AMALI 1 Tajuk Amali Bahan/Radas :Mengkaji proses penyulingan berperingkat petroleum :Petroleum, cip porselin, kertas turas

, kaki retot, thermometer(-10-360°C), kelalang penyuling, kelalang kon, kasa dawai, tungku kaki tiga, mangkuk pijar, ais.

Gambarajah:

Rajah 1: Eksperimen proses penyulingan petroleum

Rajah 2 :Hasil pembakaran petroleum Prosedur A: 1. Radas disusun seperti dalam rajah 1 2. Petroleum hendaklah dipanaskan dengan perlahan dalam kelalang penyulingan.

Daripada keputusan eksperimen. Kelikatan bagi kelalang 3. Keputusan: Pecahan 1 2 3 4 Julat suhu(°C) 80 110 140 180 Warna Tidak berwarna Kuning muda Kuning tua Perang Kelikatan Cair/mudah mengalir Likat sedikit Agak likat Agak pekat Kebolehbakaran Mudah terbakar Mudah terbakar Susah terbakar Amat sukar terbakar Jumlah jelaga yang dihasilkan Tiada jelaga Sedikit jelaga Agak banyak jelaga Amat banyak jelaga Perbincangan: 1. 120-160°C dan 160-200°C. Semakin tinggi takat didih pecahan itu. Pemanasan dan pengumpulan hasil penyulingan ke dalam kelalang kon yang berbeza diteruskan mengikut suhu yang berlainan iaitu pada 80-120°C. Prosedur B: 1. Sebahagian hasil penyulingan dipindahkan ke dalam piring kaca dengan menggunakan diperhatikan setiap hasil penyulingan diperhatikan dengan menyengetkan sebelah penitis dan dibakar seperti di dalam gambar rajah 2 . 4. semakin . .3. didapati sifat(ciri) pecahan berubah dengan bertambahnya takat didih pecahan. Pecahan pertama pada suhu -30°-80°C hendaklah dikumpulkan. Warna pembakaran dan kuantiti jelaga yang terhasil diperhatikan 4. Pemerhatian dicatatkan di dalam jadual di bawah. Warna untuk setiap hasil penyulingan 2.

Serpihan porselin digunakan sebagai pencegah hentakan dalam kelalang penyulingan bagi mengelakkan petroleum daripada melompat. Petroleum boleh diasingkan melalui proses penyulingan berperingkat dengan takat didih yang berbeza .Semakin sukar ia terbakar dan kuantiti jelaga semakin bertambah kerana peratus karbon per molekul semakin bertambah dengan bertambahnya takat didih pecahan itu. 5.semakin sukar terbakar . Daya tarikan antara molekul turut bertambah dengan pertambahan saiz molekul. 8.penghasilan jelaga yang banyak dan mempunyai ciri-ciri warna yang berbeza. 3. Sebagai langkah berjaga-jaga. Kesimpulan. Bincangkan kebolehbakaran penyulingan berperingkat petroleum . Soalan: 1. Semakin tinggi takat didih semakin bertambah likat. 4. setiap sambungan alat radas hendaklah dipastikan ketat bagi memastikan pendidihan berjalan lancar dan tiada wap yang terbebas keluar. . 2.Pecahan-pecahan itu mempunyai sifat yang sama dari segi hasil pembakaran kerana semua pecahan terbakar dalam udara berlebihan untuk menghasilkan gas karbondioksida dan air.Warna pecahan semakin gelap.likat pecahan itu kerana saiz molekul pecahan semakin besar dan daya tarikan molekul-molekulnya semakin kuat menyebabkan molekul-molekul sukar antara satu sama lain. Pecahan 1 pula mempunyai takat didih yang paling antara bergelongsor rendah kerana mempunyai saiz molekul yang lebih kecil.

propil atau etil) ester. Ini menyebabkan biofuel menjadi bahan alternatif yang lebih selamat untuk memelihara atmosfera disamping menurunkan kadar pencemaran udara. Tulis persamaan kimia yang seimbang untuk mewakili gasoline (C8H18). 2. (b) kelikatan hasil penyulingan: kelikatan bertambah daripada pecahan1 ke pecahan 4 kerana wujudnya daya tarikan antara molekul yang semakin bertambah apabila saiz molekul bertambah. Istilah ³biodiesel´ adalah piawai sebagai mono-alkil-ester di Amerika Syarikat. Sebagai contoh. semakin sukar kebolehbakarannya kerana semakin bertambah panjang rangkaian karbon. 5. Pada waktu yang sama. 2 C8H18+ 2 5O2 16CO2 + 18H2O4. Pembakaran gasoline yang tidak lengkap membebaskan gas yang beracun seperti karbon monoksida dan nitric oxide.Biodiesel biasanya dihasilkan melalui tindakbalas kimia lipid sepertiminyak sayuran. biofuel juga lebih bersifat mesra alam dan dapat mengurangkan pembebasan gas rumah . 3. .Semakin tinggi takat didih petroleum. Bincangkan hubungan antara takat diidh penyulingan berperingkat dengan: (a) warna hasil penyulingan: semakin bertambah gelap daripadapecahan 1 ke pecahan 4.Apakah kelebihan menggunakan biodiesel berbanding minyak petroleum? Ketika biodiesel dibakar. ianya menghasilkan signifikan output minimum dan racun pada tahap karbon yang yang paling rendah. Tulis persamaankimia yang seimbang untuk mewakili pembakaran gasoline yang tidak lengkap. lemak haiwan dengan alkohol.. 6.minyak sawit ditindakbalaskan dengan methanol dengan kehadiran mangkin untuk menghasilkan biodiesel. (c) jumlah jelaga yang terhasil dari hasil penyulingan: kejelagaan juga bertambah daripada pecahan 1 ke pecahan 4 kerana pertambahan bilangan karbon per molekul hidrokarbon. Apakah biodiesel? Bahan api diesel yang berasaskan minyak sayuran atau lemak haiwan yang terdiri daripada rantaian panjang alkil (metil.

kaca jika dibandingkan dengan bahan bakar yang biasa digunakan pada pengangkutan konvensional. Amali 2 Tajuk Amali : Membandingkan kadar pengaratan besi. keluli dan keluli tahan karat .

paku keluli dimasukkan dalam tabung uji B dan paku keluli tahan karat dimasukkan ke dalam tabung uji C. kertas pasir. 6.Paku besi dimasukkan dalam tabung uji A. paku keluli. Kemudian keamatan warna biru dalam setiap tabung uji hendaklah diperhatikan.Gosokkan kertas pasir pada paku besi. 3. rak tabung uji.Pemerhatian direkodkan dalam jadual di bawah. Gambarajah : Rajah 1: Perbandingan kadar pengaratan besi. paku keluli tahan karat.Larutan jeli dituangkan ke dalam ketiga-tiga tabung uji sehingga paras jeli lebih tinggi daripada paku. larutan kalium Heksasianoferat(III). Keputusan: . tabing uji. 4. 5.Ketiga-tiga tabung uji diletakkan pada rak tabung uji selama 5 hari. keluli dan keluli tahan karat Prosedur: 1. paku keluli dan paku keluli tahan.5 % larutan jeli telah dimasukkan ke dalam 100cm3 air panas dan beberapa titik larutan kalium heksasianoferat(III) juga dimasukkan dimasukkan ke dalam larutan jeli. larutan jeli.Bahan /Radas :Paku besi. 2. air.

Berdasarkan keputusan di atas. Warna biru yang terhasil menunjukkan ion ferum (II) terhasil.Tabung uji Keamatan warna biru Inferens -banyak pengaratan berlaku A. 5. Kesimpulan: Pengaloian boleh mencegah pengaratan. Pengaratan ferum akan menghasilkan ion ferum (II) Fe(p) Fe2+(ak) + 2e2. Fungsi larutan kalium heksasianoferat adalah untuk menguji kehadiran ion ferum (II) iaitu warna biru tua kan terbentuk. 4. 3. Soalan: .paku besi Warna biru pekat terhasil di sekeliling paku besi B-paku keluli Sedikit warna biru terhasil di -hanya sedikit pengaratan sekeliling paku besi berlaku C-Paku keluli tahan karat Tidak ada warna biru terhasil --tidak berlaku pengaratan disekeliling paku besi Perbincangan 1.Nikel dan kromium membentuk satu lapisan oksida yang keras dan tidak menyerap air untuk menghalang besi daripada berkarat. Kepekatan warna biru menunjukkan tahap pengaratan paku besi. Besi berkarat dengan lebih mudah tetapi keluli tahan karat (aloi yang terbentuk dengan penambahan nikel dan kromium pada besi) lebih tahan kakisan. Kepekatan wana biru yang lebih tinggi menunjukkan kadar pengaratan juga tinggi kerana kepekatan ion ferum(II) yang terbentuk juga lebih tinggi 6. paku besi telah banyak terkakis manakala paku besi keluli hanya terkakis sedikit dan paku besi tahan karat tidak terkakis langsung.

Keluli – 99% ferum. Pengaratan besi berlaku adalah contoh penghakisan. Berdasarkan keputusan di atas. Apakah hubungan antara kepekatan warna biru dengan kadar pengaratan? Semakin pekat warna biru yang terbentuk. Paku yang diperbuat dari keluli berkarat secara perlahan.1. pengaratan besi lebih cepat dari keluli dan keluli tahan karat tidak berkarat. bandingkan kadar pengaratan besi. 3. 2. Paku yang diperbuat daripada keluli tahan karat tidak berkarat kerana paku ini adalah aloi daripada ferum. semakin tinggi/banyak kadar pengaratan yang berlaku.Ini kerana penyerakan berlaku paling perlahan dalam pepejal berbanding cecair dan gas. Bandingkan inferens keputusan anda. Kenalpasti komposisi dalam keluli dan keluli tahan karat. logam kehilangan electron untuk membentuk logam besi. 8% nikel 5. Terangkan bagaimana penggunaan larutan jeli dapat membantu pemerhatian dalam eksperimen. 4. Apabila pengaratan berlaku. Kepekatan warna biru tua menunjukkan tahap pengaratan paku besi. keluli dan keluli tahan karat. iaitu warna biru akan terbentuk. 18% kromium. kromiun dan nikel. Penggunaan larutan jeli dapat membantu pemerhatian dalam eksperimen kerana ia digunakan untuk memerangkap dan melihat warna biru terbentuk dengan lebih jelas. Kandungan karbon atom akan menguatkan besi tetapi tidak menghalang pengaratan daripada berlaku. Fungsi larutan kalium heksasianoferat (III) adalah untuk menguji kehadiran ion ferum (II). . 1% karbon Keluli tahan karat – 74% ferum. Terangkan fungsi larutan kalium heksasianoferat (III).

Walaubagaimanapun. teratur dan padat pada kedudukan yang tetap. 2 . 7. lapisan atom akan menggelongsor antara satu sama lain dan menyebabkan logam mudah ditempa dan mulur. Logam tulin terdiri daripada lapisan atom yang disusun dengan seragam. Daya tariakn yang kuat antara atom memerluka jumlah haba yang banyak untuk mengatasinya. Susunan atom ini menyebabkan logam mempunyai takat lebur dan takat didih yang tinggi.Terangkan perbezaan antara aloi tukar ganti (substitution alloy) dan aloi intetsitial alloy)qaw4r .Bagaimanakah susunan atom pada logam berhubungkait dengan kemuluran dan ketempaannya? Mulur bermaksud boleh ditarik menjadi dawai dan tempa bermaksud boleh dibentuk kepada bentuk yang berlaianan. logam adalah lembut dan tidak kuat Jika daya dikenakan pada logam.6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful