Ahli Kumpulan: Yek Rong Ing Lau Yun Hee Bridget Cheng Eugenia Lee

"Graphier" pula ialah perbuatan dan ertinya menulis dengan perkataan. . Ia dapat memberi satu atau lebih keterangan visual. Merupakan bahan yang dilukis sebagai karangan visual. Perkataan grafik sebenarnya berasal dari perkataan Greek “graphikos” bererti lukisan.

. simbol-simbol. Kombinasi gambar-gambar. lukisan. lakaran yang dijadikan satu media untuk memberi konsep dan idea dari pengirim kepada sasarannya dalam proses menyampaikan maklumat. perkataan. huruf. lambang-lambang. angka.

 Media yang paling utama digunakan bagi memperlihatkan keterampilan. . kehebatan dan keberkesanan sesebuah aplikasi multimedia. Penggunaan grafik sama ada dulu dan sekarang adalah sangat penting untuk seseorang individu atau sesebuah organisasi itu menyampaikan sesuatu maklumat atau mesej kepada orang ramai.

bentuk dan reka letak yang mampu memberikan impak yang lebih hebat berbanding grafik konvensional.  Merujuk kepada imej yang dilukis termasuk grafik digital pelbagai format. Grafik dihasilkan hanya menggunakan kaedah manual seperti penggunaan berus dan kanvas tetapi berubah mengikut perkembangan teknologi. .

Ciri-Ciri Penting Penyediaan Grafik  Objektif  Perancangan teliti  Kemudahan alat/bahan  Saiz bahan/alat yang digunakan  Rekabentuk visual .

simbolik dan menyampaikan perasaan .penekanan  Bentuk .kesan yang baik dan tidak terlalu padat  Tetalan .Elemen-Elemen Grafik  Garisan .membayangkan perasaan.sebagai warna dan hiasan  Warna .kesan khas dan minat  Ruang . daya tarikan.

Bentuk-bentuk grafik :  Graf  Gambar  Carta  Poster  Kartun  Peta/Glob  Slaid .

Peranan Grafik  Teks  Carta  Poster  Animasi  Illustrasi .

 Rekaan sepatutnya menunjukkan penekanan(emphasis).  Rekaan grafik juga seharusnya mempunyai kesatuan(unity).Prinsip Rekabentuk Bahan Grafik  Penggunaan grafik dalam pengajaran haruslah bersifat sederhana.  Rekaan grafik dalam pengajaran hendaklah juga mempunyai imbangan. .

set bofa  Kertas. isograf  Dakwat .teknikal. gam  Penghurufan . pemadam.Peralatan  Komputer  Pensil . pisau. pembaris  Papan lukisan.India atau China  Marker.mekanikal atau teknikal .graphite atau lead  Pen .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful