Ahli Kumpulan: Yek Rong Ing Lau Yun Hee Bridget Cheng Eugenia Lee

Perkataan grafik sebenarnya berasal dari perkataan Greek “graphikos” bererti lukisan. Merupakan bahan yang dilukis sebagai karangan visual. . "Graphier" pula ialah perbuatan dan ertinya menulis dengan perkataan. Ia dapat memberi satu atau lebih keterangan visual.

simbol-simbol. huruf. lukisan. Kombinasi gambar-gambar. . angka. lambang-lambang. lakaran yang dijadikan satu media untuk memberi konsep dan idea dari pengirim kepada sasarannya dalam proses menyampaikan maklumat. perkataan.

kehebatan dan keberkesanan sesebuah aplikasi multimedia. Media yang paling utama digunakan bagi memperlihatkan keterampilan. Penggunaan grafik sama ada dulu dan sekarang adalah sangat penting untuk seseorang individu atau sesebuah organisasi itu menyampaikan sesuatu maklumat atau mesej kepada orang ramai. .

 Merujuk kepada imej yang dilukis termasuk grafik digital pelbagai format. . bentuk dan reka letak yang mampu memberikan impak yang lebih hebat berbanding grafik konvensional. Grafik dihasilkan hanya menggunakan kaedah manual seperti penggunaan berus dan kanvas tetapi berubah mengikut perkembangan teknologi.

Ciri-Ciri Penting Penyediaan Grafik  Objektif  Perancangan teliti  Kemudahan alat/bahan  Saiz bahan/alat yang digunakan  Rekabentuk visual .

daya tarikan.sebagai warna dan hiasan  Warna . simbolik dan menyampaikan perasaan .kesan khas dan minat  Ruang .membayangkan perasaan.kesan yang baik dan tidak terlalu padat  Tetalan .Elemen-Elemen Grafik  Garisan .penekanan  Bentuk .

Bentuk-bentuk grafik :  Graf  Gambar  Carta  Poster  Kartun  Peta/Glob  Slaid .

Peranan Grafik  Teks  Carta  Poster  Animasi  Illustrasi .

 Rekaan grafik dalam pengajaran hendaklah juga mempunyai imbangan.  Rekaan grafik juga seharusnya mempunyai kesatuan(unity). .  Rekaan sepatutnya menunjukkan penekanan(emphasis).Prinsip Rekabentuk Bahan Grafik  Penggunaan grafik dalam pengajaran haruslah bersifat sederhana.

isograf  Dakwat .Peralatan  Komputer  Pensil .India atau China  Marker.teknikal. pemadam. set bofa  Kertas. pisau.mekanikal atau teknikal . gam  Penghurufan .graphite atau lead  Pen . pembaris  Papan lukisan.