AMALI 1 Tajuk Amali Bahan/Radas :Mengkaji proses penyulingan berperingkat petroleum :Petroleum, cip porselin, kertas turas

, kaki retot, thermometer(-10-360°C), kelalang penyuling, kelalang kon, kasa dawai, tungku kaki tiga, mangkuk pijar, ais.

Gambarajah:

Rajah 1: Eksperimen proses penyulingan petroleum

Rajah 2 :Hasil pembakaran petroleum Prosedur A: 1. Radas disusun seperti dalam rajah 1 2. Petroleum hendaklah dipanaskan dengan perlahan dalam kelalang penyulingan.

4. semakin . Kelikatan bagi kelalang 3. Prosedur B: 1. Pemerhatian dicatatkan di dalam jadual di bawah. Semakin tinggi takat didih pecahan itu. 120-160°C dan 160-200°C. Warna untuk setiap hasil penyulingan 2. Sebahagian hasil penyulingan dipindahkan ke dalam piring kaca dengan menggunakan diperhatikan setiap hasil penyulingan diperhatikan dengan menyengetkan sebelah penitis dan dibakar seperti di dalam gambar rajah 2 . Keputusan: Pecahan 1 2 3 4 Julat suhu(°C) 80 110 140 180 Warna Tidak berwarna Kuning muda Kuning tua Perang Kelikatan Cair/mudah mengalir Likat sedikit Agak likat Agak pekat Kebolehbakaran Mudah terbakar Mudah terbakar Susah terbakar Amat sukar terbakar Jumlah jelaga yang dihasilkan Tiada jelaga Sedikit jelaga Agak banyak jelaga Amat banyak jelaga Perbincangan: 1. Daripada keputusan eksperimen. Pecahan pertama pada suhu -30°-80°C hendaklah dikumpulkan. Warna pembakaran dan kuantiti jelaga yang terhasil diperhatikan 4.3. Pemanasan dan pengumpulan hasil penyulingan ke dalam kelalang kon yang berbeza diteruskan mengikut suhu yang berlainan iaitu pada 80-120°C. didapati sifat(ciri) pecahan berubah dengan bertambahnya takat didih pecahan. .

semakin sukar terbakar .penghasilan jelaga yang banyak dan mempunyai ciri-ciri warna yang berbeza. Sebagai langkah berjaga-jaga. Serpihan porselin digunakan sebagai pencegah hentakan dalam kelalang penyulingan bagi mengelakkan petroleum daripada melompat. 3. setiap sambungan alat radas hendaklah dipastikan ketat bagi memastikan pendidihan berjalan lancar dan tiada wap yang terbebas keluar. 8. 4. Bincangkan kebolehbakaran penyulingan berperingkat petroleum . Pecahan 1 pula mempunyai takat didih yang paling antara bergelongsor rendah kerana mempunyai saiz molekul yang lebih kecil. Petroleum boleh diasingkan melalui proses penyulingan berperingkat dengan takat didih yang berbeza .Semakin sukar ia terbakar dan kuantiti jelaga semakin bertambah kerana peratus karbon per molekul semakin bertambah dengan bertambahnya takat didih pecahan itu. Kesimpulan.Pecahan-pecahan itu mempunyai sifat yang sama dari segi hasil pembakaran kerana semua pecahan terbakar dalam udara berlebihan untuk menghasilkan gas karbondioksida dan air. 2. Daya tarikan antara molekul turut bertambah dengan pertambahan saiz molekul. . Semakin tinggi takat didih semakin bertambah likat. Soalan: 1.Warna pecahan semakin gelap. 5.likat pecahan itu kerana saiz molekul pecahan semakin besar dan daya tarikan molekul-molekulnya semakin kuat menyebabkan molekul-molekul sukar antara satu sama lain.

Tulis persamaan kimia yang seimbang untuk mewakili gasoline (C8H18). Sebagai contoh.Apakah kelebihan menggunakan biodiesel berbanding minyak petroleum? Ketika biodiesel dibakar.Biodiesel biasanya dihasilkan melalui tindakbalas kimia lipid sepertiminyak sayuran.Semakin tinggi takat didih petroleum.. ianya menghasilkan signifikan output minimum dan racun pada tahap karbon yang yang paling rendah. lemak haiwan dengan alkohol. Pembakaran gasoline yang tidak lengkap membebaskan gas yang beracun seperti karbon monoksida dan nitric oxide. 3. Apakah biodiesel? Bahan api diesel yang berasaskan minyak sayuran atau lemak haiwan yang terdiri daripada rantaian panjang alkil (metil. 6. semakin sukar kebolehbakarannya kerana semakin bertambah panjang rangkaian karbon. Bincangkan hubungan antara takat diidh penyulingan berperingkat dengan: (a) warna hasil penyulingan: semakin bertambah gelap daripadapecahan 1 ke pecahan 4.minyak sawit ditindakbalaskan dengan methanol dengan kehadiran mangkin untuk menghasilkan biodiesel.propil atau etil) ester. Pada waktu yang sama. (b) kelikatan hasil penyulingan: kelikatan bertambah daripada pecahan1 ke pecahan 4 kerana wujudnya daya tarikan antara molekul yang semakin bertambah apabila saiz molekul bertambah. biofuel juga lebih bersifat mesra alam dan dapat mengurangkan pembebasan gas rumah . (c) jumlah jelaga yang terhasil dari hasil penyulingan: kejelagaan juga bertambah daripada pecahan 1 ke pecahan 4 kerana pertambahan bilangan karbon per molekul hidrokarbon. 5. 2 C8H18+ 2 5O2 16CO2 + 18H2O4. Tulis persamaankimia yang seimbang untuk mewakili pembakaran gasoline yang tidak lengkap. . 2. Ini menyebabkan biofuel menjadi bahan alternatif yang lebih selamat untuk memelihara atmosfera disamping menurunkan kadar pencemaran udara. Istilah ³biodiesel´ adalah piawai sebagai mono-alkil-ester di Amerika Syarikat.

keluli dan keluli tahan karat . Amali 2 Tajuk Amali : Membandingkan kadar pengaratan besi.kaca jika dibandingkan dengan bahan bakar yang biasa digunakan pada pengangkutan konvensional.

tabing uji. Keputusan: .Pemerhatian direkodkan dalam jadual di bawah. 6. Kemudian keamatan warna biru dalam setiap tabung uji hendaklah diperhatikan. 2. larutan kalium Heksasianoferat(III).Paku besi dimasukkan dalam tabung uji A. 5. paku keluli. keluli dan keluli tahan karat Prosedur: 1. rak tabung uji.Larutan jeli dituangkan ke dalam ketiga-tiga tabung uji sehingga paras jeli lebih tinggi daripada paku.Gosokkan kertas pasir pada paku besi. paku keluli tahan karat. air.5 % larutan jeli telah dimasukkan ke dalam 100cm3 air panas dan beberapa titik larutan kalium heksasianoferat(III) juga dimasukkan dimasukkan ke dalam larutan jeli.Bahan /Radas :Paku besi. larutan jeli. 4. paku keluli dimasukkan dalam tabung uji B dan paku keluli tahan karat dimasukkan ke dalam tabung uji C. kertas pasir.Ketiga-tiga tabung uji diletakkan pada rak tabung uji selama 5 hari. Gambarajah : Rajah 1: Perbandingan kadar pengaratan besi. paku keluli dan paku keluli tahan. 3.

Soalan: . Berdasarkan keputusan di atas. Pengaratan ferum akan menghasilkan ion ferum (II) Fe(p) Fe2+(ak) + 2e2.Tabung uji Keamatan warna biru Inferens -banyak pengaratan berlaku A.Nikel dan kromium membentuk satu lapisan oksida yang keras dan tidak menyerap air untuk menghalang besi daripada berkarat. Kepekatan warna biru menunjukkan tahap pengaratan paku besi. 3.paku besi Warna biru pekat terhasil di sekeliling paku besi B-paku keluli Sedikit warna biru terhasil di -hanya sedikit pengaratan sekeliling paku besi berlaku C-Paku keluli tahan karat Tidak ada warna biru terhasil --tidak berlaku pengaratan disekeliling paku besi Perbincangan 1. Besi berkarat dengan lebih mudah tetapi keluli tahan karat (aloi yang terbentuk dengan penambahan nikel dan kromium pada besi) lebih tahan kakisan. 5. 4. Fungsi larutan kalium heksasianoferat adalah untuk menguji kehadiran ion ferum (II) iaitu warna biru tua kan terbentuk. Warna biru yang terhasil menunjukkan ion ferum (II) terhasil. paku besi telah banyak terkakis manakala paku besi keluli hanya terkakis sedikit dan paku besi tahan karat tidak terkakis langsung. Kepekatan wana biru yang lebih tinggi menunjukkan kadar pengaratan juga tinggi kerana kepekatan ion ferum(II) yang terbentuk juga lebih tinggi 6. Kesimpulan: Pengaloian boleh mencegah pengaratan.

logam kehilangan electron untuk membentuk logam besi. Kenalpasti komposisi dalam keluli dan keluli tahan karat. Pengaratan besi berlaku adalah contoh penghakisan. Apakah hubungan antara kepekatan warna biru dengan kadar pengaratan? Semakin pekat warna biru yang terbentuk. pengaratan besi lebih cepat dari keluli dan keluli tahan karat tidak berkarat. Paku yang diperbuat daripada keluli tahan karat tidak berkarat kerana paku ini adalah aloi daripada ferum. Bandingkan inferens keputusan anda. iaitu warna biru akan terbentuk. Fungsi larutan kalium heksasianoferat (III) adalah untuk menguji kehadiran ion ferum (II). Keluli – 99% ferum. 1% karbon Keluli tahan karat – 74% ferum. 3. Terangkan bagaimana penggunaan larutan jeli dapat membantu pemerhatian dalam eksperimen. 18% kromium. Kepekatan warna biru tua menunjukkan tahap pengaratan paku besi. keluli dan keluli tahan karat. Penggunaan larutan jeli dapat membantu pemerhatian dalam eksperimen kerana ia digunakan untuk memerangkap dan melihat warna biru terbentuk dengan lebih jelas. Paku yang diperbuat dari keluli berkarat secara perlahan. kromiun dan nikel. Kandungan karbon atom akan menguatkan besi tetapi tidak menghalang pengaratan daripada berlaku. 2. semakin tinggi/banyak kadar pengaratan yang berlaku.1. Apabila pengaratan berlaku. Berdasarkan keputusan di atas. .Ini kerana penyerakan berlaku paling perlahan dalam pepejal berbanding cecair dan gas. Terangkan fungsi larutan kalium heksasianoferat (III). 8% nikel 5. bandingkan kadar pengaratan besi. 4.

Logam tulin terdiri daripada lapisan atom yang disusun dengan seragam. logam adalah lembut dan tidak kuat Jika daya dikenakan pada logam. 2 . teratur dan padat pada kedudukan yang tetap.Terangkan perbezaan antara aloi tukar ganti (substitution alloy) dan aloi intetsitial alloy)qaw4r .Bagaimanakah susunan atom pada logam berhubungkait dengan kemuluran dan ketempaannya? Mulur bermaksud boleh ditarik menjadi dawai dan tempa bermaksud boleh dibentuk kepada bentuk yang berlaianan. Daya tariakn yang kuat antara atom memerluka jumlah haba yang banyak untuk mengatasinya. Susunan atom ini menyebabkan logam mempunyai takat lebur dan takat didih yang tinggi. 7. lapisan atom akan menggelongsor antara satu sama lain dan menyebabkan logam mudah ditempa dan mulur. Walaubagaimanapun.6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful