Ahli Kumpulan: Yek Rong Ing Lau Yun Hee Bridget Cheng Eugenia Lee

 Merupakan bahan yang dilukis sebagai karangan visual. Perkataan grafik sebenarnya berasal dari perkataan Greek “graphikos” bererti lukisan. "Graphier" pula ialah perbuatan dan ertinya menulis dengan perkataan. . Ia dapat memberi satu atau lebih keterangan visual.

lakaran yang dijadikan satu media untuk memberi konsep dan idea dari pengirim kepada sasarannya dalam proses menyampaikan maklumat. simbol-simbol. perkataan. angka. lukisan. huruf. lambang-lambang. . Kombinasi gambar-gambar.

. kehebatan dan keberkesanan sesebuah aplikasi multimedia. Penggunaan grafik sama ada dulu dan sekarang adalah sangat penting untuk seseorang individu atau sesebuah organisasi itu menyampaikan sesuatu maklumat atau mesej kepada orang ramai. Media yang paling utama digunakan bagi memperlihatkan keterampilan.

 Merujuk kepada imej yang dilukis termasuk grafik digital pelbagai format. Grafik dihasilkan hanya menggunakan kaedah manual seperti penggunaan berus dan kanvas tetapi berubah mengikut perkembangan teknologi. . bentuk dan reka letak yang mampu memberikan impak yang lebih hebat berbanding grafik konvensional.

Ciri-Ciri Penting Penyediaan Grafik  Objektif  Perancangan teliti  Kemudahan alat/bahan  Saiz bahan/alat yang digunakan  Rekabentuk visual .

penekanan  Bentuk .kesan khas dan minat  Ruang .kesan yang baik dan tidak terlalu padat  Tetalan .membayangkan perasaan.sebagai warna dan hiasan  Warna . simbolik dan menyampaikan perasaan .Elemen-Elemen Grafik  Garisan . daya tarikan.

Bentuk-bentuk grafik :  Graf  Gambar  Carta  Poster  Kartun  Peta/Glob  Slaid .

Peranan Grafik  Teks  Carta  Poster  Animasi  Illustrasi .

 Rekaan grafik dalam pengajaran hendaklah juga mempunyai imbangan. .Prinsip Rekabentuk Bahan Grafik  Penggunaan grafik dalam pengajaran haruslah bersifat sederhana.  Rekaan grafik juga seharusnya mempunyai kesatuan(unity).  Rekaan sepatutnya menunjukkan penekanan(emphasis).

pemadam.Peralatan  Komputer  Pensil . pisau.India atau China  Marker. gam  Penghurufan .graphite atau lead  Pen . set bofa  Kertas.teknikal. pembaris  Papan lukisan. isograf  Dakwat .mekanikal atau teknikal .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful