KURSUS PERGURUAN LEPAS IJAZAH SEKOLAH RENDAH (KPLI SR

)

MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN)

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ARAS 1, ENTERPRISE BUILDING 3, BLOK 2200, PERSIARAN APEC, CYBER 6, 63000 CYBERJAYA Berkuat kuasa pada Oktober 2010

MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN)

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan Oktober 2010 Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Rektor Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

i

MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN)

MODUL INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI KURSUS PERGURUAN LEPAS IJAZAH SEKOLAH RENDAH (KPLI SR). MODUL INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM TERSEBUT.

Cetakan Oktober 2010 Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

ii

MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN)

KANDUNGAN MUKA SURAT

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Kata Alu-aluan Rektor Panduan Pelajar Pengenalan Agihan Tajuk Tajuk 1.0 Media dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk 1.1 Konsep Media Pengajaran 1.2 Kepentingan Media Dalam Pendidikan 1.3 Jenis-jenis dan Klasifikasi Media 1.4 Justifikasi Penggunaan Media Dalam PengajaranPembelajaran Tajuk 2.0 Prinsisp Asas Grafik Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk 2.1 Konsep Asas Grafik 2.2 Prinsip Asas Grafik Prinsip Mudah Prinsip Kesatuan Prinsip Penegasan Prinsip Keseimbangan Prinsip Kontra 2.3 Perancangan

i ii v vi viii ix 1 1 1 1 2 3 5 6

10 10 10 10 11 12 12 12 13 13 14 15

0 Teknik-teknik penghasilan lutsinar dan penggunaan OHP Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk 4.2 Penggunaaan OHP Dalam Pengajaran 26 26 26 26 28 28 28 28 29 30 Tajuk 5.0 Media Unjuran Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk 3.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) Saiz Susunatur Rekabentuk Warna Penghurufan 15 15 16 16 17 Tajuk 3.1 Jenis-jenis dan Penggunaan Media Unjuran 3.2 Jenis-jenis Projektor Projektor Lutsinar Projektor Slaid Projektor LCD Projektor Terus 20 20 20 20 21 21 21 22 22 23 Tajuk 4.1 Teknik Penghasilan OHP Tulis Terus Bertingkap Berjalur Bertindih 4.0 Penggunaan Alatan/Bahan Pandang Dengar dalam Pengajaran dan Pembelajaran 33 .

Patung.1 Pengenalan Audio dan Video 5.0 Media Bukan Unjuran Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk 6.2 Bahan-bahan Tiga DImensi Relia Model Diorama Akuarium Terarrium Boneka.5 Penggunaan Bahan Video Dalam Pengajaran 33 33 33 34 35 36 37 40 Tajuk 6.1 Bahan-bahan Dua Dimensi Gambar atau Gambar Foto Grafik Carta Poster Kad Imbasan Kad Gambar 43 43 43 43 44 44 45 45 45 46 46 6.4 Teknik Rakaman Video 5. Topeng Boneka Sarung Tangan Boneka Bertali 47 48 49 50 51 51 52 52 .2 Teknik Rakaman Audio 5.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk 5.3 Perancangan dan Penyediaan Rakaman Audio 5.

MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) Wayang Kulit Topeng 6.2 Penggunaan Papan Pengajaran dalam Pengajaran 54 54 54 54 55 55 55 56 56 57 58 59 59 60 61 Bibliografi Panel Penulis Modul Panel Pemurnian Modul Lampiran A Lampiran B 64 65 66 67 72 .1 Jenis-jenis Papan Pengajaran Papan Tulis Papan Putih Papan Magnetik Papan Flip Papan Kenyataan Papan Flanel Papan Gulung Papan Slip Papan Elektronik 7.3 Penggunaan Bahan 2D dan 3D Dalam Pengajaran 52 52 52 Tajuk 7 Jenis dan Pernggunaan Papan Pengajaran Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk 7.

kemahiran dan nilai profesionalisme global. serta berjiwa pendidik yang mampu bersaing di persada (DATUK Dr. berketerampilan dan berakhlak mulia. Pendidikan Guru adalah bersifat dinamik dan senantiasa disemak dan diubah suai bagi memenuhi keperluan semasa pendidikan negara seperti yang termaktub dalam Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) di bawah Program Transformasi Negara (GTP). Dengan pembaharuan pembelajaran yang menggunakan modul akan dapat menggalakkan pembelajaran kendiri yang lebih efektif dan berupaya mengkekalkan kualiti seperti dalam pembelajaran bersemuka.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) KATA ALU-ALUAN Peningkatan kualiti pendidikan guru merupakan satu usaha berterusan untuk melahirkan guru yang kreatif. HAILI BIN DOLHAN) Rektor Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia Oktober 2010 v . Justeru itu tujuan modul ini digubal adalah untuk menggantikan interaksi bersemuka antara pelajar dengan pensyarah. Modul Pengurusan Sumber (Teknologi Pendidikan) Kursus Perguruan Lepas Ijazah Sekolah Rendah (KPLI SR) menuntut pelajar membuat anjakan minda untuk melahirkan guru permulaan yang kompeten dari segi pengetahuan. Modul ini merupakan usaha Institut Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia dalam meningkatkan kualiti pendidikan guru selaras dengan perubahan semasa dalam arena pendidikan dalam dan luar negara.

MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) PANDUAN PELAJAR Modul ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. Ada di antara latihan ini mmempunyai cadangan jawapan. anda boleh berbincang dengan pensyarah. sumber-sumber pembelajaran dan masa anda. Dengan cara begini. Tiada kuliah atau tutorial diadakan untuk tajuk-tajuk dalam modul ini. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya. Modul ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran. Walau bagaimanapun. anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. Modul ini akan menggantikan sepuluh jam interaksi bersemuka dalam bilik darjah. Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca. Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih membantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda atau merujuk kepada laman web atau bukubuku berkenaan. Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda. Modul ini ditulis dalam susunan tajuk. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. tutor atau rakan anda melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini. vi .

Lampiran B menerangkan kepada anda makna-makna ikon tersebut. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan. Ini bertujuan untuk membolehkan anda menjadikan modul ini bahan yang lengkap untuk anda membuat rujukan dan ulangkaji pada masa depan. Patuhi waktu yang diperuntukkan. Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira sasaran pembelajaran anda. Ruang membuat nota telah disediakan pada tempat-tempat tertentu dalam modul. 2. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar. Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda. Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahan-bahan yang bermakna. 4. 7. 6. Ambil masa untuk memahami pembacaan anda. vii . 8. Teliti maklumat yang diterima. 5. Modul ini merupakan modul untuk membantu pelajar melengkapkan tugasan yang diberikan kepada anda. Semak dan ulagkaji pembacaan anda. Tip untuk membantu anda melalui kursus ini 1.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus di buat. Anda boleh gunakan ruang kosong ini untuk membuat nota atau membuat ringkasan sesuatu tajuk. Setelah membaca modiul ini teruskan mambaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda. 3. Cari kawan yang boleh membantu pembelajaran anda.

Tajuk 3 – Media Unjuran.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) PENGENALAN Modul Pengurusan Sumber ini digubal bagi pelajar Kursus Perguruan Lepas Ijazah Sekolah Rendah (KPLI SR) Major Prasekolah. Tajuk 6 – Media Bukan Unjuran dan Tajuk 7 – Jenis dan Penggunaan Papan Pengajaran. Semoga modul ini dapat memberikan pengalaman pembelajaran yang menyeronokkan ke arah kecemerlangan pendidikan. Modul ini merupakan modul pembelajaran kendiri yang berjumlah satu kredit bersamaan dengan lima belas jam interaksi bersemuka dalam bilik kuliah. Agihan tajuk dalam modul ini adalah mengikut sukatan pelajaran Pengurusan Sumber (Teknologi Pendidikan) KPLI SR dan disusun mengikut tujuh tajuk utama iaitu Tajuk 1 – Media dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Selain daripada mempelajari bahan dalam modul ini. pelajar digalakkan merujuk kepada pelbagai sumber lain yang relevan kepada mata pelajaran Pengurusan Sumber (Teknologi Pendidikan). nota ringkas disediakan untuk membantu pelajar meningkatkan kefahaman terhadap isi kandungan kursus. Dalam setiap tajuk disediakan aktiviti-aktiviti untuk membantu anda lebih memahaminya. Tajuk 2 – Prinsip Asas Grafik. Bagi setiap tajuk. viii . Tajuk 4 – Teknik-Teknik Penghasilan Lutsinar dan Penggunaan OHP. Tajuk 5 – Penggunaan Alatan/Bahan Pandang Dengar dalam Pengajaran dan Pembelajaran.

Tajuk/Topik Jumlah Jam 1 2 3 4 5 6 7 Media Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Asas Grafik Media Unjuran Teknik-teknik Penghasilan Lutsinar dan Penggunaan OHP Penggunaan Alatan/Bahan Pandang Dengar Dalam Pengajaran Media Bukan Unjuran Jenis dan Penggunaan Papan Pengajaran 2 1 1 1 1 2 2 10 JUMLAH ix . Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk: Bil.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) MAKLUMAT AGIHAN TOPIK DALAM SUKATAN NAMA KURSUS: PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) AGIHAN TAJUK Kandungan modul ini akan menggantikan 10 jam interaksi bersemuka.

III. HASIL PEMBELAJARAN I. kelebihan serta fungsi untuk menentukan pemilihan. II.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) TAJUK 1. pembinaan dan penggunaan media pengajaran sebagai saluran komunikasi.0 Media dalam Pengajaran dan Pembelajaran SINOPSIS Tajuk ini mengandungi konsep media dan media pengajaran yang merupakan salah satu domain dalam teknologi pengajaran. Menjelaskan konsep asas media Menyenaraikan kepentingan media dalam pendidikan Menyatakan pengkelasan media pengajaran Menganalisis faktor dan cara permilihan media pengajaran KERANGKA TAJUK-TAJUK Media dalam Pengajaran dan Pembelajaran Konsep Asas dan Definisi Kepentingan dalam Pendidikan Pengkelasan dan Justifikasi Penggunaan Media dalam Pengajaran dan Pembelajaran 1 . Tajuk ini juga menghuraikan pengkelasan. IV.

............ Istilah ini berasal daripada perkataan Latin yang bermaksud perantara.. Oleh itu... Media pengajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesanan daripada pengirim kepada penerima sehingga dapat merangsang fikiran... kenalpasti media yang dilihat............1 KONSEP MEDIA PENGAJARAN Bidang teknologi pengajaran tercetus daripada pergerakan audio visual yang kemudiannya dikenali sebagai media pengajaran..................... perhatian.... 1992). Media pengajaran juga merujuk kepada peralatan atau perkakasan dan bahan (perisian) media yang dikenalpasti (dipilih)............. perasaan.... AKTIVITI 1 Berdasarkan kepada penerangan media tersebut... (b) Adakah media tersebut boleh digunakan dalam pengajaran? (c) Cuba bayangkan bagaimana CD boleh membantu anda mengajar kemahiran menyebut huruf-huruf vokal dan konsonan........... dibina atau dipinda untuk menyokong atau mengendalikan sendiri proses pengajaran dan pembelajaran (Yusup. Media atau medium bermakna saluran komunikasi.. Ia merujuk kepada apa sahaja yang membawa maklumat daripada penyampai kepada penerima......... apakah contoh-contoh media ? .. bolehlah dikatakan media pengajaran menjadi pengasas kepada penubuhan bidang teknologi pendidikan............. minat serta perhatian pelajar dan seterusnya terjadinya proses pembelajaran...... MEMIKIR (a) Cuba lihat sekeliling anda...............MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) 1... 2 .........

dan lain lain.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) 1. (b) Mengatasi Batasan Ruang. ditambah dengan persekitaran yang berbeza 3 . adalah lebih berkesan jika perkataan disertakan dengan gambar atau simbol yang lebih konkrit maknanya. Dalam keadaan seperti ini. (c) Meningkat Minat dan Interaktiviti Dalam Pengajaran-Pembelajaran Penggunaan media pengajaran secara betul dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif pelajar kerana ia menimbulkan minat. menurut kemampuan dan keselesaan masing-masing.2 KEPENTINGAN MEDIA DALAM PENDIDIKAN (a) Memperjelaskan Penyampaian Mesej Pada masa-masa tertentu perkataan sahaja tidak dapat menyampaikan sesuatu mesej dengan jelasnya. (ii) Gerak yang terlalu lambat atau terlalu cepat dapat dibantu dengan timelapse atau high-speed photography. Pelajar juga boleh belajar sendirian. penjelasan akan lebih berkesan dan menarik seperti melalui penggunaan animasi. gambar foto mahupun secara lisan. Dalam era teknologi komputer dan maklumat ini. (d) Menghasilkan Pengalaman dan Persepsi Yang Sama Walaupun kurikulum dan bahan pengajaran ditentukan sama bagi setiap pelajar. meningkatkan interaksi dan kefahaman pelajar tentang realiti. (iv) Objek yang terlalu kompleks (misalnya mesin) dapat ditunjukkan dalam bentuk model. gambar. (iii) Kejadian yang berlaku pada masa lalu dapat ditampilkan dalam bentuk filem. filem atau video. waktu dan pancaindera: (i) Objek yang terlalu besar atau kecil boleh digantikan dengan model. Waktu dan Pancaindera Antara contoh berkaitan dengan mengatasi batasan ruang. gambar rajah. (v) Konsep yang terlalu luas atau abstrak dapat divisualkan. sifat unik yang ada pada setiap pelajar. transparensi. bunyi dan muzik dapat dilakukan.

....................................... (b) Bagaimana objektif pengajaran boleh dicapai melalui penggunaan media tersebut? .....MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) membuatkan guru mengalami kesulitan........ contohnya................................ 1 2 3 4 5 6 AKTIVITI 2 (a) Kenalpasti media yang sesuai untuk mengajar topik „My body‟.................................................................................... Misalnya...... 4 ....... Belajar secara berulang kali ini membantu pelajar membentuk persepsi yang sama dan tepat tentang sesuatu konsep atau prinsip............... (e) Membolehkan kaedah pengajaran yang lebih fleksibel Penggunaan media dalam pengajaran-pembelajaran memberikan lebih banyak pilihan tentang kaedah pengajaran yang boleh digunakan........... sebuah perisian kursus boleh digunakan berulang kali oleh pelajar tanpa merosakkan kandungan asal. Keadaan ini dapat diatasi dengan media pengajaran kerana kemampuannya dalam memberikan rangsangan pengalaman dan persepsi yang sama... aktiviti kumpulan...................... aktiviti individu dan sebagainya MEMBUAT NOTA Cuba anda catatkan peranan-peranan media dalam pendidiakan. Catatkan juga peranan-peranan selain daripada yang tersebut di atas....... ...

.................................. Media bukan cetak Klasifikasi media boleh diringkaskan dalam rajah di bawah: Media Pengajaran Media Bukan Cetak Media Cetak Media Tayang Media Bukan Tayang Media Tayang Kaku Media Tayang Gerak Grafik Gambar Kaku Media Pameran Media Paparan Media Audio Klasifikasi Media Mengikut Atribut 5 ..................... 1.........MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) ................... Media cetak b........3 JENIS-JENIS DAN KLASIFIKASI MEDIA Media boleh dibezakan melalui: a.. Bentuk fizikal atau format b................... Atribut atau ciri Media pengajaran terbahagi kepada dua: a............

cuba berikan seberapa banyak contoh untuk setiap jenis media. Pengalaman pembelajaran seharusnya dimulakan daripada situasi/media sebenar yang lebih konkrik dan mudah difahami sebelum kepada situasi/media yang abstrak. 6 .4 JUSTIFIKASI PENGGUNAAN MEDIA DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Sesuatu media pengajaran dipilih berasaskan potensinya melaksanakan objektif pembelajaran dengan berkesan. Pengkelasan Media 1 2 3 4 5 6 7 8 Media Tayang Kaku Media Tayang Bergerak Bahan Grafik Gambar Kaku gambar Bahan Pameran TigaDimensi Papan Paparan/Pameran Media Audio Media Cetak 1. Rajah-rajah di bawah menunjukkan justifikasi sesuatu media digunakan.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) AKTIVITI 3 Dalam jadual di bawah.

bahan.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) Dale‟s Cone of Experience Media yang baik adalah media yang dapat memperjelaskan. Faktor-faktor lain seperti masa penghasilan. berat atau ringan alatan media. MEMIKIR (a) Apakah media yang selalu anda gunakan semasa pengajaran? (b) Adakah anda berpuashati dengan bahan media yang telah anda gunakan dan setakatmana media itu membantu mencapai objektif pengajaran? (c) Bagi pendapat anda. perbelanjaan. kemudahan tempat serta faktor masa pengajaran memainkan peranan dalam pemilihan media. mengawal dan menarik tumpuan pemikiran dan emosi murid untuk memahami dan mengekalkan kefahaman dalam tempoh jangka panjang. Penggunaan media yang maksima dalam pengajaran akan memastikan pembelajaran murid lebih berfokus. setakat mana multimedia interaksi membantu menwujudkan pengalaman yang konkrit? 7 . menggambarkan. Pemilihan media yang baik dan bertepatan dengan objektif pengajaran dapat meringankan tugas guru.

3. Apakah yang anda faham tentang media? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 2. Cuba buat satu refleksi tentang media pengajaran yang anda gunakan dan nyatakan keberkesanannya. Lukiskan satu peta konsep bagi membuat klasifikasi media yang terdapat dalam inventori sekolah dan yang boleh digunakan dalam pengajaran-pembelajaran anda.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) PENILAIAN KENDIRI 1. Jenis media Keberkesanan Ya/Tidak Alasan 8 .

MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) MEMBUAT NOTA 9 .

II. Menerangkan konsep grafik Menghuraikan peranan grafik dalam pengajaran-pembelajaran Mengaplikasikan prinsip-prinsip asas grafik Menyenarai. menjelaskan dan mengintegrasikan komposisi grafik yang menggabungkan elemen dan prinsip grafik dengan baik dalam penghasilan bahan pengajaran dan pembelajaran. HASIL PEMBELAJARAN I. III.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) TAJUK 2.0 SINOPSIS Prinsip Asas Grafik Tajuk ini mengandungi prinsip-prinsip asas grafik bagi penghasilan media pengajaran. KERANGKA TAJUK-TAJUK Prinsip Asas Grafik Perancangan Warna Penghurufan Alat Penghurufan 10 . IV. Prinsip-prinsip di atas diaplikasikan melalui penghasilan bahan-bahan media unjuran dan bukan unjuran. Ia memuatkan elemen dan prinsip reka bentuk visual memandangkan kebanyakan media mengandungi atribut visual.

.......... AKTIVITI 1 Labelkan Grafik atau Gambar pada rajah di bawah: .Namun.... 11 . angka.. adakah terdapat prinsip-prinsip yang boleh diikuti? 2........MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) MEMIKIR (a) Adakah gambar foto itu sama dengan grafik? (b) Bagaimanakah grafik dapat meningkatkan keberkesanan sesuatu sesi pengajaran-pembelajaran di bilik darjah anda? (c) Apabila membuat sesuatu bahan grafik. perkataan.... huruf.. Grafik ialah kombinasi gambargambar.............. Ini hasil daripada perancangan yang rapi dan kesesuaian teknik yang digunakan. Grafik adalah bahan yang dilukis sebagai karangan visual... Ini bermakna fungsi utama grafik adalah untuk meningkatkan komunikasi dalam pengajaran..1 KONSEP ASAS GRAFIK Grafik adalah alat komunikasi yang dapat menyediakan rujukan konkrit yang lebih baik daripada pernyataan secara lisan atau bertulis...... lambang-lambang. adalah berdasarkan kualiti yang ada pada grafik tersebut.... lakaran yang dijadikan satu media untuk memberi konsep dan idea dari pengirim kepada sasarannya dalam proses menyampaikan maklumat. lukisan........ simbol-simbol.. ... sebahagian besar daripada kejayaan pengajaran ....

Elemen-elemen yang digabung dengan cara ini akan berfungsi bersama sebagai satu keseluruhan. Ianya berkaitan dengan kaedah atau cara menggunakan elemen-elemen grafik supaya produk yang dihasilkan menarik dan berkesan. warna dan sebagainya.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) MEMIKIR Adakah terdapat cara lain dari melukis untuk menghasilkan grafik yang cantik? 2. Konsep yang hendak dipaparkan hendaklah mudah difahami oleh guru dan pelajar. kotak. Prinsip ini dapat diaplikasi dengan menggunakan anak panah.2 PRINSIP ASAS GRAFIK Grafik memainkan peranan yang amat penting dalam komunikasi. Prinsip ini tidak harus dilihat sebagai suatu peraturan yang rigid. Mereka saling lengkap melengkapi di antara satu sama lain untuk mengukuhkan idea dasar yang hendak disampaikan. Garisan luar (outline) hendaklah dibuat dengan garisan tebal. Prinsip grafik berperanan menghasilkan sesuatu produk yang menarik dan berkesan. 12 . bentukbentuk tertentu. (a) Prinsip mudah (simplisiti) Hadkan perkataan-perkataan yang ditayangkan kepada 15 atau 20 patah perkataan sahaja dalam satu visual tayangan. Pilih jenis penghurufan yang mudah dibaca. (b) Prinsip Kesatuanan (unity) Elemen-elemen yang digunakan dalam setiap grafik haruslah bersesuaian dengan tema dan mesej yang hendak disampaikan. Lukisan hendaklah jelas dan terang. Terdapat ciri-ciri tertentu dalam sesuatu grafik yang boleh menghidupkan komunikasi. namun pengetahuan tentangnya dapat memandu kita dalam menghasilkan sesuatu rekaan grafik yang baik. Sekarang kita akan meneliti prinsip-prinsip tersebut. garisan. Garisan yang tidak perlu harus ditinggalkan supaya tidak mengelirukan.

huruf tertentu. 13 . Gunakan warna. saiz. Perimbangan terdiri daripada perimbangan formal (symmetrical) dan perimbangan tidak formal (asymmetrical). ruang untuk menegaskan idea atau elemen tersebut.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) Contoh prinsip kesatuan (c) Prinsip Penegasan (Emphasis) Penegasan merupakan sesuatu elemen atau idea yang menjadi pusat tumpuan atau fokus utama. MEMIKIR Dalam gambarajah di sebelah. Perimbangan merupakan susunatur elemen-elemen visual dalam bentuk gubahan yang baik dan elok dipandang. apakah yang menjadi fokus? Adakah penegasan seperti ini berkesan untuk menyampaikan sesuatu mesej? Prinsip Penegasan (d) Prinsip Keseimbangan (Balance) Kesemua elemen visual haruslah seimbang pada keseluruhannya dan tidak berat sebelah.

nilai.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) Perimbangan formal Perimbangan tidak formal (e) Prinsip Kontra (Contrast) Elemen-eleman yang digunakan dalam sesuatu komposisi seharusnya menimbulkan perasaan seolah-olah visual itu hidup dan bergerak. Empat kaedah yang sering digunakan untuk mewujudkan kontra. Contoh-contoh aplikasi prinsip kontra dalam grafik 14 . iaitu dengan menggunakan saiz. warna dan fon yang berbeza-beza. Ini terjadi bila wujudnya dua elemen yang berbeza. Tujuan penggunaan elemen kontra ialah dengan menjadikan perbezaan-perbezaan itu nampak kontra.

slaid.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) MEMIKIR Apakah kaedah-kaedah yang digunakan untuk mencapai kontra dalam gambarajah di atas? AKTIVITI 2 Cuba lihat gambar atau grafik di sekeliling anda.Perlu tahu bentuk visual sama ada untuk tayangan (lutsinar. Tentukan objektif visual dan jumlah audien bagi menentukan kesesuaian dan mengelakkan pembaziran.3 di atas. video).(poster.1. Ini ialah supaya visual yang dihasilkan berkesan untuk digunakan dalam pengajaran. (b) Susunatur Elemen-elemen untuk dimasukkan dalam grafik perlu memenuhi prinsip-prinsip asas visual seperti yang tersebut dalam bahagian 2. (a) Saiz Saiz grafik ditentukan oleh jarak penonton dengan grafik. lukisan). 15 . Adakah prinsip-prinsip asas gambar dan grafik diaplikasikan? Anda boleh melayari Internet untuk membaca tentang prinsip-prinsip asas grafik 2. buku. Aspek-aspek berikut akan juga perlu diberi perhatian semasa membuat perancangan. filem.3 PERANCANGAN Perancangan yang teliti perlu diadakan supaya visual yang dibuat itu menepati objektif yang hendak dicapai. Mulakan dengan lakaran kasar mengenai idea visual tersebut berdasarkan prinsip-prinsip rekabentuk. Kesesuaian jarak pandangan mata membolehkan grafik dilihat secara keseluruhan dan berfokus. tempat grafik akan diletakkan dan tujuan grafik berkenaan. bukan tayang (carta. pena) atau pameran.

Ianya bertujuan untuk menghasilkan gaya tertentu. pensel warna. Skema Warna Skema warna merupakan pilihan warna dalam sesutu grafik. Elemen-elemen grafik antaranya. kapur.Tujuan penggunaan warna adalah untuk memudahkan atau meningkatkan kejelasan visual. bentuk. MEMIKIR Di antara alat-alat mewarna seperti pena bermata felt. warna. anda boleh merujuk kepada buku atau melayari Internet. cat air.Penggunaan warna-warna yang tertentu dalam sesuatu bahan visual akan dapat menimbulkan perasaan mood dan minat tertentu. Elemen-elemen yang digabungkan secara kreatif dapat menghasilkan pengajaran yang berkesan. Walaupun begitu penggunaan warna adalah tertakluk kepada prinsip-prinsip dan batasannya. ilustrasi. krayon. mana satukah yang anda selalu gunakan? Mengapa anda pilih alat-alat tersebut? 16 . Pemilihan skema warna yang sesuai akan menghasilkan satu grafik yang selesa kepada mata. (d) Warna Warna memberi penegasan kepada visual-visual tertentu dan menolong menambah kesan penyatuan. cat sembur. Anda boleh merujuk di bawah topik color . ruang. terdiri daripada garisan. LAYARI INTERNET Untuk menambahkan fahaman anda tentang elemen „Warna‟. Lazimnya perbezaan warna antara latar dengan warna pada visual akan menimbulkan kontras yang baik. plastik berwarna. color scheme dan sebagainya.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) (c) Rekabentuk Beberapa elemen biasanya digabungkan dalam membuat sesuatu reka bentuk. jalinan dan rupa. huruf.

17 .2 cm Jarak antara huruf dengan huruf dan perkataan dengan perkataan mestilah sepadan dan sesuai agar huruf dan perkataan itu dapat dikenali serta boleh dibaca dengan mudah. Alat Penghurufan i. serif (contoh. Saiz dan jarak huruf Huruf yang digunakan mestilah cukup besar (mengikut tahap) supaya dapat dibaca dengan baik. Jarak dari visual 2.N) Gabungkan jarak-jarak untuk huruf-huruf bercampur Tinggalkan jarak bersaiz M (besar) di antara perkataandengan perkataan Jarak di antara baris dengan baris mestilah kurang satu huruf O kecil. dengan menggunakan berus dan dakwat atau cat warna. gunakan jenis huruf yang ringkas dan mudah seperti huruf san serif (contoh.5 cm 5.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) (e) Penghurufan Jenis huruf akan menentukan sama ada visual tersebut dapat dibaca dengan mudah atau tidak. Prinsip penghasilan huruf ialah saiiz huruf yang ditulis.6 cm 1.C) Jauhkan huruf-huruf lurus (E.M. jenis atau bentuk huruf yang digunakan.0 cm 10.S. kontras diantara huruf dengan warna latar. Carta ini sentiasa digunakan untuk grafik yang besar seperti carta dan poster.G. Secara amnya.0 cm 20.0 cm Saiz minima huruf kecil 0. times new roman).6 cm 5. jarak antara huruf dengan huruf. dokoratif (huruf berbunga seperti dalam kad raya).L. Tulisan bebas Huruf dan angka boleh dibuat dengan tulisan bebas dengan cepatnya.3 cm 2. arial). Beberapa petua yang boleh diikuti ialah seperti berikut:      Dekatkan huruf-huruf bulat (O. perkataan dengan perkataan dan baris dengan baris.H.

hingga 192 pt.satu berbentuk huruf ( stensil guide) dan pen khasnya. Saiz hurufnya ditetapkan dalam tiap-tiap kepingan mengikut pointnya. Huruf stensil Untuk tulisan huruf yang kurang dari satu inci. Huruf pindah kering (Dry transfer lettering) Bahan pemindahan kering ini boleh dibeli dalam bentuk huruf. Stensil ini ada dua bahagian. bentuk dan warna. stensil tulisan ( huruf blok) boleh digunakan. Saiz yang biasa dalam kepingan huruf pindah kering ialah 6 pt. Huruf yang dipotong Huruf dan perkataan serta gambar boleh dibuat dengan cara potongan dari bahan-bahan akhbar.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) ii. simbol. kertas berwarna atau kain dan kemudian dilekatkan pada bahan grafik. AKTIVITI 3 Dapatkan beberapa keping gambar atau rekaan visual kesukaan anda. angka dalam berjenis-jenis saiz. iii. 18 . Contoh-contoh „Huruf pindah kering’ iv. Bincangkan dan huraikan apakah prinsip grafik dan elemen grafik yang terdapat dalam gambar tersebut. Kaji prinsip grafik yang digunakan dan mengapa ia digunakan.

…………………………………………………………………………………………………………….MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) PENILAIAN KENDIRI Apakah elemen-elemen yang membentuk sesuatu grafik? Cuba bincangkan peranan sesuatu elemen ……………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. MEMBUAT NOTA 19 .

Membandingbeza pelbagai media unjuran Mengenalpasti jenis-jenis projector media unjuran Menyatakan kepentingan media unjuran dalam pengajaran Menggunakan media unjuran untuk menghasilkan pengajaran yang berkesan KERANGKA TAJUK-TAJUK Media Unjuran Jenis-Jenis Media Unjuran Jenis-Jenis Projektor Media Unjuran 20 . Menyatakan konsep media unjuran. IV.0 Media Unjuran SINOPSIS Tajuk ini membincangkan mengenai klasifikasi dan jenis-jenis media unjuran yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. V. Teknik penggunaan yang betul dan penghasilan bahan yang sesuai untuk setiap media unjuran akan menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. II. III. Terdapat 4 jenis media unjuran yang digunakan oleh para guru.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) TAJUK 3. HASIL PEMBELAJARAN I.

Alat ini dapat memancarkan dan menayang imej-imej atau gambar melalui transperensi atau lutsinar yang ditulis atau di cetak. Ini boleh dilakukan dengan menggunakan filem transparen (contohnya. membesarkan imej melalui kanta dan seterusnya memaparkan imej tersebut pada skrin.1 JENIS-JENIS MEDIA UNJURAN Media unjuran merupakan format media yang perlu dibesarkan dan ditayangkan pada sesuatu skrin. Penggunaannya membolehkan pengajaran yang disampaikan oleh guru menjadi lebih efektif dan sistematik. langkah-langkah pelajaran dan fakta-fakta rumusan kepada kumpulan sasaran kecil hingga kumpulan sasaran yang besar. slaid dan juga filmstrips). transparensi.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) 3. Penggunaan OHP dapat menyampaikan maklumat pengajaran yang mengandungi konsep. Jenis-jenis media unjuran yang sering digunakan dalam pendidikan ialah seperti:    Transparensi Slaid Filmstrips AKTIVITI 1 Mengapa sesuatu media yang diunjurkan mempunyai kelebihan berbanding dengan media kaku? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 3. 21 . Jenis media unjuran berlainan memerlukan alat projectok yang berlainan.2 JENIS-JENIS PROJEKTOR (a) Projektor Lutsinar lutsinar adalah merupakan sebuah alat pandang dengar yang boleh Projektor digunakan dalam keadaan bilik darjah biasa.

Projektor jenis digunakan untuk memancar imej lebih besar daripada monitor untuk kegunaan audian secara 22 . Pita slaid menngandungi slaid (pandang/visual) dan pita rakaman (dengar/audio). di mana pelajar-pelajar akan menerima pembelajaran dengan cara melihat dan mendengar. Slaid boleh disediakan dengan menggunakan kamera.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) Projektor ini merupakan satu alat bantuan mengajar dalam mencapai pengajaran yang lebih berkesan. disalin atau dilukis dan sebagainya. Ia boleh ditayangkan menggunakan projektor slaid untuk dipancarkan kepada skrin tayangan. Projektor lutsinar (b) Projektor Slaid Slaid adalah satu jenis media unjuran tanpa gerak yang merupakan sejenis transperansi positif berukuran kecil. Kebiasaannya pemidang slaid berukuran 2 inci x 2 inci atau berukuran 5 cm x 5 cm yang dimuatkan filem positif Projektor Slaid (c) Projektor LCD LCD ialah Singkatan bagi Liquid Crystal Display.

MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) berkumpulan. Projektor LCD (d) Projektor Terus (Opaque Projector) Ini merupakan jenis projektor yang menayangkan bahan-bahan opak dengan memancarkan lampu yang sangat terang ke atas bahan opak itu dari atas. perakam kamera dan pemain VCD atau DVD. bahan mineral. Ia juga boleh disambung terus dengan menggunakan peralatan lain seperti perakam video. Panel LCD disambung terus daripada komputer dan apa sahaja yang muncul pada skrin monitor akan dipancarkan ke skrin besar. Ianya biasanya digunakan untuk menayangkan halaman-halaman buku. lukisan. daun-daun sebagainya Contoh-contoh Projektor Terus 23 .

3. Bukan satu persembahan dan dapatkan imej yang paling jelas. Cuba pasangkan “ON”. MEMIKIR 1. 2. 4.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) MEMBUAT NOTA Jenis-jenis Projektor: 1. 2. setakat mana simulasi membantu mewujudkan pengalaman yang konkrit? PENILAIAN KENDIRI Anda bercadang untuk mengajar topik “Bunyi yang dikeluarkan oleh haiwan”. 3. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 24 . Apakah jenis media unjuran yang sesuai digunakan? Bincangkan kelebihan media tersebut. Apakah media unjuran yang selalu anda gunakan semasa pengajaran? Sejauhmanakah media itu membantu mencapai objektif pengajaran? Bagi pendapat anda. AKTIVITI 2 Sambungkan projektor LCD ke Laptop dan punca kuasa elektrik.

MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) MEMBUAT NOTA 25 .

Membincangkan penggunaan OHP dalam pengajaran dan pembelajaran. KERANGKA TAJUK-TAJUK OHP Dalam P & P Teknik-Teknik Penghasilan Lutsinar Penggunaan OHP dalam P & P 26 . HASIL PEMBELAJARAN I. V. Membincangkan kelebihan dan kelemahan penggunaan OHP. II. IV. Turut dibincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penghasilan transparensi yang berkesan dan juga penggunaan transparensi secara berkesan dalam pengajaran-pembelajaran. Menerangkan faktor-faktor berkaitan dengan penghasilan transparensi yang berkesan. Menerangkan teknik menghasilkan lutsinar Menerangkan cara menggunakan projektor OHP dalam pengajaranpembelajaran III.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) TAJUK 4.0 TEKNIK-TEKNIK PENGHASILAN LUTSINAR DAN PENGGUNAAN OHP SINOPSIS Tajuk ini menjelaskan teknik penghasilan transparensi serta teknik penggunaan OHP dalam pengajaran dan pembelajaran.

namun peranan projektor tidak boleh diabaikan. Walaupun projektor LCD telah digunakan secara meluas pada zaman digital ini. MEMIKIR Cuba anda fikirkan sebab-sebab projektor OHP masih memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Projektor OHP masih merupakan alat bantu mengajar yang utama di banyak sekolah. 1 2 3 4 27 . LAYARI INTERNET Tahukah anda jenis-jenis transparensi yang boleh digunakan? Cuba layari Internet untuk mengenal pasti jenis-jenis transparensi dan isikan tempat-tempat kosong di bawah.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) Pengenalan Projektor OHP merupakan satu alat yang telah pun lama digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. terutamanya di sekolah-sekolah luar bandar.

(c) Berjalur Mempunyai beberapa jalur samada secara melintang atau menegak. contohnya. MEMIKIR Apakah kebaikan menggunakan cara ini? Teknik Tulis Terus (b) Bertingkap Tekink tertingkap disediakan dengan menggunakan potongan kertas yang dilekatkan di atas bingkai transparensi. Kertas lutsinar tebal digunakan. Terdapat tertingkap yang membolehkan bahagian tertentu dibuka satu persatu dan menutup bahagian yang lain oleh guru mengikut susunan langkah pelajaran. Ianya dibuka satu hala sahaja tidak seperti teknik tetingkap yang dibuka dua hala.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) 4. Ia ditayangkan secara terus kepada penonton. Hanya terdapat 3 hingga 4 jalur dalam satu transparensi.1 TEKNIK PENGHASILAN LUTSINAR (TRANSPARENSI) Terdapat pelbagai teknik dalam menghasilkan transparensi: (a) Tulis Terus Semua dokumen ditulis atau dilukis sama ada menggunakan tangan atau komputer secar terus di filem transparensi. kertas manila. 28 .

MEMIKIR Teknik bertindih Kenapa tranparensi masih menjadi pilihan guru dalam pengajaran walaupun terdapat pelbagai pilihan teknologi yang lain? Bincangkan juga kekangan atau had penggunaan OHP.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) (d) Bertindih (Overlay) Teknik bertindih juga dikenali sebagai overlay. Anda boleh rujuk kepada buku atau Internet untuk membantu anda. AKTIVITI 1 Penyediaan sesuatu transparensi akan mempengaruhi keberkesanan satu sesi pengajaran-pembelajaran. Ianya terdiri daripada filem dasar yang diletakkan terus pada satu bingkai tetap dan beberapa filem tambahan yang diletakkan pada bahagian tepi bingkai mengikut urutan jam. Kesemua transparensi diatur dan ditayangkan satu persatu mengikut urutan dan akhirnya semua maklumat disatukan secara bertindih. Teknik ini memerlukan beberapa keping transparensi yang disediakan di atas satu bingkai. Apakah faktor-faktor yang perlu diambil kira dalam menyediakan transparensi? Cuba anda catatkan faktor-faktor tersebut dalam jadual berikut. 29 .

3 PENGGUNAAN OHP DALAM PENGAJARAN AKTIVITI 2 Berdasarkan pengalaman anda. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PENILAIAN KENDIRI Untuk setiap teknik penghasilan lutsinar (transparensi) di bawah. 30 . cadangkan satu topik pengajaran yang sesuai. apakah petua-petua utama semasa menggunakan lutsinar (transparensi) dalam pengajaran dan pembelajaran? Catatkan seberapa banyak petua yang anda rasa penting.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) 1 2 3 4 4.

MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) Bil Teknik Penghasilan Transparensi 1 Bertindih Cadangan topik Tempat kediaman Cadangan Sub Topik Cara pembinaan sebuah rumah 2 3 4 5 6 LAYARI INTERNET Cuba anda layari Internet untuk melihat jenis-jenis projektor yang lebih moden yang boleh digunakan dalam pengajaran-pembelajaran selain daripada jenis-jenis yang tersebut dalam unit ini. 31 .

MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) MEMBUAT NOTA 32 .

II. Merakam video menggunakan kamera video dan menyunting menggunakan perisian yang bersesuaian untuk mendapatkan hasil dikehendaki III. Tajuk ini seterusnya menjelaskan format dan peralatan video untuk perancangan. KERANGKA TAJUK-TAJUK Penggunaan Alatan/ Bahan Pandang Dengar Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pengenalan Video dan audio Teknik rakaman Video dan audio Perancangan penyediaan rakaman audio Penggunaan Bahan Video Dalam Pengajaran 33 .0 Penggunaan Alatan/ Bahan Pandang Dengar Dalam Pengajaran dan Pembelajaran SINOPSIS Tajuk ini menjelaskan format audio audio untuk perancangan. penghasilan dan penggunaan audio sebagai media dalam pengajaran dan pembelajaran. Menggunakan peralatan pandang dengar yang bersesuaian supaya pengajaranpembelajaran berkesan. penghasilan dan penggunaan video sebagai media dalam pengajaran dan pembelajaran. Hasil Pembelajaran I.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) TAJUK 5. Merakam audio dan menyunting menggunakan perisian tertentu bagi menghasilkan format yang dikehendaki.

MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) 5. Audio dan video yang sesuai dan relevan akan dapat mencungkil minat murid-murid dan seterusnya prestasi mereka. 34 .1 PENGENALAN AUDIO DAN VIDEO Audio dan video memainkan peranan yang sangat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Rakaman audio yang diperdengarkan mampu memberi gambaran kepada pelajar tentang sesuatu situasi atau informasi melalui penganalisisan terhadap apa yang dituturkan atau melalui kesan bunyi maupun melalui muzik latar yang terdapat pada rakaman tersebut. Pendengaran merupakan salah satu saluran untuk menerima maklumat dalam proses pengajaran dan pembelajaran. MIDI dan WAV? Apakah perbezaan jenis-jenis fail ini? Apakah bentuk fail audio yang lain? Cuba anda layari Internet atau buku untuk mendapat jawapan-jawapannya. Ini terutamanya jika kumpulan sasaran kita ialah murid-murid di prasekolah. MEMIKIR Pita Kaset Ingatkah lagi zaman pita kaset ini digunakan? Apakah masalah yang sering dihadapi semasa menggunakan pita kaset ini? Apakah media-media untuk menyimpan fail audio pada masa kini? LAYARI INTERNET Pernahkan anda dengar bentuk fail audio seperti MP3.

MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN)

5.2 TEKNIK RAKAMAN AUDIO

Bahan audio yang disimpan dalam bentuk digital mempunyai file extension yang berbeza mengikut proses audio streaming yang dilakukan. Sebagai contoh fail MP3 (MPEG Audio Layer 3) melalui proses pemampatan (compression) dimana saiz failnya lebih kecil dan mudah diakses melalui internet. Fail Midi (.mid) adalah hasil bunyi daripada alat muzik sintizer seperti keyboard yang menghasilkan nada muzik tiruan. Manakala fail Wave (.wav) adalah fail audio yang kerapkali digunakan untuk membuat penyuntingan kerana bunyinya lebih berkualiti tetapi mempunyai saiz fail yang lebih besar. Terdapat beberapa fail audio yang lain mengikut perisian dan tujuan

penggunaan yang tertentu. Fail audio boleh ditukar ke dalam pelbagai format melalui perisian audio converter. Bahan audio boleh dihasilkan melalui rakaman yang mudah yang tersedia ada pada kaset audio. Mikrofon yang berasingan (external microphone) pengadun audio (audio mixer) boleh digunakan untuk mengadun suara dengan muzik latar atau kesan bunyi.

Dalam perkembangan teknologi sekarang, rakaman audio boleh dibuat secara digital melalui pekakasan komputer serta mengikut perisian penyuntingan audio (audio editing software) yang tertentu daripada yang mudah kepada yang lebih canggih. Perisian yang sedia ada pada sistem operasi windows seperti audio recorder atau audacity (perisian daripada open source) mampu membuat rakaman audio yang mudah. Manakala perisian komersial seperti Sound Forge, Ulead Media Studio, Sonar 6, Neundo dan Adobe Audition 3 mampu mengadun dan menyunting audio dengan lebih canggih melalui bilangan trek audio yang banyak serta menghasilkan audio dalam pelbagai format fail.

AKTIVITI 1

35

MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN)

Cuba anda gunakan fitur “Sound Recorder” untuk merakam satu klip audio. Ucaplah sesuatu dan menyimpan audio itu atas nama “rakaman saya”

MEMIKIR  Apakah langkah-langkah perancangan yang perlu dilakukan dalam proses penyediaan media audio untuk tujuan penggunaannya dalam pengajaran dan pembelajaran?  Pada pandangan anda apakah kebaikan media audio dalam proses pengajaran dan pembelajaran?

5.3 PERANCANGAN DAN PENYEDIAAN RAKAMAN AUDIO 1. 2. Tetapkan matlamat mengikut topik dan hasilan pembelajaran Mengumpul dan memilih bahan seperti fakta, kesan bunyi dan muzik latar yang sesuai. 3. Memilih format audio yang sesuai untuk dihasilkan dengan perisian yang akan dimainkan nanti 4. Memilih dan menyediakan perisian dan perkakasan yang sesuai dengan format penghasilan audio 5. 6. 7. 8. 9. Menulis skrip dalam format papan cerita (story board) yang mudah Membuat rakaman dan penyuntingan Ujilari hasil rakaman Pengubahsuaian dari aspek isi kandungan (content) dan teknikal Menyediakan format penyimpanan sama ada dalam bentuk CD-Audio, kaset atau fail klip audio 10. Penggunaan bahan audio 11. Maklum balas dan penilaian daripada pengguna

36

MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN)

LAYARI INTERNET

Cuba baca dalam Internet tentang ciri-ciri istimewa pada video yang membolehkan ianya digunakan secara berkesan dalam pengajaran anda.

Video Video merupakan salah satu daripada media bergerak. Ia boleh menghasilkan imej yang realistik dan sangat bermanfaat dalam penyampaian sesuatu mesej kepada penonton. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, media ini mempunyai beberapa keistimewaan; Selain daripada keupayaannya menunjukkan imej yang bergerak seperti merakam seekor harimau bintang ketika berlari, media ini juga dapat mempercepatkan dan melambatkan pergerakan. Pergerakan harimau bintang yang terlalu laju boleh diperlahankan dengan teknik gerak perlahan, malah pergerakan itu boleh dibekukan Video juga berupaya membawa masuk peristiwa yang berlaku di luar bilik darjah atau peristiwa-peristiwa berbahaya seperti letupan gunung berapi ke dalam bilik darjah. Video berupaya merakam imej dekat dan jauh. Ini bermakna video boleh memanipulasi ruang. Pergerakan sel-sel darah dalam tubuh badan boleh dilihat oleh penonton.

 
Kaset Video

MEMIKIR Pernahkah anda menggunakan alat ini? Apakah alat-alat yang menggantikan alat ini pada zaman moden ini?

5.4 TEKNIK RAKAMAN VIDEO Video boleh dirakam melalui kamera video digital yang menggunakan mini kaset DV (DV cassette) atau analog yang menggunakan Pita Video format VHS. Pita Video VHS boleh dimainkan semula pada pemain video (video player) tetapi memerlukan

peralatan khas iaitu kad perakam video (video capture card) pada komputer untuk 37

MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN)

ditukarkan ke bentuk klip video digital. Sedangkan kamera video digital yang menggunakan mini kaset DV boleh terus dirakam ke cakera keras pada komputer melalui penyambungan kabel USB dengan menggunakan perisian tertentu. AKTIVITI 2 Senaraikan perisian-perisian yang boleh digunakan untuk menyunting video: Bil Perisian Penyunting Video 1 2 3 4 5 Setiap perisian mempunyai keistimewaannya masing-masing terutama dalam menghasilkan pelbagai bentuk kesan khas (special effect) audio dan video yang mampu memberi penarikan kepada penonton. AKTIVITI 3 Buat rakaman satu klip video selama 5 minit dengan menggunakan perakam video atau telefon bimbit anda. Simpan klip video tersebut. Perhatikan format fail video itu. Dapatkan bantuan daripada kawan tentang cari memindahkan fail audio tersebut ke komputer anda.

Bahan audio dan video boleh juga dimuat turun daripada pelbagai sumber laman web tertentu seperti yang terdapat pada youtube. Walau bagaimanapun penggunaannya tertakluk kepada terma dan syarat yang terdapat dalam Panduan Penggunaan Bahan Hak Cipta (sila rujuk Fair use guidelines for educational multimedia –

www.libraries.psu.edu/mtss/fairuse/guideline.doc.html)

38

MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) Bahan video yang telah disunting boleh dijadikan klip video dan disimpan ke cakera keras atau disimpan dalam format VCD atau DVD dengan perisian tertentu seperti Windows movie maker. penerbitan video haruslah bersifat informatif. Nero burner atau mana-mana perisian yang seumpama dengannya. Ulead movie factory. Perlu diingat. Roxio creater DE. 39 . DVD movie maker (terdapat pada Windows Vista). ringkas. dalam jangka masa yang besesuaian dengan tujuan pengajaran. mudah difahami. menarik.

susun langkah-langkah dibawah supaya mengikut turutan yang betul dengan menulis angka di sebelahnya. Turutan Langkah-langkah penggunaan bahan video dalam pengajaran 1 Tetapkan Tujuan dan Objektif dalam pengajaran Sediakan Bahan dan Peralatan Membuat Rakaman Audio Proses menukar video dari DV ke bentuk klip Bersedia Membuat Penggambaran Mengenalpasti. Berdasarkan pengalaman anda. mengumpul dan memilih bahan grafik dan bahan audio yang sesuai Menukar ke format yang sesuai untuk tujuan penyimpanan (storage) Gunakan Dalam Pengajaran Pengubahsuaian/penyuntingan Prebiu hasil rakaman Mulakan Penggambaran Buat Penyelidikan Proses penyuntingan dan pengadunan audio dan video Pilih bahan (fakta) yang sesuai Maklum balas dan penilaian Menulis skrip melalui format papan cerita 40 . Berikut merupakan langkah-langkah yang boleh diambil kira untuk tujuan penggunaan bahan video dalam pengajaran.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) 5.5 PENGGUNAAN BAHAN VIDEO DALAM PENGAJARAN AKTIVITI 4 Penggunaan bahan video dalam pengajaran dan pembelajaran harus dirancang dengan teliti agar mencapai hasil yang optima. Langkah pertama telah ditetapkan untuk anda. Langkah-langkah tersebut tidak disusun mengikut turutannya.

Perisian untuk memainkan video 1 2 3 4 PENILAIAN KENDIRI Cadangkan cara untuk menggunakan satu klip video dalam pengajaran satu topik kepada kelas murid-murid pra sekolah.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) LAYARI INTERNET Cuba anda layari Internet untuk melihat jenis-jenis perisian yang sering digunakan untuk memainkan video dalam komputer. Cuba isikan tempat-tempat kosong di bawah: Topik yang dipilih Apakah kebaikan menggunakan video untuk mengajar topik ini berbanding dengan media lain? Tulis secara ringkas bagaimana video akan digunakan untuk mengajar topik in? Apakah masalah yang mungkin dihadapi bila menggunakan video klip ini dalam kelas? Apakah yang boleh anda buat supaya masalah tersebut tidak timbul? 41 . Catatkan nama perisian dalam jadual di bawah: Bil.

MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) MEMBUAT NOTA 42 .

II.0 SINOPSIS MEDIA BUKAN UNJURAN Bahan 2D atau dua demensi adalah bahan-bahan visual yang dilukis atau dicetak atau digambarfotokan di atas sekeping kertas atau permukaan rata. Menggunakan bahan 2D dan 3D dalam pengajaran-pembelajaran 43 .MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) TAJUK 6. Tajuk ini menjelaskan kepelbagaian bahan dan media 2D dan 3D serta bagaimana menghasilkan dan menggunakannya dalam Pengajaran dan Pembelajaran KERANGKA TAJUK-TAJUK Media Bukan Unjuran Bahan-bahan dua dimensi        gambar grafik carta peta poster kad imbasan kad gambar Bahan-bahan tiga dimensi       realia model diorama akuarium dan terrarium patung topeng Penggunaan Bahan Dua Dimensi & Tiga Dimensi Dlam P & P HASIL PEMBELAJARAN I. Membanding bezakan bahan-bahan 2D dan 3D yang berlainan Menghurai kekeberkesanan penggunaan bahan 2D dan 3D yang pelbagai jenis dalam pengajaran-pembelajaran III.

dan ‘flip charts’ (a) Gambar Atau Gambar Foto Gambar foto sama ada dalam bentuk hitam putih atau berwarna merupakan gambaran sebenar rupa bentuk manusia. ……………………………………………………………………………………………………. MEMIKIR Apakah kebaikan menggunakan gambar dalam sesuatu pengajaran? 44 . Antara papan paparan yang boleh digunakan ialah: papan hitam. papan magnetik. Biasanya papan paparan digunakan. AKTIVITI 1 Cuba lihat di sekitar bilik darjah anda dan senaraikan contoh bahan dua dimensi yang ada. tempat dan benda yang telah dirakamkan dengan kamera di atas kertas foto atau filem.1 BAHAN-BAHAN DUA DIMENSI Bahan 2D atau dua demensi adalah bahan-bahan visual yang dilukis atau dicetak atau digambarfotokan di atas sekeping kertas atau permukaan rata.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) MEMIKIR   Bagaimanakah bahan 2D dan 3D berkesan sebagai bahan bantu mengajar? Nyatakan contoh-contoh penggunaan bahan 2D dan bahan 3D yang bersesuaian bagi sesuatu tajuk. 6. papan putih. Ianya dihasilkan dengan menggunakan kamera digital atau kamera bimbit. Bahan-bahan 2D mungkin memerlukan cara untuk memaparkannya. Catatkan bahan-bahan tersebut di sini: ……………………………………………………………………………………………………. papan pelabagai guna.

MEMIKIR Bolehkah anda kenalpasti satu topik yang sesuai untuk anda menggunakan carta dalam pengajaran murid-murid pra sekolah anda? (d) Poster Poster adalah satu lukisan atau cetakan yang menggabungkan penggunaan garisangarisan. garis aliran (time lines).Terdapat pelbagai jenis carta. guru haruslah pastikan carta tersebut mempunyai tujuan pengajaran yang jelas. Sebelum carta dapat digunakan dengan sempurna dalam bilik darjah. Carta selalunya mempunyai satu sifat utama iaitu melibatkan gambaran satu proses atau pun aliran perubahan sesuatu. Anda boleh merujuk kepada Tajuk 2 untuk mendapat penerangan tentang grafik. carta organisasi. AKTIVITI 2 Cuba anda buka perisian Microsot Excel dan kenalpastikan jenis-jenis carta yang boleh dihasilkan. contohnya. Amnya carta patut memberi satu konsep utama sahaja. huruf-huruf serta warna-warna dalam satu persembahan visual yang 45 . (c) Carta Carta merupakan kumpulan gambarajah yang menunjukkan acara-acara yang kompleks atau perkara yang telah berlaku dalam jangka masa tertentu. Carta yang baik mesti dapat menyampaikan mesejnya melalui visual. carta aliran (flow chart) dan graf.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) (b) Grafik Grafik adalah gambar yang dilukis dalam bentuk hitam putih atau berwarna-warni.

perkataan.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) memaparkan satu atau lebih mesej-mesej tertentu. Pengalaman pembelajaran seharusnya dimulakan daripada situasi/media sebenar yang lebih konkrik dan mudah difahami sebelum 46 . Kad imbasan tulisan selalunya berukuran 1/8 daripada kertas manila. (e) Kad Imbasan (Flash Card) Kad imbasan merupakan satu kad yang mempunyai maklumat ringkas. Ianya merupakan bahan yang sangat sesuai digunakan dalam bilik darjah pra sekolah. Kad jenis ini juga sangat sesuai digunakan untuk murid-murid pra sekolah. Selalunya hanya satu gambar sahaja yang terdapat pada satu kad. MEMIKIR Melalui pengalaman mengajar anda. Sesuatu media pengajaran dipilih berasaskan potensinya melaksanakan objektif pembelajaran dengan berkesan. Ianya selalu berukuran ¼ daripada kertas manila. contohnya. huruf dan sebagainya. Kerap kali poster digunakan sebagai daya penarik kepada satu peristiwa atau acara yang bakal diadakan. ringkas dan tepat. Poster tidak boleh dipamerkan terus menerus. Poster boleh digunakan dengan berkesan dalam bilik darjah kerana poster mempunyai bentuk yang dinamik dan berwarna bagi menarik perhatian serta boleh menyampaikan mesej dengan spontan. nombor. Guru harus berwaspada kerana sesuatu poster akan berakhir selepas sesuatu acara atau peristiwa telah berlaku. apakah situasi-situasi yang sesuai sekali digunakan kad imbasan? (f) Kad Gambar Kad gambar merupakan kad imbasan yang mempunyai gambar. apakah aspek-aspek yang harus diberi perhatian dalam pemilihan media supaya pembelajaran boleh berlaku dengan berkesan. Maklumat pada kad imbasan perlu jelas. MEMIKIR Dalam pengajaran anda selama ini.

Istilah ini biasanya digunakan dalam bidang seni dan animasi. dan tinggi.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) kepada situasi/media yang abstrak (Sila rujuk kepada Model Dale’s Cone of Experience dalam Tajuk 1.2 BAHAN-BAHAN TIGA DIMENSI Bahan 3D atau Tiga Dimensi adalah bahan-bahan yang mempunyai bentuk serta menyerupai bahan yang sebenar. Catatkan juga topik yang terlibat semasa anda menggunakan bahanbahan tersebut. Edgar Dale’s Learning Experience MEMIKIR Apakah kaitan gambarajah di atas berkaitan dengan penggunaan media dalam pengajaran-pembelajaran anda? 6. lebar. AKTIVITI 3 Cuba ingat kembali. Bahan 3 dimensi adalah benda yang memiliki panjang. 47 . Catatkan bahan-bahan 3D yang telah anda gunakan dalam pengajaran anda.

...................................... Topik pengajaran: …………………………............................................ Jenis bahan 3 D: ………………………..... Topik pengajaran: ………………………….... Jenis bahan 3 D: ……………………….................................. Topik pengajaran: …………………………............ Pada pandangan anda....................... menyentuh.... adakah penggunaan bahan-bahan tersebut berkesan dalam pengajaran anda? Bahan manakah tersebut yang paling berkesan sekali? ................... Jenis bahan 3 D: ……………………….......... merasa dan mendengar sesuatu yang sebenar................. Jenis-Jenis Bahan Tiga Dimensi Bahan-bahan 3D yang digunakan oleh guru sebagai media pengajaran antaranya ialah: (a) Relia Realia adalah bahan-bahan yang sebenar atau maujud................ Kelebihan bahan relia ialah murid boleh melihat. Topik pengajaran: …………………………............................ 48 ....................................... Topik pengajaran: …………………………...................... Jenis bahan 3 D: ………………………....Jenis bahan 3 D: ………………………...... MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) Jenis bahan 3 D: ……………………….............................. ........ Topik pengajaran: ………………………….............

Biasanya spesimen didapati sebagai bentuk awetan. Contoh : Kutu daun. Contoh model kapal terbang. simen plaster. model glob . labah-labah. bunga (b) Model Model adalah binaan rupa bentuk bahan yang mungkin diperbuat daripada bahan keras seperti tanah liat. Model Olok-Olok/ Model Pergerakan Model yang diubahsuai daripada rupa bentuk benda yang sebenar untuk menunjukkan pergerakan atau perjalanan kerja pada benda asal. Spesimen 1. Biasanya model olok-olok dibuat 49 .MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) Relia Asli Ini merupakan bahan hidup yang sebenarnya dan masih hidup seperti cacing tanah. Ia boleh dipegang dan diperhati dengan mudah. bahan-bahan hidup seperti daun boleh digunakan sebagai spesimen untuk menunjukkan sifat-sifat am suatu kumpulan tumbuhan. kotak atau kayu. 4. 3. belalang dan sebagainya atau bahan sebenar bukan hidup seperti mesin. udang. 2. Setiap bahagian yang dibuat menyerupai benda yang asal. getah. jentera dan lain-lain. Relia Awet Bahan-bahan hidup yang telah diawet dan disimpan di dalam bekas tertentu. plastisin. iaitu: Model Berskala / Model Pepejal Model bahan yang diperbuat dalam saiz yang sama besar dengan benda asal atau dalam saiz yang lebih kecil dengan berpandukan kepada skala pembesaran atau pengecilan tertentu. Merupakan contoh hidupan yang dapat mewakili kumpulan hidup-hidupan tertentu yang mempunyai sifat-sifat atau ciri-ciri lazim yang terdapat pada kumpulan hidup tersebut. Beberapa pecahan jenis model. Selain itu. daun.

Diorama boleh dibuat dengan mudah menggunakan bahan-bahan seperti tanah liat. Diorama 50 . Keratan selalunya digunakan dengan meluas dalam mata pelajaran Sains dan Teknikal Model keratan rentas gigi (c) DIORAMA 1. kepingan polesterin dan bahan-bahan buangan. Model besar yang menunjukkan keratan rentas pada satu bahagian tertentu pada satu benda untuk memperlihatkan rupa bentuk bahagian dalam benda tersebut. Model Keratan Rentas 1. Diorama adalah satu persembahan pameran model-model yang disusun rapi supaya dapat menggambarkan keadaan atau rupa bentuk satu situasi pemandangan asal. plastisin. Kebanyakan diorama dapat dilihat di muzium yang mempamerkan pemandanganpemandangan atau keadaan semasa zaman silam. 2. 2.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) lebih besar daripada keadaan asal tanpa menghiraukan skala pembesaran tertentu tetapi masih dapat menunjukkan keadaan asal yang sebenar. 3.

Ikan-ikan tropika boleh dibela dalam akurium tersebut (e) Terrarium 1. Boleh disediakan dengan menggunakan bekas-bekas kaca. 2. Patung. Kotak-kotak. Contoh terrarium (f) Boneka. 3. tumbuhan. 3. katak dan reptelia-reptelia kecil yang tidak merbahaya. 2. Terrarium boleh digunakan untuk memelihara haiwan-haiwan kecil seperti mengkarung. Masukkan tanah. Beberapa jenis boneka boleh dihasilkan untuk kegunaan guru termasuklah: a) Boneka sarung tangan b) Boneka tali c) Wayang kulit d) Topeng 51 . Topeng Boneka boleh digunakan sebagai alat bantu mengajar yang berkesan terutama untuk pelajaran Bahasa atau Pendidikan Moral. batu dan kayu untuk melengkapkan terrarium dan ditutup rapi. kura-kura kecil. ataupun balang-balang plastik. botol atau bekas yang diperbuat daripada kaca atau plastik boleh digunakan untuk membina terrarium.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) (d) Akuarium 1. Akuarium adalah tempat untuk memelihara hidupan dalam air.

MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) a) Boneka Sarung Tangan Sarung tangan boleh digubah menjadi badan dan anggota boneka. Pelbagai watak boleh diwujudkan seperti haiwan dan kartun. OHP juga boleh digunakan untuk memainkan boneka Skrin putih digunakan untuk menayangkan bayang-bayang boneka d) Topeng   Topeng boleh diperbuat daripada kertas atau dengan menggunakan kertas yang dipotong halus-halus dan gam. Malah tangan yang dilukis boleh dijadikan boneka. c) Wayang kulit      Rupa bentuk boneka ditulis di atas kertas tebal. Topeng amat sesuai untuk situasi main peranan atau lakonan. 6. Tali-tali halus disambungkan pada bahagian-bahagian tertentu yang boleh digerakkan. tali-tali ditarik-tarik atau digoyangkan untuk membuat anggota-anggota boneka tersebut bergerak. Pemilihan untuk menggunakan bahan 2D dan 3D amat bergantung kepada objektif pengjaran dan juga kemampuan kita untuk menghasilkan bahan-bahan tersebut Anatara kelebihan dan kelemahan mengguna bahan-bahan 2D dan 3D ialah seperti berikut: 52 . diwarnakan dan bentuknya dipotong keluar. b) Boneka Bertali Boneka bertali atau marionette diperbuat daripada bahan-bahan keras seperti Plaster of Paris atau kayu. Lidi-lidi dilekatkan untuk menggerakkannya Berdasarkan cerita tertentu. Semasa digunakan.3 PENGGUNAAN BAHAN 2D DAN 3D DALAM PENGAJARAN Penggunaan bahan 2D dan 3D dalam pengajaran mempunyai beberapa kelebihan dan kekangan.

. …………………………………………………………………………………………………………….MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) Kelebihan Kelemahan Pelajar boleh belajar tentang masa ini.. ……………………………………………………………………………………………………………. MEMBUAT NOTA 53 . Apakah kelebihan menggunakan bahan tiga dimensi dalam pengajaran-pembelajaran? …………………………………………………………………………………………………………….. Terdapat bahan 3D yang tidak mudah iaitu objek-objek yang digunakan dalam didapati dalam pasaran kehidupan harian Bahan 3D menggalakkan pelajar Kekangan masa untuk membina bahanmelibatkan diri dalam pengalaman konkrit bahan 3D tertentu Penggunaan bahan 3D menambah dan Perlu ada ruangan yang luas untuk melanjutkan pengetahuan pelajar menyimpan bahan 3D yang agak besar Penggunaan bahan 3D dapat membantu dalam mengembangkan konsep dari segi kronologi. perubahan dan tujuan PENILAIAN KENDIRI Cuba anda kenalpastikan satu topik pengajaran. ……………………………………………………………………………………………………………..

MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) TAJUK 7. II. HASIL PEMBELAJARAN I.0 SINOPSIS JENIS DAN PENGGUNAAN PAPAN PENGAJARAN Unit ini menghuraikan jenis-jenis dan penggunaan papan pengajaran. Menghuraikan penggunaan pelbagai jenis papan pengajaran Membincangkan kepentingan penggunaan papan pengajaran dalam pengajaranpembelajaran KERANGKA TAJUK-TAJUK Papan Pengajaran Jenis-Jenis Papan Pengajaran          Penggunaan Papan Pengajaran Dalam P & P Papan tulis Papan putih Papan magnetic Papan flip Papan pameran/kenyataan Papan flennel Papan gulung Papan slip Papan elektronik 54 . Terdapat sembilan jenis papan pengajaran yang digunakan dan dibincangkan dalam unit ini.

Papan pengajaran boleh digunakan dalam pelbagai cara dan untuk semua peringkat pembelajaran. a) Papan Tulis Para pendidik telah mengiktiraf papan kapur sebagai alat Bantu mengajar di dalam bilik darjah. 7. Permukaan sekeping papan dilapik dengan satu lapisan enamel putih yang menjadi permukaan untuk ditulis dengan menggunakan pena berisi dakwat khas yang mudah dipadamkan. apakah jenis-jenis papan pengajaran yang boleh digunakan dalam bilik darjah? Apakah kebaikan dan kelemahan setiap jenis papan pengajaran tersebut. Papan Hitam.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) MEMIKIR Berdasarkan pengalaman anda. MEMIKIR Anda pernah menggunakan papan tulis samada sebagai seorang pelajar atau sebagai seorang guru. Papan Tulis juga di kenali sebagai Papan Kapur. b) Papan Putih Papan Putih adalah satu inovasi baru dalam teknologi papan tulis. Ianya juga boleh digunakan untuk semua bidang pembelajaran. Papan Hijau serta digunakan sejak lama dahulu. Ianya mudah digunakan kerana tidak perlukan apa-apa alat.1 JENIS-JENIS PAPAN PENGAJARAN Papan pengajaran merupakan media bukan unjuran. Cuba fikirkan kekangan yang ada padanya. 55 .

56 . Beberapa helain kertas diklipkan pada bahagian atas papan untuk membolehkan helaian kertas yang berlaninan ditunjukkan mengikut keperluan. Keping-keping magnet kecil akan melekat di atas permukaan tersebut untuk melekatkan kertas atau kad visual di atas papan tersebut. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Papan Magnetik diperbuat daripada logam. c) Papan Flip Papan Flip merupakan papan lapis dengan ukuran sederhana dan ianya perlu dibuat kaki untuk ianya berdiri secara sedikit condong kebelakang. Apakah kelebihan papan magnetik ini berbanding dengan papan putih tadi. Papan flip boleh dialihkan keperbagai sudut sama ada untuk pembelajaran dan pameran.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) AKTIVITI 1 Adakah papan putih seperti ini lebih baik berbanding dengan papan tulis? Apakah kelebihannya? White Board c) Papan Magnetik AKTIVITI 2 Memandangkan papan magnetik membolehkan kita melekat sesuatu padanya.

Papan Flip ini berbentuk mudah alih dan sangat sesuai untuk belajar berkumpulan.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) Kelebihan papan flip:    Flip Board Boleh mempamerkan berbagai poster atau visual yang telah dijilid. Papan kenyataan boleh dibuat secara melekat terus pada bahagian dinding atau dibuat secara mudah alih serta berkaki. 57 . Dapat menunjukan carta jenis bersiri dengan mudah MEMIKIR Bagaimana anda boleh menggunkan flip chart ini dalam pengajaran nada? Flip Chart d) Papan Pameran /Papan Kenyataan Papan Pameran atau Papan Kenyataan secara umumnya diperbuat daripada papan lapis atau papan lembut untuk menampal maklumat-maklumat serta untuk mempamerkan hasil kerja murid seperti lukisan karangan dan lain-lain.

papan ini diperbuat daripada satu permukaan kain flannel. 58 . Permukaan berbulu ini mempunyai satu keistimewaan. iaitu sebarang kain yang mempunyai permukaan berbulu kasar. sifat istimewa ini dipergunakan untuk papan flannel. e) Papan Flanel Papan flannel merupakan satu bentuk papan pengajaran yang agak popular di kalangan guru-guru sekolah rendah. iaitu dua keping kain flannel boleh bercantum apabila dilekapkan. MEMIKIR Cuba fikirkan satu situasi pengajaran di mana anda boleh gunakan papan kenyataan seperti ini. Kad-kad visual disediakan. dan secebis kain flannel ataupun kepingan bahan-bahan lain yang berbulu kasar digamkan pada bahagian belakang kad-kad tadi. Sekarang kad-kad visual itu bolehlah dilekapkan ke atas permukaan papan flannel dengan mudah.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) Contoh Papan Kenyataan yang digunakan dalam pengajaran-pembelajaran. Pada dasarnya.

Papan gulung mempunyai satu keistimewaan. iaitu bahan-bahan pengajaran guru boleh disediakan dengan terperici terlebih dahulu. Ini sangat berfaedah terutama kepada guru atau calon guru yang kurang mahir dalam bidang atau perinsip-perinsip tertentu.Penggunaan papan selit hampir-hampir sama dengan papan flanel. Kocek-kocek itu mungkin diperbuat daripada jalur-jalur plastik jernih atau bahan-bahan lain. Papan gulung boleh diperbuat daripada kepingan getah atau kertas rexine atau kain kanvas supaya papan ini boleh digulung. atau bahan tersebut memerlukan masa yang lama untuk disediakan. Apabila sampai masanya guru hanya mempamerkan bahan-bahan tersebut kepada murid.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) Contoh penggunaan Papan Flanel dalam pengajaran-pembelajaran f) Papan Gulung Papan gulung adalah papan tulis yang dapat digulungkan untuk dibawa atau disimpan dan papan tersebut boleh dibentangkan semasa digunakan dalam bilik darjah. g) Papan Slip Papan pengajaran jenis ini mempunyai kocek-kocek di mana kad visual atau kad huruf boleh diselitkan. 59 .

Gambar ini menunjukkan murid menggunakan elektronik pen untuk menulis jawapan pada papan elektronik. Papan jenis ini berciri interaktif. 60 . Permukaan papan ini berfungsi sebagai satu papan sentuh (touch screen) yang besar. Ia merupan sejenis papan putih yang memaparkan imej daripada monitor computer. Komputer yang disambungkan kepada papan elektronik ini boleh dikawal melalui menyentuh permukaan papan elektronik ini. Papan elektronik ini mempunyai saiz yang berlainan.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) h) Papan Elektronik Papan elektronik lebih biasa dipanggil “Smart Board” atau “Interactive White Board”.Ini boleh dilakukan dengan menggunakan jari kita ataupun dengan menggunakan elektronik pen yang khas untuk tujuan ini.

Dengan menggunakan papan pengajaran.2 PENGGUNAAN PAPAN PENGAJARAN DALAM PENGAJARAN Papan pengajaran boleh digunakan untuk semua tahap pelajar.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) Dalam gambar ini guru menggunakan jari untuk menyentuh permukaan papan elektronik untuk mengaktifkannya. Dalam perbincangan di atas. 7. pelbagai jenis aktiviti boleh diadakan. anda telahpun melihat beberapa contoh penggunaan papan pengajaran dalam kelas Anda boleh gunakan senarai semak berikut untuk membantu anda memilih papan pengajaran yang akan digunakan: Kriteria Sesuai dengan kurikulum Tepat dan kemaskini Bahasa yang digunakan jelas Dapat meningkatkan minat pelajar Tidak bias Mudah Penggunaan warna yang sesuai Tanda / sekiranya terdapat elemen ini 61 .

nyatakan kebaikan dan keburukan menggunakan setiap jenis papan tersebut 62 .MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) LAYARI INTERNET Cuba baca tentang ciri-ciri papan ini serta kebaikan menggunakannya dalam bilik darjah pra-sekolah PENILAIAN KENDIRI Adakah jenis bahan media yang anda gunakan setakat ini sesuai dengan objektif dan hasil pembelajaran anda? Apakah faktor-faktor yang anda akan ambil kira supaya pemilihan anda sesuai dengan pengajaran anda. ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Untuk setiap jenis papan yang disebutkan di atas.

MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) MEMBUAT NOTA 63 .

Donald. James. Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran.D. (2000).R. Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran. B. (2000). Selangor.R. (2nd ed. Ismail Md. Hasan (2009).).(8thed. N. T. Dick.)New York:Pearson.). Yusuf Hashim (1998). Newby.Boston:Allyn and Bacon. Boon.O. Sharifah Fakhriah Syed Ahmad dan W. Zain. Joyce. Ohio:Merill Prentice Hall. (6th ed).(2005).Canada:Thomson Wadsworth..). Stepich. Kuala Lumpur Priscilla..D. Newby. Models of teaching. & Edwards J. New Jersey: Prentice Hall. R. Instructional Media and Technologies for learning. Oxford Fajar. Google Search 64 . Aplikasi Multimedia Dalam Pengajaran. Allyn and Bacon.P. Kamaruddin W. New Jersey:Prentice Hall. Nor Risah Jamilah Mat Lazim dan Rosnah Ahamd Zain (2009).. & Karin.(2005). Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors.W. D.J.Teknologi pengajaran.The systematic design of instruction (6th ed..E. Heinich.Molenda.(2006).Y. Chin (2009).. Rashid. A. J. P.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) BIBLIOGRAFI Y. Instructional technology for teaching and learning.N.Russel.Carey. Kuala Lumpur.& Smaldino.& Carey.J. Teaching with technology: Designing opportunities to learn. Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Untuk Program Sarjana Muda Perguruan. D.Shah Alam:Penerbit Fajar Bakti. Norasiah Abdullah. Noriati A.. Lehman & James. M. (1996).L. Integrating Educational Technology into Teaching: Prentise Hall Timothy.M. (2003). Roblyer M. Penerbitan Multimedia Sdn Bhd.S.J. .Educational technology for teaching and learning (3th ed. (2002).

gov.Ed (Sosiologi Pendidikan).gov. Rashid Pengarah Pusat Pembangunan Akademik Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia noriati. UM Sarjana Pendidikan (Sosiologi Pendidikan).Aziz Pensyarah Jabatan Teknologi Pendidikan IPG Kampus Tuanku Bainun zabedah_aziz@yahoo. (Hons) UM Diploma Pendidikan (UM) Pengalaman Kerja: Pensyarah Teknologi Pendidikan (17 tahun) Guru Sekolah Menengah (9 tahun) KELAYAKAN Kelulusan: PhD.Pend. Hons.Pengarah IPG.(Sosiolinguistik).Pengarah BPG.D (Komputer Dalam Pendidikan).UM Dr. Tan Soon Yin Pensyarah Kanan IPG Kampus Tuanku Bainun Bukit Mertajam Pulau Pinang soonyin@gmail.my atie_dr@yahoo. Leeds University B.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) PANEL PENULIS MODUL KURSUS PERGURUAN LEPAS IJAZAH (Sekolah Rendah) MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) NAMA Dr Noriati bt A. MPTI Penglaman Kerja:  Guru Sekolah Menengah (18 tahun)  Pensyarah IPG (8 tahun)  Pen.com Kelulusan:  PhD.moe.Sc (Pentadbiran Pendidikan)  Bac.com Kelulusan: Sarjana Pendidikan (Teknologi Pendidikan). (SRT)  Sijil Guru. UUM Dip. KPM (2 tahun) Kelulusan: Ph. USM M. UM Dip. Pendidikan Pengalaman Kerja: Pensyarah Teknologi Pendidikan (13 tahun) Penyelaras Latihan Guru Bestari 65 .my wjenee@gmail.com Dr. USM Sarjana Muda Ekonomi dgn Kepujian.(Geografi & Bahasa Melayu). KPM (7 tahun)  Pen. (Pentadbiran Pendidikan)  M.A. UM B.com Zabedah binti A. Pendidikan (Geografi & Bahasa Melayu).arashid@bpg.A. Jennifer Wee Beng Neo Penolong Pengarah Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia wjenee@moe.

Pulau Pinang Jihadi_as@yahoo. KPM (2 tahun) Kelulusan: Ph.Pengarah IPG.gov. (SRT)  Sijil Guru. Ahmad Jihadi Pensyarah Institut Perguruan Tuanku Bainun. (Pentadbiran Pendidikan)  M.moe.arashid@bpg.Pend.D (Komputer Dalam Pendidikan). KPM (7 tahun)  Pen. Noriati bt Rashid Pengarah Pusat Pembangunan Akademik Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia noriati.com Kelulusan: KELAYAKAN PhD.my wjenee@gmail. Pendidikan (Geografi & Bahasa Melayu).Ed (Sosiologi Pendidikan).com En. Jennifer Wee Beng Neo Penolong Pengarah Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia Kelulusan:  PhD. UM B. Hons. UM Dip.(Geografi & Bahasa Melayu).MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) PANEL PEMURNIAN MODUL KURSUS PERGURUAN LEPAS IJAZAH (Sekolah Rendah) MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) NAMA Dr. MPTI Penglaman Kerja:  Guru Sekolah Menengah (18 tahun)  Pensyarah IPG (8 tahun)  Pen.Ed (Hons).Pengarah BPG. Tan Soon Yin Pensyarah Kanan IPG Kampus Tuanku Bainun Bukit Mertajam Pulau Pinang soonyin@gmail.gov. USM Sijil Perguruan Khas (ICT). USM Pengalaman Kerja: Pensyarah Teknologi Pendidikan (07 tahun) Guru Sekolah Menengah (10 tahun) wjenee@moe. USM M.Sc (Pentadbiran Pendidikan)  Bac. UM Sarjana Pendidikan (Sosiologi Pendidikan). (Hons) UM Diploma Pendidikan (UM) Pengalaman Kerja: Pensyarah Teknologi Pendidikan (17 tahun) Guru Sekolah Menengah (9 tahun) Kelulusan: BA. IPDA MA Teknologi Pendidikan (CAI).(Sosiolinguistik).A.com 66 .A.UM Dr.com Dr.my atie_dr@yahoo. Leeds University B.

poster. radio. kad imbasan dan poskad model. rakaman audio. bahan bercetak. poster. diorama dan pupet Tajuk 2 Aktiviti 1 Gambar 67 Grafik . papan putih. gambar Bahagian berlainan ‘My Body’. kartun. buku teks. slaid dan mikrofilem pita video. carta dan graf foto. contohnya boleh diterangkan melalui label-label bahagian badan dalam poster Aktiviti 3 Pengkelasan Media 1 2 3 4 5 Media Tayang Kaku Media Tayang Bergerak Bahan Grafik Gambar Kaku gambar Bahan Pameran TigaDimensi 6 Papan Paparan/Pameran papan kapur. televisyen. komputer Aktiviti 2 Antara media yang boleh digunakan ialah video. boneka. cakera padat digital dan filem lukisan. gambar foto.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) LAMPIRAN A CADANGAN JAWAPAN UNTUK AKTIVITI Tajuk 1 Aktiviti 1 filem. cakera padat dan komputer modul. surat khabar majalah dan risalah transparensi. papan flanel dan papan buletin 7 8 Media Audio Media Cetak pita kaset.

MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) Tajuk 3 AKTIVITI 1 Media unjuran membolehkan bahan tayangan yang kecil dapat diunjurkan untuk tontonan ramai. Ini membolehkan guru menjelaskan bahan pengajaran berbentuk grafik. objek. Tajuk 4 Aktiviti 1 1 2 3 4 Teknik penghasilan lutsinar yang akan digunakan Objektif pengajaran yang ingin dicapai Teknik persembahan yang akan digunakan Prinsip asas grafik Aktiviti 2 1 2 3 4 5 Pastikan lensa. gambar. situasi dan keadaan dengan lebih jelas lagi.5m lebar bagi bilik untuk 40 orang  Skrin tidak berkilat  Mendapat sedikit cahaya  Letakkan pada paras ketinggian 70 cm dari lantai  Tegangkan skrin  Condongkan 45 darjah untuk elakkan kesan herotan  Jangan terlindung oleh pengguna supaya boleh dilihat oleh semua pelajar  Semua tulisan dan lukisan mestilah mengikut saiz yang sesuai  Gunakan penunjuk yang runcing dan lurus dan tunjukkan pada sesuatu di atas transparensi dan bukannya pada imej di skrin 6 68 . permukaan kaca dank anta berada dalam keadaan bersih Tempatkan OHP di atas sebuah meja kukuh dan tidak bergoyanggoyang Pastikan kedudukan skrin berada di tempat yang sesuai dan elakkan kesan keystone Pancarkan imej ke dinding atau kain putih jika tidak ada skrin Untuk tayangan yang perkara berikut hendaklah diperhatikan:  Skrin 1.

contohnya dengan menggunakan kertas Letakkan projector di sebelah kanan anda sekiranya anda menulis dengan tangan kanan Simpan transparensi dalam kotak yang dilabel untuk memudahkan pencarian pada masa depan Tajuk 5 Aktiviti 1 Untuk merakam audio dengan menggunakan Sound Recorder. pada skrin computer anda.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) 7 8 9 10 Jangan menghadapi skrin semasa membentang. Aktiviti 2 Bil Perisian Penyunting Video 1 2 3 4 5 Windows movie maker Adobe Premier Ulead media studio Ulead video studio Pinnacle Studio 69 . Anda kena menghadap murid Tututp bahagian transparensi yang telah dibentang. anda klik pada Start/ All Programmes/Accessories/Entertainment/Sound Recorder. Klik pada butang merah untuk merakam.

akuarium 70 Tetapkan Tujuan dan Objektif dalam pengajaran Sediakan Bahan dan Peralatan Membuat Rakaman Audio Proses menukar video dari DV ke bentuk klip Bersedia Membuat Penggambaran Mengenalpasti. pie chart dan sebagainya Aktiviti 3 Antara jenis-jenis bahan 3 dimensi yang digunakan: Relia. kad imbasan Aktiviti 2 Jenis-jenis carta: bar graph. model. topeng. line chart. peta. grafik. carta. diorama.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) Aktiviti 3 Turutan Langkah-langkah penggunaan bahan video dalam pengajaran 1 8 11 10 7 4 15 16 14 13 9 2 12 3 17 5 Tajuk 6 Aktiviti 1 contoh bahan dua dimensi yang mungkin ada: gambar. mengumpul dan memilih bahan grafik dan bahan audio yang sesuai Menukar ke format yang sesuai untuk tujuan penyimpanan (storage) Gunakan Dalam Pengajaran Pengubahsuaian/penyuntingan Prebiu hasil rakaman Mulakan Penggambaran Buat Penyelidikan Proses penyuntingan dan pengadunan audio dan video Pilih bahan (fakta) yang sesuai Maklum balas dan penilaian Menulis skrip melalui format papan cerita . boneka.

binaan serta pergerakan sesuatu benda dengan lebih baik 4. papan ini boleh digunakan dalam banyak keadaan. tempat dan masa Boleh digunakan untuk menunjukkan kesan-kesan perubahan atau pergerakan dengan mudah dan cepat. Pembelajaran akan berlaku dengan lebih sempurna kerana murid dapat belajar daripada penggunaan bahan-bahan yang sebenar 3. Oleh itu.MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) Penilaian kendiri Kebaikan menggunakan bahan 3 dimensi: 1. seperti mengalih visual ke tempat baru atau dapat tindan tindihkan visul-visual itu 71 . Menimbulkan semangat ingin tahu yang akan membawa kepada pembelajaran melalui penglaman Tajuk 7 Aktiviti 1 Kebaikan menggunakan papan putih:     Tidak ada habuk Mudah alih serta boleh dibuat dalam pelbagai saiz Mudah dicuci dengan menggunakan pemadam berkain lembut Boleh dihasilkan sendiri Aktiviti 2    Magnet dapat melekat bahan visual yang digunakan dengan baik dan mudah Kesan tarikan magnet tidak dipengaruhi oleh perubahan cuaca seperti angin dan hujan. Murid dapat memahami tentang sifat. Konsep yang betul dibina kerana melihat benda yang sebenar 2. Menggalakkan murid membuat kajian lanjut mengenai sesuatu kejadian atau hasilan 5.

MODUL PENGURUSAN SUMBER (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) LAMPIRAN B SENARAI IKON DALAM MODUL Rehat Perbincangan Bahan Bacaan Buku Rujukan Aktiviti Membuat Nota Senarai Semakan Layari Internet Panduan Pengguna Mengumpul Maklumat Memikir Penilaian Kendiri 72 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful