PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS

)

BIODATA GURU PELATIH INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN KUALA LIPIS, PAHANG.

NAMA NO. K/P UNIT ALAMAT

: MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDDIN : 920820-13-6125 : PISMP BAHASA MELAYU (SJKC) SEMESTER 2 : NO 1, LRG IMPIANA ROMPIN 2/2, TMN IMPIANA ROMPIN, JLN KG PERPAT, 26800 KUALA ROMPIN PAHANG.

NO. TEL E-MAIL

: 013-2741273 : banjar_92@yahoo.com

MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN

HALAMAN 1

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

HALAMAN JUDUL

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH PISMP SEMESTER DUA

JABATAN PENGAJIAN MELAYU INSITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN KUALA LIPIS, PAHANG.

MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN

HALAMAN 2

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

HALAMAN PENGAKUAN

“Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya”

Tandatangan: Nama penulis: MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN Tarikh:

MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN

HALAMAN 3

2 Tujuan Tugasan 1.4 Instrumen Penilaian 1.4 PENYATAAN SEMASA PBS PENYATAAN SELEPAS PBS LAPORAN PELAKSANAAN AKTIVITI YANG DIFOKUS MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 4 .1.3 1.1.1.3 Merancang Strategi Pelaksanaan 1.2 1.1 PENYATAAN SEBELUM PBS 1.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) SENARAI KANDUNGAN FAIL 1.0 PENYATAAN PROFESIONAL 1.1 Fokus Utama Tugasan 1.1.

prasarana dan murid-murid di sekolah. Saya telah menjalani PBS ini bersama empat orang lagi rakan dari IPG yang sama iaitu Mohamad Zairy Bin Azami (PAI (SJKC)).PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 2. Pahang iaitu di Sekolah Kebangsaan Rompin.1 PENGENALAN Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) merupakan satu program yangdijalankan oleh pihak Badan Pendidikan Guru melalui Institut Pendidikan Guru Malaysia(IPGM). Saya merupakan telah menetap di Rompin sejak tahun 1994 dan bersekolah di Sekolah Kebangsaan Rompin bermula tahun 1999 sehingga 2004. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 5 . saya berharap tugasan ini dapat membantu saya agar lebih mengenali sekolah dan saya berharap tugasan inidapat memenuhi kehendak pensyarah yang terlibat. serta mencari maklumat bagi menyiapkan laporan mengenai peranan Panitia Bahasa Melayu di sekolah. Berdasarkan data dan analisis yang telah saya dapati ini. Semua guru pelatih dari semester 1 hingga semester 4 wajib menjalani program ini di sekolah pilihan masing-masing. Semasa menjalankan PBS ini saya telah mendapatkan maklumat daripada beberapa pihak seperti guru penolong kanan. Saya juga menggunakan beberapa kaedah dalam menjalankan program PBS ini. Ewinda A/L Leman (Pra Peribumi)) dan Ang Swee Kian (Pra Pribumi)). Saya telah menjalankan PBS di sebuah sekolah di Kuala Rompin. Data-data yang telah saya dapati dan dianalisis telah saya kumpulkan untuk dijadikan satu portfolio ini. saya dikehendaki mencari maklumat mengenai sekolah. guru dan panitia yang bersekolah di sekolah ini. Dalam melaksanakan PBS ini. Melalui program ini saya didedahkan dengan pelbagai perkara yang berkaitan dengan sekolah seperti iklim sekolah. ilmu sebagai pendidik. Kami adalah wakil dari IPGM Tengku Ampuan Afzan .

Selain itu. Melalui Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) ini.1 FOKUS UTAMA TUGASAN Fokus utama tugasan Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) semester 2 bagi guru pelatih Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) Institut Pendidikan Guru Tengku Ampuan Afzan.2 PERNYATAAN SEBELUM PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 2.2. PBS ini juga bertujuan untuk membiasakan guru pelatih dengan keadaan dan persekitaran guru-guru di sekolah. FOKUS UTAMA TUGASAN KETUA DAN JAWATANKUASA PANITIA PANITIA BAHASA MELAYU AKTIVITIAKTIVITI PANITIA MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 6 . Kuala Lipis. tugasan juga difokuskan untuk mendapat maklumat mengenai peranan Panitia Bahasa Melayu di sekolah selaras dengan kehendak kerja kursus yang telah diberikan oleh pihak IPG.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 2. Selain itu. Pahang adalah untuk mengenali dengan lebih lanjut persekitaran sekolah. PBS ini juga memfokuskan guru pelatih untuk mendapat gambaran dan mengetahui persekitaran dan iklim bilik darjah untuk diaplikasikan semasa menjadi guru kelak.

TUJUAN TUGASAN PERANAN PANITIA BAHASA MELAYU SENARAI AKTIVITI TUGAS-TUGAS KETUA DAN JAWATANKUASA PANITIA MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 7 . intrapersonal dalam diri seorang mengetahuiperanan dan tugas seseorang guru melalui pemerhatian dan penelitian dokumen yang terdapat di sekolah. guru pelatih dapat kakitangan dan murid sekolah.2. Ilmu-ilmu yang diperolehi di sekolah akan dapat dipraktikkan semasa guru pelatih menjadi guru yang sebenar kelak. guru pelatih dapat berinteraksi dengan guru-guru. Hal ini sekaligus dapat meningkat kemahiran guru. Melalui PBS ini juga.2 TUJUAN TUGASAN Tugasan yang dilaksanakan semasa Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) adalah untuk memberi gambaran awal kepada guru pelatih untuk memahami sekolah dan persekitarannya sama ada persekitaran sekolah atau persekitaran bilik darjah serta melihat tingkah laku pelajar sekolah dalam menjalani proses persekolahan dalam seharian.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 2. Selain itu.

pemerhatian dan temu bual. Setiap instrumen yang digunakan ini adalah mengikut kesesuaian aktiviti semasa menjalankan tugasan ini. guru pelatih perlu merancang apa yang perlu dilakukan pada setiap hari. Antara perancangan yang telah saya buat ialah:    Menyediakan senarai semak maklumat yang ingin diperoleh Menyediakan soalan-soalan untuk ditanyakan kepada pihak-pihak yang berkaitan seperti guru besar.4 INSTRUMEN PENILAIAN Instrumen penilaian yang telah digunakan dalam menjalankan Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) adalah senarai semak.2. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 8 .2.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 2. guru panitia dan yang lain-lain Mencatat aktiviti harian yang telah dijalankan 2.3 MERANCANG STRATEGI PELAKSANAAN Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) ini dijalankan selama 5 hari di sekolah yang dipilih oleh guru pelatih. Oleh kerana masa yang agak singkat.

kami dapat melihat melalui pemerhatian. guru pelatih akan dapat memahami bagaimana guru mengajar. pengurusan sekolah dan juga pengurusan bilik darjah di sekolah.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) SEBELUM PBS Sebelum kami menjalankan Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) kami telah menerima taklimat berkaitan dengan pbs daripada selaku Mohd Faizal Bin Hassan selaku pensyarah penyelaras PBS iaitu pengalaman berasaskan sekolah. refleksi tingkah laku murid. pengalaman kemahiran berinteraksi dengan murid. Secara ringkasnya. penelitian dokumen. Secara tidak langsung. Ini merupakan kali kedua kami guru pelatih semester 2 menjalankan PBS. antara fokus utama tugasan PBS adalah memberi kefahaman kepada pelajar tentang budaya sekolah. guru dan kakitangan sekolah juga merupakan salah satu di antara objektif PBS. dengan menjalani program PBS. bagaimana murid belajar dan juga bagaimana pengurusan sekolah mentadbir sekolah. Program ini adalah bertujuan untuk memberi kefahaman kepada guru pelatih tentang alam persekolahan dan juga memahami perspektif seorang guru. guru pelatih akan dapat memahami sekolah sebagai sebuah institusi pendidikan dan peranan guru di dalam bilik darjah untuk melaksanakan secara teori dan amalan dalam konteks pengajaran dan pembelajaran selaras dengan kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Selain itu. Menerusi PBS juga guru pelatih dapat membina kemahiran mengumpul maklumat tentang peranan Panitia Bahasa Melayu untuk membantu pencapaian akademik mata pelajaran Bahasa Melayu. Menerusi program ini. Taklimat kami diadakan di Dewan Kuliah A IPGTAA. menyenaraikan aktiviti-aktiviti Panitia Bahasa Melayu sepanjang tahun 2012 dan membincangkan tugas-tugas ketua panitia dan jawatankuasa panitia untuk meningkatkan MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 9 . melatih pelajar untuk menyesuaikan diri di sekolah dan di bilik darjah. PBS juga bertujuan untuk memberi pendedahan awal tentang pembelajaran murid. dan membantu guru pelatih untuk memahami pengurusan strategi pengajaran pembelajaran. Selain itu.

08. Selain mengenali budaya sekolah sewaktu menjalankan PBS. Tidak menjadi masalah untuk saya menjalankan PBS ini walaupun ini kali pertama saya ke sekolah tersebut. kami juga dikehendaki mencari bahan untuk tugasan bagi kursus Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (BMM3103) dan tugasan PBS. Saya memilih untuk menjalankan PBS di kampung halaman. Pada akhir tugasan. Menerusi kesemua tugasan yang kami perolehi. Saya telah menjalankan PBS di Sekolah Kebangsaan Rompin. Oleh itu. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 10 . saya dikehendaki membuat laporan mengenai peranan Panitia Bahasa Melayu. PBS membolehkan guru pelatih membina sikap positif terhadap profesion keguruan. tidak menjadi masalah jika saya ditempatkan untuk mengajar di kawasan bandar mahupun di kawasan pedalaman. saya telah mengetahui terlebih dahulu tentang jumlah murid dan juga hari persekolahan bagi sekolah tersebut. kami dikehendaki membuat PBS selama seminggu dan diberi peluang untuk menjalankan PBS mengikut tempat pilihan kami sendiri dan majoriti antara kami menjalankan PBS di kampung halaman masing-masing. Pada semester ini. Saya harap saya dapat menjalankannya dengan sebaik mungkin.08. Ini adalah untuk membiasakan saya jika ditempatkan untuk mengajar pada suatu hari nanti. Sebelum menjalankan PBS.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) prestasi mata pelajaran Bahasa Melayu. kami dikehendaki membahagikan masa yang ada selama seminggu untuk mengkaji dan mendapatkan semua bahan bagi kesemua tugasan tersebut. Selepas mendengar taklimat daripada pensyarah. barulah kami memahami serba sedikit tentang PBS ini. sekolah yang menjadi pilihan saya ialah Sekolah Kebangsaan Rompin.2012 sehingga 30. aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh Panitia Bahasa Melayu dan mendokumentasikan tugas-tugas ketua panitia dan jawatankuasa penting untuk perbincangan semasa sesi refleksi nanti.2012. Kuala Rompin bermula dari 27.

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) SEMASA PBS Semasa sedang menjalani Pengalaman Berasaskan Sekolah. Melalui pemerhatian tersebut. Penolong kanan Hal Ehwal Murid dan Penolong Kanan Kokurikulum dipegang oleh guru lelaki serta seorang guru perempuan. Semasa menjalani PBS ini. tugasan ini mengkehendaki saya melakukan ujian kepada murid tahap dua. semasa PBS juga saya turut melakukan tugasan BMM3103. Jawatan-jawatan penting seperti Guru Besar. Bagi menyiapkan keseluruhan tugasan ini. saya dapat menyelesaikan sebahagian soalan yang berkaitan dengan tugasan PBS. melalui pemerhatian saya di kelas tersebut. kerana guru-guru di sekolah tersebut memberikan kerjasama yang baik bagi saya menyelesaikan tugasan tersebut. Semasa menjalani PBS. saya turut memasuki kelas pemulihan bagi mengisi masa terluang. Penolong Kanan 1. nasib saya sangat baik. masih terdapat pelajar yang tidak dapat menguasai kemahiran 3M walaupun sekolah tersebut merupakan sekolah yang berada dalam kategori sekolah bandar. saya turut menemubual Ketua Panitia Bahasa Melayu Sekolah Kebangsaan Rompin iaitu Puan Nurul Huda Binti Abdullah bagi menjawab soalan yang terdapat dalam tugasan tersebut. saya telah melakukan beberapa pemerhatian mengenai sekolah yang telah saya pilih. saya telah melakukan beberapa pemerhatian mengenai pengurusan bilik darjah. Saya telah melakukan kajian mengenai pengurusan sekolah. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 11 . Akan tetapi. Guru-guru yang mengajar di sekolah ini juga majoritinya adalah guru wanita. guru yang mengajar pelajar terbabit merupakan seorang guru yang sangat tabah dan cekal dalam mendidik anak bangsa agar mereka dapat bersaing dengan pelajar lain di masa depan. Sekolah ini diuruskan barisan pentadbir terdiri daripada lelaki dan wanita yang berkarisma dan berwibawa dalam memastikan pengurusan sekolah berjalan dengan lancar. Selain itu. dengan kerjasama yang diberikan pihak sekolah saya dapat memasuki kelas 3 Intelek yakni kelas ketiga dari empat buah kelas yang terdapat dalam tahun tersebut.

Saya telah diingatkan oleh Penolong Kanan untuk bercakap secara bersopan dan berhemah apabila melakukan sesi temuramah bersama-sama guru-guru mahupun staf-staf sokongan. Teknik bertanya yang betul dapat membantu saya untuk memperolehi maklumat yang saya perlukan dengan cepat dan mudah. Berdasarkan teknik bertanya yang telah saya perolehi ini. maka kita akan mendapat penghormatan yang setimpal dan begitulah sebaliknya. Beliau juga turut menekankan agar melakukan setiap tugasan yang diberikan dengan komited agar hasil yang diperoleh dapat juga digunakan oleh individu lain. SELEPAS PBS Selepas menjalani Pengalaman Berasakan Sekolah. Tambahan lagi. Selain itu. Saya telah mempelajari mengenai teknik bertanya yang betul dan berkesan yang boleh digunakan apabila ingin mendapatkan sebarang maklumat daripada mana-mana pihak. saya telah mengumpul dan mengemaskinikan maklumat-maklumat yang telah saya berjaya kumpulkan semasa menjalani Pengalaman Berasaskan Sekolah. Guru Besar turut memberi nasihat mengenai kerjaya seorang guru sangat mulia disisi agama kerana ilmu yang kita curahkan akan digunakan sampai bila-bila walaupun jasad telah dimamah bumi. Selain itu. saya juga mendapat input yang sangat berguna semasa berjumpa dengan Guru Besar. Teknik yang baik akan merangsang hasil sesi temubual yang baik. banyak nasihat yang diberikan kepada saya bagi menjadi seorang guru yang dapat membentuk dan membantu anak didik yang bakal menerajui negara kelak. beliau turut mengingatkan saya agar sentiasa berkongsi ilmu yang berguna agar ilmu yang MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 12 . Teknik bercakap dan bertanya yang baik perlu dalam melakukan sesebuah temubual. Saya turut menjumpai beberapa ilmu pengetahuan yang berguna dan boleh saya gunakannya di masa hadapan kelak.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) Saya juga belajar mengenai teknik berkomunikasi yang baik serta betul apabila bercakap dengan orang yang lebih berkuasa dan berpengalaman dari diri sendiri. saya dapat simpulkan bahawa apabila kita menghormati seorang manusia dengan baik.

Emosi mahupun Intelek. seorang yang kedekut ilmu. Keadaan kelas yang mempunyai bilangan murid-murid yang ramai serta saiz kelas yang kecil akan menimbulkan keadaan tidak selesa kepada murid-murid. jadikanlah ia sebagai satu ibadah kita sesama manusia Selain itu. Kemudahan yang tidak mencukupi akan membantutkan proses pengajaran dan pembelajaran yang ingin dilaksanakan oleh guru-guru di sekolah. walau ditempatkan di bandar mahupun pedalaman. Tambahan lagi. Di samping itu. janganlah menganggap semua itu sebagai beban. Murid-murid akan merasa tertarik untuk hadir ke sekolah dan seterusnya terdorong untuk belajar. Persekitaran sekolah dan pengurusan bilik darjah yang menarik dapat mendorong perasaan ingin belajar kepada murid-murid. Nasihat beliau. beliau turut mengingatkan saya. ruang pembelajaran yang sempit dan tidak terurus akan menjejaskan proses pengajaran dan pembelajaran yang sedang dilakukan. Kemudahan yang mencukupi juga adalah perlu bagi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan berkesan. Rohani. saya juga dapat membuat analisis bahawa persekitaran sekolah serta pengurusan bilik darjah memainkan peranan yang penting dalam membina perkembangan murid-murid sama ada dari segi Jasmani.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) berada di dada kita sentiasa bertambah dari semasa ke semasa. seorang yang sangat rugi sebenarnya. Guru-guru yang masuk ke kelas juga akan merasa tidak selesa kerana terpaksa bergerak di dalam ruang yang kecil serta terpaksa mengawasi murid-murid yang ramai. Intelek. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 13 .

saya mendapati ramai murid yang hadir lewat. loceng kedengaran dan semua guru dan murid berkumpul di dataran perhimpunan. Pada pagi itu. Rakan-rakan PBS saya yang lain tiba jam 7. kami mendapat tahu seramai sembilan orang guru pelatih menjalankan PBS di Sekolah Kebangsaan Rompin termasuk kami MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 14 . beliau telah memaklumkan serba sedikit mengenai latar belakang sekolah dan organisasinya. Abdul Razak.3 PENYATAAN SEMASA PENGALAMAN SEKOLAH (PBS) BERASASKAN HARI TARIKH SEKOLAH : : : ISNIN 27 OGOS 2012 SEKOLAH KEBANGSAAN ROMPIN Tepat jam 7.00 pagi. Beliau merupakan guru yang bertugas menjaga pintu pagar untuk minggu ini. Terdapat juga beberapa orang pengawas bertugas mencatit nama murid yang hadir lewat ke dalam satu buku rekod yang besar. Pada pagi itu. Apabila saya sampai di pintu pagar sekolah itu. Nama beliau ialah En Syed Azlan Bin SY. Hal ini kerana sekolah telah bercuti selama seminggu lebih disebabkan oleh cuti Hari Raya Aidilfitri.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 2. Tepat jam 7. Saya dipelawa untuk turut sama berada di pintu pagar sekolah. saya sempat menegur guru lelaki yang berada di pagar sekolah. Semasa berada di situ.15 disebabkan oleh rumah mereka yang terletak di luar bandar Kuala Rompin. saya sampai di Sekolah Kebangsaan Rompin dengan menaiki motosikal.30 pagi.

Kemudian. Batu Pahat. Aturcara perhimpunan pada pagi itu bermula dengan bacaan doa oleh ketua pengawas disusuli nyanyian tiga buah lagu iaitu Lagu Negaraku. Terengganu dan seorang guru pelatih Pra Peribumi dari IPG Tun Hussein Onn. Kami semua kemudiannya dibawa ke pejabat sekolah oleh Guru Penolong Kanan Pentadbiran Sekolah Kebangsaan Rompin iaitu Puan Norazah Binti MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 15 . Kami semua terdiri daripada lapan orang lelaki dan seorang wanita. Perhimpunan diakhiri dengan Tasbih Kifarah dan Surah Al-As dan murid dibenarkan untuk bersurai. Lagu Negeri Pahang dan Lagu Sekolah Kebangsaan Rompin.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) berempat. Beliau banyak memuji kebanyakkan kelas yang telah menghias kelas mereka dengan cantik. tibalah sesi ucapan daripada guru besar iaitu Datin Noaizan Binti Jamaludin. sesi persekolahan hanya berlangsung selama 3 hari kerana sekolah mendapat cuti berganti sempena Hari Raya Aidilfitri bermula pada hari Khamis. beliau menegur kelas 5 Intelek kerana keadaan kelas mereka yang terlalu kotor dan tidak teratur. Beliau mengingatkan semua murid agar sentiasa hadir ke sekolah dan belajar bersungguh. Beliau mengharapkan semua pelajar tahun 6 mampu mencapai kejayaan yang lebih baik dari tahun yang sebelumnya. Namun begitu. Guru-guru pelatih tersebut merupakan empat orang guru pelatih (TESL) dari IPG Sultan Mizan. Pengerusi majlis perhimpunan pada pagi itu ialah Cik Zaheera Binti Rahmat. Kuala Terengganu. Beliau juga menyatakan bahawa pada minggu sebelum cuti. Beliau juga menyuntik kata-kata semangat kepada semua pelajar tahun 6 yang akan menghadapi UPSR pada bulan depan. Johor. Majlis diteruskan dengan menjemput guru yang bertugas iaitu Encik Ahmad Saidi Bin Baharom pada minggu sebelum cuti untuk memberikan laporan.

Akhir sekali kami kembali ke pejabat di mana kami diberikan taklimat mengenai latar belakang sekolah di samping struktur organisasi yang terdapat di sekolah. Kami semua diperkenalkan dengan ketua di bilik guru berkenaan iaitu Puan Marzilah Binti Othman. Bilik guru berkenaan terletak di blok yang yang berhampiran dengan pejabat lama. Saya mendapat tugasan mengenai peranan dan sumbangan panitia Bahasa Melayu di sekolah di mana tugasan ini memerlukan saya untuk melakukan temu bual dengan Puan Nurhuda Binti Abdul Rahman merangkak Ketua Panitia Bahasa Melayu. Kami telah diminta untuk mengisi buku kehadiran dan buku laporan sekolah. Setibanya kami di bilik guru. Setelah selesai berkenalan dengan semua guru yang berada di dalam bilik guru. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 16 . Lebih-lebih lagi terdapat guru-guru senior yang masih mengajar di situ.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) Jantan. kami semua memulakan tugasan masing-masing. Pihak sekolah telah memutuskan untuk meletakkan kami di dalam bilik guru. kami semua saling berkenalan sesama kami dan seisi bilik guru. Rata-rata cikgu senior di sana sudah mengenali saya dan menerima kehadiran saya. Beliau juga memiliki pengalaman mengajar selama 16 tahun dan pernah menjadi penanda kertas Bahasa Melayu Sekolah Rendah untuk UPSR selama 7 tahun. Seterusnya beliau telah membawa kami ke sekitar kawasan sekolah bagi menunjukkan keadaan sekeliling. Kami kemudiannya ditunjukkan tempat kami di dalam guru. Kehadiran kami disambut baik oleh guru-guru berkenaan. Beliau merupakan guru untuk matapelajaran Bahasa Melayu saya semasa saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Rompin dahulu.

saya memutuskan untuk bertemu dengan beliau pada hari esok. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 17 .PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) Akan tetapi. saya tidak dapat menemui beliau. Oleh itu. Hal ini kerana beliau sedang sibuk dengan program untuk murid tahun 6 yang bakal menduduki UPSR. Hari ini saya menghabiskan masa dengan mencari bahan untuk tugasan BMM 3104.

Kami mulai berkenalan rapat dengan guru dan staf yang ada. Beliau meminta saya sedikit masa kerana beliau perlu mencari semua bahan-bahan itu. Kami kemudiannya bertebaran melakukan tugasan maisng-masing.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) HARI TARIKH SEKOLAH : : : SELASA 28 OGOS 2012 SEKOLAH KEBANGSAAN ROMPIN Pada hari berikutnya. Saya sempat bertanya khabar dan beliau sedia memberikan kerjasam untuk memberikan saya segala maklumat yang diperlukan untuk menyiapkan tugasan PBS saya. Saya memulakan hari saya dengan mencari Puan Nurhuda bagi mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan untuk menyiapkan tugasan saya. saya merasakan Puan Nurhuda telah menjalankan amanah sebagai ketua panitia untuk Subjek Bahasa Melayu dengan begitu baik berdasarkan keterangan dan bukti yang beliau tunjukkan. Waktu berlalu begitu cepat hinggakan saya terpaksa menamatkan temu bual MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 18 . Nasib begitu menyebelahi saya di mana Puan Nurhuda berada di dalam biliknya.15 pagi. kami hadir ke sekolah seperti biasa tepat jam 7. Di mana secara peribadi. Saya mengambil ruang yang ada untuk menemu bual beliau di mana saya bertanyakan tugas panitia di sekolah dan peranan yang perlu dimainkan oleh panitia khususnya Panitia Bahasa Melayu dalam membantu kecermelangan akademik di sekolah. Ternyata jawapan yang diberikan beliau tidak begitu mengecewakan. Kami telah melaporkan diri di pejabat.

Beliau kini mengajar Bahasa Melayu untuk kelas tahun 3. saya ditegur oleh seseorang yang amat saya kenali iaitu Puan Wan Zulia Bintu Wan Mustapha. Tamat temu bual saya bersama Puan Nurhuda. Beliau mengajak saya berborak di ruang membaca surat khabar bersama guru-guru lain. Saya dapat melihat rujukan untuk guru dan murid telah berubah seiring dengan perkembangan semasa pendidikan di negara kita. Saya menerima dan menyimpan kata-kata beliau. satu set astro dan penggunaan kad pintar bersama alat pengesan elektronik bagi memudahkan proses meminjam dan memulang buku. Apabila saya menjejakkan kaki ke dalam pusat sumber itu. kemahiran dan pengalaman yang kelak amat saya perlukan dalam mengharungi dunia pendidikan yang semakin lama semakin mencabar. Jelas terbayang kemesraan mereka sebagai rakan sekerja di mana mereka boleh bertegur sapa dan bergurau senda walaupun MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 19 . Beliau sempat memberikan nasihat dan katakata yang membakar semangat kepada saya untuk terus berusaha melengkapkan diri dengan ilmu. saya terkejut dengan perubahan yang berlaku kepada ruangan di dalam perpustakaan. saya menanam satu azam untuk bersedia menabur bakti kepada bidang yang saya ceburi ini pada masa hadapan. Beliau merupakan guru muzik saya dan pernah melatih kumpulan boria yang saya sertai pada tahun 6 sehingga ke peringkat negeri Pahang. Ketika itu.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) lebih awal kerana Puan Nurhuda dikehendaki untuk memasuki kelas 6 Intelek bagi meneruskan lagi program yang direncana oleh pihak sekolah untuk mengahdapi UPSR yang berbaki beberapa hari sahaja lagi. Ketika itu. Kini pusat sumber memiliki pusat akses yang memilki 10 buah komputer. saya berkunjung ke pusat sumber di mana tempat itu merupakan tempat saya menghabiskan masa rehat satu masa dahulu dengan membaca buku-buku khususnya yang berunusrkan pengetahuan am. Saya mengambil masa untuk berjalan di dalam pusat sumber bagi meneliti setiap sudut dan mengenang kembali memori lama semasa bersekolah di sana.

Apabila saya melihat kepada keadaan mereka. Akan tetapi kebanyakkan muridnya datang daripada keluarga nelayan. Setiap darjah terdapat 3 kelas iaitu Arif. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 20 . Saya menerima pelawaan itu dengan hati yang terbuka dan mengikut beliau masuk ke kelas tersebut. Bestari merupakan kelas pertengahan manakala Intelek merupakan kelas hujung. Oleh itu. Puan Wan Zulia kemudiannya mempelawa saya untuk masuk bersama beliau ke dalam kelas 3 Intelek. keluarga peneroka. Bestari dan Intelek.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) masing-masing sibuk dengan tuagsan harian masing-masing. maka terbuktilah salah satu informasi yang diberikan oleh GPK Pentadbiran sekolah itu bahawa walaupun sekolah itu berstatus bandar. tetapi keadaannya sama dengan situasi persekolahan di kampung. keluarga orang asli sekitar Kuala Rimpin dan lain-lain keluarga yang berpendapatan rendah. Arif merupakan kelas hadapan. jelas dapat saya perhatikan bahawa walaupun sekolah ini berada di dalam bandar.

Perhimpunan tamat selepas itu. Dalam aktiviti ini. Sesi ini mengambil masa selama 15 minit. kami membuat sesi senaman pagi di mana penyertaan melibatkan semua murid dan guru.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) HARI TARIKH SEKOLAH : . Murid yang berjaya mengeja dengan betul akan diberikan hadiah. saya semakin bersemangat untuk meneruskan Pengalaman Berasaskan Sekolah. : RABU 29 OGOS 2012 SEKOLAH KEBANGSAAN ROMPIN Pada hari yang ketiga. Kami meminta murid-murid untuk mencari ruang dengan mendepakan tangan mereka. Untuk sesi “Spell It Right” telah dikendalikan oleh salah seorang guru pelatih dari IPG Sultan Mizan. Saya bersama rakan-rakan seperti biasa mendartarkan diri di pejabat. kami mendapat tugasan yang menarik iaitu mengendalikan sesi yang diberi nama “Spell It Right” dan “Akimbol”. Kemudiannya perhimpunan pada pagi itu diteruskan dengan sesi “Akimbol” yang dikendalikan oleh kami semua. Permulaan pagi ini. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 21 . Yang menariknya arahan yang diberikan semasa sesi dalam Bahasa Inggeris sepenuhnya. Hal ini membuktikan bahawa muridmurid telah terdedah kepada perkembangan teknologi yang dapat membantu menambah perbendaharaan kata mereka dalam Bahasa Inggeris. Semua murid yang naik ke pentas dapat mengeja dengan betul. Pada sesi ini guru pelatih tersebut menyebutkan satu perkataan berbahasa Inggeris dan menjemput wakil daripada kalangan murid untuk mengeja perkataan tersebut.

saya meminta kebenaran daripada Puan Nor Azah untuk meminjam salah seorang pelajar beliau untuk dibawa ke perpustakaan. Di sana saya telah bertemu dengan Puan Nor Azah Binti Jantan. Saya kemudiannya bergerak masuk ke Kelas 5 Bestari. Saya kemudiannya berjumpa dengan seorang lagi guru iaitu En Syed Kamarul yang mengajar Pendidikan Jasmani kepada murid tahun 4 bagi meminjam seorang murid beliau yang duduk di luar padang. Beliau membenarkan saya meminjam untuk tempoh selama sejam. Saya meminta beliau melakukan perkara yang sama. saya memberikan hadiah kepada murid-murid ini. Saya telah berjumpa dengan Puan Siti Rohaya Bt Moin. Saya memutuskan untuk melengkapkan tugasan BMM 3104 iaitu Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Murid-murid ini menghabiskan masa mereka di dalam kelas dengan menjawab soalan-soalan latih tubi. murid-murid tahun 6 terlibat dengan program peningkatan kecemerlangan UPSR. Oleh itu. Seterusnya saya bergerak menuju ke kelas tahun 6. Saya telah pergi ke Kelas 6 Intelek. Setelah selesai menjawab soalan ini. saya berjumpa dengan Puan Nurhuda untuk meminta beliau menanda kertas soalan tersebut bagi mendapatkan gambaran sebenar situasi seorang guru menanda kertas. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 22 . Saya telah mendapat keizinan untuk meminjam salah seorang daripada murid beliau. Saya telah memberikannya soalan peperiksaan untuk dijawab.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) Pada pagi ini saya sekali lagi pergi berjumpa dengan Puan Nurhuda untuk mendapatkan lagi sebanyak mana maklumat yang boleh. Setelah itu. Disebabkan pada masa itu.

menyediakan alatan seperti komputer dan LCS serta sebagainya. Beliau terus membawa pegawai tersebut ke dalam dewan. Beliau juga seorang motivator yang baik. Tepat jam 9 pagi pegawai daripada PPD Rompin tiba. Kami semua membantu guru dalam persiapan dewan seperti susunan kerusi. : KHAMIS 30 APRIL 2012 SEKOLAH KEBANGSAAN ROMPIN Pagi ini kami diminta untuk membantu guru-guru untuk menyediakan dewan kerana pada jam 9 pagi akan berlangsung sesi motivasi pelajar bersama dengan Pegawai Pendidikan Daerah Rompin iaitu Encik Mohamed Bin Hamid.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) HARI TARIKH SEKOLAH : . membuat teks ucapan pengerusi majlis. Kata-kata beliau sangat bersemangat. Saya mendapati ramai murid kelihatan begitu teruja mendengar kata-kata motivasi daripada beliau. Sesi tamat pada jam 10. Ketibaan beliau disambut oleh Datin Noaizan selaku Guru Besar SK Rompin.30 pagi. Beliau ternyata sekali sangat berkasrisma dalam memberikan ucapan. Beliau ingin sekali melihat sekolah-sekolah di daerah Rompin dapat bersaing dengan sekolah daripada daerah mahupun negeri yang lain dari sudut pencapaian terutamanya dalam bidang akademik. Beliau turut membuat satu MOU bersama dengan murid-murid pada pagi itu. Saya berkesempatan berjumpa dan bersalam dengan pegawai tersebut. Sesi motivasi ini melibatkan murid-murid tahun 6 yang akan mengambil peperiksaan UPSR minggu hadapan. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 23 .

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

Setelah itu, saya bergerak ke bilik guru. Di sana saya diminta untuk menjaga kelas tahun 5 Intelek. Hal ini kerana ramai guru pada masa itu tiada di sekolah atas urusan rasmi. Saya dikhabarkan bahawa murid-murid di dalam kelas itu sangat aktif dan suka membuat bising. Kali pertama saya menjejakkan kaki, saya berasa gugup. Apa yang berlaku adalah disebabkan oleh perasaan gementar kerana ini kali pertama saya memasuki kelas secara individu.

Memang betul apa yang dikatakan itu, murid-murid ini sangat aktif. Ketika saya masuk, ramai di antara mereka yang bermain, menjerit, menyanyi dan sebagainya. Apabila saya masuk, kelas tiba-tiba menjadi senyap. Masing-masing menantikan ayat yang akan keluar dari mulut saya. Bagi menghilangkan rasa gugup itu, saya meminta murid-murid memperkenalkan diri mereka kepada saya. Semasa sesi itu, saya dapati ramai murid yang berasal daripada keluarga yang sederhana dan miskin. Akhirnya giliran saya memperkenalkan diri.

Bagi mengisi masa yang terluang, saya meminta murid-murid agar menceritakan perasaan mereka pada pagi ini. Kemudian saya meminta mereka untuk menyatakan niat mereka datang ke sekolah setiap hari. Apabila soalan ini diajukan ramai murid mengaku bahawa sebab mereka datang ke sekolah adalah atas faktor takut pada ibu bapa. Saya mengambil kesempatan itu untuk berkongsi cerita yang berkaitan dengan zaman persekolahan saya dahulu.

Saya melihat mereka begitu teruja mendengar cerita saya. Mereka semua terkejut apabila mengetahui bahawa saya merupakan bekas murid di sekolah itu. Maka bertalu-talu soalan ditanyakan kepada saya. Apbila jam menunjukkan pukul 1.30 tengah hari, saya melepaskan murid-murid itu pulang.

MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN

HALAMAN 24

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

PENILAIAN DAN LAPORAN Apa yang dapat saya simpulkan di sini ialah, PBS yang telah saya jalani di Sekolah Kebangsaan Rompin, banyak memberi pengalaman dan input yang sangat berguna kepada saya. Apabila menjalani PBS ini, saya dapat merasai sendiri suasana persekolahan berbanding dengan teori-teori yang telah saya pelajari di dalam kelas. Dalam persekitaran sekolah, saya juga dapat lihat pelbagai ragam manusia dari segi ibu bapa, pelajar bahkan para gelagat para guru dan individu yang memainkan peranan di dalam sekolah tersebut. Namun apa yang penting ialah saya perlu menanam di dalam hati untuk menjadi seorang guru yang baik dan berbudi pekerti kelak.

Melalui PBS ini, saya mula didedahkan dengan kaedah kontektual serta interaksi, komunikasi serta perhubungan kita dengan semua warga sekolah. Malah saya juga perlu mempunyai daya tahan mental dan fizikal baik dalam menghadapi pelbagai suasana di sekolah pada suatu hari nanti. Kita sebagai seorang bakal pendidik perlulah sentiasa bersedia untuk memikul tanggungjawab yang diberikan kepada kita. Dalam aktiviti pemerolehan dan analisis data, pentadbir, para guru, kakitangan sekolah serta pelajar telah memberikan kerjasama dan input yang sangat membantu bagi saya menyiapkan tugasan yang diberikan. Walaupun pada masa itu semua pelajar telah selesai menghadapi peperiksaan, dengan susunan meja dan kerusi yang masih tidak tersusun seperti keadaan asal, namun semangat mereka untuk menolong saya begitu menakjubkan sekali.

MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN

HALAMAN 25

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

Melalui objektif kajian yang ingin dicapai, saya dapat memahami hampir keseluruhan isi objektif kerana memandangkan ini adalah pengalaman kedua saya serta masa yang singkat iaitu seminggu untuk menjalani PBS ini, objektif tidak dapat dicapai sepenuhnya. Namun, ojektif utama iaitu menyediakan saya dengan suasana sekolah dan melatih interaksi serta pemupukan sikap positif dalam diri dapat dilakukan kerana ia merupakan tugasan penting bagi menyiapkan projek yang ingin dicapai. Perbincangan serta perkongsian pengalaman dengan guru-guru disitu banyak membantu saya dalam mencapai objektif tersebut.

Walaupun mempunyai tugas yang banyak, pihak pentadbir dan para guru tidak jemu untuk membantu saya memperoleh maklumat, layanan mereka terhadap saya sangat baik. Mereka sanggup meluangkan masa bagi melayani saya dalam proses memperoleh maklumat. Kesimpulannya, semua warga di sekolah ini, merupakan individu yang tidak lokek untuk berkongsi pengalaman dan nasihat mereka kepada saya kerana mereka terlebih dahulu makan garam dari saya. Nasihat dan pandangan mereka akan saya gunakaan sebaik mungkin bagi menjadi seorang guru yang penuh berketerampilan seterusnya dapat mendidik anak bangsa kita sejajar dengan dasardasar yang telah dicetuskan oleh pihak kerajaan agar dapat melahirkan tampuk pemerintahan yang begitu unggul di mata dunia.

MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN

HALAMAN 26

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA BERHUBUNG TUGASAN PEMERHATIAN Semasa menjalani Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) saya telah melakukan pemerhatian terhadap beberapa aspek. emosi. rohani. kelemahan serta cadangan penambahbaikkan yang ada. pusat sumber. intelek dan juga sosial murid-murid tersebut. Antaranya seperti : Apakah aktiviti yang sedang berlaku di sekolah tersebut? Menyatakan apakah kekuatan yang ada. Selain itu. Saya telah melakukan pemerhatian terhadap fungsi dan kepentingan pihak pengurusan sekolah terhadap pentadbiran sekolah tersebut. Aspek lain yang telah saya lakukan pemerhatian ialah kesan persekitaran sekolah yang baik terhadap perkembangan jasmani. makmal komputer. Saya juga telah melakukan pemerhatian terhadap hubungan antara guru dengan guru. dewan dan sebagainya. Melalui pemerhatian ini. murid dengan murid dan juga murid dengan guru. sekolah ini terpaksa berkongsi padang dengan sekolah sebelah yakni SSI. kesan kemudahan sekolah yang lengkap terhadap proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Gambar diambil sebagai bukti saya menjalankan pemerhatian di sekolah. Melalui pemerhatian juga . Malah saya turut membuat pemerhatian terhadap prasarana yang terdapat di sekolah tersebut seperti kantin. saya dapat memperolehi jawapan untuk beberapa soalan yang berkait rapat dengan tugasan saya. saya dapat lihat bahawa sekolah ini tidak mempunyai padang yang luas kerana tapak padang telah dibina sebuah dewan sekolah yang baharu. Oleh yang demikian. Pelaksanaan kurikulum dijalankan berjalan lancar atau tidak? MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 27 . Perkembangan tahap pembelajaran dan kaitkan dengan tahap perkembangan murid-murid. padang.

Apakah aktiviti pembelajaran dan pengajaran yang dijalankan di bilik darjah ? Bagaimanakah penglibatan murid dalam kelas? Adakah mereka aktif atau kurang berminat ? Bagaimana guru menguruskan golongan pelajar yang lemah dengan pandai ? Apakah cara yang digunakan oleh guru untuk membahagikan murid dalam kumpulan? Apakah bahan dan sumber pengajaran yang dapat menarik minat murid-murid tersebut? Bagaimana bahan dan sumber pengajaran dipamerkan di bilik darjah ? Apakah bahan dan sumber yang mudah digunakan oleh murid ? Apakah teknik yang digunakan dalam proses pengajaran seorang guru untuk memastikan semua murid melibatkan diri dalam proses p&p? MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 28 . adakah murid mempunyai norma-norma atau adab yang betul ketika dalam majlis perhimpunan.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) Semasa perhimpunan yang diadakan.

Senarai semak amat berguna kerana ia merupakan skop kajian yang hendak dibuat serta dapat merancang apa yang hendak dibuat dan dapat membahagikan kerja mengikut kriteria. Senarai semak ini penting bagi memastikan tiada perkara penting tertinggal untuk dimuatkan dalam portfolio nanti. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 29 .PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 3. Turut bertindak sebagai lampiran untuk tugas semakan. Sedikit kecuaian akan menjejaskan hasil tugasan yang bakal disiapkan dan kemungkinan tugasan tidak tersusun dengan baik. bagi senarai semak prasarana. Pembahagian tajuk juga dibuat berdasarkan tugasan yang diberikan. Senarai semak ini memberikan sedikit sebanyak penjelasan dan panduan kepada saya mengenai perkara-perkara yang perlu saya lakukan untuk menyiapkan tugasan yang telah diberikan.2 SENARAI SEMAK Di dalam kertas tugasan Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) yang telah diberikan oleh pensyarah terdapat senarai semak yang mengandungi beberapa aspek yang perlu dititikberatkan semasa saya menjalani PBS. gambar yang diambil adalah mengikut apa yang telah disenaraikan dan juga ada gambar tambahan.Melalui senarai semak yang telah diberikan ole pensyarah saya telah membuat senarai semak saya sendiri mengikut jadual aktiviti yang telah saya buat sebelum melakukan PBS. senarai semak menjadi satu panduan kepada saya untuk memulakan portfolio. saya memberi tumpuan pada senarai semak penyediaan portfolio untuk menyemak maklumat yang sudah dicari dengan tajuk yang hendak dicari sepanjang PBS.

saya telah menemu bual beberapa staf sokongan sekolah mengenai kepentingan tugas mereka kepada sistem pengurusan sekolah tersebut. Temubual dilaksanakan mengikut kehendak soalan yang telah diberikan. saya turut melakukan sesi temu bual bersama-sama dengan pihak pengurusan kantin berkaitan dengan penetapan harga makanan dan juga carta aliran kendiri kantin sekolah. Malah. Penolong Kanan 1. terdapat tambahan kepada apa yang telah disenaraikan. Saya turut menemuramah pihak pengurusan kantin mengenai RMT. Ini kerana pihak pengurusan kantin akan membuat laporan harian pemeriksaan kendiri kantin. Di samping itu. Penolong Kanan Hal Ehwal Pelajar dan Penolong Kanan Kokurikulum mengenai pengurusan dan pentadbiran sekolah. Namun. Berikut adalah perancangan temubual yang hendak dilakukan dan dengan siapa temubual hendak dijalankan.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) TEMU BUAL Temubual yang dibuat amat penting bagi mendapatkan ilmu dan pengetahuan baru bagi meyiapkan tugasan yang hendak dibuat. Semasa saya menjalankan PBS saya telah menjalankan sesi temu bual bersama Guru Besar. Saya juga telah melakukan sesi temu bual bersama-sama dengan para guru bagi mendapatkan penjelasan yang lebih terperinci mengenai beberapa perkara yang berkaitan dengan murid-murid dan keperluan mereka dalam menjalani proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Guru Besar Guru Penolong Kanan 1 Guru Penolong Hal Ehwal Murid Guru Penyelaras Kokurikulum Guru Panitia MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 30 . saya juga bertanya mengenai teknik pengajaran berkesan yang boleh dilakukan semasa sedang melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas mengikut subjek-subjek tertentu. Tambahan lagi. Terdapat beberapa kriteria yang diambil kira dalam laporan ini.

mudahlah saya untuk merekodkan data-datayang telah saya perolehi. Semasa proses mencari dan mengumpul maklumat-maklumat ini. Setiap bahagian ini mengandungi tajuk-tajuk kecil yang perlu didapatkan maklumat seperti pelan fizikal sekolah. saya telah belajar menggunakan senarai semak dengan betul. dan kurikulum. Sekolah ini merupakan sekolah 1 sesi dan mempunyai murid seramai lebih daripada 400 orang. kokurikulum. sebagai contoh tempat untuk menjalani aktiviti kokurikulum. Tidak semua kemudahan yang disenaraikan ada di sekolah yang saya jalani PBS ini. saya juga mendapat ilmu baru mengenai persekitaran dan iklim bilik darjah. nilai-nilai murni. Ketika mencari maklumat berhubung tugasan ini. kemudahan sekolah. Selain itu. prasarana sekolah. Senarai semak merupakan satu borang yang sangat penting dalam menjalankan tugasan atau kajian. senarai semak digunakan sepenuhnya agar tiada perkara yang dikehendaki tertinggal.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) Kakitangan Sekolah Murid-murid SENARAI SEMAK Semasa menjalankan tugasan ini. Sebagai contohnya. Perkara yang terdapat dalam senarai semak yang perlu saya penuhi adalah pengurusan dan organisasi sekolah. Dengan adanya borang senarai semak ini. melalui pemerhatian saya. banyak pengetahuan mengenai pendidikan telah saya perolehi. Falsafah Pendidikan Kebangsaan. bilikbilik darjah di sini mempunyai susun atur yang sangat sesuai dalam menjalankan aktiviti MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 31 . Begitu juga dengan ruang pembelajaran atau kelas. Sebagai contohnya mengenai kemudahan sekolah. buku rekod pengajaran guru dan sebagainya. Terdapat 2 buah kelas dalam setiap darjah iaitu Bijak dan Gigih.

Berikut ialah ilmu baru yang telah saya perolehi sepanjang menjalankan tugasan PBS di sekolah ini. tif dalam setiap aktiviti pembelajaran MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 32 . Begitu juga dengan penggunaan bahan dan sumber pengajaran yang dipamerkan di bilik darjah. Saya juga dapat melihat penglibatan aktif murid-murid dalam setiap aktiviti pembelajaran.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) pembelajaran.

Selain itu. Dalam temu bual yang telah saya laksanakan. Pada mulanya saya agak gementar untuk menemu bual pihak berkenaan. soalan-soalan yang ditanyakan telah dirangka sebelum saya berjumpa dengan pihak tersebut. Guru Penolong Kanan Kokurikulum. guru panitia. Soalan-soalan juga turut ditanyakan. emosi. guru kaunseling. intelek dan sosial (JERIS) dalam kalangan pelajar serta bagaimana proses perkembangan kanak-kanak di sekolah tersebut di ukur sama ada melalui ujian khas atau ujian yang dikendalikan oleh pihak sekolah sendiri. rohani. kakitangan sekolah dan murid.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) TEMU BUAL Melalui temu bual yang saya jalankan. Antara soalan yang ditanyakan ialah: ikan FPK? MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 33 . tetapi lama kelamaan perasaan itu hilang sendiri. pelbagai topik telah diutarakan yang kebanyakkannya berkisar mengenai ilmu pendidikan dan sekolah itu sendiri. Hal ini kerana mengelakkan sesi temu bual terhenti-henti tanpa ada soalan. Banyak perkara yang saya tidak ketahui berjaya dirungkai. banyak ilmu yang telah saya perolehi. Antara yang telah saya perolehi adalah peranan pihak pengurusan dalam memperkembangkan aspek jasmani. Saya telah menemubual beberapa pihak seperti Guru Besar. Banyak ilmu yang telah saya perolehi sepanjang menjalankan tugasan Pengalaman Berasaskan Sekolah ini.

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) akademik? tiviti apakah yang telah diperkenalkan oleh pihak sekolah dalam memantapkan akademik murid? -kanak diukur? -kanak khas? MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 34 .

 Sekolah tertua di Rompin. peneroka dan orang asli sekitar Rompin. Dalam mengenali persekitaran sekolah.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 5.5 MAKLUMAT UMUM SEKOLAH Berdasarkan tugasan Pengalaman Berasaskan Sekolah ini. Datin Noaizan Binti Jamaludin Nor Azah Binti Jantan Rozita Binti Muhamad Kamaruzaman Bin Abdullah A Lelaki : 20 Perempuan : 32 Kelayakan profesional guru Siswazah : 52 Bukan Siswazah : Bilangan kelas 24 termasuklah Prasekolah Purata saiz kelas 31 Jumlah Murid Melayu Cina India Lain-lain Lelaki 364 5 30 Perempuan 344 2 4 20 Maklumat-maklumat yang menarik perhatian anda tentang sekolah ini. Pahang Darul Makmur.  Walaupun lokasi sekolah di kawasan bandar. saya dapat mengetahui banyak perkara. tetapi murid-murid datang dari keluarga nelayan. PERKARA 1 Nama dan Alamat Sekolah 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 No. 26800 Kuala Rompin.com Luar Bandar 16. 09-4145243 cba 8001: skrompin@gmail.  Ditubuhkan pada tahun 1964. saya telah diberi borang senarai semak yang mengandungi maklumat seperti berikut: Bil. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 35 . Telefon Sekolah E-mail/web sekolah Lokasi (Bandar/Luar Bandar) Nama Guru Besar Nama GPK Pentadbiran Nama GPK HEM Nama GPK Kokurikulum Nama Penyelia Petang Gred Sekolah Bilangan Guru CATATAN Sekolah Kebangsaan Rompin.

MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 36 .PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) PIAGAM PELANGGAN Kami warga Sekolah Kebangsaan Rompin dengan penuh komited dan berjanji untuk memberi perkhidmatan dan layanan terbaik kepada pelanggan kami seperti berikut: Murid: 1) Memberi pendidikan yang dinamik dan menyeluruh mengikut kehendak Kementerian Pelajaran Malaysia dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. kasih sayang dan mesra kepada semua murid. 3) Mewujudkan suasanan pembelajaran yang kondusif. pembelajaran dan penilaian secara berkesan mengikut standard kualiti yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dan Panitia sekolah. 6) Memastikan murid yang berbakat diberi bimbingan dan galakan sepenuhnya sehingga mencapai peringkat tertinggi dalam bidang kokurikulum. 4) Memastikan kebajikan dan keselamatan murid dititikberatkan pada setiap masa. 5) Melaksanakan kegiatan kokurikulum secara berkesan sehingga mencapai matlamat yang ditetapkan melalui aktiviti terancang. Ibu Bapa dan Penjaga: 1) Memberi maklum balas sewajarnya terhadap semua urusan pelanggan dengan kadar segera. 2) Memastikan ibu bapa dan penjaga berurusan di kaunter mendapat layanan mesra dan diselesaikan dalam masa 15 minit. harmoni. 2) Melaksanakan pengajaran.

Guru dan Kakitangan: 1) Memastikan setiap guru dan kakitangan dilayan secara adil dan saksama. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 37 .PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) Stakeholders: 1) Memastikan setiap arahan dan pemohonan daripada Pejabat Pelajaran Daerah. Jabatan Pelajaran Negeri dan Kementerian Pelajaran Malaysia mendapat maklum balas dalam tempoh 3 hari.

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) MOTO SEKOLAH Pembelajaran membentuk fikiran. MISI SEKOLAH Untuk memberi pendidikan berkualiti bagi melahirkan murid cemerlang melalui pengurusan yang cekap. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 38 . VISI SEKOLAH Sekolah Kebangsaan Rompin Cemerlang dalam pengurusan pendidikan menyeluruh menjelang 2012 di daerah Rompin.

Menjuarai semua acara dalam bidang ko-kurikulum yang disertai sekurang-kurangnya di peringkat daerah. mewujudkan perkhidmatan yang cekap. KO-KURIKULUM Meningkatkan 100% penglibatan pelajar dalam semua aktiviti ko-kurikulum. berguna di dunia dan bahagia di akhirat. KECERIAAN Mewujudkan suasana bilik pembelajaran dan pengajaran dan persekitaran sekolah yang ceria dan berkonsepkan ilmu setiap masa. Tiada (zero) kes salah laku pelajar. BINA INSAN Membina sahsiah pelajar yang terpuji dan sikap positif bagi melahirkan insan yang kamil. Melahirkan insan yang berintegriti. bersih dan amanah dan memastikan urusan dan perkhidmatan menepati piawaian yang ditetapkan.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) OBJEKTIF KURIKULUM Mencapai keputusan 50% cemerlang dan Lulus 100% Peperiksaan UPSR dan PKSR. PENGURUSAN DAN PERKHIDMATAN Mewujudkan suatu sistem yang cekap berkualiti dan berkesan. Melalui penjagaan kebersihan dan pendekatan yang berkonsepkan sekolah dalam taman. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 39 .

MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 40 . rohani. Agar hidup lebih bererti. Dibentuk bersama disiplin diri. Doa dari ibu bapa. jasmani. Belajar tekun dan berusaha.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) LAGU SEKOLAH Sekolah Kebangsaan Rompin. Belajar dan membentuk fikiran. Mendukung cita dan harapan. Budaya ilmu dihayati. Ajaran guru jadi pedoman. Menyemai semangat kesukanan. Melatih kami jadi pemimpin. Intelek.

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) SENARAI NAMA GURU DAN STAFF SEKOLAH KEBANGSAAN ROMPIN BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 NAMA GURU Datin Noaizan Binti Jamaludin Puan Norazah Binti Jantan Puan Rozita Binti Mohamad Encik Kamaruzaman Bin Abdullah Encik Ahmad Saidi Bin Bahrom Encik Ahmad Syahir Bin Abdullah Encik Amran Bin Isa Puan Anisah Binti Shamsudin Puan Anita Binti Omar Puan Asiah Binti Hassan Encik Azmi Bin Hashim Cik Azura Binti Ahmad Cik Faizzani Binti Mohd Yusof Encik Faizal a/l Muharam Encik Khairul Anuar Bin Md Idris Puan Latifah Binti Abu Bakar Puan Maimon Binti Jemadi Puan Marzila Binti Osman Cik Mazlin Binti Razali Encik Mukhammad Ridzuan Bin Ismail@Mat Ali Encik Mohd Fauzi Bin Abdul Rahman Encik Mohd Nabil bin Mohamad Khairudin Encik Mohd Nor Faisal bin Mohd Yashim Encik Muslim Bin Abdullah Encik Mustakim Bin Daud Puan Najwa Binti Ahmad Razali Encik Nik Mohd Anuar Bin Abdullah Puan Noor Hidayah Rusmi Binti Rusli Puan Noor Rosemawati Binti Mustapha Puan Nor Asikin Binti Yahya Puan Nurhuda Binti Abdul Rahman Puan Normala Binti Ahmad Encik Norman Bin Mohammad Puan Nurul Shida Bt Kamaruzaman Puan Padilah Binti Hassan Puan Rosliza Bt Abu Hassan Puan Rozita Binti Abd. Rani Zainuddin Puan Ruzita Binti Mat Ghani Cik Saliya Binti Md Nor Encik Salmi Asilah@Salim Bin Salleh GRED JAWATAN DGA 38 (KUP) DGA 32 DGA 32 DGA 32 DG 41 DGA 29 DGA 32 (KUP) DG 41 DGA 29 DGA 32 (KUP) DGA 32 (KUP) DG 41 DG 41 DG 41 DG 41 DGA 32 (GC) DGA 32 (KUP) DGA 32 (KUP) DG 41 DGA 32 (KUP) DG 41 DG 41 DG 41 DGA 32(KUP) DG 41 DGA 32 (KUP) DGA 29 DG 41 DG 41 DG 41 DGA 34(GC) DGA 32 (KUP) DGA 32 (KUP) DG 41 DG 41 DG 41 DGA 32 (KUP) DG 41 DGA 29 DGA 32 (KUP) HALAMAN 41 MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN .

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Puan Shamsinar Binti Abdul Rasip Encik Shamsul Hasnan Bin Seliman Puan Siti Rohaya Binti Moin Puan Suhana binti Musa Encik Syed Azlan Bin Sy. Abdul Wahab Encik Syed Kamarulkhairid Bin Sy Idros Puan Wan Zulia Binti Wan Mustapha Encik Zahari Bin Othman Cik Zaheera Binti Rahmat Puan Zainoorrina Bt Zainal Abidin Puan Sharifah Bt Kasim Puan Norrihan Bt Mat Nor Puan Nor hayati Bt Mohamad Puan Noridah Bt Ghani DG 41 DGA 32 (KUP) DGA 32 (KUP) DGA 41 DGA 29 DGA 32 (KUP) DGA 32 (KUP) DGA 29 DGA 29 DG 41 DC 41 DC 41 DGA 32 DGA 32 (KUP) MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 42 .

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) TUGASAN PBS MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 43 .

maka guru besar Sekolah Kebangsaan Rompin pada ketika itu telah menubuhkan panitia pada tahun yang sama.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) PENYATAAN SOALAN 1 Menyatakan peranan panitia Bahasa Melayu untuk membantu pencapaian akaademik mata pelajaran Bahasa Melayu. Surat tersebut bertarikh 13 Mac 1986 yang dipanjangkan kepada semua Pengarah Pelajaran Negeri pada ketika itu telah ditandatangani oleh Haji Jumaat bin Dato’ Hj. JAWAPAN SOALAN 1. Kementerian Pelajaran Malaysia menerusi Bahagian Sekolah-Sekolah yang ketika itu terletak di Leboh Pasar Besar. Berlandaskan kepada surat pekeliling tersebut. Di dalam surat itu terdapat penerangan ringkas mengenai struktur dan organisasi panitia dan peranan panitia di sekolah-sekolah. Kuala Lumpur telah mengeluarkan satu surat pekeliling ikhtisas yang menyatakan tentang kepentingan penubuhan panitia mata pelajaran di sekolah-sekolah. panitia mata pelajaran dirujuk sebagai sebuah badan ikhtisas yang dianggotai oleh semua guru yang mengajar mata pelajaran yang sama di sesebuah sekolah. jika sekolah itu kecil dan mempunyai MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 44 . Bermula pada MAC 1986. Mohd Noor daripada Bahagian Sekolah-Sekolah bagi pihak Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran Malaysia. Di dalam surat ikhtisas berkenaan. Akan tetapi. Kini pada tahun 2012. panitia Bahasa Melayu Sekolah Kebangsaan Rompin diketuai oleh Puan Nurhuda Binti Abdul Rahman mempunyai 12 orang guru Bahasa Melayu di bawah beliau termasuklah 3 orang Guru Penolong Kanan di sekolah berkenaan.

sekiranya sekolah tiada Jawatankuasa Kurikulum Sekolah. Ketua panitia dilantik oleh guru besar atau pengetua sekolah. Selain itu. Hal ini dilakukan dengan menggalakkan guru-guru yang mengajar subjek yang sama agar berkongsi segala ilmu dan kemahiran mereka agar MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 45 . Terdapat empat tujuan penubuhan panitia mata pelajaran berdasarkan kepada surat pekeliling Mac 1984. Panitia mata pelajaran hendaklah dipimpin dan dikendalikan oleh seorang guru kanan yang dilantik ketua panitia. Mereka juga bertindak sebagai penghubung di antara ahli panitia yang merujuk kepada guru-guru yang mengajar subjek berkenaan dengan guru besar atau pengetua sekolah. semua ketua panitia di sekolah-sekolah secara automatik dilantik sebagai ahli Jawatankuasa Kurikulum Sekolah. Menurut surat pekeliling itu juga. Tujuan yang pertama ialah menambah baik dan meningkatkan mutu dan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Guru kanan dirujuk kepada guru paling senior atau pun guru yang paling lama mengajar sesuatu subjek dan mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang cukup luas terhadap sesuatu subjek. Mereka ini mewakili panitia pelajaran masing-masing di dalam jawatankuasa itu.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) bilangan guru yang sedikit maka sekolah tersebut tidak perlu menubuhkan panitia untuk pelbagai mata pelajaran. Keputusankeputusan yang diambil oleh perjumpaan panitia berhubung dengan isu-isu atau masalah-masalah kurikulum dan pengajaran perlu dibawa oleh ketua panitia kepada guru besar atau pengetua atau penolong kanan untuk mendapat penyelesaian atau untuk makluman. Maka ketua panitia masih memainkan peranan penting untuk berhubung dengan guru besar atau pengetua bagi membentangkan masalah-masalah atau isu-isu yang sedang dihadapi dan mengesyorkan segala cadangan atau permintaan ahli-ahli pantia berhubung dengan keperluan pengajaran dan pembelajaran.

Setiap sekolah semestinya memiliki penanda aras sendiri untuk mencapai matlamat sekolah. Berdasarkan tujuan ini. pihak panitia haruslah sentiasa inovatif dan proaktif dalam memastikan pembelajaran subjek yang diajar dengan mempelbagaikan strategi. Selepas setiap peperiksaan sama ada dalaman atau awam. Selepas mendapat MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 46 . Laporan ini kemudiannya dihantar kepada guru besar atau pengetua atau guru penolong kanan pentadibiran untuk disemak dan diambil tindakan. pendekatan. pihak panitia hendaklah sentiasa peka terhadap perubahan semasa di dalam dunia pendidikan. Melalui analisis yang dilakukan. Selain itu. Tujuan kedua ialah berikhtiar dan berusaha untuk mendapatkan strategi-strategi mengajar dan boleh mendorong serta menggerakkan kecenderungan para pelajar terhadap pembelajaran. panitia dapat merangka satu pelan baru berdasarkan maklumat yang mereka dapat. Analisis yang dilakukan selalunya dibuat dalam bentuk laporan prestasi. teknik dan kaedah mengajar. Guru pula hanya bertindak sebagai pembimbing. peperiksaan merupakan satu instrumen dalam mengukur prestasi guru di samping mengesan tahap kemahiran pengajaran guru untuk sebarang penambah baik. Begitu juga dalam peperiksaan. Tujuan ketiga pula ialah memperbaiki prestasi pelajar-pelajar dalam peperiksaan (berasaskan sekolah dan awam) dalam mata pelajaran Bahasa Melayu berpandukan atau berasaskan kepada prestasi atau target yang ditunjukkan dalam perancangan tahunan akademik sekolah. Hal ini kerana kebanyakkan pembelajaran yang berlaku kini adalah secara pengalaman langsung di mana para murid meneroka dan mempelajari sendiri perkaraperkara di sekeliling mereka sendiri. analisis akan dilakukan oleh panitia terhadap pencapaian murid-murid mereka.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) pembelajaran murid bertambah menarik sebagai contoh.

Di sekolah. Di dalam surat pekeliling yang sama turut dinyatakan mengenai peranan yang patut dimainkan panitia di sekolah. Kerjasama ini boleh dijalankan dengan cara menyerapkan aktivti-aktviti bukan pengajaran dan pembelajaran sebagai aktiviti persatuan atau kelab akademik. Hal ini kerana Bahasa Melayu merupakan bahasa yang bersifat universal dan dijadikan bahasa kebangsaan sepertimana yang diperuntukkan dalam Perkara 152 Perlembagaan Malaysia. Dalam kes ini.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) respon. Panitia ini juga merupakan perantara untuk meningkatkan lagi mutu dan minat pelajar dalam mempelajari Bahasa Melayu di sekolah. prestasi pelajar-pelajar dalam peperiksaan dapat ditingkatkan. permainan bahasa. maka panitia boleh menjalankan agenda-agenda bagi memastikan aktiviti mahupun pengajaran dan pembelajaran dapat dirancang dengan dengan baik dan memnuhi kehendak panitia. Tujuan keempat pula ialah mewujudkan semangat bekerjasama di antara pihak mata pelajaran dengan persatuan atau kelab akademik di sekolah. pertandingan pantun. Visi panitia sekolah itu ialah Panitia Bahasa Melayu mencapai peratus terbaik iaitu 100% lulus dalam peperiksaan. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 47 . Antara contoh yang dapat diberikan ialah bengkel pengacaraan majlis. kembara bahasa dan sebagainya. Misi panitia pula ialah melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang bermutun bagi memastikan buta huruf sifar. Keahlian Persatuan Bahasa Melayu di sekolah hendaklah dibuka kepada semua tanpa mengira kaum. Panitia Bahasa Melayu merupakan satu cabang strategi yang dibentuk untuk menentukan hala tuju serta merealisasikan matlamat pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di sekolah. kerjasama ini amatlah perlu kerana persatuan atau kelab akademik atau jika dalam kes Persatuan Bahasa Melayu. kita merujuk kepada Pantia Bahasa Melayu di Sekolah Kebangsaan Rompin. melahirkan murid yang boleh mebaca dan menulis dengan baik. Dengan itu.

penggerak. Maka. perancang. jadi sama juga dengan peranan guru panitia dalam perkara-perkara berkaitan dengan hal akademik dan pengurusan tentang tugas yang telah diberi. Setiap panitia pula mempunyai guru yang dipertanggugjawabkan. bidang tugas MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 48 . perancangan perlu diadakan untuk menyedia dan memperbanyakkan lagi alat bantu mengajar dan aktiviti-aktiviti sokongan yang akan dijalankan oleh murid semasa berada di sekolah dan di luar sekolah. Seperti yang telah kita bincangkan pada penerangan peranan guru kanan panitia. saya telah menjalankan tinjauan dan temuramah di salah sebuah sekolah rendah untuk program Pengalaman Berasaskan Sekolah iaitu Sekolah Kebangsaan Rompin di daerah Kuala Rompin. Bagi mengetahui lebih lanjut tentang bidang tugas guru panitia mata pelajaran terutamanya tugas guru panitia Bahasa Melayu. Melalui hasil tinjauan dan sesi temu bual yang telah saya jalankan. Selain dari itu. Pahang. Antara bidang tugas yang dipertanggungjawabkan kepada guru panitia ialah yang pertama ialah bertanggungjawab dalam hal kurikulum dan pentadbiran yang berkaitan dengan bidangnya. Ketua-ketua Panitia akan memastikan prestasi mata pelajarannya maju dan meningkat baik dari segi metodologi pengajaran mahupun dari segi ujian dan pencapaian murid-murid. penyelaras dan pembimbing demi kepentingan bidang akademik di bawah jagaannya. ketua panitia perlu memainkan peranan sebagai pentadbir.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) Guru panitia mata pelajaran amat penting dalam sesuatu institusi pentadbiran sekolah sama ada di peringkat sekolah rendah atau sekolah menengah. Biasanya guru panitia Bahasa Melayu terdiri daripada para guru yang mengajar mata pelajaran Bahasa Melayu di sekolah tersebut. Setiap jenis mata pelajaran yang terdapat di sekolah mesti mempunyai panitianya mata pelajaran yang tersendiri. yang diutamakan sekali ialah Guru Kanan Mata Pelajaran bertanggungjawab sepenuhnya kepada mata pelajaran yang dianggotainya. Selaku pemimpin kepada panitia. penghubung.

Bidang tugas kedua ialah guru panitia bertanggungjawab kepada guru besar dalam perancangan dan pengurusan kokurikulum yang berkaitan dengan bidangnya. Panitia mata pelajaran Bahasa Melayu adalah panitia mata pelajaran yang paling aktif di sekolah tersebut. Bagi panitia Bahasa MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 49 . Guru panitia membantu guru pentadbir mengurus dan membuat penilaian tahap keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan dengan tugasnya. Hasil pemantauan saya juga. biasanya bertanggungjawab kepada mata pelajaran Bahasa Melayu yang diajar pada murid. Mereka akan membuat ujian penilaian melalui ujian pencapaian bagi bagi mengukur tahap keberkesanan pengajaran dan pembelajaran yang telah mereka jalankan. Seperti di sekolah yang telah saya lawati. saya dapati mereka kerap mengadakan mesyuarat perjumpaan panitia Bahasa Melayu. bidang tugas guru panitia ialah membantu guru besar menyelia dan menilai keberkesanan pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan dengan bidangnya. saya telah dapati guru panitia mata pelajaran Bahasa Melayu telah beberapa kali mengadakan mesyuarat perjumpaan bersama dengan guru besar atau guru pentadbir yang lain.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) mereka biasa tertakluk pada mata pelajaran Bahasa Melayu sahaja. Bidang tugas guru panitia yang seterusnya ialah mengadakan program untuk meningkatkan kecemerlangan akademik dan sahsiah pelajar. Bagi guru panitia Bahasa Melayu. Biasanya guru panitia Bahasa Melayu akan memberi lebih penekanan kepada murid-murid yang bakal menduduki ujian penting seperti Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR). Ketiga. Hal ini kerana terdapat dua subjek penting mata pelajaran Bahasa Melayu iaitu Bahasa Melayu Pemahaman dan Bahasa Melayu Penulisan.

setiausaha iaitu guru dan ahli yang terdiri daripada semua guru mata pelajaran berkenaan. selain mereka memberi penekanan kepada murid UPSR. dalam sesuatu panitia mata pelajaran mesti mempunyai jawatankuasa panitia mata pelajaran yang terdiri daripada penasihat iaitu guru besar. Selain daripada itu. Seperti yang ditugaskan. menurut salah seorang guru panitia yang telah saya temui berkata. Namun begitu. mereka juga masih memberi perhatian kepada murid-murid lain. saya mendapati pihak pentadbir dan terutamanya panitia mata pelajaran Bahasa Melayu. saya telah mendapatkan maklumat mengenai panitia Bahasa Melayu sekolah yang telah saya pilih. Melalui hasil dapatan pemerhatian yang telah saya lakukan di sekolah tersebut. biasanya panitia ini mengadakan program pemantapan Bahasa Melayu seperti cara-cara menjawab soalan pemahaman dengan betul dan bagaimana untuk menghasilkan karangan yang bagus agar dapat membantu murid-murid dalam peperiksaan terutamanya murid tahun 6 yang bakal menduduki UPSR. pengerusi iaitu guru kanan mata pelajaran atau ketua panitia. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 50 . mereka lebih menekankan sesuatu perkara tersebut jika ia berkaitan dengan peperiksaan UPSR.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) Melayu. Antara penekanan tugas guru panitia mata pelajaran Bahasa Melayu sekolah ini ialah mereka bertanggungjawab meningkatkan mutu dan prestasi pencapaian akademik sekolah dan pencapaian peperiksaan UPSR. Panitia Bahasa Melayu Sekolah Kebangsaan Rompin sangat aktif dalam mengadakan pelbagai aktiviti yang berkaitan dengan mata pelajaran Bahasa Melayu. Oleh sebab itu saya dapati bahawa tugas guru panitia Bahasa Melayu mencabar juga kerana Bahasa Melayu adalah bahasa yang paling penting kerana ia bahasa rasmi negara. Seharusnya penggunaan yang betul dalam pengajaran dan pembelajaran dapat membantu muridmurid memantapkan bahasa mereka. penolong penasihat iaitu penolong kanan pentadbiran.

meningkatkan prestasi pelajar dalam mata pelajaran serta menyediakan SKU dan menetapkan piawaian mata pelajaran. peperiksaan dan penilaian.mencungkil bakat kreatif yang terpendam dalam diri murid. implementasi rancangan akademik sekolah jangka panjang dan jangka pendek.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) Antara aktiviti yang biasanya dijalankan dalam panitia Bahasa Melayu ini ialah membincangkan hal-hal tentang Rancangan Pelajaran. Di samping itu juga. Mungkin kelemahan ini berpunca daripada sikap murid yang kurang gemar membaca buku bagi menambahkan kosa kata. bersajak dan tulisan cantik. panitia ini juga mengadakan pertandingan bercerita. Di samping itu. beberapa langkah telah diambil oleh pihak sekolah bai mengatasi masalah tersebut. biasanya di sekolah ini pencapaian murid dalam mata pelajaran Bahasa Melayu Pemahaman mengatasi Bahasa Melayu Penulisan. Biasanya “post mortem” dijalankan bagi peperiksaan akhir tahun bagi setiap tahun. biasanya ia melibatkan semua murid dan bukan sahaja pada tahun 6. yakin dan kreatif. Ia bertujuan . panitia mengadakan “post mortem” untuk UPSR bagi setiap tahun. alat bantu mengajar. Namun begitu. Selain aktiviti pertandingan membuat buku skrap. Antara aktiviti paling menyeronokkan ialah mengadakan lawatan rehat minda ke tempat perkelahan luar dari kawasan sekolah. Sukatan Pelajaran dan Huraian. Buku Teks. kerja latihan atau kerja rumah terancang. panitia juga telah membuat “post mortem” pencapaian pelajar setiap kali ujian atau peperiksaan dijalankan. peningkatan pengajaran dan pembelajaran. Kesemua aktiviti ini dapat membantu dan membentuk murid menjadi insan yang berani. Panitia Bahasa Melayu ini juga pernah membuat pertandingan membuat buku skrap yang terbuka untuk semua murid. buku kerja atau buku latihan. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 51 . pemulihan.

saya amat berpuas hati dengan kerjasama yang diberikan oleh guru-guru terutama guru panitia Bahasa Melayu.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) Sepanjang pengalaman saya di sekolah tersebut. saya mendapat banyak maklumat berguna bagi melengkapkan tugasan yang telah diberi kepada saya. Dengan bantuan yang mereka berikan. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 52 . Saya juga amat berbangga kerana panitia mata pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Kebangsaan Rompin ini amat aktif dalam menghidupkan panitia tersebut. Komitmen yang ditunjukkan dalam mengurus dan melaksanakan perancangan memberi motivasi kepada saya agar bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu perkara walaupun pada tanggapan awal saya ia adalah benda remeh.

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) SOALAN 2 MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 53 .

dan sebagainya. Merancang strategi pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan. Melibatkan murid tahap 2.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) AKTIVITI-AKTIVITI PANITIA BAHASA MELAYU 2012 1. Persediaan Peserta Ke Pertandingan Bercerita Peringkat Daerah 2012. (Januari 2012) Pelaksanaan :     Satu kali setahun. Mesyuarat Panitia (Disember. 2. Menyelaraskan rancangan mengajar Menentukan pembuat soalan ujian/peperiksaan. Pemilihan peserta dilakukan melalui pertandingan dalaman. Latihan selama 2 minggu di luar waktu pengajaran dan pembelajaran. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 54 . Mac. Jun dan September) Pelaksanaan :     Empat kali dalam setahun.

MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 55 . menyusun huruf menjadi pelbagai perkataan serta mewarna dan menulis tulisan cantik. 1 kali setahun. 7. Pemenang diisytiharkan dengan jawapan yang paling banyak dan betul. deklamasi sajak. Aktiviti yang dirancang ialah pertandingan mengarang. Setiap kelab dikehendaki menghantar tiga orang wakil. 6. 4. Pengisiannya dengan soalan-soalan mudah yang diambil daripada sukatan. Minggu Bahasa Melayu (April 2012) Pelaksanaan:    Melibatkan murid tahap 1 dan tahap 2. Puisi Buat Guru dan Ibu (Mei 2012) Pelaksanaan :    Melibatkan murid tahap 1 dan tahap 2. Karangan berdasarkan tema yang telah disediakan oleh pihak panitia. Dijalankan di luar waktu persekolahan.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 3. Dijalankan selama 5 hari. Puisi bertemakan guru dan ibu. Diadakan di Dewan Sekolah Kebangsaan Rompin. Pertandingan Mengarang Antara Kelab. (Februari 2012) Pelaksanaan :     Melibatkan Tahap 2. Kuiz Bahasa Melayu Antara Kelab (Mac 2012) Pelaksanaan:     Melibatkan tahap pelajar tahap 2.

MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 56 . Bertempat di pusat sumber Sekolah Kebangsaan Rompin. Melibatkan semua warga sekolah. 11. 10. Pameran berkaitan dengan kebudayaan dan adat resam masyarakat Melayu. Bengkel Panitia Bahasa Melayu (Jun 2012) Perlaksanaan:     Dijalankan sekali setahun. Persembahan Sempena Kibarkan Jalur Gemilang (Julai 2012) Perlaksanaan:    Dijalankan di Dewan Sekolah Kebangsaan Rompin. Perasmian pelancaran oleh guru besar. Kembara Merdeka (Ogos 2012) Perlaksanaan:   Tarikh cadangan ialah pada 28 sehingga 30 Ogos 2012.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 8. pertandingan mewarna. Sesi bersama guru pakar dan penanda kertas Bahasa Melayu dari seluruh Daerah Rompin. Mendedahkan guru kepada perkembangan terkini dalam pengajaran Bahasa Melayu di sekolah rendah. kembara warisan dan sebagainya. Perkongsian ilmu dan kemahiran baru oleh ahli-ahli panitia. Persembahan daripada guru-guru dan murid-murid. 9. Pameran Warisan(Jun 2012) Pelaksanaan :     Setahun sekali. Aktiviti menarik turut disediakan iaitu kuiz.

ceramah. Pameran Kemerdekaan.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)  Pengisian program terdiri daripada tayangan video. koir dan diakhiri dengan kembara berbasikal sekitar Bandar Kuala Rompin. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 57 . pertandingan sketsa. Petandingan Sajak. kuiz.

Bulan Bahasa Kebangsaan Perlaksanaan:    Dirasmikan oleh Pegawai Pelajaran Daerah Rompin bertempat di Dewan Sekolah Kebangsaan Rompin. kotak beracun dan sebagainya. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 58 . Melibatkan semua murid tahap 1 dan tahap 2. teka silang kata. Aktiviti yang dirancang ialah pertandingan sketsa. “1 hari 1 Peribahasa”.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 11.

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) SOALAN 3 MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 59 .

Dengan adanya garis panduan ini.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) Untuk membantu pihak sekolah melaksanakan kurikulum dengan sokongan sistem panita yang efektif. diharapkan panitia-panitia yang diwujudkan di sekolah akan dapat berfungsi atas landasan yang kukuh dan menjayakan pelaksanaan kurikulum dengan sempurna di sekolah. panitia mata pelajaran pada amnya berada di lapisan ketiga mengikut hirarki organisasi pentadbiran dan begitu juga status kepimpinan ketua panitia mengikut susunan kekananan jawatan. “Sekumpulan orang yang diberi tugas mengurus sesuatu atau dikenali dengan jawatankuasa” (Kamus Bahasa Malaysia. satu surat pekeliling ikhtisas (Bilangan 4. Di peringkat sekolah. Organisasi ini menjadi satu badan yang bertanggungjawab melaksanakan program-program pelajaran dan pendidikan mengikut matlamat yang tertentu. Tahun 1986) telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan bagi menjelaskan dengan lanjut fungsi dan peranan panitia mata pelajaran di sekolah. 1980) Di sini jelas menunjukkan panitia mata pelajaran adalah sebuah organisasi di peringkat sekolah. DBP. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 60 .

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) Hierarki Struktur Organisasi Pentadbiran Sekolah Jawatankuasa Induk Pengurusan Jawatankuasa Kurikulum Panitia Bahasa Melayu Unit Mata Pelajaran Hierarki Status Jawatan Di Sekolah Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Ketua Panitia Guru MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 61 .

Akibatnya prestasi akademik turut terjejas dan mangsanya adalah murid-murid sekolah. Kegagalan pengurusan panitia akan menjejaskan pengurusan bidang akademik berkenaan dan perkhidmatan sokongan seperti sumber pengajar. Biologi. Apatah lagi pentadbir utama dibebani dengan tanggungjawab-tanggungjawab pentadbiran dan pengurusan yang tidak terbatas. Mereka tidak berdaya dan tidak mampu member bimbingan dan pengawasan yang rapi dalam pelaksanaan semua program kurikulum di sekolah. Namun demikian peranan seorang ketua panitia tidak boleh diperkecilkan oleh pihak pentadbir sekolah. Umpamanya panitia sains terdiri daripada mata pelajaran sains moden. Jenis-jenis tugas yang dilaksanakan oleh ketua panitia boleh disenaraikan seperti berikut: 1. Perbezaanya terletak kepada skop pengurusan dan tanggungan ketua panitia adalah sedikit terbatas. tugas seorang ketua panitia sebenarnya tidak jauh beza daripada seorang pentadbir sekolah. sains teras. Pentadbiran Memberi nasihat dan membantu pihak sekolah dalam pengagihan tugas-tugas dalam bidangnya.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) Realiti di sekolah ialah mustahil untuk pentadbir-pentadbir utama sekolah menguasai kemahiran dalam setiap bidang akademik khasnya di sekolah menengah. Di peringkat sekolah menengah. Kimia dan Fizik. sains tambahan. proses pengajaran dan pembelajaran dan kelengkapan kemudahan sumber di sekolah. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 62 .Sungguhpun ketua panitia tidak berada dikemuncak kepimpinan. SPM dan STPM akibat pengkhususan dalam bidang berkenaan. PMR. terdapat puluhan mata pelajaran yang berbeza yang terdiri daripada UPSR.

Memberi bimbingan serta merancang aktiviti-aktiviti untuk panitia dan persatuan. Merancangkan kelas-kelas bimbingan dan pemulihan selaras dengan keperluan keadaan. 2. Mengadakan pembelajaran. Menerangkan strategi-straregi peningkatan mutu pelajaran ke arah mencapai matlamat dan objektif yang ditetapkan. Menjadi penghubung di antara pihak Kementerian Pendidikan dengan ahli-ahli panitia dalam hal pelaksanaan kurikulum panitianya.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)        Mengurus dan mengawasi dokumen-dokumen berkaitan bidangnya seperti surat pekeliling.      Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran Menetapkan matlamat dan objektif pencapaian yang sesuai bagi pelajar-pelajar dalam bidang kurikulum berkenaan. Mengelolakan bengkel dan pameran. Memberi nasihat dan membantu pihak sekolah dalam pengaturan jadual waktu pengajaran dan pembelajaran. perbincangan dan penyelesaian tentang pengajaran dan MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 63 . surat menyurat. Mengendalikan mesyuarat panitia dan sesi perbincangan. minit mesyuarat dan rekodrekod kegiatan panitia. Menjadi penghubung di antara pihak pentadbir sekolah dengan ahli-ahli panitia dalam hal pengurusan sekolah. Menjadi penghubung di antara pihak luar dengan ahli-ahli panitia dalam hal kegiatan kokurikulum yang berkaitan dengan bidangnya.

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 3. huraian sukatan . merancang dan mendapatkan pembekalan bahan-bahan rujukan. Mengadakan analisa prestasi untuk mengesan bidang-bidang kekuatan dan kelemahan pelajar serta punca-puncanya. bahan-bahan bacaan. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 64 . buku-buku kerja dan buku-buku panduan untuk bidang kurikulumnya Dengan bantuan ahli-ahli panitia. Memperolehi sukatan pelajaran. format kertas soalan dan skema pemarkahan. ABM dan bahan-bahan keperluan lain dari semasa ke semasa untuk tujuan peningkatan tahap profesionalisme ahli-ahli dan mutu pelajaran bidangnya. Menentukan sistem penilaian seperti kekerapan. Mewujudkan bank soalan untuk mengawal mutu penilaian bidangnya.  Memastikan wang bantuan pelajaran yang diperuntukkan ke sekolah adalah dibelanjakan dengan saksama dan mendatangkan manfaat maksimum kepada pelajar-pelajar. 4. cara penilaian dan prinsip pemarkahan.        Pengurusan Penilaian Membantu pihak sekolah dalam merancangkan jadual peperiksaan (contohnya tempoh dan masa). Mengadakan penyelarasan dari segi skop.    Pengurusan Sumber Pendidikan Membantu pihak sekolah dalam usaha merancang dan mendapatkan pembekalan tenaga pengajar yang sesuai dan mencukupi. buku-buku teks. Mengusahakan tindakan susulan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang telah dikenal pasti dalam penilaian. Mewujudkan sistem rekod dan laporan yang sempurna. APD.

dialog. Membantu pihak sekolah menjalankan penyeliaan dalam hal-hal seperti rancangan pengajaran.   Pimpinan dan Bimbingan Membantu pihak sekolah menjalankan pecerapan pengajaran di kelas.  Mewujudkan saluran untuk penyebaran pengetahuan. Memastikan ganjaran yang selaras disarankan kepada ahli-ahli panitia untuk memotivasikan mereka terus berminat dan berusaha bagi meningkatkan prestasi mereka dalam pengajaran dan pembelajaran. seminar.   Menggalakkan ahli-ahli panitia mencuba idea-idea baru dan kreatif dalam kaedah pengajaran. gerakerja bertulis pelajar. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 65 .PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 5.  Membimbing ahli-ahli panitia dalam merangkakan strategi-strategi peningkatan mutu pelajaran dan mencari penyelesaian untuk masalah-masalah pengajaran dan pembelajaran. menggalakkan perkembangan diri ahli panitia menerusi rancangan dan kegiatan perkembangan staf seperti menghadiri kursus.  Melaksanakan program-program khas untuk memotivasikan pelajar-pelajar terus berusaha di luar bilik darjah untuk perkembangan diri dari segi pengetahuan dan pengalaman dalam bidang pelajaran berkenaan. penggunaan bahan dan APD dalam pengajaran dan pembelajaran mengenai bidangnya. sesi perbincangan dan menerusi program bacaan. bengkel. pameran.

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) LAMPIRAN MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN HALAMAN 66 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.