Pbs 2

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS

)

BIODATA GURU PELATIH INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN KUALA LIPIS, PAHANG.

NAMA NO. K/P UNIT ALAMAT

: MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDDIN : 920820-13-6125 : PISMP BAHASA MELAYU (SJKC) SEMESTER 2 : NO 1, LRG IMPIANA ROMPIN 2/2, TMN IMPIANA ROMPIN, JLN KG PERPAT, 26800 KUALA ROMPIN PAHANG.

NO. TEL E-MAIL

: 013-2741273 : banjar_92@yahoo.com

MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN

HALAMAN 1

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

HALAMAN JUDUL

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH PISMP SEMESTER DUA

JABATAN PENGAJIAN MELAYU INSITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN KUALA LIPIS, PAHANG.

MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN

HALAMAN 2

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

HALAMAN PENGAKUAN

“Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya”

Tandatangan: Nama penulis: MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN Tarikh:

MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN

HALAMAN 3

1 PENYATAAN SEBELUM PBS 1.2 1.1 Fokus Utama Tugasan 1.3 Merancang Strategi Pelaksanaan 1.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) SENARAI KANDUNGAN FAIL 1.4 PENYATAAN SEMASA PBS PENYATAAN SELEPAS PBS LAPORAN PELAKSANAAN AKTIVITI YANG DIFOKUS MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 4 .0 PENYATAAN PROFESIONAL 1.1.1.1.3 1.4 Instrumen Penilaian 1.2 Tujuan Tugasan 1.1.

Saya telah menjalankan PBS di sebuah sekolah di Kuala Rompin. Ewinda A/L Leman (Pra Peribumi)) dan Ang Swee Kian (Pra Pribumi)). MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 5 . Berdasarkan data dan analisis yang telah saya dapati ini.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 2. Saya juga menggunakan beberapa kaedah dalam menjalankan program PBS ini. Saya telah menjalani PBS ini bersama empat orang lagi rakan dari IPG yang sama iaitu Mohamad Zairy Bin Azami (PAI (SJKC)). ilmu sebagai pendidik. Semasa menjalankan PBS ini saya telah mendapatkan maklumat daripada beberapa pihak seperti guru penolong kanan. Pahang iaitu di Sekolah Kebangsaan Rompin. guru dan panitia yang bersekolah di sekolah ini. serta mencari maklumat bagi menyiapkan laporan mengenai peranan Panitia Bahasa Melayu di sekolah. Saya merupakan telah menetap di Rompin sejak tahun 1994 dan bersekolah di Sekolah Kebangsaan Rompin bermula tahun 1999 sehingga 2004. Melalui program ini saya didedahkan dengan pelbagai perkara yang berkaitan dengan sekolah seperti iklim sekolah. Semua guru pelatih dari semester 1 hingga semester 4 wajib menjalani program ini di sekolah pilihan masing-masing.1 PENGENALAN Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) merupakan satu program yangdijalankan oleh pihak Badan Pendidikan Guru melalui Institut Pendidikan Guru Malaysia(IPGM). Kami adalah wakil dari IPGM Tengku Ampuan Afzan . Dalam melaksanakan PBS ini. Data-data yang telah saya dapati dan dianalisis telah saya kumpulkan untuk dijadikan satu portfolio ini. prasarana dan murid-murid di sekolah. saya berharap tugasan ini dapat membantu saya agar lebih mengenali sekolah dan saya berharap tugasan inidapat memenuhi kehendak pensyarah yang terlibat. saya dikehendaki mencari maklumat mengenai sekolah.

Selain itu. Melalui Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) ini. tugasan juga difokuskan untuk mendapat maklumat mengenai peranan Panitia Bahasa Melayu di sekolah selaras dengan kehendak kerja kursus yang telah diberikan oleh pihak IPG. Selain itu. PBS ini juga bertujuan untuk membiasakan guru pelatih dengan keadaan dan persekitaran guru-guru di sekolah.1 FOKUS UTAMA TUGASAN Fokus utama tugasan Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) semester 2 bagi guru pelatih Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) Institut Pendidikan Guru Tengku Ampuan Afzan. Pahang adalah untuk mengenali dengan lebih lanjut persekitaran sekolah. FOKUS UTAMA TUGASAN KETUA DAN JAWATANKUASA PANITIA PANITIA BAHASA MELAYU AKTIVITIAKTIVITI PANITIA MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 6 .2. PBS ini juga memfokuskan guru pelatih untuk mendapat gambaran dan mengetahui persekitaran dan iklim bilik darjah untuk diaplikasikan semasa menjadi guru kelak.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 2.2 PERNYATAAN SEBELUM PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 2. Kuala Lipis.

Hal ini sekaligus dapat meningkat kemahiran guru.2. guru pelatih dapat kakitangan dan murid sekolah. Ilmu-ilmu yang diperolehi di sekolah akan dapat dipraktikkan semasa guru pelatih menjadi guru yang sebenar kelak. Melalui PBS ini juga. guru pelatih dapat berinteraksi dengan guru-guru. intrapersonal dalam diri seorang mengetahuiperanan dan tugas seseorang guru melalui pemerhatian dan penelitian dokumen yang terdapat di sekolah.2 TUJUAN TUGASAN Tugasan yang dilaksanakan semasa Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) adalah untuk memberi gambaran awal kepada guru pelatih untuk memahami sekolah dan persekitarannya sama ada persekitaran sekolah atau persekitaran bilik darjah serta melihat tingkah laku pelajar sekolah dalam menjalani proses persekolahan dalam seharian. Selain itu. TUJUAN TUGASAN PERANAN PANITIA BAHASA MELAYU SENARAI AKTIVITI TUGAS-TUGAS KETUA DAN JAWATANKUASA PANITIA MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 7 .PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 2.

2.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 2. pemerhatian dan temu bual.4 INSTRUMEN PENILAIAN Instrumen penilaian yang telah digunakan dalam menjalankan Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) adalah senarai semak. Setiap instrumen yang digunakan ini adalah mengikut kesesuaian aktiviti semasa menjalankan tugasan ini. guru pelatih perlu merancang apa yang perlu dilakukan pada setiap hari. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 8 .3 MERANCANG STRATEGI PELAKSANAAN Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) ini dijalankan selama 5 hari di sekolah yang dipilih oleh guru pelatih. Oleh kerana masa yang agak singkat. Antara perancangan yang telah saya buat ialah:    Menyediakan senarai semak maklumat yang ingin diperoleh Menyediakan soalan-soalan untuk ditanyakan kepada pihak-pihak yang berkaitan seperti guru besar.2. guru panitia dan yang lain-lain Mencatat aktiviti harian yang telah dijalankan 2.

Selain itu.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) SEBELUM PBS Sebelum kami menjalankan Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) kami telah menerima taklimat berkaitan dengan pbs daripada selaku Mohd Faizal Bin Hassan selaku pensyarah penyelaras PBS iaitu pengalaman berasaskan sekolah. Program ini adalah bertujuan untuk memberi kefahaman kepada guru pelatih tentang alam persekolahan dan juga memahami perspektif seorang guru. antara fokus utama tugasan PBS adalah memberi kefahaman kepada pelajar tentang budaya sekolah. Secara tidak langsung. melatih pelajar untuk menyesuaikan diri di sekolah dan di bilik darjah. dengan menjalani program PBS. refleksi tingkah laku murid. penelitian dokumen. Taklimat kami diadakan di Dewan Kuliah A IPGTAA. Menerusi program ini. guru pelatih akan dapat memahami sekolah sebagai sebuah institusi pendidikan dan peranan guru di dalam bilik darjah untuk melaksanakan secara teori dan amalan dalam konteks pengajaran dan pembelajaran selaras dengan kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Ini merupakan kali kedua kami guru pelatih semester 2 menjalankan PBS. pengurusan sekolah dan juga pengurusan bilik darjah di sekolah. Secara ringkasnya. Selain itu. guru dan kakitangan sekolah juga merupakan salah satu di antara objektif PBS. bagaimana murid belajar dan juga bagaimana pengurusan sekolah mentadbir sekolah. PBS juga bertujuan untuk memberi pendedahan awal tentang pembelajaran murid. pengalaman kemahiran berinteraksi dengan murid. kami dapat melihat melalui pemerhatian. dan membantu guru pelatih untuk memahami pengurusan strategi pengajaran pembelajaran. guru pelatih akan dapat memahami bagaimana guru mengajar. Menerusi PBS juga guru pelatih dapat membina kemahiran mengumpul maklumat tentang peranan Panitia Bahasa Melayu untuk membantu pencapaian akademik mata pelajaran Bahasa Melayu. menyenaraikan aktiviti-aktiviti Panitia Bahasa Melayu sepanjang tahun 2012 dan membincangkan tugas-tugas ketua panitia dan jawatankuasa panitia untuk meningkatkan MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 9 .

Kuala Rompin bermula dari 27. Sebelum menjalankan PBS. kami dikehendaki membahagikan masa yang ada selama seminggu untuk mengkaji dan mendapatkan semua bahan bagi kesemua tugasan tersebut.2012. Oleh itu. Saya telah menjalankan PBS di Sekolah Kebangsaan Rompin.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) prestasi mata pelajaran Bahasa Melayu. Saya memilih untuk menjalankan PBS di kampung halaman. saya telah mengetahui terlebih dahulu tentang jumlah murid dan juga hari persekolahan bagi sekolah tersebut. sekolah yang menjadi pilihan saya ialah Sekolah Kebangsaan Rompin. aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh Panitia Bahasa Melayu dan mendokumentasikan tugas-tugas ketua panitia dan jawatankuasa penting untuk perbincangan semasa sesi refleksi nanti. PBS membolehkan guru pelatih membina sikap positif terhadap profesion keguruan. saya dikehendaki membuat laporan mengenai peranan Panitia Bahasa Melayu. Menerusi kesemua tugasan yang kami perolehi.2012 sehingga 30. Pada semester ini. Selepas mendengar taklimat daripada pensyarah. barulah kami memahami serba sedikit tentang PBS ini. Selain mengenali budaya sekolah sewaktu menjalankan PBS. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 10 . Tidak menjadi masalah untuk saya menjalankan PBS ini walaupun ini kali pertama saya ke sekolah tersebut. Saya harap saya dapat menjalankannya dengan sebaik mungkin.08. tidak menjadi masalah jika saya ditempatkan untuk mengajar di kawasan bandar mahupun di kawasan pedalaman. kami juga dikehendaki mencari bahan untuk tugasan bagi kursus Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (BMM3103) dan tugasan PBS.08. Pada akhir tugasan. kami dikehendaki membuat PBS selama seminggu dan diberi peluang untuk menjalankan PBS mengikut tempat pilihan kami sendiri dan majoriti antara kami menjalankan PBS di kampung halaman masing-masing. Ini adalah untuk membiasakan saya jika ditempatkan untuk mengajar pada suatu hari nanti.

Saya telah melakukan kajian mengenai pengurusan sekolah. Guru-guru yang mengajar di sekolah ini juga majoritinya adalah guru wanita. saya turut memasuki kelas pemulihan bagi mengisi masa terluang. saya telah melakukan beberapa pemerhatian mengenai sekolah yang telah saya pilih. Jawatan-jawatan penting seperti Guru Besar. melalui pemerhatian saya di kelas tersebut. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 11 . Bagi menyiapkan keseluruhan tugasan ini. saya dapat menyelesaikan sebahagian soalan yang berkaitan dengan tugasan PBS. Penolong Kanan 1. Selain itu. masih terdapat pelajar yang tidak dapat menguasai kemahiran 3M walaupun sekolah tersebut merupakan sekolah yang berada dalam kategori sekolah bandar. Semasa menjalani PBS ini. Semasa menjalani PBS. saya telah melakukan beberapa pemerhatian mengenai pengurusan bilik darjah. nasib saya sangat baik. Sekolah ini diuruskan barisan pentadbir terdiri daripada lelaki dan wanita yang berkarisma dan berwibawa dalam memastikan pengurusan sekolah berjalan dengan lancar. saya turut menemubual Ketua Panitia Bahasa Melayu Sekolah Kebangsaan Rompin iaitu Puan Nurul Huda Binti Abdullah bagi menjawab soalan yang terdapat dalam tugasan tersebut. Penolong kanan Hal Ehwal Murid dan Penolong Kanan Kokurikulum dipegang oleh guru lelaki serta seorang guru perempuan. kerana guru-guru di sekolah tersebut memberikan kerjasama yang baik bagi saya menyelesaikan tugasan tersebut. guru yang mengajar pelajar terbabit merupakan seorang guru yang sangat tabah dan cekal dalam mendidik anak bangsa agar mereka dapat bersaing dengan pelajar lain di masa depan.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) SEMASA PBS Semasa sedang menjalani Pengalaman Berasaskan Sekolah. tugasan ini mengkehendaki saya melakukan ujian kepada murid tahap dua. dengan kerjasama yang diberikan pihak sekolah saya dapat memasuki kelas 3 Intelek yakni kelas ketiga dari empat buah kelas yang terdapat dalam tahun tersebut. semasa PBS juga saya turut melakukan tugasan BMM3103. Melalui pemerhatian tersebut. Akan tetapi.

maka kita akan mendapat penghormatan yang setimpal dan begitulah sebaliknya. saya dapat simpulkan bahawa apabila kita menghormati seorang manusia dengan baik. Saya telah mempelajari mengenai teknik bertanya yang betul dan berkesan yang boleh digunakan apabila ingin mendapatkan sebarang maklumat daripada mana-mana pihak. beliau turut mengingatkan saya agar sentiasa berkongsi ilmu yang berguna agar ilmu yang MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 12 . Saya turut menjumpai beberapa ilmu pengetahuan yang berguna dan boleh saya gunakannya di masa hadapan kelak. Teknik bertanya yang betul dapat membantu saya untuk memperolehi maklumat yang saya perlukan dengan cepat dan mudah. banyak nasihat yang diberikan kepada saya bagi menjadi seorang guru yang dapat membentuk dan membantu anak didik yang bakal menerajui negara kelak. Saya telah diingatkan oleh Penolong Kanan untuk bercakap secara bersopan dan berhemah apabila melakukan sesi temuramah bersama-sama guru-guru mahupun staf-staf sokongan. Selain itu. Berdasarkan teknik bertanya yang telah saya perolehi ini. Teknik yang baik akan merangsang hasil sesi temubual yang baik. saya juga mendapat input yang sangat berguna semasa berjumpa dengan Guru Besar. Teknik bercakap dan bertanya yang baik perlu dalam melakukan sesebuah temubual.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) Saya juga belajar mengenai teknik berkomunikasi yang baik serta betul apabila bercakap dengan orang yang lebih berkuasa dan berpengalaman dari diri sendiri. Tambahan lagi. Beliau juga turut menekankan agar melakukan setiap tugasan yang diberikan dengan komited agar hasil yang diperoleh dapat juga digunakan oleh individu lain. Selain itu. saya telah mengumpul dan mengemaskinikan maklumat-maklumat yang telah saya berjaya kumpulkan semasa menjalani Pengalaman Berasaskan Sekolah. SELEPAS PBS Selepas menjalani Pengalaman Berasakan Sekolah. Guru Besar turut memberi nasihat mengenai kerjaya seorang guru sangat mulia disisi agama kerana ilmu yang kita curahkan akan digunakan sampai bila-bila walaupun jasad telah dimamah bumi.

Rohani. Emosi mahupun Intelek. walau ditempatkan di bandar mahupun pedalaman. Guru-guru yang masuk ke kelas juga akan merasa tidak selesa kerana terpaksa bergerak di dalam ruang yang kecil serta terpaksa mengawasi murid-murid yang ramai. ruang pembelajaran yang sempit dan tidak terurus akan menjejaskan proses pengajaran dan pembelajaran yang sedang dilakukan. Intelek. Murid-murid akan merasa tertarik untuk hadir ke sekolah dan seterusnya terdorong untuk belajar. jadikanlah ia sebagai satu ibadah kita sesama manusia Selain itu. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 13 . Di samping itu. Keadaan kelas yang mempunyai bilangan murid-murid yang ramai serta saiz kelas yang kecil akan menimbulkan keadaan tidak selesa kepada murid-murid.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) berada di dada kita sentiasa bertambah dari semasa ke semasa. Tambahan lagi. seorang yang sangat rugi sebenarnya. saya juga dapat membuat analisis bahawa persekitaran sekolah serta pengurusan bilik darjah memainkan peranan yang penting dalam membina perkembangan murid-murid sama ada dari segi Jasmani. Kemudahan yang tidak mencukupi akan membantutkan proses pengajaran dan pembelajaran yang ingin dilaksanakan oleh guru-guru di sekolah. Persekitaran sekolah dan pengurusan bilik darjah yang menarik dapat mendorong perasaan ingin belajar kepada murid-murid. Kemudahan yang mencukupi juga adalah perlu bagi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan berkesan. seorang yang kedekut ilmu. Nasihat beliau. janganlah menganggap semua itu sebagai beban. beliau turut mengingatkan saya.

Nama beliau ialah En Syed Azlan Bin SY.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 2. kami mendapat tahu seramai sembilan orang guru pelatih menjalankan PBS di Sekolah Kebangsaan Rompin termasuk kami MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 14 . Pada pagi itu. loceng kedengaran dan semua guru dan murid berkumpul di dataran perhimpunan. Tepat jam 7. Beliau merupakan guru yang bertugas menjaga pintu pagar untuk minggu ini.30 pagi. Hal ini kerana sekolah telah bercuti selama seminggu lebih disebabkan oleh cuti Hari Raya Aidilfitri. Pada pagi itu. Abdul Razak. Terdapat juga beberapa orang pengawas bertugas mencatit nama murid yang hadir lewat ke dalam satu buku rekod yang besar. saya sempat menegur guru lelaki yang berada di pagar sekolah. Rakan-rakan PBS saya yang lain tiba jam 7.00 pagi. saya sampai di Sekolah Kebangsaan Rompin dengan menaiki motosikal. Saya dipelawa untuk turut sama berada di pintu pagar sekolah. Semasa berada di situ. Apabila saya sampai di pintu pagar sekolah itu.15 disebabkan oleh rumah mereka yang terletak di luar bandar Kuala Rompin. saya mendapati ramai murid yang hadir lewat. beliau telah memaklumkan serba sedikit mengenai latar belakang sekolah dan organisasinya.3 PENYATAAN SEMASA PENGALAMAN SEKOLAH (PBS) BERASASKAN HARI TARIKH SEKOLAH : : : ISNIN 27 OGOS 2012 SEKOLAH KEBANGSAAN ROMPIN Tepat jam 7.

Kuala Terengganu. Perhimpunan diakhiri dengan Tasbih Kifarah dan Surah Al-As dan murid dibenarkan untuk bersurai. Batu Pahat. Beliau banyak memuji kebanyakkan kelas yang telah menghias kelas mereka dengan cantik. Beliau mengharapkan semua pelajar tahun 6 mampu mencapai kejayaan yang lebih baik dari tahun yang sebelumnya. Aturcara perhimpunan pada pagi itu bermula dengan bacaan doa oleh ketua pengawas disusuli nyanyian tiga buah lagu iaitu Lagu Negaraku. Majlis diteruskan dengan menjemput guru yang bertugas iaitu Encik Ahmad Saidi Bin Baharom pada minggu sebelum cuti untuk memberikan laporan. Namun begitu. Lagu Negeri Pahang dan Lagu Sekolah Kebangsaan Rompin. Guru-guru pelatih tersebut merupakan empat orang guru pelatih (TESL) dari IPG Sultan Mizan. Kami semua terdiri daripada lapan orang lelaki dan seorang wanita. Kami semua kemudiannya dibawa ke pejabat sekolah oleh Guru Penolong Kanan Pentadbiran Sekolah Kebangsaan Rompin iaitu Puan Norazah Binti MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 15 . Beliau juga menyatakan bahawa pada minggu sebelum cuti. tibalah sesi ucapan daripada guru besar iaitu Datin Noaizan Binti Jamaludin. Beliau juga menyuntik kata-kata semangat kepada semua pelajar tahun 6 yang akan menghadapi UPSR pada bulan depan. sesi persekolahan hanya berlangsung selama 3 hari kerana sekolah mendapat cuti berganti sempena Hari Raya Aidilfitri bermula pada hari Khamis. Terengganu dan seorang guru pelatih Pra Peribumi dari IPG Tun Hussein Onn. beliau menegur kelas 5 Intelek kerana keadaan kelas mereka yang terlalu kotor dan tidak teratur. Pengerusi majlis perhimpunan pada pagi itu ialah Cik Zaheera Binti Rahmat. Johor.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) berempat. Beliau mengingatkan semua murid agar sentiasa hadir ke sekolah dan belajar bersungguh. Kemudian.

Kami semua diperkenalkan dengan ketua di bilik guru berkenaan iaitu Puan Marzilah Binti Othman. Beliau merupakan guru untuk matapelajaran Bahasa Melayu saya semasa saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Rompin dahulu. Bilik guru berkenaan terletak di blok yang yang berhampiran dengan pejabat lama. Seterusnya beliau telah membawa kami ke sekitar kawasan sekolah bagi menunjukkan keadaan sekeliling. Pihak sekolah telah memutuskan untuk meletakkan kami di dalam bilik guru. Beliau juga memiliki pengalaman mengajar selama 16 tahun dan pernah menjadi penanda kertas Bahasa Melayu Sekolah Rendah untuk UPSR selama 7 tahun. Rata-rata cikgu senior di sana sudah mengenali saya dan menerima kehadiran saya. Lebih-lebih lagi terdapat guru-guru senior yang masih mengajar di situ. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 16 . Kehadiran kami disambut baik oleh guru-guru berkenaan. kami semua saling berkenalan sesama kami dan seisi bilik guru. Kami telah diminta untuk mengisi buku kehadiran dan buku laporan sekolah. kami semua memulakan tugasan masing-masing. Kami kemudiannya ditunjukkan tempat kami di dalam guru. Saya mendapat tugasan mengenai peranan dan sumbangan panitia Bahasa Melayu di sekolah di mana tugasan ini memerlukan saya untuk melakukan temu bual dengan Puan Nurhuda Binti Abdul Rahman merangkak Ketua Panitia Bahasa Melayu. Setelah selesai berkenalan dengan semua guru yang berada di dalam bilik guru.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) Jantan. Setibanya kami di bilik guru. Akhir sekali kami kembali ke pejabat di mana kami diberikan taklimat mengenai latar belakang sekolah di samping struktur organisasi yang terdapat di sekolah.

saya tidak dapat menemui beliau.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) Akan tetapi. Oleh itu. Hari ini saya menghabiskan masa dengan mencari bahan untuk tugasan BMM 3104. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 17 . saya memutuskan untuk bertemu dengan beliau pada hari esok. Hal ini kerana beliau sedang sibuk dengan program untuk murid tahun 6 yang bakal menduduki UPSR.

Di mana secara peribadi. Saya mengambil ruang yang ada untuk menemu bual beliau di mana saya bertanyakan tugas panitia di sekolah dan peranan yang perlu dimainkan oleh panitia khususnya Panitia Bahasa Melayu dalam membantu kecermelangan akademik di sekolah. Saya sempat bertanya khabar dan beliau sedia memberikan kerjasam untuk memberikan saya segala maklumat yang diperlukan untuk menyiapkan tugasan PBS saya. Waktu berlalu begitu cepat hinggakan saya terpaksa menamatkan temu bual MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 18 . Nasib begitu menyebelahi saya di mana Puan Nurhuda berada di dalam biliknya. Kami telah melaporkan diri di pejabat. Beliau meminta saya sedikit masa kerana beliau perlu mencari semua bahan-bahan itu.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) HARI TARIKH SEKOLAH : : : SELASA 28 OGOS 2012 SEKOLAH KEBANGSAAN ROMPIN Pada hari berikutnya. Ternyata jawapan yang diberikan beliau tidak begitu mengecewakan. Saya memulakan hari saya dengan mencari Puan Nurhuda bagi mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan untuk menyiapkan tugasan saya. Kami mulai berkenalan rapat dengan guru dan staf yang ada. saya merasakan Puan Nurhuda telah menjalankan amanah sebagai ketua panitia untuk Subjek Bahasa Melayu dengan begitu baik berdasarkan keterangan dan bukti yang beliau tunjukkan.15 pagi. Kami kemudiannya bertebaran melakukan tugasan maisng-masing. kami hadir ke sekolah seperti biasa tepat jam 7.

Beliau merupakan guru muzik saya dan pernah melatih kumpulan boria yang saya sertai pada tahun 6 sehingga ke peringkat negeri Pahang. saya menanam satu azam untuk bersedia menabur bakti kepada bidang yang saya ceburi ini pada masa hadapan. Jelas terbayang kemesraan mereka sebagai rakan sekerja di mana mereka boleh bertegur sapa dan bergurau senda walaupun MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 19 . Ketika itu. Saya menerima dan menyimpan kata-kata beliau. satu set astro dan penggunaan kad pintar bersama alat pengesan elektronik bagi memudahkan proses meminjam dan memulang buku. saya terkejut dengan perubahan yang berlaku kepada ruangan di dalam perpustakaan.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) lebih awal kerana Puan Nurhuda dikehendaki untuk memasuki kelas 6 Intelek bagi meneruskan lagi program yang direncana oleh pihak sekolah untuk mengahdapi UPSR yang berbaki beberapa hari sahaja lagi. Beliau kini mengajar Bahasa Melayu untuk kelas tahun 3. Ketika itu. Apabila saya menjejakkan kaki ke dalam pusat sumber itu. Kini pusat sumber memiliki pusat akses yang memilki 10 buah komputer. Beliau mengajak saya berborak di ruang membaca surat khabar bersama guru-guru lain. kemahiran dan pengalaman yang kelak amat saya perlukan dalam mengharungi dunia pendidikan yang semakin lama semakin mencabar. saya berkunjung ke pusat sumber di mana tempat itu merupakan tempat saya menghabiskan masa rehat satu masa dahulu dengan membaca buku-buku khususnya yang berunusrkan pengetahuan am. saya ditegur oleh seseorang yang amat saya kenali iaitu Puan Wan Zulia Bintu Wan Mustapha. Tamat temu bual saya bersama Puan Nurhuda. Saya mengambil masa untuk berjalan di dalam pusat sumber bagi meneliti setiap sudut dan mengenang kembali memori lama semasa bersekolah di sana. Saya dapat melihat rujukan untuk guru dan murid telah berubah seiring dengan perkembangan semasa pendidikan di negara kita. Beliau sempat memberikan nasihat dan katakata yang membakar semangat kepada saya untuk terus berusaha melengkapkan diri dengan ilmu.

maka terbuktilah salah satu informasi yang diberikan oleh GPK Pentadbiran sekolah itu bahawa walaupun sekolah itu berstatus bandar. Puan Wan Zulia kemudiannya mempelawa saya untuk masuk bersama beliau ke dalam kelas 3 Intelek. jelas dapat saya perhatikan bahawa walaupun sekolah ini berada di dalam bandar. Bestari dan Intelek. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 20 . Apabila saya melihat kepada keadaan mereka. tetapi keadaannya sama dengan situasi persekolahan di kampung. Setiap darjah terdapat 3 kelas iaitu Arif. keluarga orang asli sekitar Kuala Rimpin dan lain-lain keluarga yang berpendapatan rendah.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) masing-masing sibuk dengan tuagsan harian masing-masing. Saya menerima pelawaan itu dengan hati yang terbuka dan mengikut beliau masuk ke kelas tersebut. Arif merupakan kelas hadapan. Bestari merupakan kelas pertengahan manakala Intelek merupakan kelas hujung. Akan tetapi kebanyakkan muridnya datang daripada keluarga nelayan. keluarga peneroka. Oleh itu.

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) HARI TARIKH SEKOLAH : . Yang menariknya arahan yang diberikan semasa sesi dalam Bahasa Inggeris sepenuhnya. Kemudiannya perhimpunan pada pagi itu diteruskan dengan sesi “Akimbol” yang dikendalikan oleh kami semua. Hal ini membuktikan bahawa muridmurid telah terdedah kepada perkembangan teknologi yang dapat membantu menambah perbendaharaan kata mereka dalam Bahasa Inggeris. saya semakin bersemangat untuk meneruskan Pengalaman Berasaskan Sekolah. Sesi ini mengambil masa selama 15 minit. Murid yang berjaya mengeja dengan betul akan diberikan hadiah. Kami meminta murid-murid untuk mencari ruang dengan mendepakan tangan mereka. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 21 . Permulaan pagi ini. Semua murid yang naik ke pentas dapat mengeja dengan betul. Untuk sesi “Spell It Right” telah dikendalikan oleh salah seorang guru pelatih dari IPG Sultan Mizan. kami mendapat tugasan yang menarik iaitu mengendalikan sesi yang diberi nama “Spell It Right” dan “Akimbol”. Dalam aktiviti ini. Perhimpunan tamat selepas itu. kami membuat sesi senaman pagi di mana penyertaan melibatkan semua murid dan guru. Saya bersama rakan-rakan seperti biasa mendartarkan diri di pejabat. Pada sesi ini guru pelatih tersebut menyebutkan satu perkataan berbahasa Inggeris dan menjemput wakil daripada kalangan murid untuk mengeja perkataan tersebut. : RABU 29 OGOS 2012 SEKOLAH KEBANGSAAN ROMPIN Pada hari yang ketiga.

Saya telah memberikannya soalan peperiksaan untuk dijawab. Saya kemudiannya bergerak masuk ke Kelas 5 Bestari. Saya telah berjumpa dengan Puan Siti Rohaya Bt Moin. Beliau membenarkan saya meminjam untuk tempoh selama sejam. Disebabkan pada masa itu.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) Pada pagi ini saya sekali lagi pergi berjumpa dengan Puan Nurhuda untuk mendapatkan lagi sebanyak mana maklumat yang boleh. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 22 . Saya memutuskan untuk melengkapkan tugasan BMM 3104 iaitu Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Saya meminta beliau melakukan perkara yang sama. Seterusnya saya bergerak menuju ke kelas tahun 6. Di sana saya telah bertemu dengan Puan Nor Azah Binti Jantan. Saya telah pergi ke Kelas 6 Intelek. Oleh itu. Setelah itu. saya memberikan hadiah kepada murid-murid ini. Setelah selesai menjawab soalan ini. Saya telah mendapat keizinan untuk meminjam salah seorang daripada murid beliau. Murid-murid ini menghabiskan masa mereka di dalam kelas dengan menjawab soalan-soalan latih tubi. saya berjumpa dengan Puan Nurhuda untuk meminta beliau menanda kertas soalan tersebut bagi mendapatkan gambaran sebenar situasi seorang guru menanda kertas. murid-murid tahun 6 terlibat dengan program peningkatan kecemerlangan UPSR. saya meminta kebenaran daripada Puan Nor Azah untuk meminjam salah seorang pelajar beliau untuk dibawa ke perpustakaan. Saya kemudiannya berjumpa dengan seorang lagi guru iaitu En Syed Kamarul yang mengajar Pendidikan Jasmani kepada murid tahun 4 bagi meminjam seorang murid beliau yang duduk di luar padang.

membuat teks ucapan pengerusi majlis. Kata-kata beliau sangat bersemangat. Beliau terus membawa pegawai tersebut ke dalam dewan. Saya mendapati ramai murid kelihatan begitu teruja mendengar kata-kata motivasi daripada beliau. Sesi tamat pada jam 10. Tepat jam 9 pagi pegawai daripada PPD Rompin tiba. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 23 . Beliau juga seorang motivator yang baik. Beliau ingin sekali melihat sekolah-sekolah di daerah Rompin dapat bersaing dengan sekolah daripada daerah mahupun negeri yang lain dari sudut pencapaian terutamanya dalam bidang akademik. menyediakan alatan seperti komputer dan LCS serta sebagainya.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) HARI TARIKH SEKOLAH : . Beliau ternyata sekali sangat berkasrisma dalam memberikan ucapan. : KHAMIS 30 APRIL 2012 SEKOLAH KEBANGSAAN ROMPIN Pagi ini kami diminta untuk membantu guru-guru untuk menyediakan dewan kerana pada jam 9 pagi akan berlangsung sesi motivasi pelajar bersama dengan Pegawai Pendidikan Daerah Rompin iaitu Encik Mohamed Bin Hamid.30 pagi. Beliau turut membuat satu MOU bersama dengan murid-murid pada pagi itu. Ketibaan beliau disambut oleh Datin Noaizan selaku Guru Besar SK Rompin. Sesi motivasi ini melibatkan murid-murid tahun 6 yang akan mengambil peperiksaan UPSR minggu hadapan. Saya berkesempatan berjumpa dan bersalam dengan pegawai tersebut. Kami semua membantu guru dalam persiapan dewan seperti susunan kerusi.

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

Setelah itu, saya bergerak ke bilik guru. Di sana saya diminta untuk menjaga kelas tahun 5 Intelek. Hal ini kerana ramai guru pada masa itu tiada di sekolah atas urusan rasmi. Saya dikhabarkan bahawa murid-murid di dalam kelas itu sangat aktif dan suka membuat bising. Kali pertama saya menjejakkan kaki, saya berasa gugup. Apa yang berlaku adalah disebabkan oleh perasaan gementar kerana ini kali pertama saya memasuki kelas secara individu.

Memang betul apa yang dikatakan itu, murid-murid ini sangat aktif. Ketika saya masuk, ramai di antara mereka yang bermain, menjerit, menyanyi dan sebagainya. Apabila saya masuk, kelas tiba-tiba menjadi senyap. Masing-masing menantikan ayat yang akan keluar dari mulut saya. Bagi menghilangkan rasa gugup itu, saya meminta murid-murid memperkenalkan diri mereka kepada saya. Semasa sesi itu, saya dapati ramai murid yang berasal daripada keluarga yang sederhana dan miskin. Akhirnya giliran saya memperkenalkan diri.

Bagi mengisi masa yang terluang, saya meminta murid-murid agar menceritakan perasaan mereka pada pagi ini. Kemudian saya meminta mereka untuk menyatakan niat mereka datang ke sekolah setiap hari. Apabila soalan ini diajukan ramai murid mengaku bahawa sebab mereka datang ke sekolah adalah atas faktor takut pada ibu bapa. Saya mengambil kesempatan itu untuk berkongsi cerita yang berkaitan dengan zaman persekolahan saya dahulu.

Saya melihat mereka begitu teruja mendengar cerita saya. Mereka semua terkejut apabila mengetahui bahawa saya merupakan bekas murid di sekolah itu. Maka bertalu-talu soalan ditanyakan kepada saya. Apbila jam menunjukkan pukul 1.30 tengah hari, saya melepaskan murid-murid itu pulang.

MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN

HALAMAN 24

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

PENILAIAN DAN LAPORAN Apa yang dapat saya simpulkan di sini ialah, PBS yang telah saya jalani di Sekolah Kebangsaan Rompin, banyak memberi pengalaman dan input yang sangat berguna kepada saya. Apabila menjalani PBS ini, saya dapat merasai sendiri suasana persekolahan berbanding dengan teori-teori yang telah saya pelajari di dalam kelas. Dalam persekitaran sekolah, saya juga dapat lihat pelbagai ragam manusia dari segi ibu bapa, pelajar bahkan para gelagat para guru dan individu yang memainkan peranan di dalam sekolah tersebut. Namun apa yang penting ialah saya perlu menanam di dalam hati untuk menjadi seorang guru yang baik dan berbudi pekerti kelak.

Melalui PBS ini, saya mula didedahkan dengan kaedah kontektual serta interaksi, komunikasi serta perhubungan kita dengan semua warga sekolah. Malah saya juga perlu mempunyai daya tahan mental dan fizikal baik dalam menghadapi pelbagai suasana di sekolah pada suatu hari nanti. Kita sebagai seorang bakal pendidik perlulah sentiasa bersedia untuk memikul tanggungjawab yang diberikan kepada kita. Dalam aktiviti pemerolehan dan analisis data, pentadbir, para guru, kakitangan sekolah serta pelajar telah memberikan kerjasama dan input yang sangat membantu bagi saya menyiapkan tugasan yang diberikan. Walaupun pada masa itu semua pelajar telah selesai menghadapi peperiksaan, dengan susunan meja dan kerusi yang masih tidak tersusun seperti keadaan asal, namun semangat mereka untuk menolong saya begitu menakjubkan sekali.

MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN

HALAMAN 25

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

Melalui objektif kajian yang ingin dicapai, saya dapat memahami hampir keseluruhan isi objektif kerana memandangkan ini adalah pengalaman kedua saya serta masa yang singkat iaitu seminggu untuk menjalani PBS ini, objektif tidak dapat dicapai sepenuhnya. Namun, ojektif utama iaitu menyediakan saya dengan suasana sekolah dan melatih interaksi serta pemupukan sikap positif dalam diri dapat dilakukan kerana ia merupakan tugasan penting bagi menyiapkan projek yang ingin dicapai. Perbincangan serta perkongsian pengalaman dengan guru-guru disitu banyak membantu saya dalam mencapai objektif tersebut.

Walaupun mempunyai tugas yang banyak, pihak pentadbir dan para guru tidak jemu untuk membantu saya memperoleh maklumat, layanan mereka terhadap saya sangat baik. Mereka sanggup meluangkan masa bagi melayani saya dalam proses memperoleh maklumat. Kesimpulannya, semua warga di sekolah ini, merupakan individu yang tidak lokek untuk berkongsi pengalaman dan nasihat mereka kepada saya kerana mereka terlebih dahulu makan garam dari saya. Nasihat dan pandangan mereka akan saya gunakaan sebaik mungkin bagi menjadi seorang guru yang penuh berketerampilan seterusnya dapat mendidik anak bangsa kita sejajar dengan dasardasar yang telah dicetuskan oleh pihak kerajaan agar dapat melahirkan tampuk pemerintahan yang begitu unggul di mata dunia.

MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN

HALAMAN 26

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA BERHUBUNG TUGASAN PEMERHATIAN Semasa menjalani Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) saya telah melakukan pemerhatian terhadap beberapa aspek. sekolah ini terpaksa berkongsi padang dengan sekolah sebelah yakni SSI. Saya juga telah melakukan pemerhatian terhadap hubungan antara guru dengan guru. kesan kemudahan sekolah yang lengkap terhadap proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Pelaksanaan kurikulum dijalankan berjalan lancar atau tidak? MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 27 . padang. emosi. Perkembangan tahap pembelajaran dan kaitkan dengan tahap perkembangan murid-murid. Gambar diambil sebagai bukti saya menjalankan pemerhatian di sekolah. Aspek lain yang telah saya lakukan pemerhatian ialah kesan persekitaran sekolah yang baik terhadap perkembangan jasmani. Melalui pemerhatian ini. Saya telah melakukan pemerhatian terhadap fungsi dan kepentingan pihak pengurusan sekolah terhadap pentadbiran sekolah tersebut. makmal komputer. murid dengan murid dan juga murid dengan guru. pusat sumber. saya dapat lihat bahawa sekolah ini tidak mempunyai padang yang luas kerana tapak padang telah dibina sebuah dewan sekolah yang baharu. Oleh yang demikian. intelek dan juga sosial murid-murid tersebut. Selain itu. kelemahan serta cadangan penambahbaikkan yang ada. saya dapat memperolehi jawapan untuk beberapa soalan yang berkait rapat dengan tugasan saya. Antaranya seperti : Apakah aktiviti yang sedang berlaku di sekolah tersebut? Menyatakan apakah kekuatan yang ada. rohani. dewan dan sebagainya. Malah saya turut membuat pemerhatian terhadap prasarana yang terdapat di sekolah tersebut seperti kantin. Melalui pemerhatian juga .

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) Semasa perhimpunan yang diadakan. Apakah aktiviti pembelajaran dan pengajaran yang dijalankan di bilik darjah ? Bagaimanakah penglibatan murid dalam kelas? Adakah mereka aktif atau kurang berminat ? Bagaimana guru menguruskan golongan pelajar yang lemah dengan pandai ? Apakah cara yang digunakan oleh guru untuk membahagikan murid dalam kumpulan? Apakah bahan dan sumber pengajaran yang dapat menarik minat murid-murid tersebut? Bagaimana bahan dan sumber pengajaran dipamerkan di bilik darjah ? Apakah bahan dan sumber yang mudah digunakan oleh murid ? Apakah teknik yang digunakan dalam proses pengajaran seorang guru untuk memastikan semua murid melibatkan diri dalam proses p&p? MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 28 . adakah murid mempunyai norma-norma atau adab yang betul ketika dalam majlis perhimpunan.

Senarai semak ini memberikan sedikit sebanyak penjelasan dan panduan kepada saya mengenai perkara-perkara yang perlu saya lakukan untuk menyiapkan tugasan yang telah diberikan. bagi senarai semak prasarana. Sedikit kecuaian akan menjejaskan hasil tugasan yang bakal disiapkan dan kemungkinan tugasan tidak tersusun dengan baik. Senarai semak ini penting bagi memastikan tiada perkara penting tertinggal untuk dimuatkan dalam portfolio nanti. gambar yang diambil adalah mengikut apa yang telah disenaraikan dan juga ada gambar tambahan.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 3. Senarai semak amat berguna kerana ia merupakan skop kajian yang hendak dibuat serta dapat merancang apa yang hendak dibuat dan dapat membahagikan kerja mengikut kriteria. Turut bertindak sebagai lampiran untuk tugas semakan.2 SENARAI SEMAK Di dalam kertas tugasan Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) yang telah diberikan oleh pensyarah terdapat senarai semak yang mengandungi beberapa aspek yang perlu dititikberatkan semasa saya menjalani PBS. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 29 . saya memberi tumpuan pada senarai semak penyediaan portfolio untuk menyemak maklumat yang sudah dicari dengan tajuk yang hendak dicari sepanjang PBS. senarai semak menjadi satu panduan kepada saya untuk memulakan portfolio.Melalui senarai semak yang telah diberikan ole pensyarah saya telah membuat senarai semak saya sendiri mengikut jadual aktiviti yang telah saya buat sebelum melakukan PBS. Pembahagian tajuk juga dibuat berdasarkan tugasan yang diberikan.

Penolong Kanan Hal Ehwal Pelajar dan Penolong Kanan Kokurikulum mengenai pengurusan dan pentadbiran sekolah.saya telah menemu bual beberapa staf sokongan sekolah mengenai kepentingan tugas mereka kepada sistem pengurusan sekolah tersebut. terdapat tambahan kepada apa yang telah disenaraikan.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) TEMU BUAL Temubual yang dibuat amat penting bagi mendapatkan ilmu dan pengetahuan baru bagi meyiapkan tugasan yang hendak dibuat. Terdapat beberapa kriteria yang diambil kira dalam laporan ini. Penolong Kanan 1. saya juga bertanya mengenai teknik pengajaran berkesan yang boleh dilakukan semasa sedang melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas mengikut subjek-subjek tertentu. Saya turut menemuramah pihak pengurusan kantin mengenai RMT. Berikut adalah perancangan temubual yang hendak dilakukan dan dengan siapa temubual hendak dijalankan. Saya juga telah melakukan sesi temu bual bersama-sama dengan para guru bagi mendapatkan penjelasan yang lebih terperinci mengenai beberapa perkara yang berkaitan dengan murid-murid dan keperluan mereka dalam menjalani proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Tambahan lagi. Malah. Namun. Semasa saya menjalankan PBS saya telah menjalankan sesi temu bual bersama Guru Besar. Di samping itu. Ini kerana pihak pengurusan kantin akan membuat laporan harian pemeriksaan kendiri kantin. Temubual dilaksanakan mengikut kehendak soalan yang telah diberikan. saya turut melakukan sesi temu bual bersama-sama dengan pihak pengurusan kantin berkaitan dengan penetapan harga makanan dan juga carta aliran kendiri kantin sekolah. Guru Besar Guru Penolong Kanan 1 Guru Penolong Hal Ehwal Murid Guru Penyelaras Kokurikulum Guru Panitia MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 30 .

kemudahan sekolah. Semasa proses mencari dan mengumpul maklumat-maklumat ini. Sekolah ini merupakan sekolah 1 sesi dan mempunyai murid seramai lebih daripada 400 orang. senarai semak digunakan sepenuhnya agar tiada perkara yang dikehendaki tertinggal. melalui pemerhatian saya. mudahlah saya untuk merekodkan data-datayang telah saya perolehi. Begitu juga dengan ruang pembelajaran atau kelas. nilai-nilai murni. Dengan adanya borang senarai semak ini. buku rekod pengajaran guru dan sebagainya. saya telah belajar menggunakan senarai semak dengan betul. Selain itu. Tidak semua kemudahan yang disenaraikan ada di sekolah yang saya jalani PBS ini. sebagai contoh tempat untuk menjalani aktiviti kokurikulum. Sebagai contohnya. Senarai semak merupakan satu borang yang sangat penting dalam menjalankan tugasan atau kajian. Setiap bahagian ini mengandungi tajuk-tajuk kecil yang perlu didapatkan maklumat seperti pelan fizikal sekolah. prasarana sekolah. dan kurikulum. saya juga mendapat ilmu baru mengenai persekitaran dan iklim bilik darjah. bilikbilik darjah di sini mempunyai susun atur yang sangat sesuai dalam menjalankan aktiviti MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 31 . banyak pengetahuan mengenai pendidikan telah saya perolehi. Terdapat 2 buah kelas dalam setiap darjah iaitu Bijak dan Gigih. kokurikulum. Sebagai contohnya mengenai kemudahan sekolah. Ketika mencari maklumat berhubung tugasan ini. Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Perkara yang terdapat dalam senarai semak yang perlu saya penuhi adalah pengurusan dan organisasi sekolah.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) Kakitangan Sekolah Murid-murid SENARAI SEMAK Semasa menjalankan tugasan ini.

Berikut ialah ilmu baru yang telah saya perolehi sepanjang menjalankan tugasan PBS di sekolah ini. Saya juga dapat melihat penglibatan aktif murid-murid dalam setiap aktiviti pembelajaran. Begitu juga dengan penggunaan bahan dan sumber pengajaran yang dipamerkan di bilik darjah.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) pembelajaran. tif dalam setiap aktiviti pembelajaran MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 32 .

pelbagai topik telah diutarakan yang kebanyakkannya berkisar mengenai ilmu pendidikan dan sekolah itu sendiri. rohani. intelek dan sosial (JERIS) dalam kalangan pelajar serta bagaimana proses perkembangan kanak-kanak di sekolah tersebut di ukur sama ada melalui ujian khas atau ujian yang dikendalikan oleh pihak sekolah sendiri. Pada mulanya saya agak gementar untuk menemu bual pihak berkenaan. Banyak ilmu yang telah saya perolehi sepanjang menjalankan tugasan Pengalaman Berasaskan Sekolah ini. Banyak perkara yang saya tidak ketahui berjaya dirungkai. Guru Penolong Kanan Kokurikulum. Dalam temu bual yang telah saya laksanakan. Hal ini kerana mengelakkan sesi temu bual terhenti-henti tanpa ada soalan. Selain itu. guru panitia. Saya telah menemubual beberapa pihak seperti Guru Besar. guru kaunseling. tetapi lama kelamaan perasaan itu hilang sendiri. Antara soalan yang ditanyakan ialah: ikan FPK? MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 33 . emosi. kakitangan sekolah dan murid. Soalan-soalan juga turut ditanyakan. banyak ilmu yang telah saya perolehi.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) TEMU BUAL Melalui temu bual yang saya jalankan. soalan-soalan yang ditanyakan telah dirangka sebelum saya berjumpa dengan pihak tersebut. Antara yang telah saya perolehi adalah peranan pihak pengurusan dalam memperkembangkan aspek jasmani.

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) akademik? tiviti apakah yang telah diperkenalkan oleh pihak sekolah dalam memantapkan akademik murid? -kanak diukur? -kanak khas? MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 34 .

PERKARA 1 Nama dan Alamat Sekolah 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 No. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 35 .com Luar Bandar 16. Pahang Darul Makmur. Datin Noaizan Binti Jamaludin Nor Azah Binti Jantan Rozita Binti Muhamad Kamaruzaman Bin Abdullah A Lelaki : 20 Perempuan : 32 Kelayakan profesional guru Siswazah : 52 Bukan Siswazah : Bilangan kelas 24 termasuklah Prasekolah Purata saiz kelas 31 Jumlah Murid Melayu Cina India Lain-lain Lelaki 364 5 30 Perempuan 344 2 4 20 Maklumat-maklumat yang menarik perhatian anda tentang sekolah ini.  Ditubuhkan pada tahun 1964. Telefon Sekolah E-mail/web sekolah Lokasi (Bandar/Luar Bandar) Nama Guru Besar Nama GPK Pentadbiran Nama GPK HEM Nama GPK Kokurikulum Nama Penyelia Petang Gred Sekolah Bilangan Guru CATATAN Sekolah Kebangsaan Rompin.  Walaupun lokasi sekolah di kawasan bandar. 26800 Kuala Rompin. saya dapat mengetahui banyak perkara. peneroka dan orang asli sekitar Rompin. tetapi murid-murid datang dari keluarga nelayan. Dalam mengenali persekitaran sekolah. 09-4145243 cba 8001: skrompin@gmail.  Sekolah tertua di Rompin. saya telah diberi borang senarai semak yang mengandungi maklumat seperti berikut: Bil.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 5.5 MAKLUMAT UMUM SEKOLAH Berdasarkan tugasan Pengalaman Berasaskan Sekolah ini.

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) PIAGAM PELANGGAN Kami warga Sekolah Kebangsaan Rompin dengan penuh komited dan berjanji untuk memberi perkhidmatan dan layanan terbaik kepada pelanggan kami seperti berikut: Murid: 1) Memberi pendidikan yang dinamik dan menyeluruh mengikut kehendak Kementerian Pelajaran Malaysia dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 36 . 3) Mewujudkan suasanan pembelajaran yang kondusif. 4) Memastikan kebajikan dan keselamatan murid dititikberatkan pada setiap masa. 6) Memastikan murid yang berbakat diberi bimbingan dan galakan sepenuhnya sehingga mencapai peringkat tertinggi dalam bidang kokurikulum. 5) Melaksanakan kegiatan kokurikulum secara berkesan sehingga mencapai matlamat yang ditetapkan melalui aktiviti terancang. 2) Memastikan ibu bapa dan penjaga berurusan di kaunter mendapat layanan mesra dan diselesaikan dalam masa 15 minit. kasih sayang dan mesra kepada semua murid. Ibu Bapa dan Penjaga: 1) Memberi maklum balas sewajarnya terhadap semua urusan pelanggan dengan kadar segera. harmoni. 2) Melaksanakan pengajaran. pembelajaran dan penilaian secara berkesan mengikut standard kualiti yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dan Panitia sekolah.

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) Stakeholders: 1) Memastikan setiap arahan dan pemohonan daripada Pejabat Pelajaran Daerah. Guru dan Kakitangan: 1) Memastikan setiap guru dan kakitangan dilayan secara adil dan saksama. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 37 . Jabatan Pelajaran Negeri dan Kementerian Pelajaran Malaysia mendapat maklum balas dalam tempoh 3 hari.

VISI SEKOLAH Sekolah Kebangsaan Rompin Cemerlang dalam pengurusan pendidikan menyeluruh menjelang 2012 di daerah Rompin. MISI SEKOLAH Untuk memberi pendidikan berkualiti bagi melahirkan murid cemerlang melalui pengurusan yang cekap.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) MOTO SEKOLAH Pembelajaran membentuk fikiran. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 38 .

bersih dan amanah dan memastikan urusan dan perkhidmatan menepati piawaian yang ditetapkan. berguna di dunia dan bahagia di akhirat. PENGURUSAN DAN PERKHIDMATAN Mewujudkan suatu sistem yang cekap berkualiti dan berkesan. Melalui penjagaan kebersihan dan pendekatan yang berkonsepkan sekolah dalam taman. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 39 . BINA INSAN Membina sahsiah pelajar yang terpuji dan sikap positif bagi melahirkan insan yang kamil. KECERIAAN Mewujudkan suasana bilik pembelajaran dan pengajaran dan persekitaran sekolah yang ceria dan berkonsepkan ilmu setiap masa.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) OBJEKTIF KURIKULUM Mencapai keputusan 50% cemerlang dan Lulus 100% Peperiksaan UPSR dan PKSR. mewujudkan perkhidmatan yang cekap. Melahirkan insan yang berintegriti. Tiada (zero) kes salah laku pelajar. Menjuarai semua acara dalam bidang ko-kurikulum yang disertai sekurang-kurangnya di peringkat daerah. KO-KURIKULUM Meningkatkan 100% penglibatan pelajar dalam semua aktiviti ko-kurikulum.

Melatih kami jadi pemimpin. Belajar dan membentuk fikiran. Belajar tekun dan berusaha. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 40 . Intelek. rohani. Dibentuk bersama disiplin diri. Doa dari ibu bapa. Mendukung cita dan harapan. Menyemai semangat kesukanan.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) LAGU SEKOLAH Sekolah Kebangsaan Rompin. jasmani. Budaya ilmu dihayati. Agar hidup lebih bererti. Ajaran guru jadi pedoman.

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) SENARAI NAMA GURU DAN STAFF SEKOLAH KEBANGSAAN ROMPIN BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 NAMA GURU Datin Noaizan Binti Jamaludin Puan Norazah Binti Jantan Puan Rozita Binti Mohamad Encik Kamaruzaman Bin Abdullah Encik Ahmad Saidi Bin Bahrom Encik Ahmad Syahir Bin Abdullah Encik Amran Bin Isa Puan Anisah Binti Shamsudin Puan Anita Binti Omar Puan Asiah Binti Hassan Encik Azmi Bin Hashim Cik Azura Binti Ahmad Cik Faizzani Binti Mohd Yusof Encik Faizal a/l Muharam Encik Khairul Anuar Bin Md Idris Puan Latifah Binti Abu Bakar Puan Maimon Binti Jemadi Puan Marzila Binti Osman Cik Mazlin Binti Razali Encik Mukhammad Ridzuan Bin Ismail@Mat Ali Encik Mohd Fauzi Bin Abdul Rahman Encik Mohd Nabil bin Mohamad Khairudin Encik Mohd Nor Faisal bin Mohd Yashim Encik Muslim Bin Abdullah Encik Mustakim Bin Daud Puan Najwa Binti Ahmad Razali Encik Nik Mohd Anuar Bin Abdullah Puan Noor Hidayah Rusmi Binti Rusli Puan Noor Rosemawati Binti Mustapha Puan Nor Asikin Binti Yahya Puan Nurhuda Binti Abdul Rahman Puan Normala Binti Ahmad Encik Norman Bin Mohammad Puan Nurul Shida Bt Kamaruzaman Puan Padilah Binti Hassan Puan Rosliza Bt Abu Hassan Puan Rozita Binti Abd. Rani Zainuddin Puan Ruzita Binti Mat Ghani Cik Saliya Binti Md Nor Encik Salmi Asilah@Salim Bin Salleh GRED JAWATAN DGA 38 (KUP) DGA 32 DGA 32 DGA 32 DG 41 DGA 29 DGA 32 (KUP) DG 41 DGA 29 DGA 32 (KUP) DGA 32 (KUP) DG 41 DG 41 DG 41 DG 41 DGA 32 (GC) DGA 32 (KUP) DGA 32 (KUP) DG 41 DGA 32 (KUP) DG 41 DG 41 DG 41 DGA 32(KUP) DG 41 DGA 32 (KUP) DGA 29 DG 41 DG 41 DG 41 DGA 34(GC) DGA 32 (KUP) DGA 32 (KUP) DG 41 DG 41 DG 41 DGA 32 (KUP) DG 41 DGA 29 DGA 32 (KUP) HALAMAN 41 MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN .

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Puan Shamsinar Binti Abdul Rasip Encik Shamsul Hasnan Bin Seliman Puan Siti Rohaya Binti Moin Puan Suhana binti Musa Encik Syed Azlan Bin Sy. Abdul Wahab Encik Syed Kamarulkhairid Bin Sy Idros Puan Wan Zulia Binti Wan Mustapha Encik Zahari Bin Othman Cik Zaheera Binti Rahmat Puan Zainoorrina Bt Zainal Abidin Puan Sharifah Bt Kasim Puan Norrihan Bt Mat Nor Puan Nor hayati Bt Mohamad Puan Noridah Bt Ghani DG 41 DGA 32 (KUP) DGA 32 (KUP) DGA 41 DGA 29 DGA 32 (KUP) DGA 32 (KUP) DGA 29 DGA 29 DG 41 DC 41 DC 41 DGA 32 DGA 32 (KUP) MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 42 .

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) TUGASAN PBS MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 43 .

maka guru besar Sekolah Kebangsaan Rompin pada ketika itu telah menubuhkan panitia pada tahun yang sama. Akan tetapi. Surat tersebut bertarikh 13 Mac 1986 yang dipanjangkan kepada semua Pengarah Pelajaran Negeri pada ketika itu telah ditandatangani oleh Haji Jumaat bin Dato’ Hj. panitia Bahasa Melayu Sekolah Kebangsaan Rompin diketuai oleh Puan Nurhuda Binti Abdul Rahman mempunyai 12 orang guru Bahasa Melayu di bawah beliau termasuklah 3 orang Guru Penolong Kanan di sekolah berkenaan. Mohd Noor daripada Bahagian Sekolah-Sekolah bagi pihak Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran Malaysia. Di dalam surat itu terdapat penerangan ringkas mengenai struktur dan organisasi panitia dan peranan panitia di sekolah-sekolah. Kini pada tahun 2012. Berlandaskan kepada surat pekeliling tersebut. Bermula pada MAC 1986. jika sekolah itu kecil dan mempunyai MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 44 . Di dalam surat ikhtisas berkenaan. panitia mata pelajaran dirujuk sebagai sebuah badan ikhtisas yang dianggotai oleh semua guru yang mengajar mata pelajaran yang sama di sesebuah sekolah. Kementerian Pelajaran Malaysia menerusi Bahagian Sekolah-Sekolah yang ketika itu terletak di Leboh Pasar Besar. JAWAPAN SOALAN 1.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) PENYATAAN SOALAN 1 Menyatakan peranan panitia Bahasa Melayu untuk membantu pencapaian akaademik mata pelajaran Bahasa Melayu. Kuala Lumpur telah mengeluarkan satu surat pekeliling ikhtisas yang menyatakan tentang kepentingan penubuhan panitia mata pelajaran di sekolah-sekolah.

Maka ketua panitia masih memainkan peranan penting untuk berhubung dengan guru besar atau pengetua bagi membentangkan masalah-masalah atau isu-isu yang sedang dihadapi dan mengesyorkan segala cadangan atau permintaan ahli-ahli pantia berhubung dengan keperluan pengajaran dan pembelajaran. Selain itu. Hal ini dilakukan dengan menggalakkan guru-guru yang mengajar subjek yang sama agar berkongsi segala ilmu dan kemahiran mereka agar MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 45 . Panitia mata pelajaran hendaklah dipimpin dan dikendalikan oleh seorang guru kanan yang dilantik ketua panitia. Guru kanan dirujuk kepada guru paling senior atau pun guru yang paling lama mengajar sesuatu subjek dan mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang cukup luas terhadap sesuatu subjek. Terdapat empat tujuan penubuhan panitia mata pelajaran berdasarkan kepada surat pekeliling Mac 1984. Menurut surat pekeliling itu juga. Mereka juga bertindak sebagai penghubung di antara ahli panitia yang merujuk kepada guru-guru yang mengajar subjek berkenaan dengan guru besar atau pengetua sekolah. Tujuan yang pertama ialah menambah baik dan meningkatkan mutu dan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Keputusankeputusan yang diambil oleh perjumpaan panitia berhubung dengan isu-isu atau masalah-masalah kurikulum dan pengajaran perlu dibawa oleh ketua panitia kepada guru besar atau pengetua atau penolong kanan untuk mendapat penyelesaian atau untuk makluman. semua ketua panitia di sekolah-sekolah secara automatik dilantik sebagai ahli Jawatankuasa Kurikulum Sekolah. sekiranya sekolah tiada Jawatankuasa Kurikulum Sekolah. Ketua panitia dilantik oleh guru besar atau pengetua sekolah. Mereka ini mewakili panitia pelajaran masing-masing di dalam jawatankuasa itu.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) bilangan guru yang sedikit maka sekolah tersebut tidak perlu menubuhkan panitia untuk pelbagai mata pelajaran.

Analisis yang dilakukan selalunya dibuat dalam bentuk laporan prestasi. Laporan ini kemudiannya dihantar kepada guru besar atau pengetua atau guru penolong kanan pentadibiran untuk disemak dan diambil tindakan. Begitu juga dalam peperiksaan. pihak panitia hendaklah sentiasa peka terhadap perubahan semasa di dalam dunia pendidikan. Selepas setiap peperiksaan sama ada dalaman atau awam. Selepas mendapat MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 46 . Hal ini kerana kebanyakkan pembelajaran yang berlaku kini adalah secara pengalaman langsung di mana para murid meneroka dan mempelajari sendiri perkaraperkara di sekeliling mereka sendiri. Melalui analisis yang dilakukan. Guru pula hanya bertindak sebagai pembimbing. peperiksaan merupakan satu instrumen dalam mengukur prestasi guru di samping mengesan tahap kemahiran pengajaran guru untuk sebarang penambah baik. Berdasarkan tujuan ini. Tujuan ketiga pula ialah memperbaiki prestasi pelajar-pelajar dalam peperiksaan (berasaskan sekolah dan awam) dalam mata pelajaran Bahasa Melayu berpandukan atau berasaskan kepada prestasi atau target yang ditunjukkan dalam perancangan tahunan akademik sekolah.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) pembelajaran murid bertambah menarik sebagai contoh. pihak panitia haruslah sentiasa inovatif dan proaktif dalam memastikan pembelajaran subjek yang diajar dengan mempelbagaikan strategi. pendekatan. Setiap sekolah semestinya memiliki penanda aras sendiri untuk mencapai matlamat sekolah. teknik dan kaedah mengajar. Tujuan kedua ialah berikhtiar dan berusaha untuk mendapatkan strategi-strategi mengajar dan boleh mendorong serta menggerakkan kecenderungan para pelajar terhadap pembelajaran. Selain itu. analisis akan dilakukan oleh panitia terhadap pencapaian murid-murid mereka. panitia dapat merangka satu pelan baru berdasarkan maklumat yang mereka dapat.

kembara bahasa dan sebagainya.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) respon. Dalam kes ini. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 47 . Di sekolah. prestasi pelajar-pelajar dalam peperiksaan dapat ditingkatkan. kerjasama ini amatlah perlu kerana persatuan atau kelab akademik atau jika dalam kes Persatuan Bahasa Melayu. Keahlian Persatuan Bahasa Melayu di sekolah hendaklah dibuka kepada semua tanpa mengira kaum. maka panitia boleh menjalankan agenda-agenda bagi memastikan aktiviti mahupun pengajaran dan pembelajaran dapat dirancang dengan dengan baik dan memnuhi kehendak panitia. Misi panitia pula ialah melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang bermutun bagi memastikan buta huruf sifar. Panitia ini juga merupakan perantara untuk meningkatkan lagi mutu dan minat pelajar dalam mempelajari Bahasa Melayu di sekolah. permainan bahasa. Tujuan keempat pula ialah mewujudkan semangat bekerjasama di antara pihak mata pelajaran dengan persatuan atau kelab akademik di sekolah. Dengan itu. kita merujuk kepada Pantia Bahasa Melayu di Sekolah Kebangsaan Rompin. pertandingan pantun. Hal ini kerana Bahasa Melayu merupakan bahasa yang bersifat universal dan dijadikan bahasa kebangsaan sepertimana yang diperuntukkan dalam Perkara 152 Perlembagaan Malaysia. Antara contoh yang dapat diberikan ialah bengkel pengacaraan majlis. Visi panitia sekolah itu ialah Panitia Bahasa Melayu mencapai peratus terbaik iaitu 100% lulus dalam peperiksaan. Di dalam surat pekeliling yang sama turut dinyatakan mengenai peranan yang patut dimainkan panitia di sekolah. Panitia Bahasa Melayu merupakan satu cabang strategi yang dibentuk untuk menentukan hala tuju serta merealisasikan matlamat pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di sekolah. Kerjasama ini boleh dijalankan dengan cara menyerapkan aktivti-aktviti bukan pengajaran dan pembelajaran sebagai aktiviti persatuan atau kelab akademik. melahirkan murid yang boleh mebaca dan menulis dengan baik.

Selain dari itu. Antara bidang tugas yang dipertanggungjawabkan kepada guru panitia ialah yang pertama ialah bertanggungjawab dalam hal kurikulum dan pentadbiran yang berkaitan dengan bidangnya. penyelaras dan pembimbing demi kepentingan bidang akademik di bawah jagaannya. ketua panitia perlu memainkan peranan sebagai pentadbir. Seperti yang telah kita bincangkan pada penerangan peranan guru kanan panitia. Biasanya guru panitia Bahasa Melayu terdiri daripada para guru yang mengajar mata pelajaran Bahasa Melayu di sekolah tersebut. penggerak. Maka. saya telah menjalankan tinjauan dan temuramah di salah sebuah sekolah rendah untuk program Pengalaman Berasaskan Sekolah iaitu Sekolah Kebangsaan Rompin di daerah Kuala Rompin. Setiap panitia pula mempunyai guru yang dipertanggugjawabkan. jadi sama juga dengan peranan guru panitia dalam perkara-perkara berkaitan dengan hal akademik dan pengurusan tentang tugas yang telah diberi. Setiap jenis mata pelajaran yang terdapat di sekolah mesti mempunyai panitianya mata pelajaran yang tersendiri. Pahang. Selaku pemimpin kepada panitia. Melalui hasil tinjauan dan sesi temu bual yang telah saya jalankan. Ketua-ketua Panitia akan memastikan prestasi mata pelajarannya maju dan meningkat baik dari segi metodologi pengajaran mahupun dari segi ujian dan pencapaian murid-murid. perancangan perlu diadakan untuk menyedia dan memperbanyakkan lagi alat bantu mengajar dan aktiviti-aktiviti sokongan yang akan dijalankan oleh murid semasa berada di sekolah dan di luar sekolah.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) Guru panitia mata pelajaran amat penting dalam sesuatu institusi pentadbiran sekolah sama ada di peringkat sekolah rendah atau sekolah menengah. perancang. yang diutamakan sekali ialah Guru Kanan Mata Pelajaran bertanggungjawab sepenuhnya kepada mata pelajaran yang dianggotainya. penghubung. bidang tugas MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 48 . Bagi mengetahui lebih lanjut tentang bidang tugas guru panitia mata pelajaran terutamanya tugas guru panitia Bahasa Melayu.

Panitia mata pelajaran Bahasa Melayu adalah panitia mata pelajaran yang paling aktif di sekolah tersebut. saya dapati mereka kerap mengadakan mesyuarat perjumpaan panitia Bahasa Melayu. Hal ini kerana terdapat dua subjek penting mata pelajaran Bahasa Melayu iaitu Bahasa Melayu Pemahaman dan Bahasa Melayu Penulisan. Hasil pemantauan saya juga. Bidang tugas kedua ialah guru panitia bertanggungjawab kepada guru besar dalam perancangan dan pengurusan kokurikulum yang berkaitan dengan bidangnya. Ketiga. Biasanya guru panitia Bahasa Melayu akan memberi lebih penekanan kepada murid-murid yang bakal menduduki ujian penting seperti Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR). Bagi guru panitia Bahasa Melayu. saya telah dapati guru panitia mata pelajaran Bahasa Melayu telah beberapa kali mengadakan mesyuarat perjumpaan bersama dengan guru besar atau guru pentadbir yang lain. biasanya bertanggungjawab kepada mata pelajaran Bahasa Melayu yang diajar pada murid. Bidang tugas guru panitia yang seterusnya ialah mengadakan program untuk meningkatkan kecemerlangan akademik dan sahsiah pelajar. Bagi panitia Bahasa MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 49 .PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) mereka biasa tertakluk pada mata pelajaran Bahasa Melayu sahaja. Seperti di sekolah yang telah saya lawati. Mereka akan membuat ujian penilaian melalui ujian pencapaian bagi bagi mengukur tahap keberkesanan pengajaran dan pembelajaran yang telah mereka jalankan. Guru panitia membantu guru pentadbir mengurus dan membuat penilaian tahap keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan dengan tugasnya. bidang tugas guru panitia ialah membantu guru besar menyelia dan menilai keberkesanan pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan dengan bidangnya.

Selain daripada itu. setiausaha iaitu guru dan ahli yang terdiri daripada semua guru mata pelajaran berkenaan. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 50 . dalam sesuatu panitia mata pelajaran mesti mempunyai jawatankuasa panitia mata pelajaran yang terdiri daripada penasihat iaitu guru besar. Seharusnya penggunaan yang betul dalam pengajaran dan pembelajaran dapat membantu muridmurid memantapkan bahasa mereka. saya mendapati pihak pentadbir dan terutamanya panitia mata pelajaran Bahasa Melayu. pengerusi iaitu guru kanan mata pelajaran atau ketua panitia. Namun begitu. mereka lebih menekankan sesuatu perkara tersebut jika ia berkaitan dengan peperiksaan UPSR. saya telah mendapatkan maklumat mengenai panitia Bahasa Melayu sekolah yang telah saya pilih. menurut salah seorang guru panitia yang telah saya temui berkata. biasanya panitia ini mengadakan program pemantapan Bahasa Melayu seperti cara-cara menjawab soalan pemahaman dengan betul dan bagaimana untuk menghasilkan karangan yang bagus agar dapat membantu murid-murid dalam peperiksaan terutamanya murid tahun 6 yang bakal menduduki UPSR. mereka juga masih memberi perhatian kepada murid-murid lain. Panitia Bahasa Melayu Sekolah Kebangsaan Rompin sangat aktif dalam mengadakan pelbagai aktiviti yang berkaitan dengan mata pelajaran Bahasa Melayu. Seperti yang ditugaskan.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) Melayu. Oleh sebab itu saya dapati bahawa tugas guru panitia Bahasa Melayu mencabar juga kerana Bahasa Melayu adalah bahasa yang paling penting kerana ia bahasa rasmi negara. Melalui hasil dapatan pemerhatian yang telah saya lakukan di sekolah tersebut. Antara penekanan tugas guru panitia mata pelajaran Bahasa Melayu sekolah ini ialah mereka bertanggungjawab meningkatkan mutu dan prestasi pencapaian akademik sekolah dan pencapaian peperiksaan UPSR. penolong penasihat iaitu penolong kanan pentadbiran. selain mereka memberi penekanan kepada murid UPSR.

Buku Teks. Antara aktiviti paling menyeronokkan ialah mengadakan lawatan rehat minda ke tempat perkelahan luar dari kawasan sekolah. panitia ini juga mengadakan pertandingan bercerita. Selain aktiviti pertandingan membuat buku skrap. Ia bertujuan . Mungkin kelemahan ini berpunca daripada sikap murid yang kurang gemar membaca buku bagi menambahkan kosa kata. yakin dan kreatif. Biasanya “post mortem” dijalankan bagi peperiksaan akhir tahun bagi setiap tahun. Kesemua aktiviti ini dapat membantu dan membentuk murid menjadi insan yang berani. Di samping itu juga. meningkatkan prestasi pelajar dalam mata pelajaran serta menyediakan SKU dan menetapkan piawaian mata pelajaran. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 51 . Namun begitu. biasanya di sekolah ini pencapaian murid dalam mata pelajaran Bahasa Melayu Pemahaman mengatasi Bahasa Melayu Penulisan. alat bantu mengajar. panitia juga telah membuat “post mortem” pencapaian pelajar setiap kali ujian atau peperiksaan dijalankan.mencungkil bakat kreatif yang terpendam dalam diri murid. biasanya ia melibatkan semua murid dan bukan sahaja pada tahun 6. bersajak dan tulisan cantik. Sukatan Pelajaran dan Huraian. buku kerja atau buku latihan. pemulihan.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) Antara aktiviti yang biasanya dijalankan dalam panitia Bahasa Melayu ini ialah membincangkan hal-hal tentang Rancangan Pelajaran. peperiksaan dan penilaian. panitia mengadakan “post mortem” untuk UPSR bagi setiap tahun. peningkatan pengajaran dan pembelajaran. implementasi rancangan akademik sekolah jangka panjang dan jangka pendek. kerja latihan atau kerja rumah terancang. beberapa langkah telah diambil oleh pihak sekolah bai mengatasi masalah tersebut. Panitia Bahasa Melayu ini juga pernah membuat pertandingan membuat buku skrap yang terbuka untuk semua murid. Di samping itu.

Saya juga amat berbangga kerana panitia mata pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Kebangsaan Rompin ini amat aktif dalam menghidupkan panitia tersebut. saya amat berpuas hati dengan kerjasama yang diberikan oleh guru-guru terutama guru panitia Bahasa Melayu. Dengan bantuan yang mereka berikan. Komitmen yang ditunjukkan dalam mengurus dan melaksanakan perancangan memberi motivasi kepada saya agar bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu perkara walaupun pada tanggapan awal saya ia adalah benda remeh. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 52 .PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) Sepanjang pengalaman saya di sekolah tersebut. saya mendapat banyak maklumat berguna bagi melengkapkan tugasan yang telah diberi kepada saya.

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) SOALAN 2 MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 53 .

Menyelaraskan rancangan mengajar Menentukan pembuat soalan ujian/peperiksaan.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) AKTIVITI-AKTIVITI PANITIA BAHASA MELAYU 2012 1. (Januari 2012) Pelaksanaan :     Satu kali setahun. Merancang strategi pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan. Persediaan Peserta Ke Pertandingan Bercerita Peringkat Daerah 2012. Latihan selama 2 minggu di luar waktu pengajaran dan pembelajaran. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 54 . dan sebagainya. Mesyuarat Panitia (Disember. Pemilihan peserta dilakukan melalui pertandingan dalaman. 2. Mac. Melibatkan murid tahap 2. Jun dan September) Pelaksanaan :     Empat kali dalam setahun.

Kuiz Bahasa Melayu Antara Kelab (Mac 2012) Pelaksanaan:     Melibatkan tahap pelajar tahap 2. Karangan berdasarkan tema yang telah disediakan oleh pihak panitia. Setiap kelab dikehendaki menghantar tiga orang wakil. Diadakan di Dewan Sekolah Kebangsaan Rompin. Pemenang diisytiharkan dengan jawapan yang paling banyak dan betul. Pertandingan Mengarang Antara Kelab. Pengisiannya dengan soalan-soalan mudah yang diambil daripada sukatan. deklamasi sajak. (Februari 2012) Pelaksanaan :     Melibatkan Tahap 2. Minggu Bahasa Melayu (April 2012) Pelaksanaan:    Melibatkan murid tahap 1 dan tahap 2. Dijalankan selama 5 hari. Puisi Buat Guru dan Ibu (Mei 2012) Pelaksanaan :    Melibatkan murid tahap 1 dan tahap 2. 6.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 3. Puisi bertemakan guru dan ibu. 1 kali setahun. 4. 7. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 55 . Dijalankan di luar waktu persekolahan. Aktiviti yang dirancang ialah pertandingan mengarang. menyusun huruf menjadi pelbagai perkataan serta mewarna dan menulis tulisan cantik.

Melibatkan semua warga sekolah. Pameran Warisan(Jun 2012) Pelaksanaan :     Setahun sekali. pertandingan mewarna. Pameran berkaitan dengan kebudayaan dan adat resam masyarakat Melayu. Kembara Merdeka (Ogos 2012) Perlaksanaan:   Tarikh cadangan ialah pada 28 sehingga 30 Ogos 2012. Bengkel Panitia Bahasa Melayu (Jun 2012) Perlaksanaan:     Dijalankan sekali setahun. 9. 11. Persembahan Sempena Kibarkan Jalur Gemilang (Julai 2012) Perlaksanaan:    Dijalankan di Dewan Sekolah Kebangsaan Rompin. Bertempat di pusat sumber Sekolah Kebangsaan Rompin. Aktiviti menarik turut disediakan iaitu kuiz. 10. Perasmian pelancaran oleh guru besar. kembara warisan dan sebagainya.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 8. Persembahan daripada guru-guru dan murid-murid. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 56 . Sesi bersama guru pakar dan penanda kertas Bahasa Melayu dari seluruh Daerah Rompin. Mendedahkan guru kepada perkembangan terkini dalam pengajaran Bahasa Melayu di sekolah rendah. Perkongsian ilmu dan kemahiran baru oleh ahli-ahli panitia.

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)  Pengisian program terdiri daripada tayangan video. kuiz. koir dan diakhiri dengan kembara berbasikal sekitar Bandar Kuala Rompin. Petandingan Sajak. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 57 . ceramah. Pameran Kemerdekaan. pertandingan sketsa.

kotak beracun dan sebagainya.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 11. Aktiviti yang dirancang ialah pertandingan sketsa. “1 hari 1 Peribahasa”. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 58 . Melibatkan semua murid tahap 1 dan tahap 2. teka silang kata. Bulan Bahasa Kebangsaan Perlaksanaan:    Dirasmikan oleh Pegawai Pelajaran Daerah Rompin bertempat di Dewan Sekolah Kebangsaan Rompin.

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) SOALAN 3 MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 59 .

MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 60 . Tahun 1986) telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan bagi menjelaskan dengan lanjut fungsi dan peranan panitia mata pelajaran di sekolah. Di peringkat sekolah. DBP. Organisasi ini menjadi satu badan yang bertanggungjawab melaksanakan program-program pelajaran dan pendidikan mengikut matlamat yang tertentu. “Sekumpulan orang yang diberi tugas mengurus sesuatu atau dikenali dengan jawatankuasa” (Kamus Bahasa Malaysia. satu surat pekeliling ikhtisas (Bilangan 4. Dengan adanya garis panduan ini. 1980) Di sini jelas menunjukkan panitia mata pelajaran adalah sebuah organisasi di peringkat sekolah.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) Untuk membantu pihak sekolah melaksanakan kurikulum dengan sokongan sistem panita yang efektif. diharapkan panitia-panitia yang diwujudkan di sekolah akan dapat berfungsi atas landasan yang kukuh dan menjayakan pelaksanaan kurikulum dengan sempurna di sekolah. panitia mata pelajaran pada amnya berada di lapisan ketiga mengikut hirarki organisasi pentadbiran dan begitu juga status kepimpinan ketua panitia mengikut susunan kekananan jawatan.

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) Hierarki Struktur Organisasi Pentadbiran Sekolah Jawatankuasa Induk Pengurusan Jawatankuasa Kurikulum Panitia Bahasa Melayu Unit Mata Pelajaran Hierarki Status Jawatan Di Sekolah Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Ketua Panitia Guru MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 61 .

Jenis-jenis tugas yang dilaksanakan oleh ketua panitia boleh disenaraikan seperti berikut: 1. PMR. Apatah lagi pentadbir utama dibebani dengan tanggungjawab-tanggungjawab pentadbiran dan pengurusan yang tidak terbatas. sains tambahan.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) Realiti di sekolah ialah mustahil untuk pentadbir-pentadbir utama sekolah menguasai kemahiran dalam setiap bidang akademik khasnya di sekolah menengah. Di peringkat sekolah menengah. terdapat puluhan mata pelajaran yang berbeza yang terdiri daripada UPSR. sains teras. Perbezaanya terletak kepada skop pengurusan dan tanggungan ketua panitia adalah sedikit terbatas. proses pengajaran dan pembelajaran dan kelengkapan kemudahan sumber di sekolah. Pentadbiran Memberi nasihat dan membantu pihak sekolah dalam pengagihan tugas-tugas dalam bidangnya. Namun demikian peranan seorang ketua panitia tidak boleh diperkecilkan oleh pihak pentadbir sekolah. SPM dan STPM akibat pengkhususan dalam bidang berkenaan. Biologi. Mereka tidak berdaya dan tidak mampu member bimbingan dan pengawasan yang rapi dalam pelaksanaan semua program kurikulum di sekolah. Kegagalan pengurusan panitia akan menjejaskan pengurusan bidang akademik berkenaan dan perkhidmatan sokongan seperti sumber pengajar. Kimia dan Fizik. tugas seorang ketua panitia sebenarnya tidak jauh beza daripada seorang pentadbir sekolah. Umpamanya panitia sains terdiri daripada mata pelajaran sains moden.Sungguhpun ketua panitia tidak berada dikemuncak kepimpinan. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 62 . Akibatnya prestasi akademik turut terjejas dan mangsanya adalah murid-murid sekolah.

minit mesyuarat dan rekodrekod kegiatan panitia. Menjadi penghubung di antara pihak pentadbir sekolah dengan ahli-ahli panitia dalam hal pengurusan sekolah. 2. Mengadakan pembelajaran. Mengendalikan mesyuarat panitia dan sesi perbincangan. Memberi nasihat dan membantu pihak sekolah dalam pengaturan jadual waktu pengajaran dan pembelajaran. surat menyurat. Menerangkan strategi-straregi peningkatan mutu pelajaran ke arah mencapai matlamat dan objektif yang ditetapkan. Menjadi penghubung di antara pihak Kementerian Pendidikan dengan ahli-ahli panitia dalam hal pelaksanaan kurikulum panitianya. perbincangan dan penyelesaian tentang pengajaran dan MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 63 .PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)        Mengurus dan mengawasi dokumen-dokumen berkaitan bidangnya seperti surat pekeliling. Memberi bimbingan serta merancang aktiviti-aktiviti untuk panitia dan persatuan.      Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran Menetapkan matlamat dan objektif pencapaian yang sesuai bagi pelajar-pelajar dalam bidang kurikulum berkenaan. Menjadi penghubung di antara pihak luar dengan ahli-ahli panitia dalam hal kegiatan kokurikulum yang berkaitan dengan bidangnya. Mengelolakan bengkel dan pameran. Merancangkan kelas-kelas bimbingan dan pemulihan selaras dengan keperluan keadaan.

       Pengurusan Penilaian Membantu pihak sekolah dalam merancangkan jadual peperiksaan (contohnya tempoh dan masa).  Memastikan wang bantuan pelajaran yang diperuntukkan ke sekolah adalah dibelanjakan dengan saksama dan mendatangkan manfaat maksimum kepada pelajar-pelajar. buku-buku kerja dan buku-buku panduan untuk bidang kurikulumnya Dengan bantuan ahli-ahli panitia.    Pengurusan Sumber Pendidikan Membantu pihak sekolah dalam usaha merancang dan mendapatkan pembekalan tenaga pengajar yang sesuai dan mencukupi. buku-buku teks. merancang dan mendapatkan pembekalan bahan-bahan rujukan. cara penilaian dan prinsip pemarkahan. Mengadakan penyelarasan dari segi skop. Menentukan sistem penilaian seperti kekerapan. 4. ABM dan bahan-bahan keperluan lain dari semasa ke semasa untuk tujuan peningkatan tahap profesionalisme ahli-ahli dan mutu pelajaran bidangnya. Mewujudkan sistem rekod dan laporan yang sempurna. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 64 . Mewujudkan bank soalan untuk mengawal mutu penilaian bidangnya. Mengusahakan tindakan susulan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang telah dikenal pasti dalam penilaian.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 3. format kertas soalan dan skema pemarkahan. Memperolehi sukatan pelajaran. huraian sukatan . Mengadakan analisa prestasi untuk mengesan bidang-bidang kekuatan dan kelemahan pelajar serta punca-puncanya. APD. bahan-bahan bacaan.

gerakerja bertulis pelajar. penggunaan bahan dan APD dalam pengajaran dan pembelajaran mengenai bidangnya.   Pimpinan dan Bimbingan Membantu pihak sekolah menjalankan pecerapan pengajaran di kelas. pameran. Memastikan ganjaran yang selaras disarankan kepada ahli-ahli panitia untuk memotivasikan mereka terus berminat dan berusaha bagi meningkatkan prestasi mereka dalam pengajaran dan pembelajaran. menggalakkan perkembangan diri ahli panitia menerusi rancangan dan kegiatan perkembangan staf seperti menghadiri kursus.  Melaksanakan program-program khas untuk memotivasikan pelajar-pelajar terus berusaha di luar bilik darjah untuk perkembangan diri dari segi pengetahuan dan pengalaman dalam bidang pelajaran berkenaan. dialog. Membantu pihak sekolah menjalankan penyeliaan dalam hal-hal seperti rancangan pengajaran. sesi perbincangan dan menerusi program bacaan. bengkel.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 5.  Mewujudkan saluran untuk penyebaran pengetahuan.   Menggalakkan ahli-ahli panitia mencuba idea-idea baru dan kreatif dalam kaedah pengajaran. seminar.  Membimbing ahli-ahli panitia dalam merangkakan strategi-strategi peningkatan mutu pelajaran dan mencari penyelesaian untuk masalah-masalah pengajaran dan pembelajaran. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 65 .

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) LAMPIRAN MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 66 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.