Pengenalan Kenyataan ‘ilmu pengetahuan era kini tidak diberi tetapi diteroka’ menjadi lebih relevan dengan perubahan

arus pendidikan kepada suasana pembelajaran era globalisasi. Perkembangan teknologi tinggi kini memungkinkan informasi Segala-galanya boleh didapati dengan bergerak tanpa had dan sempadan.

segera dan pantas melalui media elektronik. Kemajuan canggih yang mampu menjimatkan masa dan penggunaan tenaga malah memudahkan pemindahan dan tranformasi maklumat ini, bergerak dan berlaku dalam ruang siber atau maya yang tiada lokasinya, kini semakin menjadi realiti dalam dunia pendidikan di Malaysia. Oleh itu, kejayaan pengajaran dan pembelajaran ini terletak di atas sejauh mana dasar, galakan, kemudahan prasarana yang dibekalkan dan pemantauan yang dilaksanakan dalam sistem pendidikan di Malaysia. Seterusnya peranan yang dimainkan oleh pihak pentadbir dan terutamanya guru-guru amat penting untuk membawa penggunaan ICT ke bilik darjah dengan kebijaksanaan dan kemudahan yang sedia ada serta semangat, kesungguhan dan iltizam yang tinggi untuk menjayakannya. Justeru itu, pengaplikasian ICT dan rekabentuk pengajaran dan penggunaan bahan multimedia mempunyai potensi untuk menjadikan Penggunaan pengajaran dan pembelajaran lebih menarik dan bermakna.

komputer dan internet diyakini akan dapat membantu mewujudkan suasana pembelajaran bestari yang menekankan tiga unsur penting iaitu , self access, self paced, dan self directed. Seterusnya gabungan pengajaran guru berasaskan teknologi maklumat dan komunikasi serta penerapan nilai murni semasa pengajaran terutamanya semasa penerokaan ledakan sumber maklumat melalui internet. Era globalisasi ini akan menjayakan matlamat pelaksanaan sekolah bestari serta dapat melahirkan warga negara yang berketrampilan, kreatif dan inovatif yang berakhlak mulia.

3

Dapat memahirkan murid melayari laman web. 2. iii. Murid-murid adat pengetahuan tentang persembahan MS PowerPoint. Murid-murid pernah menyanyi atau mendengar lagu ”Keranamu Malaysia” ii.Soalan 1: Rancangan Pengajaran Harian Tarikh Masa Darjah Bilangan Pelajar Mata Pelajaran Tema Tajuk : 10. 4 . Membaca dan memahami teks bacaan serta dapat menyatakan kata nama dengan tepat.Menggunakan kata nama dalam ayat dengan tepat.1. 4. Isi Pelajaran : 1.2009 : 60 minit : 4 Cemerlang : 30 orang : Bahasa Malaysia : Kenegaraan : Keranamu Malaysia Pengetahuan Sedia Ada : i. 3. Dapat menggunakan persembahan slaid dalam kaedah belajar sendiri. internet dan memuat turun data ke dalam MS Word Hasil Pembelajaran : Pada akhir sesi pembelajaran murid dapat: 1. Dapat memuat turun data-data ke dalam fail MS Word. Murid-murid sudah mengetahui tentang kata nama.

Dapat meningkatkan minat untuk menggunakan TMK dalam P&P 4. Langkah 2 Menerangkan 1) Guru menerangkan Slaid Power 5 . Perkembangan Isi Langkah 1 Murid-murid membaca dan memahami seni kata lagu. Mengklasifikasikan LANGKAH Set Induksi ISI PELAJARAN Pertunjukkan Slaid –Lagu “Keranamu Malaysia” AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 1) Guru menayangkan slaid MS PowerPoint berkaitan permainan menguji minda 2) Guru meminta murid-murid menjawab soalan.Memperkukuhkan kemahiran menggunakan komputer dalam mencari maklumat. 1) Guru menayangkan seni kata lagu”Keranamu Malaysia” yang terdapat dalam Power Point 2) Guru meminta murid-murid membaca dan memahami seni kata lagu.2. Mod tutorial. 3. Mod aplikasi CATATAN Slaid MS Power Point. Nilai-nilai Murni : 1) Patriotisme 2) Semangat perpaduan Kemahiran Berfikir : 1. Slaid Power Point. Membanding dan membeza 2. Menimbulkan rasa patriotime di kalangan murid. 3) Guru meminta murid-murid menyanyikan lagu.

Guru menyediakan latihan dalam perisian MS Excel dan meminta murid-murid menjawabnya. Mod penerokaan. 1) Guru meminta murid-murid menyenaraikan kata nama yang terdapat dalam seni kata lagu ”Keranamu Malaysia”. Point. MS Excel.jenis-jenis kata nama Langkah 3 Mengklasikasikan kata nama penggunaan kata nama sebagai ulangkaji.cn Mod aplikasi. 2) Murid-murid dikehendaki merujuk laman web www. Mod aplikasi Langkah 4 1. Pengukuhan dan Penilaian Melayari laman web.yahoo. 3) Guru menunjuk cara membuat copy dan paste . 4) Murid diarahkan menghantar hasil kerja mereka kepada guru melalui e-mail. Murid-murid memuat turun data-data ke dalam fail MS Word ( e-skrap ) 1) Guru menerangkan tugasan yang berkaitan e-skrap . 3) Murid menyanyikan lagu Brosur 6 . Mod komuniksai.com/ untuk mencari gambargambar yang dikehendaki. 2) Murid-murid membaca brosur yang diedarkan. all5464@yahoo.com. Mod tutorial Slaid Power Point. Kesimpulan dan Penutup Menyanyi lagu 1) Guru mengedarkan brosur kepada murid-murid.

Laman Web www. 4.yahoo. Latihan dalam perisian MS Excel ( latihan interaktif ) 14. 1.Keranamu Malaysia bersama-sama dengan merujuk kepada seni kata lagu yang terdapat pada brosur. Laluan internet. Radio kaset 16. Perisian MS Word dalam bentuk seni kata lagu dan e-skrap 3. Bahan Rujukan TMK dan bukan TMK 7 . Bahan Bantu Mengajar berbentuk slaid persembahan MS PowerPoint 2.com/ 1.

com/lamanbm/bingkai.com/tata/knama.asp? e=UPSR&s=BM&b=JAN&m=2&r=m&i=NOTA 3.com/liriklagu_jm/KeranamuMalaysia.htm 5.htm 4.Soalan 2: Bahan Bantu Mengajar Elektronik (Ms PCER Point) Soalan 3: Penerbitan Meja (brosur) Soalan 4: Lima URL yang berkenaan: 1.com. http://www. http://www.tripod.com/e_bahasa/Index.geocities.tutor.htm 2. http://tatabahasabm.my/tutor/arkib2002.liriklagu.tripod. http://tatabahasabm.html 8 . http://www.

Soalan 5: Manual Pengguna Cara penggunaan Courseware (Student and other user) Langkah 2 Langkah 1 : Masukkan CD ke dalam CD-ROM drive. Langkah 3 Langkah 3 : Klik CD dan klik “ BBM. Langkah 2 : Klik “ My Computer”.thn4” 9 .

Langkah 4 Langkah 4 : Klik MS Powerpoint “Bahasa Melayu Tahun 4”. Langkah 5 10 .

Slid 1 Langkah 1 : Klik untuk meneruskan ke slide 2 . BAHASA MELAYU TAHUN 4 SALAM SEJAHTERA MARI KITA BELAJAR.Langkah 5 : Klik ikon untuk memaparkan skrin sepenuhnya. Langkah 1 KANDUNGAN : • • • • • • UJI MINDA MARI MENYANYI MARI BELAJAR LATIHAN E-SKRAP PENUTUP *klik tajuk Pilih tajuk 11 .

KERANAMU MALAYS IA Buruh. nelayan dan juga petani Gaya hidup kini dah berubah Anak-anak terasuh mindanya Lahir generasi bijak pandai Pakar IT pakar ekonomi Jaguh sukan dan juga jutawan Berkereta jenama negara Megah menyusur di jalan raya Alam siber teknologi terkini Kejayaan semakin hampiri Biar di kota ataupun desa Kita semua pasti merasa bangga Keranamu kami mendakap tuah Keranamu kami bangsa berjaya Keranamu kami hidup selesa Limpah budi kemakmuran negara Keranamu kami bebas merdeka Keranamu nyawa dipertaruhkan Keranamu kami rela berjuang Demi bangsa kedaulatan negara Keranamu negara Malaysia Malaysia ( Terima kasih Malaysia ) Kandungan : Mari Menyanyi 12 .Slid 2 Langkah 1 : Klik kursor pada tajuk kandungan yang di kehendaki. Susun huruf-huruf menjadi rangkai kata yang bermakna. 15 saat dari sekarang Kandungan : Uji Minda ( 15 saat ) Klik untuk balik ke slide kandungan.

Klik untuk balik ke slide kandungan. • Apakah yang dikatakan kata nama ? kembali ke laman kandungan Kandungan : Mari Relajar Langkah 1 : Klik perkataan Keranamu Malaysia untuk seni kata lagu. (Hyperlink) Klik untuk balik ke slide kandungan. (Hyperlink) Langkah 2 : Klik perkataan kata nama untuk makna . MARI BELAJAR • Senaraikan kata nama yang terdapat dalam seni kata lagu Keranamu Malaysia.Lagu Keranamu Malaysia berserta dengan muzik. Langkah 2 Langkah 1 13 .

Klik untuk balik ke slide kandungan.Kandungan : Latihan MS Excel Langkah 1 : Tuliskan jawapan contoh “ Kluang “. Kandungan : E-Skrap ( Cara melayari laman web) dan cara muat turun gambar. 14 . SEKIAN TERIMA KASIH Kandungan : Penutup. Langkah 2 : Klik untuk balik ke slide kandungan. Renungan bersama : Hany a di dal amk amus k ej ay aan dit emui sebel u musah a.

the Malaysian society must be information rich. penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran mendatangkan kesan yang baik kerana . Computer literary is a must if we want to progress and develop. 2000) menyatakan kesesuaian teknologi maklumat dalam pendidikan digambarkan sebagai buku teks masa hadapan kerana melalui internet. 15 . Menurut William . No effort must ne spared in the creation of information rich Malaysian society. 1999). Pada masa kini juga terdapat beribu-ribu laman web yang berguna sebagai pemudahcara proses pengajaran murid dipelbagai peringkat.Kesimpulan Pengumuman Datuk Seri Dr. 1995 (Foo.1991) Pembelajaran berasaskan teknologi ini juga sesuai bagi proses pembelajaran yang menggunakan teknologi multimedia untuk membantu memudahkan murid belajar. para 79-80. developed country that is information-poor and no information-rich country that is poor and underveloped. Menerusi perbincangan ini dapatlah dirumuskan bahawa. Mahathir Mohamad yang mengumumkan cita-cita Malaysia untuk menjadi negara maju menjelang tahun 2020 termaktub di dalam wawasan 2020 sepertimana yang tertera di dalam perenggan dokumen Wawasan 2020 ini yang menyatakan bahawa: ……. (Malaysia – The way Forward. sambil guru memainkan peranan sebagai pengurus atau fasilitator (Yusuf. It can be no accident that there is today no wealthy. pengguna-penggunanya boleh berkongsi sumber yang tidak terbatas kuantitinya.

Guru hari ini telah disarankan supaya bertindak ‘guide by the side’ (pembimbing di sisi) dan bukan lagi sebagai ‘penditadi atas pentas’ 16 . Oleh itu. guru dan pelajar tidak dapat menjalani pengajaran dan pembelajaran dengan baik dan pelaksanaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran akan gagal. Walau bagaimanapun. Walau bagaimanapun perkembangan teknologi masa kini menuntut perubahan yang signifikan terutama dalam penggunaan teknologi dalam pendidikan.~ Menjadikan pendidikan lebih produktif dengan membekalkan pengalaman baru yang tidak dapat disediakan oleh guru. jira infrastruktur ICT tidak lengkap dan tidak efisyen. kemudahan prasarana yang dibekalkan dan pemantauan yang dilaksanakan dalam system pendidikan di Malaysia. ~ Menjadikan pembelajaran lebih serta merta dan pantas iaitu membawa pengalaman baru dari serata tempat ke bilik darjah seperti kejadian gempa bumi di Indonesia. Tuntutan ini merangkumi cara guru mengendalikan pengajaran dan pembelajaran di sekolah. psikologi dan teknologi dalam pengajarannya serta kemampuan pelajar mengakses dan belajar dari bahan yang disediakan. Tsunami. menjimatkan masa dalam penyediaan dan pembelajaran. ~ Menjadikan pendidikan lebih saintifik Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran berasaskan teknologi maklumat dan komunikasi merujuk kepada kebolehan guru mengintegrasikan aspek pedagogi. Seterusnya peranan yang dimainkan oleh pihak pentadbir dan terutamanya guru-guru amat penting untuk membawa penggunaan ICT ke bilik darjah dengan kebijaksanaan dan kemudahan yang sedia ada serta semangat. kejayaan pengajaran dan pembelajaran ini terletak di atas sejauh mana dasar. Media juga akan meningkatkan kadar pembelajaran murid.keruntuhan bangunan di New Cork dan sebagainya. galakan. kesungguhan dan iltizam yang tinggi untuk menjayakannya.

1991. pelakon. 1991. Malaysia – The Way Forward. Kajian-kajian yang berkaitan dengan keberkesanan penggunaan media dalam pengajaran dan pembelajaran : Universiti Kebangsaan Malaysia. Dr.(2000). Kuala Lumpur : Centre for Economic Research and Service. dan penghibur malah boleh mencungkil bakat pelajar mengikut bidang yang diminati oleh pelajar berkenaan. Madya. Rahman Daud. Arif Hj. (2003). Mahathir Mohamad. 17 .al. Kefahaman Terhadap Konsep Penggunaan ICT Dalam Bilik Darjah.kerana guru sebagai agen perubahan masyarakat perlu bergerak kreatif dan inivatif.Dr.Internet – sumber ilmu pengajaran /pembelajaran :Fakulti Pendidikan Universiti Malaya.et. Ismail dan Norsiati Razali @ Mohd. pendengar. penilai. Mohd. Guru dianggap sebagai pelaksana. ‘Aplikasi Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran : Perspektif Mata Pelajaran Kimia SPM Abd.Bhd. Samin. Hazimah Hj. RUJUKAN Wan Zah Wan Ali. Malindo Printers Sdn. penasihat. Ghazali(2004). pencetus. Malaysia Bussiness Council. Kertas Kerja Universiti Perguruan Sultan Idris. Dr. Zoraini Wati Abas. Prof. Para 79-80. (2003) Modul Pembelajaran Prinsip Teknologi Pengajaran : Kuala Lumpur .

Bhd. : Kuala Lumpur 18 . Penerbit Fajar Bakti Sdn.Yusuf Hashim . Media Pengajaran Untuk Pendidikan dan Latihan. 1996.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful