering digunakan dalam pendidikan ialah seperti:    Transparensi Slaid Filmstrips AKTIVITI 1 Mengapa sesuatu media yang diunjurkan mempunyai kelebihan berbanding dengan media kaku? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 3.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) 3. Penggunaan OHP dapat menyampaikan maklumat pengajaran yang mengandungi konsep. Jenis media unjuran berlainan memerlukan alat projectok yang berlainan. Penggunaannya membolehkan pengajaran yang disampaikan oleh guru menjadi lebih efektif dan sistematik. transparensi. 21 . slaid dan juga filmstrips).2 JENIS-JENIS PROJEKTOR (a) Projektor Lutsinar lutsinar adalah merupakan sebuah alat pandang dengar yang boleh Projektor digunakan dalam keadaan bilik darjah biasa. langkah-langkah pelajaran dan fakta-fakta rumusan kepada kumpulan sasaran kecil hingga kumpulan sasaran yang besar. Alat ini dapat memancarkan dan menayang imej-imej atau gambar melalui transperensi atau lutsinar yang ditulis atau di cetak.

disalin atau dilukis dan sebagainya. di mana pelajar-pelajar akan menerima pembelajaran dengan cara melihat dan mendengar. Projektor lutsinar (b) Projektor Slaid Slaid adalah satu jenis media unjuran tanpa gerak yang merupakan sejenis transperansi positif berukuran kecil.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) Projektor ini merupakan satu alat bantuan mengajar dalam mencapai pengajaran yang lebih berkesan. Ia boleh ditayangkan menggunakan projektor slaid untuk dipancarkan kepada skrin tayangan. Pita slaid menngandungi slaid (pandang/visual) dan pita rakaman (dengar/audio). Kebiasaannya pemidang slaid berukuran 2 inci x 2 inci atau berukuran 5 cm x 5 cm yang dimuatkan filem positif Projektor Slaid (c) Projektor LCD LCD ialah Singkatan bagi Liquid Crystal Display. Projektor jenis digunakan untuk memancar imej lebih besar daripada monitor untuk kegunaan audian secara 22 . Slaid boleh disediakan dengan menggunakan kamera.

daun-daun sebagainya Contoh-contoh Projektor Terus 23 . Panel LCD disambung terus daripada komputer dan apa sahaja yang muncul pada skrin monitor akan dipancarkan ke skrin besar.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) berkumpulan. Ianya biasanya digunakan untuk menayangkan halaman-halaman buku. perakam kamera dan pemain VCD atau DVD. Ia juga boleh disambung terus dengan menggunakan peralatan lain seperti perakam video. bahan mineral. lukisan. Projektor LCD (d) Projektor Terus (Opaque Projector) Ini merupakan jenis projektor yang menayangkan bahan-bahan opak dengan memancarkan lampu yang sangat terang ke atas bahan opak itu dari atas.

Cuba pasangkan “ON”. 3.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) MEMBUAT NOTA Jenis-jenis Projektor: 1. MEMIKIR 1. Apakah media unjuran yang selalu anda gunakan semasa pengajaran? Sejauhmanakah media itu membantu mencapai objektif pengajaran? Bagi pendapat anda. 2. 4. AKTIVITI 2 Sambungkan projektor LCD ke Laptop dan punca kuasa elektrik. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 24 . Apakah jenis media unjuran yang sesuai digunakan? Bincangkan kelebihan media tersebut. Bukan satu persembahan dan dapatkan imej yang paling jelas. 3. 2. setakat mana simulasi membantu mewujudkan pengalaman yang konkrit? PENILAIAN KENDIRI Anda bercadang untuk mengajar topik “Bunyi yang dikeluarkan oleh haiwan”.

MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) MEMBUAT NOTA 25 .

HASIL PEMBELAJARAN I. Turut dibincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penghasilan transparensi yang berkesan dan juga penggunaan transparensi secara berkesan dalam pengajaran-pembelajaran. IV.0 TEKNIK-TEKNIK PENGHASILAN LUTSINAR DAN PENGGUNAAN OHP SINOPSIS Tajuk ini menjelaskan teknik penghasilan transparensi serta teknik penggunaan OHP dalam pengajaran dan pembelajaran. Menerangkan faktor-faktor berkaitan dengan penghasilan transparensi yang berkesan. II. KERANGKA TAJUK-TAJUK OHP Dalam P & P Teknik-Teknik Penghasilan Lutsinar Penggunaan OHP dalam P & P 26 .MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) TAJUK 4. V. Menerangkan teknik menghasilkan lutsinar Menerangkan cara menggunakan projektor OHP dalam pengajaranpembelajaran III. Membincangkan penggunaan OHP dalam pengajaran dan pembelajaran. Membincangkan kelebihan dan kelemahan penggunaan OHP.

MEMIKIR Cuba anda fikirkan sebab-sebab projektor OHP masih memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) Pengenalan Projektor OHP merupakan satu alat yang telah pun lama digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. LAYARI INTERNET Tahukah anda jenis-jenis transparensi yang boleh digunakan? Cuba layari Internet untuk mengenal pasti jenis-jenis transparensi dan isikan tempat-tempat kosong di bawah. Walaupun projektor LCD telah digunakan secara meluas pada zaman digital ini. 1 2 3 4 27 . terutamanya di sekolah-sekolah luar bandar. namun peranan projektor tidak boleh diabaikan. Projektor OHP masih merupakan alat bantu mengajar yang utama di banyak sekolah.

1 TEKNIK PENGHASILAN LUTSINAR (TRANSPARENSI) Terdapat pelbagai teknik dalam menghasilkan transparensi: (a) Tulis Terus Semua dokumen ditulis atau dilukis sama ada menggunakan tangan atau komputer secar terus di filem transparensi. Kertas lutsinar tebal digunakan. Ianya dibuka satu hala sahaja tidak seperti teknik tetingkap yang dibuka dua hala. 28 . kertas manila. Hanya terdapat 3 hingga 4 jalur dalam satu transparensi. Terdapat tertingkap yang membolehkan bahagian tertentu dibuka satu persatu dan menutup bahagian yang lain oleh guru mengikut susunan langkah pelajaran. MEMIKIR Apakah kebaikan menggunakan cara ini? Teknik Tulis Terus (b) Bertingkap Tekink tertingkap disediakan dengan menggunakan potongan kertas yang dilekatkan di atas bingkai transparensi. (c) Berjalur Mempunyai beberapa jalur samada secara melintang atau menegak.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) 4. contohnya. Ia ditayangkan secara terus kepada penonton.

Anda boleh rujuk kepada buku atau Internet untuk membantu anda. Kesemua transparensi diatur dan ditayangkan satu persatu mengikut urutan dan akhirnya semua maklumat disatukan secara bertindih. Teknik ini memerlukan beberapa keping transparensi yang disediakan di atas satu bingkai. MEMIKIR Teknik bertindih Kenapa tranparensi masih menjadi pilihan guru dalam pengajaran walaupun terdapat pelbagai pilihan teknologi yang lain? Bincangkan juga kekangan atau had penggunaan OHP. Ianya terdiri daripada filem dasar yang diletakkan terus pada satu bingkai tetap dan beberapa filem tambahan yang diletakkan pada bahagian tepi bingkai mengikut urutan jam. AKTIVITI 1 Penyediaan sesuatu transparensi akan mempengaruhi keberkesanan satu sesi pengajaran-pembelajaran. Apakah faktor-faktor yang perlu diambil kira dalam menyediakan transparensi? Cuba anda catatkan faktor-faktor tersebut dalam jadual berikut. 29 .MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) (d) Bertindih (Overlay) Teknik bertindih juga dikenali sebagai overlay.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PENILAIAN KENDIRI Untuk setiap teknik penghasilan lutsinar (transparensi) di bawah.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) 1 2 3 4 4.3 PENGGUNAAN OHP DALAM PENGAJARAN AKTIVITI 2 Berdasarkan pengalaman anda. 30 . apakah petua-petua utama semasa menggunakan lutsinar (transparensi) dalam pengajaran dan pembelajaran? Catatkan seberapa banyak petua yang anda rasa penting. cadangkan satu topik pengajaran yang sesuai.

MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) Bil Teknik Penghasilan Transparensi 1 Bertindih Cadangan topik Tempat kediaman Cadangan Sub Topik Cara pembinaan sebuah rumah 2 3 4 5 6 LAYARI INTERNET Cuba anda layari Internet untuk melihat jenis-jenis projektor yang lebih moden yang boleh digunakan dalam pengajaran-pembelajaran selain daripada jenis-jenis yang tersebut dalam unit ini. 31 .

MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) MEMBUAT NOTA 32 .

Tajuk ini seterusnya menjelaskan format dan peralatan video untuk perancangan. II. KERANGKA TAJUK-TAJUK Penggunaan Alatan/ Bahan Pandang Dengar Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pengenalan Video dan audio Teknik rakaman Video dan audio Perancangan penyediaan rakaman audio Penggunaan Bahan Video Dalam Pengajaran 33 . Merakam video menggunakan kamera video dan menyunting menggunakan perisian yang bersesuaian untuk mendapatkan hasil dikehendaki III. Merakam audio dan menyunting menggunakan perisian tertentu bagi menghasilkan format yang dikehendaki.0 Penggunaan Alatan/ Bahan Pandang Dengar Dalam Pengajaran dan Pembelajaran SINOPSIS Tajuk ini menjelaskan format audio audio untuk perancangan. penghasilan dan penggunaan audio sebagai media dalam pengajaran dan pembelajaran. penghasilan dan penggunaan video sebagai media dalam pengajaran dan pembelajaran. Menggunakan peralatan pandang dengar yang bersesuaian supaya pengajaranpembelajaran berkesan.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) TAJUK 5. Hasil Pembelajaran I.

Audio dan video yang sesuai dan relevan akan dapat mencungkil minat murid-murid dan seterusnya prestasi mereka. Ini terutamanya jika kumpulan sasaran kita ialah murid-murid di prasekolah. Rakaman audio yang diperdengarkan mampu memberi gambaran kepada pelajar tentang sesuatu situasi atau informasi melalui penganalisisan terhadap apa yang dituturkan atau melalui kesan bunyi maupun melalui muzik latar yang terdapat pada rakaman tersebut.1 PENGENALAN AUDIO DAN VIDEO Audio dan video memainkan peranan yang sangat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. MIDI dan WAV? Apakah perbezaan jenis-jenis fail ini? Apakah bentuk fail audio yang lain? Cuba anda layari Internet atau buku untuk mendapat jawapan-jawapannya.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) 5. Pendengaran merupakan salah satu saluran untuk menerima maklumat dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 34 . MEMIKIR Pita Kaset Ingatkah lagi zaman pita kaset ini digunakan? Apakah masalah yang sering dihadapi semasa menggunakan pita kaset ini? Apakah media-media untuk menyimpan fail audio pada masa kini? LAYARI INTERNET Pernahkan anda dengar bentuk fail audio seperti MP3.

MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN)

5.2 TEKNIK RAKAMAN AUDIO

Bahan audio yang disimpan dalam bentuk digital mempunyai file extension yang berbeza mengikut proses audio streaming yang dilakukan. Sebagai contoh fail MP3 (MPEG Audio Layer 3) melalui proses pemampatan (compression) dimana saiz failnya lebih kecil dan mudah diakses melalui internet. Fail Midi (.mid) adalah hasil bunyi daripada alat muzik sintizer seperti keyboard yang menghasilkan nada muzik tiruan. Manakala fail Wave (.wav) adalah fail audio yang kerapkali digunakan untuk membuat penyuntingan kerana bunyinya lebih berkualiti tetapi mempunyai saiz fail yang lebih besar. Terdapat beberapa fail audio yang lain mengikut perisian dan tujuan

penggunaan yang tertentu. Fail audio boleh ditukar ke dalam pelbagai format melalui perisian audio converter. Bahan audio boleh dihasilkan melalui rakaman yang mudah yang tersedia ada pada kaset audio. Mikrofon yang berasingan (external microphone) pengadun audio (audio mixer) boleh digunakan untuk mengadun suara dengan muzik latar atau kesan bunyi.

Dalam perkembangan teknologi sekarang, rakaman audio boleh dibuat secara digital melalui pekakasan komputer serta mengikut perisian penyuntingan audio (audio editing software) yang tertentu daripada yang mudah kepada yang lebih canggih. Perisian yang sedia ada pada sistem operasi windows seperti audio recorder atau audacity (perisian daripada open source) mampu membuat rakaman audio yang mudah. Manakala perisian komersial seperti Sound Forge, Ulead Media Studio, Sonar 6, Neundo dan Adobe Audition 3 mampu mengadun dan menyunting audio dengan lebih canggih melalui bilangan trek audio yang banyak serta menghasilkan audio dalam pelbagai format fail.

AKTIVITI 1

35

MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN)

Cuba anda gunakan fitur “Sound Recorder” untuk merakam satu klip audio. Ucaplah sesuatu dan menyimpan audio itu atas nama “rakaman saya”

MEMIKIR  Apakah langkah-langkah perancangan yang perlu dilakukan dalam proses penyediaan media audio untuk tujuan penggunaannya dalam pengajaran dan pembelajaran?  Pada pandangan anda apakah kebaikan media audio dalam proses pengajaran dan pembelajaran?

5.3 PERANCANGAN DAN PENYEDIAAN RAKAMAN AUDIO 1. 2. Tetapkan matlamat mengikut topik dan hasilan pembelajaran Mengumpul dan memilih bahan seperti fakta, kesan bunyi dan muzik latar yang sesuai. 3. Memilih format audio yang sesuai untuk dihasilkan dengan perisian yang akan dimainkan nanti 4. Memilih dan menyediakan perisian dan perkakasan yang sesuai dengan format penghasilan audio 5. 6. 7. 8. 9. Menulis skrip dalam format papan cerita (story board) yang mudah Membuat rakaman dan penyuntingan Ujilari hasil rakaman Pengubahsuaian dari aspek isi kandungan (content) dan teknikal Menyediakan format penyimpanan sama ada dalam bentuk CD-Audio, kaset atau fail klip audio 10. Penggunaan bahan audio 11. Maklum balas dan penilaian daripada pengguna

36

MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN)

LAYARI INTERNET

Cuba baca dalam Internet tentang ciri-ciri istimewa pada video yang membolehkan ianya digunakan secara berkesan dalam pengajaran anda.

Video Video merupakan salah satu daripada media bergerak. Ia boleh menghasilkan imej yang realistik dan sangat bermanfaat dalam penyampaian sesuatu mesej kepada penonton. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, media ini mempunyai beberapa keistimewaan; Selain daripada keupayaannya menunjukkan imej yang bergerak seperti merakam seekor harimau bintang ketika berlari, media ini juga dapat mempercepatkan dan melambatkan pergerakan. Pergerakan harimau bintang yang terlalu laju boleh diperlahankan dengan teknik gerak perlahan, malah pergerakan itu boleh dibekukan Video juga berupaya membawa masuk peristiwa yang berlaku di luar bilik darjah atau peristiwa-peristiwa berbahaya seperti letupan gunung berapi ke dalam bilik darjah. Video berupaya merakam imej dekat dan jauh. Ini bermakna video boleh memanipulasi ruang. Pergerakan sel-sel darah dalam tubuh badan boleh dilihat oleh penonton.

 
Kaset Video

MEMIKIR Pernahkah anda menggunakan alat ini? Apakah alat-alat yang menggantikan alat ini pada zaman moden ini?

5.4 TEKNIK RAKAMAN VIDEO Video boleh dirakam melalui kamera video digital yang menggunakan mini kaset DV (DV cassette) atau analog yang menggunakan Pita Video format VHS. Pita Video VHS boleh dimainkan semula pada pemain video (video player) tetapi memerlukan

peralatan khas iaitu kad perakam video (video capture card) pada komputer untuk 37

MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN)

ditukarkan ke bentuk klip video digital. Sedangkan kamera video digital yang menggunakan mini kaset DV boleh terus dirakam ke cakera keras pada komputer melalui penyambungan kabel USB dengan menggunakan perisian tertentu. AKTIVITI 2 Senaraikan perisian-perisian yang boleh digunakan untuk menyunting video: Bil Perisian Penyunting Video 1 2 3 4 5 Setiap perisian mempunyai keistimewaannya masing-masing terutama dalam menghasilkan pelbagai bentuk kesan khas (special effect) audio dan video yang mampu memberi penarikan kepada penonton. AKTIVITI 3 Buat rakaman satu klip video selama 5 minit dengan menggunakan perakam video atau telefon bimbit anda. Simpan klip video tersebut. Perhatikan format fail video itu. Dapatkan bantuan daripada kawan tentang cari memindahkan fail audio tersebut ke komputer anda.

Bahan audio dan video boleh juga dimuat turun daripada pelbagai sumber laman web tertentu seperti yang terdapat pada youtube. Walau bagaimanapun penggunaannya tertakluk kepada terma dan syarat yang terdapat dalam Panduan Penggunaan Bahan Hak Cipta (sila rujuk Fair use guidelines for educational multimedia –

www.libraries.psu.edu/mtss/fairuse/guideline.doc.html)

38

menarik. penerbitan video haruslah bersifat informatif.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) Bahan video yang telah disunting boleh dijadikan klip video dan disimpan ke cakera keras atau disimpan dalam format VCD atau DVD dengan perisian tertentu seperti Windows movie maker. 39 . DVD movie maker (terdapat pada Windows Vista). Ulead movie factory. Roxio creater DE. Perlu diingat. mudah difahami. Nero burner atau mana-mana perisian yang seumpama dengannya. dalam jangka masa yang besesuaian dengan tujuan pengajaran. ringkas.

Berikut merupakan langkah-langkah yang boleh diambil kira untuk tujuan penggunaan bahan video dalam pengajaran. Berdasarkan pengalaman anda.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) 5. Langkah pertama telah ditetapkan untuk anda. Langkah-langkah tersebut tidak disusun mengikut turutannya. mengumpul dan memilih bahan grafik dan bahan audio yang sesuai Menukar ke format yang sesuai untuk tujuan penyimpanan (storage) Gunakan Dalam Pengajaran Pengubahsuaian/penyuntingan Prebiu hasil rakaman Mulakan Penggambaran Buat Penyelidikan Proses penyuntingan dan pengadunan audio dan video Pilih bahan (fakta) yang sesuai Maklum balas dan penilaian Menulis skrip melalui format papan cerita 40 . Turutan Langkah-langkah penggunaan bahan video dalam pengajaran 1 Tetapkan Tujuan dan Objektif dalam pengajaran Sediakan Bahan dan Peralatan Membuat Rakaman Audio Proses menukar video dari DV ke bentuk klip Bersedia Membuat Penggambaran Mengenalpasti.5 PENGGUNAAN BAHAN VIDEO DALAM PENGAJARAN AKTIVITI 4 Penggunaan bahan video dalam pengajaran dan pembelajaran harus dirancang dengan teliti agar mencapai hasil yang optima. susun langkah-langkah dibawah supaya mengikut turutan yang betul dengan menulis angka di sebelahnya.

Catatkan nama perisian dalam jadual di bawah: Bil.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) LAYARI INTERNET Cuba anda layari Internet untuk melihat jenis-jenis perisian yang sering digunakan untuk memainkan video dalam komputer. Perisian untuk memainkan video 1 2 3 4 PENILAIAN KENDIRI Cadangkan cara untuk menggunakan satu klip video dalam pengajaran satu topik kepada kelas murid-murid pra sekolah. Cuba isikan tempat-tempat kosong di bawah: Topik yang dipilih Apakah kebaikan menggunakan video untuk mengajar topik ini berbanding dengan media lain? Tulis secara ringkas bagaimana video akan digunakan untuk mengajar topik in? Apakah masalah yang mungkin dihadapi bila menggunakan video klip ini dalam kelas? Apakah yang boleh anda buat supaya masalah tersebut tidak timbul? 41 .

MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) MEMBUAT NOTA 42 .

II. Tajuk ini menjelaskan kepelbagaian bahan dan media 2D dan 3D serta bagaimana menghasilkan dan menggunakannya dalam Pengajaran dan Pembelajaran KERANGKA TAJUK-TAJUK Media Bukan Unjuran Bahan-bahan dua dimensi        gambar grafik carta peta poster kad imbasan kad gambar Bahan-bahan tiga dimensi       realia model diorama akuarium dan terrarium patung topeng Penggunaan Bahan Dua Dimensi & Tiga Dimensi Dlam P & P HASIL PEMBELAJARAN I.0 SINOPSIS MEDIA BUKAN UNJURAN Bahan 2D atau dua demensi adalah bahan-bahan visual yang dilukis atau dicetak atau digambarfotokan di atas sekeping kertas atau permukaan rata.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) TAJUK 6. Menggunakan bahan 2D dan 3D dalam pengajaran-pembelajaran 43 . Membanding bezakan bahan-bahan 2D dan 3D yang berlainan Menghurai kekeberkesanan penggunaan bahan 2D dan 3D yang pelbagai jenis dalam pengajaran-pembelajaran III.

1 BAHAN-BAHAN DUA DIMENSI Bahan 2D atau dua demensi adalah bahan-bahan visual yang dilukis atau dicetak atau digambarfotokan di atas sekeping kertas atau permukaan rata. dan ‘flip charts’ (a) Gambar Atau Gambar Foto Gambar foto sama ada dalam bentuk hitam putih atau berwarna merupakan gambaran sebenar rupa bentuk manusia. Ianya dihasilkan dengan menggunakan kamera digital atau kamera bimbit. Catatkan bahan-bahan tersebut di sini: ……………………………………………………………………………………………………. AKTIVITI 1 Cuba lihat di sekitar bilik darjah anda dan senaraikan contoh bahan dua dimensi yang ada. Bahan-bahan 2D mungkin memerlukan cara untuk memaparkannya. Biasanya papan paparan digunakan. papan magnetik. MEMIKIR Apakah kebaikan menggunakan gambar dalam sesuatu pengajaran? 44 .MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) MEMIKIR   Bagaimanakah bahan 2D dan 3D berkesan sebagai bahan bantu mengajar? Nyatakan contoh-contoh penggunaan bahan 2D dan bahan 3D yang bersesuaian bagi sesuatu tajuk. tempat dan benda yang telah dirakamkan dengan kamera di atas kertas foto atau filem. papan pelabagai guna. papan putih. ……………………………………………………………………………………………………. Antara papan paparan yang boleh digunakan ialah: papan hitam. 6.

carta organisasi. contohnya. MEMIKIR Bolehkah anda kenalpasti satu topik yang sesuai untuk anda menggunakan carta dalam pengajaran murid-murid pra sekolah anda? (d) Poster Poster adalah satu lukisan atau cetakan yang menggabungkan penggunaan garisangarisan. (c) Carta Carta merupakan kumpulan gambarajah yang menunjukkan acara-acara yang kompleks atau perkara yang telah berlaku dalam jangka masa tertentu. huruf-huruf serta warna-warna dalam satu persembahan visual yang 45 . Carta yang baik mesti dapat menyampaikan mesejnya melalui visual. Carta selalunya mempunyai satu sifat utama iaitu melibatkan gambaran satu proses atau pun aliran perubahan sesuatu. garis aliran (time lines).Terdapat pelbagai jenis carta. carta aliran (flow chart) dan graf. Anda boleh merujuk kepada Tajuk 2 untuk mendapat penerangan tentang grafik. Amnya carta patut memberi satu konsep utama sahaja. AKTIVITI 2 Cuba anda buka perisian Microsot Excel dan kenalpastikan jenis-jenis carta yang boleh dihasilkan. guru haruslah pastikan carta tersebut mempunyai tujuan pengajaran yang jelas. Sebelum carta dapat digunakan dengan sempurna dalam bilik darjah.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) (b) Grafik Grafik adalah gambar yang dilukis dalam bentuk hitam putih atau berwarna-warni.

Guru harus berwaspada kerana sesuatu poster akan berakhir selepas sesuatu acara atau peristiwa telah berlaku. MEMIKIR Dalam pengajaran anda selama ini. Selalunya hanya satu gambar sahaja yang terdapat pada satu kad. perkataan. ringkas dan tepat. Poster boleh digunakan dengan berkesan dalam bilik darjah kerana poster mempunyai bentuk yang dinamik dan berwarna bagi menarik perhatian serta boleh menyampaikan mesej dengan spontan.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) memaparkan satu atau lebih mesej-mesej tertentu. MEMIKIR Melalui pengalaman mengajar anda. apakah situasi-situasi yang sesuai sekali digunakan kad imbasan? (f) Kad Gambar Kad gambar merupakan kad imbasan yang mempunyai gambar. (e) Kad Imbasan (Flash Card) Kad imbasan merupakan satu kad yang mempunyai maklumat ringkas. Ianya merupakan bahan yang sangat sesuai digunakan dalam bilik darjah pra sekolah. Kerap kali poster digunakan sebagai daya penarik kepada satu peristiwa atau acara yang bakal diadakan. Pengalaman pembelajaran seharusnya dimulakan daripada situasi/media sebenar yang lebih konkrik dan mudah difahami sebelum 46 . Kad imbasan tulisan selalunya berukuran 1/8 daripada kertas manila. Poster tidak boleh dipamerkan terus menerus. Sesuatu media pengajaran dipilih berasaskan potensinya melaksanakan objektif pembelajaran dengan berkesan. Maklumat pada kad imbasan perlu jelas. huruf dan sebagainya. Kad jenis ini juga sangat sesuai digunakan untuk murid-murid pra sekolah. contohnya. apakah aspek-aspek yang harus diberi perhatian dalam pemilihan media supaya pembelajaran boleh berlaku dengan berkesan. nombor. Ianya selalu berukuran ¼ daripada kertas manila.

AKTIVITI 3 Cuba ingat kembali. Bahan 3 dimensi adalah benda yang memiliki panjang.2 BAHAN-BAHAN TIGA DIMENSI Bahan 3D atau Tiga Dimensi adalah bahan-bahan yang mempunyai bentuk serta menyerupai bahan yang sebenar. lebar.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) kepada situasi/media yang abstrak (Sila rujuk kepada Model Dale’s Cone of Experience dalam Tajuk 1. dan tinggi. Catatkan juga topik yang terlibat semasa anda menggunakan bahanbahan tersebut. 47 . Istilah ini biasanya digunakan dalam bidang seni dan animasi. Edgar Dale’s Learning Experience MEMIKIR Apakah kaitan gambarajah di atas berkaitan dengan penggunaan media dalam pengajaran-pembelajaran anda? 6. Catatkan bahan-bahan 3D yang telah anda gunakan dalam pengajaran anda.

. Kelebihan bahan relia ialah murid boleh melihat...... Jenis bahan 3 D: ………………………..................... Jenis bahan 3 D: ………………………......Jenis bahan 3 D: ……………………….......... 48 ............................ Topik pengajaran: ………………………….......... Topik pengajaran: …………………………......... menyentuh..................................... Jenis bahan 3 D: ……………………….................... ........ merasa dan mendengar sesuatu yang sebenar................................ adakah penggunaan bahan-bahan tersebut berkesan dalam pengajaran anda? Bahan manakah tersebut yang paling berkesan sekali? .... Topik pengajaran: ………………………….................. Pada pandangan anda................ MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) Jenis bahan 3 D: ………………………................................. Topik pengajaran: ………………………….... Topik pengajaran: …………………………............... Topik pengajaran: ………………………….......................... Jenis-Jenis Bahan Tiga Dimensi Bahan-bahan 3D yang digunakan oleh guru sebagai media pengajaran antaranya ialah: (a) Relia Realia adalah bahan-bahan yang sebenar atau maujud................................ Jenis bahan 3 D: ……………………….........................................

Merupakan contoh hidupan yang dapat mewakili kumpulan hidup-hidupan tertentu yang mempunyai sifat-sifat atau ciri-ciri lazim yang terdapat pada kumpulan hidup tersebut. 4. Setiap bahagian yang dibuat menyerupai benda yang asal. Ia boleh dipegang dan diperhati dengan mudah. jentera dan lain-lain. Biasanya model olok-olok dibuat 49 . Biasanya spesimen didapati sebagai bentuk awetan. bahan-bahan hidup seperti daun boleh digunakan sebagai spesimen untuk menunjukkan sifat-sifat am suatu kumpulan tumbuhan. 3. belalang dan sebagainya atau bahan sebenar bukan hidup seperti mesin. Spesimen 1. Contoh : Kutu daun. Beberapa pecahan jenis model. Relia Awet Bahan-bahan hidup yang telah diawet dan disimpan di dalam bekas tertentu. labah-labah. udang. plastisin. Model Olok-Olok/ Model Pergerakan Model yang diubahsuai daripada rupa bentuk benda yang sebenar untuk menunjukkan pergerakan atau perjalanan kerja pada benda asal. Contoh model kapal terbang. bunga (b) Model Model adalah binaan rupa bentuk bahan yang mungkin diperbuat daripada bahan keras seperti tanah liat. Selain itu. iaitu: Model Berskala / Model Pepejal Model bahan yang diperbuat dalam saiz yang sama besar dengan benda asal atau dalam saiz yang lebih kecil dengan berpandukan kepada skala pembesaran atau pengecilan tertentu. getah. model glob . simen plaster. kotak atau kayu.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) Relia Asli Ini merupakan bahan hidup yang sebenarnya dan masih hidup seperti cacing tanah. 2. daun.

MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) lebih besar daripada keadaan asal tanpa menghiraukan skala pembesaran tertentu tetapi masih dapat menunjukkan keadaan asal yang sebenar. Kebanyakan diorama dapat dilihat di muzium yang mempamerkan pemandanganpemandangan atau keadaan semasa zaman silam. 2. 3. Diorama adalah satu persembahan pameran model-model yang disusun rapi supaya dapat menggambarkan keadaan atau rupa bentuk satu situasi pemandangan asal. plastisin. Model Keratan Rentas 1. kepingan polesterin dan bahan-bahan buangan. Diorama 50 . Keratan selalunya digunakan dengan meluas dalam mata pelajaran Sains dan Teknikal Model keratan rentas gigi (c) DIORAMA 1. Diorama boleh dibuat dengan mudah menggunakan bahan-bahan seperti tanah liat. Model besar yang menunjukkan keratan rentas pada satu bahagian tertentu pada satu benda untuk memperlihatkan rupa bentuk bahagian dalam benda tersebut. 2.

Ikan-ikan tropika boleh dibela dalam akurium tersebut (e) Terrarium 1.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) (d) Akuarium 1. batu dan kayu untuk melengkapkan terrarium dan ditutup rapi. 2. Contoh terrarium (f) Boneka. katak dan reptelia-reptelia kecil yang tidak merbahaya. Patung. Terrarium boleh digunakan untuk memelihara haiwan-haiwan kecil seperti mengkarung. Beberapa jenis boneka boleh dihasilkan untuk kegunaan guru termasuklah: a) Boneka sarung tangan b) Boneka tali c) Wayang kulit d) Topeng 51 . botol atau bekas yang diperbuat daripada kaca atau plastik boleh digunakan untuk membina terrarium. Masukkan tanah. Boleh disediakan dengan menggunakan bekas-bekas kaca. 2. tumbuhan. 3. 3. ataupun balang-balang plastik. Akuarium adalah tempat untuk memelihara hidupan dalam air. kura-kura kecil. Topeng Boneka boleh digunakan sebagai alat bantu mengajar yang berkesan terutama untuk pelajaran Bahasa atau Pendidikan Moral. Kotak-kotak.

Topeng amat sesuai untuk situasi main peranan atau lakonan. Pelbagai watak boleh diwujudkan seperti haiwan dan kartun. Semasa digunakan.3 PENGGUNAAN BAHAN 2D DAN 3D DALAM PENGAJARAN Penggunaan bahan 2D dan 3D dalam pengajaran mempunyai beberapa kelebihan dan kekangan. OHP juga boleh digunakan untuk memainkan boneka Skrin putih digunakan untuk menayangkan bayang-bayang boneka d) Topeng   Topeng boleh diperbuat daripada kertas atau dengan menggunakan kertas yang dipotong halus-halus dan gam. Pemilihan untuk menggunakan bahan 2D dan 3D amat bergantung kepada objektif pengjaran dan juga kemampuan kita untuk menghasilkan bahan-bahan tersebut Anatara kelebihan dan kelemahan mengguna bahan-bahan 2D dan 3D ialah seperti berikut: 52 .MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) a) Boneka Sarung Tangan Sarung tangan boleh digubah menjadi badan dan anggota boneka. 6. tali-tali ditarik-tarik atau digoyangkan untuk membuat anggota-anggota boneka tersebut bergerak. Tali-tali halus disambungkan pada bahagian-bahagian tertentu yang boleh digerakkan. c) Wayang kulit      Rupa bentuk boneka ditulis di atas kertas tebal. Lidi-lidi dilekatkan untuk menggerakkannya Berdasarkan cerita tertentu. b) Boneka Bertali Boneka bertali atau marionette diperbuat daripada bahan-bahan keras seperti Plaster of Paris atau kayu. Malah tangan yang dilukis boleh dijadikan boneka. diwarnakan dan bentuknya dipotong keluar.

.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) Kelebihan Kelemahan Pelajar boleh belajar tentang masa ini. perubahan dan tujuan PENILAIAN KENDIRI Cuba anda kenalpastikan satu topik pengajaran.. MEMBUAT NOTA 53 ... ……………………………………………………………………………………………………………. Apakah kelebihan menggunakan bahan tiga dimensi dalam pengajaran-pembelajaran? ……………………………………………………………………………………………………………. Terdapat bahan 3D yang tidak mudah iaitu objek-objek yang digunakan dalam didapati dalam pasaran kehidupan harian Bahan 3D menggalakkan pelajar Kekangan masa untuk membina bahanmelibatkan diri dalam pengalaman konkrit bahan 3D tertentu Penggunaan bahan 3D menambah dan Perlu ada ruangan yang luas untuk melanjutkan pengetahuan pelajar menyimpan bahan 3D yang agak besar Penggunaan bahan 3D dapat membantu dalam mengembangkan konsep dari segi kronologi. ……………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………….

Terdapat sembilan jenis papan pengajaran yang digunakan dan dibincangkan dalam unit ini. Menghuraikan penggunaan pelbagai jenis papan pengajaran Membincangkan kepentingan penggunaan papan pengajaran dalam pengajaranpembelajaran KERANGKA TAJUK-TAJUK Papan Pengajaran Jenis-Jenis Papan Pengajaran          Penggunaan Papan Pengajaran Dalam P & P Papan tulis Papan putih Papan magnetic Papan flip Papan pameran/kenyataan Papan flennel Papan gulung Papan slip Papan elektronik 54 .MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) TAJUK 7. HASIL PEMBELAJARAN I.0 SINOPSIS JENIS DAN PENGGUNAAN PAPAN PENGAJARAN Unit ini menghuraikan jenis-jenis dan penggunaan papan pengajaran. II.

MEMIKIR Anda pernah menggunakan papan tulis samada sebagai seorang pelajar atau sebagai seorang guru. Papan Hijau serta digunakan sejak lama dahulu. 7.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) MEMIKIR Berdasarkan pengalaman anda. Cuba fikirkan kekangan yang ada padanya. Papan Tulis juga di kenali sebagai Papan Kapur. a) Papan Tulis Para pendidik telah mengiktiraf papan kapur sebagai alat Bantu mengajar di dalam bilik darjah. b) Papan Putih Papan Putih adalah satu inovasi baru dalam teknologi papan tulis.1 JENIS-JENIS PAPAN PENGAJARAN Papan pengajaran merupakan media bukan unjuran. apakah jenis-jenis papan pengajaran yang boleh digunakan dalam bilik darjah? Apakah kebaikan dan kelemahan setiap jenis papan pengajaran tersebut. Papan pengajaran boleh digunakan dalam pelbagai cara dan untuk semua peringkat pembelajaran. Permukaan sekeping papan dilapik dengan satu lapisan enamel putih yang menjadi permukaan untuk ditulis dengan menggunakan pena berisi dakwat khas yang mudah dipadamkan. Ianya mudah digunakan kerana tidak perlukan apa-apa alat. Ianya juga boleh digunakan untuk semua bidang pembelajaran. Papan Hitam. 55 .

MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) AKTIVITI 1 Adakah papan putih seperti ini lebih baik berbanding dengan papan tulis? Apakah kelebihannya? White Board c) Papan Magnetik AKTIVITI 2 Memandangkan papan magnetik membolehkan kita melekat sesuatu padanya. Papan flip boleh dialihkan keperbagai sudut sama ada untuk pembelajaran dan pameran. 56 . Beberapa helain kertas diklipkan pada bahagian atas papan untuk membolehkan helaian kertas yang berlaninan ditunjukkan mengikut keperluan. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Papan Magnetik diperbuat daripada logam. c) Papan Flip Papan Flip merupakan papan lapis dengan ukuran sederhana dan ianya perlu dibuat kaki untuk ianya berdiri secara sedikit condong kebelakang. Keping-keping magnet kecil akan melekat di atas permukaan tersebut untuk melekatkan kertas atau kad visual di atas papan tersebut. Apakah kelebihan papan magnetik ini berbanding dengan papan putih tadi.

Papan Flip ini berbentuk mudah alih dan sangat sesuai untuk belajar berkumpulan.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) Kelebihan papan flip:    Flip Board Boleh mempamerkan berbagai poster atau visual yang telah dijilid. Papan kenyataan boleh dibuat secara melekat terus pada bahagian dinding atau dibuat secara mudah alih serta berkaki. Dapat menunjukan carta jenis bersiri dengan mudah MEMIKIR Bagaimana anda boleh menggunkan flip chart ini dalam pengajaran nada? Flip Chart d) Papan Pameran /Papan Kenyataan Papan Pameran atau Papan Kenyataan secara umumnya diperbuat daripada papan lapis atau papan lembut untuk menampal maklumat-maklumat serta untuk mempamerkan hasil kerja murid seperti lukisan karangan dan lain-lain. 57 .

Sekarang kad-kad visual itu bolehlah dilekapkan ke atas permukaan papan flannel dengan mudah.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) Contoh Papan Kenyataan yang digunakan dalam pengajaran-pembelajaran. papan ini diperbuat daripada satu permukaan kain flannel. sifat istimewa ini dipergunakan untuk papan flannel. iaitu dua keping kain flannel boleh bercantum apabila dilekapkan. MEMIKIR Cuba fikirkan satu situasi pengajaran di mana anda boleh gunakan papan kenyataan seperti ini. Permukaan berbulu ini mempunyai satu keistimewaan. Kad-kad visual disediakan. dan secebis kain flannel ataupun kepingan bahan-bahan lain yang berbulu kasar digamkan pada bahagian belakang kad-kad tadi. e) Papan Flanel Papan flannel merupakan satu bentuk papan pengajaran yang agak popular di kalangan guru-guru sekolah rendah. Pada dasarnya. iaitu sebarang kain yang mempunyai permukaan berbulu kasar. 58 .

Apabila sampai masanya guru hanya mempamerkan bahan-bahan tersebut kepada murid. g) Papan Slip Papan pengajaran jenis ini mempunyai kocek-kocek di mana kad visual atau kad huruf boleh diselitkan.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) Contoh penggunaan Papan Flanel dalam pengajaran-pembelajaran f) Papan Gulung Papan gulung adalah papan tulis yang dapat digulungkan untuk dibawa atau disimpan dan papan tersebut boleh dibentangkan semasa digunakan dalam bilik darjah. Kocek-kocek itu mungkin diperbuat daripada jalur-jalur plastik jernih atau bahan-bahan lain. Papan gulung mempunyai satu keistimewaan. iaitu bahan-bahan pengajaran guru boleh disediakan dengan terperici terlebih dahulu.Penggunaan papan selit hampir-hampir sama dengan papan flanel. Ini sangat berfaedah terutama kepada guru atau calon guru yang kurang mahir dalam bidang atau perinsip-perinsip tertentu. atau bahan tersebut memerlukan masa yang lama untuk disediakan. Papan gulung boleh diperbuat daripada kepingan getah atau kertas rexine atau kain kanvas supaya papan ini boleh digulung. 59 .

Ia merupan sejenis papan putih yang memaparkan imej daripada monitor computer. Komputer yang disambungkan kepada papan elektronik ini boleh dikawal melalui menyentuh permukaan papan elektronik ini. Permukaan papan ini berfungsi sebagai satu papan sentuh (touch screen) yang besar.Ini boleh dilakukan dengan menggunakan jari kita ataupun dengan menggunakan elektronik pen yang khas untuk tujuan ini.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) h) Papan Elektronik Papan elektronik lebih biasa dipanggil “Smart Board” atau “Interactive White Board”. Papan elektronik ini mempunyai saiz yang berlainan. 60 . Papan jenis ini berciri interaktif. Gambar ini menunjukkan murid menggunakan elektronik pen untuk menulis jawapan pada papan elektronik.

Dengan menggunakan papan pengajaran. 7.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) Dalam gambar ini guru menggunakan jari untuk menyentuh permukaan papan elektronik untuk mengaktifkannya. pelbagai jenis aktiviti boleh diadakan.2 PENGGUNAAN PAPAN PENGAJARAN DALAM PENGAJARAN Papan pengajaran boleh digunakan untuk semua tahap pelajar. Dalam perbincangan di atas. anda telahpun melihat beberapa contoh penggunaan papan pengajaran dalam kelas Anda boleh gunakan senarai semak berikut untuk membantu anda memilih papan pengajaran yang akan digunakan: Kriteria Sesuai dengan kurikulum Tepat dan kemaskini Bahasa yang digunakan jelas Dapat meningkatkan minat pelajar Tidak bias Mudah Penggunaan warna yang sesuai Tanda / sekiranya terdapat elemen ini 61 .

……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Untuk setiap jenis papan yang disebutkan di atas. nyatakan kebaikan dan keburukan menggunakan setiap jenis papan tersebut 62 .MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) LAYARI INTERNET Cuba baca tentang ciri-ciri papan ini serta kebaikan menggunakannya dalam bilik darjah pra-sekolah PENILAIAN KENDIRI Adakah jenis bahan media yang anda gunakan setakat ini sesuai dengan objektif dan hasil pembelajaran anda? Apakah faktor-faktor yang anda akan ambil kira supaya pemilihan anda sesuai dengan pengajaran anda.

MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) MEMBUAT NOTA 63 .

Sharifah Fakhriah Syed Ahmad dan W. Lehman & James.& Carey.E.R. (2nd ed.(8thed. Stepich.. Nor Risah Jamilah Mat Lazim dan Rosnah Ahamd Zain (2009).L. Dick. Heinich.. D. M. Teaching with technology: Designing opportunities to learn. Ismail Md. D.(2005).J. Yusuf Hashim (1998).N.)New York:Pearson. R. Norasiah Abdullah.& Smaldino.Molenda. Newby. Newby. Noriati A.M.Shah Alam:Penerbit Fajar Bakti. . A.(2006). N. Chin (2009). (2002). James. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur Priscilla.J.). B. Selangor. Google Search 64 .S. (1996).). Donald.Russel. Kumpulan Budiman Sdn Bhd.Teknologi pengajaran. Aplikasi Multimedia Dalam Pengajaran. Ohio:Merill Prentice Hall. (2000). Boon.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) BIBLIOGRAFI Y. Integrating Educational Technology into Teaching: Prentise Hall Timothy. & Karin.Boston:Allyn and Bacon. (2000).Educational technology for teaching and learning (3th ed. T.R..The systematic design of instruction (6th ed.D. & Edwards J. Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran.O. Roblyer M. P.D.J. Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Untuk Program Sarjana Muda Perguruan.(2005).P.. J. Kamaruddin W. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors.Y. New Jersey: Prentice Hall. Penerbitan Multimedia Sdn Bhd. Joyce.. Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran.W. Instructional technology for teaching and learning. Hasan (2009). New Jersey:Prentice Hall.). (2003). Oxford Fajar. Allyn and Bacon.Canada:Thomson Wadsworth. Zain. Instructional Media and Technologies for learning.. Rashid. (6th ed). Models of teaching.Carey.

A. USM M.Aziz Pensyarah Jabatan Teknologi Pendidikan IPG Kampus Tuanku Bainun zabedah_aziz@yahoo. Pendidikan Pengalaman Kerja: Pensyarah Teknologi Pendidikan (13 tahun) Penyelaras Latihan Guru Bestari 65 .gov. (Pentadbiran Pendidikan)  M. Leeds University B. Tan Soon Yin Pensyarah Kanan IPG Kampus Tuanku Bainun Bukit Mertajam Pulau Pinang soonyin@gmail. Rashid Pengarah Pusat Pembangunan Akademik Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia noriati.com Zabedah binti A.Ed (Sosiologi Pendidikan). MPTI Penglaman Kerja:  Guru Sekolah Menengah (18 tahun)  Pensyarah IPG (8 tahun)  Pen.com Kelulusan:  PhD. KPM (2 tahun) Kelulusan: Ph.Pengarah IPG.my atie_dr@yahoo. (Hons) UM Diploma Pendidikan (UM) Pengalaman Kerja: Pensyarah Teknologi Pendidikan (17 tahun) Guru Sekolah Menengah (9 tahun) KELAYAKAN Kelulusan: PhD.Pengarah BPG.Sc (Pentadbiran Pendidikan)  Bac.D (Komputer Dalam Pendidikan). Hons. UUM Dip.A. UM Dip. Pendidikan (Geografi & Bahasa Melayu).gov. UM Sarjana Pendidikan (Sosiologi Pendidikan).moe. (SRT)  Sijil Guru.arashid@bpg. Jennifer Wee Beng Neo Penolong Pengarah Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia wjenee@moe. UM B. USM Sarjana Muda Ekonomi dgn Kepujian.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) PANEL PENULIS MODUL KURSUS PERGURUAN LEPAS IJAZAH (Sekolah Rendah) MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) NAMA Dr Noriati bt A.com Kelulusan: Sarjana Pendidikan (Teknologi Pendidikan). KPM (7 tahun)  Pen.UM Dr.Pend.my wjenee@gmail.(Geografi & Bahasa Melayu).com Dr.(Sosiolinguistik).

(Hons) UM Diploma Pendidikan (UM) Pengalaman Kerja: Pensyarah Teknologi Pendidikan (17 tahun) Guru Sekolah Menengah (9 tahun) Kelulusan: BA.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) PANEL PEMURNIAN MODUL KURSUS PERGURUAN LEPAS IJAZAH (Sekolah Rendah) MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) NAMA Dr.Pend. Pulau Pinang Jihadi_as@yahoo.Sc (Pentadbiran Pendidikan)  Bac.com Kelulusan: KELAYAKAN PhD. UM B.(Sosiolinguistik).Pengarah IPG.com En.my wjenee@gmail.Ed (Sosiologi Pendidikan).D (Komputer Dalam Pendidikan).Ed (Hons).A.arashid@bpg. KPM (7 tahun)  Pen. USM Sijil Perguruan Khas (ICT).my atie_dr@yahoo. UM Sarjana Pendidikan (Sosiologi Pendidikan). Tan Soon Yin Pensyarah Kanan IPG Kampus Tuanku Bainun Bukit Mertajam Pulau Pinang soonyin@gmail.UM Dr. Jennifer Wee Beng Neo Penolong Pengarah Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia Kelulusan:  PhD. Noriati bt Rashid Pengarah Pusat Pembangunan Akademik Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia noriati.(Geografi & Bahasa Melayu).com 66 . USM M.gov.Pengarah BPG. MPTI Penglaman Kerja:  Guru Sekolah Menengah (18 tahun)  Pensyarah IPG (8 tahun)  Pen. (SRT)  Sijil Guru.A. Ahmad Jihadi Pensyarah Institut Perguruan Tuanku Bainun.moe. IPDA MA Teknologi Pendidikan (CAI). Pendidikan (Geografi & Bahasa Melayu). Hons. Leeds University B. UM Dip. (Pentadbiran Pendidikan)  M. USM Pengalaman Kerja: Pensyarah Teknologi Pendidikan (07 tahun) Guru Sekolah Menengah (10 tahun) wjenee@moe. KPM (2 tahun) Kelulusan: Ph.gov.com Dr.

cakera padat digital dan filem lukisan. surat khabar majalah dan risalah transparensi. papan putih. papan flanel dan papan buletin 7 8 Media Audio Media Cetak pita kaset. gambar foto. kartun. slaid dan mikrofilem pita video. diorama dan pupet Tajuk 2 Aktiviti 1 Gambar 67 Grafik . komputer Aktiviti 2 Antara media yang boleh digunakan ialah video. contohnya boleh diterangkan melalui label-label bahagian badan dalam poster Aktiviti 3 Pengkelasan Media 1 2 3 4 5 Media Tayang Kaku Media Tayang Bergerak Bahan Grafik Gambar Kaku gambar Bahan Pameran TigaDimensi 6 Papan Paparan/Pameran papan kapur. boneka. rakaman audio. televisyen. kad imbasan dan poskad model. carta dan graf foto. buku teks. radio. poster. cakera padat dan komputer modul. bahan bercetak. poster.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) LAMPIRAN A CADANGAN JAWAPAN UNTUK AKTIVITI Tajuk 1 Aktiviti 1 filem. gambar Bahagian berlainan ‘My Body’.

MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) Tajuk 3 AKTIVITI 1 Media unjuran membolehkan bahan tayangan yang kecil dapat diunjurkan untuk tontonan ramai.5m lebar bagi bilik untuk 40 orang  Skrin tidak berkilat  Mendapat sedikit cahaya  Letakkan pada paras ketinggian 70 cm dari lantai  Tegangkan skrin  Condongkan 45 darjah untuk elakkan kesan herotan  Jangan terlindung oleh pengguna supaya boleh dilihat oleh semua pelajar  Semua tulisan dan lukisan mestilah mengikut saiz yang sesuai  Gunakan penunjuk yang runcing dan lurus dan tunjukkan pada sesuatu di atas transparensi dan bukannya pada imej di skrin 6 68 . situasi dan keadaan dengan lebih jelas lagi. permukaan kaca dank anta berada dalam keadaan bersih Tempatkan OHP di atas sebuah meja kukuh dan tidak bergoyanggoyang Pastikan kedudukan skrin berada di tempat yang sesuai dan elakkan kesan keystone Pancarkan imej ke dinding atau kain putih jika tidak ada skrin Untuk tayangan yang perkara berikut hendaklah diperhatikan:  Skrin 1. objek. gambar. Ini membolehkan guru menjelaskan bahan pengajaran berbentuk grafik. Tajuk 4 Aktiviti 1 1 2 3 4 Teknik penghasilan lutsinar yang akan digunakan Objektif pengajaran yang ingin dicapai Teknik persembahan yang akan digunakan Prinsip asas grafik Aktiviti 2 1 2 3 4 5 Pastikan lensa.

Aktiviti 2 Bil Perisian Penyunting Video 1 2 3 4 5 Windows movie maker Adobe Premier Ulead media studio Ulead video studio Pinnacle Studio 69 . Klik pada butang merah untuk merakam. contohnya dengan menggunakan kertas Letakkan projector di sebelah kanan anda sekiranya anda menulis dengan tangan kanan Simpan transparensi dalam kotak yang dilabel untuk memudahkan pencarian pada masa depan Tajuk 5 Aktiviti 1 Untuk merakam audio dengan menggunakan Sound Recorder. pada skrin computer anda. Anda kena menghadap murid Tututp bahagian transparensi yang telah dibentang.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) 7 8 9 10 Jangan menghadapi skrin semasa membentang. anda klik pada Start/ All Programmes/Accessories/Entertainment/Sound Recorder.

topeng. kad imbasan Aktiviti 2 Jenis-jenis carta: bar graph. pie chart dan sebagainya Aktiviti 3 Antara jenis-jenis bahan 3 dimensi yang digunakan: Relia.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) Aktiviti 3 Turutan Langkah-langkah penggunaan bahan video dalam pengajaran 1 8 11 10 7 4 15 16 14 13 9 2 12 3 17 5 Tajuk 6 Aktiviti 1 contoh bahan dua dimensi yang mungkin ada: gambar. line chart. akuarium 70 Tetapkan Tujuan dan Objektif dalam pengajaran Sediakan Bahan dan Peralatan Membuat Rakaman Audio Proses menukar video dari DV ke bentuk klip Bersedia Membuat Penggambaran Mengenalpasti. boneka. grafik. model. diorama. peta. mengumpul dan memilih bahan grafik dan bahan audio yang sesuai Menukar ke format yang sesuai untuk tujuan penyimpanan (storage) Gunakan Dalam Pengajaran Pengubahsuaian/penyuntingan Prebiu hasil rakaman Mulakan Penggambaran Buat Penyelidikan Proses penyuntingan dan pengadunan audio dan video Pilih bahan (fakta) yang sesuai Maklum balas dan penilaian Menulis skrip melalui format papan cerita . carta.

Oleh itu. Konsep yang betul dibina kerana melihat benda yang sebenar 2. Menimbulkan semangat ingin tahu yang akan membawa kepada pembelajaran melalui penglaman Tajuk 7 Aktiviti 1 Kebaikan menggunakan papan putih:     Tidak ada habuk Mudah alih serta boleh dibuat dalam pelbagai saiz Mudah dicuci dengan menggunakan pemadam berkain lembut Boleh dihasilkan sendiri Aktiviti 2    Magnet dapat melekat bahan visual yang digunakan dengan baik dan mudah Kesan tarikan magnet tidak dipengaruhi oleh perubahan cuaca seperti angin dan hujan. Pembelajaran akan berlaku dengan lebih sempurna kerana murid dapat belajar daripada penggunaan bahan-bahan yang sebenar 3.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) Penilaian kendiri Kebaikan menggunakan bahan 3 dimensi: 1. papan ini boleh digunakan dalam banyak keadaan. seperti mengalih visual ke tempat baru atau dapat tindan tindihkan visul-visual itu 71 . Menggalakkan murid membuat kajian lanjut mengenai sesuatu kejadian atau hasilan 5. tempat dan masa Boleh digunakan untuk menunjukkan kesan-kesan perubahan atau pergerakan dengan mudah dan cepat. binaan serta pergerakan sesuatu benda dengan lebih baik 4. Murid dapat memahami tentang sifat.

MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) LAMPIRAN B SENARAI IKON DALAM MODUL Rehat Perbincangan Bahan Bacaan Buku Rujukan Aktiviti Membuat Nota Senarai Semakan Layari Internet Panduan Pengguna Mengumpul Maklumat Memikir Penilaian Kendiri 72 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->