Ahli Kumpulan: Yek Rong Ing Lau Yun Hee Bridget Cheng Eugenia Lee

Perkataan grafik sebenarnya berasal dari perkataan Greek “graphikos” bererti lukisan. Ia dapat memberi satu atau lebih keterangan visual. "Graphier" pula ialah perbuatan dan ertinya menulis dengan perkataan. . Merupakan bahan yang dilukis sebagai karangan visual.

lukisan. angka. . lakaran yang dijadikan satu media untuk memberi konsep dan idea dari pengirim kepada sasarannya dalam proses menyampaikan maklumat. perkataan. lambang-lambang. huruf. Kombinasi gambar-gambar. simbol-simbol.

Penggunaan grafik sama ada dulu dan sekarang adalah sangat penting untuk seseorang individu atau sesebuah organisasi itu menyampaikan sesuatu maklumat atau mesej kepada orang ramai. . Media yang paling utama digunakan bagi memperlihatkan keterampilan. kehebatan dan keberkesanan sesebuah aplikasi multimedia.

 Merujuk kepada imej yang dilukis termasuk grafik digital pelbagai format. . bentuk dan reka letak yang mampu memberikan impak yang lebih hebat berbanding grafik konvensional. Grafik dihasilkan hanya menggunakan kaedah manual seperti penggunaan berus dan kanvas tetapi berubah mengikut perkembangan teknologi.

Ciri-Ciri Penting Penyediaan Grafik  Objektif  Perancangan teliti  Kemudahan alat/bahan  Saiz bahan/alat yang digunakan  Rekabentuk visual .

kesan khas dan minat  Ruang . simbolik dan menyampaikan perasaan .kesan yang baik dan tidak terlalu padat  Tetalan .Elemen-Elemen Grafik  Garisan .sebagai warna dan hiasan  Warna .membayangkan perasaan.penekanan  Bentuk . daya tarikan.

Bentuk-bentuk grafik :  Graf  Gambar  Carta  Poster  Kartun  Peta/Glob  Slaid .

Peranan Grafik  Teks  Carta  Poster  Animasi  Illustrasi .

 Rekaan grafik dalam pengajaran hendaklah juga mempunyai imbangan. .Prinsip Rekabentuk Bahan Grafik  Penggunaan grafik dalam pengajaran haruslah bersifat sederhana.  Rekaan grafik juga seharusnya mempunyai kesatuan(unity).  Rekaan sepatutnya menunjukkan penekanan(emphasis).

pembaris  Papan lukisan. isograf  Dakwat . pisau.Peralatan  Komputer  Pensil . gam  Penghurufan .mekanikal atau teknikal . pemadam.graphite atau lead  Pen .teknikal. set bofa  Kertas.India atau China  Marker.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful