AMALI 1 Tajuk Amali Bahan/Radas :Mengkaji proses penyulingan berperingkat petroleum :Petroleum, cip porselin, kertas turas

, kaki retot, thermometer(-10-360°C), kelalang penyuling, kelalang kon, kasa dawai, tungku kaki tiga, mangkuk pijar, ais.

Gambarajah:

Rajah 1: Eksperimen proses penyulingan petroleum

Rajah 2 :Hasil pembakaran petroleum Prosedur A: 1. Radas disusun seperti dalam rajah 1 2. Petroleum hendaklah dipanaskan dengan perlahan dalam kelalang penyulingan.

Keputusan: Pecahan 1 2 3 4 Julat suhu(°C) 80 110 140 180 Warna Tidak berwarna Kuning muda Kuning tua Perang Kelikatan Cair/mudah mengalir Likat sedikit Agak likat Agak pekat Kebolehbakaran Mudah terbakar Mudah terbakar Susah terbakar Amat sukar terbakar Jumlah jelaga yang dihasilkan Tiada jelaga Sedikit jelaga Agak banyak jelaga Amat banyak jelaga Perbincangan: 1. Sebahagian hasil penyulingan dipindahkan ke dalam piring kaca dengan menggunakan diperhatikan setiap hasil penyulingan diperhatikan dengan menyengetkan sebelah penitis dan dibakar seperti di dalam gambar rajah 2 . . Warna untuk setiap hasil penyulingan 2. Kelikatan bagi kelalang 3. 4. Pecahan pertama pada suhu -30°-80°C hendaklah dikumpulkan. Pemerhatian dicatatkan di dalam jadual di bawah. Warna pembakaran dan kuantiti jelaga yang terhasil diperhatikan 4. Semakin tinggi takat didih pecahan itu. didapati sifat(ciri) pecahan berubah dengan bertambahnya takat didih pecahan.3. Prosedur B: 1. Pemanasan dan pengumpulan hasil penyulingan ke dalam kelalang kon yang berbeza diteruskan mengikut suhu yang berlainan iaitu pada 80-120°C. semakin . Daripada keputusan eksperimen. 120-160°C dan 160-200°C.

Daya tarikan antara molekul turut bertambah dengan pertambahan saiz molekul.semakin sukar terbakar . Semakin tinggi takat didih semakin bertambah likat. Bincangkan kebolehbakaran penyulingan berperingkat petroleum . Soalan: 1.penghasilan jelaga yang banyak dan mempunyai ciri-ciri warna yang berbeza. 2. Petroleum boleh diasingkan melalui proses penyulingan berperingkat dengan takat didih yang berbeza . setiap sambungan alat radas hendaklah dipastikan ketat bagi memastikan pendidihan berjalan lancar dan tiada wap yang terbebas keluar.Warna pecahan semakin gelap. Kesimpulan.Pecahan-pecahan itu mempunyai sifat yang sama dari segi hasil pembakaran kerana semua pecahan terbakar dalam udara berlebihan untuk menghasilkan gas karbondioksida dan air. . Serpihan porselin digunakan sebagai pencegah hentakan dalam kelalang penyulingan bagi mengelakkan petroleum daripada melompat.likat pecahan itu kerana saiz molekul pecahan semakin besar dan daya tarikan molekul-molekulnya semakin kuat menyebabkan molekul-molekul sukar antara satu sama lain. Pecahan 1 pula mempunyai takat didih yang paling antara bergelongsor rendah kerana mempunyai saiz molekul yang lebih kecil. 4. Sebagai langkah berjaga-jaga.Semakin sukar ia terbakar dan kuantiti jelaga semakin bertambah kerana peratus karbon per molekul semakin bertambah dengan bertambahnya takat didih pecahan itu. 5. 3. 8.

propil atau etil) ester. 2. 3. (b) kelikatan hasil penyulingan: kelikatan bertambah daripada pecahan1 ke pecahan 4 kerana wujudnya daya tarikan antara molekul yang semakin bertambah apabila saiz molekul bertambah..Semakin tinggi takat didih petroleum. Bincangkan hubungan antara takat diidh penyulingan berperingkat dengan: (a) warna hasil penyulingan: semakin bertambah gelap daripadapecahan 1 ke pecahan 4. Tulis persamaankimia yang seimbang untuk mewakili pembakaran gasoline yang tidak lengkap. lemak haiwan dengan alkohol. semakin sukar kebolehbakarannya kerana semakin bertambah panjang rangkaian karbon. 5. Sebagai contoh. Apakah biodiesel? Bahan api diesel yang berasaskan minyak sayuran atau lemak haiwan yang terdiri daripada rantaian panjang alkil (metil. Pada waktu yang sama.Apakah kelebihan menggunakan biodiesel berbanding minyak petroleum? Ketika biodiesel dibakar. Tulis persamaan kimia yang seimbang untuk mewakili gasoline (C8H18). 2 C8H18+ 2 5O2 16CO2 + 18H2O4. Istilah ³biodiesel´ adalah piawai sebagai mono-alkil-ester di Amerika Syarikat.Biodiesel biasanya dihasilkan melalui tindakbalas kimia lipid sepertiminyak sayuran. 6. (c) jumlah jelaga yang terhasil dari hasil penyulingan: kejelagaan juga bertambah daripada pecahan 1 ke pecahan 4 kerana pertambahan bilangan karbon per molekul hidrokarbon. biofuel juga lebih bersifat mesra alam dan dapat mengurangkan pembebasan gas rumah . Pembakaran gasoline yang tidak lengkap membebaskan gas yang beracun seperti karbon monoksida dan nitric oxide.minyak sawit ditindakbalaskan dengan methanol dengan kehadiran mangkin untuk menghasilkan biodiesel. Ini menyebabkan biofuel menjadi bahan alternatif yang lebih selamat untuk memelihara atmosfera disamping menurunkan kadar pencemaran udara. ianya menghasilkan signifikan output minimum dan racun pada tahap karbon yang yang paling rendah. .

keluli dan keluli tahan karat .kaca jika dibandingkan dengan bahan bakar yang biasa digunakan pada pengangkutan konvensional. Amali 2 Tajuk Amali : Membandingkan kadar pengaratan besi.

Keputusan: . Kemudian keamatan warna biru dalam setiap tabung uji hendaklah diperhatikan.Gosokkan kertas pasir pada paku besi. keluli dan keluli tahan karat Prosedur: 1. paku keluli dimasukkan dalam tabung uji B dan paku keluli tahan karat dimasukkan ke dalam tabung uji C. larutan kalium Heksasianoferat(III). 2. kertas pasir.Bahan /Radas :Paku besi. 3. rak tabung uji. larutan jeli. Gambarajah : Rajah 1: Perbandingan kadar pengaratan besi. air. paku keluli tahan karat.Ketiga-tiga tabung uji diletakkan pada rak tabung uji selama 5 hari. tabing uji. paku keluli dan paku keluli tahan.Paku besi dimasukkan dalam tabung uji A. 6.Larutan jeli dituangkan ke dalam ketiga-tiga tabung uji sehingga paras jeli lebih tinggi daripada paku.Pemerhatian direkodkan dalam jadual di bawah. paku keluli. 5.5 % larutan jeli telah dimasukkan ke dalam 100cm3 air panas dan beberapa titik larutan kalium heksasianoferat(III) juga dimasukkan dimasukkan ke dalam larutan jeli. 4.

4.Tabung uji Keamatan warna biru Inferens -banyak pengaratan berlaku A.Nikel dan kromium membentuk satu lapisan oksida yang keras dan tidak menyerap air untuk menghalang besi daripada berkarat. 5. Pengaratan ferum akan menghasilkan ion ferum (II) Fe(p) Fe2+(ak) + 2e2. 3. Kesimpulan: Pengaloian boleh mencegah pengaratan.paku besi Warna biru pekat terhasil di sekeliling paku besi B-paku keluli Sedikit warna biru terhasil di -hanya sedikit pengaratan sekeliling paku besi berlaku C-Paku keluli tahan karat Tidak ada warna biru terhasil --tidak berlaku pengaratan disekeliling paku besi Perbincangan 1. Berdasarkan keputusan di atas. Besi berkarat dengan lebih mudah tetapi keluli tahan karat (aloi yang terbentuk dengan penambahan nikel dan kromium pada besi) lebih tahan kakisan. paku besi telah banyak terkakis manakala paku besi keluli hanya terkakis sedikit dan paku besi tahan karat tidak terkakis langsung. Kepekatan warna biru menunjukkan tahap pengaratan paku besi. Fungsi larutan kalium heksasianoferat adalah untuk menguji kehadiran ion ferum (II) iaitu warna biru tua kan terbentuk. Warna biru yang terhasil menunjukkan ion ferum (II) terhasil. Soalan: . Kepekatan wana biru yang lebih tinggi menunjukkan kadar pengaratan juga tinggi kerana kepekatan ion ferum(II) yang terbentuk juga lebih tinggi 6.

iaitu warna biru akan terbentuk. pengaratan besi lebih cepat dari keluli dan keluli tahan karat tidak berkarat. Fungsi larutan kalium heksasianoferat (III) adalah untuk menguji kehadiran ion ferum (II). 8% nikel 5. Terangkan bagaimana penggunaan larutan jeli dapat membantu pemerhatian dalam eksperimen. Apakah hubungan antara kepekatan warna biru dengan kadar pengaratan? Semakin pekat warna biru yang terbentuk. 3. 18% kromium. Terangkan fungsi larutan kalium heksasianoferat (III). Kenalpasti komposisi dalam keluli dan keluli tahan karat. Kepekatan warna biru tua menunjukkan tahap pengaratan paku besi. Keluli – 99% ferum. 4. keluli dan keluli tahan karat. Bandingkan inferens keputusan anda. kromiun dan nikel. Paku yang diperbuat daripada keluli tahan karat tidak berkarat kerana paku ini adalah aloi daripada ferum. 1% karbon Keluli tahan karat – 74% ferum. Paku yang diperbuat dari keluli berkarat secara perlahan.1. Apabila pengaratan berlaku. Kandungan karbon atom akan menguatkan besi tetapi tidak menghalang pengaratan daripada berlaku. logam kehilangan electron untuk membentuk logam besi. semakin tinggi/banyak kadar pengaratan yang berlaku. bandingkan kadar pengaratan besi. Penggunaan larutan jeli dapat membantu pemerhatian dalam eksperimen kerana ia digunakan untuk memerangkap dan melihat warna biru terbentuk dengan lebih jelas. Pengaratan besi berlaku adalah contoh penghakisan. . Berdasarkan keputusan di atas. 2.Ini kerana penyerakan berlaku paling perlahan dalam pepejal berbanding cecair dan gas.

Logam tulin terdiri daripada lapisan atom yang disusun dengan seragam. 2 .Terangkan perbezaan antara aloi tukar ganti (substitution alloy) dan aloi intetsitial alloy)qaw4r . 7. logam adalah lembut dan tidak kuat Jika daya dikenakan pada logam. Walaubagaimanapun.Bagaimanakah susunan atom pada logam berhubungkait dengan kemuluran dan ketempaannya? Mulur bermaksud boleh ditarik menjadi dawai dan tempa bermaksud boleh dibentuk kepada bentuk yang berlaianan. teratur dan padat pada kedudukan yang tetap.6. Daya tariakn yang kuat antara atom memerluka jumlah haba yang banyak untuk mengatasinya. Susunan atom ini menyebabkan logam mempunyai takat lebur dan takat didih yang tinggi. lapisan atom akan menggelongsor antara satu sama lain dan menyebabkan logam mudah ditempa dan mulur.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful