Ahli Kumpulan: Yek Rong Ing Lau Yun Hee Bridget Cheng Eugenia Lee

Perkataan grafik sebenarnya berasal dari perkataan Greek “graphikos” bererti lukisan. Merupakan bahan yang dilukis sebagai karangan visual. . "Graphier" pula ialah perbuatan dan ertinya menulis dengan perkataan. Ia dapat memberi satu atau lebih keterangan visual.

. huruf. perkataan. Kombinasi gambar-gambar. lukisan. angka. lakaran yang dijadikan satu media untuk memberi konsep dan idea dari pengirim kepada sasarannya dalam proses menyampaikan maklumat. lambang-lambang. simbol-simbol.

Penggunaan grafik sama ada dulu dan sekarang adalah sangat penting untuk seseorang individu atau sesebuah organisasi itu menyampaikan sesuatu maklumat atau mesej kepada orang ramai. Media yang paling utama digunakan bagi memperlihatkan keterampilan. . kehebatan dan keberkesanan sesebuah aplikasi multimedia.

 Merujuk kepada imej yang dilukis termasuk grafik digital pelbagai format. bentuk dan reka letak yang mampu memberikan impak yang lebih hebat berbanding grafik konvensional. . Grafik dihasilkan hanya menggunakan kaedah manual seperti penggunaan berus dan kanvas tetapi berubah mengikut perkembangan teknologi.

Ciri-Ciri Penting Penyediaan Grafik  Objektif  Perancangan teliti  Kemudahan alat/bahan  Saiz bahan/alat yang digunakan  Rekabentuk visual .

daya tarikan.penekanan  Bentuk .kesan yang baik dan tidak terlalu padat  Tetalan .kesan khas dan minat  Ruang .membayangkan perasaan.Elemen-Elemen Grafik  Garisan .sebagai warna dan hiasan  Warna . simbolik dan menyampaikan perasaan .

Bentuk-bentuk grafik :  Graf  Gambar  Carta  Poster  Kartun  Peta/Glob  Slaid .

Peranan Grafik  Teks  Carta  Poster  Animasi  Illustrasi .

.  Rekaan sepatutnya menunjukkan penekanan(emphasis).  Rekaan grafik dalam pengajaran hendaklah juga mempunyai imbangan.  Rekaan grafik juga seharusnya mempunyai kesatuan(unity).Prinsip Rekabentuk Bahan Grafik  Penggunaan grafik dalam pengajaran haruslah bersifat sederhana.

pembaris  Papan lukisan. pemadam.mekanikal atau teknikal . pisau. set bofa  Kertas.Peralatan  Komputer  Pensil . isograf  Dakwat .India atau China  Marker.graphite atau lead  Pen .teknikal. gam  Penghurufan .