AMALI 1 Tajuk Amali Bahan/Radas :Mengkaji proses penyulingan berperingkat petroleum :Petroleum, cip porselin, kertas turas

, kaki retot, thermometer(-10-360°C), kelalang penyuling, kelalang kon, kasa dawai, tungku kaki tiga, mangkuk pijar, ais.

Gambarajah:

Rajah 1: Eksperimen proses penyulingan petroleum

Rajah 2 :Hasil pembakaran petroleum Prosedur A: 1. Radas disusun seperti dalam rajah 1 2. Petroleum hendaklah dipanaskan dengan perlahan dalam kelalang penyulingan.

Kelikatan bagi kelalang 3. Warna untuk setiap hasil penyulingan 2. 4. Warna pembakaran dan kuantiti jelaga yang terhasil diperhatikan 4. 120-160°C dan 160-200°C.3. Pemerhatian dicatatkan di dalam jadual di bawah. semakin . Pecahan pertama pada suhu -30°-80°C hendaklah dikumpulkan. Keputusan: Pecahan 1 2 3 4 Julat suhu(°C) 80 110 140 180 Warna Tidak berwarna Kuning muda Kuning tua Perang Kelikatan Cair/mudah mengalir Likat sedikit Agak likat Agak pekat Kebolehbakaran Mudah terbakar Mudah terbakar Susah terbakar Amat sukar terbakar Jumlah jelaga yang dihasilkan Tiada jelaga Sedikit jelaga Agak banyak jelaga Amat banyak jelaga Perbincangan: 1. Pemanasan dan pengumpulan hasil penyulingan ke dalam kelalang kon yang berbeza diteruskan mengikut suhu yang berlainan iaitu pada 80-120°C. Prosedur B: 1. Semakin tinggi takat didih pecahan itu. didapati sifat(ciri) pecahan berubah dengan bertambahnya takat didih pecahan. Sebahagian hasil penyulingan dipindahkan ke dalam piring kaca dengan menggunakan diperhatikan setiap hasil penyulingan diperhatikan dengan menyengetkan sebelah penitis dan dibakar seperti di dalam gambar rajah 2 . . Daripada keputusan eksperimen.

Daya tarikan antara molekul turut bertambah dengan pertambahan saiz molekul.penghasilan jelaga yang banyak dan mempunyai ciri-ciri warna yang berbeza. Semakin tinggi takat didih semakin bertambah likat. Sebagai langkah berjaga-jaga. setiap sambungan alat radas hendaklah dipastikan ketat bagi memastikan pendidihan berjalan lancar dan tiada wap yang terbebas keluar. Soalan: 1. 4.likat pecahan itu kerana saiz molekul pecahan semakin besar dan daya tarikan molekul-molekulnya semakin kuat menyebabkan molekul-molekul sukar antara satu sama lain.Pecahan-pecahan itu mempunyai sifat yang sama dari segi hasil pembakaran kerana semua pecahan terbakar dalam udara berlebihan untuk menghasilkan gas karbondioksida dan air. Petroleum boleh diasingkan melalui proses penyulingan berperingkat dengan takat didih yang berbeza .semakin sukar terbakar .Semakin sukar ia terbakar dan kuantiti jelaga semakin bertambah kerana peratus karbon per molekul semakin bertambah dengan bertambahnya takat didih pecahan itu. 2. Kesimpulan.Warna pecahan semakin gelap. Bincangkan kebolehbakaran penyulingan berperingkat petroleum . 8. Serpihan porselin digunakan sebagai pencegah hentakan dalam kelalang penyulingan bagi mengelakkan petroleum daripada melompat. . 5. 3. Pecahan 1 pula mempunyai takat didih yang paling antara bergelongsor rendah kerana mempunyai saiz molekul yang lebih kecil.

Tulis persamaankimia yang seimbang untuk mewakili pembakaran gasoline yang tidak lengkap. biofuel juga lebih bersifat mesra alam dan dapat mengurangkan pembebasan gas rumah . 5. Ini menyebabkan biofuel menjadi bahan alternatif yang lebih selamat untuk memelihara atmosfera disamping menurunkan kadar pencemaran udara. Tulis persamaan kimia yang seimbang untuk mewakili gasoline (C8H18). Istilah ³biodiesel´ adalah piawai sebagai mono-alkil-ester di Amerika Syarikat. Pembakaran gasoline yang tidak lengkap membebaskan gas yang beracun seperti karbon monoksida dan nitric oxide. ianya menghasilkan signifikan output minimum dan racun pada tahap karbon yang yang paling rendah.propil atau etil) ester.. (b) kelikatan hasil penyulingan: kelikatan bertambah daripada pecahan1 ke pecahan 4 kerana wujudnya daya tarikan antara molekul yang semakin bertambah apabila saiz molekul bertambah. 2 C8H18+ 2 5O2 16CO2 + 18H2O4. semakin sukar kebolehbakarannya kerana semakin bertambah panjang rangkaian karbon. 3. 6. Pada waktu yang sama. 2.Semakin tinggi takat didih petroleum.minyak sawit ditindakbalaskan dengan methanol dengan kehadiran mangkin untuk menghasilkan biodiesel. Apakah biodiesel? Bahan api diesel yang berasaskan minyak sayuran atau lemak haiwan yang terdiri daripada rantaian panjang alkil (metil.Biodiesel biasanya dihasilkan melalui tindakbalas kimia lipid sepertiminyak sayuran. Sebagai contoh. lemak haiwan dengan alkohol.Apakah kelebihan menggunakan biodiesel berbanding minyak petroleum? Ketika biodiesel dibakar. (c) jumlah jelaga yang terhasil dari hasil penyulingan: kejelagaan juga bertambah daripada pecahan 1 ke pecahan 4 kerana pertambahan bilangan karbon per molekul hidrokarbon. Bincangkan hubungan antara takat diidh penyulingan berperingkat dengan: (a) warna hasil penyulingan: semakin bertambah gelap daripadapecahan 1 ke pecahan 4. .

kaca jika dibandingkan dengan bahan bakar yang biasa digunakan pada pengangkutan konvensional. keluli dan keluli tahan karat . Amali 2 Tajuk Amali : Membandingkan kadar pengaratan besi.

Bahan /Radas :Paku besi. Kemudian keamatan warna biru dalam setiap tabung uji hendaklah diperhatikan. paku keluli dan paku keluli tahan. tabing uji. Keputusan: . 2. 3. paku keluli tahan karat. larutan jeli. paku keluli.5 % larutan jeli telah dimasukkan ke dalam 100cm3 air panas dan beberapa titik larutan kalium heksasianoferat(III) juga dimasukkan dimasukkan ke dalam larutan jeli. kertas pasir. air. paku keluli dimasukkan dalam tabung uji B dan paku keluli tahan karat dimasukkan ke dalam tabung uji C.Paku besi dimasukkan dalam tabung uji A. rak tabung uji. keluli dan keluli tahan karat Prosedur: 1. 5. 6. Gambarajah : Rajah 1: Perbandingan kadar pengaratan besi.Gosokkan kertas pasir pada paku besi.Pemerhatian direkodkan dalam jadual di bawah.Ketiga-tiga tabung uji diletakkan pada rak tabung uji selama 5 hari.Larutan jeli dituangkan ke dalam ketiga-tiga tabung uji sehingga paras jeli lebih tinggi daripada paku. larutan kalium Heksasianoferat(III). 4.

Besi berkarat dengan lebih mudah tetapi keluli tahan karat (aloi yang terbentuk dengan penambahan nikel dan kromium pada besi) lebih tahan kakisan. 5. Fungsi larutan kalium heksasianoferat adalah untuk menguji kehadiran ion ferum (II) iaitu warna biru tua kan terbentuk.Nikel dan kromium membentuk satu lapisan oksida yang keras dan tidak menyerap air untuk menghalang besi daripada berkarat. paku besi telah banyak terkakis manakala paku besi keluli hanya terkakis sedikit dan paku besi tahan karat tidak terkakis langsung. Kepekatan wana biru yang lebih tinggi menunjukkan kadar pengaratan juga tinggi kerana kepekatan ion ferum(II) yang terbentuk juga lebih tinggi 6. 3. Kepekatan warna biru menunjukkan tahap pengaratan paku besi. 4.paku besi Warna biru pekat terhasil di sekeliling paku besi B-paku keluli Sedikit warna biru terhasil di -hanya sedikit pengaratan sekeliling paku besi berlaku C-Paku keluli tahan karat Tidak ada warna biru terhasil --tidak berlaku pengaratan disekeliling paku besi Perbincangan 1. Kesimpulan: Pengaloian boleh mencegah pengaratan. Berdasarkan keputusan di atas. Pengaratan ferum akan menghasilkan ion ferum (II) Fe(p) Fe2+(ak) + 2e2.Tabung uji Keamatan warna biru Inferens -banyak pengaratan berlaku A. Soalan: . Warna biru yang terhasil menunjukkan ion ferum (II) terhasil.

Keluli – 99% ferum. Fungsi larutan kalium heksasianoferat (III) adalah untuk menguji kehadiran ion ferum (II). 2. Berdasarkan keputusan di atas. Terangkan bagaimana penggunaan larutan jeli dapat membantu pemerhatian dalam eksperimen. 4. Apabila pengaratan berlaku. logam kehilangan electron untuk membentuk logam besi. Bandingkan inferens keputusan anda. Kenalpasti komposisi dalam keluli dan keluli tahan karat.Ini kerana penyerakan berlaku paling perlahan dalam pepejal berbanding cecair dan gas. Pengaratan besi berlaku adalah contoh penghakisan. 3. 18% kromium. 8% nikel 5. . Apakah hubungan antara kepekatan warna biru dengan kadar pengaratan? Semakin pekat warna biru yang terbentuk. keluli dan keluli tahan karat. semakin tinggi/banyak kadar pengaratan yang berlaku. Paku yang diperbuat daripada keluli tahan karat tidak berkarat kerana paku ini adalah aloi daripada ferum. bandingkan kadar pengaratan besi. Kandungan karbon atom akan menguatkan besi tetapi tidak menghalang pengaratan daripada berlaku. Paku yang diperbuat dari keluli berkarat secara perlahan. Penggunaan larutan jeli dapat membantu pemerhatian dalam eksperimen kerana ia digunakan untuk memerangkap dan melihat warna biru terbentuk dengan lebih jelas. Terangkan fungsi larutan kalium heksasianoferat (III). iaitu warna biru akan terbentuk. kromiun dan nikel.1. Kepekatan warna biru tua menunjukkan tahap pengaratan paku besi. pengaratan besi lebih cepat dari keluli dan keluli tahan karat tidak berkarat. 1% karbon Keluli tahan karat – 74% ferum.

teratur dan padat pada kedudukan yang tetap. 7.6. lapisan atom akan menggelongsor antara satu sama lain dan menyebabkan logam mudah ditempa dan mulur. Logam tulin terdiri daripada lapisan atom yang disusun dengan seragam. logam adalah lembut dan tidak kuat Jika daya dikenakan pada logam. Susunan atom ini menyebabkan logam mempunyai takat lebur dan takat didih yang tinggi.Terangkan perbezaan antara aloi tukar ganti (substitution alloy) dan aloi intetsitial alloy)qaw4r .Bagaimanakah susunan atom pada logam berhubungkait dengan kemuluran dan ketempaannya? Mulur bermaksud boleh ditarik menjadi dawai dan tempa bermaksud boleh dibentuk kepada bentuk yang berlaianan. Daya tariakn yang kuat antara atom memerluka jumlah haba yang banyak untuk mengatasinya. Walaubagaimanapun. 2 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful