PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS

)

BIODATA GURU PELATIH INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN KUALA LIPIS, PAHANG.

NAMA NO. K/P UNIT ALAMAT

: MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDDIN : 920820-13-6125 : PISMP BAHASA MELAYU (SJKC) SEMESTER 2 : NO 1, LRG IMPIANA ROMPIN 2/2, TMN IMPIANA ROMPIN, JLN KG PERPAT, 26800 KUALA ROMPIN PAHANG.

NO. TEL E-MAIL

: 013-2741273 : banjar_92@yahoo.com

MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN

HALAMAN 1

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

HALAMAN JUDUL

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH PISMP SEMESTER DUA

JABATAN PENGAJIAN MELAYU INSITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN KUALA LIPIS, PAHANG.

MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN

HALAMAN 2

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

HALAMAN PENGAKUAN

“Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya”

Tandatangan: Nama penulis: MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN Tarikh:

MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN

HALAMAN 3

1 PENYATAAN SEBELUM PBS 1.1.4 Instrumen Penilaian 1.3 Merancang Strategi Pelaksanaan 1.0 PENYATAAN PROFESIONAL 1.2 Tujuan Tugasan 1.1 Fokus Utama Tugasan 1.3 1.1.1.1.4 PENYATAAN SEMASA PBS PENYATAAN SELEPAS PBS LAPORAN PELAKSANAAN AKTIVITI YANG DIFOKUS MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 4 .2 1.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) SENARAI KANDUNGAN FAIL 1.

ilmu sebagai pendidik. saya berharap tugasan ini dapat membantu saya agar lebih mengenali sekolah dan saya berharap tugasan inidapat memenuhi kehendak pensyarah yang terlibat. Berdasarkan data dan analisis yang telah saya dapati ini. Data-data yang telah saya dapati dan dianalisis telah saya kumpulkan untuk dijadikan satu portfolio ini. Kami adalah wakil dari IPGM Tengku Ampuan Afzan . Semua guru pelatih dari semester 1 hingga semester 4 wajib menjalani program ini di sekolah pilihan masing-masing. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 5 . Ewinda A/L Leman (Pra Peribumi)) dan Ang Swee Kian (Pra Pribumi)). Melalui program ini saya didedahkan dengan pelbagai perkara yang berkaitan dengan sekolah seperti iklim sekolah.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 2.1 PENGENALAN Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) merupakan satu program yangdijalankan oleh pihak Badan Pendidikan Guru melalui Institut Pendidikan Guru Malaysia(IPGM). Saya juga menggunakan beberapa kaedah dalam menjalankan program PBS ini. Dalam melaksanakan PBS ini. saya dikehendaki mencari maklumat mengenai sekolah. Semasa menjalankan PBS ini saya telah mendapatkan maklumat daripada beberapa pihak seperti guru penolong kanan. guru dan panitia yang bersekolah di sekolah ini. Saya merupakan telah menetap di Rompin sejak tahun 1994 dan bersekolah di Sekolah Kebangsaan Rompin bermula tahun 1999 sehingga 2004. Saya telah menjalankan PBS di sebuah sekolah di Kuala Rompin. Saya telah menjalani PBS ini bersama empat orang lagi rakan dari IPG yang sama iaitu Mohamad Zairy Bin Azami (PAI (SJKC)). prasarana dan murid-murid di sekolah. Pahang iaitu di Sekolah Kebangsaan Rompin. serta mencari maklumat bagi menyiapkan laporan mengenai peranan Panitia Bahasa Melayu di sekolah.

Selain itu. Melalui Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) ini. tugasan juga difokuskan untuk mendapat maklumat mengenai peranan Panitia Bahasa Melayu di sekolah selaras dengan kehendak kerja kursus yang telah diberikan oleh pihak IPG. Selain itu. Pahang adalah untuk mengenali dengan lebih lanjut persekitaran sekolah.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 2.2 PERNYATAAN SEBELUM PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 2. Kuala Lipis.1 FOKUS UTAMA TUGASAN Fokus utama tugasan Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) semester 2 bagi guru pelatih Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) Institut Pendidikan Guru Tengku Ampuan Afzan. PBS ini juga bertujuan untuk membiasakan guru pelatih dengan keadaan dan persekitaran guru-guru di sekolah.2. FOKUS UTAMA TUGASAN KETUA DAN JAWATANKUASA PANITIA PANITIA BAHASA MELAYU AKTIVITIAKTIVITI PANITIA MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 6 . PBS ini juga memfokuskan guru pelatih untuk mendapat gambaran dan mengetahui persekitaran dan iklim bilik darjah untuk diaplikasikan semasa menjadi guru kelak.

Ilmu-ilmu yang diperolehi di sekolah akan dapat dipraktikkan semasa guru pelatih menjadi guru yang sebenar kelak. guru pelatih dapat kakitangan dan murid sekolah. guru pelatih dapat berinteraksi dengan guru-guru.2 TUJUAN TUGASAN Tugasan yang dilaksanakan semasa Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) adalah untuk memberi gambaran awal kepada guru pelatih untuk memahami sekolah dan persekitarannya sama ada persekitaran sekolah atau persekitaran bilik darjah serta melihat tingkah laku pelajar sekolah dalam menjalani proses persekolahan dalam seharian.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 2. intrapersonal dalam diri seorang mengetahuiperanan dan tugas seseorang guru melalui pemerhatian dan penelitian dokumen yang terdapat di sekolah.2. Melalui PBS ini juga. Selain itu. TUJUAN TUGASAN PERANAN PANITIA BAHASA MELAYU SENARAI AKTIVITI TUGAS-TUGAS KETUA DAN JAWATANKUASA PANITIA MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 7 . Hal ini sekaligus dapat meningkat kemahiran guru.

Oleh kerana masa yang agak singkat.3 MERANCANG STRATEGI PELAKSANAAN Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) ini dijalankan selama 5 hari di sekolah yang dipilih oleh guru pelatih. guru panitia dan yang lain-lain Mencatat aktiviti harian yang telah dijalankan 2. pemerhatian dan temu bual.2. Setiap instrumen yang digunakan ini adalah mengikut kesesuaian aktiviti semasa menjalankan tugasan ini. guru pelatih perlu merancang apa yang perlu dilakukan pada setiap hari.4 INSTRUMEN PENILAIAN Instrumen penilaian yang telah digunakan dalam menjalankan Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) adalah senarai semak.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 2. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 8 . Antara perancangan yang telah saya buat ialah:    Menyediakan senarai semak maklumat yang ingin diperoleh Menyediakan soalan-soalan untuk ditanyakan kepada pihak-pihak yang berkaitan seperti guru besar.2.

pengalaman kemahiran berinteraksi dengan murid. Selain itu. PBS juga bertujuan untuk memberi pendedahan awal tentang pembelajaran murid. Secara ringkasnya. dan membantu guru pelatih untuk memahami pengurusan strategi pengajaran pembelajaran. bagaimana murid belajar dan juga bagaimana pengurusan sekolah mentadbir sekolah. guru pelatih akan dapat memahami sekolah sebagai sebuah institusi pendidikan dan peranan guru di dalam bilik darjah untuk melaksanakan secara teori dan amalan dalam konteks pengajaran dan pembelajaran selaras dengan kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Ini merupakan kali kedua kami guru pelatih semester 2 menjalankan PBS. Selain itu. Menerusi PBS juga guru pelatih dapat membina kemahiran mengumpul maklumat tentang peranan Panitia Bahasa Melayu untuk membantu pencapaian akademik mata pelajaran Bahasa Melayu. Secara tidak langsung. refleksi tingkah laku murid. guru dan kakitangan sekolah juga merupakan salah satu di antara objektif PBS. Menerusi program ini. guru pelatih akan dapat memahami bagaimana guru mengajar. pengurusan sekolah dan juga pengurusan bilik darjah di sekolah. melatih pelajar untuk menyesuaikan diri di sekolah dan di bilik darjah. antara fokus utama tugasan PBS adalah memberi kefahaman kepada pelajar tentang budaya sekolah. Taklimat kami diadakan di Dewan Kuliah A IPGTAA. menyenaraikan aktiviti-aktiviti Panitia Bahasa Melayu sepanjang tahun 2012 dan membincangkan tugas-tugas ketua panitia dan jawatankuasa panitia untuk meningkatkan MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 9 . kami dapat melihat melalui pemerhatian.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) SEBELUM PBS Sebelum kami menjalankan Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) kami telah menerima taklimat berkaitan dengan pbs daripada selaku Mohd Faizal Bin Hassan selaku pensyarah penyelaras PBS iaitu pengalaman berasaskan sekolah. dengan menjalani program PBS. Program ini adalah bertujuan untuk memberi kefahaman kepada guru pelatih tentang alam persekolahan dan juga memahami perspektif seorang guru. penelitian dokumen.

08. Kuala Rompin bermula dari 27. Sebelum menjalankan PBS. Selepas mendengar taklimat daripada pensyarah. sekolah yang menjadi pilihan saya ialah Sekolah Kebangsaan Rompin. Saya harap saya dapat menjalankannya dengan sebaik mungkin. saya telah mengetahui terlebih dahulu tentang jumlah murid dan juga hari persekolahan bagi sekolah tersebut. Ini adalah untuk membiasakan saya jika ditempatkan untuk mengajar pada suatu hari nanti.2012. Tidak menjadi masalah untuk saya menjalankan PBS ini walaupun ini kali pertama saya ke sekolah tersebut. Saya telah menjalankan PBS di Sekolah Kebangsaan Rompin. Saya memilih untuk menjalankan PBS di kampung halaman.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) prestasi mata pelajaran Bahasa Melayu. kami dikehendaki membuat PBS selama seminggu dan diberi peluang untuk menjalankan PBS mengikut tempat pilihan kami sendiri dan majoriti antara kami menjalankan PBS di kampung halaman masing-masing. Pada akhir tugasan. kami dikehendaki membahagikan masa yang ada selama seminggu untuk mengkaji dan mendapatkan semua bahan bagi kesemua tugasan tersebut. PBS membolehkan guru pelatih membina sikap positif terhadap profesion keguruan. tidak menjadi masalah jika saya ditempatkan untuk mengajar di kawasan bandar mahupun di kawasan pedalaman. Menerusi kesemua tugasan yang kami perolehi.08. Oleh itu. aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh Panitia Bahasa Melayu dan mendokumentasikan tugas-tugas ketua panitia dan jawatankuasa penting untuk perbincangan semasa sesi refleksi nanti. kami juga dikehendaki mencari bahan untuk tugasan bagi kursus Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (BMM3103) dan tugasan PBS.2012 sehingga 30. Selain mengenali budaya sekolah sewaktu menjalankan PBS. saya dikehendaki membuat laporan mengenai peranan Panitia Bahasa Melayu. Pada semester ini. barulah kami memahami serba sedikit tentang PBS ini. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 10 .

saya telah melakukan beberapa pemerhatian mengenai pengurusan bilik darjah. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 11 . Guru-guru yang mengajar di sekolah ini juga majoritinya adalah guru wanita. masih terdapat pelajar yang tidak dapat menguasai kemahiran 3M walaupun sekolah tersebut merupakan sekolah yang berada dalam kategori sekolah bandar. Selain itu. saya dapat menyelesaikan sebahagian soalan yang berkaitan dengan tugasan PBS. Jawatan-jawatan penting seperti Guru Besar. dengan kerjasama yang diberikan pihak sekolah saya dapat memasuki kelas 3 Intelek yakni kelas ketiga dari empat buah kelas yang terdapat dalam tahun tersebut. Saya telah melakukan kajian mengenai pengurusan sekolah. saya telah melakukan beberapa pemerhatian mengenai sekolah yang telah saya pilih. saya turut memasuki kelas pemulihan bagi mengisi masa terluang. Melalui pemerhatian tersebut. Semasa menjalani PBS. Penolong Kanan 1. saya turut menemubual Ketua Panitia Bahasa Melayu Sekolah Kebangsaan Rompin iaitu Puan Nurul Huda Binti Abdullah bagi menjawab soalan yang terdapat dalam tugasan tersebut. Penolong kanan Hal Ehwal Murid dan Penolong Kanan Kokurikulum dipegang oleh guru lelaki serta seorang guru perempuan. Semasa menjalani PBS ini. tugasan ini mengkehendaki saya melakukan ujian kepada murid tahap dua. Sekolah ini diuruskan barisan pentadbir terdiri daripada lelaki dan wanita yang berkarisma dan berwibawa dalam memastikan pengurusan sekolah berjalan dengan lancar. nasib saya sangat baik. Akan tetapi. guru yang mengajar pelajar terbabit merupakan seorang guru yang sangat tabah dan cekal dalam mendidik anak bangsa agar mereka dapat bersaing dengan pelajar lain di masa depan. Bagi menyiapkan keseluruhan tugasan ini. semasa PBS juga saya turut melakukan tugasan BMM3103. kerana guru-guru di sekolah tersebut memberikan kerjasama yang baik bagi saya menyelesaikan tugasan tersebut.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) SEMASA PBS Semasa sedang menjalani Pengalaman Berasaskan Sekolah. melalui pemerhatian saya di kelas tersebut.

Saya turut menjumpai beberapa ilmu pengetahuan yang berguna dan boleh saya gunakannya di masa hadapan kelak. banyak nasihat yang diberikan kepada saya bagi menjadi seorang guru yang dapat membentuk dan membantu anak didik yang bakal menerajui negara kelak. Guru Besar turut memberi nasihat mengenai kerjaya seorang guru sangat mulia disisi agama kerana ilmu yang kita curahkan akan digunakan sampai bila-bila walaupun jasad telah dimamah bumi. Beliau juga turut menekankan agar melakukan setiap tugasan yang diberikan dengan komited agar hasil yang diperoleh dapat juga digunakan oleh individu lain. beliau turut mengingatkan saya agar sentiasa berkongsi ilmu yang berguna agar ilmu yang MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 12 . saya juga mendapat input yang sangat berguna semasa berjumpa dengan Guru Besar. Teknik bertanya yang betul dapat membantu saya untuk memperolehi maklumat yang saya perlukan dengan cepat dan mudah. Selain itu. Selain itu. maka kita akan mendapat penghormatan yang setimpal dan begitulah sebaliknya.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) Saya juga belajar mengenai teknik berkomunikasi yang baik serta betul apabila bercakap dengan orang yang lebih berkuasa dan berpengalaman dari diri sendiri. Teknik bercakap dan bertanya yang baik perlu dalam melakukan sesebuah temubual. Tambahan lagi. Saya telah diingatkan oleh Penolong Kanan untuk bercakap secara bersopan dan berhemah apabila melakukan sesi temuramah bersama-sama guru-guru mahupun staf-staf sokongan. Teknik yang baik akan merangsang hasil sesi temubual yang baik. Saya telah mempelajari mengenai teknik bertanya yang betul dan berkesan yang boleh digunakan apabila ingin mendapatkan sebarang maklumat daripada mana-mana pihak. saya telah mengumpul dan mengemaskinikan maklumat-maklumat yang telah saya berjaya kumpulkan semasa menjalani Pengalaman Berasaskan Sekolah. Berdasarkan teknik bertanya yang telah saya perolehi ini. saya dapat simpulkan bahawa apabila kita menghormati seorang manusia dengan baik. SELEPAS PBS Selepas menjalani Pengalaman Berasakan Sekolah.

Intelek. walau ditempatkan di bandar mahupun pedalaman. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 13 . jadikanlah ia sebagai satu ibadah kita sesama manusia Selain itu. Di samping itu. Guru-guru yang masuk ke kelas juga akan merasa tidak selesa kerana terpaksa bergerak di dalam ruang yang kecil serta terpaksa mengawasi murid-murid yang ramai. seorang yang kedekut ilmu. Persekitaran sekolah dan pengurusan bilik darjah yang menarik dapat mendorong perasaan ingin belajar kepada murid-murid. Emosi mahupun Intelek. Rohani. ruang pembelajaran yang sempit dan tidak terurus akan menjejaskan proses pengajaran dan pembelajaran yang sedang dilakukan. Nasihat beliau. Keadaan kelas yang mempunyai bilangan murid-murid yang ramai serta saiz kelas yang kecil akan menimbulkan keadaan tidak selesa kepada murid-murid. beliau turut mengingatkan saya. Kemudahan yang tidak mencukupi akan membantutkan proses pengajaran dan pembelajaran yang ingin dilaksanakan oleh guru-guru di sekolah. saya juga dapat membuat analisis bahawa persekitaran sekolah serta pengurusan bilik darjah memainkan peranan yang penting dalam membina perkembangan murid-murid sama ada dari segi Jasmani. Kemudahan yang mencukupi juga adalah perlu bagi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan berkesan. seorang yang sangat rugi sebenarnya. Murid-murid akan merasa tertarik untuk hadir ke sekolah dan seterusnya terdorong untuk belajar. Tambahan lagi. janganlah menganggap semua itu sebagai beban.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) berada di dada kita sentiasa bertambah dari semasa ke semasa.

Abdul Razak. saya sempat menegur guru lelaki yang berada di pagar sekolah. Tepat jam 7. Pada pagi itu. kami mendapat tahu seramai sembilan orang guru pelatih menjalankan PBS di Sekolah Kebangsaan Rompin termasuk kami MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 14 . Hal ini kerana sekolah telah bercuti selama seminggu lebih disebabkan oleh cuti Hari Raya Aidilfitri.30 pagi. beliau telah memaklumkan serba sedikit mengenai latar belakang sekolah dan organisasinya. saya sampai di Sekolah Kebangsaan Rompin dengan menaiki motosikal. Terdapat juga beberapa orang pengawas bertugas mencatit nama murid yang hadir lewat ke dalam satu buku rekod yang besar. Nama beliau ialah En Syed Azlan Bin SY. Rakan-rakan PBS saya yang lain tiba jam 7.3 PENYATAAN SEMASA PENGALAMAN SEKOLAH (PBS) BERASASKAN HARI TARIKH SEKOLAH : : : ISNIN 27 OGOS 2012 SEKOLAH KEBANGSAAN ROMPIN Tepat jam 7. Pada pagi itu.00 pagi. loceng kedengaran dan semua guru dan murid berkumpul di dataran perhimpunan. Beliau merupakan guru yang bertugas menjaga pintu pagar untuk minggu ini. Saya dipelawa untuk turut sama berada di pintu pagar sekolah. saya mendapati ramai murid yang hadir lewat.15 disebabkan oleh rumah mereka yang terletak di luar bandar Kuala Rompin. Semasa berada di situ.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 2. Apabila saya sampai di pintu pagar sekolah itu.

sesi persekolahan hanya berlangsung selama 3 hari kerana sekolah mendapat cuti berganti sempena Hari Raya Aidilfitri bermula pada hari Khamis. Kuala Terengganu. Batu Pahat. Perhimpunan diakhiri dengan Tasbih Kifarah dan Surah Al-As dan murid dibenarkan untuk bersurai. Beliau banyak memuji kebanyakkan kelas yang telah menghias kelas mereka dengan cantik. Guru-guru pelatih tersebut merupakan empat orang guru pelatih (TESL) dari IPG Sultan Mizan. Beliau mengingatkan semua murid agar sentiasa hadir ke sekolah dan belajar bersungguh. Lagu Negeri Pahang dan Lagu Sekolah Kebangsaan Rompin. Terengganu dan seorang guru pelatih Pra Peribumi dari IPG Tun Hussein Onn. Beliau juga menyatakan bahawa pada minggu sebelum cuti. Namun begitu. Pengerusi majlis perhimpunan pada pagi itu ialah Cik Zaheera Binti Rahmat. Johor. Majlis diteruskan dengan menjemput guru yang bertugas iaitu Encik Ahmad Saidi Bin Baharom pada minggu sebelum cuti untuk memberikan laporan. Kami semua terdiri daripada lapan orang lelaki dan seorang wanita. beliau menegur kelas 5 Intelek kerana keadaan kelas mereka yang terlalu kotor dan tidak teratur. Aturcara perhimpunan pada pagi itu bermula dengan bacaan doa oleh ketua pengawas disusuli nyanyian tiga buah lagu iaitu Lagu Negaraku. Beliau mengharapkan semua pelajar tahun 6 mampu mencapai kejayaan yang lebih baik dari tahun yang sebelumnya. Kemudian.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) berempat. Beliau juga menyuntik kata-kata semangat kepada semua pelajar tahun 6 yang akan menghadapi UPSR pada bulan depan. tibalah sesi ucapan daripada guru besar iaitu Datin Noaizan Binti Jamaludin. Kami semua kemudiannya dibawa ke pejabat sekolah oleh Guru Penolong Kanan Pentadbiran Sekolah Kebangsaan Rompin iaitu Puan Norazah Binti MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 15 .

kami semua saling berkenalan sesama kami dan seisi bilik guru. Setelah selesai berkenalan dengan semua guru yang berada di dalam bilik guru. Kami telah diminta untuk mengisi buku kehadiran dan buku laporan sekolah. Kami kemudiannya ditunjukkan tempat kami di dalam guru. Rata-rata cikgu senior di sana sudah mengenali saya dan menerima kehadiran saya. Lebih-lebih lagi terdapat guru-guru senior yang masih mengajar di situ. Bilik guru berkenaan terletak di blok yang yang berhampiran dengan pejabat lama. Beliau merupakan guru untuk matapelajaran Bahasa Melayu saya semasa saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Rompin dahulu. Akhir sekali kami kembali ke pejabat di mana kami diberikan taklimat mengenai latar belakang sekolah di samping struktur organisasi yang terdapat di sekolah. Seterusnya beliau telah membawa kami ke sekitar kawasan sekolah bagi menunjukkan keadaan sekeliling. Setibanya kami di bilik guru. kami semua memulakan tugasan masing-masing. Kami semua diperkenalkan dengan ketua di bilik guru berkenaan iaitu Puan Marzilah Binti Othman. Pihak sekolah telah memutuskan untuk meletakkan kami di dalam bilik guru. Beliau juga memiliki pengalaman mengajar selama 16 tahun dan pernah menjadi penanda kertas Bahasa Melayu Sekolah Rendah untuk UPSR selama 7 tahun. Saya mendapat tugasan mengenai peranan dan sumbangan panitia Bahasa Melayu di sekolah di mana tugasan ini memerlukan saya untuk melakukan temu bual dengan Puan Nurhuda Binti Abdul Rahman merangkak Ketua Panitia Bahasa Melayu.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) Jantan. Kehadiran kami disambut baik oleh guru-guru berkenaan. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 16 .

saya memutuskan untuk bertemu dengan beliau pada hari esok. Hari ini saya menghabiskan masa dengan mencari bahan untuk tugasan BMM 3104. Hal ini kerana beliau sedang sibuk dengan program untuk murid tahun 6 yang bakal menduduki UPSR. Oleh itu. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 17 . saya tidak dapat menemui beliau.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) Akan tetapi.

Waktu berlalu begitu cepat hinggakan saya terpaksa menamatkan temu bual MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 18 . Beliau meminta saya sedikit masa kerana beliau perlu mencari semua bahan-bahan itu. saya merasakan Puan Nurhuda telah menjalankan amanah sebagai ketua panitia untuk Subjek Bahasa Melayu dengan begitu baik berdasarkan keterangan dan bukti yang beliau tunjukkan. Nasib begitu menyebelahi saya di mana Puan Nurhuda berada di dalam biliknya.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) HARI TARIKH SEKOLAH : : : SELASA 28 OGOS 2012 SEKOLAH KEBANGSAAN ROMPIN Pada hari berikutnya. Kami telah melaporkan diri di pejabat. Di mana secara peribadi.15 pagi. kami hadir ke sekolah seperti biasa tepat jam 7. Saya mengambil ruang yang ada untuk menemu bual beliau di mana saya bertanyakan tugas panitia di sekolah dan peranan yang perlu dimainkan oleh panitia khususnya Panitia Bahasa Melayu dalam membantu kecermelangan akademik di sekolah. Kami kemudiannya bertebaran melakukan tugasan maisng-masing. Saya sempat bertanya khabar dan beliau sedia memberikan kerjasam untuk memberikan saya segala maklumat yang diperlukan untuk menyiapkan tugasan PBS saya. Saya memulakan hari saya dengan mencari Puan Nurhuda bagi mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan untuk menyiapkan tugasan saya. Kami mulai berkenalan rapat dengan guru dan staf yang ada. Ternyata jawapan yang diberikan beliau tidak begitu mengecewakan.

Tamat temu bual saya bersama Puan Nurhuda. saya ditegur oleh seseorang yang amat saya kenali iaitu Puan Wan Zulia Bintu Wan Mustapha. Ketika itu. Saya mengambil masa untuk berjalan di dalam pusat sumber bagi meneliti setiap sudut dan mengenang kembali memori lama semasa bersekolah di sana. Beliau mengajak saya berborak di ruang membaca surat khabar bersama guru-guru lain.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) lebih awal kerana Puan Nurhuda dikehendaki untuk memasuki kelas 6 Intelek bagi meneruskan lagi program yang direncana oleh pihak sekolah untuk mengahdapi UPSR yang berbaki beberapa hari sahaja lagi. Apabila saya menjejakkan kaki ke dalam pusat sumber itu. saya berkunjung ke pusat sumber di mana tempat itu merupakan tempat saya menghabiskan masa rehat satu masa dahulu dengan membaca buku-buku khususnya yang berunusrkan pengetahuan am. Beliau kini mengajar Bahasa Melayu untuk kelas tahun 3. saya terkejut dengan perubahan yang berlaku kepada ruangan di dalam perpustakaan. kemahiran dan pengalaman yang kelak amat saya perlukan dalam mengharungi dunia pendidikan yang semakin lama semakin mencabar. satu set astro dan penggunaan kad pintar bersama alat pengesan elektronik bagi memudahkan proses meminjam dan memulang buku. Ketika itu. Beliau sempat memberikan nasihat dan katakata yang membakar semangat kepada saya untuk terus berusaha melengkapkan diri dengan ilmu. Saya menerima dan menyimpan kata-kata beliau. saya menanam satu azam untuk bersedia menabur bakti kepada bidang yang saya ceburi ini pada masa hadapan. Jelas terbayang kemesraan mereka sebagai rakan sekerja di mana mereka boleh bertegur sapa dan bergurau senda walaupun MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 19 . Saya dapat melihat rujukan untuk guru dan murid telah berubah seiring dengan perkembangan semasa pendidikan di negara kita. Beliau merupakan guru muzik saya dan pernah melatih kumpulan boria yang saya sertai pada tahun 6 sehingga ke peringkat negeri Pahang. Kini pusat sumber memiliki pusat akses yang memilki 10 buah komputer.

keluarga orang asli sekitar Kuala Rimpin dan lain-lain keluarga yang berpendapatan rendah. keluarga peneroka. tetapi keadaannya sama dengan situasi persekolahan di kampung. Bestari dan Intelek. Oleh itu. Bestari merupakan kelas pertengahan manakala Intelek merupakan kelas hujung. jelas dapat saya perhatikan bahawa walaupun sekolah ini berada di dalam bandar. maka terbuktilah salah satu informasi yang diberikan oleh GPK Pentadbiran sekolah itu bahawa walaupun sekolah itu berstatus bandar. Saya menerima pelawaan itu dengan hati yang terbuka dan mengikut beliau masuk ke kelas tersebut. Setiap darjah terdapat 3 kelas iaitu Arif.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) masing-masing sibuk dengan tuagsan harian masing-masing. Apabila saya melihat kepada keadaan mereka. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 20 . Akan tetapi kebanyakkan muridnya datang daripada keluarga nelayan. Arif merupakan kelas hadapan. Puan Wan Zulia kemudiannya mempelawa saya untuk masuk bersama beliau ke dalam kelas 3 Intelek.

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) HARI TARIKH SEKOLAH : . Saya bersama rakan-rakan seperti biasa mendartarkan diri di pejabat. saya semakin bersemangat untuk meneruskan Pengalaman Berasaskan Sekolah. kami mendapat tugasan yang menarik iaitu mengendalikan sesi yang diberi nama “Spell It Right” dan “Akimbol”. Untuk sesi “Spell It Right” telah dikendalikan oleh salah seorang guru pelatih dari IPG Sultan Mizan. Kami meminta murid-murid untuk mencari ruang dengan mendepakan tangan mereka. Semua murid yang naik ke pentas dapat mengeja dengan betul. Sesi ini mengambil masa selama 15 minit. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 21 . Perhimpunan tamat selepas itu. kami membuat sesi senaman pagi di mana penyertaan melibatkan semua murid dan guru. Pada sesi ini guru pelatih tersebut menyebutkan satu perkataan berbahasa Inggeris dan menjemput wakil daripada kalangan murid untuk mengeja perkataan tersebut. Permulaan pagi ini. Murid yang berjaya mengeja dengan betul akan diberikan hadiah. Hal ini membuktikan bahawa muridmurid telah terdedah kepada perkembangan teknologi yang dapat membantu menambah perbendaharaan kata mereka dalam Bahasa Inggeris. Kemudiannya perhimpunan pada pagi itu diteruskan dengan sesi “Akimbol” yang dikendalikan oleh kami semua. Yang menariknya arahan yang diberikan semasa sesi dalam Bahasa Inggeris sepenuhnya. Dalam aktiviti ini. : RABU 29 OGOS 2012 SEKOLAH KEBANGSAAN ROMPIN Pada hari yang ketiga.

Disebabkan pada masa itu. murid-murid tahun 6 terlibat dengan program peningkatan kecemerlangan UPSR. saya berjumpa dengan Puan Nurhuda untuk meminta beliau menanda kertas soalan tersebut bagi mendapatkan gambaran sebenar situasi seorang guru menanda kertas. Murid-murid ini menghabiskan masa mereka di dalam kelas dengan menjawab soalan-soalan latih tubi. Saya telah memberikannya soalan peperiksaan untuk dijawab. Beliau membenarkan saya meminjam untuk tempoh selama sejam. Saya memutuskan untuk melengkapkan tugasan BMM 3104 iaitu Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Saya telah berjumpa dengan Puan Siti Rohaya Bt Moin. Saya kemudiannya berjumpa dengan seorang lagi guru iaitu En Syed Kamarul yang mengajar Pendidikan Jasmani kepada murid tahun 4 bagi meminjam seorang murid beliau yang duduk di luar padang. Setelah itu. Setelah selesai menjawab soalan ini. Oleh itu. saya memberikan hadiah kepada murid-murid ini. saya meminta kebenaran daripada Puan Nor Azah untuk meminjam salah seorang pelajar beliau untuk dibawa ke perpustakaan. Saya telah mendapat keizinan untuk meminjam salah seorang daripada murid beliau. Di sana saya telah bertemu dengan Puan Nor Azah Binti Jantan. Saya meminta beliau melakukan perkara yang sama. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 22 . Saya kemudiannya bergerak masuk ke Kelas 5 Bestari. Seterusnya saya bergerak menuju ke kelas tahun 6.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) Pada pagi ini saya sekali lagi pergi berjumpa dengan Puan Nurhuda untuk mendapatkan lagi sebanyak mana maklumat yang boleh. Saya telah pergi ke Kelas 6 Intelek.

Tepat jam 9 pagi pegawai daripada PPD Rompin tiba.30 pagi. membuat teks ucapan pengerusi majlis. Beliau ternyata sekali sangat berkasrisma dalam memberikan ucapan. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 23 . Beliau turut membuat satu MOU bersama dengan murid-murid pada pagi itu. Saya mendapati ramai murid kelihatan begitu teruja mendengar kata-kata motivasi daripada beliau. menyediakan alatan seperti komputer dan LCS serta sebagainya. Kami semua membantu guru dalam persiapan dewan seperti susunan kerusi. Kata-kata beliau sangat bersemangat. Beliau terus membawa pegawai tersebut ke dalam dewan. : KHAMIS 30 APRIL 2012 SEKOLAH KEBANGSAAN ROMPIN Pagi ini kami diminta untuk membantu guru-guru untuk menyediakan dewan kerana pada jam 9 pagi akan berlangsung sesi motivasi pelajar bersama dengan Pegawai Pendidikan Daerah Rompin iaitu Encik Mohamed Bin Hamid. Beliau juga seorang motivator yang baik. Beliau ingin sekali melihat sekolah-sekolah di daerah Rompin dapat bersaing dengan sekolah daripada daerah mahupun negeri yang lain dari sudut pencapaian terutamanya dalam bidang akademik. Sesi tamat pada jam 10.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) HARI TARIKH SEKOLAH : . Ketibaan beliau disambut oleh Datin Noaizan selaku Guru Besar SK Rompin. Saya berkesempatan berjumpa dan bersalam dengan pegawai tersebut. Sesi motivasi ini melibatkan murid-murid tahun 6 yang akan mengambil peperiksaan UPSR minggu hadapan.

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

Setelah itu, saya bergerak ke bilik guru. Di sana saya diminta untuk menjaga kelas tahun 5 Intelek. Hal ini kerana ramai guru pada masa itu tiada di sekolah atas urusan rasmi. Saya dikhabarkan bahawa murid-murid di dalam kelas itu sangat aktif dan suka membuat bising. Kali pertama saya menjejakkan kaki, saya berasa gugup. Apa yang berlaku adalah disebabkan oleh perasaan gementar kerana ini kali pertama saya memasuki kelas secara individu.

Memang betul apa yang dikatakan itu, murid-murid ini sangat aktif. Ketika saya masuk, ramai di antara mereka yang bermain, menjerit, menyanyi dan sebagainya. Apabila saya masuk, kelas tiba-tiba menjadi senyap. Masing-masing menantikan ayat yang akan keluar dari mulut saya. Bagi menghilangkan rasa gugup itu, saya meminta murid-murid memperkenalkan diri mereka kepada saya. Semasa sesi itu, saya dapati ramai murid yang berasal daripada keluarga yang sederhana dan miskin. Akhirnya giliran saya memperkenalkan diri.

Bagi mengisi masa yang terluang, saya meminta murid-murid agar menceritakan perasaan mereka pada pagi ini. Kemudian saya meminta mereka untuk menyatakan niat mereka datang ke sekolah setiap hari. Apabila soalan ini diajukan ramai murid mengaku bahawa sebab mereka datang ke sekolah adalah atas faktor takut pada ibu bapa. Saya mengambil kesempatan itu untuk berkongsi cerita yang berkaitan dengan zaman persekolahan saya dahulu.

Saya melihat mereka begitu teruja mendengar cerita saya. Mereka semua terkejut apabila mengetahui bahawa saya merupakan bekas murid di sekolah itu. Maka bertalu-talu soalan ditanyakan kepada saya. Apbila jam menunjukkan pukul 1.30 tengah hari, saya melepaskan murid-murid itu pulang.

MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN

HALAMAN 24

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

PENILAIAN DAN LAPORAN Apa yang dapat saya simpulkan di sini ialah, PBS yang telah saya jalani di Sekolah Kebangsaan Rompin, banyak memberi pengalaman dan input yang sangat berguna kepada saya. Apabila menjalani PBS ini, saya dapat merasai sendiri suasana persekolahan berbanding dengan teori-teori yang telah saya pelajari di dalam kelas. Dalam persekitaran sekolah, saya juga dapat lihat pelbagai ragam manusia dari segi ibu bapa, pelajar bahkan para gelagat para guru dan individu yang memainkan peranan di dalam sekolah tersebut. Namun apa yang penting ialah saya perlu menanam di dalam hati untuk menjadi seorang guru yang baik dan berbudi pekerti kelak.

Melalui PBS ini, saya mula didedahkan dengan kaedah kontektual serta interaksi, komunikasi serta perhubungan kita dengan semua warga sekolah. Malah saya juga perlu mempunyai daya tahan mental dan fizikal baik dalam menghadapi pelbagai suasana di sekolah pada suatu hari nanti. Kita sebagai seorang bakal pendidik perlulah sentiasa bersedia untuk memikul tanggungjawab yang diberikan kepada kita. Dalam aktiviti pemerolehan dan analisis data, pentadbir, para guru, kakitangan sekolah serta pelajar telah memberikan kerjasama dan input yang sangat membantu bagi saya menyiapkan tugasan yang diberikan. Walaupun pada masa itu semua pelajar telah selesai menghadapi peperiksaan, dengan susunan meja dan kerusi yang masih tidak tersusun seperti keadaan asal, namun semangat mereka untuk menolong saya begitu menakjubkan sekali.

MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN

HALAMAN 25

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

Melalui objektif kajian yang ingin dicapai, saya dapat memahami hampir keseluruhan isi objektif kerana memandangkan ini adalah pengalaman kedua saya serta masa yang singkat iaitu seminggu untuk menjalani PBS ini, objektif tidak dapat dicapai sepenuhnya. Namun, ojektif utama iaitu menyediakan saya dengan suasana sekolah dan melatih interaksi serta pemupukan sikap positif dalam diri dapat dilakukan kerana ia merupakan tugasan penting bagi menyiapkan projek yang ingin dicapai. Perbincangan serta perkongsian pengalaman dengan guru-guru disitu banyak membantu saya dalam mencapai objektif tersebut.

Walaupun mempunyai tugas yang banyak, pihak pentadbir dan para guru tidak jemu untuk membantu saya memperoleh maklumat, layanan mereka terhadap saya sangat baik. Mereka sanggup meluangkan masa bagi melayani saya dalam proses memperoleh maklumat. Kesimpulannya, semua warga di sekolah ini, merupakan individu yang tidak lokek untuk berkongsi pengalaman dan nasihat mereka kepada saya kerana mereka terlebih dahulu makan garam dari saya. Nasihat dan pandangan mereka akan saya gunakaan sebaik mungkin bagi menjadi seorang guru yang penuh berketerampilan seterusnya dapat mendidik anak bangsa kita sejajar dengan dasardasar yang telah dicetuskan oleh pihak kerajaan agar dapat melahirkan tampuk pemerintahan yang begitu unggul di mata dunia.

MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN

HALAMAN 26

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA BERHUBUNG TUGASAN PEMERHATIAN Semasa menjalani Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) saya telah melakukan pemerhatian terhadap beberapa aspek. Malah saya turut membuat pemerhatian terhadap prasarana yang terdapat di sekolah tersebut seperti kantin. kesan kemudahan sekolah yang lengkap terhadap proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Gambar diambil sebagai bukti saya menjalankan pemerhatian di sekolah. dewan dan sebagainya. padang. Oleh yang demikian. kelemahan serta cadangan penambahbaikkan yang ada. Perkembangan tahap pembelajaran dan kaitkan dengan tahap perkembangan murid-murid. sekolah ini terpaksa berkongsi padang dengan sekolah sebelah yakni SSI. Melalui pemerhatian ini. saya dapat lihat bahawa sekolah ini tidak mempunyai padang yang luas kerana tapak padang telah dibina sebuah dewan sekolah yang baharu. emosi. rohani. Saya telah melakukan pemerhatian terhadap fungsi dan kepentingan pihak pengurusan sekolah terhadap pentadbiran sekolah tersebut. murid dengan murid dan juga murid dengan guru. makmal komputer. pusat sumber. intelek dan juga sosial murid-murid tersebut. Aspek lain yang telah saya lakukan pemerhatian ialah kesan persekitaran sekolah yang baik terhadap perkembangan jasmani. Selain itu. Melalui pemerhatian juga . Saya juga telah melakukan pemerhatian terhadap hubungan antara guru dengan guru. Pelaksanaan kurikulum dijalankan berjalan lancar atau tidak? MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 27 . Antaranya seperti : Apakah aktiviti yang sedang berlaku di sekolah tersebut? Menyatakan apakah kekuatan yang ada. saya dapat memperolehi jawapan untuk beberapa soalan yang berkait rapat dengan tugasan saya.

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) Semasa perhimpunan yang diadakan. adakah murid mempunyai norma-norma atau adab yang betul ketika dalam majlis perhimpunan. Apakah aktiviti pembelajaran dan pengajaran yang dijalankan di bilik darjah ? Bagaimanakah penglibatan murid dalam kelas? Adakah mereka aktif atau kurang berminat ? Bagaimana guru menguruskan golongan pelajar yang lemah dengan pandai ? Apakah cara yang digunakan oleh guru untuk membahagikan murid dalam kumpulan? Apakah bahan dan sumber pengajaran yang dapat menarik minat murid-murid tersebut? Bagaimana bahan dan sumber pengajaran dipamerkan di bilik darjah ? Apakah bahan dan sumber yang mudah digunakan oleh murid ? Apakah teknik yang digunakan dalam proses pengajaran seorang guru untuk memastikan semua murid melibatkan diri dalam proses p&p? MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 28 .

senarai semak menjadi satu panduan kepada saya untuk memulakan portfolio.Melalui senarai semak yang telah diberikan ole pensyarah saya telah membuat senarai semak saya sendiri mengikut jadual aktiviti yang telah saya buat sebelum melakukan PBS. Senarai semak ini penting bagi memastikan tiada perkara penting tertinggal untuk dimuatkan dalam portfolio nanti. Pembahagian tajuk juga dibuat berdasarkan tugasan yang diberikan. Senarai semak ini memberikan sedikit sebanyak penjelasan dan panduan kepada saya mengenai perkara-perkara yang perlu saya lakukan untuk menyiapkan tugasan yang telah diberikan.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 3.2 SENARAI SEMAK Di dalam kertas tugasan Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) yang telah diberikan oleh pensyarah terdapat senarai semak yang mengandungi beberapa aspek yang perlu dititikberatkan semasa saya menjalani PBS. saya memberi tumpuan pada senarai semak penyediaan portfolio untuk menyemak maklumat yang sudah dicari dengan tajuk yang hendak dicari sepanjang PBS. Sedikit kecuaian akan menjejaskan hasil tugasan yang bakal disiapkan dan kemungkinan tugasan tidak tersusun dengan baik. Senarai semak amat berguna kerana ia merupakan skop kajian yang hendak dibuat serta dapat merancang apa yang hendak dibuat dan dapat membahagikan kerja mengikut kriteria. Turut bertindak sebagai lampiran untuk tugas semakan. bagi senarai semak prasarana. gambar yang diambil adalah mengikut apa yang telah disenaraikan dan juga ada gambar tambahan. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 29 .

Tambahan lagi. Berikut adalah perancangan temubual yang hendak dilakukan dan dengan siapa temubual hendak dijalankan.saya telah menemu bual beberapa staf sokongan sekolah mengenai kepentingan tugas mereka kepada sistem pengurusan sekolah tersebut. Saya turut menemuramah pihak pengurusan kantin mengenai RMT. Namun.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) TEMU BUAL Temubual yang dibuat amat penting bagi mendapatkan ilmu dan pengetahuan baru bagi meyiapkan tugasan yang hendak dibuat. saya turut melakukan sesi temu bual bersama-sama dengan pihak pengurusan kantin berkaitan dengan penetapan harga makanan dan juga carta aliran kendiri kantin sekolah. Malah. Saya juga telah melakukan sesi temu bual bersama-sama dengan para guru bagi mendapatkan penjelasan yang lebih terperinci mengenai beberapa perkara yang berkaitan dengan murid-murid dan keperluan mereka dalam menjalani proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Di samping itu. Guru Besar Guru Penolong Kanan 1 Guru Penolong Hal Ehwal Murid Guru Penyelaras Kokurikulum Guru Panitia MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 30 . Temubual dilaksanakan mengikut kehendak soalan yang telah diberikan. Penolong Kanan 1. saya juga bertanya mengenai teknik pengajaran berkesan yang boleh dilakukan semasa sedang melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas mengikut subjek-subjek tertentu. Penolong Kanan Hal Ehwal Pelajar dan Penolong Kanan Kokurikulum mengenai pengurusan dan pentadbiran sekolah. terdapat tambahan kepada apa yang telah disenaraikan. Semasa saya menjalankan PBS saya telah menjalankan sesi temu bual bersama Guru Besar. Terdapat beberapa kriteria yang diambil kira dalam laporan ini. Ini kerana pihak pengurusan kantin akan membuat laporan harian pemeriksaan kendiri kantin.

mudahlah saya untuk merekodkan data-datayang telah saya perolehi. Setiap bahagian ini mengandungi tajuk-tajuk kecil yang perlu didapatkan maklumat seperti pelan fizikal sekolah. kemudahan sekolah. Terdapat 2 buah kelas dalam setiap darjah iaitu Bijak dan Gigih. kokurikulum. Falsafah Pendidikan Kebangsaan. melalui pemerhatian saya. saya telah belajar menggunakan senarai semak dengan betul. Perkara yang terdapat dalam senarai semak yang perlu saya penuhi adalah pengurusan dan organisasi sekolah. prasarana sekolah. buku rekod pengajaran guru dan sebagainya. banyak pengetahuan mengenai pendidikan telah saya perolehi. saya juga mendapat ilmu baru mengenai persekitaran dan iklim bilik darjah. Sebagai contohnya mengenai kemudahan sekolah. Semasa proses mencari dan mengumpul maklumat-maklumat ini. Sebagai contohnya. Ketika mencari maklumat berhubung tugasan ini. senarai semak digunakan sepenuhnya agar tiada perkara yang dikehendaki tertinggal. dan kurikulum.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) Kakitangan Sekolah Murid-murid SENARAI SEMAK Semasa menjalankan tugasan ini. sebagai contoh tempat untuk menjalani aktiviti kokurikulum. Dengan adanya borang senarai semak ini. Begitu juga dengan ruang pembelajaran atau kelas. nilai-nilai murni. bilikbilik darjah di sini mempunyai susun atur yang sangat sesuai dalam menjalankan aktiviti MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 31 . Senarai semak merupakan satu borang yang sangat penting dalam menjalankan tugasan atau kajian. Tidak semua kemudahan yang disenaraikan ada di sekolah yang saya jalani PBS ini. Selain itu. Sekolah ini merupakan sekolah 1 sesi dan mempunyai murid seramai lebih daripada 400 orang.

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) pembelajaran. Saya juga dapat melihat penglibatan aktif murid-murid dalam setiap aktiviti pembelajaran. tif dalam setiap aktiviti pembelajaran MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 32 . Begitu juga dengan penggunaan bahan dan sumber pengajaran yang dipamerkan di bilik darjah. Berikut ialah ilmu baru yang telah saya perolehi sepanjang menjalankan tugasan PBS di sekolah ini.

guru kaunseling. Antara yang telah saya perolehi adalah peranan pihak pengurusan dalam memperkembangkan aspek jasmani. Guru Penolong Kanan Kokurikulum. intelek dan sosial (JERIS) dalam kalangan pelajar serta bagaimana proses perkembangan kanak-kanak di sekolah tersebut di ukur sama ada melalui ujian khas atau ujian yang dikendalikan oleh pihak sekolah sendiri. tetapi lama kelamaan perasaan itu hilang sendiri. Banyak ilmu yang telah saya perolehi sepanjang menjalankan tugasan Pengalaman Berasaskan Sekolah ini. rohani. Soalan-soalan juga turut ditanyakan.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) TEMU BUAL Melalui temu bual yang saya jalankan. Antara soalan yang ditanyakan ialah: ikan FPK? MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 33 . kakitangan sekolah dan murid. Hal ini kerana mengelakkan sesi temu bual terhenti-henti tanpa ada soalan. banyak ilmu yang telah saya perolehi. guru panitia. soalan-soalan yang ditanyakan telah dirangka sebelum saya berjumpa dengan pihak tersebut. Dalam temu bual yang telah saya laksanakan. Banyak perkara yang saya tidak ketahui berjaya dirungkai. Selain itu. Pada mulanya saya agak gementar untuk menemu bual pihak berkenaan. Saya telah menemubual beberapa pihak seperti Guru Besar. pelbagai topik telah diutarakan yang kebanyakkannya berkisar mengenai ilmu pendidikan dan sekolah itu sendiri. emosi.

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) akademik? tiviti apakah yang telah diperkenalkan oleh pihak sekolah dalam memantapkan akademik murid? -kanak diukur? -kanak khas? MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 34 .

saya dapat mengetahui banyak perkara. Dalam mengenali persekitaran sekolah. Telefon Sekolah E-mail/web sekolah Lokasi (Bandar/Luar Bandar) Nama Guru Besar Nama GPK Pentadbiran Nama GPK HEM Nama GPK Kokurikulum Nama Penyelia Petang Gred Sekolah Bilangan Guru CATATAN Sekolah Kebangsaan Rompin. peneroka dan orang asli sekitar Rompin.5 MAKLUMAT UMUM SEKOLAH Berdasarkan tugasan Pengalaman Berasaskan Sekolah ini.com Luar Bandar 16.  Sekolah tertua di Rompin. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 35 . Datin Noaizan Binti Jamaludin Nor Azah Binti Jantan Rozita Binti Muhamad Kamaruzaman Bin Abdullah A Lelaki : 20 Perempuan : 32 Kelayakan profesional guru Siswazah : 52 Bukan Siswazah : Bilangan kelas 24 termasuklah Prasekolah Purata saiz kelas 31 Jumlah Murid Melayu Cina India Lain-lain Lelaki 364 5 30 Perempuan 344 2 4 20 Maklumat-maklumat yang menarik perhatian anda tentang sekolah ini.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 5. saya telah diberi borang senarai semak yang mengandungi maklumat seperti berikut: Bil. tetapi murid-murid datang dari keluarga nelayan. 26800 Kuala Rompin.  Walaupun lokasi sekolah di kawasan bandar.  Ditubuhkan pada tahun 1964. PERKARA 1 Nama dan Alamat Sekolah 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 No. Pahang Darul Makmur. 09-4145243 cba 8001: skrompin@gmail.

4) Memastikan kebajikan dan keselamatan murid dititikberatkan pada setiap masa.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) PIAGAM PELANGGAN Kami warga Sekolah Kebangsaan Rompin dengan penuh komited dan berjanji untuk memberi perkhidmatan dan layanan terbaik kepada pelanggan kami seperti berikut: Murid: 1) Memberi pendidikan yang dinamik dan menyeluruh mengikut kehendak Kementerian Pelajaran Malaysia dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. 5) Melaksanakan kegiatan kokurikulum secara berkesan sehingga mencapai matlamat yang ditetapkan melalui aktiviti terancang. 3) Mewujudkan suasanan pembelajaran yang kondusif. kasih sayang dan mesra kepada semua murid. 2) Memastikan ibu bapa dan penjaga berurusan di kaunter mendapat layanan mesra dan diselesaikan dalam masa 15 minit. 6) Memastikan murid yang berbakat diberi bimbingan dan galakan sepenuhnya sehingga mencapai peringkat tertinggi dalam bidang kokurikulum. 2) Melaksanakan pengajaran. Ibu Bapa dan Penjaga: 1) Memberi maklum balas sewajarnya terhadap semua urusan pelanggan dengan kadar segera. pembelajaran dan penilaian secara berkesan mengikut standard kualiti yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dan Panitia sekolah. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 36 . harmoni.

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) Stakeholders: 1) Memastikan setiap arahan dan pemohonan daripada Pejabat Pelajaran Daerah. Jabatan Pelajaran Negeri dan Kementerian Pelajaran Malaysia mendapat maklum balas dalam tempoh 3 hari. Guru dan Kakitangan: 1) Memastikan setiap guru dan kakitangan dilayan secara adil dan saksama. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 37 .

MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 38 .PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) MOTO SEKOLAH Pembelajaran membentuk fikiran. MISI SEKOLAH Untuk memberi pendidikan berkualiti bagi melahirkan murid cemerlang melalui pengurusan yang cekap. VISI SEKOLAH Sekolah Kebangsaan Rompin Cemerlang dalam pengurusan pendidikan menyeluruh menjelang 2012 di daerah Rompin.

mewujudkan perkhidmatan yang cekap. Menjuarai semua acara dalam bidang ko-kurikulum yang disertai sekurang-kurangnya di peringkat daerah.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) OBJEKTIF KURIKULUM Mencapai keputusan 50% cemerlang dan Lulus 100% Peperiksaan UPSR dan PKSR. KO-KURIKULUM Meningkatkan 100% penglibatan pelajar dalam semua aktiviti ko-kurikulum. BINA INSAN Membina sahsiah pelajar yang terpuji dan sikap positif bagi melahirkan insan yang kamil. Tiada (zero) kes salah laku pelajar. bersih dan amanah dan memastikan urusan dan perkhidmatan menepati piawaian yang ditetapkan. berguna di dunia dan bahagia di akhirat. Melahirkan insan yang berintegriti. Melalui penjagaan kebersihan dan pendekatan yang berkonsepkan sekolah dalam taman. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 39 . PENGURUSAN DAN PERKHIDMATAN Mewujudkan suatu sistem yang cekap berkualiti dan berkesan. KECERIAAN Mewujudkan suasana bilik pembelajaran dan pengajaran dan persekitaran sekolah yang ceria dan berkonsepkan ilmu setiap masa.

Ajaran guru jadi pedoman. jasmani. Menyemai semangat kesukanan. Belajar dan membentuk fikiran. Budaya ilmu dihayati. rohani. Doa dari ibu bapa. Agar hidup lebih bererti. Dibentuk bersama disiplin diri. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 40 . Belajar tekun dan berusaha. Mendukung cita dan harapan.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) LAGU SEKOLAH Sekolah Kebangsaan Rompin. Intelek. Melatih kami jadi pemimpin.

Rani Zainuddin Puan Ruzita Binti Mat Ghani Cik Saliya Binti Md Nor Encik Salmi Asilah@Salim Bin Salleh GRED JAWATAN DGA 38 (KUP) DGA 32 DGA 32 DGA 32 DG 41 DGA 29 DGA 32 (KUP) DG 41 DGA 29 DGA 32 (KUP) DGA 32 (KUP) DG 41 DG 41 DG 41 DG 41 DGA 32 (GC) DGA 32 (KUP) DGA 32 (KUP) DG 41 DGA 32 (KUP) DG 41 DG 41 DG 41 DGA 32(KUP) DG 41 DGA 32 (KUP) DGA 29 DG 41 DG 41 DG 41 DGA 34(GC) DGA 32 (KUP) DGA 32 (KUP) DG 41 DG 41 DG 41 DGA 32 (KUP) DG 41 DGA 29 DGA 32 (KUP) HALAMAN 41 MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN .PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) SENARAI NAMA GURU DAN STAFF SEKOLAH KEBANGSAAN ROMPIN BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 NAMA GURU Datin Noaizan Binti Jamaludin Puan Norazah Binti Jantan Puan Rozita Binti Mohamad Encik Kamaruzaman Bin Abdullah Encik Ahmad Saidi Bin Bahrom Encik Ahmad Syahir Bin Abdullah Encik Amran Bin Isa Puan Anisah Binti Shamsudin Puan Anita Binti Omar Puan Asiah Binti Hassan Encik Azmi Bin Hashim Cik Azura Binti Ahmad Cik Faizzani Binti Mohd Yusof Encik Faizal a/l Muharam Encik Khairul Anuar Bin Md Idris Puan Latifah Binti Abu Bakar Puan Maimon Binti Jemadi Puan Marzila Binti Osman Cik Mazlin Binti Razali Encik Mukhammad Ridzuan Bin Ismail@Mat Ali Encik Mohd Fauzi Bin Abdul Rahman Encik Mohd Nabil bin Mohamad Khairudin Encik Mohd Nor Faisal bin Mohd Yashim Encik Muslim Bin Abdullah Encik Mustakim Bin Daud Puan Najwa Binti Ahmad Razali Encik Nik Mohd Anuar Bin Abdullah Puan Noor Hidayah Rusmi Binti Rusli Puan Noor Rosemawati Binti Mustapha Puan Nor Asikin Binti Yahya Puan Nurhuda Binti Abdul Rahman Puan Normala Binti Ahmad Encik Norman Bin Mohammad Puan Nurul Shida Bt Kamaruzaman Puan Padilah Binti Hassan Puan Rosliza Bt Abu Hassan Puan Rozita Binti Abd.

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Puan Shamsinar Binti Abdul Rasip Encik Shamsul Hasnan Bin Seliman Puan Siti Rohaya Binti Moin Puan Suhana binti Musa Encik Syed Azlan Bin Sy. Abdul Wahab Encik Syed Kamarulkhairid Bin Sy Idros Puan Wan Zulia Binti Wan Mustapha Encik Zahari Bin Othman Cik Zaheera Binti Rahmat Puan Zainoorrina Bt Zainal Abidin Puan Sharifah Bt Kasim Puan Norrihan Bt Mat Nor Puan Nor hayati Bt Mohamad Puan Noridah Bt Ghani DG 41 DGA 32 (KUP) DGA 32 (KUP) DGA 41 DGA 29 DGA 32 (KUP) DGA 32 (KUP) DGA 29 DGA 29 DG 41 DC 41 DC 41 DGA 32 DGA 32 (KUP) MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 42 .

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) TUGASAN PBS MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 43 .

jika sekolah itu kecil dan mempunyai MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 44 . Kuala Lumpur telah mengeluarkan satu surat pekeliling ikhtisas yang menyatakan tentang kepentingan penubuhan panitia mata pelajaran di sekolah-sekolah. panitia mata pelajaran dirujuk sebagai sebuah badan ikhtisas yang dianggotai oleh semua guru yang mengajar mata pelajaran yang sama di sesebuah sekolah. maka guru besar Sekolah Kebangsaan Rompin pada ketika itu telah menubuhkan panitia pada tahun yang sama. panitia Bahasa Melayu Sekolah Kebangsaan Rompin diketuai oleh Puan Nurhuda Binti Abdul Rahman mempunyai 12 orang guru Bahasa Melayu di bawah beliau termasuklah 3 orang Guru Penolong Kanan di sekolah berkenaan. Surat tersebut bertarikh 13 Mac 1986 yang dipanjangkan kepada semua Pengarah Pelajaran Negeri pada ketika itu telah ditandatangani oleh Haji Jumaat bin Dato’ Hj. Kini pada tahun 2012. Di dalam surat ikhtisas berkenaan. Di dalam surat itu terdapat penerangan ringkas mengenai struktur dan organisasi panitia dan peranan panitia di sekolah-sekolah. Mohd Noor daripada Bahagian Sekolah-Sekolah bagi pihak Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran Malaysia. Bermula pada MAC 1986. Akan tetapi. JAWAPAN SOALAN 1. Berlandaskan kepada surat pekeliling tersebut. Kementerian Pelajaran Malaysia menerusi Bahagian Sekolah-Sekolah yang ketika itu terletak di Leboh Pasar Besar.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) PENYATAAN SOALAN 1 Menyatakan peranan panitia Bahasa Melayu untuk membantu pencapaian akaademik mata pelajaran Bahasa Melayu.

Tujuan yang pertama ialah menambah baik dan meningkatkan mutu dan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Mereka juga bertindak sebagai penghubung di antara ahli panitia yang merujuk kepada guru-guru yang mengajar subjek berkenaan dengan guru besar atau pengetua sekolah. Mereka ini mewakili panitia pelajaran masing-masing di dalam jawatankuasa itu. Guru kanan dirujuk kepada guru paling senior atau pun guru yang paling lama mengajar sesuatu subjek dan mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang cukup luas terhadap sesuatu subjek. Panitia mata pelajaran hendaklah dipimpin dan dikendalikan oleh seorang guru kanan yang dilantik ketua panitia. Menurut surat pekeliling itu juga.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) bilangan guru yang sedikit maka sekolah tersebut tidak perlu menubuhkan panitia untuk pelbagai mata pelajaran. Hal ini dilakukan dengan menggalakkan guru-guru yang mengajar subjek yang sama agar berkongsi segala ilmu dan kemahiran mereka agar MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 45 . Maka ketua panitia masih memainkan peranan penting untuk berhubung dengan guru besar atau pengetua bagi membentangkan masalah-masalah atau isu-isu yang sedang dihadapi dan mengesyorkan segala cadangan atau permintaan ahli-ahli pantia berhubung dengan keperluan pengajaran dan pembelajaran. Ketua panitia dilantik oleh guru besar atau pengetua sekolah. Terdapat empat tujuan penubuhan panitia mata pelajaran berdasarkan kepada surat pekeliling Mac 1984. Keputusankeputusan yang diambil oleh perjumpaan panitia berhubung dengan isu-isu atau masalah-masalah kurikulum dan pengajaran perlu dibawa oleh ketua panitia kepada guru besar atau pengetua atau penolong kanan untuk mendapat penyelesaian atau untuk makluman. sekiranya sekolah tiada Jawatankuasa Kurikulum Sekolah. semua ketua panitia di sekolah-sekolah secara automatik dilantik sebagai ahli Jawatankuasa Kurikulum Sekolah. Selain itu.

Laporan ini kemudiannya dihantar kepada guru besar atau pengetua atau guru penolong kanan pentadibiran untuk disemak dan diambil tindakan. Begitu juga dalam peperiksaan. Melalui analisis yang dilakukan. Guru pula hanya bertindak sebagai pembimbing. pihak panitia haruslah sentiasa inovatif dan proaktif dalam memastikan pembelajaran subjek yang diajar dengan mempelbagaikan strategi. pendekatan. Setiap sekolah semestinya memiliki penanda aras sendiri untuk mencapai matlamat sekolah. Berdasarkan tujuan ini. Tujuan kedua ialah berikhtiar dan berusaha untuk mendapatkan strategi-strategi mengajar dan boleh mendorong serta menggerakkan kecenderungan para pelajar terhadap pembelajaran. peperiksaan merupakan satu instrumen dalam mengukur prestasi guru di samping mengesan tahap kemahiran pengajaran guru untuk sebarang penambah baik. Tujuan ketiga pula ialah memperbaiki prestasi pelajar-pelajar dalam peperiksaan (berasaskan sekolah dan awam) dalam mata pelajaran Bahasa Melayu berpandukan atau berasaskan kepada prestasi atau target yang ditunjukkan dalam perancangan tahunan akademik sekolah. Selepas setiap peperiksaan sama ada dalaman atau awam. Selepas mendapat MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 46 . pihak panitia hendaklah sentiasa peka terhadap perubahan semasa di dalam dunia pendidikan.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) pembelajaran murid bertambah menarik sebagai contoh. analisis akan dilakukan oleh panitia terhadap pencapaian murid-murid mereka. teknik dan kaedah mengajar. panitia dapat merangka satu pelan baru berdasarkan maklumat yang mereka dapat. Selain itu. Hal ini kerana kebanyakkan pembelajaran yang berlaku kini adalah secara pengalaman langsung di mana para murid meneroka dan mempelajari sendiri perkaraperkara di sekeliling mereka sendiri. Analisis yang dilakukan selalunya dibuat dalam bentuk laporan prestasi.

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) respon. permainan bahasa. maka panitia boleh menjalankan agenda-agenda bagi memastikan aktiviti mahupun pengajaran dan pembelajaran dapat dirancang dengan dengan baik dan memnuhi kehendak panitia. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 47 . Dalam kes ini. pertandingan pantun. Di sekolah. kembara bahasa dan sebagainya. Kerjasama ini boleh dijalankan dengan cara menyerapkan aktivti-aktviti bukan pengajaran dan pembelajaran sebagai aktiviti persatuan atau kelab akademik. Visi panitia sekolah itu ialah Panitia Bahasa Melayu mencapai peratus terbaik iaitu 100% lulus dalam peperiksaan. Antara contoh yang dapat diberikan ialah bengkel pengacaraan majlis. Di dalam surat pekeliling yang sama turut dinyatakan mengenai peranan yang patut dimainkan panitia di sekolah. prestasi pelajar-pelajar dalam peperiksaan dapat ditingkatkan. melahirkan murid yang boleh mebaca dan menulis dengan baik. kita merujuk kepada Pantia Bahasa Melayu di Sekolah Kebangsaan Rompin. Tujuan keempat pula ialah mewujudkan semangat bekerjasama di antara pihak mata pelajaran dengan persatuan atau kelab akademik di sekolah. Keahlian Persatuan Bahasa Melayu di sekolah hendaklah dibuka kepada semua tanpa mengira kaum. Panitia ini juga merupakan perantara untuk meningkatkan lagi mutu dan minat pelajar dalam mempelajari Bahasa Melayu di sekolah. Hal ini kerana Bahasa Melayu merupakan bahasa yang bersifat universal dan dijadikan bahasa kebangsaan sepertimana yang diperuntukkan dalam Perkara 152 Perlembagaan Malaysia. Dengan itu. Panitia Bahasa Melayu merupakan satu cabang strategi yang dibentuk untuk menentukan hala tuju serta merealisasikan matlamat pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di sekolah. kerjasama ini amatlah perlu kerana persatuan atau kelab akademik atau jika dalam kes Persatuan Bahasa Melayu. Misi panitia pula ialah melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang bermutun bagi memastikan buta huruf sifar.

Melalui hasil tinjauan dan sesi temu bual yang telah saya jalankan. Selain dari itu. yang diutamakan sekali ialah Guru Kanan Mata Pelajaran bertanggungjawab sepenuhnya kepada mata pelajaran yang dianggotainya. jadi sama juga dengan peranan guru panitia dalam perkara-perkara berkaitan dengan hal akademik dan pengurusan tentang tugas yang telah diberi. Antara bidang tugas yang dipertanggungjawabkan kepada guru panitia ialah yang pertama ialah bertanggungjawab dalam hal kurikulum dan pentadbiran yang berkaitan dengan bidangnya. Setiap jenis mata pelajaran yang terdapat di sekolah mesti mempunyai panitianya mata pelajaran yang tersendiri. Maka. ketua panitia perlu memainkan peranan sebagai pentadbir. perancang. Biasanya guru panitia Bahasa Melayu terdiri daripada para guru yang mengajar mata pelajaran Bahasa Melayu di sekolah tersebut. Pahang. Ketua-ketua Panitia akan memastikan prestasi mata pelajarannya maju dan meningkat baik dari segi metodologi pengajaran mahupun dari segi ujian dan pencapaian murid-murid. penggerak. bidang tugas MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 48 . Selaku pemimpin kepada panitia. penghubung. perancangan perlu diadakan untuk menyedia dan memperbanyakkan lagi alat bantu mengajar dan aktiviti-aktiviti sokongan yang akan dijalankan oleh murid semasa berada di sekolah dan di luar sekolah. Setiap panitia pula mempunyai guru yang dipertanggugjawabkan. penyelaras dan pembimbing demi kepentingan bidang akademik di bawah jagaannya.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) Guru panitia mata pelajaran amat penting dalam sesuatu institusi pentadbiran sekolah sama ada di peringkat sekolah rendah atau sekolah menengah. Seperti yang telah kita bincangkan pada penerangan peranan guru kanan panitia. saya telah menjalankan tinjauan dan temuramah di salah sebuah sekolah rendah untuk program Pengalaman Berasaskan Sekolah iaitu Sekolah Kebangsaan Rompin di daerah Kuala Rompin. Bagi mengetahui lebih lanjut tentang bidang tugas guru panitia mata pelajaran terutamanya tugas guru panitia Bahasa Melayu.

Hal ini kerana terdapat dua subjek penting mata pelajaran Bahasa Melayu iaitu Bahasa Melayu Pemahaman dan Bahasa Melayu Penulisan. Bagi panitia Bahasa MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 49 . Bidang tugas guru panitia yang seterusnya ialah mengadakan program untuk meningkatkan kecemerlangan akademik dan sahsiah pelajar. Hasil pemantauan saya juga. Biasanya guru panitia Bahasa Melayu akan memberi lebih penekanan kepada murid-murid yang bakal menduduki ujian penting seperti Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR). saya dapati mereka kerap mengadakan mesyuarat perjumpaan panitia Bahasa Melayu. saya telah dapati guru panitia mata pelajaran Bahasa Melayu telah beberapa kali mengadakan mesyuarat perjumpaan bersama dengan guru besar atau guru pentadbir yang lain. bidang tugas guru panitia ialah membantu guru besar menyelia dan menilai keberkesanan pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan dengan bidangnya. Panitia mata pelajaran Bahasa Melayu adalah panitia mata pelajaran yang paling aktif di sekolah tersebut. biasanya bertanggungjawab kepada mata pelajaran Bahasa Melayu yang diajar pada murid. Bagi guru panitia Bahasa Melayu. Guru panitia membantu guru pentadbir mengurus dan membuat penilaian tahap keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan dengan tugasnya. Bidang tugas kedua ialah guru panitia bertanggungjawab kepada guru besar dalam perancangan dan pengurusan kokurikulum yang berkaitan dengan bidangnya. Seperti di sekolah yang telah saya lawati. Ketiga.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) mereka biasa tertakluk pada mata pelajaran Bahasa Melayu sahaja. Mereka akan membuat ujian penilaian melalui ujian pencapaian bagi bagi mengukur tahap keberkesanan pengajaran dan pembelajaran yang telah mereka jalankan.

mereka lebih menekankan sesuatu perkara tersebut jika ia berkaitan dengan peperiksaan UPSR. Seperti yang ditugaskan. menurut salah seorang guru panitia yang telah saya temui berkata. dalam sesuatu panitia mata pelajaran mesti mempunyai jawatankuasa panitia mata pelajaran yang terdiri daripada penasihat iaitu guru besar. saya telah mendapatkan maklumat mengenai panitia Bahasa Melayu sekolah yang telah saya pilih. biasanya panitia ini mengadakan program pemantapan Bahasa Melayu seperti cara-cara menjawab soalan pemahaman dengan betul dan bagaimana untuk menghasilkan karangan yang bagus agar dapat membantu murid-murid dalam peperiksaan terutamanya murid tahun 6 yang bakal menduduki UPSR. saya mendapati pihak pentadbir dan terutamanya panitia mata pelajaran Bahasa Melayu. Seharusnya penggunaan yang betul dalam pengajaran dan pembelajaran dapat membantu muridmurid memantapkan bahasa mereka. Oleh sebab itu saya dapati bahawa tugas guru panitia Bahasa Melayu mencabar juga kerana Bahasa Melayu adalah bahasa yang paling penting kerana ia bahasa rasmi negara. pengerusi iaitu guru kanan mata pelajaran atau ketua panitia. mereka juga masih memberi perhatian kepada murid-murid lain.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) Melayu. selain mereka memberi penekanan kepada murid UPSR. penolong penasihat iaitu penolong kanan pentadbiran. Panitia Bahasa Melayu Sekolah Kebangsaan Rompin sangat aktif dalam mengadakan pelbagai aktiviti yang berkaitan dengan mata pelajaran Bahasa Melayu. Selain daripada itu. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 50 . Antara penekanan tugas guru panitia mata pelajaran Bahasa Melayu sekolah ini ialah mereka bertanggungjawab meningkatkan mutu dan prestasi pencapaian akademik sekolah dan pencapaian peperiksaan UPSR. setiausaha iaitu guru dan ahli yang terdiri daripada semua guru mata pelajaran berkenaan. Namun begitu. Melalui hasil dapatan pemerhatian yang telah saya lakukan di sekolah tersebut.

panitia ini juga mengadakan pertandingan bercerita. beberapa langkah telah diambil oleh pihak sekolah bai mengatasi masalah tersebut. Selain aktiviti pertandingan membuat buku skrap. Namun begitu. Mungkin kelemahan ini berpunca daripada sikap murid yang kurang gemar membaca buku bagi menambahkan kosa kata. Di samping itu juga. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 51 . buku kerja atau buku latihan. bersajak dan tulisan cantik. biasanya ia melibatkan semua murid dan bukan sahaja pada tahun 6. Di samping itu. Sukatan Pelajaran dan Huraian. Biasanya “post mortem” dijalankan bagi peperiksaan akhir tahun bagi setiap tahun.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) Antara aktiviti yang biasanya dijalankan dalam panitia Bahasa Melayu ini ialah membincangkan hal-hal tentang Rancangan Pelajaran. Kesemua aktiviti ini dapat membantu dan membentuk murid menjadi insan yang berani. kerja latihan atau kerja rumah terancang. peperiksaan dan penilaian. Buku Teks. Antara aktiviti paling menyeronokkan ialah mengadakan lawatan rehat minda ke tempat perkelahan luar dari kawasan sekolah. meningkatkan prestasi pelajar dalam mata pelajaran serta menyediakan SKU dan menetapkan piawaian mata pelajaran. peningkatan pengajaran dan pembelajaran. pemulihan.mencungkil bakat kreatif yang terpendam dalam diri murid. panitia juga telah membuat “post mortem” pencapaian pelajar setiap kali ujian atau peperiksaan dijalankan. Panitia Bahasa Melayu ini juga pernah membuat pertandingan membuat buku skrap yang terbuka untuk semua murid. implementasi rancangan akademik sekolah jangka panjang dan jangka pendek. biasanya di sekolah ini pencapaian murid dalam mata pelajaran Bahasa Melayu Pemahaman mengatasi Bahasa Melayu Penulisan. yakin dan kreatif. Ia bertujuan . alat bantu mengajar. panitia mengadakan “post mortem” untuk UPSR bagi setiap tahun.

Dengan bantuan yang mereka berikan. Saya juga amat berbangga kerana panitia mata pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Kebangsaan Rompin ini amat aktif dalam menghidupkan panitia tersebut. saya mendapat banyak maklumat berguna bagi melengkapkan tugasan yang telah diberi kepada saya. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 52 . Komitmen yang ditunjukkan dalam mengurus dan melaksanakan perancangan memberi motivasi kepada saya agar bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu perkara walaupun pada tanggapan awal saya ia adalah benda remeh. saya amat berpuas hati dengan kerjasama yang diberikan oleh guru-guru terutama guru panitia Bahasa Melayu.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) Sepanjang pengalaman saya di sekolah tersebut.

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) SOALAN 2 MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 53 .

(Januari 2012) Pelaksanaan :     Satu kali setahun. Mesyuarat Panitia (Disember. Jun dan September) Pelaksanaan :     Empat kali dalam setahun. Latihan selama 2 minggu di luar waktu pengajaran dan pembelajaran. Mac. Menyelaraskan rancangan mengajar Menentukan pembuat soalan ujian/peperiksaan. Pemilihan peserta dilakukan melalui pertandingan dalaman.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) AKTIVITI-AKTIVITI PANITIA BAHASA MELAYU 2012 1. dan sebagainya. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 54 . Melibatkan murid tahap 2. Merancang strategi pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan. Persediaan Peserta Ke Pertandingan Bercerita Peringkat Daerah 2012. 2.

Dijalankan di luar waktu persekolahan. Pemenang diisytiharkan dengan jawapan yang paling banyak dan betul. Setiap kelab dikehendaki menghantar tiga orang wakil.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 3. Minggu Bahasa Melayu (April 2012) Pelaksanaan:    Melibatkan murid tahap 1 dan tahap 2. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 55 . Pertandingan Mengarang Antara Kelab. Dijalankan selama 5 hari. 4. 7. Puisi bertemakan guru dan ibu. Kuiz Bahasa Melayu Antara Kelab (Mac 2012) Pelaksanaan:     Melibatkan tahap pelajar tahap 2. (Februari 2012) Pelaksanaan :     Melibatkan Tahap 2. Pengisiannya dengan soalan-soalan mudah yang diambil daripada sukatan. Puisi Buat Guru dan Ibu (Mei 2012) Pelaksanaan :    Melibatkan murid tahap 1 dan tahap 2. Karangan berdasarkan tema yang telah disediakan oleh pihak panitia. Diadakan di Dewan Sekolah Kebangsaan Rompin. 1 kali setahun. deklamasi sajak. Aktiviti yang dirancang ialah pertandingan mengarang. menyusun huruf menjadi pelbagai perkataan serta mewarna dan menulis tulisan cantik. 6.

MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 56 . Melibatkan semua warga sekolah. 10. Pameran Warisan(Jun 2012) Pelaksanaan :     Setahun sekali. pertandingan mewarna. 11. Persembahan Sempena Kibarkan Jalur Gemilang (Julai 2012) Perlaksanaan:    Dijalankan di Dewan Sekolah Kebangsaan Rompin. Pameran berkaitan dengan kebudayaan dan adat resam masyarakat Melayu. Aktiviti menarik turut disediakan iaitu kuiz. Mendedahkan guru kepada perkembangan terkini dalam pengajaran Bahasa Melayu di sekolah rendah. Kembara Merdeka (Ogos 2012) Perlaksanaan:   Tarikh cadangan ialah pada 28 sehingga 30 Ogos 2012. kembara warisan dan sebagainya. Bengkel Panitia Bahasa Melayu (Jun 2012) Perlaksanaan:     Dijalankan sekali setahun. Sesi bersama guru pakar dan penanda kertas Bahasa Melayu dari seluruh Daerah Rompin. 9. Bertempat di pusat sumber Sekolah Kebangsaan Rompin.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 8. Perasmian pelancaran oleh guru besar. Persembahan daripada guru-guru dan murid-murid. Perkongsian ilmu dan kemahiran baru oleh ahli-ahli panitia.

ceramah. pertandingan sketsa. Pameran Kemerdekaan. Petandingan Sajak.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)  Pengisian program terdiri daripada tayangan video. koir dan diakhiri dengan kembara berbasikal sekitar Bandar Kuala Rompin. kuiz. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 57 .

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 11. kotak beracun dan sebagainya. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 58 . “1 hari 1 Peribahasa”. teka silang kata. Bulan Bahasa Kebangsaan Perlaksanaan:    Dirasmikan oleh Pegawai Pelajaran Daerah Rompin bertempat di Dewan Sekolah Kebangsaan Rompin. Aktiviti yang dirancang ialah pertandingan sketsa. Melibatkan semua murid tahap 1 dan tahap 2.

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) SOALAN 3 MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 59 .

Tahun 1986) telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan bagi menjelaskan dengan lanjut fungsi dan peranan panitia mata pelajaran di sekolah. diharapkan panitia-panitia yang diwujudkan di sekolah akan dapat berfungsi atas landasan yang kukuh dan menjayakan pelaksanaan kurikulum dengan sempurna di sekolah. DBP. satu surat pekeliling ikhtisas (Bilangan 4. “Sekumpulan orang yang diberi tugas mengurus sesuatu atau dikenali dengan jawatankuasa” (Kamus Bahasa Malaysia. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 60 . Organisasi ini menjadi satu badan yang bertanggungjawab melaksanakan program-program pelajaran dan pendidikan mengikut matlamat yang tertentu.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) Untuk membantu pihak sekolah melaksanakan kurikulum dengan sokongan sistem panita yang efektif. panitia mata pelajaran pada amnya berada di lapisan ketiga mengikut hirarki organisasi pentadbiran dan begitu juga status kepimpinan ketua panitia mengikut susunan kekananan jawatan. Dengan adanya garis panduan ini. 1980) Di sini jelas menunjukkan panitia mata pelajaran adalah sebuah organisasi di peringkat sekolah. Di peringkat sekolah.

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) Hierarki Struktur Organisasi Pentadbiran Sekolah Jawatankuasa Induk Pengurusan Jawatankuasa Kurikulum Panitia Bahasa Melayu Unit Mata Pelajaran Hierarki Status Jawatan Di Sekolah Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Ketua Panitia Guru MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 61 .

tugas seorang ketua panitia sebenarnya tidak jauh beza daripada seorang pentadbir sekolah. Perbezaanya terletak kepada skop pengurusan dan tanggungan ketua panitia adalah sedikit terbatas. Umpamanya panitia sains terdiri daripada mata pelajaran sains moden. Namun demikian peranan seorang ketua panitia tidak boleh diperkecilkan oleh pihak pentadbir sekolah.Sungguhpun ketua panitia tidak berada dikemuncak kepimpinan. sains tambahan. Akibatnya prestasi akademik turut terjejas dan mangsanya adalah murid-murid sekolah. sains teras. Jenis-jenis tugas yang dilaksanakan oleh ketua panitia boleh disenaraikan seperti berikut: 1. Di peringkat sekolah menengah. terdapat puluhan mata pelajaran yang berbeza yang terdiri daripada UPSR. Kimia dan Fizik. Mereka tidak berdaya dan tidak mampu member bimbingan dan pengawasan yang rapi dalam pelaksanaan semua program kurikulum di sekolah. Biologi. proses pengajaran dan pembelajaran dan kelengkapan kemudahan sumber di sekolah. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 62 . Pentadbiran Memberi nasihat dan membantu pihak sekolah dalam pengagihan tugas-tugas dalam bidangnya. Apatah lagi pentadbir utama dibebani dengan tanggungjawab-tanggungjawab pentadbiran dan pengurusan yang tidak terbatas.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) Realiti di sekolah ialah mustahil untuk pentadbir-pentadbir utama sekolah menguasai kemahiran dalam setiap bidang akademik khasnya di sekolah menengah. Kegagalan pengurusan panitia akan menjejaskan pengurusan bidang akademik berkenaan dan perkhidmatan sokongan seperti sumber pengajar. SPM dan STPM akibat pengkhususan dalam bidang berkenaan. PMR.

Menjadi penghubung di antara pihak luar dengan ahli-ahli panitia dalam hal kegiatan kokurikulum yang berkaitan dengan bidangnya. Menerangkan strategi-straregi peningkatan mutu pelajaran ke arah mencapai matlamat dan objektif yang ditetapkan. surat menyurat. Merancangkan kelas-kelas bimbingan dan pemulihan selaras dengan keperluan keadaan. Mengendalikan mesyuarat panitia dan sesi perbincangan.      Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran Menetapkan matlamat dan objektif pencapaian yang sesuai bagi pelajar-pelajar dalam bidang kurikulum berkenaan. Memberi bimbingan serta merancang aktiviti-aktiviti untuk panitia dan persatuan. perbincangan dan penyelesaian tentang pengajaran dan MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 63 . Mengadakan pembelajaran. Mengelolakan bengkel dan pameran. minit mesyuarat dan rekodrekod kegiatan panitia. Menjadi penghubung di antara pihak pentadbir sekolah dengan ahli-ahli panitia dalam hal pengurusan sekolah. Menjadi penghubung di antara pihak Kementerian Pendidikan dengan ahli-ahli panitia dalam hal pelaksanaan kurikulum panitianya. 2.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)        Mengurus dan mengawasi dokumen-dokumen berkaitan bidangnya seperti surat pekeliling. Memberi nasihat dan membantu pihak sekolah dalam pengaturan jadual waktu pengajaran dan pembelajaran.

   Pengurusan Sumber Pendidikan Membantu pihak sekolah dalam usaha merancang dan mendapatkan pembekalan tenaga pengajar yang sesuai dan mencukupi. buku-buku teks. merancang dan mendapatkan pembekalan bahan-bahan rujukan. APD. huraian sukatan . Mewujudkan bank soalan untuk mengawal mutu penilaian bidangnya. 4.        Pengurusan Penilaian Membantu pihak sekolah dalam merancangkan jadual peperiksaan (contohnya tempoh dan masa). Memperolehi sukatan pelajaran. ABM dan bahan-bahan keperluan lain dari semasa ke semasa untuk tujuan peningkatan tahap profesionalisme ahli-ahli dan mutu pelajaran bidangnya.  Memastikan wang bantuan pelajaran yang diperuntukkan ke sekolah adalah dibelanjakan dengan saksama dan mendatangkan manfaat maksimum kepada pelajar-pelajar. cara penilaian dan prinsip pemarkahan.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 3. Mengadakan analisa prestasi untuk mengesan bidang-bidang kekuatan dan kelemahan pelajar serta punca-puncanya. bahan-bahan bacaan. Mewujudkan sistem rekod dan laporan yang sempurna. buku-buku kerja dan buku-buku panduan untuk bidang kurikulumnya Dengan bantuan ahli-ahli panitia. Mengusahakan tindakan susulan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang telah dikenal pasti dalam penilaian. Mengadakan penyelarasan dari segi skop. format kertas soalan dan skema pemarkahan. Menentukan sistem penilaian seperti kekerapan. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 64 .

Membantu pihak sekolah menjalankan penyeliaan dalam hal-hal seperti rancangan pengajaran. seminar.  Melaksanakan program-program khas untuk memotivasikan pelajar-pelajar terus berusaha di luar bilik darjah untuk perkembangan diri dari segi pengetahuan dan pengalaman dalam bidang pelajaran berkenaan. pameran. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 65 . sesi perbincangan dan menerusi program bacaan. bengkel.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 5. dialog.  Mewujudkan saluran untuk penyebaran pengetahuan. menggalakkan perkembangan diri ahli panitia menerusi rancangan dan kegiatan perkembangan staf seperti menghadiri kursus.   Menggalakkan ahli-ahli panitia mencuba idea-idea baru dan kreatif dalam kaedah pengajaran. Memastikan ganjaran yang selaras disarankan kepada ahli-ahli panitia untuk memotivasikan mereka terus berminat dan berusaha bagi meningkatkan prestasi mereka dalam pengajaran dan pembelajaran.  Membimbing ahli-ahli panitia dalam merangkakan strategi-strategi peningkatan mutu pelajaran dan mencari penyelesaian untuk masalah-masalah pengajaran dan pembelajaran.   Pimpinan dan Bimbingan Membantu pihak sekolah menjalankan pecerapan pengajaran di kelas. gerakerja bertulis pelajar. penggunaan bahan dan APD dalam pengajaran dan pembelajaran mengenai bidangnya.

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) LAMPIRAN MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 66 .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.