AMALI 1 Tajuk Amali Bahan/Radas :Mengkaji proses penyulingan berperingkat petroleum :Petroleum, cip porselin, kertas turas

, kaki retot, thermometer(-10-360°C), kelalang penyuling, kelalang kon, kasa dawai, tungku kaki tiga, mangkuk pijar, ais.

Gambarajah:

Rajah 1: Eksperimen proses penyulingan petroleum

Rajah 2 :Hasil pembakaran petroleum Prosedur A: 1. Radas disusun seperti dalam rajah 1 2. Petroleum hendaklah dipanaskan dengan perlahan dalam kelalang penyulingan.

Pecahan pertama pada suhu -30°-80°C hendaklah dikumpulkan. Warna untuk setiap hasil penyulingan 2. . didapati sifat(ciri) pecahan berubah dengan bertambahnya takat didih pecahan. 120-160°C dan 160-200°C. Daripada keputusan eksperimen.3. Semakin tinggi takat didih pecahan itu. Pemerhatian dicatatkan di dalam jadual di bawah. semakin . Warna pembakaran dan kuantiti jelaga yang terhasil diperhatikan 4. Sebahagian hasil penyulingan dipindahkan ke dalam piring kaca dengan menggunakan diperhatikan setiap hasil penyulingan diperhatikan dengan menyengetkan sebelah penitis dan dibakar seperti di dalam gambar rajah 2 . Keputusan: Pecahan 1 2 3 4 Julat suhu(°C) 80 110 140 180 Warna Tidak berwarna Kuning muda Kuning tua Perang Kelikatan Cair/mudah mengalir Likat sedikit Agak likat Agak pekat Kebolehbakaran Mudah terbakar Mudah terbakar Susah terbakar Amat sukar terbakar Jumlah jelaga yang dihasilkan Tiada jelaga Sedikit jelaga Agak banyak jelaga Amat banyak jelaga Perbincangan: 1. Kelikatan bagi kelalang 3. 4. Prosedur B: 1. Pemanasan dan pengumpulan hasil penyulingan ke dalam kelalang kon yang berbeza diteruskan mengikut suhu yang berlainan iaitu pada 80-120°C.

.likat pecahan itu kerana saiz molekul pecahan semakin besar dan daya tarikan molekul-molekulnya semakin kuat menyebabkan molekul-molekul sukar antara satu sama lain. 8. Kesimpulan. Bincangkan kebolehbakaran penyulingan berperingkat petroleum . 5. Sebagai langkah berjaga-jaga.semakin sukar terbakar . 3. Pecahan 1 pula mempunyai takat didih yang paling antara bergelongsor rendah kerana mempunyai saiz molekul yang lebih kecil.penghasilan jelaga yang banyak dan mempunyai ciri-ciri warna yang berbeza.Warna pecahan semakin gelap. setiap sambungan alat radas hendaklah dipastikan ketat bagi memastikan pendidihan berjalan lancar dan tiada wap yang terbebas keluar. Daya tarikan antara molekul turut bertambah dengan pertambahan saiz molekul.Pecahan-pecahan itu mempunyai sifat yang sama dari segi hasil pembakaran kerana semua pecahan terbakar dalam udara berlebihan untuk menghasilkan gas karbondioksida dan air. Soalan: 1. 4.Semakin sukar ia terbakar dan kuantiti jelaga semakin bertambah kerana peratus karbon per molekul semakin bertambah dengan bertambahnya takat didih pecahan itu. 2. Petroleum boleh diasingkan melalui proses penyulingan berperingkat dengan takat didih yang berbeza . Semakin tinggi takat didih semakin bertambah likat. Serpihan porselin digunakan sebagai pencegah hentakan dalam kelalang penyulingan bagi mengelakkan petroleum daripada melompat.

Bincangkan hubungan antara takat diidh penyulingan berperingkat dengan: (a) warna hasil penyulingan: semakin bertambah gelap daripadapecahan 1 ke pecahan 4. biofuel juga lebih bersifat mesra alam dan dapat mengurangkan pembebasan gas rumah . lemak haiwan dengan alkohol. semakin sukar kebolehbakarannya kerana semakin bertambah panjang rangkaian karbon. Ini menyebabkan biofuel menjadi bahan alternatif yang lebih selamat untuk memelihara atmosfera disamping menurunkan kadar pencemaran udara. 5. .Biodiesel biasanya dihasilkan melalui tindakbalas kimia lipid sepertiminyak sayuran. (c) jumlah jelaga yang terhasil dari hasil penyulingan: kejelagaan juga bertambah daripada pecahan 1 ke pecahan 4 kerana pertambahan bilangan karbon per molekul hidrokarbon. ianya menghasilkan signifikan output minimum dan racun pada tahap karbon yang yang paling rendah. Sebagai contoh. Pada waktu yang sama. 2.minyak sawit ditindakbalaskan dengan methanol dengan kehadiran mangkin untuk menghasilkan biodiesel. 3. 2 C8H18+ 2 5O2 16CO2 + 18H2O4. Istilah ³biodiesel´ adalah piawai sebagai mono-alkil-ester di Amerika Syarikat. Apakah biodiesel? Bahan api diesel yang berasaskan minyak sayuran atau lemak haiwan yang terdiri daripada rantaian panjang alkil (metil. Tulis persamaan kimia yang seimbang untuk mewakili gasoline (C8H18). (b) kelikatan hasil penyulingan: kelikatan bertambah daripada pecahan1 ke pecahan 4 kerana wujudnya daya tarikan antara molekul yang semakin bertambah apabila saiz molekul bertambah. Tulis persamaankimia yang seimbang untuk mewakili pembakaran gasoline yang tidak lengkap.. 6. Pembakaran gasoline yang tidak lengkap membebaskan gas yang beracun seperti karbon monoksida dan nitric oxide.propil atau etil) ester.Apakah kelebihan menggunakan biodiesel berbanding minyak petroleum? Ketika biodiesel dibakar.Semakin tinggi takat didih petroleum.

kaca jika dibandingkan dengan bahan bakar yang biasa digunakan pada pengangkutan konvensional. Amali 2 Tajuk Amali : Membandingkan kadar pengaratan besi. keluli dan keluli tahan karat .

paku keluli tahan karat. 4.Larutan jeli dituangkan ke dalam ketiga-tiga tabung uji sehingga paras jeli lebih tinggi daripada paku. rak tabung uji. larutan kalium Heksasianoferat(III). Gambarajah : Rajah 1: Perbandingan kadar pengaratan besi.Ketiga-tiga tabung uji diletakkan pada rak tabung uji selama 5 hari. Keputusan: .Paku besi dimasukkan dalam tabung uji A. paku keluli. 6. keluli dan keluli tahan karat Prosedur: 1. 5.Pemerhatian direkodkan dalam jadual di bawah. air. larutan jeli.5 % larutan jeli telah dimasukkan ke dalam 100cm3 air panas dan beberapa titik larutan kalium heksasianoferat(III) juga dimasukkan dimasukkan ke dalam larutan jeli. 2. kertas pasir. paku keluli dimasukkan dalam tabung uji B dan paku keluli tahan karat dimasukkan ke dalam tabung uji C. 3.Bahan /Radas :Paku besi. tabing uji. paku keluli dan paku keluli tahan.Gosokkan kertas pasir pada paku besi. Kemudian keamatan warna biru dalam setiap tabung uji hendaklah diperhatikan.

Soalan: . 3. Kepekatan warna biru menunjukkan tahap pengaratan paku besi. paku besi telah banyak terkakis manakala paku besi keluli hanya terkakis sedikit dan paku besi tahan karat tidak terkakis langsung. Berdasarkan keputusan di atas. 4. Kepekatan wana biru yang lebih tinggi menunjukkan kadar pengaratan juga tinggi kerana kepekatan ion ferum(II) yang terbentuk juga lebih tinggi 6. Fungsi larutan kalium heksasianoferat adalah untuk menguji kehadiran ion ferum (II) iaitu warna biru tua kan terbentuk. Kesimpulan: Pengaloian boleh mencegah pengaratan. Besi berkarat dengan lebih mudah tetapi keluli tahan karat (aloi yang terbentuk dengan penambahan nikel dan kromium pada besi) lebih tahan kakisan. Warna biru yang terhasil menunjukkan ion ferum (II) terhasil. 5.Tabung uji Keamatan warna biru Inferens -banyak pengaratan berlaku A.Nikel dan kromium membentuk satu lapisan oksida yang keras dan tidak menyerap air untuk menghalang besi daripada berkarat. Pengaratan ferum akan menghasilkan ion ferum (II) Fe(p) Fe2+(ak) + 2e2.paku besi Warna biru pekat terhasil di sekeliling paku besi B-paku keluli Sedikit warna biru terhasil di -hanya sedikit pengaratan sekeliling paku besi berlaku C-Paku keluli tahan karat Tidak ada warna biru terhasil --tidak berlaku pengaratan disekeliling paku besi Perbincangan 1.

semakin tinggi/banyak kadar pengaratan yang berlaku. iaitu warna biru akan terbentuk. 4. Berdasarkan keputusan di atas. Kandungan karbon atom akan menguatkan besi tetapi tidak menghalang pengaratan daripada berlaku. Terangkan fungsi larutan kalium heksasianoferat (III). Keluli – 99% ferum. Paku yang diperbuat daripada keluli tahan karat tidak berkarat kerana paku ini adalah aloi daripada ferum. Fungsi larutan kalium heksasianoferat (III) adalah untuk menguji kehadiran ion ferum (II). Terangkan bagaimana penggunaan larutan jeli dapat membantu pemerhatian dalam eksperimen. 8% nikel 5.1. keluli dan keluli tahan karat. Apakah hubungan antara kepekatan warna biru dengan kadar pengaratan? Semakin pekat warna biru yang terbentuk. pengaratan besi lebih cepat dari keluli dan keluli tahan karat tidak berkarat. Kenalpasti komposisi dalam keluli dan keluli tahan karat. 1% karbon Keluli tahan karat – 74% ferum. Bandingkan inferens keputusan anda. Penggunaan larutan jeli dapat membantu pemerhatian dalam eksperimen kerana ia digunakan untuk memerangkap dan melihat warna biru terbentuk dengan lebih jelas.Ini kerana penyerakan berlaku paling perlahan dalam pepejal berbanding cecair dan gas. logam kehilangan electron untuk membentuk logam besi. 3. Pengaratan besi berlaku adalah contoh penghakisan. Kepekatan warna biru tua menunjukkan tahap pengaratan paku besi. Apabila pengaratan berlaku. bandingkan kadar pengaratan besi. kromiun dan nikel. 2. . 18% kromium. Paku yang diperbuat dari keluli berkarat secara perlahan.

Susunan atom ini menyebabkan logam mempunyai takat lebur dan takat didih yang tinggi. 2 . Daya tariakn yang kuat antara atom memerluka jumlah haba yang banyak untuk mengatasinya. teratur dan padat pada kedudukan yang tetap. Logam tulin terdiri daripada lapisan atom yang disusun dengan seragam.6. lapisan atom akan menggelongsor antara satu sama lain dan menyebabkan logam mudah ditempa dan mulur. logam adalah lembut dan tidak kuat Jika daya dikenakan pada logam. Walaubagaimanapun.Bagaimanakah susunan atom pada logam berhubungkait dengan kemuluran dan ketempaannya? Mulur bermaksud boleh ditarik menjadi dawai dan tempa bermaksud boleh dibentuk kepada bentuk yang berlaianan.Terangkan perbezaan antara aloi tukar ganti (substitution alloy) dan aloi intetsitial alloy)qaw4r . 7.