PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS

)

BIODATA GURU PELATIH INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN KUALA LIPIS, PAHANG.

NAMA NO. K/P UNIT ALAMAT

: MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDDIN : 920820-13-6125 : PISMP BAHASA MELAYU (SJKC) SEMESTER 2 : NO 1, LRG IMPIANA ROMPIN 2/2, TMN IMPIANA ROMPIN, JLN KG PERPAT, 26800 KUALA ROMPIN PAHANG.

NO. TEL E-MAIL

: 013-2741273 : banjar_92@yahoo.com

MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN

HALAMAN 1

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

HALAMAN JUDUL

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH PISMP SEMESTER DUA

JABATAN PENGAJIAN MELAYU INSITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN KUALA LIPIS, PAHANG.

MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN

HALAMAN 2

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

HALAMAN PENGAKUAN

“Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya”

Tandatangan: Nama penulis: MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN Tarikh:

MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN

HALAMAN 3

4 PENYATAAN SEMASA PBS PENYATAAN SELEPAS PBS LAPORAN PELAKSANAAN AKTIVITI YANG DIFOKUS MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 4 .1.2 Tujuan Tugasan 1.1.0 PENYATAAN PROFESIONAL 1.3 1.1.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) SENARAI KANDUNGAN FAIL 1.3 Merancang Strategi Pelaksanaan 1.1.4 Instrumen Penilaian 1.1 Fokus Utama Tugasan 1.1 PENYATAAN SEBELUM PBS 1.2 1.

Berdasarkan data dan analisis yang telah saya dapati ini. Kami adalah wakil dari IPGM Tengku Ampuan Afzan . Saya telah menjalankan PBS di sebuah sekolah di Kuala Rompin. Data-data yang telah saya dapati dan dianalisis telah saya kumpulkan untuk dijadikan satu portfolio ini. Pahang iaitu di Sekolah Kebangsaan Rompin. Semasa menjalankan PBS ini saya telah mendapatkan maklumat daripada beberapa pihak seperti guru penolong kanan. serta mencari maklumat bagi menyiapkan laporan mengenai peranan Panitia Bahasa Melayu di sekolah. saya berharap tugasan ini dapat membantu saya agar lebih mengenali sekolah dan saya berharap tugasan inidapat memenuhi kehendak pensyarah yang terlibat.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 2. saya dikehendaki mencari maklumat mengenai sekolah. guru dan panitia yang bersekolah di sekolah ini. Ewinda A/L Leman (Pra Peribumi)) dan Ang Swee Kian (Pra Pribumi)). Saya merupakan telah menetap di Rompin sejak tahun 1994 dan bersekolah di Sekolah Kebangsaan Rompin bermula tahun 1999 sehingga 2004. Melalui program ini saya didedahkan dengan pelbagai perkara yang berkaitan dengan sekolah seperti iklim sekolah. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 5 .1 PENGENALAN Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) merupakan satu program yangdijalankan oleh pihak Badan Pendidikan Guru melalui Institut Pendidikan Guru Malaysia(IPGM). ilmu sebagai pendidik. Dalam melaksanakan PBS ini. Semua guru pelatih dari semester 1 hingga semester 4 wajib menjalani program ini di sekolah pilihan masing-masing. Saya juga menggunakan beberapa kaedah dalam menjalankan program PBS ini. Saya telah menjalani PBS ini bersama empat orang lagi rakan dari IPG yang sama iaitu Mohamad Zairy Bin Azami (PAI (SJKC)). prasarana dan murid-murid di sekolah.

PBS ini juga bertujuan untuk membiasakan guru pelatih dengan keadaan dan persekitaran guru-guru di sekolah. tugasan juga difokuskan untuk mendapat maklumat mengenai peranan Panitia Bahasa Melayu di sekolah selaras dengan kehendak kerja kursus yang telah diberikan oleh pihak IPG. Pahang adalah untuk mengenali dengan lebih lanjut persekitaran sekolah. Melalui Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) ini.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 2. FOKUS UTAMA TUGASAN KETUA DAN JAWATANKUASA PANITIA PANITIA BAHASA MELAYU AKTIVITIAKTIVITI PANITIA MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 6 . PBS ini juga memfokuskan guru pelatih untuk mendapat gambaran dan mengetahui persekitaran dan iklim bilik darjah untuk diaplikasikan semasa menjadi guru kelak.1 FOKUS UTAMA TUGASAN Fokus utama tugasan Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) semester 2 bagi guru pelatih Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) Institut Pendidikan Guru Tengku Ampuan Afzan.2 PERNYATAAN SEBELUM PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 2. Kuala Lipis. Selain itu.2. Selain itu.

Melalui PBS ini juga. Selain itu.2 TUJUAN TUGASAN Tugasan yang dilaksanakan semasa Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) adalah untuk memberi gambaran awal kepada guru pelatih untuk memahami sekolah dan persekitarannya sama ada persekitaran sekolah atau persekitaran bilik darjah serta melihat tingkah laku pelajar sekolah dalam menjalani proses persekolahan dalam seharian. Hal ini sekaligus dapat meningkat kemahiran guru.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 2. guru pelatih dapat berinteraksi dengan guru-guru.2. intrapersonal dalam diri seorang mengetahuiperanan dan tugas seseorang guru melalui pemerhatian dan penelitian dokumen yang terdapat di sekolah. Ilmu-ilmu yang diperolehi di sekolah akan dapat dipraktikkan semasa guru pelatih menjadi guru yang sebenar kelak. TUJUAN TUGASAN PERANAN PANITIA BAHASA MELAYU SENARAI AKTIVITI TUGAS-TUGAS KETUA DAN JAWATANKUASA PANITIA MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 7 . guru pelatih dapat kakitangan dan murid sekolah.

4 INSTRUMEN PENILAIAN Instrumen penilaian yang telah digunakan dalam menjalankan Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) adalah senarai semak. Antara perancangan yang telah saya buat ialah:    Menyediakan senarai semak maklumat yang ingin diperoleh Menyediakan soalan-soalan untuk ditanyakan kepada pihak-pihak yang berkaitan seperti guru besar.2. pemerhatian dan temu bual. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 8 .3 MERANCANG STRATEGI PELAKSANAAN Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) ini dijalankan selama 5 hari di sekolah yang dipilih oleh guru pelatih. guru pelatih perlu merancang apa yang perlu dilakukan pada setiap hari. Setiap instrumen yang digunakan ini adalah mengikut kesesuaian aktiviti semasa menjalankan tugasan ini.2. guru panitia dan yang lain-lain Mencatat aktiviti harian yang telah dijalankan 2. Oleh kerana masa yang agak singkat.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 2.

kami dapat melihat melalui pemerhatian. Secara ringkasnya. Selain itu.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) SEBELUM PBS Sebelum kami menjalankan Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) kami telah menerima taklimat berkaitan dengan pbs daripada selaku Mohd Faizal Bin Hassan selaku pensyarah penyelaras PBS iaitu pengalaman berasaskan sekolah. dan membantu guru pelatih untuk memahami pengurusan strategi pengajaran pembelajaran. Ini merupakan kali kedua kami guru pelatih semester 2 menjalankan PBS. Menerusi program ini. pengurusan sekolah dan juga pengurusan bilik darjah di sekolah. Program ini adalah bertujuan untuk memberi kefahaman kepada guru pelatih tentang alam persekolahan dan juga memahami perspektif seorang guru. antara fokus utama tugasan PBS adalah memberi kefahaman kepada pelajar tentang budaya sekolah. melatih pelajar untuk menyesuaikan diri di sekolah dan di bilik darjah. PBS juga bertujuan untuk memberi pendedahan awal tentang pembelajaran murid. pengalaman kemahiran berinteraksi dengan murid. guru pelatih akan dapat memahami bagaimana guru mengajar. penelitian dokumen. menyenaraikan aktiviti-aktiviti Panitia Bahasa Melayu sepanjang tahun 2012 dan membincangkan tugas-tugas ketua panitia dan jawatankuasa panitia untuk meningkatkan MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 9 . dengan menjalani program PBS. guru dan kakitangan sekolah juga merupakan salah satu di antara objektif PBS. guru pelatih akan dapat memahami sekolah sebagai sebuah institusi pendidikan dan peranan guru di dalam bilik darjah untuk melaksanakan secara teori dan amalan dalam konteks pengajaran dan pembelajaran selaras dengan kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Taklimat kami diadakan di Dewan Kuliah A IPGTAA. bagaimana murid belajar dan juga bagaimana pengurusan sekolah mentadbir sekolah. Secara tidak langsung. refleksi tingkah laku murid. Selain itu. Menerusi PBS juga guru pelatih dapat membina kemahiran mengumpul maklumat tentang peranan Panitia Bahasa Melayu untuk membantu pencapaian akademik mata pelajaran Bahasa Melayu.

Oleh itu. sekolah yang menjadi pilihan saya ialah Sekolah Kebangsaan Rompin. kami dikehendaki membahagikan masa yang ada selama seminggu untuk mengkaji dan mendapatkan semua bahan bagi kesemua tugasan tersebut. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 10 . kami juga dikehendaki mencari bahan untuk tugasan bagi kursus Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (BMM3103) dan tugasan PBS. Saya telah menjalankan PBS di Sekolah Kebangsaan Rompin. Kuala Rompin bermula dari 27. Saya memilih untuk menjalankan PBS di kampung halaman. Menerusi kesemua tugasan yang kami perolehi. Saya harap saya dapat menjalankannya dengan sebaik mungkin.08.2012 sehingga 30.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) prestasi mata pelajaran Bahasa Melayu. kami dikehendaki membuat PBS selama seminggu dan diberi peluang untuk menjalankan PBS mengikut tempat pilihan kami sendiri dan majoriti antara kami menjalankan PBS di kampung halaman masing-masing. saya telah mengetahui terlebih dahulu tentang jumlah murid dan juga hari persekolahan bagi sekolah tersebut. Pada semester ini. Sebelum menjalankan PBS.2012. PBS membolehkan guru pelatih membina sikap positif terhadap profesion keguruan. Pada akhir tugasan. Selain mengenali budaya sekolah sewaktu menjalankan PBS. Selepas mendengar taklimat daripada pensyarah. Tidak menjadi masalah untuk saya menjalankan PBS ini walaupun ini kali pertama saya ke sekolah tersebut. Ini adalah untuk membiasakan saya jika ditempatkan untuk mengajar pada suatu hari nanti. tidak menjadi masalah jika saya ditempatkan untuk mengajar di kawasan bandar mahupun di kawasan pedalaman. saya dikehendaki membuat laporan mengenai peranan Panitia Bahasa Melayu.08. barulah kami memahami serba sedikit tentang PBS ini. aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh Panitia Bahasa Melayu dan mendokumentasikan tugas-tugas ketua panitia dan jawatankuasa penting untuk perbincangan semasa sesi refleksi nanti.

dengan kerjasama yang diberikan pihak sekolah saya dapat memasuki kelas 3 Intelek yakni kelas ketiga dari empat buah kelas yang terdapat dalam tahun tersebut. masih terdapat pelajar yang tidak dapat menguasai kemahiran 3M walaupun sekolah tersebut merupakan sekolah yang berada dalam kategori sekolah bandar. Melalui pemerhatian tersebut. Penolong Kanan 1. Selain itu. saya turut menemubual Ketua Panitia Bahasa Melayu Sekolah Kebangsaan Rompin iaitu Puan Nurul Huda Binti Abdullah bagi menjawab soalan yang terdapat dalam tugasan tersebut. Guru-guru yang mengajar di sekolah ini juga majoritinya adalah guru wanita. melalui pemerhatian saya di kelas tersebut. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 11 . Semasa menjalani PBS. Sekolah ini diuruskan barisan pentadbir terdiri daripada lelaki dan wanita yang berkarisma dan berwibawa dalam memastikan pengurusan sekolah berjalan dengan lancar. Akan tetapi. tugasan ini mengkehendaki saya melakukan ujian kepada murid tahap dua. Penolong kanan Hal Ehwal Murid dan Penolong Kanan Kokurikulum dipegang oleh guru lelaki serta seorang guru perempuan. guru yang mengajar pelajar terbabit merupakan seorang guru yang sangat tabah dan cekal dalam mendidik anak bangsa agar mereka dapat bersaing dengan pelajar lain di masa depan. Saya telah melakukan kajian mengenai pengurusan sekolah. Jawatan-jawatan penting seperti Guru Besar. Bagi menyiapkan keseluruhan tugasan ini. kerana guru-guru di sekolah tersebut memberikan kerjasama yang baik bagi saya menyelesaikan tugasan tersebut. saya telah melakukan beberapa pemerhatian mengenai pengurusan bilik darjah.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) SEMASA PBS Semasa sedang menjalani Pengalaman Berasaskan Sekolah. Semasa menjalani PBS ini. saya telah melakukan beberapa pemerhatian mengenai sekolah yang telah saya pilih. semasa PBS juga saya turut melakukan tugasan BMM3103. nasib saya sangat baik. saya turut memasuki kelas pemulihan bagi mengisi masa terluang. saya dapat menyelesaikan sebahagian soalan yang berkaitan dengan tugasan PBS.

banyak nasihat yang diberikan kepada saya bagi menjadi seorang guru yang dapat membentuk dan membantu anak didik yang bakal menerajui negara kelak. beliau turut mengingatkan saya agar sentiasa berkongsi ilmu yang berguna agar ilmu yang MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 12 . maka kita akan mendapat penghormatan yang setimpal dan begitulah sebaliknya. saya telah mengumpul dan mengemaskinikan maklumat-maklumat yang telah saya berjaya kumpulkan semasa menjalani Pengalaman Berasaskan Sekolah. Beliau juga turut menekankan agar melakukan setiap tugasan yang diberikan dengan komited agar hasil yang diperoleh dapat juga digunakan oleh individu lain. Berdasarkan teknik bertanya yang telah saya perolehi ini.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) Saya juga belajar mengenai teknik berkomunikasi yang baik serta betul apabila bercakap dengan orang yang lebih berkuasa dan berpengalaman dari diri sendiri. Selain itu. Saya telah diingatkan oleh Penolong Kanan untuk bercakap secara bersopan dan berhemah apabila melakukan sesi temuramah bersama-sama guru-guru mahupun staf-staf sokongan. SELEPAS PBS Selepas menjalani Pengalaman Berasakan Sekolah. Saya turut menjumpai beberapa ilmu pengetahuan yang berguna dan boleh saya gunakannya di masa hadapan kelak. Teknik bertanya yang betul dapat membantu saya untuk memperolehi maklumat yang saya perlukan dengan cepat dan mudah. Selain itu. Guru Besar turut memberi nasihat mengenai kerjaya seorang guru sangat mulia disisi agama kerana ilmu yang kita curahkan akan digunakan sampai bila-bila walaupun jasad telah dimamah bumi. saya juga mendapat input yang sangat berguna semasa berjumpa dengan Guru Besar. saya dapat simpulkan bahawa apabila kita menghormati seorang manusia dengan baik. Saya telah mempelajari mengenai teknik bertanya yang betul dan berkesan yang boleh digunakan apabila ingin mendapatkan sebarang maklumat daripada mana-mana pihak. Teknik yang baik akan merangsang hasil sesi temubual yang baik. Tambahan lagi. Teknik bercakap dan bertanya yang baik perlu dalam melakukan sesebuah temubual.

Di samping itu. seorang yang sangat rugi sebenarnya.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) berada di dada kita sentiasa bertambah dari semasa ke semasa. Kemudahan yang tidak mencukupi akan membantutkan proses pengajaran dan pembelajaran yang ingin dilaksanakan oleh guru-guru di sekolah. janganlah menganggap semua itu sebagai beban. Kemudahan yang mencukupi juga adalah perlu bagi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan berkesan. saya juga dapat membuat analisis bahawa persekitaran sekolah serta pengurusan bilik darjah memainkan peranan yang penting dalam membina perkembangan murid-murid sama ada dari segi Jasmani. Intelek. Keadaan kelas yang mempunyai bilangan murid-murid yang ramai serta saiz kelas yang kecil akan menimbulkan keadaan tidak selesa kepada murid-murid. walau ditempatkan di bandar mahupun pedalaman. Emosi mahupun Intelek. Guru-guru yang masuk ke kelas juga akan merasa tidak selesa kerana terpaksa bergerak di dalam ruang yang kecil serta terpaksa mengawasi murid-murid yang ramai. beliau turut mengingatkan saya. Nasihat beliau. seorang yang kedekut ilmu. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 13 . ruang pembelajaran yang sempit dan tidak terurus akan menjejaskan proses pengajaran dan pembelajaran yang sedang dilakukan. Rohani. Tambahan lagi. Murid-murid akan merasa tertarik untuk hadir ke sekolah dan seterusnya terdorong untuk belajar. jadikanlah ia sebagai satu ibadah kita sesama manusia Selain itu. Persekitaran sekolah dan pengurusan bilik darjah yang menarik dapat mendorong perasaan ingin belajar kepada murid-murid.

30 pagi. Tepat jam 7. kami mendapat tahu seramai sembilan orang guru pelatih menjalankan PBS di Sekolah Kebangsaan Rompin termasuk kami MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 14 . Hal ini kerana sekolah telah bercuti selama seminggu lebih disebabkan oleh cuti Hari Raya Aidilfitri. beliau telah memaklumkan serba sedikit mengenai latar belakang sekolah dan organisasinya. Beliau merupakan guru yang bertugas menjaga pintu pagar untuk minggu ini. Terdapat juga beberapa orang pengawas bertugas mencatit nama murid yang hadir lewat ke dalam satu buku rekod yang besar.3 PENYATAAN SEMASA PENGALAMAN SEKOLAH (PBS) BERASASKAN HARI TARIKH SEKOLAH : : : ISNIN 27 OGOS 2012 SEKOLAH KEBANGSAAN ROMPIN Tepat jam 7.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 2. Pada pagi itu.15 disebabkan oleh rumah mereka yang terletak di luar bandar Kuala Rompin. Apabila saya sampai di pintu pagar sekolah itu. saya sempat menegur guru lelaki yang berada di pagar sekolah. saya sampai di Sekolah Kebangsaan Rompin dengan menaiki motosikal. Abdul Razak. Pada pagi itu. loceng kedengaran dan semua guru dan murid berkumpul di dataran perhimpunan. saya mendapati ramai murid yang hadir lewat. Nama beliau ialah En Syed Azlan Bin SY. Semasa berada di situ.00 pagi. Rakan-rakan PBS saya yang lain tiba jam 7. Saya dipelawa untuk turut sama berada di pintu pagar sekolah.

Beliau mengharapkan semua pelajar tahun 6 mampu mencapai kejayaan yang lebih baik dari tahun yang sebelumnya. Beliau juga menyuntik kata-kata semangat kepada semua pelajar tahun 6 yang akan menghadapi UPSR pada bulan depan. beliau menegur kelas 5 Intelek kerana keadaan kelas mereka yang terlalu kotor dan tidak teratur. tibalah sesi ucapan daripada guru besar iaitu Datin Noaizan Binti Jamaludin. Beliau juga menyatakan bahawa pada minggu sebelum cuti. Beliau banyak memuji kebanyakkan kelas yang telah menghias kelas mereka dengan cantik. Terengganu dan seorang guru pelatih Pra Peribumi dari IPG Tun Hussein Onn. Lagu Negeri Pahang dan Lagu Sekolah Kebangsaan Rompin. Kami semua terdiri daripada lapan orang lelaki dan seorang wanita.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) berempat. Perhimpunan diakhiri dengan Tasbih Kifarah dan Surah Al-As dan murid dibenarkan untuk bersurai. Aturcara perhimpunan pada pagi itu bermula dengan bacaan doa oleh ketua pengawas disusuli nyanyian tiga buah lagu iaitu Lagu Negaraku. Beliau mengingatkan semua murid agar sentiasa hadir ke sekolah dan belajar bersungguh. Kami semua kemudiannya dibawa ke pejabat sekolah oleh Guru Penolong Kanan Pentadbiran Sekolah Kebangsaan Rompin iaitu Puan Norazah Binti MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 15 . Kemudian. Johor. Majlis diteruskan dengan menjemput guru yang bertugas iaitu Encik Ahmad Saidi Bin Baharom pada minggu sebelum cuti untuk memberikan laporan. Pengerusi majlis perhimpunan pada pagi itu ialah Cik Zaheera Binti Rahmat. Guru-guru pelatih tersebut merupakan empat orang guru pelatih (TESL) dari IPG Sultan Mizan. Batu Pahat. Kuala Terengganu. sesi persekolahan hanya berlangsung selama 3 hari kerana sekolah mendapat cuti berganti sempena Hari Raya Aidilfitri bermula pada hari Khamis. Namun begitu.

kami semua saling berkenalan sesama kami dan seisi bilik guru.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) Jantan. Beliau merupakan guru untuk matapelajaran Bahasa Melayu saya semasa saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Rompin dahulu. Kami telah diminta untuk mengisi buku kehadiran dan buku laporan sekolah. Beliau juga memiliki pengalaman mengajar selama 16 tahun dan pernah menjadi penanda kertas Bahasa Melayu Sekolah Rendah untuk UPSR selama 7 tahun. Kehadiran kami disambut baik oleh guru-guru berkenaan. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 16 . Akhir sekali kami kembali ke pejabat di mana kami diberikan taklimat mengenai latar belakang sekolah di samping struktur organisasi yang terdapat di sekolah. Setelah selesai berkenalan dengan semua guru yang berada di dalam bilik guru. Setibanya kami di bilik guru. Kami semua diperkenalkan dengan ketua di bilik guru berkenaan iaitu Puan Marzilah Binti Othman. Lebih-lebih lagi terdapat guru-guru senior yang masih mengajar di situ. kami semua memulakan tugasan masing-masing. Bilik guru berkenaan terletak di blok yang yang berhampiran dengan pejabat lama. Seterusnya beliau telah membawa kami ke sekitar kawasan sekolah bagi menunjukkan keadaan sekeliling. Rata-rata cikgu senior di sana sudah mengenali saya dan menerima kehadiran saya. Saya mendapat tugasan mengenai peranan dan sumbangan panitia Bahasa Melayu di sekolah di mana tugasan ini memerlukan saya untuk melakukan temu bual dengan Puan Nurhuda Binti Abdul Rahman merangkak Ketua Panitia Bahasa Melayu. Kami kemudiannya ditunjukkan tempat kami di dalam guru. Pihak sekolah telah memutuskan untuk meletakkan kami di dalam bilik guru.

Hal ini kerana beliau sedang sibuk dengan program untuk murid tahun 6 yang bakal menduduki UPSR. saya tidak dapat menemui beliau.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) Akan tetapi. Oleh itu. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 17 . Hari ini saya menghabiskan masa dengan mencari bahan untuk tugasan BMM 3104. saya memutuskan untuk bertemu dengan beliau pada hari esok.

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) HARI TARIKH SEKOLAH : : : SELASA 28 OGOS 2012 SEKOLAH KEBANGSAAN ROMPIN Pada hari berikutnya. Kami kemudiannya bertebaran melakukan tugasan maisng-masing. saya merasakan Puan Nurhuda telah menjalankan amanah sebagai ketua panitia untuk Subjek Bahasa Melayu dengan begitu baik berdasarkan keterangan dan bukti yang beliau tunjukkan. Beliau meminta saya sedikit masa kerana beliau perlu mencari semua bahan-bahan itu. Kami telah melaporkan diri di pejabat. Saya sempat bertanya khabar dan beliau sedia memberikan kerjasam untuk memberikan saya segala maklumat yang diperlukan untuk menyiapkan tugasan PBS saya. Kami mulai berkenalan rapat dengan guru dan staf yang ada. Saya memulakan hari saya dengan mencari Puan Nurhuda bagi mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan untuk menyiapkan tugasan saya.15 pagi. Saya mengambil ruang yang ada untuk menemu bual beliau di mana saya bertanyakan tugas panitia di sekolah dan peranan yang perlu dimainkan oleh panitia khususnya Panitia Bahasa Melayu dalam membantu kecermelangan akademik di sekolah. Waktu berlalu begitu cepat hinggakan saya terpaksa menamatkan temu bual MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 18 . Di mana secara peribadi. Nasib begitu menyebelahi saya di mana Puan Nurhuda berada di dalam biliknya. kami hadir ke sekolah seperti biasa tepat jam 7. Ternyata jawapan yang diberikan beliau tidak begitu mengecewakan.

Beliau sempat memberikan nasihat dan katakata yang membakar semangat kepada saya untuk terus berusaha melengkapkan diri dengan ilmu. kemahiran dan pengalaman yang kelak amat saya perlukan dalam mengharungi dunia pendidikan yang semakin lama semakin mencabar. satu set astro dan penggunaan kad pintar bersama alat pengesan elektronik bagi memudahkan proses meminjam dan memulang buku. Beliau merupakan guru muzik saya dan pernah melatih kumpulan boria yang saya sertai pada tahun 6 sehingga ke peringkat negeri Pahang. Apabila saya menjejakkan kaki ke dalam pusat sumber itu. Beliau mengajak saya berborak di ruang membaca surat khabar bersama guru-guru lain. saya berkunjung ke pusat sumber di mana tempat itu merupakan tempat saya menghabiskan masa rehat satu masa dahulu dengan membaca buku-buku khususnya yang berunusrkan pengetahuan am. Saya dapat melihat rujukan untuk guru dan murid telah berubah seiring dengan perkembangan semasa pendidikan di negara kita. saya ditegur oleh seseorang yang amat saya kenali iaitu Puan Wan Zulia Bintu Wan Mustapha. Tamat temu bual saya bersama Puan Nurhuda. Jelas terbayang kemesraan mereka sebagai rakan sekerja di mana mereka boleh bertegur sapa dan bergurau senda walaupun MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 19 . Beliau kini mengajar Bahasa Melayu untuk kelas tahun 3. Saya mengambil masa untuk berjalan di dalam pusat sumber bagi meneliti setiap sudut dan mengenang kembali memori lama semasa bersekolah di sana.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) lebih awal kerana Puan Nurhuda dikehendaki untuk memasuki kelas 6 Intelek bagi meneruskan lagi program yang direncana oleh pihak sekolah untuk mengahdapi UPSR yang berbaki beberapa hari sahaja lagi. saya menanam satu azam untuk bersedia menabur bakti kepada bidang yang saya ceburi ini pada masa hadapan. Kini pusat sumber memiliki pusat akses yang memilki 10 buah komputer. Ketika itu. Saya menerima dan menyimpan kata-kata beliau. Ketika itu. saya terkejut dengan perubahan yang berlaku kepada ruangan di dalam perpustakaan.

keluarga orang asli sekitar Kuala Rimpin dan lain-lain keluarga yang berpendapatan rendah. keluarga peneroka. Akan tetapi kebanyakkan muridnya datang daripada keluarga nelayan. maka terbuktilah salah satu informasi yang diberikan oleh GPK Pentadbiran sekolah itu bahawa walaupun sekolah itu berstatus bandar. Setiap darjah terdapat 3 kelas iaitu Arif. Arif merupakan kelas hadapan.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) masing-masing sibuk dengan tuagsan harian masing-masing. Puan Wan Zulia kemudiannya mempelawa saya untuk masuk bersama beliau ke dalam kelas 3 Intelek. Bestari dan Intelek. Bestari merupakan kelas pertengahan manakala Intelek merupakan kelas hujung. tetapi keadaannya sama dengan situasi persekolahan di kampung. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 20 . Saya menerima pelawaan itu dengan hati yang terbuka dan mengikut beliau masuk ke kelas tersebut. Oleh itu. Apabila saya melihat kepada keadaan mereka. jelas dapat saya perhatikan bahawa walaupun sekolah ini berada di dalam bandar.

Saya bersama rakan-rakan seperti biasa mendartarkan diri di pejabat. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 21 . Kami meminta murid-murid untuk mencari ruang dengan mendepakan tangan mereka. kami mendapat tugasan yang menarik iaitu mengendalikan sesi yang diberi nama “Spell It Right” dan “Akimbol”. Hal ini membuktikan bahawa muridmurid telah terdedah kepada perkembangan teknologi yang dapat membantu menambah perbendaharaan kata mereka dalam Bahasa Inggeris. Untuk sesi “Spell It Right” telah dikendalikan oleh salah seorang guru pelatih dari IPG Sultan Mizan. Yang menariknya arahan yang diberikan semasa sesi dalam Bahasa Inggeris sepenuhnya. Dalam aktiviti ini. Murid yang berjaya mengeja dengan betul akan diberikan hadiah. : RABU 29 OGOS 2012 SEKOLAH KEBANGSAAN ROMPIN Pada hari yang ketiga. kami membuat sesi senaman pagi di mana penyertaan melibatkan semua murid dan guru. Permulaan pagi ini.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) HARI TARIKH SEKOLAH : . Sesi ini mengambil masa selama 15 minit. Kemudiannya perhimpunan pada pagi itu diteruskan dengan sesi “Akimbol” yang dikendalikan oleh kami semua. saya semakin bersemangat untuk meneruskan Pengalaman Berasaskan Sekolah. Semua murid yang naik ke pentas dapat mengeja dengan betul. Perhimpunan tamat selepas itu. Pada sesi ini guru pelatih tersebut menyebutkan satu perkataan berbahasa Inggeris dan menjemput wakil daripada kalangan murid untuk mengeja perkataan tersebut.

Saya telah berjumpa dengan Puan Siti Rohaya Bt Moin. Di sana saya telah bertemu dengan Puan Nor Azah Binti Jantan. saya berjumpa dengan Puan Nurhuda untuk meminta beliau menanda kertas soalan tersebut bagi mendapatkan gambaran sebenar situasi seorang guru menanda kertas. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 22 . Saya kemudiannya bergerak masuk ke Kelas 5 Bestari. Beliau membenarkan saya meminjam untuk tempoh selama sejam. Saya kemudiannya berjumpa dengan seorang lagi guru iaitu En Syed Kamarul yang mengajar Pendidikan Jasmani kepada murid tahun 4 bagi meminjam seorang murid beliau yang duduk di luar padang. Saya meminta beliau melakukan perkara yang sama. saya memberikan hadiah kepada murid-murid ini. saya meminta kebenaran daripada Puan Nor Azah untuk meminjam salah seorang pelajar beliau untuk dibawa ke perpustakaan. Murid-murid ini menghabiskan masa mereka di dalam kelas dengan menjawab soalan-soalan latih tubi. Saya telah pergi ke Kelas 6 Intelek. Disebabkan pada masa itu. Saya telah mendapat keizinan untuk meminjam salah seorang daripada murid beliau. Saya memutuskan untuk melengkapkan tugasan BMM 3104 iaitu Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Setelah selesai menjawab soalan ini. Seterusnya saya bergerak menuju ke kelas tahun 6. murid-murid tahun 6 terlibat dengan program peningkatan kecemerlangan UPSR. Saya telah memberikannya soalan peperiksaan untuk dijawab.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) Pada pagi ini saya sekali lagi pergi berjumpa dengan Puan Nurhuda untuk mendapatkan lagi sebanyak mana maklumat yang boleh. Setelah itu. Oleh itu.

Saya mendapati ramai murid kelihatan begitu teruja mendengar kata-kata motivasi daripada beliau. membuat teks ucapan pengerusi majlis. Sesi tamat pada jam 10. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 23 . Beliau juga seorang motivator yang baik. Kami semua membantu guru dalam persiapan dewan seperti susunan kerusi. Sesi motivasi ini melibatkan murid-murid tahun 6 yang akan mengambil peperiksaan UPSR minggu hadapan. Kata-kata beliau sangat bersemangat. Ketibaan beliau disambut oleh Datin Noaizan selaku Guru Besar SK Rompin.30 pagi.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) HARI TARIKH SEKOLAH : . Beliau terus membawa pegawai tersebut ke dalam dewan. Saya berkesempatan berjumpa dan bersalam dengan pegawai tersebut. : KHAMIS 30 APRIL 2012 SEKOLAH KEBANGSAAN ROMPIN Pagi ini kami diminta untuk membantu guru-guru untuk menyediakan dewan kerana pada jam 9 pagi akan berlangsung sesi motivasi pelajar bersama dengan Pegawai Pendidikan Daerah Rompin iaitu Encik Mohamed Bin Hamid. menyediakan alatan seperti komputer dan LCS serta sebagainya. Tepat jam 9 pagi pegawai daripada PPD Rompin tiba. Beliau ingin sekali melihat sekolah-sekolah di daerah Rompin dapat bersaing dengan sekolah daripada daerah mahupun negeri yang lain dari sudut pencapaian terutamanya dalam bidang akademik. Beliau turut membuat satu MOU bersama dengan murid-murid pada pagi itu. Beliau ternyata sekali sangat berkasrisma dalam memberikan ucapan.

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

Setelah itu, saya bergerak ke bilik guru. Di sana saya diminta untuk menjaga kelas tahun 5 Intelek. Hal ini kerana ramai guru pada masa itu tiada di sekolah atas urusan rasmi. Saya dikhabarkan bahawa murid-murid di dalam kelas itu sangat aktif dan suka membuat bising. Kali pertama saya menjejakkan kaki, saya berasa gugup. Apa yang berlaku adalah disebabkan oleh perasaan gementar kerana ini kali pertama saya memasuki kelas secara individu.

Memang betul apa yang dikatakan itu, murid-murid ini sangat aktif. Ketika saya masuk, ramai di antara mereka yang bermain, menjerit, menyanyi dan sebagainya. Apabila saya masuk, kelas tiba-tiba menjadi senyap. Masing-masing menantikan ayat yang akan keluar dari mulut saya. Bagi menghilangkan rasa gugup itu, saya meminta murid-murid memperkenalkan diri mereka kepada saya. Semasa sesi itu, saya dapati ramai murid yang berasal daripada keluarga yang sederhana dan miskin. Akhirnya giliran saya memperkenalkan diri.

Bagi mengisi masa yang terluang, saya meminta murid-murid agar menceritakan perasaan mereka pada pagi ini. Kemudian saya meminta mereka untuk menyatakan niat mereka datang ke sekolah setiap hari. Apabila soalan ini diajukan ramai murid mengaku bahawa sebab mereka datang ke sekolah adalah atas faktor takut pada ibu bapa. Saya mengambil kesempatan itu untuk berkongsi cerita yang berkaitan dengan zaman persekolahan saya dahulu.

Saya melihat mereka begitu teruja mendengar cerita saya. Mereka semua terkejut apabila mengetahui bahawa saya merupakan bekas murid di sekolah itu. Maka bertalu-talu soalan ditanyakan kepada saya. Apbila jam menunjukkan pukul 1.30 tengah hari, saya melepaskan murid-murid itu pulang.

MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN

HALAMAN 24

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

PENILAIAN DAN LAPORAN Apa yang dapat saya simpulkan di sini ialah, PBS yang telah saya jalani di Sekolah Kebangsaan Rompin, banyak memberi pengalaman dan input yang sangat berguna kepada saya. Apabila menjalani PBS ini, saya dapat merasai sendiri suasana persekolahan berbanding dengan teori-teori yang telah saya pelajari di dalam kelas. Dalam persekitaran sekolah, saya juga dapat lihat pelbagai ragam manusia dari segi ibu bapa, pelajar bahkan para gelagat para guru dan individu yang memainkan peranan di dalam sekolah tersebut. Namun apa yang penting ialah saya perlu menanam di dalam hati untuk menjadi seorang guru yang baik dan berbudi pekerti kelak.

Melalui PBS ini, saya mula didedahkan dengan kaedah kontektual serta interaksi, komunikasi serta perhubungan kita dengan semua warga sekolah. Malah saya juga perlu mempunyai daya tahan mental dan fizikal baik dalam menghadapi pelbagai suasana di sekolah pada suatu hari nanti. Kita sebagai seorang bakal pendidik perlulah sentiasa bersedia untuk memikul tanggungjawab yang diberikan kepada kita. Dalam aktiviti pemerolehan dan analisis data, pentadbir, para guru, kakitangan sekolah serta pelajar telah memberikan kerjasama dan input yang sangat membantu bagi saya menyiapkan tugasan yang diberikan. Walaupun pada masa itu semua pelajar telah selesai menghadapi peperiksaan, dengan susunan meja dan kerusi yang masih tidak tersusun seperti keadaan asal, namun semangat mereka untuk menolong saya begitu menakjubkan sekali.

MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN

HALAMAN 25

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

Melalui objektif kajian yang ingin dicapai, saya dapat memahami hampir keseluruhan isi objektif kerana memandangkan ini adalah pengalaman kedua saya serta masa yang singkat iaitu seminggu untuk menjalani PBS ini, objektif tidak dapat dicapai sepenuhnya. Namun, ojektif utama iaitu menyediakan saya dengan suasana sekolah dan melatih interaksi serta pemupukan sikap positif dalam diri dapat dilakukan kerana ia merupakan tugasan penting bagi menyiapkan projek yang ingin dicapai. Perbincangan serta perkongsian pengalaman dengan guru-guru disitu banyak membantu saya dalam mencapai objektif tersebut.

Walaupun mempunyai tugas yang banyak, pihak pentadbir dan para guru tidak jemu untuk membantu saya memperoleh maklumat, layanan mereka terhadap saya sangat baik. Mereka sanggup meluangkan masa bagi melayani saya dalam proses memperoleh maklumat. Kesimpulannya, semua warga di sekolah ini, merupakan individu yang tidak lokek untuk berkongsi pengalaman dan nasihat mereka kepada saya kerana mereka terlebih dahulu makan garam dari saya. Nasihat dan pandangan mereka akan saya gunakaan sebaik mungkin bagi menjadi seorang guru yang penuh berketerampilan seterusnya dapat mendidik anak bangsa kita sejajar dengan dasardasar yang telah dicetuskan oleh pihak kerajaan agar dapat melahirkan tampuk pemerintahan yang begitu unggul di mata dunia.

MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN

HALAMAN 26

Aspek lain yang telah saya lakukan pemerhatian ialah kesan persekitaran sekolah yang baik terhadap perkembangan jasmani. Antaranya seperti : Apakah aktiviti yang sedang berlaku di sekolah tersebut? Menyatakan apakah kekuatan yang ada. Saya telah melakukan pemerhatian terhadap fungsi dan kepentingan pihak pengurusan sekolah terhadap pentadbiran sekolah tersebut. rohani. emosi. Malah saya turut membuat pemerhatian terhadap prasarana yang terdapat di sekolah tersebut seperti kantin. intelek dan juga sosial murid-murid tersebut. Gambar diambil sebagai bukti saya menjalankan pemerhatian di sekolah. saya dapat lihat bahawa sekolah ini tidak mempunyai padang yang luas kerana tapak padang telah dibina sebuah dewan sekolah yang baharu. kesan kemudahan sekolah yang lengkap terhadap proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. dewan dan sebagainya. kelemahan serta cadangan penambahbaikkan yang ada. padang. pusat sumber. saya dapat memperolehi jawapan untuk beberapa soalan yang berkait rapat dengan tugasan saya. murid dengan murid dan juga murid dengan guru. Melalui pemerhatian juga . Pelaksanaan kurikulum dijalankan berjalan lancar atau tidak? MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 27 . Perkembangan tahap pembelajaran dan kaitkan dengan tahap perkembangan murid-murid. Melalui pemerhatian ini. Saya juga telah melakukan pemerhatian terhadap hubungan antara guru dengan guru.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA BERHUBUNG TUGASAN PEMERHATIAN Semasa menjalani Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) saya telah melakukan pemerhatian terhadap beberapa aspek. Oleh yang demikian. Selain itu. makmal komputer. sekolah ini terpaksa berkongsi padang dengan sekolah sebelah yakni SSI.

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) Semasa perhimpunan yang diadakan. adakah murid mempunyai norma-norma atau adab yang betul ketika dalam majlis perhimpunan. Apakah aktiviti pembelajaran dan pengajaran yang dijalankan di bilik darjah ? Bagaimanakah penglibatan murid dalam kelas? Adakah mereka aktif atau kurang berminat ? Bagaimana guru menguruskan golongan pelajar yang lemah dengan pandai ? Apakah cara yang digunakan oleh guru untuk membahagikan murid dalam kumpulan? Apakah bahan dan sumber pengajaran yang dapat menarik minat murid-murid tersebut? Bagaimana bahan dan sumber pengajaran dipamerkan di bilik darjah ? Apakah bahan dan sumber yang mudah digunakan oleh murid ? Apakah teknik yang digunakan dalam proses pengajaran seorang guru untuk memastikan semua murid melibatkan diri dalam proses p&p? MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 28 .

senarai semak menjadi satu panduan kepada saya untuk memulakan portfolio. Senarai semak ini memberikan sedikit sebanyak penjelasan dan panduan kepada saya mengenai perkara-perkara yang perlu saya lakukan untuk menyiapkan tugasan yang telah diberikan. Pembahagian tajuk juga dibuat berdasarkan tugasan yang diberikan. Senarai semak amat berguna kerana ia merupakan skop kajian yang hendak dibuat serta dapat merancang apa yang hendak dibuat dan dapat membahagikan kerja mengikut kriteria. Senarai semak ini penting bagi memastikan tiada perkara penting tertinggal untuk dimuatkan dalam portfolio nanti. bagi senarai semak prasarana. saya memberi tumpuan pada senarai semak penyediaan portfolio untuk menyemak maklumat yang sudah dicari dengan tajuk yang hendak dicari sepanjang PBS.Melalui senarai semak yang telah diberikan ole pensyarah saya telah membuat senarai semak saya sendiri mengikut jadual aktiviti yang telah saya buat sebelum melakukan PBS. Turut bertindak sebagai lampiran untuk tugas semakan. gambar yang diambil adalah mengikut apa yang telah disenaraikan dan juga ada gambar tambahan. Sedikit kecuaian akan menjejaskan hasil tugasan yang bakal disiapkan dan kemungkinan tugasan tidak tersusun dengan baik. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 29 .PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 3.2 SENARAI SEMAK Di dalam kertas tugasan Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) yang telah diberikan oleh pensyarah terdapat senarai semak yang mengandungi beberapa aspek yang perlu dititikberatkan semasa saya menjalani PBS.

saya juga bertanya mengenai teknik pengajaran berkesan yang boleh dilakukan semasa sedang melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas mengikut subjek-subjek tertentu. Saya juga telah melakukan sesi temu bual bersama-sama dengan para guru bagi mendapatkan penjelasan yang lebih terperinci mengenai beberapa perkara yang berkaitan dengan murid-murid dan keperluan mereka dalam menjalani proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Malah. terdapat tambahan kepada apa yang telah disenaraikan. Berikut adalah perancangan temubual yang hendak dilakukan dan dengan siapa temubual hendak dijalankan. Di samping itu. Tambahan lagi. Saya turut menemuramah pihak pengurusan kantin mengenai RMT.saya telah menemu bual beberapa staf sokongan sekolah mengenai kepentingan tugas mereka kepada sistem pengurusan sekolah tersebut. Terdapat beberapa kriteria yang diambil kira dalam laporan ini. saya turut melakukan sesi temu bual bersama-sama dengan pihak pengurusan kantin berkaitan dengan penetapan harga makanan dan juga carta aliran kendiri kantin sekolah. Semasa saya menjalankan PBS saya telah menjalankan sesi temu bual bersama Guru Besar. Temubual dilaksanakan mengikut kehendak soalan yang telah diberikan. Guru Besar Guru Penolong Kanan 1 Guru Penolong Hal Ehwal Murid Guru Penyelaras Kokurikulum Guru Panitia MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 30 . Penolong Kanan 1.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) TEMU BUAL Temubual yang dibuat amat penting bagi mendapatkan ilmu dan pengetahuan baru bagi meyiapkan tugasan yang hendak dibuat. Penolong Kanan Hal Ehwal Pelajar dan Penolong Kanan Kokurikulum mengenai pengurusan dan pentadbiran sekolah. Ini kerana pihak pengurusan kantin akan membuat laporan harian pemeriksaan kendiri kantin. Namun.

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) Kakitangan Sekolah Murid-murid SENARAI SEMAK Semasa menjalankan tugasan ini. Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Sekolah ini merupakan sekolah 1 sesi dan mempunyai murid seramai lebih daripada 400 orang. Semasa proses mencari dan mengumpul maklumat-maklumat ini. Tidak semua kemudahan yang disenaraikan ada di sekolah yang saya jalani PBS ini. Selain itu. sebagai contoh tempat untuk menjalani aktiviti kokurikulum. bilikbilik darjah di sini mempunyai susun atur yang sangat sesuai dalam menjalankan aktiviti MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 31 . Begitu juga dengan ruang pembelajaran atau kelas. saya telah belajar menggunakan senarai semak dengan betul. Sebagai contohnya. kemudahan sekolah. Ketika mencari maklumat berhubung tugasan ini. prasarana sekolah. Dengan adanya borang senarai semak ini. Sebagai contohnya mengenai kemudahan sekolah. dan kurikulum. Terdapat 2 buah kelas dalam setiap darjah iaitu Bijak dan Gigih. saya juga mendapat ilmu baru mengenai persekitaran dan iklim bilik darjah. mudahlah saya untuk merekodkan data-datayang telah saya perolehi. senarai semak digunakan sepenuhnya agar tiada perkara yang dikehendaki tertinggal. Setiap bahagian ini mengandungi tajuk-tajuk kecil yang perlu didapatkan maklumat seperti pelan fizikal sekolah. melalui pemerhatian saya. nilai-nilai murni. banyak pengetahuan mengenai pendidikan telah saya perolehi. Senarai semak merupakan satu borang yang sangat penting dalam menjalankan tugasan atau kajian. kokurikulum. Perkara yang terdapat dalam senarai semak yang perlu saya penuhi adalah pengurusan dan organisasi sekolah. buku rekod pengajaran guru dan sebagainya.

Berikut ialah ilmu baru yang telah saya perolehi sepanjang menjalankan tugasan PBS di sekolah ini. Begitu juga dengan penggunaan bahan dan sumber pengajaran yang dipamerkan di bilik darjah. tif dalam setiap aktiviti pembelajaran MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 32 . Saya juga dapat melihat penglibatan aktif murid-murid dalam setiap aktiviti pembelajaran.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) pembelajaran.

banyak ilmu yang telah saya perolehi. Banyak perkara yang saya tidak ketahui berjaya dirungkai. pelbagai topik telah diutarakan yang kebanyakkannya berkisar mengenai ilmu pendidikan dan sekolah itu sendiri. Selain itu. guru kaunseling. Banyak ilmu yang telah saya perolehi sepanjang menjalankan tugasan Pengalaman Berasaskan Sekolah ini. Antara yang telah saya perolehi adalah peranan pihak pengurusan dalam memperkembangkan aspek jasmani. guru panitia. Antara soalan yang ditanyakan ialah: ikan FPK? MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 33 . intelek dan sosial (JERIS) dalam kalangan pelajar serta bagaimana proses perkembangan kanak-kanak di sekolah tersebut di ukur sama ada melalui ujian khas atau ujian yang dikendalikan oleh pihak sekolah sendiri. emosi. Guru Penolong Kanan Kokurikulum. soalan-soalan yang ditanyakan telah dirangka sebelum saya berjumpa dengan pihak tersebut.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) TEMU BUAL Melalui temu bual yang saya jalankan. tetapi lama kelamaan perasaan itu hilang sendiri. Saya telah menemubual beberapa pihak seperti Guru Besar. Hal ini kerana mengelakkan sesi temu bual terhenti-henti tanpa ada soalan. Soalan-soalan juga turut ditanyakan. rohani. Dalam temu bual yang telah saya laksanakan. kakitangan sekolah dan murid. Pada mulanya saya agak gementar untuk menemu bual pihak berkenaan.

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) akademik? tiviti apakah yang telah diperkenalkan oleh pihak sekolah dalam memantapkan akademik murid? -kanak diukur? -kanak khas? MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 34 .

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 5. peneroka dan orang asli sekitar Rompin. 26800 Kuala Rompin. Telefon Sekolah E-mail/web sekolah Lokasi (Bandar/Luar Bandar) Nama Guru Besar Nama GPK Pentadbiran Nama GPK HEM Nama GPK Kokurikulum Nama Penyelia Petang Gred Sekolah Bilangan Guru CATATAN Sekolah Kebangsaan Rompin. saya telah diberi borang senarai semak yang mengandungi maklumat seperti berikut: Bil. saya dapat mengetahui banyak perkara.  Walaupun lokasi sekolah di kawasan bandar. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 35 . PERKARA 1 Nama dan Alamat Sekolah 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 No. 09-4145243 cba 8001: skrompin@gmail.  Sekolah tertua di Rompin. Datin Noaizan Binti Jamaludin Nor Azah Binti Jantan Rozita Binti Muhamad Kamaruzaman Bin Abdullah A Lelaki : 20 Perempuan : 32 Kelayakan profesional guru Siswazah : 52 Bukan Siswazah : Bilangan kelas 24 termasuklah Prasekolah Purata saiz kelas 31 Jumlah Murid Melayu Cina India Lain-lain Lelaki 364 5 30 Perempuan 344 2 4 20 Maklumat-maklumat yang menarik perhatian anda tentang sekolah ini.5 MAKLUMAT UMUM SEKOLAH Berdasarkan tugasan Pengalaman Berasaskan Sekolah ini. Dalam mengenali persekitaran sekolah.com Luar Bandar 16.  Ditubuhkan pada tahun 1964. Pahang Darul Makmur. tetapi murid-murid datang dari keluarga nelayan.

3) Mewujudkan suasanan pembelajaran yang kondusif. 4) Memastikan kebajikan dan keselamatan murid dititikberatkan pada setiap masa. 5) Melaksanakan kegiatan kokurikulum secara berkesan sehingga mencapai matlamat yang ditetapkan melalui aktiviti terancang.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) PIAGAM PELANGGAN Kami warga Sekolah Kebangsaan Rompin dengan penuh komited dan berjanji untuk memberi perkhidmatan dan layanan terbaik kepada pelanggan kami seperti berikut: Murid: 1) Memberi pendidikan yang dinamik dan menyeluruh mengikut kehendak Kementerian Pelajaran Malaysia dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Ibu Bapa dan Penjaga: 1) Memberi maklum balas sewajarnya terhadap semua urusan pelanggan dengan kadar segera. 6) Memastikan murid yang berbakat diberi bimbingan dan galakan sepenuhnya sehingga mencapai peringkat tertinggi dalam bidang kokurikulum. 2) Memastikan ibu bapa dan penjaga berurusan di kaunter mendapat layanan mesra dan diselesaikan dalam masa 15 minit. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 36 . pembelajaran dan penilaian secara berkesan mengikut standard kualiti yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dan Panitia sekolah. 2) Melaksanakan pengajaran. harmoni. kasih sayang dan mesra kepada semua murid.

Guru dan Kakitangan: 1) Memastikan setiap guru dan kakitangan dilayan secara adil dan saksama.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) Stakeholders: 1) Memastikan setiap arahan dan pemohonan daripada Pejabat Pelajaran Daerah. Jabatan Pelajaran Negeri dan Kementerian Pelajaran Malaysia mendapat maklum balas dalam tempoh 3 hari. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 37 .

VISI SEKOLAH Sekolah Kebangsaan Rompin Cemerlang dalam pengurusan pendidikan menyeluruh menjelang 2012 di daerah Rompin. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 38 .PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) MOTO SEKOLAH Pembelajaran membentuk fikiran. MISI SEKOLAH Untuk memberi pendidikan berkualiti bagi melahirkan murid cemerlang melalui pengurusan yang cekap.

KO-KURIKULUM Meningkatkan 100% penglibatan pelajar dalam semua aktiviti ko-kurikulum. bersih dan amanah dan memastikan urusan dan perkhidmatan menepati piawaian yang ditetapkan. Melahirkan insan yang berintegriti. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 39 .PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) OBJEKTIF KURIKULUM Mencapai keputusan 50% cemerlang dan Lulus 100% Peperiksaan UPSR dan PKSR. KECERIAAN Mewujudkan suasana bilik pembelajaran dan pengajaran dan persekitaran sekolah yang ceria dan berkonsepkan ilmu setiap masa. PENGURUSAN DAN PERKHIDMATAN Mewujudkan suatu sistem yang cekap berkualiti dan berkesan. Menjuarai semua acara dalam bidang ko-kurikulum yang disertai sekurang-kurangnya di peringkat daerah. Tiada (zero) kes salah laku pelajar. Melalui penjagaan kebersihan dan pendekatan yang berkonsepkan sekolah dalam taman. berguna di dunia dan bahagia di akhirat. BINA INSAN Membina sahsiah pelajar yang terpuji dan sikap positif bagi melahirkan insan yang kamil. mewujudkan perkhidmatan yang cekap.

Budaya ilmu dihayati. Dibentuk bersama disiplin diri. Belajar dan membentuk fikiran. Agar hidup lebih bererti. Doa dari ibu bapa. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 40 . Belajar tekun dan berusaha. Ajaran guru jadi pedoman. Menyemai semangat kesukanan. Mendukung cita dan harapan. Melatih kami jadi pemimpin. rohani. jasmani. Intelek.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) LAGU SEKOLAH Sekolah Kebangsaan Rompin.

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) SENARAI NAMA GURU DAN STAFF SEKOLAH KEBANGSAAN ROMPIN BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 NAMA GURU Datin Noaizan Binti Jamaludin Puan Norazah Binti Jantan Puan Rozita Binti Mohamad Encik Kamaruzaman Bin Abdullah Encik Ahmad Saidi Bin Bahrom Encik Ahmad Syahir Bin Abdullah Encik Amran Bin Isa Puan Anisah Binti Shamsudin Puan Anita Binti Omar Puan Asiah Binti Hassan Encik Azmi Bin Hashim Cik Azura Binti Ahmad Cik Faizzani Binti Mohd Yusof Encik Faizal a/l Muharam Encik Khairul Anuar Bin Md Idris Puan Latifah Binti Abu Bakar Puan Maimon Binti Jemadi Puan Marzila Binti Osman Cik Mazlin Binti Razali Encik Mukhammad Ridzuan Bin Ismail@Mat Ali Encik Mohd Fauzi Bin Abdul Rahman Encik Mohd Nabil bin Mohamad Khairudin Encik Mohd Nor Faisal bin Mohd Yashim Encik Muslim Bin Abdullah Encik Mustakim Bin Daud Puan Najwa Binti Ahmad Razali Encik Nik Mohd Anuar Bin Abdullah Puan Noor Hidayah Rusmi Binti Rusli Puan Noor Rosemawati Binti Mustapha Puan Nor Asikin Binti Yahya Puan Nurhuda Binti Abdul Rahman Puan Normala Binti Ahmad Encik Norman Bin Mohammad Puan Nurul Shida Bt Kamaruzaman Puan Padilah Binti Hassan Puan Rosliza Bt Abu Hassan Puan Rozita Binti Abd. Rani Zainuddin Puan Ruzita Binti Mat Ghani Cik Saliya Binti Md Nor Encik Salmi Asilah@Salim Bin Salleh GRED JAWATAN DGA 38 (KUP) DGA 32 DGA 32 DGA 32 DG 41 DGA 29 DGA 32 (KUP) DG 41 DGA 29 DGA 32 (KUP) DGA 32 (KUP) DG 41 DG 41 DG 41 DG 41 DGA 32 (GC) DGA 32 (KUP) DGA 32 (KUP) DG 41 DGA 32 (KUP) DG 41 DG 41 DG 41 DGA 32(KUP) DG 41 DGA 32 (KUP) DGA 29 DG 41 DG 41 DG 41 DGA 34(GC) DGA 32 (KUP) DGA 32 (KUP) DG 41 DG 41 DG 41 DGA 32 (KUP) DG 41 DGA 29 DGA 32 (KUP) HALAMAN 41 MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN .

Abdul Wahab Encik Syed Kamarulkhairid Bin Sy Idros Puan Wan Zulia Binti Wan Mustapha Encik Zahari Bin Othman Cik Zaheera Binti Rahmat Puan Zainoorrina Bt Zainal Abidin Puan Sharifah Bt Kasim Puan Norrihan Bt Mat Nor Puan Nor hayati Bt Mohamad Puan Noridah Bt Ghani DG 41 DGA 32 (KUP) DGA 32 (KUP) DGA 41 DGA 29 DGA 32 (KUP) DGA 32 (KUP) DGA 29 DGA 29 DG 41 DC 41 DC 41 DGA 32 DGA 32 (KUP) MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 42 .PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Puan Shamsinar Binti Abdul Rasip Encik Shamsul Hasnan Bin Seliman Puan Siti Rohaya Binti Moin Puan Suhana binti Musa Encik Syed Azlan Bin Sy.

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) TUGASAN PBS MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 43 .

panitia Bahasa Melayu Sekolah Kebangsaan Rompin diketuai oleh Puan Nurhuda Binti Abdul Rahman mempunyai 12 orang guru Bahasa Melayu di bawah beliau termasuklah 3 orang Guru Penolong Kanan di sekolah berkenaan. Mohd Noor daripada Bahagian Sekolah-Sekolah bagi pihak Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran Malaysia. panitia mata pelajaran dirujuk sebagai sebuah badan ikhtisas yang dianggotai oleh semua guru yang mengajar mata pelajaran yang sama di sesebuah sekolah. Kementerian Pelajaran Malaysia menerusi Bahagian Sekolah-Sekolah yang ketika itu terletak di Leboh Pasar Besar. Kini pada tahun 2012. Di dalam surat ikhtisas berkenaan. Kuala Lumpur telah mengeluarkan satu surat pekeliling ikhtisas yang menyatakan tentang kepentingan penubuhan panitia mata pelajaran di sekolah-sekolah. Akan tetapi.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) PENYATAAN SOALAN 1 Menyatakan peranan panitia Bahasa Melayu untuk membantu pencapaian akaademik mata pelajaran Bahasa Melayu. jika sekolah itu kecil dan mempunyai MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 44 . Berlandaskan kepada surat pekeliling tersebut. maka guru besar Sekolah Kebangsaan Rompin pada ketika itu telah menubuhkan panitia pada tahun yang sama. Bermula pada MAC 1986. Surat tersebut bertarikh 13 Mac 1986 yang dipanjangkan kepada semua Pengarah Pelajaran Negeri pada ketika itu telah ditandatangani oleh Haji Jumaat bin Dato’ Hj. JAWAPAN SOALAN 1. Di dalam surat itu terdapat penerangan ringkas mengenai struktur dan organisasi panitia dan peranan panitia di sekolah-sekolah.

semua ketua panitia di sekolah-sekolah secara automatik dilantik sebagai ahli Jawatankuasa Kurikulum Sekolah. Guru kanan dirujuk kepada guru paling senior atau pun guru yang paling lama mengajar sesuatu subjek dan mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang cukup luas terhadap sesuatu subjek. Terdapat empat tujuan penubuhan panitia mata pelajaran berdasarkan kepada surat pekeliling Mac 1984. Mereka ini mewakili panitia pelajaran masing-masing di dalam jawatankuasa itu. Hal ini dilakukan dengan menggalakkan guru-guru yang mengajar subjek yang sama agar berkongsi segala ilmu dan kemahiran mereka agar MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 45 . Ketua panitia dilantik oleh guru besar atau pengetua sekolah. Mereka juga bertindak sebagai penghubung di antara ahli panitia yang merujuk kepada guru-guru yang mengajar subjek berkenaan dengan guru besar atau pengetua sekolah. Selain itu. Maka ketua panitia masih memainkan peranan penting untuk berhubung dengan guru besar atau pengetua bagi membentangkan masalah-masalah atau isu-isu yang sedang dihadapi dan mengesyorkan segala cadangan atau permintaan ahli-ahli pantia berhubung dengan keperluan pengajaran dan pembelajaran. Panitia mata pelajaran hendaklah dipimpin dan dikendalikan oleh seorang guru kanan yang dilantik ketua panitia. Keputusankeputusan yang diambil oleh perjumpaan panitia berhubung dengan isu-isu atau masalah-masalah kurikulum dan pengajaran perlu dibawa oleh ketua panitia kepada guru besar atau pengetua atau penolong kanan untuk mendapat penyelesaian atau untuk makluman. Tujuan yang pertama ialah menambah baik dan meningkatkan mutu dan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Menurut surat pekeliling itu juga. sekiranya sekolah tiada Jawatankuasa Kurikulum Sekolah.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) bilangan guru yang sedikit maka sekolah tersebut tidak perlu menubuhkan panitia untuk pelbagai mata pelajaran.

pihak panitia hendaklah sentiasa peka terhadap perubahan semasa di dalam dunia pendidikan. Berdasarkan tujuan ini. peperiksaan merupakan satu instrumen dalam mengukur prestasi guru di samping mengesan tahap kemahiran pengajaran guru untuk sebarang penambah baik. Guru pula hanya bertindak sebagai pembimbing. Begitu juga dalam peperiksaan. Tujuan kedua ialah berikhtiar dan berusaha untuk mendapatkan strategi-strategi mengajar dan boleh mendorong serta menggerakkan kecenderungan para pelajar terhadap pembelajaran. pendekatan.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) pembelajaran murid bertambah menarik sebagai contoh. Selepas mendapat MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 46 . Setiap sekolah semestinya memiliki penanda aras sendiri untuk mencapai matlamat sekolah. Analisis yang dilakukan selalunya dibuat dalam bentuk laporan prestasi. Selain itu. Tujuan ketiga pula ialah memperbaiki prestasi pelajar-pelajar dalam peperiksaan (berasaskan sekolah dan awam) dalam mata pelajaran Bahasa Melayu berpandukan atau berasaskan kepada prestasi atau target yang ditunjukkan dalam perancangan tahunan akademik sekolah. pihak panitia haruslah sentiasa inovatif dan proaktif dalam memastikan pembelajaran subjek yang diajar dengan mempelbagaikan strategi. Hal ini kerana kebanyakkan pembelajaran yang berlaku kini adalah secara pengalaman langsung di mana para murid meneroka dan mempelajari sendiri perkaraperkara di sekeliling mereka sendiri. Selepas setiap peperiksaan sama ada dalaman atau awam. teknik dan kaedah mengajar. Laporan ini kemudiannya dihantar kepada guru besar atau pengetua atau guru penolong kanan pentadibiran untuk disemak dan diambil tindakan. analisis akan dilakukan oleh panitia terhadap pencapaian murid-murid mereka. Melalui analisis yang dilakukan. panitia dapat merangka satu pelan baru berdasarkan maklumat yang mereka dapat.

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) respon. kembara bahasa dan sebagainya. maka panitia boleh menjalankan agenda-agenda bagi memastikan aktiviti mahupun pengajaran dan pembelajaran dapat dirancang dengan dengan baik dan memnuhi kehendak panitia. Di dalam surat pekeliling yang sama turut dinyatakan mengenai peranan yang patut dimainkan panitia di sekolah. Misi panitia pula ialah melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang bermutun bagi memastikan buta huruf sifar. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 47 . Antara contoh yang dapat diberikan ialah bengkel pengacaraan majlis. Tujuan keempat pula ialah mewujudkan semangat bekerjasama di antara pihak mata pelajaran dengan persatuan atau kelab akademik di sekolah. permainan bahasa. Dalam kes ini. Kerjasama ini boleh dijalankan dengan cara menyerapkan aktivti-aktviti bukan pengajaran dan pembelajaran sebagai aktiviti persatuan atau kelab akademik. prestasi pelajar-pelajar dalam peperiksaan dapat ditingkatkan. Dengan itu. kerjasama ini amatlah perlu kerana persatuan atau kelab akademik atau jika dalam kes Persatuan Bahasa Melayu. Hal ini kerana Bahasa Melayu merupakan bahasa yang bersifat universal dan dijadikan bahasa kebangsaan sepertimana yang diperuntukkan dalam Perkara 152 Perlembagaan Malaysia. Panitia ini juga merupakan perantara untuk meningkatkan lagi mutu dan minat pelajar dalam mempelajari Bahasa Melayu di sekolah. Visi panitia sekolah itu ialah Panitia Bahasa Melayu mencapai peratus terbaik iaitu 100% lulus dalam peperiksaan. melahirkan murid yang boleh mebaca dan menulis dengan baik. Panitia Bahasa Melayu merupakan satu cabang strategi yang dibentuk untuk menentukan hala tuju serta merealisasikan matlamat pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di sekolah. Keahlian Persatuan Bahasa Melayu di sekolah hendaklah dibuka kepada semua tanpa mengira kaum. pertandingan pantun. Di sekolah. kita merujuk kepada Pantia Bahasa Melayu di Sekolah Kebangsaan Rompin.

Pahang. jadi sama juga dengan peranan guru panitia dalam perkara-perkara berkaitan dengan hal akademik dan pengurusan tentang tugas yang telah diberi. Selain dari itu. Maka. bidang tugas MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 48 . ketua panitia perlu memainkan peranan sebagai pentadbir. perancangan perlu diadakan untuk menyedia dan memperbanyakkan lagi alat bantu mengajar dan aktiviti-aktiviti sokongan yang akan dijalankan oleh murid semasa berada di sekolah dan di luar sekolah. Selaku pemimpin kepada panitia. penggerak. Melalui hasil tinjauan dan sesi temu bual yang telah saya jalankan. Ketua-ketua Panitia akan memastikan prestasi mata pelajarannya maju dan meningkat baik dari segi metodologi pengajaran mahupun dari segi ujian dan pencapaian murid-murid. Setiap jenis mata pelajaran yang terdapat di sekolah mesti mempunyai panitianya mata pelajaran yang tersendiri. penyelaras dan pembimbing demi kepentingan bidang akademik di bawah jagaannya. Biasanya guru panitia Bahasa Melayu terdiri daripada para guru yang mengajar mata pelajaran Bahasa Melayu di sekolah tersebut. penghubung. perancang. saya telah menjalankan tinjauan dan temuramah di salah sebuah sekolah rendah untuk program Pengalaman Berasaskan Sekolah iaitu Sekolah Kebangsaan Rompin di daerah Kuala Rompin.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) Guru panitia mata pelajaran amat penting dalam sesuatu institusi pentadbiran sekolah sama ada di peringkat sekolah rendah atau sekolah menengah. Setiap panitia pula mempunyai guru yang dipertanggugjawabkan. yang diutamakan sekali ialah Guru Kanan Mata Pelajaran bertanggungjawab sepenuhnya kepada mata pelajaran yang dianggotainya. Bagi mengetahui lebih lanjut tentang bidang tugas guru panitia mata pelajaran terutamanya tugas guru panitia Bahasa Melayu. Seperti yang telah kita bincangkan pada penerangan peranan guru kanan panitia. Antara bidang tugas yang dipertanggungjawabkan kepada guru panitia ialah yang pertama ialah bertanggungjawab dalam hal kurikulum dan pentadbiran yang berkaitan dengan bidangnya.

Hal ini kerana terdapat dua subjek penting mata pelajaran Bahasa Melayu iaitu Bahasa Melayu Pemahaman dan Bahasa Melayu Penulisan. saya telah dapati guru panitia mata pelajaran Bahasa Melayu telah beberapa kali mengadakan mesyuarat perjumpaan bersama dengan guru besar atau guru pentadbir yang lain. Mereka akan membuat ujian penilaian melalui ujian pencapaian bagi bagi mengukur tahap keberkesanan pengajaran dan pembelajaran yang telah mereka jalankan.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) mereka biasa tertakluk pada mata pelajaran Bahasa Melayu sahaja. bidang tugas guru panitia ialah membantu guru besar menyelia dan menilai keberkesanan pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan dengan bidangnya. Bagi guru panitia Bahasa Melayu. saya dapati mereka kerap mengadakan mesyuarat perjumpaan panitia Bahasa Melayu. Bagi panitia Bahasa MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 49 . Ketiga. Hasil pemantauan saya juga. Bidang tugas guru panitia yang seterusnya ialah mengadakan program untuk meningkatkan kecemerlangan akademik dan sahsiah pelajar. Guru panitia membantu guru pentadbir mengurus dan membuat penilaian tahap keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan dengan tugasnya. Bidang tugas kedua ialah guru panitia bertanggungjawab kepada guru besar dalam perancangan dan pengurusan kokurikulum yang berkaitan dengan bidangnya. biasanya bertanggungjawab kepada mata pelajaran Bahasa Melayu yang diajar pada murid. Panitia mata pelajaran Bahasa Melayu adalah panitia mata pelajaran yang paling aktif di sekolah tersebut. Biasanya guru panitia Bahasa Melayu akan memberi lebih penekanan kepada murid-murid yang bakal menduduki ujian penting seperti Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR). Seperti di sekolah yang telah saya lawati.

penolong penasihat iaitu penolong kanan pentadbiran. pengerusi iaitu guru kanan mata pelajaran atau ketua panitia. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 50 . setiausaha iaitu guru dan ahli yang terdiri daripada semua guru mata pelajaran berkenaan. Melalui hasil dapatan pemerhatian yang telah saya lakukan di sekolah tersebut. dalam sesuatu panitia mata pelajaran mesti mempunyai jawatankuasa panitia mata pelajaran yang terdiri daripada penasihat iaitu guru besar. saya telah mendapatkan maklumat mengenai panitia Bahasa Melayu sekolah yang telah saya pilih. Seharusnya penggunaan yang betul dalam pengajaran dan pembelajaran dapat membantu muridmurid memantapkan bahasa mereka.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) Melayu. Namun begitu. menurut salah seorang guru panitia yang telah saya temui berkata. Oleh sebab itu saya dapati bahawa tugas guru panitia Bahasa Melayu mencabar juga kerana Bahasa Melayu adalah bahasa yang paling penting kerana ia bahasa rasmi negara. Selain daripada itu. mereka juga masih memberi perhatian kepada murid-murid lain. Antara penekanan tugas guru panitia mata pelajaran Bahasa Melayu sekolah ini ialah mereka bertanggungjawab meningkatkan mutu dan prestasi pencapaian akademik sekolah dan pencapaian peperiksaan UPSR. saya mendapati pihak pentadbir dan terutamanya panitia mata pelajaran Bahasa Melayu. Panitia Bahasa Melayu Sekolah Kebangsaan Rompin sangat aktif dalam mengadakan pelbagai aktiviti yang berkaitan dengan mata pelajaran Bahasa Melayu. mereka lebih menekankan sesuatu perkara tersebut jika ia berkaitan dengan peperiksaan UPSR. Seperti yang ditugaskan. biasanya panitia ini mengadakan program pemantapan Bahasa Melayu seperti cara-cara menjawab soalan pemahaman dengan betul dan bagaimana untuk menghasilkan karangan yang bagus agar dapat membantu murid-murid dalam peperiksaan terutamanya murid tahun 6 yang bakal menduduki UPSR. selain mereka memberi penekanan kepada murid UPSR.

panitia mengadakan “post mortem” untuk UPSR bagi setiap tahun. Mungkin kelemahan ini berpunca daripada sikap murid yang kurang gemar membaca buku bagi menambahkan kosa kata. implementasi rancangan akademik sekolah jangka panjang dan jangka pendek. buku kerja atau buku latihan. Selain aktiviti pertandingan membuat buku skrap. biasanya ia melibatkan semua murid dan bukan sahaja pada tahun 6. Di samping itu juga. kerja latihan atau kerja rumah terancang. Ia bertujuan . Antara aktiviti paling menyeronokkan ialah mengadakan lawatan rehat minda ke tempat perkelahan luar dari kawasan sekolah.mencungkil bakat kreatif yang terpendam dalam diri murid. Di samping itu. biasanya di sekolah ini pencapaian murid dalam mata pelajaran Bahasa Melayu Pemahaman mengatasi Bahasa Melayu Penulisan.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) Antara aktiviti yang biasanya dijalankan dalam panitia Bahasa Melayu ini ialah membincangkan hal-hal tentang Rancangan Pelajaran. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 51 . beberapa langkah telah diambil oleh pihak sekolah bai mengatasi masalah tersebut. Kesemua aktiviti ini dapat membantu dan membentuk murid menjadi insan yang berani. alat bantu mengajar. yakin dan kreatif. Sukatan Pelajaran dan Huraian. pemulihan. Namun begitu. bersajak dan tulisan cantik. Biasanya “post mortem” dijalankan bagi peperiksaan akhir tahun bagi setiap tahun. Buku Teks. panitia ini juga mengadakan pertandingan bercerita. meningkatkan prestasi pelajar dalam mata pelajaran serta menyediakan SKU dan menetapkan piawaian mata pelajaran. peperiksaan dan penilaian. Panitia Bahasa Melayu ini juga pernah membuat pertandingan membuat buku skrap yang terbuka untuk semua murid. peningkatan pengajaran dan pembelajaran. panitia juga telah membuat “post mortem” pencapaian pelajar setiap kali ujian atau peperiksaan dijalankan.

saya mendapat banyak maklumat berguna bagi melengkapkan tugasan yang telah diberi kepada saya. Saya juga amat berbangga kerana panitia mata pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Kebangsaan Rompin ini amat aktif dalam menghidupkan panitia tersebut. saya amat berpuas hati dengan kerjasama yang diberikan oleh guru-guru terutama guru panitia Bahasa Melayu. Dengan bantuan yang mereka berikan.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) Sepanjang pengalaman saya di sekolah tersebut. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 52 . Komitmen yang ditunjukkan dalam mengurus dan melaksanakan perancangan memberi motivasi kepada saya agar bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu perkara walaupun pada tanggapan awal saya ia adalah benda remeh.

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) SOALAN 2 MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 53 .

Mesyuarat Panitia (Disember. 2. Persediaan Peserta Ke Pertandingan Bercerita Peringkat Daerah 2012.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) AKTIVITI-AKTIVITI PANITIA BAHASA MELAYU 2012 1. (Januari 2012) Pelaksanaan :     Satu kali setahun. Merancang strategi pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan. Melibatkan murid tahap 2. Pemilihan peserta dilakukan melalui pertandingan dalaman. Latihan selama 2 minggu di luar waktu pengajaran dan pembelajaran. dan sebagainya. Jun dan September) Pelaksanaan :     Empat kali dalam setahun. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 54 . Menyelaraskan rancangan mengajar Menentukan pembuat soalan ujian/peperiksaan. Mac.

1 kali setahun. Diadakan di Dewan Sekolah Kebangsaan Rompin. Dijalankan di luar waktu persekolahan. Kuiz Bahasa Melayu Antara Kelab (Mac 2012) Pelaksanaan:     Melibatkan tahap pelajar tahap 2. Aktiviti yang dirancang ialah pertandingan mengarang. Puisi Buat Guru dan Ibu (Mei 2012) Pelaksanaan :    Melibatkan murid tahap 1 dan tahap 2. Pengisiannya dengan soalan-soalan mudah yang diambil daripada sukatan. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 55 . Minggu Bahasa Melayu (April 2012) Pelaksanaan:    Melibatkan murid tahap 1 dan tahap 2. 7. Puisi bertemakan guru dan ibu.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 3. Dijalankan selama 5 hari. (Februari 2012) Pelaksanaan :     Melibatkan Tahap 2. 6. Karangan berdasarkan tema yang telah disediakan oleh pihak panitia. menyusun huruf menjadi pelbagai perkataan serta mewarna dan menulis tulisan cantik. Setiap kelab dikehendaki menghantar tiga orang wakil. Pertandingan Mengarang Antara Kelab. deklamasi sajak. 4. Pemenang diisytiharkan dengan jawapan yang paling banyak dan betul.

10. Bertempat di pusat sumber Sekolah Kebangsaan Rompin. Pameran Warisan(Jun 2012) Pelaksanaan :     Setahun sekali. 9. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 56 . Mendedahkan guru kepada perkembangan terkini dalam pengajaran Bahasa Melayu di sekolah rendah. Persembahan daripada guru-guru dan murid-murid. Sesi bersama guru pakar dan penanda kertas Bahasa Melayu dari seluruh Daerah Rompin. Bengkel Panitia Bahasa Melayu (Jun 2012) Perlaksanaan:     Dijalankan sekali setahun. Kembara Merdeka (Ogos 2012) Perlaksanaan:   Tarikh cadangan ialah pada 28 sehingga 30 Ogos 2012. Aktiviti menarik turut disediakan iaitu kuiz. Melibatkan semua warga sekolah. 11. Perkongsian ilmu dan kemahiran baru oleh ahli-ahli panitia. pertandingan mewarna. Persembahan Sempena Kibarkan Jalur Gemilang (Julai 2012) Perlaksanaan:    Dijalankan di Dewan Sekolah Kebangsaan Rompin. kembara warisan dan sebagainya. Pameran berkaitan dengan kebudayaan dan adat resam masyarakat Melayu. Perasmian pelancaran oleh guru besar.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 8.

koir dan diakhiri dengan kembara berbasikal sekitar Bandar Kuala Rompin.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)  Pengisian program terdiri daripada tayangan video. Petandingan Sajak. Pameran Kemerdekaan. ceramah. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 57 . kuiz. pertandingan sketsa.

teka silang kata.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 11. Bulan Bahasa Kebangsaan Perlaksanaan:    Dirasmikan oleh Pegawai Pelajaran Daerah Rompin bertempat di Dewan Sekolah Kebangsaan Rompin. “1 hari 1 Peribahasa”. Melibatkan semua murid tahap 1 dan tahap 2. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 58 . kotak beracun dan sebagainya. Aktiviti yang dirancang ialah pertandingan sketsa.

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) SOALAN 3 MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 59 .

“Sekumpulan orang yang diberi tugas mengurus sesuatu atau dikenali dengan jawatankuasa” (Kamus Bahasa Malaysia. panitia mata pelajaran pada amnya berada di lapisan ketiga mengikut hirarki organisasi pentadbiran dan begitu juga status kepimpinan ketua panitia mengikut susunan kekananan jawatan. Dengan adanya garis panduan ini. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 60 . Organisasi ini menjadi satu badan yang bertanggungjawab melaksanakan program-program pelajaran dan pendidikan mengikut matlamat yang tertentu. Di peringkat sekolah. diharapkan panitia-panitia yang diwujudkan di sekolah akan dapat berfungsi atas landasan yang kukuh dan menjayakan pelaksanaan kurikulum dengan sempurna di sekolah. 1980) Di sini jelas menunjukkan panitia mata pelajaran adalah sebuah organisasi di peringkat sekolah.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) Untuk membantu pihak sekolah melaksanakan kurikulum dengan sokongan sistem panita yang efektif. DBP. satu surat pekeliling ikhtisas (Bilangan 4. Tahun 1986) telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan bagi menjelaskan dengan lanjut fungsi dan peranan panitia mata pelajaran di sekolah.

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) Hierarki Struktur Organisasi Pentadbiran Sekolah Jawatankuasa Induk Pengurusan Jawatankuasa Kurikulum Panitia Bahasa Melayu Unit Mata Pelajaran Hierarki Status Jawatan Di Sekolah Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Ketua Panitia Guru MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 61 .

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) Realiti di sekolah ialah mustahil untuk pentadbir-pentadbir utama sekolah menguasai kemahiran dalam setiap bidang akademik khasnya di sekolah menengah. Umpamanya panitia sains terdiri daripada mata pelajaran sains moden. Di peringkat sekolah menengah. SPM dan STPM akibat pengkhususan dalam bidang berkenaan. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 62 . PMR. Kegagalan pengurusan panitia akan menjejaskan pengurusan bidang akademik berkenaan dan perkhidmatan sokongan seperti sumber pengajar. Apatah lagi pentadbir utama dibebani dengan tanggungjawab-tanggungjawab pentadbiran dan pengurusan yang tidak terbatas. terdapat puluhan mata pelajaran yang berbeza yang terdiri daripada UPSR. Biologi. Jenis-jenis tugas yang dilaksanakan oleh ketua panitia boleh disenaraikan seperti berikut: 1. Kimia dan Fizik. sains tambahan. Perbezaanya terletak kepada skop pengurusan dan tanggungan ketua panitia adalah sedikit terbatas. Mereka tidak berdaya dan tidak mampu member bimbingan dan pengawasan yang rapi dalam pelaksanaan semua program kurikulum di sekolah. sains teras. tugas seorang ketua panitia sebenarnya tidak jauh beza daripada seorang pentadbir sekolah. Pentadbiran Memberi nasihat dan membantu pihak sekolah dalam pengagihan tugas-tugas dalam bidangnya. proses pengajaran dan pembelajaran dan kelengkapan kemudahan sumber di sekolah. Akibatnya prestasi akademik turut terjejas dan mangsanya adalah murid-murid sekolah.Sungguhpun ketua panitia tidak berada dikemuncak kepimpinan. Namun demikian peranan seorang ketua panitia tidak boleh diperkecilkan oleh pihak pentadbir sekolah.

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)        Mengurus dan mengawasi dokumen-dokumen berkaitan bidangnya seperti surat pekeliling. Mengadakan pembelajaran. Memberi bimbingan serta merancang aktiviti-aktiviti untuk panitia dan persatuan.      Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran Menetapkan matlamat dan objektif pencapaian yang sesuai bagi pelajar-pelajar dalam bidang kurikulum berkenaan. surat menyurat. Menjadi penghubung di antara pihak luar dengan ahli-ahli panitia dalam hal kegiatan kokurikulum yang berkaitan dengan bidangnya. Menerangkan strategi-straregi peningkatan mutu pelajaran ke arah mencapai matlamat dan objektif yang ditetapkan. Menjadi penghubung di antara pihak pentadbir sekolah dengan ahli-ahli panitia dalam hal pengurusan sekolah. Merancangkan kelas-kelas bimbingan dan pemulihan selaras dengan keperluan keadaan. Mengelolakan bengkel dan pameran. perbincangan dan penyelesaian tentang pengajaran dan MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 63 . minit mesyuarat dan rekodrekod kegiatan panitia. 2. Menjadi penghubung di antara pihak Kementerian Pendidikan dengan ahli-ahli panitia dalam hal pelaksanaan kurikulum panitianya. Memberi nasihat dan membantu pihak sekolah dalam pengaturan jadual waktu pengajaran dan pembelajaran. Mengendalikan mesyuarat panitia dan sesi perbincangan.

Mengadakan penyelarasan dari segi skop.  Memastikan wang bantuan pelajaran yang diperuntukkan ke sekolah adalah dibelanjakan dengan saksama dan mendatangkan manfaat maksimum kepada pelajar-pelajar. Mewujudkan sistem rekod dan laporan yang sempurna. Mengadakan analisa prestasi untuk mengesan bidang-bidang kekuatan dan kelemahan pelajar serta punca-puncanya. Mewujudkan bank soalan untuk mengawal mutu penilaian bidangnya. Memperolehi sukatan pelajaran. format kertas soalan dan skema pemarkahan. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 64 . ABM dan bahan-bahan keperluan lain dari semasa ke semasa untuk tujuan peningkatan tahap profesionalisme ahli-ahli dan mutu pelajaran bidangnya. buku-buku teks. bahan-bahan bacaan.    Pengurusan Sumber Pendidikan Membantu pihak sekolah dalam usaha merancang dan mendapatkan pembekalan tenaga pengajar yang sesuai dan mencukupi. buku-buku kerja dan buku-buku panduan untuk bidang kurikulumnya Dengan bantuan ahli-ahli panitia.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 3. huraian sukatan . Mengusahakan tindakan susulan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang telah dikenal pasti dalam penilaian.        Pengurusan Penilaian Membantu pihak sekolah dalam merancangkan jadual peperiksaan (contohnya tempoh dan masa). APD. cara penilaian dan prinsip pemarkahan. merancang dan mendapatkan pembekalan bahan-bahan rujukan. 4. Menentukan sistem penilaian seperti kekerapan.

seminar. menggalakkan perkembangan diri ahli panitia menerusi rancangan dan kegiatan perkembangan staf seperti menghadiri kursus. sesi perbincangan dan menerusi program bacaan.   Pimpinan dan Bimbingan Membantu pihak sekolah menjalankan pecerapan pengajaran di kelas. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 65 . penggunaan bahan dan APD dalam pengajaran dan pembelajaran mengenai bidangnya.  Melaksanakan program-program khas untuk memotivasikan pelajar-pelajar terus berusaha di luar bilik darjah untuk perkembangan diri dari segi pengetahuan dan pengalaman dalam bidang pelajaran berkenaan. gerakerja bertulis pelajar. Memastikan ganjaran yang selaras disarankan kepada ahli-ahli panitia untuk memotivasikan mereka terus berminat dan berusaha bagi meningkatkan prestasi mereka dalam pengajaran dan pembelajaran.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 5. Membantu pihak sekolah menjalankan penyeliaan dalam hal-hal seperti rancangan pengajaran.  Mewujudkan saluran untuk penyebaran pengetahuan.  Membimbing ahli-ahli panitia dalam merangkakan strategi-strategi peningkatan mutu pelajaran dan mencari penyelesaian untuk masalah-masalah pengajaran dan pembelajaran.   Menggalakkan ahli-ahli panitia mencuba idea-idea baru dan kreatif dalam kaedah pengajaran. dialog. pameran. bengkel.

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) LAMPIRAN MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 66 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times